ASKULASSA KOHTSILLÄÄ TAPAHTUMAKALENTERI Syksyinen tervehdys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASKULASSA KOHTSILLÄÄ TAPAHTUMAKALENTERI 3.2014. Syksyinen tervehdys"

Transkriptio

1 N KOHTSILLÄÄ ASKULASSA TAPAHTUMAKALENTERI Syy trvhdy St j vä ä jät ätyhtt vt ämpmät htt m A ätphtm. Vää ähtä mp pj ä r tphtm. Khtää A rttä hyvä mtt tvt yy tphtmt. Säytä t rrä tphtmt r m tr. Tphtm järjttä v t tphtm v: j järjtäjä, t, rt t yhdty, h mt t td ää värä, vrtä j vhtyvyyttä t ämää. Otmm h j. Vrtävää j vrtä yyä LC-A pt LC-A Prdtt Hrr Srv

2 AU Ljt (P02-03) ASKOLAN URHEILIJAT Vmtj J Jv, ph J hrjtt mt A-Ar j A prjt j ytyt Vmtj Jm Ttr ph j A Krtröm, ph Syy pp trt tt j t Myä tää j tmmt ää. Jp, mht A Urhjd tvt öytyvät ttt A Urhjt ry 20 vtt! Jhpävää vttää mrä A-Ar SUUNNISTUS Lättj: Prtt Tm, ph Syy vm tt I Prtt, pt td 1611 j 1788 rtytä Orvp jt Pht 2 MONNINKYLÄ Ph PU: j AU: yht t Prv Vrvä YLEISURHEILU JA HIIHTO Lättj: J V, ph t m: AU Ar (P00-01) Vmtj Tm Sm, ph , Att Iä j J Kyyhy. J hrjtt trt A j mt AAr. Yhtyhö Tpp L, ph Tmmt äht hrjtt vt A-Ar mt Sbdy, mht Yhtyhö K M, ph Sbdymht pvt hd j. Jt hrjttvt Ar mt j v 20: Krh hrjtt A v j yy j m A-Ar Nppähyrh (7-12 v) Yhtyhö Tmm Tm, ph Krh hrjtt m A-Ar Krp Jr Vttrt, ph P-t tt Ar 18:0019:00. Päp J Tyyä, ph , Tvd hrjt rr v A v (ähyä). Ltp M Att, ph , P-t rr v t A-Ar. Sähyrht Mähyrh (4-7 v) Yhtyhö Jh K, ph. Jh K, ph RENKAAT KORJAUKSET HUOLLOT VARAOSAT TARVIKKEET 3

3 ASKOLAN KUNNAN NUORISOTOIMI JOKERIT SKA PIETARI Lähd tm KHL-ätää mt Ptt Jrt ht Ij Kvtch tähdttämä SKA Ptr dtt Hrtw Ar. Lähtö A trt j Myä Amtt Mt ht v 40 r j 16v. 20, ätä pääyp j bjt. P Mt trttt y 12-vt, m htj ähtv. Stvt mtttmt p mä. MEGAZONE FLAMINGOSSA TORSTAINA Mgz r h, ftrt j prtt ää pttv r, j p ää j t tmtt h. P tm hämärä, UV-v vt byrttm pttr. A vp-tm järjtää rt Fmg vhd Vt Mgz r. P 1 h, j jä mtmt Jmb. Rt järjttää j tj mttt m vähtää 15! Rt trttt y 13-vt. Lähtö A t 11.45, Myä Amtt Omm t A Ht: 40 (ätää bjt j r tmm). Stvt mtttmt m mä. NUORILLE RYHMÄLIIKUNTAA AREENALLA VIIKOLLA 42. Kj yym Ar t ä mtt 4 - v Ohjm tmpprt, ppjä j mt mv. Vtäjää T Vr. Ht t 10 /tj ätä yhd väp pävää. Imtttmt vmtää trth mä. Imtttmt Jää-tt, Ar t j Mgz Rt Vätt p NUORISONEUVOSTO ASKOLASSA A ttt tmt rvt. Tmt trttt vt r. Sh p r j phjhtj tm V Pt. Ott yhtyttä phjhtj htm.cm j p t r-ttrhtr Rt Vätt. Khttää rt t A. NUORTENILLAT NUORISOTILA NUTASSA A ryää Lt 49 (Yä phjp) vt v t y 13-vt j tä vhmm. Vpt yhdä, mtt pr j tt PC( 2 p), tv tm j mhd bjrd, pg ym. p ä p prtv trj. Nrt t tt 17 20, prjt j t Syy t j tt-t Nt v 42. Lä Nt j jm tt , prjt j t ä tt t tpävärh Myää rt Mt tm 3 6-t tpävärh v j trt Krh r, prrtää, yödää väp j thdää äyjä. Krh mt. Syymv rh järjttä. 4H-rhtmt rt Kv Kryä rt Krh rr, p, yhdä j. PÖYTÄJALKAPALLOILUA Itä-Udm pöytäjpjt (bbt) pvt Nrt Nt t Tmt tt vvt tt yhtyttä M Määä p ASKOLAN KOULUN KUNTOSALIN AUKIOLOAJAT JA VUOROT Mt-prjt , t j t Nt vrt v j t Eäät vr prjt Htt: Vrtt 200, rtt 125 j ärtt % t, pjt, työttömät j äät. STARTTIPAJALTA SUUNTAA! Syy 2014 trtt Strttpj trttt vt r, jt trvtvt tt t ämäää. Pjj mhdd pht rh m tvtt, tt p-, työhrjtt- t työp öytym. Tmt ätää r ämäht ttyvä t t rtt, p äytä, hrrtmhd tttmt, ädttj, m td tt, vrj, rtä ym. J yö v j hj m höht tvtt prt. Strttpj tm NT t A yä päv Pj v t 1-5 pävää v j pjj 3 rr. Strtt pj hdt j TE-tmt, tmt, Strttpj t t v rtyötjöd tt. Strttpj tt mää vt hjt! Mm. rtmtr pv tvr t mtt pv t, ppj, hmä, vhj ptj, ppr- j rtrj, rä (myö jämät p), ptyjä ptprj, prj ym. K trjt j r ymäärätä! Yhtydtt: M Ebm

4 Hyvä Eämä A ry ttää Myä Kympp jtphtm tt jjt j rt tvää rvt ttyötä. Tm jtphtm h. Jjt m 35 j prj t 19 jj. Tphtm ttt t jm tpdä r j r t t yhdtyt tt. Vpmtt tpdhmt v ähttää mä tt: Hyvä Eämä A ry, Ntt 198, V t ähöpttt: Ht m tmää At hyvä p j ää? Kt tm yhdä yht hyvä pt j ä ätä hmt ätä vrvtt? T m tmtmm! Jä Hyvä Eämä A yhdty vt 6 Trvt m A trpr ttyä mm jäm t FI Lt vtttää m, tt j ytymävt (yrty/yhdty: yhtö m, yhtyhö j t). Jäm ytyhötä 20 /v, tjätä 30 /, yhdtytä 40 / j yrtytä 100 /. Yhdty yhtytdt vt: Jhtt vt: R K, Sg Sm-Nm, H Sm, Kth Strömdh, J Tmm, Mrj Ldtröm, Er Krh j Tr At. T m tmää At vhtyä p j ää. Yhdä tmm. Ktvt trt j ytävät hmt htm? T m trpr, j t yy A päärjt j m trt 18. Krrmm j mm trt ähtä j, mht t ttyjä, hm j äöä. Aht vhtvt, ä v ttää mä tr vt. Trt 4.9 h jpävä pämm j tttmm t rt. Syy mt trtrrt vt 16.10, j Tähä mä trprtä öytyyt ht ä 2014 tth yäävyh Kryä-V j Myää ä Ktt tt j-trr. Lätdt: Kth Strömdh, ph

5 ASKOLAN SEURAKUNTA Vttff Nppr (Pppt 2, äääyt rjt yäv vrtä vt) v ( 15.10). Khv tm mt yy dm htmp. A p hjmht, j jä hv j jttr! Srtvt 2014 Srtvt järjttää jä vd vä. V vt 15 rvtt jätä d Krvtt äyttää r ytä päätövt. V vt äätää 16 vtt täyttät r jät. Eääty järjttää Vr v äpävää r. ASKOLAN SEURAKUNTA At 23, ASKOLA KIRKKOHERRANVIRASTO m, t j t 9-12, 12-17, p jtt fx T Prttä, t Päv T, tpääö Päv Erä, rhrr Att Kp, rtptr V Erä, ttr T Lpm, d Nrtyöhjj L Tyyä, vtv thjj L Kr, thjj Kr Vhtr, thjj J V, rtmtr Trtt Hmm, vj Sr tt rrt t Um-hdä j r tv. Srt öytyy myö Fcbt. Työtjät tvtt ähöptt rjttm tm. m(t)v.f. Sr m dvt- j jj tdt jt t, j mjt. 8 Pmtj A r tmt A rr tt hrjtd trt rtd. Krt tt vvt tt yhtyttä V Erää Pyhäpävää Vh m yhty Vr tyy pp. Tt vp pääy. Kpp vt vt rt jä hjtymtä vrt 18 t. Lyhty m myö 19 r, mtmm vd pt r jää. St jmpv pdtää 12 Jryä rh. Krhvt. Kr jmpvt. Srtv ääty r jmpv jä. Ääty päättyy 20. T rtrt Pröö j S d Trmmt tdt mtt myöhmm. Tdtt dt ph D ryhmätmt Tmr ryhmä tt 12 (Jäppät 70) ( ). Mt vr 10.30, yht hrtht j (mtht) 12 j t vr Sdrj tjh vttää M jä tpr j rhvt rtd. Om-Krtt rh Krtt mtmt (Trt 10) j t v Khv, hrttt, r j mtt hjm. Vphttm ryhmä t Pv Mätyrtä , h mtr htm. Dtyötjää vt tt yhtyttä, r, hmhdgm, yäyyttä, tmtv, pähdgm t ht tp j trvtt t. D pvt vt ttm, mttm j trttt ä. Lpt Itpyhä Pyhät tvt j t tt Srtt: 2.9, 16.9, 30.9, 14.10, 28.10, j Myä Hmä: 9.9, 23.9, 7.10, 21.10, 4.11, j Ohjm pyhährt, rt, ä j mhht. Ohjj thjjt, 5-vtt. Prhrht Prhrht tvt Srtd tt j Myä Hmää v Prhrh hjm pr, mhdt rt, yhttä ä 9

6 j, hvtt ä vpt. Prhrh trvt mttt, rht vt m, hvrh 1r/. Prhrhj hjvt thjjt. Lpt, ädt, ät, htjt trvt prhrh. Vrhpävät yym r j 1-2- Srtd , mx 16 t Myä Hmää t , mx 16 t Pävä ht 6 r,. j väp, rtmtrt j vt. Imtttm 8.10 mä L t ttvtä Pävä ttt, j mtttt 8. Rppj vjjmpv j ft r j rtd. Kt rpp ähttää v yty r. Vrhrt rhj äytyy, rtyöhjj ttt työä. Krht mtt j tt ä ttvmm. Nr vtt. Etvä rtyö trt tvtt t trp v vt r, j v t- t työp t j tdä, mtä h thdä. Käytäöä tvää rtyöä m. tvt rt vtt, trvtt jt, m hä hp t tt trp m ämää ttyvä jt r, thdää yhdä järjttää mhd m h ryhmätmt j yhttpm tvtttv rr m m. j rt tmp Etvä rtyö pv r mtt, ttmt j prt vphtt. rtd Ohjm pjä j rt. Lp trjt tp. Trvt! Nrt Nppr-t v Nppr. Yhdä, pjä, hv & ttä. Sähyrh Työtjöd v t mtä th mtä rrttvt t. Nr v t ht tvä rtyö pr. Ap vvt pyytää myö r ähpr t t tt rt. Ot yhtyttä! A Tt It t Nppr. M tt vd rpp rttt. 10 Etvä rtyö A tt trvtt d htm, työ- t pp, t hrrtt tmä j tmtt- t mthmt Lt j yht pht Kymppyttärt p (?) Myä Hmää. Ktt jt v yty. Sähyrh mt. 9 :t j tä vhmmt. Järjtäjä: A tvä rtyö Ohjj Tmm Tm. Aj Märt ph Prtt Lt ph EtväNrtyö- A Aj Märt j EtväNrtyö- A Prtt Lt. Käy tyäämää v Etvä Nrtyö A 11

7 ELÄKELIITON ASKOLAN YHDISTYS RY Eätt Sm r ääjärjtö. Järjtö vv ähmt tj ä trj yhdä mhd j mt tmt. A yhdtyä. 650 jätä. Eät m mp Lhmrt S pg ähyydä. Sä järjttää hjm tmm, rj j tt. S v myö mä vttämää vp ytymäpävä t mtm pävä pm t j. Tv tphtm: Ktpm A Srtd H Bjrtröm rt ähmt tämtä Ummt Rd Syy A Srtd Syytt Jryä Nrrt. Khvt j tt Tmt vt Prv Sd Pmt t Kv Frm Ktpm A Srtd Jjh Mätyrtä Pm Lhmr Itäyypävää j pmvpp vttä. Möyä pt A-Ar mt Ktvr A prjt Trtp Jryä Rh j t mt Prjtrh Mätyrtä prjt Mätyrt. Smm myö tj Eät Udm pr md yhdtyt tphtm. Imtmm tmtmm Umhd tmt pt j tvmm www. m.tt.f/. HUUVARIN-SÄRKIJÄRVEN NUORISOSEURA HYMYILLEN HUUVARIN HÖLKÄLLE SU KLO 12 J Hvr höä J Hvr-Särjärv rrt, Myryät 458, Hvr. Yhtähtö Mtt vt 11 m j 4 m. Mtt j jtt vt pävrt. Srjt vt: t, mht j 15-vtt 11 m (10 ) ä 15-vtt tytöt j pjt 4 m (5 ) jt. Emtttmt mä -ptt tt h. K vt trvtt ää j t tmtt hymy Hvr höä! Tyy vp mt v ttt äv, höät, jt, v Tphtm ttt äyttää J ttv pöyt ht. Lättj tphtmt tvt: Lr ( ) j Tr ( ). VIRKISTY VIIKOLLA KE KLO 18 ALKAEN Vrtytä yyy vt h J tt J täytyy mt hyvvt j hyvää vttvt rj j jh tjötä : dht, j j mt vttt, ttttt, pä hthtä ym. Mtäytö. Khv vt hrt j t m. Kt ytävä m vrtymää v! Tdtt A U-Sm J t: Myryät 458, Hvr. 13

8 ASKOLA-AREENA A-Ar tpht yyd! Vt m tphtm, j j p! Kt yy vrt A-Ar tvt Yt tp-, rp- j bdyvrt jtvt jh vt t m 5 r rtm. KAMPPAILULAJIT! Kv r ryhm mpp j hjt Ar. Trmmt tdt Ar tv. Svrj vp! - Tt 16-17, j vpt vrj - Kv j vpt vrj - Trt vpt vrj - Prjt j vpt vrj - St 14-15,16-17 j vpt vrj Kyy rt vrj t ph MONNINKYLÄN NUORISOSEURA SALIBANDY- JA FUTSALSARJAPELIT! Sbdyt j Pt rjpt äytyvät - mrr tpävä. Sr hjm trmm ttvtmm j fcb. UUTTA! KIIPEILYSEINÄT! Ar t r pyää, jt p trttt j äytöä j t 8 m r ä vj t yy. Svrj tdtt j vrt: ph , Nrrt Hmää (Hmät 34) v vrt r jh j tphtm. Lt yttärt (50 /2h) ätävät tt, rtt, j väd äytö ä hjt hjm. Sr ptpv mhd j gpt. Tdtmm tmtmm myö hdä, mtt j r v myrr.tv.cm/ ä fcb Phjhtj Mrv L p Em: HELKAMÄEN JUMPAT: Lt t 6-8 v. v Lt t 9-11 v. v mmä rt rhm 10 tt v 42 hjj Jf, Mtt j Sr Jg hj T O t ht 50 t 8 rt EI tt v 42 t m tmt jmppmtt, vtt, vt j ämm vtt Lätd. Päv Kyyhy p Lt 61, ASKOLA, ph ASKOLAN MAA- JA KOTITALOUSNAISET RY Kv ht jää r 80-vtjh Myä Hmää Mhm A tää yyä yy t äht. Am tm vh mjr t Myää,. Mjrt 4, Myä. Mhtm pää vrm j mrt Prtm j ptört, mä t ht, tpht päääätöt m th. Myyä myö tr vt, pt() pv mvpj. Vrt mhm, mt, pj m tt. (V: y mvg p 5 g.) Mm 30 g. Vrttv -hvt 20 -hvt 15 -p hvt - vhvr -hvj 60 p -hvppj j ttj, rt Tdtt mrt NAISTEN SÄHLY t Amt Lätd. Arj Ht p

9 ASKOLAN KUVATAIDEKOULU KORTTIAN KYLÄYHDISTYS Krtt mtmt, Trt 10, Krtt Kyät vt vtdpttj j v mmtt. A vtd A vtd tyhdty ry: yäptämä, tt prptt tv t j rt vp-j ppt. K tmt vt tyhdty jhtt. A vtd prttt v K tt tt prptt yytä Opt dtt vtt prpt ytä ppmäärää j trttt vt p j r. Optpt jt A yä Etv t (yä vh r rr). Opttjt 16 A Kvtd järjtää tt prptt 5-16 vt p j r. Lätdt pttj M L p t Päv yyhy p t tvtmm Mtä v myö tyätä fcb Kvtd tmt v t mm vpht tjäm. Tt vt At j Op (vtttää tjäm). Lätdt pttj M L p t Päv Kyyhy p t tvtmm vtd.yhdtyv.f/ tt , 23.9, 7.10, 21.10, 4.11, 18.11, 2.12, 5.1 Ohjm yhdty d tdttm j vpt t hvtt mr ä. U j vh hyvä t ttt t, rht m! Kmmt jt t Pj Prjt Trj jtrtt j rpr. Jp vr j trvt ttt p, jt pt hjptt m. (Lp mtyt ptt). K vttämää ämmh ht jrd ä! Vr Idyä mmm jtv Krtt-t v vrt r jh j tphtm: Häät, ytymäpävät, tjht, rt, t... Att 50 hg jt myö vrmm. Lätt: p , Krtt yäyhdty myö fcb. Ht t mtä t t yrtyä? Nyt tt t t Krtt yäyhdty j Pt t yä htr j v. Hyvä hjd t m hrtt! Otm pt tt rv r tt! Kv rt hrt t 500 g ptt 9,00 r. 17

10 MLL ASKOLAN YHDISTYS T t pprh r! Äjäpävä 2013 tm I Prtä Mrhm tjt A yhdty ry. trj vt tmt. Jää yhdtyämm r 180, j tmmm yt jättä vtt A vpht vm. T rht m tmt j tphtm, t mv j hyödytä tmtä pr m mhdt m, ä MLL: pt vphtt tt vt ttv! Vpht tphtm, prhmm, yämmm t vr, prhhv vtj, ht jää h ht! SYKSY SAAPUU!!! MLL A yhdty ry. äätömäärä SYYSKOKOUS, j vt ttyä m httyötyy, t t v yhdtymm t vt Lppävää TORSTAINA NUTA rt, Lt 49 ( Yä äpht äyt). Art j mt mv myö p Trvt! Srt Ktt Äjäpävä tphtmmm t 6.9. vr, ä yhttyömppmm ttt tphtmtmm jä t! Lty jä yt, ty jä ht, j vt m yhdty18 MLL A yhdty ry.! Yhdtymm jäm mm tt pt tmtmm, A t j prhd hyvä. St myö äyttöö pt jädt, ä tphtmt, rt j rttä. Pt jädt 2014: Kht Ktp, At 80, V - 10 % rmhtt tttt j pvt Kht Btf Sty, Hmät 15, Myä - K rmhtt hdt j tttt - 15 % ä tpgmtt, Bdy grg -rt ä rp pdyt - 20 %. Prtr-Kmpm Sr, Mjrt 18, Myä - 10 % mpmpvt. E v yhdtää mh. Prv Lttrvrpp Nt, Atjt 8, Prv - Myytpöydä vr 6 vr 24 (rm. 28 ) Av t - p 10-18, , m jtt Sä m pyhdtymm jää t Mrhm tjt vtt t MLL: Udm pr järjtää prhmmt Prv Ommä pvt, t Tprtt 4 Lt Kv Lt Ryhdy MLL: prhmm S trvt! Kt vphttyö pprhd pr? Ht v pprhd rj? Mrhm tjt Udm pr tt prhmmj. Vphtt prhmmt vt tttv, jt hvt t j pp mt prh r. Prhmm v p rj r t tmpp vhmm. Tpm pm mt, määr rr hd v mtm t j. Prhmmt ä t hjt vphttyöhö. Prhmm vt tm j Prv, A t Sp. Lättj j mtttmt mä: J D p t t 19

11 jädt mm. ypyät, ttpt j rthtt, ä Lpmm hd vrr! Kt ää j Vä hdt m: Tt Vv r Hmää prjt (Trrt , j 24.10/ ryhmä j ) ä Kryä Nrr vtämä vhmp p jmpp I Prtä trt tmpprh jä MLL A yhdty ry: p j prh vmt Prhhvt jtvt t yyä tmt TERVETULOA MUKAAN! KIRKONKYLÄN PERHEKAHVILA Sr rt NUOPPARISSA, Pppt 2, Krjt vrä Mt ( m jt hv, yym v 42) Lätdt P/ MONNINKYLÄN PERHEKAHVILA Myä Nrr t HELKAMÄESSÄ, Hmät 34, Myä Tt ( m jt hv mhdt, yym v 42) Lätdt Mrv/ SÄRKIJÄRVEN PERHEKAHVILA Hvr - Särjärv Nrr t JUKOLASSA, Myryät 458, Hvr Prjt 29.8., 26.9., , j Lätdt J/ Vhjärv NUORISOSEURA Nrr ry VAHIJÄRVEN RY järjtää PAPERINKERÄYKSEN Khv mhd, prtäm/rt j ph yhdä, m h-tj vvm. Trj myö ptä hvrh vt mm. hv, mh j ptä prtv! Trmp yyd hjm öytyy hv ätä! p PAPERILAVAT LÖYTYVÄT TANHUVAARAN PIHASTA (Hämät 114) Mtth jt pprt: mhdt j ppr TERVETULOA MUKAAN! m v IHANAA SYKSYÄ KAIKILLE! ************************* Tvtt Mrhm tj t A yhdty ry. Lättj ht phjhtj P Myy H tvrvhttphtm Thvr V mä, t t t trptt: vttt, j, tt ym. d trvt. Vt myö t tmää öytöjä tmtt mtää t. Jäj jäät tvrt vt ht jättää m, tmtmm d hyvätväyyt. P päää myö hv ************************* T yyä: rhj j tä rmm, r- j yähvtmt. Tdtt: P Lr TERVETULOA MUKAAN NUORISOSEURAN TOIMINTAAN! 21

12 JUORNAANKYLÄN NUORISOSEURA RY SYYSKAUDEN 2014 HARRASTERYHMÄT JUORNAANKYLÄSSÄ BAILATINO Tt rt Ohjj Trm Kpp. Kpt. KAHVAKUULAJUMPPA Khvjmpp prjt rt Ohjj Ptr L. Ht 5 /rt. Lttt äyvät. Omt hvt m. TEHDÄÄN TEATTERIESITYS Kpt Thdää tttrtyryhmä t t rt Ohjj A-L Kyät. Y 12-vt. Kpt. LAVATANSSIN ALKEET St rt Opttj H R. Kpt. 22 KAUNISTA KOIVURISUISTA P j rt. Ohjj Trj Hä. Imtttmt mä pt. TARINATUPA Eät trtp j t mt 12 rh. Ajtt tphtmt öydät Jryä yävt A Rttjt ry v 1996 prttt SRL: jär j trt t A hvhrrtjt yht j järjtää yhdä jätöä tv j hrrtt dtävää tmt mm. rj, tt j pt. Tmt trttt A hvhrrtj j rttj rppmtt tä mä hrrt. Srtmtmm trvtt myö, jt hvt m p-j tphtmjärjtyä. A t t myö tmtmm vtt vt. Ktvt: Fcb: Sähöpt: Jryä mtr vr tt (150 hö ) ä hvttä (15 tr), trtttj 4x4 m, grä j P-p. Tdtt: Kr Jh, ph

13 ASKOLA COUNTRY DOGS RY Kä rt päävät hrjttm vptt (VEPE) j mm. ptm vdvr jt hö. A Ctry Dg ry ACD A tmv mp vphtvm tmv yhdty rhrrtj. Jää yhdtyämm tää htä 50. Yhdty järjtää trmhdd rv j: gty, tttv (TOKO), ry-t, mtätyjäjty (MEJÄ), vpt (VEPE) ä r t mm. r-, t- j äyttytt ä tphtm. Srmm jää j ähtöö, trt pv rh. Kpm t tm rmm pää tvt. Yhdtymm prtt, ttä rhrrtm v j tä vt tt rt mtj - rvh tmtt! Yhdtymm vt trvtt r j rhrrtjt httämää tmtmm j vttämää rhrrt pr. Myö dt rhmt, j mp mt rhrrtt, tt trvtt m tmtmm! Srmm tttä jt Mätyrt, A r24 yää. Ktttä hphj dtt ttä. Ktää pyörvät vtt jä trttt mt hrjtvrt gtyä, t j ry-t. Lättj yhdtymm tmt tt: A Ctry Dg ry, phjhtj, Aj Ldbrg, , j. Udm prmtrtttv Trvt rm Udm prmtrtttvtt A ryä rhtä! Ktää pvt pävä r yhtä y ymmä r. K Trmp t ttv ttvtmm v tt. A Ctry Dg ry järjtää yhdä Prvd rhrrtjt ry: (PORSK). P bfftt. Ethä t t m r m, ttä pvt rt vt rtrh. 25

14 KIINTEISTÖNARVIOINTI JA -VÄLITYS Vhv ttää. Rhmt 4, Prv Prj Mä Krr O LKV, KED Vtv-LKV, AKA, MMM J pvhvtj ph ph IStOK Oy, Vätyp 4,85 % vttmt ppht, mm 3600 ( v 24 %) Myö tt ptt! Pdä vtt htpm, mtt 200 /v! Myö tyhtö - t j yy trmm:

15 , Hvr K tät p -jv t tm, v r ty ä OP b *,j m t v t, p p v m jjop K K : v ä ty p t.sää tät r h!k p tä d jättä äy ttäm ättä.k t tt p. fi/ b r * OP b r ty yo p m t j jä jh g OPP,j m t p r h y h t p -j / t v t t v äh tää r d. At 80, V, Y h d äh y v ä t. Kdhtpvt mmtttd y 10 vd m. prtr-mpm mrj r t AJANVARAUS: AVOINNA: MA-LA pm m Trjmm: jhdt, vhdt, mt rthdt,vrthdt, ryt, rppdyt, tvärjäyt,rt rvptt, myyrt,gt... ym. Lämpmät trvt! SKY-Kmtg: Jh Kt Pht MASIINAPAJA Oy Hhttyt 111, A Mtä yt myö dt BEAM Ectrx pöymrt! 29

16 r PARTURI-KAMPAAMO SAARNIO r A U T O K O U L U ASKOLA PORNAINEN r A U T O K O U L U J 5. rt -20 % Ph Mjrt MONNINKYLÄ A m/p/må-fr 7-21, /ö 8-18, /ö Myä/Mby m/p/må-fr 7-21, /ö 8-18, /ö Ed. Tr. Hpp. Förmåg. Fär. Bhädg. 30 Rtrvt Rptvr Sttttt Työt MOPOKURSSIT MOPOAUTOKURSSIT HENKILÖAUTOKURSSIT Ph Fx Lt 61, A, A-Ar Krt 174, Pr, rjtt A Ptä, ph Pttd j ämmtyöjy myyt. M-p 9-17 j jtt VERKKOKAUPPA 24/7: ASKOLAN LOKAPOJAT SEO Myä O M Oy Mjrt Myä A pt Pppt 2, ASKOLA p. (019) f. (019)

17 LAADUKASTA KAUNEUDENHOITOA AMMATTITAIDOLLA: Vyymrpt, Rppdyt ä rptt Kv-, ä-, vrt-, & jhdt Ryt, Shc-gt, Vrpd gt AUS AJANVAR SÄ! Mt, Mrc-hhdt, IS MYÖS NET Srt-rvpt WWW. Ktpgmtt, Ktvärjäyt, T I.NE KAUNIIKS Krv & ä r ty Hmpd v, Shrt Ttmyyt KAUNEUSHOITOLA, HELKAMÄENTIE 15 (OP: t) MONNINKYLÄ, p MEILTÄ EDULLISESTI MYÖS OPISKELIJOIDEN TYÖT! TERVETULOA! N KOHTSILLÄÄ ASKULASSA Khtää A -j tmt tv, ttä yhdtyt rtvt tvt tmt t. Ktr jt j ttt j tmt mttm mtt. Vrt tr j d yrtytä, A t j A rt. Atj yhtytdt: Yrtyt mtt:

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY FCG P O HELSINGIN AUPUNI ESUSTA - APPI ÄYTTÄJÄYSELY Yhv j jhääö 0100-D1194 31.12.2008 FCG P O Yhv j jhääö 1 (16) Hg 31.12.2008 - m ääjä 0100-D1194 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 YSELY... 2 2.1 Vj d...

Lisätiedot

KUUROMYKKÄIN LEHTI. Maatalouskoulu Kuuromykkäpope. 24:s vuosik N:o 1. Tammikuu. 1

KUUROMYKKÄIN LEHTI. Maatalouskoulu Kuuromykkäpope. 24:s vuosik N:o 1. Tammikuu. 1 KUUROMYKKÄIN LEHTI SUONEN KUUROMYKKÄINLIITON ÄÄNENKANNATTAJA N: 1. T. 1 TOIMITTAJAT: JOHN SUNDBERG HUUGO Vv. NYBERG T. hr. 4: v. 1919. T v p. H. vd. M Krpp. K hd. Th j h hv p. P j h. M h rhd v h. Mvj pj

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent.

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent. Pöääsm Jävsmp. vm. Rhhd Rv p Rm Hs 1 Kpm. mh L Msm m.. H H. Mss K. vh m. mp p P S M s s sm Lhm Jä K Hmäs. M s K K Kv. S vh. d h. h Kv Lv. m K v P. P L Lhd Ss K. Am. sd. ö R y s Sä Väö. S Smmpp Väö m Vs

Lisätiedot

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E Hitsattu putki PUTKI P235TR1 PUN 21,3X2,0 0404058 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset EN10204:2004/3.1;Toimituspituus 6 m; TM42 PUTKI P235TR1 PUN 26,9X2,3 0404094 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset

Lisätiedot

Kutsu kevätkokoukseen!

Kutsu kevätkokoukseen! Y S- Tv A 1/13 JÄSENLEHTI Tää. 4 H YT-v 6 P p p? 10 Sf 12 Mä Tp A K vä!. 22 PUHEENJOHTAJALTA Tpä!!!! #x??* T ERTO J A p Y- : Y S- Tv A : ä Y T E : ä, www..f Y Fcb. Pää: M O, p YSTEA p@.f T: R P, vv vv@.f

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2013

suomeksi eduskunta 2013 d 213 Ed vd y 4. 213. Ed v d E H (d.) j v P Rv (.). T v j A J (.). Vd 213 vv vj v 5., j v 212 v v d S Nö v vv. Vv v y 12. 213 j. K Jy K (.) jj T S (.) j J S (.) db. Ojj vv v - - j vyv-d,, d d d. K j db,

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2 HÄ VRKHD, PVJK V V-2 JK RKKHD Y P R 3 J 1 H K P + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 F + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 1 WWWJKF V 5 K R V 4 R P V 395 84 36 425 V 6 D 45 615 R 6 63 25 3 6 65 67 HPH 66 PÄ Ä Ä 69 JK V 3 6 7 7

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

18.11.2o13. pohjois. Euroopassa. www.pohjola-norden.fi/eurooppa

18.11.2o13. pohjois. Euroopassa. www.pohjola-norden.fi/eurooppa 18.11.213 p m d p k k Ep www.p-d.f/epp Pmd pkk Ep 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, k 6, Hk Pm v v vm v k v, k öd k k p. pm m pm k v mm k p mm. Sm Pmd m kd kk vv mp k. M m k, m mö m? Mk Pmd m Ep vd?

Lisätiedot

LS 07.10 3 kw/ac-3 16A/AC-1 LS 07.10 251092 3815618 LS 07.01 3 kw/ac-3 16A/AC-1 LS 07.01 251183 3815619

LS 07.10 3 kw/ac-3 16A/AC-1 LS 07.10 251092 3815618 LS 07.01 3 kw/ac-3 16A/AC-1 LS 07.01 251183 3815619 :n kontaktorit l 0 1mp 0 2releineen ovat saatavissa kaikilla yleisesti k 0 1ytettyill 0 1 j 0 1nnitetasoilla 4kW:st 0 1 aina 658kW:iin asti. Moottorik 0 1yt 0 2ss 0 1 l 0 1mp 0 2relesuojaus toteutetaan

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

KehityInvoitelijana. Pitovoitelu. Luistovoitelu. Pitoalueen puhdistus Pikavoitelu Purkkivoitelu Liisterivoitelu Kisavoitelu

KehityInvoitelijana. Pitovoitelu. Luistovoitelu. Pitoalueen puhdistus Pikavoitelu Purkkivoitelu Liisterivoitelu Kisavoitelu y vj PÄ V, V HLU HH M MR PR? d U j j v, f c, j v v j Pj, yy wwwcff /cf /cff j j v j j j y V - j j,, j d y v j v j,,, vyy yvj -Vj j J P PÄ V, V HLU HH M MR PR? d U j j v, f c, j v v j Pj, yy wwwcff /cf

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Järviseudun ja ympäristön kesälehti. Järviseudun. Kustantaja: Järviseudun Mediatalo Oy. sanomat

Etelä-Pohjanmaan Järviseudun ja ympäristön kesälehti. Järviseudun. Kustantaja: Järviseudun Mediatalo Oy. sanomat Eä-Phm Jäd ympäö äh K: Jäd Md Oy Jäd m M myy 06 Pää h hm h.7. A: Vm :.6. 6 mä Pm : 0.6. 6 mä 9...9..0..... K : M Ah S Cd M Rd SUOMESSA ON NON 90 000 JÄRVEÄ JA USEDEN m p. Ey p öä m öyyy Jäd. R ä mö m yyä

Lisätiedot

Raision aikuiskoulutuskeskus TIMALI

Raision aikuiskoulutuskeskus TIMALI Ammattisuomi Palvelualalle 16.11.2015 8:00 16.11.2015 3:00 NL Kokit Ammattisuomi Palvelualalle 17.11.2015 8:00 17.11.2015 12:00 ES Kokit Ammattisuomi Palvelualalle 17.11.2015 12:00 17.11.2015 3:00 NL Kassat

Lisätiedot

WATER Lisävaruste Härmä Air valmispiippuhin. WATER Hukkalämmöt talteen keräävä aktiivipiippu. että saisit hukkalämmöt talteen!

WATER Lisävaruste Härmä Air valmispiippuhin. WATER Hukkalämmöt talteen keräävä aktiivipiippu. että saisit hukkalämmöt talteen! WATER Lv Hm A vlmppph WATER Hlmmö l v vppp Mmm, hlmmö l! 10 yy vl Hm 1. 100% m j vlmj. 2. Ylvm d. 3. L pmm jyyd. 4. U pj j. 5. V 800mm l. 6. Ml plmpöl = p jyy,! 7. Hlp v j v v plly. 8. Lmpö v, gh. 9. Tlj

Lisätiedot

Yhdessä parempaan koulupäivään! Vuorovaikutus, yhteistyö, oppimisen tuki

Yhdessä parempaan koulupäivään! Vuorovaikutus, yhteistyö, oppimisen tuki Yd rm l! Vr, yyö, m l j d K l ld j rll m j l l l r ll r Pr r m l j j j l d T ll. j l j j j jll d l K ö. lö, lll j. O j m l m j yö y. P l l. l j l j l m j, l ö y O y PPl, l MM, yydy l j r- yll l j ll j

Lisätiedot

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012 Mets-Sy Tm Nuhj Tm Lets Kerttu Tmmst Ru lttyl Petterpe lt Pr Krvett Thv NTALI Völ Kerr Mj trt Vrppee seutu Vlulut Pellper Lu Jr Nur Vsr r Ie V Kr Ks K Ih Upl v Plus Aury l Per Vt 8 j t 0 Rs PrlAsureus

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Kohina. Mittaustekniikan perusteet / luento 8. Kohina. Kohina. Kohinan mittaaminen

Kohina. Mittaustekniikan perusteet / luento 8. Kohina. Kohina. Kohinan mittaaminen Mttutkk prutt / luto 8 Koh Koh mttm Koh lttyvää trmolog Kohtyypt Mttuvhvt Kohll trkott lktro järjtlmää pot fluktutot, jok hutuu jok ltt, kompot t mtrl fykt Ku mtt pä glj, mttuk lrj (pmmä mtttv gl) määrää

Lisätiedot

Metsänomistajat Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjalan asiakaslehti 2/

Metsänomistajat Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjalan asiakaslehti 2/ Mtätjt Mtähtyhdty Etä-Krj ht 2/2016 27.4.2016 Itr Lrt, L, Pr, Rtjärv, Rht, Tr Nyt T t v 2 Ht ärht tvät v 3 Läätyvät ht vtvt hyvää ttöä! t! T t yytt. yyt- Mt jädt tt: Mdät öydät yö ttt:.hy.f.hy.f v 8 Mhy:

Lisätiedot

Kainuun Osuuspankin asiakaslehti. kesä 2012

Kainuun Osuuspankin asiakaslehti. kesä 2012 K Ok kh k 212 r j yr d? h 1 1 k k 2 o y k H y : h k m ko S h h J O o O Im kk K ob m P O Po Vk ko k myö k hd r mhdok. M yö j j o m o o om. Hy h om krr. V hdmm ymrmm hk j g, k k ohj om ökkomm. Sk hy k r

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

Vuokrasopimus laaditaan Vantaan kaupungin Yrityspalveluiden kanssa muuta maanvuokraa koskevan sopimuspohjan mukaisesti.

Vuokrasopimus laaditaan Vantaan kaupungin Yrityspalveluiden kanssa muuta maanvuokraa koskevan sopimuspohjan mukaisesti. 4 IVITYTOIMI Le TJOPYYNTÖ V g e yy rje Ke Vehryee myy re je 64 8 Trje h ee r mr Vr ee m j e eey e j Trjme ee Vrm d V g Yryede m mr e mhj me Vre e e e r re ee e e e ye M r-ee hrje m edey rede rm m m, de

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Tekninen toimiala

SAVONLINNAN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Tekninen toimiala ONLINNN UUNI OITUTU T T g OITUTU Jd LITU OLET T IEILLÄ OLET T ä y - ä, ä d UUDET HNEET, EI OITUÄÄTÖTÄ NÄYTTÖOIUET UNTOITU OLLITUINEN LIITTEET:,, y, - Eä- yä yö yyd: T / O: O, ONLINN d:, Fx: - äö: ()f :wwwf

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä.

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinolan Jääporatehdas esittelee ylpeänä uuden, modernin

Lisätiedot

1 3StoVentec FI - j 0 1rjestelm 0 1kuvaus_200320133

1 3StoVentec FI - j 0 1rjestelm 0 1kuvaus_200320133 g 0 3 ē 0 7 0 5 Ē 0 7 0 1 0 0 0 3 0 9 Ŧ 0 6~ Ŧ 0 5 p Ē 0 4s 0 7 0 2 Ē 0 7 0 3g Ŧ 0 1 0 9 ĸ 0 5 ĸ 0 6 Ŧ 0 3 ē 0 7 0 5 Ē 0 7 0 1 0 0 0 3 ē~ 0 2 0 9~ ē~ 0 9 0 7 0 2 Ē 0 7 0 7 0 1 0 1 0 7 v 0 1 0 7 ĸ 0 5 Ē

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

jakelu kaikkiin talouksiin ja yrityksiin haukiputaalla, Pateniemessä ja herukassa HAUKIPUTAAN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2/2016

jakelu kaikkiin talouksiin ja yrityksiin haukiputaalla, Pateniemessä ja herukassa HAUKIPUTAAN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2/2016 jl l j yy hll, Pmä j h Hd YRITTÄÄ HAUKIPUTAAN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2/2016 V 152016 l 11-14 Pää H ll vää V! Tlh ä Vll m j j lm m! Vll hjlm l 11-14 Ohjlm lll jl j myyjä j mmyyä h j c lll

Lisätiedot

-30% Liivin vaihtoviikot! 169,- (249,-) 69,- OSTA 3, MAKSA 2 KÄDENTAITOMESSUT. Konttinen

-30% Liivin vaihtoviikot! 169,- (249,-) 69,- OSTA 3, MAKSA 2 KÄDENTAITOMESSUT. Konttinen ÄDENTAITOMESSUT ROVANIEMI 16-1742016 L 10-16 / S 10-16 Lpp A / Hhm 4 A 10 / Lp 7-15 5 Lm ä hy M yhdyy hyä, d m m m äd d - äyöä, yöä p ä p m ädm h myö yöää Ih yöäyöä, ä WWWADENTAITOMESSUTFI 0500 00 660

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

L. Maan ia Auringon vetovoiman yhtäsuuruus

L. Maan ia Auringon vetovoiman yhtäsuuruus GRAVTAATOKENTT EN TASAPA NOKOHTA: Tehtävä RATKASU L. Maan a Aurngon vetovoman yhtäsuuruus Kunka kauas Maasta avaruusluotan on vetävä, otta Aurngon jaa Maan vetovomat tasapanottasvat tosensa el avaruusalukseen

Lisätiedot

Hyvinkään kaupunki. Hangonsillan kaava-alueen pohjavesiselvitys

Hyvinkään kaupunki. Hangonsillan kaava-alueen pohjavesiselvitys Hyviää pi Hagosilla ava-al pohjavsislvitys Pöyry Filad Oy PL 50 (Jaao 3) FI-01621 Vaa Filad Kotipai Vaa, Filad Y-s 0625905-6 Ph. +358 10 3311 Fasi +358 10 33 26600 www.poyry.fi Päiväys 13.11.2013 Siv 1

Lisätiedot

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL.

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL. Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST 2977044 A; PF64 NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST 2977045 A; NX93 NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST 2977046 A; RU35 NOKKAVIPUL. UROS SK DN50 HST 2977047 A; SL33 NOKKAVIPUL.

Lisätiedot

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS)

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) Selvitys V. Luhon vuonna 958 suorittamasta kaivauksesta kivikautisella asuinpaikalla Tuija Wallenius 989 Vuonna 958 Ville Luho suoritti tutkimuksia

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY 040/2341 12/~~/83

OUTOKUMPU OY 040/2341 12/~~/83 Q OUTOKUMPU OY 040/234 2/~~/83 0 K MALMINETSINTX Eero Sandgren/PHM 25..984 GEOFYSIIKAN TUTKIMUKSET VUONNA 98 JA 983 Reisjarvi, Tiaskuru 234 2 Sijainti :400 000 Lähtökohta Kesän 983 aikana tutkimuskohteella

Lisätiedot

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA S-55.00 SÄHKÖTKNKKA A KTONKKA. välkoe 9.3.2007. Saat vatata van neljään tehtävään!. ake pteden A ja B välnen potentaalero el jännte AB. =4Ω, 2 =2Ω, =0 V, 2 =4V, =2A, =3A A + 2 2 B + 2. Kytkn ljetaan hetkellä.

Lisätiedot

Harjoitus 2 ( )

Harjoitus 2 ( ) Harjoitus 2 (24.3.2015) Tehtävä 1 Figure 1: Tehtävän 1 graafi. Aikaisimmat aloitushetket selvitetään kaavoilla v[0] = 0 v[p] max 0 i p 1 {v[i]+a i (i,p) E} = v[l]+a l d[p] l. Muodostetaan taulukko, jossa

Lisätiedot

Hiukkaskoko maks. 5 µm. Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine 6,3 bar. Materiaalit:

Hiukkaskoko maks. 5 µm. Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine 6,3 bar. Materiaalit: 1 Käyttöpaine min./max. 2 bar / 8 bar Ympäristölämpötila min./maks. -10 C / +60 C Keski Paineilma Hiukkaskoko maks. 5 µm Paineilman öljypitoisuus 0 mg/m³ - 1 mg/m³ Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN KUORTANEENTIE I

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN KUORTANEENTIE I . G ä y, ä y-, y-.., äydy.... äyö- ö.. yäyy g xx.xx. xx yäyy g xx.xx. xx - . - D.. d.. ääyä. ä y-, - y., ö ---, ---, ---, --- (ä) - --... - g - -. y - y d ä. - -,. - .., Ä, yydä g d ää :., ä äy äää ä-.

Lisätiedot

M Arvio. tttilrili ttr. metsämaan arvosta. uui0 [rttta. Pl,[ 0{00 12r832. metsänhoitoyhdistys. Laatijan allekirjoitus. Lisätietoja.

M Arvio. tttilrili ttr. metsämaan arvosta. uui0 [rttta. Pl,[ 0{00 12r832. metsänhoitoyhdistys. Laatijan allekirjoitus. Lisätietoja. M Arvi metsänhityhdistys metsämaan arvsta Omistaja Kunta Kylä Tila Rn: Ala, ha Sal Phj a kylä LJtila 2:97 L33,L SALO 25,11.214 Lisätietja Laatijan allekirjitus Hakala Raun uui [rttta tttilrili ttr Pl,[

Lisätiedot

Traktorit. Dumpperit. Työkokem. pisteet. Hinta / h VM Ikä Ikäpisteet. Tarjoaja. Pisteet yht. Edull.järj. Kone Koneen varustus

Traktorit. Dumpperit. Työkokem. pisteet. Hinta / h VM Ikä Ikäpisteet. Tarjoaja. Pisteet yht. Edull.järj. Kone Koneen varustus max 70p Traktorit Kone + vm Koneen varustus / h VM Ikä Ikä TR TR John Deere 6930 John Deere 6420 S Hinattava hiekoituskärry, maansiirtokärry 11m3, polanneterä Kapa, polannejyrsin Sasnomag, niittomurskain,

Lisätiedot

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY 1 SUODATIN- PATRUUNAT 2006 10 MASINO- KEY OY 2 Masino-Hydrosto key Oy toimittaa suodatusjärjestelmiä, suodattimia ja patruunoita hydrauli- ja kiertovoitelujärjestelmiin, kompressoreihin, ilmalle, vedelle

Lisätiedot

JF niittosilppuri B 78 4 kpl. JF FH 110 B 105 4 kpl. JF 132 / FH 133 (kelasilppuri) B 81 4 kpl. JF FH 145 B 80 4 kpl

JF niittosilppuri B 78 4 kpl. JF FH 110 B 105 4 kpl. JF 132 / FH 133 (kelasilppuri) B 81 4 kpl. JF FH 145 B 80 4 kpl NIITTOSILPPURIT: JF niittosilppuri B 78 4 kpl JF FH 110 B 105 4 kpl JF 132 / FH 133 (kelasilppuri) B 81 4 kpl JF FH 145 B 80 4 kpl JF FC 80 (tarkkuussilppuri) SPB 1700 Lw 4 kpl JF 1100 SPB 1700 Lw 5 kpl

Lisätiedot

DDD. g;, lt/' l-1ä. tv~ :J-/?t--q-.-,~)- --,L:: / o D E D F D G D. ~tto f ja k;n[js. tä~ttoet ) tj} J-d-LtJ;tJf'-tt.// p.

DDD. g;, lt/' l-1ä. tv~ :J-/?t--q-.-,~)- --,L:: / o D E D F D G D. ~tto f ja k;n[js. tä~ttoet ) tj} J-d-LtJ;tJf'-tt.// p. ".E f /,,, f:r. :ro 7-. "l"z / f 2. 2 4 CJ ~- /t-f ARKEOLOGISEN KOHTEEN TARKASTUS DDD Tunnistetiedot / j Kunta:!:flal'/i Pr e.vi_ Inventointinumero: - -------- Alue: t)t-,-7 ' Luokka:---=/=/=----:-------

Lisätiedot

KARTTALEHTI 11/21. 147/2 Vääräjärvi KARTTALEHTI 17/21 KARTTALEHTI 5/21 KARTTALEHTI 9/21 KARTTALEHTI 10/21. 119 Karijärvi KARTTALEHTI 1/21

KARTTALEHTI 11/21. 147/2 Vääräjärvi KARTTALEHTI 17/21 KARTTALEHTI 5/21 KARTTALEHTI 9/21 KARTTALEHTI 10/21. 119 Karijärvi KARTTALEHTI 1/21 ETELÄ- JA LÄNSIOSA Karttalehti 1/21. kohteet,, ja Karttalehti 2/21. kohteet, ja Karttalehti 3/21.kohde 106 Karttalehti 4/21.kohteet,, ja Karttalehti 5/21.kohteet kohde Karttalehti 6/21.kohteet ja Karttalehti

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm Univerin minisylinterien kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehityksen saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu kaikkein vaativimmankin

Lisätiedot

Strategiapelit ja Nashin tasapaino. Esitta ja : Sebastian Siikavirta

Strategiapelit ja Nashin tasapaino. Esitta ja : Sebastian Siikavirta Strategiapelit ja Nashin tasapaino. Esitta ja : Sebastian Siikavirta Johdantoa peliteoriaan - ka ytetyt termit Peliteoria tutkii pelaajien toimintaa peleissa. Mika on peli? Mika on pelaaja? Peli tarkasti

Lisätiedot

~KTJ. Page 1 of 1. https:/ Iwww.ktj.fi/tuotanto/selaintietopal velulsivusto/tuloste/karttatuloste.html?lang= FI... 26.3.2013.

~KTJ. Page 1 of 1. https:/ Iwww.ktj.fi/tuotanto/selaintietopal velulsivusto/tuloste/karttatuloste.html?lang= FI... 26.3.2013. https:/ Iwww.ktj.fi/tuotanto/selaintietopal velulsivusto/tuloste/karttatuloste.html?lang= FI... 26.3.2013 KT J-Selaintietopalvelu, Maanmittauslaitos Page 1 of 1 ~KTJ Karttatuloste Tulostettu 26.03.2013

Lisätiedot

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13 t, P R I.S KI. TARVIil PÄMTYS As y Siselänkuj 1 iselänkuj I 00970 HSIKT difiu: 3.9.20'13 Y}ITVT Rkennustekniikk Asunt y Siselänkuj 1 n Helsinin Mellunmäess sijitsev kuuden suinkestln nudstm yhti. Rkennusvusi

Lisätiedot

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B Asemakaavaehdotus 30.4.2009 YHTEENVETO KAAVA-ALUEISTA

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B Asemakaavaehdotus 30.4.2009 YHTEENVETO KAAVA-ALUEISTA PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B Asemakaavaehdotus 30.4.2009 YHTEENVETO KAAVA-ALUEISTA KORTTELIALUEET Käyttötarkoitus Osuus A (A, AP ja AK) 8,20% 15,12 C 4,69% 8,66 RA 43,83% 80,82 RM 24,69% 45,53 EN

Lisätiedot

aluepiirros 5. kerros 1/2000

aluepiirros 5. kerros 1/2000 T 7 7 7 - - P % RES N SE E R 7 SR N SE E E E P S T T R Y Y R / 7 ÄTNTPH k k k 7 PÄÄDN PH P R PÄÄDN EE 7 RES / R R T N P PT - T T S P R R-, SR- J TTRPET 7 R 7 PE N R T - T 7 NR T T R EESS 7 PPESS N T S

Lisätiedot

fr/lpt- Arvio metsämaan arvosta Kunta Kylä Tila Rn:o AIa, ha Vihiniemi Kaivosmäki 3:68 25,4 metsänhoitoyhdistys ,.4 / / Omistaja

fr/lpt- Arvio metsämaan arvosta Kunta Kylä Tila Rn:o AIa, ha Vihiniemi Kaivosmäki 3:68 25,4 metsänhoitoyhdistys ,.4 / / Omistaja & metsänhityhdistys Arvi metsämaan arvsta Omistaja Kunta Kylä Tila Rn: AIa, ha Vihiniemi Kaivsmäki 3:68 5,4 SALO L7.9.L4 Lisätietja Laatijan allekirjitus fr/lpt-,.4 / / Hakala Raun Hakala Raun gsm 4-1483.

Lisätiedot

F {f(t)} ˆf(ω) = 1. F { f (n)} = (iω) n F {f}. (11) BM20A5700 - INTEGRAALIMUUNNOKSET Harjoitus 10, viikko 46/2015. Fourier-integraali:

F {f(t)} ˆf(ω) = 1. F { f (n)} = (iω) n F {f}. (11) BM20A5700 - INTEGRAALIMUUNNOKSET Harjoitus 10, viikko 46/2015. Fourier-integraali: BMA57 - INTEGRAALIMUUNNOKSET Harjoitus, viikko 46/5 Fourier-integraali: f(x) A() π B() π [A() cos x + B() sin x]d, () Fourier-muunnos ja käänteismuunnos: f(t) cos tdt, () f(t) sin tdt. (3) F {f(t)} ˆf()

Lisätiedot

ja s S : ϕ Υ : M,s ϕ, mutta M,s Q. Erityisesti M, t P kaikilla t S, joten

ja s S : ϕ Υ : M,s ϕ, mutta M,s Q. Erityisesti M, t P kaikilla t S, joten T-79.50 kevät 007 Laskuharjoitus 4. Vastaesimerkiksi kelpaa malli M = S, R,v, missä S = {s}, R = { s,s }, ja v(s,p) = false. P s M = P P pätee (koska M,s P), ja M,s P pätee myös, koska s,s R, M,s P, eikä

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE HELMIKUU 2010

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE HELMIKUU 2010 PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE HELMIKUU 2010 SISÄLTÖ Kuntatiedotteista... 1 Valtuuston kokouskutsu... 1 112-päivä Pyhännällä... 2 Mitä haluaisit opiskella kansalaisopistossa... 2 Pyhännän rintamaveteraanien

Lisätiedot

S-55.1220/142 Piirianalyysi 2 1. Välikoe 10.3.2006

S-55.1220/142 Piirianalyysi 2 1. Välikoe 10.3.2006 S-55.0/4 Piirianalyyi. Välioe 0.3.006 ae tehtävät 3 eri paperille in tehtävät 4 5. Mita irjoittaa joaieen paperiin elväti nimi, opielijanmero, rin nimi ja oodi. Tehtävät laetaan oaton oepaperille. Mita

Lisätiedot

Hansavalkama on hyvien yhteyksien varrella, Kehä III:n ja Kauklahdenväylän risteyskohdassa.

Hansavalkama on hyvien yhteyksien varrella, Kehä III:n ja Kauklahdenväylän risteyskohdassa. Hansavalkama on hyvien yhteyksien varrella, Kehä III:n ja Kauklahdenväylän risteyskohdassa. Hansavalkaman asukkaille on tarjolla runsaat Kauklahden lähipalvelut mm. päiväkodit, koulut, lähikaupat ja kirjasto.

Lisätiedot

CARDMASTER. Fibox CARDMASTER. Erillinen osio riviliittimille NEMA 4X yhteensopiva RoHS-yhteensopiva ja halogeeniton

CARDMASTER. Fibox CARDMASTER. Erillinen osio riviliittimille NEMA 4X yhteensopiva RoHS-yhteensopiva ja halogeeniton Fibox CARDMASTER CARDMASTER kotelot ovat parhaimmillaan mittaus-, valvonta-, instrumentointi- ja prosessinohjaussovelluksissa. Kotelo on jaettu kahteen erikorkuiseen tilaan; alempi osa rajaa riviliittimet

Lisätiedot

IRMPX asettelu ja asennusohje

IRMPX asettelu ja asennusohje IRMPX asettelu ja asennusohje 3.7.3 Läkkisepäntie 2A 62 HELSINKI MPX asetteluohje Termostaatin asettelulämpötilan muuttaminen 1. Paina SEL painiketta 2. Muuta haluttu lämpötila näyttöön nuolinäppäimillä

Lisätiedot

RUG-luokitus ja hoitajien antama kuntoutus. Validoitu Suomessa vuonna 1995/96 Käytetty RAI-tietojärjestelmässä vuodesta 2000

RUG-luokitus ja hoitajien antama kuntoutus. Validoitu Suomessa vuonna 1995/96 Käytetty RAI-tietojärjestelmässä vuodesta 2000 RUG-luokitus ja hoitajien antama kuntoutus RAI-seminaari Helsingissä 1..2007 Magnus Björkgren, VTM, FT Projektipäällikkö Chydenius-instituutti Tausta RUG-III/22 luokitus Validoitu Suomessa vuonna 1995/96

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio Erasmus-liikkuvuuden tilastoja 28-9 3.2.21 Anni Kallio Persons Erasmus-liikkuvuus 7/8 ja 8/9 Outgoing from Finland 7/8 and 8/9 4 35 3436 3265 3 25 2 15 1 5 687 112 975 177 435 656 27-8 28-9 SMS SMP STA

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA ljljc Olj - j l j j l Olj l l j j jd jj g j l S ll l- j ld j 1800-ll lld ll j l Olj Olj Ml Ml j Vl S U Vl Ol j Kj j l- j ld Vl ll ll llll lj Mlllj l Vl Sl j

Lisätiedot

U^H* 4wfcn i i i iii 17 -'öf P 11 ' 1^ ' " avasi kokouksen kello ' '

U^H* 4wfcn i i i iii 17 -'öf P 11 ' 1^ '  avasi kokouksen kello ' ' Iteret-käyttäjät ikuisesti IKI ry - vuosikokous 20.3.2014 Sivu 1 Iteret-käyttäjät ikuisesti IKI ry: vuosikokous 20.3.2013 pöytäkirja 1. Kokoukse avaus U^H* 4wfc i i i iii 17 -'öf P 11 ' 1^ ' " avasi kokoukse

Lisätiedot

"#$#%&'()$!*+,#-+,)(!!!./(012&&1-1! -13/,2-1! /)1*1! 4'5'%6#&#,)'*!,'%(&&+0()&+! 7!! &#$#%&'()$!&#$%#-(*-/(*&(1!32/01))1!!!

#$#%&'()$!*+,#-+,)(!!!./(012&&1-1! -13/,2-1! /)1*1! 4'5'%6#&#,)'*!,'%(&&+0()&+! 7!! &#$#%&'()$!&#$%#-(*-/(*&(1!32/01))1!!! "#$#%&'()$*+,#-+,)(./(012&&1-1 -13/,2-1 /)1*1 4'5'%6#&#,)'*,'%(&&+0()&+ 7 &#$#%&'()$&#$%#-(*-/(*&(132/01))1 9/)(113(7:1&'5-'#)131*,'%(&&+0(*'*:1:/%&10(*'* ;10,/4(**+#&'&#$ ?? @15(91-/31(*'* "##$#%&'()*

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

SIIRI I. omakotitontit. Viikoittainen haku. Siiri vuonna 2001 perustettu kansallinen kaupunkipuisto levittäytyy keskelle Hämeenlinu

SIIRI I. omakotitontit. Viikoittainen haku. Siiri vuonna 2001 perustettu kansallinen kaupunkipuisto levittäytyy keskelle Hämeenlinu SIII I 9 14 h 4 15 j L 168 50 j 10 1 L 27 24 11 8 l 69 h s lj Lllj Llyhyj Jlyhdyj s ll 92 L j s lv Jj V l L j s - l L J s h j V j - s- l l j 44 ll 29 4 vl j h s L E j j 4 j s 20 0 h s N s 0 w j L s L j

Lisätiedot

YAMAHA OFF-ROAD PYÖRIEN VARAOSAHINNASTO 2013 HINNAT NETTOHINTOJA SIS ALV24% VAPAASTI VARASTOSSAMME OIKEUS HINNANMUUTOKSIIN PIDÄTETÄÄN

YAMAHA OFF-ROAD PYÖRIEN VARAOSAHINNASTO 2013 HINNAT NETTOHINTOJA SIS ALV24% VAPAASTI VARASTOSSAMME OIKEUS HINNANMUUTOKSIIN PIDÄTETÄÄN YAMAHA OFF-ROAD PYÖRIEN VARAOSAHINNASTO 2013 HINNAT NETTOHINTOJA SIS ALV24% VAPAASTI VARASTOSSAMME OIKEUS HINNANMUUTOKSIIN PIDÄTETÄÄN MOOTTORI ÖLJYSUODATTIMET YZ250F 01-02 DKN142YZ ÖLJYSUODATIN YZ 7,00

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 26. Valmistelija/lisätietoja: Elina Yli-Koski, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 26. Valmistelija/lisätietoja: Elina Yli-Koski, puh 17.02.2016 Sivu 1 / 1 26 terveystoimen toimialaan kuuluvien päätösten laillisuus Valmistelija/lisätietoja: Elina Yli-Koski, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Perusturvajohtaja Juha

Lisätiedot

Harjoitukset (KOMPRIMOINTI)

Harjoitukset (KOMPRIMOINTI) Kmrmntharjtuksa (7) Harjtukset (KOMPRIMOINI) Kmressreja käytetään esmerkks seuraavssa svelluksssa: kaasujen srt, neumaattnen kuljetus anelmahult rsesstellsuudessa kaasureaktden, kaasujen nesteyttämsen

Lisätiedot

Työkalut suoraan maahantuojalta!

Työkalut suoraan maahantuojalta! Työkalut suoraan maahantuojalta! 2015-2016 1 MUISTIINPANOJA: Tärkeimmät tähän 2 Tutustu tuotevalikoimaamme YAMAWA s. 5-18 -Japanilainen yhteistyökumppani -Erikoistunut ainoastaan kierretyökalujen valmistukseen

Lisätiedot

Suomen kielessä on 6 verbityyppiä:

Suomen kielessä on 6 verbityyppiä: Suomen kielessä on 6 verbityyppiä: 1 nukkua itkeä lukea nauraa seisoa 2 vokaalia syödä juoda imuroida uida 2 3 -da -dä purra mennä tulla nousta -ra -na -la -sta 4 haluta herätä karata 1 vokaali & -ta -tä

Lisätiedot

Taulukko 1. Tilastointipäivien opiskelijamäärätietoja.

Taulukko 1. Tilastointipäivien opiskelijamäärätietoja. Yhtymähallitus 94 24.08.2016 Yhtymähallitus 111 21.09.2016 Opiskelijamäärä 20.9.2016 Yh 24.08.2016 94 SAMIedun tammikuun tilastointipäivien opiskelijamäärät ovat vaihdel leet 1350 molemmin puolin vuosien

Lisätiedot

Maahantuoja Alkuperäinen

Maahantuoja Alkuperäinen > < > < > < Hinnasto 2013 Akselivetoiset moottorit Moottorimalli Teho 1GM10 6.7 / 9.1 1 318 3 600 Mekaaninen A KM2P-1 2.21 3.22 81 A 5 680 2YM15 10 / 14 2 570 3 600 Mekaaninen B20 KM2P-1 2.21 3.22 113

Lisätiedot

SISÄRENKAAT - VANNENAUHAT - VENTTIILIT Tuoteluettelo / 2014

SISÄRENKAAT - VANNENAUHAT - VENTTIILIT Tuoteluettelo / 2014 - VANNENAUHAT - VENTTIILIT Tuoteluettelo / 2014 THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND 040 741 3244 Avoinna ma -to klo 8-16, pe klo 8-14 pasi.pietikainen@ - VANNENAUHAT - VENTTIILIT Info & Tekniikka Sisärenkaat

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKITERIALLITU PATENT- OC REGITERTYRELEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bkslut Kaupparekisteri andelsregistret Verhallinnsta saapuneet tiedt Uppgifter inkmna från skatteförvaltningen

Lisätiedot

Puheenjohtajan tervehdys

Puheenjohtajan tervehdys ö l äl l : l y d h v S l r m l j m h j j ä l h m j P k k.1 l f m f ä 2. U ä m Prd j v.3 N l k d c r k P.4 H m l C l l c g B, V S vä! 5. GAE r r C k ä O p.6 m r v v S r E l h T 7. kkj 8. P Phjhj rvhdy Tvv

Lisätiedot

seudut maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittäjinä

seudut maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittäjinä MAL-VERKOSTO udu maanäyön, aumn ja lnn häjnä 15.3.2011 MAL-vr: Khää raga udulla uunnlua ja vahvaa r mjdn yhyöä yl unarajjn navalauu, ävä avu ja uujn lpaluyy, ujuva ar, lmanmuun hllnä. Tarjaa uujn väln

Lisätiedot

LAUTAKUNNANKATU JÄTE AP 51 INVA. asf TOMUTUS. asf sepeli. taideteos. nurmi. asf LEIKKI. asf. hiekka. kaide 1:12,0. sepeli

LAUTAKUNNANKATU JÄTE AP 51 INVA. asf TOMUTUS. asf sepeli. taideteos. nurmi. asf LEIKKI. asf. hiekka. kaide 1:12,0. sepeli P yhenteitä: TO to-koje AUTAKUNNANKATU V TAO A TAO B 58 57 56 55 54 53 52 5901/1 5901/1 5901/1 5901/1 5901/1 5901/1 5901/1 A OY RKNA TONTT TONTT TONTT TONTT TONTT 59 60 5900/1 5900/1 5900/2 5900/2 5900/2

Lisätiedot

Harjoitus Etsi seuraavien autonomisten yhtälöiden kriittiset pisteet ja tutki niiden stabiliteettia:

Harjoitus Etsi seuraavien autonomisten yhtälöiden kriittiset pisteet ja tutki niiden stabiliteettia: Differentiaaliyhtälöt, Kesä 216 Harjoitus 2 1. Etsi seuraavien autonomisten yhtälöiden kriittiset pisteet ja tutki niiden stabiliteettia: (a) y = (2 y) 3, (b) y = (y 1) 2, (c) y = 2y y 2. 2. Etsi seuraavien

Lisätiedot

KITTILÄ Levi MYYDÄÄN LOMARAKENNUS- KIINTEISTÖ 48. Kohde 202 261-409-33-94 283/2 YLEISKARTTA

KITTILÄ Levi MYYDÄÄN LOMARAKENNUS- KIINTEISTÖ 48. Kohde 202 261-409-33-94 283/2 YLEISKARTTA 8 7 0 :9 0 9 :97 6 9 609: 89 9:6 97 7 :60 rp :90 80 7 6 7 8 :9 0 rp0 6 68 69 6 7 :96 rp7rp8 6 8 9 YYDÄÄN LOAKENNUS- :6 KNTESTÖ 8 :98 :09 :9 6 :9 8 90 9: 9 :0 76 8 :9.7 Kohde 0 66 9 7 rp9 0.7 rp66 :9 9.8

Lisätiedot

Hiukkaskoko maks. 5 µm. Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine 6,3 bar. Materiaalit:

Hiukkaskoko maks. 5 µm. Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine 6,3 bar. Materiaalit: 1 Käyttöpaine min./max. 2 bar / 8 bar Ympäristölämpötila min./maks. -10 C / +60 C Keski Paineilma Hiukkaskoko maks. 5 µm Paineilman öljypitoisuus 0 mg/m³ - 1 mg/m³ Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine

Lisätiedot

Joensuun yliopisto Kemian valintakoe/3.6.2009

Joensuun yliopisto Kemian valintakoe/3.6.2009 Joesuu yliopisto Kemia valitakoe/.6.009 Mallivastaukset 1. Selitä lyhyesti (korkeitaa kolme riviä), a) elektroegatiivisuus b) elektroiaffiiteetti c) amfolyytti d) diffuusio e) Le Chatelieri periaate. a)

Lisätiedot

012 supistava kulma 45 012040050 SUP KULMA 45o 40-50x50 MM 4,973 KPL 012050063 SUP KULMA 45o 50-63x63 MM 7,238 KPL

012 supistava kulma 45 012040050 SUP KULMA 45o 40-50x50 MM 4,973 KPL 012050063 SUP KULMA 45o 50-63x63 MM 7,238 KPL 1/22 010 kulma 90 010010 KULMA 90o 10 MM 1,250 KPL 010012 KULMA 90o 12 MM 1,250 KPL 010016 KULMA 90o 16 MM 0,898 KPL 010020 KULMA 90o 20 MM 1,032 KPL 010025 KULMA 90o 25 MM 1,199 KPL 010032 KULMA 90o 32

Lisätiedot

/",rfu?+/ Á),^rs 05.ii3.2015. /t=9

/,rfu?+/ Á),^rs 05.ii3.2015. /t=9 /t=9 /",rfu?+/ Á),^rs 05.ii3.2015 Ylöjärven kunnalle 4.l.20ts Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennettä ollaan yhdistämässä koko Tampereen kaupunkiseutua kattavaksi yksiköksi EU:n palvelusopimusasetuksen

Lisätiedot

!""# $%&'( ' )' (*' " '' '( "! ' *'&' "! ' '( "!! )& "! # "! & "! ' "! $''!! &'&' $' '! $ & "!!" #!$ %! & '()%%'!! '!! # '&' &'!! &'&' *('(' &'!*! +& &*%!! $ & #" !!" "!!!" $ " # ' '&& % & #! # ' '&&

Lisätiedot

MASSARÄÄTÄLIT RY JUHLASEMINAARI Ferrometal Oy Ferrometal Group

MASSARÄÄTÄLIT RY JUHLASEMINAARI Ferrometal Oy Ferrometal Group MASSARÄÄTÄLIT RY JUHLASEMINAARI 2011 Ferrometal Oy Ferrometal Group pe ru As H ste Yrit ia el tt y kk si a s aa nk a n t: ii n su Su u Tu rt om eo a ot tu e lli lai M v ot a su n e u t e l ik ut D us n

Lisätiedot

Working. KUVAT: JUHA METSO MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT Jenny Lilius, VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO

Working. KUVAT: JUHA METSO MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT Jenny Lilius, VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO Worg C Hro www.muor.f / www.mo.f KUVAT: JUHA METSO MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT Jy Lu, Mrv Srjoj j Kro Srp, VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO EDUNVALVONTAA ASENTEELLA Mo uoroomu TUOTANTOVASTAAVA

Lisätiedot

As Oy Jyväskylän Aholanrinne

As Oy Jyväskylän Aholanrinne As Oy Jyväskylän Aholanrinne havainnekuva arkkitehtuuritoimisto a s e m a p i i r r o s 1/200 C2,C12,C22, C32,C42 3h+kt+s 71,5m² C3 3h+kt+vh 54,5m² UVV JH/ SIIV 2 SK 44 43 41 4 38 37 40 9 12 19 C1,C11,C21,

Lisätiedot

Maanantai Liikuntahalli ja kuntosali avoinna sekä iltavalvoja paikalla klo Klo Lohko A klo Lohko B klo Lohko C klo Kuntosali

Maanantai Liikuntahalli ja kuntosali avoinna sekä iltavalvoja paikalla klo Klo Lohko A klo Lohko B klo Lohko C klo Kuntosali Maanantai Liikuntahalli ja kuntosali avoinna sekä iltavalvoja paikalla klo 15-21. 8:30 S I I V O U S 8:30 S I I V O U S 8:30 S I I V O U S 8:30 9:00 Kemien a-a 3lk t/p 9:00 Sami Alanen 9:00 Ikämiesten

Lisätiedot

Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien määrärahan korotus

Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien määrärahan korotus Tekninen lautakunta 28 23.02.2016 Kaupunginhallitus 107 10.03.2016 Kaupunginhallitus 177 02.05.2016 Kaupunginvaltuusto 48 11.05.2016 Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien

Lisätiedot

Maahantuoja www.yanmar.fi

Maahantuoja www.yanmar.fi > < > < > < Hinnasto 2014 Akselivetoiset moottorit Sylinterit Max kierrokset Paneli Kytkin Välitys Paino 1GM10 6.7 / 9.1 1 318 3 600 A KM2P-1 2.21 3.22 81 A 5 470 2YM15 14 / 10,3 2 570 3 600 B20 KM2P-1

Lisätiedot

"#$%&'&()*+,')""#)%#%!-#%$)'.$&-"*)%#%!+#/$&0"&!!

#$%&'&()*+,')#)%#%!-#%$)'.$&-*)%#%!+#/$&0&!! "#$%&'&()*+,')""#)%#%-#%$)'.$&-"*)%#%+#/$&0"& 01213456789:67;6>57:;;=?@6>57:;;:6@57:=@ "##$#%&#'()*++*,-%..-'(##/-012#/--2# 3451$#1/+#..6.72892-:4'+4+;#1&?@@ "#1/+#.+6+#1+1#:1.&-#+8/ A*$6/;*&6.*W#/+8

Lisätiedot