1.4 Lukituksen ohjaus Puhelininfo Datakatkos Rekisteröinti 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1.4 Lukituksen ohjaus 9 1.5 Puhelininfo 9 1.6 Datakatkos 10. 2. Rekisteröinti 11"

Transkriptio

1 HedSam 1 1. HedSam - kulunvalvonta- / työajanseurantajärjestelmä Yleistä Ohjelmisto Kortinlukijat Kortti- ja lukupäätyypit Kulunvalvontalukija Koodilukija Työajanseurantapääte Lukituksen ohjaus Puhelininfo Datakatkos Rekisteröinti HedSam - dataväylän hallinta Yleistä Oheislaitteiden pollaus Tietojen välitys muilta ohjelmilta dataväylän oheislaitteille Tiedon välitys Dataväylän hallintaohjelmalta muille ohjelmille Tietojen automaattinen päivitys dataväylän laitteille Dataväylän hallintaohjelman käyttö Ohjelman avaus ja lukitus Ohjausryhmien tilat Ryhmissä sisällä olevat kortit Lähetykset Tapahtumalista 18 Kellon käsittely HedSam - Saldolaskenta Yleistä Lista Päivän liukumasaldon laskeminen Liukumasaldojen lähetykset työajanseurantapäätteille HedSam - Tietokannan hallinta Ohjelman käyttö Valikko Työkalurivi Pikavalikot Lukitun ohjelman avaus Ohjelman lukitseminen Korttitietokannat Kortit Perustiedot Kulkuoikeustiedot Puhelininfotiedot Kortin lisäys Kortin poisto 33

2 HedSam Korttien tulostus Väliaikainen kortti Korttien kopiointi leikepöydän avulla Työvuorot Normaali- ja lisätuntiohjelmat Muut laskentaohjelmat Työvuorojen kopiointi leikepöydän avulla Työvuorojen tulostus Leimaukset Leimauksen lisäys / muutos Liukumasaldon päivitys Leimausten tulostus Leimaustietojen säilytys kiintolevyllä Liukumasaldot Korjaussaldon muutos Lisäys liukumasaldoon Liukumasaldojen manuaalinen laskeminen Liukumasaldojen tulostus Saldotietojen säilytys kiintolevyllä Oheislaitteet Ovet Hissit Relelähdöt Oheislaitteiden tulostus Ohjausryhmät Ohjausryhmien ohjelmointi Kytkentälukijat Ryhmäkytkentäoikeudet Aikaohjaukset Ohjausryhmän lisäys Ohjausryhmän poisto Ohjausryhmän nimen muutos Ohjausryhmien tulostus Jatko-ohjaukset Jatko-ohjausten ohjelmointi Jatko-ohjauksen lisäys Jatko-ohjauksen poisto Jatko-ohjauksen nimen muutos Jatko-ohjausten tulostus Kulkutasot Kulkutason lisäys Kulkutason nimen muutos Kulkutason poisto Kulkutason käyttäjien tarkistus Kulkutasojen tulostus Kulkutason tietojen kopiointi leikepöydän avulla Aikaohjelmat Päivittäiset aikaohjelmat Viikoittaiset aikaohjelmat Aikaohjelman lisäys Aikaohjelman nimen muutos Aikaohjelman poisto Aikaohjelmien tulostus Tuntiohjelmat Normaalituntiohjelmat 79

3 HedSam Lisätuntiohjelmat Poissaolokoodit Liukumarajat Muut tuntiohjelmat Tuntiohjelman lisäys Tuntiohjelman nimen muutos Tuntiohjelman poisto Tuntiohjelmien tulostus Poikkeuspäivät Poikkeuspäivien lisäys ja muutos Poikkeuspäivän poisto Poikkeuspäivien tulostus Poikkeuspäivien kopiointi leikepöydän avulla Käyttäjämääritykset Käyttäjän lisäys Käyttäjän poisto Salasanan muutos Hakumaski Hakumaskin käyttö Nimilista Nimilistan tulostus Talletetut haut Lähetykset HedSam - Ovien hallinta Yleistä Ohjelman käyttö Valikko Työkalurivi Pikavalikot Ohjelman avaus ja lukitseminen Tietokanta Ovi-ikkuna Ovisivut Oven ohjaukset Avaa ovi hetkeksi (5 s) Avaa ovi Sulje ovi Kumoa oven ohjaukset Asetukset Pysäytys / vapautus Ääni päälle / pois HedSam - Raportointi Yleistä Ohjelman käyttö Valikko Työkalurivi Ohjelman avaaminen ja sulkeminen Avaaminen Sulkeminen 112

4 HedSam Raportit Kulkuraportti Työaikaraportti Poikkeamaraportti Raporttien kirjasinlajin ( fontin ) muutos HedSam - Ruokailuseuranta Yleistä Ohjelman käyttö Valikko Työkalurivi Ohjelman avaaminen ja sulkeminen Avaaminen Sulkeminen Ruokalajit Ruokalajin lisäys Ruokalajin poisto Ruokalajiejen tulostus Ruokailuleimaukset Ruokailuleimauksen lisäys Ruokailuleimausten tulostus LIITTEET Päiväyksen syöttö Ajan syöttö Tulostus 125

5 HedSam 5 1. HedSam - kulunvalvonta- / työajanseurantajärjestelmä 1.1 Yleistä Vielä 1980-luvun alussa lähes kaikkien yritysten lukitukset hoidettiin periteisen pelkästään avaimella avattavan lukon avulla. Avain ja lukko yhdistelmä on hyvä ja käyttökelpoinen lukitusväline vielä tänä päivänäkin, mutta ajatellaanpa asiaa yrityksen kannalta, jossa on muutama kymmenen työntekijää, jotka tarvitsevat avaimen päästäkseen työmaalleen. Mitä tehdään silloin kun joku hukkaa avaimensa? Tilanteessa on kaksi vaihtoehtoa. Joko toivotaan ja uskotaan, että avaimen löytäjä ei osaa tulla koettamaan sitä oikeaan oveen tai sarjoitetaan lukko uudestaan ja vaihdetaan kaikki avaimet. Useat yritykset ovat jo pitkään valvoneet työntekijöidensä tehtyä työaikaa ja käyttäneet palkanlaskun perusteena mekaanisia kellokorttilaitteita. HedSam - kulunvalvonta- / työajanseurantajärjestelmä, joka kattaa kulunvalvonnan, työajanseurannan, ovien lukitusten ohjauksen, ohjaa rikosilmoitusjärjestelmää ja se voidaan myös toimia puhelinvaihteen hoitaja apuna kytkeä puhelinvaihteeseen parantamaan puhelinvaihteen hoitajan palvelua työntekijän tavoitettavuustietojen muodossa. Perusjärjestelmä käsittää keskusyksikön ohjelmistoineen ja siihen liitettävät oheislaitteet, joita ovat tavallisesti kulunvalvonta- ja/tai työajanseurantapäätteet sekä kirjoitin. Käyttäjiä varten toimitetaan kulkukortit, joilla tapahtuvien leimausten perusteella heidän kulkuaan ohjataan ja tehtyä työaikaa seurataan. Kulkukortteja on olemassa kahta tyyppiä: magneettijuovakortti ja etälukukortti. Keskusyksikkönä toimii mikrotietokone. Järjestelmän hallinta tapahtuu keskusyksikössä olevan HedSam-ohjelmiston avulla. Se ylläpitää mm. henkilörekisteriä, jossa on tiedot kortinhaltioista kulkuoikeuksineen ja työtuntiohjelmineen. Keskusyksikössä on massamuisti, jonne erilaiset tapahtumat, kuten leimaukset talletetaan. Työajanseuranta- (=TA), kulunvalvonta- (=KV) ja koodilukijat (=KL) liitetään keskuyksikköön datalinjan (=sarjaväylä) avulla. TA-, KV- ja KL-lukijat ovat osotteellisia ts. kullakin lukijalla on oma numeroosoitteensa, jonka perusteella ne erotetaan toisistaan. Keskusyksiköllä tehdyt muutokset käyttäjien tietoihin, esimerkiksi kulkuoikeudet, siirretään datalinjaa pitkin lukijapäätteille, jolloin mahdollisen datalinjakatkoksen aikana päätteet voivat toimia itsenäisinä yksiköinä ja leimaustapahtumat tallettuvat päätteiden paristovarmennettuun muistiin. Datayhteyden palautuessa leimaustapahtumat siirtyvät keskusyksikölle, jossa ne talletetaan sen massamuistiin. Kirjoitin liitetään keskusyksikköön yleensä rinnakkaisliitännän kautta. Sille voidaan tulostaa järjestelmästä saatavia raportteja ja HedSam-Tapahtumanäyttö tulostaa sille myös tapahtumat, esimerkiksi hylätyt leimaukset, ovihälytykset, reaaliajassa niin haluttaessa. 1.2 Ohjelmisto HedSam-ohjelmisto muodostuu kahdeksasta erillisestä ohjelmasta, jotka ovat seuraavat: Dataväylän hallinta on keskuskoneen linkki dataväylään liitetyille oheislaitteille. Sen tehtävänä on lähettää muiden ohjelmien dataväylän laitteille osoittamat tiedot eteenpäin. Vastaavasti se lähettää dataväylän laitteilta saamansa tiedot eteenpäin niitä käyttäville ohjelmille. Tapahtumien hallinta ohjelmalla käsitellään järjestelmän tuottamia tapahtumia. Eri ohjelmat tallettavat tapahtumat tapahtumatietokantaan samalla ilmoittaen tapahtumien hallintaohjelmalle uudesta tapahtumasta, jolloin hallintaohjelma tulostaa sen näytölleen. Tällä ohjelmalla voi myös selata ja tulostaa vanhoja tapahtumia. Ovien hallinta ohjelma näyttää graafisesti ovien lukitustilanteen, sillä voidaan asettaa lukitusten aikaohjelmat sekä avata tietty lukko halutuksi ajaksi, jonka jälkeen se automaatisesti sulkeutuu. Aikaohjelmien asetukset voidaan tehdä myös tietokannan hallintaohjelmalla.

6 HedSam 6 Tietokannan hallinta ohjelmalla käsitellään kaikkia käyttäjän ohjelmoitavissaolevia tietokantoja. Liukumasaldojen laskenta ohjelma laskee kerran vuorokaudessa kaikien niiden korttien liukumasaldot, joille on määritelty liukumaoikeus. Puhelininfo on puhelinvahteen hoitajan käyttöön tarkoitettu ohjelma, jonka avulla hän saa tiedon kortinhaltijan paikallaolosta. Ruokailuseuranta ohjelmalla hallitaan ruokailuseurantaan liittyvät asiat. Luodaan eri ruokalajit ja tulostetaan työntekijän ruokailupäätteellä tekemien leimausten perusteella raportteja. Hslink ohjelmalla voidaan tuottaa ASCII-muotoisia tiedostojan HedSam-järjestelmän tiedoista muiden järjestelmien käytettäviksi. 1.3 Kortinlukijat TA-, KV- ja KL-lukijat toimivat suurelta osin itsenäisinä yksiköinä. KV- ja KL-lukijat tekevät päätöksen leimaustapahtumasta (hyväksytty/hylätty leimaus) keskusyksiköltä aikaisemmin saamiensa kulkuoikeustietojen perusteella. Lisäksi KL-lukijat osaavat päättää onko lukijassa käytetty koodi vastaava siitä vedetyn kortin kanssa, sillä se pitää muistissaan kaikkien korttien kulkukoodit. Vastaavasti TAlukijat pitävät muistissaan kunkin kortin viimeisen leimaussuunnan, minkä perusteella se tietää minkä suuntainen seuraava leimaus täytyy olla. Niillä on myös tieto kortinhaltijan voimassaolevasta liukumasaldosta Kortti- ja lukupäätyypit Magneettijuovakortinlukija Magneettijuovalukijasta kortti vedetään läpi siten, että kortti asetetaan lukijaan niin, että musta magneettinauha on lukijan sisällä, vetosuunnan ollessa lukijassa olevan nuolen suuntainen. Kuva 1. Magneettijuovakortinlukija ja magneettijuovakortti Etälukija Etälukijassa kortti luetaan näyttämällä, korttia lukupäälle. Lukuetäisyys on etälukukorttityypistä riippuen viidestä senttimetristä ylöspäin. Lukija indikoi onnistuneen luvun lyhyellä äänimerkillä.

7 HedSam 7 Kuva 2. Etälukija Kulunvalvontalukija Kulunvalvontapääte muodostuu varsinaisesta kortinlukijasta ja siihen liitetystä elektroniikkayksiköstä. Käyttäjälle näkyvä osa on kortinlukija ja siihen liitetyt valoindikaattorit. Leimaus kulunvalvontapäätteessä tapahtuu lukijatyypistä riippuen joko vetämällä korttilukijassa olevaa uraa pitkin tai etälukijoissa käyttämällä korttia lukupään vieressä. Leimauksen perusteella kulunvalvontapääte joko hyväksyy kulun siihen kytketyn oven kautta tai hylkää sen riippuen kulkukortille ohjelmoiduista kulkuoikeuksista Koodilukija Koodilukijassa on yhdistetty kaksi yleensä erikseen oven avaamiseen käytettyä laitetta: kortinlukija ja koodilukko. Tässä tapauksessa oven avaaminen vaatii molempien käyttöä yhdessä. Tosin ohjelmasta käsin voidaan asettaa päivittäinen aikaväli, jolloin leimaukseen riittää pelkkää kortinveto Kortinlukijaosaa käytetään aivan samalla tavalla kuin erillistä lukijaakin. Koodi syötetään näppäimistöä painelemalla ja se on normaalisti neljä numeroa pitkä. Joskus koodilukija voidaan kuitenkin asettaa käyttämään ns. toiminnekoodeja, jolloin syötettävä koodi on viisinumeroinen. Neljä ensimmäistä on kortinomistajan henkilökohtainen koodi ja viides toiminnekoodi, joka antaa normaaliin leimaukseen nähden leimaukselle jonkin lisätoiminteen * 0 # Kuva 3. Koodilukija. Kortinveto ja koodin syöttö voidaan tehdä kumminpäin tahansa. Kun toinen on tehty syttyy lukijan punainen valo merkiksi, että puuttuvaa puoliskoa toimituksesta odotetaan. Tähän on aikaa 15 sekuntia. Jos mitään ei tapahtu tämän ajan sisällä, valo sammuu ja edellinen tapahtuma unohdetaan. Jos koodia näppäiltäessä sattuu virhe, saadaan se korjattua aloittamalla koodi alusta. Jos kortti on vedetty ennen koodin syöttöä, näppäilyjä sallitaan 20. Jos oikeaa koodia ei niillä saada aikaan leimaus tuomitaan hylätyksi. Syötettäessä koodia ennen kortin vetoa voidaan oikean koodin syöttämiseksi käyttää niin paljon näppäilyjä kuin se vaatii. Kun molemman toimenpiteet on hyväksytysti tehty ja vedetty kortti ja syötetty koodi vastaavat toisiaan, lukko aukeaa.

8 HedSam Työajanseurantapääte Kuva 4. Työajanseurantapääte. Työajanseurantapäätteessä on kortinlukijaosan lisäksi näyttö ja näppäimistö. Leimaus tapahtuu kuten kulunvalvontalukijassa, jolloin näyttöön ilmestyy taustavalo ja päiväyksen tilalle tulee alla olevan kuvan mukainen teksti. 0213: SISÄLLÄ Paina ULOS tai LOUNAS Poissaolotiedot = * Työajanseurantapääteen näyttö, josta voidaan leimata sisään tai ulos. Tässä tapauksessa näyttö ilmoittaa, että kortti, jolla leimaus tehtiin on numeroltaan 213, sen viimeinen leimaussuunta on sisään. Tässä tilanteessa leimaajalla on mahdollisuus painaa ULOS-näppäintä, jos hän on poistumassa työpaikaltaan ilmoittamatta syytä ja paluuaikaa, tai hän voi painaa LOUNAS-näppäintä, joka vastaa ULOS-näppäimen painallusta LOUNAS-syykoodilla. Usein leimaaja haluaa leimauksen yhteydessä antaa jonkun muun koodin kun lounaskoodin tai jättää puhelinvaihteen hoitajalle tiedoksi koska on seuraavan kerran tavattavissa. Nämä tiedot päästään syöttämään painamalla edellisessä näytössä *-näppäintä, jolloin päästään seuraavaan näyttöön. Koodi: -- Siirry = * Paluu: --/-- --:-- Korjaus = C Työajanseurantapääteen näyttö, johon syötetään poissaolotiedot. Tähän näyttöön tultaessa kursori vilkkuu sanan Koodi jäljessä. Koodilla tarkoitetaan poissaolokoodia, joka voidaan antaa leimauksen yhteydessä. Se ei kuitenkaan ole pakollinen. Numerokoodi voi olla välillä Keskusyksiköllä voidaan vastaaville koodeille ohjelmoida sanallinen merkitys puhelininfopalvelua varten ja lisäksi tieto siitä miten koodi vaikuttaa työtuntienlaskentaan. Työaikapäätteissä on myös viisi valmista koodinäppäintä: TYÖASIA, SAIRAS, LOMA, OMA-ASIA ja LOUNAS. Näitä painettaessa näytölle tulostuu koodin paikalle vastaava teksti. Keskusyksiköllä ohjelmoitaessa vastaavat näitä koodeja numerot On huomattava, että koodi voidaan antaa sekä sisään- että ulosleimauksen yhteydessä. Normaalisti koodi annetaan ulosleimattaessa, mutta jo esimerkiksi saavutaan työpaikalle kesken päivän, voidaan

9 HedSam 9 sisäänleimauksen yhteydessä antaa koodi siten, että järjestelmä laskee työpäivän alkaneeksi normaalityöpäivän alkamisajankohdasta lähtien. Kun koodi on syötetty tai se on ohitettu painamalla *-näppäintä, kursori hyppää toiselle riville, jolle voidaan syöttää arvioitu päivämäärä ja kellonaika koska henkilö on seuraavan kerran tavattavissa. Jos paluu tapahtuu samana päivänä, päivämäärää ei tarvitse antaa ja se voidaan ohittaa *-näppäimellä, jolloin kursori siirtyy odottamaan kellonaikaa. Kellonaika ja päivämäärä eivät ole pakollisia, vaan ne ovat puhelininfopalvelua varten eivätkä siten vaikuta myöskään poissaolokoodin voimassaoloaikaan. Kun koodi ja/tai paluaika on syötetty, leimaus päätetään painamalla SISÄÄN tai ULOS näppäintä. Jos pääte hyväksyy leimauksen, se ilmaisee sen äänimerkillä ja vihreällä valolla. Näyttöön tulee myös kortinhaltijan voimassaoleva liukumasaldo. Pääte voi hylätä leimauksen, jos leimaus on saman suuntainen kuin edellinen leimaus tai syötetty paluuaika on virhellinen. Hylkäyksen syy ilmoitetaan näytössä. Normaalisti leimaus työajanseurantapäätteellä on sallittu kortin kulkuoikeuksista riippumatta. Erikoistapauksissa, esimerkikisi silloin kun pääte ohjaa lukkoa, voi se olla asetettu tarkistamaan kortin kulkuoikeudet, jollon leimaus saatetaan hylätä syystä, että kortilla ei ole oikeutta käyttää lukijaa. Tällöin lukija ilmoittaa sen näytössään heti kortin vedon jälkeen. 1.4 Lukituksen ohjaus Oleellinen osa kulunvalvontaa on järjestelmään liitettyjen ovien lukitusten ohjaus. HedSam mahdollistaa jokaiselle järjestemän piirissä olevalle lukolle määriteltävän viikon kattavan aikaohjelma. HedSam - järjestelmässä lukkojen ohjeukseen käytetään pääasiallisesti kahta laitetta. Ensimmäinen on kortilukijan elektroniikkakortti. Niinpä aina kun ovea aukaisemaan on kytketty kortinlukija, sitä voidaan kortinlukijan kautta ohjata aikaohjelmalla. Toista laitetta, joka on erillinen dataväylään liitettävä I/Okortti, käytetään niissä ovissa, joihin ei asenneta lukijaa. Samoin kuin aiemmin on puhuttu, että kortilukijat pitävät muistissaan tiedon siitä kuka lukijasta saa kulkea, myös molemmilla edellämainituilla lukitusta ohjaavilla laitteilla on muistissan tieto siitä, milloin lukon täytyy olla auki ja milloin kiinni. Näin lyhyet katkokset lukkoa ohjaavan laitteen ja keskuskoneen välillä eivät aiheuta ongelmia. 1.5 Puhelininfo Oikein toimiakseen työajanseurantajärjestelmä vaatii työntekijöiltä, että he leimaavat itsensä töihin tulleiksi ja töistä lähteneiksi, ja vieläpä ilmoittamaan poissaolokoodilla syyn työaikana tapahtuvalle poissaololleen, jos he haluavat, että se lasketaan työaikaan. Koska järjestelmä tuottaa tällaista tietoa automaattisesti, pienellä vaivalla voidaan saadaa ne myös tiedoksi toiseen paikkaan, josta niistä on erittäin paljon hyötyä. Nimittäin puhelinvaihteen hoitajalle. HedSamissa puhelininfo voidaan toteuttaa kolmella eri tavalla. Se mitä niistä käytetään sanelee yleensä yrityksessä oleva puhelinvaihde. Nykyään useat vaihteet sisältävät ns. infojärjestelmän, mikä tarkoittaa sitä, että niissä on oma näyttönsä henkilön paikallaolotiedon ilmoittamiseksi. Tällaiseen vaihteeseen kytkeydytään yleensä sarjaväylällä, jota myöten HedSam lähettää leimaukset vaihteelle sovitussa muodossa. Tästä eteenpäin vastuu paikallaolotiedosta jää vaihteelle. Liitäntä vaihteeseen voi toimia myös toisinpäin. Tällöin vaihteenhoitajan näppäillessä vaihdepöytää, näppäilty alanumero siirtyy sarjaväylää pitkin HedSam - Puhelininfo ohjelmalle, joka näyttää alanumeron omistajan paikallaolotiedot omalla näytöllään. Tämä vaihtoehto on yleensä käytössä, jos vaihteesta saadaan ulos tällainen tieto mutta se ei sisällä yllä mainittua infojärjestelmää. Viimeisessä vaihtoehdossa puhelinvaihdetta ei liitetä HedSamiin ollenkaan vaan vaihteenhoitaja käyttää poissaolotietojen hakemiseen PC:n näppäimistöa, johon HedSam - Puhelininfo-ohjelma on asennettu.

10 HedSam Datakatkos Datayhteyden katkos keskuskoneen ja kortilukijoiden välillä voi olla itse aiheutettu tai aiheuttamaton. Edellinen johtuu siitä, että joku lopettaa (vahingossa tai tarkoituksella) keskuyksikössä pyörivän HedSam-Dataväylän hallintaohjelman. Tällöin dataliikenne dataväylällä lakkaa. Jälkimmäinen tapaus on vakavampi koska syy yleensä on laitteistossa: keskusyksikössä, kaapelissa tai kortinlukijassa. On myös mahdollista, että jokin täysin järjestelmään kuulumaton, yleensä sähköinen laite, häiritsee dataväylän liikennettä. Kaikissa näissä tapauksissa täytyy ottaa yhteyttä laitteiston asentaneeseen yritykseen. Datayhteys keskusyksikön ja kortinlukijan välillä kadotessa, kaikki tapahtumat, jotka kortinlukija normaalisti lähettää keskuskoneelle jäävät sen muistiin. Samoin päätökset sallitusta kulkemisesta ja lukituksen aikaohjauksista toimii niiden tietojen perusteella mitkä lukijalla on muistissaan. Niinpä jos katkos on suhteellisen lyhyt ongelmia ei yleensä pääse syntymään. Mutta mikä on lyhyt katkos. Se riippuu hyvin paljon tapauksesta, joita selvitellään seuraavassa. KV-lukijoita toimitetaan kahdella eri kokoisella muistilla varustettuna. Pienempään mahtuu 800 tapahtumaa ja suurempaan Ero on suuri mutta niin voi olla niiden käyttäjämäärienkin ero, jotka lukijan kautta kulkevat. Muistin koon merkitys datayhteyden katkettua on siinä, että lukija ei ota vastaan enempää tapahtumia kuin muistiin mahtuu. Leimaus, joka on yksi tapahtuma, hylätään aina, jos muisti on täynnä. Muistin koko ja lukijalla tehdyt leimaukset asettavat siis yhden rajan yhteyskatkoksen maksimipituudelle. Vaikka TA-lukijoiden muistiin mahtuu peräti 5000 tapahtumaa, joka voi kattaa pienessä yrityksessä kuukausien leimaukset, ongelma syntyy kerran vuorokaudessa kun keskukoneen pitäisi laskea edellisen päivän liukumasaldot. Ne lasketaan päivän aikana tehtyjen leimausten perusteella, jotka nyt puuttuvat keskuskoneelta, koska ne ovat vielä TA-lukijan muistissa. Jos yhteyskatkos koskee TA-lukijoilta, yli vuorokauden mittainen katkos aiheuttaa ylimäärästä työtä, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että saldot joudutaan laskemaan manuaalisesti. Suhteellisen lyhyt aika on lyhimmillään silloin, jos järjestelmään kuuluu puhelininfo. Normaalisti vaihteenhoitaja saa tiedon kortinhaltijan paikallaolosta tehdyn työajanseurantaleimauksen perusteella lähes välittömästi leimauksen tapahduttua. Mutta yhteyskatkoksen sattuessa, tieto tulee vasta sitten kun lukijan leimausmuisti on saatu purettua keskuskoneelle. Tällöin jo tunnin katkos voi häiritä suurestikin.

11 HedSam Rekisteröinti Välittömästi asennuksen jälkeen HedSam-ohjelmisto on rekisteröimätön. Tässä tilassa ohjelmisto toimii täysin eikä siitä puutu mitään. Itse asiassa se sisältää mahdollisesti enemmän toimintoja kun lopullisessa rekisteröidyssä versiossa, sillä rekisteröinnin yhteydessä ohjelmistosta karsiutuu pois ne ominaisuudet, joita siihen ei alunperin ole tarkoitettu. Ohjelmaa voi käyttää rekisteröimättömänä 30 päivää, jonka jälkeen se lakkaa suurimmalta osalta toimimasta. Toimimaan jäävät kuitenkin kriittisimmät osat eli dataväylän hallinta ja saldolaskenta ohjelmat. Rekisteröimistä varten Hedengren toimittaa joko jälleenmyyjälle tai loppuasiakkaalle rekisteröintitunnukset, joilla ohjelma rekisteröidään. Tunnukset sisältävät asiakkaan (yrityksen) nimen ja rekisteröintikoodin. Nimi ja sen muoto on asiakkaan valittavissa, mutta se on täytynyt aikaisemmin ilmoittaa Hedengrenille tunnusten luomista varten. Nimi tulee rekisteröinnin jälkeen näkymään eri puolella ohjelmistoa ja kaikissa tulostuksissa. Rekisteröintikoodi on 16 aakkosnumeerista merkkiä sisältävä tunnus, joka on muodostettu asiakkaan nimestä ja ohjelmaan myydyistä ominaisuuksista. Rekisteröimätön ohjelma tuo käynnistyessään näyttöön kuvan mukaisen ikkunan, jossa kerrotaan, että ohjelman on rekisteröimätön ja kuinka kauan ohjelmalla on käyttöaikaa ilman rekisteröimistä. Tästä päästään eteenpäin joko painamalla painiketta [Käynnistä ohjelma] tai menemällä rekisteröimään ohjelma painamalla [Rekisteröi >>]-painiketta. Kuva 5. Tietokannan hallintaohjelman käynnistys rekisteröimättömänä. Rekisteröintitunnukset syötetään kuvan mukaiselle lomakkeelle. Ensimmäiseen kenttään syötetään yrityksen nimi, joka täytyy olla sama kuin mikä on ilmoitettu Hedengrenille, koska toiseen kenttään syötettävä tunnus on muodostettu nimen avulla. Nimessä esiintyvät kirjaimet voivat olla joko isoja tai pieniä riippumatta siitä, missä muodossa ne on aikaisemmin ilmoitettu. Nimi tallettuu siinä muodossa, jossa se rekisteröinnin yhteydessä kirjoitetaan. Siis esimerkiksi nimet Oy Yritys Ab ja Oy YRITYS Ab vastaavat toisiaan. Tunnus on aina 16 merkkiä pitkä ja muodostuu merkeistä 0..9, A..Z. Syöttökenttä ei ota vastaan kuin isoja kirjaimia.

12 HedSam 12 Kuva 6. Rekisteröintitunnusten syöttäminen. Rekisteröinnin seurauksena ohjelmasta saattaa olla estetty eri toimintoja. Tällöin jotakin ohjelman osaa ei näy ohjelmasta käsin lainkaan tai vaikka se näkyisikin, siihen ei päästä käsiksi. Joissakin tilanteissa koko ohjelma ei suostu käynnistymään, jolloin siitä ilmoitetaan, ettei ohjelma kuulu toimitettuun järjestelmään. Seuraavassa on esitetty miten jonkin osan puuttuminen näkyy ohjelmistossa. TYÖAJANSEURANTA. Saldolaskentaohjelma ei käynnisty. Tietokannan hallintaohjelmasta työvuoromäärittelyt, liukumasaldojen käsittely ja tuntiohjelmat on estetty. KULUNVALVONTA. Ovien hallintaohjelma ei käynnisty. Tietokannan hallintaohjelmasta kaikki ovien aikaohjauksiin ja niistä kulkemisiin liittyvät määrittelyt sekä aikaohjelmat on estetty. PUHELININFO. Puhelininfo-ohjelma ei käynnisty, Tietokannan hallintaohjelman kortin puhelininfosivu on estetty. RUOKAILUSEURANTA. Ruokailuseurantaohjelma ei käynnisty. HSLINK. Hslink-ohjelma ei käynnisty. OHJAUSRYHMÄT. Tietokannan hallinnan ja dataväylän hallinnan ohjausryhmämäärittelyt on estetty. JATKO-OHJAUKSET. Tietokannan hallinnan ja dataväylän hallinnan jatko-ohjausmäärittelyt on estetty. RELELÄHDÖT. TIETOKANNAN hallintaohjelman relelähtömäärittelyt on estetty.

13 HedSam HedSam - dataväylän hallinta 3.1 Yleistä HedSam dataväylän hallinta on ohjelmiston osa, joka hoitaa tiedonsiirron ns. dataväyliin liitettyjen oheislaitteiden ja Hedsam -järjestelmän ohjelmien välillä. Dataväylä on sarjaliikenneväylä, joka kiertää kaikkien oheislaitteiden kautta, ja jonka toinen pää on kiinni tietokoneen sarjaliikenneportissa. Oheislaitteet ovat joko Hedsam-kortteja tai IO-kortteja, Hedsam-kortit ohjaavat ovea kortinvedon, painonapin tai aikaohjauksen mukaan ja informoivat keskuskonetta oven tilamuutoksista. IO-kortit voivat hallita usean oven ohjausta aikaohjelman mukaan ja välittävät tietoa ovien tilamuutoksista. Jokainen dataväylän laitteista toimii itsenäisesti eikä tarvitse jatkuvaa yhteyttä keskuskoneeseen. Niissä on oma kello ja muistia, joka sisältää kaiken tarpeellisen tiedon laitteen itsenäiseen toimintaan. Kuitenkin yhteyden katkaisemisen eli dataväylän hallintaohjelman lopettamisen pitäisi olla poikkeustilanne, sillä usein järjestelmään kuuluu osia, joiden toiminta estyy näin tehtäessä. Dataväylän hallinta ohjelma pidetään aina päällä. Sähkökatkojen tai muiden mahdollisten syiden, jotka saavat tietokoneen käynnistymään omine aikoineen on Windowsin käynnistys syytä tehdä automaattiseksi ja lisätä dataväylän hallintaohjelman käynnistys Windowsin automaattisesti käynnistyvien ohjelmien joukkoon. 3.2 Oheislaitteiden pollaus Kun dataväylän hallintaohjelma on normaalisti käynnissä sen pääasiallisena tehtävänä on kysyä jokaiselta dataväylän laitteelta vuorollaan onko niillä mitään ilmoitettavaa tai kysyttävää keskuskoneelta. Jos oheislaitteelta omasta mielestään puuttuu jotakin tietoa, jonka mukaan sen pitäisi pystyä itsenäisesti toimimaan (ohjaamaan lukitusta, hyväksymään/hylkäämään kortin vedon jne.), se kysyy puuttuvat tiedot. Jos laitteen muistiin on tallettunut tapahtumia, se lähettää niistä vanhimman vastauksena pollaukseen. Oheislaitteiden muistissa olevat tiedot: Näiden oheislaitteiden muistiin lähetettävien tietojen perusteella laite toimii itsenäisesti tarvitsematta jatkuvaa yhteyttä keskuskoneeseen. Asetukset Tietyt oheislaitteiden ominaisuudet voidaan ohjelmoida dataväylän kautta. Kortinlukijoilla näitä tietoja ovat esimerkiksi kuinka monta lukkoa ja tilatietoa ovessa on ja kuinka kauan lukko pysyy auki kortin vedon jälkeen. Kortinlukijat kysyvät nämä tiedot aina käynnistyessään. Aika Kaikki dataväylän laitteet sisältävät kellon, jonka mukaan ne muun muassa ohjaavat lukitusta tai pystyvät päättämään hyväksytäänkö kortinveto vai hylätäänkö se. Arkipyhät Dataväylän laitteille voidaan lähettää tulossa olevat arkipyhät. Näinä päivinä laitteet toimivat sunnuntain mukaan.

14 HedSam 14 Kulkuohjelmat Kortinlukijoille lähetetään päivittäiset ja viikottaiset kulkuohjelmat. Nämä ovat ohjelmia, joista valitaan yksi jokaiselle kulkukortille, joinka perusteella niillä joko on kulkuoikeus kyseiseen lukijaan tai sitten ei. Kulkuoikeudet Kulkuoikeudet sisältävät tiedon siitä mitä kulkuohjelmaa kortit noudattavat kyseisellä kortinlukijalla. Nämä tiedot lähetetään kortinlukijoiden muistiin. Kulkukoodit Koodilukijoille eli kortinlukijoille, joihin liittyy näppäimistö, lähetetään kulkukortti kohtaiset koodit, jota kortin omistaja käyttää leimatessaan yhdessä kortinvedon kanssa. Koodien käyttöajat Koodilukijoille lähetetään aikaohjelma. jonka mukaan se päättää pitääkö leimauksen yhteydessä antaa tiettyyn kellon aikaan koodi vai riittääkö hyväksyttyyn leimaukseen pelkkä kortinveto. Painonappien toiminta-ajat Ovissa jotka avataan ulkopuolelta kortinlukijalla, on yleensä sisäpuolella oven avaamista varten painonapit. Aikaohjelmat jonka mukaan painonappi toimii lähetetään kortinlukijan muistiin. Liukumasaldot Työajanseurantalukijoille lähetetään kaikkien korttien voimassaoleva liukumasaldo. Näin pääte voi näyttää saldon aina kuin kortti leimataan päätteessä. Lukitusohjelmat Laitteille, jotka ohjaavat lukitusta lähetetään aikaohjelma, jonka mukaan ne sen tekevät. Oheislaitteiden lähettämät tapahtumat: Kun oheislaitteet ovat saaneet kaikki tiedot, ne alkavat purkaa tapahtumamuistiaan, sinne mahdollisesti tallettuneista tapahtumista. Tapahtumat ovat jotakin seuraavista tyypeistä. Leimaus Jokainen kortinlukija pystyy tallettaamaan joko 800 tai 5000 (riippuen laitteelle asennetun muistin koosta) leimausta muistiinsa, joista se lähettää aina vanhimman jokaisella kyselyllä, jonka dataväylän hallintaohjelma sille tekee. Leimaus talletetaan tietokantaan, josta muut järjestelmän ohjelmat voivat sitä hyödyntää Leimaus talletetaan niin haluttaessa myös tapahtumatiedostoon, josta tapahtumien hallinta ohjelma voi lukea sen näyttöönsä. Ovihälytys Ovihälytys syntyy kun ovi, joka ei ole ohjattu aikaohjelman mukaan auki, avataan ilman hyväksyttyä kortinvetoa tai oven avaavan painonapin painamista tai, jos ovi avauksen jälkeen jää auki yli asetetun hälytysrajan, joka voidaan asettaa ovikohtaisesti. Dataväylän hallintaohjelma tallettaa ovihälytyksen tapahtumatiedostoon. Josta tapahtumien hallintaohjelma voi lukea sen näyttöönsä. Järjestelmäilmoitukset Järjestelmäilmoitukset ovat dataväylän laitteiden omasta toiminnastaan tekemiään ilmoituksia.

15 HedSam Tietojen välitys muilta ohjelmilta dataväylän oheislaitteille Dataväylän hallintaohjelma on pyöriessään aina valmis ottamaan vastaan viestejä muilta järjestelmään kuuluvilta ohjelmilta. Nämä viestit liittyvät aina siihen, että ohjelma haluaa, jonkin muutetun tiedon lähetettäväksi eteenpäin tietoa käyttävälle oheislaitteelle. Lähetettävä tieto voi olla jokin seuraavista: aika poikkeuspäivät lukitusohjelmat päivittäiset kulkuohjelmat viikottaiset kulkuohjelmat kulkuoikeudet kulkukoodit painonappien toiminta-ajat koodilukijan käyttöajat liukumasaldot 3.4 Tiedon välitys Dataväylän hallintaohjelmalta muille ohjelmille Dataväylän hallintaohjelman tehtävänä on keskustella oheislaitteiden kanssa ja tallettaa niiltä saatu tieto tiedostoihin. Sen tarkoituksena ei kuitenkaan ole jatkokäsitellä tätä tietoa vaan se on muiden ohjelmien tehtävänä. Tapahtumien hallinta (HSEVENT.EXE) Kun dataväylän hallintaohjelma ottaa vastaan datalinjalta jonkin tapahtuman, joka on tarkoitettu talletettavaksi tapahtumatiedostoon kuten hylätyn leimauksen tai ovihälytyksen se tallettaa sen tiedostoon. Jos tapahtumien hallintaohjelma on käynnissä tapahtuma ilmestyy hetken kuluttua sen näytölle. Ovien tilatiedot (HSDOOR.EXE) Saadessaan tiedon oven tilamuutoksesta ohjelma tallettaa tilan kiintolevylle, josta ovien hallintaohjelmalle sen vuorostaan lukee ja näyttää vastaavan tilamuutoksen näytöllään. HHL-grafiikka HHL-grafiikka on Hedengren Oy:n hälytysgrafiikkaohjelma, joka pystyy näyttämään missä hälytys on tapahtunut graafisen kuvan usein rakennuksen pohjapiirustuksen avulla. Tapahtumat jotka on asetettu aktivoimaan hälytys grafiikkaohjelmassa ohjelma lähettää edelleen sille. 3.5 Tietojen automaattinen päivitys dataväylän laitteille Kello 00:00 dataväylän hallintaohjelma päivittää kaikki kulkuoikeus- ja lukitustiedot oheislaitteille sekä lähettää niille päivämäärän, kellon ajan ja arkipyhät. Tällä varmistetaan se, että jos käyttäjä on unohtanut lähettää tietokantaan tehdyt muutokset dataväylän hallintaohjelmalle ja sitä kautta oheislaitteille, se tapahtuu tällöin automaattisesti. Lisäksi saldolaskentaohjelma laskee aamuyöstä (oletuksena klo 05.00), liukumasaldot, jonka jälkeen se komentaa dataväylän hallintaohjelmaa lähettämään saldot työajanseurantapäätteille.

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto VMS-, Alpro- tai DelProtuotannonohjausjärjestelmästä Ammuohjelmistoon 5/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot VMS-Management

Lisätiedot

Opus SMS tekstiviestipalvelu

Opus SMS tekstiviestipalvelu Opus SMS tekstiviestipalvelu Sivu 1 / 17 1. Yleistä toiminnosta Opus SMS tekstiviestipalvelun avulla voidaan Opus Dental potilashallintaohjelmasta Lähettää muistutuksia tekstiviestillä Lähettää tiedusteluita

Lisätiedot

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset - Avaa Työkalut valikko ja valitse Tilien asetukset - Valitse vasemman reunan lokerosta Lähtevän postin palvelin (SM - Valitse listasta palvelin, jonka

Lisätiedot

Kortinhaltijat joilla on maksukeskeytys Maksuryhmään liitettyjen kortinhaltijoiden lukumäärä, joiden maksut ovat tilapäisesti keskeytetty.

Kortinhaltijat joilla on maksukeskeytys Maksuryhmään liitettyjen kortinhaltijoiden lukumäärä, joiden maksut ovat tilapäisesti keskeytetty. 1(6) MAKSURYHMÄN HALLINTA Maksuryhmäkohtaiselle sivulle pääset klikkaamalla yksittäisen maksuryhmän nimeä verkkopalvelun etusivulla tai valitsemalla ryhmän Maksuryhmät - osion listalta. Sivun tiedot ja

Lisätiedot

Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet

Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet 15.11.2012 1.0 Vastuutaho TRAFI Sisällys Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet 1 1. Johdanto 3 1.1. Esitiedot 3 1.2. Käyttöoikeudet 3 1.3. Sisäänkirjautuminen

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 Johdanto Root, koko Opalan pääkäyttäjä

Sisällysluettelo 1 Johdanto Root, koko Opalan pääkäyttäjä OPALA Käyttöohje Sisällysluettelo 1 Johdanto 4 2 Root, koko Opalan pääkäyttäjä...5 2.1 Sisäänkirjautuminen.5 2.2 Käyttäjätunnukset 6 2.2.1 Pääkäyttäjätunnukset.6 2.2.1.1 Luo. 7 2.2.1.2 Muokka/poista 8

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

AJONEUVOHALLINTOKESKUS. Ennakkotehtävä

AJONEUVOHALLINTOKESKUS. Ennakkotehtävä AJONEUVOHALLINTOKESKUS Ennakkotehtävä 1 AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...3 ATJ Aloitussivu...4 Rekisteröinnin päävalikko...5 Ensirekisteröinti...6 Rekisteritietojen haku...6

Lisätiedot

NETIKKA PCTV KÄYTTÖOHJE

NETIKKA PCTV KÄYTTÖOHJE 1 (20) NETIKKA PCTV 2 (20) 1 YLEISTÄ...3 1.1 MIKÄ ON PCTV?...3 2 PCTV:N KÄYTÖN ALOITTAMINEN...4 2.1 VAATIMUKSET PALOMUURILTA...4 2.1.1 IGMP-palvelun käytön salliminen F-Securessa...4 2.2 VAATIMUKSET TIETOKONEELTA...8

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 Sisältö ARVI-menettelyn perusteet... 1 Arvioinnin syöttäminen... 2 Arvion lähettäminen TE-toimistoon... 5 Sovelluksen sulkeminen... 6 Virhetilanteiden

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA OE/OSSPEAKER V.10.3 7.3.2007 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA OE/OSSPEAKER V.10.3 SISÄLLYSLUETTELO

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA OE/OSSPEAKER V.10.3 7.3.2007 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA OE/OSSPEAKER V.10.3 SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA OE/OSSPEAKER V.10.3 OESPEAKER VERSIO 10.3 OSSPEAKER VERSIO 10.3 TILA: 3.3.2007 SISÄLLYSLUETTELO Ohjelman asennus... 2 Radiorastien liittäminen... 2 Taustatietojen syöttö... 2 Verkon

Lisätiedot

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4 1. ASIAKKAAN OHJEET... 2 1.1 Varauksen tekeminen... 2 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4 1.3 Varauksen peruminen... 4 1.4 Omien tietojen muokkaaminen... 5 1.5 Salasanan muuttaminen... 5 2. TYÖNTEKIJÄN

Lisätiedot

Enigmail-opas. Asennus. Avainten hallinta. Avainparin luominen

Enigmail-opas. Asennus. Avainten hallinta. Avainparin luominen Enigmail-opas Enigmail on Mozilla Thunderbird ja Mozilla Seamonkey -ohjelmille tehty liitännäinen GPG-salausohjelmiston käyttöä varten. Sitä käytetään etenkin Thunderbirdin kanssa sähköpostin salaamiseen

Lisätiedot

Tikon kassamaksujen käsittely

Tikon kassamaksujen käsittely Lokakuu 2012 1 (14) Käyttöohje Lokakuu 2012 2 (14) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Turvakoodisarjojen käsittely... 4 1.1. Turvakoodisarjan selausnäyttö... 4 1.2. Turvakoodisarjan ylläpitonäyttö... 4

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatko Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. KSAO Liiketalous 1

Tekstinkäsittelyn jatko Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Lomakkeet Lomake on asiakirja, joka sisältää täyttämistä ohjaavia tietoja tai merkintöjä. Wordin lomakekenttä-toiminnolla luodaan näytöllä täytettäviä lomakkeita tai tulostettavia lomakepohjia.

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

Ohje. ipadia käytetään sormella napauttamalla, kaksoisnapsauttamalla, pyyhkäisemällä ja nipistämällä kosketusnäytön

Ohje. ipadia käytetään sormella napauttamalla, kaksoisnapsauttamalla, pyyhkäisemällä ja nipistämällä kosketusnäytön ipadin käyttö 1. Käynnistä ipad oikeassa yläreunassa olevasta painikkeesta. 2. Valitse alareunasta nuoli Avaa. Vedä sormella nuolesta eteenpäin palkin verran eli pyyhkäise. Tietoturva Käyttöön tarvitaan

Lisätiedot

OHJE Jos Kelaimeen kirjautuminen ei onnistu Mac-koneella Sisällys

OHJE Jos Kelaimeen kirjautuminen ei onnistu Mac-koneella Sisällys Sisällys 1 Varmista, että DigiSign-kortinlukijaohjelmisto on käynnissä 2 1.1 DigiSign-kuvake 2 1.2 Sovelluksen käynnistäminen 2 1.3 Kortin toiminnan varmistaminen 4 2 Jos käytät selaimena Mozilla, Firefox

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

UNICARD ACR-201 UNICARD 1. JOHDANTO

UNICARD ACR-201 UNICARD 1. JOHDANTO 1. JOHDANTO UNICARD ACR-201 Unicard:issa on kaksi vaihtokoskettimella varustettua relettä. Yksikössä on liitokset kahdelle painonapille, magneettikosketin ja aikaohjaus korteille, ryhmäkoodille ja rekisteröinnille.

Lisätiedot

KL1500 Ohjelmointi- ja toimintaohjeet

KL1500 Ohjelmointi- ja toimintaohjeet KL1500 Ohjelmointi- ja toimintaohjeet KOODIT Perusasiat Lukossa on kolme eri kooditasoa: 1. Pääkäyttäjäkoodi 2. Huoltokoodi 3. Käyttäjäkoodi Lukko toimitetaan kahdella tehdasasetetulla koodilla: Pääkäyttäjäkoodi:

Lisätiedot

Kaislanet-käyttöohjeet

Kaislanet-käyttöohjeet päivitetty 25.10.2013 Kaislanet-käyttöohjeet Rekisteröityminen Sisällysluettelo 1. Yleistä Kaislanetistä... 3 1.1 Tekniset vaatimukset Kaislanetin käyttöön... 3 1.2 Kaislanet-helpdesk... 3 2. Rekisteröityminen...

Lisätiedot

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy Käyttöohje Ticket Inspector Versio 1.0 Sportum Oy 10.5.2017 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 2. Kirjautuminen ensimmäisellä kerralla / PIN-koodin unohtuessa... 3 3. Tunnistautuminen... 4 4. Päänäkymä...

Lisätiedot

1. Kalenterin omistajan käyttöohje

1. Kalenterin omistajan käyttöohje 1. Kalenterin omistajan käyttöohje 1.1. Kielen vaihtamien Ajanvarausjärjestelmässä kielen vaihtaminen tapahtuu painamalla sivun ylälaidassa olevia lippuja. 1.2. Kirjautuminen Kirjautumissivulla käyttäjä

Lisätiedot

CEM DT-3353 Pihtimittari

CEM DT-3353 Pihtimittari CEM DT-3353 Pihtimittari Sivu 1/5 CEM DT-3353 Pihtimittari Ongelma Mittarin ohjelmisto ilmoittaa NO DATA vaikka tiedonsiirtokaapeli on kytketty tietokoneen ja mittarin välille, mittarissa on virta päällä

Lisätiedot

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin Zyxel Prestige 645 ISP Zyxel Prestige 645 WEB Zyxel Prestige 645R Zyxel Prestige 645 Ennen aloitusta tarkista,

Lisätiedot

SELAMATIC OY Laajalammintie 10 50160 MIKKELI

SELAMATIC OY Laajalammintie 10 50160 MIKKELI AUTOMAATIO,- VIESTINTÄ,- JA TURVAJÄRJESTELMÄT SELAMATIC OY Laajalammintie 10 50160 MIKKELI puh. 0201 550 730 fax. 0201 550 737 e-mail: selamatic@selamatic.fi internet: www.selamatic.fi MIKROPROSESSORIPOHJAISET

Lisätiedot

1 PIKAOHJE... 3 1.1 SELAA AIKOJA... 3 1.2 PALAUTE... 3 1.3 AJANVARAUS... 3 1.4 VARAUKSEN TARKASTELU... 3 1.5 VAHVISTA LÄHTÖÖN OSALLISTUMINEN...

1 PIKAOHJE... 3 1.1 SELAA AIKOJA... 3 1.2 PALAUTE... 3 1.3 AJANVARAUS... 3 1.4 VARAUKSEN TARKASTELU... 3 1.5 VAHVISTA LÄHTÖÖN OSALLISTUMINEN... KÄYTTÖOHJE JÄSENET 1 PIKAOHJE... 3 1.1 SELAA AIKOJA... 3 1.2 PALAUTE... 3 1.3 AJANVARAUS... 3 1.4 VARAUKSEN TARKASTELU... 3 1.5 VAHVISTA LÄHTÖÖN OSALLISTUMINEN... 4 1.5.1 Vahvista lähtöön osallistuminen

Lisätiedot

Tulostaminen koulun koneilta Sibelius-tulostimelle voi tulostaa seuraavilta koulun koneilta

Tulostaminen koulun koneilta Sibelius-tulostimelle voi tulostaa seuraavilta koulun koneilta Sibelius-tulostin Monistamossa on uusi tulostin nimeltään sibelius, joka korvaa vanhan topelius-tulostimen. Tällä uudella tulostimella on käytössä tulostusmäärien seuranta sekä henkilökohtainen tulostussaldo.

Lisätiedot

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden 1 Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen haku Salasanan vaihto

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

Toimittajaportaalin pikaohje

Toimittajaportaalin pikaohje 1 Toimittajaportaalin pikaohje Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen

Lisätiedot

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun.

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. StorageIT 2006 varmuuskopiointiohjelman asennusohje. Hyvä asiakkaamme! Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. Ennen asennuksen aloittamista Varmista, että

Lisätiedot

Fingridin säätösähkötarjousohje. Vaksin käyttöohjeet 20.5.2015

Fingridin säätösähkötarjousohje. Vaksin käyttöohjeet 20.5.2015 Fingridin säätösähkötarjousohje Vaksin käyttöohjeet 20.5.2015 Yleistä Tämän ohjeen mukaisesti osapuoli voi jättää säätötarjouksia Fingridin ylläpitämille säätösähkömarkkinoille Osapuolella tulee olla säätösähkömarkkinoille

Lisätiedot

MINICODE ACL-153 2. OHJELMOINTIKOODIN JA TUNNISTEEN OHJELMOINTI

MINICODE ACL-153 2. OHJELMOINTIKOODIN JA TUNNISTEEN OHJELMOINTI Asentaja/ Käyttäjän käsikirja MINICODE CL-153 1. JOHDANTO MINICODE ACL-153 ACL-153 on varustettu yhdellä releellä jossa on yksi potentiaalivapaa vaihtokärki. Irroitettavassa liitinrimassa on nastat avauspainikkeelle,

Lisätiedot

Kun olet valmis tekemään tilauksen, rekisteröidy sovellukseen seuraavasti:

Kun olet valmis tekemään tilauksen, rekisteröidy sovellukseen seuraavasti: HENKILÖKORTTIEN SUUNNITTELUSOVELLUS SOVELLUKSEN KÄYTTÖOHJE Voit kokeilla korttien suunnittelemista valmiiden korttipohjien avulla ilman rekisteröitymistä. Rekisteröityminen vaaditaan vasta, kun olet valmis

Lisätiedot

Winres-käyttäjän käsikirja 28.9.2011 Omistaja- ja huoltajaliittymä 1 (21) OMISTAJA- JA HUOLTAJALIITTYMÄ INTERNETISSÄ 1. LIITTYMÄN TARKOITUS

Winres-käyttäjän käsikirja 28.9.2011 Omistaja- ja huoltajaliittymä 1 (21) OMISTAJA- JA HUOLTAJALIITTYMÄ INTERNETISSÄ 1. LIITTYMÄN TARKOITUS OMISTAJA- JA HUOLTAJALIITTYMÄ INTERNETISSÄ 1. LIITTYMÄN TARKOITUS Omistaja voi järjestelmän avulla: - tehdä oman varauksen - peruuttaa oman varauksen - selata ja tulostaa varaustilanteen haluamalleen aikavälille

Lisätiedot

SYDÄN-HÄMEEN RASTIT 2015. TULOSPALVELUN OHJEET v.2 1. LAITTEISTO 2. LAITTEISTON VALMISTELU 3. VALMISTELUT ENNEN TAPAHTUMAA

SYDÄN-HÄMEEN RASTIT 2015. TULOSPALVELUN OHJEET v.2 1. LAITTEISTO 2. LAITTEISTON VALMISTELU 3. VALMISTELUT ENNEN TAPAHTUMAA SYDÄN-HÄMEEN RASTIT 2015 TULOSPALVELUN OHJEET v.2 1. LAITTEISTO - Kannettava tietokone Panasonic CF-29, verkkolaturi, autolaturi ja langaton hiiri. (vara-akku) - Emit 250 -lukijaleimasin - MTR4-kortinlukija

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

17 BUDJETOINTI. Asiakaskohtainen Budjetti. 17.1 Ylläpito-ohjelma. Dafo Versio 10 BUDJETOINTI. Käyttöohje. BudgCust. 17.1.1 Yleistä

17 BUDJETOINTI. Asiakaskohtainen Budjetti. 17.1 Ylläpito-ohjelma. Dafo Versio 10 BUDJETOINTI. Käyttöohje. BudgCust. 17.1.1 Yleistä 17 Asiakaskohtainen Budjetti 17.1 Ylläpito-ohjelma 17.1.1 Yleistä BudgCust Ohjelmalla avataan järjestelmään asiakaskohtaisia budjetteja, jotka annetaan kuukausitasolla (oletus). 17.1.2 Parametrit Ohjelmaa

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTALUETTELON HINNOITTELU SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. YH-LUETTELON HINNOITTELU SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

HOITOAIKOJEN ILMOITTAMINEN SÄHKÖISESTI. TUNNISTAUTUMINEN: Portaaliin tunnistaudutaan pankkitunnuksilla.

HOITOAIKOJEN ILMOITTAMINEN SÄHKÖISESTI. TUNNISTAUTUMINEN: Portaaliin tunnistaudutaan pankkitunnuksilla. HOITOAIKOJEN ILMOITTAMINEN SÄHKÖISESTI TUNNISTAUTUMINEN: Portaaliin tunnistaudutaan pankkitunnuksilla. Valitaan pankki, jonka tunnuksilla ollaan kirjautumassa. Annetaan pankkiyhteyden vaatimat tunnusluvut.

Lisätiedot

2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet

2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet Tähän käsikirjaan on koottu Ecomiin liittyviä yleisiä aiheita ja toimintatapoja, joiden opiskelemisesta on hyötyä kaikille Ecomin käyttäjille. 2013 2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet Ohjeita käsikirjan

Lisätiedot

HRKello. HRSuunti Oy Pyhän Katariinan tie 7 Y-tunnus: Puhelin: KAARINA ALV rek.

HRKello. HRSuunti Oy Pyhän Katariinan tie 7 Y-tunnus: Puhelin: KAARINA  ALV rek. HRKello Uusi HRKello -kellokorttiohjelma on suunniteltu erityisesti tablet tietokoneissa käytettäväksi. HRKello skaalautuu automaattisesti näyttöön sopivaksi ja toimii kosketusnäytöillä. Työntekijän on

Lisätiedot

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Micromon käyttöohje Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Oy Combi Cool Ab 1 m2 ja Micromon erot m2 Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Ohjelmointi valikoista Micromon Ei laajennettavissa

Lisätiedot

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN Ajastin 1533 FIN 1 Kellonaika tai jäljellä oleva lämmitysaika 2 Tuuletuksen merkki 3 Ajan siirto eteen (kellonajan näyttö) 4 Ohjelmointi 5 Muistipaikan tunnus 6 Manuaalikäynnistys 7 Kellonajan asetuksen/kyselyn

Lisätiedot

Kirjautuminen Timmiin

Kirjautuminen Timmiin Sisällys Kirjautuminen Timmiin...1 Tilojen haku...2 Pikkukalenteri...4 Varauskalenteri...5 Hakemuksen teko...5 Hakemuksen lisätiedot-välilehti...6 Varaukset Oma asiointi...7 Kirjautuminen Timmiin Mene

Lisätiedot

Provet Win 2 Movet -yhteys:

Provet Win 2 Movet -yhteys: Movet Provet Win 2 -yhteys Movet-yhteyden toimiminen vaatii Provet Win 2-ohjelman version 2.154 (julkaistu kesäkuu 2016) sekä toimivat Movet-tunnukset. Provet Win 2 Movet -yhteys: 1. Käynnistä Rekisterit

Lisätiedot

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE 1. SISÄÄN KIRJAUTUMINEN Sisään kirjautuminen VerkkoVelho-ylläpitotyökaluun tapahtuu yrityksesi osoitteessa www.omaosoitteesi.fi/yllapito, esim. www.verkkovelho.fi/yllapito.

Lisätiedot

Käyttö ohjeet kirpputorille

Käyttö ohjeet kirpputorille Käyttö ohjeet kirpputorille Asiakas kortisto Oma asiakaskortti kaikille (Tilitys, sopimukset, viivakoodihintalaput) Tuote kortit Lisätään kaikki Alv: sisältävät tuotteet. (Myyntipaikat, kahvila, muut tuotteet)

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Asiakaskohtaiset hinnat

Visma Fivaldi -käsikirja Asiakaskohtaiset hinnat Visma Fivaldi -käsikirja Asiakaskohtaiset hinnat 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Ylävalikko... 4 3 Vasemman laidan painikkeet... 5 4 Erikoishinnoittelut ruutu... 6 5 Raportit... 12 1 Yleistä Fivaldi Asiakaskohtaiset

Lisätiedot

SYDÄN-HÄMEEN RASTIT 2017 TULOSPALVELUN OHJEET LAITTEISTO 2. LAITTEISTON VALMISTELU 3. VALMISTELUT ENNEN TAPAHTUMAA

SYDÄN-HÄMEEN RASTIT 2017 TULOSPALVELUN OHJEET LAITTEISTO 2. LAITTEISTON VALMISTELU 3. VALMISTELUT ENNEN TAPAHTUMAA SYDÄN-HÄMEEN RASTIT 2017 TULOSPALVELUN OHJEET 30.4.2017 1. LAITTEISTO - Kannettava tietokone Panasonic CF-29, verkkolaturi, autolaturi ja langaton hiiri. (vara-akku) - Emit 250 -lukijaleimasin ( UUSI USB-lukija)

Lisätiedot

Asio. Ohjelma on selainpohjainen, joten ohjelmaa varten tarvitaan internet-selain. Ohjelmaan pääsee osoitteella

Asio. Ohjelma on selainpohjainen, joten ohjelmaa varten tarvitaan internet-selain. Ohjelmaan pääsee osoitteella 1 Kirjautuminen Ohjelma on selainpohjainen, joten ohjelmaa varten tarvitaan internet-selain. Ohjelmaan pääsee osoitteella tila.savonia.fi Ohjelmassa on ns. Haka-kirjautumispalvelu, jolloin kirjautumiseen

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Autodata-ohjelmiston käyttö FuturSoft- ohjelmien kanssa

Autodata-ohjelmiston käyttö FuturSoft- ohjelmien kanssa Autodata-ohjelmiston käyttö FuturSoft- ohjelmien kanssa Päivitetty 19.1.2006 Autodata-ohjelmiston käyttö - 1 - Sisällys YLEISTÄ... 3 AUTODATA-KUVAKKEEN KÄYTTÖ... 3 OSIEN HAKU AUTODATASTA (EI AUTODATA KOODIA)...

Lisätiedot

OHJE Jos Kelaimeen kirjautuminen ei onnistu Windows-koneilla

OHJE Jos Kelaimeen kirjautuminen ei onnistu Windows-koneilla Sisällys 1 Varmista, että DigiSign-kortinlukijaohjelmisto on käynnissä 2 1.1 DigiSign-kuvake 2 1.2 Sovelluksen käynnistäminen 3 1.3 Kortin toiminnan varmistaminen 4 2 Jos käytössä Mozzilla Firefox tai

Lisätiedot

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ Windows XP-käyttöjärjestelmän asetuksilla sekä Word-asetuksilla voit vaikuttaa tietokoneen näytön ulkoasuun, selkeyteen ja helppokäyttöisyyteen.. 1) ASETUKSET

Lisätiedot

HRSuunti Net ja sen HRMobi työntekijäliittymä tarjoaa tehokkaan töihinkutsujärjestelmän extraajien löytämiseksi työvuoroille.

HRSuunti Net ja sen HRMobi työntekijäliittymä tarjoaa tehokkaan töihinkutsujärjestelmän extraajien löytämiseksi työvuoroille. HRMobi - Extraus HRSuunti Net ja sen HRMobi työntekijäliittymä tarjoaa tehokkaan töihinkutsujärjestelmän extraajien löytämiseksi työvuoroille. Toimintaperiaatteet HRSuunti Net extraus ominaisuus tarjoaa

Lisätiedot

Käyttöohje Contact WP Poca

Käyttöohje Contact WP Poca Käyttöohje Contact WP Poca 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 2 Tilausvälityssovelluksen käynnistäminen...3 3 Poca-laitteen aktivoiminen...4 3.1 Toiminnon aktivoiminen:...4 4 Tilauksen vastaanottaminen...6

Lisätiedot

Nexetic Shield Unlimited

Nexetic Shield Unlimited Nexetic Shield Unlimited Käyttöohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Ohjelman käyttäminen 3. Lisäasetukset 4. Tietojen palautus 1. Asennus ja käyttöönotto Asiakasohjelman asennus Tehtyäsi tilauksen varmistusohjelmasta

Lisätiedot

Tikon lisenssin haku

Tikon lisenssin haku Marraskuu 2014 1 (11) lisenssin haku Lisenssin haku -ohje Marraskuu 2014 2 (11) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 Muuttunut lisenssiavaimen toimituskäytäntö... 3 Milloin lisenssiavainta tarvitaan... 3 Kuka

Lisätiedot

T&M Autori Versio Series 60 -puhelimiin

T&M Autori Versio Series 60 -puhelimiin T&M Autori Versio 5.0.0 Series 60 -puhelimiin Asennusohje 19. huhtikuuta 2010 TIETOMEKKA T&M Autori asennusohje - 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 2 1. YLEISTÄ 3 2. UUDEN MUISTIKORTIN ASENNUS 3 3. T&M

Lisätiedot

DumpDbox-ohjelmiston asennus- ja käyttöohjeet Sisällys

DumpDbox-ohjelmiston asennus- ja käyttöohjeet Sisällys DumpDbox-ohjelmiston asennus- ja käyttöohjeet Sisällys 1. Esittely... 2 2. Asennusohjeet... 2 3. Yleiskuva ohjelmistosta... 3 4. Tietojen siirtäminen D-Boxin avulla... 4 4.1. Piirturitiedostojen siirtäminen...

Lisätiedot

Ohjelmiston kuvakkeiden kuvaus

Ohjelmiston kuvakkeiden kuvaus Ohjelmiston kuvakkeiden kuvaus Aliro-ohjelmiston kuvakkeiden esittely kattaa kaikki ohjelmistossa käytettävät kuvakkeet. Esittelyn avulla tunnistat helposti kuvakkeet ja niiden kautta käytettävät toiminnot.

Lisätiedot

1 Asentaminen. 2 Yleistä ja simuloinnin aloitus 12/2006 1.1.1

1 Asentaminen. 2 Yleistä ja simuloinnin aloitus 12/2006 1.1.1 1 Asentaminen...2 2 Yleistä ja simuloinnin aloitus...2 2.1 PI-säätimet...3 2.2 Trendit...4 3 Lämpölaitoksen ohjaus...5 4 Voimalan alkuarvojen muuttaminen...6 5 Tulostus...8 6 Mahdollisia ongelmia...8 6.1

Lisätiedot

MEM-O-MATIC. 6800 järjestelmä

MEM-O-MATIC. 6800 järjestelmä MEM-O-MATIC 6800 järjestelmä Ohjeet Windows yhdysohjelmalle / 6800 yhdysohjelman käyttöohje זתתתתת Windows yhdysohjelman asennus tietokoneelle Tee uusi kansio esimerkiksi nimellä MEMO kovalevyllesi. Kopio

Lisätiedot

LIITTEIDEN lisääminen laskulle. Pikaohje (1.1)

LIITTEIDEN lisääminen laskulle. Pikaohje (1.1) LIITTEIDEN lisääminen laskulle Pikaohje (1.1) 2 Yleistä :n kehittämä liitejärjestelmä Terminaali mahdollistaa liitteiden lisäämisen kaikille laskuille vaikka laskutusjärjestelmässä ei olisi tukea liitteille.

Lisätiedot

GSM ALOITUSKITIN PIKAOHJELMOINTIOHJE

GSM ALOITUSKITIN PIKAOHJELMOINTIOHJE GSM ALOITUSKITIN PIKAOHJELMOINTIOHJE Sivu 2/8 Johdanto Tämä ohje on tarkoitettu helpottamaan Infinite Prime keskuksen ohjelmallista käyttööottoa. Syötä Infinite Prime keskukseesi tässä ohjeessa luetellut

Lisätiedot

VIP Mobile Android. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön

VIP Mobile Android. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön VIP Mobile ndroid Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön TSP-3719_1-1305 sennus Seuraavassa saat yksinkertaiset ohjeet VIP-sovelluksen asentamiseksi puhelimeesi. lla olevat vaiheet tarvitsee

Lisätiedot

Samsung Galaxy Tab tietokoneen käyttöohje

Samsung Galaxy Tab tietokoneen käyttöohje Tervetuloa käyttämään Samsungin Galaxy Tab tietokonetta Laitteen keskeinen ominaisuus on 7 tuuman kosketusnäyttö, jonka alapuolella ole neljä (4) taustavalaistua ohjausnäppäintä, ja yläpuolella 1.3 pixelin

Lisätiedot

Version päivittäminen

Version päivittäminen Version päivittäminen Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1 Uuden version haku internetistä ja ohjelmiston rekisteröinti...3 1.1 Ohjelmiston Rekisteröiminen...3 1.2 Internet-rekisteröinnin

Lisätiedot

RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje Ohje 21.01.2008 0.1 Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta...

Lisätiedot

Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata.

Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata. 1 Tulostaulun käyttöohje 1. Yleistä Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata. Näytön alapuolella olevilla A, B, C jne. painikkeilla voi valita

Lisätiedot

Microsoft Outlook Web Access. Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön

Microsoft Outlook Web Access. Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön Microsoft Outlook Web Access Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön 1 Käyttö työpaikalla (Hallinto-verkossa) Käynnistetään sähköposti Työpöydällä olevasta Faiposti-pikakuvakkeesta (hiirellä kaksoisklikkaamalla).

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

Toiminnallinen määrittely versio 1.2

Toiminnallinen määrittely versio 1.2 Toiminnallinen määrittely versio 1.2 Ryhmä 2 Sami Luomansuu, 168128, sami.luomansuu@tut.fi Panu Sjövall, 205401, panu.sjovall@tut.fi VERSIOHISTORIA Versio Päiväys Tekijät Tehdyt muutokset 1.0 02.10.12

Lisätiedot

Kirjautuminen Timmiin

Kirjautuminen Timmiin Sisällys Kirjautuminen Timmiin... 1 Tilojen haku... 2 Pikkukalenteri... 5 Hakemuksen teko... 6 Yöpymiskäyttö... 7 Hakemuksen lisätiedot... 7 Oheisvarattavat... 7 Varaukset Oma asiointi... 9 Vapaa-ajan

Lisätiedot

Rahaxi Thyron maksupääte pikaohje

Rahaxi Thyron maksupääte pikaohje Rahaxi Processing Oy Asiakaspalvelu puh. 09-612 0730 Versio 1.0, 12.10.2006 1 Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelo... 1 2 Maksupäätteen käynnistys... 2 3 Yleiset toiminnot... 2 3.1 Valikoiden selaus...

Lisätiedot

Flexim-työaikapäätteen käyttöohje

Flexim-työaikapäätteen käyttöohje 1 Flexim-työaikapäätteen käyttöohje Työajanseuranta yliopistolla koskee pääsääntöisesti kaikkia niitä työntekijöitä, jotka eivät noudata 1 600 tunnin kokonaistyöaikaa. Tutkimusavustajat noudattavat samaa

Lisätiedot

eresults Lite Kä yttö öhje Iltärästeille

eresults Lite Kä yttö öhje Iltärästeille eresults Lite Kä yttö öhje Iltärästeille Sisältö 1. Yleistä... 2 Tukihenkilöt... 2 2. Laitteiston kasaaminen... 3 250 lukijan liittäminen tietokoneeseen... 3 Hiiren liittäminen tietokoneeseen... 4 MTR

Lisätiedot

Android. Sähköpostin määritys. Tässä oppaassa kuvataan uuden sähköpostitilin käyttöönotto Android 4.0.3 Ice Cream Sandwichissä.

Android. Sähköpostin määritys. Tässä oppaassa kuvataan uuden sähköpostitilin käyttöönotto Android 4.0.3 Ice Cream Sandwichissä. Y K S I K Ä Ä N A S I A K A S E I O L E M E I L L E LI I A N P I E NI TAI M I K Ä Ä N H A A S T E LI I A N S U U R I. Android Sähköpostin määritys Määrittämällä sähköpostitilisi Android-laitteeseesi, voit

Lisätiedot

AutoFutur ja KoneFutur. Asiakastyytyväisyyskysely- palvelu. Käyttöohje

AutoFutur ja KoneFutur. Asiakastyytyväisyyskysely- palvelu. Käyttöohje AutoFutur ja KoneFutur Asiakastyytyväisyyskysely- palvelu Käyttöohje 18.2.2011 1 Sisällys KÄYTTÖÖNOTTO... 3 ASETUKSET... 3 KYSELYIDEN MUOKKAAMINEN JA LÄHETTÄMINEN... 3 Kyselytekstin asettaminen ja muokkaaminen...

Lisätiedot

system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE

system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE KÄYTTÖ- JA OHJEKIRJA YLEISTÄ Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen ohjausyksikön käytön aloittamista, käytä ainoastaan tämän kirjan ohjeiden ja annettujen opastusten mukaisesti.

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

Markkinointijakelun tilaaminen

Markkinointijakelun tilaaminen Markkinointijakelun tilaaminen PTP käyttöohje 1 Sisältö Kirjautuminen Extranet-palveluun Luo markkinointijakelulle nimi Yrityksen yhteystietojen tarkistaminen Aloita markkinointijakelun tilaaminen Tilaaminen:

Lisätiedot

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21)

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21) Oppilaan opas Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy Versio 0.2 (2008-01-21) Versio Päivämäärä Kuvaus 0.1 2005-01-16 Ensimmäinen versio. 0.2 2008-01-21 Korjattu kuvatiedostojen maksimiresoluutio ja muutamia

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto

Sähköpostitilin käyttöönotto Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 1.0 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi Sivu 1 / 16 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.2 Tietojen

Lisätiedot

Ohjeet e kirjan ostajalle

Ohjeet e kirjan ostajalle 1 Ohjeet e kirjan ostajalle 1. Ostaminen ja käyttöönotto 1.1. Näin saat e kirjan käyttöösi Lataa tietokoneellesi Adobe Digital Editions (ADE) ohjelma täältä: http://www.adobe.com/products/digitaleditions/.

Lisätiedot

ORGANISAATION KIRJAUTUMINEN TURVASIRU.FI-PALVELUUN

ORGANISAATION KIRJAUTUMINEN TURVASIRU.FI-PALVELUUN ORGANISAATION KIRJAUTUMINEN TURVASIRU.FI-PALVELUUN Organisaatiot kuten eläinsuojeluyhdistykset kirjautuvat KIRJAUTUMINEN ORGANISAATIOT-osiosta: http://www.turvasiru.fi/pet/turvasiru.jsp Organisaatioiden

Lisätiedot

Sähköpostilaatikoiden perustaminen

Sähköpostilaatikoiden perustaminen Sähköpostilaatikoiden perustaminen Sähköpostilaatikoiden perustaminen ja hallinnointi tapahtuu oma.kaisanet.fi-sivuston kautta. Palveluun kirjautuminen tapahtuu menemällä osoitteeseen https://oma.kaisanet.fi.

Lisätiedot

Toimittajaportaalin pikaohje

Toimittajaportaalin pikaohje 1 Toimittajaportaalin pikaohje Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen

Lisätiedot

Octo käyttöohje 1. Sisältö

Octo käyttöohje 1. Sisältö Octo käyttöohje 1 Sisältö Sisältö...1 Sisäänkirjautuminen...2 Etusivu...2 Uimarihaku...3 Uimariryhmät...4 Seurahaku...4 Kilpailutilastot...5 Ilmoittautuminen kilpailuun...6 Kilpailuun ilmoittautuminen...7

Lisätiedot

1/10 E-RESULTS LITE-OHJEET ITÄRASTEILLE (JL 30.7.2009)

1/10 E-RESULTS LITE-OHJEET ITÄRASTEILLE (JL 30.7.2009) 1/10 E-RESULTS LITE-OHJEET ITÄRASTEILLE (JL 30.7.2009) 1 OHJELMAN OMAT OHJEET Avaa tulospalveluohjelma kaksoisklikkaamalla EResultsLite.lnk kuviota. Lue ohjelman omat ohjeet valitsemalla Ohje-Avustus...

Lisätiedot

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 käyttöohjeet JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 1. Esittely JakeluPiste on helppo ja yksinkertainen ratkaisu tiedostojen lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Olipa kyseessä tärkeä word dokumentti tai kokonainen

Lisätiedot

VIP Mobile Windows Phone. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön

VIP Mobile Windows Phone. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön VIP Mobile Windows Phone Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön TSP-3719_1-1305 sennus Seuraavassa saat yksinkertaiset ohjeet VIP-sovelluksen asentamiseksi puhelimeesi. lla olevat vaiheet

Lisätiedot

OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 2.10.2015

OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 2.10.2015 OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 2.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Senaattilan käyttäjäksi rekisteröityminen (sivut 3-24) Sähköpostiosoitteella rekisteröityminen Virtu-tunnistautumisella

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

TIDOMAT smartone versio 2.1. GSM-modeemin asennus smartone keskusyksikköön

TIDOMAT smartone versio 2.1. GSM-modeemin asennus smartone keskusyksikköön TIDOMAT smartone versio 2.1 GSM-modeemin asennus smartone keskusyksikköön GSM modeemin asetukset (kirjaudu laitteiston ylläpitäjänä) Kytkemällä GSM-modeemin smartone keskusyksikköön SO-3008, mahdollistaa

Lisätiedot