Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS"

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel COM(213) 779 final 213/385 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian väliseen vakautus- ja assosiaatiosopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta FI FI

2 PERUSTELUT Neuvosto valtuutti 24. syyskuuta 212 komission aloittamaan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan puolesta neuvottelut entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian väliseen vakautus- ja assosiaatiosopimukseen liitettävän pöytäkirjan tekemiseksi Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi. Neuvottelut aloitettiin 18. joulukuuta 212 entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa aiemmin käytyjen teknisten neuvottelujen jälkeen. Lisäneuvotteluja käytiin 25. tammikuuta ja 1. huhtikuuta 213. Entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian hallitus vahvisti 25. lokakuuta 213 hyväksyvänsä pöytäkirjan. Pöytäkirjaa on tarkistettu niin, että siinä otetaan huomioon EU:n vuoden 213 tullitariffi ja vakautus- ja assosiaatiosopimuksen mukainen tullien asteittainen poistaminen. Pöytäkirjan teksti on liitteenä. Komissio ehdottaa, että neuvosto päättää pöytäkirjan allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta Euroopan unionin puolesta ja tekee pöytäkirjan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta. Pöytäkirjan tekemiseksi Euroopan atomienergiayhteisön puolesta komissio ehdottaa, että neuvosto antaa hyväksyntänsä Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 11 artiklan toisen kohdan mukaisesti. Liitteenä on ehdotus neuvoston päätökseksi pöytäkirjan allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta. Komissio ehdottaa, että neuvosto päättää pöytäkirjan allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta Euroopan unionin puolesta. FI 2 FI

3 213/385 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian väliseen vakautus- ja assosiaatiosopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 217 artiklan yhdessä 218 artiklan 5 kohdan ja 218 artiklan 8 kohdan toisen alakohdan kanssa, ottaa huomioon liittymissopimuksen liitteenä olevan Kroatian tasavallan liittymisehdoista tehdyn asiakirjan ja erityisesti sen 6 artiklan 2 kohdan, ottaa huomioon komission ehdotuksen 1, sekä katsoo seuraavaa: (1) Neuvosto valtuutti 24 päivänä syyskuuta 212 komission aloittamaan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan puolesta neuvottelut entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian väliseen vakautus- ja assosiaatiosopimukseen liitettävän pöytäkirjan tekemiseksi Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi. (2) Neuvottelut on saatu menestyksekkäästi päätökseen, ja pöytäkirja olisi allekirjoitettava Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta sillä varauksella, että se tehdään lopullisesti myöhemmin. (3) Pöytäkirjan tekemiseen sovelletaan Euroopan atomienergiayhteisön toimivaltaan kuuluvien seikkojen osalta erillistä menettelyä. (4) Pöytäkirjaa olisi sovellettava väliaikaisesti 1 päivästä heinäkuuta 213, ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA: 1 artikla Hyväksytään unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian väliseen vakautus- ja assosiaatiosopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan, jäljempänä pöytäkirja, allekirjoittaminen sillä varauksella, että mainittu sopimus tehdään. Pöytäkirjan teksti on tämän päätöksen liitteenä. 1 EUVL C [ ], [ ], s. [ ]. FI 3 FI

4 2 artikla Neuvoston pääsihteeristö laatii valtakirjan, jossa pöytäkirjan neuvottelijan nimeämä henkilö (nimeämät henkilöt) valtuutetaan allekirjoittamaan pöytäkirja sillä varauksella, että se tehdään. 3 artikla Pöytäkirjaa sovelletaan sen voimaantuloon saakka väliaikaisesti 1 päivästä heinäkuuta 213. Tehty Brysselissä Neuvoston puolesta Puheenjohtaja FI 4 FI

5 PÖYTÄKIRJA Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian väliseen vakautus- ja assosiaatiosopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI, HELLEENIEN TASAVALTA, ESPANJAN KUNINGASKUNTA, RANSKAN TASAVALTA, KROATIAN TASAVALTA, ITALIAN TASAVALTA, KYPROKSEN TASAVALTA, LATVIAN TASAVALTA, LIETTUAN TASAVALTA, LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNTA, UNKARI, MALTAN TASAVALTA, ALANKOMAIDEN KUNINGASKUNTA, ITÄVALLAN TASAVALTA, PUOLAN TASAVALTA, PORTUGALIN TASAVALTA, ROMANIA, SLOVENIAN TASAVALTA, SLOVAKIAN TASAVALTA, SUOMEN TASAVALTA, RUOTSIN KUNINGASKUNTA, ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA, Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen sopimuspuolet, jäljempänä jäsenvaltiot, ja EUROOPAN UNIONI ja EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖ, FI 5 FI

6 jäljempänä Euroopan unioni, sekä ENTINEN JUGOSLAVIAN TASAVALTA MAKEDONIA ottavat huomioon Kroatian tasavallan, jäljempänä Kroatia, liittymisen Euroopan unioniin 1 päivänä heinäkuuta 213, sekä katsovat seuraavaa: Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus allekirjoitettiin Luxemburgissa 9 päivänä huhtikuuta 21, ja se tuli voimaan 1 päivänä huhtikuuta 24. Kroatian liittymistä Euroopan unioniin koskeva sopimus, jäljempänä liittymissopimus, allekirjoitettiin Brysselissä 9 päivänä joulukuuta 211. Kroatia liittyi Euroopan unioniin 1 päivänä heinäkuuta 213. Kroatian liittymisasiakirjan 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti Kroatian liittymisestä vakautus- ja assosiaatiosopimukseen sovitaan tekemällä vakautus- ja assosiaatiosopimukseen liitettävä pöytäkirja. Vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 35 artiklan 3 kohdan mukaiset neuvottelut on käyty sen varmistamiseksi, että sopimuksessa ilmaistut Euroopan unionin ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian yhteiset edut otetaan huomioon, OVAT PÄÄTTÄNEET SEURAAVAA: FI 6 FI

7 I JAKSO SOPIMUSPUOLET 1 artikla Kroatiasta tulee Luxemburgissa 9 päivänä huhtikuuta 21 allekirjoitetun Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen sopimuspuoli, ja se hyväksyy ja ottaa huomioon muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden tavoin sopimuksen ja sopimuksen kanssa samanaikaisesti allekirjoitettuun päätösasiakirjaan liitetyt yhteiset ja yksipuoliset julistukset. FI 7 FI

8 VAKAUTUS- JA ASSOSIAATIOSOPIMUKSEN SEKÄ SEN LIITTEIDEN JA PÖYTÄKIRJOJEN MUKAUTUKSET II JAKSO MAATALOUSTUOTTEET 2 artikla Maataloustuotteet suppeassa merkityksessä 1. Korvataan vakautus- ja assosiaatiosopimuksen liite IV a tämän pöytäkirjan liitteessä I olevalla tekstillä. 2. Korvataan vakautus- ja assosiaatiosopimuksen liite IV b tämän pöytäkirjan liitteessä II olevalla tekstillä. 3. Korvataan vakautus- ja assosiaatiosopimuksen liite IV c tämän pöytäkirjan liitteessä III olevalla tekstillä. 4. Korvataan vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 27 artikla seuraavasti: 27 artikla Maataloustuotteet 1. Euroopan unioni poistaa tuontitullit ja vaikutuksiltaan vastaavat maksut, joita sovelletaan entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta peräisin oleviin maataloustuotteisiin, lukuun ottamatta yhdistetyn nimikkeistön nimikkeisiin 12, 21, 22, 171, 172 ja 224 kuuluvia tuotteita. Kun kyse on yhdistetyn nimikkeistön 7 ja 8 ryhmään kuuluvista tuotteista, joista yhteisen tullitariffin mukaan kannetaan arvotulleja ja paljoustulli, tullien poistaminen koskee ainoastaan arvotulliosuutta. 2. Euroopan unioni vahvistaa tämän sopimuksen voimaantulopäivästä liitteessä III määriteltyjen, entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta peräisin olevien baby beef -naudanlihatuotteiden tuontitulliksi 2 prosenttia Euroopan unionin yhteisessä tullitariffissa ilmoitetusta arvotullista ja 2 prosenttia siinä ilmoitetusta paljoustullista teuraspainona ilmaistun 1 65 tonnin vuotuisen tariffikiintiön rajoissa. Euroopan unioni soveltaa tullittomuutta unioniin suuntautuvaan tuontiin entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta peräisin olevien yhdistetyn nimikkeistön nimikkeisiin 171 ja 172 kuuluvien tuotteiden osalta 7 tonnin (nettopaino) vuotuisen tariffikiintiön rajoissa. 3. Tämän sopimuksen voimaantulopäivänä entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia a) poistaa liitteessä IV a lueteltujen tiettyjen Euroopan unionista peräisin olevien maataloustuotteiden tuontitullit; b) poistaa liitteessä IV b lueteltujen tiettyjen Euroopan unionista peräisin olevien maataloustuotteiden tuontitullit kyseisessä liitteessä kunkin tuotteen osalta mainittujen tariffikiintiöiden rajoissa; c) soveltaa liitteessä IV c lueteltujen tiettyjen Euroopan unionista peräisin olevien maataloustuotteiden tuontitulleja tariffikiintiöiden rajoissa. FI 8 FI

9 4. Viineihin ja muihin väkeviin alkoholijuomiin sovellettavat kauppajärjestelyt vahvistetaan erillisessä viinejä ja väkeviä alkoholijuomia koskevassa sopimuksessa. 5. Poistetaan vakautus- ja assosiaatiosopimuksen liite IV d. 3 artikla Kalastustuotteet 1. Korvataan vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 28 artiklan 2 kohta seuraavasti: 2. Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia poistaa kaikki Euroopan unionista peräisin olevien kalojen ja kalastustuotteiden tuontiin sovellettavat, vaikutuksiltaan tulleja vastaavat maksut ja tullit lukuun ottamatta liitteissä V b ja V c lueteltuja tuotteita, joihin sovelletaan kyseisessä liitteessä määrättyjä tullinalennuksia. 2. Lisätään tämän pöytäkirjan liitteessä IV oleva teksti vakautus- ja assosiaatiosopimukseen liitteeksi V c. 4 artikla Jalostetut maataloustuotteet 1. Korvataan vakautus- ja assosiaatiosopimuksen pöytäkirjassa nro 3 oleva liite II tämän pöytäkirjan liitteessä V olevalla tekstillä. 2. Korvataan vakautus- ja assosiaatiosopimuksen pöytäkirjassa nro 3 oleva liite III tämän pöytäkirjan liitteessä VI olevalla tekstillä. FI 9 FI

10 5 artikla Viinejä ja väkeviä alkoholijuomia koskeva sopimus Korvataan vakautus- ja assosiaatiosopimuksen kaupallisten näkökohtien mukauttamisesta eräiden viinien vastavuoroisia etuusmyönnytyksiä, viinien nimien vastavuoroista tunnustamista, suojaa ja valvontaa sekä väkevien alkoholijuomien ja maustettujen alkoholijuomien nimitysten vastavuoroista tunnustamista, suojaa ja valvontaa koskevien sopimuspuolten neuvottelujen tulosten huomioon ottamiseksi tehdyn lisäpöytäkirjan liitteessä I oleva 1 ja 3 kohta (vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 27 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian sopimus eräiden viinien etuuskaupassa sovellettavista vastavuoroisista myönnytyksistä) tämän pöytäkirjan liitteessä VII olevalla tekstillä. III JAKSO ALKUPERÄSÄÄNNÖT 6 artikla Vakautus- ja assosiaatiosopimuksen pöytäkirjassa 4 oleva liite IV korvataan tämän pöytäkirjan liitteessä VIII olevalla tekstillä. FI 1 FI

11 SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSET IV JAKSO 7 artikla WTO Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia sitoutuu siihen, ettei se esitä Euroopan unionin tämän laajentumisen perusteella vaatimuksia tai pyyntöjä tai aloita riitojenratkaisumenettelyä eikä muuta tai peruuta vuoden 1994 GATT-sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisia myönnytyksiä. 8 artikla Alkuperäselvitys ja hallinnollinen yhteistyö 1. Alkuperäselvitykset, jotka entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia tai Kroatia on asianmukaisesti antanut keskinäisesti sovellettavien etuuskohtelusopimusten tai yksipuolisten järjestelyjen nojalla, on hyväksyttävä molemmissa maissa, jos a) tällainen alkuperä oikeuttaa tullietuuskohteluun vakautus- ja assosiaatiosopimuksen mukaisten tullietuuksien perusteella; b) alkuperäselvitys ja kuljetusasiakirjat on annettu viimeistään liittymispäivää edeltävänä päivänä; c) alkuperäselvitys toimitetaan tulliviranomaisille neljän kuukauden kuluessa liittymispäivästä. Kun tavarat on ennen liittymispäivää esitetty tullille maahantuontia varten entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa tai Kroatiassa sellaisten etuuskohtelusopimusten tai yksipuolisten järjestelyjen nojalla, joita sovellettiin tuona aikana entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ja Kroatian välillä, myös tällaisten sopimusten tai järjestelyjen nojalla jälkikäteen annetut alkuperäselvitykset voidaan hyväksyä, jos ne toimitetaan tulliviranomaisille neljän kuukauden kuluessa liittymispäivästä. 2. Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia ja Kroatia saavat pitää voimassa valtuutetun viejän asemaa koskevat luvat, jotka on myönnetty keskinäisesti sovellettavien etuuskohtelusopimusten tai yksipuolisten järjestelyjen nojalla edellyttäen, että a) tällaisesta mahdollisuudesta määrätään myös ennen Kroatian liittymispäivää tehdyssä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ja Euroopan unionin välisessä sopimuksessa ja b) valtuutettu viejä soveltaa sopimuksessa määrättyjä voimassa olevia alkuperäsääntöjä. Nämä luvat korvataan viimeistään vuoden kuluttua Kroatian liittymispäivästä uusilla luvilla, jotka myönnetään vakautus- ja assosiaatiosopimuksessa määrättyjä vaatimuksia noudattaen. 3. Entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian tai Kroatian toimivaltaisten tulliviranomaisten on hyväksyttävä 1 kohdassa tarkoitettujen etuuskohtelusopimusten tai yksipuolisten järjestelyjen nojalla annettujen alkuperäselvitysten jälkitarkastuspyynnöt kyseisen alkuperäselvityksen antamista seuraavien kolmen vuoden ajan, ja kyseiset viranomaiset voivat esittää jälkitarkastuspyyntöjä niille tuonti-ilmoituksen tueksi toimitetun alkuperäselvityksen hyväksymistä seuraavien kolmen vuoden ajan. 9 artikla Matkalla olevat tavarat FI 11 FI

12 1. Vakautus- ja assosiaatiosopimuksen määräyksiä voidaan soveltaa entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta Kroatiaan tai Kroatiasta entiseen Jugoslavian tasavaltaan Makedoniaan vietäviin tavaroihin, jotka ovat vakautus- ja assosiaatiosopimuksen pöytäkirjan 4 määräysten mukaisia ja jotka ovat Kroatian liittymispäivänä joko parhaillaan kuljetettavina taikka väliaikaisesti varastoituina, tullivarastossa tai vapaa-alueella entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa tai Kroatiassa. 2. Tällaisissa tapauksissa myönnetään etuuskohtelu, jos tuojamaan tulliviranomaisille esitetään neljän kuukauden kuluessa Kroatian liittymispäivästä viejämaan tulliviranomaisten jälkikäteen antama alkuperäselvitys. 1 artikla Vuoden 213 kiintiöt Uudet tariffikiintiöt ja voimassa olevien tariffikiintiöiden korotukset lasketaan vuodeksi 213 suhteessa perusmääriin ottaen huomioon 1 päivään heinäkuuta 213 mennessä kulunut aika. FI 12 FI

13 YLEISET MÄÄRÄYKSET JA LOPPUMÄÄRÄYKSET V OSASTO 11 artikla Tämä pöytäkirja ja sen liitteet ovat erottamaton osa vakautus- ja assosiaatiosopimusta. 12 artikla 1. Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot [ja Kroatia] ja entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia hyväksyvät tämän pöytäkirjan omien sisäisten menettelyjensä mukaisesti. 2. Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen 1 kohdassa tarkoitettujen menettelyjen saattamisesta päätökseen. Hyväksymiskirjat talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristöön. 13 artikla 1. Tämä pöytäkirja tulee voimaan viimeisen hyväksymiskirjan tallettamispäivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä. 2. Jos kaikkia tämän pöytäkirjan hyväksymiskirjoja ei ole talletettu 1 päivään heinäkuuta 213 mennessä, tätä pöytäkirjaa sovelletaan väliaikaisesti 1 päivästä heinäkuuta artikla Tämä pöytäkirja laaditaan kahtena kappaleena sopimuspuolten kaikilla virallisilla kielillä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen. 15 artikla Vakautus- ja assosiaatiosopimuksen ja sen erottamattoman osan muodostavien liitteiden ja pöytäkirjojen sekä päätösasiakirjan ja siihen liitettyjen julistusten teksti laaditaan kroatian kielellä, ja kyseiset tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia kuin alkuperäiset tekstit. Vakautus- ja assosiaationeuvoston on hyväksyttävä nämä tekstit. FI 13 FI

14 LIITE I LIITE IV a EUROOPAN UNIONISTA PERÄISIN OLEVIEN MAATALOUSTUOTTEIDEN TUONTI ENTISEEN JUGOSLAVIAN TASAVALTAAN MAKEDONIAAN (nollatulli) (27 artiklan 3 kohdan a alakohta) CN-koodi 11 Elävät hevoset, aasit, muulit ja muuliaasit: hevoset: puhdasrotuiset siitoseläimet muut: muut 11 3 aasit 11 9 muut 12 Elävät nautaeläimet: nautakarja: muut: Bibos- tai Poephagus-alasuvun eläimet muut: paino suurempi kuin 8 kg, mutta enintään 16 kg: teuraseläimet muut paino suurempi kuin 16 kg, mutta enintään 3 kg: teuraseläimet muut paino suurempi kuin 3 kg: hiehot (naaraspuoliset nautaeläimet, jotka eivät ole koskaan poikineet): teuraseläimet muut lehmät: teuraseläimet muut muut: teuraseläimet FI 14 FI

15 CN-koodi muut puhveli: muut: kotieläinlajit muut 12 9 muut: muut: kotieläinlajit muut 13 Elävät siat: 13 1 puhdasrotuiset siitoseläimet muut: paino pienempi kuin 5 kg: 14 Elävät lampaat ja vuohet: 14 1 lampaat: puhdasrotuiset siitoseläimet 14 2 vuohet: puhdasrotuiset siitoseläimet 15 Elävä siipikarja eli kanat, ankat, hanhet, kalkkunat ja helmikanat: paino enintään 185 g: kanat: naaraspuoliset kananpojat kantavanhemmiksi tai vanhemmiksi: munijarotuiset muut muut: muut kalkkunat ankat hanhet helmikanat muut: kanat muut: FI 15 FI

16 CN-koodi ankat hanhet kalkkunat helmikanat 16 Muut elävät eläimet 21 Naudanliha, tuore tai jäähdytetty 22 Naudanliha, jäädytetty 25 Hevosen-, aasin-, muulin- ja muuliaasinliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty 26 Naudan, sian, lampaan, vuohen, hevosen, aasin, muulin ja muuliaasin muut syötävät osat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt 27 Nimikkeen 15 siipikarjan liha ja muut syötävät osat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt 28 Muu liha ja muut syötävät eläimenosat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt 29 Siansilava vailla lihaskudosta, sianrasva sekä siipikarjanrasva, sulattamattomat tai muutoin erottamattomat, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt, suolatut, suolavedessä, kuivatut tai savustetut: 29 1 sikaa: sianrasva, muu kuin alanimikkeeseen tai kuuluva 29 9 muut 21 Liha ja muut syötävät eläimenosat, suolatut, suolavedessä, kuivatut tai savustetut; lihasta tai muista eläimenosista valmistettu syötävä jauho ja jauhe 42 Maito ja kerma, tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä: 42 1 jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, rasvapitoisuus enintään 1,5 painoprosenttia: muu lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön: muu: tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg muu jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, rasvapitoisuus suurempi kuin 1,5 painoprosenttia: lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön FI 16 FI

17 CN-koodi muu muu: lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön muu: 44 Hera, myös tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä; muualle kuulumattomat maidon luonnollisista aineosista koostuvat tuotteet, myös sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät 45 Voi ja muut maitorasvat; maidosta valmistetut levitteet: 45 1 voi 45 2 maidosta valmistetut levitteet: rasvapitoisuus suurempi kuin 75 mutta pienempi kuin 8 painoprosenttia 45 9 muut 48 Kuorettomat linnunmunat ja munankeltuainen, tuoreet, kuivatut, höyryssä tai vedessä keitetyt, muotoillut, jäädytetyt tai muulla tavalla säilötyt, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät 41 Eläinperäiset syötävät tuotteet, muualle kuulumattomat 61 Sipulit, juuri- ja varsimukulat sekä juurakot, lepotilassa olevat, kasvavat tai kukkivat; sikurit elävinä kasveina tai juurina, ei kuitenkaan nimikkeen 1212 juuret 62 Muut elävät kasvit (myös niiden juuret), pistokkaat ja varttamisoksat; sienirihmasto: 62 1 juurruttamattomat pistokkaat ja varttamisoksat 62 2 puut ja pensaat, myös vartetut, joiden hedelmät tai pähkinät ovat syötäviä 62 3 rhododendronit ja atsaleat, myös oksastetut 62 4 ruusut, myös vartetut 62 9 muut: sienirihmasto kasvikset ja mansikat muut: avomaankasvit: puut ja pensaat: metsäpuut muut: FI 17 FI

18 CN-koodi juurrutetut pistokkaat ja nuoret taimet muut muut avomaankasvit huonekasvit: juurrutetut pistokkaat ja nuoret taimet, ei kuitenkaan kaktukset muut: kukkivat kasvit nupullisina tai kukkivina, ei kuitenkaan kaktukset muut 63 Leikkokukat ja kukannuput, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet, kuivatut, värjätyt, valkaistut, kyllästetyt tai muulla tavalla valmistetut 64 Leikkovihreä, kasvien oksat ja muut osat, joissa ei ole kukkia tai kukannuppuja, sekä ruoho, sammal ja jäkälä, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet, kuivatut, värjätyt, valkaistut, kyllästetyt tai muulla tavalla valmistetut 71 Tuoreet tai jäähdytetyt perunat: 71 1 siemenperunat 73 Tuoreet tai jäähdytetyt kepa-, salotti-, valko- ja purjosipulit sekä muut Allium-sukuiset kasvikset: 73 1 kepasipuli ja salottisipuli kepasipuli: muut: kylvämiseen tarkoitetut Arpadzik-sipuli 73 9 purjosipuli ja muut Allium-sukuiset kasvikset: kylvämiseen tarkoitetut 79 Muut tuoreet tai jäähdytetyt kasvikset: muut: muut: sokerimaissi 71 Jäädytetyt kasvikset (myös höyryssä tai vedessä keitetyt): 71 8 muut kasvikset: oliivit latva-artisokat FI 18 FI

19 CN-koodi parsat 711 Kasvikset, väliaikaisesti (esim. rikkidioksidikaasulla tai suolavedessä, rikkihapoke- tai muussa säilöntäliuoksessa) säilöttyinä, mutta siinä tilassa välittömään kulutukseen soveltumattomina: oliivit 712 Kuivatut kasvikset, myös paloitellut, viipaloidut, rouhitut tai jauhetut, mutta ei enempää valmistetut: kepasipulit sienet, puunkorvat (Auricularia spp.), poimuhytykät (Tremella spp.) ja multasienet (tryffelit): Agaricus-sukuiset sienet puunkorvat (Auricularia spp.) poimuhytykät (Tremella spp.) muut muut kasvikset, kasvissekoitukset: perunat, myös paloitellut tai viipaloidut, mutta ei enempää valmistetut muut tomaatit porkkanat muut sokerimaissi (Zea mays var. saccharata): 713 Kuivattu, silvitty palkovilja, myös kalvoton tai halkaistu: herneet (Pisum sativum): kylvämiseen tarkoitetut kahviherneet (garbanzot): siemenet pavut (Vigna spp. ja Phaseolus spp.): Vigna mungo (L.) Hepper- tai Vigna radiata (L.) Wilczek -lajin pavut: siemenet adsukipavut (Phaseolus tai Vigna angularis): siemenet tarhapavut (Phaseolus vulgaris): kylvämiseen tarkoitetut maapavut (Vigna subterranea tai Voandzeia subterranea): FI 19 FI

20 CN-koodi kylvämiseen tarkoitetut lehmänpapu (Vigna unguiculata): kylvämiseen tarkoitetut muut: kylvämiseen tarkoitetut linssit eli kylvövirvilät: kylvämiseen tarkoitetut härkäpavut (Vicia faba var. major, Vicia faba var. equina ja Vicia faba var. minor): kylvämiseen tarkoitetut kyyhkynherne (Cajanus cajan): kylvämiseen tarkoitetut muut: kylvämiseen tarkoitetut 714 Maniokki- (kassava-), arrow- ja salepjuuret, maa-artisokat, bataatit ja niiden kaltaiset runsaasti tärkkelystä tai inuliinia sisältävät juuret ja mukulat, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt tai kuivatut, myös paloitellut tai pelleteiksi valmistetut; saagoydin 81 Tuoreet tai kuivatut kookos-, para- ja cashewpähkinät, myös kuorettomat 82 Muut tuoreet tai kuivatut pähkinät, myös kuorettomat 83 Tuoreet tai kuivatut banaanit, myös jauhobanaanit 84 Tuoreet tai kuivatut taatelit, viikunat, ananakset, avokadot, guavat, mangot ja mangostanit 85 Tuoreet tai kuivatut sitrushedelmät 81 Muut tuoreet hedelmät: 81 2 vadelmat, karhunvatukat, mulperinmarjat ja loganinmarjat 81 3 musta-, valko- ja punaherukat sekä karviaiset 81 4 karpalot, puolukat, mustikat ja muut Vaccinium-suvun hedelmät 81 5 kiivit 81 6 durianit 81 7 kakit 81 9 muut 811 Jäädytetyt hedelmät ja pähkinät, keittämättömät tai vedessä tai höyryssä keitetyt, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät FI 2 FI

21 CN-koodi 812 Hedelmät ja pähkinät, väliaikaisesti (esim. rikkidioksidikaasulla tai suolavedessä, rikkihapoke- tai muussa säilöntäliuoksessa) säilöttyinä, mutta siinä tilassa välittömään kulutukseen soveltumattomina 813 Kuivatut hedelmät, nimikkeisiin kuulumattomat; tämän ryhmän pähkinöiden ja/tai kuivattujen hedelmien sekoitukset 814 Sitrushedelmien ja melonin (myös vesimelonin) kuoret, tuoreet, jäädytetyt, kuivatut tai väliaikaisesti suolavedessä, rikkihapoke- tai muussa säilöntäliuoksessa säilöttyinä 91 Kahvi, myös paahdettu tai kofeiiniton; kahvinkuoret ja -kalvot; kahvinkorvikkeet, joissa on kahvia, sen määrästä riippumatta 92 Tee, myös maustettu 94 Piper-sukuinen pippuri; kuivatut, murskatut tai jauhetut Capsicum- tai Pimenta-sukuiset hedelmät: Piper-sukuinen pippuri: murskaamaton ja jauhamaton murskattu tai jauhettu 95 Vanilja 96 Kaneli ja kanelinnuput 97 Mausteneilikka (hedelmät, kukannuput ja kukkavarret) 98 Muskottipähkinä, muskottikukka ja kardemumma 99 Aniksen, tähtianiksen, fenkolin (saksankuminan), korianterin, roomankuminan tai kuminan hedelmät ja siemenet; katajanmarjat 91 Inkivääri, sahrami, kurkuma, timjami, laakerinlehdet, curry ja muut mausteet 11 Vehnä sekä vehnän ja rukiin sekavilja: makaroni- eli durumvehnä: siemenvilja 12 Ruis 13 Ohra: 13 1 siemenvilja 13 9 muut: oluen valmistukseen eläinten rehuksi muut 14 Kaura FI 21 FI

22 CN-koodi 15 Maissi: 15 1 siemenvilja 16 Riisi: 16 1 kuorimaton riisi (paddy- eli raakariisi): siemenvilja 17 Durra 18 Tattari, hirssi ja kanariansiemenet; muu vilja 112 Muut hienot viljajauhot kuin vehnäjauhot tai vehnän ja rukiin sekajauhot 113 Viljarouheet, karkeat viljajauhot ja viljapelletit 114 Muulla tavoin käsitellyt viljanjyvät (esim. kuoritut, valssatut, hiutaleiksi valmistetut, pyöristetyt, leikatut tai karkeasti rouhitut), ei kuitenkaan nimikkeen 16 riisi; viljanjyvien alkiot, kokonaiset, valssatut, hiutaleiksi valmistetut tai jauhetut 115 Perunasta valmistetut hienot ja karkeat jauhot ja jauhe sekä hiutaleet, jyväset ja pelletit 116 Nimikkeen 713 kuivatusta palkoviljasta, nimikkeen 714 saagosta, juurista tai mukuloista valmistetut hienot ja karkeat jauhot sekä jauhe; 8 ryhmän tuotteista valmistetut hienot ja karkeat jauhot sekä jauhe 117 Maltaat, myös paahdetut 118 Tärkkelys; inuliini 121 Soijapavut, myös murskatut 122 Paahtamattomat tai muulla tavoin kypsentämättömät maapähkinät, myös kuoritut tai murskatut 123 Kopra 124 Pellavansiemenet, myös murskatut 127 Muut öljysiemenet ja -hedelmät, myös murskatut 128 Öljysiemen- ja öljyhedelmäjauhot, ei kuitenkaan sinappijauho 129 Siemenet, hedelmät ja itiöt, jollaisia käytetään kylvämiseen 1211 Kasvit ja kasvinosat (myös siemenet ja hedelmät), jollaisia käytetään pääasiallisesti hajusteisiin, farmaseuttisiin tuotteisiin, hyönteisten ja sienitautien torjunta-aineisiin tai niiden kaltaisiin tuotteisiin, tuoreet tai kuivatut, myös paloitellut, murskatut tai jauhetut 1212 Johanneksenleipä, merilevät ja muut levät, sokerijuurikas ja sokeriruoko, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt tai kuivatut, myös jauhetut; hedelmänkivet ja -sydämet sekä muut kasvituotteet (myös paahtamattomat juurisikurin Cichorium intybus sativum juuret), jollaisia käytetään pääasiallisesti ihmisravinnoksi, muualle kuulumattomat FI 22 FI

23 CN-koodi 1213 Valmistamattomat oljet ja akanat, myös silputut, jauhetut, puristetut tai pelleteiksi valmistetut 1214 Lantut, rehujuurikkaat ja muut rehujuuret, heinä, sini- eli rehumailanen (alfalfa), apila, esparsetti, rehukaali, lupiini, virna ja niiden kaltaiset rehuaineet, myös pelleteiksi valmistetut 131 Kumilakat; luonnonkumit, -hartsit, -kumihartsit ja oleohartsit (esimerkiksi palsamit) 132 Kasvimehut ja -uutteet; pektiiniaineet, pektinaatit ja pektaatit; agar-agar ja muut kasviaineista saadut kasvilimat ja paksunnosaineet, myös modifioidut: oopiumi kasvimehut ja -uutteet: 151 Sianrasva, myös sianihra (laardi) ja siipikarjanrasva, muut kuin nimikkeeseen 29 tai 153 kuuluvat 152 Nautaeläinten, lampaan tai vuohen rasva, muut kuin nimikkeeseen 153 kuuluvat 153 Laardisteariini, laardiöljy, oleosteariini, oleomargariini ja taliöljy, emulgoimattomat, sekoittamattomat tai muutoin valmistamattomat 154 Kala- ja merinisäkäsrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat 158 Maapähkinäöljy ja sen jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat 159 Oliiviöljy ja sen jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat 151 Muut yksinomaan oliiveista saadut öljyt ja niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat, myös näiden öljyjen tai jakeiden ja nimikkeen 159 öljyjen tai jakeiden sekoitukset 1511 Palmuöljy ja sen jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat 1512 Auringonkukka-, saflori- ja puuvillansiemenöljy sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat: puuvillansiemenöljy ja sen jakeet: raaka öljy, myös sellainen, josta gossypoli on poistettu muut 1513 Kookos- (kopra-), palmunydin- ja babassuöljy sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat 1514 Rapsi-, rypsi- ja sinappiöljy sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat: FI 23 FI

24 CN-koodi muut: muut 1515 Muut kasvirasvat ja rasvaiset kasviöljyt (myös jojobaöljy) sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat: pellavaöljy ja sen jakeet: raaka öljy muut risiiniöljy ja sen jakeet seesamiöljy ja sen jakeet muut: tupakansiemenöljy ja sen jakeet: raaka öljy: muuhun tekniseen tai teolliseen käyttöön kuin elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitettu muut muut: muuhun tekniseen tai teolliseen käyttöön kuin elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitetut muut muut öljyt ja niiden jakeet: raaka öljy: muuhun tekniseen tai teolliseen käyttöön kuin elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitetut muut: jähmeät, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 1 kg jähmeät, muut; juoksevat muut: muuhun tekniseen tai teolliseen käyttöön kuin elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitetut muut: jähmeät, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 1 kg jähmeät, muut; juoksevat FI 24 FI

25 CN-koodi 1516 Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, osittain tai kokonaan hydratut, vaihtoesteröidyt, uudelleen esteröidyt tai elaidinoidut, myös puhdistetut, mutta ei enempää valmistetut: eläinrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet 1517 Margariini; syötävät seokset ja valmisteet, jotka on valmistettu eläin- tai kasvirasvoista tai -öljyistä tai tämän ryhmän eri rasvojen ja öljyjen jakeista, muut kuin nimikkeen 1516 syötävät rasvat ja öljyt sekä niiden jakeet: muut: muut: muut 163 Lihasta, kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista saadut uutteet ja mehut 171 Ruoko- ja juurikassokeri sekä kemiallisesti puhdas sakkaroosi, jähmeät: lisättyä maku- tai väriainetta sisältämätön raakasokeri: juurikassokeri muu: lisättyä maku- tai väriainetta sisältävä muu: muu 172 Muut sokerit, myös kemiallisesti puhdas laktoosi, maltoosi, glukoosi ja fruktoosi (levuloosi), jähmeät; lisättyä maku- tai väriainetta sisältämättömät sokerisiirapit; keinotekoinen hunaja, myös luonnonhunajan kanssa sekoitettuna; sokeriväri: laktoosi ja laktoosisiirappi: laktoosipitoisuus vedettömänä laktoosina ilmaistuna vähintään 99 prosenttia kuiva-aineen painosta muut vaahterasokeri ja vaahterasiirappi glukoosi ja glukoosisiirappi, joissa ei ole lainkaan fruktoosia tai joissa sitä on vähemmän kuin 2 prosenttia kuivapainosta glukoosi ja glukoosisiirappi, joissa on fruktoosia vähintään 2 prosenttia mutta vähemmän kuin 5 prosenttia kuivapainosta, ei kuitenkaan inverttisokeri muu fruktoosi ja fruktoosisiirappi, joissa on fruktoosia enemmän kuin 5 prosenttia kuivapainosta, ei kuitenkaan inverttisokeri 173 Sokerin erottamisessa ja puhdistamisessa syntyvä melassi FI 25 FI

26 CN-koodi 25 Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt muut kasvikset, jäädyttämättömät, muut kuin nimikkeen 26 tuotteet: 25 1 homogenoidut kasvikset 25 7 oliivit 27 Keittämällä valmistetut hillot, hedelmähyytelöt, marmelaatit, hedelmä- ja pähkinäsoseet sekä hedelmä- ja pähkinäpastat, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät 231 Lihasta, muista eläimenosista, kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista valmistetut ihmisravinnoksi soveltumattomat jauhot, jauheet ja pelletit; eläinrasvan sulatusjätteet: lihasta tai muista eläimenosista valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit; eläinrasvan sulatusjätteet 232 Leseet, lesejauhot ja muut viljan tai palkoviljan seulomisessa, jauhamisessa tai muussa käsittelyssä syntyneet jätetuotteet, myös pelleteiksi valmistetut 233 Tärkkelyksenvalmistuksen jätetuotteet ja niiden kaltaiset jäteaineet, sokerijuurikasjätemassa, sokeriruokojäte ja muut sokerinvalmistuksen jätteet, rankki ja muut panimo- ja polttimojätteet, myös pelleteiksi valmistetut 234 Öljykakut ja muut soijaöljyn erottamisessa syntyneet kiinteät jätetuotteet, myös jauhetut tai pelleteiksi valmistetut 235 Öljykakut ja muut maapähkinäöljyn erottamisessa syntyneet kiinteät jätetuotteet, myös jauhetut tai pelleteiksi valmistetut 236 Öljykakut ja muut kasvirasvojen tai -öljyjen erottamisessa syntyneet kiinteät jätetuotteet, myös jauhetut tai pelleteiksi valmistetut, muut kuin nimikkeisiin 234 ja 235 kuuluvat 237 Viinisakka; raaka viinikivi 238 Muualle kuulumattomat kasviaineet ja kasviperäiset jätteet sekä kasviperäiset jätetuotteet ja sivutuotteet, jollaisia käytetään eläinten ruokintaan, myös pelleteiksi valmistetut 239 Valmisteet, jollaisia käytetään eläinten ruokintaan 241 Valmistamaton tupakka; tupakanjätteet 431 Raa'at turkisnahat (myös päät, hännät, koivet ja muut osat tai leikkeet, jotka sopivat turkkurien käyttöön), muut kuin nimikkeen 411, 412 tai 413 raa'at vuodat ja nahat FI 26 FI

27 LIITE II LIITE IV b EUROOPAN UNIONISTA PERÄISIN OLEVIEN MAATALOUSTUOTTEIDEN TUONTI ENTISEEN JUGOSLAVIAN TASAVALTAAN MAKEDONIAAN (Nollatulli tariffikiintiöitä sovellettaessa) (27 artiklan 3 kohdan b alakohta) CN-koodi 41 Maito ja kerma, tiivistämätön ja lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön: 41 1 rasvapitoisuus enintään 1 painoprosentti: tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö enintään 2 litraa 41 Maito ja kerma, tiivistämätön ja lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön: 41 2 rasvapitoisuus suurempi kuin 1 painoprosentti, mutta enintään 6 painoprosenttia 43 Kirnumaito ja kirnupiimä, juoksetettu maito ja kerma, jogurtti, kefiiri ja muu käynyt tai hapatettu maito ja kerma, myös tiivistetty tai maustettu tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta, hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä: 43 1 jogurtti: maustamaton tai lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältämätön: sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, rasvapitoisuus: enintään 3 painoprosenttia suurempi kuin 3 painoprosenttia, mutta enintään 6 painoprosenttia 43 9 muu: maustamaton tai lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältämätön: Vuotuinen tariffikiintiö (tonnia) Kiintiöt ylittäviin määriin sovellettava tulli (% suosituimmuustullista) FI 27 FI

28 CN-koodi muu: lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, rasvapitoisuus: enintään 3 painoprosenttia suurempi kuin 3 painoprosenttia, mutta enintään 6 painoprosenttia suurempi kuin 6 painoprosenttia 46 Juusto ja juustoaine: 46 1 tuorejuusto (kypsyttämätön), myös herajuusto ja juustoaine 46 Juusto ja juustoaine: 46 2 juustoraaste ja juustojauhe, juustolaadusta riippumatta 46 3 sulatejuusto, ei kuitenkaan raaste eikä jauhe 46 Juusto ja juustoaine: 46 9 muu juusto 71 Tuoreet tai jäähdytetyt perunat: 71 9 muut: muut: muut 73 Tuoreet tai jäähdytetyt kepa-, salotti-, valkoja purjosipulit sekä muut Allium-sukuiset kasvikset: 73 1 kepasipuli ja salottisipuli: kepasipuli: muut 1512 Auringonkukka-, saflori- ja puuvillansiemenöljy sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat: auringonkukka- ja safloriöljy sekä niiden jakeet: Vuotuinen tariffikiintiö (tonnia) Kiintiöt ylittäviin määriin sovellettava tulli (% suosituimmuustullista) FI 28 FI

29 CN-koodi muut: muut 161 Makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet, jotka on valmistettu lihasta, muista eläimenosista tai verestä; näihin tuotteisiin perustuvat elintarvikevalmisteet 162 Muut valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu lihasta, muista eläimenosista tai verestä 21 Etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt kasvikset, hedelmät, pähkinät ja muut syötävät kasvinosat: 21 1 kurkut 23 Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt sienet ja multasienet (tryffelit): 23 1 Agaricus-sukuiset sienet: väliaikaisesti säilötyt, täysin kypsennetyt muut 23 9 muut: multasienet (tryffelit) 25 Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt muut kasvikset, jäädyttämättömät, muut kuin nimikkeen 26 tuotteet: 25 2 perunat: muut: ohuina viipaleina, rasvassa kiehautetut, myös suolatut tai maustetut, ilmanpitävissä pakkauksissa, siinä tilassa välittömään kulutukseen soveltuvat muut Vuotuinen tariffikiintiö (tonnia) Kiintiöt ylittäviin määriin sovellettava tulli (% suosituimmuustullista) FI 29 FI

30 CN-koodi 25 Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt muut kasvikset, jäädyttämättömät, muut kuin nimikkeen 26 tuotteet: 25 4 herneet (Pisum sativum) 29 Käymättömät ja lisättyä alkoholia sisältämättömät hedelmämehut (myös rypäleen puristemehu grape must ) ja kasvismehut, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät Vuotuinen tariffikiintiö (tonnia) Kiintiöt ylittäviin määriin sovellettava tulli (% suosituimmuustullista) FI 3 FI

31 LIITE III LIITE IV c EUROOPAN UNIONISTA PERÄISIN OLEVIEN MAATALOUSTUOTTEIDEN TUONTI ENTISEEN JUGOSLAVIAN TASAVALTAAN MAKEDONIAAN (MYÖNNYTYKSET TARIFFIKIINTIÖITÄ SOVELLETTAESSA) (27 artiklan 3 kohdan c alakohta) CNkoodi Vuotuinen tariffikiintiö (tonnia) Kannettava tulli (% suosituimmuustullista) 23 Sianliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty Sianliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty Juusto ja juustoaine Tuoreet tai jäähdytetyt perunat: 71 9 muut 1 5 FI 31 FI

32 LIITE V c LIITE IV EUROOPAN UNIONISTA PERÄISIN OLEVIEN KALA- JA KALASTUSTUOTTEIDEN TUONTI ENTISEEN JUGOSLAVIAN TASAVALTAAN MAKEDONIAAN (NOLLATULLI TARIFFIKIINTIÖITÄ SOVELLETTAESSA) (28 artiklan 2 kohta) FI 32 FI

33 FI 33 FI

34 CN-koodi Elävät karpit 75 tonnia Vuotuinen tulliton kiintiö 1 Sellaisena kuin se on määritelty tullitariffilaissa (entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian virallinen lehti nro 23/3, 69/4, 1/8, 35/1 ja 11/12) ja tullitariffin harmonisointia ja muuttamista koskevassa päätöksessä (entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian virallinen lehti nro 169/12). FI 34 FI

35 LIITE V LIITE II EUROOPAN UNIONISTA PERÄISIN OLEVIEN TAVAROIDEN TUONNISSA ENTISEEN JUGOSLAVIAN TASAVALTAAN MAKEDONIAAN SOVELLETTAVAT TULLIT CN-koodi 43 Kirnumaito ja kirnupiimä, juoksetettu maito ja kerma, jogurtti, kefiiri ja muu käynyt tai hapatettu maito ja kerma, myös tiivistetty tai maustettu tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta, hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä: 43 1 jogurtti: maustettu tai lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä: jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, maitorasvapitoisuus: Kannettava tulli (% suosituimmuustullista) enintään 1,5 painoprosenttia suurempi kuin 1,5 painoprosenttia, mutta enintään 27 painoprosenttia suurempi kuin 27 painoprosenttia 5 muu, maitorasvapitoisuus: enintään 3 painoprosenttia suurempi kuin 3 painoprosenttia, mutta enintään 6 painoprosenttia suurempi kuin 6 painoprosenttia muu: maustettu tai lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä: jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, maitorasvapitoisuus: enintään 1,5 painoprosenttia suurempi kuin 1,5 painoprosenttia, mutta enintään 27 painoprosenttia suurempi kuin 27 painoprosenttia 5 muu, maitorasvapitoisuus: enintään 3 painoprosenttia FI 35 FI

36 CN-koodi suurempi kuin 3 painoprosenttia, mutta enintään 6 painoprosenttia Kannettava tulli (% suosituimmuustullista) suurempi kuin 6 painoprosenttia 5 45 Voi ja muut maitorasvat; maidosta valmistetut levitteet: 45 2 maidosta valmistetut levitteet: rasvapitoisuus vähintään 39, mutta pienempi kuin 6 painoprosenttia rasvapitoisuus vähintään 6, mutta enintään 75 painoprosenttia 51 Hiukset, valmistamattomat, myös pestyt tai rasvattomiksi tehdyt; hiusjätteet 52 Sian ja villisian harjakset ja muut karvat; mäyränkarvat ja muut harjantekoon käytettävät karvat; tällaisten harjaksien ja karvojen jätteet 55 Höyhen- tai untuvapeitteiset linnunnahat ja muut osat, höyhenet ja höyhenen osat (myös leikatuin reunoin) sekä untuvat, joita ei ole enempää valmistettu kuin puhdistettu, desinfioitu tai käsitelty säilytystä varten; höyhenistä tai höyhenen osista saatu jauhe ja jätteet 56 Luut ja sarvitohlot, valmistamattomat, rasvattomiksi tehdyt, yksinkertaisesti valmistetut (mutta ei määrämuotoisiksi leikatut), hapolla käsitellyt tai degelatinoidut; näistä tuotteista saatu jauhe ja jätteet 57 Norsunluu, kilpikonnankuori, valaanhetulat ja hetulaharjat, sarvet, kaviot, sorkat, kynnet ja nokat, valmistamattomat tai yksinkertaisesti valmistetut, mutta ei määrämuotoisiksi leikatut; näistä tuotteista saatu jauhe ja jätteet 58 Koralli ja sen kaltaiset aineet, valmistamattomat tai yksinkertaisesti valmistetut, mutta muutoin työstämättömät; nilviäisten, äyriäisten ja piikkinahkaisten kuoret sekä mustekalan selkäkilvet, valmistamattomat tai yksinkertaisesti valmistetut, mutta ei määrämuotoisiksi leikatut, näistä tuotteista saatu jauhe ja jätteet 5 FI 36 FI

37 CN-koodi 51 Harmaa ambra, majavanhausta, sivetti ja myski; espanjankärpänen; sappi, myös kuivattu; tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt tai muuten väliaikaisesti säilötyt rauhaset ja muut eläintuotteet, joita käytetään farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen 511 Muualle kuulumattomat eläintuotteet; ihmisravinnoksi soveltumattomat kuolleet 1 tai 3 ryhmän eläimet: muut: muut: pesusienet, eläinperäiset: Kannettava tulli (% suosituimmuustullista) valmistamattomat muut 71 Jäädytetyt kasvikset (myös höyryssä tai vedessä keitetyt): 71 4 sokerimaissi 711 Kasvikset, väliaikaisesti (esim. rikkidioksidikaasulla tai suolavedessä, rikkihapoke- tai muussa säilöntäliuoksessa) säilöttyinä, mutta siinä tilassa välittömään kulutukseen soveltumattomina: muut kasvikset; kasvissekoitukset: kasvikset: sokerimaissi 93 Mate 1212 Johanneksenleipä, merilevät ja muut levät, sokerijuurikas ja sokeriruoko, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt tai kuivatut, myös jauhetut; hedelmänkivet ja -sydämet sekä muut kasvituotteet (myös paahtamattomat juurisikurin Cichorium intybus sativum juuret), jollaisia käytetään pääasiallisesti ihmisravinnoksi, muualle kuulumattomat: merilevät ja muut levät: muut 132 Kasvimehut ja -uutteet; pektiiniaineet, pektinaatit ja pektaatit; agar-agar ja muut kasviaineista saadut kasvilimat ja paksunnosaineet, myös modifioidut: kasvimehut ja -uutteet: FI 37 FI

38 CN-koodi Kannettava tulli (% suosituimmuustullista) lakritsista saadut humalasta saadut muut: Ephedra-suvun kasveista saadut muut pektiiniaineet, pektinaatit ja pektaatit 1 kasviaineista saadut kasvilimat ja paksunnosaineet, myös modifioidut: agar-agar johanneksenleipäpuun paloista tai palkojen siemenistä tai guar-siemenistä saadut kasvilimat ja paksunnosaineet, myös modifioidut: johanneksenleipäpuun paloista tai palkojen siemenistä saadut 141 Kasviaineet, jollaisia käytetään pääasiallisesti palmikointiin tai punontaan (esim. bambu, rottinki, ruoko, kaisla, koripaju, raffia, puhdistettu, valkaistu tai värjätty olki sekä niini) 144 Muualle kuulumattomat kasvituotteet 155 Villarasva ja siitä saadut rasva-aineet (myös lanoliini) 156 Muut eläinrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat 1515 Muut kasvirasvat ja rasvaiset kasviöljyt (myös jojobaöljy) sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat: muut: kiinanpuuöljy (tung-öljy); jojoba- ja oiticicaöljy; myrttivaha ja japaninvaha; niiden jakeet 1516 Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, osittain tai kokonaan hydratut, vaihtoesteröidyt, uudelleen esteröidyt tai elaidinoidut, myös puhdistetut, mutta ei enempää valmistetut: kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet: hydrattu risiiniöljy (opaalivaha) FI 38 FI

39 CN-koodi 1517 Margariini; syötävät seokset ja valmisteet, jotka on valmistettu eläin- tai kasvirasvoista tai -öljyistä tai tämän ryhmän eri rasvojen ja öljyjen jakeista, muut kuin nimikkeen 1516 syötävät rasvat ja öljyt sekä niiden jakeet: Kannettava tulli (% suosituimmuustullista) margariini, ei kuitenkaan nestemäinen margariini muut: jossa on enemmän kuin 1 painoprosenttia, mutta enintään 15 painoprosenttia maitorasvaa muut: muotinirrotusvalmisteina käytettävät syötävät seokset ja valmisteet 1518 Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, keitetyt, hapetetut, dehydratoidut, rikitetyt, puhalletut, tyhjössä tai inertissä kaasussa kuumentamalla polymeroidut tai muutoin kemiallisesti muunnetut, muut kuin nimikkeen 1516 eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet; muualle kuulumattomat syötäväksi kelpaamattomat seokset ja valmisteet, jotka on valmistettu eläin- tai kasvirasvoista tai -öljyistä tai tämän ryhmän eri rasvojen ja öljyjen jakeista 152 Raaka glyseroli; glyserolivesi ja -lipeä 1521 Kasvivahat (ei kuitenkaan triglyseridit), mehiläisvaha ja muut hyönteisvahat sekä spermaseetti, myös puhdistetut tai värjätyt 1522 Degras; rasva-aineiden tai eläin- ja kasvivahojen käsittelyssä syntyneet jätteet: degras 172 Muut sokerit, myös kemiallisesti puhdas laktoosi, maltoosi, glukoosi ja fruktoosi (levuloosi), jähmeät; lisättyä maku- tai väriainetta sisältämättömät sokerisiirapit; keinotekoinen hunaja, myös luonnonhunajan kanssa sekoitettuna; sokeriväri: kemiallisesti puhdas fruktoosi muut, myös inverttisokeri ja muut sokeri- ja sokerisiirappiseokset, joissa on fruktoosia 5 prosenttia kuivapainosta: kemiallisesti puhdas maltoosi 1 1 FI 39 FI

40 CN-koodi 174 Kaakaota sisältämättömät sokerivalmisteet (myös valkoinen suklaa) Kannettava tulli (% suosituimmuustullista) 183 Kaakaomassa, myös sellainen, josta rasva on poistettu 184 Kaakaovoi, -rasva ja -öljy 185 Kaakaojauhe, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön 186 Suklaa ja muut kaakaota sisältävät elintarvikevalmisteet: kaakaojauhe, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä muut valmisteet enemmän kuin 2 kg:n painoisina levyinä tai tankoina taikka nesteenä, tahnana, jauheena, rakeina tai niiden kaltaisessa muodossa, astian tai muun tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino suurempi kuin 2 kg muut, levyinä, tankoina tai patukoina: täytetyt täyttämättömät muut Mallasuute; muualle kuulumattomat hienoista tai karkeista jauhoista, rouheista, tärkkelyksestä tai mallasuutteesta tehdyt elintarvikevalmisteet, joissa ei ole lainkaan kaakaota tai joissa sitä on vähemmän kuin 4 painoprosenttia täysin rasvattomasta aineesta laskettuna; muualle kuulumattomat nimikkeiden tuotteista tehdyt elintarvikevalmisteet, joissa ei ole lainkaan kaakaota tai joissa sitä on vähemmän kuin 5 painoprosenttia täysin rasvattomasta aineesta laskettuna 192 Makaronivalmisteet, kuten spagetti, makaroni, nuudelit, lasagne, gnocchi, ravioli ja cannelloni, myös kypsennetyt tai (lihalla tai muulla aineella) täytetyt tai muulla tavalla valmistetut; couscous, myös valmistettu: kypsentämättömät makaronivalmisteet, joita ei ole täytetty eikä muullakaan tavalla valmistettu: munaa sisältävät muut FI 4 FI

41 CN-koodi täytetyt makaronivalmisteet, myös kypsennetyt tai muulla tavalla valmistetut: joissa on enemmän kuin 2 painoprosenttia kalaa, äyriäisiä, nilviäisiä tai muita vedessä eläviä selkärangattomia joissa on enemmän kuin 2 painoprosenttia makkaraa ja sen kaltaisia tuotteita, lihaa ja muita eläimenosia (mukaan lukien rasva lajista tai alkuperästä riippumatta) muut: Kannettava tulli (% suosituimmuustullista) kypsennetyt muut muut makaronivalmisteet couscous Tapioka ja tärkkelyksestä valmistetut tapiokankorvikkeet, hiutaleina, jyvinä, helmisuurimoina, seulomisjääminä tai niiden kaltaisessa muodossa 194 Viljasta tai viljatuotteista paisuttamalla tai paahtamalla tehdyt elintarvikevalmisteet (esim. maissihiutaleet); vilja (ei kuitenkaan maissi) jyvinä tai jyväsinä tai hiutaleina tai muulla tavalla valmistettuina jyvinä tai jyväsinä (lukuun ottamatta jauhoja ja rouheita), esikypsennetty tai muulla tavalla valmistettu, muualle kuulumattomat 195 Ruokaleipä, kakut ja leivokset, keksit ja pikkuleivät (biscuits) sekä muut leipomatuotteet, myös jos niissä on kaakaota; ehtoollisleipä, tyhjät oblaattikapselit, jollaiset soveltuvat farmaseuttiseen käyttöön, sinettiöylätit, riisipaperi ja niiden kaltaiset tuotteet 21 Etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt kasvikset, hedelmät, pähkinät ja muut syötävät kasvinosat: 21 9 muut: sokerimaissi (Zea mays var. saccharata) jamssit, bataatit ja niiden kaltaiset syötävät kasvinosat, joissa on vähintään 5 painoprosenttia tärkkelystä FI 41 FI

19 RYHMÄ VILJASTA, JAUHOISTA, TÄRKKELYKSESTÄ TAI MAIDOSTA VALMISTETUT TUOTTEET; LEIPOMATUOTTEET

19 RYHMÄ VILJASTA, JAUHOISTA, TÄRKKELYKSESTÄ TAI MAIDOSTA VALMISTETUT TUOTTEET; LEIPOMATUOTTEET 9 9 RYHMÄ VILJASTA, JAUHOISTA, TÄRKKELYKSESTÄ TAI MAIDOSTA VALMISTETUT TUOTTEET; LEIPOMATUOTTEET Huomautuksia. Tähän ryhmään eivät kuulu: a) elintarvikevalmisteet (lukuun ottamatta nimikkeen 902 täytettyjä

Lisätiedot

Pöytäkirja N:o 1. Yhteisön ja Bosnia ja Hertsegovinan välinen jalostettujen maataloustuotteiden kauppa

Pöytäkirja N:o 1. Yhteisön ja Bosnia ja Hertsegovinan välinen jalostettujen maataloustuotteiden kauppa Pöytäkirja N:o 1 Yhteisön ja Bosnia ja Hertsegovinan välinen jalostettujen maataloustuotteiden kauppa 1 artikla 1. Yhteisö ja Bosnia ja Hertsegovina soveltavat jalostettuihin maataloustuotteisiin liitteissä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA N:o 1 JALOSTETTUJEN MAATALOUSTUOTTEIDEN KAUPASTA YHTEISÖN JA MONTENEGRON VÄLILLÄ

PÖYTÄKIRJA N:o 1 JALOSTETTUJEN MAATALOUSTUOTTEIDEN KAUPASTA YHTEISÖN JA MONTENEGRON VÄLILLÄ PÖYTÄKIRJA N:o 1 JALOSTETTUJEN MAATALOUSTUOTTEIDEN KAUPASTA YHTEISÖN JA MONTENEGRON VÄLILLÄ CE/MTN/P1/fi 1 1 ARTIKLA 1. Yhteisö ja Montenegro soveltavat liitteissä I ja II lueteltuja tulleja jalostettuihin

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA N:o 1 JALOSTETTUJEN MAATALOUSTUOTTEIDEN KAUPASTA YHTEISÖN JA MONTENEGRON VÄLILLÄ

PÖYTÄKIRJA N:o 1 JALOSTETTUJEN MAATALOUSTUOTTEIDEN KAUPASTA YHTEISÖN JA MONTENEGRON VÄLILLÄ 520 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Protokolle Finnisch (Normativer Teil) 1 von 429 PÖYTÄKIRJA N:o 1 JALOSTETTUJEN MAATALOUSTUOTTEIDEN KAUPASTA YHTEISÖN JA MONTENEGRON VÄLILLÄ CE/MTN/P1/fi 1 2

Lisätiedot

19 RYHMÄ VILJASTA, JAUHOISTA, TÄRKKELYKSESTÄ TAI MAIDOSTA VALMISTETUT TUOTTEET; LEIPOMATUOTTEET

19 RYHMÄ VILJASTA, JAUHOISTA, TÄRKKELYKSESTÄ TAI MAIDOSTA VALMISTETUT TUOTTEET; LEIPOMATUOTTEET 9 9 RYHMÄ VILJASTA, JAUHOISTA, TÄRKKELYKSESTÄ TAI MAIDOSTA VALMISTETUT TUOTTEET; LEIPOMATUOTTEET Huomautuksia. Tähän ryhmään eivät kuulu: a) elintarvikevalmisteet (lukuun ottamatta nimikkeen 902 täytettyjä

Lisätiedot

Corrigendum: Annule et remplace le document COM(2015) 183 final annexe 2 part 3/3 du 30.4.2015 Ne concerne que les versions ES, FI, SV, PL et SL.

Corrigendum: Annule et remplace le document COM(2015) 183 final annexe 2 part 3/3 du 30.4.2015 Ne concerne que les versions ES, FI, SV, PL et SL. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.6.2015 COM(2015) 183 final ANNEX 2 PART 3/3 Corrigendum: Annule et remplace le document COM(2015) 183 final annexe 2 part 3/3 du 30.4.2015 Ne concerne que les versions ES, FI,

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Neuvoston asetus

LIITTEET. asiakirjaan. Neuvoston asetus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2014 COM(2013) 943 final ANNEXES 1 to 5 LIITTEET asiakirjaan Neuvoston asetus elintarvikkeiden ja rehujen radioaktiivisen saastumisen sallituista enimmäistasoista ydinonnettomuuden

Lisätiedot

EU:n ja Serbian välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus. LIITE III b. Serbian tariffimyönnytykset yhteisön maataloustuotteille,

EU:n ja Serbian välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus. LIITE III b. Serbian tariffimyönnytykset yhteisön maataloustuotteille, FI FI FI EU:n ja Serbian välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus LIITE III b Serbian tariffimyönnytykset yhteisön maataloustuotteille, joita tarkoitetaan VAS:n 27 artiklan 2 kohdan b alakohdassa Tässä

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja

Lisätiedot

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. L 313/52 Euroopan unionin virallinen lehti 28.11.2009 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1154/2009, annettu 27 päivänä marraskuuta 2009, neuvoston asetuksen (EY) N:o 747/2001 muuttamisesta tiettyjä Israelista peräisin

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA N:o 1 JALOSTETTUJEN MAATALOUSTUOTTEIDEN KAUPASTA YHTEISÖN JA MONTENEGRON VÄLILLÄ

PÖYTÄKIRJA N:o 1 JALOSTETTUJEN MAATALOUSTUOTTEIDEN KAUPASTA YHTEISÖN JA MONTENEGRON VÄLILLÄ 520 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Protokolle Finnisch (Normativer Teil) 1 von 429 PÖYTÄKIRJA N:o 1 JALOSTETTUJEN MAATALOUSTUOTTEIDEN KAUPASTA YHTEISÖN JA MONTENEGRON VÄLILLÄ CE/MTN/P1/fi 1 2

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.8.2017 COM(2017) 413 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi kumppanuuden perustamisesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kirgisian tasavallan

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 11.3. COM() 166 final ANNEX 2 LIITTEET asiakirjaan Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Ukrainasta peräisin oleviin tavaroihin sovellettavien tullien alentamisesta

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.9.2014 COM(2014) 597 final ANNEX 1 LIITTEET asiakirjaan Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Ukrainasta peräisin oleviin tavaroihin sovellettavien tullien

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.1.2016 COM(2016) 8 final ANNEX 5 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden välisen

Lisätiedot

LIITTEET JA PÖYTÄKIRJAT

LIITTEET JA PÖYTÄKIRJAT LIITTEET JA PÖYTÄKIRJAT LIITE 1 Luettelo 7 ja 12 artiklassa tarkoitetuista harmonoidun järjestelmän 25-97 ryhmään kuuluvista maataloustuotteista ja jalostetuista maataloustuotteista LIITE 2 Sopimuksen

Lisätiedot

EU:n ja Serbian välinen väliaikainen sopimus LIITE IV. Yhteisön myönnytykset Serbian kalastustuotteille,

EU:n ja Serbian välinen väliaikainen sopimus LIITE IV. Yhteisön myönnytykset Serbian kalastustuotteille, EU:n ja Serbian välinen väliaikainen sopimus LIITE IV Yhteisön myönnytykset Serbian kalastustuotteille, joita tarkoitetaan väliaikaisen sopimuksen 14 artiklassa Seuraavien Serbian alkuperätuotteiden tuonnissa

Lisätiedot

PRODCOM-luettelo 2014 / A. Tuotteet

PRODCOM-luettelo 2014 / A. Tuotteet 1 / 32 ' Tilastokeskus PRODCOM-luettelo 2014 / A. Tuotteet Toimiala 10 Elintarvikkeiden valmistus Sarake 'Tuotannon tyyppi' kertoo, mitä tietoja nimikkeestä tiedustellaan: S = myyty tuotanto, T = myyty

Lisätiedot

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.2.2014 COM(2014) 91 final ANNEX 2 LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan osallistumista Euroopan talousalueeseen koskevan

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SOPIMUS EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille toimitetaan

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 84 final ANNEX 3 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen,

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/BA/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat: BELGIAN KUNINGASKUNTAA, BULGARIAN TASAVALTAA, TŠEKIN TASAVALTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, VIRON TASAVALTAA,

Lisätiedot

23 RYHMÄ ELINTARVIKETEOLLISUUDEN JÄTETUOTTEET JA JÄTTEET; VALMISTETTU REHU

23 RYHMÄ ELINTARVIKETEOLLISUUDEN JÄTETUOTTEET JA JÄTTEET; VALMISTETTU REHU 23 RYHMÄ ELINTARVIKETEOLLISUUDEN JÄTETUOTTEET JA JÄTTEET; VALMISTETTU REHU Huomautus. Nimikkeeseen 2309 kuuluvat muualle kuulumattomat tuotteet, jollaisia käytetään eläinten ruokintaan ja jotka on saatu

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

II JAKSO KASVITUOTTEET 6 RYHMÄ ELÄVÄT PUUT JA MUUT ELÄVÄT KASVIT; SIPULIT, JUURET JA NIIDEN KALTAISET TUOTTEET; LEIKKOKUKAT JA LEIKKOVIHREÄ

II JAKSO KASVITUOTTEET 6 RYHMÄ ELÄVÄT PUUT JA MUUT ELÄVÄT KASVIT; SIPULIT, JUURET JA NIIDEN KALTAISET TUOTTEET; LEIKKOKUKAT JA LEIKKOVIHREÄ 30.10.2015 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 285/85 II JAKSO KASVITUOTTEET Huomautus 1. Tässä jaksossa tarkoitetaan ilmaisulla pelleteiksi valmistetut lieriön, kuulan tai vastaavan muotoisia tuotteita,

Lisätiedot

21 RYHMÄ ERINÄISET ELINTARVIKEVALMISTEET. b) paahdetut kahvinkorvikkeet, joissa on kahvia, sen määrästä riippumatta (nimike 0901);

21 RYHMÄ ERINÄISET ELINTARVIKEVALMISTEET. b) paahdetut kahvinkorvikkeet, joissa on kahvia, sen määrästä riippumatta (nimike 0901); 21 RYHMÄ ERINÄISET ELINTARVIKEVALMISTEET Huomautuksia 1. Tähän ryhmään eivät kuulu: a) nimikkeen 0712 kasvissekoitukset; b) paahdetut kahvinkorvikkeet, joissa on kahvia, sen määrästä riippumatta (nimike

Lisätiedot

23 RYHMÄ ELINTARVIKETEOLLISUUDEN JÄTETUOTTEET JA JÄTTEET; VALMISTETTU REHU

23 RYHMÄ ELINTARVIKETEOLLISUUDEN JÄTETUOTTEET JA JÄTTEET; VALMISTETTU REHU 23 RYHMÄ ELINTARVIKETEOLLISUUDEN JÄTETUOTTEET JA JÄTTEET; VALMISTETTU REHU Huomautus. Nimikkeeseen 2309 kuuluvat muualle kuulumattomat tuotteet, jollaisia käytetään eläinten ruokintaan ja jotka on saatu

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti C 326/331 LIITTEET

Euroopan unionin virallinen lehti C 326/331 LIITTEET 26.10.2012 Euroopan unionin virallinen lehti C 326/331 LIITTEET 26.10.2012 Euroopan unionin virallinen lehti C 326/333 LIITE I LUETTELO, JOHON VIITATAAN EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHDYN SOPIMUKSEN

Lisätiedot

12 RYHMÄ ÖLJYSIEMENET JA -HEDELMÄT; ERINÄISET SIEMENET JA HEDELMÄT; TEOLLISUUS- JA LÄÄKE- KASVIT; OLJET JA KASVIREHU

12 RYHMÄ ÖLJYSIEMENET JA -HEDELMÄT; ERINÄISET SIEMENET JA HEDELMÄT; TEOLLISUUS- JA LÄÄKE- KASVIT; OLJET JA KASVIREHU 12 RYHMÄ ÖLJYSIEMENET JA -HEDELMÄT; ERINÄISET SIEMENET JA HEDELMÄT; TEOLLISUUS- JA LÄÄKE- KASVIT; OLJET JA KASVIREHU Huomautuksia 1. Nimikkeeseen 1207 kuuluvat muun muassa palmunpähkinät ja -ytimet, puuvillansiemenet,

Lisätiedot

PRODCOM-luettelo 2015 / A. Tuotteet

PRODCOM-luettelo 2015 / A. Tuotteet 1 / 30 ' Tilastokeskus PRODCOM-luettelo 2015 / A. Tuotteet Toimiala 10 Elintarvikkeiden valmistus Sarake 'Tuotannon tyyppi' kertoo, mitä tietoja nimikkeestä tiedustellaan: S = myyty tuotanto, T = myyty

Lisätiedot

LUETTELO PÖYTÄKIRJOISTA. Pöytäkirja nro 2 jalostettujen maataloustuotteiden kaupasta Albanian ja yhteisön välillä

LUETTELO PÖYTÄKIRJOISTA. Pöytäkirja nro 2 jalostettujen maataloustuotteiden kaupasta Albanian ja yhteisön välillä 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Protokolle Finnisch (Normativer Teil) 1 von 373 LUETTELO PÖYTÄKIRJOISTA Pöytäkirja nro 1 rauta- ja terästuotteista Pöytäkirja nro 2 jalostettujen maataloustuotteiden

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: PÄÄTÖSASIAKIRJA EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.11.2002 KOM(2002) 643 lopullinen 2002/0270 (ACC) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Latvian tasavallan välisestä assosiaatiosta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 14.3.2008 KOM(2008) 139 lopullinen 2008/0057 (AVC) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan vakautus-

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 5. syyskuuta 2008 (OR. en) 8066/08 Toimielinten välinen asia: 2008/0056 (ACC) COWEB 92

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 5. syyskuuta 2008 (OR. en) 8066/08 Toimielinten välinen asia: 2008/0056 (ACC) COWEB 92 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 5. syyskuuta 2008 (OR. en) 8066/08 Toimielinten välinen asia: 2008/0056 (ACC) COWEB 92 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja Albanian

Lisätiedot

II JAKSO KASVITUOTTEET

II JAKSO KASVITUOTTEET 31.10.2014 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 312/85 II JAKSO KASVITUOTTEET Huomautus 1. Tässä jaksossa tarkoitetaan ilmaisulla pelleteiksi valmistetut lieriön, kuulan tai vastaavan muotoisia tuotteita,

Lisätiedot

LIITE. Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen IV osaston liite I-A LIITE II (2 OSA)

LIITE. Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen IV osaston liite I-A LIITE II (2 OSA) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.5.2013 COM(2013) 290 final Liite II - 2/22 osa LIITE Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen IV osaston liite I-A LIITE II (2 OSA)

Lisätiedot

L 348/36 Euroopan unionin virallinen lehti 24.12.2008

L 348/36 Euroopan unionin virallinen lehti 24.12.2008 L 348/36 Euroopan unionin virallinen lehti 24.12.2008 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1344/2008 annettu 23 päivänä joulukuuta 2008 asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 vahvistetun maataloustukien vientitukinimikkeistön

Lisätiedot

4 RYHMÄ MAITO JA MEIJERITUOTTEET; LINNUNMUNAT; LUONNONHUNAJA; MUUALLE KUULUMATTOMAT ELÄINPERÄISET SYÖTÄVÄT TUOTTEET

4 RYHMÄ MAITO JA MEIJERITUOTTEET; LINNUNMUNAT; LUONNONHUNAJA; MUUALLE KUULUMATTOMAT ELÄINPERÄISET SYÖTÄVÄT TUOTTEET 4 RYHMÄ MAITO JA MEIJERITUOTTEET; LINNUNMUNAT; LUONNONHUNAJA; MUUALLE KUULUMATTOMAT ELÄINPERÄISET SYÖTÄVÄT TUOTTEET Huomautuksia. Ilmaisulla "maito" tarkoitetaan sekä täysmaitoa että maitoa, josta rasva

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS,

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS, FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.9.2010 KOM(2010) 467 lopullinen 2010/0244 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS, Euroopan unionin ja Norjan kuningaskunnan välisen Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0041 (NLE) 6962/16 COEST 62 ELARG 18 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 18. helmikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

521 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Finnisch (Normativer Teil) 1 von 7 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/AL/fi 1

521 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Finnisch (Normativer Teil) 1 von 7 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/AL/fi 1 521 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Finnisch (Normativer Teil) 1 von 7 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/AL/fi 1 2 von 7 521 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Finnisch (Normativer

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 84 final ANNEX 4 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen,

Lisätiedot

LIITTEET JA PÖYTÄKIRJAT. Luettelo 7 ja 12 artiklassa tarkoitetuista harmonoidun järjestelmän 25 97 ryhmään kuuluvista tuotteista

LIITTEET JA PÖYTÄKIRJAT. Luettelo 7 ja 12 artiklassa tarkoitetuista harmonoidun järjestelmän 25 97 ryhmään kuuluvista tuotteista LIITTEET JA PÖYTÄKIRJAT Liite I: Luettelo 7 ja 12 artiklassa tarkoitetuista harmonoidun järjestelmän 25 97 ryhmään kuuluvista tuotteista Liite II: Luettelo yhteisöstä peräisin olevista teollisuustuotteista,

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan NEUVOSTON PÄÄTÖS

LIITE. asiakirjaan NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.10.2016 COM(2016) 641 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bosnia ja Hertsegovinan väliseen vakautus- ja assosiaatiosopimukseen

Lisätiedot

III JAKSO ELÄIN- JA KASVIRASVAT JA -ÖLJYT SEKÄ NIIDEN PILKKOUTUMISTUOTTEET; VALMISTETUT RAVINTORASVAT; ELÄIN- JA KASVIVAHAT 15 RYHMÄ

III JAKSO ELÄIN- JA KASVIRASVAT JA -ÖLJYT SEKÄ NIIDEN PILKKOUTUMISTUOTTEET; VALMISTETUT RAVINTORASVAT; ELÄIN- JA KASVIVAHAT 15 RYHMÄ 28.10.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 294/125 III JAKSO ELÄIN- JA KASVIRASVAT JA -ÖLJYT SEKÄ NIIDEN PILKKOUTUMISTUOTTEET; VALMISTETUT RAVINTORASVAT; ELÄIN- JA KASVIVAHAT 15 RYHMÄ ELÄIN- JA

Lisätiedot

20 RYHMÄ KASVIKSISTA, HEDELMISTÄ, PÄHKINÖISTÄ TAI MUISTA KASVINOSISTA VALMISTETUT TUOTTEET

20 RYHMÄ KASVIKSISTA, HEDELMISTÄ, PÄHKINÖISTÄ TAI MUISTA KASVINOSISTA VALMISTETUT TUOTTEET 20 RYHMÄ KASVIKSISTA, HEDELMISTÄ, PÄHKINÖISTÄ TAI MUISTA KASVINOSISTA VALMISTETUT TUOTTEET Huomautuksia. Tähän ryhmään eivät kuulu: a) kasvikset, hedelmät ja pähkinät, jotka on valmistettu tai säilötty

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0184 (NLE) 11636/17 COEST 212 ELARG 62 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 3. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 36 Schlussakte samt Erklärungen - Finnisch (Normativer Teil) 1 von 10 PÄÄTÖSASIAKIRJA.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 36 Schlussakte samt Erklärungen - Finnisch (Normativer Teil) 1 von 10 PÄÄTÖSASIAKIRJA. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 36 Schlussakte samt Erklärungen - Finnisch (Normativer Teil) 1 von 10 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/BA/fi 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 36 Schlussakte

Lisätiedot

7 RYHMÄ KASVIKSET SEKÄ TIETYT SYÖTÄVÄT KASVIT, JUURET JA MUKULAT

7 RYHMÄ KASVIKSET SEKÄ TIETYT SYÖTÄVÄT KASVIT, JUURET JA MUKULAT 7 RYHMÄ KASVIKSET SEKÄ TIETYT SYÖTÄVÄT KASVIT, JUURET JA MUKULAT Huomautuksia. Tähän ryhmään eivät kuulu nimikkeen 24 rehuaineet. 2. Nimikkeissä 0709-072 tarkoitetaan ilmaisulla "kasvikset" myös syötäviä

Lisätiedot

6960/16 VVP/isk DGC 2A. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 12. huhtikuuta 2016 (OR. en) 6960/16. Toimielinten välinen asia: 2016/0051 (NLE)

6960/16 VVP/isk DGC 2A. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 12. huhtikuuta 2016 (OR. en) 6960/16. Toimielinten välinen asia: 2016/0051 (NLE) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. huhtikuuta 2016 (OR. en) 6960/16 Toimielinten välinen asia: 2016/0051 (NLE) AELE 13 EEE 10 N 15 ISL 10 FL 12 MI 140 PECHE 73 UD 56 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2012 COM(2012) 641 final 2012/0304 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan välillä vuoden 1994 tullitariffeja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.12.2011 KOM(2011) 926 lopullinen 2011/0457 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja Israelin valtion välisen, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä

Lisätiedot

21 RYHMÄ ERINÄISET ELINTARVIKEVALMISTEET. b) paahdetut kahvinkorvikkeet, joissa on kahvia, sen määrästä riippumatta (nimike 0901);

21 RYHMÄ ERINÄISET ELINTARVIKEVALMISTEET. b) paahdetut kahvinkorvikkeet, joissa on kahvia, sen määrästä riippumatta (nimike 0901); 21 RYHMÄ ERINÄISET ELINTARVIKEVALMISTEET Huomautuksia 1. Tähän ryhmään eivät kuulu: a) nimikkeen 0712 kasvissekoitukset; b) paahdetut kahvinkorvikkeet, joissa on kahvia, sen määrästä riippumatta (nimike

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0041 (NLE) 6743/17 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 23. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SISÄLLYSLUETTELO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

LIITELUETTELO. CE/AL/LA/fi 1

LIITELUETTELO. CE/AL/LA/fi 1 LIITELUETTELO Liite I Albanian tariffimyönnytykset yhteisön teollisuustuotteille Liite II a Albanian tariffimyönnytykset yhteisöstä peräisin oleville maatalousperäisille raakaaineille (ks. 27 artiklan

Lisätiedot

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI,

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI, PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖN PERUSTAMISSOPIMUKSEEN LIITETYN, SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSISTÄ TEHDYN PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

IV JAKSO ELINTARVIKETEOLLISUUDEN TUOTTEET; JUOMAT, ETYYLIALKOHOLI (ETANOLI) JA ETIKKA; TUPAKKA JA VALMIS- TETUT TUPAKANKORVIKKEET

IV JAKSO ELINTARVIKETEOLLISUUDEN TUOTTEET; JUOMAT, ETYYLIALKOHOLI (ETANOLI) JA ETIKKA; TUPAKKA JA VALMIS- TETUT TUPAKANKORVIKKEET L 312/134 FI Euroopan unionin virallinen lehti 31.10.2014 IV JAKSO ELINTARVIKETEOLLISUUDEN TUOTTEET; JUOMAT, ETYYLIALKOHOLI (ETANOLI) JA ETIKKA; TUPAKKA JA VALMIS- TETUT TUPAKANKORVIKKEET Huomautus 1.

Lisätiedot

IV JAKSO ELINTARVIKETEOLLISUUDEN TUOTTEET; JUOMAT, ETYYLIALKOHOLI (ETANOLI) JA ETIKKA; TUPAKKA JA VALMIS- TETUT TUPAKANKORVIKKEET 16 RYHMÄ

IV JAKSO ELINTARVIKETEOLLISUUDEN TUOTTEET; JUOMAT, ETYYLIALKOHOLI (ETANOLI) JA ETIKKA; TUPAKKA JA VALMIS- TETUT TUPAKANKORVIKKEET 16 RYHMÄ L 285/134 FI Euroopan unionin virallinen lehti 30.10.2015 IV JAKSO ELINTARVIKETEOLLISUUDEN TUOTTEET; JUOMAT, ETYYLIALKOHOLI (ETANOLI) JA ETIKKA; TUPAKKA JA VALMIS- TETUT TUPAKANKORVIKKEET Huomautus 1.

Lisätiedot

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä San Marinon tasavallan yhteistyöstä ja tulliliitosta

Lisätiedot

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN

Lisätiedot

NACE 13.20 : Muiden metallimalmien kuin rautamalmien louhinta, lukuun ottamatta uraania ja toriumia

NACE 13.20 : Muiden metallimalmien kuin rautamalmien louhinta, lukuun ottamatta uraania ja toriumia NACE 13.10 : Rautamalmien louhinta RODCOM 2006 (H/CN) NACE 13.10 : Rautamalmien louhinta CA 13.10.10 : Rautamalmit 13.10.10.30 Agglomeroimattomat rautamalmit ja rautarikasteet, ei kuitenkaan pasutetut

Lisätiedot

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Finnisch (Normativer Teil) 1 von 73 LIITELUETTELO

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Finnisch (Normativer Teil) 1 von 73 LIITELUETTELO 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Finnisch (Normativer Teil) 1 von 73 LIITELUETTELO Liite I Albanian tariffimyönnytykset yhteisön teollisuustuotteille Liite II a Albanian tariffimyönnytykset

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.1.2001 KOM(2001) 19 lopullinen 2001/0022 (ACC) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden Euroopan unionina toimivien jäsenvaltioiden sekä Slovenian

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/SE/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/SE/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/SE/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat: BELGIAN KUNINGASKUNTAA, BULGARIAN TASAVALTAA, TŠEKIN TASAVALTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, VIRON TASAVALTAA,

Lisätiedot

521 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Anhänge Finnisch (Normativer Teil)

521 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Anhänge Finnisch (Normativer Teil) 521 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Anhänge Finnisch (Normativer Teil) 1 von 73 LIITELUETTELO Liite I Albanian tariffimyönnytykset yhteisön teollisuustuotteille Liite II a Albanian tariffimyönnytykset

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.6.2014 COM(2014) 370 final 2014/0188 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/BG/RO/fi 1

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/BG/RO/fi 1 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/EEE/BG/RO/fi 1 2 von 9 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte

Lisätiedot

LIITTEET EU-perusmuistio VM , KOM(2007) 309 lopullinen (FI ja SV)

LIITTEET EU-perusmuistio VM , KOM(2007) 309 lopullinen (FI ja SV) Valtiovarainministeriö E-KIRJELMÄ VM2007-00440 VO Vuojela Hanna 09.08.2007 JULKINEN EDUSKUNTA SUURI VALIOKUNTA Viite Asia Ehdotus neuvoston päätökseksi pöytäkirjan tekemisestä Euroopan talousyhteisön ja

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0319 (NLE) 15382/17 COLAC 140 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 1. joulukuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

8 RYHMÄ SYÖTÄVÄT HEDELMÄT JA PÄHKINÄT; SITRUSHEDELMIEN JA MELONIN KUORET. 1. Tähän ryhmään eivät kuulu syötäväksi kelpaamattomat hedelmät ja pähkinät.

8 RYHMÄ SYÖTÄVÄT HEDELMÄT JA PÄHKINÄT; SITRUSHEDELMIEN JA MELONIN KUORET. 1. Tähän ryhmään eivät kuulu syötäväksi kelpaamattomat hedelmät ja pähkinät. 8 RYHMÄ SYÖTÄVÄT HEDELMÄT JA PÄHKINÄT; SITRUSHEDELMIEN JA MELONIN KUORET Huomautuksia 1. Tähän ryhmään eivät kuulu syötäväksi kelpaamattomat hedelmät ja pähkinät. 2. Jäähdytetyt hedelmät ja pähkinät on

Lisätiedot

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Finnisch (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/XPA/fi 1

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Finnisch (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/XPA/fi 1 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Finnisch (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/EEE/XPA/fi 1 2 von 9 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Finnisch (Normativer

Lisätiedot

III JAKSO ELÄIN- JA KASVIRASVAT JA -ÖLJYT SEKÄ NIIDEN PILKKOUTUMISTUOTTEET; VALMISTETUT RAVINTORASVAT; ELÄIN- JA KASVIVAHAT 15 RYHMÄ

III JAKSO ELÄIN- JA KASVIRASVAT JA -ÖLJYT SEKÄ NIIDEN PILKKOUTUMISTUOTTEET; VALMISTETUT RAVINTORASVAT; ELÄIN- JA KASVIVAHAT 15 RYHMÄ 5 III JAKSO ELÄIN- JA KASVIRASVAT JA -ÖLJYT SEKÄ NIIDEN PILKKOUTUMISTUOTTEET; VALMISTETUT RAVINTORASVAT; ELÄIN- JA KASVIVAHAT 5 RYHMÄ ELÄIN- JA KASVIRASVAT JA -ÖLJYT SEKÄ NIIDEN PILKKOUTUMISTUOTTEET; VALMISTETUT

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.3.2016 COM(2016) 94 final 2016/0057 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en) CIG 1/12 Asia: Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista CIG 1/12 HKE/phk PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 31.3.2006 KOM(2006) 147 lopullinen 2006/0051 (ACC) 2006/0052 (ACC) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos NEUVOSTON ASETUS FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.01.2001 KOM(2001) 23 lopullinen 2001/0020 (ACC) Luonnos NEUVOSTON ASETUS tiettyjen Välimeren alueen maiden kanssa tehtyjen sopimusten nojalla etuuskohteluun oikeutettujen

Lisätiedot

YLEISSOPIMUS TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN, UNKARIN TASAVALLAN, MALTAN

YLEISSOPIMUS TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN, UNKARIN TASAVALLAN, MALTAN YLEISSOPIMUS TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN, UNKARIN TASAVALLAN, MALTAN TASAVALLAN, PUOLAN TASAVALLAN, SLOVENIAN TASAVALLAN JA SLOVAKIAN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, vuosia 2014

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖ, BELGIAN KUNINGASKUNTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, HELLEENIEN TASAVALTA, ESPANJAN KUNINGASKUNTA,

EUROOPAN YHTEISÖ, BELGIAN KUNINGASKUNTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, HELLEENIEN TASAVALTA, ESPANJAN KUNINGASKUNTA, SOPIMUS TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN, UNKARIN TASAVALLAN, MALTAN TASAVALLAN, PUOLAN TASAVALLAN, SLOVENIAN TASAVALLAN JA SLOVAKIAN TASAVALLAN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 524 final 2016/0251 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. FA/TR/EU/HR/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. FA/TR/EU/HR/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA FA/TR/EU/HR/fi 1 FA/TR/EU/HR/fi 2 I PÄÄTÖSASIAKIRJAN TEKSTI 1. Seuraavien täysivaltaiset edustajat: HÄNEN MAJESTEETTINSA BELGIAN KUNINGAS, BULGARIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI, TŠEKIN TASAVALLAN

Lisätiedot

III JAKSO ELÄIN- JA KASVIRASVAT JA -ÖLJYT SEKÄ NIIDEN PILKKOUTUMISTUOTTEET; VALMISTETUT RAVINTORASVAT; ELÄIN- JA KASVIVAHAT 15 RYHMÄ

III JAKSO ELÄIN- JA KASVIRASVAT JA -ÖLJYT SEKÄ NIIDEN PILKKOUTUMISTUOTTEET; VALMISTETUT RAVINTORASVAT; ELÄIN- JA KASVIVAHAT 15 RYHMÄ 5 III JAKSO ELÄIN- JA KASVIRASVAT JA -ÖLJYT SEKÄ NIIDEN PILKKOUTUMISTUOTTEET; VALMISTETUT RAVINTORASVAT; ELÄIN- JA KASVIVAHAT 5 RYHMÄ ELÄIN- JA KASVIRASVAT JA -ÖLJYT SEKÄ NIIDEN PILKKOUTUMISTUOTTEET; VALMISTETUT

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Protokoll in finnischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en)

Lisätiedot

944 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 16 Schlussakte in finnischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 PÄÄTÖSASIAKIRJA.

944 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 16 Schlussakte in finnischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 PÄÄTÖSASIAKIRJA. 944 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 16 Schlussakte in finnischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/SE/fi 1 2 von 10 944 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 16 Schlussakte

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.9.2016 COM(2016) 631 final ANNEXES 1 to 3 LIITTEET asiakirjaan Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus sellaisten Ukrainaa koskevien väliaikaisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.10.2016 COM(2016) 629 final 2016/0306 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan

Lisätiedot

7621/16 VVP/tia DGC 1A. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 12. lokakuuta 2016 (OR. en) 7621/16. Toimielinten välinen asia: 2016/0091 (NLE)

7621/16 VVP/tia DGC 1A. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 12. lokakuuta 2016 (OR. en) 7621/16. Toimielinten välinen asia: 2016/0091 (NLE) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. lokakuuta 2016 (OR. en) 7621/16 Toimielinten välinen asia: 2016/0091 (NLE) WTO 84 SERVICES 9 COLAC 23 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Liittymispöytäkirja Euroopan

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - finnischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10

1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - finnischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10 1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - finnischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10 YLEISSOPIMUS TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN

Lisätiedot

SOPIMUSPUOLTEN YHTEISET JULISTUKSET YHTEINEN JULISTUS EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN SAMANAIKAISESTA LAAJENTUMISESTA

SOPIMUSPUOLTEN YHTEISET JULISTUKSET YHTEINEN JULISTUS EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN SAMANAIKAISESTA LAAJENTUMISESTA SOPIMUSPUOLTEN YHTEISET JULISTUKSET YHTEINEN JULISTUS EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN SAMANAIKAISESTA LAAJENTUMISESTA Sopimuspuolet korostavat olevan tärkeää, että nykyiset sopimuspuolet ja uudet

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1994D0360 FI 31.01.1996 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. "B KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 20 päivänä toukokuuta 1994, tiettyjen kolmansista

Lisätiedot

SOPIMUS BULGARIAN TASAVALLAN JA ROMANIAN OSALLISTUMISESTA EUROOPAN TALOUSALUEESEEN

SOPIMUS BULGARIAN TASAVALLAN JA ROMANIAN OSALLISTUMISESTA EUROOPAN TALOUSALUEESEEN SOPIMUS BULGARIAN TASAVALLAN JA ROMANIAN OSALLISTUMISESTA EUROOPAN TALOUSALUEESEEN EEE/BG/RO/fi 1 EUROOPAN YHTEISÖ, BELGIAN KUNINGASKUNTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA,

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.1.2016 COM(2016) 18 final ANNEX 3 PART 1/4 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden

Lisätiedot

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Finnisch (Normativer Teil) 1 von 23

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Finnisch (Normativer Teil) 1 von 23 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Finnisch (Normativer Teil) 1 von 23 SOPIMUS TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014 101/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 1018/2014) Valtioneuvoston asetus Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan

Lisätiedot

NYKYISTEN SOPIMUSPUOLTEN JA UUSIEN SOPIMUSPUOLTEN YHTEISET JULISTUKSET JA LAUSUMAT

NYKYISTEN SOPIMUSPUOLTEN JA UUSIEN SOPIMUSPUOLTEN YHTEISET JULISTUKSET JA LAUSUMAT NYKYISTEN SOPIMUSPUOLTEN JA UUSIEN SOPIMUSPUOLTEN YHTEISET JULISTUKSET JA LAUSUMAT AF/EEE/BG/RO/DC/fi 1 YHTEINEN JULISTUS BULGARIAN TASAVALLAN JA ROMANIAN EUROOPAN TALOUSALUEESEEN OSALLISTUMISTA KOSKEVAN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot