KESÄSYÖTE 2014 KESÄ SYÖTE PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN MATKAILUALUEEN KESÄLEHTI Tervetuloa nauttimaan. tunturin kesästä! syote.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESÄSYÖTE 2014 KESÄ SYÖTE PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN MATKAILUALUEEN KESÄLEHTI 2014. Tervetuloa nauttimaan. tunturin kesästä! syote."

Transkriptio

1 KESÄSYÖTE KESÄ SYÖTE PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN MATKAILUALUEEN KESÄLEHTI 2014 Trvtl tt ttr ätä! yt.f

2 2 KESÄSYÖTE 2014 Trvtl Kä Syöttll! Nt r lää t t pyörä ll j. Syött lt trj phjtt v t j ht äl. Trt rht tlt j hyödyä l hj lhtt j rttöjä. Plvlt j ltläyt tlt jr j prhttä vrt. Nt r lää t t pyörä ll j. Kllptt j ypärtötä löytyy t j pt rttjä ptt t tpyörälyy. Ltt t hyvä vj l l. Hltä löytyy yö l rttj j ltlp. Al hjlplvlyrttäjät ttvt lllää ttl jr l- l pv l. V l hl läht pltt t tt, ttä rätd l prttv, p löytyy ttt. Ohjlplvlyrttäjät ttvt vrt lllää. Hltä löytyy vlt v rtä j l läyä trjv ltttt. V ä tdt Rvr Tbg j vjrl vt t rttä hyvä vtt vrd d. V yyä vltt frbglfrt tl l yö h hrrtll lä pl ätrj. Rt löytyy hhttd j Lt tt, jt ll lhrrtjll j ljt tll yt hdll päätä rtäää tt täyptää 18-väylätä rt Syött. Syöttll t yö t hrrt- j jvttpj ä. Lppvd rll jtvt Lppt löytyy lpll trttt pl lt- j läypt j pl ttpt, j ältää ttrl äll j -tll hrrtjll. V ä prhlt SM-t tvt l tt vrttttv ltl. Kltlp yyjltä t hyvä vj lpt j lättj löytyy hlpt yö ttä r j Vllä ljll, t ljll j vljöll löytyvät yö rt lhtt tt l rht. Kä Syöttllä tvt ttrpyöräljät, tpyöräljät, ljt j tjt. Syöt MTB j Erä rt l ää vlpp t yyd lttv hppvlpp, j trj prhll hj j läyä. Syy t Hppypp j Lppv pl - tpht räävät hä lll. Pdjärvllä ällä yö t j tpht, t Käpl MM-t, Pdjärv rt j plj t. Nprptäjä yö plj ltt ttv j ähtävää Päätlv Tvlll 17. rr. R läpt trj hj lätä ptävll. Syöttltä lyhyt t dllä tth tpht j ph. H j lpp ää ll! Syött Mtlyhdty p. Syt.f vlt löytyy trt tt l plvlt j tphtt, äyääpä vl. Syött ätl prtyyt d tvttt j hlp l l t. PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN MATKAILUALUEEN KESÄLEHTI 2014 Kttj: Pdjärv-lht Oy Päätttj: H Tr Tttyö: VKK-Md Oy/Jy Kär, Pdjärv-lht Oy/H Tr Iltt: VKK-Md Oy/Mr Kpp j Sr-L Tl Svvlt: VKK-Md Oy/El Lht, Pdjärv K: Phjl Mylly, Kj Pp: Sl Lhtp Oy, Kj Yhttyöä Syött Mtlyhdty ry:.

3 KESÄSYÖTE Stjt tvt lllää Syöttll Stjt ttvt t tt Syött htv t v v t ptä t SM-. Syött pt ttrt j plt tt vt r - j hrjttj tjll. Krrt, ttrvt ä rt pt vtöt rttvt prht tjt hyvtä. St rhl vtv lj, j v t jt ptää ytä tää ll rttrvt rtlt t. Syöt pt ttt yö ll S, t ptä t SM-t järjttt Syöttllä yy Y l htt l S- t j vltj Jh T. Hällä l j tt l pttlt p v j ä lr prtll. Hpptj P I vtää rll tlr hä, SYÖTE-t. - Prt Syöttllä tj lt pl t j ttt htv htt. Mtt löytyy lt, j thd tptd vll rlt t, tt vrrtt ljh j plj rt, j ptää t ä p vll. Löytyy htv j j t, j jtvt pv pllä lll, rt T. - Syöt tvllt vp lrp. J j tl v tl, p pvt rhll ä lppl tl pr, pht lt. Mjtvhthtj löytyy ljt rl j r bdjtll, T h. Ahr lä Syött ttj tt rt yö, ttä Stltt ltv td vl rt MM-tt järjtätä Syöttll ällä V v ttt vt llt lll, tt rt j vltjt vt löytät Syöttltä ll tvll vältä vtt lv t. Näyttöj tt rt rjj H/D20 MM-h j H/D16 j 18 EM-h. Tää ää Syöttllä t t pr. SYÖTE-St -lpl pdtää , jll t Htll P-Syött rlt tl. Klplt äyttää t v 2013 järjttty SM-Ptä R1 -lplh, jt rtää j rr rttävät. Lt rdt pytytty järjtäää trvllt tt lttl t rh. Mt hltt hyödytää t rt, jtt yt t päävät hlt, vp ttrdll. Syött t tt- j fylrjä ptäyt hpptj P I ptää rll trtt tlr jr j ll, jt pll tt tll j v. Iltttt ä lpp ä. - Hrjttl ht, ttä h ht tää ä fyyt ttä tdllt. Syött ltt h l vähä äyttty, j hl vtää lrjä täällä. Mt älyttöä hyvä: pt j lt rtt vt htll. V, ttä t Syött t vl j tr ltv, I l. Lä P-Syöttllä t l Kll ttr, jt lj pr tpht Syöttllä plj. Pdjärv Urhljd tjt ph Att Härö rt, ttä v t rll tpht yö I-Syött plll. Rt trttj h vll Att Härö lää, llä Syöttll EU-h vll thty 27 löltrll jt trttj. Tää t lll vt h ldt lplj. Kj jäl hrjttlrtt vt yö tt hrjttljd äytöä, ä lää j tää rt Syött tvttttrjt. Alll dt p hlj ttv trtvrt. Kj t tt Syötttä l ljll. - Pll rhlr tjll Syött ltt tj lähyy lttvtt. J j t tt, ä v v t. Syöttll Pdjärv t ttt v t t, vtvp hrjttj äärll, rt Härö.

4 4 KESÄSYÖTE 2014 Vhdy l Lppvd rll Lppvd tl l Lpp trj hrrtt j jvtttä äll t ä. Mtl t lptt, frbglfrdt j ttprt. Källä 2013 vt Lpp lt tvttt vt vpt äytttävä. Pllt yrttäjät vt l ht, ttä j v v Lpp vt rt vää. LppPr tppll yllä rlll ltllä r ttldll t ctll. Eltt rtt v äyttöö j vt hrrtj tv ä- t tttt rpptt. Syöt DcGlfPr p hyv tll pljll j ävlyä 18 r rtllä tl ljä lträ. O frbj trvt ll, llä vrtt l vrt. Lpt rtt lt trlt öyrt, j j lö. Lä ljä vrt r vä j hdll jj rt. Syött ä- j yyj dt hrrt- j jvttpt rtt SYK- LI-h ptt. H ttttt vt Pdjärv p j rhtt vtvt Phj-Phj ltt (EAKR) ä Pdjärv p. Lppv tlp, j rtt l pr lt trvt väärä vvrt I-Syöttll. Källä 2011 ll vlt, rll tl plj rt, lljötä ä jt. Rt rtävä plt tllt tt, rpt vltvt rtlvt. Syy Lppvttä rtlvät ltljt j yöh vättlvll jäällä ööttlvät pljät. Lpt lpll l thpj. Lpt rtt lt trlt öyrt, j j lö. Lä ljä vrt r vä j hdll vlp jj rt. Oll At Pj v ää l ttrpp, j hyvä hvtt. Erähtä j ylllpää jtt t pt Syött vr välttää tljll l lj vl öjä, lhtj j htllht. K vl yl vdp, tt vr hlöt lllää pv jtht vl. Hl jt t hjl v vrt vp r ttpt. - T l läh 30 vd ll, jt tll ll hä tvd t jtp. Tt hlvt lll htlllt prlt j tt tyäävät rähtä lötä. Mllä yt yö t äytöä jt, l ht öä ptää ll 15, ttjhtj Jh Schrdr lt. K tl vr yttä tlj ryhä p. Mjt lä vr välttää d fr- j hjlplvlt. Ryhä- t ptth hdllt d täy räätälöty ältö. Mjt, rlt, tlt trvttv vältö, ljtt, tvttt j llvtt ä tlt jv d ttt työtä Syött vr hlöll. - V tlv l ll v tt j jtyyä l vd. T t t thdä tötä, jt tyytyvää ll, Schrdr rt j ll lää Syött prtytä ätlt: - Vr tpyöräly prtäyt httvt Syött ätl j lhtt h vt S prt t. Lä Lppvd rt rtt tvttt tvt rttä hyv j ll tllt plj j hr äyttäjä.

5 KESÄSYÖTE Vhd d jäl hlt hyvllä l V l I-Syött hhtll vrtävä, llä pll t plj j vtv tpht. I-Syöttllä ltt IS Op- tä prh vätlä Kyä l S r lltltpht v 2014 j ä vd tähd lptyl-lpl. Kvälltä jprlt äht t tt hp rt, jt l hl p päällä 1500 tj. - IS Op- järjtä llt r pt j v äyt. Tää l ll tlv tär tpht, tä llt hpp-rhljt j plj tttt Syötttä lv ypär l, ä j ttä d ävjöd t. Tää t hdlld rt dät r hhtt R j Lv tgr, v r lj ptt. Tlv äyttää, hlt Syöttllä ll y rt hhtt. Tällt j järjtä l l ttvtt ä tt tvtt vtt, lt Hht I-Syött ttjhtj Jr Trtjff. Lttlll ält lvt, rtt j lttt d lttt ätlll. Jr Trtjff h, ttä l tl trp, llä tlv thdää täpävätä työv. Käll tl rlt ttpttä, tt t d lll tt. Jh jäl lt vltt j rv t. Lttl vättä vrjt h päääpyh yöhä jht j ll S ttt vrh vät. Syöttllä lt l rlt vlä päää jäl, tt Trtjff tt vrh vää vlt tvllt ävjötä rl vättl. E v päää. - V h lttl ähd v llt, v tld h tl äy yö ävjött ltttt. O rp vttj llt ll, jt r vtttvttt trvt ltt. Yltldllt tltt ptää yrttäjää ll j tt, llä äärttl yö vrtj. Tlv tvt vt lt rll j hyvllä l äärä hht jäll jh jäl, Trtjff lp.

6 6 KESÄSYÖTE 2014 Nr Syöttllä pl lrähjl Syöttllä t lt lpj. Htll P-Syött ptl vrä lv lpt hyv vrtlt. Nr Syöt y S ytä pttrö hyväyätä rt, j jt P-Syöttllä. T r jhtj thtäv tll Tj V vltllll rll ylhyödyll j yhtll thtävä t lt j rt v j htytä. V vhtyy hyv lp- j rtyö pr. - Trj täällä trvll ttypärtö ä ttv plvl rll j vttjll. O ydätä lähllä vt hht j tlt, jh täällä Syöttllä hyvät tt j hdlldt, V h. K-Phjlt Tvlll ttt Tj V l t ääöllt j rt v Tvlll hä. Kl t lt vt ltät t p. Nr Syöt väl r- j lrl. Kä j jh lr tlt vt rpplr j lrlj äytöä. Jh lr, tt ht hä plll lr hrää t htttä l tpht j prhjhl j. Rvtl v äydä rl jh. Trjll tr, jt vltt tl vll lrläll. S jäl rvtl v v tlt l lpp. Pyörälyä j tt P-Syöttllä tphttt lj rhl pr. Hä pyörälytpht Trv-jt, jd jäl järjttää vhd rt yhdttty pyöräly- j hhtlr yl 8-vtll lpll j rll. Hä hpt ttpht. Syött t tt- j fylrjä ptäyt hpptj P I ptää rll tlr S jäl Pdjärv Urhljt järjtää llt SYÖ- TE-St -lplt. Klpl Htll P-Syöt. Nr Syöttllä vd järjtää lt tt r-äll j -lll llll. Ohjltrjt ptää lää jt, ll- j ääply, tpyöräly- ä ptrtt. Atvtttj v t j tdtll th yytplvl tt. Lä ypärövä lt hrättää tl j ylää. Up ttrlt, Syött llpt ä lv tl trjvt lljll lätä ttä j hjtt t tt. Htll P-Syöt trj ldt jtplvlj P-Syött hpll. Htyyptä löytyy pv vhthtj jll tljll. Ppl rjtyöt vltvt l Ppl rtt yl 20 vtt tt j jt Klyött lll. N hd ltr pt pl rtl lll rtllä. Yl 20-vt ppl vrrll vt ähdä j pt j Syöttllä lt tää ää thtävätä ttyötä. Ol d Ldr rhtt Ppl t t tl j vlt prjtpäällö Il Srjärv l lpp ä. Lv, wc, ptpt, tttr j t rtt tt ä pl rtt rll. Krjtöd jäl pl trvll j hlpp l, Srjärv lpl. - Alll tl t rt ltr pt vrtt, jt pää pyörätlll j ltrttll l. Rttä tll j vrr yö tt j t lääää pl vtv, Srjärv rt. Alt pl tt tllt Syött yrttäjltä, pl llt h. Yrttäj pl t rttävää lärv j ältöä l yrty plvltrjt. Plvlttlj Rtv Kl pg tvtt httää Syött ätl j Ppl t rttävät Syött l ätl. Jt trt äytää ljp Syött tlh, j yhtydä httää Ppl ältöä j hjlt, Srjärv rt. Ppl rtt yrttäjä Sl Särlä yl 20 vtt tt. S jt P-Syöttllä Klyött lll. N hd ltr pt pl rtl lll rtllä. - Id pplt l, Yltrll, j törä rt pt ä t trhht. Sh h Nrj htlt ph lttyvää tlvtl. Ajt jä l ypyää j pl t 1992 t Syöttll, plvt rlt trt pt pt l, Sl Särlä rt j t Att j Pl Särlä l hä lä dtryhää, j phjlt pl lähdtt httäää. - Syött ppl yty Klyöttllä 1993 järjttyllä ällä ptlplll. Klpl yllätt järjtäjät j pj thtlt ttt j tä tt Pplll pää Ol lää llt. J t ää ht äv hlöä. Myöh httt yö ppl tlväyttöä. Kttyö j rptll plll rttä trvtllt, Sl Särlä lt. Att Särlä rt, ttä työ yhtydä t yö Ppl prtt.

7 KESÄSYÖTE Udtt VllStd hyvä vtt I-Syött hhtj vtt täy dt vd vht. SyötRrt t pg t tlll lr j dtt ätllt yrty- ä ryhätht. VllStd jt I-Syött ttr jrll, rvl j Syött Lt lähyydä. S trj tl t j jtt 20 hgll. VllStd vlt rt yö jhl ptp. Krr r ylärr jt- j lltlt. Alrt jttvt -, - j rltlt. R dä tr, SyötRrt ätä P Kpä rt j lt, llä yrtyt j ryhät vt löytät p hyv. Phll lv l j prll vt yö llt tdll ttj. Mlp rr d tyyl l MTV3: Ptä ptrtt -hjlt ttt tttlj Ktj Pr. Täyd plvl tpttj SyötRrt- ll Syöttllä plvlvt j tää SyötCrv ä rrvtlt Pärjävr j Rvr. VllStd t trjt vt lä. Pyty plvl pr t yrtyä ä r hrrtryhä j rhlrj d ht t. 20 hä rt ryhät vvt ptää Pärjävr, j hdll järjtää jp d hg tl. Syöt p t yrty- j ryhätj ht pt t. K trvttvt plvlt vt lähllä, jt tlt ytyy lllt t tl. Yhdä d l yrttäj SyötRrt pytyy trj ryhll vlt tpttj ljt-, hjl- j rplvl. Käy h ryhä r Olt, trj Syöttllä ldt tlt, jt, tvttt j rlt. Lp ljtplvl v ryhä t t. T tll läht hlp, llä tt trvttv, Kpä tvtää. VllStd dä l j tr, j päädytä löytyvät tt l j prll. Ih ä K-Sprrtt Trvtl! Mll vlttltä hlpp tll j t jt yö lt. Ij lp-l lj 54 ltr Ij yhtlp-l PUDASJÄRVI Tvllt prp Rpp Sähöt 1, Pdjärv. Ph , Plvl r 8-21, l 8-18, Prhlt SM-t ttt Ij lp-l ljtt. Nyt vt lt 54 lträ ll lvll Kvt Ervt llll. Vrtpj tvllt lt vt hrj j t, v h. Vr lp ttt t phlplvlt

8 8 KESÄSYÖTE 2014 Syött ää tpht! Lgbrdt tvt vht Syöttll! Mdght S Lgbrd Ftvl vttää Syöttllä Tää trtt tä, ttä l pävä j ptällä rllldll lttlvt rhljt päävät tt Syötttr rttä pävä ttä hrj lj pr. Kyä S r lätttpht! Vpl rttää t yö rg vl. Mäl lä hjl ld, ptt lttljll j t v ptä vlp. Olltjrt p lt, jp Atrl yöt. Lä lj yö tjll hv j vhdt rttv. Ar Jää järjtäjäprt yö vhvt tpht tlvt. Lgbrd-tphtll tp vtt p dll ttjll. Lj S ttv, pllt yhttyöppt trvtvt äyttöä lähtä. Tää v yhttyöppt t j vt. Lj jäl prjt j lt ll lv Htll I-Syöttllä ltblä. Rllprttrt vltvt ttr 7.6. Lvd vjt Jyrä hvlll R Krplrt j trrtt Mr tl Phjtäht G -ylrhlt Sjlll P Jh-ftvlll. Dg j Pdr, Htll Pll Jhtt Jyrä hvlll Pdjärv Mrt Ijt Tvl Sjt Pdjärv Kpää Päätlv Tvlll prh lttrv Tpht ällä 2014 Kll flttprt I-Syöt-Mäjt järjttää tällä rt pävää tpht K pävä t vt ll Phj-S ltrlplj j Ftr-cp lplj. M vt S rllprthrt vävhvll tll, lvt Pdjärv Rcg T 2000 järjtäjä thlt. Tpht hhjlt vt Htll I-Syöt. Atljt hltj ltttt r pllt S. Tpht t rt yö, ttä t ljttjt vt äyt t tld jp y rt. Syött ärt y S prht prttrdt. S vttt yö lpljd, llä h tt j 28 vtt yhtäjt, yhtä vtt l tttt. Rt flttpt lll t, ä tt thty rt. Rt yö htv, llä 2,3 ylää rr prät 175 trä. Vtv ärt l ää ll S. Lähtöp Htll I-Syöttll v t lpäää Rvrll äätyvältä tltä j l htll rll. Kt Syött lähld rt ätphtt. Lättj tpht j t tvlt Krähhd Äät, Rt vrr Kptll Prtt Mrt P trll Kttv Pdjärvllä Kttll Käpl MM-t Hvl R Pdjärvllä R Hllrt rhltällä Elrt Tvlll Plv K j Th trd vlpp Tvlll H yyhölä Rll SYÖTTEEN ALUEEN LAAJIN REAALIAIKAINEN MAJOITUSVALIKOIMA KÄYTÖSSÄSI HOTELLI PIKKU-SYÖTE Syött pt rtly- j pyörälyrttöt tvt tv lljt! ph M Kvrt? Lj jtvl Ajtll lv vrjärjtlä Ohjlplvlt j jt ll lll Ov j plvlv hlöt ph p pt: ttvrt 24 h

9 KESÄSYÖTE Pdjärv prtt rt Lppv pl jäll yy Syöttllä järjttää Lppv pl -ylötpht, jt löytyy lt v tt prhll, lpll j vrttll. Lv rä, tyjä, hj tvtttj ä lt hpt järv yllä lv h ltlt. Tpht järjttää j ltt rt d pllt tjd v. Tltyö j yötlät -h r rl tpht t. Myö järv rll rtt ttpr j lpt vt tphtlltj äytöä. Pdjärv prtt rt järjttää hät Krll. Prjt j lt j trll hdllt thdä hyvä t j tt hrrt. M prjt rpävää trjl trtr Äät j lt plt vt pl tt pdjärvlättj. Phj rll ll dtj Pr Mttl ä S yrttäj vrphjhtj Jr-P Kpt. Mrprt l Pdjärv rhlö vlt j rpjt, j plt Tp Krhrr tä ättö. Pdjärvllä pdtty ärt vdt 1982 läht. V vrrll ppht hytyyt p r ätpht j yyjä pll p t pt ypär S. MTB-tpyörätpht l rr Syöt MTB-tpyörälytpht järjttää 2.8. l rr, j järjtäjä P Thl rt, ttä tällä rt 500 j pttt tl tdäöt täyttyää. Olltj j yt tplt v vd vrrtt. Tpht vtt ht ätä rrt läht r. Mtpyöräly hrrtj j prd d l lvyt tt Syött rtt rdt j tä htt jp S prh. Srp t vvd tpht ähd tällä rt d ltr tll tl rttt. Tällä hlt tt jll lyyttä ä. Lä y r, j jt jp tltt pyörää, jää p. Tpht järjttää yhttyöä Mtähllt j Htll I-Syött Jh Kjärv. Thl ttl yhttyöthj ptvt tt. S 2.8. Syöttllä järjttää Erä rt tpht, jt löytyy lt hjl, ryytä j työäytöä. Hppypp jtpht Kdt MP-Hppjt PMC Pdjärv järjtäät MP-Hppjt vt vttt t v vdlt. Tpht ll ttrpyörärll trttt v ttpht, j järjttää j d rr I-Syött hpll hät. MP-Hppjt työryhä vtäjä V Th järjtttävä tpht rää vtt dtt ävjötä ypär S. Mt, plvlt, t järjtlyt j h tl vt tllt ll vävjöll hyv prt p pll. Lv bädjä, yhtj j lt hp, tt v älyttöä hyvää r vlp! A, ä ptt äät. Htll I-Syöt lt ptä llt tpht pääyhttyöpp, j vt ttjt j t hplvlt. Tpht ll v. El htllll v tll lt t, rtl j tl j täy-ä. Mtrtt vt lpp pr j p päällä hyvä j rt, lht Th. Järjtyää vd Hppypp -jtpht järjttää Iyöttllä yyt. Ky ltr jtt ät 7,4 lträ läh tt, jäl l ttr hpll. V 2,6 ltr tll 202 trä rr, l v t vt. Rtt läht Syött jrlt Sfrtl lähtlt j l ttrhtll phll. K t rjj j yö vävljöll löytyy rj. Prjt-lt htllll pdtää r tävyylt. K yö jrjjt Iyötcp, j ä yhdä lpl j tää v lpl yhtydä jt Htll Iyöttllä cp tlt j lhjrtt. Pltj jj jcp yhttyöpp dtj Jh Kjärv. Phj jjt ptävät lrä Syöttllä. vlpp J Uh jhdll j vt lt. Pyörälytpht Trv-jt P-Syöttllä tää ä t hä lv pyörälytpht Trv-jt, j pltt t lt Prf äprlgt j PwrBr tpt, ä t Spcl B tjt. K tp lähtöp lttlrt l-ll j l Htll P-Syött prpll. Trv-jt 2014 SPU: tcp lpl. Ht Trv-jj jäl P-Syöttllä järjttää vhd rt yhdttty pyöräly- j hhtlr. Lr v ll rhlt j ljt tll lpll j rll 8-vtt ylöpä.

10 10 KESÄSYÖTE 2014 Atlt htll ttr hpll K Htll I-Syött öä ptlrtt äyä ä l. Kvt Er Rhh. Tlll Htll I-Syött tl Mtt j vrä työhrjttlj E. Mht vt työ th htll lö p- j tlj. Htll I-Syött yrttäjäll Jh Kjärvll tvll lp. Hä t 9 vtt tt hdlld- t httää htll ttj. Srp ttj l tlt jt I-Syött hpll. Kt t ttr llt Syött lll. Kä Htll I-Syöttllä tpht lt, t Jhjt, Syöt MTB-tpyörätph- t, MP-hppjt j Hppypp-jtpht. Ypärövä lt t tl tphtll j lä p pttt ptää ryhä yhdä, jll tpht h hyvä yhth. - Kä ht lvt plj l j ptäytyvät jtt ht ljhtt. Et tpht t dt ryhät ttvt löytä Syött j lä Lppvd äär httyt ätvttt httlvt, Kjärv rt. Alä hjlt l yö Htll I-Syött 20 lö rtt, j t lötä t p- j tlt. Kjärv rt, ttä vrtt ä l, j öplvlt vt tvll t l. Pä tll tj hä ä rr rt j tltt läyt trj. J plä jt t Kjärv vr th l trtj, jll prlpplt läyt vt h. Nd lä, trjt vähä tr, vt t l phdt yltytä. Y Htll I-Syött tltt läytä Ktpä-vtt, j llt d äytöä t d j. Kjärv rt, ttä Ktpätä tllt tdll hyvää w-htä plttt j tt ltdll rtt t htt. Tlv yy httää yö Artc Sp -pt, j rt ylpylä t tv. Udl ylpylä ät vt jäätä j ällä jättt prllt, jt vt äyät ttr. Lt öjäfrll Pr vtt tt Syöttll vtt öjärtt ttt vt rll j jlp yyt llt vlt. Syött vhtlvt frtt tvt httt ll ljttjll. Pttt rtllä tt lträ j lp v t SyötShpt t I-Syött Mtlt. Syöttltä vlä löydy öjöd vrt, tt jt pää tt pttll frll. Sfrt järjtää r Htll I-Syöt, j ldt j tht öjät tvt tt prhll. Sfrt v v- rt y hg ryh. Syött rtt ä vlt ll rtt öjärtt. V rtl Syött jlld ll jäävä lhttä, l httt härötä lll. Rttä tllt tähä v yöttä plttt, llä rtt, tt vt l h tt. Mtähllt rt rttä ptää Pdjärv lrpl, j hlht yö Pdjärv lrttötä. S hlht yö jj räätä öjärtllä jvlt. Aj Möjärtllä lltt ll 8-21 välä. T rtt ljtt, jtt ht v hyv tlv jäljltä j lä hlt t rh tältj päll. Möjärt vrrll tp Ktttp, j wc-tlt j rptp. Syöttll rt öjärt vrrlt löytyy Ktttp, j v tt vp rptt ll prll.

11 KESÄSYÖTE Syött l jtvälty. Ohjlplvlt. Ph , Rvrt 4, Sfrtl Mjtt Pdjärvllä Htll Ij Krht 6 - Ij r hg htj, j., h, wc, prv, vrtlt ttö, tv, wl Prpt Prlt Ij r hg ht - p. bryhll - Ltäjäj Ltäjät hg ht - - tlt - vrtlt ttö - p jhl j ltj ptp Jyrä Cpg Jyrät öjä - v- j tlttpt - rtt ttp j llvtth - lä grllt vrt - lää Jyrä Oy Jyrät 122, Pdjärv P PALVELEMME Ar Lt l 9-18 l 9-14 Trvtl! Kppt 1, PUDASJÄRVI, p. (08) Khvl-Rvtl Tlt Trvtl tt lt, j t trll! Plvl S-T P-L K Tvl Tlt Pl Kj Pdjärv Ol Jt 2, Stjärv. P. (08) , MARINVAARA - tl j jt Etlä-Tvlll - Lhtht 8, Mtäylä, p Klt vvltj pplvlt tt. Myö vlvplvlt. Atl llä ä ä. Yl 800 vhtt vl! Löydä l: Il tt ll S 24 t Rtjt Rtjt Rtjt Mltä rt Ph trvttvt t j lttt dllt vrll! Mltä rt trvttvt t j lttt dllt vrll! Mltä rt trvttvt t j lttt dllt vrll! Tt 2, Ol, ph (08) OULU St Tt 4, 2, Pdjärv, Ol, ph (08) PUDASJÄRVI St Tt 4, 2, Pdjärv, Ol, ph 040 (08) Av -p St 4, Pdjärv, ph (08) Tt Ol p. (08) St Pdjärv p. (08) , Tllt VKK-Md Oy Pdjärv-lht Oy hlö- j pttth +. T Pd-L Tllt 8 Pdjärv ph

12 12 KESÄSYÖTE 2014 : JOKI-JUSSI Mltä l Tvl Lp Vrrlpää! TAIVALKOSKI 30 Syöttltä Plvl M-p 8-21 L 8-18 S M t tt.j v t j l l. Ol t h t v r t d t tt,t tt d.t v tt l l l tä äv 3, 25 %t tt *.S j t t r t O p p ää. T tt d r j r p p v t p t t l l l d t. K y yl ää to p t t v r l tt p. fi/ t tt. Pt Päällö S-p/AO-plvlt (8,21t/phl + 11,9 t/) ABC TAIVALKOSKI Y h d äh y v ä t l. PALVELEMME l 6-22 Syött TAKSI T V Väärä Ivt 1+8, x. 2 pyörätlp Y pyähdy t plvl * T tt t v tv tt v tt jt tt t äl ty yt tty jä h t j.t t t r tä tt. (Hrv) Mrt VUODEN JOKAISENA PÄIVÄNÄ Brgr (08) * Tvl Ph *Phl ht 0,99 /+pp K ää...! t p ä t y t Yllä Nt j t t-pdt t värjä 3pl 10 Krttpl 4-plj, vär 990 Frbglf r 4995 Ntpöytä Nt ltä! t! Kt h E. 11 g: träpll täyttö 1990 Nt rvt yyälötä: ALAHÄRMÄ, ALAJÄRVI, HAAPAJÄRVI, HAAPAVESI, ISALMI, JALASJÄRVI, KANKAANPÄÄ, KANNUS, KAUHAJOKI, KAUHAVA, KAUSTINEN,KALAJOKI, KEMINMAA, KEMPELE/Zppl, KIIMINKI, KOKKOLA/HHg, KUOPIO, KURIKKA, LAIHIA, LAPUA, LIMINKA, MUHOS, NIVALA, NÄRPIÖ, OULAINEN, OULU/Lgtll, PARKANO, PORI, PYHÄJÄRVI, RAAHE, SAARIJÄRVI, SEINÄJOKI, SIILINJÄRVI, TORNIO, VÖYRI, YLIVIESKA 00 Ttötä ää à 3,95 LAAJAN VALIKOIMAN KALASTUKSEN JA METSÄSTYKSEN ERIKOISLIIKE Nvl, Alhärä Rh, Il, K, Kl Mt 750g/800g! Käy ttt 4,99-5,32/g Mltä löydät hyvä vl rtäyttött! 399 r Pllgrll 43c Mtv l l Mltä yö hrllt jäätlöt! HHcfé v -p 8-20 l 8-18

13 KESÄSYÖTE Rvr Tbg j Zpl vt Eräplvlj ä vtlj Eläyä ll, vdä j l Syött lll ä trjll l lt j lthrrt lttyvä läyhdll. Ntä trj Syött Eräplvlt, j järjtää rl rtä ll, vdä l. Yrttäjä J Määttä dtt tlv ätt ll, llä hä lt lttyv plvlj tv yy yhä p llt. Eräplvlj vtl vt tää ää Rvr Tbg j Zpl, jt vt Act Dy -tt j ää hjlt tttt yhttyöä J Järvpää JJ-Sfr. Rvr Tbg lll ljd läyfr. Eräplvlj fr Pärjäj Vll trj vht j vhtl pvll rttävä htllt pttt. Olltjlt vdt tt j yl y vd ä. - Mlj thdä rh l yhdtttvll vllä 2,5 t ttll rtllä. Vhd l j ltä trvttvt vrtt, t äräpv, ypärä, lvt, ljt j pt, Määttä lttl. - Zpl plt trtt vjrl, j t l t vjr pt 200 trä. Pl tpht yö vjrll. Mtll lähtjät vt vljt, ypärät, pt j ljt. Syött Eräplvlj yrttäjät J j Jh Määttä vt dll prtt äj plvltrjt, jt trtll vr tä vlt. - Ol vrt Mtählltlt Rv äpä j rt. S hdllt prt lä plvll rtttvll j vrtävllä hyvvtplvlll, Määtät rtvt. Trvhtj ä hrtj lä plvlvlt löytyvä hdlld tt v löylytä j rlt Syött Eräplvld hytrh phprä. Eräplvl t yhä trt tv rv Syött rädll j ltä löytyväll rhttll. Npä hllä yytä vät trtäär dll lv v. Syött Eräplvlj v-hjl pl pl. Yrtyä hlt pt yö lpprh, llä jll vpäväll jt hjl trjll. Ohjl hytrhvrlj, rtä, ttvllt, ptt j Vttr vllt ä prhltrtä. Rtllä p. - Rtt tt prhll, jt ll vvt lpt llt. Rtllä trvt- tvt vrtt lvt rtptt, yrttäjät vt. - Yrty tt d lpttä. M tt d lpttä tll tyytyväyyylyllä. Nd phjlt dä hyvä httää plvlj, yrtytä rrt. Möjä j tvtttj t pt I-Syött tl välttää j dyllä öjä Syöttllä, j ttr päältä, Klyött öylää t vp Pytyhrjll. I-Syött Mtl täydplvl tlyrty, j välttää öjä täydllä plvlll. Mö lppv l vr yö ä, j ttöj vplvlt v hyödytää t öljät. Möjä tällä htllä vältttävää 70 j hltv prä 45 öä. Myö rlt plvlj, t fr j ptttj vllt yö ptplvlj tl hdllt, vp yrty l-p tt. Kä lt, rvrtbg, öjäfr j lt vt ttj. Möjärtt 16 lträ ptä j lv v t SyötShpt t I-Syött Mtlt. Mt vrrll tp Ktttp, j wc j rptp. I-Syött Mtl yrttäjä, Tj Srjärv hyvllää tä, hyv ätphtt vt tljt lll. Kä yrty pyör Tj v j tlv p hä hä Rj Vää. Kvlll v rtt ltll j vll. L ypärtötä löytyy Klyött öylä j I-Syött tl välttää öjä.

14 14 KESÄSYÖTE 2014 Trvtl vrt h Syött llpt! Syött llpt trj ltljll läyä ldt lt. Krd vrj llt vt jylhät vrt, jt ätvät äää hll- j rplt, lt-rv tt j jäättä tj lt. Kllpt trj äll ävjöll htvt pttt ptt, pyörälyy j lt. Lhtt prtt tvt vhryttä h, hrjj lt t löytyvät rvtt pt. Ut t- j vrtvt plvlvt yöylrtljötä. Pr tp ttt Syött lt j lttr ltt rt ltlt. Rtl hrjll j vrll Syött llpt vr rttää rtlyrttjä vy pävärtlyy j vtvp. Rtlyrttjä rtt Syött t 75 lträ. Mä prp tp vttää ptt äpävää, ptt hllttj rttjä pt tlpll j tvll vh tää. Syött ltplj vrlt löytyy trp tt lt tll. Al rtlyhdll ljt tlätä lt pv j dll Syött l läp Pll lv UKK-rtt. Syött plt pyörälyrtt plvlvt tpyöräly htt hv lj hrrtj vytä pävä- ä prhrtä pv rtpyöräljötä. Mtpyörällä v ttt llpt vhh vrt ä bgll htt r plll Syötttä. K pyörälyrtt vrll t tpj. Mrttyj rtt rttj v t vp ltt. Ml Syött vllä Mlll tttt vrt jlt j t vhd hr. Syött hl llt l vrt Pärjäj, j r j vhd l Syött hdll. Pärjäj 22 lträ ttv vrtlyrtt vlt hyv pävärt j vrrll 17. Mlt v jt vrtlyrt päätpyä, Hrrr jäl, Lvjll t. K t vt htll hlppj, rtt vlt l hrrtjll, lj lttljll lj vtll. Hlpll rtt r vd lätä. Mtlll vdllä vtt vt vätäättöä, ä tl hd rtll vrtt. Vrtlyrttj yydää Syött ltlt. Sf K, Mtähllt Mtpyörälyä. Mlt Pärjäjll. Mölää räh Idyll I vrtp jt Syöttllä l Pärjäj rttörällä. Ph tpll v pt pävä lt j ö läöä v ht rä rh. Möllä vhtyy yö lt, l rttää htltävää pll vhll. Mv pävärthd Iltä Rytvr rtätrpp. Lyhy tt jäl Pärjäj rttörältä löytyy dyll I vrtp. Kv: T Ul, Mtähllt. ljä ltr pl jhdttl prtl vh trp phpr. I vrtvll pää ä tll t d tr päähä, tlvll lyhy hht- t lätp päähä. Vh vttäpä t rt tv t rätl. Tp ht ljä htä, lt vt trvtllt rtll. Tdtl j vrt Syött ltlt. K M, Mtähllt

15 KESÄSYÖTE Syött lt Syött lt prtt Syött llpt. Ltt t tt l rtlyhdllt, lt ä l htrt. Vt vrt vrtp, t lt- j tätylp t v vrt lttr. Myytävää rttj rtrttä, lth rjj j pljä, llpt lgtttt ä pll ätötä. Lt hv v äydä tt hvt trll ätä tt. Adtr v tll lth fljä. Myö lpll plj ph j ttä ltll, t P Pöllö -plpl j lt phr, jt löytyy plj v th. Lt pyyvä äyttly Ltj Sllt rt Syött llpt htrt j lt. Vhtv äyttlyä h- Lt prtt Syött t lt. Kv Sr Ar tll vlä ä pl väl Tl Srp j Sj vätä Ppt-äyttlyä. Jh jäl l lpp, äyttlyä vt At Sr hvttt ttltyöt. Syy rrytää j vähä tlvp tl Krtt Krjl jääht vlv pr. Sf K, Mtähllt Lt tphtt ällä Rt Pyhtyll Mtäh rt ll Pyhtyvrll. Kävlyt rtyy yhtä 4 j htv jäl Pyhty hplt pt t. Rtllä lt- ptt j trt Kll Päätl ttt. Yhtljt ppääll Tvllt Kll Päätl trlt. Rt l l 11 j tää l 16, ht Prpävä Rytvr trpll Tl ttt tj läää Rytvr trpll. Prpävä järjttää Syött lt, Pdjärv ttv j Srylä ylär Rt v präytötä Opttt rt Pdjärv ttll. Prhdytää v präyttöö ypärtövttj Rtt Nyä pt Rt lvr Opttt ltrt Syött Kllpt P plll jtvll Lvr ttvll. Oppt rtvt rtllä llpt lt, tvll thdää yhdä prtä vtj t v j lp jd phvt. Rtll järjttää bljt P tt Pt-ältä l 11. Mt rtll rtyy yhtä 8 j pp rtllä tvt Syött lt j P tlyhdty ttttt ppt. Tpht järjtävät yhttyöä Syött lt j P tlyhdty. Ht: 10 (ältää bljt). Ilttt lvr rtll: Ntä: tl.p.f/f/tphtt/ PKlttrv Phlt: , Sähöptt: 2.8. Erä rt Mrh Syött lt prpll. Järjtäjä t Syött ltt ä t l yrttäjät. Lätt tphtt j Syött lt ph Klyöttllä tl j tttj Klyött öylää 28 hyv vrttt löä, trvtl A- j rvpj. Lpll löytyy löjä j äll grllt. K öt jtvt rvt, 24 trä yvä ttrjärv rll, j hyvä rt j vvl. Syött l ä öyrttäj lvt vljt Att j Pl Särlä, jt tvt Klyöttllä. Hltä yö ltlp lhgt Kvlll, Tprll j Pärjäjll. Klyöttllä öjä vr yö Tj Srjärv. Klyöttll Särprä v-lll rt öjä. Al rhllll pll llpt vrä. Tällä htllä v-lll 15 yyätötä ttt, jt v tdtll Att Särlältä. Myytyjä tttj 15 j tä j hdll ttll vltt ö. Att rt, ttä tt tvt vt td yö yht v, jt vr ltjll Särprä ttt vt l. Kltljt vt yy l vävjötä ällä tlvll. Kvlp ttt ällä 750 l rjlht ölät j d lljd rrttv. V t yö t hplvlt j d yytä vt läätyt. Klyött Pb-trvtlt v t Att Särlä p rvtä vlt ltj hprj ä d tt dll lvt rvtytä ä p glgt htytä. Erttä tt vrlp yö Särlä vljt jtt lähtyt Ppl, jt tt tää ä. Pl Särlä rt, ttä Ppl vrrll lv tttr tyyt t r pj j p h tä lt v hrll. Pl vrttv Klyöttllä yhdtt ö lä Stp, jt löytyy 25 hgll pvt tlt vp yttärjhl t plttrt vrt. Pl tt, ttä ähö- j vll ä 10-hg prltll vrttt tp rttä tt. Jhlväll l vt yö t rvht. Hl j Ptt Ml htlvt Att Särlä yllyä pyörtä j htt vä. Ml lplpt lvt rät jäär rlt ll tl vä, jt Hl v lpdytävää j lvr Att Särlä rvpj httv. Hl tttää vtä lplpll trt. Klyöttll Särprä v-lll rt öjä, jt Kr Sj ö vlt tää ää. Särprä v-lll vlä 15 yyätötä ttt. Hff ö y jr vltt t hrrt.

16 16 KESÄSYÖTE 2014 R läpt ätrvt Pt j th j ptj tptt l R läpt täävt ää. Hl ytyt hpt vt lt l yhä ä päll lplll tr vlv. K tt pt läthtj jätyä j pll päää, tll päät pörröt pt rt l. Nää äätälätä rt vät lääy hlpt trhl, jt tä rll yyllä läpt vä hlt t htlt. Tll t pt ytyyt rhpt läthtjlt hllää hlpt. Tlvpätä lpääy tt ädvtt j pt pt tt htj hv. Hrj vht vv lltyttö rttt lllää ä htj, ttä läpt ävjötä. K lt ltä vdä ltr v, ä tää rv rhlp- l p. J ärtä htjll, tä yö pöllöll; hrpöllö pötötä lv v pt rt älä rv pöllöp h. Ell täy työ r p, jtt ää vvt ä tt täy. Pöllöpt jättävät tl ppvt ltäää, jt ltlll rrllä tt trt lällä yö lvlld, j ltä v tjtt t pr ppöllö lä. Myö hrvlät dtt prhjää. Hrvt ättävät ylä ää j ttvt v j hhtll, täprj yyttää t-ä vht. Vlhätärd vr tt ä plll. Vj htrt lt vrtvt p, ttä yvät r trp tll. Et jättävät t pvt pl h j ää t yöää. Vt lttvt jvärä j vt hphlj tv, tt tä ht. Tää vh htjt vt hlpt trtt j rttä vrt. Kä vtt yö tlät plvt tlvllt läptll. A t hv yydä trvllt ll rttt. Hlt v lttää lt t rptt. Iltpävällä hdll rt lät rt ä tläphll, ttä vlllät pr. Rrht läträävät l dtt läthtj t välplt. Jäärht ltvt lhjäädyä prää lt. Nd yödä htjll jtll ävjöd j vtll yyy. V j M. Kvt R Z Illll vrd j rtäytöä tvt pt vdtä l tvt t, yö d htj. J t, lh tä vv pvjr tt. K p rp rhpt tö, tvt ävjöd hdttv pv ä j läptll äydää t läpt ttvll. Krhp lä ävjät vvt lähttää ll Fcb t tgr tt r phlll R läpt tt äv j llt lpl, j vttj hd hg t W tp Rll ytyyttä Rz-jäärh. Krhpt. Bt. Hrpöllö pt. Jäärh l.

17 KESÄSYÖTE Mltä yö ldt rlt ä hrrt!. Oly, Bll, Ryb... T löytöjä ätrll! POSIO Thtyyälä v j pävä A Pt Gllr AVOINNA JOKA PÄIVÄ! KESÄ: l 9-19 TALVI: l Jptl R Sjärv rll trj d t Jp j jpl lttr. Av t- l 11-17, ll p Tv, lltt pävttä täytö ttt pttj jhdll j tttt tlt jpl ttt htr. Sjtt j yhtytdt: Olgt 20, Sjärv, p , J A P A N I T A L O PLUSMARK Kl! Kl! Kv pr äv j vt t W t Rz! Kt. hjt > KEKSI PIKKU KARHULLEMME NIMI JA VOITA ELÄMYSVIIKON- LOPPU! >> Elävv dttvt SINUA! Tää v läytävllä rty yy tll läpt, llä 8.1. yty p rhpt! Pt tt l lt j vltävtä ltä vlt. Myö läpt hll Btll j Rptll, tllt prhläytä! Nyt ytyt pt vt vhp ät. RZ hplvl, lyl j cpg-l pl lhd httt S t jäärhj! Jr Pr Bx Stt rtäytöt pävttä ällä: Krht j jäärht: Ilv, /h: Ktläpt lät: St: SIMO, KIRSTI & ELÄINYSTÄVÄT S-Etpävät RZ l Tr S Alt P Kt t l j htytä prhll! Etyt l 12, 14 j 16. Rvt R ph fx Lää tt:

18 18 KESÄSYÖTE 2014 Syött llpt Kä 2014 Tphtt 2.7. Rt Pyhtyll Prpävä Rytvr trpll Rt v präytötä Rt Lvr 2.8. Erä rt Vhtvt äyttlyt T- ä Hä- l Ppt Srp Tl, Sj Tl Ttltdtt At Sr Lt ljt: t - l l j pävä l Yhtytdt Ot: Syött lt, Erät 1, Syöt Phl: Sähöpt: Htll I-Syöt trj Sll jt Ktpä vttä ttröh, frt ä ál crt r... läyä. Pyähdy hpll - t tl pttyää. Kä prht trjt Ph

19 KESÄSYÖTE Prttäty httl vr Syött vrt j rt ltj pyytt httlvt yy yö plj tätäjä. Al t rt, ttä Syött tölvt yydää vtt jp 80 prtt. Hyvllä ltlll trt j tt ä jvr pyyt vt tttj äyjä. Altldll lvty yö tätäjät tvt Syött lll tlyrtyt lvht. Vr lplt tlvt tätäjät äyttävät jt- j t plvlt ä trvtvt pltttt, rt Mtähllt räplvld rättlj Rj Hrv. A vlt t v tätylp t r tlyrttäjltä j yy ht thtä- vä r Mtählltlt. Tää v lptlt tätäj äärät vt llt j vrr l, tt lt Syöttllä prt j hrv täty vt älyttät t. Mtätylp ttt lähä hlötölh ä äytäö rthttyö t. Mtähllt räplvld A Ahlhl ptt, tt lpj l trttt rttt vlt. Syöttllä rthttyöllä r pyrtty pltt jtttj t ll, jtt tätttäv lj ll ht vh. - T tll Syött rll d jättävä h, ttä rt ttvt t vhtyvä pr llttll ll täy ltlll ll. Tähä l vlä lvttty tr yytä, Ahlhl tl. Mtäty S dtt t, jt vlt ll tätyt rt Mtähllt. Mtätää v rhtj lplll l lj lll täty. Lä htv yö, ttä Syött llpt lll tätä llttyä. Ptlll lp tätää llpt ttyllä lll. Prt tätylvt hlht Mtähllt räplvlt, j t vt lvrt j ptää ttll j rävlvll hl tä, ttä täty tpht hyvää tp dtt ä tävät. - Prt tätylvt yy tlvt yyt ä 11. pävä. Eää vh lvt yydää plt j rt lt vltvt, lvää plj lp jää yyt yöhäll yyll. Er pätt pät ttvt htt, tt lppj lp yydä välttäättä l, Rj Hrv rt. Ip lt, r hrvä, Syöttllä äyvät rr vävjö dtt hrvprt. Hrvtäty yötää tt llp, jll rt yötää pyytlvt. Myö rhtäty tt prhtlll, jt yö Syött lähllt löytyy. Kv r var UUDISRAKENTAMINEN KORJAUSRAKENTAMINEN K rt lttyvät plvlt Mt ttlvähy! L-tttt V- j plvhrjt Udrt Syött R- j hltplvl Ph Näölt SYÖTE PUDASJÄRVI P

20 20 KESÄSYÖTE 2014 POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ Krvr, Syöt ällä! KAUDEN TALVIKAUSIPAIKAT VARATAAN NYT! KAUDEN TALVIKAUSIPAIKAT VARATAAN NYT! SyötRrt Crv plvl yö ällä. Tl tt Syött trjt pt ätvttt. Mltä vt thdä pävärtä. Rll, Pll j K. Trvtl rtt lrh! Phl

f a r f a l l e " RAKEISUUSKAAVIO / KAUPUNKIRAKENNE 1:5000 ALUEJULKISIVUKATKELMA RADALLE PÄIN (TORIN KOHDALTA) 1:500 farfalle

f a r f a l l e  RAKEISUUSKAAVIO / KAUPUNKIRAKENNE 1:5000 ALUEJULKISIVUKATKELMA RADALLE PÄIN (TORIN KOHDALTA) 1:500 farfalle ff jtvd vrr, tvtt vt. L J YÄKÖ HGL J LÄMÄÄ K vt tdt, Ltt ydytt j Kvdt. tdt Kvd. K vyt rtt,. t t vy j. t j tr tt rtt t vv. K tt t, j yt vv. t j v j t. K j t j t j rtt j td tt t. jt tt t rtt, jt v tttt j

Lisätiedot

OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA

OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA L Vj Ylv p Pävämäää.. OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA LISÄSELVITYS RAKENNETTAVUUDESTA RAMB LL Pävämäää.. Lj M Sv Tj Vp K, P S-Pälä, K N Hyväyjä K Kl, Ylv p V LIITTEET L L Slm L . JOHDANTO Tämä lvy äydää

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr l h pr (Kbl & v Hc) Mvll l p fgr vr h vl 1 ll ypyä j v rll (hp://www.-fcr./) hc prr chcl Idvdl Org Idry Scy Grc b dl frwr cg f Sp-prl prl d cp /cgr cr ll lvl (.., hc prr). ). h cp c f dld

Lisätiedot

Kalevankatu 31 00100 Helsinki puh 09-6866 780 fax 09-685 7588. Seinäjoen Keskustorin korttelit Luonnossuunnitelmat 3.5.2013

Kalevankatu 31 00100 Helsinki puh 09-6866 780 fax 09-685 7588. Seinäjoen Keskustorin korttelit Luonnossuunnitelmat 3.5.2013 Klv Hl ph 9-6866 78 fx 9-68 788 Säj Kr rl Llm.. Tjä - Cpyrgh @ Arhd NRT Oy Säj Kr Tr ympärö rld hylm Tv Tää vh ly Säj Kr j ympärö rld hämmhdll ä rlr rmllj. Slh v ll & hyää rl pvll l & lää rmh pl & j mv

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää A E l JUMALAN OLEMASSAOLOA V jl l l j Igl j l l l M j l l j M l l? K ö ljl p j pö l j pl j lpp Ol g l j lppj lp M j l j lblg Rc Dw j l H l pjl l l p l j DNA: j l l l S pl J l p l l l l M ö j lppj lp pl

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE Suomussalmen hoitokoti

URAKKARAJALIITE Suomussalmen hoitokoti UKKJLE l Vlj 89600 l 30.6.2014 l UKKJLE l 30.6.2014 l 1 Ujl l... 3 2 d... 3 2.1... 3 2.2 Yyd... 3 3 l-jj jl, l j l j...6 3.1 j l... 6 3.2 Elll... 6 3.3 l yll... 7 4 Ld; ljjl, j ll, dyjjl...8 4.1 Ljjl...

Lisätiedot

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä L 1 (13) - j rv pvrg (j) Yä Pvrg - j rv rg ä r pvrg. Pvrg j: 1. j v (= rppv pvj) 2. ä - j rvpv järjää 3. äärää pv p j j - j rvh v EU- ääöä j äääöä hj. Thj rää fr-hj p rhj. Nää vv r p h j r r. K -hää äääö

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

KUUROMYKKÄIN LEHTI. Maatalouskoulu Kuuromykkäpope. 24:s vuosik N:o 1. Tammikuu. 1

KUUROMYKKÄIN LEHTI. Maatalouskoulu Kuuromykkäpope. 24:s vuosik N:o 1. Tammikuu. 1 KUUROMYKKÄIN LEHTI SUONEN KUUROMYKKÄINLIITON ÄÄNENKANNATTAJA N: 1. T. 1 TOIMITTAJAT: JOHN SUNDBERG HUUGO Vv. NYBERG T. hr. 4: v. 1919. T v p. H. vd. M Krpp. K hd. Th j h hv p. P j h. M h rhd v h. Mvj pj

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoimi kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoimi kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr lm h pr (Kmbl & v Hc) Mvmll lm mp fgr vrm m Sm rj-l v. Amz h vlm HP: mr 1 V Mvplvl CAV DVB Kä pää PSN, ISDN, xdsl Gwy? Rr GSM, GPRS, UMS Mblpää M h- l (m,, ID, lm, WLAN, LON) Rr Rr Prl Rr

Lisätiedot

HIIHTÄJÄT. Oriveden Ponnistus ry:n hiihtojaoston lehti Tammikuu 2015. Alk. 25 537,19 * Myynti 03 334 6522 Huolto 045 152 1155

HIIHTÄJÄT. Oriveden Ponnistus ry:n hiihtojaoston lehti Tammikuu 2015. Alk. 25 537,19 * Myynti 03 334 6522 Huolto 045 152 1155 TAMMIKUU 2010 ORIVEDEN Ord Pt ry: hhtjt ht T 2015 OrP PONNISTUS ry: HIIHTOJAOSTON JULKAISU 2014 1 Ord Pt hhtäjät KIITTÄVÄT yhttyöppt j tttt h tytä 2015 Hhtjt UUSI TILAVA CROSSOVER SUZUKI SX4 S-CROSS. U

Lisätiedot

Valtiovarainministeri Antti Rinne SAK-päivillä Naantalissa 27.-28.9.2014. itseämme hengiltä. Jos olisin ollut sitä mieltä, että talouspolitiikkaa

Valtiovarainministeri Antti Rinne SAK-päivillä Naantalissa 27.-28.9.2014. itseämme hengiltä. Jos olisin ollut sitä mieltä, että talouspolitiikkaa Tt 27.t 2014 15 It Tää ä: TES t t. 16-17 Eät ptä tt jä. 18 S-S JHL 087 tätt 70 tt. 20 S Pjäjtö Ttt 2014.pjjt.f Ktt tj, j j tjö SAK S Pjäjtö St: Sj Päää: 31 500 p S tj! Tt ttt: J R E H Vtt Att R SAK-pää

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2012

suomeksi eduskunta 2012 d 2012 Ed vd y 6. h 2012. Ph jh h, dj K T, d v hh j vh. Ed hh v d dj E H (d.) j vhh dj P Rv (.). T vhh j A Jh (.). Vv vj v 7. h, j v d Tj H v v vv. Tv d v S Nö yhy d 1. 2012 jh v. P E h d v. K d S E v

Lisätiedot

PUDASJÄRVI PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI KE 20.8.2014

PUDASJÄRVI PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI KE 20.8.2014 PUDASJÄRVI Syötkylä järjtää Mlkylä2015 tpht. 3 YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN Yhä p hl ll. 16-17 -lht r 34 2014 PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON,

Lisätiedot

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA ljljc Olj - j l j j l Olj l l j j jd jj g j l S ll l- j ld j 1800-ll lld ll j l Olj Olj Ml Ml j Vl S U Vl Ol j Kj j l- j ld Vl ll ll llll lj Mlllj l Vl Sl j

Lisätiedot

tutuiks k äy t tö ö n kilpailuvu

tutuiks k äy t tö ö n kilpailuvu SAKU : d h 012 1 / 2 d : SAKU g 4 jj 10 U ö ö 14 K d v S Sg 4 Pj 3 SAKU : g 4 Kv d v 6 SAKU jjj 8 U jj 10 SAKU 11 Kv 6 Hvv h 12 K 14 H 16 T 18 V 20 Jjj 8 Khd 21 T 22 Yhd 23 ACTION! SAKU : dh Jj: S - j

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkan tiedotuslehti 1/

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkan tiedotuslehti 1/ Mtähthdt Phj-Pr tdtht 1/2014 20.3.2014 JUUPAJOKI JÄMSÄ MÄNTTÄ-VILPPULA RUOVESI ORIVESI TAMPERE VIRRAT YLÖJÄRVI v 3 Mtätt vt httj v 4 Kvt vähtää rjt ht v 5 Udttt tä v 12 Yhttdt Tää ht ptt htppr. PEFC/02-21-15

Lisätiedot

jakelu kaikkiin talouksiin ja yrityksiin haukiputaalla, Pateniemessä ja herukassa HAUKIPUTAAN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2/2016

jakelu kaikkiin talouksiin ja yrityksiin haukiputaalla, Pateniemessä ja herukassa HAUKIPUTAAN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2/2016 jl l j yy hll, Pmä j h Hd YRITTÄÄ HAUKIPUTAAN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2/2016 V 152016 l 11-14 Pää H ll vää V! Tlh ä Vll m j j lm m! Vll hjlm l 11-14 Ohjlm lll jl j myyjä j mmyyä h j c lll

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2 HÄ VRKHD, PVJK V V-2 JK RKKHD Y P R 3 J 1 H K P + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 F + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 1 WWWJKF V 5 K R V 4 R P V 395 84 36 425 V 6 D 45 615 R 6 63 25 3 6 65 67 HPH 66 PÄ Ä Ä 69 JK V 3 6 7 7

Lisätiedot

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY FCG P O HELSINGIN AUPUNI ESUSTA - APPI ÄYTTÄJÄYSELY Yhv j jhääö 0100-D1194 31.12.2008 FCG P O Yhv j jhääö 1 (16) Hg 31.12.2008 - m ääjä 0100-D1194 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 YSELY... 2 2.1 Vj d...

Lisätiedot

1. SEURAN JÄSEN-, TOIMIHENKILÖ- JA HARRASTUSTIEDOT

1. SEURAN JÄSEN-, TOIMIHENKILÖ- JA HARRASTUSTIEDOT Hjärv L P/rhr Vvh 1 SEURAN NIMI: ANOJAN NIMI JA PUHELIN TYÖAIKANA: SEURAN TILINUMERO: KAIKKI PISTEET YHTEENSÄ: TARKISTETUT: LIITTEET Kv Tääö j -rr (d. v) (r): M-v Tr (d v) T-v T j rv (v v.) Jä L vrh (v

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) (25.10.2011)

Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) (25.10.2011) 1 (14) - j rv pvrg (j) (25.10.201 Y Er r: 4-26.10.2011 Pvrg - j rv rg r pvrg. Pvrg j: 1. j v (= rppv pvj) 2. - j rvpv jrj 3. r pv p j j - j rvh v EU- ö j ö hj. Thj r fr-hj p rhj. N vv r p h j r r. K -h

Lisätiedot

Keski-Suomen Maanpuolustaja. www.ksrespiirit.fi. Keski-Suomen reservipiirien tiedotuslehti

Keski-Suomen Maanpuolustaja. www.ksrespiirit.fi. Keski-Suomen reservipiirien tiedotuslehti K-S Mptj www.pt.f M 2015 K-S vp tdtt 34. vt Jyväyä Sd Rvät y 60 vtt K-S Rvpp y KEVÄTKOKOUS v 25.3.2015 18.30 Ltjäv vt T. K ätää äätöääät t. Htt j vtj 18.00. H! V dtj tv ydtyä vtj. M ää v p. Pt Jääätä 100

Lisätiedot

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi.

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi. PUU / j j l Y / E H ÄÄ l l l l r r Ä E H Ä l l j l j H rl r j K PUU j r r j r IE OA P P r j r l J rj r P r l j r l l j l r r j r j r P P l r j r l j P j Ml r j rg j r r l M A R JA r l l O E H ÄÄ l / l

Lisätiedot

HERNESAARI OSAYLEISKAAVAEHDOTUS VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA

HERNESAARI OSAYLEISKAAVAEHDOTUS VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA HERNESAAR OSAYLESKAAAEHDOTUS ESHUOLLON YLESSUUNNTELMA KS/TEK SSÄLLYSLUETTELO Yä S- v p äöd d ävvä Hvvä K äää ää Nyy S Yä d ävvä Hvvä v v L: L y HELSNGN KAUUNK KAUUNKSUUNNTTELURASTO Y Td Yä y vää H yv-

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

Metsänomistajat SAVOTTA SIVU 3 SIVU 5 SIVU 11

Metsänomistajat SAVOTTA SIVU 3 SIVU 5 SIVU 11 Mtätjt SAVOTTA Mtähtyhdty St tdtht www.hy.f/tt 1/2015 9.2.2015 Mtä IISALMI JUANKOSKI KAAVI LAPINLAHTI NILSIÄ PIELAVESI SONKAJÄRVI VARPAISJÄRVI VIEREMÄ SIVU 3 P t rtyrt SIVU 5 Fxtr- t rt t tht SIVU 11 Myryt,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen (23.11.2010) Taulukossa on pohjana käytetty maakuntavaltuuston 6/2010 hyväksymiä luokitteluja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen (23.11.2010) Taulukossa on pohjana käytetty maakuntavaltuuston 6/2010 hyväksymiä luokitteluja. 1 (8) LIITE 2 - j rvpv jrj (23.11.2010) T phj v 6/2010 hv j. Yprörvh pv: Pv Pv jrj j 3. r r Höör r h Prr p Trvrj (. rvvv, r) V p Erpv () h p Trvrj ( vv) V p (), 1 p Yprörvh brr Hvvr, (j, rvhö, 1 p hg r)

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2013

suomeksi eduskunta 2013 d 213 Ed vd y 4. 213. Ed v d E H (d.) j v P Rv (.). T v j A J (.). Vd 213 vv vj v 5., j v 212 v v d S Nö v vv. Vv v y 12. 213 j. K Jy K (.) jj T S (.) j J S (.) db. Ojj vv v - - j vyv-d,, d d d. K j db,

Lisätiedot

Yhdessä parempaan koulupäivään! Vuorovaikutus, yhteistyö, oppimisen tuki

Yhdessä parempaan koulupäivään! Vuorovaikutus, yhteistyö, oppimisen tuki Yd rm l! Vr, yyö, m l j d K l ld j rll m j l l l r ll r Pr r m l j j j l d T ll. j l j j j jll d l K ö. lö, lll j. O j m l m j yö y. P l l. l j l j l m j, l ö y O y PPl, l MM, yydy l j r- yll l j ll j

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

WATER Lisävaruste Härmä Air valmispiippuhin. WATER Hukkalämmöt talteen keräävä aktiivipiippu. että saisit hukkalämmöt talteen!

WATER Lisävaruste Härmä Air valmispiippuhin. WATER Hukkalämmöt talteen keräävä aktiivipiippu. että saisit hukkalämmöt talteen! WATER Lv Hm A vlmppph WATER Hlmmö l v vppp Mmm, hlmmö l! 10 yy vl Hm 1. 100% m j vlmj. 2. Ylvm d. 3. L pmm jyyd. 4. U pj j. 5. V 800mm l. 6. Ml plmpöl = p jyy,! 7. Hlp v j v v plly. 8. Lmpö v, gh. 9. Tlj

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Pet jr t Kvm Kr Hyyr yl Sr m Hm Ko e o LIITE.. Mtede melelvty 0 Yömelto (etore: m) Ortmp Petmo Immo Kop Rto Tehr Rö Voe Lepelto Pr Ptlh Rm Kymht Netytem Vroj Prorp Sem Rto Tlllo Vtter Sotmp It-Sto M Korvet

Lisätiedot

E Merkinnät. 10 rh o 9 F 1 G VHT. Päävedenjakaja. Kunnan raja. Sivuvedenjakaja Järvi Pienvaluma-alue Valumareitit Workshopin alueet Virta.

E Merkinnät. 10 rh o 9 F 1 G VHT. Päävedenjakaja. Kunnan raja. Sivuvedenjakaja Järvi Pienvaluma-alue Valumareitit Workshopin alueet Virta. r Ko l o j hd 5 jo 0 rh o oj Tyll rd dbc 5 o c b g Mr Mllobc Rodbc djj K rj Kålbc djj Jr lm-l Vlmr Worho l Vr bc K o-oj dmr lm-l r b c c b å R åb c r lö KOKKOLN KUUNKI lohjlm lm, Vlm-lly LUONNO xxxxx Vlm-lr

Lisätiedot

ESIMERKKI 2 Harri Laine

ESIMERKKI 2 Harri Laine ESIMERKKI 2 H L Lähöoh v Kmpmo Käää o hlmää ll vplvl. A öyvä jäjlmää mmä v yhydä. Röyll ll. A ll jäjlmää poj, m, oo j phlmo. Lä ll l h lyvä oj h, p, vä, ym. Tjoll olv plvl o olm ho. Ho o plvl ol ph j po.

Lisätiedot

Hysteerinen komedia meistä naisista...(ja vähän myös miehistä)! oivatuotanto.fi

Hysteerinen komedia meistä naisista...(ja vähän myös miehistä)! oivatuotanto.fi H d (j v ö )! H: Kj j j: Apö : S: Tjjj: Lv: V: V-p: Ä: M: Kp: Pv: Nö: Gfi : Kv: S Sd Bjö Jbdó N Hg T P Tj V Gd Ö J Tv K K J Tv, K Kj R H, K W K W Gd Ö J H, K Ld Mj H K Kj K 1 30 j 15 v Ap : Sf Ed 3 Sg,

Lisätiedot

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK 1 UU mmk 2006 AIKAKAUSLHDT 75 : O R V A I L m U J Am I M Kää JAS ä M A KU r 0 1 ä y ö d K h h H r Sm Sr SSSSh ärkkää RUOKA, JUOM A, KITT IÖ, M AT K A ILU, HY VIVO ITI r y, y 3 ää & r h r d 2008 öö r g

Lisätiedot

Partiosuunnistuksen mestaruus reserviläispiirin partiolle

Partiosuunnistuksen mestaruus reserviläispiirin partiolle 4/2014 -S Mptj 9 Ptt t äp pt Vääp T R, ytt V tt, tt Pt R j tt päättät t -S äp j t t-smp ptt Att j ytydä p j t pt t Ttt tt t j ptt, ttä t jt tät S p ytä Lt t ää 2015 Lt ypä ää 7-1062015 t p tt Rjä-jt pää

Lisätiedot

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN g k W H C MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN EDUNVALVONTAA ASENTEELLA www.u.f / www..f TUOTANTOVASTAAVA

Lisätiedot

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 P 4 V 5 P 6 L 7 A H g 10 K 12 N ö ( ) 15 T,, 16 A3 - N 20 Dg! 18 R 21 E 19 K: K R 22 R 23 L - Hd R, Sf L, I V A V K - Sf L K

Lisätiedot

Torstaina 26. maaliskuuta 2015 PALJON UUTUUKSIA! Nyt meillä isoille tytöille HOUSUVALIKOIMAT PARHAIMMILLAAN! Roihankatu 13, Simpele, p.

Torstaina 26. maaliskuuta 2015 PALJON UUTUUKSIA! Nyt meillä isoille tytöille HOUSUVALIKOIMAT PARHAIMMILLAAN! Roihankatu 13, Simpele, p. Tt 26 t 2015 Kv j Sbt 40 L - 1030-15, yö t Tvt t yvätät t! Kvt tt jt, t j t vt VARAATHAN KESÄN JUHLAT AJOISSA! Kv t Sbt Ptv yö tttt! Mttt, ytyäävät, j- j vt ARKEEN JA JUHLAAN AMMATTITAIDOLLA! Jäätöb N

Lisätiedot

KehityInvoitelijana. Pitovoitelu. Luistovoitelu. Pitoalueen puhdistus Pikavoitelu Purkkivoitelu Liisterivoitelu Kisavoitelu

KehityInvoitelijana. Pitovoitelu. Luistovoitelu. Pitoalueen puhdistus Pikavoitelu Purkkivoitelu Liisterivoitelu Kisavoitelu y vj PÄ V, V HLU HH M MR PR? d U j j v, f c, j v v j Pj, yy wwwcff /cf /cff j j v j j j y V - j j,, j d y v j v j,,, vyy yvj -Vj j J P PÄ V, V HLU HH M MR PR? d U j j v, f c, j v v j Pj, yy wwwcff /cf

Lisätiedot

ASKULASSA KOHTSILLÄÄ TAPAHTUMAKALENTERI 3.2014. Syksyinen tervehdys

ASKULASSA KOHTSILLÄÄ TAPAHTUMAKALENTERI 3.2014. Syksyinen tervehdys N KOHTSILLÄÄ ASKULASSA TAPAHTUMAKALENTERI 3.2014 Syy trvhdy St j vä ä jät ätyhtt vt ämpmät htt m A ätphtm. Vää ähtä mp pj ä r tphtm. Khtää A rttä hyvä mtt tvt yy tphtmt. Säytä t rrä tphtmt r m tr. Tphtm

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2017 / VAPAA-AIKAPALVELUT

TALOUSARVIO 2017 / VAPAA-AIKAPALVELUT TALOUSARVIO 017 / VAPAAAIKAPALVELUT Vppv yh yhm / Bdj Bdj Bm Bdj Tp M % 017 016 016 016 yh 01 16>17 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 87 63 98 331 98 331 309 863 37 MAKSUTUOTOT 197 600 3 19 3 19 183 16 11 TUET

Lisätiedot

SIIRI I. omakotitontit. Viikoittainen haku. Siiri vuonna 2001 perustettu kansallinen kaupunkipuisto levittäytyy keskelle Hämeenlinu

SIIRI I. omakotitontit. Viikoittainen haku. Siiri vuonna 2001 perustettu kansallinen kaupunkipuisto levittäytyy keskelle Hämeenlinu SIII I 9 14 h 4 15 j L 168 50 j 10 1 L 27 24 11 8 l 69 h s lj Lllj Llyhyj Jlyhdyj s ll 92 L j s lv Jj V l L j s - l L J s h j V j - s- l l j 44 ll 29 4 vl j h s L E j j 4 j s 20 0 h s N s 0 w j L s L j

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

Arvio metsdmaan arvosta

Arvio metsdmaan arvosta Arv metsmaan arvsta Omstaja Kuusam, Nskajrv Kunta Kyll Tla Rn: Ala, ha 35 477 Nskajrv 31. : 77,5 SPOO LO.6.2L7 Lstetja Teemu Saarnen KTM, LKV Arv phjautuu 14.1,23 pvtyn metssuunntelman kuvtethn ja Kuusamn

Lisätiedot

Kohina. Mittaustekniikan perusteet / luento 8. Kohina. Kohina. Kohinan mittaaminen

Kohina. Mittaustekniikan perusteet / luento 8. Kohina. Kohina. Kohinan mittaaminen Mttutkk prutt / luto 8 Koh Koh mttm Koh lttyvää trmolog Kohtyypt Mttuvhvt Kohll trkott lktro järjtlmää pot fluktutot, jok hutuu jok ltt, kompot t mtrl fykt Ku mtt pä glj, mttuk lrj (pmmä mtttv gl) määrää

Lisätiedot

MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVO, SIVISTYS, KANNUSTAVUUS, SUVAITSEVAISUUS, VÄLITTÄMINEN

MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVO, SIVISTYS, KANNUSTAVUUS, SUVAITSEVAISUUS, VÄLITTÄMINEN H V: Vr Pr: Mr V: Syrjyy yrjy Nr S K S 3 S 3 S 6 2/2012 UUSISIPOO NYA SIBBO 7500 Hy, MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVO, SIVISTYS, KANNUSTAVUUS, SUVAITSEVAISUUS, VÄLITTÄMINEN rj, j d rd yö yö S Työ j yr y yd O

Lisätiedot

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent.

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent. Pöääsm Jävsmp. vm. Rhhd Rv p Rm Hs 1 Kpm. mh L Msm m.. H H. Mss K. vh m. mp p P S M s s sm Lhm Jä K Hmäs. M s K K Kv. S vh. d h. h Kv Lv. m K v P. P L Lhd Ss K. Am. sd. ö R y s Sä Väö. S Smmpp Väö m Vs

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Peitelevy ja peitelaippa

Peitelevy ja peitelaippa Peitelevy ja peitelaippa Tuote LVI-numero Pikakoodi PEITELAATTA MERIKA 5688050 JF92 50-75-110/VALKOINEN 510 PEITELEVY ORAS D70/G1/2 167051 PEITELEVY KAULUKSELLA 50 MM-130 MM PEITELEVY KAULUKSELLA 75 MM-150

Lisätiedot

Kutsu kevätkokoukseen!

Kutsu kevätkokoukseen! Y S- Tv A 1/13 JÄSENLEHTI Tää. 4 H YT-v 6 P p p? 10 Sf 12 Mä Tp A K vä!. 22 PUHEENJOHTAJALTA Tpä!!!! #x??* T ERTO J A p Y- : Y S- Tv A : ä Y T E : ä, www..f Y Fcb. Pää: M O, p YSTEA p@.f T: R P, vv vv@.f

Lisätiedot

LÄNSI-LAAJASALON KÄYTTÄJÄKYSELY

LÄNSI-LAAJASALON KÄYTTÄJÄKYSELY FCG P Oy HELINGIN AUPUNI LÄNI-LAAJAALON ÄYTTÄJÄYELY Yv ö -D.. FCG P Oy Yv ö () Hg.. L-L yyy -D IÄLLYLUETTELO YLEITÄ... YELY.... V d.... Y d.... Ad v.... Ad yö.... Eöyy v... LIITTEET... T... FCG P Oy Yv

Lisätiedot

Metsänomistajat Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjalan asiakaslehti 2/

Metsänomistajat Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjalan asiakaslehti 2/ Mtätjt Mtähtyhdty Etä-Krj ht 2/2016 27.4.2016 Itr Lrt, L, Pr, Rtjärv, Rht, Tr Nyt T t v 2 Ht ärht tvät v 3 Läätyvät ht vtvt hyvää ttöä! t! T t yytt. yyt- Mt jädt tt: Mdät öydät yö ttt:.hy.f.hy.f v 8 Mhy:

Lisätiedot

ASKULASSA KOHTSILLÄÄ TAPAHTUMAKALENTERI 2.2014. Hyvää kesää kohtsillään Askulassa lukijoille

ASKULASSA KOHTSILLÄÄ TAPAHTUMAKALENTERI 2.2014. Hyvää kesää kohtsillään Askulassa lukijoille N KOHTSILLÄÄ ASKULASSA TAPAHTUMAKALENTERI 2.2014 Hyvää ää htää A j T ht y L- h j mr j prdtt LC-A rr. Kt, jt tt tt järjtämmm rtth j myyjä j mhdtt v tm p trvtv. Tää v mm vtt mm. rv htt; A-Ar, U Ltr, St vtrt,

Lisätiedot

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 Ilmastointi Tuote LVI-numero Pikakoodi 7754400 OK08 CL-36-3-M5 LASIKUITU L360 CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 CL-63-6-M5 LASIKUITU L500 CL-66-6-M5 LASIKUITU L360 CL-66-6-M5 LASIKUITU

Lisätiedot

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38 Käyttövedenlämmitin HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA 5253010 OD38 HK-35 2KW SEINÄ/VAAKA 5253015 RS52 HK-55 2KW SEINÄ/VAAKA 5253020 DE35 HK-100 2KW SEINÄ/VAAKA 5253022 VL77 HM-150 2/3KW SAUNA 5253045 UH93 HM-230

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA (luonnos 17.12.2008)

LOIMAAN KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA (luonnos 17.12.2008) LOIMAAN KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ( 17.12.2008) 1. Jd Ep p. T p pg, L d pp d d. O p L g p. Kpg p : L p g 1 2 p Kp K E g L 3 g d 2 0 0 9 2 0 1 2 g 4 p T. w 5 w w.. f / I f T V 6 p M K 7 Y p

Lisätiedot

Lukujärjestys vko 41 5.10. - 9.10.2015

Lukujärjestys vko 41 5.10. - 9.10.2015 1 (5) AmmattitaitoinenSihteeri 7.10.2015 8:00 7.10.2015 3:00 MaL Mikro 2 AvustajanaArjessa 5.10.2015 8:00 5.10.2015 3:00 Ulkop. kouluttaja / AvustajanaArjessa 6.10.2015 8:00 6.10.2015 3:00 Ulkop. kouluttaja

Lisätiedot

Jakotukit / tarvikkeet

Jakotukit / tarvikkeet Jakotukit / tarvikkeet Tuote LVI-numero Pikakoodi 2022115 BF71 VM 2X3/4 EURO VM 3X3/4 EURO VM 4X3/4 EURO VM 5X3/4 EURO VM 6X3/4 EURO VM 7X3/4 EURO VM 8X3/4 EURO VM 9X3/4 EURO VM 10X3/4 EURO VM 11X3/4 EURO

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Tekninen toimiala

SAVONLINNAN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Tekninen toimiala ONLINNN UUNI OITUTU T T g OITUTU Jd LITU OLET T IEILLÄ OLET T ä y - ä, ä d UUDET HNEET, EI OITUÄÄTÖTÄ NÄYTTÖOIUET UNTOITU OLLITUINEN LIITTEET:,, y, - Eä- yä yö yyd: T / O: O, ONLINN d:, Fx: - äö: ()f :wwwf

Lisätiedot

POISTOILMAVENTTIILI HALTON

POISTOILMAVENTTIILI HALTON Venttiilit Tuote LVI-numero Pikakoodi 8707702 AT09 URH/A-100 URH/A-125 URH/A-160 URH/A-200 URH/B-100 URH/B-125 URH/B-160 URH/B-200 PEITELEVY HALTON CS/ULA-160 TULOVENTTIILI HALTON ULA-100 TULOVENTTIILI

Lisätiedot

ASKULASSA KOHTSILLÄÄ TAPAHTUMAKALENTERI 1.2014. Hyvää alkanutta vuotta kaikille!

ASKULASSA KOHTSILLÄÄ TAPAHTUMAKALENTERI 1.2014. Hyvää alkanutta vuotta kaikille! N KOHTSILLÄÄ ASKULASSA TAPAHTUMAKALENTERI 1.2014 Hyvää tt vtt! T v vhtt j jmm ht vättä j v. Omm jä t td vt tphtmt A, A r j tmv yhdtyt tphtmt y vä. Tphtmtr tt äyttää. Tämä vd jmm vä Khtää A -tphtmtr. Srv

Lisätiedot

2 99/kg KLO 9! AVATAAN UUSI PRISMA 50 KPL ERÄ! 100 KPL ERÄ! SUOMALAINEN. SUOMALAINEN Kurkku 1. lk. OHJELMAA JA LAPSILLE ILMAPALLOJA!

2 99/kg KLO 9! AVATAAN UUSI PRISMA 50 KPL ERÄ! 100 KPL ERÄ! SUOMALAINEN. SUOMALAINEN Kurkku 1. lk. OHJELMAA JA LAPSILLE ILMAPALLOJA! OHJM J MOJ MU MT MU MT UU M VTN O MU MT TTYJ, MT, TJOU HU VJVONT TTT TNN UOMNN r., g j pl/l G B äyä ävä prpl FM-rdll j lmpll., UOMNN r. l. Vl UQ ölymr ryy j yv vrl, mp mr. U Dr -ll pd ä v l ä mp. ölypyy

Lisätiedot

Dance-voittaja tuomarina kulttuurikisoissa... 4

Dance-voittaja tuomarina kulttuurikisoissa... 4 S A K U y : d l h 2 / 2 0 1 1 Dc-vj l... 4 Tvyd pp... 8 Khäyh h j... 12 S ä l l y l l Pääj... 3 S Vhlh... 4 SAKU äyölj... 6 S Vhlh. 4 S H... 8 Spdh... 10 SAKU-... 10 Khäyhä... 12 Kä vll... 15 Vyä...16

Lisätiedot

Hyvinkään kaupunki. Hangonsillan kaava-alueen pohjavesiselvitys

Hyvinkään kaupunki. Hangonsillan kaava-alueen pohjavesiselvitys Hyviää pi Hagosilla ava-al pohjavsislvitys Pöyry Filad Oy PL 50 (Jaao 3) FI-01621 Vaa Filad Kotipai Vaa, Filad Y-s 0625905-6 Ph. +358 10 3311 Fasi +358 10 33 26600 www.poyry.fi Päiväys 13.11.2013 Siv 1

Lisätiedot

L. Maan ia Auringon vetovoiman yhtäsuuruus

L. Maan ia Auringon vetovoiman yhtäsuuruus GRAVTAATOKENTT EN TASAPA NOKOHTA: Tehtävä RATKASU L. Maan a Aurngon vetovoman yhtäsuuruus Kunka kauas Maasta avaruusluotan on vetävä, otta Aurngon jaa Maan vetovomat tasapanottasvat tosensa el avaruusalukseen

Lisätiedot

problem computational non computational problem problem unsolvable solvable problem problem efficient solution partially solvable

problem computational non computational problem problem unsolvable solvable problem problem efficient solution partially solvable ? BA F S R ] ] UbM R H ] ] ] d ] ] M S R H 678 G ED B A> UKV ST NOKPQ K IJKLM H \ US ST NOKPQ K IJKLM h US bje bokpq T UKV ST NOKPQ K IJKLM d i mn op k v qr kst { i 0 i i i probem ompttion probem non

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

Raision aikuiskoulutuskeskus TIMALI

Raision aikuiskoulutuskeskus TIMALI Ammattisuomi Palvelualalle 16.11.2015 8:00 16.11.2015 3:00 NL Kokit Ammattisuomi Palvelualalle 17.11.2015 8:00 17.11.2015 12:00 ES Kokit Ammattisuomi Palvelualalle 17.11.2015 12:00 17.11.2015 3:00 NL Kassat

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

F_l/ mlmz SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA. Fon. (vetovoima) mr ja lxz välinen gravitaatiovoima. kappaleiden massat ovat mr ja mz (kg)

F_l/ mlmz SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA. Fon. (vetovoima) mr ja lxz välinen gravitaatiovoima. kappaleiden massat ovat mr ja mz (kg) SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA ltl ka ppa leiden (vetovoima) m ja lxz välinen gavitaatiovoima Fon F_l/ mlmz 2 kappaleiden massat ovat m ja mz (kg) on kappaleiden keskipisteiden välinen etäisyys

Lisätiedot

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN (3) PÖYTÄKIRJA 5..203 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Aika Paikka 5..203 klo 9.20 alkaen Ideapark, Kokoustila Kotka. Lempäälä Läsnä Osallistujalista liitteenä (liite ). KOKOUKSEN AVAUS TaLVIn

Lisätiedot

Puheenjohtajan tervehdys

Puheenjohtajan tervehdys ö l äl l : l y d h v S l r m l j m h j j ä l h m j P k k.1 l f m f ä 2. U ä m Prd j v.3 N l k d c r k P.4 H m l C l l c g B, V S vä! 5. GAE r r C k ä O p.6 m r v v S r E l h T 7. kkj 8. P Phjhj rvhdy Tvv

Lisätiedot

1,- kpl. kpl. hinausliina 4500kg Vetolujuus jopa 4500kg, 6m x 5cm 223041. Palvelemme: ark. 10 18, la 10 16 Ajokinkuja 3, Tampere. www.löytöliiteri.

1,- kpl. kpl. hinausliina 4500kg Vetolujuus jopa 4500kg, 6m x 5cm 223041. Palvelemme: ark. 10 18, la 10 16 Ajokinkuja 3, Tampere. www.löytöliiteri. ITALV UKSET j RENTOSAUNASETTI TARJO I LIUKURI EUROLLA L p, à,-,- PULKKAMÄEN KLASSIKKO p Up P 78c Tj d p Up L j c 8 77 A p j j. Mxp 7g, 8xx8 H jp H Sp V c j y c 8 Tj j pp, 7 j M p p d M öp, j?, 0 H Ö R

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

- Mistä tekijöistä ilmanvaihdon energiatehokkuus riippuu

- Mistä tekijöistä ilmanvaihdon energiatehokkuus riippuu KSU-6120 Rakennusten konetekniset laitteet Tentti 24.1.2011 Tentissci ei saa kaynaa muuta kirjallisuutta kuin jaettua kaavakokoelntaa. Kaikenlaisia laskimia,saa kayuaa. Tehlcitc)n loppuun on nterkitty

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2012

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2012 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2012 Alavieska 11,4 10,2 9,8 8,9 7,0 7,6 9,2 Haapajärvi

Lisätiedot

TUOTTAJAIN MAIDON TOIMIPISTEET: Tuottajain Maito Riihimäki Meijerintie 10 11100 RIIHIMÄKI p. 0103814244

TUOTTAJAIN MAIDON TOIMIPISTEET: Tuottajain Maito Riihimäki Meijerintie 10 11100 RIIHIMÄKI p. 0103814244 TUOTTAJAIN MAIDON TOIMIPISTEET: Tuottajain Maito Riihimäki Meijerintie 10 11100 RIIHIMÄKI p. 0103814244 Katja Jokela katja.jokela@valio.fi Tuottajain Maito Kouvola Utinkatu 52 45200 KOUVOLA p. 0103814834

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 9. Valmistelija/lisätietoja: Mika Paavilainen, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 9. Valmistelija/lisätietoja: Mika Paavilainen, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi 19.08.2015 Sivu 1 / 1 9 terveystoimen toimialaan kuuluvien päätösten laillisuus Valmistelija/lisätietoja: Mika Paavilainen, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Perusturvajohtaja Juha

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKITERIALLITU PATENT- OC REGITERTYRELEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bkslut Kaupparekisteri andelsregistret Verhallinnsta saapuneet tiedt Uppgifter inkmna från skatteförvaltningen

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E Hitsattu putki PUTKI P235TR1 PUN 21,3X2,0 0404058 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset EN10204:2004/3.1;Toimituspituus 6 m; TM42 PUTKI P235TR1 PUN 26,9X2,3 0404094 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015 Alavieska 14,2 13,5 13,1 11,8 10,7 12,0 12,6

Lisätiedot

VESALA-KONTULA-KURKIMÄKI-KIVIKKO KÄYTTÄJÄ- KYSELY

VESALA-KONTULA-KURKIMÄKI-KIVIKKO KÄYTTÄJÄ- KYSELY FCG P Oy HELSINGIN UPUNI VESL-ONTUL-UIÄI-IVIO ÄYTTÄJÄ- YSELY Y ö -D.. FCG P Oy Y ö () Hg.. V--- yyy-d SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... YSELY.... V d.... Y d.... d.... d yö.... Eöyy....... LIITTEET... T... FCG

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2017

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2017 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2017 Alavieska 11,0 11,1 10,3 9,4 8,9 8,4 10

Lisätiedot

Lomakyytien aikataulut 2015

Lomakyytien aikataulut 2015 Lomakyytien aikataulut 2015 päivitetty 6.7.2015 / Alik Hotti VMTK Reitti 3B Pyhäntä th 16:25 16:25 21:25 21:25 Kärsämäki Neste 16:50 16:50 21:00 21:00 Nivala Neste th 17:35 17:35 20:10 20:10 Sievi th 17:50

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014 Alavieska 13,7 12,8 12,8 12,1 11,2 12,2 12,1

Lisätiedot

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012 Mets-Sy Tm Nuhj Tm Lets Kerttu Tmmst Ru lttyl Petterpe lt Pr Krvett Thv NTALI Völ Kerr Mj trt Vrppee seutu Vlulut Pellper Lu Jr Nur Vsr r Ie V Kr Ks K Ih Upl v Plus Aury l Per Vt 8 j t 0 Rs PrlAsureus

Lisätiedot

t T t aikakeskiarvo on t t cos 1 sinc( ) cos(2 ) ja että se lähenee arvoa 1/2, kun keskiarvon laskentaan käytetty aikaväli T kasvaa.

t T t aikakeskiarvo on t t cos 1 sinc( ) cos(2 ) ja että se lähenee arvoa 1/2, kun keskiarvon laskentaan käytetty aikaväli T kasvaa. 76639A AALTOLKE JA OPTKKA kl 013 Harjoitus Palautus viimeistään pe 1.. i 1. Tarkastellaan harmonisen aallon kompleksiesitystä y Ae, missä kx t 0. a) Osoita, että y säilyy muuttumattomana, jos vaihetta

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014 Alavieska 13,7 12,8 12,8 12,1 11,2 12,2 12,5

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015 Alavieska 14,2 13,5 13,1 11,8 10,7 12,0 13 Haapajärvi

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI KUNTATEKNIIKKA

HYVINKÄÄN KAUPUNKI KUNTATEKNIIKKA USUNTO X.. HYNÄÄN UUN UNTTEN o Hgo h y Coygh öyy Fd Oy X X SSÄYS YESTÄ... OHJ J OHJESOOSUHTEET... To j... To j... To, j... To j... To j... To j U... UEEN RENNETTUUS UONNOSEEN ERUSTUEN.... Yä.... R....

Lisätiedot