Alkuperäiset käyttöohjeet Pieni, käsikäyttöinen pyörösaha

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alkuperäiset käyttöohjeet Pieni, käsikäyttöinen pyörösaha"

Transkriptio

1 Alkuperäiset käyttöohjeet Pieni, käsikäyttöinen pyörösaha Tuotenumero: Tunnistenumero: BT-CS 860 L

2 2

3 3

4 4

5 Sisältö 1. Turvallisuustiedot 2. Rakenne ja toimitetut osat 3. Asianmukainen käyttö 4. Tekniset tiedot 5. Ennen laitteiston käytön aloittamista 6. Käyttö 7. Verkkojohdon vaihtaminen 8. Puhdistaminen, ylläpito ja varaosien tilaaminen 9. Hävittäminen ja kierrättäminen 10. Varastointi 5

6 Varoitus - lue käyttöohjeet vammojen riskin vähentämiseksi. Käytä kuulosuojaimia. Melun vaikutus voi vahingoittaa kuuloa. Käytä hengityssuojainta. Puun ja muiden materiaalien kanssa työskenneltäessä voi syntyä pölyä, joka voi olla terveydelle haitallista. Älä koskaan käytä laitetta asbestia sisältävien materiaalien työstämiseen! Käytä suojalaseja. Työn aikana syntyneet kipinät tai laitteen tuottamat tikut, pirstaleet ja pöly voivat aiheuttaa näön menetystä. 6

7 Tärkeää. Laitetta käytettäessä täytyy noudattaa joitakin turvallisuustoimia vammojen ja vahinkojen välttämiseksi. Lue käyttöohjeet ja turvallisuustiedot huolellisesti. Pidä nämä käyttöohjeet suojatussa paikassa niin, että tieto on aina saatavissa. Jos annan laitteen toiselle henkilölle, luovuta myös nämä käyttöohjeet ja turvallisuustiedot. Emme ota mitään vastuuta vahingoista tai onnettomuuksista, jotka johtuvat näiden ohjeiden ja turvallisuustietojen noudattamatta jättämisestä. 1. Turvallisuustiedot Katso turvallisuustiedot toimituksen mukana tulleesta kirjasesta. VAROITUS Lue kaikki turvallisuusmääräykset ja -tiedot. Näiden turvallisuusmääräysten ja -tietojen noudattamatta jättäminen voi johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan vammaan. Pidä kaikki turvallisuustiedot ja -ohjeet suojatussa paikassa tulevaa käyttöä varten. Tärkeää: Lasersäteilyä Älä katso luokan 2 laserin säteeseen. 2. Rakenne ja toimitetut osat (kuva 1/3/9) 2.1 Rakenne 1. Kädensija 2. Päälle/pois-kytkin 3. Lukituspainike 4. Leikkaussyvyyden asetuksen lukitusruuvi 5. Pohjalevyn nostovipu 6. Pohjalevy 7. Sahanterä 8. Rinnakkaisesteen lukitusruuvi 9. Rinnakkaiseste 10. Pölynpoistojärjestelmän liitäntä 11. Pölynpoistojärjestelmän sovitin 12. Sahaterän kiinnitysruuvi 13. Laippa 14. Laserin päälle/pois-painike 15. Laser 16. Palautuspainike 2.2 Toimitettu paketti Avaa paketti ja poista laitteisto varovaisesti. Poista pakkausmateriaalit ja mahdolliset pakkaus- ja/tai kuljetustuet (jos tarpeen). Tarkista, että kaikki osat ovat mukana. Tarkista laitteisto ja lisäosat kuljetuksen aikana tapahtuneen vahingon varalta. Jos mahdollista, säilytä pakkaus takuuajan loppuun asti. TÄRKEÄÄ Laite ja pakkausmateriaalit eivät ole leluja. Älä anna lasten leikkiä muovipusseilla, kelmuilla tai pienillä osilla. On olemassa nielemis- tai tukehtumisriski! Suojaa itsesi ja ympäristösi onnettomuuksilta noudattamalla soveltuvia varotoimia. Älä katso koskaan suoraan laseriin. Älä koskaan osoita laserilla heijastaviin pintoihin, henkilöihin tai eläimiin. Matalavoimainenkin laser voi vahingoittaa silmiä. Varoitus: On tärkeää noudattaa näissä ohjeissa kuvattuja työtapoja. Laitteen käyttäminen mitenkään muuten voi johtaa haitalliseen lasersäteilylle altistumiseen. Älä koskaan avaa lasermodulia. Pieni käsikäyttöinen pyörösaha Rinnakkaiseste Pölynpoistojärjestelmän sovitin Kuusioavain (2x) Alkuperäiset käyttöohjeet Turvallisuustiedot 7

8 3. Asianmukainen käyttö Pieni käsikäyttöinen pyörösaha on suunniteltu suorien leikkausten tekemiseen puuhun, puun kaltaisiin materiaaleihin ja muoveihin sekä kaakelien leikkaamisen soveltuvalla sahanterällä tai leikkuupyörällä. Laitetta tulee käyttää vain tarkoituksen mukaisesti. Mitä tahansa muuta käyttöä pidetään väärinkäyttönä. Käyttäjä, ei valmistaja, on vastuussa kaikista mahdollisista vahingoista tai vammoista, jotka johtuvat tällaisesta käytöstä. Huomioi, että laitetta ei ole suunniteltu käytettäväksi kaupallisissa tai teollisissa sovelluksissa. Takuumme mitätöityy, jos laitetta käytetään kaupallisissa tai teollisuusliiketoiminnassa tai vastaavaan tarkoitukseen. 4. Tekniset tiedot Verkkovirta: V ~ 50 Hz Teho: 450 W Joutokäyntinopeus: min -1 Leikkaussyvyys: Max. 23 mm Sahanterä: Ø 85 mm Terän pidike: Ø 10 mm Suojaluokka II/ Paino: 2,0 kg Melu ja värähtely Melu- ja värähtelyarvot on mitattu standardin EN mukaisesti. L pa melupainetaso K pa epävarmuus L WA melupainetaso K WA epävarmuus Käytä kuulosuojaimia. Melun vaikutus voi vahingoittaa kuuloa. 89,4 db(a) 3 db 100,4 db(a) 3 db Kokonaisvärähtelyarvot (kolmen suunnan vektoriarvo) on määritelty standardin EN mukaisesti. Kädensija Värähtelyarvo a h = 2,085 m/s 2 K epävarmuus = 1,5 m/s 2 Lisätietoja sähkötyökaluista Vaara! Annettu värähtelyarvo on mitattu standardia testitapaa käyttäen. Se voi vaihdella riippuen siitä, miten sähkötyökalua käytetään, ja voi erikoisissa olosuhteissa ylittää annetun arvon. Annettua värähtelyarvoa voidaan käyttää laitteen vertaamiseen toisiin sähkötyökaluihin. Annettua värähtelyarvoa voidaan käyttää haittavaikutuksen alustavassa arvioinnissa. Vähennä melu ja värähtely niin pieneksi kuin mahdollista! Käytä vain täydellisessä kunnossa olevaa laitetta. Ylläpidä ja puhdista laite säännöllisesti. Sovita työtapasi laitteeseen. Älä ylikuormita laitetta. Tarkastuta laite tarpeen tullen. Sammuta laite, kun sitä ei käytetä. Käytä suojakäsineitä. Pitele laitetta eristetyistä kädensijoista, kun teet työtä, jonka aikana työkalun lisäosa saattaa kohdata piilotetut sähköjohdon tai laitteen oman verkkovirtajohdon. Jännitteisen virtajohdon kanssa kosketuksiin joutuminen voi jännitteistä myös laitteen ja aiheuttaa sähköiskun. Jäljelle jäävät riskit Vaikka käyttäisitkin tätä sähkötyökalua ohjeiden mukaisesi, joitakin jäljelle jääviä riskejä ei voida poistaa. Seuraavat vaarat voivat syntyä johtuen laitteen rakenteesta: 1. Keuhkovamma, jos soveltuvaa hengityssuojainta ei käytetä. 2. Kuulovamma, jos soveltuvaa kuulosuojainta ei käytetä. 3. Vahinkoa terveydelle johtuen käden ja käsivarren värähtelyistä, jos laitetta käytetään pitkiä aikoja tai jos sitä ei ohjata ja ylläpidetä oikein. 5. Ennen laitteiston käytön aloittamista Ennen kuin liität laitteen virtalähteeseen, varmista, että verkkovirta vastaa tehokyltin tietoja. Irrota aina virtaliitäntä ennen kuin teet laitteeseen säätöjä. 8

9 5.1 Leikkuusyvyyden määrittely (kuva 2) Irrota leikkuusyvyyden asettamisen lukitusruuvi (4). Säädä leikkuusyvyys mitan mukaan (a). Puuta tai muovia leikattaessa leikkuusyvyyden tulee olla hieman materiaalin paksuutta suurempi. Alla olevien pintojen vahingoittumisen välttämiseksi leikkuusyvyydeksi voidaan asettaa materiaalin tarkka paksuus. Tämä voi kuitenkin johtaa hieman epätasaiseen leikkuupintaan. 5.2 Pölyn ja pirstaleiden poisto (kuva 3) Liitä työkalusi poistoyksikköön tai pölynimuriin. Tämä varmistaa erinomaisen pirstaleiden ja pölyn poistamisen työstettävästä kappaleesta. Etu on se, että suojelet sekä laitetta että omaa terveyttäsi. Myös työalueesi pysyy puhtaana ja turvallisena. Liitä pölynpoistojärjestelmän sovitin (11) pölynpoistojärjestelmän liittimeen (10). Sitten voit liittää soveltuvan pölynimurin (ei kuulu toimitukseen) pölynpoistojärjestelmän sovittimeen (11). 5.3 Rinnakkaiseste (kuva 4/5) Rinnakkaiseste (9) mahdollistaa rinnakkaisten linjojen sahaamisen. Avaa rinnakkaisesteen lukitusruuvi (8) sahan juuressa (6). Kootaksesi laitteen liu'uta rinnakkaiseste (9) ohjaimeen (a) sahan juuressa (6) (katso kuva 4). Aseta vaadittu etäisyys ja tiukenna sitten lukitusruuvi (8) uudelleen. Rinnakkaisesteen käyttö: Aseta rinnakkaiseste (9) työstettävän kappaleen reunaa vasten ja aloita leikkaus. 6. Käyttö 6.1 Pienen, käsikäyttöisen pyörösahan käyttö Pidä aina pienestä, käsikäyttöisestä pyörösahasta kunnolla kiinni. Älä pakota! Työnnä pientä, käsikäyttöistä pyörösahaa kevyesti ja tasaisesti eteenpäin. Apukappaleen tulee olla pienen, käsikäyttöisen pyörösahan vasemmalla puolen niin, että tukipenkin laaja osa tukee sen koko alaa. Jos sahaat piirrettyä viivaa pitkin, ohjaa käsikäyttöistä pyörösahaa vastaavaa vakoa pitkin. Kiinnitä pienet puukappaleet hyvin ennen niiden sahaamista. Älä koskaan pitele niitä käsin. Noudata aina turvallisuusohjeita. Käytä suojalaseja. Älä käytä viallisia sahanteriä tai teriä, joissa on halkeamia tai jotka ovat rikki. Älä käytä laippoja/laippamuttereita, joiden reikä on sahanterän vastaavaa suurempi tai pienempi. Sahaterää ei saa jarruttaa kädellä tai terään kohdistuvalla sivupaineella. Pohjalevy ei saa jäädä kiinni, vaan sen tulee palata alkuperäiseen asentoon, kun toiminto on suoritettu. Ennen kuin käytät pientä, käsikäyttöistä pyörösahaa tarkista pohjalevyn toiminta laitteen ollessa irrotettuna verkkovirrasta. Ennen laitteen käyttöä varmista, että turvalaitteisto, kuten pohjalevy, laipat ja säätölaitteet, ovat käyttökunnossa ja oikein säädettyjä sekä kiinnitettyjä. Sitten voit liittää soveltuvan pölynpoistojärjestelmän sovittimeen (11). Varmista, että pölynpoistojärjestelmä on turvallisesti ja oikein liitetty. Huomio! Ennen kaikkia pyörösahaan tehtäviä toimia tulee verkkopistoke irrottaa 6.2 Pienen käsikäyttöisen pyörösahan käyttäminen Valitse soveltuva terä sahattavalle materiaalille. Tarkista terän tila ja terävyys. Määritä leikkaussyvyys. Ota työkalu ja varmista, että tuuletusaukot eivät ole peittyneet. Käynnistä työkalu ja odota muutama sekunti, että terä saavuttaa käyttönopeuden. Paina lukituspainiketta (3) ja hieman painaen laske työkalu hitaasti työstettävää kappaletta vasten. Paina sahaa eteenpäin työstettävän kappaleen läpi. Älä koskaan leikkaa taaksepäin! Paina työkalua vain vähän leikkaamisen aikana. Pohjalevyn on aina oltava työstettävää kappaletta vasten. Ennen kuin aloitat työstettävän kappaleen työstämisen, voit nostaa pohjalevyä (6) vivulla (5), kuten kuvassa 6 on näytetty. Työn aloittaminen on tällöin helpompaa, kun haluat aloittaa työstettävän kappaleen reunasta. 6.3 Sammuttaminen ja käynnistäminen (kuva 1) Käynnistäminen: Liu'uta päälle/pois-kytkin (2) eteenpäin ja pidä. Sammuttaminen: Vapauta päälle/pois-kytkin (2). 9

10 Tärkeää. Tee koeleikkaus ylimääräiseen puukappaleeseen. 6.4 Sahanterän vaihtaminen (kuvat 1/7-8) Huomio! Ennen kaikkia pyörösahaan tehtäviä toimia tulee verkkopistoke irrottaa Käytä vain sahanteriä, jotka ovat samanlaisia kuin sahaterät, jotka on toimitettu tämän pyörösahan mukana. Pyydä apua myyjältäsi. Tärkeää! Pientä käsikäyttöistä pyörösahaa ei tule käyttää, kun kuusioavain on siinä kiinni. Irrota sahanterää pitelevä ruuvi (12) kääntämällä sitä myötäpäivään kuusioavaimella (a) samalla, kun pitelet sitä paikallaan toiselta puolen toisella kuusioavaimella (b). Paina lukituspainiketta (3) ja käytä vipua (5) säädettävän pohjalevyn (6) nostamiseen ja pitämiseen paikallaan. Irrota sahanterä (7) alaspäin. Puhdista laippa ja aseta uusi sahanterä. Huomioi ajosuunta (kuoren (c) ja sahanterän nuoli). Tiukenna ruuvi sahanterän kiinnittämiseksi (12) ja varmista, että se liikkuu oikein. Ennen kuin painat päälle/pois-kytkintä, varmista, että sahanterä on oikein asennettu ja että liikkuvat osat liikkuvat hyvin ja että kiinnitysruuvit ovat kunnolla kiinni. 6.5 Laserin käyttö (kuvat 9-10) Laser (15) auttaa tekemään tarkkoja leikkauksia pyörösahalla. Laserdiodi luo laservalon. Laservalo laajennetaan linjaksi, ja se säteilee lasersäteen aukosta. Voit sitten käyttää linjaa optisena apuvälineenä suojan linjan tarkassa leikkaamisessa. Noudata laserin turvallisuusohjeita. Voit sammuttaa tai käynnistää laserin päälle/pois-kytkimellä (14). Pöly- ja pirstalekertymät voivat vaikuttaa lasersäteeseen. Lasersäteen aukko tulee siksi puhdistaa jokaisen käytön jälkeen. Sammuta aina laser, kun sitä ei käytetä. Pariston vaihtaminen Varmista, että laser on sammutettu. Avaa patterikotelon kansi (a). Irrota paristo ja vaihda se uuteen (nappiparisto CR2032). Varmista, että paristojen terminaalit on sijoitettu oikein uusia paristoja asetettaessa. Sulje paristo-osaston kansi. 6.6 Ajohihnan vaihtaminen (kuvat 11-12) Hihnan tulee vaihtaa koulutettu asiantuntija. Ajohihna (B) tulee vaihtaa, jos se on kulunut. Avaa ruuvi (a) ja irrota sivussa oleva hihnan kuori (A). Irrota kulunut ajohihna (B) ja puhdista kaksi vedintä (C/D). Aseta uusi ajohihna vetimeen (C) ja vedä se toiseen vetimeen (D) vartta kääntäessäsi. Varmista, että ajohihna on kunnolla paikallaan vetimissä. Aseta hihnan kuori (A) ja kiinnitä se ruuvilla (a). 6.7 Palautuspainike (kuva 13) Ylikuormitustapauksissa, esim. sahanterän jumittumisen yhteydessä, laite sammuu automaattisesti. Käynnistääksesi laitteen uudelleen, paina ensin palautuspainiketta (16). Laitetta voidaan nyt käyttää normaalisti. 7. Verkkojohdon vaihtaminen Jos laitteen virtajohto vahingoittuu, valmistajan tai valmistajan jälkimyyntipalveluiden tai vastaavasti koulutetun henkilön tulee vaihtaa se vaaran välttämiseksi. 8. Puhdistaminen, ylläpito ja varaosien tilaaminen Irrota aina virtaliitäntä ennen kuin puhdistat laitteen. 8.1 Puhdistus Pidä kaikki turvalaitteet, tuuletusaukot ja moottorin kuori puhtaana liasta ja pölystä niin hyvin kuin mahdollista. Pyyhi laite puhtaalla kankaalla tai matalapaineisella paineilmalla. Suosittelemme, että puhdistat laitteet heti käytön jälkeen. Puhdista laite tasaisin väliajoin kostealla kankaalla ja miedolla saippualla. Älä käytä puhdistusaineita tai liuottimia. Ne voivat olla liian voimakkaita laitteen muoviosille. Varmista, että laitteen sisälle ei pääse vettä. 8.2 Hiiliharjat Ylenmääräisen kipinöinnin tapauksessa anna vain valtuutetun sähköasentajan tarkistaa hiiliharjat. Tärkeää! Vain valtuutettu sähköasentaja saa vaihtaa hiiliharjat. 8.3 Huolto Laitteen sisällä ei ole mitään huoltoa tarvitsevia osia. 10

11 8.4 Varaosien tilaaminen: Anna seuraavat tiedot aina, kun tilaat varaosia: Laitteen malli/tyyppi Laitteen kappalenumero Laitteen ID-numero Tarvittavan varaosan varaosanumero Viimeisimmät hinta- ja muut tiedot löytyvät osoitteesta 9. Hävittäminen ja kierrättäminen Laite toimitetaan paketoituna, jotta se ei vahingoittuisi kuljetuksen aikana. Tämän paketoinnin materiaalit voidaan käyttää uudelleen tai kierrättää. Laite ja sen lisäosat on valmistettu useista eri materiaalityypeistä, kuten metallista ja muovista. Vialliset osat tulee hävittää erikoisjätteenä. Kysy myyjältäsi tai paikallisviranomaisilta. 10. Varastointi Varastoi laite ja lisäosat lapsien ulottumattomissa pimeässä ja kuivassa paikassa, jonka lämpötila on yli jäätymispisteen. Paras varastointilämpötila on 5-30 C. Säilytä sähkötyökalua alkuperäisessä pakkauksessaan. 11

12 12

13 Vain EU-jäsenvaltioille Älä koskaan hävitä elektronisia laitteita talousjätteen mukana. Noudattaaksesi EU:n direktiiviä 2002/96/EC käsittäen vanhoja sähkötarvikkeita ja laitteita ja sen soveltamista paikallislakien osalta, vanhat sähkölaitteet tulee erotella muusta jätteestä ja hävittää ympäristönsuojelun mukaisella tavalla, esim. toimittamalla ne kierrätyskeskukseen. Kierrätysvaihtoehtona vaatimus sähkölaitteen palauttamisesta: Vaihtoehtona laitteen palauttamiselle, omistaja on velvoitettu yhteisymmärryksessä varmistamaan että laite kierrätetään asianmukaisesti mikäli omistajuudesta luovutaan. Tämä voidaan myös toteuttaa toimittamalla käytetty laite palautuskeskukseen, joka hävittää sen asianmukaisesti paikallisen kaupallisen ja teollisen jätehuoltolain mukaan. Tämä ei koske lisävarusteita tai lisätarvikkeita ilman minkäänlaisia sähköosia jotka ovat sisällytettynä laitteeseen. 13

14 Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään. Laitteen mukana toimitetun materiaalin uusintapainos tai kopiointi muilla keinoilla, kokonaan tai osittain, on sallittu vain ISC GmbH:n nimenomaisella suostumuksella.

15 TAKUUTODISTUS Arvoisa asiakas, tuotteemme läpikäyvät erittäin tiukan laadunvalvontatarkastuksen. Mikäli tämä laite ei kuitenkaan toimi moitteettomasti, valitamme tapahtunutta suuresti ja pyydämme sinua kääntymään teknisen asiakaspalvelumme puoleen käyttäen tässä takuukortissa annettua osoitetta. Voit halutessasi myös ottaa yhteyttä puhelimitse alla olevaan palvelunumeroon. Takuuvaateiden esittämistä koskevat seuraavat säädökset: 1. Nämä takuumääräykset koskevat laajennettuja takuusuorituksia. Ne eivät vaikuta lakimääräisiin takuusuoritusvaateisiisi millään tavalla. Takuumme on sinulle maksuton. 2. Takuusuoritus kattaa ainoastaan sellaiset puutteellisuudet, jotka aiheutuvat materiaali- tai valmistusvirheistä, ja se on rajattu ainoastaan näiden puutteellisuuksien korjaamiseen tai laitteen korvaamiseen uudella. Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole suunniteltu ja valmistettu käytettäväksi pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustarkoituksiin. Takuusopimusta ei siksi synny, jos laitetta käytetään pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaikoilla tai näihin verrattavissa olevissa toimissa. Takuumme ei myöskään sisällä kuljetusvaurioiden tai sellaisten vaurioiden korvaussuorituksia, jotka ovat aiheutuneet asennusohjeen noudattamatta jättämisestä tai asiantuntemattomasta asennuksesta, käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä (esim. liitäntä vääräntyyppiseen verkkovirtaan), väärinkäytöstä tai virheellisestä käytöstä (esim. laitteen ylikuormittaminen tai hyväksymättömien työkalujen tai lisävarusteiden käyttäminen), huolto- ja turvallisuusmääräysten noudattamatta jättämisestä, vieraiden esineiden (esim. hiekan, kivien tai pölyjen) pääsystä laitteen sisään, väkivaltaisesta käsittelystä tai ulkopuolisista tekijöistä (esim. putoamisesta aiheutuneet vauriot) sekä käytöstä aiheutuvasta tavallisesta kulumisesta. Tämä koskee erityisesti niitä akkuja, joille me kuitenkin myönnämme 12 kuukauden pituisen takuun. Takuuvaateet raukeavat, jos laitteelle on jo tehty jotain toimenpiteitä. 3. Takuuaika on 2 vuotta ja se alkaa laitteen ostopäivästä. Takuuvaateet tulee esittää ennen takuuajan päättymistä kahden viikon kuluessa siitä, kun olet havainnut vian. Takuuvaateiden esittäminen takuuajan päätyttyä ei ole mahdollista. Laitteen korjaus tai vaihto ei johda takuuajan pitenemiseen tai laitteen tai siihen mahdollisesti asennettujen varaosien takuuajan alkamiseen uudelleen alusta. Tämä koskee myös paikan päällä suoritettuja palveluja. 4. Takuuvaateesi esittämiseksi tulee viallinen laite lähettää postikulut maksettuna alla olevaan osoitteeseen. Ole hyvä ja liitä mukaan alkuperäinen maksukuitti tai muu päiväyksellä varustettu ostotosite. Säilytä tämän vuoksi kassakuitti huolella tositteena! Ole hyvä ja kuvaa valituksen syy meille mahdollisimman tarkoin. Jos takuumme kattaa laitteessa olevan vian, saat korjatun tai uuden laitteen välittömästi takaisin. Tietysti korjaamme mielellämme korvausta vastaan myös sellaiset laitteiden viat, jotka eivät kuulu tai eivät enää kuulu takuumme piiriin. Lähetä tätä varten laite tekniseen asiakaspalveluumme allaolevalla osoitteella. 15

16 Service Hotline: (0,14 / min. T-Com lankaverkossa) ma-pe 08:00 ja 20:00 Nimi: Palautusnumero isc: Katu/nro: Puhelin: Postinumero: Paikkakunta: Matkapuhelin: Mikä vika on ilmennyt (tarkka ilmoitus): Tuotenumero: I-numero: Arvoisa asiakas, Ole hyvä kuvaile meille laitteessa havaitsemanne virhetoiminto muistutuksen perusteeksi mahdollisimman tarkasti. Näin voimme käsitellä valituksenne nopeammin ja auttaa nopeammin. Liian epätarkka kuvaus (laite ei toimi tai laite viallinen) viivyttää asian käsittelyä huomattavasti. Takuu: KYLLÄ EI Ostotosite nro/päivämäärä Ota yhteys huoltolinjaan tai ISC-verkkosivuun sieltä saat palautusnumeron. Kirjoita osoitteesi. Kirjoita vian kuvaus ja tuotenumero. Takuuasiassa rastita KYLLÄ/EI, ilmoita ostotositteen numero ja päivämäärä ja liitä mukaan ostotositteen kopio. Maahantuoja: Kauppahuone Harju Oy Myllypuronkatu Tampere Huolto ja varaosat: ,

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E FI Suomeksi KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI MALLIN NUMERO HT2400E VAROITUS: Tapaturmariskin pienentämiseksi käyttäjän täytyy lukea ja ymmärtää tämä käsikirja

Lisätiedot

FKS 1600 Pro LEVYSIRKKELI KÄYTTÖOHJE

FKS 1600 Pro LEVYSIRKKELI KÄYTTÖOHJE FKS 1600 Pro LEVYSIRKKELI KÄYTTÖOHJE Johdanto Hyvä asiakas! Kiitos, että olet valinnut yrityksemme tuotteen. Tämä käyttöohje on laadittu yksinomaan asiakkaitamme varten. Tästä käsikirjasta löydät tiedot,

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS LR 38 P - G 38 P FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi ja onnettomuuksien välttämiseksi

Lisätiedot

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B Omistajan käsikirja Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE Sisällysluettelo Turvaohjeita 4 Aloitus 4 Valmistelut 4 Käyttö

Lisätiedot

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation GE 420, GE 450 DE Gebrauchsanleitung LT Naudojimo instrukcija EN Instruction manual RO Instrucţiuni de utilizare FR Manuel d utilisation EL Οδηγίες χρήσης NL IT ES PT NO Gebruiksaanwijzing Istruzioni per

Lisätiedot

KESKUSPÖLYNIMURI. Käyttöja asennusohjeet

KESKUSPÖLYNIMURI. Käyttöja asennusohjeet by KESKUSPÖLYNIMURI Käyttöja asennusohjeet ESITTELY Haluaisimme onnitella Teitä keskuspölynimurihankinnastanne. Olet valinnut korkealaatuisen tuotteen, joka on valmistettu Saksassa. Hygieeninen puhtaus,

Lisätiedot

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ KÄYTTÖTARKOITUS ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÄ VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUJAKSOA PYYKIN VALMISTELU

Lisätiedot

VALOPETROOLILÄMMITIN R 25 X KÄYTTÖOHJE FIN

VALOPETROOLILÄMMITIN R 25 X KÄYTTÖOHJE FIN VALOPETROOLILÄMMITIN R 5 X KÄYTTÖOHJE Hyvä asiakas, onnittelut valintasi johdosta! Olet hankkinut laatutuotteen, josta on iloa useiksi vuosiksi. Se tietysti edellyttää, että käytät lämmitintä oikein. Lue

Lisätiedot

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi 1 Käyttäjän opas 2.0 ------- 2008 L300 Basic Ruohonleikkuurobotti 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 4 Käyttöohjeen tarkoitus... 4 Valmistajan ja laitteen tiedot... 4 Laitteen huolto... 4 Yleistä laitteesta...

Lisätiedot

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SFC22-A/ SFC 14-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Lisätiedot

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet Automaattinen maidonvaahdottaja Käyttöohjeet Sisällysluettelo Maidonvaahdottajasi TÄRKEITÄ TURVALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA... 3 Oikea käyttö... 3 Säätimet... 4 1 Laitteen asennus ja liitännät... 6 2 Käyttö...

Lisätiedot

XEROX DOCUCOLOR 12 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA

XEROX DOCUCOLOR 12 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA XEROX DOCUCOLOR 1 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA 1999, 000, 001 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeussuoja kattaa kaiken suojan kohteena olevan aineiston ja asiat, joihin

Lisätiedot

Croozer Kid for 1 Croozer Kid for 2. 3-in-1 KÄYTTÖOHJE. Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry SUOMI. www.croozer.eu. Tuotenro: 124 001 114

Croozer Kid for 1 Croozer Kid for 2. 3-in-1 KÄYTTÖOHJE. Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry SUOMI. www.croozer.eu. Tuotenro: 124 001 114 Croozer Kid for Croozer Kid for 3-in- Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry KÄYTTÖOHJE SUOMI Tuotenro: 4 00 4 www.croozer.eu JULKAISUTIEDOT Julkaisija: Zwei plus zwei GmbH Oskar-Jäger-Str. 5 5085 Köln

Lisätiedot

Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu

Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen koneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen. fi-fi M.-Nr. 09 722

Lisätiedot

PP 10/PP 25. Käyttöohje Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati utasítás

PP 10/PP 25. Käyttöohje Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati utasítás PP 10/PP 25 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus. Sisältö. 1.1. Laitteen käyttötarkoitus

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus. Sisältö. 1.1. Laitteen käyttötarkoitus Käyt t öohj e FI UI K1424/UI K1620 Laitteen yleiskuvaus Sisältö 1. Laitteen yleiskuvaus... 1 1.1. Laitteen käyttötarkoitus... 1 1.2. Vaatimustenmukaisuus... 1 1.3. Laitteen ja varusteiden kuvaus... 2 1.4.

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN Pump Division 2-48 Hyvä asiakas Olet valinnut FLOWSERVE pumpun, kiitämme luottamuksestasi. Tässä ohjekirjassa annetaan ohjeita pumppuyksikön oikeaoppisesta asennuksesta,

Lisätiedot

ICONIA W510 / W511- käyttöohjekirjassa

ICONIA W510 / W511- käyttöohjekirjassa ICONIA W510 / W511- käyttöohjekirjassa - 1 2012. Kaikki oikeudet pidätetään. ICONIA W510 / W511-käyttöohjekirjassa Malli: W510 Ensimmäinen painos : 11/2012 2 - SISÄLLYSLUETTELO Turvallisuus ja mukavuus

Lisätiedot

PrintJet ADVANCED. Käyttöopas

PrintJet ADVANCED. Käyttöopas PrintJet ADVANCED Käyttöopas Esipuhe Esipuhe Päivitykset Versio Päivämäärä Vaihda 1,0 01/13 Ensimmäinen painos 1,1 03/13 Ensimmäinen muutettu painos Yhteystiedot Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Postfach

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

545167627 Rev. 3 12/15/07 BRW

545167627 Rev. 3 12/15/07 BRW GB FR INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT INFORMATION: Please read these instructions carefully and make sure you understand them before using this unit. Retain these instructions for future reference. MANUEL

Lisätiedot

DX462 CM/HM. Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Käyttöohje. Printed: 12.08.2013 Doc-Nr: PUB / 5126483 / 000 / 01

DX462 CM/HM. Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Käyttöohje. Printed: 12.08.2013 Doc-Nr: PUB / 5126483 / 000 / 01 DX462 CM/HM Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning en fr nl da no sv ar 1 H R X 9-8 7 7 08 64 7.1 7.4 X-HM 8.3 X-CM X-HM 7.2 8.4

Lisätiedot

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning

Lisätiedot

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA tuotteensa valitsemisesta. Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen kuin ajat ajoneuvolla ensimmäistä kertaa. Se sisältää ajoneuvoosi käyttöön liittyvää tietoa, ehdotuksia ja varotoimia,

Lisätiedot

Säätölaitteet 4 Tärkeitä tietoja 6 Oikea käyttö 6 Oman turvallisuutesi vuoksi 6

Säätölaitteet 4 Tärkeitä tietoja 6 Oikea käyttö 6 Oman turvallisuutesi vuoksi 6 Käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet on palkittu riippumattoman saksalaisen tekniset tarkastusviraston, TÜV SÜDin, hyväksymissinetillä helposti ymmärrettävän tyylinsä, perusteellisuutensa ja turvallisuusnäkökulmien

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 112C Rider 112C5 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista FIN Digikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran

Lisätiedot

GENANO 310 -ILMANPUHDISTIN

GENANO 310 -ILMANPUHDISTIN TT, tark. JSan GENANO KÄYTTÖOHJE Sivu 1 MFI ILMANPUHDISTUSTEKNOLOGIA GENANO 310 -ILMANPUHDISTIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 310 Log. versio TT, tark. JSan GENANO KÄYTTÖOHJE Sivu 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Leica RM2235. Rotaatiomikrotomi

Leica RM2235. Rotaatiomikrotomi Leica RM2235 Rotaatiomikrotomi Käyttöohje Leica RM2235 V1.3 suomi - 12/2008 Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen käyttöönottoa. HUOM Tässä käyttöohjeessa mainitut tiedot, luvut,

Lisätiedot