Partiosuunnistuksen mestaruus reserviläispiirin partiolle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Partiosuunnistuksen mestaruus reserviläispiirin partiolle"

Transkriptio

1 4/2014 -S Mptj 9 Ptt t äp pt Vääp T R, ytt V tt, tt Pt R j tt päättät t -S äp j t t-smp ptt Att j ytydä p j t pt t Ttt tt t j ptt, ttä t jt tät S p ytä Lt t ää 2015 Lt ypä ää t p tt Rjä-jt pää t, t ää tt tää Lt Nä, j tp tt tä t öytyy A 20 g j t t ätä, jtt t j j ää Stt t jt j y 20-tt, jätä t- j tttt tj J d pytty ää jt tt j tää t tt äydä Lt täp At ttt pääptttä : 1 pää: N/j St Rtt Hä Ldpj Ht t ä/ yöpy Hä t t äää pt Vp yt t t ät tt yä päätä P tt ätytt It jt, j tt td yötät j j tt pytytt tttt t p V p j t tä, jt Pt R ttöjä: At Syää tödy t j tt pää Lt t yö, ttä Hä t t fp Yöpyp ä ttt pt t j t S p, j t työttöyyttä Tötä t t j tytä yty j pt 2 pää: Pyäjä Rt Sä p Tj/ yöpy Pyäjä tt p Std tt, jt ä Lt pt t ä t tytt j tt tpdt V yttää S dt ttt tpt, tt yö t t Eäptäjä S pt ttt tt S Rd t t j äät ääöt tt j jd Sä tt tt t ttp V Tp-j Tj tät tt t t, j Yöt d g pt ädtt yötd Ptt R/ j tt/r jt yöttt j ä jäät jtt t j ä täydt Pt tt/r p yt t 6 tt R/t j jä t ptt pääät jt yt t tt t Rt j ttt j t 6 t tty t pt pä ä Htt, ttä pt t ptä ttä tt tää p J jät tt tt tt, tt pt ptyy ttt j g Tätä t tt jt tät Yötd jä jt ptt yöp Ott t tt j t, ttä SM-t pttt pj jäjtää j-t tt Päät Päät pt yöt J tt tt jtt ätötä j jät Stt j tt, ttä jät pt t t ää yt t Sä ttt Vtä ttj dttt 6 tt Ot, ttä t tt ät j t ttt yyp A j j t päääätöt tä j töt N tt j tt t t J t täää äd pt jt tt päää g ydä ptd t ttt j t Ntt yt t pt j pt jt ä t jpt Mt td ytötä, pt j ä fyytä tt t Jt ttjt ttt jt t t ttt d jtt t päää j t ppää T 4 ttt tt, jt jä ttt Att d yä S t tpp, tt jd p -S dt j pj - - O ää, ttä dt - S äpä p d t Tää pääy, jt t päätä, tt Pt R p jä Tt: Tp Ppp Pt R 3 pää: Stj tdt Pt Pää Nj Ldg Lt - Ltpt Syä t/yöpy tdt ty jyä y ptäj pt, t j t Pt jp ttyt, j tt jj yytttä Pää N t, Lt pp S pttt 1323 jt Rt t S tt pg Pää N tt äöät tt j t yyt 1941 t 1943 V 1883 tt Lt tää jä tj dt Syätä N Ltp p tt j ttt yö ttä t d t S ttää d pää j At Syää t yöpyt äyydä tj - j jä t t t j töty 500-t t 4 pää: St T Ltt St S St Syä j A ä tt PSS- P- Sä-St- j päät j ttää ttp T t t päätyttd St ttt - j ttp, j ä ytydpt Jyäyä M! tt pj, jt t- j ttt t, j ää ät yy ää Et tp täyd t t tt j jt ä t, t j päät tj pdtää Ht pt pp tä, pj ätjötä j tt Nyäätöä d ptää tt/ö/ j ätjötä 30 J tt, yä t tä dtt t äöpt Ittt ä t, tt t t jtt Ntä t t dä j p tt Rp äyttää p, jt! Tt: Ptt R Vt- j ptt : Tp Ppp S: VELUN ORPISOTA, EVYT OSASTO yt Ot 10 pttt ä 1941 Sä-S jtpä,, j jä ätä Ot H ( yä- ) t 11 D j yt Ot 10: pt V S tt 1942 Apä äy t t ä ä p Ot d j d täyt tt yt äp Lt j, Itä-j, j Syä tät, t j t t ttt tt 91 ttt, jt t ptjptäjtä Ot t Pt ttt j H V p ttt tt yt Ot 8 Ttjj S t jt t jäjttyä td j tt t 30 + ptt M Stgt Säöptt: Mtt Hyä j tt -S ttt Ptptt Mt ttyät tptt j ttt tt yyt ytydä j t ttä, jt ttyät jd,, S d, t, pd j t tpt ä t ptöö j -S äytyj ttd j d tt, pd ptt j pt ä ttäd tt V t ttyä t t ädö t-t, ptt j ttt ä P Pt-ttt Ttt tää j jääd j tt, jt j Ltt Säd-jäjtö tt ä jäää j M-t t tt j yö ätä t t ttyä tä Oyäää t tt ttt M ttt t p t, tt ytytyä tjä Mt äätty jt M ttt t tt, ät ttjä Rj tty, tt t öy tt Pj tt jää dtt -S ttjä ä ptt tttt j ä 600 tä j ä 226 j 620 j dtt t, A4 j tä tt tjätä t 38 + ptt P: Säöptt:

2 10 -S Mptj 4/2014 A Tg j Eg-t Jyäyä Ypt bttä tt J G ä, tt A Tg jt d dtjyä ptt Ht tdtt, ttä t tt yyää dtt ypääätötä tttä T tttt ättt ät äää t A Mt Tg A ä p It V 1912 p tt yyty j Egt P pjt A j ä p jä - jäät t t t, t t It j Eg ää Pää t A tt äppt A t t tt pää J ä tt jä dt j tt tt j tt jättä t, tt t tjt t äää t jtt tt: J ä jt yty, ä täytyy tädätä tt J ä tt pt, ä t täää V 1934 A t yptt j ät ttt pj pttj ä t tt jt t tttt ttt j-t, ä tt t yt f Tg, jt t tt tt j tttt gt t jj tt Vdt A tt jt-ptj Ydy j t ttttt ttt t äyttä t g, jt Tg t tt Syyä 1938 A Tg tt työ dtj jt, j dj t Btcy P ä ttt Hz Gd j Eg tt Rt Eg j tt H t ttjt t 1915, j pyöät, äöt pdt ttjt dtt tt V 1918 At Scb ptt t pt Eg j 4- ptt yö Ydy 1928 Eää Eg 26-j äppätö j 3- tt ä tä tt 26 jpp St 29 jäppätä j 28 ä, jt b tt x- (ä) jättt dtt ää t ttjt pyöät t ä tt jt, j yöttyt t jt yö jdpöytä, j j tät pt t t dj j tt Lä ttj jtää t äätää t jäppä p yö pyöätäää, j dt jtt, pp ytty j j jttt ä t Eä pyöädttyä tt tt ääät ( pttt t?) pyöät t j t ptt t t, jt 3, tt 4 j pt jp 8 Lt t ytt pää dj äättä t ttty tttj t jttt t ä A- p 50 jtt jp t, tt t t pttt 12 St t tä tä, ttä tt dt t, tt t t j t dt j ttt jäjtää Lä tt dtt j t pää, jt tp ttt d pää jä ä tyjätä pöydätä Eg A: p ttt 1923 S t tt Eg C: äyttöö 1925/6 j t E Y ätä öydtt Rt pt ätttyä 1945! S t ty dft E Sä jt j tt tttj t 4, 5 j 6 j pt j j 8 pptt Nätä t t 6, 7 j 8 jtt Rtt t dtt d ä yjd Eg MII: äytöä 8, tt äöä j tt Lz-jjtt Eg t P Eg-t p ttt jää ftt: 1) Y äty Eg ttpttt, 2) Stt ä pt, jt ää, t t ttt tt äp, 3) Eg pättät tt: ttj jäjty j t jdpöydä yttö dj, j dtt äääj, ä 4) ttj ätöt, j ättäjä t pt Nätä ttjd äytöä t ä tt j d tt tt p pt t Sä j tt qwty-äppätö, ä t äyttäyt p t Tää t 1928, t tyät ättäää jttt t ptptt V ätytööä j ä ttät P t t yä ätyä pää P jt pj jä pp ttt tt S pt t 1931, R tdtp tt p tt ptäää jj Eg tt ä 1932 djt yy- j t Mt y t jttt työyt H T-Scdt Nd t d jdpöydä t djj t jt y p Nd P ttdt t t ätöä, tt tt pjt ätöä, pä td t päätyä, jt tt tj P tt M Rjw t 1929 P y jttt yptg j työt dt 1932 ät tt p Hä t gd päättää yö g 1937 t jt p ä Lt Eg M4 Tt d dj t tt, j pt 1938 ttät yptg ätt S t 20 t dj pää tt tt tt j : tt tj td H t Bb-ptt, j 5 (yö 6) Eg p Eää p j 60 Bb äytöää ää 1939 P jtptt ttät ttt j tt R j Eg tdtp S yöäytä pjt, ttä dä jt yöäy t It tyät R jt työtää 1942 jtt p, jt ttät Btt jtt Eg- tt Bcy P (Stt X) btt dtj j työytö, j d työt tä P 8: A Tg jt S t d tt S tp ttt tt tt, tttt- Yjd 8 ttj Eg MII t j g pt Nä jtt p pät ätöt j t tt t tt ättyy Tg ttäää tää ttt ä bb Bb tttd t Bb-tt, j yä tt j yö äät j äää jää Mtt tt tt tä, ttä jttt ätö S tj t - t äät j tt - äää, ä t tttää tt tt j t (dä tt t 4) Tää ttttt tt yä dt, ä t - td A tpää, pjt ttj äytttyj j äää ä jp jdt Ht 26 pää 1940 t pp t N ä, j t t jtt, j pjt tjäjtätä ä jdpöydä ytötä Nd t 25 j 26 pä ptt t öytää jpj I t yyt, pp pjt j tt dtt Tg tt, ttä tt t dj pp, tt pjt d tj J Fg (J Bd jj jttj) tt S pt ppt pt, j äytttä t t ptt H 111 Bttää, tt töä t p SOS-tä pt tt p pt ppj äyttty pt t ptt, ttä y ä tä t t p ptjt pt p j pt pjt tötä - tt jt jä täää S d 1941 Lft ttt ä tttd dt Nj Ttt tt S ttd tt öjyj gyttt, ä ptt S ääää tyjj ääää Rt tää, ttä t tt ttt t t, jt t Egt ä ttt dj A pttt / tt pt pp Nyt btt tt j tjä 36 t ä St ty jä ttj t 1942 Jäjtää tttt tt dä Tt Vt t ää tt j jtt tt tttd tt j ttt tt Ttt ää t t j tä t jtä O t t d 1942 p tty tt pp, j t ää ttyöj T M Rjw p pt Rt Epj, Ptg j Gbt tt Bt, ä ä työt jtt p, tt t Bcy P tgt, ä ä tt ttäää ptyöä tytä Mt ptj jäyttä t ptt Btt ptt jt t pt yttt t j p t j Tg ättt Ydyt yyä 1942 T t jt ptät ä p t btt pt bb USA, jä pptt, j pj äää 36S p 34-t btt tt tt j pyty t pää t d tt t 20 t j t d Sttd t d ptää g-t t, j äötä t d ptt S pt ttt t t p t t j tjjt tt t tä, ä d t- j t t Tg ttt t t p ä tt, j ttpttt j p t äpä t Bb äd ytt Hä d dgtt ddt j tt d päätä t bttät td tt t Tg t tt tä, ä yöää btt dpt pt c-tttt, j tt tt t Lztjä Sd jä Vt 1952 pjt, ttä btt t t ptttjt pä Eg ttpttt jp dtjj, jt ätyyt Eg ttt j ttät Typxjtt Sytä ät t t ptttt 1945 t -Eg j yyt ätytö ttt, ttä jäjtät tt d Nä btt tdtp y ttt j dd ätytöj ttytä Md jä yä d p tyä A Tg dt t p tt j ät yjäyttt Vt jj ä t g ttää yyä 1954, tt tö tdd j - ä btt tp? Eäd tt ttjd tä A Tg tt d ppt ä Hdä d 1944 ä Nd t t t äytä ätyyt tt t 1946 t jp t 1947 S tttt ä t ttttt d 1945 tt bg pttyöäyä t ttt äyttty yö Ep, jä yytä 1945 Sttt Ep ydät dtt tt tt Tt: R Rt t: Wpd

3 4/2014 -S Mptj 11 Pj dytyj L Tpw! Tpw ppäää t Zt-yytä yä Nät jt t j y tpt t j L Tpw ttää ppäää Yttäjä E pp Tpw t p pjtjt St H j J Hyppö, MP: t-yö pääö R T, Att Tp Rp, A Hä dtä, -S Mptj-tä dt päätttj j Vj M Tää yä yty d Tpw yttäj t jdt ptt tt ppää ytyt Ppäää ttty p tt j ttt yä yöty Idt yty pt äpää t A Hä tttt t pj dytyj Rpptä öytyy ttpää ftt ttäät Vt tt j ttt ttt j Tpw Att t yö t t Ept öytyy yö tötä pää jt MP: työ t tt ytyttä tt j It, jd pdt p ttt Eä p päättt, ttä t tt tttäät d Vj M, j t tä S jä t t ttp d ää j t ptjäjtöj jttt t d Epää tää pjt tt t p j j t -S Mptj ä tä, j tt t tä d 2015 Tpw ppää t ätäää Tt: Tp Ppp : Tpw t, jt, jpt, ptp Rät 5,, L wwwtpwt p yb, yb, yb! -S t- j työ jäjt ttä t j jt ybttt ättä ttj P M t j dtt, tt ytt ybyöäyä Mä yb? Op t äätät: yb t ttytä ttt, tttt j tdt dt ftypätö ybt pt j ätt, ybddäy pttt tt ttjäjt j ttj ätää tp gtt Eä tää gtt tt d ybt S yb t, j ttt t ttdt jt ää d äötä tt- t äöj t J t t t j tt ybdd - dt djtt - t tt ät t, j ättäättä d t, pytyy tt ä yt ttj yättää pt Eä ättäättä tt d ybt; ttää, ttä tpt j t p t t tj j tt äp ttää äjättää j t py! O ybddäytä ft-ptt Mdtt, pyg däy, ppgd j dft pytää j t t y t N, tä dft? St tt öytyy ä, t ttt ättyj t pt U äydää t ftt tt O S t? Hd pt, yö S ftdäy t? Ajtt t jtt t ttt j t ttttt öytytä tbtt Mtt ftdäyt ää däy t? Ot ttt t M t j Tj t Iftt täy d d t Ttt pttt dt jä tdt, ttä S t t t yb, yb j yb J pj t tt, t Eg -ttt ydt tt, ätt p A t! Tää Mt - tt j ptt t Stt äpät j t, ttä jäjttää d! Tt: Mtt Hyä T j ttt ää wwwtf Stp Pt pjtj H Lt Sjätä Stp Ptt y jtjäjtö pt pttä Ltt j Stp-tä Ltt 30 jät, j jätä Lt yäää t Tp pjtj pt p H Lt tt 18 tt jt pjtj Att jä Ptt Rt Stp-d päätttj Stp Pt ttt L Ptt Rt Stp-d päätttj A Rt t d tttä Päätttj ä Att Ptt Rt Sjä Rät jä V ä - S Mptj päätttj Eä jäätyää ytyäätä Rt tt Tp, p- j j p Vt äyää At JYVÄSYLÄ (014) Pt p H Lt Ptt Rt HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 2015 JÄSENILLEMME JA YHTEISTYÖUMPPANEILLEMME TOIVOTTAA TIAOSEN RESERVILÄISET RY

4 12 -S Mptj 4/2014 E t t ttd 2610 : Tp Ppp Mptt Lt t t E t Mptt tpt t t Mptt Lt 10-tj 2610 t t t ttt Jyäyä ydty E t yä tää tt -S pt Mä t t ptt yt j täää t, t ydytää, t E t E tätä työtä y tdä Mptt t t, ä j t t t tätä t, jt t ptöä pt dt Iä tt tt, j t tyyäät j ptt p täää tä äää O tt pt dt 1997 Mt ttäät t jttptt, MP: t, tt, ttyö j tpt gt t tt pj j tt yä ttt tt t - S p pjtj j dt tätä tt Mptt Lt O tä, ttä pt ttyyt t j Tt dt jät, ttt E t yyä Tt: E N ttt SAVOTTA jt j pt Vjää jäjttty Stt jt ä 300 t jtt tppj p pää Pdty p j tt tt yä, dä dt tt yö S pt jäjtö ttt AS1-tt äytäö tdt tt t j t Stt jt tt t ttp j p ttt J pää t jtt ttt ä Dtt ttt yö t, j p yttää tt dä Rt y t d, ä ää jääyt pää tä t ttt tttöä Nt Vtt t yä työtj ää t yödyt yö työpj td Stt jt jäjttty tt töä - tt j työpj t ääää tt, t, yty äöttä j tää p J ytyp Stt jt t jtt tt ät, tt j ätä tt ättää t t yö d t, t tyttt, t äöt j tt d ä ää t Lä yöytt t NASTA-jtt pt pt Vwww tttf Mptt Ltt ttt 2015 yt t d t "Tpt t ät t" S t dtt t -S p yö Jyäyä, Ääd, d j Sjä pt ydtyt tt ttt Tj j yötyä, tt j tt tpt p ä t t yy tt t pdtty t j jät t ä Lt yy päätöt t pt ydtyt t tt tt tt NASTAjtt St H Syyt T Vjää yö t NASTA-jtt ty jää pp tpt jäjtytä j jtt ttt t tpt tää jt tp, ä NASTAjtt tttt ä täy ptt t tt Lyä dtötdttt S Mt / Nt Vtt t ä t päät t yttyöä d jäjtöj t tdtää, ttä ydä t d ä Ääd pt t d t d tt ttpää Jyäyä ydty t tt yä dt tttpj äyttööttt T jäjtäyty t työyät ttäää ydty tt j tt j äötä j t Ry t tt tt, j fyy yt (t j tt) ä ttä Täät t äyt tt tt t j tt tää U ttyyt t ydty N, j t j t p tt täää tt tt Mptt t 10-tj pt p äyttäyt -S tt pääö J O t yö tää d ptt ytyää Stä tt ptt j yt pt j NASTA-jt Sä ttt jäjtöt j pä t j pp t t ytyttä, t j yöpy Yättä tt t t ttt! Tt j E NAISTENPÄIVÄNÄ ää Ntpäää t NAINEN t t työtä j pttt t- j jtd Pj FT -M Hytö j yyyä pääö, t tpj Rj S Vp pääy Td jäjtää Mptt Jyäyä ydty t j Vpp td Vpp SA ät-ltt -jt Itt tt j pt pt Nyt ädt j tyttät ydä ttt t pt p j ptjäjtöj pt tt! M pää p t t tt t ä t pt tt tt y 17-tt t jtj t Mptt T R j jtj Aj M tt wwwpf jäjtä tt d p Tt tptt www-ptf!

5 4/2014 -S Mptj 13 LÄNSI-SUOMEN MAANPUOLUSTUSPIIRIN ESI-SUOMEN OULUTUS- JA TUIYSIÖ (SOTUYS) Ittd t wwwpf työ pääö R T, p ; tpääö J Sä, p ; ESI-SUOMEN OULUTUS- JA TUIYSIÖN URSSITARJONTA JOULUUU MAALISUU 2015 A -S t- j työ (Sty) tjttt Pt päät ttt tt wwwpf -Ttt j ttd - Vt dt -S - H Nyt ät äyää Styö t, jt p päät t, ätöö j ätt Sj pättää jtt jdt t tt j t jt tt t jt t y dt H pt tt tt! Pt MP:t t t tt tt -S tt (SALTSTO) t ät pt jt (VEH) ptt t ättäää -t j MP: tdtt Rä, j t t -t, tt tt t t j tt dj, t tt t ttt MP: ttjtjäjtää (THJ) Tää jä MP ttää t pt yö ttt y pt yö t päätö t Mä t yäytää, t tä SALTSTO: ättää -t j tdtt, t t tt HUOM 1: Mä tt SALTSTO: t (=tt t -t B-), t tt t tt t HUOM 2: t -dt t tp t t t jtt MP: ttjtjäjtää pyyää äyttäjää Sct Oy Vt 1 Jyäyä p ctf 1 Pt t t () URSSIN AJANOHTA URSSI PAIA Aätty 1 T Mtjj T 2 St p t Mtyd p 2-t (MTEA 1 tt) T SOTU: t- j ttt 1/2014 T SRTL Rtj ttp T Että ILMAS: T Höj T SRTL Rtjj tyäjj ät T ptt (Tjt) T SNOW SURVIVAL-pj yty Utt Ttj ttt tt T Rtj tppäytäjä T EVÄT-LUONETTI: ttj ( 1) T Ht T VO: t p Stjt 1 A jyväyä p yytäää pt äytötä pt j yääää t: Vt ttt, ppt, ä, t, j pj t! Ht ä p www-ppf wwwtptc/ptt wwwttf wwwtttf At 3 7 B OUU p MY V 3 Vt- j tt (VARTU) SARES-tyä T JOHDON SYYSLENTO 15-1 T Fttt-tt tt T Jäjtyj t T M ttöä Jyäyä LUMIOLIO, t t Jt Opj t Jää 4 M t j tptt Jt t Jyäyä Jt t Säyät Jt t Sjä Jt t Ää Tt j t Jyäyä Td päätty tt Jyäyä PIRANMAAN LEHTIPAINO OY

6 14 -S Mptj 4/2014 t y ä t t ttä ä äj O P P j P t d t A t p t d t! y ää tp t d tt t! P p t j t tv t V, V,p t, c t j 1 1 tt S V t p t, c t j 1 1 tt S T t! L ö y d ät t d t,p t jp t w w w p fi/ Ajt 12, Jyäyä P M p 9 17 (yyää, t) L (yyää) wwwdf M t tt t Ap ö / Nd P S Oyj Vtä j Jyäyä wwwc Dg j pt ttttj gf Jyäyä St Pää V Vt wwwytytyc Rt RT T Ttt If Pt T t

7 4/2014 -S Mptj 15 ILMAVOIMAT HAE ERIOISURSSILLE ILMASOTAOULUUN Ltp - Ltt j - Jtj - Stjttj Ptt pttf O AUTO OY Täyd p tpp j dt 1964 wwwtf wwwtytf wwwtttt MONIMERIORJAAMO BOROVOFF Y P Hpt St Jty Btc Q Rätt täyttää 60 tt 2015 Jty t 2500 jätä pt S L S jäjttty pt pt tpt VARAA RISTEILY EDULLISEEN JÄSENHINTAAN wwwtpjtf/60 Ht ätyy: ty t ytt H - T - H Rät jj L-t: H - T 18:30-08:00 T - H 12:30-16:00 T d äyt 08:00 12:00 Ptc Gp Lttt pt Rtyä tyy J S tpjtf P pg p qty wwwptcc Vt p (-p 8-17) Ryät (y 10 öä) p (-p 8-17) Nttt wwwtpjtf/60 E tt!

8 16 -S Mptj 4/2014 V t ä 1968 Vpt 1971 T t 2011 U pj t tty 2012 Sj ä t Vää j 2/SPIONP: t Sttj S 55 P t 1976 Tp Ppp: V t Pyt p ydytt tt jd Pyt j P tätä t p Ud d jä päädytt t, j j jt P Pttö äyt ttt 1958 p - öytä Vtt päätt t t - j jt, j ätt 850 t j 200 tt ä työt tt Pyttä t äytyät t tt äyt pdä j p p jttj Jtt t tä, ttä tt p ytyy, jptt äätyy j p tt tt tää, ttä t yötä, t pjt jtj T P ttt t j päättäjät t, ttä tt t ydytt t Ryt ptj yä Rtöd j äyä tt ttt Pyttä tt tää d S tj tdt, ttä Rä äy t Vtyt Npä päädytt t, ttä pttt pptj Vtt Rätä ttä ä pttt 5 E Vtpp Pytt ttt S pääääää pttt pptj - y Pptj j -S Pptj, jd jtp ääätt j Päätötä ydytt tttt pt j pä 22 päää 1967 p jjt -S Pptj 1pp Jjt t 32 tt Eät t ttt p -S Pptj 14 päää 1967 t yty J 23 päää 1967 Päät ä V p, ttä t ä j tt V ä pääö ääätt -S Pptj tj tttt J ää Hä td tj j t t pj jtj Ptj p t pdtt U Etä tppt - S Vtptj U d j tt tptj ptt Nää tttt tttt , j 4 j 5 E Vtpp ttt j ätä dttt -S Vtptj S t pyöä, d- j ppp S ty t S j tpp V jtt t V 1979 ty ä j-tj tt -S Pptjt -S Vtptj S ytydä pptj pt tpp ty tptj t Ptjt -S Ryt äää 1990 ttt tt t d ptj ydtä yd j-t At ttt yä ät t jtt t Nyt p t I t Sj- j ää t T j I Vt tt ää t Sj- j ää j j tä d p, N j, tt tt T jt t ä T Pt, Sä-S Rytt t Rytt Lp t - S Rytt j ptpää , j Sj ty Tt yt yd jyö Ptpää pt pdtt t Htä pt t p t t ttä, tt Sä-S Stää tj j H Säö tt t, ptj t gpt dt pt Tt tt yt p dt ttt jyötä -S Vtptj, -S Pptj j Sj Ht j t ttt jäät yt t j ä dttt jyöd tty pätää tttä Eät t tt j yt tt T 1997 ät t pt ytt tt ptt pt H Hg St t tä, ttä ttt t t p ttt ättöät j pgjtj O ää jd ttt pt tt tdt tt - S Ajt tt pj tt ää päättäjät yt t jt p S t t tt Ptptt t j t, ttä P tty ytt -S Vtptj ttt Sä t -S Vtptj tt Vjä j Säyää T ty P t j yttä ydyttä ttäää pj j jt t ttät pj tö tt tt P ttt t yt yd jyö pttj j yt ppt t tj ä ttt Oppjt tt tt tt : 102 Fyyt P p j j t jt pdtt t t P- j jttj t At M pt d 1998 p tyä yt tj t j tp jt tttt L Ot Ed 1998 Pttö y t - Mt tytyä ty j tpp ytt Rpjt 80 ät jt Että p ydytt j jt ty äyyttä j tt Vt ytä tpt t tä ppt t Rt ttyä d V t t ä ytä ttt jyöd tt, tt t ä ö tt Jt p t t j ytpjt ttpt td ää ytt T ttäää t p äty Ryt ötö tt tpt, ptt j jt Myö ytä jäjttyä tt pjt t Vää P ppt p Vt St ää 2001 tt S t- j ptpt ättä t Ldtöä d j ytt t t St t t - S Ryt pj p S Ij dt Pääytö tjäjtä dt äy äytäöä U yötä ppd äää ttt, j j tt ydytt tt ppt Optp t jt tpt ä P 2001 j ät d ptjäjtä dtt ttt tt pt 2002 T ttäää t t ttödt S yötä t tyät t Oy: j jtd t Mtät Udtt jtt yö Pt Rt tt j ttöj tyä Sttttöt Oy: Ptt ttöj tt j jt tj j d äytötä ytö Pyt J-t gt tt ä p t t ttää Ajtt ptää Pytt- pttt j-t t S dytt tt, ä ttttt P j Sj ydttt P- j Sj Sj pyöä tt tpp ttt -S Pptj p Sjpp ä V j ptä yt jpp ty Pt d Pyt p P L tt P- j Sj d p U j-t, Pytt, t Lät Mpt tj d j tt tt t ät tt Pt jä Pytt tt ttttt t tt d j jj tp tö t tt p ppt t (REO) j j t (SEO) ttj yötä M pt SEO, j Pt T Tt jd ttty ttd tt tttt CBRN-ttäbt, tt 2010 tt ttää Cbt Rdy- S ää yöä äpä Nt pt tyy d Pyt pttpäätö V 2012 t t d j t yä t pt gtdtt H 8 päää Lä-S tää tj j J äää t t t Pytt, j j-t tt tt d 2014 pp ä V 2013 ttj tä t t j ötöä t päätöt pää tty V t pä ttt Pytä t t 2014 j tää pp, 47 tt tttt ä päättyyt

Valtiovarainministeri Antti Rinne SAK-päivillä Naantalissa 27.-28.9.2014. itseämme hengiltä. Jos olisin ollut sitä mieltä, että talouspolitiikkaa

Valtiovarainministeri Antti Rinne SAK-päivillä Naantalissa 27.-28.9.2014. itseämme hengiltä. Jos olisin ollut sitä mieltä, että talouspolitiikkaa Tt 27.t 2014 15 It Tää ä: TES t t. 16-17 Eät ptä tt jä. 18 S-S JHL 087 tätt 70 tt. 20 S Pjäjtö Ttt 2014.pjjt.f Ktt tj, j j tjö SAK S Pjäjtö St: Sj Päää: 31 500 p S tj! Tt ttt: J R E H Vtt Att R SAK-pää

Lisätiedot

HIIHTÄJÄT. Oriveden Ponnistus ry:n hiihtojaoston lehti Tammikuu 2015. Alk. 25 537,19 * Myynti 03 334 6522 Huolto 045 152 1155

HIIHTÄJÄT. Oriveden Ponnistus ry:n hiihtojaoston lehti Tammikuu 2015. Alk. 25 537,19 * Myynti 03 334 6522 Huolto 045 152 1155 TAMMIKUU 2010 ORIVEDEN Ord Pt ry: hhtjt ht T 2015 OrP PONNISTUS ry: HIIHTOJAOSTON JULKAISU 2014 1 Ord Pt hhtäjät KIITTÄVÄT yhttyöppt j tttt h tytä 2015 Hhtjt UUSI TILAVA CROSSOVER SUZUKI SX4 S-CROSS. U

Lisätiedot

Torstaina 26. maaliskuuta 2015 PALJON UUTUUKSIA! Nyt meillä isoille tytöille HOUSUVALIKOIMAT PARHAIMMILLAAN! Roihankatu 13, Simpele, p.

Torstaina 26. maaliskuuta 2015 PALJON UUTUUKSIA! Nyt meillä isoille tytöille HOUSUVALIKOIMAT PARHAIMMILLAAN! Roihankatu 13, Simpele, p. Tt 26 t 2015 Kv j Sbt 40 L - 1030-15, yö t Tvt t yvätät t! Kvt tt jt, t j t vt VARAATHAN KESÄN JUHLAT AJOISSA! Kv t Sbt Ptv yö tttt! Mttt, ytyäävät, j- j vt ARKEEN JA JUHLAAN AMMATTITAIDOLLA! Jäätöb N

Lisätiedot

ASKULASSA KOHTSILLÄÄ TAPAHTUMAKALENTERI 3.2014. Syksyinen tervehdys

ASKULASSA KOHTSILLÄÄ TAPAHTUMAKALENTERI 3.2014. Syksyinen tervehdys N KOHTSILLÄÄ ASKULASSA TAPAHTUMAKALENTERI 3.2014 Syy trvhdy St j vä ä jät ätyhtt vt ämpmät htt m A ätphtm. Vää ähtä mp pj ä r tphtm. Khtää A rttä hyvä mtt tvt yy tphtmt. Säytä t rrä tphtmt r m tr. Tphtm

Lisätiedot

KESÄSYÖTE 2014 KESÄ SYÖTE PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN MATKAILUALUEEN KESÄLEHTI 2014. Tervetuloa nauttimaan. tunturin kesästä! syote.

KESÄSYÖTE 2014 KESÄ SYÖTE PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN MATKAILUALUEEN KESÄLEHTI 2014. Tervetuloa nauttimaan. tunturin kesästä! syote. KESÄSYÖTE 2014 1 KESÄ SYÖTE PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN MATKAILUALUEEN KESÄLEHTI 2014 Trvtl tt ttr ätä! yt.f 2 KESÄSYÖTE 2014 Trvtl Kä Syöttll! Nt r lää t t pyörä ll j. Syött lt trj phjtt v t

Lisätiedot

ASKULASSA KOHTSILLÄÄ TAPAHTUMAKALENTERI 2.2014. Hyvää kesää kohtsillään Askulassa lukijoille

ASKULASSA KOHTSILLÄÄ TAPAHTUMAKALENTERI 2.2014. Hyvää kesää kohtsillään Askulassa lukijoille N KOHTSILLÄÄ ASKULASSA TAPAHTUMAKALENTERI 2.2014 Hyvää ää htää A j T ht y L- h j mr j prdtt LC-A rr. Kt, jt tt tt järjtämmm rtth j myyjä j mhdtt v tm p trvtv. Tää v mm vtt mm. rv htt; A-Ar, U Ltr, St vtrt,

Lisätiedot

TALVINEN SYÖTE. Syötteelle! Tervetuloa lumiselle. syote.fi. Hulinaa, Vauhtia ja Karnevaalia. hiihdon ytimessä jo yli 30 vuotta. innostui Syötteestä

TALVINEN SYÖTE. Syötteelle! Tervetuloa lumiselle. syote.fi. Hulinaa, Vauhtia ja Karnevaalia. hiihdon ytimessä jo yli 30 vuotta. innostui Syötteestä TALVINEN SYÖTE PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN MATKAILUALUEEN LEHTI 2014 2013 2 14 6 12 9 Trvtuo u Syött! Syöttä tphtuu: Hun, Vuht j Krnv Hhtou : hhdon ytä jo y 30 vuott Rdo Novn vä nnotu Syötttä

Lisätiedot

Keski-Suomen Maanpuolustaja

Keski-Suomen Maanpuolustaja K-Suon Mnpuolutj www.rprt.f Käuu 2015 K-Suon rrvprn tdotulht 34. vuort Jää utuu npuolutujuhln 8.8.2015! Lton rro 7.-10.6.2015, vu 8. Kuv rro Krontdt. Huolt huttvt upt, vu 10. Ono tää upn? Aodn rtt Tdu

Lisätiedot

TIEDOTE 2/2015. Euro-CIU terveiset. -vuotiaan SI-lapsen isä Søren Berg Rasmussen valittiin toiseksi varapresidentiksi. Myös Sari Hirvonen-Skarbö

TIEDOTE 2/2015. Euro-CIU terveiset. -vuotiaan SI-lapsen isä Søren Berg Rasmussen valittiin toiseksi varapresidentiksi. Myös Sari Hirvonen-Skarbö TIEDOTE 2/2015 Siäorvittlt vltlli ydity Vl tlo Ilti 4 00400 Hlii www.lpci.fi www.viip.fi www.lovi.fi Pjotj Mi Mälä p. 050 560 9907 TAPAHTUMAKALENTERI 2015 Ud äärllä! T lvi, jo itä oli, o vitt vääi j o

Lisätiedot

EUROTRADE-ET.RU. LVI-DAHL 2.3.2009 rev 2. Teollisuustuotehinnasto. www.lvi-dahl.fi. LVI-Dahlin verkkokaupasta ostat kun sinulle sopii!

EUROTRADE-ET.RU. LVI-DAHL 2.3.2009 rev 2. Teollisuustuotehinnasto. www.lvi-dahl.fi. LVI-Dahlin verkkokaupasta ostat kun sinulle sopii! www.lvi-dahl.fi LVI-Dahlin verkkokaupasta ostat kun sinulle sopii! Tarvitset vain PC:n ja verkkoyhteyden. Jos sinulla ei vielä ole tarvit tavia käyttäjätunnusta ja salasanaa, saat ne helposti esimerkiksi

Lisätiedot

Enemmän kuin osiensa summa TUOTELUETTELO 2015. Palvelut ja tuotteet infrarakentamiseen

Enemmän kuin osiensa summa TUOTELUETTELO 2015. Palvelut ja tuotteet infrarakentamiseen Enemmän kuin osiensa summa TUOTELUETTELO 2015 Palvelut ja tuotteet infrarakentamiseen Enemmän kuin osiensa summa Dahl on Pohjoismaiden ja Baltian johtava LVI-tuotteiden tukkukauppa. Meiltä löydät tarvitsemasi

Lisätiedot

75 vuotta. huomenna. mistä kunta saa päättää? Vapaa-ajattelijain Liitto ry TUNNUSTUKSETON SUOMI USKONNOTTOMIEN PERUSOIKEUDET JUMALATTOMAT PILAKUVAT

75 vuotta. huomenna. mistä kunta saa päättää? Vapaa-ajattelijain Liitto ry TUNNUSTUKSETON SUOMI USKONNOTTOMIEN PERUSOIKEUDET JUMALATTOMAT PILAKUVAT 3/2012 Vp-l l Rh p llm l Vp yl v Vpd mp v vl Jää l Vp-l L y 75 v TUNNUSTUKSETON SUOMI hm v 3 USKONNOTTOMIEN PERUSOIKEUDET mä pääää? JUMALATTOMAT PILAKUVAT v 20-25 v 10 Vp-l L y 75 v Pää Tll Sm P Km V Vp-l

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 16/85 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI, OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1977-1984 JOKIOINEN 1985 ISSN

Lisätiedot

Yhteistä iloa Tampereen kulttuuripäivillä. Kalevalaisten Naisten Liiton kulttuuri- ja jäsenlehti. Kolumnistivieraana Heli Laaksonen

Yhteistä iloa Tampereen kulttuuripäivillä. Kalevalaisten Naisten Liiton kulttuuri- ja jäsenlehti. Kolumnistivieraana Heli Laaksonen Kalevalaist Naist Liito kulttuuri- ja jäslehti 3/2013 Irtoumero 7 Kolumistivieraaa Heli Laakso Yhteistä iloa Tampere kulttuuripäivillä Kalevalaist Naist Liito kulttuuri- ja jäslehti 13.9.2013, 52. vuosikerta,

Lisätiedot

f) Neutronitähden tiheys on hyvin suuri.

f) Neutronitähden tiheys on hyvin suuri. FYSIIKKA (FYl1l: 11. KURSSI: Astofvsiikka vasaa KUUTEEN (6) TEHnÄVÄÄN t! KOE 01.12.2009 1. Mitkä seuaavista väitteistä ovat oikein ja mitkä vääin? a) Kuu pysyy kietoliikkeessä Maan ympäi niiden keskinäisen

Lisätiedot

SALO. ruukkikylät. Teijo & ryhmäretket. Kartanot & Särkisalo & meri. tapahtumat. Tori & Syö & nuku. Näe & koe. Lapsille & perheille.

SALO. ruukkikylät. Teijo & ryhmäretket. Kartanot & Särkisalo & meri. tapahtumat. Tori & Syö & nuku. Näe & koe. Lapsille & perheille. SALO ryä As & Koos & jh Shopp & sss Lps & Syö & phm Särso & Kro & VsSo.f 1 Trvo Soo Mä o hyvä oo j ms o Po päässä Trs j rs päässä Hsgsä o vs rvo So. Tjo sspso rjo ph oo prh. Gofr öyyy om sväs m äyävää

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2012

suomeksi eduskunta 2012 d 2012 Ed vd y 6. h 2012. Ph jh h, dj K T, d v hh j vh. Ed hh v d dj E H (d.) j vhh dj P Rv (.). T vhh j A Jh (.). Vv vj v 7. h, j v d Tj H v v vv. Tv d v S Nö yhy d 1. 2012 jh v. P E h d v. K d S E v

Lisätiedot

1. SEURAN JÄSEN-, TOIMIHENKILÖ- JA HARRASTUSTIEDOT

1. SEURAN JÄSEN-, TOIMIHENKILÖ- JA HARRASTUSTIEDOT Hjärv L P/rhr Vvh 1 SEURAN NIMI: ANOJAN NIMI JA PUHELIN TYÖAIKANA: SEURAN TILINUMERO: KAIKKI PISTEET YHTEENSÄ: TARKISTETUT: LIITTEET Kv Tääö j -rr (d. v) (r): M-v Tr (d v) T-v T j rv (v v.) Jä L vrh (v

Lisätiedot

2. Kuorma-auton moottorin teho nopeudella 7O km/h on j.20 kw.

2. Kuorma-auton moottorin teho nopeudella 7O km/h on j.20 kw. FYSIIKKA (FY02): 2. KURSST: Lämpö KOETEHTÄVIÄ Petteri on 1-4 m korkean mäen päällä pulkan kanssa. Petterin ja pulkan yhteismassa on g1. kg. Petteri lähtee levosta laskemaan alas mäkeä ja nopeudeksi mitataan

Lisätiedot

Johanna Karimäki: KUNTOKESKUS BECOME KIVENLAHDESSA! Metro kivenlahtelaisille! s. 3. www.espoonlahti-lehti.net. Dome Karukoski ja Leijonasydän s.

Johanna Karimäki: KUNTOKESKUS BECOME KIVENLAHDESSA! Metro kivenlahtelaisille! s. 3. www.espoonlahti-lehti.net. Dome Karukoski ja Leijonasydän s. 11 E - Dme Karukk ja Lejaydä. 4 2013 kvelaht aualaht Sukka Au Sal kautaa auttmaa kulttuurta. 5 www.eplaht-leht.et www.facebk.cm/eplahtleht Jhaa Karmäk: Metr kvelahtelalle!. 3 KUNTOKESKUS BECOME KIVENLAHDESSA!

Lisätiedot

Jäteluokitusopas 2005

Jäteluokitusopas 2005 Suomen ympäristökeskus Finlands miljöcentral Finnish Environment Institute Käsikirjoja 37 Handböcker Handbooks Jäteluokitusopas 2005 Suomen ympäristökeskus Finlands miljöcentral Finnish Environment Institute

Lisätiedot

K o ntek sti. S u u ri ker. tau s nu m e. ik ive n k atk uine n pääk irjoitus istit avautuvat Puh e e njoh taja äräh tää. Ym päristötie toisuutta

K o ntek sti. S u u ri ker. tau s nu m e. ik ive n k atk uine n pääk irjoitus istit avautuvat Puh e e njoh taja äräh tää. Ym päristötie toisuutta K o ntek sti 1/20 0 6 L exican vira ine n ääne nk antaja ro tau s nu m e S u u ri ker Tu ik ive n k atk uine n pääk irjoitus Ang istit avautuvat Puh e e njoh taja äräh tää Norja aise t ja ta viurh e i

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

A1 Otsikko LASKU Helvetica 12 76 65 A2 Laskunumero Helvetica 10 432 65 A3 Asiakasnumero Helvetica 10 432 80... B1 Otsikko PUHELUERITTELY otsikkosolu1

A1 Otsikko LASKU Helvetica 12 76 65 A2 Laskunumero Helvetica 10 432 65 A3 Asiakasnumero Helvetica 10 432 80... B1 Otsikko PUHELUERITTELY otsikkosolu1 Perinnedatan automaattinen muotoilu X M L - tek niik oin Merja Ek, Heli Hakkarainen, P ekka K ilp elä inen, T o m m i P enttinen Report A/2002/3 I S B N 9 5 1-7 8 1-26 3-9 U N I V E R S I T Y O F K U O

Lisätiedot

Tuotteita rajoitetusti!

Tuotteita rajoitetusti! y k k j B p! Kkkv kpp BOSKKO B B kyy k k yävä 0 kkd..2.201 1. 6 k S- k v ää. ä k y d h, 6.2. 1.2.201 v Kd m ämpöpmp m H v I k. 610,. Kd p Ry C MDIM, MXI I GI D 1 KG 4 (3,66/kg) m. 69, (4,66/kg) Mbh HVY

Lisätiedot

NRO 3 2009. TEAM vai ei? Jäsenäänestys alkaa ensi viikolla s.6 9. s.11 13

NRO 3 2009. TEAM vai ei? Jäsenäänestys alkaa ensi viikolla s.6 9. s.11 13 NRO 3 2009 TEAM vai ei? Jäeääety alkaa ei viikolla.6 9.11 13 Siälly RAUTATIELÄINEN 3 8.5.2009 RAUTATIELÄINEN Potiooite PL 205 00531 Heliki Puheli (09) 774 941 Julkaiija Rautatieläite Liitto ry Päätoimittaja

Lisätiedot

FYt2: Matemaattinen fvsiikka

FYt2: Matemaattinen fvsiikka FYt2: Matemaattinen fvsiikka Vsstaa kuuteen (6) tehtäväön!! Koe 26.1L.2013 1. Pallon lentokorkeutta (m) ajan funktiona kuvaa funktio f (t) = -Tt' *'it, missä t on aika sekunteina välillä [0; 3,0]. Selvitå,

Lisätiedot

Ay-liikkeessä tarvitaan pitkää pinnaa. Voitte olla ylpeitä Noususta. Gradu valmiiksi opintovapaalla. Ammattiliitto Nousu ry:n jäsenlehti

Ay-liikkeessä tarvitaan pitkää pinnaa. Voitte olla ylpeitä Noususta. Gradu valmiiksi opintovapaalla. Ammattiliitto Nousu ry:n jäsenlehti Ammttiliitt Ns ry: jäselehti 3 2 / 2013 Lijysely tlset 10 Ay-liieessä trvit itää i Mi Mäeää: Vitte ll yleitä Nsst SIVU 6 Alhli hyvä rei mtt h isätä SIVU 8 Grd vlmiisi itvll SIVU 15 Kiistv Lehti mielestäi

Lisätiedot

Suomen ja unkarin vartalonsisäiset konsonanttiyhtymät

Suomen ja unkarin vartalonsisäiset konsonanttiyhtymät HUNGAROLOGISCHE BEITRÄGE 3. FINNISCH-UGRISCHE KONTRASTIVE UNTERSUCHUNGEN HUNGAROLÓGIA - JYVÄSKYLÄ 1995 Suomen ja unkarin vartalonsisäiset konsonanttiyhtymät Juha LESKINEN - BÁTHORY Ágnes Tämä artikkeli

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää A E l JUMALAN OLEMASSAOLOA V jl l l j Igl j l l l M j l l j M l l? K ö ljl p j pö l j pl j lpp Ol g l j lppj lp M j l j lblg Rc Dw j l H l pjl l l p l j DNA: j l l l S pl J l p l l l l M ö j lppj lp pl

Lisätiedot