Teräskokoonpanojen CE-merkintä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teräskokoonpanojen CE-merkintä"

Transkriptio

1 Teräskokoonpanojen CE-merkintä

2 Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty ilman nimenomaista lupaa. Lupia teoksen osittaiseen valokopiointiin myöntää tekijöiden ja kustantajien valtuuttama KOPIOSTO ry. Muuhun käyttöön luvat on kysyttävä suoraan kunkin teoksen oikeudenhaltijoilta. JULKAISIJAT: Teknologiateollisuus ry, Teräsrakenneyhdistys ry ja Metsta ry ISBN Teknologiateollisuus ry, Teräsrakenneyhdistys ry ja Metsta ry Ulkoasu ja taitto: Julkaisumonistamo Eteläranta Oy / Sampo Saarinen Kuvat: Ruukki Painopaikka: Julkaisumonistamo Eteläranta Oy

3 Teräskokoonpanojen CE-merkintä Teräskokoonpanojen CE-merkintä CPR Rakennustuotteiden CE-merkintä SFS-EN 1090 Teräsrakenteiden CE-merkintä CPR I-vaihe CPR II-vaihe Rakennustuotteiden ja teräskokoonpanojen CE-merkintä Suurimmalle osalle rakennustuotteista CE-merkintä tulee pakolliseksi kaikissa EU- ja ETA-maissa Rakennustuoteasetuksen (CPR) tullessa kokonaisuudessa voimaan Markkinoille saatettujen rakennustuotteiden perusominaisuudet on osoitettava CE-merkinnällä, jos rakennustuotteelle on olemassa eurooppalainen harmonisoitu tuotestandardi, jonka CE-merkinnän kiinnittämisen siirtymäaika on kulunut umpeen. Teräskokoonpanoille CE-merkintä on pakollista alkaen, jolloin harmonisoidun tuotestandardin SFS-EN A1 käyttöönoton eli CE-merkinnän kiinnittämisen siirtymäaika päättyy. Teräskokoonpanoihin voi kuitenkin halutessaan tai asiakkaan niin edellyttäessä kiinnittää jo nyt CE-merkinnän standardin SFS-EN A1 perusteella. CE-merkinnän kiinnittämisoikeus edellyttää kolmannen osapuolen valvontaa. CE-merkinnän kiinnittämisen valmiuksien hankkiminen ja prosessin läpivienti vie yritykseltä arviolta 1 1,5 vuotta. SFS-EN A1 Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus. Osa 1: Vaatimukset rakenteellisten kokoonpanojen vaatimustenmukaisuuden arviointiin 1

4 Teräskokoonpanojen CE-merkintä Määritelmiä Teräsrakenne = Esim. työmaalla asennettu rakennuksen teräksinen runko Teräskokoonpano = Teräsrakenteen osa, joka voi koostua useista pienemmistä osakokoonpanoista (SFS-EN A1) esim. rungon pilarit, palkit, ristikot, jäykistämiseen käytettävät teräsosat Teräsrakenteiden tekniset vaatimukset Teräsrakenteiden tekniset vaatimukset esitetään standardissa SFS-EN A1. Standardissa SFS-EN A1 esitetään teräsrakenteille ja teräskokoonpanoille asetettavat tekniset vaatimukset, jotka kattavat konepajatoiminnan lisäksi työmaalla tapahtuvan toiminnan. 2

5 Teräskokoonpanojen CE-merkintä CE-merkintä kiinnitetään kokoonpanoihin ei rakenteeseen TERÄSRAKENTEIDEN TEKNISET VAATIMUKSET SFS-EN A1 TERÄSKOKOONPANOJEN TEKNISET VAATIMUKSET SFS-EN A1 VAATIMUSTENMUKAISUUS Konepajassa valmistettavien teräskokoonpanojen ja osakokoonpanojen vaatimustenmukaisuus osoitetaan CEmerkinnällä standardin SFS-EN A1 mukaisesti. CE-merkinnässä ilmoitettavat ominaisuudet määräytyvät käytettävän menetelmän (1, 2, 3a tai 3b) perusteella. Standardia SFS-EN A1 käytetään aina yhdessä standardin SFS-EN A1 kanssa. SFS-EN A1 Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus. Osa 1: Vaatimukset rakenteellisten kokoonpanojen vaatimustenmukaisuuden arviointiin SFS-EN A1 Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus. Osa 2: Teräsrakenteita koskevat tekniset vaatimukset. 3

6 Teräskokoonpanojen CE-merkintä Teräsrakenteiden vaativuus ja toteutusluokka Teräsrakenteelle ja sen kokoonpanoille määritetään suunnitteluvaiheessa yksi tai useampi toteutusluokka, joka ohjaa konepajavalmistukselle ja työmaatoiminnalle asetettavat vaatimukset. Standardin SFS-EN A1 mukaiset toteutusluokat ovat EXC1, EXC2, EXC3 tai EXC4, joista EXC4 on vaativin. Yleisin toteutusluokka tavallisissa talonrakentamisen kohteissa on toteutusluokka ECX2. Oikeus kiinnittää CE-merkintä Yrityksellä on oikeus itse kiinnittää teräskokoonpanoihin CE-merkintä, kun yritys on saanut ilmoitetulta laitokselta (NB eli Notified Body) CE-merkinnän kiinnittämiseen oikeuttavan varmennustodistuksen. Todistuksen ylläpitäminen edellyttää, että ilmoitettu laitos määrävälein tehtävissä tarkastuksissa toteaa toiminnan jatkuvasti täyttävän toiminnalle asetetut vaatimukset. Todistuksen saamisen edellytyksenä on, että: ilmoitettu laitos toteaa yrityksen toimivan tuotantoon sovellettavin osin standardien SFS-EN A1 ja SFS-EN A1 mukaisesti. yrityksellä on standardin SFS-EN A1 mukainen toiminnassa oleva, kirjallinen kuvaus tehtaan sisäisestä laadunvalvonnasta (FPC eli Factory Production Control). Ennen tuotteen markkinoille saattamista yrityksen tulee laatia tuotteesta vaatimustenmukaisuusvakuutus ( alkaen suoritustasoilmoitus). Jos haluat valmistaa CE-merkittyjä tuotteita 1. Määritä toteutusluokka, johon tuotteesi valmistetaan 2. Määritä konepajasi valmistusprosessit standardien SFS-EN 1090 mukaisesti 3. Laadi konepajalle laatukäsikirja standardien SFS-EN 1090 kattaville toiminnoille 4. Varmista, että henkilökunnalla on pätevyydet erityisprosessien ja tarkastusten osalta; erityisesti hitsaustoimintojen osalla on runsaasti vaatimuksia 5. Varmista, että alihankinta on standardien SFS-EN 1090 vaatimukset täyttävää ja että se on kuvattu laatukäsikirjassa Ota yhteyttä ilmoitettuun laitokseen hyvissä ajoin oikeiden asioiden tekemiseksi. Lisää tietoa rakennustuotteiden CE-merkinnästä löytyy Ympäristöministeriön sivuilta. Teräsrakenneyhdistys ry Teknologiateollisuus ry METSTA ry 4

7 Rakennustuoteasetus ja -direktiivi Rakennustuoteasetus ja -direktiivi CPR = Rakennustuoteasetus (Construction Product Regulation) CPD = Rakennustuotedirektiivi (Construction Product Directive) Euroopan komission ja parlamentin hyväksymä Rakennustuoteasetus, CPR 305/2011, tuli tietyiltä osin voimaan ja kaikilta osin se tulee voimaan alkaen. Rakennustuoteasetus 305/2011, kumoaa Rakennustuotedirektiivin 89/106 EEC, vuodelta Rakennustuotedirektiiviin perustuva CE-merkintä ei ole ollut pakollinen - muista EU:n jäsenmaista poiketen - Suomessa, Ruotsissa, Englannissa ja Irlannissa. Lisäksi ETA-maista mm. Norjassa se ei ole ollut pakollinen. Rakennustuoteasetus tulee sellaisenaan voimaan kaikissa EU- ja ETA-maissa. Kaikissa maissa Rakennustuoteasetuksen kanssa ristiriitainen lainsäädäntö tulee poistaa ennen Tämä aiheuttaa Suomessa muutoksia mm. lakiin rakennustuotteiden hyväksynnästä ja Rakentamismääräyskokoelman B-sarjaan. Rakennustuoteasetuksen artikla 1 velvoittaa rakennustuotteiden ominaisuuksien ilmoittamisen CE-merkinnällä seuraavin edellytyksin: 1. tuote saatetaan markkinoille JA 2. tuote kuuluu harmonisoidun tuotestandardin piiriin ja harmonisoidun tuotestandardin siirtymäaika on päättynyt TAI 3. valmistaja on hakenut tuotteelleen vapaaehtoisesti CE-merkinnän ETA:n (European Technical Approval/Assessement eli eurooppalaisen teknisen hyväksynnän/arvioinnin) kautta 5

8 Rakennustuoteasetus ja -direktiivi Tuotteen vaatimusten mukaisuuden osoittaminen Harmonisoidun tuotestandardin liitteessä ZA määritetään mitkä ovat tuotteelle asetettavat perusominaisuudet ja mihin AVCP -luokkaan ( saakka AC -luokka) se kuuluu. Luokan mukaan määräytyy tarve kolmannen osapuolen eli ilmoitetun laitoksen varmentamiselle. Suoritustason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen (AVCP) AVCP 1+ AVCP 1 AVCP 2+ AVCP 3 AVCP 4 Valmistaja, Tuotteen perusominaisuuksien X X X X X maahantuoja suoritustasoilmoitus Alkutestaus X X Tehtaan sisäinen laadunvalvonta X X X X X Tehtaalta otettujen näytteiden testaus X X X Ilmoitettu Tuotteen suoritustason pysyvyyden laitos varmentamistodistus TS TS Tehtaan sisäisen laadunvalvonnan varmentamistodistus LS Alkutestaus TS TS TL Tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastus TS TS LS Tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuva valvonta, arviointi ja TS TS LS hyväksyminen Näytteiden pistokoetestaus TS X = Valmistaja tai maahantuoja TS = Tuotesertifiointilaitos, LS = Laadunvalvonnan sertifiointilaitos, TL = Testauslaboratorio Kuka kiinnittää tuotteeseen CE-merkinnän? Rakennustuotteen valmistaja tai maahantuoja kiinnittää ja on vastuussa rakennustuotteina EU- ja ETA-maissa markkinoille saattamiensa tuotteiden CE-merkinnästä ja sen oikeellisuudesta. Valmistaja, maahantuoja ja jakelija ovat rakennustuoteasetuksessa määritelty seuraavasti (ARTIKLA 2): - Valmistaja: luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka valmistaa tai antaa suunnitella tai valmistuttaa rakennustuotetta ja markkinoi sitä omalla nimellään tai tavaramerkillään - Maahantuoja: saattaa EU:n ulkopuolelta tuodun tuotteen markkinoille - Jakelija: asettaa tuotteen saataville markkinoille (ei kuitenkaan valmistaja tai maahantuoja) Määritelmänsä mukaisesti valmistaja voi olla tuotteen valmistanut henkilö tai yritys tai valmistaja voi olla hankkinut tuotteen kokonaisuudessaan tai osittain alihankintana. Jakelija hankkii tuotteen CE-merkinnällä varustettuna valmistajalta tai maahantuojalta ja toimittaa tuotteen edelleen sen CE-merkinnällä ilmoitettuja ominaisuuksia muuttamatta tilaajalle. Jakelija voi muuttua valmistajaksi, mikäli hän työstää tuotetta siten, että se vaikuttaa CE-merkinnällä ilmoitettaviin ominaisuuksiin. 6

9 Rakennustuoteasetus ja -direktiivi Rakennustuotteiden harmonisoidut tuotestandardit Rakennustuotedirektiivin (CPD) mukaisia harmonisoituja tuotestandardeja on laadittu yli 400 kappaletta. www-osoitteessa: on listattuna voimassa olevat Rakennustuotedirektiivin perusteella laaditut harmonisoidut tuotestandardit (Rakennustuoteasetuksen mukaiseksi muutettuja harmonisoituja tuotestandardeja julkaistaan vasta jälkeen). Applicability date Co-existence period end date = standardin voimaansaattamispäivä = standardin käyttöönoton siirtymäaika päättyy Näistä suoraan teräksiä ja teräksen käyttöä tuotteissa käsitteleviä standardeja ovat muun muassa seuraavat: SFS-EN A1 Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus. siirtymäaika asti Osa 1: Vaatimukset rakenteellisten kokoonpanojen vaatimustenmukaisuuden arviointiin SFS-EN Rakenneteräkset siirtymäaika asti SFS-EN Ruostumattomat teräkset, levytuotteet siirtymäaika asti SFS-EN Ruostumattomat teräkset, profiilit siirtymäaika asti SFS-EN Kuumamuovatut rakenneputket siirtymäaika asti SFS-EN Kylmämuovatut rakenneputket siirtymäaika asti SFS-EN Esijännitetyt ruuviliitokset siirtymäaika asti SFS-EN Jännittämättömät ruuviliitokset siirtymäaika asti SFS-EN Hitsausaineet siirtymäaika asti

10 Rakennustuoteasetus ja -direktiivi CE-merkinnällä varustetun tuotteen hankinnassa huomioitava Suunnittelija esittää rakennustuotteelta vaadittavat ominaisuudet ja niiden luokat rakennustyökohtaisesti SFS-EN A1 mukaisesti laadittavassa toteutuseritelmässä. Rakennustuotteiden hankinnassa tulee varmistaa CE-merkityn rakennustuotteen täyttävän suunnitellun rakennuskohteen vaatimukset sekä Suomen rakentamismääräysten vaatimukset. CE-merkintä itsessään ei takaa tuotteen soveltuvuutta aiottuun käyttötarkoitukseen. Markkinavalvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES) toimii harmonisoitujen tuotestandardien piiriin kuuluvien rakennustuotteiden markkinavalvontaviranomaisena. 8

11 Standardi SFS-EN A1 Standardi SFS-EN A1 Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus Osa 1. Vaatimukset rakenteellisten kokoonpanojen vaatimustenmukaisuuden arviointiin (Harmonisoitu tuotestandardi) Tehdasvalmisteisten teräskokoonpanojen ominaisuudet ilmoitetaan standardin SFS-EN A1 mukaisella CEmerkinnällä. Standardi kattaa teräsrakenteissa käytettävät rakenteelliset teräskokoonpanot ja osakokoonpanot, kuten pilarit, palkit, ristikot ja jäykistämiseen käytettävät teräsosat. Kokoonpanon valmistuksen tulee kaikilta osiltaan olla standardin SFS-EN A1 sekä sen luvussa 2 esitettyjen viitestandardien mukainen. Valmistaja voi käyttää alihankintaa kokoonpanon osien valmistuksessa. Alihankinnassa tulee varmistaa alihankintatyön yhteensopivuus tilaajan laadunvalvontajärjestelmään sekä standardien SFS-EN 1090 vaatimuksiin. Standardi SFS-EN A1 kattaa ilmoitetun laitoksen myöntämällä varmennustodistuksella hyväksytyssä valmistuspaikassa tapahtuneen kokoonpanon valmistuksen. Työmaalla tapahtuva valmistus sekä asennustoiminta eivät ole standardin SFS-EN A1 sovellusalueeseen kuuluvaa. CE-merkinnällä ilmoitettavat ominaisuudet Standardin SFS-EN A1 mukaisesti valmistaja ilmoittaa seuraavat asiat CE-merkinnässä; Perustietoina: valmistajan tunniste ja osoite ilmoitetun laitoksen tunnusnumero tehtaan sisäisen laadunvalvonnan varmennustodistuksen numero CE-merkinnän kiinnittämisvuosi Tuotetietoina: kokoonpanon kuvaus; yleisnimi, materiaalit, mitat ja suunniteltu käyttötarkoitus rakenteellisen suunnittelun (menetelmät 2 ja 3b) perusteella määräytyvät ominaisuudet valmistuksen perusteella määräytyvien ominaisuuksien tasot/luokat kokoonpanon toteutusluokka vahvistetaan valmistuksen tapahtuneen standardin SFS-EN A1 mukaisesti sekä ilmoitetaan kokoonpanoeritelmän identifiointinumero - kokoonpanoeritelmä sisältää kaikki kokoonpanon valmistuksessa tarvittavat tekniset vaatimukset ja tiedot Suoritustason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen (AVCP) Rakenteellisten teräskokoonpanojen AVCP-luokaksi on määrätty 2+. AVCP-luokassa 2+ tuotteen vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa tehtävät jakaantuvat valmistajan ja ilmoitetun laitoksen vastuulla oleviin tehtäviin seuraavasti: 9

12 Standardi SFS-EN A1 Valmistajan tehtävät: alkutestaus tehtaan sisäinen laadunvalvonta (FPC) kirjallisen FPC-kuvauksen mukaisesti tehtaalta otettujen näytteiden testaus Ilmoitetun laitoksen tehtävät: tehtaan sisäisen laadunvalvonnan varmentaminen perustuen: - tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan (FPC) alkutarkastukseen - FPC:n jatkuvaan valvontaan, arviointiin ja hyväksymiseen (= määrävälein tehtävät tarkastuskäynnit) Kun ilmoitettu laitos on varmentanut edellä mainitut vaatimukset toteutuneiksi, myöntää ilmoitettu laitos varmennustodistuksen valmistajan tehtaan sisäiselle laadunvalvontajärjestelmälle. Valmistajan alkutestaus Tuoteperheen alkutestauksella valmistaja selvittää ominaisuuksien tasot/luokat, jotka hän CE-merkinnällä tulee osoittamaan. Valmistaja luo tätä varten standardin SFS-EN 1090 mukaiset menettelyt. Mikäli kokoonpanoon käytettävien tuotteiden tai käytettävien osakokoonpanojen ominaisuudet on jo esitetty niiden CE-merkinnällä, ei näitä ominaisuuksia enää osoiteta erikseen lopputuotteen alkutestauksen yhteydessä. Esimerkki: Tuoteperheeksi on määritelty: hitsattavat tuotteet. Tarkempi kuvaus perustuu määrittelyihin mm.: - käytettävät materiaalit - lujuusluokat - hitsauskoordinaattorin todettu pätevyys Valmistaja laatii ja säilyttää alkutestausraportin. Valmistajan tehtaan sisäinen laadunvalvontajärjestelmä Toimimalla tehtaan sisäisen laadunvalvontajärjestelmän (FPC) mukaisesti valmistaja varmistaa, että markkinoille asetettavien rakennustuotteiden ominaisuudet ovat jatkuvasti CE-merkinnässä ilmoitettujen luokkien mukaisia. Valmistajan tehtaan sisäisen laadunvalvontajärjestelmän sisältö on kuvattu standardin SFS-EN A1 luvussa 6. Toteutuksen tekniset vaatimukset esitetään standardissa SFS-EN A1. Vaatimuksissa tulee huomioida aina kyseiseen kokoonpanoon sovellettavan toteutusluokan vaatimukset. Tämän lisäksi standardi SFS-EN A1 asettaa vaatimuksia käytettävien tuotteiden hankintaan, työmenetelmille, tarkastuksille, henkilökohtaisille todetuille pätevyyksille sekä dokumentoinnille. 10

13 Standardi SFS-EN A1 Standardi SFS-EN A1 Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus Osa 2: Teräsrakenteita koskevat tekniset vaatimukset Standardi SFS-EN A1 sisältää tekniset vaatimukset teräsrakenteille; käytettävät tuotteet, konepajavalmistus, asennus, pintakäsittely, toleranssit, tarkastus ja dokumentointi sekä henkilöpätevyydet. Suunnittelija määrittää rakennuksen vaativuuden ja käyttötarkoituksen perusteella valmistuksen vaativuustason määrittävän toteutusluokan. Toteutusluokka voi olla EXC1, EXC2, EXC3 tai EXC4, joista vaativuustaso kasvaa luokasta EXC1 luokkaan EXC4. Yleisin toteutusluokka tavallisissa talonrakentamisen kohteissa on toteutusluokka EXC2. Suunnittelija voi kuitenkin määrittää rakenteen osille, tietyille kokoonpanoille tai detaljeille koko rakennukselle asetetusta toteutusluokasta poikkeavan toteutusluokan. Kun toteutusluokka on selvillä, määräytyy sen perusteella 36 valmistusta velvoittavaa vaatimusta. Oleellisimmat konepajatyössä huomioon otettavat kohdat standardista ovat: Luku 2 esittää toteutusta velvoittavat viitestandardit, joita on listattu n. 200 kpl. Luku 4 esittää käytettävät ja laadittavat eritelmät ja asiakirjat: Suunnittelijan laatima toteutuseritelmä ja kokoonpanoeritelmä eli tekniset tiedot ja piirustukset toteutettavalle kohteelle/kokoonpanolle - kokoonpanon konepajavalmistusta koskevat vaatimukset on esitetty kokoonpanoeritelmässä yleensä piirustuksissa - ennen kuin työ voidaan aloittaa, tulee toteutuseritelmä olla laadittuna ja hyväksyttynä. Toteuttajan tulee laatia seuraavat dokumentit: - laatuasiakirjat ja toteutuseritelmän edellyttäessä myös laatusuunnitelma - asennustöiden turvallisuuteen liittyvät tekniset vaatimukset - toteutuksen asiakirjat, jotka kuvaavat toteutuneen rakenteen ja osoittavat rakennustyöt suoritetuiksi toteutuseritelmän ja standardien SFS-EN 1090 mukaisesti. Luku 5 esittää käytettävät tuotteet (RakMK B-sarjan mukainen termi on aineet ja tarvikkeet), joita ovat rakenneterästuotteet, teräsvalut, hitsausaineet, mekaaniset kiinnittimet (ruuvin, mutterin ja tarvittaessa aluslevyn muodostamat kokoonpanot), tapit ja leikkausliittimet, juotoslaastit, korkealujuusköydet, tangot ja ankkurin päätteet sekä laakerit. Näistä viimeksi mainitut ovat käytössä siltojen valmistuksessa. Käytettävien tuotteiden osalta esitetään vaatimus ainestodistuksen tyypille tuoteryhmäkohtaisesti, tuotannossa tapahtuvalle käytettävän tuotteen tunnistamiselle ja jäljitettävyydelle sekä käytettävän tuotteen ominaisuuksien tarkistamiselle. Luku 6 esittää vaatimukset kokoonpanon esivalmistukselle ja kokoamiselle. Luku käsittelee valmistuksen menetelmät: rei itys, leikkaus, taivutus sekä kuuma- ja kylmämuotoilut. Luvussa esitetään työstöjen laatuvaatimukset sekä prosessien laaduntuottokyvyn tarkastukset. Luku 7 esittää vaatimukset ja hyväksymiskriteerit hitsaustoiminnoille. Hitsauksen laadunhallinta tulee olla toteutusluokan vaatimusten mukainen ja perustua standardin SFS-EN ISO 3834 soveltuvaan osaan. Hitsaus tulee suorittaa hitsausohjeiden (WPS) mukaisesti (ei edellytys EXC1 luokassa). Hitsaajilla ja hitsausoperaattoreilla tulee olla todettu pätevyys. Toteutusluokan EXC2 ja vaativammat hitsaustyöt edellyttävät nimetyn hitsauskoordinaattorin. 11

14 Standardi SFS-EN A1 Luvut 8 ja 9 esittävät mekaaniseen kiinnittämiseen sekä asentamiseen liittyvän ohjeistuksen. Luku 10 esittää vaatimukset korroosioneston pintakäsittelyille. Terästyön esikäsittely tehdään toteutuseritelmässä esitetyn standardin SFS-EN luokan P1, P2 tai P3 mukaisesti. Luokan valinta voidaan tehdä standardin SFS- EN A1 taulukon 22 mukaisesti. Käytettäviä korroosionestomenetelmiä ovat maalaus, sinkitys ja metallipinnoitteella kuumaruiskutus. CE-merkinnällä ilmoitetaan terästyön esikäsittelyaste P-luokkana sekä korroosionpintakäsittelyn osalta viitataan kokoonpanoeritelmään, jossa korroosionestokäsittely on kuvattu ja ohjeistettu. Luku 11 ja liite D sisältää 33 taulukkoa valmistus- ja asennustoleransseja erityyppisille rakenteille. Toleransseja esitetään kahden tyyppisiä; olennaiset toleranssit ja toiminnalliset toleranssit. Toiminnalliset toleranssit jaetaan kahteen luokkaan, joista luokka 2 on vaativampi. Luokka 1 yleensä toteuttaa myös olennaisen toleranssin vaatimuksen, jolloin konepaja pääosin seuraa toiminnallisten toleranssien täyttymistä. Konepajakohtaisesti on syytä koota tyypillisesti valmistettavan tuotteen toleranssit yhteen taulukot siten että, olennaiset toleranssin ja toiminnallisen toleranssin arvot ovat helposti verrattavissa. Luvussa 12 esitetään vaatimukset tarkastajien pätevyydelle ja yleisesti tarkastukselle. 12

15

16 Metalliteollisuuden Teräsrakenneyhdistys ry Teknologiateollisuus ry Standardisointiyhdistys ry, METSTA Unioninkatu 14, PL 381, Helsinki Eteläranta 10, PL 10, Helsinki Eteläranta 10, PL 10, Helsinki Puhelin (09) , faksi (09) Puhelin (09) , faksi (09) Puhelin (09) , faksi (09)

Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy

Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy Vaatimusten mukaisuus (EU ja/tai kansallinen) on osoitettava jollain tavalla Onko tuotteella hen (=harmonisoitu

Lisätiedot

Rakennustuoteasetuksen käyttöönotto Rakennustuotteiden CE-MERKINTÄ. Rakennustuoteasetuspäivä

Rakennustuoteasetuksen käyttöönotto Rakennustuotteiden CE-MERKINTÄ. Rakennustuoteasetuspäivä Rakennustuoteasetuksen käyttöönotto Rakennustuotteiden CE-MERKINTÄ Rakennustuoteasetuspäivä 21.8.2013 Teemu Saari Sisältö 1. Yleinen osuus rakennustuoteasetuksesta ja CE-merkinnästä TAUSTAA CE-MERKINNÄLLE

Lisätiedot

TRY edistää ja kehittää teräksen ja muiden metallien käyttöä rakennusteollisuudessa. Teräsrakenneyhdistys ry

TRY edistää ja kehittää teräksen ja muiden metallien käyttöä rakennusteollisuudessa. Teräsrakenneyhdistys ry TRY edistää ja kehittää teräksen ja muiden metallien käyttöä rakennusteollisuudessa 1 Teräsrakentamisen pelisäännöt muuttumassa rakennustuoteasetuksen myötä CE-merkintä rakenteellisissa teräskokoonpanoissa

Lisätiedot

Pirkka Mellanen Lahden Tasopalvelu Oy

Pirkka Mellanen Lahden Tasopalvelu Oy Pirkka Mellanen Lahtelainen, vuonna 1998 toimintansa aloittanut, teräsrakenteisiin erikoistunut metallialan yritys. Henkilökuntaa n. 40hlö Asiakkaita pääasiassa rakennusliikkeet. Sertifionti SFS-EN 1090-2

Lisätiedot

Rakennustuotteiden CE-merkintä

Rakennustuotteiden CE-merkintä Rakennustuotteiden CE-merkintä Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio hyväksyivät viime vuonna rakennustuoteasetuksen (305/2011/EC), joka astuu voimaan kaikissa EU:n jäsenmaissa viimeistään 1.7.2013ilman

Lisätiedot

Rakennustuoteasetuksen voimaantulo Tuotehyväksynnät muuttuvat

Rakennustuoteasetuksen voimaantulo Tuotehyväksynnät muuttuvat Rakennustuoteasetuksen voimaantulo Tuotehyväksynnät muuttuvat Eurokoodi 2012 seminaari Antti Koponen Rakennustuoteasetus CPR Rakennustuoteasetus julkaistiin OJ:ssa 4.4.2011, astui osittain voimaan 24.4.2011

Lisätiedot

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen. Teppo Lehtinen

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen. Teppo Lehtinen Rakennustuotteita koskevien EU säännösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen Teppo Lehtinen 27.1.2016 Rakennustuoteasetus CE CE-merkinnän vertailu kansallisiin vaatimuksiin

Lisätiedot

Rakennustuoteasetus ja asfalttien CE-merkintä voimaan 7/2013

Rakennustuoteasetus ja asfalttien CE-merkintä voimaan 7/2013 Rakennustuoteasetus ja asfalttien CE-merkintä voimaan 7/2013 Jussi Tuominen Laatupäällikkö 24.1.2013 NCC Roads Oy 1 Sisältö 1. Tausta ja asfalttimassan CE-merkintään liittyvät vaatimukset 2. Tuottajan

Lisätiedot

Rakennustuotteiden EU-vaatimusten toteutumisen osoittaminen

Rakennustuotteiden EU-vaatimusten toteutumisen osoittaminen Rakennustuotteiden EU-vaatimusten toteutumisen osoittaminen CE-merkintä ja muut EU-säännökset LVI-suunnittelussa - hyväksytyistä tuotteista toimivaan kokonaisuuteen 25.1.2017 Ympäristöministeriö, Pankkisali

Lisätiedot

EN 1090 kokemuksia kentältä

EN 1090 kokemuksia kentältä EN 1090 kokemuksia kentältä Mitä kaikkea vaatii? (vaatinut ) Tuotannolle (työohjeita) Toimihenkilöille (lomakkeita) Yritykselle (uusi toimintatapa) Paljonko tähän kaikkeen menee aikaa? Mitä siis konepajoissa

Lisätiedot

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit - Mitä betoninormeihin (rakentamiskokoelmaan) jää jäljelle - Mitä suunnittelijan tulee tietää tuotestandardeista

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. helmikuuta 2014 Vastaanottaja: MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42 Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Rakennustuoteasetus. Puista Bisnestä 1.2.2011. Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos

Rakennustuoteasetus. Puista Bisnestä 1.2.2011. Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Rakennustuoteasetus t t Puista Bisnestä 1.2.2011 Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos 1 Rakennustuoteasetus hyväksytty EU:n parlamentti hyväksyi CPR:n 18.1.2011 täysistunnon toisessa käsittelyssä Vuorossa

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Veijo Niittyvuopio 13.2.2014. Rakennustuotteiden markkinavalvonta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Veijo Niittyvuopio 13.2.2014. Rakennustuotteiden markkinavalvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Veijo Niittyvuopio 13.2.2014 Rakennustuotteiden markkinavalvonta Tukes Perustettu vuonna 1995 Toimipaikat: Helsinki, Tampere, Rovaniemi, Lahti, Oulu ja Kuopio Henkilöstön

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

CE-merkintä tuli pakolliseksi valtaosalle rakennustuotteita, kun Euroopan unionin rakennustuoteasetus tuli kokonaisuudessaan voimaan

CE-merkintä tuli pakolliseksi valtaosalle rakennustuotteita, kun Euroopan unionin rakennustuoteasetus tuli kokonaisuudessaan voimaan 1.7.2013 Usein kysytyt kysymykset: CE-merkintä Kohderyhmä: valmistaja 1. Mikä on CE-merkintä? Kiinnittämällä rakennustuotteeseen CE-merkinnän valmistaja vakuuttaa, että rakennustuotteen ominaisuudet ovat

Lisätiedot

Standardin EN 1090 revisiosuunnitelmat, aikataulu ja uudet osat keskeisimmät kehityksen alla olevat asiat. Standardoinnin koordinointi & työryhmät

Standardin EN 1090 revisiosuunnitelmat, aikataulu ja uudet osat keskeisimmät kehityksen alla olevat asiat. Standardoinnin koordinointi & työryhmät Standardin EN 1090 revisiosuunnitelmat, aikataulu ja uudet osat keskeisimmät kehityksen alla olevat asiat Standardin EN 1090 suunnitteilla olevat uudet osat Standardin EN 1090 revision aikataulu Oleellisimmat

Lisätiedot

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Finvac seminaari 25.1.2017 Lainsäädäntöpohja MRL Olennaiset tekniset

Lisätiedot

Missä mennään palo-ovissa CE-merkintä vai tyyppihyväksyntä?

Missä mennään palo-ovissa CE-merkintä vai tyyppihyväksyntä? Missä mennään palo-ovissa CE-merkintä vai tyyppihyväksyntä? Paloseminaari 19 - Paloturvallisuus ja standardisointi Tiina Ala-Outinen VTT Expert Services Oy Sisältö Tyyppihyväksynnästä CE-merkintään CE-merkinnän

Lisätiedot

TODISTUS TEHTAAN LAADUNVALVONNASTA. Naulalevyrakenteet

TODISTUS TEHTAAN LAADUNVALVONNASTA. Naulalevyrakenteet VTT EXPERT SERVICES OY Sertifiointi ja tuotehyväksyntä PL 1001, 02044 VTT TODISTUS TEHTAAN LAADUNVALVONNASTA 0809 CPD 0716 Rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikafloor -2540W EN 13813:2002. Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Straße D Stuttgart

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikafloor -2540W EN 13813:2002. Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Straße D Stuttgart EN 1504-2: 2004 EN 13813 08 0921 SUORITUSTASOILMOITUS Sikafloor -2540W EN 13813:2002 02 08 01 02 024 0 000024 1008 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sikafloor - 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai

Lisätiedot

Kiviainesten CE-merkintä suunnittelijan ja hankintojen näkökulmasta. Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet

Kiviainesten CE-merkintä suunnittelijan ja hankintojen näkökulmasta. Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet Kiviainesten CE-merkintä suunnittelijan ja hankintojen näkökulmasta Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet Esityksen sisältö CE-merkinnän perusperiaatteet ja dokumentit Suoritustasoilmoitus ja AVCP-luokka

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU)

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 28.5.2014 L 159/41 ASETUKSET KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 574/2014, annettu 21 päivänä helmikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta liitteessä III

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Betonirakenteiden määräykset. Betonityönjohtajien päivityskurssi Rakennustuoteteollisuus RTT ry Timo Tikanoja

Betonirakenteiden määräykset. Betonityönjohtajien päivityskurssi Rakennustuoteteollisuus RTT ry Timo Tikanoja Betonirakenteiden määräykset Betonityönjohtajien päivityskurssi 29.10.2015 Rakentamismääräysten uusi rakenne Kantavien rakenteiden suunnittelua ohjaavan lainsäädännön rakenne: Maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut

TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut TEP-Teräsrakentamisen eurooppalaiset pelisäännöt TEP / WP4, Sisältö Yleistä Piirustukset Luettelot Tekniset eritelmät

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen 28.10.2013 Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Sähkölaitteen merkinnät, tiedot ja ohjeet ENNEN SÄHKÖLAITTEEN MARKKINOILLE SAATTAMISTA ON VARMISTETTAVA,

Lisätiedot

CE-merkintä ja tuotehyväksyntälaki. Pientaloteollisuuden roadshow Seinäjoki Mikko Viljakainen

CE-merkintä ja tuotehyväksyntälaki. Pientaloteollisuuden roadshow Seinäjoki Mikko Viljakainen CE-merkintä ja tuotehyväksyntälaki Pientaloteollisuuden roadshow Seinäjoki 25.9.2013 Mikko Viljakainen Mikä rakennustuotteiden CE-merkintä on? Rakennustuoteasetukseen perustuva vaatimustenmukaisuusmerkintä,

Lisätiedot

PANK-hyväksynnän arviointipalaute CE-merkinnän vaikutus hyväksyntään. PANK Menetelmäpäivä 24.1.2013 Katriina Tallbacka Inspecta Sertifiointi Oy

PANK-hyväksynnän arviointipalaute CE-merkinnän vaikutus hyväksyntään. PANK Menetelmäpäivä 24.1.2013 Katriina Tallbacka Inspecta Sertifiointi Oy PANK-hyväksynnän arviointipalaute CE-merkinnän vaikutus hyväksyntään PANK Menetelmäpäivä 24.1.2013 Katriina Tallbacka Inspecta Sertifiointi Oy Yleistä PANK-hyväksyntä täyttää tänä vuonna 17 vuotta PANK-hyväksyttyjä

Lisätiedot

DEKRA - Historia. Tänään: Euroopan markkinajohtaja, TOP 5 maailmanlaajuisesti 2005: Mukaan teollisuuden testaukseen 1996: Kansainvälistyminen

DEKRA - Historia. Tänään: Euroopan markkinajohtaja, TOP 5 maailmanlaajuisesti 2005: Mukaan teollisuuden testaukseen 1996: Kansainvälistyminen DEKRA - Historia Tänään: 1996: Kansainvälistyminen 2005: Mukaan teollisuuden testaukseen Euroopan markkinajohtaja, TOP 5 maailmanlaajuisesti 1970-luvulla: Perustettu 1925 Berliinissä: Deutscher Kraftfahrzeugsüberwachungs

Lisätiedot

PANK-menetelmäpäivä 27.1.2011 CE-merkintä ja ilmoitetun laitoksen toiminta 21.1.2011

PANK-menetelmäpäivä 27.1.2011 CE-merkintä ja ilmoitetun laitoksen toiminta 21.1.2011 PANK-menetelmäpäivä 27.1.2011 CE-merkintä ja ilmoitetun laitoksen toiminta 1 Visiomme Luomme turvallisuutta, luotettavuutta ja kestävää kehitystä Pohjois-Euroopassa. We bring safety, trust and environmental

Lisätiedot

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016. Raskasrakenteiset LVI-hormielementit

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016. Raskasrakenteiset LVI-hormielementit VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016 Raskasrakenteiset LVI-hormielementit Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 2 1.1. Rajaukset... 2 2. Tuotekuvaus... 2 3. Tuotteen vaatimukset... 2 3.1. Yleistä...

Lisätiedot

Asfalttimassojen tyyppitestaus ja CE-merkintä

Asfalttimassojen tyyppitestaus ja CE-merkintä Asfalttimassojen tyyppitestaus ja CE-merkintä Tyyppitestaus ja CE-merkintä EU:n rakennustuotedirektiivi -> rakennustuoteasetukseksi 7/2012 Sellaisenaan kansalliseen lainsäädäntöön Vaatimustenmukaisuuden

Lisätiedot

Rakennustuotedirektiivi CPD 89/106

Rakennustuotedirektiivi CPD 89/106 Teräsrakentamisen pelisäännöt muuttumassa rakennustuoteasetuksen myötä TRY edistää ja kehittää teräksen ja muiden metallien käyttöä rakennusteollisuudessa Rakennustuoteasetus(CPR)/-direktiivi 89/06ETY

Lisätiedot

Mineraalivillalämpöeriste. Knauf Insulation Limited EN 13162:2001

Mineraalivillalämpöeriste. Knauf Insulation Limited EN 13162:2001 Euroopan yhteisöjen neuvosto on antanut direktiivin 89/106/EEC 21.12.1988 rakennusalan tuotteita koskevien jäsenvaltioiden lainsäädännön, asetusten ja hallinnollisten säännösten lähentämisestä (rakennustuotedirektiivi

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTO OPAS 2 (6) LIVI/6305/ /2015

LIIKENNEVIRASTO OPAS 2 (6) LIVI/6305/ /2015 LIIKENNEVIRASTO OPAS 2 (6) EU:n rakennustuoteasetus (305/2011) tuli osittain voimaan 24.4.2011 ja se tuli kokonaisuudessaan voimaan 1.7.2013. EU-asetus on voimassa sellaisenaan kaikissa EU:n jäsenmaissa.

Lisätiedot

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista-

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista- Liite 1 VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYT A-moduuli (valmistuksen sisäinen tarkastus) 1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja tai tämän yhteisöön kuuluvien valtioidenalueelle

Lisätiedot

Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla. Salotek Consulting Oy

Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla. Salotek Consulting Oy Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla Salotek Consulting Oy Seppo Salo Puh. +358 40 5107893 email: seppo.salo@salotek.fi www.salotek.fi Salotek Consulting Oy Yritys ja osaaminen Yrityksen toimialana

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia rakennustuotteiden CE-merkinnästä

Kysymyksiä ja vastauksia rakennustuotteiden CE-merkinnästä Kysymyksiä ja vastauksia rakennustuotteiden CE-merkinnästä Timo Pulkki, diplomi-insinööri erityisasiantuntija, Rakennustuoteteollisuus RTT ry timo.pulkki@rakennusteollisuus.fi Mikä on rakennustuotteiden

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Ilmansuodattimet Tyyppihyväksyntäohjeet 2008 Ympäristöministeriön asetus ilmansuodattimien tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Kupariputket Tyyppihyväksyntäohjeet 2006 Ympäristöministeriön asetus kupariputkien tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2006 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Kunnossapitoyksikön päällikkö

Kunnossapitoyksikön päällikkö RATAHALLINTO KESKUS BANFÖRVALTNINGS CENTRALEN 8.11.2004 1277/731/2004 STANDARDIN SFSEN 13450 RAIDESEPELIKIVIAINEKSET KANSALLINEN SOVELTAMISOHJE Ratahallintokeskus on hyväksynyt standardin SFSEN 13450 Raidesepelikiviainekset

Lisätiedot

Rakennustuoteasetus paloilmoitinliikkeen näkökulmasta. Restricted Siemens Osakeyhtiö 2013. All rights reserved.

Rakennustuoteasetus paloilmoitinliikkeen näkökulmasta. Restricted Siemens Osakeyhtiö 2013. All rights reserved. Rakennustuoteasetus paloilmoitinliikkeen näkökulmasta siemens.com/answers Paloilmoitinliikkeen rooli jakelijana 3 CE -merkintä 4 Suoritustasoilmoitus 5-6 Dokumenttien saatavuus 7 Esimerkkejä merkinnöistä

Lisätiedot

Turvatekniikan keskus 5364/13/2004

Turvatekniikan keskus 5364/13/2004 13.12.2004 Viite: Yleissopimus 24.8.2000, 53/612/2000 Sopimus rakennustuotteiden markkinavalvonnasta vuonna 2005 Rakennustuotteiden markkinavalvontaa toteutetaan vuonna 2005 liitteenä olevan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Kierrehaat Tyyppihyväksyntäohjeet 2008 Ympäristöministeriön asetus kierrehakojen tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET NRO Kevytbetonielementit

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET NRO Kevytbetonielementit VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET NRO 15 2.7.2014 Kevytbetonielementit Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 2 2. Tuotekuvaus... 2 3. Tuotteen ja sen laadunvalvonnan vaatimukset... 2 3.1. Vaatimukset

Lisätiedot

Varmennustodistuksen arviointiperusteet. Puu-teräs-liittopalkit (Posi-Joist palkit)

Varmennustodistuksen arviointiperusteet. Puu-teräs-liittopalkit (Posi-Joist palkit) Varmennustodistuksen arviointiperusteet Puu-teräs-liittopalkit (Posi-Joist palkit) Sisällysluettelo 1. Viiteasiakirjat 2 2. Yleistä 3 3. Alkutarkastus 3 4. Valmistajan laadunvarmistusjärjestelmän vaatimukset

Lisätiedot

Varmennustodistuksen arviointiperusteet. Valmisbetoni

Varmennustodistuksen arviointiperusteet. Valmisbetoni Varmennustodistuksen arviointiperusteet Valmisbetoni Varmennustodistuksen arviointiperusteet Valmisbetoni 2 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 5 1.1 Ohjeiden soveltamisala... 5 1.2 Sovellettavat vaatimusasiakirjat...

Lisätiedot

Vaatimusten toteutumisen osoittaminen tyyppihyväksynnällä ja muilla kansallisilla ja paikallisilla menettelyillä

Vaatimusten toteutumisen osoittaminen tyyppihyväksynnällä ja muilla kansallisilla ja paikallisilla menettelyillä Vaatimusten toteutumisen osoittaminen tyyppihyväksynnällä ja muilla kansallisilla ja paikallisilla menettelyillä CE-merkintä ja EU-säännökset LVI-suunnittelussa 27.1.2016 Euroopan Unionin tiedostuskeskus

Lisätiedot

Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelu, lisäohjeita FEMlaskentaa

Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelu, lisäohjeita FEMlaskentaa 1 (1) Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelijoilla Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelu, lisäohjeita FEMlaskentaa varten. Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelu on tehtävä Liikenneviraston

Lisätiedot

EN :2010 EN :2010 SUORITUSTASOILMOITUS. Sika Unitherm Platinum EN :2010

EN :2010 EN :2010 SUORITUSTASOILMOITUS. Sika Unitherm Platinum EN :2010 Declaration of Performance Industrial Coating Suoritystasoilmoitus Päiväys 01.07.2013 Tunniste nro. 02 06 04 0000 3 0000060 Versio nro. 01 EN 13381-8:2010 EN 13501-2:2010 SUORITUSTASOILMOITUS Sika Unitherm

Lisätiedot

Teollisuuden palveluksista palveluliiketoimintaan

Teollisuuden palveluksista palveluliiketoimintaan Christian Grönroos, Raimo Hyötyläinen, Tiina Apilo, Heidi Korhonen, Pekka Malinen, Taina Piispa, Tapani Ryynänen, Iiro Salkari, Markku Tinnilä, Pekka Helle Teollisuuden palveluksista palveluliiketoimintaan

Lisätiedot

Seppo Saarela

Seppo Saarela Seppo Saarela 040 500 7721 seppo.saarela@dekra.com Tampere 23.10.-25.10.2012 Hitsauksen laadunhallinta Hitsaus on erikoisprosessi Tuloksia ei voida täysin todentaa valmiin tuotteen tarkastuksella Laadun

Lisätiedot

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus 9.12.2014 Yli-insinööri Jukka Bergman Asetus kantavista rakenteista ja asetus pohjarakenteista Esittäjän

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Vesilukot Tyyppihyväksyntäohjeet 2007 Ympäristöministeriön asetus vesilukkojen tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2007 Ympäristöministeriön päätöksen

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sika Firesil N

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sika Firesil N Declaration of Performance Sealing & Bonding Suoritustasoilmoitus Päiväys 04.2014 Tunniste nro. 020504036000000003 Versio nro. 01 EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012 14 1213 SUORITUSTASOILMOITUS Sika Firesil

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Rakennustuotteiden sertifiointi ja tuotehyväksyntä. Tiina Ala-Outinen VTT Expert Services Oy

Rakennustuotteiden sertifiointi ja tuotehyväksyntä. Tiina Ala-Outinen VTT Expert Services Oy Rakennustuotteiden sertifiointi ja tuotehyväksyntä Tiina Ala-Outinen VTT Expert Services Oy Esityksen sisältö Rakennustuotteita koskeva vaatimukset Maankäyttö- ja rakennuslaki Rakennustuoteasetus Tuotehyväksyntälaki

Lisätiedot

Rakennustuoteasetus CPR. Ja miten se vaikuttaa Rekan kaapeleihin

Rakennustuoteasetus CPR. Ja miten se vaikuttaa Rekan kaapeleihin Rakennustuoteasetus CPR Ja miten se vaikuttaa Rekan kaapeleihin Tärkein ensin: Sinun ei tarvitse huolehtia! Voit huoletta käyttää kaikkia kaapeleitamme, jotka on valmistettu ennen ja jälkeen uusien säännösten

Lisätiedot

CE-MERKINNÄN VARMENTAMISPÄÄTÖS Sertifikaatti suoritustasojen pysyvyydestä 0416-CPR

CE-MERKINNÄN VARMENTAMISPÄÄTÖS Sertifikaatti suoritustasojen pysyvyydestä 0416-CPR Päätös 2016-04-22 CE-MERKINNÄN VARMENTAMISPÄÄTÖS Sertifikaatti suoritustasojen pysyvyydestä 0416-CPR-7326-07 myöntää tämän tuotesertifikaatin osoitukseksi siitä, että tässä päätöksessä mainitut tuotteet

Lisätiedot

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään: SUORITUSTASOILMOITUS No.:001/CPR/2013-07-01 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Lämpölux 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus kantavista rakenteista ja ohjeet. Betoniworkshop RT Jorma Jantunen

Ympäristöministeriön asetus kantavista rakenteista ja ohjeet. Betoniworkshop RT Jorma Jantunen Ympäristöministeriön asetus kantavista rakenteista ja ohjeet Betoniworkshop RT 15.5.12 Jorma Jantunen Rakentamismääräysten uudistus Maankäyttö ja rakennuslaki olennaiset tekniset vaatimukset > asetuksenantovaltuudet

Lisätiedot

Mitä vihervalvojan pitää tietää CE-merkinnästä ja rakennustuotteiden kelpoisuudesta? Vihervalvojapäivä 20.11.2015 Tuuli Kunnas

Mitä vihervalvojan pitää tietää CE-merkinnästä ja rakennustuotteiden kelpoisuudesta? Vihervalvojapäivä 20.11.2015 Tuuli Kunnas Mitä vihervalvojan pitää tietää CE-merkinnästä ja rakennustuotteiden kelpoisuudesta? Vihervalvojapäivä 20.11.2015 Tuuli Kunnas Sisältö Rakennustuotteiden kelpoisuus Rakennustuotteiden CE-merkintä Tietolähde:

Lisätiedot

HE laiksi mittauslaitelain muuttamisesta

HE laiksi mittauslaitelain muuttamisesta HE laiksi mittauslaitelain muuttamisesta (HE 30/2016 vp) Eduskunta, Talousvaliokunta 8.04.2016 Veli Viitala TEM HE (30/2016 vp) laiksi mittauslaitelain muuttamisesta Pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

US Wood Oy Jäsperintie 6, 46800 MYLLYKOSKI

US Wood Oy Jäsperintie 6, 46800 MYLLYKOSKI SERTIFIKAATTI SUORITUSTASOJEN PYSYVYYDESTÄ 0416-CPR-7326-03 Euroopan parlamentin ja neuvoston 9. maaliskuuta 2011 antaman asetuksen (EU) N:o 305/2011 (eurooppalainen rakennustuoteasetus, CPR) mukaisesti

Lisätiedot

Jukka Pietilä 2013-06-19

Jukka Pietilä 2013-06-19 1 Jukka Pietilä 2013-06-19 LAITEMELUDIREKTIIVI 1. Yleistä Ns. laitemeludirektiivi saatettiin Suomessa voimaan asetuksella no. 621/01 Ulkona käytettävien laitteiden melupäästöstä. Asetus koskee vain niitä

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No. 0679-CPD-0074 - FI (Versio 1)

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No. 0679-CPD-0074 - FI (Versio 1) SUORITUSTASOILMOITUS DoP No. 0679-CPD-0074 - FI (Versio 1) 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: SPIT EPOMAX 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa,

Lisätiedot

2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4

2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4 2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Porapaalujen kärkiosat... 3 1.2 Vaatimusten rajaus... 3 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4 3 PORAPAALUJEN KÄRKIOSIEN

Lisätiedot

Teräsrakennepäivä 2012

Teräsrakennepäivä 2012 Teräsrakennepäivä 2012 TEP (Teräsrakenteiden Eurooppalaiset Pelisäännöt) Eurooppalaiseen ohjeistukseen siirtyminen - Yleisesittely Jouko Kouhi Tekninen johtaja Teräsrakenneyhdistys ry. Unioninkatu 14,

Lisätiedot

Vastaavan teräsrakennetyönjohtajan koulutus

Vastaavan teräsrakennetyönjohtajan koulutus Vastaavan teräsrakennetyönjohtajan koulutus Ajankohta: 11. 12.10.2016 ja 18. 19.10.2016 (kesto 4 päivää) Koulutuspaikka: Sokos Hotel Pasila, Helsinki Teräsrakenteiden työnjohdolle suunnattu terärakenteiden

Lisätiedot

Hitsauksen menetelmäkokeet Kempin ratkaisut. Hitsaustekniikkapäivät, Kokkola Reetta Verho Päällikkö, hitsauksen koordinointipalvelut

Hitsauksen menetelmäkokeet Kempin ratkaisut. Hitsaustekniikkapäivät, Kokkola Reetta Verho Päällikkö, hitsauksen koordinointipalvelut Hitsauksen menetelmäkokeet Kempin ratkaisut Hitsaustekniikkapäivät, Kokkola 10.4.2014 Reetta Verho Päällikkö, hitsauksen koordinointipalvelut Hitsausohjeen, hyväksymistavat Standardin SFS-EN ISO 15607

Lisätiedot

EU-rakennustuoteasetus ja kansalliset tuotehyväksynnät. Sami Petäjä, Liikennevirasto

EU-rakennustuoteasetus ja kansalliset tuotehyväksynnät. Sami Petäjä, Liikennevirasto EU-rakennustuoteasetus ja kansalliset tuotehyväksynnät Sami Petäjä, Liikennevirasto Rakennustuotteiden CE-merkintä Rakennustuotteiden CE-merkintä poikkeaa täysin muiden tuotteiden CE-merkinnästä Ei automaattisesti

Lisätiedot

HE laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 20/2016 vp)

HE laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 20/2016 vp) Eduskunta Talousvaliokunta 29.3.2016 HE laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 20/2016 vp) Tapani Koivumäki TEM HE (20/2016 vp) laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta

Lisätiedot

Teräsrakenteiden NDT-tarkastukset SFS-EN 1090 mukaan. DI Juha Toivonen, DEKRA

Teräsrakenteiden NDT-tarkastukset SFS-EN 1090 mukaan. DI Juha Toivonen, DEKRA Teräsrakenteiden NDT-tarkastukset SFS-EN 1090 mukaan DI Juha Toivonen, DEKRA SHY NDT-päivä 24.-25.9. 2013 1 (4) DI Juha Toivonen Teräsrakenteiden NDT-tarkastukset SFS-EN 1090 mukaan 1. SFS EN 1090 SFS

Lisätiedot

Muokatut teräkset. Raaka-ainekäsikirja 1 3. uudistettu painos

Muokatut teräkset. Raaka-ainekäsikirja 1 3. uudistettu painos Muokatut teräkset Raaka-ainekäsikirja 1 3. uudistettu painos Tämän teoksen osittainenkin kopiointi on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty ilman nimenomaista

Lisätiedot

KOPAR GROUP EN 1090:n ja ISO :n soveltaminen ja käytännön kokemuksia. Samuli Saarela, Q&D Manager, IWE, IWI-C

KOPAR GROUP EN 1090:n ja ISO :n soveltaminen ja käytännön kokemuksia. Samuli Saarela, Q&D Manager, IWE, IWI-C KOPAR GROUP EN 1090:n ja ISO 9606-1:n soveltaminen ja käytännön kokemuksia Samuli Saarela, Q&D Manager, IWE, IWI-C 5.11.2014 Perustietoa Koparista Suomalainen suunnittelu ja valmistus konepaja, jolla neljä

Lisätiedot

HOITOALUE JA HOITOALUEELLA OLEVAT LAITTEET

HOITOALUE JA HOITOALUEELLA OLEVAT LAITTEET HOITOALUE JA HOITOALUEELLA OLEVAT LAITTEET SGS Fimko Oy Ilpo Pöyhönen Ilpo.Poyhonen@sgs.com Hermiankatu 12 B 33720 Tampere, Finland Puh. 043 8251326 MISTÄ PUHUTAAN Hoitoalue ja hoitoalueella olevat laitteet

Lisätiedot

Harmonisoidun tuotestandardin ja FPCmanuaalin. tuotannossa. Case: Holmet Oy

Harmonisoidun tuotestandardin ja FPCmanuaalin. tuotannossa. Case: Holmet Oy Harmonisoidun tuotestandardin ja FPCmanuaalin käyttöönotto tuotannossa Case: Holmet Oy LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ala Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Suunnittelupainotteinen mekatroniikka

Lisätiedot

Määräys 1/2011 1 (9) Dnro 2026/03.00/2011 18.3.2011. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset

Määräys 1/2011 1 (9) Dnro 2026/03.00/2011 18.3.2011. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset Määräys 1/2011 1 (9) Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 7 ja 13. Terveydenhuollon

Lisätiedot

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle Kimmo Linnavuori Valviran tehtävä lääkinnällisten laitteiden valvonnassa Laki 629/2010 terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista:

Lisätiedot

Tiemerkintäpäivä Rovaniemi. Tiemerkintöjen tuotestandardit

Tiemerkintäpäivä Rovaniemi. Tiemerkintöjen tuotestandardit Tiemerkintäpäivä 7.2.2011 Rovaniemi Tiemerkintöjen tuotestandardit - Standardien syntyprosessi - Tiemerkintöjä koskevien standardien tilanne - -merkintä - FprEN 1871:2010 tiemerkintämateriaalit ja -merkki

Lisätiedot

OHJEITA LOPPUTUOTTEEN JA RAKENNUSSARJAN VALMISTAJILLE

OHJEITA LOPPUTUOTTEEN JA RAKENNUSSARJAN VALMISTAJILLE OHJEITA LOPPUTUOTTEEN JA RAKENNUSSARJAN VALMISTAJILLE Ohje koskee radio- ja telepäätelaitteita, joissa käytetään kaupallisia radiomodeemeja ja osia rakennussarjasta koottavia radiolaitteita Lopputuotteet

Lisätiedot

SHY Turun paikallisosasto seminaariristeily 23.5.2014. EN 1090-1 sertifiointi

SHY Turun paikallisosasto seminaariristeily 23.5.2014. EN 1090-1 sertifiointi SHY Turun paikallisosasto seminaariristeily 23.5.2014 EN 1090-1 sertifiointi Ilmoitetun laitoksen arviointiprosessi Akkreditointi Ilmoitettu laitos voi olla akkreditoitu tai ei Akkreditoinnin tekee kansallinen

Lisätiedot

UUSI HENKILÖN- SUOJAINASETUS JA SEN VELVOITTEET

UUSI HENKILÖN- SUOJAINASETUS JA SEN VELVOITTEET UUSI HENKILÖN- SUOJAINASETUS JA SEN VELVOITTEET SUOJAVAATTEET JA TYÖVAATTEET Tuoteturvallisuuspäivä Pirje Lankinen Henkilönsuojainasetus (EU) 2016/425 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus henkilönsuojaimista

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat MUISTIO 1(2) 15.03.2010 Liikenteen turvallisuusvirasto Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain (1090/2002) 48 2. momentin (226/2009) nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle MARIN & TEKNIK. nro

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle MARIN & TEKNIK. nro SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan tuotteelle MARIN & TEKNIK nro 313120607 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste EN 15651-1:2012 F-EXT-INT-CC EN 15651-4:2012 PW-EXT-INT-CC

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Luonnos 22.4.2016 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun sosiaalija terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Varmennustodistuksen arviointiperusteet. Kantavat mekaanisin liitoksin kootut puurakennekokoonpanot (Naulalevyrakenteet)

Varmennustodistuksen arviointiperusteet. Kantavat mekaanisin liitoksin kootut puurakennekokoonpanot (Naulalevyrakenteet) Varmennustodistuksen arviointiperusteet Kantavat mekaanisin liitoksin kootut puurakennekokoonpanot (Naulalevyrakenteet) Sisällysluettelo 1. Viiteasiakirjat 2 2. Yleistä 3 3. Alkutarkastus 3 4. Suunnittelu

Lisätiedot

Nimetyt tutkimuslaitokset

Nimetyt tutkimuslaitokset 1(5) Nimetyt tutkimuslaitokset Pätevyysalue Pätevyysluokat Kriteerit Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvosektorin nimetyn tutkimuslaitoksen toiminnalle esitettyjä vaatimuksia. Tutkimuslaitostoiminnan

Lisätiedot

Portaiden tekniset hyväksynnät

Portaiden tekniset hyväksynnät Portaiden tekniset hyväksynnät 26.10.2015 Porrastietoa suunnittelijoille Lina Markelin-Rantala, tuotepäällikkö VTT Expert Services Oy Tuotehyväksyntä 2 Rakennustuotteiden hyväksyntäkäytännöt CE-merkintä

Lisätiedot

Ekosuunnitteludirektiivin perusteella annetut määräykset ja merkinnät Finvac 27.01.2016 Mika Kapanen

Ekosuunnitteludirektiivin perusteella annetut määräykset ja merkinnät Finvac 27.01.2016 Mika Kapanen Ekosuunnitteludirektiivin perusteella annetut määräykset ja merkinnät Finvac 27.01.2016 Mika Kapanen Koskee koko LVI-alaa... - Ekosuunnittelun ja energiamerkinnän perusteet lyhyesti - LVI-alaa koskevia

Lisätiedot

Tukes pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukainen valvonta

Tukes pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukainen valvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 6.10.2016 Karoliina Meurman Tukes pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukainen valvonta Paloklusteri, Lahti 1 Tukesin organisaatio 6.10.2016 Karoliina

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Mika Toivonen. Kuka minä olen toiminnanharjoittajien vastuut ja velvollisuudet

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Mika Toivonen. Kuka minä olen toiminnanharjoittajien vastuut ja velvollisuudet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Mika Toivonen Kuka minä olen toiminnanharjoittajien vastuut ja velvollisuudet maahantuoja valmistaja valmistuttaja jakelija valtuutettu edustaja Suomen maahantuoja

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien

Lisätiedot

CE-merkinnän vaikutukset rakennusalan teräsrakenteiden valmistamiseen

CE-merkinnän vaikutukset rakennusalan teräsrakenteiden valmistamiseen CE-merkinnän vaikutukset rakennusalan teräsrakenteiden valmistamiseen Portimo Katja Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelman opinnäytetyö Tuotantopainotteinen suuntautumisvaihtoehto Insinööri (AMK)

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Nro. DOP-10

SUORITUSTASOILMOITUS Nro. DOP-10 SUORITUSTASOILMOITUS Nro. DOP-10 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Katso liitteen listaus 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten

Lisätiedot

SISÄILMAEMISSIOT OSANA RAKENNUSTUOTTEIDEN VAARALLISTEN AINEIDEN PÄÄSTÖARVIOINNIN EUROOPPALAISTA HARMONISOINTIA

SISÄILMAEMISSIOT OSANA RAKENNUSTUOTTEIDEN VAARALLISTEN AINEIDEN PÄÄSTÖARVIOINNIN EUROOPPALAISTA HARMONISOINTIA SISÄILMAEMISSIOT OSANA RAKENNUSTUOTTEIDEN VAARALLISTEN AINEIDEN PÄÄSTÖARVIOINNIN EUROOPPALAISTA HARMONISOINTIA Helena Järnström, Erityisasiantuntija VTT Expert Services Oy Pekka Vuorinen, Ympäristö- ja

Lisätiedot

Rakennustuotteiden CE-merkintä: Komission ja CENin uusia linjauksia

Rakennustuotteiden CE-merkintä: Komission ja CENin uusia linjauksia Rakennustuotteiden CE-merkintä: Komission ja CENin uusia linjauksia Paloseminaari 10.2.2016 Antti Koponen/Rakennusteollisuus RT ry Rakennustuoteasetus CPR Rakennustuoteasetus No. 305/2011 julkaistiin Euroopan

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi 18.1.2012 1(4) YMPÄRISTÖVALVONTASUUNNITELMA Valvontasuunnitelmassa kuvataan Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset valvonnan tarpeet, valvontaan käytettävät resurssit ja valvonnan tavoitteet sekä raportoidaan

Lisätiedot