III JAKSO ELÄIN- JA KASVIRASVAT JA -ÖLJYT SEKÄ NIIDEN PILKKOUTUMISTUOTTEET; VALMISTETUT RAVINTORASVAT; ELÄIN- JA KASVIVAHAT 15 RYHMÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "III JAKSO ELÄIN- JA KASVIRASVAT JA -ÖLJYT SEKÄ NIIDEN PILKKOUTUMISTUOTTEET; VALMISTETUT RAVINTORASVAT; ELÄIN- JA KASVIVAHAT 15 RYHMÄ"

Transkriptio

1 5 III JAKSO ELÄIN- JA KASVIRASVAT JA -ÖLJYT SEKÄ NIIDEN PILKKOUTUMISTUOTTEET; VALMISTETUT RAVINTORASVAT; ELÄIN- JA KASVIVAHAT 5 RYHMÄ ELÄIN- JA KASVIRASVAT JA -ÖLJYT SEKÄ NIIDEN PILKKOUTUMISTUOTTEET; VALMISTETUT RAVINTORASVAT; ELÄIN- JA KASVIVAHAT Huomautuksia. Tähän ryhmään eivät kuulu: a) nimikkeen 0209 sianihra, sianrasva ja siipikarjanrasva; b) kaakaovoi, -rasva ja -öljy (nimike 804); c) elintarvikevalmisteet, joissa on enemmän kuin 5 painoprosenttia nimikkeen 0405 tuotteita (tavallisesti 2 ryhmä); d) eläinrasvan sulatusjätteet (nimike 230) ja nimikkeiden jätetuotteet; e) rasvahapot, valmistetut vahat, lääkkeet, maalit, lakat, saippua, hajuste-, kosmeettiset tai toalettivalmisteet, sulfonoidut öljyt ja muut VI jakson tuotteet; f) öljystä valmistettu faktis (nimike 4002). 2. Nimikkeeseen 509 eivät kuulu oliiveista liuottimien avulla saadut öljyt (nimike 50). 3. Nimikkeeseen 58 eivät kuulu rasvat ja öljyt eivätkä niiden jakeet, jotka on ainoastaan denaturoitu, vaan ne luokitellaan vastaaville denaturoimattomille rasvoille ja öljyille sekä niiden jakeille tarkoitettuihin nimikkeisiin. 4. Neutralointimassat (soap-stocks), öljyjen pohjasakat sekä steariini- ja glyserolipiki ja villarasvajäte kuuluvat nimikkeeseen 522. Alanimikehuomautus. Alanimikkeissä 54 ja 54 9 tarkoitetaan ilmaisulla "niukasti erukahappoa sisältävä rapsi- ja rypsiöljy" rasvaöljyä, jonka erukahappopitoisuus on alle 2 painoprosenttia. Lisähuomautuksia. Alanimikkeissä 507 0, 508 0, , 5 0, 52, 52 2, 53, 53 2, 54, 54 9, 55, 55 2, 55 50, , , , ja : a) rasvaisia puristamalla valmistettuja juoksevia tai jähmeitä kasviöljyjä pidetään "raakoina" öljyinä, ellei niitä ole valmistettu enempää kuin: - dekantoitu tavanomaisen pituinen aika; - sentrifugoitu tai suodatettu, jos öljyjen erottamiseen niiden kiinteistä aineosista on käytetty ainoastaan mekaanista voimaa, kuten paino-, puristus- tai keskipakovoimaa, mutta suodattaessa ei kuitenkaan absorboivia apuaineita tai muuta fysikaalista tai kemiallista valmistustapaa; b) rasvaisia uuttamalla valmistettuja juoksevia tai jähmeitä kasviöljyjä pidetään "raakoina" öljyinä, jos niitä ei voida erottaa värin, hajun tai maun eikä tunnettujen erityisten analyyttisten ominaisuuksien perusteella puristamalla valmistetuista kasviöljyistä ja -rasvoista; c) ilmaisulla "raa'at öljyt" tarkoitetaan myös soijapapuöljyä, josta lima on poistettu, ja puuvillansiemenöljyä, josta gossypoli on poistettu. Päivitetty TKK II: 5 -

2 5 2. A. Nimikkeisiin 509 ja 50 kuuluvat ainoastaan öljyt, jotka on saatu yksinomaan oliiveja käsittelemällä ja joilla on rasvahappo- ja sterolipitoisuuden osalta asetuksen (ETY) N:o 2568/9 ( ) liitteessä I tarkoitetut ominaisuudet. Nämä ominaisuudet voidaan määrittää kyseisen asetuksen liitteissä V ja X esitettyjä menetelmiä käyttäen. Nimikkeisiin 509 ja 50 eivät kuulu kemiallisesti muunnetut oliiviöljyt (erityisesti uudelleenesteröidyt oliiviöljyt) eivätkä oliiviöljyjen seokset muunkaltaisten öljyjen kanssa. Uudelleenesteröity oliiviöljy todetaan asetuksen (ETY) N:o 2568/9 liitteessä VII esitetyllä menetelmällä. B. Alanimikkeeseen kuuluvat vain jäljempänä, 2 ja 3 kohdassa määritellyt oliiviöljyt, jotka on valmistettu vain mekaanisilla tai muilla fysikaalisilla valmistusmenetelmillä sellaisissa oloissa, jotka eivät johda öljyn laadun heikkenemiseen, ja joita ei ole käsitelty millään muulla tavoin kuin pesemällä, dekantoimalla, linkoamalla ja suodattamalla. Oliiviöljyt, jotka on valmistettu liuottimilla uuttamalla, käyttämällä kemiallisesti tai biokemiallisesti vaikuttavaa reagenssia, tai uudelleen esteröimällä, sekä näiden öljyjen ja muiden öljyjen keskinäiset seokset eivät kuulu tähän alanimikkeeseen.. Alanimikkeessä ilmaisulla oliiviöljylamppuöljy (lampante olive oil) tarkoitetaan oliiviöljyä, jolla on asetuksen (ETY) N:o 2568/9 liitteessä I esitetyn 3 luokan oliiviöljyjen ominaisuudet. 2. Alanimikkeessä ilmaisulla ekstra-neitsytoliiviöljy tarkoitetaan oliiviöljyä, jolla on asetuksen (ETY) N:o 2568/9 liitteessä I esitetyn luokan oliiviöljyjen ominaisuudet. 3. Alanimikkeeseen kuuluvat muut neitsytoliiviöljyt, joilla on asetuksen (ETY) N:o 2568/9 liitteessä I esitetyn 2 luokan oliiviöljyjen ominaisuudet. C. Alanimikkeeseen kuuluu oliiviöljy, joka on valmistettu käsittelemällä alanimikkeeseen , ja/tai kuuluvia oliiviöljyjä, myös jos siihen on sekoitettu neitsytoliiviöljyä, ja jolla on asetuksen (ETY) N:o 2568/9 liitteessä I esitettyjen 4 ja 5 luokkien oliiviöljyjen ominaisuudet. D. Alanimikkeessä ilmaisulla raa at öljyt tarkoitetaan öljyjä, joilla on asetuksen (ETY) N:o 2568/9 liitteessä I esitetyn 6 luokan oliiviöljyjen ominaisuudet. E. Alanimikkeeseen kuuluvat öljyt, jotka on valmistettu käsittelemällä alanimikkeeseen kuuluvia öljyjä, myös jos niihin on sekoitettu neitsytoliiviöljyä, sekä öljyt, joilla ei ole tämän lisähuomautuksen B, C ja D kohdassa tarkoitettuja ominaisuuksia. Tämän alanimikkeen öljyillä on oltava asetuksen (ETY) N:o 2568/9 liitteessä I esitettyjen 7 ja 8 luokkien oliiviöljyjen ominaisuudet. 3. Alanimikkeisiin ja eivät kuulu: a) rasvapitoisten aineiden käsittelyssä syntyvät jätteet, joissa olevan öljyn jodiluku komission asetuksen (ETY) N:o 2568/9 liitteessä XVI määrätyn menetelmän mukaisesti määritettynä on pienempi kuin 70 tai suurempi kuin 00; b) rasvapitoisten aineiden käsittelyssä syntyvät jätteet, joissa olevan öljyn jodiluku on 70 00, mutta jossa komission asetuksen (ETY) N:o 2568/9 liitteen V mukaisesti määritetyn sellaisen piikin pinta-ala, jonka retentiotilavuus on sama kuin beetasitosterolilla ( 2 ), on pienempi kuin 93,0 prosenttia stereolipiikkien kokonaispintaalasta.. 4. Edellä mainittujen tuotteiden ominaisuuksien määrittämiseen käytettävät analyyttiset menetelmät säädetään komission asetuksen (ETY) N:o 2568/9 liitteissä. Tässä tarkoituksessa on syytä ottaa huomioon myös kyseisen asetuksen liitteen I alaviitteet. Komission asetus (ETY) N:o 2568/9, annettu päivänä heinäkuuta 99, oliiviöljyn ja uutetun oliiviöljyn ominaisuuksista sekä niiden määritysmenetelmistä (EYVL L 248, , s. 2 Delta-5,23-stigmastadienoli + klerosteroli + beetasitosteroli + sitostanoli + delta-5-avenasteroli + delta-5,24-stigmastadienoli. 5-2 Päivitetty TKK II:

3 Sianrasva, myös sianihra (laardi) ja siipikarjanrasva, muut kuin nimikkeeseen 0209 tai 503 kuuluvat (TN70): sianihra (laardi): muuhun teolliseen käyttöön kuin elintarvikkeiden 0 (EU00) muut 7,2 eur/00 kg muu sianrasva: muuhun teolliseen käyttöön kuin elintarvikkeiden 0 (EU00) muut 7,2 eur/00 kg muut, Nautaeläinten, lampaan tai vuohen rasva, muut kuin nimikkeeseen 503 kuuluvat (TN70): taliöljy: muuhun teolliseen käyttöön kuin elintarvikkeiden 0 (EU00) muut 3, muut: muuhun teolliseen käyttöön kuin elintarvikkeiden 0 (EU00) muut 3, Laardisteariini, laardiöljy, oleosteariini, oleomargariini ja taliöljy, emulgoimattomat, sekoittamattomat tai muutoin valmistamattomat (TN70): laardisteariini ja oleosteariini: teolliseen käyttöön tarkoitetut 0 (EU00) muut 5, taliöljy, muuhun teolliseen käyttöön kuin elintarvikkeiden 0 (EU00) muut 6, Kala- ja merinisäkäsrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat (TN70): kalanmaksaöljyt ja niiden jakeet (TN084): A-vitamiinipitoisuus enintään ky/g 3,8, muut: pallasta muuta 0, kalarasvat ja -öljyt (muut kuin kalanmaksaöljyt) sekä niiden jakeet (TN084): jähmeät jakeet: tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino 0,9, 5 enintään kg muut 0,9, muut 0, merinisäkäsrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet: jähmeät jakeet: valasta ja kaskelottia 0,9, muut: tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään kg 0,9, muut 0,9, muut 0, Villarasva ja siitä saadut rasva-aineet (myös lanoliini) (TN70): villarasva, raaka 3,2 Päivitetty TKK II: 5-3

4 muut Muut eläinrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat (TN70) 0, Soijaöljy ja sen jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat (TN084) (TN70): raaka öljy, myös sellainen, josta kasvilima on poistettu: muuhun tekniseen tai teolliseen käyttöön kuin elintarvikkeiden 3,2 (EU00); muu 6,4; muut: muuhun tekniseen tai teolliseen käyttöön kuin elintarvikkeiden 5, (EU00); muut 9,6; Maapähkinäöljy ja sen jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat (TN70): raaka öljy: muuhun tekniseen tai teolliseen käyttöön kuin elintarvikkeiden 0 (EU00); muu 6,4; muut: muuhun tekniseen tai teolliseen käyttöön kuin elintarvikkeiden 5, (EU00); muut 9,6; Oliiviöljy ja sen jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat (TN70): neitsytöljy: oliiviöljylamppuöljy (lampante olive oil) 22,6 eur/00 kg; ekstra-neitsytoliiviöljy: enintään 5 litraa vetävissä astioissa 24,5 eur/00 kg; muut 24,5 eur/00 kg; muut: enintään 5 litraa vetävissä astioissa 24,5 eur/00 kg; muut 24,5 eur/00 kg; muut: 5-4 Päivitetty TKK II:

5 enintään 5 litraa vetävissä astioissa 34,6 eur/00 kg; muu 34,6 eur/00 kg; Muut yksinomaan oliiveista saadut öljyt ja niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat, myös näiden öljyjen tai jakeiden ja nimikkeen 509 öljyjen tai jakeiden sekoitukset (TN70): raa'at öljyt 0,2 eur/00 kg; muut 60,3 eur/00 kg; Palmuöljy ja sen jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat (TN70): raaka öljy: muuhun tekniseen tai teolliseen käyttöön kuin elintarvikkeiden 0 (EU00); muu 3,8; muut: jähmeät jakeet: tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään kg muut: seuraavien tuotteiden : - alanimikkeen teolliset monokarboksyylirasvahapot, - nimikkeen 295 tai 296 rasvahappojen metyyliesterit, - alanimikkeiden , ja rasva-alkoholit, kosmeettisten aineiden, pesutuotteiden - alanimikkeen rasva-alkoholit, puhtaat tai sekoitetut, kosmeettisten aineiden, pesutuotteiden - alanimikkeen steariinihappo, - nimikkeen 340 tavarat, tai - nimikkeen 295 erittäin puhtaat rasvahapot 2,8; 0,9; S:0 (EU00) (TM86) muu 0,9; muut: muuhun tekniseen tai teolliseen käyttöön kuin elintarvikkeiden :, 5, 5, 5 Päivitetty TKK II: 5-5

6 seuraavien tuotteiden : - alanimikkeen teolliset monokarboksyylirasvahapot, - nimikkeen 295 tai 296 rasvahappojen metyyliesterit, - alanimikkeiden , ja rasva-alkoholit, kosmeettisten aineiden, pesutuotteiden - alanimikkeen rasva-alkoholit, puhtaat tai sekoitetut, kosmeettisten aineiden, pesutuotteiden - alanimikkeen steariinihappo, - nimikkeen 340 tavarat, tai - nimikkeen 295 erittäin puhtaat rasvahapot 5, (EU00); S:0 (EU00) (TM86) muut 5, (EU00); muut 9,0; Auringonkukka-, saflori- ja puuvillansiemenöljy sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat (TN70): auringonkukka- ja safloriöljy sekä niiden jakeet: raa'at öljyt: muuhun tekniseen tai teolliseen käyttöön kuin elintarvikkeiden 3,2 (EU00); muut: auringonkukkaöljy 6,4; safloriöljy 6,4; muut: muuhun tekniseen tai teolliseen käyttöön kuin elintarvikkeiden : puhdistettu safloriöljy (CAS RN ), joka on tarkoitettu seuraavien tuotteiden valmistukseen: - nimikkeen 3823 konjugoitu linolihappo tai - nimikkeen 296 linolihapon etyyli- tai metyyliesterit 5, (EU00); S:0 (EU00) (TM86); muut 5, (EU00); muut: auringonkukkaöljy 9,6; safloriöljy 9,6; puuvillansiemenöljy ja sen jakeet: raaka öljy, myös sellainen, josta gossypoli on poistettu:, Päivitetty TKK II:

7 muuhun tekniseen tai teolliseen käyttöön kuin elintarvikkeiden 3,2 (EU00); muu 6,4; muut: muuhun tekniseen tai teolliseen käyttöön kuin elintarvikkeiden 5, (EU00); muut 9,6; Kookos- (kopra-), palmunydin- ja babassuöljy sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat (TN70): kookosöljy (kopraöljy) ja sen jakeet: raaka öljy: muuhun tekniseen tai teolliseen käyttöön kuin elintarvikkeiden : seuraavien tuotteiden : - alanimikkeen teolliset monokarboksyylirasvahapot, - nimikkeen 295 tai 296 rasvahappojen metyyliesterit, - alanimikkeiden , ja rasva-alkoholit, kosmeettisten aineiden, pesutuotteiden - alanimikkeen rasva-alkoholit, puhtaat tai sekoitetut, kosmeettisten aineiden, pesutuotteiden - alanimikkeen steariinihappo, - nimikkeen 340 tavarat, tai - nimikkeen 295 erittäin puhtaat rasvahapot 2,5 (EU00); S:0 (EU00) (TM86) muu 2,5 (EU00); muu: tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään kg 2,8; muu 6,4; muut: jähmeät jakeet: tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään kg 2,8; muut 0,9; muut: muuhun tekniseen tai teolliseen käyttöön kuin elintarvikkeiden : Päivitetty TKK II: 5-7

8 seuraavien tuotteiden : - alanimikkeen teolliset monokarboksyylirasvahapot, - nimikkeen 295 tai 296 rasvahappojen metyyliesterit, - alanimikkeiden , ja rasva-alkoholit, kosmeettisten aineiden, pesutuotteiden - alanimikkeen rasva-alkoholit, puhtaat tai sekoitetut, kosmeettisten aineiden, pesutuotteiden - alanimikkeen steariinihappo, - nimikkeen 340 tavarat, tai - nimikkeen 295 erittäin puhtaat rasvahapot 5, (EU00); S:0 (EU00) (TM86) muu 5, (EU00); muut: tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään kg 2,8; muut 9,6; palmunydin- ja babassuöljy sekä niiden jakeet: raa'at öljyt: muuhun tekniseen tai teolliseen käyttöön kuin elintarvikkeiden : palmunydinöljy seuraavien tuotteiden valmistukseen tarkoitetut: - alanimikkeen teolliset monokarboksyylirasvahapot, - nimikkeen 295 tai 296 rasvahappojen metyyliesterit, - alanimikkeiden , ja rasva-alkoholit, kosmeettisten aineiden, pesutuotteiden - alanimikkeen rasva-alkoholit, puhtaat tai sekoitetut, kosmeettisten aineiden, pesutuotteiden - alanimikkeen steariinihappo, - nimikkeen 340 tavarat, tai - nimikkeen 295 erittäin puhtaat rasvahapot 3,2 (EU00); S:0 (EU00) (TM86) muut 3,2 (EU00); muut: tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään kg 2,8; muut 6,4; muut: jähmeät jakeet: tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään kg 2,8; 5-8 Päivitetty TKK II:

9 muut 0,9; muut: muuhun tekniseen tai teolliseen käyttöön kuin elintarvikkeiden : palmunydinöljy seuraavien tuotteiden valmistukseen tarkoitetut: - alanimikkeen teolliset monokarboksyylirasvahapot, - nimikkeen 295 tai 296 rasvahappojen metyyliesterit, - alanimikkeiden , ja rasva-alkoholit, kosmeettisten aineiden, pesutuotteiden - alanimikkeen rasva-alkoholit, puhtaat tai sekoitetut, kosmeettisten aineiden, pesutuotteiden - alanimikkeen steariinihappo, - nimikkeen 340 tavarat, tai - nimikkeen 295 erittäin puhtaat rasvahapot 5, (EU00); S:0 (EU00) (TM86) muut 5, (EU00); muut: tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään kg 2,8; muut 9,6; Rapsi-, rypsi- ja sinappiöljy sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat (TN70): niukasti erukahappoa sisältävä rapsi- ja rypsiöljy sekä niiden jakeet: raa'at öljyt: muuhun tekniseen tai teolliseen käyttöön kuin elintarvikkeiden 3,2 (EU00); muut 6,4; muut: muuhun tekniseen tai teolliseen käyttöön kuin elintarvikkeiden 5, (EU00); muut 9,6; muut: raa'at öljyt: muuhun tekniseen tai teolliseen käyttöön kuin elintarvikkeiden 3,2 (EU00); muut 6,4; muut: Päivitetty TKK II: 5-9

10 muuhun tekniseen tai teolliseen käyttöön kuin elintarvikkeiden 5, (EU00); muut 9,6; Muut kasvirasvat ja rasvaiset kasviöljyt (myös jojobaöljy) sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat (TN70): pellavaöljy ja sen jakeet: raaka öljy 3,2; muut: muuhun tekniseen tai teolliseen käyttöön kuin elintarvikkeiden 5, (EU00); muut 9,6; maissiöljy ja sen jakeet: raaka öljy: muuhun tekniseen tai teolliseen käyttöön kuin elintarvikkeiden 3,2 (EU00); muu 6,4; muut: muuhun tekniseen tai teolliseen käyttöön kuin elintarvikkeiden 5, (EU00); muut 9,6; risiiniöljy ja sen jakeet: synteettisten tekstiilikuitujen tai muovien valmistukseen käytettävän amino-undekaanihapon valmistukseen tarkoitetut muut 5,; seesamiöljy ja sen jakeet: raaka öljy: muuhun tekniseen tai teolliseen käyttöön kuin elintarvikkeiden 0 (EU00) 3,2 (EU00); muu 6,4; muut: muuhun tekniseen tai teolliseen käyttöön kuin elintarvikkeiden 5, (EU00); muut 9,6; muut: kiinanpuuöljy (tung-öljy); jojoba- ja oiticicaöljy; myrttivaha ja japaninvaha; niiden jakeet 0; 5-0 Päivitetty TKK II:

11 tupakansiemenöljy ja sen jakeet: raaka öljy: muuhun tekniseen tai teolliseen käyttöön kuin elintarvikkeiden 0 (EU00); muut 6,4; muut: muuhun tekniseen tai teolliseen käyttöön kuin elintarvikkeiden 0 (EU00); muut 9,6; muut öljyt ja niiden jakeet: raa'at öljyt: muuhun tekniseen tai teolliseen käyttöön kuin elintarvikkeiden muut: jähmeät, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään kg 3,2 (EU00); 2,8; jähmeät, muut; juoksevat 6,4; muut: muuhun tekniseen tai teolliseen käyttöön kuin elintarvikkeiden muut: jähmeät, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään kg 5, (EU00); 2,8; jähmeät, muut; juoksevat: hasselpähkinäöljy 9,6; kasviöljy, puhdistettu, jossa on vähintään 35 mutta enintään 50 painoprosenttia arakidonihappoa tai vähintään 35 mutta enintään 50 painoprosenttia dokosaheksaeenihappoa 9,6; S:0 (TM86); muut 9,6; Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, osittain tai kokonaan hydratut, vaihtoesteröidyt, uudelleen esteröidyt tai elaidinoidut, myös puhdistetut, mutta ei enempää valmistetut (TN70): eläinrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet: tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään kg: kaloista ja merinisäkkäistä saadut 2,8; muut 2,8; muut:, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 Päivitetty TKK II: 5 -

12 kaloista ja merinisäkkäistä saadut 0,9; muut 0,9; kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet: hydrattu risiiniöljy (opaalivaha) 3,4; muut: tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään kg muut: rapsi-, rypsi-, pellava-, auringonkukka-, illipe-, karite-, makore-, touloucouna- tai babassuöljy, muuhun tekniseen tai teolliseen käyttöön kuin elintarvikkeiden muut: maapähkinä-, puuvillansiemen-, soija- ja auringonkukkaöljy; muut öljyt, joissa on vapaita rasvahappoja vähemmän kuin 50 painoprosenttia ja lukuun ottamatta palmunydin-, illipe-, kookos-, rapsi-, rypsi- tai kopaivaöljyä: jojobaöljy, joka on hydrattu ja vaihtoesteröity mutta jota ei ole enempää kemiallisesti muunnettu eikä teksturoitu 2,8; 5, (EU00); 9,6; S:0 (TM86); muut 9,6; muut: sekoitukset, jotka sisältävät enemmän kuin 20 painoprosenttia rasvahappomonoalkyyliestereitä ja/tai parafiinisia kaasuöljyjä, jotka on valmistettu synteesillä ja/tai vetykäsittelyllä ja jotka ovat muuta kuin fossiilista alkuperää: Kanadasta lähetetyt 0,9; muut 0,9; sekoitukset, jotka sisältävät enintään 20 painoprosenttia rasvahappomonoalkyyliestereitä ja/tai parafiinisia kaasuöljyjä, jotka on valmistettu synteesillä ja/tai vetykäsittelyllä ja jotka ovat muuta kuin fossiilista alkuperää 0,9; muut 0,9;, 5, 5, 2, 2, Margariini; syötävät seokset ja valmisteet, jotka on valmistettu eläin- tai kasvirasvoista tai -öljyistä tai tämän ryhmän eri rasvojen ja öljyjen jakeista, muut kuin nimikkeen 56 syötävät rasvat ja öljyt sekä niiden jakeet (TN70): margariini, ei kuitenkaan nestemäinen margariini: jossa on enemmän kuin 0 painoprosenttia, mutta enintään 5 painoprosenttia maitorasvaa 8,3 +28,4 eur/00 kg; 5-2 Päivitetty TKK II:

13 muu: jossa on enintään 0 painoprosenttia maitorasvaa 6,0; muu 6,0; muut: joissa on enemmän kuin 0 painoprosenttia, mutta enintään 5 painoprosenttia maitorasvaa 8,3 +28,4 eur/00 kg; muut: rasvaisten kasviöljyjen seokset, juoksevat 9,6; muotinirrotusvalmisteina käytettävät syötävät seokset ja valmisteet muut: kasviöljy, puhdistettu, jossa on vähintään 25 mutta enintään 50 painoprosenttia arakidonihappoa tai vähintään 2 mutta enintään 65 painoprosenttia dokosaheksaeenihappoa ja joka on vakioitu runsaasti öljyhappoa sisältävällä auringonkukkaöljyllä (HOSO) 2,9; 6,0; S:0 (TM86); muut 6,0; Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, keitetyt, hapetetut, dehydratoidut, rikitetyt, puhalletut, tyhjössä tai inertissä kaasussa kuumentamalla polymeroidut tai muutoin kemiallisesti muunnetut, muut kuin nimikkeen 56 eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet; muualle kuulumattomat syötäväksi kelpaamattomat seokset ja valmisteet, jotka on valmistettu eläin- tai kasvirasvoista tai -öljyistä tai tämän ryhmän eri rasvojen ja öljyjen jakeista (TN70): linoksiini 7, rasvaisten kasviöljyjen seokset, nestemäiset, muuhun tekniseen tai teolliseen käyttöön kuin elintarvikkeiden : raa'at 3,2 (EU00) muut 5, (EU00) muut: eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, keitetyt, hapetetut, dehydratoidut, rikitetyt, puhalletut, tyhjössä tai inertissä kaasussa kuumentamalla polymeroidut tai muutoin kemiallisesti muunnetut, muut kuin nimikkeen 56 eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet: sekoitukset, jotka sisältävät enemmän kuin 20 painoprosenttia rasvahappomonoalkyyliestereitä ja/tai parafiinisia kaasuöljyjä, jotka on valmistettu synteesillä ja/tai vetykäsittelyllä ja jotka ovat muuta kuin fossiilista alkuperää: Kanadasta lähetetyt 7,7, 2, muut 7,7, 2, 5 Päivitetty TKK II: 5-3

14 sekoitukset, jotka sisältävät enintään 20 painoprosenttia rasvahappomonoalkyyliestereitä ja/tai parafiinisia kaasuöljyjä, jotka on valmistettu synteesillä ja/tai vetykäsittelyllä ja jotka ovat muuta kuin fossiilista alkuperää 7,7, 2, muut 7,7, muut: syötäväksi kelpaamattomat seokset ja valmisteet, jotka on valmistettu eläinrasvoista ja -öljyistä tai eläin- ja kasvirasvoista tai -öljyistä tai niiden jakeista: sekoitukset, jotka sisältävät rasvahappomonoalkyyliestereitä ja/tai parafiinisia kaasuöljyjä, jotka on valmistettu synteesillä ja/tai vetykäsittelyllä ja jotka ovat muuta kuin fossiilista alkuperää 2,0, 2, muut 2,0, muut: sekoitukset, jotka sisältävät enemmän kuin 20 painoprosenttia rasvahappomonoalkyyliestereitä ja/tai parafiinisia kaasuöljyjä, jotka on valmistettu synteesillä ja/tai vetykäsittelyllä ja jotka ovat muuta kuin fossiilista alkuperää: Kanadasta lähetetyt 7,7, 2, muut 7,7, 2, sekoitukset, jotka sisältävät enintään 20 painoprosenttia rasvahappomonoalkyyliestereitä ja/tai parafiinisia kaasuöljyjä, jotka on valmistettu synteesillä ja/tai vetykäsittelyllä ja jotka ovat muuta kuin fossiilista alkuperää 7,7, 2, muut 7,7, Raaka glyseroli; glyserolivesi ja -lipeä (TN70) Kasvivahat (ei kuitenkaan triglyseridit), mehiläisvaha ja muut hyönteisvahat sekä spermaseetti, myös puhdistetut tai värjätyt (TN70): kasvivahat 0, muut: spermaseetti, myös puhdistettu tai värjätty 0, mehiläisvaha ja muut hyönteisvahat, myös puhdistetut tai värjätyt: raa'at muut 2, Degras; rasva-aineiden tai eläin- ja kasvivahojen käsittelyssä syntyneet jätteet (TN70): degras 3, rasva-aineiden tai eläin- ja kasvivahojen käsittelyssä syntyneet jätteet: joissa on oliiviöljyn ominaisuudet omaavaa öljyä: neutralointimassa (soap-stock) 29,9 eur/00 kg muut 47,8 eur/00 kg muut: öljyjen pohjasakat; neutralointimassa (soap-stock) 3, muut Päivitetty TKK II:

III JAKSO ELÄIN- JA KASVIRASVAT JA -ÖLJYT SEKÄ NIIDEN PILKKOUTUMISTUOTTEET; VALMISTETUT RAVINTORASVAT; ELÄIN- JA KASVIVAHAT 15 RYHMÄ

III JAKSO ELÄIN- JA KASVIRASVAT JA -ÖLJYT SEKÄ NIIDEN PILKKOUTUMISTUOTTEET; VALMISTETUT RAVINTORASVAT; ELÄIN- JA KASVIVAHAT 15 RYHMÄ 28.10.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 294/125 III JAKSO ELÄIN- JA KASVIRASVAT JA -ÖLJYT SEKÄ NIIDEN PILKKOUTUMISTUOTTEET; VALMISTETUT RAVINTORASVAT; ELÄIN- JA KASVIVAHAT 15 RYHMÄ ELÄIN- JA

Lisätiedot

III JAKSO ELÄIN- JA KASVIRASVAT JA -ÖLJYT SEKÄ NIIDEN PILKKOUTUMISTUOTTEET; VALMISTETUT RAVINTORASVAT; ELÄIN- JA KASVIVAHAT 15 RYHMÄ

III JAKSO ELÄIN- JA KASVIRASVAT JA -ÖLJYT SEKÄ NIIDEN PILKKOUTUMISTUOTTEET; VALMISTETUT RAVINTORASVAT; ELÄIN- JA KASVIVAHAT 15 RYHMÄ 5 III JAKSO ELÄIN- JA KASVIRASVAT JA -ÖLJYT SEKÄ NIIDEN PILKKOUTUMISTUOTTEET; VALMISTETUT RAVINTORASVAT; ELÄIN- JA KASVIVAHAT 5 RYHMÄ ELÄIN- JA KASVIRASVAT JA -ÖLJYT SEKÄ NIIDEN PILKKOUTUMISTUOTTEET; VALMISTETUT

Lisätiedot

III JAKSO ELÄIN- JA KASVIRASVAT JA -ÖLJYT SEKÄ NIIDEN PILKKOUTUMISTUOTTEET; VALMISTETUT RAVINTORASVAT; ELÄIN- JA KASVIVAHAT 15 RYHMÄ

III JAKSO ELÄIN- JA KASVIRASVAT JA -ÖLJYT SEKÄ NIIDEN PILKKOUTUMISTUOTTEET; VALMISTETUT RAVINTORASVAT; ELÄIN- JA KASVIVAHAT 15 RYHMÄ 5 III JAKSO ELÄIN- JA KASVIRASVAT JA -ÖLJYT SEKÄ NIIDEN PILKKOUTUMISTUOTTEET; VALMISTETUT RAVINTORASVAT; ELÄIN- JA KASVIVAHAT 5 RYHMÄ ELÄIN- JA KASVIRASVAT JA -ÖLJYT SEKÄ NIIDEN PILKKOUTUMISTUOTTEET; VALMISTETUT

Lisätiedot

III JAKSO ELÄIN- JA KASVIRASVAT JA -ÖLJYT SEKÄ NIIDEN PILKKOUTUMISTUOTTEET; VALMISTETUT RAVINTORASVAT; ELÄIN- JA KASVIVAHAT 15 RYHMÄ

III JAKSO ELÄIN- JA KASVIRASVAT JA -ÖLJYT SEKÄ NIIDEN PILKKOUTUMISTUOTTEET; VALMISTETUT RAVINTORASVAT; ELÄIN- JA KASVIVAHAT 15 RYHMÄ L 285/122 FI Euroopan unionin virallinen lehti 30.10.2015 III JAKSO ELÄIN- JA KASVIRASVAT JA -ÖLJYT SEKÄ NIIDEN PILKKOUTUMISTUOTTEET; VALMISTETUT RAVINTORASVAT; ELÄIN- JA KASVIVAHAT 15 RYHMÄ ELÄIN- JA

Lisätiedot

23 RYHMÄ ELINTARVIKETEOLLISUUDEN JÄTETUOTTEET JA JÄTTEET; VALMISTETTU REHU

23 RYHMÄ ELINTARVIKETEOLLISUUDEN JÄTETUOTTEET JA JÄTTEET; VALMISTETTU REHU 23 RYHMÄ ELINTARVIKETEOLLISUUDEN JÄTETUOTTEET JA JÄTTEET; VALMISTETTU REHU Huomautus. Nimikkeeseen 2309 kuuluvat muualle kuulumattomat tuotteet, jollaisia käytetään eläinten ruokintaan ja jotka on saatu

Lisätiedot

23 RYHMÄ ELINTARVIKETEOLLISUUDEN JÄTETUOTTEET JA JÄTTEET; VALMISTETTU REHU

23 RYHMÄ ELINTARVIKETEOLLISUUDEN JÄTETUOTTEET JA JÄTTEET; VALMISTETTU REHU 23 RYHMÄ ELINTARVIKETEOLLISUUDEN JÄTETUOTTEET JA JÄTTEET; VALMISTETTU REHU Huomautus. Nimikkeeseen 2309 kuuluvat muualle kuulumattomat tuotteet, jollaisia käytetään eläinten ruokintaan ja jotka on saatu

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti C 326/331 LIITTEET

Euroopan unionin virallinen lehti C 326/331 LIITTEET 26.10.2012 Euroopan unionin virallinen lehti C 326/331 LIITTEET 26.10.2012 Euroopan unionin virallinen lehti C 326/333 LIITE I LUETTELO, JOHON VIITATAAN EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHDYN SOPIMUKSEN

Lisätiedot

21 RYHMÄ ERINÄISET ELINTARVIKEVALMISTEET. b) paahdetut kahvinkorvikkeet, joissa on kahvia, sen määrästä riippumatta (nimike 0901);

21 RYHMÄ ERINÄISET ELINTARVIKEVALMISTEET. b) paahdetut kahvinkorvikkeet, joissa on kahvia, sen määrästä riippumatta (nimike 0901); 21 RYHMÄ ERINÄISET ELINTARVIKEVALMISTEET Huomautuksia 1. Tähän ryhmään eivät kuulu: a) nimikkeen 0712 kasvissekoitukset; b) paahdetut kahvinkorvikkeet, joissa on kahvia, sen määrästä riippumatta (nimike

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA N:o 1 JALOSTETTUJEN MAATALOUSTUOTTEIDEN KAUPASTA YHTEISÖN JA MONTENEGRON VÄLILLÄ

PÖYTÄKIRJA N:o 1 JALOSTETTUJEN MAATALOUSTUOTTEIDEN KAUPASTA YHTEISÖN JA MONTENEGRON VÄLILLÄ PÖYTÄKIRJA N:o 1 JALOSTETTUJEN MAATALOUSTUOTTEIDEN KAUPASTA YHTEISÖN JA MONTENEGRON VÄLILLÄ CE/MTN/P1/fi 1 1 ARTIKLA 1. Yhteisö ja Montenegro soveltavat liitteissä I ja II lueteltuja tulleja jalostettuihin

Lisätiedot

31 RYHMÄ LANNOITTEET

31 RYHMÄ LANNOITTEET 31 RYHMÄ LANNOITTEET Huomautuksia 1. Tähän ryhmään eivät kuulu: a) nimikkeen 0511 eläimenveri; b) erilliset kemiallisesti määritellyt yhdisteet (lukuun ottamatta niitä, jotka vastaavat 2 huomautuksen a

Lisätiedot

LIITE. Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen IV osaston liite I-A LIITE II (2 OSA)

LIITE. Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen IV osaston liite I-A LIITE II (2 OSA) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.5.2013 COM(2013) 290 final Liite II - 2/22 osa LIITE Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen IV osaston liite I-A LIITE II (2 OSA)

Lisätiedot

Corrigendum: Annule et remplace le document COM(2015) 183 final annexe 2 part 3/3 du 30.4.2015 Ne concerne que les versions ES, FI, SV, PL et SL.

Corrigendum: Annule et remplace le document COM(2015) 183 final annexe 2 part 3/3 du 30.4.2015 Ne concerne que les versions ES, FI, SV, PL et SL. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.6.2015 COM(2015) 183 final ANNEX 2 PART 3/3 Corrigendum: Annule et remplace le document COM(2015) 183 final annexe 2 part 3/3 du 30.4.2015 Ne concerne que les versions ES, FI,

Lisätiedot

21 RYHMÄ ERINÄISET ELINTARVIKEVALMISTEET. b) paahdetut kahvinkorvikkeet, joissa on kahvia, sen määrästä riippumatta (nimike 0901);

21 RYHMÄ ERINÄISET ELINTARVIKEVALMISTEET. b) paahdetut kahvinkorvikkeet, joissa on kahvia, sen määrästä riippumatta (nimike 0901); 21 RYHMÄ ERINÄISET ELINTARVIKEVALMISTEET Huomautuksia 1. Tähän ryhmään eivät kuulu: a) nimikkeen 0712 kasvissekoitukset; b) paahdetut kahvinkorvikkeet, joissa on kahvia, sen määrästä riippumatta (nimike

Lisätiedot

19 RYHMÄ VILJASTA, JAUHOISTA, TÄRKKELYKSESTÄ TAI MAIDOSTA VALMISTETUT TUOTTEET; LEIPOMATUOTTEET

19 RYHMÄ VILJASTA, JAUHOISTA, TÄRKKELYKSESTÄ TAI MAIDOSTA VALMISTETUT TUOTTEET; LEIPOMATUOTTEET 9 9 RYHMÄ VILJASTA, JAUHOISTA, TÄRKKELYKSESTÄ TAI MAIDOSTA VALMISTETUT TUOTTEET; LEIPOMATUOTTEET Huomautuksia. Tähän ryhmään eivät kuulu: a) elintarvikevalmisteet (lukuun ottamatta nimikkeen 902 täytettyjä

Lisätiedot

Pöytäkirja N:o 1. Yhteisön ja Bosnia ja Hertsegovinan välinen jalostettujen maataloustuotteiden kauppa

Pöytäkirja N:o 1. Yhteisön ja Bosnia ja Hertsegovinan välinen jalostettujen maataloustuotteiden kauppa Pöytäkirja N:o 1 Yhteisön ja Bosnia ja Hertsegovinan välinen jalostettujen maataloustuotteiden kauppa 1 artikla 1. Yhteisö ja Bosnia ja Hertsegovina soveltavat jalostettuihin maataloustuotteisiin liitteissä

Lisätiedot

19 RYHMÄ VILJASTA, JAUHOISTA, TÄRKKELYKSESTÄ TAI MAIDOSTA VALMISTETUT TUOTTEET; LEIPOMATUOTTEET

19 RYHMÄ VILJASTA, JAUHOISTA, TÄRKKELYKSESTÄ TAI MAIDOSTA VALMISTETUT TUOTTEET; LEIPOMATUOTTEET 9 9 RYHMÄ VILJASTA, JAUHOISTA, TÄRKKELYKSESTÄ TAI MAIDOSTA VALMISTETUT TUOTTEET; LEIPOMATUOTTEET Huomautuksia. Tähän ryhmään eivät kuulu: a) elintarvikevalmisteet (lukuun ottamatta nimikkeen 902 täytettyjä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA N:o 1 JALOSTETTUJEN MAATALOUSTUOTTEIDEN KAUPASTA YHTEISÖN JA MONTENEGRON VÄLILLÄ

PÖYTÄKIRJA N:o 1 JALOSTETTUJEN MAATALOUSTUOTTEIDEN KAUPASTA YHTEISÖN JA MONTENEGRON VÄLILLÄ 520 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Protokolle Finnisch (Normativer Teil) 1 von 429 PÖYTÄKIRJA N:o 1 JALOSTETTUJEN MAATALOUSTUOTTEIDEN KAUPASTA YHTEISÖN JA MONTENEGRON VÄLILLÄ CE/MTN/P1/fi 1 2

Lisätiedot

5551/17 HG/isk DGB B1. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 15. helmikuuta 2017 (OR. en) 5551/17. Toimielinten välinen asia: 2016/0316 (NLE)

5551/17 HG/isk DGB B1. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 15. helmikuuta 2017 (OR. en) 5551/17. Toimielinten välinen asia: 2016/0316 (NLE) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. helmikuuta 2017 (OR. en) 5551/17 Toimielinten välinen asia: 2016/0316 (NLE) AGRI 32 AGRILEG 17 COMER 10 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Euroopan unionin ja Chilen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA N:o 1 JALOSTETTUJEN MAATALOUSTUOTTEIDEN KAUPASTA YHTEISÖN JA MONTENEGRON VÄLILLÄ

PÖYTÄKIRJA N:o 1 JALOSTETTUJEN MAATALOUSTUOTTEIDEN KAUPASTA YHTEISÖN JA MONTENEGRON VÄLILLÄ 520 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Protokolle Finnisch (Normativer Teil) 1 von 429 PÖYTÄKIRJA N:o 1 JALOSTETTUJEN MAATALOUSTUOTTEIDEN KAUPASTA YHTEISÖN JA MONTENEGRON VÄLILLÄ CE/MTN/P1/fi 1 2

Lisätiedot

Esipuhe... 44. I Jakso Elävät eläimet ja eläintuotteet 2 Liha ja muut syötävät eläimenosat... 44. 5 Muualle kuulumattomat eläinperäiset tuotteet...

Esipuhe... 44. I Jakso Elävät eläimet ja eläintuotteet 2 Liha ja muut syötävät eläimenosat... 44. 5 Muualle kuulumattomat eläinperäiset tuotteet... C 356/42 Euroopan unionin virallinen lehti 29.12.2010 TEKNISET OHJEET, JOIHIN SISÄLTYY SUUNTAA-ANTAVA LUETTELO YHDISTETYN NIMIKKEISTÖN KOODEISTA, JOTKA VOIVAT KATTAA KIELLETTYJÄ HYLJETUOTTEITA Hyljetuotteiden

Lisätiedot

LUETTELO PÖYTÄKIRJOISTA. Pöytäkirja nro 2 jalostettujen maataloustuotteiden kaupasta Albanian ja yhteisön välillä

LUETTELO PÖYTÄKIRJOISTA. Pöytäkirja nro 2 jalostettujen maataloustuotteiden kaupasta Albanian ja yhteisön välillä 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Protokolle Finnisch (Normativer Teil) 1 von 373 LUETTELO PÖYTÄKIRJOISTA Pöytäkirja nro 1 rauta- ja terästuotteista Pöytäkirja nro 2 jalostettujen maataloustuotteiden

Lisätiedot

4 RYHMÄ MAITO JA MEIJERITUOTTEET; LINNUNMUNAT; LUONNONHUNAJA; MUUALLE KUULUMATTOMAT ELÄINPERÄISET SYÖTÄVÄT TUOTTEET

4 RYHMÄ MAITO JA MEIJERITUOTTEET; LINNUNMUNAT; LUONNONHUNAJA; MUUALLE KUULUMATTOMAT ELÄINPERÄISET SYÖTÄVÄT TUOTTEET 4 RYHMÄ MAITO JA MEIJERITUOTTEET; LINNUNMUNAT; LUONNONHUNAJA; MUUALLE KUULUMATTOMAT ELÄINPERÄISET SYÖTÄVÄT TUOTTEET Huomautuksia. Ilmaisulla "maito" tarkoitetaan sekä täysmaitoa että maitoa, josta rasva

Lisätiedot

Margariinin. ainesosat ja valmistus

Margariinin. ainesosat ja valmistus Margariinin ainesosat ja valmistus 1 Margariinin valmistuksesta Margariinin pääraaka-aineet ovat kasviöljy (esim. rypsiöljy, auringonkukkaöljy, pellavaöljy), luonnollisesti kova kasvirasva (esim. palmu

Lisätiedot

EuroREK-rasvanerottimen nimelliskoon valitsemisohjeet

EuroREK-rasvanerottimen nimelliskoon valitsemisohjeet www.wavin-labko.fi WAVIN-LABKO OY Labkotie 1 36240 KANGASALA Tel: +358 20 1285 210 Fax: +358 20 1285 280 E-mail: tanks@wavin-labko.fi 02/04 EuroREK-rasvanerottimen nimelliskoon valitsemisohjeet Sisällysluettelo

Lisätiedot

Rasvat ruoanvalmistuksessa. Rakenne

Rasvat ruoanvalmistuksessa. Rakenne Rasvat ruoanvalmistuksessa Rakenne Kaikissa ruoissa on rasvaa, myös rasvattomissa kuten kasviksissa, rasva on välttämätön solujen rakennusaine Rakenne: triglyseridejä, joissa rasvahappokoostumus vaihtelee

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 764/2014, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2014, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 764/2014, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2014, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön 16.7.2014 L 209/5 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 764/2014, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2014, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön EUROOPAN KOMISSIO, joka ottaa huomioon

Lisätiedot

12 RYHMÄ ÖLJYSIEMENET JA -HEDELMÄT; ERINÄISET SIEMENET JA HEDELMÄT; TEOLLISUUS- JA LÄÄKE- KASVIT; OLJET JA KASVIREHU

12 RYHMÄ ÖLJYSIEMENET JA -HEDELMÄT; ERINÄISET SIEMENET JA HEDELMÄT; TEOLLISUUS- JA LÄÄKE- KASVIT; OLJET JA KASVIREHU 12 RYHMÄ ÖLJYSIEMENET JA -HEDELMÄT; ERINÄISET SIEMENET JA HEDELMÄT; TEOLLISUUS- JA LÄÄKE- KASVIT; OLJET JA KASVIREHU Huomautuksia 1. Nimikkeeseen 1207 kuuluvat muun muassa palmunpähkinät ja -ytimet, puuvillansiemenet,

Lisätiedot

VIII JAKSO 41 RYHMÄ RAAKAVUODAT JA -NAHAT (MUUT KUIN TURKISNAHAT) SEKÄ MUOKATTU NAHKA

VIII JAKSO 41 RYHMÄ RAAKAVUODAT JA -NAHAT (MUUT KUIN TURKISNAHAT) SEKÄ MUOKATTU NAHKA VIII JAKSO RAAKAVUODAT JA -NAHAT, MUOKATTU NAHKA, TURKISNAHAT JA NIISTÄ VALMISTETUT TAVA- RAT; SATULA- JA VALJASTEOKSET; MATKATARVIKKEET, KÄSILAUKUT JA NIIDEN KALTAISET SÄILYTYSESINEET; SUOLESTA VALMISTETUT

Lisätiedot

LIITTEET JA PÖYTÄKIRJAT

LIITTEET JA PÖYTÄKIRJAT LIITTEET JA PÖYTÄKIRJAT LIITE 1 Luettelo 7 ja 12 artiklassa tarkoitetuista harmonoidun järjestelmän 25-97 ryhmään kuuluvista maataloustuotteista ja jalostetuista maataloustuotteista LIITE 2 Sopimuksen

Lisätiedot

10 RYHMÄ VILJA. Huomautuksia

10 RYHMÄ VILJA. Huomautuksia 0 RYHMÄ VILJA Huomautuksia. A) Tämän ryhmän nimikkeissä mainitut tuotteet luokitellaan näihin nimikkeisiin ainoastaan jyvinä, jotka voivat olla myös tähkissä korsineenkin. B) Tähän ryhmään eivät kuulu

Lisätiedot

PRODCOM-luettelo 2014 / A. Tuotteet

PRODCOM-luettelo 2014 / A. Tuotteet 1 / 32 ' Tilastokeskus PRODCOM-luettelo 2014 / A. Tuotteet Toimiala 10 Elintarvikkeiden valmistus Sarake 'Tuotannon tyyppi' kertoo, mitä tietoja nimikkeestä tiedustellaan: S = myyty tuotanto, T = myyty

Lisätiedot

Laki. makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Laki. makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain muuttamisesta Laki makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain (1127/2010)

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 5. syyskuuta 2008 (OR. en) 8066/08 Toimielinten välinen asia: 2008/0056 (ACC) COWEB 92

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 5. syyskuuta 2008 (OR. en) 8066/08 Toimielinten välinen asia: 2008/0056 (ACC) COWEB 92 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 5. syyskuuta 2008 (OR. en) 8066/08 Toimielinten välinen asia: 2008/0056 (ACC) COWEB 92 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja Albanian

Lisätiedot

EU:n ja Serbian välinen väliaikainen sopimus LIITE IV. Yhteisön myönnytykset Serbian kalastustuotteille,

EU:n ja Serbian välinen väliaikainen sopimus LIITE IV. Yhteisön myönnytykset Serbian kalastustuotteille, EU:n ja Serbian välinen väliaikainen sopimus LIITE IV Yhteisön myönnytykset Serbian kalastustuotteille, joita tarkoitetaan väliaikaisen sopimuksen 14 artiklassa Seuraavien Serbian alkuperätuotteiden tuonnissa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.11.213 COM(213) 779 final 213/385 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian väliseen vakautus-

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 14.3.2008 KOM(2008) 139 lopullinen 2008/0057 (AVC) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan vakautus-

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Neuvoston asetus

LIITTEET. asiakirjaan. Neuvoston asetus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2014 COM(2013) 943 final ANNEXES 1 to 5 LIITTEET asiakirjaan Neuvoston asetus elintarvikkeiden ja rehujen radioaktiivisen saastumisen sallituista enimmäistasoista ydinonnettomuuden

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D051832/02 LIITE 1 OSA 1/3.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D051832/02 LIITE 1 OSA 1/3. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11373/17 ADD 1 A 41 COMPE 549 ND 187 AAE Lähettäjä: Euroopan komissio aapunut: 17. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Käyttötariffin (TKK II) muutoksia

Käyttötariffin (TKK II) muutoksia Tullausyksikkö Päivi Mäkelä Yleiskirje 15.3.2016 Nro 22/2016 Käyttötariffin (TKK II) muutoksia Nimikemuutoksia Nimike Tavara Tariffin mukainen tulli; K; S Lisäpaljous Liite voimassa 1.2.2016 lukien: 1905

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.1.2016 COM(2016) 8 final ANNEX 5 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden välisen

Lisätiedot

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON ASETUS

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.11.2013 COM(2013) 775 final ANNEX 1 LIITE ehdotukseen NEUVOSTON ASETUS tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta

Lisätiedot

54 RYHMÄ TEKOKUITUFILAMENTIT; KAISTALEET JA NIIDEN KALTAISET TAVARAT TEKSTIILITEKOKUITU- AINEESTA

54 RYHMÄ TEKOKUITUFILAMENTIT; KAISTALEET JA NIIDEN KALTAISET TAVARAT TEKSTIILITEKOKUITU- AINEESTA 54 RYHMÄ TEKOKUITUFILAMENTIT; KAISTALEET JA NIIDEN KALTAISET TAVARAT TEKSTIILITEKOKUITU- AINEESTA Huomautuksia. Kaikkialla nimikkeistössä tarkoitetaan ilmaisulla "tekokuidut" katkokuituja ja filamentteja,

Lisätiedot

ETL / Margariiniyhdistys Helmikuu 2007 (1.3.2007) www.margariini.fi

ETL / Margariiniyhdistys Helmikuu 2007 (1.3.2007) www.margariini.fi 1(6) KASVIRASVALEVITE 70 % Keiju ton (sininen), 600 g Keiju Reilusti suolattu (punainen) Flora Normaalisuolainen (vihreä), 600 g Flora ton (sininen), 600 g Flora Reilusti suolattu (punainen), 600 g MARGARIINI

Lisätiedot

27 RYHMÄ KIVENNÄISPOLTTOAINEET, KIVENNÄISÖLJYT JA NIIDEN TISLAUSTUOTTEET; BITUMISET AINEET; KIVENNÄISVAHAT

27 RYHMÄ KIVENNÄISPOLTTOAINEET, KIVENNÄISÖLJYT JA NIIDEN TISLAUSTUOTTEET; BITUMISET AINEET; KIVENNÄISVAHAT 27 RYHMÄ KIVENNÄISPOLTTOAINEET, KIVENNÄISÖLJYT JA NIIDEN TISLAUSTUOTTEET; BITUMISET AINEET; KIVENNÄISVAHAT Huomautuksia 1. Tähän ryhmään eivät kuulu: a) erilliset kemiallisesti määritellyt orgaaniset yhdisteet,

Lisätiedot

Käyttötariffin (TKK II) muutoksia

Käyttötariffin (TKK II) muutoksia Tullausyksikkö Heidi Broms Yleiskirje 7.3.2013 Nro 29/2013 Käyttötariffin (TKK II) muutoksia Nimikemuutoksia Nimike Tavara Tariffin mukainen tulli; K; S Lisäpaljous Liite voimassa 1.3.2013 lukien: 0207

Lisätiedot

30 RYHMÄ FARMASEUTTISET TUOTTEET

30 RYHMÄ FARMASEUTTISET TUOTTEET 30 RYHMÄ FARMASEUTTISET TUOTTEET Huomautuksia 1. Tähän ryhmään eivät kuulu: a) ravintovalmisteet ja juomat (kuten dieettiset, diabeettiset tai "vahvistetut" ravintovalmisteet, lisäravinteet, vahvistavat

Lisätiedot

Biodieselin (RME) pientuotanto

Biodieselin (RME) pientuotanto Biokaasu ja biodiesel uusia mahdollisuuksia maatalouteen Laukaa, 15.11.2007 Biodieselin (RME) pientuotanto Pekka Äänismaa Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Bioenergiakeskus BDC 1 Pekka Äänismaa Biodieselin

Lisätiedot

KASVIÖLJYISTÄ MARGARIINEIHIN

KASVIÖLJYISTÄ MARGARIINEIHIN KASVIÖLJYISTÄ MARGARIINEIIN Margariini on suosituin ja käytetyin ravintorasva Suomessa. Jo kaksi kolmesta kansalaisesta levittää leivällensä margariinia ja käyttää sitä ruoanlaitossa ja leivonnassa. Myös

Lisätiedot

20 RYHMÄ KASVIKSISTA, HEDELMISTÄ, PÄHKINÖISTÄ TAI MUISTA KASVINOSISTA VALMISTETUT TUOTTEET

20 RYHMÄ KASVIKSISTA, HEDELMISTÄ, PÄHKINÖISTÄ TAI MUISTA KASVINOSISTA VALMISTETUT TUOTTEET 20 RYHMÄ KASVIKSISTA, HEDELMISTÄ, PÄHKINÖISTÄ TAI MUISTA KASVINOSISTA VALMISTETUT TUOTTEET Huomautuksia. Tähän ryhmään eivät kuulu: a) kasvikset, hedelmät ja pähkinät, jotka on valmistettu tai säilötty

Lisätiedot

22.12.2011 Euroopan unionin virallinen lehti L 341/13

22.12.2011 Euroopan unionin virallinen lehti L 341/13 22.12.2011 Euroopan unionin virallinen lehti L 341/13 LIITE LIITE 09.2849 ex 0710 80 69 10 Auricularia polytricha -lajin sienet, jäädytetyt, myös höyryssä tai vedessä keitetyt, valmisruokien valmistukseen

Lisätiedot

57 RYHMÄ MATOT JA MUUT LATTIANPÄÄLLYSTEET TEKSTIILIAINETTA

57 RYHMÄ MATOT JA MUUT LATTIANPÄÄLLYSTEET TEKSTIILIAINETTA 57 RYHMÄ MATOT JA MUUT LATTIANPÄÄLLYSTEET TEKSTIILIAINETTA Huomautuksia 1. Tässä ryhmässä tarkoitetaan ilmaisulla "matot ja muut lattianpäällysteet tekstiiliainetta" lattianpäällysteitä, joissa tekstiiliaine

Lisätiedot

PRODCOM-luettelo 2015 / A. Tuotteet

PRODCOM-luettelo 2015 / A. Tuotteet 1 / 30 ' Tilastokeskus PRODCOM-luettelo 2015 / A. Tuotteet Toimiala 10 Elintarvikkeiden valmistus Sarake 'Tuotannon tyyppi' kertoo, mitä tietoja nimikkeestä tiedustellaan: S = myyty tuotanto, T = myyty

Lisätiedot

Biodiesel Tuotantomenetelmien kemiaa

Biodiesel Tuotantomenetelmien kemiaa Biodiesel Tuotantomenetelmien kemiaa Tuotantomenetelmät Kasviöljyjen vaihtoesteröinti Kasviöljyjen hydrogenointi Fischer-Tropsch-synteesi Kasviöljyt Rasvan kemiallinen rakenne Lähde: Malkki, Rypsiöljyn

Lisätiedot

8 RYHMÄ SYÖTÄVÄT HEDELMÄT JA PÄHKINÄT; SITRUSHEDELMIEN JA MELONIN KUORET. 1. Tähän ryhmään eivät kuulu syötäväksi kelpaamattomat hedelmät ja pähkinät.

8 RYHMÄ SYÖTÄVÄT HEDELMÄT JA PÄHKINÄT; SITRUSHEDELMIEN JA MELONIN KUORET. 1. Tähän ryhmään eivät kuulu syötäväksi kelpaamattomat hedelmät ja pähkinät. 8 RYHMÄ SYÖTÄVÄT HEDELMÄT JA PÄHKINÄT; SITRUSHEDELMIEN JA MELONIN KUORET Huomautuksia 1. Tähän ryhmään eivät kuulu syötäväksi kelpaamattomat hedelmät ja pähkinät. 2. Jäähdytetyt hedelmät ja pähkinät on

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2011. 1020/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. valmistuksen apuaineista elintarvikkeissa

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2011. 1020/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. valmistuksen apuaineista elintarvikkeissa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2011 1020/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus valmistuksen apuaineista elintarvikkeissa Annettu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 2011

Lisätiedot

XIV JAKSO 71 RYHMÄ. a) luonnonhelmistä, viljellyistä helmistä tai luonnon-, synteettisistä tai rekonstruoiduista jalo- tai puolijalokivistä, tai

XIV JAKSO 71 RYHMÄ. a) luonnonhelmistä, viljellyistä helmistä tai luonnon-, synteettisistä tai rekonstruoiduista jalo- tai puolijalokivistä, tai XIV JAKSO LUONNONHELMET JA VILJELLYT HELMET, JALO- JA PUOLIJALOKIVET, JALOMETALLIT, JALO- METALLILLA PLETEROIDUT METALLIT JA NÄISTÄ VALMISTETUT TAVARAT; EPÄAIDOT KORUT; METALLIRAHAT 71 RYHMÄ LUONNONHELMET

Lisätiedot

NACE 13.20 : Muiden metallimalmien kuin rautamalmien louhinta, lukuun ottamatta uraania ja toriumia

NACE 13.20 : Muiden metallimalmien kuin rautamalmien louhinta, lukuun ottamatta uraania ja toriumia NACE 13.10 : Rautamalmien louhinta RODCOM 2006 (H/CN) NACE 13.10 : Rautamalmien louhinta CA 13.10.10 : Rautamalmit 13.10.10.30 Agglomeroimattomat rautamalmit ja rautarikasteet, ei kuitenkaan pasutetut

Lisätiedot

Voitako rasvaksi? Dosentti, ravitsemusepidemiologi Sari Voutilainen, UEF Ei sidonnaisuuksia. UEF // University of Eastern Finland 1

Voitako rasvaksi? Dosentti, ravitsemusepidemiologi Sari Voutilainen, UEF Ei sidonnaisuuksia. UEF // University of Eastern Finland 1 Voitako rasvaksi? Dosentti, ravitsemusepidemiologi Sari Voutilainen, UEF Ei sidonnaisuuksia UEF // University of Eastern Finland 1 Voitako rasvaksi? 1. Ravitsemussuositukset 2. Kulutusmuutokset 3. Miksi

Lisätiedot

N:o 697 3725 REGENEROIDUN SELLULOOSAKALVON MÄÄRITELMÄ

N:o 697 3725 REGENEROIDUN SELLULOOSAKALVON MÄÄRITELMÄ N:o 697 3725 Liite 1 REGENEROIDUN SELLULOOSAKALVON MÄÄRITELMÄ Regeneroitu selluloosakalvo on ohut levymäinen materiaali, joka on valmistettu kierrättämättömästä puusta tai puuvillasta saadusta puhdistetusta

Lisätiedot

4.8.2011 Euroopan unionin virallinen lehti L 201/3

4.8.2011 Euroopan unionin virallinen lehti L 201/3 4.8.2011 Euroopan unionin virallinen lehti L 201/3 Metallista ja muovista valmistettu tavara, jolla lasten turvaistuin kiinnitetään moottoriajoneuvoon (ns. lasten turvaistuimen alusta). Siinä on pituudeltaan

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1988L0388 FI 07.02.1991 001.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1988, elintarvikkeissa

Lisätiedot

koristeluun, kuorruttamiseen ja täytteeseen

koristeluun, kuorruttamiseen ja täytteeseen koristeluun, kuorruttamiseen ja täytteeseen Leipurin Oy Tahkotie 1 E 2, 01530 Vantaa Puh. (09) 52170 Fax. (09) 521 2121 www.leipurin.com ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification KORISTELUUN Krokanttistreussel

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX,

KOMISSION ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX SANCO/10387/2013 Rev. 1 (POOL/E3/2013/10387/10387R1- FI.doc) D030733/02 [ ](2013) XXX draft KOMISSION ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX, poikkeuksen myöntämisestä asetuksen (EY)

Lisätiedot

1.1 Rypsin ja rapsin muut kuin hybridit, muut kuin rehukäyttöön tarkoitetut lajikkeet vähintään - perussiemen 99.9 % - sertifioitu siemen 99.

1.1 Rypsin ja rapsin muut kuin hybridit, muut kuin rehukäyttöön tarkoitetut lajikkeet vähintään - perussiemen 99.9 % - sertifioitu siemen 99. LIITE SIEMENTAVARAN LAATUVAATIMUKSET PERUSSIEMEN JA SERTIFIOITU SIEMEN 1. AITOUS Siementen tulee olla riittävän lajiketunnistettavia ja puhtaita. 1.1 Rypsin ja rapsin muut kuin hybridit, muut kuin rehukäyttöön

Lisätiedot

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. L 313/52 Euroopan unionin virallinen lehti 28.11.2009 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1154/2009, annettu 27 päivänä marraskuuta 2009, neuvoston asetuksen (EY) N:o 747/2001 muuttamisesta tiettyjä Israelista peräisin

Lisätiedot

VENÄJÄN FEDERAATION HALLITUS

VENÄJÄN FEDERAATION HALLITUS [Venäjän federaation vaakuna] VENÄJÄN FEDERAATION HALLITUS ASETUS n:o 625 MOSKOVASSA 25. päivänä kesäkuuta 2015 Muutokset Venäjän federaation hallituksen 7. elokuuta päivättyyn asetukseen n:o 778 Venäjän

Lisätiedot

LIITTEET. ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

LIITTEET. ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.3.2014 COM(2014) 174 final ANNEXES 1 to 3 LIITTEET ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI elintarvikkna käytettäviä kasineja ja kasnaatteja koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 11.3.214 COM(214) 166 final ANNEX 1 PART 2/11 LIITE asiakirjaan Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Ukrainasta peräisin oleviin tavaroihin sovellettavien tullien

Lisätiedot

Diabetes ja sydän- ja verisuonitaudit. Sydän- ja verisuonitautien riskitekijät

Diabetes ja sydän- ja verisuonitaudit. Sydän- ja verisuonitautien riskitekijät DIABETES JA SYDÄN Diabetes ja sydän- ja verisuonitaudit Diabetes nostaa sydän- ja verisuonitautien riskin 2-4 kertaiseksi. Riskiin voi vaikuttaa elämäntavoillaan. Riskiä vähentää diabeteksen hyvä hoito,

Lisätiedot

Johdanto omega-3-rasvahappoihin. Mitä eroa on kala-omegoilla ja kasvi-omegoilla?

Johdanto omega-3-rasvahappoihin. Mitä eroa on kala-omegoilla ja kasvi-omegoilla? Johdanto omega-3-rasvahappoihin Mitä eroa on kala-omegoilla ja kasvi-omegoilla? Rasvat ja öljyt koostuvat rasvahapoista Erityyppisiä rasvahappoja: 1. Tyydyttyneet rasvahapot, yleisimmät: palmitiini- (C16:0)

Lisätiedot

5. Rasvan laatu kuntoon

5. Rasvan laatu kuntoon 5. Rasvan laatu kuntoon Leivän päällä, ruoanvalmistuksessa ja leivonnassa käytetyt näkyvät rasvat vaikuttavat rasvan laatuun. Taulukossa 7 on esitetty näkyvien rasvojen laatu. Taulukko 7: Levitettävien

Lisätiedot

Natriumvetyasetaatti. Askorbiinihappo. Natriumaskorbaatti. Kalsiumaskorbaatti. Kaliumlaktaatti. Sitruunahappo. Kalsiumsitraatit

Natriumvetyasetaatti. Askorbiinihappo. Natriumaskorbaatti. Kalsiumaskorbaatti. Kaliumlaktaatti. Sitruunahappo. Kalsiumsitraatit 2 109/2011 Liite Liite 2: Korvataan taulukon kohta Kypsentämättömät jauhelihasta tehdyt pakatut valmisteet seuraavasti: Kypsentämättömät E 261 Kaliumasetaatti quantum satis jauhelihasta tehdyt pakatut

Lisätiedot

63 RYHMÄ MUUT SOVITETUT TEKSTIILITAVARAT; SARJAT; KÄYTETYT VAATTEET JA MUUT KÄYTETYT TEKSTIILITAVARAT, JALKINEET JA PÄÄHINEET; LUMPUT

63 RYHMÄ MUUT SOVITETUT TEKSTIILITAVARAT; SARJAT; KÄYTETYT VAATTEET JA MUUT KÄYTETYT TEKSTIILITAVARAT, JALKINEET JA PÄÄHINEET; LUMPUT 63 RYHMÄ MUUT SOVITETUT TEKSTIILITAVARAT; SARJAT; KÄYTETYT VAATTEET JA MUUT KÄYTETYT TEKSTIILITAVARAT, JALKINEET JA PÄÄHINEET; LUMPUT Huomautuksia 1. Jäljempänä I alaryhmään kuuluvat ainoastaan kaikenlaisista

Lisätiedot

Energia ja ilmastonmuutos- maatilojen uusiutuvan energian ratkaisuja

Energia ja ilmastonmuutos- maatilojen uusiutuvan energian ratkaisuja Energia ja ilmastonmuutos- maatilojen uusiutuvan energian ratkaisuja Maatilojen energiakulutus on n. 10 TWh -> n. 3% koko Suomen energiankulutuksesta -> tuotantotilojen lämmitys -> viljan kuivaus -> traktorin

Lisätiedot

22 RYHMÄ JUOMAT, ETYYLIALKOHOLI (ETANOLI) JA ETIKKA

22 RYHMÄ JUOMAT, ETYYLIALKOHOLI (ETANOLI) JA ETIKKA 22 RYHMÄ JUOMAT, ETYYLIALKOHOLI (ETANOLI) JA ETIKKA Huomautuksia 1. Tähän ryhmään eivät kuulu: a) tässä ryhmässä mainitut tuotteet (muut kuin nimikkeeseen 2209 kuuluvat), jotka on valmistettu ruoanlaittoa

Lisätiedot

TARPEET JA TOIVEET. Kaija Viljanen 14.3.2012 Avena Nordic Grain Oy SUUNNANNÄYTTÄJÄ ELINTARVIKEÖLJYISSÄ JA VALKUAISREHUISSA

TARPEET JA TOIVEET. Kaija Viljanen 14.3.2012 Avena Nordic Grain Oy SUUNNANNÄYTTÄJÄ ELINTARVIKEÖLJYISSÄ JA VALKUAISREHUISSA ALITUOTANTOKASVIT TEOLLISUUDESSA, TARPEET JA TOIVEET Kaija Viljanen 14.3.2012 Avena Nordic Grain Oy MILDOLA SUOMALAINEN SUUNNANNÄYTTÄJÄ ELINTARVIKEÖLJYISSÄ JA VALKUAISREHUISSA Avena Nordic Grain Oy: vilja-

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. KOMISSION ASETUS (EU) No /..

LIITE. asiakirjaan. KOMISSION ASETUS (EU) No /.. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX SANCO/10387/2013 Rev. 1 ANNEX (POOL/E3/2013/10387/10387R1-FI ANNEX.doc) D030733/02 [ ](2014) XXX draft ANNEX 1 LIITE asiakirjaan KOMISSION ASETUS (EU) No /.. poikkeuksen myöntämisestä

Lisätiedot

SUURKEITTIÖVALIKOIMA MARGARIINIT, KASVIRASVALEVITTEET, KASVIÖLJYVALMISTEET, PAISTORASVAT JA KASVIÖLJYT tiedot perustuvat syyskuun 2004 tilanteeseen

SUURKEITTIÖVALIKOIMA MARGARIINIT, KASVIRASVALEVITTEET, KASVIÖLJYVALMISTEET, PAISTORASVAT JA KASVIÖLJYT tiedot perustuvat syyskuun 2004 tilanteeseen 1 MARGARIINI Keiju ton (sininen) Kultasula Margariini 1,0 kg (x 10 = 10 kg) KASVIRASVALEVITE 70 % Flora ton annospakkaus (sininen) 10 g (x 200 = 2 kg) Flora ton (sininen) Flora ton (sininen) 2,5 kg Flora

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1994D0360 FI 31.01.1996 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. "B KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 20 päivänä toukokuuta 1994, tiettyjen kolmansista

Lisätiedot

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Finnisch (Normativer Teil) 1 von 73 LIITELUETTELO

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Finnisch (Normativer Teil) 1 von 73 LIITELUETTELO 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Finnisch (Normativer Teil) 1 von 73 LIITELUETTELO Liite I Albanian tariffimyönnytykset yhteisön teollisuustuotteille Liite II a Albanian tariffimyönnytykset

Lisätiedot

EU:n ja Serbian välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus. LIITE III b. Serbian tariffimyönnytykset yhteisön maataloustuotteille,

EU:n ja Serbian välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus. LIITE III b. Serbian tariffimyönnytykset yhteisön maataloustuotteille, FI FI FI EU:n ja Serbian välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus LIITE III b Serbian tariffimyönnytykset yhteisön maataloustuotteille, joita tarkoitetaan VAS:n 27 artiklan 2 kohdan b alakohdassa Tässä

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.9.2014 COM(2014) 576 final ANNEX 2 PART 2/2 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi Länsi-Afrikan valtioiden, ECOWAS:n ja UEMOA:n sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

XIII JAKSO 68 RYHMÄ VALMISTETUT TAVARAT

XIII JAKSO 68 RYHMÄ VALMISTETUT TAVARAT XIII JAKSO KIVESTÄ, KIPSISTÄ, SEMENTISTÄ, ASBESTISTA, KIILTEESTÄ TAI NIIDEN KALTAISESTA AINEESTA VALMISTETUT TAVARAT; KERAAMISET TUOTTEET; LASI JA LASITAVARAT 68 RYHMÄ KIVESTÄ, KIPSISTÄ, SEMENTISTÄ, ASBESTISTA,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 15.5.23 KOM(23)26 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON ASETUS tiettyihin teollisuus-, maatalous- ja kalastustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.1.2001 KOM(2001) 19 lopullinen 2001/0022 (ACC) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden Euroopan unionina toimivien jäsenvaltioiden sekä Slovenian

Lisätiedot

SYÖTÄVIKSI TARKOITETTUJEN VIINIRYPÄLEIDEN KAUPAN PITÄMISEN VAATIMUKSET

SYÖTÄVIKSI TARKOITETTUJEN VIINIRYPÄLEIDEN KAUPAN PITÄMISEN VAATIMUKSET SYÖTÄVIKSI TARKOITETTUJEN VIINIRYPÄLEIDEN KAUPAN PITÄMISEN VAATIMUKSET I TUOTTEEN MÄÄRITELMÄ Nämä vaatimukset koskevat Vitis vinifera L. -lajin syötäviksi tarkoitettuja viinirypäleitä, jotka on tarkoitettu

Lisätiedot

Pellava. Hyvinvoinnin siemen

Pellava. Hyvinvoinnin siemen Pellava Hyvinvoinnin siemen 1 Hyvinvoinnin siemen Pellavansiemenissä on runsaasti kuitua. Pellavansiemen sisältää hyvinvoinnin aineksia: öljyä, proteiinia ja kuitua. Pellava sisältää myös muun muassa kaliumia,

Lisätiedot

Käyttötariffin (TKK II) muutoksia

Käyttötariffin (TKK II) muutoksia Tullausyksikkö Heidi Broms Yleiskirje 13.1.2016 Nro 4/2016 Käyttötariffin (TKK II) muutoksia Nimikemuutoksia Nimike Tavara Tariffin mukainen tulli; K; S Lisäpaljous Liite voimassa 13.12.2015 lukien: 7209

Lisätiedot

Margariinit & Rasvat. Laktoosittomat ja soijattomat

Margariinit & Rasvat. Laktoosittomat ja soijattomat Margariinit & Rasvat Laktoosittomat ja soijattomat TAIKINOIHIN 970036 Leipurin TAIKINA TT 2x5 kg 970037 Leipurin TAIKINA TT 128x5 kg Laktoositon kasvimargariini hiivataikinoihin. Maku voimainen ja täyteläinen.

Lisätiedot

22 RYHMÄ JUOMAT, ETYYLIALKOHOLI (ETANOLI) JA ETIKKA

22 RYHMÄ JUOMAT, ETYYLIALKOHOLI (ETANOLI) JA ETIKKA 22 RYHMÄ JUOMAT, ETYYLIALKOHOLI (ETANOLI) JA ETIKKA Huomautuksia 1. Tähän ryhmään eivät kuulu: a) tässä ryhmässä mainitut tuotteet (muut kuin nimikkeeseen 2209 kuuluvat), jotka on valmistettu ruoanlaittoa

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 21/15 Päivämäärä Dnro 03.11.2015 1668/01.04/2015 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 01.12.2015 toistaiseksi Muuttaa MMMa lannoitevalmisteista (24/11) 8 :n sekä liitteen

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista 264/2012 Dokumentin versiot Viitetiedot På svenska Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

LIITE 6 Seuraavista kolmansista maista saadaan tuoda maahan

LIITE 6 Seuraavista kolmansista maista saadaan tuoda maahan N:o 318 983 LIITE 6 Seuraavista kolmansista maista saadaan tuoda maahan 1) lemmikkieläinrehua täyssäilykkeenä, jonka valmistukseen on voitu käyttää suuririskisestä eläinjätteestä peräisin olevaa eläinproteiinia,

Lisätiedot

Oppilaan tehtävävihko

Oppilaan tehtävävihko maan syvyyksistä Oppilaan tehtävävihko 1 Painovuosi: 2014 Copyright Taloudellinen tiedotustoimisto ry Tekijät: Öljyalan Keskusliitto & Taloudellinen tiedotustoimisto ry Graafinen suunnittelu ja taitto:

Lisätiedot

LIITE. Asiakirja liitettäväksi. ehdotukseen. neuvoston päätökseksi

LIITE. Asiakirja liitettäväksi. ehdotukseen. neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.7.2015 COM(2015) 332 final ANNEX 1 LIITE Asiakirja liitettäväksi ehdotukseen neuvoston päätökseksi Euroopan unionin puolesta EU-Chile-assosiaatiokomiteassa esitettävästä kannasta

Lisätiedot

Margariini tosi tärkeä osa monipuolista ruokavaliota!

Margariini tosi tärkeä osa monipuolista ruokavaliota! Margariini tosi tärkeä osa monipuolista ruokavaliota! www.margariini.fi Kiva, että rasvat kiinnostavat! Rasvoja tarvitaan, sehän on selvä. Niin monet meistä nauttivat kuitenkin edelleen liikaa ikäviä kovia

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS,

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS, FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.9.2010 KOM(2010) 467 lopullinen 2010/0244 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS, Euroopan unionin ja Norjan kuningaskunnan välisen Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Käyttötariffin (TKK II) muutoksia

Käyttötariffin (TKK II) muutoksia Tullausyksikkö Päivi Mäkelä Yleiskirje 23.6.2014 Nro 55/2014 Käyttötariffin (TKK II) muutoksia 30.6.2014 päättyviä nimikkeitä: 6815 91 00 10, 6815 91 00 90 7105 10 00 10, 7105 10 00 90, 7105 90 00 10,

Lisätiedot

ORGAANINEN KEMIA. = kemian osa-alue, joka tutkii hiilen yhdisteitä KPL 1. HIILI JA RAAKAÖLJY

ORGAANINEN KEMIA. = kemian osa-alue, joka tutkii hiilen yhdisteitä KPL 1. HIILI JA RAAKAÖLJY ORGAANINEN KEMIA = kemian osa-alue, joka tutkii hiilen yhdisteitä KPL 1. HIILI JA RAAKAÖLJY Yleistä hiilestä: - Kaikissa elollisen luonnon yhdisteissä on hiiltä - Hiilen määrä voidaan osoittaa väkevällä

Lisätiedot

4 RYHMÄ MAITO JA MEIJERITUOTTEET; LINNUNMUNAT; LUONNONHUNAJA; MUUALLE KUULUMATTOMAT ELÄINPERÄISET SYÖTÄVÄT TUOTTEET

4 RYHMÄ MAITO JA MEIJERITUOTTEET; LINNUNMUNAT; LUONNONHUNAJA; MUUALLE KUULUMATTOMAT ELÄINPERÄISET SYÖTÄVÄT TUOTTEET 4 RYHMÄ MAITO JA MEIJERITUOTTEET; LINNUNMUNAT; LUONNONHUNAJA; MUUALLE KUULUMATTOMAT ELÄINPERÄISET SYÖTÄVÄT TUOTTEET Huomautuksia. Ilmaisulla "maito" tarkoitetaan sekä täysmaitoa että maitoa, josta rasva

Lisätiedot