Lämmönsiirtimien ilmapuolen painehäviö on max. 100 Pa ja tulo- ja poistopuolen pattereiden nestepuolen painehäviö yhteensä max. 200 kpa.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lämmönsiirtimien ilmapuolen painehäviö on max. 100 Pa ja tulo- ja poistopuolen pattereiden nestepuolen painehäviö yhteensä max. 200 kpa."

Transkriptio

1 TYÖSELITYSMALLI Yleistä Rakennus varustetaan Retermia- järjestelmällä. NEULALÄMMÖNSIIRTIMET, YLEISTÄ Retermia neulalämmönsiirtimien putket ovat alumiinia tai kuparia ja neulat ovat alumiinia ja jakotukit kuparia. Jakotukeissa on laippaliitokset ja ilmausventtiilit. Putket on varustettu sisäpuolisilla turbulaattoreilla lämmönsiirron tehostamiseksi mitoitusolosuhteissa. Retermia Oy ei myönnä toiminnallista takuuta (lämpöteho, lämpötilahyötysuhde) LTO- järjestelmille, joissa on kytketty neulalämmönsiirtimiä ja toisen valmistajan lämmönsiirtimiä (lamellipattereita) samaan liuospiiriin. Neulalämmönsiirtimen neulapinnat kestävät Retermia- pesusuutinta käyttämällä 40 bar:in korkeapainepesun inhibiittoriainetta sisältävällä, alumiinin pesuun soveltuvalla, metallinpesuaineella (esim. PLANO SP130) ja vedellä. Neulalämmönsiirtimiä ei saa pestä ilman Retermia- pesusuutinta ja/tai pelkällä vedellä. Lämmönsiirtimien ilmapuolen painehäviö on max. 100 Pa ja tulo- ja poistopuolen pattereiden nestepuolen painehäviö yhteensä max. 200 kpa. Lämmönsiirrintoimittaja tekee lämmönsiirtimistä mitoitetut työpiirustukset ennen siirtimien valmistuksen aloittamista. Neulalämmönsiirtimien läheisyydessä tulee olla huoltoa varten vesi- ja sähköliitäntä. Korkeapainepesuria varten vesiliitäntä voidaan tuoda esimerkiksi kuivanousuna vesikatolle. Neulalämmönsiirtimien huoltoon tarvittava huoltopaketti sisältyy normaalisti Retermia toimitukseen. Retermia huoltopaketti

2 Retermia järjestelmissä käytetty neste LTO -verkostoissa käytetään vesi- etyleeni(propyleeni)glykoli-liuosta, jossa glykolin tilavuusprosentti on Tarvittava vesi-glykoli-liuos ja verkoston täyttöön tarvittavat laitteet kuuluvat putkiurakkaan. Retermia-LTO-järjestelmissä ei saa käyttää vesijohtoveteen sekoitettuja lämmönsiirtonesteitä! Retermia- järjestelmässä käytettävä glykoli on hankittava glykolintoimittajan valmiiksi sekoittamana kaupallisena liuoksena, jossa on oikea, LVI-suunnitelman mukainen, glykolipitoisuus (%), kuitenkin minimissään 30 tilavuusprosenttia. Pelkkää vettä ei koskaan saa lisätä Retermiajärjestelmään! Nesteen tulee olla LTO -järjestelmiin tarkoitettua ja sisältää inhibiittorit alumiinille, kuparille ja raudalle. Retermian- järjestelmään soveltuvia lämmönsiirtonesteitä ovat etyleeniglykoli Dowcal 10 (Algol Oy) ja Zero HD (Telko Oy) sekä propyleeniglykoli Dowcal 20 (Algol Oy) ja Zero Propylen (Telko Oy). Edellä mainitut lämmönsiirtonesteet sisältävät kaikki tarpeelliset inhibiittorit (Al/Cu/Fe jne.) ja ne lisätään sellaisenaan Retermian LTO-järjestelmään. Retermia Oy ei hyväksy käytettäväksi muita kuin yllä mainittuja tuotemerkkejä Retermia-järjestelmissä. Mikäli lämmönsiirtopinta on valmistettu kupariputken päälle, voidaan Retermia järjestelmässä käyttää lämmönsiirtonesteenä muitakin kuin yllä mainittuja glykoli tuotemerkkejä, vettä tai alkoholia. Lämmönsiirtonesteen tulee tässäkin tapauksessa olla tehdasvalmista ja sen tulee sisältää tarpeelliset verkoston edellyttämät tarpeelliset inhibiittorit (Cu, Fe jne). Mikäli neulalämmönsiirtimet ovat valmistettu kupariputkella, tästä on ilmoitettu erillismainintana Retermian laitemitoituksessa. Pelkkää vettä ei saa lisätä järjestelmään. Putkiurakoitsijan tulee LTO -järjestelmien täytön yhteydessä mitata ko. järjestelmän tilavuus ja merkitä se järjestelmään kilvellä, jossa on teksti: "LTO -järjestelmän nestetilavuus on...!". Järjestelmien täytön jälkeen tulee vesi-glykoli-liuosta jäädä astioihin vähintään 25 % järjestelmien tilavuudesta. Urakoitsijan on takuuajan lopulla omalla kustannuksellaan toimitettava LTO -verkostojen nesteistä näyte laboratorioon analyysiä varten. Tällöin todetaan, miten nesteen inhibiittipitoisuus on muuttunut takuuaikana. Koetulosten ja tutkijalausunnon perusteella tehdään mahdollisesti tarvittavat korjaukset vesi-glykoli-liuokseen. Urakoitsija toimittaa kirjalliset koetulokset ja lausunnon sekä yksityiskohtaiset sekoitus- ja käyttöohjeet rakennuttajalle takuuajan päättyessä. HUOM! Tavallista autojen pakkasnestettä ei saa käyttää. Glykoliliuosta ei myöskään saa tehdä tavalliseen vesijohtoveteen, sillä vesijohtovesi sisältää korroosiota aiheuttavia epäpuhtauksia, mineraaleja ja metalleja. Nesteen tulee olla LTO -verkostoihin tarkoitettua nestettä, johon on lisätty tarvittavat inhibiittorit. Lämmönsiirtonesteen täyttöastia Täyttöastian tulee olla kierrekorkilla varustettu ja ilmatiivis (esim. LVI- numero ), jotta glykolissa olevat inhibiittorit eivät haihdu liuoksesta ja jotta glykoli ei pääse hapettumaan. Kierrekorkki avataan vain vesi- glykoliseoksen lisäyksen ajaksi.

3 Ylipaineventtiilin johto, sekä ilmausyhteiden letkut johdetaan erilliseen astiaan. Ilmauksen yhteydessä verkostosta poistunutta lämmönsiirtonestettä ei saa palauttaa täyttöastiaan. Nesteverkosto Putkiston dimensiot on esitetty piirustuksissa nimellismitoin (NS). Putkiston katkaisussa syntyvä kurouma on ehdottomasti poistettava. Liitokset, joissa erikokoiset putket liittyvät päittäin, on tehtävä kartiomaista supistusta käyttäen. Asennus suoritetaan siten, että putket pääsevät vapaasti laajenemaan. Lämpölaajenemisen tasaamiseen käytetään putkien mutkia, lenkkejä ja paljetasaimia sekä kiintopisteitä. Vesikatolle asennettava putkisto tulee tukea vesikattopintaa nähden siten, että putkiston lämpöliike ei vaurioita vesikattopintaa. Mikäli putkiston tuenta aiheuttaa suuren pintapaineen vesikattopintaan, tulee vesikaton päällä olevan putkiston tukirakenteen ja liukukermien välille asentaa säänkestävä filmivanerilevy. Vesikatolla olevan LTO- putkiston tuennan periaate. LTO- verkoston putkisto eristetään. Eristystyössä noudatetaan työselityksen ohjeita ja standardin SFS 3978 periaatteita ja LVI-Ryl-2002 ja LVI ohjeita. Eristyspaksuuksissa tulee huomioida, että LVI- ohjekortissa LVI mainitut eristepaksuudet LTO- järjestelmien putkistoille koskevat ainoastaan lämpimissä tiloissa olevia LTO- putkistoja. LTO- putkisto olisi hyvä sijoittaa mahdollisimman suurelta osin sisätiloihin lämpöhäviöiden minimoimiseksi. Rakennuksen ulkopuoliset LTO- putkistot tulee tehdä valmiiksi eristetyillä, ja säänkestävällä päällysteellä pinnoitetuilla, putkielementeillä (esimerkiksi Uponor Thermo Single, Uponor Aqua single, Calpex, Wehotherm). Mikäli putkiston materiaalina käytetään muoviputkea, tulee tämän olla diffuusiotiivis.

4 Jos putkisto tehdään paikan päällä eristämällä, tulee eristeenä käyttää umpisolurakenteista solukumia (esim. Armaflex). Tällöin solukumieristeen paksuus tulee olla sellainen, että se on lämmöneristyskyvyltään samanarvoinen saman putkikoon omaavan tehdasvalmiin valmiiksi eristetyn putkielementin kanssa. Solukumieriste tulee pinnoittaa pellillä ja pellityksen aiheuttama lämmöneristyskyvyn heikkeneminen tulee huomioida eristepaksuudessa. Pellityksessä tulee kiinnittää erityshuomioita putkiston tuennan aiheuttaman läpivientikohdan tiiveyteen. Solukumieristeen maalaus ei suojaa riittävästi solukumieristettä auringon UV- valolta, säänvaihteluilta ja linnuilta. Eristystuotteina käytetään LVI ohjekortin LVI ja standardin SFS 3976 vaatimukset täyttäviä eristeaineita, päällysteitä ja tarvikkeita. Eristysmateriaaleihin ja asennuksiin noudatetaan voimassa olevia palomääräyksiä. Jokainen neulalämmönsiirrin tulee olla suljettavissa nesteverkostosta sulkuventtiilein. Sulkuventtiilejä ennen putkiston puolella tulee asentaa putkiston huuhtelua varten ohitushaara. Mikäli LTO- patteri on vesikatolla, eristetään ohitushaaran sulkuventtiili. Nesteen virtaussuunnassa neulalämmönsiirrintä ennen oleva sulkuventtiili tulee olla roskasihdillä varustettu palloventtiili, joka estää mahdolliset putkistoon jääneiden epäpuhtauksien pääsyyn patteriin. Nesteen virtaussuunnassa neulalämmönsiirrintä ennen sijoitettava roskasihdillinen palloventtiili (esim. Marflow Hydronics Ltd Filterball) Ulkona sijaitsevien venttiilien ympäri tulee asentaa tehdasvalmis erityskotelo joka voidaan irrottaa ja asentaa uudelleen. Ne minimoivat lämmitysjärjestelmien lämpöhäviöt ja ehkäisevät jäähdytysjärjestelmissä esiintyvää kondensaatiota.

5 Venttiilin tehdasvalmis eristekotelo, joka voidaan irrottaa ja asentaa uudelleen (esim. TA Hydronics). Seinämien lävistyskohdissa käytetään hylsyjä. Putkien kannakkeet kiinnitetään kaikki poraamalla ja hitsaamalla. Ryhmille asennetaan tyhjennyshanat siten, että ryhmät johtoineen ja lämmönsiirtimineen voidaan kokonaan tyhjentää. Verkoston liitoksia tehtäessä ja tiivisteaineita valittaessa on otettava huomioon, että verkoston tulee kestää glykoli- tai alkoholiliuosta ja korroosiota estäviä inhibiittejä. Putkisto tulee varustaa riittävällä määrällä, oikeisiin paikkoihin sijoitettuja tyhjennysja ilmausyhteitä. Putkistoon tulee asentaa lianerotin, esimerkiksi pumpun läheisyyteen. Liuosverkostossa tulee olla riittävä määrä sulkuventtiileitä, jotta toimilaitteita, kuten pumppu ja lianerotin, voidaan vaihtaa. Putkiston huuhtelu Putkisto on huolellisesti puhdistettava hitsauskuonasta, leikkauspurseista ja ruosteesta sekä muista epäpuhtauksista, sillä muuten ne tarttuvat pattereiden turbulaattoreihin ja aiheuttavat syöpymistä. Jos puhdistuksessa on käytetty kemikaaleja, putkistot on huuhdeltava hyvin vedellä ennen pattereiden liittämistä. Puhdistuksen jälkeen neulalämmönsiirtimeen ei saa jäädä tai kulkeutua lainkaan epäpuhtauspartikkeleita. Takuu ei kata nestepuolen korroosiosta aiheutuvia vuotoja. Neulalämmönsiirtimiin ei missään oloissa saa päästää vettä, koska neulapatterin mutkiin jäävä vesi saattaa aiheuttaa patterin jäätymisen. Neulalämmönsiirtimet ovat koeponnistettu tehtaalla ja niissä ei ole epäpuhtauksia. Pattereiden putkiliitosten suojatulpat saa poistaa vasta pattereita kytkettäessä. Putkiston huuhtelun ja koeponnistuksen aikana neulapatterit on AINA ohitettava. Jos putkisto puhdistetaan liuosta kierrättämällä, mudanerotinta (esim. Spirovent) tai sopivaa suodatinta on käytettävä ruosteen ja epäpuhtauksien poistamiseksi.

6 Putkiston huuhtelu ja koeponnistus pitää tehdä siten, että neulalämmönsiirtimet on ohitettu putkistosta. Kun putkisto on rakennettu, LTO- patteri ohitetaan putkiston huuhtelun ajaksi sulkemalla patterikohtaiset sulkuventtiilit ja avaamalla ohitushaaran sulkuventtiili. Putkiston huuhtelun jälkeen patterikohtaiset sulkuventtiilit avataan, ohitushaarassa oleva sulkuventtiili suljetaan ja tästä venttiilistä otetaan kahva pois. Huuhtelu on suoritettava putkiosittain siten, ettei putkiin jää huuhtelun aikana pusseja, joihin voisi kerääntyä roskaa. Huuhdeltava putkisto on oltava laskulla ja huuhteluveden on purkauduttava alimmasta putken osasta. Veden virtausnopeuden putkistossa tulisi olla vähintään 3 m/s tai käyttöoloissa esiintyvä virtaama + 20 %. Mikäli mahdollista, huuhtelua on jatkettava tällä virtaamalla vähintään 5 minuuttia. Huuhteluvesi tulee poistaa huolellisesti verkostosta. Talvioloissa huuhtelu tulee suorittaa liuoksella, puhtaalla vedellä. Jos puhdistuksessa on käytetty kemikaaleja, tulee putkisto huuhdella huolellisesti ennen lämmönsiirtimien asentamista. Mikäli huuhtelu tehdään vesi- glykoliseoksella, ei huuhtelussa käytettävää nestettä saa käyttää verkoston täytössä. Huuhtelusta on laadittava pöytäkirja, johon merkitään päivämäärä, vastuuhenkilö, arvioidut tilavuusvirrat ja huuhtelukohdat. Huuhtelupöytäkirja on luovutettava tilaajalle vastaanottotarkastuksessa. Painekoe Putkistojen tiiveyden toteamiseksi urakoitsijan on suoritettava painekokeet liuoksella. Eristettävät tai muuten verhottavat putket on koepaineistettava ennen peittämistä. Verkosto koepaineistetaan 0,4 MPa paineella vähintään 30 min. ajan, ulkojohdoissa koeaika on kuitenkin vähintään 60 min. Lämmönsiirtimet ja muut laitteet eivät saa vahingoittua koepaineen aikana. Painekokeet on tehtävä rakennuttajan edustajan ollessa läsnä. Verkoston täyttö ja ilmaus Liuosverkosto tulee täyttää 24 tunnin sisällä verkoston huuhtelusta ja tyhjennyksestä. Mikäli verkostoa ei voida täyttää 24 h sisällä huuhtelusta ja tyhjennyksestä, tulee verkosto ylipaineistaa 10 mbar ylipaineeseen inertillä kaasulla, esimerkiksi typpi(n 2 )- kaasulla. Neulalämmönsiirtimien liuoslaipat ovat tehtaalla tulpattu. Tulpat tulee poistaa neulalämmönsiirtimistä vasta ennen lämmönsiirtimen täyttöä lämmönsiirtonesteellä. Verkosto tulee täyttää rauhallisesti käsipumpulla siten, että ensin täytetään ja ilmataan runkojohto, minkä jälkeen järjestelmällisesti jokainen nousulinja täytetään ja ilmataan. Varsinainen ilmaustyö tulee suorittaa siirrinkohtaisesti. Ilmaustyön aikana verkoston painetasoa tulee seurata ja varmistaa, ettei se missään laske alle ylimmän siirtimen vaatiman painetason. Normaalia käyttötilannetta korkeampi painetaso verkostossa helpottaa ilmaustyön suoritusta.

7 Täytön ja ilmauksen jälkeen kiertopumput käynnistetään ja verkoston lämpötila nostetaan tavoitearvoon. Kiertopumppujen annetaan käydä noin 3 tuntia. Sen jälkeen ne pysäytetään ja järjestelmän annetaan tasaantua esimerkiksi yön yli. Tämän jälkeen ilmataan uudestaan tarkkaillen samalla painetta. Vesi-glykoli-liuosta lisätään tarvittaessa. Kun verkosto on ilmattu ja täytetty oikeaan paineeseen, pumppu käynnistetään uudestaan. Ilmaus saatetaan joutua toistamaan jonkin ajan kuluttua. Laitteiston omistaja/huoltaja/asentaja vastaa siitä, että putkiston täyttöaste lämmönsiirtonesteellä on 100 %. Liuosverkosto tulee ilmata useaan kertaan, jotta nesteeseen liuenneet mikrokuplat saadaan poistettua. Valmistajan suosittelema vähimmäistaso ilmauksen suhteen on seuraavanlainen: - Ensimmäisen käyttökuukauden aikana viikottain. - Ensimmäisen käyttövuoden aikana kuukausittain. - Jatkossa vähintään kerran vuodessa.

8 Nestevirtaaman tasapainotus ja säätö nestekiertoisessa, epäsuorassa, LTO- verkostossa. Ilmanvaihdon nestekiertoisessa LTO- verkostossa pumpun liuosvirtaama mitataan pumpun luona olevalta linjasäätöventtiililtä. Pumppu sijaitsee tyypillisesti poistopatterin ja 3-tie venttiilin välissä siten, että pumppu imee poistopatterilta palaavaa lämmintä liuosta. Vaihe 1: Tulo- ja poistopatterilla sekä kolmitieventtiilin ohitushaarassa olevat linjasäätöventtiilit pidetään täysin auki. Kolmitieventtiili pidetään täysin auki, eli liuosvirtaamaa kierrätetään tulo- ja poistopatterin välillä Jos LTO- piirissä on useita rinnakkaisia poistopattereita, säädetään poistopatterikohtaisilla linjasäätöventtiileillä kullekin poistopatterille niiden mitoitusvirtaama. Vastaavasti jos LTO- piirissä on useita rinnakkaisia tulopattereita, säädetään tulopatterikohtaisilla linjasäätöventtiileillä kullekin tulopatterille niiden mitoitusvirtaama. Jos on käytettävissä kierroslukusäädettävä pumppu (taajuusmuuttaja ohjausta tai EC- moottorilla varustettu pumppu), pumpun yhteydessä sijaitsevalla kertasäätöventtiilillä ei kuristeta virtaamaa. Tällöin LTO- piirin liuosvirtaama haetaan sopivalla pumpun pyörimisnopeudella. Jos kyseessä on vakionopeuspumppu, säädetään pumpun luona olevalla linjasäätöventtiilillä liuosvirtaama halutuksi. Vaihe 2: Kun LTO- piirin kokonaisvirtaama on säädetty, pakotetaan kolmitieventtiili 50 % auki olevaan asentoon. Tämän jälkeen tasapainotetaan tulopatterin (tai tulopattereiden) ja kolmitieventtiilin ohitushaaran välinen liuosvirtaama yhtä suuriksi kuristamalla kolmitieventtiilin ohitushaaran linjasäätöventtiiliä. LTO- piirin tulopatterin liuosvirtaaman puolittuessa, LTO- patterin nestepuolen virtausvastus (painehäviö) laskee noin neljäsosaan. Mikäli pumppu käy vakio kierrosnopeudella, kasvaa LTO- verkoston kokonaisliuosvirtaama tässä säätötilanteessa. Käytettäessä ohjaustapaa, missä pumppu pitää yllä vakio paine- eroa poistopattereille menevän ja sieltä palaavan putkiston välillä, pysyy LTO- verkoston kokonaisliuosvirtaama säätötilanteessa vakiona. Ilmanvaihdon epäsuoran LTO- järjestelmän seuranta LTO- järjestelmän nestevirtaama tulee mitata pumpun läheisyydessä sijaitsevalla virtausmittarilla ja mittaustuloksen tulee näkyä rakennusautomaatiojärjestelmässä (esim. Siemens Oy MAGFLO mittari tai Grundfos Oy Vortex VFI mittari). Virtausmittarin tulee olla soveltuva glykolinesteille, joiden vahvuus on tilavuusprosenttia. Virtausmittari voi olla myös integroituna pumppuun. Mikäli LTO-

9 verkoston nestevirtaama poikkeaa yli 10 % mitoitusarvosta kun LTO- järjestelmässä ei ole tehonrajoitustoimintaa päällä, tulee valvomoon hälytys. LTO- järjestelmän lämmönsiirtimien ilmamäärät tulee saattaa jatkuvan seurannan piiriin ja mittaustulos tulee esittää rakennusautomaatiojärjestelmässä. LTO- siirtimien ilmamäärät voidaan määrittää esimerkiksi LTO- siirrintä palvelevan puhaltimen / puhaltimien imukauluksen yli tapahtuvalla paine- eromittauksella ja laske ilmamäärä rakennusautomaatiojärjestelmässä puhaltimen k- kertoimen avulla. Periaatekytkentä LTO- verkostosta, jossa yksi tulo- ja yksi poistopatteri. Kuvassa sinisellä esitetyt suureet tulisivat näkyä valvomossa. LTO- järjestelmän tuloilman lämpötilasuhde tulee saattaa myös jatkuvan seurannan piiriin. Nestekiertoisen, epäsuoran, LTO- järjestelmän tuloilman lämpötilasuhde määritetään seuraavasti. ε = (TE1-TE0) /(TE2-TE0) missä: TE0 on ulkoilman lämpötila [ C] TE1 on tuloilman lämpötila LTO:n jälkeen [ C] TE2 on poistoilman lämpötila ennen LTO:ta [ C] Lämpötilahyötysuhteen vieressä tulee valvomossa näkyä LTO:n läpi ajettava tulo- ja poistoilmavirtaamat sekä LTO- piirin nestevirtaama, jotta nähdään millä tulo- ja poistoilmavirtojen suhteella lämpötilahyötysuhde on mitattu. Mittaustulosta tulee verrata laitetoimittajan mitoitusdokumentissa olevaan suunnitteluarvoon. Vertailu tulee tehdä ulkoilman lämpötilan ollessa alle 0 C, kun LTO- järjestelmän ei ole tehonrajoitustilassa.

10 Retermia laitteiden tuenta ja hoitotasot Retermia laitteiden tuenta suoritetaan rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaisesti. Retermia runkoon neulalämmönsiirrin Neulalämmönsiirrin kiinnitetään ruuveilla tukirakenteeseen. Seinän ja neulalämmönsiirtimen rungon väli tiivistetään tiivistemassalla sekä L-listalla molemmilta sivuilta ja yläreunasta. Kun Retermia runkoon valmistetut neulalämmönsiirtimet asennetaan ulko- tai jäteilmasäleikön tilalle, voidaan neulalämmönsiirtimen tuenta tehdä ulkoseinästä kolmiotuennalla, jos seinärakenteen lujuus tämän sallii. Retermia runkoon neulalämmönsiirtimen kolmiotuennan periaate Toinen vaihtoehto on tukea neulalämmönsiirrin vesikattopinnasta tai IV- kammion lattiasta. Neulalämmönsiirtimen eteen ja/tai jälkeen tulee asentaa hoitotasot turvakaiteilla, mikäli neulalämmönsiirtimen turvallinen huoltaminen tätä edellyttää. Ilmanottokatos, ilmankäsittelykatos, ulospuhalluskatos ja LTOH- huippuimuri LTO- katosten ja LTO- huippuimureiden tuenta suoritetaan LTO- laitteen alapohjassa olevien kulmarautojen avulla rakenneaineisen tukipiipun kylkiin. Retermia Oy toimittaa tiivistelevyn, joka asennetaan Retermia laitteen alapohjan ja tukipiipun yläpinnan väliin. Tukirakenteisen piipun valmistus kuuluu IV- tai rakennusurakkaan (IU / RU). Retermia Oy toimittaa rakenneaineisen tukipiipun rakennusperiaate ohjeen ja tukipiipun mittakuvat. Tukipiipun rakentamista ei saa aloittaa ennen Retermian

11 toimittamia mittakuvia. LTO- katosten ja LTO- huippuimureiden alle rakennettava rakenneaineinen tukipiippu Jos Retermia laitteen ja tukipiipun yhteenlaskettu korkeus on yli 1300 mm katon pinnasta, tulee laite varustaa hoitotasoilla. Hoitotasot tulee asentaa vähintään LTOlaitteen kahdelle pitkälle sivulle. Hoitotasoja ei tarvita laitteen sillä sivulla, jossa on huoltokannen saranointi ja liuoslaipat. Hoitotason korkeuden tulee olla tukipiipun yläpinnan tasalla. LTO- katosten ja LTO- huippuimureiden hoitotasojen asennusperiaate

12 Retermia runkoon valmistetut neulalämmönsiirtimet Retermia runkoon valmistettu neulalämmönsiirtimen rakenne on sellainen, että se estää lumen tunkeutumisen ilmanottokammioihin ja suodattimiin kun se asennetaan rakennuksen ulkoseinälle. Neulalämmönsiirrintoimittaja peittää lämmönsiirtimien välit ja reunat teräslevyrakenteilla siten, että ilmavuotoja siirtimien ohi ei ole. Työmaalla urakoitsija liittää Retermia- osan IV-kammioon tai ulkosäleikköön ja viemäröi pesuvesiyhteen vesilukon kautta lämpimän tilan lattiakaivoon. Pesuvesiputkiston asennus kuuluu putkiurakkaan (PU). Retermia runkoon valmistettu neulalämmönsiirrin. Retermia runkoon neulalämmönsiirtimen huolto tapahtuu kohteesta riippuen joko: a) Päältä avattavan huoltokannen kautta, jolloin neulalämmönsiirtimen yläpuolella tulee olla vähintään 1300 mm esteetöntä tilaa huollon suorittamista varten b) Neulalämmönsiirtimen molemmin puolin sijaitsevien, vähintään 900 mm pituisten, huoltokammioiden kautta. Neulalämmönsiirtimen tuenta kuuluu rakennus- tai ilmanvaihtourakkaan (RU / IU). Kun Retermia runkoon valmistettu neulalämmönsiirrin asennetaan ulko- tai jäteilmasäleikön tilalle, tuetaan neulalämmönsiirin joko vesikattopinnasta tai ulkoseinästä kolmiotuennalla rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaisesti.

13 Lämpöeristettyyn Retermia runkoon valmistettu neulalämmönsiirrin Lämpöeristettyyn Retermia runkoon tehty kanavapatteri varustetaan omalla konesokkelilla. Neulalämmönsiirtimen runko on rakenteeltaan: pelti- villa- pelti, eristeenä 50 mm mineraalivilla. Lämpöeristettyyn neulalämmönsiirtimen pohjavadilla oleva pesu- ja kondenssivesiyhde on viemäröity valmiiksi neulalämmönsiirtimen huoltopuolelle Retermian tehtaalla. Lämpöeristettyyn Retermia runkoon valmistettu neulalämmönsiirrin Työmaalla urakoitsija liittää Retermia-osan IV-koneeseen, IV- kammioon tai IVkanavaan ja viemäröi pesuvesiyhteen vesilukon kautta lattia- tai rasvanerotuskaivoon (keittiön poisto). Pesu- ja kondenssivesiputkiston asennus kuuluu putkiurakkaan (PU). Lämpöeristettyyn Retermia runkoon neulalämmönsiirtimen huolto tapahtuu kohteesta riippuen joko: a) Päältä avattavan huoltokannen kautta, jolloin neulalämmönsiirtimen yläpuolella tulee olla vähintään 1300 mm esteetöntä tilaa huollon suorittamista varten b) Neulalämmönsiirtimen molemmin puolin sijaitsevien, vähintään 900 mm pituisten, huolto- osien kautta.

14 Ilmanottokatos, ilmankäsittelykatos Ilmanottokatos ja ilmankäsittelykatos asennetaan tukirakenteisen piipun päälle ilmanvaihtourakoitsijan toimesta. Ilmankäsittelykatoksessa on neulalämmönsiirtimen jälkeen suodatin (suodatusluokka tyypillisesti F7 / F8). Ilmanottokatokset varustetaan päältä avattavalla huoltokannella. Retermia Oy toimittaa Ilmanottokatoksen tukipiipun rakennusperiaate ohjeen ja tukipiipun mittakuvat. Tukipiipun rakentamista ei saa aloittaa ennen Retermian toimittamia mittakuvia. Urakoitsijan tulee varmistaa Ilmanottokatoksen pohjassa sijaitsevan raitisilmakanavan koko (leveys ja syvyys) ennen tilausta. ilmanottokatos Mikäli ilmanottokatosta käytetään kesällä tuloilman viilennykseen, on laitteen pohjassa tällöin kondenssivesiyhteitä. Kondenssivesiyhteet tulee viemäröidä lämpöeristettynä ja tarvittaessa saattolämmitettynä vesilukon kautta lämpimässä tilassa sijaitsevaan lattiakaivoon. Kondenssivesiputkiston asennus kuuluu putkiurakkaan (PU).

15 Ulospuhalluskatos Ulospuhalluskatos asennetaan tukirakenteisen piipun päälle ilmanvaihtourakoitsijan toimesta. Ulospuhalluskatokset varustetaan päältä avattavalla huoltokannella. Retermia Oy toimittaa ulospuhalluskatoksen tukipiipun rakennusperiaate ohjeen ja tukipiipun mittakuvat. Tukipiipun rakentamista ei saa aloittaa ennen Retermian toimittamia mittakuvia. Urakoitsijan tulee varmistaa ulospuhalluskatoksen pohjassa sijaitsevan jäteilmakanaan koko (leveys ja syvyys) ennen tilausta. Ulospuhalluskatos Ulospuhalluskatoksen alapinnan vesikattopinnan väliin tulee asentaa tuulensuojalevy. Tuulensuojalevyn alapinta jää 50 mm irti vesikattopinnasta. Tuulensuojalevyjen valmistus ja asentaminen kuuluvat ilmanvaihtourakkaan (IU). Retermia toimitus sisältää tuulensuojalevyjen asennukseen tarvittavat kiinnikkeet. Yleisilmanvaihdon ulospuhalluskatoksen pesuvesiyhteitä ei tarvitse viemäröidä vaan pesuvesi voidaan johtaa patterin kulmista katolle. Mikäli poistoilma on kosteaa (uimahallitila tms.), tulee pesu- ja kondenssivesiputkisto putkittaa vesilukon kautta lämpöeristettynä, ja tarvittaessa saattolämmitettynä, lämpimässä tilassa sijaitsevaan lattiakaivoon. Vesilukko tulee sijoittaa lämpimään tilaan. Keittiön rasvanpoiston ulospuhalluskatoksen pesuvesiputkisto tulee viemäröidä rasvanerotuskaivoon. Pesu- ja kondenssivesiputkiston asennus kuuluu putkiurakkaan (PU).

16 LTO- huippuimuri Lämmöntalteenottohuippuimuri (LTOH) sisältää laitteen keskellä olevan huippuimurin ja huippuimurin ympärillä olevan neulalämmönsiirtimen. LTO -huippuimuri on varustettu avattavilla kansilla lämmönsiirtopintojen puhdistamiseksi Retermia Oy:n painepesutekniikalla. Huippuimuri on varustettu saranoidulla kippikehyksellä. Poistoilmakanava on mahdollista nuohota LTOH laitteen kautta. LTO- huippuimuri (LTOH) Retermia Oy toimittaa LTO- huippuimurien piipun rakennusperiaate ohjeen ja tukipiipun mittakuvat. Piipun rakentamista ei saa aloittaa ennen Retermian toimittamia mittakuvia. LTO- huippuimurin alapinnan vesikattopinnan väliin tulee asentaa tuulensuojalevy. Tuulensuojalevyn alapinta jää 50 mm irti vesikattopinnasta. Tuulensuojalevyjen valmistus ja asentaminen kuuluvat ilmanvaihtourakkaan (IU). Retermia toimitus sisältää tuulensuojalevyjen asennukseen tarvittavat kiinnikkeet. LTOH- laitteen puhaltimen kytkentä ja turvakytkimen asennus kuuluvat sähköurakkaan (SU).

17 LTO- huippuimurin toimitukseen liittyvät urakkaraja LTOH- laitteen sähköistäminen

18 Yleisilmanvaihdon LTO- huippuimurin pesuvesiyhteitä ei tarvitse viemäröidä vaan pesuvesi voidaan johtaa patterin kulmista katolle. Mikäli poistoilma on kosteaa (uimahallitila tms.), tulee pesu- ja kondenssivesiputkisto putkittaa vesilukon kautta lämpöeristettynä, ja tarvittaessa saattolämmitettynä, lämpimässä tilassa sijaitsevaan lattiakaivoon. Vesilukko tulee sijoittaa lämpimään tilaan. Keittiön rasvanpoiston LTO- huippuimurin pesuvesiputkisto tulee viemäröidä rasvanerotuskaivoon. Pesu- ja kondenssivesiputkiston asennus kuuluu putkiurakkaan (PU).

ASENNUSOHJE SISÄLLYSLUETTELO. Asennus

ASENNUSOHJE SISÄLLYSLUETTELO. Asennus ASENNUSOHJE ASENNUSOHJE SISÄLLYSLUETTELO Asennus LTO-verkosto sivu 3 LTO-patterien asennus sivu 3 IV-koneen väliosa sivu 4 Retermia runkoon sivu 4 Katokset sivu 5 (ilmanotto-, poistoilma- ja ilmankäsittelykatokset)

Lisätiedot

RETERMIA-RUNKOON TOIMINNAN KUVAUS EDUT

RETERMIA-RUNKOON TOIMINNAN KUVAUS EDUT TOIMINNAN KUVAUS Neulalämmönsiirtimien neulat ovat alumiinia, putket ovat alumiinia tai kuparia ja jakotukit kuparia. Neulaputket on varustettu sisäpuolisilla turbulaattoreilla nestepuolen lämmönsiirron

Lisätiedot

LTO-HUIPPUIMURI (LTOH)

LTO-HUIPPUIMURI (LTOH) LTO-HUIPPUIMURI (LTOH) Huippuimurin ympärille rakennettavaa neulalämmönsiirrintä kutsutaan nimellä LTO-huippuimuri, lyhyemmin LTOH. LTO-huippuimuri (LTOH) LTO-huippuimuri valmistetaan rakentamalla huippuimurin

Lisätiedot

Toimintakokeet toteutus ja dokumentointi Janne Nevala LVI-Sasto Oy

Toimintakokeet toteutus ja dokumentointi Janne Nevala LVI-Sasto Oy Toimintakokeet toteutus ja dokumentointi Janne Nevala LVI-Sasto Oy Toimintakokeita tehdään mm. seuraaville LVIA-järjestelmille: 1. Käyttövesiverkosto 2. Lämmitysjärjestelmä 3. Ilmanvaihto 4. Rakennusautomaatio

Lisätiedot

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta.

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Aurinkolämpö Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Keräimien sijoittaminen ja asennus Kaikista aurinkoisin

Lisätiedot

VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ

VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 1 TURUN LVI-TEKNIIKKA OY Kähärlänkuja 13 20100 Turku p. 040 5013391 VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA KAARINA TYÖSELITYS LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 2 LVI-TYÖSELITYS LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN VENTTIILIASENNUKSET,

Lisätiedot

ECONET. Nestesiirrinyksikkö

ECONET. Nestesiirrinyksikkö Nestesiirrinyksikkö Toukokuu 2007 Sisällysluettelo Nestesiirrinyksikkö, toimitusrajat...3 Nestesiirrinyksikkö, kokoonpano ja laitteisto...5 Varaosaluettelo...7 8490 FI 2007.05 Sivu 2 Oikeus muutoksiin

Lisätiedot

ECONET -nestelämmönsiirrinyksikkö EQRZ-05 ja LQRZ-05

ECONET -nestelämmönsiirrinyksikkö EQRZ-05 ja LQRZ-05 Sisältö Sivu ECONET -nestelämmönsiirrinyksikkö, toimitusrajat...1 Kokoonpano ja asennus...4 luettelo...5 Tuotetunnukset...6 Toimitusrajat Järjestelmäkuvaus Nestelämmönsiirrinyksikkö (kuvassa), toimitetaan

Lisätiedot

Asennuskoulutus Lämpöpäivät 12.2.2014

Asennuskoulutus Lämpöpäivät 12.2.2014 Asennuskoulutus Lämpöpäivät 12.2.2014 Sampppa Takala 6.10.2014 Samppa Takala 1 Järjestelmän eri asennusvaiheet Aurinkolämpöjärjestelmän asennus on jaettavissa karkeasti 3 eri vaiheeseen Teknisessä tilassa

Lisätiedot

Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia.

Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia. Alpex-duo Asennusohjeet 1.1 Yleistä Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia. Järjestelmän liittimet

Lisätiedot

LTO-huippuimuri (LTOH)

LTO-huippuimuri (LTOH) Huippuimurin ympärille rakennettavaa neulalämmönsiirrintä kutsutaan nimellä LTO-huippuimuri, lyhyemmin LTOH. LTO-huippuimuri valmistetaan rakentamalla huippuimurin ympärille neulalämmönsiirrin Retermian

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE TT 93500 TT 93600 TT 93500 PL TT 93600 PL ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 2 TEKNISET TIEDOT Laitteen mitat korkeus 140 mm leveys 498 mm (TT 93500 ) leveys 598 mm (TT 93600 ) syvyys 480 mm Sähköliitäntä 230V/10A,

Lisätiedot

ASENNUSOHJEITA YLEISTÄ VARASTOINNISTA JA KÄSITTELYSTÄ

ASENNUSOHJEITA YLEISTÄ VARASTOINNISTA JA KÄSITTELYSTÄ ASENNUSOHJEITA YLEISTÄ VARASTOINNISTA JA KÄSITTELYSTÄ KESAIR-ilmankäsittelykoneet toimitetaan yhtenä toimitusosana. Toimitusosa on sijoitettu puulavalle ja pakattu pakkausmuoviin. Tämä edellyttää huolellisuutta

Lisätiedot

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2(10) SISÄLLYSLUETTELO Tärkeää... 4 Takuu... 4 Solar 300 (500) Economy... 5 Toimintakuvaus... 5 Yleiset asennusohjeet... 5

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R

Asennus- ja käyttöohjeet. SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R FI Asennus- ja käyttöohjeet SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R 00000000 00000000 0809 Misa-järjestelmäsavupiippu on testattu standardin EN 1856-1:2009 mukaisesti käytettäväksi

Lisätiedot

Asennusohje. Meltex lattialämmitysjärjestelmä JAKOKESKUS 7035TOPAC / 7035TOP / 7035

Asennusohje. Meltex lattialämmitysjärjestelmä JAKOKESKUS 7035TOPAC / 7035TOP / 7035 Meltex lattialämmitysjärjestelmä JAKOKESKUS 7035TOPAC / 7035TOP / 7035 Sisältö Jakokeskus 3 Asennus 3 Putkien asennus 4 Putkien yhdistäminen jakokeskukseen 4 Sekoitusyksikön asentaminen (lisävaruste) 5

Lisätiedot

Koja Netto. Tekninen ohje

Koja Netto. Tekninen ohje SISÄLLYS 1 Yleistä... 2 2 Toimitussisältö... 2 3 Suunnitteluohjeet... 4 3.1 Useamman kuin yhden poistoilmapatterin LTO ryhmät... 4 4 Asennusohjeet... 5 4.1 Netto ryhmän saapuessa... 5 4.2 Työmaalla tehtävät

Lisätiedot

Milloin CE-merkintä on pakollinen? Tuoteuutuuksia NUMERO 2/2013. Haastattelimme Kirsi Martinkauppia ja Mikko Nymania.

Milloin CE-merkintä on pakollinen? Tuoteuutuuksia NUMERO 2/2013. Haastattelimme Kirsi Martinkauppia ja Mikko Nymania. RETERMIA NEWS NUMERO 2/2013 Milloin CE-merkintä on pakollinen? Haastattelimme Kirsi Martinkauppia ja Mikko Nymania. Tuoteuutuuksia Uusi neulalämmönsiirrinmallisto ja EC -puhaltimilla varustetut LTO -huippuimurit

Lisätiedot

Huolto-ohje Sivu 1/7. Huolto-ohje. www.economizer.fi ver 2.3

Huolto-ohje Sivu 1/7. Huolto-ohje. www.economizer.fi ver 2.3 Huolto-ohje Sivu 1/7 Huolto-ohje Sisällysluettelo Huolto-ohje Sivu /7 1. Yleistä.... Lämmöntalteenottoyksikkö (LTO-yksikkö)....1. Ulkoasenteinen malli [U-]..... Sisäasenteinen malli [S- tai SL-]... 5..

Lisätiedot

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta.

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Aurinkolämpö Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Keräimien sijoittaminen ja asennus Keräimet asennetaan

Lisätiedot

RETERMIA-JÄRJESTELMÄN MITOITUSTIEDOT

RETERMIA-JÄRJESTELMÄN MITOITUSTIEDOT RETERMIA-JÄRJESTELMÄN MITOITUSTIEDOT 1 YLEISTIEDOT 1.1 Mitoituskohde päivämäärä 1.2 Paikkakunta 1.3 Suunnittelija Yhteystiedot: Puhelin Faksi 1.4 Kohde on: saneeraus uudistuotantoa 1.5 Kohde on: Teollisuuskohde

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

Maakylmä Technibel Konvektorit

Maakylmä Technibel Konvektorit Maakylmä Maakylmä on järkevä ja todella edullinen tapa hyödyntää kylmää kallion ja pintamaan ilmaisenergiaa. Omakotitaloa voidaan jäähdyttää joko maalämpöpumpun avulla porakaivosta tai hyödyntämällä maakeruuputkiston

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

KÄYTTÖVESIJÄRJESTELMÄN PAINEKOE

KÄYTTÖVESIJÄRJESTELMÄN PAINEKOE LVI-laitosten laadunvarmistusmittaukset KÄYTTÖVESIJÄRJESTELMÄN PAINEKOE v0.3 25.4.2017 SISÄLLYS SISÄLLYS 1 1 JOHDANTO 2 2 ESITEHTÄVÄT 2 3 TARVITTAVAT VÄLINEET 2 4 TYÖN SUORITUS 4 4.1 Alkutoimet 4 4.2 Kupariputken

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE www.scanoffice.fi CZ12037 PB1 ComfortZone CE50 Installation Sisällys Sisällys 0 Yleistä 1 Käsittely 2 Huolto 2 Asennus 3 Asetukset 7 Suunnittelu 8 Sähkökaavio

Lisätiedot

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä.

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. Asennusohje FlowBox Solar 7000 TÄRKEÄÄ - Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. - Vain koulutettu ammattilainen saa koota,

Lisätiedot

TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet

TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet SIVU 2 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Tulo- ja poistoilmavirtojen mittaus 3 Sähkökytkentä 4 TurboSwing puhdistus

Lisätiedot

OHJEKIRJA. ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat

OHJEKIRJA. ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat OHJEKIRJA ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat Sisällysluettelo ASENNUSOHJE Yleistä Tehtaan lähtötarkastus Kuljetus ja varastointi Laitteen ympäristö Nostaminen

Lisätiedot

18757:302001893 NESTEIDEN KÄSITTELY MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT IVB 5 & 7 ALLROUNDIMURIT PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN

18757:302001893 NESTEIDEN KÄSITTELY MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT IVB 5 & 7 ALLROUNDIMURIT PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN IVB 5 & 7 Imurisarja, joka pystyy useimpiin päivittäisiin märkä- ja kuivaimurointitöihin. Säädettävä kahva parantaa työasentoa ja helpottaa säilytystä. Putki ja suuttimet voidaan säilyttää koneen päällä

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

UPONOR PRO. Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet

UPONOR PRO. Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet L AT T I A L Ä M M I T Y S UPONOR PRO Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet 12 2009 5050 Uponor Pro 1 -jakotukki Täydellinen jakotukkijärjestelmä lattialämmitykseen Uponor Pro 1 -jakotukkijärjestelmä Uponor

Lisätiedot

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje JS D24-12VF 12VF Vedenlämmitin SW Exergon Tuotenr. 13-0950 Asennus & Käyttöohje Pin:0063BT7591 VVB 12VF 090826 Käyttö- ja asennusohje Vedenlämmittimen käynnistys Vedenlämmitin käynnistyy automaattisesti

Lisätiedot

linjasäätöventtiili MSV-F

linjasäätöventtiili MSV-F Kertasääteinen laipallinen linjasäätöventtiili Käyttö on kertasääteinen laipallinen linjasäätöventtiili käytettäväksi vesimäärän rajaamiseen keskuslämmitys -, kaukolämmitys - ja jäähdytysverkostoissa.

Lisätiedot

Irrotettava kahva helpottaa asennusta. Kahvaa voidaan kääntää sekä vasemmalle että oikealle, kun palloventtiili suljetaan.

Irrotettava kahva helpottaa asennusta. Kahvaa voidaan kääntää sekä vasemmalle että oikealle, kun palloventtiili suljetaan. Laadukas pallosulkuventtiili LENO MSV-S Kuvaus LENO TM MSV-S on pallosulkuventtiili kaikille LENOtuoteryhmän kertasääteisille linjasäätöventtiileille. LENO TM MSV-S-venttiiliä voidaan käyttää myös laadukkaana

Lisätiedot

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ 1. Ruiskun pesu ennen käyttöönottoa 2. Maalin lisäys ja maalaus 3. Ruiskunpesu maalauksen jälkeen RUISKUN KÄYTTÖ MAALAUKSISSA Air-Mix-ruiskua käytetään lähinnä kalusteovien

Lisätiedot

TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet

TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet SIVU 2 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Tulo- ja poistoilmavirtojen mittaus 3 Sähkökytkentä 4 TurboSwing puhdistus

Lisätiedot

KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen

KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen ALUSTAVA Hankesuunnitteluvaiheen LVIA - rakennustapaselostus Asiakirja n:o H0002 Projekti n:o 05009.P029 Viimeisin muutos

Lisätiedot

Piccolo - energiataloudellinen ilmanvaihdon pikkujättiläinen

Piccolo - energiataloudellinen ilmanvaihdon pikkujättiläinen ILMANVAIHTOA LUONNON EHDOILLA VUODESTA 1983 KERROS- JA RIVITALOIHIN Piccolo - energiataloudellinen ilmanvaihdon pikkujättiläinen Piccolo ON -mallit Pienessä asunnossa voi olla vaikeaa löytää sopivaa paikkaa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Kuva ei välttämättä vastaa toimitettavaa laitetta. KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Alkuperäinen ohje: Gloor, Operating Instructions BM0112E 2nd edition (06/2010)

Lisätiedot

LK OptiFlow EVO II. Rakenne. Asennus

LK OptiFlow EVO II. Rakenne. Asennus LK OptiFlow EVO II Rakenne LK OptiFlow EVO II on säätöventtiili virtauksen säätöä varten esim. lattialämmitysjärjestelmissä, perinteisissä lämmitysjärjestelmissä sekä jäähdytysjärjestelmissä. Venttiiliä

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM

ASENNUSOHJE VPM ASENNUSOHJE 24.9.2007 Sivu 1 / 7 ASENNUSOHJE VPM 600-3200 1. Tilantarve. Koneiden sijoittelussa on huomioitava vapaa huoltotila koneen ympäristössä. Seuraava huoltotila tarvitaan vähintään koneen edessä:

Lisätiedot

Putken korjaus ja huolto

Putken korjaus ja huolto Putken korjaus ja huolto Laaja valikoima samalta toimittajalta. Ainutlaatuisen kestävät rakenteet. Nopeaa ja luotettavaa suorituskykyä. Tyyppi Mallien määrä Sivu Koepainepumput 2 9.2 Putkenjäädyttimet

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. 2-tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten EKVKHPC

ASENNUSOPAS. 2-tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten EKVKHPC ASENNUSOPAS -tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten -tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta. Älä heitä sitä pois. Pidä se tallessa vastaisuuden

Lisätiedot

OHJEKIRJA PUHALTIMILLA VARUSTETUT ILMANJÄÄHDYTTIMET. tuotesarjat. ECF ja ECFL

OHJEKIRJA PUHALTIMILLA VARUSTETUT ILMANJÄÄHDYTTIMET. tuotesarjat. ECF ja ECFL OHJEKIRJA PUHALTIMILLA VARUSTETUT ILMANJÄÄHDYTTIMET tuotesarjat ECF ja ECFL Sisällysluettelo ASENNUSOHJE Yleistä Tehtaan lähtötarkastus Kuljetus ja varastointi Laitteen ympäristö Putkistoliitännät Puhallinkytkennät

Lisätiedot

VKL TEKNINEN OHJE KYTKENNÄT. Nestekiertoisen jälkilämmityspatterin kytkennät VALLOX-ilmanvaihtokoneisiin:

VKL TEKNINEN OHJE KYTKENNÄT. Nestekiertoisen jälkilämmityspatterin kytkennät VALLOX-ilmanvaihtokoneisiin: KL KYKNNÄ 1.09.100F 6.6.2008 ALLOX ALLOX igit S KL ALLOX 95 KL KNINN OHJ Nestekiertoisen jälkilämmityspatterin kytkennät ALLOX-ilmanvaihtokoneisiin: ALLOX IGI S KL / ALLOX 130 KL / ALLOX 75 KL / ALLOX

Lisätiedot

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 OPTIMUS 3,5 kw Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 Kuvaus Laitetta ei saa asentaa kohteisiin jotka altistuvat räjähdysvaaralle tai kohteisiin joissa lämpötila voi laskea alle 0 C. Ole hyvä, lue ja noudata

Lisätiedot

Via Circonvallazione, 10 13018 Valduggia (VC), Italia Puh: +39 0163 47891 Faksi: +39 0163 47895 www.vironline.com. Kuva 9525.

Via Circonvallazione, 10 13018 Valduggia (VC), Italia Puh: +39 0163 47891 Faksi: +39 0163 47895 www.vironline.com. Kuva 9525. Valvoindustria Ing. Rizzio S.p.A. www.vironline.com 9520-sarja DZR messinkinen ON/OFF -linjasäätöventtiili Kuvaus Sinkkikadon kestävästä messingistä valmistettu ON/OFF säätöön soveltuva linjasäätöventtiili

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

MUOVIKANAVISTON SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE

MUOVIKANAVISTON SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE MUOVIKANAVISTON SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE Ilmastoinnin muovikanavisto 15.7.2013 Muovikanavan käytön rajoitukset: Muovikanaviston käyttö rajataan P3-luokan rakennuksiin ja yhteen asuntoon. Luokkavaatimus

Lisätiedot

Kaukolämpö on lähilämpöä

Kaukolämpö on lähilämpöä Uusiin ja vanhoihin omakotitaloihin Kauko 20/60 kaukolämmön alajakokeskus Kaukolämpö on lähilämpöä Kaukolämpö on lämmitystä helpoimmillaan Lämmitysjärjestelmän toiminta on täysin automaattista ja huoltovapaata.

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

Sivu:1/8. Käyttö- ja huolto-ohje Tyyppi: 2/100*1/125*165

Sivu:1/8. Käyttö- ja huolto-ohje Tyyppi: 2/100*1/125*165 Sivu:1/8 Käyttö- ja huolto-ohje Tyyppi: 2/100*1/125*165 Sivu:2/8 Sisällysluettelo: 1. Alkusanat... 3 2. Toimintakuvaus... 3 3. Turvallisuus... 3 4. Asennus... 4 5. Yleiset käyttöohjeet... 4 6. Huolto...

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE HÖGFORS 31300CS SARJA

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE HÖGFORS 31300CS SARJA HÖGFORS 06/06/2014 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 2 Kuljetus ja varastointi... 3 Nostaminen... 4 Venttiilin paikka putkistossa... 5 Suositeltava asennustapa... 10 Hitsaus... 11 Huuhtelu... 12 Käyttöönotto...

Lisätiedot

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ MITTAUSSEURANTAOHJE. Tampere 15.8.2012 Työ 63309EA A1211

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ MITTAUSSEURANTAOHJE. Tampere 15.8.2012 Työ 63309EA A1211 RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ MITTAUSSEURANTAOHJE Tampere 15.8.2012 Työ 63309EA A1211 RAKENNUSAUTOMMATIOJÄRJESTELMÄ SÄÄTÖJEN MITTAUSSEURANTA-AJOJEN TOIMINTAOHJE 1 Säädön toiminnalle asetettavat vaatimukset

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Käyttötarkoitus: ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Hormex T600 liekki piippu on lämpöä kestävä, kaksoisseinäinen savupiippujärjestelmä, joka on valmistettu 1.4828 lämpöä kestävästä teräksestä (ulkokuori - 1.4301)

Lisätiedot

SolarMagic asennus ja sijoitusopas

SolarMagic asennus ja sijoitusopas SolarMagic asennus ja sijoitusopas Kesäkuu 2010 www.solarmagic.fi Tämä opas esittää erilaisia SolarMagic-aurinkolämmityslaitteen asennusvaihtoehtoja. On tärkeää että laitteesta saatava teho olisi mahdollisimman

Lisätiedot

Naavatar - järjestelmällä säästöjä kerrostalojen ja muiden kiinteistöjen lämmityskuluihin

Naavatar - järjestelmällä säästöjä kerrostalojen ja muiden kiinteistöjen lämmityskuluihin Naavatar - järjestelmällä säästöjä kerrostalojen ja muiden kiinteistöjen lämmityskuluihin Hydrocell Oy Energiansäästön, lämmönsiirron ja lämmöntalteenoton asiantuntija www.hydrocell.fi NAAVATAR järjestelmä

Lisätiedot

EConEt premium KÄYNTIINAJO

EConEt premium KÄYNTIINAJO AIR COMFORT AIR TREATMENT 1009 FI 2017.06.14 EConEt premium KÄYNTIINAJO EConEtin KäynnistysmEnEttEly: 1. Pöytäkirja, ennen käynnistystä 2. 10 tärkeintä asiaa. Käynnistyspöytäkirja EConEt-järjEstElmän Käynnistys

Lisätiedot

PUTKIURAKKA (PU) YKSIKKÖHINTALUETTELO

PUTKIURAKKA (PU) YKSIKKÖHINTALUETTELO SONKAJÄRVEN KUNTA 1 (14) PALVELUKESKUS TUULIKANNEL Taivallahdentie 4 b 74300 SONKAJÄRVI PUTKIURAKKA (PU) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakoitsija: Osoite: Käsittelijä: Puhelin: Fax: YKSIKKÖHINTALUETTELO 2 (14)

Lisätiedot

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT 1. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei ole jäätymishalkeamissuojaa.

Lisätiedot

Komposiitti- ja valumarmorialtaat

Komposiitti- ja valumarmorialtaat Komposiitti- ja valumarmorialtaat SISÄLLYS Komposiittialtaat sivut 3-9 Valumarmorialtaat sivut 10-17 Erikoismitta valumarmorialtaat sivut 18-19 komposiittialtaat Komposiittialtaat: kestää kylmää ja kuumaa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MDG pumput

KÄYTTÖOHJE MDG pumput KÄYTTÖOHJE MDG pumput 30.07.2009 Nr. MDG0907-1-FI Sisällysluettelo 1. Tavaran vastaanotto.................................... 3 2. Yleistä...............................................3 2.1 Toimintaperiaate.........................................3

Lisätiedot

IV-SELVITYS PÄHKINÄNSÄRKIJÄN PÄIVÄKOTI PÄHKINÄTIE 2, 01710 VANTAA

IV-SELVITYS PÄHKINÄNSÄRKIJÄN PÄIVÄKOTI PÄHKINÄTIE 2, 01710 VANTAA 10.7.2012 IV-SELVITYS PÄHKINÄNSÄRKIJÄN PÄIVÄKOTI PÄHKINÄTIE 2, 01710 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 46 88 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 TILAAJA... 3 1.2

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen.

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen. Ohje Malli Tyyppi : 2352 : 2353 Ohje 1.09.629 FIN Voimassa alkaen 1.7.2015 Päivitetty 1.7.2015... 2... 5 TUOIMAÄMMITIN VAOX TUOIMAÄMMITIN Poistoilmajärjestelmän aiheuttaman alipaineen vaikutuksesta ulkoa

Lisätiedot

AirVec. ilmanerottimet lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin.

AirVec. ilmanerottimet lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin. www.hogforsgst.fi AirVec ilmanerotin on teknisesti erittäin laadukas, helppokäyttöinen sekä ulkoasultaan selkeä tuote, jonka asennettavuus on omaa luokkaansa. AirVec ilmanerottimet lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin

Lisätiedot

Jäähdytysnesteen täyttö. Jäähdytysnesteen täytön edellytykset. Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS!

Jäähdytysnesteen täyttö. Jäähdytysnesteen täytön edellytykset. Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS! Jäähdytysnesteen täytön edellytykset Jäähdytysnesteen täytön edellytykset Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS! Käytä suojavarusteita, kun työskentelet ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän

Lisätiedot

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104875 09/2015 ver1 Pikaohjeen sisältö Sisällysluettelo

Lisätiedot

ERISTYSTYÖSELOSTUS YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS. sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus

ERISTYSTYÖSELOSTUS YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS. sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus INSINÖÖRITOIMISTO E. JAATINEN OY 050-5143137 08-452443 Liite 2/7s ERISTYSTYÖSELOSTUS KOHDE YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus 22.4.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE. 06/2010/rev.2012 LAMELLIPATTERIT. A. Asennusohje B. Huolto-ohje. C. Vaatimustenmukaisuusvakuutus

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE. 06/2010/rev.2012 LAMELLIPATTERIT. A. Asennusohje B. Huolto-ohje. C. Vaatimustenmukaisuusvakuutus ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE 06/2010/rev.2012 LAMELLIPATTERIT A. Asennusohje B. Huolto-ohje C. Vaatimustenmukaisuusvakuutus A. ASENNUSOHJE YLEISTÄ Vesipatterit voidaan asentaa joko pysty- tai vaaka-asentoon,

Lisätiedot

AQUATRON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

AQUATRON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET AQUATRON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET 1. ASENNUKSEEN HANKITTAVAT TARVIKKEET Seuraavat tarvikkeet tarvitaan laitteistotoimituksen lisäksi Aquatron-laitteiston asennukseen: 1.1 Wc-istuin. - 3 L huuhteleva pientalon

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

Eristetyt putkistot. Uponor -eristetyt putkistojärjestelmät

Eristetyt putkistot. Uponor -eristetyt putkistojärjestelmät 1.3.2012 Eristetyt putkistot Uponorin eristetyt putkistojärjestelmät on tarkoitettu kylmän ja lämpimän käyttöveden ja lämmön siirtoon. Putkistot voidaan asentaa suoraan kiepiltä kaivantoon jopa 200 metrin

Lisätiedot

Vettä ja lämpöä turvallista asumista

Vettä ja lämpöä turvallista asumista E R I S T E T Y T P U T K I S TOJÄ R J E S T E L M ÄT Vettä ja lämpöä turvallista asumista 01 2011 10001 Uponor Quattro neliputkinen elementti lämmön ja lämpimän käyttöveden johtamiseen autotallin ja talon

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

VB14 ja VB21 alipainesuojat Asennus- ja huolto-ohje

VB14 ja VB21 alipainesuojat Asennus- ja huolto-ohje 0190150/1 IM-P019-05 ST Issue 1 VB14 ja VB21 alipainesuojat Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus VB14 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto VB21 7. Varaosat

Lisätiedot

DRV LINJASÄÄTÖ- VENTTIILIT

DRV LINJASÄÄTÖ- VENTTIILIT DRV LINJASÄÄTÖ- VENTTIILIT DRV LINJASÄÄTÖVENTTIILIT DRV VODRV Lämmitysverkostoissa on usein ongelmia, kun edellytetään tietty virtaama kuhunkin yksittäiseen liittymään. Tämä johtuu virtausvastusten eroista

Lisätiedot

Käyttöohjeet Pahlen V350 Hiekkasuodatin

Käyttöohjeet Pahlen V350 Hiekkasuodatin Käyttöohjeet Pahlen V350 Hiekkasuodatin Näiden ohjeiden kaikki kohdat on luettava huolellisesti läpi ja kaikki ohjeet huomioitava. Ennen asennustöiden alkua tulee suodatinlaitteen täydellinen toimitus

Lisätiedot

KEHITETTY JA VALMISTETTU SUOMESSA SUOMALAISIIN OLOIHIN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET. Sisällysluettelo

KEHITETTY JA VALMISTETTU SUOMESSA SUOMALAISIIN OLOIHIN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET. Sisällysluettelo ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Valmistenumero Kokoonpanija Päiväys Myyjän allekirjoitus, leima ja ostopäivä Sisällysluettelo 1. Yleisesittely...2 2. Tekniset tiedot...2 3. Asentaminen...3 4. Käyttö...7

Lisätiedot

TUOTENRO NIMIKE MITAT PAINO NIM.TEHO SÄILIÖ IP-LUOKKA JOHTO. 9058501 Märkä- ja kuivaimuri GWD 350-2 638 x 600 x 868 mm 21 kg 2700 W 50 L IP24 10 m

TUOTENRO NIMIKE MITAT PAINO NIM.TEHO SÄILIÖ IP-LUOKKA JOHTO. 9058501 Märkä- ja kuivaimuri GWD 350-2 638 x 600 x 868 mm 21 kg 2700 W 50 L IP24 10 m MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT ALLROUNDIMURIT PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN Imurisarja, joka pystyy useimpiin päivittäisiin märkä- ja kuivaimurointitöihin. Säädettävä kahva parantaa työasentoa ja helpottaa säilytystä.

Lisätiedot

Kirami SUB Merialumiininen uppokamiina. Käyttöohjeet

Kirami SUB Merialumiininen uppokamiina. Käyttöohjeet Kirami SUB Merialumiininen uppokamiina Käyttöohjeet Tiedot & Asennus Tekniset tiedot: Uppokamiina 3mm merialumiinia (AlMg3) Kolme kiinnityskorvaa Ilmanottoa säätelevä kansi Teräksinen ilmanohjauspelti

Lisätiedot

Kiinteistöhuolto taloyhtiössä ja säästötoimenpiteet

Kiinteistöhuolto taloyhtiössä ja säästötoimenpiteet Kiinteistöhuolto taloyhtiössä ja säästötoimenpiteet 12.04.2012 Pakkalasali Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA energiatodistuksen antajan pätevyys, PETA Tyypilliset ongelmat -Tilausvesivirta

Lisätiedot

Uponor-umpisäiliö 5,3 m 3

Uponor-umpisäiliö 5,3 m 3 Uponor-umpisäiliö 5,3 m 3 Toimintaperiaate Uponor-umpisäiliö soveltuu erityisesti WC-jäteveden keräilyyn. WC-jätevedet johdetaan 5,3 m 3 säiliöön, jonka loka-auto tyhjentää ja vie jätevedet puhdistettavaksi.

Lisätiedot

LK Jakotukkikaappi UNI

LK Jakotukkikaappi UNI LK Jakotukkikaappi UNI LK Kaappiläpivienti 25 suojaputkeen, Tuote nro 187 44 83 (Tilattava erikseen) LK Jakotukkikaappi UNI 350, Tuote nro 187 44 77 LK Jakotukkikaappi UNI 550, Tuote nro 187 44 78 LK Jakotukkikaappi

Lisätiedot

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat. INFRASAUNAN ASENNUSOHJE Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.fi INFRASAUNA + YHDISTELMÄSAUNA INFRASAUNAN ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET

Lisätiedot

Putki- ja energiaremontti Koulutustilaisuus 15.2.2012 Harjalämmönsiirtimet lämmöntalteenotossa Tomi Anttila

Putki- ja energiaremontti Koulutustilaisuus 15.2.2012 Harjalämmönsiirtimet lämmöntalteenotossa Tomi Anttila Lämmöntalteenoton asiantuntija Putki- ja energiaremontti Koulutustilaisuus 15.2.2012 Harjalämmönsiirtimet lämmöntalteenotossa Tomi Anttila Oy Hydrocell Ltd perustettiin vuonna 1993 Toimipaikka Järvenpäässä

Lisätiedot

Energia- ilta 01.02.2012. Pakkalan sali

Energia- ilta 01.02.2012. Pakkalan sali Energia- ilta 01.02.2012 Pakkalan sali Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA energiatodistuksen antajan pätevyys, PETA Tyypilliset ongelmat -Tilausvesivirta liian suuri (kaukolämpökiinteistöt)

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE LÄMMÖNTALTEENOTTO Lämmöntalteenotto kuumista usein likaisista ja pölyisistä kaasuista tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden energiansäästöön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen

Lisätiedot

AirDirtVec. ilman- ja lianerottimet lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin.

AirDirtVec. ilman- ja lianerottimet lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin. www.hogforsgst.fi AirDirtVec ilman- ja lianerotin on teknisesti erittäin laadukas, helppokäyttöinen sekä ulkoasultaan selkeä tuote, jonka asennettavuus on omaa luokkaansa. AirDirtVec ilman- ja lianerottimet

Lisätiedot

Läppäventtiili Eurovalve

Läppäventtiili Eurovalve Nimelliskoot PN Lämpötila-alue Materiaali DN 50-1600 10-16 -30-200 ºC Valurauta/pallografiittivalurauta Käyttökohteet Sulku- ja säätökäyttöön teollisuusprosesseihin nesteille ja kaasuille. Kylmälle ja

Lisätiedot

Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Asennus

Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Asennus Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Koneen pohjassa on neljä säädettävää jalkaa, joiden avulla kone säädetään vaakasuoraan. paikka Ilmanvaihtokone asennetaan lämpimään tilaan. Tilan lämpötila pitäisi mielellään

Lisätiedot

TULOILMA Ilmavirta l/s Ulkopuoliset paineet 150 Pa

TULOILMA Ilmavirta l/s Ulkopuoliset paineet 150 Pa TEKNINEN MÄÄRITTELY Sivu 1(5) KONE: A-20-HW Sähkö- ja säätölaitekeskus Ouman EH-105 ILMANVAIHTOKOJE, 1-OSAINEN Pyörivä lämmönvaihdin (ei-hygroskooppinen) Kätisyys: Oikea Sinkin värinen ulkokuori Eristeet

Lisätiedot

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT I.TBPA8. Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei ole jäätymishalkeamissuojaa.

Lisätiedot

HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN.

HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN. HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN. PAKKAUKSEN MUKANA TULEVA SUODATIN ON ASENNETTAVA KYLMÄVESILIITÄNTÄÄN. KATSO SIVU 4, KUVA 1 (SUODATIN NRO 12) MAKSIMI PAINE ILMAN

Lisätiedot