ASKULASSA KOHTSILLÄÄ TAPAHTUMAKALENTERI Hyvää kesää kohtsillään Askulassa lukijoille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASKULASSA KOHTSILLÄÄ TAPAHTUMAKALENTERI 2.2014. Hyvää kesää kohtsillään Askulassa lukijoille"

Transkriptio

1 N KOHTSILLÄÄ ASKULASSA TAPAHTUMAKALENTERI Hyvää ää htää A j T ht y L- h j mr j prdtt LC-A rr. Kt, jt tt tt järjtämmm rtth j myyjä j mhdtt v tm p trvtv. Tää v mm vtt mm. rv htt; A-Ar, U Ltr, St vtrt, Vmmt vrtäytympävä, tpdt, tt P rjt j jä tvt vht. Lä mm rhttt hd mmpj p Sr L. Rh-vt mm tt r rvt. Tämä Lä Lj pvtvttt vt t h-ämpärd täyttäm j tmttm A j P ää, tymh prh m j yäpt rjt, Vtr mtv htm Myää, vtrmr ttm rhd j Ltt-mr ttm htv ä vht yydtmt äpäv. J j ttä tt L-järjtötä, tt rppt ttm Lj hht j yää järjtötä ää. Vä rr I Kt! Srv Khtää A -mr 3/2014 mtyy j vm tpävä LC-A Prdtt Mr O

2 ASKOLAN URHEILIJAT A Urhjd tvt öytyvät ttt YLEISURHEILU JA HIIHTO Lättj: J V, ph t m: AU tt mtj vpt t ryä tää j t Myä tää 18 t. Kä tt yrh vpt t ryä j t Myä tää 18. Kpt jtvt jh t j jtvt. Trvt 5 12 vtt m yhdä vhmp! Syyä pdtää Hppjt Myä tää yhdä A Op. A Urhjt ry 20 vtt!! Jhpävää vttää mrä A-Ar SUUNNISTUS Lättj: Prtt Tm, ph Kttt (ähdöt ) : I Prtt N Kr Hörä I Prtt AU Ar (P00-01) Orvp, vät 2014 (tpm 18.00) I Prtt (ttt yhtydä) I Prtt Krvt Krvt L L L N N (ttt yhtydä) Pht 2 MONNINKYLÄ Ph Vmtj Tm Sm, ph , Att Iä j J Kyyhy. Kd pt: 5.5. Gt-AU AU-LPS LP-AU AU-KOPSE 3.6. AU-Vtt KJS-AU AU Ljt (P02-03) Vmtj Mr Tr,ph , Rj J, J Jv, M Mää j Jr M. Trt mt j v Myää. NYT EDULLISEEN KESÄHINTAAN! Kd pt: 22.4 AU - Hyp 26.4 A - AU 29.4 AU - Kp 5.5 Sbb - AU 16.5 AU - HU 23.5 Rp - AU 27.5 AU - FCFJ 7.6 Kp - AU 8.6 KA hrrttr 10.6 AU Tp P04-05 Vmtj Jm Ttr ph j A Krtröm, ph A H ytyt trvt Myä tää j t Otvt Op-g j rttft. A H jrt 0608 ytyt trvt m j tvt rttft. Kd pt: 1.5. I-HK-AU H 8.5. AU H-KA SV Ht-AU H AU H-FCFJ 5.6. KP-75-AU H HyPS-AU H Jp, mht Yhtyhö Tpp L, ph Trt v 19 j t 18. KESÄKSI AUTO KUNTOON! K mr ht j rjt, vrt j trvt. Kd pt: I-HK/Rrv - AU Itä-H TN KP-75 - AU Kv UP JP-rm AU - KOPSE/2 Myä rm HyPS/02 - AU Kr trm AU - RS Myä rm Nv - AU Nt UK rm KA - AU K ttä AU - KP Myä rm AU - Ap Myä rm AU - I-HK/Rrv Myä rm AU - KP-75 Myä rm KOPSE/2 - AU Tr trm AU - HyPS/02 Myä rm RS - AU Rhmä Pttä AU - Nv Myä rm AU - KA Myä rm KP - AU Jvrr h vrt trvt rt rjm ht 3

3 Sbdy, mht Päp Krp Ltp Yhtyhö K M, ph Sbdymht pvt hd j j rv trä. Jr Vttrt, ph , jr. P-t tt Ar 20:0021:00. J Tyyä, ph , j. Shrjt rr v A v (ähyä) t pp. HYVÄ ELÄMÄ ASKOLASSA M Att, ph , P-t t pp t rr v t Ar. Eämä A hyvää yhdä mm tä! Myö tt ptt! Pdä vtt htpm, mtt 200 /v! Myö tyhtö - t j yy trmm: Hyvä Eämä A -yhdty rtröty. Kvää mm tt A-Ar järjtttyh hyvvtm j Eä j A -m. Yhdty gp vtt M V Lt prh-h jt mt yhdty g. Ktämm p tt. Jä Hyvä Eämä A -yhdty v ttyä ttm yhtyttä R K gm.cm) t mh jht jä: Sg Sm-Nm, H Fc, Kth Strömdh, Er Krh, J Tmm, Mrj Ldtröm j Tr At. Myä Kympp -tphtm jt Prt prh rhtphtm Myä ympp järjttää jä yy. Hyvä Eämä A ry t j vtt tämä prtää tphtm järjtytä. Vht j dt tmjt vt trvtt m tmt. Trvt m rmm! 5

4 Kä 2014 ttrtphtm A Tv J j jttj jjäjä Pg rt Rt Tv J j prtjttj mm P t 7.6. Yhtjt j-t, ähtö A päärjtt,. Pppt 2, A 9. Mt tttt Pg ätr, thdää vrt Tv J Kvhr r, tt hv/t j vvät Mrt Tm rvt ä thdää pttt rtj j-t mm. Södrby-bd j mh Tv J mm. Mt rrt myö t t tphtmt j prt jtt Pgä j Smhd r. Lähtö Pgtä 15. P A 16. Mt ht 50 r/ hö. Stvt mtttmt A d ttj, Mrt Rää, pt t ph Tv J jjäjä järjttää yhttyöä A ttjt ry:, A rjt- j ttrtm ä Hyvä Eämä A ry: Opttt jtrt A y Ttt tt äv j j-t Ktträvyt: Käv Kryä-V A ttrrtt j ttt rt vrr v ähtävyy: Prvj, L m, Trhtöör, V t, Tv j I-Prtt j rt vrr jttv trt. Mt j mt Lähtö A päärjtt. Kv 11.6 j 18.6 vt ttt Myä ähtävyy. Trmp mtt myöhmm. Lähtö Myä mjrtä. Vtäjää Ov Iä j Arv M. Kävy järjttää Kä äyttyt A päärjt: Kä: Mrt Rää mm j tv At. P L vt. Ttt tt yhtä rtä rtä Om, Krtt, Vhjärv, Myä, V, Särjärv, Hvr, Jryä, Tää. Kt 2 ½ tt, ätää hvt Särjärv J, j m myö ätr. Lj-t p, ä pppt r yä. Emtttm rjt. Hä- j : Kjt Trt, vv j tä, ätötä j ppmtr t t j Brgm t Täää. Avjt t T m m ätyö jt. Avjt yhtydä (t pm m m rjt ) mhdt ttt H Uj prh. Kjt -äytty v hä- j rjt. Kä äyttyt Trhtöörä Kä: 20-vt jhäytty. Ktvr Im V, Sg Sm-Nm j I Kp. Avjt 8.6. Hä: Rt j P Ryyä öjyvär- j vrtötä L tt A Jätt rt rjj Jh Lt mt L rdd,. Nmpt, A. 7

5 ASKOLAN KUNNAN NUORISOTOIMI KESÄNUTA Kää ryää tpävätmt 9-15-vt. Arr, p, yhdä, d, rtää j tt yödää väp. Tmt mt, tt j v. Tmtvt: , j (t t) J p ttt ryä Nt, Lt 49. Trvt! LINNANMÄELLE K prh mt Lmä hvpt t 7.6. Lähtö A trt j Myä Amtt Pmt Mt trttt y 12-vt j tä rmm htj tv. Mt ht 10, jh ätyy bmt mt t rtät mvt t. Lmä hpr ht 35. Imtttmt prjth mä Rt Vätt p t j M Järv p. (019) j Hrrtr PARTAHARJU vt tytö j pj m-p Prthrj Pämää. Mjt m tt. Eä ämää täyä -tm ätää rä yhtä tt,, rhtphtm myö hjtymä Rtv r. Hrrtpjt ätävät m m ädttj, v tmt, m, mdpjä j t. Lr ht täyht j jt 70 r. Ky vpt t SIRKUSLEIRI V 31. järjttää rr prä (rät jt m ryhmää ä m) Pävär pdtää P ryä ähtp rtt ä P ryä t. Sätää tp, m-rbt, pyrmdj, rbt j jgrt. Ht ätyy. Lr ht 40, rvt rt 30. Imtttmt vmtää tth mä Rt Vätt p j rt. t M Järv p. (019) j JOHANNES LINNANKOSKEN NUORUUDENKOTI Jh L rdt v tt v vrjd tt. Av myö m pm m. Tt j tdtt p j Pääym 2, pt 12 vtt m. TAIDEKAHVILA TEREHTÖÖRI Khv trhtöör v ää St 8.6. tm 20-vt jh-vjt. Trhtöör v tt v ä hä j. LAPSIPERHEIDEN KESÄTAPAHTUMA A Ar t Ptt Rg j hyöt rtr tyy myö mt mv. Lä K12 d. MONNINKYLÄN MAAUIMALA m-,p 9-21, trt 12 21, t 9 18 j t P: jhtt , jhpävä SULJETTU j t rmt. Mm pt: Päväpp, pt ( 16v) 3, päväpp t 5, prhpp d 120, pp, pt ( 16v) 40 j pp, t 70. UIMAKOULUT KESÄLLÄ 2014 Um ht 30 /tj. Emtttmt tt At mt Mm, mtt tm! t t t t Imtttmt 31.7 mä tt f Ht 35 jä rt t 10 /rt Mhd myö vjpt. MAAUIMALA Myä 1 p vph vph jt jt ASKOLAN KOULUN KUNTOSALIN AUKIOLOAJAT JA VUOROT Myä 2 p vph vph jt jt VILLISIKAPYÖRÄILY KESKIVIIKKONA Tjärv/Vjärv vph jtryhmät J pävä Nt vrt v j t Eäät vr prjt Htt: Vrtt 200, rtt 125 j ärtt 50, -50 % t, pjt, työttömät j äät. Lähtö A tt j t prtt Kt P vtrh. Trj j rvt trh 19.00, järjtäjä A, Myryä j P vp-tmt. Vtrh t: Ltt 178, KANTELE Lpprhd ätphtm A-Ar t Ptt Rg j Ohyöt rtr tyy myö mt mv. Lä K12 d. Trvt! 9

6 ASKOLAN SEURAKUNTA Kä jmpvt A rt 375 vtt M t jmpv r pyhäpäv 10, pt Jryä rh. T Jryä rh m yhdä Eät A yhdty. Htrt m j rhvt t Mrpäväää vttäv rpyhä. ASKOLAN SEURAKUNTA At 23, ASKOLA KIRKKOHERRANVIRASTO m, t j t 9-12, 12-17, fx p jtt Nppr, Pppt 2. Mv yhdä, hyvää r j mt hjmhtä - t m! Lt htvt jt tä trvtv, rpävä ht 10 r (mp, j tpävähv). Imtttmt mä T (rt) t Mrj (pävä). Lrrpp frmtm T Prttä, t Päv T, tpääö Päv Erä, rhrr Att Kp, ptr V Erä, ttr T Lpm, d E Krh, v. rtyöhjj L Tyyä, vtv thjj L Kr, thjj Kr Vhtr, thjj J V, rtmtr Trtt Hmm, vj Sr tt rrt t Um-hdä j r tv. Srt öytyy myö Fcbt. Työtjät tvtt ähöptt rjttm tm. m(t)v.f. 10 Iähmt rpävät Kär Jryä rh M tt yäää, ät j mt. Krhvt. M H Pävä j V Erä. Rt P r 200-vtm ( m m r). Jhv hjm Jh j M Iv rtt tt r. Vp pääy. Kht Yhtvträy. Spp j r A tr t Im tt, hvj ttt Yhtvträy. Kr j r:d vt. Ppm r t Pp Irj A, r työtjät j vphtt, A rr. M jä Ktd mtpävä ppt. Krhvt rtd ph- ppm jä. Jhht r Tmt Vphtryhmä tm Tmr. S- j tmhd. Vhtr tpävähv Tdhv Trhtöörä (Vt 3) mt 13: 2.6, 9.6, 16.6, 23.6, 30.6, 7.7, 14.7, 21.7, 28.7, 4.7. Ohjm r hjmt, hv mtht, vhtvt tdäyttyt j ätyöät ttmyymää. Kär j hvt t pv Mätyrt phprä. Lptyö pävärt Tmr ää j 2009 ytyt , 16 rätä, ht 7 r , 16 rätä, ht 7 r 2007 ytyt rt (yö t), 16 rätä, ht 16 r (yö t), 16 rätä, ht 16 r ytyt, 1-2-t (yö t), 16 rätä, ht 16 r (yö t ), 16 rätä, ht 16 r 11

7 Srrt 6-9-vt (myö mt vvt t) (yö t), 16 rätä, ht 16 r ( yö t), 16 rätä, ht 16 r Lrrh, 2010 ytyt , 14 rht, ht 4 r - rtä v vt v yhd - p rä vrmtt, trvyy pttt rt - rht. tr j väp pävttä (rrh v väp), vt j rtmtrt - r m äähä pvt vttt j mvät - rht, rvt j äyät jättää trvytä t, r v tt hjj phm (L T , L K , Kr , Trtt ) j rä v trvtt äyttää hjj pht - r mt Tmr trh, m trvt tt 12 - r ttt, j mtttt 8, rrh 6. J r prt, mttt tt yhtyttä - rtä t mt frmtt t Im mä mt t ttvtä Prhpävä Tmr p Tmrt yhttä hjm ämm j - pp trj m mä ttvt p Arr-hrrtr Prthrj Lr ht 70 r, tttmjt m t vr yhtä tt. Lr tttt yhttyöä A. Imtttmt mä E phmt p t (p m, yt., t, r-r gt j htj yht.tdt) ELÄKELIITON ASKOLAN YHDISTYS RY Eätt Sm r ääjärjtö. Järjtö vv ähmt tj ä trj yhdä mhd j mt tmt. A yhdtyä jätä. Eät m mp Lhmrt S pg ähyydä. Sä järjttää hjm tmm, rj j tt. S v myö mä vttämää vp ytymäpävä t mtm pävä pm t v yöpymää. Tv tphtm: Rty T Eät Udm pr rrt Ormtt Khräämöä Eät Udm pr Hgt j pävä Mätää rt T Jryä Rh M A Srt Kätttrmt T Krb, j K-Udm tttr ty Uvv Myär. Tttt myö T Rtth pp jhd Käpävä Tmr Khvt, mrpt, mt j mt Eät Myryä yhdty järjtämät ähmpt Kprt v Eät Prt yhdty järjtämä tt Jh d Kämt Ahvm Eät Udm pr tpävä Hyväää Eät Udm pr jh Smmt Ummt Rd Möyä I-Prt tää mt Syyä Möy p rtyy t A-Ar. Ktvr A K prjt ä. Imtmm tmtmm Um-hd tmt pt j tvmm Hyvää ää jämm. Trvt m tmtmm! HUUVARIN-SÄRKIJÄRVEN NUORISOSEURA Vhtyää JUKOLAA VOI VUOKRATA mp t pmp jh ptp, t t v rvt p. Vr d j väd äyttö, pt pöytät. Khv- j r-ttt 150 hg. Attj vrttv myö tjh. J t: Myryät 458, Hvr. Vr tt vt Kj Tv, , -m: h. KESÄTORIT JUKOLASSA: Nyt j tr yö ä trpävät: 12.7., j Trt d jrt, vht, hjtttt, tvt j ätyöt t ä hj. Trtphtm J ph j t tt ät. Tdtt: St Srv, , 13

8 MONNINKYLÄN NUORISOSEURA Jg jt t Ohjj T O J hdt tv yy jmpp, vtäj j ttt ht, vt vt trvtt! Myö t rhtmt vt vtäjä! Nrrt Hmää (Hmät 34) v vrt r jh j tphtm. Lt yttärt (50 / 2h) ätää tt, rtt, j väd äytö ä hjt hjm. Sr ptpvmhd j gpt. Tdtmm tmtmm myö hdä, mtt j r v http.//myrr.tv.cm. Phjhtj Mrv L p , m: Bdy j zmb vt vm rr St jmpt päättyvät tää väää tt, vätä jt ää yy äää. A j ä A -m ASKOLA-AREENA A-Ar tpht yyd! Vt m tphtm, j j p! Kt yy vrt A-Ar tvt Syyä jtvt yt tp-, rp- j bdyvrt jh vt t m 5 r rtm. SYKSYLLÄ TULOSSA! Kv r ryhm mpp j hjt Ar. Trmmt tdt Ar tv. Svrt Tt vä vpt vrj. Emmä rt m, t j! Kyy myö mt rt vrj t ph AVOINNA KESÄ-HEINÄKUUN! Tt j trt päät pm 5 r m äpjä. Sbdyr 7 14-vt A-Ar ! Ohjm ätää v tt hjtt tmtä ä väp mmp pävä! Lr vtäjä t Sbdyg pjt Rm & N Hr! Stvt mtttmt mä ph (N Hr). Otmm 50. Svrj tdtt j vrt: ph , Nrr pt ätyt rpr mvä. Mdät öydät myö Fcbt! Lt 61, ASKOLA, ph

9 ASKOLAN KUVATAIDEKOULU KORTTIAN KYLÄYHDISTYS Krtt mtmt Trt 10, Krtt U ppd mtttm A vtd Lt 49. Opt v 35. Vrhpt 5 6 vt Prpt 7 11 vt Työpjpt vt A vtd A vtd tyhdty ry: yäptämä, tt prptt tv t j rt vp-j ppt. K tmt vt tyhdty jhtt. A vtd prttt v K tt tt prptt yytä Opt dtt vtt prpt ytä ppmäärää j trttt vt p j r. Optpt jt A yä Etv t (yä vh r rr). Opttjt vt vtdpttj j v mmtt. OPPILASTÖIDEN KEVÄTNÄYTTELY PÄÄKIRJASTOSSA A-K -ytävyytmt vtd äömt A ytävyyt Ktä (Vrt) vrt , j t j rj m ttävä K vmmb -yhty pt rttj rjt, j Prtbc ptrt. Sttj 12, jt rmmt vt 10-vtt. Mbm prh ty ä pp Bch m tt. Vr t j mmmp ämmh. Kvtd tmt v t mm vpht tjäm. Tt vt At j Op (vtttää tjäm). Lätdt pttj M L p t Päv Kyyhy p t tvtmm vtd.yhdtyv.f/ Kyät mt , 2.6, 14.7, 28.7, 11.8, 25.8 Ohjm vpt t hvtt mrä. K m, trvt! Drtvrt 14.6 Hygp 15.6 Dgprtr ä j- j pjt mtttmt j tdtt p Kätphtm Rt myyjä (tttj, ätyöää, tt-ttyjä...), prttt, r ämä, mvr jt pt j t päävät m, pj mm. häpää htt, öydvt j ppyörty, bfft ttt: ttj, mr, hv..., rpjt, pyörä, vpjt... T mt p vh trtr t m hrrtjv, mtm myyjäp vp, tdt p Vr Idyä mmm jtv Krtt Mtmt v vrt r jh j tphtm: Häät, ytymäpävät, tjht, rt, t... Att 50 hg jt myö vrmm. Tdtt p , 17

10 MLL ASKOLAN YHDISTYS Äjäpävä 2013 tm I Prtä Mrhm tjt A yhdty ry. trj vt tmt. Jää yhdtyämm r 160, j tmmm yt jättä vtt A vpht vm. T rht m tmt j tphtm, t mv j hyödytä tmtä pr! TULEVIA TAPAHTUMIA JA TOIMINTAA 2.6. Prhhvd vätrt L Prhpt, Lht. Mt ähdtää tb Myä Hmä pht 9.15 j A trt Stä jtmm mt Lht, j pt mm Pt tt tt m mt väät! Khv öytyy, ä WC- j vvhttt. Pmt ähdmm 13 j jmm m rttä t. L prhpt mt j ä mhd m ä p! Kt ää Mt ht 5 /prh, MLL A yhdty jä mt mt (mt tt järtt m). 18 Hmth, ttä b ptää m tmp, ä vdttvt trvtmt! Stvt mtttmt mr /S MLL A äptt Kv pt Myää ä tt 9.30 j Rtp pt Kryää ä trt Lj, jä j r p t m! (äävr) 6.8. Kj m , pävytämm j (Särjärv, Jr, Kryä, Myä) ähyydä jttä vmvt tp! P hm t tj tärä jht, pt t pvt ätmt. Tth m äh jt/äh tytyp, tt mpj tm myö tää rr! Pävyty trvt mttt r, rttää vt p äh t tt m! Lätdt /P 19

11 6.9. Äjä Pävä A I prtä j rhtää! Prt Äjäpävä t yyä v. Pärt j p! M mm. Prv mrh tyä, r hrrtjvj, mhd t mpttm, jmmt, bfftt, rt, rt T m mhtv m! Imttd m t tphtmvtv H Fc (m tt j ttt v, ä t rv tpm I Prtä) Tää ttt ä j yy tmt! T m tmtmm h ht! Jäm 2014 mm tt pt tmtmm, A t j prhd hyvä. St myö äyttöö pt, ä vtt t jädt mm. ypyät j rthtt, ä Lpmm hd vrr! Kt ää j MLL:N ASKOLAN YHDISTYKSEN PERHEKAHVILOITA ASKOLASSA SYKSYLLÄ JO KOLME Prhhvt pyörvät mt ryää Nppr , ä Myää tt Hmää j äm! Trmp ttj T m myö Fcb ryhmäämm MLL A prhhv. Syy hv tt trtvt vä Kryää j Myää, j tä tdtt mä! Syyä 2014 vmm prhhv Särjärv J! Prhhv 20 vj tm MLL Udmpr prhtm rdttr J D. T m m yä prhhv ttm tmt j tm hv järjtyh! Nä mm myö täp tmv prhhv! Otmm vt hv v yhtydä hjt hv, mm. rtvätä, j j. Särjärv prhhv v yyd mpäv 28.8., 25.9., , j Tmt mtt, p hvrh prtää. SYDÄMELLISESTI TERVETULOA! Lättj / Lr Sm Oj, Mr Hyvö drm. SIRKUSPELLE Ohj: A-L Kyät, Thm Pry IHANAA KESÄÄ KAIKILLE! Tvtt Mrhm tjt A yhdty ry. Lättj ht phjhtj P Myy Myydää POLTTOPUITA v j pt Ktjt t t Myätä p J T Lpt 12 HERMANNI Etyt: Jryä rrt, Myryät Tdtt j ppvrt:

12 ASKOLA COUNTRY DOGS RY A Ctry Dg ry ACD A tmv mp yhdty rhrrtj. Jää yhdtyämm tää htä 50. Sr järjtää trmhdd rv j: gty, tttv (t), ry-t, mtätyjäjty (mjä) ä r t mm. vpt-, t- j äyttytt. Sr järjtää myö r tphtm ä jtttm. Srmm myö j hrrtj, jt pvt r j r. Kpm t tm rmm pää tvt. Yhdtymm prtt, ttä rhrrtm v j tä vt tt rt mtj - rvh tmtt! Yhdtymm vt trvtt r j rhrrtjt httämää tmtmm j vttämää rhrrt pr. Myö dt rhmt, j mp mt rhrrtt, tt trvtt m tmtmm! Srmm tttä jt Mätyrt, A ryää. Ktttä hphj dtt ttä. Ktää pyörvät vtt jä trttt mt hrjtvrt gtyä, t j ry-t. Lättj yhdtymm tmt tt: Vt myö ttyä Fcb ryhmäämm A Ctry Dg ry, j mtmm jhtt tphtmt. A Ctry Dg ry, ph jhtj, Aj Ldbrg, , 22 KIINTEISTÖNARVIOINTI JA -VÄLITYS Vh ttää. Rhmt 4, Prv Tmt v myö Prj Mä Krr O LKV, KED Vtv-LKV, AKA, MMM J pvhvtj ph ph Artttvrt Kv Er Krh Mtch hw A Ctry Dg ry järjtää 25.5 mtch hw m räytty A tr. Imtttm j hät vt L vt t t rt (y 40 cm), pt t rt ( 40 cm), pt ( 12 ) j p & r p. Lä pt t r jt A r Otmm 7 r, p & r 5 r. Ndtmm Sm Kt rtmääräyä, jt mt tt mtttmm m myö vmv rttdt! Sm Vj ptää 11-12:00 mt äyttytt t, jt p hyvä j p hrjttm! 23

13 , Hvr K tät p -jv t tm, v r ty ä OP b *,j m t v t, p p v m jjop K K : v ä ty p t.sää tät r h!k p tä d jättä äy ttäm ättä.k t tt p. fi/ b r * OP b r ty yo p m t j jä jh g OPP,j m t p r h y h t p -j / t v t t v äh tää r d. At 80, V, Y h d äh y v ä t. Kdhtpvt mmtttd y 10 vd m. prtr-mpm mrj r t AJANVARAUS: AVOINNA: MA-LA pm m Trjmm: jhdt, vhdt, mt rthdt,vrthdt, ryt, rppdyt, tvärjäyt,rt rvptt, myyrt,gt... ym. Lämpmät trvt! SKY-Kmtg: Jh Kt Pht MASIINAPAJA Oy Hhttyt 111, A Mtä yt myö dt BEAM Ectrx pöymrt! 25

14 r PARTURI-KAMPAAMO SAARNIO r A U T O K O U L U ASKOLA PORNAINEN r A U T O K O U L U J 5. rt -20 % Ph Mjrt MONNINKYLÄ A m/p/må-fr 7-21, /ö 8-18, /ö Myä/Mby m/p/må-fr 7-21, /ö 8-18, /ö Ed. Tr. Hpp. Förmåg. Fär. Bhädg. 26 Rtrvt Rptvr Sttttt Työt MOPOKURSSIT MOPOAUTOKURSSIT HENKILÖAUTOKURSSIT Ph Fx Lt 61, A, A-Ar Krt 174, Pr, rjtt A Ptä, ph Pttd j ämmtyöjy myyt. M-p 9-17 j jtt VERKKOKAUPPA 24/7: ASKOLAN LOKAPOJAT SEO Myä O M Oy Mjrt Myä A pt Pppt 2, ASKOLA p. (019) f. (019)

15 LAADUKASTA KAUNEUDENHOITOA AMMATTITAIDOLLA: Vyymrpt, Rppdyt ä rptt Kv-, ä-, vrt-, & jhdt Ryt, Shc-gt, Vrpd gt AUS AJANVAR SÄ! Mt, Mrc-hhdt, IS MYÖS NET Srt-rvpt WWW. Ktpgmtt, Ktvärjäyt, T I.NE KAUNIIKS Krv & ä r ty Hmpd v, Shrt Ttmyyt KAUNEUSHOITOLA, HELKAMÄENTIE 15 (OP: t) MONNINKYLÄ, p MEILTÄ EDULLISESTI MYÖS OPISKELIJOIDEN TYÖT! TERVETULOA! N KOHTSILLÄÄ ASKULASSA Vrt tr j d yrtytä, A t j A rt. Atj yhtytdt: Yrtyt mtt: qmc m&m Khtää A -j tmt tv, ttä yhdtyt rtvt tvt tmt t. Ktr jt j ttt j tmt mttm mtt.

ASKULASSA KOHTSILLÄÄ TAPAHTUMAKALENTERI 3.2014. Syksyinen tervehdys

ASKULASSA KOHTSILLÄÄ TAPAHTUMAKALENTERI 3.2014. Syksyinen tervehdys N KOHTSILLÄÄ ASKULASSA TAPAHTUMAKALENTERI 3.2014 Syy trvhdy St j vä ä jät ätyhtt vt ämpmät htt m A ätphtm. Vää ähtä mp pj ä r tphtm. Khtää A rttä hyvä mtt tvt yy tphtmt. Säytä t rrä tphtmt r m tr. Tphtm

Lisätiedot

HIIHTÄJÄT. Oriveden Ponnistus ry:n hiihtojaoston lehti Tammikuu 2015. Alk. 25 537,19 * Myynti 03 334 6522 Huolto 045 152 1155

HIIHTÄJÄT. Oriveden Ponnistus ry:n hiihtojaoston lehti Tammikuu 2015. Alk. 25 537,19 * Myynti 03 334 6522 Huolto 045 152 1155 TAMMIKUU 2010 ORIVEDEN Ord Pt ry: hhtjt ht T 2015 OrP PONNISTUS ry: HIIHTOJAOSTON JULKAISU 2014 1 Ord Pt hhtäjät KIITTÄVÄT yhttyöppt j tttt h tytä 2015 Hhtjt UUSI TILAVA CROSSOVER SUZUKI SX4 S-CROSS. U

Lisätiedot

KESÄSYÖTE 2014 KESÄ SYÖTE PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN MATKAILUALUEEN KESÄLEHTI 2014. Tervetuloa nauttimaan. tunturin kesästä! syote.

KESÄSYÖTE 2014 KESÄ SYÖTE PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN MATKAILUALUEEN KESÄLEHTI 2014. Tervetuloa nauttimaan. tunturin kesästä! syote. KESÄSYÖTE 2014 1 KESÄ SYÖTE PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN MATKAILUALUEEN KESÄLEHTI 2014 Trvtl tt ttr ätä! yt.f 2 KESÄSYÖTE 2014 Trvtl Kä Syöttll! Nt r lää t t pyörä ll j. Syött lt trj phjtt v t

Lisätiedot

Torstaina 26. maaliskuuta 2015 PALJON UUTUUKSIA! Nyt meillä isoille tytöille HOUSUVALIKOIMAT PARHAIMMILLAAN! Roihankatu 13, Simpele, p.

Torstaina 26. maaliskuuta 2015 PALJON UUTUUKSIA! Nyt meillä isoille tytöille HOUSUVALIKOIMAT PARHAIMMILLAAN! Roihankatu 13, Simpele, p. Tt 26 t 2015 Kv j Sbt 40 L - 1030-15, yö t Tvt t yvätät t! Kvt tt jt, t j t vt VARAATHAN KESÄN JUHLAT AJOISSA! Kv t Sbt Ptv yö tttt! Mttt, ytyäävät, j- j vt ARKEEN JA JUHLAAN AMMATTITAIDOLLA! Jäätöb N

Lisätiedot

Valtiovarainministeri Antti Rinne SAK-päivillä Naantalissa 27.-28.9.2014. itseämme hengiltä. Jos olisin ollut sitä mieltä, että talouspolitiikkaa

Valtiovarainministeri Antti Rinne SAK-päivillä Naantalissa 27.-28.9.2014. itseämme hengiltä. Jos olisin ollut sitä mieltä, että talouspolitiikkaa Tt 27.t 2014 15 It Tää ä: TES t t. 16-17 Eät ptä tt jä. 18 S-S JHL 087 tätt 70 tt. 20 S Pjäjtö Ttt 2014.pjjt.f Ktt tj, j j tjö SAK S Pjäjtö St: Sj Päää: 31 500 p S tj! Tt ttt: J R E H Vtt Att R SAK-pää

Lisätiedot

SALO. ruukkikylät. Teijo & ryhmäretket. Kartanot & Särkisalo & meri. tapahtumat. Tori & Syö & nuku. Näe & koe. Lapsille & perheille.

SALO. ruukkikylät. Teijo & ryhmäretket. Kartanot & Särkisalo & meri. tapahtumat. Tori & Syö & nuku. Näe & koe. Lapsille & perheille. SALO ryä As & Koos & jh Shopp & sss Lps & Syö & phm Särso & Kro & VsSo.f 1 Trvo Soo Mä o hyvä oo j ms o Po päässä Trs j rs päässä Hsgsä o vs rvo So. Tjo sspso rjo ph oo prh. Gofr öyyy om sväs m äyävää

Lisätiedot

Keski-Suomen Maanpuolustaja

Keski-Suomen Maanpuolustaja K-Suon Mnpuolutj www.rprt.f Käuu 2015 K-Suon rrvprn tdotulht 34. vuort Jää utuu npuolutujuhln 8.8.2015! Lton rro 7.-10.6.2015, vu 8. Kuv rro Krontdt. Huolt huttvt upt, vu 10. Ono tää upn? Aodn rtt Tdu

Lisätiedot

75 vuotta. huomenna. mistä kunta saa päättää? Vapaa-ajattelijain Liitto ry TUNNUSTUKSETON SUOMI USKONNOTTOMIEN PERUSOIKEUDET JUMALATTOMAT PILAKUVAT

75 vuotta. huomenna. mistä kunta saa päättää? Vapaa-ajattelijain Liitto ry TUNNUSTUKSETON SUOMI USKONNOTTOMIEN PERUSOIKEUDET JUMALATTOMAT PILAKUVAT 3/2012 Vp-l l Rh p llm l Vp yl v Vpd mp v vl Jää l Vp-l L y 75 v TUNNUSTUKSETON SUOMI hm v 3 USKONNOTTOMIEN PERUSOIKEUDET mä pääää? JUMALATTOMAT PILAKUVAT v 20-25 v 10 Vp-l L y 75 v Pää Tll Sm P Km V Vp-l

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2012

suomeksi eduskunta 2012 d 2012 Ed vd y 6. h 2012. Ph jh h, dj K T, d v hh j vh. Ed hh v d dj E H (d.) j vhh dj P Rv (.). T vhh j A Jh (.). Vv vj v 7. h, j v d Tj H v v vv. Tv d v S Nö yhy d 1. 2012 jh v. P E h d v. K d S E v

Lisätiedot

Messulehti. Kaikkien perheiden viikonloppu! 26. 28.4.2013 Helsingin Messukeskuksessa. Samaan aikaan myös:

Messulehti. Kaikkien perheiden viikonloppu! 26. 28.4.2013 Helsingin Messukeskuksessa. Samaan aikaan myös: Muht Kkkn prhdn vkonoppu! 26. 28.4.2013 Hngn Mukkuk Sn kn yö: Aukoojt: Lput, Mod Expo, Kdntto-tphtu, Lhruok & uou j OuttExpo p ko 10 18, 9 18 j u ko 9 17 PtExpo vonn u. Pyput: Akut 16 Lpt (7 15 v), kt,

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Pet jr t Kvm Kr Hyyr yl Sr m Hm Ko e o LIITE.. Mtede melelvty 0 Yömelto (etore: m) Ortmp Petmo Immo Kop Rto Tehr Rö Voe Lepelto Pr Ptlh Rm Kymht Netytem Vroj Prorp Sem Rto Tlllo Vtter Sotmp It-Sto M Korvet

Lisätiedot

Turun Seudun TST ry:n jäsenlehti 1/2014

Turun Seudun TST ry:n jäsenlehti 1/2014 Tuu Sudu TST y: jäslh 1/2014 Ssällys Tuu Sudu TST y Ksl 19, 20200 Tuku puh. 044 7007 421 fo@sy.com www.sy.com Julksj Tuu Sudu TST y Vsv pääomj Jo Mj Tomus j o Els Hmo j P R Euk kuv Joos Klm Popkk Suom

Lisätiedot

Kodin Terra Tuusulasta tehdyistä ostoista S-Etukortilla

Kodin Terra Tuusulasta tehdyistä ostoista S-Etukortilla Jhas takaa, yt Bs tpaa! Kaikkattava ratakappa TUPLABONUS- TAULUKKO Bs TUPLANA 26.6. 6.7.2014 Bsta krtyy k stkst yittävät 50 ra kkadssa. Kdi Trra Tsasta thdyistä stista S-Etkrtia Hiat vimassa t 26.6. s

Lisätiedot

Tervetuloa palveleviin PUDASJÄRVEN ERIKOISLIIKKEISIIN

Tervetuloa palveleviin PUDASJÄRVEN ERIKOISLIIKKEISIIN Upihkihiihto Mrkkit Ksäpilikki Trvtlo plvlvii PUDASJÄRVEN ERIKOISLIIKKEISIIN Pdsjärv kskst rikoisliikkt plvlkssssi Kpp-to KAUPPISPOIKIEN MYYMÄLÄAUTOSTA PALVELUA KOTINURKILLE! MA TO Livo Pärjäso Svokylä

Lisätiedot

15, n n. e t o. s k. a i. s i

15, n n. e t o. s k. a i. s i ! K Ä K Ä l Sysy T s ll l o p s Soml s o p l o h r l p p m r p A S S E S K U O J TAR 90 6 15, 399 U s! 499 49 9 99 9, 5-, s m s h o s K R l h!! //24 6 GB s ol v y B G 0 5 7 DNA Rl 24 sopmsll (yh. 120)(*

Lisätiedot

JESSE JAMES TÄHTIVIERAANA. Kaikki merkit mukana! Area 50 MopoZone. Supercrossin SM-kisat ja trial-näytöksiä. Rakennettujen pyörien Petrol Circus

JESSE JAMES TÄHTIVIERAANA. Kaikki merkit mukana! Area 50 MopoZone. Supercrossin SM-kisat ja trial-näytöksiä. Rakennettujen pyörien Petrol Circus www..fi...0 Ki ri! Ar 50 Z rcri -i j ril-äyöiä Rj yöri Prl Circ TÄHTIVIERAANA JEE JAE Vi - i rääri i www..fi Avi:.. l 0 0 l.. l 9 8.. l 0 7 i j r i Pää h ill P Ki l P-il vi l? Al rii i i hl iäiä vil Hligi?

Lisätiedot

ASKULASSA KOHTSILLÄÄ TAPAHTUMAKALENTERI 3.2013. Askolassa tapahtuu

ASKULASSA KOHTSILLÄÄ TAPAHTUMAKALENTERI 3.2013. Askolassa tapahtuu N KOHTSILLÄÄ ASKULASSA TAPAHTUMAKALENTERI 3.2013 Askolassa tapahtuu Toivottavasti kaikilla on ollut hyvä ja rentouttava kesä. Syksyn tullessa Askolassa on paljon erilaisia tapahtumia ja aktiviteetteja.

Lisätiedot

RELEVANSSI. Informaatiotutkimuksen opiskelijoiden lehti 3/2008

RELEVANSSI. Informaatiotutkimuksen opiskelijoiden lehti 3/2008 RELEVANSSI Ifrmikimks pisklijid lhi 3/2008 Sisällys PJ: pls: SYKSY. 3 Ssissill sism 4 Fksi li l 6 Miä ääsyskpiss l iää? 8 Krvk srmjälki kirjskri? 10 Nä kirjss: Th Fll 12 Hrry Pri vikkss smlis imisöö 13

Lisätiedot

A1 Otsikko LASKU Helvetica 12 76 65 A2 Laskunumero Helvetica 10 432 65 A3 Asiakasnumero Helvetica 10 432 80... B1 Otsikko PUHELUERITTELY otsikkosolu1

A1 Otsikko LASKU Helvetica 12 76 65 A2 Laskunumero Helvetica 10 432 65 A3 Asiakasnumero Helvetica 10 432 80... B1 Otsikko PUHELUERITTELY otsikkosolu1 Perinnedatan automaattinen muotoilu X M L - tek niik oin Merja Ek, Heli Hakkarainen, P ekka K ilp elä inen, T o m m i P enttinen Report A/2002/3 I S B N 9 5 1-7 8 1-26 3-9 U N I V E R S I T Y O F K U O

Lisätiedot

KARJALAN KIELIOPPI E. V. AH T 1 A KARJALAN KANSALAISSEURA SUOJÅRVI

KARJALAN KIELIOPPI E. V. AH T 1 A KARJALAN KANSALAISSEURA SUOJÅRVI Karjalan kielioppi (äänne- ja sanaoppi) Karjalan Kielen Seura on julkaissut vuonna 2009 E. V. Ahtian vuonna 938 julkaistun teoksen Karjalan kielioppi (äänne- ja sanaoppi) näköispainoksena ja antanut sen

Lisätiedot

FYt2: Matemaattinen fvsiikka

FYt2: Matemaattinen fvsiikka FYt2: Matemaattinen fvsiikka Vsstaa kuuteen (6) tehtäväön!! Koe 26.1L.2013 1. Pallon lentokorkeutta (m) ajan funktiona kuvaa funktio f (t) = -Tt' *'it, missä t on aika sekunteina välillä [0; 3,0]. Selvitå,

Lisätiedot

Skeittiparkki Leppävaaran urheilupuistoon. Lue lisää keskiaukeamalta.

Skeittiparkki Leppävaaran urheilupuistoon. Lue lisää keskiaukeamalta. LEPUSKI /.. Ilmestyyt vuodesta Palaut tl, se psara Juhlakrjajulkasutlasuus pe. klo ppävaara krkko Coctal-tarjolut, muskkajahaastatteluja. Pakalla krjalja KAISA RAITTILA ja valokuvaaja JANI LAUKKANEN sekä

Lisätiedot

Teo Lehtimäki Oy. Suomi 2014-2015

Teo Lehtimäki Oy. Suomi 2014-2015 Teo Lehtimäki Oy Suomi 2014-2015 Päivitetty 06.12.2014 1 Luettelo 2014-2015 Luettelossa esiintyvät alkuperäisnumerot ovat vain vertailun vuoksi eivätkä tarkoita jonkin mallin tai merkin alkuperäisosaa.

Lisätiedot

:il. c) putoamismatka 45 sekunnin aikana. c) Miten jarrutusmatka muuttuu a)-kohdan arvosta, jos nopeus 72kmlh puolittuu?

:il. c) putoamismatka 45 sekunnin aikana. c) Miten jarrutusmatka muuttuu a)-kohdan arvosta, jos nopeus 72kmlh puolittuu? FYSKKA (FY4.2): 4. KURSS: Liikkeen ait våsraa KuurEEN $) rehrävään il KOE 21.1t.20L3 1. Linnun lentonopeus alussa on 64 km/h. Lintu kiihdyttää nopeuttaan tasaisesti kiihtyvyydellä 2,3 mf s2l-,8 sekunnin

Lisätiedot

Q+9?%+7 A+C+) 93O?; 19!

Q+9?%+7 A+C+) 93O?; 19! JYVÄSKYLÄ STUDIES IN THE ARTS 74 A,88" K@DFFH,*H Q+9?%+7 A+C+) 93O?; 19! Мир героев романа Александра Солженицына В круге первом Esitetään Jyväskylän yliopiston humanistisen tiedekunnan suostumuksella

Lisätiedot

Käyttäjän opas. JÄMÄ Jupiter Ilmalämpöpumppu. Lukekaa tämä Käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä.

Käyttäjän opas. JÄMÄ Jupiter Ilmalämpöpumppu. Lukekaa tämä Käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Käyttäjän pas JÄMÄ Jupitr Ilmalämpöpumppu Lukkaa tämä Käyttäjän pas hulllissti nnn laittn asnnusta ja käyttöä. Kaukra Oy JÄMÄ Jupitr Käyttäjän pas Sisällys Ilmalämpöpumpun raknn... 1 Ohjita nnn laittn

Lisätiedot

118 luetsxteho REPORT

118 luetsxteho REPORT M.ETSXTEHON TIEDOITUKSIA 8 luetsxteho REPORT II ELSI Kl \l55 A rno Tuovinen Talvella niputettujen mäntypaperipuiden uittohukasta Paperipuun ha nkinnas a ei ole uinkaan yhdentekevää, voidaanko talvikau

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Integrfl af0stfl integmalio0n Olli Varis. GlllllA - KansainuälistGn ugsien tilan aluiointi Elina Rautalahti-Miettinen

SISÄLTÖ. Integrfl af0stfl integmalio0n Olli Varis. GlllllA - KansainuälistGn ugsien tilan aluiointi Elina Rautalahti-Miettinen SISÄLTÖ Integrfl af0stfl integmalio0n Olli Varis GlllllA - KansainuälistGn ugsien tilan aluiointi Elina Rautalahti-Miettinen GIWA projektin koordin0inti maapallon p0hj0isila Osilla. Vesien tilan arvi0intiin

Lisätiedot

Hyvinvointijumppa. t v. Suomussalmella 3. 9.2.2014 HYVINVOINTIVIIKON. TAPAHTUMAKALENTERI Suomussalmella. Torstai 6.2. Maanantai 3.2. Tiistai 4.2.

Hyvinvointijumppa. t v. Suomussalmella 3. 9.2.2014 HYVINVOINTIVIIKON. TAPAHTUMAKALENTERI Suomussalmella. Torstai 6.2. Maanantai 3.2. Tiistai 4.2. H Maaata 3.2. Sumussalmella Htjumppa INO ISOJÄRVI kl 9-17 Sumussalme ptee Lähhtajapskeljat tekeät ereskerja erepaemttauksa sekä dabetesrskkarttuksa kl 9-17 Smaset Ra esttelee Better Bdes urheluaatteta

Lisätiedot