Yhtymähallitus Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhtymähallitus 29.3.2012. Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä"

Transkriptio

1 Yhtymähallitus Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011

2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA Kuntayhtymän johtajan katsaus Kuntayhtymän hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Vuoden 2011 talous ja sen kehitys PYHÄSIIKA, toiminta ja taloussuunnitelman 2011 BSC-kartan toteutuminen Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja menot Kuntayhtymän omistamat yhtiöt ja muut osuudet Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet TALOUSARVION TOTEUTUMINEN HALLINTO PYHÄSIIKA/ HAAPAVEDEN AMMATTIOPISTO, toiminta ja taloussuunnitelman 2011 BSC kartan toteutuminen PYHÄSIIKA/ PIIPPOLAN KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPISTO, toiminta ja taloussuunnitelman 2011 BSC kartan toteutuminen PYHÄSIIKA/ LAAKSOJEN OPPISOPIMUSTOIMI, toiminta ja taloussuunnitelman 2011 BSC kartan toteutuminen PROJEKTITOIMINTA TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN RAHOITUSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN... 3 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Rahoituslaskelma Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä -menetelmät Vertailukelpoisuus edelliseen tilikauteen TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Taseen vastaavaa koskevat liitetiedot Taseen vastattavaa koskevat liitetiedot... 56

4 VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT Henkilöstön määrä ja rakenne Vakinaisen henkilöstön ikärakenne Eläkkeelle siirtyminen Vakinaisen henkilöstön palvelussuhteen pituus Vakinaisen henkilöstön koulutustaso Sairauspoissaolot Työterveyshuolto ja työkykyä ylläpitävä toiminta Sisäinen asiakaspalautekysely Henkilöstön kehittäminen Sisäinen tiedottaminen Huomionosoitukset Henkilöstön virkistystoiminta Palkka- ja muut henkilökustannukset LUETTELOT JA SELVITYKSET KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT TOSITELAJIT KIRJANPITOAINEISTON SÄILYTYS ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Tilinpäätöksen allekirjoitus Tilinpäätösmerkintä... 70

5 1 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA Kuntayhtymän johtajan katsaus Kuntayhtymä Kuntayhtymän järjestämislupa oli vuonna , josta valmentavassa ja kuntouttavassa koulutuksessa 70. Lisäksi järjestämislupaan sisältyy erityistehtävänä 20 erityisopetuspaikkaa, joka antaa lisäresurssia erityisopetuksen järjestämiseen. Perusopiskelijamäärä oli keväällä 776 (kevät ) ja syksyllä 814 (syksy ) ja rahoituksellinen keskiarvo 791,8 (vuonna ,7). Oppisopimusopiskelijoita oli vastaavasti perusopetuksessa 156 (vuonna ,5) ja lisäkoulutuksessa 137,5 (vuonna ) eli yhteensä 293,5 (vuonna ,5). Kokonaisopiskelijamäärä oli keskimäärin Opiskelijamäärä laski hieman edellisestä vuodesta. Perussyynä vankilaopetuksessa tapahtunut lasku. Supistuminen johtui opetus- ja kulttuuriministeriön tulkinnasta, että valmistava ja ohjaava koulutus tulee suunnata nuorille eikä vankiloihin. Myös oppisopimuskoulutuksen määrä väheni. Koulutuslinjojen kehittäminen ja markkinointi sekä laadukas opetus ovat edelleen keskeisiä tekijöitä oppilaitosten vetovoimaisuuden takaamiseksi ja sitä kautta talouden turvaaminen. Vuodelle 2011 ammatillisen peruskoulutuksen tuloksellisuusrahoitusta on uudistettu. Tuloksellisuudessa kuntayhtymä menestyi hyvin ja tulos parani hieman edellisestä vuodesta ollen nyt 1046 (v ). Monialaisista oppilaitoksista olimme toiseksi parhaimpia Pohjois-Suomessa Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymän jälkeen. Ammatillisen koulutuksen rakenteellinen kehittämistyö on viety päätökseen ja Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän valtuusto kokoontui ensimmäisen kerran pidetyssä järjestäytymiskokouksessa. Valmistelutyö oli kiireinen ja oleellisimmat säännöt ja nimitykset saatiin päätökseen joulukuussa 2011, jotta uusi Jokilaaksojen kuntayhtymä saattoi aloittaa toimintansa EU hanketoiminta on jatkunut aikaisempien vuosien laajuisena. Vankilaopetukseen laadittiin oma strategia. Myös kuntayhtymän strategiaa päivitettiin, josta saatiin jotain pientä myös uuteen strategiaan. Keskeiset toiminnot kuvataan prosessikaaviolla ja samalla määritetään toimintaohjeet ja voidaan arvioida eri toimintojen tarpeellisuutta ja tehokkuutta. Haapaveden ammattiopisto Keskeinen menestystekijä ammatin opetuksessa ovat henkilöstön osaaminen ja nykyaikaiset oppimisympäristöt. Henkilöstöä on koulutettu runsaasti mm. johtamisen erikoisammattitutkintoon (JET), näyttötutkintomestarikoulutukseen sekä annettu ns. työnohjausta erityisopetuksessa oleville opettajille sekä avustajille ammattiopisto Luovin kautta. Uusia opetussuunnitelmia ja muuta toimintaa on kehitetty. Kehitystoimintaa on toteutettu pääasiassa eri projektien kautta. Henkilöstö on osallistunut aktiivisesti omaehtoiseen koulutukseen mm. verkko-opetukseen Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän järjestämänä. Sähköalalle ja ravintola-alalle uusittiin kalustoa. Ravintola puolella avattiin uusi ravintola Opinpuu ja kahvila Opinoksa. Ne ovat saaneet suotuisan vastaanoton ulkopuolisilta asiakkailta ja opiskelijoilta. Autohallin suunnittelu käynnistettiin perusremontin osalta ja lisäksi oppilaitoksen sisääntulokatosta uusittiin näyttävämmäksi

6 2 ja viihtyisämmäksi. Autoalalle, puualalle ja metallialalle uusittiin myös kalustoa. Ammattikeittiöiden kalustoa uusittiin. Marjanjalostamo aloitti toimintansa. Piippolan käsi- ja taideteollisuusopisto Kertomusvuonna on stilisoitu artesaani-, media-assistentin, ammattistartin sekä valmentavan ja kuntouttavan koulutuksen opetussuunnitelmia, jotka otettiin käyttöön /2010. Työssäoppiminen on vakiinnuttanut paikkansa. Opiskelijat hankkivat pääosin itse työssäoppimispaikkansa. Sekä opiskelijoiden että työnantajien palaute on ollut pääsääntöisesti hyvin myönteistä. Opettajat ovat työpaikkakäynneillä kouluttaneet työpaikan vastuuhenkilöitä työssäoppimisen paikalliseen ohjaukseen sekä arviointiin. Opettajille on järjestetty näyttöihin liittyvää koulutusta. Kertomusvuonna Piippolan käsi- ja taideteollisuusopisto järjesti näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta sekä päivä- että monimuotokoulutuksena Piippolassa sekä Laukaan ja Kestilän vankilassa. Syksyllä aloitettiin sisustusrakennusalaan valmistava koulutus sekä laitettiin vireille järjestämissopimukseen laatiminen sekä haettiin opetushallituksen auditointia siihen, jotta hakemus voidaan lähettää sisustusalan tutkinttoimikunnalle hyväksyttäväksi. Vankilaopetusstrategia valmistui kevään aikana ja hyväksyttiin yhtymähallituksessa ja toimitettiin ministeriöön. Strategian mukaisesti toimintaa lähdettiin kehittämään ja yhtymässä laitettiin uutena tehtävänä avoimeksi vankilakoulutusjohtajan virka auki ja sijoituspaikaksi päätettiin Kuopio, koska sijainnillisesti se sijaitsee keskeisellä paikalla Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusaluetta. Virkaan valittiin vuoden lopulla KM, DI Arto Huuskonen Kuopiosta ja hän aloitti tehtävässään vuoden 2012 tammikuussa. Piippolan käsi- ja taideteollisuusopiston pitkäaikainen rehtori Johannes Hyytinen jäi eläkkeelle virallisesti alkaen. Rehtori Hyytisen läksijäisjuhlia vietettiin Piippolassa yhteistyökumppaneiden ja henkilöstön kanssa. Puheessaan rehtori Hyytinen kiitti alueen kaikkien toimijoiden saumatonta yhteistyötä. Rehtori Johannes Hyytinen teki merkittävän elämäntyön Piippolan käsi- ja taideteollisuusopiston hyväksi nostamalla pienen oppilaitoksen valtakunnalliseen sarjaan mm. vankilaopetuksen järjestämisessä. Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutuksen kysyntä on ollut edelleen varsin aktiivista ja opiskelijoiden määrä on pysynyt lähes edellisen vuoden tasolla. Yhteistyötä Raahen aikuiskoulutuskeskus Oy:n kanssa on jatkettu. Oppisopimuksen opiskelijamäärä on pysynyt edelleen tavoitteita korkeammalla tasolla ja opetusministeriön myöntämät lisäpaikat ovat turvanneet opiskelijamäärien mukaisen rahoituksen. Oppisopimustoimisto on toiminut kuntayhtymän aikuiskoulutuksen koordinaattorina. Projektit Kuntayhtymän yhtenä keskeisenä vastuualueena on alueen opiskelijoiden kasvun ja osaamisen turvaamisen sekä elinkeinoelämän työvoiman saatavuuden lisäksi aluekehitys. Tätä työtä kuntayhtymä on toteuttanut erilaisten hankkeiden ja projektien kautta, joko hallinnoijana tai verkoston osana. Pääsääntöisesti hankkeilla ja projekteilla on kehitetty ja kohotettu alueen ja kuntayhtymän oman henkilöstön osaamista, yhteistyöverkostojen toimintaa sekä keskeisten

7 3 alueelle tärkeiden alojen toimintaa ja osaamista. Näistä esimerkkeinä mainittakoon metalliala, lähiruoan kehittäminen, matkailuala ja kulttuuriala sekä vankilakoulutus. Tavoitteiden toteutuminen Yhtymäkokous asetti kuluneelle vuodelle määrällisiä ja prosessien tehokkuutta kuvaavia tavoitteita. Peruskoulutukselle asetetut määrälliset tavoitteet saavutettiin. Tavoitteiden saavuttamista on tarkasteltu lähemmin eri toimintayksiköiden osalta talousarvion toteutumista käsittelevässä luvussa. Talous Kuntayhtymän taloudellinen tulos oli ylijäämäinen. Vuosikate on ,11 euroa ja tilikauden tulos on ,57 euroa. Tilikauden ylijäämä ,71 euroa. Taloutta on käsitelty tarkemmin toimintakertomuksessa ja tilinpäätöstaulukoissa. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Koulutuskuntayhtymän toiminnallisena riskinä voidaan pitää henkilöstön osaamistasoa sekä sen säilyttämistä. Kelpoisuusehdot täyttävän henkilöstön saatavuus alueella on haasteellinen. Toinen huolenaihe on henkilöstön ikärakenne, sillä vakinaisen henkilöstön keski-ikä on 48,8 vuotta. Vakinaisen henkilöstön iältään suurin ryhmä on vuotiaat (28 hlöä). Koulutuskuntayhtymän tilinpäätöksessä ei ole pitkäaikaista vierasta pääomaa ja näin ollen Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä siirtyy toimintansa aloittavaan Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymään velattomana. Valtioneuvosto on antanut asetuksen ( ) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta, jonka mukaan mm. ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen rahoitukseen sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 :n nojalla säädettyä ammatillisen koulutuksen keskimääräistä yksikköhintaa kerrottuna luvulla 0,70. Tämä tarkoittaa käytännössä ns. ohva koulutuksen poistamista koulutusalakohtaisesta yksikköhintarahoituksesta ja siten yksikköhinnan alenemista. Uuden koulutuksenjärjestäjän perustaminen merkitsee tämänhetkisten tietojen perusteella kokonaisuutena ottaen yksikköhinnan alenemista, joten jatkossa on tärkeää yksikköhintarahoituksen jakaminen oikeudenmukaisella tavalla koulutusalakohtaiset kertoimet huomioiden paikkakuntakohtaisesti. Koulutuskuntayhtymä on ottanut toiminnan vastuuvakuutuksen ja julkisyhteisön hallinnon vastuuvakuutuksen sekä henkilökunnan että opiskelijoiden lakisääteiset tapaturmavakuutukset ja opiskelijoille erillisen ryhmätapaturmavakuutuksen. Samoin kiinteä ja irtain omaisuus on vakuutettu sekä koulutuskuntayhtymän omistama metsäomaisuus on vakuutettu. Näin ollen vahinkoriskit on minimoitu. Selonteko koulutuskuntayhtymän sisäisen valvonnan järjestämisestä Koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus on hyväksynyt vuonna 1998 sisäisen valvonnan yleisohjeet. Toimintayksiköiden johtajat vastaavat siitä, että toimintayksiköiden

8 4 sisäinen valvonta on riittävästi järjestetty ja hoidettu. Tulosyksiköiden esimiesten vastuulla on sisäisen valvonnan järjestäminen ja hoitaminen yksikössään. Kukin esimies vastaa sisäisestä tarkkailusta johtamansa toiminnan osalta mm. valvomalla toimintaan liittyviä työvaiheita, toimenpiteitä ja varojen käyttöä. Näin on varmistettu, että tehtävät hoidetaan oikeaan aikaan sovitulla, hyväksytyllä ja tehtävään osoitettujen resurssien puitteissa. Koulutuskuntayhtymän taloustoimisto suorittaa toiminnan tarkkailua kirjanpitoaineiston ja henkilöstöhallinnon asiakirjojen avulla, tuottamalla raportteja taloudellisen tuloksen ja talousarvion toteutumisen seuraamista varten sekä laskentapalveluita päätöksenteon pohjaksi. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen raportoidaan yhtymähallitukselle toimintavuoden lopussa tuloksellisuusmittaritietojen julkistamisen jälkeen. Talousarvion toteutumisvertailu ja tuloslaskelma esitetään yhtymähallitukselle neljännesvuosittain sekä toimintayksiköiden ja tulosyksiköiden johtajille pääsääntöisesti kuukausittain. Sisäisessä valvonnassa ei ole havaittu puutteita päättyneellä tilikaudella. Kehittämiskohteena on taloustoimiston varahenkilöjärjestelmän kehittäminen ja siihen liittyvät ns. vaaralliset työyhdistelmät, jotka ovat tyypillisiä pienelle organisaatiolle. Yhtymähallitus on hyväksynyt (21. ) uudet hankintaohjeet. Tulevaisuuden näkymiä Ammatillisen koulutuksen tulevaisuuden näkymät ovat pitemmällä aikavälillä myönteisiä. Ammatillisen koulutuksen yleinen vetovoima on kasvanut. Kuntayhtymän oppilaitosten ulkoiset edellytykset ovat hyvässä kunnossa. Koulutetun työvoiman kysynnän pitemmällä aikavälillä arvioidaan kasvavan, vaikka talouskehitys tällä hetkellä on hidastunut. Koulutuksen järjestäjät joutuvat kilpailemaan opiskelijoista. Kilpailussa menestyminen edellyttää jatkuvaa koulutustuotteiden ajan tasalla pitämistä sekä uusien kehittämistä ja sen lisäksi onnistumista markkinoinnissa. Kuntayhtymän keskeinen haaste on saada koulutusvolyymi vastaamaan järjestämislupaa niin perus- kuin lisäkoulutuksessa. Lisäksi kuntayhtymän panostus laatuun on entistä merkityksellisempää. Tulevaisuuden työvoimatarpeen tyydyttämiseksi työperusteisten maahanmuuttajien koulutus kasvanee. Kiitän luottamushenkilöitä, viranhaltijoita, opettajakuntaa ja koko henkilöstöä hyvästä ja tuloksekkaasta vuodesta. Haapavedellä 2. päivänä maaliskuuta 2012 Erkki Juola Kuntayhtymän johtaja

9 Kuntayhtymän hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Jäsenkunnat Kuntayhtymä on perustettu vuonna 1962 ja sen jäsenkunnat ovat: Haapavesi Kärsämäki Oulainen Pyhäntä Siikalatva. Yhtymäkokous Perussopimuksen mukaan kuntayhtymän ylin päättävä elin on yhtymäkokous. Yhtymäkokouksessa on yksi edustaja kustakin kunnasta. Edustaja käyttää kokouksessa peruspääoman suhteessa laskettua äänimäärää. Peruspääoman jakautuminen jäsenkuntien kesken on esitetty liitetiedoissa. Yhtymäkokousedustajat toimikautena ovat olleet seuraavat: Kunta Varsinainen jäsen Varajäsen Haapavesi Antti Rantakangas Erkki Rytky Kärsämäki Marjatta Seppä Simo Kallio Oulainen Arja Mäenpää Marjaana Knuutila Pyhäntä Juhani Mahosenaho Raimo Luhtavaara Siikalatva Raimo Tieva Tuomo Haapalahti. Yhtymäkokous kokoontui 2 kertaa. Yhtymähallitus Kuntayhtymän hallintoa johtaa yhtymähallitus. Yhtymähallitukseen kuuluu viisi jäsentä. Toimikautena yhtymähallituksen kokoonpano on seuraava: Kunta Varsinainen jäsen Varajäsen Haapavesi Jouko Luukkonen Esko Vinkki Kärsämäki Hanna Karsikas Tarja Vaitiniemi Oulainen Laura Mettovaara Kaija Sepponen Pyhäntä Jouko Nissinen Raimo Luhtavaara Siikalatva Aimo Suorsa Riitta Karppinen. Yhtymähallituksen puheenjohtajana on toiminut Jouko Luukkonen ja varapuheenjohtajana on toiminut Aimo Suorsa. Yhtymähallituksen esittelijänä on toiminut kuntayhtymän johtaja Erkki Juola. Pöytäkirjanpitäjänä on toiminut talousjohtaja Ritva Jomppanen. Vuonna 2010 yhtymähallitus kokoontui 9 kertaa ja käsitteli asioina 76 pykälää.

10 6 Tarkastuslautakunta Kuntayhtymässä on viisijäseninen tarkastuslautakunta. Tarkastuslautakunnan kokoonpano toimikautena on seuraava: Varsinainen jäsen Lauri Knuutila Oulainen Marjaana Laitila-Säily Haapavesi Esko Vähätiitto Kärsämäki Sari Rimpeläinen-Knuutinen Pyhäntä Ahti Myllykoski Siikalatva Varajäsen Ritva Lämsä Oulainen Jarmo Viinala Haapavesi Väinö Parkkila Kärsämäki Seppo Tissari Pyhäntä Sinikka Junttila Siikalatva. Puheenjohtajana on toiminut Lauri Knuutila ja varapuheenjohtajana Marjaana Laitila-Säily. Tarkastuslautakunnan sihteerinä on toiminut JHTT- tilintarkastaja Simo Paakkola. Tarkastuslautakunta kokoontui 5 kertaa. Tilintarkastaja Yhtymäkokous on valinnut tilintarkastajaksi toimikausiksi Oy Audiator Ab:n, joka on määrännyt vastuulliseksi tilintarkastajaksi JHTT- tilintarkastaja Simo Paakkolan. Tilivelvolliset Kuntalain ja hallintosäännön nojalla tilivelvollisia ovat yhtymähallitus ja tarkastuslautakunta (määrärahojen käytön osalta). Viranhaltijoista tilivelvollisia ovat kuntayhtymän johtaja, talousjohtaja, oppilaitosten rehtorit, koulutustarkastaja ja Hao:n apulaisrehtorit. Kuntayhtymän tulosvastuulliset toimintayksiköt ovat olleet seuraavat: Hallinto Hallituksen ohella vastuullisia viranhaltijoita ovat kuntayhtymän johtaja Erkki Juola ja talousjohtaja Ritva Jomppanen. Haapaveden ammattiopisto Vastuullinen viranhaltija rehtori Erkki Juola

11 7 Piippolan käsi- ja taideteollisuusopisto Vastuullinen viranhaltija rehtori Johannes Hyytinen saakka ja alkaen rehtori Harri Majuri. Oppisopimuskoulutus Vastuullinen viranhaltija koulutustarkastaja Anneli Partanen. Projektitoiminta Vastuullinen viranhaltija kuntayhtymän johtaja Erkki Juola.

12 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Maailmantalouden kasvun hidastuminen on jatkunut edelleen. Kokonaistuotanto nousi 2011 kolmannella neljänneksellä hieman trendikasvua hitaammin Yhdysvalloissa. Kasvu on hidastunut kehittyvissä talouksissa. Japani on aloittanut katastrofin jälkeisen jälleenrakennuksen. Euroopassa velkariisi ja hallitusten hidastelu sen ratkaisussa on johtamassa taantumaan. Tiukka finanssipolitiikka rasittaa taloutta lyhyellä tähtäyksellä ja epävarmuus on pakottanut yrityksiä lykkäämään investointejaan. Velkakriisi merkitsee pitkittynyttä hitaan ja epävarman kasvun aikaa, mutta helpottaa toisaalta raaka-eineiden hintapaineita ja inflaatio madaltuu. Kansantalouden kehitys Suomen talous on palannut finanssikriisiä seuranneesta taantumasta nopeasti takaisin kasvu-uralle. Kasvun taustalla on vientikysynnän ja kotimaisen kaupan elpyminen ja lisäksi kotitalouksien kulutuskäyttäytymisen on ollut suhdannetilanteeseen verrattuna vahvaa. Huolimatta hyvistä kasvunäkymistä julkinen talous säilyy lähivuodet alijäämäisenä. Julkisen talouden alijäämä on syvä ja julkisyhteisöjen alijäämä on 2,5 prosenttia bruttokansantuotteesta. Bruttokansantuotteen volyymi kasvoi 2,9 prosenttia vuonna 2011 Tilastokeskuksen mukaan. Loka-joulukuussa bruttokansantuote kasvoi 0,1 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Vuoden 2010 neljänteen neljännekseen verrattuna bruttokansantuote kasvoi 1,4 prosenttia. Bruttokansantuotteen kausitasoitettu volyymi saavutti viime vuonna 2007 alkuvuoden tason, mutta oli tasoltaan edelleen selvästi pienempi kuin vuonna Viennin volyymi väheni loka-joulukuussa 0,7 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Tavaroiden vienti väheni 9,1 prosenttia ja palveluiden vienti kasvoi 20 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Vuonna 2011 viennin koko volyymi väheni 0,8 prosenttia. Vuonna 2011 tavaroiden vienti kasvoi 2,1 prosenttia, mutta palveluiden vienti laski 8,6 prosenttia. Vuonna 2011 tuonnin koko volyymi kasvoi 0,1 prosenttia. Tavaroiden tuonti kasvoi 6,2 prosenttia ja palveluiden tuonti supistui 14,8 prosenttia. Vuonna 2011 investointien koko volyymi kasvoi 4,6 prosenttia. Investointien volyymi kasvoi neljännellä neljänneksellä 0,4 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Koko vuonna 2011 asuinrakennusinvestoinnit kasvoivat 4,4 prosenttia, ja toimitilarakentaminen kasvoi 6 prosenttia. Maa- ja vesirakennusinvestointien volyymi supistui 2 prosenttia. Kone-, laite- ja kuljetusvälineinvestointien volyymi kasvoi 12,1 prosenttia.. Kotitalouksien reaalitulot kasvoivat edelleen, keskimäärin 1,4 prosenttia. Kotitalouksien saamat palkkatulot kasvoivat 4,7 prosenttia ja sosiaalietuudet 2,9 prosenttia. Palkkatuloja lisäsi keskipalkkojen nousu ja työllisyyden paraneminen hieman. Kotitalouksien maksamat välittömät verot kasvoivat 7,2 prosenttia ja kulutusmenot 6.6. prosenttia. Koska kulutusmenot kasvoivat enemmän kuin käytettävissä oleva tulo, säästämisaste eli säästön suhde käytettävissä olevaan tuloon pieneni 1,5 prosenttiin. Kotitalouksien kiinteät investoinnit kasvoivat 8,3 prosenttia asuinrakentamisen lisäännyttyä edelleen. Työvoimatutkimuksen mukaan työttömyys kääntyi laskuun vuonna Koko maan työttömyysaste oli 7,8 % (vuonna ,4 %). Pohjois-Pohjanmaan työttömyysaste oli 11,6 % (vuonna ,9 %).

13 9 Miesten työttömyys pysyi edelleen naisten työttömyyttä korkeammalla tasolla. Vuonna 2011 miesten työttömyysaste oli 8,4 prosenttia ja naisten työttömyysaste 7,1 prosenttia. oli edellisvuoden tasolla 68,7 prosenttia. Nuorten asema työmarkkinoilla parani hieman vuotiaiden nuorten työttömyysaste vuonna 2011 oli 20,1 prosenttia, kun se vuonna 201 oli 21,4 prosenttia. Nuorten työttömyys on silti selvästi yleisempää kuin 2000-luvun parhaina vuosina 2007 ja 2002, jolloin nuorten työttömyysaste oli 16,5 prosenttia. Oman talousalueen kehitys Kuntayhtymän jäsenkuntien talous on ollut edelleen hyvin tiukka. Kuntien käytettävissä olevat resurssit eivät riitä ilman verojen korotuksia ja lainanoton lisääntymistä velvoitteiden hoitamisesta aiheutuviin menoihin. Kuntien vuosikatteet heikkenevät verotulojen kääntyessä supistumiseksi ja toimintamenojen verrattain nopean kasvun johdosta. Pohjois-Pohjanmaalla oli työttömiä joulukuun lopussa henkilöä. Työttömien määrä laski 607. Ammattiryhmittäin tarkasteltuna työttömyys laski edellisen vuoden joulukuuhun verrattuna seitsemässä ryhmässä, eniten teollisuuden ja varastoalan työssä (-351), rakennus- ja kaivosalan työssä (-138) sekä palvelualan työssä (-109). Työttömien osuus työvoimasta oli Pohjois-Pohjanmaalla 11,6 % (vuonna ,9%). Alle 25-vuotiaita nuoria työttömiä oli 3 302, mikä oli 29 henkilöä enemmän kuin vuonna Nuorten osuus työttömistä oli Pohjois-Pohjanmaalla 15,8% (vuonna ,1%). Koko maassa nuorten osuus työttömistä oli keskimäärin 15,8 % (vuonna ,9%). Pohjois-Pohjanmaan TE -keskuksen työllisyyskatsauksen mukaan seutukunnittain työttömyysaste vuonna 2010 oli seuraava: Nivala-Haapajärvi 9,5 % (v ,8 %) Haapavesi - Siikalatva 9,8 % (v ,9 %) Ylivieskan seutukunta 9,8 % (v ,7 %). Vuonna 2011 kuntayhtymän jäsenkuntien keskimääräinen työttömyysaste oli 11,2 %:(vuonna ,1 %). Kuntayhtymän jäsenkuntien asukasluku vuoden vaihteessa asukasta, jossa vähennystä edelliseen vuodenvaihteeseen verrattuna oli 213 asukasta.

14 Vuoden 2011 talous ja sen kehitys Käyttötalouden toimintakate on ,58 euroa. Vuonna 2010 toimintakate oli ,28 euroa. Jäsenkunnilta ei kannettu maksuosuuksia käyttötalouteen eikä investointeihin. Rahoituksessa korkokulut olivat ,06 euroa. Korko- ja muut rahoitustuotot olivat ,59 euroa. Rahoituksen nettomenoksi muodostui täten ,47 euroa. Koulutuskuntayhtymän vuosikate oli ,11 euroa, mikä on ,65 euroa edellisvuotta alhaisempi. Vuoden 2011 suunnitelman mukaiset poistot olivat ,54 euroa, missä on kasvua edellisvuoteen verrattuna ,72 euroa. Vuoden 2011 talousarviossa asetettu sitova tavoite yhtymäkokoukseen nähden oli tilikauden tulos, mikä oli ,57 euroa ja tavoite ylittyi ,57 euroa. Hallinnon osalta sitova tavoite yhtymähallitukseen nähden on kokonaismenot, jotka olivat ,07 ja toteutuivat 67,2 %:sesti. Muiden toimintayksiköiden osalta sitova tavoite on toimintayksikön tuloslaskelman mukainen tilikauden tulos. Ammattiopiston tilikauden tulos oli ,78 euroa ja ylittyi ,78 euroa (toteutuma 230 %). Käsi- ja taideteollisuusopiston tilikauden tulos oli ,51 euroa ja jäi tavoitteesta ,49 euroa (toteutuma 61 %). Oppisopimuskoulutuksen tilikauden tulos oli ,19 euroa ja jäi tavoitteesta ,81 euroa (toteutuma 62 %). Projektitoiminnan tilikauden tulos oli talousarvion tavoitteen mukaisesti nolla. Tilikauden ylijäämä on ,71 euroa. Edellisten vuosien ylijäämä taseessa on ,36 euroa. Koulutuskuntayhtymän nettoinvestoinnit olivat ,24 euroa. Koulutuskuntayhtymän taseen loppusumma on ,91 euroa. Omavaraisuusaste on 77,1 %. Koulutuskuntayhtymällä ei ole vuoden 2011 lopussa korollista pitkäaikaista velkaa. Kassatilanne oli vuoden lopussa ,68 euroa.

15 PYHÄSIIKA, toiminta ja taloussuunnitelman 2011 BSC-kartan toteutuminen NÄKÖKULMA : TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit Mittari TP - 10 Tavoitteet 11 TP - 11 Tyytyväinen opiskelija Nopea työelämään sijoittuminen Työllistymis- % (mittausperuste muuttunut) 57,0 % 50 % 42,0 % Jatko-opinnot Jatko-opiskelumittari (mittausperuste muuttunut) 8,0 % 5 % 3,0 % Toimivat yhteistyöverkot Seutukuntaa palv. hankkeiden määrä Kv-yhteydet: - Opettaja-/opiskelijavaihdot Elinkeinoelämän palaute 3,9 3,75 Koulutustarjonnan vetovoima Vetovoimamittari (1.sijaisten hakijoiden määrä/ opiskelijapaikka) 0,85 0,85 0,83 11

16 12 Elinkeinoelämän tyytyväisyys koulutukseen Koulutustarjonnan joustavuus Tutkintoon johtava ammatillinen peruskoulutus/ koulutusalat ja suuntautumisvaihtoehdot: - Kulttuuriala - Tekniikan ala - Luonnonvara-ala - Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 842,7 195,5 259,5 47,3 149, ,8 224,3 267,1 48,9 124,9 Muu kuin tutkintoon johtava koulutus - Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus - Ammatillisen peruskoulutuksen ohjaava ja valmistava koulutus - Talouskoulu 74,2 98,6 17, ,0 17,9 16,8 Ammatillinen lisäkoulutus: 27, ,84 Oppisopimuskoulutus/ koulutusalat - Humanistinen ja kasvatusala - Kulttuuriala - Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala - Tekniikan ja liikenteen ala - Luonnonvara- ja ympäristöala - Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala - Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 394, ,5 Näyttöjen vastaanotto-oikeuksien määrä - Kulttuuriala - Tekniikan ala - Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Työvoimakoulutus, opp.työpäivät Muu koulutus, opp.työpäivä (mm. projektikoulutukset)

17 13 NÄKÖKULMA: PROSESSIT JA RAKENTEET Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit Mittari TP - 10 Tavoitteet 11 TP - 11 Laadukas opetus Monipuoliset koulutuksen toteuttamistavat Läpäisymittari Keskeyttämismittari 78,4 % 5,7 % 80 % 4,5 % 76,0 % 8,0 % Opiskelijaohjauksen ja - huollon toimivuus Suoritetut tutkinnot, Perustutkinnot Kaksoistutkintojen määrä: - aloittaneet/suorittaneet Ammattitutkinnot Erikoisammattitutkinnot Muu koulutus (talouskoulu ja Vaku) / / / Yhteiset pedagogiset linjaukset Verkko-opetuksen tarjonta Opintoviikkojen määrä 20 Opetussuunnitelmien yhteisen osion päivitys Yhall 50. / Opetustoiminnan prosessikuvauksien laadinta 3 6 Laadukkaat tukiprosessit Sisäisen asiakkuuden huomioiminen Tukipalvelut: (asteikko 1 4) Opiskelijahuoltopalvelut Tietotekninen tuki ja varustetaso Toimistopalvelut Ruokahuoltopalvelut Kiinteistöpalvelut Oppilaitoksen imago ei mitattu ei mitattu ei mitattu ei mitattu ei mitattu ei mitattu palaute 3,0 palaute 3,0 palaute 3,0 palaute 3,0 palaute 3,0 palaute 3,0 3,02 3,20 3,53 3,46 2,84 3,10 13

18 14 NÄKÖKULMA: HENKILÖSTÖN OSAAMINEN JA HYVINVOINTI: Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit Mittari TP - 10 Tavoitteet 11 TP - 11 Pätevä uudistumishaluinen henkilöstö Osaamisen uudistaminen Kelpoisuusmittari Henkilöstön kehittämismittari Opettajien työelämäyhteydet, pv 77 % 2,2 % % 6,0 % % 2,3 % 247 Motivoitunut henkilöstö Sitoutuneisuus Henkilöstöpalaute 3,73 ka. 3,8 (1-5) ei kysytty NÄKÖKULMA: RESURSSIT JA TALOUS menestysteki- Kriittiset jät Arviointikriteerit Mittari TP - 10 Tavoitteet 11 TP - 11 Järjestämispaikkojen riittävyys Opiskelijamäärä ja ryhmäkoko Opiskelijapaikat Käyttöaste- % Tuntiresurssi 97 % 76 h % 76 h /opisk./lukuvuosi % 76 h 6-10 Resurssien tehokas käyttö Suunnitelmallisuus Vuosikate % 13,9 % 5,9 % 8,3 % Vakaa talous Investointikyky Vuosikate- % poistoista 376,7 % 155 % 196,2 % 14

19 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT muutos muutos - % Toimintatuotot Myyntituotot , , ,83-8,3 % Maksutuotot , , ,61 17,1 % Tuet ja avustukset , , ,71 14,1 % Muut toimintatuotot , , ,98-3,6 % Toimintatuotot yhteensä , , ,91-8,4 % Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , , ,11 1,8 % Henkilösivukulut Eläkekulut , , ,02 7,6 % Muut henkilösivukulut , , ,32 2,6 % Henkilöstökulut , , ,45 2,8 % Palvelujen ostot , , ,24-15,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , , ,29-10,4 % Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 6 563, , ,32 91,7 % Avustukset , , ,53-3,9 % Muut toimintakulut , , ,92-5,2 % Toimintakulut yhteensä , , ,21-2,4 % Toimintakate , , ,70-45,1 % Rahoitustuotot ja kulut: Korkotuotot , , ,24 523,1 % Muut rahoitustuotot 2 650, , ,97-28,1 % Korkokulut , ,85 456,57 1,1 % Muut rahoituskulut , ,99-371,79 36,5 % Rahoitustuotot ja kulut yhteensä , , ,05 21,2 % Vuosikate , , ,65-45,6 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , ,72 4,4 % Satunnaiset tuotot ja kulut: Satunnaiset tuotot , ,00 Satunnaiset kulut , ,76 Tilikauden tulos , , ,61-57,2 % Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , , ,85 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) , , ,00 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , ,76 63,4 % TULOSLASKELMAN TUNNUS- LUVUT Toimintatuotot/toimintakulut % 109,3 % 116,5 % -7,2 Toimintakate -% liikevaihdosta 8,5 % 14,2 % -5,7 Vuosikate/Poistot -% 196,2 % 376,7 % -180,5 Poistot/Toimintatuotot -% 4,2 % 3,7 % + 0,5

20 Toiminnan rahoitus RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLU- VUT TP TP Muutos Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Vuosikate , , ,65 Satunnaiset erät , , ,76 Käyttöomaisuuden myyntivoitot ,00-855, ,00 Käyttöomaisuuden myyntitappiot 1 279, ,39 Omistusosuuksien luovutukset , ,76 Tulorahoituksen korjauserät , , ,15 Tulorahoitus , , ,04 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit , , ,25 Rahoitusosuudet investointimenoihin Käyttöomaisuuden myyntitulot 3 000, , ,00 Investoinnit yhteensä , , ,25 Varsinaisen. toiminnan ja investointien nettokassavirta , , ,79 Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys , , ,46 Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutokset yhteensä , , ,46 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varjojen ja pääomien muutokset , , ,00 Vaihto-omaisuuden muutos , , ,32 Lyhytaikaisten saamisten muutos , , ,97 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos , , ,63 Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä , , ,98 Rahoitustoiminnan nettokassavirta , , ,44 Kassavarojen muutos , , ,35 Kassavarat , , ,08 Kassavarat , , , , , ,35 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus -% 178,7 % 316,3 % -137,6 Pääomamenojen tulorahoitus % 75,8 % 126,6 % -50,8 Lainojen hoitokate 1,3 2,1-0,8 Kassan riittävyys pv 83,6 59,5 + 24,1

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Välitilinpäätös

Välitilinpäätös Välitilinpäätös 30.6.2016 Yhtymähallitus 23.8.2016 Sisällysluettelo 1 Välitilinpäätös 30.6.2016... 1 2 Toteutuma 30.6.2016... 4 3 Tuloslaskelma... 5 4 Tuloslaskelman Pro-Economica raportti... 6 5 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMA Tot.% ~25% HALLITUSTASO

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMA Tot.% ~25% HALLITUSTASO 01-03/2016 TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMA 1.1.-31.3.2016 Tot.% ~25% HALLITUSTASO Päätöksentekoelimet ja tilintarkastus TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 0,00 0,00

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO Ammatillinen peruskoulutus AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO 2008 10 I VASTAAJAN TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi - valitkaa

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 138 04.04.2016 Kaupunginvaltuusto 56 08.06.2016 Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 29/02.06.01/2016 KH 04.04.2016 138 Kuntalain 113 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot