KESÄSYÖTE 2014 KESÄ SYÖTE PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN MATKAILUALUEEN KESÄLEHTI Tervetuloa nauttimaan. tunturin kesästä! syote.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESÄSYÖTE 2014 KESÄ SYÖTE PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN MATKAILUALUEEN KESÄLEHTI 2014. Tervetuloa nauttimaan. tunturin kesästä! syote."

Transkriptio

1 KESÄSYÖTE KESÄ SYÖTE PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN MATKAILUALUEEN KESÄLEHTI 2014 Trvtl tt ttr ätä! yt.f

2 2 KESÄSYÖTE 2014 Trvtl Kä Syöttll! Nt r lää t t pyörä ll j. Syött lt trj phjtt v t j ht äl. Trt rht tlt j hyödyä l hj lhtt j rttöjä. Plvlt j ltläyt tlt jr j prhttä vrt. Nt r lää t t pyörä ll j. Kllptt j ypärtötä löytyy t j pt rttjä ptt t tpyörälyy. Ltt t hyvä vj l l. Hltä löytyy yö l rttj j ltlp. Al hjlplvlyrttäjät ttvt lllää ttl jr l- l pv l. V l hl läht pltt t tt, ttä rätd l prttv, p löytyy ttt. Ohjlplvlyrttäjät ttvt vrt lllää. Hltä löytyy vlt v rtä j l läyä trjv ltttt. V ä tdt Rvr Tbg j vjrl vt t rttä hyvä vtt vrd d. V yyä vltt frbglfrt tl l yö h hrrtll lä pl ätrj. Rt löytyy hhttd j Lt tt, jt ll lhrrtjll j ljt tll yt hdll päätä rtäää tt täyptää 18-väylätä rt Syött. Syöttll t yö t hrrt- j jvttpj ä. Lppvd rll jtvt Lppt löytyy lpll trttt pl lt- j läypt j pl ttpt, j ältää ttrl äll j -tll hrrtjll. V ä prhlt SM-t tvt l tt vrttttv ltl. Kltlp yyjltä t hyvä vj lpt j lättj löytyy hlpt yö ttä r j Vllä ljll, t ljll j vljöll löytyvät yö rt lhtt tt l rht. Kä Syöttllä tvt ttrpyöräljät, tpyöräljät, ljt j tjt. Syöt MTB j Erä rt l ää vlpp t yyd lttv hppvlpp, j trj prhll hj j läyä. Syy t Hppypp j Lppv pl - tpht räävät hä lll. Pdjärvllä ällä yö t j tpht, t Käpl MM-t, Pdjärv rt j plj t. Nprptäjä yö plj ltt ttv j ähtävää Päätlv Tvlll 17. rr. R läpt trj hj lätä ptävll. Syöttltä lyhyt t dllä tth tpht j ph. H j lpp ää ll! Syött Mtlyhdty p. Syt.f vlt löytyy trt tt l plvlt j tphtt, äyääpä vl. Syött ätl prtyyt d tvttt j hlp l l t. PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN MATKAILUALUEEN KESÄLEHTI 2014 Kttj: Pdjärv-lht Oy Päätttj: H Tr Tttyö: VKK-Md Oy/Jy Kär, Pdjärv-lht Oy/H Tr Iltt: VKK-Md Oy/Mr Kpp j Sr-L Tl Svvlt: VKK-Md Oy/El Lht, Pdjärv K: Phjl Mylly, Kj Pp: Sl Lhtp Oy, Kj Yhttyöä Syött Mtlyhdty ry:.

3 KESÄSYÖTE Stjt tvt lllää Syöttll Stjt ttvt t tt Syött htv t v v t ptä t SM-. Syött pt ttrt j plt tt vt r - j hrjttj tjll. Krrt, ttrvt ä rt pt vtöt rttvt prht tjt hyvtä. St rhl vtv lj, j v t jt ptää ytä tää ll rttrvt rtlt t. Syöt pt ttt yö ll S, t ptä t SM-t järjttt Syöttllä yy Y l htt l S- t j vltj Jh T. Hällä l j tt l pttlt p v j ä lr prtll. Hpptj P I vtää rll tlr hä, SYÖTE-t. - Prt Syöttllä tj lt pl t j ttt htv htt. Mtt löytyy lt, j thd tptd vll rlt t, tt vrrtt ljh j plj rt, j ptää t ä p vll. Löytyy htv j j t, j jtvt pv pllä lll, rt T. - Syöt tvllt vp lrp. J j tl v tl, p pvt rhll ä lppl tl pr, pht lt. Mjtvhthtj löytyy ljt rl j r bdjtll, T h. Ahr lä Syött ttj tt rt yö, ttä Stltt ltv td vl rt MM-tt järjtätä Syöttll ällä V v ttt vt llt lll, tt rt j vltjt vt löytät Syöttltä ll tvll vältä vtt lv t. Näyttöj tt rt rjj H/D20 MM-h j H/D16 j 18 EM-h. Tää ää Syöttllä t t pr. SYÖTE-St -lpl pdtää , jll t Htll P-Syött rlt tl. Klplt äyttää t v 2013 järjttty SM-Ptä R1 -lplh, jt rtää j rr rttävät. Lt rdt pytytty järjtäää trvllt tt lttl t rh. Mt hltt hyödytää t rt, jtt yt t päävät hlt, vp ttrdll. Syött t tt- j fylrjä ptäyt hpptj P I ptää rll trtt tlr jr j ll, jt pll tt tll j v. Iltttt ä lpp ä. - Hrjttl ht, ttä h ht tää ä fyyt ttä tdllt. Syött ltt h l vähä äyttty, j hl vtää lrjä täällä. Mt älyttöä hyvä: pt j lt rtt vt htll. V, ttä t Syött t vl j tr ltv, I l. Lä P-Syöttllä t l Kll ttr, jt lj pr tpht Syöttllä plj. Pdjärv Urhljd tjt ph Att Härö rt, ttä v t rll tpht yö I-Syött plll. Rt trttj h vll Att Härö lää, llä Syöttll EU-h vll thty 27 löltrll jt trttj. Tää t lll vt h ldt lplj. Kj jäl hrjttlrtt vt yö tt hrjttljd äytöä, ä lää j tää rt Syött tvttttrjt. Alll dt p hlj ttv trtvrt. Kj t tt Syötttä l ljll. - Pll rhlr tjll Syött ltt tj lähyy lttvtt. J j t tt, ä v v t. Syöttll Pdjärv t ttt v t t, vtvp hrjttj äärll, rt Härö.

4 4 KESÄSYÖTE 2014 Vhdy l Lppvd rll Lppvd tl l Lpp trj hrrtt j jvtttä äll t ä. Mtl t lptt, frbglfrdt j ttprt. Källä 2013 vt Lpp lt tvttt vt vpt äytttävä. Pllt yrttäjät vt l ht, ttä j v v Lpp vt rt vää. LppPr tppll yllä rlll ltllä r ttldll t ctll. Eltt rtt v äyttöö j vt hrrtj tv ä- t tttt rpptt. Syöt DcGlfPr p hyv tll pljll j ävlyä 18 r rtllä tl ljä lträ. O frbj trvt ll, llä vrtt l vrt. Lpt rtt lt trlt öyrt, j j lö. Lä ljä vrt r vä j hdll jj rt. Syött ä- j yyj dt hrrt- j jvttpt rtt SYK- LI-h ptt. H ttttt vt Pdjärv p j rhtt vtvt Phj-Phj ltt (EAKR) ä Pdjärv p. Lppv tlp, j rtt l pr lt trvt väärä vvrt I-Syöttll. Källä 2011 ll vlt, rll tl plj rt, lljötä ä jt. Rt rtävä plt tllt tt, rpt vltvt rtlvt. Syy Lppvttä rtlvät ltljt j yöh vättlvll jäällä ööttlvät pljät. Lpt lpll l thpj. Lpt rtt lt trlt öyrt, j j lö. Lä ljä vrt r vä j hdll vlp jj rt. Oll At Pj v ää l ttrpp, j hyvä hvtt. Erähtä j ylllpää jtt t pt Syött vr välttää tljll l lj vl öjä, lhtj j htllht. K vl yl vdp, tt vr hlöt lllää pv jtht vl. Hl jt t hjl v vrt vp r ttpt. - T l läh 30 vd ll, jt tll ll hä tvd t jtp. Tt hlvt lll htlllt prlt j tt tyäävät rähtä lötä. Mllä yt yö t äytöä jt, l ht öä ptää ll 15, ttjhtj Jh Schrdr lt. K tl vr yttä tlj ryhä p. Mjt lä vr välttää d fr- j hjlplvlt. Ryhä- t ptth hdllt d täy räätälöty ältö. Mjt, rlt, tlt trvttv vältö, ljtt, tvttt j llvtt ä tlt jv d ttt työtä Syött vr hlöll. - V tlv l ll v tt j jtyyä l vd. T t t thdä tötä, jt tyytyvää ll, Schrdr rt j ll lää Syött prtytä ätlt: - Vr tpyöräly prtäyt httvt Syött ätl j lhtt h vt S prt t. Lä Lppvd rt rtt tvttt tvt rttä hyv j ll tllt plj j hr äyttäjä.

5 KESÄSYÖTE Vhd d jäl hlt hyvllä l V l I-Syött hhtll vrtävä, llä pll t plj j vtv tpht. I-Syöttllä ltt IS Op- tä prh vätlä Kyä l S r lltltpht v 2014 j ä vd tähd lptyl-lpl. Kvälltä jprlt äht t tt hp rt, jt l hl p päällä 1500 tj. - IS Op- järjtä llt r pt j v äyt. Tää l ll tlv tär tpht, tä llt hpp-rhljt j plj tttt Syötttä lv ypär l, ä j ttä d ävjöd t. Tää t hdlld rt dät r hhtt R j Lv tgr, v r lj ptt. Tlv äyttää, hlt Syöttllä ll y rt hhtt. Tällt j järjtä l l ttvtt ä tt tvtt vtt, lt Hht I-Syött ttjhtj Jr Trtjff. Lttlll ält lvt, rtt j lttt d lttt ätlll. Jr Trtjff h, ttä l tl trp, llä tlv thdää täpävätä työv. Käll tl rlt ttpttä, tt t d lll tt. Jh jäl lt vltt j rv t. Lttl vättä vrjt h päääpyh yöhä jht j ll S ttt vrh vät. Syöttllä lt l rlt vlä päää jäl, tt Trtjff tt vrh vää vlt tvllt ävjötä rl vättl. E v päää. - V h lttl ähd v llt, v tld h tl äy yö ävjött ltttt. O rp vttj llt ll, jt r vtttvttt trvt ltt. Yltldllt tltt ptää yrttäjää ll j tt, llä äärttl yö vrtj. Tlv tvt vt lt rll j hyvllä l äärä hht jäll jh jäl, Trtjff lp.

6 6 KESÄSYÖTE 2014 Nr Syöttllä pl lrähjl Syöttllä t lt lpj. Htll P-Syött ptl vrä lv lpt hyv vrtlt. Nr Syöt y S ytä pttrö hyväyätä rt, j jt P-Syöttllä. T r jhtj thtäv tll Tj V vltllll rll ylhyödyll j yhtll thtävä t lt j rt v j htytä. V vhtyy hyv lp- j rtyö pr. - Trj täällä trvll ttypärtö ä ttv plvl rll j vttjll. O ydätä lähllä vt hht j tlt, jh täällä Syöttllä hyvät tt j hdlldt, V h. K-Phjlt Tvlll ttt Tj V l t ääöllt j rt v Tvlll hä. Kl t lt vt ltät t p. Nr Syöt väl r- j lrl. Kä j jh lr tlt vt rpplr j lrlj äytöä. Jh lr, tt ht hä plll lr hrää t htttä l tpht j prhjhl j. Rvtl v äydä rl jh. Trjll tr, jt vltt tl vll lrläll. S jäl rvtl v v tlt l lpp. Pyörälyä j tt P-Syöttllä tphttt lj rhl pr. Hä pyörälytpht Trv-jt, jd jäl järjttää vhd rt yhdttty pyöräly- j hhtlr yl 8-vtll lpll j rll. Hä hpt ttpht. Syött t tt- j fylrjä ptäyt hpptj P I ptää rll tlr S jäl Pdjärv Urhljt järjtää llt SYÖ- TE-St -lplt. Klpl Htll P-Syöt. Nr Syöttllä vd järjtää lt tt r-äll j -lll llll. Ohjltrjt ptää lää jt, ll- j ääply, tpyöräly- ä ptrtt. Atvtttj v t j tdtll th yytplvl tt. Lä ypärövä lt hrättää tl j ylää. Up ttrlt, Syött llpt ä lv tl trjvt lljll lätä ttä j hjtt t tt. Htll P-Syöt trj ldt jtplvlj P-Syött hpll. Htyyptä löytyy pv vhthtj jll tljll. Ppl rjtyöt vltvt l Ppl rtt yl 20 vtt tt j jt Klyött lll. N hd ltr pt pl rtl lll rtllä. Yl 20-vt ppl vrrll vt ähdä j pt j Syöttllä lt tää ää thtävätä ttyötä. Ol d Ldr rhtt Ppl t t tl j vlt prjtpäällö Il Srjärv l lpp ä. Lv, wc, ptpt, tttr j t rtt tt ä pl rtt rll. Krjtöd jäl pl trvll j hlpp l, Srjärv lpl. - Alll tl t rt ltr pt vrtt, jt pää pyörätlll j ltrttll l. Rttä tll j vrr yö tt j t lääää pl vtv, Srjärv rt. Alt pl tt tllt Syött yrttäjltä, pl llt h. Yrttäj pl t rttävää lärv j ältöä l yrty plvltrjt. Plvlttlj Rtv Kl pg tvtt httää Syött ätl j Ppl t rttävät Syött l ätl. Jt trt äytää ljp Syött tlh, j yhtydä httää Ppl ältöä j hjlt, Srjärv rt. Ppl rtt yrttäjä Sl Särlä yl 20 vtt tt. S jt P-Syöttllä Klyött lll. N hd ltr pt pl rtl lll rtllä. - Id pplt l, Yltrll, j törä rt pt ä t trhht. Sh h Nrj htlt ph lttyvää tlvtl. Ajt jä l ypyää j pl t 1992 t Syöttll, plvt rlt trt pt pt l, Sl Särlä rt j t Att j Pl Särlä l hä lä dtryhää, j phjlt pl lähdtt httäää. - Syött ppl yty Klyöttllä 1993 järjttyllä ällä ptlplll. Klpl yllätt järjtäjät j pj thtlt ttt j tä tt Pplll pää Ol lää llt. J t ää ht äv hlöä. Myöh httt yö ppl tlväyttöä. Kttyö j rptll plll rttä trvtllt, Sl Särlä lt. Att Särlä rt, ttä työ yhtydä t yö Ppl prtt.

7 KESÄSYÖTE Udtt VllStd hyvä vtt I-Syött hhtj vtt täy dt vd vht. SyötRrt t pg t tlll lr j dtt ätllt yrty- ä ryhätht. VllStd jt I-Syött ttr jrll, rvl j Syött Lt lähyydä. S trj tl t j jtt 20 hgll. VllStd vlt rt yö jhl ptp. Krr r ylärr jt- j lltlt. Alrt jttvt -, - j rltlt. R dä tr, SyötRrt ätä P Kpä rt j lt, llä yrtyt j ryhät vt löytät p hyv. Phll lv l j prll vt yö llt tdll ttj. Mlp rr d tyyl l MTV3: Ptä ptrtt -hjlt ttt tttlj Ktj Pr. Täyd plvl tpttj SyötRrt- ll Syöttllä plvlvt j tää SyötCrv ä rrvtlt Pärjävr j Rvr. VllStd t trjt vt lä. Pyty plvl pr t yrtyä ä r hrrtryhä j rhlrj d ht t. 20 hä rt ryhät vvt ptää Pärjävr, j hdll järjtää jp d hg tl. Syöt p t yrty- j ryhätj ht pt t. K trvttvt plvlt vt lähllä, jt tlt ytyy lllt t tl. Yhdä d l yrttäj SyötRrt pytyy trj ryhll vlt tpttj ljt-, hjl- j rplvl. Käy h ryhä r Olt, trj Syöttllä ldt tlt, jt, tvttt j rlt. Lp ljtplvl v ryhä t t. T tll läht hlp, llä tt trvttv, Kpä tvtää. VllStd dä l j tr, j päädytä löytyvät tt l j prll. Ih ä K-Sprrtt Trvtl! Mll vlttltä hlpp tll j t jt yö lt. Ij lp-l lj 54 ltr Ij yhtlp-l PUDASJÄRVI Tvllt prp Rpp Sähöt 1, Pdjärv. Ph , Plvl r 8-21, l 8-18, Prhlt SM-t ttt Ij lp-l ljtt. Nyt vt lt 54 lträ ll lvll Kvt Ervt llll. Vrtpj tvllt lt vt hrj j t, v h. Vr lp ttt t phlplvlt

8 8 KESÄSYÖTE 2014 Syött ää tpht! Lgbrdt tvt vht Syöttll! Mdght S Lgbrd Ftvl vttää Syöttllä Tää trtt tä, ttä l pävä j ptällä rllldll lttlvt rhljt päävät tt Syötttr rttä pävä ttä hrj lj pr. Kyä S r lätttpht! Vpl rttää t yö rg vl. Mäl lä hjl ld, ptt lttljll j t v ptä vlp. Olltjrt p lt, jp Atrl yöt. Lä lj yö tjll hv j vhdt rttv. Ar Jää järjtäjäprt yö vhvt tpht tlvt. Lgbrd-tphtll tp vtt p dll ttjll. Lj S ttv, pllt yhttyöppt trvtvt äyttöä lähtä. Tää v yhttyöppt t j vt. Lj jäl prjt j lt ll lv Htll I-Syöttllä ltblä. Rllprttrt vltvt ttr 7.6. Lvd vjt Jyrä hvlll R Krplrt j trrtt Mr tl Phjtäht G -ylrhlt Sjlll P Jh-ftvlll. Dg j Pdr, Htll Pll Jhtt Jyrä hvlll Pdjärv Mrt Ijt Tvl Sjt Pdjärv Kpää Päätlv Tvlll prh lttrv Tpht ällä 2014 Kll flttprt I-Syöt-Mäjt järjttää tällä rt pävää tpht K pävä t vt ll Phj-S ltrlplj j Ftr-cp lplj. M vt S rllprthrt vävhvll tll, lvt Pdjärv Rcg T 2000 järjtäjä thlt. Tpht hhjlt vt Htll I-Syöt. Atljt hltj ltttt r pllt S. Tpht t rt yö, ttä t ljttjt vt äyt t tld jp y rt. Syött ärt y S prht prttrdt. S vttt yö lpljd, llä h tt j 28 vtt yhtäjt, yhtä vtt l tttt. Rt flttpt lll t, ä tt thty rt. Rt yö htv, llä 2,3 ylää rr prät 175 trä. Vtv ärt l ää ll S. Lähtöp Htll I-Syöttll v t lpäää Rvrll äätyvältä tltä j l htll rll. Kt Syött lähld rt ätphtt. Lättj tpht j t tvlt Krähhd Äät, Rt vrr Kptll Prtt Mrt P trll Kttv Pdjärvllä Kttll Käpl MM-t Hvl R Pdjärvllä R Hllrt rhltällä Elrt Tvlll Plv K j Th trd vlpp Tvlll H yyhölä Rll SYÖTTEEN ALUEEN LAAJIN REAALIAIKAINEN MAJOITUSVALIKOIMA KÄYTÖSSÄSI HOTELLI PIKKU-SYÖTE Syött pt rtly- j pyörälyrttöt tvt tv lljt! ph M Kvrt? Lj jtvl Ajtll lv vrjärjtlä Ohjlplvlt j jt ll lll Ov j plvlv hlöt ph p pt: ttvrt 24 h

9 KESÄSYÖTE Pdjärv prtt rt Lppv pl jäll yy Syöttllä järjttää Lppv pl -ylötpht, jt löytyy lt v tt prhll, lpll j vrttll. Lv rä, tyjä, hj tvtttj ä lt hpt järv yllä lv h ltlt. Tpht järjttää j ltt rt d pllt tjd v. Tltyö j yötlät -h r rl tpht t. Myö järv rll rtt ttpr j lpt vt tphtlltj äytöä. Pdjärv prtt rt järjttää hät Krll. Prjt j lt j trll hdllt thdä hyvä t j tt hrrt. M prjt rpävää trjl trtr Äät j lt plt vt pl tt pdjärvlättj. Phj rll ll dtj Pr Mttl ä S yrttäj vrphjhtj Jr-P Kpt. Mrprt l Pdjärv rhlö vlt j rpjt, j plt Tp Krhrr tä ättö. Pdjärvllä pdtty ärt vdt 1982 läht. V vrrll ppht hytyyt p r ätpht j yyjä pll p t pt ypär S. MTB-tpyörätpht l rr Syöt MTB-tpyörälytpht järjttää 2.8. l rr, j järjtäjä P Thl rt, ttä tällä rt 500 j pttt tl tdäöt täyttyää. Olltj j yt tplt v vd vrrtt. Tpht vtt ht ätä rrt läht r. Mtpyöräly hrrtj j prd d l lvyt tt Syött rtt rdt j tä htt jp S prh. Srp t vvd tpht ähd tällä rt d ltr tll tl rttt. Tällä hlt tt jll lyyttä ä. Lä y r, j jt jp tltt pyörää, jää p. Tpht järjttää yhttyöä Mtähllt j Htll I-Syött Jh Kjärv. Thl ttl yhttyöthj ptvt tt. S 2.8. Syöttllä järjttää Erä rt tpht, jt löytyy lt hjl, ryytä j työäytöä. Hppypp jtpht Kdt MP-Hppjt PMC Pdjärv järjtäät MP-Hppjt vt vttt t v vdlt. Tpht ll ttrpyörärll trttt v ttpht, j järjttää j d rr I-Syött hpll hät. MP-Hppjt työryhä vtäjä V Th järjtttävä tpht rää vtt dtt ävjötä ypär S. Mt, plvlt, t järjtlyt j h tl vt tllt ll vävjöll hyv prt p pll. Lv bädjä, yhtj j lt hp, tt v älyttöä hyvää r vlp! A, ä ptt äät. Htll I-Syöt lt ptä llt tpht pääyhttyöpp, j vt ttjt j t hplvlt. Tpht ll v. El htllll v tll lt t, rtl j tl j täy-ä. Mtrtt vt lpp pr j p päällä hyvä j rt, lht Th. Järjtyää vd Hppypp -jtpht järjttää Iyöttllä yyt. Ky ltr jtt ät 7,4 lträ läh tt, jäl l ttr hpll. V 2,6 ltr tll 202 trä rr, l v t vt. Rtt läht Syött jrlt Sfrtl lähtlt j l ttrhtll phll. K t rjj j yö vävljöll löytyy rj. Prjt-lt htllll pdtää r tävyylt. K yö jrjjt Iyötcp, j ä yhdä lpl j tää v lpl yhtydä jt Htll Iyöttllä cp tlt j lhjrtt. Pltj jj jcp yhttyöpp dtj Jh Kjärv. Phj jjt ptävät lrä Syöttllä. vlpp J Uh jhdll j vt lt. Pyörälytpht Trv-jt P-Syöttllä tää ä t hä lv pyörälytpht Trv-jt, j pltt t lt Prf äprlgt j PwrBr tpt, ä t Spcl B tjt. K tp lähtöp lttlrt l-ll j l Htll P-Syött prpll. Trv-jt 2014 SPU: tcp lpl. Ht Trv-jj jäl P-Syöttllä järjttää vhd rt yhdttty pyöräly- j hhtlr. Lr v ll rhlt j ljt tll lpll j rll 8-vtt ylöpä.

10 10 KESÄSYÖTE 2014 Atlt htll ttr hpll K Htll I-Syött öä ptlrtt äyä ä l. Kvt Er Rhh. Tlll Htll I-Syött tl Mtt j vrä työhrjttlj E. Mht vt työ th htll lö p- j tlj. Htll I-Syött yrttäjäll Jh Kjärvll tvll lp. Hä t 9 vtt tt hdlld- t httää htll ttj. Srp ttj l tlt jt I-Syött hpll. Kt t ttr llt Syött lll. Kä Htll I-Syöttllä tpht lt, t Jhjt, Syöt MTB-tpyörätph- t, MP-hppjt j Hppypp-jtpht. Ypärövä lt t tl tphtll j lä p pttt ptää ryhä yhdä, jll tpht h hyvä yhth. - Kä ht lvt plj l j ptäytyvät jtt ht ljhtt. Et tpht t dt ryhät ttvt löytä Syött j lä Lppvd äär httyt ätvttt httlvt, Kjärv rt. Alä hjlt l yö Htll I-Syött 20 lö rtt, j t lötä t p- j tlt. Kjärv rt, ttä vrtt ä l, j öplvlt vt tvll t l. Pä tll tj hä ä rr rt j tltt läyt trj. J plä jt t Kjärv vr th l trtj, jll prlpplt läyt vt h. Nd lä, trjt vähä tr, vt t l phdt yltytä. Y Htll I-Syött tltt läytä Ktpä-vtt, j llt d äytöä t d j. Kjärv rt, ttä Ktpätä tllt tdll hyvää w-htä plttt j tt ltdll rtt t htt. Tlv yy httää yö Artc Sp -pt, j rt ylpylä t tv. Udl ylpylä ät vt jäätä j ällä jättt prllt, jt vt äyät ttr. Lt öjäfrll Pr vtt tt Syöttll vtt öjärtt ttt vt rll j jlp yyt llt vlt. Syött vhtlvt frtt tvt httt ll ljttjll. Pttt rtllä tt lträ j lp v t SyötShpt t I-Syött Mtlt. Syöttltä vlä löydy öjöd vrt, tt jt pää tt pttll frll. Sfrt järjtää r Htll I-Syöt, j ldt j tht öjät tvt tt prhll. Sfrt v v- rt y hg ryh. Syött rtt ä vlt ll rtt öjärtt. V rtl Syött jlld ll jäävä lhttä, l httt härötä lll. Rttä tllt tähä v yöttä plttt, llä rtt, tt vt l h tt. Mtähllt rt rttä ptää Pdjärv lrpl, j hlht yö Pdjärv lrttötä. S hlht yö jj räätä öjärtllä jvlt. Aj Möjärtllä lltt ll 8-21 välä. T rtt ljtt, jtt ht v hyv tlv jäljltä j lä hlt t rh tältj päll. Möjärt vrrll tp Ktttp, j wc-tlt j rptp. Syöttll rt öjärt vrrlt löytyy Ktttp, j v tt vp rptt ll prll.

11 KESÄSYÖTE Syött l jtvälty. Ohjlplvlt. Ph , Rvrt 4, Sfrtl Mjtt Pdjärvllä Htll Ij Krht 6 - Ij r hg htj, j., h, wc, prv, vrtlt ttö, tv, wl Prpt Prlt Ij r hg ht - p. bryhll - Ltäjäj Ltäjät hg ht - - tlt - vrtlt ttö - p jhl j ltj ptp Jyrä Cpg Jyrät öjä - v- j tlttpt - rtt ttp j llvtth - lä grllt vrt - lää Jyrä Oy Jyrät 122, Pdjärv P PALVELEMME Ar Lt l 9-18 l 9-14 Trvtl! Kppt 1, PUDASJÄRVI, p. (08) Khvl-Rvtl Tlt Trvtl tt lt, j t trll! Plvl S-T P-L K Tvl Tlt Pl Kj Pdjärv Ol Jt 2, Stjärv. P. (08) , MARINVAARA - tl j jt Etlä-Tvlll - Lhtht 8, Mtäylä, p Klt vvltj pplvlt tt. Myö vlvplvlt. Atl llä ä ä. Yl 800 vhtt vl! Löydä l: Il tt ll S 24 t Rtjt Rtjt Rtjt Mltä rt Ph trvttvt t j lttt dllt vrll! Mltä rt trvttvt t j lttt dllt vrll! Mltä rt trvttvt t j lttt dllt vrll! Tt 2, Ol, ph (08) OULU St Tt 4, 2, Pdjärv, Ol, ph (08) PUDASJÄRVI St Tt 4, 2, Pdjärv, Ol, ph 040 (08) Av -p St 4, Pdjärv, ph (08) Tt Ol p. (08) St Pdjärv p. (08) , Tllt VKK-Md Oy Pdjärv-lht Oy hlö- j pttth +. T Pd-L Tllt 8 Pdjärv ph

12 12 KESÄSYÖTE 2014 : JOKI-JUSSI Mltä l Tvl Lp Vrrlpää! TAIVALKOSKI 30 Syöttltä Plvl M-p 8-21 L 8-18 S M t tt.j v t j l l. Ol t h t v r t d t tt,t tt d.t v tt l l l tä äv 3, 25 %t tt *.S j t t r t O p p ää. T tt d r j r p p v t p t t l l l d t. K y yl ää to p t t v r l tt p. fi/ t tt. Pt Päällö S-p/AO-plvlt (8,21t/phl + 11,9 t/) ABC TAIVALKOSKI Y h d äh y v ä t l. PALVELEMME l 6-22 Syött TAKSI T V Väärä Ivt 1+8, x. 2 pyörätlp Y pyähdy t plvl * T tt t v tv tt v tt jt tt t äl ty yt tty jä h t j.t t t r tä tt. (Hrv) Mrt VUODEN JOKAISENA PÄIVÄNÄ Brgr (08) * Tvl Ph *Phl ht 0,99 /+pp K ää...! t p ä t y t Yllä Nt j t t-pdt t värjä 3pl 10 Krttpl 4-plj, vär 990 Frbglf r 4995 Ntpöytä Nt ltä! t! Kt h E. 11 g: träpll täyttö 1990 Nt rvt yyälötä: ALAHÄRMÄ, ALAJÄRVI, HAAPAJÄRVI, HAAPAVESI, ISALMI, JALASJÄRVI, KANKAANPÄÄ, KANNUS, KAUHAJOKI, KAUHAVA, KAUSTINEN,KALAJOKI, KEMINMAA, KEMPELE/Zppl, KIIMINKI, KOKKOLA/HHg, KUOPIO, KURIKKA, LAIHIA, LAPUA, LIMINKA, MUHOS, NIVALA, NÄRPIÖ, OULAINEN, OULU/Lgtll, PARKANO, PORI, PYHÄJÄRVI, RAAHE, SAARIJÄRVI, SEINÄJOKI, SIILINJÄRVI, TORNIO, VÖYRI, YLIVIESKA 00 Ttötä ää à 3,95 LAAJAN VALIKOIMAN KALASTUKSEN JA METSÄSTYKSEN ERIKOISLIIKE Nvl, Alhärä Rh, Il, K, Kl Mt 750g/800g! Käy ttt 4,99-5,32/g Mltä löydät hyvä vl rtäyttött! 399 r Pllgrll 43c Mtv l l Mltä yö hrllt jäätlöt! HHcfé v -p 8-20 l 8-18

13 KESÄSYÖTE Rvr Tbg j Zpl vt Eräplvlj ä vtlj Eläyä ll, vdä j l Syött lll ä trjll l lt j lthrrt lttyvä läyhdll. Ntä trj Syött Eräplvlt, j järjtää rl rtä ll, vdä l. Yrttäjä J Määttä dtt tlv ätt ll, llä hä lt lttyv plvlj tv yy yhä p llt. Eräplvlj vtl vt tää ää Rvr Tbg j Zpl, jt vt Act Dy -tt j ää hjlt tttt yhttyöä J Järvpää JJ-Sfr. Rvr Tbg lll ljd läyfr. Eräplvlj fr Pärjäj Vll trj vht j vhtl pvll rttävä htllt pttt. Olltjlt vdt tt j yl y vd ä. - Mlj thdä rh l yhdtttvll vllä 2,5 t ttll rtllä. Vhd l j ltä trvttvt vrtt, t äräpv, ypärä, lvt, ljt j pt, Määttä lttl. - Zpl plt trtt vjrl, j t l t vjr pt 200 trä. Pl tpht yö vjrll. Mtll lähtjät vt vljt, ypärät, pt j ljt. Syött Eräplvlj yrttäjät J j Jh Määttä vt dll prtt äj plvltrjt, jt trtll vr tä vlt. - Ol vrt Mtählltlt Rv äpä j rt. S hdllt prt lä plvll rtttvll j vrtävllä hyvvtplvlll, Määtät rtvt. Trvhtj ä hrtj lä plvlvlt löytyvä hdlld tt v löylytä j rlt Syött Eräplvld hytrh phprä. Eräplvl t yhä trt tv rv Syött rädll j ltä löytyväll rhttll. Npä hllä yytä vät trtäär dll lv v. Syött Eräplvlj v-hjl pl pl. Yrtyä hlt pt yö lpprh, llä jll vpäväll jt hjl trjll. Ohjl hytrhvrlj, rtä, ttvllt, ptt j Vttr vllt ä prhltrtä. Rtllä p. - Rtt tt prhll, jt ll vvt lpt llt. Rtllä trvt- tvt vrtt lvt rtptt, yrttäjät vt. - Yrty tt d lpttä. M tt d lpttä tll tyytyväyyylyllä. Nd phjlt dä hyvä httää plvlj, yrtytä rrt. Möjä j tvtttj t pt I-Syött tl välttää j dyllä öjä Syöttllä, j ttr päältä, Klyött öylää t vp Pytyhrjll. I-Syött Mtl täydplvl tlyrty, j välttää öjä täydllä plvlll. Mö lppv l vr yö ä, j ttöj vplvlt v hyödytää t öljät. Möjä tällä htllä vältttävää 70 j hltv prä 45 öä. Myö rlt plvlj, t fr j ptttj vllt yö ptplvlj tl hdllt, vp yrty l-p tt. Kä lt, rvrtbg, öjäfr j lt vt ttj. Möjärtt 16 lträ ptä j lv v t SyötShpt t I-Syött Mtlt. Mt vrrll tp Ktttp, j wc j rptp. I-Syött Mtl yrttäjä, Tj Srjärv hyvllää tä, hyv ätphtt vt tljt lll. Kä yrty pyör Tj v j tlv p hä hä Rj Vää. Kvlll v rtt ltll j vll. L ypärtötä löytyy Klyött öylä j I-Syött tl välttää öjä.

14 14 KESÄSYÖTE 2014 Trvtl vrt h Syött llpt! Syött llpt trj ltljll läyä ldt lt. Krd vrj llt vt jylhät vrt, jt ätvät äää hll- j rplt, lt-rv tt j jäättä tj lt. Kllpt trj äll ävjöll htvt pttt ptt, pyörälyy j lt. Lhtt prtt tvt vhryttä h, hrjj lt t löytyvät rvtt pt. Ut t- j vrtvt plvlvt yöylrtljötä. Pr tp ttt Syött lt j lttr ltt rt ltlt. Rtl hrjll j vrll Syött llpt vr rttää rtlyrttjä vy pävärtlyy j vtvp. Rtlyrttjä rtt Syött t 75 lträ. Mä prp tp vttää ptt äpävää, ptt hllttj rttjä pt tlpll j tvll vh tää. Syött ltplj vrlt löytyy trp tt lt tll. Al rtlyhdll ljt tlätä lt pv j dll Syött l läp Pll lv UKK-rtt. Syött plt pyörälyrtt plvlvt tpyöräly htt hv lj hrrtj vytä pävä- ä prhrtä pv rtpyöräljötä. Mtpyörällä v ttt llpt vhh vrt ä bgll htt r plll Syötttä. K pyörälyrtt vrll t tpj. Mrttyj rtt rttj v t vp ltt. Ml Syött vllä Mlll tttt vrt jlt j t vhd hr. Syött hl llt l vrt Pärjäj, j r j vhd l Syött hdll. Pärjäj 22 lträ ttv vrtlyrtt vlt hyv pävärt j vrrll 17. Mlt v jt vrtlyrt päätpyä, Hrrr jäl, Lvjll t. K t vt htll hlppj, rtt vlt l hrrtjll, lj lttljll lj vtll. Hlpll rtt r vd lätä. Mtlll vdllä vtt vt vätäättöä, ä tl hd rtll vrtt. Vrtlyrttj yydää Syött ltlt. Sf K, Mtähllt Mtpyörälyä. Mlt Pärjäjll. Mölää räh Idyll I vrtp jt Syöttllä l Pärjäj rttörällä. Ph tpll v pt pävä lt j ö läöä v ht rä rh. Möllä vhtyy yö lt, l rttää htltävää pll vhll. Mv pävärthd Iltä Rytvr rtätrpp. Lyhy tt jäl Pärjäj rttörältä löytyy dyll I vrtp. Kv: T Ul, Mtähllt. ljä ltr pl jhdttl prtl vh trp phpr. I vrtvll pää ä tll t d tr päähä, tlvll lyhy hht- t lätp päähä. Vh vttäpä t rt tv t rätl. Tp ht ljä htä, lt vt trvtllt rtll. Tdtl j vrt Syött ltlt. K M, Mtähllt

15 KESÄSYÖTE Syött lt Syött lt prtt Syött llpt. Ltt t tt l rtlyhdllt, lt ä l htrt. Vt vrt vrtp, t lt- j tätylp t v vrt lttr. Myytävää rttj rtrttä, lth rjj j pljä, llpt lgtttt ä pll ätötä. Lt hv v äydä tt hvt trll ätä tt. Adtr v tll lth fljä. Myö lpll plj ph j ttä ltll, t P Pöllö -plpl j lt phr, jt löytyy plj v th. Lt pyyvä äyttly Ltj Sllt rt Syött llpt htrt j lt. Vhtv äyttlyä h- Lt prtt Syött t lt. Kv Sr Ar tll vlä ä pl väl Tl Srp j Sj vätä Ppt-äyttlyä. Jh jäl l lpp, äyttlyä vt At Sr hvttt ttltyöt. Syy rrytää j vähä tlvp tl Krtt Krjl jääht vlv pr. Sf K, Mtähllt Lt tphtt ällä Rt Pyhtyll Mtäh rt ll Pyhtyvrll. Kävlyt rtyy yhtä 4 j htv jäl Pyhty hplt pt t. Rtllä lt- ptt j trt Kll Päätl ttt. Yhtljt ppääll Tvllt Kll Päätl trlt. Rt l l 11 j tää l 16, ht Prpävä Rytvr trpll Tl ttt tj läää Rytvr trpll. Prpävä järjttää Syött lt, Pdjärv ttv j Srylä ylär Rt v präytötä Opttt rt Pdjärv ttll. Prhdytää v präyttöö ypärtövttj Rtt Nyä pt Rt lvr Opttt ltrt Syött Kllpt P plll jtvll Lvr ttvll. Oppt rtvt rtllä llpt lt, tvll thdää yhdä prtä vtj t v j lp jd phvt. Rtll järjttää bljt P tt Pt-ältä l 11. Mt rtll rtyy yhtä 8 j pp rtllä tvt Syött lt j P tlyhdty ttttt ppt. Tpht järjtävät yhttyöä Syött lt j P tlyhdty. Ht: 10 (ältää bljt). Ilttt lvr rtll: Ntä: tl.p.f/f/tphtt/ PKlttrv Phlt: , Sähöptt: 2.8. Erä rt Mrh Syött lt prpll. Järjtäjä t Syött ltt ä t l yrttäjät. Lätt tphtt j Syött lt ph Klyöttllä tl j tttj Klyött öylää 28 hyv vrttt löä, trvtl A- j rvpj. Lpll löytyy löjä j äll grllt. K öt jtvt rvt, 24 trä yvä ttrjärv rll, j hyvä rt j vvl. Syött l ä öyrttäj lvt vljt Att j Pl Särlä, jt tvt Klyöttllä. Hltä yö ltlp lhgt Kvlll, Tprll j Pärjäjll. Klyöttllä öjä vr yö Tj Srjärv. Klyöttll Särprä v-lll rt öjä. Al rhllll pll llpt vrä. Tällä htllä v-lll 15 yyätötä ttt, jt v tdtll Att Särlältä. Myytyjä tttj 15 j tä j hdll ttll vltt ö. Att rt, ttä tt tvt vt td yö yht v, jt vr ltjll Särprä ttt vt l. Kltljt vt yy l vävjötä ällä tlvll. Kvlp ttt ällä 750 l rjlht ölät j d lljd rrttv. V t yö t hplvlt j d yytä vt läätyt. Klyött Pb-trvtlt v t Att Särlä p rvtä vlt ltj hprj ä d tt dll lvt rvtytä ä p glgt htytä. Erttä tt vrlp yö Särlä vljt jtt lähtyt Ppl, jt tt tää ä. Pl Särlä rt, ttä Ppl vrrll lv tttr tyyt t r pj j p h tä lt v hrll. Pl vrttv Klyöttllä yhdtt ö lä Stp, jt löytyy 25 hgll pvt tlt vp yttärjhl t plttrt vrt. Pl tt, ttä ähö- j vll ä 10-hg prltll vrttt tp rttä tt. Jhlväll l vt yö t rvht. Hl j Ptt Ml htlvt Att Särlä yllyä pyörtä j htt vä. Ml lplpt lvt rät jäär rlt ll tl vä, jt Hl v lpdytävää j lvr Att Särlä rvpj httv. Hl tttää vtä lplpll trt. Klyöttll Särprä v-lll rt öjä, jt Kr Sj ö vlt tää ää. Särprä v-lll vlä 15 yyätötä ttt. Hff ö y jr vltt t hrrt.

16 16 KESÄSYÖTE 2014 R läpt ätrvt Pt j th j ptj tptt l R läpt täävt ää. Hl ytyt hpt vt lt l yhä ä päll lplll tr vlv. K tt pt läthtj jätyä j pll päää, tll päät pörröt pt rt l. Nää äätälätä rt vät lääy hlpt trhl, jt tä rll yyllä läpt vä hlt t htlt. Tll t pt ytyyt rhpt läthtjlt hllää hlpt. Tlvpätä lpääy tt ädvtt j pt pt tt htj hv. Hrj vht vv lltyttö rttt lllää ä htj, ttä läpt ävjötä. K lt ltä vdä ltr v, ä tää rv rhlp- l p. J ärtä htjll, tä yö pöllöll; hrpöllö pötötä lv v pt rt älä rv pöllöp h. Ell täy työ r p, jtt ää vvt ä tt täy. Pöllöpt jättävät tl ppvt ltäää, jt ltlll rrllä tt trt lällä yö lvlld, j ltä v tjtt t pr ppöllö lä. Myö hrvlät dtt prhjää. Hrvt ättävät ylä ää j ttvt v j hhtll, täprj yyttää t-ä vht. Vlhätärd vr tt ä plll. Vj htrt lt vrtvt p, ttä yvät r trp tll. Et jättävät t pvt pl h j ää t yöää. Vt lttvt jvärä j vt hphlj tv, tt tä ht. Tää vh htjt vt hlpt trtt j rttä vrt. Kä vtt yö tlät plvt tlvllt läptll. A t hv yydä trvllt ll rttt. Hlt v lttää lt t rptt. Iltpävällä hdll rt lät rt ä tläphll, ttä vlllät pr. Rrht läträävät l dtt läthtj t välplt. Jäärht ltvt lhjäädyä prää lt. Nd yödä htjll jtll ävjöd j vtll yyy. V j M. Kvt R Z Illll vrd j rtäytöä tvt pt vdtä l tvt t, yö d htj. J t, lh tä vv pvjr tt. K p rp rhpt tö, tvt ävjöd hdttv pv ä j läptll äydää t läpt ttvll. Krhp lä ävjät vvt lähttää ll Fcb t tgr tt r phlll R läpt tt äv j llt lpl, j vttj hd hg t W tp Rll ytyyttä Rz-jäärh. Krhpt. Bt. Hrpöllö pt. Jäärh l.

17 KESÄSYÖTE Mltä yö ldt rlt ä hrrt!. Oly, Bll, Ryb... T löytöjä ätrll! POSIO Thtyyälä v j pävä A Pt Gllr AVOINNA JOKA PÄIVÄ! KESÄ: l 9-19 TALVI: l Jptl R Sjärv rll trj d t Jp j jpl lttr. Av t- l 11-17, ll p Tv, lltt pävttä täytö ttt pttj jhdll j tttt tlt jpl ttt htr. Sjtt j yhtytdt: Olgt 20, Sjärv, p , J A P A N I T A L O PLUSMARK Kl! Kl! Kv pr äv j vt t W t Rz! Kt. hjt > KEKSI PIKKU KARHULLEMME NIMI JA VOITA ELÄMYSVIIKON- LOPPU! >> Elävv dttvt SINUA! Tää v läytävllä rty yy tll läpt, llä 8.1. yty p rhpt! Pt tt l lt j vltävtä ltä vlt. Myö läpt hll Btll j Rptll, tllt prhläytä! Nyt ytyt pt vt vhp ät. RZ hplvl, lyl j cpg-l pl lhd httt S t jäärhj! Jr Pr Bx Stt rtäytöt pävttä ällä: Krht j jäärht: Ilv, /h: Ktläpt lät: St: SIMO, KIRSTI & ELÄINYSTÄVÄT S-Etpävät RZ l Tr S Alt P Kt t l j htytä prhll! Etyt l 12, 14 j 16. Rvt R ph fx Lää tt:

18 18 KESÄSYÖTE 2014 Syött llpt Kä 2014 Tphtt 2.7. Rt Pyhtyll Prpävä Rytvr trpll Rt v präytötä Rt Lvr 2.8. Erä rt Vhtvt äyttlyt T- ä Hä- l Ppt Srp Tl, Sj Tl Ttltdtt At Sr Lt ljt: t - l l j pävä l Yhtytdt Ot: Syött lt, Erät 1, Syöt Phl: Sähöpt: Htll I-Syöt trj Sll jt Ktpä vttä ttröh, frt ä ál crt r... läyä. Pyähdy hpll - t tl pttyää. Kä prht trjt Ph

19 KESÄSYÖTE Prttäty httl vr Syött vrt j rt ltj pyytt httlvt yy yö plj tätäjä. Al t rt, ttä Syött tölvt yydää vtt jp 80 prtt. Hyvllä ltlll trt j tt ä jvr pyyt vt tttj äyjä. Altldll lvty yö tätäjät tvt Syött lll tlyrtyt lvht. Vr lplt tlvt tätäjät äyttävät jt- j t plvlt ä trvtvt pltttt, rt Mtähllt räplvld rättlj Rj Hrv. A vlt t v tätylp t r tlyrttäjltä j yy ht thtä- vä r Mtählltlt. Tää v lptlt tätäj äärät vt llt j vrr l, tt lt Syöttllä prt j hrv täty vt älyttät t. Mtätylp ttt lähä hlötölh ä äytäö rthttyö t. Mtähllt räplvld A Ahlhl ptt, tt lpj l trttt rttt vlt. Syöttllä rthttyöllä r pyrtty pltt jtttj t ll, jtt tätttäv lj ll ht vh. - T tll Syött rll d jättävä h, ttä rt ttvt t vhtyvä pr llttll ll täy ltlll ll. Tähä l vlä lvttty tr yytä, Ahlhl tl. Mtäty S dtt t, jt vlt ll tätyt rt Mtähllt. Mtätää v rhtj lplll l lj lll täty. Lä htv yö, ttä Syött llpt lll tätä llttyä. Ptlll lp tätää llpt ttyllä lll. Prt tätylvt hlht Mtähllt räplvlt, j t vt lvrt j ptää ttll j rävlvll hl tä, ttä täty tpht hyvää tp dtt ä tävät. - Prt tätylvt yy tlvt yyt ä 11. pävä. Eää vh lvt yydää plt j rt lt vltvt, lvää plj lp jää yyt yöhäll yyll. Er pätt pät ttvt htt, tt lppj lp yydä välttäättä l, Rj Hrv rt. Ip lt, r hrvä, Syöttllä äyvät rr vävjö dtt hrvprt. Hrvtäty yötää tt llp, jll rt yötää pyytlvt. Myö rhtäty tt prhtlll, jt yö Syött lähllt löytyy. Kv r var UUDISRAKENTAMINEN KORJAUSRAKENTAMINEN K rt lttyvät plvlt Mt ttlvähy! L-tttt V- j plvhrjt Udrt Syött R- j hltplvl Ph Näölt SYÖTE PUDASJÄRVI P

20 20 KESÄSYÖTE 2014 POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ Krvr, Syöt ällä! KAUDEN TALVIKAUSIPAIKAT VARATAAN NYT! KAUDEN TALVIKAUSIPAIKAT VARATAAN NYT! SyötRrt Crv plvl yö ällä. Tl tt Syött trjt pt ätvttt. Mltä vt thdä pävärtä. Rll, Pll j K. Trvtl rtt lrh! Phl

HIIHTÄJÄT. Oriveden Ponnistus ry:n hiihtojaoston lehti Tammikuu 2015. Alk. 25 537,19 * Myynti 03 334 6522 Huolto 045 152 1155

HIIHTÄJÄT. Oriveden Ponnistus ry:n hiihtojaoston lehti Tammikuu 2015. Alk. 25 537,19 * Myynti 03 334 6522 Huolto 045 152 1155 TAMMIKUU 2010 ORIVEDEN Ord Pt ry: hhtjt ht T 2015 OrP PONNISTUS ry: HIIHTOJAOSTON JULKAISU 2014 1 Ord Pt hhtäjät KIITTÄVÄT yhttyöppt j tttt h tytä 2015 Hhtjt UUSI TILAVA CROSSOVER SUZUKI SX4 S-CROSS. U

Lisätiedot

Torstaina 26. maaliskuuta 2015 PALJON UUTUUKSIA! Nyt meillä isoille tytöille HOUSUVALIKOIMAT PARHAIMMILLAAN! Roihankatu 13, Simpele, p.

Torstaina 26. maaliskuuta 2015 PALJON UUTUUKSIA! Nyt meillä isoille tytöille HOUSUVALIKOIMAT PARHAIMMILLAAN! Roihankatu 13, Simpele, p. Tt 26 t 2015 Kv j Sbt 40 L - 1030-15, yö t Tvt t yvätät t! Kvt tt jt, t j t vt VARAATHAN KESÄN JUHLAT AJOISSA! Kv t Sbt Ptv yö tttt! Mttt, ytyäävät, j- j vt ARKEEN JA JUHLAAN AMMATTITAIDOLLA! Jäätöb N

Lisätiedot

Keski-Suomen Maanpuolustaja

Keski-Suomen Maanpuolustaja K-Suon Mnpuolutj www.rprt.f Käuu 2015 K-Suon rrvprn tdotulht 34. vuort Jää utuu npuolutujuhln 8.8.2015! Lton rro 7.-10.6.2015, vu 8. Kuv rro Krontdt. Huolt huttvt upt, vu 10. Ono tää upn? Aodn rtt Tdu

Lisätiedot

75 vuotta. huomenna. mistä kunta saa päättää? Vapaa-ajattelijain Liitto ry TUNNUSTUKSETON SUOMI USKONNOTTOMIEN PERUSOIKEUDET JUMALATTOMAT PILAKUVAT

75 vuotta. huomenna. mistä kunta saa päättää? Vapaa-ajattelijain Liitto ry TUNNUSTUKSETON SUOMI USKONNOTTOMIEN PERUSOIKEUDET JUMALATTOMAT PILAKUVAT 3/2012 Vp-l l Rh p llm l Vp yl v Vpd mp v vl Jää l Vp-l L y 75 v TUNNUSTUKSETON SUOMI hm v 3 USKONNOTTOMIEN PERUSOIKEUDET mä pääää? JUMALATTOMAT PILAKUVAT v 20-25 v 10 Vp-l L y 75 v Pää Tll Sm P Km V Vp-l

Lisätiedot

Valtiovarainministeri Antti Rinne SAK-päivillä Naantalissa 27.-28.9.2014. itseämme hengiltä. Jos olisin ollut sitä mieltä, että talouspolitiikkaa

Valtiovarainministeri Antti Rinne SAK-päivillä Naantalissa 27.-28.9.2014. itseämme hengiltä. Jos olisin ollut sitä mieltä, että talouspolitiikkaa Tt 27.t 2014 15 It Tää ä: TES t t. 16-17 Eät ptä tt jä. 18 S-S JHL 087 tätt 70 tt. 20 S Pjäjtö Ttt 2014.pjjt.f Ktt tj, j j tjö SAK S Pjäjtö St: Sj Päää: 31 500 p S tj! Tt ttt: J R E H Vtt Att R SAK-pää

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2012

suomeksi eduskunta 2012 d 2012 Ed vd y 6. h 2012. Ph jh h, dj K T, d v hh j vh. Ed hh v d dj E H (d.) j vhh dj P Rv (.). T vhh j A Jh (.). Vv vj v 7. h, j v d Tj H v v vv. Tv d v S Nö yhy d 1. 2012 jh v. P E h d v. K d S E v

Lisätiedot

SALO. ruukkikylät. Teijo & ryhmäretket. Kartanot & Särkisalo & meri. tapahtumat. Tori & Syö & nuku. Näe & koe. Lapsille & perheille.

SALO. ruukkikylät. Teijo & ryhmäretket. Kartanot & Särkisalo & meri. tapahtumat. Tori & Syö & nuku. Näe & koe. Lapsille & perheille. SALO ryä As & Koos & jh Shopp & sss Lps & Syö & phm Särso & Kro & VsSo.f 1 Trvo Soo Mä o hyvä oo j ms o Po päässä Trs j rs päässä Hsgsä o vs rvo So. Tjo sspso rjo ph oo prh. Gofr öyyy om sväs m äyävää

Lisätiedot

Tervetuloa palveleviin PUDASJÄRVEN ERIKOISLIIKKEISIIN

Tervetuloa palveleviin PUDASJÄRVEN ERIKOISLIIKKEISIIN Upihkihiihto Mrkkit Ksäpilikki Trvtlo plvlvii PUDASJÄRVEN ERIKOISLIIKKEISIIN Pdsjärv kskst rikoisliikkt plvlkssssi Kpp-to KAUPPISPOIKIEN MYYMÄLÄAUTOSTA PALVELUA KOTINURKILLE! MA TO Livo Pärjäso Svokylä

Lisätiedot

:il. c) putoamismatka 45 sekunnin aikana. c) Miten jarrutusmatka muuttuu a)-kohdan arvosta, jos nopeus 72kmlh puolittuu?

:il. c) putoamismatka 45 sekunnin aikana. c) Miten jarrutusmatka muuttuu a)-kohdan arvosta, jos nopeus 72kmlh puolittuu? FYSKKA (FY4.2): 4. KURSS: Liikkeen ait våsraa KuurEEN $) rehrävään il KOE 21.1t.20L3 1. Linnun lentonopeus alussa on 64 km/h. Lintu kiihdyttää nopeuttaan tasaisesti kiihtyvyydellä 2,3 mf s2l-,8 sekunnin

Lisätiedot

RELEVANSSI. Informaatiotutkimuksen opiskelijoiden lehti 3/2008

RELEVANSSI. Informaatiotutkimuksen opiskelijoiden lehti 3/2008 RELEVANSSI Ifrmikimks pisklijid lhi 3/2008 Sisällys PJ: pls: SYKSY. 3 Ssissill sism 4 Fksi li l 6 Miä ääsyskpiss l iää? 8 Krvk srmjälki kirjskri? 10 Nä kirjss: Th Fll 12 Hrry Pri vikkss smlis imisöö 13

Lisätiedot

Turun Seudun TST ry:n jäsenlehti 1/2014

Turun Seudun TST ry:n jäsenlehti 1/2014 Tuu Sudu TST y: jäslh 1/2014 Ssällys Tuu Sudu TST y Ksl 19, 20200 Tuku puh. 044 7007 421 fo@sy.com www.sy.com Julksj Tuu Sudu TST y Vsv pääomj Jo Mj Tomus j o Els Hmo j P R Euk kuv Joos Klm Popkk Suom

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Integrfl af0stfl integmalio0n Olli Varis. GlllllA - KansainuälistGn ugsien tilan aluiointi Elina Rautalahti-Miettinen

SISÄLTÖ. Integrfl af0stfl integmalio0n Olli Varis. GlllllA - KansainuälistGn ugsien tilan aluiointi Elina Rautalahti-Miettinen SISÄLTÖ Integrfl af0stfl integmalio0n Olli Varis GlllllA - KansainuälistGn ugsien tilan aluiointi Elina Rautalahti-Miettinen GIWA projektin koordin0inti maapallon p0hj0isila Osilla. Vesien tilan arvi0intiin

Lisätiedot

FYt2: Matemaattinen fvsiikka

FYt2: Matemaattinen fvsiikka FYt2: Matemaattinen fvsiikka Vsstaa kuuteen (6) tehtäväön!! Koe 26.1L.2013 1. Pallon lentokorkeutta (m) ajan funktiona kuvaa funktio f (t) = -Tt' *'it, missä t on aika sekunteina välillä [0; 3,0]. Selvitå,

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Pet jr t Kvm Kr Hyyr yl Sr m Hm Ko e o LIITE.. Mtede melelvty 0 Yömelto (etore: m) Ortmp Petmo Immo Kop Rto Tehr Rö Voe Lepelto Pr Ptlh Rm Kymht Netytem Vroj Prorp Sem Rto Tlllo Vtter Sotmp It-Sto M Korvet

Lisätiedot

ffiöenlandgn lunnostusnanle enncn ia nvt Pekka Kansanen Huonokuntoisen Töölönlahden kunnostamiseksj 0n esitetty lisäveden

ffiöenlandgn lunnostusnanle enncn ia nvt Pekka Kansanen Huonokuntoisen Töölönlahden kunnostamiseksj 0n esitetty lisäveden ffiöenlandgn lunnostusnanle enncn ia nvt Pekka Kansanen Huonokuntoisen Töölönlahden kunnostamiseksj 0n esitetty lisäveden johtamista merestä tai vesijohdosla, ruoppaamista tai p0hjan käsittelyä tai peittämisiä.

Lisätiedot

Skeittiparkki Leppävaaran urheilupuistoon. Lue lisää keskiaukeamalta.

Skeittiparkki Leppävaaran urheilupuistoon. Lue lisää keskiaukeamalta. LEPUSKI /.. Ilmestyyt vuodesta Palaut tl, se psara Juhlakrjajulkasutlasuus pe. klo ppävaara krkko Coctal-tarjolut, muskkajahaastatteluja. Pakalla krjalja KAISA RAITTILA ja valokuvaaja JANI LAUKKANEN sekä

Lisätiedot

Rannavärava mägi MKD. Tornide väljak BEL RAEKOJA. Rataskaevu PLATS JPN NOR VABADUSE VÄLJAK. Paksu Margareeta ja Suuri rantaportti 15 Virun portit

Rannavärava mägi MKD. Tornide väljak BEL RAEKOJA. Rataskaevu PLATS JPN NOR VABADUSE VÄLJAK. Paksu Margareeta ja Suuri rantaportti 15 Virun portit Kpnkilom KEVADE RNU MNT UUS AIA I MALMI ISE LINDA GRANIID 2,1 7,5,4 VABRIKU TUSE STADTKARTE Kpngin krtt Kskst 0 50 100 200 300 400m VALGEVASE LKA 1 Blti Jm Cntrl Rilwy Sttion TOOMPUIESTEE Toomprk FALGI

Lisätiedot

srsälrö Pulila$ta Hl0usueffii ErkkiVuort UG$iG[idemiat ia niidgn syyt Terttu Vartiainen, Outi Zacheus ja llkka Miettinen

srsälrö Pulila$ta Hl0usueffii ErkkiVuort UG$iG[idemiat ia niidgn syyt Terttu Vartiainen, Outi Zacheus ja llkka Miettinen srsälrö Pulila$ta Hl0usueffii ErkkiVuort UG$iG[idemiat ia niidgn syyt Terttu Vartiainen, Outi Zacheus ja llkka Miettinen E Suomessa raportoitiin vuosina 1 998-2000 yhteensä 21 vesiepidemiaa, joissa sairastui

Lisätiedot

keskimääräinen euroa

keskimääräinen euroa Turun upporoulu LUOTTAMUKSELLINEN Mrnonnn ltos Rhtornpllontu 3 20500 Turu KYSELYLOMAKE 1. Kun mont rt tloussnn thtn vm voll pävttästvrostos (lntrvt tlouss usn trvttvt tuottt)? Mtn ostost utuvt survn ostospon

Lisätiedot

KARJALAN KIELIOPPI E. V. AH T 1 A KARJALAN KANSALAISSEURA SUOJÅRVI

KARJALAN KIELIOPPI E. V. AH T 1 A KARJALAN KANSALAISSEURA SUOJÅRVI Karjalan kielioppi (äänne- ja sanaoppi) Karjalan Kielen Seura on julkaissut vuonna 2009 E. V. Ahtian vuonna 938 julkaistun teoksen Karjalan kielioppi (äänne- ja sanaoppi) näköispainoksena ja antanut sen

Lisätiedot

TAPIilIKA\IU. HSL N:O 30 t/t988. tr\ filt." nr'.

TAPIilIKA\IU. HSL N:O 30 t/t988. tr\ filt. nr'. TAPIilIKA\IU filt." nr'. tr\ HSL N:O 30 t/t988 o TAPINIfiV JA Puheenlohtaja Helslnstn seudun LaplnkävlJåt ry rn Jäsenlehtl Nro 50, I /88 5.2.1988 Palnos 2000 kpl Jäsennåärå J],12.1987 l0l9 nenkl löä I

Lisätiedot

SUOMENMAAN TEHNYT TILASTOLLINEN PÄÄTOIMISTO. KAHDESTOISTA VUOSIKERTA. 1891. (ANNUAIRE STATISTIQUE POUR LA FINLANDE.) année. 1801.) HELSINGISSÄ 1891.

SUOMENMAAN TEHNYT TILASTOLLINEN PÄÄTOIMISTO. KAHDESTOISTA VUOSIKERTA. 1891. (ANNUAIRE STATISTIQUE POUR LA FINLANDE.) année. 1801.) HELSINGISSÄ 1891. STV 0 kel fnfre nmeke Suomenmaan tlastollnen vuoskrja rnnakkasn. fre Annuare statstque pour la Fnlande 0 julkasja Helsnk : Tlastollnen päätomsto, 0 sarja fn Suomen tlastollnen vuoskrja 0 yl. huomautus

Lisätiedot

Käyttäjän opas. JÄMÄ Jupiter Ilmalämpöpumppu. Lukekaa tämä Käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä.

Käyttäjän opas. JÄMÄ Jupiter Ilmalämpöpumppu. Lukekaa tämä Käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Käyttäjän pas JÄMÄ Jupitr Ilmalämpöpumppu Lukkaa tämä Käyttäjän pas hulllissti nnn laittn asnnusta ja käyttöä. Kaukra Oy JÄMÄ Jupitr Käyttäjän pas Sisällys Ilmalämpöpumpun raknn... 1 Ohjita nnn laittn

Lisätiedot

SUOMEN RATIOTIESEURA RY

SUOMEN RATIOTIESEURA RY I.i I I F, l! il +, I ftnrr{ rssn 0356-5440 26. vuosikerta Lehti ilmestyy neljåsti vuodesså ja iaetaan SRS:n jåsenlehtenä PÄÄTori, I-IAJA Juhana Nordlund TAITTAJA Eero Laaksonen TOIMITUKSEN OSOITE Juhana

Lisätiedot

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

36113'l )o16't 5. Dehtuu. Tut klmust en nukaan kult 6nkln muut onå.n as+ei 6est& trlerlve de gtii

36113'l )o16't 5. Dehtuu. Tut klmust en nukaan kult 6nkln muut onå.n as+ei 6est& trlerlve de gtii U KU L t "r*. rrrllox axrärå ) Jg]:ElglLg.! Turun llntutteteelfnsn Yhttlstys r.y. PL 6, 2OO Turku 0 qqej-qg$.tclg,.[lrttl Kar]ln Yokylå 6 B 3, 2o5o lurku 5 @!.E@s Slrkka Nlenl lerhotle 20, 2O72O Turku

Lisätiedot

e a u u Suklaamuruset WSOY WSOY Skye ei usk sko laran Viisiosaisessa sarjassa kirsikka-suklaakakun aaveisiin leninkejä

e a u u Suklaamuruset WSOY WSOY Skye ei usk sko laran Viisiosaisessa sarjassa kirsikka-suklaakakun aaveisiin leninkejä o v ltuus ttsi h p li it w-juh töll uulu ty ll do t jmmoi ou i o hit. Sy, mutt lij o o rj v s sossiso r lvs Cl st. r ismm jzzi h rity tytymi v i st lr h ui C m m t t tty s h Uiss l st Aii s d u olo o st

Lisätiedot

118 luetsxteho REPORT

118 luetsxteho REPORT M.ETSXTEHON TIEDOITUKSIA 8 luetsxteho REPORT II ELSI Kl \l55 A rno Tuovinen Talvella niputettujen mäntypaperipuiden uittohukasta Paperipuun ha nkinnas a ei ole uinkaan yhdentekevää, voidaanko talvikau

Lisätiedot

A1 Otsikko LASKU Helvetica 12 76 65 A2 Laskunumero Helvetica 10 432 65 A3 Asiakasnumero Helvetica 10 432 80... B1 Otsikko PUHELUERITTELY otsikkosolu1

A1 Otsikko LASKU Helvetica 12 76 65 A2 Laskunumero Helvetica 10 432 65 A3 Asiakasnumero Helvetica 10 432 80... B1 Otsikko PUHELUERITTELY otsikkosolu1 Perinnedatan automaattinen muotoilu X M L - tek niik oin Merja Ek, Heli Hakkarainen, P ekka K ilp elä inen, T o m m i P enttinen Report A/2002/3 I S B N 9 5 1-7 8 1-26 3-9 U N I V E R S I T Y O F K U O

Lisätiedot

ihmettele Kierrettä Toivot, 30.6.2013 10.19 si. Olen virus, bakteeri, sydän, vaikkei saimikä hyvänsä, mutten

ihmettele Kierrettä Toivot, 30.6.2013 10.19 si. Olen virus, bakteeri, sydän, vaikkei saimikä hyvänsä, mutten KAHVILARUNOT Kis Hlmk ron tiedätkö Amull kysyn mitä miet in viime yönä että pistä No miksi n sinut puuk et pistänyt ihmettele Ajttelin koon t Kerron olin liin että väsynyt että olisin Toivot, ensi yönä

Lisätiedot