vastuumme Arla Foods corporate social responsibility code of conduct

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "vastuumme Arla Foods corporate social responsibility code of conduct"

Transkriptio

1 vastuumme Arla Foods corporate social responsibility code of conduct

2 Arla Foods suhtautuu eettisiin laatuseikkoihin kestävällä ja vastuullisella tavalla taatakseen yrityksen maineen ja kannattavuuden.

3 sisällys LIIKETOIMINNAN PERIAATTEET 6 TOIMINTAPERIAATTEET 8 TUOTETURVALLISUUS 10 RAVINTO JA TERVEYS 12 YMPÄRISTÖ JA ILMASTO 14 MAATALOUS 16 OSTOT 18 TYÖPAIKKA 20 MARKKINAKÄYTTÄYTYMINEN 22 YHTEISKUNTASUHTEET 24 IHMISOIKEUDET 26 Arla Foods amba, joulukuu 2010, toinen painos Projektin koordinointi: Arla Foods Tuotanto: Anna Michélsen Graafinen suunnittelu: Waldton Design AB Valokuvat: Getty Images (kansi ja sivut 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24), Nordic Photos (sivut 14, 26) Paperi: Arctic Paper, Munken Polar Painatus: Scanprint, 2011

4 Esipuhe Tavoitteemme on tarjota nykyaikaisille kuluttajille maitopohjaisia tuotteita, jotka ovat inspiroivia ja luotettavia ja edistävät hyvinvointia. Tämä toimii hyvänä pohjana yhteiskuntavastuuohjelmallemme, jolla pyrimme lisäämään luottamusta ja turvallisuutta koko yhteiskunnassa pitkällä aikavälillä. Olemme aktiivisia yhteisöissä, joissa toimimme. Välitämme perusarvomme työntekijöiden ja tuottajien lisäksi myös asiakkaille ja kuluttajille. On tärkeää, että näkemyksemme ymmärretään ja että ihmiset tietävät, mitä he voivat odottaa meiltä. Arla Foods toimii eri puolilla maailmaa ja tunnustaa vastuunsa yhteiskunnasta, ympäristöstä ja ihmisistä, jotka ovat tekemisissä sen tuotteiden ja tuotannon kanssa. Tavoitteena on kehittää yrityksen liiketoimintaa pitkällä aikavälillä ympäristöä kunnioittaen ja sen kanssa sopusoinnussa eläen. Arla Foods -konsernin kaikilla työntekijöillä on yhteinen työskentelytapa, jonka lähtökohtana ovat yrityksen arvot. Arla Foodsin toimintaperiaatteet on ennen kaikkea tarkoitettu työkaluksi kaikille työntekijöille ympäri maailmaa. Toimintaperiaatteissa annetaan ohjeita erilaisiin ongelmatilanteisiin. Yrityksen eettinen ja sosiaalinen vastuu sekä vastuu ympäristöstä kohtaavat jatkuvasti haasteita. Toimintaperiaatteita kehitetään sitä mukaa kun tietämys asioista kasvaa. Lukijat voivat kertoa näkemyksistään lähettämällä postia osoitteeseen konsernijohtaja Peder Tuborgh ja puheenjohtaja Ove Møberg 5

5 Liiketoiminnan periaatteet Millainen on vastuullinen yritys? Noudatamme kansallista lainsäädäntöä kaikilla organisaatiotasoilla kaikissa maissa, joissa toimimme. Raportoimme liiketoimistamme kansallisen lainsäädännön mukaisesti, emmekä ota tai maksa lahjuksia. Näin voimme toimia uskottavasti ja rehellisesti kaikkien sidosryhmiemme kanssa. 6

6 Toimimme uskottavasti ja rehellisesti kaikessa toiminnassamme. LAINSÄÄDÄNTÖ Arla Foods on sitoutunut noudattamaan kaikkia toimintamaissaan voimassa olevia lakeja, sääntöjä ja määräyksiä. Jos näitä rikotaan, yrityksen johto ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin. KIRJANPITO JA RAPORTOINTI Kirjanpidossa ja raportoinnissa noudatetaan kansallista lainsäädäntöä. LAHJUKSET Emme koskaan ota suoraan tai välillisesti vastaan lahjuksia tai muita sopimattomia maksuja liiketoiminnan edistämiseksi ja/tai muun taloudellisen hyödyn saavuttamiseksi. Emme koskaan anna tai tarjoa lahjoja emmekä maksuja, jotka voidaan tulkita lahjuksiksi. Hylkäämme välittömästi kaikki mahdolliset yritykset vaatia tai antaa lahjuksia ja raportoimme niistä johdolle. 7

7 Toimintaperiaatteet Miten ajamme omistajiemme etuja? Koska Arla Foods on kansainvälinen yritys ja tuottajien omistama osuuskunta, yrityksen toiminnalle on asetettu tiettyjä vaatimuksia. Kaikkien omistajien on saatava riittävästi tietoa yrityksen toiminnasta, jotta he voivat vaikuttaa päätöksentekoon. Vaaleilla valitut omistajien edustajat ovat mukana laatimassa strategioita ja varmistavat, että toimintaa harjoitetaan omistajien edun mukaisesti. 8

8 Harjoitamme liiketoimintaamme hyvässä yhteistyöhengessä, mikä tukee omistajiemme taloudellisia intressejä. RESURSSIT Johdamme yritystä tehokkaasti optimoimalla jatkuvasti raaka-aine-, pääoma- ja henkilöstöresurssien käytön luodaksemme arvoa omistajillemme. HALLINTO Yrityksen johdon vastuulla on varmistaa, että hallitus saa riittävästi tietoa pystyäkseen tekemään liiketoimintastrategiaa koskevia päätöksiä ja valvomaan johtoryhmän toimintaa. Helpotamme omistajiemme osallistumista tärkeisiin päätöksiin, kuten hallituksen jäsenten valintaan ja nimityksiin. Luomme omistajillemme mahdollisuuden esittää kysymyksiä hallitukselle sekä sisällyttää kysymyksiään ja ehdotuksiaan edustajiston esityslistalle. Toimitamme omistajillemme asiaankuuluvat tiedot hyvissä ajoin ennen kokouksia. TIEDON JAKAMINEN Annamme omistajillemme riittävästi tietoa päätöksistä, jotka liittyvät yrityksen toimintojen merkittäviin muutoksiin. Toimitamme viipymättä omistajillemme kaiken heidän yrityksestä haluamansa tiedon esimerkiksi tiedot markkinoiden kehityksestä, taloudellisesta tilanteesta, omistajuudesta ja yrityshallinnosta. Osuuskunnan säännöt ja ohjeistukset ovat helposti jäsenten saatavilla, samoin yhteydenpito osuuskunnan hallinnon jäseniin ja avaintyöntekijöihin on tehty helpoksi. Hallituksen jäsenet ja yhtiön johto ovat velvollisia ilmoittamaan hallitukselle, jos he ovat suoraan, välillisesti tai kolmannen osapuolen kautta mukana sellaisessa liike- tai muussa toiminnassa, joka suoraan vaikuttaa yrityksen toimintaan. JÄSENYYS Osuuskuntaan osallistumiselle ja siitä eroamiselle on tasapuoliset ja oikeudenmukaiset ehdot. Suojelemme ja selvennämme osuuskunnan jäsenten oikeuksia. 9

9 Tuoteturvallisuus Onko maidon juonti turvallista? Kuluttajien on voitava luottaa tuotteisiimme. Meillä on tiukat turvallisuus- ja laatuvaatimukset, jotka takaavat tuotteiden turvallisuuden koko tuotantoketjussa. Jos poikkeamia ilmenee, pystymme järjestelmiemme avulla jäljittämään tuotteet ja raaka-aineet ja ryhtymään välittömiin toimenpiteisiin. 10

10 Täytämme kuluttajien vaatimukset turvallisista maitopohjaisista elintarvikkeista. KOKONAISVALTAINEN NÄKÖKULMA Olemme asettaneet tarkat vaatimukset elintarvikkeiden turvallisuudelle koko tuotantoketjussamme. Tämä tarkoittaa, että ketjun kaikki toimijat on sitoutettu noudattamaan näitä vaatimuksia. TIETO Pidämme itsemme ajan tasalla elintarvikealan kehityksestä ja varmistamme, että meillä on riittävästi tietoa ja osaamista ryhtyä ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. TUOTTEIDEN LAATU Valmistamme tuotteita, jotka vastaavat asiaankuuluvia standardeja ja vaatimuksia. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point = vaarojen analysointi ja kriittiset hallintapisteet) Hallitsemme tuotantoprosessin vaaratekijät tehokkaan HACCP-järjestelmän ja ammattitaitoisten työntekijöidemme avulla. VIERASAINEET Suojelemme kuluttajia vaaratilanteilta estämällä vierasaineiden taiesineiden joutumisen tuotteisiimme. HYGIENIA Tarjoamme turvallisia tuotteita, joiden turvallisuuden varmistamme korkealla tuotantohygienialla ja selkeillä henkilökohtaisen hygienian toimintatavoilla. TUOTANTOLAITOKSET Huoltaessamme ja puhdistaessamme tuotantolaitoksia ja -laitteita täytämme asianmukaiset vaatimukset taataksemme elintarvikkeiden turvallisuuden koko toimitusketjussa. TUHOELÄINTEN TORJUNTA Pidämme tuhoeläimet poissa tuotantotiloistamme ennaltaehkäisevän ohjelman avulla. JÄLJITETTÄVYYS Järjestelmiemme avulla pystymme jäljittämään raaka-aineet, ainesosat ja lopputuotteet. TUOTTEIDEN TAKAISINVETO Jos havaitsemme tuotteissamme virheen, josta voi aiheutua vaaraa kuluttajien terveydelle, vedämme ne pois markkinoilta. ALLERGIAT Kuluttajien valintaa helpottaaksemme kerromme tuoteselosteissa, mitä tuotteemme sisältävät. Pidämme tietomme allergioista ajan tasalla, ja meillä on tarkat hankinta- ja tuotantomenetelmät, joiden avulla hallitsemme allergisoivia raaka-aineita. 11

11 Ravinto ja terveys Pitäisikö meidän päättää, mitä ihmiset syövät? Kerromme kuluttajille, mitä ainesosia tuotteemme sisältävät. Näin he pystyvät valitsemaan tuotteet, jotka parhaiten vastaavat heidän makutottumuksiaan ja tarpeitaan. Tavoitteena on, että tuotteemme ja tarjoamamme tieto innostavat ja kannustavat kuluttajia ja lisäävät heidän kiinnostustaan ravinnon ja terveyden väliseen yhteyteen. Tuemme alan tutkimusta saadaksemme itse tietoa ja voidaksemme kertoa muille tasapainoisen ruokavalion merkityksestä. 12

12 Valmistamme kuluttajien toiveiden mukaisia terveellisiä tuotteita ja kerromme niiden ravintotiedot. TIETO Tarjoamme kuluttajille tietoa ravitsemuksesta ja hyvinvoinnista. Haluamme heidän luottavan tuotteisiimme ja innostuvan valitsemaan tuotteita, jotka vastaavat heidän tarpeitaan. INNOSTUS Kerromme kuluttajille maitotuotteiden ja terveyden välisestä yhteydestä, jotta he voivat valita yksilöllisiä tarpeitaan vastaavia tuotteita. TURVALLISUUS Kerromme kuluttajille, mitä tuotteemme sisältävät, jotta he voivat luottavaisin mielin valita niitä ostoskoriinsa. HYVINVOINTI Täytämme kuluttajien vaatimukset terveellisistä ja turvallisista tuotteista. Haluamme tuotteidemme olevan hyväksi sekä keholle että mielelle. RUOKAVALIO Kerromme kattavasti ja rehellisesti, mitä tuotteemme sisältävät. Näin autamme kuluttajia ymmärtämään maitotuotteiden roolin osana tasapainoista ruokavaliota. TUTKIMUS Tuemme maitotuotteisiin, hyvinvointiin ja terveyteen liittyvää tutkimustoimintaa lisätäksemme ihmisten tietämystä maitotuotteiden osuudesta terveellisessä ja tasapainoisessa ruokavaliossa. Luotettavana elintarvikkeiden valmistajana käytämme tutkimustyötä kaikkien terveyteen liittyvien aloitteidemme perustana. VIESTINTÄ Kutsumme tuotettamme terveysvaikutteiseksi vain, jos meillä on siitä tutkittua tieteellistä näyttöä. VUOROPUHELU Tietomme ravitsemuksellisista seikoista perustuvat avoimuuteen, vuoropuheluun ja yhteistyöhön viranomaisten, asiantuntijoiden, ravintoneuvojien ja kuluttajaryhmien kanssa. 13

13 Ympäristö ja ilmasto Mikä on hyväksyttävä ympäristövaikutus? Toiminnastamme aiheutuvien haitallisten ympäristövaikutusten jatkuva vähentäminen on keskeisessä asemassa kaikessa, mitä teemme. Toiminta tuottajiemme tiloilla ja meijereissä sekä kuljetukset vaikuttavat kuitenkin väistämättä ympäristöön. Tarkastelemme joka tasolla, voimmeko työmenetelmiämme muuttamalla vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia. 14

14 Parannamme jatkuvasti suorituskykyämme ympäristöasioissa noudattamalla kestäviä periaatteita maitotilalta kuluttajalle. TUOTTEET Pyrimme jatkuvasti vähentämään tuotteidemme ympäristövaikutuksia. TUOTANTOLAITOKSET Suunnittelemme uusia tuotantolaitoksia ja hankimme laitteita, jotka täyttävät tai ylittävät asiaankuuluvat ympäristövaatimukset. LUONNONVARAT Säästämme energiaa ja vähennämme materiaalien kulutusta seuraamalla ja kehittämällä toimintaamme jatkuvasti. KIERRÄTYS Vähennämme toiminnastamme aiheutuvan jätteen määrää maksimoimalla jätteen uudelleenkäytön, kierrätyksen ja materiaalien talteenoton. tavarantoimittajat Haastamme ja kannustamme toimittajiamme kehittämään ja toimittamaan tuotteita ja palveluja, jotka ylittävät ympäristövaatimuksemme. SIDOSRYHMÄT Vastaamme sidosryhmien ja viranomaisten vaatimuksiin kantamalla ympäristöä koskevat vastuumme. ILMASTONMUUTOS Pyrkimällä jatkuvasti pienentämään kasvihuonekaasupäästöjämme, autamme vähentämään ilmaston lämpenemistä. 15

15 Maatalous Mikä on kestävää maataloutta? Olemme yhteistyössä tanskalaisten ja ruotsalaisten omistajiemme kanssa asettaneet kunnianhimoisia tavoitteita maatalouden tuotantomenetelmille, eläinten hyvinvoinnille ja rehun laadulle. Tanskassa ja Ruotsissa käyttöönotettu Arlagården-laatuohjelma ja useat muut paikalliset laatuohjelmat varmistavat, että täytämme kaikki maidon laatua, tilojen ympäristötoimia ja eläinten hyvinvointia koskevat vaatimukset. Tämä on meidän tapamme kantaa vastuu kestävästä maataloudesta. 16

16 Tuemme kestävää maataloutta. YHTEISTYÖ Teemme tiivistä yhteistyötä maidontuottajiemme kanssa ja tuemme tuotantomenetelmiä, jotka varmistavat kestävän maatalouden sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. LAADUNVARMISTUSOHJELMA Varmistamme, että kaikki maidontuottajamme noudattavat laadunvarmistusohjelmaamme, huomioiden kansalliset olosuhteet. YMPÄRISTÖ Kannustamme kaikkia maidontuottajiamme suojelemaan ympäristöä. ELÄINTEN HYVINVOINTI Kannustamme ja tuemme maidontuottajia heidän pyrkimyksissään ottaa käyttöön uusia, erityisesti eläinten hyvinvointiin liittyviä käytäntöjä, jotta eläinten elämänlaatua ja olosuhteita voitaisiin jatkuvasti parantaa. REHU Varmistamme, että maidontuottajien tuottamat ja/tai käyttämät rehut ja muut raaka-aineet täyttävät vaaditut laatu- ja turvallisuusvaatimukset. KORVAUS Varmistamme, että maidontuottajamme saavat kilpailukykyisen korvauksen meille toimittamastaan raakamaidosta. Maksuperusteina ovat maidon laatu ja markkina-arvo. SEURANTA Tanskassa, Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa vierailemme säännöllisesti maidontuottajiemme tiloilla varmistaaksemme, että he noudattavat laadunvarmistusohjelmaa. 17

17 ostot Mitä odotamme tavarantoimittajilta? Teemme yhteistyötä eri puolilla maailmaa olevien tavarantoimittajien kanssa. Heillä on merkittävä vaikutus tuotteidemme laatuun ja eettisiin kestävän kehityksen sitoumuksiimme. Odotamme tavarantoimittajiemme kantavan oman vastuunsa yhteiskunnasta ja ympäristöstä. Näin voimme täyttää tavoitteemme ostaa tavaroita ja palveluita eettisesti. 18

18 Haastamme ja kannustamme tavarantoimittajia tukemaan meitä toimintaperiaatteidemme noudattamisessa ja sitoutumaan niihin. tavarantoimittajien VASTUU Pyrimme varmistamaan, että tavarantoimittajat ovat valmiita noudattamaan yritysvastuuperiaatteitamme. Tärkeimpien tavarantoimittajien kanssa teemme sopimuksen, jossa he sitoutuvat vaatimuksiimme. Arvioimme ja seuraamme jatkuvasti sopimuksen noudattamista. EETTISYYS Kaikkien työntekijöidemme on oltava tietoisia tavarantoimittajien toimintaohjeista ja noudatettava niitä sekä ymmärrettävä, kuinka tärkeää eettisyys on yrityksessämme. tavarantoimittajien VALINTA Valitsemme tavarantoimittajamme ammattimaisesti, järjestelmällisesti ja tasapuolisesti. Neuvottelumme tavarantoimittajien kanssa ovat aina rehellisiä ja oikeudenmukaisia. LUOTTAMUKSELLISUUS Luottamus on meille tärkeää. Lupaamme, ettei mitään tavarantoimittajilta saamaamme luottamuksellista tietoa luovuteta asiattomille henkilöille tai yrityksille. SUHTEET tavarantoimittajiin Toimimme tavarantoimittajien kanssa tehokkaasti, mutta myös oikeudenmukaisella, kestävällä ja järkevällä tavalla. Näin varmistamme lahjomattomuuden, rehellisyyden ja vastuullisuuden kaikissa tilanteissa. 19

19 työpaikka Millainen on hyvä työpaikka? Tavoitteenamme on, että kaikilla työntekijöillämme on hyvät työolosuhteet ja että he ovat sitoutuneita työhönsä. Yrityksessä on monenlaista toimintaa, joten edellytykset turvallisen, terveellisen ja virikkeellisen työympäristön luomiselle vaihtelevat. Työolosuhteita voi mielestämme kuitenkin aina parantaa. 20

20 Meillä on osaavia ja sitoutuneita työntekijöitä, joille tarjoamme turvallisen ja hyvän työympäristön. TYÖYMPÄRISTÖ Tarjoamme turvallisen ja hyvän työympäristön, jota kehitämme jatkuvasti tapaturmien ja työperäisten sairauksien ehkäisemiseksi. Noudatamme kansallisia lakeja, sääntöjä ja määräyksiä maissa, joissa toimimme. HYVINVOINTI Luomme innostavan työpaikan, jossa työntekijöiden välillä vallitsee kunnioitus ja luottamus. Kannustamme työntekijöitämme löytämään tasapainon työn ja vapaa-ajan välillä. HUOLENPITO Työpaikoillamme puututaan häirintään. Pyrimme luomaan työympäristön, joka tarjoaa työntekijöillemme kunkin kykyjä vastaavia tehtäviä. MONIMUOTOISUUS Muodostamme työpaikan, joka heijastaa yhteiskuntaa ja sen monimuotoisuutta ja jossa kaikkia työntekijöitä kohdellaan tasavertaisesti. Työsaavutukset arvioidaan suoritusten perusteella kiinnittämättä huomiota sukupuoleen, etniseen, sosiaalisen tai kansalliseen taustaan, rotuun, väriin, uskontoon tai vakaumukseen, seksuaaliseen suuntautuneisuuteen, poliittiseen mielipiteeseen, ikään, vammaan tai siviilisäätyyn. Takaamme kaikille työnhakijoille ja työntekijöille samanlaiset mahdollisuudet rekrytoinnin kaikissa vaiheissa. OSAAVA HENKILÖKUNTA Houkuttelemme ja haluamme pitää yrityksessä päteviä työntekijöitä. Kehitämme heidän henkilökohtaista ja ammatillista osaamistaan liiketoimintamme tavoitteiden tukemiseksi. PALKKAUS Tarjoamme oikeudenmukaisen ja kilpailukykyisen palkan ja palkitsemme poikkeuksellisen hyvistä saavutuksista. JOHTAJUUS Pyrimme jatkuvasti varmistamaan, että esimiehemme toimivat johtamisperiaatteidemme envision the future, engage people and deliver performance mukaisesti näyttämällä suuntaa, sitouttamalla henkilöstöä ja johtamalla suoritusta. 21

21 Markkinakäyttäytyminen Onko asiakas aina oikeassa? Meillä on avoin suhde kuluttajiin, asiakkaisiin, kilpailijoihin ja alihankkijoihin. Tämä saavutetaan avoimella viestinnällä ja käymällä jatkuvaa vuoropuhelua. Markkinoilla, joilla olemme merkittävä tekijä, meillä on erityinen velvollisuus olla käyttämättä asemaamme väärin. 22

22 Meillä on hyvä, avoin suhde kaikkiin sidosryhmiimme. KULUTTAJAT JA ASIAKKAAT Meillä on tehokkaat menettelyt kuluttaja- ja asiakaspalautteiden käsittelyyn. Tavoitteemme on ratkaista epäselvyydet ja erimielisyydet luotettavasti ja kohtuullisessa ajassa. Kertomalla olennaiset tiedot tuotteistamme annamme kuluttajalle mahdollisuuden tehdä perusteltuja päätöksiä tuotevalinnoissa. Tehokkaiden menettelyjen avulla varmistamme, että henkilötiedot ja kuluttajia koskevat tiedot käsitellään luottamuksellisesti ja salassa pitäen. Tarjoamme asiakkaillemme riittävää ja asianmukaista tietoa yrityksestämme ja tuotteistamme. TOIMITTAJAT Solmimme sopimuksia ainoastaan sellaisten toimittajien kanssa, jotka noudattavat toiminta-alueensa kansallista lainsäädäntöä. Odotamme myös, että toimittajamme tukevat ja kunnioittavat kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia. KILPAILIJAT Tuemme tasa-arvoisen kilpailun edellytyksiä. Sovellamme ja noudatamme niiden maiden kilpailulainsäädäntöä, joissa toimimme. 23

23 Yhteiskuntasuhteet Voiko Arla Foods parantaa maailmaa? Olemme usein suuri työnantaja paikkakunnilla, joilla toimimme. Edistääksemme paikallisen yhteisön kehitystä luomme pitkäaikaisia suhteita alueen ihmisiin, yrityksiin ja organisaatioihin. Emme voi yksin muuttaa koko maailmaa, mutta uskomme saavamme aikaan muutoksia paikallisesti. 24

24 Meillä on hyvät, kunnioittavat ja rakentavat suhteet paikalliseen yhteisöön. YHTEISTYÖ Teemme omia arvojamme noudattaen vastuullista ja kunnioittavaa yhteistyötä paikallisten yhteisöjen kanssa. SUHTEET Toimimme yhteisöissä hienotunteisesti ja luomme vuoropuhelun avulla pitkäaikaisia suhteita. AVUSTUKSET Olemme vuorovaikutuksessa paikallisten yhteisöjen kanssa ja pyrimme tukemaan niiden kehitystä. VERKOSTOT Arla Foodsin esimiehet ovat mukana sekä paikallisissa että kansainvälisissä verkostoissa. Tavoitteena on rakentaa vahvoja kumppanuuksia ja varmistaa kokonaisvaltainen lähestymistapa. 25

25 Ihmisoikeudet Voimmeko kantaa vastuun ihmisten elinoloista? Meillä on tuotantolaitoksia useissa maissa, ja tuotteitamme myydään kaikkialla maailmassa. Emme ainoastaan tuota elintarvikkeita, vaan luomme myös yrityskulttuuria, joka vaalii kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että toimimmepa missä päin maailmaa tahansa, kunnioitamme ihmisoikeuksia Arla Foodsin periaatteiden mukaisesti. 26

26 Kunnioitamme ja tuemme kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia. VASTUU Harjoitamme liiketoimintaamme vastuullisina kansalaisina. Tuemme ja kunnioitamme kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia. PAKKOTYÖ Emme hyväksy pakkotyötä. Työntekijöiden ei myöskään pidä joutua maksamaan yrityksellemme tai luovuttamaan henkilöllisyystodistuksiaan yrityksemme käyttöön, kun heidät palkataan. LAPSITYÖVOIMA Emme hyväksy lapsityövoiman käyttöä. Lapsityövoimalla tarkoitamme alle 15-vuotiaita tai sitä vanhempia, jos paikallisessa lainsäädännössä on määrätty korkeampi ikäraja ja/tai pidempi oppivelvollisuusikä. AMMATTILIITOT Kunnioitamme työntekijöiden oikeutta liittyä valitsemaansa ammattiliittoon ja hoitaa näin työehtosopimusneuvotteluja. PALKAT JA PALKKIOT Varmistamme, että palkat, palkkiot ja muut korvaukset täyttävät tai ylittävät toimintamaidemme lainsäädännössä tai alan ohjeissa määritellyt tasot. TYÖAJAT Noudatamme toimintamaissamme työaikoja koskevia paikallisia lakeja ja alan ohjeita. 27

27 Arla Ingman Oy Ab Kotkatie 34 FI Söderkulla Puh S-posti Arla Foods amba Sønderhøj 14 DK-8260 Viby J. Puh S-posti

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

Vastuumme. Arla Foods Code of Conduct

Vastuumme. Arla Foods Code of Conduct Vastuumme Arla Foods Code of Conduct Haluamme kasvaa ja välitämme tavasta, jolla saavutamme kasvun. Harjoitamme liiketoimintaa kestävästi ja vastuullisesti, jotta voimme taata yrityksen maineen ja kannattavuuden

Lisätiedot

EEttisEt toimintaohjeet

EEttisEt toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet Husqvarna-konsernin eettiset toimintaohjeet noudattavat YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita, joiden tarkoitus on saada yritykset toimimaan ihmisoikeuksia, työntekijöiden

Lisätiedot

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Smiths Group on globaali konserni, joka toimii vuorovaikutuksessa asiakkaiden, osakkeenomistajien ja toimittajien kanssa maailmanlaajuisesti.

Lisätiedot

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT Coor Group Vahvistettu Coorin hallituksessa 11. joulukuuta 2014 TARKOITUS JA SOVELLUSALA Etiikassa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä tekoja pidetään oikeina ja miten meidän

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Sisällys 1. Epäreilusta kilpailusta pidättyminen... 2 2. Sidosryhmien kanssa toimiminen... 2 3. Lahjonnasta kieltäytyminen... 3 4. Eturistiriitojen torjuminen... 3

Lisätiedot

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET OLEMME OSA JOKIVARSIEN ELÄMÄÄ 5 Viesti toimitusjohtajalta 6 Lainsäädännön ja hyvien liiketoimintatapojen noudattaminen 8 Reilu kilpailu

Lisätiedot

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset KESKEISIÄ TAVOITTEITA JA TULOKSIA 07.10.2016 Esittelemme tällä sivulla keskeisiä taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun tavoitteita ja tuloksia. Lisää vastuullisuustyömme tuloksia

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1 (5) UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Työjärjestystä on muutettu viimeksi

Lisätiedot

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET 4.2.2016 TAUSTAA Haluamme avoimesti viestiä millaisia periaatteita ja linjauksia noudatamme sijoituspäätöksiä tehdessämme Vastuullisen sijoittamisen periaatteiden

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

YIT:n liiketoimintaperiaatteet

YIT:n liiketoimintaperiaatteet YIT:n liiketoimintaperiaatteet Sisällys 1 Missio, visio ja arvot YIT:n toiminnan perusta 4 2 YIT:n johtamisen periaatteet 6 3 YIT:n suhteet sidosryhmiin 8 3.1 Suhde YIT:n asiakkaisiin 8 3.2 Suhde YIT:n

Lisätiedot

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria.

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria. Lapsen oikeuksien julistus Barnkonventionen på finska för barn och ungdomar YK:n lapsen oikeuksien julistus annettiin vuonna 1989. Lapsen oikeuksien julistuksessa luetellaan oikeudet, jotka jokaisella

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Tietoa ja inspiraatiota

Tietoa ja inspiraatiota Terveyspolitiikka Tietoa ja inspiraatiota Nykypäivänä arvostamme valinnan vapautta. Tämä ilmenee kaikkialla työelämässämme, vapaa-aikanamme ja koko elämäntyylissämme. Vapauteen valita liittyy luonnollisesti

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

KINNARPSIN TOIMINTAPERIAATTEET - HANKKIJOILLE

KINNARPSIN TOIMINTAPERIAATTEET - HANKKIJOILLE KINNARPSIN TOIMINTAPERIAATTEET - HANKKIJOILLE 2 ESITTELY KINNARPSIN SITOUMUS Olemme vakuuttuneita, että kestävä kehitys voidaan saavuttaa sellaisten tavarantoimittajien kanssa, jotka jakavat visiomme ja

Lisätiedot

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015

Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015 Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015 Seinäjoen kaupunki Elisa Saunamäki Psykososiaalinen kuormittuminen Jokaisen yksilön työhyvinvointi ja psykososiaalinen kuormittuminen koostuu eri asioista.

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

ALTEn toimintaohjeisto

ALTEn toimintaohjeisto ALTEn toimintaohjeisto Johdanto Vuonna 1994 ALTEn jäsenet tekivät päätöksen tarpeesta luoda virallinen toimintaohjeisto, jossa sekä määriteltäisiin ne standardit, joihin nykyiset ja tulevat jäsenet yksimielisesti

Lisätiedot

Vihreää kasvua ja menestystä maalle

Vihreää kasvua ja menestystä maalle 3 -ohjelma linjaa MTK-järjestön yhteiskunnallista vaikuttamista, markkinavaikuttamista ja järjestön kehittämistä. Ohjelma hyväksyttiin Savonlinnan liittokokouksessa 28.-29.6.2012. Ohjelma on valmisteltu

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille 2015

Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille 2015 Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille 2015 19.3.2015 CRnet/TPohjola 1 Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille

Lisätiedot

Hyvän liiketavan periaatteet

Hyvän liiketavan periaatteet Hyvän liiketavan periaatteet 1. Tausta... 1 2. Terveys ja turvallisuus... 1 3. Työntekijäsuhteet... 2 4. Liiketoimintakäytännöt... 2 5. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen... 3 6. Yhteisö... 3 7. Ympäristö...

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

SUOMEKSI. Tietoa Unionenista. Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto

SUOMEKSI. Tietoa Unionenista. Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto SUOMEKSI Tietoa Unionenista Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto Jäsenistöömme kuuluu muun muassa projektipäälliköitä, insinöörejä, toimihenkilöitä, ekonomisteja, IT-asiantuntijoita, teknisiä

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Liity mukaan. Liity siis mukaan! EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan!

Liity mukaan. Liity siis mukaan! EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan! Liity mukaan EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan! Hyödy yhteisöstä, joka on sitoutunut hoidon, hoivan ja avun tarpeessa olevien ikäihmisten hyvinvoinnin ja arvokkuuden edistämiseen Yhdessä voimme saavuttaa

Lisätiedot

SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA

SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA SISÄLTÖ Hallituksen koko 3 Riippumattomuuden arviointi 3 Hallituksen kokoonpano 3 Nimitys- ja palkkiovaliokunnan tehtävät 4 2 SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN

Lisätiedot

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia 1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia Ihmisarvon kunnioittaminen ja siihen liittyen yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja yksityisyyden

Lisätiedot

Lapsen saattohoito YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen näkökulmasta

Lapsen saattohoito YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen näkökulmasta Lapsen saattohoito YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen näkökulmasta Pyöreän pöydän keskustelu 14.3.2016 Säätytalo, Helsinki 14.3.2016 1 Eettiset koodistot/ ohjeet Terveys-/ lääkintäoikeus Sosiaalioikeus

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 17.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA PERIAATTEET 3 2 TEHTÄVÄT JA ARVIOINTIPERUSTEET 3 3 ASEMA, TOIMIVALTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS 3 4 AMMATILLINEN OSAAMINEN

Lisätiedot

REILU KAUPPA RY BRÄNDITUTKIMUS 2015. Tutkimusraportti 26.11. 2015 Merja Lintunen

REILU KAUPPA RY BRÄNDITUTKIMUS 2015. Tutkimusraportti 26.11. 2015 Merja Lintunen REILU KAUPPA RY BRÄNDITUTKIMUS 01 Tutkimusraportti 6.11. 01 Merja Lintunen TUTKIMUKSEN TOTEUTUS REILUN KAUPAN BRÄNDI- JA KAMPANJATUTKIMUS 014 Tutkimuslaitos Taloustutkimus Oy Tutkimuslaitoksen yhteyshenkilöt

Lisätiedot

VALINNANVAPAUS. sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi?

VALINNANVAPAUS. sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi? VALINNANVAPAUS sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi? 1 VALINNANVAPAUS enemmän terveyttä samalla rahalla Sote-uudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa

Lisätiedot

Fingridin toimintaperiaatteet. Code of Conduct

Fingridin toimintaperiaatteet. Code of Conduct Fingridin toimintaperiaatteet Code of Conduct Fingridiläisyys arjen työssä Fingridillä on Suomen kantaverkkoyhtiönä merkittävä rooli suomalaisessa yhteiskunnassa. Tehtävämme laadukas hoitaminen edellyttää

Lisätiedot

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Tapani Keränen Itä-Suomen yliopisto; Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, tutkimusyksikkö ja eettinen toimikunta 21.3.2012 1 Alueelliset eettiset

Lisätiedot

Eettinen toimintaohje

Eettinen toimintaohje Eettinen toimintaohje Me Tokmannilla haluamme toimia vastuullisesti ja odotamme sitä myös yhteistyökumppaneiltamme. Sisällysluettelo 1. Toimitusjohtajan terveiset 4 2. Ihmisten reilu ja kunnioittava kohtelu

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Case Arla: Luomu meillä ja maailmalla. Nnenna Liljeroos 1.10.2014

Case Arla: Luomu meillä ja maailmalla. Nnenna Liljeroos 1.10.2014 Case Arla: Luomu meillä ja maailmalla Nnenna Liljeroos 1.10.2014 Arla on kansainvälinen ja paikallinen meijerialan suunnannäyttäjä. Kannustamme ihmisiä ympäri maailman elämään terveellisesti tarjoamalla

Lisätiedot

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma Paikallisuus ja yhteiskunta Kestävä taloudellinen menestyminen Hyvinvointi ja turvallisuus paikallisesti ja valtakunnallisesti Ympäristö Oman toiminnan ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo ETU SEMINAARI 10.5.2012 Helsinki, Säätytalo Terveydenhuolto osana tulevaisuuden laatujärjestelmiä ja auditointeja Tuija Lilja Kehityspäällikkö, laatutoiminnot SAARIOINEN OY Tuotantoeläinten terveydenhuolto

Lisätiedot

Toimeenpanoehdot yhteistyökumppaneille, jotka kuuluvat BSCI:n valvonnan piiriin (Tuottajat) 1

Toimeenpanoehdot yhteistyökumppaneille, jotka kuuluvat BSCI:n valvonnan piiriin (Tuottajat) 1 Toimeenpanoehdot yhteistyökumppaneille, jotka kuuluvat BSCI:n valvonnan piiriin (Tuottajat) 1 I. Johdanto Tämän asiakirjan yhteydessä tuottajalla tarkoitetaan BSCI:n jäsenen toimitusketjun osana toimivaa

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Ruokaketjun vastuullisuuspäivä Säätytalolla

Ruokaketjun vastuullisuuspäivä Säätytalolla Ruokaketjun vastuullisuuspäivä 19.4.2012 Säätytalolla 10.30- Avaussanat, Vastuullinen ruokaketju hyvinvoiva kuluttaja 1. sessio: Elintarvikeketjun ruokahävikki Ruokahävikin määrä, syyt, vähentämiskeinot

Lisätiedot

Työhyvinvointi 15 osp

Työhyvinvointi 15 osp Työhyvinvointi 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja moduulit Helmessä Oman toiminta- ja työkyvyn edistäminen 5 osp opiskelija - tiedostaa tulevan ammattinsa työkykyhaasteet ja oman toimintansa vaikutuksen

Lisätiedot

Vastuullisen hankinnan opas 2015 (http://www.kesko.fi/globalassets/pdf-tiedostot/kesko_vastuullisenhankinnan-opas-2015.

Vastuullisen hankinnan opas 2015 (http://www.kesko.fi/globalassets/pdf-tiedostot/kesko_vastuullisenhankinnan-opas-2015. VASTUULLISUUSPERIAATTEET 10.10.2016 Keskon vastuullisuustyötä ohjaavat Keskon yleiset yhteiskuntavastuun periaatteet, K Code of Conduct -toimintaohjeet ja Keskon ostotoiminnan periaatteet. Tältä sivulta

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Tietoisemmin, vastuullisemmin, kestävämmin. Urheiluyhteisön Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet

Tietoisemmin, vastuullisemmin, kestävämmin. Urheiluyhteisön Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet Tietoisemmin, vastuullisemmin, kestävämmin Urheiluyhteisön Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet Jokaisen tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun Liikunta ja urheilu ovat avoimia kaikille. Tasavertaisuus,

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT 4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Permanenttikäsittelyn suunnittelu Permanenttikäsittelyn tekeminen ottaen huomioon leikkaus- ja kampausrakenteen

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Asiakkaiden avustaminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee oman työnsä palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan. toimii eri-ikäisten ja toimintakyvyltään

Lisätiedot

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet eq-konsernin palkitsemisperiaatteet Sisällys eq-konsernin palkitsemisperiaatteet... 3 1. Palkitsemista ohjaavat periaatteet ja tavoitteet... 3 2. Päätöksentekojärjestys... 3 3. Palkitsemisessa noudatettavat

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Science with Arctic attitude

Science with Arctic attitude 1 Science with Arctic attitude Oulun yliopiston strategia 2016 2020 Strategian julkistus 4.2.2016 2 Tuotamme uutta tietoa kestävämmän, terveemmän älykkäämmän ja humaanimman maailman rakentamiseksi Globaaleja

Lisätiedot

SYKEn strategia

SYKEn strategia SYKEn strategia 2011 2014 2 SYKEN MISSIO, VISIO JA ARVOT Tuotamme yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta välttämätöntä tietoa, osaamista ja palvelua. Parannamme ja turvaamme ympäristöämme sekä ratkomme

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KASVUN TUKEMINEN JA

Lisätiedot

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat 2010 1 (5) I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat Nordean rahastot 1 ovat hyväksyneet seuraavat omistajaohjausta koskevat suuntaviivat, joita sovelletaan suomalaisilla

Lisätiedot

Arla Ingman ja Arla Foods Arla Ingman Suomen markkinoilla

Arla Ingman ja Arla Foods Arla Ingman Suomen markkinoilla Arla Ingman ja Arla Foods Arla Ingman Suomen markkinoilla Toimittajatapaaminen Osuuskunta Maitomaa 26.4.2010 Outi Fagerlund Viestintäpäällikkö 09 272 001 outi.fagerlund@arlafoods.com 1 26.4.2010 1 Arla

Lisätiedot

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO Karl-Magnus Spiik Ky KK-itsearvio 1 KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO KYSYMYKSET Lomakkeessa on 35 kohtaa. Rengasta se vaihtoehto, joka kuvaa toimintatapaasi parhaiten. 1. Tuen avainhenkilöitteni ammatillista

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 SAATE Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 9181/05 SAN 67 Asia: Neuvoston päätelmät

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen SOPIMUS 1 (5) 16.3.2015 Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen 1. Sopimuksen tausta ja lähtökohdat Maakuntajohtajan virkaan sovelletaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kunnallisen

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia)

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia) TuUS menestyssuunnitelma (niin sanottu strategia) Taidolla uintiin! Visio Mahdollistamme hyvät taidot uintiurheilussa menestymiseen. Missio Luomme edellytykset kunkin tarpeiden ja kykyjen mukaiseen kunto-

Lisätiedot

Lainsäädäntö ja yritysten itsesääntely ohjaamassa kaivostoimintaa. Dilacomi-loppuseminaari Prof. Kai Kokko

Lainsäädäntö ja yritysten itsesääntely ohjaamassa kaivostoimintaa. Dilacomi-loppuseminaari Prof. Kai Kokko Lainsäädäntö ja yritysten itsesääntely ohjaamassa kaivostoimintaa Dilacomi-loppuseminaari 27.9.2013 Prof. Kai Kokko Sisältö Sääntelyn kokonaisvaltaisuus Sääntely ja lainsäädäntö Yritysten ympäristövastuu

Lisätiedot

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma Paula Juvonen

PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma Paula Juvonen PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma 24.11.2016 Paula Juvonen Arkea Oy Arkea Oy tuottaa ruoka-, siivous-, turvallisuus- ja kiinteistönhoitopalveluja.

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen ja ydinlaitosrakentaminen - Tsernobyl 1986 - Onnettomuustutkinnan yhteydessä luotiin Turvallisuuskulttuuri -käsite - Turvallisuuskulttuuri -käsite määriteltiin 1991 ensimmäisen kerran 1991 IAEA:n (The

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0250/4. Tarkistus. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0250/4. Tarkistus. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta 23.2.2016 B8-0250/4 4 Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou Johdanto-osan A kappale A. ottaa huomioon, että Australia ja Uusi- Seelanti kuuluvat EU:n vanhimpiin ja läheisimpiin kumppaneihin,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI

HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI HKScan on merkittävä työnantaja kaikissa toimintamaissaan, ja sosiaalinen vastuu on yksi konsernin vastuullisuustyön painopistealuista. HKScanille sosiaalisesti vastuullinen toimintatapa

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Esikoululuokka on lastasi varten

Esikoululuokka on lastasi varten Finska Esikoululuokka on lastasi varten ESITE ESIKOULULUOKASTA Lapsesi aloittaa esikoululuokan Tämä esite antaa sinulle tietoa esikoululuokasta ja sen tehtävästä. Sinä olet tärkeä Sinä olet lähimpänä omaa

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 1 JOHDANTO 1.1 Näiden toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltamisala Finnair on suomalainen lentoyhtiö, jolla on symboliarvoa ja joka on kansainvälisen ilmailuyhteisön arvostettu jäsen.

Lisätiedot

Wärtsilän konsernitilinpäätökseen sisällytetyt yhtiöt on lueteltu konsernitilinpäätöksen liitteessä 32. Tytäryhtiöt.

Wärtsilän konsernitilinpäätökseen sisällytetyt yhtiöt on lueteltu konsernitilinpäätöksen liitteessä 32. Tytäryhtiöt. Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2015 Kestävä kehitys 1 Olennaisuusarviointi Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentarajat Konsernin laskentaraja (G4-17) Wärtsilän konsernitilinpäätökseen sisällytetyt

Lisätiedot

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo Miksi julistus? YK:ssa tekeillä uusi kehitysohjelma Vuosituhannen

Lisätiedot

Tamtron Group. May 31, 2013

Tamtron Group. May 31, 2013 Code of Conduct Tamtronin maine on tärkein omaisuutemme ja maineeseen vaikuttaa oma käytöksemme. Asiakkaat ja muut yhteistyökumppanit edellyttävät meiltä korkeaa etiikkaa samalla kun me täytämme sitoumuksemme

Lisätiedot