Alkuperäiset käyttöohjeet Pieni, käsikäyttöinen pyörösaha

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alkuperäiset käyttöohjeet Pieni, käsikäyttöinen pyörösaha"

Transkriptio

1 Alkuperäiset käyttöohjeet Pieni, käsikäyttöinen pyörösaha Tuotenumero: Tunnistenumero: BT-CS 860 L

2 2

3 3

4 4

5 Sisältö 1. Turvallisuustiedot 2. Rakenne ja toimitetut osat 3. Asianmukainen käyttö 4. Tekniset tiedot 5. Ennen laitteiston käytön aloittamista 6. Käyttö 7. Verkkojohdon vaihtaminen 8. Puhdistaminen, ylläpito ja varaosien tilaaminen 9. Hävittäminen ja kierrättäminen 10. Varastointi 5

6 Varoitus - lue käyttöohjeet vammojen riskin vähentämiseksi. Käytä kuulosuojaimia. Melun vaikutus voi vahingoittaa kuuloa. Käytä hengityssuojainta. Puun ja muiden materiaalien kanssa työskenneltäessä voi syntyä pölyä, joka voi olla terveydelle haitallista. Älä koskaan käytä laitetta asbestia sisältävien materiaalien työstämiseen! Käytä suojalaseja. Työn aikana syntyneet kipinät tai laitteen tuottamat tikut, pirstaleet ja pöly voivat aiheuttaa näön menetystä. 6

7 Tärkeää. Laitetta käytettäessä täytyy noudattaa joitakin turvallisuustoimia vammojen ja vahinkojen välttämiseksi. Lue käyttöohjeet ja turvallisuustiedot huolellisesti. Pidä nämä käyttöohjeet suojatussa paikassa niin, että tieto on aina saatavissa. Jos annan laitteen toiselle henkilölle, luovuta myös nämä käyttöohjeet ja turvallisuustiedot. Emme ota mitään vastuuta vahingoista tai onnettomuuksista, jotka johtuvat näiden ohjeiden ja turvallisuustietojen noudattamatta jättämisestä. 1. Turvallisuustiedot Katso turvallisuustiedot toimituksen mukana tulleesta kirjasesta. VAROITUS Lue kaikki turvallisuusmääräykset ja -tiedot. Näiden turvallisuusmääräysten ja -tietojen noudattamatta jättäminen voi johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan vammaan. Pidä kaikki turvallisuustiedot ja -ohjeet suojatussa paikassa tulevaa käyttöä varten. Tärkeää: Lasersäteilyä Älä katso luokan 2 laserin säteeseen. 2. Rakenne ja toimitetut osat (kuva 1/3/9) 2.1 Rakenne 1. Kädensija 2. Päälle/pois-kytkin 3. Lukituspainike 4. Leikkaussyvyyden asetuksen lukitusruuvi 5. Pohjalevyn nostovipu 6. Pohjalevy 7. Sahanterä 8. Rinnakkaisesteen lukitusruuvi 9. Rinnakkaiseste 10. Pölynpoistojärjestelmän liitäntä 11. Pölynpoistojärjestelmän sovitin 12. Sahaterän kiinnitysruuvi 13. Laippa 14. Laserin päälle/pois-painike 15. Laser 16. Palautuspainike 2.2 Toimitettu paketti Avaa paketti ja poista laitteisto varovaisesti. Poista pakkausmateriaalit ja mahdolliset pakkaus- ja/tai kuljetustuet (jos tarpeen). Tarkista, että kaikki osat ovat mukana. Tarkista laitteisto ja lisäosat kuljetuksen aikana tapahtuneen vahingon varalta. Jos mahdollista, säilytä pakkaus takuuajan loppuun asti. TÄRKEÄÄ Laite ja pakkausmateriaalit eivät ole leluja. Älä anna lasten leikkiä muovipusseilla, kelmuilla tai pienillä osilla. On olemassa nielemis- tai tukehtumisriski! Suojaa itsesi ja ympäristösi onnettomuuksilta noudattamalla soveltuvia varotoimia. Älä katso koskaan suoraan laseriin. Älä koskaan osoita laserilla heijastaviin pintoihin, henkilöihin tai eläimiin. Matalavoimainenkin laser voi vahingoittaa silmiä. Varoitus: On tärkeää noudattaa näissä ohjeissa kuvattuja työtapoja. Laitteen käyttäminen mitenkään muuten voi johtaa haitalliseen lasersäteilylle altistumiseen. Älä koskaan avaa lasermodulia. Pieni käsikäyttöinen pyörösaha Rinnakkaiseste Pölynpoistojärjestelmän sovitin Kuusioavain (2x) Alkuperäiset käyttöohjeet Turvallisuustiedot 7

8 3. Asianmukainen käyttö Pieni käsikäyttöinen pyörösaha on suunniteltu suorien leikkausten tekemiseen puuhun, puun kaltaisiin materiaaleihin ja muoveihin sekä kaakelien leikkaamisen soveltuvalla sahanterällä tai leikkuupyörällä. Laitetta tulee käyttää vain tarkoituksen mukaisesti. Mitä tahansa muuta käyttöä pidetään väärinkäyttönä. Käyttäjä, ei valmistaja, on vastuussa kaikista mahdollisista vahingoista tai vammoista, jotka johtuvat tällaisesta käytöstä. Huomioi, että laitetta ei ole suunniteltu käytettäväksi kaupallisissa tai teollisissa sovelluksissa. Takuumme mitätöityy, jos laitetta käytetään kaupallisissa tai teollisuusliiketoiminnassa tai vastaavaan tarkoitukseen. 4. Tekniset tiedot Verkkovirta: V ~ 50 Hz Teho: 450 W Joutokäyntinopeus: min -1 Leikkaussyvyys: Max. 23 mm Sahanterä: Ø 85 mm Terän pidike: Ø 10 mm Suojaluokka II/ Paino: 2,0 kg Melu ja värähtely Melu- ja värähtelyarvot on mitattu standardin EN mukaisesti. L pa melupainetaso K pa epävarmuus L WA melupainetaso K WA epävarmuus Käytä kuulosuojaimia. Melun vaikutus voi vahingoittaa kuuloa. 89,4 db(a) 3 db 100,4 db(a) 3 db Kokonaisvärähtelyarvot (kolmen suunnan vektoriarvo) on määritelty standardin EN mukaisesti. Kädensija Värähtelyarvo a h = 2,085 m/s 2 K epävarmuus = 1,5 m/s 2 Lisätietoja sähkötyökaluista Vaara! Annettu värähtelyarvo on mitattu standardia testitapaa käyttäen. Se voi vaihdella riippuen siitä, miten sähkötyökalua käytetään, ja voi erikoisissa olosuhteissa ylittää annetun arvon. Annettua värähtelyarvoa voidaan käyttää laitteen vertaamiseen toisiin sähkötyökaluihin. Annettua värähtelyarvoa voidaan käyttää haittavaikutuksen alustavassa arvioinnissa. Vähennä melu ja värähtely niin pieneksi kuin mahdollista! Käytä vain täydellisessä kunnossa olevaa laitetta. Ylläpidä ja puhdista laite säännöllisesti. Sovita työtapasi laitteeseen. Älä ylikuormita laitetta. Tarkastuta laite tarpeen tullen. Sammuta laite, kun sitä ei käytetä. Käytä suojakäsineitä. Pitele laitetta eristetyistä kädensijoista, kun teet työtä, jonka aikana työkalun lisäosa saattaa kohdata piilotetut sähköjohdon tai laitteen oman verkkovirtajohdon. Jännitteisen virtajohdon kanssa kosketuksiin joutuminen voi jännitteistä myös laitteen ja aiheuttaa sähköiskun. Jäljelle jäävät riskit Vaikka käyttäisitkin tätä sähkötyökalua ohjeiden mukaisesi, joitakin jäljelle jääviä riskejä ei voida poistaa. Seuraavat vaarat voivat syntyä johtuen laitteen rakenteesta: 1. Keuhkovamma, jos soveltuvaa hengityssuojainta ei käytetä. 2. Kuulovamma, jos soveltuvaa kuulosuojainta ei käytetä. 3. Vahinkoa terveydelle johtuen käden ja käsivarren värähtelyistä, jos laitetta käytetään pitkiä aikoja tai jos sitä ei ohjata ja ylläpidetä oikein. 5. Ennen laitteiston käytön aloittamista Ennen kuin liität laitteen virtalähteeseen, varmista, että verkkovirta vastaa tehokyltin tietoja. Irrota aina virtaliitäntä ennen kuin teet laitteeseen säätöjä. 8

9 5.1 Leikkuusyvyyden määrittely (kuva 2) Irrota leikkuusyvyyden asettamisen lukitusruuvi (4). Säädä leikkuusyvyys mitan mukaan (a). Puuta tai muovia leikattaessa leikkuusyvyyden tulee olla hieman materiaalin paksuutta suurempi. Alla olevien pintojen vahingoittumisen välttämiseksi leikkuusyvyydeksi voidaan asettaa materiaalin tarkka paksuus. Tämä voi kuitenkin johtaa hieman epätasaiseen leikkuupintaan. 5.2 Pölyn ja pirstaleiden poisto (kuva 3) Liitä työkalusi poistoyksikköön tai pölynimuriin. Tämä varmistaa erinomaisen pirstaleiden ja pölyn poistamisen työstettävästä kappaleesta. Etu on se, että suojelet sekä laitetta että omaa terveyttäsi. Myös työalueesi pysyy puhtaana ja turvallisena. Liitä pölynpoistojärjestelmän sovitin (11) pölynpoistojärjestelmän liittimeen (10). Sitten voit liittää soveltuvan pölynimurin (ei kuulu toimitukseen) pölynpoistojärjestelmän sovittimeen (11). 5.3 Rinnakkaiseste (kuva 4/5) Rinnakkaiseste (9) mahdollistaa rinnakkaisten linjojen sahaamisen. Avaa rinnakkaisesteen lukitusruuvi (8) sahan juuressa (6). Kootaksesi laitteen liu'uta rinnakkaiseste (9) ohjaimeen (a) sahan juuressa (6) (katso kuva 4). Aseta vaadittu etäisyys ja tiukenna sitten lukitusruuvi (8) uudelleen. Rinnakkaisesteen käyttö: Aseta rinnakkaiseste (9) työstettävän kappaleen reunaa vasten ja aloita leikkaus. 6. Käyttö 6.1 Pienen, käsikäyttöisen pyörösahan käyttö Pidä aina pienestä, käsikäyttöisestä pyörösahasta kunnolla kiinni. Älä pakota! Työnnä pientä, käsikäyttöistä pyörösahaa kevyesti ja tasaisesti eteenpäin. Apukappaleen tulee olla pienen, käsikäyttöisen pyörösahan vasemmalla puolen niin, että tukipenkin laaja osa tukee sen koko alaa. Jos sahaat piirrettyä viivaa pitkin, ohjaa käsikäyttöistä pyörösahaa vastaavaa vakoa pitkin. Kiinnitä pienet puukappaleet hyvin ennen niiden sahaamista. Älä koskaan pitele niitä käsin. Noudata aina turvallisuusohjeita. Käytä suojalaseja. Älä käytä viallisia sahanteriä tai teriä, joissa on halkeamia tai jotka ovat rikki. Älä käytä laippoja/laippamuttereita, joiden reikä on sahanterän vastaavaa suurempi tai pienempi. Sahaterää ei saa jarruttaa kädellä tai terään kohdistuvalla sivupaineella. Pohjalevy ei saa jäädä kiinni, vaan sen tulee palata alkuperäiseen asentoon, kun toiminto on suoritettu. Ennen kuin käytät pientä, käsikäyttöistä pyörösahaa tarkista pohjalevyn toiminta laitteen ollessa irrotettuna verkkovirrasta. Ennen laitteen käyttöä varmista, että turvalaitteisto, kuten pohjalevy, laipat ja säätölaitteet, ovat käyttökunnossa ja oikein säädettyjä sekä kiinnitettyjä. Sitten voit liittää soveltuvan pölynpoistojärjestelmän sovittimeen (11). Varmista, että pölynpoistojärjestelmä on turvallisesti ja oikein liitetty. Huomio! Ennen kaikkia pyörösahaan tehtäviä toimia tulee verkkopistoke irrottaa 6.2 Pienen käsikäyttöisen pyörösahan käyttäminen Valitse soveltuva terä sahattavalle materiaalille. Tarkista terän tila ja terävyys. Määritä leikkaussyvyys. Ota työkalu ja varmista, että tuuletusaukot eivät ole peittyneet. Käynnistä työkalu ja odota muutama sekunti, että terä saavuttaa käyttönopeuden. Paina lukituspainiketta (3) ja hieman painaen laske työkalu hitaasti työstettävää kappaletta vasten. Paina sahaa eteenpäin työstettävän kappaleen läpi. Älä koskaan leikkaa taaksepäin! Paina työkalua vain vähän leikkaamisen aikana. Pohjalevyn on aina oltava työstettävää kappaletta vasten. Ennen kuin aloitat työstettävän kappaleen työstämisen, voit nostaa pohjalevyä (6) vivulla (5), kuten kuvassa 6 on näytetty. Työn aloittaminen on tällöin helpompaa, kun haluat aloittaa työstettävän kappaleen reunasta. 6.3 Sammuttaminen ja käynnistäminen (kuva 1) Käynnistäminen: Liu'uta päälle/pois-kytkin (2) eteenpäin ja pidä. Sammuttaminen: Vapauta päälle/pois-kytkin (2). 9

10 Tärkeää. Tee koeleikkaus ylimääräiseen puukappaleeseen. 6.4 Sahanterän vaihtaminen (kuvat 1/7-8) Huomio! Ennen kaikkia pyörösahaan tehtäviä toimia tulee verkkopistoke irrottaa Käytä vain sahanteriä, jotka ovat samanlaisia kuin sahaterät, jotka on toimitettu tämän pyörösahan mukana. Pyydä apua myyjältäsi. Tärkeää! Pientä käsikäyttöistä pyörösahaa ei tule käyttää, kun kuusioavain on siinä kiinni. Irrota sahanterää pitelevä ruuvi (12) kääntämällä sitä myötäpäivään kuusioavaimella (a) samalla, kun pitelet sitä paikallaan toiselta puolen toisella kuusioavaimella (b). Paina lukituspainiketta (3) ja käytä vipua (5) säädettävän pohjalevyn (6) nostamiseen ja pitämiseen paikallaan. Irrota sahanterä (7) alaspäin. Puhdista laippa ja aseta uusi sahanterä. Huomioi ajosuunta (kuoren (c) ja sahanterän nuoli). Tiukenna ruuvi sahanterän kiinnittämiseksi (12) ja varmista, että se liikkuu oikein. Ennen kuin painat päälle/pois-kytkintä, varmista, että sahanterä on oikein asennettu ja että liikkuvat osat liikkuvat hyvin ja että kiinnitysruuvit ovat kunnolla kiinni. 6.5 Laserin käyttö (kuvat 9-10) Laser (15) auttaa tekemään tarkkoja leikkauksia pyörösahalla. Laserdiodi luo laservalon. Laservalo laajennetaan linjaksi, ja se säteilee lasersäteen aukosta. Voit sitten käyttää linjaa optisena apuvälineenä suojan linjan tarkassa leikkaamisessa. Noudata laserin turvallisuusohjeita. Voit sammuttaa tai käynnistää laserin päälle/pois-kytkimellä (14). Pöly- ja pirstalekertymät voivat vaikuttaa lasersäteeseen. Lasersäteen aukko tulee siksi puhdistaa jokaisen käytön jälkeen. Sammuta aina laser, kun sitä ei käytetä. Pariston vaihtaminen Varmista, että laser on sammutettu. Avaa patterikotelon kansi (a). Irrota paristo ja vaihda se uuteen (nappiparisto CR2032). Varmista, että paristojen terminaalit on sijoitettu oikein uusia paristoja asetettaessa. Sulje paristo-osaston kansi. 6.6 Ajohihnan vaihtaminen (kuvat 11-12) Hihnan tulee vaihtaa koulutettu asiantuntija. Ajohihna (B) tulee vaihtaa, jos se on kulunut. Avaa ruuvi (a) ja irrota sivussa oleva hihnan kuori (A). Irrota kulunut ajohihna (B) ja puhdista kaksi vedintä (C/D). Aseta uusi ajohihna vetimeen (C) ja vedä se toiseen vetimeen (D) vartta kääntäessäsi. Varmista, että ajohihna on kunnolla paikallaan vetimissä. Aseta hihnan kuori (A) ja kiinnitä se ruuvilla (a). 6.7 Palautuspainike (kuva 13) Ylikuormitustapauksissa, esim. sahanterän jumittumisen yhteydessä, laite sammuu automaattisesti. Käynnistääksesi laitteen uudelleen, paina ensin palautuspainiketta (16). Laitetta voidaan nyt käyttää normaalisti. 7. Verkkojohdon vaihtaminen Jos laitteen virtajohto vahingoittuu, valmistajan tai valmistajan jälkimyyntipalveluiden tai vastaavasti koulutetun henkilön tulee vaihtaa se vaaran välttämiseksi. 8. Puhdistaminen, ylläpito ja varaosien tilaaminen Irrota aina virtaliitäntä ennen kuin puhdistat laitteen. 8.1 Puhdistus Pidä kaikki turvalaitteet, tuuletusaukot ja moottorin kuori puhtaana liasta ja pölystä niin hyvin kuin mahdollista. Pyyhi laite puhtaalla kankaalla tai matalapaineisella paineilmalla. Suosittelemme, että puhdistat laitteet heti käytön jälkeen. Puhdista laite tasaisin väliajoin kostealla kankaalla ja miedolla saippualla. Älä käytä puhdistusaineita tai liuottimia. Ne voivat olla liian voimakkaita laitteen muoviosille. Varmista, että laitteen sisälle ei pääse vettä. 8.2 Hiiliharjat Ylenmääräisen kipinöinnin tapauksessa anna vain valtuutetun sähköasentajan tarkistaa hiiliharjat. Tärkeää! Vain valtuutettu sähköasentaja saa vaihtaa hiiliharjat. 8.3 Huolto Laitteen sisällä ei ole mitään huoltoa tarvitsevia osia. 10

11 8.4 Varaosien tilaaminen: Anna seuraavat tiedot aina, kun tilaat varaosia: Laitteen malli/tyyppi Laitteen kappalenumero Laitteen ID-numero Tarvittavan varaosan varaosanumero Viimeisimmät hinta- ja muut tiedot löytyvät osoitteesta 9. Hävittäminen ja kierrättäminen Laite toimitetaan paketoituna, jotta se ei vahingoittuisi kuljetuksen aikana. Tämän paketoinnin materiaalit voidaan käyttää uudelleen tai kierrättää. Laite ja sen lisäosat on valmistettu useista eri materiaalityypeistä, kuten metallista ja muovista. Vialliset osat tulee hävittää erikoisjätteenä. Kysy myyjältäsi tai paikallisviranomaisilta. 10. Varastointi Varastoi laite ja lisäosat lapsien ulottumattomissa pimeässä ja kuivassa paikassa, jonka lämpötila on yli jäätymispisteen. Paras varastointilämpötila on 5-30 C. Säilytä sähkötyökalua alkuperäisessä pakkauksessaan. 11

12 12

13 Vain EU-jäsenvaltioille Älä koskaan hävitä elektronisia laitteita talousjätteen mukana. Noudattaaksesi EU:n direktiiviä 2002/96/EC käsittäen vanhoja sähkötarvikkeita ja laitteita ja sen soveltamista paikallislakien osalta, vanhat sähkölaitteet tulee erotella muusta jätteestä ja hävittää ympäristönsuojelun mukaisella tavalla, esim. toimittamalla ne kierrätyskeskukseen. Kierrätysvaihtoehtona vaatimus sähkölaitteen palauttamisesta: Vaihtoehtona laitteen palauttamiselle, omistaja on velvoitettu yhteisymmärryksessä varmistamaan että laite kierrätetään asianmukaisesti mikäli omistajuudesta luovutaan. Tämä voidaan myös toteuttaa toimittamalla käytetty laite palautuskeskukseen, joka hävittää sen asianmukaisesti paikallisen kaupallisen ja teollisen jätehuoltolain mukaan. Tämä ei koske lisävarusteita tai lisätarvikkeita ilman minkäänlaisia sähköosia jotka ovat sisällytettynä laitteeseen. 13

14 Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään. Laitteen mukana toimitetun materiaalin uusintapainos tai kopiointi muilla keinoilla, kokonaan tai osittain, on sallittu vain ISC GmbH:n nimenomaisella suostumuksella.

15 TAKUUTODISTUS Arvoisa asiakas, tuotteemme läpikäyvät erittäin tiukan laadunvalvontatarkastuksen. Mikäli tämä laite ei kuitenkaan toimi moitteettomasti, valitamme tapahtunutta suuresti ja pyydämme sinua kääntymään teknisen asiakaspalvelumme puoleen käyttäen tässä takuukortissa annettua osoitetta. Voit halutessasi myös ottaa yhteyttä puhelimitse alla olevaan palvelunumeroon. Takuuvaateiden esittämistä koskevat seuraavat säädökset: 1. Nämä takuumääräykset koskevat laajennettuja takuusuorituksia. Ne eivät vaikuta lakimääräisiin takuusuoritusvaateisiisi millään tavalla. Takuumme on sinulle maksuton. 2. Takuusuoritus kattaa ainoastaan sellaiset puutteellisuudet, jotka aiheutuvat materiaali- tai valmistusvirheistä, ja se on rajattu ainoastaan näiden puutteellisuuksien korjaamiseen tai laitteen korvaamiseen uudella. Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole suunniteltu ja valmistettu käytettäväksi pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustarkoituksiin. Takuusopimusta ei siksi synny, jos laitetta käytetään pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaikoilla tai näihin verrattavissa olevissa toimissa. Takuumme ei myöskään sisällä kuljetusvaurioiden tai sellaisten vaurioiden korvaussuorituksia, jotka ovat aiheutuneet asennusohjeen noudattamatta jättämisestä tai asiantuntemattomasta asennuksesta, käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä (esim. liitäntä vääräntyyppiseen verkkovirtaan), väärinkäytöstä tai virheellisestä käytöstä (esim. laitteen ylikuormittaminen tai hyväksymättömien työkalujen tai lisävarusteiden käyttäminen), huolto- ja turvallisuusmääräysten noudattamatta jättämisestä, vieraiden esineiden (esim. hiekan, kivien tai pölyjen) pääsystä laitteen sisään, väkivaltaisesta käsittelystä tai ulkopuolisista tekijöistä (esim. putoamisesta aiheutuneet vauriot) sekä käytöstä aiheutuvasta tavallisesta kulumisesta. Tämä koskee erityisesti niitä akkuja, joille me kuitenkin myönnämme 12 kuukauden pituisen takuun. Takuuvaateet raukeavat, jos laitteelle on jo tehty jotain toimenpiteitä. 3. Takuuaika on 2 vuotta ja se alkaa laitteen ostopäivästä. Takuuvaateet tulee esittää ennen takuuajan päättymistä kahden viikon kuluessa siitä, kun olet havainnut vian. Takuuvaateiden esittäminen takuuajan päätyttyä ei ole mahdollista. Laitteen korjaus tai vaihto ei johda takuuajan pitenemiseen tai laitteen tai siihen mahdollisesti asennettujen varaosien takuuajan alkamiseen uudelleen alusta. Tämä koskee myös paikan päällä suoritettuja palveluja. 4. Takuuvaateesi esittämiseksi tulee viallinen laite lähettää postikulut maksettuna alla olevaan osoitteeseen. Ole hyvä ja liitä mukaan alkuperäinen maksukuitti tai muu päiväyksellä varustettu ostotosite. Säilytä tämän vuoksi kassakuitti huolella tositteena! Ole hyvä ja kuvaa valituksen syy meille mahdollisimman tarkoin. Jos takuumme kattaa laitteessa olevan vian, saat korjatun tai uuden laitteen välittömästi takaisin. Tietysti korjaamme mielellämme korvausta vastaan myös sellaiset laitteiden viat, jotka eivät kuulu tai eivät enää kuulu takuumme piiriin. Lähetä tätä varten laite tekniseen asiakaspalveluumme allaolevalla osoitteella. 15

16 Service Hotline: (0,14 / min. T-Com lankaverkossa) ma-pe 08:00 ja 20:00 Nimi: Palautusnumero isc: Katu/nro: Puhelin: Postinumero: Paikkakunta: Matkapuhelin: Mikä vika on ilmennyt (tarkka ilmoitus): Tuotenumero: I-numero: Arvoisa asiakas, Ole hyvä kuvaile meille laitteessa havaitsemanne virhetoiminto muistutuksen perusteeksi mahdollisimman tarkasti. Näin voimme käsitellä valituksenne nopeammin ja auttaa nopeammin. Liian epätarkka kuvaus (laite ei toimi tai laite viallinen) viivyttää asian käsittelyä huomattavasti. Takuu: KYLLÄ EI Ostotosite nro/päivämäärä Ota yhteys huoltolinjaan tai ISC-verkkosivuun sieltä saat palautusnumeron. Kirjoita osoitteesi. Kirjoita vian kuvaus ja tuotenumero. Takuuasiassa rastita KYLLÄ/EI, ilmoita ostotositteen numero ja päivämäärä ja liitä mukaan ostotositteen kopio. Maahantuoja: Kauppahuone Harju Oy Myllypuronkatu Tampere Huolto ja varaosat: ,

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

GE-CL 18 Li E -kit GE-CL 18 Li E Alkuperäiset käyttöohjeet Akkukäyttöinen lehtipuhallin

GE-CL 18 Li E -kit GE-CL 18 Li E Alkuperäiset käyttöohjeet Akkukäyttöinen lehtipuhallin GE-CL 18 Li E -kit GE-CL 18 Li E Alkuperäiset käyttöohjeet Akkukäyttöinen lehtipuhallin Tuotenro: 34.335.33 ID-nro: 11016 Tuotenro: 34.335.32 ID-nro: 11015 - 2 - - 3 - Sisältö 1. Turvallisuusmääräykset

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSIA 2 LATAUS 2 VIANETSINTÄ JA HUOLTO 3 TAKUU 5 VAROITUKSIA Älä käytä laturin seinäpistokkeessa jatkojohtoa, jos mahdollista. Jos joudut käyttämään

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE Malli: ALL-100 www.nomenta.com FI Turvaohjeet Alla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa omaisuus- tai henkilövahingon. Lue ja omaksu kaikki ohjeet

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suomi Ruohonkokooja Turvallisuuden kannalta Noudata turvallisuusja käyttöohjeita

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet { STIHL AP 100, 200, 300 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista.

Lisätiedot

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 BT-A51 Käyttöohje KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 JOHDANTO Hyvä käyttäjä, kiitos kun olet valinnut meidän tuotteemme. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Nämä ohjeet opastavat kuinka tuotetta

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

Alkuperäiset käyttöohjeet Langaton pora/ruuvimeisseli

Alkuperäiset käyttöohjeet Langaton pora/ruuvimeisseli Alkuperäiset käyttöohjeet Langaton pora/ruuvimeisseli - 2 - - 3 - Vaara! - Lue käyttöohjeet vähentääksesi vamman riskiä. Varoitus! Käytä korvasuojia. Melu voi vahingoittaa kuuloa. Varoitus! Käytä hengityssuojaa.

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Lämpöpuhallin TÄRKEÄÄ - Lue käyttöohje huolella läpi ennen lämpöpuhaltimen

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön 1. TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE Otsonaattori ammattikäyttöön OZO MINI Ozo Mini on otsonaattori, joka soveltuu hajujen poistamiseen esimerkiksi navettakeittiöistä tai muista tiloista, joissa vaaditaan jatkuvaa

Lisätiedot

PullmanErmator. Rakennusimuri S13. Käyttöohjeet

PullmanErmator. Rakennusimuri S13. Käyttöohjeet PullmanErmator Rakennusimuri S13 Käyttöohjeet Sisällys 1 Huomio!... 3 2 Pakkauksen purkaminen... 3 3 Turvamääräykset... 3 3.1 Käsittely... 3 3.2 Huolto... 3 4 Toiminta... 4 5 Käyttö... 4 6 Suodattimen

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET keraamisen kulhon käyttöohjeet Sisällysluettelo Keraamisen kulhon TURVALLISUUS Tärkeät turvatoimenpiteet...5 keraamisen kulhon käyttö Keraamisen kulhon kiinnittäminen...6 Keraamisen kulhon irrottaminen...7

Lisätiedot

Sisältö 2 Easywalker june jalkatuki 2 Jalkatuki 3 Kunnossapito 3 Takuuehdot

Sisältö 2 Easywalker june jalkatuki 2 Jalkatuki 3 Kunnossapito 3 Takuuehdot 1 2 3 4 5 6 Sisältö 2 Easywalker june jalkatuki 2 Jalkatuki 3 Kunnossapito 3 Takuuehdot FI - 1 Easywalker june jalkatuki Onnittelut easywalker june jalkatuen hankinnasta. Easywalker june jalkatuen suunnittelussa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. NILFISK GD 911 BATTERY http://fi.yourpdfguides.com/dref/4251388

Käyttöoppaasi. NILFISK GD 911 BATTERY http://fi.yourpdfguides.com/dref/4251388 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle NILFISK GD 911 BATTERY. Löydät kysymyksiisi vastaukset NILFISK GD 911 BATTERY käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

SW20 Combi SW21 Aqua SW21

SW20 Combi SW21 Aqua SW21 SW20 Combi SW21 Aqua SW21 Lue käyttöohjeet ennen imurin käyttöä Nämä käyttöohjeet on tarkoitettu imurin käyttäjälle Tutustu laitteen osiin, turvallisuusohjeisiin ja käyttöön sekä kunnossapitotoimiin ja

Lisätiedot

FIN. Alkuperäiset käyttöohjeet Kuumailmapistooli. Art.-Nr.: 45.201.90 I.-Nr.: 01018 RT-HA 2000 E

FIN. Alkuperäiset käyttöohjeet Kuumailmapistooli. Art.-Nr.: 45.201.90 I.-Nr.: 01018 RT-HA 2000 E Alkuperäiset käyttöohjeet Kuumailmapistooli Art.-Nr.: 45.201.90 I.-Nr.: 01018 RT-HA 2000 E 2 Sisällysluettelo 1. Merkkien selitykset 2. Turvamääräykset 3. Taitto ja tuotteet 4. Käyttötarkoitus 5. Tekniset

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Revisio 01 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L. Revisio 01 Marraskuu 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA-PÄIVITYSSETTI

Revisio 01 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L. Revisio 01 Marraskuu 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA-PÄIVITYSSETTI 1 FI ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L Revisio 01 Marraskuu 2006 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 2 Valmistaja/maahantuoja 3 Osat 4 Asennusohjeet 5 Varaosat 6 Takuu 7 Räjäytyskuva 3 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa VAROITUKSIA Lue käyttö- ja turvallisuusohjeet ennen käyttöä! Tämä imuri ei sovellu nesteiden tai terveydelle haitallisen tai räjähdysalttiin pölyn imuroimiseen.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX Trifitek Finland Oy 2014 1. YLEISTÄ Tämä käyttöohje sisältää tietoja ja varoituksia, joita on noudatettava, jotta mittalaitetta voidaan käyttää turvallisesti

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F DB malli) SISÄLTÖ

Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F DB malli) SISÄLTÖ Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet 4 Jiirisahoja erityisesti koskevat turvallisuusohjeet 6 Laserosoitinlaitteen turvallisuusohjeet

Lisätiedot

testo 410-1 Käyttöohje

testo 410-1 Käyttöohje testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JOHDANTO. Hyvä asiakas!

KÄYTTÖOHJE JOHDANTO. Hyvä asiakas! - 1 - KÄYTTÖOHJE JOHDANTO Hyvä asiakas! Kiitos, että olet valinnut yrityksemme tuotteen. Tämä käyttöohje on laadittu yksinomaan asiakkaitamme varten. Tästä käsikirjasta löydät tiedot, joita tarvitset käyttääksesi

Lisätiedot

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max Omistajan käsikirja Endura C2 Endura Max Käyttöohje Twist Tiller -ohjauskahva: virtakytkin, nopeus, eteen/taakse ja ohjaus 180 käännettävä ohjauspää Säädettävä syvyyskaulus Quick Release kallistusvipu

Lisätiedot

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr Käyttöohje Wöhler HF 300 kosteusmittari puulle. Best.-Nr.23199 2015-11-02 Sisältö Sisältö 1 Yleiset tiedot... 3 1.1 Tiedot käyttöohjeesta... 3 1.2 Varoitukset...3 1.3 Käyttö... 3 1.4 Toimitussisältö...

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

Alkuperäiset käyttöohjeet Likaisen veden uppopumppu

Alkuperäiset käyttöohjeet Likaisen veden uppopumppu Alkuperäiset käyttöohjeet Likaisen veden uppopumppu Tuotenro: 41.701.90 ID-nro: 11014 - 2 - - Lue käyttöohjeet vammojen riskin vähentämiseksi. Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 393521-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

Comfortclean. Malli Käsikäyttöinen höyrypuhdistin

Comfortclean. Malli Käsikäyttöinen höyrypuhdistin Comfortclean Malli 99224 Käsikäyttöinen höyrypuhdistin Suomi Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. 1. Turvallisuusohjeet 1. Pidettävä poissa lasten ulottuvilta. 2. Älä käytä laitetta,

Lisätiedot

Nokia teline HH-20 ja CR-122

Nokia teline HH-20 ja CR-122 Nokia teline HH-20 ja CR-122 B 1 D C E A 2.0. painos A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

PlayStation Move-tarkkuusase

PlayStation Move-tarkkuusase FI PlayStation Move-tarkkuusase Käyttöohje CECHYA-ZRA1E 7017291 Osien nimet Näkymä sivulta SELECTnäppäin Yläsuojus Vapautusvipu näppäin näppäin Tulitustilan valitsin Säädettävä tukki Piipun ohjain Pumppulatauskahva

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

testo 510 Käyttöohje

testo 510 Käyttöohje testo 510 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 510 Pikaohje testo 510 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Paine-ero sensorin yhteet 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo ja magneetti (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 405768-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

Päivittäinen käyttö vaatii kylpyhuoneen hanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja

Päivittäinen käyttö vaatii kylpyhuoneen hanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja Kylpyhuoneen hanat Päivittäinen käyttö vaatii kylpyhuoneen hanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysstandardimme, riippumaton instituutti testaa

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

SUOMI PAX/ KOMPLEMENT. Vaatekaapit ja sisusteet

SUOMI PAX/ KOMPLEMENT. Vaatekaapit ja sisusteet SUOMI PAX/ KOMPLEMENT Vaatekaapit ja sisusteet Päivittäinen käyttö vaatii vaatekaapilta paljon. PAX/KOMPLEMENT-vaatekaapit ja -sisusteet testataan huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että ne täyttävät

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OPAS: Wonder Core Smart WCS-61. Sisällys Turvallisuus... 1~2 Käytön aloittaminen... 3 Käyttö... 4~5 Säilytys ja hoito...

KÄYTTÄJÄN OPAS: Wonder Core Smart WCS-61. Sisällys Turvallisuus... 1~2 Käytön aloittaminen... 3 Käyttö... 4~5 Säilytys ja hoito... WCS-61 KÄYTTÄJÄN OPAS: Wonder Core Smart Ennen kuin käytät laitetta, lue huolella kohta Turvallisuus, jotta osaat käyttää laitetta oikein. Säilytä käyttöohjeet. Voit tarvita niitä myöhemmin. Jos annat

Lisätiedot

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri:

Lisätiedot

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon.

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon. Tetratec In 300 plus / In 400 plus / In 600 plus / In 800 plus / In 1000 plus Hyvä asiakas, onnittelemme teitä uuden ja tehokkaan Tetratec akvaariosuodattimen valinnasta. Tetratect IN plus sisäsuodatin

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 408724-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

Mallit: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600

Mallit: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Mallit: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Käyttöohje FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 2 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 2 Sähköiset liitännät 3 Laitteen käynnistäminen 3 Termostaatti 3 Sulatus 4 Lukko

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Handsfree, Bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 41

Installation instructions, accessories. Handsfree, Bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 41 Installation instructions, accessories Ohje nro 31310099 Versio 1.2 Osa nro 31285547 Handsfree, Bluetooth Volvo Car Corporation Handsfree, Bluetooth- 31310099 - V1.2 Sivu 1 / 41 Varuste IMG-242205 A0000162

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Konica Minolta - teollisuuslaitteet. Turvallisuusohjeet

Konica Minolta - teollisuuslaitteet. Turvallisuusohjeet Konica Minolta - teollisuuslaitteet Turvallisuusohjeet Turvallisuusmerkinnät Tässä oppaassa käytetään seuraavassa esitettyjä merkintöjä. Niiden tarkoituksena on estää ennalta laitteen epäasianmukaisesta

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 419435-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08 Käyttöohje Asennusohje CD-vaihtaja A8 1 2 3 Vipu Levynpidin Valmistelu Makasiinin lataaminen Kuva 1 Aseta makasiini lataamista varten tähän asentoon (nuoli ylh.) Vedä levynpidin ulos. Älä koskaan poista

Lisätiedot

Käyttöohje. Turvallisuusohjeet HUOMIO! Epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa ainevahinkoja tai toimintahäiriöitä.

Käyttöohje. Turvallisuusohjeet HUOMIO! Epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa ainevahinkoja tai toimintahäiriöitä. 1 4 Käyttöohje Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Näin opit käyttämään -kelloasi oikein ja siitä on sinulle pitkään iloa. Käyttöohje on saatavilla myös verkossa:

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Pikaopas

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Pikaopas POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK Pikaopas 1. TUOTTEEN OSAT 1. T31-lähetin ja kahva: lähetin lähettää EKG-tarkan sykesignaalin harjoitustietokoneelle. 2. FT1-harjoitustietokone: harjoitustietokone näyttää sykkeen.

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto... 5 4. Turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen 135 & 145 sarja Väärennetyn rahan tunnistin Manuaalinen Käyttöohje Safescan 135i, 135ix & 145ix Väärennetyn rahan tunnistin Onnittelut Safescan 135i, 135ix tai 145ix väärennetyn rahan tunnistimen hankinnan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot