SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1"

Transkriptio

1 SISÄLLYSLUETTELO Sivu JOHDANTO 1 1 HALLINTO Kirkkovaltuusto Tilintarkastus Kirkkoneuvosto Taloushallinto Kirkonkirjojenpito Kirkkoherranvirasto Muu yleishallinto 12 2 TOIMINTA Jumalanpalveluselämä Hautaan siunaaminen Muut kirkolliset toimitukset Aikuistyö Muut seurakuntatilaisuudet Tiedotus ja viestintä Musiikkitoiminta Päiväkerhotyö Pyhäkoulutyö Perhekerho Partiotoiminta Rippikoulutyö Nuorisotyö Varhaisnuorisotyö Diakoniatyö Perheneuvonta Sairaalasielunhoito Palveleva puhelin Lähetystyö Muu seurakuntatyö 30 4 HAUTAUSTOIMI Hautausmaarakennukset Hautausmaat 31 5 KIINTEISTÖTOIMI Kirkko Seurakuntatalo Pappila Pikkupappila Kesäkoti 33 1

2 570 Partiokolo As. Oy Ventälä As. Oy Mikkolantorppa Maatalous Metsätalous 34 6 VEROTUS JA VAKUUTUKSET 35 7 INVESTOINNIT 36 8 HENKILÖKUNTA TILIKAUDEN TULOS TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT 42 Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma 45 Toteutumavertailut 46 Hautainhoitorahaston tuloslaskelma ja tase Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot

3 Jokioisten seurakunta toimintakertomus 2013 Jokioisten seurakunta kuuluu Suomen evankelis- luterilaisen kirkon Tampereen hiippakuntaan ja Tammelan rovastikuntaan. Kuluvana vuonna kuntien ja seurakuntien yhdistymiskehitys on Suomessa jatkunut. Suomessa oli 449 seurakuntaa vuonna Kirkolliskokouksen päätöksen mukaan kaikki Suomen seurakunnat tullaan liittämään seurakuntayhtymiin. Tulevien seurakuntayhtymien alueista Tampereen hiippakunnassa ei vielä tiedetä. Vuoden 2014 aikana odotetaan kirkolliskokoukselta ohjaavia päätöksiä. Jokioisissa seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten 12 vuoden aikana 314 hengellä eli noin 6,5 %:lla. Luvussa näkyy paikkakunnan muuttotappion vaikutus, mutta myös kirkosta vieraantuminen. Vuosi Yht Seurakunnan jäseniä Kirkosta eronneet 02 alk Jäsenistön muutos 02 alk Seurakunnan talous on mahdollistanut toiminnan jatkuvuuden ja nykyisen henkilöstömäärän. Tulevaisuudessa on varauduttava siihen, että seurakunnan henkilöstömenojen nousu ja jäsenyyskadon ja poismuuton aiheuttama verotulojen väheneminen luovat yhtälön, johon seurakunnan omat resurssit eivät riitä. Tuleva seurakuntayhtymä voi antaa vahvemmat hartiat toimintojen ylläpitoon. Toivottavasti se ei tapahdu toiminnan määrän ja laadun kustannuksella. Virastotyössä tilanvaraus- ja kalenteriohjelma on tuottanut uudet, entistä tarkemmat tilastot toiminnasta. Kirkonkirjat siirtyvät piakkoin digitaalisiksi Kirjuri-ohjelmiston myötä. Oman seurakunnan virkatodistusten saaminen hoituu parin vuoden kuluessa mistä tahansa Suomen seurakunnasta. Seurakunnan ruumishuone korjattiin ja nykyaikaistettiin lisäämällä siihen ilmastointi. Kirkkovaltuusto päätti suojella Metso-suojeluohjelman puitteissa seurakunnan kirkonkulman 22,4 ha metsäpalstan.tästä koituvat tulot tukevat vuoden 2014 budjettia tasapainoisemmaksi. Seurakunta on yhteisö, joka toteuttaa yhteyttään jumalanpalveluksissa mutta myös muissa kokoontumisissa. Kristillinen yhteys toteutuu ruohonjuuritason kohtaamisissa Jumalanpalveluksissa ja ehtoollisella on käynyt väkeä edellisvuoden tapaan. Pelkät päiväjumalanpalvelukset huomioon ottaen viikoittainen kirkossa kävijöiden määrä oli 1,95 % seurakuntalaisista. Kokonaiskirkon tasolla vastaava luku vuonna 2012 oli kokonaiskirkossa 1,3 % ja Tampereen hiippakunnassa 1,2 %. Syitä kirkkoaktiivisuuden laskuun voi hakea sekä toiminnan toteuttajista että toimintaan osallistujista. Näyttää siltä että muiden harrastuksien tai kotisohvan imu on monelle - 1

4 varsinkin nuoremmalle seurakuntalaiselle - kirkkoon lähtemisen halua vahvempi. Ihmiset elävät yhä omaehtoisemmin, ja vapaa-aika käytetään itseä varten. Internetin välityksellä täyttyy aikaisempaa merkittävämpi osa yhteisöllisyyden tarpeista. Vaikka monessa suhteessa kirkossa palvellaan jäseniä laadukkaammin kuin koskaan, osalle jäsenistölle näyttää tuottavan vaikeuksia hahmottaa henkilökohtaisen kirkossa tai seurakunnan tilaisuudessa käynnin erityismerkitystä. Pääjumalanpalvelus järjestettiin tarkasteluvuonna seurakuntatalossa neljä kertaa. Tilaisuuksissa oli puhujavieraat ja musiikkiohjelmaa. Osallistujia oli keskimääräistä enemmän. Kaaviot: Jumalanpalveluksiin ja ehtoolliselle osallistuminen kokonaiskirkossa ja Jokioisissa Neljästä suomalaisesta kolme kuuluu edelleen luterilaiseen kirkkoon. Jokioislaisista enemmän kuin kahdeksan kymmenestä kuntalaisesta kuuluu kirkkoon. Seurakuntatoiminnassa ei ole kyse pelkästään osallistujien määrästä, vaan olennaisen tärkeää on, että seurakuntalaiset kokevat toiminnan omakseen ja saavat aineksia kasvaa uskossaan. Tarvitaan sekä kokoavaa että sitouttavaa toimintaa. Perusseurakuntalaisten hiljaisen enemmistön tapaaminen toteutuu parhaiten henkilökohtaisissa kohtaamisissa. Henkilöstössä koettiin iso menetys kun diakoni Tuija Haapanen menehtyi syksyllä sairauden uuvuttamana. Hänen tilalleen kirkkoneuvosto valitsi seurakunnan varhaisnuorisotyössä aiemmin toimineen diakoni Elina Mettovaaran. Diakoniatyön merkittävä panos näkyy erityisesti eläkeläisten kerhoissa, joissa liikkuu runsaasti ikäihmisiä. Diakoniaruokailu jatkaa vakiintuneena työmuotona seurakuntatalossa. Jumalanpalveluksien toteutuksessa on vuoden mittaan avustanut eri tehtävissä lukuisa joukko kyläkuntia ja yhteistyötahoja, mistä jokaiselle lämmin kiitos. Kesäkauden kirkkokahvit sunnuntaisin jumalanpalveluksien yhteydessä ovat keränneet keskimäärin 38 henkeä kerrallaan, torstaituvissa on ollut oma pienempi kävijäjoukkonsa. 2

5 Alkuvuodesta kokoonnuttiin kinkereille koteihin perinteiseen tapaan. Musiikkityö järjesti Päivi Toikan johdolla kirkkokuoron 60-vuotisjuhlamessun kirkossa Core-kvartetin vahvistamana. Kanttorin vuorotteluvapaan sijaisena lokakuusta alkaen toimi kanttori Marcus Kalliokoski. Kirkon äänentoistolaitteet uusittiin vuoden aikana. Diakoniatyö järjesti torilla makkaratarjoilun, jossa seurakunnan bändinuoret musisoivat Heikki Lähdekorven johdolla. Seurakunnan työntekijöitä ja luottamushenkilöitä oli mukana. Syksyllä yli 20 ihmistä osallistui 12 kokoontumiskerran Alfa-kurssille seurakuntatalossa uskon perusasioiden äärellä. Kurssiin kuului myös viikonloppuleiri kesäkodilla. Tällä haavaa seurakunnassa on lähetystyön johtokunta ja diakonia- ja yhteiskunnallisen työn johtokunta ja kasvatuksen vastuuryhmä ja jumalanpalvelus- ja musiikkityön vastuuryhmä. Nämä toimivat mainituilla toiminnan sektoreilla työtä suunnittelemassa ja ohjaamassa. Seurakunnan lapsityö tavoittaa suuren joukon juuri sitä ikäryhmää, jonka osallistumista toimintaan eniten kaivataan. Perhekerho, seurakunnan päiväkerhot sekä varhaisnuorisotyön kerhot vetävät varsin hyvin väkeä. Syksyllä lapsityöntekijät Tuuli Kulmanen ja Elina Mäntyvaara ohjasivat Vanhemmuuden Palikat työskentelyn seurakuntatalossa. Lapsi- ja perheystävällisyys säilyy yhtenä toimintamme pitkän aikavälin painopisteenä. Lähetysväki on edelleen kiitettävästi järjestänyt erilaisia tilaisuuksia lähetyksen hyväksi lähetysarpajaisten ja syksyn lähetyslounaan lisäksi. Lähetyksen toimintapiiri kokoontui säännöllisesti. Nimikkolähettisopimuksia seurakunnalla on kolme. Seurakunta tukee Elina Braz de Almeidaa Kroatiassa (Sanansaattajat ry), Satu ja Jorma Arkkilaa Keniassa (SLEY) sekä Timi Maraa ja Kaiju Neiglickiä Hong Kongissa (SLS). Seurakunnan toiminnan tiedotuskanavana toimivat viikoittaiset kirkolliset ilmoitukset Forssan Lehdessä sekä seurakunnan kotisivut osoitteessa: Vuoden 2014 alusta seurakunta siirtyy Kirkon palveluksen asiakkaaksi. Siirtymävuoden 2013 aikana kaikki talous- ja palkkahallinnon tiedot konvertoitiin seurakunnan taloushallinnon ohjelmista Kirkon palvelukeskuksen järjestelmiin ja henkilökuntaa koulutettiin käyttämään uusia internet sovelluksia. Seurakunta on verkostoitunut kunnan alueella moneen suuntaan. Verkostoituminen ilmenee vierailuissa kouluihin, päiväkoteihin ja vanhustenhuoltoon sekä yhteydenpidossa veteraaneihin ja paikallisiin laitoksiin ja yrityksiin. Mittava seurakuntalaisten ja vapaaehtoisten kuntalaisten joukko on vuoden 2013 aikana toiminut eri yhteyksissä yhdessä seurakunnan työntekijöiden kanssa. Esitän parhaat kiitokseni kaikille seurakunnan työyhteydessä toimineille! Jyrki Koivisto 3

6 TASEKIRJAAN SISÄLTYVÄT SISÄISET ERÄT Sisäiset korot Sisäiset korot on laskettu tasearvoista käyttäen vuoden viimeisen päivän Euribor korkoa 0,544 %. (12 kk:n 365 pv:n korko) Kustannusten kohdentaminen Kohdentamisen tavoitteena on saada esiin tieto, miten voimavarat jakautuvat kirkon perustehtävien kesken. Perustehtäviksi on luokiteltu seurakunnallinen toiminta ja hautaustoimi. Yleishallinto ja kiinteistötoimi ovat tukipalveluita, joiden tehtävänä on mahdollistaa perustehtävien suorittaminen. Hallintomenojen jako Yleishallinnon nettomenot (ei kirkonkirjojen pito) sekä verotuskustannukset ja keskusrahastomaksut jakautuvat 2-4 pääluokkien kesken menojen mukaisessa suhteessa. KULTTUURIPERINNÖN HOITOKUSTANNUKSET Kirkkohallituksen ohjeiden mukaan seurakuntien tulee selvittää kulttuuriperinnön hoitamisesta aiheutuneet kustannukset. Kulttuuriperinnön hoitokustannuksia aiheuttavat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennuksien ja esineiden hoito sekä kulttuuriperinnön tunnetuksi tekeminen ja tiedottaminen. Kulttuuriperintöön kuuluvat mm ennen vuotta 1917 rakennetut kirkot sekä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella kaavalla suojellut kulttuuriperinnön kannalta arvokkaat kohteet. Seurakunnan kiinteistöistä kuuluvat kulttuuriperinnön piiriin kirkon lisäksi myös kaikki pappilamiljööseen kuuluvat rakennukset, koska koko miljöö on suojeltu kaavalla. Kulttuuriperinnön hoitoon on vuonna 2013 laskettu: Kirkon kunnostustyöt, vartiointi ja sähkö 75 % ,47 4

7 1 HALLINTO 102 Kirkkovaltuusto Seurakunnan ylimpänä päättävänä hallintoelimenä toimii marraskuussa 2010 valittu kirkkovaltuusto, jonka toimikausi alkoi vuoden 2011 alusta ja päättyy vuonna Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi Antti Suokas, varapuheenjohtajana Risto Suonpää ja sihteerinä Tiitta Moberg. Kirkkovaltuusto kokoontui kertomusvuoden aikana neljä kertaa ja pöytäkirjoihin kirjattiin 35 pykälää. Vuoden 2013 aikana valtuusto käsitteli mm. seuraavia asioita: Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuosiksi Suhteellisten vaalienlautakunnan valinta vuosiksi Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinta vuosiksi Kirkkoneuvoston varsinaisten jäsenten valinta vuosiksi Kirkkoneuvoston vpj:n sekä jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten valinta vuosiksi Diakonia- ja yhteiskunnallisen työn sekä lähetystyön johtokuntien puheenjohtajien, jäsenten ja varajäsenten valinta vuosiksi Loimaan sairaalan sairaalasielunhoidon sopimuksen hyväksyntä Toimituspalkkioiden suositussopimuksen hyväksyntä Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyntä Vuoden 2014 tuloveroprosentin määrääminen Pappila-nimisen metsätilan suojeluun asettaminen Vuoden 2014 talousarvion käsittely ja hyväksyntä Kirkkovaltuuston jäsenet: nimi: läsnäolo nimi: läsnäolo Suokas Antti pj 4/4 Raiskio Kirsi 4/4 Breilin Eeva-Liisa 4/4 Rantanen Eila 3/4 Esala Martti 3/4 Saarinen Satu 2/4 Junnila Sanni 3/4 Suonpää Juha 3/4 Korteniemi Henriikka 1/4 Suonpää Risto vpj. 4/4 Koskela Inkeri 4/4 Talvisilta Mika 1/4 Laine Kaija 3/4 Tuomola Vesa-Matti 3/4 5

8 Markkula Liisa 4/4 Valonen Ulla 4/4 Mattinen Ilmari 4/4 Örn Marjaleena, 2/4 Perälä Pirjo 3/4 Kokouksiin osallistuneet varajäsenet: Kauppi Marja Klemelä Seppo Kankaanpää Heikki Uutela Jorma Virta Anja Tilintarkastus 104 Kirkkoneuvosto Tulot Menot Netto Kirkkovaltuuston vuosille valitsemana vastuullisena tilintarkastajana toimii KPMG Oy:n nimeä KHT Pertti Keskinen ja hänen varallaan JHTT Esko Säilä. Tulot Menot Netto Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii virkansa puolesta kirkkoherra Jyrki Koivisto. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajana toimi Eeva-Liisa Breilin. Sihteerinä toimi Tiitta Moberg. Kirkkoneuvoston kokouksiin osallistuivat myös kirkkovaltuuston puheenjohtaja Antti Suokas ja varapuheenjohtaja Risto Suonpää. Kirkkoneuvoston tehtävänä on mm. toimia seurakunnan hengellisen työn ja muun toiminnan yleisessä johdossa, valmistella kirkkovaltuustossa esille tulevat asiat ja panna täytäntöön kirkkovaltuuston päätökset. Kirkkoneuvosto kokoontui kertomusvuoden aikana 11 kertaa. Pöytäkirjoihin kirjattiin 127 pykälää. Vuoden 2013 aikana kirkkoneuvosto käsitteli mm. seuraavia asioita: 6

9 Vuoden 2013 ensimmäisen kirkkovaltuuston kokouksen valmistelu Loimaan sairaalan sairaalasielunhoidon sopimuksen käsittely kirkkovaltuuston hyväksyntää varten Toimituspalkkioiden suositussopimuksen käsittely edelleen kirkkovaltuuston hyväksyntää varten Jumalanpalvelus- ja musiikkitoiminnan sekä kasvatuksen vastuuryhmien valinta toimikaudeksi Kirkkoneuvoston edustajien valinta diakonia- ja yhteiskunnallisen työn sekä lähetystyön johtokuntiin Jokioisten kunnan vanhuusneuvoston jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen valinta Turvallisuus- ja ruokailuvalvontavastuu henkilöistä päättäminen rippileireille 2013 Seurakunnan edustajan valinta perheasiain neuvottelukeskuksen johtokuntaan vuosiksi Kirkon äänentoiston uusiminen Määräaikaisen nuorisotyöntekijän valinta kesäksi 2013 Määräaikaisen kanttorin valinta kanttorin kesäloman ajaksi Hautausmaan kausityöntekijöiden valinta Hautausmaan kesätyöntekijöiden valinta Tilinpäätöksen 2012 hyväksyminen edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi Työntekijöiden vuosilomien hyväksyntä Koulunuorison stipendien myöntäminen Hautojen havuttamisen lopettamisesta päättäminen Tilintarkastuskertomuksen käsittely edelleen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi Narva-Joensuun seurakunnan juhlajumalanpalveluksen edustamisesta päättäminen Tampereen IT-yhteistyöalueen seurakuntien tietoturvapolitiikan ja tieturvaohjeiden hyväksyntä Taukotuvan remonttitarpeeseen tutustuminen Kanttorin vuorotteluvapaasta päättäminen Kirkkoneuvoston ohjesäännön muuttaminen 7

10 Uusien virkamiesoikeudellisten säädöksien voimaantulosta johtuva virkasäännön kumoaminen Diakonin viran auki julistaminen Kolehtisuunnitelman hyväksyminen Vuoden 2014 veroprosentin määrääminen edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi Seurakuntatalon jumalanpalvelus ajankohdista päättäminen Seurakunnan sisäisen valvonnan ohjeen päivitys Seurakuntatalon parkkipaikan puiden kaatamisesta päättäminen Kirkonpalvelukeskuksen ja seurakunnan välisen palvelusopimuksen hyväksyntä Diakoniatyön viran täyttäminen Henkilöstön koulutussuunnitelman hyväksyntä Hautausmaan kesäkukka tarjouksen hyväksyntä Pappila-metsätilan suojeluun asettaminen Seurakunnan vakuutuksien kilpailuttaminen Vuoden 2014 talousarvion hyväksyminen kirkkovaltuustoa varten Vuoden kirkkoneuvoston varsinaiset jäsenet: henkilökohtaiset varajäsenet: nimi: läsnäolo: nimi: läsnäolo: Koivisto Jyrki, pj. 10/11 Parviala Johanna Breilin Eeva-Liisa, vpj. 10/11 Koskela Inkeri 1 Klemelä Seppo 8/11 Kankaanpää Heikki Korteniemi Henriikka 8/11 Rantanen Eila 3 Perälä Pirjo 9/11 Mattinen Ilmari 2 Raiskio Kirsi 10/11 Saarinen Satu 1 Suonpää Juha 11/11 Tuomola Vesa-Matti Tiensuu Jussi 9/11 Örn Marja-Leena 1 Valonen Ulla 9/11 Talvisilta Mika Tulot Menot Netto

11 Kirkkoneuvoston alaiset johtokunnat ja vastuuryhmät Johtokunnat ovat kirkkovaltuuston asettamia, kirkkoneuvoston avuksi tarkoitettuja elimiä, joiden tehtävät määritellään kirkkovaltuuston vahvistamissa johtosäänöissä. Kirkkoneuvoston alaisia johtokuntia ovat diakonia- ja yhteiskunnallisen työn johtokunta sekä lähetystyön johtokunta. Diakonia- ja yhteiskunnallisen työn johtokunta: Diakonia-ja yhteiskunnallisen työn johtokunnalla oli vuonna 2013 kuusi kokousta, joista kirjoitettiin 57 pykälää pöytäkirjoihin. Läsnäolot: Sanni Junnila, pj 6/6 Seppo Valtti 6/6 Sirkku Oravainen 6/6 Seppo Klemelä 3/6 Kari Allén 4/6 Eila Rantanen 4/6 Inkeri Koskela, varajäsen 2/6 Marjaleena Örn, varajäsen 1/6 Eeva-Liisa Breilin, kn edustaja 3/6 Tuija Haapanen 3/6 Tuija Kujansuu 3/6 Elina Mettovaara 2/6 Jyrki Koivisto 6/6 Lähetystyön johtokunta: Toimintavuoden aikana on pidetty 3 kokousta, pöytäkirjaan on kirjattu 40 pykälää. Johtokunnan puheenjohtajana on toiminut Pirjo Perälä ja sihteerinä Anu Lummaa. Lähetystyöstä vastaava teologi on ollut Jyrki Koivisto. Johtokunnan kokouksiin on osallistuttu seuraavasti: Jäsenet: Varajäsenet: Perälä Pirjo pj. 3/3 Sorri Tarja 1/3 Kauppi Marja 3/3 Esala Martti 0/3 Mattinen Ilmari 3/3 Uutela Jorma 1/3 Saarinen Satu 0/3 Kaakinen Ella 3/3 Iipola Isto 2/3 Karppi Sakari 1/3 Suonpää Risto 3/3 Rantanen Eila 1/3 Koivisto Jyrki 3/3 Lummaa Anu 3/3 Raiskio Kirsi 2/3 kirkkoneuvoston edustaja 9

12 Jumalanpalvelus- ja musiikkityön vastuuryhmä: Vastuuryhmän kokouksia on ollut toimintavuoden aikana kolme. Puheenjohtajana on ollut Juha Oravainen ja sihteerinä Päivi Toikka. Elina Kiviharju 2/3 Jyrki Koivisto 3/3 Liisa Markkula 3/3 Juha Oravainen 2/3 Mika Talvisilta 0/3 Päivi Toikka 3/3 Leena Vainio 0/3 Seppo Valtti 2/3 Ulla Valonen, kn edustaja 2/3 Kasvatuksen vastuuryhmä: Toimintavuoden 2013 aikana vastuuryhmä kokoontui 3 kertaa. Varsinaiset jäsenet: läsnäolo: Järvinen Kari 1/3 Korteniemi Henriikka 2/3 Kuoppala Kaisa 1/3 Laine Kaija 3/3 Leino Linnea, partion edustaja 1/3 Lindqvist Bengt 0/3 Suonpää Juha, kn edustaja 2/3 Lähdekorpi Heikki, sihteeri 3/3 Mettovaara Elina 2/3 Mäntyvaara Elina 1/3 Parviala Johanna 2/3 Simola Leena, pj 3/3 Summanen Paula, lastenohjaaja 3/3 105 Taloushallinto Taloushallinnon käytännön tehtäviä hoitaa seurakunnan taloustoimisto. Toimintaan kuuluvat myös kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston asioitten valmistelu ja esityslistojen laadinta sekä osittain hankintatoimi. Seurakunnan raha- ja tilitoimi, kirjanpito, palkkahallinto sekä hautakirjanpito ja -laskutus hoidettiin vielä 2013 vuonna taloustoimistossa. Seurakunta siirtyy vuoden 2014 alusta Kirkonpalvelukeskuksen asiakkaaksi ja taloustoimiston toimenkuva muuttuu paljon. Muutosta varten taloustoimiston työntekijät kävivät tilivuonna 2013 Oulussa koulutuksissa kolme kertaa ja näiden 10

13 koulutusten kulut on myös kirjattu kustannuspaikan menoksi. Sekä koulutus, että Rauhala yhtiöstä ostetut konversiot ovat johtaneet kustannuspaikan määräraha ylitykseen. Taloustoimistossa työskentelevät talouspäällikkö ja osa-aikainen toimistoapulainen. Talouspäällikkö toimii seurakunnan palkka-asiamiehenä ja työsuojelupäällikkönä. Tulot Menot Netto Kirkonkirjojenpito Vuoden 2013 alkupuolella seurakunta siirtyi käyttämään valtakunnallista Kirjuri jäsentietojärjestelmää. Kirkonkirjojen digitoidun materiaalin tarkistaminen on vielä seurakunnassa kesken. Tulot Menot Netto Kirkkoherranvirasto Virasto on avoinna arkipäivisin Väestökirjanpidon, arkistointi- ja kirjastonhoitotehtävien lisäksi toimistosihteeri hoitaa seurakunnan viraston yleisöpalvelun ja puhelinvaihteen. Hän vastaa myös seurakunnan sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta. Tulot Menot Netto

14 110 Muu yleishallinto Kustannuspaikan menot koostuvat työyhteisön yleishallinnon kustannuksista: vuosilomapalkkojen jaksotusmenoista, posti-, puhelin- ja kopiointimenoista, sähköisen kalenteri ja ajanvarausohjelma-katrinan kuluista sekä työterveydenhuollon kustannuksista. Suurin menoerä on Tampereen Itkeskuksen palvelumaksu. Työntekijöiden virkistystoimintamenot sisältyvät myös tähän kustannuspaikkaan. Toiminta vuoden 2013 aikana seurakunta siirtyi langattoman puhelinjärjestelmän käyttöön. Työntekijöille ostettiin uudet puhelimet, joka vaatii hälytinjärjestelmien päivittämistä langattomaanverkkoon sopivaksi. Tulot Menot Netto

15 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA Seurakunnan toimintaa toteuttavat yhtäältä seurakuntalaiset, heidän valtuuttamansa edustajat sekä seurakunnan työntekijät. Yleisen seurakuntatyön pitkäjänteisinä tavoitteiksi seurakuntatyössä on noussut erityisesti seuraavat: jumalanpalvelus toteutetaan yhdessä seurakuntalaisten kanssa, ja seurakuntalaisia rohkaistaan löytämään oma palvelutehtävänsä. Kokonaiskirkon resurssien vähetessä lähiseurakuntien yhteistyön lisääminen sekä seurakuntalaisten entistä suurempi osallistaminen ja vastuuttaminen merkitsevät entistä enemmän. Erityisjumalanpalveluksista voi mainita seurakuntatalon jumalanpalvelukset, perhekirkon, vauvakirkon sekä motoristimessun. Seurakuntatalon jumalanpalveluksissa järjestettiin lapsille pyhäkoulu. Kirkkokahvien ja pihatupatoiminnan sekä lähetys- ja seurakuntapiirien ja kinkerien järjestämisessä seurakuntalaiset ovat osoittaneet seurakuntamyönteisyyttä ja tarmoa. Kirkkokuoro ja muut kuorot ovat toimineet kiitettävästi jumalanpalveluselämän rikastuttamiseksi. Ehtoollisavustajat ovat sitoutuneet tehtäväänsä. Jumalanpalveluksen muuhun vastuunkantoon seurakuntalaisia on osallistunut pyydettäessä. Seurakunnalla on hyvät ja toimivat suhteet kunnallisiin yhteistyötahoihin. Yhteistyötä kirkollisten järjestöjen kanssa on ollut jossain määrin. SLEYn kanssa toteutettiin kolmipäiväinen tapahtuma toukokuussa. 203 Jumalanpalveluselämä Päiväjumalanpalveluksien osanotto nousi edellisvuodesta, ehtoollisella kävijöiden määrä samoin. Seurakuntatalon jumalanpalveluksien osallistujamäärä kohosi yli keskiarvon. Muihin kirkossa toteutettuihin tilaisuuksiin ja jumalanpalveluksiin osallistujien määrä (1295) laski ja musiikkitilaisuuksiin osallistuneiden määrä (993) pysyi ennallaan edellisvuoteen verrattuna. Toiminta Jumalanpalveluskävijät Ehtoollisella kävijät Jokioinen, jp-kävijä - % 2,01 1,76 1,89 1,77 1,86 1,81 1,95 Koko maa, jp-kävijä -% 1,9 1,8 1,8 1,7 1,6 1,3 Tre hiip.k. jp-kävijä -% 1,7 1,7 1,7 1,5 1,4 1,2 Tulot 37 Menot Netto

16 204 Hautaan siunaaminen Toimitus lukumäärä osallistujat Hautaan siunaamiset Tulot Menot Netto Muut kirkolliset toimitukset Toimitus lukumäärä osallistujat Kasteet 58 noin 1500 Vihkimiset 20 noin 1156 Konfirmaatioita oli 3. Rippikoulun kävi 71nuorta, joista 67 kotiseurakunnassa. Tulot Menot Netto Aikuistyö Syksyllä toteutettiin Alfa-kurssi seurakuntapastorin ohjaamana. Osallistujia oli enemmän kuin kaksi tusinaa. Perhepiiri kokoontui pienellä joukolla vuoden aikana säännöllisesti. Olkkarin raamattupiirissä kävi uskollinen osallistujajoukko. Alfa-kurssia ei ollut budjetoitu toteutettavaksi vuonna 2013, joka johti kustannuspaikan määrärahojen ylittymiseen. Tulot Menot Netto

17 207 Muut seurakuntatilaisuudet Tähän osastoon kuuluvat lähinnä seurakuntapiirit ja kinkerit. Seurakuntapiirit toimivat paikoin, mutta niihin osallistuminen on vähentynyt aktiiviosallistujien vanhetessa. Nuorempaa aikuisväestöä kaivataan mukaan. Kinkereitä pidettiin kylillä 13 kertaa. Osallistujia oli 241 henkeä. Myös Intalankartanossa ja kouluissa kokoonnuttiin kinkerien merkeissä. Työntekijät pitivät hartauksia vuoden aikana mm. lntalankartanossa, dementiakeskus Sateenkaaressa, hoivakoti Vanha Pehtoorissa ja kouluilla. Veteraanien tilaisuuksia oli 8 ja niihin osallistui yhteensä 227 henkilöä. Tulot Menot Netto Tiedotus ja viestintä Seurakunnan kirkolliset ilmoitukset ilmestyvät viikoittain Forssan Lehdessä. Seurakunnan www-sivut ja kausiohjelmat täydentävät seurakunnan tiedotusta. Määrärahat eivät toimintavuonna riittäneet vaan kustannukset ylittyivät. Tulot Menot Netto Musiikkitoiminta Vastuuhenkilöt Musiikkityöstä vastaa kanttori yhdessä jumalanpalvelus- ja musiikkityön vastuuryhmän, muiden työntekijöitten ja vapaaehtoisten ja palkattujen avustajien kanssa. Vuonna 2013 Päivi Toikka oli vuorotteluvapaalla lähtien (vapaa jatkuu aina asti), jona aikana hänen viransijaisenaan toimi ansiokkaasti musiikin maisteri Marcus Kalliokoski. Viikonloppusijaisuuksiin on yhä saatu apu Sorrin perheestä. Toiminta-ajatus Musiikkitoiminnan tehtävänä on ylläpitää ja edistää musiikin monipuolista käyttöä seurakunnan kaikissa toiminnoissa ja luoda mahdollisuuksia musiikin harrastamiseen. 15

18 Musiikki liittyy oleellisesti Jumalan tekojen ylistykseen antaen näin uskonelämälle ilmaisumuodon. Toiminta Kirkkokuorossa oli vuoden 2013 aikana 22 laulajaa, 8 sopraanoa, 6 alttoa, 5 tenoria ja 3 bassoa. Kokoontumisia oli 49, joista esiintymisiä 14. Huhtikuun 28. päivä pidettiin kuoron 60-vuotisjuhlamessu Jokioisten kirkossa ja sen jälkeen kahvitilaisuus seurakuntatalossa. Kirkkokuoro esiintyi myös Latovainion rukoushuoneen 50-vuotisjuhlassa rukoushuoneella Perinteiseen tapaan kuoro vieraili Intalankartanossa pääsiäis- ja jouluaamuna. Kuoro osallistui entisen kanttorinsa, Pentti Virtaperkon 70-vuotisjuhliin Somerolla Laululinnut-lapsikuorossa oli 14 ala-asteikäistä laulajaa, ja joulukuussa 2013 mukaan saatiin vielä yksi kuorolainen. Harjoitukset ovat viikottain 45 minuutin mittaisina. Kuoro vieraili mm. Intalassa pääsiäisen alla sekä joulukuussa. Kuoro oli syyskaudella mukana Forssan toritapahtumassa sekä marraskuun lopussa kunnan joulunavauksessa Jokioisissa. Laulupiiri on harjoitellut yhdessä Jokkisukkojen kanssa. Esiintymisiä on ollut omana ryhmänä kolme kertaa. Kuorolaisia laulupiirissä oli vuoden alussa 8, ja vuoden lopussa 6. Jokkisukot on esiintynyt yhdessä Laulupiirin kanssa 8 kertaa ja omana ryhmänään 11 kertaa. Laulajia on 11. Eläkeläiskuorot ovat vierailleet säännöllisesti kerran kuussa Intalankartanossa. Jokkisukot ovat olleet mukana Jokioisten veteraaniyhdistyksen kuukausikokoontumisissa etenkin syyskaudella. Konsertteja ja musiikkitilaisuuksia on ollut 12. Yhteensä niissä on ollut yli tuhat osallistujaa. Pienempiä musiikkitapahtumia järjestettiin kevään ja kesän aikana, mutta suurimman osanottajamäärän sai perinteiset kolmannen adventtisunnuntain Kauneimmat joululaulut kirkossa, jossa mukana oli Sirius-kvartetti. Kauneimpia joululauluja laulettiin myös toisena adventtisunnuntaina (Lasten kauneimmat), kolmantena adventtisunnuntaina Latovainion rukoushuoneella, jossa oli ohjelmaa myös Kuuman koululta sekä keskiviikkona kirkossa. Suuren suosion sai marraskuussa 2013 järjestetty Nina Åströmin konsertti, jossa merkittävänä konserttivastuun jakajana toimi Jaana Pöllänen. Joulukuun alussa kuulimme myös Hanna Ekolan musisointia kirkossa. Seurakunnan vakiintuneisiin musiikkiryhmiin osallistuneiden määrän kehitys: Yhteistyö: Nuorisotyö on tuonut oman panoksensa jumalanpalveluselämään nuorten bändin avustaessa useissa jumalanpalveluksissa. Jumalanpalvelusten musiikkipuolta ovat rikastuttaneet myös yksittäisten laulajien vierailut, esim. Linnea Penttilä ja Heikki Leino joulukuussa Vastuuryhmä kokoontui neljä kertaa. 16

19 Toteutuminen Kuorojen jäsenmäärä on osittain hienoisessa nousussa (Laululinnut), ja toisaalta myös laskussa (Laulupiiri), mutta ennen kaikkea, jäsenet ovat uskollisia ja aktiivisia. Kaikki kuorot ovat saaneet positiivista palautetta esiintymisistä. Musiikkityö tekee jatkuvasti yhteistyötä muitten toimialojen kanssa. Tulot Menot Netto Päiväkerhotyö Työntekijät Kolme lastenohjaajaa, joista yksi opiskelee oppisopimuskoulutuksessa Kirkon lapsi- ja perhetyöntutkintoa. Toiminta Toiminta-ajatuksena on kristillinen kasvatus, kasteopetuksen antaminen sekä kotien tukeminen kasvatustyössä. Päiväkerhoryhmiä oli keväällä 6 ja syksyllä 7. Lapsia oli ryhmissä yhteensä 93. Päiväkerhoissa oli vanhemmille suunnattu avointen ovien päivä kussakin ryhmässä kerran. Kerholaisia oli pieni joukko esiintymässä Vanhan ajan äitienpäiväjuhlassa toukokuussa. Päiväkerholaisten kevätretki suuntasi Kanniston kotieläintilalle Alastarolle. Helmikuussa oli kirkossa perhejumalanpalvelus, jossa siunattiin työtehtäväänsä Elina Mäntyvaara ja Tuuli Kulmanen. Päiväkerholaisten kauden päätöskirkkohetki toteutettiin juhlajumiksena kesäkuussa. Syyskuussa srk-talolla järjestetty perhepäivä piti sisällään Mukulamessun, ruokailun, Vanhemmuuden palikat infon yläkerrassa ja lasten toimintaa alakerrassa. Perhepäivä järjestettiin yhteistyössä perhekerhon, pyhäkoulutyön, varhaisnuoriso-, nuoriso-, diakonia- ja musiikkityön kanssa. Perhepäivään osallistui 141 seurakuntalaista. Perhepäivästä jatkui Vanhemmuuden palikat pienryhmätoiminta, joka kokoontui viisi kertaa joka toinen keskiviikko. Marraskuussa oli perheiden joulukorttiaskarteluilta, jonne kerääntyi 29 aikuista ja 39 lasta askartelemaan. Päiväkerhoissa on ollut vuoden aikana neljä pyhäkoulua, joita ovat pitäneet seurakunnan työntekijät. Lastenohjaajat osallistuivat syksyllä Varhaiskasvatuksen neuvottelupäiville. Paula Summanen kävi Perheen parhaaksi- perhetyötä kehittämään koulutuksen ja Tuuli Kulmanen osallistui Lattiakuvat koulutukseen. Toimintasuunnitelman ja tavoitteiden toteutuminen 17

20 1. Vanhemmuuden tukeminen - Perhepäivä syyskuussa yhdessä seurakunnan eri työalojen kanssa - Vanhemmuuden palikat -pienryhmätoiminta 2. Kotien ja perheiden tukeminen kasvatustyössä - Päiväkerhon eteistilassa oli mm. kasvatus- ja liikuntavinkkejä sekä nettilinkkejä esillä - Ovensuukeskustelut vanhempien kanssa, vanhempainvartti tarvittaessa - Päiväkerhon vanhemmilla on oma ryhmä Facebookissa keskinäisiä keskusteluja sekä tukiverkon luomista varten. 3. Seurakunta tulee lapselle tutuksi - Päiväkerhossa tutustuttiin seurakunnan moninaiseen toimintaan ja sanomaan yhdessä tekemisen kautta - panostettiin lapsiperheitä koskevien tapahtumien informointiin jakamalla kerholaisille tiedotteita ja informoimalla niistä seurakunnan lapsityön nettisivuilla sekä Facebookissa sekä kutsumalla vanhempia henkilökohtaisesti mukaan toimintaan. Tulot Menot Netto Pyhäkoulutyö Työntekijät Alkuvuoden 2013 pyhäkoulutyöstä vastasi vanhaan tapaan varhaisnuorisotyönohjaajaa. Työntekijä vaihdoksista johtuen loppuvuoden toiminnasta vastasi seurakunnan lapsityö. Toimintasuunnitelman ja tavoitteiden toteutuminen Pyhäkoulutyön toiminnallinen painopiste asetettiin sunnuntain pyhäkoulun pitämiseen niinä pyhinä, kun jumalanpalvelus oli seurakuntatalolla, sekä pyhäkoulujen pitämiseen päiväkodeissa, päiväkerhoissa ja kouluissa. Tavoite saavutettiin asetettujen toimintasuunnitelmien mukaisesti. Päiväkotien pyhäkoulujen pitämiseen osallistuivat seurakunnan toiminnalliset työntekijät. Sunnuntaipyhäkoulut Sunnuntaipyhäkouluja pidettiin neljä kertaa seurakuntatalon alakerrassa. Niissä oli yhteensä 15 osallistujaa. Samaan aikaan oli seurakuntatalon yläkerrassa jumalanpalvelus. Kehtoluokkatyö Kaikille Jokioisten seurakunnan 1-4 vuotiaille lapsille lähetettiin syntymäpäiväonnittelukortti. Vauvakirkko järjestettiin toista kertaa helmikuussa. Mukana oli 25 osallistujaa. 18

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2017 KIRKKOVALTUUSTO 1(6)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2017 KIRKKOVALTUUSTO 1(6) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2017 KIRKKOVALTUUSTO 1(6) Aika: maanantaina 23.1.2017 klo 19. 19.40 Paikka: seurakuntatalo Läsnä: Breilin Eeva-Liisa terveydenhuollon opett. pj. Junnila Sanni

Lisätiedot

Jokioisten seurakunta TASEKIRJA 2014

Jokioisten seurakunta TASEKIRJA 2014 Jokioisten seurakunta TASEKIRJA Kirkkovaltuusto 19.5.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. Yleiskatsaus... 1 1.2. Hallinto... 4 1.3. Henkilöstö... 11 1.4. Väkiluku... 13 1.5. Talousarviossa

Lisätiedot

http://www.jokioinen.fi/fi/harrastajat/seurakunta

http://www.jokioinen.fi/fi/harrastajat/seurakunta JOKIOISTEN SEURAKUNNAN KEVÄT 2015 http://www.jokioinen.fi/fi/harrastajat/seurakunta JOKIOISTEN SEURAKUNNAN KEVÄTOHJELMA 2015 JUMALANPALVELUS klo 10 sunnuntaisin. Ehtoollinen useimmissa jumalanpalveluksissa.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivu JOHDANTO 1 1 HALLINTO 4 102 Kirkkovaltuusto 5 103 Tilintarkastus 6 104 Kirkkoneuvosto 6 105 Taloushallinto 10 107 Kirkonkirjojenpito 11 108 Kirkkoherranvirasto 11 110 Muu yleishallinto

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivu JOHDANTO 1 1 HALLINTO 4 102 Kirkkovaltuusto 4 103 Tilintarkastus 5 104 Kirkkoneuvosto 5 105 Taloushallinto 10 107 Kirkonkirjojenpito 10 108 Kirkkoherranvirasto 11 110 Muu yleishallinto

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/2017 KIRKKOVALTUUSTO 1(5)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/2017 KIRKKOVALTUUSTO 1(5) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/2017 KIRKKOVALTUUSTO 1(5) Aika: tiistaina 16.5.2017 klo 19. 21.05 Paikka: seurakuntatalo Läsnä: Breilin Eeva-Liisa terveydenhuollon opett. pj. Esala Martti

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNNAN KEVÄT 2017 SEURAKUNNAN NETTISIVUT LÖYDÄT OSOITTEESTA: http://www.jokioistenseurakunta.fi JOKIOISTEN SEURAKUNNAN KEVÄTOHJELMA 2017 JUMALANPALVELUS klo 10 sunnuntaisin. Ehtoollinen

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNNAN KEVÄT 2016 SEURAKUNNAN UUDET NETTISIVUT LÖYDÄT OSOITTEESTA: http://www.jokioistenseurakunta.fi JOKIOISTEN SEURAKUNNAN KEVÄTOHJELMA 2016 JUMALANPALVELUS klo 10 sunnuntaisin. Ehtoollinen

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNNAN KEVÄT 2017 SEURAKUNNAN NETTISIVUT LÖYDÄT OSOITTEESTA: http://www.jokioistenseurakunta.fi JOKIOISTEN SEURAKUNNAN KEVÄTOHJELMA 2017 JUMALANPALVELUS klo 10 sunnuntaisin. Ehtoollinen

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 2/2017 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(5)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 2/2017 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(5) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 2/2017 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(5) Aika tiistai 14.2.2017 klo 18.30 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Antti Suokas maanviljelijä

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,

Lisätiedot

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 Laukaan seurakunnan kasvatustyön (lapsi- ja perhe-, varhaisnuoriso-, nuoriso-, rippikoulu sekä koulu- ja oppilaitostyö) JOHTOSÄÄNTÖ A. Yleissäännökset Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 1 Laukaan

Lisätiedot

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa wwwwwwwww.harjavallanseurakunta.fi DIAKONIATYÖ Keskiviikkokerho parillisina keskiviikkoina klo 13 alkaen 70/75-vuotiaiden juhla su 12.10 alkaen messulla klo 10 Anna

Lisätiedot

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Toivotamme sinut tervetulleeksi rippikouluun kotiseurakunnassa! Laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi Mikä ihmeen rippikoulu? Rippikoulu on seurakunnan koulu. Kasteessa

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNNAN KEVÄT 2018 SEURAKUNNAN NETTISIVUT LÖYDÄT OSOITTEESTA: http://www.jokioistenseurakunta.fi JOKIOISTEN SEURAKUNNAN KEVÄTOHJELMA 2018 JUMALANPALVELUS klo 10 sunnuntaisin. Ehtoollinen

Lisätiedot

LAPSI ON OSALLINEN. Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

LAPSI ON OSALLINEN. Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja LAPSI ON OSALLINEN Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja KIRKON VARHAISKASVATUS ON Kristillisestä uskosta ja siihen liittyvistä arvoista nousevaa kasvatuksellista vuorovaikutusta Kasvatus- ja kastekumppanuutta

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma 1.12.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 3/2017 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 3/2017 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 3/2017 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 28.3.2017 klo 18.30 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi, tutkija

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Toivotamme sinut tervetulleeksi rippikouluun kotiseurakunnassasi! Laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi Mikä ihmeen rippikoulu? Rippikoulu on seurakunnan koulu. Kasteessa

Lisätiedot

Seurakunnan väkilukutietoja vuodelta 2012

Seurakunnan väkilukutietoja vuodelta 2012 Seurakunnan väkilukutietoja vuodelta 212 Kastetut 646 Seurakuntaan muuttaneet 5 32 Kirkkoon liittyneet 286 Lisäys yhteensä 5 964 Kuolleet 463 Seurakunnasta muuttaneet 5 455 Kirkosta eronneet 768 Vähennys

Lisätiedot

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kysely on tarkoitettu kaikille seurakuntalaisille. Tavoitteena on kartoittaa vastaajien tietämystä ja ajatuksia Kuusamon ev.lut. seurakunnan

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 1/2017

KIRKKOVALTUUSTO 1/2017 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 19.1. 1. Kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaali vuosiksi 2017-2018... 2 2. Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaali

Lisätiedot

1.1. Yleiskatsaus 1. TOIMINTAKERTOMUS

1.1. Yleiskatsaus 1. TOIMINTAKERTOMUS 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Yleiskatsaus Jokioisten seurakunta toimintakertomus 2015 Jokioisten seurakunta kuuluu Suomen evankelis- luterilaisen kirkon Tampereen hiippakuntaan ja Tammelan rovastikuntaan.

Lisätiedot

TUULOKSEN SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO Kutsu ja esityslista 3/2015

TUULOKSEN SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO Kutsu ja esityslista 3/2015 TUULOKSEN SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO Kutsu ja kuulutus Tuuloksen seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään Tuuloksen srk:n Seurakuntakeskuksessa, Pappilantie 15, 14820Tuulos, tiistaina 2.6.2015

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 8/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 8/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 8/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 1.11.2016 klo 18.30 19.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Antti Suokas maanviljelijä

Lisätiedot

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari RIPPIKOULUPASSI Rippikoulupassi on sitä varten, että tutustut seurakunnan toimintaan. Siihen keräät merkinnät: 5 jumalanpalveluksesta 5

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.20 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Ulla Jokinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone. Hellsten Aino jäsen

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone. Hellsten Aino jäsen ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 10.02.2010 klo 18.00 Paikka Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone Läsnä jäsenet Puhakka Osmo kirkkoherra Anttila Maire jäsen

Lisätiedot

Sinä kannat. - Vapaaehtoisten työkalupakki - Outokummun seurakunta Kummunkatu 19 83500 Outokumpu Puh. 0400 248 770 www.outokummunseurakunta.

Sinä kannat. - Vapaaehtoisten työkalupakki - Outokummun seurakunta Kummunkatu 19 83500 Outokumpu Puh. 0400 248 770 www.outokummunseurakunta. Sinä kannat - Vapaaehtoisten työkalupakki - Outokummun seurakunta Kummunkatu 19 83500 Outokumpu Puh. 0400 248 770 www.outokummunseurakunta.fi MIKÄ TAI KUKA ON SEURAKUNTA? En yksin minä etkä yksin sinäkään,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO Kokousaika Keskiviikko 24.4. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo, pieni sali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KOKOUKSEN AVAUS VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET

Lisätiedot

VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2018 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA JOHDANTO. Toiminnan yleistavoite

VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2018 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA JOHDANTO. Toiminnan yleistavoite VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2018 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2019 2020 JOHDANTO Toiminnan yleistavoite Varpaisjärven seurakunta pyrkii huolehtimaan, että Jumalan

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksyllä 2014 1 PERHEMESSUT 7.9. Hyvinkään kirkko klo 10.00 (koululaisten iltakerhojen kerhonohjaajien siunaaminen) 14.9. Martti klo 15.00 (päiväkerholaisten

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.16 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014. Kokousaika klo seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, Sipoo

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014. Kokousaika klo seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, Sipoo SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014 Kokousaika klo 18.00 20.12 Kokouspaikka seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström Raila Degerholm

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012 Maarian seurakunta

Toimintakertomus 2012 Maarian seurakunta Toimintakertomus 2012 Maarian seurakunta Maarian seurakunta A.D. 2012 Maarian seurakunta on laaja ja monimuotoinen. Seurakuntamme työtä tehdään neljällä alueella: etelässä, lännessä, idässä ja pohjoisessa.

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti klo 18.00 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen 5. Työjärjestyksen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 1 Iisalmi

202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 1 Iisalmi Iisalmen seurakunta Ta 2017 ehdotus: työalat 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ TOIMINTATULOT (ulkoiset) -29 PALKAT JA PALKKIOT 88635 90370 44619 91000-630 91430 91860 HENKILÖSIVUKULUT 28537 25711 12856 26254-543

Lisätiedot

Rippikoulujen yhteisiä menoja Naarila 2

Rippikoulujen yhteisiä menoja Naarila 2 Rippikoulujen yhteisiä menoja Naarila 2 RIPPIKOULUPASSI Ennen leirijaksoa tutustut seurakunnan toimintaan. Rippikoulupassiin keräät merkinnät: 4 jumalanpalveluksesta 2 seurakuntatilaisuudesta (esim. diakonia-

Lisätiedot

Akaan seurakunnan strategia

Akaan seurakunnan strategia Akaan seurakunnan strategia 2017-2021 ARVOT Pyhä: Kunnioitamme kolmiyhteistä Jumalaa, näemme Jumalan kuvan ihmisessä Vastuullisuus: Huolehdimme lähimmäisistämme ja varjelemme luomakuntaa Oikeudenmukaisuus:

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Kirkkoneuvosto 1

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Kirkkoneuvosto 1 Kirkkoneuvosto 1 Aika ja paikka Jäsenet (läsnä = ) Torstaina 30.3.2017 klo 18.00 20.30, Uusi pappila. Heiska, Tuomo Karanta, Janne ilm. esteestä varajäsen, ilm. esteestä. Kauppinen, Markku Lamberg, Irja

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa kevät 2016 1 PERHEMESSUT 17.1. Vehkojalla klo 11.00 Perhebrunssi klo 9.30 alk. 24.1. Hyvinkään kirkossa klo 10.00 (rippikoulusunnuntai) 31.1. Vauvakirkko

Lisätiedot

Tapanilan kirkko. Kevät 2015

Tapanilan kirkko. Kevät 2015 Tapanilan kirkko Kevät 2015 Aikuisille Naisten jumppa maanantaisin klo 18 Kamarikuoro aloittaa ti 13.1 klo 18.30 Merja Wirkkala p. 09 2340 4495 Alfa-kurssi tiistaisin klo 18.30. 20.30 Alkaa 24.2. Tule

Lisätiedot

SEURAKUNTA aarre kaupungissa

SEURAKUNTA aarre kaupungissa Kirkkovaltuusto 16.12.2014, 13, liite 1 Kirkkovaltuusto 27.01.2015, 12, liite 1 SEURAKUNTA aarre kaupungissa Outokummun evankelis-luterilaisen seurakunnan strategia vuoteen 2020 Hyväksytty kirkkovaltuustossa

Lisätiedot

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto.

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto. 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii Sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta pitää sodankyläistä partioperinnettä

Lisätiedot

KESKUSTELUA DIAKONIAPAJAN KOKOONPANOSTA SUURELLA SYDÄMELLÄ VAPAAEHTOISTYÖN MUUTOKSET

KESKUSTELUA DIAKONIAPAJAN KOKOONPANOSTA SUURELLA SYDÄMELLÄ VAPAAEHTOISTYÖN MUUTOKSET Kokousaika Tiistaina 5.5.2015 kello 16.30 Kokouspaikka Vanha pappila, Rovastintie 3 1 2 3 4 5 6 7 KOKOUKSEN AVAUS KESKUSTELUA DIAKONIAPAJAN KOKOONPANOSTA DIAKONIAN KESÄ SUURELLA SYDÄMELLÄ VAPAAEHTOISTYÖN

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2015

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2015 LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2015 2 JUMALAN- PALVELUKSET JUMALANPALVELUKSET su 29.11. klo 10 klo 18 su 6.12. klo 11 su 13.12. klo 10 su 20.12. klo 10 to 24.12. klo 14 klo 15.30 klo 16.30 pe

Lisätiedot

TASEKIRJA 2016 Kirkkovaltuusto

TASEKIRJA 2016 Kirkkovaltuusto TASEKIRJA 2016 Kirkkovaltuusto 16.5.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. Yleiskatsaus... 1 1.2. Hallinto... 5 1.3. Henkilöstö... 13 1.4. Väkiluku... 16 1.5. Talousarvion toteutuminen...

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.03.2017 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalossa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Torstai klo 18.00 19.40 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa 2015 1 PERHEMESSUT 25.1. Hyvinkään kirkossa klo 10 8.3. Martin srk-talossa klo 15 15.3. Vehkojan srk-keskuksessa klo 11. Perhebrunssi klo 9.30 alk. 29.3.

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2013. KOKOUSAIKA torstaina 12. päivänä syyskuuta Maija-Liisa Pulkka Sirkka Rönkkö Kalevi Vidgren

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2013. KOKOUSAIKA torstaina 12. päivänä syyskuuta Maija-Liisa Pulkka Sirkka Rönkkö Kalevi Vidgren 149 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2013 KOKOUSAIKA torstaina 12. päivänä syyskuuta 2013 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksy 2015 PERHEMESSUT 6.9. Hyvinkään kirkossa klo 10.00 (Koululaisten iltakerhojen kerhonohjaajien siunaaminen) 13.9. Martin srk-keskuksessa klo 15.00 20.9

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä osoittaa, mitä jää jäljelle tilikauden tuloksesta tuloksenjärjestelyerien jälkeen, eli tuloja on ollut enemmän kuin menoja.

Tilikauden ylijäämä osoittaa, mitä jää jäljelle tilikauden tuloksesta tuloksenjärjestelyerien jälkeen, eli tuloja on ollut enemmän kuin menoja. Tilinpäätös 2016 Tunnuslukuja: Toimintakate - 770 297 = Toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden nettokuluista jää katettavaksi verotuloilla ja mahdollisilla rahoitustuotoilla. Tuomintatuotot (322

Lisätiedot

SYKSY 2015. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10

SYKSY 2015. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 HAUHON SEURAKUNTA SYKSY 2015 JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 13.9. Hauho-päivän messu, liturgia ja saarna Tapani Vanhanen, kanttori Taina Kujanen. Mukana Hauhon kirkkokuoro ja vieraita

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirkkoneuvosto 13.05.2015

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirkkoneuvosto 13.05.2015 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 20.00 Paikka: Lamminniemen kappeli Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa

Lisätiedot

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66 LAURITSALAN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 (6) Hallituskatu 15, PL 1018 53301 LAPPEENRANTA PUH. 05 6126401, 6126406 Aika Keskiviikkona 16.4.2008 klo 17.30 18.25 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Keskuskatu 1.

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2014

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2014 LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2014 JUMALANPALVELUKSET Su 30.11.2014 klo 10 Adventin messu Lammin kirkossa klo 18 Adventtihartaus Evolla Pitkäniemenjärven Tuulenpesällä (opastus Evokeskukselta)

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Alueneuvosto. Aittoniemi Pirjo Savolainen Otto 46 käsittelyn alussa

PÖYTÄKIRJA. Alueneuvosto. Aittoniemi Pirjo Savolainen Otto 46 käsittelyn alussa NRO: 5/2015 PÖYTÄKIRJA Alueneuvosto AIKA: 11.6.2015 klo 16.00 PAIKKA: PAIKALLA: Kirkonkranni, kokoustila 1 (1. krs.) Hautala Milla Hihnala Juhani Panula Liisa Mäkinen Satu Ristimäki Asko Sihto Paula KIRKKONEUVOSTON

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 n Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille n kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna 2014 lippukunta

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto V/2015 Ma klo 18 Seurakuntakoti. Asia/esityslista

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto V/2015 Ma klo 18 Seurakuntakoti. Asia/esityslista Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto V/2015 Ma 26.10.2015 klo 18 Seurakuntakoti Asia/esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen

Lisätiedot

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari, Päiväripari, Laskettelu

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari, Päiväripari, Laskettelu Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari, Päiväripari, Laskettelu Draamallinen messu Uskelan kirkossa pe 11.12. klo 18 talvileiri, laskettelu la 12.12. klo 18 päiväripari Tästä

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1. Sivu 1 Seurakuntaneuvoston kokous pidetään 12.1.2014 Lapinlahden seurakuntatalossa. Ennen kokousta klo 18-19 on uuden seurakuntaneuvoston perehdytystilaisuus, jossa kirkkoherran johdolla käsitellään seurakuntaneuvoston

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 11.10.2017 klo 17-18.15 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Huostila Anja, jäsen Huostila Mari, jäsen Kanerva Esa, varajäsen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013 AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

JÄMSÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 KIRKKONEUVOSTO 1 (12) klo Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone

JÄMSÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 KIRKKONEUVOSTO 1 (12) klo Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone KIRKKONEUVOSTO 1 (12) KOKOUSTIEDOT Aika 15.3.2017 klo 17.00-18.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone KN 38 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

lapset - nuoret - perheet

lapset - nuoret - perheet lapset - nuoret - perheet Hyvinkään seurakunnassa syksyllä 2013 1 PERHEMESSUT 01.9. Koululaisten kirkkopyhä Hyvinkään kirkko klo 10 15.9. Perhemessu Martin srk-talo klo 15 29.9. Mikkelinpäivän perhemessu

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

07500 ASKOLA aika torstaina kello 18 paikka seurakuntakoti, Askolantie 23 ASIALISTA 1 / 2017

07500 ASKOLA aika torstaina kello 18 paikka seurakuntakoti, Askolantie 23 ASIALISTA 1 / 2017 ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 12.01.2017 aika torstaina 19.01.2017 kello 18 paikka seurakuntakoti, Askolantie 23 ASIALISTA 1 / 2017 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 19 Kirkkovaltuusto 29.10.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 19 Kirkkovaltuusto 29.10.2012 19 17 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 17 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b)

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b) JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 1 AIKA PAIKKA Sivu / 20.4.2016 klo 18.00 alkavan iltakoulun päätyttyä. Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 14 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta Pyhänä ja arkena Seurakunnan historiaa 1550-luvulla Lapua oli vielä Isonkyrön kappeliseurakunta. Asukkaita oli noin 500. Lapuasta tuli itsenäinen seurakunta v. 1581. Lapua

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 SEURAKUNNAN PAINOPISTEET UUSI SÄÄKSMÄEN ROVASTIKUNTA

MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 SEURAKUNNAN PAINOPISTEET UUSI SÄÄKSMÄEN ROVASTIKUNTA Kokousaika Keskiviikko 22.1. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KOKOUKSEN AVAUS MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 KONSERTTITARJOTIN 2012 SEURAKUNNAN

Lisätiedot

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017. Kirkkovaltuusto

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 18.01.2017 1 KOKOUSAIKA 18.01.2017 kello 18.00-18.30 KOKOUSPAIKKA Forssan seurakuntatalo OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Poissa Caven Heidi Haavisto Veikko Heikkilä Timo Hämäläinen Jari Kallionpää

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksy 2016 PERHEMESSUT 7.8. Hyvinkään kirkossa klo 18.00 (Tulevien 1 lk. siunaus) 4.9. Hyvinkään kirkossa klo 10.00 (Koululaisten iltakerhonohjaajien siunaaminen)

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta Vihdin seurakunnassa

Vapaaehtoistoiminta Vihdin seurakunnassa Vapaaehtoistoiminta Vihdin seurakunnassa ANNA AIKAASI VAIKKA VAIN TUNNIKSI KERRALLAAN Vihdin seurakunnassa on monipuoliset mahdollisuudet osallistua vapaaehtoistoimintaan. Voit tulla esim. mummiystäväksi

Lisätiedot

Talousarvio: Seurakuntaneuvostoon kuuluu kymmenen jäsentä puheenjohtajan lisäksi ja sihteeri.

Talousarvio: Seurakuntaneuvostoon kuuluu kymmenen jäsentä puheenjohtajan lisäksi ja sihteeri. 206 KÄLVIÄN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 026101 SEURAKUNTANEUVOSTO Johtaa kirkkolainsäädännön mukaisesti seurakunnan toimintaa, edistää hengellistä elämää ja toimia seurakunnan perustehtävän toteuttamiseksi

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Marjut Niemelä

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Marjut Niemelä MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika klo 18.30 19.50 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Matti Solehmainen puheenjohtaja Erja Blom Pauli Hujanen Minna Immonen Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 36 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kuusiston kanttorila, Linnanrauniontie 157 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Andersson, Jari

Lisätiedot

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta Pyhänä ja arkena Seurakunnan historiaa 1550-luvulla Lapua oli vielä Isonkyrön kappeliseurakunta. Asukkaita oli noin 500. Lapuasta tuli itsenäinen seurakunta v. 1581. Lapua

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 20.31 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan kesäriparit, vaellus, purjehdus, ratsastus

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan kesäriparit, vaellus, purjehdus, ratsastus Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan kesäriparit, vaellus, purjehdus, ratsastus Draamallinen messu Uskelan kirkossa pe 11.12. klo 18 Naarila 3, Kesä-Angelat, Juvankoski, Vaellus, Purjehdus

Lisätiedot

Heikki Nissinen, kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Seija Saarikko, pöytäkirjan pitäjä, vs. talouspäällikkö

Heikki Nissinen, kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Seija Saarikko, pöytäkirjan pitäjä, vs. talouspäällikkö Kokousaika Torstai 15.1.2015 klo 18.00-19.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Seurakuntatalo Pirkko Hongisto Jouko Isoniemi Irmeli Juntunen Antti Koistinen Taisto Kokko Kyösti

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] Aika 4.6.2014 Paikka Läsnä Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 A Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Akaan-Penttilä Aulikki Hirvonen-Nurmi Katri Kiviluoto Hilkka

Lisätiedot