Alkuperäiset käyttöohjeet Pieni, käsikäyttöinen pyörösaha

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alkuperäiset käyttöohjeet Pieni, käsikäyttöinen pyörösaha"

Transkriptio

1 Alkuperäiset käyttöohjeet Pieni, käsikäyttöinen pyörösaha Tuotenumero: Tunnistenumero: BT-CS 860 L

2 2

3 3

4 4

5 Sisältö 1. Turvallisuustiedot 2. Rakenne ja toimitetut osat 3. Asianmukainen käyttö 4. Tekniset tiedot 5. Ennen laitteiston käytön aloittamista 6. Käyttö 7. Verkkojohdon vaihtaminen 8. Puhdistaminen, ylläpito ja varaosien tilaaminen 9. Hävittäminen ja kierrättäminen 10. Varastointi 5

6 Varoitus - lue käyttöohjeet vammojen riskin vähentämiseksi. Käytä kuulosuojaimia. Melun vaikutus voi vahingoittaa kuuloa. Käytä hengityssuojainta. Puun ja muiden materiaalien kanssa työskenneltäessä voi syntyä pölyä, joka voi olla terveydelle haitallista. Älä koskaan käytä laitetta asbestia sisältävien materiaalien työstämiseen! Käytä suojalaseja. Työn aikana syntyneet kipinät tai laitteen tuottamat tikut, pirstaleet ja pöly voivat aiheuttaa näön menetystä. 6

7 Tärkeää. Laitetta käytettäessä täytyy noudattaa joitakin turvallisuustoimia vammojen ja vahinkojen välttämiseksi. Lue käyttöohjeet ja turvallisuustiedot huolellisesti. Pidä nämä käyttöohjeet suojatussa paikassa niin, että tieto on aina saatavissa. Jos annan laitteen toiselle henkilölle, luovuta myös nämä käyttöohjeet ja turvallisuustiedot. Emme ota mitään vastuuta vahingoista tai onnettomuuksista, jotka johtuvat näiden ohjeiden ja turvallisuustietojen noudattamatta jättämisestä. 1. Turvallisuustiedot Katso turvallisuustiedot toimituksen mukana tulleesta kirjasesta. VAROITUS Lue kaikki turvallisuusmääräykset ja -tiedot. Näiden turvallisuusmääräysten ja -tietojen noudattamatta jättäminen voi johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan vammaan. Pidä kaikki turvallisuustiedot ja -ohjeet suojatussa paikassa tulevaa käyttöä varten. Tärkeää: Lasersäteilyä Älä katso luokan 2 laserin säteeseen. 2. Rakenne ja toimitetut osat (kuva 1/3/9) 2.1 Rakenne 1. Kädensija 2. Päälle/pois-kytkin 3. Lukituspainike 4. Leikkaussyvyyden asetuksen lukitusruuvi 5. Pohjalevyn nostovipu 6. Pohjalevy 7. Sahanterä 8. Rinnakkaisesteen lukitusruuvi 9. Rinnakkaiseste 10. Pölynpoistojärjestelmän liitäntä 11. Pölynpoistojärjestelmän sovitin 12. Sahaterän kiinnitysruuvi 13. Laippa 14. Laserin päälle/pois-painike 15. Laser 16. Palautuspainike 2.2 Toimitettu paketti Avaa paketti ja poista laitteisto varovaisesti. Poista pakkausmateriaalit ja mahdolliset pakkaus- ja/tai kuljetustuet (jos tarpeen). Tarkista, että kaikki osat ovat mukana. Tarkista laitteisto ja lisäosat kuljetuksen aikana tapahtuneen vahingon varalta. Jos mahdollista, säilytä pakkaus takuuajan loppuun asti. TÄRKEÄÄ Laite ja pakkausmateriaalit eivät ole leluja. Älä anna lasten leikkiä muovipusseilla, kelmuilla tai pienillä osilla. On olemassa nielemis- tai tukehtumisriski! Suojaa itsesi ja ympäristösi onnettomuuksilta noudattamalla soveltuvia varotoimia. Älä katso koskaan suoraan laseriin. Älä koskaan osoita laserilla heijastaviin pintoihin, henkilöihin tai eläimiin. Matalavoimainenkin laser voi vahingoittaa silmiä. Varoitus: On tärkeää noudattaa näissä ohjeissa kuvattuja työtapoja. Laitteen käyttäminen mitenkään muuten voi johtaa haitalliseen lasersäteilylle altistumiseen. Älä koskaan avaa lasermodulia. Pieni käsikäyttöinen pyörösaha Rinnakkaiseste Pölynpoistojärjestelmän sovitin Kuusioavain (2x) Alkuperäiset käyttöohjeet Turvallisuustiedot 7

8 3. Asianmukainen käyttö Pieni käsikäyttöinen pyörösaha on suunniteltu suorien leikkausten tekemiseen puuhun, puun kaltaisiin materiaaleihin ja muoveihin sekä kaakelien leikkaamisen soveltuvalla sahanterällä tai leikkuupyörällä. Laitetta tulee käyttää vain tarkoituksen mukaisesti. Mitä tahansa muuta käyttöä pidetään väärinkäyttönä. Käyttäjä, ei valmistaja, on vastuussa kaikista mahdollisista vahingoista tai vammoista, jotka johtuvat tällaisesta käytöstä. Huomioi, että laitetta ei ole suunniteltu käytettäväksi kaupallisissa tai teollisissa sovelluksissa. Takuumme mitätöityy, jos laitetta käytetään kaupallisissa tai teollisuusliiketoiminnassa tai vastaavaan tarkoitukseen. 4. Tekniset tiedot Verkkovirta: V ~ 50 Hz Teho: 450 W Joutokäyntinopeus: min -1 Leikkaussyvyys: Max. 23 mm Sahanterä: Ø 85 mm Terän pidike: Ø 10 mm Suojaluokka II/ Paino: 2,0 kg Melu ja värähtely Melu- ja värähtelyarvot on mitattu standardin EN mukaisesti. L pa melupainetaso K pa epävarmuus L WA melupainetaso K WA epävarmuus Käytä kuulosuojaimia. Melun vaikutus voi vahingoittaa kuuloa. 89,4 db(a) 3 db 100,4 db(a) 3 db Kokonaisvärähtelyarvot (kolmen suunnan vektoriarvo) on määritelty standardin EN mukaisesti. Kädensija Värähtelyarvo a h = 2,085 m/s 2 K epävarmuus = 1,5 m/s 2 Lisätietoja sähkötyökaluista Vaara! Annettu värähtelyarvo on mitattu standardia testitapaa käyttäen. Se voi vaihdella riippuen siitä, miten sähkötyökalua käytetään, ja voi erikoisissa olosuhteissa ylittää annetun arvon. Annettua värähtelyarvoa voidaan käyttää laitteen vertaamiseen toisiin sähkötyökaluihin. Annettua värähtelyarvoa voidaan käyttää haittavaikutuksen alustavassa arvioinnissa. Vähennä melu ja värähtely niin pieneksi kuin mahdollista! Käytä vain täydellisessä kunnossa olevaa laitetta. Ylläpidä ja puhdista laite säännöllisesti. Sovita työtapasi laitteeseen. Älä ylikuormita laitetta. Tarkastuta laite tarpeen tullen. Sammuta laite, kun sitä ei käytetä. Käytä suojakäsineitä. Pitele laitetta eristetyistä kädensijoista, kun teet työtä, jonka aikana työkalun lisäosa saattaa kohdata piilotetut sähköjohdon tai laitteen oman verkkovirtajohdon. Jännitteisen virtajohdon kanssa kosketuksiin joutuminen voi jännitteistä myös laitteen ja aiheuttaa sähköiskun. Jäljelle jäävät riskit Vaikka käyttäisitkin tätä sähkötyökalua ohjeiden mukaisesi, joitakin jäljelle jääviä riskejä ei voida poistaa. Seuraavat vaarat voivat syntyä johtuen laitteen rakenteesta: 1. Keuhkovamma, jos soveltuvaa hengityssuojainta ei käytetä. 2. Kuulovamma, jos soveltuvaa kuulosuojainta ei käytetä. 3. Vahinkoa terveydelle johtuen käden ja käsivarren värähtelyistä, jos laitetta käytetään pitkiä aikoja tai jos sitä ei ohjata ja ylläpidetä oikein. 5. Ennen laitteiston käytön aloittamista Ennen kuin liität laitteen virtalähteeseen, varmista, että verkkovirta vastaa tehokyltin tietoja. Irrota aina virtaliitäntä ennen kuin teet laitteeseen säätöjä. 8

9 5.1 Leikkuusyvyyden määrittely (kuva 2) Irrota leikkuusyvyyden asettamisen lukitusruuvi (4). Säädä leikkuusyvyys mitan mukaan (a). Puuta tai muovia leikattaessa leikkuusyvyyden tulee olla hieman materiaalin paksuutta suurempi. Alla olevien pintojen vahingoittumisen välttämiseksi leikkuusyvyydeksi voidaan asettaa materiaalin tarkka paksuus. Tämä voi kuitenkin johtaa hieman epätasaiseen leikkuupintaan. 5.2 Pölyn ja pirstaleiden poisto (kuva 3) Liitä työkalusi poistoyksikköön tai pölynimuriin. Tämä varmistaa erinomaisen pirstaleiden ja pölyn poistamisen työstettävästä kappaleesta. Etu on se, että suojelet sekä laitetta että omaa terveyttäsi. Myös työalueesi pysyy puhtaana ja turvallisena. Liitä pölynpoistojärjestelmän sovitin (11) pölynpoistojärjestelmän liittimeen (10). Sitten voit liittää soveltuvan pölynimurin (ei kuulu toimitukseen) pölynpoistojärjestelmän sovittimeen (11). 5.3 Rinnakkaiseste (kuva 4/5) Rinnakkaiseste (9) mahdollistaa rinnakkaisten linjojen sahaamisen. Avaa rinnakkaisesteen lukitusruuvi (8) sahan juuressa (6). Kootaksesi laitteen liu'uta rinnakkaiseste (9) ohjaimeen (a) sahan juuressa (6) (katso kuva 4). Aseta vaadittu etäisyys ja tiukenna sitten lukitusruuvi (8) uudelleen. Rinnakkaisesteen käyttö: Aseta rinnakkaiseste (9) työstettävän kappaleen reunaa vasten ja aloita leikkaus. 6. Käyttö 6.1 Pienen, käsikäyttöisen pyörösahan käyttö Pidä aina pienestä, käsikäyttöisestä pyörösahasta kunnolla kiinni. Älä pakota! Työnnä pientä, käsikäyttöistä pyörösahaa kevyesti ja tasaisesti eteenpäin. Apukappaleen tulee olla pienen, käsikäyttöisen pyörösahan vasemmalla puolen niin, että tukipenkin laaja osa tukee sen koko alaa. Jos sahaat piirrettyä viivaa pitkin, ohjaa käsikäyttöistä pyörösahaa vastaavaa vakoa pitkin. Kiinnitä pienet puukappaleet hyvin ennen niiden sahaamista. Älä koskaan pitele niitä käsin. Noudata aina turvallisuusohjeita. Käytä suojalaseja. Älä käytä viallisia sahanteriä tai teriä, joissa on halkeamia tai jotka ovat rikki. Älä käytä laippoja/laippamuttereita, joiden reikä on sahanterän vastaavaa suurempi tai pienempi. Sahaterää ei saa jarruttaa kädellä tai terään kohdistuvalla sivupaineella. Pohjalevy ei saa jäädä kiinni, vaan sen tulee palata alkuperäiseen asentoon, kun toiminto on suoritettu. Ennen kuin käytät pientä, käsikäyttöistä pyörösahaa tarkista pohjalevyn toiminta laitteen ollessa irrotettuna verkkovirrasta. Ennen laitteen käyttöä varmista, että turvalaitteisto, kuten pohjalevy, laipat ja säätölaitteet, ovat käyttökunnossa ja oikein säädettyjä sekä kiinnitettyjä. Sitten voit liittää soveltuvan pölynpoistojärjestelmän sovittimeen (11). Varmista, että pölynpoistojärjestelmä on turvallisesti ja oikein liitetty. Huomio! Ennen kaikkia pyörösahaan tehtäviä toimia tulee verkkopistoke irrottaa 6.2 Pienen käsikäyttöisen pyörösahan käyttäminen Valitse soveltuva terä sahattavalle materiaalille. Tarkista terän tila ja terävyys. Määritä leikkaussyvyys. Ota työkalu ja varmista, että tuuletusaukot eivät ole peittyneet. Käynnistä työkalu ja odota muutama sekunti, että terä saavuttaa käyttönopeuden. Paina lukituspainiketta (3) ja hieman painaen laske työkalu hitaasti työstettävää kappaletta vasten. Paina sahaa eteenpäin työstettävän kappaleen läpi. Älä koskaan leikkaa taaksepäin! Paina työkalua vain vähän leikkaamisen aikana. Pohjalevyn on aina oltava työstettävää kappaletta vasten. Ennen kuin aloitat työstettävän kappaleen työstämisen, voit nostaa pohjalevyä (6) vivulla (5), kuten kuvassa 6 on näytetty. Työn aloittaminen on tällöin helpompaa, kun haluat aloittaa työstettävän kappaleen reunasta. 6.3 Sammuttaminen ja käynnistäminen (kuva 1) Käynnistäminen: Liu'uta päälle/pois-kytkin (2) eteenpäin ja pidä. Sammuttaminen: Vapauta päälle/pois-kytkin (2). 9

10 Tärkeää. Tee koeleikkaus ylimääräiseen puukappaleeseen. 6.4 Sahanterän vaihtaminen (kuvat 1/7-8) Huomio! Ennen kaikkia pyörösahaan tehtäviä toimia tulee verkkopistoke irrottaa Käytä vain sahanteriä, jotka ovat samanlaisia kuin sahaterät, jotka on toimitettu tämän pyörösahan mukana. Pyydä apua myyjältäsi. Tärkeää! Pientä käsikäyttöistä pyörösahaa ei tule käyttää, kun kuusioavain on siinä kiinni. Irrota sahanterää pitelevä ruuvi (12) kääntämällä sitä myötäpäivään kuusioavaimella (a) samalla, kun pitelet sitä paikallaan toiselta puolen toisella kuusioavaimella (b). Paina lukituspainiketta (3) ja käytä vipua (5) säädettävän pohjalevyn (6) nostamiseen ja pitämiseen paikallaan. Irrota sahanterä (7) alaspäin. Puhdista laippa ja aseta uusi sahanterä. Huomioi ajosuunta (kuoren (c) ja sahanterän nuoli). Tiukenna ruuvi sahanterän kiinnittämiseksi (12) ja varmista, että se liikkuu oikein. Ennen kuin painat päälle/pois-kytkintä, varmista, että sahanterä on oikein asennettu ja että liikkuvat osat liikkuvat hyvin ja että kiinnitysruuvit ovat kunnolla kiinni. 6.5 Laserin käyttö (kuvat 9-10) Laser (15) auttaa tekemään tarkkoja leikkauksia pyörösahalla. Laserdiodi luo laservalon. Laservalo laajennetaan linjaksi, ja se säteilee lasersäteen aukosta. Voit sitten käyttää linjaa optisena apuvälineenä suojan linjan tarkassa leikkaamisessa. Noudata laserin turvallisuusohjeita. Voit sammuttaa tai käynnistää laserin päälle/pois-kytkimellä (14). Pöly- ja pirstalekertymät voivat vaikuttaa lasersäteeseen. Lasersäteen aukko tulee siksi puhdistaa jokaisen käytön jälkeen. Sammuta aina laser, kun sitä ei käytetä. Pariston vaihtaminen Varmista, että laser on sammutettu. Avaa patterikotelon kansi (a). Irrota paristo ja vaihda se uuteen (nappiparisto CR2032). Varmista, että paristojen terminaalit on sijoitettu oikein uusia paristoja asetettaessa. Sulje paristo-osaston kansi. 6.6 Ajohihnan vaihtaminen (kuvat 11-12) Hihnan tulee vaihtaa koulutettu asiantuntija. Ajohihna (B) tulee vaihtaa, jos se on kulunut. Avaa ruuvi (a) ja irrota sivussa oleva hihnan kuori (A). Irrota kulunut ajohihna (B) ja puhdista kaksi vedintä (C/D). Aseta uusi ajohihna vetimeen (C) ja vedä se toiseen vetimeen (D) vartta kääntäessäsi. Varmista, että ajohihna on kunnolla paikallaan vetimissä. Aseta hihnan kuori (A) ja kiinnitä se ruuvilla (a). 6.7 Palautuspainike (kuva 13) Ylikuormitustapauksissa, esim. sahanterän jumittumisen yhteydessä, laite sammuu automaattisesti. Käynnistääksesi laitteen uudelleen, paina ensin palautuspainiketta (16). Laitetta voidaan nyt käyttää normaalisti. 7. Verkkojohdon vaihtaminen Jos laitteen virtajohto vahingoittuu, valmistajan tai valmistajan jälkimyyntipalveluiden tai vastaavasti koulutetun henkilön tulee vaihtaa se vaaran välttämiseksi. 8. Puhdistaminen, ylläpito ja varaosien tilaaminen Irrota aina virtaliitäntä ennen kuin puhdistat laitteen. 8.1 Puhdistus Pidä kaikki turvalaitteet, tuuletusaukot ja moottorin kuori puhtaana liasta ja pölystä niin hyvin kuin mahdollista. Pyyhi laite puhtaalla kankaalla tai matalapaineisella paineilmalla. Suosittelemme, että puhdistat laitteet heti käytön jälkeen. Puhdista laite tasaisin väliajoin kostealla kankaalla ja miedolla saippualla. Älä käytä puhdistusaineita tai liuottimia. Ne voivat olla liian voimakkaita laitteen muoviosille. Varmista, että laitteen sisälle ei pääse vettä. 8.2 Hiiliharjat Ylenmääräisen kipinöinnin tapauksessa anna vain valtuutetun sähköasentajan tarkistaa hiiliharjat. Tärkeää! Vain valtuutettu sähköasentaja saa vaihtaa hiiliharjat. 8.3 Huolto Laitteen sisällä ei ole mitään huoltoa tarvitsevia osia. 10

11 8.4 Varaosien tilaaminen: Anna seuraavat tiedot aina, kun tilaat varaosia: Laitteen malli/tyyppi Laitteen kappalenumero Laitteen ID-numero Tarvittavan varaosan varaosanumero Viimeisimmät hinta- ja muut tiedot löytyvät osoitteesta 9. Hävittäminen ja kierrättäminen Laite toimitetaan paketoituna, jotta se ei vahingoittuisi kuljetuksen aikana. Tämän paketoinnin materiaalit voidaan käyttää uudelleen tai kierrättää. Laite ja sen lisäosat on valmistettu useista eri materiaalityypeistä, kuten metallista ja muovista. Vialliset osat tulee hävittää erikoisjätteenä. Kysy myyjältäsi tai paikallisviranomaisilta. 10. Varastointi Varastoi laite ja lisäosat lapsien ulottumattomissa pimeässä ja kuivassa paikassa, jonka lämpötila on yli jäätymispisteen. Paras varastointilämpötila on 5-30 C. Säilytä sähkötyökalua alkuperäisessä pakkauksessaan. 11

12 12

13 Vain EU-jäsenvaltioille Älä koskaan hävitä elektronisia laitteita talousjätteen mukana. Noudattaaksesi EU:n direktiiviä 2002/96/EC käsittäen vanhoja sähkötarvikkeita ja laitteita ja sen soveltamista paikallislakien osalta, vanhat sähkölaitteet tulee erotella muusta jätteestä ja hävittää ympäristönsuojelun mukaisella tavalla, esim. toimittamalla ne kierrätyskeskukseen. Kierrätysvaihtoehtona vaatimus sähkölaitteen palauttamisesta: Vaihtoehtona laitteen palauttamiselle, omistaja on velvoitettu yhteisymmärryksessä varmistamaan että laite kierrätetään asianmukaisesti mikäli omistajuudesta luovutaan. Tämä voidaan myös toteuttaa toimittamalla käytetty laite palautuskeskukseen, joka hävittää sen asianmukaisesti paikallisen kaupallisen ja teollisen jätehuoltolain mukaan. Tämä ei koske lisävarusteita tai lisätarvikkeita ilman minkäänlaisia sähköosia jotka ovat sisällytettynä laitteeseen. 13

14 Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään. Laitteen mukana toimitetun materiaalin uusintapainos tai kopiointi muilla keinoilla, kokonaan tai osittain, on sallittu vain ISC GmbH:n nimenomaisella suostumuksella.

15 TAKUUTODISTUS Arvoisa asiakas, tuotteemme läpikäyvät erittäin tiukan laadunvalvontatarkastuksen. Mikäli tämä laite ei kuitenkaan toimi moitteettomasti, valitamme tapahtunutta suuresti ja pyydämme sinua kääntymään teknisen asiakaspalvelumme puoleen käyttäen tässä takuukortissa annettua osoitetta. Voit halutessasi myös ottaa yhteyttä puhelimitse alla olevaan palvelunumeroon. Takuuvaateiden esittämistä koskevat seuraavat säädökset: 1. Nämä takuumääräykset koskevat laajennettuja takuusuorituksia. Ne eivät vaikuta lakimääräisiin takuusuoritusvaateisiisi millään tavalla. Takuumme on sinulle maksuton. 2. Takuusuoritus kattaa ainoastaan sellaiset puutteellisuudet, jotka aiheutuvat materiaali- tai valmistusvirheistä, ja se on rajattu ainoastaan näiden puutteellisuuksien korjaamiseen tai laitteen korvaamiseen uudella. Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole suunniteltu ja valmistettu käytettäväksi pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustarkoituksiin. Takuusopimusta ei siksi synny, jos laitetta käytetään pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaikoilla tai näihin verrattavissa olevissa toimissa. Takuumme ei myöskään sisällä kuljetusvaurioiden tai sellaisten vaurioiden korvaussuorituksia, jotka ovat aiheutuneet asennusohjeen noudattamatta jättämisestä tai asiantuntemattomasta asennuksesta, käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä (esim. liitäntä vääräntyyppiseen verkkovirtaan), väärinkäytöstä tai virheellisestä käytöstä (esim. laitteen ylikuormittaminen tai hyväksymättömien työkalujen tai lisävarusteiden käyttäminen), huolto- ja turvallisuusmääräysten noudattamatta jättämisestä, vieraiden esineiden (esim. hiekan, kivien tai pölyjen) pääsystä laitteen sisään, väkivaltaisesta käsittelystä tai ulkopuolisista tekijöistä (esim. putoamisesta aiheutuneet vauriot) sekä käytöstä aiheutuvasta tavallisesta kulumisesta. Tämä koskee erityisesti niitä akkuja, joille me kuitenkin myönnämme 12 kuukauden pituisen takuun. Takuuvaateet raukeavat, jos laitteelle on jo tehty jotain toimenpiteitä. 3. Takuuaika on 2 vuotta ja se alkaa laitteen ostopäivästä. Takuuvaateet tulee esittää ennen takuuajan päättymistä kahden viikon kuluessa siitä, kun olet havainnut vian. Takuuvaateiden esittäminen takuuajan päätyttyä ei ole mahdollista. Laitteen korjaus tai vaihto ei johda takuuajan pitenemiseen tai laitteen tai siihen mahdollisesti asennettujen varaosien takuuajan alkamiseen uudelleen alusta. Tämä koskee myös paikan päällä suoritettuja palveluja. 4. Takuuvaateesi esittämiseksi tulee viallinen laite lähettää postikulut maksettuna alla olevaan osoitteeseen. Ole hyvä ja liitä mukaan alkuperäinen maksukuitti tai muu päiväyksellä varustettu ostotosite. Säilytä tämän vuoksi kassakuitti huolella tositteena! Ole hyvä ja kuvaa valituksen syy meille mahdollisimman tarkoin. Jos takuumme kattaa laitteessa olevan vian, saat korjatun tai uuden laitteen välittömästi takaisin. Tietysti korjaamme mielellämme korvausta vastaan myös sellaiset laitteiden viat, jotka eivät kuulu tai eivät enää kuulu takuumme piiriin. Lähetä tätä varten laite tekniseen asiakaspalveluumme allaolevalla osoitteella. 15

16 Service Hotline: (0,14 / min. T-Com lankaverkossa) ma-pe 08:00 ja 20:00 Nimi: Palautusnumero isc: Katu/nro: Puhelin: Postinumero: Paikkakunta: Matkapuhelin: Mikä vika on ilmennyt (tarkka ilmoitus): Tuotenumero: I-numero: Arvoisa asiakas, Ole hyvä kuvaile meille laitteessa havaitsemanne virhetoiminto muistutuksen perusteeksi mahdollisimman tarkasti. Näin voimme käsitellä valituksenne nopeammin ja auttaa nopeammin. Liian epätarkka kuvaus (laite ei toimi tai laite viallinen) viivyttää asian käsittelyä huomattavasti. Takuu: KYLLÄ EI Ostotosite nro/päivämäärä Ota yhteys huoltolinjaan tai ISC-verkkosivuun sieltä saat palautusnumeron. Kirjoita osoitteesi. Kirjoita vian kuvaus ja tuotenumero. Takuuasiassa rastita KYLLÄ/EI, ilmoita ostotositteen numero ja päivämäärä ja liitä mukaan ostotositteen kopio. Maahantuoja: Kauppahuone Harju Oy Myllypuronkatu Tampere Huolto ja varaosat: ,

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max Omistajan käsikirja Endura C2 Endura Max Käyttöohje Twist Tiller -ohjauskahva: virtakytkin, nopeus, eteen/taakse ja ohjaus 180 käännettävä ohjauspää Säädettävä syvyyskaulus Quick Release kallistusvipu

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX Trifitek Finland Oy 2014 1. YLEISTÄ Tämä käyttöohje sisältää tietoja ja varoituksia, joita on noudatettava, jotta mittalaitetta voidaan käyttää turvallisesti

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Alkuperäiset käyttöohjeet Langaton pora/ruuvimeisseli

Alkuperäiset käyttöohjeet Langaton pora/ruuvimeisseli Alkuperäiset käyttöohjeet Langaton pora/ruuvimeisseli - 2 - - 3 - Vaara! - Lue käyttöohjeet vähentääksesi vamman riskiä. Varoitus! Käytä korvasuojia. Melu voi vahingoittaa kuuloa. Varoitus! Käytä hengityssuojaa.

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr Käyttöohje Wöhler HF 300 kosteusmittari puulle. Best.-Nr.23199 2015-11-02 Sisältö Sisältö 1 Yleiset tiedot... 3 1.1 Tiedot käyttöohjeesta... 3 1.2 Varoitukset...3 1.3 Käyttö... 3 1.4 Toimitussisältö...

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F DB malli) SISÄLTÖ

Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F DB malli) SISÄLTÖ Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet 4 Jiirisahoja erityisesti koskevat turvallisuusohjeet 6 Laserosoitinlaitteen turvallisuusohjeet

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

HAND BLENDER BL 6280

HAND BLENDER BL 6280 HAND BLENDER BL 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D F E 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-25 PORTUGUÊS 26-30 NEDERLANDS 31-35 MAGYAR 36-40 ČESKY 41-44 SLOVENŠČINA

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

Päivittäinen käyttö vaatii keittiöhanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysvaatimuksemme,

Päivittäinen käyttö vaatii keittiöhanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysvaatimuksemme, Keittiöhanat Päivittäinen käyttö vaatii keittiöhanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysvaatimuksemme, riippumaton instituutti testaa ja hyväksyy

Lisätiedot

Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448

Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448 Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu

Lisätiedot

SUOMI. Kylpyhuoneen hanat

SUOMI. Kylpyhuoneen hanat SUOMI Kylpyhuoneen hanat Päivittäinen käyttö vaatii kylpyhuoneen hanalta paljon. Riippumaton instituutti testaa kaikki hanamme huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että ne täyttävät tiukat laatu-

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia.

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia. 1 2 1 Hi-Filtration 9.0 Hi-Filtration on valmistettu EU:ssa noudattaen mitä tarkimpia materiaaleja ja työnlaatua koskevia eurostandardeja. Käyttöohjeesta löydät kaiken koneen käyttöä ja hoitoa koskevan

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Käyttöohjeet Suomi TURVALLISUUSOHJEET

Käyttöohjeet Suomi TURVALLISUUSOHJEET Käyttöohjeet Suomi TURVALLISUUSOHJEET 1. Laitteen käyttö on sallittu yli 8-vuotiaille, jos heitä valvotaan ja opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Samoin

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tynnyrin kaasupolttimelle on myönnetty eurooppalainen tekninen hyväksyntä, mikä tarkoittaa, että poltin täyttää turvallisuusvaatimukset.

Tynnyrin kaasupolttimelle on myönnetty eurooppalainen tekninen hyväksyntä, mikä tarkoittaa, että poltin täyttää turvallisuusvaatimukset. Käyttöohjeet // Tuotteen esittely Comfi Cask on käsin valmistettu monikäyttöinen polttotynnyri! Se on terassilla, pihalla tai mökillä palavaa elävää tulta, joka lämmittää, luo viihtyisän tunnelman ja

Lisätiedot

Käyttöohje. Parade 60 Rollaattori

Käyttöohje. Parade 60 Rollaattori Parade 60 Rollaattori 1 2 Sisältö TUOTTEISTAMME...4 KÄYTTÖTARKOITUS...6 TEKNINEN ERITTELY...7 LISÄVARUSTEET...7 KÄYTTÄJÄN OPAS...8 3 Tuotteistamme Tuotetta vastaan otettaessa Tarkista seuraavat asiat ennen

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION ELITE M9000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION ELITE M9000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06 IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

FORMULA 1 RACE MASTER

FORMULA 1 RACE MASTER FORMULA 1 RACE MASTER Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET KÄÄNTÖSUIHKUOVI

ASENNUSOHJEET KÄÄNTÖSUIHKUOVI ASENNUSOHJEET KÄÄNTÖSUIHKUOVI TÄRKEÄÄ - ENNEN KUIN ALOITAT! Tarkista tuote välittömästi saatuasi sen kuljetuksessa tapahtuneiden vahinkojen, puuttuvien osien ja tai valmistusvirheiden varalta. Vahingoista

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 404159-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohjeet huolella ennen käyttöä! Alla on listattuna vintturin komponenttejä ja niiden käyttö. Vintturi on tarkoitettu ainoastaan ajoneuvoihin

Lisätiedot

ElectroGEAR Käyttöopas ja Käyttöohjeet

ElectroGEAR Käyttöopas ja Käyttöohjeet ElectroGEAR Käyttöopas ja Käyttöohjeet RAKENNUSLÄMMITIN LUE OHJEET HUOLELLISESTI: Lue ja noudata kaikkia ohjeita. Pidä ohjeet turvallisessa paikassa tulevaa käyttöä varten. Älä anna kenenkään, joka ei

Lisätiedot

Päivittäinen käyttö vaatii patjalta ja patjakehikolta paljon. Patjamme testataan huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että ne täyttävät tiukat

Päivittäinen käyttö vaatii patjalta ja patjakehikolta paljon. Patjamme testataan huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että ne täyttävät tiukat Patjat Päivittäinen käyttö vaatii patjalta ja patjakehikolta paljon. Patjamme testataan huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että ne täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysvaatimuksemme. Sen ansiosta

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

Sisältö. 1. Suomi P. 3. Copyright by ENERGETICS

Sisältö. 1. Suomi P. 3. Copyright by ENERGETICS Light Bench 6.1 FI Sisältö 1. Suomi P. 3 FI Nämä käyttöohjeet ovat ainoastaan asiakasta varten. ENERGETICS ei takaa kielenkäännöksestä tai tuotteen teknisistä muunnoksista johtuvia virheitä. Copyright

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

SUOMI IKEA 365+ Ruoanlaittoastiat

SUOMI IKEA 365+ Ruoanlaittoastiat SUOMI IKEA 365+ Ruoanlaittoastiat Päivittäinen käyttö vaatii ruoanlaittoastioilta paljon. IKEA 365+ -ruoanlaittoastiat testataan huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että ne täyttävät tiukat laatu-

Lisätiedot

F 50 KÄYTTÖOHJE. Dok: 101425-SF 0733

F 50 KÄYTTÖOHJE. Dok: 101425-SF 0733 KÄYTTÖOHJE KÄYTTÖ SWEPAC F 50 on tarkoitettu soran ja hiekan tiivistykseen pienissä rakennustöissä, kuten puutarhan betoni- tai tiilikiveysten alustoja tehtäessä. Laitteen kompakti toteutus mahdollistaa

Lisätiedot

ASENNUSOHJE PEM1747FIN SUOMI

ASENNUSOHJE PEM1747FIN SUOMI ASENNUSOHJE PEM1747FIN 2016-03 SUOMI KOSKETUSSUOJATTU KULMAPISTOKEPÄÄTE 250 A, 1-JOHDINMUOVIKAAPELEILLE KUPARILANKASUOJALLA Uo/U = 6/10 kv, Um = 12 kv Uo/U = 12.7/22 kv, Um = 24 kv ULKO- JA SISÄPÄÄTE 2/10

Lisätiedot

TAKUU JA HOITO-OHJEET.

TAKUU JA HOITO-OHJEET. TAKUU JA HOITO-OHJEET www.bellus.com Käyttöohje Bellus sohville Onnittelemme teitä uudesta Bellus sohvasta. Tämän ohjeen tarkoitus on antaa teille tietoa sohvan käytöstä ja hoidosta, sekä siihen liittyvästä

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje

Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje Copyright c 2012 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto Evanix Hunting Master P12 on tehokas paineilmakäyttöinen, revolverityyppinen ilma-ase. Ase sopii sekä oikea- että

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

Näin asennat. suihkukulman: SK-850

Näin asennat. suihkukulman: SK-850 Näin asennat suihkukulman: SK-850 Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET PAGE 19 ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA (OSA N:O 34131) EMC direktiivi 89/336/EEC ja korjattu 91/263/EEC & 92/31/EEC Standardit EN55014:1987, IEC 801-2, IEC 801-4, IEC 801-3 Matalajännite

Lisätiedot

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa. SBA1610. Käyttöopas

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa.  SBA1610. Käyttöopas Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome SBA1610 Käyttöopas a b c d 1 Tärkeää Turvallisuus Vakava varoitus Tuotteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä,

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min Käyttöohje BM1600 NIKO POWER TOOLS Maahantuoja: Hitachi Power Tools Finland Oy Tupalankatu 9 15680 Lahti Suomi Puh. +358 207431530 S-posti: info@hitachi-powertools.fi Web: www.hitachi-powertools.fi Tekniset

Lisätiedot

Päivittäinen käyttö vaatii sohvilta ja lepotuoleilta paljon. EKTORP-tuotteet testataan huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että ne täyttävät

Päivittäinen käyttö vaatii sohvilta ja lepotuoleilta paljon. EKTORP-tuotteet testataan huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että ne täyttävät EKTORP Päivittäinen käyttö vaatii sohvilta ja lepotuoleilta paljon. EKTORP-tuotteet testataan huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että ne täyttävät tiukimmat kotikäytölle asetetut laatu- ja kestävyysvaatimukset

Lisätiedot

testo 606-1 Käyttöohje

testo 606-1 Käyttöohje testo 606-1 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-1 Pikaohje testo 606-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Side decor -sarja, kynnyslista

Side decor -sarja, kynnyslista Installation instructions, accessories Ohje nro Versio 31399038 1.6 Osa nro 39836725, 39836730, 39836755, 39836775, 39836780, 39836785, 31439073, 39836735, 39836740, 39836745, 39836750, 39836765, 39836770

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Ulosvedettävä suksen-/lumilaudanpitimet Accessories Part No. Date Instruction

Lisätiedot

Huoltotiedote. Moottorien kuljetusvauriot ja puuttuvat osat. Koskee malleja. Kaatumisosoitin

Huoltotiedote. Moottorien kuljetusvauriot ja puuttuvat osat. Koskee malleja. Kaatumisosoitin Huoltotiedote Moottorien kuljetusvauriot ja puuttuvat osat N:o 98-17c Koskee malleja Kaatumisosoitin HUOMAUTUS Tämä tiedote päivittää Mercury/Mariner huoltotiedotetta 97-19 ja Force huoltotiedotetta 97-15.

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 110003091

KÄYTTÖOHJE 110003091 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 Käyttöönotto... 2 Huolto... 3 Häiriötilanteet... 4 Turvallisuus... 5 Takuuehdot... 6 Tekniset tiedot... 7 1. JOHDANTO Tämä vihkonen sisältää ne tiedot, jotka tarvitset

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

s3-sensori W.I.N.D. Käyttöohje

s3-sensori W.I.N.D. Käyttöohje s3-sensori W.I.N.D. Käyttöohje 1. OPEN 2. 3. OPEN 4. 5. 6. 7. Onnittelut! Polar s3-juoksusensori W.I.N.D. on paras vaihtoehto juoksutekniikan ja juoksutehon kehittämiseen. Laite käyttää herkkiä inertiasensoreita

Lisätiedot

22 TONNIN PAINEILMA HALLITUNKKI TQ22001

22 TONNIN PAINEILMA HALLITUNKKI TQ22001 TONNIN PAINEILMA HALLITUNKKI TQ00 Ohjekirja Turvallisuutta koskevat varoitukset ja varotoimenpiteet VAROITUKSET: Työkalua käytettäessä on noudatettava turvallisuutta koskevia perusvarotoimenpiteitä henkilö-

Lisätiedot

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Käyttöohje Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Rullanauha / Suojat Käyttöohje Tiedot tarkistettu: 1.6.2015, versio 1.0 Alkuperäisen version kieli: saksa Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin

Lisätiedot