Insinöörikoulutuksen työelämälähtöisyys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Insinöörikoulutuksen työelämälähtöisyys"

Transkriptio

1 Insinöörikoulutuksen työelämälähtöisyys Osaamisesta ylivoimaa Marjo Uusi-Pantti

2 Suomen teknologiateollisuuden visio 2017 Globaalit, uudistumiskykyiset verkostot Syvällinen asiakasymmärrys ja korkea lisäarvo Globaalisti menestyvä suomalainen teknologiateollisuus Menestyvät kasvuyritykset ja kansainvälistyminen Hyvä johtaminen ja joustavuus työnteossa Lähde: Liiketoiminnan ja teknologian linjaus, Teknologiateollisuus ry, 2010

3 Suomen teknologiateollisuuden menestyksen tiekartta Avoimessa, globaalissa taloudessa kilpailuedun saavuttaminen edellyttää yrityksiltä uudenlaisia kyvykkyyksiä samalla osasta osaamista tulee kilpailukyvyn perusedellytyksiä Asiakasymmärrys ja uudet liiketoimintamallit ( ) Tuote- ja teknologiajohtajuus ( ) Tuotannollinen tehokkuus ( )

4 Toimintaympäristön ja ansaintalogiikoiden muutokset näkyvät teknologiateollisuuden osaamistarpeissa Vahva teknologiaosaaminen lähtökohtana. Kaikissa tehtävissä tarvitaan aiempaa enemmän myös muita valmiuksia. Kokonaisuuksien hallinta Taloudellisuus Palveluosaaminen Myyntiosaaminen Projektijohtamisen taidot Oppimishalu ja kyky Mahdollisuuksien näkeminen Verkostoituminen Yrittäjähenkisyys Itsensä johtamisen taidot Teknologia-alan ammattilainen Teknologiaosaaminen IT:n käytön osaaminen Energia- ja ympäristöosaaminen Mat. luonnont. osaaminen Kädentaidot Kieli- ja kulttuuritaidot Tiimityötaidot Viestintä- ja sosiaaliset taidot Lähde:Teknologiateollisuuden koulutuslinjaus 2010

5 Teknologiateollisuuden henkilöstön tutkinnot Lähde: Tilastokeskus

6 Arvio teknologiateollisuuden henkilöstön vuotuisesta rekrytointitarpeesta Kone- ja metallituoteteollisuus ja metallien jalostus Elektroniikka- ja sähköteollisuus ja tietotekniikka-ala Rekrytointitarve (netto) yhteensä: n henkilöä vuodessa, joista - Elektroniikka ja sähköteollisuuteen ja tietotekniikka-alalle n Kone- ja metallituoteteollisuuteen ja metallien jalostukseen n Yliopistotutkinto yhteensä AMK yhteensä Ammatillinen yhteensä *) *) Ammatillinen toinen aste sisältää perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot Lähde: Henkilöstöselvitys 2013, Teknologiateollisuus ry

7 Eurooppa tarvitsee enemmän kouluttautuneita % year olds with higher education MT RO IT PT CZ SK AT HU PL BG SI EL EU DE LV FR ES NL LT DK SE BE UK EE LU CY IE FI AU KO US JP CA 2010 (with %) Lähde: European Commission, An agenda for modernising Europe s higher education, 2012.

8 Korkea koulutus suojaa työttömyydeltä 45 Annual unemployment rate Vuosittaiset työttömyysasteet koulutusasteittain (2010) 5 0 NL LU AT CY UK DK CZ DE RO SI SE FI BE IT FR EU PL BG HU PT EL IE SK EE LT LV ES Low er Secondary Upper Secondary Tertiary Lähde: European Commission, An agenda for modernising Europe s higher education, 2012.

9 Opintojen etenemistä ja läpäisyastetta insinöörikoulutuksessa parannettava Insinöörikoulutus: 4 vuoden tavoiteajassa 30 % aloittaneista valmistunut Lähde: Salminen ja Ylä-Anttila, Ammattikorkeakoulujen taloudellisen ja hallinnollisen aseman uudistaminen, OKM, 2010

10 Ammattikorkeakoulu-uudistus Työelämälähtöisyydestä ja vahvasta yritys-yhteistyöstä ammattikorkeakoulujen kilpailuvaltti Opetus päätehtäväksi, johon myös t&k-toiminta kytkeytyy. Opetuksen laatu ja vaikuttavuus. Ammattikorkeakoulujen ja yritysten yhteistyön vahvistus. Pk-yritykset. Uudet toimintamallit koulutukseen yritysten osaajien saatavuuden varmistamiseksi AMK-verkosto harvetessa. AMK:lla yksi strateginen hallitus, jossa 50 % elinkeinoelämän edustajia. Jatkuva rakenteellinen kehittäminen: Ammattikorkeakoulujen ja ammattiopistojen yhteistyön vahvistaminen. Ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja VTT:n työnjaon selkiyttäminen

11 Pk-yritysten ja ammattikorkeakoulujen yhteistyön vahvistaminen Valmistuvien insinöörien osaaminen tukee yritysten kilpailukykyä Koulutuksen sisällöllinen kehittäminen yhteistyöverkostoissa Yrityslähtöisten projektien sisällyttäminen osaksi koulutusta ja harjoittelun painoarvon ja laadun vahvistaminen Insinööriosaajien saatavuuden varmistaminen AMK-verkoston rakenneuudistuksessa Uusien toimintamallien suunnittelu ja käyttöönotto yritysten ja AMKien yhteistyönä myös vähemmän vetovoimaisilla seuduilla (esim. Oulun AMK Raahessa) 11

12 Opetus ohjaa tulevalle työuralle AMK -yhteistyö mahdollisuus myös pk-yrityksille Insinöörien saatavuudessa haasteita erityisesti kasvukeskusten ulkopuolella; pk-yritykset keskimääräistä kriittisempiä valmistuneiden insinöörien osaamiseen Harjoittelusta ja projektilähtöisestä oppimisesta hyötyä opiskelijalle sekä yritykselle, esim. Selvitystyöt, kartoitukset Testaukset Kehitysprojektit Kielitaitoa yritykseen AMK -yhteistyö mahdollistaa verkostoitumisen myös muiden yritysten kanssa esim. yhteiset kehitysprojektit koskien kilpailukyvyn kannalta keskeisiä kyvykkyyksiä ja osaamisia tietotekniikka & tuottavuus; energiatehokkuus jne.; nuorten näkemystä verkostoitumiseen, sosiaalisen median käyttöön jne.

13 Kouluyhteistyö Tämä toimii kilpailut alakoululaisille Taitaja kilpailu sekä Tulevaisuuden ammattiosaajat ammattikoululaisille (2.aste) Tuki Aalto-yliopistolle (140 milj. ) Pk-yritys AMK yhteistyöhanke Uusia toimintamalleja: Pohjois- Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Häme ja Keski-Suomi. Stipendit 2. ja 3. vuosikurssin insinööriopiskelijoille Hankintatoimenosaamista insinööriopintoihin

14 Kansainvälistyvien pk-yritysten suhteellinen merkitys uusien työpaikkojen tarjoajina teknologiateollisuudessa kasvaa % Henkilöstön määrän arvioitu kasvu Suomessa yhteensä 2 % aikavälillä Yritysten 2009 henkilöstömäärän mukaan: Yli 500 Alle % % -10 Johto & hallinto Myynti & markkinointi T&K Hankinnat, osto & logistiikka Tuotanto, (tuotteiden ja palvelujen valmistus) - joista työnjohto/ tiiminvetäjä Asiakastuki, huolto, kunnossapito, ylläpito Muu Henkilöstö yhteensä Lähde: Henkilöstöselvitys 2013, Teknologiateollisuus ry (2010)

15 Osaamista pk-yrityksiin suoran ulkomaanviennin lisäämiseksi 100 % Osuus maan koko tavaraviennistä 2007 (%) 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % Henkilöstöä % % 0 % Suomi Ruotsi Ranska Tanska Itävalta Italia Lähde: Eurostat, External Trade Statistics by Enterprise Characteristics

16 Koululaiset ja opiskelijat tarvitsevat kesätöitä teknologiateollisuus tarvitsee näitä nuoria tulevaisuudessa! BR

17 Kesätöitä nuorille! Hallituksen haaste jäsenyrityksille tavoite: Jäsenyrityksissä kesätyöpaikkoja > 5 % Suomen henkilöstöstä o kesätyöpaikkoja oli o 2008 yli Positiivinen viesti uskosta teknologiateollisuuden tulevaisuuteen! Tutkittua tietoa: Hyviä kokemuksia ja positiivisia mielikuvia teknologiateollisuuden töistä. Opiskelijoille kokemuksia tulevista työtehtävistä ja mahdollisuus kartuttaa taitoja työharjoittelut ja kesätyöt Koululaisille mahdollisuus tutustua tulevaisuuden töihin ja näkemystä tarvittavasta osaamisesta kesätyöt ja Tutustu työelämään ja tienaa - jaksot

18 Tutustu työelämään ja tienaa 2 viikkoa tai 10 päivää, kertapalkkana 320 euroa Kesäharjoitteluohjelman tarkoituksena on tarjota koululaisille kesän aikana omakohtaista kokemusta teknologiateollisuuden yritysten toiminnasta ja työtehtävistä Ohjelman tavoitteena on työllistää mahdollisimman monta koululaista Kesäharjoitteluohjelman toimintaperiaatteet ovat samat kuin kouluaikana olevalla TET-jaksolla Valmis ohjelma vastuuhenkilöineen Mielekästä ja monipuolista tekemistä / 1-2 ammattilaisen työn seuraaminen Palautteen hyödyntäminen BR

19 Mikä tekee nuorille työn mielenkiintoiseksi? Mukavat työtoverit ja työilmapiiri sekä työtehtävien monipuolisuus. Lähde: Teknologiateollisuus mahdollisuuksien maailma nuorille, Vetovoimaohjelma Teknologiateollisuuden yrityksissä on mielenkiintoisia töitä! - Yritysten nuoret osaajat kertovat olevansa ylpeitä työyhteisöstään, tekemisestään ja osaamisestaan sekä työnsä merkityksestä BR

20 Sellaiseen työhön, jota ei tunne, ei huomaa hakeakaan. 9. luokkalainen tutustumisjaksonsa jälkeen... BR

21 Kesätyöpaikat MyTech -sivuille MyTech.fi on teknologiateollisuuden uusi Yrityksiltä nuorille verkkopalvelu. Kesätyö-osioon kerätään linkkilistaa jäsenyritysten kesätyöhakuihin. Harjoittelu- ja kesätyöpaikkahakujen nettiosoite:

22 Yrityksiä hankintatoimen koulutuksen toteutukseen

23 Hankintatoimen osaamisen tarvekartoitus Tuloksista yritysten hankintatoimia kehitetään, mikä tuo mukanaan myös rekrytointitarpeita Lappeenrannan osaamissisältöihin tyytyväisiä osaamissisältöihin halutaan lisää: Tietotaitoja hankintojen volyymien ja globaalin toimintakentän hallitsemiseen Osaamista arvioida kokonaiskustannuksia ja hintoja Hankintaprosessien ja yhteistyöverkostojen toimivuuden kehittämistä tukevia taitoja Taidot osallistutaan tuotteiden kehitykseen optimoimalla raaka-aineiden, komponenttien ja järjestelmien ostot huomioiden tuotteiden elinkaaret Tarvitaan myös sosiaalisia taitoja, kielitaitoa sekä kykyä muutosjohtamiseen

24 Hankintatoimen osaamisen tarvekartoitus Tuloksista Hankintatoimen opinnot tulisi saada sivuainevaihtoehdoksi sekä kaupallisiin sekä teknisiin tutkintoihin. Opintojen sisältöön käytännönläheisyyttä. Teknologiateollisuuden tavoitteena vuoteen 2015 mennessä: 10 ammattikorkeakoulua tarjoaa insinööri- sekä tradenomiopiskelijoille vähintään 5 opintopisteen laajuista, työelämälähtöistä hankintatoimen opintokokonaisuutta. 5:ssä näistä ammattikorkeakouluista insinööriopintojen suuntautumisvaihtoehdoissa valittavissa laajempi opintokokonaisuus. 3:ssa yliopistossa tulisi voida suuntautua hankintojen johtamiseen

25 Hankintatoimen osaamisen vahvistus Hankintatoimen koulutuksen toteutus yritysyhteistyöllä Paikalliset hankintojenkurssien työryhmät Yhteistyöalueet: Kevät 2013: Metropolian, Hämeen, Jyväskylän ja Turun AMK:iden lähikunnat Kaikki hankintatoimen kurssin tarjonnasta kiinnostuneet AMK:it Ryhmiin: paikallisien yritysten edustajia (min. 3) + AMK:in hankintatoimen koulutuksesta vastaava opettaja Ryhmä suunnittelee 5 op. opintokokonaisuuden sisältäen työelämälähtöisiä harjoituksia ja projektitöitä yrityksiin Kurssin toteutukseen kutsutaan vuosittain myös uusia yrityksiä mukaan Lähde: Yritysten hankintatoimen osaamistarpeet ja koulutustarjonta. Teknologiateollisuus ry

Insinöörikoulutukseen kohdistuvat elinkeinoelämän tulevaisuuden odotukset. 25.1.2013 TAF-seminaari Mervi Karikorpi, johtaja

Insinöörikoulutukseen kohdistuvat elinkeinoelämän tulevaisuuden odotukset. 25.1.2013 TAF-seminaari Mervi Karikorpi, johtaja Insinöörikoulutukseen kohdistuvat elinkeinoelämän tulevaisuuden odotukset 25.1.2013 TAF-seminaari Mervi Karikorpi, johtaja Sisältö Toimintaympäristö Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Osaamis- ja

Lisätiedot

Vientiteollisuuden mediainfo Tampere, 23.10.2014. Ammattiosaajia uudistuvalle vientiteollisuudelle

Vientiteollisuuden mediainfo Tampere, 23.10.2014. Ammattiosaajia uudistuvalle vientiteollisuudelle Vientiteollisuuden mediainfo Tampere, 23.10.2014 Ammattiosaajia uudistuvalle vientiteollisuudelle Ammattiosaajia uudistuvalle vientiteollisuudelle Vientiteollisuuden näkymät ja osaajatarpeet Riitta Juvonen,

Lisätiedot

Yritysten hankintatoimen osaamistarpeet ja koulutustarjonta

Yritysten hankintatoimen osaamistarpeet ja koulutustarjonta Yritysten hankintatoimen osaamistarpeet ja koulutustarjonta Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen)

Lisätiedot

MITEN PK-YRITYS MENESTYISI SUOMESSA? TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN YRITTÄJYYSOHJELMA 2014-15

MITEN PK-YRITYS MENESTYISI SUOMESSA? TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN YRITTÄJYYSOHJELMA 2014-15 MITEN PK-YRITYS MENESTYISI SUOMESSA? TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN YRITTÄJYYSOHJELMA 2014-15 KILPAILUKYKYISESSÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ YRITYKSET VOIVAT KASVAA JA KANSAINVÄLISTYÄ TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN YRITTÄJYYSOHJELMA

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden näkymät ja osaamistarpeet

Teknologiateollisuuden näkymät ja osaamistarpeet Teknologiateollisuuden näkymät ja osaamistarpeet ABB Oy Kalle Mattila, johtaja Teknologiateollisuus Mervi Karikorpi, johtaja Sisältö Teknologiateollisuus ja sen merkitys Suomelle Toimintaympäristön megatrendit

Lisätiedot

Osaamisen tiekartta tulevaisuuteen. Kemianteollisuuden koulutuslinjaus. Koulutusvaihtoehdot. Alan vetovoima Tulevaisuuden haasteet

Osaamisen tiekartta tulevaisuuteen. Kemianteollisuuden koulutuslinjaus. Koulutusvaihtoehdot. Alan vetovoima Tulevaisuuden haasteet Ennakointi Ammattilaisuus ja osaaminen Henkilöstö Koulutusvaihtoehdot Alan vetovoima Tulevaisuuden haasteet Strategia Innovaatiot Yhteistyö Osaamisen tiekartta tulevaisuuteen Kemianteollisuuden koulutuslinjaus

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Huhtikuu

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA

ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA Maija Pohjakallio, Katme Consulting Oy Opetushallitus 2012 Tiivistelmä Selvityksessä tarkastellaan kemianteollisuuden

Lisätiedot

Tutkijat ja yritysjohto opettelevat yhteiseloa s. 20

Tutkijat ja yritysjohto opettelevat yhteiseloa s. 20 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 4 2007 Ole Johansson Kohti yrityskohtaisia ratkaisuja s. 6 Vastakohtien Venäjä s. 14 Tutkijat ja yritysjohto opettelevat yhteiseloa s. 20 Jari Härkönen PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

Kemianteollisuuden ja sen alatoimialojen osaamis- ja koulutustarpeet. k emia EUROOPAN SOSIAALIRAHASTO TAVOITE 3 -OHJELMA

Kemianteollisuuden ja sen alatoimialojen osaamis- ja koulutustarpeet. k emia EUROOPAN SOSIAALIRAHASTO TAVOITE 3 -OHJELMA Kemianteollisuuden ja sen alatoimialojen osaamis- ja koulutustarpeet k emia l i s ä ä v e t o v o i m a a EUROOPAN SOSIAALIRAHASTO TAVOITE 3 -OHJELMA SISÄLTÖ KEMIANTEOLLISUUS MURROSVAIHEESSA 3 JOTTA KYSYNTÄ

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaamistarpeet teknologiateollisuudessa

Tulevaisuuden osaamistarpeet teknologiateollisuudessa Tulevaisuuden osaamistarpeet teknologiateollisuudessa Yhteenvetoraportti toimialakohtaisista yrityskyselyistä Tarja Meristö Sami Leppimäki Jukka Laitinen Hanna Tuohimaa Tarja Meristö, Sami Leppimäki,

Lisätiedot

SATAKUNNAN TEOLLISUUSVISIO 2015

SATAKUNNAN TEOLLISUUSVISIO 2015 Ohjausryhmä: Tauno Matomäki, pj Pertti Asunmaa, UPM Ari Eklund, Prizztech Oy Esa Mäki, HK Ruokatalo Kari Ollila, CimSolar Oy Risto Salo, Hollming Oy Timo Suistio, STX Europe ASA 1.12.2008 Petri Merisaari

Lisätiedot

Älyä viestintään. Suositus viestintäalan osaamisen ja koulutuksen kehittämiseksi

Älyä viestintään. Suositus viestintäalan osaamisen ja koulutuksen kehittämiseksi Älyä viestintään Suositus viestintäalan osaamisen ja koulutuksen kehittämiseksi RONT-END OHJELMOIJA XXX SOSIAALISEN MEDIAN TUOTTAJA RNET- MOIJA INFOGRAAFIKOT DIGI-AD KONSEPTISUUNNITTELIJA RKKOANALYTIIKKA-

Lisätiedot

HÄMEEN KESÄYLIOPISTON

HÄMEEN KESÄYLIOPISTON HÄMEEN KESÄYLIOPISTON TOIMINTASTRATEGIA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2009-2013 HÄMEEN KESÄYLIOPISTO 2013 Hämeen kesäyliopisto on alueellinen ympäri vuoden toimiva vapaan sivistystyön oppilaitos, joka on erikoistunut

Lisätiedot

Kauppakamarin osaamisselvitys. Yritysten osaamistarpeet vuoteen 2016

Kauppakamarin osaamisselvitys. Yritysten osaamistarpeet vuoteen 2016 Kauppakamarin osaamisselvitys Yritysten osaamistarpeet vuoteen 2016 Kauppakamarin selvitys 2012 Sisällysluettelo 1. Kyselyn tavoite ja toteuttaminen 6 2. Miten toimintaympäristön ja liiketoiminnan muutokset

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN Juhana Rönnqvist Opinnäytetyö Toukokuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI

Lisätiedot

RAUMAN JA SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIEN KOULUTUSSELVITYS 2011

RAUMAN JA SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIEN KOULUTUSSELVITYS 2011 RAUMAN JA SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIEN KOULUTUSSELVITYS 2011 Tommi Salonen Harri Sjöholm Sampo Viding 30.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 TIIVISTELMÄ... 4 KOULUTUSKYSELYN KESKEISET TULOKSET... 4 TÄRKEIMMÄT

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen uusi maailma II

Insinöörikoulutuksen uusi maailma II Insinöörikoulutuksen uusi maailma II Foorumi 2010 hyvät käytännöt Juhani Keskitalo, Samuli Kolari, Janne Roslöf & Carina Savander-Ranne (toim.) Hämeen ammattikorkeakoulu INSSI-hankkeen oppimisprosessin

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI

VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI NOVIDAN STRATEGIA VUOSILLE 2007-2012 Hyväksytty ammatillisen koulutuksen johtokunnassa 12.4.2007 SISÄLTÖ Sivu 1. Johdanto 3 2. Missio 3 3. Visio 3 4. Arvot 3 5. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

KEURUUN SEUDUN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2017

KEURUUN SEUDUN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2017 KEURUUN SEUDUN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2017 Ulkoasu ja taitto: Hanna Söderström Kustantaja: Keuruun seudun aikuiset työelämään Koulutuksella on katetta -hanke, Kehittämisyhtiö KeuLink

Lisätiedot

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012. Taloustilanne. huutaa tekoja. sivu 12

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012. Taloustilanne. huutaa tekoja. sivu 12 koneteollisuudella mahdollisuus menestyä s. 18 jääkö eurooppa digikehityksen sivustaseuraajaksi? s. 22 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012 Taloustilanne huutaa tekoja sivu 12 Osaavia tekijöitä

Lisätiedot

Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18

Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2007 Professori Jukka Vesalainen: Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18 Kemikaaleja kartoittamaan s. 6 Talotekniikan instituutti kokoaa yhteen alan osaamisen

Lisätiedot

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja Alueelliset teknologiastrategiat Toimittanut Martti Kivioja Julkaisija Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Kannen kuva Comma Finland/Delany Brendan Taitto Riitta Kärki

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA Sisällysluettelo Miksi yrittäjyyskasvatuksen strategia?... 4 Suomi osana globaalia toimintaympäristöä...

Lisätiedot

TIETOTURVA-ALAN ENNAKOINTISELVITYS HELMIKUU 2013

TIETOTURVA-ALAN ENNAKOINTISELVITYS HELMIKUU 2013 LOPPURAPORTTI [LUONNOS] TIETOTURVA-ALAN ENNAKOINTISELVITYS HELMIKUU 2013 1 Sisällys 1. Selvityksen tausta, tavoitteet ja toteutus s.3 2. Selvityksen havainnot s.9 2.1 Tietoturvaklusterin näkökulma s.9

Lisätiedot

Vuosikertomuksen kuvituksessa esiintyvät henkilöt ovat aitoja haagahelialaisia. Kuvasimme vuoden 2014 aikana noin 550 opiskelijaa ja henkilöstön

Vuosikertomuksen kuvituksessa esiintyvät henkilöt ovat aitoja haagahelialaisia. Kuvasimme vuoden 2014 aikana noin 550 opiskelijaa ja henkilöstön HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULUN VUOSIKERTOMUS 2014 Vuosikertomuksen kuvituksessa esiintyvät henkilöt ovat aitoja haagahelialaisia. Kuvasimme vuoden 2014 aikana noin 550 opiskelijaa ja henkilöstön jäsentä

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus 14.5.2014 Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus - kooste väestönkehityksen, elinkeinopoliitikan ja osaamisen tilastoista sekä alustavista havainnoista Etelä-Karjalan

Lisätiedot