Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA"

Transkriptio

1 Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA

2 II Sisällysluettelo Toimintakertomus Toiminnan tarkoitus...3 Yleistä...3 Olennaiset tapahtumat tilikaudella Vuoden 2010 tilinpäätöksen arviointi...4 Tase Tuloslaskelma Hallitustyöskentely vuonna Yhdistyksen palkitsemiskäytännöt vuonna Arvio tulevasta kehityksestä...6 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot...9 Tilinpäätöksen laadinta...9 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset...10

3 3 Toimintakertomus Toiminnan tarkoitus Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry:n (HYSK) sääntöjen mukaan yhdistyksen toiminta ja tarkoitus ovat seuraavat: Yhdistyksen tarkoituksena on Shorinji Kempo -nimisen kamppailulajin harjoittelun edistäminen sekä lajin tunnetuksi tekeminen Helsingin yliopistolla. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää harjoituksia ja näytöksiä Helsingin yliopiston toiminnan piirissä. Toimintansa tukemiseksi yhdistys järjestää näytöksiä ja tarvittaessa kerää jäseniltään toiminnan kulujen kattamiseksi tarvittavat varat jäsenmaksujen muodossa. Yleistä Seura perustettiin kesällä 2008 ja vuosi 2009 oli seuran ensimmäinen täysi toimintavuosi. Näin ollen vuosi 2010 on ollut seuran toinen täysi toimintavuosi. Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 2010 alussa oli 26 henkilöä ja vuoden 2010 lopussa 37 henkilöä. Yhdistys on järjestänyt harjoituksia säännöllisesti läpi vuoden, pääsääntöisesti kaksi kertaa viikossa. Kesällä 2010 harjoituksia järjestettiin kesän 2009 tapaan ainoastaan yhden kerran viikossa. Tarkemmat tiedot yhdistyksen varsinaisesta toiminnasta, ts. aatteellisen toiminnan toteuttamisesta, ovat luettavissa vuoden 2010 vuosikertomuksesta. Olennaiset tapahtumat tilikaudella Yhdistyksen menoja ajatellen taloudellisesti olennaisia liiketapahtumia ovat olleet jälleen yhdistyksen varusteostot. HYSK on ostanut päättyneellä tilikaudella viisi kappaletta Bo-keppejä, varustekaapin sekä Finland-hihamerkkejä. Seura on myös osallistunut yhdessä Helsingin Shorinji Kempo ry:n (emoseura) kanssa toukokuussa 2010 Jyväskylässä järjestetylle Embu-leirille kutsuttujen vieraiden kulujen kattamiseen. Lisäksi tuloslaskelmasta on luettavissa myös emoseuralle maksettujen harjoitusmaksujen kasvanut määrä verrattuna edelliseen tilikauteen. Tämä johtuu yksinkertaisesti HYSK:n kasvaneesta jäsenmäärästä ja seuran jäsenten osallistumisesta myös emoseuran harjoituksiin. Yhdistyksen tulopuolella taas merkittävimmät tapahtumat ovat olleet luonnollisesti jäsenten maksamien harjoitusmaksujen kasvanut määrä. Myös Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) 200 euron suuruinen yleistoiminta-avustus kuuluu seuran olennaisiin tapahtumiin päättyneellä tilikaudella. Lisäksi tulee huomata Finland-hihamerkkien kasvaneet myyntitulot.

4 4 Vuoden 2010 tilinpäätöksen arviointi Tase VASTAAVAA päivätystä taseesta on huomattavissa ensinnäkin Finland-hihamerkkien määrän pysyminen samanlaisena verrattuna päivättyyn taseeseen. Päättyneen tilikauden aikana on kuitenkin ostettu 15 kappaletta uusia merkkejä myytäväksi ja merkit ovat siis myyty jäsenistölle. Tämä näkyy osaltaan tuloslaskelmassa kasvaneena myyntitulona vuoteen 2009 verrattuna. Taseesta voidaan huomata myös pankkitilillä olevien varojen kasvanut määrä. Yhdistyksen hallitus on pyrkinytkin aktiivisesti kasvattamaan yhdistyksen käteisvaroja sekä pitämään yhdistyksen kaikki varat pääsääntöisesti yhdistyksen pankkitilillä. Toisin sanoen yhdistyksellä ei ole erillistä käteiskassaa. Sanotulla linjauksella on pyritty siihen, että käteisvarat toimivat eräänlaisena taloudellisena puskurina, koska yhdistyksen jäseniä tai itse toimintaa ei ole vakuutettu ja toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Näin ollen tämä on yhdistyksen ainoa tapa varautua erilaisiin riskeihin toiminnassaan. Tiivistetysti siis: yhdistyksen pankkivarat ovat kasvaneet 891,82 euroa edellisestä taseesta. VASTATTAVAA Toimintapääoman eristä ensimmäisenä merkittävänä huomiona tulee vastaan se, että tilikauden voitto ylittää edellisten tilikausien voiton. Kyseisen tilikauden voitto on myös 149,15 euroa suurempi kuin tilikaudella Tilikauden 2010 voitto on siis 19 %:a suurempi kuin edeltävän tilikauden voitto. Tästä lisää jäljempänä tuloslaskelman liikevaihtoa koskevassa osiossa. Siirtovelkoina yhdistyksellä on taseessaan seuraavat erät: 10 euron harjoittelumaksu emoseuralle, 12,09 euroa pankkikuluja joulukuulta 2010 sekä 31,01 euroa ostovelkoja yhdistyksen järjestämään Embu-leiriin liittyen. Tuloslaskelma VARSINAINEN TOIMINTA Vuoden 2010 tuloslaskelman varsinaisen toiminnan tuotoista tulee huomata ensinnäkin, että yhdistys järjesti ensimmäisen Suomen Shorinji Kempo Liiton (myöhemmin FSKF) laajuisen leirin. Tästä syystä seuralla on tilikauden tuloslaskelmassa ensimmäistä kertaa omaa leiriä koskevia tuloja. Lisäksi yhdistyksen jäsenet ovat osallistuneet laajasti FSKF:n järjestämille leireille, joten jäsenten toisten leirien leiri-/osallistumismaksut on tuotu aiempaa selkeämmin esiin tuloslaskelmassa omina erinään varsinaisen toiminnan alla. Varsinaisen toiminnan kulupuolella taas seuran FSKF- ja WSKO-maksut ovat kasvaneet verrattuna vuoteen Tämä johtuu ensisijaisesti kasvaneesta WSKO:on ja FSKF:iin rekisteröidystä jäsenmäärästä. Hallintokulujen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna johtuu muun muassa toukokuussa 2010 toteutetusta sääntömuutoksesta. Lisäksi tilikaudella hallintokuluihin sisällytettiin emoseuralle maksetut harjoittelumaksut, mutta tilikaudella ne on kirjattu juoksevaan kirjanpitoon ja siten vuoden 2010 koskevaan tuloslaskelmaan omaksi eräkseen. Vuonna 2010 erityisen kasvanut tuloslaskelman erä on varusteostot. Päättyneellä tilikaudella on ostettu muun muassa viisi (5) kappaletta bo-harjoituskeppejä, varustekaappi sekä Finlandhihamerkkejä myytäväksi jäsenille. Lisäksi kyseisiin menoihin sisältyvät normaaliin harjoitteluun

5 kuuluvat ensiaputarvikkeiden ostot. Varustekaapin sekä bo-keppien ostot ovat kirjattu yhdistyksen kirjanpitoon kertaeränä tilikauden kuluksi, koska sanottujen tavaroiden osto ei tuota yhdistykselle tulevina tilikausina merkittävää taloudellista tuloa. Siten tuloslaskelma antaa näidenkin ostojen osalta kirjanpitolain 3 luvun 2 :n tarkoittamat oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen tuloksesta ja tuloksenmuodostumisesta. Valmiiden tuotteiden varaston muutoksessa näkyy sitten Finland-merkkien kasvanut myynti. Verrattuna vuoteen 2009 on varaston muutos kasvanut 106 euroa jopa 431 %. Tämä johtuu paljolti seuran jäsenten aktiivisesta osallistumisesta FSKF:n leireille. Yhdistyksen kirjanpidossa muihin kuluihin kirjataan kuluja, jotka eivät suoranaisesti kuulu muihin kululajeihin muun muassa jäsenistölle ostetut muistolahjat 100. treenikerran kunniaksi sekä mahdolliset muut kulut, jotka aktualisoituvat. Muut kulut ovat kasvaneet vuoteen 2009 verrattuna 189,84 euroa. Tämä johtuu muun muassa HYSK:n osallistumisesta toukokuussa 2010 järjestetyn Embu-leirin kuluihin sekä 100. treenikerran kunniaksi ostettujen lahjojen kasvaneesta määrästä. Toisin sanoen siis jäsenistön kasvava määrä sekä aktiivinen harjoitteleminen kasvattaa myös näitä kuluja. Seuraavana kohtana tuloslaskelman varsinaisen toiminnan kuluissa on omien leirien kulut, jotka ovat päättyneen tilikauden tuloslaskelmassa ensimmäistä kertaa, koska päättyneellä tilikaudella HYSK järjesti ensimmäisen leirinsä. Samalla tavalla vuoden 2010 tuloslaskelmassa näkyy tarkasti eriteltynä yhdistyksen jäsenten leiriilmoittautumismaksut toisten Shorinji Kempo -seurojen leireille. Tilikauden tuloslaskelmassa näkyy myös ensimmäistä kertaa tilavuokra, joka johtuu harjoittelusta syyskuun alussa 2010 Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan järjestämään Avajaiskarnevaali-päivän näytökseen. Harjoittelumaksuja emoseuralle on maksettu päättyneellä tilikaudella yhteensä 290 euron määrästä. Harjoittelumaksut ovat sisältyneet edellisenä tilikautena hallintokuluihin. Näin ollen varsinaisen toiminnan alijäämäksi muodostuu 1082,85 euroa. VARAINHANKINTA Varainhankinnan erissä tulee ensimmäisenä vastaan harjoittelumaksujen kasvanut määrä. Yhdistyksen saamat harjoittelumaksut ovat kasvaneet 679 euroa (161 %) verrattuna edellisvuoteen. Samalla tavalla Finland-hihamerkkien kasvanut myynti näkyy tuloslaskelmasta: hihamerkkien myynti on ollut 140 euroa suurempi kuin edellisenä tilikautena, mikä on 567 %. Pankkikulut ovat kasvaneet 49,96 euroa edellisestä vuodesta. Mainittu kasvu johtuu muun muassa verkkopankkitunnuksien käyttöönotosta sekä kasvaneesta rahaliikenteestä seuran tilille sekä seuran tililtä ulospäin. Yhdistyksen hallitus on ottanut käyttöön maksuliikenteessä viitetunnukset, jotka tiputtavat hieman rahaliikenteestä koituvia kustannuksia. Siten varainhankinnan tuottojäämäksi muodostuu yhteensä 1829,79 euroa. Se on 769,04 euroa enemmän kuin vuonna Mainittu muutos on suuruudeltaan 172 %. SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Yhdistyksen käyttötilistään saama korko on kasvanut pankkitilillä olevien varojen kasvun vuoksi 3,03 euroon. Summa on 2,06 euroa suurempi kuin vuonna 2009 sekä prosentuaalinen muutos on 312 %. Näin ollen sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuottojäämäksi muodostuu mainittu 3,03 euroa. 5

6 SATUNNAISET ERÄT Seura on saanut päättyneellä tilikaudella HYY:ltä toiminta-avustusta yhteensä 200 euroa, joka näkyy tuloslaskelmassa satunnaisissa tuotoissa. Avustusta on saatu 100 euroa enemmän kuin vuonna TILIKAUDEN TULOS JA YLIJÄÄMÄ Tilikauden tulos on yhteensä 949,97 euroa. Tilikauden voitto on 149,15 euroa suurempi kuin tilikaudella Prosentuaalisesti tilikauden 2010 voitto on siis 19 %:a suurempi kuin edeltävän tilikauden voitto. Tulosta arvioitaessa on myös tärkeää huomata, että tilikauden voitto on suurempi kuin vuosien 2008 ja 2009 tulokset yhteensä. Tilikauden voiton suuruus pohjautuu pääosin jäsenistön kasvuun ja siihen, että jäsenistöstä ei juuri jää harjoittelijoita pois seuran toiminnasta. Toisin sanoen yhdistyksen jäsenet maksavat ja harjoittelevat enemmän kuin mitä jättäytyy seuran toiminnasta pois. Lisäksi tulokseen vaikuttaa 100 euroa suurempi HYY:n toiminta-avustus kuin vuonna 2009 sekä parantunut hihamerkkien myynti. Kuluja kokonaisuutena arvioitaessa voidaan huomata, että jokainen kulukategoria on kasvanut. Toisaalta tulee huomata, että toiminnan kasvaessa ja laajetessa myös kulut kasvavat. Näin ollen kulujen kasvun pysyessä pienempänä kuin tilikauden tuloksen kasvu, voidaan tilikauden tulosta pitää erinomaisena. Hallitustyöskentely vuonna 2010 Hallitus pyrki hoitamaan juoksevat asiat pääsääntöisesti sähköpostin avulla sekä muulla tavalla epävirallisesti. Päätökset on tehty keskustelun perusteella ja tarvittaessa saatettu kirjallisen päätöksen muotoon. Hallitus ei ole käyttänyt kokouspalkkiota toiminnassaan. Yhdistyksen palkitsemiskäytännöt vuonna 2010 Hallitus on linjannut vuonna 2009, että yhdistyksen jäsenen saavuttaessa 100. harjoituskerran, lahjoittaa seura jäsenelle pienen lahjan. Arvio tulevasta kehityksestä Yhdistyksen hallitus arvioi, että seuran jäsenmäärä jatkaa kasvuaan tilikaudella Sanottu vaikuttaa harjoitusmaksujen kertymiseen sekä Finland-hihamerkkien myynnistä kertyviin rahamääriin siten, että niiden määrän odotetaan kasvavan seuraavana tilikautena. Yhdistys toimii myös seuraavalla tilikaudella Helsingin yliopiston Yliopistoliikunnan piirissä, joten vuokra- tai muita kuluja yhdistyksen toiminnan kannalta ei ole odotettavissa. Toisaalta yhdistyksen pankkikulujen odotetaan kasvavan, koska seuran rahaliikenne kasvaa joka vuosi. Siten seuran tilille saapuva ja sieltä lähtevä rahaliikenne kasvattavat pankin perimiä kuluja. Myös tavanomaisesta toiminnasta aiheutuvat ensiapu- ja muiden tarvikkeiden hankinnasta aiheutuu lisää juoksevia kuluja. Tulevalla tilikaudella pyritään myös ostamaan lisää harjoitusvälineitä, joten niistä voi olettaa muodostuvan lisää kustannuksia. 6

7 7 Tase Tase Tase Tase Vastaavaa Vastaavaa Vastaavaa Vaihtuvat vastaavat Vaihtuvat vastaavat Hihamerkit 140 Hihamerkit 128 Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset Pankkitili Pankkitili Pankkitili Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vastattavaa Vastattavaa Vastattavaa Toimintapääoma Toimintapääoma Toimintapääoma Edellisten tilikausien voitto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Tilikauden voitto Tilikauden voitto Vieras pääoma Vieras pääoma Siirtovelat 53.1 Siirtovelat Yhteensä Yhteensä Yhteensä

8 8 Tuloslaskelma Tilikausi Tilikausi Tilikausi Varsinainen toiminta Varsinainen toiminta Varsinainen toiminta 1. Tuotot Omien leirien tulot 279 Jäsenten toisten seurojen Leiri-ilmoittautumismaksut Kulut 2. Kulut 2. Kulut c) Muut kulut c) Muut kulut c) Muut kulut Maksut WSKO -49 Maksut WSKO -24 Maksut FSKF Maksut FSKF -35 Hallintokulut Hallintokulut -196 Hallintokulut Varusteostot Varusteostot Varaston muutos -138 Varaston muutos -32 Muut kulut Muut kulut -20 Omien leirien kulut Leiri-ilmoittautumismaksut Toisille seuroille Vuokrakulut Harjoittelumaksut -24 Emoseuralle Tuotto-/Kulujäämä Tuotto-/Kulujäämä Tuotto-/Kulujäämä Varainhankinta Varainhankinta Varainhankinta 4. Tuotot 4. Tuotot 4. Tuotot Harjoittelumaksut 1787 Jäsenmaksut 1108 Jäsenmaksut 220 Varustemyynnit 170 Varustemyynnit Kulut 5. Kulut 5. Kulut Pankkikulut Pankkikulut Pankkikulut Tuotto-/Kulujäämä Tuotto-/Kulujäämä Tuotto-/Kulujäämä Sijoitus- ja rahoitustoiminta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Sijoitus- ja rahoitustoiminta 7. Tuotot 7. Tuotot 7. Tuotot Korkotulot 3.03 Korkotulot 0.97 Korkotulot Tuotto-/Kulujäämä Tuotto-/Kulujäämä Tuotto-/Kulujäämä 0.34 Satunnaiset erät Satunnaiset erät 12. Yleisavustukset 12. Yleisavustukset HYY:n toiminta.avustus 200 HYY:n toiminta-avustus Tilikauden tulos Tilikauden tulos Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä Tilikauden ylijäämä Tilikauden ylijäämä

9 9 Liitetiedot Tilinpäätöksen laadinta Tilinpäätöstä laadittaessa on käytetty vaihto-omaisuuden arvostamisessa kirjanpitolain 4 luvun 5 :n edellyttämää alimman arvon periaatetta. Yhdistyksen hihamerkit on arvostettu hankintamenoonsa, koska se on samanarvoinen kuin merkkien luovutushinta. Tilikauden tuloslaskelma ja tase ovat vertailukelpoisia päättyneen tilikauden tuloslaskelman ja taseen kanssa. Vertailu on tehty edellä kappaleessa Vuoden 2010 tilinpäätöksen arviointi. Vertailu vuoden 2008 tuloslaskelman ja taseen kanssa ei ole vertailukelpoista, koska vuonna 2008 tilikauden pituus oli ainoastaan

10 10 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset Helsingissä 3. päivänä helmikuuta 2011 Timo Kaksonen hallituksen puheenjohtaja, taloudenhoitaja Tero Mäenpää hallituksen varapuheenjohtaja Tuulia Virolainen hallituksen jäsen, sihteeri Jaana Joensuu hallituksen varajäsen

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry LYHENNETTY TASEKIRJA 1.1. 31.12.2013

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry LYHENNETTY TASEKIRJA 1.1. 31.12.2013 Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry LYHENNETTY TASEKIRJA 1.1. 31.12.2013 1 Toimintakertomus 1.1. 31.12.2013 Toiminnan tarkoitus Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry:n (HYSK) sääntöjen mukaan yhdistyksen

Lisätiedot

Taloudenhoitajakoulutus osa II/2014: Tilinpäätös ja vuodenvaihteen toimet

Taloudenhoitajakoulutus osa II/2014: Tilinpäätös ja vuodenvaihteen toimet Sivu 1/12 Taloudenhoitajakoulutus osa II/2014: Tilinpäätös ja vuodenvaihteen toimet Tilinpäätös Tilinpäätös laaditaan tilikausittain, jotta saadaan selville tilikauden voitto tai tappio tuloslaskelmasta

Lisätiedot

TKO-äly ry Tilinpäätös 1.1.2008 31.12.2008

TKO-äly ry Tilinpäätös 1.1.2008 31.12.2008 Tilinpäätös 2008 Tilinpäätös 1.1.2008 31.12.2008 TKO-äly ry on tietojenkäsittelytieteen ainejärjestö. Vuonna 2008 yhdistys järjesti jäsenilleen yhteisiä tilaisuuksia, toimi heidän edunvalvojanaan Helsingin

Lisätiedot

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta Talous TIETOPAKETTI LIPPUKUNNILLE 1. TALO U DENHOITO Termi talous viittaa sellaiseen ihmisten ja organisaatioiden väliseen asiointiin, jossa välineenä on raha tai muu maksuväline. Tässä tietopaketissa

Lisätiedot

Koulutuksen esimerkeissä käytetään ilmaista Tappiokirjanpito-ohjelmaa

Koulutuksen esimerkeissä käytetään ilmaista Tappiokirjanpito-ohjelmaa Mikä tilinpäätös on ja miksi se laaditaan? Mitä tilinpäätös sisältää? Tilinpäätöksen laatiminen Tilinpäätöksen esitystapa Tilinpäätöksen hyväksyminen ja toiminnantarkastus Tyypillisiä ongelmia tilinpäätöksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSMALLI. Yhdistyksen tilinpäätös. Tässä tilinpäätösmallissa:

TILINPÄÄTÖSMALLI. Yhdistyksen tilinpäätös. Tässä tilinpäätösmallissa: TILINPÄÄTÖSMALLI Yhdistyksen tilinpäätös Tässä tilinpäätösmallissa: on esitetty yhdistyksen tasekirja ja tilinpäätöserittelyt on huomioitu mm. KILA:n yleisohje toimintakertomuksen laatimisesta (12.9.2006)

Lisätiedot

Taloudenhoitajakoulutus I/2014: Taloudenhoidon ja kirjanpidon perusteet

Taloudenhoitajakoulutus I/2014: Taloudenhoidon ja kirjanpidon perusteet Sivu 1/10 Taloudenhoitajakoulutus I/2014: Taloudenhoidon ja kirjanpidon perusteet I. Taloudenhoitajan tehtävät rahaliikenteen hoitaminen: laskujen maksaminen, tiliotteiden kerääminen (muista tilinkäyttöoikeuksien

Lisätiedot

OPAS YHDISTYKSEN RAHASTONHOITAJALLE: CASE KLATO RY

OPAS YHDISTYKSEN RAHASTONHOITAJALLE: CASE KLATO RY KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Taloushallinto Maarit Ruotsalainen OPAS YHDISTYKSEN RAHASTONHOITAJALLE: CASE KLATO RY Opinnäytetyö 2014 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Lionsklubin kirjanpito- ja tilinpäätösohje

Lionsklubin kirjanpito- ja tilinpäätösohje Lionsklubin kirjanpito- ja tilinpäätösohje Yleistä Kirjanpitolain (1336/1997, jäljempänä KPL) 1 luvun 1 :n mukaan kirjanpitovelvollinen on mm. rekisteröity ja rekisteröimätön yhdistys. Kirjanpitovelvollisuus

Lisätiedot

Yrityksen tilinpäätös ja sen lukeminen Kirjoittaja: Ensio Tikkanen

Yrityksen tilinpäätös ja sen lukeminen Kirjoittaja: Ensio Tikkanen Yrityksen tilinpäätös ja sen lukeminen Kirjoittaja: Ensio Tikkanen Tammi- ja helmikuussa pörssiyhtiöt julkaisevat tiedot edellisen vuoden taloudellisesta menestymisestään. Näitä tietoja käsitellään mediassa,

Lisätiedot

Yhdistyksen hallitus vastaa siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty.

Yhdistyksen hallitus vastaa siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Yhdistyksen talous- mitä pienessä yhdistyksessä tulisi osata KLT, MBA, HTM Yhdistystoiminnan periaatteet Kirjanpidon perusteet Tilinpäätöksen sisältö ja -periaatteet Verotus (tuloverotus ja arvonlisäverotus)

Lisätiedot

Matti Immonen TULOSLASKELMAN JA RAHOITUSLASKELMAN KÄYTTÖ PK-YRITYKSISSÄ

Matti Immonen TULOSLASKELMAN JA RAHOITUSLASKELMAN KÄYTTÖ PK-YRITYKSISSÄ Matti Immonen TULOSLASKELMAN JA RAHOITUSLASKELMAN KÄYTTÖ PK-YRITYKSISSÄ TULOSLASKELMAN JA RAHOITUSLASKELMAN KÄYTTÖ PK-YRITYKSISSÄ Matti Immonen Opinnäytetyö Kevät 2012 Liiketalouden koulutusohjelma Oulun

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto 2011

Liiketalouden koulutusohjelma taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto 2011 Arto Papunen KYLÄYHDISTYKSEN KIRJANPIDON ORGANISOINTI Liiketalouden koulutusohjelma taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto 2011 KYLÄYHDISTYKSEN KIRJANPIDON ORGANISOINTI Papunen, Arto Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS OSA 1: MIKÄ ON TILINPÄÄTÖS? OSA 2: TULOSLASKELMA JA TASE OSA 3: YRITYKSEN TOIMINNAN LAAJUUS JA KANNATTAVUUS OSA 4: VAKAVARAISUUS OSA 5: MAKSUVALMIUS JA TEHOKKUUS OSA 6: KERTAUS JA YHTEENVETO Mikä on tilinpäätös?

Lisätiedot

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Alkusanat... iii Johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 9 2 Tilinpäätösanalyysi omistajan

Lisätiedot

HERVANNAN KONEISTUS OY TASEKIRJA - IFRS TILINPÄÄTÖS 30.9.2007. Y-tunnus:1065851-6 Kotipaikka: Tampere

HERVANNAN KONEISTUS OY TASEKIRJA - IFRS TILINPÄÄTÖS 30.9.2007. Y-tunnus:1065851-6 Kotipaikka: Tampere HERVANNAN KONEISTUS OY TASEKIRJA - IFRS TILINPÄÄTÖS 30.9.2007 Y-tunnus:1065851-6 Kotipaikka: Tampere IFRS TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.10.2006-30.9.2007 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma ajalta 1.10.2006-30.9.2007

Lisätiedot

HTM-TUTKINTO 30.8.2014

HTM-TUTKINTO 30.8.2014 1(25) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 30.8.2014 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO

YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO 2 Yhdistyksen varsinainen toiminta taloushallinnossa Yhdistyksen varsinaista toimintaa on yhdistyksen sääntöjen 2 :ssä määriteltty toiminnan laatu ja tarkoitus. Kirjanpidossa

Lisätiedot

TALOUSHALLINTO OPAS URHEILUSEURA TAMPEREEN PELI POJAT 70 RY:LLE

TALOUSHALLINTO OPAS URHEILUSEURA TAMPEREEN PELI POJAT 70 RY:LLE TALOUSHALLINTO OPAS URHEILUSEURA TAMPEREEN PELI POJAT 70 RY:LLE Juha Kumpu Jarkko Koskinen Opinnäytetyö Toukokuu 2009 Liiketalouden koulutusohjelma Pirkanmaan ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ Pirkanmaan

Lisätiedot

RAKENNE TALOUSVASTAAVAN KÄSIKIRJA VAASAN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

RAKENNE TALOUSVASTAAVAN KÄSIKIRJA VAASAN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA VAASAN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA TALOUSVASTAAVAN KÄSIKIRJA Yritysyhteistyö ja taloushallinta 14.6.2009 Visa Kananoja Vaasan yliopiston ylioppilaskunta RAKENNE 1. Yritysyhteistyö 2. Sopimusprosessi 1.

Lisätiedot

Tilinpäätösanalyysi Yritys X Oy:lle

Tilinpäätösanalyysi Yritys X Oy:lle Tilinpäätösanalyysi Yritys X Oy:lle Matilda Blomqvist Opinnäytetyö Utbildningsprogrammet i företagsekonomi 2014 Tiivistelmä Koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Matilda Blomqvist Raportin nimi Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013 Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013 30.12.2014 1 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TALOUSHALLINNON KOODISTO... 3 2 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TILINPÄÄTÖSRAPORTOINTI... 4 3 AMMATTIKORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU

Lisätiedot

10.3 Vastikelaskelmien laatiminen. Näytesivut

10.3 Vastikelaskelmien laatiminen. Näytesivut Koska vastikelaskelmat kuvaavat nimenomaisesti taloyhtiön rahoituksellista tilannetta, ne antavat taloyhtiön tilikauden aikaisesta rahan käytöstä ja rahan lähteistä huomattavasti havainnollisemman kuvan

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI Taloudenhoidon organisointi ja toiminnan rahoitus pienyhdistyksessä Heidi Guttorm Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja:

Lisätiedot

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010.

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010. Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 1 Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010 Sisallys Sivu Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Luettelo kaytetyista tilikirjoista 5 Tositelajit

Lisätiedot

Tulostuspäivä: 16.1.2009 Teoksen osoite: Yritysonline > Tilinpäätöksen tulkinta > 7. TUNNUSLUVUT > Rahavirtalaskelmat

Tulostuspäivä: 16.1.2009 Teoksen osoite: Yritysonline > Tilinpäätöksen tulkinta > 7. TUNNUSLUVUT > Rahavirtalaskelmat Tulostuspäivä: 16.1.2009 Teoksen osoite: Yritysonline > Tilinpäätöksen tulkinta > 7. TUNNUSLUVUT > Rahavirtalaskelmat Rahavirtalaskelmat Tuloslaskelma on muuttunut monien lainsäädännön ja kirjanpitokäytäntöjen

Lisätiedot

HTM-TUTKINTO 30.8.2008

HTM-TUTKINTO 30.8.2008 1(20) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 30.8.2008 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

Kahdenkertaisen kirjanpidon toteutus ja verolaskelmien laatiminen case-yritykselle

Kahdenkertaisen kirjanpidon toteutus ja verolaskelmien laatiminen case-yritykselle Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Kristiina Säkkinen Kahdenkertaisen kirjanpidon toteutus ja verolaskelmien laatiminen case-yritykselle Opinnäytetyö

Lisätiedot

TAMPEREEN LAATUKONEISTUS OY TASEKIRJA - IFRS TILINPÄÄTÖS 30.4.2007. Y-tunnus:0155023-1 Kotipaikka: Tampere

TAMPEREEN LAATUKONEISTUS OY TASEKIRJA - IFRS TILINPÄÄTÖS 30.4.2007. Y-tunnus:0155023-1 Kotipaikka: Tampere TAMPEREEN LAATUKONEISTUS OY TASEKIRJA - IFRS TILINPÄÄTÖS 30.4.2007 Y-tunnus:0155023-1 Kotipaikka: Tampere IFRS TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.5.2006-30.4.2007 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma ajalta 1.5.2006-30.4.2007

Lisätiedot