Aventum Rahastoyhtiö Oy:n

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aventum Rahastoyhtiö Oy:n"

Transkriptio

1 Aventum Rahastoyhtiö Oy:n RAHASTOESITE Sijoitusrahasto Aventum Aasia REIT Plus Sijoitusrahasto Aventum Amerikka Osake Sijoitusrahasto Aventum EM Infra Sijoitusrahasto Aventum Eurooppa Osake Sijoitusrahasto Aventum Eurooppa REIT Sijoitusrahasto Aventum Global REIT Sijoitusrahasto Aventum HR Suomi Sijoitusrahasto Aventum Infra Sijoitusrahasto Aventum Pension 1

2 1. Aventum Rahastoyhtiö Oy Aventum Rahastoyhtiö Oy perustettiin tarjoamaan korkeatasoista salkunhoito-osaamista erityisesti institutionaalisille sijoittajille. Aventum Rahastoyhtiö Oy:n osake-enemmistön omistaa Aventum Partners Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. Aventum Rahastoyhtiö Oy hallinnoi Suomeen rekisteröityjä, suomalaisen sijoitusrahastolain mukaisia sijoitusrahastoja ja sen toimialana on sijoitusrahastotoiminta ja muu siihen olennaisesti liittyvä toiminta. Aventum Rahastoyhtiö Oy:lle myönnettiin sijoitusrahastotoimilupa Salkunhoito Aventum Rahastoyhtiö Oy:n salkunhoidosta vastavat kokeneet salkunhoitajat, jotka toimivat Aventum Rahastoyhtiön palveluksessa Aventum rahastojen sijoituspolitiikka Aventum Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen yksityiskohtainen sijoituspolitiikka ilmenee rahastosääntöjen Rahaston varojen sijoittaminen pykälästä ja tämän rahastoesitteen rahastokohtaisesta yhteenvedosta Hajautus Aventum Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen varat sijoitetaan riskin hajauttamisperiaatteita noudattaen sekä sijoitusrahastolain, muiden viranomaismääräysten ja Rahoitustarkastuksen tai erikoissijoitusrahastojen osalta Valtioneuvoston vahvistamien rahastojen sääntöjen mukaisesti. Sijoitusrahasto Aventum Pension on saanut valtioneuvoston luvan sijoittaa kaikki varansa yhden liikkeeseenlaskijan arvopapereihin, joiden liikkeeseenlaskijana tai takaajana on Suomen valtio. Näiden arvopapereiden tulee kuitenkin olla peräisin vähintään kuudesta eri liikkeeseenlaskusta, eikä samaan liikkeeseenlaskuun saa sijoittaa määrää, joka ylittää kolme kymmenesosaa (3/10) Rahaston varoista Arvonlaskenta ja rahasto-osuudet Rahastojen arvonlaskennan perusperiaatteet on kuvattu tämän rahastoesitteen liitteenä olevissa rahastojen säännöissä. Aventum Rahastoyhtiö Oy:n rahastoissa on sekä tuotto- että kasvuosuuksia. Kasvuosuuksille ei jaeta vuosittaista tuottoa. Kasvuosuuksien omistaja saa tuottoa arvonnousun muodossa lunastaessaan rahasto-osuuksia. Tuotto-osuuksille maksetaan tuottoa tämän rahastoesitteen rahastokohtaisen yhteenvedon mukaisesti. Arvonlaskennassa mahdollisesti tapahtuneissa virheissä sovelletaan alla mainittuja periaatteita. Niissä tilanteissa, joissa olennaisen virheen raja ylittyy, toimitaan Rahoitustarkastuksen sekä rahastoyhtiön sisäisten menettelyohjeiden mukaisesti. Rahastoyhtiö soveltaa osuudenomistajille korvattavaan vahinkoon 5 euron vähimmäismäärää. Rahastot luokitellaan viimeisimmässä vuosikertomuksessa, puolivuosikatsauksessa tai neljännesvuosikatsauksessa julkaistun kyseisen rahaston kasvuosuuden vuotuisen volatiliteetin perusteella neljään luokkaan. I luokka vuotuinen volatiliteetti > 10% olennaisen arvonlaskennan virheen raja > 0,5% II luokka vuotuinen volatiliteetti > 5% ja < 10% olennaisen arvonlaskennan virheen raja > 0,3% III luokka vuotuinen volatiliteetti >2 % ja < 5% olennaisen arvonlaskennan virheen raja > 0,2 % IV luokka vuotuinen volatiliteetti <2% olennaisen arvonlaskennan virheen raja > 0,1% Aventum Rahastoyhtiö Oy ylläpitää luetteloa kaikista arvonlaskennan virheistä ja tämän luettelo on nähtävillä Aventum Rahastoyhtiö Oy:ssä. 2

3 1.5. Palkkiot Sijoitusrahastolle aiheutuu kuluja kaupankäynnistä arvopapereilla. Rahastoyhtiö perii rahastoista kiinteää hallinnointipalkkiota ja tämän lisäksi mahdollista tuottosidonnaista palkkiota. Kulloinkin voimassa olevat rahastokohtaiset palkkiot on lueteltu tämän rahastoesitteen rahastokohtaisessa osiossa. Rahastoyhtiö voi myös tehdä nk. hallinnointipalkkionpalautussopimuksia asiakkaittensa kanssa Verotus sijoitusrahastojen osalta Suomeen rekisteröidyt sijoitusrahastot ovat tulo- ja varallisuusverosta vapaat, joten ne eivät maksa veroja luovutusvoitoistaan tai korkotuloistaan. Ulkomailta saaduista pääomatuloista sijoitusrahasto maksaa verosopimuksen mukaisen lähdeveron Verotus osuudenomistajan osalta Yleisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön ja kotimaisen kuolinpesän saama tuotto on saajalleen pääomatuloa. Sijoitusrahasto-osuuden lunastamiseen tai luovuttamiseen sovelletaan luovutusvoittoverotuksen säännöksiä Rahastojen tuotot verotetaan pääomatulona Rahasto-osuuden lunastuksen yhteydessä syntyvä mahdollinen luovutusvoitto on pääomatuloa, joista rahasto-osuudenomistajalta peritään kulloinkin voimassa oleva pääomavero (28 % v. 2009). Luovutusvoitto ei ole veronalaista, jos verovuonna saadut omaisuuden luovutushinnat ovat yhteensä enintään 1.000,00 euroa Luovutustappioiden vähentäminen Rahasto-osuuden lunastuksen yhteydessä syntyvän mahdollisen luovutustappion voi vähentää kyseisen verovuoden ja sitä seuraavan kolmen vuoden aikana syntyvistä luovutusvoitoista. Luovutustappio on vähennyskelvoton, jos verovuonna luovutetun omaisuuden yhteenlasketut hankintahinnat ovat enintään 1.000,00 euroa Varallisuusvero Varallisuusvero poistui vuoden 2006 alusta Veroilmoitus Aventum Rahastoyhtiö Oy ilmoittaa veroviranomaisille vuoden lopun rahasto-osuuksien omistukset ja vuoden aikana tehdyt rahasto-osuuksien lunastukset. Rahasto-osuuksien lunastusten yhteydessä mahdollisesesti syntyvästä luovutusvoitosta ei suoriteta ennakonpidätystä, vaan osuudenomistajan tulee ilmoittaa syntynyt luovutusvoitto veroilmoituksessa tai veroehdotuksen täydennyksenä. Rahasto-osuuksien luovutusvoittoa laskettaessa myyntihinnasta voidaan vähentää joko merkintähinta sekä hankinnasta aiheutuneet kulut tai käyttää hankintameno-olettamaa. Hankintameno-olettamaa käytettäessä ei voida vähentää mitään kuluja. Vähintään 10 vuotta omistettujen rahasto-osuuksien hankintamenona saa vähentää 40 % 3

4 lunastushinnasta ja vastaavasti lyhyemmän aikaa omistettujen rahasto-osuuksien osalta 20 % lunastushinnasta Raportointi Rahastojen säännöt, rahastoraportit, yksinkertaistetut rahastoesitteet ja rahastoesitteet ovat saaatavissa Aventum Rahastoyhtiö Oy:stä, sekä internetistä Vuosikertomukset, puolivuosikatsaukset sekä erikoissijoitusrahastojen neljännesvuosikatsaukset ovat saatavissa ainoastaan Aventum Rahastoyhtiö Oy:stä Tilikausi Aventum Rahastoyhtiö Oy:n ja sen hallinnoimien sijoitusrahastojen tilikausi on kalenterivuosi Rahastoyhtiön omistajaohjauksen tavoitteet Rahastoyhtiön tavoitteena on hoitaa sijoitusrahastojen varoja osuudenomistajien parhaan edun mukaisesti. Sijoitustoiminnan tavoitteet määritellään kunkin rahaston omissa säännöissä ja rahastojen tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman hyvä tuotto mm. sijoitusrahastolain ja sääntöjen rajoitukset huomioiden. Rahastoyhtiö hajauttaa hallinnoimiensa sijoitusrahastot varat eri kohdeyrityksiin. Tästä syystä sijoitusrahastojen omistusosuus kaikissa yhtiöissä on käytännössä pieni tai merkityksetön. Sijoituksen ovat aina luonteeltaan portfoliosijoituksia, joihin ei liity omistajaohjausta. Rahastoyhtiö osallistuu hallinnoimiensa sijoitusrahastojen puolesta yhtiökokouksiin ainoastaan poikkeustapauksissa Rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön perustiedot Rahastoyhtiön perustiedot: Aventum Rahastoyhtiö Oy Mikonkatu Helsinki Kotipaikka: Helsinki Osakepääoma: ,00 euroa puh fax Y-tunnus: Toimitusjohtaja: Aki Kostiander Hallitus alkaen: Timo Ronkainen, puheenjohtaja Juha Karttunen toimitusjohtaja, Aventum Partners Oy Heikki Palmroth hallituksen puheenjohtaja, Aventum Partners Oy Tapani Varjas lakiasianjohtaja, Aventum Partners Oy (erosi hallituksesta elokuussa 2009) Osuudenomistajien edustajat: Mika Stirkkinen rahoitusjohtaja, Finnair Oyj 4

5 Tuomas Harpf toimitusjohtaja, Suomen Viestintärahoitus Oy Tilintarkastajat Aventum Rahastoyhtiö Oy:n ja sen hallinnoimien rahastojen tilintarkastajina toimivat : Timo Nummi, KHT KPMG Wideri Oy Ab KHT-Yhteisö varalla: Pertti Pirhonen, KHT KPMG Wideri Oy Ab KHT-Yhteisö Osuudenomistajien valitsemat: KHT Marcus Tötterman varalla KHT Riitta Pyykkö Säilytysyhteisö Aventum Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen säilytysyhteisönä toimii Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori ja sen pääasiallisena toimialana on luottolaitostoiminta ja siihen liittyvä toiminta. Säilytysyhteisön kotipaikka on Tukholma, Ruotsi ja Helsingin sivukonttorin osoite on Unioninkatu 30, Helsinki. Kaikki sijoitusrahastojen avopapereiden säilytykseen ja kaupankäyntiin liittyvät toimet hoidetaan säilytysyhteisössä, minkä lisäksi se valvoo toiminnan lainmukaisuutta. Valvova viranomainen Rahastoyhtiötä ja Rahastoja valvoo Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6 ja Mikonkatu 8, PL 103, Helsinki. 5

6 Sijoitusrahasto Aventum Aasia REIT Plus Tiedot rahastosta Sijoitusrahasto Aventum Aasia REIT Plus on Suomen sijoitusrahastolain nojalla perustettu sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Rahaston sijoitustoiminta aloitettiin Rahasto on EU:n sijoitusrahastodirektiivin mukainen rahasto (UCITS). Rahastoa hallinnoi Aventum Rahastoyhtiö Oy (jäljempänä Rahastoyhtiö). Rahaston yleiskuvaus ja sijoituspolitiikka Aventum Aasia REIT Plus on osakerahasto, joka sijoittaa listattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden osakkeisiin maailmanlaajuisesti. Rahaston tavoitteena on hajauttaa sijoitukset siten, että rahaston pääpaino pitkällä aikavälillä on kehittyvien markkinoiden listatuissa kiinteistösijoitusyhtiöissä. Rahaston sijoitukset kohdistuvat pääasiassa Kaakkois-Aasian kasvaville markkinoille, mutta myös Itä-Euroopan maihin (ml. Venäjä) voidaan sijoittaa huomattava osa rahaston varoista. Perinteisten teollisuusmaiden (OECD) osalta Rahaston sijoitukset kohdistuvat yhtiöihin, joiden kiinteistösijoitustoiminta on tuottohakuista ja joiden toiminnan kohdemaina voivat olla kehittyvien markkinoiden kiinteistöt. Tavoitteena ei ole sijoittaa varoja indeksinomaisesti vaan Rahasto voi aktiivisesti nostaa tai laskea eri markkina-alueiden ja maiden osuutta sijoituksista. Täten rahastolla ei ole vertailuindeksiä. Rahaston tuottotavoitteena on saavuttaa tuotto, joka pitkällä aikavälillä ylittää yleisen eurooppalaisen listatun kiinteistösijotusyhtiömarkkinan tuoton. Rahaston riskit Rahasto voi sijoittaa kaikki varansa kehittyvien talouksien listattuihin osakkeisiin, minkä seurauksena rahaston riskiprofiili on tavanomaisia laajasti hajauttavia kiinteistösijoitusyhtiöiden osakkeisiin sijoittavia rahastoja korkeampi. Kehittyvien markkinoiden sijoitusten arvonmuutokset voivat olla voimakkaita lyhyellä aikavälillä. Osakkeiden osuus salkusta (osakeriski) voi delta-tunnusluvulla mitattuna vaihdella välillä 0,75 ja 1,00. Rahastoon osakesijoitusten kautta mahdollisesti sisältyvä valuuttariski pyritään osittain suojaamaan, mutta kehittyvien maiden valuuttojen osalta valuuttariski on pääsääntöisesti avoinna. Rahaston yksityiskohtainen sijoituspolitiikka ilmenee rahastosääntöjen Rahaston varojen sijoittaminen pykälästä. Rahasto on tarkoitettu pitkäaikaisille sijoittajille. Markkinariski Osakkeisiin sijoittaviin rahastoihin liittyy aina riski sijoituksen markkina-arvon vaihtelusta. Osakemarkkinoiden yleinen kehitys markkina-alueilla, joihin rahasto sijoittaa, vaikuttaa rahaston arvoon. Rahaston arvo voi vaihdella voimakkaasti lyhyellä aikavälillä. Pidempi sijoitusaika kasvattaa positiivisen tuoton todennäköisyyttä ja pienentää negatiivisen tuoton todennäköisyyttä. Osakemarkkinoiden riskiä voidaan pienentää rahastossa hajauttamalla sijoitukset maantieteellisesti, eri toimialoille ja eri yritysten osakkeisiin. Aventum Aasia REIT Plus -rahasto voi sijoittaa kaikki varansa kehittyvien talouksien listattuihin osakkeisiin, minkä seurauksena rahaston riskiprofiili on tavanomaisia laajasti hajauttavia kiinteistösijoitusyhtiöiden osakkeisiin sijoittavia rahastoja korkeampi. Kehittyvien markkinoiden sijoitusten arvonmuutokset voivat olla voimakkaita sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Valuuttakurssiriski Rahaston valuuttakurssiriski tarkoittaa rahaston muiden kuin euromääräisten sijoitusten arvonvaihtelun mahdollisuutta valuuttakurssien muutoksista johtuen. Sijoituskohteiden valuutan arvon heikkeneminen vaikuttaa negatiivisesti ja vahvistuminen positiivisesti rahasto-osuuden arvoon. Kehittyvillä markkinoilla valuuttakurssiriski tyypillisesti korostuu. Aventum Aasia REIT Plus - rahastoon osakesijoitusten kautta mahdollisesti sisältyvä valuuttariski pyritään osittain suojaamaan, mutta kehittyvien maiden valuuttojen osalta valuuttariski on pääsääntöisesti avoinna ja valuuttakurssiriski voi olla korkea. Maantieteellinen riski Tietylle maantieteelliselle alueelle sijoittavan rahaston sijoituksiin liittyy maantieteellinen riski. Tällä riskillä tarkoitetaan sitä, että tietyn maantieteellisen alueen tulevaisuudennäkymien muutosten vaikutus rahaston sijoituskohteiden arvoon voi olla huomattava ja että alueelle kohdistuvien sijoitusten arvonkehitys voi poiketa huomattavasti markkinoiden yleisestä globaalista 6

7 arvonkehityksestä. Aventum Aasia REIT Plus rahaston sijoitukset keskittyvät Aasian alueelle, sekä muihin kehittyviin talouksiin, esimerkiksi Itä-Euroopaan, joten sen maantieteellinen riski on siten merkittävä. Toimialariski Tietylle toimialalle sijoittavaan rahastoon liittyy toimialariski. Tällä riskillä tarkoitetaan sitä, että tietyn toimialan tulevaisuudennäkymien muutosten vaikutus rahaston sijoituskohteiden arvoon voi olla huomattava ja että toimialalle kohdistuvien sijoitusten arvonkehitys voi poiketa huomattavasti markkinoiden yleisestä arvonkehityksestä. Aventum Aasia REIT Plus rahaston sijoitukset keskittyvät kiinteistötoimialan kohdeyrityksiin, joten rahaston toimialariskiä voidaan pitää merkittävänä. Aktiiviriski Aktiiviriski on aktiivisen salkunhoidon seurauksena ilmenevä riski suhteessa vertailuindeksiin tai yleiseen markkinakehitykseen. Aktiivisella salkunhoidolla tarkoitetaan yleensä aktiivista näkemyksen ottamista sijoituskohteiden positiivisesta tai negatiivisesta kehityksestä pyrkien saavuttamaan vertailuindeksiä tai yleistä markkinakehitystä parempi tuotto. Vaikka Aventum Aasia REIT Plus rahastolla ei varsinaista vertailuindeksiä olekaan, aktiiviriskin voidaan katsoa olevan merkittävä sen pyrkiessä ei-indeksinomaiseen sijoittamiseen. Likviditeettiriski Rahaston likviditeettiriskillä tarkoitetaan sitä, että rahaston sijoitusten muuttaminen käteiseksi ei onnistu suunnitellussa ajassa eikä kohtuulliseen hintaan. Tämä voi vaikuttaa rahasto-osuuden arvoon, mikäli rahaston sijoituksia joudutaan realisoimaan epäsuotuisaan aikaan. Likviditeettiriskiä voi erityisesti ilmetä poikkeuksellisessa markkinatilanteessa, jolloin esimerkiksi tietyillä arvopapereilla ei käydä aktiivisesti kauppaa tai osto- ja myyntinoteerausten ero on suuri tai puuttuu kokonaan. Likviditeettiriskin realisoituminen saattaa vaikuttaa myös rahastolunastusten toteutusaikatauluun. Operatiiviset riskit Operatiivisella riskillä tarkoitetaan sellaista rahaston sijoituskohteiden riskiä, joka aiheutuu esim. sijoituskohteen ulkoisista tekijöistä ja teknologiasta tai henkilöstön, organisaation tai sisäisten prosessien puutteellisesta toiminnasta. Selvitysriski Selvitysriskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että arvopaperikaupan vastapuoli ei toimi sovittujen ehtojen mukaisesti, vaikka toinen osapuoli on täyttänyt omat sopimusvelvoitteensa. Selvitysriski on suurempi mannerten välisissä arvopaperi- ja valuuttatransaktioissa, sillä selvitys tapahtuu mahdollisesti eri aikavyöhykkeillä. Force Majeure -riski Force Majeure riskeillä tarkoitetaan sopimuksista riippumattomia, ennalta arvaamattomia ja ylivoimaisia seurauksia aiheuttavia tekijöitä, jotka merkitsevät riskiä toiminnan jatkuvuudesta ja joista sopimusosapuolet eivät ole vastuussa. Näitä riskejä voivat olla esimerkiksi vakavat luonnonkatastrofit, kapinat, lakot ja sotatilat. Force Majeure riskien realisoituminen saattaa vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi rahaston sijoituskohteena olevien arvopapereiden hintoihin tai rahaston mahdollisuuksiin käydä arvopaperikauppaa. Tämä voi puolestaan vaikuttaa myös rahastolunastusten toteutusaikatauluun. Volatiliteetti Rahasto 38,02% 7

8 Rahaston sijoittajakohderyhmä Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa kehittyvien talouksien kiinteistömarkkinoille listattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden ja rahastojen kautta ja joka tavoittelee kehittyneiden talouksien kiinteistömarkkinaa korkeampaa tuottoa. Suositeltava sijoitusaika rahastoon on yli viisi vuotta. Sijoittaja vastaa valitsemansa rahaston soveltuvuudesta omiin sijoitustarkoituksiinsa, joten hänen tulee huolellisesti perehtyä tähän yksinkertaistettuun rahastoesitteeseen ja Rahaston sääntöihin. Rahaston tuotonjako Rahastoyhtiön varsinainen yhtiökokous päättää tuotto-osuuksien omistajille jaettavasta tilikauden tuoton määrästä. Tuotonjaossa pyritään jakamaan määrä, joka vastaa rahaston osakesijoitusten keskimääräistä osinkotuottoa. Tuotto-osuuksille maksettu tuotto vähennetään tuotto-osuuksille laskettavasta Rahaston pääomasta. Kasvuosuuksille ei jaeta tuottoa, vaan niille tuleva tuotto lisätään osuuksien arvoon ja sijoitetaan Rahaston tarkoituksen mukaisesti edelleen. Tuotto maksetaan tuotto-osuuksien omistajalle, joka on merkittynä Rahastoyhtiön rahasto-osuusrekisteriin sinä päivänä, jona Rahastoyhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään. Tuotto maksetaan rahasto-osuudenomistajan osoittamalle pankkitilille. Mikäli tuotto-osuuden omistaja ei ole ilmoittanut Rahastoyhtiölle pankkitiliä, jolle tuotto voidaan maksaa, siirretään tuotto, jota ei ole nostettu viiden vuoden kuluessa sen ensimmäisestä nostopäivästä lukien, takaisin Rahaston omaisuuteen. Rahastosta perittävät palkkiot ja vähimmäismerkintä Merkintä- /lunastuspalkkio: 0 % / 0 %, jos sijoitusaika on yli 12 kuukautta, muuten 1 % Kiinteä hallinnointipalkkio: 0,90 % Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio: 10 % kahdeksan prosentin vuosituoton ylittävästä tuotosta* Kertasijoitus vähintään: euroa *Tuottopalkkion edellytyksenä on vanhan korkeimman rahaston arvon ylittyminen (nk. high watermark - vaatimus) samalla kun rahaston tuottokehityksen täytyy ylittää 8 % p.a. tuotto rahaston perustamisesta. Tuottopalkkio lasketaan päivittäisestä rahaston arvonmuutoksesta vähennettynä 8 % p.a. tuotolla, mikäli kaksi edellä mainittua ehtoa täyttyvät. Rahaston kokonaiskulusuhde TER oli 0,90 % p.a. vuonna 2009 (TER lukuun on laskettu mukaa kaikki rahaston kulut pl. kaupankäyntikulut). Rahaston sijoitusten vuosittainen kiertonopeus oli 13 % vuonna Kiertonopeuden laskentakaava: (Ostot +myynnit-merkinnät/lunastukset)/(kuukauden viimeisen päivän rahastopääoman keskiarvo vuodelta 2009). Rahaston sääntöjen 11 määrittelee rahaston enimmäispalkkiot. Palkkioiden periminen Rahaston hallinnointipalkkio ja mahdollinen tuottosidonnainen palkkio vähennetään päivittäin rahastoosuuden arvosta, eli palkkio on otettu huomioon rahasto-osuuden arvossa, eikä sitä veloiteta asiakkaalta erikseen. Hallinnointipalkkio sisältää korvauksen säilytysyhteisölle sekä sillä katetaan sijoitusrahaston hallinnoinnista aiheutuvat säännölliset kulut. Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio määräytyy Rahaston kokonaistuoton mukaan päivittäin. Tuottosidonnaisena hallinnointipalkkiona veloitetaan 10 prosenttia 8 % p.a. ylittävästä tuotosta (referenssituotto). Rahastoyhtiö saa tuottosidonnaisen hallinnointipalkkion referenssituoton ylittävästä tuotosta ainoastaan silloin, kun Rahaston tuotto ylittää 8 % p.a. tuoton laskettuna rahaston perustamisesta ja samalla kun rahasto-osuuden arvo ennen tuottosidonnaisen palkkion vähentämistä on korkeampi kuin Rahaston korkein aikaisempi sellainen, Rahaston mahdollisella tuotonjaoilla korjattu rahasto-osuuden arvo, johon merkintöjä tai lunastuksia on voitu toteuttaa. Rahastoyhtiö veloittaa tuottosidonnaisen hallinnointipalkkion kuukausittain. Rahaston merkintäpalkkio peritään siitä summasta, jonka asiakas on maksanut rahaston tilille, tämän jälkeen lopuilla varoilla merkitään rahasto-osuuksia. Rahaston lunastuspalkkio peritään asiakkaan lunastaessa osuuksiaan. Rahastoyhtiö perii ensin lunastuspalkkion lunastussummasta ja maksaa loput varat asiakkaan ilmoittamalle tilille. 8

9 Rahasto-osuuksien merkintä ja lunastus Rahasto-osuuksien merkintä- ja lunastustoimeksiantoja vastaanotetaan Aventum Rahastoyhtiö Oy:ssä jokaisena suomalaisena pankkipäivänä. Ennen merkintää asiakkaiden tulee tutustua voimassa olevaan rahastoesitteeseen sekä sijoitusrahaston sääntöihin, joista ilmenevät yksityiskohtaiset ehdot. Merkinnän rahasiirron voi tehdä pankin internet-palvelussa, maksuautomaateilla tai pankin kassalla tavallisena tilisiirona, jonka jälkeen merkinnästä tulee ilmoittaa rekisteröintiä varten Aventum Rahastoyhtiö Oy:lle (merkintälomake on tulostettavissa internet sivuilta) Merkintäpäivä on se pankkipäivä, jolloin merkintätoimeksianto on vastaanotettu ja rekisteröity Rahastoyhtiössä ja merkintäsumma on rahaston pankkitilillä Rahastoyhtiön käytettävissä viimeistään kello Suomen aikaa edellyttäen, että Aventum Rahastoyhtiö Oy:lle on toimitettu asianmukaiset ja riittävät tiedot merkinnän suorittajasta ja tämän henkilöllisyydestä. Merkintähinta on merkintäpäivänä laskettu osuuden arvo. Kello jälkeen Suomen aikaa rekisteröidyn merkintätoimeksiannon ja/tai Rahaston pankkitilille Rahastoyhtiön käytettäväksi saapuneen merkintäsumman perusteella merkintä tehdään seuraavana pankkipäivänä. Rahastoyhtiöllä on oikeus hyväksyä tai hylätä tehty merkintätoimeksianto tai merkintä. Rahasto-osuuksia lunastetaan antamalla toimeksianto sekä luovuttamalla mahdollinen osuustodistus Rahastoyhtiölle. Mikäli Rahastoyhtiön ei tarvitse lunastusta varten myydä arvopapereita, toteutetaan viimeistään kello Suomen aikaa Rahastoyhtiössä vastaanotettu ja rekisteröity lunastusvaatimus siihen rahasto-osuuden arvoon, joka lasketaan Rahastoyhtiössä samana pankkipäivänä. Kello jälkeen Suomen aikaa Rahastoyhtiössä vastaanotettu ja rekisteröity lunastusvaatimus toteutetaan arvoon, joka lasketaan seuraavana pankkipäivänä, kun lunastusta vaadittiin Rahastoyhtiöltä. Arvonlaskenta ja rahasto-osuudet Rahaston arvonlaskennan perusperiaatteet on kuvattu tämän rahastoesitteen liitteenä olevissa rahaston säännöissä. Sijoitusrahasto Aventum Aasia REIT Plus rahastossa on sekä tuotto- että kasvuosuuksia. Kasvuosuuksille ei jaeta vuosittaista tuottoa. Kasvuosuuksien omistaja saa tuottoa arvonnousun muodossa lunastaessaan rahasto-osuuksia. Tuotto-osuuksille maksetaan tuottoa tämän rahastoesitteen rahastokohtaisen yhteenvedon mukaisesti. Arvonlaskennassa mahdollisesti tapahtuneissa virheissä sovelletaan alla mainittuja periaatteita. Niissä tilanteissa, joissa olennaisen virheen raja ylittyy, toimitaan Rahoitustarkastuksen sekä rahastoyhtiön sisäisten menettelyohjeiden mukaisesti. Rahastoyhtiö soveltaa osuudenomistajille korvattavaan vahinkoon 5 euron vähimmäismäärää. Rahasto luokitellaan viimeisimmässä vuosikertomuksessa tai puolivuosikatsauksessa julkaistun kyseisen rahaston kasvuosuuden vuotuisen volatiliteetin (38,02%) perusteella I luokkaan. I luokka vuotuinen volatiliteetti > 10% olennaisen arvonlaskennan virheen raja > 0,5% Aventum Rahastoyhtiö Oy ylläpitää luetteloa kaikista arvonlaskennan virheistä ja tämän luettelo on nähtävillä Aventum Rahastoyhtiö Oy:ssä. Rahasto-osuuden arvon julkistaminen sekä muu rahastoa ja rahastoyhtiötä koskeva tiedon saanti Rahasto-osuuden arvo lasketaan ja julkistetaan jokaisena pankkipäivänä. Rahasto-osuuden arvo julkistetaan ilmoittamalla se Helsingin pörssiin, joka toimittaa arvot eri tiedotusvälineille. Rahasto-osuuden arvoa voi seurata mm. Rahastoyhtiön internetsivuilta (www.aventumrahastot.fi), rahastotietoja julkaisevista talous- ja päivälehdistä, sekä internetsivuilta. Rahastoyhtiöstä on saatavissa vuosikertomus ja viimeisin osavuosikatsaus. 9

10 Sijoitusrahasto Aventum Amerikka Osake Tiedot rahastosta Sijoitusrahasto Aventum Amerikka Osake on Suomen sijoitusrahastolain nojalla perustettu sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Rahaston sijoitustoiminta aloitettiin Rahasto on EU:n sijoitusrahastodirektiivin mukainen rahasto (UCITS). Rahastoa hallinnoi Aventum Rahastoyhtiö Oy (jäljempänä Rahastoyhtiö). Rahaston yleiskuvaus ja sijoituspolitiikka Aventum Amerikka Osake on sijoitusrahasto, jonka avulla sijoittaja saa Yhdysvaltojen osakemarkkinoille keskisuuriin yrityksiin sijoittavan salkun. Rahaston varat sijoitetaan siten, että salkun tuotto ja riski perustuvat mahdollisimman tarkasti S&P 400 MidCap indeksin kehitykseen. Rahaston käteiset varat sijoitetaan pääasiassa euromääräisiin korkosijoituksiin ja korkopohjaisiin arvopapereihin, kuten valtioiden-, yritysten ja muiden julkisyhteisöjen joukkolainoihin sekä yritysten vaihtovelkakirjalainoihin. Rahaston varoista valtaosa voi olla myös sijoitettuna rahamarkkinainstrumentteihin, kuten pankkien sijoitustodistuksiin ja talletuksiin sekä kuntatodistuksiin, yritystodistuksiin ja valtioiden velkasitoumuksiin. Salkun tuoton parantamiseksi kaupankäyntikustannukset minimoidaan hyödyntämällä sijoitustoiminnassa johdannaismarkkinoita. Lisäksi salkku on suojattu valuuttakurssimuutoksilta. Rahasto pyrkii tuottoon joka pitkällä aikavälillä vastaa amerikkalaisten listattujen keskisuurten yhtiöiden tuottoa. Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä. Rahaston riskit Rahaston sijoitukset suuntautuvat osakkeisiin, jolloin rahastolla on yleisen osakemarkkinakehityksen mukainen riski. Koska rahaston varat on sijoitettu amerikkalaisten listattujen keskisuurten yhtiöiden S&P 400 MidCap futuureihin, joiden riski/tuotto suhde on pitkän aikavälin tarkastelussa ollut suurempia yhtiöitä parempi, on rahaston riskitaso vastaavan keskisuurista yhtiöistä koostuvan osakemarkkinan mukainen. Lisäksi sijoitusten valuuttakurssiriski suojataan lähtökohtaisesti. Täten rahasto käyttää johdannaisia paitsi sijoitusriskeiltä suojautumiseen myös sijoitustoiminnan tehostamiseen ja lisätuottojen hankkimiseen. Osakkeiden osuus salkusta (osakeriski) voi delta-tunnusluvulla mitattuna vaihdella välillä 0,75 ja 1,00. Rahaston yksityiskohtainen sijoituspolitiikka ilmenee rahastosääntöjen Rahaston varojen sijoittaminen pykälästä. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi sekä nousta että laskea. Rahastosijoittaja voi sijoituksensa lunastuttaessaan saada takaisin vähemmän kuin hän siihen alunperin sijoitti. Markkinariski Osakkeisiin sijoittaviin rahastoihin liittyy aina riski sijoituksen markkina-arvon vaihtelusta. Osakemarkkinoiden yleinen kehitys markkina-alueilla, joihin rahasto sijoittaa, vaikuttaa rahaston arvoon. Rahaston arvo voi vaihdella voimakkaasti lyhyellä aikavälillä. Pidempi sijoitusaika kasvattaa positiivisen tuoton todennäköisyyttä ja pienentää negatiivisen tuoton todennäköisyyttä. Osakemarkkinoiden riskiä voidaan pienentää rahastossa hajauttamalla sijoitukset maantieteellisesti, eri toimialoille ja eri yritysten osakkeisiin. Aventum Amerikka Osake -rahaston sijoitukset suuntautuvat yhdysvaltalaisten listattujen keskisuurten yhtiöiden S&P MidCap 400 osakefutuureihin, joiden riski/tuotto-suhde on pitkän aikavälin tarkastelussa ollut suurempia yhtiöitä parempi. Osakerahastona sen markkinariski on kuitenkin merkittävä. Valuuttakurssiriski Rahaston valuuttakurssiriski tarkoittaa rahaston muiden kuin euromääräisten sijoitusten arvonvaihtelun mahdollisuutta valuuttakurssien muutoksista johtuen. Sijoituskohteiden valuutan arvon heikkeneminen vaikuttaa negatiivisesti ja vahvistuminen positiivisesti rahasto-osuuden arvoon. Aventum Amerikka Osake rahaston valuuttakurssiriski on lähtökohtaisesti suojattu, mutta se voi käyttää valuuttajohdannaisia sekä valuuttakurssiriskeiltä suojautumiseen että sijoitustoiminnan tehostamiseen, joten valuuttariski voi vaihdella ja olla merkittävä. Maantieteellinen riski Tietylle maantieteelliselle alueelle sijoittavan rahaston sijoituksiin liittyy maantieteellinen riski. Tällä riskillä tarkoitetaan sitä, että tietyn maantieteellisen alueen tulevaisuudennäkymien muutosten vaikutus rahaston sijoituskohteiden arvoon voi olla huomattava ja että alueelle kohdistuvien sijoitusten arvonkehitys voi poiketa huomattavasti markkinoiden yleisestä globaalista 10

11 arvonkehityksestä. Aventum Amerikka Osake rahaston sijoitukset keskittyvät Yhdysvaltojen alueelle, joten sen maantieteellinen riski on siten merkittävä. Toimialariski Tietylle toimialalle sijoittavaan rahastoon liittyy toimialariski. Tällä riskillä tarkoitetaan sitä, että tietyn toimialan tulevaisuudennäkymien muutosten vaikutus rahaston sijoituskohteiden arvoon voi olla huomattava ja että toimialalle kohdistuvien sijoitusten arvonkehitys voi poiketa huomattavasti markkinoiden yleisestä arvonkehityksestä. Aventum Amerikka Osake rahaston sijoitukset eivät keskity millekään tietylle toimialalle, joten rahastoon ei sisälly erityistä toimialariskiä. Aktiiviriski Aktiiviriski on aktiivisen salkunhoidon seurauksena ilmenevä riski suhteessa vertailuindeksiin tai yleiseen markkinakehitykseen. Aktiivisella salkunhoidolla tarkoitetaan yleensä aktiivista näkemyksen ottamista sijoituskohteiden positiivisesta tai negatiivisesta kehityksestä pyrkien saavuttamaan vertailuindeksiä tai yleistä markkinakehitystä parempi tuotto. Aventum Amerikka Osake rahaston vertailuindeksi on S&P 500. Koska rahaston tuotto pyrkii seuraamaan mahdollimman tarkasti S&P MidCap 400 indeksin kehitystä, voidaan aktiiviriskin katsoa olevan merkittävä. Likviditeettiriski Rahaston likviditeettiriskillä tarkoitetaan sitä, että rahaston sijoitusten muuttaminen käteiseksi ei onnistu suunnitellussa ajassa eikä kohtuulliseen hintaan. Tämä voi vaikuttaa rahasto-osuuden arvoon, mikäli rahaston sijoituksia joudutaan realisoimaan epäsuotuisaan aikaan. Likviditeettiriski voi erityisesti ilmetä poikkeuksellisessa markkinatilanteessa, jolloin esimerkiksi tietyillä arvopapereilla ei käydä aktiivisesti kauppaa tai osto- ja myyntinoteerausten ero on suuri tai puuttuu kokonaan. Likviditeettiriskin realisoituminen saattaa vaikuttaa myös rahastolunastusten toteutusaikatauluun. Operatiiviset riskit Operatiivisella riskillä tarkoitetaan sellaista rahaston sijoituskohteiden riskiä, joka aiheutuu esim. sijoituskohteen ulkoisista tekijöistä ja teknologiasta tai henkilöstön, organisaation tai sisäisten prosessien puutteellisesta toiminnasta. Selvitysriski Selvitysriskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että arvopaperikaupan vastapuoli ei toimi sovittujen ehtojen mukaisesti, vaikka toinen osapuoli on täyttänyt omat sopimusvelvoitteensa. Selvitysriski on suurempi mannerten välisissä arvopaperi- ja valuuttatransaktioissa, sillä selvitys tapahtuu mahdollisesti eri aikavyöhykkeillä. Force Majeure -riski Force Majeure riskeillä tarkoitetaan sopimuksista riippumattomia, ennalta arvaamattomia ja ylivoimaisia seurauksia aiheuttavia tekijöitä, jotka merkitsevät riskiä toiminnan jatkuvuudesta ja joista sopimusosapuolet eivät ole vastuussa. Näitä riskejä voivat olla esimerkiksi vakavat luonnonkatastrofit, kapinat, lakot ja sotatilat. Force Majeure riskien realisoituminen saattaa vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi rahaston sijoituskohteena olevien arvopapereiden hintoihin tai rahaston mahdollisuuksiin käydä arvopaperikauppaa. Tämä voi puolestaan vaikuttaa myös rahastolunastusten toteutusaikatauluun. Luottoriski Rahaston korkosijoituksiin sisältyy luottoriski, joka merkitsee sitä, että kyseisten korkosijoitusten liikkeeseenlaskijat, takaajat tai muut osapuolet eivät jostain syystä suoriudu takaisinmaksusta sovitulla tavalla. Aventum Amerikka Osake rahaston käteisvarat sijoitetaan euromääräisiin lyhytaikaisiin korkoinstrumentteihin, joten rahasto luottoriski on melko matala. 11

12 Korkoriski Rahasto sijoittaa korkoa maksaviin sijoituskohteisiin. Korkoriski tarkoittaa sitä, että korkotason muutos vaikuttaa korkosijoitusten arvoon ja sitä myötä rahaston arvoon. Yleisen korkotason muutos vaikuttaa negatiivisesti rahaston sijoituskohteina olevien korkosijoitusten arvoon ja päinvaistoin korkotason lasku vaikuttaa positiivisesti rahaston korkosijoitusten arvoon. Rahaston sisältämää korkoriskiä kuvaa duraatio (mitä suurempi duraatio sitä suurempi korkoriski). Volatiliteetti Rahasto 26,40% Rahaston sijoittajakohderyhmä Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa Pohjois-Amerikan osakemarkkinoille ja joka tavoittelee vastaavan osakemarkkinan mukaista tuottoa ilman valuuttariskiä. Suositeltava sijoitusaika rahastoon on yli viisi vuotta. Sijoittaja vastaa valitsemansa rahaston soveltuvuudesta omiin sijoitustarkoituksiinsa, joten hänen tulee huolellisesti perehtyä tähän yksinkertaistettuun rahastoesitteeseen ja Rahaston sääntöihin. Rahaston tuotonjako Rahastoyhtiön varsinainen yhtiökokous päättää tuotto-osuuksien omistajille jaettavasta tilikauden tuoton määrästä. Tuotonjaossa pyritään jakamaan määrä, joka vastaa amerikkalaisten keskisuurten listattujen osakeyhtiöiden keskimääräistä osinkotuottoa. Tuotto-osuuksille maksettu tuotto vähennetään tuotto-osuuksille laskettavasta Rahaston pääomasta. Kasvuosuuksille ei jaeta tuottoa, vaan niille tuleva tuotto lisätään osuuksien arvoon ja sijoitetaan Rahaston tarkoituksen mukaisesti edelleen. Tuotto maksetaan tuotto-osuuksien omistajalle, joka on merkittynä Rahastoyhtiön rahasto-osuusrekisteriin sinä päivänä, jona Rahastoyhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään. Tuotto maksetaan rahasto-osuudenomistajan osoittamalle pankkitilille. Mikäli tuotto-osuuden omistaja ei ole ilmoittanut Rahastoyhtiölle pankkitiliä, jolle tuotto voidaan maksaa, siirretään tuotto, jota ei ole nostettu viiden vuoden kuluessa sen ensimmäisestä nostopäivästä lukien, takaisin Rahaston omaisuuteen. Rahastosta perittävät palkkiot ja vähimmäismerkintä Merkintä- /lunastuspalkkio: 0 % / 0 %, jos sijoitusaika on yli 12 kuukautta, muuten 1 % Kiinteä hallinnointipalkkio: 0,40 % Kertasijoitus vähintään: euroa Rahaston kokonaiskulusuhde TER oli 0,40 % p.a. vuonna 2009 (TER -lukuun on laskettu mukaan kaikki rahaston kulut pl. kaupankäyntikulut). Johdannaisten kautta ostettu osakeriski erääntyy ja uudelleensijoitetaan noin neljä kertaa vuodessa. Kiertonopeuden laskentakaava: (Ostot +myynnitmerkinnät/lunastukset)/(kuukauden viimeisen päivän rahastopääoman keskiarvo vuodelta 2009). Rahaston sääntöjen 11 määrittelee rahaston enimmäispalkkiot. Palkkioiden periminen Rahaston hallinnointipalkkio vähennetään päivittäin rahasto-osuuden arvosta, eli palkkio on otettu huomioon rahasto-osuuden arvossa, eikä sitä veloiteta asiakkaalta erikseen. Hallinnointipalkkio sisältää korvauksen säilytysyhteisölle sekä sillä katetaan sijoitusrahaston hallinnoinnista aiheutuvat säännölliset kulut. Rahaston merkintäpalkkio peritään siitä summasta, jonka asiakas on maksanut rahaston tilille, tämän jälkeen lopuilla varoilla merkitään rahasto-osuuksia. Rahaston lunastuspalkkio peritään asiakkaan lunastaessa osuuksiaan. Rahastoyhtiö perii ensin lunastuspalkkion lunastussummasta ja maksaa loput varat asiakkaan ilmoittamalle tilille. 12

13 Rahasto-osuuksien merkintä ja lunastus Rahasto-osuuksien merkintä- ja lunastustoimeksiantoja vastaanotetaan Aventum Rahastoyhtiö Oy:ssä jokaisena suomalaisena pankkipäivänä. Ennen merkintää asiakkaiden tulee tutustua voimassa olevaan rahastoesitteeseen sekä sijoitusrahaston sääntöihin, joista ilmenevät yksityiskohtaiset ehdot. Merkinnän rahasiirron voi tehdä pankin internet-palvelussa, maksuautomaateilla tai pankin kassalla tavallisena tilisiirtona, jonka jälkeen merkinnästä tulee ilmoittaa rekisteröintiä varten Aventum Rahastoyhtiö Oy:lle (merkintälomake on tulostettavissa internetsivuilta) Merkintäpäivä on se pankkipäivä, jolloin merkintätoimeksianto on vastaanotettu ja rekisteröity Rahastoyhtiössä ja merkintäsumma on rahaston pankkitilillä Rahastoyhtiön käytettävissä viimeistään kello Suomen aikaa edellyttäen, että Aventum Rahastoyhtiö Oy:lle on toimitettu asianmukaiset ja riittävät tiedot merkinnän suorittajasta ja tämän henkilöllisyydestä. Merkintähinta on merkintäpäivänä laskettu osuuden arvo. Kello jälkeen Suomen aikaa rekisteröidyn merkintätoimeksiannon ja/tai Rahaston pankkitilille Rahastoyhtiön käytettäväksi saapuneen merkintäsumman perusteella merkintä tehdään seuraavana pankkipäivänä. Rahastoyhtiöllä on oikeus hyväksyä tai hylätä tehty merkintätoimeksianto tai merkintä. Rahasto-osuuksia lunastetaan antamalla toimeksianto sekä luovuttamalla mahdollinen osuustodistus Rahastoyhtiölle. Mikäli Rahastoyhtiön ei tarvitse lunastusta varten myydä arvopapereita, toteutetaan viimeistään kello Suomen aikaa Rahastoyhtiössä vastaanotettu ja rekisteröity lunastusvaatimus siihen rahasto-osuuden arvoon, joka lasketaan Rahastoyhtiössä samana pankkipäivänä. Kello jälkeen Suomen aikaa Rahastoyhtiössä vastaanotettu ja rekisteröity lunastusvaatimus toteutetaan arvoon, joka lasketaan seuraavana pankkipäivänä, kun lunastusta vaadittiin Rahastoyhtiöltä. Arvonlaskenta ja rahasto-osuudet Rahaston arvonlaskennan perusperiaatteet on kuvattu tämän rahastoesitteen liitteenä olevissa rahaston säännöissä. Sijoitusrahasto Aventum Amerikka Osake rahastossa on sekä tuotto- että kasvuosuuksia. Kasvuosuuksille ei jaeta vuosittaista tuottoa. Kasvuosuuksien omistaja saa tuottoa arvonnousun muodossa lunastaessaan rahasto-osuuksia. Tuotto-osuuksille maksetaan tuottoa tämän rahastoesitteen rahastokohtaisen yhteenvedon mukaisesti. Arvonlaskennassa mahdollisesti tapahtuneissa virheissä sovelletaan alla mainittuja periaatteita. Niissä tilanteissa, joissa olennaisen virheen raja ylittyy, toimitaan Rahoitustarkastuksen sekä rahastoyhtiön sisäisten menettelyohjeiden mukaisesti. Rahastoyhtiö soveltaa osuudenomistajille korvattavaan vahinkoon 5 euron vähimmäismäärää. Rahasto luokitellaan viimeisimmässä vuosikertomuksessa tai puolivuosikatsauksessa julkaistun kyseisen rahaston kasvuosuuden vuotuisen volatiliteetin (26,40%) perusteella I luokkaan. I luokka vuotuinen volatiliteetti > 10% olennaisen arvonlaskennan virheen raja > 0,5% Aventum Rahastoyhtiö Oy ylläpitää luetteloa kaikista arvonlaskennan virheistä ja tämän luettelo on nähtävillä Aventum Rahastoyhtiö Oy:ssä. Rahasto-osuuden arvon julkistaminen sekä muu rahastoa ja rahastoyhtiötä koskeva tiedon saanti Rahasto-osuuden arvo lasketaan ja julkistetaan jokaisena pankkipäivänä. Rahasto-osuuden arvo julkistetaan ilmoittamalla se Helsingin pörssiin, joka toimittaa arvot eri tiedotusvälineille. Rahasto-osuuden arvoa voi seurata mm. Aventum Rahastoyhtiö Oy:n internetsivuilta, rahastotietoja julkaisevista talous- ja päivälehdistä, sekä internetsivuilta. Rahastoyhtiöstä on saatavissa vuosikertomus ja viimeisin osavuosikatsaus. 13

14 Sijoitusrahasto Aventum EM Infra Tiedot rahastosta Sijoitusrahasto Aventum EM Infra on Suomen sijoitusrahastolain nojalla perustettu sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Rahaston sijoitustoiminta aloitettiin Rahasto on EU:n sijoitusrahastodirektiivin mukainen rahasto (UCITS). Rahastoa hallinnoi Aventum Rahastoyhtiö Oy (jäljempänä Rahastoyhtiö). Rahaston yleiskuvaus ja sijoituspolitiikka Aventum EM Infra on osakerahasto, joka sijoittaa listattujen infrastruktuuriyhtiöiden osakkeisiin maailmanlaajuisesti. Rahaston tavoitteena on hajauttaa sijoitukset siten, että rahaston pääpaino pitkällä aikavälillä on kehittyvien markkinoiden listatuissa infrastruktuuriyhtiöissä. Rahaston sijoitukset kohdistuvat pääasiassa Aasian kasvaville markkinoille, mutta myös Itä-Euroopan maihin (ml. Venäjä) voidaan sijoittaa huomattava osa rahaston varoista. Tavoitteena ei ole sijoittaa varoja indeksinomaisesti vaan Rahasto voi aktiivisesti nostaa tai laskea eri markkina-alueiden ja maiden osuutta sijoituksista. Täten rahastolla ei ole vertailuindeksiä. Rahaston tuottotavoitteena on saavuttaa tuotto, joka pitkällä aikavälillä ylittää OECDmaiden listattujen infrastruktuuriyhtiömarkkinoiden tuoton. Rahaston riskit Rahasto voi sijoittaa kaikki varansa kehittyvien talouksien listattuihin osakkeisiin, minkä seurauksena rahaston riskiprofiili on tavanomaisia laajasti hajauttavia infrastruktuuriyhtiöiden osakkeisiin sijoittavia rahastoja korkeampi. Kehittyvien markkinoiden sijoitusten arvonmuutokset voivat olla voimakkaita lyhyellä aikavälillä. Rahastoon osakesijoitusten kautta mahdollisesti sisältyvä valuuttariski on kehittyvien maiden valuuttojen osalta pääsääntöisesti avoinna. Osakkeiden osuus salkusta (osakeriski) voi delta-tunnusluvulla mitattuna vaihdella välillä 0,75 ja 1,00. Rahaston yksityiskohtainen sijoituspolitiikka ilmenee rahastosääntöjen Rahaston varojen sijoittaminen pykälästä. Rahasto on tarkoitettu pitkäaikaisille sijoittajille. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi sekä nousta että laskea. Rahastosijoittaja voi sijoituksensa lunastuttaessaan saada takaisin vähemmän kuin hän siihen alunperin sijoitti. Markkinariski Osakkeisiin sijoittaviin rahastoihin liittyy aina riski sijoituksen markkina-arvon vaihtelusta. Osakemarkkinoiden yleinen kehitys markkina-alueilla, joihin rahasto sijoittaa, vaikuttaa rahaston arvoon. Rahaston arvo voi vaihdella voimakkaasti lyhyellä aikavälillä. Pidempi sijoitusaika kasvattaa positiivisen tuoton todennäköisyyttä ja pienentää negatiivisen tuoton todennäköisyyttä. Osakemarkkinoiden riskiä voidaan pienentää rahastossa hajauttamalla sijoitukset maantieteellisesti, eri toimialoille ja eri yritysten osakkeisiin. Aventum EM Infra -rahasto voi sijoittaa kaikki varansa kehittyvien talouksien listattuihin osakkeisiin, minkä seurauksena rahaston riskiprofiili on tavanomaisia laajasti hajauttavia infrastruktuuriyhtiöiden osakkeisiin sijoittavia rahastoja korkeampi. Kehittyvien markkinoiden sijoitusten arvonmuutokset voivat olla voimakkaita sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Valuuttakurssiriski Rahaston valuuttakurssiriski tarkoittaa rahaston muiden kuin euromääräisten sijoitusten arvonvaihtelun mahdollisuutta valuuttakurssien muutoksista johtuen. Sijoituskohteiden valuutan arvon heikkeneminen vaikuttaa negatiivisesti ja vahvistuminen positiivisesti rahasto-osuuden arvoon. Kehittyvillä markkinoilla valuuttakurssiriski tyypillisesti korostuu. Aventum EM Infra - rahastoon osakesijoitusten kautta mahdollisesti sisältyvä valuuttariski on kehittyvien maiden valuuttojen osalta pääsääntöisesti avoinna, joten rahaston valuuttakurssiriski voi olla korkea. Maantieteellinen riski Tietylle maantieteelliselle alueelle sijoittavan rahaston sijoituksiin liittyy maantieteellinen riski. Tällä riskillä tarkoitetaan sitä, että tietyn maantieteellisen alueen tulevaisuudennäkymien muutosten vaikutus rahaston sijoituskohteiden arvoon voi olla huomattava ja että alueelle kohdistuvien sijoitusten arvonkehitys voi poiketa huomattavasti markkinoiden yleisestä globaalista 14

15 arvonkehityksestä. Aventum EM Infra rahaston sijoitukset keskittyvät Aasian alueelle sekä muihin kehittyviin talouksiin, esimerkiksi Itä-Euroopaan, joten sen maantieteellinen riski on siten merkittävä. Toimialariski Tietylle toimialalle sijoittavaan rahastoon liittyy toimialariski. Tällä riskillä tarkoitetaan sitä, että tietyn toimialan tulevaisuudennäkymien muutosten vaikutus rahaston sijoituskohteiden arvoon voi olla huomattava ja että toimialalle kohdistuvien sijoitusten arvonkehitys voi poiketa huomattavasti markkinoiden yleisestä arvonkehityksestä. Aventum EM Infra rahaston sijoitukset keskittyvät infrastruktuuriyhtiöiden osakkeisiin, joten rahaston toimialariskiä voidaan pitää merkittävänä. Aktiiviriski Aktiiviriski on aktiivisen salkunhoidon seurauksena ilmenevä riski suhteessa vertailuindeksiin tai yleiseen markkinakehitykseen. Aktiivisella salkunhoidolla tarkoitetaan yleensä aktiivista näkemyksen ottamista sijoituskohteiden positiivisesta tai negatiivisesta kehityksestä pyrkien saavuttamaan vertailuindeksiä tai yleistä markkinakehitystä parempi tuotto. Vaikka Aventum EM Infra rahastolla ei varsinaista vertailuindeksiä olekaan, aktiiviriskin voidaan katsoa olevan merkittävä sen pyrkiessä ei-indeksinomaiseen sijoittamiseen. Likviditeettiriski Rahaston likviditeettiriskillä tarkoitetaan sitä, että rahaston sijoitusten muuttaminen käteiseksi ei onnistu suunnitellussa ajassa eikä kohtuulliseen hintaan. Tämä voi vaikuttaa rahasto-osuuden arvoon, mikäli rahaston sijoituksia joudutaan realisoimaan epäsuotuisaan aikaan. Likviditeettiriski voi erityisesti ilmetä poikkeuksellisessa markkinatilanteessa, jolloin esimerkiksi tietyillä arvopapereilla ei käydä aktiivisesti kauppaa tai osto- ja myyntinoteerausten ero on suuri tai puuttuu kokonaan. Likviditeettiriskin realisoituminen saattaa vaikuttaa myös rahastolunastusten toteutusaikatauluun. Operatiiviset riskit Operatiivisella riskillä tarkoitetaan sellaista rahaston sijoituskohteiden riskiä, joka aiheutuu esim. sijoituskohteen ulkoisista tekijöistä ja teknologiasta tai henkilöstön, organisaation tai sisäisten prosessien puutteellisesta toiminnasta. Selvitysriski Selvitysriskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että arvopaperikaupan vastapuoli ei toimi sovittujen ehtojen mukaisesti, vaikka toinen osapuoli on täyttänyt omat sopimusvelvoitteensa. Selvitysriski on suurempi mannerten välisissä arvopaperi- ja valuuttatransaktioissa, sillä selvitys tapahtuu mahdollisesti eri aikavyöhykkeillä. Force Majeure -riski Force Majeure riskeillä tarkoitetaan sopimuksista riippumattomia, ennalta arvaamattomia ja ylivoimaisia seurauksia aiheuttavia tekijöitä, jotka merkitsevät riskiä toiminnan jatkuvuudesta ja joista sopimusosapuolet eivät ole vastuussa. Näitä riskejä voivat olla esimerkiksi vakavat luonnonkatastrofit, kapinat, lakot ja sotatilat. Force Majeure riskien realisoituminen saattaa vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi rahaston sijoituskohteena olevien arvopapereiden hintoihin tai rahaston mahdollisuuksiin käydä arvopaperikauppaa. Tämä voi puolestaan vaikuttaa myös rahastolunastusten toteutusaikatauluun. Volatiliteetti Rahasto 19,89% 15

16 Rahaston sijoittajakohderyhmä Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa kehittyvien talouksien infrastruktuurimarkkinoille listattujen yhtiöiden ja rahastojen kautta ja joka tavoittelee kehittyneiden talouksien infrastruktuurimarkkinaa korkeampaa tuottoa. Suositeltava sijoitusaika rahastoon on yli viisi vuotta. Sijoittaja vastaa valitsemansa rahaston soveltuvuudesta omiin sijoitustarkoituksiinsa, joten hänen tulee huolellisesti perehtyä tähän yksinkertaistettuun rahastoesitteeseen ja Rahaston sääntöihin. Rahaston tuotonjako Rahastoyhtiön varsinainen yhtiökokous päättää tuotto-osuuksien omistajille jaettavasta tilikauden tuoton määrästä. Tuotonjaossa pyritään tasaisuuteen. Tuotto-osuuksille maksettu tuotto vähennetään tuottoosuuksille laskettavasta Rahaston pääomasta. Kasvuosuuksille ei jaeta tuottoa, vaan niille tuleva tuotto lisätään osuuksien arvoon ja sijoitetaan Rahaston tarkoituksen mukaisesti edelleen. Tuotto maksetaan tuotto-osuuksien omistajalle, joka on merkittynä Rahastoyhtiön rahasto-osuusrekisteriin sinä päivänä, jona Rahastoyhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään. Tuotto maksetaan rahasto-osuudenomistajan osoittamalle pankkitilille. Mikäli tuotto-osuuden omistaja ei ole ilmoittanut Rahastoyhtiölle pankkitiliä, jolle tuotto voidaan maksaa, siirretään tuotto, jota ei ole nostettu viiden vuoden kuluessa sen ensimmäisestä nostopäivästä lukien, takaisin Rahaston omaisuuteen. Rahastosta perittävät palkkiot ja vähimmäismerkintä Merkintä- /lunastuspalkkio: 0 % / 0 %, jos sijoitusaika on yli 12 kuukautta, muuten 1 % Kiinteä hallinnointipalkkio: 0,90 % Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio: 10 % kahdeksan prosentin vuosituoton ylittävästä tuotosta* Kertasijoitus vähintään: euroa *Tuottopalkkion edellytyksenä on vanhan korkeimman rahaston arvon ylittyminen (nk. high watermark - vaatimus) samalla kun rahaston tuottokehityksen täytyy ylittää 8 % p.a. tuotto rahaston perustamisesta. Tuottopalkkio lasketaan päivittäisestä rahaston arvonmuutoksesta vähennettynä 8 % p.a. tuotolla, mikäli kaksi edellä mainittua ehtoa täyttyvät. Rahaston kokonaiskulusuhde TER oli 0,90 % p.a. vuonna 2009 (TER lukuun on laskettu mukaa kaikki rahaston kulut pl. kaupankäyntikulut). Rahaston sijoitusten vuosittainen kiertonopeus oli -30 % vuonna Kiertonopeuden laskentakaava: (Ostot +myynnit-merkinnät/lunastukset)/(kuukauden viimeisen päivän rahastopääoman keskiarvo vuodelta 2009). Rahaston sääntöjen 11 määrittelee rahaston enimmäispalkkiot. Palkkioiden periminen Rahaston hallinnointipalkkio ja mahdollinen tuottosidonnainen palkkio vähennetään päivittäin rahastoosuuden arvosta, eli palkkio on otettu huomioon rahasto-osuuden arvossa, eikä sitä veloiteta asiakkaalta erikseen. Hallinnointipalkkio sisältää korvauksen säilytysyhteisölle sekä sillä katetaan sijoitusrahaston hallinnoinnista aiheutuvat säännölliset kulut. Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio määräytyy Rahaston kokonaistuoton mukaan päivittäin. Tuottosidonnaisena hallinnointipalkkiona veloitetaan 10 prosenttia 8 % p.a. ylittävästä tuotosta (referenssituotto). Rahastoyhtiö saa tuottosidonnaisen hallinnointipalkkion referenssituoton ylittävästä tuotosta ainoastaan silloin, kun Rahaston tuotto ylittää 8 % p.a. tuoton laskettuna rahaston perustamisesta ja samalla kun rahasto-osuuden arvo ennen tuottosidonnaisen palkkion vähentämistä on korkeampi kuin Rahaston korkein aikaisempi sellainen, Rahaston mahdollisella tuotonjaoilla korjattu rahasto-osuuden arvo, johon merkintöjä tai lunastuksia on voitu toteuttaa. Rahastoyhtiö veloittaa tuottosidonnaisen hallinnointipalkkion kuukausittain. Rahaston merkintäpalkkio peritään siitä summasta, jonka asiakas on maksanut rahaston tilille, tämän jälkeen lopuilla varoilla merkitään rahasto-osuuksia. Rahaston lunastuspalkkio peritään asiakkaan lunastaessa osuuksiaan. Rahastoyhtiö perii ensin lunastuspalkkion lunastussummasta ja maksaa loput varat asiakkaan ilmoittamalle tilille. Rahasto-osuuksien merkintä ja lunastus Rahasto-osuuksien merkintä- ja lunastustoimeksiantoja vastaanotetaan Aventum Rahastoyhtiö Oy:ssä jokaisena suomalaisena pankkipäivänä. Ennen merkintää asiakkaiden tulee tutustua voimassa olevaan rahastoesitteeseen sekä sijoitusrahaston sääntöihin, joista ilmenevät yksityiskohtaiset ehdot. Merkinnän rahasiirron voi tehdä pankin internet-palvelussa, maksuautomaateilla tai pankin kassalla tavallisena 16

17 tilisiirtona, jonka jälkeen merkinnästä tulee ilmoittaa rekisteröintiä varten Aventum Rahastoyhtiö Oy:lle (merkintälomake on tulostettavissa internet sivuilta) Merkintäpäivä on se pankkipäivä, jolloin merkintätoimeksianto on vastaanotettu ja rekisteröity Rahastoyhtiössä ja merkintäsumma on rahaston pankkitilillä Rahastoyhtiön käytettävissä viimeistään kello Suomen aikaa edellyttäen, että Aventum Rahastoyhtiö Oy:lle on toimitettu asianmukaiset ja riittävät tiedot merkinnän suorittajasta ja tämän henkilöllisyydestä. Merkintähinta on merkintäpäivänä laskettu osuuden arvo. Kello jälkeen Suomen aikaa rekisteröidyn merkintätoimeksiannon ja/tai Rahaston pankkitilille Rahastoyhtiön käytettäväksi saapuneen merkintäsumman perusteella merkintä tehdään seuraavana pankkipäivänä. Rahastoyhtiöllä on oikeus hyväksyä tai hylätä tehty merkintätoimeksianto tai merkintä. Rahasto-osuuksia lunastetaan antamalla toimeksianto sekä luovuttamalla mahdollinen osuustodistus Rahastoyhtiölle. Mikäli Rahastoyhtiön ei tarvitse lunastusta varten myydä arvopapereita, toteutetaan viimeistään kello Suomen aikaa Rahastoyhtiössä vastaanotettu ja rekisteröity lunastusvaatimus siihen rahasto-osuuden arvoon, joka lasketaan Rahastoyhtiössä samana pankkipäivänä. Kello jälkeen Suomen aikaa Rahastoyhtiössä vastaanotettu ja rekisteröity lunastusvaatimus toteutetaan arvoon, joka lasketaan seuraavana pankkipäivänä, kun lunastusta vaadittiin Rahastoyhtiöltä. Arvonlaskenta ja rahasto-osuudet Rahaston arvonlaskennan perusperiaatteet on kuvattu tämän rahastoesitteen liitteenä olevissa rahaston säännöissä. Sijoitusrahasto Aventum EM Infra rahastossa on sekä tuotto- että kasvuosuuksia. Kasvuosuuksille ei jaeta vuosittaista tuottoa. Kasvuosuuksien omistaja saa tuottoa arvonnousun muodossa lunastaessaan rahasto-osuuksia. Tuotto-osuuksille maksetaan tuottoa tämän rahastoesitteen rahastokohtaisen yhteenvedon mukaisesti. Arvonlaskennassa mahdollisesti tapahtuneissa virheissä sovelletaan alla mainittuja periaatteita. Niissä tilanteissa, joissa olennaisen virheen raja ylittyy, toimitaan Rahoitustarkastuksen sekä rahastoyhtiön sisäisten menettelyohjeiden mukaisesti. Rahastoyhtiö soveltaa osuudenomistajille korvattavaan vahinkoon 5 euron vähimmäismäärää. Rahasto luokitellaan viimeisimmässä vuosikertomuksessa tai puolivuosikatsauksessa julkaistun kyseisen rahaston kasvuosuuden vuotuisen volatiliteetin (19,89%) perusteella I luokkaan. I luokka vuotuinen volatiliteetti > 10% olennaisen arvonlaskennan virheen raja > 0,5% Aventum Rahastoyhtiö Oy ylläpitää luetteloa kaikista arvonlaskennan virheistä ja tämän luettelo on nähtävillä Aventum Rahastoyhtiö Oy:ssä. Rahasto-osuuden arvon julkistaminen sekä muu rahastoa ja rahastoyhtiötä koskeva tiedon saanti Rahasto-osuuden arvo lasketaan ja julkistetaan jokaisena pankkipäivänä. Rahasto-osuuden arvo julkistetaan ilmoittamalla se Helsingin pörssiin, joka toimittaa arvot eri tiedotusvälineille. Rahasto-osuuden arvoa voi seurata mm. Rahastoyhtiön internetsivuilta (www.aventumrahastot.fi), rahastotietoja julkaisevista talous- ja päivälehdistä, sekä internetsivuilta. Rahastoyhtiöstä on saatavissa vuosikertomus ja viimeisin osavuosikatsaus. 17

18 Sijoitusrahasto Aventum Eurooppa Osake Tiedot rahastosta Sijoitusrahasto Aventum Eurooppa Osake on Suomen sijoitusrahastolain nojalla perustettu sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Rahaston sijoitustoiminta aloitettiin Rahasto on EU:n sijoitusrahastodirektiivin mukainen rahasto (UCITS). Rahastoa hallinnoi Aventum Rahastoyhtiö Oy (jäljempänä Rahastoyhtiö). Rahaston yleiskuvaus ja sijoituspolitiikka Aventum Eurooppa Osake on sijoitusrahasto, joka sijoittaa varansa Länsi-Euroopan osakemarkkinoille. Rahasto on tarkoitettu suomalaisen sijoittajan eurooppalaiseksi perussalkuksi, jonka hallinnointipalkkio on indeksirahaston tasolla. Rahaston sijoitustoiminta perustuu DJ Stoxx 600 -indeksiin, jonka riski ja tuottoominaisuuksia pyritään parantamaan kvantitatiivisella sijoitusstrategialla. Rahaston varat sijoitetaan siten, että salkun riski pyritään saamaan 5-20 % alhaisemmaksi kuin ko. indeksillä. Rahaston sijoitusstrategian kulmakivenä on eri toimialojen painottaminen siten, että keskimääräistä matalamman volatiliteetin toimialoja painotetaan sijoitustoiminnassa enemmän kuin korkean volatiliteetin toimialoja. Yksittäisen yhtiön enimmäispaino on 2 prosenttia, joten yhtiökohtainen riski on hajautettu tehokkaasti. Lisäksi sijoitusten valuuttakurssiriski suojataan lähtökohtaisesti. Rahasto pyrkii tuottoon joka pitkällä aikavälillä vastaa tai ylittää eurooppalaisten listattujen yhtiöiden keskimääräisen tuoton. Rahaston vertailuindeksi on DJ Stoxx 600- tuottoindeksi. Rahaston riski Sijoittamiseen liittyy aina riski, jolla tarkoitetaan sijoituksen tuottoon liittyvää epävarmuutta, mikä tarkoittaa mahdollisuutta saada sijoituksesta odotettua huonompaa tai parempaa tuottoa. Pääsääntönä voidaan pitää, että riski on pienin rahamarkkinoille sijoittavissa lyhyen koron rahastoissa ja suurin yksittäisille kehittyville markkina-alueille sijoittavissa osakerahastoissa. Poikkeuksellisissa markkinatilanteissa riskit voivat olla allamainittuja suuremmat ja riski menettää rahastoon sijoitettuja varoja voi kasvaa. Rahaston arvonvaihteluun liittyvää riskiä mitataan yleisesti volatiliteetilla (mitä suurempi on rahaston volatiliteetti, sitä suurempi on rahaston arvonvaihteluun liittyvä riski). Volatiliteetti mittaa kuitenkin salkussa ollutta historiallista riskiä, joten se on ainoastaan viitteellinen riskimittari. Volatiliteetti voi myös vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi yleisestä markkinaepävarmuudesta. Rahaston yksityiskohtainen sijoituspolitiikka ilmenee rahastosääntöjen kohdasta Rahaston varojen sijoittaminen. Rahasto on tarkoitettu pitkäaikaisille sijoittajille. Markkinariski Osakkeisiin sijoittaviin rahastoihin liittyy aina riski sijoituksen markkina-arvon vaihtelusta. Osakemarkkinoiden yleinen kehitys markkina-alueilla, joihin rahasto sijoittaa, vaikuttaa rahaston arvoon. Rahaston arvo voi vaihdella voimakkaasti lyhyellä aikavälillä. Pidempi sijoitusaika kasvattaa positiivisen tuoton todennäköisyyttä ja pienentää negatiivisen tuoton todennäköisyyttä. Osakemarkkinoiden riskiä voidaan pienentää rahastossa hajauttamalla sijoitukset maantieteellisesti, eri toimialoille ja eri yritysten osakkeisiin. Aventum Eurooppa Osake rahasto pyrkii painottamaan sijoitustoiminnassaan keskimääräistä matalamman volatiliteetin toimialoja ja yhtiöitä enemmän kuin korkean volatiliteetin toimialoja ja yhtiöitä. Tämä voi johtaa rahaston osalta alhaisempaan riskiin kuin osakemarkkinoilla yleensä. Rahasto voi käyttää johdannaisia paitsi sijoitusriskeiltä suojautumiseen myös sijoitustoiminnan tehostamiseen ja lisätuottojen hankkimiseen. Osakerahastona sen markkinariski on kuitenkin merkittävä. Valuuttakurssiriski Rahaston valuuttakurssiriski tarkoittaa rahaston muiden kuin euromääräisten sijoitusten arvonvaihtelun mahdollisuutta valuuttakurssien muutoksista johtuen. Sijoituskohteiden valuutan arvon heikkeneminen vaikuttaa negatiivisesti ja vahvistuminen positiivisesti rahasto-osuuden arvoon. Aventum Eurooppa Osake rahaston valuuttakurssiriski voidaan suojata, joten valuuttakurssiriski voi vaihdella ja olla merkittävä. 18

19 Maantieteellinen riski Tietylle maantieteelliselle alueelle sijoittavan rahaston sijoituksiin liittyy maantieteellinen riski. Tällä riskillä tarkoitetaan sitä, että tietyn maantieteellisen alueen tulevaisuudennäkymien muutosten vaikutus rahaston sijoituskohteiden arvoon voi olla huomattava ja että alueelle kohdistuvien sijoitusten arvonkehitys voi poiketa huomattavasti markkinoiden yleisestä globaalista arvonkehityksestä. Aventum Europpa Osake rahaston sijoitukset keskittyvät Euroopan alueelle, joten sen maantieteellinen riski on siten merkittävä. Toimialariski Tietylle toimialalle sijoittavaan rahastoon liittyy toimialariski. Tällä riskillä tarkoitetaan sitä, että tietyn toimialan tulevaisuudennäkymien muutosten vaikutus rahaston sijoituskohteiden arvoon voi olla huomattava ja että toimialalle kohdistuvien sijoitusten arvonkehitys voi poiketa huomattavasti markkinoiden yleisestä arvonkehityksestä. Aventum Eurooppa Osake rahaston sijoitukset eivät keskity millekään tietylle toimialalle, joten rahastoon ei sisälly erityistä toimialariskiä. Aktiiviriski Aktiiviriski on aktiivisen salkunhoidon seurauksena ilmenevä riski suhteessa vertailuindeksiin tai yleiseen markkinakehitykseen. Aktiivisella salkunhoidolla tarkoitetaan yleensä aktiivista näkemyksen ottamista sijoituskohteiden positiivisesta tai negatiivisesta kehityksestä pyrkien saavuttamaan vertailuindeksiä tai yleistä markkinakehitystä parempi tuotto. Aventum Eurooppa Osake rahaston vertailuindeksi on DJ Stoxx 600- tuottoindeksi. Rahastossa otetaan aktiivisesti näkemystä suhteessa vertailuindeksiin, joten aktiiviriskin voidaan katsoa olevan merkittävä. Likviditeettiriski Rahaston likviditeettiriskillä tarkoitetaan sitä, että rahaston sijoitusten muuttaminen käteiseksi ei onnistu suunnitellussa ajassa eikä kohtuulliseen hintaan. Tämä voi vaikuttaa rahasto-osuuden arvoon, mikäli rahaston sijoituksia joudutaan realisoimaan epäsuotuisaan aikaan. Likviditeettiriski voi erityisesti ilmetä poikkeuksellisessa markkinatilanteessa, jolloin esimerkiksi tietyillä arvopapereilla ei käydä aktiivisesti kauppaa tai osto- ja myyntinoteerausten ero on suuri tai puuttuu kokonaan. Likviditeettiriskin realisoituminen saattaa vaikuttaa myös rahastolunastusten toteutusaikatauluun. Operatiiviset riskit Operatiivisella riskillä tarkoitetaan sellaista rahaston sijoituskohteiden riskiä, joka aiheutuu esim. sijoituskohteen ulkoisista tekijöistä ja teknologiasta tai henkilöstön, organisaation tai sisäisten prosessien puutteellisesta toiminnasta. Selvitysriski Selvitysriskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että arvopaperikaupan vastapuoli ei toimi sovittujen ehtojen mukaisesti, vaikka toinen osapuoli on täyttänyt omat sopimusvelvoitteensa. Selvitysriski on suurempi mannerten välisissä arvopaperi- ja valuuttatransaktioissa, sillä selvitys tapahtuu mahdollisesti eri aikavyöhykkeillä. Force Majeure -riski Force Majeure riskeillä tarkoitetaan sopimuksista riippumattomia, ennalta arvaamattomia ja ylivoimaisia seurauksia aiheuttavia tekijöitä, jotka merkitsevät riskiä toiminnan jatkuvuudesta ja joista sopimusosapuolet eivät ole vastuussa. Näitä riskejä voivat olla esimerkiksi vakavat luonnonkatastrofit, kapinat, lakot ja sotatilat. Force Majeure riskien realisoituminen saattaa vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi rahaston sijoituskohteena olevien arvopapereiden hintoihin tai rahaston mahdollisuuksiin käydä arvopaperikauppaa. Tämä voi puolestaan vaikuttaa myös rahastolunastusten toteutusaikatauluun. 19

20 Volatiliteetti Rahasto 19,83% Rahaston sijoittajakohderyhmä Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa Euroopan osakemarkkinoille ja joka tavoittelee vastaavan osakemarkkinan mukaista tuottoa. Suositeltava sijoitusaika rahastoon on yli viisi vuotta. Sijoittaja vastaa valitsemansa rahaston soveltuvuudesta omiin sijoitustarkoituksiinsa, joten hänen tulee huolellisesti perehtyä tähän yksinkertaistettuun rahastoesitteeseen ja Rahaston sääntöihin. Rahaston tuotonjako Rahastoyhtiön varsinainen yhtiökokous päättää tuotto-osuuksien omistajille jaettavasta tilikauden tuoton määrästä. Tuotonjaossa pyritään jakamaan määrä, joka vastaa rahaston osakesijoitusten keskimääräistä osinkotuottoa. Tuotto-osuuksille maksettu tuotto vähennetään tuotto-osuuksille laskettavasta Rahaston pääomasta. Kasvuosuuksille ei jaeta tuottoa, vaan niille tuleva tuotto lisätään osuuksien arvoon ja sijoitetaan Rahaston tarkoituksen mukaisesti edelleen. Tuotto maksetaan tuotto-osuuksien omistajalle, joka on merkittynä Rahastoyhtiön rahasto-osuusrekisteriin sinä päivänä, jona Rahastoyhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään. Tuotto maksetaan rahasto-osuudenomistajan osoittamalle pankkitilille. Mikäli tuotto-osuuden omistaja ei ole ilmoittanut Rahastoyhtiölle pankkitiliä, jolle tuotto voidaan maksaa, siirretään tuotto, jota ei ole nostettu viiden vuoden kuluessa sen ensimmäisestä nostopäivästä lukien, takaisin Rahaston omaisuuteen. Rahastosta perittävät palkkiot ja vähimmäismerkintä Merkintä- /lunastuspalkkio: 0 % / 0 %, jos sijoitusaika on yli 12 kuukautta, muuten 1 % Kiinteä hallinnointipalkkio: 0,60 % Kertasijoitus vähintään: euroa Rahaston kokonaiskulusuhde TER oli 0,60% p.a. vuonna 2009 (TER -lukuun on laskettu mukaan kaikki rahaston kulut pl. kaupankäyntikulut). Rahaston sijoitusten vuosittainen kiertonopeus oli 73% vuonna Kiertonopeuden laskentakaava: (Ostot +myynnit-merkinnät/lunastukset)/(kuukauden viimeisen päivän rahastopääoman keskiarvo vuodelta 2009). Rahaston sääntöjen 11 määrittelee rahaston enimmäispalkkiot. Palkkioiden periminen Rahaston hallinnointipalkkio vähennetään päivittäin rahasto-osuuden arvosta, eli palkkio on otettu huomioon rahasto-osuuden arvossa, eikä sitä veloiteta asiakkaalta erikseen. Hallinnointipalkkio sisältää korvauksen säilytysyhteisölle sekä sillä katetaan sijoitusrahaston hallinnoinnista aiheutuvat säännölliset kulut. Rahaston merkintäpalkkio peritään siitä summasta, jonka asiakas on maksanut rahaston tilille, tämän jälkeen lopuilla varoilla merkitään rahasto-osuuksia. Rahaston lunastuspalkkio peritään asiakkaan lunastaessa osuuksiaan. Rahastoyhtiö perii ensin lunastuspalkkion lunastussummasta ja maksaa loput varat asiakkaan ilmoittamalle tilille. Rahasto-osuuksien merkintä ja lunastus Rahasto-osuuksien merkintä- ja lunastustoimeksiantoja vastaanotetaan Aventum Rahastoyhtiö Oy:ssä jokaisena suomalaisena pankkipäivänä. Ennen merkintää asiakkaiden tulee tutustua voimassa olevaan rahastoesitteeseen sekä sijoitusrahaston sääntöihin, joista ilmenevät yksityiskohtaiset ehdot. Merkinnän rahasiirron voi tehdä pankin internet-palvelussa, maksuautomaateilla tai pankin kassalla tavallisena tilisiirtona, jonka jälkeen merkinnästä tulee ilmoittaa rekisteröintiä varten Aventum Rahastoyhtiö Oy:lle (merkintälomake on tulostettavissa internetsivuilta) Merkintäpäivä on se pankkipäivä, jolloin merkintätoimeksianto on vastaanotettu ja rekisteröity Rahastoyhtiössä ja merkintäsumma on rahaston pankkitilillä Rahastoyhtiön käytettävissä viimeistään kello Suomen aikaa edellyttäen, että Aventum Rahastoyhtiö Oy:lle on toimitettu asianmukaiset ja riittävät tiedot merkinnän suorittajasta ja tämän henkilöllisyydestä. Merkintähinta on merkintäpäivänä laskettu osuuden arvo. Kello jälkeen Suomen aikaa rekisteröidyn merkintätoimeksiannon ja/tai Rahaston pankkitilille Rahastoyhtiön 20

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Sisällysluettelo SIJOITUSRAHASTO... 4 SP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINNOIMAT SIJOITUSRAHASTOT... 4 SIJOITUSRAHASTOTYYPIT JA NIIHIN LIITTYVÄT RISKIT... 5 Korkorahastot...5

Lisätiedot

Pankkitilit SEB 330100-01133701 FI8633010001133701

Pankkitilit SEB 330100-01133701 FI8633010001133701 RAHASTOESITE YLEINEN OSA RAHASTOESITTEEN RAKENNE Tämä Alexandria Rahastoyhtiö Oy:n (jäljempänä Rahastoyhtiö ) rahastoesite koostuu itse rahastoesitteestä, kaikkia Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto eq Japani Indeksi Varsinainen rahastoesite

Erikoissijoitusrahasto eq Japani Indeksi Varsinainen rahastoesite 20.1.2015 Erikoissijoitusrahasto eq Japani Indeksi Varsinainen rahastoesite Varsinainen rahastoesite koostuu rahastokohtaisesta ja yhteisestä osasta sekä rahaston säännöistä Rahaston perustiedot eq Japani

Lisätiedot

Sijoitusrahasto eq LCR Korko Varsinainen rahastoesite

Sijoitusrahasto eq LCR Korko Varsinainen rahastoesite 4.4.2015 Sijoitusrahasto eq LCR Korko Varsinainen rahastoesite Varsinainen rahastoesite koostuu rahastokohtaisesta ja yhteisestä osasta sekä rahaston säännöistä Rahaston perustiedot eq LCR Korko on Suomen

Lisätiedot

Sijoitusrahasto eq LCR Korko Varsinainen rahastoesite

Sijoitusrahasto eq LCR Korko Varsinainen rahastoesite 20.1.2015 Sijoitusrahasto eq LCR Korko Varsinainen rahastoesite Varsinainen rahastoesite koostuu rahastokohtaisesta ja yhteisestä osasta sekä rahaston säännöistä Rahaston perustiedot eq LCR Korko on Suomen

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SAMPO TAVOITE 2010

SIJOITUSRAHASTO SAMPO TAVOITE 2010 SAMPO TAVOITE 2010 1(5) Ratkaisurahastot - SIJOITUSRAHASTO SAMPO TAVOITE 2010 Yksinkertaistettu rahastoesite Yksinkertaistettu rahastoesite on voimassa 31.10.2007 alkaen. 1 TIEDOT RAHASTOSTA Sijoitusrahasto

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Eufex Hedge

Erikoissijoitusrahasto Eufex Hedge Sampo Rahastoyhtiö Oy luovuttaa Erikoissijoitusrahasto Eufex Hedgen hallinnon Eufex Rahastohallinto Oy:lle 1.1.2010. Sampo Rahastoyhtiö Oy ja Eufex Rahastohallinto Oy ovat laatineet luovutussuunnitelman,

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I - Rahastoesite

Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I - Rahastoesite Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I - Rahastoesite YLEISET TIEDOT RAHASTOSTA, RAHASTOYHTIÖSTÄ JA SÄILYTYSYHTEISÖSTÄ Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Erikoissijoitusrahasto Fennica

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I - Rahastoesite

Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I - Rahastoesite Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I - Rahastoesite 18.3.2015 YLEISET TIEDOT RAHASTOSTA, RAHASTOYHTIÖSTÄ JA SÄILYTYSYHTEISÖSTÄ Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Erikoissijoitusrahasto

Lisätiedot

Rahastoesite eq Hoivakiinteistöt -erikoissijoitusrahasto. Rahaston yleiskuvaus ja sijoituspolitiikka. Minimisijoitus. Rahaston pankkitili

Rahastoesite eq Hoivakiinteistöt -erikoissijoitusrahasto. Rahaston yleiskuvaus ja sijoituspolitiikka. Minimisijoitus. Rahaston pankkitili 1(8) Erikoissijoitusrahasto Finnreit Caren uudet säännöt tulevat voimaan. Rahaston nimi muuttuu ja uusi nimi on Erikoissijoitusrahasto eq Hoivakiinteistöt. Rahaston sijoituspolitiikassa tai rahaston toiminnan

Lisätiedot

JOM Rahastoyhtiö Oy. Virallinen Rahastoesite

JOM Rahastoyhtiö Oy. Virallinen Rahastoesite JOM Rahastoyhtiö Oy Virallinen Rahastoesite JOM Silkkitie -sijoitusrahasto 12.8.2015 s. 2 JOM Komodo -sijoitusrahasto 12.8.2015 s. 9 JOM SILKKITIE -SIJOITUSRAHASTO - RAHASTOESITE 12.8.2015 JOM SILKKITIE

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO TITANIUM HOIVAKIINTEISTÖ RAHASTOESITE (26.5.2015)

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO TITANIUM HOIVAKIINTEISTÖ RAHASTOESITE (26.5.2015) ERIKOISSIJOITUSRAHASTO TITANIUM HOIVAKIINTEISTÖ RAHASTOESITE (26.5.2015) YLEISET TIEDOT RAHASTOSTA, RAHASTOYHTIÖSTÄ, SÄILYTYS- YHTEISÖSTÄ JA MUISTA PALVELUN- TARJOAJISTA Rahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto

Lisätiedot

RAHASTOESITE 1.1.2014

RAHASTOESITE 1.1.2014 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMIEN SIJOITUSRAHASTOJEN RAHASTOESITE 1.1.2014 Yksinkertainen on tehokasta! 1 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ SISÄLLYS ESITTEEN SISÄLTÖ JA RAKENNE 2 RAHASTOASIOINTI 3 MERKINNÄT

Lisätiedot

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy RAHASTOESITE Sijoitusrahasto... 3... 3 :n perustiedot... 3 :n ja Suomeen rekisteröityjen Nordea-rahastojen tilintarkastajat... 3 Rahastoyhtiön käyttämät asiamiehet... 3 Rahaston markkinointi muissa maissa...

Lisätiedot

RAHASTOESITE ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY

RAHASTOESITE ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY RAHASTOESITE ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY Erikoissijoitusrahastot Estlander & Partners Commodity, Dynamic, Freedom ja Presto 1. Helmikuuta 2015 1. Sisällys 1. Tärkeää tietoa... 3 1.1. Valvova viranomainen...

Lisätiedot

Rahastoesite. Suomeen rekisteröidyt rahastot

Rahastoesite. Suomeen rekisteröidyt rahastot Rahastoesite Suomeen rekisteröidyt rahastot Säännöt vahvistettu 12.11.2009 Yhteystiedot Vastuunrajoitus Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy Pohjoisesplanadi 37 A, 3. kerros 00100 HELSINKI Puhelinvaihde (09) 2283

Lisätiedot

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi rajoitetusti myydä lyhyeksi osakkeita.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi rajoitetusti myydä lyhyeksi osakkeita. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 23.12.2013. Säännöt ovat voimassa 27.1.2014 alkaen. OP-POHJOISMAAT PLUS -ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Rahaston säännöt muodostuvat rahastokohtaisista

Lisätiedot

Rahastoesite 1.5.2015

Rahastoesite 1.5.2015 Ålandsbanken sijoitusrahastot Rahastoesite 1.5.2015 Ålandsbanken rahastoyhtiö oy Sisältö 4 Ålandsbanken Sijoitusrahastot 12 tietoja verotuksesta 13 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy 14 Ålandsbanken Asuntorahasto

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Eliten sääntömuutos

Erikoissijoitusrahasto Eliten sääntömuutos 11. kesäkuuta 2015 Erikoissijoitusrahasto Eliten sääntömuutos PYN Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on kokouksessaan 4.6.2015 hyväksynyt Erikoissijoitusrahasto Eliten ( PYN Elite ) sääntömuutokset. Uudet liitteenä

Lisätiedot

Sijoitus rahasto-opas

Sijoitus rahasto-opas Sijoitus rahasto-opas Sisällys Lukijalle...3 Sijoitusrahasto lyhyesti...4 Mikä sijoitusrahasto on?...5 Millaisia sijoitusrahastoja on?...8 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa on?...12 Mitä kuluja sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2012. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Suomen Pörssisäätiö

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2012. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Suomen Pörssisäätiö Sijoitusrahasto-opas 2012 59 Sisällys Mikä sijoitusrahasto on?... 5 Mihin rahaston valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota?... 7 Millaisia sijoitusrahastoja on?... 9 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

Säästöpankki Aasia erikoissijoitusrahasto

Säästöpankki Aasia erikoissijoitusrahasto 1 Säästöpankki Aasia erikoissijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Aasia erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Asien specialplaceringsfond. 2 Rahastoyhtiö

Lisätiedot

Rahastoesite 06.02.2014

Rahastoesite 06.02.2014 Tämä rahastoesite, kunkin rahaston avaintietoesite (KIID) ja säännöt muodostavat kokonaisuuden, joihin sijoittajan tulee perehtyä ennen sijoituspäätöstä. Sijoittajaa kehotetaan lisäksi seuraamaan jatkuvasti

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto eq Frontier Osake RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT

Erikoissijoitusrahasto eq Frontier Osake RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Erikoissijoitusrahasto eq Frontier Osake RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahaston säännöt koostuvat näistä rahastokohtaisista säännöistä sekä eq Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen

Lisätiedot

Säästöpankki Itämeri sijoitusrahasto

Säästöpankki Itämeri sijoitusrahasto 1 Säästöpankki Itämeri sijoitusrahasto Säännöt 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Itämeri -sijoitusrahasto, ruotsiksi Sparbanken Östersjön placeringsfond (jäljempänä Sijoitusrahasto).

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahaston säännöt. 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö. 2 Asiamies

Erikoissijoitusrahaston säännöt. 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö. 2 Asiamies Erikoissijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on GeisterZähmer Suojattu Osakestrategia Erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto).

Lisätiedot

Rahaston voimassa olevat säännöt on hyväksytty OP-Rahastoyhtiön hallituksessa 27.8.2014. Säännöt ovat voimassa 8.12..2014 alkaen.

Rahaston voimassa olevat säännöt on hyväksytty OP-Rahastoyhtiön hallituksessa 27.8.2014. Säännöt ovat voimassa 8.12..2014 alkaen. Rahaston voimassa olevat säännöt on hyväksytty OP-Rahastoyhtiön hallituksessa 27.8.2014. Säännöt ovat voimassa 8.12..2014 alkaen. OP-METSÄNOMISTAJA -ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT 1 Sijoitusrahaston nimi

Lisätiedot

Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto

Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto 1 Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond.

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto HCP Quant säännöt 12.2.2014

Erikoissijoitusrahasto HCP Quant säännöt 12.2.2014 1 Erikoissijoitusrahasto HCP Quant säännöt 12.2.2014 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto HCP Quant, ruotsiksi Specialplaceringsfonden HCP Quant ja englanniksi Non-UCITS HCP

Lisätiedot