Liisa Ewart Tekes

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liisa Ewart 12.2.2015 Tekes"

Transkriptio

1 Liisa Ewart Tekes v1.1 1/512/2015, #

2 Sisältö: IP ja IPR mitä ne ovat? Johdatus immateriaalioikeuksiin H2020 avustussopimuksen IPR-artiklat Tausta-aineisto ja tulokset H2020 avustussopimuksessa Julkaiseminen ja Open Access Omistusoikeudet Käyttöoikeudet tausta-aineistoon Käyttöoikeudet tuloksiin Luovutukset Sopimusvapauden rajat

3 IP ja IPR - mitä ne ovat? IP = intellectual property AMGA viittaus WIPO yleissopimukseen Tukholma = henkinen omaisuus "henkinen omaisuus" käsittää ne oikeudet, jotka liittyvät kirjallisiin, taiteellisiin ja tieteellisiin teoksiin, esittävien taiteilijoiden esityksiin, äänitteisiin ja radiolähetyksiin, keksintöihin kaikilla ihmistoiminnan aloilla, tieteellisiin löytöihin, hyödyllisyysmalleihin ja ammattimaisesti käytettäviin malleihin, tavaramerkkeihin, palvelumerkkeihin sekä kaupallisiin nimiin ja alkuperää osoittaviin merkintöihin, suojaan vilpillistä kilpailua vastaan, ja kaikkiin muihin oikeuksiin, jotka johtuvat henkisestä toiminnasta teollisuuden, tieteen, kirjallisuuden ja taiteen aloilla.

4 Convention Establishing WIPO (July 14, 1967) In English (viii) intellectual property shall include the rights relating to: - literary, artistic and scientific works, - performances of performing artists, phonograms, and broadcasts, - inventions in all fields of human endeavor, - scientific discoveries, - industrial designs, - trademarks, service marks, and commercial names and designations, - protection against unfair competition, and all other rights resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields.

5 IP ja IPR - mitä ne ovat? IPR = intellectual property right Teollisoikeudet ja tekijänoikeudet Patentti Hyödyllisyysmalli Tavaramerkki Malli Toiminimi Integroitujen piirien suoja Kasvinjalostajan oikeus Tekijänoikeus Liikesalaisuus = immateriaalioikeus

6 Patentti - patenttioikeus Yksinoikeus Kielto-oikeus Viranomainen myöntää hakemuksesta Yksi hakemus yhtä keksintöä kohden Jokaiseen maahan erikseen => Kansainvälinen patenttisopimus (PCT-patent cooperation treaty) => Eurooppapatentti => Tuleva eurooppalainen yhtenäispatentti (Unitary patent) Suoja-aika 20 vuotta, lasketaan patentin hakupäivästä

7 Patentoitavuus Kyllä Uutuus Teollinen käyttökelpoisuus luonteeltaan tekninen Toistettavuus Ei Abstraktinen & ei-tekninen Löydöt, tieteelliset teoriat, matemaattiset menetelmät Ehkä Tekniset erityisalueet Lääketiede, kemia, biologia/- tekniikka Tietokoneohjelmat

8 Patentoitavuus PRH:n Patenttikäsikirja Tietokoneohjelman patentointi I.3 TIETOKONEOHJELMIEN PATENTOINTI (s. 140) I.3.1 Tietokoneisiin liittyvät innovaatiot I.3.2 Toisiaan täydentävät teollisoikeudelliset suojamuodot I.3.3 Tietokoneohjelmia sisältävien keksintöjen tekninen luonne I.3.4 Tietokoneohjelmia koskevat patenttivaatimukset

9 Hyödyllisyysmalli = pikkupatentti Keksinnöille, joilla ei olennaista eroa tunnettuun tekniikan tasoon, mutta eivät itsestään selviä alan keskivertoammattilaiselle. Suoja-aika 10 vuotta Mahdollinen patenttisuojan rinnalla tai sen sijaan Vertailua patenttiin: Nopea Keksinnön elinikä lyhyt Keksinnöllä saatava tuotto jäisi alle patentoimiskustannusten

10 Tavaramerkki - Trademark Brändäys Tunnusmerkki, joka erottaa muista ( erottamiskyky ) Yksinoikeus Tavaramerkkiluokitus ( sekoitettavuus ) Esim. sana, kuvio, näiden yhdistelmä, iskulause, kolmiulotteinen merkki, äänimerkki, muu graafisesti esitettävissä oleva merkki Brändiranking 2014:

11 Oman tavaramerkin luomistyö Vahva tavaramerkki Firman nimi, tuoteperheen nimi Selkeä kommunikoinnissa, siirrettävissä ja suojattavissa halutuilla markkinoilla Esim. Audi, Nike, Nokia => Täysin todellisuudesta irrallaan Keskivahva tavaramerkki Esim. Audi Quattro, Nike Air, Nokia Lumia => jonkinlainen lippulaivatuote/tuoteperhe Heikko tavaramerkki Kuvailevat ja tavanomaiset nimet Esim. E-shop, Original,

12 Mallioikeus Mallioikeus antaa suojaa tuotteen tai sen osan ulkomuodolle Konkreettisuus Uutuus Yksilöllisyys Muotoilu eli design suojataan mallioikeudella jäljittelyä vastaan Ei tarvitse olla taiteellinen design-tuote KYLLÄ esim. graafinen symboli, leipä, kankaan kuvio, pannun kahva, interiööri EI esim. nestemäiset aineet, suunnitelmat, ideat, geometriset perusmuodot

13 Mallioikeus Usein tavaramerkin kanssa yhdessä Rekisteröidään PRH:ssa Hakemusmaksu 200 euroa Voimassaolo 5 vuotta, uusimismahdollisuus 4 x 5 v. Suomessa armonaika (grace period) 12 kk Fiskars Classic Yleissakset

14 Tekijänoikeus Kirjallinen tai taiteellinen TEOS Teoskynnys => Suojattu teos on tekijänsä luovan työn omaperäinen tulos. Suoja syntyy, kun teos on luotu Voimassaoloaika = elinikä + 70 vuotta

15 Termidia Käyttöoikeus access right lisenssi - IPR Omistaja Lisenssinsaaja/-haltija Käyttöoikeuden haltija Alilisensointi Sub-license Yksinoikeus exclusive license Omistaja Käyttöoikeus Käyttöoikeus Käyttöoikeus Rinnakkainen käyttöoikeus non-exclusive license

16 Avustussopimuksen IP-artiklat - listaus 23a Management of intellectual property 24 Agreement on background 25 Access rights to background 26 Ownership of results 27 Protection of results visibility of EU funding 28 Exploitation of results 29 Dissemination of results Open access visibility of EU funding 30 Transfer and licensing of results 31 Access rights to results

17 Art. 23a Aineettoman omaisuuden hallinto Yliopistojen ja tutkimusorganisaatioiden tulee parhaimpansa mukaan toteuttaa komission suosituksen periaatteita: Code of Practice Commission Recommendation on the management of intellectual property in knowledge transfer activities n/knowledge-sharing-europeancommission en-pub.pdf

18 Knowledge Transfer Code of Practice 1. Develop an IP policy 2. Clear rules for staff and students 3. Promote identification, explouitation and protection of IP 4. Incentives 5. Portfolios of IP, pools 6. Raise awereness, IP-training 7. Publication/dissemination policy 8. Exploitation mechanisms/exploitation partners 9. Identify a IP/KT policy objective other than revenues 10. Access to professional knowledge transfer 11. Develop and publicise a licensing policy 12. Policy for creation of spin-offs 13. Principles fo sharing of financial returns 14. Monitor IP/KT actions and make it visible 15. Compatibility with the mission of each party 16. Commitment of management level of the organisation 17. Ownership matters 18. Access rights

19 Art. 24 Sopimus tausta-aineistosta Avustuksensaajien on määritettävä ja sovittava kirjallisesti projektin tausta-aineistosta Tausta-aineiston määritelmä: Mikä tahansa aineisto, osaaminen tai tieto, Missä tahansa muodossa (aineeton, aineellinen), Sisältäen kaikenlaiset oikeudet, kuten IPR:t ja joka on Avustuksensaajan hallussa ennen avustussopimuksen allekirjoittamista ja Sitä tarvitaan projektin toteuttamiseksi tai tulosten hyödyntämiseksi

20 Tausta-aineisto Vain sopimukseen kirjoitettuun tausta-aineistoon voi vaatia käyttöoikeuksia Tausta-aineiston omistajan/haltijan on ilmoitettava muille osallistujille mahdollisista käyttö- tai luovutusrajoituksista Sopimuksen muoto on vapaa, kunhan kirjallinen - Konsortiosopimuksen osa - Erillinen sopimus - Positiiviset/negatiiviset listat

21 Positiiviset ja negatiiviset listat - negatiivinen lista ei voi olla yksinään - negatiivinen lista asettaa rajoja positiivisen listan listauksille Projektin tausta-aineistoon sisältyy Pallo Oy:n tietokanta xx. Kuitenkin niin, että tietokanta xx:stä punaiset pallot eivät kuulu projektin tausta-aineistoon. - Laisinkaan tai tietyn ajan - Kokonaan tai joltain osin - Kaikilta tai joiltakin osallistujilta negatiivinen lista = poissuljenta positiivinen lista

22 Tulos = Result Tarkoittaa mitä tahansa projektin aikaansaannosta Aineellinen tai aineeton Data, tieto, osaaminen Missä tahansa muodossa tai olotilassa Suojattavissa tai ei JA tällaiseen liittyvät oikeudet, mukaan lukien IPR Vain niistä toimista, jotka on kuvattu Annex 1:ssä => tarvittaessa todistettava asia

23 Art. 29 Tulosten levittäminen Velvollisuus toimia aktiivisesti Niin pian kuin mahdollista Julkaisemalla tarkoituksenmukaisella tavalla suurelle yleisölle Mukaan lukien tieteelliset julkaisut Muista kuitenkin Velvoite tulosten suojaamiseen Salassapitovelvoitteet Turvallisuusmääräykset Henkilötietoihin liittyvät määräykset Hyödyntämis- ja levittämissuunnitelma Projektin luvattu vaikuttavuus Muiden osallistujien oikeudet Ennakkoilmoitus toisille osallistujille 45 pv

24 Tulosten julkisuus Julkistaminen = ekakerta Julkaiseminen = tapa julkaista julkaisu, esimerkiksi Open Access Yleisön saataville saattaminen, levittäminen

25 Tuloksia julkaistaessa ja levitettäessä This project has received funding from the [European Union s Horizon 2020 research and innovation programme][euratom research and training programme ] under grant agreement No [Number].

26 Open Access Open Access = tieteellisen tiedon vapaa satavuus Open Access julkaiseminen = verkkojulkaisemista Rinnakkaistallentaminen = tallentaminen oman organisaation avoimeen julkaisuarkistoon sekä esimerkiksi kansainväliseen kaupalliseen julkaisuun

27 Open Access - tieteellisille julkaisuille - tutkimusaineistolle (rajatusti pilottina) /hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf

28 Research Data määritelmä on epäselvä ja sopimuksenvarainen, mutta komission oppaan alaviite sanoo, että: 5 'Research data' refers to information, in particular facts or numbers, collected to be examined and considered and as a basis for reasoning, discussion, or calculation. In a research context, examples of data include statistics, results of experiments, measurements, observations resulting from fieldwork, survey results, interview recordings and images. The focus is on research data that is available in digital form. * Saman oppaan sivulla 9 lista Open Research Data Pilot teemoista. Listan ulkopuoliset voivat osallistua pilottiin vapaaehtoisesti.

29 Omistusoikeus Se osallistuja, joka aikaansaa tuloksen, omistaa sen. Osallistujan vastuulla on huolehtia erillissopimus avustussopimuksen mukaiseksi, milloin: Työntekijät Alihankkijat Liitännäisosallistujat Saattavat vaatia omistusoikeutta itselleen. Omistuksen siirto Käyttöoikeuksien varmistaminen

30 Yhteisomistusoikeus Yhdessä aikaansaatu tulos..eikä ole mahdollista Vahvistaa kunkin osallistujan osuutta tai Erottaa niitä suojausta ajatellen Sopimus Yhteisomistuksesta Omistuksen jakautuminen Käyttö Käyttöoikeuksien myöntäminen

31 Käyttöoikeudet tausta-aineistoon ja tuloksiin Kirjallinen vaatimus ei ole automaatti Oikeuksista luopuminen on tehtävä kirjallisesti Ei sisällä oikeutta luovuttaa edelleen Käyttöoikeusvaatimus 1 v projektiajan päättymisestä Toisille osallistujille projektityöhön Toisille osallistujille omien tulostensa hyödyntämiseksi Liitännäisosallistujille Ulkopuolisille (kolmansille osapuolille) Tulosten osalta vielä optio EU:n laitoksille ja jäsenmaille (esittely- ja markkinointitarkoituksiin, politiikkatarkoituksiin, case-tapauksiin ja muuhun esitemateriaaliin )

32 Käyttöoikeus eli lisenssi tausta-aineistoon Annetaan maksutta toiselle osallistujalle projektityöhön, kun siihen on tarve, paitsi jos ennen avustussopimukseen liittymistä: Ilmoittanut oikeudellisista esteistä tai Sovittu korvauksesta => Maksuttomuus on default Syrjimättömillä ja kohtuullisilla ehdoilla tulosaineiston hyödyntämistä varten, kun siihen on tarve, FRAND = fair, reasonable, non-discriminatory Voi olla myös korvaukseton (!) paitsi jos ennen avustussopimukseen liittymistä on ilmoittanut oikeudellisista esteistä

33 Liitännäisosallistuja = affiliated entity H2020 Osallistumissäännöt EUVL 2013/L 347/81 Artikla 2 määritelmät, kohta 2) 'liitännäisosallistujalla' mitä tahansa oikeussubjektia, joka on suoraan tai välillisesti osallistujan määräysvallassa tai saman suoran tai välillisen määräysvallan alainen kuin osallistuja tai jonka määräysvallassa osallistuja on suoraan tai välillisesti; määräysvaltaa voidaan käyttää missä tahansa 8 artiklan 2 kohdassa säädetyssä muodossa; Artikla 8 riippumattomuus, kohta 2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu määräysvalta voi syntyä erityisesti seuraavilla kahdella tavalla: a) yli 50 prosenttia oikeussubjektin liikkeelle lasketun osakepääoman nimellisarvosta tai enemmistö sen osakkeenomistajien tai yhtiökumppanien äänivallasta on suoraan tai välillisesti toisen hallussa; b) oikeussubjektia koskeva päätösvalta on tosiasiallisesti tai oikeudellisesti suoraan tai välillisesti toisen hallussa.

34 Käyttöoikeus eli lisenssi tausta-aineistoon FRAND-ehdoilla liitännäisosallistujille, jotka toimivat EU:n jäsenmaassa tai assosioituneessa maassa, Jos tämä tarvitsee ko. taustoja sellaisen tuloksen hyödyntämiseen, jonka omistaa liitännäisosallistujan emo Paitsi jos tausta-aineiston luovutukseen liittyy oikeudellisia esteitä ja/tai rajoitteita Liitännäisosallistujan on tehtävä vaatimus tausta-aineistojen haltijalle suoraan (1 v projektin päättymisestä)

35 Luovutukset Omistuksen luovutus Omistajalla oikeus päättää omaisuudestaan Omistajan on siirrettävä uudelle omistajalle: Sopimus yhteisomistuksesta (jos on) EU:n/Euratomin/Viraston omistusoikeus suojaamista varten Tulosten suojaamisvelvoite Tulosten hyödyntämisvelvoite Tulosten levittämisvelvollisuus Tulosten siirtoon ja lisensointiin liittyvät velvoitteet ja Tulosten käyttöoikeuteen liittyvät velvoitteet Turvallisuusmääräykset on säilytettävä Määräajat ilmoituksen tekemiselle toisille osallistujille Erityistilanteet: yritys-/liiketoimintajärjestelyt, ennakkoon määritellyt kolmannet osapuolet ( Virasto viittaa REA, ERCEA, INEA, EASME)

36 Käyttöoikeuksien antaminen tuloksiin Osallistujalla on oikeus luovuttaa käyttöoikeuksia omaisuuteensa, kunhan: Ei ehkäistä avustussopimuksen määräyksiä koskien käyttöoikeuksia tuloksiin (art. 31) Noudatetaan työohjelmassa sekä Liite 1:ssä mainittuja lisävaatimuksia koskien hyödyntämistä Yksinoikeuksia tuloksiin (exclusive licenses) voi myöntää lisäksi vain, kun muut osallistujat luopuvat avustussopimuksen mukaisista käyttöoikeuksistaan (art ) Tulosten levittämisvelvollisuus ja turvallisuusmääräykset pysyvät voimassa

37 Käyttöoikeus tuloksiin Projektin toteuttamista varten toiselle osallistujalle korvauksetta Toisen tarvitessa tulosta oman tuloksensa hyödyntämisessä - FRAND Liitännäisosallistujille EU:n jäsenmaassa tai assosioituneessa maassa, kun tarvitaan oman emon tuloksia hyödynnettäessä FRAND

38 Tulosten suojaaminen Tutkittava mahdollisuus suojaamiseen, jos kaupallista tai teollista potentiaalia JA jos mahdollista, kohtuullista ja perusteltua Huomioitava muut osallistujat Ei suojauspakkoa itsellä => Jos ei suojaus järjesty, ilmoittamisvelvoite komissiolle, joka voi vaatia omistusoikeuden suojatakseen keksinnön

39 Tulosten hyödyntäminen Velvoite pyrkiä tulosten hyödyntämiseen 4 vuoden ajan projektin päättymisestä Jatkotutkimus Tuotekehitys Standardointitoimet Hyödyntämistoimien tulisi olla linjassa hyödyntämis- ja levittämissuunnitelman kanssa ( Plan for the exploitaton and dissemination of the results )

40 IP-poikkeukset yleisestä avustussopimuksesta ERC Art. 26, tulosten omistusoikeus Art. 29.2, tulosten levittäminen, Open Access MSC (ITN, IF, RISE) Art. 25, tausta-aineiston käyttöoikeus Art. 31, tulosten käyttöoikeus SME Phase II Art. 26, tulosten omistusoikeus

41 Liisa Ewart

Patentti-, tavaramerkki- ja tekijänoikeuden perusteet

Patentti-, tavaramerkki- ja tekijänoikeuden perusteet P.O. Box 4 (Yliopistonkatu 3) 00014 University of Helsinki Finland tel + 358 9 191 22 766 telefax + 358 9 191 22 762 email: info@iprinfo.com www.iprinfo.com Patentti-, tavaramerkki- ja tekijänoikeuden

Lisätiedot

Luovien alojen tekijänoikeuskoulutus - Immateriaalioikeuksista yleisesti- OAMK 26.3.2013, Sanna Aspola & Suvi Julin Berggren Group

Luovien alojen tekijänoikeuskoulutus - Immateriaalioikeuksista yleisesti- OAMK 26.3.2013, Sanna Aspola & Suvi Julin Berggren Group Luovien alojen tekijänoikeuskoulutus - Immateriaalioikeuksista yleisesti- OAMK 26.3.2013, Sanna Aspola & Suvi Julin LUOVAT ALAT & IPR Miten IPR liittyy luoviin aloihin? Tekijänoikeudet Tavaramerkit Patentit,

Lisätiedot

Immateriaalioikeudet DIMEKE

Immateriaalioikeudet DIMEKE Immateriaalioikeudet DIMEKE Lexia Esityksen sisältö Mitä immateriaalioikeudet/ipr:t ovat? IPR:ien merkitys Tekijänoikeus ja lähioikeudet Muut immateriaalioikeudet Oikeuksien siirtäminen IPR-strategia Mitä

Lisätiedot

5 Tietotekniikkaoikeus

5 Tietotekniikkaoikeus 77 5 Tietotekniikkaoikeus Olli Pitkänen, Arto Lindfors, Sami Pauni, Sari Kela ja Teemu Soininen 5.1 Oikeudet tietokoneohjelmistoihin 1 Laadittaessa ohjelmistoja koskevia sopimuksia tai vaikkapa arvioitaessa

Lisätiedot

IPR-pikaopas aloittaville yrityksille

IPR-pikaopas aloittaville yrityksille IPR-pikaopas aloittaville yrityksille Miksi IPR-asioista pitäisi huolehtia? Aloittavalla yrityksellä on edessään hyvin suuri joukko tehtäviä, jotka tulisi hoitaa nopeasti kuntoon. Monet tehtävistä ovat

Lisätiedot

Helsinki Law Review 2014/2. In co-operation with. X_HLR_2014-2-v10_FINAL-ja-OIKOLUETTU-KORJATTU.indd 121 10.12.2014 23.41

Helsinki Law Review 2014/2. In co-operation with. X_HLR_2014-2-v10_FINAL-ja-OIKOLUETTU-KORJATTU.indd 121 10.12.2014 23.41 Helsinki Law Review 2014/2 In co-operation with X_HLR_2014-2-v10_FINAL-ja-OIKOLUETTU-KORJATTU.indd 121 10.12.2014 23.41 Helsinki Law Review 2014/2 Articles in Finnish p. 127 Charlotta Bonsdorff: Copyright

Lisätiedot

TUTKIMUKSEN PERUSTEET: TUTKIMUSDATAN JA MUUN PRIMÄÄRIN TUTKIMUSAINEISTON SAATAVUUTEEN LIITTYVÄ OIKEUDELLINEN SÄÄNTELY

TUTKIMUKSEN PERUSTEET: TUTKIMUSDATAN JA MUUN PRIMÄÄRIN TUTKIMUSAINEISTON SAATAVUUTEEN LIITTYVÄ OIKEUDELLINEN SÄÄNTELY Marjut Salokannel OTT, Dosentti, Helsingin yliopisto TUTKIMUKSEN PERUSTEET: TUTKIMUSDATAN JA MUUN PRIMÄÄRIN TUTKIMUSAINEISTON SAATAVUUTEEN LIITTYVÄ OIKEUDELLINEN SÄÄNTELY Artikkeli Julkaistu Edilexissä

Lisätiedot

Kuntaliiton tekijänoikeusselvitys

Kuntaliiton tekijänoikeusselvitys Kuntaliiton tekijänoikeusselvitys Ville Rantanen Helsinki 2003 1. Johdanto 1.1. Tutkimuksen tavoite Informaatio on nykyään tärkeä vaurauden lähde. Oikeudesta tietoon taistellaan hankkimalla erilaisia immateriaalioikeuksia.

Lisätiedot

Helsingin yliopisto kaupallistamisen periaatteet 21.1.2015

Helsingin yliopisto kaupallistamisen periaatteet 21.1.2015 57 keksintöilmoitusta 2014 Helsingin yliopisto Tutkimustulosten kaupallistamisen periaatteet 21.1.2015 Helsingin yliopisto Tutkimustulosten kaupallistamisen periaatteet 21.1.2015 2 Lukijalle Kaupallistamisen

Lisätiedot

Julkisesta datasta avoimeen dataan

Julkisesta datasta avoimeen dataan Julkisesta datasta avoimeen dataan: julkisen datan lisensiointi I Keskusteluaiheita Discussion Papers 16.8.2012 No 1277 Julkisesta datasta avoimeen dataan Julkisen datan lisensiointi Marjut Salokannel

Lisätiedot

Digitalisoitumisen vaikutukset luovien toimialojen liiketoimintamalleihin

Digitalisoitumisen vaikutukset luovien toimialojen liiketoimintamalleihin Sari Stenvall-Virtanen, Mikko Grönlund, Aarne Norberg, Veijo Pönni ja Timo E. Toivonen Digitalisoitumisen vaikutukset luovien toimialojen liiketoimintamalleihin Luovan Suomen julkaisuja 4. Luova Suomi

Lisätiedot

Immateriaalioikeudet liiketoiminnan tukena Osallistuminen kilpailutuksiin

Immateriaalioikeudet liiketoiminnan tukena Osallistuminen kilpailutuksiin Immateriaalioikeudet liiketoiminnan tukena Osallistuminen kilpailutuksiin Laurea 5.11.2014 Jan Ekström Aidertech Oy Kuusmiehentie 32 A FIN-00670 Helsinki Puhelin: 040-5401302 jan.ekstrom@aidertech.com

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA C VÄITEMENETTELY

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA C VÄITEMENETTELY OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA C VÄITEMENETTELY JAKSO 4 TAVARAMERKKIASETUKSEN 8 ARTIKLAN 4 KOHDASSA TARKOITETUT

Lisätiedot

Suomen teollis- ja tekijänoikeuksien toimintakenttä

Suomen teollis- ja tekijänoikeuksien toimintakenttä Suomen teollis- ja tekijänoikeuksien toimintakenttä Suomen IPR-strategian perusselvitys IPR University Center Huhtikuu 2008 Päivitetty elokuussa 2008 IPR UNIVERSITY CENTER PUBLICATIONS IPR SERIES B:2 2

Lisätiedot

Peliteollisuus - IPR:t ja julkaisusopimukset. Foundations of European and International IP Law - Uni

Peliteollisuus - IPR:t ja julkaisusopimukset. Foundations of European and International IP Law - Uni Peliteollisuus - IPR:t ja julkaisusopimukset Foundations of European and International IP Law - Uni Tervetuloa! Agenda Pelifirman juridinen perusta Pelin kehittämisestä suojaamiseen Pelin julkaisusopimukset

Lisätiedot

PATENTIT & TAVARAMERKIT Maaliskuu 2007

PATENTIT & TAVARAMERKIT Maaliskuu 2007 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE PATENTIT & TAVARAMERKIT Maaliskuu 2007 SUOMEN TUNNETUIMMAT VÄRIT ON PATENTOITU SIVU 14 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN

Lisätiedot

Luova akateeminen yrittäjyys Immateriaalioikeudet

Luova akateeminen yrittäjyys Immateriaalioikeudet Luova akateeminen yrittäjyys Immateriaalioikeudet Osasto / Henkilön nimi / Esityksen nimi 27.3.2015 1 Kuka? Lakimies Peter Hänninen Sähköposti: peter.hanninen@helsinki.fi Henkilön nimi / Esityksen nimi

Lisätiedot

Teollis- ja. tekijänoikeudet

Teollis- ja. tekijänoikeudet ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite Verkkotunnus Olennanen osa tavaramerkkiä Mauri Pekkarinen Panosta suojaamisen osaamiseen Teollis- ja N:o 2. Toukokuu 2009

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1998:7. Tekijänoikeudet tietokoneella luettavassa muodossa olevaan kirjekokoelmaan

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1998:7. Tekijänoikeudet tietokoneella luettavassa muodossa olevaan kirjekokoelmaan TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1998:7 Asia Hakija Tekijänoikeudet tietokoneella luettavassa muodossa olevaan kirjekokoelmaan A -tutkimusryhmän jäsenet Annettu Helsingissä 5.5.1998 Selostus asiasta Professori

Lisätiedot

PRH:n kysely suojauksesta startupeille. Tutkimusraportti 14.11. 2014 Pohjoisranta Burson-Marsteller / Anu Vuokko

PRH:n kysely suojauksesta startupeille. Tutkimusraportti 14.11. 2014 Pohjoisranta Burson-Marsteller / Anu Vuokko PRH:n kysely suojauksesta startupeille Tutkimusraportti 14.11. 2014 Pohjoisranta Burson-Marsteller / Anu Vuokko 1 Kyselyn toteutus ja vastaajamäärä Kysely kohdistettiin Startup Saunaan ja Uuteen Tehtaaseen

Lisätiedot

TAVARAMERKILLÄ EROTTUVUUTTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAVARAMERKKI LIIKETOIMINNASSA -YLEISOPAS. www.prh.fi KOKO SUOMEN PRH

TAVARAMERKILLÄ EROTTUVUUTTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAVARAMERKKI LIIKETOIMINNASSA -YLEISOPAS. www.prh.fi KOKO SUOMEN PRH PRH 2006 KOKO SUOMEN PRH Kun suunnittelet osaamisesi suojaamista tai haluat käyttää hyödyksi markkinoinnin ja tuotekehityksen tietolähteitä, ota yhteyttä. Lähin palvelupisteemme on alueesi TE-keskuksessa

Lisätiedot

Ihmisen kantasoluihin perustuvien keksintöjen patentointi Euroopassa

Ihmisen kantasoluihin perustuvien keksintöjen patentointi Euroopassa Aalto University Professional Development Ihmisen kantasoluihin perustuvien keksintöjen patentointi Euroopassa Patentit-Teollisuus-Tekniikka 2011-2012 Erikoistyö Kirsi Paukku CROSSOVER AMMATILLISEN KEHITTYMISEN

Lisätiedot

TEM raportteja 24/2011

TEM raportteja 24/2011 TEM raportteja 24/2011 Patentti- ja teknologiamarkkinat ja niiden toimijat Jussi Heikkilä Innovaatio-osasto Raportti Elokuu 2011 Patentti- ja teknologiamarkkinat ja niiden toimijat Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN Päivitetty 01.08.2013 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 2 1. Yleistä henkilötietojen siirrosta ulkomaille 3 2.

Lisätiedot

TAVARAMERKIT ERITYISESTI YRITYSOIKEUSSUUNNITTELUN NÄKÖKULMASTA

TAVARAMERKIT ERITYISESTI YRITYSOIKEUSSUUNNITTELUN NÄKÖKULMASTA TAVARAMERKIT ERITYISESTI YRITYSOIKEUSSUUNNITTELUN NÄKÖKULMASTA Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Oikeustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Oikeustaloustieteen tutkimusseminaari

Lisätiedot

Rahoitusinstrumentteihin liittyvien kontrollioikeuksien vaikutus biotekniikkayritysten rahoitusrakenteeseen

Rahoitusinstrumentteihin liittyvien kontrollioikeuksien vaikutus biotekniikkayritysten rahoitusrakenteeseen Rahoitusinstrumentteihin liittyvien kontrollioikeuksien vaikutus biotekniikkayritysten rahoitusrakenteeseen Lapin Yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Pro gradu tutkielma Laura Ylönen Lapin yliopisto,

Lisätiedot

Teollisoikeudet (patentit, tavaramerkit ja mallisuoja) liiketoiminnassa Olli Ilmarinen

Teollisoikeudet (patentit, tavaramerkit ja mallisuoja) liiketoiminnassa Olli Ilmarinen Teollisoikeudet (patentit, tavaramerkit ja mallisuoja) liiketoiminnassa Olli Ilmarinen Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) Mitä IPR liittyy liiketoimintaan? TAVARAMERKKI PATENTTI MALLI- SUOJA TEKIJÄNOIKEUS

Lisätiedot

28/2010. Teollis- ja tekijänoikeusasioiden keskittäminen markkinaoikeuteen

28/2010. Teollis- ja tekijänoikeusasioiden keskittäminen markkinaoikeuteen 28/2010 Teollis- ja tekijänoikeusasioiden keskittäminen markkinaoikeuteen 28/2010 Teollis- ja tekijänoikeusasioiden keskittäminen markkinaoikeuteen Edita Prima Oy, Helsinki 2010 30.3.2010 Julkaisun nimi

Lisätiedot

Yritysmuodon valinta YRITYKSEN LAKIASIAT. Varatuomari Maija Ranta 4.12.2012

Yritysmuodon valinta YRITYKSEN LAKIASIAT. Varatuomari Maija Ranta 4.12.2012 YRITYKSEN LAKIASIAT Varatuomari Maija Ranta 4.12.2012 Yritysmuodon valinta Yritysmuodon valintaan vaikuttaa mm. päätöksentekoon, vastuuseen ja verotukseen liittyvät kysymykset Perustajien lukumäärä kun

Lisätiedot

OSTAJAN JA MYYJÄN OPAS

OSTAJAN JA MYYJÄN OPAS Teoksen digitaalinen käyttö ja tekijänoikeus OSTAJAN JA MYYJÄN OPAS Oppaan tekstissä on huomioitu lainmuutokset 1.1.2009 asti. Oppaan internet versiossa on mainittu kirjallisuutta, joka antaa lisä- ja

Lisätiedot