HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS"

Transkriptio

1 1 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS 2014

2

3 Sisältö Saatteeksi... 1 Hallinto-oikeus ja sen toimintaympäristö... 3 Lainkäyttö lyhyesti lukuina... 4 Esimerkkejä vuoden 2014 ratkaisuista... 6 Henkilökunta... 8 Toimintaa... 9 Vuoden 2014 tilastot 1. Työtilasto Käsittelyajat Ratkaisujen lopputulokset KHO:n ratkaisujen lopputulokset Talous, tulostavoitteet ja tulokset Henkilökunta Toimittaja: Sirpa Piekkari Kuvat: Petri Haukka ja Sirpa Piekkari

4 1 Saatteeksi Oikeusministerin hallinnonalalle vuonna 1989 siirtynyt korkeimman hallinto-oikeuden alapuolella oleva hallintolainkäyttö on tähän mennessä kokenut useita rakenteellisia uudistuksia. Tuomioistuinverkostoa on jo kahdesti supistettu: ensin kahdestatoista lääninoikeudesta muodostettiin kahdeksan hallinto-oikeutta ja nyt kysymyksessä olevana vuosikertomusvuonna 2014 näistä kahdeksasta muodostettiin kuusi hallinto-oikeutta. Hämeenlinnassa toimiva tuomioistuin on näissä molemmissa tuomioistuinverkoston tiivistämisuudistuksissa ollut säilyvä ja kasvava tuomioistuin. Ensimmäisellä kerralla se kasvoi Keski-Suomen maakunnan liittämisellä tuomiopiiriin, mutta toisaalta se samalla pieneni Päijät- Hämeen maakunnan siirtyessä Kouvolan hallinto-oikeuden tuomiopiiriin. Vuosi 2014 oli toinen merkittävä uudistusvuosi Hämeenlinnan hallinto-oikeuden kannalta. Kouvolan hallintooikeus lakkautettiin ja sen tuomiopiiristä siirtyi Päijät-Hämeen maakunta takaisin Hämeenlinnan hallinto-oikeuden tuomiopiiriin. Muitakin merkittäviä ja toki pienempiäkin uudistuksia hallintotuomioistuinten tehtävien ja sitä kautta asemankin osalta on tapahtunut. Muun ohessa hallintotuomioistuinperhe on kasvanut markkinaoikeuden perustamisen myötä. Lainkäytön organisoinnissa näyttää yhtenä päätavoitteena olevan varsinaisten tuomioistuinten ulkopuolella olevien lainkäyttöelimien lakkauttaminen ja niiden tehtävien siirtäminen tuomioistuinten käsiteltäväksi. Kaavoitusasioiden oikeudellisten kiistakysymysten ratkaiseminen on siirretty valtion hallintoviranomaisilta hallinto-oikeuksien tehtäväkenttään. Lastensuojeluasioissa hallinto-oikeuksien tehtävät ovat ainakin oikeusturvaan liittyvien vaikeiden ongelmakysymysten osalta siirtyneet kunnan viranomaisilta hallinto-oikeuksien vastuulle. Valtion virkamieslautakunnan lakkauttamisen myötä valtion virkamiesten asemaan liittyvät kiistat on siirretty hallinto-oikeuksien ratkaistaviksi. Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle näiden tehtävien ja organisointien uudistusten kannalta vuosi 2014 oli historiallisen merkittävä. Kun maa- ja metsätalousministeriön alainen maaseutuelinkeinojen valituslautakunta lakkautettiin, sen keskeiset asiaryhmät kuten oikeudelliset kiistat elinkeinojen tukemisesta EU:n ja kansallisten verovarojen voimin siirtyivät yksinomaan Hämeenlinnan hallinto-oikeuden käsiteltäviksi. Näin Hämeenlinnan hallinto-oikeudesta tuli tältä osin erityistuomioistuin. Ehkä ei

5 2 muodollisesti kielilain mukaan mutta tosiasiallisesti Hämeenlinnan hallinto-oikeudesta tuli tässä yhteydessä myös kaksikielinen tuomioistuin, Tavastehus förvaltningsdomstol. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden tuomiopiirissä asuu 1,15 miljoonaa ihmistä eli olemme Helsingin hallinto-oikeuden jälkeen selvästi toiseksi suurin hallinto-oikeus. Ihmiset ja taloudellinen toiminta tuottavat hallinto-oikeuksille tehtävät. Maantieteellisesti tuomioistuimemme sijainti ei ole toki lähelläkään maamme keskipistettä, mutta maamme väestöllinen keskipiste sijaitsee juuri Hämeenlinnassa. Hämeenlinnan hallinto-oikeudella ei tästäkään syystä ole tähän mennessä ollut vaikeuksia saada rekrytoitua pätevää henkilökuntaa. Lakkautettujen Kouvolan hallinto-oikeuden ja maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan henkilökunnasta on kiitettävällä tavalla siirtynyt kokenutta henkilökuntaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuden riveihin. Uuden henkilökunnan ja myös kokonaan hallintolainkäyttöön aikaisemmin perehtymättömän henkilöstön yhteensovittaminen on ollut haasteellista, mutta näinhän oli odotettavissakin. On varsin ymmärrettävää, että varsinkin ne, jotka ovat joutuneet organisaatiouudistuksessa uuteen työympäristöön ja työkulttuuriin, ovat joutuneet sopeutumaan uusiin näkökulmiin. Toisaalta samalla entinenkin Hämeenlinnan hallinto-oikeuden väki on joutunut ottamaan vastaan uutta näkökulmaa ja uusia tehtäviä. Yksi vaikea yksityiskohta oli siinä, kun tuomioistuimemme joutui jakautumaan kahteen toimipisteeseen. Henkilökunnan määrän kasvamisen johdosta emme enää mahtuneet oikeustaloon, vaan jouduimme siirtämään neljännen jaoston kokonaan uusiin toimitiloihin noin puolen kilometrin päähän oikeustalosta. Tuomioistuimen kokonaistoiminnan kannalta tämä on huono ratkaisu ja onneksi se jääkin tilapäiseksi. Henkilökunta näyttää kuitenkin sopeutuneen ratkaisuun eikä sillä ollut tuloksen kannalta niin negatiivista vaikutusta kuin pelättiin. Vaikka oikeusministeriön kanssa sovittuja tavoitteita ei kaikkia aivan saavutettukaan, on Hämeenlinnan hallinto-oikeuden osalta totuttu siihen, että tavoitteet asetetaan korkealle. Näin ollen ei ole häpeä, vaikka niihin ei aina ihan päästäkään. Vuositulos oli kuitenkin hyvä. Heikki Jukarainen Hallinto-oikeuden ylituomari

6 3 Hallinto-oikeus ja sen toimintaympäristö Viranomaiset Kunnan, valtion, kirkon tai muun viranomaisen päätökseen tyytymätön asianosainen voi valittaa päätöksestä omaan alueelliseen hallinto-oikeuteensa, jolloin hallinto-oikeus tutkii päätöksen lainmukaisuuden. Oikaisuvaatimus Useimmiten viranomaisen tekemään päätökseen voidaan kuitenkin ensin hakea oikaisua hallinnon sisällä. Vasta oikaisupäätökseen tyytymätön voi valittaa päätöksestä hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus käsittelee valituksia Hallinto-oikeus käsittelee pääasiassa viranomaisten päätöksistä tehtyjä valituksia. Valituksen voi tehdä se, jota asia koskee eli asianosainen. Yleissäädös valitusoikeudesta hallintoasiassa on hallintolainkäyttölaissa. Useissa laeissa on vielä erikseen määritelty, kenellä on asiassa valitusoikeus. Myös viranomainen voi olla asianosainen. Valitusten lisäksi hallinto-oikeus käsittelee myös hallintoriita-asioita, hakemusasioita ja eräitä muita sen käsiteltäväksi säädeltyjä asioita. Hallinto-oikeuden päätökseen tyytymätön osapuoli voi pääsääntöisesti valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Mm. vero-, sosiaali- ja rakennusasioissa valittaminen on luvanvaraista ja korkein hallinto-oikeus käsittelee ja ratkaisee asian vain, jos se ensin myöntää siihen valitusluvan. Tuomiopiiri Hämeenlinnan hallinto-oikeus on yksi maamme kuudesta alueellisesta hallinto-oikeudesta. Sen tuomiopiirin muodostavat Kanta-Hämeen, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen maakunnat. Lisäksi Hämeenlinnan hallinto-oikeus ratkaisee koko maan alueelta maaseutuelinkeinojen EU-tukiasioihin liittyvät asiat ja hallinto-oikeuteen valitetaan myös eräiden sellaisten viranomaisten päätöksistä, joiden toimialue ulottuu varsinaisen tuomiopiirin ulkopuolelle. Tällaisia viranomaisia ovat esimerkiksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja Länsi-Suomen rikosseuraamusalue. Hämeenlinnan hallinto-oikeus sijaitsee Hämeenlinnassa. Hallinto-oikeudella on pysyvä istuntopaikka Jyväskylässä suullisia käsittelyitä varten. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden tuomiopiiri on asukasluvultaan maan toiseksi suurin. Tuomiopiirin alueella oli vuoden 2014 lopussa yli asukasta, yli 21 % maamme väkiluvusta. Tuomiopiirin alueella on 67 kuntaa. Vuoden 2014 muutoksia Osana tuomioistuinverkoston uudistusta siirtyi osa huhtikuun alussa lakkautetun Kouvolan hallinto-oikeuden henkilöstöstä hallinto-oikeuteen ja samalla Päijät-Hämeen maakunta liitettiin osaksi hallinto-oikeuden tuomiopiiriä. Syyskuun alussa lakkautettiin Helsingissä toiminut maaseutuelinkeinojen valituslautakunta. Sen henkilökunta siirtyi Hämeenlinnan hallintooikeuteen ja samalla myös suurin osa lautakunnan aiemmin käsittelemistä asiaryhmistä siirtyi Hämeenlinnaan. Muutoksen myötä Hämeenlinnan hallinto-oikeus sai käsiteltäväkseen uusina asioina mm. maaseutuelinkeinojen EU-tukiasioihin liittyvät asiat koko maasta. Uutta henkilökuntaa tuli vuoden mittaan lisää 16 eikä hallinto-oikeuden entinen toimitila enää riittänyt, vaan hallinto-oikeudelle oli hankittava lisää tilaa muualta. Kaikkiaan henkilökuntaa oli vuoden lopussa 66.

7 4 Lainkäyttö lyhyesti lukuina Tulostavoitteet Oikeusministeriön kanssa käydyissä tulosneuvotteluissa asetettiin Hämeenlinnan hallintooikeuden vuoden 2014 määrälliseksi tavoitteeksi ratkaista 3023 asiaa. Tavoite ylittyi hallinto-oikeuden ratkaistessa 3075 asiaa. Tavoitteena oli saada yli vuoden vireillä olleiden asioiden määrä enintään 150 asiaan. Tämäkin tavoite lähes saavutettiin, sillä yli vuoden vanhoja asioita oli vuoden vaihteessa vireillä 155 asiaa (7,5 %). Lisäksi tavoitteena oli saada asioiden keskimääräinen käsittelyaika alle 8,4 kuukauden. Tähän tavoitteeseen yllettiin selvästi, sillä vuonna 2014 kaikkien asioiden keskimääräinen ratkaisuaika oli 8,2 kuukautta. Vuoden 2014 työtilasto Vuonna 2014 hallinto-oikeuteen tuli vireille 3138 asiaa, mikä on 300 edellisvuotista enemmän Saapuneet taloudellinen toiminta mukaan lukien liikenneja viestintäasiat (602 asiaa) sekä valtio-oikeus ja yleishallinto (388 asiaa). Rakentamista koskevia asioita saapui 232, kun edellisenä vuonna rakentamista koskevia asioita oli 202. Hallinto-oikeus ratkaisi kertomusvuonna 3075 asiaa, mikä on 401 enemmän kuin edellisenä vuonna. Hallinto-oikeuden toteutuneiden henkilötyövuosien määrä nousi uuden henkilöstön myötä kymmenellä edelliseen vuoteen verrattuna. Vaikka asioita ratkaistiin aiempaa enemmän, tuli uusia asioita vireille tehtyjä ratkaisuja enemmän. Samalla seuraavalle vuodelle siirtyneiden asioiden määrä lisääntyi 50 asialla edellisvuodesta. Vuoden 2014 työtilasto asiaryhmittäin on liitteenä (1). Käsittelyajat Ratkaistujen asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli 8,2 kuukautta mikä alitti tavoiteajan. Käsittelyajat pääasiaryhmittäin ovat liitteenä (2) ,4% 5,9% 7,4% Ratkaisut lopputuloksen mukaan 4,2% 5,8% 9,3% 35,8% 19,2% Käsittelyajat 2014 Itsehallinto Valtio-oik. ja itseh. Ulkomaalaisasiat Rakentaminen Ympäristö Sos.- ja terv.huolto Taloud. toiminta Verot Alle 3 kk alle 6 kk alle 9 kk alle 12 kk alle 18 kk yli 18 kk Vuonna 2014 saapuneiden asioiden suurin ryhmä oli edellisten vuosien tapaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvä asiat, joita saapui 1121 asiaa. Seuraavaksi suurimmat asiaryhmät olivat Vuoden 2014 lopussa vireillä olevat asiat olivat olleet vireillä keskimäärin 5,6 kk. Vireillä olevista asioista oli vuoden 2015 alkaessa 155 (7,5 %) ollut vireillä yli vuoden.

8 5 Suullisia ja katselmuksia Vuonna 2014 Hämeenlinnan hallinto-oikeus järjesti 43 suullista käsittelyä. Suullisista 29 koski lastensuojeluasioita. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden suullisista käsittelyistä pidettiin Jyväskylässä yksi. Suullisissa ratkaistiin yhteensä 81 asiaa, joista 67 oli lastensuojeluasioita. Katselmuksia pidettiin vuonna 2014 yksi. Ratkaisujen lopputulos Vuoden 2014 ratkaisuista 529 (17,2 %) johti viranomaisen päätöksen muuttamiseen. Suhteellisesti eniten muutoksia tehtiin ympäristöön liittyvissä asioissa (31 asiaa) ja määrällisesti eniten sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevissa asioissa (192 asiaa). Päätöksiä muutettiin suhteellisen paljon myös rakentamista koskevissa asioissa (61 asiaa) ja veroasioissa (67 asiaa). 49,9% Ratkaisut lopputuloksen mukaan 11,0% 1,8% 1,8% 17,2% 16,9% 1,5% Tarkemmat tiedot ratkaisujen lopputuloksista pääasiaryhmittäin ovat liitteenä (3). Korkeimman hallintooikeuden ratkaisut Ei muutosta Muutettu Palautettu Hakemus hyväksytty Hakemus hylätty Siirretty Ei tutkittu Korkein hallinto-oikeus ratkaisi vuonna 2014 yhteensä 478 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden sinä vuonna tai aiempina vuosina tekemistä päätöksistä tehtyä valitusta tai hakemusta valitusluvan saamiseksi. Hallinto-oikeuden päätöstä muutettiin 15 tapauksessa ja lisäksi KHO palautti 13 asiaa hallinto-oikeuteen uudelleen käsiteltäväksi. Ohessa kaavio KHO:n päätösten jakautumisesta eri ratkaisuihin Hämeenlinnan hallinto-oikeuden osalta, liitteessä (4) tiedot lukuineen. 28,6% 10,3% 3,1% KHO:n ratkaisut ,7% 2,7% 39,6% Ei muutosta Ei muutettu Muutettu Ei valituslupaa Palautettu Muu Hämeenlinnan hallinto-oikeuden vuonna 2014 tekemistä päätöksistä valitettiin korkeimpaan hallinto-oikeuteen 514 tapauksessa, joka oli 15,3 prosenttia kaikista tapauksista. Hallintooikeuden viime vuona ratkaisemista asioista tai ratkaisuista tehdyistä valituksista tai valituslupapyynnöistä KHO ehti viime vuonna ratkaista alle kolmasosan (139 kpl eli 27%). Vuoden 2014 asioista KHO muutti päätöstä neljässä asiassa ja palautti samoin neljä asiaa. Toiminnan tunnuslukuja Vuonna 2014 Hämeenlinnan hallinto-oikeus ratkaisi 3075 asiaa. Kun hallinto-oikeudella oli käytössään laskennallisesti 61,2 henkilötyövuotta oli hallinto-oikeuden tuottavuus kertomusvuonna 50 asiaa henkilötyövuotta kohden. Tuottavuus laski hieman edellisestä vuodesta. Hallinto-oikeuden päätös maksoi palkka- ja toimintamenot huomioon ottaen kertomusvuonna keskimäärin 1555 euroa asiaa kohden. Vuonna 2014 hallinto-oikeus antoi 974 lainvoimaisuustodistusta, mikä on 28 edellisvuotta vähemmän. Vuoden 2014 talouden tunnusluvut ja tulokset tavoitteineen on koottu liitteenä (5) olevaan taulukkoon. Mukana ovat myös vertailuluvut edelliseltä vuodelta. Vuosien 2013 ja 2014 luvut eivät ole keskenään täysin vertailukelpoisia hallinto-oikeudessa vuonna 2014 tapahtuneiden organisaatiomuutosten vuoksi.

9 66 Merkittäviä vuoden 2014 ratkaisuja Syy eroon kunnallisesta luottamustoimesta Kaupunginvaltuusto oli myöntänyt A:n hakeman eron tarkastuslautakunnan varajäsenen ja kaupunginvaltuuston varajäsenen luottamustoimista. A halusi erota luottamustehtävistä, koskei halunnut hoitaa niitä luottamustehtäviä, joihin hänet oli vaalien jälkeen valittu. Kaksi kuntalaista vaati päätösten kumoamista katsoen, etteivät syyt erolle olleet päteviä. Hallinto-oikeus kumosi kaupunginvaltuuston päätöksen erosta kaupunginvaltuuston varajäsenen luottamustoimesta ja hylkäsi valituksen erosta tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä. Valtuuston varajäsenyydestä myönnetystä erosta hallinto-oikeus totesi, että A:lta oli valtuustoehdokkaana vaadittu kirjallinen suostumus kyseisen luottamustoimen vastaanottamiseen ja hänet oli valittu puolueensa neljänneksi varavaltuutetuksi kunnallisvaalien tuloksen perusteella eikä vaalien jälkeen luottamustehtäväpaikkojen jakamisesta tehdyillä sopimuksilla. Eroamisperusteeksi esitetty luottamustehtävien epätyydyttävä jakaminen ei ole kuntalaissa tarkoitettu pätevä syy eron myöntämiseksi varavaltuutetun luottamustoimesta. Tarkastuslautakunnan varajäsenen luottamustoimesta myönnetystä erosta hallinto-oikeus totesi, että kaupunginvaltuusto on voinut harkintavaltansa nojalla arvioida eronpyynnön syiden olevan päteviä. Päätös on lainvoimainen. ( päätös 14/0056/3, FINLEX) Ns. Vekan alueen kaavamuutos hyväksyttiin Hämeenlinnassa Hämeenlinnan hallinto-oikeus hyväksyi kaupunginvaltuuston muutoksen voimassa olevaan asemakaavaan Tampereentie 9-13 (ns. Vekan alue) niin, että mm. osa alueesta muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi ja osa Linnaniemenkatua muutetaan hidaskaduksi. Alueen pinta-ala on runsas hehtaari. Alueen vieressä on kansallinen kaupunkipuisto, Hämeen linna, valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä ja se rajautuu valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen. Alueella ei ole voimassaolevaa yleiskaavaa. Hämeenlinnan hallinto-oikeus totesi, että asemakaavan laatiminen ei edellytä voimassaolevaa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Kunnalla on itsehallintonsa perusteella oikeus päättää yleiskaavan laatimisesta, eikä asemakaavaa voi kumota sillä perusteella, että yleiskaavaa ei ole laadittu. Asemakaavaa laadittaessa on kuitenkin soveltuvin osin otettava huomioon mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista säädetään. Kaavoitettavasta alueesta on tehty muun muassa ympäristöselvitys ja alueen kulttuurihistoriallisesta ja maisemallisesta merkityksestä on tehty aikaisemmin selvityksiä. Asemakaavan mukainen rakentaminen muuttaa kansallisen kaupunkipuiston lähimaisemaa. Rakentamisen enimmäiskerrosluku ei kuitenkaan merkittävästi eroa muista kadun varren rakennuksista ja katualue lieventää maisemavaikutuksia. Kauempaa rakentamisen ei arvioida erottuvan häiritsevästi, sillä kaava-alue on lähellä keskustan kerrostaloalueita. Kaava turvaa riittävästi kulttuuriperinnön arvojen säilymisen myös muiden läheisten valtakunnallisesti merkittävien kohteiden osalta. Linnaniemenkatu on kaavalla osoitettu hidaskaduksi, jolla on liikennettä lähinnä tonteille. Tällöin kaavamuutos vähentää raskasta liikennettä ja lisää turvallisuutta. Asemakaava luo edellytykset turvalliselle elinympäristölle ja liikenteen järjestämiselle.

10 7 Kaavamuutoksen tiiviys tai rakentamisen kokonaismäärä eivät ole lähellä Hämeenlinnan kaupungin keskustaa liian suuria. Rakennusten julkisivumateriaaleista on annettu kaavamääräys Museoviraston lausunnossa esitetyllä tavalla. Kaava ei ole lainvastainen siinä osoitetun rakennusoikeuden taikka maisemallisten ja kaupunkikuvallisten tai elinympäristön viihtyisyyteen liittyvien vaikutustensa vuoksi. Päätös on lainvoimainen. ( päätös 14/0055/2) Epäselvä päätös jätteenkuljetuksen järjestämisestä palautettiin Kunnan ympäristölautakunta päätti, että jos seudulle syntyy jätehuollosta vastaava kuntaomisteinen yhtiö, kunta liittyy kuiva- ja biojätteen osalta sen järjestämään jätteenkuljetukseen alkaen. Tästä seuraisi, että kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä lakkaisi olemasta voimassa kunnassa. Lisäksi päätettiin, että jos mahdolliseen seudulliseen jätehuoltoyhtiöön ei liityttäisi, kunnan jätehuolto jatkuisi nykyisenkaltaisena. Tällöin kiinteistön haltija järjestäisi kuivajätteen ja biojätteiden kuljetuksen itse ja haja-asutusalueilla olisi kunnallinen kuivajätteen keräysverkosto. Jätelain mukaan on varattava vähintään kolmen vuoden siirtymäaika siirryttäessä kiinteistön haltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Näin muun muassa jätteenkuljetusyrityksille jää tarpeeksi aikaa sopeuttaa toimintansa uusiin olosuhteisiin. Valituksenalaisella päätöksellä ei ole yksiselitteisesti ja lopullisesti ratkaistu sitä, alkaako kunta huolehtia kuiva- ja biojätteen osalta jätteenkuljetuksesta. Päätös on epäselvä ja jätelain vastainen. Hallinto-oikeus kumosi ympäristölautakunnan päätöksen ja palautti asian ympäristölautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Päätös on lainvoimainen. ( päätös 14/0556/2, FINLEX) Tampereen Rantaväylän selvitykset riittäviä Hämeenlinnan hallinto-oikeus hyväksyi Tampereen Rantaväylää koskevan tiesuunnitelman. Valittajien mukaan tunnelin aiheuttamia haittoja kuten ilmanlaadun heikkenemistä ja melua ei huomioitu suunnitelmassa tarpeeksi. Hallinto-oikeus totesi, että hanke on ollut vireillä jo vuosia ja sen ympäristövaikutukset on arvioitu (YVA-menettely), on tehty ilmanlaatuselvityksiä ja laadittu kattava yleissuunnitelma. Suunnitelman mukaan typpioksidin vuosikeskiarvojen raja-arvot eivät ylity suuaukkoalueilla ja pienhiukkaspitoisuuden osalta ne ylittyvät liikennealueilla, jossa raja-arvot voivat ylittyä. Typpioksidin ohjearvot ylittyvät osittain asuntoalueilla ja kevyenliikenteen väylällä, mutta tavoitteelliset ohjearvot eivät sido oikeudellisesti. Kyse on vilkkaasti liikennöidyn tien parantamisesta ja hankkeen valmistuttua aloitetaan ilmanlaadun seuranta, joten arvioitu ohjearvon ylitys ei estä suunnitelman hyväksymistä. Liikenneviraston mukaan suunnitelman mukaista savunpoistojärjestelmää ei voida pitää toimimattomana eikä valittajien ehdottamaa ilmanvaihtojärjestelmää sitä parempana. Päätös ei ole kumottavissa ilmanlaadun perusteilla. Tiesuunnitelmassa on Santalahden rampin jälkeen vain 1,2 metriä korkea melukaide. Meluaidan korkeus ratkaistaan sitovasti vasta katusuunnitelmassa. Liikenneviraston mukaan maantien jatkeena olevan kadun melukaide on suunnitelmassa hyväksytty 2 metrin korkuisena ja myös jatkeena olevan tien melusuojaus toteutetaan 2 metrisenä. Meluntorjunta on tarkoitus toteuttaa valittajien vaatimalla tavalla. Päätös on lainvoimainen. ( päätös 14/0413/2)

11 88 Henkilökunta Henkilökunta Vuoden 2014 aikana toteutuneiden organisaatiomuutosten seurauksena Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen tuli uusia työntekijöitä ja virkoja kaikkiaan 16. Kertomusvuoden lopussa hallinto-oikeudessa oli jäseninä hallinto-oikeuden ylituomari ja 28 hallinto-oikeustuomaria. Lainkäyttöasioiden valmistelu- ja esittelytehtävissä toimi 20 hallinto-oikeussihteeriä ja kolme notaaria. Lisäksi hallinto-oikeuden toimistossa työskenteli hallintopäällikkö, notaari, informaatikko, kirjaaja, henkilöstö-, kirjaamo- ja taloussihteeri sekä yhdeksän lainkäyttösihteeriä. Eräissä sosiaali- ja terveydenhuoltoasioissa asian käsittelyyn osallistuu hallinto-oikeuden varsinaiseen henkilökuntaan kuuluvien lainoppineiden jäsenten ja esittelijän lisäksi valtioneuvoston määräämä määräaikainen asiantuntijajäsen. Hallinto-oikeuden henkilökuntaluettelo vuoden 2014 lopussa on liitteenä (6). Luettelossa ovat mukana myös asiantuntijajäsenet. Organisaatio Hämeenlinnan hallinto-oikeus työskenteli kertomusvuonna aiempien vuosien tapaan neljänä jaostona. 1. jaoston pääasiaryhmä on veroasiat, 2. jaoston rakennus- ja ympäristöasiat, 3. jaoston kunnallis- ja ulkomaalaisasiat ja 4. jaoston sosiaali- ja terveysasiat. Asia ratkaistaan jaoston istunnossa, joka on päätösvaltainen kolmen jäsenen kokoonpanossa. Eräissä asiaryhmissä, jos ratkaistava asia on oikeudellisesti selkeä, asia voidaan ratkaista myös yhden tai kahden tuomarin kokoonpanossa. Joissain vaativissa tapauksissa on myös tarpeen käsitellä asia tavanomaista laajemmassa kokoonpanossa. Nimitykset ja erot Tasavallan presidentti nimitti vuonna 2014 Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen hallinto-oikeustuomarin T13 virkaan Marja Tuomisen ja hallinto-oikeustuomarin T11 virkaan Johanna Virmavirran. Huhtikuun alussa lakkautetusta Kouvolan hallinto-oikeudesta siirrettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen hallinto-oikeustuomariksi Juha Alhonnoro ja Maarit Alhonnoro sekä hallintooikeussihteeriksi Arto Ahonen, Eriikka Kaipiainen ja Päivi Siukkola. Hallintopäällikkö Martti Oksasen viimeinen työpäivä

12 9 Syyskuun alussa lakkautetusta maaseutuelinkeinojen valituslautakunnasta siirtyivät hallinto-oikeuteen hallinto-oikeustuomariksi Esa Bomström, Jukka Anttila ja Terhi Sunnari, hallinto-oikeussihteeriksi Marketta Lehtonen, notaariksi Jouni Pynnöniemi sekä lainkäyttösihteeriksi Raili Ruotsalainen. Hallinto-oikeuden hallintopäälliköksi nimitettiin HTL Riikka Asa. Hallinto-oikeustuomareille Seppo Jussila ja Sari Välke sekä hallintopäällikkö Martti Oksaselle myönnettiin pyynnöstä ero virastaan. Hallinto-oikeudessa oli tuomioistuinharjoittelijana vuoden alkupuolella OTM Laura Ruotsalainen ja loppuvuonna OTM Elina Immonen. Kesällä 2014 Toni Värttö suoritti korkeakouluopintoihinsa kuuluvan harjoittelun ja Anette Ståhl ammattikorkeakouluopintoihinsa kuuluvan harjoittelun hallinto-oikeudessa. Kunniamerkkejä Vuonna 2014 myönnettiin ylituomari Heikki Jukaraiselle Suomen Leijonan komentajamerkki ja lainkäyttösihteeri Kaisa Toivaselle Suomen Valkoisen Ruusun 1. luokan mitali. Valtion XXX virka-ansiomerkki myönnettiin hallinto-oikeustuomareille Juha Alhonnoro, Maarit Alhonnoro, Riitta Jokioinen ja Seppo Jussila. Toimintaa Lausuntoja Vuonna 2014 Hämeenlinnan hallinto-oikeus antoi kahdeksan lainvalmisteluun ja muuhun viranomaistoimintaan liittyvää lausuntoa. Työryhmiä Oikeusministeriön nimittämissä hallinnonalan kehittämisryhmissä ylituomari Heikki Jukarainen toimii puheenjohtajana hallintotuomioistuinten tuomareiden täydennyskoulutuksen ohjausryhmässä. Vuonna 2014 alkoi hallintotuomioistuimissa Asiakirjahallinnan, raportoinnin ja sähköisen asioinnin esiselvitysvaiheen hanke. Hämeenlinnan hallinto-oikeudesta hankkeen ohjausryhmään kuului ylituomari Heikki Jukarainen, projektiryhmään hallinto-oikeustuomari Vesa Sirkesalo ja hallintopäällikkö Riikka Asa sekä hallinto-oikeuksien alatyöryhmään Vesa Sirkesalon ja Riikka Asan lisäksi informaatikko Sirpa Piekkari. Hallinto-oikeustuomari Aarne Reiman osallistui Verovalitusasioiden muutoksenhakuprosessin sujuvuutta tarkasteleva työryhmän toimintaan. Hallinto-oikeustuomari Vesa Sirkesalo osallistui Kokonaisarkkitehtuurityöryhmän toimintaan, hallinto-oikeustuomari Elina Tanskanen Hallinto- ja erityistuomioistuinten asianhallintajärjestelmien ja raportoinnin kehittämistyöryhmän toimintaan sekä hallinto-oikeustuomari Tiina Hyvärinen Oikeusavun sähköisen asioinnin järjestelmän (ROMEO) kehittämistyöryhmän toimintaan. Hallinto-oikeustuomari Johanna Virmavirta osallistui Tuomioistuinlaitoksen/KHO:n ja oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen välisten palvelusopimusten/hallinto- ja erityistuomioistuimet -seurantaryhmään sekä työryhmään, joka selvittää hakemusasioita koskevien verovalitusprosessien sähköistä asiakirjaliikennettä verohallinnon ja hallintotuomioistuinten välillä. Kirjaamosihteeri Petri Haukka osallistui Hallinnonalan lomakkeiden hallinnoinnin uudelleenjärjestelyä selvittävän työryhmän toimintaan. Ylituomari Heikki Jukarainen toimi opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan puheenjohtajana ja hallinto-oikeustuomari Ulla-Maarit Heljasvuo sen varapuheenjohtajana. Poimintoja koulutuksesta ja muusta toiminnasta Vuonna 2014 osallistuttiin videoneuvottelulaitteiden välityksellä koulutuksiin, jotka koskivat mm. virkamiesoikeutta, EU-oikeutta ja hallintolainkäyttöä.

13 10 Hallinto-oikeus varautui uusina asioina vireilletuleviin ruotsinkielisiin maaseutuelinkeinojen EU-tukiasioihin järjestämällä 36 tunnin ruotsin kielen intensiivikurssin, jolle osallistujia eri henkilöstöryhmistä oli kaikkiaan 18. Hämeen ammattikorkeakoulun järjestämään JET-koulutukseen osallistui kaksi hallinto-oikeustuomaria. Yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa järjestettyyn hallinto-oikeuksien prosessikoulutukseen osallistui Hämeenlinnan hallinto-oikeudesta yhdeksän lainkäyttöhenkilöstöön kuuluvaa. Lisäksi koulutus järjestettiin kaksi kertaa hallinto-oikeuden tiloissa, jolloin koulutukseen osallistujia oli enemmän. Vuoden aikana hallinto-oikeuden kanslian henkilökuntaan kuuluvat osallistuivat uusien Internet- ja intra-sivujen päivittämisessä käytettävän Stato-ohjelman koulutuksiin Hämeenlinnassa ja Helsingissä yhteensä 10 päivää. Hallinto-oikeuden johtoryhmä osallistui hovi- ja hallinto-oikeuksien johtamisvalmennuskoulutukseen Porvoossa. Sosiaaliasioiden kurssille osallistui neljä lainkäyttöhenkilöä. Hämeenlinnan hallinto-oikeus osallistui vuonna 2014 EJTN:n (The Judicial Training Network) tuomarivaihtoon sekä EJTN:n nuorten tuomareiden AIAKOS-vaihto-ohjelmaan. Vaihto-ohjelmien tarkoituksena on perehdyttää tuomarit eri maiden oikeusjärjestelmiin sekä kasvattaa ymmärtämystä erilaisista oikeuskulttuureista. Saksan tuomioistuimiin kävivät tutustumassa hallinto-oikeustuomari Kari Tornikoski ja hallinto-oikeussihteeri Reetta Peltonen, ja hallintooikeussihteeri Ria Savolainen vieraili Hollannin tuomioistuimissa. Vastavuoroisesti Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen tutustui tuomarivaihdon kautta kaikkiaan viisi nuorta tai kokeneempaa tuomaria eri EUmaista. Tietojärjestelmät Talvella 2014 julkaistiin uudet koko oikeushallinnon yhteiset julkiset Internet-sivut sekä hallinnonalan yhteisellä pohjalla toteutetut hallinto-oikeuden sisäiset intranet-sivut, jotka molemmat on toteutettu Stato-ohjelmalla. Kesäkuussa otettiin käyttöön käyttäjätunnusten hallintaan tarkoitettu uusi ohjelma IDMkäyttövaltuushallinta. Hämeenlinnan hallinto-oikeus tutustui virkistyspäivänään tuomiopiirinsä uuteen osaan eli Päijät-Hämeeseen. Tässä vieraillaan Töyrylän kartanossa.

14 11 1. Työtilasto luvuista on vähennetty vuoden aikana hallinto-oikeuden asianhallintajärjestelmästä poistetut 13 asiaa. Asia voidaan joutua poistamaan asianhallintajärjestelmästä esimerkiksi silloin, kun asia on toimitettu suoraan hallinto-oikeuteen ilman alemman viranomaisen päätöstä asiassa, jossa vasta alemman viranomaisen päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen. Vireillä Saapunut Ratkaistu Vireillä Muutos +/- Kaikki asiat yhteensä Valtio-oikeus ja yleishallinto Valtio-oikeus Yleishallinto-oikeus Opetus ja sivistystoimi Valtion virkamiehet Työvoima-asiat Turvallisuus, yleinen järjestys ja eräät luvat Asiaryhmä yhteensä Itsehallinto Kunnallisasiat Kirkollisasiat Asiaryhmä yhteensä Ulkomaalaisasiat yhteensä Rakentaminen Maankäyttö- ja rakennusasiat Tieasiat Kiinteistöasiat Asiaryhmä yhteensä Jatkuu seuraavalla sivulla

15 12 Jatkoa edelliseltä sivulta Vireillä Saapunut Ratkaistu Vireillä Muutos +/- Ympäristö Ympäristönsuojelu Vesitalous Luonnonsuojelu Ulkoilu ja leirintä Asuntotuotanto ja asuntoasiat Asiaryhmä yhteensä Sosiaali- ja terveydenhuolto Sosiaaliasiat Terveydenhuolto ja sairaanhoito Lääkeasiat ja apteekkilaitos Asiaryhmä yhteensä Taloudellinen toiminta Oikeushenkilöt ja teollisoikeudet Elinkeinoasiat Maa- ja metsätalous EU:n rakennerahastojen tukitoimet Liikenne ja viestintä Asiaryhmä yhteensä Verot Tulo- ja varallisuusvero Ajoneuvoja koskevat verot ja maksut Valmisteverot ja tulliasiat yhteensä Muut verot ja verotusmenettely Asiaryhmä yhteensä Muut asiat yhteensä

16 13 2. Käsittelyajat 2014 Pääasiaryhmä Määrä Keskim. käs.aika (kk) - 3 kk 3-6 kk 6-9 kk 9-12 kk kk yli 18 kk Valtio-oikeus 329 8, Itsehallinto , Ulkomaalaisasiat 199 9, Rakentaminen 270 8, Ympäristö , Sos.- ja terveydenhuolto , Taloudellinen toim , Verot , Muut 7 2, Yhteensä , %-osuus kaikista 27,2% 12,7% 15,6% 21,5% 16,6% 6,5% 3. Ratkaisujen lopputulokset 2014 Pääasiaryhmä Ratkaistu Ei muutosta Muutettu Palautettu Hakemus hyväksytty Hakemus hylätty Siirretty Ei tutk. tai rauennut Valtio-oikeus ,2% 19,5% 1,5% 1,5% 0,6% 2,7% 14,0% Itsehallinto ,7% 12,2% - 31,5% - 1,4% 26,2% Ulkomaalaisasiat ,8% 14,1% 8,0% - - 3,0% 10,1% Rakentaminen ,5% 22,6% 0,7% - 0,4% - 14,8% Ympäristö ,2% 28,2% ,6% Sos. ja terv.huolto ,3% 16,7% 0,9% 36,9% 4,5% 0,4% 6,3% Taloud. toiminta ,7% 12,1% 0,5% 0,2% - 2,1% 11,4% Verot ,0% 22,3% 3,7% - - 7,0% 6,0% Muut asiat 6 16,7% ,3% Yhteensä 100,0% 49,9% 17,2% 1,5% 16,9% 1,8% 1,9% 11,0%

17 14 4. KHO:n ratkaisujen lopputulokset 2014 Pääasiaryhmä Ratkaistu Ei muutosta Lopputulosta ei muuteta Muutettu Valituslupahakemus hylätty Palautettu Muut ratkaisut Valtio-oikeus 45 44,4% 6,7% 2,2% 35,6% 4,4% 6,7% Itsehallinto 31 45,2% 25,8% 6.5% 6.5% - 16,1% Ulkomaalaisasiat 78-1,30% 2,6% 85,9% 5,1% 5,1% Rakentaminen 86 25,6% 11,6% 2,3% 25,6% 1,2% 33,7% Ympäristö 18 44,4% 33,3% 5,6% - 5,6% 11,1% Sos.- ja terv.huolto ,5% 12,9% 4,8% 27,9% 1,4% 13,6% Taloudell. toiminta 34 38,2% 2,9% - 29,4% 5,9% 23,5% Verot 38 2,6% 2,6% - 84,2% 2,6% 7,9% Muut asiat ,0% Yhteensä 100,0% 28,3% 10,2% 3,1% 39,5% 2,7% 16,2% Talous, tulostavoitteet ja tulokset Vuosi 2013 Vuosi 2014 Toimintamenot ( ) Henkilöstön määrä (htv)* 51,4 61,2 Ratkaistut Tulos Tavoite Taloudellisuus ( /ratkaisu) Tuottavuus (ratkaisu/htv) Keskimääräinen käsittelyaika Yli vuoden vireilläolleiden määrä vuoden lopussa Suulliset ja katselmukset (ratkaistujen asioiden määrä) Tulos Tavoite Tulos Tavoite Tulos Tavoite Tulos Tavoite Tulos Tavoite ,2 kk 7,3 kk ,5 8,2 kk 8,4 kk * henkilötyövuosiin lasketaan myös aika, jonka henkilö on poissa työstä esim. sairauden tai loman takia.

18 15 6. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden henkilökunta Ylituomari Heikki Jukarainen Jäsenet Leena Nurmi (4. jaoston pj.) Irmeli Rautaharkko Ulla-Maarit Heljasvuo (2. jaoston pj) Maarit Alhonnoro Maija-Liisa Marttila (3. jaoston pj.) Minna Koskinen Vesa Sirkesalo (1. jaoston pj.) Marjo Koivu Aarne Reiman Elina Tanskanen Reima Nieminen Tiina Hyvärinen Juha Alhonnoro Johanna Virmavirta Kari Tornikoski Jukka Anttila (ma) Riitta Jokioinen Virpi Juujärvi (ma.) Reijo Kostamo Jussi-Pekka Lajunen (ma.) Ann-Mari Pitkäranta (vv.) Paula Pihlava (ma.) Marja Tuominen Elina Ranz (ma.) Eija Mäkelä Tuomas Salo (ma.) Esa Bomström (ma) Terhi Sunnari (ma) Tuula Lundén-Laakso Esittelijät Antti Aaltonen Reetta Peltonen (ma.) Arto Ahonen Juha-Pekka Peukunen (ma.) Vuokko Alitalo Maria Piilma (ma.) Eriikka Kaipiainen Hannaliisa Räisänen (ma.) Marketta Lehtonen Ria Savolainen (ma.) Pasi Vikman Hanna-Maria Schiestl (ma.) Anneli Aura Laura Teittinen (ma.) Ville Härmä Taru Torkkola (ma.) Päivi Siukkola (vv.) Arja Kokko Kirsi Gröhn (ma.) Marja Ylinen Anna Heikkilä (ma.) Jouni Pynnöniemi (ma.)(vv.) Emilia Heikkilä (ma.) Justiina Vaittinen (ma.) Eeva Nurmela (ma. Toimisto Riikka Asa, hallintopäällikkö Kirsi Koukku, lainkäyttösihteeri (vv.) Elina Kurronen, notaari Pihla Pelkiö, lainkäyttösihteeri Sirpa Piekkari, informaatikko Raili Ruotsalainen, lainkäyttösihteeri Marjo Salonen, kirjaaja Tuula Tavisalo, lainkäyttösihteeri Pirjo Karevaara, taloussihteeri Kaisa Toivanen, lainkäyttösihteeri Sirpa Laakso, kirjaamosihteeri Susanna Laine, lainkäyttösihteeri (ma.) Outi Rättyä, henkilöstösihteeri Henna Nevalainen, lainkäyttösihteeri (ma.) Petri Haukka, lainkäyttösihteeri Mari Paananen, lainkäyttösihteeri (ma.)(vv.) Marja Iivonen, lainkäyttösihteeri Anette Ståhl, lainkäyttösihteeri (ma.) Valtioneuvoston määräämät sivutoimiset asiantuntijajäsenet Asiantuntijajäsenet Varajäsenet Lastensuojeluasiat Päivi Ahvenus Pia Lahtinen Satu Jokinen Marjo Laukkanen Taina Niiranen Pirjo Nenonen Marika Paasikoski-Junninen Sirkka Rousu Leena Särkelä Jaakko Salovaara Sini Salvisto Anne Seppälä Kehitysvammaisten Olli Daavittila Satu Jokinen erityishuoltoasiat Mielenterveysasiat Riitta Lehtonen-Tuomi Juhani Ojanen Satu Rautajoki Heikki Suutala Antti Torikka Päihdehuoltoasiat Sirpa Karjalainen-Niskanen Jukka Kurunsaari Tartuntatautiasiat Maija-Liisa Rummukainen Adoptioasiat Anne Hujala Päivi Ahvenus Milja Markkanen Raija Koskinen

19

20 17 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS Raatihuoneenkatu Hämeenlinna Puhelinvaihde: Kirjaamo, asiakaspalvelu: Telekopio: Sähköposti: Kotisivu: Hämeenlinna 2015

Sisältö. Toimittajat: Katja Koskinen ja Sirpa Piekkari Kuvat: Reijo Koirikivi / Studio P.S.V. Matti Anttila, Pirkko Wesslin-Nenonen

Sisältö. Toimittajat: Katja Koskinen ja Sirpa Piekkari Kuvat: Reijo Koirikivi / Studio P.S.V. Matti Anttila, Pirkko Wesslin-Nenonen HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS 2011 Sisältö Saatteeksi... 1 Hallinto-oikeus ja sen toimintaympäristö... 3 Lainkäyttö lyhyesti lukuina... 4 Esimerkkejä vuoden 2011 ratkaisuista... 6 Henkilökunta...

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö Saatteeksi... 1 Hallinto-oikeus ja sen toimintaympäristö... 3 Lainkäyttö lyhyesti lukuina... 4 Esimerkkejä vuoden 2013 ratkaisuista... 6 Henkilökunta...

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2011

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2011 Oikeus 01 Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 0 Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistiin 4 00 asiaa vuonna 0 Korkein hallinto-oikeus ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 0 kaikkiaan 4 4 lainkäyttöasiaa,

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS 2012 Sisältö Saatteeksi... 1 Hallinto-oikeus ja sen toimintaympäristö... 3 Lainkäyttö lyhyesti lukuina... 4 Esimerkkejä vuoden 2012 ratkaisuista... 6 Henkilökunta...

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2010

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2010 Oikeus 2011 Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2010 Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistiin 4 200 asiaa vuonna 2010 Korkein hallinto-oikeus ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2010 kaikkiaan

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2013

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2013 Oikeus 014 Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 01 Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistiin 4 00 asiaa vuonna 01 Korkein hallinto-oikeus ratkaisi vuonna 01 kaikkiaan 4 0 lainkäyttöasiaa, mikä on

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2012

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2012 Oikeus 013 Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 01 Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistiin 3 900 asiaa vuonna 01 Korkein hallinto-oikeus ratkaisi vuonna 01 kaikkiaan 3 930 lainkäyttöasiaa, mikä

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS Vuosikertomus 2015

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS Vuosikertomus 2015 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS Vuosikertomus 2015 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden vuosi 2015 on ollut työntäyteinen. Hallinto-oikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Kanta-Hämeen, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2012

Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2012 Oikeus 2013 Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2012 Hallinto-oikeudet ratkaisivat 20 600 asiaa vuonna 2012 Hallinto-oikeudet käsittelivät vuonna 2012 yhteensä 20 600 asiaa, mikä on 6 prosenttia vähemmän kuin

Lisätiedot

Kaavoituksen ajankohtaispäivä 4.6.2015. Ritva Isomoisio, hallinto-oikeustuomari Turun hallinto-oikeus

Kaavoituksen ajankohtaispäivä 4.6.2015. Ritva Isomoisio, hallinto-oikeustuomari Turun hallinto-oikeus Kaavoituksen ajankohtaispäivä 4.6.2015 Ritva Isomoisio, hallinto-oikeustuomari Turun hallinto-oikeus Pääasiaryhmä rakentaminen Keskim. käsittely- Hallinto-oikeus aika / kk Turku 6,5 Hämeenlinna 8,6 Vaasa

Lisätiedot

Kouvolan hallinto-oikeus Vuosikertomus 2012

Kouvolan hallinto-oikeus Vuosikertomus 2012 Kouvolan hallinto-oikeus Vuosikertomus 2012 Kouvola 2013 Kouvolan hallinto-oikeus Kauppalankatu 43 C, PL 401 45100 Kouvola Puhelin: 029564 2300 Sähköposti: kouvola.hao@oikeus.fi Toimittaja: Irja Rutonen-Rönkä

Lisätiedot

Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2013

Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2013 Oikeus 2014 Hallintooikeuksien ratkaisut 2013 Hallintooikeudet ratkaisivat 20 200 asiaa vuonna 2013 Hallintooikeudet käsittelivät vuonna 2013 yhteensä 20 200 asiaa, mikä on 2 prosenttia vähemmän kuin edellisenä

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1999. Hallinto-oikeuslaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Annettu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1999. Hallinto-oikeuslaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Annettu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1999 Hallinto-oikeuslaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Hallinto-oikeudet Yleisiä alueellisia hallintotuomioistuimia ovat

Lisätiedot

Kouvolan hallinto-oikeus Vuosikertomus 2011

Kouvolan hallinto-oikeus Vuosikertomus 2011 Kouvolan hallinto-oikeus Vuosikertomus 2011 Kouvola 2012 Kouvolan hallinto-oikeus Kauppalankatu 43 C, PL 401 45100 Kouvola Puhelin: 029564 2300 Sähköposti: kouvola.hao@oikeus.fi Toimittaja: Irja Rutonen-Rönkä

Lisätiedot

Erityistuomioistuimet 2008

Erityistuomioistuimet 2008 Oikeus 009 Erityistuomioistuimet 008 Erityistuomioistuimissa ratkaistut asiat vuonna 008 Vuonna 008 vakuutusoikeuteen saapui uutta lainkäyttöasiaa, mikä on 3 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vakuutusoikeus

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

Liite 2 Ahvenanmaan lääninhallitus Kalatalousasioissa Hämeen TE-keskus 4 ja 5, Varsinais-Suomen TE-keskus 2 ja 3 Kainuun TE-keskus 13 ja 14

Liite 2 Ahvenanmaan lääninhallitus Kalatalousasioissa Hämeen TE-keskus 4 ja 5, Varsinais-Suomen TE-keskus 2 ja 3 Kainuun TE-keskus 13 ja 14 Liite 1 Liite 2 Ahvenanmaan lääninhallitus hoitaa TE-keskukselle kuuluvat tehtävät Ahvenanmaalla Kalatalousasioissa Hämeen TE-keskus hoitaa myös Pirkanmaan asiat eli alueet 4 ja 5, Varsinais-Suomen TE-keskus

Lisätiedot

Vakuutusoikeus. Käyntiosoite: kirjaamo (ma pe 8.00 16.15) Ratapihantie 9, 00520 Helsinki

Vakuutusoikeus. Käyntiosoite: kirjaamo (ma pe 8.00 16.15) Ratapihantie 9, 00520 Helsinki Vakuutusoikeus Postiosoite: PL 1005, 00521 Helsinki Käyntiosoite: kirjaamo (ma pe 8.00 16.15) Ratapihantie 9, 00520 Helsinki Puhelinnumeroita: Vaihde 029 564 3200 Kirjaamo 029 564 3210 Tiedottajalakimies

Lisätiedot

Oulun hallinto-oikeus - Vuosikertomus 2012

Oulun hallinto-oikeus - Vuosikertomus 2012 Oulun hallinto-oikeus - Vuosikertomus 0 Saatteeksi Toimintaympäristö Lainkäyttötoiminta - Henkilökunta ja organisaatio - Hallinto ja muu toiminta - Tilastot 0- LIITTEET Työtilastot 0 0- Saapuneet, ratkaistut

Lisätiedot

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Korkeimmassa oikeudessa ratkaistiin 2 900 asiaa vuonna 2008 Korkein oikeus ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2008 kaikkiaan 2 857 asiaa, mikä on 36

Lisätiedot

HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta

HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta Ann-Mari Pitkäranta, kehittämispäällikkö OM, oikeushallinto-osasto Mittarit arjen tuomioistuintyössä - tuholaisia

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 1 luku Toimivalta 1 Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 1. kilpailunrajoituksista

Lisätiedot

KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2005

KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2005 KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2005 1 KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005 Kuntien eläkelautakunta on ensimmäinen muutoksenhakuaste Kuntien eläkevakuutuksen antamissa eläkepäätöksissä.

Lisätiedot

Saapuneet asiat

Saapuneet asiat LIITE 1 Taulukko 1 Hovioikeuksiin saapuneet, ratkaistut ja vireillä olevat asiat 2007-2011 Saapuneet asiat 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 Helsingin hovioikeus 3 509 3 460 3 572 3 355 3 407 Itä-Suomen hovioikeus

Lisätiedot

ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUS

ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUS Rovaniemen hallinto-oikeus 2011 1 ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS 2011 2 SISÄLTÖ Saatteeksi 3 Hallinto-oikeuden toimialue ja tehtävät 5 Henkilökunta 6 Lainkäyttötoiminta 7 Hallinto ja muu toiminta

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus - Vuosikertomus 2015

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus - Vuosikertomus 2015 Pohjois-Suomen hallinto-oikeus - Vuosikertomus 2015 Sisällysluettelo Saatteeksi 1 Toimintaympäristö 2-3 Lainkäyttötoiminta 4-5 Henkilökunta ja organisaatio 6-7 Hallinto ja muu toiminta 8-10 Toimitilat

Lisätiedot

Riitta Huurre, Anu Klemetti, Jukka Korolainen, Sinikka Leskinen ja Paula Sorjonen Sinikka Leskinen

Riitta Huurre, Anu Klemetti, Jukka Korolainen, Sinikka Leskinen ja Paula Sorjonen Sinikka Leskinen KUOPION HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS 2012 Toimitus Taitto Kannen kuva Muut kuvat Paino Riitta Huurre, Anu Klemetti, Jukka Korolainen, Sinikka Leskinen ja Paula Sorjonen Sinikka Leskinen Jouni Leskinen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 1 / ESPOONLAHDEN SEURAKUNNAN V KAPPALAISEN VAALI 2 MUUT ASIAT

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 1 / ESPOONLAHDEN SEURAKUNNAN V KAPPALAISEN VAALI 2 MUUT ASIAT Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 1 ESPOONLAHDEN SEURAKUNNAN V KAPPALAISEN VAALI 2 MUUT ASIAT 2 Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 Aika Paikka 14.01.2014 klo 18.00 Espoonlahden kirkon rippikoulusali

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus - Vuosikertomus 2014

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus - Vuosikertomus 2014 Pohjois-Suomen hallinto-oikeus - Vuosikertomus 2014 Sisällysluettelo Saatteeksi 1 Toimintaympäristö 2-3 Lainkäyttötoiminta 3-4 Henkilökunta ja organisaatio 5-6 Hallinto ja muu toiminta 7-11 Toimitilat

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2011

Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2011 Oikeus 2012 Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2011 Hallinto-oikeudet ratkaisivat 21 900 asiaa vuonna 2011 Tilastokeskuksen mukaan hallinto-oikeudet käsittelivät vuonna 2011 eri viranomaisten päätöksistä tehtyjä

Lisätiedot

Anu Klemetti, Jukka Korolainen, Sinikka Leskinen, Seija Lintu, Ari Saariniemi, Toni Sarivirta ja Paula Sorjonen Sinikka Leskinen

Anu Klemetti, Jukka Korolainen, Sinikka Leskinen, Seija Lintu, Ari Saariniemi, Toni Sarivirta ja Paula Sorjonen Sinikka Leskinen KUOPION HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS 2010 2 Toimitus Taitto Kannen kuva Muut kuvat Paino Anu Klemetti, Jukka Korolainen, Sinikka Leskinen, Seija Lintu, Ari Saariniemi, Toni Sarivirta ja Paula Sorjonen

Lisätiedot

Kunnan päätöksistä voi valittaa

Kunnan päätöksistä voi valittaa Kunnan päätöksistä voi valittaa Omaishoidon tuesta tai omaishoitoa tukevista palveluista päättää oma kotikuntasi. Jos olet tyytymätön kunnan päätöksiin, voit tehdä niistä valituksen. Apua valituksen tekoon

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA. 1. Sopijapuolet. Ehdotus 22.4.2015. Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA. 1. Sopijapuolet. Ehdotus 22.4.2015. Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat Ehdotus 22.4.2015 Salon kaupunki Saapunut 11.5.2015 1043/00.04.01/2015 1044/00.00.01.01/2015 1 SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA 1. Sopijapuolet Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat

Lisätiedot

ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUS

ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUS Rovaniemen hallinto-oikeus 2012 ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS 2012 1 Sisältö Saatteeksi 3 Hallinto-oikeuden toimialue ja tehtävät 4 Henkilökunta 5 Lainkäyttötoiminta 6 Hallinto ja muu toiminta

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

Apteekkilupavalitukset Keskustelutilaisuus apteekkiluvista 04.12.2012. Paavo Autere Lakimies Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Apteekkilupavalitukset Keskustelutilaisuus apteekkiluvista 04.12.2012. Paavo Autere Lakimies Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Apteekkilupavalitukset Keskustelutilaisuus apteekkiluvista 04.12.2012 Paavo Autere Lakimies Apteekkilupavalituksia koskeva esitys Esityksessä käsittelen Apteekkiluvan myöntämisen perusteita Lupavalitukseen

Lisätiedot

Päiväys Datum Dnro Dnr 27.4.2011 YM 15/ 04 /2011 Oikeusministeriö Viite Hänvisning lausuntopyyntö Asia Ärende Lausunto Oikeusministeriö on pyytänyt ympäristöministeriöltä lausuntoa prosessityöryhmän ehdotuksesta

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) KIRKKONEUVOSTO 2/ 2012 7.3.2012

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) KIRKKONEUVOSTO 2/ 2012 7.3.2012 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) Aika Tiistai 7.3.2012 klo 9.05 9.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Eija Nurminen puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu Hyttinen Riitta

Lisätiedot

8. SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA 74 9. HALLINTOTUOMIOISTUINTEN TOIMINNAN TAVOITTEET 76 YHTEYSTIEDOT 77

8. SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA 74 9. HALLINTOTUOMIOISTUINTEN TOIMINNAN TAVOITTEET 76 YHTEYSTIEDOT 77 4 1. ESIPUHE 1 2. HALLINTOTUOMIOISTUINJÄRJESTELMÄ 3 2.1. Oikeusturva hallintoasioissa 3 2.2. Yleiset alueelliset hallinto-oikeudet 4 2.3. Markkinaoikeus 5 2.4. Vakuutusoikeus 5 2.5. Korkein hallinto-oikeus

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) Asia tulisi käsitellä 9.6.2015 226 Vaasan hallinto-oikeuden päätös valitusasiassa, joka koskee AVI:n ympäristölupaa maaperän puhdistamisesta HEL 2014-006858 T

Lisätiedot

HE 71/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta

HE 71/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan korkeimmasta hallinto-oikeudesta annettuun

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA 7. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Paikka Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni Osallistujat Merja Muilu Oikeusministeriö Kirta Heine

Lisätiedot

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat):

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat): Luonnos 16.03.2012 Yhteistoimintasopimus jätehuoltoviranomaisena toimimisesta 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2013. 1000/2013 Korkeimman hallinto-oikeuden työjärjestys. Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2013

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2013. 1000/2013 Korkeimman hallinto-oikeuden työjärjestys. Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2013 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2013 1000/2013 Korkeimman hallinto-oikeuden työjärjestys Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2013 Korkein hallinto-oikeus on täysistunnossaan

Lisätiedot

työ- ja elinkeinotoimiston johtaja Raivio Tuula 050 396 2966 johdon sihteeri, henkilöstöasiat

työ- ja elinkeinotoimiston johtaja Raivio Tuula 050 396 2966 johdon sihteeri, henkilöstöasiat KESKI-PIRKANMAAN TE- TOIMISTO Asiakaspalvelu klo 9-15.45 poikkeuksena Ikaalisten yhteispalvelupiste, asiakaspalvelu klo 10-12 ja 13-15. HUOM! ks. lounastuntien sulkuajat toimipaikoittain! Virkailijoiden

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006

KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006 KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006 1 KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 Kuntien eläkelautakunta on ensimmäinen muutoksenhakuaste Kuntien eläkevakuutuksen antamissa eläkepäätöksissä.

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

HALLINTO-OIKEUKSIEN TYÖMENETELMÄSELVITYS 2003 - tähän on tultu kymmenessä vuodessa

HALLINTO-OIKEUKSIEN TYÖMENETELMÄSELVITYS 2003 - tähän on tultu kymmenessä vuodessa HALLINTO-OIKEUKSIEN TYÖMENETELMÄSELVITYS 2003 - tähän on tultu kymmenessä vuodessa 25.1.2013 Ylituomari Heikki Jukarainen Hämeenlinnan hallinto-oikeus Asiakasnäkökulma Hallinto-oikeuksien olisi syytä kiinnittää

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen. Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks

IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen. Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks 1. TAUSTAA Tavoitteena teollisoikeuksien myöntämisen ja käyttämisen tehostaminen Lisää teollis- ja tekijänoikeuksien

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 30/2008 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 33/2009 15.5.2009 Asia: Korvausvaatimus Oikaisuvaatimuksen tekijä: A Virasto: Korkeakoulu Korvausvaatimus: A:lle on maksettava 24

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Ministry of the Environment

Ministry of the Environment Ympäristöministeriö Miljöministeriet Ministry of the Environment.../.. 20Q..., r PÄÄTÖS DNr:o YM6/5222/2015 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2015 ASIA Kanta -Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan vahvistaminen

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 1 TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUJEN

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 5/ Rakennuslautakunta. Aika klo 17:00-17:23. Kunnantalon kahvio.

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 5/ Rakennuslautakunta. Aika klo 17:00-17:23. Kunnantalon kahvio. Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 5/2014 53 Rakennuslautakunta Aika 06.11.2014 klo 17:00-17:23 Paikka Kunnantalon kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 25 Rakennuslautakunnan lausunto Hämenlinnan Hallinto-oikeudelle

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015 2.6.2015 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 Yleistä Nykytilanteesta

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Työttömien määrä vakiintumassa viiden vuoden takaiselle tasolle

Työttömien määrä vakiintumassa viiden vuoden takaiselle tasolle Hämeen ELY-keskus tiedottaa SYYSKUUN TYÖLLISYYSKATSAUS Julkaistavissa 26.10.2010 klo 9.00 Työttömien määrä vakiintumassa viiden vuoden takaiselle tasolle Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien (Hämeen ELY-keskuksen

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 55 Asianro 6591/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Yleistä Valtioneuvosto on tehnyt 16. kesäkuuta 2016 päätöksen Kuopion ja Juankosken

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Oikeusministeriö, Helsinki 2014 25.3.2014 Julkaisun

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 106/2008 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 61/2009 25.9.2009 Asia: Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä: A Virasto: Työvoima- ja elinkeinokeskus Korvausvaatimus: TE-keskus

Lisätiedot

Irene Toppinen on tehnyt valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen Oulun hallinto-oikeuden päätöksistä

Irene Toppinen on tehnyt valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen Oulun hallinto-oikeuden päätöksistä Kunnanhallitus 251 24.09.2013 Selitys korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen koskien Irene Toppisen valitusta Oulun hallinto-oikeuden päätöksistä 00733/13/2299, 00734/13/2204, 00735/13/2204 ja 00736/13/2204

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä TEKNINEN: 805 /2013 1 4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä asiassa Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11 2011 Kirkkoneuvosto Aika: 13.12.2011 klo 18.00 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51. Laki. N:o 45. Leivonmäen kansallispuistosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51. Laki. N:o 45. Leivonmäen kansallispuistosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51 SISÄLLYS N:o Sivu 45 Laki Leivonmäen kansallispuistosta... 93 46 Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 (OAS) (MRL 63 ) 1(5) Maankäyttöpalvelut 24.2.2015, päivitetty 27.5.2015 Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 277. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 277. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 14.09.2015 Sivu 1 / 1 2100/10.02.03/2013 277 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle vastaselitysten johdosta, Tapiolan keskus, alue 210426 Valmistelijat / lisätiedot: Mauri

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

Ajankohtaista vesioikeutta korkeimmassa hallintooikeudessa

Ajankohtaista vesioikeutta korkeimmassa hallintooikeudessa Ajankohtaista vesioikeutta korkeimmassa hallintooikeudessa Ympäristöoikeuden VII ajankohtaispäivä 10.4.2008 Joensuun yliopisto Hallintosihteeri Sinikka Pärnänen Korkein hallinto-oikeus Tilastoa Vesitalousasiat

Lisätiedot

Markkinaoikeuden työjärjestys

Markkinaoikeuden työjärjestys Markkinaoikeuden työjärjestys 2 (10) SISÄLLYS 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Soveltamisala... 3 2. TOIMINNAN JOHTAMINEN... 3 2 Johtamistoiminta... 3 3 Johtamisen perusperiaatteet... 3 4 Tavoitteiden asettaminen...

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala 31, YMP 10.5.2012 17:30 Suunnittelutarvepäätös kiinteistölle 535-404-8-124 Asia Hakija Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Nietula Matti ja Anita Poutakuja 3 B 2 37470 Vesilahti Rakennuspaikka

Lisätiedot

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Päätös 1 (2) Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2011 KaivNro 2011090 FinnAust Mining Southern Oy c/o Asianajotoimisto Borenius & K.. Yrjönkatu 13 A 00120 HELSINKI VARAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Työ-

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 4.1.2010 klo 17.00-17.27 Paikka Seurakuntakeskus KÄSITELTÄVÄT ASIAT KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 KV 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016 16.11.2015, tark 25.1.2016 Kerhomajankadun kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

Valituksenalainen päätös Turun hallinto-oikeus 31.7.2014 numero 14/0215/1

Valituksenalainen päätös Turun hallinto-oikeus 31.7.2014 numero 14/0215/1 Kaupunginhallitus 364 25.08.2014 Kaupunginhallitus 34 02.02.2015 Vastaselitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle jätteenkuljetusjärjestelmää koskevassa asiassa 145/14.06.00.02/2013 Kaupunginhallitus 25.08.2014

Lisätiedot

Työtilanne ja keskimääräiset käsittelyajat

Työtilanne ja keskimääräiset käsittelyajat Liitteet Työtilanne ja keskimääräiset käsittelyajat Saapunut 1. Valtio-oikeus ja yleishallinto Valtio-oikeus Valtiolliset vaalit 8 8 2,6 Kansalaisuusasiat 199 227 209 15,9 Yleishallinto-oikeus Uskonnonvapaus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot