Työssäoppiminen Yrittäjänä. IKATAN TOY -malli. Terhi Leppä Jukka Hassinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työssäoppiminen Yrittäjänä. IKATAN TOY -malli. Terhi Leppä Jukka Hassinen"

Transkriptio

1 Työssäoppiminen Yrittäjänä IKATAN TOY -malli Terhi Leppä Jukka Hassinen

2 TOY:n taustavaikuttimet IKATA:n tapauksessa IKATA:n strategiana on yrittäjyysopiskelun kehittäminen. HOPE hanke tarjoaa mahdollisuuksia valmennusosaamisen kehittämiselle ja TOY:n mallintamiselle. Taidosto osuuskunta toimii työvälineenä, yhteisönä ja yrittäjyyden oppimisympäristönä TOY:n toteuttamisessa.

3 Yrittäjäksi kasvamisen polku Sisäinen yrittäjyys Siirtymisvaihe Ulkoinen yrittäjyys Kantava teema Sisällä polttelee ja kutkuttaa Siipien kasvattaminen, Haluanko yrittäjäksi? Täysi vauhti päällä Yritys Kuuluminen osuuskuntaan (ei välttämätöntä) Osuuskunta, juniorina Hautomoyrittäjyys Oma yritys (tmi tai oy) Osuuskunta, seniorina Kehityskohteet ja harjoitettavat taidot Oma-aloitteisuus Asiakkaan kohtaaminen Itsensä toteuttaminen Ammatti-identiteetin kehittäminen Liikeidean hauduttelu Ensimmäisten asiakkuuksien hankkiminen Ensimmäisten kaupallisten tuotteiden kehittäminen Liiketoiminnan turvallinen kokeileminen Liiketoimintasuunnitelma Itsensä työllistäminen yrittäjänä Liiketoimintaverkostojen rakentaminen Tuotteistaminen Yrittäjä-identiteetin kehittäminen Opiskelumuoto (esimerkkejä) Erilliset yrittäjyyskurssit Yrittäjyys läsnä opinnoissa (integroitu osaksi muuta oppimista) TOY Jatko-opinnot (esim. Yrittäjän ammattitutkinto)

4 Osuuskuntamalli Taidosto osuuskunta IKATAn TOY mallissa kaikki mallin piirissä olevat opiskelijat liittyvät Taidosto osk:aan. Taidostolainen on työntekijäasemassa (jäsen määrä osk:ssa >7), mutta toimii kuin yrittäjä. Jäsenyys jatkuu niin kauan, kunnes jäsen eroaa Taidosto osk:sta. Osuuskunta toimii yhteistyössä IKATAn kanssa mutta se on juridisesti täysin erillinen yksikkö. Osuuskunta soveltuu hyvin TOY-mallin toteuttamiseen mm. sen ääni-per-jäsen periaatteen, hallinnon ja kirjanpidon helppouden suhteen.

5 Miten TOY eroaa tavallisesta TO jaksosta? Työtehtävät eivät ole valmiiksi annettuja, vaan jokainen etsii asiakkaansa ja tekee toimeksiantonsa heille. Tehdyistä töistä pyydetään oikeaa rahaa, joka ohjautuu oppilaalle itselleen juridisen yksikön kautta (esim. osuuskunta). Näin opitaan yrittäjyyttä myös käytännössä. Yrittäjyys on vapautta, mutta myös vastuuta. Molemmat korostuvat TOY:ssa. Jakson aikana osallistutaan valmennuspäiviin, joissa harjoitetaan yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa.

6 TOY:n sijoittuminen opinpolulle (2010-) 1. opintovuosi 2. opintovuosi 3. opintovuosi TOY infopäivä Marraskuussa Hakemukset TOY-jaksolle Tammikuussa CV, suunnitelma ja hakemus TOY jakso(t) Maaliskuu-syyskuu Yhteensä 3+2 kk Kesäloma välissä

7 TOY jaksot Kesäloma TOY-jakso I Taidosto osk/työpaikka TOY-jakso II Taidosto osk/työpaikka Yhteinen suoritettava opintokokonaisuus: Yritystoiminta ja valmistus (10 ov) Jakson lopussa ammattiosaamisen näyttö/tutkintotilaisuus.

8 Roolit TOY:ssä Yhteistyö Valmentaja Valmennussuhde Ohjaajasuhde Opiskelija TOY tiimi TOopettaja Osuuskunta Asiakas Asiakassuhde

9 Roolit TOY:ssä Rooli Opiskelija TOY-valmentaja TO-opettaja Asiakas Osuuskunta Tiimi (opiskelijan ryhmä TOY-jaksoilla) Tarkoitus ja tehtävä Oppii yrittäjyystaitoja (mm. tuotteistaminen, työelämän pelisäännöt, asiakkaan kohtaaminen, jne) Oppii tiimi- ja yhteisöllisyystaitoja (mm. tiimissä toimiminen, yhteisöllinen oppiminen valmennuspäivissä, jne.) Oppii ammattitaitoa (esim. artesaanin taidot) Valmentaa yrittäjyys- ja tiimitaitojen osalta (valmennuspäivät ja henkilökohtainen ohjaus) Ohjaa osittain ammattitaidon osalta (riippuen ammattialasta) Arvioijana näyttötilanteessa (painopiste yrittäjyys- ja tiimitaidoissa) To-opettajan normaalit tehtävät; to-sopimusten teko, yhteydenpito opiskelijaan ja to-ohjaajaan (tässä TOY-valmentajaan) Arvioijana näyttötilanteessa (painopiste ammattitaidossa) Ostaa tuotteita ja palveluja opiskelijalta (osuuskunnan kautta) Toimii tarvittaessa arvioijana näyttötilanteessa Juridinen yksikkö liiketoiminnan harjoittamiseen Hallinto- ja kirjanpitopalvelut Tarjoaa markkinointitukea ja yhteyksiä asiakkaisiin Tarjoaa mahdollisuuksia ammattitaidon kehittämiseen (kokeneemmat neuvovat yms.) Laajempi yhteisö opiskelijalle Oppimisyhteisö Tietyissä tilanteissa toiminnallinen yhteisö

10 Valmennuspäivien teemat 1. Yrittäjyys ja oppiminen 2. Asiakas ja hinnoittelu 3. Tapahtumaan osallistuminen, esim. Tulimyrsky 4. Itsensä johtaminen 5. Markkinointi & luovuus ja asiakkuudet 6. Minä ja Yrittäjyys toylaisten omat caset

11 Esimerkki valmennuspäivän agendasta klo Tapahtuma Orientaatio valmentajalta Edellisen valmennuspäivän tapahtumien ja sisältöjen pikainen kertaaminen Aloituskierros ( Mitä olen tehnyt? Mitä olen oppinut? Millaisia odotuksia minulla on tälle kerralle? ) Teorialuento I (esim. markkinoinnista, myynnistä, tuotteistamisesta, johtamisesta, tms.) Ruokailu Teorialuento II Treeni I (pienryhmätyö, parityöskentely, workshop, tms.) Treeni II (sis. Kahvitauon) Lopetuskierros ( Mitä opin? Mitä aion tehdä seuraavaksi? Mitä vien käytäntöön? ) Tehtävien anto seuraavaksi kerraksi, tiedotus yms.

12 Valmennuspedagogiikan lähtökohtia ja periaatteita Valmentaja suuntaa toimintaa, mutta oppija tuo itse sisällöt valmennuspäiviin sekä synnyttää niitä lisää yhdessä muiden kanssa (ohjattu sosiokonstruktivismi). Valmentaja pyrkii kysymään, ei vastaamaan (reflektiopinta ja ohjaus, ei tiedon syöttäminen). Kokeileminen ja kokeilujen reflektointi yhdessä muiden kanssa synnyttää oppimisen kehän (learning-by-doing & tiimioppiminen). Oppija itse osallistuu aktiivisena tahona oman opinpolkunsa suunnitteluun ja tavoitteiden asettamiseen (itsejohdettu oppiminen). Valmennuspäivät eivät ole täysin ennalta suunniteltuja, vaan niiden sisällöt syntyvät niihin osallistuvien oppilaiden vuorovaikutuksesta, ideoista, kokemuksista ja ajatuksista (dynaaminen näkemys). Oppiminen on niin tiedollista, motorista kuin tunteellista. Tunne-elämää ja sen kautta kehittyvää asenteellisuutta ei marginalisoida (holistinen oppiminen). Konteksti on tiimiyrittäjyys (kontekstisidonnaisuus). Tässä esitetyt valmennuspedagogiikan lähtökohdat ja periaatteet pohjautuvat yrittäjyysvalmennuksessa käytettäviin Partus mentelmiin. Ks. myös liite 2: Partus menetelmät.

13 Valmentajan työkaluja valmennuspäiviin Oppimissopimus (suunnitelma TOY jaksolle) Ennakkotehtävät ennen kutakin valmennuspäivää Lyhyet tietoiskut valmentajan toimesta Pienryhmäharjoitteet valmennuspäivissä (esim. workshopit) Oppilaiden esitelmät Aivoriihet Itsearviointitehtävät Treenipäiväkirja (=työssäoppimispäiväkirja, henkilökohtainen reflektointi) Yrittäjyyteen liittyvä kirjallisuus Valmennusmateriaalit Portfolio Seminaarit ja tapahtumat (esim. Tulimyrsky tapahtuma) Vierailijoiden esitelmät

14 Yhteystiedot Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos Terhi Leppä TOY-valmentaja, tekstiiliala p

15 Liite 1: HOPE -hanke HOPE -hanke on 2. asteen oppilaitoksille suunnattu valtakunnallinen yrittäjyyskasvatushanke. Sitä hallinnoi Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos. Yrittäjyyttä tarkastellaan siinä paljon suurempana ilmiönä kuin pelkästään liiketoimintana. Yrittäjyys on HOPE:ssa niin innostumista, hihojen käärimistä ja toiminnan aikaansaamista kuin oppilaitosyhteisön keskustelukulttuurin kehittämistä. Ja se on myös paljon muuta - kaikille 2. asteen ihmisille löytyy HOPE:sta paljon ammennettavaa. Yrittäjyyskasvatuksen pioneerina toimiva Tiimiakatemia ja sen yhteisölliset Partus - oppimismenetelmät ovat herättäneet kiinnostusta useissa oppilaitoksissa. HOPE -hankkeessa pyritään tuomaan näitä menetelmiä sovelletusti 2. asteen oppilaitosten arkeen, niin luokkahuoneisiin ja työtiloihin kuin osastoille ja koko koulun kulttuuriin. Keinoja uusien oppimisen menetelmien käyttöön ottamiseen ovat muun muassa oppilaitoksille suunnatut HOPE Kipinä päivät, opettajille suunnattu valmentajuustietoja ja taitoja kehittävä Tiimimestari ohjelma sekä HOPE Myrsky tapahtuma. Löydät lisää tietoa HOPE hankkeen nettisivustoilta:

16 Liite 2: Partus -menetelmät Partus menetelmät ovat valmennusmenetelmiä, joiden tarkoituksena on auttaa yksilöitä ja yhteisöjä oppimaan paremmin. Niitä käytetään niin oppilaitoksissa, korkeakouluissa, pienissä yrityksissä, suuremmissa organisaatioissa kuin yhteisöissä ja verkostoissa. Yhdistävänä tekijänä kaikille näille tahoille on halu rakentaa oppivia organisaatioita ja yhteisöjä. Toiminnan kenttänä on tiimissä tapahtuva yrittäjyys ja yrittäjähenkisyys. Menetelmiä on kehitetty yli 15 vuotta. Ne on rakennettu palvelemaan tiimejä, olipa kyseessä sitten yksityisen sektorin iskujoukkue, koulumaailman oppimistiimi tai osuuskuntamuotoinen tiimiyritys. Kantavana lähtökohtana on, että yksilö voi saavuttaa täyden potentiaalinsa ja oppia nopeammin hyvässä joukkueessa. Menetelmien käyttäjinä on niin opettajia, projektijohtajia, yksityisyrittäjiä kuin toisen palveluksessa toimivia esimiehiä. Paras tapa oppia käyttämään Partus menetelmiä on osallistua Tiimimestari valmennukseen. Kysy siitä lisää HOPE:n projektiryhmäläisiltä tai käy -nettisivustoilla!

17 Liite 3: Tiimimestari Tiimimestarit on valmentajavalmennus. Se on käytännön ohjelma henkilökohtaisten valmentajuustaitojen sparraamiselle ja oppimiselle. Lisäksi kehität omaa organisaatiotasi olipa se sitten yritys tai koulutusorganisaatio eteenpäin ja rakennat itsellesi valmentajista koostuvan verkoston. Ohjelman aikana koet käytännössä, mitä valmentajuus on ja jaat kokemuksiasi muiden samojen haasteiden parissa työskentelevien valmentajien kanssa. Valmennusohjelma toteutetaan käyttäen Partus -valmennusmenetelmiä. Ohjelmassa pääset itse kokeilemaan, kuinka menetelmillä valmennetaan ja kuinka voit käyttää niitä omassa työssäsi. Tiimimestarit toteutetaan 1,5 vuoden aikajänteellä. Se sisältää 19 valmennuspäivää, kuusi asiantuntijaseminaaria, innostavan lukupaketin ja pienryhmissä toteutettavaa kehitystoimintaa. Tiimimestarit -ohjelmalla on oma sivustonsa. Löydät sieltä tarkempaa tietoa ohjelman annista, sisällöistä ja osallistujien näkemyksistä. Katso lisää:

18 Liite 4 TOY-mallin historiaa Vuosi 2008, kolme pilottiryhmää: TOY - kevät opiskelijaa: vaatetusala, soitinrakennusala, graafinen suunnittelu, huonekalurestaurointi, puusepänala TOY - syksy opiskelijaa: vaatetusala, metalliala, soitinrakennus TOY - tekstiili, Vuosi opiskelijaa Markkinointia; syksyn 2008 työssäoppimisinfossa TOY-mallin esittely ja toiminta Vuosirytmi => resurssit voidaan hahmottaa ajoissa TOY-sessioiden sisällöt vahvistuvat Vuosi 2009 TOY- kevät opiskelijaa TOY-syksy opiskelijaa

19 Liite 5 Yrittäjyysopintojen järjestämisen tasot Täyden laajuuden yrittäjyysohjelma (esim. Yrittäjäartesaani ) Yrittäjyyttä mahdollisuus harjoittaa pitkäkestoisemmin (esim. TO-jaksolla, TOY) Yrittäjyys eriytetty omaksi opintojaksokseen Yrittäjyys läpäisyperiaatteella mukana opinnoissa, joskin vähäisessä roolissa Opinnoissa ei lainkaan yrittäjyysnäkökulmaa (muuta kuin näennäisesti)

Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa:

Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa: Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa: kuvauksia Keski-Suomesta Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa: kuvauksia Keski-Suomesta Toim.: Kuvitus: Julkaisija: Tokila, Anu ja Hynninen,

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA Sisällysluettelo Miksi yrittäjyyskasvatuksen strategia?... 4 Suomi osana globaalia toimintaympäristöä...

Lisätiedot

ny oma YritYsYrittäjän opas

ny oma YritYsYrittäjän opas A M O Y N S Y Y RIT Yrittäjän opas NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2011 Toimitus: Turo Numminen ja Virpi Utriainen Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari Oikoluku: Tom

Lisätiedot

Y-kampuksen konseptikäsikirja. Mikael Juntunen ja Lauha Peltonen

Y-kampuksen konseptikäsikirja. Mikael Juntunen ja Lauha Peltonen Y-kampuksen konseptikäsikirja Mikael Juntunen ja Lauha Peltonen Y-kampuksen konseptikäsikirja Tekijät Mikael Juntunen ja Lauha Peltonen 3 Sisältö Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

SALON SEUDUN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN POLKU

SALON SEUDUN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN POLKU SALON SEUDUN Yrittäjyyskasvatuksen polku...3 Arvot yrittäjyyskasvatuksen polulla...5 Toimijat ja tehtävävastuut...6 Perusasteen yrittäjyyskasvatus...8 Toisenasteen yrittäjyykasvatus...15 Korkea-asteen

Lisätiedot

Yrittäjyyden valmennuskeskus Voimala Konseptikäsikirja - Feel It, Try It

Yrittäjyyden valmennuskeskus Voimala Konseptikäsikirja - Feel It, Try It Yrittäjyyden valmennuskeskus Voimala Konseptikäsikirja - Feel It, Try It Yrittäjyyden valmennuskeskus Voimala Konseptikäsikirja - Feel It, Try It Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

Case-storyt oppilaitoksista

Case-storyt oppilaitoksista a t s u t e p o - os an a Case-storyt oppilaitoksista NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Yrityskylä NY Mitä ihmiset tekevät? 2 NY Vuosi yrittäjänä www.ny-yritys.fi 4 Case-storya oppilaitoksista NY Vuosi yrittäjänä

Lisätiedot

ny oma YritYsYrittäjän opas

ny oma YritYsYrittäjän opas A M O Y N S Y Y RIT Yrittäjän opas NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2012 Toimitus: Turo Numminen ja Virpi Utriainen Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari Oikoluku: Tom

Lisätiedot

Osuustoiminnan vuosikymmen alkamassa

Osuustoiminnan vuosikymmen alkamassa UUSIEN MAHDOLLISUUKSIEN OSUUSKUNTA ProAkatemia Tampereen ammattikorkeakoulussa innostaa nuoria yrittäjyyteen yhteistoiminnallisen yrittäjyyden avulla. Osuustoiminnan vuosikymmen alkamassa Yhdistyneiden

Lisätiedot

BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ

BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ BM- KLUBI PÄIJÄT HÄME 25.5.2015 BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ Työelämätaidot Oppimaanoppiminen Sisällysluettelo 1 Lukijalle... 4 2 Benchmarkingklubi Päijät Häme... 5 3 Työn taustaa... 6 4 Työn tavoitteet

Lisätiedot

TAITAJASTA YRITTÄJÄKSI

TAITAJASTA YRITTÄJÄKSI TAITAJASTA YRITTÄJÄKSI TAITAJASTA YRITTÄJÄKSI Julkaisija: Skills Finland ry Toimitustyö: Emmi Oksanen Ulkoasu ja taitto: Viestintätoimisto VCA Oy Kannen kuvat: Tarmo Valmela, Silja Lindqvist, Juha Roininen,

Lisätiedot

Nuorten koulutuksen yrittäjyyskasvatusmallit

Nuorten koulutuksen yrittäjyyskasvatusmallit 3 Nuorten koulutuksen yrittäjyyskasvatusmallit Valmiina kopiteltaviksi Ammatillisten perustutkintojen uusiin opetussuunnitelmiin on sisällytetty yrittäjyysopintoja viiden opintoviikon verran. Opintoviikkojen

Lisätiedot

Nuorten kesäyrittäjyys

Nuorten kesäyrittäjyys Nuorten kesäyrittäjyys YHTEISTYÖMALLI NUORTEN KESÄYRITTÄJYYDEN MAHDOLLISTAMISEKSI OULUN SEUDULLA Minna t Lam, 18.12.2014 Kesätyönä yrittäjyys -esiselvityshanke Sisältö: 1 Johdanto... 2 2 Kesäyrittäjyyden

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra

Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra Granström, Sini 2009 Laurea Lohja Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Lohja Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra

Lisätiedot

Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 7 YRITTÄJYYTTÄ TUKEVAT OPINNOT 9. Kaikille terveysalan opiskelijoille tarjottavat mahdollisuudet 9

Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 7 YRITTÄJYYTTÄ TUKEVAT OPINNOT 9. Kaikille terveysalan opiskelijoille tarjottavat mahdollisuudet 9 SARI ASTELJOKI & ELINA KONTIO Yrittäjyyden edistäminen ammattikorkeakoulussa esimerkkejä terveysalalta TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN PUHEENVUOROJA 32 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2007 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma

Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma Ohjelma pähkinänkuoressa uudessa esitteessämme Yhdessä oppien teemme rohkeaa ja poreilevaa yrittäjyyttä Stadiin Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma 1 Sisällys 1. Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma

Lisätiedot

FOCUS ON HIGH-TECH ENTREPRENEURSHIP NEW VENTURE DEVELOPMENT PROJECT PORTFOLIO. TkL Helena Forsman Gsm 040 527 1211 helena.forsman@evtek.

FOCUS ON HIGH-TECH ENTREPRENEURSHIP NEW VENTURE DEVELOPMENT PROJECT PORTFOLIO. TkL Helena Forsman Gsm 040 527 1211 helena.forsman@evtek. FOCUS ON HIGH-TECH ENTREPRENEURSHIP NEW VENTURE DEVELOPMENT PROJECT PORTFOLIO 1 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat Mihin tällä raportilla pyritään? 2 1 MIKSI MUUTOSTA TARVITAAN? 3 Yritysten haasteet ja miten ne

Lisätiedot

Tekemällä oppimisen sytyttäjä

Tekemällä oppimisen sytyttäjä Tekemällä oppiminen (learning by doing) on toiminnasta oppimista ja se on yksi vanhimmista oppimismenetelmistä. Tämän kuvauksen tarkoituksena on esitellä tekemällä oppimisen kehittämisprosessin käynnistäminen

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

Julkaisijatiedot: KAAKKOIS-SUOMEN YRITTÄJYYSKASVATUSSTRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2020

Julkaisijatiedot: KAAKKOIS-SUOMEN YRITTÄJYYSKASVATUSSTRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2020 Väylä yrittäjyyteen - Kaakkois-Suomen Yrittäjyyskasvatuksen strategia 2020 Julkaisijatiedot: KAAKKOIS-SUOMEN YRITTÄJYYSKASVATUSSTRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2020 TEKIJÄ: Strategiaprosessin työskentelyn

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke Loppuraportti 3/2015 Tekijät: Sini Granström Sari Lamminpää Päivi Pöyry-Lassila Annulii Vähämaa Aku Välimaa Toni Anttonen Joni Aunola Anniina Hämäläinen

Lisätiedot

Opiskelija oman oppimisensa johtajana

Opiskelija oman oppimisensa johtajana Opiskelija oman oppimisensa johtajana Opiskelija oman oppimisensa johtajana Toimitus: Jaana Kilpinen, ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeissa mukana olevat opetus- ja ohjaushenkilöstön edustajat

Lisätiedot

Esipuhe. Liisa Remes Kasvatustieteen tohtori www.liisaremes.fi

Esipuhe. Liisa Remes Kasvatustieteen tohtori www.liisaremes.fi Esipuhe Eräs nykyopettajuuden uusista rooleista on yrittäjyyskasvattajana toimiminen. Yrittäjyys on tärkeä aihealue, jonka edistämiseksi koulussa tarvitaan sekä opettamista että kasvattamista. Henkilökohtainen

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Monkey Business liiketoimintasuunnitelma

Monkey Business liiketoimintasuunnitelma Monkey Business liiketoimintasuunnitelma Hugo Miskala Tatu Tuohimetsä Opinnäytetyö Huhtikuu 2009 1 SISÄLTÖ 1 VASTAISKU RIISTOKAPITALISMILLE...5 2 OPINNÄYTETYÖN LUOTETTAVUUS...6 2.1 Validiteetti...6 2.2

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Innovaatiodidaktiikan käsikirja

Innovaatiodidaktiikan käsikirja Innovaatiodidaktiikan käsikirja Opas innovaatioprosesseja fasilitoivalle Laura-Maija Hero Innovaatiodidaktiikan KÄSIKIRJA 2014 1 Sisällysluettelo 04 Innovaatioprosesseja fasilitoivalle 06 08 Innovaatioprosessi

Lisätiedot