Partiosuunnistuksen mestaruus reserviläispiirin partiolle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Partiosuunnistuksen mestaruus reserviläispiirin partiolle"

Transkriptio

1 4/2014 -S Mptj 9 Ptt t äp pt Vääp T R, ytt V tt, tt Pt R j tt päättät t -S äp j t t-smp ptt Att j ytydä p j t pt t Ttt tt t j ptt, ttä t jt tät S p ytä Lt t ää 2015 Lt ypä ää t p tt Rjä-jt pää t, t ää tt tää Lt Nä, j tp tt tä t öytyy A 20 g j t t ätä, jtt t j j ää Stt t jt j y 20-tt, jätä t- j tttt tj J d pytty ää jt tt j tää t tt äydä Lt täp At ttt pääptttä : 1 pää: N/j St Rtt Hä Ldpj Ht t ä/ yöpy Hä t t äää pt Vp yt t t ät tt yä päätä P tt ätytt It jt, j tt td yötät j j tt pytytt tttt t p V p j t tä, jt Pt R ttöjä: At Syää tödy t j tt pää Lt t yö, ttä Hä t t fp Yöpyp ä ttt pt t j t S p, j t työttöyyttä Tötä t t j tytä yty j pt 2 pää: Pyäjä Rt Sä p Tj/ yöpy Pyäjä tt p Std tt, jt ä Lt pt t ä t tytt j tt tpdt V yttää S dt ttt tpt, tt yö t t Eäptäjä S pt ttt tt S Rd t t j äät ääöt tt j jd Sä tt tt t ttp V Tp-j Tj tät tt t t, j Yöt d g pt ädtt yötd Ptt R/ j tt/r jt yöttt j ä jäät jtt t j ä täydt Pt tt/r p yt t 6 tt R/t j jä t ptt pääät jt yt t tt t Rt j ttt j t 6 t tty t pt pä ä Htt, ttä pt t ptä ttä tt tää p J jät tt tt tt, tt pt ptyy ttt j g Tätä t tt jt tät Yötd jä jt ptt yöp Ott t tt j t, ttä SM-t pttt pj jäjtää j-t tt Päät Päät pt yöt J tt tt jtt ätötä j jät Stt j tt, ttä jät pt t t ää yt t Sä ttt Vtä ttj dttt 6 tt Ot, ttä t tt ät j t ttt yyp A j j t päääätöt tä j töt N tt j tt t t J t täää äd pt jt tt päää g ydä ptd t ttt j t Ntt yt t pt j pt jt ä t jpt Mt td ytötä, pt j ä fyytä tt t Jt ttjt ttt jt t t ttt d jtt t päää j t ppää T 4 ttt tt, jt jä ttt Att d yä S t tpp, tt jd p -S dt j pj - - O ää, ttä dt - S äpä p d t Tää pääy, jt t päätä, tt Pt R p jä Tt: Tp Ppp Pt R 3 pää: Stj tdt Pt Pää Nj Ldg Lt - Ltpt Syä t/yöpy tdt ty jyä y ptäj pt, t j t Pt jp ttyt, j tt jj yytttä Pää N t, Lt pp S pttt 1323 jt Rt t S tt pg Pää N tt äöät tt j t yyt 1941 t 1943 V 1883 tt Lt tää jä tj dt Syätä N Ltp p tt j ttt yö ttä t d t S ttää d pää j At Syää t yöpyt äyydä tj - j jä t t t j töty 500-t t 4 pää: St T Ltt St S St Syä j A ä tt PSS- P- Sä-St- j päät j ttää ttp T t t päätyttd St ttt - j ttp, j ä ytydpt Jyäyä M! tt pj, jt t- j ttt t, j ää ät yy ää Et tp täyd t t tt j jt ä t, t j päät tj pdtää Ht pt pp tä, pj ätjötä j tt Nyäätöä d ptää tt/ö/ j ätjötä 30 J tt, yä t tä dtt t äöpt Ittt ä t, tt t t jtt Ntä t t dä j p tt Rp äyttää p, jt! Tt: Ptt R Vt- j ptt : Tp Ppp S: VELUN ORPISOTA, EVYT OSASTO yt Ot 10 pttt ä 1941 Sä-S jtpä,, j jä ätä Ot H ( yä- ) t 11 D j yt Ot 10: pt V S tt 1942 Apä äy t t ä ä p Ot d j d täyt tt yt äp Lt j, Itä-j, j Syä tät, t j t t ttt tt 91 ttt, jt t ptjptäjtä Ot t Pt ttt j H V p ttt tt yt Ot 8 Ttjj S t jt t jäjttyä td j tt t 30 + ptt M Stgt Säöptt: Mtt Hyä j tt -S ttt Ptptt Mt ttyät tptt j ttt tt yyt ytydä j t ttä, jt ttyät jd,, S d, t, pd j t tpt ä t ptöö j -S äytyj ttd j d tt, pd ptt j pt ä ttäd tt V t ttyä t t ädö t-t, ptt j ttt ä P Pt-ttt Ttt tää j jääd j tt, jt j Ltt Säd-jäjtö tt ä jäää j M-t t tt j yö ätä t t ttyä tä Oyäää t tt ttt M ttt t p t, tt ytytyä tjä Mt äätty jt M ttt t tt, ät ttjä Rj tty, tt t öy tt Pj tt jää dtt -S ttjä ä ptt tttt j ä 600 tä j ä 226 j 620 j dtt t, A4 j tä tt tjätä t 38 + ptt P: Säöptt:

2 10 -S Mptj 4/2014 A Tg j Eg-t Jyäyä Ypt bttä tt J G ä, tt A Tg jt d dtjyä ptt Ht tdtt, ttä t tt yyää dtt ypääätötä tttä T tttt ättt ät äää t A Mt Tg A ä p It V 1912 p tt yyty j Egt P pjt A j ä p jä - jäät t t t, t t It j Eg ää Pää t A tt äppt A t t tt pää J ä tt jä dt j tt tt j tt jättä t, tt t tjt t äää t jtt tt: J ä jt yty, ä täytyy tädätä tt J ä tt pt, ä t täää V 1934 A t yptt j ät ttt pj pttj ä t tt jt t tttt ttt j-t, ä tt t yt f Tg, jt t tt tt j tttt gt t jj tt Vdt A tt jt-ptj Ydy j t ttttt ttt t äyttä t g, jt Tg t tt Syyä 1938 A Tg tt työ dtj jt, j dj t Btcy P ä ttt Hz Gd j Eg tt Rt Eg j tt H t ttjt t 1915, j pyöät, äöt pdt ttjt dtt tt V 1918 At Scb ptt t pt Eg j 4- ptt yö Ydy 1928 Eää Eg 26-j äppätö j 3- tt ä tä tt 26 jpp St 29 jäppätä j 28 ä, jt b tt x- (ä) jättt dtt ää t ttjt pyöät t ä tt jt, j yöttyt t jt yö jdpöytä, j j tät pt t t dj j tt Lä ttj jtää t äätää t jäppä p yö pyöätäää, j dt jtt, pp ytty j j jttt ä t Eä pyöädttyä tt tt ääät ( pttt t?) pyöät t j t ptt t t, jt 3, tt 4 j pt jp 8 Lt t ytt pää dj äättä t ttty tttj t jttt t ä A- p 50 jtt jp t, tt t t pttt 12 St t tä tä, ttä tt dt t, tt t t j t dt j ttt jäjtää Lä tt dtt j t pää, jt tp ttt d pää jä ä tyjätä pöydätä Eg A: p ttt 1923 S t tt Eg C: äyttöö 1925/6 j t E Y ätä öydtt Rt pt ätttyä 1945! S t ty dft E Sä jt j tt tttj t 4, 5 j 6 j pt j j 8 pptt Nätä t t 6, 7 j 8 jtt Rtt t dtt d ä yjd Eg MII: äytöä 8, tt äöä j tt Lz-jjtt Eg t P Eg-t p ttt jää ftt: 1) Y äty Eg ttpttt, 2) Stt ä pt, jt ää, t t ttt tt äp, 3) Eg pättät tt: ttj jäjty j t jdpöydä yttö dj, j dtt äääj, ä 4) ttj ätöt, j ättäjä t pt Nätä ttjd äytöä t ä tt j d tt tt p pt t Sä j tt qwty-äppätö, ä t äyttäyt p t Tää t 1928, t tyät ättäää jttt t ptptt V ätytööä j ä ttät P t t yä ätyä pää P jt pj jä pp ttt tt S pt t 1931, R tdtp tt p tt ptäää jj Eg tt ä 1932 djt yy- j t Mt y t jttt työyt H T-Scdt Nd t d jdpöydä t djj t jt y p Nd P ttdt t t ätöä, tt tt pjt ätöä, pä td t päätyä, jt tt tj P tt M Rjw t 1929 P y jttt yptg j työt dt 1932 ät tt p Hä t gd päättää yö g 1937 t jt p ä Lt Eg M4 Tt d dj t tt, j pt 1938 ttät yptg ätt S t 20 t dj pää tt tt tt j : tt tj td H t Bb-ptt, j 5 (yö 6) Eg p Eää p j 60 Bb äytöää ää 1939 P jtptt ttät ttt j tt R j Eg tdtp S yöäytä pjt, ttä dä jt yöäy t It tyät R jt työtää 1942 jtt p, jt ttät Btt jtt Eg- tt Bcy P (Stt X) btt dtj j työytö, j d työt tä P 8: A Tg jt S t d tt S tp ttt tt tt, tttt- Yjd 8 ttj Eg MII t j g pt Nä jtt p pät ätöt j t tt t tt ättyy Tg ttäää tää ttt ä bb Bb tttd t Bb-tt, j yä tt j yö äät j äää jää Mtt tt tt tä, ttä jttt ätö S tj t - t äät j tt - äää, ä t tttää tt tt j t (dä tt t 4) Tää ttttt tt yä dt, ä t - td A tpää, pjt ttj äytttyj j äää ä jp jdt Ht 26 pää 1940 t pp t N ä, j t t jtt, j pjt tjäjtätä ä jdpöydä ytötä Nd t 25 j 26 pä ptt t öytää jpj I t yyt, pp pjt j tt dtt Tg tt, ttä tt t dj pp, tt pjt d tj J Fg (J Bd jj jttj) tt S pt ppt pt, j äytttä t t ptt H 111 Bttää, tt töä t p SOS-tä pt tt p pt ppj äyttty pt t ptt, ttä y ä tä t t p ptjt pt p j pt pjt tötä - tt jt jä täää S d 1941 Lft ttt ä tttd dt Nj Ttt tt S ttd tt öjyj gyttt, ä ptt S ääää tyjj ääää Rt tää, ttä t tt ttt t t, jt t Egt ä ttt dj A pttt / tt pt pp Nyt btt tt j tjä 36 t ä St ty jä ttj t 1942 Jäjtää tttt tt dä Tt Vt t ää tt j jtt tt tttd tt j ttt tt Ttt ää t t j tä t jtä O t t d 1942 p tty tt pp, j t ää ttyöj T M Rjw p pt Rt Epj, Ptg j Gbt tt Bt, ä ä työt jtt p, tt t Bcy P tgt, ä ä tt ttäää ptyöä tytä Mt ptj jäyttä t ptt Btt ptt jt t pt yttt t j p t j Tg ättt Ydyt yyä 1942 T t jt ptät ä p t btt pt bb USA, jä pptt, j pj äää 36S p 34-t btt tt tt j pyty t pää t d tt t 20 t j t d Sttd t d ptää g-t t, j äötä t d ptt S pt ttt t t p t t j tjjt tt t tä, ä d t- j t t Tg ttt t t p ä tt, j ttpttt j p t äpä t Bb äd ytt Hä d dgtt ddt j tt d päätä t bttät td tt t Tg t tt tä, ä yöää btt dpt pt c-tttt, j tt tt t Lztjä Sd jä Vt 1952 pjt, ttä btt t t ptttjt pä Eg ttpttt jp dtjj, jt ätyyt Eg ttt j ttät Typxjtt Sytä ät t t ptttt 1945 t -Eg j yyt ätytö ttt, ttä jäjtät tt d Nä btt tdtp y ttt j dd ätytöj ttytä Md jä yä d p tyä A Tg dt t p tt j ät yjäyttt Vt jj ä t g ttää yyä 1954, tt tö tdd j - ä btt tp? Eäd tt ttjd tä A Tg tt d ppt ä Hdä d 1944 ä Nd t t t äytä ätyyt tt t 1946 t jp t 1947 S tttt ä t ttttt d 1945 tt bg pttyöäyä t ttt äyttty yö Ep, jä yytä 1945 Sttt Ep ydät dtt tt tt Tt: R Rt t: Wpd

3 4/2014 -S Mptj 11 Pj dytyj L Tpw! Tpw ppäää t Zt-yytä yä Nät jt t j y tpt t j L Tpw ttää ppäää Yttäjä E pp Tpw t p pjtjt St H j J Hyppö, MP: t-yö pääö R T, Att Tp Rp, A Hä dtä, -S Mptj-tä dt päätttj j Vj M Tää yä yty d Tpw yttäj t jdt ptt tt ppää ytyt Ppäää ttty p tt j ttt yä yöty Idt yty pt äpää t A Hä tttt t pj dytyj Rpptä öytyy ttpää ftt ttäät Vt tt j ttt ttt j Tpw Att t yö t t Ept öytyy yö tötä pää jt MP: työ t tt ytyttä tt j It, jd pdt p ttt Eä p päättt, ttä t tt tttäät d Vj M, j t tä S jä t t ttp d ää j t ptjäjtöj jttt t d Epää tää pjt tt t p j j t -S Mptj ä tä, j tt t tä d 2015 Tpw ppää t ätäää Tt: Tp Ppp : Tpw t, jt, jpt, ptp Rät 5,, L wwwtpwt p yb, yb, yb! -S t- j työ jäjt ttä t j jt ybttt ättä ttj P M t j dtt, tt ytt ybyöäyä Mä yb? Op t äätät: yb t ttytä ttt, tttt j tdt dt ftypätö ybt pt j ätt, ybddäy pttt tt ttjäjt j ttj ätää tp gtt Eä tää gtt tt d ybt S yb t, j ttt t ttdt jt ää d äötä tt- t äöj t J t t t j tt ybdd - dt djtt - t tt ät t, j ättäättä d t, pytyy tt ä yt ttj yättää pt Eä ättäättä tt d ybt; ttää, ttä tpt j t p t t tj j tt äp ttää äjättää j t py! O ybddäytä ft-ptt Mdtt, pyg däy, ppgd j dft pytää j t t y t N, tä dft? St tt öytyy ä, t ttt ättyj t pt U äydää t ftt tt O S t? Hd pt, yö S ftdäy t? Ajtt t jtt t ttt j t ttttt öytytä tbtt Mtt ftdäyt ää däy t? Ot ttt t M t j Tj t Iftt täy d d t Ttt pttt dt jä tdt, ttä S t t t yb, yb j yb J pj t tt, t Eg -ttt ydt tt, ätt p A t! Tää Mt - tt j ptt t Stt äpät j t, ttä jäjttää d! Tt: Mtt Hyä T j ttt ää wwwtf Stp Pt pjtj H Lt Sjätä Stp Ptt y jtjäjtö pt pttä Ltt j Stp-tä Ltt 30 jät, j jätä Lt yäää t Tp pjtj pt p H Lt tt 18 tt jt pjtj Att jä Ptt Rt Stp-d päätttj Stp Pt ttt L Ptt Rt Stp-d päätttj A Rt t d tttä Päätttj ä Att Ptt Rt Sjä Rät jä V ä - S Mptj päätttj Eä jäätyää ytyäätä Rt tt Tp, p- j j p Vt äyää At JYVÄSYLÄ (014) Pt p H Lt Ptt Rt HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 2015 JÄSENILLEMME JA YHTEISTYÖUMPPANEILLEMME TOIVOTTAA TIAOSEN RESERVILÄISET RY

4 12 -S Mptj 4/2014 E t t ttd 2610 : Tp Ppp Mptt Lt t t E t Mptt tpt t t Mptt Lt 10-tj 2610 t t t ttt Jyäyä ydty E t yä tää tt -S pt Mä t t ptt yt j täää t, t ydytää, t E t E tätä työtä y tdä Mptt t t, ä j t t t tätä t, jt t ptöä pt dt Iä tt tt, j t tyyäät j ptt p täää tä äää O tt pt dt 1997 Mt ttäät t jttptt, MP: t, tt, ttyö j tpt gt t tt pj j tt yä ttt tt t - S p pjtj j dt tätä tt Mptt Lt O tä, ttä pt ttyyt t j Tt dt jät, ttt E t yyä Tt: E N ttt SAVOTTA jt j pt Vjää jäjttty Stt jt ä 300 t jtt tppj p pää Pdty p j tt tt yä, dä dt tt yö S pt jäjtö ttt AS1-tt äytäö tdt tt t j t Stt jt tt t ttp j p ttt J pää t jtt ttt ä Dtt ttt yö t, j p yttää tt dä Rt y t d, ä ää jääyt pää tä t ttt tttöä Nt Vtt t yä työtj ää t yödyt yö työpj td Stt jt jäjttty tt töä - tt j työpj t ääää tt, t, yty äöttä j tää p J ytyp Stt jt t jtt tt ät, tt j ätä tt ättää t t yö d t, t tyttt, t äöt j tt d ä ää t Lä yöytt t NASTA-jtt pt pt Vwww tttf Mptt Ltt ttt 2015 yt t d t "Tpt t ät t" S t dtt t -S p yö Jyäyä, Ääd, d j Sjä pt ydtyt tt ttt Tj j yötyä, tt j tt tpt p ä t t yy tt t pdtty t j jät t ä Lt yy päätöt t pt ydtyt t tt tt tt NASTAjtt St H Syyt T Vjää yö t NASTA-jtt ty jää pp tpt jäjtytä j jtt ttt t tpt tää jt tp, ä NASTAjtt tttt ä täy ptt t tt Lyä dtötdttt S Mt / Nt Vtt t ä t päät t yttyöä d jäjtöj t tdtää, ttä ydä t d ä Ääd pt t d t d tt ttpää Jyäyä ydty t tt yä dt tttpj äyttööttt T jäjtäyty t työyät ttäää ydty tt j tt j äötä j t Ry t tt tt, j fyy yt (t j tt) ä ttä Täät t äyt tt tt t j tt tää U ttyyt t ydty N, j t j t p tt täää tt tt Mptt t 10-tj pt p äyttäyt -S tt pääö J O t yö tää d ptt ytyää Stä tt ptt j yt pt j NASTA-jt Sä ttt jäjtöt j pä t j pp t t ytyttä, t j yöpy Yättä tt t t ttt! Tt j E NAISTENPÄIVÄNÄ ää Ntpäää t NAINEN t t työtä j pttt t- j jtd Pj FT -M Hytö j yyyä pääö, t tpj Rj S Vp pääy Td jäjtää Mptt Jyäyä ydty t j Vpp td Vpp SA ät-ltt -jt Itt tt j pt pt Nyt ädt j tyttät ydä ttt t pt p j ptjäjtöj pt tt! M pää p t t tt t ä t pt tt tt y 17-tt t jtj t Mptt T R j jtj Aj M tt wwwpf jäjtä tt d p Tt tptt www-ptf!

5 4/2014 -S Mptj 13 LÄNSI-SUOMEN MAANPUOLUSTUSPIIRIN ESI-SUOMEN OULUTUS- JA TUIYSIÖ (SOTUYS) Ittd t wwwpf työ pääö R T, p ; tpääö J Sä, p ; ESI-SUOMEN OULUTUS- JA TUIYSIÖN URSSITARJONTA JOULUUU MAALISUU 2015 A -S t- j työ (Sty) tjttt Pt päät ttt tt wwwpf -Ttt j ttd - Vt dt -S - H Nyt ät äyää Styö t, jt p päät t, ätöö j ätt Sj pättää jtt jdt t tt j t jt tt t jt t y dt H pt tt tt! Pt MP:t t t tt tt -S tt (SALTSTO) t ät pt jt (VEH) ptt t ättäää -t j MP: tdtt Rä, j t t -t, tt tt t t j tt dj, t tt t ttt MP: ttjtjäjtää (THJ) Tää jä MP ttää t pt yö ttt y pt yö t päätö t Mä t yäytää, t tä SALTSTO: ättää -t j tdtt, t t tt HUOM 1: Mä tt SALTSTO: t (=tt t -t B-), t tt t tt t HUOM 2: t -dt t tp t t t jtt MP: ttjtjäjtää pyyää äyttäjää Sct Oy Vt 1 Jyäyä p ctf 1 Pt t t () URSSIN AJANOHTA URSSI PAIA Aätty 1 T Mtjj T 2 St p t Mtyd p 2-t (MTEA 1 tt) T SOTU: t- j ttt 1/2014 T SRTL Rtj ttp T Että ILMAS: T Höj T SRTL Rtjj tyäjj ät T ptt (Tjt) T SNOW SURVIVAL-pj yty Utt Ttj ttt tt T Rtj tppäytäjä T EVÄT-LUONETTI: ttj ( 1) T Ht T VO: t p Stjt 1 A jyväyä p yytäää pt äytötä pt j yääää t: Vt ttt, ppt, ä, t, j pj t! Ht ä p www-ppf wwwtptc/ptt wwwttf wwwtttf At 3 7 B OUU p MY V 3 Vt- j tt (VARTU) SARES-tyä T JOHDON SYYSLENTO 15-1 T Fttt-tt tt T Jäjtyj t T M ttöä Jyäyä LUMIOLIO, t t Jt Opj t Jää 4 M t j tptt Jt t Jyäyä Jt t Säyät Jt t Sjä Jt t Ää Tt j t Jyäyä Td päätty tt Jyäyä PIRANMAAN LEHTIPAINO OY

6 14 -S Mptj 4/2014 t y ä t t ttä ä äj O P P j P t d t A t p t d t! y ää tp t d tt t! P p t j t tv t V, V,p t, c t j 1 1 tt S V t p t, c t j 1 1 tt S T t! L ö y d ät t d t,p t jp t w w w p fi/ Ajt 12, Jyäyä P M p 9 17 (yyää, t) L (yyää) wwwdf M t tt t Ap ö / Nd P S Oyj Vtä j Jyäyä wwwc Dg j pt ttttj gf Jyäyä St Pää V Vt wwwytytyc Rt RT T Ttt If Pt T t

7 4/2014 -S Mptj 15 ILMAVOIMAT HAE ERIOISURSSILLE ILMASOTAOULUUN Ltp - Ltt j - Jtj - Stjttj Ptt pttf O AUTO OY Täyd p tpp j dt 1964 wwwtf wwwtytf wwwtttt MONIMERIORJAAMO BOROVOFF Y P Hpt St Jty Btc Q Rätt täyttää 60 tt 2015 Jty t 2500 jätä pt S L S jäjttty pt pt tpt VARAA RISTEILY EDULLISEEN JÄSENHINTAAN wwwtpjtf/60 Ht ätyy: ty t ytt H - T - H Rät jj L-t: H - T 18:30-08:00 T - H 12:30-16:00 T d äyt 08:00 12:00 Ptc Gp Lttt pt Rtyä tyy J S tpjtf P pg p qty wwwptcc Vt p (-p 8-17) Ryät (y 10 öä) p (-p 8-17) Nttt wwwtpjtf/60 E tt!

8 16 -S Mptj 4/2014 V t ä 1968 Vpt 1971 T t 2011 U pj t tty 2012 Sj ä t Vää j 2/SPIONP: t Sttj S 55 P t 1976 Tp Ppp: V t Pyt p ydytt tt jd Pyt j P tätä t p Ud d jä päädytt t, j j jt P Pttö äyt ttt 1958 p - öytä Vtt päätt t t - j jt, j ätt 850 t j 200 tt ä työt tt Pyttä t äytyät t tt äyt pdä j p p jttj Jtt t tä, ttä tt p ytyy, jptt äätyy j p tt tt tää, ttä t yötä, t pjt jtj T P ttt t j päättäjät t, ttä tt t ydytt t Ryt ptj yä Rtöd j äyä tt ttt Pyttä tt tää d S tj tdt, ttä Rä äy t Vtyt Npä päädytt t, ttä pttt pptj Vtt Rätä ttä ä pttt 5 E Vtpp Pytt ttt S pääääää pttt pptj - y Pptj j -S Pptj, jd jtp ääätt j Päätötä ydytt tttt pt j pä 22 päää 1967 p jjt -S Pptj 1pp Jjt t 32 tt Eät t ttt p -S Pptj 14 päää 1967 t yty J 23 päää 1967 Päät ä V p, ttä t ä j tt V ä pääö ääätt -S Pptj tj tttt J ää Hä td tj j t t pj jtj Ptj p t pdtt U Etä tppt - S Vtptj U d j tt tptj ptt Nää tttt tttt , j 4 j 5 E Vtpp ttt j ätä dttt -S Vtptj S t pyöä, d- j ppp S ty t S j tpp V jtt t V 1979 ty ä j-tj tt -S Pptjt -S Vtptj S ytydä pptj pt tpp ty tptj t Ptjt -S Ryt äää 1990 ttt tt t d ptj ydtä yd j-t At ttt yä ät t jtt t Nyt p t I t Sj- j ää t T j I Vt tt ää t Sj- j ää j j tä d p, N j, tt tt T jt t ä T Pt, Sä-S Rytt t Rytt Lp t - S Rytt j ptpää , j Sj ty Tt yt yd jyö Ptpää pt pdtt t Htä pt t p t t ttä, tt Sä-S Stää tj j H Säö tt t, ptj t gpt dt pt Tt tt yt p dt ttt jyötä -S Vtptj, -S Pptj j Sj Ht j t ttt jäät yt t j ä dttt jyöd tty pätää tttä Eät t tt j yt tt T 1997 ät t pt ytt tt ptt pt H Hg St t tä, ttä ttt t t p ttt ättöät j pgjtj O ää jd ttt pt tt tdt tt - S Ajt tt pj tt ää päättäjät yt t jt p S t t tt Ptptt t j t, ttä P tty ytt -S Vtptj ttt Sä t -S Vtptj tt Vjä j Säyää T ty P t j yttä ydyttä ttäää pj j jt t ttät pj tö tt tt P ttt t yt yd jyö pttj j yt ppt t tj ä ttt Oppjt tt tt tt : 102 Fyyt P p j j t jt pdtt t t P- j jttj t At M pt d 1998 p tyä yt tj t j tp jt tttt L Ot Ed 1998 Pttö y t - Mt tytyä ty j tpp ytt Rpjt 80 ät jt Että p ydytt j jt ty äyyttä j tt Vt ytä tpt t tä ppt t Rt ttyä d V t t ä ytä ttt jyöd tt, tt t ä ö tt Jt p t t j ytpjt ttpt td ää ytt T ttäää t p äty Ryt ötö tt tpt, ptt j jt Myö ytä jäjttyä tt pjt t Vää P ppt p Vt St ää 2001 tt S t- j ptpt ättä t Ldtöä d j ytt t t St t t - S Ryt pj p S Ij dt Pääytö tjäjtä dt äy äytäöä U yötä ppd äää ttt, j j tt ydytt tt ppt Optp t jt tpt ä P 2001 j ät d ptjäjtä dtt ttt tt pt 2002 T ttäää t t ttödt S yötä t tyät t Oy: j jtd t Mtät Udtt jtt yö Pt Rt tt j ttöj tyä Sttttöt Oy: Ptt ttöj tt j jt tj j d äytötä ytö Pyt J-t gt tt ä p t t ttää Ajtt ptää Pytt- pttt j-t t S dytt tt, ä ttttt P j Sj ydttt P- j Sj Sj pyöä tt tpp ttt -S Pptj p Sjpp ä V j ptä yt jpp ty Pt d Pyt p P L tt P- j Sj d p U j-t, Pytt, t Lät Mpt tj d j tt tt t ät tt Pt jä Pytt tt ttttt t tt d j jj tp tö t tt p ppt t (REO) j j t (SEO) ttj yötä M pt SEO, j Pt T Tt jd ttty ttd tt tttt CBRN-ttäbt, tt 2010 tt ttää Cbt Rdy- S ää yöä äpä Nt pt tyy d Pyt pttpäätö V 2012 t t d j t yä t pt gtdtt H 8 päää Lä-S tää tj j J äää t t t Pytt, j j-t tt tt d 2014 pp ä V 2013 ttj tä t t j ötöä t päätöt pää tty V t pä ttt Pytä t t 2014 j tää pp, 47 tt tttt ä päättyyt

SAVONLINNAN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Tekninen toimiala

SAVONLINNAN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Tekninen toimiala ONLINNN UUNI OITUTU T T g OITUTU Jd LITU OLET T IEILLÄ OLET T ä y - ä, ä d UUDET HNEET, EI OITUÄÄTÖTÄ NÄYTTÖOIUET UNTOITU OLLITUINEN LIITTEET:,, y, - Eä- yä yö yyd: T / O: O, ONLINN d:, Fx: - äö: ()f :wwwf

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN KUORTANEENTIE I

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN KUORTANEENTIE I . G ä y, ä y-, y-.., äydy.... äyö- ö.. yäyy g xx.xx. xx yäyy g xx.xx. xx - . - D.. d.. ääyä. ä y-, - y., ö ---, ---, ---, --- (ä) - --... - g - -. y - y d ä. - -,. - .., Ä, yydä g d ää :., ä äy äää ä-.

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2013

suomeksi eduskunta 2013 d 213 Ed vd y 4. 213. Ed v d E H (d.) j v P Rv (.). T v j A J (.). Vd 213 vv vj v 5., j v 212 v v d S Nö v vv. Vv v y 12. 213 j. K Jy K (.) jj T S (.) j J S (.) db. Ojj vv v - - j vyv-d,, d d d. K j db,

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY FCG P O HELSINGIN AUPUNI ESUSTA - APPI ÄYTTÄJÄYSELY Yhv j jhääö 0100-D1194 31.12.2008 FCG P O Yhv j jhääö 1 (16) Hg 31.12.2008 - m ääjä 0100-D1194 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 YSELY... 2 2.1 Vj d...

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

+,-./ /34,

+,-./ /34, !"#"$ %&'()%*' +,-./.01. 1 2./34,5 61708!"#$%$&'$ ()*)+",-.#/0%. #)#1"-%.$1 83 582 2$%)-$/ (&" 2004 ()+). 34$()+&56 7*'*)#1 &"#$%$&'. 7*'8$*&) 1 000 2$%)-$/. 9#&)-&". 2"#1: 7*'$;4'< =1) #1>+$&15.? /)&@$

Lisätiedot

KehityInvoitelijana. Pitovoitelu. Luistovoitelu. Pitoalueen puhdistus Pikavoitelu Purkkivoitelu Liisterivoitelu Kisavoitelu

KehityInvoitelijana. Pitovoitelu. Luistovoitelu. Pitoalueen puhdistus Pikavoitelu Purkkivoitelu Liisterivoitelu Kisavoitelu y vj PÄ V, V HLU HH M MR PR? d U j j v, f c, j v v j Pj, yy wwwcff /cf /cff j j v j j j y V - j j,, j d y v j v j,,, vyy yvj -Vj j J P PÄ V, V HLU HH M MR PR? d U j j v, f c, j v v j Pj, yy wwwcff /cf

Lisätiedot

Suomen kielessä on 6 verbityyppiä:

Suomen kielessä on 6 verbityyppiä: Suomen kielessä on 6 verbityyppiä: 1 nukkua itkeä lukea nauraa seisoa 2 vokaalia syödä juoda imuroida uida 2 3 -da -dä purra mennä tulla nousta -ra -na -la -sta 4 haluta herätä karata 1 vokaali & -ta -tä

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

KUUROMYKKÄIN LEHTI. Maatalouskoulu Kuuromykkäpope. 24:s vuosik N:o 1. Tammikuu. 1

KUUROMYKKÄIN LEHTI. Maatalouskoulu Kuuromykkäpope. 24:s vuosik N:o 1. Tammikuu. 1 KUUROMYKKÄIN LEHTI SUONEN KUUROMYKKÄINLIITON ÄÄNENKANNATTAJA N: 1. T. 1 TOIMITTAJAT: JOHN SUNDBERG HUUGO Vv. NYBERG T. hr. 4: v. 1919. T v p. H. vd. M Krpp. K hd. Th j h hv p. P j h. M h rhd v h. Mvj pj

Lisätiedot

F {f(t)} ˆf(ω) = 1. F { f (n)} = (iω) n F {f}. (11) BM20A5700 - INTEGRAALIMUUNNOKSET Harjoitus 10, viikko 46/2015. Fourier-integraali:

F {f(t)} ˆf(ω) = 1. F { f (n)} = (iω) n F {f}. (11) BM20A5700 - INTEGRAALIMUUNNOKSET Harjoitus 10, viikko 46/2015. Fourier-integraali: BMA57 - INTEGRAALIMUUNNOKSET Harjoitus, viikko 46/5 Fourier-integraali: f(x) A() π B() π [A() cos x + B() sin x]d, () Fourier-muunnos ja käänteismuunnos: f(t) cos tdt, () f(t) sin tdt. (3) F {f(t)} ˆf()

Lisätiedot

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E Hitsattu putki PUTKI P235TR1 PUN 21,3X2,0 0404058 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset EN10204:2004/3.1;Toimituspituus 6 m; TM42 PUTKI P235TR1 PUN 26,9X2,3 0404094 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset

Lisätiedot

Strategiapelit ja Nashin tasapaino. Esitta ja : Sebastian Siikavirta

Strategiapelit ja Nashin tasapaino. Esitta ja : Sebastian Siikavirta Strategiapelit ja Nashin tasapaino. Esitta ja : Sebastian Siikavirta Johdantoa peliteoriaan - ka ytetyt termit Peliteoria tutkii pelaajien toimintaa peleissa. Mika on peli? Mika on pelaaja? Peli tarkasti

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Suomen kielessä on 6 verbityyppiä:

Suomen kielessä on 6 verbityyppiä: Suomen kielessä on 6 verbityyppiä: 1 nukkua itkeä lukea nauraa seisoa 2 vokaalia syödä juoda imuroida uida 2 3 -da -dä purra mennä tulla nousta -ra -na -la -sta 4 haluta herätä karata 1 vokaali & -ta -tä

Lisätiedot

Yhdessä parempaan koulupäivään! Vuorovaikutus, yhteistyö, oppimisen tuki

Yhdessä parempaan koulupäivään! Vuorovaikutus, yhteistyö, oppimisen tuki Yd rm l! Vr, yyö, m l j d K l ld j rll m j l l l r ll r Pr r m l j j j l d T ll. j l j j j jll d l K ö. lö, lll j. O j m l m j yö y. P l l. l j l j l m j, l ö y O y PPl, l MM, yydy l j r- yll l j ll j

Lisätiedot

!! "! # $ %! &# '( ) * # + " & (, & # - "./ $ &!!! " " $ 0! &# '( ) # *& - 1 # 3 ) 45$!! "! $ # " ' "! 1 5 * ! 1 *#- $5 * $ : 5 ; 1<

!! ! # $ %! &# '( ) * # +  & (, & # - ./ $ &!!!   $ 0! &# '( ) # *& - 1 # 3 ) 45$!! ! $ #  ' ! 1 5 * ! 1 *#- $5 * $ : 5 ; 1< !"! ##"$ !! "! # $ %! &# '( ) * # + " & (, & # - "./ $ &!!! " " $ 0! &# '( ) # *& - 1 # 3 ) 45$!! "! $ # " ' "! 1 5 * - 16 5! 1 *#- $5 * 4-14 5$ 7 89 1: 5 ; 1< 5 $ =! %>

Lisätiedot

18.11.2o13. pohjois. Euroopassa. www.pohjola-norden.fi/eurooppa

18.11.2o13. pohjois. Euroopassa. www.pohjola-norden.fi/eurooppa 18.11.213 p m d p k k Ep www.p-d.f/epp Pmd pkk Ep 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, k 6, Hk Pm v v vm v k v, k öd k k p. pm m pm k v mm k p mm. Sm Pmd m kd kk vv mp k. M m k, m mö m? Mk Pmd m Ep vd?

Lisätiedot

Pielisentie 40, LIEKSA Puh

Pielisentie 40, LIEKSA Puh 18.4.2016 Pielisentie 40, 81700 LIEKSA Puh 0207 191311 info@ldhtuning.fi www.ldhtuning.fi KCR Diesel Power tehoyksiköiden soveltuvuustaulukko / hinnasto Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24% (ALV 24%) Hinnat

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

Kohina. Mittaustekniikan perusteet / luento 8. Kohina. Kohina. Kohinan mittaaminen

Kohina. Mittaustekniikan perusteet / luento 8. Kohina. Kohina. Kohinan mittaaminen Mttutkk prutt / luto 8 Koh Koh mttm Koh lttyvää trmolog Kohtyypt Mttuvhvt Kohll trkott lktro järjtlmää pot fluktutot, jok hutuu jok ltt, kompot t mtrl fykt Ku mtt pä glj, mttuk lrj (pmmä mtttv gl) määrää

Lisätiedot

PRELIMINÄÄRIKOE. Pitkä Matematiikka 3.2.2015

PRELIMINÄÄRIKOE. Pitkä Matematiikka 3.2.2015 PRELIMINÄÄRIKOE Pitkä Matematiikka..5 Vastaa enintään kymmeneen tehtävään. Tähdellä merkittyjen (*) tehtävien maksimipistemäärä on 9, muiden tehtävien maksimipistemäärä on 6.. a) Ratkaise epäyhtälö >.

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

08:45-10:15 AK1t baletti AAH/KTG 10:45-12:15 AK3 rep UH. 10:30-12:00 AK1t rep LKa. 10:30-12:30 AK1t Emma,Maija,Sara, Silja nyky MTi

08:45-10:15 AK1t baletti AAH/KTG 10:45-12:15 AK3 rep UH. 10:30-12:00 AK1t rep LKa. 10:30-12:30 AK1t Emma,Maija,Sara, Silja nyky MTi maanantai, 19.10.2015 09:00-10:30 A +AK3 VO/JUL 10:45-12:15 A VO 08:45-10:15 AK1t /KTG 10:45-12:15 AK3 UH 10:30-12:00 AK1t LKa 10:30-12:30 AK1t Emma,Maija,Sara, Silja MTi BS 11:30-17:00 Everybody + baol;

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2 HÄ VRKHD, PVJK V V-2 JK RKKHD Y P R 3 J 1 H K P + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 F + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 1 WWWJKF V 5 K R V 4 R P V 395 84 36 425 V 6 D 45 615 R 6 63 25 3 6 65 67 HPH 66 PÄ Ä Ä 69 JK V 3 6 7 7

Lisätiedot

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS)

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) Selvitys V. Luhon vuonna 958 suorittamasta kaivauksesta kivikautisella asuinpaikalla Tuija Wallenius 989 Vuonna 958 Ville Luho suoritti tutkimuksia

Lisätiedot

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B Asemakaavaehdotus 30.4.2009 YHTEENVETO KAAVA-ALUEISTA

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B Asemakaavaehdotus 30.4.2009 YHTEENVETO KAAVA-ALUEISTA PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B Asemakaavaehdotus 30.4.2009 YHTEENVETO KAAVA-ALUEISTA KORTTELIALUEET Käyttötarkoitus Osuus A (A, AP ja AK) 8,20% 15,12 C 4,69% 8,66 RA 43,83% 80,82 RM 24,69% 45,53 EN

Lisätiedot

BALETTIOPPILAITOKSEN LUKUJÄRJESTYS VIIKKO 14 / 2016 maanantai, TATA1 TATA2 TATA3 TATA4 TATA LUOKKA EKSTRAT TATA BALETTISALI /

BALETTIOPPILAITOKSEN LUKUJÄRJESTYS VIIKKO 14 / 2016 maanantai, TATA1 TATA2 TATA3 TATA4 TATA LUOKKA EKSTRAT TATA BALETTISALI / maanantai, 4.4.2016 TATA1 TATA2 TATA3 TATA4 TATA LUOKKA TATA BALETTISALI / 09:00-10:30 AK1t /MG 10:45-12:15 AK1t 09:00-10:30 AKpo 10:45-12:15 AKpo TK 09:00-10:30 AK3 ty 10:45-12:15 AK3 09:00-A +Juho, harj.

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY 040/2341 12/~~/83

OUTOKUMPU OY 040/2341 12/~~/83 Q OUTOKUMPU OY 040/234 2/~~/83 0 K MALMINETSINTX Eero Sandgren/PHM 25..984 GEOFYSIIKAN TUTKIMUKSET VUONNA 98 JA 983 Reisjarvi, Tiaskuru 234 2 Sijainti :400 000 Lähtökohta Kesän 983 aikana tutkimuskohteella

Lisätiedot

VOLVO MOOTTORIN OSAT 04.02.2008

VOLVO MOOTTORIN OSAT 04.02.2008 VOLVO MOOTTORIN OSAT 04.02.2008 Volvo moottorinkorjaussarjat STD sisältää: männät, männänrenkaat, sylinteriputket, ylä- ja alatiivistesarjat, kk-laakerit STD, rk-laakerit STD K1000 V374X V386R MF0313 V1962

Lisätiedot

Kutsu kevätkokoukseen!

Kutsu kevätkokoukseen! Y S- Tv A 1/13 JÄSENLEHTI Tää. 4 H YT-v 6 P p p? 10 Sf 12 Mä Tp A K vä!. 22 PUHEENJOHTAJALTA Tpä!!!! #x??* T ERTO J A p Y- : Y S- Tv A : ä Y T E : ä, www..f Y Fcb. Pää: M O, p YSTEA p@.f T: R P, vv vv@.f

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

RUG-luokitus ja hoitajien antama kuntoutus. Validoitu Suomessa vuonna 1995/96 Käytetty RAI-tietojärjestelmässä vuodesta 2000

RUG-luokitus ja hoitajien antama kuntoutus. Validoitu Suomessa vuonna 1995/96 Käytetty RAI-tietojärjestelmässä vuodesta 2000 RUG-luokitus ja hoitajien antama kuntoutus RAI-seminaari Helsingissä 1..2007 Magnus Björkgren, VTM, FT Projektipäällikkö Chydenius-instituutti Tausta RUG-III/22 luokitus Validoitu Suomessa vuonna 1995/96

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

5 Differentiaaliyhtälöryhmät

5 Differentiaaliyhtälöryhmät 5 Differentiaaliyhtälöryhmät 5.1 Taustaa ja teoriaa Differentiaaliyhtälöryhmiä tarvitaan useissa sovelluksissa. Toinen motivaatio yhtälöryhmien käytölle: Korkeamman asteen differentiaaliyhtälöt y (n) =

Lisätiedot

SHS 08:15-09:45 AK2 ty+ak3 baletti OR/AP 08:30-10:00 AK3N. BL1 08:15-09:45 AK1t. baletti. LKa/JUL 10:10-11:40 AK3N nyky JV.

SHS 08:15-09:45 AK2 ty+ak3 baletti OR/AP 08:30-10:00 AK3N. BL1 08:15-09:45 AK1t. baletti. LKa/JUL 10:10-11:40 AK3N nyky JV. maanantai, 22.9.2014 TATA1 TATA2 TATA3 TATA4 TATA LUOKKA EKSTRAT TATA BALETTISALI / BALETTILUOK- PHS / EKSTRAT WJ/ST 10:00-11:30 AKpo TK 11:45-12:30 Baol R: Sudet,Hobitit, Markkinat 17:15-19:15 NA8 /JUL

Lisätiedot

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent.

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent. Pöääsm Jävsmp. vm. Rhhd Rv p Rm Hs 1 Kpm. mh L Msm m.. H H. Mss K. vh m. mp p P S M s s sm Lhm Jä K Hmäs. M s K K Kv. S vh. d h. h Kv Lv. m K v P. P L Lhd Ss K. Am. sd. ö R y s Sä Väö. S Smmpp Väö m Vs

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio Erasmus-liikkuvuuden tilastoja 28-9 3.2.21 Anni Kallio Persons Erasmus-liikkuvuus 7/8 ja 8/9 Outgoing from Finland 7/8 and 8/9 4 35 3436 3265 3 25 2 15 1 5 687 112 975 177 435 656 27-8 28-9 SMS SMP STA

Lisätiedot

"#$#%&'()$!*+,#-+,)(!!!./(012&&1-1! -13/,2-1! /)1*1! 4'5'%6#&#,)'*!,'%(&&+0()&+! 7!! &#$#%&'()$!&#$%#-(*-/(*&(1!32/01))1!!!

#$#%&'()$!*+,#-+,)(!!!./(012&&1-1! -13/,2-1! /)1*1! 4'5'%6#&#,)'*!,'%(&&+0()&+! 7!! &#$#%&'()$!&#$%#-(*-/(*&(1!32/01))1!!! "#$#%&'()$*+,#-+,)(./(012&&1-1 -13/,2-1 /)1*1 4'5'%6#&#,)'*,'%(&&+0()&+ 7 &#$#%&'()$&#$%#-(*-/(*&(132/01))1 9/)(113(7:1&'5-'#)131*,'%(&&+0(*'*:1:/%&10(*'* ;10,/4(**+#&'&#$ ?? @15(91-/31(*'* "##$#%&'()*

Lisätiedot

house without walls TEKNIIKKAPAKETTI HEIDI NYBLOM

house without walls TEKNIIKKAPAKETTI HEIDI NYBLOM TEKNKKAPAKETT w w T, y. K. 1. VALTSE POHJAN MTAT 2. VALTSE 1 JA 1/2 TA 2 KERROSTA XS S M L (P = 462-802) HED NYBLOM 218581 1. PÄÄRAKENNUS LOFT- 1&1/2 3. VALTSE MAHDOLLSET SVU-/PHARAKENNUSMODUULT (+ 102-402)

Lisätiedot

Hiukkaskoko maks. 5 µm. Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine 6,3 bar. Materiaalit:

Hiukkaskoko maks. 5 µm. Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine 6,3 bar. Materiaalit: 1 Käyttöpaine min./max. 2 bar / 8 bar Ympäristölämpötila min./maks. -10 C / +60 C Keski Paineilma Hiukkaskoko maks. 5 µm Paineilman öljypitoisuus 0 mg/m³ - 1 mg/m³ Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine

Lisätiedot

KARTTALEHTI 11/21. 147/2 Vääräjärvi KARTTALEHTI 17/21 KARTTALEHTI 5/21 KARTTALEHTI 9/21 KARTTALEHTI 10/21. 119 Karijärvi KARTTALEHTI 1/21

KARTTALEHTI 11/21. 147/2 Vääräjärvi KARTTALEHTI 17/21 KARTTALEHTI 5/21 KARTTALEHTI 9/21 KARTTALEHTI 10/21. 119 Karijärvi KARTTALEHTI 1/21 ETELÄ- JA LÄNSIOSA Karttalehti 1/21. kohteet,, ja Karttalehti 2/21. kohteet, ja Karttalehti 3/21.kohde 106 Karttalehti 4/21.kohteet,, ja Karttalehti 5/21.kohteet kohde Karttalehti 6/21.kohteet ja Karttalehti

Lisätiedot

BALETTIOPPILAITOKSEN LUKUJÄRJESTYS VIIKKO 11 / 2016 maanantai, TATA1 TATA2 TATA3 TATA4 TATA LUOKKA EKSTRAT TATA BALETTISALI /

BALETTIOPPILAITOKSEN LUKUJÄRJESTYS VIIKKO 11 / 2016 maanantai, TATA1 TATA2 TATA3 TATA4 TATA LUOKKA EKSTRAT TATA BALETTISALI / maanantai, 14.3.2016 08:45-10:15 A VO/LG 10:30-12:30 AK ekstra AK kaikki UH 08:45-10:15 AK3 10:30-12:30 Baol AK Falun WJ 08:45-10:15 AK1t AAH/JUL 08:45-10:15 AK WJ/ST 16:00-17:00 AA6 karakteeri 17:05-18:05

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

x (t) = 2t ja y (t) = 3t 2 x (t) + + y (t) Lasketaan pari käyrän arvoa ja hahmotellaan kuvaaja: A 2 A 1

x (t) = 2t ja y (t) = 3t 2 x (t) + + y (t) Lasketaan pari käyrän arvoa ja hahmotellaan kuvaaja: A 2 A 1 BM2A582 Integraalilaskenta ja sovellukset Harjoitus 6, Kevät 26 Kaikissa tehtävissä tärkeintä ja riittävää on saada oikea lauseke aikaiseksi. Useissa tehtävissä integraalit eivät tosin ole niin vaikeita

Lisätiedot

Raision aikuiskoulutuskeskus TIMALI

Raision aikuiskoulutuskeskus TIMALI Ammattisuomi Palvelualalle 16.11.2015 8:00 16.11.2015 3:00 NL Kokit Ammattisuomi Palvelualalle 17.11.2015 8:00 17.11.2015 12:00 ES Kokit Ammattisuomi Palvelualalle 17.11.2015 12:00 17.11.2015 3:00 NL Kassat

Lisätiedot

Harjoitus Etsi seuraavien autonomisten yhtälöiden kriittiset pisteet ja tutki niiden stabiliteettia:

Harjoitus Etsi seuraavien autonomisten yhtälöiden kriittiset pisteet ja tutki niiden stabiliteettia: Differentiaaliyhtälöt, Kesä 216 Harjoitus 2 1. Etsi seuraavien autonomisten yhtälöiden kriittiset pisteet ja tutki niiden stabiliteettia: (a) y = (2 y) 3, (b) y = (y 1) 2, (c) y = 2y y 2. 2. Etsi seuraavien

Lisätiedot

Arocs 3663 L 8X4 B 16

Arocs 3663 L 8X4 B 16 Arocs 3663 L 8X4 B 16 Moottoriteho: 460 KW Sallittu kokonaispaino: 35500 kg Mallisarja: Mercedes-Benz Arocs Ajoneuvotyyppi: 3663L Akseliväli: 4500 mm Rakennemalli: 96404112400 MBKS MBKS MBKS Mercedes-Benz

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA S-55.00 SÄHKÖTKNKKA A KTONKKA. välkoe 9.3.2007. Saat vatata van neljään tehtävään!. ake pteden A ja B välnen potentaalero el jännte AB. =4Ω, 2 =2Ω, =0 V, 2 =4V, =2A, =3A A + 2 2 B + 2. Kytkn ljetaan hetkellä.

Lisätiedot

WATER Lisävaruste Härmä Air valmispiippuhin. WATER Hukkalämmöt talteen keräävä aktiivipiippu. että saisit hukkalämmöt talteen!

WATER Lisävaruste Härmä Air valmispiippuhin. WATER Hukkalämmöt talteen keräävä aktiivipiippu. että saisit hukkalämmöt talteen! WATER Lv Hm A vlmppph WATER Hlmmö l v vppp Mmm, hlmmö l! 10 yy vl Hm 1. 100% m j vlmj. 2. Ylvm d. 3. L pmm jyyd. 4. U pj j. 5. V 800mm l. 6. Ml plmpöl = p jyy,! 7. Hlp v j v v plly. 8. Lmpö v, gh. 9. Tlj

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

ITSESÄÄTELYTAITOJEN TUKEMINEN DIGITARINATOIMINNAN AVULLA ALKUOPETUKSESSA

ITSESÄÄTELYTAITOJEN TUKEMINEN DIGITARINATOIMINNAN AVULLA ALKUOPETUKSESSA POUTIAINEN, RAIJA ITSESÄÄTELYTAITOJEN TUKEMINEN DIGITARINATOIMINNAN AVULLA ALKUOPETUKSESSA Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL.

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL. Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST 2977044 A; PF64 NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST 2977045 A; NX93 NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST 2977046 A; RU35 NOKKAVIPUL. UROS SK DN50 HST 2977047 A; SL33 NOKKAVIPUL.

Lisätiedot

Ura- / kouluttautumisprosessi Avoin ammattiopistotarjonta: Henkilökohtainen ohjaus ja tukiprosessi. T y ö e l ä m ä l ä h t ö i s y y s

Ura- / kouluttautumisprosessi Avoin ammattiopistotarjonta: Henkilökohtainen ohjaus ja tukiprosessi. T y ö e l ä m ä l ä h t ö i s y y s Avn aap Ojaa (5 pv): Jauunna uuun auua, pua, pnjn ppuunaaaa, pppuuuun aaa Hnann jau ja up Ua- / uuauup Avn aapajna: unnn a Anauua unnn a YO-ana Kuuua unn n a Ojaa (vnn 10 pv): Onunn aaan, aan ja uuuaduun

Lisätiedot

YAMAHA OFF-ROAD PYÖRIEN VARAOSAHINNASTO 2013 HINNAT NETTOHINTOJA SIS ALV24% VAPAASTI VARASTOSSAMME OIKEUS HINNANMUUTOKSIIN PIDÄTETÄÄN

YAMAHA OFF-ROAD PYÖRIEN VARAOSAHINNASTO 2013 HINNAT NETTOHINTOJA SIS ALV24% VAPAASTI VARASTOSSAMME OIKEUS HINNANMUUTOKSIIN PIDÄTETÄÄN YAMAHA OFF-ROAD PYÖRIEN VARAOSAHINNASTO 2013 HINNAT NETTOHINTOJA SIS ALV24% VAPAASTI VARASTOSSAMME OIKEUS HINNANMUUTOKSIIN PIDÄTETÄÄN MOOTTORI ÖLJYSUODATTIMET YZ250F 01-02 DKN142YZ ÖLJYSUODATIN YZ 7,00

Lisätiedot

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Tapahtuman tuloksia, moottoripyörät Kierroksia: 396 Osallistujia: 328 Autot Moottoripyörät Kaikki Ajoneuvo Lähtöaika Aika 400 (s) Nopeus (km/h) Valmistaja Malli Tyyppi Selitys

Lisätiedot

S Piirianalyysi 2 1. Välikoe

S Piirianalyysi 2 1. Välikoe S-55.0 Piirianalyyi. Välioe 9.3.007 ae tehtävät eri paperille uin tehtävät 3 5. Muita irjoittaa joaieen paperiin elväti nimi, opielijanumero, urin nimi ja oodi. Tehtävät laetaan oaton oepaperille. Muita

Lisätiedot

LUETTELON KOPIOINTI ILMAN VALMISTAJAN LUPAA ON KIELLETTY ANY COPYING WITHOUT PERMISSION IS FORBIDDEN

LUETTELON KOPIOINTI ILMAN VALMISTAJAN LUPAA ON KIELLETTY ANY COPYING WITHOUT PERMISSION IS FORBIDDEN Henkilö- ja pakettiautot / Passenger cars and coercial vehicles Kuorma- ja linja-autot / Trucks and buses Traktori, maatalous- ja työkoneet / Tractors, farm and construction equipment Merimoottorit / Marine

Lisätiedot

Laudatur 5 MAA5 ratkaisut kertausharjoituksiin. Peruskäsitteitä 282. Vastaus: CA = a b, = BA + AC BA = BC AC = AC CB. Vastaus: DC = AC BC

Laudatur 5 MAA5 ratkaisut kertausharjoituksiin. Peruskäsitteitä 282. Vastaus: CA = a b, = BA + AC BA = BC AC = AC CB. Vastaus: DC = AC BC Laudatur 5 MAA5 ratkaisut kertausharjoituksiin Peruskäsitteitä 8. CA CB + BA BC AB b a a b DA DB + BA ( BC) + ( AB) b a a b Vastaus: CA a b, DA a b 8. DC DA + AC BA + AC BA BC AC ( BC AC ) + AC AC CB Vastaus:

Lisätiedot

% & & ' 3 ""4 % $ G?!?& %% $ K &&7 S&& & &7 #B

% & & ' 3 4 % $ G?!?& %% $ K &&7 S&& & &7 #B !" $! " # % & & ' ())*+, -.))/0,. 12 3 ""4 &!" 5 3 ""4 % $ 6"&!7 8 9:0;0/)

Lisätiedot

Metsänomistajat Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjalan asiakaslehti 2/

Metsänomistajat Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjalan asiakaslehti 2/ Mtätjt Mtähtyhdty Etä-Krj ht 2/2016 27.4.2016 Itr Lrt, L, Pr, Rtjärv, Rht, Tr Nyt T t v 2 Ht ärht tvät v 3 Läätyvät ht vtvt hyvää ttöä! t! T t yytt. yyt- Mt jädt tt: Mdät öydät yö ttt:.hy.f.hy.f v 8 Mhy:

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKITERIALLITU PATENT- OC REGITERTYRELEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bkslut Kaupparekisteri andelsregistret Verhallinnsta saapuneet tiedt Uppgifter inkmna från skatteförvaltningen

Lisätiedot

a) Oletetaan, että happi on ideaalikaasu. Säiliön seinämiin osuvien hiukkasten lukumäärä saadaan molekyylivuon lausekkeesta = kaava (1p) dta n =

a) Oletetaan, että happi on ideaalikaasu. Säiliön seinämiin osuvien hiukkasten lukumäärä saadaan molekyylivuon lausekkeesta = kaava (1p) dta n = S-, ysiikka III (S) välikoe 7000 Laske nopeuden itseisarvon keskiarvo v ja nopeuden neliöllinen keskiarvo v rs seuraaville 6 olekyylien nopeusjakauille: a) kaikkien vauhti 0 / s, b) kolen vauhti / s ja

Lisätiedot

Kemin kaupungin valtuustoesittely

Kemin kaupungin valtuustoesittely Kemin kaupungin valtuustoesittely 7.10.2013 E Udta styken s Jii Johdanto Kemin yritysvaikutusarviointimenetelmään Yritysvaikutusarviointimenetelmän tavoitteet Kemissä Kemin yritysvaikutusarviointimenetelmän

Lisätiedot

- -Z - ~ ~ "' = - ta. ta ta 111. :ta. ~ la :_

- -Z - ~ ~ ' = - ta. ta ta 111. :ta. ~ la :_ U) :ta ou) G) 0 ta = G) la :_ " = Z a. ta ta ALAKAAPIT, korkeus 77 cm, syvyys 60 cm [{J[li] 30 3.540: 4.20: 2/ 40 ja 2/ 50 2/40 2/50 3.960: 4.230: 4.680: 5.060: 2/ 00 6.400: 7.700: thj 3/50 4/30 4.860:

Lisätiedot

BALETTIOPPILAITOKSEN LUKUJÄRJESTYS VIIKKO 45 / 2016 maanantai, TATA1 TATA2 TATA3 TATA4 TATA LUOKKA EKSTRAT TATA BALETTISALI /

BALETTIOPPILAITOKSEN LUKUJÄRJESTYS VIIKKO 45 / 2016 maanantai, TATA1 TATA2 TATA3 TATA4 TATA LUOKKA EKSTRAT TATA BALETTISALI / maanantai, 7.11.2016 TATA1 TATA2 TATA3 TATA4 TATA LUOKKA TATA BALETTISALI / 09:00-10:30 AKpo WJ/JUL 10:45-12:15 AKpo TK 09:00-10:30 AK1t 10:45-12:15 AK1 Impro JNu 08:20-09:50 A 10:00-11:30 A VO PHS / S

Lisätiedot

811120P Diskreetit rakenteet

811120P Diskreetit rakenteet 811120P Diskreetit rakenteet 2016-2017 4. Joukot, relaatiot ja funktiot Osa 2: Relaatiot 4.2 Relaatiot Relaatioilla mallinnetaan joukkojen alkioiden välisiä suhteita Joukkojen S ja T välinen binaarirelaatio

Lisätiedot

Rakennepoikkileikkaus 1:100

Rakennepoikkileikkaus 1:100 B x ( ) x h ( h) - h x x UYUO x x h x OU gd d - -gd h " -" OU U Yhd - h C - OOD -G Y g x g d B O U b Y d g ) ( G O g C x + O U C - x +- C- x +- d ) ( h h b C d h ( h h ) h» h C h C - b d UOU h b h c hh

Lisätiedot

!""# $%&'( ' )' (*' " '' '( "! ' *'&' "! ' '( "!! )& "! # "! & "! ' "! $''!! &'&' $' '! $ & "!!" #!$ %! & '()%%'!! '!! # '&' &'!! &'&' *('(' &'!*! +& &*%!! $ & #" !!" "!!!" $ " # ' '&& % & #! # ' '&&

Lisätiedot

BL1 08:15-09:45 AK1t baletti AD/ST BL1 09:55-11:25 AK1t rep AD. 08:20-09:50 AK2 ty+ak3 baletti OR/AP 10:00-12:00 AK2 kompositio UMM

BL1 08:15-09:45 AK1t baletti AD/ST BL1 09:55-11:25 AK1t rep AD. 08:20-09:50 AK2 ty+ak3 baletti OR/AP 10:00-12:00 AK2 kompositio UMM maanantai, 18.8.2014 08:45-10:15 AKpo WJ/JUL 10:30-12:00 AK1p SB 08:20-09:50 A ty+ak3 OR/AP 10:00-12:00 A kompositio UMM 10:00-11:30 AK3 UH 09:00-10:30 AK3N 10:45-12:15 AK3N VO/AP 08:15-09:45 AK1t AD/ST

Lisätiedot

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä.

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinolan Jääporatehdas esittelee ylpeänä uuden, modernin

Lisätiedot

PARTISIIPP PREESEEʹNS RAAJJÂM PARTISIIPIN PREESENSIN MUODOSTAMINEN. lääddas suomeksi

PARTISIIPP PREESEEʹNS RAAJJÂM PARTISIIPIN PREESENSIN MUODOSTAMINEN. lääddas suomeksi PARTISIIPP PREESEEʹNS RAAJJÂM PARTISIIPIN PREESENSIN MUODOSTAMINEN A) Veeʹrb, koin lij tääʹssmuuttâs Verbit, joissa on astevaihtelu -ad infinitiiv -ad sâjja ǩieʹčč -ai infinitiivin -ad:n tilalle pääte

Lisätiedot

LIITE. 'r,ii. HS[r0cl ESE}O 1(2)

LIITE. 'r,ii. HS[r0cl ESE}O 1(2) HS[r0cl S}O KUULMNN 1() ä**qp ii,*w.ir.l,-;,r,tur.,t" 31.1.01 107t11 01.001011 Jaklun mukaan SPOON MOOTTORRADAT RY, YMPÄRSTÖLUPAHAKMUS MOOTTORURHLUKSKUKSN PRUSTAMSKS KULMAKORPN Arvoisa vastaanottaja, spoon

Lisätiedot

Lineaarialgebra ja differentiaaliyhtälöt Harjoitus 4 / Ratkaisut

Lineaarialgebra ja differentiaaliyhtälöt Harjoitus 4 / Ratkaisut MS-C34 Lineaarialgebra ja differentiaaliyhtälöt, IV/26 Lineaarialgebra ja differentiaaliyhtälöt Harjoitus 4 / t Alkuviikon tuntitehtävä Hahmottele matriisia A ( 2 6 3 vastaava vektorikenttä Matriisia A

Lisätiedot

HEHE VERSO15 Helpeen helistäjän leirilehti keskiviikko 29.7.

HEHE VERSO15 Helpeen helistäjän leirilehti keskiviikko 29.7. HEHE VERSO15 Helpeen helistäjän leirilehti keskiviikko 29.7. ARKIPÄIVÄ LEIRILLÄ Mä en tienny, et tä ä llä on nä in mielenkiintoistä ohjelmää. Ohimennen bongättu kommentti, jokä summää värmään monen äjätukset.

Lisätiedot

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY 1 SUODATIN- PATRUUNAT 2006 10 MASINO- KEY OY 2 Masino-Hydrosto key Oy toimittaa suodatusjärjestelmiä, suodattimia ja patruunoita hydrauli- ja kiertovoitelujärjestelmiin, kompressoreihin, ilmalle, vedelle

Lisätiedot

M Arvio. tttilrili ttr. metsämaan arvosta. uui0 [rttta. Pl,[ 0{00 12r832. metsänhoitoyhdistys. Laatijan allekirjoitus. Lisätietoja.

M Arvio. tttilrili ttr. metsämaan arvosta. uui0 [rttta. Pl,[ 0{00 12r832. metsänhoitoyhdistys. Laatijan allekirjoitus. Lisätietoja. M Arvi metsänhityhdistys metsämaan arvsta Omistaja Kunta Kylä Tila Rn: Ala, ha Sal Phj a kylä LJtila 2:97 L33,L SALO 25,11.214 Lisätietja Laatijan allekirjitus Hakala Raun uui [rttta tttilrili ttr Pl,[

Lisätiedot

IRMPX asettelu ja asennusohje

IRMPX asettelu ja asennusohje IRMPX asettelu ja asennusohje 3.7.3 Läkkisepäntie 2A 62 HELSINKI MPX asetteluohje Termostaatin asettelulämpötilan muuttaminen 1. Paina SEL painiketta 2. Muuta haluttu lämpötila näyttöön nuolinäppäimillä

Lisätiedot

Versio: :25 Sivu 1 / 7. BL1 09:15-09:45 AK1p tekniikka WJ

Versio: :25 Sivu 1 / 7. BL1 09:15-09:45 AK1p tekniikka WJ maanantai, 24.2.2014 TATA1 TATA2 TATA3 TATA4 TATA LUOKKA EKSTRAT TATA BALETTISALI / BALETTILUOK- PHS / EKSTRAT 08:30-10:00 AN +AK3N LKa/AP 10:15-11:45 AN 08:20-09:50 A +AK3 UMM/ST 10:00-12:00 A UP 09:15-09:45

Lisätiedot

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA ljljc Olj - j l j j l Olj l l j j jd jj g j l S ll l- j ld j 1800-ll lld ll j l Olj Olj Ml Ml j Vl S U Vl Ol j Kj j l- j ld Vl ll ll llll lj Mlllj l Vl Sl j

Lisätiedot

Harjoitus 6: Simulink - Säätöteoria. Syksy 2006. Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt 1

Harjoitus 6: Simulink - Säätöteoria. Syksy 2006. Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt 1 Harjoitus 6: Simulink - Säätöteoria Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt Syksy 2006 Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt 1 Harjoituksen aiheita Tutustuminen säätötekniikkaan Takaisinkytkennän

Lisätiedot

Harjoitus 2 ( )

Harjoitus 2 ( ) Harjoitus 2 (24.3.2015) Tehtävä 1 Figure 1: Tehtävän 1 graafi. Aikaisimmat aloitushetket selvitetään kaavoilla v[0] = 0 v[p] max 0 i p 1 {v[i]+a i (i,p) E} = v[l]+a l d[p] l. Muodostetaan taulukko, jossa

Lisätiedot

ja s S : ϕ Υ : M,s ϕ, mutta M,s Q. Erityisesti M, t P kaikilla t S, joten

ja s S : ϕ Υ : M,s ϕ, mutta M,s Q. Erityisesti M, t P kaikilla t S, joten T-79.50 kevät 007 Laskuharjoitus 4. Vastaesimerkiksi kelpaa malli M = S, R,v, missä S = {s}, R = { s,s }, ja v(s,p) = false. P s M = P P pätee (koska M,s P), ja M,s P pätee myös, koska s,s R, M,s P, eikä

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

35dBA parv AK III +25.5

35dBA parv AK III +25.5 28 Y 2 04 9 27 TIATIEDOT ÄYTTY RAENNUOIEU UOEINÄT >250 MM PRH >20 m2 / TAO APUTIAT 0 OONAIERROAA EARI BRUTTOAA 2 HUONEITOJAAUMA 207 H+ 2,0 m2 2 P H+ 4,5 m2 02 P H+ 8,5 m2 0 5 6 P 2H+ 7 45,0 m2 08 P 2H+

Lisätiedot

Työkalun merkki/malli Laikkatyyppi/Ø mm Huuvasarja

Työkalun merkki/malli Laikkatyyppi/Ø mm Huuvasarja 1 (6) Päivitetty 20.11.2007 ATA RA 5 Fiber/lamelli/ 125 402390 ATA RA 12-5 Kova/ 125 400120 ATA RA 14 Kova/ 25 403380 ATA RA 17 ATA-laikka/ 75 402810 ATA RA 5 Fiber/lamelli/ 180 402400 ATA RA 6/ RA 8 Fiber/lamelli/

Lisätiedot

+ :: Kokkotan ensi- ja turuakoti ry

+ :: Kokkotan ensi- ja turuakoti ry + :: Kokkotan ensi- ja turuakoti ry HIN NASTO L.l.2OtG alkaen Sairaalakotu 9, 67700 Kokkolo, Puh. (06) 8379 578, 044-336 0056 ta paa m ispa ikkoto im i nto pu h. 044-259 3 734, rytmityshoito puh. (06)

Lisätiedot

Jos valmistuspäivä on esimerkiksi 24. tammikuuta, leimassa lukee 0124; jos valmistuspäivä on 21. lokakuuta, auton leimassa lukee 1021.

Jos valmistuspäivä on esimerkiksi 24. tammikuuta, leimassa lukee 0124; jos valmistuspäivä on 21. lokakuuta, auton leimassa lukee 1021. AUTON TUNNUSKILPI ESIPUHE EXPLORER TÄSSÄ OSALUETTELOSSA ON TIETOJA 10.92 ALKAEN VALMISTETUSTA EXPLORER- MALLISTA Auton tunnuskilpi Auton tunnuskilpi on kiinnitetty kuljettajanpuoleiseen ovenpieleen lukitussalvan

Lisätiedot

Viime kerralta: Puheentuotto (vokaalit)

Viime kerralta: Puheentuotto (vokaalit) Vme elt: Puheetuotto volt Solle glottheäte Äätöväylä Suodtue tuloe ytyvä ää Vme elt: Kelly-Lochbum yhtälöt Mllet äätöväylää tuje ute vull: 3 Vme elt: Rtooetee ll ole -uod Kelly-Lochbum yhtälöde mue toetee

Lisätiedot

9 Singulaariset ratkaisut

9 Singulaariset ratkaisut 9 Singulaariset ratkaisut Singulaarisuus tarkoittaa, että Hamiltonin funktion minimiehto ei ksikäsitteisesti määrää ohjausta Singulaarisuus liitt usein ohjauksen suhteen lineaarisiin ssteemeihin ja kohdefunktioihin

Lisätiedot

MS-A0305 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 Luento 4: Taso- ja avaruuskäyrät

MS-A0305 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 Luento 4: Taso- ja avaruuskäyrät MS-A0305 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 Luento 4: Taso- ja avaruuskäyrät Antti Rasila Aalto-yliopisto Syksy 2015 Antti Rasila (Aalto-yliopisto) MS-A0305 Syksy 2015 1 / 24 Motivaatio Tässä tutustutaan

Lisätiedot

Esitä koherentin QAM-ilmaisimen lohkokaavio, ja osoita matemaattisesti, että ilmaisimen lähdöstä saadaan kantataajuiset I- ja Q-signaalit ulos.

Esitä koherentin QAM-ilmaisimen lohkokaavio, ja osoita matemaattisesti, että ilmaisimen lähdöstä saadaan kantataajuiset I- ja Q-signaalit ulos. Sgnaalt ja järjestelmät Laskuharjotukset Svu /9. Ampltudmodulaato (AM) Spektranalysaattorlla mtattn 50 ohmn järjestelmässä ampltudmodulaattorn (AM) lähtöä, jollon havattn 3 mpulssa spektrssä taajuukslla

Lisätiedot

BALETTIOPPILAITOKSEN LUKUJÄRJESTYS VIIKKO 39 / 2016 maanantai, TATA1 TATA2 TATA3 TATA4 TATA LUOKKA EKSTRAT TATA BALETTISALI /

BALETTIOPPILAITOKSEN LUKUJÄRJESTYS VIIKKO 39 / 2016 maanantai, TATA1 TATA2 TATA3 TATA4 TATA LUOKKA EKSTRAT TATA BALETTISALI / maanantai, 26.9.2016 TATA1 TATA2 TATA3 TATA4 TATA LUOKKA TATA BALETTISALI / 09:00-10:30 AK1 10:45-12:15 AK1t 09:00-10:30 AK3 tytöt VO/KM 10:45-12:15 AK3 +AKpo Pas de Deux TK/JUL 09:00-10:30 AKpo 10:30-12:30

Lisätiedot

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13 t, P R I.S KI. TARVIil PÄMTYS As y Siselänkuj 1 iselänkuj I 00970 HSIKT difiu: 3.9.20'13 Y}ITVT Rkennustekniikk Asunt y Siselänkuj 1 n Helsinin Mellunmäess sijitsev kuuden suinkestln nudstm yhti. Rkennusvusi

Lisätiedot