ASKULASSA KOHTSILLÄÄ TAPAHTUMAKALENTERI Syksyinen tervehdys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASKULASSA KOHTSILLÄÄ TAPAHTUMAKALENTERI 3.2014. Syksyinen tervehdys"

Transkriptio

1 N KOHTSILLÄÄ ASKULASSA TAPAHTUMAKALENTERI Syy trvhdy St j vä ä jät ätyhtt vt ämpmät htt m A ätphtm. Vää ähtä mp pj ä r tphtm. Khtää A rttä hyvä mtt tvt yy tphtmt. Säytä t rrä tphtmt r m tr. Tphtm järjttä v t tphtm v: j järjtäjä, t, rt t yhdty, h mt t td ää värä, vrtä j vhtyvyyttä t ämää. Otmm h j. Vrtävää j vrtä yyä LC-A pt LC-A Prdtt Hrr Srv

2 AU Ljt (P02-03) ASKOLAN URHEILIJAT Vmtj J Jv, ph J hrjtt mt A-Ar j A prjt j ytyt Vmtj Jm Ttr ph j A Krtröm, ph Syy pp trt tt j t Myä tää j tmmt ää. Jp, mht A Urhjd tvt öytyvät ttt A Urhjt ry 20 vtt! Jhpävää vttää mrä A-Ar SUUNNISTUS Lättj: Prtt Tm, ph Syy vm tt I Prtt, pt td 1611 j 1788 rtytä Orvp jt Pht 2 MONNINKYLÄ Ph PU: j AU: yht t Prv Vrvä YLEISURHEILU JA HIIHTO Lättj: J V, ph t m: AU Ar (P00-01) Vmtj Tm Sm, ph , Att Iä j J Kyyhy. J hrjtt trt A j mt AAr. Yhtyhö Tpp L, ph Tmmt äht hrjtt vt A-Ar mt Sbdy, mht Yhtyhö K M, ph Sbdymht pvt hd j. Jt hrjttvt Ar mt j v 20: Krh hrjtt A v j yy j m A-Ar Nppähyrh (7-12 v) Yhtyhö Tmm Tm, ph Krh hrjtt m A-Ar Krp Jr Vttrt, ph P-t tt Ar 18:0019:00. Päp J Tyyä, ph , Tvd hrjt rr v A v (ähyä). Ltp M Att, ph , P-t rr v t A-Ar. Sähyrht Mähyrh (4-7 v) Yhtyhö Jh K, ph. Jh K, ph RENKAAT KORJAUKSET HUOLLOT VARAOSAT TARVIKKEET 3

3 ASKOLAN KUNNAN NUORISOTOIMI JOKERIT SKA PIETARI Lähd tm KHL-ätää mt Ptt Jrt ht Ij Kvtch tähdttämä SKA Ptr dtt Hrtw Ar. Lähtö A trt j Myä Amtt Mt ht v 40 r j 16v. 20, ätä pääyp j bjt. P Mt trttt y 12-vt, m htj ähtv. Stvt mtttmt p mä. MEGAZONE FLAMINGOSSA TORSTAINA Mgz r h, ftrt j prtt ää pttv r, j p ää j t tmtt h. P tm hämärä, UV-v vt byrttm pttr. A vp-tm järjtää rt Fmg vhd Vt Mgz r. P 1 h, j jä mtmt Jmb. Rt järjttää j tj mttt m vähtää 15! Rt trttt y 13-vt. Lähtö A t 11.45, Myä Amtt Omm t A Ht: 40 (ätää bjt j r tmm). Stvt mtttmt m mä. NUORILLE RYHMÄLIIKUNTAA AREENALLA VIIKOLLA 42. Kj yym Ar t ä mtt 4 - v Ohjm tmpprt, ppjä j mt mv. Vtäjää T Vr. Ht t 10 /tj ätä yhd väp pävää. Imtttmt vmtää trth mä. Imtttmt Jää-tt, Ar t j Mgz Rt Vätt p NUORISONEUVOSTO ASKOLASSA A ttt tmt rvt. Tmt trttt vt r. Sh p r j phjhtj tm V Pt. Ott yhtyttä phjhtj htm.cm j p t r-ttrhtr Rt Vätt. Khttää rt t A. NUORTENILLAT NUORISOTILA NUTASSA A ryää Lt 49 (Yä phjp) vt v t y 13-vt j tä vhmm. Vpt yhdä, mtt pr j tt PC( 2 p), tv tm j mhd bjrd, pg ym. p ä p prtv trj. Nrt t tt 17 20, prjt j t Syy t j tt-t Nt v 42. Lä Nt j jm tt , prjt j t ä tt t tpävärh Myää rt Mt tm 3 6-t tpävärh v j trt Krh r, prrtää, yödää väp j thdää äyjä. Krh mt. Syymv rh järjttä. 4H-rhtmt rt Kv Kryä rt Krh rr, p, yhdä j. PÖYTÄJALKAPALLOILUA Itä-Udm pöytäjpjt (bbt) pvt Nrt Nt t Tmt tt vvt tt yhtyttä M Määä p ASKOLAN KOULUN KUNTOSALIN AUKIOLOAJAT JA VUOROT Mt-prjt , t j t Nt vrt v j t Eäät vr prjt Htt: Vrtt 200, rtt 125 j ärtt % t, pjt, työttömät j äät. STARTTIPAJALTA SUUNTAA! Syy 2014 trtt Strttpj trttt vt r, jt trvtvt tt t ämäää. Pjj mhdd pht rh m tvtt, tt p-, työhrjtt- t työp öytym. Tmt ätää r ämäht ttyvä t t rtt, p äytä, hrrtmhd tttmt, ädttj, m td tt, vrj, rtä ym. J yö v j hj m höht tvtt prt. Strttpj tm NT t A yä päv Pj v t 1-5 pävää v j pjj 3 rr. Strtt pj hdt j TE-tmt, tmt, Strttpj t t v rtyötjöd tt. Strttpj tt mää vt hjt! Mm. rtmtr pv tvr t mtt pv t, ppj, hmä, vhj ptj, ppr- j rtrj, rä (myö jämät p), ptyjä ptprj, prj ym. K trjt j r ymäärätä! Yhtydtt: M Ebm

4 Hyvä Eämä A ry ttää Myä Kympp jtphtm tt jjt j rt tvää rvt ttyötä. Tm jtphtm h. Jjt m 35 j prj t 19 jj. Tphtm ttt t jm tpdä r j r t t yhdtyt tt. Vpmtt tpdhmt v ähttää mä tt: Hyvä Eämä A ry, Ntt 198, V t ähöpttt: Ht m tmää At hyvä p j ää? Kt tm yhdä yht hyvä pt j ä ätä hmt ätä vrvtt? T m tmtmm! Jä Hyvä Eämä A yhdty vt 6 Trvt m A trpr ttyä mm jäm t FI Lt vtttää m, tt j ytymävt (yrty/yhdty: yhtö m, yhtyhö j t). Jäm ytyhötä 20 /v, tjätä 30 /, yhdtytä 40 / j yrtytä 100 /. Yhdty yhtytdt vt: Jhtt vt: R K, Sg Sm-Nm, H Sm, Kth Strömdh, J Tmm, Mrj Ldtröm, Er Krh j Tr At. T m tmää At vhtyä p j ää. Yhdä tmm. Ktvt trt j ytävät hmt htm? T m trpr, j t yy A päärjt j m trt 18. Krrmm j mm trt ähtä j, mht t ttyjä, hm j äöä. Aht vhtvt, ä v ttää mä tr vt. Trt 4.9 h jpävä pämm j tttmm t rt. Syy mt trtrrt vt 16.10, j Tähä mä trprtä öytyyt ht ä 2014 tth yäävyh Kryä-V j Myää ä Ktt tt j-trr. Lätdt: Kth Strömdh, ph

5 ASKOLAN SEURAKUNTA Vttff Nppr (Pppt 2, äääyt rjt yäv vrtä vt) v ( 15.10). Khv tm mt yy dm htmp. A p hjmht, j jä hv j jttr! Srtvt 2014 Srtvt järjttää jä vd vä. V vt 15 rvtt jätä d Krvtt äyttää r ytä päätövt. V vt äätää 16 vtt täyttät r jät. Eääty järjttää Vr v äpävää r. ASKOLAN SEURAKUNTA At 23, ASKOLA KIRKKOHERRANVIRASTO m, t j t 9-12, 12-17, p jtt fx T Prttä, t Päv T, tpääö Päv Erä, rhrr Att Kp, rtptr V Erä, ttr T Lpm, d Nrtyöhjj L Tyyä, vtv thjj L Kr, thjj Kr Vhtr, thjj J V, rtmtr Trtt Hmm, vj Sr tt rrt t Um-hdä j r tv. Srt öytyy myö Fcbt. Työtjät tvtt ähöptt rjttm tm. m(t)v.f. Sr m dvt- j jj tdt jt t, j mjt. 8 Pmtj A r tmt A rr tt hrjtd trt rtd. Krt tt vvt tt yhtyttä V Erää Pyhäpävää Vh m yhty Vr tyy pp. Tt vp pääy. Kpp vt vt rt jä hjtymtä vrt 18 t. Lyhty m myö 19 r, mtmm vd pt r jää. St jmpv pdtää 12 Jryä rh. Krhvt. Kr jmpvt. Srtv ääty r jmpv jä. Ääty päättyy 20. T rtrt Pröö j S d Trmmt tdt mtt myöhmm. Tdtt dt ph D ryhmätmt Tmr ryhmä tt 12 (Jäppät 70) ( ). Mt vr 10.30, yht hrtht j (mtht) 12 j t vr Sdrj tjh vttää M jä tpr j rhvt rtd. Om-Krtt rh Krtt mtmt (Trt 10) j t v Khv, hrttt, r j mtt hjm. Vphttm ryhmä t Pv Mätyrtä , h mtr htm. Dtyötjää vt tt yhtyttä, r, hmhdgm, yäyyttä, tmtv, pähdgm t ht tp j trvtt t. D pvt vt ttm, mttm j trttt ä. Lpt Itpyhä Pyhät tvt j t tt Srtt: 2.9, 16.9, 30.9, 14.10, 28.10, j Myä Hmä: 9.9, 23.9, 7.10, 21.10, 4.11, j Ohjm pyhährt, rt, ä j mhht. Ohjj thjjt, 5-vtt. Prhrht Prhrht tvt Srtd tt j Myä Hmää v Prhrh hjm pr, mhdt rt, yhttä ä 9

6 j, hvtt ä vpt. Prhrh trvt mttt, rht vt m, hvrh 1r/. Prhrhj hjvt thjjt. Lpt, ädt, ät, htjt trvt prhrh. Vrhpävät yym r j 1-2- Srtd , mx 16 t Myä Hmää t , mx 16 t Pävä ht 6 r,. j väp, rtmtrt j vt. Imtttm 8.10 mä L t ttvtä Pävä ttt, j mtttt 8. Rppj vjjmpv j ft r j rtd. Kt rpp ähttää v yty r. Vrhrt rhj äytyy, rtyöhjj ttt työä. Krht mtt j tt ä ttvmm. Nr vtt. Etvä rtyö trt tvtt t trp v vt r, j v t- t työp t j tdä, mtä h thdä. Käytäöä tvää rtyöä m. tvt rt vtt, trvtt jt, m hä hp t tt trp m ämää ttyvä jt r, thdää yhdä järjttää mhd m h ryhmätmt j yhttpm tvtttv rr m m. j rt tmp Etvä rtyö pv r mtt, ttmt j prt vphtt. rtd Ohjm pjä j rt. Lp trjt tp. Trvt! Nrt Nppr-t v Nppr. Yhdä, pjä, hv & ttä. Sähyrh Työtjöd v t mtä th mtä rrttvt t. Nr v t ht tvä rtyö pr. Ap vvt pyytää myö r ähpr t t tt rt. Ot yhtyttä! A Tt It t Nppr. M tt vd rpp rttt. 10 Etvä rtyö A tt trvtt d htm, työ- t pp, t hrrtt tmä j tmtt- t mthmt Lt j yht pht Kymppyttärt p (?) Myä Hmää. Ktt jt v yty. Sähyrh mt. 9 :t j tä vhmmt. Järjtäjä: A tvä rtyö Ohjj Tmm Tm. Aj Märt ph Prtt Lt ph EtväNrtyö- A Aj Märt j EtväNrtyö- A Prtt Lt. Käy tyäämää v Etvä Nrtyö A 11

7 ELÄKELIITON ASKOLAN YHDISTYS RY Eätt Sm r ääjärjtö. Järjtö vv ähmt tj ä trj yhdä mhd j mt tmt. A yhdtyä. 650 jätä. Eät m mp Lhmrt S pg ähyydä. Sä järjttää hjm tmm, rj j tt. S v myö mä vttämää vp ytymäpävä t mtm pävä pm t j. Tv tphtm: Ktpm A Srtd H Bjrtröm rt ähmt tämtä Ummt Rd Syy A Srtd Syytt Jryä Nrrt. Khvt j tt Tmt vt Prv Sd Pmt t Kv Frm Ktpm A Srtd Jjh Mätyrtä Pm Lhmr Itäyypävää j pmvpp vttä. Möyä pt A-Ar mt Ktvr A prjt Trtp Jryä Rh j t mt Prjtrh Mätyrtä prjt Mätyrt. Smm myö tj Eät Udm pr md yhdtyt tphtm. Imtmm tmtmm Umhd tmt pt j tvmm www. m.tt.f/. HUUVARIN-SÄRKIJÄRVEN NUORISOSEURA HYMYILLEN HUUVARIN HÖLKÄLLE SU KLO 12 J Hvr höä J Hvr-Särjärv rrt, Myryät 458, Hvr. Yhtähtö Mtt vt 11 m j 4 m. Mtt j jtt vt pävrt. Srjt vt: t, mht j 15-vtt 11 m (10 ) ä 15-vtt tytöt j pjt 4 m (5 ) jt. Emtttmt mä -ptt tt h. K vt trvtt ää j t tmtt hymy Hvr höä! Tyy vp mt v ttt äv, höät, jt, v Tphtm ttt äyttää J ttv pöyt ht. Lättj tphtmt tvt: Lr ( ) j Tr ( ). VIRKISTY VIIKOLLA KE KLO 18 ALKAEN Vrtytä yyy vt h J tt J täytyy mt hyvvt j hyvää vttvt rj j jh tjötä : dht, j j mt vttt, ttttt, pä hthtä ym. Mtäytö. Khv vt hrt j t m. Kt ytävä m vrtymää v! Tdtt A U-Sm J t: Myryät 458, Hvr. 13

8 ASKOLA-AREENA A-Ar tpht yyd! Vt m tphtm, j j p! Kt yy vrt A-Ar tvt Yt tp-, rp- j bdyvrt jtvt jh vt t m 5 r rtm. KAMPPAILULAJIT! Kv r ryhm mpp j hjt Ar. Trmmt tdt Ar tv. Svrj vp! - Tt 16-17, j vpt vrj - Kv j vpt vrj - Trt vpt vrj - Prjt j vpt vrj - St 14-15,16-17 j vpt vrj Kyy rt vrj t ph MONNINKYLÄN NUORISOSEURA SALIBANDY- JA FUTSALSARJAPELIT! Sbdyt j Pt rjpt äytyvät - mrr tpävä. Sr hjm trmm ttvtmm j fcb. UUTTA! KIIPEILYSEINÄT! Ar t r pyää, jt p trttt j äytöä j t 8 m r ä vj t yy. Svrj tdtt j vrt: ph , Nrrt Hmää (Hmät 34) v vrt r jh j tphtm. Lt yttärt (50 /2h) ätävät tt, rtt, j väd äytö ä hjt hjm. Sr ptpv mhd j gpt. Tdtmm tmtmm myö hdä, mtt j r v myrr.tv.cm/ ä fcb Phjhtj Mrv L p Em: HELKAMÄEN JUMPAT: Lt t 6-8 v. v Lt t 9-11 v. v mmä rt rhm 10 tt v 42 hjj Jf, Mtt j Sr Jg hj T O t ht 50 t 8 rt EI tt v 42 t m tmt jmppmtt, vtt, vt j ämm vtt Lätd. Päv Kyyhy p Lt 61, ASKOLA, ph ASKOLAN MAA- JA KOTITALOUSNAISET RY Kv ht jää r 80-vtjh Myä Hmää Mhm A tää yyä yy t äht. Am tm vh mjr t Myää,. Mjrt 4, Myä. Mhtm pää vrm j mrt Prtm j ptört, mä t ht, tpht päääätöt m th. Myyä myö tr vt, pt() pv mvpj. Vrt mhm, mt, pj m tt. (V: y mvg p 5 g.) Mm 30 g. Vrttv -hvt 20 -hvt 15 -p hvt - vhvr -hvj 60 p -hvppj j ttj, rt Tdtt mrt NAISTEN SÄHLY t Amt Lätd. Arj Ht p

9 ASKOLAN KUVATAIDEKOULU KORTTIAN KYLÄYHDISTYS Krtt mtmt, Trt 10, Krtt Kyät vt vtdpttj j v mmtt. A vtd A vtd tyhdty ry: yäptämä, tt prptt tv t j rt vp-j ppt. K tmt vt tyhdty jhtt. A vtd prttt v K tt tt prptt yytä Opt dtt vtt prpt ytä ppmäärää j trttt vt p j r. Optpt jt A yä Etv t (yä vh r rr). Opttjt 16 A Kvtd järjtää tt prptt 5-16 vt p j r. Lätdt pttj M L p t Päv yyhy p t tvtmm Mtä v myö tyätä fcb Kvtd tmt v t mm vpht tjäm. Tt vt At j Op (vtttää tjäm). Lätdt pttj M L p t Päv Kyyhy p t tvtmm vtd.yhdtyv.f/ tt , 23.9, 7.10, 21.10, 4.11, 18.11, 2.12, 5.1 Ohjm yhdty d tdttm j vpt t hvtt mr ä. U j vh hyvä t ttt t, rht m! Kmmt jt t Pj Prjt Trj jtrtt j rpr. Jp vr j trvt ttt p, jt pt hjptt m. (Lp mtyt ptt). K vttämää ämmh ht jrd ä! Vr Idyä mmm jtv Krtt-t v vrt r jh j tphtm: Häät, ytymäpävät, tjht, rt, t... Att 50 hg jt myö vrmm. Lätt: p , Krtt yäyhdty myö fcb. Ht t mtä t t yrtyä? Nyt tt t t Krtt yäyhdty j Pt t yä htr j v. Hyvä hjd t m hrtt! Otm pt tt rv r tt! Kv rt hrt t 500 g ptt 9,00 r. 17

10 MLL ASKOLAN YHDISTYS T t pprh r! Äjäpävä 2013 tm I Prtä Mrhm tjt A yhdty ry. trj vt tmt. Jää yhdtyämm r 180, j tmmm yt jättä vtt A vpht vm. T rht m tmt j tphtm, t mv j hyödytä tmtä pr m mhdt m, ä MLL: pt vphtt tt vt ttv! Vpht tphtm, prhmm, yämmm t vr, prhhv vtj, ht jää h ht! SYKSY SAAPUU!!! MLL A yhdty ry. äätömäärä SYYSKOKOUS, j vt ttyä m httyötyy, t t v yhdtymm t vt Lppävää TORSTAINA NUTA rt, Lt 49 ( Yä äpht äyt). Art j mt mv myö p Trvt! Srt Ktt Äjäpävä tphtmmm t 6.9. vr, ä yhttyömppmm ttt tphtmtmm jä t! Lty jä yt, ty jä ht, j vt m yhdty18 MLL A yhdty ry.! Yhdtymm jäm mm tt pt tmtmm, A t j prhd hyvä. St myö äyttöö pt jädt, ä tphtmt, rt j rttä. Pt jädt 2014: Kht Ktp, At 80, V - 10 % rmhtt tttt j pvt Kht Btf Sty, Hmät 15, Myä - K rmhtt hdt j tttt - 15 % ä tpgmtt, Bdy grg -rt ä rp pdyt - 20 %. Prtr-Kmpm Sr, Mjrt 18, Myä - 10 % mpmpvt. E v yhdtää mh. Prv Lttrvrpp Nt, Atjt 8, Prv - Myytpöydä vr 6 vr 24 (rm. 28 ) Av t - p 10-18, , m jtt Sä m pyhdtymm jää t Mrhm tjt vtt t MLL: Udm pr järjtää prhmmt Prv Ommä pvt, t Tprtt 4 Lt Kv Lt Ryhdy MLL: prhmm S trvt! Kt vphttyö pprhd pr? Ht v pprhd rj? Mrhm tjt Udm pr tt prhmmj. Vphtt prhmmt vt tttv, jt hvt t j pp mt prh r. Prhmm v p rj r t tmpp vhmm. Tpm pm mt, määr rr hd v mtm t j. Prhmmt ä t hjt vphttyöhö. Prhmm vt tm j Prv, A t Sp. Lättj j mtttmt mä: J D p t t 19

11 jädt mm. ypyät, ttpt j rthtt, ä Lpmm hd vrr! Kt ää j Vä hdt m: Tt Vv r Hmää prjt (Trrt , j 24.10/ ryhmä j ) ä Kryä Nrr vtämä vhmp p jmpp I Prtä trt tmpprh jä MLL A yhdty ry: p j prh vmt Prhhvt jtvt t yyä tmt TERVETULOA MUKAAN! KIRKONKYLÄN PERHEKAHVILA Sr rt NUOPPARISSA, Pppt 2, Krjt vrä Mt ( m jt hv, yym v 42) Lätdt P/ MONNINKYLÄN PERHEKAHVILA Myä Nrr t HELKAMÄESSÄ, Hmät 34, Myä Tt ( m jt hv mhdt, yym v 42) Lätdt Mrv/ SÄRKIJÄRVEN PERHEKAHVILA Hvr - Särjärv Nrr t JUKOLASSA, Myryät 458, Hvr Prjt 29.8., 26.9., , j Lätdt J/ Vhjärv NUORISOSEURA Nrr ry VAHIJÄRVEN RY järjtää PAPERINKERÄYKSEN Khv mhd, prtäm/rt j ph yhdä, m h-tj vvm. Trj myö ptä hvrh vt mm. hv, mh j ptä prtv! Trmp yyd hjm öytyy hv ätä! p PAPERILAVAT LÖYTYVÄT TANHUVAARAN PIHASTA (Hämät 114) Mtth jt pprt: mhdt j ppr TERVETULOA MUKAAN! m v IHANAA SYKSYÄ KAIKILLE! ************************* Tvtt Mrhm tj t A yhdty ry. Lättj ht phjhtj P Myy H tvrvhttphtm Thvr V mä, t t t trptt: vttt, j, tt ym. d trvt. Vt myö t tmää öytöjä tmtt mtää t. Jäj jäät tvrt vt ht jättää m, tmtmm d hyvätväyyt. P päää myö hv ************************* T yyä: rhj j tä rmm, r- j yähvtmt. Tdtt: P Lr TERVETULOA MUKAAN NUORISOSEURAN TOIMINTAAN! 21

12 JUORNAANKYLÄN NUORISOSEURA RY SYYSKAUDEN 2014 HARRASTERYHMÄT JUORNAANKYLÄSSÄ BAILATINO Tt rt Ohjj Trm Kpp. Kpt. KAHVAKUULAJUMPPA Khvjmpp prjt rt Ohjj Ptr L. Ht 5 /rt. Lttt äyvät. Omt hvt m. TEHDÄÄN TEATTERIESITYS Kpt Thdää tttrtyryhmä t t rt Ohjj A-L Kyät. Y 12-vt. Kpt. LAVATANSSIN ALKEET St rt Opttj H R. Kpt. 22 KAUNISTA KOIVURISUISTA P j rt. Ohjj Trj Hä. Imtttmt mä pt. TARINATUPA Eät trtp j t mt 12 rh. Ajtt tphtmt öydät Jryä yävt A Rttjt ry v 1996 prttt SRL: jär j trt t A hvhrrtjt yht j järjtää yhdä jätöä tv j hrrtt dtävää tmt mm. rj, tt j pt. Tmt trttt A hvhrrtj j rttj rppmtt tä mä hrrt. Srtmtmm trvtt myö, jt hvt m p-j tphtmjärjtyä. A t t myö tmtmm vtt vt. Ktvt: Fcb: Sähöpt: Jryä mtr vr tt (150 hö ) ä hvttä (15 tr), trtttj 4x4 m, grä j P-p. Tdtt: Kr Jh, ph

13 ASKOLA COUNTRY DOGS RY Kä rt päävät hrjttm vptt (VEPE) j mm. ptm vdvr jt hö. A Ctry Dg ry ACD A tmv mp vphtvm tmv yhdty rhrrtj. Jää yhdtyämm tää htä 50. Yhdty järjtää trmhdd rv j: gty, tttv (TOKO), ry-t, mtätyjäjty (MEJÄ), vpt (VEPE) ä r t mm. r-, t- j äyttytt ä tphtm. Srmm jää j ähtöö, trt pv rh. Kpm t tm rmm pää tvt. Yhdtymm prtt, ttä rhrrtm v j tä vt tt rt mtj - rvh tmtt! Yhdtymm vt trvtt r j rhrrtjt httämää tmtmm j vttämää rhrrt pr. Myö dt rhmt, j mp mt rhrrtt, tt trvtt m tmtmm! Srmm tttä jt Mätyrt, A r24 yää. Ktttä hphj dtt ttä. Ktää pyörvät vtt jä trttt mt hrjtvrt gtyä, t j ry-t. Lättj yhdtymm tmt tt: A Ctry Dg ry, phjhtj, Aj Ldbrg, , j. Udm prmtrtttv Trvt rm Udm prmtrtttvtt A ryä rhtä! Ktää pvt pävä r yhtä y ymmä r. K Trmp t ttv ttvtmm v tt. A Ctry Dg ry järjtää yhdä Prvd rhrrtjt ry: (PORSK). P bfftt. Ethä t t m r m, ttä pvt rt vt rtrh. 25

14 KIINTEISTÖNARVIOINTI JA -VÄLITYS Vhv ttää. Rhmt 4, Prv Prj Mä Krr O LKV, KED Vtv-LKV, AKA, MMM J pvhvtj ph ph IStOK Oy, Vätyp 4,85 % vttmt ppht, mm 3600 ( v 24 %) Myö tt ptt! Pdä vtt htpm, mtt 200 /v! Myö tyhtö - t j yy trmm:

15 , Hvr K tät p -jv t tm, v r ty ä OP b *,j m t v t, p p v m jjop K K : v ä ty p t.sää tät r h!k p tä d jättä äy ttäm ättä.k t tt p. fi/ b r * OP b r ty yo p m t j jä jh g OPP,j m t p r h y h t p -j / t v t t v äh tää r d. At 80, V, Y h d äh y v ä t. Kdhtpvt mmtttd y 10 vd m. prtr-mpm mrj r t AJANVARAUS: AVOINNA: MA-LA pm m Trjmm: jhdt, vhdt, mt rthdt,vrthdt, ryt, rppdyt, tvärjäyt,rt rvptt, myyrt,gt... ym. Lämpmät trvt! SKY-Kmtg: Jh Kt Pht MASIINAPAJA Oy Hhttyt 111, A Mtä yt myö dt BEAM Ectrx pöymrt! 29

16 r PARTURI-KAMPAAMO SAARNIO r A U T O K O U L U ASKOLA PORNAINEN r A U T O K O U L U J 5. rt -20 % Ph Mjrt MONNINKYLÄ A m/p/må-fr 7-21, /ö 8-18, /ö Myä/Mby m/p/må-fr 7-21, /ö 8-18, /ö Ed. Tr. Hpp. Förmåg. Fär. Bhädg. 30 Rtrvt Rptvr Sttttt Työt MOPOKURSSIT MOPOAUTOKURSSIT HENKILÖAUTOKURSSIT Ph Fx Lt 61, A, A-Ar Krt 174, Pr, rjtt A Ptä, ph Pttd j ämmtyöjy myyt. M-p 9-17 j jtt VERKKOKAUPPA 24/7: ASKOLAN LOKAPOJAT SEO Myä O M Oy Mjrt Myä A pt Pppt 2, ASKOLA p. (019) f. (019)

17 LAADUKASTA KAUNEUDENHOITOA AMMATTITAIDOLLA: Vyymrpt, Rppdyt ä rptt Kv-, ä-, vrt-, & jhdt Ryt, Shc-gt, Vrpd gt AUS AJANVAR SÄ! Mt, Mrc-hhdt, IS MYÖS NET Srt-rvpt WWW. Ktpgmtt, Ktvärjäyt, T I.NE KAUNIIKS Krv & ä r ty Hmpd v, Shrt Ttmyyt KAUNEUSHOITOLA, HELKAMÄENTIE 15 (OP: t) MONNINKYLÄ, p MEILTÄ EDULLISESTI MYÖS OPISKELIJOIDEN TYÖT! TERVETULOA! N KOHTSILLÄÄ ASKULASSA Khtää A -j tmt tv, ttä yhdtyt rtvt tvt tmt t. Ktr jt j ttt j tmt mttm mtt. Vrt tr j d yrtytä, A t j A rt. Atj yhtytdt: Yrtyt mtt:

HIIHTÄJÄT. Oriveden Ponnistus ry:n hiihtojaoston lehti Tammikuu 2015. Alk. 25 537,19 * Myynti 03 334 6522 Huolto 045 152 1155

HIIHTÄJÄT. Oriveden Ponnistus ry:n hiihtojaoston lehti Tammikuu 2015. Alk. 25 537,19 * Myynti 03 334 6522 Huolto 045 152 1155 TAMMIKUU 2010 ORIVEDEN Ord Pt ry: hhtjt ht T 2015 OrP PONNISTUS ry: HIIHTOJAOSTON JULKAISU 2014 1 Ord Pt hhtäjät KIITTÄVÄT yhttyöppt j tttt h tytä 2015 Hhtjt UUSI TILAVA CROSSOVER SUZUKI SX4 S-CROSS. U

Lisätiedot

KESÄSYÖTE 2014 KESÄ SYÖTE PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN MATKAILUALUEEN KESÄLEHTI 2014. Tervetuloa nauttimaan. tunturin kesästä! syote.

KESÄSYÖTE 2014 KESÄ SYÖTE PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN MATKAILUALUEEN KESÄLEHTI 2014. Tervetuloa nauttimaan. tunturin kesästä! syote. KESÄSYÖTE 2014 1 KESÄ SYÖTE PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN MATKAILUALUEEN KESÄLEHTI 2014 Trvtl tt ttr ätä! yt.f 2 KESÄSYÖTE 2014 Trvtl Kä Syöttll! Nt r lää t t pyörä ll j. Syött lt trj phjtt v t

Lisätiedot

Torstaina 26. maaliskuuta 2015 PALJON UUTUUKSIA! Nyt meillä isoille tytöille HOUSUVALIKOIMAT PARHAIMMILLAAN! Roihankatu 13, Simpele, p.

Torstaina 26. maaliskuuta 2015 PALJON UUTUUKSIA! Nyt meillä isoille tytöille HOUSUVALIKOIMAT PARHAIMMILLAAN! Roihankatu 13, Simpele, p. Tt 26 t 2015 Kv j Sbt 40 L - 1030-15, yö t Tvt t yvätät t! Kvt tt jt, t j t vt VARAATHAN KESÄN JUHLAT AJOISSA! Kv t Sbt Ptv yö tttt! Mttt, ytyäävät, j- j vt ARKEEN JA JUHLAAN AMMATTITAIDOLLA! Jäätöb N

Lisätiedot

Valtiovarainministeri Antti Rinne SAK-päivillä Naantalissa 27.-28.9.2014. itseämme hengiltä. Jos olisin ollut sitä mieltä, että talouspolitiikkaa

Valtiovarainministeri Antti Rinne SAK-päivillä Naantalissa 27.-28.9.2014. itseämme hengiltä. Jos olisin ollut sitä mieltä, että talouspolitiikkaa Tt 27.t 2014 15 It Tää ä: TES t t. 16-17 Eät ptä tt jä. 18 S-S JHL 087 tätt 70 tt. 20 S Pjäjtö Ttt 2014.pjjt.f Ktt tj, j j tjö SAK S Pjäjtö St: Sj Päää: 31 500 p S tj! Tt ttt: J R E H Vtt Att R SAK-pää

Lisätiedot

SALO. ruukkikylät. Teijo & ryhmäretket. Kartanot & Särkisalo & meri. tapahtumat. Tori & Syö & nuku. Näe & koe. Lapsille & perheille.

SALO. ruukkikylät. Teijo & ryhmäretket. Kartanot & Särkisalo & meri. tapahtumat. Tori & Syö & nuku. Näe & koe. Lapsille & perheille. SALO ryä As & Koos & jh Shopp & sss Lps & Syö & phm Särso & Kro & VsSo.f 1 Trvo Soo Mä o hyvä oo j ms o Po päässä Trs j rs päässä Hsgsä o vs rvo So. Tjo sspso rjo ph oo prh. Gofr öyyy om sväs m äyävää

Lisätiedot

Keski-Suomen Maanpuolustaja

Keski-Suomen Maanpuolustaja K-Suon Mnpuolutj www.rprt.f Käuu 2015 K-Suon rrvprn tdotulht 34. vuort Jää utuu npuolutujuhln 8.8.2015! Lton rro 7.-10.6.2015, vu 8. Kuv rro Krontdt. Huolt huttvt upt, vu 10. Ono tää upn? Aodn rtt Tdu

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2012

suomeksi eduskunta 2012 d 2012 Ed vd y 6. h 2012. Ph jh h, dj K T, d v hh j vh. Ed hh v d dj E H (d.) j vhh dj P Rv (.). T vhh j A Jh (.). Vv vj v 7. h, j v d Tj H v v vv. Tv d v S Nö yhy d 1. 2012 jh v. P E h d v. K d S E v

Lisätiedot

Messulehti. Kaikkien perheiden viikonloppu! 26. 28.4.2013 Helsingin Messukeskuksessa. Samaan aikaan myös:

Messulehti. Kaikkien perheiden viikonloppu! 26. 28.4.2013 Helsingin Messukeskuksessa. Samaan aikaan myös: Muht Kkkn prhdn vkonoppu! 26. 28.4.2013 Hngn Mukkuk Sn kn yö: Aukoojt: Lput, Mod Expo, Kdntto-tphtu, Lhruok & uou j OuttExpo p ko 10 18, 9 18 j u ko 9 17 PtExpo vonn u. Pyput: Akut 16 Lpt (7 15 v), kt,

Lisätiedot

75 vuotta. huomenna. mistä kunta saa päättää? Vapaa-ajattelijain Liitto ry TUNNUSTUKSETON SUOMI USKONNOTTOMIEN PERUSOIKEUDET JUMALATTOMAT PILAKUVAT

75 vuotta. huomenna. mistä kunta saa päättää? Vapaa-ajattelijain Liitto ry TUNNUSTUKSETON SUOMI USKONNOTTOMIEN PERUSOIKEUDET JUMALATTOMAT PILAKUVAT 3/2012 Vp-l l Rh p llm l Vp yl v Vpd mp v vl Jää l Vp-l L y 75 v TUNNUSTUKSETON SUOMI hm v 3 USKONNOTTOMIEN PERUSOIKEUDET mä pääää? JUMALATTOMAT PILAKUVAT v 20-25 v 10 Vp-l L y 75 v Pää Tll Sm P Km V Vp-l

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Pet jr t Kvm Kr Hyyr yl Sr m Hm Ko e o LIITE.. Mtede melelvty 0 Yömelto (etore: m) Ortmp Petmo Immo Kop Rto Tehr Rö Voe Lepelto Pr Ptlh Rm Kymht Netytem Vroj Prorp Sem Rto Tlllo Vtter Sotmp It-Sto M Korvet

Lisätiedot

Tervetuloa palveleviin PUDASJÄRVEN ERIKOISLIIKKEISIIN

Tervetuloa palveleviin PUDASJÄRVEN ERIKOISLIIKKEISIIN Upihkihiihto Mrkkit Ksäpilikki Trvtlo plvlvii PUDASJÄRVEN ERIKOISLIIKKEISIIN Pdsjärv kskst rikoisliikkt plvlkssssi Kpp-to KAUPPISPOIKIEN MYYMÄLÄAUTOSTA PALVELUA KOTINURKILLE! MA TO Livo Pärjäso Svokylä

Lisätiedot

Turun Seudun TST ry:n jäsenlehti 1/2014

Turun Seudun TST ry:n jäsenlehti 1/2014 Tuu Sudu TST y: jäslh 1/2014 Ssällys Tuu Sudu TST y Ksl 19, 20200 Tuku puh. 044 7007 421 fo@sy.com www.sy.com Julksj Tuu Sudu TST y Vsv pääomj Jo Mj Tomus j o Els Hmo j P R Euk kuv Joos Klm Popkk Suom

Lisätiedot

RELEVANSSI. Informaatiotutkimuksen opiskelijoiden lehti 3/2008

RELEVANSSI. Informaatiotutkimuksen opiskelijoiden lehti 3/2008 RELEVANSSI Ifrmikimks pisklijid lhi 3/2008 Sisällys PJ: pls: SYKSY. 3 Ssissill sism 4 Fksi li l 6 Miä ääsyskpiss l iää? 8 Krvk srmjälki kirjskri? 10 Nä kirjss: Th Fll 12 Hrry Pri vikkss smlis imisöö 13

Lisätiedot

FYt2: Matemaattinen fvsiikka

FYt2: Matemaattinen fvsiikka FYt2: Matemaattinen fvsiikka Vsstaa kuuteen (6) tehtäväön!! Koe 26.1L.2013 1. Pallon lentokorkeutta (m) ajan funktiona kuvaa funktio f (t) = -Tt' *'it, missä t on aika sekunteina välillä [0; 3,0]. Selvitå,

Lisätiedot

15, n n. e t o. s k. a i. s i

15, n n. e t o. s k. a i. s i ! K Ä K Ä l Sysy T s ll l o p s Soml s o p l o h r l p p m r p A S S E S K U O J TAR 90 6 15, 399 U s! 499 49 9 99 9, 5-, s m s h o s K R l h!! //24 6 GB s ol v y B G 0 5 7 DNA Rl 24 sopmsll (yh. 120)(*

Lisätiedot

KARJALAN KIELIOPPI E. V. AH T 1 A KARJALAN KANSALAISSEURA SUOJÅRVI

KARJALAN KIELIOPPI E. V. AH T 1 A KARJALAN KANSALAISSEURA SUOJÅRVI Karjalan kielioppi (äänne- ja sanaoppi) Karjalan Kielen Seura on julkaissut vuonna 2009 E. V. Ahtian vuonna 938 julkaistun teoksen Karjalan kielioppi (äänne- ja sanaoppi) näköispainoksena ja antanut sen

Lisätiedot

Käyttäjän opas. JÄMÄ Jupiter Ilmalämpöpumppu. Lukekaa tämä Käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä.

Käyttäjän opas. JÄMÄ Jupiter Ilmalämpöpumppu. Lukekaa tämä Käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Käyttäjän pas JÄMÄ Jupitr Ilmalämpöpumppu Lukkaa tämä Käyttäjän pas hulllissti nnn laittn asnnusta ja käyttöä. Kaukra Oy JÄMÄ Jupitr Käyttäjän pas Sisällys Ilmalämpöpumpun raknn... 1 Ohjita nnn laittn

Lisätiedot

Q+9?%+7 A+C+) 93O?; 19!

Q+9?%+7 A+C+) 93O?; 19! JYVÄSKYLÄ STUDIES IN THE ARTS 74 A,88" K@DFFH,*H Q+9?%+7 A+C+) 93O?; 19! Мир героев романа Александра Солженицына В круге первом Esitetään Jyväskylän yliopiston humanistisen tiedekunnan suostumuksella

Lisätiedot

A1 Otsikko LASKU Helvetica 12 76 65 A2 Laskunumero Helvetica 10 432 65 A3 Asiakasnumero Helvetica 10 432 80... B1 Otsikko PUHELUERITTELY otsikkosolu1

A1 Otsikko LASKU Helvetica 12 76 65 A2 Laskunumero Helvetica 10 432 65 A3 Asiakasnumero Helvetica 10 432 80... B1 Otsikko PUHELUERITTELY otsikkosolu1 Perinnedatan automaattinen muotoilu X M L - tek niik oin Merja Ek, Heli Hakkarainen, P ekka K ilp elä inen, T o m m i P enttinen Report A/2002/3 I S B N 9 5 1-7 8 1-26 3-9 U N I V E R S I T Y O F K U O

Lisätiedot

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

:il. c) putoamismatka 45 sekunnin aikana. c) Miten jarrutusmatka muuttuu a)-kohdan arvosta, jos nopeus 72kmlh puolittuu?

:il. c) putoamismatka 45 sekunnin aikana. c) Miten jarrutusmatka muuttuu a)-kohdan arvosta, jos nopeus 72kmlh puolittuu? FYSKKA (FY4.2): 4. KURSS: Liikkeen ait våsraa KuurEEN $) rehrävään il KOE 21.1t.20L3 1. Linnun lentonopeus alussa on 64 km/h. Lintu kiihdyttää nopeuttaan tasaisesti kiihtyvyydellä 2,3 mf s2l-,8 sekunnin

Lisätiedot

SÄÄNNÖT KAHDELLE PELAAJALLE TAI JOUKKUEELLE

SÄÄNNÖT KAHDELLE PELAAJALLE TAI JOUKKUEELLE IKÄ SÄÄNNÖT KAHDLL PLAAJALL TAI JOUKKULL Lue ohjeet kokonaan myös silloin, kun pelaat CLUDOA tällä tavalla! PLI Kun peliä pelaa kaksi pelaajaa tai joukkuetta, lisätkää peliin seuraavat säännöt. Jos peliä

Lisätiedot

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen.

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. KOKOUS 21/50-4. 320. - 5 - Iskun koripallojoukkue TsheKkoslovaKiaan. Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. 321. - 6. ~. - Järjestäjien palkkaus. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. 322.

Lisätiedot

Hyvinvointijumppa. t v. Suomussalmella 3. 9.2.2014 HYVINVOINTIVIIKON. TAPAHTUMAKALENTERI Suomussalmella. Torstai 6.2. Maanantai 3.2. Tiistai 4.2.

Hyvinvointijumppa. t v. Suomussalmella 3. 9.2.2014 HYVINVOINTIVIIKON. TAPAHTUMAKALENTERI Suomussalmella. Torstai 6.2. Maanantai 3.2. Tiistai 4.2. H Maaata 3.2. Sumussalmella Htjumppa INO ISOJÄRVI kl 9-17 Sumussalme ptee Lähhtajapskeljat tekeät ereskerja erepaemttauksa sekä dabetesrskkarttuksa kl 9-17 Smaset Ra esttelee Better Bdes urheluaatteta

Lisätiedot

Yleisurheiluj ~ osto

Yleisurheiluj ~ osto 1. I t 24.8. 25.8. 25.8. 25.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 1.9. 7.9. 7.9. 8.9. 14.9. 21.9. 28.9. 12.10. - 2 - Porvoon Veikot, k2ns, TKV ja TY, k :ms 0 lcouvol~n Pojat, kcj.ns.väl. Turun

Lisätiedot

Iittalan Autopalvelu Oy

Iittalan Autopalvelu Oy 2015 Iittaan Autopaveu Oy Määräaikaishuoot ja korjaukset Vikakoodien uku ja toimiaitetestaus Autopetikorjaamo yksityisie ja Rengas- ja vannemyynti vakuutusyhtiöie, myös sähkökorjaukset Pikington-asimyynti

Lisätiedot

Kenttälehto 1500 m 4.07,2

Kenttälehto 1500 m 4.07,2 11.1.1982 Kenttälehto 1500 m 4.07,2 Rovaniemen Roadrunnersien hallisarjajuoksu jatkui sunnuntaina 1500 metrin kilpailulla. Yleisen sarjan voitti Tornion Pyryn Jyrki Kenttälehto ajalla 4.07,2. Kenttälehto

Lisätiedot

Skeittiparkki Leppävaaran urheilupuistoon. Lue lisää keskiaukeamalta.

Skeittiparkki Leppävaaran urheilupuistoon. Lue lisää keskiaukeamalta. LEPUSKI /.. Ilmestyyt vuodesta Palaut tl, se psara Juhlakrjajulkasutlasuus pe. klo ppävaara krkko Coctal-tarjolut, muskkajahaastatteluja. Pakalla krjalja KAISA RAITTILA ja valokuvaaja JANI LAUKKANEN sekä

Lisätiedot

Seitsem veljest Kertomus

Seitsem veljest Kertomus Seitsem veljest Kertomus Aleksis Kivi The Project Gutenberg EBook of Seitsem veljest by Aleksis Kivi This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever.

Lisätiedot