HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS"

Transkriptio

1 1 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS 2014

2

3 Sisältö Saatteeksi... 1 Hallinto-oikeus ja sen toimintaympäristö... 3 Lainkäyttö lyhyesti lukuina... 4 Esimerkkejä vuoden 2014 ratkaisuista... 6 Henkilökunta... 8 Toimintaa... 9 Vuoden 2014 tilastot 1. Työtilasto Käsittelyajat Ratkaisujen lopputulokset KHO:n ratkaisujen lopputulokset Talous, tulostavoitteet ja tulokset Henkilökunta Toimittaja: Sirpa Piekkari Kuvat: Petri Haukka ja Sirpa Piekkari

4 1 Saatteeksi Oikeusministerin hallinnonalalle vuonna 1989 siirtynyt korkeimman hallinto-oikeuden alapuolella oleva hallintolainkäyttö on tähän mennessä kokenut useita rakenteellisia uudistuksia. Tuomioistuinverkostoa on jo kahdesti supistettu: ensin kahdestatoista lääninoikeudesta muodostettiin kahdeksan hallinto-oikeutta ja nyt kysymyksessä olevana vuosikertomusvuonna 2014 näistä kahdeksasta muodostettiin kuusi hallinto-oikeutta. Hämeenlinnassa toimiva tuomioistuin on näissä molemmissa tuomioistuinverkoston tiivistämisuudistuksissa ollut säilyvä ja kasvava tuomioistuin. Ensimmäisellä kerralla se kasvoi Keski-Suomen maakunnan liittämisellä tuomiopiiriin, mutta toisaalta se samalla pieneni Päijät- Hämeen maakunnan siirtyessä Kouvolan hallinto-oikeuden tuomiopiiriin. Vuosi 2014 oli toinen merkittävä uudistusvuosi Hämeenlinnan hallinto-oikeuden kannalta. Kouvolan hallintooikeus lakkautettiin ja sen tuomiopiiristä siirtyi Päijät-Hämeen maakunta takaisin Hämeenlinnan hallinto-oikeuden tuomiopiiriin. Muitakin merkittäviä ja toki pienempiäkin uudistuksia hallintotuomioistuinten tehtävien ja sitä kautta asemankin osalta on tapahtunut. Muun ohessa hallintotuomioistuinperhe on kasvanut markkinaoikeuden perustamisen myötä. Lainkäytön organisoinnissa näyttää yhtenä päätavoitteena olevan varsinaisten tuomioistuinten ulkopuolella olevien lainkäyttöelimien lakkauttaminen ja niiden tehtävien siirtäminen tuomioistuinten käsiteltäväksi. Kaavoitusasioiden oikeudellisten kiistakysymysten ratkaiseminen on siirretty valtion hallintoviranomaisilta hallinto-oikeuksien tehtäväkenttään. Lastensuojeluasioissa hallinto-oikeuksien tehtävät ovat ainakin oikeusturvaan liittyvien vaikeiden ongelmakysymysten osalta siirtyneet kunnan viranomaisilta hallinto-oikeuksien vastuulle. Valtion virkamieslautakunnan lakkauttamisen myötä valtion virkamiesten asemaan liittyvät kiistat on siirretty hallinto-oikeuksien ratkaistaviksi. Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle näiden tehtävien ja organisointien uudistusten kannalta vuosi 2014 oli historiallisen merkittävä. Kun maa- ja metsätalousministeriön alainen maaseutuelinkeinojen valituslautakunta lakkautettiin, sen keskeiset asiaryhmät kuten oikeudelliset kiistat elinkeinojen tukemisesta EU:n ja kansallisten verovarojen voimin siirtyivät yksinomaan Hämeenlinnan hallinto-oikeuden käsiteltäviksi. Näin Hämeenlinnan hallinto-oikeudesta tuli tältä osin erityistuomioistuin. Ehkä ei

5 2 muodollisesti kielilain mukaan mutta tosiasiallisesti Hämeenlinnan hallinto-oikeudesta tuli tässä yhteydessä myös kaksikielinen tuomioistuin, Tavastehus förvaltningsdomstol. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden tuomiopiirissä asuu 1,15 miljoonaa ihmistä eli olemme Helsingin hallinto-oikeuden jälkeen selvästi toiseksi suurin hallinto-oikeus. Ihmiset ja taloudellinen toiminta tuottavat hallinto-oikeuksille tehtävät. Maantieteellisesti tuomioistuimemme sijainti ei ole toki lähelläkään maamme keskipistettä, mutta maamme väestöllinen keskipiste sijaitsee juuri Hämeenlinnassa. Hämeenlinnan hallinto-oikeudella ei tästäkään syystä ole tähän mennessä ollut vaikeuksia saada rekrytoitua pätevää henkilökuntaa. Lakkautettujen Kouvolan hallinto-oikeuden ja maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan henkilökunnasta on kiitettävällä tavalla siirtynyt kokenutta henkilökuntaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuden riveihin. Uuden henkilökunnan ja myös kokonaan hallintolainkäyttöön aikaisemmin perehtymättömän henkilöstön yhteensovittaminen on ollut haasteellista, mutta näinhän oli odotettavissakin. On varsin ymmärrettävää, että varsinkin ne, jotka ovat joutuneet organisaatiouudistuksessa uuteen työympäristöön ja työkulttuuriin, ovat joutuneet sopeutumaan uusiin näkökulmiin. Toisaalta samalla entinenkin Hämeenlinnan hallinto-oikeuden väki on joutunut ottamaan vastaan uutta näkökulmaa ja uusia tehtäviä. Yksi vaikea yksityiskohta oli siinä, kun tuomioistuimemme joutui jakautumaan kahteen toimipisteeseen. Henkilökunnan määrän kasvamisen johdosta emme enää mahtuneet oikeustaloon, vaan jouduimme siirtämään neljännen jaoston kokonaan uusiin toimitiloihin noin puolen kilometrin päähän oikeustalosta. Tuomioistuimen kokonaistoiminnan kannalta tämä on huono ratkaisu ja onneksi se jääkin tilapäiseksi. Henkilökunta näyttää kuitenkin sopeutuneen ratkaisuun eikä sillä ollut tuloksen kannalta niin negatiivista vaikutusta kuin pelättiin. Vaikka oikeusministeriön kanssa sovittuja tavoitteita ei kaikkia aivan saavutettukaan, on Hämeenlinnan hallinto-oikeuden osalta totuttu siihen, että tavoitteet asetetaan korkealle. Näin ollen ei ole häpeä, vaikka niihin ei aina ihan päästäkään. Vuositulos oli kuitenkin hyvä. Heikki Jukarainen Hallinto-oikeuden ylituomari

6 3 Hallinto-oikeus ja sen toimintaympäristö Viranomaiset Kunnan, valtion, kirkon tai muun viranomaisen päätökseen tyytymätön asianosainen voi valittaa päätöksestä omaan alueelliseen hallinto-oikeuteensa, jolloin hallinto-oikeus tutkii päätöksen lainmukaisuuden. Oikaisuvaatimus Useimmiten viranomaisen tekemään päätökseen voidaan kuitenkin ensin hakea oikaisua hallinnon sisällä. Vasta oikaisupäätökseen tyytymätön voi valittaa päätöksestä hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus käsittelee valituksia Hallinto-oikeus käsittelee pääasiassa viranomaisten päätöksistä tehtyjä valituksia. Valituksen voi tehdä se, jota asia koskee eli asianosainen. Yleissäädös valitusoikeudesta hallintoasiassa on hallintolainkäyttölaissa. Useissa laeissa on vielä erikseen määritelty, kenellä on asiassa valitusoikeus. Myös viranomainen voi olla asianosainen. Valitusten lisäksi hallinto-oikeus käsittelee myös hallintoriita-asioita, hakemusasioita ja eräitä muita sen käsiteltäväksi säädeltyjä asioita. Hallinto-oikeuden päätökseen tyytymätön osapuoli voi pääsääntöisesti valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Mm. vero-, sosiaali- ja rakennusasioissa valittaminen on luvanvaraista ja korkein hallinto-oikeus käsittelee ja ratkaisee asian vain, jos se ensin myöntää siihen valitusluvan. Tuomiopiiri Hämeenlinnan hallinto-oikeus on yksi maamme kuudesta alueellisesta hallinto-oikeudesta. Sen tuomiopiirin muodostavat Kanta-Hämeen, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen maakunnat. Lisäksi Hämeenlinnan hallinto-oikeus ratkaisee koko maan alueelta maaseutuelinkeinojen EU-tukiasioihin liittyvät asiat ja hallinto-oikeuteen valitetaan myös eräiden sellaisten viranomaisten päätöksistä, joiden toimialue ulottuu varsinaisen tuomiopiirin ulkopuolelle. Tällaisia viranomaisia ovat esimerkiksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja Länsi-Suomen rikosseuraamusalue. Hämeenlinnan hallinto-oikeus sijaitsee Hämeenlinnassa. Hallinto-oikeudella on pysyvä istuntopaikka Jyväskylässä suullisia käsittelyitä varten. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden tuomiopiiri on asukasluvultaan maan toiseksi suurin. Tuomiopiirin alueella oli vuoden 2014 lopussa yli asukasta, yli 21 % maamme väkiluvusta. Tuomiopiirin alueella on 67 kuntaa. Vuoden 2014 muutoksia Osana tuomioistuinverkoston uudistusta siirtyi osa huhtikuun alussa lakkautetun Kouvolan hallinto-oikeuden henkilöstöstä hallinto-oikeuteen ja samalla Päijät-Hämeen maakunta liitettiin osaksi hallinto-oikeuden tuomiopiiriä. Syyskuun alussa lakkautettiin Helsingissä toiminut maaseutuelinkeinojen valituslautakunta. Sen henkilökunta siirtyi Hämeenlinnan hallintooikeuteen ja samalla myös suurin osa lautakunnan aiemmin käsittelemistä asiaryhmistä siirtyi Hämeenlinnaan. Muutoksen myötä Hämeenlinnan hallinto-oikeus sai käsiteltäväkseen uusina asioina mm. maaseutuelinkeinojen EU-tukiasioihin liittyvät asiat koko maasta. Uutta henkilökuntaa tuli vuoden mittaan lisää 16 eikä hallinto-oikeuden entinen toimitila enää riittänyt, vaan hallinto-oikeudelle oli hankittava lisää tilaa muualta. Kaikkiaan henkilökuntaa oli vuoden lopussa 66.

7 4 Lainkäyttö lyhyesti lukuina Tulostavoitteet Oikeusministeriön kanssa käydyissä tulosneuvotteluissa asetettiin Hämeenlinnan hallintooikeuden vuoden 2014 määrälliseksi tavoitteeksi ratkaista 3023 asiaa. Tavoite ylittyi hallinto-oikeuden ratkaistessa 3075 asiaa. Tavoitteena oli saada yli vuoden vireillä olleiden asioiden määrä enintään 150 asiaan. Tämäkin tavoite lähes saavutettiin, sillä yli vuoden vanhoja asioita oli vuoden vaihteessa vireillä 155 asiaa (7,5 %). Lisäksi tavoitteena oli saada asioiden keskimääräinen käsittelyaika alle 8,4 kuukauden. Tähän tavoitteeseen yllettiin selvästi, sillä vuonna 2014 kaikkien asioiden keskimääräinen ratkaisuaika oli 8,2 kuukautta. Vuoden 2014 työtilasto Vuonna 2014 hallinto-oikeuteen tuli vireille 3138 asiaa, mikä on 300 edellisvuotista enemmän Saapuneet taloudellinen toiminta mukaan lukien liikenneja viestintäasiat (602 asiaa) sekä valtio-oikeus ja yleishallinto (388 asiaa). Rakentamista koskevia asioita saapui 232, kun edellisenä vuonna rakentamista koskevia asioita oli 202. Hallinto-oikeus ratkaisi kertomusvuonna 3075 asiaa, mikä on 401 enemmän kuin edellisenä vuonna. Hallinto-oikeuden toteutuneiden henkilötyövuosien määrä nousi uuden henkilöstön myötä kymmenellä edelliseen vuoteen verrattuna. Vaikka asioita ratkaistiin aiempaa enemmän, tuli uusia asioita vireille tehtyjä ratkaisuja enemmän. Samalla seuraavalle vuodelle siirtyneiden asioiden määrä lisääntyi 50 asialla edellisvuodesta. Vuoden 2014 työtilasto asiaryhmittäin on liitteenä (1). Käsittelyajat Ratkaistujen asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli 8,2 kuukautta mikä alitti tavoiteajan. Käsittelyajat pääasiaryhmittäin ovat liitteenä (2) ,4% 5,9% 7,4% Ratkaisut lopputuloksen mukaan 4,2% 5,8% 9,3% 35,8% 19,2% Käsittelyajat 2014 Itsehallinto Valtio-oik. ja itseh. Ulkomaalaisasiat Rakentaminen Ympäristö Sos.- ja terv.huolto Taloud. toiminta Verot Alle 3 kk alle 6 kk alle 9 kk alle 12 kk alle 18 kk yli 18 kk Vuonna 2014 saapuneiden asioiden suurin ryhmä oli edellisten vuosien tapaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvä asiat, joita saapui 1121 asiaa. Seuraavaksi suurimmat asiaryhmät olivat Vuoden 2014 lopussa vireillä olevat asiat olivat olleet vireillä keskimäärin 5,6 kk. Vireillä olevista asioista oli vuoden 2015 alkaessa 155 (7,5 %) ollut vireillä yli vuoden.

8 5 Suullisia ja katselmuksia Vuonna 2014 Hämeenlinnan hallinto-oikeus järjesti 43 suullista käsittelyä. Suullisista 29 koski lastensuojeluasioita. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden suullisista käsittelyistä pidettiin Jyväskylässä yksi. Suullisissa ratkaistiin yhteensä 81 asiaa, joista 67 oli lastensuojeluasioita. Katselmuksia pidettiin vuonna 2014 yksi. Ratkaisujen lopputulos Vuoden 2014 ratkaisuista 529 (17,2 %) johti viranomaisen päätöksen muuttamiseen. Suhteellisesti eniten muutoksia tehtiin ympäristöön liittyvissä asioissa (31 asiaa) ja määrällisesti eniten sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevissa asioissa (192 asiaa). Päätöksiä muutettiin suhteellisen paljon myös rakentamista koskevissa asioissa (61 asiaa) ja veroasioissa (67 asiaa). 49,9% Ratkaisut lopputuloksen mukaan 11,0% 1,8% 1,8% 17,2% 16,9% 1,5% Tarkemmat tiedot ratkaisujen lopputuloksista pääasiaryhmittäin ovat liitteenä (3). Korkeimman hallintooikeuden ratkaisut Ei muutosta Muutettu Palautettu Hakemus hyväksytty Hakemus hylätty Siirretty Ei tutkittu Korkein hallinto-oikeus ratkaisi vuonna 2014 yhteensä 478 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden sinä vuonna tai aiempina vuosina tekemistä päätöksistä tehtyä valitusta tai hakemusta valitusluvan saamiseksi. Hallinto-oikeuden päätöstä muutettiin 15 tapauksessa ja lisäksi KHO palautti 13 asiaa hallinto-oikeuteen uudelleen käsiteltäväksi. Ohessa kaavio KHO:n päätösten jakautumisesta eri ratkaisuihin Hämeenlinnan hallinto-oikeuden osalta, liitteessä (4) tiedot lukuineen. 28,6% 10,3% 3,1% KHO:n ratkaisut ,7% 2,7% 39,6% Ei muutosta Ei muutettu Muutettu Ei valituslupaa Palautettu Muu Hämeenlinnan hallinto-oikeuden vuonna 2014 tekemistä päätöksistä valitettiin korkeimpaan hallinto-oikeuteen 514 tapauksessa, joka oli 15,3 prosenttia kaikista tapauksista. Hallintooikeuden viime vuona ratkaisemista asioista tai ratkaisuista tehdyistä valituksista tai valituslupapyynnöistä KHO ehti viime vuonna ratkaista alle kolmasosan (139 kpl eli 27%). Vuoden 2014 asioista KHO muutti päätöstä neljässä asiassa ja palautti samoin neljä asiaa. Toiminnan tunnuslukuja Vuonna 2014 Hämeenlinnan hallinto-oikeus ratkaisi 3075 asiaa. Kun hallinto-oikeudella oli käytössään laskennallisesti 61,2 henkilötyövuotta oli hallinto-oikeuden tuottavuus kertomusvuonna 50 asiaa henkilötyövuotta kohden. Tuottavuus laski hieman edellisestä vuodesta. Hallinto-oikeuden päätös maksoi palkka- ja toimintamenot huomioon ottaen kertomusvuonna keskimäärin 1555 euroa asiaa kohden. Vuonna 2014 hallinto-oikeus antoi 974 lainvoimaisuustodistusta, mikä on 28 edellisvuotta vähemmän. Vuoden 2014 talouden tunnusluvut ja tulokset tavoitteineen on koottu liitteenä (5) olevaan taulukkoon. Mukana ovat myös vertailuluvut edelliseltä vuodelta. Vuosien 2013 ja 2014 luvut eivät ole keskenään täysin vertailukelpoisia hallinto-oikeudessa vuonna 2014 tapahtuneiden organisaatiomuutosten vuoksi.

9 66 Merkittäviä vuoden 2014 ratkaisuja Syy eroon kunnallisesta luottamustoimesta Kaupunginvaltuusto oli myöntänyt A:n hakeman eron tarkastuslautakunnan varajäsenen ja kaupunginvaltuuston varajäsenen luottamustoimista. A halusi erota luottamustehtävistä, koskei halunnut hoitaa niitä luottamustehtäviä, joihin hänet oli vaalien jälkeen valittu. Kaksi kuntalaista vaati päätösten kumoamista katsoen, etteivät syyt erolle olleet päteviä. Hallinto-oikeus kumosi kaupunginvaltuuston päätöksen erosta kaupunginvaltuuston varajäsenen luottamustoimesta ja hylkäsi valituksen erosta tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä. Valtuuston varajäsenyydestä myönnetystä erosta hallinto-oikeus totesi, että A:lta oli valtuustoehdokkaana vaadittu kirjallinen suostumus kyseisen luottamustoimen vastaanottamiseen ja hänet oli valittu puolueensa neljänneksi varavaltuutetuksi kunnallisvaalien tuloksen perusteella eikä vaalien jälkeen luottamustehtäväpaikkojen jakamisesta tehdyillä sopimuksilla. Eroamisperusteeksi esitetty luottamustehtävien epätyydyttävä jakaminen ei ole kuntalaissa tarkoitettu pätevä syy eron myöntämiseksi varavaltuutetun luottamustoimesta. Tarkastuslautakunnan varajäsenen luottamustoimesta myönnetystä erosta hallinto-oikeus totesi, että kaupunginvaltuusto on voinut harkintavaltansa nojalla arvioida eronpyynnön syiden olevan päteviä. Päätös on lainvoimainen. ( päätös 14/0056/3, FINLEX) Ns. Vekan alueen kaavamuutos hyväksyttiin Hämeenlinnassa Hämeenlinnan hallinto-oikeus hyväksyi kaupunginvaltuuston muutoksen voimassa olevaan asemakaavaan Tampereentie 9-13 (ns. Vekan alue) niin, että mm. osa alueesta muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi ja osa Linnaniemenkatua muutetaan hidaskaduksi. Alueen pinta-ala on runsas hehtaari. Alueen vieressä on kansallinen kaupunkipuisto, Hämeen linna, valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä ja se rajautuu valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen. Alueella ei ole voimassaolevaa yleiskaavaa. Hämeenlinnan hallinto-oikeus totesi, että asemakaavan laatiminen ei edellytä voimassaolevaa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Kunnalla on itsehallintonsa perusteella oikeus päättää yleiskaavan laatimisesta, eikä asemakaavaa voi kumota sillä perusteella, että yleiskaavaa ei ole laadittu. Asemakaavaa laadittaessa on kuitenkin soveltuvin osin otettava huomioon mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista säädetään. Kaavoitettavasta alueesta on tehty muun muassa ympäristöselvitys ja alueen kulttuurihistoriallisesta ja maisemallisesta merkityksestä on tehty aikaisemmin selvityksiä. Asemakaavan mukainen rakentaminen muuttaa kansallisen kaupunkipuiston lähimaisemaa. Rakentamisen enimmäiskerrosluku ei kuitenkaan merkittävästi eroa muista kadun varren rakennuksista ja katualue lieventää maisemavaikutuksia. Kauempaa rakentamisen ei arvioida erottuvan häiritsevästi, sillä kaava-alue on lähellä keskustan kerrostaloalueita. Kaava turvaa riittävästi kulttuuriperinnön arvojen säilymisen myös muiden läheisten valtakunnallisesti merkittävien kohteiden osalta. Linnaniemenkatu on kaavalla osoitettu hidaskaduksi, jolla on liikennettä lähinnä tonteille. Tällöin kaavamuutos vähentää raskasta liikennettä ja lisää turvallisuutta. Asemakaava luo edellytykset turvalliselle elinympäristölle ja liikenteen järjestämiselle.

10 7 Kaavamuutoksen tiiviys tai rakentamisen kokonaismäärä eivät ole lähellä Hämeenlinnan kaupungin keskustaa liian suuria. Rakennusten julkisivumateriaaleista on annettu kaavamääräys Museoviraston lausunnossa esitetyllä tavalla. Kaava ei ole lainvastainen siinä osoitetun rakennusoikeuden taikka maisemallisten ja kaupunkikuvallisten tai elinympäristön viihtyisyyteen liittyvien vaikutustensa vuoksi. Päätös on lainvoimainen. ( päätös 14/0055/2) Epäselvä päätös jätteenkuljetuksen järjestämisestä palautettiin Kunnan ympäristölautakunta päätti, että jos seudulle syntyy jätehuollosta vastaava kuntaomisteinen yhtiö, kunta liittyy kuiva- ja biojätteen osalta sen järjestämään jätteenkuljetukseen alkaen. Tästä seuraisi, että kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä lakkaisi olemasta voimassa kunnassa. Lisäksi päätettiin, että jos mahdolliseen seudulliseen jätehuoltoyhtiöön ei liityttäisi, kunnan jätehuolto jatkuisi nykyisenkaltaisena. Tällöin kiinteistön haltija järjestäisi kuivajätteen ja biojätteiden kuljetuksen itse ja haja-asutusalueilla olisi kunnallinen kuivajätteen keräysverkosto. Jätelain mukaan on varattava vähintään kolmen vuoden siirtymäaika siirryttäessä kiinteistön haltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Näin muun muassa jätteenkuljetusyrityksille jää tarpeeksi aikaa sopeuttaa toimintansa uusiin olosuhteisiin. Valituksenalaisella päätöksellä ei ole yksiselitteisesti ja lopullisesti ratkaistu sitä, alkaako kunta huolehtia kuiva- ja biojätteen osalta jätteenkuljetuksesta. Päätös on epäselvä ja jätelain vastainen. Hallinto-oikeus kumosi ympäristölautakunnan päätöksen ja palautti asian ympäristölautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Päätös on lainvoimainen. ( päätös 14/0556/2, FINLEX) Tampereen Rantaväylän selvitykset riittäviä Hämeenlinnan hallinto-oikeus hyväksyi Tampereen Rantaväylää koskevan tiesuunnitelman. Valittajien mukaan tunnelin aiheuttamia haittoja kuten ilmanlaadun heikkenemistä ja melua ei huomioitu suunnitelmassa tarpeeksi. Hallinto-oikeus totesi, että hanke on ollut vireillä jo vuosia ja sen ympäristövaikutukset on arvioitu (YVA-menettely), on tehty ilmanlaatuselvityksiä ja laadittu kattava yleissuunnitelma. Suunnitelman mukaan typpioksidin vuosikeskiarvojen raja-arvot eivät ylity suuaukkoalueilla ja pienhiukkaspitoisuuden osalta ne ylittyvät liikennealueilla, jossa raja-arvot voivat ylittyä. Typpioksidin ohjearvot ylittyvät osittain asuntoalueilla ja kevyenliikenteen väylällä, mutta tavoitteelliset ohjearvot eivät sido oikeudellisesti. Kyse on vilkkaasti liikennöidyn tien parantamisesta ja hankkeen valmistuttua aloitetaan ilmanlaadun seuranta, joten arvioitu ohjearvon ylitys ei estä suunnitelman hyväksymistä. Liikenneviraston mukaan suunnitelman mukaista savunpoistojärjestelmää ei voida pitää toimimattomana eikä valittajien ehdottamaa ilmanvaihtojärjestelmää sitä parempana. Päätös ei ole kumottavissa ilmanlaadun perusteilla. Tiesuunnitelmassa on Santalahden rampin jälkeen vain 1,2 metriä korkea melukaide. Meluaidan korkeus ratkaistaan sitovasti vasta katusuunnitelmassa. Liikenneviraston mukaan maantien jatkeena olevan kadun melukaide on suunnitelmassa hyväksytty 2 metrin korkuisena ja myös jatkeena olevan tien melusuojaus toteutetaan 2 metrisenä. Meluntorjunta on tarkoitus toteuttaa valittajien vaatimalla tavalla. Päätös on lainvoimainen. ( päätös 14/0413/2)

11 88 Henkilökunta Henkilökunta Vuoden 2014 aikana toteutuneiden organisaatiomuutosten seurauksena Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen tuli uusia työntekijöitä ja virkoja kaikkiaan 16. Kertomusvuoden lopussa hallinto-oikeudessa oli jäseninä hallinto-oikeuden ylituomari ja 28 hallinto-oikeustuomaria. Lainkäyttöasioiden valmistelu- ja esittelytehtävissä toimi 20 hallinto-oikeussihteeriä ja kolme notaaria. Lisäksi hallinto-oikeuden toimistossa työskenteli hallintopäällikkö, notaari, informaatikko, kirjaaja, henkilöstö-, kirjaamo- ja taloussihteeri sekä yhdeksän lainkäyttösihteeriä. Eräissä sosiaali- ja terveydenhuoltoasioissa asian käsittelyyn osallistuu hallinto-oikeuden varsinaiseen henkilökuntaan kuuluvien lainoppineiden jäsenten ja esittelijän lisäksi valtioneuvoston määräämä määräaikainen asiantuntijajäsen. Hallinto-oikeuden henkilökuntaluettelo vuoden 2014 lopussa on liitteenä (6). Luettelossa ovat mukana myös asiantuntijajäsenet. Organisaatio Hämeenlinnan hallinto-oikeus työskenteli kertomusvuonna aiempien vuosien tapaan neljänä jaostona. 1. jaoston pääasiaryhmä on veroasiat, 2. jaoston rakennus- ja ympäristöasiat, 3. jaoston kunnallis- ja ulkomaalaisasiat ja 4. jaoston sosiaali- ja terveysasiat. Asia ratkaistaan jaoston istunnossa, joka on päätösvaltainen kolmen jäsenen kokoonpanossa. Eräissä asiaryhmissä, jos ratkaistava asia on oikeudellisesti selkeä, asia voidaan ratkaista myös yhden tai kahden tuomarin kokoonpanossa. Joissain vaativissa tapauksissa on myös tarpeen käsitellä asia tavanomaista laajemmassa kokoonpanossa. Nimitykset ja erot Tasavallan presidentti nimitti vuonna 2014 Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen hallinto-oikeustuomarin T13 virkaan Marja Tuomisen ja hallinto-oikeustuomarin T11 virkaan Johanna Virmavirran. Huhtikuun alussa lakkautetusta Kouvolan hallinto-oikeudesta siirrettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen hallinto-oikeustuomariksi Juha Alhonnoro ja Maarit Alhonnoro sekä hallintooikeussihteeriksi Arto Ahonen, Eriikka Kaipiainen ja Päivi Siukkola. Hallintopäällikkö Martti Oksasen viimeinen työpäivä

12 9 Syyskuun alussa lakkautetusta maaseutuelinkeinojen valituslautakunnasta siirtyivät hallinto-oikeuteen hallinto-oikeustuomariksi Esa Bomström, Jukka Anttila ja Terhi Sunnari, hallinto-oikeussihteeriksi Marketta Lehtonen, notaariksi Jouni Pynnöniemi sekä lainkäyttösihteeriksi Raili Ruotsalainen. Hallinto-oikeuden hallintopäälliköksi nimitettiin HTL Riikka Asa. Hallinto-oikeustuomareille Seppo Jussila ja Sari Välke sekä hallintopäällikkö Martti Oksaselle myönnettiin pyynnöstä ero virastaan. Hallinto-oikeudessa oli tuomioistuinharjoittelijana vuoden alkupuolella OTM Laura Ruotsalainen ja loppuvuonna OTM Elina Immonen. Kesällä 2014 Toni Värttö suoritti korkeakouluopintoihinsa kuuluvan harjoittelun ja Anette Ståhl ammattikorkeakouluopintoihinsa kuuluvan harjoittelun hallinto-oikeudessa. Kunniamerkkejä Vuonna 2014 myönnettiin ylituomari Heikki Jukaraiselle Suomen Leijonan komentajamerkki ja lainkäyttösihteeri Kaisa Toivaselle Suomen Valkoisen Ruusun 1. luokan mitali. Valtion XXX virka-ansiomerkki myönnettiin hallinto-oikeustuomareille Juha Alhonnoro, Maarit Alhonnoro, Riitta Jokioinen ja Seppo Jussila. Toimintaa Lausuntoja Vuonna 2014 Hämeenlinnan hallinto-oikeus antoi kahdeksan lainvalmisteluun ja muuhun viranomaistoimintaan liittyvää lausuntoa. Työryhmiä Oikeusministeriön nimittämissä hallinnonalan kehittämisryhmissä ylituomari Heikki Jukarainen toimii puheenjohtajana hallintotuomioistuinten tuomareiden täydennyskoulutuksen ohjausryhmässä. Vuonna 2014 alkoi hallintotuomioistuimissa Asiakirjahallinnan, raportoinnin ja sähköisen asioinnin esiselvitysvaiheen hanke. Hämeenlinnan hallinto-oikeudesta hankkeen ohjausryhmään kuului ylituomari Heikki Jukarainen, projektiryhmään hallinto-oikeustuomari Vesa Sirkesalo ja hallintopäällikkö Riikka Asa sekä hallinto-oikeuksien alatyöryhmään Vesa Sirkesalon ja Riikka Asan lisäksi informaatikko Sirpa Piekkari. Hallinto-oikeustuomari Aarne Reiman osallistui Verovalitusasioiden muutoksenhakuprosessin sujuvuutta tarkasteleva työryhmän toimintaan. Hallinto-oikeustuomari Vesa Sirkesalo osallistui Kokonaisarkkitehtuurityöryhmän toimintaan, hallinto-oikeustuomari Elina Tanskanen Hallinto- ja erityistuomioistuinten asianhallintajärjestelmien ja raportoinnin kehittämistyöryhmän toimintaan sekä hallinto-oikeustuomari Tiina Hyvärinen Oikeusavun sähköisen asioinnin järjestelmän (ROMEO) kehittämistyöryhmän toimintaan. Hallinto-oikeustuomari Johanna Virmavirta osallistui Tuomioistuinlaitoksen/KHO:n ja oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen välisten palvelusopimusten/hallinto- ja erityistuomioistuimet -seurantaryhmään sekä työryhmään, joka selvittää hakemusasioita koskevien verovalitusprosessien sähköistä asiakirjaliikennettä verohallinnon ja hallintotuomioistuinten välillä. Kirjaamosihteeri Petri Haukka osallistui Hallinnonalan lomakkeiden hallinnoinnin uudelleenjärjestelyä selvittävän työryhmän toimintaan. Ylituomari Heikki Jukarainen toimi opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan puheenjohtajana ja hallinto-oikeustuomari Ulla-Maarit Heljasvuo sen varapuheenjohtajana. Poimintoja koulutuksesta ja muusta toiminnasta Vuonna 2014 osallistuttiin videoneuvottelulaitteiden välityksellä koulutuksiin, jotka koskivat mm. virkamiesoikeutta, EU-oikeutta ja hallintolainkäyttöä.

13 10 Hallinto-oikeus varautui uusina asioina vireilletuleviin ruotsinkielisiin maaseutuelinkeinojen EU-tukiasioihin järjestämällä 36 tunnin ruotsin kielen intensiivikurssin, jolle osallistujia eri henkilöstöryhmistä oli kaikkiaan 18. Hämeen ammattikorkeakoulun järjestämään JET-koulutukseen osallistui kaksi hallinto-oikeustuomaria. Yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa järjestettyyn hallinto-oikeuksien prosessikoulutukseen osallistui Hämeenlinnan hallinto-oikeudesta yhdeksän lainkäyttöhenkilöstöön kuuluvaa. Lisäksi koulutus järjestettiin kaksi kertaa hallinto-oikeuden tiloissa, jolloin koulutukseen osallistujia oli enemmän. Vuoden aikana hallinto-oikeuden kanslian henkilökuntaan kuuluvat osallistuivat uusien Internet- ja intra-sivujen päivittämisessä käytettävän Stato-ohjelman koulutuksiin Hämeenlinnassa ja Helsingissä yhteensä 10 päivää. Hallinto-oikeuden johtoryhmä osallistui hovi- ja hallinto-oikeuksien johtamisvalmennuskoulutukseen Porvoossa. Sosiaaliasioiden kurssille osallistui neljä lainkäyttöhenkilöä. Hämeenlinnan hallinto-oikeus osallistui vuonna 2014 EJTN:n (The Judicial Training Network) tuomarivaihtoon sekä EJTN:n nuorten tuomareiden AIAKOS-vaihto-ohjelmaan. Vaihto-ohjelmien tarkoituksena on perehdyttää tuomarit eri maiden oikeusjärjestelmiin sekä kasvattaa ymmärtämystä erilaisista oikeuskulttuureista. Saksan tuomioistuimiin kävivät tutustumassa hallinto-oikeustuomari Kari Tornikoski ja hallinto-oikeussihteeri Reetta Peltonen, ja hallintooikeussihteeri Ria Savolainen vieraili Hollannin tuomioistuimissa. Vastavuoroisesti Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen tutustui tuomarivaihdon kautta kaikkiaan viisi nuorta tai kokeneempaa tuomaria eri EUmaista. Tietojärjestelmät Talvella 2014 julkaistiin uudet koko oikeushallinnon yhteiset julkiset Internet-sivut sekä hallinnonalan yhteisellä pohjalla toteutetut hallinto-oikeuden sisäiset intranet-sivut, jotka molemmat on toteutettu Stato-ohjelmalla. Kesäkuussa otettiin käyttöön käyttäjätunnusten hallintaan tarkoitettu uusi ohjelma IDMkäyttövaltuushallinta. Hämeenlinnan hallinto-oikeus tutustui virkistyspäivänään tuomiopiirinsä uuteen osaan eli Päijät-Hämeeseen. Tässä vieraillaan Töyrylän kartanossa.

14 11 1. Työtilasto luvuista on vähennetty vuoden aikana hallinto-oikeuden asianhallintajärjestelmästä poistetut 13 asiaa. Asia voidaan joutua poistamaan asianhallintajärjestelmästä esimerkiksi silloin, kun asia on toimitettu suoraan hallinto-oikeuteen ilman alemman viranomaisen päätöstä asiassa, jossa vasta alemman viranomaisen päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen. Vireillä Saapunut Ratkaistu Vireillä Muutos +/- Kaikki asiat yhteensä Valtio-oikeus ja yleishallinto Valtio-oikeus Yleishallinto-oikeus Opetus ja sivistystoimi Valtion virkamiehet Työvoima-asiat Turvallisuus, yleinen järjestys ja eräät luvat Asiaryhmä yhteensä Itsehallinto Kunnallisasiat Kirkollisasiat Asiaryhmä yhteensä Ulkomaalaisasiat yhteensä Rakentaminen Maankäyttö- ja rakennusasiat Tieasiat Kiinteistöasiat Asiaryhmä yhteensä Jatkuu seuraavalla sivulla

15 12 Jatkoa edelliseltä sivulta Vireillä Saapunut Ratkaistu Vireillä Muutos +/- Ympäristö Ympäristönsuojelu Vesitalous Luonnonsuojelu Ulkoilu ja leirintä Asuntotuotanto ja asuntoasiat Asiaryhmä yhteensä Sosiaali- ja terveydenhuolto Sosiaaliasiat Terveydenhuolto ja sairaanhoito Lääkeasiat ja apteekkilaitos Asiaryhmä yhteensä Taloudellinen toiminta Oikeushenkilöt ja teollisoikeudet Elinkeinoasiat Maa- ja metsätalous EU:n rakennerahastojen tukitoimet Liikenne ja viestintä Asiaryhmä yhteensä Verot Tulo- ja varallisuusvero Ajoneuvoja koskevat verot ja maksut Valmisteverot ja tulliasiat yhteensä Muut verot ja verotusmenettely Asiaryhmä yhteensä Muut asiat yhteensä

16 13 2. Käsittelyajat 2014 Pääasiaryhmä Määrä Keskim. käs.aika (kk) - 3 kk 3-6 kk 6-9 kk 9-12 kk kk yli 18 kk Valtio-oikeus 329 8, Itsehallinto , Ulkomaalaisasiat 199 9, Rakentaminen 270 8, Ympäristö , Sos.- ja terveydenhuolto , Taloudellinen toim , Verot , Muut 7 2, Yhteensä , %-osuus kaikista 27,2% 12,7% 15,6% 21,5% 16,6% 6,5% 3. Ratkaisujen lopputulokset 2014 Pääasiaryhmä Ratkaistu Ei muutosta Muutettu Palautettu Hakemus hyväksytty Hakemus hylätty Siirretty Ei tutk. tai rauennut Valtio-oikeus ,2% 19,5% 1,5% 1,5% 0,6% 2,7% 14,0% Itsehallinto ,7% 12,2% - 31,5% - 1,4% 26,2% Ulkomaalaisasiat ,8% 14,1% 8,0% - - 3,0% 10,1% Rakentaminen ,5% 22,6% 0,7% - 0,4% - 14,8% Ympäristö ,2% 28,2% ,6% Sos. ja terv.huolto ,3% 16,7% 0,9% 36,9% 4,5% 0,4% 6,3% Taloud. toiminta ,7% 12,1% 0,5% 0,2% - 2,1% 11,4% Verot ,0% 22,3% 3,7% - - 7,0% 6,0% Muut asiat 6 16,7% ,3% Yhteensä 100,0% 49,9% 17,2% 1,5% 16,9% 1,8% 1,9% 11,0%

17 14 4. KHO:n ratkaisujen lopputulokset 2014 Pääasiaryhmä Ratkaistu Ei muutosta Lopputulosta ei muuteta Muutettu Valituslupahakemus hylätty Palautettu Muut ratkaisut Valtio-oikeus 45 44,4% 6,7% 2,2% 35,6% 4,4% 6,7% Itsehallinto 31 45,2% 25,8% 6.5% 6.5% - 16,1% Ulkomaalaisasiat 78-1,30% 2,6% 85,9% 5,1% 5,1% Rakentaminen 86 25,6% 11,6% 2,3% 25,6% 1,2% 33,7% Ympäristö 18 44,4% 33,3% 5,6% - 5,6% 11,1% Sos.- ja terv.huolto ,5% 12,9% 4,8% 27,9% 1,4% 13,6% Taloudell. toiminta 34 38,2% 2,9% - 29,4% 5,9% 23,5% Verot 38 2,6% 2,6% - 84,2% 2,6% 7,9% Muut asiat ,0% Yhteensä 100,0% 28,3% 10,2% 3,1% 39,5% 2,7% 16,2% Talous, tulostavoitteet ja tulokset Vuosi 2013 Vuosi 2014 Toimintamenot ( ) Henkilöstön määrä (htv)* 51,4 61,2 Ratkaistut Tulos Tavoite Taloudellisuus ( /ratkaisu) Tuottavuus (ratkaisu/htv) Keskimääräinen käsittelyaika Yli vuoden vireilläolleiden määrä vuoden lopussa Suulliset ja katselmukset (ratkaistujen asioiden määrä) Tulos Tavoite Tulos Tavoite Tulos Tavoite Tulos Tavoite Tulos Tavoite ,2 kk 7,3 kk ,5 8,2 kk 8,4 kk * henkilötyövuosiin lasketaan myös aika, jonka henkilö on poissa työstä esim. sairauden tai loman takia.

18 15 6. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden henkilökunta Ylituomari Heikki Jukarainen Jäsenet Leena Nurmi (4. jaoston pj.) Irmeli Rautaharkko Ulla-Maarit Heljasvuo (2. jaoston pj) Maarit Alhonnoro Maija-Liisa Marttila (3. jaoston pj.) Minna Koskinen Vesa Sirkesalo (1. jaoston pj.) Marjo Koivu Aarne Reiman Elina Tanskanen Reima Nieminen Tiina Hyvärinen Juha Alhonnoro Johanna Virmavirta Kari Tornikoski Jukka Anttila (ma) Riitta Jokioinen Virpi Juujärvi (ma.) Reijo Kostamo Jussi-Pekka Lajunen (ma.) Ann-Mari Pitkäranta (vv.) Paula Pihlava (ma.) Marja Tuominen Elina Ranz (ma.) Eija Mäkelä Tuomas Salo (ma.) Esa Bomström (ma) Terhi Sunnari (ma) Tuula Lundén-Laakso Esittelijät Antti Aaltonen Reetta Peltonen (ma.) Arto Ahonen Juha-Pekka Peukunen (ma.) Vuokko Alitalo Maria Piilma (ma.) Eriikka Kaipiainen Hannaliisa Räisänen (ma.) Marketta Lehtonen Ria Savolainen (ma.) Pasi Vikman Hanna-Maria Schiestl (ma.) Anneli Aura Laura Teittinen (ma.) Ville Härmä Taru Torkkola (ma.) Päivi Siukkola (vv.) Arja Kokko Kirsi Gröhn (ma.) Marja Ylinen Anna Heikkilä (ma.) Jouni Pynnöniemi (ma.)(vv.) Emilia Heikkilä (ma.) Justiina Vaittinen (ma.) Eeva Nurmela (ma. Toimisto Riikka Asa, hallintopäällikkö Kirsi Koukku, lainkäyttösihteeri (vv.) Elina Kurronen, notaari Pihla Pelkiö, lainkäyttösihteeri Sirpa Piekkari, informaatikko Raili Ruotsalainen, lainkäyttösihteeri Marjo Salonen, kirjaaja Tuula Tavisalo, lainkäyttösihteeri Pirjo Karevaara, taloussihteeri Kaisa Toivanen, lainkäyttösihteeri Sirpa Laakso, kirjaamosihteeri Susanna Laine, lainkäyttösihteeri (ma.) Outi Rättyä, henkilöstösihteeri Henna Nevalainen, lainkäyttösihteeri (ma.) Petri Haukka, lainkäyttösihteeri Mari Paananen, lainkäyttösihteeri (ma.)(vv.) Marja Iivonen, lainkäyttösihteeri Anette Ståhl, lainkäyttösihteeri (ma.) Valtioneuvoston määräämät sivutoimiset asiantuntijajäsenet Asiantuntijajäsenet Varajäsenet Lastensuojeluasiat Päivi Ahvenus Pia Lahtinen Satu Jokinen Marjo Laukkanen Taina Niiranen Pirjo Nenonen Marika Paasikoski-Junninen Sirkka Rousu Leena Särkelä Jaakko Salovaara Sini Salvisto Anne Seppälä Kehitysvammaisten Olli Daavittila Satu Jokinen erityishuoltoasiat Mielenterveysasiat Riitta Lehtonen-Tuomi Juhani Ojanen Satu Rautajoki Heikki Suutala Antti Torikka Päihdehuoltoasiat Sirpa Karjalainen-Niskanen Jukka Kurunsaari Tartuntatautiasiat Maija-Liisa Rummukainen Adoptioasiat Anne Hujala Päivi Ahvenus Milja Markkanen Raija Koskinen

19

20 17 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS Raatihuoneenkatu Hämeenlinna Puhelinvaihde: Kirjaamo, asiakaspalvelu: Telekopio: Sähköposti: Kotisivu: Hämeenlinna 2015

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS 2012 Sisältö Saatteeksi... 1 Hallinto-oikeus ja sen toimintaympäristö... 3 Lainkäyttö lyhyesti lukuina... 4 Esimerkkejä vuoden 2012 ratkaisuista... 6 Henkilökunta...

Lisätiedot

LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAHVISTAMISTA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖKSESTÄ 16.12.2009 TEHDYSTÄ VALITUKSESTA

LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAHVISTAMISTA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖKSESTÄ 16.12.2009 TEHDYSTÄ VALITUKSESTA Päiväys Datum Dnro Dnr 16.2.2010 YM1/5223/2010 Korkein hallinto-oikeus PL 180 00131 Helsinki Viite Lausuntopyyntö 18.1.2010 (KHO:n diaarinro 0203/1/10) Hänvisning Asia Ärende LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN

Lisätiedot

Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan

Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan Oikeusturvapolitiikan toimintaohjelma 2007 2011 Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan Oikeusturvapolitiikan toimintaohjelma 2007-2011 OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI

Lisätiedot

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA VALTUUSTON KOKOUS 2/2015 Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 5-10 Asialista V 5 Luottamushenkilö; valtuutettu Perkiömäki... 12 V

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Dnro 569/00.01.03/2009 TEM 2820/00.03.01.02/2009

Dnro 569/00.01.03/2009 TEM 2820/00.03.01.02/2009 Dnro 569/00.01.03/2009 TEM 2820/00.03.01.02/2009 Tilinpäätös vuodelta 2010 KILPAILUVIRASTO Dnro 569/00.01.03/2009; TEM 2820/00.03.01.02/2009 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus...

Lisätiedot

Mietintöjä ja lausuntoja. Tuomioistuinmaksulaki

Mietintöjä ja lausuntoja. Tuomioistuinmaksulaki Mietintöjä ja lausuntoja BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 4 2015 Tuomioistuinmaksulaki MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 4 2015 Tuomioistuinmaksulaki Oikeusministeriö, Helsinki 2015 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008

Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008 Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008 Toukokuu 2008 Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntajakoselvitys SELVITYSOSA Kuusjoki Halikko Pertteli Salo Muurla

Lisätiedot

Timo Reina. Kahden tulen välissä. aluehallinnon tila ja tulevaisuus? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Timo Reina. Kahden tulen välissä. aluehallinnon tila ja tulevaisuus? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Timo Reina Kahden tulen välissä aluehallinnon tila ja tulevaisuus? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kahden tulen välissä aluehallinnon tila ja tulevaisuus? Timo Reina Kahden tulen välissä aluehallinnon

Lisätiedot

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Kuusikko-työryhmä Palvelukokonaisuus Hanna Ahlgren-Leinvuo 30.8.2012 Kuusikko-työskentelyn historia ja periaatteet

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan puheenjohtaja Pekka Humalto Muutoksenhaku muuttui

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan puheenjohtaja Pekka Humalto Muutoksenhaku muuttui Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan puheenjohtaja Pekka Humalto Muutoksenhaku muuttui MITEN TARKASTI YLEENSÄ TUTUSTUU SOSIAALIVAKUUTUS-LEHTEEN Lukee siitä mielenkiintoisimmat artikkelit ja jutut Kaikki

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Sopusointuja KESÄ ELO LOKA JOULU. kanneoikeudesta. Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16. s. 26

Sopusointuja KESÄ ELO LOKA JOULU. kanneoikeudesta. Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16. s. 26 2014 HELMI HUHTI KESÄ ELO LOKA JOULU Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16 Miekkailu kanneoikeudesta ei lopu s. 26 Luonnonhelmaan Jorma Immonen on seikkaillut metsässä koko ikänsä s. 24

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014 VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1 I TOIMINTAKERTOMUS 1. VAASAN KAUPUNGIN HALLINTO 3 1.1 Kaupungin organisaatio 3 1.2 Kaupungin hallinto 4 1.3 Kaupungin henkilöstö

Lisätiedot

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA Tekstin koonnut Mari Lehtinen 1 Koonnut Mari Lehtinen, lakimies, Tehy ry Määräaikaisten vakinaistaminen kunta-alalla. ISBN 951-9172-44-0 Painopaikka: Multiprint

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 4.7.2013 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aluehallintovirastoista annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksen tavoitteena on koota eräiden

Lisätiedot

1 2009 5.2.2009. Kemin Kiinteistöyhdistys ry Mika Tiiro Kimarinkatu 8, 94600 Kemi Puh. 0400 344 075 www.kiinteistoliitto.fi/kemi

1 2009 5.2.2009. Kemin Kiinteistöyhdistys ry Mika Tiiro Kimarinkatu 8, 94600 Kemi Puh. 0400 344 075 www.kiinteistoliitto.fi/kemi 1 2009 5.2.2009 Uusi laki lisää asukkaiden tiedonsaantioikeutta Uudistuva asunto-osakeyhtiölaki luo uudet pelisäännöt kahdelle miljoonalle suomalaiselle. Kiinteistöliiton mielestä on myönteistä, että uudistuva

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hallintolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan hallintolakiin lisättäväksi uusi hallintokantelua koskeva luku, joka sisältäisi

Lisätiedot

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Vt7 Haminan kohdalla, tiesuunnitelma

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Aika 12.2.2015 klo 17.30 19.35 Paikka Aitolahden kirkko, Jenseninkatu 4 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Eskelinen Riina-Eveliina

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5.

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5. PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015 Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT, TARKOITUS

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi joukkoliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi joukkoliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 1 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi joukkoliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi joukkoliikennelakia sekä

Lisätiedot

YLEISPERUSTELUT. 1. Johdanto

YLEISPERUSTELUT. 1. Johdanto 1 YLEISPERUSTELUT 1. Johdanto Alioikeusuudistuksen yhteydessä vuonna 1993 säädettiin oikeudenkäymiskaareen uudet sovintoa koskevat säännökset. Niiden mukaan tuomioistuimen tulee riita-asian valmistelussa

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5.

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5. PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015 Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5.2010 Päijät-Hämeen liitto Päijät-hämeen liitto A187 * 2011 ISBN

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore

cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore Cuporen verkkojulkaisuja 13 / 2012 Cuporen verkkojulkaisuja

Lisätiedot

Kymen Vesi Oy Lietteenkäsittelyn vaihtoehtojen Ympäristövaikutusten arviointi 67080656.BEC 21.9.2009

Kymen Vesi Oy Lietteenkäsittelyn vaihtoehtojen Ympäristövaikutusten arviointi 67080656.BEC 21.9.2009 Kymen Vesi Oy Lietteenkäsittelyn vaihtoehtojen Ympäristövaikutusten arviointi 67080656.BEC 21.9.2009 Hanke: Sijainti: Hankkeesta vastaava: Konsultti: Yhteysviranomainen: Mussalon jätevedenpuhdistamon

Lisätiedot