vastuumme Arla Foods corporate social responsibility code of conduct

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "vastuumme Arla Foods corporate social responsibility code of conduct"

Transkriptio

1 vastuumme Arla Foods corporate social responsibility code of conduct

2 Arla Foods suhtautuu eettisiin laatuseikkoihin kestävällä ja vastuullisella tavalla taatakseen yrityksen maineen ja kannattavuuden.

3 sisällys LIIKETOIMINNAN PERIAATTEET 6 TOIMINTAPERIAATTEET 8 TUOTETURVALLISUUS 10 RAVINTO JA TERVEYS 12 YMPÄRISTÖ JA ILMASTO 14 MAATALOUS 16 OSTOT 18 TYÖPAIKKA 20 MARKKINAKÄYTTÄYTYMINEN 22 YHTEISKUNTASUHTEET 24 IHMISOIKEUDET 26 Arla Foods amba, joulukuu 2010, toinen painos Projektin koordinointi: Arla Foods Tuotanto: Anna Michélsen Graafinen suunnittelu: Waldton Design AB Valokuvat: Getty Images (kansi ja sivut 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24), Nordic Photos (sivut 14, 26) Paperi: Arctic Paper, Munken Polar Painatus: Scanprint, 2011

4 Esipuhe Tavoitteemme on tarjota nykyaikaisille kuluttajille maitopohjaisia tuotteita, jotka ovat inspiroivia ja luotettavia ja edistävät hyvinvointia. Tämä toimii hyvänä pohjana yhteiskuntavastuuohjelmallemme, jolla pyrimme lisäämään luottamusta ja turvallisuutta koko yhteiskunnassa pitkällä aikavälillä. Olemme aktiivisia yhteisöissä, joissa toimimme. Välitämme perusarvomme työntekijöiden ja tuottajien lisäksi myös asiakkaille ja kuluttajille. On tärkeää, että näkemyksemme ymmärretään ja että ihmiset tietävät, mitä he voivat odottaa meiltä. Arla Foods toimii eri puolilla maailmaa ja tunnustaa vastuunsa yhteiskunnasta, ympäristöstä ja ihmisistä, jotka ovat tekemisissä sen tuotteiden ja tuotannon kanssa. Tavoitteena on kehittää yrityksen liiketoimintaa pitkällä aikavälillä ympäristöä kunnioittaen ja sen kanssa sopusoinnussa eläen. Arla Foods -konsernin kaikilla työntekijöillä on yhteinen työskentelytapa, jonka lähtökohtana ovat yrityksen arvot. Arla Foodsin toimintaperiaatteet on ennen kaikkea tarkoitettu työkaluksi kaikille työntekijöille ympäri maailmaa. Toimintaperiaatteissa annetaan ohjeita erilaisiin ongelmatilanteisiin. Yrityksen eettinen ja sosiaalinen vastuu sekä vastuu ympäristöstä kohtaavat jatkuvasti haasteita. Toimintaperiaatteita kehitetään sitä mukaa kun tietämys asioista kasvaa. Lukijat voivat kertoa näkemyksistään lähettämällä postia osoitteeseen konsernijohtaja Peder Tuborgh ja puheenjohtaja Ove Møberg 5

5 Liiketoiminnan periaatteet Millainen on vastuullinen yritys? Noudatamme kansallista lainsäädäntöä kaikilla organisaatiotasoilla kaikissa maissa, joissa toimimme. Raportoimme liiketoimistamme kansallisen lainsäädännön mukaisesti, emmekä ota tai maksa lahjuksia. Näin voimme toimia uskottavasti ja rehellisesti kaikkien sidosryhmiemme kanssa. 6

6 Toimimme uskottavasti ja rehellisesti kaikessa toiminnassamme. LAINSÄÄDÄNTÖ Arla Foods on sitoutunut noudattamaan kaikkia toimintamaissaan voimassa olevia lakeja, sääntöjä ja määräyksiä. Jos näitä rikotaan, yrityksen johto ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin. KIRJANPITO JA RAPORTOINTI Kirjanpidossa ja raportoinnissa noudatetaan kansallista lainsäädäntöä. LAHJUKSET Emme koskaan ota suoraan tai välillisesti vastaan lahjuksia tai muita sopimattomia maksuja liiketoiminnan edistämiseksi ja/tai muun taloudellisen hyödyn saavuttamiseksi. Emme koskaan anna tai tarjoa lahjoja emmekä maksuja, jotka voidaan tulkita lahjuksiksi. Hylkäämme välittömästi kaikki mahdolliset yritykset vaatia tai antaa lahjuksia ja raportoimme niistä johdolle. 7

7 Toimintaperiaatteet Miten ajamme omistajiemme etuja? Koska Arla Foods on kansainvälinen yritys ja tuottajien omistama osuuskunta, yrityksen toiminnalle on asetettu tiettyjä vaatimuksia. Kaikkien omistajien on saatava riittävästi tietoa yrityksen toiminnasta, jotta he voivat vaikuttaa päätöksentekoon. Vaaleilla valitut omistajien edustajat ovat mukana laatimassa strategioita ja varmistavat, että toimintaa harjoitetaan omistajien edun mukaisesti. 8

8 Harjoitamme liiketoimintaamme hyvässä yhteistyöhengessä, mikä tukee omistajiemme taloudellisia intressejä. RESURSSIT Johdamme yritystä tehokkaasti optimoimalla jatkuvasti raaka-aine-, pääoma- ja henkilöstöresurssien käytön luodaksemme arvoa omistajillemme. HALLINTO Yrityksen johdon vastuulla on varmistaa, että hallitus saa riittävästi tietoa pystyäkseen tekemään liiketoimintastrategiaa koskevia päätöksiä ja valvomaan johtoryhmän toimintaa. Helpotamme omistajiemme osallistumista tärkeisiin päätöksiin, kuten hallituksen jäsenten valintaan ja nimityksiin. Luomme omistajillemme mahdollisuuden esittää kysymyksiä hallitukselle sekä sisällyttää kysymyksiään ja ehdotuksiaan edustajiston esityslistalle. Toimitamme omistajillemme asiaankuuluvat tiedot hyvissä ajoin ennen kokouksia. TIEDON JAKAMINEN Annamme omistajillemme riittävästi tietoa päätöksistä, jotka liittyvät yrityksen toimintojen merkittäviin muutoksiin. Toimitamme viipymättä omistajillemme kaiken heidän yrityksestä haluamansa tiedon esimerkiksi tiedot markkinoiden kehityksestä, taloudellisesta tilanteesta, omistajuudesta ja yrityshallinnosta. Osuuskunnan säännöt ja ohjeistukset ovat helposti jäsenten saatavilla, samoin yhteydenpito osuuskunnan hallinnon jäseniin ja avaintyöntekijöihin on tehty helpoksi. Hallituksen jäsenet ja yhtiön johto ovat velvollisia ilmoittamaan hallitukselle, jos he ovat suoraan, välillisesti tai kolmannen osapuolen kautta mukana sellaisessa liike- tai muussa toiminnassa, joka suoraan vaikuttaa yrityksen toimintaan. JÄSENYYS Osuuskuntaan osallistumiselle ja siitä eroamiselle on tasapuoliset ja oikeudenmukaiset ehdot. Suojelemme ja selvennämme osuuskunnan jäsenten oikeuksia. 9

9 Tuoteturvallisuus Onko maidon juonti turvallista? Kuluttajien on voitava luottaa tuotteisiimme. Meillä on tiukat turvallisuus- ja laatuvaatimukset, jotka takaavat tuotteiden turvallisuuden koko tuotantoketjussa. Jos poikkeamia ilmenee, pystymme järjestelmiemme avulla jäljittämään tuotteet ja raaka-aineet ja ryhtymään välittömiin toimenpiteisiin. 10

10 Täytämme kuluttajien vaatimukset turvallisista maitopohjaisista elintarvikkeista. KOKONAISVALTAINEN NÄKÖKULMA Olemme asettaneet tarkat vaatimukset elintarvikkeiden turvallisuudelle koko tuotantoketjussamme. Tämä tarkoittaa, että ketjun kaikki toimijat on sitoutettu noudattamaan näitä vaatimuksia. TIETO Pidämme itsemme ajan tasalla elintarvikealan kehityksestä ja varmistamme, että meillä on riittävästi tietoa ja osaamista ryhtyä ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. TUOTTEIDEN LAATU Valmistamme tuotteita, jotka vastaavat asiaankuuluvia standardeja ja vaatimuksia. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point = vaarojen analysointi ja kriittiset hallintapisteet) Hallitsemme tuotantoprosessin vaaratekijät tehokkaan HACCP-järjestelmän ja ammattitaitoisten työntekijöidemme avulla. VIERASAINEET Suojelemme kuluttajia vaaratilanteilta estämällä vierasaineiden taiesineiden joutumisen tuotteisiimme. HYGIENIA Tarjoamme turvallisia tuotteita, joiden turvallisuuden varmistamme korkealla tuotantohygienialla ja selkeillä henkilökohtaisen hygienian toimintatavoilla. TUOTANTOLAITOKSET Huoltaessamme ja puhdistaessamme tuotantolaitoksia ja -laitteita täytämme asianmukaiset vaatimukset taataksemme elintarvikkeiden turvallisuuden koko toimitusketjussa. TUHOELÄINTEN TORJUNTA Pidämme tuhoeläimet poissa tuotantotiloistamme ennaltaehkäisevän ohjelman avulla. JÄLJITETTÄVYYS Järjestelmiemme avulla pystymme jäljittämään raaka-aineet, ainesosat ja lopputuotteet. TUOTTEIDEN TAKAISINVETO Jos havaitsemme tuotteissamme virheen, josta voi aiheutua vaaraa kuluttajien terveydelle, vedämme ne pois markkinoilta. ALLERGIAT Kuluttajien valintaa helpottaaksemme kerromme tuoteselosteissa, mitä tuotteemme sisältävät. Pidämme tietomme allergioista ajan tasalla, ja meillä on tarkat hankinta- ja tuotantomenetelmät, joiden avulla hallitsemme allergisoivia raaka-aineita. 11

11 Ravinto ja terveys Pitäisikö meidän päättää, mitä ihmiset syövät? Kerromme kuluttajille, mitä ainesosia tuotteemme sisältävät. Näin he pystyvät valitsemaan tuotteet, jotka parhaiten vastaavat heidän makutottumuksiaan ja tarpeitaan. Tavoitteena on, että tuotteemme ja tarjoamamme tieto innostavat ja kannustavat kuluttajia ja lisäävät heidän kiinnostustaan ravinnon ja terveyden väliseen yhteyteen. Tuemme alan tutkimusta saadaksemme itse tietoa ja voidaksemme kertoa muille tasapainoisen ruokavalion merkityksestä. 12

12 Valmistamme kuluttajien toiveiden mukaisia terveellisiä tuotteita ja kerromme niiden ravintotiedot. TIETO Tarjoamme kuluttajille tietoa ravitsemuksesta ja hyvinvoinnista. Haluamme heidän luottavan tuotteisiimme ja innostuvan valitsemaan tuotteita, jotka vastaavat heidän tarpeitaan. INNOSTUS Kerromme kuluttajille maitotuotteiden ja terveyden välisestä yhteydestä, jotta he voivat valita yksilöllisiä tarpeitaan vastaavia tuotteita. TURVALLISUUS Kerromme kuluttajille, mitä tuotteemme sisältävät, jotta he voivat luottavaisin mielin valita niitä ostoskoriinsa. HYVINVOINTI Täytämme kuluttajien vaatimukset terveellisistä ja turvallisista tuotteista. Haluamme tuotteidemme olevan hyväksi sekä keholle että mielelle. RUOKAVALIO Kerromme kattavasti ja rehellisesti, mitä tuotteemme sisältävät. Näin autamme kuluttajia ymmärtämään maitotuotteiden roolin osana tasapainoista ruokavaliota. TUTKIMUS Tuemme maitotuotteisiin, hyvinvointiin ja terveyteen liittyvää tutkimustoimintaa lisätäksemme ihmisten tietämystä maitotuotteiden osuudesta terveellisessä ja tasapainoisessa ruokavaliossa. Luotettavana elintarvikkeiden valmistajana käytämme tutkimustyötä kaikkien terveyteen liittyvien aloitteidemme perustana. VIESTINTÄ Kutsumme tuotettamme terveysvaikutteiseksi vain, jos meillä on siitä tutkittua tieteellistä näyttöä. VUOROPUHELU Tietomme ravitsemuksellisista seikoista perustuvat avoimuuteen, vuoropuheluun ja yhteistyöhön viranomaisten, asiantuntijoiden, ravintoneuvojien ja kuluttajaryhmien kanssa. 13

13 Ympäristö ja ilmasto Mikä on hyväksyttävä ympäristövaikutus? Toiminnastamme aiheutuvien haitallisten ympäristövaikutusten jatkuva vähentäminen on keskeisessä asemassa kaikessa, mitä teemme. Toiminta tuottajiemme tiloilla ja meijereissä sekä kuljetukset vaikuttavat kuitenkin väistämättä ympäristöön. Tarkastelemme joka tasolla, voimmeko työmenetelmiämme muuttamalla vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia. 14

14 Parannamme jatkuvasti suorituskykyämme ympäristöasioissa noudattamalla kestäviä periaatteita maitotilalta kuluttajalle. TUOTTEET Pyrimme jatkuvasti vähentämään tuotteidemme ympäristövaikutuksia. TUOTANTOLAITOKSET Suunnittelemme uusia tuotantolaitoksia ja hankimme laitteita, jotka täyttävät tai ylittävät asiaankuuluvat ympäristövaatimukset. LUONNONVARAT Säästämme energiaa ja vähennämme materiaalien kulutusta seuraamalla ja kehittämällä toimintaamme jatkuvasti. KIERRÄTYS Vähennämme toiminnastamme aiheutuvan jätteen määrää maksimoimalla jätteen uudelleenkäytön, kierrätyksen ja materiaalien talteenoton. tavarantoimittajat Haastamme ja kannustamme toimittajiamme kehittämään ja toimittamaan tuotteita ja palveluja, jotka ylittävät ympäristövaatimuksemme. SIDOSRYHMÄT Vastaamme sidosryhmien ja viranomaisten vaatimuksiin kantamalla ympäristöä koskevat vastuumme. ILMASTONMUUTOS Pyrkimällä jatkuvasti pienentämään kasvihuonekaasupäästöjämme, autamme vähentämään ilmaston lämpenemistä. 15

15 Maatalous Mikä on kestävää maataloutta? Olemme yhteistyössä tanskalaisten ja ruotsalaisten omistajiemme kanssa asettaneet kunnianhimoisia tavoitteita maatalouden tuotantomenetelmille, eläinten hyvinvoinnille ja rehun laadulle. Tanskassa ja Ruotsissa käyttöönotettu Arlagården-laatuohjelma ja useat muut paikalliset laatuohjelmat varmistavat, että täytämme kaikki maidon laatua, tilojen ympäristötoimia ja eläinten hyvinvointia koskevat vaatimukset. Tämä on meidän tapamme kantaa vastuu kestävästä maataloudesta. 16

16 Tuemme kestävää maataloutta. YHTEISTYÖ Teemme tiivistä yhteistyötä maidontuottajiemme kanssa ja tuemme tuotantomenetelmiä, jotka varmistavat kestävän maatalouden sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. LAADUNVARMISTUSOHJELMA Varmistamme, että kaikki maidontuottajamme noudattavat laadunvarmistusohjelmaamme, huomioiden kansalliset olosuhteet. YMPÄRISTÖ Kannustamme kaikkia maidontuottajiamme suojelemaan ympäristöä. ELÄINTEN HYVINVOINTI Kannustamme ja tuemme maidontuottajia heidän pyrkimyksissään ottaa käyttöön uusia, erityisesti eläinten hyvinvointiin liittyviä käytäntöjä, jotta eläinten elämänlaatua ja olosuhteita voitaisiin jatkuvasti parantaa. REHU Varmistamme, että maidontuottajien tuottamat ja/tai käyttämät rehut ja muut raaka-aineet täyttävät vaaditut laatu- ja turvallisuusvaatimukset. KORVAUS Varmistamme, että maidontuottajamme saavat kilpailukykyisen korvauksen meille toimittamastaan raakamaidosta. Maksuperusteina ovat maidon laatu ja markkina-arvo. SEURANTA Tanskassa, Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa vierailemme säännöllisesti maidontuottajiemme tiloilla varmistaaksemme, että he noudattavat laadunvarmistusohjelmaa. 17

17 ostot Mitä odotamme tavarantoimittajilta? Teemme yhteistyötä eri puolilla maailmaa olevien tavarantoimittajien kanssa. Heillä on merkittävä vaikutus tuotteidemme laatuun ja eettisiin kestävän kehityksen sitoumuksiimme. Odotamme tavarantoimittajiemme kantavan oman vastuunsa yhteiskunnasta ja ympäristöstä. Näin voimme täyttää tavoitteemme ostaa tavaroita ja palveluita eettisesti. 18

18 Haastamme ja kannustamme tavarantoimittajia tukemaan meitä toimintaperiaatteidemme noudattamisessa ja sitoutumaan niihin. tavarantoimittajien VASTUU Pyrimme varmistamaan, että tavarantoimittajat ovat valmiita noudattamaan yritysvastuuperiaatteitamme. Tärkeimpien tavarantoimittajien kanssa teemme sopimuksen, jossa he sitoutuvat vaatimuksiimme. Arvioimme ja seuraamme jatkuvasti sopimuksen noudattamista. EETTISYYS Kaikkien työntekijöidemme on oltava tietoisia tavarantoimittajien toimintaohjeista ja noudatettava niitä sekä ymmärrettävä, kuinka tärkeää eettisyys on yrityksessämme. tavarantoimittajien VALINTA Valitsemme tavarantoimittajamme ammattimaisesti, järjestelmällisesti ja tasapuolisesti. Neuvottelumme tavarantoimittajien kanssa ovat aina rehellisiä ja oikeudenmukaisia. LUOTTAMUKSELLISUUS Luottamus on meille tärkeää. Lupaamme, ettei mitään tavarantoimittajilta saamaamme luottamuksellista tietoa luovuteta asiattomille henkilöille tai yrityksille. SUHTEET tavarantoimittajiin Toimimme tavarantoimittajien kanssa tehokkaasti, mutta myös oikeudenmukaisella, kestävällä ja järkevällä tavalla. Näin varmistamme lahjomattomuuden, rehellisyyden ja vastuullisuuden kaikissa tilanteissa. 19

19 työpaikka Millainen on hyvä työpaikka? Tavoitteenamme on, että kaikilla työntekijöillämme on hyvät työolosuhteet ja että he ovat sitoutuneita työhönsä. Yrityksessä on monenlaista toimintaa, joten edellytykset turvallisen, terveellisen ja virikkeellisen työympäristön luomiselle vaihtelevat. Työolosuhteita voi mielestämme kuitenkin aina parantaa. 20

20 Meillä on osaavia ja sitoutuneita työntekijöitä, joille tarjoamme turvallisen ja hyvän työympäristön. TYÖYMPÄRISTÖ Tarjoamme turvallisen ja hyvän työympäristön, jota kehitämme jatkuvasti tapaturmien ja työperäisten sairauksien ehkäisemiseksi. Noudatamme kansallisia lakeja, sääntöjä ja määräyksiä maissa, joissa toimimme. HYVINVOINTI Luomme innostavan työpaikan, jossa työntekijöiden välillä vallitsee kunnioitus ja luottamus. Kannustamme työntekijöitämme löytämään tasapainon työn ja vapaa-ajan välillä. HUOLENPITO Työpaikoillamme puututaan häirintään. Pyrimme luomaan työympäristön, joka tarjoaa työntekijöillemme kunkin kykyjä vastaavia tehtäviä. MONIMUOTOISUUS Muodostamme työpaikan, joka heijastaa yhteiskuntaa ja sen monimuotoisuutta ja jossa kaikkia työntekijöitä kohdellaan tasavertaisesti. Työsaavutukset arvioidaan suoritusten perusteella kiinnittämättä huomiota sukupuoleen, etniseen, sosiaalisen tai kansalliseen taustaan, rotuun, väriin, uskontoon tai vakaumukseen, seksuaaliseen suuntautuneisuuteen, poliittiseen mielipiteeseen, ikään, vammaan tai siviilisäätyyn. Takaamme kaikille työnhakijoille ja työntekijöille samanlaiset mahdollisuudet rekrytoinnin kaikissa vaiheissa. OSAAVA HENKILÖKUNTA Houkuttelemme ja haluamme pitää yrityksessä päteviä työntekijöitä. Kehitämme heidän henkilökohtaista ja ammatillista osaamistaan liiketoimintamme tavoitteiden tukemiseksi. PALKKAUS Tarjoamme oikeudenmukaisen ja kilpailukykyisen palkan ja palkitsemme poikkeuksellisen hyvistä saavutuksista. JOHTAJUUS Pyrimme jatkuvasti varmistamaan, että esimiehemme toimivat johtamisperiaatteidemme envision the future, engage people and deliver performance mukaisesti näyttämällä suuntaa, sitouttamalla henkilöstöä ja johtamalla suoritusta. 21

21 Markkinakäyttäytyminen Onko asiakas aina oikeassa? Meillä on avoin suhde kuluttajiin, asiakkaisiin, kilpailijoihin ja alihankkijoihin. Tämä saavutetaan avoimella viestinnällä ja käymällä jatkuvaa vuoropuhelua. Markkinoilla, joilla olemme merkittävä tekijä, meillä on erityinen velvollisuus olla käyttämättä asemaamme väärin. 22

22 Meillä on hyvä, avoin suhde kaikkiin sidosryhmiimme. KULUTTAJAT JA ASIAKKAAT Meillä on tehokkaat menettelyt kuluttaja- ja asiakaspalautteiden käsittelyyn. Tavoitteemme on ratkaista epäselvyydet ja erimielisyydet luotettavasti ja kohtuullisessa ajassa. Kertomalla olennaiset tiedot tuotteistamme annamme kuluttajalle mahdollisuuden tehdä perusteltuja päätöksiä tuotevalinnoissa. Tehokkaiden menettelyjen avulla varmistamme, että henkilötiedot ja kuluttajia koskevat tiedot käsitellään luottamuksellisesti ja salassa pitäen. Tarjoamme asiakkaillemme riittävää ja asianmukaista tietoa yrityksestämme ja tuotteistamme. TOIMITTAJAT Solmimme sopimuksia ainoastaan sellaisten toimittajien kanssa, jotka noudattavat toiminta-alueensa kansallista lainsäädäntöä. Odotamme myös, että toimittajamme tukevat ja kunnioittavat kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia. KILPAILIJAT Tuemme tasa-arvoisen kilpailun edellytyksiä. Sovellamme ja noudatamme niiden maiden kilpailulainsäädäntöä, joissa toimimme. 23

23 Yhteiskuntasuhteet Voiko Arla Foods parantaa maailmaa? Olemme usein suuri työnantaja paikkakunnilla, joilla toimimme. Edistääksemme paikallisen yhteisön kehitystä luomme pitkäaikaisia suhteita alueen ihmisiin, yrityksiin ja organisaatioihin. Emme voi yksin muuttaa koko maailmaa, mutta uskomme saavamme aikaan muutoksia paikallisesti. 24

24 Meillä on hyvät, kunnioittavat ja rakentavat suhteet paikalliseen yhteisöön. YHTEISTYÖ Teemme omia arvojamme noudattaen vastuullista ja kunnioittavaa yhteistyötä paikallisten yhteisöjen kanssa. SUHTEET Toimimme yhteisöissä hienotunteisesti ja luomme vuoropuhelun avulla pitkäaikaisia suhteita. AVUSTUKSET Olemme vuorovaikutuksessa paikallisten yhteisöjen kanssa ja pyrimme tukemaan niiden kehitystä. VERKOSTOT Arla Foodsin esimiehet ovat mukana sekä paikallisissa että kansainvälisissä verkostoissa. Tavoitteena on rakentaa vahvoja kumppanuuksia ja varmistaa kokonaisvaltainen lähestymistapa. 25

25 Ihmisoikeudet Voimmeko kantaa vastuun ihmisten elinoloista? Meillä on tuotantolaitoksia useissa maissa, ja tuotteitamme myydään kaikkialla maailmassa. Emme ainoastaan tuota elintarvikkeita, vaan luomme myös yrityskulttuuria, joka vaalii kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että toimimmepa missä päin maailmaa tahansa, kunnioitamme ihmisoikeuksia Arla Foodsin periaatteiden mukaisesti. 26

26 Kunnioitamme ja tuemme kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia. VASTUU Harjoitamme liiketoimintaamme vastuullisina kansalaisina. Tuemme ja kunnioitamme kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia. PAKKOTYÖ Emme hyväksy pakkotyötä. Työntekijöiden ei myöskään pidä joutua maksamaan yrityksellemme tai luovuttamaan henkilöllisyystodistuksiaan yrityksemme käyttöön, kun heidät palkataan. LAPSITYÖVOIMA Emme hyväksy lapsityövoiman käyttöä. Lapsityövoimalla tarkoitamme alle 15-vuotiaita tai sitä vanhempia, jos paikallisessa lainsäädännössä on määrätty korkeampi ikäraja ja/tai pidempi oppivelvollisuusikä. AMMATTILIITOT Kunnioitamme työntekijöiden oikeutta liittyä valitsemaansa ammattiliittoon ja hoitaa näin työehtosopimusneuvotteluja. PALKAT JA PALKKIOT Varmistamme, että palkat, palkkiot ja muut korvaukset täyttävät tai ylittävät toimintamaidemme lainsäädännössä tai alan ohjeissa määritellyt tasot. TYÖAJAT Noudatamme toimintamaissamme työaikoja koskevia paikallisia lakeja ja alan ohjeita. 27

27 Arla Ingman Oy Ab Kotkatie 34 FI Söderkulla Puh S-posti Arla Foods amba Sønderhøj 14 DK-8260 Viby J. Puh S-posti

Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1

Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Viesti konsernijohtajalta Hyvät kollegat, Johtavana maailmanlaajuisena hygienia- ja metsätuoteyrityksenä meidän täytyy harjoittaa liiketoimintaamme vastuullisesti

Lisätiedot

Yleinen menettelytapasäännöstö

Yleinen menettelytapasäännöstö Yleinen menettelytapasäännöstö Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Voit esittää kysymyksen tai nostaa esiin huolenaiheesi milloin tahansa käyttämällä Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumeroa. Viesti

Lisätiedot

VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI. Atrian Tapa Toimia

VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI. Atrian Tapa Toimia VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI Atrian Tapa Toimia Hyvät yhteistyökumppanimme Kädessäsi on Atrian toimintaohje, nimeltään Atrian Tapa Toimia. Se on tarkoitettu jokaiselle atrialaiselle ja yhteistyökumppanillemme

Lisätiedot

Atlas Copco -konserni. Liiketoiminnan periaatteet

Atlas Copco -konserni. Liiketoiminnan periaatteet Atlas Copco -konserni Liiketoiminnan periaatteet Sisältö Atlas Copco -konserni 1 First in Mind First in Choice 2 Perusarvot 3 Suhteet 4 Yhteiskunta ja ympäristö 5 Työntekijät 6 Asiakkaat 7 Liikekumppanit

Lisätiedot

Eettiset säännöt. Luottamus. Kunnioitus. Rehellisyys.

Eettiset säännöt. Luottamus. Kunnioitus. Rehellisyys. Eettiset säännöt Luottamus. Kunnioitus. Rehellisyys. Sitoumuksemme UTC:n sitoumukset määrittävät sen, keitä olemme ja kuinka toimimme. Ne ovat työssämme keskeisiä ja vievät meitä eteenpäin. Toimintatapa

Lisätiedot

Securitaksen arvot ja etiikka. Voimassa 1.1.2012 alkaen. Securitas AB Yhtiön hallinto Tarkistettu 6.12.2011. Sivu 1/10

Securitaksen arvot ja etiikka. Voimassa 1.1.2012 alkaen. Securitas AB Yhtiön hallinto Tarkistettu 6.12.2011. Sivu 1/10 Securitaksen arvot ja etiikka Sivu 1/10 Securitas AB Yhtiön hallinto Tarkistettu 6.12.2011 Voimassa 1.1.2012 alkaen Securitas AB (publ.) P.O. Box 12307 S-102 28 Stockholm Sweden Visiting address / käyntiosoite

Lisätiedot

Johdanto Toimitusjohtajan alkusanat. Sisältö. Johdanto Toimitusjohtajan alkusanat... 3. 1. Eettiset periaatteet... 4

Johdanto Toimitusjohtajan alkusanat. Sisältö. Johdanto Toimitusjohtajan alkusanat... 3. 1. Eettiset periaatteet... 4 Toimintaohje 1 Sisältö Johdanto Toimitusjohtajan alkusanat... 3 1. Eettiset periaatteet... 4 Johdanto Toimitusjohtajan alkusanat 2. Työterveys ja turvallisuus... 4 3. Kestävä kehitys ja ympäristö... 5

Lisätiedot

Maailmanlaajuiset liiketoimintanormit

Maailmanlaajuiset liiketoimintanormit Maailmanlaajuiset liiketoimintanormit Viesti toimitusjohtajalta Maailman johtavana dialyysi- ja tehohoitotuotteiden valmistajana meillä on velvollisuus ylläpitää hyvää mainetta eettisesti vastuuntuntoisena

Lisätiedot

Liiketoiminnan eettinen säännöstö

Liiketoiminnan eettinen säännöstö Liiketoiminnan eettinen säännöstö Sisällys Johdanto 1 Rehellisyytemme suojeleminen 2 Sovellettavuus ja noudattaminen 2 Yritysostot 2 Yhteis- ja osakkuusyritykset 2 Säännöstön vastainen toiminta 3 Sisäinen

Lisätiedot

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Contents Fujitsu Way / Fujitsun toimintatapa... 3 Fujitsu Way ja globaalit liiketoimintasäännöt... 3 Global Perspective / Globaali näkökulma... 4 Fujitsun

Lisätiedot

Styronin eettinen ohjeisto

Styronin eettinen ohjeisto Styronin eettinen ohjeisto Eettiset käytännöt ja ohjeiden noudattaminen Sisällysluettelo Alustus s. 2 PÄÄJOHTAJAN ALKUSANAT Styronin eettinen ohjeisto 1. STYRONIN ARVOT s. 3 s. 3 Vastuullinen huolenpito

Lisätiedot

Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT. www.ttigroup.com

Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT. www.ttigroup.com Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT www.ttigroup.com Sisällysluettelo

Lisätiedot

TAPA- JA LIIKETOIMINTASÄÄNNÖSTÖ

TAPA- JA LIIKETOIMINTASÄÄNNÖSTÖ TAPA- JA LIIKETOIMINTASÄÄNNÖSTÖ 1 ESIPUHE 02 Lainsäädännön 07 Henkilökohtaisten tietojen Arvoisat työntekijät, arvoisat toimihenkilöt, Olympuksen Euroopan yhtiöiden (kaikki Olympus Europa Holding SE:hen

Lisätiedot

Ramirentkonsernin. eettiset ohjeet. www.ramirent.com

Ramirentkonsernin. eettiset ohjeet. www.ramirent.com Ramirentkonsernin eettiset ohjeet www.ramirent.com 2 Ramirent-konsernin eettiset ohjeet Sisällys 1. Henkilöstö... 5 1.1. Yhtäläiset mahdollisuudet ja yhdenmukainen kohtelu 1.2. Ihmisoikeudet 1.3. Hyvinvointi

Lisätiedot

Ifin Eettisten toimintaperiaatteiden pääkohdat

Ifin Eettisten toimintaperiaatteiden pääkohdat Ifin Eettisten toimintaperiaatteiden pääkohdat If-yhtymän hallitukset ovat hyväksyneet Eettiset toimintaperiaatteet ja ne ovat voimassa 1.1.2013 alkaen. Toimintaperiaatteet tarkistetaan vuosittain. 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Keitä olemme ja miten toimimme

Keitä olemme ja miten toimimme Hyvien toimintatapojen säännöt Keitä olemme ja miten toimimme Hyvien toimintatapojen sääntöjä koskeva kirje pääjohtajalta Tämä käsikirja sisältää AkzoNobelin hyvien toimintatapojen säännöt. AkzoNobel on

Lisätiedot

Liiketoiminnan menettelytapaohje. Compass Group PLC. Helmikuu 2011

Liiketoiminnan menettelytapaohje. Compass Group PLC. Helmikuu 2011 Liiketoiminnan menettelytapaohje Compass Group PLC Helmikuu 2011 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto Viesti Richard Cousinsilta 3 Liiketoiminnan menettelytapaohje 4 Avun ja neuvojen pyytäminen 5 Speak Up 6 Visiot

Lisätiedot

onnistumme kaikessa toiminnassamme toimimme aina oikein sitoudumme tarjoamaan asiakkaillemme parhaita ratkaisuja

onnistumme kaikessa toiminnassamme toimimme aina oikein sitoudumme tarjoamaan asiakkaillemme parhaita ratkaisuja .1 .2 LAATU onnistumme kaikessa toiminnassamme REHELLISYYS toimimme aina oikein OMISTAUTUMINEN sitoudumme tarjoamaan asiakkaillemme parhaita ratkaisuja INNOVOINTI kehitämme jatkuvasti toimintaamme luovalla

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä

PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä PERKINELMERIN YRITYSETIIKKA Päämäärä PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä ("normisto") määrittelee arvot ja periaatteet, jotka ohjaavat suhteitamme

Lisätiedot

2013YRITYSVASTUURAPORTTI

2013YRITYSVASTUURAPORTTI 2013YRITYSVASTUURAPORTTI 1 Tikkurila yritysvastuuraportti 2013 Asiakkaamme ovat tuotteillamme suojanneet erilaisia pintoja ja kaunistaneet erilaisia tiloja jo yli 150 vuotta Tikkurila tarjoaa asiakkailleen

Lisätiedot

BSCI:n toimintaperiaatteet 1

BSCI:n toimintaperiaatteet 1 BSCI:n toimintaperiaatteet 1 BSCI:n toimintaperiaatteiden (versio 1/2014) tarkoituksena on määritellä ne arvot ja periaatteet, joita BSCI:n jäsenet pyrkivät noudattamaan toimitusketjuissaan. Foreign Trade

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions YRITYSVASTUURAPORTTI 2009 Casting Future Solutions Sisältö COMPONENTA-KONSERNI 1 Toimitusjohtajalta 2 Componenta lyhyesti 4 Componentan liiketoiminta ja toimintaympäristö 6 Yritysvastuu Componentassa 8

Lisätiedot

Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet

Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet 1 2 Sisällys Viesti hallituksen puheenjohtajalta ja toimitusjohtajalta 4 Ohjeiden ymmärtäminen ja käyttäminen 6 Lakien, sääntöjen ja säädösten noudattaminen

Lisätiedot

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI Vastuullisuus on Vaconin liiketoiminnan perusta, ja se näkyy yhtiön toiminnassa, ajattelutavassa ja johtamisessa. Vastuullisena yhtiönä Vacon kehittää maailmanlaajuisia toimintojaan

Lisätiedot

TEM raportteja 5/2012

TEM raportteja 5/2012 TEM raportteja 5/2012 OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille Vuoden 2011 tarkistus Käännös julkaisusta OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition Työelämä- ja markkinaosasto

Lisätiedot

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy It s a Question of Ethics Borealis Ethics Policy 2 It s a Question of Ethics Johdanto eivät vain ole sanoja paperilla, vaan kuuluvat jokaisen borealislaisen elämään paikkakunnasta tai työtehtävistä riippumatta.

Lisätiedot

Ramirent-konsernin eettiset ohjeet

Ramirent-konsernin eettiset ohjeet Ramirent-konsernin eettiset ohjeet Ramirentin eettiset ohjeet Ohjeiden hyväksyjä: yhtiön hallitus Ohjeiden laatija: konserniviestintä Intra.ramirent.com/Corporate Communications and Branding Ohjehistoria

Lisätiedot

_Vahva talous luo edellytykset sosiaalisen ja ympäristövastuun kantamiselle

_Vahva talous luo edellytykset sosiaalisen ja ympäristövastuun kantamiselle 30 31 ltia vastuullisuusraportti 2011 _Vahva talous luo edellytykset sosiaalisen ja ympäristövastuun kantamiselle BORN RESPONSIBLE ltian tavoitteena on olla toiminta-alueensa johtava toimija. Johtavana

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti. Orion-konsernin

Yritysvastuuraportti. Orion-konsernin Orion-konsernin Yritysvastuuraportti 21.6.2010 Tämä PDF-tiedosto sisältää vuoden raportin tiedot. Raportti on julkaistu verkkoversiona Orionin internet-sivuilla osoitteessa www.orion.fi/vastuullisuus 2/84

Lisätiedot