HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS"

Transkriptio

1 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS 2012

2

3 Sisältö Saatteeksi... 1 Hallinto-oikeus ja sen toimintaympäristö... 3 Lainkäyttö lyhyesti lukuina... 4 Esimerkkejä vuoden 2012 ratkaisuista... 6 Henkilökunta... 7 Toimintaa... 8 Vuoden 2012 tilastot 1. Työtilasto Käsittelyajat Ratkaisujen lopputulokset KHO:n ratkaisujen lopputulokset Talous, tulostavoitteet ja tulokset Henkilökunta Toimittaja: Katja Koskinen Kuvat: Reijo Koirikivi / Studio P.S.V. Vesa Sirkesalo ja Katja Koskinen

4

5 1 Saatteeksi Tuomioistuinlaitoksen rakenteen uudistaminen eteni vuonna 2012 hovi- ja hallinto-oikeustasolle. Oikeusministerin tekemän linjauksen mukaan kuudesta hovioikeudesta pitää siirtyä viiteen hovioikeuteen yhdistämällä Kouvolan ja Itä- Suomen hovioikeudet. Syynä tähän on hovioikeuksiin tulevien juttujen määrän puolittuminen vuodesta 1978, jolloin perustettiin kaksi uutta hovioikeutta entisten neljän lisäksi. Samassa yhteydessä oikeusministeri linjasi, että kahdeksasta hallinto-oikeudesta pitää lakkauttaa kaksi hallinto-oikeutta eli yhdistää Rovaniemen ja Oulun hallinto-oikeudet sekä lakkauttaa Kouvolan hallinto-oikeus jakamalla sen tuomiopiiri Kuopion ja Hämeenlinnan hallinto-oikeuksien kesken. Asiamäärien väheneminen hallinto-oikeuksissa ei kuitenkaan ole ollut lainkaan samanlaista kuin hovioikeuksissa. Oikeusministerin linjauksen mukaan Päijät-Hämeen maakunta tulee siirtymään Hämeenlinnan hallinto-oikeuden tuomiopiiriin, mihin se aikoinaan vuosikymmeniä kuuluikin Hämeenlinnan hallinto-oikeuden edeltäjän, Hämeen lääninoikeuden aikoina. Vireillä olevat organisaatiouudistukset aiheuttavat aina monenlaista lisäponnistelua ja levottomuuttakin uudistusten kohteena olevissa organisaatioissa ja ennen kaikkea henkilökunnassa. Uudistuksilla keskushallinnon tasolla näytetään tavoittelevan ensi sijassa henkilöstön supistuksia, vaikka uudistus kauniisti puetaankin tavoitteeseen tehostaa toimintaa oikeusturvaa vaarantamatta. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden nykyinen tuomiopiiri ja tulevaisuudessa mahdollisesti Päijät- Hämeen maakunnalla kasvava tuomiopiiri sijaitsee maamme väestömäärältään ja taloudelliselta toiminnaltaan pääkaupunkiseudun jälkeen maamme voimakkaimmin kasvavalla alueella. Näin ollen Hämeenlinnan hallinto-oikeuden asemaa yhtenä tuomioistuinlaitoksen merkittävänä osana ei pitäisi jatkossa uhata lakkauttaminen taikka sulauttaminen johonkin toiseen tuomioistuimeen. Ainakaan siihen ei luulisi olevan tarvetta oikeuspalveluja tarvitsevien taholta. Tarkasteltavana olevana vuonna 2012 Hämeenlinnan hallinto-oikeus jälleen kerran on täyttänyt odotukset sekä määrällisesti että laadullisesti vertailtaessa hallinto-oikeuksia toisiinsa.

6 2 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ja oikeusministeriön tulosneuvotteluissa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle yleensä sovitaan määrällinen tavoite, joka on huipputasoa ja se myös saavutetaan. Näin kävi myös vuonna Tätä ei tietenkään tehdä tuomioistuimen itsensä vuoksi vaan tuomioistuimemme puoleen kääntyvien oikeusturvan tähden. Hallinto-oikeuden tuloksellisuudesta vastaavana minun on kiitettävä koko Hämeenlinnan hallinto-oikeuden henkilökuntaa sen panoksesta yhteisen, arvokkaan työpanoksen antamista oikeusvaltion hyväksi vuonna Kanssanne on hyvä rakentaa yhdessä toimivaa tuomioistuinta. Yhdessä suhteessa Hämeenlinnan hallinto-oikeuden luvuilla mitattava tulos on kuitenkin hallinto-oikeuksista häntäpäässä. Se on asioiden keskimääräinen käsittelyaika, joka oli 7,9 kuukautta. Tässä suhteessa Hämeenlinnan hallinto-oikeus ei kuitenkaan suostu ottamaan syyllisyyden taakkaa harteilleen. Oikeusministeriö ei ole jakaessaan henkilöstöresursseja koskaan tarkastellut eri tuomioistuinten työmääriä, vaan resurssit on jaettu jollakin aivan muulla perusteella, jota ei ole tähän mennessä rehellisesti avattu. Heikki Jukarainen Hallinto-oikeuden ylituomari Mikäli tähän ei saada jatkossa korjausta tuomiopiirimme oikeusturvaa hakevat saavat varautua piteneviin käsittelyaikoihin. Onneksi heillä on kuitenkin tulevaisuudessa mahdollista saada taloudellista korvausta valtion varoista oikeusturvansa saannin pitkittyessä.

7 3 Hallinto-oikeus ja sen toimintaympäristö Viranomaiset Kunnan, valtion, kirkon tai muun viranomaisen päätökseen tyytymätön asianosainen voi valittaa päätöksestä omaan alueelliseen hallinto-oikeuteensa, jolloin hallinto-oikeus tutkii päätöksen lainmukaisuuden. Oikaisuvaatimus Useimmiten viranomaisen tekemään päätökseen voidaan kuitenkin ensin hakea oikaisua hallinnon sisällä. Vasta oikaisupäätökseen tyytymätön voi valittaa päätöksestä hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus käsittelee valituksia Hallinto-oikeus käsittelee pääasiassa viranomaisten päätöksistä tehtyjä valituksia. Valituksen voi tehdä se, jota asia koskee eli asianosainen. Yleissäädös valitusoikeudesta hallintoasiassa on hallintolainkäyttölaissa. Useissa laeissa on vielä erikseen määritelty, kenellä on asiassa valitusoikeus. Myös viranomainen voi olla asianosainen. Valitusten lisäksi hallinto-oikeus käsittelee myös hallintoriita-asioita, hakemusasioita ja eräitä muita sen käsiteltäväksi säädeltyjä asioita. Hallinto-oikeuden päätökseen tyytymätön osapuoli voi pääsääntöisesti valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä edelleen korkeimpaan hallintooikeuteen. Mm. vero-, sosiaali- ja rakennusasioissa valittaminen on luvanvaraista ja korkein hallinto-oikeus käsittelee ja ratkaisee asian vain, jos se ensin myöntää siihen valitusluvan. Tuomiopiiri Hämeenlinnan hallinto-oikeus on yksi maamme kahdeksasta alueellisesta hallinto-oikeudesta. Sen tuomiopiiri muodostuu Kanta-Hämeen, Keski-Suomen ja Pirkanmaan maakuntien alueista. Lisäksi Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen valitetaan eräiden sellaisten viranomaisten päätöksistä, joiden toimialue ulottuu sen varsinaisen tuomiopiirin ulkopuolelle, tällaisia ovat esimerkiksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja Länsi- Suomen rikosseuraamusalue. Hämeenlinnan hallinto-oikeus sijaitsee Hämeenlinnassa. Hallinto-oikeudella on pysyvä istuntopaikka Jyväskylässä suullisia käsittelyitä varten. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden tuomiopiiri on asukasluvultaan maan toiseksi suurin. Tuomiopiirin alueella oli vuoden 2012 lopussa asukkaita noin , mikä on 17 % maamme väkiluvusta. Tuomiopiirin alue käsittää 56 kuntaa. Vuoden 2012 muutoksia Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa pilotoitiin ja otettiin käyttöön vuoden 2012 aikana kaksi uutta palvelua parantavaa järjestelmää: oikeusapuasioiden asiankäsittelyjärjestelmä Romeo ja asianhallinnan viiveistä hälyttävä järjestelmä. Oikeusavun palkkioperusteista annettua valtioneuvoston asetusta muutettiin siten, että Romeota on käytetty palkkiovaatimusten esittämiseen, palkkiopäätöksen tekemiseen ja maksuun toimittamiseen lähtien. Asianhallinnan viiveistä hälyttävä järjestelmä ilmoittaa asianhallinnassa asian käsittelyn viivästymisestä sille määritetystä aika-arviosta. Järjestelmän käyttöönotolla varaudutaan tulevaan lakimuutokseen, jonka mukaan myös hallinto-oikeuksissa maksetaan korvauksia oikeudenkäynnin viivästyksistä (HE 85/2012). Hallinto-oikeuden työjärjestys uusittiin Nimitysasioissa pidettiin viimeinen täysistunto. Nämä asiat siirtyivät ylituomarin ratkaistaviksi.

8 4 Lainkäyttö lyhyesti lukuina Vuoden 2012 työtilasto Vuonna 2012 hallinto-oikeuteen tuli vireille 2859 asiaa, mikä on hieman edellisvuotista enemmän. Alla on kaavio vuosina saapuneiden määristä vuosittain. Käsittelyajat Ratkaistujen asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli 7,9 kuukautta eli käsittelyaika lyheni vähän edellisvuodesta (8,0 kk). Alla olevasta kaaviosta näkyvät kaikkien asioiden ratkaisuajat vuonna Käsittelyajat pääasiaryhmittäin ovat liitteenä (2) Käsittelyajat Saapuneet Alle 3 kk alle 6 kk alle 9 kk alle 12 kk alle 18 kk yli 18 kk Vuonna 2012 saapuneiden asioiden suurin ryhmä oli edellisten vuosien tapaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvä asiat, joita saapui 1090 asiaa (38 % kaikista saapuneista). Seuraavaksi suurin asiaryhmä oli taloudellinen toiminta (494 saapunutta asiaa, 17,3 %) ja verot (289 asiaa, 9,9 % kaikista asioista). Rakentamista koskevia asioita saapui 226, mikä oli noin 8 prosenttia kaikista asioista. Vuonna 2011 rakentamista koskevia asioita oli jonkin verran enemmän, 288 asiaa (10 % kaikista asioista). Hallinto-oikeus ratkaisi kertomusvuonna 2784 asiaa. Tämä on 140 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Hallinto-oikeuden henkilötyövuosien kehys oli sama kuin edellisenä vuonna. Asioita saapui vireille vähän edellisvuotista enemmän ja seuraavalle vuodelle siirtyneiden asioiden määrä kasvoi edellisvuodesta. Vuoden 2012 työtilasto asiaryhmittäin on liitteenä (1). Vuoden 2012 lopussa asiat olivat olleet vireillä keskimäärin 5,7 kk. Vireillä olevista asioista oli vuoden 2012 päättyessä ollut yli vuoden vireillä 158 asiaa (8 % vireilläolevista). Suullisia ja katselmuksia Vuonna 2012 Hämeenlinnan hallinto-oikeus järjesti 46 suullista käsittelyä. Suullisista 40 koski lastensuojeluasioita. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden suullisista käsittelyistä pidettiin Jyväskylässä kahdeksan. Suullisissa ratkaistiin yhteensä 79 asiaa, joista 54 oli lastensuojeluasioita. Katselmuksia järjestettiin vuonna 2012 kuudessa asiassa. Ratkaisujen lopputulos Vuoden 2012 ratkaisuista 13,6 prosenttia (378 kpl) johti viranomaisen päätöksen muuttamiseen. Suhteellisesti eniten muutoksia tehtiin ympäristöön liittyvissä asioissa (23,5 % eli 23 kpl) ja määrällisesti eniten sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevissa asioissa (12,7 % eli 135 kpl).

9 5 Ratkaisut lopputuloksen mukaan Tarkemmat tiedot ratkaisujen lopputuloksista pääasiaryhmittäin ovat liitteenä (3). Korkeimman hallintooikeuden ratkaisut Korkein hallinto-oikeus ratkaisi vuonna 2012 yhteensä 459 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden kertomusvuonna tai aiempina vuosina tekemistä päätöksistä tehtyä valitusta tai hakemusta valitusluvan saamiseksi. Hallinto-oikeuden päätöstä muutettiin 31 tapauksessa (6,8 %) ja lisäksi KHO palautti viisi asiaa hallinto-oikeuteen uudelleen käsiteltäväksi. Alla kaavio KHO:n päätösten jakautumisesta eri ratkaisuihin Hämeenlinnan hallinto-oikeuden osalta, liitteessä (4) tarkemmat tiedot lukuineen. KHO:n ratkaisut 2012 Ei muutosta Muutettu Palautettu Hakemus hyväksytty Hakemus hy lätty Siirretty Ei tutkittu Ei muutosta Ei muutettu Muutettu Ei v alituslupaa Palautettu Muu Hämeenlinnan hallinto-oikeuden vuonna 2012 tekemistä päätöksistä valitettiin korkeimpaan hallinto-oikeuteen 519 tapauksessa, mikä oli 17,2 prosenttia kaikista tapauksista. Näistä viime vuoden valituksista tai valituslupapyynnöistä KHO ehti viime vuonna ratkaista alle kolmasosan (155 kpl eli 29,9%). Viime vuonna annettujen päätösten osalta KHO muutti päätöstä kolmessa tapauksessa. Tulostavoitteet Oikeusministeriön kanssa käydyissä tulosneuvotteluissa asetettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuden vuoden 2012 määrälliseksi tavoitteeksi ratkaista 2800 asiaa, mitä ei aivan saavutettu hallinto-oikeuden ratkaistessa 2784 asiaa. Tavoitteena oli saada yli vuoden vireillä olleiden asioiden määrä enintään 150 asiaan. Tämä tavoite lähes saavutettiin, sillä yli vuoden vanhoja asioita oli vuoden vaihteessa vireillä 158. Lisäksi tavoitteena oli saada asioiden keskimääräinen käsittelyaika alle 7,5 kuukauden. Tätä tavoitetta ei täytetty, sillä vuonna 2012 kaikkien asioiden keskimääräinen ratkaisuaika oli 7,9 kuukautta. Toiminnan tunnuslukuja Vuonna 2012 Hämeenlinnan hallinto-oikeus ratkaisi 2784 asiaa. Hallinto-oikeus pystyi käyttämään sovitusta 50 henkilötyövuodesta laskennallisesti 49,6 henkilötyövuotta. Hallinto-oikeuden tuottavuus oli kertomusvuonna 56 asiaa henkilötyövuotta kohden. Tuottavuus laski hieman edellisestä vuodesta. Hallinto-oikeuden päätös palkka- ja toimintamenot huomioon ottaen maksoi kertomusvuonna 1439 euroa asiaa kohden. Vuonna 2012 hallinto-oikeus antoi 1114 lainvoimaisuustodistusta, mikä on 105 edellisvuotta vähemmän (9 %). Vuoden 2012 talouden tunnusluvut ja tulokset tavoitteineen on koottu liitteenä (5) olevaan taulukkoon. Mukana ovat myös vertailuluvut edelliseltä vuodelta.

10 6 Esimerkkejä vuoden 2012 ratkaisuista Sastamalan kaupunginhallitus syrji pienpuolueita Hämeenlinnan hallinto-oikeus kumosi Sastamalan kaupunginhallituksen vaalitoimielinten jäsenten valintaa koskevan päätöksen, jonka mukaan vain tietyn kannatusluvun ylittäneet puolueet olisivat saaneet asettaa jäseniä vaalilautakuntiin ja -toimikuntiin jäseniä. Vaalilain mukainen tarkoitus toimielinten poliittisesta edustavuudesta ei täyttynyt. Noudatettu menettely oli pienpuolueita syrjivää. Sastamalassa oli 12 puoluetta, joilla olisi ollut oikeus asettaa jäsen vaalilautakuntiin ja -toimikuntiin. Vaalitoimielimiin oli valittu jäseniä vain seitsemästä suurimmasta puolueesta. Vaalilain mukaan valtiollisissa vaaleissa sekä vaalilautakunnan ja -toimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten on mahdollisuuksien mukaan edustettava asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita, niiden saamasta kannatuksesta riippumatta. Tällaisia puolueita oli Sastamalassa 12 ja vaalitoimielimissä oli jäseniä ja varajäseniä yhteensä 110. Jokaiselle puolueelle olisi siis ollut mahdollista antaa niihin edustus. Veroasioissa katselmus pitkästä aikaa Kysymys oli Somerolla sijainneen tilan kiinteistöverotuksesta. Kiinteistölle oli siirretty luvun savupirtti, joka oli koottu uudelleen ja verotus oli toimitettu tavanomaisiin kesäasunnon arvoihin perustuen. Muutoksenhakija vetosi rakennuksen alkuperään ja huonoon kuntoon ja halusi kiinteistöverotustaan alennettavaksi. Kun valitukseen liitetyistä valokuvista ei voitu riittävällä varmuudella todeta rakennuksen kuntoa, hallinto-oikeus kävi toteamassa sen paikan päällä. Huonokuntoisuus olisi merkinnyt kiinteistöveron alentamista tai jopa kiinteistöveron poistamista kokonaan. Katselmuksen perusteella voitiin varmuudella todeta, että neliöarvon alentamiseen ei ollut aihetta, mutta muutoin arvoon tehtiin kuistin puuttumisen perusteella pieni korjaus. Tampereen Rantaväylän tunneli hyväksyttiin Hallinto-oikeus hylkäsi valtatie 12 yleissuunnitelmaa ja Rantaväylän tunneliasemakaavoja koskevat valitukset. Yleissuunnitelmaan liittyvä ympäristövaikutusten arviointi todettiin luotettavaksi ja kattavaksi. Yleissuunnitelmasta ilmenee, että kallion kivilajit ovat yleisesti esiintyviä ja tunneli voidaan rakentaa turvallisesti tavanomaisin menetelmin. Myös liikenteen aiheuttamat terveyshaitat pysyvät lain sallimissa rajoissa, joten Rantaväylän rakentamisen aiheuttamat haitat jäävät kokonaisuudessaan vähäisiksi. Tunneli takaa valtatie 12:n liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden. Tunnelin rakentaminen myös tehostaa maankäyttöä ja parantaa kevyen- ja joukkoliikenteen kehittämismahdollisuuksia.

11 7 Henkilökunta Henkilökunta Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa oli kertomusvuonna jäseninä hallinto-oikeuden ylituomari ja 22 hallinto-oikeustuomaria. Lainkäyttöasioiden valmistelu- ja esittelytehtävissä toimi 12 hallinto-oikeussihteeriä ja kaksi notaaria. Lisäksi hallinto-oikeuden toimistossa työskenteli hallintopäällikkö, kirjastonhoitaja-informaatikko, kaksi osastosihteeriä ja kymmenen toimistosihteeriä, joista yksi hoiti virkaansa osa-aikaisena. Nimitykset ja erot Tasavallan presidentti nimitti vuonna 2012 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin T13 virkaan Sari Välkkeen. Vuonna 2012 lukien hallinto-oikeuden ylituomari nimitti hallinto-oikeuteen hallinto-oikeussihteerin T9 virkaan Jussi-Pekka Lajusen, Elina Ranzin ja hallinto-oikeussihteerin T8 virkaan Ville Härmän. Hallinto-oikeustuomari Timo Niemiselle, hallinto-oikeustuomari Matti Anttilalle, hallinto-oikeussihteeri Kim Aaltiolle ja osastosihteeri Tuula Hulkolle myönnettiin pyynnöstä ero virastaan. Eräissä sosiaali- ja terveydenhuoltoasioissa asian käsittelyyn osallistuu hallinto-oikeuden varsinaiseen henkilökuntaan kuuluvien lainoppineiden jäsenten ja esittelijän lisäksi valtioneuvoston määräämä asiantuntijajäsen. Sivutoimisten asiantuntijajäsenten nelivuotinen kausi alkoi Hallinto-oikeuden henkilökuntaluettelo vuoden 2012 lopussa on liitteenä (6). Luettelossa ovat mukana myös asiantuntijajäsenet. Timo Niemisen viimeisen työpäivän aamun kyyti. Organisaatio Hämeenlinnan hallinto-oikeus työskenteli kertomusvuonna aiempien vuosien tapaan neljään jaostoon jakaantuneena. 1. jaoston pääasiaryhmä on veroasiat, 2. jaoston rakennus- ja ympäristöasiat, 3. jaoston kunnallis- ja ulkomaalaisasiat ja 4. jaoston sosiaali- ja terveysasiat. Asia ratkaistaan jaoston istunnossa, joka on päätösvaltainen kolmen jäsenen kokoonpanossa. Eräissä asiaryhmissä, jos ratkaistava asia on oikeudellisesti selkeä, asia voidaan ratkaista myös yhden tai kahden tuomarin kokoonpanossa. Joissain tapauksissa on myös tarpeen käsitellä asia tavanomaista laajemmassa kokoonpanossa. Matti Anttilan läksiäiset Piparkakkutalossa. Kuvassa lähimpiä työtovereita vasemmalta Ari Sopanen, Pasi Vikman, Martti Oksanen, Eija Mäkelä, Matti Anttila ja Johanna Virmavirta Kesällä 2012 Johanna Mattila ja Anssi Rantala suorittivat korkeakouluopintoihinsa kuuluvan harjoittelun Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa.

12 8 Kunniamerkkejä Vuonna 2012 myönnettiin hallinto-oikeustuomari Matti Haapaniemelle Suomen Leijonan I luokan ritarimerkki ja toimistosihteeri Sirpa Laaksolle Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali. Valtion virka-ansiomerkki myönnettiin hallintooikeustuomareille Ulla-Maarit Heljasvuo ja Marjo Koivu sekä hallintopäällikkö Martti Oksaselle. Toimintaa Lausuntoja Vuonna 2012 Hämeenlinnan hallinto-oikeus antoi yksitoista lainvalmisteluun ja muuhun viranomaistoimintaan liittyvää lausuntoa. Työryhmiä Ylituomari Heikki Jukarainen toimi puheenjohtajana oikeusministeriön nimittämässä hallintotuomioistuinten täydennyskoulutuksen ohjausryhmässä. Hallinto-oikeustuomari Elina Tanskanen osallistui Hallinto- ja erityistuomioistuinten asianhallintajärjestelmien ja raportoinnin kehittämistyöryhmän toimintaan. -seurantaryhmään osallistui hallinto-oikeustuomari Johanna Virmavirta. Osastosihteeri Marjo Salonen osallistui Käsittelyaikojen viiveistä hälyttävän järjestelmän työryhmään ja pilotoinnin käytännön toteutukseen. Järjestelmä otettiin käyttöön Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa loppuvuodesta. Hallintopäällikkö Martti Oksanen osallistui Rakenneuudistuksen toimitilatyöryhmään. Ylituomari Heikki Jukarainen nimitettiin vuonna 2012 opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan puheenjohtajaksi ja hallinto-oikeustuomari Ulla- Maarit Heljasvuo varapuheenjohtajaksi. Ylituomari Heikki Jukarainen toimi edelleen valtiovarainministeriön asettaman virkamieslautakunnan puheenjohtajana ja lisäksi lautakunnan toimintaan osallistuivat Ulla-Maarit Heljasvuo varajäsenenä sekä Jussi-Pekka Lajunen, Elina Ranz, Anna Mähönen ja Sari Välke esittelijöinä. Vierailuja Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson vieraili Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa Hallinto-oikeuden henkilöstölle pitämässään tilaisuudessa hän kertoi tulevasta hovi- ja hallintooikeuksien uudistuksesta ja siihen liittyvistä organisaatiomuutoksista. Mukana olivat myös apulaisosastopäällikkö Heikki Liljeroos ja oikeusministerin erityisavustaja Malin Brännkärr. Hallinto-oikeustuomari Tiina Hyvärinen osallistui Oikeusavun sähköisen asioinnin järjestelmän (ROMEO) kehittämistyöryhmään ja hänen lisäkseen myös toimistosihteeri Sirpa Laakso pilotoinnin käytännön toteutukseen. Kirjastonhoitaja-informaatikko Sirpa Piekkari osallistui Sähköisen tiedoksiannon toteuttaminen hallinto-oikeuksista verohallinnon veronkantoyksikköön -työryhmän toimintaan. Tuomioistuinlaitoksen/KHO:n ja oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen välisten palvelusopimusten/hallinto- ja erityistuomioistuimet Kuvassa oikeusministeri Anna-Maja Henriksson ja ylituomari Heikki Kuvassa Jukarainen oikeusministeri Anna-Maja Henriksson ja ylituomari Heikki Jukarainen

13 9 Apulaisosastopäällikkö Heikki Liljeroos puhui hallinto-oikeusuudistuksen aiheuttamista henkilöstöä koskevista uudistuksista Hämeenlinnan hallintooikeudessa Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen ja teki tarkastuskäynnin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen Mukana oli myös vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Outi Kostama. Apulaisoikeuskansleri halusi keskustella mm. hallintooikeuden toimintaa säätelevän lainsäädännön toimivuudesta, veroasioiden käsittelystä, henkilöresurssien riittävyydestä ja henkilöstön hyvinvoinnista. Myös hallinto-oikeuden henkilökunnalla oli mahdollisuus keskustella apulaisoikeuskanslerin kanssa luottamuksellisesti. Hallinto-oikeusverkoston rakenneuudistushankkeen johdosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa järjestettiin yhteistoimintalain mukainen kuulemistilaisuus. Poimintoja koulutuksista ja tilaisuuksista muualla Vuonna 2012 koulutusten toteutuksissa käytettiin paljon videoneuvottelutekniikkaa. Videoneuvottelulaitteiden välityksellä opiskeltiin mm. lastensuojelu-, ulkomaalais- ja aseasioita sekä Notes -järjestelmän päivitetyn version käyttöä. Joensuun yliopiston Prosessinjohto hallintolainkäytössä -koulutusohjelmaan osallistui vuonna 2012 yksi Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomari. Hallintotuomioistuinten esittelijäkoulutukseen osallistui neljä hallinto-oikeuden esittelijää. Suullisen käsittelyn prosessijohtokoulutukseen ja osallistui neljä henkilöä. Kaksi hallinto-oikeustuomaria osallistui Hämeen ammattikorkeakoulun järjestämään JET-koulutukseen. Tampereella järjestettiin hallintooikeuksien yhteiset kansliahenkilöstön koulutuspäivät, joihin osallistui viisi henkilöä. Koko henkilökunnan työhyvinvointiin liittyvä yhdistetty koulutus- ja virkistyspäivä pidettiin Evolla Tuomariliiton valtakunnalliset Tuomaripäivät pidettiin , Hämeenlinnan hallintooikeudesta oli 11 osallistujaa. Johtoryhmä osallistui Hallintotuomioistuimien johtamisvalmennukseen Tietojärjestelmät Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa otettiin käyttöön vuonna 2012 kaksi uutta tietojärjestelmää. Oikeusavun palkkioperusteista annettua valtioneuvoston asetusta muutettiin Asetuksen muutoksen jälkeen Oikeusapupalkkioiden sähköinen asiointijärjestelmä Romeo on ollut ensisijainen oikeusapupalkkioiden maksatusjärjestelmä, jota on käytetty palkkiovaatimusten esittämiseen, palkkiopäätöksen tekemiseen ja maksuun toimittamiseen lähtien. Asianhallinnan viiveistä hälyttävä järjestelmä otettiin käyttöön kaikissa hallinto-oikeuksissa Järjestelmän käyttöönotolla varaudutaan tulevaan lakimuutokseen, jonka mukaan oikeudenkäynnin viivästyksistä maksetaan korvauksia myös hallinto-oikeuksissa. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytännön mukaan oikeudenkäynnin kestoon lasketaan myös oikaisuvaatimuksen tai muun vastaavan päätöksen muuttamista koskevan pyynnön käsittelyyn kulunut aika, jos tällainen menettely on tuomioistuinkäsittelyn edellytyksenä (HE 85/2012). Käsittelyaikojen valvomiseksi hallinto-oikeus kirjaa diaariinsa jo nyt viranomaisen päätöspäivämäärän, mikäli se on merkitty asiakirjoihin.

14 10 1. Työtilasto 2012 Vuoden 2012 aikana on poistettu 16 asiaa, jotka on vähennetty luvuista. Vireillä Saapunut Ratkaistu Vireillä Muutos +/- Kaikki asiat yhteensä Valtio-oikeus ja yleishallinto Valtio-oikeus Yleishallinto-oikeus Opetus ja sivistystoimi Valtion virkamiehet Työvoima-asiat Turvallisuus, yleinen järjestys ja eräät luvat Asiaryhmä yhteensä Itsehallinto Kunnallisasiat Kirkollisasiat Asiaryhmä yhteensä Ulkomaalaisasiat yhteensä Rakentaminen Maankäyttö- ja rakennusasiat Tieasiat Kiinteistöasiat Asiaryhmä yhteensä Jatkuu seuraavalla sivulla

15 11 Jatkoa edelliseltä sivulta Vireillä Saapunut Ratkaistu Vireillä Muutos +/- Ympäristö Ympäristönsuojelu Vesitalous Luonnonsuojelu Ulkoilu ja leirintä Asuntotuotanto ja asuntoasiat Asiaryhmä yhteensä Sosiaali- ja terveydenhuolto Sosiaaliasiat Terveydenhuolto ja sairaanhoito Lääkeasiat ja apteekkilaitos Asiaryhmä yhteensä Taloudellinen toiminta Oikeushenkilöt ja teollisoikeudet Elinkeinoasiat Maa- ja metsätalous EU:n rakennerahastojen tukitoimet Liikenne ja viestintä Asiaryhmä yhteensä Verot Tulo- ja varallisuusvero Ajoneuvoja koskevat verot ja maksut Muut verot ja verotusmenettely Asiaryhmä yhteensä Muut asiat yhteensä

16 12 2. Käsittelyajat 2012 Pääasiaryhmä Määrä Keskim. käs.aika (kk) - 3 kk 3-6 kk 6-9 kk 9-12 kk kk yli 18 kk Valtio-oikeus Itsehallinto , Ulkomaalaisasiat 154 6, Rakentaminen , Ympäristö 98 12, Sos.- ja terveydenhuolto , Taloudellinen toim Verot , Muut 8 1, Yhteensä , %-osuus kaikista 26,1% 18,8% 17,6% 11,4% 20,5% 5,7% 3. Ratkaisujen lopputulokset 2012 Pääasiaryhmä Ratkaistu Ei muutosta Muutettu Palautettu Hakemus hyväksytty Hakemus hylätty Siirretty Ei tutk. tai rauennut Valtio-oikeus ,4% 15,3% 0,9% 2,1% 0,9% 0,9% 22,6% Itsehallinto ,0% 9,7% - 3,7% 4,5% 1,5% 36,6% Ulkomaalaisasiat ,4% 5,8% 7,8% - - 1,9% 13,0% Rakentaminen ,2% 20,8% ,4% 15,6% Ympäristö 98 64,3% 23,5% ,2% Sos. ja terv.huolto ,0% 12,7% 1,1% 32,7% 2,5% 0,2% 7,8% Taloud. toiminta ,8% 11,2% 0,3% - - 4,1% 13,7% Verot ,8% 14,5% 3,5% - - 3,5% 11,7% Muut asiat 8 12,5% ,5% Yhteensä 100,0% 56,0% 13,6% 1,5% 12,9% 1,3% 1,5% 13,3%

17 13 4. KHO:n ratkaisujen lopputulokset 2012 Pääasiaryhmä Ratkaistu Ei muutosta Lopputulosta ei muuteta Muutettu Valituslupahakemus hylätty Palautettu Muut ratkaisut Valtio-oikeus 39 43,6% 12,8% 15,4% 25,6% - 2,6% Itsehallinto 38 73,7% 21,1% 2,6% - - 2,6% Ulkomaalaisasiat ,3% 85,1% 2,1% 8,5% Rakentaminen 72 43,1% 20,8% 12,5% 22,2% 1,4% - Ympäristö 21 9,5% 85,7% 4,8% Sos. ja terv.huolto ,1% 5,9% 5,2% 36,6% 2,0% 5,2% Taloud. toiminta 33 60,6% 6,1% 3,0% 18,2% - 12,1% Verot 56 1,8% - 5,4% 85,7% - 7,1% Muut asiat Yhteensä 100,0% 36,6% 12,4% 6,8% 38,3% 1,1% 4,8% Talous, tulostavoitteet ja tulokset Vuosi 2011 Vuosi 2012 Toimintamenot ( ) Henkilöstön määrä (htv)* 49,6 49,6 Ratkaistut Taloudellisuus ( /ratkaisu) Tuottavuus (ratkaisu/htv) Keskimääräinen käsittelyaika Yli vuoden vireilläolleiden määrä vuoden lopussa Suulliset ja katselmukset (ratkaistujen asioiden määrä) Tulos Tavoite Tulos Tavoite Tulos Tavoite Tulos Tavoite Tulos Tavoite Tulos Tavoite ,0 57,8 8,0 kk 7,5 kk ,1 56,0 7,9 kk 7,5 kk * henkilötyövuosiin lasketaan myös aika, jonka henkilö on poissa työstä esim. sairauden tai loman takia.

18 14 6. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden henkilökunta Ylituomari Heikki Jukarainen Jäsenet Leena Nurmi (4. jaoston pj.) Tuula Lundén-Laakso Aarne Reiman (1. jaoston pj.) Eija Mäkelä Ulla-Maarit Heljasvuo (2. jaoston pj) Irmeli Rautaharkko Maija-Liisa Marttila (3. jaoston pj.) Minna Koskinen Reima Nieminen Marjo Koivu Kari Tornikoski Elina Tanskanen Matti Haapaniemi (vv.) Tiina Hyvärinen Riitta Jokioinen Paula Pihlava (ma.) Reijo Kostamo Tuomas Salo (ma.) Ann-Mari Pitkäranta (vv.) Ari Sopanen (ma.) Vesa Sirkesalo Johanna Virmavirta (ma.) Sari Välke Marja Tuominen Esittelijät Antti Aaltonen Anneli Aura (ma.) Vuokko Alitalo Emilia Heikkilä (ma.) Virpi Juujärvi Anna Mähönen (ma.) Jussi-Pekka Lajunen Antti Savolainen (ma.) Elina Ranz (vv.) Tommy Walkila (ma.) Pasi Vikman Marja Ylinen Ville Härmä Arja Kokko (ma.) Toimisto Martti Oksanen, hallintopäällikkö Kirsi Koukku, toimistosihteeri (vv.) Sirpa Piekkari, kirjastonhoita- Sirpa Laakso, toimistosihteeri informaatikko, (vv) Outi Rättyä, toimistosihteeri Katja Koskinen kirjastonhoitaja- Tuula Tavisalo, toimistosihteeri informaatikko (ma.) Kaisa Toivanen, toimitosihteeri Marjo Salonen osastosihteeri Elina Kurronen, osastosihteeri (ma.) Marja Iivonen, toimistosihteeri Petri Haukka, toimistosihteeri (ma.) Pirjo Karevaara, toimistosihteeri (vv.) Mari Paananen, toimistosihteeri (ma.) Kaija Keskinen, toimistosihteeri Valtioneuvoston määräämät sivutoimiset asiantuntijajäsenet Asiantuntijajäsenet Varajäsenet Lastensuojeluasiat Päivi Ahvenus Satu Jokinen Hannele Mattila Leena Kestilä Marika Paasikoski-Junninen Pia Lahtinen Unto Ruusila Taina Niiranen Anne Seppälä Kehitysvammaisten Olli Daavittila Satu Jokinen erityishuoltoasiat Mielenterveysasiat Riitta Lehtonen-Tuomi Juhani Ojanen Satu Rautajoki Heikki Suutala Antti Torikka Päihdehuoltoasiat Sirpa Karjalainen-Niskanen Jukka Kurunsaari Tartuntatautiasiat Maija Liisa Rummukainen

19

20 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS Raatihuoneenkatu Hämeenlinna Puhelinvaihde: Kirjaamo, asiakaspalvelu: Telekopio: Sähköposti: Kotisivu: Hämeenlinna 2013

Sisältö. Toimittajat: Katja Koskinen ja Sirpa Piekkari Kuvat: Reijo Koirikivi / Studio P.S.V. Matti Anttila, Pirkko Wesslin-Nenonen

Sisältö. Toimittajat: Katja Koskinen ja Sirpa Piekkari Kuvat: Reijo Koirikivi / Studio P.S.V. Matti Anttila, Pirkko Wesslin-Nenonen HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS 2011 Sisältö Saatteeksi... 1 Hallinto-oikeus ja sen toimintaympäristö... 3 Lainkäyttö lyhyesti lukuina... 4 Esimerkkejä vuoden 2011 ratkaisuista... 6 Henkilökunta...

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö Saatteeksi... 1 Hallinto-oikeus ja sen toimintaympäristö... 3 Lainkäyttö lyhyesti lukuina... 4 Esimerkkejä vuoden 2013 ratkaisuista... 6 Henkilökunta...

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS 1 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS 2014 Sisältö Saatteeksi... 1 Hallinto-oikeus ja sen toimintaympäristö... 3 Lainkäyttö lyhyesti lukuina... 4 Esimerkkejä vuoden 2014 ratkaisuista... 6 Henkilökunta...

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2011

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2011 Oikeus 01 Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 0 Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistiin 4 00 asiaa vuonna 0 Korkein hallinto-oikeus ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 0 kaikkiaan 4 4 lainkäyttöasiaa,

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2010

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2010 Oikeus 2011 Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2010 Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistiin 4 200 asiaa vuonna 2010 Korkein hallinto-oikeus ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2010 kaikkiaan

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2013

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2013 Oikeus 014 Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 01 Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistiin 4 00 asiaa vuonna 01 Korkein hallinto-oikeus ratkaisi vuonna 01 kaikkiaan 4 0 lainkäyttöasiaa, mikä on

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2012

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2012 Oikeus 013 Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 01 Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistiin 3 900 asiaa vuonna 01 Korkein hallinto-oikeus ratkaisi vuonna 01 kaikkiaan 3 930 lainkäyttöasiaa, mikä

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1999. Hallinto-oikeuslaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Annettu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1999. Hallinto-oikeuslaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Annettu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1999 Hallinto-oikeuslaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Hallinto-oikeudet Yleisiä alueellisia hallintotuomioistuimia ovat

Lisätiedot

Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2012

Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2012 Oikeus 2013 Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2012 Hallinto-oikeudet ratkaisivat 20 600 asiaa vuonna 2012 Hallinto-oikeudet käsittelivät vuonna 2012 yhteensä 20 600 asiaa, mikä on 6 prosenttia vähemmän kuin

Lisätiedot

Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2010

Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2010 Oikeus 2011 Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2010 Hallinto-oikeudet ratkaisivat 22 900 asiaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan hallinto-oikeudet käsittelivät vuonna 2010 eri viranomaisten päätöksistä tehtyjä

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS Vuosikertomus 2015

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS Vuosikertomus 2015 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS Vuosikertomus 2015 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden vuosi 2015 on ollut työntäyteinen. Hallinto-oikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Kanta-Hämeen, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2008

Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2008 Hallinto-oikeudet ratkaisivat 22 400 asiaa vuonna 2008 Tilastokeskuksen mukaan hallinto-oikeudet käsittelivät vuonna 2008 eri viranomaisten päätöksistä tehtyjä

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2008

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2008 Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistiin 3 700 asiaa vuonna 2008 Korkein hallinto-oikeus ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2008 kaikkiaan

Lisätiedot

Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2013

Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2013 Oikeus 2014 Hallintooikeuksien ratkaisut 2013 Hallintooikeudet ratkaisivat 20 200 asiaa vuonna 2013 Hallintooikeudet käsittelivät vuonna 2013 yhteensä 20 200 asiaa, mikä on 2 prosenttia vähemmän kuin edellisenä

Lisätiedot

Kouvolan hallinto-oikeus Vuosikertomus 2012

Kouvolan hallinto-oikeus Vuosikertomus 2012 Kouvolan hallinto-oikeus Vuosikertomus 2012 Kouvola 2013 Kouvolan hallinto-oikeus Kauppalankatu 43 C, PL 401 45100 Kouvola Puhelin: 029564 2300 Sähköposti: kouvola.hao@oikeus.fi Toimittaja: Irja Rutonen-Rönkä

Lisätiedot

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

Saapuneet asiat

Saapuneet asiat LIITE 1 Taulukko 1 Hovioikeuksiin saapuneet, ratkaistut ja vireillä olevat asiat 2007-2011 Saapuneet asiat 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 Helsingin hovioikeus 3 509 3 460 3 572 3 355 3 407 Itä-Suomen hovioikeus

Lisätiedot

Kaavoituksen ajankohtaispäivä 4.6.2015. Ritva Isomoisio, hallinto-oikeustuomari Turun hallinto-oikeus

Kaavoituksen ajankohtaispäivä 4.6.2015. Ritva Isomoisio, hallinto-oikeustuomari Turun hallinto-oikeus Kaavoituksen ajankohtaispäivä 4.6.2015 Ritva Isomoisio, hallinto-oikeustuomari Turun hallinto-oikeus Pääasiaryhmä rakentaminen Keskim. käsittely- Hallinto-oikeus aika / kk Turku 6,5 Hämeenlinna 8,6 Vaasa

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS Vuosikertomus 2016

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS Vuosikertomus 2016 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS Vuosikertomus 2016 Kannen kuva: Tanja Paksunen Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa ratkaistiin vuonna 2016 yhteensä 3201 asiaa, mikä oli viitisenkymmentä enemmän kuin edellisvuonna.

Lisätiedot

HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta

HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta Ann-Mari Pitkäranta, kehittämispäällikkö OM, oikeushallinto-osasto Mittarit arjen tuomioistuintyössä - tuholaisia

Lisätiedot

Oulun hallinto-oikeus - Vuosikertomus 2012

Oulun hallinto-oikeus - Vuosikertomus 2012 Oulun hallinto-oikeus - Vuosikertomus 0 Saatteeksi Toimintaympäristö Lainkäyttötoiminta - Henkilökunta ja organisaatio - Hallinto ja muu toiminta - Tilastot 0- LIITTEET Työtilastot 0 0- Saapuneet, ratkaistut

Lisätiedot

Vakuutusoikeus. Käyntiosoite: kirjaamo (ma pe 8.00 16.15) Ratapihantie 9, 00520 Helsinki

Vakuutusoikeus. Käyntiosoite: kirjaamo (ma pe 8.00 16.15) Ratapihantie 9, 00520 Helsinki Vakuutusoikeus Postiosoite: PL 1005, 00521 Helsinki Käyntiosoite: kirjaamo (ma pe 8.00 16.15) Ratapihantie 9, 00520 Helsinki Puhelinnumeroita: Vaihde 029 564 3200 Kirjaamo 029 564 3210 Tiedottajalakimies

Lisätiedot

ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUS

ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUS Rovaniemen hallinto-oikeus 2011 1 ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS 2011 2 SISÄLTÖ Saatteeksi 3 Hallinto-oikeuden toimialue ja tehtävät 5 Henkilökunta 6 Lainkäyttötoiminta 7 Hallinto ja muu toiminta

Lisätiedot

Liite 2 Ahvenanmaan lääninhallitus Kalatalousasioissa Hämeen TE-keskus 4 ja 5, Varsinais-Suomen TE-keskus 2 ja 3 Kainuun TE-keskus 13 ja 14

Liite 2 Ahvenanmaan lääninhallitus Kalatalousasioissa Hämeen TE-keskus 4 ja 5, Varsinais-Suomen TE-keskus 2 ja 3 Kainuun TE-keskus 13 ja 14 Liite 1 Liite 2 Ahvenanmaan lääninhallitus hoitaa TE-keskukselle kuuluvat tehtävät Ahvenanmaalla Kalatalousasioissa Hämeen TE-keskus hoitaa myös Pirkanmaan asiat eli alueet 4 ja 5, Varsinais-Suomen TE-keskus

Lisätiedot

Kouvolan hallinto-oikeus Vuosikertomus 2011

Kouvolan hallinto-oikeus Vuosikertomus 2011 Kouvolan hallinto-oikeus Vuosikertomus 2011 Kouvola 2012 Kouvolan hallinto-oikeus Kauppalankatu 43 C, PL 401 45100 Kouvola Puhelin: 029564 2300 Sähköposti: kouvola.hao@oikeus.fi Toimittaja: Irja Rutonen-Rönkä

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeus Åbo förvaltningsdomstol. Toimintakertomus 2016 Verksamhetsberättelse 2016

Turun hallinto-oikeus Åbo förvaltningsdomstol. Toimintakertomus 2016 Verksamhetsberättelse 2016 Turun hallinto-oikeus Åbo förvaltningsdomstol Toimintakertomus 2016 Verksamhetsberättelse 2016 SAATTEEKSI Vuonna 2016 Turun hallinto-oikeuteen saapui 1 772 asiaa. Hallinto-oikeus ratkaisi 1 880 asiaa.

Lisätiedot

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 1 luku Toimivalta 1 Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 1. kilpailunrajoituksista

Lisätiedot

Kouvolan hallinto-oikeus Kauppalankatu 43 C, PL Kouvola Puhelin: Sähköposti:

Kouvolan hallinto-oikeus Kauppalankatu 43 C, PL Kouvola Puhelin: Sähköposti: Kouvola 2011 Kouvolan hallinto-oikeus Kauppalankatu 43 C, PL 401 45100 Kouvola Puhelin: 01036 42300 Sähköposti: kouvola.hao@oikeus.fi Toimittaja: Irja Rutonen-Rönkä Kaaviot ja taitto: Maj-Lis Rajala Kuvat:

Lisätiedot

ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUS

ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUS Rovaniemen hallinto-oikeus 2012 ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS 2012 1 Sisältö Saatteeksi 3 Hallinto-oikeuden toimialue ja tehtävät 4 Henkilökunta 5 Lainkäyttötoiminta 6 Hallinto ja muu toiminta

Lisätiedot

Riitta Huurre, Anu Klemetti, Jukka Korolainen, Sinikka Leskinen ja Paula Sorjonen Sinikka Leskinen

Riitta Huurre, Anu Klemetti, Jukka Korolainen, Sinikka Leskinen ja Paula Sorjonen Sinikka Leskinen KUOPION HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS 2012 Toimitus Taitto Kannen kuva Muut kuvat Paino Riitta Huurre, Anu Klemetti, Jukka Korolainen, Sinikka Leskinen ja Paula Sorjonen Sinikka Leskinen Jouni Leskinen

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Oikeusministeriö, Helsinki 2014 25.3.2014 Julkaisun

Lisätiedot

KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2005

KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2005 KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2005 1 KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005 Kuntien eläkelautakunta on ensimmäinen muutoksenhakuaste Kuntien eläkevakuutuksen antamissa eläkepäätöksissä.

Lisätiedot

Oikeushallinto-osasto 2.5.2012 OM 7/021/2010 HOVIOIKEUKSIEN JA HALLINTO-OIKEUKSIEN RAKENNEUUDISTUS. Rakennemuutoksen yleiset perusteet

Oikeushallinto-osasto 2.5.2012 OM 7/021/2010 HOVIOIKEUKSIEN JA HALLINTO-OIKEUKSIEN RAKENNEUUDISTUS. Rakennemuutoksen yleiset perusteet MUISTIO Oikeushallinto-osasto 2.5.2012 OM 7/021/2010 HOVIOIKEUKSIEN JA HALLINTO-OIKEUKSIEN RAKENNEUUDISTUS Rakennemuutoksen yleiset perusteet Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa on todettu, että riittävän

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA 7. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Paikka Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni Osallistujat Merja Muilu Oikeusministeriö Kirta Heine

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus - Vuosikertomus 2014

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus - Vuosikertomus 2014 Pohjois-Suomen hallinto-oikeus - Vuosikertomus 2014 Sisällysluettelo Saatteeksi 1 Toimintaympäristö 2-3 Lainkäyttötoiminta 3-4 Henkilökunta ja organisaatio 5-6 Hallinto ja muu toiminta 7-11 Toimitilat

Lisätiedot

Markkinaoikeuden työjärjestys

Markkinaoikeuden työjärjestys Markkinaoikeuden työjärjestys 2 (10) SISÄLLYS 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Soveltamisala... 3 2. TOIMINNAN JOHTAMINEN... 3 2 Johtamistoiminta... 3 3 Johtamisen perusperiaatteet... 3 4 Tavoitteiden asettaminen...

Lisätiedot

Anu Klemetti, Jukka Korolainen, Sinikka Leskinen, Seija Lintu, Ari Saariniemi, Toni Sarivirta ja Paula Sorjonen Sinikka Leskinen

Anu Klemetti, Jukka Korolainen, Sinikka Leskinen, Seija Lintu, Ari Saariniemi, Toni Sarivirta ja Paula Sorjonen Sinikka Leskinen KUOPION HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS 2010 2 Toimitus Taitto Kannen kuva Muut kuvat Paino Anu Klemetti, Jukka Korolainen, Sinikka Leskinen, Seija Lintu, Ari Saariniemi, Toni Sarivirta ja Paula Sorjonen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus - Vuosikertomus 2015

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus - Vuosikertomus 2015 Pohjois-Suomen hallinto-oikeus - Vuosikertomus 2015 Sisällysluettelo Saatteeksi 1 Toimintaympäristö 2-3 Lainkäyttötoiminta 4-5 Henkilökunta ja organisaatio 6-7 Hallinto ja muu toiminta 8-10 Toimitilat

Lisätiedot

Erityistuomioistuimet 2008

Erityistuomioistuimet 2008 Oikeus 009 Erityistuomioistuimet 008 Erityistuomioistuimissa ratkaistut asiat vuonna 008 Vuonna 008 vakuutusoikeuteen saapui uutta lainkäyttöasiaa, mikä on 3 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vakuutusoikeus

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2013. 1000/2013 Korkeimman hallinto-oikeuden työjärjestys. Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2013

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2013. 1000/2013 Korkeimman hallinto-oikeuden työjärjestys. Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2013 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2013 1000/2013 Korkeimman hallinto-oikeuden työjärjestys Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2013 Korkein hallinto-oikeus on täysistunnossaan

Lisätiedot

Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava:

Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava: KUNTAVAALIEN 2017 VAALILAUTAKUNNAT JA VAALITOIMIKUNTA Kunnanhallitus 12.12.2016 ( 240): Lopen kunnassa on neljä äänestysaluetta: Lopenkylä, Läyliäinen, Topeno ja Launonen. Vaalilain (714/1998) 15 :n mukaan:

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 06/2015 KOKOUSAIKA 17.04.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 100 101 102 103 26, 27 Kokouksen

Lisätiedot

HE 71/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta

HE 71/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan korkeimmasta hallinto-oikeudesta annettuun

Lisätiedot

KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006

KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006 KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006 1 KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 Kuntien eläkelautakunta on ensimmäinen muutoksenhakuaste Kuntien eläkevakuutuksen antamissa eläkepäätöksissä.

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 1 / ESPOONLAHDEN SEURAKUNNAN V KAPPALAISEN VAALI 2 MUUT ASIAT

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 1 / ESPOONLAHDEN SEURAKUNNAN V KAPPALAISEN VAALI 2 MUUT ASIAT Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 1 ESPOONLAHDEN SEURAKUNNAN V KAPPALAISEN VAALI 2 MUUT ASIAT 2 Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 Aika Paikka 14.01.2014 klo 18.00 Espoonlahden kirkon rippikoulusali

Lisätiedot

Helsinki, Suomen Lakimiesliitto Uudenmaankatu 4-6 B Helsinki. Oikeusministeriö PL Valtioneuvosto LAUSUNTO (OM 7/021/2010)

Helsinki, Suomen Lakimiesliitto Uudenmaankatu 4-6 B Helsinki. Oikeusministeriö PL Valtioneuvosto LAUSUNTO (OM 7/021/2010) Helsinki, 27.9.2012 Suomen Lakimiesliitto Uudenmaankatu 4-6 B 00120 Helsinki Oikeusministeriö PL 25 00023 Valtioneuvosto LAUSUNTO (OM 7/021/2010) Lausuntonaan oikeusministeriön luonnokseen Hallituksen

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden työjärjestys H 00328/16 01

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden työjärjestys H 00328/16 01 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden työjärjestys H 00328/16 01 1. HALLINTO-OIKEUDEN TOIMINTA, JOHTAMINEN JA ORGANISAATIO 1 Hallinto-oikeuden toiminta Hallinto-oikeus on alueellinen hallintotuomioistuin, joka

Lisätiedot

Vuoden 2017 kuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan valinta

Vuoden 2017 kuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan valinta Kunnanhallitus 11 30.01.2017 Kunnanhallitus 30 27.02.2017 Vuoden 2017 kuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan valinta 188/00.00.01/2017 Kunnanhallitus 30.01.2017 11 Valmistelija: hallintojohtaja

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11 2011 Kirkkoneuvosto Aika: 13.12.2011 klo 18.00 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta

Päätös. Laki. tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 81/2003 vp Hallituksen esitys laiksi tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien täydentämisestä tuomioistuinten henkilöstön kielitaitoa koskevilla

Lisätiedot

Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava:

Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava: KUNTAVAALIEN 2017 VAALILAUTAKUNNAT JA VAALITOIMIKUNTA Kunnanhallitus 12.12.2016 ( 240): Lopen kunnassa on neljä äänestysaluetta: Lopenkylä, Läyliäinen, Topeno ja Launonen. Vaalilain (714/1998) 15 :n mukaan:

Lisätiedot

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 21.3.2012 Turun Osuuskaupan Edustajistovaali 2012 05.03.12 14.03.12 VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 Lista N 1 316 Lehikoinen Jouni 269 3,049.00 Valittu 2 330 Virtanen Leena 214 1,524.50 Valittu

Lisätiedot

Päiväys Datum Dnro Dnr 27.4.2011 YM 15/ 04 /2011 Oikeusministeriö Viite Hänvisning lausuntopyyntö Asia Ärende Lausunto Oikeusministeriö on pyytänyt ympäristöministeriöltä lausuntoa prosessityöryhmän ehdotuksesta

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava:

Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava: KUNTAVAALIEN 2017 VAALILAUTAKUNNAT JA VAALITOIMIKUNTA Kunnanhallitus 12.12.2016 ( 240): Lopen kunnassa on neljä äänestysaluetta: Lopenkylä, Läyliäinen, Topeno ja Launonen. Vaalilain (714/1998) 15 :n mukaan:

Lisätiedot

Laki. sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta

Laki. sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta Laki sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain (1299/2006) 13, muutetaan lain

Lisätiedot

HALLINTO-OIKEUKSIEN TYÖMENETELMÄSELVITYS 2003 - tähän on tultu kymmenessä vuodessa

HALLINTO-OIKEUKSIEN TYÖMENETELMÄSELVITYS 2003 - tähän on tultu kymmenessä vuodessa HALLINTO-OIKEUKSIEN TYÖMENETELMÄSELVITYS 2003 - tähän on tultu kymmenessä vuodessa 25.1.2013 Ylituomari Heikki Jukarainen Hämeenlinnan hallinto-oikeus Asiakasnäkökulma Hallinto-oikeuksien olisi syytä kiinnittää

Lisätiedot

Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2011

Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2011 Oikeus 2012 Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2011 Hallinto-oikeudet ratkaisivat 21 900 asiaa vuonna 2011 Tilastokeskuksen mukaan hallinto-oikeudet käsittelivät vuonna 2011 eri viranomaisten päätöksistä tehtyjä

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh ,

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , Tampere Ote pöytäkirjasta 5/2017 1 (6) Kaupunginvaltuusto, 101, 24.04.2017 Kaupunginhallitus, 217, 10.04.2017 101 Hallintosäännön muuttaminen TRE:6898/00.01.01/2016 Kaupunginvaltuusto, 24.04.2017, 101

Lisätiedot

4-16 jäsentä. Verohallitus määrää veroviraston. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia.

4-16 jäsentä. Verohallitus määrää veroviraston. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia. HE 204/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verohallintolain 3 ja 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia. Verotuksen oikaisulautakunnan

Lisätiedot

Läsnä pj. Pirkko Mattila /ps jäs. Jussi Halla-aho /ps (1 9, 10 osittain) Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Minna-Liisa Rinne valiokuntaneuvos

Läsnä pj. Pirkko Mattila /ps jäs. Jussi Halla-aho /ps (1 9, 10 osittain) Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Minna-Liisa Rinne valiokuntaneuvos HALLINTOVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 95/2013 vp Torstai 28.11.2013 kello 12.15-14.00 Läsnä pj. Pirkko Mattila /ps jäs. Jussi Halla-aho /ps Rakel Hiltunen /sd Reijo Hongisto /ps Risto Kalliorinne /vas Mika Kari

Lisätiedot

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI PÖYTÄKIRJA 26.5.2010 Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 24.4.2013 23 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto 34 37, 39-41 Kiellon peruste Kiellon peruste Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto 9.3.2011 7 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 16-19 Kiellon peruste Asiat Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 4.1.2010 klo 17.00-17.27 Paikka Seurakuntakeskus KÄSITELTÄVÄT ASIAT KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 KV 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI LASTENSUOJELULAIN 92 :n MUUTTAMISEKSI

VANTAAN KAUPUNGIN LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI LASTENSUOJELULAIN 92 :n MUUTTAMISEKSI Oikeusministeriö oikeusministeriö@om.f anna-stiina.tarkka@om.f arja.manner@om.f 1 OM 12/41/2016 VANTAAN KAUPUNGIN LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI LASTENSUOJELULAIN 92

Lisätiedot

IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen. Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks

IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen. Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks 1. TAUSTAA Tavoitteena teollisoikeuksien myöntämisen ja käyttämisen tehostaminen Lisää teollis- ja tekijänoikeuksien

Lisätiedot

8. SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA 74 9. HALLINTOTUOMIOISTUINTEN TOIMINNAN TAVOITTEET 76 YHTEYSTIEDOT 77

8. SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA 74 9. HALLINTOTUOMIOISTUINTEN TOIMINNAN TAVOITTEET 76 YHTEYSTIEDOT 77 4 1. ESIPUHE 1 2. HALLINTOTUOMIOISTUINJÄRJESTELMÄ 3 2.1. Oikeusturva hallintoasioissa 3 2.2. Yleiset alueelliset hallinto-oikeudet 4 2.3. Markkinaoikeus 5 2.4. Vakuutusoikeus 5 2.5. Korkein hallinto-oikeus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Alakosken ponttonisillan poistamista koskevan määräajan jatkaminen,

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p ,

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p , Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 6, 23.01.2017 Kaupunginvaltuusto, 100, 19.12.2016 Kaupunginhallitus, 12, 09.01.2017 6 Yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaoston varajäsenen vaali

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava:

Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava: ERO KESKUSVAALILAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJUUDESTA / ASPHOLM HELGE Kunnanhallitus 15.12.2014 ( 263): Lopen kunnassa on neljä äänestysaluetta: Lopenkylä, Läyliäinen, Topeno ja Launonen. Vaalilain (714/1998)

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN VUOSIKERTOMUS 2011

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN VUOSIKERTOMUS 2011 HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN VUOSIKERTOMUS 2011 Sisällysluettelo Sivu Ylituomarin katsaus 2 Toimintaympäristö 4 Henkilökunta ja organisaatio 5 Asioiden käsittelytapa 9 Avainlukuja 11 Lainkäyttötoiminta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, unionin ja sen henkilöstön välisten riitojen ratkaisemista ensimmäisenä oikeusasteena koskevan toimivallan siirtämisestä

Lisätiedot

Työryhmän ehdotus hallinto-oikeuksien päätösvaltaisten kokoonpanojen uudistamista koskevaksi hallituksen esitykseksi

Työryhmän ehdotus hallinto-oikeuksien päätösvaltaisten kokoonpanojen uudistamista koskevaksi hallituksen esitykseksi Työryhmän ehdotus hallinto-oikeuksien päätösvaltaisten kokoonpanojen uudistamista koskevaksi hallituksen esitykseksi ESITYKSEN KESKEINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi hallinto-oikeuslakia.

Lisätiedot

Kuntamarkkinat Lakiklinikka Ajankohtaista oikeuskäytäntöä. Riitta Myllymäki

Kuntamarkkinat Lakiklinikka Ajankohtaista oikeuskäytäntöä. Riitta Myllymäki Kuntamarkkinat 14.-15.9.2011 Lakiklinikka Ajankohtaista oikeuskäytäntöä Riitta Myllymäki KHO:n oikeuskäytäntöä Virkavaali kelpoisuusvaatimuksista poikkeaminen Asianosaisjulkisuus - soveltuvuustestitulokset

Lisätiedot

187 Tampereen Vuokratalosäätiön hallituksen jäsenten valitseminen toimikaudeksi Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto

187 Tampereen Vuokratalosäätiön hallituksen jäsenten valitseminen toimikaudeksi Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Tampere Ote pöytäkirjasta 8/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 187, 19.06.2017 Kaupunginhallitus, 322, 29.05.2017 187 Tampereen Vuokratalosäätiön hallituksen jäsenten valitseminen toimikaudeksi 2017-2020 TRE:3467/00.03.01/2017

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 30/2008 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 33/2009 15.5.2009 Asia: Korvausvaatimus Oikaisuvaatimuksen tekijä: A Virasto: Korkeakoulu Korvausvaatimus: A:lle on maksettava 24

Lisätiedot

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Korkeimmassa oikeudessa ratkaistiin 2 900 asiaa vuonna 2008 Korkein oikeus ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2008 kaikkiaan 2 857 asiaa, mikä on 36

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (8) 6/

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (8) 6/ Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (8) 9 Osallistuminen Pohjoismaiseen pääkaupunkikokoukseen Reykjavikissa, Islannissa 7.-8.5.2015 HEL 2015-002913 T 04 03 01 Päätös Päätöksen perustelut Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Hallintotuomioistuinten toimintakertomus

Hallintotuomioistuinten toimintakertomus Hallintotuomioistuinten toimintakertomus 2011 HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS KOUVOLAN HALLINTO-OIKEUS KUOPION HALLINTO-OIKEUS OULUN HALLINTO-OIKEUS ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUS TURUN

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 11.12.2017 klo 14:00-15:03 Paikka Kuntala, Laukaantie 14, Laukaa Lisätietoja Osallistujat Saapuvilla olleet jäsenet Ek Terhi jäsen Jokela Mika

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012. Korkein hallinto-oikeus Hallinto-oikeudet Vakuutusoikeus Markkinaoikeus. 13.3.2013 Korkein hallinto-oikeus

Toimintakertomus 2012. Korkein hallinto-oikeus Hallinto-oikeudet Vakuutusoikeus Markkinaoikeus. 13.3.2013 Korkein hallinto-oikeus Toimintakertomus Korkein hallinto-oikeus Hallinto-oikeudet Vakuutusoikeus Markkinaoikeus 13.3.2013 Korkein hallinto-oikeus Sivu 2 / 34 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE...3 PERUSTOIMINTANA HALLINTOLAINKÄYTTÖ...5

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 254 823 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetusta laista

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 5/2016 PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 5/2016 AIKA: Perjantai 16.9.2016 klo 18.00 18.35 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - paikalla Katila Anne

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 Yleistä Nykytilanteesta

Lisätiedot

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 129 Kirkkovaltuusto Aika: 18.1.2017 klo 18.00 18.45 Paikka: Someron seurakuntakeskus, sali 2 Läsnä: Eino Pauli Haho Eevi vara Kankare Tarja Kujansuu Antti Känkänen

Lisätiedot

Hämeenkyrö Pöytäkirja 7/ (10) Keskusvaalilautakunta Aika , klo 18:00-18:14. Käsitellyt asiat

Hämeenkyrö Pöytäkirja 7/ (10) Keskusvaalilautakunta Aika , klo 18:00-18:14. Käsitellyt asiat Hämeenkyrö Pöytäkirja 7/2017 1 (10) Aika 12.04.2017, klo 18:00-18:14 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 32 Pöytäkirjan tarkastus 33 Tasatulosten ratkaiseminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Helsingin Satama -liikelaitos 15/2014 16.06.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Helsingin Satama -liikelaitos 15/2014 16.06.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 15 Vuosaaren sataman vesialueen pohjatutkimukset 2014 HEL 2014-007526 T 02 08 02 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että Vuosaaren sataman vesialueen pohjatutkimukset

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkeasioiden

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 56 Keskusvaalilautakunta 12.04.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 58 37 Pöytäkirjantarkastajien valinta 59 38 Saman äänimäärän

Lisätiedot

Valmistelijan yhteystiedot Tuntiopettaja Ville Sirén, puh ,

Valmistelijan yhteystiedot Tuntiopettaja Ville Sirén, puh , Tampere Viranhaltijapäätös 1 (5) GO toinen aste GO! -projektin ohjausryhmän nimeäminen TRE:1490/02.04.01/2017 Lisätietoja päätöksestä Ammatillisen koulutuksen johtaja Helena Koskinen, puh. 0400 236 990,

Lisätiedot

ULKOMAALAISASIOIDEN TILASTOTIETOJA. Helsingin hallinto-oikeus Korkein hallinto-oikeus Oikeusapu

ULKOMAALAISASIOIDEN TILASTOTIETOJA. Helsingin hallinto-oikeus Korkein hallinto-oikeus Oikeusapu ULKOMAALAISASIOIDEN TILASTOTIETOJA Helsingin hallinto-oikeus Korkein hallinto-oikeus Oikeusapu 1.6.216 14 Turvapaikkavalitusten käsittely vuonna 215 Helsingin hallinto-oikeus ja korkein hallinto-oikeus

Lisätiedot