Ammattikeittiöiden rasvaisen poistoilman lämmöntalteenotto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ammattikeittiöiden rasvaisen poistoilman lämmöntalteenotto"

Transkriptio

1 Ammattikeittiöiden rasvaisen poistoilman lämmöntalteenotto

2 Ravintolat ja ammattikeittiöt LÄMMÖNTALTEENOTTO RAVIN- TOLOISSA Keittiöiden poistoilma on lämmintä ja kosteaa, eli siinä on suuri lämpösisältö. Retermia LTO- järjestelmällä saavutetaan tyypillisesti % tuloilman vuosihyötysuhde. Keittiössä syntyvää lämpöä voidaan jakaa usealle tuloilmakoneelle Jos raittiin ilman otto sijaitsee lähellä jäteilman ulospuhallusta, voidaan poistopuolen neulalämmönsiirtimiin asentaa jet-ulospuhallussuuttimet. Suuttimet antavat jäteilmasuihkulle suuren lähtönopeuden ja pitkän heittopituuden Hotelli Kalastajatorppassa asennettiin Retermia LTO jo vuona Toisin kuin tavanomaiset lämmönsiirtimet, neulalämmönsiirrin soveltuu myös keittiöiden ja ravintoloiden rasvaisen poistoilman lämmöntalteenottoon. Neulalämmönsiirtimillä on suuri otsapinta-ala ja pieni ilmapuolen painehäviö. Neulalämmönsiirtimen ainutlaatuisen rakenteensa ansiosta neulalämmönsiirrin ei tukkeudu likaisesta ilmasta ja ilmapuolen painehäviö sekä lämmönsiirtokyky pysyvät lähes vakioina koko neulalämmönsiirtimen huoltovälin ajan. Täten likaantuminen ei aiheuta poistoilmavirran merkittävää pienentymistä huoltovälin aikana. Jet-ulospuhallus suuttimilla varustettu lämmöntalteenottohuippuimuri. Retermia-järjestelmä suojaa ilmastointijärjestelmää kosteudelta ja epäpuhtauksilta. Neulalämmönsiirrin esisuodattaa ja esilämmittää tuloilman, jolloin pääsuodatin pysyy kuivana. Tulopuolen neulalämmönsiirrin voidaan sijoittaa raitisilmasäleikön tilalle, tulokoneen osaksi, ilmanvaihtokammioon patteriseinäksi tai ilmankäsittelykatoksena IV-konehuoneen katolle.

3 Tulopuolen lämmönsiirrintyypit Ilmankäsittelykatos Avattava huoltoluukku kahdessa osassa EU7/EU8 pääsuodatin LTO Esisuodatus ja kesäjäähdytys Retermian uniikilla ilmankäsittelukatoksella, tuloilman LTO-esisuodatus, pääsuodatus sekä kesäaikainen jäähdytys suoritetaan minimaalisella SFP-luvulla huoltoystävällisesti ja toimintavarmasti. Tuloilmakoneen syvyys ja konehuonetilan tarve minimoituvat, kun tuloilman LTO- esisuodatus, pääsuodatus, ja kesäaikainen jäähdytys voidaan suorittaa Retermia ilmankäsittelykatoksessa rakennuksen vesikatolla. Usealle tuloilmakoneelle voidaan tehdä yhteinen LTOesisuodatus ja kesäaikainen jäähdytys. Tuloilmakoneiden komponenttien lukumäärä pienenee merkittävästi konekohtaisen LTO- ja jäähdytyspatterien sekä pääsuodattimien jäädessä pois.

4 Tulopuolen lämmönsiirrintyypit Retermia runkoon Tulopuolen neulalämmönsiirrin voidaan sijoittaa rakennuksen ulkosäleinälle ilmasäleikön tilalle säleikön mittojen mukaan tehtyyn Retermian runkoon. Laitevalmistajan väliosaan Tulopuolen neulalämmömsiirrin voidaan sijoitaa myös konehuoneeseen tuloilmakoneen osaksi. Laitevalmistajan väliosaan valmistettu neulalämmönsiirrinosa liitetään muuhun tuloilmakoneeseen konehuoneessa. Neulalämmönsiirrin rakennetaan asiakkaan toimittaman väliosaan (esim. Recair, Koja, FläktWoods, Swegon, IV-Produkt, Wolf, GEA, Novenco tms.) ja asennetaan koneen osaksi. Laittevalmistajan väliosaan sijoitetun neulalämmönsiirtimen huolto voidaan suorittaa päältä avattavan kannen kautta kun väliosan korkeus on alle 1300 mm ja neulalämmönsiirtimen yläpuolella on vähintään 1300 mm vapaata tilaa Mikäli koneen syvyyssuunnassa ei ole riittävästi tilaa neulalämmönsiirtimen molemmille puolille sijoitettaville huolto-osille, voidaan lämmönsiirtimen tuloilmapuoleinen huolto suorittaa täysimittaisen (min 900 mm syvän) suodatinosan kautta.

5 Poistoilman LTO-huippuimuri Keittiön rasvanpoistosta lämpö talteen Retermialla Olemme toteuttaneet lukuisia ammattikeittiöiden, kuten Hesburger-ravintoloiden, ilmanvaihdon lämmöntalteenoton. Keittiön rasvainen ja kostea poistoilma asettaa LTO-ratkaisulle erityisvaatimuksia, kuten hyvä puhdistettavuus ja hidas tukkeutuvuus liasta jotta saavutetaan riittävän pitkä huoltoväli. Lämmönsiirtokyky ei myöskään saa heiketä lämmönsiirtimen likaantuessa. Alustava laitevalinta Alustava laitevalinta voidaan suorittaa oheisen taulukon avulla. Usealle poistopuolen huippuimurille voidaan tehdä yhteinen LTO-katos. Pituus mm Leveys mm Korkeus mm Ilmavirta l/s Paino kg

6 Rasvaisen poistoilman lämmöntalteenotto Periaatekuva ammattikeittiön Retermian LTO-järjestelmästä LTO-huippuimuri jet-ulospuhallussuttimilla Rakenneaineinen piippu joka kantaa LTOhuippuimurin painon Keittiötilan rasvahuuva

7 Piipun rakentaminen Ohje on kehitetty olemassa olevia piippuja ajatellen, mutta samaa piipun rakentamisperiaatetta voidaan käyttää myös uudisrakentamisessa. 1. Lähtötilanne Katolla on olemassa ilmastoinnin läpivientipiippu. Vanha piippu ei sellaisenaan sovellu Retermia -laitteen alustaksi. 2. Kantava runko Piipun ympärille rakennetaan runkokehikko. Rakennusmateriaalina voidaan käyttää esim. sahatavaraa 50 x100 T24. Piipun mitat L ja Hmin on merkitty Retermia -laitteen mittakuviin. 3. Lämmöneristys Asennetaan tarvittava lisälämmöneristys rakennussuunnitelman mukaisesti. 4. Tukilevyjen asennus Asennetaan tukilevyt paikoilleen. Tukilevyjen tarkoitus on toimia jäykistävänä rakenteena ja alustana vedeneristysmateriaalille (bitumikermi tai pelti). 5. Lähes valmis piippu Tukilevyjen asennuksen jälkeen piippu on lähes valmis. Piippu on vielä tehtävä vesitiiviiksi eristämällä se bitumikermillä (tai pellittämällä). Vesieristys on aina tehtävä Retermia -laitteiden tukirakenteena käytettäviin piippuihin. 6. Vesieristys Ilmastointikanava taitetaan tasaisesti piipun kansivanerin päälle. Piippu päällystetään bitumikermillä ( tai pellitetään) aina ilmastointikanavaan asti. Bitumikermin asennuksessa tulee noudattaa materiaalitoimittajan ohjeita.

8 Huippuimurin asennusohje 1 Tiivisterenkaiden asennus Retermia Oy toimittaa LTO-laitteen mukana tiivistelevyn, joka asennetaan ennen LTO-laitteen asennusta. Tiivistelevy asetetaan piipun päähän, kanavaan nähden keskitetysti. LTO-laitteen pohja on tehtaalla valmiiksi eristetty. 2. LTO-laitteen asennus LTO-laite nostetaan paikoilleen laitteeseen kiinnitettyjen nosto-ohjeiden mukaisesti. Nostokorvat poistetaan noston jälkeen. LTO-laite kiinnitetään piippurakenteeseen kiinnityskorvistaan, rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaisesti. Tarkistetaan vielä, että tiivistelevy on kunnolla puristunut piipun ja LTO-laitteen väliin, ettei ohivuotoja jää. 3. Tuulensuojalevyjen asennus Tuulensuojalevy kiinnitetään yläreunastaan LTOlaitteessa olevaan kiinnitysosaan. Kiinnitys tapahtuu ruuveilla mahdollista irrottamista ajatellen. Suojalevy tuetaan alareunastaan, jotta sade-, kondenssi- ja pesuvesi pääsevät valumaan alitse. Tätä varten jätetään 50 mm:n rako suojalevyn alareunan ja katon väliin. Liuoslaippojen kohdalle tehdään avattavat huoltoluukut. LTOH ennen tuulensuojalevyjen asennusta LTOH tuulensuojalevyt asennettuna

9 4. Sähkötyöt Sähkötyöt eivät sisälly Retermia- toimitukseen. Turvakytkimen (1) asennus ja hankintakustannukset sekä tarvittava kaapelointi (2) tulee sisällyttää sähköurakkaan. Sähkökaapelointia asennettaessa on otettava huomioon, että imuri pääsee kallistumaan kanavan nuohousta varten. Retermia neulalämmönsiirrin on varustettu tarvittavilla sähköläpivienneillä (3). Sähkökaapelointia asennettaessa on otettava huomioon, että imuri pääsee kallistumaan kanavan nuohousta varten. 5. Asennuksen viimeistely Tarkistetaan vatupassilla, että LTO-patteri on vaakatasossa. Lopuksi asennetaan pesu- ja viemäröintiyhde, joka johdetaan rasvanerotuskaivoon. Pesu- ja viemäröintiputkisto varustetaan puhdistavalla vesilukolla. Pesuvesiviemärin, glygoliputkiston ja sähkökaapelien kattoläpivienti voidaan tehdä LTO-huippuimurin piipun sisällä, erillisenä paloeristetystä rasvakanavasta. LTO-huippuimurin viemäröinti ennen tuulensuojalevyjen asennusta

10 Huolto Keittiön rasvakanava voidaan nuohota LTO huippuimurin kautta. Huollon aikana huippuimuri voidaan kallistaa sivuun. Lämmönsiirtimen luokse on päästävä turvallisesti. Retermia huoltopaketti sisältyy normaaliin laitetoimitukseen. Huoltotilassa on oltava vesipistoke tai vesi on voitava tuoda kauempaa huollettavaan kohteeseen. Huoltotilassa on oltava sähkökytkentä painepesuria ja imuria varten. Pesuvesien poisto on myös otettava huomioon suunnitteluvaiheessa. Neulalämmönsiirtimet on varustettu pesuvesialtaalla (RST) ja yhteellä. Pesuvedet tulee johtaa rasvanerotuskaivoon, jolloin on käytettävä kaksoisvesilukkoa. 10

11 Huolto Huollon tarkoituksena on poistaa pattereihin kerääntyneet epäpuhtaudet. 1. Imurointi ja irtolian poisto Neulapattereiden huollon yhteydessä patterit tulisi imuroida. Varsinkin tulopuolen pattereihin kerääntyy puiden lehtiä ja siitepölyä, jotka on parasta poistaa imuroimalla/kuivapoistolla. 2. Pesuaineen levitys neulapintaan Pesuaineliuos levitetään matalapaineella patterin molemmin puolin kuljettamalla suutinta ylhäältä alas sekä sivusuunnassa. Pesuaineen levitys aloitetaan ilmavirran vastakkaiselta puolelta, kuten pesukin. Pesuaineen annetaan vaikuttaa n. 15 min. Ennen pesuaineen levitystä on syytä tarkistaa, ettei pesuvesiyhde ole tukossa. Jos pesuvesiyhde on tukossa, sen aukaisuun voidaan käyttää painepesuria. Painepesurin pää suunnataan suoraan pesuvesiyhteeseen ja siihen lasketaan lyhyitä painesuihkuja. 3. Korkeapainepesun suoritus Korkeapainepesu suoritetaan siten, että pesusuutinta liikutellaan alhaalta ylös tai vasemmalta oikealta (huom. vesisuihkun tulee olla kohtisuorassa neulaputkiin nähden). Pesu tulee aloittaa ilmavirran vastaiselta puolelta. 11

12 Huolto 5. Tarkistustoimenpiteet Seuraavat tarkistustoimet tehdään huollon yhteydessä tai vähintään kerran vuodessa. * Ilmauksen tarkistus * Liuoslaippojen tiivisteiden tarkistus (ei vuotoja) * Eristeiden tarkistus (paikoillaan, ehjät) * Neulapinnan tarkistus ja mahdollisesti kokoon painuneiden neulojen oikaiseminen * Huoltokansien linkkujen ja saranointien tarkastus (ruuvit paikoillaan) * Viemäröinnin ylivuotoputken tarkistaminen ja mahdollisen tukkeuman poisto Ilmaus tarkistetaan siten, että suojatulppa poistetaan kiertämällä ja ilmaushana aukaistaan. Kun ilmaushana on auki, ilman poistuminen aiheuttaa suhisevan äänen. Kun suhina loppuu, ilmaushanan voi sulkea. Tämän jälkeen tarkistetaan verkoston paine ja mikäli se ei ole riittävä, verkostoon lisätään nestettä käsipumpulla pumppaamalla. Rasvasta likaantunut LTO-huippuimurin neulapinta LTO-huippuimuri huollon jälkeen 12

13 Sovellutusesimerkkejä Hirvaskankaan ABC Keittiön rasvaisesta poistoilmasta otetaan lämpö talteen ulospuhallus suuttimilla varustetuilla Retermia lämmöntalteenottohuippuimureilla. Tulopuolella ilmanvaihtokoneeseen asennetut Retermia neulalämmönsiirtimet 13

14 Priimus keittiö Poistopuolen ilmanvaihto on tehty usean imurin yhteisillä LTO-katoksilla Tulopuolen neulalämmönsiirtimet ovat sijoitettu raitisilmakammioon 14

15 15

16 Referenssilista Pikaruokaloita, Hesburger Hesburger Kuopio 2006 Hesburger Tampere 2003 Hesburger Turku 2003 Hesburger Kaarina 2003 Hesburger Nokia 2002 Hesburger Maarianhamina 2002 Hesburger Hämeenkatu 2, Turku 2001 Hesburger Ratakatu, Mikkeli 2001 Hesburger Hämeenkivi, Tampere 2001 Hesburger Uusikaupunki 2001 Hesburger Masku 2000 Hesburger Naantali 2000 Hesburger Porin tori 2000 Hesburger Savonlinna 1999 Hesburger Tornio 1999 Hesburger Martinlaakso, Espoo 1999 Hesburger Vanha Rauma, Rauma 1999 Hesburger Neste Nousiainen 1998 Hesburger Keskuskatu 10, Riihimäki 1998 ABC-huoltoasemia ABC-asema, Savonlinna 2007 ABC-asema, Toijala 2007 ABC-asema, Pyhäjärvi 2007 ABC-asema, Outokumpu 2007 ABC-asema, Pitkälahti Kuopio 2006 ABC-asema, Lieksa 2006 ABC-asema, Siilinjärvi 2006 ABC-asema, Hirvaskangas 2006 ABC-asema, Pieksämäki 2005 ABC-asema, Mikkeli 2005 ABC-asema, Visiitti 2005 ABC-asema, Kokkola 2004 ABC-asema, Varkaus 2004 ABC-asema, Teuva 2004 ABC-asema, Ylivieska 2004 ABC-asema, Nurmes 2002 ABC-asema, Kitee 2002 ABC-asema, Kuopio, Pitkälahti 2001 ABC-liikekeskus, Salo 2001 ABC-myymälä, Perniö 2000 Hotellit, ravintolat ja keittiöt Hotelli EBQUE 2006 Rosso 2006 Wikiga ruokala 2006 Ravintola Amarillo 2006 Hotel Lundia, Ruotsi 2005 Snellmanni keittiö 2005 Hotelli Tammivalkama 2005 Salon keskuskeittiö 2004 Girisan Hotel, Ruotsi 2003 Ravintola, Raisio 2003 Ravintola Pikala 2003 Ravintola Kaskela, Vierumäki 2002 Metsopaper, keittiö, Järvenpää 2002 Pyhäsalmen terveyskeskus, keittiö 2002 Kartanoravintola, Helsinki 2002 Saarijärven laitoskeittiö, 2002 Skryllegården kök, S. Sandby, Ruotsi 2001 Ljungby lasarett kök, Ljungby, Ruotsi 2001 RAX-ravintola, Turku 2001 Ravintola Apteekkari, Kuopio 2001 Hotelli Isosyöte, Pudasjärvi 2001 Kouvolan kaupunki, keskuskeittiö 2001 Johtamistaidon opiston keittiö, Oitmäki 2001 Ravintola Pippurimylly, Turku 2001 Hotelli Savonian keittiö, Kuopio 2000 Pöykkölän opetuskeittiö, Rovaniemi 2000 Keittiön rasvanpoisto, JOT tehdas, Oulu 2000 Hotelli Koli 1999 Rosso, Kouvola 1999 Hotelli Kämp, Helsinki 1999 Heinuvaaran muonituskeskus, Kemijärvi 1999 Hotelli Savonia, Kuopio 1999 KAKS ravintokeskus, Kajaani 1999 Kyykeskus, keittiö ym., Kyyjärvi 1999 Cygnus restaurant, Vaasa 1998 Ravintola Koskipuisto 1997 Haminan varuskunta, ruokala 1996 Arctia hotel Rosendahl, Tampere 1996 Merihaka 1996 Hotellli Marski 1996 Uoti rav.keittiö 1995 Juuan keskuskeittiö 1994 Hotelli Korpilampi 1994 Ravintola Sonaatti 1994 Hotelli Murmansk 1993 Vaakuna hotelli 1993 Tuusulan varuskunta ruokala, Hyrylä

17 Hotelli Mesikämmen, Ähtäri 1992 KSR Immola/ruokala työmaa 1992 Ravintola Maxim s, Lohja 1991 Ravintola Leivonmäki 1991 Hotelli Patria, Lappeenranta 1990 Makasiinihotelli, Helsinki 1990 Paulon talo, ravintolan muutos 1990 Keskuskeittiö, Seinäjoki 1990 Meriyyteri, Pori 1989 Cumulus, Seinäjoki 1988 Hotelli Savonia, Kuopio 1988 Hotelli Saariselkä 1988 Polaris-Hotelli, Pietarsaari 1988 Hotelli Hervanta, Tampere 1988 Hotelli Intercontinental, Helsinki 1987 ja 1985 Hotelli Oskari, Varkaus 1986 Raatihotelli, Jyväskylä 1985 Kalastajatorppa, Helsinki 1985 Retermia Oy:llä on yhteensä yli tuhat referenssikohdetta kotimaassa ja ulkomailla. Täydellinen referenssilista kohdetyypeittäin löytyy Retermian kotisivuilta 17

18 Yhteystiedot Retermia Oy Paininpuuntie Heinola puhelin: fax: sähköposti: Hallituksen puheenjohtaja Risto Castrén Toimitusjohtaja Markus Castrén suora numero matkapuhelin Tuotantopäällikkö Reima Häkkinen suora numero matkapuhelin Y-tunnus

Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15

Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15 Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15 Pohjolan Maalämpö Oy 1 Sisällysluettelo: Yleistä 3 Toimintaselostus 4 Kuljetus, asennus ja sijoitus 5 Toimituksen sisältö ja tarvittavat lisävarusteet

Lisätiedot

Future-ilmankäsittelykone KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

Future-ilmankäsittelykone KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä...4 2. Käyttöönotto ja huolto...5 Sulkutoiminto FPTP... 6 Sekoitustoiminto FPTA... 8 Kiertoilmatoiminto, peräkkäin FPTB... 10 Kiertoilmatoiminto, päällekkäin FPTC... 12 Suodatustoiminto

Lisätiedot

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15. Johnson Controls-ohjaus. Pohjolan Maalämpö Oy

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15. Johnson Controls-ohjaus. Pohjolan Maalämpö Oy Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15 Johnson Controls-ohjaus Pohjolan Maalämpö Oy 1 Sisällysluettelo: Yleistä 3 Toimintaselostus 4 Kuljetus, asennus ja sijoitus 5 Toimituksen sisältö

Lisätiedot

ILMANVAIHDON VALLOX. Suunnittelu Asennus Käyttöönotto

ILMANVAIHDON VALLOX. Suunnittelu Asennus Käyttöönotto VALLOX ILMANVAIHDON Suunnittelu Asennus Käyttöönotto Väli 1 1.09.94F 10.11.010 VALLOX 4 4 6 1 7 9 5 8 1 4 5 6 7 8 9 Ilmanvaihtokone Ilmanvaihdon ohjaus Liesituuletin Kattoläpivienti Venttiilit Kanavisto

Lisätiedot

ILMANVAIHDON ENERGIAKORJAUS

ILMANVAIHDON ENERGIAKORJAUS 1.2.2013 Energiakorjaus Tekninen kortti ILMANVAIHDON ENERGIAKORJAUS kortti 10 pientalot TOIMIVA ILMANVAIHTO Ilmanvaihdon tehtävänä on tuoda sisälle raitista ilmaa ja kuljettaa ulos sisäilman epäpuhtaudet,

Lisätiedot

Ilmanvaihtojärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje

Ilmanvaihtojärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje Ilmanvaihtojärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje Sisällysluettelo Uponor-ilmanvaihtojärjestelmät...4 Kanaviston materiaalin tekniset tiedot...4 Kanaviston tekniset ominaisuudet...4 Kanavaeristeen tekniset

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1

KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1 KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1 SISÄLLYSLUETTELO: YLEISTÄ... 3 TOIMINTASELOSTUS... 4 KYTKENTÄKAAVIOIDEN PERUSTEET... 5 ASENNUSOHJEITA... 7 LÄMPÖÄSSÄN KULJETUS... 7 LÄMPÖÄSSÄN ASENTAMINEN... 7 SIJOITTAMINEN...

Lisätiedot

Mikko Piili PEREHDYTTÄMISOPAS OMAKOTITALOJEN ILMAN- VAIHTOJÄRJESTELMIEN PUHDISTUKSEEN JA HUOLTOON

Mikko Piili PEREHDYTTÄMISOPAS OMAKOTITALOJEN ILMAN- VAIHTOJÄRJESTELMIEN PUHDISTUKSEEN JA HUOLTOON Mikko Piili PEREHDYTTÄMISOPAS OMAKOTITALOJEN ILMAN- VAIHTOJÄRJESTELMIEN PUHDISTUKSEEN JA HUOLTOON Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Kone- ja tuotantotekniikka Marraskuu 2012 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Lisätiedot

ILOXAIR Oy Köydenpunojankatu 14 B 20100 TURKU Puh 02 2390 111 Fax. 02 2390 122 (07.05.2009)

ILOXAIR Oy Köydenpunojankatu 14 B 20100 TURKU Puh 02 2390 111 Fax. 02 2390 122 (07.05.2009) ILOXAIR Oy Köydenpunojankatu 14 B 20100 TURKU Puh 02 2390 111 Fax. 02 2390 122 (07.05.2009) SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. ILOX OPTIMA KONEEN OSAT 2 2. ILMANVAIHDON TARVE 3 3. ILMANVAIHDON OHJAUSPANEELI 3 4.

Lisätiedot

ILOXAIR Oy Köydenpunojankatu 14 B 20100 TURKU Puh 02 2390 111 Fax. 02 2390 122

ILOXAIR Oy Köydenpunojankatu 14 B 20100 TURKU Puh 02 2390 111 Fax. 02 2390 122 ILOXAIR Oy Köydenpunojankatu 14 B 20100 TURKU Puh 02 2390 111 Fax. 02 2390 122 SISÄLLYSLUETTELO Sivu ILOX MOSAIK KONEEN OSAT 2 ILMANVAIHDON TARVE 3 ILMANVAIHDON OHJAUSVAIHTOEHDOT 3 KÄYTTÖÖNOTTO 4 3.1 Jälkilämmitys

Lisätiedot

Ilox 89 Optima -ilmanvaihtokone Käyttö ja huolto

Ilox 89 Optima -ilmanvaihtokone Käyttö ja huolto Ilox 89 Optima -ilmanvaihtokone Käyttö ja huolto Tekniset tiedot Ilox 89 Optima Mitat (L x K x S) 598 x 512 x 569 mm Sähkö Sähköteho Jälkilämmitys Paino 230 V, 50 Hz 1260 W, 5.5 A 1000 W (sähkö) 50 kg

Lisätiedot

Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet

Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Tämä ohje kattaa kaikki EDA-ohjausjärjestelmää käyttävät ilmanvaihtolaitteet. Lue ohje huolella ennen kun otat laitteen käyttöön

Lisätiedot

ALLAWAY MANTA -KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE

ALLAWAY MANTA -KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE ALLAWAY MANTA -KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE Sisällysluettelo 1. Käyttökohteet...3 2. Lait ja määräykset...3 3. Manta-keskuspölynimurijärjestelmä...3 3.1. Järjestelmä yhdelle

Lisätiedot

Uponor-PEX -käyttövesijärjestelmä

Uponor-PEX -käyttövesijärjestelmä P E X- K ÄY T TÖ V E S I JÄ R J E S T E L M Ä K Ä S I K I R J A Uponor-PEX -käyttövesijärjestelmä 04 2009 6002 Sisällys Sivu Turvallinen Uponor-PEX -käyttövesijärjestelmä Järjestelmän kuvaus ja hyväksynnät3

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 1/67 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 1970 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu 1 Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Hämeenkatu

Lisätiedot

LOCK 25 RIVIKATTO ASENNUSOHJE

LOCK 25 RIVIKATTO ASENNUSOHJE 1 LOCK 25 RIVIKATTO ASENNUSOHJE PINTALEIKKAUS VAHVUUS: 0,6 mm MAALIPINNOITTEET: RUUKKI PURAL MATTA TAKUU 20 VUOTTA PERUSVÄRIT: RR 23, 29, 32, 33 VALMISTAJA * VESIKATTOPALVELU KEMPPAINEN OY * KAJAANI 2

Lisätiedot

Kerrostaloissa satsataan nyt PILP-tekniikkaan. As. Oy Vuorikilpi säästää 17 000 euroa vuodessa NUMERO 1/2014

Kerrostaloissa satsataan nyt PILP-tekniikkaan. As. Oy Vuorikilpi säästää 17 000 euroa vuodessa NUMERO 1/2014 RETERMIA NEWS NUMERO 1/2014 Ilmanvaihto 36 % Yläpohja 6 % Ikkunat 15% Ulkoseinät 17% Lämmitys 60 % Kerrostaloissa satsataan nyt PILP-tekniikkaan As. Oy Vuorikilpi säästää 17 000 euroa vuodessa Energiaremontin

Lisätiedot

Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KV- mallit 6-15

Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KV- mallit 6-15 Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KV- mallit 6-15 Pohjolan Maalämpö Oy 1 Sisällysluettelo: Yleistä 3 Toimintaselostus 4 Kuljetus, asennus ja sijoitus 5 Toimituksen sisältö ja tarvittavat lisävarusteet

Lisätiedot

110674SF-08 2015-02. Spirit UNI 4. Asennusohjeet Ilmankäsittelylaite ja ohjausautomatiikka

110674SF-08 2015-02. Spirit UNI 4. Asennusohjeet Ilmankäsittelylaite ja ohjausautomatiikka 110674SF-08 2015-02 Spirit UNI 4 Asennusohjeet Ilmankäsittelylaite ja ohjausautomatiikka Sisällys 1 Suunnitteleminen ja valmistelutyöt 4 1.1 Asentaja 4 1.2 LVI-asentaja (jos järjestelmässä on vesipatteri)

Lisätiedot

ecoplus 3 2000 XTRA Matalalle asennettava saostuskaivo Asennusohje ja huoltokirja 2014

ecoplus 3 2000 XTRA Matalalle asennettava saostuskaivo Asennusohje ja huoltokirja 2014 3 2000 XTRA Matalalle asennettava saostuskaivo MAAHANIMEYTTÄMÖT PUHTAAMMAN YMPÄRISTÖN PUOLESTA Ecoplus 3-2000 XTRA -saostuskaivo Ecoplus-jakokaivo Ecoplus-jakoputkipaketti Ecoplus-salaojaputkipaketti Asennusohje

Lisätiedot

Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25

Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25 Versio 1.05 Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25 Käyttöohje VPL 15 C/TC VPL 25 Versio 1.05; 01.07.2010 Ohjelmistoversio 1.2x Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Käyttöohje

Lisätiedot

Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohje

Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohje Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohje Aito valmispiippu 1 Suunnittelu-, asennusja käyttöohje Sisällysluettelo 1 Suunnittelu... 3 1.1 Yleistä...3 1.2 Hormin rakenne...3 1.3 Tekniset tiedot...4 1.4 Hormityypin

Lisätiedot

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje KIV- mallit 6-32. Johnson Controls-ohjaus. Pohjolan Maalämpö Oy

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje KIV- mallit 6-32. Johnson Controls-ohjaus. Pohjolan Maalämpö Oy Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIV- mallit 6-32 Johnson Controls-ohjaus Pohjolan Maalämpö Oy 1 Sisällysluettelo: Yleistä 3 Toimintaselostus 4 Kuljetus, asennus ja sijoitus 5 Toimituksen sisältö

Lisätiedot

VILPE-ilmanvaihtotuotteet ja kattotarvikkeet

VILPE-ilmanvaihtotuotteet ja kattotarvikkeet VILPE-ilmanvaihtotuotteet ja kattotarvikkeet Sisällysluettelo 03 VILPEn tarina 4 Käyttökohteita 6 Valmistusmateriaalit, muotoilu ja värimahdollisuudet 8 Järjestelmämme 10 Kattoläpivientisarjat 12 Viemärin

Lisätiedot

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje KIV- mallit 6-25. Johnson Controls-ohjaus FX16x. Tasavirtapuhaltimilla

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje KIV- mallit 6-25. Johnson Controls-ohjaus FX16x. Tasavirtapuhaltimilla Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIV- mallit 6-25 Johnson Controls-ohjaus FX16x Tasavirtapuhaltimilla 1 Pohjolan Maalämpö Oy Sisällysluettelo: Yleistä 3 Toimintaselostus 4 Kuljetus, asennus

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 1/68 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 1950 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu 1 Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Hämeenkatu

Lisätiedot

Ilmanvaihtojärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje

Ilmanvaihtojärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje Ilmanvaihtojärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje Sisällysluettelo Uponor-ilmanvaihtojärjestelmät...4 Kanaviston materiaalin tekniset tiedot...4 Kanaviston tekniset ominaisuudet...4 Kanavaeristeen tekniset

Lisätiedot

Enervent Pingvin Kotilämpö eair

Enervent Pingvin Kotilämpö eair 0.5.05 Enervent Pingvin Kotilämpö eair FIN Asennusohje SUOMI...5 Lue tämä ensin...6 Varoitukset...6 Yleistä...6 Sähkötyöt...6 Sanasto...6 Ennen laitteen asennusta...7 Huomioi ennen asennusta...7 Pingvin

Lisätiedot

A R K I N S SUUNNITTELU OY

A R K I N S SUUNNITTELU OY A R K I N S SUUNNITTELU OY Osoite Sammonkatu 16 Pitkänsillankatu 1-3 Teknologiapuisto PL 125 90570 OULU 67100 KOKKOLA 87400 KAJAANI Puhelin 0400-305 740 0400-305 740 0400-305 740 Telefax 08-342 722 06-8220

Lisätiedot

Tuotekuvasto ILMASTOINTITEKNIIKKA - 2013 HELMIKUU. Ratkaisut ilmastointiin ja jäähdytykseen. www.recair.fi

Tuotekuvasto ILMASTOINTITEKNIIKKA - 2013 HELMIKUU. Ratkaisut ilmastointiin ja jäähdytykseen. www.recair.fi Tuotekuvasto ILMASTOINTITEKNIIKKA - 2013 HELMIKUU Ratkaisut ilmastointiin ja jäähdytykseen www.recair.fi Esipuhe 4 Valmistajat 5 Yhteystiedot 6 Huoltopalvelut 8 Recair ilmastointikoneet 9 Recair Modular

Lisätiedot