vastuumme Arla Foods corporate social responsibility code of conduct

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "vastuumme Arla Foods corporate social responsibility code of conduct"

Transkriptio

1 vastuumme Arla Foods corporate social responsibility code of conduct

2 Arla Foods suhtautuu eettisiin laatuseikkoihin kestävällä ja vastuullisella tavalla taatakseen yrityksen maineen ja kannattavuuden.

3 sisällys LIIKETOIMINNAN PERIAATTEET 6 TOIMINTAPERIAATTEET 8 TUOTETURVALLISUUS 10 RAVINTO JA TERVEYS 12 YMPÄRISTÖ JA ILMASTO 14 MAATALOUS 16 OSTOT 18 TYÖPAIKKA 20 MARKKINAKÄYTTÄYTYMINEN 22 YHTEISKUNTASUHTEET 24 IHMISOIKEUDET 26 Arla Foods amba, joulukuu 2010, toinen painos Projektin koordinointi: Arla Foods Tuotanto: Anna Michélsen Graafinen suunnittelu: Waldton Design AB Valokuvat: Getty Images (kansi ja sivut 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24), Nordic Photos (sivut 14, 26) Paperi: Arctic Paper, Munken Polar Painatus: Scanprint, 2011

4 Esipuhe Tavoitteemme on tarjota nykyaikaisille kuluttajille maitopohjaisia tuotteita, jotka ovat inspiroivia ja luotettavia ja edistävät hyvinvointia. Tämä toimii hyvänä pohjana yhteiskuntavastuuohjelmallemme, jolla pyrimme lisäämään luottamusta ja turvallisuutta koko yhteiskunnassa pitkällä aikavälillä. Olemme aktiivisia yhteisöissä, joissa toimimme. Välitämme perusarvomme työntekijöiden ja tuottajien lisäksi myös asiakkaille ja kuluttajille. On tärkeää, että näkemyksemme ymmärretään ja että ihmiset tietävät, mitä he voivat odottaa meiltä. Arla Foods toimii eri puolilla maailmaa ja tunnustaa vastuunsa yhteiskunnasta, ympäristöstä ja ihmisistä, jotka ovat tekemisissä sen tuotteiden ja tuotannon kanssa. Tavoitteena on kehittää yrityksen liiketoimintaa pitkällä aikavälillä ympäristöä kunnioittaen ja sen kanssa sopusoinnussa eläen. Arla Foods -konsernin kaikilla työntekijöillä on yhteinen työskentelytapa, jonka lähtökohtana ovat yrityksen arvot. Arla Foodsin toimintaperiaatteet on ennen kaikkea tarkoitettu työkaluksi kaikille työntekijöille ympäri maailmaa. Toimintaperiaatteissa annetaan ohjeita erilaisiin ongelmatilanteisiin. Yrityksen eettinen ja sosiaalinen vastuu sekä vastuu ympäristöstä kohtaavat jatkuvasti haasteita. Toimintaperiaatteita kehitetään sitä mukaa kun tietämys asioista kasvaa. Lukijat voivat kertoa näkemyksistään lähettämällä postia osoitteeseen konsernijohtaja Peder Tuborgh ja puheenjohtaja Ove Møberg 5

5 Liiketoiminnan periaatteet Millainen on vastuullinen yritys? Noudatamme kansallista lainsäädäntöä kaikilla organisaatiotasoilla kaikissa maissa, joissa toimimme. Raportoimme liiketoimistamme kansallisen lainsäädännön mukaisesti, emmekä ota tai maksa lahjuksia. Näin voimme toimia uskottavasti ja rehellisesti kaikkien sidosryhmiemme kanssa. 6

6 Toimimme uskottavasti ja rehellisesti kaikessa toiminnassamme. LAINSÄÄDÄNTÖ Arla Foods on sitoutunut noudattamaan kaikkia toimintamaissaan voimassa olevia lakeja, sääntöjä ja määräyksiä. Jos näitä rikotaan, yrityksen johto ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin. KIRJANPITO JA RAPORTOINTI Kirjanpidossa ja raportoinnissa noudatetaan kansallista lainsäädäntöä. LAHJUKSET Emme koskaan ota suoraan tai välillisesti vastaan lahjuksia tai muita sopimattomia maksuja liiketoiminnan edistämiseksi ja/tai muun taloudellisen hyödyn saavuttamiseksi. Emme koskaan anna tai tarjoa lahjoja emmekä maksuja, jotka voidaan tulkita lahjuksiksi. Hylkäämme välittömästi kaikki mahdolliset yritykset vaatia tai antaa lahjuksia ja raportoimme niistä johdolle. 7

7 Toimintaperiaatteet Miten ajamme omistajiemme etuja? Koska Arla Foods on kansainvälinen yritys ja tuottajien omistama osuuskunta, yrityksen toiminnalle on asetettu tiettyjä vaatimuksia. Kaikkien omistajien on saatava riittävästi tietoa yrityksen toiminnasta, jotta he voivat vaikuttaa päätöksentekoon. Vaaleilla valitut omistajien edustajat ovat mukana laatimassa strategioita ja varmistavat, että toimintaa harjoitetaan omistajien edun mukaisesti. 8

8 Harjoitamme liiketoimintaamme hyvässä yhteistyöhengessä, mikä tukee omistajiemme taloudellisia intressejä. RESURSSIT Johdamme yritystä tehokkaasti optimoimalla jatkuvasti raaka-aine-, pääoma- ja henkilöstöresurssien käytön luodaksemme arvoa omistajillemme. HALLINTO Yrityksen johdon vastuulla on varmistaa, että hallitus saa riittävästi tietoa pystyäkseen tekemään liiketoimintastrategiaa koskevia päätöksiä ja valvomaan johtoryhmän toimintaa. Helpotamme omistajiemme osallistumista tärkeisiin päätöksiin, kuten hallituksen jäsenten valintaan ja nimityksiin. Luomme omistajillemme mahdollisuuden esittää kysymyksiä hallitukselle sekä sisällyttää kysymyksiään ja ehdotuksiaan edustajiston esityslistalle. Toimitamme omistajillemme asiaankuuluvat tiedot hyvissä ajoin ennen kokouksia. TIEDON JAKAMINEN Annamme omistajillemme riittävästi tietoa päätöksistä, jotka liittyvät yrityksen toimintojen merkittäviin muutoksiin. Toimitamme viipymättä omistajillemme kaiken heidän yrityksestä haluamansa tiedon esimerkiksi tiedot markkinoiden kehityksestä, taloudellisesta tilanteesta, omistajuudesta ja yrityshallinnosta. Osuuskunnan säännöt ja ohjeistukset ovat helposti jäsenten saatavilla, samoin yhteydenpito osuuskunnan hallinnon jäseniin ja avaintyöntekijöihin on tehty helpoksi. Hallituksen jäsenet ja yhtiön johto ovat velvollisia ilmoittamaan hallitukselle, jos he ovat suoraan, välillisesti tai kolmannen osapuolen kautta mukana sellaisessa liike- tai muussa toiminnassa, joka suoraan vaikuttaa yrityksen toimintaan. JÄSENYYS Osuuskuntaan osallistumiselle ja siitä eroamiselle on tasapuoliset ja oikeudenmukaiset ehdot. Suojelemme ja selvennämme osuuskunnan jäsenten oikeuksia. 9

9 Tuoteturvallisuus Onko maidon juonti turvallista? Kuluttajien on voitava luottaa tuotteisiimme. Meillä on tiukat turvallisuus- ja laatuvaatimukset, jotka takaavat tuotteiden turvallisuuden koko tuotantoketjussa. Jos poikkeamia ilmenee, pystymme järjestelmiemme avulla jäljittämään tuotteet ja raaka-aineet ja ryhtymään välittömiin toimenpiteisiin. 10

10 Täytämme kuluttajien vaatimukset turvallisista maitopohjaisista elintarvikkeista. KOKONAISVALTAINEN NÄKÖKULMA Olemme asettaneet tarkat vaatimukset elintarvikkeiden turvallisuudelle koko tuotantoketjussamme. Tämä tarkoittaa, että ketjun kaikki toimijat on sitoutettu noudattamaan näitä vaatimuksia. TIETO Pidämme itsemme ajan tasalla elintarvikealan kehityksestä ja varmistamme, että meillä on riittävästi tietoa ja osaamista ryhtyä ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. TUOTTEIDEN LAATU Valmistamme tuotteita, jotka vastaavat asiaankuuluvia standardeja ja vaatimuksia. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point = vaarojen analysointi ja kriittiset hallintapisteet) Hallitsemme tuotantoprosessin vaaratekijät tehokkaan HACCP-järjestelmän ja ammattitaitoisten työntekijöidemme avulla. VIERASAINEET Suojelemme kuluttajia vaaratilanteilta estämällä vierasaineiden taiesineiden joutumisen tuotteisiimme. HYGIENIA Tarjoamme turvallisia tuotteita, joiden turvallisuuden varmistamme korkealla tuotantohygienialla ja selkeillä henkilökohtaisen hygienian toimintatavoilla. TUOTANTOLAITOKSET Huoltaessamme ja puhdistaessamme tuotantolaitoksia ja -laitteita täytämme asianmukaiset vaatimukset taataksemme elintarvikkeiden turvallisuuden koko toimitusketjussa. TUHOELÄINTEN TORJUNTA Pidämme tuhoeläimet poissa tuotantotiloistamme ennaltaehkäisevän ohjelman avulla. JÄLJITETTÄVYYS Järjestelmiemme avulla pystymme jäljittämään raaka-aineet, ainesosat ja lopputuotteet. TUOTTEIDEN TAKAISINVETO Jos havaitsemme tuotteissamme virheen, josta voi aiheutua vaaraa kuluttajien terveydelle, vedämme ne pois markkinoilta. ALLERGIAT Kuluttajien valintaa helpottaaksemme kerromme tuoteselosteissa, mitä tuotteemme sisältävät. Pidämme tietomme allergioista ajan tasalla, ja meillä on tarkat hankinta- ja tuotantomenetelmät, joiden avulla hallitsemme allergisoivia raaka-aineita. 11

11 Ravinto ja terveys Pitäisikö meidän päättää, mitä ihmiset syövät? Kerromme kuluttajille, mitä ainesosia tuotteemme sisältävät. Näin he pystyvät valitsemaan tuotteet, jotka parhaiten vastaavat heidän makutottumuksiaan ja tarpeitaan. Tavoitteena on, että tuotteemme ja tarjoamamme tieto innostavat ja kannustavat kuluttajia ja lisäävät heidän kiinnostustaan ravinnon ja terveyden väliseen yhteyteen. Tuemme alan tutkimusta saadaksemme itse tietoa ja voidaksemme kertoa muille tasapainoisen ruokavalion merkityksestä. 12

12 Valmistamme kuluttajien toiveiden mukaisia terveellisiä tuotteita ja kerromme niiden ravintotiedot. TIETO Tarjoamme kuluttajille tietoa ravitsemuksesta ja hyvinvoinnista. Haluamme heidän luottavan tuotteisiimme ja innostuvan valitsemaan tuotteita, jotka vastaavat heidän tarpeitaan. INNOSTUS Kerromme kuluttajille maitotuotteiden ja terveyden välisestä yhteydestä, jotta he voivat valita yksilöllisiä tarpeitaan vastaavia tuotteita. TURVALLISUUS Kerromme kuluttajille, mitä tuotteemme sisältävät, jotta he voivat luottavaisin mielin valita niitä ostoskoriinsa. HYVINVOINTI Täytämme kuluttajien vaatimukset terveellisistä ja turvallisista tuotteista. Haluamme tuotteidemme olevan hyväksi sekä keholle että mielelle. RUOKAVALIO Kerromme kattavasti ja rehellisesti, mitä tuotteemme sisältävät. Näin autamme kuluttajia ymmärtämään maitotuotteiden roolin osana tasapainoista ruokavaliota. TUTKIMUS Tuemme maitotuotteisiin, hyvinvointiin ja terveyteen liittyvää tutkimustoimintaa lisätäksemme ihmisten tietämystä maitotuotteiden osuudesta terveellisessä ja tasapainoisessa ruokavaliossa. Luotettavana elintarvikkeiden valmistajana käytämme tutkimustyötä kaikkien terveyteen liittyvien aloitteidemme perustana. VIESTINTÄ Kutsumme tuotettamme terveysvaikutteiseksi vain, jos meillä on siitä tutkittua tieteellistä näyttöä. VUOROPUHELU Tietomme ravitsemuksellisista seikoista perustuvat avoimuuteen, vuoropuheluun ja yhteistyöhön viranomaisten, asiantuntijoiden, ravintoneuvojien ja kuluttajaryhmien kanssa. 13

13 Ympäristö ja ilmasto Mikä on hyväksyttävä ympäristövaikutus? Toiminnastamme aiheutuvien haitallisten ympäristövaikutusten jatkuva vähentäminen on keskeisessä asemassa kaikessa, mitä teemme. Toiminta tuottajiemme tiloilla ja meijereissä sekä kuljetukset vaikuttavat kuitenkin väistämättä ympäristöön. Tarkastelemme joka tasolla, voimmeko työmenetelmiämme muuttamalla vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia. 14

14 Parannamme jatkuvasti suorituskykyämme ympäristöasioissa noudattamalla kestäviä periaatteita maitotilalta kuluttajalle. TUOTTEET Pyrimme jatkuvasti vähentämään tuotteidemme ympäristövaikutuksia. TUOTANTOLAITOKSET Suunnittelemme uusia tuotantolaitoksia ja hankimme laitteita, jotka täyttävät tai ylittävät asiaankuuluvat ympäristövaatimukset. LUONNONVARAT Säästämme energiaa ja vähennämme materiaalien kulutusta seuraamalla ja kehittämällä toimintaamme jatkuvasti. KIERRÄTYS Vähennämme toiminnastamme aiheutuvan jätteen määrää maksimoimalla jätteen uudelleenkäytön, kierrätyksen ja materiaalien talteenoton. tavarantoimittajat Haastamme ja kannustamme toimittajiamme kehittämään ja toimittamaan tuotteita ja palveluja, jotka ylittävät ympäristövaatimuksemme. SIDOSRYHMÄT Vastaamme sidosryhmien ja viranomaisten vaatimuksiin kantamalla ympäristöä koskevat vastuumme. ILMASTONMUUTOS Pyrkimällä jatkuvasti pienentämään kasvihuonekaasupäästöjämme, autamme vähentämään ilmaston lämpenemistä. 15

15 Maatalous Mikä on kestävää maataloutta? Olemme yhteistyössä tanskalaisten ja ruotsalaisten omistajiemme kanssa asettaneet kunnianhimoisia tavoitteita maatalouden tuotantomenetelmille, eläinten hyvinvoinnille ja rehun laadulle. Tanskassa ja Ruotsissa käyttöönotettu Arlagården-laatuohjelma ja useat muut paikalliset laatuohjelmat varmistavat, että täytämme kaikki maidon laatua, tilojen ympäristötoimia ja eläinten hyvinvointia koskevat vaatimukset. Tämä on meidän tapamme kantaa vastuu kestävästä maataloudesta. 16

16 Tuemme kestävää maataloutta. YHTEISTYÖ Teemme tiivistä yhteistyötä maidontuottajiemme kanssa ja tuemme tuotantomenetelmiä, jotka varmistavat kestävän maatalouden sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. LAADUNVARMISTUSOHJELMA Varmistamme, että kaikki maidontuottajamme noudattavat laadunvarmistusohjelmaamme, huomioiden kansalliset olosuhteet. YMPÄRISTÖ Kannustamme kaikkia maidontuottajiamme suojelemaan ympäristöä. ELÄINTEN HYVINVOINTI Kannustamme ja tuemme maidontuottajia heidän pyrkimyksissään ottaa käyttöön uusia, erityisesti eläinten hyvinvointiin liittyviä käytäntöjä, jotta eläinten elämänlaatua ja olosuhteita voitaisiin jatkuvasti parantaa. REHU Varmistamme, että maidontuottajien tuottamat ja/tai käyttämät rehut ja muut raaka-aineet täyttävät vaaditut laatu- ja turvallisuusvaatimukset. KORVAUS Varmistamme, että maidontuottajamme saavat kilpailukykyisen korvauksen meille toimittamastaan raakamaidosta. Maksuperusteina ovat maidon laatu ja markkina-arvo. SEURANTA Tanskassa, Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa vierailemme säännöllisesti maidontuottajiemme tiloilla varmistaaksemme, että he noudattavat laadunvarmistusohjelmaa. 17

17 ostot Mitä odotamme tavarantoimittajilta? Teemme yhteistyötä eri puolilla maailmaa olevien tavarantoimittajien kanssa. Heillä on merkittävä vaikutus tuotteidemme laatuun ja eettisiin kestävän kehityksen sitoumuksiimme. Odotamme tavarantoimittajiemme kantavan oman vastuunsa yhteiskunnasta ja ympäristöstä. Näin voimme täyttää tavoitteemme ostaa tavaroita ja palveluita eettisesti. 18

18 Haastamme ja kannustamme tavarantoimittajia tukemaan meitä toimintaperiaatteidemme noudattamisessa ja sitoutumaan niihin. tavarantoimittajien VASTUU Pyrimme varmistamaan, että tavarantoimittajat ovat valmiita noudattamaan yritysvastuuperiaatteitamme. Tärkeimpien tavarantoimittajien kanssa teemme sopimuksen, jossa he sitoutuvat vaatimuksiimme. Arvioimme ja seuraamme jatkuvasti sopimuksen noudattamista. EETTISYYS Kaikkien työntekijöidemme on oltava tietoisia tavarantoimittajien toimintaohjeista ja noudatettava niitä sekä ymmärrettävä, kuinka tärkeää eettisyys on yrityksessämme. tavarantoimittajien VALINTA Valitsemme tavarantoimittajamme ammattimaisesti, järjestelmällisesti ja tasapuolisesti. Neuvottelumme tavarantoimittajien kanssa ovat aina rehellisiä ja oikeudenmukaisia. LUOTTAMUKSELLISUUS Luottamus on meille tärkeää. Lupaamme, ettei mitään tavarantoimittajilta saamaamme luottamuksellista tietoa luovuteta asiattomille henkilöille tai yrityksille. SUHTEET tavarantoimittajiin Toimimme tavarantoimittajien kanssa tehokkaasti, mutta myös oikeudenmukaisella, kestävällä ja järkevällä tavalla. Näin varmistamme lahjomattomuuden, rehellisyyden ja vastuullisuuden kaikissa tilanteissa. 19

19 työpaikka Millainen on hyvä työpaikka? Tavoitteenamme on, että kaikilla työntekijöillämme on hyvät työolosuhteet ja että he ovat sitoutuneita työhönsä. Yrityksessä on monenlaista toimintaa, joten edellytykset turvallisen, terveellisen ja virikkeellisen työympäristön luomiselle vaihtelevat. Työolosuhteita voi mielestämme kuitenkin aina parantaa. 20

20 Meillä on osaavia ja sitoutuneita työntekijöitä, joille tarjoamme turvallisen ja hyvän työympäristön. TYÖYMPÄRISTÖ Tarjoamme turvallisen ja hyvän työympäristön, jota kehitämme jatkuvasti tapaturmien ja työperäisten sairauksien ehkäisemiseksi. Noudatamme kansallisia lakeja, sääntöjä ja määräyksiä maissa, joissa toimimme. HYVINVOINTI Luomme innostavan työpaikan, jossa työntekijöiden välillä vallitsee kunnioitus ja luottamus. Kannustamme työntekijöitämme löytämään tasapainon työn ja vapaa-ajan välillä. HUOLENPITO Työpaikoillamme puututaan häirintään. Pyrimme luomaan työympäristön, joka tarjoaa työntekijöillemme kunkin kykyjä vastaavia tehtäviä. MONIMUOTOISUUS Muodostamme työpaikan, joka heijastaa yhteiskuntaa ja sen monimuotoisuutta ja jossa kaikkia työntekijöitä kohdellaan tasavertaisesti. Työsaavutukset arvioidaan suoritusten perusteella kiinnittämättä huomiota sukupuoleen, etniseen, sosiaalisen tai kansalliseen taustaan, rotuun, väriin, uskontoon tai vakaumukseen, seksuaaliseen suuntautuneisuuteen, poliittiseen mielipiteeseen, ikään, vammaan tai siviilisäätyyn. Takaamme kaikille työnhakijoille ja työntekijöille samanlaiset mahdollisuudet rekrytoinnin kaikissa vaiheissa. OSAAVA HENKILÖKUNTA Houkuttelemme ja haluamme pitää yrityksessä päteviä työntekijöitä. Kehitämme heidän henkilökohtaista ja ammatillista osaamistaan liiketoimintamme tavoitteiden tukemiseksi. PALKKAUS Tarjoamme oikeudenmukaisen ja kilpailukykyisen palkan ja palkitsemme poikkeuksellisen hyvistä saavutuksista. JOHTAJUUS Pyrimme jatkuvasti varmistamaan, että esimiehemme toimivat johtamisperiaatteidemme envision the future, engage people and deliver performance mukaisesti näyttämällä suuntaa, sitouttamalla henkilöstöä ja johtamalla suoritusta. 21

21 Markkinakäyttäytyminen Onko asiakas aina oikeassa? Meillä on avoin suhde kuluttajiin, asiakkaisiin, kilpailijoihin ja alihankkijoihin. Tämä saavutetaan avoimella viestinnällä ja käymällä jatkuvaa vuoropuhelua. Markkinoilla, joilla olemme merkittävä tekijä, meillä on erityinen velvollisuus olla käyttämättä asemaamme väärin. 22

22 Meillä on hyvä, avoin suhde kaikkiin sidosryhmiimme. KULUTTAJAT JA ASIAKKAAT Meillä on tehokkaat menettelyt kuluttaja- ja asiakaspalautteiden käsittelyyn. Tavoitteemme on ratkaista epäselvyydet ja erimielisyydet luotettavasti ja kohtuullisessa ajassa. Kertomalla olennaiset tiedot tuotteistamme annamme kuluttajalle mahdollisuuden tehdä perusteltuja päätöksiä tuotevalinnoissa. Tehokkaiden menettelyjen avulla varmistamme, että henkilötiedot ja kuluttajia koskevat tiedot käsitellään luottamuksellisesti ja salassa pitäen. Tarjoamme asiakkaillemme riittävää ja asianmukaista tietoa yrityksestämme ja tuotteistamme. TOIMITTAJAT Solmimme sopimuksia ainoastaan sellaisten toimittajien kanssa, jotka noudattavat toiminta-alueensa kansallista lainsäädäntöä. Odotamme myös, että toimittajamme tukevat ja kunnioittavat kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia. KILPAILIJAT Tuemme tasa-arvoisen kilpailun edellytyksiä. Sovellamme ja noudatamme niiden maiden kilpailulainsäädäntöä, joissa toimimme. 23

23 Yhteiskuntasuhteet Voiko Arla Foods parantaa maailmaa? Olemme usein suuri työnantaja paikkakunnilla, joilla toimimme. Edistääksemme paikallisen yhteisön kehitystä luomme pitkäaikaisia suhteita alueen ihmisiin, yrityksiin ja organisaatioihin. Emme voi yksin muuttaa koko maailmaa, mutta uskomme saavamme aikaan muutoksia paikallisesti. 24

24 Meillä on hyvät, kunnioittavat ja rakentavat suhteet paikalliseen yhteisöön. YHTEISTYÖ Teemme omia arvojamme noudattaen vastuullista ja kunnioittavaa yhteistyötä paikallisten yhteisöjen kanssa. SUHTEET Toimimme yhteisöissä hienotunteisesti ja luomme vuoropuhelun avulla pitkäaikaisia suhteita. AVUSTUKSET Olemme vuorovaikutuksessa paikallisten yhteisöjen kanssa ja pyrimme tukemaan niiden kehitystä. VERKOSTOT Arla Foodsin esimiehet ovat mukana sekä paikallisissa että kansainvälisissä verkostoissa. Tavoitteena on rakentaa vahvoja kumppanuuksia ja varmistaa kokonaisvaltainen lähestymistapa. 25

25 Ihmisoikeudet Voimmeko kantaa vastuun ihmisten elinoloista? Meillä on tuotantolaitoksia useissa maissa, ja tuotteitamme myydään kaikkialla maailmassa. Emme ainoastaan tuota elintarvikkeita, vaan luomme myös yrityskulttuuria, joka vaalii kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että toimimmepa missä päin maailmaa tahansa, kunnioitamme ihmisoikeuksia Arla Foodsin periaatteiden mukaisesti. 26

26 Kunnioitamme ja tuemme kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia. VASTUU Harjoitamme liiketoimintaamme vastuullisina kansalaisina. Tuemme ja kunnioitamme kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia. PAKKOTYÖ Emme hyväksy pakkotyötä. Työntekijöiden ei myöskään pidä joutua maksamaan yrityksellemme tai luovuttamaan henkilöllisyystodistuksiaan yrityksemme käyttöön, kun heidät palkataan. LAPSITYÖVOIMA Emme hyväksy lapsityövoiman käyttöä. Lapsityövoimalla tarkoitamme alle 15-vuotiaita tai sitä vanhempia, jos paikallisessa lainsäädännössä on määrätty korkeampi ikäraja ja/tai pidempi oppivelvollisuusikä. AMMATTILIITOT Kunnioitamme työntekijöiden oikeutta liittyä valitsemaansa ammattiliittoon ja hoitaa näin työehtosopimusneuvotteluja. PALKAT JA PALKKIOT Varmistamme, että palkat, palkkiot ja muut korvaukset täyttävät tai ylittävät toimintamaidemme lainsäädännössä tai alan ohjeissa määritellyt tasot. TYÖAJAT Noudatamme toimintamaissamme työaikoja koskevia paikallisia lakeja ja alan ohjeita. 27

27 Arla Ingman Oy Ab Kotkatie 34 FI Söderkulla Puh S-posti Arla Foods amba Sønderhøj 14 DK-8260 Viby J. Puh S-posti

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values Code Eettiset of ohjeemme Conduct It s all about values JOHDANTO Eettisten ohjeidemme perustana ovat Nordzuckerin arvot, jotka ovat yrityskulttuurimme kulmakivi. Arvot ohjaavat toimintaamme pulmatilanteissa,

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

Vastuumme. Arla Foods Code of Conduct

Vastuumme. Arla Foods Code of Conduct Vastuumme Arla Foods Code of Conduct Haluamme kasvaa ja välitämme tavasta, jolla saavutamme kasvun. Harjoitamme liiketoimintaa kestävästi ja vastuullisesti, jotta voimme taata yrityksen maineen ja kannattavuuden

Lisätiedot

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet 1 Taustaa Kaupungin toimintamallin arvioinnin ja henkilöstön kanssa käsiteltyjen Kunta10 - työhyvinvointikyselyn tulosten pohjalta kaupungissa on havaittu

Lisätiedot

Toimittajien menettelyohje

Toimittajien menettelyohje Toimittajien menettelyohje 1 (3) 01/01/2015 Toimittajien menettelyohje Tausta ja tarkoitus Posti on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

Vastuumme. Arla Foods Code of Conduct

Vastuumme. Arla Foods Code of Conduct Vastuumme Arla Foods Code of Conduct Haluamme kasvaa ja välitämme tavasta, jolla saavutamme kasvun. Harjoitamme liiketoimintaa kestävästi ja vastuullisesti, jotta voimme taata yrityksen maineen ja kannattavuuden

Lisätiedot

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä.

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä. EETTISET PERIAATTEET 1. Johdanto Ahlstromin eettisissä periaatteissa kuvataan ne eettiset periaatteet, jotka ohjaavat yhtiömme liiketoimintaa. Periaatteet perustuvat ydinarvoihimme, joita ovat vastuullinen

Lisätiedot

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT T y ö n t e k i j ä l l e Henkilöstövuokrauksen auktorisointi Henkilöstöpalveluyritysten auktorisoinnilla varmistetaan, että henkilöstövuokraus on aina reilua

Lisätiedot

Arla ja Luomu. Nnenna Liljeroos

Arla ja Luomu. Nnenna Liljeroos Arla ja Luomu Nnenna Liljeroos 24-11-2014 Arla on kansainvälinen ja paikallinen meijerialan suunnannäyttäjä. Kannustamme ihmisiä ympäri maailman elämään terveellisesti tarjoamalla ravitsevia ja turvallisia

Lisätiedot

Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet

Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet GOVERNIA OY (2245476-7) Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet 1. Johdanto Governia Oy:n eettisissä ohjeissa kuvataan ne eettiset periaatteet, jotka ohjaavat yhtiön ja sen tytäryhtiöiden liiketoimintaa.

Lisätiedot

SCA:n eettinen ohjeisto

SCA:n eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto SCA on sitoutunut luomaan osakkeenomistajilleen lisäarvoa ja rakentamaan kunnioitukseen, vastuullisuuteen ja arvostukseen perustuvat

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEEMME SISÄLTÖ

TOIMINTAOHJEEMME SISÄLTÖ TOIMINTAOHJE TOIMINTAOHJEEMME Tämä on Fortumin toimintaohje. Se perustuu yhteisiin arvoihimme ja auttaa meitä saavuttamaan visiomme: Olla ensiluokkainen sähkö- ja lämpöyhtiö ja kestävän kehityksen edelläkävijä.

Lisätiedot

EEttisEt toimintaohjeet

EEttisEt toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet Husqvarna-konsernin eettiset toimintaohjeet noudattavat YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita, joiden tarkoitus on saada yritykset toimimaan ihmisoikeuksia, työntekijöiden

Lisätiedot

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT Coor Group Vahvistettu Coorin hallituksessa 11. joulukuuta 2014 TARKOITUS JA SOVELLUSALA Etiikassa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä tekoja pidetään oikeina ja miten meidän

Lisätiedot

Toimittajien eettiset periaatteet

Toimittajien eettiset periaatteet Toimittajien eettiset periaatteet www.quantservice.com Sivu 1/7 Sisältö Toimittajien eettiset periaatteet... 3 1.1 Ihmisoikeudet... 3 1.2 Oikeudenmukaiset työehdot ja lapsityövoima... 3 1.3 Työturvallisuus

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja 28.08.2017 Sami Uusitalo työhyvinvointipäällikkö Taustaa Kaupungilla käytössä

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUPOLITIIKKA Puutyöliike Pekka Väre Ky:n liiketoiminnan kehittyminen ja jatkuvuus varmistetaan koko henkilökunnan yhdessä omaksumien toimintaperiaatteiden ja yrityksessä

Lisätiedot

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Smiths Group on globaali konserni, joka toimii vuorovaikutuksessa asiakkaiden, osakkeenomistajien ja toimittajien kanssa maailmanlaajuisesti.

Lisätiedot

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Sisällys 1. Epäreilusta kilpailusta pidättyminen... 2 2. Sidosryhmien kanssa toimiminen... 2 3. Lahjonnasta kieltäytyminen... 3 4. Eturistiriitojen torjuminen... 3

Lisätiedot

Puheenjohtajan ja hallituksen tehtävistä ja vastuista & työnantajana toimimisesta Salibandyliitto

Puheenjohtajan ja hallituksen tehtävistä ja vastuista & työnantajana toimimisesta Salibandyliitto Puheenjohtajan ja hallituksen tehtävistä ja vastuista & työnantajana toimimisesta Salibandyliitto 10.11.2017 Hyvä hallinto on yhdistyksen organisaation hallintojärjestelmä Järjestelmällä yhdistystä johdetaan

Lisätiedot

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013 VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11. Meri Vehkaperä, KTL, lehtori, konsultti S-posti: meri.vehkapera@haaga-helia.fi Puh. 040 514 0646 2 Tänään aiheena Vastuullisuuden käsitteitä ja tasoja

Lisätiedot

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET Toyota Material Handling Finland Oy www.toyota-forklifts.fi ULKOINEN Ver 201206 2 2 PÄÄJOHTAJAN ESIPUHE Toyota Material Handling Europen (TMHE:n) tavoitteena

Lisätiedot

Fiblonin tarina Meidän tapamme toimia

Fiblonin tarina Meidän tapamme toimia Fiblonin tarina Meidän tapamme toimia Ainutlaatuinen tapa toimia Fiblonilla on alalla ainutlaatuinen tapa toimia paneudumme asiakkaidemme liiketoimintaan ja kehitämme jatkuvasti uusia, innovatiivisia palvelu-

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

Code of Conduct eettinen ohjeistus

Code of Conduct eettinen ohjeistus Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2016 Sisällys 1. Almamedialaiset...1 2. Alma Media -konsernin edun ajaminen... 2 3. Yhteistyö ja kumppanuudet... 2 4. Asiakkaat... 3 5. Lakien, säädösten

Lisätiedot

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Sosiaalialan yritysvastuu tarkoittaa yrityksen vastuuta omista yhteiskunnallisista vaikutuksistaan toimia, jotka hyödyttävät työntekijöitä ja muita yrityksen

Lisätiedot

YIT:n liiketoimintaperiaatteet

YIT:n liiketoimintaperiaatteet YIT:n liiketoimintaperiaatteet Sisällys 1 Missio, visio ja arvot YIT:n toiminnan perusta 4 2 YIT:n johtamisen periaatteet 6 3 YIT:n suhteet sidosryhmiin 8 3.1 Suhde YIT:n asiakkaisiin 8 3.2 Suhde YIT:n

Lisätiedot

YIT:n toimintaperiaatteet

YIT:n toimintaperiaatteet YIT:n toimintaperiaatteet Sisältö 1 Johdon kirje... 1 2 Missio, visio ja arvot YIT:n toiminnan perusta... 2 3 YIT:n yrityskulttuuri... 3 4 YIT:n suhteet sidosryhmiin... 4 4.1 Suhde YIT:n asiakkaisiin...

Lisätiedot

Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat Code of Conduct. 28.1.2015 Johanna Kattelus Timo Kuismin

Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat Code of Conduct. 28.1.2015 Johanna Kattelus Timo Kuismin Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat Code of Conduct 28.1.2015 Johanna Kattelus Timo Kuismin Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat s. 1. Kaiken toimintamme taustalla

Lisätiedot

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset KESKEISIÄ TAVOITTEITA JA TULOKSIA 07.10.2016 Esittelemme tällä sivulla keskeisiä taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun tavoitteita ja tuloksia. Lisää vastuullisuustyömme tuloksia

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet 1. Johdanto 1.1. Tässä eturistiriitoja koskevassa käytännössä määritetään, kuinka Plus500CY Ltd.

Lisätiedot

TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA

TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA Tiedosta TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA THL:n strategia 2015 OMAKUVA THL SUOJELEE JA EDISTÄÄ VÄESTÖN TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA Päämääränämme on turvata suomalaisten hyvä elämä oikeudenmukaisessa, kestävässä

Lisätiedot

Code of Conduct Eettiset toimintaperiaatteet

Code of Conduct Eettiset toimintaperiaatteet Code of Conduct Eettiset toimintaperiaatteet TIKOMET A GTP Company 5 ohjaavaa Liiketoimintaamme ohjaavat periaatteet periaatetta Noudatamme toiminnassamme lakia Kunnioitamme ihmisoikeuksia Toimimme konsernin

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä

Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä Yliopistojen työsuojelupäivät 2006 Tulevaisuuden turvallisuutta - NYT Koulutuspäällikkö, työpsykologi Tiina Saarelma-Thiel tiina.saarelma-thiel@ttl.fi

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 2 Nämä Cargotecin hallituksen hyväksymät eettiset toimintaohjeet määrittelevät yhteiset työskentelytapamme. Tavoitteenamme on, että Cargotec on kiistaton markkinajohtaja lastinkäsittelylaitteiden

Lisätiedot

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET OLEMME OSA JOKIVARSIEN ELÄMÄÄ 5 Viesti toimitusjohtajalta 6 Lainsäädännön ja hyvien liiketoimintatapojen noudattaminen 8 Reilu kilpailu

Lisätiedot

YIT:n liiketoimintaperiaatteet

YIT:n liiketoimintaperiaatteet YIT:n liiketoimintaperiaatteet Sisällys 1 Missio, visio ja arvot YIT:n toiminnan perusta 4 2 YIT:n johtamisen periaatteet 6 3 YIT:n suhteet sidosryhmiin 8 3.1 Suhde YIT:n asiakkaisiin 8 3.2 Suhde YIT:n

Lisätiedot

Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä. Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12

Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä. Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12 Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12 Omavalvonnan säädökset Elintarvikelain 23/2006 mukaisesti kaikilla elintarvikealan toimijoilla on oltava

Lisätiedot

Ympäristömerkintä. Joutsenmerkki ympäristö ja vastuullisuus käsi kädessä

Ympäristömerkintä. Joutsenmerkki ympäristö ja vastuullisuus käsi kädessä Joutsenmerkki ympäristö ja vastuullisuus käsi kädessä Joutsenmerkin tavoitteet Joutsenmerkki ohjaa ostajia tekemään ympäristön kannalta parempia päätöksiä tuottajia valmistamaan ympäristön kannalta parempia

Lisätiedot

Ohjenuora työntekijöillemme

Ohjenuora työntekijöillemme Geberit kompassi Ohjenuora työntekijöillemme Tehtävä Arvot Toimintaperiaatteet Menestystekijät Mitä me teemme Mikä meitä johdattaa Miten työskentelemme yhdessä Mikä on menestyksemme takana Hyvät työntekijät

Lisätiedot

Kinnarps Oy:n eettiset toimintaohjeet

Kinnarps Oy:n eettiset toimintaohjeet Kinnarps Oy:n eettiset toimintaohjeet Kinnarps Oy - Eettiset toimintaperiaatteet Kinnarps Oy on vuonna 1990 perustettu suomalainen perheyritys, joka vastaa sisustusratkaisujen ja -palveluiden myynnistä

Lisätiedot

KINNARPS OY - EETTISET TOIMINTAPERIAATTEET

KINNARPS OY - EETTISET TOIMINTAPERIAATTEET KINNARPS OY - EETTISET TOIMINTAPERIAATTEET 2 ESITTELY Kinnarps Oy on vuonna 1990 perustettu suomalainen perheyritys, joka vastaa sisustusratkaisujen ja -palveluiden myynnistä ja markkinoinnista Suomessa.

Lisätiedot

Kokemuksia BSCI-jäsenyydestä

Kokemuksia BSCI-jäsenyydestä Kokemuksia BSCI-jäsenyydestä Vastuullinen vaate- ja tekstiiliala koulutus 6.6.2013 Satumaija Mäki Vastuullisuusasiantuntija Nanso Group Oy Mistä Nanso Groupin tuotteet tulevat? Nanso Groupilla omat tehtaat

Lisätiedot

TEM oppaat ja muut julkaisut 1/2017. yrityksille

TEM oppaat ja muut julkaisut 1/2017. yrityksille TEM oppaat ja muut julkaisut 1/2017 Opas OECD:n toimintaohjeisiin monikansallisille yrityksille Työ- ja elinkeinoministeriö Työelämä- ja markkinaosasto PL 32, 00023 Valtioneuvosto Puh. 029 516 001 www.tem.fi

Lisätiedot

EETTISET TOIMINTAOHJEET

EETTISET TOIMINTAOHJEET NORDIC MORNINGIN Tässä esitteessä on kiteytetty Nordic Morningin eettiset toimintaohjeet. Arvoihimme perustuvat ohjeet neuvovat, miten meidän tulee toimia suhteessa työtovereihimme, asiakkaisiimme, yhteistyökumppaneihimme

Lisätiedot

4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö:

4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu osallistuu yrityksen toiminnan suunnitteluun ja toimii ryhmän jäsenenä ottaa vastuun töistään

Lisätiedot

Yleisiä tietoja. NSG Groupille materiaalia tai palveluita toimittavien osapuolten edellytetään noudattavan näitä toimintaohjeita.

Yleisiä tietoja. NSG Groupille materiaalia tai palveluita toimittavien osapuolten edellytetään noudattavan näitä toimintaohjeita. Yleisiä tietoja Käytännön nimi NSG Groupin toimittajien toimintaohjeet Hyväksynyt Procurement Policy Steering Committee (Hankintaosaston käytännöistä vastaava komitea) Hyväksymispäivä 17.06.2009 Soveltamisala

Lisätiedot

Vastuullisuus on välittämistä. Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme. Hyvä asiakaskokemus ja luottamuksen säilyttäminen on meille tärkeää.

Vastuullisuus on välittämistä. Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme. Hyvä asiakaskokemus ja luottamuksen säilyttäminen on meille tärkeää. SRV:n Eettiset toimintaohjeet (Code of Conduct) 1. Meidän tapamme toimia Toimintamme pohjautuu arvoihimme. Toimimalla vastuullisesti ja eettisesti varmistamme, että SRV tunnetaan asiakkaiden, alihankkijoiden

Lisätiedot

Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet

Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet 1. Johdanto Shellin toimiessa Suomessa saattaa syntyä tilanteita, joissa Shell kerää henkilötietoja. Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet on laadittu, jotta voidaan

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston perehdyttämiskoulutus Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston perehdyttämiskoulutus Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet Kaupunginvaltuuston perehdyttämiskoulutus 14.6.2017 Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja Taustaa Kaupungin toimintamallin arvioinnissa ja Henkilöstön työhyvinvointikyselyssä

Lisätiedot

YKSITYISYYS JA OMAISUUDEN SUOJA STANDARDI

YKSITYISYYS JA OMAISUUDEN SUOJA STANDARDI YKSITYISYYS JA OMAISUUDEN SUOJA STANDARDI Asukkaat voivat olla vapaassa vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa ja käyttää vapaasti kommunikaatiovälineitä. Asukkaat voivat luottaa siihen, että heidän

Lisätiedot

Vastuullisuusraportti 2013

Vastuullisuusraportti 2013 Vastuullisuusraportti 2013 Global Compact -ohjelma YK:n perustama ja johtama yritysten vastuullisuusohjelma Global Compact on toiminut vuodesta 2000 lähtien. Se perustettiin sitouttamaan kansainvälisesti

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Tietosuoja KERÄÄTKÖ TALLENNATKO KÄYTÄTKÖ HENKILÖTIETOJA? Mitä henkilötiedot ovat? Paremmat säännöt pienten yritysten kannalta.

Tietosuoja KERÄÄTKÖ TALLENNATKO KÄYTÄTKÖ HENKILÖTIETOJA? Mitä henkilötiedot ovat? Paremmat säännöt pienten yritysten kannalta. 0100101000011010100010001010110101101111000101000 00101000011010100010001010110101101111000101 Paremmat säännöt pienten yritysten kannalta Tietosuoja 01001001010000110101000100010101101011011110001 Tietosuojaa

Lisätiedot

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen 6.11.2014 Eurosafety-messut SISÄLTÖ Työterveys- ja työsuojelutyön strategiset tavoitteet Työkyky ja toimintaympäristö (Työkykytalo) Työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

Schindler Navigator Book Tavoitteiden määrittely. Toimintatapojen määrittely. Strategiset ohjeet menestykseen hissi- ja liukuporrasmarkkinoilla.

Schindler Navigator Book Tavoitteiden määrittely. Toimintatapojen määrittely. Strategiset ohjeet menestykseen hissi- ja liukuporrasmarkkinoilla. Tavoitteiden määrittely. Toimintatapojen määrittely. Strategiset ohjeet menestykseen hissi- ja liukuporrasmarkkinoilla. Jürgen Tinggren Miguel A. Rodríguez Emmanuel Altmayer Dr. Christoph Lindenmeyer Erich

Lisätiedot

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta?

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Mitä työhyvinvointi tuottaa? Jari Honkanen Vastaava työterveyslääkäri Mehiläinen Kuopio 1 9.10.2014 TYHY tapahtuma Työhyvinvoinnin merkitys liiketoiminnan

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET 4.2.2016 TAUSTAA Haluamme avoimesti viestiä millaisia periaatteita ja linjauksia noudatamme sijoituspäätöksiä tehdessämme Vastuullisen sijoittamisen periaatteiden

Lisätiedot

Fazer-konserni sitoutuu vastuullisen palmuöljyn käyttöön

Fazer-konserni sitoutuu vastuullisen palmuöljyn käyttöön Fazer-konserni sitoutuu vastuullisen palmuöljyn käyttöön Fazerin tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä hankimme ainoastaan RSPO-sertifioitua, entistä paremmin jäljitettävää palmuöljyä. Tämä tarkoittaa

Lisätiedot

ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET

ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET Oulun kaupungin tavoitteet ja arvot 1. Olemme työyhteisössämme käyneet Oulun kaupunkistrategian läpi ja yhdessä pohtineet sitä, miten

Lisätiedot

TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto

TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto 01.03.2016 01.03.2016 Rakennusteollisuus RT 2 RAKENNUSTEOLLISUUS RT RY:N TURVALLISUUSKANNAOTTO VUOSILLE 2016-2017

Lisätiedot

Tietoa ja inspiraatiota

Tietoa ja inspiraatiota Terveyspolitiikka Tietoa ja inspiraatiota Nykypäivänä arvostamme valinnan vapautta. Tämä ilmenee kaikkialla työelämässämme, vapaa-aikanamme ja koko elämäntyylissämme. Vapauteen valita liittyy luonnollisesti

Lisätiedot

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA 1 2 Hallitusohjelman tarkoitus ja merkitys Pirkkalan pormestarimalliin kuuluu toimintatapa, jossa uusi pormestari ryhtyy heti valintansa jälkeen kokoamaan hallitusohjelmaa.

Lisätiedot

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat Kuinka Tapiolan vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat henkilöstöjohtamisessa? ht i Henry Foorumi Veera Lammi 9.11.2010 9.11.2010 1 Agenda Miksi vastuullinen johtaminen on tärkeää? Miten vastuullista

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

When people and products connect a workplace comes to life.

When people and products connect a workplace comes to life. 130903 Tuotanto: Valentin&Byhr. Paino: Strokirk-Landströms. Paperi: Munken Polar. When people and products connect a workplace comes to life. www.efg.fi Tutustu meihin. EFG on johtava toimisto- ja julkisten

Lisätiedot

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia.

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia. KESKIJOHDON OSAAMISTARPEET Vastaajan taustatiedot: Vastaaja on: Vastaajan vastuualue: 1. Tiimin esimies tai vastaava 2. Päällikkö tai vastaava 3. Johtaja 1. Johto ja taloushallinto 2. Tutkimus ja kehitys

Lisätiedot

Eettiset ohjeet. www.polygongroup.fi

Eettiset ohjeet. www.polygongroup.fi Eettiset ohjeet Toimimme Aina Parhaaksesi. www.polygongroup.fi Our Responsibility Johdanto Polygonin eettisiin ohjeisiin Polygonin eettiset ohjeet sisältävät Polygonin yhteiskuntavastuun pääperiaatteet

Lisätiedot

ONNISTU HANKINNASSASI JULKISTEN HANKINTOJEN AMMATTITAITOA ORGANISAATIOSI HYÖDYKSI

ONNISTU HANKINNASSASI JULKISTEN HANKINTOJEN AMMATTITAITOA ORGANISAATIOSI HYÖDYKSI ONNISTU HANKINNASSASI JULKISTEN HANKINTOJEN AMMATTITAITOA ORGANISAATIOSI HYÖDYKSI Ju-Ha Consulting Oy 8.11.2017 www.juhaconsulting.fi 1 Vastuulliset elintarvikehankinnat Ruokapalveluhankinnat mahdollisuus

Lisätiedot

ACCOUNTORIN EETTINEN TOIMINTAOHJE

ACCOUNTORIN EETTINEN TOIMINTAOHJE ACCOUNTORIN EETTINEN TOIMINTAOHJE MIKSI EETTINEN TOIMINTAOHJE ON TÄRKEÄ? Me haluamme olla luottamuksen arvoisia ja toimia vastuullisesti ja eettisesti asiakkaita, yhteistyökumppaneita, työntekijöitä, johtajia

Lisätiedot

KINNARPSIN TOIMINTAPERIAATTEET - HANKKIJOILLE

KINNARPSIN TOIMINTAPERIAATTEET - HANKKIJOILLE KINNARPSIN TOIMINTAPERIAATTEET - HANKKIJOILLE 2 ESITTELY KINNARPSIN SITOUMUS Olemme vakuuttuneita, että kestävä kehitys voidaan saavuttaa sellaisten tavarantoimittajien kanssa, jotka jakavat visiomme ja

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja Boliden Kokkola vastuullinen sinkintuottaja Sinkkiteknologian edelläkävijä Luotettavaa laatua Boliden Kokkola on yksi maailman suurimmista sinkkitehtaista. Tehtaan päätuotteet ovat puhdas sinkki ja siitä

Lisätiedot

Delfort menettelytapasäännöt

Delfort menettelytapasäännöt Maaliskuu 2017 Delfort menettelytapasäännöt Hallituksen esipuhe delfortgroup AG ja sen tytäryhtiöiden liiketoiminnan perustana ovat seuraavat avainperiaatteet: laadukkuus kunnioitus vastuu luotettavuus

Lisätiedot

Indutraden hallituksen hyväksymä 26. huhtikuuta Indutrade konsernin toimintaohje ja eettisen liiketoimintatavan periaatteet

Indutraden hallituksen hyväksymä 26. huhtikuuta Indutrade konsernin toimintaohje ja eettisen liiketoimintatavan periaatteet Indutraden hallituksen hyväksymä 26. huhtikuuta 2017 Indutrade konsernin toimintaohje ja eettisen liiketoimintatavan periaatteet I Jokaisen työntekijämme minun ja sinun henkilökohtaisella vastuulla on

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus

Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus Säätytalo Päivittäistavarakauppa ry Toimitusjohtaja 1 Elintarvikeketjun ympäristövastuu ja asiakastoiminnan haasteet Tuoteturvallisuus (Suomessa)

Lisätiedot

TEHDÄÄN YHDESSÄ HYVÄÄ TYÖTÄ!

TEHDÄÄN YHDESSÄ HYVÄÄ TYÖTÄ! TEHDÄÄN YHDESSÄ HYVÄÄ TYÖTÄ! VMP PÄHKINÄNKUORESSA Mikä VMP Group on? Olemme yksi Suomen suurimmista työnantajista ja rekrytoijista. Toimimme Suomen lisäksi Virossa, Ruotsissa, Espanjassa ja Romaniassa.

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: KASVUN TUKEMINEN

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 PAIKALLISESTI TARJOTTAVA TUTKINNON OSA: NAVETAN TUOTANTOTEKNOLOGIAN KÄYTTÄMINEN JA HUOLTAMINEN, 10 ov Ammattiosaamisen näyttö Muu

Lisätiedot

VARTIOIMISLIIKETOIMINNAN HYVÄ LIIKETAPA. Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry

VARTIOIMISLIIKETOIMINNAN HYVÄ LIIKETAPA. Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry VARTIOIMISLIIKETOIMINNAN HYVÄ LIIKETAPA Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry 2017 1 Johdanto Yksityisen turvallisuusalan elinkeinon harjoittaminen edellyttää turvallisuusalan elinkeinolupaa. Turvallisuusalan

Lisätiedot

Hyvän liiketavan periaatteet

Hyvän liiketavan periaatteet Hyvän liiketavan periaatteet 1. Tausta... 1 2. Terveys ja turvallisuus... 1 3. Työntekijäsuhteet... 2 4. Liiketoimintakäytännöt... 2 5. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen... 3 6. Yhteisö... 3 7. Ympäristö...

Lisätiedot

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1 (5) UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Työjärjestystä on muutettu viimeksi

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Ålandsbanken ja kestävä toiminta. täyttää nykyhetken tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuutta täyttää omia tarpeitaan

Ålandsbanken ja kestävä toiminta. täyttää nykyhetken tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuutta täyttää omia tarpeitaan Ålandsbanken ja kestävä toiminta täyttää nykyhetken tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuutta täyttää omia tarpeitaan 2014 Tiemme kestävään kehitykseen Meidän tulee olla luonnollinen valinta

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä 1 Työnantajan velvollisuudet Työturvallisuuslaki (738/2002) Työnantaja velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta

Lisätiedot

Vastuullisuus ei ole makuasia - Paulig. Inspectan asiakastilaisuus 02092014 /Leena Miettinen

Vastuullisuus ei ole makuasia - Paulig. Inspectan asiakastilaisuus 02092014 /Leena Miettinen Vastuullisuus ei ole makuasia - Paulig Inspectan asiakastilaisuus 02092014 /Leena Miettinen 2014 PAULIG GROUP 2014 PAULIG GROUP Niin Pauligin perhe kuin yrityskin ovat läpi historiansa olleet maailmalla

Lisätiedot