Yhtymähallitus Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhtymähallitus 29.3.2012. Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä"

Transkriptio

1 Yhtymähallitus Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011

2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA Kuntayhtymän johtajan katsaus Kuntayhtymän hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Vuoden 2011 talous ja sen kehitys PYHÄSIIKA, toiminta ja taloussuunnitelman 2011 BSC-kartan toteutuminen Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja menot Kuntayhtymän omistamat yhtiöt ja muut osuudet Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet TALOUSARVION TOTEUTUMINEN HALLINTO PYHÄSIIKA/ HAAPAVEDEN AMMATTIOPISTO, toiminta ja taloussuunnitelman 2011 BSC kartan toteutuminen PYHÄSIIKA/ PIIPPOLAN KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPISTO, toiminta ja taloussuunnitelman 2011 BSC kartan toteutuminen PYHÄSIIKA/ LAAKSOJEN OPPISOPIMUSTOIMI, toiminta ja taloussuunnitelman 2011 BSC kartan toteutuminen PROJEKTITOIMINTA TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN RAHOITUSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN... 3 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Rahoituslaskelma Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä -menetelmät Vertailukelpoisuus edelliseen tilikauteen TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Taseen vastaavaa koskevat liitetiedot Taseen vastattavaa koskevat liitetiedot... 56

4 VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT Henkilöstön määrä ja rakenne Vakinaisen henkilöstön ikärakenne Eläkkeelle siirtyminen Vakinaisen henkilöstön palvelussuhteen pituus Vakinaisen henkilöstön koulutustaso Sairauspoissaolot Työterveyshuolto ja työkykyä ylläpitävä toiminta Sisäinen asiakaspalautekysely Henkilöstön kehittäminen Sisäinen tiedottaminen Huomionosoitukset Henkilöstön virkistystoiminta Palkka- ja muut henkilökustannukset LUETTELOT JA SELVITYKSET KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT TOSITELAJIT KIRJANPITOAINEISTON SÄILYTYS ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Tilinpäätöksen allekirjoitus Tilinpäätösmerkintä... 70

5 1 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA Kuntayhtymän johtajan katsaus Kuntayhtymä Kuntayhtymän järjestämislupa oli vuonna , josta valmentavassa ja kuntouttavassa koulutuksessa 70. Lisäksi järjestämislupaan sisältyy erityistehtävänä 20 erityisopetuspaikkaa, joka antaa lisäresurssia erityisopetuksen järjestämiseen. Perusopiskelijamäärä oli keväällä 776 (kevät ) ja syksyllä 814 (syksy ) ja rahoituksellinen keskiarvo 791,8 (vuonna ,7). Oppisopimusopiskelijoita oli vastaavasti perusopetuksessa 156 (vuonna ,5) ja lisäkoulutuksessa 137,5 (vuonna ) eli yhteensä 293,5 (vuonna ,5). Kokonaisopiskelijamäärä oli keskimäärin Opiskelijamäärä laski hieman edellisestä vuodesta. Perussyynä vankilaopetuksessa tapahtunut lasku. Supistuminen johtui opetus- ja kulttuuriministeriön tulkinnasta, että valmistava ja ohjaava koulutus tulee suunnata nuorille eikä vankiloihin. Myös oppisopimuskoulutuksen määrä väheni. Koulutuslinjojen kehittäminen ja markkinointi sekä laadukas opetus ovat edelleen keskeisiä tekijöitä oppilaitosten vetovoimaisuuden takaamiseksi ja sitä kautta talouden turvaaminen. Vuodelle 2011 ammatillisen peruskoulutuksen tuloksellisuusrahoitusta on uudistettu. Tuloksellisuudessa kuntayhtymä menestyi hyvin ja tulos parani hieman edellisestä vuodesta ollen nyt 1046 (v ). Monialaisista oppilaitoksista olimme toiseksi parhaimpia Pohjois-Suomessa Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymän jälkeen. Ammatillisen koulutuksen rakenteellinen kehittämistyö on viety päätökseen ja Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän valtuusto kokoontui ensimmäisen kerran pidetyssä järjestäytymiskokouksessa. Valmistelutyö oli kiireinen ja oleellisimmat säännöt ja nimitykset saatiin päätökseen joulukuussa 2011, jotta uusi Jokilaaksojen kuntayhtymä saattoi aloittaa toimintansa EU hanketoiminta on jatkunut aikaisempien vuosien laajuisena. Vankilaopetukseen laadittiin oma strategia. Myös kuntayhtymän strategiaa päivitettiin, josta saatiin jotain pientä myös uuteen strategiaan. Keskeiset toiminnot kuvataan prosessikaaviolla ja samalla määritetään toimintaohjeet ja voidaan arvioida eri toimintojen tarpeellisuutta ja tehokkuutta. Haapaveden ammattiopisto Keskeinen menestystekijä ammatin opetuksessa ovat henkilöstön osaaminen ja nykyaikaiset oppimisympäristöt. Henkilöstöä on koulutettu runsaasti mm. johtamisen erikoisammattitutkintoon (JET), näyttötutkintomestarikoulutukseen sekä annettu ns. työnohjausta erityisopetuksessa oleville opettajille sekä avustajille ammattiopisto Luovin kautta. Uusia opetussuunnitelmia ja muuta toimintaa on kehitetty. Kehitystoimintaa on toteutettu pääasiassa eri projektien kautta. Henkilöstö on osallistunut aktiivisesti omaehtoiseen koulutukseen mm. verkko-opetukseen Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän järjestämänä. Sähköalalle ja ravintola-alalle uusittiin kalustoa. Ravintola puolella avattiin uusi ravintola Opinpuu ja kahvila Opinoksa. Ne ovat saaneet suotuisan vastaanoton ulkopuolisilta asiakkailta ja opiskelijoilta. Autohallin suunnittelu käynnistettiin perusremontin osalta ja lisäksi oppilaitoksen sisääntulokatosta uusittiin näyttävämmäksi

6 2 ja viihtyisämmäksi. Autoalalle, puualalle ja metallialalle uusittiin myös kalustoa. Ammattikeittiöiden kalustoa uusittiin. Marjanjalostamo aloitti toimintansa. Piippolan käsi- ja taideteollisuusopisto Kertomusvuonna on stilisoitu artesaani-, media-assistentin, ammattistartin sekä valmentavan ja kuntouttavan koulutuksen opetussuunnitelmia, jotka otettiin käyttöön /2010. Työssäoppiminen on vakiinnuttanut paikkansa. Opiskelijat hankkivat pääosin itse työssäoppimispaikkansa. Sekä opiskelijoiden että työnantajien palaute on ollut pääsääntöisesti hyvin myönteistä. Opettajat ovat työpaikkakäynneillä kouluttaneet työpaikan vastuuhenkilöitä työssäoppimisen paikalliseen ohjaukseen sekä arviointiin. Opettajille on järjestetty näyttöihin liittyvää koulutusta. Kertomusvuonna Piippolan käsi- ja taideteollisuusopisto järjesti näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta sekä päivä- että monimuotokoulutuksena Piippolassa sekä Laukaan ja Kestilän vankilassa. Syksyllä aloitettiin sisustusrakennusalaan valmistava koulutus sekä laitettiin vireille järjestämissopimukseen laatiminen sekä haettiin opetushallituksen auditointia siihen, jotta hakemus voidaan lähettää sisustusalan tutkinttoimikunnalle hyväksyttäväksi. Vankilaopetusstrategia valmistui kevään aikana ja hyväksyttiin yhtymähallituksessa ja toimitettiin ministeriöön. Strategian mukaisesti toimintaa lähdettiin kehittämään ja yhtymässä laitettiin uutena tehtävänä avoimeksi vankilakoulutusjohtajan virka auki ja sijoituspaikaksi päätettiin Kuopio, koska sijainnillisesti se sijaitsee keskeisellä paikalla Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusaluetta. Virkaan valittiin vuoden lopulla KM, DI Arto Huuskonen Kuopiosta ja hän aloitti tehtävässään vuoden 2012 tammikuussa. Piippolan käsi- ja taideteollisuusopiston pitkäaikainen rehtori Johannes Hyytinen jäi eläkkeelle virallisesti alkaen. Rehtori Hyytisen läksijäisjuhlia vietettiin Piippolassa yhteistyökumppaneiden ja henkilöstön kanssa. Puheessaan rehtori Hyytinen kiitti alueen kaikkien toimijoiden saumatonta yhteistyötä. Rehtori Johannes Hyytinen teki merkittävän elämäntyön Piippolan käsi- ja taideteollisuusopiston hyväksi nostamalla pienen oppilaitoksen valtakunnalliseen sarjaan mm. vankilaopetuksen järjestämisessä. Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutuksen kysyntä on ollut edelleen varsin aktiivista ja opiskelijoiden määrä on pysynyt lähes edellisen vuoden tasolla. Yhteistyötä Raahen aikuiskoulutuskeskus Oy:n kanssa on jatkettu. Oppisopimuksen opiskelijamäärä on pysynyt edelleen tavoitteita korkeammalla tasolla ja opetusministeriön myöntämät lisäpaikat ovat turvanneet opiskelijamäärien mukaisen rahoituksen. Oppisopimustoimisto on toiminut kuntayhtymän aikuiskoulutuksen koordinaattorina. Projektit Kuntayhtymän yhtenä keskeisenä vastuualueena on alueen opiskelijoiden kasvun ja osaamisen turvaamisen sekä elinkeinoelämän työvoiman saatavuuden lisäksi aluekehitys. Tätä työtä kuntayhtymä on toteuttanut erilaisten hankkeiden ja projektien kautta, joko hallinnoijana tai verkoston osana. Pääsääntöisesti hankkeilla ja projekteilla on kehitetty ja kohotettu alueen ja kuntayhtymän oman henkilöstön osaamista, yhteistyöverkostojen toimintaa sekä keskeisten

7 3 alueelle tärkeiden alojen toimintaa ja osaamista. Näistä esimerkkeinä mainittakoon metalliala, lähiruoan kehittäminen, matkailuala ja kulttuuriala sekä vankilakoulutus. Tavoitteiden toteutuminen Yhtymäkokous asetti kuluneelle vuodelle määrällisiä ja prosessien tehokkuutta kuvaavia tavoitteita. Peruskoulutukselle asetetut määrälliset tavoitteet saavutettiin. Tavoitteiden saavuttamista on tarkasteltu lähemmin eri toimintayksiköiden osalta talousarvion toteutumista käsittelevässä luvussa. Talous Kuntayhtymän taloudellinen tulos oli ylijäämäinen. Vuosikate on ,11 euroa ja tilikauden tulos on ,57 euroa. Tilikauden ylijäämä ,71 euroa. Taloutta on käsitelty tarkemmin toimintakertomuksessa ja tilinpäätöstaulukoissa. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Koulutuskuntayhtymän toiminnallisena riskinä voidaan pitää henkilöstön osaamistasoa sekä sen säilyttämistä. Kelpoisuusehdot täyttävän henkilöstön saatavuus alueella on haasteellinen. Toinen huolenaihe on henkilöstön ikärakenne, sillä vakinaisen henkilöstön keski-ikä on 48,8 vuotta. Vakinaisen henkilöstön iältään suurin ryhmä on vuotiaat (28 hlöä). Koulutuskuntayhtymän tilinpäätöksessä ei ole pitkäaikaista vierasta pääomaa ja näin ollen Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä siirtyy toimintansa aloittavaan Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymään velattomana. Valtioneuvosto on antanut asetuksen ( ) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta, jonka mukaan mm. ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen rahoitukseen sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 :n nojalla säädettyä ammatillisen koulutuksen keskimääräistä yksikköhintaa kerrottuna luvulla 0,70. Tämä tarkoittaa käytännössä ns. ohva koulutuksen poistamista koulutusalakohtaisesta yksikköhintarahoituksesta ja siten yksikköhinnan alenemista. Uuden koulutuksenjärjestäjän perustaminen merkitsee tämänhetkisten tietojen perusteella kokonaisuutena ottaen yksikköhinnan alenemista, joten jatkossa on tärkeää yksikköhintarahoituksen jakaminen oikeudenmukaisella tavalla koulutusalakohtaiset kertoimet huomioiden paikkakuntakohtaisesti. Koulutuskuntayhtymä on ottanut toiminnan vastuuvakuutuksen ja julkisyhteisön hallinnon vastuuvakuutuksen sekä henkilökunnan että opiskelijoiden lakisääteiset tapaturmavakuutukset ja opiskelijoille erillisen ryhmätapaturmavakuutuksen. Samoin kiinteä ja irtain omaisuus on vakuutettu sekä koulutuskuntayhtymän omistama metsäomaisuus on vakuutettu. Näin ollen vahinkoriskit on minimoitu. Selonteko koulutuskuntayhtymän sisäisen valvonnan järjestämisestä Koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus on hyväksynyt vuonna 1998 sisäisen valvonnan yleisohjeet. Toimintayksiköiden johtajat vastaavat siitä, että toimintayksiköiden

8 4 sisäinen valvonta on riittävästi järjestetty ja hoidettu. Tulosyksiköiden esimiesten vastuulla on sisäisen valvonnan järjestäminen ja hoitaminen yksikössään. Kukin esimies vastaa sisäisestä tarkkailusta johtamansa toiminnan osalta mm. valvomalla toimintaan liittyviä työvaiheita, toimenpiteitä ja varojen käyttöä. Näin on varmistettu, että tehtävät hoidetaan oikeaan aikaan sovitulla, hyväksytyllä ja tehtävään osoitettujen resurssien puitteissa. Koulutuskuntayhtymän taloustoimisto suorittaa toiminnan tarkkailua kirjanpitoaineiston ja henkilöstöhallinnon asiakirjojen avulla, tuottamalla raportteja taloudellisen tuloksen ja talousarvion toteutumisen seuraamista varten sekä laskentapalveluita päätöksenteon pohjaksi. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen raportoidaan yhtymähallitukselle toimintavuoden lopussa tuloksellisuusmittaritietojen julkistamisen jälkeen. Talousarvion toteutumisvertailu ja tuloslaskelma esitetään yhtymähallitukselle neljännesvuosittain sekä toimintayksiköiden ja tulosyksiköiden johtajille pääsääntöisesti kuukausittain. Sisäisessä valvonnassa ei ole havaittu puutteita päättyneellä tilikaudella. Kehittämiskohteena on taloustoimiston varahenkilöjärjestelmän kehittäminen ja siihen liittyvät ns. vaaralliset työyhdistelmät, jotka ovat tyypillisiä pienelle organisaatiolle. Yhtymähallitus on hyväksynyt (21. ) uudet hankintaohjeet. Tulevaisuuden näkymiä Ammatillisen koulutuksen tulevaisuuden näkymät ovat pitemmällä aikavälillä myönteisiä. Ammatillisen koulutuksen yleinen vetovoima on kasvanut. Kuntayhtymän oppilaitosten ulkoiset edellytykset ovat hyvässä kunnossa. Koulutetun työvoiman kysynnän pitemmällä aikavälillä arvioidaan kasvavan, vaikka talouskehitys tällä hetkellä on hidastunut. Koulutuksen järjestäjät joutuvat kilpailemaan opiskelijoista. Kilpailussa menestyminen edellyttää jatkuvaa koulutustuotteiden ajan tasalla pitämistä sekä uusien kehittämistä ja sen lisäksi onnistumista markkinoinnissa. Kuntayhtymän keskeinen haaste on saada koulutusvolyymi vastaamaan järjestämislupaa niin perus- kuin lisäkoulutuksessa. Lisäksi kuntayhtymän panostus laatuun on entistä merkityksellisempää. Tulevaisuuden työvoimatarpeen tyydyttämiseksi työperusteisten maahanmuuttajien koulutus kasvanee. Kiitän luottamushenkilöitä, viranhaltijoita, opettajakuntaa ja koko henkilöstöä hyvästä ja tuloksekkaasta vuodesta. Haapavedellä 2. päivänä maaliskuuta 2012 Erkki Juola Kuntayhtymän johtaja

9 Kuntayhtymän hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Jäsenkunnat Kuntayhtymä on perustettu vuonna 1962 ja sen jäsenkunnat ovat: Haapavesi Kärsämäki Oulainen Pyhäntä Siikalatva. Yhtymäkokous Perussopimuksen mukaan kuntayhtymän ylin päättävä elin on yhtymäkokous. Yhtymäkokouksessa on yksi edustaja kustakin kunnasta. Edustaja käyttää kokouksessa peruspääoman suhteessa laskettua äänimäärää. Peruspääoman jakautuminen jäsenkuntien kesken on esitetty liitetiedoissa. Yhtymäkokousedustajat toimikautena ovat olleet seuraavat: Kunta Varsinainen jäsen Varajäsen Haapavesi Antti Rantakangas Erkki Rytky Kärsämäki Marjatta Seppä Simo Kallio Oulainen Arja Mäenpää Marjaana Knuutila Pyhäntä Juhani Mahosenaho Raimo Luhtavaara Siikalatva Raimo Tieva Tuomo Haapalahti. Yhtymäkokous kokoontui 2 kertaa. Yhtymähallitus Kuntayhtymän hallintoa johtaa yhtymähallitus. Yhtymähallitukseen kuuluu viisi jäsentä. Toimikautena yhtymähallituksen kokoonpano on seuraava: Kunta Varsinainen jäsen Varajäsen Haapavesi Jouko Luukkonen Esko Vinkki Kärsämäki Hanna Karsikas Tarja Vaitiniemi Oulainen Laura Mettovaara Kaija Sepponen Pyhäntä Jouko Nissinen Raimo Luhtavaara Siikalatva Aimo Suorsa Riitta Karppinen. Yhtymähallituksen puheenjohtajana on toiminut Jouko Luukkonen ja varapuheenjohtajana on toiminut Aimo Suorsa. Yhtymähallituksen esittelijänä on toiminut kuntayhtymän johtaja Erkki Juola. Pöytäkirjanpitäjänä on toiminut talousjohtaja Ritva Jomppanen. Vuonna 2010 yhtymähallitus kokoontui 9 kertaa ja käsitteli asioina 76 pykälää.

10 6 Tarkastuslautakunta Kuntayhtymässä on viisijäseninen tarkastuslautakunta. Tarkastuslautakunnan kokoonpano toimikautena on seuraava: Varsinainen jäsen Lauri Knuutila Oulainen Marjaana Laitila-Säily Haapavesi Esko Vähätiitto Kärsämäki Sari Rimpeläinen-Knuutinen Pyhäntä Ahti Myllykoski Siikalatva Varajäsen Ritva Lämsä Oulainen Jarmo Viinala Haapavesi Väinö Parkkila Kärsämäki Seppo Tissari Pyhäntä Sinikka Junttila Siikalatva. Puheenjohtajana on toiminut Lauri Knuutila ja varapuheenjohtajana Marjaana Laitila-Säily. Tarkastuslautakunnan sihteerinä on toiminut JHTT- tilintarkastaja Simo Paakkola. Tarkastuslautakunta kokoontui 5 kertaa. Tilintarkastaja Yhtymäkokous on valinnut tilintarkastajaksi toimikausiksi Oy Audiator Ab:n, joka on määrännyt vastuulliseksi tilintarkastajaksi JHTT- tilintarkastaja Simo Paakkolan. Tilivelvolliset Kuntalain ja hallintosäännön nojalla tilivelvollisia ovat yhtymähallitus ja tarkastuslautakunta (määrärahojen käytön osalta). Viranhaltijoista tilivelvollisia ovat kuntayhtymän johtaja, talousjohtaja, oppilaitosten rehtorit, koulutustarkastaja ja Hao:n apulaisrehtorit. Kuntayhtymän tulosvastuulliset toimintayksiköt ovat olleet seuraavat: Hallinto Hallituksen ohella vastuullisia viranhaltijoita ovat kuntayhtymän johtaja Erkki Juola ja talousjohtaja Ritva Jomppanen. Haapaveden ammattiopisto Vastuullinen viranhaltija rehtori Erkki Juola

11 7 Piippolan käsi- ja taideteollisuusopisto Vastuullinen viranhaltija rehtori Johannes Hyytinen saakka ja alkaen rehtori Harri Majuri. Oppisopimuskoulutus Vastuullinen viranhaltija koulutustarkastaja Anneli Partanen. Projektitoiminta Vastuullinen viranhaltija kuntayhtymän johtaja Erkki Juola.

12 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Maailmantalouden kasvun hidastuminen on jatkunut edelleen. Kokonaistuotanto nousi 2011 kolmannella neljänneksellä hieman trendikasvua hitaammin Yhdysvalloissa. Kasvu on hidastunut kehittyvissä talouksissa. Japani on aloittanut katastrofin jälkeisen jälleenrakennuksen. Euroopassa velkariisi ja hallitusten hidastelu sen ratkaisussa on johtamassa taantumaan. Tiukka finanssipolitiikka rasittaa taloutta lyhyellä tähtäyksellä ja epävarmuus on pakottanut yrityksiä lykkäämään investointejaan. Velkakriisi merkitsee pitkittynyttä hitaan ja epävarman kasvun aikaa, mutta helpottaa toisaalta raaka-eineiden hintapaineita ja inflaatio madaltuu. Kansantalouden kehitys Suomen talous on palannut finanssikriisiä seuranneesta taantumasta nopeasti takaisin kasvu-uralle. Kasvun taustalla on vientikysynnän ja kotimaisen kaupan elpyminen ja lisäksi kotitalouksien kulutuskäyttäytymisen on ollut suhdannetilanteeseen verrattuna vahvaa. Huolimatta hyvistä kasvunäkymistä julkinen talous säilyy lähivuodet alijäämäisenä. Julkisen talouden alijäämä on syvä ja julkisyhteisöjen alijäämä on 2,5 prosenttia bruttokansantuotteesta. Bruttokansantuotteen volyymi kasvoi 2,9 prosenttia vuonna 2011 Tilastokeskuksen mukaan. Loka-joulukuussa bruttokansantuote kasvoi 0,1 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Vuoden 2010 neljänteen neljännekseen verrattuna bruttokansantuote kasvoi 1,4 prosenttia. Bruttokansantuotteen kausitasoitettu volyymi saavutti viime vuonna 2007 alkuvuoden tason, mutta oli tasoltaan edelleen selvästi pienempi kuin vuonna Viennin volyymi väheni loka-joulukuussa 0,7 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Tavaroiden vienti väheni 9,1 prosenttia ja palveluiden vienti kasvoi 20 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Vuonna 2011 viennin koko volyymi väheni 0,8 prosenttia. Vuonna 2011 tavaroiden vienti kasvoi 2,1 prosenttia, mutta palveluiden vienti laski 8,6 prosenttia. Vuonna 2011 tuonnin koko volyymi kasvoi 0,1 prosenttia. Tavaroiden tuonti kasvoi 6,2 prosenttia ja palveluiden tuonti supistui 14,8 prosenttia. Vuonna 2011 investointien koko volyymi kasvoi 4,6 prosenttia. Investointien volyymi kasvoi neljännellä neljänneksellä 0,4 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Koko vuonna 2011 asuinrakennusinvestoinnit kasvoivat 4,4 prosenttia, ja toimitilarakentaminen kasvoi 6 prosenttia. Maa- ja vesirakennusinvestointien volyymi supistui 2 prosenttia. Kone-, laite- ja kuljetusvälineinvestointien volyymi kasvoi 12,1 prosenttia.. Kotitalouksien reaalitulot kasvoivat edelleen, keskimäärin 1,4 prosenttia. Kotitalouksien saamat palkkatulot kasvoivat 4,7 prosenttia ja sosiaalietuudet 2,9 prosenttia. Palkkatuloja lisäsi keskipalkkojen nousu ja työllisyyden paraneminen hieman. Kotitalouksien maksamat välittömät verot kasvoivat 7,2 prosenttia ja kulutusmenot 6.6. prosenttia. Koska kulutusmenot kasvoivat enemmän kuin käytettävissä oleva tulo, säästämisaste eli säästön suhde käytettävissä olevaan tuloon pieneni 1,5 prosenttiin. Kotitalouksien kiinteät investoinnit kasvoivat 8,3 prosenttia asuinrakentamisen lisäännyttyä edelleen. Työvoimatutkimuksen mukaan työttömyys kääntyi laskuun vuonna Koko maan työttömyysaste oli 7,8 % (vuonna ,4 %). Pohjois-Pohjanmaan työttömyysaste oli 11,6 % (vuonna ,9 %).

13 9 Miesten työttömyys pysyi edelleen naisten työttömyyttä korkeammalla tasolla. Vuonna 2011 miesten työttömyysaste oli 8,4 prosenttia ja naisten työttömyysaste 7,1 prosenttia. oli edellisvuoden tasolla 68,7 prosenttia. Nuorten asema työmarkkinoilla parani hieman vuotiaiden nuorten työttömyysaste vuonna 2011 oli 20,1 prosenttia, kun se vuonna 201 oli 21,4 prosenttia. Nuorten työttömyys on silti selvästi yleisempää kuin 2000-luvun parhaina vuosina 2007 ja 2002, jolloin nuorten työttömyysaste oli 16,5 prosenttia. Oman talousalueen kehitys Kuntayhtymän jäsenkuntien talous on ollut edelleen hyvin tiukka. Kuntien käytettävissä olevat resurssit eivät riitä ilman verojen korotuksia ja lainanoton lisääntymistä velvoitteiden hoitamisesta aiheutuviin menoihin. Kuntien vuosikatteet heikkenevät verotulojen kääntyessä supistumiseksi ja toimintamenojen verrattain nopean kasvun johdosta. Pohjois-Pohjanmaalla oli työttömiä joulukuun lopussa henkilöä. Työttömien määrä laski 607. Ammattiryhmittäin tarkasteltuna työttömyys laski edellisen vuoden joulukuuhun verrattuna seitsemässä ryhmässä, eniten teollisuuden ja varastoalan työssä (-351), rakennus- ja kaivosalan työssä (-138) sekä palvelualan työssä (-109). Työttömien osuus työvoimasta oli Pohjois-Pohjanmaalla 11,6 % (vuonna ,9%). Alle 25-vuotiaita nuoria työttömiä oli 3 302, mikä oli 29 henkilöä enemmän kuin vuonna Nuorten osuus työttömistä oli Pohjois-Pohjanmaalla 15,8% (vuonna ,1%). Koko maassa nuorten osuus työttömistä oli keskimäärin 15,8 % (vuonna ,9%). Pohjois-Pohjanmaan TE -keskuksen työllisyyskatsauksen mukaan seutukunnittain työttömyysaste vuonna 2010 oli seuraava: Nivala-Haapajärvi 9,5 % (v ,8 %) Haapavesi - Siikalatva 9,8 % (v ,9 %) Ylivieskan seutukunta 9,8 % (v ,7 %). Vuonna 2011 kuntayhtymän jäsenkuntien keskimääräinen työttömyysaste oli 11,2 %:(vuonna ,1 %). Kuntayhtymän jäsenkuntien asukasluku vuoden vaihteessa asukasta, jossa vähennystä edelliseen vuodenvaihteeseen verrattuna oli 213 asukasta.

14 Vuoden 2011 talous ja sen kehitys Käyttötalouden toimintakate on ,58 euroa. Vuonna 2010 toimintakate oli ,28 euroa. Jäsenkunnilta ei kannettu maksuosuuksia käyttötalouteen eikä investointeihin. Rahoituksessa korkokulut olivat ,06 euroa. Korko- ja muut rahoitustuotot olivat ,59 euroa. Rahoituksen nettomenoksi muodostui täten ,47 euroa. Koulutuskuntayhtymän vuosikate oli ,11 euroa, mikä on ,65 euroa edellisvuotta alhaisempi. Vuoden 2011 suunnitelman mukaiset poistot olivat ,54 euroa, missä on kasvua edellisvuoteen verrattuna ,72 euroa. Vuoden 2011 talousarviossa asetettu sitova tavoite yhtymäkokoukseen nähden oli tilikauden tulos, mikä oli ,57 euroa ja tavoite ylittyi ,57 euroa. Hallinnon osalta sitova tavoite yhtymähallitukseen nähden on kokonaismenot, jotka olivat ,07 ja toteutuivat 67,2 %:sesti. Muiden toimintayksiköiden osalta sitova tavoite on toimintayksikön tuloslaskelman mukainen tilikauden tulos. Ammattiopiston tilikauden tulos oli ,78 euroa ja ylittyi ,78 euroa (toteutuma 230 %). Käsi- ja taideteollisuusopiston tilikauden tulos oli ,51 euroa ja jäi tavoitteesta ,49 euroa (toteutuma 61 %). Oppisopimuskoulutuksen tilikauden tulos oli ,19 euroa ja jäi tavoitteesta ,81 euroa (toteutuma 62 %). Projektitoiminnan tilikauden tulos oli talousarvion tavoitteen mukaisesti nolla. Tilikauden ylijäämä on ,71 euroa. Edellisten vuosien ylijäämä taseessa on ,36 euroa. Koulutuskuntayhtymän nettoinvestoinnit olivat ,24 euroa. Koulutuskuntayhtymän taseen loppusumma on ,91 euroa. Omavaraisuusaste on 77,1 %. Koulutuskuntayhtymällä ei ole vuoden 2011 lopussa korollista pitkäaikaista velkaa. Kassatilanne oli vuoden lopussa ,68 euroa.

15 PYHÄSIIKA, toiminta ja taloussuunnitelman 2011 BSC-kartan toteutuminen NÄKÖKULMA : TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit Mittari TP - 10 Tavoitteet 11 TP - 11 Tyytyväinen opiskelija Nopea työelämään sijoittuminen Työllistymis- % (mittausperuste muuttunut) 57,0 % 50 % 42,0 % Jatko-opinnot Jatko-opiskelumittari (mittausperuste muuttunut) 8,0 % 5 % 3,0 % Toimivat yhteistyöverkot Seutukuntaa palv. hankkeiden määrä Kv-yhteydet: - Opettaja-/opiskelijavaihdot Elinkeinoelämän palaute 3,9 3,75 Koulutustarjonnan vetovoima Vetovoimamittari (1.sijaisten hakijoiden määrä/ opiskelijapaikka) 0,85 0,85 0,83 11

16 12 Elinkeinoelämän tyytyväisyys koulutukseen Koulutustarjonnan joustavuus Tutkintoon johtava ammatillinen peruskoulutus/ koulutusalat ja suuntautumisvaihtoehdot: - Kulttuuriala - Tekniikan ala - Luonnonvara-ala - Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 842,7 195,5 259,5 47,3 149, ,8 224,3 267,1 48,9 124,9 Muu kuin tutkintoon johtava koulutus - Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus - Ammatillisen peruskoulutuksen ohjaava ja valmistava koulutus - Talouskoulu 74,2 98,6 17, ,0 17,9 16,8 Ammatillinen lisäkoulutus: 27, ,84 Oppisopimuskoulutus/ koulutusalat - Humanistinen ja kasvatusala - Kulttuuriala - Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala - Tekniikan ja liikenteen ala - Luonnonvara- ja ympäristöala - Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala - Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 394, ,5 Näyttöjen vastaanotto-oikeuksien määrä - Kulttuuriala - Tekniikan ala - Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Työvoimakoulutus, opp.työpäivät Muu koulutus, opp.työpäivä (mm. projektikoulutukset)

17 13 NÄKÖKULMA: PROSESSIT JA RAKENTEET Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit Mittari TP - 10 Tavoitteet 11 TP - 11 Laadukas opetus Monipuoliset koulutuksen toteuttamistavat Läpäisymittari Keskeyttämismittari 78,4 % 5,7 % 80 % 4,5 % 76,0 % 8,0 % Opiskelijaohjauksen ja - huollon toimivuus Suoritetut tutkinnot, Perustutkinnot Kaksoistutkintojen määrä: - aloittaneet/suorittaneet Ammattitutkinnot Erikoisammattitutkinnot Muu koulutus (talouskoulu ja Vaku) / / / Yhteiset pedagogiset linjaukset Verkko-opetuksen tarjonta Opintoviikkojen määrä 20 Opetussuunnitelmien yhteisen osion päivitys Yhall 50. / Opetustoiminnan prosessikuvauksien laadinta 3 6 Laadukkaat tukiprosessit Sisäisen asiakkuuden huomioiminen Tukipalvelut: (asteikko 1 4) Opiskelijahuoltopalvelut Tietotekninen tuki ja varustetaso Toimistopalvelut Ruokahuoltopalvelut Kiinteistöpalvelut Oppilaitoksen imago ei mitattu ei mitattu ei mitattu ei mitattu ei mitattu ei mitattu palaute 3,0 palaute 3,0 palaute 3,0 palaute 3,0 palaute 3,0 palaute 3,0 3,02 3,20 3,53 3,46 2,84 3,10 13

18 14 NÄKÖKULMA: HENKILÖSTÖN OSAAMINEN JA HYVINVOINTI: Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit Mittari TP - 10 Tavoitteet 11 TP - 11 Pätevä uudistumishaluinen henkilöstö Osaamisen uudistaminen Kelpoisuusmittari Henkilöstön kehittämismittari Opettajien työelämäyhteydet, pv 77 % 2,2 % % 6,0 % % 2,3 % 247 Motivoitunut henkilöstö Sitoutuneisuus Henkilöstöpalaute 3,73 ka. 3,8 (1-5) ei kysytty NÄKÖKULMA: RESURSSIT JA TALOUS menestysteki- Kriittiset jät Arviointikriteerit Mittari TP - 10 Tavoitteet 11 TP - 11 Järjestämispaikkojen riittävyys Opiskelijamäärä ja ryhmäkoko Opiskelijapaikat Käyttöaste- % Tuntiresurssi 97 % 76 h % 76 h /opisk./lukuvuosi % 76 h 6-10 Resurssien tehokas käyttö Suunnitelmallisuus Vuosikate % 13,9 % 5,9 % 8,3 % Vakaa talous Investointikyky Vuosikate- % poistoista 376,7 % 155 % 196,2 % 14

19 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT muutos muutos - % Toimintatuotot Myyntituotot , , ,83-8,3 % Maksutuotot , , ,61 17,1 % Tuet ja avustukset , , ,71 14,1 % Muut toimintatuotot , , ,98-3,6 % Toimintatuotot yhteensä , , ,91-8,4 % Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , , ,11 1,8 % Henkilösivukulut Eläkekulut , , ,02 7,6 % Muut henkilösivukulut , , ,32 2,6 % Henkilöstökulut , , ,45 2,8 % Palvelujen ostot , , ,24-15,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , , ,29-10,4 % Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 6 563, , ,32 91,7 % Avustukset , , ,53-3,9 % Muut toimintakulut , , ,92-5,2 % Toimintakulut yhteensä , , ,21-2,4 % Toimintakate , , ,70-45,1 % Rahoitustuotot ja kulut: Korkotuotot , , ,24 523,1 % Muut rahoitustuotot 2 650, , ,97-28,1 % Korkokulut , ,85 456,57 1,1 % Muut rahoituskulut , ,99-371,79 36,5 % Rahoitustuotot ja kulut yhteensä , , ,05 21,2 % Vuosikate , , ,65-45,6 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , ,72 4,4 % Satunnaiset tuotot ja kulut: Satunnaiset tuotot , ,00 Satunnaiset kulut , ,76 Tilikauden tulos , , ,61-57,2 % Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , , ,85 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) , , ,00 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , ,76 63,4 % TULOSLASKELMAN TUNNUS- LUVUT Toimintatuotot/toimintakulut % 109,3 % 116,5 % -7,2 Toimintakate -% liikevaihdosta 8,5 % 14,2 % -5,7 Vuosikate/Poistot -% 196,2 % 376,7 % -180,5 Poistot/Toimintatuotot -% 4,2 % 3,7 % + 0,5

20 Toiminnan rahoitus RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLU- VUT TP TP Muutos Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Vuosikate , , ,65 Satunnaiset erät , , ,76 Käyttöomaisuuden myyntivoitot ,00-855, ,00 Käyttöomaisuuden myyntitappiot 1 279, ,39 Omistusosuuksien luovutukset , ,76 Tulorahoituksen korjauserät , , ,15 Tulorahoitus , , ,04 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit , , ,25 Rahoitusosuudet investointimenoihin Käyttöomaisuuden myyntitulot 3 000, , ,00 Investoinnit yhteensä , , ,25 Varsinaisen. toiminnan ja investointien nettokassavirta , , ,79 Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys , , ,46 Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutokset yhteensä , , ,46 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varjojen ja pääomien muutokset , , ,00 Vaihto-omaisuuden muutos , , ,32 Lyhytaikaisten saamisten muutos , , ,97 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos , , ,63 Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä , , ,98 Rahoitustoiminnan nettokassavirta , , ,44 Kassavarojen muutos , , ,35 Kassavarat , , ,08 Kassavarat , , , , , ,35 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus -% 178,7 % 316,3 % -137,6 Pääomamenojen tulorahoitus % 75,8 % 126,6 % -50,8 Lainojen hoitokate 1,3 2,1-0,8 Kassan riittävyys pv 83,6 59,5 + 24,1

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Välitilinpäätös

Välitilinpäätös Välitilinpäätös 30.6.2016 Yhtymähallitus 23.8.2016 Sisällysluettelo 1 Välitilinpäätös 30.6.2016... 1 2 Toteutuma 30.6.2016... 4 3 Tuloslaskelma... 5 4 Tuloslaskelman Pro-Economica raportti... 6 5 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän rahoituslaskelman laatimisesta

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän rahoituslaskelman laatimisesta Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto Kauppa- ja teollisuusministeriö Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän rahoituslaskelman laatimisesta ISBN 951-755-923-2 Suomen Kuntaliitto 2004 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot