Teräskokoonpanojen CE-merkintä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teräskokoonpanojen CE-merkintä"

Transkriptio

1 Teräskokoonpanojen CE-merkintä

2 Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty ilman nimenomaista lupaa. Lupia teoksen osittaiseen valokopiointiin myöntää tekijöiden ja kustantajien valtuuttama KOPIOSTO ry. Muuhun käyttöön luvat on kysyttävä suoraan kunkin teoksen oikeudenhaltijoilta. JULKAISIJAT: Teknologiateollisuus ry, Teräsrakenneyhdistys ry ja Metsta ry ISBN Teknologiateollisuus ry, Teräsrakenneyhdistys ry ja Metsta ry Ulkoasu ja taitto: Julkaisumonistamo Eteläranta Oy / Sampo Saarinen Kuvat: Ruukki Painopaikka: Julkaisumonistamo Eteläranta Oy

3 Teräskokoonpanojen CE-merkintä Teräskokoonpanojen CE-merkintä CPR Rakennustuotteiden CE-merkintä SFS-EN 1090 Teräsrakenteiden CE-merkintä CPR I-vaihe CPR II-vaihe Rakennustuotteiden ja teräskokoonpanojen CE-merkintä Suurimmalle osalle rakennustuotteista CE-merkintä tulee pakolliseksi kaikissa EU- ja ETA-maissa Rakennustuoteasetuksen (CPR) tullessa kokonaisuudessa voimaan Markkinoille saatettujen rakennustuotteiden perusominaisuudet on osoitettava CE-merkinnällä, jos rakennustuotteelle on olemassa eurooppalainen harmonisoitu tuotestandardi, jonka CE-merkinnän kiinnittämisen siirtymäaika on kulunut umpeen. Teräskokoonpanoille CE-merkintä on pakollista alkaen, jolloin harmonisoidun tuotestandardin SFS-EN A1 käyttöönoton eli CE-merkinnän kiinnittämisen siirtymäaika päättyy. Teräskokoonpanoihin voi kuitenkin halutessaan tai asiakkaan niin edellyttäessä kiinnittää jo nyt CE-merkinnän standardin SFS-EN A1 perusteella. CE-merkinnän kiinnittämisoikeus edellyttää kolmannen osapuolen valvontaa. CE-merkinnän kiinnittämisen valmiuksien hankkiminen ja prosessin läpivienti vie yritykseltä arviolta 1 1,5 vuotta. SFS-EN A1 Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus. Osa 1: Vaatimukset rakenteellisten kokoonpanojen vaatimustenmukaisuuden arviointiin 1

4 Teräskokoonpanojen CE-merkintä Määritelmiä Teräsrakenne = Esim. työmaalla asennettu rakennuksen teräksinen runko Teräskokoonpano = Teräsrakenteen osa, joka voi koostua useista pienemmistä osakokoonpanoista (SFS-EN A1) esim. rungon pilarit, palkit, ristikot, jäykistämiseen käytettävät teräsosat Teräsrakenteiden tekniset vaatimukset Teräsrakenteiden tekniset vaatimukset esitetään standardissa SFS-EN A1. Standardissa SFS-EN A1 esitetään teräsrakenteille ja teräskokoonpanoille asetettavat tekniset vaatimukset, jotka kattavat konepajatoiminnan lisäksi työmaalla tapahtuvan toiminnan. 2

5 Teräskokoonpanojen CE-merkintä CE-merkintä kiinnitetään kokoonpanoihin ei rakenteeseen TERÄSRAKENTEIDEN TEKNISET VAATIMUKSET SFS-EN A1 TERÄSKOKOONPANOJEN TEKNISET VAATIMUKSET SFS-EN A1 VAATIMUSTENMUKAISUUS Konepajassa valmistettavien teräskokoonpanojen ja osakokoonpanojen vaatimustenmukaisuus osoitetaan CEmerkinnällä standardin SFS-EN A1 mukaisesti. CE-merkinnässä ilmoitettavat ominaisuudet määräytyvät käytettävän menetelmän (1, 2, 3a tai 3b) perusteella. Standardia SFS-EN A1 käytetään aina yhdessä standardin SFS-EN A1 kanssa. SFS-EN A1 Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus. Osa 1: Vaatimukset rakenteellisten kokoonpanojen vaatimustenmukaisuuden arviointiin SFS-EN A1 Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus. Osa 2: Teräsrakenteita koskevat tekniset vaatimukset. 3

6 Teräskokoonpanojen CE-merkintä Teräsrakenteiden vaativuus ja toteutusluokka Teräsrakenteelle ja sen kokoonpanoille määritetään suunnitteluvaiheessa yksi tai useampi toteutusluokka, joka ohjaa konepajavalmistukselle ja työmaatoiminnalle asetettavat vaatimukset. Standardin SFS-EN A1 mukaiset toteutusluokat ovat EXC1, EXC2, EXC3 tai EXC4, joista EXC4 on vaativin. Yleisin toteutusluokka tavallisissa talonrakentamisen kohteissa on toteutusluokka ECX2. Oikeus kiinnittää CE-merkintä Yrityksellä on oikeus itse kiinnittää teräskokoonpanoihin CE-merkintä, kun yritys on saanut ilmoitetulta laitokselta (NB eli Notified Body) CE-merkinnän kiinnittämiseen oikeuttavan varmennustodistuksen. Todistuksen ylläpitäminen edellyttää, että ilmoitettu laitos määrävälein tehtävissä tarkastuksissa toteaa toiminnan jatkuvasti täyttävän toiminnalle asetetut vaatimukset. Todistuksen saamisen edellytyksenä on, että: ilmoitettu laitos toteaa yrityksen toimivan tuotantoon sovellettavin osin standardien SFS-EN A1 ja SFS-EN A1 mukaisesti. yrityksellä on standardin SFS-EN A1 mukainen toiminnassa oleva, kirjallinen kuvaus tehtaan sisäisestä laadunvalvonnasta (FPC eli Factory Production Control). Ennen tuotteen markkinoille saattamista yrityksen tulee laatia tuotteesta vaatimustenmukaisuusvakuutus ( alkaen suoritustasoilmoitus). Jos haluat valmistaa CE-merkittyjä tuotteita 1. Määritä toteutusluokka, johon tuotteesi valmistetaan 2. Määritä konepajasi valmistusprosessit standardien SFS-EN 1090 mukaisesti 3. Laadi konepajalle laatukäsikirja standardien SFS-EN 1090 kattaville toiminnoille 4. Varmista, että henkilökunnalla on pätevyydet erityisprosessien ja tarkastusten osalta; erityisesti hitsaustoimintojen osalla on runsaasti vaatimuksia 5. Varmista, että alihankinta on standardien SFS-EN 1090 vaatimukset täyttävää ja että se on kuvattu laatukäsikirjassa Ota yhteyttä ilmoitettuun laitokseen hyvissä ajoin oikeiden asioiden tekemiseksi. Lisää tietoa rakennustuotteiden CE-merkinnästä löytyy Ympäristöministeriön sivuilta. Teräsrakenneyhdistys ry Teknologiateollisuus ry METSTA ry

7 Rakennustuoteasetus ja -direktiivi Rakennustuoteasetus ja -direktiivi CPR = Rakennustuoteasetus (Construction Product Regulation) CPD = Rakennustuotedirektiivi (Construction Product Directive) Euroopan komission ja parlamentin hyväksymä Rakennustuoteasetus, CPR 305/2011, tuli tietyiltä osin voimaan ja kaikilta osin se tulee voimaan alkaen. Rakennustuoteasetus 305/2011, kumoaa Rakennustuotedirektiivin 89/106 EEC, vuodelta Rakennustuotedirektiiviin perustuva CE-merkintä ei ole ollut pakollinen - muista EU:n jäsenmaista poiketen - Suomessa, Ruotsissa, Englannissa ja Irlannissa. Lisäksi ETA-maista mm. Norjassa se ei ole ollut pakollinen. Rakennustuoteasetus tulee sellaisenaan voimaan kaikissa EU- ja ETA-maissa. Kaikissa maissa Rakennustuoteasetuksen kanssa ristiriitainen lainsäädäntö tulee poistaa ennen Tämä aiheuttaa Suomessa muutoksia mm. lakiin rakennustuotteiden hyväksynnästä ja Rakentamismääräyskokoelman B-sarjaan. Rakennustuoteasetuksen artikla 1 velvoittaa rakennustuotteiden ominaisuuksien ilmoittamisen CE-merkinnällä seuraavin edellytyksin: 1. tuote saatetaan markkinoille JA 2. tuote kuuluu harmonisoidun tuotestandardin piiriin ja harmonisoidun tuotestandardin siirtymäaika on päättynyt TAI 3. valmistaja on hakenut tuotteelleen vapaaehtoisesti CE-merkinnän ETA:n (European Technical Approval/Assessement eli eurooppalaisen teknisen hyväksynnän/arvioinnin) kautta 5

8 Rakennustuoteasetus ja -direktiivi Tuotteen vaatimusten mukaisuuden osoittaminen Harmonisoidun tuotestandardin liitteessä ZA määritetään mitkä ovat tuotteelle asetettavat perusominaisuudet ja mihin AVCP -luokkaan ( saakka AC -luokka) se kuuluu. Luokan mukaan määräytyy tarve kolmannen osapuolen eli ilmoitetun laitoksen varmentamiselle. Suoritustason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen (AVCP) AVCP 1+ AVCP 1 AVCP 2+ AVCP 3 AVCP 4 Valmistaja, Tuotteen perusominaisuuksien X X X X X maahantuoja suoritustasoilmoitus Alkutestaus X X Tehtaan sisäinen laadunvalvonta X X X X X Tehtaalta otettujen näytteiden testaus X X X Ilmoitettu Tuotteen suoritustason pysyvyyden laitos varmentamistodistus TS TS Tehtaan sisäisen laadunvalvonnan varmentamistodistus LS Alkutestaus TS TS TL Tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastus TS TS LS Tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuva valvonta, arviointi ja TS TS LS hyväksyminen Näytteiden pistokoetestaus TS X = Valmistaja tai maahantuoja TS = Tuotesertifiointilaitos, LS = Laadunvalvonnan sertifiointilaitos, TL = Testauslaboratorio Kuka kiinnittää tuotteeseen CE-merkinnän? Rakennustuotteen valmistaja tai maahantuoja kiinnittää ja on vastuussa rakennustuotteina EU- ja ETA-maissa markkinoille saattamiensa tuotteiden CE-merkinnästä ja sen oikeellisuudesta. Valmistaja, maahantuoja ja jakelija ovat rakennustuoteasetuksessa määritelty seuraavasti (ARTIKLA 2): - Valmistaja: luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka valmistaa tai antaa suunnitella tai valmistuttaa rakennustuotetta ja markkinoi sitä omalla nimellään tai tavaramerkillään - Maahantuoja: saattaa EU:n ulkopuolelta tuodun tuotteen markkinoille - Jakelija: asettaa tuotteen saataville markkinoille (ei kuitenkaan valmistaja tai maahantuoja) Määritelmänsä mukaisesti valmistaja voi olla tuotteen valmistanut henkilö tai yritys tai valmistaja voi olla hankkinut tuotteen kokonaisuudessaan tai osittain alihankintana. Jakelija hankkii tuotteen CE-merkinnällä varustettuna valmistajalta tai maahantuojalta ja toimittaa tuotteen edelleen sen CE-merkinnällä ilmoitettuja ominaisuuksia muuttamatta tilaajalle. Jakelija voi muuttua valmistajaksi, mikäli hän työstää tuotetta siten, että se vaikuttaa CE-merkinnällä ilmoitettaviin ominaisuuksiin. 6

9 Rakennustuoteasetus ja -direktiivi Rakennustuotteiden harmonisoidut tuotestandardit Rakennustuotedirektiivin (CPD) mukaisia harmonisoituja tuotestandardeja on laadittu yli 400 kappaletta. www-osoitteessa: on listattuna voimassa olevat Rakennustuotedirektiivin perusteella laaditut harmonisoidut tuotestandardit (Rakennustuoteasetuksen mukaiseksi muutettuja harmonisoituja tuotestandardeja julkaistaan vasta jälkeen). Applicability date Co-existence period end date = standardin voimaansaattamispäivä = standardin käyttöönoton siirtymäaika päättyy Näistä suoraan teräksiä ja teräksen käyttöä tuotteissa käsitteleviä standardeja ovat muun muassa seuraavat: SFS-EN A1 Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus. siirtymäaika asti Osa 1: Vaatimukset rakenteellisten kokoonpanojen vaatimustenmukaisuuden arviointiin SFS-EN Rakenneteräkset siirtymäaika asti SFS-EN Ruostumattomat teräkset, levytuotteet siirtymäaika asti SFS-EN Ruostumattomat teräkset, profiilit siirtymäaika asti SFS-EN Kuumamuovatut rakenneputket siirtymäaika asti SFS-EN Kylmämuovatut rakenneputket siirtymäaika asti SFS-EN Esijännitetyt ruuviliitokset siirtymäaika asti SFS-EN Jännittämättömät ruuviliitokset siirtymäaika asti SFS-EN Hitsausaineet siirtymäaika asti

10 Rakennustuoteasetus ja -direktiivi CE-merkinnällä varustetun tuotteen hankinnassa huomioitava Suunnittelija esittää rakennustuotteelta vaadittavat ominaisuudet ja niiden luokat rakennustyökohtaisesti SFS-EN A1 mukaisesti laadittavassa toteutuseritelmässä. Rakennustuotteiden hankinnassa tulee varmistaa CE-merkityn rakennustuotteen täyttävän suunnitellun rakennuskohteen vaatimukset sekä Suomen rakentamismääräysten vaatimukset. CE-merkintä itsessään ei takaa tuotteen soveltuvuutta aiottuun käyttötarkoitukseen. Markkinavalvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES) toimii harmonisoitujen tuotestandardien piiriin kuuluvien rakennustuotteiden markkinavalvontaviranomaisena. 8

11 Standardi SFS-EN A1 Standardi SFS-EN A1 Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus Osa 1. Vaatimukset rakenteellisten kokoonpanojen vaatimustenmukaisuuden arviointiin (Harmonisoitu tuotestandardi) Tehdasvalmisteisten teräskokoonpanojen ominaisuudet ilmoitetaan standardin SFS-EN A1 mukaisella CEmerkinnällä. Standardi kattaa teräsrakenteissa käytettävät rakenteelliset teräskokoonpanot ja osakokoonpanot, kuten pilarit, palkit, ristikot ja jäykistämiseen käytettävät teräsosat. Kokoonpanon valmistuksen tulee kaikilta osiltaan olla standardin SFS-EN A1 sekä sen luvussa 2 esitettyjen viitestandardien mukainen. Valmistaja voi käyttää alihankintaa kokoonpanon osien valmistuksessa. Alihankinnassa tulee varmistaa alihankintatyön yhteensopivuus tilaajan laadunvalvontajärjestelmään sekä standardien SFS-EN 1090 vaatimuksiin. Standardi SFS-EN A1 kattaa ilmoitetun laitoksen myöntämällä varmennustodistuksella hyväksytyssä valmistuspaikassa tapahtuneen kokoonpanon valmistuksen. Työmaalla tapahtuva valmistus sekä asennustoiminta eivät ole standardin SFS-EN A1 sovellusalueeseen kuuluvaa. CE-merkinnällä ilmoitettavat ominaisuudet Standardin SFS-EN A1 mukaisesti valmistaja ilmoittaa seuraavat asiat CE-merkinnässä; Perustietoina: valmistajan tunniste ja osoite ilmoitetun laitoksen tunnusnumero tehtaan sisäisen laadunvalvonnan varmennustodistuksen numero CE-merkinnän kiinnittämisvuosi Tuotetietoina: kokoonpanon kuvaus; yleisnimi, materiaalit, mitat ja suunniteltu käyttötarkoitus rakenteellisen suunnittelun (menetelmät 2 ja 3b) perusteella määräytyvät ominaisuudet valmistuksen perusteella määräytyvien ominaisuuksien tasot/luokat kokoonpanon toteutusluokka vahvistetaan valmistuksen tapahtuneen standardin SFS-EN A1 mukaisesti sekä ilmoitetaan kokoonpanoeritelmän identifiointinumero - kokoonpanoeritelmä sisältää kaikki kokoonpanon valmistuksessa tarvittavat tekniset vaatimukset ja tiedot Suoritustason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen (AVCP) Rakenteellisten teräskokoonpanojen AVCP-luokaksi on määrätty 2+. AVCP-luokassa 2+ tuotteen vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa tehtävät jakaantuvat valmistajan ja ilmoitetun laitoksen vastuulla oleviin tehtäviin seuraavasti: 9

12 Standardi SFS-EN A1 Valmistajan tehtävät: alkutestaus tehtaan sisäinen laadunvalvonta (FPC) kirjallisen FPC-kuvauksen mukaisesti tehtaalta otettujen näytteiden testaus Ilmoitetun laitoksen tehtävät: tehtaan sisäisen laadunvalvonnan varmentaminen perustuen: - tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan (FPC) alkutarkastukseen - FPC:n jatkuvaan valvontaan, arviointiin ja hyväksymiseen (= määrävälein tehtävät tarkastuskäynnit) Kun ilmoitettu laitos on varmentanut edellä mainitut vaatimukset toteutuneiksi, myöntää ilmoitettu laitos varmennustodistuksen valmistajan tehtaan sisäiselle laadunvalvontajärjestelmälle. Valmistajan alkutestaus Tuoteperheen alkutestauksella valmistaja selvittää ominaisuuksien tasot/luokat, jotka hän CE-merkinnällä tulee osoittamaan. Valmistaja luo tätä varten standardin SFS-EN 1090 mukaiset menettelyt. Mikäli kokoonpanoon käytettävien tuotteiden tai käytettävien osakokoonpanojen ominaisuudet on jo esitetty niiden CE-merkinnällä, ei näitä ominaisuuksia enää osoiteta erikseen lopputuotteen alkutestauksen yhteydessä. Esimerkki: Tuoteperheeksi on määritelty: hitsattavat tuotteet. Tarkempi kuvaus perustuu määrittelyihin mm.: - käytettävät materiaalit - lujuusluokat - hitsauskoordinaattorin todettu pätevyys Valmistaja laatii ja säilyttää alkutestausraportin. Valmistajan tehtaan sisäinen laadunvalvontajärjestelmä Toimimalla tehtaan sisäisen laadunvalvontajärjestelmän (FPC) mukaisesti valmistaja varmistaa, että markkinoille asetettavien rakennustuotteiden ominaisuudet ovat jatkuvasti CE-merkinnässä ilmoitettujen luokkien mukaisia. Valmistajan tehtaan sisäisen laadunvalvontajärjestelmän sisältö on kuvattu standardin SFS-EN A1 luvussa 6. Toteutuksen tekniset vaatimukset esitetään standardissa SFS-EN A1. Vaatimuksissa tulee huomioida aina kyseiseen kokoonpanoon sovellettavan toteutusluokan vaatimukset. Tämän lisäksi standardi SFS-EN A1 asettaa vaatimuksia käytettävien tuotteiden hankintaan, työmenetelmille, tarkastuksille, henkilökohtaisille todetuille pätevyyksille sekä dokumentoinnille. 10

13 Standardi SFS-EN A1 Standardi SFS-EN A1 Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus Osa 2: Teräsrakenteita koskevat tekniset vaatimukset Standardi SFS-EN A1 sisältää tekniset vaatimukset teräsrakenteille; käytettävät tuotteet, konepajavalmistus, asennus, pintakäsittely, toleranssit, tarkastus ja dokumentointi sekä henkilöpätevyydet. Suunnittelija määrittää rakennuksen vaativuuden ja käyttötarkoituksen perusteella valmistuksen vaativuustason määrittävän toteutusluokan. Toteutusluokka voi olla EXC1, EXC2, EXC3 tai EXC4, joista vaativuustaso kasvaa luokasta EXC1 luokkaan EXC4. Yleisin toteutusluokka tavallisissa talonrakentamisen kohteissa on toteutusluokka EXC2. Suunnittelija voi kuitenkin määrittää rakenteen osille, tietyille kokoonpanoille tai detaljeille koko rakennukselle asetetusta toteutusluokasta poikkeavan toteutusluokan. Kun toteutusluokka on selvillä, määräytyy sen perusteella 36 valmistusta velvoittavaa vaatimusta. Oleellisimmat konepajatyössä huomioon otettavat kohdat standardista ovat: Luku 2 esittää toteutusta velvoittavat viitestandardit, joita on listattu n. 200 kpl. Luku 4 esittää käytettävät ja laadittavat eritelmät ja asiakirjat: Suunnittelijan laatima toteutuseritelmä ja kokoonpanoeritelmä eli tekniset tiedot ja piirustukset toteutettavalle kohteelle/kokoonpanolle - kokoonpanon konepajavalmistusta koskevat vaatimukset on esitetty kokoonpanoeritelmässä yleensä piirustuksissa - ennen kuin työ voidaan aloittaa, tulee toteutuseritelmä olla laadittuna ja hyväksyttynä. Toteuttajan tulee laatia seuraavat dokumentit: - laatuasiakirjat ja toteutuseritelmän edellyttäessä myös laatusuunnitelma - asennustöiden turvallisuuteen liittyvät tekniset vaatimukset - toteutuksen asiakirjat, jotka kuvaavat toteutuneen rakenteen ja osoittavat rakennustyöt suoritetuiksi toteutuseritelmän ja standardien SFS-EN 1090 mukaisesti. Luku 5 esittää käytettävät tuotteet (RakMK B-sarjan mukainen termi on aineet ja tarvikkeet), joita ovat rakenneterästuotteet, teräsvalut, hitsausaineet, mekaaniset kiinnittimet (ruuvin, mutterin ja tarvittaessa aluslevyn muodostamat kokoonpanot), tapit ja leikkausliittimet, juotoslaastit, korkealujuusköydet, tangot ja ankkurin päätteet sekä laakerit. Näistä viimeksi mainitut ovat käytössä siltojen valmistuksessa. Käytettävien tuotteiden osalta esitetään vaatimus ainestodistuksen tyypille tuoteryhmäkohtaisesti, tuotannossa tapahtuvalle käytettävän tuotteen tunnistamiselle ja jäljitettävyydelle sekä käytettävän tuotteen ominaisuuksien tarkistamiselle. Luku 6 esittää vaatimukset kokoonpanon esivalmistukselle ja kokoamiselle. Luku käsittelee valmistuksen menetelmät: rei itys, leikkaus, taivutus sekä kuuma- ja kylmämuotoilut. Luvussa esitetään työstöjen laatuvaatimukset sekä prosessien laaduntuottokyvyn tarkastukset. Luku 7 esittää vaatimukset ja hyväksymiskriteerit hitsaustoiminnoille. Hitsauksen laadunhallinta tulee olla toteutusluokan vaatimusten mukainen ja perustua standardin SFS-EN ISO 3834 soveltuvaan osaan. Hitsaus tulee suorittaa hitsausohjeiden (WPS) mukaisesti (ei edellytys EXC1 luokassa). Hitsaajilla ja hitsausoperaattoreilla tulee olla todettu pätevyys. Toteutusluokan EXC2 ja vaativammat hitsaustyöt edellyttävät nimetyn hitsauskoordinaattorin. 11

14 Standardi SFS-EN A1 Luvut 8 ja 9 esittävät mekaaniseen kiinnittämiseen sekä asentamiseen liittyvän ohjeistuksen. Luku 10 esittää vaatimukset korroosioneston pintakäsittelyille. Terästyön esikäsittely tehdään toteutuseritelmässä esitetyn standardin SFS-EN luokan P1, P2 tai P3 mukaisesti. Luokan valinta voidaan tehdä standardin SFS- EN A1 taulukon 22 mukaisesti. Käytettäviä korroosionestomenetelmiä ovat maalaus, sinkitys ja metallipinnoitteella kuumaruiskutus. CE-merkinnällä ilmoitetaan terästyön esikäsittelyaste P-luokkana sekä korroosionpintakäsittelyn osalta viitataan kokoonpanoeritelmään, jossa korroosionestokäsittely on kuvattu ja ohjeistettu. Luku 11 ja liite D sisältää 33 taulukkoa valmistus- ja asennustoleransseja erityyppisille rakenteille. Toleransseja esitetään kahden tyyppisiä; olennaiset toleranssit ja toiminnalliset toleranssit. Toiminnalliset toleranssit jaetaan kahteen luokkaan, joista luokka 2 on vaativampi. Luokka 1 yleensä toteuttaa myös olennaisen toleranssin vaatimuksen, jolloin konepaja pääosin seuraa toiminnallisten toleranssien täyttymistä. Konepajakohtaisesti on syytä koota tyypillisesti valmistettavan tuotteen toleranssit yhteen taulukot siten että, olennaiset toleranssin ja toiminnallisen toleranssin arvot ovat helposti verrattavissa. Luvussa 12 esitetään vaatimukset tarkastajien pätevyydelle ja yleisesti tarkastukselle. 12

15

16 Metalliteollisuuden Teräsrakenneyhdistys ry Teknologiateollisuus ry Standardisointiyhdistys ry, METSTA Unioninkatu 14, PL 381, Helsinki Eteläranta 10, PL 10, Helsinki Eteläranta 10, PL 10, Helsinki Puhelin (09) , faksi (09) Puhelin (09) , faksi (09) Puhelin (09) , faksi (09)

Yksinkertaista. Me autamme. TM

Yksinkertaista. Me autamme. TM Yksinkertaista. Me autamme. TM EN 1090 ja CE-merkintä Neuvoja teräskokoonpanojen CE-merkintään ja FPC-manuaalin laadintaan Ver. 8 30.6.2015 Ceriffi Oy MKE Aineiston sisältö Mitä tuotteita teräskokoonpanojen

Lisätiedot

SFS-EN 1090 JA CE-MERKKI. Heikki Salkinoja LEKA-hanke

SFS-EN 1090 JA CE-MERKKI. Heikki Salkinoja LEKA-hanke SFS-EN 1090 JA CE-MERKKI Heikki Salkinoja LEKA-hanke Standardin osat SFS-EN 1090-1+A1: Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus Osa 1: Vaatimukset rakenteellisten kokoonpanojen vaatimustenmukaisuuden arviointiin

Lisätiedot

NWE 2014, Tampere EN sertifiointi

NWE 2014, Tampere EN sertifiointi NWE 2014, Tampere 5.11.2014 EN 1090-1 sertifiointi Direktiivi (directive) (CPD 89/106/ETY) Vahvistetaan tavoitteet yhdelle, usealle tai kaikille jäsenvaltioille Ohjeistus kansalliselle lainsäätäjälle Jäsenvaltiot

Lisätiedot

Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy

Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy Vaatimusten mukaisuus (EU ja/tai kansallinen) on osoitettava jollain tavalla Onko tuotteella hen (=harmonisoitu

Lisätiedot

Rakennustuoteasetuksen käyttöönotto Rakennustuotteiden CE-MERKINTÄ. Rakennustuoteasetuspäivä

Rakennustuoteasetuksen käyttöönotto Rakennustuotteiden CE-MERKINTÄ. Rakennustuoteasetuspäivä Rakennustuoteasetuksen käyttöönotto Rakennustuotteiden CE-MERKINTÄ Rakennustuoteasetuspäivä 21.8.2013 Teemu Saari Sisältö 1. Yleinen osuus rakennustuoteasetuksesta ja CE-merkinnästä TAUSTAA CE-MERKINNÄLLE

Lisätiedot

TRY edistää ja kehittää teräksen ja muiden metallien käyttöä rakennusteollisuudessa. Teräsrakenneyhdistys ry

TRY edistää ja kehittää teräksen ja muiden metallien käyttöä rakennusteollisuudessa. Teräsrakenneyhdistys ry TRY edistää ja kehittää teräksen ja muiden metallien käyttöä rakennusteollisuudessa 1 Teräsrakentamisen pelisäännöt muuttumassa rakennustuoteasetuksen myötä CE-merkintä rakenteellisissa teräskokoonpanoissa

Lisätiedot

CE-merkintä 9.5.2011

CE-merkintä 9.5.2011 CE-merkintä 1 9.5.2011 Esityksen sisältö Mikä on CE-merkintä? Mihin CE-merkintä perustuu? Vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen Valmistajan ja Ilmoitetun laitoksen tehtävät CE-merkintä Suomessa nyt ja tulevaisuudessa

Lisätiedot

Rakennustuotteiden CE-merkintä Sisäilma ja rakennustuotteiden uudet emissiovaatimukset Tiina Ala-Outinen & Tiina Tirkkonen VTT Expert Services Oy

Rakennustuotteiden CE-merkintä Sisäilma ja rakennustuotteiden uudet emissiovaatimukset Tiina Ala-Outinen & Tiina Tirkkonen VTT Expert Services Oy Kuvapaikka (ei kehyksiä kuviin) Rakennustuotteiden CE-merkintä Sisäilma ja rakennustuotteiden uudet emissiovaatimukset Tiina Ala-Outinen & Tiina Tirkkonen VTT Expert Services Oy Rakennustuotteita koskevat

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Auli Lastunen 16.1.2014 Markkinavalvonnan näkökulma

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Auli Lastunen 16.1.2014 Markkinavalvonnan näkökulma Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Auli Lastunen 16.1.2014 Markkinavalvonnan näkökulma Tilanne Rakennustuoteasetus (EU) N:o 305/2011 edellyttää CEmerkintää Markkinoilla on vielä paljon erilaisia

Lisätiedot

Rakennustuotteiden -merkintä

Rakennustuotteiden -merkintä Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

Pirkka Mellanen Lahden Tasopalvelu Oy

Pirkka Mellanen Lahden Tasopalvelu Oy Pirkka Mellanen Lahtelainen, vuonna 1998 toimintansa aloittanut, teräsrakenteisiin erikoistunut metallialan yritys. Henkilökuntaa n. 40hlö Asiakkaita pääasiassa rakennusliikkeet. Sertifionti SFS-EN 1090-2

Lisätiedot

EU:n rakennustuoteasetus astuu voimaan 1.7.2013 CEmerkintä ja kansalliset tuotehyväksynnät

EU:n rakennustuoteasetus astuu voimaan 1.7.2013 CEmerkintä ja kansalliset tuotehyväksynnät Ruukin Teräspaalupäivä 2013 EU:n rakennustuoteasetus astuu voimaan 1.7.2013 CEmerkintä ja kansalliset tuotehyväksynnät Unto Kalamies Inspecta Sertifiointi Oy 1 Sisältö CE-merkinnän merkitys ja tavoitteet

Lisätiedot

CE-merkintä pakolliseksi rakennustuotteille

CE-merkintä pakolliseksi rakennustuotteille CE-merkintä pakolliseksi rakennustuotteille Valtaosa rakennustuotteista tarvitsee CE-merkinnän vuoteen 2013 mennessä. Ilman CE-merkintää ei rakennustuote voi määräajan jälkeen olla markkinoilla, ei Suomessa

Lisätiedot

CE-merkintä pakolliseksi 1.7.2013, miten muutos näkyy käytännössä?

CE-merkintä pakolliseksi 1.7.2013, miten muutos näkyy käytännössä? CE-merkintä pakolliseksi 1.7.2013, miten muutos näkyy käytännössä? 3.10.2013 Timo Pulkki Muurauslaastin CE-merkintä 13 NB CPR/2345 Yritys ABC, Katu 1, FI-00110, Helsinki CE symboli Merkinnän kiinnittämisvuoden

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTO OPAS 2 (5) 13.6.2013 Dnro 3038/090/2013

LIIKENNEVIRASTO OPAS 2 (5) 13.6.2013 Dnro 3038/090/2013 LIIKENNEVIRASTO OPAS 2 (5) EU:n rakennustuoteasetus (305/2011) tuli osittain voimaan 24.4.2011 ja se tulee kokonaisuudessaan voimaan 1.7.2013. EU-asetus on voimassa sellaisenaan kaikissa EU:n jäsenmaissa.

Lisätiedot

Tehdasvalmisteiset tulisijat,

Tehdasvalmisteiset tulisijat, Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät 26.-27.11. Tehdasvalmisteiset tulisijat, savuhormit ja pelastustoimen laitteiden CE CE rakennustuotedirektiivin t ktii i mukaan 2008 CE-merkinnän perusteet CE-merkinnän

Lisätiedot

Teräsosien CE merkintä

Teräsosien CE merkintä 1.0 SOVELTAMISALA Tässä teknisessä tiedotteessa käsitellään puurakenteiden liitoksissa käytettävien liitososien CE-merkintätarvetta. Erityisesti käsitellään ns. tilausteräsosia, jotka terästoimittaja valmistaa

Lisätiedot

Rakennustuoteasetuksen voimaantulo Tuotehyväksynnät muuttuvat

Rakennustuoteasetuksen voimaantulo Tuotehyväksynnät muuttuvat Rakennustuoteasetuksen voimaantulo Tuotehyväksynnät muuttuvat Eurokoodi 2012 seminaari Antti Koponen Rakennustuoteasetus CPR Rakennustuoteasetus julkaistiin OJ:ssa 4.4.2011, astui osittain voimaan 24.4.2011

Lisätiedot

Rakennustuotteiden CE-merkintä

Rakennustuotteiden CE-merkintä Rakennustuotteiden CE-merkintä Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio hyväksyivät viime vuonna rakennustuoteasetuksen (305/2011/EC), joka astuu voimaan kaikissa EU:n jäsenmaissa viimeistään 1.7.2013ilman

Lisätiedot

FPC+manuaali" XXXX"Oy" Tämä"FPC+manuaali"sisältää"kuvauksen"yrityksemme"standardin"SFS+EN"1090+ 1"mukaisesta"laadunhallintajärjestelmästä.

FPC+manuaali XXXXOy TämäFPC+manuaalisisältääkuvauksenyrityksemmestandardinSFS+EN1090+ 1mukaisestalaadunhallintajärjestelmästä. ! FPC+manuaali XXXXOy TämäFPC+manuaalisisältääkuvauksenyrityksemmestandardinSFS+EN1090+ 1mukaisestalaadunhallintajärjestelmästä. FPC-Manuaali SFS+EN1090+1+A1 FPCmanuaali! XXXXOy Tuotantolaitoksenosoite

Lisätiedot

Mitä rakennustuotteiden CE-merkintä muuttaa? Rakentajaseminaari 11.6.2013 Jani Kemppainen

Mitä rakennustuotteiden CE-merkintä muuttaa? Rakentajaseminaari 11.6.2013 Jani Kemppainen Mitä rakennustuotteiden CE-merkintä muuttaa? Rakentajaseminaari 11.6.2013 Jani Kemppainen Mikä rakennustuotteiden CE-merkintä on? Rakennustuotedirektiiviin / -asetukseen perustuva vaatimustenmukaisuusmerkintä,

Lisätiedot

CE-MERKINTÄ KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA. Timo Pulkki

CE-MERKINTÄ KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA. Timo Pulkki CE-MERKINTÄ KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA Timo Pulkki Mihin CE-merkintä käytännössä perustuu? CE-merkinnän käytön edellytyksenä on eurooppalainen harmonisoitu tuotestandardi tai CPD (1.7.2013 asti): eurooppalainen

Lisätiedot

Conformité Européenne.

Conformité Européenne. Conformité Européenne. 11.3.2014 CE-merkintä, harmonisoitu tuotestandardi CE-merkinnällä tuotteen valmistaja tai valtuutettu edustaja ilmoittaa viranomaisille, että tuote täyttää Euroopan unionin direktiivien

Lisätiedot

Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö. Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Tauno Hietanen Rakennusteollisuus RT

Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö. Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Tauno Hietanen Rakennusteollisuus RT Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Rakennusteollisuus RT RakMK luotiin 1970 luvun jälkipuoliskolla Rakennusteollisuus RT ry 2 Rakennusteollisuus

Lisätiedot

Rakennustuoteasetus ja rakennustuotteiden hyväksyntä. Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos E7 Workshop 27.8.2014

Rakennustuoteasetus ja rakennustuotteiden hyväksyntä. Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos E7 Workshop 27.8.2014 Rakennustuoteasetus ja rakennustuotteiden hyväksyntä Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos E7 Workshop 27.8.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain muutos (958/2012) 117 Rakentamiselle asetettavat vaatimukset

Lisätiedot

Rakennustuoteasetus ja asfalttien CE-merkintä voimaan 7/2013

Rakennustuoteasetus ja asfalttien CE-merkintä voimaan 7/2013 Rakennustuoteasetus ja asfalttien CE-merkintä voimaan 7/2013 Jussi Tuominen Laatupäällikkö 24.1.2013 NCC Roads Oy 1 Sisältö 1. Tausta ja asfalttimassan CE-merkintään liittyvät vaatimukset 2. Tuottajan

Lisätiedot

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen. Teppo Lehtinen

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen. Teppo Lehtinen Rakennustuotteita koskevien EU säännösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen Teppo Lehtinen 27.1.2016 Rakennustuoteasetus CE CE-merkinnän vertailu kansallisiin vaatimuksiin

Lisätiedot

TRY edistää ja kehittää teräksen ja muiden metallien käyttöä rakennusteollisuudessa. Teräsrakenneyhdistys ry

TRY edistää ja kehittää teräksen ja muiden metallien käyttöä rakennusteollisuudessa. Teräsrakenneyhdistys ry TRY edistää ja kehittää teräksen ja muiden metallien käyttöä rakennusteollisuudessa 1 Toteutusstandardien käyttöönotto Kantavat teräsrakenteet Standardi SFS EN 1090 osat 1 ja 2 2 SFS EN 1090-1+AC1: (harmonisoitu

Lisätiedot

Rakennustuotteiden EU-vaatimusten toteutumisen osoittaminen

Rakennustuotteiden EU-vaatimusten toteutumisen osoittaminen Rakennustuotteiden EU-vaatimusten toteutumisen osoittaminen CE-merkintä ja muut EU-säännökset LVI-suunnittelussa - hyväksytyistä tuotteista toimivaan kokonaisuuteen 25.1.2017 Ympäristöministeriö, Pankkisali

Lisätiedot

Teräspaalujen CE-merkintä. Tkt Vesa Järvinen

Teräspaalujen CE-merkintä. Tkt Vesa Järvinen Teräspaalujen CE-merkintä Tkt Vesa Järvinen Esityksen sisältö Mikä on CE-merkki? Rakennustuotteen CE-merkintäjärjestelmät CE-merkin sisältö Teräsputkipaalujen CE-merkinnät CE-merkintä Ruukin paalutuotteilla

Lisätiedot

CE-merkinnän merkitys lattiapinnoituksiin 2013

CE-merkinnän merkitys lattiapinnoituksiin 2013 CE-merkinnän merkitys lattiapinnoituksiin 2013 26.3.2013 Heureka Mikä rakennustuotteiden CE-merkintä on? Rakennustuotedirektiiviin / -asetukseen perustuva vaatimustenmukaisuusmerkintä, joka oikeuttaa tuotteen

Lisätiedot

EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS

EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS - Hyväksyttiin keväällä 2011 - Tavoite rakennustuotteiden kilpailuesteiden poistaminen - Mahdollistaa tuotteiden Ce merkinnän - Erilainen kuin monet muut Ce merkintään tähtäävät

Lisätiedot

Vastaavan teräsrakennesuunnittelijan ja vastaavan teräsrakennetyönjohtajan koulutukset EN-standardien mukaan

Vastaavan teräsrakennesuunnittelijan ja vastaavan teräsrakennetyönjohtajan koulutukset EN-standardien mukaan Vastaavan teräsrakennesuunnittelijan ja vastaavan teräsrakennetyönjohtajan koulutukset EN-standardien mukaan Rakenneluokat RL1 (AA) ja RL2 (A) Teräsrakenteiden toteutus EN 1090:n mukaan 2013-2014 Ajankohta:

Lisätiedot

Rakennustuotteiden sertifiointi ja tuotehyväksyntä. FinnBuild 2014 / Tuotehyväksyntäklinikka Miko Makkonen VTT Expert Services Oy

Rakennustuotteiden sertifiointi ja tuotehyväksyntä. FinnBuild 2014 / Tuotehyväksyntäklinikka Miko Makkonen VTT Expert Services Oy Rakennustuotteiden sertifiointi ja tuotehyväksyntä FinnBuild 2014 / Tuotehyväksyntäklinikka Miko Makkonen VTT Expert Services Oy Esityksen sisältö Rakennustuotteita koskeva vaatimukset Maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

Rakennustuoteasetus. Puista Bisnestä 1.2.2011. Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos

Rakennustuoteasetus. Puista Bisnestä 1.2.2011. Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Rakennustuoteasetus t t Puista Bisnestä 1.2.2011 Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos 1 Rakennustuoteasetus hyväksytty EU:n parlamentti hyväksyi CPR:n 18.1.2011 täysistunnon toisessa käsittelyssä Vuorossa

Lisätiedot

CE-merkityt tuotteet, käyttäjänäkökulma 23.11.2011

CE-merkityt tuotteet, käyttäjänäkökulma 23.11.2011 CE-merkityt tuotteet, käyttäjänäkökulma 23.11.2011 Timo Pulkki Rakennustuoteteollisuus RTT EU:n sisämarkkinoiden toimintatapa Kansalliset viranomaiset: Päättävät kansallisesti rakentamiseen käytettäviltä

Lisätiedot

EN 1090 kokemuksia kentältä

EN 1090 kokemuksia kentältä EN 1090 kokemuksia kentältä Mitä kaikkea vaatii? (vaatinut ) Tuotannolle (työohjeita) Toimihenkilöille (lomakkeita) Yritykselle (uusi toimintatapa) Paljonko tähän kaikkeen menee aikaa? Mitä siis konepajoissa

Lisätiedot

EU:n Rakennustuoteasetus ja tuotehyväksyntälaki. Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Kuntamarkkinat 13.9.2012

EU:n Rakennustuoteasetus ja tuotehyväksyntälaki. Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Kuntamarkkinat 13.9.2012 EU:n Rakennustuoteasetus ja tuotehyväksyntälaki Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Kuntamarkkinat 13.9.2012 Rakennustuoteasetus (EU) N:o 305/2011 CE-merkintä pakolliseksi rakennustuotteille 1.7.2013

Lisätiedot

Menettelytapaohje käytettäessä. rakenneosia Suomen rakennusprojekteissa

Menettelytapaohje käytettäessä. rakenneosia Suomen rakennusprojekteissa Menettelytapaohje käytettäessä maahantuotuja CE-merkittyjä kantavia rakenneosia Suomen rakennusprojekteissa 1 CE-merkintä perustuu direktiiviin ja asetukseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu v.

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Veijo Niittyvuopio 13.2.2014. Rakennustuotteiden markkinavalvonta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Veijo Niittyvuopio 13.2.2014. Rakennustuotteiden markkinavalvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Veijo Niittyvuopio 13.2.2014 Rakennustuotteiden markkinavalvonta Tukes Perustettu vuonna 1995 Toimipaikat: Helsinki, Tampere, Rovaniemi, Lahti, Oulu ja Kuopio Henkilöstön

Lisätiedot

Naulalevyrakenteiden CE - merkintä

Naulalevyrakenteiden CE - merkintä Naulalevyrakenteiden CE - merkintä Mikael Fonselius CPD 89/106/EC, Dec-1988 EN 14250, Jan-2010 (2005) PosPap from SG18, May 2009 AC-Ristikot-Over-Feb-11.doc 26 January, 2011 1 (14) Naulalevyristikoiden

Lisätiedot

Suomen metsäkeskus RakPuuCe hanke 2012-2014

Suomen metsäkeskus RakPuuCe hanke 2012-2014 Suomen metsäkeskus RakPuuCe hanke 2012-2014 Koulutuksen sisältö 1. CE merkintä yleistä 2. Yrityksen toimenpiteet CE merkinnän käyttöönotossa 3. Standardin ja FPC manuaalin sisältö 12.8.2013 Suomen metsäkeskus

Lisätiedot

EN 1090-1 Kantavat teräsrakenteet. Hitsauskoordinoijan ohjekirja. Innover. Innovator Network Oy innover@ innover.fi

EN 1090-1 Kantavat teräsrakenteet. Hitsauskoordinoijan ohjekirja. Innover. Innovator Network Oy innover@ innover.fi EN 1090-1 Kantavat teräsrakenteet Hitsauskoordinoijan ohjekirja innover@ innover.fi Innover Alkusanat Tämän dokumenttikokoelman tarkoitus on opastaa yritystäsi CE- merkintäprojektissa laatimamme FPC järjestelmän

Lisätiedot

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit - Mitä betoninormeihin (rakentamiskokoelmaan) jää jäljelle - Mitä suunnittelijan tulee tietää tuotestandardeista

Lisätiedot

Harmonisoitujen tuotestandardien. CPR:n mukaisiksi. Antti Koponen Paloseminaari 11.2.2015

Harmonisoitujen tuotestandardien. CPR:n mukaisiksi. Antti Koponen Paloseminaari 11.2.2015 Harmonisoitujen tuotestandardien muuttaminen CPR:n mukaisiksi Antti Koponen Paloseminaari 11.2.2015 Rakennustuoteasetus CPR Rakennustuoteasetus No. 305/2011 julkaistiin Euroopan Unionin virallisessa lehdessä

Lisätiedot

Alavuden Betoni Oy Perdseindjoentie 210 63300 ALAVUS

Alavuden Betoni Oy Perdseindjoentie 210 63300 ALAVUS Sertifikaatti Nro 3269-01 on mydntdnyt tuotesertifikaatin yritykselle Alavuden Betoni Oy Perdseindjoentie 210 63300 ALAVUS osoittamaan, ettdi on todennut yrityksen seuraavien tuotteiden valrnistuksen laadunvarmistuksen

Lisätiedot

Standardin EN 1090 revisiosuunnitelmat, aikataulu ja uudet osat keskeisimmät kehityksen alla olevat asiat. Standardoinnin koordinointi & työryhmät

Standardin EN 1090 revisiosuunnitelmat, aikataulu ja uudet osat keskeisimmät kehityksen alla olevat asiat. Standardoinnin koordinointi & työryhmät Standardin EN 1090 revisiosuunnitelmat, aikataulu ja uudet osat keskeisimmät kehityksen alla olevat asiat Standardin EN 1090 suunnitteilla olevat uudet osat Standardin EN 1090 revision aikataulu Oleellisimmat

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. helmikuuta 2014 Vastaanottaja: MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42 Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikadur -42 HE Sikadur -

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikadur -42 HE Sikadur - Declaration of Performance Refurbishment Suoritustasoilmoitus Päiväys 05.2013 Tunniste nro. 02 02 02 01 001 0 000001 Versio nro. 01 EN 1504-6 08 0921 SUORITUSTASOILMOITUS Sikadur -42 HE 02 02 02 01 001

Lisätiedot

CE-merkintä tuli pakolliseksi valtaosalle rakennustuotteita, kun Euroopan unionin rakennustuoteasetus tuli kokonaisuudessaan voimaan

CE-merkintä tuli pakolliseksi valtaosalle rakennustuotteita, kun Euroopan unionin rakennustuoteasetus tuli kokonaisuudessaan voimaan 1.7.2013 Usein kysytyt kysymykset: CE-merkintä Kohderyhmä: valmistaja 1. Mikä on CE-merkintä? Kiinnittämällä rakennustuotteeseen CE-merkinnän valmistaja vakuuttaa, että rakennustuotteen ominaisuudet ovat

Lisätiedot

Missä mennään palo-ovissa CE-merkintä vai tyyppihyväksyntä?

Missä mennään palo-ovissa CE-merkintä vai tyyppihyväksyntä? Missä mennään palo-ovissa CE-merkintä vai tyyppihyväksyntä? Paloseminaari 19 - Paloturvallisuus ja standardisointi Tiina Ala-Outinen VTT Expert Services Oy Sisältö Tyyppihyväksynnästä CE-merkintään CE-merkinnän

Lisätiedot

Johdanto Julkaisu 6, 2015

Johdanto Julkaisu 6, 2015 Johdanto Julkaisu 6, 2015 TRY:ssä on menossa kehityshanke Teräsrakenteiden eurooppalaiset pelisäännöt (TEP). TEP sisältää yhteensä 11 kehityskohdetta (WP: Work Package) ja standardeja SFS-EN 1090-1 ja

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

Rakennustuotteiden kelpoisuuden toteaminen PKS kunnissa kansallisten vaatimusten osalta ohjeistus ja menettelytavat

Rakennustuotteiden kelpoisuuden toteaminen PKS kunnissa kansallisten vaatimusten osalta ohjeistus ja menettelytavat Rakennusvalvonta Pvm pp.kk.vvvv Sivu 1(4) Rakennustuotteiden kelpoisuuden toteaminen PKS kunnissa kansallisten vaatimusten osalta ohjeistus ja menettelytavat 0. Soveltamisala Tässä PKS-menettelyssä vastuuhenkilö

Lisätiedot

DEKRA Industrial Oy Rakennustuoteasetus ja EN 1090

DEKRA Industrial Oy Rakennustuoteasetus ja EN 1090 DEKRA Industrial Oy Rakennustuoteasetus ja EN 1090 CPD CPR EU:n Asetus No.: 305/2011 Rakennustuoteasetus (CPR), suoraan Suomen lainsäädäntöön Korvaa rakennustuotedirektiivin (CPD) Astuu voimaan 1.7.2013,

Lisätiedot

Kiviainesten CE-merkintä suunnittelijan ja hankintojen näkökulmasta. Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet

Kiviainesten CE-merkintä suunnittelijan ja hankintojen näkökulmasta. Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet Kiviainesten CE-merkintä suunnittelijan ja hankintojen näkökulmasta Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet Esityksen sisältö CE-merkinnän perusperiaatteet ja dokumentit Suoritustasoilmoitus ja AVCP-luokka

Lisätiedot

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Finvac seminaari 25.1.2017 Lainsäädäntöpohja MRL Olennaiset tekniset

Lisätiedot

Kantavat, itsekantavat ja puolirakenteelliset rakennustuotteet

Kantavat, itsekantavat ja puolirakenteelliset rakennustuotteet Kantavat, itsekantavat ja puolirakenteelliset rakennustuotteet Rakennusalan standardit ja eurokoodit - seminaari 14.12.2017 Antti Koponen Kantavien rakennustuotteiden CE-merkintä Kantavia rakennustuotteita

Lisätiedot

Kiviainekset ja niiden CE-merkintä

Kiviainekset ja niiden CE-merkintä 1 Kiviainekset ja niiden CE-merkintä Pirjo Kuula-Väisänen TTY/Maa- ja pohjarakenteet PANK/Asfalttinormikoulutus 31.3.2011 2 Sisältö Rakennustuoteasetus ja harmonisoidut standardit Kiviaineksen CE-merkintä

Lisätiedot

Käytännöntoimenpiteet. Hasse Lönnberg Sapa Building System

Käytännöntoimenpiteet. Hasse Lönnberg Sapa Building System Käytännöntoimenpiteet Hasse Lönnberg Sapa Building System CE-merkinnän Asiat voisi olla paljon huonommin! - SMRY:n tuki - Järjestelmätoimittajamalli - Toimittajien tuki ONNISTUMINEN VAATI SITOUTUMISTA,

Lisätiedot

Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä. Jani Kemppainen

Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä. Jani Kemppainen Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä Jani Kemppainen Rakennustuoteasetus CPR Rakennustuoteasetus julkaistiin Euroopan Unionin virallisessa lehdessä 4.4.2011, astui osittain voimaan 24.4.2011 ja korvaa rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

CE-merkintä. Puutuotealan seminaari Kouvola 15.5.2008. Petteri Torniainen Petteri.torniainen@inspecta.fi

CE-merkintä. Puutuotealan seminaari Kouvola 15.5.2008. Petteri Torniainen Petteri.torniainen@inspecta.fi CE-merkintä Puutuotealan seminaari Kouvola 15.5.2008 Petteri Torniainen Petteri.torniainen@inspecta.fi INSPECTA SERTIFIOINTI Johtamisjärjestelmien sertifiointi Tuotesertifiointi Henkilösertifiointi Tuotesertifiointi

Lisätiedot

EUROKOODI 2010 SEMINAARI 25.11.2010. hen Help Desk. Antti Koponen Rakennusteollisuus RT

EUROKOODI 2010 SEMINAARI 25.11.2010. hen Help Desk. Antti Koponen Rakennusteollisuus RT EUROKOODI 2010 SEMINAARI 25.11.2010 hen Help Desk Antti Koponen Rakennusteollisuus RT Rakennussektorin standardisointi Keskeiset standardisointialueet: - rakennustuotteiden CE-merkintään johtavat yhdenmukaistetut

Lisätiedot

Rakennustuotedirektiivi CPD 89/106

Rakennustuotedirektiivi CPD 89/106 Teräsrakentamisen pelisäännöt muuttumassa rakennustuoteasetuksen myötä TRY edistää ja kehittää teräksen ja muiden metallien käyttöä rakennusteollisuudessa Rakennustuoteasetus(CPR)/-direktiivi 89/06ETY

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Nro. 0001-2013-06-28

SUORITUSTASOILMOITUS Nro. 0001-2013-06-28 1 (2) SUORITUSTASOILMOITUS Nro. 0001-2013-06-28 Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Cupori 110 Premium Tyyppi- tai erämerkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa

Lisätiedot

TODISTUS TEHTAAN LAADUNVALVONNASTA. Naulalevyrakenteet

TODISTUS TEHTAAN LAADUNVALVONNASTA. Naulalevyrakenteet VTT EXPERT SERVICES OY Sertifiointi ja tuotehyväksyntä PL 1001, 02044 VTT TODISTUS TEHTAAN LAADUNVALVONNASTA 0809 CPD 0716 Rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21

Lisätiedot

Hitsaustyön dokumentointi ja jäljitettävyys

Hitsaustyön dokumentointi ja jäljitettävyys Hitsaustyön dokumentointi ja jäljitettävyys Welding coordinator, Quality engineer Vaatimukset jäljitettävyydelle ja sen tasolle voivat tulla useasta eri lähteestä: EN 1090-2 (teräsrakenteita koskevat tekniset

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikafloor -2540W EN 13813:2002. Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Straße D Stuttgart

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikafloor -2540W EN 13813:2002. Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Straße D Stuttgart EN 1504-2: 2004 EN 13813 08 0921 SUORITUSTASOILMOITUS Sikafloor -2540W EN 13813:2002 02 08 01 02 024 0 000024 1008 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sikafloor - 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Katri sihvola EU:n henkilönsuojainasetus. Talouden toimijoiden vastuut ja velvollisuudet

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Katri sihvola EU:n henkilönsuojainasetus. Talouden toimijoiden vastuut ja velvollisuudet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 5.12.2017 Katri sihvola EU:n henkilönsuojainasetus Talouden toimijoiden vastuut ja velvollisuudet 1 Määritelmiä Talouden toimijalla tarkoitetaan valmistajaa, valtuutettua

Lisätiedot

PANK-hyväksynnän arviointipalaute CE-merkinnän vaikutus hyväksyntään. PANK Menetelmäpäivä 24.1.2013 Katriina Tallbacka Inspecta Sertifiointi Oy

PANK-hyväksynnän arviointipalaute CE-merkinnän vaikutus hyväksyntään. PANK Menetelmäpäivä 24.1.2013 Katriina Tallbacka Inspecta Sertifiointi Oy PANK-hyväksynnän arviointipalaute CE-merkinnän vaikutus hyväksyntään PANK Menetelmäpäivä 24.1.2013 Katriina Tallbacka Inspecta Sertifiointi Oy Yleistä PANK-hyväksyntä täyttää tänä vuonna 17 vuotta PANK-hyväksyttyjä

Lisätiedot

CE-merkintä ja tuotehyväksyntälaki. Pientaloteollisuuden roadshow Seinäjoki Mikko Viljakainen

CE-merkintä ja tuotehyväksyntälaki. Pientaloteollisuuden roadshow Seinäjoki Mikko Viljakainen CE-merkintä ja tuotehyväksyntälaki Pientaloteollisuuden roadshow Seinäjoki 25.9.2013 Mikko Viljakainen Mikä rakennustuotteiden CE-merkintä on? Rakennustuoteasetukseen perustuva vaatimustenmukaisuusmerkintä,

Lisätiedot

Asfalttinormit 2011: Asfalttimassojen tyyppitestaus, CE-merkintä ja tuotannon laadunvarmistus

Asfalttinormit 2011: Asfalttimassojen tyyppitestaus, CE-merkintä ja tuotannon laadunvarmistus Asfalttinormit 2011: Asfalttimassojen tyyppitestaus, CE-merkintä ja tuotannon laadunvarmistus Tyyppihyväksyntä ja CE-merkintä EU:n rakennustuotedirektiivi -> rakennustuoteasetukseksi 7/2013 Sellaisenaan

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Marika Keskinen 21.11.2013. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Marika Keskinen 21.11.2013. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Marika Keskinen 21.11.2013 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus valmistajan vastuu LAATIMALLA EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUKSEN

Lisätiedot

Kiviainesten CE merkintä. Infra alan laatupäivä Tuuli Kunnas

Kiviainesten CE merkintä. Infra alan laatupäivä Tuuli Kunnas Kiviainesten CE merkintä Infra alan laatupäivä 2017 27.9.2017 Tuuli Kunnas Rakennustuotteiden kelpoisuus Kohteessa käytettäviltä rakennustuotteilta edellytetään kelpoisuutta. Kelpoisuus on tuotteen soveltuvuutta

Lisätiedot

Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä tilannekatsaus. Antti Koponen

Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä tilannekatsaus. Antti Koponen Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä tilannekatsaus Antti Koponen Rakennustuoteasetus CPR Rakennustuoteasetus julkaistiin Euroopan Unionin virallisessa lehdessä 4.4.2011, astui osittain voimaan 24.4.2011

Lisätiedot

SFS-EN 1090-1+A1:2012

SFS-EN 1090-1+A1:2012 12.8.2014 Suomalainen tulkinta rakenteellisten teräs- ja alumiinikokoonpanojen harmonisoidun tuotestandardin SFS-EN 1090-1+A1:2012 soveltamisalasta CE-merkintä on pakollinen rakenteellisille teräs- ja

Lisätiedot

Teräsrakentamisen T&K-päivät 28-29.5.2013. Eurocode-järjestelmä nykytilanne ja lähiajan kehitysnäkymät ajankohtaista. Jouko Kouhi Tekninen johtaja

Teräsrakentamisen T&K-päivät 28-29.5.2013. Eurocode-järjestelmä nykytilanne ja lähiajan kehitysnäkymät ajankohtaista. Jouko Kouhi Tekninen johtaja Teräsrakentamisen T&K-päivät 28-29.5.2013 Eurocode-järjestelmä nykytilanne ja lähiajan kehitysnäkymät ajankohtaista Jouko Kouhi Tekninen johtaja Teräsrakenneyhdistys ry. PL 381 (Unioninkatu 14, 3. krs)

Lisätiedot

NR-rakenteisiin liittyvät kansalliset vaatimukset. Matti J. Virtanen NR-päivät 16.1.2014 Messilä

NR-rakenteisiin liittyvät kansalliset vaatimukset. Matti J. Virtanen NR-päivät 16.1.2014 Messilä NR-rakenteisiin liittyvät kansalliset vaatimukset Matti J. Virtanen NR-päivät 16.1.2014 Messilä Naulalevyrakenteet Naulalevyrakenteet kuuluvat EN 14250 soveltamisalaan yleensä Poikkeuksia käsitellään näillä

Lisätiedot

DEKRA - Historia. Tänään: Euroopan markkinajohtaja, TOP 5 maailmanlaajuisesti 2005: Mukaan teollisuuden testaukseen 1996: Kansainvälistyminen

DEKRA - Historia. Tänään: Euroopan markkinajohtaja, TOP 5 maailmanlaajuisesti 2005: Mukaan teollisuuden testaukseen 1996: Kansainvälistyminen DEKRA - Historia Tänään: 1996: Kansainvälistyminen 2005: Mukaan teollisuuden testaukseen Euroopan markkinajohtaja, TOP 5 maailmanlaajuisesti 1970-luvulla: Perustettu 1925 Berliinissä: Deutscher Kraftfahrzeugsüberwachungs

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU)

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 28.5.2014 L 159/41 ASETUKSET KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 574/2014, annettu 21 päivänä helmikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta liitteessä III

Lisätiedot

RAKENNUSALAN STANDARDIT JA EUROKOODIT 2017 Tiina Ala-Outinen & Pertti Jokinen VTT Expert Services Oy

RAKENNUSALAN STANDARDIT JA EUROKOODIT 2017 Tiina Ala-Outinen & Pertti Jokinen VTT Expert Services Oy Vaihtoehtoinen reitti CEmerkintään ETA-menettely RAKENNUSALAN STANDARDIT JA EUROKOODIT 2017 Tiina Ala-Outinen & Pertti Jokinen VTT Expert Services Oy Esityksen sisältö Tietoa ETA-menettelystä Miten EAD

Lisätiedot

REACHin vaikutukset toimitusketjussa. case: sinkitty ja maalattu teräskate

REACHin vaikutukset toimitusketjussa. case: sinkitty ja maalattu teräskate REACHin vaikutukset toimitusketjussa case: sinkitty ja maalattu teräskate Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine

Lisätiedot

Betonirakenteiden määräykset. Betonityönjohtajien päivityskurssi Rakennustuoteteollisuus RTT ry Timo Tikanoja

Betonirakenteiden määräykset. Betonityönjohtajien päivityskurssi Rakennustuoteteollisuus RTT ry Timo Tikanoja Betonirakenteiden määräykset Betonityönjohtajien päivityskurssi 29.10.2015 Rakentamismääräysten uusi rakenne Kantavien rakenteiden suunnittelua ohjaavan lainsäädännön rakenne: Maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman 03.10.2013

Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman 03.10.2013 Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman voimaan 1.7.2013, kaupan esteiden poisto jäsenmaiden välillä pakollinen CE-merkintä koskee niitä rakennustuotteita, joille

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN MERKINTÄ

RAKENNUSTUOTTEIDEN MERKINTÄ RAKENNUSTUOTTEIDEN MERKINTÄ Rakennustuotteiden CE-merkintä sisällys 1 Käsitteet ja lyhenteet 3 2 Rakennustuotedirektiivi 3 3 Harmonisoitu tuotestandardi 4 3.1 Harmonisoidut standardit 4 3.2 EN-standardipaketti

Lisätiedot

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN Savunhallintaprojekti 12/2008 03/2010 Status 1. Savunhallintalaitteistojen määrittely ja kartoitus valmis 2. Savunhallintalaitteiden tarkastustoiminnan nykytilanne

Lisätiedot

TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut

TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut TEP-Teräsrakentamisen eurooppalaiset pelisäännöt TEP / WP4, Sisältö Yleistä Piirustukset Luettelot Tekniset eritelmät

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTO OPAS 2 (6) LIVI/6305/ /2015

LIIKENNEVIRASTO OPAS 2 (6) LIVI/6305/ /2015 LIIKENNEVIRASTO OPAS 2 (6) EU:n rakennustuoteasetus (305/2011) tuli osittain voimaan 24.4.2011 ja se tuli kokonaisuudessaan voimaan 1.7.2013. EU-asetus on voimassa sellaisenaan kaikissa EU:n jäsenmaissa.

Lisätiedot

Asfalttinormit 2011: Asfalttimassojen tyyppitestaus, CE-merkintä ja tuotannon laadunvarmistus

Asfalttinormit 2011: Asfalttimassojen tyyppitestaus, CE-merkintä ja tuotannon laadunvarmistus Asfalttinormit 2011: Asfalttimassojen tyyppitestaus, CE-merkintä ja tuotannon laadunvarmistus Tyyppihyväksyntä ja CE-merkintä EU:n rakennustuotedirektiivi -> rakennustuoteasetukseksi 7/2013 Sellaisenaan

Lisätiedot

Carl-Gustaf Lindewald (toim.) Hitsauksen laadun ja tehokkuuden parantaminen hyödyntäen standardia SFS EN ISO 3834

Carl-Gustaf Lindewald (toim.) Hitsauksen laadun ja tehokkuuden parantaminen hyödyntäen standardia SFS EN ISO 3834 Carl-Gustaf Lindewald (toim.) Hitsauksen laadun ja tehokkuuden parantaminen hyödyntäen standardia SFS EN ISO 3834 Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin ovat tekijänoikeuslain

Lisätiedot

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika Pirje Lankinen 1 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (Art. 15) vakuutuksessa on ilmoitettava, että liitteessä II olevien sovellettavien olennaisten

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikagard -545 W Elastofill. 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sikagard -

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikagard -545 W Elastofill. 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sikagard - Declaration of Performance Refurbishment Suoritustasoilmoitus Päiväys 06.2014 Tunniste nro. 02 03 03 03 003 0 000002 Versio nro. 02 EN 1504-2:2004 09 0921 SUORITUSTASOILMOITUS Sikagard -545 W Elastofill

Lisätiedot

Eurokoodi 2010 Seminaari 25.11.2010. Teräsrakenteiden uudet julkaisut

Eurokoodi 2010 Seminaari 25.11.2010. Teräsrakenteiden uudet julkaisut Eurokoodi 2010 Seminaari 25.11.2010 Teräsrakenteiden uudet julkaisut Jouko Kouhi Tekninen johtaja Teräsrakenneyhdistys ry. PL 381 (Unioninkatu 14, 3. krs) FI-00131 Helsinki Puh: 09-12991 Puh (gsm):050

Lisätiedot

RT 20-11125 LVI 00-10535 KH X0-00531 Infra 061-710120 Ratu RT 20-11125 RAKENNUSTUOTTEIDEN CE-MERKINTÄ JA MUUT TUOTEHYVÄKSYNTÄMENETTELYT

RT 20-11125 LVI 00-10535 KH X0-00531 Infra 061-710120 Ratu RT 20-11125 RAKENNUSTUOTTEIDEN CE-MERKINTÄ JA MUUT TUOTEHYVÄKSYNTÄMENETTELYT RAKENNUSTUOTTEIDEN CE-MERKINTÄ JA MUUT TUOTEHYVÄKSYNTÄMENETTELYT Tässä ohjeessa esitetään tietoja rakennustuotteiden ja infrarakentamisen tuotteiden 1.7.2013 jälkeisistä tuotehyväksyntämenettelyistä. Tämä

Lisätiedot

KANTAVIEN TERÄSRAKENTEIDEN CE-MERKINTÄ

KANTAVIEN TERÄSRAKENTEIDEN CE-MERKINTÄ Opinnäytetyö (AMK) Kone- ja tuotantotekniikka Tuotekehitys 2014 Henri Saari KANTAVIEN TERÄSRAKENTEIDEN CE-MERKINTÄ Yrityksen sisäinen laadunvalvontajärjestelmä OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN CE-MERKINTÄ ja EUROKOODIT. Tomi Toratti

RAKENNUSTUOTTEIDEN CE-MERKINTÄ ja EUROKOODIT. Tomi Toratti RAKENNUSTUOTTEIDEN CE-MERKINTÄ ja EUROKOODIT Tomi Toratti Laki Asetus Määräykset, ohjeet Maankäyttö- ja rakennuslaki Maankäyttö- ja rakennusasetus Suomen rakentamismäärayskokoelma, määräykset ja ohjeet:

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Lattiakaivot Tyyppihyväksyntäohjeet 2006 Ympäristöministeriön asetus lattiakaivojen tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2006 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA TIETOPAKETTI PÄHKINÄNKUORESSA: CE MERKINTÄ N PERUSTEELLA HUOMIO! Vanha konedirektiivi 98/37/EY on kumottu, mutta se on edelleen voimassa siirtymäaikana. Käyttöönoton siirtymäaika -> 29.12.2009 saakka.

Lisätiedot

LVI-laitteiden määräykset ja luokitukset. Jorma Railio 18.9.2014 EKVÜ SuLVI- seminaari jorma.railio@gmail.com

LVI-laitteiden määräykset ja luokitukset. Jorma Railio 18.9.2014 EKVÜ SuLVI- seminaari jorma.railio@gmail.com LVI-laitteiden määräykset ja luokitukset Jorma Railio 18.9.2014 EKVÜ SuLVI- seminaari jorma.railio@gmail.com LVI- laitteiden määräykset ja luokitukset! Laitteisiin vaikuttavat EU- säädökset - rakennustuoteasetus

Lisätiedot

Asfalttimassojen tyyppitestaus ja CE-merkintä

Asfalttimassojen tyyppitestaus ja CE-merkintä Asfalttimassojen tyyppitestaus ja CE-merkintä Tyyppitestaus ja CE-merkintä EU:n rakennustuotedirektiivi -> rakennustuoteasetukseksi 7/2012 Sellaisenaan kansalliseen lainsäädäntöön Vaatimustenmukaisuuden

Lisätiedot