Lämmönsiirtimien ilmapuolen painehäviö on max. 100 Pa ja tulo- ja poistopuolen pattereiden nestepuolen painehäviö yhteensä max. 200 kpa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lämmönsiirtimien ilmapuolen painehäviö on max. 100 Pa ja tulo- ja poistopuolen pattereiden nestepuolen painehäviö yhteensä max. 200 kpa."

Transkriptio

1 TYÖSELITYSMALLI Yleistä Rakennus varustetaan Retermia- järjestelmällä. NEULALÄMMÖNSIIRTIMET, YLEISTÄ Retermia neulalämmönsiirtimien putket ovat alumiinia tai kuparia ja neulat ovat alumiinia ja jakotukit kuparia. Jakotukeissa on laippaliitokset ja ilmausventtiilit. Putket on varustettu sisäpuolisilla turbulaattoreilla lämmönsiirron tehostamiseksi mitoitusolosuhteissa. Retermia Oy ei myönnä toiminnallista takuuta (lämpöteho, lämpötilahyötysuhde) LTO- järjestelmille, joissa on kytketty neulalämmönsiirtimiä ja toisen valmistajan lämmönsiirtimiä (lamellipattereita) samaan liuospiiriin. Neulalämmönsiirtimen neulapinnat kestävät Retermia- pesusuutinta käyttämällä 40 bar:in korkeapainepesun inhibiittoriainetta sisältävällä, alumiinin pesuun soveltuvalla, metallinpesuaineella (esim. PLANO SP130) ja vedellä. Neulalämmönsiirtimiä ei saa pestä ilman Retermia- pesusuutinta ja/tai pelkällä vedellä. Lämmönsiirtimien ilmapuolen painehäviö on max. 100 Pa ja tulo- ja poistopuolen pattereiden nestepuolen painehäviö yhteensä max. 200 kpa. Lämmönsiirrintoimittaja tekee lämmönsiirtimistä mitoitetut työpiirustukset ennen siirtimien valmistuksen aloittamista. Neulalämmönsiirtimien läheisyydessä tulee olla huoltoa varten vesi- ja sähköliitäntä. Korkeapainepesuria varten vesiliitäntä voidaan tuoda esimerkiksi kuivanousuna vesikatolle. Neulalämmönsiirtimien huoltoon tarvittava huoltopaketti sisältyy normaalisti Retermia toimitukseen. Retermia huoltopaketti

2 Retermia järjestelmissä käytetty neste LTO -verkostoissa käytetään vesi- etyleeni(propyleeni)glykoli-liuosta, jossa glykolin tilavuusprosentti on Tarvittava vesi-glykoli-liuos ja verkoston täyttöön tarvittavat laitteet kuuluvat putkiurakkaan. Retermia-LTO-järjestelmissä ei saa käyttää vesijohtoveteen sekoitettuja lämmönsiirtonesteitä! Retermia- järjestelmässä käytettävä glykoli on hankittava glykolintoimittajan valmiiksi sekoittamana kaupallisena liuoksena, jossa on oikea, LVI-suunnitelman mukainen, glykolipitoisuus (%), kuitenkin minimissään 30 tilavuusprosenttia. Pelkkää vettä ei koskaan saa lisätä Retermiajärjestelmään! Nesteen tulee olla LTO -järjestelmiin tarkoitettua ja sisältää inhibiittorit alumiinille, kuparille ja raudalle. Retermian- järjestelmään soveltuvia lämmönsiirtonesteitä ovat etyleeniglykoli Dowcal 10 (Algol Oy) ja Zero HD (Telko Oy) sekä propyleeniglykoli Dowcal 20 (Algol Oy) ja Zero Propylen (Telko Oy). Edellä mainitut lämmönsiirtonesteet sisältävät kaikki tarpeelliset inhibiittorit (Al/Cu/Fe jne.) ja ne lisätään sellaisenaan Retermian LTO-järjestelmään. Retermia Oy ei hyväksy käytettäväksi muita kuin yllä mainittuja tuotemerkkejä Retermia-järjestelmissä. Mikäli lämmönsiirtopinta on valmistettu kupariputken päälle, voidaan Retermia järjestelmässä käyttää lämmönsiirtonesteenä muitakin kuin yllä mainittuja glykoli tuotemerkkejä, vettä tai alkoholia. Lämmönsiirtonesteen tulee tässäkin tapauksessa olla tehdasvalmista ja sen tulee sisältää tarpeelliset verkoston edellyttämät tarpeelliset inhibiittorit (Cu, Fe jne). Mikäli neulalämmönsiirtimet ovat valmistettu kupariputkella, tästä on ilmoitettu erillismainintana Retermian laitemitoituksessa. Pelkkää vettä ei saa lisätä järjestelmään. Putkiurakoitsijan tulee LTO -järjestelmien täytön yhteydessä mitata ko. järjestelmän tilavuus ja merkitä se järjestelmään kilvellä, jossa on teksti: "LTO -järjestelmän nestetilavuus on...!". Järjestelmien täytön jälkeen tulee vesi-glykoli-liuosta jäädä astioihin vähintään 25 % järjestelmien tilavuudesta. Urakoitsijan on takuuajan lopulla omalla kustannuksellaan toimitettava LTO -verkostojen nesteistä näyte laboratorioon analyysiä varten. Tällöin todetaan, miten nesteen inhibiittipitoisuus on muuttunut takuuaikana. Koetulosten ja tutkijalausunnon perusteella tehdään mahdollisesti tarvittavat korjaukset vesi-glykoli-liuokseen. Urakoitsija toimittaa kirjalliset koetulokset ja lausunnon sekä yksityiskohtaiset sekoitus- ja käyttöohjeet rakennuttajalle takuuajan päättyessä. HUOM! Tavallista autojen pakkasnestettä ei saa käyttää. Glykoliliuosta ei myöskään saa tehdä tavalliseen vesijohtoveteen, sillä vesijohtovesi sisältää korroosiota aiheuttavia epäpuhtauksia, mineraaleja ja metalleja. Nesteen tulee olla LTO -verkostoihin tarkoitettua nestettä, johon on lisätty tarvittavat inhibiittorit. Lämmönsiirtonesteen täyttöastia Täyttöastian tulee olla kierrekorkilla varustettu ja ilmatiivis (esim. LVI- numero ), jotta glykolissa olevat inhibiittorit eivät haihdu liuoksesta ja jotta glykoli ei pääse hapettumaan. Kierrekorkki avataan vain vesi- glykoliseoksen lisäyksen ajaksi.

3 Ylipaineventtiilin johto, sekä ilmausyhteiden letkut johdetaan erilliseen astiaan. Ilmauksen yhteydessä verkostosta poistunutta lämmönsiirtonestettä ei saa palauttaa täyttöastiaan. Nesteverkosto Putkiston dimensiot on esitetty piirustuksissa nimellismitoin (NS). Putkiston katkaisussa syntyvä kurouma on ehdottomasti poistettava. Liitokset, joissa erikokoiset putket liittyvät päittäin, on tehtävä kartiomaista supistusta käyttäen. Asennus suoritetaan siten, että putket pääsevät vapaasti laajenemaan. Lämpölaajenemisen tasaamiseen käytetään putkien mutkia, lenkkejä ja paljetasaimia sekä kiintopisteitä. Vesikatolle asennettava putkisto tulee tukea vesikattopintaa nähden siten, että putkiston lämpöliike ei vaurioita vesikattopintaa. Mikäli putkiston tuenta aiheuttaa suuren pintapaineen vesikattopintaan, tulee vesikaton päällä olevan putkiston tukirakenteen ja liukukermien välille asentaa säänkestävä filmivanerilevy. Vesikatolla olevan LTO- putkiston tuennan periaate. LTO- verkoston putkisto eristetään. Eristystyössä noudatetaan työselityksen ohjeita ja standardin SFS 3978 periaatteita ja LVI-Ryl-2002 ja LVI ohjeita. Eristyspaksuuksissa tulee huomioida, että LVI- ohjekortissa LVI mainitut eristepaksuudet LTO- järjestelmien putkistoille koskevat ainoastaan lämpimissä tiloissa olevia LTO- putkistoja. LTO- putkisto olisi hyvä sijoittaa mahdollisimman suurelta osin sisätiloihin lämpöhäviöiden minimoimiseksi. Rakennuksen ulkopuoliset LTO- putkistot tulee tehdä valmiiksi eristetyillä, ja säänkestävällä päällysteellä pinnoitetuilla, putkielementeillä (esimerkiksi Uponor Thermo Single, Uponor Aqua single, Calpex, Wehotherm). Mikäli putkiston materiaalina käytetään muoviputkea, tulee tämän olla diffuusiotiivis.

4 Jos putkisto tehdään paikan päällä eristämällä, tulee eristeenä käyttää umpisolurakenteista solukumia (esim. Armaflex). Tällöin solukumieristeen paksuus tulee olla sellainen, että se on lämmöneristyskyvyltään samanarvoinen saman putkikoon omaavan tehdasvalmiin valmiiksi eristetyn putkielementin kanssa. Solukumieriste tulee pinnoittaa pellillä ja pellityksen aiheuttama lämmöneristyskyvyn heikkeneminen tulee huomioida eristepaksuudessa. Pellityksessä tulee kiinnittää erityshuomioita putkiston tuennan aiheuttaman läpivientikohdan tiiveyteen. Solukumieristeen maalaus ei suojaa riittävästi solukumieristettä auringon UV- valolta, säänvaihteluilta ja linnuilta. Eristystuotteina käytetään LVI ohjekortin LVI ja standardin SFS 3976 vaatimukset täyttäviä eristeaineita, päällysteitä ja tarvikkeita. Eristysmateriaaleihin ja asennuksiin noudatetaan voimassa olevia palomääräyksiä. Jokainen neulalämmönsiirrin tulee olla suljettavissa nesteverkostosta sulkuventtiilein. Sulkuventtiilejä ennen putkiston puolella tulee asentaa putkiston huuhtelua varten ohitushaara. Mikäli LTO- patteri on vesikatolla, eristetään ohitushaaran sulkuventtiili. Nesteen virtaussuunnassa neulalämmönsiirrintä ennen oleva sulkuventtiili tulee olla roskasihdillä varustettu palloventtiili, joka estää mahdolliset putkistoon jääneiden epäpuhtauksien pääsyyn patteriin. Nesteen virtaussuunnassa neulalämmönsiirrintä ennen sijoitettava roskasihdillinen palloventtiili (esim. Marflow Hydronics Ltd Filterball) Ulkona sijaitsevien venttiilien ympäri tulee asentaa tehdasvalmis erityskotelo joka voidaan irrottaa ja asentaa uudelleen. Ne minimoivat lämmitysjärjestelmien lämpöhäviöt ja ehkäisevät jäähdytysjärjestelmissä esiintyvää kondensaatiota.

5 Venttiilin tehdasvalmis eristekotelo, joka voidaan irrottaa ja asentaa uudelleen (esim. TA Hydronics). Seinämien lävistyskohdissa käytetään hylsyjä. Putkien kannakkeet kiinnitetään kaikki poraamalla ja hitsaamalla. Ryhmille asennetaan tyhjennyshanat siten, että ryhmät johtoineen ja lämmönsiirtimineen voidaan kokonaan tyhjentää. Verkoston liitoksia tehtäessä ja tiivisteaineita valittaessa on otettava huomioon, että verkoston tulee kestää glykoli- tai alkoholiliuosta ja korroosiota estäviä inhibiittejä. Putkisto tulee varustaa riittävällä määrällä, oikeisiin paikkoihin sijoitettuja tyhjennysja ilmausyhteitä. Putkistoon tulee asentaa lianerotin, esimerkiksi pumpun läheisyyteen. Liuosverkostossa tulee olla riittävä määrä sulkuventtiileitä, jotta toimilaitteita, kuten pumppu ja lianerotin, voidaan vaihtaa. Putkiston huuhtelu Putkisto on huolellisesti puhdistettava hitsauskuonasta, leikkauspurseista ja ruosteesta sekä muista epäpuhtauksista, sillä muuten ne tarttuvat pattereiden turbulaattoreihin ja aiheuttavat syöpymistä. Jos puhdistuksessa on käytetty kemikaaleja, putkistot on huuhdeltava hyvin vedellä ennen pattereiden liittämistä. Puhdistuksen jälkeen neulalämmönsiirtimeen ei saa jäädä tai kulkeutua lainkaan epäpuhtauspartikkeleita. Takuu ei kata nestepuolen korroosiosta aiheutuvia vuotoja. Neulalämmönsiirtimiin ei missään oloissa saa päästää vettä, koska neulapatterin mutkiin jäävä vesi saattaa aiheuttaa patterin jäätymisen. Neulalämmönsiirtimet ovat koeponnistettu tehtaalla ja niissä ei ole epäpuhtauksia. Pattereiden putkiliitosten suojatulpat saa poistaa vasta pattereita kytkettäessä. Putkiston huuhtelun ja koeponnistuksen aikana neulapatterit on AINA ohitettava. Jos putkisto puhdistetaan liuosta kierrättämällä, mudanerotinta (esim. Spirovent) tai sopivaa suodatinta on käytettävä ruosteen ja epäpuhtauksien poistamiseksi.

6 Putkiston huuhtelu ja koeponnistus pitää tehdä siten, että neulalämmönsiirtimet on ohitettu putkistosta. Kun putkisto on rakennettu, LTO- patteri ohitetaan putkiston huuhtelun ajaksi sulkemalla patterikohtaiset sulkuventtiilit ja avaamalla ohitushaaran sulkuventtiili. Putkiston huuhtelun jälkeen patterikohtaiset sulkuventtiilit avataan, ohitushaarassa oleva sulkuventtiili suljetaan ja tästä venttiilistä otetaan kahva pois. Huuhtelu on suoritettava putkiosittain siten, ettei putkiin jää huuhtelun aikana pusseja, joihin voisi kerääntyä roskaa. Huuhdeltava putkisto on oltava laskulla ja huuhteluveden on purkauduttava alimmasta putken osasta. Veden virtausnopeuden putkistossa tulisi olla vähintään 3 m/s tai käyttöoloissa esiintyvä virtaama + 20 %. Mikäli mahdollista, huuhtelua on jatkettava tällä virtaamalla vähintään 5 minuuttia. Huuhteluvesi tulee poistaa huolellisesti verkostosta. Talvioloissa huuhtelu tulee suorittaa liuoksella, puhtaalla vedellä. Jos puhdistuksessa on käytetty kemikaaleja, tulee putkisto huuhdella huolellisesti ennen lämmönsiirtimien asentamista. Mikäli huuhtelu tehdään vesi- glykoliseoksella, ei huuhtelussa käytettävää nestettä saa käyttää verkoston täytössä. Huuhtelusta on laadittava pöytäkirja, johon merkitään päivämäärä, vastuuhenkilö, arvioidut tilavuusvirrat ja huuhtelukohdat. Huuhtelupöytäkirja on luovutettava tilaajalle vastaanottotarkastuksessa. Painekoe Putkistojen tiiveyden toteamiseksi urakoitsijan on suoritettava painekokeet liuoksella. Eristettävät tai muuten verhottavat putket on koepaineistettava ennen peittämistä. Verkosto koepaineistetaan 0,4 MPa paineella vähintään 30 min. ajan, ulkojohdoissa koeaika on kuitenkin vähintään 60 min. Lämmönsiirtimet ja muut laitteet eivät saa vahingoittua koepaineen aikana. Painekokeet on tehtävä rakennuttajan edustajan ollessa läsnä. Verkoston täyttö ja ilmaus Liuosverkosto tulee täyttää 24 tunnin sisällä verkoston huuhtelusta ja tyhjennyksestä. Mikäli verkostoa ei voida täyttää 24 h sisällä huuhtelusta ja tyhjennyksestä, tulee verkosto ylipaineistaa 10 mbar ylipaineeseen inertillä kaasulla, esimerkiksi typpi(n 2 )- kaasulla. Neulalämmönsiirtimien liuoslaipat ovat tehtaalla tulpattu. Tulpat tulee poistaa neulalämmönsiirtimistä vasta ennen lämmönsiirtimen täyttöä lämmönsiirtonesteellä. Verkosto tulee täyttää rauhallisesti käsipumpulla siten, että ensin täytetään ja ilmataan runkojohto, minkä jälkeen järjestelmällisesti jokainen nousulinja täytetään ja ilmataan. Varsinainen ilmaustyö tulee suorittaa siirrinkohtaisesti. Ilmaustyön aikana verkoston painetasoa tulee seurata ja varmistaa, ettei se missään laske alle ylimmän siirtimen vaatiman painetason. Normaalia käyttötilannetta korkeampi painetaso verkostossa helpottaa ilmaustyön suoritusta.

7 Täytön ja ilmauksen jälkeen kiertopumput käynnistetään ja verkoston lämpötila nostetaan tavoitearvoon. Kiertopumppujen annetaan käydä noin 3 tuntia. Sen jälkeen ne pysäytetään ja järjestelmän annetaan tasaantua esimerkiksi yön yli. Tämän jälkeen ilmataan uudestaan tarkkaillen samalla painetta. Vesi-glykoli-liuosta lisätään tarvittaessa. Kun verkosto on ilmattu ja täytetty oikeaan paineeseen, pumppu käynnistetään uudestaan. Ilmaus saatetaan joutua toistamaan jonkin ajan kuluttua. Laitteiston omistaja/huoltaja/asentaja vastaa siitä, että putkiston täyttöaste lämmönsiirtonesteellä on 100 %. Liuosverkosto tulee ilmata useaan kertaan, jotta nesteeseen liuenneet mikrokuplat saadaan poistettua. Valmistajan suosittelema vähimmäistaso ilmauksen suhteen on seuraavanlainen: - Ensimmäisen käyttökuukauden aikana viikottain. - Ensimmäisen käyttövuoden aikana kuukausittain. - Jatkossa vähintään kerran vuodessa.

8 Nestevirtaaman tasapainotus ja säätö nestekiertoisessa, epäsuorassa, LTO- verkostossa. Ilmanvaihdon nestekiertoisessa LTO- verkostossa pumpun liuosvirtaama mitataan pumpun luona olevalta linjasäätöventtiililtä. Pumppu sijaitsee tyypillisesti poistopatterin ja 3-tie venttiilin välissä siten, että pumppu imee poistopatterilta palaavaa lämmintä liuosta. Vaihe 1: Tulo- ja poistopatterilla sekä kolmitieventtiilin ohitushaarassa olevat linjasäätöventtiilit pidetään täysin auki. Kolmitieventtiili pidetään täysin auki, eli liuosvirtaamaa kierrätetään tulo- ja poistopatterin välillä Jos LTO- piirissä on useita rinnakkaisia poistopattereita, säädetään poistopatterikohtaisilla linjasäätöventtiileillä kullekin poistopatterille niiden mitoitusvirtaama. Vastaavasti jos LTO- piirissä on useita rinnakkaisia tulopattereita, säädetään tulopatterikohtaisilla linjasäätöventtiileillä kullekin tulopatterille niiden mitoitusvirtaama. Jos on käytettävissä kierroslukusäädettävä pumppu (taajuusmuuttaja ohjausta tai EC- moottorilla varustettu pumppu), pumpun yhteydessä sijaitsevalla kertasäätöventtiilillä ei kuristeta virtaamaa. Tällöin LTO- piirin liuosvirtaama haetaan sopivalla pumpun pyörimisnopeudella. Jos kyseessä on vakionopeuspumppu, säädetään pumpun luona olevalla linjasäätöventtiilillä liuosvirtaama halutuksi. Vaihe 2: Kun LTO- piirin kokonaisvirtaama on säädetty, pakotetaan kolmitieventtiili 50 % auki olevaan asentoon. Tämän jälkeen tasapainotetaan tulopatterin (tai tulopattereiden) ja kolmitieventtiilin ohitushaaran välinen liuosvirtaama yhtä suuriksi kuristamalla kolmitieventtiilin ohitushaaran linjasäätöventtiiliä. LTO- piirin tulopatterin liuosvirtaaman puolittuessa, LTO- patterin nestepuolen virtausvastus (painehäviö) laskee noin neljäsosaan. Mikäli pumppu käy vakio kierrosnopeudella, kasvaa LTO- verkoston kokonaisliuosvirtaama tässä säätötilanteessa. Käytettäessä ohjaustapaa, missä pumppu pitää yllä vakio paine- eroa poistopattereille menevän ja sieltä palaavan putkiston välillä, pysyy LTO- verkoston kokonaisliuosvirtaama säätötilanteessa vakiona. Ilmanvaihdon epäsuoran LTO- järjestelmän seuranta LTO- järjestelmän nestevirtaama tulee mitata pumpun läheisyydessä sijaitsevalla virtausmittarilla ja mittaustuloksen tulee näkyä rakennusautomaatiojärjestelmässä (esim. Siemens Oy MAGFLO mittari tai Grundfos Oy Vortex VFI mittari). Virtausmittarin tulee olla soveltuva glykolinesteille, joiden vahvuus on tilavuusprosenttia. Virtausmittari voi olla myös integroituna pumppuun. Mikäli LTO-

9 verkoston nestevirtaama poikkeaa yli 10 % mitoitusarvosta kun LTO- järjestelmässä ei ole tehonrajoitustoimintaa päällä, tulee valvomoon hälytys. LTO- järjestelmän lämmönsiirtimien ilmamäärät tulee saattaa jatkuvan seurannan piiriin ja mittaustulos tulee esittää rakennusautomaatiojärjestelmässä. LTO- siirtimien ilmamäärät voidaan määrittää esimerkiksi LTO- siirrintä palvelevan puhaltimen / puhaltimien imukauluksen yli tapahtuvalla paine- eromittauksella ja laske ilmamäärä rakennusautomaatiojärjestelmässä puhaltimen k- kertoimen avulla. Periaatekytkentä LTO- verkostosta, jossa yksi tulo- ja yksi poistopatteri. Kuvassa sinisellä esitetyt suureet tulisivat näkyä valvomossa. LTO- järjestelmän tuloilman lämpötilasuhde tulee saattaa myös jatkuvan seurannan piiriin. Nestekiertoisen, epäsuoran, LTO- järjestelmän tuloilman lämpötilasuhde määritetään seuraavasti. ε = (TE1-TE0) /(TE2-TE0) missä: TE0 on ulkoilman lämpötila [ C] TE1 on tuloilman lämpötila LTO:n jälkeen [ C] TE2 on poistoilman lämpötila ennen LTO:ta [ C] Lämpötilahyötysuhteen vieressä tulee valvomossa näkyä LTO:n läpi ajettava tulo- ja poistoilmavirtaamat sekä LTO- piirin nestevirtaama, jotta nähdään millä tulo- ja poistoilmavirtojen suhteella lämpötilahyötysuhde on mitattu. Mittaustulosta tulee verrata laitetoimittajan mitoitusdokumentissa olevaan suunnitteluarvoon. Vertailu tulee tehdä ulkoilman lämpötilan ollessa alle 0 C, kun LTO- järjestelmän ei ole tehonrajoitustilassa.

10 Retermia laitteiden tuenta ja hoitotasot Retermia laitteiden tuenta suoritetaan rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaisesti. Retermia runkoon neulalämmönsiirrin Neulalämmönsiirrin kiinnitetään ruuveilla tukirakenteeseen. Seinän ja neulalämmönsiirtimen rungon väli tiivistetään tiivistemassalla sekä L-listalla molemmilta sivuilta ja yläreunasta. Kun Retermia runkoon valmistetut neulalämmönsiirtimet asennetaan ulko- tai jäteilmasäleikön tilalle, voidaan neulalämmönsiirtimen tuenta tehdä ulkoseinästä kolmiotuennalla, jos seinärakenteen lujuus tämän sallii. Retermia runkoon neulalämmönsiirtimen kolmiotuennan periaate Toinen vaihtoehto on tukea neulalämmönsiirrin vesikattopinnasta tai IV- kammion lattiasta. Neulalämmönsiirtimen eteen ja/tai jälkeen tulee asentaa hoitotasot turvakaiteilla, mikäli neulalämmönsiirtimen turvallinen huoltaminen tätä edellyttää. Ilmanottokatos, ilmankäsittelykatos, ulospuhalluskatos ja LTOH- huippuimuri LTO- katosten ja LTO- huippuimureiden tuenta suoritetaan LTO- laitteen alapohjassa olevien kulmarautojen avulla rakenneaineisen tukipiipun kylkiin. Retermia Oy toimittaa tiivistelevyn, joka asennetaan Retermia laitteen alapohjan ja tukipiipun yläpinnan väliin. Tukirakenteisen piipun valmistus kuuluu IV- tai rakennusurakkaan (IU / RU). Retermia Oy toimittaa rakenneaineisen tukipiipun rakennusperiaate ohjeen ja tukipiipun mittakuvat. Tukipiipun rakentamista ei saa aloittaa ennen Retermian

11 toimittamia mittakuvia. LTO- katosten ja LTO- huippuimureiden alle rakennettava rakenneaineinen tukipiippu Jos Retermia laitteen ja tukipiipun yhteenlaskettu korkeus on yli 1300 mm katon pinnasta, tulee laite varustaa hoitotasoilla. Hoitotasot tulee asentaa vähintään LTOlaitteen kahdelle pitkälle sivulle. Hoitotasoja ei tarvita laitteen sillä sivulla, jossa on huoltokannen saranointi ja liuoslaipat. Hoitotason korkeuden tulee olla tukipiipun yläpinnan tasalla. LTO- katosten ja LTO- huippuimureiden hoitotasojen asennusperiaate

12 Retermia runkoon valmistetut neulalämmönsiirtimet Retermia runkoon valmistettu neulalämmönsiirtimen rakenne on sellainen, että se estää lumen tunkeutumisen ilmanottokammioihin ja suodattimiin kun se asennetaan rakennuksen ulkoseinälle. Neulalämmönsiirrintoimittaja peittää lämmönsiirtimien välit ja reunat teräslevyrakenteilla siten, että ilmavuotoja siirtimien ohi ei ole. Työmaalla urakoitsija liittää Retermia- osan IV-kammioon tai ulkosäleikköön ja viemäröi pesuvesiyhteen vesilukon kautta lämpimän tilan lattiakaivoon. Pesuvesiputkiston asennus kuuluu putkiurakkaan (PU). Retermia runkoon valmistettu neulalämmönsiirrin. Retermia runkoon neulalämmönsiirtimen huolto tapahtuu kohteesta riippuen joko: a) Päältä avattavan huoltokannen kautta, jolloin neulalämmönsiirtimen yläpuolella tulee olla vähintään 1300 mm esteetöntä tilaa huollon suorittamista varten b) Neulalämmönsiirtimen molemmin puolin sijaitsevien, vähintään 900 mm pituisten, huoltokammioiden kautta. Neulalämmönsiirtimen tuenta kuuluu rakennus- tai ilmanvaihtourakkaan (RU / IU). Kun Retermia runkoon valmistettu neulalämmönsiirrin asennetaan ulko- tai jäteilmasäleikön tilalle, tuetaan neulalämmönsiirin joko vesikattopinnasta tai ulkoseinästä kolmiotuennalla rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaisesti.

13 Lämpöeristettyyn Retermia runkoon valmistettu neulalämmönsiirrin Lämpöeristettyyn Retermia runkoon tehty kanavapatteri varustetaan omalla konesokkelilla. Neulalämmönsiirtimen runko on rakenteeltaan: pelti- villa- pelti, eristeenä 50 mm mineraalivilla. Lämpöeristettyyn neulalämmönsiirtimen pohjavadilla oleva pesu- ja kondenssivesiyhde on viemäröity valmiiksi neulalämmönsiirtimen huoltopuolelle Retermian tehtaalla. Lämpöeristettyyn Retermia runkoon valmistettu neulalämmönsiirrin Työmaalla urakoitsija liittää Retermia-osan IV-koneeseen, IV- kammioon tai IVkanavaan ja viemäröi pesuvesiyhteen vesilukon kautta lattia- tai rasvanerotuskaivoon (keittiön poisto). Pesu- ja kondenssivesiputkiston asennus kuuluu putkiurakkaan (PU). Lämpöeristettyyn Retermia runkoon neulalämmönsiirtimen huolto tapahtuu kohteesta riippuen joko: a) Päältä avattavan huoltokannen kautta, jolloin neulalämmönsiirtimen yläpuolella tulee olla vähintään 1300 mm esteetöntä tilaa huollon suorittamista varten b) Neulalämmönsiirtimen molemmin puolin sijaitsevien, vähintään 900 mm pituisten, huolto- osien kautta.

14 Ilmanottokatos, ilmankäsittelykatos Ilmanottokatos ja ilmankäsittelykatos asennetaan tukirakenteisen piipun päälle ilmanvaihtourakoitsijan toimesta. Ilmankäsittelykatoksessa on neulalämmönsiirtimen jälkeen suodatin (suodatusluokka tyypillisesti F7 / F8). Ilmanottokatokset varustetaan päältä avattavalla huoltokannella. Retermia Oy toimittaa Ilmanottokatoksen tukipiipun rakennusperiaate ohjeen ja tukipiipun mittakuvat. Tukipiipun rakentamista ei saa aloittaa ennen Retermian toimittamia mittakuvia. Urakoitsijan tulee varmistaa Ilmanottokatoksen pohjassa sijaitsevan raitisilmakanavan koko (leveys ja syvyys) ennen tilausta. ilmanottokatos Mikäli ilmanottokatosta käytetään kesällä tuloilman viilennykseen, on laitteen pohjassa tällöin kondenssivesiyhteitä. Kondenssivesiyhteet tulee viemäröidä lämpöeristettynä ja tarvittaessa saattolämmitettynä vesilukon kautta lämpimässä tilassa sijaitsevaan lattiakaivoon. Kondenssivesiputkiston asennus kuuluu putkiurakkaan (PU).

15 Ulospuhalluskatos Ulospuhalluskatos asennetaan tukirakenteisen piipun päälle ilmanvaihtourakoitsijan toimesta. Ulospuhalluskatokset varustetaan päältä avattavalla huoltokannella. Retermia Oy toimittaa ulospuhalluskatoksen tukipiipun rakennusperiaate ohjeen ja tukipiipun mittakuvat. Tukipiipun rakentamista ei saa aloittaa ennen Retermian toimittamia mittakuvia. Urakoitsijan tulee varmistaa ulospuhalluskatoksen pohjassa sijaitsevan jäteilmakanaan koko (leveys ja syvyys) ennen tilausta. Ulospuhalluskatos Ulospuhalluskatoksen alapinnan vesikattopinnan väliin tulee asentaa tuulensuojalevy. Tuulensuojalevyn alapinta jää 50 mm irti vesikattopinnasta. Tuulensuojalevyjen valmistus ja asentaminen kuuluvat ilmanvaihtourakkaan (IU). Retermia toimitus sisältää tuulensuojalevyjen asennukseen tarvittavat kiinnikkeet. Yleisilmanvaihdon ulospuhalluskatoksen pesuvesiyhteitä ei tarvitse viemäröidä vaan pesuvesi voidaan johtaa patterin kulmista katolle. Mikäli poistoilma on kosteaa (uimahallitila tms.), tulee pesu- ja kondenssivesiputkisto putkittaa vesilukon kautta lämpöeristettynä, ja tarvittaessa saattolämmitettynä, lämpimässä tilassa sijaitsevaan lattiakaivoon. Vesilukko tulee sijoittaa lämpimään tilaan. Keittiön rasvanpoiston ulospuhalluskatoksen pesuvesiputkisto tulee viemäröidä rasvanerotuskaivoon. Pesu- ja kondenssivesiputkiston asennus kuuluu putkiurakkaan (PU).

16 LTO- huippuimuri Lämmöntalteenottohuippuimuri (LTOH) sisältää laitteen keskellä olevan huippuimurin ja huippuimurin ympärillä olevan neulalämmönsiirtimen. LTO -huippuimuri on varustettu avattavilla kansilla lämmönsiirtopintojen puhdistamiseksi Retermia Oy:n painepesutekniikalla. Huippuimuri on varustettu saranoidulla kippikehyksellä. Poistoilmakanava on mahdollista nuohota LTOH laitteen kautta. LTO- huippuimuri (LTOH) Retermia Oy toimittaa LTO- huippuimurien piipun rakennusperiaate ohjeen ja tukipiipun mittakuvat. Piipun rakentamista ei saa aloittaa ennen Retermian toimittamia mittakuvia. LTO- huippuimurin alapinnan vesikattopinnan väliin tulee asentaa tuulensuojalevy. Tuulensuojalevyn alapinta jää 50 mm irti vesikattopinnasta. Tuulensuojalevyjen valmistus ja asentaminen kuuluvat ilmanvaihtourakkaan (IU). Retermia toimitus sisältää tuulensuojalevyjen asennukseen tarvittavat kiinnikkeet. LTOH- laitteen puhaltimen kytkentä ja turvakytkimen asennus kuuluvat sähköurakkaan (SU).

17 LTO- huippuimurin toimitukseen liittyvät urakkaraja LTOH- laitteen sähköistäminen

18 Yleisilmanvaihdon LTO- huippuimurin pesuvesiyhteitä ei tarvitse viemäröidä vaan pesuvesi voidaan johtaa patterin kulmista katolle. Mikäli poistoilma on kosteaa (uimahallitila tms.), tulee pesu- ja kondenssivesiputkisto putkittaa vesilukon kautta lämpöeristettynä, ja tarvittaessa saattolämmitettynä, lämpimässä tilassa sijaitsevaan lattiakaivoon. Vesilukko tulee sijoittaa lämpimään tilaan. Keittiön rasvanpoiston LTO- huippuimurin pesuvesiputkisto tulee viemäröidä rasvanerotuskaivoon. Pesu- ja kondenssivesiputkiston asennus kuuluu putkiurakkaan (PU).

ASENNUSOHJE SISÄLLYSLUETTELO. Asennus

ASENNUSOHJE SISÄLLYSLUETTELO. Asennus ASENNUSOHJE ASENNUSOHJE SISÄLLYSLUETTELO Asennus LTO-verkosto sivu 3 LTO-patterien asennus sivu 3 IV-koneen väliosa sivu 4 Retermia runkoon sivu 4 Katokset sivu 5 (ilmanotto-, poistoilma- ja ilmankäsittelykatokset)

Lisätiedot

LVI-TYÖSELITYS 8.5.2009

LVI-TYÖSELITYS 8.5.2009 VESALAN KOULU YLIKIIMINKI, OULU LVI-TYÖSELITYS 8.5.2009 LVI SUUNNITTELUTOIMISTO KAJAANINKATU 38 A 90100 OULU SISÄLLYSLUETTELO 0 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA... 4 0.1 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 4 0.2

Lisätiedot

A R K I N S SUUNNITTELU OY

A R K I N S SUUNNITTELU OY A R K I N S SUUNNITTELU OY Osoite Sammonkatu 16 Pitkänsillankatu 1-3 Teknologiapuisto PL 125 90570 OULU 67100 KOKKOLA 87400 KAJAANI Puhelin 0400-305 740 0400-305 740 0400-305 740 Telefax 08-342 722 06-8220

Lisätiedot

ASUNTO OY RAISIONTIE 11. Raisiontie 11 00280 HELSINKI LVI TYÖSELITYS VESIJOHTOJEN JA VIEMÄRIEN UUSIMISTYÖ

ASUNTO OY RAISIONTIE 11. Raisiontie 11 00280 HELSINKI LVI TYÖSELITYS VESIJOHTOJEN JA VIEMÄRIEN UUSIMISTYÖ LIITE 3 URAKKALASKENTAA VARTEN ASUNTO OY RAISIONTIE 11 Raisiontie 11 00280 HELSINKI LVI TYÖSELITYS VESIJOHTOJEN JA VIEMÄRIEN UUSIMISTYÖ INSINÖÖRITOIMISTO HUOTILA OY Vilhonvuorenkatu 7-9 00500 HELSINKI

Lisätiedot

LVI-TYÖSELITYS LVI 291-001. SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie 2 70200 KUOPIO

LVI-TYÖSELITYS LVI 291-001. SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie 2 70200 KUOPIO LVI-TYÖSELITYS LVI 291-001 SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie 2 70200 KUOPIO 30.7.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSKOHDE, RAKENNUTTAJA JA SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot

LVI-SELOSTUS. Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen

LVI-SELOSTUS. Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen LVI-SELOSTUS Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen 1510016966-0103 URAKKALASKENTAA VARTEN 26.06.2015 26.06.2015 Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Nakkilan kunta. Nakkilan yhteiskoulu peruskorjaus / keittiömuutos

Nakkilan kunta. Nakkilan yhteiskoulu peruskorjaus / keittiömuutos REJLERS OY LVIA-SELITYS Sivu 1 Nakkilan kunta Nakkilan yhteiskoulu peruskorjaus / keittiömuutos LVIA-työselitys Suunnittelija: THn Pvm. 14.5.2010 LOPPUKUVA 30.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO REJLERS OY LVIA-SELITYS

Lisätiedot

LVI-TYÖSELOSTUS. Kohde. TYÖKESKUS KIPINÄ Suopellontie 6 84100 Ylivieska 30.1.2015. Liitteet

LVI-TYÖSELOSTUS. Kohde. TYÖKESKUS KIPINÄ Suopellontie 6 84100 Ylivieska 30.1.2015. Liitteet LVI-TYÖSELOSTUS Kohde TYÖKESKUS KIPINÄ Suopellontie 6 84100 Ylivieska 30.1.2015 Liitteet Liite 1 Kalusteluettelo (erillinen) Liite 2 Eristystyöselostus (erillinen) Liite 3 Purunpoisto (erillinen) INSINÖÖRITOIMISTO

Lisätiedot

Sivu 1 / 77 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI LVIA-SELOSTUSOSA SUOMUSSALMEN HOITOKOTI

Sivu 1 / 77 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI LVIA-SELOSTUSOSA SUOMUSSALMEN HOITOKOTI Sivu 1 / 77 LVIA-SELOSTUSOSA LVI 01686-001 30.6.2014 Sivu 2 / 77 G00.00 YLEISTÄ... 8 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEISTA... 8 01.11 Rakennuskohde ja sen sijainti... 8 01.13 Rakennuttaja... 8 01.14 Käyttäjät...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1

KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1 KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1 SISÄLLYSLUETTELO: YLEISTÄ... 3 TOIMINTASELOSTUS... 4 KYTKENTÄKAAVIOIDEN PERUSTEET... 5 ASENNUSOHJEITA... 7 LÄMPÖÄSSÄN KULJETUS... 7 LÄMPÖÄSSÄN ASENTAMINEN... 7 SIJOITTAMINEN...

Lisätiedot

WARMIA-LATTIALÄMMITYKSEN TEKNISEN TIETOPAKETIN SISÄLTÖ

WARMIA-LATTIALÄMMITYKSEN TEKNISEN TIETOPAKETIN SISÄLTÖ TEKNINEN OHJE 2014 WARMIA-tekniikka 2 WARMIA-LATTIALÄMMITYKSEN TEKNISEN TIETOPAKETIN SISÄLTÖ Perusedellytykset laadukkaalle lattialämmitykselle 3 Lattiarakenteet 3 WARMIA-lattialämmityksen rakentamisen

Lisätiedot

TILAKESKUKSEN LVI-SUUNNITTELU

TILAKESKUKSEN LVI-SUUNNITTELU TILAKESKUKSEN SUUNNITTELUOHJE LVI-SUUNNITTELU LVI2010 Nimikkeistö PÄIVITETTY MARRASKUU 2013 JOHDANTO YLEISTÄ Liikelaitos Oulun Tilakeskus hallinnoi ja järjestää ylläpitotoiminnan kaupungin omistamissa

Lisätiedot

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15. Johnson Controls-ohjaus. Pohjolan Maalämpö Oy

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15. Johnson Controls-ohjaus. Pohjolan Maalämpö Oy Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15 Johnson Controls-ohjaus Pohjolan Maalämpö Oy 1 Sisällysluettelo: Yleistä 3 Toimintaselostus 4 Kuljetus, asennus ja sijoitus 5 Toimituksen sisältö

Lisätiedot

Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15

Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15 Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15 Pohjolan Maalämpö Oy 1 Sisällysluettelo: Yleistä 3 Toimintaselostus 4 Kuljetus, asennus ja sijoitus 5 Toimituksen sisältö ja tarvittavat lisävarusteet

Lisätiedot

Uponor-PEX -käyttövesijärjestelmä

Uponor-PEX -käyttövesijärjestelmä P E X- K ÄY T TÖ V E S I JÄ R J E S T E L M Ä K Ä S I K I R J A Uponor-PEX -käyttövesijärjestelmä 04 2009 6002 Sisällys Sivu Turvallinen Uponor-PEX -käyttövesijärjestelmä Järjestelmän kuvaus ja hyväksynnät3

Lisätiedot

Future-ilmankäsittelykone KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

Future-ilmankäsittelykone KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä...4 2. Käyttöönotto ja huolto...5 Sulkutoiminto FPTP... 6 Sekoitustoiminto FPTA... 8 Kiertoilmatoiminto, peräkkäin FPTB... 10 Kiertoilmatoiminto, päällekkäin FPTC... 12 Suodatustoiminto

Lisätiedot

As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS RAKENNUSTYÖSELOSTUS. OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka 25.5.2007. Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00

As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS RAKENNUSTYÖSELOSTUS. OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka 25.5.2007. Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00 Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy Halsuantie 4, 00420 Helsinki p. 0207 698 698, fax 0207 698 699 As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00 KIINTEISTÖN

Lisätiedot

Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet Julkaisu J1/2014

Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet Julkaisu J1/2014 Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet Julkaisu J1/2014 Kaukolämpö Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014 Energiateollisuus

Lisätiedot

Myrskylän virastotalo Terveydenhoito-osa

Myrskylän virastotalo Terveydenhoito-osa Myrskylän virastotalo Terveydenhoito-osa Virastotie 5 Myrskylä LVI-työselitys (3386) Hewacon-LVI Oy LVI-Insinööritoimisto Televisiotie 2 15860 HOLLOLA puh. 03-880830 fax. 03-8808330 2 I YLEISET OHJEET

Lisätiedot

Rakennusten kaukojäähdytys. Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014

Rakennusten kaukojäähdytys. Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014 Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014 Luonnos 1.7.2014 Energiateollisuus ry Julkaisu J1/2014 Kaukojäähdytystyöryhmä Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset

Lisätiedot

Ammattikeittiöiden rasvaisen poistoilman lämmöntalteenotto

Ammattikeittiöiden rasvaisen poistoilman lämmöntalteenotto Ammattikeittiöiden rasvaisen poistoilman lämmöntalteenotto Ravintolat ja ammattikeittiöt LÄMMÖNTALTEENOTTO RAVIN- TOLOISSA Keittiöiden poistoilma on lämmintä ja kosteaa, eli siinä on suuri lämpösisältö.

Lisätiedot

ALUELÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN

ALUELÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LVI-TYÖSELITYS LVI 589-002 ALUELÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HAAPAMÄENTIE 1 70900 TOIVALA 7.5.2013 17.5.2013 muutos a 1 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSKOHDE, RAKENNUTTAJA JA SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot

D1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

D1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA D1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot Määräykset ja ohjeet 2007 Ympäristöministeriön asetus kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista Annettu Helsingissä 24 päivänä

Lisätiedot

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje KIV- mallit 6-32. Johnson Controls-ohjaus. Pohjolan Maalämpö Oy

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje KIV- mallit 6-32. Johnson Controls-ohjaus. Pohjolan Maalämpö Oy Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIV- mallit 6-32 Johnson Controls-ohjaus Pohjolan Maalämpö Oy 1 Sisällysluettelo: Yleistä 3 Toimintaselostus 4 Kuljetus, asennus ja sijoitus 5 Toimituksen sisältö

Lisätiedot

ILMANVAIHDON VALLOX. Suunnittelu Asennus Käyttöönotto

ILMANVAIHDON VALLOX. Suunnittelu Asennus Käyttöönotto VALLOX ILMANVAIHDON Suunnittelu Asennus Käyttöönotto Väli 1 1.09.94F 10.11.010 VALLOX 4 4 6 1 7 9 5 8 1 4 5 6 7 8 9 Ilmanvaihtokone Ilmanvaihdon ohjaus Liesituuletin Kattoläpivienti Venttiilit Kanavisto

Lisätiedot

SLPSUOMEN LÄMPÖPUMPPUTEKNIIKKA OY

SLPSUOMEN LÄMPÖPUMPPUTEKNIIKKA OY SLPSUOMEN LÄMPÖPUMPPUTEKNIIKKA OY ************* LÄMPÖÄSSÄ ************* MAALÄMPÖPUMPUT ASENNUS-, KÄYTTÖÖNOTTO- JA HUOLTO-OHJEET V-MALLI SISÄLLYSLUETTELO: YLEISTÄ...3 TOIMINTASELOSTUS...4 KYTKENTÄKAAVIOITA...5

Lisätiedot

Säilytä nämä ohjeet lattialämmityssuunnitelmien mukana

Säilytä nämä ohjeet lattialämmityssuunnitelmien mukana Sisällys 1. WehoFloor-lattialämmitysjärjestelmä...3 1.1 Toimituksen vastaanottaminen 1.2 Lattialämmityssuunnitelma 1.3 Lattialämmitysputket 2. Suunnittelu- ja mitoitusperiaatteet...4 2.1 Putkitus 3. WehoFloor-järjestelmän

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS U R A K K A R A J A L I I T E 8.8.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (RU) = PÄÄURAKKA PUTKIURAKKA (PU) ILMANVAIHTOURAKKA (IU) SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE 3 89600 SUOMUSSALMI LVI-TYÖSELITYS. Urakkalaskenta YLITALO OY

KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE 3 89600 SUOMUSSALMI LVI-TYÖSELITYS. Urakkalaskenta YLITALO OY 4823 KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE 3 89600 SUOMUSSALMI LVI-TYÖSELITYS Urakkalaskenta YLITALO OY I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O ELEKTRONIIKKATIE 3 90590 OULU toimisto@ytalo.fi Puh. 08-3224200 LVI-TYÖSELITYS

Lisätiedot

ILTO 300 ja 400 Suunnittelu-, asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet LÄMMÖNTALTEENOTOLLA VARUSTETTU ILMANVAIHTOLAITE PARASTA ILMANVAIHTOA www.ilto.fi SUUNNITTELUOHJEET ILTO 300 LTO-laite on tarkoitettu alle

Lisätiedot