ASKULASSA KOHTSILLÄÄ TAPAHTUMAKALENTERI Hyvää kesää kohtsillään Askulassa lukijoille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASKULASSA KOHTSILLÄÄ TAPAHTUMAKALENTERI 2.2014. Hyvää kesää kohtsillään Askulassa lukijoille"

Transkriptio

1 N KOHTSILLÄÄ ASKULASSA TAPAHTUMAKALENTERI Hyvää ää htää A j T ht y L- h j mr j prdtt LC-A rr. Kt, jt tt tt järjtämmm rtth j myyjä j mhdtt v tm p trvtv. Tää v mm vtt mm. rv htt; A-Ar, U Ltr, St vtrt, Vmmt vrtäytympävä, tpdt, tt P rjt j jä tvt vht. Lä mm rhttt hd mmpj p Sr L. Rh-vt mm tt r rvt. Tämä Lä Lj pvtvttt vt t h-ämpärd täyttäm j tmttm A j P ää, tymh prh m j yäpt rjt, Vtr mtv htm Myää, vtrmr ttm rhd j Ltt-mr ttm htv ä vht yydtmt äpäv. J j ttä tt L-järjtötä, tt rppt ttm Lj hht j yää järjtötä ää. Vä rr I Kt! Srv Khtää A -mr 3/2014 mtyy j vm tpävä LC-A Prdtt Mr O

2 ASKOLAN URHEILIJAT A Urhjd tvt öytyvät ttt YLEISURHEILU JA HIIHTO Lättj: J V, ph t m: AU tt mtj vpt t ryä tää j t Myä tää 18 t. Kä tt yrh vpt t ryä j t Myä tää 18. Kpt jtvt jh t j jtvt. Trvt 5 12 vtt m yhdä vhmp! Syyä pdtää Hppjt Myä tää yhdä A Op. A Urhjt ry 20 vtt!! Jhpävää vttää mrä A-Ar SUUNNISTUS Lättj: Prtt Tm, ph Kttt (ähdöt ) : I Prtt N Kr Hörä I Prtt AU Ar (P00-01) Orvp, vät 2014 (tpm 18.00) I Prtt (ttt yhtydä) I Prtt Krvt Krvt L L L N N (ttt yhtydä) Pht 2 MONNINKYLÄ Ph Vmtj Tm Sm, ph , Att Iä j J Kyyhy. Kd pt: 5.5. Gt-AU AU-LPS LP-AU AU-KOPSE 3.6. AU-Vtt KJS-AU AU Ljt (P02-03) Vmtj Mr Tr,ph , Rj J, J Jv, M Mää j Jr M. Trt mt j v Myää. NYT EDULLISEEN KESÄHINTAAN! Kd pt: 22.4 AU - Hyp 26.4 A - AU 29.4 AU - Kp 5.5 Sbb - AU 16.5 AU - HU 23.5 Rp - AU 27.5 AU - FCFJ 7.6 Kp - AU 8.6 KA hrrttr 10.6 AU Tp P04-05 Vmtj Jm Ttr ph j A Krtröm, ph A H ytyt trvt Myä tää j t Otvt Op-g j rttft. A H jrt 0608 ytyt trvt m j tvt rttft. Kd pt: 1.5. I-HK-AU H 8.5. AU H-KA SV Ht-AU H AU H-FCFJ 5.6. KP-75-AU H HyPS-AU H Jp, mht Yhtyhö Tpp L, ph Trt v 19 j t 18. KESÄKSI AUTO KUNTOON! K mr ht j rjt, vrt j trvt. Kd pt: I-HK/Rrv - AU Itä-H TN KP-75 - AU Kv UP JP-rm AU - KOPSE/2 Myä rm HyPS/02 - AU Kr trm AU - RS Myä rm Nv - AU Nt UK rm KA - AU K ttä AU - KP Myä rm AU - Ap Myä rm AU - I-HK/Rrv Myä rm AU - KP-75 Myä rm KOPSE/2 - AU Tr trm AU - HyPS/02 Myä rm RS - AU Rhmä Pttä AU - Nv Myä rm AU - KA Myä rm KP - AU Jvrr h vrt trvt rt rjm ht 3

3 Sbdy, mht Päp Krp Ltp Yhtyhö K M, ph Sbdymht pvt hd j j rv trä. Jr Vttrt, ph , jr. P-t tt Ar 20:0021:00. J Tyyä, ph , j. Shrjt rr v A v (ähyä) t pp. HYVÄ ELÄMÄ ASKOLASSA M Att, ph , P-t t pp t rr v t Ar. Eämä A hyvää yhdä mm tä! Myö tt ptt! Pdä vtt htpm, mtt 200 /v! Myö tyhtö - t j yy trmm: Hyvä Eämä A -yhdty rtröty. Kvää mm tt A-Ar järjtttyh hyvvtm j Eä j A -m. Yhdty gp vtt M V Lt prh-h jt mt yhdty g. Ktämm p tt. Jä Hyvä Eämä A -yhdty v ttyä ttm yhtyttä R K gm.cm) t mh jht jä: Sg Sm-Nm, H Fc, Kth Strömdh, Er Krh, J Tmm, Mrj Ldtröm j Tr At. Myä Kympp -tphtm jt Prt prh rhtphtm Myä ympp järjttää jä yy. Hyvä Eämä A ry t j vtt tämä prtää tphtm järjtytä. Vht j dt tmjt vt trvtt m tmt. Trvt m rmm! 5

4 Kä 2014 ttrtphtm A Tv J j jttj jjäjä Pg rt Rt Tv J j prtjttj mm P t 7.6. Yhtjt j-t, ähtö A päärjtt,. Pppt 2, A 9. Mt tttt Pg ätr, thdää vrt Tv J Kvhr r, tt hv/t j vvät Mrt Tm rvt ä thdää pttt rtj j-t mm. Södrby-bd j mh Tv J mm. Mt rrt myö t t tphtmt j prt jtt Pgä j Smhd r. Lähtö Pgtä 15. P A 16. Mt ht 50 r/ hö. Stvt mtttmt A d ttj, Mrt Rää, pt t ph Tv J jjäjä järjttää yhttyöä A ttjt ry:, A rjt- j ttrtm ä Hyvä Eämä A ry: Opttt jtrt A y Ttt tt äv j j-t Ktträvyt: Käv Kryä-V A ttrrtt j ttt rt vrr v ähtävyy: Prvj, L m, Trhtöör, V t, Tv j I-Prtt j rt vrr jttv trt. Mt j mt Lähtö A päärjtt. Kv 11.6 j 18.6 vt ttt Myä ähtävyy. Trmp mtt myöhmm. Lähtö Myä mjrtä. Vtäjää Ov Iä j Arv M. Kävy järjttää Kä äyttyt A päärjt: Kä: Mrt Rää mm j tv At. P L vt. Ttt tt yhtä rtä rtä Om, Krtt, Vhjärv, Myä, V, Särjärv, Hvr, Jryä, Tää. Kt 2 ½ tt, ätää hvt Särjärv J, j m myö ätr. Lj-t p, ä pppt r yä. Emtttm rjt. Hä- j : Kjt Trt, vv j tä, ätötä j ppmtr t t j Brgm t Täää. Avjt t T m m ätyö jt. Avjt yhtydä (t pm m m rjt ) mhdt ttt H Uj prh. Kjt -äytty v hä- j rjt. Kä äyttyt Trhtöörä Kä: 20-vt jhäytty. Ktvr Im V, Sg Sm-Nm j I Kp. Avjt 8.6. Hä: Rt j P Ryyä öjyvär- j vrtötä L tt A Jätt rt rjj Jh Lt mt L rdd,. Nmpt, A. 7

5 ASKOLAN KUNNAN NUORISOTOIMI KESÄNUTA Kää ryää tpävätmt 9-15-vt. Arr, p, yhdä, d, rtää j tt yödää väp. Tmt mt, tt j v. Tmtvt: , j (t t) J p ttt ryä Nt, Lt 49. Trvt! LINNANMÄELLE K prh mt Lmä hvpt t 7.6. Lähtö A trt j Myä Amtt Pmt Mt trttt y 12-vt j tä rmm htj tv. Mt ht 10, jh ätyy bmt mt t rtät mvt t. Lmä hpr ht 35. Imtttmt prjth mä Rt Vätt p t j M Järv p. (019) j Hrrtr PARTAHARJU vt tytö j pj m-p Prthrj Pämää. Mjt m tt. Eä ämää täyä -tm ätää rä yhtä tt,, rhtphtm myö hjtymä Rtv r. Hrrtpjt ätävät m m ädttj, v tmt, m, mdpjä j t. Lr ht täyht j jt 70 r. Ky vpt t SIRKUSLEIRI V 31. järjttää rr prä (rät jt m ryhmää ä m) Pävär pdtää P ryä ähtp rtt ä P ryä t. Sätää tp, m-rbt, pyrmdj, rbt j jgrt. Ht ätyy. Lr ht 40, rvt rt 30. Imtttmt vmtää tth mä Rt Vätt p j rt. t M Järv p. (019) j JOHANNES LINNANKOSKEN NUORUUDENKOTI Jh L rdt v tt v vrjd tt. Av myö m pm m. Tt j tdtt p j Pääym 2, pt 12 vtt m. TAIDEKAHVILA TEREHTÖÖRI Khv trhtöör v ää St 8.6. tm 20-vt jh-vjt. Trhtöör v tt v ä hä j. LAPSIPERHEIDEN KESÄTAPAHTUMA A Ar t Ptt Rg j hyöt rtr tyy myö mt mv. Lä K12 d. MONNINKYLÄN MAAUIMALA m-,p 9-21, trt 12 21, t 9 18 j t P: jhtt , jhpävä SULJETTU j t rmt. Mm pt: Päväpp, pt ( 16v) 3, päväpp t 5, prhpp d 120, pp, pt ( 16v) 40 j pp, t 70. UIMAKOULUT KESÄLLÄ 2014 Um ht 30 /tj. Emtttmt tt At mt Mm, mtt tm! t t t t Imtttmt 31.7 mä tt f Ht 35 jä rt t 10 /rt Mhd myö vjpt. MAAUIMALA Myä 1 p vph vph jt jt ASKOLAN KOULUN KUNTOSALIN AUKIOLOAJAT JA VUOROT Myä 2 p vph vph jt jt VILLISIKAPYÖRÄILY KESKIVIIKKONA Tjärv/Vjärv vph jtryhmät J pävä Nt vrt v j t Eäät vr prjt Htt: Vrtt 200, rtt 125 j ärtt 50, -50 % t, pjt, työttömät j äät. Lähtö A tt j t prtt Kt P vtrh. Trj j rvt trh 19.00, järjtäjä A, Myryä j P vp-tmt. Vtrh t: Ltt 178, KANTELE Lpprhd ätphtm A-Ar t Ptt Rg j Ohyöt rtr tyy myö mt mv. Lä K12 d. Trvt! 9

6 ASKOLAN SEURAKUNTA Kä jmpvt A rt 375 vtt M t jmpv r pyhäpäv 10, pt Jryä rh. T Jryä rh m yhdä Eät A yhdty. Htrt m j rhvt t Mrpäväää vttäv rpyhä. ASKOLAN SEURAKUNTA At 23, ASKOLA KIRKKOHERRANVIRASTO m, t j t 9-12, 12-17, fx p jtt Nppr, Pppt 2. Mv yhdä, hyvää r j mt hjmhtä - t m! Lt htvt jt tä trvtv, rpävä ht 10 r (mp, j tpävähv). Imtttmt mä T (rt) t Mrj (pävä). Lrrpp frmtm T Prttä, t Päv T, tpääö Päv Erä, rhrr Att Kp, ptr V Erä, ttr T Lpm, d E Krh, v. rtyöhjj L Tyyä, vtv thjj L Kr, thjj Kr Vhtr, thjj J V, rtmtr Trtt Hmm, vj Sr tt rrt t Um-hdä j r tv. Srt öytyy myö Fcbt. Työtjät tvtt ähöptt rjttm tm. m(t)v.f. 10 Iähmt rpävät Kär Jryä rh M tt yäää, ät j mt. Krhvt. M H Pävä j V Erä. Rt P r 200-vtm ( m m r). Jhv hjm Jh j M Iv rtt tt r. Vp pääy. Kht Yhtvträy. Spp j r A tr t Im tt, hvj ttt Yhtvträy. Kr j r:d vt. Ppm r t Pp Irj A, r työtjät j vphtt, A rr. M jä Ktd mtpävä ppt. Krhvt rtd ph- ppm jä. Jhht r Tmt Vphtryhmä tm Tmr. S- j tmhd. Vhtr tpävähv Tdhv Trhtöörä (Vt 3) mt 13: 2.6, 9.6, 16.6, 23.6, 30.6, 7.7, 14.7, 21.7, 28.7, 4.7. Ohjm r hjmt, hv mtht, vhtvt tdäyttyt j ätyöät ttmyymää. Kär j hvt t pv Mätyrt phprä. Lptyö pävärt Tmr ää j 2009 ytyt , 16 rätä, ht 7 r , 16 rätä, ht 7 r 2007 ytyt rt (yö t), 16 rätä, ht 16 r (yö t), 16 rätä, ht 16 r ytyt, 1-2-t (yö t), 16 rätä, ht 16 r (yö t ), 16 rätä, ht 16 r 11

7 Srrt 6-9-vt (myö mt vvt t) (yö t), 16 rätä, ht 16 r ( yö t), 16 rätä, ht 16 r Lrrh, 2010 ytyt , 14 rht, ht 4 r - rtä v vt v yhd - p rä vrmtt, trvyy pttt rt - rht. tr j väp pävttä (rrh v väp), vt j rtmtrt - r m äähä pvt vttt j mvät - rht, rvt j äyät jättää trvytä t, r v tt hjj phm (L T , L K , Kr , Trtt ) j rä v trvtt äyttää hjj pht - r mt Tmr trh, m trvt tt 12 - r ttt, j mtttt 8, rrh 6. J r prt, mttt tt yhtyttä - rtä t mt frmtt t Im mä mt t ttvtä Prhpävä Tmr p Tmrt yhttä hjm ämm j - pp trj m mä ttvt p Arr-hrrtr Prthrj Lr ht 70 r, tttmjt m t vr yhtä tt. Lr tttt yhttyöä A. Imtttmt mä E phmt p t (p m, yt., t, r-r gt j htj yht.tdt) ELÄKELIITON ASKOLAN YHDISTYS RY Eätt Sm r ääjärjtö. Järjtö vv ähmt tj ä trj yhdä mhd j mt tmt. A yhdtyä jätä. Eät m mp Lhmrt S pg ähyydä. Sä järjttää hjm tmm, rj j tt. S v myö mä vttämää vp ytymäpävä t mtm pävä pm t v yöpymää. Tv tphtm: Rty T Eät Udm pr rrt Ormtt Khräämöä Eät Udm pr Hgt j pävä Mätää rt T Jryä Rh M A Srt Kätttrmt T Krb, j K-Udm tttr ty Uvv Myär. Tttt myö T Rtth pp jhd Käpävä Tmr Khvt, mrpt, mt j mt Eät Myryä yhdty järjtämät ähmpt Kprt v Eät Prt yhdty järjtämä tt Jh d Kämt Ahvm Eät Udm pr tpävä Hyväää Eät Udm pr jh Smmt Ummt Rd Möyä I-Prt tää mt Syyä Möy p rtyy t A-Ar. Ktvr A K prjt ä. Imtmm tmtmm Um-hd tmt pt j tvmm Hyvää ää jämm. Trvt m tmtmm! HUUVARIN-SÄRKIJÄRVEN NUORISOSEURA Vhtyää JUKOLAA VOI VUOKRATA mp t pmp jh ptp, t t v rvt p. Vr d j väd äyttö, pt pöytät. Khv- j r-ttt 150 hg. Attj vrttv myö tjh. J t: Myryät 458, Hvr. Vr tt vt Kj Tv, , -m: h. KESÄTORIT JUKOLASSA: Nyt j tr yö ä trpävät: 12.7., j Trt d jrt, vht, hjtttt, tvt j ätyöt t ä hj. Trtphtm J ph j t tt ät. Tdtt: St Srv, , 13

8 MONNINKYLÄN NUORISOSEURA Jg jt t Ohjj T O J hdt tv yy jmpp, vtäj j ttt ht, vt vt trvtt! Myö t rhtmt vt vtäjä! Nrrt Hmää (Hmät 34) v vrt r jh j tphtm. Lt yttärt (50 / 2h) ätää tt, rtt, j väd äytö ä hjt hjm. Sr ptpvmhd j gpt. Tdtmm tmtmm myö hdä, mtt j r v http.//myrr.tv.cm. Phjhtj Mrv L p , m: Bdy j zmb vt vm rr St jmpt päättyvät tää väää tt, vätä jt ää yy äää. A j ä A -m ASKOLA-AREENA A-Ar tpht yyd! Vt m tphtm, j j p! Kt yy vrt A-Ar tvt Syyä jtvt yt tp-, rp- j bdyvrt jh vt t m 5 r rtm. SYKSYLLÄ TULOSSA! Kv r ryhm mpp j hjt Ar. Trmmt tdt Ar tv. Svrt Tt vä vpt vrj. Emmä rt m, t j! Kyy myö mt rt vrj t ph AVOINNA KESÄ-HEINÄKUUN! Tt j trt päät pm 5 r m äpjä. Sbdyr 7 14-vt A-Ar ! Ohjm ätää v tt hjtt tmtä ä väp mmp pävä! Lr vtäjä t Sbdyg pjt Rm & N Hr! Stvt mtttmt mä ph (N Hr). Otmm 50. Svrj tdtt j vrt: ph , Nrr pt ätyt rpr mvä. Mdät öydät myö Fcbt! Lt 61, ASKOLA, ph

9 ASKOLAN KUVATAIDEKOULU KORTTIAN KYLÄYHDISTYS Krtt mtmt Trt 10, Krtt U ppd mtttm A vtd Lt 49. Opt v 35. Vrhpt 5 6 vt Prpt 7 11 vt Työpjpt vt A vtd A vtd tyhdty ry: yäptämä, tt prptt tv t j rt vp-j ppt. K tmt vt tyhdty jhtt. A vtd prttt v K tt tt prptt yytä Opt dtt vtt prpt ytä ppmäärää j trttt vt p j r. Optpt jt A yä Etv t (yä vh r rr). Opttjt vt vtdpttj j v mmtt. OPPILASTÖIDEN KEVÄTNÄYTTELY PÄÄKIRJASTOSSA A-K -ytävyytmt vtd äömt A ytävyyt Ktä (Vrt) vrt , j t j rj m ttävä K vmmb -yhty pt rttj rjt, j Prtbc ptrt. Sttj 12, jt rmmt vt 10-vtt. Mbm prh ty ä pp Bch m tt. Vr t j mmmp ämmh. Kvtd tmt v t mm vpht tjäm. Tt vt At j Op (vtttää tjäm). Lätdt pttj M L p t Päv Kyyhy p t tvtmm vtd.yhdtyv.f/ Kyät mt , 2.6, 14.7, 28.7, 11.8, 25.8 Ohjm vpt t hvtt mrä. K m, trvt! Drtvrt 14.6 Hygp 15.6 Dgprtr ä j- j pjt mtttmt j tdtt p Kätphtm Rt myyjä (tttj, ätyöää, tt-ttyjä...), prttt, r ämä, mvr jt pt j t päävät m, pj mm. häpää htt, öydvt j ppyörty, bfft ttt: ttj, mr, hv..., rpjt, pyörä, vpjt... T mt p vh trtr t m hrrtjv, mtm myyjäp vp, tdt p Vr Idyä mmm jtv Krtt Mtmt v vrt r jh j tphtm: Häät, ytymäpävät, tjht, rt, t... Att 50 hg jt myö vrmm. Tdtt p , 17

10 MLL ASKOLAN YHDISTYS Äjäpävä 2013 tm I Prtä Mrhm tjt A yhdty ry. trj vt tmt. Jää yhdtyämm r 160, j tmmm yt jättä vtt A vpht vm. T rht m tmt j tphtm, t mv j hyödytä tmtä pr! TULEVIA TAPAHTUMIA JA TOIMINTAA 2.6. Prhhvd vätrt L Prhpt, Lht. Mt ähdtää tb Myä Hmä pht 9.15 j A trt Stä jtmm mt Lht, j pt mm Pt tt tt m mt väät! Khv öytyy, ä WC- j vvhttt. Pmt ähdmm 13 j jmm m rttä t. L prhpt mt j ä mhd m ä p! Kt ää Mt ht 5 /prh, MLL A yhdty jä mt mt (mt tt järtt m). 18 Hmth, ttä b ptää m tmp, ä vdttvt trvtmt! Stvt mtttmt mr /S MLL A äptt Kv pt Myää ä tt 9.30 j Rtp pt Kryää ä trt Lj, jä j r p t m! (äävr) 6.8. Kj m , pävytämm j (Särjärv, Jr, Kryä, Myä) ähyydä jttä vmvt tp! P hm t tj tärä jht, pt t pvt ätmt. Tth m äh jt/äh tytyp, tt mpj tm myö tää rr! Pävyty trvt mttt r, rttää vt p äh t tt m! Lätdt /P 19

11 6.9. Äjä Pävä A I prtä j rhtää! Prt Äjäpävä t yyä v. Pärt j p! M mm. Prv mrh tyä, r hrrtjvj, mhd t mpttm, jmmt, bfftt, rt, rt T m mhtv m! Imttd m t tphtmvtv H Fc (m tt j ttt v, ä t rv tpm I Prtä) Tää ttt ä j yy tmt! T m tmtmm h ht! Jäm 2014 mm tt pt tmtmm, A t j prhd hyvä. St myö äyttöö pt, ä vtt t jädt mm. ypyät j rthtt, ä Lpmm hd vrr! Kt ää j MLL:N ASKOLAN YHDISTYKSEN PERHEKAHVILOITA ASKOLASSA SYKSYLLÄ JO KOLME Prhhvt pyörvät mt ryää Nppr , ä Myää tt Hmää j äm! Trmp ttj T m myö Fcb ryhmäämm MLL A prhhv. Syy hv tt trtvt vä Kryää j Myää, j tä tdtt mä! Syyä 2014 vmm prhhv Särjärv J! Prhhv 20 vj tm MLL Udmpr prhtm rdttr J D. T m m yä prhhv ttm tmt j tm hv järjtyh! Nä mm myö täp tmv prhhv! Otmm vt hv v yhtydä hjt hv, mm. rtvätä, j j. Särjärv prhhv v yyd mpäv 28.8., 25.9., , j Tmt mtt, p hvrh prtää. SYDÄMELLISESTI TERVETULOA! Lättj / Lr Sm Oj, Mr Hyvö drm. SIRKUSPELLE Ohj: A-L Kyät, Thm Pry IHANAA KESÄÄ KAIKILLE! Tvtt Mrhm tjt A yhdty ry. Lättj ht phjhtj P Myy Myydää POLTTOPUITA v j pt Ktjt t t Myätä p J T Lpt 12 HERMANNI Etyt: Jryä rrt, Myryät Tdtt j ppvrt:

12 ASKOLA COUNTRY DOGS RY A Ctry Dg ry ACD A tmv mp yhdty rhrrtj. Jää yhdtyämm tää htä 50. Sr järjtää trmhdd rv j: gty, tttv (t), ry-t, mtätyjäjty (mjä) ä r t mm. vpt-, t- j äyttytt. Sr järjtää myö r tphtm ä jtttm. Srmm myö j hrrtj, jt pvt r j r. Kpm t tm rmm pää tvt. Yhdtymm prtt, ttä rhrrtm v j tä vt tt rt mtj - rvh tmtt! Yhdtymm vt trvtt r j rhrrtjt httämää tmtmm j vttämää rhrrt pr. Myö dt rhmt, j mp mt rhrrtt, tt trvtt m tmtmm! Srmm tttä jt Mätyrt, A ryää. Ktttä hphj dtt ttä. Ktää pyörvät vtt jä trttt mt hrjtvrt gtyä, t j ry-t. Lättj yhdtymm tmt tt: Vt myö ttyä Fcb ryhmäämm A Ctry Dg ry, j mtmm jhtt tphtmt. A Ctry Dg ry, ph jhtj, Aj Ldbrg, , 22 KIINTEISTÖNARVIOINTI JA -VÄLITYS Vh ttää. Rhmt 4, Prv Tmt v myö Prj Mä Krr O LKV, KED Vtv-LKV, AKA, MMM J pvhvtj ph ph Artttvrt Kv Er Krh Mtch hw A Ctry Dg ry järjtää 25.5 mtch hw m räytty A tr. Imtttm j hät vt L vt t t rt (y 40 cm), pt t rt ( 40 cm), pt ( 12 ) j p & r p. Lä pt t r jt A r Otmm 7 r, p & r 5 r. Ndtmm Sm Kt rtmääräyä, jt mt tt mtttmm m myö vmv rttdt! Sm Vj ptää 11-12:00 mt äyttytt t, jt p hyvä j p hrjttm! 23

13 , Hvr K tät p -jv t tm, v r ty ä OP b *,j m t v t, p p v m jjop K K : v ä ty p t.sää tät r h!k p tä d jättä äy ttäm ättä.k t tt p. fi/ b r * OP b r ty yo p m t j jä jh g OPP,j m t p r h y h t p -j / t v t t v äh tää r d. At 80, V, Y h d äh y v ä t. Kdhtpvt mmtttd y 10 vd m. prtr-mpm mrj r t AJANVARAUS: AVOINNA: MA-LA pm m Trjmm: jhdt, vhdt, mt rthdt,vrthdt, ryt, rppdyt, tvärjäyt,rt rvptt, myyrt,gt... ym. Lämpmät trvt! SKY-Kmtg: Jh Kt Pht MASIINAPAJA Oy Hhttyt 111, A Mtä yt myö dt BEAM Ectrx pöymrt! 25

14 r PARTURI-KAMPAAMO SAARNIO r A U T O K O U L U ASKOLA PORNAINEN r A U T O K O U L U J 5. rt -20 % Ph Mjrt MONNINKYLÄ A m/p/må-fr 7-21, /ö 8-18, /ö Myä/Mby m/p/må-fr 7-21, /ö 8-18, /ö Ed. Tr. Hpp. Förmåg. Fär. Bhädg. 26 Rtrvt Rptvr Sttttt Työt MOPOKURSSIT MOPOAUTOKURSSIT HENKILÖAUTOKURSSIT Ph Fx Lt 61, A, A-Ar Krt 174, Pr, rjtt A Ptä, ph Pttd j ämmtyöjy myyt. M-p 9-17 j jtt VERKKOKAUPPA 24/7: ASKOLAN LOKAPOJAT SEO Myä O M Oy Mjrt Myä A pt Pppt 2, ASKOLA p. (019) f. (019)

15 LAADUKASTA KAUNEUDENHOITOA AMMATTITAIDOLLA: Vyymrpt, Rppdyt ä rptt Kv-, ä-, vrt-, & jhdt Ryt, Shc-gt, Vrpd gt AUS AJANVAR SÄ! Mt, Mrc-hhdt, IS MYÖS NET Srt-rvpt WWW. Ktpgmtt, Ktvärjäyt, T I.NE KAUNIIKS Krv & ä r ty Hmpd v, Shrt Ttmyyt KAUNEUSHOITOLA, HELKAMÄENTIE 15 (OP: t) MONNINKYLÄ, p MEILTÄ EDULLISESTI MYÖS OPISKELIJOIDEN TYÖT! TERVETULOA! N KOHTSILLÄÄ ASKULASSA Vrt tr j d yrtytä, A t j A rt. Atj yhtytdt: Yrtyt mtt: qmc m&m Khtää A -j tmt tv, ttä yhdtyt rtvt tvt tmt t. Ktr jt j ttt j tmt mttm mtt.

ASKULASSA KOHTSILLÄÄ TAPAHTUMAKALENTERI 3.2014. Syksyinen tervehdys

ASKULASSA KOHTSILLÄÄ TAPAHTUMAKALENTERI 3.2014. Syksyinen tervehdys N KOHTSILLÄÄ ASKULASSA TAPAHTUMAKALENTERI 3.2014 Syy trvhdy St j vä ä jät ätyhtt vt ämpmät htt m A ätphtm. Vää ähtä mp pj ä r tphtm. Khtää A rttä hyvä mtt tvt yy tphtmt. Säytä t rrä tphtmt r m tr. Tphtm

Lisätiedot

ASKULASSA KOHTSILLÄÄ TAPAHTUMAKALENTERI 1.2014. Hyvää alkanutta vuotta kaikille!

ASKULASSA KOHTSILLÄÄ TAPAHTUMAKALENTERI 1.2014. Hyvää alkanutta vuotta kaikille! N KOHTSILLÄÄ ASKULASSA TAPAHTUMAKALENTERI 1.2014 Hyvää tt vtt! T v vhtt j jmm ht vättä j v. Omm jä t td vt tphtmt A, A r j tmv yhdtyt tphtmt y vä. Tphtmtr tt äyttää. Tämä vd jmm vä Khtää A -tphtmtr. Srv

Lisätiedot

f a r f a l l e " RAKEISUUSKAAVIO / KAUPUNKIRAKENNE 1:5000 ALUEJULKISIVUKATKELMA RADALLE PÄIN (TORIN KOHDALTA) 1:500 farfalle

f a r f a l l e  RAKEISUUSKAAVIO / KAUPUNKIRAKENNE 1:5000 ALUEJULKISIVUKATKELMA RADALLE PÄIN (TORIN KOHDALTA) 1:500 farfalle ff jtvd vrr, tvtt vt. L J YÄKÖ HGL J LÄMÄÄ K vt tdt, Ltt ydytt j Kvdt. tdt Kvd. K vyt rtt,. t t vy j. t j tr tt rtt t vv. K tt t, j yt vv. t j v j t. K j t j t j rtt j td tt t. jt tt t rtt, jt v tttt j

Lisätiedot

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä L 1 (13) - j rv pvrg (j) Yä Pvrg - j rv rg ä r pvrg. Pvrg j: 1. j v (= rppv pvj) 2. ä - j rvpv järjää 3. äärää pv p j j - j rvh v EU- ääöä j äääöä hj. Thj rää fr-hj p rhj. Nää vv r p h j r r. K -hää äääö

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) (25.10.2011)

Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) (25.10.2011) 1 (14) - j rv pvrg (j) (25.10.201 Y Er r: 4-26.10.2011 Pvrg - j rv rg r pvrg. Pvrg j: 1. j v (= rppv pvj) 2. - j rvpv jrj 3. r pv p j j - j rvh v EU- ö j ö hj. Thj r fr-hj p rhj. N vv r p h j r r. K -h

Lisätiedot

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK 1 UU mmk 2006 AIKAKAUSLHDT 75 : O R V A I L m U J Am I M Kää JAS ä M A KU r 0 1 ä y ö d K h h H r Sm Sr SSSSh ärkkää RUOKA, JUOM A, KITT IÖ, M AT K A ILU, HY VIVO ITI r y, y 3 ää & r h r d 2008 öö r g

Lisätiedot

1. SEURAN JÄSEN-, TOIMIHENKILÖ- JA HARRASTUSTIEDOT

1. SEURAN JÄSEN-, TOIMIHENKILÖ- JA HARRASTUSTIEDOT Hjärv L P/rhr Vvh 1 SEURAN NIMI: ANOJAN NIMI JA PUHELIN TYÖAIKANA: SEURAN TILINUMERO: KAIKKI PISTEET YHTEENSÄ: TARKISTETUT: LIITTEET Kv Tääö j -rr (d. v) (r): M-v Tr (d v) T-v T j rv (v v.) Jä L vrh (v

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen (23.11.2010) Taulukossa on pohjana käytetty maakuntavaltuuston 6/2010 hyväksymiä luokitteluja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen (23.11.2010) Taulukossa on pohjana käytetty maakuntavaltuuston 6/2010 hyväksymiä luokitteluja. 1 (8) LIITE 2 - j rvpv jrj (23.11.2010) T phj v 6/2010 hv j. Yprörvh pv: Pv Pv jrj j 3. r r Höör r h Prr p Trvrj (. rvvv, r) V p Erpv () h p Trvrj ( vv) V p (), 1 p Yprörvh brr Hvvr, (j, rvhö, 1 p hg r)

Lisätiedot

Kalevankatu 31 00100 Helsinki puh 09-6866 780 fax 09-685 7588. Seinäjoen Keskustorin korttelit Luonnossuunnitelmat 3.5.2013

Kalevankatu 31 00100 Helsinki puh 09-6866 780 fax 09-685 7588. Seinäjoen Keskustorin korttelit Luonnossuunnitelmat 3.5.2013 Klv Hl ph 9-6866 78 fx 9-68 788 Säj Kr rl Llm.. Tjä - Cpyrgh @ Arhd NRT Oy Säj Kr Tr ympärö rld hylm Tv Tää vh ly Säj Kr j ympärö rld hämmhdll ä rlr rmllj. Slh v ll & hyää rl pvll l & lää rmh pl & j mv

Lisätiedot

HIIHTÄJÄT. Oriveden Ponnistus ry:n hiihtojaoston lehti Tammikuu 2015. Alk. 25 537,19 * Myynti 03 334 6522 Huolto 045 152 1155

HIIHTÄJÄT. Oriveden Ponnistus ry:n hiihtojaoston lehti Tammikuu 2015. Alk. 25 537,19 * Myynti 03 334 6522 Huolto 045 152 1155 TAMMIKUU 2010 ORIVEDEN Ord Pt ry: hhtjt ht T 2015 OrP PONNISTUS ry: HIIHTOJAOSTON JULKAISU 2014 1 Ord Pt hhtäjät KIITTÄVÄT yhttyöppt j tttt h tytä 2015 Hhtjt UUSI TILAVA CROSSOVER SUZUKI SX4 S-CROSS. U

Lisätiedot

OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA

OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA L Vj Ylv p Pävämäää.. OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA LISÄSELVITYS RAKENNETTAVUUDESTA RAMB LL Pävämäää.. Lj M Sv Tj Vp K, P S-Pälä, K N Hyväyjä K Kl, Ylv p V LIITTEET L L Slm L . JOHDANTO Tämä lvy äydää

Lisätiedot

Valtiovarainministeri Antti Rinne SAK-päivillä Naantalissa 27.-28.9.2014. itseämme hengiltä. Jos olisin ollut sitä mieltä, että talouspolitiikkaa

Valtiovarainministeri Antti Rinne SAK-päivillä Naantalissa 27.-28.9.2014. itseämme hengiltä. Jos olisin ollut sitä mieltä, että talouspolitiikkaa Tt 27.t 2014 15 It Tää ä: TES t t. 16-17 Eät ptä tt jä. 18 S-S JHL 087 tätt 70 tt. 20 S Pjäjtö Ttt 2014.pjjt.f Ktt tj, j j tjö SAK S Pjäjtö St: Sj Päää: 31 500 p S tj! Tt ttt: J R E H Vtt Att R SAK-pää

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2012

suomeksi eduskunta 2012 d 2012 Ed vd y 6. h 2012. Ph jh h, dj K T, d v hh j vh. Ed hh v d dj E H (d.) j vhh dj P Rv (.). T vhh j A Jh (.). Vv vj v 7. h, j v d Tj H v v vv. Tv d v S Nö yhy d 1. 2012 jh v. P E h d v. K d S E v

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

Torstaina 26. maaliskuuta 2015 PALJON UUTUUKSIA! Nyt meillä isoille tytöille HOUSUVALIKOIMAT PARHAIMMILLAAN! Roihankatu 13, Simpele, p.

Torstaina 26. maaliskuuta 2015 PALJON UUTUUKSIA! Nyt meillä isoille tytöille HOUSUVALIKOIMAT PARHAIMMILLAAN! Roihankatu 13, Simpele, p. Tt 26 t 2015 Kv j Sbt 40 L - 1030-15, yö t Tvt t yvätät t! Kvt tt jt, t j t vt VARAATHAN KESÄN JUHLAT AJOISSA! Kv t Sbt Ptv yö tttt! Mttt, ytyäävät, j- j vt ARKEEN JA JUHLAAN AMMATTITAIDOLLA! Jäätöb N

Lisätiedot

Keski-Suomen Maanpuolustaja. www.ksrespiirit.fi. Keski-Suomen reservipiirien tiedotuslehti

Keski-Suomen Maanpuolustaja. www.ksrespiirit.fi. Keski-Suomen reservipiirien tiedotuslehti K-S Mptj www.pt.f M 2015 K-S vp tdtt 34. vt Jyväyä Sd Rvät y 60 vtt K-S Rvpp y KEVÄTKOKOUS v 25.3.2015 18.30 Ltjäv vt T. K ätää äätöääät t. Htt j vtj 18.00. H! V dtj tv ydtyä vtj. M ää v p. Pt Jääätä 100

Lisätiedot

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent.

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent. Pöääsm Jävsmp. vm. Rhhd Rv p Rm Hs 1 Kpm. mh L Msm m.. H H. Mss K. vh m. mp p P S M s s sm Lhm Jä K Hmäs. M s K K Kv. S vh. d h. h Kv Lv. m K v P. P L Lhd Ss K. Am. sd. ö R y s Sä Väö. S Smmpp Väö m Vs

Lisätiedot

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN g k W H C MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN EDUNVALVONTAA ASENTEELLA www.u.f / www..f TUOTANTOVASTAAVA

Lisätiedot

Hysteerinen komedia meistä naisista...(ja vähän myös miehistä)! oivatuotanto.fi

Hysteerinen komedia meistä naisista...(ja vähän myös miehistä)! oivatuotanto.fi H d (j v ö )! H: Kj j j: Apö : S: Tjjj: Lv: V: V-p: Ä: M: Kp: Pv: Nö: Gfi : Kv: S Sd Bjö Jbdó N Hg T P Tj V Gd Ö J Tv K K J Tv, K Kj R H, K W K W Gd Ö J H, K Ld Mj H K Kj K 1 30 j 15 v Ap : Sf Ed 3 Sg,

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2013

suomeksi eduskunta 2013 d 213 Ed vd y 4. 213. Ed v d E H (d.) j v P Rv (.). T v j A J (.). Vd 213 vv vj v 5., j v 212 v v d S Nö v vv. Vv v y 12. 213 j. K Jy K (.) jj T S (.) j J S (.) db. Ojj vv v - - j vyv-d,, d d d. K j db,

Lisätiedot

Kutsu kevätkokoukseen!

Kutsu kevätkokoukseen! Y S- Tv A 1/13 JÄSENLEHTI Tää. 4 H YT-v 6 P p p? 10 Sf 12 Mä Tp A K vä!. 22 PUHEENJOHTAJALTA Tpä!!!! #x??* T ERTO J A p Y- : Y S- Tv A : ä Y T E : ä, www..f Y Fcb. Pää: M O, p YSTEA p@.f T: R P, vv vv@.f

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Pet jr t Kvm Kr Hyyr yl Sr m Hm Ko e o LIITE.. Mtede melelvty 0 Yömelto (etore: m) Ortmp Petmo Immo Kop Rto Tehr Rö Voe Lepelto Pr Ptlh Rm Kymht Netytem Vroj Prorp Sem Rto Tlllo Vtter Sotmp It-Sto M Korvet

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoimi kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoimi kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr lm h pr (Kmbl & v Hc) Mvmll lm mp fgr vrm m Sm rj-l v. Amz h vlm HP: mr 1 V Mvplvl CAV DVB Kä pää PSN, ISDN, xdsl Gwy? Rr GSM, GPRS, UMS Mblpää M h- l (m,, ID, lm, WLAN, LON) Rr Rr Prl Rr

Lisätiedot

18.11.2o13. pohjois. Euroopassa. www.pohjola-norden.fi/eurooppa

18.11.2o13. pohjois. Euroopassa. www.pohjola-norden.fi/eurooppa 18.11.213 p m d p k k Ep www.p-d.f/epp Pmd pkk Ep 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, k 6, Hk Pm v v vm v k v, k öd k k p. pm m pm k v mm k p mm. Sm Pmd m kd kk vv mp k. M m k, m mö m? Mk Pmd m Ep vd?

Lisätiedot

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E Hitsattu putki PUTKI P235TR1 PUN 21,3X2,0 0404058 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset EN10204:2004/3.1;Toimituspituus 6 m; TM42 PUTKI P235TR1 PUN 26,9X2,3 0404094 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI KUNTATEKNIIKKA

HYVINKÄÄN KAUPUNKI KUNTATEKNIIKKA USUNTO X.. HYNÄÄN UUN UNTTEN o Hgo h y Coygh öyy Fd Oy X X SSÄYS YESTÄ... OHJ J OHJESOOSUHTEET... To j... To j... To, j... To j... To j... To j U... UEEN RENNETTUUS UONNOSEEN ERUSTUEN.... Yä.... R....

Lisätiedot

Partiosuunnistuksen mestaruus reserviläispiirin partiolle

Partiosuunnistuksen mestaruus reserviläispiirin partiolle 4/2014 -S Mptj 9 Ptt t äp pt Vääp T R, ytt V tt, tt Pt R j tt päättät t -S äp j t t-smp ptt Att j ytydä p j t pt t Ttt tt t j ptt, ttä t jt tät S p ytä Lt t ää 2015 Lt ypä ää 7-1062015 t p tt Rjä-jt pää

Lisätiedot

MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVO, SIVISTYS, KANNUSTAVUUS, SUVAITSEVAISUUS, VÄLITTÄMINEN

MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVO, SIVISTYS, KANNUSTAVUUS, SUVAITSEVAISUUS, VÄLITTÄMINEN H V: Vr Pr: Mr V: Syrjyy yrjy Nr S K S 3 S 3 S 6 2/2012 UUSISIPOO NYA SIBBO 7500 Hy, MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVO, SIVISTYS, KANNUSTAVUUS, SUVAITSEVAISUUS, VÄLITTÄMINEN rj, j d rd yö yö S Työ j yr y yd O

Lisätiedot

KESÄSYÖTE 2014 KESÄ SYÖTE PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN MATKAILUALUEEN KESÄLEHTI 2014. Tervetuloa nauttimaan. tunturin kesästä! syote.

KESÄSYÖTE 2014 KESÄ SYÖTE PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN MATKAILUALUEEN KESÄLEHTI 2014. Tervetuloa nauttimaan. tunturin kesästä! syote. KESÄSYÖTE 2014 1 KESÄ SYÖTE PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN MATKAILUALUEEN KESÄLEHTI 2014 Trvtl tt ttr ätä! yt.f 2 KESÄSYÖTE 2014 Trvtl Kä Syöttll! Nt r lää t t pyörä ll j. Syött lt trj phjtt v t

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr l h pr (Kbl & v Hc) Mvll l p fgr vr h vl 1 ll ypyä j v rll (hp://www.-fcr./) hc prr chcl Idvdl Org Idry Scy Grc b dl frwr cg f Sp-prl prl d cp /cgr cr ll lvl (.., hc prr). ). h cp c f dld

Lisätiedot

LS 07.10 3 kw/ac-3 16A/AC-1 LS 07.10 251092 3815618 LS 07.01 3 kw/ac-3 16A/AC-1 LS 07.01 251183 3815619

LS 07.10 3 kw/ac-3 16A/AC-1 LS 07.10 251092 3815618 LS 07.01 3 kw/ac-3 16A/AC-1 LS 07.01 251183 3815619 :n kontaktorit l 0 1mp 0 2releineen ovat saatavissa kaikilla yleisesti k 0 1ytettyill 0 1 j 0 1nnitetasoilla 4kW:st 0 1 aina 658kW:iin asti. Moottorik 0 1yt 0 2ss 0 1 l 0 1mp 0 2relesuojaus toteutetaan

Lisätiedot

Yhdessä parempaan koulupäivään! Vuorovaikutus, yhteistyö, oppimisen tuki

Yhdessä parempaan koulupäivään! Vuorovaikutus, yhteistyö, oppimisen tuki Yd rm l! Vr, yyö, m l j d K l ld j rll m j l l l r ll r Pr r m l j j j l d T ll. j l j j j jll d l K ö. lö, lll j. O j m l m j yö y. P l l. l j l j l m j, l ö y O y PPl, l MM, yydy l j r- yll l j ll j

Lisätiedot

Kohina. Mittaustekniikan perusteet / luento 8. Kohina. Kohina. Kohinan mittaaminen

Kohina. Mittaustekniikan perusteet / luento 8. Kohina. Kohina. Kohinan mittaaminen Mttutkk prutt / luto 8 Koh Koh mttm Koh lttyvää trmolog Kohtyypt Mttuvhvt Kohll trkott lktro järjtlmää pot fluktutot, jok hutuu jok ltt, kompot t mtrl fykt Ku mtt pä glj, mttuk lrj (pmmä mtttv gl) määrää

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Järviseudun ja ympäristön kesälehti. Järviseudun. Kustantaja: Järviseudun Mediatalo Oy. sanomat

Etelä-Pohjanmaan Järviseudun ja ympäristön kesälehti. Järviseudun. Kustantaja: Järviseudun Mediatalo Oy. sanomat Eä-Phm Jäd ympäö äh K: Jäd Md Oy Jäd m M myy 06 Pää h hm h.7. A: Vm :.6. 6 mä Pm : 0.6. 6 mä 9...9..0..... K : M Ah S Cd M Rd SUOMESSA ON NON 90 000 JÄRVEÄ JA USEDEN m p. Ey p öä m öyyy Jäd. R ä mö m yyä

Lisätiedot

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi.

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi. PUU / j j l Y / E H ÄÄ l l l l r r Ä E H Ä l l j l j H rl r j K PUU j r r j r IE OA P P r j r l J rj r P r l j r l l j l r r j r j r P P l r j r l j P j Ml r j rg j r r l M A R JA r l l O E H ÄÄ l / l

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot

Vuokrasopimus laaditaan Vantaan kaupungin Yrityspalveluiden kanssa muuta maanvuokraa koskevan sopimuspohjan mukaisesti.

Vuokrasopimus laaditaan Vantaan kaupungin Yrityspalveluiden kanssa muuta maanvuokraa koskevan sopimuspohjan mukaisesti. 4 IVITYTOIMI Le TJOPYYNTÖ V g e yy rje Ke Vehryee myy re je 64 8 Trje h ee r mr Vr ee m j e eey e j Trjme ee Vrm d V g Yryede m mr e mhj me Vre e e e r re ee e e e ye M r-ee hrje m edey rede rm m m, de

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Kainuun Osuuspankin asiakaslehti. kesä 2012

Kainuun Osuuspankin asiakaslehti. kesä 2012 K Ok kh k 212 r j yr d? h 1 1 k k 2 o y k H y : h k m ko S h h J O o O Im kk K ob m P O Po Vk ko k myö k hd r mhdok. M yö j j o m o o om. Hy h om krr. V hdmm ymrmm hk j g, k k ohj om ökkomm. Sk hy k r

Lisätiedot

ESIMERKKI 2 Harri Laine

ESIMERKKI 2 Harri Laine ESIMERKKI 2 H L Lähöoh v Kmpmo Käää o hlmää ll vplvl. A öyvä jäjlmää mmä v yhydä. Röyll ll. A ll jäjlmää poj, m, oo j phlmo. Lä ll l h lyvä oj h, p, vä, ym. Tjoll olv plvl o olm ho. Ho o plvl ol ph j po.

Lisätiedot

WATER Lisävaruste Härmä Air valmispiippuhin. WATER Hukkalämmöt talteen keräävä aktiivipiippu. että saisit hukkalämmöt talteen!

WATER Lisävaruste Härmä Air valmispiippuhin. WATER Hukkalämmöt talteen keräävä aktiivipiippu. että saisit hukkalämmöt talteen! WATER Lv Hm A vlmppph WATER Hlmmö l v vppp Mmm, hlmmö l! 10 yy vl Hm 1. 100% m j vlmj. 2. Ylvm d. 3. L pmm jyyd. 4. U pj j. 5. V 800mm l. 6. Ml plmpöl = p jyy,! 7. Hlp v j v v plly. 8. Lmpö v, gh. 9. Tlj

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 9. Valmistelija/lisätietoja: Mika Paavilainen, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 9. Valmistelija/lisätietoja: Mika Paavilainen, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi 19.08.2015 Sivu 1 / 1 9 terveystoimen toimialaan kuuluvien päätösten laillisuus Valmistelija/lisätietoja: Mika Paavilainen, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Perusturvajohtaja Juha

Lisätiedot

Lukujärjestys vko 41 5.10. - 9.10.2015

Lukujärjestys vko 41 5.10. - 9.10.2015 1 (5) AmmattitaitoinenSihteeri 7.10.2015 8:00 7.10.2015 3:00 MaL Mikro 2 AvustajanaArjessa 5.10.2015 8:00 5.10.2015 3:00 Ulkop. kouluttaja / AvustajanaArjessa 6.10.2015 8:00 6.10.2015 3:00 Ulkop. kouluttaja

Lisätiedot

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012 Mets-Sy Tm Nuhj Tm Lets Kerttu Tmmst Ru lttyl Petterpe lt Pr Krvett Thv NTALI Völ Kerr Mj trt Vrppee seutu Vlulut Pellper Lu Jr Nur Vsr r Ie V Kr Ks K Ih Upl v Plus Aury l Per Vt 8 j t 0 Rs PrlAsureus

Lisätiedot

1,- kpl. kpl. hinausliina 4500kg Vetolujuus jopa 4500kg, 6m x 5cm 223041. Palvelemme: ark. 10 18, la 10 16 Ajokinkuja 3, Tampere. www.löytöliiteri.

1,- kpl. kpl. hinausliina 4500kg Vetolujuus jopa 4500kg, 6m x 5cm 223041. Palvelemme: ark. 10 18, la 10 16 Ajokinkuja 3, Tampere. www.löytöliiteri. ITALV UKSET j RENTOSAUNASETTI TARJO I LIUKURI EUROLLA L p, à,-,- PULKKAMÄEN KLASSIKKO p Up P 78c Tj d p Up L j c 8 77 A p j j. Mxp 7g, 8xx8 H jp H Sp V c j y c 8 Tj j pp, 7 j M p p d M öp, j?, 0 H Ö R

Lisätiedot

ALAVI1SKA0 KU0TA TALOUSSUU00IT1LMA 2012-2014

ALAVI1SKA0 KU0TA TALOUSSUU00IT1LMA 2012-2014 ALAVI1SKA0 KU0TA TALOUSSUU00IT1LMA 2012-2014 hunnanhallitus 12.12.2011 hunnanvaltuusto 19.12.2011 1 2 3 4 5 6 TUilSiASKEijA sulsiiie OM1O-OM14 Tm OM1M Toimintatuotot jyyntituotot T84 SS4 T84 PMM 84M R1M

Lisätiedot

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 -J w. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 JOS ET NÄE LUKEA ALLAOLEVAA PIILOTETTUA TEKSTIÄ, JUO LISÄÄ SKUMPPAA, SILLÄ STEREOGRAMMIEN NÄKEMINEN ONNISTUU VAIN SILMÄT KILLISSÄ.

Lisätiedot

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 P 4 V 5 P 6 L 7 A H g 10 K 12 N ö ( ) 15 T,, 16 A3 - N 20 Dg! 18 R 21 E 19 K: K R 22 R 23 L - Hd R, Sf L, I V A V K - Sf L K

Lisätiedot

kivikoriaita h500mm VIERAS JÄTEKATOS JÄTEKATOS +135,10 +135,10 lumet lumet 5 svk asf lumet PULL-UP PULL-UP 31 AIR AIR WALKER WALKER jumppa

kivikoriaita h500mm VIERAS JÄTEKATOS JÄTEKATOS +135,10 +135,10 lumet lumet 5 svk asf lumet PULL-UP PULL-UP 31 AIR AIR WALKER WALKER jumppa h500mm kivikoriaita kivikoriaita h500mm 11 h500mm kivikoriaita kivikoriaita h500mm 22 33 44 66 55 77 88 10 10 99 11 11 12 12 kivikoriaita h500mm 13 13 14 14 15 15 VIERAS JÄTEATOS JÄTEATOS +135,10 +135,10

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

KehityInvoitelijana. Pitovoitelu. Luistovoitelu. Pitoalueen puhdistus Pikavoitelu Purkkivoitelu Liisterivoitelu Kisavoitelu

KehityInvoitelijana. Pitovoitelu. Luistovoitelu. Pitoalueen puhdistus Pikavoitelu Purkkivoitelu Liisterivoitelu Kisavoitelu y vj PÄ V, V HLU HH M MR PR? d U j j v, f c, j v v j Pj, yy wwwcff /cf /cff j j v j j j y V - j j,, j d y v j v j,,, vyy yvj -Vj j J P PÄ V, V HLU HH M MR PR? d U j j v, f c, j v v j Pj, yy wwwcff /cf

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

SUOMEN KANSALLISMUSEON KONSERVOINTILAITOS MAASTA MUSEOON - ARKEOLOGISTEN MATERIAALIEN VAURIOITUMINEN MAAPERÄSSÄ JA KÄSITTELY KENTÄLLÄ

SUOMEN KANSALLISMUSEON KONSERVOINTILAITOS MAASTA MUSEOON - ARKEOLOGISTEN MATERIAALIEN VAURIOITUMINEN MAAPERÄSSÄ JA KÄSITTELY KENTÄLLÄ SUOMEN ANSALLISMUSEON ONSERVOINTILAITOS - AREOLOGISTEN MATERIAALIEN VAURIOITUMINEN MAAPERÄSSÄ JA ÄSITTELY ENTÄLLÄ 24.6.2008 1 SISÄLLYS YLEISET OHJEET...3 RAUTA...6 PRONSSI...8 UPARI...9 HOPEA...10 TINA

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Yhdyskuntatekniikan toimiala Pöyry Finland Oy / Veikko Urmas 13.5.2015

Kirkkonummen kunta Yhdyskuntatekniikan toimiala Pöyry Finland Oy / Veikko Urmas 13.5.2015 rkkoumm kut dyskuttkk tom öyry Fd y / kko rms M - D M yrkv j oktty strbyt, strbykr, oktyt, oktytörmä, oktyoku jk-t, ysäkötut tuuokk strbyt o v mt, jok muuttuu kduks o yrkv j okty kv-u ääktu j v myös joukkokttä

Lisätiedot

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI YT Rkes Oy Jrmo Ksel P 6 MAAPERÄTUTKMUS 6 VAASA MAAPERÄTUTKMUS AKEUDEN ANKKUR, SENÄJOK Ylesä YT Rkes Oy: (Jrmo Ksel) omeksos o KS-Geokosl sor ohjkmkse es mlle kede Akkrll Seäjoell Aleell eh okrks seessä,

Lisätiedot

Eduskunnalle nyt annettava esitys nuorten työssä olevia nuoria työntekijöitä.

Eduskunnalle nyt annettava esitys nuorten työssä olevia nuoria työntekijöitä. H Ed ö Ed ö N ö d- p» d - hd ph ö ö h - hd Ed Ed ö - ö h ö T dö - ö h h h p Ed ö öö ö p N öö d 1966 ö h öö E p Y öh S ö höd h ^ d h p h 1929 (260/ d h p29) p - ^ö- ph ph ö Kpp- ödö h - d ö 2A d d p 1919

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

1 3StoVentec FI - j 0 1rjestelm 0 1kuvaus_200320133

1 3StoVentec FI - j 0 1rjestelm 0 1kuvaus_200320133 g 0 3 ē 0 7 0 5 Ē 0 7 0 1 0 0 0 3 0 9 Ŧ 0 6~ Ŧ 0 5 p Ē 0 4s 0 7 0 2 Ē 0 7 0 3g Ŧ 0 1 0 9 ĸ 0 5 ĸ 0 6 Ŧ 0 3 ē 0 7 0 5 Ē 0 7 0 1 0 0 0 3 ē~ 0 2 0 9~ ē~ 0 9 0 7 0 2 Ē 0 7 0 7 0 1 0 1 0 7 v 0 1 0 7 ĸ 0 5 Ē

Lisätiedot

ART HOUSE C M Y CM MY CY CMY K. Harjoitus tekee mestarin. Suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille. Marja-Liisa Saunela

ART HOUSE C M Y CM MY CY CMY K. Harjoitus tekee mestarin. Suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille. Marja-Liisa Saunela J K T K j j I A-S A A L J A j-bjö M Sb V Hj 3: j j j j j j j Kj j j j j j K j j M j j j j S - j - j ö Hj 3 j j j j T ö j j ö - j TITOSANOMA Mj-L S Hj 3 S j j ART HOUS Hj C M Y CM MY CY CMY K Oj j K S L

Lisätiedot

19:2 PUISTO ALUE AS OY PUNKAHARJUN HARJUNHERRA ASEMAPIIRUSTUS 12.09.2006 KUUSITIE 1:374 PT LT KUIV VSS RASITE AP INVA AP AP LUONNONTILAINEN TONTIN OSA

19:2 PUISTO ALUE AS OY PUNKAHARJUN HARJUNHERRA ASEMAPIIRUSTUS 12.09.2006 KUUSITIE 1:374 PT LT KUIV VSS RASITE AP INVA AP AP LUONNONTILAINEN TONTIN OSA LUONNONTILAINEN TONTIN OSA ALLISTUS NUMIALUEELLE PÄIN AUTOPAIAT : IVITUHA IVITUHA AP INVA AP AP PT LT N ALLISTUS NUMIALUEELLE PÄIN PT : N SÄHÖLINJAN SUOJA-ALUE IVITUHA ALLISTUS NUMIALUEELLE PÄIN LT UIV

Lisätiedot

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä.

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinolan Jääporatehdas esittelee ylpeänä uuden, modernin

Lisätiedot

NUMMELAN CITYMARKETIN LAAJENNUKSEN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET

NUMMELAN CITYMARKETIN LAAJENNUKSEN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET T UMM TYMKT UKS KTST VKUTUKST ähtöohdat uelan ityaret laajenee noin errosneliöetrin uudella liietilalla aajennus johtaa uutosiin pysäöinnin järjestelyissä Uusia pysäöintipaioja ei uitenaan tule uin yenunta

Lisätiedot

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

SOVELLUSOHJELMAT HARJOITUSTYÖ

SOVELLUSOHJELMAT HARJOITUSTYÖ SOVELLUSOHJELMAT HARJOITUSTYÖ 5.2.2006 Tejät: Mtt Näsä (000000) Rmo Vomsto (0000001) Ssäysetteo 1.Johdto...1 2.Mtä tttt?...3 3.Johtoäätöset...4 4.Lähteet...4 1.Johdto Työssä tttt 16 32 eöste stoje htoj

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

PUDASJÄRVI PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI KE 20.8.2014

PUDASJÄRVI PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI KE 20.8.2014 PUDASJÄRVI Syötkylä järjtää Mlkylä2015 tpht. 3 YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN Yhä p hl ll. 16-17 -lht r 34 2014 PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON,

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää A E l JUMALAN OLEMASSAOLOA V jl l l j Igl j l l l M j l l j M l l? K ö ljl p j pö l j pl j lpp Ol g l j lppj lp M j l j lblg Rc Dw j l H l pjl l l p l j DNA: j l l l S pl J l p l l l l M ö j lppj lp pl

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

-30% Liivin vaihtoviikot! 169,- (249,-) 69,- OSTA 3, MAKSA 2 KÄDENTAITOMESSUT. Konttinen

-30% Liivin vaihtoviikot! 169,- (249,-) 69,- OSTA 3, MAKSA 2 KÄDENTAITOMESSUT. Konttinen ÄDENTAITOMESSUT ROVANIEMI 16-1742016 L 10-16 / S 10-16 Lpp A / Hhm 4 A 10 / Lp 7-15 5 Lm ä hy M yhdyy hyä, d m m m äd d - äyöä, yöä p ä p m ädm h myö yöää Ih yöäyöä, ä WWWADENTAITOMESSUTFI 0500 00 660

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

ASUNTO OY LAHDEN MESISURRI SATULAKATU 25 15830 LAHTI

ASUNTO OY LAHDEN MESISURRI SATULAKATU 25 15830 LAHTI SATULAKATU 25 5830 LAHTI 3.08.205 SATULAKATU Molok.3m³ Biojäte Molok 3m³ Kartonki Molok.3m³ Metalli Molok 3m³ aperi Molok.3m³ Lasi Molok 5m³ Sekajäte LUIA 8 % LUIA 8 % NOUSU 30 / 400 NOUSU 30 / 400 Lappset

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN KUORTANEENTIE I

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN KUORTANEENTIE I . G ä y, ä y-, y-.., äydy.... äyö- ö.. yäyy g xx.xx. xx yäyy g xx.xx. xx - . - D.. d.. ääyä. ä y-, - y., ö ---, ---, ---, --- (ä) - --... - g - -. y - y d ä. - -,. - .., Ä, yydä g d ää :., ä äy äää ä-.

Lisätiedot

L. Maan ia Auringon vetovoiman yhtäsuuruus

L. Maan ia Auringon vetovoiman yhtäsuuruus GRAVTAATOKENTT EN TASAPA NOKOHTA: Tehtävä RATKASU L. Maan a Aurngon vetovoman yhtäsuuruus Kunka kauas Maasta avaruusluotan on vetävä, otta Aurngon jaa Maan vetovomat tasapanottasvat tosensa el avaruusalukseen

Lisätiedot

Versio: 24.1.2014 12:16 Sivu 1 / 9 09:00-10:30 AK2 BL1 08:15-09:45 AK2N. +AK3N baletti. UMM/ST 10:45-12:15 AK2 +AK3 rep UH

Versio: 24.1.2014 12:16 Sivu 1 / 9 09:00-10:30 AK2 BL1 08:15-09:45 AK2N. +AK3N baletti. UMM/ST 10:45-12:15 AK2 +AK3 rep UH maanantai, 27.1.2014 08:15-09:45 AK1t +AK1p OR/MaK 09:55-11:25 AK1t +AK1p impro JNu 11:30-12:15 AK1t AD 09:00-10:30 A +AK3 U/ST 10:45-12:15 A +AK3 UH 08:15-09:45 AN +AK3N LKa/DP 09:55-11:25 AN MW 15:10-16:40

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS)

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) Selvitys V. Luhon vuonna 958 suorittamasta kaivauksesta kivikautisella asuinpaikalla Tuija Wallenius 989 Vuonna 958 Ville Luho suoritti tutkimuksia

Lisätiedot

LAUTAKUNNANKATU JÄTE AP 51 INVA. asf TOMUTUS. asf sepeli. taideteos. nurmi. asf LEIKKI. asf. hiekka. kaide 1:12,0. sepeli

LAUTAKUNNANKATU JÄTE AP 51 INVA. asf TOMUTUS. asf sepeli. taideteos. nurmi. asf LEIKKI. asf. hiekka. kaide 1:12,0. sepeli P yhenteitä: TO to-koje AUTAKUNNANKATU V TAO A TAO B 58 57 56 55 54 53 52 5901/1 5901/1 5901/1 5901/1 5901/1 5901/1 5901/1 A OY RKNA TONTT TONTT TONTT TONTT TONTT 59 60 5900/1 5900/1 5900/2 5900/2 5900/2

Lisätiedot

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA ljljc Olj - j l j j l Olj l l j j jd jj g j l S ll l- j ld j 1800-ll lld ll j l Olj Olj Ml Ml j Vl S U Vl Ol j Kj j l- j ld Vl ll ll llll lj Mlllj l Vl Sl j

Lisätiedot

leikki oleskelu PÄÄRAKENNUS 5 KRS +135,20 Mänty Mänty oleva männikkö säilytetään koivu Mänty koivu Varttuneiden asumisoikeusyhdistys Jaso/

leikki oleskelu PÄÄRAKENNUS 5 KRS +135,20 Mänty Mänty oleva männikkö säilytetään koivu Mänty koivu Varttuneiden asumisoikeusyhdistys Jaso/ 5 ap Jäte kivikoriaita h500mm 1 2 3 4 oleskelu leikki lumet T lumet lumet 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 35 ap 5 6 7 8 9 15 16 17 18 19 AUTOATOS +135,20 AUTOATOS +135,20 10 11 12 13 14 kivikoriaita

Lisätiedot

Maa-ainesmuodostuma. !. GM200 -kairaus. !. GM50 -kairaus !. KP2 LIITE

Maa-ainesmuodostuma. !. GM200 -kairaus. !. GM50 -kairaus !. KP2 LIITE 526000 527000 528000 LIITE 529000!. AP9 ALAPITKÄ Tutkimuspistekartta!. GM200 -kairaus 7009000!. AP8!. KP_10!. GM50 -kairaus Pohjaveden havaintoputki Maatutkaluotauslinja 7009000 Painovoimamittauslinja

Lisätiedot

F_l/ mlmz SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA. Fon. (vetovoima) mr ja lxz välinen gravitaatiovoima. kappaleiden massat ovat mr ja mz (kg)

F_l/ mlmz SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA. Fon. (vetovoima) mr ja lxz välinen gravitaatiovoima. kappaleiden massat ovat mr ja mz (kg) SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA ltl ka ppa leiden (vetovoima) m ja lxz välinen gavitaatiovoima Fon F_l/ mlmz 2 kappaleiden massat ovat m ja mz (kg) on kappaleiden keskipisteiden välinen etäisyys

Lisätiedot

2tZJ.=zaE,za _E ;E ;å22e,iå9j. E?å t n å '; 6 fi ; H.; ä,; = E. pr ö;f H!E,= =i' a; .gb..i!=iäå'==r: stse'r9n. =g: \o6.- a.> : 3,o. s --.

2tZJ.=zaE,za _E ;E ;å22e,iå9j. E?å t n å '; 6 fi ; H.; ä,; = E. pr ö;f H!E,= =i' a; .gb..i!=iäå'==r: stse'r9n. =g: \o6.- a.> : 3,o. s --. i u4.i >r t'ä a! \/- U p-.! < i.r,.r.- -, f'- (,) 1 t-,t!:,jiii ( r! tt) U L. --i! \.,i -.. -..: \L.) i \ i --.:- \r<

Lisätiedot

Hyvinkään kaupunki. Hangonsillan kaava-alueen pohjavesiselvitys

Hyvinkään kaupunki. Hangonsillan kaava-alueen pohjavesiselvitys Hyviää pi Hagosilla ava-al pohjavsislvitys Pöyry Filad Oy PL 50 (Jaao 3) FI-01621 Vaa Filad Kotipai Vaa, Filad Y-s 0625905-6 Ph. +358 10 3311 Fasi +358 10 33 26600 www.poyry.fi Päiväys 13.11.2013 Siv 1

Lisätiedot

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa?

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Jaana Paanetoj a Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Tutkimus vajaakuntoisen tekemän työn oikeudellisesta luonteesta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a H elsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan

Lisätiedot

36. 38.0 36.6. jäähallin sisäänajo 33.2 34.0 32.7. grilli 33.3. pienteollisuusrakennus. huolto- k rak. 33.7 16K 33.5 40.6 16P HINTSAKNAAPIN KATU

36. 38.0 36.6. jäähallin sisäänajo 33.2 34.0 32.7. grilli 33.3. pienteollisuusrakennus. huolto- k rak. 33.7 16K 33.5 40.6 16P HINTSAKNAAPIN KATU ÄNNIKÖNKATU SUURPÄÄNKATU HINTSA KNAAPIN KATU S= S= S= S= S= S=............ S= S= S= S= S= S= SYÄSTABILOINTI S PAALULAATTA S Mr BETONIARINA Tä/S.........................................................................................................................

Lisätiedot

35dBA parv AK III +25.5

35dBA parv AK III +25.5 28 Y 2 04 9 27 TIATIEDOT ÄYTTY RAENNUOIEU UOEINÄT >250 MM PRH >20 m2 / TAO APUTIAT 0 OONAIERROAA EARI BRUTTOAA 2 HUONEITOJAAUMA 207 H+ 2,0 m2 2 P H+ 4,5 m2 02 P H+ 8,5 m2 0 5 6 P 2H+ 7 45,0 m2 08 P 2H+

Lisätiedot

RENGASHINNASTO 2015 TRAKTORIN RENKAAT

RENGASHINNASTO 2015 TRAKTORIN RENKAAT 16.11.2015 13:06 1 (6) 512R7107042 710/70R42 BKT RT765 TL 173A8 DW20 507R4265065TM800158D 650/65R42 Trelleborg TM800 TL 158D DW20 3 225,81 4 000,00 0 503R6506542 650/65R42 Alliance A-365 TL 158D 1945 DW20

Lisätiedot

jakelu kaikkiin talouksiin ja yrityksiin haukiputaalla, Pateniemessä ja herukassa HAUKIPUTAAN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2/2016

jakelu kaikkiin talouksiin ja yrityksiin haukiputaalla, Pateniemessä ja herukassa HAUKIPUTAAN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2/2016 jl l j yy hll, Pmä j h Hd YRITTÄÄ HAUKIPUTAAN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2/2016 V 152016 l 11-14 Pää H ll vää V! Tlh ä Vll m j j lm m! Vll hjlm l 11-14 Ohjlm lll jl j myyjä j mmyyä h j c lll

Lisätiedot

Kuka maksaa sukupuuttovelan Suomen luonnossa? Otso Ovaskainen, akatemiatutkija, Helsingin yliopisto

Kuka maksaa sukupuuttovelan Suomen luonnossa? Otso Ovaskainen, akatemiatutkija, Helsingin yliopisto Kuk mk ukupuuov Suom uoo? Oo Ovk, kmukj, Hg yopo Mm boog ukmuryhmä Hg yopo, Bo- j ympäröd o, Ekoog j vouuoboog pää Ryhmäjohj: Oo Ovk Vä ukj: Ph Hrro (By -pc mod) Juho P (m movm) E Gurr (mr mmm movm) Dmry

Lisätiedot

Traktorit. Dumpperit. Työkokem. pisteet. Hinta / h VM Ikä Ikäpisteet. Tarjoaja. Pisteet yht. Edull.järj. Kone Koneen varustus

Traktorit. Dumpperit. Työkokem. pisteet. Hinta / h VM Ikä Ikäpisteet. Tarjoaja. Pisteet yht. Edull.järj. Kone Koneen varustus max 70p Traktorit Kone + vm Koneen varustus / h VM Ikä Ikä TR TR John Deere 6930 John Deere 6420 S Hinattava hiekoituskärry, maansiirtokärry 11m3, polanneterä Kapa, polannejyrsin Sasnomag, niittomurskain,

Lisätiedot

AJO KÄSIJOHDE +101,900 KATOS KATOS. tom (PARVEKE) OLEMASSA OLEVIA PUITA SÄILYTETÄÄN MAHD. MUKAAN PUUSTOKATSELMUS OLEMASSAOLEVA PUTKI 101.

AJO KÄSIJOHDE +101,900 KATOS KATOS. tom (PARVEKE) OLEMASSA OLEVIA PUITA SÄILYTETÄÄN MAHD. MUKAAN PUUSTOKATSELMUS OLEMASSAOLEVA PUTKI 101. +102,00 TUIMUURI yp+101,600 ÄIJDE ÄIJDE AJO 3 17 9 RA 2 +101,900 1 483 m 2 TUIMUURI yp+101,600 101.24 6 AF +101,225 ATO 31:264 TERAI RA 1 +101,550 RO +101,600 +101,680 ATO tom B ATO OEMAA OEVIA UITA ÄIYTÄÄN

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA (luonnos 17.12.2008)

LOIMAAN KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA (luonnos 17.12.2008) LOIMAAN KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ( 17.12.2008) 1. Jd Ep p. T p pg, L d pp d d. O p L g p. Kpg p : L p g 1 2 p Kp K E g L 3 g d 2 0 0 9 2 0 1 2 g 4 p T. w 5 w w.. f / I f T V 6 p M K 7 Y p

Lisätiedot

KULMALA 2009 SISÄLLYSLUETTELO

KULMALA 2009 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO Sivu KOTITALOUSTIKKAAT 1 SOLIDY kotitaloustikkaat kevyeen ammatti- ja kotikäyttöön 1 SAFETY siivous- ja laitostikkaat kevyeen ammatti- ja kotikäyttöön 1 DOPPLO askelmatikkaat konttori-,

Lisätiedot

Strategiapelit ja Nashin tasapaino. Esitta ja : Sebastian Siikavirta

Strategiapelit ja Nashin tasapaino. Esitta ja : Sebastian Siikavirta Strategiapelit ja Nashin tasapaino. Esitta ja : Sebastian Siikavirta Johdantoa peliteoriaan - ka ytetyt termit Peliteoria tutkii pelaajien toimintaa peleissa. Mika on peli? Mika on pelaaja? Peli tarkasti

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot