ASKULASSA KOHTSILLÄÄ TAPAHTUMAKALENTERI Hyvää kesää kohtsillään Askulassa lukijoille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASKULASSA KOHTSILLÄÄ TAPAHTUMAKALENTERI 2.2014. Hyvää kesää kohtsillään Askulassa lukijoille"

Transkriptio

1 N KOHTSILLÄÄ ASKULASSA TAPAHTUMAKALENTERI Hyvää ää htää A j T ht y L- h j mr j prdtt LC-A rr. Kt, jt tt tt järjtämmm rtth j myyjä j mhdtt v tm p trvtv. Tää v mm vtt mm. rv htt; A-Ar, U Ltr, St vtrt, Vmmt vrtäytympävä, tpdt, tt P rjt j jä tvt vht. Lä mm rhttt hd mmpj p Sr L. Rh-vt mm tt r rvt. Tämä Lä Lj pvtvttt vt t h-ämpärd täyttäm j tmttm A j P ää, tymh prh m j yäpt rjt, Vtr mtv htm Myää, vtrmr ttm rhd j Ltt-mr ttm htv ä vht yydtmt äpäv. J j ttä tt L-järjtötä, tt rppt ttm Lj hht j yää järjtötä ää. Vä rr I Kt! Srv Khtää A -mr 3/2014 mtyy j vm tpävä LC-A Prdtt Mr O

2 ASKOLAN URHEILIJAT A Urhjd tvt öytyvät ttt YLEISURHEILU JA HIIHTO Lättj: J V, ph t m: AU tt mtj vpt t ryä tää j t Myä tää 18 t. Kä tt yrh vpt t ryä j t Myä tää 18. Kpt jtvt jh t j jtvt. Trvt 5 12 vtt m yhdä vhmp! Syyä pdtää Hppjt Myä tää yhdä A Op. A Urhjt ry 20 vtt!! Jhpävää vttää mrä A-Ar SUUNNISTUS Lättj: Prtt Tm, ph Kttt (ähdöt ) : I Prtt N Kr Hörä I Prtt AU Ar (P00-01) Orvp, vät 2014 (tpm 18.00) I Prtt (ttt yhtydä) I Prtt Krvt Krvt L L L N N (ttt yhtydä) Pht 2 MONNINKYLÄ Ph Vmtj Tm Sm, ph , Att Iä j J Kyyhy. Kd pt: 5.5. Gt-AU AU-LPS LP-AU AU-KOPSE 3.6. AU-Vtt KJS-AU AU Ljt (P02-03) Vmtj Mr Tr,ph , Rj J, J Jv, M Mää j Jr M. Trt mt j v Myää. NYT EDULLISEEN KESÄHINTAAN! Kd pt: 22.4 AU - Hyp 26.4 A - AU 29.4 AU - Kp 5.5 Sbb - AU 16.5 AU - HU 23.5 Rp - AU 27.5 AU - FCFJ 7.6 Kp - AU 8.6 KA hrrttr 10.6 AU Tp P04-05 Vmtj Jm Ttr ph j A Krtröm, ph A H ytyt trvt Myä tää j t Otvt Op-g j rttft. A H jrt 0608 ytyt trvt m j tvt rttft. Kd pt: 1.5. I-HK-AU H 8.5. AU H-KA SV Ht-AU H AU H-FCFJ 5.6. KP-75-AU H HyPS-AU H Jp, mht Yhtyhö Tpp L, ph Trt v 19 j t 18. KESÄKSI AUTO KUNTOON! K mr ht j rjt, vrt j trvt. Kd pt: I-HK/Rrv - AU Itä-H TN KP-75 - AU Kv UP JP-rm AU - KOPSE/2 Myä rm HyPS/02 - AU Kr trm AU - RS Myä rm Nv - AU Nt UK rm KA - AU K ttä AU - KP Myä rm AU - Ap Myä rm AU - I-HK/Rrv Myä rm AU - KP-75 Myä rm KOPSE/2 - AU Tr trm AU - HyPS/02 Myä rm RS - AU Rhmä Pttä AU - Nv Myä rm AU - KA Myä rm KP - AU Jvrr h vrt trvt rt rjm ht 3

3 Sbdy, mht Päp Krp Ltp Yhtyhö K M, ph Sbdymht pvt hd j j rv trä. Jr Vttrt, ph , jr. P-t tt Ar 20:0021:00. J Tyyä, ph , j. Shrjt rr v A v (ähyä) t pp. HYVÄ ELÄMÄ ASKOLASSA M Att, ph , P-t t pp t rr v t Ar. Eämä A hyvää yhdä mm tä! Myö tt ptt! Pdä vtt htpm, mtt 200 /v! Myö tyhtö - t j yy trmm: Hyvä Eämä A -yhdty rtröty. Kvää mm tt A-Ar järjtttyh hyvvtm j Eä j A -m. Yhdty gp vtt M V Lt prh-h jt mt yhdty g. Ktämm p tt. Jä Hyvä Eämä A -yhdty v ttyä ttm yhtyttä R K gm.cm) t mh jht jä: Sg Sm-Nm, H Fc, Kth Strömdh, Er Krh, J Tmm, Mrj Ldtröm j Tr At. Myä Kympp -tphtm jt Prt prh rhtphtm Myä ympp järjttää jä yy. Hyvä Eämä A ry t j vtt tämä prtää tphtm järjtytä. Vht j dt tmjt vt trvtt m tmt. Trvt m rmm! 5

4 Kä 2014 ttrtphtm A Tv J j jttj jjäjä Pg rt Rt Tv J j prtjttj mm P t 7.6. Yhtjt j-t, ähtö A päärjtt,. Pppt 2, A 9. Mt tttt Pg ätr, thdää vrt Tv J Kvhr r, tt hv/t j vvät Mrt Tm rvt ä thdää pttt rtj j-t mm. Södrby-bd j mh Tv J mm. Mt rrt myö t t tphtmt j prt jtt Pgä j Smhd r. Lähtö Pgtä 15. P A 16. Mt ht 50 r/ hö. Stvt mtttmt A d ttj, Mrt Rää, pt t ph Tv J jjäjä järjttää yhttyöä A ttjt ry:, A rjt- j ttrtm ä Hyvä Eämä A ry: Opttt jtrt A y Ttt tt äv j j-t Ktträvyt: Käv Kryä-V A ttrrtt j ttt rt vrr v ähtävyy: Prvj, L m, Trhtöör, V t, Tv j I-Prtt j rt vrr jttv trt. Mt j mt Lähtö A päärjtt. Kv 11.6 j 18.6 vt ttt Myä ähtävyy. Trmp mtt myöhmm. Lähtö Myä mjrtä. Vtäjää Ov Iä j Arv M. Kävy järjttää Kä äyttyt A päärjt: Kä: Mrt Rää mm j tv At. P L vt. Ttt tt yhtä rtä rtä Om, Krtt, Vhjärv, Myä, V, Särjärv, Hvr, Jryä, Tää. Kt 2 ½ tt, ätää hvt Särjärv J, j m myö ätr. Lj-t p, ä pppt r yä. Emtttm rjt. Hä- j : Kjt Trt, vv j tä, ätötä j ppmtr t t j Brgm t Täää. Avjt t T m m ätyö jt. Avjt yhtydä (t pm m m rjt ) mhdt ttt H Uj prh. Kjt -äytty v hä- j rjt. Kä äyttyt Trhtöörä Kä: 20-vt jhäytty. Ktvr Im V, Sg Sm-Nm j I Kp. Avjt 8.6. Hä: Rt j P Ryyä öjyvär- j vrtötä L tt A Jätt rt rjj Jh Lt mt L rdd,. Nmpt, A. 7

5 ASKOLAN KUNNAN NUORISOTOIMI KESÄNUTA Kää ryää tpävätmt 9-15-vt. Arr, p, yhdä, d, rtää j tt yödää väp. Tmt mt, tt j v. Tmtvt: , j (t t) J p ttt ryä Nt, Lt 49. Trvt! LINNANMÄELLE K prh mt Lmä hvpt t 7.6. Lähtö A trt j Myä Amtt Pmt Mt trttt y 12-vt j tä rmm htj tv. Mt ht 10, jh ätyy bmt mt t rtät mvt t. Lmä hpr ht 35. Imtttmt prjth mä Rt Vätt p t j M Järv p. (019) j Hrrtr PARTAHARJU vt tytö j pj m-p Prthrj Pämää. Mjt m tt. Eä ämää täyä -tm ätää rä yhtä tt,, rhtphtm myö hjtymä Rtv r. Hrrtpjt ätävät m m ädttj, v tmt, m, mdpjä j t. Lr ht täyht j jt 70 r. Ky vpt t SIRKUSLEIRI V 31. järjttää rr prä (rät jt m ryhmää ä m) Pävär pdtää P ryä ähtp rtt ä P ryä t. Sätää tp, m-rbt, pyrmdj, rbt j jgrt. Ht ätyy. Lr ht 40, rvt rt 30. Imtttmt vmtää tth mä Rt Vätt p j rt. t M Järv p. (019) j JOHANNES LINNANKOSKEN NUORUUDENKOTI Jh L rdt v tt v vrjd tt. Av myö m pm m. Tt j tdtt p j Pääym 2, pt 12 vtt m. TAIDEKAHVILA TEREHTÖÖRI Khv trhtöör v ää St 8.6. tm 20-vt jh-vjt. Trhtöör v tt v ä hä j. LAPSIPERHEIDEN KESÄTAPAHTUMA A Ar t Ptt Rg j hyöt rtr tyy myö mt mv. Lä K12 d. MONNINKYLÄN MAAUIMALA m-,p 9-21, trt 12 21, t 9 18 j t P: jhtt , jhpävä SULJETTU j t rmt. Mm pt: Päväpp, pt ( 16v) 3, päväpp t 5, prhpp d 120, pp, pt ( 16v) 40 j pp, t 70. UIMAKOULUT KESÄLLÄ 2014 Um ht 30 /tj. Emtttmt tt At mt Mm, mtt tm! t t t t Imtttmt 31.7 mä tt f Ht 35 jä rt t 10 /rt Mhd myö vjpt. MAAUIMALA Myä 1 p vph vph jt jt ASKOLAN KOULUN KUNTOSALIN AUKIOLOAJAT JA VUOROT Myä 2 p vph vph jt jt VILLISIKAPYÖRÄILY KESKIVIIKKONA Tjärv/Vjärv vph jtryhmät J pävä Nt vrt v j t Eäät vr prjt Htt: Vrtt 200, rtt 125 j ärtt 50, -50 % t, pjt, työttömät j äät. Lähtö A tt j t prtt Kt P vtrh. Trj j rvt trh 19.00, järjtäjä A, Myryä j P vp-tmt. Vtrh t: Ltt 178, KANTELE Lpprhd ätphtm A-Ar t Ptt Rg j Ohyöt rtr tyy myö mt mv. Lä K12 d. Trvt! 9

6 ASKOLAN SEURAKUNTA Kä jmpvt A rt 375 vtt M t jmpv r pyhäpäv 10, pt Jryä rh. T Jryä rh m yhdä Eät A yhdty. Htrt m j rhvt t Mrpäväää vttäv rpyhä. ASKOLAN SEURAKUNTA At 23, ASKOLA KIRKKOHERRANVIRASTO m, t j t 9-12, 12-17, fx p jtt Nppr, Pppt 2. Mv yhdä, hyvää r j mt hjmhtä - t m! Lt htvt jt tä trvtv, rpävä ht 10 r (mp, j tpävähv). Imtttmt mä T (rt) t Mrj (pävä). Lrrpp frmtm T Prttä, t Päv T, tpääö Päv Erä, rhrr Att Kp, ptr V Erä, ttr T Lpm, d E Krh, v. rtyöhjj L Tyyä, vtv thjj L Kr, thjj Kr Vhtr, thjj J V, rtmtr Trtt Hmm, vj Sr tt rrt t Um-hdä j r tv. Srt öytyy myö Fcbt. Työtjät tvtt ähöptt rjttm tm. m(t)v.f. 10 Iähmt rpävät Kär Jryä rh M tt yäää, ät j mt. Krhvt. M H Pävä j V Erä. Rt P r 200-vtm ( m m r). Jhv hjm Jh j M Iv rtt tt r. Vp pääy. Kht Yhtvträy. Spp j r A tr t Im tt, hvj ttt Yhtvträy. Kr j r:d vt. Ppm r t Pp Irj A, r työtjät j vphtt, A rr. M jä Ktd mtpävä ppt. Krhvt rtd ph- ppm jä. Jhht r Tmt Vphtryhmä tm Tmr. S- j tmhd. Vhtr tpävähv Tdhv Trhtöörä (Vt 3) mt 13: 2.6, 9.6, 16.6, 23.6, 30.6, 7.7, 14.7, 21.7, 28.7, 4.7. Ohjm r hjmt, hv mtht, vhtvt tdäyttyt j ätyöät ttmyymää. Kär j hvt t pv Mätyrt phprä. Lptyö pävärt Tmr ää j 2009 ytyt , 16 rätä, ht 7 r , 16 rätä, ht 7 r 2007 ytyt rt (yö t), 16 rätä, ht 16 r (yö t), 16 rätä, ht 16 r ytyt, 1-2-t (yö t), 16 rätä, ht 16 r (yö t ), 16 rätä, ht 16 r 11

7 Srrt 6-9-vt (myö mt vvt t) (yö t), 16 rätä, ht 16 r ( yö t), 16 rätä, ht 16 r Lrrh, 2010 ytyt , 14 rht, ht 4 r - rtä v vt v yhd - p rä vrmtt, trvyy pttt rt - rht. tr j väp pävttä (rrh v väp), vt j rtmtrt - r m äähä pvt vttt j mvät - rht, rvt j äyät jättää trvytä t, r v tt hjj phm (L T , L K , Kr , Trtt ) j rä v trvtt äyttää hjj pht - r mt Tmr trh, m trvt tt 12 - r ttt, j mtttt 8, rrh 6. J r prt, mttt tt yhtyttä - rtä t mt frmtt t Im mä mt t ttvtä Prhpävä Tmr p Tmrt yhttä hjm ämm j - pp trj m mä ttvt p Arr-hrrtr Prthrj Lr ht 70 r, tttmjt m t vr yhtä tt. Lr tttt yhttyöä A. Imtttmt mä E phmt p t (p m, yt., t, r-r gt j htj yht.tdt) ELÄKELIITON ASKOLAN YHDISTYS RY Eätt Sm r ääjärjtö. Järjtö vv ähmt tj ä trj yhdä mhd j mt tmt. A yhdtyä jätä. Eät m mp Lhmrt S pg ähyydä. Sä järjttää hjm tmm, rj j tt. S v myö mä vttämää vp ytymäpävä t mtm pävä pm t v yöpymää. Tv tphtm: Rty T Eät Udm pr rrt Ormtt Khräämöä Eät Udm pr Hgt j pävä Mätää rt T Jryä Rh M A Srt Kätttrmt T Krb, j K-Udm tttr ty Uvv Myär. Tttt myö T Rtth pp jhd Käpävä Tmr Khvt, mrpt, mt j mt Eät Myryä yhdty järjtämät ähmpt Kprt v Eät Prt yhdty järjtämä tt Jh d Kämt Ahvm Eät Udm pr tpävä Hyväää Eät Udm pr jh Smmt Ummt Rd Möyä I-Prt tää mt Syyä Möy p rtyy t A-Ar. Ktvr A K prjt ä. Imtmm tmtmm Um-hd tmt pt j tvmm Hyvää ää jämm. Trvt m tmtmm! HUUVARIN-SÄRKIJÄRVEN NUORISOSEURA Vhtyää JUKOLAA VOI VUOKRATA mp t pmp jh ptp, t t v rvt p. Vr d j väd äyttö, pt pöytät. Khv- j r-ttt 150 hg. Attj vrttv myö tjh. J t: Myryät 458, Hvr. Vr tt vt Kj Tv, , -m: h. KESÄTORIT JUKOLASSA: Nyt j tr yö ä trpävät: 12.7., j Trt d jrt, vht, hjtttt, tvt j ätyöt t ä hj. Trtphtm J ph j t tt ät. Tdtt: St Srv, , 13

8 MONNINKYLÄN NUORISOSEURA Jg jt t Ohjj T O J hdt tv yy jmpp, vtäj j ttt ht, vt vt trvtt! Myö t rhtmt vt vtäjä! Nrrt Hmää (Hmät 34) v vrt r jh j tphtm. Lt yttärt (50 / 2h) ätää tt, rtt, j väd äytö ä hjt hjm. Sr ptpvmhd j gpt. Tdtmm tmtmm myö hdä, mtt j r v http.//myrr.tv.cm. Phjhtj Mrv L p , m: Bdy j zmb vt vm rr St jmpt päättyvät tää väää tt, vätä jt ää yy äää. A j ä A -m ASKOLA-AREENA A-Ar tpht yyd! Vt m tphtm, j j p! Kt yy vrt A-Ar tvt Syyä jtvt yt tp-, rp- j bdyvrt jh vt t m 5 r rtm. SYKSYLLÄ TULOSSA! Kv r ryhm mpp j hjt Ar. Trmmt tdt Ar tv. Svrt Tt vä vpt vrj. Emmä rt m, t j! Kyy myö mt rt vrj t ph AVOINNA KESÄ-HEINÄKUUN! Tt j trt päät pm 5 r m äpjä. Sbdyr 7 14-vt A-Ar ! Ohjm ätää v tt hjtt tmtä ä väp mmp pävä! Lr vtäjä t Sbdyg pjt Rm & N Hr! Stvt mtttmt mä ph (N Hr). Otmm 50. Svrj tdtt j vrt: ph , Nrr pt ätyt rpr mvä. Mdät öydät myö Fcbt! Lt 61, ASKOLA, ph

9 ASKOLAN KUVATAIDEKOULU KORTTIAN KYLÄYHDISTYS Krtt mtmt Trt 10, Krtt U ppd mtttm A vtd Lt 49. Opt v 35. Vrhpt 5 6 vt Prpt 7 11 vt Työpjpt vt A vtd A vtd tyhdty ry: yäptämä, tt prptt tv t j rt vp-j ppt. K tmt vt tyhdty jhtt. A vtd prttt v K tt tt prptt yytä Opt dtt vtt prpt ytä ppmäärää j trttt vt p j r. Optpt jt A yä Etv t (yä vh r rr). Opttjt vt vtdpttj j v mmtt. OPPILASTÖIDEN KEVÄTNÄYTTELY PÄÄKIRJASTOSSA A-K -ytävyytmt vtd äömt A ytävyyt Ktä (Vrt) vrt , j t j rj m ttävä K vmmb -yhty pt rttj rjt, j Prtbc ptrt. Sttj 12, jt rmmt vt 10-vtt. Mbm prh ty ä pp Bch m tt. Vr t j mmmp ämmh. Kvtd tmt v t mm vpht tjäm. Tt vt At j Op (vtttää tjäm). Lätdt pttj M L p t Päv Kyyhy p t tvtmm vtd.yhdtyv.f/ Kyät mt , 2.6, 14.7, 28.7, 11.8, 25.8 Ohjm vpt t hvtt mrä. K m, trvt! Drtvrt 14.6 Hygp 15.6 Dgprtr ä j- j pjt mtttmt j tdtt p Kätphtm Rt myyjä (tttj, ätyöää, tt-ttyjä...), prttt, r ämä, mvr jt pt j t päävät m, pj mm. häpää htt, öydvt j ppyörty, bfft ttt: ttj, mr, hv..., rpjt, pyörä, vpjt... T mt p vh trtr t m hrrtjv, mtm myyjäp vp, tdt p Vr Idyä mmm jtv Krtt Mtmt v vrt r jh j tphtm: Häät, ytymäpävät, tjht, rt, t... Att 50 hg jt myö vrmm. Tdtt p , 17

10 MLL ASKOLAN YHDISTYS Äjäpävä 2013 tm I Prtä Mrhm tjt A yhdty ry. trj vt tmt. Jää yhdtyämm r 160, j tmmm yt jättä vtt A vpht vm. T rht m tmt j tphtm, t mv j hyödytä tmtä pr! TULEVIA TAPAHTUMIA JA TOIMINTAA 2.6. Prhhvd vätrt L Prhpt, Lht. Mt ähdtää tb Myä Hmä pht 9.15 j A trt Stä jtmm mt Lht, j pt mm Pt tt tt m mt väät! Khv öytyy, ä WC- j vvhttt. Pmt ähdmm 13 j jmm m rttä t. L prhpt mt j ä mhd m ä p! Kt ää Mt ht 5 /prh, MLL A yhdty jä mt mt (mt tt järtt m). 18 Hmth, ttä b ptää m tmp, ä vdttvt trvtmt! Stvt mtttmt mr /S MLL A äptt Kv pt Myää ä tt 9.30 j Rtp pt Kryää ä trt Lj, jä j r p t m! (äävr) 6.8. Kj m , pävytämm j (Särjärv, Jr, Kryä, Myä) ähyydä jttä vmvt tp! P hm t tj tärä jht, pt t pvt ätmt. Tth m äh jt/äh tytyp, tt mpj tm myö tää rr! Pävyty trvt mttt r, rttää vt p äh t tt m! Lätdt /P 19

11 6.9. Äjä Pävä A I prtä j rhtää! Prt Äjäpävä t yyä v. Pärt j p! M mm. Prv mrh tyä, r hrrtjvj, mhd t mpttm, jmmt, bfftt, rt, rt T m mhtv m! Imttd m t tphtmvtv H Fc (m tt j ttt v, ä t rv tpm I Prtä) Tää ttt ä j yy tmt! T m tmtmm h ht! Jäm 2014 mm tt pt tmtmm, A t j prhd hyvä. St myö äyttöö pt, ä vtt t jädt mm. ypyät j rthtt, ä Lpmm hd vrr! Kt ää j MLL:N ASKOLAN YHDISTYKSEN PERHEKAHVILOITA ASKOLASSA SYKSYLLÄ JO KOLME Prhhvt pyörvät mt ryää Nppr , ä Myää tt Hmää j äm! Trmp ttj T m myö Fcb ryhmäämm MLL A prhhv. Syy hv tt trtvt vä Kryää j Myää, j tä tdtt mä! Syyä 2014 vmm prhhv Särjärv J! Prhhv 20 vj tm MLL Udmpr prhtm rdttr J D. T m m yä prhhv ttm tmt j tm hv järjtyh! Nä mm myö täp tmv prhhv! Otmm vt hv v yhtydä hjt hv, mm. rtvätä, j j. Särjärv prhhv v yyd mpäv 28.8., 25.9., , j Tmt mtt, p hvrh prtää. SYDÄMELLISESTI TERVETULOA! Lättj / Lr Sm Oj, Mr Hyvö drm. SIRKUSPELLE Ohj: A-L Kyät, Thm Pry IHANAA KESÄÄ KAIKILLE! Tvtt Mrhm tjt A yhdty ry. Lättj ht phjhtj P Myy Myydää POLTTOPUITA v j pt Ktjt t t Myätä p J T Lpt 12 HERMANNI Etyt: Jryä rrt, Myryät Tdtt j ppvrt:

12 ASKOLA COUNTRY DOGS RY A Ctry Dg ry ACD A tmv mp yhdty rhrrtj. Jää yhdtyämm tää htä 50. Sr järjtää trmhdd rv j: gty, tttv (t), ry-t, mtätyjäjty (mjä) ä r t mm. vpt-, t- j äyttytt. Sr järjtää myö r tphtm ä jtttm. Srmm myö j hrrtj, jt pvt r j r. Kpm t tm rmm pää tvt. Yhdtymm prtt, ttä rhrrtm v j tä vt tt rt mtj - rvh tmtt! Yhdtymm vt trvtt r j rhrrtjt httämää tmtmm j vttämää rhrrt pr. Myö dt rhmt, j mp mt rhrrtt, tt trvtt m tmtmm! Srmm tttä jt Mätyrt, A ryää. Ktttä hphj dtt ttä. Ktää pyörvät vtt jä trttt mt hrjtvrt gtyä, t j ry-t. Lättj yhdtymm tmt tt: Vt myö ttyä Fcb ryhmäämm A Ctry Dg ry, j mtmm jhtt tphtmt. A Ctry Dg ry, ph jhtj, Aj Ldbrg, , 22 KIINTEISTÖNARVIOINTI JA -VÄLITYS Vh ttää. Rhmt 4, Prv Tmt v myö Prj Mä Krr O LKV, KED Vtv-LKV, AKA, MMM J pvhvtj ph ph Artttvrt Kv Er Krh Mtch hw A Ctry Dg ry järjtää 25.5 mtch hw m räytty A tr. Imtttm j hät vt L vt t t rt (y 40 cm), pt t rt ( 40 cm), pt ( 12 ) j p & r p. Lä pt t r jt A r Otmm 7 r, p & r 5 r. Ndtmm Sm Kt rtmääräyä, jt mt tt mtttmm m myö vmv rttdt! Sm Vj ptää 11-12:00 mt äyttytt t, jt p hyvä j p hrjttm! 23

13 , Hvr K tät p -jv t tm, v r ty ä OP b *,j m t v t, p p v m jjop K K : v ä ty p t.sää tät r h!k p tä d jättä äy ttäm ättä.k t tt p. fi/ b r * OP b r ty yo p m t j jä jh g OPP,j m t p r h y h t p -j / t v t t v äh tää r d. At 80, V, Y h d äh y v ä t. Kdhtpvt mmtttd y 10 vd m. prtr-mpm mrj r t AJANVARAUS: AVOINNA: MA-LA pm m Trjmm: jhdt, vhdt, mt rthdt,vrthdt, ryt, rppdyt, tvärjäyt,rt rvptt, myyrt,gt... ym. Lämpmät trvt! SKY-Kmtg: Jh Kt Pht MASIINAPAJA Oy Hhttyt 111, A Mtä yt myö dt BEAM Ectrx pöymrt! 25

14 r PARTURI-KAMPAAMO SAARNIO r A U T O K O U L U ASKOLA PORNAINEN r A U T O K O U L U J 5. rt -20 % Ph Mjrt MONNINKYLÄ A m/p/må-fr 7-21, /ö 8-18, /ö Myä/Mby m/p/må-fr 7-21, /ö 8-18, /ö Ed. Tr. Hpp. Förmåg. Fär. Bhädg. 26 Rtrvt Rptvr Sttttt Työt MOPOKURSSIT MOPOAUTOKURSSIT HENKILÖAUTOKURSSIT Ph Fx Lt 61, A, A-Ar Krt 174, Pr, rjtt A Ptä, ph Pttd j ämmtyöjy myyt. M-p 9-17 j jtt VERKKOKAUPPA 24/7: ASKOLAN LOKAPOJAT SEO Myä O M Oy Mjrt Myä A pt Pppt 2, ASKOLA p. (019) f. (019)

15 LAADUKASTA KAUNEUDENHOITOA AMMATTITAIDOLLA: Vyymrpt, Rppdyt ä rptt Kv-, ä-, vrt-, & jhdt Ryt, Shc-gt, Vrpd gt AUS AJANVAR SÄ! Mt, Mrc-hhdt, IS MYÖS NET Srt-rvpt WWW. Ktpgmtt, Ktvärjäyt, T I.NE KAUNIIKS Krv & ä r ty Hmpd v, Shrt Ttmyyt KAUNEUSHOITOLA, HELKAMÄENTIE 15 (OP: t) MONNINKYLÄ, p MEILTÄ EDULLISESTI MYÖS OPISKELIJOIDEN TYÖT! TERVETULOA! N KOHTSILLÄÄ ASKULASSA Vrt tr j d yrtytä, A t j A rt. Atj yhtytdt: Yrtyt mtt: qmc m&m Khtää A -j tmt tv, ttä yhdtyt rtvt tvt tmt t. Ktr jt j ttt j tmt mttm mtt.

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY FCG P O HELSINGIN AUPUNI ESUSTA - APPI ÄYTTÄJÄYSELY Yhv j jhääö 0100-D1194 31.12.2008 FCG P O Yhv j jhääö 1 (16) Hg 31.12.2008 - m ääjä 0100-D1194 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 YSELY... 2 2.1 Vj d...

Lisätiedot

KUUROMYKKÄIN LEHTI. Maatalouskoulu Kuuromykkäpope. 24:s vuosik N:o 1. Tammikuu. 1

KUUROMYKKÄIN LEHTI. Maatalouskoulu Kuuromykkäpope. 24:s vuosik N:o 1. Tammikuu. 1 KUUROMYKKÄIN LEHTI SUONEN KUUROMYKKÄINLIITON ÄÄNENKANNATTAJA N: 1. T. 1 TOIMITTAJAT: JOHN SUNDBERG HUUGO Vv. NYBERG T. hr. 4: v. 1919. T v p. H. vd. M Krpp. K hd. Th j h hv p. P j h. M h rhd v h. Mvj pj

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2 HÄ VRKHD, PVJK V V-2 JK RKKHD Y P R 3 J 1 H K P + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 F + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 1 WWWJKF V 5 K R V 4 R P V 395 84 36 425 V 6 D 45 615 R 6 63 25 3 6 65 67 HPH 66 PÄ Ä Ä 69 JK V 3 6 7 7

Lisätiedot

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent.

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent. Pöääsm Jävsmp. vm. Rhhd Rv p Rm Hs 1 Kpm. mh L Msm m.. H H. Mss K. vh m. mp p P S M s s sm Lhm Jä K Hmäs. M s K K Kv. S vh. d h. h Kv Lv. m K v P. P L Lhd Ss K. Am. sd. ö R y s Sä Väö. S Smmpp Väö m Vs

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2013

suomeksi eduskunta 2013 d 213 Ed vd y 4. 213. Ed v d E H (d.) j v P Rv (.). T v j A J (.). Vd 213 vv vj v 5., j v 212 v v d S Nö v vv. Vv v y 12. 213 j. K Jy K (.) jj T S (.) j J S (.) db. Ojj vv v - - j vyv-d,, d d d. K j db,

Lisätiedot

Kutsu kevätkokoukseen!

Kutsu kevätkokoukseen! Y S- Tv A 1/13 JÄSENLEHTI Tää. 4 H YT-v 6 P p p? 10 Sf 12 Mä Tp A K vä!. 22 PUHEENJOHTAJALTA Tpä!!!! #x??* T ERTO J A p Y- : Y S- Tv A : ä Y T E : ä, www..f Y Fcb. Pää: M O, p YSTEA p@.f T: R P, vv vv@.f

Lisätiedot

18.11.2o13. pohjois. Euroopassa. www.pohjola-norden.fi/eurooppa

18.11.2o13. pohjois. Euroopassa. www.pohjola-norden.fi/eurooppa 18.11.213 p m d p k k Ep www.p-d.f/epp Pmd pkk Ep 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, k 6, Hk Pm v v vm v k v, k öd k k p. pm m pm k v mm k p mm. Sm Pmd m kd kk vv mp k. M m k, m mö m? Mk Pmd m Ep vd?

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E Hitsattu putki PUTKI P235TR1 PUN 21,3X2,0 0404058 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset EN10204:2004/3.1;Toimituspituus 6 m; TM42 PUTKI P235TR1 PUN 26,9X2,3 0404094 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

Yhdessä parempaan koulupäivään! Vuorovaikutus, yhteistyö, oppimisen tuki

Yhdessä parempaan koulupäivään! Vuorovaikutus, yhteistyö, oppimisen tuki Yd rm l! Vr, yyö, m l j d K l ld j rll m j l l l r ll r Pr r m l j j j l d T ll. j l j j j jll d l K ö. lö, lll j. O j m l m j yö y. P l l. l j l j l m j, l ö y O y PPl, l MM, yydy l j r- yll l j ll j

Lisätiedot

LS 07.10 3 kw/ac-3 16A/AC-1 LS 07.10 251092 3815618 LS 07.01 3 kw/ac-3 16A/AC-1 LS 07.01 251183 3815619

LS 07.10 3 kw/ac-3 16A/AC-1 LS 07.10 251092 3815618 LS 07.01 3 kw/ac-3 16A/AC-1 LS 07.01 251183 3815619 :n kontaktorit l 0 1mp 0 2releineen ovat saatavissa kaikilla yleisesti k 0 1ytettyill 0 1 j 0 1nnitetasoilla 4kW:st 0 1 aina 658kW:iin asti. Moottorik 0 1yt 0 2ss 0 1 l 0 1mp 0 2relesuojaus toteutetaan

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Järviseudun ja ympäristön kesälehti. Järviseudun. Kustantaja: Järviseudun Mediatalo Oy. sanomat

Etelä-Pohjanmaan Järviseudun ja ympäristön kesälehti. Järviseudun. Kustantaja: Järviseudun Mediatalo Oy. sanomat Eä-Phm Jäd ympäö äh K: Jäd Md Oy Jäd m M myy 06 Pää h hm h.7. A: Vm :.6. 6 mä Pm : 0.6. 6 mä 9...9..0..... K : M Ah S Cd M Rd SUOMESSA ON NON 90 000 JÄRVEÄ JA USEDEN m p. Ey p öä m öyyy Jäd. R ä mö m yyä

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Kohina. Mittaustekniikan perusteet / luento 8. Kohina. Kohina. Kohinan mittaaminen

Kohina. Mittaustekniikan perusteet / luento 8. Kohina. Kohina. Kohinan mittaaminen Mttutkk prutt / luto 8 Koh Koh mttm Koh lttyvää trmolog Kohtyypt Mttuvhvt Kohll trkott lktro järjtlmää pot fluktutot, jok hutuu jok ltt, kompot t mtrl fykt Ku mtt pä glj, mttuk lrj (pmmä mtttv gl) määrää

Lisätiedot

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL.

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL. Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST 2977044 A; PF64 NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST 2977045 A; NX93 NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST 2977046 A; RU35 NOKKAVIPUL. UROS SK DN50 HST 2977047 A; SL33 NOKKAVIPUL.

Lisätiedot

Kainuun Osuuspankin asiakaslehti. kesä 2012

Kainuun Osuuspankin asiakaslehti. kesä 2012 K Ok kh k 212 r j yr d? h 1 1 k k 2 o y k H y : h k m ko S h h J O o O Im kk K ob m P O Po Vk ko k myö k hd r mhdok. M yö j j o m o o om. Hy h om krr. V hdmm ymrmm hk j g, k k ohj om ökkomm. Sk hy k r

Lisätiedot

Vuokrasopimus laaditaan Vantaan kaupungin Yrityspalveluiden kanssa muuta maanvuokraa koskevan sopimuspohjan mukaisesti.

Vuokrasopimus laaditaan Vantaan kaupungin Yrityspalveluiden kanssa muuta maanvuokraa koskevan sopimuspohjan mukaisesti. 4 IVITYTOIMI Le TJOPYYNTÖ V g e yy rje Ke Vehryee myy re je 64 8 Trje h ee r mr Vr ee m j e eey e j Trjme ee Vrm d V g Yryede m mr e mhj me Vre e e e r re ee e e e ye M r-ee hrje m edey rede rm m m, de

Lisätiedot

WATER Lisävaruste Härmä Air valmispiippuhin. WATER Hukkalämmöt talteen keräävä aktiivipiippu. että saisit hukkalämmöt talteen!

WATER Lisävaruste Härmä Air valmispiippuhin. WATER Hukkalämmöt talteen keräävä aktiivipiippu. että saisit hukkalämmöt talteen! WATER Lv Hm A vlmppph WATER Hlmmö l v vppp Mmm, hlmmö l! 10 yy vl Hm 1. 100% m j vlmj. 2. Ylvm d. 3. L pmm jyyd. 4. U pj j. 5. V 800mm l. 6. Ml plmpöl = p jyy,! 7. Hlp v j v v plly. 8. Lmpö v, gh. 9. Tlj

Lisätiedot

Metsänomistajat Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjalan asiakaslehti 2/

Metsänomistajat Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjalan asiakaslehti 2/ Mtätjt Mtähtyhdty Etä-Krj ht 2/2016 27.4.2016 Itr Lrt, L, Pr, Rtjärv, Rht, Tr Nyt T t v 2 Ht ärht tvät v 3 Läätyvät ht vtvt hyvää ttöä! t! T t yytt. yyt- Mt jädt tt: Mdät öydät yö ttt:.hy.f.hy.f v 8 Mhy:

Lisätiedot

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012 Mets-Sy Tm Nuhj Tm Lets Kerttu Tmmst Ru lttyl Petterpe lt Pr Krvett Thv NTALI Völ Kerr Mj trt Vrppee seutu Vlulut Pellper Lu Jr Nur Vsr r Ie V Kr Ks K Ih Upl v Plus Aury l Per Vt 8 j t 0 Rs PrlAsureus

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Tekninen toimiala

SAVONLINNAN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Tekninen toimiala ONLINNN UUNI OITUTU T T g OITUTU Jd LITU OLET T IEILLÄ OLET T ä y - ä, ä d UUDET HNEET, EI OITUÄÄTÖTÄ NÄYTTÖOIUET UNTOITU OLLITUINEN LIITTEET:,, y, - Eä- yä yö yyd: T / O: O, ONLINN d:, Fx: - äö: ()f :wwwf

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

KehityInvoitelijana. Pitovoitelu. Luistovoitelu. Pitoalueen puhdistus Pikavoitelu Purkkivoitelu Liisterivoitelu Kisavoitelu

KehityInvoitelijana. Pitovoitelu. Luistovoitelu. Pitoalueen puhdistus Pikavoitelu Purkkivoitelu Liisterivoitelu Kisavoitelu y vj PÄ V, V HLU HH M MR PR? d U j j v, f c, j v v j Pj, yy wwwcff /cf /cff j j v j j j y V - j j,, j d y v j v j,,, vyy yvj -Vj j J P PÄ V, V HLU HH M MR PR? d U j j v, f c, j v v j Pj, yy wwwcff /cf

Lisätiedot

Raision aikuiskoulutuskeskus TIMALI

Raision aikuiskoulutuskeskus TIMALI Ammattisuomi Palvelualalle 16.11.2015 8:00 16.11.2015 3:00 NL Kokit Ammattisuomi Palvelualalle 17.11.2015 8:00 17.11.2015 12:00 ES Kokit Ammattisuomi Palvelualalle 17.11.2015 12:00 17.11.2015 3:00 NL Kassat

Lisätiedot

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä.

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinolan Jääporatehdas esittelee ylpeänä uuden, modernin

Lisätiedot

1 3StoVentec FI - j 0 1rjestelm 0 1kuvaus_200320133

1 3StoVentec FI - j 0 1rjestelm 0 1kuvaus_200320133 g 0 3 ē 0 7 0 5 Ē 0 7 0 1 0 0 0 3 0 9 Ŧ 0 6~ Ŧ 0 5 p Ē 0 4s 0 7 0 2 Ē 0 7 0 3g Ŧ 0 1 0 9 ĸ 0 5 ĸ 0 6 Ŧ 0 3 ē 0 7 0 5 Ē 0 7 0 1 0 0 0 3 ē~ 0 2 0 9~ ē~ 0 9 0 7 0 2 Ē 0 7 0 7 0 1 0 1 0 7 v 0 1 0 7 ĸ 0 5 Ē

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA ljljc Olj - j l j j l Olj l l j j jd jj g j l S ll l- j ld j 1800-ll lld ll j l Olj Olj Ml Ml j Vl S U Vl Ol j Kj j l- j ld Vl ll ll llll lj Mlllj l Vl Sl j

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS)

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) Selvitys V. Luhon vuonna 958 suorittamasta kaivauksesta kivikautisella asuinpaikalla Tuija Wallenius 989 Vuonna 958 Ville Luho suoritti tutkimuksia

Lisätiedot

LAUTAKUNNANKATU JÄTE AP 51 INVA. asf TOMUTUS. asf sepeli. taideteos. nurmi. asf LEIKKI. asf. hiekka. kaide 1:12,0. sepeli

LAUTAKUNNANKATU JÄTE AP 51 INVA. asf TOMUTUS. asf sepeli. taideteos. nurmi. asf LEIKKI. asf. hiekka. kaide 1:12,0. sepeli P yhenteitä: TO to-koje AUTAKUNNANKATU V TAO A TAO B 58 57 56 55 54 53 52 5901/1 5901/1 5901/1 5901/1 5901/1 5901/1 5901/1 A OY RKNA TONTT TONTT TONTT TONTT TONTT 59 60 5900/1 5900/1 5900/2 5900/2 5900/2

Lisätiedot

35dBA parv AK III +25.5

35dBA parv AK III +25.5 28 Y 2 04 9 27 TIATIEDOT ÄYTTY RAENNUOIEU UOEINÄT >250 MM PRH >20 m2 / TAO APUTIAT 0 OONAIERROAA EARI BRUTTOAA 2 HUONEITOJAAUMA 207 H+ 2,0 m2 2 P H+ 4,5 m2 02 P H+ 8,5 m2 0 5 6 P 2H+ 7 45,0 m2 08 P 2H+

Lisätiedot

-30% Liivin vaihtoviikot! 169,- (249,-) 69,- OSTA 3, MAKSA 2 KÄDENTAITOMESSUT. Konttinen

-30% Liivin vaihtoviikot! 169,- (249,-) 69,- OSTA 3, MAKSA 2 KÄDENTAITOMESSUT. Konttinen ÄDENTAITOMESSUT ROVANIEMI 16-1742016 L 10-16 / S 10-16 Lpp A / Hhm 4 A 10 / Lp 7-15 5 Lm ä hy M yhdyy hyä, d m m m äd d - äyöä, yöä p ä p m ädm h myö yöää Ih yöäyöä, ä WWWADENTAITOMESSUTFI 0500 00 660

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN KUORTANEENTIE I

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN KUORTANEENTIE I . G ä y, ä y-, y-.., äydy.... äyö- ö.. yäyy g xx.xx. xx yäyy g xx.xx. xx - . - D.. d.. ääyä. ä y-, - y., ö ---, ---, ---, --- (ä) - --... - g - -. y - y d ä. - -,. - .., Ä, yydä g d ää :., ä äy äää ä-.

Lisätiedot

Strategiapelit ja Nashin tasapaino. Esitta ja : Sebastian Siikavirta

Strategiapelit ja Nashin tasapaino. Esitta ja : Sebastian Siikavirta Strategiapelit ja Nashin tasapaino. Esitta ja : Sebastian Siikavirta Johdantoa peliteoriaan - ka ytetyt termit Peliteoria tutkii pelaajien toimintaa peleissa. Mika on peli? Mika on pelaaja? Peli tarkasti

Lisätiedot

L. Maan ia Auringon vetovoiman yhtäsuuruus

L. Maan ia Auringon vetovoiman yhtäsuuruus GRAVTAATOKENTT EN TASAPA NOKOHTA: Tehtävä RATKASU L. Maan a Aurngon vetovoman yhtäsuuruus Kunka kauas Maasta avaruusluotan on vetävä, otta Aurngon jaa Maan vetovomat tasapanottasvat tosensa el avaruusalukseen

Lisätiedot

Suomen kielessä on 6 verbityyppiä:

Suomen kielessä on 6 verbityyppiä: Suomen kielessä on 6 verbityyppiä: 1 nukkua itkeä lukea nauraa seisoa 2 vokaalia syödä juoda imuroida uida 2 3 -da -dä purra mennä tulla nousta -ra -na -la -sta 4 haluta herätä karata 1 vokaali & -ta -tä

Lisätiedot

Hyvinkään kaupunki. Hangonsillan kaava-alueen pohjavesiselvitys

Hyvinkään kaupunki. Hangonsillan kaava-alueen pohjavesiselvitys Hyviää pi Hagosilla ava-al pohjavsislvitys Pöyry Filad Oy PL 50 (Jaao 3) FI-01621 Vaa Filad Kotipai Vaa, Filad Y-s 0625905-6 Ph. +358 10 3311 Fasi +358 10 33 26600 www.poyry.fi Päiväys 13.11.2013 Siv 1

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

jakelu kaikkiin talouksiin ja yrityksiin haukiputaalla, Pateniemessä ja herukassa HAUKIPUTAAN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2/2016

jakelu kaikkiin talouksiin ja yrityksiin haukiputaalla, Pateniemessä ja herukassa HAUKIPUTAAN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2/2016 jl l j yy hll, Pmä j h Hd YRITTÄÄ HAUKIPUTAAN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2/2016 V 152016 l 11-14 Pää H ll vää V! Tlh ä Vll m j j lm m! Vll hjlm l 11-14 Ohjlm lll jl j myyjä j mmyyä h j c lll

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm Univerin minisylinterien kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehityksen saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu kaikkein vaativimmankin

Lisätiedot

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY 1 SUODATIN- PATRUUNAT 2006 10 MASINO- KEY OY 2 Masino-Hydrosto key Oy toimittaa suodatusjärjestelmiä, suodattimia ja patruunoita hydrauli- ja kiertovoitelujärjestelmiin, kompressoreihin, ilmalle, vedelle

Lisätiedot

M Arvio. tttilrili ttr. metsämaan arvosta. uui0 [rttta. Pl,[ 0{00 12r832. metsänhoitoyhdistys. Laatijan allekirjoitus. Lisätietoja.

M Arvio. tttilrili ttr. metsämaan arvosta. uui0 [rttta. Pl,[ 0{00 12r832. metsänhoitoyhdistys. Laatijan allekirjoitus. Lisätietoja. M Arvi metsänhityhdistys metsämaan arvsta Omistaja Kunta Kylä Tila Rn: Ala, ha Sal Phj a kylä LJtila 2:97 L33,L SALO 25,11.214 Lisätietja Laatijan allekirjitus Hakala Raun uui [rttta tttilrili ttr Pl,[

Lisätiedot

Traktorit. Dumpperit. Työkokem. pisteet. Hinta / h VM Ikä Ikäpisteet. Tarjoaja. Pisteet yht. Edull.järj. Kone Koneen varustus

Traktorit. Dumpperit. Työkokem. pisteet. Hinta / h VM Ikä Ikäpisteet. Tarjoaja. Pisteet yht. Edull.järj. Kone Koneen varustus max 70p Traktorit Kone + vm Koneen varustus / h VM Ikä Ikä TR TR John Deere 6930 John Deere 6420 S Hinattava hiekoituskärry, maansiirtokärry 11m3, polanneterä Kapa, polannejyrsin Sasnomag, niittomurskain,

Lisätiedot

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B Asemakaavaehdotus 30.4.2009 YHTEENVETO KAAVA-ALUEISTA

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B Asemakaavaehdotus 30.4.2009 YHTEENVETO KAAVA-ALUEISTA PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B Asemakaavaehdotus 30.4.2009 YHTEENVETO KAAVA-ALUEISTA KORTTELIALUEET Käyttötarkoitus Osuus A (A, AP ja AK) 8,20% 15,12 C 4,69% 8,66 RA 43,83% 80,82 RM 24,69% 45,53 EN

Lisätiedot

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13 t, P R I.S KI. TARVIil PÄMTYS As y Siselänkuj 1 iselänkuj I 00970 HSIKT difiu: 3.9.20'13 Y}ITVT Rkennustekniikk Asunt y Siselänkuj 1 n Helsinin Mellunmäess sijitsev kuuden suinkestln nudstm yhti. Rkennusvusi

Lisätiedot

DDD. g;, lt/' l-1ä. tv~ :J-/?t--q-.-,~)- --,L:: / o D E D F D G D. ~tto f ja k;n[js. tä~ttoet ) tj} J-d-LtJ;tJf'-tt.// p.

DDD. g;, lt/' l-1ä. tv~ :J-/?t--q-.-,~)- --,L:: / o D E D F D G D. ~tto f ja k;n[js. tä~ttoet ) tj} J-d-LtJ;tJf'-tt.// p. ".E f /,,, f:r. :ro 7-. "l"z / f 2. 2 4 CJ ~- /t-f ARKEOLOGISEN KOHTEEN TARKASTUS DDD Tunnistetiedot / j Kunta:!:flal'/i Pr e.vi_ Inventointinumero: - -------- Alue: t)t-,-7 ' Luokka:---=/=/=----:-------

Lisätiedot

JF niittosilppuri B 78 4 kpl. JF FH 110 B 105 4 kpl. JF 132 / FH 133 (kelasilppuri) B 81 4 kpl. JF FH 145 B 80 4 kpl

JF niittosilppuri B 78 4 kpl. JF FH 110 B 105 4 kpl. JF 132 / FH 133 (kelasilppuri) B 81 4 kpl. JF FH 145 B 80 4 kpl NIITTOSILPPURIT: JF niittosilppuri B 78 4 kpl JF FH 110 B 105 4 kpl JF 132 / FH 133 (kelasilppuri) B 81 4 kpl JF FH 145 B 80 4 kpl JF FC 80 (tarkkuussilppuri) SPB 1700 Lw 4 kpl JF 1100 SPB 1700 Lw 5 kpl

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKITERIALLITU PATENT- OC REGITERTYRELEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bkslut Kaupparekisteri andelsregistret Verhallinnsta saapuneet tiedt Uppgifter inkmna från skatteförvaltningen

Lisätiedot

RUG-luokitus ja hoitajien antama kuntoutus. Validoitu Suomessa vuonna 1995/96 Käytetty RAI-tietojärjestelmässä vuodesta 2000

RUG-luokitus ja hoitajien antama kuntoutus. Validoitu Suomessa vuonna 1995/96 Käytetty RAI-tietojärjestelmässä vuodesta 2000 RUG-luokitus ja hoitajien antama kuntoutus RAI-seminaari Helsingissä 1..2007 Magnus Björkgren, VTM, FT Projektipäällikkö Chydenius-instituutti Tausta RUG-III/22 luokitus Validoitu Suomessa vuonna 1995/96

Lisätiedot

KARTTALEHTI 11/21. 147/2 Vääräjärvi KARTTALEHTI 17/21 KARTTALEHTI 5/21 KARTTALEHTI 9/21 KARTTALEHTI 10/21. 119 Karijärvi KARTTALEHTI 1/21

KARTTALEHTI 11/21. 147/2 Vääräjärvi KARTTALEHTI 17/21 KARTTALEHTI 5/21 KARTTALEHTI 9/21 KARTTALEHTI 10/21. 119 Karijärvi KARTTALEHTI 1/21 ETELÄ- JA LÄNSIOSA Karttalehti 1/21. kohteet,, ja Karttalehti 2/21. kohteet, ja Karttalehti 3/21.kohde 106 Karttalehti 4/21.kohteet,, ja Karttalehti 5/21.kohteet kohde Karttalehti 6/21.kohteet ja Karttalehti

Lisätiedot

S-55.1220/142 Piirianalyysi 2 1. Välikoe 10.3.2006

S-55.1220/142 Piirianalyysi 2 1. Välikoe 10.3.2006 S-55.0/4 Piirianalyyi. Välioe 0.3.006 ae tehtävät 3 eri paperille in tehtävät 4 5. Mita irjoittaa joaieen paperiin elväti nimi, opielijanmero, rin nimi ja oodi. Tehtävät laetaan oaton oepaperille. Mita

Lisätiedot

Työkalun merkki/malli Laikkatyyppi/Ø mm Huuvasarja

Työkalun merkki/malli Laikkatyyppi/Ø mm Huuvasarja 1 (6) Päivitetty 20.11.2007 ATA RA 5 Fiber/lamelli/ 125 402390 ATA RA 12-5 Kova/ 125 400120 ATA RA 14 Kova/ 25 403380 ATA RA 17 ATA-laikka/ 75 402810 ATA RA 5 Fiber/lamelli/ 180 402400 ATA RA 6/ RA 8 Fiber/lamelli/

Lisätiedot

ja s S : ϕ Υ : M,s ϕ, mutta M,s Q. Erityisesti M, t P kaikilla t S, joten

ja s S : ϕ Υ : M,s ϕ, mutta M,s Q. Erityisesti M, t P kaikilla t S, joten T-79.50 kevät 007 Laskuharjoitus 4. Vastaesimerkiksi kelpaa malli M = S, R,v, missä S = {s}, R = { s,s }, ja v(s,p) = false. P s M = P P pätee (koska M,s P), ja M,s P pätee myös, koska s,s R, M,s P, eikä

Lisätiedot

"#$#%&'()$!*+,#-+,)(!!!./(012&&1-1! -13/,2-1! /)1*1! 4'5'%6#&#,)'*!,'%(&&+0()&+! 7!! &#$#%&'()$!&#$%#-(*-/(*&(1!32/01))1!!!

#$#%&'()$!*+,#-+,)(!!!./(012&&1-1! -13/,2-1! /)1*1! 4'5'%6#&#,)'*!,'%(&&+0()&+! 7!! &#$#%&'()$!&#$%#-(*-/(*&(1!32/01))1!!! "#$#%&'()$*+,#-+,)(./(012&&1-1 -13/,2-1 /)1*1 4'5'%6#&#,)'*,'%(&&+0()&+ 7 &#$#%&'()$&#$%#-(*-/(*&(132/01))1 9/)(113(7:1&'5-'#)131*,'%(&&+0(*'*:1:/%&10(*'* ;10,/4(**+#&'&#$ ?? @15(91-/31(*'* "##$#%&'()*

Lisätiedot

Hiukkaskoko maks. 5 µm. Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine 6,3 bar. Materiaalit:

Hiukkaskoko maks. 5 µm. Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine 6,3 bar. Materiaalit: 1 Käyttöpaine min./max. 2 bar / 8 bar Ympäristölämpötila min./maks. -10 C / +60 C Keski Paineilma Hiukkaskoko maks. 5 µm Paineilman öljypitoisuus 0 mg/m³ - 1 mg/m³ Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Versio: :04 Sivu 1 / 7. PHS 08:15-09:45 AK1t baletti OR/JUL PHS 09:55-11:25 AK1t rep AD PHS 11:30-12:30 AK1t nyky TRä

Versio: :04 Sivu 1 / 7. PHS 08:15-09:45 AK1t baletti OR/JUL PHS 09:55-11:25 AK1t rep AD PHS 11:30-12:30 AK1t nyky TRä maanantai, 17.3.2014 TATA1 TATA2 TATA3 TATA4 TATA LUOKKA EKSTRAT TATA BALETTISALI / BALETTILUOK- / SHS EKSTRAT 08:30-10:00 AN 08:15-09:45 A +AK3N +AK3 LKa/MaK UMM/ST 10:15-11:45 AN 10:00-12:00 A +AK3N

Lisätiedot

Working. KUVAT: JUHA METSO MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT Jenny Lilius, VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO

Working. KUVAT: JUHA METSO MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT Jenny Lilius, VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO Worg C Hro www.muor.f / www.mo.f KUVAT: JUHA METSO MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT Jy Lu, Mrv Srjoj j Kro Srp, VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO EDUNVALVONTAA ASENTEELLA Mo uoroomu TUOTANTOVASTAAVA

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY 040/2341 12/~~/83

OUTOKUMPU OY 040/2341 12/~~/83 Q OUTOKUMPU OY 040/234 2/~~/83 0 K MALMINETSINTX Eero Sandgren/PHM 25..984 GEOFYSIIKAN TUTKIMUKSET VUONNA 98 JA 983 Reisjarvi, Tiaskuru 234 2 Sijainti :400 000 Lähtökohta Kesän 983 aikana tutkimuskohteella

Lisätiedot

OOPPERA. Versio: :06 Sivu 1 / 7. 09:00-10:30 AK2 +AK3 baletti UMM/ST

OOPPERA. Versio: :06 Sivu 1 / 7. 09:00-10:30 AK2 +AK3 baletti UMM/ST maanantai, 23.9.2013 09:00-10:30 AN +AK3N LKa/MaK 10:45-12:45 A +AN kompositio UMM 09:00-10:30 A +AK3 UMM/ST 10:45-12:15 AK3 rep 10:45-12:45 A +AN kompositio 10:45-12:15 AK3N AK3 presents 08:15-09:45 AK1p

Lisätiedot

ILONA KUOKKALAN ALUEASEMAPIIRRUSTUS Kristillinen opisto III AKR V 1980 AKR V 1980 AKR V ak. jäte UVV.

ILONA KUOKKALAN ALUEASEMAPIIRRUSTUS Kristillinen opisto III AKR V 1980 AKR V 1980 AKR V ak. jäte UVV. UOAAN IONA +.00 UOAAN IONA AUEASEMAPIIRRUSTUS +. + +..0 +. +.0 + +. +.0 --- +.0 +.0 +. +. +. +.0 + +. +. +. ristillinen opisto +. + +. +. +. + +.0 ak +.0 +.0 +. +. +. jäte +. +.00 U +.. +. +. +. +. +.

Lisätiedot

Kampiakselit, peruskorjatut

Kampiakselit, peruskorjatut Shortblock, peruskorjatut Peruskorjattuja koneita on saatavissa n. kuukauden toimitusajalla. Kaikki mallit, myös vesijettiin. Tilausvaiheessa tarvitaan kaikki valmistajan tiedot ja sylinterin sekä alakerran

Lisätiedot

aluepiirros 5. kerros 1/2000

aluepiirros 5. kerros 1/2000 T 7 7 7 - - P % RES N SE E R 7 SR N SE E E E P S T T R Y Y R / 7 ÄTNTPH k k k 7 PÄÄDN PH P R PÄÄDN EE 7 RES / R R T N P PT - T T S P R R-, SR- J TTRPET 7 R 7 PE N R T - T 7 NR T T R EESS 7 PPESS N T S

Lisätiedot

ystävät LUONNON LAHJA Kaneli & appelsiini Minun valintani 1). Tuemme yhteisöjä, joista eteeriset öljymme ovat per

ystävät LUONNON LAHJA Kaneli & appelsiini Minun valintani 1). Tuemme yhteisöjä, joista eteeriset öljymme ovat per LUONNON Lhj LUONNOSTA ystävät Brighter Home -kokoelmmme on luotu ympäristöystävällisiä j sosilisesti vstuullisi käytäntöjä noudtten. Tästä kokoelmst löydät oiket lhjt kikille, jotk vlivt mpllomme. Kneli

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db t n R He em n m e H p j h töl Ky He n He ele P v r ht p Se u sv sle s rju h h hj mp L L p Le ve tu s T hj p s s ng s g pp n l P ln pp Se l s g mp h t u u uh s ht n K Hu p Pu n K vu u t hm s g Tu ht V r

Lisätiedot

RAKENNUSTEHO OY www.rakennusteho.fi

RAKENNUSTEHO OY www.rakennusteho.fi 0 n / 0 n n Oy almenrannan Väylä As. Oy AMENRANNAN VÄYÄ Autokellari HÖYRYMYYNTIE Pohjapiirustus :00 -,00 00 OUU TAOT G ja H, AUTOARI T,0 m G G V / /IRTAIMITO,0 m,0 m, m G G,0 m G0,0 m - - G POEI0,0 m P

Lisätiedot

Kangasalan Markiisi. Asemapiirros. Harjunsalontie 2C, 36200 Kangasala

Kangasalan Markiisi. Asemapiirros. Harjunsalontie 2C, 36200 Kangasala Asemapiirros jalankulku ajotie asf ki 9 akp HARJUNSALONTIE ajotie ajotie jäte asf 11 ap hi ni hi nu oleskelu ki hi leikkipaikka hi asf Kangasalan Markiisi (2/3) VII +116 000 2380 ppt hi ni 12 akp 6 ap

Lisätiedot

BL1 08:15-09:45 AK1t baletti AD/ST BL1 09:55-11:25 AK1t rep AD. 08:20-09:50 AK2 ty+ak3 baletti OR/AP 10:00-12:00 AK2 kompositio UMM

BL1 08:15-09:45 AK1t baletti AD/ST BL1 09:55-11:25 AK1t rep AD. 08:20-09:50 AK2 ty+ak3 baletti OR/AP 10:00-12:00 AK2 kompositio UMM maanantai, 18.8.2014 08:45-10:15 AKpo WJ/JUL 10:30-12:00 AK1p SB 08:20-09:50 A ty+ak3 OR/AP 10:00-12:00 A kompositio UMM 10:00-11:30 AK3 UH 09:00-10:30 AK3N 10:45-12:15 AK3N VO/AP 08:15-09:45 AK1t AD/ST

Lisätiedot

08:45-10:15 AK1t baletti AAH/KTG 10:45-12:15 AK3 rep UH. 10:30-12:00 AK1t rep LKa. 10:30-12:30 AK1t Emma,Maija,Sara, Silja nyky MTi

08:45-10:15 AK1t baletti AAH/KTG 10:45-12:15 AK3 rep UH. 10:30-12:00 AK1t rep LKa. 10:30-12:30 AK1t Emma,Maija,Sara, Silja nyky MTi maanantai, 19.10.2015 09:00-10:30 A +AK3 VO/JUL 10:45-12:15 A VO 08:45-10:15 AK1t /KTG 10:45-12:15 AK3 UH 10:30-12:00 AK1t LKa 10:30-12:30 AK1t Emma,Maija,Sara, Silja MTi BS 11:30-17:00 Everybody + baol;

Lisätiedot

VILJAVUUSTUTKIMUS. Oulun Kaupunki Tekn.Keskus Leipivaara Anne Uusikatu 26 90100 OULU. Viljavuustietojen yhteenveto. Pvm Työ nro As.

VILJAVUUSTUTKIMUS. Oulun Kaupunki Tekn.Keskus Leipivaara Anne Uusikatu 26 90100 OULU. Viljavuustietojen yhteenveto. Pvm Työ nro As. VILJAVUUSTUTKIMUS Sammonkatu 8, 90570 Oulu p. 08-5145600 f. 08-3113029 Pvm Työ nro As.nro 19.10.2010 73415 13424 Oulun Kaupunki Tekn.Keskus Leipivaara Anne Uusikatu 26 90100 OULU Tilatunnus saapui 05.10.2010

Lisätiedot

TV08S1E(CD) Mediatekniikan koulutusohjelma, S08, ryhmät C & 15.9. - 21.9.

TV08S1E(CD) Mediatekniikan koulutusohjelma, S08, ryhmät C & 15.9. - 21.9. TV08SE(CD) Mediatekniikan koulutusohjelma, S08, ryhmät C & 5.9. - 2.9. maanantai 5.9. tiistai 6.9. keskiviikko 7.9. torstai 8.9. perjantai 9.9. lauantai 20.9. XX00AA0 TV Orient.opinn.. Merenti-Välimäki

Lisätiedot

BALETTIOPPILAITOKSEN LUKUJÄRJESTYS VIIKKO 14 / 2016 maanantai, TATA1 TATA2 TATA3 TATA4 TATA LUOKKA EKSTRAT TATA BALETTISALI /

BALETTIOPPILAITOKSEN LUKUJÄRJESTYS VIIKKO 14 / 2016 maanantai, TATA1 TATA2 TATA3 TATA4 TATA LUOKKA EKSTRAT TATA BALETTISALI / maanantai, 4.4.2016 TATA1 TATA2 TATA3 TATA4 TATA LUOKKA TATA BALETTISALI / 09:00-10:30 AK1t /MG 10:45-12:15 AK1t 09:00-10:30 AKpo 10:45-12:15 AKpo TK 09:00-10:30 AK3 ty 10:45-12:15 AK3 09:00-A +Juho, harj.

Lisätiedot

KULTAKETJUT OHJEHINNAT

KULTAKETJUT OHJEHINNAT Puh. 019 720355 myynti@kulta maki.fi KULTAKETJUT OHJEHINNAT 10.4.2014 Ketjujen painot voivat vaihdella ± 10% ja myös OVH sen mukaan. KUVASTO SIVU 1 KOODI PAINO PITUUS HINTA PITUUS HINTA PITUUS HINTA PITUUS

Lisätiedot

Harjoitus 2 ( )

Harjoitus 2 ( ) Harjoitus 2 (24.3.2015) Tehtävä 1 Figure 1: Tehtävän 1 graafi. Aikaisimmat aloitushetket selvitetään kaavoilla v[0] = 0 v[p] max 0 i p 1 {v[i]+a i (i,p) E} = v[l]+a l d[p] l. Muodostetaan taulukko, jossa

Lisätiedot

Hoivakoti - AURINKONIITTY ESITTELYAINEISTO. Kotka, Uutelantie

Hoivakoti - AURINKONIITTY ESITTELYAINEISTO. Kotka, Uutelantie Hoivakoti - AURINKONIITTY ESITTELYAINEISTO +6, +5,9 6,52 28,00 6, 6,62 5 5 6, 4 +5,5 +5, 2 4 5,9 E 0 285 49-2 2-4 2 E 5,5 5,4 5,5 ORVOKKI 256,5 m2 5,0 AS +s 50,5hum2 AS 0 AS 9 KURJENKELLO 66,0 m2 5,90

Lisätiedot

Mittamerkinnät. Yleistä. BEP-koodit

Mittamerkinnät. Yleistä. BEP-koodit BEP (Bodywork Exchange Parameter) ovat koodeja ajoneuvon eri mittojen tunnistamiseksi, jotta tietojen siirtäminen ajoneuvovalmistajan ja päällirakentajan välillä sujuisi helpommin. t noudattavat kansainvälistä

Lisätiedot

% & & ' 3 ""4 % $ G?!?& %% $ K &&7 S&& & &7 #B

% & & ' 3 4 % $ G?!?& %% $ K &&7 S&& & &7 #B !" $! " # % & & ' ())*+, -.))/0,. 12 3 ""4 &!" 5 3 ""4 % $ 6"&!7 8 9:0;0/)

Lisätiedot

Asemapiirustus tontit 1-4 1:600 Rakennusliike A.Vänttilä Oy / Jahtimetsäntien OKT Markkinointi Avario 31.7.2015

Asemapiirustus tontit 1-4 1:600 Rakennusliike A.Vänttilä Oy / Jahtimetsäntien OKT Markkinointi Avario 31.7.2015 9.0 0 8 7 7 8 +8.0 0. 9. 0.8 600 8 006 7 0 -.00- +0.00 +0.0 +0.0 LAUTA-AITA h 00 LAUTA-AITA h 00 +0.00 +0.00 +0.0 Koira-aitaus POLTTOPUUT PYÖRÄT TOMUTUS TOMUTUS EI0 00 PYYKIT 7 000 00 00 PYYKIT 7 000 00

Lisätiedot

PHYS-C0220 TERMODYNAMIIKKA JA STATISTINEN FYSIIKKA

PHYS-C0220 TERMODYNAMIIKKA JA STATISTINEN FYSIIKKA PHYS-C0220 TERMODYNAMIIKKA JA STATISTINEN FYSIIKKA Kevät 2016 Emppu Salonen Lasse Laurson Arttu Lehtinen Toni Mäkelä Luento 10: Reaalikaasut Pe 1.4.2016 1 AIHEET 1. Malleja, joissa pyritään huomioimaan

Lisätiedot

Kallj%%228rvi X= 6685700

Kallj%%228rvi X= 6685700 KOOSTEPR. MERKINTJEN SEITYS j+pp-tie +tonttiliittymt 1:220 1:218 nurmetus 1:645 enttiveys; ivioo 150- mm t 1:580 lehtipuu istutettava/silytettv/poistettava havupuu istutettava/silytettv/poistettava valaisinpylvs

Lisätiedot

Goodyear. Hinnasto kuorma- ja linja- autot. Hinnat voimassa 01.01.2015 KAUKOLIIKENNE LÄHILIIKENNE KAUPUNKI LINJA-AUTO SEKA/MAASTO TALVI

Goodyear. Hinnasto kuorma- ja linja- autot. Hinnat voimassa 01.01.2015 KAUKOLIIKENNE LÄHILIIKENNE KAUPUNKI LINJA-AUTO SEKA/MAASTO TALVI Goodyear Hinnasto kuorma- ja linja- autot Hinnat voimassa 01.01.2015 KAUKOLIIKNN LÄHILIIKNN KAUPUNKI LINJA-AUTO SKA/MAASTO TALVI POLTTOAINTTA SÄÄSTÄVÄ MALLISTO FULMAX S FULMAX FULMAX T KILOMTRISUORITUSMALLISTO

Lisätiedot

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja...

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja... I Perusteita Kuvien ja merkkien selitykset... 2 Aika arvot... 3 Lämmittelyharjoituksia... 4 Rytmiharjoituksia... 7 Duettoja... 11 Rumpukappaleet... 13 Simppeli... 13 Kolmijalka... 14 Antius... 15 Afro...

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO 09.03.2015. Päätösluettelo. Päätöspvmväli 03.12.2014-10.03.2015 Tulosta Hakija/Vireillepanija Tulosta päätös.

PÄÄTÖSLUETTELO 09.03.2015. Päätösluettelo. Päätöspvmväli 03.12.2014-10.03.2015 Tulosta Hakija/Vireillepanija Tulosta päätös. 1/5 Hakuehto Käyttäjä luettelo Arvo Ohtonen Hanna pvmväli 03.12.2014-10.03.2015 Tulosta Hakija/Vireillepanija Tulosta päätös Järjestys Viranhaltija/päätöstyyppi, pykälänumero Viranhaltijan päätöstyypit

Lisätiedot

2. Laskuharjoitus 2. siis. Tasasähköllä Z k vaipan resistanssi. Muilla taajuuksilla esim. umpinaiselle koaksiaalivaipalle saadaan = =

2. Laskuharjoitus 2. siis. Tasasähköllä Z k vaipan resistanssi. Muilla taajuuksilla esim. umpinaiselle koaksiaalivaipalle saadaan = = 2 Lasuarjoitus 2 21 Kytentäimpedanssin asenta Mitä taroittaa ytentäimpedanssi? 5 ma:n suuruinen äiriövirta oasiaaiaapein vaipassa (uojoto) aieuttaa 1 mv:n suuruisen äiriöjännitteen 1 m:n mataa Miä on ytentäimpedanssin

Lisätiedot

BALETTIOPPILAITOKSEN LUKUJÄRJESTYS VIIKKO 39 / 2016 maanantai, TATA1 TATA2 TATA3 TATA4 TATA LUOKKA EKSTRAT TATA BALETTISALI /

BALETTIOPPILAITOKSEN LUKUJÄRJESTYS VIIKKO 39 / 2016 maanantai, TATA1 TATA2 TATA3 TATA4 TATA LUOKKA EKSTRAT TATA BALETTISALI / maanantai, 26.9.2016 TATA1 TATA2 TATA3 TATA4 TATA LUOKKA TATA BALETTISALI / 09:00-10:30 AK1 10:45-12:15 AK1t 09:00-10:30 AK3 tytöt VO/KM 10:45-12:15 AK3 +AKpo Pas de Deux TK/JUL 09:00-10:30 AKpo 10:30-12:30

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO Päätösluettelo. Päätöspvmväli pykälänumero

PÄÄTÖSLUETTELO Päätösluettelo. Päätöspvmväli pykälänumero 1/5 Hakuehto Käyttäjä Päätösluettelo Arvo Ohtonen Hanna Päätöspvmväli 8.3.2016-4.9.2016 Tila Tulosta Hakija/Hakija/asianosainen Järjestys Kaikki tilat Viranhaltija/päätöstyyppi, pykälänumero Viranhaltijan

Lisätiedot

/",rfu?+/ Á),^rs 05.ii3.2015. /t=9

/,rfu?+/ Á),^rs 05.ii3.2015. /t=9 /t=9 /",rfu?+/ Á),^rs 05.ii3.2015 Ylöjärven kunnalle 4.l.20ts Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennettä ollaan yhdistämässä koko Tampereen kaupunkiseutua kattavaksi yksiköksi EU:n palvelusopimusasetuksen

Lisätiedot

KUOKKALAN ILONA ALUEASEMAPIIRRUSTUS KONSTA DVI ,,, DVI ,1 9$

KUOKKALAN ILONA ALUEASEMAPIIRRUSTUS KONSTA DVI ,,, DVI ,1 9$ KUOKKAAN KUOKKAAN AUEASEMAPIIRRUSTUS DVI NW,,, DVI EN,1 9$ NNR VW NNR VW NNR VW NNR VW NW NNR VW NNR VW NNR VW NW EN NW 5 DNHQQXVNW HHQQ M DRVRW H 7RQW W 3 ( $ %$ 6 2

Lisätiedot

Työkalut suoraan maahantuojalta!

Työkalut suoraan maahantuojalta! Työkalut suoraan maahantuojalta! 2015-2016 1 MUISTIINPANOJA: Tärkeimmät tähän 2 Tutustu tuotevalikoimaamme YAMAWA s. 5-18 -Japanilainen yhteistyökumppani -Erikoistunut ainoastaan kierretyökalujen valmistukseen

Lisätiedot

4 17.1/24.34/74/1. Tarmo Jokinen. Geofysiikan osasto GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS VLF-PRDFIILI

4 17.1/24.34/74/1. Tarmo Jokinen. Geofysiikan osasto GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS VLF-PRDFIILI 4 17.1/24.34/74/1 Tarmo Jokinen 1974-1 1-1 9 GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto VLF-PRDFIILI 't LJ 17.1/2$.34/74/1 T. Jokinen 1974-1 1-19 GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820

Lisätiedot