Konsortion sopimukset H2020- projektissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Konsortion sopimukset H2020- projektissa"

Transkriptio

1 Konsortion sopimukset H2020- projektissa Liisa Ewart Asianro 1/512/2015, #

2 Ohjelma 9:30-10:45 Konsortiosopimuksen rooli projektissa Mistä on sovittava ja miten Riidanratkaisumenettely, vastuukysymykset ja luottamuksellisuus 10:45-11:00 Kahvitauko 11:00-12:00 Konsortion hallinto Päätöksenteko ja äänestykset Julkaisut, open access ja IP-kysymykset

3 Erilaisia sopimussuhteita science

4 Sovittavia asioita aikajanalla (noin) Ennen projektia: Aiesopimus Salassapito Tausta-aineisto Konsortiosopimus Projektin aikana: Hyödyntämissuunnitelma Materiaalinsiirto Projektin lopussa/jälkeen: Yhteisomistus Julkaisut Hyödyntäminen

5 Konsortiosopimuksen rooli projektissa Yhteistyö Pelisäännöt Memo Pakollinen, ellei työohjelma nimenomaisesti ilmaise, ettei ole välttämätön

6 Sovittavat asiat konsortiossa (GA Art. 41.3) Konsortion sisäinen organisointi Käyttöoikeuksien hallinta EES:ään EU-rahoituksen jako Tausta-aineistoon ja tuloksiin liittyvät erilliset oikeudet ja velvollisuudet (kuten käyttöoikeuksien pysyvyys partnerin rikkoessa omia velvoitteitaan) Konsortion sisäinen riidanratkaisu?????? Vastuu ja luottamuksellisuus partnerien kesken

7 Grant Agreement Art Internal arrangements between beneficiaries Consortium agreement [OPTION to be used, unless the work programme specifies that there is no need for a consortium agreement: The beneficiaries must have internal arrangements regarding their operation and coordination to ensure that the action is implemented properly. These internal arrangements must be set out in a written consortium agreement between the beneficiaries, which may cover: internal organisation of the consortium; management of access to the electronic exchange system; distribution of EU funding; additional rules on rights and obligations related to background and results (including whether access rights remain or not, if a beneficiary is in breach of its obligations) (see Section 3 of Chapter 4); settlement of internal disputes; liability, indemnification and confidentiality arrangements between the beneficiaries. The consortium agreement must not contain any provision contrary to the Agreement.

8 Termit selviksi: Art Consortium agreement The consortium agreement (CA) is an internal agreement between members of the consortium, to set out their internal arrangements for implementing the grant. Art Collaboration agreement Collaboration agreement are agreements between the consortium and the beneficiaries of another complementary Horizon 2020 grant, to coordinate their work under the different GAs. Art Coordination agreement Coordination agreements are agreements between the consortium and the participants of the third country/io action.

9 Sovittavat asiat MGA:n mukaan Tausta-aineisto (art. 24.1) Hyödyntämissuunnitelma (art. 20.3) Yhteisomistus (art. 26.2)

10 Sopimus tausta-aineistosta Vain sopimukseen kirjoitettuun tausta-aineistoon voi vaatia käyttöoikeuksia Tausta-aineiston omistajan/haltijan on ilmoitettava muille osallistujille mahdollisista käyttö- tai luovutusrajoituksista Sopimuksen muoto on vapaa, kunhan kirjallinen - Konsortiosopimuksen osa - Erillinen sopimus - Positiiviset/negatiiviset listat

11 Art. 24 Sopimus tausta-aineistosta Avustuksensaajien on määritettävä ja sovittava kirjallisesti projektin tausta-aineistosta Tausta-aineiston määritelmä: Mikä tahansa aineisto, osaaminen tai tieto, Missä tahansa muodossa (aineeton, aineellinen), Sisältäen kaikenlaiset oikeudet, kuten IPR:t ja joka on Avustuksensaajan hallussa ennen avustussopimuksen allekirjoittamista ja Sitä tarvitaan projektin toteuttamiseksi tai tulosten hyödyntämiseksi

12 Positiiviset ja negatiiviset listat - negatiivinen lista ei voi olla yksinään - negatiivinen lista asettaa rajoja positiivisen listan listauksille Projektin tausta-aineistoon sisältyy Pallo Oy:n tietokanta xx. Kuitenkin niin, että tietokanta xx:stä punaiset pallot eivät kuulu projektin tausta-aineistoon. - Laisinkaan tai tietyn ajan - Kokonaan tai joltain osin - Kaikilta tai joiltakin osallistujilta negatiivinen lista = poissuljenta positiivinen lista

13 Hyödyntämissuunnitelma GA ei nimeä sopimukseksi Sisältää paljon yhdessä sovittavia asioita Voidaan tehdä sopimuksena Yhteys vaikuttavuuteen => Päivitettävä ja noudatettava, jos sisällytetty Annex 1:een Raportoitava Mahdollisten tarkastusten kohde

14 Sopimus yhteisomistuksesta Omistuksen jakautuminen Käyttö Käyttöoikeuksien myöntäminen Ilmoitusmenettely Korvaukset Tuloksen aikaansaamisen jälkeen yhteisomistajat voivat sopia omistuksen siirrosta yksittäiselle omistajalle.

15 Riidanratkaisumenetelmät Neuvottelu(t) ADR (alternative dispute resolution) Sovittelu Mediation Välimiesmenettely Arbitration Tuomioistuinmenettely Tavoite: TYÖRAUHA Nopeus: määräajat

16 Vastuut Avustussopimuksessa komissio nimenomaisesti irtisanoutuu korvausvastuista osapuolten keskinäisissä suhteissa ja projektin suorittamisessa Projektin suorittamisen tekninen yhteisvastuu o Konsortio yhdessä komission suuntaan (MGA) o Konsortiossa toinen toiselle Force Majeure (am. Act of God)

17 Vastuut vahinkotilanteissa riskien hallintaa Vaatimus erillisvakuutuksista (esine- ja henkilövakuutukset) Tahallisuuden tai välinpitämättömyyden merkitys/rajaaminen Warranty = käyttötakuu tiedon tai teknologian käytölle (huom: ilmoitusvelvollisuus, jos esim. tausta-aineostoon IPR-rajoituksia) Indirect/consequential loss = Välillinen vahinko, odotetun/arvioidun hyödyn menetys Cross waiver = jokainen osapuoli vastaa oman henkilökuntansa ja sopimuskumppaniensa tekemisistä (huom: Riski katetaan yleensä vakuutuksilla)

18 Vastuut - seuraamukset Projektista erottaminen, sopimuksen lykkääminen ym. Vahingonkorvaus indemnification o Näyttövaatimus sekä rikkeestä että vahingon määrästä o Katto korvaussummalle Sopimussakko liquidated damages o Näyttö vain rikkomuksesta o Ennakolta sovittu korvauksen määrä

19 Luottamus => salassapito Ennen projektia Konsortion rakentaminen, Projektisuunnitelman valmistelu, Hakemuksen laatiminen, Konsortiosopimuksen valmistelu, ym. Projektin aikana Projektin jälkeen Avustussopimuksessa

20 Luottamuksellisuus MGA Art. 36 Koskee vain aikaa projektin alkaminen + 4 v projektin päättymisestä Koskee vain salassa pidettäväksi ilmoitettua/merkittyä Unless otherwise agreed between the parties, they may use confidential information only to implement the Agreement. The beneficiaries may disclose confidential information to their personnel or third parties involved in the action only if they: (a) need to know to implement the Agreement and (b) are bound by an obligation of confidentiality. GA:ssa minimivaatimukset Sovittavissa laajasti

21 Konsortion hallinto Toimielimet projektin koon mukaan Valta, vastuu ja kontrolli = toimenkuvan määrittely! Tavallisia konsortion elimiä Yleiskokous päätösvalta Johtokunta työrukkanen Koordinaattori yhteydenpito Erilliset neuvoa-antavat työryhmät Työpakettien johtajat ja työpakettien sisäinen hallinto

22 DESCA-2020 Kuvan lähde:

23 Päätöksenteko konsortiossa Konsortion elimet Koordinaattori Työpakettien johtajat Riviosallistujat Kolmannet osapuolet Päätösten sitovuus Veto ( minä kiellän )

24 Päätöksentekotavat - äänestys Päätösvaltaisuus = quorum Enemmistövaatimukset, esim. 2/3 riittää ja paikalla Valtakirjaosallistuminen Äänestykset Äänivaltaisuus ja sen menettäminen Enemmistövaatimukset, esim. puolet äänivaltaisista, jotka paikalla

25 Koordinaattori Projektin osallistujaorganisaatio => Projektiassistentti Yhteyshenkilö komissioon VIESTINTÄ Kommunikointi GA:n tehtävät Art 41.2 (b) Konsortion asettamat tehtävät

26 Tulosten julkistaminen ja levittäminen Kaikki tulokset levitettävä julkistamalla sopivalla tavalla Velvollisuus tuloksen suojaamisen selvitykseen (art. 27) Velvollisuus luottamuksellisuuteen (art. 36) Turvavelvoitteet-optio (art. 37) Henkilötietovelvoitteet (art. 39) Ilmoitusmenettelyt Vastustaminen perustellusta syystä => Prosessi sovittavissa

27 Tieteellinen julkaisu Scientific Publication Komission määritelmä tieteellisestä julkaisusta The dominant type of peer-reviewed scientific publication is the journal article. In addition, however, beneficiaries are strongly encouraged to provide open access to other types of scientific publications, some of which may, in some cases, not be peerreviewed, including monographs, books, conference proceedings and grey literature (informally published written material not controlled by scientific publishers, e.g. reports). Lähde: (sivu 6)

28 Open Access Julkaisuajasta ja menettelystä voidaan sopia, kunhan julkaiseminen tapahtuu avustussopimuksen asettamissa rajoissa. Vaihe 1: tallentaminen Laitoskohtaiset, sisältöpainotteiset tai keskitetyt arkistot kaikki ok Tieteelliset julkaisut sekä ( must aim to ) tutkimusaineisto Vaihe 2: open access Green OA itsearkistointi (OA 6 kk, SSH 12 kk) Gold OA julkaisun (journal) kautta (kirjoittajamaksut APC) In all cases, the Commission encourages authors to retain their copyright and grant adequate licenses to publishers. (Lähde: Guidelines on Open Access, s. 8)

29 Open Research Data Pilot Data Management Plan (P) Tietyt työohjelmat vaativat Kaikille muille vapaaehtoinen Projektit voivat irtaantua pilotista kokonaan tai osittain perustellusta syystä Pilottiin osallistuvien sovittava P:n sisällöstä, muille suositus Data Management sisällytetään hakemuksen impact osioon ja se myös evaluoidaan osana sitä Guidelines on Data Management sisältää mallin tehdä P

30 Open Research Data Pilot Scope of the Pilot. For the Work Programme, the areas of Horizon 2020 that participate in the Open Research Data Pilot are: - Future and Emerging Technologies - Research infrastructures part e-infrastructures - Leadership in enabling and industrial technologies Information and Communication Technologies - Societal Challenge: 'Secure, Clean and Efficient Energy' part Smart cities and communities - Societal Challenge: 'Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw materials' except raw materials - Societal Challenge: 'Europe in a changing world inclusive, innovative and reflective Societies' - Science with and for Society

31 IP Laaja sopimusvapaus Erilaiset tarpeet ennen projektia, sen aikana ja jälkeen Käyttöoikeudet o Kohde o Kuka o Tarkoitus o Aika o Alue o Myös MGA:n vaatimukset Asiantuntijan tarve!

32 Liisa Ewart Puh

Liisa Ewart 12.2.2015 Tekes

Liisa Ewart 12.2.2015 Tekes Liisa Ewart 12.2.2015 Tekes v1.1 1/512/2015, # 1413119 Sisältö: IP ja IPR mitä ne ovat? Johdatus immateriaalioikeuksiin H2020 avustussopimuksen IPR-artiklat Tausta-aineisto ja tulokset H2020 avustussopimuksessa

Lisätiedot

Sopimuskoulutus. 7.5.2014 Tekes - EUTI Outi Kauppinen Liisa Ewart DM# 1278868

Sopimuskoulutus. 7.5.2014 Tekes - EUTI Outi Kauppinen Liisa Ewart DM# 1278868 Sopimuskoulutus 7.5.2014 Tekes - EUTI Outi Kauppinen Liisa Ewart DM# 1278868 DM 02-2014 Annotated Model Grant Agreement 492 s. Kommentoitu avustussopimus DM 02-2014 Participant Portal http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

Lisätiedot

COPYRIGHT SFS. OSITTAINENKIN JULKAISEMINEN TAI KOPIOINTI SALLITTU VAIN SFS:N LUVALLA. TÄTÄ JULKAISUA MYY SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS

COPYRIGHT SFS. OSITTAINENKIN JULKAISEMINEN TAI KOPIOINTI SALLITTU VAIN SFS:N LUVALLA. TÄTÄ JULKAISUA MYY SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SFS-OPAS 12 Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Finnish Standards Association SFS 2013-10-07 2. painos 1 (145) COPYRIGHT SFS. OSITTAINENKIN JULKAISEMINEN TAI KOPIOINTI

Lisätiedot

PRINCE2 Glossary of Terms English - Finnish

PRINCE2 Glossary of Terms English - Finnish English Term English Description Translated term Translated description accept (risk response) A risk response to a threat where a conscious and deliberate decision is taken to retain the threat, having

Lisätiedot

Aina mun pitää budjetoida: H2020-talousasioiden perusteet. Outi Kauppinen Kustannusasioiden NCP 20.5.2015

Aina mun pitää budjetoida: H2020-talousasioiden perusteet. Outi Kauppinen Kustannusasioiden NCP 20.5.2015 Aina mun pitää budjetoida: H2020-talousasioiden perusteet Outi Kauppinen Kustannusasioiden NCP 20.5.2015 Ohjelma 13:00-14:15 Perusteet: mm. hyväksyttävät kustannukset, komission rahoitus, maksut, budjettimuutokset

Lisätiedot

PRINCE2 2005 Glossary of Terms Finnish

PRINCE2 2005 Glossary of Terms Finnish Acceptance criteria Activity network A prioritised list of criteria that the final product(s) must meet before the customer will accept them; a measurable definition of what must be done for the final

Lisätiedot

T-76.632 TIETOTEKNIIKKAOIKEUS, KEVÄT 2005 HARJOITUS II SOPIMUSTEN TULKINTA SEKÄ VAKIOEHDOT

T-76.632 TIETOTEKNIIKKAOIKEUS, KEVÄT 2005 HARJOITUS II SOPIMUSTEN TULKINTA SEKÄ VAKIOEHDOT T-76.632 TIETOTEKNIIKKAOIKEUS, KEVÄT 2005 HARJOITUS II SOPIMUSTEN TULKINTA SEKÄ VAKIOEHDOT Jaahas, Asiakaspalvelu Oy on jälleen lähettänyt meille valituskirjeen. Heillä taitaa mennä todella kehnosti, kun

Lisätiedot

Projektin Johdon Pätevyys 3.0

Projektin Johdon Pätevyys 3.0 Projektin Johdon Pätevyys 3.0 National Competence Baseline 3.0 Pätevyysnäkymä v 1.3 06/2012 Käytöspätevyydet Ihmisten johtaminen Sitoutuminen ja motivaatio Itsehillintä Vakuuttavuus Rentous Avoimuus Luovuus

Lisätiedot

VALTIOSOPIMUSTEN SUOMENTAMINEN

VALTIOSOPIMUSTEN SUOMENTAMINEN VALTIOSOPIMUSTEN SUOMENTAMINEN I. YLEISTÄ Suositus 7.1.2013 (korvaa 14.11.2012 annetun suosituksen) Ulkoasiainministeriö/Oikeuspalvelu Valtiosopimus on yleisnimitys erityyppisille valtioiden välisille

Lisätiedot

TSSFI 07/2015. Yleiset myynti- ja toimitusehdot Trelleborg Sealing Solutions Finland Oy, Perintötie 2 C, 01510 Vantaa

TSSFI 07/2015. Yleiset myynti- ja toimitusehdot Trelleborg Sealing Solutions Finland Oy, Perintötie 2 C, 01510 Vantaa 1 Soveltamisalue TSSFI 07/2015 Yleiset myynti- ja toimitusehdot Trelleborg Sealing Solutions Finland Oy, Perintötie 2 C, 01510 Vantaa 1.1 Nämä myynti- ja toimitusehdot koskevat TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS

Lisätiedot

STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET

STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET 1. painos. Tammikuu 2014 SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO PL 130, 00101 HELSINKI (MALMINKATU 34) PUH. 09 149 9331 FAKSI

Lisätiedot

Hankevalmistelut - sen uuden yhteisen alku? Kirsi Karjalainen 17.3.2015

Hankevalmistelut - sen uuden yhteisen alku? Kirsi Karjalainen 17.3.2015 Hankevalmistelut - sen uuden yhteisen alku? Kirsi Karjalainen 17.3.2015 Together..for 5 years, or longer Lähde: Integrated Monitoring: A Practical Manual for Organisations That Want to Achieve Results.

Lisätiedot

XetNET palveluiden yleiset sopimusehdot

XetNET palveluiden yleiset sopimusehdot XetNET palveluiden yleiset sopimusehdot Voimassa 1.2.2005 alkaen. (English version starts at page 4). 1. Sopimusosapuolet, sopimuksen voimaan tulo 1.1. Tämän sopimuksen osapuolina ovat Xetpoint Oy (jäljempänä

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2001 N:o 14 16 SISÄLLYS N:o Sivu 14 Tasavallan presidentin asetus täydellisestä

Lisätiedot

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS N:o 102 1071 SOPIMUS Suomen tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen viilillii sijoitusten edistiimisestii ja suojaamisesta Suomen tasavallan hallitus ja Ukrainan hallitus, jaljempana "sopimuspuolet",

Lisätiedot

ITIL-sanasto ja lyhenteet Suomenkielinen

ITIL-sanasto ja lyhenteet Suomenkielinen ITIL Suomenkielinen sanasto, v1.0, 29 heinäkuuta 2011 perustuu englanninkieliseen sanastoon v1.0, 29 heinäkuuta 2011 ITIL-sanasto ja lyhenteet Suomenkielinen Tämä sanasto on vapaasti ladattavissa. Katso

Lisätiedot

TIETOSUOJAJURIDIIKAN TO DO -LISTA. 20.5.2015 SMTS ry. Asianajaja, osakas Elina Koivumäki

TIETOSUOJAJURIDIIKAN TO DO -LISTA. 20.5.2015 SMTS ry. Asianajaja, osakas Elina Koivumäki TIETOSUOJAJURIDIIKAN TO DO -LISTA 20.5.2015 SMTS ry Asianajaja, osakas Elina Koivumäki Aineisto vain Markkinointitutkimusseuran seminaarin osallistujien omaan käyttöön Mikä JB Eversheds? 1.9.2013 + = 3.11.2014

Lisätiedot

ESISELVITYS II. Lapin matkailuelinkeinon sopimustoiminta 31.12.2014. Asianajaja Juhani Karvo Velvoiteoikeuden professori Juha Karhu

ESISELVITYS II. Lapin matkailuelinkeinon sopimustoiminta 31.12.2014. Asianajaja Juhani Karvo Velvoiteoikeuden professori Juha Karhu ESISELVITYS II Lapin matkailuelinkeinon sopimustoiminta 31.12.2014 Asianajaja Juhani Karvo Velvoiteoikeuden professori Juha Karhu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 2 2. Sopimussuhde ja sopimusasiakirja...

Lisätiedot

Salomaki Oy HYVINKÄÄ

Salomaki Oy HYVINKÄÄ PATENTIT, HYÖDYLLISYYSMALLIT, MALLIT, TAVARAMERKIT PATENTS, UTILITY MODELS, DESIGNS, TRADEMARKS SUOMI FINLAND VALTAKIRJA Täten POWER OF ATTORNEY for Salomaki Oy HYVINKÄÄ tai määräämänsä valtuutetaan edustamaan

Lisätiedot

Liite 1. (Concluded 19 October 1996) The States signatory to the present Convention, (Tehty 19 lokakuuta 1996)

Liite 1. (Concluded 19 October 1996) The States signatory to the present Convention, (Tehty 19 lokakuuta 1996) Liite 1 YLEISSOPIMUS TOIMIVALLASTA, SOVELLETTAVASTA LAISTA, TUOMIOIDEN TUNNUSTAMISESTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SEKÄ YHTEISTYÖSTÄ VANHEMPAINVASTUUSEEN JA LASTEN SUOJELUUN LIITTYVISSÄ ASIOISSA (Tehty 19 lokakuuta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2013. 50/2013 (Finlands författningssamlings nr 370/2013) Valtioneuvoston asetus

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2013. 50/2013 (Finlands författningssamlings nr 370/2013) Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2013 (Finlands författningssamlings nr 370/2013) Valtioneuvoston asetus turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta

Lisätiedot

KULJETUS-, HUOLINTA- JA VARASTOINTIPALVELUJEN TOIMITUSEHDOT TERMS OF TRANSPORT, FORWARDING AND WAREHOUSING SERVICES 1/12 10.2.2012

KULJETUS-, HUOLINTA- JA VARASTOINTIPALVELUJEN TOIMITUSEHDOT TERMS OF TRANSPORT, FORWARDING AND WAREHOUSING SERVICES 1/12 10.2.2012 1/12 KULJETUS-, HUOLINTA- JA VARASTOINTIPALVELUJEN TOIMITUSEHDOT TERMS OF TRANSPORT, FORWARDING AND WAREHOUSING SERVICES 1. SOVELTAMINEN 1. SCOPE OF APPLICATION 1.1. Näitä Easmar Logistics Oy:n (jäljempänä

Lisätiedot

Energiatutkimusta IEA-yhteistyössä Suomen osallistumisen arviointi

Energiatutkimusta IEA-yhteistyössä Suomen osallistumisen arviointi RAPORTTI 4/2013 Energiatutkimusta IEA-yhteistyössä Suomen osallistumisen arviointi Juhani Timonen, Markku Antikainen ja Yrjö Riionheimo 10 Juhani Timonen, Markku Antikainen ja Yrjö Riionheimo Energiatutkimusta

Lisätiedot

ANSSI LITMANEN SOPIMUKSET, VAKUUTUKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ TURVALLISUUSJOHTAMISESSA. Diplomityö

ANSSI LITMANEN SOPIMUKSET, VAKUUTUKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ TURVALLISUUSJOHTAMISESSA. Diplomityö ANSSI LITMANEN SOPIMUKSET, VAKUUTUKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ TURVALLISUUSJOHTAMISESSA Diplomityö Tarkastaja: professori Jouni Kivistö- Rahnasto Tarkastaja ja aihe hyväksytty teknis-taloudellisen tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN JA KAN- SALLISEN RAKENNERAHASTOSTRATEGI- AN 2007 2013 ARVIOINTI

EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN JA KAN- SALLISEN RAKENNERAHASTOSTRATEGI- AN 2007 2013 ARVIOINTI Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 26.3.2012 TEEMA 1. EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN HALLINTOJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN JA KAN- SALLISEN RAKENNERAHASTOSTRATEGI- AN 2007 2013 ARVIOINTI

Lisätiedot

VÄLITYSLAUSEKKEEN LAADINNASTA KANSAINVÄLIS- LUONTOISISSA SOPIMUKSISSA I

VÄLITYSLAUSEKKEEN LAADINNASTA KANSAINVÄLIS- LUONTOISISSA SOPIMUKSISSA I Välityslausekkeen laadinnasta kansainvälisluontoisissa sopimuksissa I 13 Defensor Legis N:o 1/2008 VÄLITYSLAUSEKKEEN LAADINNASTA KANSAINVÄLIS- LUONTOISISSA SOPIMUKSISSA I (Über die Formulierung der Schiedsklausel

Lisätiedot

Hyvät käytännöt ja turvallisuus

Hyvät käytännöt ja turvallisuus Hyvät käytännöt ja turvallisuus EU:n nuorisotoimintaohjelma Youth in Action Nuorten ryhmätapaamiset Youth in Action on matka eurooppalaisuuteen ja omaan itseesi. Jos haluat vaikuttaa omaan elinympäristöösi,

Lisätiedot

Sopimukset ja IP onks pakko jos ei taho?

Sopimukset ja IP onks pakko jos ei taho? Sopimukset ja IP onks pakko jos ei taho? Uusi askelin horisonttiin 19.11.2014 Liisa Ewart Lakimies, Tekes Sopimus- ja talousasioiden NCP # 1363200 Esityksen sisältö Sopimukset H2020 projekteissa Tiedonlähteet

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn ko, Helsinki, monimuoto opintojaksokuvaukset 2012-2013

Tietojenkäsittelyn ko, Helsinki, monimuoto opintojaksokuvaukset 2012-2013 Tietojenkäsittelyn ko, Helsinki, monimuoto opintojaksokuvaukset 2012-2013 Englannin kielioppi ja rakenteet Englannin tasokoe English 1 English 2 ICT architectures ICT-hankinnat ICT-johtaminen ja -strategia

Lisätiedot

SUOMALAISET JA HORISONTTI 2020 -OHJELMA

SUOMALAISET JA HORISONTTI 2020 -OHJELMA 20.4.2015 SUOMALAISET JA HORISONTTI 2020 -OHJELMA Tiedot perustuvat Euroopan komission 25.2.2015 päivättyyn tietokantaan hakemuksista ja hankkeista. Hakemustietokanta sisältää noin 85 % vuoden 2014 hauista.

Lisätiedot