KESÄSYÖTE 2014 KESÄ SYÖTE PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN MATKAILUALUEEN KESÄLEHTI Tervetuloa nauttimaan. tunturin kesästä! syote.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESÄSYÖTE 2014 KESÄ SYÖTE PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN MATKAILUALUEEN KESÄLEHTI 2014. Tervetuloa nauttimaan. tunturin kesästä! syote."

Transkriptio

1 KESÄSYÖTE KESÄ SYÖTE PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN MATKAILUALUEEN KESÄLEHTI 2014 Trvtl tt ttr ätä! yt.f

2 2 KESÄSYÖTE 2014 Trvtl Kä Syöttll! Nt r lää t t pyörä ll j. Syött lt trj phjtt v t j ht äl. Trt rht tlt j hyödyä l hj lhtt j rttöjä. Plvlt j ltläyt tlt jr j prhttä vrt. Nt r lää t t pyörä ll j. Kllptt j ypärtötä löytyy t j pt rttjä ptt t tpyörälyy. Ltt t hyvä vj l l. Hltä löytyy yö l rttj j ltlp. Al hjlplvlyrttäjät ttvt lllää ttl jr l- l pv l. V l hl läht pltt t tt, ttä rätd l prttv, p löytyy ttt. Ohjlplvlyrttäjät ttvt vrt lllää. Hltä löytyy vlt v rtä j l läyä trjv ltttt. V ä tdt Rvr Tbg j vjrl vt t rttä hyvä vtt vrd d. V yyä vltt frbglfrt tl l yö h hrrtll lä pl ätrj. Rt löytyy hhttd j Lt tt, jt ll lhrrtjll j ljt tll yt hdll päätä rtäää tt täyptää 18-väylätä rt Syött. Syöttll t yö t hrrt- j jvttpj ä. Lppvd rll jtvt Lppt löytyy lpll trttt pl lt- j läypt j pl ttpt, j ältää ttrl äll j -tll hrrtjll. V ä prhlt SM-t tvt l tt vrttttv ltl. Kltlp yyjltä t hyvä vj lpt j lättj löytyy hlpt yö ttä r j Vllä ljll, t ljll j vljöll löytyvät yö rt lhtt tt l rht. Kä Syöttllä tvt ttrpyöräljät, tpyöräljät, ljt j tjt. Syöt MTB j Erä rt l ää vlpp t yyd lttv hppvlpp, j trj prhll hj j läyä. Syy t Hppypp j Lppv pl - tpht räävät hä lll. Pdjärvllä ällä yö t j tpht, t Käpl MM-t, Pdjärv rt j plj t. Nprptäjä yö plj ltt ttv j ähtävää Päätlv Tvlll 17. rr. R läpt trj hj lätä ptävll. Syöttltä lyhyt t dllä tth tpht j ph. H j lpp ää ll! Syött Mtlyhdty p. Syt.f vlt löytyy trt tt l plvlt j tphtt, äyääpä vl. Syött ätl prtyyt d tvttt j hlp l l t. PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN MATKAILUALUEEN KESÄLEHTI 2014 Kttj: Pdjärv-lht Oy Päätttj: H Tr Tttyö: VKK-Md Oy/Jy Kär, Pdjärv-lht Oy/H Tr Iltt: VKK-Md Oy/Mr Kpp j Sr-L Tl Svvlt: VKK-Md Oy/El Lht, Pdjärv K: Phjl Mylly, Kj Pp: Sl Lhtp Oy, Kj Yhttyöä Syött Mtlyhdty ry:.

3 KESÄSYÖTE Stjt tvt lllää Syöttll Stjt ttvt t tt Syött htv t v v t ptä t SM-. Syött pt ttrt j plt tt vt r - j hrjttj tjll. Krrt, ttrvt ä rt pt vtöt rttvt prht tjt hyvtä. St rhl vtv lj, j v t jt ptää ytä tää ll rttrvt rtlt t. Syöt pt ttt yö ll S, t ptä t SM-t järjttt Syöttllä yy Y l htt l S- t j vltj Jh T. Hällä l j tt l pttlt p v j ä lr prtll. Hpptj P I vtää rll tlr hä, SYÖTE-t. - Prt Syöttllä tj lt pl t j ttt htv htt. Mtt löytyy lt, j thd tptd vll rlt t, tt vrrtt ljh j plj rt, j ptää t ä p vll. Löytyy htv j j t, j jtvt pv pllä lll, rt T. - Syöt tvllt vp lrp. J j tl v tl, p pvt rhll ä lppl tl pr, pht lt. Mjtvhthtj löytyy ljt rl j r bdjtll, T h. Ahr lä Syött ttj tt rt yö, ttä Stltt ltv td vl rt MM-tt järjtätä Syöttll ällä V v ttt vt llt lll, tt rt j vltjt vt löytät Syöttltä ll tvll vältä vtt lv t. Näyttöj tt rt rjj H/D20 MM-h j H/D16 j 18 EM-h. Tää ää Syöttllä t t pr. SYÖTE-St -lpl pdtää , jll t Htll P-Syött rlt tl. Klplt äyttää t v 2013 järjttty SM-Ptä R1 -lplh, jt rtää j rr rttävät. Lt rdt pytytty järjtäää trvllt tt lttl t rh. Mt hltt hyödytää t rt, jtt yt t päävät hlt, vp ttrdll. Syött t tt- j fylrjä ptäyt hpptj P I ptää rll trtt tlr jr j ll, jt pll tt tll j v. Iltttt ä lpp ä. - Hrjttl ht, ttä h ht tää ä fyyt ttä tdllt. Syött ltt h l vähä äyttty, j hl vtää lrjä täällä. Mt älyttöä hyvä: pt j lt rtt vt htll. V, ttä t Syött t vl j tr ltv, I l. Lä P-Syöttllä t l Kll ttr, jt lj pr tpht Syöttllä plj. Pdjärv Urhljd tjt ph Att Härö rt, ttä v t rll tpht yö I-Syött plll. Rt trttj h vll Att Härö lää, llä Syöttll EU-h vll thty 27 löltrll jt trttj. Tää t lll vt h ldt lplj. Kj jäl hrjttlrtt vt yö tt hrjttljd äytöä, ä lää j tää rt Syött tvttttrjt. Alll dt p hlj ttv trtvrt. Kj t tt Syötttä l ljll. - Pll rhlr tjll Syött ltt tj lähyy lttvtt. J j t tt, ä v v t. Syöttll Pdjärv t ttt v t t, vtvp hrjttj äärll, rt Härö.

4 4 KESÄSYÖTE 2014 Vhdy l Lppvd rll Lppvd tl l Lpp trj hrrtt j jvtttä äll t ä. Mtl t lptt, frbglfrdt j ttprt. Källä 2013 vt Lpp lt tvttt vt vpt äytttävä. Pllt yrttäjät vt l ht, ttä j v v Lpp vt rt vää. LppPr tppll yllä rlll ltllä r ttldll t ctll. Eltt rtt v äyttöö j vt hrrtj tv ä- t tttt rpptt. Syöt DcGlfPr p hyv tll pljll j ävlyä 18 r rtllä tl ljä lträ. O frbj trvt ll, llä vrtt l vrt. Lpt rtt lt trlt öyrt, j j lö. Lä ljä vrt r vä j hdll jj rt. Syött ä- j yyj dt hrrt- j jvttpt rtt SYK- LI-h ptt. H ttttt vt Pdjärv p j rhtt vtvt Phj-Phj ltt (EAKR) ä Pdjärv p. Lppv tlp, j rtt l pr lt trvt väärä vvrt I-Syöttll. Källä 2011 ll vlt, rll tl plj rt, lljötä ä jt. Rt rtävä plt tllt tt, rpt vltvt rtlvt. Syy Lppvttä rtlvät ltljt j yöh vättlvll jäällä ööttlvät pljät. Lpt lpll l thpj. Lpt rtt lt trlt öyrt, j j lö. Lä ljä vrt r vä j hdll vlp jj rt. Oll At Pj v ää l ttrpp, j hyvä hvtt. Erähtä j ylllpää jtt t pt Syött vr välttää tljll l lj vl öjä, lhtj j htllht. K vl yl vdp, tt vr hlöt lllää pv jtht vl. Hl jt t hjl v vrt vp r ttpt. - T l läh 30 vd ll, jt tll ll hä tvd t jtp. Tt hlvt lll htlllt prlt j tt tyäävät rähtä lötä. Mllä yt yö t äytöä jt, l ht öä ptää ll 15, ttjhtj Jh Schrdr lt. K tl vr yttä tlj ryhä p. Mjt lä vr välttää d fr- j hjlplvlt. Ryhä- t ptth hdllt d täy räätälöty ältö. Mjt, rlt, tlt trvttv vältö, ljtt, tvttt j llvtt ä tlt jv d ttt työtä Syött vr hlöll. - V tlv l ll v tt j jtyyä l vd. T t t thdä tötä, jt tyytyvää ll, Schrdr rt j ll lää Syött prtytä ätlt: - Vr tpyöräly prtäyt httvt Syött ätl j lhtt h vt S prt t. Lä Lppvd rt rtt tvttt tvt rttä hyv j ll tllt plj j hr äyttäjä.

5 KESÄSYÖTE Vhd d jäl hlt hyvllä l V l I-Syött hhtll vrtävä, llä pll t plj j vtv tpht. I-Syöttllä ltt IS Op- tä prh vätlä Kyä l S r lltltpht v 2014 j ä vd tähd lptyl-lpl. Kvälltä jprlt äht t tt hp rt, jt l hl p päällä 1500 tj. - IS Op- järjtä llt r pt j v äyt. Tää l ll tlv tär tpht, tä llt hpp-rhljt j plj tttt Syötttä lv ypär l, ä j ttä d ävjöd t. Tää t hdlld rt dät r hhtt R j Lv tgr, v r lj ptt. Tlv äyttää, hlt Syöttllä ll y rt hhtt. Tällt j järjtä l l ttvtt ä tt tvtt vtt, lt Hht I-Syött ttjhtj Jr Trtjff. Lttlll ält lvt, rtt j lttt d lttt ätlll. Jr Trtjff h, ttä l tl trp, llä tlv thdää täpävätä työv. Käll tl rlt ttpttä, tt t d lll tt. Jh jäl lt vltt j rv t. Lttl vättä vrjt h päääpyh yöhä jht j ll S ttt vrh vät. Syöttllä lt l rlt vlä päää jäl, tt Trtjff tt vrh vää vlt tvllt ävjötä rl vättl. E v päää. - V h lttl ähd v llt, v tld h tl äy yö ävjött ltttt. O rp vttj llt ll, jt r vtttvttt trvt ltt. Yltldllt tltt ptää yrttäjää ll j tt, llä äärttl yö vrtj. Tlv tvt vt lt rll j hyvllä l äärä hht jäll jh jäl, Trtjff lp.

6 6 KESÄSYÖTE 2014 Nr Syöttllä pl lrähjl Syöttllä t lt lpj. Htll P-Syött ptl vrä lv lpt hyv vrtlt. Nr Syöt y S ytä pttrö hyväyätä rt, j jt P-Syöttllä. T r jhtj thtäv tll Tj V vltllll rll ylhyödyll j yhtll thtävä t lt j rt v j htytä. V vhtyy hyv lp- j rtyö pr. - Trj täällä trvll ttypärtö ä ttv plvl rll j vttjll. O ydätä lähllä vt hht j tlt, jh täällä Syöttllä hyvät tt j hdlldt, V h. K-Phjlt Tvlll ttt Tj V l t ääöllt j rt v Tvlll hä. Kl t lt vt ltät t p. Nr Syöt väl r- j lrl. Kä j jh lr tlt vt rpplr j lrlj äytöä. Jh lr, tt ht hä plll lr hrää t htttä l tpht j prhjhl j. Rvtl v äydä rl jh. Trjll tr, jt vltt tl vll lrläll. S jäl rvtl v v tlt l lpp. Pyörälyä j tt P-Syöttllä tphttt lj rhl pr. Hä pyörälytpht Trv-jt, jd jäl järjttää vhd rt yhdttty pyöräly- j hhtlr yl 8-vtll lpll j rll. Hä hpt ttpht. Syött t tt- j fylrjä ptäyt hpptj P I ptää rll tlr S jäl Pdjärv Urhljt järjtää llt SYÖ- TE-St -lplt. Klpl Htll P-Syöt. Nr Syöttllä vd järjtää lt tt r-äll j -lll llll. Ohjltrjt ptää lää jt, ll- j ääply, tpyöräly- ä ptrtt. Atvtttj v t j tdtll th yytplvl tt. Lä ypärövä lt hrättää tl j ylää. Up ttrlt, Syött llpt ä lv tl trjvt lljll lätä ttä j hjtt t tt. Htll P-Syöt trj ldt jtplvlj P-Syött hpll. Htyyptä löytyy pv vhthtj jll tljll. Ppl rjtyöt vltvt l Ppl rtt yl 20 vtt tt j jt Klyött lll. N hd ltr pt pl rtl lll rtllä. Yl 20-vt ppl vrrll vt ähdä j pt j Syöttllä lt tää ää thtävätä ttyötä. Ol d Ldr rhtt Ppl t t tl j vlt prjtpäällö Il Srjärv l lpp ä. Lv, wc, ptpt, tttr j t rtt tt ä pl rtt rll. Krjtöd jäl pl trvll j hlpp l, Srjärv lpl. - Alll tl t rt ltr pt vrtt, jt pää pyörätlll j ltrttll l. Rttä tll j vrr yö tt j t lääää pl vtv, Srjärv rt. Alt pl tt tllt Syött yrttäjltä, pl llt h. Yrttäj pl t rttävää lärv j ältöä l yrty plvltrjt. Plvlttlj Rtv Kl pg tvtt httää Syött ätl j Ppl t rttävät Syött l ätl. Jt trt äytää ljp Syött tlh, j yhtydä httää Ppl ältöä j hjlt, Srjärv rt. Ppl rtt yrttäjä Sl Särlä yl 20 vtt tt. S jt P-Syöttllä Klyött lll. N hd ltr pt pl rtl lll rtllä. - Id pplt l, Yltrll, j törä rt pt ä t trhht. Sh h Nrj htlt ph lttyvää tlvtl. Ajt jä l ypyää j pl t 1992 t Syöttll, plvt rlt trt pt pt l, Sl Särlä rt j t Att j Pl Särlä l hä lä dtryhää, j phjlt pl lähdtt httäää. - Syött ppl yty Klyöttllä 1993 järjttyllä ällä ptlplll. Klpl yllätt järjtäjät j pj thtlt ttt j tä tt Pplll pää Ol lää llt. J t ää ht äv hlöä. Myöh httt yö ppl tlväyttöä. Kttyö j rptll plll rttä trvtllt, Sl Särlä lt. Att Särlä rt, ttä työ yhtydä t yö Ppl prtt.

7 KESÄSYÖTE Udtt VllStd hyvä vtt I-Syött hhtj vtt täy dt vd vht. SyötRrt t pg t tlll lr j dtt ätllt yrty- ä ryhätht. VllStd jt I-Syött ttr jrll, rvl j Syött Lt lähyydä. S trj tl t j jtt 20 hgll. VllStd vlt rt yö jhl ptp. Krr r ylärr jt- j lltlt. Alrt jttvt -, - j rltlt. R dä tr, SyötRrt ätä P Kpä rt j lt, llä yrtyt j ryhät vt löytät p hyv. Phll lv l j prll vt yö llt tdll ttj. Mlp rr d tyyl l MTV3: Ptä ptrtt -hjlt ttt tttlj Ktj Pr. Täyd plvl tpttj SyötRrt- ll Syöttllä plvlvt j tää SyötCrv ä rrvtlt Pärjävr j Rvr. VllStd t trjt vt lä. Pyty plvl pr t yrtyä ä r hrrtryhä j rhlrj d ht t. 20 hä rt ryhät vvt ptää Pärjävr, j hdll järjtää jp d hg tl. Syöt p t yrty- j ryhätj ht pt t. K trvttvt plvlt vt lähllä, jt tlt ytyy lllt t tl. Yhdä d l yrttäj SyötRrt pytyy trj ryhll vlt tpttj ljt-, hjl- j rplvl. Käy h ryhä r Olt, trj Syöttllä ldt tlt, jt, tvttt j rlt. Lp ljtplvl v ryhä t t. T tll läht hlp, llä tt trvttv, Kpä tvtää. VllStd dä l j tr, j päädytä löytyvät tt l j prll. Ih ä K-Sprrtt Trvtl! Mll vlttltä hlpp tll j t jt yö lt. Ij lp-l lj 54 ltr Ij yhtlp-l PUDASJÄRVI Tvllt prp Rpp Sähöt 1, Pdjärv. Ph , Plvl r 8-21, l 8-18, Prhlt SM-t ttt Ij lp-l ljtt. Nyt vt lt 54 lträ ll lvll Kvt Ervt llll. Vrtpj tvllt lt vt hrj j t, v h. Vr lp ttt t phlplvlt

8 8 KESÄSYÖTE 2014 Syött ää tpht! Lgbrdt tvt vht Syöttll! Mdght S Lgbrd Ftvl vttää Syöttllä Tää trtt tä, ttä l pävä j ptällä rllldll lttlvt rhljt päävät tt Syötttr rttä pävä ttä hrj lj pr. Kyä S r lätttpht! Vpl rttää t yö rg vl. Mäl lä hjl ld, ptt lttljll j t v ptä vlp. Olltjrt p lt, jp Atrl yöt. Lä lj yö tjll hv j vhdt rttv. Ar Jää järjtäjäprt yö vhvt tpht tlvt. Lgbrd-tphtll tp vtt p dll ttjll. Lj S ttv, pllt yhttyöppt trvtvt äyttöä lähtä. Tää v yhttyöppt t j vt. Lj jäl prjt j lt ll lv Htll I-Syöttllä ltblä. Rllprttrt vltvt ttr 7.6. Lvd vjt Jyrä hvlll R Krplrt j trrtt Mr tl Phjtäht G -ylrhlt Sjlll P Jh-ftvlll. Dg j Pdr, Htll Pll Jhtt Jyrä hvlll Pdjärv Mrt Ijt Tvl Sjt Pdjärv Kpää Päätlv Tvlll prh lttrv Tpht ällä 2014 Kll flttprt I-Syöt-Mäjt järjttää tällä rt pävää tpht K pävä t vt ll Phj-S ltrlplj j Ftr-cp lplj. M vt S rllprthrt vävhvll tll, lvt Pdjärv Rcg T 2000 järjtäjä thlt. Tpht hhjlt vt Htll I-Syöt. Atljt hltj ltttt r pllt S. Tpht t rt yö, ttä t ljttjt vt äyt t tld jp y rt. Syött ärt y S prht prttrdt. S vttt yö lpljd, llä h tt j 28 vtt yhtäjt, yhtä vtt l tttt. Rt flttpt lll t, ä tt thty rt. Rt yö htv, llä 2,3 ylää rr prät 175 trä. Vtv ärt l ää ll S. Lähtöp Htll I-Syöttll v t lpäää Rvrll äätyvältä tltä j l htll rll. Kt Syött lähld rt ätphtt. Lättj tpht j t tvlt Krähhd Äät, Rt vrr Kptll Prtt Mrt P trll Kttv Pdjärvllä Kttll Käpl MM-t Hvl R Pdjärvllä R Hllrt rhltällä Elrt Tvlll Plv K j Th trd vlpp Tvlll H yyhölä Rll SYÖTTEEN ALUEEN LAAJIN REAALIAIKAINEN MAJOITUSVALIKOIMA KÄYTÖSSÄSI HOTELLI PIKKU-SYÖTE Syött pt rtly- j pyörälyrttöt tvt tv lljt! ph M Kvrt? Lj jtvl Ajtll lv vrjärjtlä Ohjlplvlt j jt ll lll Ov j plvlv hlöt ph p pt: ttvrt 24 h

9 KESÄSYÖTE Pdjärv prtt rt Lppv pl jäll yy Syöttllä järjttää Lppv pl -ylötpht, jt löytyy lt v tt prhll, lpll j vrttll. Lv rä, tyjä, hj tvtttj ä lt hpt järv yllä lv h ltlt. Tpht järjttää j ltt rt d pllt tjd v. Tltyö j yötlät -h r rl tpht t. Myö järv rll rtt ttpr j lpt vt tphtlltj äytöä. Pdjärv prtt rt järjttää hät Krll. Prjt j lt j trll hdllt thdä hyvä t j tt hrrt. M prjt rpävää trjl trtr Äät j lt plt vt pl tt pdjärvlättj. Phj rll ll dtj Pr Mttl ä S yrttäj vrphjhtj Jr-P Kpt. Mrprt l Pdjärv rhlö vlt j rpjt, j plt Tp Krhrr tä ättö. Pdjärvllä pdtty ärt vdt 1982 läht. V vrrll ppht hytyyt p r ätpht j yyjä pll p t pt ypär S. MTB-tpyörätpht l rr Syöt MTB-tpyörälytpht järjttää 2.8. l rr, j järjtäjä P Thl rt, ttä tällä rt 500 j pttt tl tdäöt täyttyää. Olltj j yt tplt v vd vrrtt. Tpht vtt ht ätä rrt läht r. Mtpyöräly hrrtj j prd d l lvyt tt Syött rtt rdt j tä htt jp S prh. Srp t vvd tpht ähd tällä rt d ltr tll tl rttt. Tällä hlt tt jll lyyttä ä. Lä y r, j jt jp tltt pyörää, jää p. Tpht järjttää yhttyöä Mtähllt j Htll I-Syött Jh Kjärv. Thl ttl yhttyöthj ptvt tt. S 2.8. Syöttllä järjttää Erä rt tpht, jt löytyy lt hjl, ryytä j työäytöä. Hppypp jtpht Kdt MP-Hppjt PMC Pdjärv järjtäät MP-Hppjt vt vttt t v vdlt. Tpht ll ttrpyörärll trttt v ttpht, j järjttää j d rr I-Syött hpll hät. MP-Hppjt työryhä vtäjä V Th järjtttävä tpht rää vtt dtt ävjötä ypär S. Mt, plvlt, t järjtlyt j h tl vt tllt ll vävjöll hyv prt p pll. Lv bädjä, yhtj j lt hp, tt v älyttöä hyvää r vlp! A, ä ptt äät. Htll I-Syöt lt ptä llt tpht pääyhttyöpp, j vt ttjt j t hplvlt. Tpht ll v. El htllll v tll lt t, rtl j tl j täy-ä. Mtrtt vt lpp pr j p päällä hyvä j rt, lht Th. Järjtyää vd Hppypp -jtpht järjttää Iyöttllä yyt. Ky ltr jtt ät 7,4 lträ läh tt, jäl l ttr hpll. V 2,6 ltr tll 202 trä rr, l v t vt. Rtt läht Syött jrlt Sfrtl lähtlt j l ttrhtll phll. K t rjj j yö vävljöll löytyy rj. Prjt-lt htllll pdtää r tävyylt. K yö jrjjt Iyötcp, j ä yhdä lpl j tää v lpl yhtydä jt Htll Iyöttllä cp tlt j lhjrtt. Pltj jj jcp yhttyöpp dtj Jh Kjärv. Phj jjt ptävät lrä Syöttllä. vlpp J Uh jhdll j vt lt. Pyörälytpht Trv-jt P-Syöttllä tää ä t hä lv pyörälytpht Trv-jt, j pltt t lt Prf äprlgt j PwrBr tpt, ä t Spcl B tjt. K tp lähtöp lttlrt l-ll j l Htll P-Syött prpll. Trv-jt 2014 SPU: tcp lpl. Ht Trv-jj jäl P-Syöttllä järjttää vhd rt yhdttty pyöräly- j hhtlr. Lr v ll rhlt j ljt tll lpll j rll 8-vtt ylöpä.

10 10 KESÄSYÖTE 2014 Atlt htll ttr hpll K Htll I-Syött öä ptlrtt äyä ä l. Kvt Er Rhh. Tlll Htll I-Syött tl Mtt j vrä työhrjttlj E. Mht vt työ th htll lö p- j tlj. Htll I-Syött yrttäjäll Jh Kjärvll tvll lp. Hä t 9 vtt tt hdlld- t httää htll ttj. Srp ttj l tlt jt I-Syött hpll. Kt t ttr llt Syött lll. Kä Htll I-Syöttllä tpht lt, t Jhjt, Syöt MTB-tpyörätph- t, MP-hppjt j Hppypp-jtpht. Ypärövä lt t tl tphtll j lä p pttt ptää ryhä yhdä, jll tpht h hyvä yhth. - Kä ht lvt plj l j ptäytyvät jtt ht ljhtt. Et tpht t dt ryhät ttvt löytä Syött j lä Lppvd äär httyt ätvttt httlvt, Kjärv rt. Alä hjlt l yö Htll I-Syött 20 lö rtt, j t lötä t p- j tlt. Kjärv rt, ttä vrtt ä l, j öplvlt vt tvll t l. Pä tll tj hä ä rr rt j tltt läyt trj. J plä jt t Kjärv vr th l trtj, jll prlpplt läyt vt h. Nd lä, trjt vähä tr, vt t l phdt yltytä. Y Htll I-Syött tltt läytä Ktpä-vtt, j llt d äytöä t d j. Kjärv rt, ttä Ktpätä tllt tdll hyvää w-htä plttt j tt ltdll rtt t htt. Tlv yy httää yö Artc Sp -pt, j rt ylpylä t tv. Udl ylpylä ät vt jäätä j ällä jättt prllt, jt vt äyät ttr. Lt öjäfrll Pr vtt tt Syöttll vtt öjärtt ttt vt rll j jlp yyt llt vlt. Syött vhtlvt frtt tvt httt ll ljttjll. Pttt rtllä tt lträ j lp v t SyötShpt t I-Syött Mtlt. Syöttltä vlä löydy öjöd vrt, tt jt pää tt pttll frll. Sfrt järjtää r Htll I-Syöt, j ldt j tht öjät tvt tt prhll. Sfrt v v- rt y hg ryh. Syött rtt ä vlt ll rtt öjärtt. V rtl Syött jlld ll jäävä lhttä, l httt härötä lll. Rttä tllt tähä v yöttä plttt, llä rtt, tt vt l h tt. Mtähllt rt rttä ptää Pdjärv lrpl, j hlht yö Pdjärv lrttötä. S hlht yö jj räätä öjärtllä jvlt. Aj Möjärtllä lltt ll 8-21 välä. T rtt ljtt, jtt ht v hyv tlv jäljltä j lä hlt t rh tältj päll. Möjärt vrrll tp Ktttp, j wc-tlt j rptp. Syöttll rt öjärt vrrlt löytyy Ktttp, j v tt vp rptt ll prll.

11 KESÄSYÖTE Syött l jtvälty. Ohjlplvlt. Ph , Rvrt 4, Sfrtl Mjtt Pdjärvllä Htll Ij Krht 6 - Ij r hg htj, j., h, wc, prv, vrtlt ttö, tv, wl Prpt Prlt Ij r hg ht - p. bryhll - Ltäjäj Ltäjät hg ht - - tlt - vrtlt ttö - p jhl j ltj ptp Jyrä Cpg Jyrät öjä - v- j tlttpt - rtt ttp j llvtth - lä grllt vrt - lää Jyrä Oy Jyrät 122, Pdjärv P PALVELEMME Ar Lt l 9-18 l 9-14 Trvtl! Kppt 1, PUDASJÄRVI, p. (08) Khvl-Rvtl Tlt Trvtl tt lt, j t trll! Plvl S-T P-L K Tvl Tlt Pl Kj Pdjärv Ol Jt 2, Stjärv. P. (08) , MARINVAARA - tl j jt Etlä-Tvlll - Lhtht 8, Mtäylä, p Klt vvltj pplvlt tt. Myö vlvplvlt. Atl llä ä ä. Yl 800 vhtt vl! Löydä l: Il tt ll S 24 t Rtjt Rtjt Rtjt Mltä rt Ph trvttvt t j lttt dllt vrll! Mltä rt trvttvt t j lttt dllt vrll! Mltä rt trvttvt t j lttt dllt vrll! Tt 2, Ol, ph (08) OULU St Tt 4, 2, Pdjärv, Ol, ph (08) PUDASJÄRVI St Tt 4, 2, Pdjärv, Ol, ph 040 (08) Av -p St 4, Pdjärv, ph (08) Tt Ol p. (08) St Pdjärv p. (08) , Tllt VKK-Md Oy Pdjärv-lht Oy hlö- j pttth +. T Pd-L Tllt 8 Pdjärv ph

12 12 KESÄSYÖTE 2014 : JOKI-JUSSI Mltä l Tvl Lp Vrrlpää! TAIVALKOSKI 30 Syöttltä Plvl M-p 8-21 L 8-18 S M t tt.j v t j l l. Ol t h t v r t d t tt,t tt d.t v tt l l l tä äv 3, 25 %t tt *.S j t t r t O p p ää. T tt d r j r p p v t p t t l l l d t. K y yl ää to p t t v r l tt p. fi/ t tt. Pt Päällö S-p/AO-plvlt (8,21t/phl + 11,9 t/) ABC TAIVALKOSKI Y h d äh y v ä t l. PALVELEMME l 6-22 Syött TAKSI T V Väärä Ivt 1+8, x. 2 pyörätlp Y pyähdy t plvl * T tt t v tv tt v tt jt tt t äl ty yt tty jä h t j.t t t r tä tt. (Hrv) Mrt VUODEN JOKAISENA PÄIVÄNÄ Brgr (08) * Tvl Ph *Phl ht 0,99 /+pp K ää...! t p ä t y t Yllä Nt j t t-pdt t värjä 3pl 10 Krttpl 4-plj, vär 990 Frbglf r 4995 Ntpöytä Nt ltä! t! Kt h E. 11 g: träpll täyttö 1990 Nt rvt yyälötä: ALAHÄRMÄ, ALAJÄRVI, HAAPAJÄRVI, HAAPAVESI, ISALMI, JALASJÄRVI, KANKAANPÄÄ, KANNUS, KAUHAJOKI, KAUHAVA, KAUSTINEN,KALAJOKI, KEMINMAA, KEMPELE/Zppl, KIIMINKI, KOKKOLA/HHg, KUOPIO, KURIKKA, LAIHIA, LAPUA, LIMINKA, MUHOS, NIVALA, NÄRPIÖ, OULAINEN, OULU/Lgtll, PARKANO, PORI, PYHÄJÄRVI, RAAHE, SAARIJÄRVI, SEINÄJOKI, SIILINJÄRVI, TORNIO, VÖYRI, YLIVIESKA 00 Ttötä ää à 3,95 LAAJAN VALIKOIMAN KALASTUKSEN JA METSÄSTYKSEN ERIKOISLIIKE Nvl, Alhärä Rh, Il, K, Kl Mt 750g/800g! Käy ttt 4,99-5,32/g Mltä löydät hyvä vl rtäyttött! 399 r Pllgrll 43c Mtv l l Mltä yö hrllt jäätlöt! HHcfé v -p 8-20 l 8-18

13 KESÄSYÖTE Rvr Tbg j Zpl vt Eräplvlj ä vtlj Eläyä ll, vdä j l Syött lll ä trjll l lt j lthrrt lttyvä läyhdll. Ntä trj Syött Eräplvlt, j järjtää rl rtä ll, vdä l. Yrttäjä J Määttä dtt tlv ätt ll, llä hä lt lttyv plvlj tv yy yhä p llt. Eräplvlj vtl vt tää ää Rvr Tbg j Zpl, jt vt Act Dy -tt j ää hjlt tttt yhttyöä J Järvpää JJ-Sfr. Rvr Tbg lll ljd läyfr. Eräplvlj fr Pärjäj Vll trj vht j vhtl pvll rttävä htllt pttt. Olltjlt vdt tt j yl y vd ä. - Mlj thdä rh l yhdtttvll vllä 2,5 t ttll rtllä. Vhd l j ltä trvttvt vrtt, t äräpv, ypärä, lvt, ljt j pt, Määttä lttl. - Zpl plt trtt vjrl, j t l t vjr pt 200 trä. Pl tpht yö vjrll. Mtll lähtjät vt vljt, ypärät, pt j ljt. Syött Eräplvlj yrttäjät J j Jh Määttä vt dll prtt äj plvltrjt, jt trtll vr tä vlt. - Ol vrt Mtählltlt Rv äpä j rt. S hdllt prt lä plvll rtttvll j vrtävllä hyvvtplvlll, Määtät rtvt. Trvhtj ä hrtj lä plvlvlt löytyvä hdlld tt v löylytä j rlt Syött Eräplvld hytrh phprä. Eräplvl t yhä trt tv rv Syött rädll j ltä löytyväll rhttll. Npä hllä yytä vät trtäär dll lv v. Syött Eräplvlj v-hjl pl pl. Yrtyä hlt pt yö lpprh, llä jll vpäväll jt hjl trjll. Ohjl hytrhvrlj, rtä, ttvllt, ptt j Vttr vllt ä prhltrtä. Rtllä p. - Rtt tt prhll, jt ll vvt lpt llt. Rtllä trvt- tvt vrtt lvt rtptt, yrttäjät vt. - Yrty tt d lpttä. M tt d lpttä tll tyytyväyyylyllä. Nd phjlt dä hyvä httää plvlj, yrtytä rrt. Möjä j tvtttj t pt I-Syött tl välttää j dyllä öjä Syöttllä, j ttr päältä, Klyött öylää t vp Pytyhrjll. I-Syött Mtl täydplvl tlyrty, j välttää öjä täydllä plvlll. Mö lppv l vr yö ä, j ttöj vplvlt v hyödytää t öljät. Möjä tällä htllä vältttävää 70 j hltv prä 45 öä. Myö rlt plvlj, t fr j ptttj vllt yö ptplvlj tl hdllt, vp yrty l-p tt. Kä lt, rvrtbg, öjäfr j lt vt ttj. Möjärtt 16 lträ ptä j lv v t SyötShpt t I-Syött Mtlt. Mt vrrll tp Ktttp, j wc j rptp. I-Syött Mtl yrttäjä, Tj Srjärv hyvllää tä, hyv ätphtt vt tljt lll. Kä yrty pyör Tj v j tlv p hä hä Rj Vää. Kvlll v rtt ltll j vll. L ypärtötä löytyy Klyött öylä j I-Syött tl välttää öjä.

14 14 KESÄSYÖTE 2014 Trvtl vrt h Syött llpt! Syött llpt trj ltljll läyä ldt lt. Krd vrj llt vt jylhät vrt, jt ätvät äää hll- j rplt, lt-rv tt j jäättä tj lt. Kllpt trj äll ävjöll htvt pttt ptt, pyörälyy j lt. Lhtt prtt tvt vhryttä h, hrjj lt t löytyvät rvtt pt. Ut t- j vrtvt plvlvt yöylrtljötä. Pr tp ttt Syött lt j lttr ltt rt ltlt. Rtl hrjll j vrll Syött llpt vr rttää rtlyrttjä vy pävärtlyy j vtvp. Rtlyrttjä rtt Syött t 75 lträ. Mä prp tp vttää ptt äpävää, ptt hllttj rttjä pt tlpll j tvll vh tää. Syött ltplj vrlt löytyy trp tt lt tll. Al rtlyhdll ljt tlätä lt pv j dll Syött l läp Pll lv UKK-rtt. Syött plt pyörälyrtt plvlvt tpyöräly htt hv lj hrrtj vytä pävä- ä prhrtä pv rtpyöräljötä. Mtpyörällä v ttt llpt vhh vrt ä bgll htt r plll Syötttä. K pyörälyrtt vrll t tpj. Mrttyj rtt rttj v t vp ltt. Ml Syött vllä Mlll tttt vrt jlt j t vhd hr. Syött hl llt l vrt Pärjäj, j r j vhd l Syött hdll. Pärjäj 22 lträ ttv vrtlyrtt vlt hyv pävärt j vrrll 17. Mlt v jt vrtlyrt päätpyä, Hrrr jäl, Lvjll t. K t vt htll hlppj, rtt vlt l hrrtjll, lj lttljll lj vtll. Hlpll rtt r vd lätä. Mtlll vdllä vtt vt vätäättöä, ä tl hd rtll vrtt. Vrtlyrttj yydää Syött ltlt. Sf K, Mtähllt Mtpyörälyä. Mlt Pärjäjll. Mölää räh Idyll I vrtp jt Syöttllä l Pärjäj rttörällä. Ph tpll v pt pävä lt j ö läöä v ht rä rh. Möllä vhtyy yö lt, l rttää htltävää pll vhll. Mv pävärthd Iltä Rytvr rtätrpp. Lyhy tt jäl Pärjäj rttörältä löytyy dyll I vrtp. Kv: T Ul, Mtähllt. ljä ltr pl jhdttl prtl vh trp phpr. I vrtvll pää ä tll t d tr päähä, tlvll lyhy hht- t lätp päähä. Vh vttäpä t rt tv t rätl. Tp ht ljä htä, lt vt trvtllt rtll. Tdtl j vrt Syött ltlt. K M, Mtähllt

15 KESÄSYÖTE Syött lt Syött lt prtt Syött llpt. Ltt t tt l rtlyhdllt, lt ä l htrt. Vt vrt vrtp, t lt- j tätylp t v vrt lttr. Myytävää rttj rtrttä, lth rjj j pljä, llpt lgtttt ä pll ätötä. Lt hv v äydä tt hvt trll ätä tt. Adtr v tll lth fljä. Myö lpll plj ph j ttä ltll, t P Pöllö -plpl j lt phr, jt löytyy plj v th. Lt pyyvä äyttly Ltj Sllt rt Syött llpt htrt j lt. Vhtv äyttlyä h- Lt prtt Syött t lt. Kv Sr Ar tll vlä ä pl väl Tl Srp j Sj vätä Ppt-äyttlyä. Jh jäl l lpp, äyttlyä vt At Sr hvttt ttltyöt. Syy rrytää j vähä tlvp tl Krtt Krjl jääht vlv pr. Sf K, Mtähllt Lt tphtt ällä Rt Pyhtyll Mtäh rt ll Pyhtyvrll. Kävlyt rtyy yhtä 4 j htv jäl Pyhty hplt pt t. Rtllä lt- ptt j trt Kll Päätl ttt. Yhtljt ppääll Tvllt Kll Päätl trlt. Rt l l 11 j tää l 16, ht Prpävä Rytvr trpll Tl ttt tj läää Rytvr trpll. Prpävä järjttää Syött lt, Pdjärv ttv j Srylä ylär Rt v präytötä Opttt rt Pdjärv ttll. Prhdytää v präyttöö ypärtövttj Rtt Nyä pt Rt lvr Opttt ltrt Syött Kllpt P plll jtvll Lvr ttvll. Oppt rtvt rtllä llpt lt, tvll thdää yhdä prtä vtj t v j lp jd phvt. Rtll järjttää bljt P tt Pt-ältä l 11. Mt rtll rtyy yhtä 8 j pp rtllä tvt Syött lt j P tlyhdty ttttt ppt. Tpht järjtävät yhttyöä Syött lt j P tlyhdty. Ht: 10 (ältää bljt). Ilttt lvr rtll: Ntä: tl.p.f/f/tphtt/ PKlttrv Phlt: , Sähöptt: 2.8. Erä rt Mrh Syött lt prpll. Järjtäjä t Syött ltt ä t l yrttäjät. Lätt tphtt j Syött lt ph Klyöttllä tl j tttj Klyött öylää 28 hyv vrttt löä, trvtl A- j rvpj. Lpll löytyy löjä j äll grllt. K öt jtvt rvt, 24 trä yvä ttrjärv rll, j hyvä rt j vvl. Syött l ä öyrttäj lvt vljt Att j Pl Särlä, jt tvt Klyöttllä. Hltä yö ltlp lhgt Kvlll, Tprll j Pärjäjll. Klyöttllä öjä vr yö Tj Srjärv. Klyöttll Särprä v-lll rt öjä. Al rhllll pll llpt vrä. Tällä htllä v-lll 15 yyätötä ttt, jt v tdtll Att Särlältä. Myytyjä tttj 15 j tä j hdll ttll vltt ö. Att rt, ttä tt tvt vt td yö yht v, jt vr ltjll Särprä ttt vt l. Kltljt vt yy l vävjötä ällä tlvll. Kvlp ttt ällä 750 l rjlht ölät j d lljd rrttv. V t yö t hplvlt j d yytä vt läätyt. Klyött Pb-trvtlt v t Att Särlä p rvtä vlt ltj hprj ä d tt dll lvt rvtytä ä p glgt htytä. Erttä tt vrlp yö Särlä vljt jtt lähtyt Ppl, jt tt tää ä. Pl Särlä rt, ttä Ppl vrrll lv tttr tyyt t r pj j p h tä lt v hrll. Pl vrttv Klyöttllä yhdtt ö lä Stp, jt löytyy 25 hgll pvt tlt vp yttärjhl t plttrt vrt. Pl tt, ttä ähö- j vll ä 10-hg prltll vrttt tp rttä tt. Jhlväll l vt yö t rvht. Hl j Ptt Ml htlvt Att Särlä yllyä pyörtä j htt vä. Ml lplpt lvt rät jäär rlt ll tl vä, jt Hl v lpdytävää j lvr Att Särlä rvpj httv. Hl tttää vtä lplpll trt. Klyöttll Särprä v-lll rt öjä, jt Kr Sj ö vlt tää ää. Särprä v-lll vlä 15 yyätötä ttt. Hff ö y jr vltt t hrrt.

16 16 KESÄSYÖTE 2014 R läpt ätrvt Pt j th j ptj tptt l R läpt täävt ää. Hl ytyt hpt vt lt l yhä ä päll lplll tr vlv. K tt pt läthtj jätyä j pll päää, tll päät pörröt pt rt l. Nää äätälätä rt vät lääy hlpt trhl, jt tä rll yyllä läpt vä hlt t htlt. Tll t pt ytyyt rhpt läthtjlt hllää hlpt. Tlvpätä lpääy tt ädvtt j pt pt tt htj hv. Hrj vht vv lltyttö rttt lllää ä htj, ttä läpt ävjötä. K lt ltä vdä ltr v, ä tää rv rhlp- l p. J ärtä htjll, tä yö pöllöll; hrpöllö pötötä lv v pt rt älä rv pöllöp h. Ell täy työ r p, jtt ää vvt ä tt täy. Pöllöpt jättävät tl ppvt ltäää, jt ltlll rrllä tt trt lällä yö lvlld, j ltä v tjtt t pr ppöllö lä. Myö hrvlät dtt prhjää. Hrvt ättävät ylä ää j ttvt v j hhtll, täprj yyttää t-ä vht. Vlhätärd vr tt ä plll. Vj htrt lt vrtvt p, ttä yvät r trp tll. Et jättävät t pvt pl h j ää t yöää. Vt lttvt jvärä j vt hphlj tv, tt tä ht. Tää vh htjt vt hlpt trtt j rttä vrt. Kä vtt yö tlät plvt tlvllt läptll. A t hv yydä trvllt ll rttt. Hlt v lttää lt t rptt. Iltpävällä hdll rt lät rt ä tläphll, ttä vlllät pr. Rrht läträävät l dtt läthtj t välplt. Jäärht ltvt lhjäädyä prää lt. Nd yödä htjll jtll ävjöd j vtll yyy. V j M. Kvt R Z Illll vrd j rtäytöä tvt pt vdtä l tvt t, yö d htj. J t, lh tä vv pvjr tt. K p rp rhpt tö, tvt ävjöd hdttv pv ä j läptll äydää t läpt ttvll. Krhp lä ävjät vvt lähttää ll Fcb t tgr tt r phlll R läpt tt äv j llt lpl, j vttj hd hg t W tp Rll ytyyttä Rz-jäärh. Krhpt. Bt. Hrpöllö pt. Jäärh l.

17 KESÄSYÖTE Mltä yö ldt rlt ä hrrt!. Oly, Bll, Ryb... T löytöjä ätrll! POSIO Thtyyälä v j pävä A Pt Gllr AVOINNA JOKA PÄIVÄ! KESÄ: l 9-19 TALVI: l Jptl R Sjärv rll trj d t Jp j jpl lttr. Av t- l 11-17, ll p Tv, lltt pävttä täytö ttt pttj jhdll j tttt tlt jpl ttt htr. Sjtt j yhtytdt: Olgt 20, Sjärv, p , J A P A N I T A L O PLUSMARK Kl! Kl! Kv pr äv j vt t W t Rz! Kt. hjt > KEKSI PIKKU KARHULLEMME NIMI JA VOITA ELÄMYSVIIKON- LOPPU! >> Elävv dttvt SINUA! Tää v läytävllä rty yy tll läpt, llä 8.1. yty p rhpt! Pt tt l lt j vltävtä ltä vlt. Myö läpt hll Btll j Rptll, tllt prhläytä! Nyt ytyt pt vt vhp ät. RZ hplvl, lyl j cpg-l pl lhd httt S t jäärhj! Jr Pr Bx Stt rtäytöt pävttä ällä: Krht j jäärht: Ilv, /h: Ktläpt lät: St: SIMO, KIRSTI & ELÄINYSTÄVÄT S-Etpävät RZ l Tr S Alt P Kt t l j htytä prhll! Etyt l 12, 14 j 16. Rvt R ph fx Lää tt:

18 18 KESÄSYÖTE 2014 Syött llpt Kä 2014 Tphtt 2.7. Rt Pyhtyll Prpävä Rytvr trpll Rt v präytötä Rt Lvr 2.8. Erä rt Vhtvt äyttlyt T- ä Hä- l Ppt Srp Tl, Sj Tl Ttltdtt At Sr Lt ljt: t - l l j pävä l Yhtytdt Ot: Syött lt, Erät 1, Syöt Phl: Sähöpt: Htll I-Syöt trj Sll jt Ktpä vttä ttröh, frt ä ál crt r... läyä. Pyähdy hpll - t tl pttyää. Kä prht trjt Ph

19 KESÄSYÖTE Prttäty httl vr Syött vrt j rt ltj pyytt httlvt yy yö plj tätäjä. Al t rt, ttä Syött tölvt yydää vtt jp 80 prtt. Hyvllä ltlll trt j tt ä jvr pyyt vt tttj äyjä. Altldll lvty yö tätäjät tvt Syött lll tlyrtyt lvht. Vr lplt tlvt tätäjät äyttävät jt- j t plvlt ä trvtvt pltttt, rt Mtähllt räplvld rättlj Rj Hrv. A vlt t v tätylp t r tlyrttäjltä j yy ht thtä- vä r Mtählltlt. Tää v lptlt tätäj äärät vt llt j vrr l, tt lt Syöttllä prt j hrv täty vt älyttät t. Mtätylp ttt lähä hlötölh ä äytäö rthttyö t. Mtähllt räplvld A Ahlhl ptt, tt lpj l trttt rttt vlt. Syöttllä rthttyöllä r pyrtty pltt jtttj t ll, jtt tätttäv lj ll ht vh. - T tll Syött rll d jättävä h, ttä rt ttvt t vhtyvä pr llttll ll täy ltlll ll. Tähä l vlä lvttty tr yytä, Ahlhl tl. Mtäty S dtt t, jt vlt ll tätyt rt Mtähllt. Mtätää v rhtj lplll l lj lll täty. Lä htv yö, ttä Syött llpt lll tätä llttyä. Ptlll lp tätää llpt ttyllä lll. Prt tätylvt hlht Mtähllt räplvlt, j t vt lvrt j ptää ttll j rävlvll hl tä, ttä täty tpht hyvää tp dtt ä tävät. - Prt tätylvt yy tlvt yyt ä 11. pävä. Eää vh lvt yydää plt j rt lt vltvt, lvää plj lp jää yyt yöhäll yyll. Er pätt pät ttvt htt, tt lppj lp yydä välttäättä l, Rj Hrv rt. Ip lt, r hrvä, Syöttllä äyvät rr vävjö dtt hrvprt. Hrvtäty yötää tt llp, jll rt yötää pyytlvt. Myö rhtäty tt prhtlll, jt yö Syött lähllt löytyy. Kv r var UUDISRAKENTAMINEN KORJAUSRAKENTAMINEN K rt lttyvät plvlt Mt ttlvähy! L-tttt V- j plvhrjt Udrt Syött R- j hltplvl Ph Näölt SYÖTE PUDASJÄRVI P

20 20 KESÄSYÖTE 2014 POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ Krvr, Syöt ällä! KAUDEN TALVIKAUSIPAIKAT VARATAAN NYT! KAUDEN TALVIKAUSIPAIKAT VARATAAN NYT! SyötRrt Crv plvl yö ällä. Tl tt Syött trjt pt ätvttt. Mltä vt thdä pävärtä. Rll, Pll j K. Trvtl rtt lrh! Phl

KUUROMYKKÄIN LEHTI. Maatalouskoulu Kuuromykkäpope. 24:s vuosik N:o 1. Tammikuu. 1

KUUROMYKKÄIN LEHTI. Maatalouskoulu Kuuromykkäpope. 24:s vuosik N:o 1. Tammikuu. 1 KUUROMYKKÄIN LEHTI SUONEN KUUROMYKKÄINLIITON ÄÄNENKANNATTAJA N: 1. T. 1 TOIMITTAJAT: JOHN SUNDBERG HUUGO Vv. NYBERG T. hr. 4: v. 1919. T v p. H. vd. M Krpp. K hd. Th j h hv p. P j h. M h rhd v h. Mvj pj

Lisätiedot

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA ljljc Olj - j l j j l Olj l l j j jd jj g j l S ll l- j ld j 1800-ll lld ll j l Olj Olj Ml Ml j Vl S U Vl Ol j Kj j l- j ld Vl ll ll llll lj Mlllj l Vl Sl j

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2 HÄ VRKHD, PVJK V V-2 JK RKKHD Y P R 3 J 1 H K P + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 F + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 1 WWWJKF V 5 K R V 4 R P V 395 84 36 425 V 6 D 45 615 R 6 63 25 3 6 65 67 HPH 66 PÄ Ä Ä 69 JK V 3 6 7 7

Lisätiedot

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY FCG P O HELSINGIN AUPUNI ESUSTA - APPI ÄYTTÄJÄYSELY Yhv j jhääö 0100-D1194 31.12.2008 FCG P O Yhv j jhääö 1 (16) Hg 31.12.2008 - m ääjä 0100-D1194 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 YSELY... 2 2.1 Vj d...

Lisätiedot

jakelu kaikkiin talouksiin ja yrityksiin haukiputaalla, Pateniemessä ja herukassa HAUKIPUTAAN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2/2016

jakelu kaikkiin talouksiin ja yrityksiin haukiputaalla, Pateniemessä ja herukassa HAUKIPUTAAN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2/2016 jl l j yy hll, Pmä j h Hd YRITTÄÄ HAUKIPUTAAN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2/2016 V 152016 l 11-14 Pää H ll vää V! Tlh ä Vll m j j lm m! Vll hjlm l 11-14 Ohjlm lll jl j myyjä j mmyyä h j c lll

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2013

suomeksi eduskunta 2013 d 213 Ed vd y 4. 213. Ed v d E H (d.) j v P Rv (.). T v j A J (.). Vd 213 vv vj v 5., j v 212 v v d S Nö v vv. Vv v y 12. 213 j. K Jy K (.) jj T S (.) j J S (.) db. Ojj vv v - - j vyv-d,, d d d. K j db,

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

Yhdessä parempaan koulupäivään! Vuorovaikutus, yhteistyö, oppimisen tuki

Yhdessä parempaan koulupäivään! Vuorovaikutus, yhteistyö, oppimisen tuki Yd rm l! Vr, yyö, m l j d K l ld j rll m j l l l r ll r Pr r m l j j j l d T ll. j l j j j jll d l K ö. lö, lll j. O j m l m j yö y. P l l. l j l j l m j, l ö y O y PPl, l MM, yydy l j r- yll l j ll j

Lisätiedot

WATER Lisävaruste Härmä Air valmispiippuhin. WATER Hukkalämmöt talteen keräävä aktiivipiippu. että saisit hukkalämmöt talteen!

WATER Lisävaruste Härmä Air valmispiippuhin. WATER Hukkalämmöt talteen keräävä aktiivipiippu. että saisit hukkalämmöt talteen! WATER Lv Hm A vlmppph WATER Hlmmö l v vppp Mmm, hlmmö l! 10 yy vl Hm 1. 100% m j vlmj. 2. Ylvm d. 3. L pmm jyyd. 4. U pj j. 5. V 800mm l. 6. Ml plmpöl = p jyy,! 7. Hlp v j v v plly. 8. Lmpö v, gh. 9. Tlj

Lisätiedot

KehityInvoitelijana. Pitovoitelu. Luistovoitelu. Pitoalueen puhdistus Pikavoitelu Purkkivoitelu Liisterivoitelu Kisavoitelu

KehityInvoitelijana. Pitovoitelu. Luistovoitelu. Pitoalueen puhdistus Pikavoitelu Purkkivoitelu Liisterivoitelu Kisavoitelu y vj PÄ V, V HLU HH M MR PR? d U j j v, f c, j v v j Pj, yy wwwcff /cf /cff j j v j j j y V - j j,, j d y v j v j,,, vyy yvj -Vj j J P PÄ V, V HLU HH M MR PR? d U j j v, f c, j v v j Pj, yy wwwcff /cf

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

Kutsu kevätkokoukseen!

Kutsu kevätkokoukseen! Y S- Tv A 1/13 JÄSENLEHTI Tää. 4 H YT-v 6 P p p? 10 Sf 12 Mä Tp A K vä!. 22 PUHEENJOHTAJALTA Tpä!!!! #x??* T ERTO J A p Y- : Y S- Tv A : ä Y T E : ä, www..f Y Fcb. Pää: M O, p YSTEA p@.f T: R P, vv vv@.f

Lisätiedot

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent.

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent. Pöääsm Jävsmp. vm. Rhhd Rv p Rm Hs 1 Kpm. mh L Msm m.. H H. Mss K. vh m. mp p P S M s s sm Lhm Jä K Hmäs. M s K K Kv. S vh. d h. h Kv Lv. m K v P. P L Lhd Ss K. Am. sd. ö R y s Sä Väö. S Smmpp Väö m Vs

Lisätiedot

SIIRI I. omakotitontit. Viikoittainen haku. Siiri vuonna 2001 perustettu kansallinen kaupunkipuisto levittäytyy keskelle Hämeenlinu

SIIRI I. omakotitontit. Viikoittainen haku. Siiri vuonna 2001 perustettu kansallinen kaupunkipuisto levittäytyy keskelle Hämeenlinu SIII I 9 14 h 4 15 j L 168 50 j 10 1 L 27 24 11 8 l 69 h s lj Lllj Llyhyj Jlyhdyj s ll 92 L j s lv Jj V l L j s - l L J s h j V j - s- l l j 44 ll 29 4 vl j h s L E j j 4 j s 20 0 h s N s 0 w j L s L j

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Tekninen toimiala

SAVONLINNAN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Tekninen toimiala ONLINNN UUNI OITUTU T T g OITUTU Jd LITU OLET T IEILLÄ OLET T ä y - ä, ä d UUDET HNEET, EI OITUÄÄTÖTÄ NÄYTTÖOIUET UNTOITU OLLITUINEN LIITTEET:,, y, - Eä- yä yö yyd: T / O: O, ONLINN d:, Fx: - äö: ()f :wwwf

Lisätiedot

Kohina. Mittaustekniikan perusteet / luento 8. Kohina. Kohina. Kohinan mittaaminen

Kohina. Mittaustekniikan perusteet / luento 8. Kohina. Kohina. Kohinan mittaaminen Mttutkk prutt / luto 8 Koh Koh mttm Koh lttyvää trmolog Kohtyypt Mttuvhvt Kohll trkott lktro järjtlmää pot fluktutot, jok hutuu jok ltt, kompot t mtrl fykt Ku mtt pä glj, mttuk lrj (pmmä mtttv gl) määrää

Lisätiedot

Hyvinkään kaupunki. Hangonsillan kaava-alueen pohjavesiselvitys

Hyvinkään kaupunki. Hangonsillan kaava-alueen pohjavesiselvitys Hyviää pi Hagosilla ava-al pohjavsislvitys Pöyry Filad Oy PL 50 (Jaao 3) FI-01621 Vaa Filad Kotipai Vaa, Filad Y-s 0625905-6 Ph. +358 10 3311 Fasi +358 10 33 26600 www.poyry.fi Päiväys 13.11.2013 Siv 1

Lisätiedot

Raision aikuiskoulutuskeskus TIMALI

Raision aikuiskoulutuskeskus TIMALI Ammattisuomi Palvelualalle 16.11.2015 8:00 16.11.2015 3:00 NL Kokit Ammattisuomi Palvelualalle 17.11.2015 8:00 17.11.2015 12:00 ES Kokit Ammattisuomi Palvelualalle 17.11.2015 12:00 17.11.2015 3:00 NL Kassat

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015 Alavieska 14,2 13,5 13,1 11,8 10,7 12,0 12,6

Lisätiedot

Dance-voittaja tuomarina kulttuurikisoissa... 4

Dance-voittaja tuomarina kulttuurikisoissa... 4 S A K U y : d l h 2 / 2 0 1 1 Dc-vj l... 4 Tvyd pp... 8 Khäyh h j... 12 S ä l l y l l Pääj... 3 S Vhlh... 4 SAKU äyölj... 6 S Vhlh. 4 S H... 8 Spdh... 10 SAKU-... 10 Khäyhä... 12 Kä vll... 15 Vyä...16

Lisätiedot

Metsänomistajat Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjalan asiakaslehti 2/

Metsänomistajat Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjalan asiakaslehti 2/ Mtätjt Mtähtyhdty Etä-Krj ht 2/2016 27.4.2016 Itr Lrt, L, Pr, Rtjärv, Rht, Tr Nyt T t v 2 Ht ärht tvät v 3 Läätyvät ht vtvt hyvää ttöä! t! T t yytt. yyt- Mt jädt tt: Mdät öydät yö ttt:.hy.f.hy.f v 8 Mhy:

Lisätiedot

L. Maan ia Auringon vetovoiman yhtäsuuruus

L. Maan ia Auringon vetovoiman yhtäsuuruus GRAVTAATOKENTT EN TASAPA NOKOHTA: Tehtävä RATKASU L. Maan a Aurngon vetovoman yhtäsuuruus Kunka kauas Maasta avaruusluotan on vetävä, otta Aurngon jaa Maan vetovomat tasapanottasvat tosensa el avaruusalukseen

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014 Alavieska 13,7 12,8 12,8 12,1 11,2 12,2 12,5

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2016

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2016 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2016 Alavieska 13,6 14,0 13,6 12,3 11,2 11,8

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E Hitsattu putki PUTKI P235TR1 PUN 21,3X2,0 0404058 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset EN10204:2004/3.1;Toimituspituus 6 m; TM42 PUTKI P235TR1 PUN 26,9X2,3 0404094 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset

Lisätiedot

Puheenjohtajan tervehdys

Puheenjohtajan tervehdys ö l äl l : l y d h v S l r m l j m h j j ä l h m j P k k.1 l f m f ä 2. U ä m Prd j v.3 N l k d c r k P.4 H m l C l l c g B, V S vä! 5. GAE r r C k ä O p.6 m r v v S r E l h T 7. kkj 8. P Phjhj rvhdy Tvv

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKITERIALLITU PATENT- OC REGITERTYRELEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bkslut Kaupparekisteri andelsregistret Verhallinnsta saapuneet tiedt Uppgifter inkmna från skatteförvaltningen

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL.

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL. Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST 2977044 A; PF64 NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST 2977045 A; NX93 NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST 2977046 A; RU35 NOKKAVIPUL. UROS SK DN50 HST 2977047 A; SL33 NOKKAVIPUL.

Lisätiedot

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012 Mets-Sy Tm Nuhj Tm Lets Kerttu Tmmst Ru lttyl Petterpe lt Pr Krvett Thv NTALI Völ Kerr Mj trt Vrppee seutu Vlulut Pellper Lu Jr Nur Vsr r Ie V Kr Ks K Ih Upl v Plus Aury l Per Vt 8 j t 0 Rs PrlAsureus

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

Harjoitus 2 ( )

Harjoitus 2 ( ) Harjoitus 2 (24.3.2015) Tehtävä 1 Figure 1: Tehtävän 1 graafi. Aikaisimmat aloitushetket selvitetään kaavoilla v[0] = 0 v[p] max 0 i p 1 {v[i]+a i (i,p) E} = v[l]+a l d[p] l. Muodostetaan taulukko, jossa

Lisätiedot

18.11.2o13. pohjois. Euroopassa. www.pohjola-norden.fi/eurooppa

18.11.2o13. pohjois. Euroopassa. www.pohjola-norden.fi/eurooppa 18.11.213 p m d p k k Ep www.p-d.f/epp Pmd pkk Ep 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, k 6, Hk Pm v v vm v k v, k öd k k p. pm m pm k v mm k p mm. Sm Pmd m kd kk vv mp k. M m k, m mö m? Mk Pmd m Ep vd?

Lisätiedot

Lomakyytien aikataulut 2017

Lomakyytien aikataulut 2017 Lomakyytien aikataulut 2017 päivitetty 28.11.2016 / Alik. Kokko, VMTK Reitti 3B Pyhäntä tienristeys 28/88 16:25 16:25 21:25 21:25 Kärsämäki Neste 16:50 16:50 21:00 21:00 Nivala Neste th/liikenneympyrä

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

KARTTALEHTI 11/21. 147/2 Vääräjärvi KARTTALEHTI 17/21 KARTTALEHTI 5/21 KARTTALEHTI 9/21 KARTTALEHTI 10/21. 119 Karijärvi KARTTALEHTI 1/21

KARTTALEHTI 11/21. 147/2 Vääräjärvi KARTTALEHTI 17/21 KARTTALEHTI 5/21 KARTTALEHTI 9/21 KARTTALEHTI 10/21. 119 Karijärvi KARTTALEHTI 1/21 ETELÄ- JA LÄNSIOSA Karttalehti 1/21. kohteet,, ja Karttalehti 2/21. kohteet, ja Karttalehti 3/21.kohde 106 Karttalehti 4/21.kohteet,, ja Karttalehti 5/21.kohteet kohde Karttalehti 6/21.kohteet ja Karttalehti

Lisätiedot

DDD. g;, lt/' l-1ä. tv~ :J-/?t--q-.-,~)- --,L:: / o D E D F D G D. ~tto f ja k;n[js. tä~ttoet ) tj} J-d-LtJ;tJf'-tt.// p.

DDD. g;, lt/' l-1ä. tv~ :J-/?t--q-.-,~)- --,L:: / o D E D F D G D. ~tto f ja k;n[js. tä~ttoet ) tj} J-d-LtJ;tJf'-tt.// p. ".E f /,,, f:r. :ro 7-. "l"z / f 2. 2 4 CJ ~- /t-f ARKEOLOGISEN KOHTEEN TARKASTUS DDD Tunnistetiedot / j Kunta:!:flal'/i Pr e.vi_ Inventointinumero: - -------- Alue: t)t-,-7 ' Luokka:---=/=/=----:-------

Lisätiedot

t T t aikakeskiarvo on t t cos 1 sinc( ) cos(2 ) ja että se lähenee arvoa 1/2, kun keskiarvon laskentaan käytetty aikaväli T kasvaa.

t T t aikakeskiarvo on t t cos 1 sinc( ) cos(2 ) ja että se lähenee arvoa 1/2, kun keskiarvon laskentaan käytetty aikaväli T kasvaa. 76639A AALTOLKE JA OPTKKA kl 013 Harjoitus Palautus viimeistään pe 1.. i 1. Tarkastellaan harmonisen aallon kompleksiesitystä y Ae, missä kx t 0. a) Osoita, että y säilyy muuttumattomana, jos vaihetta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY 1 SUODATIN- PATRUUNAT 2006 10 MASINO- KEY OY 2 Masino-Hydrosto key Oy toimittaa suodatusjärjestelmiä, suodattimia ja patruunoita hydrauli- ja kiertovoitelujärjestelmiin, kompressoreihin, ilmalle, vedelle

Lisätiedot

M Arvio. tttilrili ttr. metsämaan arvosta. uui0 [rttta. Pl,[ 0{00 12r832. metsänhoitoyhdistys. Laatijan allekirjoitus. Lisätietoja.

M Arvio. tttilrili ttr. metsämaan arvosta. uui0 [rttta. Pl,[ 0{00 12r832. metsänhoitoyhdistys. Laatijan allekirjoitus. Lisätietoja. M Arvi metsänhityhdistys metsämaan arvsta Omistaja Kunta Kylä Tila Rn: Ala, ha Sal Phj a kylä LJtila 2:97 L33,L SALO 25,11.214 Lisätietja Laatijan allekirjitus Hakala Raun uui [rttta tttilrili ttr Pl,[

Lisätiedot

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ulkoinen/S i säinen 1.r_.2L5 31.8.2].5 Sivu l- 5. L.2]-5 2]-5 215 l_-8 ToUeutuma 2r_4 l--8 5 Tekninen lautakunta TUTJOSLASKELMA TueE ja avustukset TOTMINTATUOTOT TOIMINTAKUI UT HenkiLösivukulut Henki 1östökul-ut

Lisätiedot

Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke Kuntajohtajien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen Riitta Pitkänen Projektijohtaja

Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke Kuntajohtajien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen Riitta Pitkänen Projektijohtaja Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke Kuntajohtajien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen 8.12.2014 Riitta Pitkänen Projektijohtaja Pohjois-Pohjanmaan SOTE-hanke Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13 t, P R I.S KI. TARVIil PÄMTYS As y Siselänkuj 1 iselänkuj I 00970 HSIKT difiu: 3.9.20'13 Y}ITVT Rkennustekniikk Asunt y Siselänkuj 1 n Helsinin Mellunmäess sijitsev kuuden suinkestln nudstm yhti. Rkennusvusi

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

/",rfu?+/ Á),^rs 05.ii3.2015. /t=9

/,rfu?+/ Á),^rs 05.ii3.2015. /t=9 /t=9 /",rfu?+/ Á),^rs 05.ii3.2015 Ylöjärven kunnalle 4.l.20ts Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennettä ollaan yhdistämässä koko Tampereen kaupunkiseutua kattavaksi yksiköksi EU:n palvelusopimusasetuksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2008 SISÄLLYS N:o Sivu 341 Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN KUORTANEENTIE I

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN KUORTANEENTIE I . G ä y, ä y-, y-.., äydy.... äyö- ö.. yäyy g xx.xx. xx yäyy g xx.xx. xx - . - D.. d.. ääyä. ä y-, - y., ö ---, ---, ---, --- (ä) - --... - g - -. y - y d ä. - -,. - .., Ä, yydä g d ää :., ä äy äää ä-.

Lisätiedot

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw)

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw) N:o 434 1269 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.3 Digitaalinen televisiotoiminta Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu

Lisätiedot

Syyskuu 9/2016. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Syyskuu 9/2016. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Syyskuu 9/2016 Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian päiväsairaanhoito

Lisätiedot

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 4.6. 8.12.2012 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin.

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 4.6. 8.12.2012 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. VR Matkustajaliikenteen aikataulut 4.6.-8.12.2012 1 MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 4.6. 8.12.2012 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. Merkkien

Lisätiedot

Suomen kielessä on 6 verbityyppiä:

Suomen kielessä on 6 verbityyppiä: Suomen kielessä on 6 verbityyppiä: 1 nukkua itkeä lukea nauraa seisoa 2 vokaalia syödä juoda imuroida uida 2 3 -da -dä purra mennä tulla nousta -ra -na -la -sta 4 haluta herätä karata 1 vokaali & -ta -tä

Lisätiedot

LS 07.10 3 kw/ac-3 16A/AC-1 LS 07.10 251092 3815618 LS 07.01 3 kw/ac-3 16A/AC-1 LS 07.01 251183 3815619

LS 07.10 3 kw/ac-3 16A/AC-1 LS 07.10 251092 3815618 LS 07.01 3 kw/ac-3 16A/AC-1 LS 07.01 251183 3815619 :n kontaktorit l 0 1mp 0 2releineen ovat saatavissa kaikilla yleisesti k 0 1ytettyill 0 1 j 0 1nnitetasoilla 4kW:st 0 1 aina 658kW:iin asti. Moottorik 0 1yt 0 2ss 0 1 l 0 1mp 0 2relesuojaus toteutetaan

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY 040/2341 12/~~/83

OUTOKUMPU OY 040/2341 12/~~/83 Q OUTOKUMPU OY 040/234 2/~~/83 0 K MALMINETSINTX Eero Sandgren/PHM 25..984 GEOFYSIIKAN TUTKIMUKSET VUONNA 98 JA 983 Reisjarvi, Tiaskuru 234 2 Sijainti :400 000 Lähtökohta Kesän 983 aikana tutkimuskohteella

Lisätiedot

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA S-55.00 SÄHKÖTKNKKA A KTONKKA. välkoe 9.3.2007. Saat vatata van neljään tehtävään!. ake pteden A ja B välnen potentaalero el jännte AB. =4Ω, 2 =2Ω, =0 V, 2 =4V, =2A, =3A A + 2 2 B + 2. Kytkn ljetaan hetkellä.

Lisätiedot

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS)

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) Selvitys V. Luhon vuonna 958 suorittamasta kaivauksesta kivikautisella asuinpaikalla Tuija Wallenius 989 Vuonna 958 Ville Luho suoritti tutkimuksia

Lisätiedot

Hiukkaskoko maks. 5 µm. Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine 6,3 bar. Materiaalit:

Hiukkaskoko maks. 5 µm. Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine 6,3 bar. Materiaalit: 1 Käyttöpaine min./max. 2 bar / 8 bar Ympäristölämpötila min./maks. -10 C / +60 C Keski Paineilma Hiukkaskoko maks. 5 µm Paineilman öljypitoisuus 0 mg/m³ - 1 mg/m³ Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B Asemakaavaehdotus 30.4.2009 YHTEENVETO KAAVA-ALUEISTA

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B Asemakaavaehdotus 30.4.2009 YHTEENVETO KAAVA-ALUEISTA PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B Asemakaavaehdotus 30.4.2009 YHTEENVETO KAAVA-ALUEISTA KORTTELIALUEET Käyttötarkoitus Osuus A (A, AP ja AK) 8,20% 15,12 C 4,69% 8,66 RA 43,83% 80,82 RM 24,69% 45,53 EN

Lisätiedot

17 HA + AV. Kevyet ajoneuvot. Liikenteen kehitys vv. 2014. Ajoneuvoja/vrk. 2010 2011 2012 2013 2014 vuosi KVL 2,3% 1,7% -2,7% -0,6% 1,4%

17 HA + AV. Kevyet ajoneuvot. Liikenteen kehitys vv. 2014. Ajoneuvoja/vrk. 2010 2011 2012 2013 2014 vuosi KVL 2,3% 1,7% -2,7% -0,6% 1,4% 5..5 :: (). LAM-kirja HUISSI (VT 3) Perustettu..99 Vuoden liikennemäärät: 9 ras 97 KL 37 KLras K 7 Kras 7 Tieosa 39 Etäisyys 7 Suunta Laihia Kurikka HA- 3 Linjaautot 5 HA + 7 HA + ARKILIIKENNE,%,%,% 3,%,7%,3%,%

Lisätiedot

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN 14.2.2017 1(7) AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT 1.1.2015 LÄHTIEN Yksittäishyväksyntöjä myöntävät A-Katsastus Oy:n, E. Valjakka Oy:n, K1 Katsastajat Oy:n, Oy Testmill Ltd:n, Suomen Yksittäishyväksyntä

Lisätiedot

Goodyear. Hinnasto kuorma- ja linja- autot. Hinnat voimassa 01.01.2015 KAUKOLIIKENNE LÄHILIIKENNE KAUPUNKI LINJA-AUTO SEKA/MAASTO TALVI

Goodyear. Hinnasto kuorma- ja linja- autot. Hinnat voimassa 01.01.2015 KAUKOLIIKENNE LÄHILIIKENNE KAUPUNKI LINJA-AUTO SEKA/MAASTO TALVI Goodyear Hinnasto kuorma- ja linja- autot Hinnat voimassa 01.01.2015 KAUKOLIIKNN LÄHILIIKNN KAUPUNKI LINJA-AUTO SKA/MAASTO TALVI POLTTOAINTTA SÄÄSTÄVÄ MALLISTO FULMAX S FULMAX FULMAX T KILOMTRISUORITUSMALLISTO

Lisätiedot

seudut maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittäjinä

seudut maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittäjinä MAL-VERKOSTO udu maanäyön, aumn ja lnn häjnä 15.3.2011 MAL-vr: Khää raga udulla uunnlua ja vahvaa r mjdn yhyöä yl unarajjn navalauu, ävä avu ja uujn lpaluyy, ujuva ar, lmanmuun hllnä. Tarjaa uujn väln

Lisätiedot

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 3.6. 26.10.2013 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin.

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 3.6. 26.10.2013 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 3.6. 26.10.2013 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. Merkkien selitykset Muutokset edellisiin versioihin 1

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 27.3. 19.6.2016 HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin.

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 27.3. 19.6.2016 HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin. MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 27.3. 19.6.2016 HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin. Merkkien selitykset 1 Helsinki Turku satama, Turku satama Helsinki 2 Karjaa Hanko, Hanko Karjaa

Lisätiedot

- IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe La Su + IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe

- IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe La Su + IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe - AE 30 Pietari_(Finljandski) Helsinki asema 5:40:00 9:16:00 Ma Ti Ke To Pe La Su - PVV 31 Helsinki asema Moskova_(Leningradski) 17:52:00 7:25:00 Ma Ti Ke To Pe La Su - PVV 32 Moskova_(Leningradski) Helsinki

Lisätiedot

Seuraavilla sivuilla on alusta luonnos PPSHP:n ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksestä alueen kuntien kommentoitavaksi.

Seuraavilla sivuilla on alusta luonnos PPSHP:n ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksestä alueen kuntien kommentoitavaksi. Seuraavilla sivuilla on alusta luonnos PPSHP:n ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksestä alueen kuntien kommentoitavaksi. Kommentit 14.3.2012 mennessä. Kommentit voi lähettää: Ensihoidon ja päivystyksen

Lisätiedot

fr/lpt- Arvio metsämaan arvosta Kunta Kylä Tila Rn:o AIa, ha Vihiniemi Kaivosmäki 3:68 25,4 metsänhoitoyhdistys ,.4 / / Omistaja

fr/lpt- Arvio metsämaan arvosta Kunta Kylä Tila Rn:o AIa, ha Vihiniemi Kaivosmäki 3:68 25,4 metsänhoitoyhdistys ,.4 / / Omistaja & metsänhityhdistys Arvi metsämaan arvsta Omistaja Kunta Kylä Tila Rn: AIa, ha Vihiniemi Kaivsmäki 3:68 5,4 SALO L7.9.L4 Lisätietja Laatijan allekirjitus fr/lpt-,.4 / / Hakala Raun Hakala Raun gsm 4-1483.

Lisätiedot

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 9.12.2012 2.6.2013 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin.

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 9.12.2012 2.6.2013 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 9.12.2012 2.6.2013 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. Merkkien selitykset Muutokset edellisiin versioihin

Lisätiedot

ALAVINSOAN OUNTA OVavuoVikatVauV tammi-lokakuu 31.10.2012

ALAVINSOAN OUNTA OVavuoVikatVauV tammi-lokakuu 31.10.2012 ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi-lokakuu 31.10.2012 Q{ttgtngrroz{y 76.78.8678 7

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm Univerin minisylinterien kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehityksen saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu kaikkein vaativimmankin

Lisätiedot

KAINUUN JA POHJOIS-POHJANMAAN KUNTIEN PERUSOPETUKSEN TUNNUSLUKUJA 2011 TAULUKKO 1. Esiopetuksen perustietoja

KAINUUN JA POHJOIS-POHJANMAAN KUNTIEN PERUSOPETUKSEN TUNNUSLUKUJA 2011 TAULUKKO 1. Esiopetuksen perustietoja TAULUKKO 1. Esiopetuksen perustietoja 1 Oppilasmäärä Oppilasmäärä Painotettu Esiopetuksen Esiopetuksen 20.9.2010 20.9.2011 oppilasmäärä kustannukset kust./esioppilas* KAINUU JA P-POHJ YHT. 6 123 6 430

Lisätiedot

Mittamerkinnät. Yleistä. BEP-koodit

Mittamerkinnät. Yleistä. BEP-koodit BEP (Bodywork Exchange Parameter) ovat koodeja ajoneuvon eri mittojen tunnistamiseksi, jotta tietojen siirtäminen ajoneuvovalmistajan ja päällirakentajan välillä sujuisi helpommin. t noudattavat kansainvälistä

Lisätiedot

KAINUUN JA POHJOIS-POHJANMAAN KUNTIEN PERUSOPETUKSEN TUNNUSLUKUJA 2012 TAULUKKO 1. Esiopetuksen perustietoja

KAINUUN JA POHJOIS-POHJANMAAN KUNTIEN PERUSOPETUKSEN TUNNUSLUKUJA 2012 TAULUKKO 1. Esiopetuksen perustietoja TAULUKKO 1. Esiopetuksen perustietoja 1 Oppilasmäärä Oppilasmäärä Painotettu Esiopetuksen Esiopetuksen 20.9.2011 20.9.2012 oppilasmäärä kustannukset kust./esioppilas* KAINUU JA P-POHJ YHT. 6 430 6 471

Lisätiedot

Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne ?

Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne ? Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne 1.1.2017? Sairaanhoidon erityisvastuualueet, maakuntarajat ja Sairaanhoitopiirit, väestö 31.12.2012 HYKS erva 1 869 617 as. 39 kuntaa Helsinki ja Uusimaa 1 562 796 24

Lisätiedot

LUONNOS 14.7.2015 Muutokset on korostettu keltaisella.

LUONNOS 14.7.2015 Muutokset on korostettu keltaisella. MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 25.10.2015 26.3.2016 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. Merkkien selitykset Muutokset edellisiin versioihin

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 11.8. 25.10.2014 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin.

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 11.8. 25.10.2014 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 11.8. 25.10.2014 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. Merkkien selitykset Muutokset edellisiin versioihin

Lisätiedot

Valtakunnallisiin rekisteritietoihin perustuva selvitys:

Valtakunnallisiin rekisteritietoihin perustuva selvitys: 11.5.215 Selvitys 1 (54) Yhtymähallinto / Pohjoinen sote ja tuottamisen rakenteet -hanke 3.1.215 Valtakunnallisiin rekisteritietoihin perustuva selvitys: Päihdeasiakkaiden avo-, laitos- ja asumispalvelut

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db t n R He em n m e H p j h töl Ky He n He ele P v r ht p Se u sv sle s rju h h hj mp L L p Le ve tu s T hj p s s ng s g pp n l P ln pp Se l s g mp h t u u uh s ht n K Hu p Pu n K vu u t hm s g Tu ht V r

Lisätiedot

4.9.2014 Muutokset on korostettu keltaisella (11.8.2014 voimaan tulevaan verrattuna).

4.9.2014 Muutokset on korostettu keltaisella (11.8.2014 voimaan tulevaan verrattuna). MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 26.10.2014 28.3.2015 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. Merkkien selitykset Muutokset edellisiin versioihin

Lisätiedot

Avoterapiahankinta Lappi/Oulu/Pohjois-Pohjanmaa

Avoterapiahankinta Lappi/Oulu/Pohjois-Pohjanmaa Avoterapiahankinta 2015-2018 Lappi/Oulu/Pohjois-Pohjanmaa Infotilaisuuden ohjelma Avaus Avoterapiapalvelujen tarjouskilpailun järjestäminen ja hankintalain mukainen menettely Tarjouspyyntö, Kelan vaikeavammaisten

Lisätiedot

Nordean MS Lync ratkaisu

Nordean MS Lync ratkaisu Nordean MS Lync ratkaisu Miksi yhdistetty viestintäratkaisu Miten matka on edennyt Puheratkaisut Käytön laajuus Kokemuksia & tulevaisuuden odotuksia Olli Mäenpää (olli.maenpaa@nordea.com) Collaboration

Lisätiedot

Tour de SAKU liikutti 300 tiimiä...4 Esittelyssä SAKU ry:n uusi strategia... 8 Hyvinvointi virtasi ammattiopistoissa...12

Tour de SAKU liikutti 300 tiimiä...4 Esittelyssä SAKU ry:n uusi strategia... 8 Hyvinvointi virtasi ammattiopistoissa...12 ry: SAKU d h l 11 4 / 20 l U 4 K A S d r T 8 m g ry: r 12 30l0 KU m y S A m E r v H y v v Tr d SAKU 4 S l l y l l Prj 3 Tr d SAKU 4 SAKU ry: rg 8 SAKU- 10 SAKU- 10 Hyvvv mymrö 12 Hyvvvr 14 Amhmm l 17 Vry

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio Erasmus-liikkuvuuden tilastoja 28-9 3.2.21 Anni Kallio Persons Erasmus-liikkuvuus 7/8 ja 8/9 Outgoing from Finland 7/8 and 8/9 4 35 3436 3265 3 25 2 15 1 5 687 112 975 177 435 656 27-8 28-9 SMS SMP STA

Lisätiedot

POHJOISEN ERVAN ROOLI NYT JA HUOMENNA

POHJOISEN ERVAN ROOLI NYT JA HUOMENNA POHJOISEN ERVAN ROOLI NYT JA HUOMENNA AIDOLLA YHTEISTYÖLLÄ JA KUMPPANUUDELLA TEHOA, LAATUA JA VAIKUTTAVUUTTA 1 EVA SALOMAAN SEMINAARI 14.6.2016 SISÄLTÖ OYS-ERVA Yhteistyön välineet Mitä odotuksia meillä

Lisätiedot

1921-1959 Urho Saariaho Suomen mestaruus Seiväs 370 28-29.7.1934 Tampere Jukka Huovinen SM-hopeaa Kalevan kisat 110m aj. 15,7 10-11.8.

1921-1959 Urho Saariaho Suomen mestaruus Seiväs 370 28-29.7.1934 Tampere Jukka Huovinen SM-hopeaa Kalevan kisat 110m aj. 15,7 10-11.8. 3.11.2010 Lopullinen Raahen Vesan SM-mitalistit 1921-1999 Koonnut Eero Ukonaho 1921-1959 Urho Saariaho Suomen mestaruus Seiväs 370 28-29.7.1934 Tampere Jukka Huovinen SM-hopeaa Kalevan kisat 110m aj. 15,7

Lisätiedot

Kertomus U* P Sal on kaivaukåista 14. 7. - 17. 7. 1960.

Kertomus U* P Sal on kaivaukåista 14. 7. - 17. 7. 1960. M Harjavalta, Hiittenharju, Launilan asui npaikka Kertomus U* P Sal on kaivaukåista 4. 7. - 7. 7. 960. Tehdessäni 23. 4. 960 tarkastusmatkan toimittaja Olavi Alstan kanssa Harjavallan Hi~enharjun eli Harjavallan

Lisätiedot

Työkalun merkki/malli Laikkatyyppi/Ø mm Huuvasarja

Työkalun merkki/malli Laikkatyyppi/Ø mm Huuvasarja 1 (6) Päivitetty 20.11.2007 ATA RA 5 Fiber/lamelli/ 125 402390 ATA RA 12-5 Kova/ 125 400120 ATA RA 14 Kova/ 25 403380 ATA RA 17 ATA-laikka/ 75 402810 ATA RA 5 Fiber/lamelli/ 180 402400 ATA RA 6/ RA 8 Fiber/lamelli/

Lisätiedot

KULTAKETJUT OHJEHINNAT

KULTAKETJUT OHJEHINNAT Puh. 019 720355 myynti@kulta maki.fi KULTAKETJUT OHJEHINNAT 10.4.2014 Ketjujen painot voivat vaihdella ± 10% ja myös OVH sen mukaan. KUVASTO SIVU 1 KOODI PAINO PITUUS HINTA PITUUS HINTA PITUUS HINTA PITUUS

Lisätiedot