ASKULASSA KOHTSILLÄÄ TAPAHTUMAKALENTERI Syksyinen tervehdys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASKULASSA KOHTSILLÄÄ TAPAHTUMAKALENTERI 3.2014. Syksyinen tervehdys"

Transkriptio

1 N KOHTSILLÄÄ ASKULASSA TAPAHTUMAKALENTERI Syy trvhdy St j vä ä jät ätyhtt vt ämpmät htt m A ätphtm. Vää ähtä mp pj ä r tphtm. Khtää A rttä hyvä mtt tvt yy tphtmt. Säytä t rrä tphtmt r m tr. Tphtm järjttä v t tphtm v: j järjtäjä, t, rt t yhdty, h mt t td ää värä, vrtä j vhtyvyyttä t ämää. Otmm h j. Vrtävää j vrtä yyä LC-A pt LC-A Prdtt Hrr Srv

2 AU Ljt (P02-03) ASKOLAN URHEILIJAT Vmtj J Jv, ph J hrjtt mt A-Ar j A prjt j ytyt Vmtj Jm Ttr ph j A Krtröm, ph Syy pp trt tt j t Myä tää j tmmt ää. Jp, mht A Urhjd tvt öytyvät ttt A Urhjt ry 20 vtt! Jhpävää vttää mrä A-Ar SUUNNISTUS Lättj: Prtt Tm, ph Syy vm tt I Prtt, pt td 1611 j 1788 rtytä Orvp jt Pht 2 MONNINKYLÄ Ph PU: j AU: yht t Prv Vrvä YLEISURHEILU JA HIIHTO Lättj: J V, ph t m: AU Ar (P00-01) Vmtj Tm Sm, ph , Att Iä j J Kyyhy. J hrjtt trt A j mt AAr. Yhtyhö Tpp L, ph Tmmt äht hrjtt vt A-Ar mt Sbdy, mht Yhtyhö K M, ph Sbdymht pvt hd j. Jt hrjttvt Ar mt j v 20: Krh hrjtt A v j yy j m A-Ar Nppähyrh (7-12 v) Yhtyhö Tmm Tm, ph Krh hrjtt m A-Ar Krp Jr Vttrt, ph P-t tt Ar 18:0019:00. Päp J Tyyä, ph , Tvd hrjt rr v A v (ähyä). Ltp M Att, ph , P-t rr v t A-Ar. Sähyrht Mähyrh (4-7 v) Yhtyhö Jh K, ph. Jh K, ph RENKAAT KORJAUKSET HUOLLOT VARAOSAT TARVIKKEET 3

3 ASKOLAN KUNNAN NUORISOTOIMI JOKERIT SKA PIETARI Lähd tm KHL-ätää mt Ptt Jrt ht Ij Kvtch tähdttämä SKA Ptr dtt Hrtw Ar. Lähtö A trt j Myä Amtt Mt ht v 40 r j 16v. 20, ätä pääyp j bjt. P Mt trttt y 12-vt, m htj ähtv. Stvt mtttmt p mä. MEGAZONE FLAMINGOSSA TORSTAINA Mgz r h, ftrt j prtt ää pttv r, j p ää j t tmtt h. P tm hämärä, UV-v vt byrttm pttr. A vp-tm järjtää rt Fmg vhd Vt Mgz r. P 1 h, j jä mtmt Jmb. Rt järjttää j tj mttt m vähtää 15! Rt trttt y 13-vt. Lähtö A t 11.45, Myä Amtt Omm t A Ht: 40 (ätää bjt j r tmm). Stvt mtttmt m mä. NUORILLE RYHMÄLIIKUNTAA AREENALLA VIIKOLLA 42. Kj yym Ar t ä mtt 4 - v Ohjm tmpprt, ppjä j mt mv. Vtäjää T Vr. Ht t 10 /tj ätä yhd väp pävää. Imtttmt vmtää trth mä. Imtttmt Jää-tt, Ar t j Mgz Rt Vätt p NUORISONEUVOSTO ASKOLASSA A ttt tmt rvt. Tmt trttt vt r. Sh p r j phjhtj tm V Pt. Ott yhtyttä phjhtj htm.cm j p t r-ttrhtr Rt Vätt. Khttää rt t A. NUORTENILLAT NUORISOTILA NUTASSA A ryää Lt 49 (Yä phjp) vt v t y 13-vt j tä vhmm. Vpt yhdä, mtt pr j tt PC( 2 p), tv tm j mhd bjrd, pg ym. p ä p prtv trj. Nrt t tt 17 20, prjt j t Syy t j tt-t Nt v 42. Lä Nt j jm tt , prjt j t ä tt t tpävärh Myää rt Mt tm 3 6-t tpävärh v j trt Krh r, prrtää, yödää väp j thdää äyjä. Krh mt. Syymv rh järjttä. 4H-rhtmt rt Kv Kryä rt Krh rr, p, yhdä j. PÖYTÄJALKAPALLOILUA Itä-Udm pöytäjpjt (bbt) pvt Nrt Nt t Tmt tt vvt tt yhtyttä M Määä p ASKOLAN KOULUN KUNTOSALIN AUKIOLOAJAT JA VUOROT Mt-prjt , t j t Nt vrt v j t Eäät vr prjt Htt: Vrtt 200, rtt 125 j ärtt % t, pjt, työttömät j äät. STARTTIPAJALTA SUUNTAA! Syy 2014 trtt Strttpj trttt vt r, jt trvtvt tt t ämäää. Pjj mhdd pht rh m tvtt, tt p-, työhrjtt- t työp öytym. Tmt ätää r ämäht ttyvä t t rtt, p äytä, hrrtmhd tttmt, ädttj, m td tt, vrj, rtä ym. J yö v j hj m höht tvtt prt. Strttpj tm NT t A yä päv Pj v t 1-5 pävää v j pjj 3 rr. Strtt pj hdt j TE-tmt, tmt, Strttpj t t v rtyötjöd tt. Strttpj tt mää vt hjt! Mm. rtmtr pv tvr t mtt pv t, ppj, hmä, vhj ptj, ppr- j rtrj, rä (myö jämät p), ptyjä ptprj, prj ym. K trjt j r ymäärätä! Yhtydtt: M Ebm

4 Hyvä Eämä A ry ttää Myä Kympp jtphtm tt jjt j rt tvää rvt ttyötä. Tm jtphtm h. Jjt m 35 j prj t 19 jj. Tphtm ttt t jm tpdä r j r t t yhdtyt tt. Vpmtt tpdhmt v ähttää mä tt: Hyvä Eämä A ry, Ntt 198, V t ähöpttt: Ht m tmää At hyvä p j ää? Kt tm yhdä yht hyvä pt j ä ätä hmt ätä vrvtt? T m tmtmm! Jä Hyvä Eämä A yhdty vt 6 Trvt m A trpr ttyä mm jäm t FI Lt vtttää m, tt j ytymävt (yrty/yhdty: yhtö m, yhtyhö j t). Jäm ytyhötä 20 /v, tjätä 30 /, yhdtytä 40 / j yrtytä 100 /. Yhdty yhtytdt vt: Jhtt vt: R K, Sg Sm-Nm, H Sm, Kth Strömdh, J Tmm, Mrj Ldtröm, Er Krh j Tr At. T m tmää At vhtyä p j ää. Yhdä tmm. Ktvt trt j ytävät hmt htm? T m trpr, j t yy A päärjt j m trt 18. Krrmm j mm trt ähtä j, mht t ttyjä, hm j äöä. Aht vhtvt, ä v ttää mä tr vt. Trt 4.9 h jpävä pämm j tttmm t rt. Syy mt trtrrt vt 16.10, j Tähä mä trprtä öytyyt ht ä 2014 tth yäävyh Kryä-V j Myää ä Ktt tt j-trr. Lätdt: Kth Strömdh, ph

5 ASKOLAN SEURAKUNTA Vttff Nppr (Pppt 2, äääyt rjt yäv vrtä vt) v ( 15.10). Khv tm mt yy dm htmp. A p hjmht, j jä hv j jttr! Srtvt 2014 Srtvt järjttää jä vd vä. V vt 15 rvtt jätä d Krvtt äyttää r ytä päätövt. V vt äätää 16 vtt täyttät r jät. Eääty järjttää Vr v äpävää r. ASKOLAN SEURAKUNTA At 23, ASKOLA KIRKKOHERRANVIRASTO m, t j t 9-12, 12-17, p jtt fx T Prttä, t Päv T, tpääö Päv Erä, rhrr Att Kp, rtptr V Erä, ttr T Lpm, d Nrtyöhjj L Tyyä, vtv thjj L Kr, thjj Kr Vhtr, thjj J V, rtmtr Trtt Hmm, vj Sr tt rrt t Um-hdä j r tv. Srt öytyy myö Fcbt. Työtjät tvtt ähöptt rjttm tm. m(t)v.f. Sr m dvt- j jj tdt jt t, j mjt. 8 Pmtj A r tmt A rr tt hrjtd trt rtd. Krt tt vvt tt yhtyttä V Erää Pyhäpävää Vh m yhty Vr tyy pp. Tt vp pääy. Kpp vt vt rt jä hjtymtä vrt 18 t. Lyhty m myö 19 r, mtmm vd pt r jää. St jmpv pdtää 12 Jryä rh. Krhvt. Kr jmpvt. Srtv ääty r jmpv jä. Ääty päättyy 20. T rtrt Pröö j S d Trmmt tdt mtt myöhmm. Tdtt dt ph D ryhmätmt Tmr ryhmä tt 12 (Jäppät 70) ( ). Mt vr 10.30, yht hrtht j (mtht) 12 j t vr Sdrj tjh vttää M jä tpr j rhvt rtd. Om-Krtt rh Krtt mtmt (Trt 10) j t v Khv, hrttt, r j mtt hjm. Vphttm ryhmä t Pv Mätyrtä , h mtr htm. Dtyötjää vt tt yhtyttä, r, hmhdgm, yäyyttä, tmtv, pähdgm t ht tp j trvtt t. D pvt vt ttm, mttm j trttt ä. Lpt Itpyhä Pyhät tvt j t tt Srtt: 2.9, 16.9, 30.9, 14.10, 28.10, j Myä Hmä: 9.9, 23.9, 7.10, 21.10, 4.11, j Ohjm pyhährt, rt, ä j mhht. Ohjj thjjt, 5-vtt. Prhrht Prhrht tvt Srtd tt j Myä Hmää v Prhrh hjm pr, mhdt rt, yhttä ä 9

6 j, hvtt ä vpt. Prhrh trvt mttt, rht vt m, hvrh 1r/. Prhrhj hjvt thjjt. Lpt, ädt, ät, htjt trvt prhrh. Vrhpävät yym r j 1-2- Srtd , mx 16 t Myä Hmää t , mx 16 t Pävä ht 6 r,. j väp, rtmtrt j vt. Imtttm 8.10 mä L t ttvtä Pävä ttt, j mtttt 8. Rppj vjjmpv j ft r j rtd. Kt rpp ähttää v yty r. Vrhrt rhj äytyy, rtyöhjj ttt työä. Krht mtt j tt ä ttvmm. Nr vtt. Etvä rtyö trt tvtt t trp v vt r, j v t- t työp t j tdä, mtä h thdä. Käytäöä tvää rtyöä m. tvt rt vtt, trvtt jt, m hä hp t tt trp m ämää ttyvä jt r, thdää yhdä järjttää mhd m h ryhmätmt j yhttpm tvtttv rr m m. j rt tmp Etvä rtyö pv r mtt, ttmt j prt vphtt. rtd Ohjm pjä j rt. Lp trjt tp. Trvt! Nrt Nppr-t v Nppr. Yhdä, pjä, hv & ttä. Sähyrh Työtjöd v t mtä th mtä rrttvt t. Nr v t ht tvä rtyö pr. Ap vvt pyytää myö r ähpr t t tt rt. Ot yhtyttä! A Tt It t Nppr. M tt vd rpp rttt. 10 Etvä rtyö A tt trvtt d htm, työ- t pp, t hrrtt tmä j tmtt- t mthmt Lt j yht pht Kymppyttärt p (?) Myä Hmää. Ktt jt v yty. Sähyrh mt. 9 :t j tä vhmmt. Järjtäjä: A tvä rtyö Ohjj Tmm Tm. Aj Märt ph Prtt Lt ph EtväNrtyö- A Aj Märt j EtväNrtyö- A Prtt Lt. Käy tyäämää v Etvä Nrtyö A 11

7 ELÄKELIITON ASKOLAN YHDISTYS RY Eätt Sm r ääjärjtö. Järjtö vv ähmt tj ä trj yhdä mhd j mt tmt. A yhdtyä. 650 jätä. Eät m mp Lhmrt S pg ähyydä. Sä järjttää hjm tmm, rj j tt. S v myö mä vttämää vp ytymäpävä t mtm pävä pm t j. Tv tphtm: Ktpm A Srtd H Bjrtröm rt ähmt tämtä Ummt Rd Syy A Srtd Syytt Jryä Nrrt. Khvt j tt Tmt vt Prv Sd Pmt t Kv Frm Ktpm A Srtd Jjh Mätyrtä Pm Lhmr Itäyypävää j pmvpp vttä. Möyä pt A-Ar mt Ktvr A prjt Trtp Jryä Rh j t mt Prjtrh Mätyrtä prjt Mätyrt. Smm myö tj Eät Udm pr md yhdtyt tphtm. Imtmm tmtmm Umhd tmt pt j tvmm www. m.tt.f/. HUUVARIN-SÄRKIJÄRVEN NUORISOSEURA HYMYILLEN HUUVARIN HÖLKÄLLE SU KLO 12 J Hvr höä J Hvr-Särjärv rrt, Myryät 458, Hvr. Yhtähtö Mtt vt 11 m j 4 m. Mtt j jtt vt pävrt. Srjt vt: t, mht j 15-vtt 11 m (10 ) ä 15-vtt tytöt j pjt 4 m (5 ) jt. Emtttmt mä -ptt tt h. K vt trvtt ää j t tmtt hymy Hvr höä! Tyy vp mt v ttt äv, höät, jt, v Tphtm ttt äyttää J ttv pöyt ht. Lättj tphtmt tvt: Lr ( ) j Tr ( ). VIRKISTY VIIKOLLA KE KLO 18 ALKAEN Vrtytä yyy vt h J tt J täytyy mt hyvvt j hyvää vttvt rj j jh tjötä : dht, j j mt vttt, ttttt, pä hthtä ym. Mtäytö. Khv vt hrt j t m. Kt ytävä m vrtymää v! Tdtt A U-Sm J t: Myryät 458, Hvr. 13

8 ASKOLA-AREENA A-Ar tpht yyd! Vt m tphtm, j j p! Kt yy vrt A-Ar tvt Yt tp-, rp- j bdyvrt jtvt jh vt t m 5 r rtm. KAMPPAILULAJIT! Kv r ryhm mpp j hjt Ar. Trmmt tdt Ar tv. Svrj vp! - Tt 16-17, j vpt vrj - Kv j vpt vrj - Trt vpt vrj - Prjt j vpt vrj - St 14-15,16-17 j vpt vrj Kyy rt vrj t ph MONNINKYLÄN NUORISOSEURA SALIBANDY- JA FUTSALSARJAPELIT! Sbdyt j Pt rjpt äytyvät - mrr tpävä. Sr hjm trmm ttvtmm j fcb. UUTTA! KIIPEILYSEINÄT! Ar t r pyää, jt p trttt j äytöä j t 8 m r ä vj t yy. Svrj tdtt j vrt: ph , Nrrt Hmää (Hmät 34) v vrt r jh j tphtm. Lt yttärt (50 /2h) ätävät tt, rtt, j väd äytö ä hjt hjm. Sr ptpv mhd j gpt. Tdtmm tmtmm myö hdä, mtt j r v myrr.tv.cm/ ä fcb Phjhtj Mrv L p Em: HELKAMÄEN JUMPAT: Lt t 6-8 v. v Lt t 9-11 v. v mmä rt rhm 10 tt v 42 hjj Jf, Mtt j Sr Jg hj T O t ht 50 t 8 rt EI tt v 42 t m tmt jmppmtt, vtt, vt j ämm vtt Lätd. Päv Kyyhy p Lt 61, ASKOLA, ph ASKOLAN MAA- JA KOTITALOUSNAISET RY Kv ht jää r 80-vtjh Myä Hmää Mhm A tää yyä yy t äht. Am tm vh mjr t Myää,. Mjrt 4, Myä. Mhtm pää vrm j mrt Prtm j ptört, mä t ht, tpht päääätöt m th. Myyä myö tr vt, pt() pv mvpj. Vrt mhm, mt, pj m tt. (V: y mvg p 5 g.) Mm 30 g. Vrttv -hvt 20 -hvt 15 -p hvt - vhvr -hvj 60 p -hvppj j ttj, rt Tdtt mrt NAISTEN SÄHLY t Amt Lätd. Arj Ht p

9 ASKOLAN KUVATAIDEKOULU KORTTIAN KYLÄYHDISTYS Krtt mtmt, Trt 10, Krtt Kyät vt vtdpttj j v mmtt. A vtd A vtd tyhdty ry: yäptämä, tt prptt tv t j rt vp-j ppt. K tmt vt tyhdty jhtt. A vtd prttt v K tt tt prptt yytä Opt dtt vtt prpt ytä ppmäärää j trttt vt p j r. Optpt jt A yä Etv t (yä vh r rr). Opttjt 16 A Kvtd järjtää tt prptt 5-16 vt p j r. Lätdt pttj M L p t Päv yyhy p t tvtmm Mtä v myö tyätä fcb Kvtd tmt v t mm vpht tjäm. Tt vt At j Op (vtttää tjäm). Lätdt pttj M L p t Päv Kyyhy p t tvtmm vtd.yhdtyv.f/ tt , 23.9, 7.10, 21.10, 4.11, 18.11, 2.12, 5.1 Ohjm yhdty d tdttm j vpt t hvtt mr ä. U j vh hyvä t ttt t, rht m! Kmmt jt t Pj Prjt Trj jtrtt j rpr. Jp vr j trvt ttt p, jt pt hjptt m. (Lp mtyt ptt). K vttämää ämmh ht jrd ä! Vr Idyä mmm jtv Krtt-t v vrt r jh j tphtm: Häät, ytymäpävät, tjht, rt, t... Att 50 hg jt myö vrmm. Lätt: p , Krtt yäyhdty myö fcb. Ht t mtä t t yrtyä? Nyt tt t t Krtt yäyhdty j Pt t yä htr j v. Hyvä hjd t m hrtt! Otm pt tt rv r tt! Kv rt hrt t 500 g ptt 9,00 r. 17

10 MLL ASKOLAN YHDISTYS T t pprh r! Äjäpävä 2013 tm I Prtä Mrhm tjt A yhdty ry. trj vt tmt. Jää yhdtyämm r 180, j tmmm yt jättä vtt A vpht vm. T rht m tmt j tphtm, t mv j hyödytä tmtä pr m mhdt m, ä MLL: pt vphtt tt vt ttv! Vpht tphtm, prhmm, yämmm t vr, prhhv vtj, ht jää h ht! SYKSY SAAPUU!!! MLL A yhdty ry. äätömäärä SYYSKOKOUS, j vt ttyä m httyötyy, t t v yhdtymm t vt Lppävää TORSTAINA NUTA rt, Lt 49 ( Yä äpht äyt). Art j mt mv myö p Trvt! Srt Ktt Äjäpävä tphtmmm t 6.9. vr, ä yhttyömppmm ttt tphtmtmm jä t! Lty jä yt, ty jä ht, j vt m yhdty18 MLL A yhdty ry.! Yhdtymm jäm mm tt pt tmtmm, A t j prhd hyvä. St myö äyttöö pt jädt, ä tphtmt, rt j rttä. Pt jädt 2014: Kht Ktp, At 80, V - 10 % rmhtt tttt j pvt Kht Btf Sty, Hmät 15, Myä - K rmhtt hdt j tttt - 15 % ä tpgmtt, Bdy grg -rt ä rp pdyt - 20 %. Prtr-Kmpm Sr, Mjrt 18, Myä - 10 % mpmpvt. E v yhdtää mh. Prv Lttrvrpp Nt, Atjt 8, Prv - Myytpöydä vr 6 vr 24 (rm. 28 ) Av t - p 10-18, , m jtt Sä m pyhdtymm jää t Mrhm tjt vtt t MLL: Udm pr järjtää prhmmt Prv Ommä pvt, t Tprtt 4 Lt Kv Lt Ryhdy MLL: prhmm S trvt! Kt vphttyö pprhd pr? Ht v pprhd rj? Mrhm tjt Udm pr tt prhmmj. Vphtt prhmmt vt tttv, jt hvt t j pp mt prh r. Prhmm v p rj r t tmpp vhmm. Tpm pm mt, määr rr hd v mtm t j. Prhmmt ä t hjt vphttyöhö. Prhmm vt tm j Prv, A t Sp. Lättj j mtttmt mä: J D p t t 19

11 jädt mm. ypyät, ttpt j rthtt, ä Lpmm hd vrr! Kt ää j Vä hdt m: Tt Vv r Hmää prjt (Trrt , j 24.10/ ryhmä j ) ä Kryä Nrr vtämä vhmp p jmpp I Prtä trt tmpprh jä MLL A yhdty ry: p j prh vmt Prhhvt jtvt t yyä tmt TERVETULOA MUKAAN! KIRKONKYLÄN PERHEKAHVILA Sr rt NUOPPARISSA, Pppt 2, Krjt vrä Mt ( m jt hv, yym v 42) Lätdt P/ MONNINKYLÄN PERHEKAHVILA Myä Nrr t HELKAMÄESSÄ, Hmät 34, Myä Tt ( m jt hv mhdt, yym v 42) Lätdt Mrv/ SÄRKIJÄRVEN PERHEKAHVILA Hvr - Särjärv Nrr t JUKOLASSA, Myryät 458, Hvr Prjt 29.8., 26.9., , j Lätdt J/ Vhjärv NUORISOSEURA Nrr ry VAHIJÄRVEN RY järjtää PAPERINKERÄYKSEN Khv mhd, prtäm/rt j ph yhdä, m h-tj vvm. Trj myö ptä hvrh vt mm. hv, mh j ptä prtv! Trmp yyd hjm öytyy hv ätä! p PAPERILAVAT LÖYTYVÄT TANHUVAARAN PIHASTA (Hämät 114) Mtth jt pprt: mhdt j ppr TERVETULOA MUKAAN! m v IHANAA SYKSYÄ KAIKILLE! ************************* Tvtt Mrhm tj t A yhdty ry. Lättj ht phjhtj P Myy H tvrvhttphtm Thvr V mä, t t t trptt: vttt, j, tt ym. d trvt. Vt myö t tmää öytöjä tmtt mtää t. Jäj jäät tvrt vt ht jättää m, tmtmm d hyvätväyyt. P päää myö hv ************************* T yyä: rhj j tä rmm, r- j yähvtmt. Tdtt: P Lr TERVETULOA MUKAAN NUORISOSEURAN TOIMINTAAN! 21

12 JUORNAANKYLÄN NUORISOSEURA RY SYYSKAUDEN 2014 HARRASTERYHMÄT JUORNAANKYLÄSSÄ BAILATINO Tt rt Ohjj Trm Kpp. Kpt. KAHVAKUULAJUMPPA Khvjmpp prjt rt Ohjj Ptr L. Ht 5 /rt. Lttt äyvät. Omt hvt m. TEHDÄÄN TEATTERIESITYS Kpt Thdää tttrtyryhmä t t rt Ohjj A-L Kyät. Y 12-vt. Kpt. LAVATANSSIN ALKEET St rt Opttj H R. Kpt. 22 KAUNISTA KOIVURISUISTA P j rt. Ohjj Trj Hä. Imtttmt mä pt. TARINATUPA Eät trtp j t mt 12 rh. Ajtt tphtmt öydät Jryä yävt A Rttjt ry v 1996 prttt SRL: jär j trt t A hvhrrtjt yht j järjtää yhdä jätöä tv j hrrtt dtävää tmt mm. rj, tt j pt. Tmt trttt A hvhrrtj j rttj rppmtt tä mä hrrt. Srtmtmm trvtt myö, jt hvt m p-j tphtmjärjtyä. A t t myö tmtmm vtt vt. Ktvt: Fcb: Sähöpt: Jryä mtr vr tt (150 hö ) ä hvttä (15 tr), trtttj 4x4 m, grä j P-p. Tdtt: Kr Jh, ph

13 ASKOLA COUNTRY DOGS RY Kä rt päävät hrjttm vptt (VEPE) j mm. ptm vdvr jt hö. A Ctry Dg ry ACD A tmv mp vphtvm tmv yhdty rhrrtj. Jää yhdtyämm tää htä 50. Yhdty järjtää trmhdd rv j: gty, tttv (TOKO), ry-t, mtätyjäjty (MEJÄ), vpt (VEPE) ä r t mm. r-, t- j äyttytt ä tphtm. Srmm jää j ähtöö, trt pv rh. Kpm t tm rmm pää tvt. Yhdtymm prtt, ttä rhrrtm v j tä vt tt rt mtj - rvh tmtt! Yhdtymm vt trvtt r j rhrrtjt httämää tmtmm j vttämää rhrrt pr. Myö dt rhmt, j mp mt rhrrtt, tt trvtt m tmtmm! Srmm tttä jt Mätyrt, A r24 yää. Ktttä hphj dtt ttä. Ktää pyörvät vtt jä trttt mt hrjtvrt gtyä, t j ry-t. Lättj yhdtymm tmt tt: A Ctry Dg ry, phjhtj, Aj Ldbrg, , j. Udm prmtrtttv Trvt rm Udm prmtrtttvtt A ryä rhtä! Ktää pvt pävä r yhtä y ymmä r. K Trmp t ttv ttvtmm v tt. A Ctry Dg ry järjtää yhdä Prvd rhrrtjt ry: (PORSK). P bfftt. Ethä t t m r m, ttä pvt rt vt rtrh. 25

14 KIINTEISTÖNARVIOINTI JA -VÄLITYS Vhv ttää. Rhmt 4, Prv Prj Mä Krr O LKV, KED Vtv-LKV, AKA, MMM J pvhvtj ph ph IStOK Oy, Vätyp 4,85 % vttmt ppht, mm 3600 ( v 24 %) Myö tt ptt! Pdä vtt htpm, mtt 200 /v! Myö tyhtö - t j yy trmm:

15 , Hvr K tät p -jv t tm, v r ty ä OP b *,j m t v t, p p v m jjop K K : v ä ty p t.sää tät r h!k p tä d jättä äy ttäm ättä.k t tt p. fi/ b r * OP b r ty yo p m t j jä jh g OPP,j m t p r h y h t p -j / t v t t v äh tää r d. At 80, V, Y h d äh y v ä t. Kdhtpvt mmtttd y 10 vd m. prtr-mpm mrj r t AJANVARAUS: AVOINNA: MA-LA pm m Trjmm: jhdt, vhdt, mt rthdt,vrthdt, ryt, rppdyt, tvärjäyt,rt rvptt, myyrt,gt... ym. Lämpmät trvt! SKY-Kmtg: Jh Kt Pht MASIINAPAJA Oy Hhttyt 111, A Mtä yt myö dt BEAM Ectrx pöymrt! 29

16 r PARTURI-KAMPAAMO SAARNIO r A U T O K O U L U ASKOLA PORNAINEN r A U T O K O U L U J 5. rt -20 % Ph Mjrt MONNINKYLÄ A m/p/må-fr 7-21, /ö 8-18, /ö Myä/Mby m/p/må-fr 7-21, /ö 8-18, /ö Ed. Tr. Hpp. Förmåg. Fär. Bhädg. 30 Rtrvt Rptvr Sttttt Työt MOPOKURSSIT MOPOAUTOKURSSIT HENKILÖAUTOKURSSIT Ph Fx Lt 61, A, A-Ar Krt 174, Pr, rjtt A Ptä, ph Pttd j ämmtyöjy myyt. M-p 9-17 j jtt VERKKOKAUPPA 24/7: ASKOLAN LOKAPOJAT SEO Myä O M Oy Mjrt Myä A pt Pppt 2, ASKOLA p. (019) f. (019)

17 LAADUKASTA KAUNEUDENHOITOA AMMATTITAIDOLLA: Vyymrpt, Rppdyt ä rptt Kv-, ä-, vrt-, & jhdt Ryt, Shc-gt, Vrpd gt AUS AJANVAR SÄ! Mt, Mrc-hhdt, IS MYÖS NET Srt-rvpt WWW. Ktpgmtt, Ktvärjäyt, T I.NE KAUNIIKS Krv & ä r ty Hmpd v, Shrt Ttmyyt KAUNEUSHOITOLA, HELKAMÄENTIE 15 (OP: t) MONNINKYLÄ, p MEILTÄ EDULLISESTI MYÖS OPISKELIJOIDEN TYÖT! TERVETULOA! N KOHTSILLÄÄ ASKULASSA Khtää A -j tmt tv, ttä yhdtyt rtvt tvt tmt t. Ktr jt j ttt j tmt mttm mtt. Vrt tr j d yrtytä, A t j A rt. Atj yhtytdt: Yrtyt mtt:

ASKULASSA KOHTSILLÄÄ TAPAHTUMAKALENTERI 1.2014. Hyvää alkanutta vuotta kaikille!

ASKULASSA KOHTSILLÄÄ TAPAHTUMAKALENTERI 1.2014. Hyvää alkanutta vuotta kaikille! N KOHTSILLÄÄ ASKULASSA TAPAHTUMAKALENTERI 1.2014 Hyvää tt vtt! T v vhtt j jmm ht vättä j v. Omm jä t td vt tphtmt A, A r j tmv yhdtyt tphtmt y vä. Tphtmtr tt äyttää. Tämä vd jmm vä Khtää A -tphtmtr. Srv

Lisätiedot

ASKULASSA KOHTSILLÄÄ TAPAHTUMAKALENTERI 2.2014. Hyvää kesää kohtsillään Askulassa lukijoille

ASKULASSA KOHTSILLÄÄ TAPAHTUMAKALENTERI 2.2014. Hyvää kesää kohtsillään Askulassa lukijoille N KOHTSILLÄÄ ASKULASSA TAPAHTUMAKALENTERI 2.2014 Hyvää ää htää A j T ht y L- h j mr j prdtt LC-A rr. Kt, jt tt tt järjtämmm rtth j myyjä j mhdtt v tm p trvtv. Tää v mm vtt mm. rv htt; A-Ar, U Ltr, St vtrt,

Lisätiedot

f a r f a l l e " RAKEISUUSKAAVIO / KAUPUNKIRAKENNE 1:5000 ALUEJULKISIVUKATKELMA RADALLE PÄIN (TORIN KOHDALTA) 1:500 farfalle

f a r f a l l e  RAKEISUUSKAAVIO / KAUPUNKIRAKENNE 1:5000 ALUEJULKISIVUKATKELMA RADALLE PÄIN (TORIN KOHDALTA) 1:500 farfalle ff jtvd vrr, tvtt vt. L J YÄKÖ HGL J LÄMÄÄ K vt tdt, Ltt ydytt j Kvdt. tdt Kvd. K vyt rtt,. t t vy j. t j tr tt rtt t vv. K tt t, j yt vv. t j v j t. K j t j t j rtt j td tt t. jt tt t rtt, jt v tttt j

Lisätiedot

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä L 1 (13) - j rv pvrg (j) Yä Pvrg - j rv rg ä r pvrg. Pvrg j: 1. j v (= rppv pvj) 2. ä - j rvpv järjää 3. äärää pv p j j - j rvh v EU- ääöä j äääöä hj. Thj rää fr-hj p rhj. Nää vv r p h j r r. K -hää äääö

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) (25.10.2011)

Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) (25.10.2011) 1 (14) - j rv pvrg (j) (25.10.201 Y Er r: 4-26.10.2011 Pvrg - j rv rg r pvrg. Pvrg j: 1. j v (= rppv pvj) 2. - j rvpv jrj 3. r pv p j j - j rvh v EU- ö j ö hj. Thj r fr-hj p rhj. N vv r p h j r r. K -h

Lisätiedot

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK 1 UU mmk 2006 AIKAKAUSLHDT 75 : O R V A I L m U J Am I M Kää JAS ä M A KU r 0 1 ä y ö d K h h H r Sm Sr SSSSh ärkkää RUOKA, JUOM A, KITT IÖ, M AT K A ILU, HY VIVO ITI r y, y 3 ää & r h r d 2008 öö r g

Lisätiedot

Valtiovarainministeri Antti Rinne SAK-päivillä Naantalissa 27.-28.9.2014. itseämme hengiltä. Jos olisin ollut sitä mieltä, että talouspolitiikkaa

Valtiovarainministeri Antti Rinne SAK-päivillä Naantalissa 27.-28.9.2014. itseämme hengiltä. Jos olisin ollut sitä mieltä, että talouspolitiikkaa Tt 27.t 2014 15 It Tää ä: TES t t. 16-17 Eät ptä tt jä. 18 S-S JHL 087 tätt 70 tt. 20 S Pjäjtö Ttt 2014.pjjt.f Ktt tj, j j tjö SAK S Pjäjtö St: Sj Päää: 31 500 p S tj! Tt ttt: J R E H Vtt Att R SAK-pää

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2012

suomeksi eduskunta 2012 d 2012 Ed vd y 6. h 2012. Ph jh h, dj K T, d v hh j vh. Ed hh v d dj E H (d.) j vhh dj P Rv (.). T vhh j A Jh (.). Vv vj v 7. h, j v d Tj H v v vv. Tv d v S Nö yhy d 1. 2012 jh v. P E h d v. K d S E v

Lisätiedot

Kalevankatu 31 00100 Helsinki puh 09-6866 780 fax 09-685 7588. Seinäjoen Keskustorin korttelit Luonnossuunnitelmat 3.5.2013

Kalevankatu 31 00100 Helsinki puh 09-6866 780 fax 09-685 7588. Seinäjoen Keskustorin korttelit Luonnossuunnitelmat 3.5.2013 Klv Hl ph 9-6866 78 fx 9-68 788 Säj Kr rl Llm.. Tjä - Cpyrgh @ Arhd NRT Oy Säj Kr Tr ympärö rld hylm Tv Tää vh ly Säj Kr j ympärö rld hämmhdll ä rlr rmllj. Slh v ll & hyää rl pvll l & lää rmh pl & j mv

Lisätiedot

OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA

OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA L Vj Ylv p Pävämäää.. OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA LISÄSELVITYS RAKENNETTAVUUDESTA RAMB LL Pävämäää.. Lj M Sv Tj Vp K, P S-Pälä, K N Hyväyjä K Kl, Ylv p V LIITTEET L L Slm L . JOHDANTO Tämä lvy äydää

Lisätiedot

HIIHTÄJÄT. Oriveden Ponnistus ry:n hiihtojaoston lehti Tammikuu 2015. Alk. 25 537,19 * Myynti 03 334 6522 Huolto 045 152 1155

HIIHTÄJÄT. Oriveden Ponnistus ry:n hiihtojaoston lehti Tammikuu 2015. Alk. 25 537,19 * Myynti 03 334 6522 Huolto 045 152 1155 TAMMIKUU 2010 ORIVEDEN Ord Pt ry: hhtjt ht T 2015 OrP PONNISTUS ry: HIIHTOJAOSTON JULKAISU 2014 1 Ord Pt hhtäjät KIITTÄVÄT yhttyöppt j tttt h tytä 2015 Hhtjt UUSI TILAVA CROSSOVER SUZUKI SX4 S-CROSS. U

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen (23.11.2010) Taulukossa on pohjana käytetty maakuntavaltuuston 6/2010 hyväksymiä luokitteluja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen (23.11.2010) Taulukossa on pohjana käytetty maakuntavaltuuston 6/2010 hyväksymiä luokitteluja. 1 (8) LIITE 2 - j rvpv jrj (23.11.2010) T phj v 6/2010 hv j. Yprörvh pv: Pv Pv jrj j 3. r r Höör r h Prr p Trvrj (. rvvv, r) V p Erpv () h p Trvrj ( vv) V p (), 1 p Yprörvh brr Hvvr, (j, rvhö, 1 p hg r)

Lisätiedot

1. SEURAN JÄSEN-, TOIMIHENKILÖ- JA HARRASTUSTIEDOT

1. SEURAN JÄSEN-, TOIMIHENKILÖ- JA HARRASTUSTIEDOT Hjärv L P/rhr Vvh 1 SEURAN NIMI: ANOJAN NIMI JA PUHELIN TYÖAIKANA: SEURAN TILINUMERO: KAIKKI PISTEET YHTEENSÄ: TARKISTETUT: LIITTEET Kv Tääö j -rr (d. v) (r): M-v Tr (d v) T-v T j rv (v v.) Jä L vrh (v

Lisätiedot

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent.

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent. Pöääsm Jävsmp. vm. Rhhd Rv p Rm Hs 1 Kpm. mh L Msm m.. H H. Mss K. vh m. mp p P S M s s sm Lhm Jä K Hmäs. M s K K Kv. S vh. d h. h Kv Lv. m K v P. P L Lhd Ss K. Am. sd. ö R y s Sä Väö. S Smmpp Väö m Vs

Lisätiedot

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN g k W H C MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN EDUNVALVONTAA ASENTEELLA www.u.f / www..f TUOTANTOVASTAAVA

Lisätiedot

Torstaina 26. maaliskuuta 2015 PALJON UUTUUKSIA! Nyt meillä isoille tytöille HOUSUVALIKOIMAT PARHAIMMILLAAN! Roihankatu 13, Simpele, p.

Torstaina 26. maaliskuuta 2015 PALJON UUTUUKSIA! Nyt meillä isoille tytöille HOUSUVALIKOIMAT PARHAIMMILLAAN! Roihankatu 13, Simpele, p. Tt 26 t 2015 Kv j Sbt 40 L - 1030-15, yö t Tvt t yvätät t! Kvt tt jt, t j t vt VARAATHAN KESÄN JUHLAT AJOISSA! Kv t Sbt Ptv yö tttt! Mttt, ytyäävät, j- j vt ARKEEN JA JUHLAAN AMMATTITAIDOLLA! Jäätöb N

Lisätiedot

Keski-Suomen Maanpuolustaja. www.ksrespiirit.fi. Keski-Suomen reservipiirien tiedotuslehti

Keski-Suomen Maanpuolustaja. www.ksrespiirit.fi. Keski-Suomen reservipiirien tiedotuslehti K-S Mptj www.pt.f M 2015 K-S vp tdtt 34. vt Jyväyä Sd Rvät y 60 vtt K-S Rvpp y KEVÄTKOKOUS v 25.3.2015 18.30 Ltjäv vt T. K ätää äätöääät t. Htt j vtj 18.00. H! V dtj tv ydtyä vtj. M ää v p. Pt Jääätä 100

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Pet jr t Kvm Kr Hyyr yl Sr m Hm Ko e o LIITE.. Mtede melelvty 0 Yömelto (etore: m) Ortmp Petmo Immo Kop Rto Tehr Rö Voe Lepelto Pr Ptlh Rm Kymht Netytem Vroj Prorp Sem Rto Tlllo Vtter Sotmp It-Sto M Korvet

Lisätiedot

Hysteerinen komedia meistä naisista...(ja vähän myös miehistä)! oivatuotanto.fi

Hysteerinen komedia meistä naisista...(ja vähän myös miehistä)! oivatuotanto.fi H d (j v ö )! H: Kj j j: Apö : S: Tjjj: Lv: V: V-p: Ä: M: Kp: Pv: Nö: Gfi : Kv: S Sd Bjö Jbdó N Hg T P Tj V Gd Ö J Tv K K J Tv, K Kj R H, K W K W Gd Ö J H, K Ld Mj H K Kj K 1 30 j 15 v Ap : Sf Ed 3 Sg,

Lisätiedot

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E Hitsattu putki PUTKI P235TR1 PUN 21,3X2,0 0404058 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset EN10204:2004/3.1;Toimituspituus 6 m; TM42 PUTKI P235TR1 PUN 26,9X2,3 0404094 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoimi kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoimi kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr lm h pr (Kmbl & v Hc) Mvmll lm mp fgr vrm m Sm rj-l v. Amz h vlm HP: mr 1 V Mvplvl CAV DVB Kä pää PSN, ISDN, xdsl Gwy? Rr GSM, GPRS, UMS Mblpää M h- l (m,, ID, lm, WLAN, LON) Rr Rr Prl Rr

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2013

suomeksi eduskunta 2013 d 213 Ed vd y 4. 213. Ed v d E H (d.) j v P Rv (.). T v j A J (.). Vd 213 vv vj v 5., j v 212 v v d S Nö v vv. Vv v y 12. 213 j. K Jy K (.) jj T S (.) j J S (.) db. Ojj vv v - - j vyv-d,, d d d. K j db,

Lisätiedot

Kutsu kevätkokoukseen!

Kutsu kevätkokoukseen! Y S- Tv A 1/13 JÄSENLEHTI Tää. 4 H YT-v 6 P p p? 10 Sf 12 Mä Tp A K vä!. 22 PUHEENJOHTAJALTA Tpä!!!! #x??* T ERTO J A p Y- : Y S- Tv A : ä Y T E : ä, www..f Y Fcb. Pää: M O, p YSTEA p@.f T: R P, vv vv@.f

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI KUNTATEKNIIKKA

HYVINKÄÄN KAUPUNKI KUNTATEKNIIKKA USUNTO X.. HYNÄÄN UUN UNTTEN o Hgo h y Coygh öyy Fd Oy X X SSÄYS YESTÄ... OHJ J OHJESOOSUHTEET... To j... To j... To, j... To j... To j... To j U... UEEN RENNETTUUS UONNOSEEN ERUSTUEN.... Yä.... R....

Lisätiedot

MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVO, SIVISTYS, KANNUSTAVUUS, SUVAITSEVAISUUS, VÄLITTÄMINEN

MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVO, SIVISTYS, KANNUSTAVUUS, SUVAITSEVAISUUS, VÄLITTÄMINEN H V: Vr Pr: Mr V: Syrjyy yrjy Nr S K S 3 S 3 S 6 2/2012 UUSISIPOO NYA SIBBO 7500 Hy, MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVO, SIVISTYS, KANNUSTAVUUS, SUVAITSEVAISUUS, VÄLITTÄMINEN rj, j d rd yö yö S Työ j yr y yd O

Lisätiedot

LS 07.10 3 kw/ac-3 16A/AC-1 LS 07.10 251092 3815618 LS 07.01 3 kw/ac-3 16A/AC-1 LS 07.01 251183 3815619

LS 07.10 3 kw/ac-3 16A/AC-1 LS 07.10 251092 3815618 LS 07.01 3 kw/ac-3 16A/AC-1 LS 07.01 251183 3815619 :n kontaktorit l 0 1mp 0 2releineen ovat saatavissa kaikilla yleisesti k 0 1ytettyill 0 1 j 0 1nnitetasoilla 4kW:st 0 1 aina 658kW:iin asti. Moottorik 0 1yt 0 2ss 0 1 l 0 1mp 0 2relesuojaus toteutetaan

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr l h pr (Kbl & v Hc) Mvll l p fgr vr h vl 1 ll ypyä j v rll (hp://www.-fcr./) hc prr chcl Idvdl Org Idry Scy Grc b dl frwr cg f Sp-prl prl d cp /cgr cr ll lvl (.., hc prr). ). h cp c f dld

Lisätiedot

18.11.2o13. pohjois. Euroopassa. www.pohjola-norden.fi/eurooppa

18.11.2o13. pohjois. Euroopassa. www.pohjola-norden.fi/eurooppa 18.11.213 p m d p k k Ep www.p-d.f/epp Pmd pkk Ep 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, k 6, Hk Pm v v vm v k v, k öd k k p. pm m pm k v mm k p mm. Sm Pmd m kd kk vv mp k. M m k, m mö m? Mk Pmd m Ep vd?

Lisätiedot

KESÄSYÖTE 2014 KESÄ SYÖTE PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN MATKAILUALUEEN KESÄLEHTI 2014. Tervetuloa nauttimaan. tunturin kesästä! syote.

KESÄSYÖTE 2014 KESÄ SYÖTE PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN MATKAILUALUEEN KESÄLEHTI 2014. Tervetuloa nauttimaan. tunturin kesästä! syote. KESÄSYÖTE 2014 1 KESÄ SYÖTE PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN MATKAILUALUEEN KESÄLEHTI 2014 Trvtl tt ttr ätä! yt.f 2 KESÄSYÖTE 2014 Trvtl Kä Syöttll! Nt r lää t t pyörä ll j. Syött lt trj phjtt v t

Lisätiedot

1,- kpl. kpl. hinausliina 4500kg Vetolujuus jopa 4500kg, 6m x 5cm 223041. Palvelemme: ark. 10 18, la 10 16 Ajokinkuja 3, Tampere. www.löytöliiteri.

1,- kpl. kpl. hinausliina 4500kg Vetolujuus jopa 4500kg, 6m x 5cm 223041. Palvelemme: ark. 10 18, la 10 16 Ajokinkuja 3, Tampere. www.löytöliiteri. ITALV UKSET j RENTOSAUNASETTI TARJO I LIUKURI EUROLLA L p, à,-,- PULKKAMÄEN KLASSIKKO p Up P 78c Tj d p Up L j c 8 77 A p j j. Mxp 7g, 8xx8 H jp H Sp V c j y c 8 Tj j pp, 7 j M p p d M öp, j?, 0 H Ö R

Lisätiedot

KehityInvoitelijana. Pitovoitelu. Luistovoitelu. Pitoalueen puhdistus Pikavoitelu Purkkivoitelu Liisterivoitelu Kisavoitelu

KehityInvoitelijana. Pitovoitelu. Luistovoitelu. Pitoalueen puhdistus Pikavoitelu Purkkivoitelu Liisterivoitelu Kisavoitelu y vj PÄ V, V HLU HH M MR PR? d U j j v, f c, j v v j Pj, yy wwwcff /cf /cff j j v j j j y V - j j,, j d y v j v j,,, vyy yvj -Vj j J P PÄ V, V HLU HH M MR PR? d U j j v, f c, j v v j Pj, yy wwwcff /cf

Lisätiedot

Lukujärjestys vko 41 5.10. - 9.10.2015

Lukujärjestys vko 41 5.10. - 9.10.2015 1 (5) AmmattitaitoinenSihteeri 7.10.2015 8:00 7.10.2015 3:00 MaL Mikro 2 AvustajanaArjessa 5.10.2015 8:00 5.10.2015 3:00 Ulkop. kouluttaja / AvustajanaArjessa 6.10.2015 8:00 6.10.2015 3:00 Ulkop. kouluttaja

Lisätiedot

Partiosuunnistuksen mestaruus reserviläispiirin partiolle

Partiosuunnistuksen mestaruus reserviläispiirin partiolle 4/2014 -S Mptj 9 Ptt t äp pt Vääp T R, ytt V tt, tt Pt R j tt päättät t -S äp j t t-smp ptt Att j ytydä p j t pt t Ttt tt t j ptt, ttä t jt tät S p ytä Lt t ää 2015 Lt ypä ää 7-1062015 t p tt Rjä-jt pää

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Järviseudun ja ympäristön kesälehti. Järviseudun. Kustantaja: Järviseudun Mediatalo Oy. sanomat

Etelä-Pohjanmaan Järviseudun ja ympäristön kesälehti. Järviseudun. Kustantaja: Järviseudun Mediatalo Oy. sanomat Eä-Phm Jäd ympäö äh K: Jäd Md Oy Jäd m M myy 06 Pää h hm h.7. A: Vm :.6. 6 mä Pm : 0.6. 6 mä 9...9..0..... K : M Ah S Cd M Rd SUOMESSA ON NON 90 000 JÄRVEÄ JA USEDEN m p. Ey p öä m öyyy Jäd. R ä mö m yyä

Lisätiedot

Kohina. Mittaustekniikan perusteet / luento 8. Kohina. Kohina. Kohinan mittaaminen

Kohina. Mittaustekniikan perusteet / luento 8. Kohina. Kohina. Kohinan mittaaminen Mttutkk prutt / luto 8 Koh Koh mttm Koh lttyvää trmolog Kohtyypt Mttuvhvt Kohll trkott lktro järjtlmää pot fluktutot, jok hutuu jok ltt, kompot t mtrl fykt Ku mtt pä glj, mttuk lrj (pmmä mtttv gl) määrää

Lisätiedot

WATER Lisävaruste Härmä Air valmispiippuhin. WATER Hukkalämmöt talteen keräävä aktiivipiippu. että saisit hukkalämmöt talteen!

WATER Lisävaruste Härmä Air valmispiippuhin. WATER Hukkalämmöt talteen keräävä aktiivipiippu. että saisit hukkalämmöt talteen! WATER Lv Hm A vlmppph WATER Hlmmö l v vppp Mmm, hlmmö l! 10 yy vl Hm 1. 100% m j vlmj. 2. Ylvm d. 3. L pmm jyyd. 4. U pj j. 5. V 800mm l. 6. Ml plmpöl = p jyy,! 7. Hlp v j v v plly. 8. Lmpö v, gh. 9. Tlj

Lisätiedot

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 P 4 V 5 P 6 L 7 A H g 10 K 12 N ö ( ) 15 T,, 16 A3 - N 20 Dg! 18 R 21 E 19 K: K R 22 R 23 L - Hd R, Sf L, I V A V K - Sf L K

Lisätiedot

SUOMEN KANSALLISMUSEON KONSERVOINTILAITOS MAASTA MUSEOON - ARKEOLOGISTEN MATERIAALIEN VAURIOITUMINEN MAAPERÄSSÄ JA KÄSITTELY KENTÄLLÄ

SUOMEN KANSALLISMUSEON KONSERVOINTILAITOS MAASTA MUSEOON - ARKEOLOGISTEN MATERIAALIEN VAURIOITUMINEN MAAPERÄSSÄ JA KÄSITTELY KENTÄLLÄ SUOMEN ANSALLISMUSEON ONSERVOINTILAITOS - AREOLOGISTEN MATERIAALIEN VAURIOITUMINEN MAAPERÄSSÄ JA ÄSITTELY ENTÄLLÄ 24.6.2008 1 SISÄLLYS YLEISET OHJEET...3 RAUTA...6 PRONSSI...8 UPARI...9 HOPEA...10 TINA

Lisätiedot

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012 Mets-Sy Tm Nuhj Tm Lets Kerttu Tmmst Ru lttyl Petterpe lt Pr Krvett Thv NTALI Völ Kerr Mj trt Vrppee seutu Vlulut Pellper Lu Jr Nur Vsr r Ie V Kr Ks K Ih Upl v Plus Aury l Per Vt 8 j t 0 Rs PrlAsureus

Lisätiedot

Yhdessä parempaan koulupäivään! Vuorovaikutus, yhteistyö, oppimisen tuki

Yhdessä parempaan koulupäivään! Vuorovaikutus, yhteistyö, oppimisen tuki Yd rm l! Vr, yyö, m l j d K l ld j rll m j l l l r ll r Pr r m l j j j l d T ll. j l j j j jll d l K ö. lö, lll j. O j m l m j yö y. P l l. l j l j l m j, l ö y O y PPl, l MM, yydy l j r- yll l j ll j

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 9. Valmistelija/lisätietoja: Mika Paavilainen, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 9. Valmistelija/lisätietoja: Mika Paavilainen, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi 19.08.2015 Sivu 1 / 1 9 terveystoimen toimialaan kuuluvien päätösten laillisuus Valmistelija/lisätietoja: Mika Paavilainen, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Perusturvajohtaja Juha

Lisätiedot

Kainuun Osuuspankin asiakaslehti. kesä 2012

Kainuun Osuuspankin asiakaslehti. kesä 2012 K Ok kh k 212 r j yr d? h 1 1 k k 2 o y k H y : h k m ko S h h J O o O Im kk K ob m P O Po Vk ko k myö k hd r mhdok. M yö j j o m o o om. Hy h om krr. V hdmm ymrmm hk j g, k k ohj om ökkomm. Sk hy k r

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

Vuokrasopimus laaditaan Vantaan kaupungin Yrityspalveluiden kanssa muuta maanvuokraa koskevan sopimuspohjan mukaisesti.

Vuokrasopimus laaditaan Vantaan kaupungin Yrityspalveluiden kanssa muuta maanvuokraa koskevan sopimuspohjan mukaisesti. 4 IVITYTOIMI Le TJOPYYNTÖ V g e yy rje Ke Vehryee myy re je 64 8 Trje h ee r mr Vr ee m j e eey e j Trjme ee Vrm d V g Yryede m mr e mhj me Vre e e e r re ee e e e ye M r-ee hrje m edey rede rm m m, de

Lisätiedot

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 -J w. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 JOS ET NÄE LUKEA ALLAOLEVAA PIILOTETTUA TEKSTIÄ, JUO LISÄÄ SKUMPPAA, SILLÄ STEREOGRAMMIEN NÄKEMINEN ONNISTUU VAIN SILMÄT KILLISSÄ.

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA (luonnos 17.12.2008)

LOIMAAN KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA (luonnos 17.12.2008) LOIMAAN KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ( 17.12.2008) 1. Jd Ep p. T p pg, L d pp d d. O p L g p. Kpg p : L p g 1 2 p Kp K E g L 3 g d 2 0 0 9 2 0 1 2 g 4 p T. w 5 w w.. f / I f T V 6 p M K 7 Y p

Lisätiedot

ESIMERKKI 2 Harri Laine

ESIMERKKI 2 Harri Laine ESIMERKKI 2 H L Lähöoh v Kmpmo Käää o hlmää ll vplvl. A öyvä jäjlmää mmä v yhydä. Röyll ll. A ll jäjlmää poj, m, oo j phlmo. Lä ll l h lyvä oj h, p, vä, ym. Tjoll olv plvl o olm ho. Ho o plvl ol ph j po.

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

-30% Liivin vaihtoviikot! 169,- (249,-) 69,- OSTA 3, MAKSA 2 KÄDENTAITOMESSUT. Konttinen

-30% Liivin vaihtoviikot! 169,- (249,-) 69,- OSTA 3, MAKSA 2 KÄDENTAITOMESSUT. Konttinen ÄDENTAITOMESSUT ROVANIEMI 16-1742016 L 10-16 / S 10-16 Lpp A / Hhm 4 A 10 / Lp 7-15 5 Lm ä hy M yhdyy hyä, d m m m äd d - äyöä, yöä p ä p m ädm h myö yöää Ih yöäyöä, ä WWWADENTAITOMESSUTFI 0500 00 660

Lisätiedot

PUDASJÄRVI PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI KE 20.8.2014

PUDASJÄRVI PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI KE 20.8.2014 PUDASJÄRVI Syötkylä järjtää Mlkylä2015 tpht. 3 YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN Yhä p hl ll. 16-17 -lht r 34 2014 PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON,

Lisätiedot

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

kivikoriaita h500mm VIERAS JÄTEKATOS JÄTEKATOS +135,10 +135,10 lumet lumet 5 svk asf lumet PULL-UP PULL-UP 31 AIR AIR WALKER WALKER jumppa

kivikoriaita h500mm VIERAS JÄTEKATOS JÄTEKATOS +135,10 +135,10 lumet lumet 5 svk asf lumet PULL-UP PULL-UP 31 AIR AIR WALKER WALKER jumppa h500mm kivikoriaita kivikoriaita h500mm 11 h500mm kivikoriaita kivikoriaita h500mm 22 33 44 66 55 77 88 10 10 99 11 11 12 12 kivikoriaita h500mm 13 13 14 14 15 15 VIERAS JÄTEATOS JÄTEATOS +135,10 +135,10

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Eduskunnalle nyt annettava esitys nuorten työssä olevia nuoria työntekijöitä.

Eduskunnalle nyt annettava esitys nuorten työssä olevia nuoria työntekijöitä. H Ed ö Ed ö N ö d- p» d - hd ph ö ö h - hd Ed Ed ö - ö h ö T dö - ö h h h p Ed ö öö ö p N öö d 1966 ö h öö E p Y öh S ö höd h ^ d h p h 1929 (260/ d h p29) p - ^ö- ph ph ö Kpp- ödö h - d ö 2A d d p 1919

Lisätiedot

SOVELLUSOHJELMAT HARJOITUSTYÖ

SOVELLUSOHJELMAT HARJOITUSTYÖ SOVELLUSOHJELMAT HARJOITUSTYÖ 5.2.2006 Tejät: Mtt Näsä (000000) Rmo Vomsto (0000001) Ssäysetteo 1.Johdto...1 2.Mtä tttt?...3 3.Johtoäätöset...4 4.Lähteet...4 1.Johdto Työssä tttt 16 32 eöste stoje htoj

Lisätiedot

jakelu kaikkiin talouksiin ja yrityksiin haukiputaalla, Pateniemessä ja herukassa HAUKIPUTAAN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2/2016

jakelu kaikkiin talouksiin ja yrityksiin haukiputaalla, Pateniemessä ja herukassa HAUKIPUTAAN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2/2016 jl l j yy hll, Pmä j h Hd YRITTÄÄ HAUKIPUTAAN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2/2016 V 152016 l 11-14 Pää H ll vää V! Tlh ä Vll m j j lm m! Vll hjlm l 11-14 Ohjlm lll jl j myyjä j mmyyä h j c lll

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä.

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinolan Jääporatehdas esittelee ylpeänä uuden, modernin

Lisätiedot

1 3StoVentec FI - j 0 1rjestelm 0 1kuvaus_200320133

1 3StoVentec FI - j 0 1rjestelm 0 1kuvaus_200320133 g 0 3 ē 0 7 0 5 Ē 0 7 0 1 0 0 0 3 0 9 Ŧ 0 6~ Ŧ 0 5 p Ē 0 4s 0 7 0 2 Ē 0 7 0 3g Ŧ 0 1 0 9 ĸ 0 5 ĸ 0 6 Ŧ 0 3 ē 0 7 0 5 Ē 0 7 0 1 0 0 0 3 ē~ 0 2 0 9~ ē~ 0 9 0 7 0 2 Ē 0 7 0 7 0 1 0 1 0 7 v 0 1 0 7 ĸ 0 5 Ē

Lisätiedot

ASUNTO OY LAHDEN MESISURRI SATULAKATU 25 15830 LAHTI

ASUNTO OY LAHDEN MESISURRI SATULAKATU 25 15830 LAHTI SATULAKATU 25 5830 LAHTI 3.08.205 SATULAKATU Molok.3m³ Biojäte Molok 3m³ Kartonki Molok.3m³ Metalli Molok 3m³ aperi Molok.3m³ Lasi Molok 5m³ Sekajäte LUIA 8 % LUIA 8 % NOUSU 30 / 400 NOUSU 30 / 400 Lappset

Lisätiedot

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi.

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi. PUU / j j l Y / E H ÄÄ l l l l r r Ä E H Ä l l j l j H rl r j K PUU j r r j r IE OA P P r j r l J rj r P r l j r l l j l r r j r j r P P l r j r l j P j Ml r j rg j r r l M A R JA r l l O E H ÄÄ l / l

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Yhdyskuntatekniikan toimiala Pöyry Finland Oy / Veikko Urmas 13.5.2015

Kirkkonummen kunta Yhdyskuntatekniikan toimiala Pöyry Finland Oy / Veikko Urmas 13.5.2015 rkkoumm kut dyskuttkk tom öyry Fd y / kko rms M - D M yrkv j oktty strbyt, strbykr, oktyt, oktytörmä, oktyoku jk-t, ysäkötut tuuokk strbyt o v mt, jok muuttuu kduks o yrkv j okty kv-u ääktu j v myös joukkokttä

Lisätiedot

L. Maan ia Auringon vetovoiman yhtäsuuruus

L. Maan ia Auringon vetovoiman yhtäsuuruus GRAVTAATOKENTT EN TASAPA NOKOHTA: Tehtävä RATKASU L. Maan a Aurngon vetovoman yhtäsuuruus Kunka kauas Maasta avaruusluotan on vetävä, otta Aurngon jaa Maan vetovomat tasapanottasvat tosensa el avaruusalukseen

Lisätiedot

Hyvinkään kaupunki. Hangonsillan kaava-alueen pohjavesiselvitys

Hyvinkään kaupunki. Hangonsillan kaava-alueen pohjavesiselvitys Hyviää pi Hagosilla ava-al pohjavsislvitys Pöyry Filad Oy PL 50 (Jaao 3) FI-01621 Vaa Filad Kotipai Vaa, Filad Y-s 0625905-6 Ph. +358 10 3311 Fasi +358 10 33 26600 www.poyry.fi Päiväys 13.11.2013 Siv 1

Lisätiedot

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI YT Rkes Oy Jrmo Ksel P 6 MAAPERÄTUTKMUS 6 VAASA MAAPERÄTUTKMUS AKEUDEN ANKKUR, SENÄJOK Ylesä YT Rkes Oy: (Jrmo Ksel) omeksos o KS-Geokosl sor ohjkmkse es mlle kede Akkrll Seäjoell Aleell eh okrks seessä,

Lisätiedot

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS)

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) Selvitys V. Luhon vuonna 958 suorittamasta kaivauksesta kivikautisella asuinpaikalla Tuija Wallenius 989 Vuonna 958 Ville Luho suoritti tutkimuksia

Lisätiedot

ALAVI1SKA0 KU0TA TALOUSSUU00IT1LMA 2012-2014

ALAVI1SKA0 KU0TA TALOUSSUU00IT1LMA 2012-2014 ALAVI1SKA0 KU0TA TALOUSSUU00IT1LMA 2012-2014 hunnanhallitus 12.12.2011 hunnanvaltuusto 19.12.2011 1 2 3 4 5 6 TUilSiASKEijA sulsiiie OM1O-OM14 Tm OM1M Toimintatuotot jyyntituotot T84 SS4 T84 PMM 84M R1M

Lisätiedot

NUMMELAN CITYMARKETIN LAAJENNUKSEN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET

NUMMELAN CITYMARKETIN LAAJENNUKSEN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET T UMM TYMKT UKS KTST VKUTUKST ähtöohdat uelan ityaret laajenee noin errosneliöetrin uudella liietilalla aajennus johtaa uutosiin pysäöinnin järjestelyissä Uusia pysäöintipaioja ei uitenaan tule uin yenunta

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN KUORTANEENTIE I

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN KUORTANEENTIE I . G ä y, ä y-, y-.., äydy.... äyö- ö.. yäyy g xx.xx. xx yäyy g xx.xx. xx - . - D.. d.. ääyä. ä y-, - y., ö ---, ---, ---, --- (ä) - --... - g - -. y - y d ä. - -,. - .., Ä, yydä g d ää :., ä äy äää ä-.

Lisätiedot

2 99/kg KLO 9! AVATAAN UUSI PRISMA 50 KPL ERÄ! 100 KPL ERÄ! SUOMALAINEN. SUOMALAINEN Kurkku 1. lk. OHJELMAA JA LAPSILLE ILMAPALLOJA!

2 99/kg KLO 9! AVATAAN UUSI PRISMA 50 KPL ERÄ! 100 KPL ERÄ! SUOMALAINEN. SUOMALAINEN Kurkku 1. lk. OHJELMAA JA LAPSILLE ILMAPALLOJA! OHJM J MOJ MU MT MU MT UU M VTN O MU MT TTYJ, MT, TJOU HU VJVONT TTT TNN UOMNN r., g j pl/l G B äyä ävä prpl FM-rdll j lmpll., UOMNN r. l. Vl UQ ölymr ryy j yv vrl, mp mr. U Dr -ll pd ä v l ä mp. ölypyy

Lisätiedot

Menetelmiä signaali/kohina-suhteen parantamiseksi. Vahvistinten epäideaalisuudet

Menetelmiä signaali/kohina-suhteen parantamiseksi. Vahvistinten epäideaalisuudet Mtlmä sgaal/koha-suht paratamsks Vahvstt pädaalsuudt Atur kohasovtus vahvstm Suodatus Chopprvahvstmt Lock- vahvst (Vahhrkkävahvst, PSD) Kskarvostus (Auto- ja rstkorrlaato) Ptr Kärhä 0/0/009 Luto 4: Mtlmä

Lisätiedot

TEUVa LiiKKuusyksy 2015 uu

TEUVa LiiKKuusyksy 2015 uu TEUVa LiiKKuu syksy 2015 uu TEUVAN UIMAHALLI www.teuva.fi TEUVAN KUNTOSALI www.teuva.fi OHJATUT RYHMÄT syksy 2015: MAANANTAI 19.00 20.00 Naisten vesijuoksu I 20.00 21.00 Miesten vesijuoksu TIISTAI 7.00-9.00

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää A E l JUMALAN OLEMASSAOLOA V jl l l j Igl j l l l M j l l j M l l? K ö ljl p j pö l j pl j lpp Ol g l j lppj lp M j l j lblg Rc Dw j l H l pjl l l p l j DNA: j l l l S pl J l p l l l l M ö j lppj lp pl

Lisätiedot

Pohjalta. (muista merkitä nimi myös kirjanpitotehtävään). Jos et vastaa. OHJEET: Vastaa jokaiseen kysymykseen erilliselle paperille

Pohjalta. (muista merkitä nimi myös kirjanpitotehtävään). Jos et vastaa. OHJEET: Vastaa jokaiseen kysymykseen erilliselle paperille KRJAPDO TETT OTM/O 14,2.2013 OHJEET Vst jkseen kysymykseen ersee ppere (must merktä nm myös krjnpttehtävään). Js et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän st. HOX Ä tyt k k

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

060204 FN-ALU 6,4 6,35 2,38 2,8 0,4 620003003 09T304 FN-ALU 9,7 9,525 3,97 4,4 0,4 620003006 120408 FN-ALU 12,9 12,7 4,76 5,5 0,8 620003015

060204 FN-ALU 6,4 6,35 2,38 2,8 0,4 620003003 09T304 FN-ALU 9,7 9,525 3,97 4,4 0,4 620003006 120408 FN-ALU 12,9 12,7 4,76 5,5 0,8 620003015 Sorvauskääntöterät I d s d1 r laatu Tuote n:o laatu Tuote n:o CCGT CCMT CNMG 060204 FN-ALU 6,4 6,35 2,38 2,8 0,4 620003003 09T304 FN-ALU 9,7 9,525 3,97 4,4 0,4 620003006 120408 FN-ALU 12,9 12,7 4,76 5,5

Lisätiedot

Muutoksia Leuze electronic 96-sarjan valokennoihin 1.7.2004 alkaen

Muutoksia Leuze electronic 96-sarjan valokennoihin 1.7.2004 alkaen 0.6.005 (6) Muutoksia Leuze electronic 96-sarjan valokennoihin.7.00 alkaen. Osa 96-sarjan tyypeissä muuttuu kokonaan uusiksi. Poistuvat ja lähinnä korvaavat tyypit on lueteltu sivulla 6.. Useimmissa muissa

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY 040/2341 12/~~/83

OUTOKUMPU OY 040/2341 12/~~/83 Q OUTOKUMPU OY 040/234 2/~~/83 0 K MALMINETSINTX Eero Sandgren/PHM 25..984 GEOFYSIIKAN TUTKIMUKSET VUONNA 98 JA 983 Reisjarvi, Tiaskuru 234 2 Sijainti :400 000 Lähtökohta Kesän 983 aikana tutkimuskohteella

Lisätiedot

19:2 PUISTO ALUE AS OY PUNKAHARJUN HARJUNHERRA ASEMAPIIRUSTUS 12.09.2006 KUUSITIE 1:374 PT LT KUIV VSS RASITE AP INVA AP AP LUONNONTILAINEN TONTIN OSA

19:2 PUISTO ALUE AS OY PUNKAHARJUN HARJUNHERRA ASEMAPIIRUSTUS 12.09.2006 KUUSITIE 1:374 PT LT KUIV VSS RASITE AP INVA AP AP LUONNONTILAINEN TONTIN OSA LUONNONTILAINEN TONTIN OSA ALLISTUS NUMIALUEELLE PÄIN AUTOPAIAT : IVITUHA IVITUHA AP INVA AP AP PT LT N ALLISTUS NUMIALUEELLE PÄIN PT : N SÄHÖLINJAN SUOJA-ALUE IVITUHA ALLISTUS NUMIALUEELLE PÄIN LT UIV

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE Suomussalmen hoitokoti

URAKKARAJALIITE Suomussalmen hoitokoti UKKJLE l Vlj 89600 l 30.6.2014 l UKKJLE l 30.6.2014 l 1 Ujl l... 3 2 d... 3 2.1... 3 2.2 Yyd... 3 3 l-jj jl, l j l j...6 3.1 j l... 6 3.2 Elll... 6 3.3 l yll... 7 4 Ld; ljjl, j ll, dyjjl...8 4.1 Ljjl...

Lisätiedot

Hiukkaskoko maks. 5 µm. Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine 6,3 bar. Materiaalit:

Hiukkaskoko maks. 5 µm. Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine 6,3 bar. Materiaalit: 1 Käyttöpaine min./max. 2 bar / 8 bar Ympäristölämpötila min./maks. -10 C / +60 C Keski Paineilma Hiukkaskoko maks. 5 µm Paineilman öljypitoisuus 0 mg/m³ - 1 mg/m³ Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine

Lisätiedot

Traktorit. Dumpperit. Työkokem. pisteet. Hinta / h VM Ikä Ikäpisteet. Tarjoaja. Pisteet yht. Edull.järj. Kone Koneen varustus

Traktorit. Dumpperit. Työkokem. pisteet. Hinta / h VM Ikä Ikäpisteet. Tarjoaja. Pisteet yht. Edull.järj. Kone Koneen varustus max 70p Traktorit Kone + vm Koneen varustus / h VM Ikä Ikä TR TR John Deere 6930 John Deere 6420 S Hinattava hiekoituskärry, maansiirtokärry 11m3, polanneterä Kapa, polannejyrsin Sasnomag, niittomurskain,

Lisätiedot

Kuntopolku NUMMELA. Nummelan koulu. P.koti. onint. Kunn.vir. Amp.kj. säpuunkj. Kalkkimäki. Lemmikkieläinten hautausmaa Jäteveden puhdistamo

Kuntopolku NUMMELA. Nummelan koulu. P.koti. onint. Kunn.vir. Amp.kj. säpuunkj. Kalkkimäki. Lemmikkieläinten hautausmaa Jäteveden puhdistamo Uu ryr Frbgofr Lvu uoop Kooup Ur Urhuä Kuvro Krjo Kro, uruo Vho, pvuo Lp Päväo Uu - yuu - yuu R 000 Ryr Mor Uour ä / du Uu uour Uour Tvo yhy Mäyö yöä hyvä yhy Yhy ä / du Uu juu- j pyörä Juu- j pyörä Jäyävä

Lisätiedot

k e s t ä v y y t t ä

k e s t ä v y y t t ä ä v y y ä K i v ä l i K E S T Ä V Y Y T T Ä 2 Släj P 160 L 90 K 158 5005 P=i L=lvy K=r K i Vaa P 140 L 100 K 158 4001 3 K E S T Ä V Y Y T T Ä Paararäi P 120 L 92 K 158 6011 Paaraj P 98 L 100 K 158 6010

Lisätiedot

Kuka maksaa sukupuuttovelan Suomen luonnossa? Otso Ovaskainen, akatemiatutkija, Helsingin yliopisto

Kuka maksaa sukupuuttovelan Suomen luonnossa? Otso Ovaskainen, akatemiatutkija, Helsingin yliopisto Kuk mk ukupuuov Suom uoo? Oo Ovk, kmukj, Hg yopo Mm boog ukmuryhmä Hg yopo, Bo- j ympäröd o, Ekoog j vouuoboog pää Ryhmäjohj: Oo Ovk Vä ukj: Ph Hrro (By -pc mod) Juho P (m movm) E Gurr (mr mmm movm) Dmry

Lisätiedot

ART HOUSE C M Y CM MY CY CMY K. Harjoitus tekee mestarin. Suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille. Marja-Liisa Saunela

ART HOUSE C M Y CM MY CY CMY K. Harjoitus tekee mestarin. Suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille. Marja-Liisa Saunela J K T K j j I A-S A A L J A j-bjö M Sb V Hj 3: j j j j j j j Kj j j j j j K j j M j j j j S - j - j ö Hj 3 j j j j T ö j j ö - j TITOSANOMA Mj-L S Hj 3 S j j ART HOUS Hj C M Y CM MY CY CMY K Oj j K S L

Lisätiedot

Sinusta Kvantin. toimittaja?

Sinusta Kvantin. toimittaja? j? jö j jj j j j IO j j j j yj jj föö j y j j j j j - j ö ö j j H j j 05! A ö j ö @fyyf! jj y j Ey fy j! O j! 3 & Pjj 5 Pj 6 yy 8 JU: & H 5 y 8 Q 0 M y j j J : III/ II - /0 P 50 P C Φ- Mj A O H H J J M

Lisätiedot

Korjausrakentaminen Maiju Kianta Metropolia 2014

Korjausrakentaminen Maiju Kianta Metropolia 2014 p y ö r ä k e k u Korjurkenmnen Mju Kn Meropo 2014 M m n v n h e m r k e n n u Rkenneu v. 1934 Arkkeh Thure Heröm TAVOITTEET - äyää rkennu rvoen kunno ueve ukupove - muuoke oeuev oem oev rkennu kunnoen

Lisätiedot

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13 t, P R I.S KI. TARVIil PÄMTYS As y Siselänkuj 1 iselänkuj I 00970 HSIKT difiu: 3.9.20'13 Y}ITVT Rkennustekniikk Asunt y Siselänkuj 1 n Helsinin Mellunmäess sijitsev kuuden suinkestln nudstm yhti. Rkennusvusi

Lisätiedot

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY 1 SUODATIN- PATRUUNAT 2006 10 MASINO- KEY OY 2 Masino-Hydrosto key Oy toimittaa suodatusjärjestelmiä, suodattimia ja patruunoita hydrauli- ja kiertovoitelujärjestelmiin, kompressoreihin, ilmalle, vedelle

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm Univerin minisylinterien kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehityksen saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu kaikkein vaativimmankin

Lisätiedot