Vuosikertomus ja yritysvastuuraportti 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus ja yritysvastuuraportti 2011"

Transkriptio

1 Vuosikertomus ja yritysvastuuraportti 2011

2 Tulos 2011 Liikevaihto Liikevaihdon jakauma 2011 Itellan vuosi oli taloudellisesti haastava ja kannattavuus heikkeni. Itella kuitenkin pärjäsi markkinoilla hyvin ja liikevaihto kasvoi edellisvuodesta hieman. Kansainvälisen liikevaihdon osuus oli kolmannes. Konsernin liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli 30,5 miljoonaa euroa, mutta kertaluonteisten erien kanssa koko vuoden liiketulos oli 5,9 miljoonaa euroa tappiollinen. Tulosta rasittivat kertaluonteiset erät, joista henkilöstöön ja pääasiassa Itellan elokuussa 2011 käynnistämään säästöohjelmaan kohdistui 27,0 miljoonaa euroa. milj. euroa Suomi Muut maat Itella Viestinvälitys 58 % Itella informaatio 14 % Itella Logistiikka 28 % Itella-konsernin avainluvut Liikevaihto, milj. euroa 1 900, , ,7 Liiketulos (oikaistu), milj. euroa *) 30,5 49,6 86,3 Liiketulos (oikaistu), % *) 1,6 2,7 4,7 Liiketulos, milj. euroa -5,9 32,4 46,7 Liiketulos, % -0,3 1,8 2,6 Tulos ennen veroja, milj. euroa -16,4 25,3 19,6 Oman pääoman tuotto (12 kk), % -4,5 1,4-0,7 Sijoitetun pääoman tuotto (12 kk), % -0,2 4,2 5,8 Omavaraisuusaste, % 46,1 50,5 48,5 Nettovelkaantumisaste (Gearing), % 22,1 18,4 19,7 Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 102,9 89,5 144,9 Henkilöstö keskimäärin Osingot, milj. euroa - 4,4 - *) Oikaistu = ilman kertaluonteisia eriä Vuoden keskeisiä tapahtumia Itella Pankki Oy:n saama talletuspankin toimilupa laajentaa Itellan palvelutarjoomaa muun muassa verkkokaupassa, pakettipalveluissa ja muussa postiasioinnissa sekä taloushallinnon palveluissa. Itella Informaatioon ostettu OpusCapita laajensi palveluja kassavirtojen automatisointiin. Etäkaupan pakettien määrät kääntyivät kasvuun; SmartPOST-pakettiautomaatit otettiin käyttöön. Uusi postilaki tuli voimaan Merkittäviä asiakassopimuksia: Sanoma News, Mekonomen, Edda Media ja Electrolux. Kolmivuotinen 100 miljoonan euron säästöohjelma käynnistyi. Itella palkittiin postialan Vuoden 2011 ympäristöteko -palkinnolla.

3 Liiketoimintaryhmien avainluvut Muutos Liikevaihto, milj. euroa Itella Viestinvälitys 1 151, ,8 0,9 % Itella Informaatio 273,7 259,7 5,4 % Itella Logistiikka 731,6 677,3 8,0 % Muut toiminnot 55,8 55,0 1,4 % Sisäinen myynti -312,7-292,2 7,0 % Konserni yhteensä 1 900, ,6 3,2 % Liiketulos (oikaistu) *) Itella Viestinvälitys 49,8 63,5-21,5 % Itella Informaatio 3,2 14,0-77,0 % Itella Logistiikka -6,4-10,6 - Muut toiminnot -16,1-17,2 6,5 % Konserni yhteensä 30,5 49,6-38,5 % Liiketulos Itella Viestinvälitys 31,4 47,5-33,9 % Itella Informaatio -4,1 12,8 neg Itella Logistiikka -15,7-10,7-46,4 % Muut toiminnot -17,5-17,2-1,4 % Konserni yhteensä -5,9 32,4 neg Liiketulos (oikaistu), % *) Itella Viestinvälitys 4,3 % 5,6 % Itella Informaatio 1,2 % 5,4 % Itella Logistiikka -0,9 % -1,6 % Konserni yhteensä 1,6 % 2,7 % Liiketulos, % Itella Viestinvälitys 2,7 % 4,2 % Itella Informaatio -1,5 % 4,9 % Itella Logistiikka -2,1 % -1,6 % Konserni yhteensä -0,3 % 1,8 % Kolme liiketoimintaryhmää Itella Viestinvälitys tarjoaa päivittäiset postipalvelut kaikkialla Suomessa Itella Posti Oy:n kautta. Monikanavaiset palvelut ja sähköiset asiointitavat ovat vastauksemme muuttuviin asiakastarpeisiin. Yrityksille Suomessa ja Venäjällä tarjoamme kohdennetun markkinoinnin ratkaisuja, joilla ne tavoittavat omat asiakkaansa tuloksellisesti. Itella Informaatio tarjoaa taloushallinnon prosesseja. Parannamme koko taloushallinnon kannattavuutta. Ratkaisumme perustuvat tuotteistettuihin, modulaarisiin parhaisiin käytäntöihin. Itella Informaatiolla on toimintaa 11 Euroopan maassa. Pohjoismaissa olemme alan suurin toimija. Itella Logistiikka tukee ja kehittää asiakasyritystensä liiketoimintaa tarjoamalla palvelulogistiikan ratkaisuja auto-, meri- ja lentorahtiin sekä varastointiin ja muuhun sopimuslogistiikkaan. Tarjoamme logistiikkaratkaisuja Pohjois-Euroopassa ja Venäjällä kahdeksassa maassa. Yhteistyökumppaniemme kautta voimme tarjota logistisia ratkaisuja kaikkialla maailmalla. Yritysvastuu Vastuullisuus on ollut keskeinen osa Itellaa koko yrityksen historian ajan. Itellan yritysvastuu on kirjattu strategiaan ja se perustuu yhteisiin arvoihin sekä työntekijöiden eettisiin ohjeisiin. Itella on sitoutunut YK:n Global Compact -periaatteisiin. Yritysvastuusta raportoidaan GRI-ohjeistuksen mukaisesti. Yritysvastuunsa Itella jakaa neljään osa-alueeseen: taloudellinen vastuu, yhteiskuntavastuu, henkilöstövastuu ja ympäristövastuu. *) Oikaistu = ilman kertaluonteisia eriä

4 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus... 2 Strategia... 4 Ratkaisuja tieto- ja tuotevirtojen hallintaan... 6 Liiketoiminnat Viestinvälitys Informaatio Logistiikka Yritysvastuu Taloudellinen vastuu Yhteiskuntavastuu Henkilöstövastuu Ympäristövastuu Hallitus Hallintoneuvosto Johtoryhmä Tilinpäätöstiivistelmä Itellan historia Talousviestintä... 57

5 Itella lyhyesti Itella on palveluyritys, joka on erikoistunut asiakkaittensa tärkeiden tieto- ja tuotevirtojen hallintaan. Tarjoamme yritysasiakkaille ratkaisuja, joilla ne pystyvät tehostamaan omaa liiketoimintaansa ja parantamaan omaa kilpailukykyään. Suomessa tärkeä perustehtävämme on tarjota ensiluokkaisia postipalveluita kaikille koko maassa. Itella-konserni tarjoaa palveluita yhteensä 12 maassa Euroopan ja Venäjän alueella. Liikevaihdosta 96 prosenttia tulee yrityksiltä ja yhteisöiltä. Tärkeimmät asiakastoimialat ovat kauppa, palvelut ja media. Kansainvälisen liikevaihdon osuus on noin kolmannes. Itellan liikevaihto oli miljoonaa euroa vuonna 2011, ja se tarjoaa työtä noin ammattilaiselle. Itellan tausta on vakaa, yhtiön kaikki osakkeet omistaa Suomen valtio. 1StrategiaLiiketoiminnat Itella Oyj Vuosikertomus ja yritysvastuuraportti 2011 Palveluprosessi Yritysvastuu

6 Toimitusjohtajan katsaus Toimintaympäristön epävakaus jatkuu 2 Vuosi 2011 jää historiaan poikkeuksellisen kansainvälisen epävakauden aikana. Vaikka finanssimaailman turbulenssia on nähty aiemminkin, koettiin euroalueella nyt aivan uusia tapahtumia ja ilmiöitä. Itellan talouteen ja liiketoimintaan kohdistui hyvin ristiriitaisia trendejä ja paineita. Liiketoiminnassa oli hyvää ja tervettä kasvua, mutta toisaalta esiintyi negatiivista kehitystä. Varauduimme tulevaan, entistä vaikeampaan kilpailuympäristöön. Liiketoiminnan tulos oli poikkeuksellisen heikko, mihin vaikuttivat olennaisesti kertaluonteiset erät kaikissa liiketoiminnoissamme. Näiden taustalla oli tehostamistarve, joka liittyy tulevien vuosien markkinakehitykseen. Lisäksi mukana on toimenpiteitä, joilla irrottaudutaan sellaisista toiminnoista, joita ei ole saatu vastaamaan odotuksia. Keskittymistä liiketoiminnan hyvään ytimeen tarvitaan jatkossakin kaikissa toiminnoissamme. Yhtiön vakavaraisuus säilyi edelleen vahvana. Lehtien määrä laskussa, pakettien kasvussa Merkittävin tulevaisuuteen vaikuttava kehitystrendi vuonna 2011 oli sähköisen viestinnän voimakas vaikutus lehtien jakeluvolyymeihin. Tämä kehitys ei sinänsä yllätä, mutta sekä sanoma- että aikakauslehtien yhtäaikainen volyymien lasku oli huomiota herättävän suuri. Vaikka toisaalta pakettiliikenteen volyymit kasvoivat erinomaisesti ja postitoiminnan kokonaisliikevaihto säilyi vakaana, toiminnan kannattavuus laski merkittävästi. Väistämättömänä pidettävän kehityksen vuoksi käynnistettiin laajoja tehostustoimia, joihin liittyi myös suuria henkilöstövähennyksiä ja niiden seurauksena kertaluonteisia tulosta alentavia kulukirjauksia. Nähtävissä on, että verkkokauppaan sekä yritysten pientavarakuljetuksiin liittyvän liiketoiminnan osuus tulee kasvamaan jatkossa merkittävästi suhteessa kirjeiden välittämiseen. Kesäkuun alussa voimaan tulleen uuden postilain vaikutuksia on edelleen vaikea arvioida, koska esimerkiksi yleispalvelun rahoitusratkaisut ovat vielä pohdittavina. Yritystoiminnan kannalta uhkakuvana on se, että asiakkaiden käyttäytyminen muuttuu nopeammin kuin mihin lainsäädäntö ja poliittinen harkinta voivat sopeutua. Odotettavissa on yhteiskunnallisen keskustelun kannalta vaikea vaihe, koska valtaosa asiakkaista käyttää yhä enemmän sähköisiä palveluja, mutta osalle kansalaisista myös perinteiset tavat toimia ovat edelleen välttämättömiä. Logistiikan liikevaihto kasvoi Suomessa ja Venäjällä Logistiikka-liiketoiminnassa jatkui volyymien palautuminen kohti edellistä finanssikriisiä edeltävää tasoa, ja liikevaihto vastaavasti kasvoi hyvin. Tämä oli nähtävissä erityisesti Suomessa ja Venäjällä. Tältä osin positiivinen kehitys jatkui vuoden loppuun asti. Rooli Suomen ja Pohjoismaiden sekä Venäjän logistiikkapalveluiden yhdistäjänä on Itellan strategiassa tärkeällä sijalla. Logistiikka-liiketoiminnan suurimmat haasteet liittyvät Ruotsin ja Tanskan markkinoihin, joilla edellytetään edelleen mittavia toimenpiteitä. Ilman kertaluonteisia eriä toiminnan kannattavuus kohentui, mutta paljon jäi vielä tehtävää. Vuoden kuluessa saatiin useita merkittäviä suuria kauppoja, erityisesti Suomessa ja Venäjällä. Tämä on tärkeä signaali, joka kertoo, että palveluvalikoimamme ja strategiamme ovat oikeilla urilla. Valmiina uuden sukupolven taloushallintopalveluihin Itella Informaatiossa jatkui voimakas muutos kohti monipuolisia taloushallinnon kokonaisratkaisuja. Tärkeisiin liiketoiminnan kehittymiseen ja uudistumiseen liittyviin tapahtumiin kuului esimerkiksi taloushallinnon kassanhallinnan ratkaisuihin keskittyvän OpusCapita-yrityksen ostaminen. Kansainvälisessä verkostossa kasvoi Puolan osuus palveluiden tuottamisen tärkeänä keskuksena. Kun huomioidaan, että Itella Pankki sai kuluneena vuonna talletuspankin toimiluvan, meillä on nyt ainutlaatuinen kyky ja palveluvalikoima uuden sukupolven taloushallinnon palveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen. Itella Informaation kokonaistulos heikkeni merkittävästi johtuen liiketoiminnan uudelleenstrukturoinnista ja tähän liittyvistä kertakuluista sekä perinteisen liiketoiminnan volyymin nopeasta laskusta, joka vastasi markkinoilla tapahtuvaa muutosta. Lisäksi uuden liiketoiminnan nopealla kasvulla oli negatiivinen vaikutus Itella Informaation tulokseen vuonna 2011.

7 Vastuullista liiketoimintaa, hyvää johtamiskulttuuria Vastuullisuus on strategiamme ytimessä. Itellan perustehtävä on tuottaa yhteiskunnan tarvitsemia palveluita huolehtimalla asiakkaittensa tärkeistä tieto- ja tuotevirroista. Meidän vastuullamme on hoitaa tämä tehtävä siten, että se aiheuttaa mahdollisimman vähän ympäristövaikutuksia ja tukee myös henkilöstömme hyvinvointia ja hyvää henkilöstöjohtamista. Ilmastonmuutos edellyttää meiltä nyt ja jatkossa panostuksia kuljetusten ja kiinteistöjen energiatehokkuuden jatkuvaan parantamiseen ja uusiutuvien energiamuotojen laajempaan käyttöönottoon. Tavoitteenamme on vähentää hiilidioksidipäästöjämme 30 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Tehostustoimiin liittyen henkilötyövuosien määrä väheni Suomessa 740:llä. Vapaaehtoisten eropakettien, eläkejärjestelyjen sekä yritysjärjestelyn ansiosta irtisanottavien määrää saatiin pienennettyä 460 henkilöön. Viime vuonna panostettiin vahvasti arvoihin sekä hyvän johtamiskulttuurin edistämiseen. Se näyttää tuottaneen tulosta, sillä vaikeasta vuodesta huolimatta henkilöstökysely osoitti parannusta. Hyvän esimiestyön ja johtamisen edistäminen jatkuu vahvana tänäkin vuonna. Itella on edelläkävijä hyvän johtamisen (leadershipin) mittaamisessa. Yhtiössä on otettu käyttöön johtoa koskeva henkilökohtainen leadership-indeksi, joka toimii myös palkitsemisen mittarina. Tällä onkin päästy jo siihen, että henkilöstöjohtamisesta on tullut osa liikkeenjohdon todellista huomiota ja päivittäistä agendaa. Itella haluaa jatkossakin kasvaa kannattavasti, koska vain taloudellisesti terve yritys voi toteuttaa vastuutaan yhteiskunnan, henkilöstön ja ympäristön sekä kaikkien eri sidosryhmien erityisesti asiakkaiden tarpeet huomioiden. Vuosikertomus ja yritysvastuuraportti 2011 Strategia Palveluprosessi Liiketoiminnat Yritysvastuu Jukka Alho konsernijohtaja 3Itella Oyj

8 Markkinointi, myynti Toimitusketjun Asiakassuhteet hallinta Markkinointi, myynti Toimitusketjun ja talous- Laskutus Asiakassuhteet hallintahallinto Toimitusketjun ja talous- Laskutus hallintahallinto hallinto Strategiamme Tyytyväinen asiakas Visio 2016 TAVoite Itella on eurooppalainen kärkiyritys postipalveluissa, logistiikassa ja taloushallintoprosessien palveluissa. Kasvamme kannattavasti Euroopassa ja Venäjällä. EROTTUMINEN KILPAILUSSA Asiakasprosessiosaaminen Markkinointi, myynti Asiakassuhteet Laskutus ja talous- Tietotekniikan hyödyntäminen MISSIO Huolehdimme tehokkaasti asiakkaidemme tieto- ja tuotevirroista. Toimintamme perustuu kestävään kehitykseen. Arvot Menestyminen asiakkaan kanssa Kehittyminen ja innovointi Vastuun ottaminen Yhdessä onnistuminen 4 Itella on tiivistänyt strategiansa keskeiset elementit strategiataloon. Strategiamme perustana ovat Itellan neljä arvoa, jotka päivitettiin vuonna 2011 kaikissa toimintamaissa henkilöstön kanssa käytyjen arvokeskustelujen pohjalta. Itellan tehtävä on ollut samankaltainen kautta historian. Itella haluaa huolehtia asiakkaiden tieto- ja tuotevirroista tuottaen koko yhteiskunnalle tärkeitä peruspalveluita. Digitalisoitumisen myötä tapa toteuttaa missiota on muuttunut, mutta tärkeä perustehtävä on pysynyt samana. Haluamme erottua muista alan toimijoista tuntemalla kaikkien asiakasryhmien keskeiset, valitut prosessit ja tarpeet kilpailijoita paremmin. Näihin yritysten, yhteisöjen ja kuluttajien tunnistettuihin tarpeisiin kehitämme asiakaslähtöisiä ratkaisuja. Kaikki ratkaisut perustuvat tietotekniikan ja ohjelmisto-osaamisen innovatiiviseen hyödyntämiseen. Lähitulevaisuuden keskeinen tavoite on kannattavuuden palauttaminen terveelle tasolle. Kannattavuutta arvioidaan kriittisesti sekä maantieteellisillä alueilla että liiketoiminta-alueilla. Visionsa mukaisesti Itella haluaa olla eurooppalainen kärkiyritys kaikilla keskeisillä toimialoillaan. Joillain markkinoilla Itella on toimialan markkinajohtaja, joillain toisilla markkinoilla alan innovatiivisin uudistaja. Koko Itellan liiketoiminnan keskeinen tavoite on tyytyväinen asiakas, joka voi jättää huoletta tieto- ja tuotevirtansa Itellan hoidettavaksi.

9 Asiakkaiden tarpeet etusijalla Itellan strategian ja palvelutarjooman lähtökohtana ovat asiakkaiden tarpeet. Itella auttaa yrityksiä myymään, toimittamaan perille, laskuttamaan ja hoitamaan taloushallintoaan. Kuluttajia Itella auttaa ostamaan, maksamaan, asioimaan, lähettämään ja vastaanottamaan postia. Asiakaslähtöisen strategian lähtökohtana on, että Itella tuntee yritysten valitut prosessit kilpailijoitaan paremmin ja osaa tarjota asiakkailleen juuri heidän tarvitsemansa ratkaisut. Liiketoimintastrategioita kirkastettiin Itella on jalostanut samaa konsernistrategiaa johdonmukaisesti koko 2000-luvun. Liiketoimintaryhmien strategiat varmistavat Itella-konsernin pitkän tähtäimen menestyksen muuttuvilla markkinoilla. Syksyllä 2011 strategiaa päivitettiin erityisesti Logistiikan ja Viestinvälityksen osalta. Logistiikka vahvistaa vahvoja markkina-alueitaan ja panostaa kasvaviin asiakkuuksiin. Viestinvälitys parantaa kannattavuutta ja kehittää monikanavapalvelua. Informaatio jatkaa strategiansa mukaisesti kohti taloushallinnon kattavaa palvelutarjoomaa. Kaikki liiketoimintastrategiat tukevat konsernistrategiaa, jonka tavoitteena on lisätä konsernin synergiaetuja. Konsernisynergiat muodostuvat linkittyneistä liiketoiminnoista ja yhteisistä asiakkuuksista. Myös yhteiset johtamisjärjestelmät ja tukitoiminnot tuottavat konsernille merkittäviä etuja. Konsernisynergiaa tuottaa myös Itella Pankki Oy, jonka palveluita tullaan hyödyntämään jatkossa kaikkien liiketoimintaryhmien tarjoomissa. Vuonna 2012 tehostetaan toimintoja Vuonna 2012 strategian toimeenpanossa keskitytään erityisesti toimintojen jatkuvaan tehostamiseen ja säästötoimiin, mikä auttaa Itellaa sopeutumaan suureen toimialamurrokseen. Muita lähiajan tärkeitä painopisteitä ovat lisääntyvän asiakashyödyn tuottaminen, johtamisen kehittäminen ja tietotekniikan parempi hyödyntäminen. Kannattava kasvu on Itellan strategian keskeinen tavoite myös pidemmällä tähtäyksellä. Tavoitteen saavuttaakseen Itella vahvistaa kilpailuasemaansa ja asemoituu markkinoilla kohti korkeamman jalostusarvon palveluita. Näin se voi tarjota asiakkailleen laajempia kokonaisratkaisuja ja tuottaa niille enemmän hyötyä. Samalla vahvistetaan kannattavuutta vähentämällä matalan jalostusarvon toimintaa luopumalla osasta liiketoiminnoista. Kasvua Itella hakee verkkokaupan suosion kasvattamista pakettipalveluista sekä digitaalisen tiedon välittämisestä. Samalla tavoitteena on varmistaa perinteisen postaalisen liiketoiminnan kannattavuus. Itella kehittää edelleen yhtenäistä toimintatapaa eri liiketoimintoihin ja toimintamaihin. Koko konsernille yhteisiä prosesseja on muun muassa henkilöstö- ja tietohallinnossa sekä taloustoiminnossa. Myös yritysvastuuta edistetään koko konsernin yhtenäisellä ohjauksella ja tavoitetasolla. Itellan yritysvastuun neljä näkökulmaa liittyvät talouteen, yhteiskuntaan, henkilöstöön ja ympäristöön. Vahvat brandit, Itella ja Posti, korostavat Itella-konsernin luotettavuutta ja vastuullisuutta. Markkinajohtaja Suomessa ja Venäjällä Maantieteellisesti Itellalla on vahvin markkina-asema Suomessa, jossa se toteuttaa lailla säädettyä erityistehtävää yleisten postipalveluiden tarjoajana. Suomi on Itella-konsernille dynaaminen ja teknisesti edistyksellinen kotimarkkina, joka antaa hyvän pohjan innovoinnille myös muissa maissa. Venäjä on nopeasti kehittyvä markkina-alue, jossa Itellalla on hyvät mahdollisuudet pitkän aikavälin kasvuun. Määrätietoisilla operaatioilla Itella Logistiikka on noussut varastointipalveluissa Venäjän markkinajohtajaksi. Pohjoismaiden ja Saksan kaltaisilla kypsillä markkinoilla on varsin ankaraa kilpailua sekä Logistiikan että Informaation palveluissa. Markkinoilla menestyminen edellyttää Itellalta tarkkaa erikoistumista ja palvelujen kohdentamista asiakastarpeisiin. Itella on laajentanut viime vuosina toimintaansa Keski-Eurooppaan ostamalla ja perustamalla sinne uusia yrityksiä. Itella Informaatio on keskittänyt mm. taloushallinnon osaamiskeskuksia Latviaan ja Puolaan. Itellan strategia verkossa: INFO Itella Pankki Oy:n tarjoomaa hyödynnetään jatkossa kaikissa liiketoiminnoissa. Vuosikertomus ja yritysvastuuraportti 2011 Strategia Palveluprosessi Liiketoiminnat Yritysvastuu 5Itella Oyj

10 Itella saa liiketoiminnan virtaamaan 6

11 7Itella Oyj Vuosikertomus ja yritysvastuuraportti 2011 Strategia Palveluprosessi Liiketoiminnat Yritysvastuu

12 Tarjoamme ratkaisuja tieto- ja tuotevirtojen hallintaan Itellan palvelutarjooman lähtökohtana ovat asiakkaiden tarpeet ja heidän liiketoimintansa keskeiset prosessit. Autamme yrityksiä myymään ja markkinoimaan tuotteitaan, toimittamaan ne perille, laskuttamaan niistä ja hoitamaan taloushallintoa. Markkinointi, myynti Asiakassuhteet Toimitusketjun hallinta Laskutus ja taloushallinto Kuluttaja asioi, maksaa, ostaa, lukee Asiakasyritys Loppuasiakas 8 Itella-konsernin tarjoama täydellinen palveluketju lähettäjältä vastaanottajalle varmistaa myös loppuasiakkaan eli kuluttajan tyytyväisyyden, kun hän käyttää yritysten palveluita ja hoitaa postiasioitaan. Asiakaslähtöinen ajattelu perustuu siihen, että Itella tuntee asiakkaiden liiketoimintaprosessit ja osaa tarjota niiden pohjalta kokonaisratkaisuja asiakkaiden tieto- ja tuotevirtojen hallintaan. Itellan kolme liiketoimintaryhmää tarjoavat ainutlaatuisen laajan palveluvalikoiman. Itella-konsernin palvelut kattavat tärkeimmät prosessit, joita asiakkaat tarvitsevat onnistuneeseen liiketoimintaan. Itella auttaa yrityksiä tavoittamaan kaikki suomalaiset kuluttajat jokaisena arkipäivänä. Postilla ja sen palveluilla on tärkeä rooli kaikkien suomalaisten elämässä. Asiointiin Posti tarjoaa monipuolisia palvelupisteitä ja useita sähköisiä kanavia.

13 Tehokasta markkinoinnin ohjausta Suomalainen monialayritys Berner Oy käyttää Itella Mediapankkia, jonne se on sijoittanut kaiken eri brandien markkinointiin liittyvän materiaalinsa. Kun kaikki aineisto löytyy yhdestä paikasta, projekteja on nopea viedä eteenpäin useankin yhteistyökumppanin kesken. Kommentointi ja markkinointiaineiston työstäminen on nopeaa ja tehokasta. Koko maan kattavaa postitusta ja viestienkäsittelyä Terveystalo sopi Itellan kanssa kattavista postitus- ja viestienkäsittelyratkaisuista, joihin kuuluvat hinnoittelu-, nouto- ja jakelupalvelut, osoitteiden päivityspalvelu, iposttulostus, laskujen skannaus ja verkkolaskujen välitys. Kirjelähetykset noudetaan päivittäin Terveystalon 150 toimipisteestä ympäri Suomea ja hinnoitellaan palveluprosessin mukaisesti. Ajan tasalla pidettävien laskutustietojen ja koontilaskutuksen avulla Terveystalon laskunkäsittelyprosessi tehostuu. Markkinointi, myynti Asiakassuhteet Itella tarjoaa palveluja, joilla yritysasiakkaat voivat hakea markkinoimilleen tuotteille oikeat kohderyhmät Toimitusketjun ja räätälöidä niille sopivat viestit. Jakeluvaihtoehtoja löytyy fyysisistä sähköisiin ja näiden yhdistelmiin. Itella auttaa myös hallinta pitämään asiakasrekisterit ajan tasalla. Itellan tarjoamat asiakkuusmarkkinoinnin ratkaisut tuottavat lisämyyntiä kustannustehokkaasti. Tarkkaa Kohdentamista ja osuvaa kampanjointia Kymen Keittiötukku Oy kohdentaa suorapostituksena Itellan atarget -palvelulla, jolla tietyn asuinalueen asukkaat voidaan jakaa tehokkaasti potentiaalisiin asiakkaisiin. Asiakas rekisteröityy palvelun käyttäjäksi ja valitsee haluamillaan kriteereillä postinumeroittain oikeat kohderyhmät. Palvelun avulla suoramarkkinoinnin suunnittelu helpottuu ja kustannustehokkuus paranee. Keittiöpiste teki onnistuneen kampanjan ja saavutti kampanjalle asetetut tavoitteet. Laskutus ja taloushallinto Täydet palvelut nopealiikkei- SEEN fanituotekauppaan Itella tarjoaa MTV MEDIALLE Suomen jääkiekkomaajoukkueen virallisten Leijonat-fanituotteiden varastoinnin, varastonhallinnan ja logistiikan. Itella vastaanottaa tavaratoimitukset varastoonsa, kerää tuotteet tilausten mukaisesti, pakkaa tuotteet ja lähettää ne tilaajille 1 3 päivän toimitusajalla. Itella hoitaa myös asiakaspalautukset ja palautettujen tuotteiden käsittelyn varastossaan. Kun Itella pyörittää verkkokaupan (www.leijonakauppa.fi) päivittäisiä prosesseja, MTV MEDIA voi keskittyä brandin markkinoimiseen. Vuosikertomus ja yritysvastuuraportti 2011 Strategia Palveluprosessi Liiketoiminnat Yritysvastuu 9Itella Oyj

14 Markkinointi, myynti Asiakassuhteet Toimitusketjun hallinta Itella on erikoistunut asiakkaidensa tieto- ja tuotevirtoihin. Kaikkiin Laskutus Itella-konsernin asiakkailleen tarjoamiin tuotteisiin ja taloushallinto on pitkälle kehittynyttä tieto- ja palveluihin liittyy toimitusketju, jonka taustalla tekniikkaa. Itellan innovatiiviset ratkaisut ja palvelut tuottavat asiakkaille lisäarvoa ja kilpailuetua. Itella KANSAINVälisenä VArastointi- ja KULJETUSKUMPPANINA Nopeat ja kustannustehokkaat KYLMäKULJETUKSET Electrolux siirtää Suomen logistiikan Itellalle MUOTILOGISTIIKAN PALVELUT SUOMEN KAUTTA VENÄJÄLLE Itella hoitaa Rautakeskon tavaroiden varastoinnin Suomessa, Baltiassa, Venäjällä, Ruotsissa ja Norjassa. Koko Rautakeskon toiminta-alueen kattava sopimus takaa selkeät, suoraviivaiset ja tehokkaat logistiset prosessit ja vastuut. Yhteistyö kattaa rauta- ja maatalouskauppatuotteiden varastoinnin, terminaalitoiminnot ja myymäläjakelut. Vuonna 2013 Rautakesko keskittää Suomen varastotoimintansa Itellan uuteen logistiikkakeskukseen Orimattilan Pennalaan. Itella vastaa Ilmajoen Makkaramestareiden lihatuotteiden kuljetuksista eri puolille maata. Iltapäivällä noudettu kuljetus on perillä vajaassa vuorokaudessa kaikkiin osoitteisiin. Asiakas voi seurata nettipalvelussa elintarvikkeiden lämpötiloja kuljetuksen aikana. Tuotteet pakataan ilmatiiviisiin kuljetuslaatikoihin, joiden yläosaa viilentää geelielementti. Itellan avulla Ilmajoen Makkaramestarit palvelee asiakkaitaan aiempaa kustannustehokkaammin ja nopeammin. Itella tarjoaa huhtikuusta 2012 alkaen Suomen Electroluxille logistiikan kokonaispalvelua, johon kuuluvat varastointipalvelut, kotimaan rahtitoimitukset jälleenmyyjille ja rakennusliikkeille. Lisäksi sopimus kattaa kotijakelut ja kuluttajatoimitusten asennuspalvelut. Electrolux arvostaa Itellan kattavaa palveluvalikoimaa, laajaa valtakunnallista kuljetusverkostoa sekä kustannustehokasta kokonaisratkaisua. Itella toimii lastenvaatevalmistaja Reiman logistiikkakumppanina Suomessa ja Venäjällä. Reiman Aasiassa valmistettavat tuotteet toimitetaan Suomen kautta venäläisille jälleenmyyjille. Itella varastoi Aasiasta saapuvat tavarat ja tarvittaessa jatkokäsittelee niitä muotilogistiikan yksikössään. Lisäarvopalveluihin kuuluvat esimerkiksi lähetysten yhdistäminen, uudelleenpakkaus, tuotteiden laputtaminen, korjaukset ja silitys. Tarvittaessa Itella huolehtii tullausasiakirjat ja kuljetukset Venäjälle sekä varastoinnin Venäjällä. Asiakkaalla on käytettävissään myös Itellan kansainväliset kuljetukset ja jakelupalvelut Venäjällä. 10

15 Toimitusketjun hallinta HSB tehosti osto- ja myynti- LASKUTUSTAAN Itella Informaatio otti hoitaakseen HSB:n, ruotsalaisen jäsenen asunto-osuuskunnan, ostolaskujen käsittelyn ja ulosmenevän materiaalin tulostuksen. Itella pystyi tarjoamaan sähköisiin toimintoihin erikoistuneena palveluntuottajana tehokkaan ratkaisun, jonka tulokset ovat ylittäneet reilusti HSB:n odotukset. Laskutus ja taloushallinto ToyoTA Rahoitus valitsi Alligatorin Suomen Toyota Rahoitus osti Itella Informaatiolta täyden Alligator-palvelupaketin, joka sisältää myynti- ja ostolaskujen käsittelyn, reskontrien hoidon, palkanlaskennan, kirjanpidon ja raportoinnin. Yhtenäinen laskutusympäristö paransi prosessin hallittavuutta ja kustannuskontrollia. Automatisoidut toiminnot lyhensivät läpimenoaikoja ja nopeuttivat kassavirtaa. Itella tuottaa arvoa asiakkailleen kehittämällä taloushallinnon prosesseja palveluna. Laajimmillaan palvelut kattavat yrityksen koko laskentatoimen ja palkkahallinnon. Isot volyymit, automatisoidut prosessit ja alan parhaat käytännöt varmistavat kustannustehokkaat taloushallinnon ratkaisut. Nokian Renkaat ulkoisti palkkaja matkahallinnon Nokian Renkaat ulkoisti koko palkka- ja matkahallintonsa Itellalle. Ulkoistus uudisti nykyiset järjestelmäratkaisut ja selkeytti palkanlaskennan ja matkahallinnon prosesseja. Ulkoistaminen on lisännyt oikean tiedon määrää ja esimiehillä on nyt henkilöstön tiedot yhdessä selkeässä järjestelmässä. Itella DNA:n kumppaniksi laskujen välittämiseen Itella Informaatio sopi maaliskuussa matkapuhelinoperaattori DNA:n kanssa myyntilaskujen käsittelystä. Sopimuksen mukaan Itella vastaanottaa laskudatan, tulostaa ja kuorittaa paperilaskut sekä muokkaa sähköiset laskut eri kanaviin. Laskutukseen yhdistetty personointipalvelu tehostaa DNA:n asiakasviestintää ja lisää myyntiä. Ratkaisuun sisältyy myös laskun arkistointi. DNA ja Itella ohjaavat asiakkaita aktiivisesti sähköiseen laskutukseen, mikä säästää kustannuksia arviolta 30 prosenttia. Itella Oyj Vuosikertomus ja yritysvastuuraportti 2011 Strategia Palveluprosessi Liiketoiminnat Yritysvastuu 11

16 Kolme vahvaa liiketoimintaryhmää 12

17 Itella Oyj Vuosikertomus ja yritysvastuuraportti 2011 Strategia Palveluprosessi Liiketoiminnat Yritysvastuu 13

18 Itellan kolme liiketoimintaryhmää tiiviisti Tunnusluvut 2011 Palvelut Toimintamaat Itella Viestinvälitys Liikevaihto milj. euroa Liikevaihto 1 151,7 miljoonaa euroa Oikaistu liiketulos *) 49,8 miljoonaa euroa Liiketulos 31,4 miljoonaa euroa Henkilöstö (31.12.) Kirjeiden, lehtien ja suoramainonnan jakeluratkaisut Kotimaan ja kansainväliset pakettipalvelut Postin myymälät, myyntipisteet, noutopisteet ja SmartPOST-pakettiautomaatit Verkkokaupan kokonaisratkaisut Sähköiset postipalvelut, NetPosti Markkinointiviestinnän verkkotyökalut Analytiikka-, kohderyhmä- ja osoiterekisterinkorjauspalvelut Suomi, Viro ja Venäjä Itella Logistiikka Liikevaihto milj. euroa Liikevaihto 731,6 miljoonaa euroa Oikaistu liiketulos *) 6,4 miljoonaa euroa Liiketulos 15,7 miljoonaa euroa Henkilöstö (31.12.) Kansainvälinen auto-, lentoja merirahti Kotimaan rahti Varastopalvelut Logistiikan tietojärjestelmät Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Viro, Latvia, Liettua ja Venäjä Globaalit auto-, merija lentorahdin palvelut partnereiden kautta Itella Informaatio Liikevaihto milj. euroa Liikevaihto 273,7 miljoonaa euroa Oikaistu liiketulos *) 3,2 miljoonaa euroa Liiketulos 4,1 miljoonaa euroa Henkilöstö (31.12.) Tulostusliiketoiminta Verkkolaskuoperaattori Taloushallinnon kokonaisulkoistukset Kassavirtojen automatisointi Tilaus-toimitusketjun sähköistäminen Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Saksa, Puola, Viro, Latvia, Liettua, Slovakia ja Romania Kumppaniverkoston kautta lähes kaikkialla Euroopassa ja Pohjois- Amerikassa *) Oikaistu = ilman kertaluonteisia eriä

19 Visio ja missio Vuosi 2011 Visio Markkinoiden johtava, asiakkaan vastaanottajien vaatima tavaran ja tiedon monikanavainen välittäjä Missio Yhteiskunnan tieto- ja tavaravirtojen välittäminen monikanavaisesti Visio Alueellinen palvelulogistiikan huipputoimija Missio Tuotamme palvelulogistiikalla lisäarvoa asiakkaille, henkilöstölle ja omistajalle Visio Johtava arvontuottaja taloushallinnon transaktioprosesseissa Euroopassa Missio Taloushallinnon prosessien optimointi 01/11 Itella keskitti kotimaan postipalvelut uuteen tytäryhtiöön Itella Posti Oy:öön. Rakenteellisella uudistuksella suoraviivaistetaan konsernin johtamista sekä lisätään toiminnan läpinäkyvyyttä omistajan ja sidosryhmien kannalta. 01/11 KTM Jukka Rosenberg nimitettiin Viestinvälitys -liiketoimintaryhmän uudeksi johtajaksi. 02/11 2. luokan kirjeen kulkua nopeutettiin ja lähettämisen rajoituksia poistettiin. Uudistus tarjoaa kuluttajille ja pk-yrityksille edullisen ja helpon tavan kirjeiden postittamiseen. 03/11 Lauri Vesalainen nimitettiin Itella Logistiikan uudeksi johtajaksi. 09/11 Itella Logistiikka ja Mainfreight USA sopivat yhteistyöstä, joka vahvistaa Itellan asemaa auto-, meri- ja lentorahdin sekä tullauksen ja huolinnan palveluntarjoajana USA:ssa. 09/11 Itella Logistiikka keskitti Aasian toimintonsa kahdeksassa maassa uudelle partnerille On Time Expressille (OTEL). Yhteistyö laajentaa Itellan Aasian kuljetusverkostoja ja kasvattaa kuljetustiheyttä ja kapasiteettia. 10/11 Itellan uuden Pennalan logistiikkakeskuksen peruskivi muurattiin. Vuonna 2013 valmistuvaan 03/11 Itella sopi matkapuhelinoperaattori DNA:n kanssa myyntilaskujen käsittelystä, välittämisestä ja arkistoinnista sekä sähköisen laskutuksen edistämisestä. 04/11 Itella vahvisti asemaansa talous- ja palkkahallinnon kumppanina Euroopassa ostamalla saksalaisen NewSource GmbH:n. 06/11 Itella osti OpusCapitan ja pystyy näin vahvistamaan taloushallinnon ja rahoituksen automatisoinnin osaamistaan. 02/11 Itella siirtyi täysin hiilineutraaleihin jakeluihin kirjeissä, lehdissä, paketeissa ja suoramainoksissa. Jakelusta syntyvät päästöt kompensoidaan osallistumalla uusiutuvaa energiaa suosiviin ilmastoprojekteihin. 10/11 Itella Posti otti käyttöön 35 uutta SmartPOSTpakettiautomaattia. Vuonna 2011 käyttöön otettu 50 automaatin verkosto kattaa lähes kaikki Suomen suurimmat kaupungit. 12/11 Verkkokaupan suosion kasvu näkyi joulupaketeissa, joiden määrä kasvoi 15 % vuodesta neliömetrin energiatehokkaaseen logistiikkakeskukseen keskitetään mm. Rautakeskon kotimaan varastotoiminnot. 10/11 VR Group ja Itella selvittävät kuljetusliiketoimintojen yhteistyötä ja synergiahyötyjä Suomen kappaletavaralogistiikassa ja Venäjän liiketoiminnoissa. 12/11 Itella Logistiikalle toteutettiin ensimmäinen ympäristösertifiointi Venäjällä. Laatu- ja ympäristösertifikaatit kattavat jo yli 30 toimipistettä seitsemässä maassa. 06/11 Itella otti haltuun norjalaisen mediayhtiö Edda Media Companyn palvelukeskuksen ja ryhtyi hoitamaan yhtiön palkkoja, kirjanpitoa ja laskujenhallintaa. 07/11 Ruotsin johtava autovaraosaliike Mekonomen ulkoisti koko taloushallintonsa Itellalle. 09/11 OpusCapita tarjoaa asiakkailleen suorat yhteydet Keski-Euroopan pankkeihin EBICS-pankkiyhteysstandardin kautta. Vuosikertomus ja yritysvastuuraportti 2011 Strategia Palveluprosessi Liiketoiminnat Yritysvastuu Itella Oyj 15

Vuosikertomus ja yritysvastuuraportti 2010

Vuosikertomus ja yritysvastuuraportti 2010 Vuosikertomus ja yritysvastuuraportti 2010 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus... 2 Strategia... 4 Itella Viestinvälitys... 8 Itella Informaatio... 14 Itella Logistiikka... 18 Yritysvastuu... 22

Lisätiedot

Sisällysluettelo Itella lyhyesti www.itella.fi/konserni Itella Oyj

Sisällysluettelo Itella lyhyesti www.itella.fi/konserni Itella Oyj Vuosikertomus 2009 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus... 1 Strategia... 2 Itella Viestinvälitys... 4 Itella Informaatio... 8 Itella Logistiikka... 12 Itella yhteiskunnassa... 16 Postin palvelut

Lisätiedot

38 Tiivistelmä tilinpäätöksestä

38 Tiivistelmä tilinpäätöksestä Itellan vuosi 2013 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Keskeiset tapahtumat 6 Strategia 24 Vastuullisuus 34 Hallinnointi 38 Tiivistelmä tilinpäätöksestä 50 Sijoittajatietoa 01 Itella lyhyesti 02 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Suomen Posti Oyj Vuosikertomus 2004

Suomen Posti Oyj Vuosikertomus 2004 Suomen Posti Oyj Vuosikertomus 2004 Posti lyhyesti 2 Konsernijohtajan katsaus: Kohti älykästä logistiikkaa 4 Valittu strategia vahvistuu 6 Uutispoiminnat 2004 7 Viestinvälitys: Suomen kattavin jakelupalvelu

Lisätiedot

Posti lyhyesti 2 Uutispoimintoja vuodelta 2003 3 Konsernijohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 6 Postin kehityssuunta 8 Viestinvälitys 10 Sähköinen

Posti lyhyesti 2 Uutispoimintoja vuodelta 2003 3 Konsernijohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 6 Postin kehityssuunta 8 Viestinvälitys 10 Sähköinen Suomen Posti Oyj Vuosikertomus 2003 Posti lyhyesti 2 Uutispoimintoja vuodelta 2003 3 Konsernijohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 6 Postin kehityssuunta 8 Viestinvälitys 10 Sähköinen viestinvälitys 14

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Posti Group lyhyesti. Vuosi 2014 oli meille suurten uudistusten aikaa. Liikevaihto 1 859 milj. euroa

Toimitusjohtajan katsaus. Posti Group lyhyesti. Vuosi 2014 oli meille suurten uudistusten aikaa. Liikevaihto 1 859 milj. euroa Postin vuosi 2014 Posti Group lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus Olemme ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja arjen sujuvuudesta 11 maassa.

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2005. Digitalized services in true partnership

Vuosikatsaus 2005. Digitalized services in true partnership Vuosikatsaus 2005 Digitalized services in true partnership Sisältö TietoEnator vuonna 2005 2 Matti Lehti ja Pentti Heikkinen: Strategian määrätietoinen toteuttaminen jatkuu 4 Johtoajatukset ja strategia

Lisätiedot

Vuosikertomus 2011. Digian vuosikertomus 2011 löytyy verkosta osoitteesta vuosikertomus2011.digia.com

Vuosikertomus 2011. Digian vuosikertomus 2011 löytyy verkosta osoitteesta vuosikertomus2011.digia.com Vuosikertomus 2011 Digian vuosikertomus 2011 löytyy verkosta osoitteesta vuosikertomus2011.digia.com Vuosikertomus 2011 Sisällysluettelo 1 2011 lyhyesti 2 Avainluvut 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Liiketoimintojen

Lisätiedot

Sisältö. Simpler Smoother Smarter. Enfo Oyj. Tilinpäätöstiedot

Sisältö. Simpler Smoother Smarter. Enfo Oyj. Tilinpäätöstiedot Vuosikertomus 2012 Sisältö Enfo Oyj Avainluvut 2012... 3 Toimitusjohtajan katsaus...4 Enfon vuosi 2012... 6 Konsernin strategia... 8 Liiketoiminnot... 9 Henkilöstö...16 Yhteiskuntavastuu...19 Case Case

Lisätiedot

Posti Groupin strategia etenee toimialan ja markkinan murros vakava

Posti Groupin strategia etenee toimialan ja markkinan murros vakava POSTI GROUP OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2015 KELLO 10.00 (EET) Posti Groupin strategia etenee toimialan ja markkinan murros vakava Posti Group Oyj:n tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus 2014 Loka-joulukuu

Lisätiedot

Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012

Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012 Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012 HAASTATTELU EMP Finland tarjoaa rokkia kansalle meille on tärkeää toimia suomalaisten asiakkaidemme ehdoilla NES 2012; Pohjoismaiden

Lisätiedot

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA SISÄLLYSLUETTELO MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA Helpotamme asiakkaidemme arkea 4 Tulemme paremmiksi joka päivä teemme Cramo

Lisätiedot

sanoma vuosikertomus 2009 Vuosikertomus 2009

sanoma vuosikertomus 2009 Vuosikertomus 2009 sanoma vuosikertomus 2009 Vuosikertomus 2009 TIJDSCHRIFT VAN HET JAAR! Het Blad van boordevol leesplezier en letterpret Vos en Haas Ribbon on vahva osa sanoman visuaalista ilmettä. se sitoo sanoman eri

Lisätiedot

TALO. ryhmä TAVARA STOCKMANN LYHYESTI SISÄLTÖ SIVU. Pietarissa

TALO. ryhmä TAVARA STOCKMANN LYHYESTI SISÄLTÖ SIVU. Pietarissa vuosikertomus 212 STOCKMANN LYHYESTI Stockmann on suomalainen vähittäiskauppaa harjoittava pörssiyhtiö. Konsernin liiketoimintayksiköt ovat tavarataloryhmä ja muotiketjut. Stockmann perustettiin vuonna

Lisätiedot

Knowledge. Passion. Results. Vuosikatsaus 2008

Knowledge. Passion. Results. Vuosikatsaus 2008 Knowledge. Passion. Results. Vuosikatsaus 2008 Arvomme Yhdessä onnistumme. Meillä on yhteiset tavoitteet. Jaamme tietomme ja taitomme. Autamme toisiamme menestymään. Panostamme huippusuorituksiin. Toimintamme

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 Liiketoimintakatsaus

Vuosikertomus 2009 Liiketoimintakatsaus Vuosikertomus 2009 Liiketoimintakatsaus Vilppula Falun Västerås Helsinki Göteborg Tukholma Toimipaikat Suomessa ja Ruotsissa. Konsernilla on lisäksi yksiköt Ukrainassa ja Intiassa Helsingborg Sisältö 2009

Lisätiedot

tavoitteena toiminnallinen erinomaisuus

tavoitteena toiminnallinen erinomaisuus tavoitteena toiminnallinen erinomaisuus vuosikertomus 2012 STRATEGINEN KULMAKIVI: ASIAKKAIdEN ENSISIjAINEN VAIhTOEhTO LUOTETTAVA KUMPPANI Emporia, yksi Skandinavian suurimmista ostoskeskuksista, avattiin

Lisätiedot

Edistämme... Vuosi 2014

Edistämme... Vuosi 2014 Edistämme... Vuosi 2014 jokapäiväisen elämäsi sujuvuutta turvallisuutta Teleste, digitaalisuuden edistäjäu Teleste vuonna 2014 Liiketoiminta-alueet Vastuullisuus johto tehokkuutta SISÄLTÖ KONSERNI Teleste

Lisätiedot

Keskon vuosi 20 09 Keskon vuosi Y-t unn us 010 9862- www.kesko.fi 8

Keskon vuosi 20 09 Keskon vuosi Y-t unn us 010 9862- www.kesko.fi 8 Keskon vuosi Keskon vuosi 2009 1 Keskon vuosi 2009 2 Kesko lyhyesti 3 Visio ja arvot 4 Pääjohtajan katsaus 6 Vuosi 2009 lyhyesti 8 Strategiset tavoitteet 12 K-Plussa 14 Ruokakauppa 20 Käyttötavarakauppa

Lisätiedot

Keskon vuosi 20 09 Keskon vuosi Y-t unn us 010 9862- www.kesko.fi 8

Keskon vuosi 20 09 Keskon vuosi Y-t unn us 010 9862- www.kesko.fi 8 Keskon vuosi Keskon vuosi 2009 1 Keskon vuosi 2009 2 Kesko lyhyesti 3 Visio ja arvot 4 Pääjohtajan katsaus 6 Vuosi 2009 lyhyesti 8 Strategiset tavoitteet 12 K-Plussa 14 Ruokakauppa 20 Käyttötavarakauppa

Lisätiedot

PÄÄTUOTERYHMÄMME: NOSTIMET Ramirent tarjoaa nostimia teollisuuskohteisiin,

PÄÄTUOTERYHMÄMME: NOSTIMET Ramirent tarjoaa nostimia teollisuuskohteisiin, vuosikertomus 21 PÄÄTUOTERYHMÄMME: NOSTIMET Ramirent tarjoaa nostimia teollisuuskohteisiin, infrarakentamiseen, rakennustyömaille, laivatelakoille ja teollisuuden kunnossapitoon. Valikoima käsittää mm.

Lisätiedot

S U M O T ER IK S UO V 2007

S U M O T ER IK S UO V 2007 2007 VUOSIKERTOMUS Suunnittelu ja toteutus: Teksti: Martti Ojala, Mia Luostarinen, Trainers House Oyj Graafinen suunnittelu, kuvien käsittely ja muokkaus: Tarja Sartolahti, Trainers House Oyj, LIVE Helsinki

Lisätiedot

11. 14. VIRO 1 tavaratalo. 2 Seppälän myymälää. 1 outlet-myymälä. LATVIA 1 tavaratalo. 11 Seppälän myymälää

11. 14. VIRO 1 tavaratalo. 2 Seppälän myymälää. 1 outlet-myymälä. LATVIA 1 tavaratalo. 11 Seppälän myymälää Stockmann-konserni lyhyesti Stockmann on suomalainen vähittäiskauppaa harjoittava pörssiyhtiö. Sen kolme liiketoimintayksikköä ovat tavarataloryhmä sekä muotikaupan myymäläketjut Lindex ja Seppälä. Stockmann

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2007 GLASTON OYJ ABP

VUOSIKERTOMUS 2007 GLASTON OYJ ABP VUOSIKERTOMUS 2007 GLASTON OYJ ABP SISÄLTÖ Glaston lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Vuosi 2007 lyhyesti 8 Toiminta-ajatus ja liiketoimintastrategia 10 Case: One-Stop-Partner -konsepti 11 Liiketoimintaympäristö

Lisätiedot

Solteq lyhyesti. Solteq 2010 3

Solteq lyhyesti. Solteq 2010 3 Sisältö Solteq lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus Solteq 2010 Avainluvut Liiketoiminnan rakenne ERP EAM DATA STORE Solteq 2011 Hallinto Tietoa sijoittajille 2 Solteq 2010 Solteq lyhyesti Solteq tarjoaa

Lisätiedot

VUOKRAUS- ALAA UUDISTAMASSA

VUOKRAUS- ALAA UUDISTAMASSA 21 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Tuotevalikoima Etusivu VUOKRAUS- ALAA UUDISTAMASSA CRAMO STRATEGIA JA TÄRKEIMMÄT TAPAHTUMAT Cramo lyhyesti 4 Vuosi 21 lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Hallituksen puheenjohtajan

Lisätiedot

CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA

CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA VUOSIKERTOMUS 2013 CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA SISÄLLYSLUETTELO MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA 2 Keitä olemme 3 Mitä se tarkoittaa 16 Helpotamme ja tehostamme arkeasi 24 Autamme kehittämään laatua,

Lisätiedot

Sanoma Media. Sanoma News. Sanoma Learning & Literature. Sanoma Trade. a Sanoma company TI JDSCHRIFT VAN HET JAAR!

Sanoma Media. Sanoma News. Sanoma Learning & Literature. Sanoma Trade. a Sanoma company TI JDSCHRIFT VAN HET JAAR! Vuosikertomus 2010 Sanoma Media TI JDSCHRIFT VAN HET JAAR! Sanoma News a Sanoma company Sanoma Learning & Literature Sanoma Trade SANOMA LYHYESTI & SISÄLLYS Sanoma on vahva eurooppalainen mediayhtiö, joka

Lisätiedot

SOLTEQ LYHYESTI. Solteqin ratkaisujen avulla jalostettu tieto auttaa asiakkaita ohjaamaan liiketoimintaansa. ja parantamaan kannattavuuttaan.

SOLTEQ LYHYESTI. Solteqin ratkaisujen avulla jalostettu tieto auttaa asiakkaita ohjaamaan liiketoimintaansa. ja parantamaan kannattavuuttaan. Vuosikertomus 2007 1 2 Solteq 2007 SISÄLTÖ Solteq lyhyesti 5 Liiketoiminnan rakenne 6 Avainluvut 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Solteq 2007 10 teollisuus 14 Kauppa 18 Autokauppa 22 Hallinnointiperiaatteet

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS. Aspo kehittää jatkuvasti henkilöstön osaamista ja osaamisen johtamista.

VUOSIKERTOMUS. Aspo kehittää jatkuvasti henkilöstön osaamista ja osaamisen johtamista. 2012 VUOSIKERTOMUS KASVUA IDÄSSÄ Venäjä, Ukraina ja muut IVYmaat tuovat jo kolmanneksen Aspon liikevaihdosta. ARKTISILLE ALUEILLE ESL Shippingin kalusto ja osaaminen mahdollistavat uudet arktisten alueiden

Lisätiedot