Teräskokoonpanojen CE-merkintä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teräskokoonpanojen CE-merkintä"

Transkriptio

1 Teräskokoonpanojen CE-merkintä

2 Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty ilman nimenomaista lupaa. Lupia teoksen osittaiseen valokopiointiin myöntää tekijöiden ja kustantajien valtuuttama KOPIOSTO ry. Muuhun käyttöön luvat on kysyttävä suoraan kunkin teoksen oikeudenhaltijoilta. JULKAISIJAT: Teknologiateollisuus ry, Teräsrakenneyhdistys ry ja Metsta ry ISBN Teknologiateollisuus ry, Teräsrakenneyhdistys ry ja Metsta ry Ulkoasu ja taitto: Julkaisumonistamo Eteläranta Oy / Sampo Saarinen Kuvat: Ruukki Painopaikka: Julkaisumonistamo Eteläranta Oy

3 Teräskokoonpanojen CE-merkintä Teräskokoonpanojen CE-merkintä CPR Rakennustuotteiden CE-merkintä SFS-EN 1090 Teräsrakenteiden CE-merkintä CPR I-vaihe CPR II-vaihe Rakennustuotteiden ja teräskokoonpanojen CE-merkintä Suurimmalle osalle rakennustuotteista CE-merkintä tulee pakolliseksi kaikissa EU- ja ETA-maissa Rakennustuoteasetuksen (CPR) tullessa kokonaisuudessa voimaan Markkinoille saatettujen rakennustuotteiden perusominaisuudet on osoitettava CE-merkinnällä, jos rakennustuotteelle on olemassa eurooppalainen harmonisoitu tuotestandardi, jonka CE-merkinnän kiinnittämisen siirtymäaika on kulunut umpeen. Teräskokoonpanoille CE-merkintä on pakollista alkaen, jolloin harmonisoidun tuotestandardin SFS-EN A1 käyttöönoton eli CE-merkinnän kiinnittämisen siirtymäaika päättyy. Teräskokoonpanoihin voi kuitenkin halutessaan tai asiakkaan niin edellyttäessä kiinnittää jo nyt CE-merkinnän standardin SFS-EN A1 perusteella. CE-merkinnän kiinnittämisoikeus edellyttää kolmannen osapuolen valvontaa. CE-merkinnän kiinnittämisen valmiuksien hankkiminen ja prosessin läpivienti vie yritykseltä arviolta 1 1,5 vuotta. SFS-EN A1 Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus. Osa 1: Vaatimukset rakenteellisten kokoonpanojen vaatimustenmukaisuuden arviointiin 1

4 Teräskokoonpanojen CE-merkintä Määritelmiä Teräsrakenne = Esim. työmaalla asennettu rakennuksen teräksinen runko Teräskokoonpano = Teräsrakenteen osa, joka voi koostua useista pienemmistä osakokoonpanoista (SFS-EN A1) esim. rungon pilarit, palkit, ristikot, jäykistämiseen käytettävät teräsosat Teräsrakenteiden tekniset vaatimukset Teräsrakenteiden tekniset vaatimukset esitetään standardissa SFS-EN A1. Standardissa SFS-EN A1 esitetään teräsrakenteille ja teräskokoonpanoille asetettavat tekniset vaatimukset, jotka kattavat konepajatoiminnan lisäksi työmaalla tapahtuvan toiminnan. 2

5 Teräskokoonpanojen CE-merkintä CE-merkintä kiinnitetään kokoonpanoihin ei rakenteeseen TERÄSRAKENTEIDEN TEKNISET VAATIMUKSET SFS-EN A1 TERÄSKOKOONPANOJEN TEKNISET VAATIMUKSET SFS-EN A1 VAATIMUSTENMUKAISUUS Konepajassa valmistettavien teräskokoonpanojen ja osakokoonpanojen vaatimustenmukaisuus osoitetaan CEmerkinnällä standardin SFS-EN A1 mukaisesti. CE-merkinnässä ilmoitettavat ominaisuudet määräytyvät käytettävän menetelmän (1, 2, 3a tai 3b) perusteella. Standardia SFS-EN A1 käytetään aina yhdessä standardin SFS-EN A1 kanssa. SFS-EN A1 Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus. Osa 1: Vaatimukset rakenteellisten kokoonpanojen vaatimustenmukaisuuden arviointiin SFS-EN A1 Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus. Osa 2: Teräsrakenteita koskevat tekniset vaatimukset. 3

6 Teräskokoonpanojen CE-merkintä Teräsrakenteiden vaativuus ja toteutusluokka Teräsrakenteelle ja sen kokoonpanoille määritetään suunnitteluvaiheessa yksi tai useampi toteutusluokka, joka ohjaa konepajavalmistukselle ja työmaatoiminnalle asetettavat vaatimukset. Standardin SFS-EN A1 mukaiset toteutusluokat ovat EXC1, EXC2, EXC3 tai EXC4, joista EXC4 on vaativin. Yleisin toteutusluokka tavallisissa talonrakentamisen kohteissa on toteutusluokka ECX2. Oikeus kiinnittää CE-merkintä Yrityksellä on oikeus itse kiinnittää teräskokoonpanoihin CE-merkintä, kun yritys on saanut ilmoitetulta laitokselta (NB eli Notified Body) CE-merkinnän kiinnittämiseen oikeuttavan varmennustodistuksen. Todistuksen ylläpitäminen edellyttää, että ilmoitettu laitos määrävälein tehtävissä tarkastuksissa toteaa toiminnan jatkuvasti täyttävän toiminnalle asetetut vaatimukset. Todistuksen saamisen edellytyksenä on, että: ilmoitettu laitos toteaa yrityksen toimivan tuotantoon sovellettavin osin standardien SFS-EN A1 ja SFS-EN A1 mukaisesti. yrityksellä on standardin SFS-EN A1 mukainen toiminnassa oleva, kirjallinen kuvaus tehtaan sisäisestä laadunvalvonnasta (FPC eli Factory Production Control). Ennen tuotteen markkinoille saattamista yrityksen tulee laatia tuotteesta vaatimustenmukaisuusvakuutus ( alkaen suoritustasoilmoitus). Jos haluat valmistaa CE-merkittyjä tuotteita 1. Määritä toteutusluokka, johon tuotteesi valmistetaan 2. Määritä konepajasi valmistusprosessit standardien SFS-EN 1090 mukaisesti 3. Laadi konepajalle laatukäsikirja standardien SFS-EN 1090 kattaville toiminnoille 4. Varmista, että henkilökunnalla on pätevyydet erityisprosessien ja tarkastusten osalta; erityisesti hitsaustoimintojen osalla on runsaasti vaatimuksia 5. Varmista, että alihankinta on standardien SFS-EN 1090 vaatimukset täyttävää ja että se on kuvattu laatukäsikirjassa Ota yhteyttä ilmoitettuun laitokseen hyvissä ajoin oikeiden asioiden tekemiseksi. Lisää tietoa rakennustuotteiden CE-merkinnästä löytyy Ympäristöministeriön sivuilta. Teräsrakenneyhdistys ry Teknologiateollisuus ry METSTA ry 4

7 Rakennustuoteasetus ja -direktiivi Rakennustuoteasetus ja -direktiivi CPR = Rakennustuoteasetus (Construction Product Regulation) CPD = Rakennustuotedirektiivi (Construction Product Directive) Euroopan komission ja parlamentin hyväksymä Rakennustuoteasetus, CPR 305/2011, tuli tietyiltä osin voimaan ja kaikilta osin se tulee voimaan alkaen. Rakennustuoteasetus 305/2011, kumoaa Rakennustuotedirektiivin 89/106 EEC, vuodelta Rakennustuotedirektiiviin perustuva CE-merkintä ei ole ollut pakollinen - muista EU:n jäsenmaista poiketen - Suomessa, Ruotsissa, Englannissa ja Irlannissa. Lisäksi ETA-maista mm. Norjassa se ei ole ollut pakollinen. Rakennustuoteasetus tulee sellaisenaan voimaan kaikissa EU- ja ETA-maissa. Kaikissa maissa Rakennustuoteasetuksen kanssa ristiriitainen lainsäädäntö tulee poistaa ennen Tämä aiheuttaa Suomessa muutoksia mm. lakiin rakennustuotteiden hyväksynnästä ja Rakentamismääräyskokoelman B-sarjaan. Rakennustuoteasetuksen artikla 1 velvoittaa rakennustuotteiden ominaisuuksien ilmoittamisen CE-merkinnällä seuraavin edellytyksin: 1. tuote saatetaan markkinoille JA 2. tuote kuuluu harmonisoidun tuotestandardin piiriin ja harmonisoidun tuotestandardin siirtymäaika on päättynyt TAI 3. valmistaja on hakenut tuotteelleen vapaaehtoisesti CE-merkinnän ETA:n (European Technical Approval/Assessement eli eurooppalaisen teknisen hyväksynnän/arvioinnin) kautta 5

8 Rakennustuoteasetus ja -direktiivi Tuotteen vaatimusten mukaisuuden osoittaminen Harmonisoidun tuotestandardin liitteessä ZA määritetään mitkä ovat tuotteelle asetettavat perusominaisuudet ja mihin AVCP -luokkaan ( saakka AC -luokka) se kuuluu. Luokan mukaan määräytyy tarve kolmannen osapuolen eli ilmoitetun laitoksen varmentamiselle. Suoritustason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen (AVCP) AVCP 1+ AVCP 1 AVCP 2+ AVCP 3 AVCP 4 Valmistaja, Tuotteen perusominaisuuksien X X X X X maahantuoja suoritustasoilmoitus Alkutestaus X X Tehtaan sisäinen laadunvalvonta X X X X X Tehtaalta otettujen näytteiden testaus X X X Ilmoitettu Tuotteen suoritustason pysyvyyden laitos varmentamistodistus TS TS Tehtaan sisäisen laadunvalvonnan varmentamistodistus LS Alkutestaus TS TS TL Tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastus TS TS LS Tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuva valvonta, arviointi ja TS TS LS hyväksyminen Näytteiden pistokoetestaus TS X = Valmistaja tai maahantuoja TS = Tuotesertifiointilaitos, LS = Laadunvalvonnan sertifiointilaitos, TL = Testauslaboratorio Kuka kiinnittää tuotteeseen CE-merkinnän? Rakennustuotteen valmistaja tai maahantuoja kiinnittää ja on vastuussa rakennustuotteina EU- ja ETA-maissa markkinoille saattamiensa tuotteiden CE-merkinnästä ja sen oikeellisuudesta. Valmistaja, maahantuoja ja jakelija ovat rakennustuoteasetuksessa määritelty seuraavasti (ARTIKLA 2): - Valmistaja: luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka valmistaa tai antaa suunnitella tai valmistuttaa rakennustuotetta ja markkinoi sitä omalla nimellään tai tavaramerkillään - Maahantuoja: saattaa EU:n ulkopuolelta tuodun tuotteen markkinoille - Jakelija: asettaa tuotteen saataville markkinoille (ei kuitenkaan valmistaja tai maahantuoja) Määritelmänsä mukaisesti valmistaja voi olla tuotteen valmistanut henkilö tai yritys tai valmistaja voi olla hankkinut tuotteen kokonaisuudessaan tai osittain alihankintana. Jakelija hankkii tuotteen CE-merkinnällä varustettuna valmistajalta tai maahantuojalta ja toimittaa tuotteen edelleen sen CE-merkinnällä ilmoitettuja ominaisuuksia muuttamatta tilaajalle. Jakelija voi muuttua valmistajaksi, mikäli hän työstää tuotetta siten, että se vaikuttaa CE-merkinnällä ilmoitettaviin ominaisuuksiin. 6

9 Rakennustuoteasetus ja -direktiivi Rakennustuotteiden harmonisoidut tuotestandardit Rakennustuotedirektiivin (CPD) mukaisia harmonisoituja tuotestandardeja on laadittu yli 400 kappaletta. www-osoitteessa: on listattuna voimassa olevat Rakennustuotedirektiivin perusteella laaditut harmonisoidut tuotestandardit (Rakennustuoteasetuksen mukaiseksi muutettuja harmonisoituja tuotestandardeja julkaistaan vasta jälkeen). Applicability date Co-existence period end date = standardin voimaansaattamispäivä = standardin käyttöönoton siirtymäaika päättyy Näistä suoraan teräksiä ja teräksen käyttöä tuotteissa käsitteleviä standardeja ovat muun muassa seuraavat: SFS-EN A1 Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus. siirtymäaika asti Osa 1: Vaatimukset rakenteellisten kokoonpanojen vaatimustenmukaisuuden arviointiin SFS-EN Rakenneteräkset siirtymäaika asti SFS-EN Ruostumattomat teräkset, levytuotteet siirtymäaika asti SFS-EN Ruostumattomat teräkset, profiilit siirtymäaika asti SFS-EN Kuumamuovatut rakenneputket siirtymäaika asti SFS-EN Kylmämuovatut rakenneputket siirtymäaika asti SFS-EN Esijännitetyt ruuviliitokset siirtymäaika asti SFS-EN Jännittämättömät ruuviliitokset siirtymäaika asti SFS-EN Hitsausaineet siirtymäaika asti

10 Rakennustuoteasetus ja -direktiivi CE-merkinnällä varustetun tuotteen hankinnassa huomioitava Suunnittelija esittää rakennustuotteelta vaadittavat ominaisuudet ja niiden luokat rakennustyökohtaisesti SFS-EN A1 mukaisesti laadittavassa toteutuseritelmässä. Rakennustuotteiden hankinnassa tulee varmistaa CE-merkityn rakennustuotteen täyttävän suunnitellun rakennuskohteen vaatimukset sekä Suomen rakentamismääräysten vaatimukset. CE-merkintä itsessään ei takaa tuotteen soveltuvuutta aiottuun käyttötarkoitukseen. Markkinavalvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES) toimii harmonisoitujen tuotestandardien piiriin kuuluvien rakennustuotteiden markkinavalvontaviranomaisena. 8

11 Standardi SFS-EN A1 Standardi SFS-EN A1 Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus Osa 1. Vaatimukset rakenteellisten kokoonpanojen vaatimustenmukaisuuden arviointiin (Harmonisoitu tuotestandardi) Tehdasvalmisteisten teräskokoonpanojen ominaisuudet ilmoitetaan standardin SFS-EN A1 mukaisella CEmerkinnällä. Standardi kattaa teräsrakenteissa käytettävät rakenteelliset teräskokoonpanot ja osakokoonpanot, kuten pilarit, palkit, ristikot ja jäykistämiseen käytettävät teräsosat. Kokoonpanon valmistuksen tulee kaikilta osiltaan olla standardin SFS-EN A1 sekä sen luvussa 2 esitettyjen viitestandardien mukainen. Valmistaja voi käyttää alihankintaa kokoonpanon osien valmistuksessa. Alihankinnassa tulee varmistaa alihankintatyön yhteensopivuus tilaajan laadunvalvontajärjestelmään sekä standardien SFS-EN 1090 vaatimuksiin. Standardi SFS-EN A1 kattaa ilmoitetun laitoksen myöntämällä varmennustodistuksella hyväksytyssä valmistuspaikassa tapahtuneen kokoonpanon valmistuksen. Työmaalla tapahtuva valmistus sekä asennustoiminta eivät ole standardin SFS-EN A1 sovellusalueeseen kuuluvaa. CE-merkinnällä ilmoitettavat ominaisuudet Standardin SFS-EN A1 mukaisesti valmistaja ilmoittaa seuraavat asiat CE-merkinnässä; Perustietoina: valmistajan tunniste ja osoite ilmoitetun laitoksen tunnusnumero tehtaan sisäisen laadunvalvonnan varmennustodistuksen numero CE-merkinnän kiinnittämisvuosi Tuotetietoina: kokoonpanon kuvaus; yleisnimi, materiaalit, mitat ja suunniteltu käyttötarkoitus rakenteellisen suunnittelun (menetelmät 2 ja 3b) perusteella määräytyvät ominaisuudet valmistuksen perusteella määräytyvien ominaisuuksien tasot/luokat kokoonpanon toteutusluokka vahvistetaan valmistuksen tapahtuneen standardin SFS-EN A1 mukaisesti sekä ilmoitetaan kokoonpanoeritelmän identifiointinumero - kokoonpanoeritelmä sisältää kaikki kokoonpanon valmistuksessa tarvittavat tekniset vaatimukset ja tiedot Suoritustason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen (AVCP) Rakenteellisten teräskokoonpanojen AVCP-luokaksi on määrätty 2+. AVCP-luokassa 2+ tuotteen vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa tehtävät jakaantuvat valmistajan ja ilmoitetun laitoksen vastuulla oleviin tehtäviin seuraavasti: 9

12 Standardi SFS-EN A1 Valmistajan tehtävät: alkutestaus tehtaan sisäinen laadunvalvonta (FPC) kirjallisen FPC-kuvauksen mukaisesti tehtaalta otettujen näytteiden testaus Ilmoitetun laitoksen tehtävät: tehtaan sisäisen laadunvalvonnan varmentaminen perustuen: - tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan (FPC) alkutarkastukseen - FPC:n jatkuvaan valvontaan, arviointiin ja hyväksymiseen (= määrävälein tehtävät tarkastuskäynnit) Kun ilmoitettu laitos on varmentanut edellä mainitut vaatimukset toteutuneiksi, myöntää ilmoitettu laitos varmennustodistuksen valmistajan tehtaan sisäiselle laadunvalvontajärjestelmälle. Valmistajan alkutestaus Tuoteperheen alkutestauksella valmistaja selvittää ominaisuuksien tasot/luokat, jotka hän CE-merkinnällä tulee osoittamaan. Valmistaja luo tätä varten standardin SFS-EN 1090 mukaiset menettelyt. Mikäli kokoonpanoon käytettävien tuotteiden tai käytettävien osakokoonpanojen ominaisuudet on jo esitetty niiden CE-merkinnällä, ei näitä ominaisuuksia enää osoiteta erikseen lopputuotteen alkutestauksen yhteydessä. Esimerkki: Tuoteperheeksi on määritelty: hitsattavat tuotteet. Tarkempi kuvaus perustuu määrittelyihin mm.: - käytettävät materiaalit - lujuusluokat - hitsauskoordinaattorin todettu pätevyys Valmistaja laatii ja säilyttää alkutestausraportin. Valmistajan tehtaan sisäinen laadunvalvontajärjestelmä Toimimalla tehtaan sisäisen laadunvalvontajärjestelmän (FPC) mukaisesti valmistaja varmistaa, että markkinoille asetettavien rakennustuotteiden ominaisuudet ovat jatkuvasti CE-merkinnässä ilmoitettujen luokkien mukaisia. Valmistajan tehtaan sisäisen laadunvalvontajärjestelmän sisältö on kuvattu standardin SFS-EN A1 luvussa 6. Toteutuksen tekniset vaatimukset esitetään standardissa SFS-EN A1. Vaatimuksissa tulee huomioida aina kyseiseen kokoonpanoon sovellettavan toteutusluokan vaatimukset. Tämän lisäksi standardi SFS-EN A1 asettaa vaatimuksia käytettävien tuotteiden hankintaan, työmenetelmille, tarkastuksille, henkilökohtaisille todetuille pätevyyksille sekä dokumentoinnille. 10

13 Standardi SFS-EN A1 Standardi SFS-EN A1 Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus Osa 2: Teräsrakenteita koskevat tekniset vaatimukset Standardi SFS-EN A1 sisältää tekniset vaatimukset teräsrakenteille; käytettävät tuotteet, konepajavalmistus, asennus, pintakäsittely, toleranssit, tarkastus ja dokumentointi sekä henkilöpätevyydet. Suunnittelija määrittää rakennuksen vaativuuden ja käyttötarkoituksen perusteella valmistuksen vaativuustason määrittävän toteutusluokan. Toteutusluokka voi olla EXC1, EXC2, EXC3 tai EXC4, joista vaativuustaso kasvaa luokasta EXC1 luokkaan EXC4. Yleisin toteutusluokka tavallisissa talonrakentamisen kohteissa on toteutusluokka EXC2. Suunnittelija voi kuitenkin määrittää rakenteen osille, tietyille kokoonpanoille tai detaljeille koko rakennukselle asetetusta toteutusluokasta poikkeavan toteutusluokan. Kun toteutusluokka on selvillä, määräytyy sen perusteella 36 valmistusta velvoittavaa vaatimusta. Oleellisimmat konepajatyössä huomioon otettavat kohdat standardista ovat: Luku 2 esittää toteutusta velvoittavat viitestandardit, joita on listattu n. 200 kpl. Luku 4 esittää käytettävät ja laadittavat eritelmät ja asiakirjat: Suunnittelijan laatima toteutuseritelmä ja kokoonpanoeritelmä eli tekniset tiedot ja piirustukset toteutettavalle kohteelle/kokoonpanolle - kokoonpanon konepajavalmistusta koskevat vaatimukset on esitetty kokoonpanoeritelmässä yleensä piirustuksissa - ennen kuin työ voidaan aloittaa, tulee toteutuseritelmä olla laadittuna ja hyväksyttynä. Toteuttajan tulee laatia seuraavat dokumentit: - laatuasiakirjat ja toteutuseritelmän edellyttäessä myös laatusuunnitelma - asennustöiden turvallisuuteen liittyvät tekniset vaatimukset - toteutuksen asiakirjat, jotka kuvaavat toteutuneen rakenteen ja osoittavat rakennustyöt suoritetuiksi toteutuseritelmän ja standardien SFS-EN 1090 mukaisesti. Luku 5 esittää käytettävät tuotteet (RakMK B-sarjan mukainen termi on aineet ja tarvikkeet), joita ovat rakenneterästuotteet, teräsvalut, hitsausaineet, mekaaniset kiinnittimet (ruuvin, mutterin ja tarvittaessa aluslevyn muodostamat kokoonpanot), tapit ja leikkausliittimet, juotoslaastit, korkealujuusköydet, tangot ja ankkurin päätteet sekä laakerit. Näistä viimeksi mainitut ovat käytössä siltojen valmistuksessa. Käytettävien tuotteiden osalta esitetään vaatimus ainestodistuksen tyypille tuoteryhmäkohtaisesti, tuotannossa tapahtuvalle käytettävän tuotteen tunnistamiselle ja jäljitettävyydelle sekä käytettävän tuotteen ominaisuuksien tarkistamiselle. Luku 6 esittää vaatimukset kokoonpanon esivalmistukselle ja kokoamiselle. Luku käsittelee valmistuksen menetelmät: rei itys, leikkaus, taivutus sekä kuuma- ja kylmämuotoilut. Luvussa esitetään työstöjen laatuvaatimukset sekä prosessien laaduntuottokyvyn tarkastukset. Luku 7 esittää vaatimukset ja hyväksymiskriteerit hitsaustoiminnoille. Hitsauksen laadunhallinta tulee olla toteutusluokan vaatimusten mukainen ja perustua standardin SFS-EN ISO 3834 soveltuvaan osaan. Hitsaus tulee suorittaa hitsausohjeiden (WPS) mukaisesti (ei edellytys EXC1 luokassa). Hitsaajilla ja hitsausoperaattoreilla tulee olla todettu pätevyys. Toteutusluokan EXC2 ja vaativammat hitsaustyöt edellyttävät nimetyn hitsauskoordinaattorin. 11

14 Standardi SFS-EN A1 Luvut 8 ja 9 esittävät mekaaniseen kiinnittämiseen sekä asentamiseen liittyvän ohjeistuksen. Luku 10 esittää vaatimukset korroosioneston pintakäsittelyille. Terästyön esikäsittely tehdään toteutuseritelmässä esitetyn standardin SFS-EN luokan P1, P2 tai P3 mukaisesti. Luokan valinta voidaan tehdä standardin SFS- EN A1 taulukon 22 mukaisesti. Käytettäviä korroosionestomenetelmiä ovat maalaus, sinkitys ja metallipinnoitteella kuumaruiskutus. CE-merkinnällä ilmoitetaan terästyön esikäsittelyaste P-luokkana sekä korroosionpintakäsittelyn osalta viitataan kokoonpanoeritelmään, jossa korroosionestokäsittely on kuvattu ja ohjeistettu. Luku 11 ja liite D sisältää 33 taulukkoa valmistus- ja asennustoleransseja erityyppisille rakenteille. Toleransseja esitetään kahden tyyppisiä; olennaiset toleranssit ja toiminnalliset toleranssit. Toiminnalliset toleranssit jaetaan kahteen luokkaan, joista luokka 2 on vaativampi. Luokka 1 yleensä toteuttaa myös olennaisen toleranssin vaatimuksen, jolloin konepaja pääosin seuraa toiminnallisten toleranssien täyttymistä. Konepajakohtaisesti on syytä koota tyypillisesti valmistettavan tuotteen toleranssit yhteen taulukot siten että, olennaiset toleranssin ja toiminnallisen toleranssin arvot ovat helposti verrattavissa. Luvussa 12 esitetään vaatimukset tarkastajien pätevyydelle ja yleisesti tarkastukselle. 12

15

16 Metalliteollisuuden Teräsrakenneyhdistys ry Teknologiateollisuus ry Standardisointiyhdistys ry, METSTA Unioninkatu 14, PL 381, Helsinki Eteläranta 10, PL 10, Helsinki Eteläranta 10, PL 10, Helsinki Puhelin (09) , faksi (09) Puhelin (09) , faksi (09) Puhelin (09) , faksi (09)

SFS-EN 1090 JA CE-MERKKI. Heikki Salkinoja LEKA-hanke

SFS-EN 1090 JA CE-MERKKI. Heikki Salkinoja LEKA-hanke SFS-EN 1090 JA CE-MERKKI Heikki Salkinoja LEKA-hanke Standardin osat SFS-EN 1090-1+A1: Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus Osa 1: Vaatimukset rakenteellisten kokoonpanojen vaatimustenmukaisuuden arviointiin

Lisätiedot

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä Pääsuunnittelijakoulutus PS Pro Tutkielma Maaria Turunen Helsinki 19.09.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO 1 Tiivistelmä Tutkielmani

Lisätiedot

ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN. Diplomityö

ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN. Diplomityö ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN Diplomityö Tarkastajat: professori Markku Heinisuo ja professori Reijo Kouhia Tarkastajat ja aihe hyväksytty Teknisten

Lisätiedot

Carl-Gustaf Lindewald (toim.) Hitsauksen laadun ja tehokkuuden parantaminen hyödyntäen standardia SFS EN ISO 3834

Carl-Gustaf Lindewald (toim.) Hitsauksen laadun ja tehokkuuden parantaminen hyödyntäen standardia SFS EN ISO 3834 Carl-Gustaf Lindewald (toim.) Hitsauksen laadun ja tehokkuuden parantaminen hyödyntäen standardia SFS EN ISO 3834 Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin ovat tekijänoikeuslain

Lisätiedot

CE-merkintä ja EN 1090-1:n soveltaminen

CE-merkintä ja EN 1090-1:n soveltaminen 21.5.2014 1 (6) CE-merkintä ja EN 1090-1:n soveltaminen EU:n rakennustuoteasetuksen mukainen CE-merkintä tulee pakolliseksi kantaville teräsrakenteille 1.7.2014. Yhdenmukaistetun standardin EN 1090-1 soveltamiseen

Lisätiedot

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Prosessilaitosten ja prosessien

Lisätiedot

Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus

Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus LELUJEN TURVALLISUUS Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus Fotolia Orange Tuesday Euroopan unionissa asuu noin 80 miljoonaa alle 14-vuotiasta lasta ja

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 57 Koneturvallisuus Säädökset ja soveltaminen Työsuojeluhallinto Tampere 2007 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-059-8 Multiprint Oy, Tampere 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. KONEISIIN SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

VIEMÄRIKAIVANNON POIKKILEIKKAUKSEN TUOTTEET KÄYTÄ OIKEAA TUOTETTA; VARMISTA SE STANDARDEILLA!

VIEMÄRIKAIVANNON POIKKILEIKKAUKSEN TUOTTEET KÄYTÄ OIKEAA TUOTETTA; VARMISTA SE STANDARDEILLA! VIEMÄRIKAIVANNON POIKKILEIKKAUKSEN TUOTTEET KÄYTÄ OIKEAA TUOTETTA; VARMISTA SE STANDARDEILLA! MIKA TULIMAA, TkL TUOTERYHMÄJOHTAJA, RUDUS OY Vesihuolto 2015/Hulevesi ja muut Mika Tulimaa TkL (rakennusmateriaalitekniikka)

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

KASVUA. standardeilla. Tuulen ja tuiskunkin se kestää SIVUT 4-5

KASVUA. standardeilla. Tuulen ja tuiskunkin se kestää SIVUT 4-5 Kuva: Öljyalan Keskusliitto Kuva: Sievin Jalkine Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n julkaisu Talouselämässä 18.10.2013 KASVUA standardeilla Tuulen ja tuiskunkin se kestää Standardit ovat keskeisessä

Lisätiedot

European Pellet Council

European Pellet Council European Pellet Council Lämmitykseen käytettävien puupellettien sertifiointijärjestelmän käsikirja Perustuu SFS-EN 14961-2 -standardiin versio 2.0, huhtikuu 2013 ii Lämmitykseen käytettävien puupellettien

Lisätiedot

Terveydenhuollossa käytettävät muut kuin itsetoimivat vaa at

Terveydenhuollossa käytettävät muut kuin itsetoimivat vaa at TLT-info 1/2004 Terveydenhuollossa käytettävät muut kuin itsetoimivat vaa at vaatimukset ja vaatimustenmukaisuuden osoittaminen Terveydenhuollossa käytettävät muut kuin itsetoimivat vaa at vaatimukset

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 2 päivänä heinäkuuta 2012. 400/2012 Valtioneuvoston asetus. ei-automaattisista vaaoista

Julkaistu Helsingissä 2 päivänä heinäkuuta 2012. 400/2012 Valtioneuvoston asetus. ei-automaattisista vaaoista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 2 päivänä heinäkuuta 2012 400/2012 Valtioneuvoston asetus ei-automaattisista vaaoista Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

ISO 9000 -sarjan. www.sfs.fi. Valinta ja käyttö

ISO 9000 -sarjan. www.sfs.fi. Valinta ja käyttö ISO 9000 -sarjan standardit www.sfs.fi Valinta ja käyttö ISO 9000 -sarjan standardien valinta ja käyttö Laadunhallintaa käsittelevien kansainvälisten standardien ja ohjeiden ISO 9000 -sarja on saavuttanut

Lisätiedot

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011 KATAKRI Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö versio II, 2011 Sisällysluettelo Puolustusministeriön kansliapäällikön saate KATAKRI:n ensimmäiseen versioon... 2 Kansallisen turvallisuusviranomeisen

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 9

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 9 Eviran ohje 18216/2 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 9 Lisäysaineiston pakkaustoiminta Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18216/2 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 9 Lisäysaineiston pakkaustoiminta

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE Julkaisija SATAKUNNAN KUNNALLISRAKENNUSMESTARIT JA -INSINÖÖRIT AMK RY 13. UUDISTETTU PAINOS 2011-2013 Ohjeita rakentajille...1 2 Lukijalle Kädessäsi oleva Käytännön ohjeita

Lisätiedot

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO RT 13-10574 ohjetiedosto huhtikuu 1995 korvaa RT 13-10214 1(8) KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet KSE 1995 General conditions for consulting KSE 1995 KSE

Lisätiedot

Konedirektiivin 2006/42/EY

Konedirektiivin 2006/42/EY EUROOPAN KOMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINTA Konedirektiivin 2006/42/EY soveltamisopas Toinen painos Kesäkuu 2010 Toisen painoksen johdanto Direktiivillä 2006/42/EY on tarkistettu konedirektiiviä,

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Käsikirja - Ruostumattomien terästen käyttö kantavissa rakenteissa

Käsikirja - Ruostumattomien terästen käyttö kantavissa rakenteissa Käsikirja - Ruostumattomien terästen käyttö kantavissa rakenteissa (Kolmas painos Euro Inox:n käsikirjasta: Design Manual for Structural Stainless Steel) Lisätietoja: VTT PL 1000 0044 VTT Puh: 00 7 111

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet 1.9.2011 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

Ohje hyvän kliinisen tutkimustavan noudattamisesta

Ohje hyvän kliinisen tutkimustavan noudattamisesta ICH E 6 OHJE HYVÄN KLIINISEN TUTKIMUSTAVAN NOUDATTAMISESTA Step 4, konsolidoitu ohje 1.5.96 Ohje hyvän kliinisen tutkimustavan noudattamisesta (CPMP/ICH/135/95) Siirto CPMP:lle heinäkuussa 1996 CPMP:n

Lisätiedot

Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen. Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista

Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen. Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista MPS 65 1 2.5.2013 Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista MPS 65 MPS 65 2 Sisällys 1 Määräyksen muutoshistoria, tarkoitus, soveltamisala ja määritelmät...

Lisätiedot