Lämmönsiirtimien ilmapuolen painehäviö on max. 100 Pa ja tulo- ja poistopuolen pattereiden nestepuolen painehäviö yhteensä max. 200 kpa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lämmönsiirtimien ilmapuolen painehäviö on max. 100 Pa ja tulo- ja poistopuolen pattereiden nestepuolen painehäviö yhteensä max. 200 kpa."

Transkriptio

1 TYÖSELITYSMALLI Yleistä Rakennus varustetaan Retermia- järjestelmällä. NEULALÄMMÖNSIIRTIMET, YLEISTÄ Retermia neulalämmönsiirtimien putket ovat alumiinia tai kuparia ja neulat ovat alumiinia ja jakotukit kuparia. Jakotukeissa on laippaliitokset ja ilmausventtiilit. Putket on varustettu sisäpuolisilla turbulaattoreilla lämmönsiirron tehostamiseksi mitoitusolosuhteissa. Retermia Oy ei myönnä toiminnallista takuuta (lämpöteho, lämpötilahyötysuhde) LTO- järjestelmille, joissa on kytketty neulalämmönsiirtimiä ja toisen valmistajan lämmönsiirtimiä (lamellipattereita) samaan liuospiiriin. Neulalämmönsiirtimen neulapinnat kestävät Retermia- pesusuutinta käyttämällä 40 bar:in korkeapainepesun inhibiittoriainetta sisältävällä, alumiinin pesuun soveltuvalla, metallinpesuaineella (esim. PLANO SP130) ja vedellä. Neulalämmönsiirtimiä ei saa pestä ilman Retermia- pesusuutinta ja/tai pelkällä vedellä. Lämmönsiirtimien ilmapuolen painehäviö on max. 100 Pa ja tulo- ja poistopuolen pattereiden nestepuolen painehäviö yhteensä max. 200 kpa. Lämmönsiirrintoimittaja tekee lämmönsiirtimistä mitoitetut työpiirustukset ennen siirtimien valmistuksen aloittamista. Neulalämmönsiirtimien läheisyydessä tulee olla huoltoa varten vesi- ja sähköliitäntä. Korkeapainepesuria varten vesiliitäntä voidaan tuoda esimerkiksi kuivanousuna vesikatolle. Neulalämmönsiirtimien huoltoon tarvittava huoltopaketti sisältyy normaalisti Retermia toimitukseen. Retermia huoltopaketti

2 Retermia järjestelmissä käytetty neste LTO -verkostoissa käytetään vesi- etyleeni(propyleeni)glykoli-liuosta, jossa glykolin tilavuusprosentti on Tarvittava vesi-glykoli-liuos ja verkoston täyttöön tarvittavat laitteet kuuluvat putkiurakkaan. Retermia-LTO-järjestelmissä ei saa käyttää vesijohtoveteen sekoitettuja lämmönsiirtonesteitä! Retermia- järjestelmässä käytettävä glykoli on hankittava glykolintoimittajan valmiiksi sekoittamana kaupallisena liuoksena, jossa on oikea, LVI-suunnitelman mukainen, glykolipitoisuus (%), kuitenkin minimissään 30 tilavuusprosenttia. Pelkkää vettä ei koskaan saa lisätä Retermiajärjestelmään! Nesteen tulee olla LTO -järjestelmiin tarkoitettua ja sisältää inhibiittorit alumiinille, kuparille ja raudalle. Retermian- järjestelmään soveltuvia lämmönsiirtonesteitä ovat etyleeniglykoli Dowcal 10 (Algol Oy) ja Zero HD (Telko Oy) sekä propyleeniglykoli Dowcal 20 (Algol Oy) ja Zero Propylen (Telko Oy). Edellä mainitut lämmönsiirtonesteet sisältävät kaikki tarpeelliset inhibiittorit (Al/Cu/Fe jne.) ja ne lisätään sellaisenaan Retermian LTO-järjestelmään. Retermia Oy ei hyväksy käytettäväksi muita kuin yllä mainittuja tuotemerkkejä Retermia-järjestelmissä. Mikäli lämmönsiirtopinta on valmistettu kupariputken päälle, voidaan Retermia järjestelmässä käyttää lämmönsiirtonesteenä muitakin kuin yllä mainittuja glykoli tuotemerkkejä, vettä tai alkoholia. Lämmönsiirtonesteen tulee tässäkin tapauksessa olla tehdasvalmista ja sen tulee sisältää tarpeelliset verkoston edellyttämät tarpeelliset inhibiittorit (Cu, Fe jne). Mikäli neulalämmönsiirtimet ovat valmistettu kupariputkella, tästä on ilmoitettu erillismainintana Retermian laitemitoituksessa. Pelkkää vettä ei saa lisätä järjestelmään. Putkiurakoitsijan tulee LTO -järjestelmien täytön yhteydessä mitata ko. järjestelmän tilavuus ja merkitä se järjestelmään kilvellä, jossa on teksti: "LTO -järjestelmän nestetilavuus on...!". Järjestelmien täytön jälkeen tulee vesi-glykoli-liuosta jäädä astioihin vähintään 25 % järjestelmien tilavuudesta. Urakoitsijan on takuuajan lopulla omalla kustannuksellaan toimitettava LTO -verkostojen nesteistä näyte laboratorioon analyysiä varten. Tällöin todetaan, miten nesteen inhibiittipitoisuus on muuttunut takuuaikana. Koetulosten ja tutkijalausunnon perusteella tehdään mahdollisesti tarvittavat korjaukset vesi-glykoli-liuokseen. Urakoitsija toimittaa kirjalliset koetulokset ja lausunnon sekä yksityiskohtaiset sekoitus- ja käyttöohjeet rakennuttajalle takuuajan päättyessä. HUOM! Tavallista autojen pakkasnestettä ei saa käyttää. Glykoliliuosta ei myöskään saa tehdä tavalliseen vesijohtoveteen, sillä vesijohtovesi sisältää korroosiota aiheuttavia epäpuhtauksia, mineraaleja ja metalleja. Nesteen tulee olla LTO -verkostoihin tarkoitettua nestettä, johon on lisätty tarvittavat inhibiittorit. Lämmönsiirtonesteen täyttöastia Täyttöastian tulee olla kierrekorkilla varustettu ja ilmatiivis (esim. LVI- numero ), jotta glykolissa olevat inhibiittorit eivät haihdu liuoksesta ja jotta glykoli ei pääse hapettumaan. Kierrekorkki avataan vain vesi- glykoliseoksen lisäyksen ajaksi.

3 Ylipaineventtiilin johto, sekä ilmausyhteiden letkut johdetaan erilliseen astiaan. Ilmauksen yhteydessä verkostosta poistunutta lämmönsiirtonestettä ei saa palauttaa täyttöastiaan. Nesteverkosto Putkiston dimensiot on esitetty piirustuksissa nimellismitoin (NS). Putkiston katkaisussa syntyvä kurouma on ehdottomasti poistettava. Liitokset, joissa erikokoiset putket liittyvät päittäin, on tehtävä kartiomaista supistusta käyttäen. Asennus suoritetaan siten, että putket pääsevät vapaasti laajenemaan. Lämpölaajenemisen tasaamiseen käytetään putkien mutkia, lenkkejä ja paljetasaimia sekä kiintopisteitä. Vesikatolle asennettava putkisto tulee tukea vesikattopintaa nähden siten, että putkiston lämpöliike ei vaurioita vesikattopintaa. Mikäli putkiston tuenta aiheuttaa suuren pintapaineen vesikattopintaan, tulee vesikaton päällä olevan putkiston tukirakenteen ja liukukermien välille asentaa säänkestävä filmivanerilevy. Vesikatolla olevan LTO- putkiston tuennan periaate. LTO- verkoston putkisto eristetään. Eristystyössä noudatetaan työselityksen ohjeita ja standardin SFS 3978 periaatteita ja LVI-Ryl-2002 ja LVI ohjeita. Eristyspaksuuksissa tulee huomioida, että LVI- ohjekortissa LVI mainitut eristepaksuudet LTO- järjestelmien putkistoille koskevat ainoastaan lämpimissä tiloissa olevia LTO- putkistoja. LTO- putkisto olisi hyvä sijoittaa mahdollisimman suurelta osin sisätiloihin lämpöhäviöiden minimoimiseksi. Rakennuksen ulkopuoliset LTO- putkistot tulee tehdä valmiiksi eristetyillä, ja säänkestävällä päällysteellä pinnoitetuilla, putkielementeillä (esimerkiksi Uponor Thermo Single, Uponor Aqua single, Calpex, Wehotherm). Mikäli putkiston materiaalina käytetään muoviputkea, tulee tämän olla diffuusiotiivis.

4 Jos putkisto tehdään paikan päällä eristämällä, tulee eristeenä käyttää umpisolurakenteista solukumia (esim. Armaflex). Tällöin solukumieristeen paksuus tulee olla sellainen, että se on lämmöneristyskyvyltään samanarvoinen saman putkikoon omaavan tehdasvalmiin valmiiksi eristetyn putkielementin kanssa. Solukumieriste tulee pinnoittaa pellillä ja pellityksen aiheuttama lämmöneristyskyvyn heikkeneminen tulee huomioida eristepaksuudessa. Pellityksessä tulee kiinnittää erityshuomioita putkiston tuennan aiheuttaman läpivientikohdan tiiveyteen. Solukumieristeen maalaus ei suojaa riittävästi solukumieristettä auringon UV- valolta, säänvaihteluilta ja linnuilta. Eristystuotteina käytetään LVI ohjekortin LVI ja standardin SFS 3976 vaatimukset täyttäviä eristeaineita, päällysteitä ja tarvikkeita. Eristysmateriaaleihin ja asennuksiin noudatetaan voimassa olevia palomääräyksiä. Jokainen neulalämmönsiirrin tulee olla suljettavissa nesteverkostosta sulkuventtiilein. Sulkuventtiilejä ennen putkiston puolella tulee asentaa putkiston huuhtelua varten ohitushaara. Mikäli LTO- patteri on vesikatolla, eristetään ohitushaaran sulkuventtiili. Nesteen virtaussuunnassa neulalämmönsiirrintä ennen oleva sulkuventtiili tulee olla roskasihdillä varustettu palloventtiili, joka estää mahdolliset putkistoon jääneiden epäpuhtauksien pääsyyn patteriin. Nesteen virtaussuunnassa neulalämmönsiirrintä ennen sijoitettava roskasihdillinen palloventtiili (esim. Marflow Hydronics Ltd Filterball) Ulkona sijaitsevien venttiilien ympäri tulee asentaa tehdasvalmis erityskotelo joka voidaan irrottaa ja asentaa uudelleen. Ne minimoivat lämmitysjärjestelmien lämpöhäviöt ja ehkäisevät jäähdytysjärjestelmissä esiintyvää kondensaatiota.

5 Venttiilin tehdasvalmis eristekotelo, joka voidaan irrottaa ja asentaa uudelleen (esim. TA Hydronics). Seinämien lävistyskohdissa käytetään hylsyjä. Putkien kannakkeet kiinnitetään kaikki poraamalla ja hitsaamalla. Ryhmille asennetaan tyhjennyshanat siten, että ryhmät johtoineen ja lämmönsiirtimineen voidaan kokonaan tyhjentää. Verkoston liitoksia tehtäessä ja tiivisteaineita valittaessa on otettava huomioon, että verkoston tulee kestää glykoli- tai alkoholiliuosta ja korroosiota estäviä inhibiittejä. Putkisto tulee varustaa riittävällä määrällä, oikeisiin paikkoihin sijoitettuja tyhjennysja ilmausyhteitä. Putkistoon tulee asentaa lianerotin, esimerkiksi pumpun läheisyyteen. Liuosverkostossa tulee olla riittävä määrä sulkuventtiileitä, jotta toimilaitteita, kuten pumppu ja lianerotin, voidaan vaihtaa. Putkiston huuhtelu Putkisto on huolellisesti puhdistettava hitsauskuonasta, leikkauspurseista ja ruosteesta sekä muista epäpuhtauksista, sillä muuten ne tarttuvat pattereiden turbulaattoreihin ja aiheuttavat syöpymistä. Jos puhdistuksessa on käytetty kemikaaleja, putkistot on huuhdeltava hyvin vedellä ennen pattereiden liittämistä. Puhdistuksen jälkeen neulalämmönsiirtimeen ei saa jäädä tai kulkeutua lainkaan epäpuhtauspartikkeleita. Takuu ei kata nestepuolen korroosiosta aiheutuvia vuotoja. Neulalämmönsiirtimiin ei missään oloissa saa päästää vettä, koska neulapatterin mutkiin jäävä vesi saattaa aiheuttaa patterin jäätymisen. Neulalämmönsiirtimet ovat koeponnistettu tehtaalla ja niissä ei ole epäpuhtauksia. Pattereiden putkiliitosten suojatulpat saa poistaa vasta pattereita kytkettäessä. Putkiston huuhtelun ja koeponnistuksen aikana neulapatterit on AINA ohitettava. Jos putkisto puhdistetaan liuosta kierrättämällä, mudanerotinta (esim. Spirovent) tai sopivaa suodatinta on käytettävä ruosteen ja epäpuhtauksien poistamiseksi.

6 Putkiston huuhtelu ja koeponnistus pitää tehdä siten, että neulalämmönsiirtimet on ohitettu putkistosta. Kun putkisto on rakennettu, LTO- patteri ohitetaan putkiston huuhtelun ajaksi sulkemalla patterikohtaiset sulkuventtiilit ja avaamalla ohitushaaran sulkuventtiili. Putkiston huuhtelun jälkeen patterikohtaiset sulkuventtiilit avataan, ohitushaarassa oleva sulkuventtiili suljetaan ja tästä venttiilistä otetaan kahva pois. Huuhtelu on suoritettava putkiosittain siten, ettei putkiin jää huuhtelun aikana pusseja, joihin voisi kerääntyä roskaa. Huuhdeltava putkisto on oltava laskulla ja huuhteluveden on purkauduttava alimmasta putken osasta. Veden virtausnopeuden putkistossa tulisi olla vähintään 3 m/s tai käyttöoloissa esiintyvä virtaama + 20 %. Mikäli mahdollista, huuhtelua on jatkettava tällä virtaamalla vähintään 5 minuuttia. Huuhteluvesi tulee poistaa huolellisesti verkostosta. Talvioloissa huuhtelu tulee suorittaa liuoksella, puhtaalla vedellä. Jos puhdistuksessa on käytetty kemikaaleja, tulee putkisto huuhdella huolellisesti ennen lämmönsiirtimien asentamista. Mikäli huuhtelu tehdään vesi- glykoliseoksella, ei huuhtelussa käytettävää nestettä saa käyttää verkoston täytössä. Huuhtelusta on laadittava pöytäkirja, johon merkitään päivämäärä, vastuuhenkilö, arvioidut tilavuusvirrat ja huuhtelukohdat. Huuhtelupöytäkirja on luovutettava tilaajalle vastaanottotarkastuksessa. Painekoe Putkistojen tiiveyden toteamiseksi urakoitsijan on suoritettava painekokeet liuoksella. Eristettävät tai muuten verhottavat putket on koepaineistettava ennen peittämistä. Verkosto koepaineistetaan 0,4 MPa paineella vähintään 30 min. ajan, ulkojohdoissa koeaika on kuitenkin vähintään 60 min. Lämmönsiirtimet ja muut laitteet eivät saa vahingoittua koepaineen aikana. Painekokeet on tehtävä rakennuttajan edustajan ollessa läsnä. Verkoston täyttö ja ilmaus Liuosverkosto tulee täyttää 24 tunnin sisällä verkoston huuhtelusta ja tyhjennyksestä. Mikäli verkostoa ei voida täyttää 24 h sisällä huuhtelusta ja tyhjennyksestä, tulee verkosto ylipaineistaa 10 mbar ylipaineeseen inertillä kaasulla, esimerkiksi typpi(n 2 )- kaasulla. Neulalämmönsiirtimien liuoslaipat ovat tehtaalla tulpattu. Tulpat tulee poistaa neulalämmönsiirtimistä vasta ennen lämmönsiirtimen täyttöä lämmönsiirtonesteellä. Verkosto tulee täyttää rauhallisesti käsipumpulla siten, että ensin täytetään ja ilmataan runkojohto, minkä jälkeen järjestelmällisesti jokainen nousulinja täytetään ja ilmataan. Varsinainen ilmaustyö tulee suorittaa siirrinkohtaisesti. Ilmaustyön aikana verkoston painetasoa tulee seurata ja varmistaa, ettei se missään laske alle ylimmän siirtimen vaatiman painetason. Normaalia käyttötilannetta korkeampi painetaso verkostossa helpottaa ilmaustyön suoritusta.

7 Täytön ja ilmauksen jälkeen kiertopumput käynnistetään ja verkoston lämpötila nostetaan tavoitearvoon. Kiertopumppujen annetaan käydä noin 3 tuntia. Sen jälkeen ne pysäytetään ja järjestelmän annetaan tasaantua esimerkiksi yön yli. Tämän jälkeen ilmataan uudestaan tarkkaillen samalla painetta. Vesi-glykoli-liuosta lisätään tarvittaessa. Kun verkosto on ilmattu ja täytetty oikeaan paineeseen, pumppu käynnistetään uudestaan. Ilmaus saatetaan joutua toistamaan jonkin ajan kuluttua. Laitteiston omistaja/huoltaja/asentaja vastaa siitä, että putkiston täyttöaste lämmönsiirtonesteellä on 100 %. Liuosverkosto tulee ilmata useaan kertaan, jotta nesteeseen liuenneet mikrokuplat saadaan poistettua. Valmistajan suosittelema vähimmäistaso ilmauksen suhteen on seuraavanlainen: - Ensimmäisen käyttökuukauden aikana viikottain. - Ensimmäisen käyttövuoden aikana kuukausittain. - Jatkossa vähintään kerran vuodessa.

8 Nestevirtaaman tasapainotus ja säätö nestekiertoisessa, epäsuorassa, LTO- verkostossa. Ilmanvaihdon nestekiertoisessa LTO- verkostossa pumpun liuosvirtaama mitataan pumpun luona olevalta linjasäätöventtiililtä. Pumppu sijaitsee tyypillisesti poistopatterin ja 3-tie venttiilin välissä siten, että pumppu imee poistopatterilta palaavaa lämmintä liuosta. Vaihe 1: Tulo- ja poistopatterilla sekä kolmitieventtiilin ohitushaarassa olevat linjasäätöventtiilit pidetään täysin auki. Kolmitieventtiili pidetään täysin auki, eli liuosvirtaamaa kierrätetään tulo- ja poistopatterin välillä Jos LTO- piirissä on useita rinnakkaisia poistopattereita, säädetään poistopatterikohtaisilla linjasäätöventtiileillä kullekin poistopatterille niiden mitoitusvirtaama. Vastaavasti jos LTO- piirissä on useita rinnakkaisia tulopattereita, säädetään tulopatterikohtaisilla linjasäätöventtiileillä kullekin tulopatterille niiden mitoitusvirtaama. Jos on käytettävissä kierroslukusäädettävä pumppu (taajuusmuuttaja ohjausta tai EC- moottorilla varustettu pumppu), pumpun yhteydessä sijaitsevalla kertasäätöventtiilillä ei kuristeta virtaamaa. Tällöin LTO- piirin liuosvirtaama haetaan sopivalla pumpun pyörimisnopeudella. Jos kyseessä on vakionopeuspumppu, säädetään pumpun luona olevalla linjasäätöventtiilillä liuosvirtaama halutuksi. Vaihe 2: Kun LTO- piirin kokonaisvirtaama on säädetty, pakotetaan kolmitieventtiili 50 % auki olevaan asentoon. Tämän jälkeen tasapainotetaan tulopatterin (tai tulopattereiden) ja kolmitieventtiilin ohitushaaran välinen liuosvirtaama yhtä suuriksi kuristamalla kolmitieventtiilin ohitushaaran linjasäätöventtiiliä. LTO- piirin tulopatterin liuosvirtaaman puolittuessa, LTO- patterin nestepuolen virtausvastus (painehäviö) laskee noin neljäsosaan. Mikäli pumppu käy vakio kierrosnopeudella, kasvaa LTO- verkoston kokonaisliuosvirtaama tässä säätötilanteessa. Käytettäessä ohjaustapaa, missä pumppu pitää yllä vakio paine- eroa poistopattereille menevän ja sieltä palaavan putkiston välillä, pysyy LTO- verkoston kokonaisliuosvirtaama säätötilanteessa vakiona. Ilmanvaihdon epäsuoran LTO- järjestelmän seuranta LTO- järjestelmän nestevirtaama tulee mitata pumpun läheisyydessä sijaitsevalla virtausmittarilla ja mittaustuloksen tulee näkyä rakennusautomaatiojärjestelmässä (esim. Siemens Oy MAGFLO mittari tai Grundfos Oy Vortex VFI mittari). Virtausmittarin tulee olla soveltuva glykolinesteille, joiden vahvuus on tilavuusprosenttia. Virtausmittari voi olla myös integroituna pumppuun. Mikäli LTO-

9 verkoston nestevirtaama poikkeaa yli 10 % mitoitusarvosta kun LTO- järjestelmässä ei ole tehonrajoitustoimintaa päällä, tulee valvomoon hälytys. LTO- järjestelmän lämmönsiirtimien ilmamäärät tulee saattaa jatkuvan seurannan piiriin ja mittaustulos tulee esittää rakennusautomaatiojärjestelmässä. LTO- siirtimien ilmamäärät voidaan määrittää esimerkiksi LTO- siirrintä palvelevan puhaltimen / puhaltimien imukauluksen yli tapahtuvalla paine- eromittauksella ja laske ilmamäärä rakennusautomaatiojärjestelmässä puhaltimen k- kertoimen avulla. Periaatekytkentä LTO- verkostosta, jossa yksi tulo- ja yksi poistopatteri. Kuvassa sinisellä esitetyt suureet tulisivat näkyä valvomossa. LTO- järjestelmän tuloilman lämpötilasuhde tulee saattaa myös jatkuvan seurannan piiriin. Nestekiertoisen, epäsuoran, LTO- järjestelmän tuloilman lämpötilasuhde määritetään seuraavasti. ε = (TE1-TE0) /(TE2-TE0) missä: TE0 on ulkoilman lämpötila [ C] TE1 on tuloilman lämpötila LTO:n jälkeen [ C] TE2 on poistoilman lämpötila ennen LTO:ta [ C] Lämpötilahyötysuhteen vieressä tulee valvomossa näkyä LTO:n läpi ajettava tulo- ja poistoilmavirtaamat sekä LTO- piirin nestevirtaama, jotta nähdään millä tulo- ja poistoilmavirtojen suhteella lämpötilahyötysuhde on mitattu. Mittaustulosta tulee verrata laitetoimittajan mitoitusdokumentissa olevaan suunnitteluarvoon. Vertailu tulee tehdä ulkoilman lämpötilan ollessa alle 0 C, kun LTO- järjestelmän ei ole tehonrajoitustilassa.

10 Retermia laitteiden tuenta ja hoitotasot Retermia laitteiden tuenta suoritetaan rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaisesti. Retermia runkoon neulalämmönsiirrin Neulalämmönsiirrin kiinnitetään ruuveilla tukirakenteeseen. Seinän ja neulalämmönsiirtimen rungon väli tiivistetään tiivistemassalla sekä L-listalla molemmilta sivuilta ja yläreunasta. Kun Retermia runkoon valmistetut neulalämmönsiirtimet asennetaan ulko- tai jäteilmasäleikön tilalle, voidaan neulalämmönsiirtimen tuenta tehdä ulkoseinästä kolmiotuennalla, jos seinärakenteen lujuus tämän sallii. Retermia runkoon neulalämmönsiirtimen kolmiotuennan periaate Toinen vaihtoehto on tukea neulalämmönsiirrin vesikattopinnasta tai IV- kammion lattiasta. Neulalämmönsiirtimen eteen ja/tai jälkeen tulee asentaa hoitotasot turvakaiteilla, mikäli neulalämmönsiirtimen turvallinen huoltaminen tätä edellyttää. Ilmanottokatos, ilmankäsittelykatos, ulospuhalluskatos ja LTOH- huippuimuri LTO- katosten ja LTO- huippuimureiden tuenta suoritetaan LTO- laitteen alapohjassa olevien kulmarautojen avulla rakenneaineisen tukipiipun kylkiin. Retermia Oy toimittaa tiivistelevyn, joka asennetaan Retermia laitteen alapohjan ja tukipiipun yläpinnan väliin. Tukirakenteisen piipun valmistus kuuluu IV- tai rakennusurakkaan (IU / RU). Retermia Oy toimittaa rakenneaineisen tukipiipun rakennusperiaate ohjeen ja tukipiipun mittakuvat. Tukipiipun rakentamista ei saa aloittaa ennen Retermian

11 toimittamia mittakuvia. LTO- katosten ja LTO- huippuimureiden alle rakennettava rakenneaineinen tukipiippu Jos Retermia laitteen ja tukipiipun yhteenlaskettu korkeus on yli 1300 mm katon pinnasta, tulee laite varustaa hoitotasoilla. Hoitotasot tulee asentaa vähintään LTOlaitteen kahdelle pitkälle sivulle. Hoitotasoja ei tarvita laitteen sillä sivulla, jossa on huoltokannen saranointi ja liuoslaipat. Hoitotason korkeuden tulee olla tukipiipun yläpinnan tasalla. LTO- katosten ja LTO- huippuimureiden hoitotasojen asennusperiaate

12 Retermia runkoon valmistetut neulalämmönsiirtimet Retermia runkoon valmistettu neulalämmönsiirtimen rakenne on sellainen, että se estää lumen tunkeutumisen ilmanottokammioihin ja suodattimiin kun se asennetaan rakennuksen ulkoseinälle. Neulalämmönsiirrintoimittaja peittää lämmönsiirtimien välit ja reunat teräslevyrakenteilla siten, että ilmavuotoja siirtimien ohi ei ole. Työmaalla urakoitsija liittää Retermia- osan IV-kammioon tai ulkosäleikköön ja viemäröi pesuvesiyhteen vesilukon kautta lämpimän tilan lattiakaivoon. Pesuvesiputkiston asennus kuuluu putkiurakkaan (PU). Retermia runkoon valmistettu neulalämmönsiirrin. Retermia runkoon neulalämmönsiirtimen huolto tapahtuu kohteesta riippuen joko: a) Päältä avattavan huoltokannen kautta, jolloin neulalämmönsiirtimen yläpuolella tulee olla vähintään 1300 mm esteetöntä tilaa huollon suorittamista varten b) Neulalämmönsiirtimen molemmin puolin sijaitsevien, vähintään 900 mm pituisten, huoltokammioiden kautta. Neulalämmönsiirtimen tuenta kuuluu rakennus- tai ilmanvaihtourakkaan (RU / IU). Kun Retermia runkoon valmistettu neulalämmönsiirrin asennetaan ulko- tai jäteilmasäleikön tilalle, tuetaan neulalämmönsiirin joko vesikattopinnasta tai ulkoseinästä kolmiotuennalla rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaisesti.

13 Lämpöeristettyyn Retermia runkoon valmistettu neulalämmönsiirrin Lämpöeristettyyn Retermia runkoon tehty kanavapatteri varustetaan omalla konesokkelilla. Neulalämmönsiirtimen runko on rakenteeltaan: pelti- villa- pelti, eristeenä 50 mm mineraalivilla. Lämpöeristettyyn neulalämmönsiirtimen pohjavadilla oleva pesu- ja kondenssivesiyhde on viemäröity valmiiksi neulalämmönsiirtimen huoltopuolelle Retermian tehtaalla. Lämpöeristettyyn Retermia runkoon valmistettu neulalämmönsiirrin Työmaalla urakoitsija liittää Retermia-osan IV-koneeseen, IV- kammioon tai IVkanavaan ja viemäröi pesuvesiyhteen vesilukon kautta lattia- tai rasvanerotuskaivoon (keittiön poisto). Pesu- ja kondenssivesiputkiston asennus kuuluu putkiurakkaan (PU). Lämpöeristettyyn Retermia runkoon neulalämmönsiirtimen huolto tapahtuu kohteesta riippuen joko: a) Päältä avattavan huoltokannen kautta, jolloin neulalämmönsiirtimen yläpuolella tulee olla vähintään 1300 mm esteetöntä tilaa huollon suorittamista varten b) Neulalämmönsiirtimen molemmin puolin sijaitsevien, vähintään 900 mm pituisten, huolto- osien kautta.

14 Ilmanottokatos, ilmankäsittelykatos Ilmanottokatos ja ilmankäsittelykatos asennetaan tukirakenteisen piipun päälle ilmanvaihtourakoitsijan toimesta. Ilmankäsittelykatoksessa on neulalämmönsiirtimen jälkeen suodatin (suodatusluokka tyypillisesti F7 / F8). Ilmanottokatokset varustetaan päältä avattavalla huoltokannella. Retermia Oy toimittaa Ilmanottokatoksen tukipiipun rakennusperiaate ohjeen ja tukipiipun mittakuvat. Tukipiipun rakentamista ei saa aloittaa ennen Retermian toimittamia mittakuvia. Urakoitsijan tulee varmistaa Ilmanottokatoksen pohjassa sijaitsevan raitisilmakanavan koko (leveys ja syvyys) ennen tilausta. ilmanottokatos Mikäli ilmanottokatosta käytetään kesällä tuloilman viilennykseen, on laitteen pohjassa tällöin kondenssivesiyhteitä. Kondenssivesiyhteet tulee viemäröidä lämpöeristettynä ja tarvittaessa saattolämmitettynä vesilukon kautta lämpimässä tilassa sijaitsevaan lattiakaivoon. Kondenssivesiputkiston asennus kuuluu putkiurakkaan (PU).

15 Ulospuhalluskatos Ulospuhalluskatos asennetaan tukirakenteisen piipun päälle ilmanvaihtourakoitsijan toimesta. Ulospuhalluskatokset varustetaan päältä avattavalla huoltokannella. Retermia Oy toimittaa ulospuhalluskatoksen tukipiipun rakennusperiaate ohjeen ja tukipiipun mittakuvat. Tukipiipun rakentamista ei saa aloittaa ennen Retermian toimittamia mittakuvia. Urakoitsijan tulee varmistaa ulospuhalluskatoksen pohjassa sijaitsevan jäteilmakanaan koko (leveys ja syvyys) ennen tilausta. Ulospuhalluskatos Ulospuhalluskatoksen alapinnan vesikattopinnan väliin tulee asentaa tuulensuojalevy. Tuulensuojalevyn alapinta jää 50 mm irti vesikattopinnasta. Tuulensuojalevyjen valmistus ja asentaminen kuuluvat ilmanvaihtourakkaan (IU). Retermia toimitus sisältää tuulensuojalevyjen asennukseen tarvittavat kiinnikkeet. Yleisilmanvaihdon ulospuhalluskatoksen pesuvesiyhteitä ei tarvitse viemäröidä vaan pesuvesi voidaan johtaa patterin kulmista katolle. Mikäli poistoilma on kosteaa (uimahallitila tms.), tulee pesu- ja kondenssivesiputkisto putkittaa vesilukon kautta lämpöeristettynä, ja tarvittaessa saattolämmitettynä, lämpimässä tilassa sijaitsevaan lattiakaivoon. Vesilukko tulee sijoittaa lämpimään tilaan. Keittiön rasvanpoiston ulospuhalluskatoksen pesuvesiputkisto tulee viemäröidä rasvanerotuskaivoon. Pesu- ja kondenssivesiputkiston asennus kuuluu putkiurakkaan (PU).

16 LTO- huippuimuri Lämmöntalteenottohuippuimuri (LTOH) sisältää laitteen keskellä olevan huippuimurin ja huippuimurin ympärillä olevan neulalämmönsiirtimen. LTO -huippuimuri on varustettu avattavilla kansilla lämmönsiirtopintojen puhdistamiseksi Retermia Oy:n painepesutekniikalla. Huippuimuri on varustettu saranoidulla kippikehyksellä. Poistoilmakanava on mahdollista nuohota LTOH laitteen kautta. LTO- huippuimuri (LTOH) Retermia Oy toimittaa LTO- huippuimurien piipun rakennusperiaate ohjeen ja tukipiipun mittakuvat. Piipun rakentamista ei saa aloittaa ennen Retermian toimittamia mittakuvia. LTO- huippuimurin alapinnan vesikattopinnan väliin tulee asentaa tuulensuojalevy. Tuulensuojalevyn alapinta jää 50 mm irti vesikattopinnasta. Tuulensuojalevyjen valmistus ja asentaminen kuuluvat ilmanvaihtourakkaan (IU). Retermia toimitus sisältää tuulensuojalevyjen asennukseen tarvittavat kiinnikkeet. LTOH- laitteen puhaltimen kytkentä ja turvakytkimen asennus kuuluvat sähköurakkaan (SU).

17 LTO- huippuimurin toimitukseen liittyvät urakkaraja LTOH- laitteen sähköistäminen

18 Yleisilmanvaihdon LTO- huippuimurin pesuvesiyhteitä ei tarvitse viemäröidä vaan pesuvesi voidaan johtaa patterin kulmista katolle. Mikäli poistoilma on kosteaa (uimahallitila tms.), tulee pesu- ja kondenssivesiputkisto putkittaa vesilukon kautta lämpöeristettynä, ja tarvittaessa saattolämmitettynä, lämpimässä tilassa sijaitsevaan lattiakaivoon. Vesilukko tulee sijoittaa lämpimään tilaan. Keittiön rasvanpoiston LTO- huippuimurin pesuvesiputkisto tulee viemäröidä rasvanerotuskaivoon. Pesu- ja kondenssivesiputkiston asennus kuuluu putkiurakkaan (PU).

RETERMIA-RUNKOON TOIMINNAN KUVAUS EDUT

RETERMIA-RUNKOON TOIMINNAN KUVAUS EDUT TOIMINNAN KUVAUS Neulalämmönsiirtimien neulat ovat alumiinia, putket ovat alumiinia tai kuparia ja jakotukit kuparia. Neulaputket on varustettu sisäpuolisilla turbulaattoreilla nestepuolen lämmönsiirron

Lisätiedot

VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ

VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 1 TURUN LVI-TEKNIIKKA OY Kähärlänkuja 13 20100 Turku p. 040 5013391 VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA KAARINA TYÖSELITYS LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 2 LVI-TYÖSELITYS LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN VENTTIILIASENNUKSET,

Lisätiedot

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2(10) SISÄLLYSLUETTELO Tärkeää... 4 Takuu... 4 Solar 300 (500) Economy... 5 Toimintakuvaus... 5 Yleiset asennusohjeet... 5

Lisätiedot

18757:302001893 NESTEIDEN KÄSITTELY MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT IVB 5 & 7 ALLROUNDIMURIT PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN

18757:302001893 NESTEIDEN KÄSITTELY MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT IVB 5 & 7 ALLROUNDIMURIT PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN IVB 5 & 7 Imurisarja, joka pystyy useimpiin päivittäisiin märkä- ja kuivaimurointitöihin. Säädettävä kahva parantaa työasentoa ja helpottaa säilytystä. Putki ja suuttimet voidaan säilyttää koneen päällä

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ 1. Ruiskun pesu ennen käyttöönottoa 2. Maalin lisäys ja maalaus 3. Ruiskunpesu maalauksen jälkeen RUISKUN KÄYTTÖ MAALAUKSISSA Air-Mix-ruiskua käytetään lähinnä kalusteovien

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä.

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. Asennusohje FlowBox Solar 7000 TÄRKEÄÄ - Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. - Vain koulutettu ammattilainen saa koota,

Lisätiedot

UPONOR PRO. Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet

UPONOR PRO. Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet L AT T I A L Ä M M I T Y S UPONOR PRO Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet 12 2009 5050 Uponor Pro 1 -jakotukki Täydellinen jakotukkijärjestelmä lattialämmitykseen Uponor Pro 1 -jakotukkijärjestelmä Uponor

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Kuva ei välttämättä vastaa toimitettavaa laitetta. KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Alkuperäinen ohje: Gloor, Operating Instructions BM0112E 2nd edition (06/2010)

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM

ASENNUSOHJE VPM ASENNUSOHJE 24.9.2007 Sivu 1 / 7 ASENNUSOHJE VPM 600-3200 1. Tilantarve. Koneiden sijoittelussa on huomioitava vapaa huoltotila koneen ympäristössä. Seuraava huoltotila tarvitaan vähintään koneen edessä:

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

LK OptiFlow EVO II. Rakenne. Asennus

LK OptiFlow EVO II. Rakenne. Asennus LK OptiFlow EVO II Rakenne LK OptiFlow EVO II on säätöventtiili virtauksen säätöä varten esim. lattialämmitysjärjestelmissä, perinteisissä lämmitysjärjestelmissä sekä jäähdytysjärjestelmissä. Venttiiliä

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

SolarMagic asennus ja sijoitusopas

SolarMagic asennus ja sijoitusopas SolarMagic asennus ja sijoitusopas Kesäkuu 2010 www.solarmagic.fi Tämä opas esittää erilaisia SolarMagic-aurinkolämmityslaitteen asennusvaihtoehtoja. On tärkeää että laitteesta saatava teho olisi mahdollisimman

Lisätiedot

Komposiitti- ja valumarmorialtaat

Komposiitti- ja valumarmorialtaat Komposiitti- ja valumarmorialtaat SISÄLLYS Komposiittialtaat sivut 3-9 Valumarmorialtaat sivut 10-17 Erikoismitta valumarmorialtaat sivut 18-19 komposiittialtaat Komposiittialtaat: kestää kylmää ja kuumaa

Lisätiedot

RETERMIA-JÄRJESTELMÄN MITOITUSTIEDOT

RETERMIA-JÄRJESTELMÄN MITOITUSTIEDOT RETERMIA-JÄRJESTELMÄN MITOITUSTIEDOT 1 YLEISTIEDOT 1.1 Mitoituskohde päivämäärä 1.2 Paikkakunta 1.3 Suunnittelija Yhteystiedot: Puhelin Faksi 1.4 Kohde on: saneeraus uudistuotantoa 1.5 Kohde on: Teollisuuskohde

Lisätiedot

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen.

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen. Ohje Malli Tyyppi : 2352 : 2353 Ohje 1.09.629 FIN Voimassa alkaen 1.7.2015 Päivitetty 1.7.2015... 2... 5 TUOIMAÄMMITIN VAOX TUOIMAÄMMITIN Poistoilmajärjestelmän aiheuttaman alipaineen vaikutuksesta ulkoa

Lisätiedot

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104875 09/2015 ver1 Pikaohjeen sisältö Sisällysluettelo

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

PUTKIURAKKA (PU) YKSIKKÖHINTALUETTELO

PUTKIURAKKA (PU) YKSIKKÖHINTALUETTELO SONKAJÄRVEN KUNTA 1 (14) PALVELUKESKUS TUULIKANNEL Taivallahdentie 4 b 74300 SONKAJÄRVI PUTKIURAKKA (PU) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakoitsija: Osoite: Käsittelijä: Puhelin: Fax: YKSIKKÖHINTALUETTELO 2 (14)

Lisätiedot

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE LÄMMÖNTALTEENOTTO Lämmöntalteenotto kuumista usein likaisista ja pölyisistä kaasuista tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden energiansäästöön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen

Lisätiedot

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016 U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r - P a i n e p u t k i - j ä r j e s t e l m ä P V C Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009

Lisätiedot

Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje OY LABKO AB Labkotie 1 36240 KANGASALA Puh: (03) 2855 111 Fax: (03) 2855 300 E-mail: tanks@labko.fi 12/02 80-A-I01_s Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Sisällysluettelo

Lisätiedot

LK Jakotukkikaappi UNI

LK Jakotukkikaappi UNI LK Jakotukkikaappi UNI LK Kaappiläpivienti 25 suojaputkeen, Tuote nro 187 44 83 (Tilattava erikseen) LK Jakotukkikaappi UNI 350, Tuote nro 187 44 77 LK Jakotukkikaappi UNI 550, Tuote nro 187 44 78 LK Jakotukkikaappi

Lisätiedot

3 Vesimittariventtiilit ja tarvikkeet

3 Vesimittariventtiilit ja tarvikkeet 3 Vesimittariventtiilit ja tarvikkeet Yli 40 vuoden kokemuksemme venttiilien valmistuksesta takaa HELA-venttiilien toimivuuden ja luoreliittimellä tai pistoliittimellä. Molemmat liitinmal- valmistamillamme

Lisätiedot

Astianpesu EFT3 - Tappimattokone 3 tankkia

Astianpesu EFT3 - Tappimattokone 3 tankkia PROJEKTI # Astianpesu Syöttösuunta Oikea-->Vasen Vasen-->Oikea Käyttöenergia: Sähkö Höyry OPTIOT KONEESEEN (ERILLISHINTA) Eri syöttöalueet: 1.1 mm 1.5 mm 1.8 mm 2.4 mm 3. mm 4. mm 2.9 mm Cross-over Eri

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

AirDirtVec. ilman- ja lianerottimet lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin.

AirDirtVec. ilman- ja lianerottimet lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin. www.hogforsgst.fi AirDirtVec ilman- ja lianerotin on teknisesti erittäin laadukas, helppokäyttöinen sekä ulkoasultaan selkeä tuote, jonka asennettavuus on omaa luokkaansa. AirDirtVec ilman- ja lianerottimet

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1(7) WATMAN - VEDENSUODATTIMET ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE NEUTRALOINTISUODATIN... C8 (laitetyypit alkaen 08-11-2006) C10 C12 C15 C18 YLEISTÄ 1. ASENNUS 2. SUODATTIMEN KÄYTTÖÖNOTTO 3. ph- ARVON SÄÄTÖ 4. HUOLTO

Lisätiedot

Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Asennus

Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Asennus Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Koneen pohjassa on neljä säädettävää jalkaa, joiden avulla kone säädetään vaakasuoraan. paikka Ilmanvaihtokone asennetaan lämpimään tilaan. Tilan lämpötila pitäisi mielellään

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT I.TBPA8. Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei ole jäätymishalkeamissuojaa.

Lisätiedot

Kertasääteinen linjasäätöventtiili MSV-I Sulku- ja tyhjennysventtiili MSV-M

Kertasääteinen linjasäätöventtiili MSV-I Sulku- ja tyhjennysventtiili MSV-M Kertasääteinen linjasäätöventtiili MSV-I Sulku- ja tyhjennysventtiili MSV-M Tuote- ja laitekuvaus Kuva 1. MSV-I Kuva 2. MSV-M MSV-I linjasäätöventtiiliä sekä MSV-M sulkuja tyhjennysventtiiliä suositellaan

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Irrotettava kahva helpottaa asennusta. Kahvaa voidaan kääntää sekä vasemmalle että oikealle, kun palloventtiili suljetaan.

Irrotettava kahva helpottaa asennusta. Kahvaa voidaan kääntää sekä vasemmalle että oikealle, kun palloventtiili suljetaan. Laadukas pallosulkuventtiili LENO MSV-S Kuvaus LENO TM MSV-S on pallosulkuventtiili kaikille LENOtuoteryhmän kertasääteisille linjasäätöventtiileille. LENO TM MSV-S-venttiiliä voidaan käyttää myös laadukkaana

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BOSCH WAP28360SN http://fi.yourpdfguides.com/dref/3566456

Käyttöoppaasi. BOSCH WAP28360SN http://fi.yourpdfguides.com/dref/3566456 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 110003091

KÄYTTÖOHJE 110003091 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 Käyttöönotto... 2 Huolto... 3 Häiriötilanteet... 4 Turvallisuus... 5 Takuuehdot... 6 Tekniset tiedot... 7 1. JOHDANTO Tämä vihkonen sisältää ne tiedot, jotka tarvitset

Lisätiedot

CENTER 1400 Käyttö- ja huolto-ohje

CENTER 1400 Käyttö- ja huolto-ohje CENTER 1400 Käyttö- ja huolto-ohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Y-tunnus / VAT FI0590849 Tämä ohjekirja

Lisätiedot

Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja. Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja. Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje SISÄLTÖ 01 Biopuhdistaja 4 - ominaisuudet 02 Turvallisuus 03 Toimintaperiaate 04 Mitä tarvitset asennuksessa

Lisätiedot

Kirami CUBE Ulkopuolinen lämmityskamiina Käyttöohjeet

Kirami CUBE Ulkopuolinen lämmityskamiina Käyttöohjeet Kirami CUBE Ulkopuolinen lämmityskamiina Käyttöohjeet Kamiinan tekniset tiedot: Merialumiininen kamiina (AlMg3) Valurautainen rosti x 2, umpirosti x 1 Tulipesäluukku, jossa teräksinen sisäosa Sisällä vesikiertoputket

Lisätiedot

Center H2600 Käyttöohje

Center H2600 Käyttöohje Center H2600 Käyttöohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek.

Lisätiedot

ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI

ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI ÖLJYPUMPPU 1:1 Viton tiivisteet Painesuhde 1:1 - Virtaus 23 l/min A327 Siirtopumppu N 1 packing m 3,6 Kg 4,3 A3271 Siirtopumppu räätälöitävällä 1" imuputkella

Lisätiedot

Asennusohje PELLITYSSARJA

Asennusohje PELLITYSSARJA 22.05.2014 Asennusohje Asennusohje Tämä ohje liittyy SCC-pellityssarjojen asentamiseen. Vakiokokoinen pellityssarja on tarkoitettu 1,75 m, erikoistilauksesta saatavissa jopa 2,3 m, korkean (C-mitta) tai

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

Sorptiorottorin ja ei-kosteutta siirtävän kondensoivan roottorin vertailu ilmanvaihdon jäähdytyksessä

Sorptiorottorin ja ei-kosteutta siirtävän kondensoivan roottorin vertailu ilmanvaihdon jäähdytyksessä Sorptiorottorin ja ei-kosteutta siirtävän kondensoivan roottorin vertailu ilmanvaihdon jäähdytyksessä Yleista Sorptioroottorin jäähdytyskoneiston jäähdytystehontarvetta alentava vaikutus on erittän merkittävää

Lisätiedot

Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5

Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Installation DVT 1000 L DVT 1500 L Living full of energy 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Johdanto Kuljetus-, asennus- ja käyttöohje koskee kaikkia Roth-öljysäiliöitä. Tässä käsitellyille säiliöille

Lisätiedot

ETUOIKEUS. Hei. yksilöllisesti juuri asiakkaan tarpeiden mukaisesti. PUHDAS ILMA ON

ETUOIKEUS. Hei. yksilöllisesti juuri asiakkaan tarpeiden mukaisesti. PUHDAS ILMA ON Hei. Oletteko jo tutustuneet IV-kone ja IV-konehuoneratkaisuihimme? Ohessa on tuotteidemme lyhyt esittely. Tarjoamme erittäin energiatehokkaita vesikatto- ja ullakkosovitteisia koneita ja saman tekniikan

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

TULOILMA Ilmavirta l/s Ulkopuoliset paineet 150 Pa

TULOILMA Ilmavirta l/s Ulkopuoliset paineet 150 Pa TEKNINEN MÄÄRITTELY Sivu 1(5) KONE: A-20-HW Sähkö- ja säätölaitekeskus Ouman EH-105 ILMANVAIHTOKOJE, 1-OSAINEN Pyörivä lämmönvaihdin (ei-hygroskooppinen) Kätisyys: Oikea Sinkin värinen ulkokuori Eristeet

Lisätiedot

Virtaustekniset suoritusarvot ja s

Virtaustekniset suoritusarvot ja s Virtaustekniset suoritusarvot ja s VTT:n testausseloste Nro VTT-S-661-12 3 2 23V ine p t, Pa 2 1 1 18V 16V 14V 12V 1V 8V 6V 1 2 3 4 6 7 8 9 1 11 12 7 6 6 4 23VMX-ilmanvaihtotuotteet Tekninen esite MX-ilmanvaihtotuotteet

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

Halton Zen Circle ZCI - syrjäyttävä tuloilmalaite

Halton Zen Circle ZCI - syrjäyttävä tuloilmalaite Halton Zen Circle ZCI - syrjäyttävä tuloilmalaite Laaja ilmavirran säätöalue Tasainen ilmavirran virtauskuvio saadaan aikaan pienillä rei'illä, jotka muodostavat optimaaliset virtausolosuhteet hajottimen

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

LIUOSJÄÄHDYTTIMET. PMLJ- ja PMLJ-V -liuosjäähdyttimet

LIUOSJÄÄHDYTTIMET. PMLJ- ja PMLJ-V -liuosjäähdyttimet LIUOSJÄÄHDYTTIMET PMLJ- ja PMLJ-V -liuosjäähdyttimet Energiatehokas Tehoalueet 50... 0 Hiljainen, alkaen 35 db() Vakiona integroitu puhaltimen nopeussäätö Ei sähkömagneettista häiriökenttää Suuri tehotiheys

Lisätiedot

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus Valaisimen kytkentä

Lisätiedot

Hätäsuihkut Krusman RT Hätäsuihkut TUOTTEET

Hätäsuihkut Krusman RT Hätäsuihkut TUOTTEET TARVIKETIETO toukokuu2012 1 (8) RT 38233 613.3 Talo 2000 725.4 Talo 90 X53 SfB Hätäsuihkut Krusman Hätäsuihkut Hätäsuihkuja tarvitaan työympäristöissä, joissa käsitellään syövyttäviä kemikaaleja. Myös

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS KÄYTTÖOHJE PVK-26 TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen

Lisätiedot

Tekniset tiedot. Jäähdytyksessä esimerkiksi vesi-glykoli seosta käytettäessä on huomioitava myös korjauskertoimet. tai kierrenipat DN 10 DN 40

Tekniset tiedot. Jäähdytyksessä esimerkiksi vesi-glykoli seosta käytettäessä on huomioitava myös korjauskertoimet. tai kierrenipat DN 10 DN 40 Tekniset tiedot Innovatiivisuus ja laatu Linjasäätöventtiili PN 16 Hydrocontrol R Toiminta: Oventrop linjasäätöventtiilit on tarkoitettu asennettavaksi sekä lämmitykseen ja käyttöveteen että jäähdytysjärjestelmien

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

Halton Zen Corner ZCO - syrjäyttävä tuloilmalaite

Halton Zen Corner ZCO - syrjäyttävä tuloilmalaite Halton Zen Corner ZCO - syrjäyttävä tuloilmalaite Laaja ilmavirran säätöalue Tasainen ilmavirran virtauskuvio saadaan aikaan pienillä rei'illä, jotka muodostavat optimaaliset virtausolosuhteet hajottimen

Lisätiedot

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO SUOMI Tämä käyttöohje käsittää seuraavat tuotteet: CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250 ja CK 315 KÄYTTÖ Puhallinta

Lisätiedot

004216 FIN 01/05 AM Kokoamis- ja käyttöohjeet kaasugrillille 004216 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi Käyttöohjeita seuraamalla

Lisätiedot

Flamco. Flamcovent. Assenus- ja käyttöohje. Mikrokuplia poistavat Flamcovent-ilmanerottimet. 4-24-189/A/2002, Flamco 18503871

Flamco. Flamcovent. Assenus- ja käyttöohje. Mikrokuplia poistavat Flamcovent-ilmanerottimet. 4-24-189/A/2002, Flamco 18503871 Flamcovent Mikrokuplia poistavat Flamcovent-ilmanerottimet 4-24-189//2002, Flamco 18503871 SF ssenus- ja käyttöohje sennus- ja käyttöohje Tekniset tiedot Suurin käyttöpaine Korkein käyttölämpötila : 10

Lisätiedot

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita.

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104385 06/2015 ver1 Ohjeen sisältö Sisällysluettelo s. 2

Lisätiedot

JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN

JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN YLÄPALOKATTILA JÄSPI 40 STOKER ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Valmistaja: Tuotekatu 11, PL 21, 21201 Raisio, Finland Puh. +358 2 4374 600 kaukora@kaukora.fi www.kaukora.fi 30.12.2008 JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN 1.

Lisätiedot

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO Kiitos laadukkaan AKPO -liesituulettimen hankinnasta! Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje tarkasti ennen

Lisätiedot

Ohjeita LVI tarkastajille

Ohjeita LVI tarkastajille Ohjeita LVI tarkastajille Heatex lämmöntalteenottokaivossa (pat. n:o 10875) ei ole kuluvia osia, joten käytön aikaisia tarkastuksia ei tarvita. Käyttäjän oma kaivon puhtaudesta huolehtiminen on riittävä

Lisätiedot

VOC-näytteen ottaminen FLEC-laitteella

VOC-näytteen ottaminen FLEC-laitteella AO06 1/3 VOC-näytteen ottaminen FLEC-laitteella Valmistelut Tarkista, että sinulla on kaikki tarvittavat välineet näytteenottoa varten: FLEC-kupu 1 puhaltava pumppu (violetti väri) 2 imevää pumppua (sininen

Lisätiedot

Huippuimurit E190. E190K/125/300x300. SUORITUSARVOT E190P/125/ER/700 80V 100V 120V 135V 160V 180V 230V q V1 E190S/125 SÄHKÖTEKNISET TIEDOT.

Huippuimurit E190. E190K/125/300x300. SUORITUSARVOT E190P/125/ER/700 80V 100V 120V 135V 160V 180V 230V q V1 E190S/125 SÄHKÖTEKNISET TIEDOT. Huippuimurit E190 E190P/125/ER/700 VTT Testausseloste Nr RTE 10513/99 E190P/125/ER/700 Ø310 Kokonaispaine P tf, Pa 270 Ø225 770 Ilmavirta q v1, dm 3 /s Ø125 SUORITUSARVOT E190P/125/ER/700 80V 100V 120V

Lisätiedot

NENTUOTETUKIp.0400244780

NENTUOTETUKIp.0400244780 PÄÄTÄI STUMAKORKEUSENNENASENNUSTA! TEKNI NENTUOTETUKIp.0400244780 SCHWAB ASENNUSOHJE Ennen asennusta: Tarkista, ettei tuotteessa ole kuljetuksen aikana tulleita halkeamia tai kolhuja. Märkätilassa elementti

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3 HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET Uponorumpisäiliö 10 m 3 1 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun valitessasi luotettavan Uponorjätevesijärjestelmän.

Lisätiedot

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Sivu 1/8 WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Puh: 02-4870258, Web: www.wenda.fi, E-Mail: sales@wenda.fi Sivu 2/8 Kamiinan perustiedot: Kamiina on valmistettu merivettä kestävästä alumiinista,

Lisätiedot

Herkules. sadeveden keruujärjestelmä

Herkules. sadeveden keruujärjestelmä Herkules sadeveden keruujärjestelmä Sadevedet talteen Herkules sadeveden keruujärjestelmä on suunniteltu toimivaksi kokonaisuudeksi keräämään sadevedet hyötykäyttöön. Herkules järjestelmän avulla säästetään

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

Kotimaiset Kupariputket

Kotimaiset Kupariputket pikaopas LV-putkien asennukseen Kotimaiset Kupariputket Kupariputki on helposti asennettava ja kestävä materiaali, josta on käyttöputkistoissa 100 vuoden ajalta hyvät käyttökokemukset. Huolellisesti ja

Lisätiedot

Alumiinirungon/Eristyskatto

Alumiinirungon/Eristyskatto 7970FI Alumiinirungon/Eristyskatto Kattolipan runko 8 Willab Garden 2016.05 3 2 4 TÄRKEÄÄ! Lue asennusohjeet läpi ennen kuin aloitat asentamisen! Jos ohjeita ei noudateta, elementti ei toimi parhaalla

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS

KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa

Lisätiedot

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM ILMAN LÄMPÖTILAN JAKAUTUMINEN HUONEISSA Ilman oviverhopuhallinta Oviverhopuhaltimella -1 C 22 C 2 C 21 C 2 C 22 C -8 C -6 C -4 C -2 C 19 C C 1 C 1 C 6 C C C 6 C 1 C 1 C 18

Lisätiedot

Suljettu paisuntajärjestelmä

Suljettu paisuntajärjestelmä Suljettu paisuntajärjestelmä CIREX on teknisesti ja taloudellisesti säröilemätön kokonaisuus Paineenpitopumpulla toimivista paisuntajärjestelmistä on Suomessa pitkäaikainen kokemus. Tällaiset laitokset

Lisätiedot

RYHMÄKOTI LOHIPIRTTI 95200 SIMO SPRINKLERISAMMUTUSLAITTEIDEN JÄRJESTELMÄ- JA TYÖTAPASELITYS. Urakkalaskenta 17.6.2014 YLITALO OY

RYHMÄKOTI LOHIPIRTTI 95200 SIMO SPRINKLERISAMMUTUSLAITTEIDEN JÄRJESTELMÄ- JA TYÖTAPASELITYS. Urakkalaskenta 17.6.2014 YLITALO OY 4732 RYHMÄKOTI LOHIPIRTTI 95200 SIMO SPRINKLERISAMMUTUSLAITTEIDEN JÄRJESTELMÄ- JA TYÖTAPASELITYS Urakkalaskenta 17.6.2014 YLITALO OY I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O KIILAKIVENTIE 1 90250 OULU toimisto@ytalo.fi

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin:

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin: Näin asennat SUKA90S suihkukaapin: Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 Käsisammutin tulee tarkastaa vähintään kahden vuoden välein. Milloin sammutin on alttiina toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

ECONET. käsikirja Pumppuryhmä ja putkiasennukset. Vältä vuodot, älä koskaan käytä pumppua kuivana

ECONET. käsikirja Pumppuryhmä ja putkiasennukset. Vältä vuodot, älä koskaan käytä pumppua kuivana käsikirja Pumppuryhmä ja putkiasennukset Vältä vuodot, älä koskaan käytä pumppua kuivana Lokakuu 2007 Sisältö Toimitussisältö...3 Säätö- ja sähkökytkennät...4 Pumppuryhmän mitat...7 847 FI 2007.0 Sivu

Lisätiedot

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä.

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä. TYÖSELOSTUS Kohde Taitaja 2015 sähköasennus, semifinaali. Laajuus ja työskentelytavat Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella

Lisätiedot