ASENNUSOHJE SISÄLLYSLUETTELO. Asennus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASENNUSOHJE SISÄLLYSLUETTELO. Asennus"

Transkriptio

1 ASENNUSOHJE

2 ASENNUSOHJE SISÄLLYSLUETTELO Asennus LTO-verkosto sivu 3 LTO-patterien asennus sivu 3 IV-koneen väliosa sivu 4 Retermia runkoon sivu 4 Katokset sivu 5 (ilmanotto-, poistoilma- ja ilmankäsittelykatokset) LTO-huippuimuri (LTOH) sivu 5 Putkiston huuhtelu sivu 12 Putkiston painekoe sivu 12 Patterien kytkeminen sivu 13 Lämmönsiirtonesteet sivu 14 Yhteystiedot sivu 15 Liitteet Liite 1: Nosto-ohje Liite 2: Porausohje Liite 3: Pesuvesiyhteen viemäröinti Liite 4: Tuulensuojalevyjen kiinnitys

3 LTO -VERKOSTO mm läpimittaiset LTO -johdot tehdään keskiraskaista kierteistettävistä teräsputkista , jotka yhdistetään kierreosilla tai hitsaamalla. Suuremmat johdot tehdään teräsputkista hitsaus- tai laippaliitoksin. LTO -johdot on esitetty piirustuksissa nimellismitoin (NS). Putkiston katkaisussa syntyvä kurouma on ehdottomasti poistettava. Liitokset, joissa erikokoiset putket liittyvät päittäin, on tehtävä kartiomaista supistusta käyttäen. Asennus suoritetaan siten, että putket pääsevät vapaasti laajenemaan. Lämpölaajenemisen tasaamiseen käytetään putkien mutkia, lenkkejä ja paljetasaimia sekä kiintopisteitä. Seinämien lävistyskohdissa käytetään hylsyjä. Ryhmille asennetaan tyhjennyshanat siten, että ryhmät johtoineen ja pattereineen voidaan kokonaan tyhjentää. Putkien kannakkeet kiinnitetään kaikki poraamalla ja hitsaamalla. Verkoston liitoksia tehtäessä ja tiivisaineita valittaessa on otettava huomioon, että verkoston tulee kestää pakkasnestettä ja korroosiota estäviä inhibiittejä. LTO -PATTERIEN ASENNUS LTO-patterit nostetaan nosto-ohjeen mukaisesti (Liite 1). Mahdolliset nostokorvat poistetaan noston jälkeen. Nostokorvia ei saa jättää laitteeseen kiinni, sillä ne aiheuttavat ruostuessaan vaurioita LTO-patterin kansirakenteisiin. LTO-patterien asennus on kuvattu alla tuotetyypeittäin. Kaikissa tuotetyypeissä on pesu- ja viemäröintiyhde, jonka viemäröinnistä on erillinen ohje liitteessä 3. 3

4 Väliosapatterin asennus Väliosapatterit eli eristetyt rakenneosat asennetaan väliosan valmistajan ohjeiden mukaisesti. Koteloidun kojeen väliosaan tehty neulalämmönsiirrin varustetaan päältä avattavalla huoltokannella ja pesuvesiyhteellä. Urakoitsijan tehtaalle toimittavan väliosan tulee olla varustettuna avattavalla kannella ja konesokkelilla, jotta pesuvesiyhteet voidaan viemäröidä huoltopuolelle Retermian tehtaalla. Työmaalla urakoitsija liittää Retermia-osan IV-koneeseen ja viemäröi pesuvesiyhteen vesilukon kautta lattia- tai rasvanerotuskaivoon (keittiön poisto). Pesuvesiputkiston asennus kuuluu putkiurakkaan (PU). Aukkopatterin (Retermia runkoon) asennus Tukirakenne valmistetaan galvanoidusta 100x50 U-palkista. LTO-patteri kiinnitetään ruuveilla tukirakenteeseen. Seinän ja LTO-patterin rungon väli tiivistetään tiivistemassalla ja L-listalla (molemmat sivut ja yläreuna). VAROITUS! Porata saa ainoastaan mm leveän kehyksen kohdalta. Kehyksen sisällä poraaminen saattaa vaurioittaa neulaputkia ja jakotukkeja, mistä seuraa vuotoja (Katso Liite 2). 4

5 Ilmanotto-, ulospuhallus- ja ilmankäsittelykatoksen asennus Ilmanotto-, ulospuhallus- ja ilmankäsittelykatos asennetaan kuten LTO-huippuimuri (LTOH). Katoksissa ei ole puhallinta, joten sähkötöitä ei tarvita. Piipun rakentamisesta on erillinen ohje LTO-huippuimurin asennusohjeen jälkeen. 1.Tiivistelevyn asennus (LTOH, ilmanotto-, ulospuhallus- ja ilmankäsittelykatos) Retermia Oy toimittaa LTO-laitteen mukana tiivistelevyn, joka asennetaan ennen neulapatterin asennusta. Tiivistelevy asetetaan piipun päähän, kanavaan nähden keskitetysti. LTOlaitteen pohja on tehtaalla valmiiksi eristetty. Piipun rakentamisesta on erillinen ohje jäljempänä. 2. LTO-laitteen asennus (LTOH, ilmanotto-, ulospuhallus- ja ilmankäsittelykatos) LTO-laite nostetaan paikoilleen laitteeseen kiinnitettyjen nosto-ohjeiden mukaisesti. Nostokorvat poistetaan noston jälkeen. LTO-laite kiinnitetään piippurakenteeseen kiinnityskorvistaan, rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaisesti. Tarkistetaan vielä, että tiivistelevy on kunnolla puristunut piipun ja LTO-laitteen väliin, ettei ohivuotoja jää. 5

6 Tuulensuojalevy 3a. Tuulensuojalevyjen asennus (LTOH, ulospuhalluskatos) Tuulensuojalevyt asennetaan laitteen sivujen alareunoihin. Tuulensuojalevyt eivät sisälly LTO-patteritoimitukseen. 3b. Tuulensuojalevyjen kiinnitys (LTOH, ulospuhalluskatos) Tuulensuojalevy (2) kiinnitetään yläreunastaan LTO-laitteen mukana toimitettavaan kiinnitysosaan (3). Kiinnitys tapahtuu ruuveilla mahdollista irrottamista ajatellen. Suojalevy tuetaan alareunastaan, jotta sade-, kondenssi- ja pesuvesi pääsevät valumaan alitse. Tätä varten jätetään 50 mm:n rako suojalevyn alareunan ja katon väliin. Liuoslaippojen kohdalle tehdään avattavat huoltoluukut. 6

7 Huoltotasojen rakentaminen (LTOH, ilmanotto-, poistoilma- ja ilmankäsittelykatos) LTO-katos tai LTO-huippuimuri tulee varustaa huoltotasoilla (vähintään kahdelle pitkälle sivulle) jos laitteen ja piipun yhteenlaskettu korkeus on yli 1300mm katon pinnasta tai jos kohde muuten sitä edellyttää - esim. harjakatto. Huoltotason tulee olla laitteen alapinnan tasalla ja vähintään 800mm leveä. Huoltotasojen rakentaminen kuuluu rakennusurakkaan (RU) 800 Piippu Tuulensuojapelti Hoitotason korkeuden tulee olla laitteen alapinnan tasalla. Huippuimuri (Retermia (IU) / IU) Huoltotaso (RU) Tuulensuojalevyt(IU) Retermia toimitus Huoltotaso (RU) Tuulensuojalevyt (IU) Tiivistelevy (Retermia) Piippu (RU) 7

8 5. Viemäröinti (LTOH, ilmanotto-, poistoilma- ja ilmankäsittelykatos) Yleispoisto kulmista katolle Yleisilmanvaihdon poistopattereiden vesiyhteitä ei tarvitse viemäröidä vaan kondenssi- ja pesuvesi voidaan johtaa patterin kulmista katolle. Kostea/rasvainen poistoilma DN 32 vesiyhteet Mikäli poistoilma on kosteaa (uimahallitila, tiskihuuva tms.), tulee pesuja kondenssivesiputkisto putkittaa vesilukon kautta lämpöeristettynä, ja tarvittaessa saattolämmitettynä, IV- konehuoneen lattiakaivoon. Vesilukko tulee sijoittaa lämpimään tilaan. Keittiön rasvanpoiston neulalämmönsiirtimien pesuvesiputkisto tulee viemäröidä rasvanerotuskaivoon. Viemäröidään lämpöeristettynä lämpimän tilan lattiakaivoon vesilukon kautta tai rasvanerotuskaivoon (keittiön poisto) 8

9 6. Sähkötyöt (LTO-huippuimurit) Sähkötyöt eivät sisälly Retermia Oy:n toimitukseen. Turvakytkimen (1) asennus ja hankintakustannukset sekä tarvittava kaapelointi (2) tulee sisällyttää sähköurakkaan. Sähkökaapelointia asennettaessa on otettava huomioon, että imuri pääsee kallistumaan kanavan nuohousta varten. Retermia-patteri on varustettu tarvittavilla sähköläpivienneillä (3) 7. Asennuksen viimeistely Tarkistetaan vatupassilla että LTO-patteri on vaakatasossa 9

10 Piipun rakentaminen (LTO-huippuimuri, ilmanotto-, poistoilma- ja ilmankäsittelykatos) Huom! ohje on kehitetty olemassa olevia piippuja ajatellen, mutta samaa piipun rakentamisperiaatetta voidaan käyttää myös uudisrakentamisessa. 1. Lähtötilanne Katolla on olemassa ilmastoinnin läpivientipiippu. Vanha piippu ei sellaisenaan sovellu Retermialaitteen alustaksi. 2. Kantava runko Piipun ympärille rakennetaan runkokehikko. Rakennusmateriaalina voidaan käyttää esim. sahatavaraa 50 x100 T24. Piipun mitat on merkitty Retermia-laitteen mittakuviin. 3. Lämmöneristys Asennetaan tarvittava lisälämmöneristys rakennussuunnitelman mukaisesti 10

11 4. Tukilevyjen asennus Asennetaan tukilevyt paikoilleen. Tukilevyjen tarkoitus on toimia jäykistävänä rakenteena ja alustana vedeneristysmateriaalille (bitumikermi tai pelti). 5. Lähes valmis piippu Tukilevyjen asennuksen jälkeen piippu on lähes valmis. Piippu on vielä tehtävä vesitiiviiksi eristämällä se bitumikermillä (tai pellittämällä). Vesieristys on aina tehtävä Retermia-laitteiden tukirakenteena käytettäviin piippuihin. 6. Vesieristys Ilmastointikanava taitetaan tasaisesti piipun kansivanerin päälle. Piippu päällystetään bitumikermillä (tai pellitetään) aina ilmastointikanavaan asti. Bitumikermin asennuksessa tulee noudattaa materiaalitoimittajan ohjeita. 11

12 PUTKISTON HUUHTELU TÄRKEÄÄ! TAKUUN VOIMASSAOLON EDELLYTYS! Putkisto on huuhdeltava ennen LTO-pattereiden liittämistä ja huuhtelu on suoritettava alla olevien ohjeiden mukaisesti. Ennen LTO -patterien liittämistä putkisto on huolellisesti huuhdeltava vedellä tai puhdistettava muulla tavoin niin, ettei verkostoon jää likaa, roskia, hiekkaa, kierteitys- tai suojaöljyä, hitsauspurseita tms. Muuten epäpuhtaudet tarttuvat kiinni patterien turbulaattoreihin ja aiheuttavat syöpymistä. LTO -patteri on ehdottomasti irrotettava laipoistaan putkiston koeponnistuksen ja pesun ajaksi. Koeponnistus- tai huuhteluvesiä ei missään tapauksessa saa päästää pattereihin: vesi jää patterin sisällä olevien putkien mutkiin ja jäätyessään rikkoo patterin. Patterit voidaan ohittaa esimerkiksi letkuilla (tulo ja poisto) ja liuosta kierrättää pumpun avulla. Tarvittaessa on käytettävä mudanerotinta tai soveltuvaa suodatinta ruosteen ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Huuhtelu on suoritettava putkiosittain siten, ettei putkiin jää huuhtelun aikana pusseja, joihin voisi kerääntyä roskaa. Huuhdeltava putkisto on oltava laskulla ja huuhteluveden on purkauduttava alimmasta putken osasta. Veden virtausnopeuden putkistossa tulisi olla vähintään 3 m/s tai käyttöoloissa esiintyvä virtaama + 20 %. Mikäli mahdollista, huuhtelua on jatkettava tällä virtaamalla vähintään 5 minuuttia. Talvioloissa huuhtelu tulee suorittaa liuoksella, ei puhtaalla vedellä. Jos puhdistuksessa on käytetty kemikaaleja, tulee putkisto huuhdella huolellisesti ennen patterien asentamista. Huuhtelusta on laadittava pöytäkirja, johon merkitään päivämäärä, vastuuhenkilö, arvioidut tilavuusvirrat ja huuhtelukohdat. Huuhtelupöytäkirja on luovutettava tilaajalle vastaanottotarkastuksessa. PUTKISTON PAINEKOE VAROITUS! Koepaineistusvettä ei saa päästää LTO -patteriin: se jää patterin sisällä olevien putkien mutkiin ja jäätyessään rikkoo patterin! Putkisto on koepaineistettava liuoksella ennen patterien kytkemistä. Koepaineistusvettä ei saa missään oloissa päästää pattereihin. Eristettävät tai muuten verhottavat putket on koepaineistettava ennen peittämistä. 12

13 Verkosto koepaineistetaan 0,4 MPa paineella vähintään 30 min. ajan, ulkojohdoissa koeaika on kuitenkin vähintään 60 min. Patterit ja muut laitteet eivät saa vahingoittua koepaineen aikana. Painekokeet on tehtävä rakennuttajan edustajan läsnä ollessa. LTO-pattereiden painekoe on suoritettu tehtaalla ennen toimitusta. PATTERIEN KYTKEMINEN Poista suojatulpat laippojen päistä. Käytettävien tiivisteiden tulee olla vesi-glykoli -liuokselle soveltuvia (punaisia tiivisteitä ei saa käyttää). VERKOSTON TÄYTTÖ JA ILMAUS Verkosto tulee täyttää rauhallisesti käsipumpulla siten, että ensin täytetään ja ilmataan runkojohto, minkä jälkeen järjestelmällisesti jokainen nousulinja täytetään ja ilmataan. Varsinainen ilmaustyö tulee suorittaa patterikohtaisesti. Ilmaustyön aikana verkoston painetasoa tulee seurata ja varmistaa, ettei se missään laske alle ylimmän patterin vaatiman painetason. Normaalia käyttötilannetta korkeampi painetaso verkostossa helpottaa ilmaustyön suoritusta. Täytön ja ilmauksen jälkeen kiertopumput käynnistetään ja verkoston lämpötila nostetaan tavoitearvoon. Kiertopumppujen annetaan käydä noin 3 tuntia. Sen jälkeen ne pysäytetään ja järjestelmän annetaan tasaantua esimerkiksi yön yli. Ilmataan uudestaan tarkkaillen samalla painetta. Vesi-glykoli-liuosta lisätään tarvittaessa. Kun verkosto on ilmattu ja täytetty oikeaan paineeseen, pumppu käynnistetään uudestaan. Valmistajan suosittelema vähimmäistaso ilmauksen suhteen on seuraavanlainen: Ensimmäisen käyttökuukauden aikana viikottain Ensimmäisen käyttövuoden aikana kuukausittain Jatkossa vähintään kerran vuodessa. Laitteiston omistaja/huoltaja on velvollinen suorittamaan ilmauksen siten, että putkiston täyttöaste pysyy jatkuvasti 100 prosentissa. TÄRKEÄÄ! Retermia -LTO -järjestelmässä käytettävän glykolin tulee olla Al/Cu/Fe -inhibioitua etyleeni- tai propyleeniglykolia. Algol Oy:n etyleeniglykoli Dowcal 10 tai Telko Oy:n etyleeniglykoli Zero HD sisältävät oikeat inhibiittorit ja soveltuvat Retermian lämmöntalteenottojärjestelmään. 13

14 RETERMIAN LTO-/ JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMISSÄ KÄYTETTÄVÄT LÄMMÖNSIIRTONESTEET HUOM! Tätä ohjetta tulee noudattaa aina, kun LTO- järjestelmässä tai LTO- / jäähdytysjärjestelmässä on Retermia Oy:n toimittamia neulalämmönsiirtimiä. Ohje koskee siis myös sekakytkentää (neulapatterin ja muiden LTO-laitteiden yhdistelmiä) ja jäähdytyskytkentää (neulapatterin käyttöä kesäjäähdytykseen). TÄRKEÄÄ TAKUUN VOIMASSAOLON EDELLYTYS! Retermia-LTO-järjestelmissä ei saa käyttää vesijohtoveteen sekoitettuja LTOnesteitä! Retermia-LTO järjestelmässä käytettävä glykoli on hankittava glykolintoimittajan valmiiksi sekoittamana kaupallisena liuoksena, jossa on oikea, LVI-suunnitelman mukainen, glykolipitoisuus (%), kuitenkin minimissään 30 tilavuusprosenttia. Pelkkää vettä ei koskaan saa lisätä Retermia-järjestelmään! Nesteen tulee olla LTO -järjestelmiin tarkoitettua ja sisältää inhibiittorit alumiinille, kuparille ja raudalle. Retermian LTO-järjestelmään soveltuvia lämmönsiirtonesteitä ovat etyleeniglykoli Dowcal 10 (Algol Oy) ja Zero HD (Telko Oy) sekä propyleeniglykoli Dowcal 20 (Algol Oy) ja Zero Propylen (Telko Oy). Edellä mainitut lämmönsiirtonesteet sisältävät kaikki tarpeelliset inhibiittorit (Al/Cu/Fe jne.) ja ne lisätään sellaisenaan Retermian LTO-järjestelmään. Retermia Oy ei hyväksy käytettäväksi muita kuin yllä mainittuja tuotemerkkejä Retermia-järjestelmissä. Tarvittava vesi-glykoli -liuos ja verkoston täyttöön tarvittavat laitteet kuuluvat putkiurakkaan. Ennen verkoston täyttöä putkisto tulee puhdistaa huolellisesti. Vesi/ glykoli -suhdetta tulee tarkkailla. Putkiurakoitsijan on mitattava järjestelmän tilavuus ja merkittävä se järjestelmään kilvellä, jossa on teksti: LTO -järjestelmän nestetilavuus on...! Urakoitsijan on takuuajan lopulla omalla kustannuksellaan toimitettava LTO -verkostojen nesteistä näyte laboratorioon analyysiä varten. Tällöin todetaan, miten nesteen inhibiittoripitoisuus on muuttunut takuuaikana. Koetulosten ja tutkijalausunnon perusteella tehdään mahdollisesti tarvittavat korjaukset vesi-glykoli-liuokseen. Urakoitsija toimittaa kirjalliset koetulokset ja lausunnon sekä yksityiskohtaiset sekoitus- ja käyttöohjeet rakennuttajalle takuuajan päättyessä. Lisätietoja lämmönsiirtonesteistä: Algol Oy: Telko Oy/ Rauni Funke:

15 YHTEYSTIEDOT Retermia Oy Paininpuuntie HEINOLA puh fax fax www: Y-tunnus:

16 Nosto-ohje Liite 1

17

18 Porausohje Liite 2

19

20 Pesuvesiyhteen viemäröinti Liite 3

21

22 Yleispoisto kulmista katolle Yleisilmanvaihdon poistopattereiden vesiyhteitä ei tarvitse viemäröidä vaan kondenssi- ja pesuvesi voidaan johtaa patterin kulmista katolle. Kostea/rasvainen poistoilma DN 32 vesiyhteet Mikäli poistoilma on kosteaa (uimahallitila, tiskihuuva tms.), tulee pesu- ja kondenssivesiputkisto putkittaa vesilukon kautta lämpöeristettynä, ja tarvittaessa saattolämmitettynä, IV- konehuoneen lattiakaivoon. Vesilukko tulee sijoittaa lämpimään tilaan. Keittiön rasvanpoiston neulalämmönsiirtimien pesuvesiputkisto tulee viemäröidä rasvanerotuskaivoon. Viemäröidään lämpöeristettynä lämpimän tilan lattiakaivoon vesilukon kautta tai rasvanerotuskaivoon (keittiön poisto)

23 Kuvasarja tuulensuojalevyjen asentamisesta Liite 6

24 Tuulensuojalevyjen kiinnitys Tuulensuojalevyjen tarkoituksena on suojata lämmönsiirtimen pohjaa tehoa alentavalta tuulelta, sekä estää lumen kertyminen lämmönsiirtimen alle ja piipun juureen. Tuulensuojalevyt vaikuttavat myös lämmönsiirtimen ulkonäköön tehden asennuksesta tasapainoisemman kokonaisuuden. Tarvikkeet Lämmönsiirtimen mukana toimitetaan tarvittavat kiinnitysosat sekä ruuvit. 2300x2300 sekä sitä suuremmissa malleissa kiinnitysosia käytetään kulmissa sekä sivuilla. Kiinnitysosia on yhteensä 12 kappaletta. Pienemmissä malleissa kiinnitysosia käytetään vain kulmissa, jolloin niitä on 8 kappaletta. Tuulensuojalevyt eivät kuulu Retermian toimitukseen

25 1. Tuulensuojalevyjen kiinnitysosien asentaminen Kiinnitä itä toimituksen it mukana tulleet t kiinnitysosat it t lämmönsiirtimen kulmiin ja sivun keskikohtaan (2300x2300 ja sitä suuremmat mallit) mukana tulleilla ruuveilla.

26 Kiinnitysosat paikoillaan kulmissa Kiinnitysosat paikoillaan kulmissa ja keskelläk

27 2. Tuulensuojalevyjen kiinnitys Tuulensuojalevy l kiinnitetään it tää yläreunastaan lämmönsiirtimessä oleviin kiinnitysosiin. Kiinnittämiseen käytetään ruuveja, jotta mahdollinen myöhempi irrottaminen onnistuu. Tuulensuojalevyn alaosaan ja kattopinnan väliin Tuulensuojalevyn alaosaan ja kattopinnan väliin jätetään 50mm rako, jotta sade-, kondenssi- ja pesuvesi pääsevät vapaasti kulkemaan laitteen alitse.

28 Liuoslaippojen kohdalle tehdään Liuoslaippojen kohdalle tehdään avattavat huoltoluukut

29 Valmis asennus Liuoslaippojentarkastusluukkujen päällä kannet. Lämmönsiirtimen asento vaakatasossa tarkastettu vatupassilla.

LVI-TYÖSELITYS 8.5.2009

LVI-TYÖSELITYS 8.5.2009 VESALAN KOULU YLIKIIMINKI, OULU LVI-TYÖSELITYS 8.5.2009 LVI SUUNNITTELUTOIMISTO KAJAANINKATU 38 A 90100 OULU SISÄLLYSLUETTELO 0 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA... 4 0.1 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 4 0.2

Lisätiedot

LVI-TYÖSELOSTUS. Kohde. TYÖKESKUS KIPINÄ Suopellontie 6 84100 Ylivieska 30.1.2015. Liitteet

LVI-TYÖSELOSTUS. Kohde. TYÖKESKUS KIPINÄ Suopellontie 6 84100 Ylivieska 30.1.2015. Liitteet LVI-TYÖSELOSTUS Kohde TYÖKESKUS KIPINÄ Suopellontie 6 84100 Ylivieska 30.1.2015 Liitteet Liite 1 Kalusteluettelo (erillinen) Liite 2 Eristystyöselostus (erillinen) Liite 3 Purunpoisto (erillinen) INSINÖÖRITOIMISTO

Lisätiedot

Uponor-PEX -käyttövesijärjestelmä

Uponor-PEX -käyttövesijärjestelmä P E X- K ÄY T TÖ V E S I JÄ R J E S T E L M Ä K Ä S I K I R J A Uponor-PEX -käyttövesijärjestelmä 04 2009 6002 Sisällys Sivu Turvallinen Uponor-PEX -käyttövesijärjestelmä Järjestelmän kuvaus ja hyväksynnät3

Lisätiedot

A R K I N S SUUNNITTELU OY

A R K I N S SUUNNITTELU OY A R K I N S SUUNNITTELU OY Osoite Sammonkatu 16 Pitkänsillankatu 1-3 Teknologiapuisto PL 125 90570 OULU 67100 KOKKOLA 87400 KAJAANI Puhelin 0400-305 740 0400-305 740 0400-305 740 Telefax 08-342 722 06-8220

Lisätiedot

LVI-TYÖSELITYS LVI 291-001. SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie 2 70200 KUOPIO

LVI-TYÖSELITYS LVI 291-001. SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie 2 70200 KUOPIO LVI-TYÖSELITYS LVI 291-001 SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie 2 70200 KUOPIO 30.7.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSKOHDE, RAKENNUTTAJA JA SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS U R A K K A R A J A L I I T E 8.8.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (RU) = PÄÄURAKKA PUTKIURAKKA (PU) ILMANVAIHTOURAKKA (IU) SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO URAKKARAJALIITE LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen Muutokset A Sivujen ylätunniste korjattu 01.06.2009 1 0 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

Sivu 1 / 77 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI LVIA-SELOSTUSOSA SUOMUSSALMEN HOITOKOTI

Sivu 1 / 77 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI LVIA-SELOSTUSOSA SUOMUSSALMEN HOITOKOTI Sivu 1 / 77 LVIA-SELOSTUSOSA LVI 01686-001 30.6.2014 Sivu 2 / 77 G00.00 YLEISTÄ... 8 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEISTA... 8 01.11 Rakennuskohde ja sen sijainti... 8 01.13 Rakennuttaja... 8 01.14 Käyttäjät...

Lisätiedot

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje KIV- mallit 6-32. Johnson Controls-ohjaus. Pohjolan Maalämpö Oy

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje KIV- mallit 6-32. Johnson Controls-ohjaus. Pohjolan Maalämpö Oy Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIV- mallit 6-32 Johnson Controls-ohjaus Pohjolan Maalämpö Oy 1 Sisällysluettelo: Yleistä 3 Toimintaselostus 4 Kuljetus, asennus ja sijoitus 5 Toimituksen sisältö

Lisätiedot

Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15

Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15 Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15 Pohjolan Maalämpö Oy 1 Sisällysluettelo: Yleistä 3 Toimintaselostus 4 Kuljetus, asennus ja sijoitus 5 Toimituksen sisältö ja tarvittavat lisävarusteet

Lisätiedot

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15. Johnson Controls-ohjaus. Pohjolan Maalämpö Oy

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15. Johnson Controls-ohjaus. Pohjolan Maalämpö Oy Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15 Johnson Controls-ohjaus Pohjolan Maalämpö Oy 1 Sisällysluettelo: Yleistä 3 Toimintaselostus 4 Kuljetus, asennus ja sijoitus 5 Toimituksen sisältö

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1

KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1 KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1 SISÄLLYSLUETTELO: YLEISTÄ... 3 TOIMINTASELOSTUS... 4 KYTKENTÄKAAVIOIDEN PERUSTEET... 5 ASENNUSOHJEITA... 7 LÄMPÖÄSSÄN KULJETUS... 7 LÄMPÖÄSSÄN ASENTAMINEN... 7 SIJOITTAMINEN...

Lisätiedot

KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE 3 89600 SUOMUSSALMI LVI-TYÖSELITYS. Urakkalaskenta YLITALO OY

KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE 3 89600 SUOMUSSALMI LVI-TYÖSELITYS. Urakkalaskenta YLITALO OY 4823 KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE 3 89600 SUOMUSSALMI LVI-TYÖSELITYS Urakkalaskenta YLITALO OY I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O ELEKTRONIIKKATIE 3 90590 OULU toimisto@ytalo.fi Puh. 08-3224200 LVI-TYÖSELITYS

Lisätiedot

Future-ilmankäsittelykone KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

Future-ilmankäsittelykone KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä...4 2. Käyttöönotto ja huolto...5 Sulkutoiminto FPTP... 6 Sekoitustoiminto FPTA... 8 Kiertoilmatoiminto, peräkkäin FPTB... 10 Kiertoilmatoiminto, päällekkäin FPTC... 12 Suodatustoiminto

Lisätiedot

Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KV- mallit 6-15

Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KV- mallit 6-15 Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KV- mallit 6-15 Pohjolan Maalämpö Oy 1 Sisällysluettelo: Yleistä 3 Toimintaselostus 4 Kuljetus, asennus ja sijoitus 5 Toimituksen sisältö ja tarvittavat lisävarusteet

Lisätiedot

D1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

D1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA D1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot Määräykset ja ohjeet 2007 Ympäristöministeriön asetus kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista Annettu Helsingissä 24 päivänä

Lisätiedot

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje KIV- mallit 6-25. Johnson Controls-ohjaus FX16x. Tasavirtapuhaltimilla

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje KIV- mallit 6-25. Johnson Controls-ohjaus FX16x. Tasavirtapuhaltimilla Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIV- mallit 6-25 Johnson Controls-ohjaus FX16x Tasavirtapuhaltimilla 1 Pohjolan Maalämpö Oy Sisällysluettelo: Yleistä 3 Toimintaselostus 4 Kuljetus, asennus

Lisätiedot

As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS RAKENNUSTYÖSELOSTUS. OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka 25.5.2007. Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00

As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS RAKENNUSTYÖSELOSTUS. OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka 25.5.2007. Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00 Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy Halsuantie 4, 00420 Helsinki p. 0207 698 698, fax 0207 698 699 As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00 KIINTEISTÖN

Lisätiedot

Kylpytynnyrin asennus- ja hoito-ohjeet

Kylpytynnyrin asennus- ja hoito-ohjeet Kylpytynnyrin asennus- ja hoito-ohjeet VAROITUS! Takaamme SpaDealers -kylpytynnyrien korkean laadun vain, kun asentaminen on tehty annettujen ohjeiden mukaisesti. Selkeän käsityksen saamiseksi suosittelemme

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 URAKKARAJALIITE (YSE 1998) 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Suositus L11/2013 Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Energiateollisuus ry 2013 ET-Kaukolämpökansio 2/6 Energiateollisuus

Lisätiedot

Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet Julkaisu J1/2014

Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet Julkaisu J1/2014 Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet Julkaisu J1/2014 Kaukolämpö Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014 Energiateollisuus

Lisätiedot

Suomalaisia maalämpöpumppuja vuodesta1983. Täystehoinen maalämpö - elämäsi kannattavin ympäristöteko KÄYTTÖOHJE LÄMPÖÄSSÄ V 7.0 30.

Suomalaisia maalämpöpumppuja vuodesta1983. Täystehoinen maalämpö - elämäsi kannattavin ympäristöteko KÄYTTÖOHJE LÄMPÖÄSSÄ V 7.0 30. Suomalaisia maalämpöpumppuja vuodesta1983 Täystehoinen maalämpö - elämäsi kannattavin ympäristöteko KÄYTTÖOHJE LÄMPÖÄSSÄ V 7.0 30.0 LÄMPÖÄSSÄ 10/2011 1 2 Suomalaisia maalämpöpumppuja vuodesta1983 Sisällys

Lisätiedot

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW. 5-17 kw. Asennusohje 6 720 810 847 (2014/04)

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW. 5-17 kw. Asennusohje 6 720 810 847 (2014/04) 6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ 5-17 kw Asennusohje 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien selitykset.............................

Lisätiedot

ECOWATTI JA LÄMMÖNLÄHTEET

ECOWATTI JA LÄMMÖNLÄHTEET 29.12.2011 ECOWATTI JA LÄMMÖNLÄHTEET KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE (ECOWATTI, ECOWATTI K, ECOWATTI 2T) Valmistaja: Tuotekatu 11, PL 21 21201 Raisio Puh. (02) 4374 600 kaukora@kaukora.fi www.kaukora.fi YLEISTÄ...

Lisätiedot

Rakennusten kaukojäähdytys. Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014

Rakennusten kaukojäähdytys. Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014 Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014 Luonnos 1.7.2014 Energiateollisuus ry Julkaisu J1/2014 Kaukojäähdytystyöryhmä Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset

Lisätiedot

ILMANVAIHDON VALLOX. Suunnittelu Asennus Käyttöönotto

ILMANVAIHDON VALLOX. Suunnittelu Asennus Käyttöönotto VALLOX ILMANVAIHDON Suunnittelu Asennus Käyttöönotto Väli 1 1.09.94F 10.11.010 VALLOX 4 4 6 1 7 9 5 8 1 4 5 6 7 8 9 Ilmanvaihtokone Ilmanvaihdon ohjaus Liesituuletin Kattoläpivienti Venttiilit Kanavisto

Lisätiedot

LOCK 25 RIVIKATTO ASENNUSOHJE

LOCK 25 RIVIKATTO ASENNUSOHJE 1 LOCK 25 RIVIKATTO ASENNUSOHJE PINTALEIKKAUS VAHVUUS: 0,6 mm MAALIPINNOITTEET: RUUKKI PURAL MATTA TAKUU 20 VUOTTA PERUSVÄRIT: RR 23, 29, 32, 33 VALMISTAJA * VESIKATTOPALVELU KEMPPAINEN OY * KAJAANI 2

Lisätiedot

Käsittely- ja asennusohje Dryrex Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10-20 kv

Käsittely- ja asennusohje Dryrex Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10-20 kv Käsittely- ja asennusohje Dryrex Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10-20 kv KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE 1 (62) KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE DRYREX Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10 20 kv Sisällys Soveltamisala... 2

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SCANVARM SC7 SC12

KÄYTTÖOHJE SCANVARM SC7 SC12 KÄYTTÖOHJE SCANVARM SC7 SC12 4/2012 1 Sisällys 1. YLEISTÄ 5 1.1. Turvaohjeet 5 1.2. Kuljetus 5 1.3. Maalämpöpumpun sijoittaminen 5 1.4. Pakkauksen avaaminen 6 1.5. Maalämpöjärjestelmän toiminta 6 1.5.1

Lisätiedot