Yhtymähallitus Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhtymähallitus 29.3.2012. Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä"

Transkriptio

1 Yhtymähallitus Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011

2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA Kuntayhtymän johtajan katsaus Kuntayhtymän hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Vuoden 2011 talous ja sen kehitys PYHÄSIIKA, toiminta ja taloussuunnitelman 2011 BSC-kartan toteutuminen Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja menot Kuntayhtymän omistamat yhtiöt ja muut osuudet Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet TALOUSARVION TOTEUTUMINEN HALLINTO PYHÄSIIKA/ HAAPAVEDEN AMMATTIOPISTO, toiminta ja taloussuunnitelman 2011 BSC kartan toteutuminen PYHÄSIIKA/ PIIPPOLAN KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPISTO, toiminta ja taloussuunnitelman 2011 BSC kartan toteutuminen PYHÄSIIKA/ LAAKSOJEN OPPISOPIMUSTOIMI, toiminta ja taloussuunnitelman 2011 BSC kartan toteutuminen PROJEKTITOIMINTA TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN RAHOITUSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN... 3 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Rahoituslaskelma Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä -menetelmät Vertailukelpoisuus edelliseen tilikauteen TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Taseen vastaavaa koskevat liitetiedot Taseen vastattavaa koskevat liitetiedot... 56

4 VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT Henkilöstön määrä ja rakenne Vakinaisen henkilöstön ikärakenne Eläkkeelle siirtyminen Vakinaisen henkilöstön palvelussuhteen pituus Vakinaisen henkilöstön koulutustaso Sairauspoissaolot Työterveyshuolto ja työkykyä ylläpitävä toiminta Sisäinen asiakaspalautekysely Henkilöstön kehittäminen Sisäinen tiedottaminen Huomionosoitukset Henkilöstön virkistystoiminta Palkka- ja muut henkilökustannukset LUETTELOT JA SELVITYKSET KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT TOSITELAJIT KIRJANPITOAINEISTON SÄILYTYS ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Tilinpäätöksen allekirjoitus Tilinpäätösmerkintä... 70

5 1 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA Kuntayhtymän johtajan katsaus Kuntayhtymä Kuntayhtymän järjestämislupa oli vuonna , josta valmentavassa ja kuntouttavassa koulutuksessa 70. Lisäksi järjestämislupaan sisältyy erityistehtävänä 20 erityisopetuspaikkaa, joka antaa lisäresurssia erityisopetuksen järjestämiseen. Perusopiskelijamäärä oli keväällä 776 (kevät ) ja syksyllä 814 (syksy ) ja rahoituksellinen keskiarvo 791,8 (vuonna ,7). Oppisopimusopiskelijoita oli vastaavasti perusopetuksessa 156 (vuonna ,5) ja lisäkoulutuksessa 137,5 (vuonna ) eli yhteensä 293,5 (vuonna ,5). Kokonaisopiskelijamäärä oli keskimäärin Opiskelijamäärä laski hieman edellisestä vuodesta. Perussyynä vankilaopetuksessa tapahtunut lasku. Supistuminen johtui opetus- ja kulttuuriministeriön tulkinnasta, että valmistava ja ohjaava koulutus tulee suunnata nuorille eikä vankiloihin. Myös oppisopimuskoulutuksen määrä väheni. Koulutuslinjojen kehittäminen ja markkinointi sekä laadukas opetus ovat edelleen keskeisiä tekijöitä oppilaitosten vetovoimaisuuden takaamiseksi ja sitä kautta talouden turvaaminen. Vuodelle 2011 ammatillisen peruskoulutuksen tuloksellisuusrahoitusta on uudistettu. Tuloksellisuudessa kuntayhtymä menestyi hyvin ja tulos parani hieman edellisestä vuodesta ollen nyt 1046 (v ). Monialaisista oppilaitoksista olimme toiseksi parhaimpia Pohjois-Suomessa Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymän jälkeen. Ammatillisen koulutuksen rakenteellinen kehittämistyö on viety päätökseen ja Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän valtuusto kokoontui ensimmäisen kerran pidetyssä järjestäytymiskokouksessa. Valmistelutyö oli kiireinen ja oleellisimmat säännöt ja nimitykset saatiin päätökseen joulukuussa 2011, jotta uusi Jokilaaksojen kuntayhtymä saattoi aloittaa toimintansa EU hanketoiminta on jatkunut aikaisempien vuosien laajuisena. Vankilaopetukseen laadittiin oma strategia. Myös kuntayhtymän strategiaa päivitettiin, josta saatiin jotain pientä myös uuteen strategiaan. Keskeiset toiminnot kuvataan prosessikaaviolla ja samalla määritetään toimintaohjeet ja voidaan arvioida eri toimintojen tarpeellisuutta ja tehokkuutta. Haapaveden ammattiopisto Keskeinen menestystekijä ammatin opetuksessa ovat henkilöstön osaaminen ja nykyaikaiset oppimisympäristöt. Henkilöstöä on koulutettu runsaasti mm. johtamisen erikoisammattitutkintoon (JET), näyttötutkintomestarikoulutukseen sekä annettu ns. työnohjausta erityisopetuksessa oleville opettajille sekä avustajille ammattiopisto Luovin kautta. Uusia opetussuunnitelmia ja muuta toimintaa on kehitetty. Kehitystoimintaa on toteutettu pääasiassa eri projektien kautta. Henkilöstö on osallistunut aktiivisesti omaehtoiseen koulutukseen mm. verkko-opetukseen Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän järjestämänä. Sähköalalle ja ravintola-alalle uusittiin kalustoa. Ravintola puolella avattiin uusi ravintola Opinpuu ja kahvila Opinoksa. Ne ovat saaneet suotuisan vastaanoton ulkopuolisilta asiakkailta ja opiskelijoilta. Autohallin suunnittelu käynnistettiin perusremontin osalta ja lisäksi oppilaitoksen sisääntulokatosta uusittiin näyttävämmäksi

6 2 ja viihtyisämmäksi. Autoalalle, puualalle ja metallialalle uusittiin myös kalustoa. Ammattikeittiöiden kalustoa uusittiin. Marjanjalostamo aloitti toimintansa. Piippolan käsi- ja taideteollisuusopisto Kertomusvuonna on stilisoitu artesaani-, media-assistentin, ammattistartin sekä valmentavan ja kuntouttavan koulutuksen opetussuunnitelmia, jotka otettiin käyttöön /2010. Työssäoppiminen on vakiinnuttanut paikkansa. Opiskelijat hankkivat pääosin itse työssäoppimispaikkansa. Sekä opiskelijoiden että työnantajien palaute on ollut pääsääntöisesti hyvin myönteistä. Opettajat ovat työpaikkakäynneillä kouluttaneet työpaikan vastuuhenkilöitä työssäoppimisen paikalliseen ohjaukseen sekä arviointiin. Opettajille on järjestetty näyttöihin liittyvää koulutusta. Kertomusvuonna Piippolan käsi- ja taideteollisuusopisto järjesti näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta sekä päivä- että monimuotokoulutuksena Piippolassa sekä Laukaan ja Kestilän vankilassa. Syksyllä aloitettiin sisustusrakennusalaan valmistava koulutus sekä laitettiin vireille järjestämissopimukseen laatiminen sekä haettiin opetushallituksen auditointia siihen, jotta hakemus voidaan lähettää sisustusalan tutkinttoimikunnalle hyväksyttäväksi. Vankilaopetusstrategia valmistui kevään aikana ja hyväksyttiin yhtymähallituksessa ja toimitettiin ministeriöön. Strategian mukaisesti toimintaa lähdettiin kehittämään ja yhtymässä laitettiin uutena tehtävänä avoimeksi vankilakoulutusjohtajan virka auki ja sijoituspaikaksi päätettiin Kuopio, koska sijainnillisesti se sijaitsee keskeisellä paikalla Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusaluetta. Virkaan valittiin vuoden lopulla KM, DI Arto Huuskonen Kuopiosta ja hän aloitti tehtävässään vuoden 2012 tammikuussa. Piippolan käsi- ja taideteollisuusopiston pitkäaikainen rehtori Johannes Hyytinen jäi eläkkeelle virallisesti alkaen. Rehtori Hyytisen läksijäisjuhlia vietettiin Piippolassa yhteistyökumppaneiden ja henkilöstön kanssa. Puheessaan rehtori Hyytinen kiitti alueen kaikkien toimijoiden saumatonta yhteistyötä. Rehtori Johannes Hyytinen teki merkittävän elämäntyön Piippolan käsi- ja taideteollisuusopiston hyväksi nostamalla pienen oppilaitoksen valtakunnalliseen sarjaan mm. vankilaopetuksen järjestämisessä. Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutuksen kysyntä on ollut edelleen varsin aktiivista ja opiskelijoiden määrä on pysynyt lähes edellisen vuoden tasolla. Yhteistyötä Raahen aikuiskoulutuskeskus Oy:n kanssa on jatkettu. Oppisopimuksen opiskelijamäärä on pysynyt edelleen tavoitteita korkeammalla tasolla ja opetusministeriön myöntämät lisäpaikat ovat turvanneet opiskelijamäärien mukaisen rahoituksen. Oppisopimustoimisto on toiminut kuntayhtymän aikuiskoulutuksen koordinaattorina. Projektit Kuntayhtymän yhtenä keskeisenä vastuualueena on alueen opiskelijoiden kasvun ja osaamisen turvaamisen sekä elinkeinoelämän työvoiman saatavuuden lisäksi aluekehitys. Tätä työtä kuntayhtymä on toteuttanut erilaisten hankkeiden ja projektien kautta, joko hallinnoijana tai verkoston osana. Pääsääntöisesti hankkeilla ja projekteilla on kehitetty ja kohotettu alueen ja kuntayhtymän oman henkilöstön osaamista, yhteistyöverkostojen toimintaa sekä keskeisten

7 3 alueelle tärkeiden alojen toimintaa ja osaamista. Näistä esimerkkeinä mainittakoon metalliala, lähiruoan kehittäminen, matkailuala ja kulttuuriala sekä vankilakoulutus. Tavoitteiden toteutuminen Yhtymäkokous asetti kuluneelle vuodelle määrällisiä ja prosessien tehokkuutta kuvaavia tavoitteita. Peruskoulutukselle asetetut määrälliset tavoitteet saavutettiin. Tavoitteiden saavuttamista on tarkasteltu lähemmin eri toimintayksiköiden osalta talousarvion toteutumista käsittelevässä luvussa. Talous Kuntayhtymän taloudellinen tulos oli ylijäämäinen. Vuosikate on ,11 euroa ja tilikauden tulos on ,57 euroa. Tilikauden ylijäämä ,71 euroa. Taloutta on käsitelty tarkemmin toimintakertomuksessa ja tilinpäätöstaulukoissa. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Koulutuskuntayhtymän toiminnallisena riskinä voidaan pitää henkilöstön osaamistasoa sekä sen säilyttämistä. Kelpoisuusehdot täyttävän henkilöstön saatavuus alueella on haasteellinen. Toinen huolenaihe on henkilöstön ikärakenne, sillä vakinaisen henkilöstön keski-ikä on 48,8 vuotta. Vakinaisen henkilöstön iältään suurin ryhmä on vuotiaat (28 hlöä). Koulutuskuntayhtymän tilinpäätöksessä ei ole pitkäaikaista vierasta pääomaa ja näin ollen Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä siirtyy toimintansa aloittavaan Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymään velattomana. Valtioneuvosto on antanut asetuksen ( ) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta, jonka mukaan mm. ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen rahoitukseen sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 :n nojalla säädettyä ammatillisen koulutuksen keskimääräistä yksikköhintaa kerrottuna luvulla 0,70. Tämä tarkoittaa käytännössä ns. ohva koulutuksen poistamista koulutusalakohtaisesta yksikköhintarahoituksesta ja siten yksikköhinnan alenemista. Uuden koulutuksenjärjestäjän perustaminen merkitsee tämänhetkisten tietojen perusteella kokonaisuutena ottaen yksikköhinnan alenemista, joten jatkossa on tärkeää yksikköhintarahoituksen jakaminen oikeudenmukaisella tavalla koulutusalakohtaiset kertoimet huomioiden paikkakuntakohtaisesti. Koulutuskuntayhtymä on ottanut toiminnan vastuuvakuutuksen ja julkisyhteisön hallinnon vastuuvakuutuksen sekä henkilökunnan että opiskelijoiden lakisääteiset tapaturmavakuutukset ja opiskelijoille erillisen ryhmätapaturmavakuutuksen. Samoin kiinteä ja irtain omaisuus on vakuutettu sekä koulutuskuntayhtymän omistama metsäomaisuus on vakuutettu. Näin ollen vahinkoriskit on minimoitu. Selonteko koulutuskuntayhtymän sisäisen valvonnan järjestämisestä Koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus on hyväksynyt vuonna 1998 sisäisen valvonnan yleisohjeet. Toimintayksiköiden johtajat vastaavat siitä, että toimintayksiköiden

8 4 sisäinen valvonta on riittävästi järjestetty ja hoidettu. Tulosyksiköiden esimiesten vastuulla on sisäisen valvonnan järjestäminen ja hoitaminen yksikössään. Kukin esimies vastaa sisäisestä tarkkailusta johtamansa toiminnan osalta mm. valvomalla toimintaan liittyviä työvaiheita, toimenpiteitä ja varojen käyttöä. Näin on varmistettu, että tehtävät hoidetaan oikeaan aikaan sovitulla, hyväksytyllä ja tehtävään osoitettujen resurssien puitteissa. Koulutuskuntayhtymän taloustoimisto suorittaa toiminnan tarkkailua kirjanpitoaineiston ja henkilöstöhallinnon asiakirjojen avulla, tuottamalla raportteja taloudellisen tuloksen ja talousarvion toteutumisen seuraamista varten sekä laskentapalveluita päätöksenteon pohjaksi. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen raportoidaan yhtymähallitukselle toimintavuoden lopussa tuloksellisuusmittaritietojen julkistamisen jälkeen. Talousarvion toteutumisvertailu ja tuloslaskelma esitetään yhtymähallitukselle neljännesvuosittain sekä toimintayksiköiden ja tulosyksiköiden johtajille pääsääntöisesti kuukausittain. Sisäisessä valvonnassa ei ole havaittu puutteita päättyneellä tilikaudella. Kehittämiskohteena on taloustoimiston varahenkilöjärjestelmän kehittäminen ja siihen liittyvät ns. vaaralliset työyhdistelmät, jotka ovat tyypillisiä pienelle organisaatiolle. Yhtymähallitus on hyväksynyt (21. ) uudet hankintaohjeet. Tulevaisuuden näkymiä Ammatillisen koulutuksen tulevaisuuden näkymät ovat pitemmällä aikavälillä myönteisiä. Ammatillisen koulutuksen yleinen vetovoima on kasvanut. Kuntayhtymän oppilaitosten ulkoiset edellytykset ovat hyvässä kunnossa. Koulutetun työvoiman kysynnän pitemmällä aikavälillä arvioidaan kasvavan, vaikka talouskehitys tällä hetkellä on hidastunut. Koulutuksen järjestäjät joutuvat kilpailemaan opiskelijoista. Kilpailussa menestyminen edellyttää jatkuvaa koulutustuotteiden ajan tasalla pitämistä sekä uusien kehittämistä ja sen lisäksi onnistumista markkinoinnissa. Kuntayhtymän keskeinen haaste on saada koulutusvolyymi vastaamaan järjestämislupaa niin perus- kuin lisäkoulutuksessa. Lisäksi kuntayhtymän panostus laatuun on entistä merkityksellisempää. Tulevaisuuden työvoimatarpeen tyydyttämiseksi työperusteisten maahanmuuttajien koulutus kasvanee. Kiitän luottamushenkilöitä, viranhaltijoita, opettajakuntaa ja koko henkilöstöä hyvästä ja tuloksekkaasta vuodesta. Haapavedellä 2. päivänä maaliskuuta 2012 Erkki Juola Kuntayhtymän johtaja

9 Kuntayhtymän hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Jäsenkunnat Kuntayhtymä on perustettu vuonna 1962 ja sen jäsenkunnat ovat: Haapavesi Kärsämäki Oulainen Pyhäntä Siikalatva. Yhtymäkokous Perussopimuksen mukaan kuntayhtymän ylin päättävä elin on yhtymäkokous. Yhtymäkokouksessa on yksi edustaja kustakin kunnasta. Edustaja käyttää kokouksessa peruspääoman suhteessa laskettua äänimäärää. Peruspääoman jakautuminen jäsenkuntien kesken on esitetty liitetiedoissa. Yhtymäkokousedustajat toimikautena ovat olleet seuraavat: Kunta Varsinainen jäsen Varajäsen Haapavesi Antti Rantakangas Erkki Rytky Kärsämäki Marjatta Seppä Simo Kallio Oulainen Arja Mäenpää Marjaana Knuutila Pyhäntä Juhani Mahosenaho Raimo Luhtavaara Siikalatva Raimo Tieva Tuomo Haapalahti. Yhtymäkokous kokoontui 2 kertaa. Yhtymähallitus Kuntayhtymän hallintoa johtaa yhtymähallitus. Yhtymähallitukseen kuuluu viisi jäsentä. Toimikautena yhtymähallituksen kokoonpano on seuraava: Kunta Varsinainen jäsen Varajäsen Haapavesi Jouko Luukkonen Esko Vinkki Kärsämäki Hanna Karsikas Tarja Vaitiniemi Oulainen Laura Mettovaara Kaija Sepponen Pyhäntä Jouko Nissinen Raimo Luhtavaara Siikalatva Aimo Suorsa Riitta Karppinen. Yhtymähallituksen puheenjohtajana on toiminut Jouko Luukkonen ja varapuheenjohtajana on toiminut Aimo Suorsa. Yhtymähallituksen esittelijänä on toiminut kuntayhtymän johtaja Erkki Juola. Pöytäkirjanpitäjänä on toiminut talousjohtaja Ritva Jomppanen. Vuonna 2010 yhtymähallitus kokoontui 9 kertaa ja käsitteli asioina 76 pykälää.

10 6 Tarkastuslautakunta Kuntayhtymässä on viisijäseninen tarkastuslautakunta. Tarkastuslautakunnan kokoonpano toimikautena on seuraava: Varsinainen jäsen Lauri Knuutila Oulainen Marjaana Laitila-Säily Haapavesi Esko Vähätiitto Kärsämäki Sari Rimpeläinen-Knuutinen Pyhäntä Ahti Myllykoski Siikalatva Varajäsen Ritva Lämsä Oulainen Jarmo Viinala Haapavesi Väinö Parkkila Kärsämäki Seppo Tissari Pyhäntä Sinikka Junttila Siikalatva. Puheenjohtajana on toiminut Lauri Knuutila ja varapuheenjohtajana Marjaana Laitila-Säily. Tarkastuslautakunnan sihteerinä on toiminut JHTT- tilintarkastaja Simo Paakkola. Tarkastuslautakunta kokoontui 5 kertaa. Tilintarkastaja Yhtymäkokous on valinnut tilintarkastajaksi toimikausiksi Oy Audiator Ab:n, joka on määrännyt vastuulliseksi tilintarkastajaksi JHTT- tilintarkastaja Simo Paakkolan. Tilivelvolliset Kuntalain ja hallintosäännön nojalla tilivelvollisia ovat yhtymähallitus ja tarkastuslautakunta (määrärahojen käytön osalta). Viranhaltijoista tilivelvollisia ovat kuntayhtymän johtaja, talousjohtaja, oppilaitosten rehtorit, koulutustarkastaja ja Hao:n apulaisrehtorit. Kuntayhtymän tulosvastuulliset toimintayksiköt ovat olleet seuraavat: Hallinto Hallituksen ohella vastuullisia viranhaltijoita ovat kuntayhtymän johtaja Erkki Juola ja talousjohtaja Ritva Jomppanen. Haapaveden ammattiopisto Vastuullinen viranhaltija rehtori Erkki Juola

11 7 Piippolan käsi- ja taideteollisuusopisto Vastuullinen viranhaltija rehtori Johannes Hyytinen saakka ja alkaen rehtori Harri Majuri. Oppisopimuskoulutus Vastuullinen viranhaltija koulutustarkastaja Anneli Partanen. Projektitoiminta Vastuullinen viranhaltija kuntayhtymän johtaja Erkki Juola.

12 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Maailmantalouden kasvun hidastuminen on jatkunut edelleen. Kokonaistuotanto nousi 2011 kolmannella neljänneksellä hieman trendikasvua hitaammin Yhdysvalloissa. Kasvu on hidastunut kehittyvissä talouksissa. Japani on aloittanut katastrofin jälkeisen jälleenrakennuksen. Euroopassa velkariisi ja hallitusten hidastelu sen ratkaisussa on johtamassa taantumaan. Tiukka finanssipolitiikka rasittaa taloutta lyhyellä tähtäyksellä ja epävarmuus on pakottanut yrityksiä lykkäämään investointejaan. Velkakriisi merkitsee pitkittynyttä hitaan ja epävarman kasvun aikaa, mutta helpottaa toisaalta raaka-eineiden hintapaineita ja inflaatio madaltuu. Kansantalouden kehitys Suomen talous on palannut finanssikriisiä seuranneesta taantumasta nopeasti takaisin kasvu-uralle. Kasvun taustalla on vientikysynnän ja kotimaisen kaupan elpyminen ja lisäksi kotitalouksien kulutuskäyttäytymisen on ollut suhdannetilanteeseen verrattuna vahvaa. Huolimatta hyvistä kasvunäkymistä julkinen talous säilyy lähivuodet alijäämäisenä. Julkisen talouden alijäämä on syvä ja julkisyhteisöjen alijäämä on 2,5 prosenttia bruttokansantuotteesta. Bruttokansantuotteen volyymi kasvoi 2,9 prosenttia vuonna 2011 Tilastokeskuksen mukaan. Loka-joulukuussa bruttokansantuote kasvoi 0,1 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Vuoden 2010 neljänteen neljännekseen verrattuna bruttokansantuote kasvoi 1,4 prosenttia. Bruttokansantuotteen kausitasoitettu volyymi saavutti viime vuonna 2007 alkuvuoden tason, mutta oli tasoltaan edelleen selvästi pienempi kuin vuonna Viennin volyymi väheni loka-joulukuussa 0,7 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Tavaroiden vienti väheni 9,1 prosenttia ja palveluiden vienti kasvoi 20 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Vuonna 2011 viennin koko volyymi väheni 0,8 prosenttia. Vuonna 2011 tavaroiden vienti kasvoi 2,1 prosenttia, mutta palveluiden vienti laski 8,6 prosenttia. Vuonna 2011 tuonnin koko volyymi kasvoi 0,1 prosenttia. Tavaroiden tuonti kasvoi 6,2 prosenttia ja palveluiden tuonti supistui 14,8 prosenttia. Vuonna 2011 investointien koko volyymi kasvoi 4,6 prosenttia. Investointien volyymi kasvoi neljännellä neljänneksellä 0,4 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Koko vuonna 2011 asuinrakennusinvestoinnit kasvoivat 4,4 prosenttia, ja toimitilarakentaminen kasvoi 6 prosenttia. Maa- ja vesirakennusinvestointien volyymi supistui 2 prosenttia. Kone-, laite- ja kuljetusvälineinvestointien volyymi kasvoi 12,1 prosenttia.. Kotitalouksien reaalitulot kasvoivat edelleen, keskimäärin 1,4 prosenttia. Kotitalouksien saamat palkkatulot kasvoivat 4,7 prosenttia ja sosiaalietuudet 2,9 prosenttia. Palkkatuloja lisäsi keskipalkkojen nousu ja työllisyyden paraneminen hieman. Kotitalouksien maksamat välittömät verot kasvoivat 7,2 prosenttia ja kulutusmenot 6.6. prosenttia. Koska kulutusmenot kasvoivat enemmän kuin käytettävissä oleva tulo, säästämisaste eli säästön suhde käytettävissä olevaan tuloon pieneni 1,5 prosenttiin. Kotitalouksien kiinteät investoinnit kasvoivat 8,3 prosenttia asuinrakentamisen lisäännyttyä edelleen. Työvoimatutkimuksen mukaan työttömyys kääntyi laskuun vuonna Koko maan työttömyysaste oli 7,8 % (vuonna ,4 %). Pohjois-Pohjanmaan työttömyysaste oli 11,6 % (vuonna ,9 %).

13 9 Miesten työttömyys pysyi edelleen naisten työttömyyttä korkeammalla tasolla. Vuonna 2011 miesten työttömyysaste oli 8,4 prosenttia ja naisten työttömyysaste 7,1 prosenttia. oli edellisvuoden tasolla 68,7 prosenttia. Nuorten asema työmarkkinoilla parani hieman vuotiaiden nuorten työttömyysaste vuonna 2011 oli 20,1 prosenttia, kun se vuonna 201 oli 21,4 prosenttia. Nuorten työttömyys on silti selvästi yleisempää kuin 2000-luvun parhaina vuosina 2007 ja 2002, jolloin nuorten työttömyysaste oli 16,5 prosenttia. Oman talousalueen kehitys Kuntayhtymän jäsenkuntien talous on ollut edelleen hyvin tiukka. Kuntien käytettävissä olevat resurssit eivät riitä ilman verojen korotuksia ja lainanoton lisääntymistä velvoitteiden hoitamisesta aiheutuviin menoihin. Kuntien vuosikatteet heikkenevät verotulojen kääntyessä supistumiseksi ja toimintamenojen verrattain nopean kasvun johdosta. Pohjois-Pohjanmaalla oli työttömiä joulukuun lopussa henkilöä. Työttömien määrä laski 607. Ammattiryhmittäin tarkasteltuna työttömyys laski edellisen vuoden joulukuuhun verrattuna seitsemässä ryhmässä, eniten teollisuuden ja varastoalan työssä (-351), rakennus- ja kaivosalan työssä (-138) sekä palvelualan työssä (-109). Työttömien osuus työvoimasta oli Pohjois-Pohjanmaalla 11,6 % (vuonna ,9%). Alle 25-vuotiaita nuoria työttömiä oli 3 302, mikä oli 29 henkilöä enemmän kuin vuonna Nuorten osuus työttömistä oli Pohjois-Pohjanmaalla 15,8% (vuonna ,1%). Koko maassa nuorten osuus työttömistä oli keskimäärin 15,8 % (vuonna ,9%). Pohjois-Pohjanmaan TE -keskuksen työllisyyskatsauksen mukaan seutukunnittain työttömyysaste vuonna 2010 oli seuraava: Nivala-Haapajärvi 9,5 % (v ,8 %) Haapavesi - Siikalatva 9,8 % (v ,9 %) Ylivieskan seutukunta 9,8 % (v ,7 %). Vuonna 2011 kuntayhtymän jäsenkuntien keskimääräinen työttömyysaste oli 11,2 %:(vuonna ,1 %). Kuntayhtymän jäsenkuntien asukasluku vuoden vaihteessa asukasta, jossa vähennystä edelliseen vuodenvaihteeseen verrattuna oli 213 asukasta.

14 Vuoden 2011 talous ja sen kehitys Käyttötalouden toimintakate on ,58 euroa. Vuonna 2010 toimintakate oli ,28 euroa. Jäsenkunnilta ei kannettu maksuosuuksia käyttötalouteen eikä investointeihin. Rahoituksessa korkokulut olivat ,06 euroa. Korko- ja muut rahoitustuotot olivat ,59 euroa. Rahoituksen nettomenoksi muodostui täten ,47 euroa. Koulutuskuntayhtymän vuosikate oli ,11 euroa, mikä on ,65 euroa edellisvuotta alhaisempi. Vuoden 2011 suunnitelman mukaiset poistot olivat ,54 euroa, missä on kasvua edellisvuoteen verrattuna ,72 euroa. Vuoden 2011 talousarviossa asetettu sitova tavoite yhtymäkokoukseen nähden oli tilikauden tulos, mikä oli ,57 euroa ja tavoite ylittyi ,57 euroa. Hallinnon osalta sitova tavoite yhtymähallitukseen nähden on kokonaismenot, jotka olivat ,07 ja toteutuivat 67,2 %:sesti. Muiden toimintayksiköiden osalta sitova tavoite on toimintayksikön tuloslaskelman mukainen tilikauden tulos. Ammattiopiston tilikauden tulos oli ,78 euroa ja ylittyi ,78 euroa (toteutuma 230 %). Käsi- ja taideteollisuusopiston tilikauden tulos oli ,51 euroa ja jäi tavoitteesta ,49 euroa (toteutuma 61 %). Oppisopimuskoulutuksen tilikauden tulos oli ,19 euroa ja jäi tavoitteesta ,81 euroa (toteutuma 62 %). Projektitoiminnan tilikauden tulos oli talousarvion tavoitteen mukaisesti nolla. Tilikauden ylijäämä on ,71 euroa. Edellisten vuosien ylijäämä taseessa on ,36 euroa. Koulutuskuntayhtymän nettoinvestoinnit olivat ,24 euroa. Koulutuskuntayhtymän taseen loppusumma on ,91 euroa. Omavaraisuusaste on 77,1 %. Koulutuskuntayhtymällä ei ole vuoden 2011 lopussa korollista pitkäaikaista velkaa. Kassatilanne oli vuoden lopussa ,68 euroa.

15 PYHÄSIIKA, toiminta ja taloussuunnitelman 2011 BSC-kartan toteutuminen NÄKÖKULMA : TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit Mittari TP - 10 Tavoitteet 11 TP - 11 Tyytyväinen opiskelija Nopea työelämään sijoittuminen Työllistymis- % (mittausperuste muuttunut) 57,0 % 50 % 42,0 % Jatko-opinnot Jatko-opiskelumittari (mittausperuste muuttunut) 8,0 % 5 % 3,0 % Toimivat yhteistyöverkot Seutukuntaa palv. hankkeiden määrä Kv-yhteydet: - Opettaja-/opiskelijavaihdot Elinkeinoelämän palaute 3,9 3,75 Koulutustarjonnan vetovoima Vetovoimamittari (1.sijaisten hakijoiden määrä/ opiskelijapaikka) 0,85 0,85 0,83 11

16 12 Elinkeinoelämän tyytyväisyys koulutukseen Koulutustarjonnan joustavuus Tutkintoon johtava ammatillinen peruskoulutus/ koulutusalat ja suuntautumisvaihtoehdot: - Kulttuuriala - Tekniikan ala - Luonnonvara-ala - Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 842,7 195,5 259,5 47,3 149, ,8 224,3 267,1 48,9 124,9 Muu kuin tutkintoon johtava koulutus - Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus - Ammatillisen peruskoulutuksen ohjaava ja valmistava koulutus - Talouskoulu 74,2 98,6 17, ,0 17,9 16,8 Ammatillinen lisäkoulutus: 27, ,84 Oppisopimuskoulutus/ koulutusalat - Humanistinen ja kasvatusala - Kulttuuriala - Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala - Tekniikan ja liikenteen ala - Luonnonvara- ja ympäristöala - Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala - Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 394, ,5 Näyttöjen vastaanotto-oikeuksien määrä - Kulttuuriala - Tekniikan ala - Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Työvoimakoulutus, opp.työpäivät Muu koulutus, opp.työpäivä (mm. projektikoulutukset)

17 13 NÄKÖKULMA: PROSESSIT JA RAKENTEET Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit Mittari TP - 10 Tavoitteet 11 TP - 11 Laadukas opetus Monipuoliset koulutuksen toteuttamistavat Läpäisymittari Keskeyttämismittari 78,4 % 5,7 % 80 % 4,5 % 76,0 % 8,0 % Opiskelijaohjauksen ja - huollon toimivuus Suoritetut tutkinnot, Perustutkinnot Kaksoistutkintojen määrä: - aloittaneet/suorittaneet Ammattitutkinnot Erikoisammattitutkinnot Muu koulutus (talouskoulu ja Vaku) / / / Yhteiset pedagogiset linjaukset Verkko-opetuksen tarjonta Opintoviikkojen määrä 20 Opetussuunnitelmien yhteisen osion päivitys Yhall 50. / Opetustoiminnan prosessikuvauksien laadinta 3 6 Laadukkaat tukiprosessit Sisäisen asiakkuuden huomioiminen Tukipalvelut: (asteikko 1 4) Opiskelijahuoltopalvelut Tietotekninen tuki ja varustetaso Toimistopalvelut Ruokahuoltopalvelut Kiinteistöpalvelut Oppilaitoksen imago ei mitattu ei mitattu ei mitattu ei mitattu ei mitattu ei mitattu palaute 3,0 palaute 3,0 palaute 3,0 palaute 3,0 palaute 3,0 palaute 3,0 3,02 3,20 3,53 3,46 2,84 3,10 13

18 14 NÄKÖKULMA: HENKILÖSTÖN OSAAMINEN JA HYVINVOINTI: Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit Mittari TP - 10 Tavoitteet 11 TP - 11 Pätevä uudistumishaluinen henkilöstö Osaamisen uudistaminen Kelpoisuusmittari Henkilöstön kehittämismittari Opettajien työelämäyhteydet, pv 77 % 2,2 % % 6,0 % % 2,3 % 247 Motivoitunut henkilöstö Sitoutuneisuus Henkilöstöpalaute 3,73 ka. 3,8 (1-5) ei kysytty NÄKÖKULMA: RESURSSIT JA TALOUS menestysteki- Kriittiset jät Arviointikriteerit Mittari TP - 10 Tavoitteet 11 TP - 11 Järjestämispaikkojen riittävyys Opiskelijamäärä ja ryhmäkoko Opiskelijapaikat Käyttöaste- % Tuntiresurssi 97 % 76 h % 76 h /opisk./lukuvuosi % 76 h 6-10 Resurssien tehokas käyttö Suunnitelmallisuus Vuosikate % 13,9 % 5,9 % 8,3 % Vakaa talous Investointikyky Vuosikate- % poistoista 376,7 % 155 % 196,2 % 14

19 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT muutos muutos - % Toimintatuotot Myyntituotot , , ,83-8,3 % Maksutuotot , , ,61 17,1 % Tuet ja avustukset , , ,71 14,1 % Muut toimintatuotot , , ,98-3,6 % Toimintatuotot yhteensä , , ,91-8,4 % Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , , ,11 1,8 % Henkilösivukulut Eläkekulut , , ,02 7,6 % Muut henkilösivukulut , , ,32 2,6 % Henkilöstökulut , , ,45 2,8 % Palvelujen ostot , , ,24-15,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , , ,29-10,4 % Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 6 563, , ,32 91,7 % Avustukset , , ,53-3,9 % Muut toimintakulut , , ,92-5,2 % Toimintakulut yhteensä , , ,21-2,4 % Toimintakate , , ,70-45,1 % Rahoitustuotot ja kulut: Korkotuotot , , ,24 523,1 % Muut rahoitustuotot 2 650, , ,97-28,1 % Korkokulut , ,85 456,57 1,1 % Muut rahoituskulut , ,99-371,79 36,5 % Rahoitustuotot ja kulut yhteensä , , ,05 21,2 % Vuosikate , , ,65-45,6 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , ,72 4,4 % Satunnaiset tuotot ja kulut: Satunnaiset tuotot , ,00 Satunnaiset kulut , ,76 Tilikauden tulos , , ,61-57,2 % Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , , ,85 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) , , ,00 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , ,76 63,4 % TULOSLASKELMAN TUNNUS- LUVUT Toimintatuotot/toimintakulut % 109,3 % 116,5 % -7,2 Toimintakate -% liikevaihdosta 8,5 % 14,2 % -5,7 Vuosikate/Poistot -% 196,2 % 376,7 % -180,5 Poistot/Toimintatuotot -% 4,2 % 3,7 % + 0,5

Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.xx.2014

Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.xx.2014 Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.xx.2014 Sisällysluettelo I Toimintakertomus... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kuntayhtymäjohtajan katsaus... 1

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 1 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Johtavan rehtorin katsaus Tavoitteiden toteutuminen Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös 2012. Tasekirja

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös 2012. Tasekirja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Tilinpäätös 2012 Tasekirja Tasekirjan sisällys Toimintakertomus Kuntayhtymän johtajan katsaus... 1 Keudan strategia... 4 Keudan hallinto... 8 Arvio merkittävimmistä

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015

Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015 Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015 Sisällysluettelo I Toimintakertomus... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kuntayhtymäjohtajan katsaus... 1

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS 2013 Sivu TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus 1 Kunnan hallinto 3 Yleinen taloudellinen tilanne

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 08-8117 811 Pankit: Pyhännän Osuuspankki 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8117 823 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 3 Sisältö Kunnanjohtajan katsaus 1. Toimintakertomus...6

Lisätiedot

Laihian kunta TILINPÄÄTÖS 2013

Laihian kunta TILINPÄÄTÖS 2013 Laihian kunta TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanvaltuusto 16.6.2014 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 Kunnanjohtajan katsaus... 4 Yleistietoa kunnasta...

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulu Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 1 Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 72 Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 TASEKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT... 5 1.2

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011

TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011 TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011 Hall 23.9.2008 Valt 29.10.2008 Sisällysluettelo Kuntayhtymän yleiset tavoitteet... 4 Talousarvion rakenne... 6 Strategiaosa... 6 Käyttötalousosa...

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja Hailuodon kunta HAILUOTO Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 Kannen kuva: 15.3.2015 M. Parrila 3 Hailuodon kunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Käsittely Kunnanhallitus 30.3.2015 53 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI T A S E K I R J A 2 0 1 4

KALAJOEN KAUPUNKI T A S E K I R J A 2 0 1 4 KALAJOEN KAUPUNKI T A S E K I R J A 2 0 1 4 Kaupunginhallitus 13.4.2015 Valtuusto 23.6.2015 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa... 5 1.1.1. Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2014 VUODEN 2014 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2011

TASEKIRJA VUODELTA 2011 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2011 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulu Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Danske Bank www.pyhäntä.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi Toimintakertomus 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1 TILINPÄÄTÖS 2012 Tasekirja Tilinpäätös 2012 1 Sisältö 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 3 1.1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

Suomussalmen kunta TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS. vuodelta 2012

Suomussalmen kunta TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS. vuodelta 2012 Suomussalmen kunta TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS vuodelta 2012 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 18.6.2013 Painopaikka Suomussalmen kunnan monistamo Kannen kuva Hannu Huttu Toimintakertomus ja tilinpäätös v.

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2009 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2009... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Tilinpäätöksen on laatinut Porin kaupungin talouspalveluyksikkö. Kirjanpidon, tuloslaskelman, taseen ja

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 HYRYNSALMEN KUNTA Toimintakertomus ja tilinpäätös Kunnanhallitus 24.3.2015 Kunnanvaltuusto 10.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat kunnan toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2010

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2010 PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Tilinpäätöksen on laatinut Porin kaupungin talouspalveluyksikkö. Kirjanpidon, tuloslaskelman, taseen ja tase-erittelyt

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 1 (156) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 (156) SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 4 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

1. TOIMINTAKERTOMUS. 1 Olennaiset tapahtumat kunnan toiminnassa. 1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus. 1.1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

1. TOIMINTAKERTOMUS. 1 Olennaiset tapahtumat kunnan toiminnassa. 1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus. 1.1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset PERUSTIETOA KUNNASTA Kokonaispinta-ala 1139 km 2 Maapinta-ala 924 km 2 Vesipinta-ala 215 km 2 Vesistöjen rantaviivan pituus 486 km Asukkaita / maa-km 2 4,2 Asukasluku 31.12.2009 yhteensä 3918 Maakunta

Lisätiedot

Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2012

Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2012 2012 Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2012 Johtoryhmä 30.8.2012 Yhtymähallitus 6.9.2012 YT-ryhmä 6.9.2012 Tarkastuslautakunta 6.9.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YHTYMÄN YLEINEN TILANNE

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot