Partiosuunnistuksen mestaruus reserviläispiirin partiolle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Partiosuunnistuksen mestaruus reserviläispiirin partiolle"

Transkriptio

1 4/2014 -S Mptj 9 Ptt t äp pt Vääp T R, ytt V tt, tt Pt R j tt päättät t -S äp j t t-smp ptt Att j ytydä p j t pt t Ttt tt t j ptt, ttä t jt tät S p ytä Lt t ää 2015 Lt ypä ää t p tt Rjä-jt pää t, t ää tt tää Lt Nä, j tp tt tä t öytyy A 20 g j t t ätä, jtt t j j ää Stt t jt j y 20-tt, jätä t- j tttt tj J d pytty ää jt tt j tää t tt äydä Lt täp At ttt pääptttä : 1 pää: N/j St Rtt Hä Ldpj Ht t ä/ yöpy Hä t t äää pt Vp yt t t ät tt yä päätä P tt ätytt It jt, j tt td yötät j j tt pytytt tttt t p V p j t tä, jt Pt R ttöjä: At Syää tödy t j tt pää Lt t yö, ttä Hä t t fp Yöpyp ä ttt pt t j t S p, j t työttöyyttä Tötä t t j tytä yty j pt 2 pää: Pyäjä Rt Sä p Tj/ yöpy Pyäjä tt p Std tt, jt ä Lt pt t ä t tytt j tt tpdt V yttää S dt ttt tpt, tt yö t t Eäptäjä S pt ttt tt S Rd t t j äät ääöt tt j jd Sä tt tt t ttp V Tp-j Tj tät tt t t, j Yöt d g pt ädtt yötd Ptt R/ j tt/r jt yöttt j ä jäät jtt t j ä täydt Pt tt/r p yt t 6 tt R/t j jä t ptt pääät jt yt t tt t Rt j ttt j t 6 t tty t pt pä ä Htt, ttä pt t ptä ttä tt tää p J jät tt tt tt, tt pt ptyy ttt j g Tätä t tt jt tät Yötd jä jt ptt yöp Ott t tt j t, ttä SM-t pttt pj jäjtää j-t tt Päät Päät pt yöt J tt tt jtt ätötä j jät Stt j tt, ttä jät pt t t ää yt t Sä ttt Vtä ttj dttt 6 tt Ot, ttä t tt ät j t ttt yyp A j j t päääätöt tä j töt N tt j tt t t J t täää äd pt jt tt päää g ydä ptd t ttt j t Ntt yt t pt j pt jt ä t jpt Mt td ytötä, pt j ä fyytä tt t Jt ttjt ttt jt t t ttt d jtt t päää j t ppää T 4 ttt tt, jt jä ttt Att d yä S t tpp, tt jd p -S dt j pj - - O ää, ttä dt - S äpä p d t Tää pääy, jt t päätä, tt Pt R p jä Tt: Tp Ppp Pt R 3 pää: Stj tdt Pt Pää Nj Ldg Lt - Ltpt Syä t/yöpy tdt ty jyä y ptäj pt, t j t Pt jp ttyt, j tt jj yytttä Pää N t, Lt pp S pttt 1323 jt Rt t S tt pg Pää N tt äöät tt j t yyt 1941 t 1943 V 1883 tt Lt tää jä tj dt Syätä N Ltp p tt j ttt yö ttä t d t S ttää d pää j At Syää t yöpyt äyydä tj - j jä t t t j töty 500-t t 4 pää: St T Ltt St S St Syä j A ä tt PSS- P- Sä-St- j päät j ttää ttp T t t päätyttd St ttt - j ttp, j ä ytydpt Jyäyä M! tt pj, jt t- j ttt t, j ää ät yy ää Et tp täyd t t tt j jt ä t, t j päät tj pdtää Ht pt pp tä, pj ätjötä j tt Nyäätöä d ptää tt/ö/ j ätjötä 30 J tt, yä t tä dtt t äöpt Ittt ä t, tt t t jtt Ntä t t dä j p tt Rp äyttää p, jt! Tt: Ptt R Vt- j ptt : Tp Ppp S: VELUN ORPISOTA, EVYT OSASTO yt Ot 10 pttt ä 1941 Sä-S jtpä,, j jä ätä Ot H ( yä- ) t 11 D j yt Ot 10: pt V S tt 1942 Apä äy t t ä ä p Ot d j d täyt tt yt äp Lt j, Itä-j, j Syä tät, t j t t ttt tt 91 ttt, jt t ptjptäjtä Ot t Pt ttt j H V p ttt tt yt Ot 8 Ttjj S t jt t jäjttyä td j tt t 30 + ptt M Stgt Säöptt: Mtt Hyä j tt -S ttt Ptptt Mt ttyät tptt j ttt tt yyt ytydä j t ttä, jt ttyät jd,, S d, t, pd j t tpt ä t ptöö j -S äytyj ttd j d tt, pd ptt j pt ä ttäd tt V t ttyä t t ädö t-t, ptt j ttt ä P Pt-ttt Ttt tää j jääd j tt, jt j Ltt Säd-jäjtö tt ä jäää j M-t t tt j yö ätä t t ttyä tä Oyäää t tt ttt M ttt t p t, tt ytytyä tjä Mt äätty jt M ttt t tt, ät ttjä Rj tty, tt t öy tt Pj tt jää dtt -S ttjä ä ptt tttt j ä 600 tä j ä 226 j 620 j dtt t, A4 j tä tt tjätä t 38 + ptt P: Säöptt:

2 10 -S Mptj 4/2014 A Tg j Eg-t Jyäyä Ypt bttä tt J G ä, tt A Tg jt d dtjyä ptt Ht tdtt, ttä t tt yyää dtt ypääätötä tttä T tttt ättt ät äää t A Mt Tg A ä p It V 1912 p tt yyty j Egt P pjt A j ä p jä - jäät t t t, t t It j Eg ää Pää t A tt äppt A t t tt pää J ä tt jä dt j tt tt j tt jättä t, tt t tjt t äää t jtt tt: J ä jt yty, ä täytyy tädätä tt J ä tt pt, ä t täää V 1934 A t yptt j ät ttt pj pttj ä t tt jt t tttt ttt j-t, ä tt t yt f Tg, jt t tt tt j tttt gt t jj tt Vdt A tt jt-ptj Ydy j t ttttt ttt t äyttä t g, jt Tg t tt Syyä 1938 A Tg tt työ dtj jt, j dj t Btcy P ä ttt Hz Gd j Eg tt Rt Eg j tt H t ttjt t 1915, j pyöät, äöt pdt ttjt dtt tt V 1918 At Scb ptt t pt Eg j 4- ptt yö Ydy 1928 Eää Eg 26-j äppätö j 3- tt ä tä tt 26 jpp St 29 jäppätä j 28 ä, jt b tt x- (ä) jättt dtt ää t ttjt pyöät t ä tt jt, j yöttyt t jt yö jdpöytä, j j tät pt t t dj j tt Lä ttj jtää t äätää t jäppä p yö pyöätäää, j dt jtt, pp ytty j j jttt ä t Eä pyöädttyä tt tt ääät ( pttt t?) pyöät t j t ptt t t, jt 3, tt 4 j pt jp 8 Lt t ytt pää dj äättä t ttty tttj t jttt t ä A- p 50 jtt jp t, tt t t pttt 12 St t tä tä, ttä tt dt t, tt t t j t dt j ttt jäjtää Lä tt dtt j t pää, jt tp ttt d pää jä ä tyjätä pöydätä Eg A: p ttt 1923 S t tt Eg C: äyttöö 1925/6 j t E Y ätä öydtt Rt pt ätttyä 1945! S t ty dft E Sä jt j tt tttj t 4, 5 j 6 j pt j j 8 pptt Nätä t t 6, 7 j 8 jtt Rtt t dtt d ä yjd Eg MII: äytöä 8, tt äöä j tt Lz-jjtt Eg t P Eg-t p ttt jää ftt: 1) Y äty Eg ttpttt, 2) Stt ä pt, jt ää, t t ttt tt äp, 3) Eg pättät tt: ttj jäjty j t jdpöydä yttö dj, j dtt äääj, ä 4) ttj ätöt, j ättäjä t pt Nätä ttjd äytöä t ä tt j d tt tt p pt t Sä j tt qwty-äppätö, ä t äyttäyt p t Tää t 1928, t tyät ättäää jttt t ptptt V ätytööä j ä ttät P t t yä ätyä pää P jt pj jä pp ttt tt S pt t 1931, R tdtp tt p tt ptäää jj Eg tt ä 1932 djt yy- j t Mt y t jttt työyt H T-Scdt Nd t d jdpöydä t djj t jt y p Nd P ttdt t t ätöä, tt tt pjt ätöä, pä td t päätyä, jt tt tj P tt M Rjw t 1929 P y jttt yptg j työt dt 1932 ät tt p Hä t gd päättää yö g 1937 t jt p ä Lt Eg M4 Tt d dj t tt, j pt 1938 ttät yptg ätt S t 20 t dj pää tt tt tt j : tt tj td H t Bb-ptt, j 5 (yö 6) Eg p Eää p j 60 Bb äytöää ää 1939 P jtptt ttät ttt j tt R j Eg tdtp S yöäytä pjt, ttä dä jt yöäy t It tyät R jt työtää 1942 jtt p, jt ttät Btt jtt Eg- tt Bcy P (Stt X) btt dtj j työytö, j d työt tä P 8: A Tg jt S t d tt S tp ttt tt tt, tttt- Yjd 8 ttj Eg MII t j g pt Nä jtt p pät ätöt j t tt t tt ättyy Tg ttäää tää ttt ä bb Bb tttd t Bb-tt, j yä tt j yö äät j äää jää Mtt tt tt tä, ttä jttt ätö S tj t - t äät j tt - äää, ä t tttää tt tt j t (dä tt t 4) Tää ttttt tt yä dt, ä t - td A tpää, pjt ttj äytttyj j äää ä jp jdt Ht 26 pää 1940 t pp t N ä, j t t jtt, j pjt tjäjtätä ä jdpöydä ytötä Nd t 25 j 26 pä ptt t öytää jpj I t yyt, pp pjt j tt dtt Tg tt, ttä tt t dj pp, tt pjt d tj J Fg (J Bd jj jttj) tt S pt ppt pt, j äytttä t t ptt H 111 Bttää, tt töä t p SOS-tä pt tt p pt ppj äyttty pt t ptt, ttä y ä tä t t p ptjt pt p j pt pjt tötä - tt jt jä täää S d 1941 Lft ttt ä tttd dt Nj Ttt tt S ttd tt öjyj gyttt, ä ptt S ääää tyjj ääää Rt tää, ttä t tt ttt t t, jt t Egt ä ttt dj A pttt / tt pt pp Nyt btt tt j tjä 36 t ä St ty jä ttj t 1942 Jäjtää tttt tt dä Tt Vt t ää tt j jtt tt tttd tt j ttt tt Ttt ää t t j tä t jtä O t t d 1942 p tty tt pp, j t ää ttyöj T M Rjw p pt Rt Epj, Ptg j Gbt tt Bt, ä ä työt jtt p, tt t Bcy P tgt, ä ä tt ttäää ptyöä tytä Mt ptj jäyttä t ptt Btt ptt jt t pt yttt t j p t j Tg ättt Ydyt yyä 1942 T t jt ptät ä p t btt pt bb USA, jä pptt, j pj äää 36S p 34-t btt tt tt j pyty t pää t d tt t 20 t j t d Sttd t d ptää g-t t, j äötä t d ptt S pt ttt t t p t t j tjjt tt t tä, ä d t- j t t Tg ttt t t p ä tt, j ttpttt j p t äpä t Bb äd ytt Hä d dgtt ddt j tt d päätä t bttät td tt t Tg t tt tä, ä yöää btt dpt pt c-tttt, j tt tt t Lztjä Sd jä Vt 1952 pjt, ttä btt t t ptttjt pä Eg ttpttt jp dtjj, jt ätyyt Eg ttt j ttät Typxjtt Sytä ät t t ptttt 1945 t -Eg j yyt ätytö ttt, ttä jäjtät tt d Nä btt tdtp y ttt j dd ätytöj ttytä Md jä yä d p tyä A Tg dt t p tt j ät yjäyttt Vt jj ä t g ttää yyä 1954, tt tö tdd j - ä btt tp? Eäd tt ttjd tä A Tg tt d ppt ä Hdä d 1944 ä Nd t t t äytä ätyyt tt t 1946 t jp t 1947 S tttt ä t ttttt d 1945 tt bg pttyöäyä t ttt äyttty yö Ep, jä yytä 1945 Sttt Ep ydät dtt tt tt Tt: R Rt t: Wpd

3 4/2014 -S Mptj 11 Pj dytyj L Tpw! Tpw ppäää t Zt-yytä yä Nät jt t j y tpt t j L Tpw ttää ppäää Yttäjä E pp Tpw t p pjtjt St H j J Hyppö, MP: t-yö pääö R T, Att Tp Rp, A Hä dtä, -S Mptj-tä dt päätttj j Vj M Tää yä yty d Tpw yttäj t jdt ptt tt ppää ytyt Ppäää ttty p tt j ttt yä yöty Idt yty pt äpää t A Hä tttt t pj dytyj Rpptä öytyy ttpää ftt ttäät Vt tt j ttt ttt j Tpw Att t yö t t Ept öytyy yö tötä pää jt MP: työ t tt ytyttä tt j It, jd pdt p ttt Eä p päättt, ttä t tt tttäät d Vj M, j t tä S jä t t ttp d ää j t ptjäjtöj jttt t d Epää tää pjt tt t p j j t -S Mptj ä tä, j tt t tä d 2015 Tpw ppää t ätäää Tt: Tp Ppp : Tpw t, jt, jpt, ptp Rät 5,, L wwwtpwt p yb, yb, yb! -S t- j työ jäjt ttä t j jt ybttt ättä ttj P M t j dtt, tt ytt ybyöäyä Mä yb? Op t äätät: yb t ttytä ttt, tttt j tdt dt ftypätö ybt pt j ätt, ybddäy pttt tt ttjäjt j ttj ätää tp gtt Eä tää gtt tt d ybt S yb t, j ttt t ttdt jt ää d äötä tt- t äöj t J t t t j tt ybdd - dt djtt - t tt ät t, j ättäättä d t, pytyy tt ä yt ttj yättää pt Eä ättäättä tt d ybt; ttää, ttä tpt j t p t t tj j tt äp ttää äjättää j t py! O ybddäytä ft-ptt Mdtt, pyg däy, ppgd j dft pytää j t t y t N, tä dft? St tt öytyy ä, t ttt ättyj t pt U äydää t ftt tt O S t? Hd pt, yö S ftdäy t? Ajtt t jtt t ttt j t ttttt öytytä tbtt Mtt ftdäyt ää däy t? Ot ttt t M t j Tj t Iftt täy d d t Ttt pttt dt jä tdt, ttä S t t t yb, yb j yb J pj t tt, t Eg -ttt ydt tt, ätt p A t! Tää Mt - tt j ptt t Stt äpät j t, ttä jäjttää d! Tt: Mtt Hyä T j ttt ää wwwtf Stp Pt pjtj H Lt Sjätä Stp Ptt y jtjäjtö pt pttä Ltt j Stp-tä Ltt 30 jät, j jätä Lt yäää t Tp pjtj pt p H Lt tt 18 tt jt pjtj Att jä Ptt Rt Stp-d päätttj Stp Pt ttt L Ptt Rt Stp-d päätttj A Rt t d tttä Päätttj ä Att Ptt Rt Sjä Rät jä V ä - S Mptj päätttj Eä jäätyää ytyäätä Rt tt Tp, p- j j p Vt äyää At JYVÄSYLÄ (014) Pt p H Lt Ptt Rt HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 2015 JÄSENILLEMME JA YHTEISTYÖUMPPANEILLEMME TOIVOTTAA TIAOSEN RESERVILÄISET RY

4 12 -S Mptj 4/2014 E t t ttd 2610 : Tp Ppp Mptt Lt t t E t Mptt tpt t t Mptt Lt 10-tj 2610 t t t ttt Jyäyä ydty E t yä tää tt -S pt Mä t t ptt yt j täää t, t ydytää, t E t E tätä työtä y tdä Mptt t t, ä j t t t tätä t, jt t ptöä pt dt Iä tt tt, j t tyyäät j ptt p täää tä äää O tt pt dt 1997 Mt ttäät t jttptt, MP: t, tt, ttyö j tpt gt t tt pj j tt yä ttt tt t - S p pjtj j dt tätä tt Mptt Lt O tä, ttä pt ttyyt t j Tt dt jät, ttt E t yyä Tt: E N ttt SAVOTTA jt j pt Vjää jäjttty Stt jt ä 300 t jtt tppj p pää Pdty p j tt tt yä, dä dt tt yö S pt jäjtö ttt AS1-tt äytäö tdt tt t j t Stt jt tt t ttp j p ttt J pää t jtt ttt ä Dtt ttt yö t, j p yttää tt dä Rt y t d, ä ää jääyt pää tä t ttt tttöä Nt Vtt t yä työtj ää t yödyt yö työpj td Stt jt jäjttty tt töä - tt j työpj t ääää tt, t, yty äöttä j tää p J ytyp Stt jt t jtt tt ät, tt j ätä tt ättää t t yö d t, t tyttt, t äöt j tt d ä ää t Lä yöytt t NASTA-jtt pt pt Vwww tttf Mptt Ltt ttt 2015 yt t d t "Tpt t ät t" S t dtt t -S p yö Jyäyä, Ääd, d j Sjä pt ydtyt tt ttt Tj j yötyä, tt j tt tpt p ä t t yy tt t pdtty t j jät t ä Lt yy päätöt t pt ydtyt t tt tt tt NASTAjtt St H Syyt T Vjää yö t NASTA-jtt ty jää pp tpt jäjtytä j jtt ttt t tpt tää jt tp, ä NASTAjtt tttt ä täy ptt t tt Lyä dtötdttt S Mt / Nt Vtt t ä t päät t yttyöä d jäjtöj t tdtää, ttä ydä t d ä Ääd pt t d t d tt ttpää Jyäyä ydty t tt yä dt tttpj äyttööttt T jäjtäyty t työyät ttäää ydty tt j tt j äötä j t Ry t tt tt, j fyy yt (t j tt) ä ttä Täät t äyt tt tt t j tt tää U ttyyt t ydty N, j t j t p tt täää tt tt Mptt t 10-tj pt p äyttäyt -S tt pääö J O t yö tää d ptt ytyää Stä tt ptt j yt pt j NASTA-jt Sä ttt jäjtöt j pä t j pp t t ytyttä, t j yöpy Yättä tt t t ttt! Tt j E NAISTENPÄIVÄNÄ ää Ntpäää t NAINEN t t työtä j pttt t- j jtd Pj FT -M Hytö j yyyä pääö, t tpj Rj S Vp pääy Td jäjtää Mptt Jyäyä ydty t j Vpp td Vpp SA ät-ltt -jt Itt tt j pt pt Nyt ädt j tyttät ydä ttt t pt p j ptjäjtöj pt tt! M pää p t t tt t ä t pt tt tt y 17-tt t jtj t Mptt T R j jtj Aj M tt wwwpf jäjtä tt d p Tt tptt www-ptf!

5 4/2014 -S Mptj 13 LÄNSI-SUOMEN MAANPUOLUSTUSPIIRIN ESI-SUOMEN OULUTUS- JA TUIYSIÖ (SOTUYS) Ittd t wwwpf työ pääö R T, p ; tpääö J Sä, p ; ESI-SUOMEN OULUTUS- JA TUIYSIÖN URSSITARJONTA JOULUUU MAALISUU 2015 A -S t- j työ (Sty) tjttt Pt päät ttt tt wwwpf -Ttt j ttd - Vt dt -S - H Nyt ät äyää Styö t, jt p päät t, ätöö j ätt Sj pättää jtt jdt t tt j t jt tt t jt t y dt H pt tt tt! Pt MP:t t t tt tt -S tt (SALTSTO) t ät pt jt (VEH) ptt t ättäää -t j MP: tdtt Rä, j t t -t, tt tt t t j tt dj, t tt t ttt MP: ttjtjäjtää (THJ) Tää jä MP ttää t pt yö ttt y pt yö t päätö t Mä t yäytää, t tä SALTSTO: ättää -t j tdtt, t t tt HUOM 1: Mä tt SALTSTO: t (=tt t -t B-), t tt t tt t HUOM 2: t -dt t tp t t t jtt MP: ttjtjäjtää pyyää äyttäjää Sct Oy Vt 1 Jyäyä p ctf 1 Pt t t () URSSIN AJANOHTA URSSI PAIA Aätty 1 T Mtjj T 2 St p t Mtyd p 2-t (MTEA 1 tt) T SOTU: t- j ttt 1/2014 T SRTL Rtj ttp T Että ILMAS: T Höj T SRTL Rtjj tyäjj ät T ptt (Tjt) T SNOW SURVIVAL-pj yty Utt Ttj ttt tt T Rtj tppäytäjä T EVÄT-LUONETTI: ttj ( 1) T Ht T VO: t p Stjt 1 A jyväyä p yytäää pt äytötä pt j yääää t: Vt ttt, ppt, ä, t, j pj t! Ht ä p www-ppf wwwtptc/ptt wwwttf wwwtttf At 3 7 B OUU p MY V 3 Vt- j tt (VARTU) SARES-tyä T JOHDON SYYSLENTO 15-1 T Fttt-tt tt T Jäjtyj t T M ttöä Jyäyä LUMIOLIO, t t Jt Opj t Jää 4 M t j tptt Jt t Jyäyä Jt t Säyät Jt t Sjä Jt t Ää Tt j t Jyäyä Td päätty tt Jyäyä PIRANMAAN LEHTIPAINO OY

6 14 -S Mptj 4/2014 t y ä t t ttä ä äj O P P j P t d t A t p t d t! y ää tp t d tt t! P p t j t tv t V, V,p t, c t j 1 1 tt S V t p t, c t j 1 1 tt S T t! L ö y d ät t d t,p t jp t w w w p fi/ Ajt 12, Jyäyä P M p 9 17 (yyää, t) L (yyää) wwwdf M t tt t Ap ö / Nd P S Oyj Vtä j Jyäyä wwwc Dg j pt ttttj gf Jyäyä St Pää V Vt wwwytytyc Rt RT T Ttt If Pt T t

7 4/2014 -S Mptj 15 ILMAVOIMAT HAE ERIOISURSSILLE ILMASOTAOULUUN Ltp - Ltt j - Jtj - Stjttj Ptt pttf O AUTO OY Täyd p tpp j dt 1964 wwwtf wwwtytf wwwtttt MONIMERIORJAAMO BOROVOFF Y P Hpt St Jty Btc Q Rätt täyttää 60 tt 2015 Jty t 2500 jätä pt S L S jäjttty pt pt tpt VARAA RISTEILY EDULLISEEN JÄSENHINTAAN wwwtpjtf/60 Ht ätyy: ty t ytt H - T - H Rät jj L-t: H - T 18:30-08:00 T - H 12:30-16:00 T d äyt 08:00 12:00 Ptc Gp Lttt pt Rtyä tyy J S tpjtf P pg p qty wwwptcc Vt p (-p 8-17) Ryät (y 10 öä) p (-p 8-17) Nttt wwwtpjtf/60 E tt!

8 16 -S Mptj 4/2014 V t ä 1968 Vpt 1971 T t 2011 U pj t tty 2012 Sj ä t Vää j 2/SPIONP: t Sttj S 55 P t 1976 Tp Ppp: V t Pyt p ydytt tt jd Pyt j P tätä t p Ud d jä päädytt t, j j jt P Pttö äyt ttt 1958 p - öytä Vtt päätt t t - j jt, j ätt 850 t j 200 tt ä työt tt Pyttä t äytyät t tt äyt pdä j p p jttj Jtt t tä, ttä tt p ytyy, jptt äätyy j p tt tt tää, ttä t yötä, t pjt jtj T P ttt t j päättäjät t, ttä tt t ydytt t Ryt ptj yä Rtöd j äyä tt ttt Pyttä tt tää d S tj tdt, ttä Rä äy t Vtyt Npä päädytt t, ttä pttt pptj Vtt Rätä ttä ä pttt 5 E Vtpp Pytt ttt S pääääää pttt pptj - y Pptj j -S Pptj, jd jtp ääätt j Päätötä ydytt tttt pt j pä 22 päää 1967 p jjt -S Pptj 1pp Jjt t 32 tt Eät t ttt p -S Pptj 14 päää 1967 t yty J 23 päää 1967 Päät ä V p, ttä t ä j tt V ä pääö ääätt -S Pptj tj tttt J ää Hä td tj j t t pj jtj Ptj p t pdtt U Etä tppt - S Vtptj U d j tt tptj ptt Nää tttt tttt , j 4 j 5 E Vtpp ttt j ätä dttt -S Vtptj S t pyöä, d- j ppp S ty t S j tpp V jtt t V 1979 ty ä j-tj tt -S Pptjt -S Vtptj S ytydä pptj pt tpp ty tptj t Ptjt -S Ryt äää 1990 ttt tt t d ptj ydtä yd j-t At ttt yä ät t jtt t Nyt p t I t Sj- j ää t T j I Vt tt ää t Sj- j ää j j tä d p, N j, tt tt T jt t ä T Pt, Sä-S Rytt t Rytt Lp t - S Rytt j ptpää , j Sj ty Tt yt yd jyö Ptpää pt pdtt t Htä pt t p t t ttä, tt Sä-S Stää tj j H Säö tt t, ptj t gpt dt pt Tt tt yt p dt ttt jyötä -S Vtptj, -S Pptj j Sj Ht j t ttt jäät yt t j ä dttt jyöd tty pätää tttä Eät t tt j yt tt T 1997 ät t pt ytt tt ptt pt H Hg St t tä, ttä ttt t t p ttt ättöät j pgjtj O ää jd ttt pt tt tdt tt - S Ajt tt pj tt ää päättäjät yt t jt p S t t tt Ptptt t j t, ttä P tty ytt -S Vtptj ttt Sä t -S Vtptj tt Vjä j Säyää T ty P t j yttä ydyttä ttäää pj j jt t ttät pj tö tt tt P ttt t yt yd jyö pttj j yt ppt t tj ä ttt Oppjt tt tt tt : 102 Fyyt P p j j t jt pdtt t t P- j jttj t At M pt d 1998 p tyä yt tj t j tp jt tttt L Ot Ed 1998 Pttö y t - Mt tytyä ty j tpp ytt Rpjt 80 ät jt Että p ydytt j jt ty äyyttä j tt Vt ytä tpt t tä ppt t Rt ttyä d V t t ä ytä ttt jyöd tt, tt t ä ö tt Jt p t t j ytpjt ttpt td ää ytt T ttäää t p äty Ryt ötö tt tpt, ptt j jt Myö ytä jäjttyä tt pjt t Vää P ppt p Vt St ää 2001 tt S t- j ptpt ättä t Ldtöä d j ytt t t St t t - S Ryt pj p S Ij dt Pääytö tjäjtä dt äy äytäöä U yötä ppd äää ttt, j j tt ydytt tt ppt Optp t jt tpt ä P 2001 j ät d ptjäjtä dtt ttt tt pt 2002 T ttäää t t ttödt S yötä t tyät t Oy: j jtd t Mtät Udtt jtt yö Pt Rt tt j ttöj tyä Sttttöt Oy: Ptt ttöj tt j jt tj j d äytötä ytö Pyt J-t gt tt ä p t t ttää Ajtt ptää Pytt- pttt j-t t S dytt tt, ä ttttt P j Sj ydttt P- j Sj Sj pyöä tt tpp ttt -S Pptj p Sjpp ä V j ptä yt jpp ty Pt d Pyt p P L tt P- j Sj d p U j-t, Pytt, t Lät Mpt tj d j tt tt t ät tt Pt jä Pytt tt ttttt t tt d j jj tp tö t tt p ppt t (REO) j j t (SEO) ttj yötä M pt SEO, j Pt T Tt jd ttty ttd tt tttt CBRN-ttäbt, tt 2010 tt ttää Cbt Rdy- S ää yöä äpä Nt pt tyy d Pyt pttpäätö V 2012 t t d j t yä t pt gtdtt H 8 päää Lä-S tää tj j J äää t t t Pytt, j j-t tt tt d 2014 pp ä V 2013 ttj tä t t j ötöä t päätöt pää tty V t pä ttt Pytä t t 2014 j tää pp, 47 tt tttt ä päättyyt

Valtiovarainministeri Antti Rinne SAK-päivillä Naantalissa 27.-28.9.2014. itseämme hengiltä. Jos olisin ollut sitä mieltä, että talouspolitiikkaa

Valtiovarainministeri Antti Rinne SAK-päivillä Naantalissa 27.-28.9.2014. itseämme hengiltä. Jos olisin ollut sitä mieltä, että talouspolitiikkaa Tt 27.t 2014 15 It Tää ä: TES t t. 16-17 Eät ptä tt jä. 18 S-S JHL 087 tätt 70 tt. 20 S Pjäjtö Ttt 2014.pjjt.f Ktt tj, j j tjö SAK S Pjäjtö St: Sj Päää: 31 500 p S tj! Tt ttt: J R E H Vtt Att R SAK-pää

Lisätiedot

Keski-Suomen Maanpuolustaja. www.ksrespiirit.fi. Keski-Suomen reservipiirien tiedotuslehti

Keski-Suomen Maanpuolustaja. www.ksrespiirit.fi. Keski-Suomen reservipiirien tiedotuslehti K-S Mptj www.pt.f M 2015 K-S vp tdtt 34. vt Jyväyä Sd Rvät y 60 vtt K-S Rvpp y KEVÄTKOKOUS v 25.3.2015 18.30 Ltjäv vt T. K ätää äätöääät t. Htt j vtj 18.00. H! V dtj tv ydtyä vtj. M ää v p. Pt Jääätä 100

Lisätiedot

f a r f a l l e " RAKEISUUSKAAVIO / KAUPUNKIRAKENNE 1:5000 ALUEJULKISIVUKATKELMA RADALLE PÄIN (TORIN KOHDALTA) 1:500 farfalle

f a r f a l l e  RAKEISUUSKAAVIO / KAUPUNKIRAKENNE 1:5000 ALUEJULKISIVUKATKELMA RADALLE PÄIN (TORIN KOHDALTA) 1:500 farfalle ff jtvd vrr, tvtt vt. L J YÄKÖ HGL J LÄMÄÄ K vt tdt, Ltt ydytt j Kvdt. tdt Kvd. K vyt rtt,. t t vy j. t j tr tt rtt t vv. K tt t, j yt vv. t j v j t. K j t j t j rtt j td tt t. jt tt t rtt, jt v tttt j

Lisätiedot

Hysteerinen komedia meistä naisista...(ja vähän myös miehistä)! oivatuotanto.fi

Hysteerinen komedia meistä naisista...(ja vähän myös miehistä)! oivatuotanto.fi H d (j v ö )! H: Kj j j: Apö : S: Tjjj: Lv: V: V-p: Ä: M: Kp: Pv: Nö: Gfi : Kv: S Sd Bjö Jbdó N Hg T P Tj V Gd Ö J Tv K K J Tv, K Kj R H, K W K W Gd Ö J H, K Ld Mj H K Kj K 1 30 j 15 v Ap : Sf Ed 3 Sg,

Lisätiedot

Torstaina 26. maaliskuuta 2015 PALJON UUTUUKSIA! Nyt meillä isoille tytöille HOUSUVALIKOIMAT PARHAIMMILLAAN! Roihankatu 13, Simpele, p.

Torstaina 26. maaliskuuta 2015 PALJON UUTUUKSIA! Nyt meillä isoille tytöille HOUSUVALIKOIMAT PARHAIMMILLAAN! Roihankatu 13, Simpele, p. Tt 26 t 2015 Kv j Sbt 40 L - 1030-15, yö t Tvt t yvätät t! Kvt tt jt, t j t vt VARAATHAN KESÄN JUHLAT AJOISSA! Kv t Sbt Ptv yö tttt! Mttt, ytyäävät, j- j vt ARKEEN JA JUHLAAN AMMATTITAIDOLLA! Jäätöb N

Lisätiedot

HIIHTÄJÄT. Oriveden Ponnistus ry:n hiihtojaoston lehti Tammikuu 2015. Alk. 25 537,19 * Myynti 03 334 6522 Huolto 045 152 1155

HIIHTÄJÄT. Oriveden Ponnistus ry:n hiihtojaoston lehti Tammikuu 2015. Alk. 25 537,19 * Myynti 03 334 6522 Huolto 045 152 1155 TAMMIKUU 2010 ORIVEDEN Ord Pt ry: hhtjt ht T 2015 OrP PONNISTUS ry: HIIHTOJAOSTON JULKAISU 2014 1 Ord Pt hhtäjät KIITTÄVÄT yhttyöppt j tttt h tytä 2015 Hhtjt UUSI TILAVA CROSSOVER SUZUKI SX4 S-CROSS. U

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 P 4 V 5 P 6 L 7 A H g 10 K 12 N ö ( ) 15 T,, 16 A3 - N 20 Dg! 18 R 21 E 19 K: K R 22 R 23 L - Hd R, Sf L, I V A V K - Sf L K

Lisätiedot

SUOMEN KANSALLISMUSEON KONSERVOINTILAITOS MAASTA MUSEOON - ARKEOLOGISTEN MATERIAALIEN VAURIOITUMINEN MAAPERÄSSÄ JA KÄSITTELY KENTÄLLÄ

SUOMEN KANSALLISMUSEON KONSERVOINTILAITOS MAASTA MUSEOON - ARKEOLOGISTEN MATERIAALIEN VAURIOITUMINEN MAAPERÄSSÄ JA KÄSITTELY KENTÄLLÄ SUOMEN ANSALLISMUSEON ONSERVOINTILAITOS - AREOLOGISTEN MATERIAALIEN VAURIOITUMINEN MAAPERÄSSÄ JA ÄSITTELY ENTÄLLÄ 24.6.2008 1 SISÄLLYS YLEISET OHJEET...3 RAUTA...6 PRONSSI...8 UPARI...9 HOPEA...10 TINA

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN KUORTANEENTIE I

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN KUORTANEENTIE I . G ä y, ä y-, y-.., äydy.... äyö- ö.. yäyy g xx.xx. xx yäyy g xx.xx. xx - . - D.. d.. ääyä. ä y-, - y., ö ---, ---, ---, --- (ä) - --... - g - -. y - y d ä. - -,. - .., Ä, yydä g d ää :., ä äy äää ä-.

Lisätiedot

1,- kpl. kpl. hinausliina 4500kg Vetolujuus jopa 4500kg, 6m x 5cm 223041. Palvelemme: ark. 10 18, la 10 16 Ajokinkuja 3, Tampere. www.löytöliiteri.

1,- kpl. kpl. hinausliina 4500kg Vetolujuus jopa 4500kg, 6m x 5cm 223041. Palvelemme: ark. 10 18, la 10 16 Ajokinkuja 3, Tampere. www.löytöliiteri. ITALV UKSET j RENTOSAUNASETTI TARJO I LIUKURI EUROLLA L p, à,-,- PULKKAMÄEN KLASSIKKO p Up P 78c Tj d p Up L j c 8 77 A p j j. Mxp 7g, 8xx8 H jp H Sp V c j y c 8 Tj j pp, 7 j M p p d M öp, j?, 0 H Ö R

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI KUNTATEKNIIKKA

HYVINKÄÄN KAUPUNKI KUNTATEKNIIKKA USUNTO X.. HYNÄÄN UUN UNTTEN o Hgo h y Coygh öyy Fd Oy X X SSÄYS YESTÄ... OHJ J OHJESOOSUHTEET... To j... To j... To, j... To j... To j... To j U... UEEN RENNETTUUS UONNOSEEN ERUSTUEN.... Yä.... R....

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA (luonnos 17.12.2008)

LOIMAAN KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA (luonnos 17.12.2008) LOIMAAN KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ( 17.12.2008) 1. Jd Ep p. T p pg, L d pp d d. O p L g p. Kpg p : L p g 1 2 p Kp K E g L 3 g d 2 0 0 9 2 0 1 2 g 4 p T. w 5 w w.. f / I f T V 6 p M K 7 Y p

Lisätiedot

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä L 1 (13) - j rv pvrg (j) Yä Pvrg - j rv rg ä r pvrg. Pvrg j: 1. j v (= rppv pvj) 2. ä - j rvpv järjää 3. äärää pv p j j - j rvh v EU- ääöä j äääöä hj. Thj rää fr-hj p rhj. Nää vv r p h j r r. K -hää äääö

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2012

suomeksi eduskunta 2012 d 2012 Ed vd y 6. h 2012. Ph jh h, dj K T, d v hh j vh. Ed hh v d dj E H (d.) j vhh dj P Rv (.). T vhh j A Jh (.). Vv vj v 7. h, j v d Tj H v v vv. Tv d v S Nö yhy d 1. 2012 jh v. P E h d v. K d S E v

Lisätiedot

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 -J w. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 JOS ET NÄE LUKEA ALLAOLEVAA PIILOTETTUA TEKSTIÄ, JUO LISÄÄ SKUMPPAA, SILLÄ STEREOGRAMMIEN NÄKEMINEN ONNISTUU VAIN SILMÄT KILLISSÄ.

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2013

suomeksi eduskunta 2013 d 213 Ed vd y 4. 213. Ed v d E H (d.) j v P Rv (.). T v j A J (.). Vd 213 vv vj v 5., j v 212 v v d S Nö v vv. Vv v y 12. 213 j. K Jy K (.) jj T S (.) j J S (.) db. Ojj vv v - - j vyv-d,, d d d. K j db,

Lisätiedot

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN g k W H C MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN EDUNVALVONTAA ASENTEELLA www.u.f / www..f TUOTANTOVASTAAVA

Lisätiedot

1. SEURAN JÄSEN-, TOIMIHENKILÖ- JA HARRASTUSTIEDOT

1. SEURAN JÄSEN-, TOIMIHENKILÖ- JA HARRASTUSTIEDOT Hjärv L P/rhr Vvh 1 SEURAN NIMI: ANOJAN NIMI JA PUHELIN TYÖAIKANA: SEURAN TILINUMERO: KAIKKI PISTEET YHTEENSÄ: TARKISTETUT: LIITTEET Kv Tääö j -rr (d. v) (r): M-v Tr (d v) T-v T j rv (v v.) Jä L vrh (v

Lisätiedot

OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA

OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA L Vj Ylv p Pävämäää.. OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA LISÄSELVITYS RAKENNETTAVUUDESTA RAMB LL Pävämäää.. Lj M Sv Tj Vp K, P S-Pälä, K N Hyväyjä K Kl, Ylv p V LIITTEET L L Slm L . JOHDANTO Tämä lvy äydää

Lisätiedot

ESIMERKKI 2 Harri Laine

ESIMERKKI 2 Harri Laine ESIMERKKI 2 H L Lähöoh v Kmpmo Käää o hlmää ll vplvl. A öyvä jäjlmää mmä v yhydä. Röyll ll. A ll jäjlmää poj, m, oo j phlmo. Lä ll l h lyvä oj h, p, vä, ym. Tjoll olv plvl o olm ho. Ho o plvl ol ph j po.

Lisätiedot

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK 1 UU mmk 2006 AIKAKAUSLHDT 75 : O R V A I L m U J Am I M Kää JAS ä M A KU r 0 1 ä y ö d K h h H r Sm Sr SSSSh ärkkää RUOKA, JUOM A, KITT IÖ, M AT K A ILU, HY VIVO ITI r y, y 3 ää & r h r d 2008 öö r g

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää A E l JUMALAN OLEMASSAOLOA V jl l l j Igl j l l l M j l l j M l l? K ö ljl p j pö l j pl j lpp Ol g l j lppj lp M j l j lblg Rc Dw j l H l pjl l l p l j DNA: j l l l S pl J l p l l l l M ö j lppj lp pl

Lisätiedot

SOVELLUSOHJELMAT HARJOITUSTYÖ

SOVELLUSOHJELMAT HARJOITUSTYÖ SOVELLUSOHJELMAT HARJOITUSTYÖ 5.2.2006 Tejät: Mtt Näsä (000000) Rmo Vomsto (0000001) Ssäysetteo 1.Johdto...1 2.Mtä tttt?...3 3.Johtoäätöset...4 4.Lähteet...4 1.Johdto Työssä tttt 16 32 eöste stoje htoj

Lisätiedot

F {f(t)} ˆf(ω) = 1. F { f (n)} = (iω) n F {f}. (11) BM20A5700 - INTEGRAALIMUUNNOKSET Harjoitus 10, viikko 46/2015. Fourier-integraali:

F {f(t)} ˆf(ω) = 1. F { f (n)} = (iω) n F {f}. (11) BM20A5700 - INTEGRAALIMUUNNOKSET Harjoitus 10, viikko 46/2015. Fourier-integraali: BMA57 - INTEGRAALIMUUNNOKSET Harjoitus, viikko 46/5 Fourier-integraali: f(x) A() π B() π [A() cos x + B() sin x]d, () Fourier-muunnos ja käänteismuunnos: f(t) cos tdt, () f(t) sin tdt. (3) F {f(t)} ˆf()

Lisätiedot

Tuote nro Tuotenimi Ovh Alv22 Tuoteryhmä Lyhyt nro

Tuote nro Tuotenimi Ovh Alv22 Tuoteryhmä Lyhyt nro Tuote nro Tuotenimi Ovh Alv22 Tuoteryhmä Lyhyt nro A544402 AFA + 544402 66,00 1000 A544402 A553400 AFA + 553400 70,00 1000 A553400 A556400 AFA + 556400 72,00 1000 A556400 A560412 AFA + 560412 84,00 1000

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVO, SIVISTYS, KANNUSTAVUUS, SUVAITSEVAISUUS, VÄLITTÄMINEN

MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVO, SIVISTYS, KANNUSTAVUUS, SUVAITSEVAISUUS, VÄLITTÄMINEN H V: Vr Pr: Mr V: Syrjyy yrjy Nr S K S 3 S 3 S 6 2/2012 UUSISIPOO NYA SIBBO 7500 Hy, MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVO, SIVISTYS, KANNUSTAVUUS, SUVAITSEVAISUUS, VÄLITTÄMINEN rj, j d rd yö yö S Työ j yr y yd O

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE Suomussalmen hoitokoti

URAKKARAJALIITE Suomussalmen hoitokoti UKKJLE l Vlj 89600 l 30.6.2014 l UKKJLE l 30.6.2014 l 1 Ujl l... 3 2 d... 3 2.1... 3 2.2 Yyd... 3 3 l-jj jl, l j l j...6 3.1 j l... 6 3.2 Elll... 6 3.3 l yll... 7 4 Ld; ljjl, j ll, dyjjl...8 4.1 Ljjl...

Lisätiedot

+,-./ /34,

+,-./ /34, !"#"$ %&'()%*' +,-./.01. 1 2./34,5 61708!"#$%$&'$ ()*)+",-.#/0%. #)#1"-%.$1 83 582 2$%)-$/ (&" 2004 ()+). 34$()+&56 7*'*)#1 &"#$%$&'. 7*'8$*&) 1 000 2$%)-$/. 9#&)-&". 2"#1: 7*'$;4'< =1) #1>+$&15.? /)&@$

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

KehityInvoitelijana. Pitovoitelu. Luistovoitelu. Pitoalueen puhdistus Pikavoitelu Purkkivoitelu Liisterivoitelu Kisavoitelu

KehityInvoitelijana. Pitovoitelu. Luistovoitelu. Pitoalueen puhdistus Pikavoitelu Purkkivoitelu Liisterivoitelu Kisavoitelu y vj PÄ V, V HLU HH M MR PR? d U j j v, f c, j v v j Pj, yy wwwcff /cf /cff j j v j j j y V - j j,, j d y v j v j,,, vyy yvj -Vj j J P PÄ V, V HLU HH M MR PR? d U j j v, f c, j v v j Pj, yy wwwcff /cf

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

Kalevankatu 31 00100 Helsinki puh 09-6866 780 fax 09-685 7588. Seinäjoen Keskustorin korttelit Luonnossuunnitelmat 3.5.2013

Kalevankatu 31 00100 Helsinki puh 09-6866 780 fax 09-685 7588. Seinäjoen Keskustorin korttelit Luonnossuunnitelmat 3.5.2013 Klv Hl ph 9-6866 78 fx 9-68 788 Säj Kr rl Llm.. Tjä - Cpyrgh @ Arhd NRT Oy Säj Kr Tr ympärö rld hylm Tv Tää vh ly Säj Kr j ympärö rld hämmhdll ä rlr rmllj. Slh v ll & hyää rl pvll l & lää rmh pl & j mv

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E Hitsattu putki PUTKI P235TR1 PUN 21,3X2,0 0404058 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset EN10204:2004/3.1;Toimituspituus 6 m; TM42 PUTKI P235TR1 PUN 26,9X2,3 0404094 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr l h pr (Kbl & v Hc) Mvll l p fgr vr h vl 1 ll ypyä j v rll (hp://www.-fcr./) hc prr chcl Idvdl Org Idry Scy Grc b dl frwr cg f Sp-prl prl d cp /cgr cr ll lvl (.., hc prr). ). h cp c f dld

Lisätiedot

Eduskunnalle nyt annettava esitys nuorten työssä olevia nuoria työntekijöitä.

Eduskunnalle nyt annettava esitys nuorten työssä olevia nuoria työntekijöitä. H Ed ö Ed ö N ö d- p» d - hd ph ö ö h - hd Ed Ed ö - ö h ö T dö - ö h h h p Ed ö öö ö p N öö d 1966 ö h öö E p Y öh S ö höd h ^ d h p h 1929 (260/ d h p29) p - ^ö- ph ph ö Kpp- ödö h - d ö 2A d d p 1919

Lisätiedot

Sinusta Kvantin. toimittaja?

Sinusta Kvantin. toimittaja? j? jö j jj j j j IO j j j j yj jj föö j y j j j j j - j ö ö j j H j j 05! A ö j ö @fyyf! jj y j Ey fy j! O j! 3 & Pjj 5 Pj 6 yy 8 JU: & H 5 y 8 Q 0 M y j j J : III/ II - /0 P 50 P C Φ- Mj A O H H J J M

Lisätiedot

Strategiapelit ja Nashin tasapaino. Esitta ja : Sebastian Siikavirta

Strategiapelit ja Nashin tasapaino. Esitta ja : Sebastian Siikavirta Strategiapelit ja Nashin tasapaino. Esitta ja : Sebastian Siikavirta Johdantoa peliteoriaan - ka ytetyt termit Peliteoria tutkii pelaajien toimintaa peleissa. Mika on peli? Mika on pelaaja? Peli tarkasti

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Videokoulu PASSE LEI TA VI NKKE JÄ TA RIN A N K E RT OJ A L L E

Videokoulu PASSE LEI TA VI NKKE JÄ TA RIN A N K E RT OJ A L L E Vdeool PASSE LEI TA VI NKKE JÄ TA RIN A N K E RT OJ A L L E v 1.0 29.10.2015 Mely j ome m Te o e m m oll eem j m. M l ed j vdeo? Keelle vdeo oll eem? M vdeoll l d e? Mllo olemme vee pee, jollo vomme o

Lisätiedot

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS)

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) Selvitys V. Luhon vuonna 958 suorittamasta kaivauksesta kivikautisella asuinpaikalla Tuija Wallenius 989 Vuonna 958 Ville Luho suoritti tutkimuksia

Lisätiedot

Versio: 24.1.2014 12:16 Sivu 1 / 9 09:00-10:30 AK2 BL1 08:15-09:45 AK2N. +AK3N baletti. UMM/ST 10:45-12:15 AK2 +AK3 rep UH

Versio: 24.1.2014 12:16 Sivu 1 / 9 09:00-10:30 AK2 BL1 08:15-09:45 AK2N. +AK3N baletti. UMM/ST 10:45-12:15 AK2 +AK3 rep UH maanantai, 27.1.2014 08:15-09:45 AK1t +AK1p OR/MaK 09:55-11:25 AK1t +AK1p impro JNu 11:30-12:15 AK1t AD 09:00-10:30 A +AK3 U/ST 10:45-12:15 A +AK3 UH 08:15-09:45 AN +AK3N LKa/DP 09:55-11:25 AN MW 15:10-16:40

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

PRELIMINÄÄRIKOE. Pitkä Matematiikka 3.2.2015

PRELIMINÄÄRIKOE. Pitkä Matematiikka 3.2.2015 PRELIMINÄÄRIKOE Pitkä Matematiikka..5 Vastaa enintään kymmeneen tehtävään. Tähdellä merkittyjen (*) tehtävien maksimipistemäärä on 9, muiden tehtävien maksimipistemäärä on 6.. a) Ratkaise epäyhtälö >.

Lisätiedot

Pielisentie 40, LIEKSA Puh

Pielisentie 40, LIEKSA Puh 18.4.2016 Pielisentie 40, 81700 LIEKSA Puh 0207 191311 info@ldhtuning.fi www.ldhtuning.fi KCR Diesel Power tehoyksiköiden soveltuvuustaulukko / hinnasto Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24% (ALV 24%) Hinnat

Lisätiedot

Yhdessä parempaan koulupäivään! Vuorovaikutus, yhteistyö, oppimisen tuki

Yhdessä parempaan koulupäivään! Vuorovaikutus, yhteistyö, oppimisen tuki Yd rm l! Vr, yyö, m l j d K l ld j rll m j l l l r ll r Pr r m l j j j l d T ll. j l j j j jll d l K ö. lö, lll j. O j m l m j yö y. P l l. l j l j l m j, l ö y O y PPl, l MM, yydy l j r- yll l j ll j

Lisätiedot

!"##$%&'(%&)*$%&+(),-*-"%$%.&

!##$%&'(%&)*$%&+(),-*-%$%.& "##$%&'(%&)*$%&+(),-*-"%$%.& "#$%$#&'"(')*"#+,--.-#,//**-%'"#+&$)'*0&)"*+&1*1/*/,')")*-+ + + + "#$%&'#()%*+*,-./010023456/57869:8057;- ;

Lisätiedot

http://www.angelniemenankkuri.com/index.php?page=ilu/nuoret/ajankohtaista&select=...

http://www.angelniemenankkuri.com/index.php?page=ilu/nuoret/ajankohtaista&select=... Sivu /43 # $ % ( ) *+,*$ ##$% # # ()*+)),+)./ 0 0 (,* % 0, 2*+)),(..2 300%../ *+,*$ 300% () 300% 2(/ +** $%3 $$%3$ 3+)), 4)5 $3%3+)), (* /)5 (4)5 6 %0*,(4()+.+2)/ # 8*+)),(4.+ # 949+4:: 3+++,9((+8: Sivu

Lisätiedot

r aisema-arkkitehti d.u k k a r uviot ovat yksityiskohta NAldala ri..1.r,:..1.,.t -Tf puutarhaan 'rit tr;, i :l :.:!! '&i' .

r aisema-arkkitehti d.u k k a r uviot ovat yksityiskohta NAldala ri..1.r,:..1.,.t -Tf puutarhaan 'rit tr;, i :l :.:!! '&i' . ) u u t a r h a no n s u u n n t e l l u t r asema-arkkteht 3 r t av o n S c h o e n a c h. S t a n l e y - k o roan u s e nt o m - r t K d s t o n np a n o k u o s e n r s p r a a t o n l d h t e e nk

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

Kohina. Mittaustekniikan perusteet / luento 8. Kohina. Kohina. Kohinan mittaaminen

Kohina. Mittaustekniikan perusteet / luento 8. Kohina. Kohina. Kohinan mittaaminen Mttutkk prutt / luto 8 Koh Koh mttm Koh lttyvää trmolog Kohtyypt Mttuvhvt Kohll trkott lktro järjtlmää pot fluktutot, jok hutuu jok ltt, kompot t mtrl fykt Ku mtt pä glj, mttuk lrj (pmmä mtttv gl) määrää

Lisätiedot

1.7.2015. Pielisentie 40, 81700 LIEKSA Puh 040-736 6636 info@ldhtuning.fi www.ldhtuning.fi

1.7.2015. Pielisentie 40, 81700 LIEKSA Puh 040-736 6636 info@ldhtuning.fi www.ldhtuning.fi 1.7.2015 Pielisentie 40, 81700 LIEKSA Puh 040-736 6636 info@ldhtuning.fi www.ldhtuning.fi Diesel Power tehoyksiköiden soveltuvuustaulukko / hinnasto Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24% (ALV 24%) Hinnat

Lisätiedot

18.11.2o13. pohjois. Euroopassa. www.pohjola-norden.fi/eurooppa

18.11.2o13. pohjois. Euroopassa. www.pohjola-norden.fi/eurooppa 18.11.213 p m d p k k Ep www.p-d.f/epp Pmd pkk Ep 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, k 6, Hk Pm v v vm v k v, k öd k k p. pm m pm k v mm k p mm. Sm Pmd m kd kk vv mp k. M m k, m mö m? Mk Pmd m Ep vd?

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

F_l/ mlmz SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA. Fon. (vetovoima) mr ja lxz välinen gravitaatiovoima. kappaleiden massat ovat mr ja mz (kg)

F_l/ mlmz SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA. Fon. (vetovoima) mr ja lxz välinen gravitaatiovoima. kappaleiden massat ovat mr ja mz (kg) SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA ltl ka ppa leiden (vetovoima) m ja lxz välinen gavitaatiovoima Fon F_l/ mlmz 2 kappaleiden massat ovat m ja mz (kg) on kappaleiden keskipisteiden välinen etäisyys

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) (25.10.2011)

Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) (25.10.2011) 1 (14) - j rv pvrg (j) (25.10.201 Y Er r: 4-26.10.2011 Pvrg - j rv rg r pvrg. Pvrg j: 1. j v (= rppv pvj) 2. - j rvpv jrj 3. r pv p j j - j rvh v EU- ö j ö hj. Thj r fr-hj p rhj. N vv r p h j r r. K -h

Lisätiedot

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI YT Rkes Oy Jrmo Ksel P 6 MAAPERÄTUTKMUS 6 VAASA MAAPERÄTUTKMUS AKEUDEN ANKKUR, SENÄJOK Ylesä YT Rkes Oy: (Jrmo Ksel) omeksos o KS-Geokosl sor ohjkmkse es mlle kede Akkrll Seäjoell Aleell eh okrks seessä,

Lisätiedot

VOLVO MOOTTORIN OSAT 04.02.2008

VOLVO MOOTTORIN OSAT 04.02.2008 VOLVO MOOTTORIN OSAT 04.02.2008 Volvo moottorinkorjaussarjat STD sisältää: männät, männänrenkaat, sylinteriputket, ylä- ja alatiivistesarjat, kk-laakerit STD, rk-laakerit STD K1000 V374X V386R MF0313 V1962

Lisätiedot

Physica 9 1. painos 1(8) 20. Varattu hiukkanen sähkö- ja magneettikentässä

Physica 9 1. painos 1(8) 20. Varattu hiukkanen sähkö- ja magneettikentässä Phyica 9 aino (8) 0 Varattu hiukkann ähkö- ja agnttikntää : 0 Varattu hiukkann ähkö- ja agnttikntää 0 a) Sähköknttä aikuttaa arattuun hiukkan oialla F = QE Poitiiiti aratull hiukkall oian uunta on ähkökntän

Lisätiedot

house without walls TEKNIIKKAPAKETTI HEIDI NYBLOM

house without walls TEKNIIKKAPAKETTI HEIDI NYBLOM TEKNKKAPAKETT w w T, y. K. 1. VALTSE POHJAN MTAT 2. VALTSE 1 JA 1/2 TA 2 KERROSTA XS S M L (P = 462-802) HED NYBLOM 218581 1. PÄÄRAKENNUS LOFT- 1&1/2 3. VALTSE MAHDOLLSET SVU-/PHARAKENNUSMODUULT (+ 102-402)

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Pet jr t Kvm Kr Hyyr yl Sr m Hm Ko e o LIITE.. Mtede melelvty 0 Yömelto (etore: m) Ortmp Petmo Immo Kop Rto Tehr Rö Voe Lepelto Pr Ptlh Rm Kymht Netytem Vroj Prorp Sem Rto Tlllo Vtter Sotmp It-Sto M Korvet

Lisätiedot

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

ASKULASSA KOHTSILLÄÄ TAPAHTUMAKALENTERI 2.2014. Hyvää kesää kohtsillään Askulassa lukijoille

ASKULASSA KOHTSILLÄÄ TAPAHTUMAKALENTERI 2.2014. Hyvää kesää kohtsillään Askulassa lukijoille N KOHTSILLÄÄ ASKULASSA TAPAHTUMAKALENTERI 2.2014 Hyvää ää htää A j T ht y L- h j mr j prdtt LC-A rr. Kt, jt tt tt järjtämmm rtth j myyjä j mhdtt v tm p trvtv. Tää v mm vtt mm. rv htt; A-Ar, U Ltr, St vtrt,

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO A MERKINTÄKIRJAT. Aa Luokkien päiväkirjat. sis. 5 sidosta. 1 kansio. Aa:1 1924-1926. Päiväkirjoja. Päiväkirja. 4 sidosta.

ARKISTOLUETTELO A MERKINTÄKIRJAT. Aa Luokkien päiväkirjat. sis. 5 sidosta. 1 kansio. Aa:1 1924-1926. Päiväkirjoja. Päiväkirja. 4 sidosta. ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-E, G-J Arkistonmuodostaja/viranomainen Valkeakosken yhteiskoulu Hyllyn numero 146-153 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

Lukujärjestys vko 41 5.10. - 9.10.2015

Lukujärjestys vko 41 5.10. - 9.10.2015 1 (5) AmmattitaitoinenSihteeri 7.10.2015 8:00 7.10.2015 3:00 MaL Mikro 2 AvustajanaArjessa 5.10.2015 8:00 5.10.2015 3:00 Ulkop. kouluttaja / AvustajanaArjessa 6.10.2015 8:00 6.10.2015 3:00 Ulkop. kouluttaja

Lisätiedot

LUKION FYSIIKKAKILPAILU 8.11.2005 perussarjan vastaukset PERUSSARJA

LUKION FYSIIKKAKILPAILU 8.11.2005 perussarjan vastaukset PERUSSARJA PERUSSARJA Vataa hulellieti ja iititi iiteen tehtäään! Kirjita tetaten epaperiin a niei, tiitteei, ähöptiite, pettajai nii eä ului nii. Kilpailuaiaa n 00 inuuttia. Seä tehtää- että epaperit palautetaan

Lisätiedot

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B Asemakaavaehdotus 30.4.2009 YHTEENVETO KAAVA-ALUEISTA

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B Asemakaavaehdotus 30.4.2009 YHTEENVETO KAAVA-ALUEISTA PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B Asemakaavaehdotus 30.4.2009 YHTEENVETO KAAVA-ALUEISTA KORTTELIALUEET Käyttötarkoitus Osuus A (A, AP ja AK) 8,20% 15,12 C 4,69% 8,66 RA 43,83% 80,82 RM 24,69% 45,53 EN

Lisätiedot

Hiukkaskoko maks. 5 µm. Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine 6,3 bar. Materiaalit:

Hiukkaskoko maks. 5 µm. Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine 6,3 bar. Materiaalit: 1 Käyttöpaine min./max. 2 bar / 8 bar Ympäristölämpötila min./maks. -10 C / +60 C Keski Paineilma Hiukkaskoko maks. 5 µm Paineilman öljypitoisuus 0 mg/m³ - 1 mg/m³ Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine

Lisätiedot

SHS 08:15-09:45 AK2 ty+ak3 baletti OR/AP 08:30-10:00 AK3N. BL1 08:15-09:45 AK1t. baletti. LKa/JUL 10:10-11:40 AK3N nyky JV.

SHS 08:15-09:45 AK2 ty+ak3 baletti OR/AP 08:30-10:00 AK3N. BL1 08:15-09:45 AK1t. baletti. LKa/JUL 10:10-11:40 AK3N nyky JV. maanantai, 22.9.2014 TATA1 TATA2 TATA3 TATA4 TATA LUOKKA EKSTRAT TATA BALETTISALI / BALETTILUOK- PHS / EKSTRAT WJ/ST 10:00-11:30 AKpo TK 11:45-12:30 Baol R: Sudet,Hobitit, Markkinat 17:15-19:15 NA8 /JUL

Lisätiedot

Kutsu kevätkokoukseen!

Kutsu kevätkokoukseen! Y S- Tv A 1/13 JÄSENLEHTI Tää. 4 H YT-v 6 P p p? 10 Sf 12 Mä Tp A K vä!. 22 PUHEENJOHTAJALTA Tpä!!!! #x??* T ERTO J A p Y- : Y S- Tv A : ä Y T E : ä, www..f Y Fcb. Pää: M O, p YSTEA p@.f T: R P, vv vv@.f

Lisätiedot

RATKAISUT: Kertaustehtäviä

RATKAISUT: Kertaustehtäviä Phyica 1 uuditettu paino OPETTAJAN OPAS 1(9) Kertautehtäiä RATKAISUT: Kertautehtäiä LUKU 3. Luua on a) 4 eriteää nueroa b) 3 eriteää nueroa c) 7 eriteää nueroa. 4. Selitetään erieen yhtälön olepien puolien

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY 040/2341 12/~~/83

OUTOKUMPU OY 040/2341 12/~~/83 Q OUTOKUMPU OY 040/234 2/~~/83 0 K MALMINETSINTX Eero Sandgren/PHM 25..984 GEOFYSIIKAN TUTKIMUKSET VUONNA 98 JA 983 Reisjarvi, Tiaskuru 234 2 Sijainti :400 000 Lähtökohta Kesän 983 aikana tutkimuskohteella

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Yhdyskuntatekniikan toimiala Pöyry Finland Oy / Veikko Urmas 13.5.2015

Kirkkonummen kunta Yhdyskuntatekniikan toimiala Pöyry Finland Oy / Veikko Urmas 13.5.2015 rkkoumm kut dyskuttkk tom öyry Fd y / kko rms M - D M yrkv j oktty strbyt, strbykr, oktyt, oktytörmä, oktyoku jk-t, ysäkötut tuuokk strbyt o v mt, jok muuttuu kduks o yrkv j okty kv-u ääktu j v myös joukkokttä

Lisätiedot

ASKULASSA KOHTSILLÄÄ TAPAHTUMAKALENTERI 1.2014. Hyvää alkanutta vuotta kaikille!

ASKULASSA KOHTSILLÄÄ TAPAHTUMAKALENTERI 1.2014. Hyvää alkanutta vuotta kaikille! N KOHTSILLÄÄ ASKULASSA TAPAHTUMAKALENTERI 1.2014 Hyvää tt vtt! T v vhtt j jmm ht vättä j v. Omm jä t td vt tphtmt A, A r j tmv yhdtyt tphtmt y vä. Tphtmtr tt äyttää. Tämä vd jmm vä Khtää A -tphtmtr. Srv

Lisätiedot

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 e n o n c, i n 28.10.2014 S Ä H K Ö N H A N K IN T A L O U N A IS -S U O M E N K O U L U T U S K U N T A Y H T Y M Ä Mukana ovat Lounais -Suomen Koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

RUG-luokitus ja hoitajien antama kuntoutus. Validoitu Suomessa vuonna 1995/96 Käytetty RAI-tietojärjestelmässä vuodesta 2000

RUG-luokitus ja hoitajien antama kuntoutus. Validoitu Suomessa vuonna 1995/96 Käytetty RAI-tietojärjestelmässä vuodesta 2000 RUG-luokitus ja hoitajien antama kuntoutus RAI-seminaari Helsingissä 1..2007 Magnus Björkgren, VTM, FT Projektipäällikkö Chydenius-instituutti Tausta RUG-III/22 luokitus Validoitu Suomessa vuonna 1995/96

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

Ura- / kouluttautumisprosessi Avoin ammattiopistotarjonta: Henkilökohtainen ohjaus ja tukiprosessi. T y ö e l ä m ä l ä h t ö i s y y s

Ura- / kouluttautumisprosessi Avoin ammattiopistotarjonta: Henkilökohtainen ohjaus ja tukiprosessi. T y ö e l ä m ä l ä h t ö i s y y s Avn aap Ojaa (5 pv): Jauunna uuun auua, pua, pnjn ppuunaaaa, pppuuuun aaa Hnann jau ja up Ua- / uuauup Avn aapajna: unnn a Anauua unnn a YO-ana Kuuua unn n a Ojaa (vnn 10 pv): Onunn aaan, aan ja uuuaduun

Lisätiedot

LUETTELON KOPIOINTI ILMAN VALMISTAJAN LUPAA ON KIELLETTY ANY COPYING WITHOUT PERMISSION IS FORBIDDEN

LUETTELON KOPIOINTI ILMAN VALMISTAJAN LUPAA ON KIELLETTY ANY COPYING WITHOUT PERMISSION IS FORBIDDEN Henkilö- ja pakettiautot / Passenger cars and coercial vehicles Kuorma- ja linja-autot / Trucks and buses Traktori, maatalous- ja työkoneet / Tractors, farm and construction equipment Merimoottorit / Marine

Lisätiedot

S-55.1220 Piirianalyysi 2 Tentti 27.10.2011

S-55.1220 Piirianalyysi 2 Tentti 27.10.2011 S-55.220 Piirianalyyi 2 Tentti 27.0. j(t) u(t) -piiriin vaikuttaa lähdevirta j(t) = A ĵ in(ωt)]. Lake piirin jännite u(t) ajan funktiona ja vatukea kuluva teho. Piiri on jatkuvuutilaa. ĵ = 0,5A = 2µF ω

Lisätiedot

hinnasto 01.08.2011 Hinnat sis. alv 23% hintoihin lisätään kierrätysmaksu Maatalouden ja teollisuuden renkaat, vanteet ja sisärenkaat

hinnasto 01.08.2011 Hinnat sis. alv 23% hintoihin lisätään kierrätysmaksu Maatalouden ja teollisuuden renkaat, vanteet ja sisärenkaat hinnasto 01.08.2011 Hinnat sis. alv 23% hintoihin lisätään kierrätysmaksu Maatalouden ja teollisuuden renkaat, vanteet ja sisärenkaat 1 Traktorin eturenkaat KOKO MALLI PR HINTA 5,00 15 BKT TF 9090 4 71

Lisätiedot

RENGASHINNASTO 2015 TRAKTORIN RENKAAT

RENGASHINNASTO 2015 TRAKTORIN RENKAAT 16.11.2015 13:06 1 (6) 512R7107042 710/70R42 BKT RT765 TL 173A8 DW20 507R4265065TM800158D 650/65R42 Trelleborg TM800 TL 158D DW20 3 225,81 4 000,00 0 503R6506542 650/65R42 Alliance A-365 TL 158D 1945 DW20

Lisätiedot

WATER Lisävaruste Härmä Air valmispiippuhin. WATER Hukkalämmöt talteen keräävä aktiivipiippu. että saisit hukkalämmöt talteen!

WATER Lisävaruste Härmä Air valmispiippuhin. WATER Hukkalämmöt talteen keräävä aktiivipiippu. että saisit hukkalämmöt talteen! WATER Lv Hm A vlmppph WATER Hlmmö l v vppp Mmm, hlmmö l! 10 yy vl Hm 1. 100% m j vlmj. 2. Ylvm d. 3. L pmm jyyd. 4. U pj j. 5. V 800mm l. 6. Ml plmpöl = p jyy,! 7. Hlp v j v v plly. 8. Lmpö v, gh. 9. Tlj

Lisätiedot

Kuvat: Anju Asunta, Tuusulanjärven kamarimusiikki / Maarit Kytöharju, Järvenpään Teatteri / Timo Saarinen

Kuvat: Anju Asunta, Tuusulanjärven kamarimusiikki / Maarit Kytöharju, Järvenpään Teatteri / Timo Saarinen YEÄ & INFONI :, / ö, / ÄENÄÄ, g, ²,, ² 00 Y 000 E g, d ÄENÄÄ EINOIINEN UUUIUUNI g, d: g, d d, g g d ö I b, 0 b öö, dbfd d E f dbfd ö ö E, f UUUUNGI EO U, g ö ö, g b öö g ö, g,, d ö UUNI UUI ÄEEN d E I

Lisätiedot

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent.

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent. Pöääsm Jävsmp. vm. Rhhd Rv p Rm Hs 1 Kpm. mh L Msm m.. H H. Mss K. vh m. mp p P S M s s sm Lhm Jä K Hmäs. M s K K Kv. S vh. d h. h Kv Lv. m K v P. P L Lhd Ss K. Am. sd. ö R y s Sä Väö. S Smmpp Väö m Vs

Lisätiedot

BALETTIOPPILAITOKSEN LUKUJÄRJESTYS VIIKKO 11 / 2016 maanantai, TATA1 TATA2 TATA3 TATA4 TATA LUOKKA EKSTRAT TATA BALETTISALI /

BALETTIOPPILAITOKSEN LUKUJÄRJESTYS VIIKKO 11 / 2016 maanantai, TATA1 TATA2 TATA3 TATA4 TATA LUOKKA EKSTRAT TATA BALETTISALI / maanantai, 14.3.2016 08:45-10:15 A VO/LG 10:30-12:30 AK ekstra AK kaikki UH 08:45-10:15 AK3 10:30-12:30 Baol AK Falun WJ 08:45-10:15 AK1t AAH/JUL 08:45-10:15 AK WJ/ST 16:00-17:00 AA6 karakteeri 17:05-18:05

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKITERIALLITU PATENT- OC REGITERTYRELEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bkslut Kaupparekisteri andelsregistret Verhallinnsta saapuneet tiedt Uppgifter inkmna från skatteförvaltningen

Lisätiedot

05<0!<032.3205+#,8=05+#: ;=0502

05<0!<032.3205+#,8=05+#: ;=0502 "# " $ %&&& '() *+#,-. "# " 455.. %&&& 02053.6300005470..20 5105125031222.63006025 3.6107+#,80139 +#,8015.6 2.6.62.52+#: ;2.62205.630030.622.67311232050320 05

Lisätiedot

Hoitotyön vaikuttavuus erikoissairaanhoidossa

Hoitotyön vaikuttavuus erikoissairaanhoidossa KUOPION YLIOPISTON JULKAISUJA E. YHTEISKUNTATIETEET 162 KUOPIO UNIVERSITY PUBLICATIONS E. SOCIAL SCIENCES 162 TARJA TERVO-HEIKKINEN Hoitotyön vaikuttavuus erikoissairaanhoidossa Nursing Effectiveness in

Lisätiedot

YAMAHA OFF-ROAD PYÖRIEN VARAOSAHINNASTO 2013 HINNAT NETTOHINTOJA SIS ALV24% VAPAASTI VARASTOSSAMME OIKEUS HINNANMUUTOKSIIN PIDÄTETÄÄN

YAMAHA OFF-ROAD PYÖRIEN VARAOSAHINNASTO 2013 HINNAT NETTOHINTOJA SIS ALV24% VAPAASTI VARASTOSSAMME OIKEUS HINNANMUUTOKSIIN PIDÄTETÄÄN YAMAHA OFF-ROAD PYÖRIEN VARAOSAHINNASTO 2013 HINNAT NETTOHINTOJA SIS ALV24% VAPAASTI VARASTOSSAMME OIKEUS HINNANMUUTOKSIIN PIDÄTETÄÄN MOOTTORI ÖLJYSUODATTIMET YZ250F 01-02 DKN142YZ ÖLJYSUODATIN YZ 7,00

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot

HINNASTO 2015-2016. www.ndi.fi

HINNASTO 2015-2016. www.ndi.fi HINNASTO 2015-2016 www.ndi.fi lanlanlanlanlanlanlanlanla NlaNlaNlaNlaNlaNlaNlaNlaNla Sisällysluettelo ALLIANCE 3-5... vyörenkaat 5-6... riviviljelypyörä 6-9... perävaunu- / flotation renkaat 9-11... etu

Lisätiedot

Arocs 3663 L 8X4 B 16

Arocs 3663 L 8X4 B 16 Arocs 3663 L 8X4 B 16 Moottoriteho: 460 KW Sallittu kokonaispaino: 35500 kg Mallisarja: Mercedes-Benz Arocs Ajoneuvotyyppi: 3663L Akseliväli: 4500 mm Rakennemalli: 96404112400 MBKS MBKS MBKS Mercedes-Benz

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

TOUKOKUU 2012 LÄHENTYMISRAPORTTI TOUKOKUU 2012 EUROOPAN KESKUSPANKKI LÄHENTYMISRAPORTTI

TOUKOKUU 2012 LÄHENTYMISRAPORTTI TOUKOKUU 2012 EUROOPAN KESKUSPANKKI LÄHENTYMISRAPORTTI FI TOUKOKUU 2012 EUROOPAN KESKUSPANKKI LÄHENTYMISRAPORTTI LÄHENTYMISRAPORTTI TOUKOKUU 2012 !"#$$%&'()' *%+**+,$&-./0$ 1"2*%+3"1,$ *"4%5%+6,,7&#$ 4%2+77"&8(&,"9#$ 3,7,2+37:; LÄHENTYMISRAPORTTI TOUKOKUU

Lisätiedot