SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1"

Transkriptio

1 SISÄLLYSLUETTELO Sivu JOHDANTO 1 1 HALLINTO Kirkkovaltuusto Tilintarkastus Kirkkoneuvosto Taloushallinto Kirkonkirjojenpito Kirkkoherranvirasto Muu yleishallinto 12 2 TOIMINTA Jumalanpalveluselämä Hautaan siunaaminen Muut kirkolliset toimitukset Aikuistyö Muut seurakuntatilaisuudet Tiedotus ja viestintä Musiikkitoiminta Päiväkerhotyö Pyhäkoulutyö Perhekerho Partiotoiminta Rippikoulutyö Nuorisotyö Varhaisnuorisotyö Diakoniatyö Perheneuvonta Sairaalasielunhoito Palveleva puhelin Lähetystyö Muu seurakuntatyö 30 4 HAUTAUSTOIMI Hautausmaarakennukset Hautausmaat 31 5 KIINTEISTÖTOIMI Kirkko Seurakuntatalo Pappila Pikkupappila Kesäkoti 33 1

2 570 Partiokolo As. Oy Ventälä As. Oy Mikkolantorppa Maatalous Metsätalous 34 6 VEROTUS JA VAKUUTUKSET 35 7 INVESTOINNIT 36 8 HENKILÖKUNTA TILIKAUDEN TULOS TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT 42 Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma 45 Toteutumavertailut 46 Hautainhoitorahaston tuloslaskelma ja tase Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot

3 Jokioisten seurakunta toimintakertomus 2013 Jokioisten seurakunta kuuluu Suomen evankelis- luterilaisen kirkon Tampereen hiippakuntaan ja Tammelan rovastikuntaan. Kuluvana vuonna kuntien ja seurakuntien yhdistymiskehitys on Suomessa jatkunut. Suomessa oli 449 seurakuntaa vuonna Kirkolliskokouksen päätöksen mukaan kaikki Suomen seurakunnat tullaan liittämään seurakuntayhtymiin. Tulevien seurakuntayhtymien alueista Tampereen hiippakunnassa ei vielä tiedetä. Vuoden 2014 aikana odotetaan kirkolliskokoukselta ohjaavia päätöksiä. Jokioisissa seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten 12 vuoden aikana 314 hengellä eli noin 6,5 %:lla. Luvussa näkyy paikkakunnan muuttotappion vaikutus, mutta myös kirkosta vieraantuminen. Vuosi Yht Seurakunnan jäseniä Kirkosta eronneet 02 alk Jäsenistön muutos 02 alk Seurakunnan talous on mahdollistanut toiminnan jatkuvuuden ja nykyisen henkilöstömäärän. Tulevaisuudessa on varauduttava siihen, että seurakunnan henkilöstömenojen nousu ja jäsenyyskadon ja poismuuton aiheuttama verotulojen väheneminen luovat yhtälön, johon seurakunnan omat resurssit eivät riitä. Tuleva seurakuntayhtymä voi antaa vahvemmat hartiat toimintojen ylläpitoon. Toivottavasti se ei tapahdu toiminnan määrän ja laadun kustannuksella. Virastotyössä tilanvaraus- ja kalenteriohjelma on tuottanut uudet, entistä tarkemmat tilastot toiminnasta. Kirkonkirjat siirtyvät piakkoin digitaalisiksi Kirjuri-ohjelmiston myötä. Oman seurakunnan virkatodistusten saaminen hoituu parin vuoden kuluessa mistä tahansa Suomen seurakunnasta. Seurakunnan ruumishuone korjattiin ja nykyaikaistettiin lisäämällä siihen ilmastointi. Kirkkovaltuusto päätti suojella Metso-suojeluohjelman puitteissa seurakunnan kirkonkulman 22,4 ha metsäpalstan.tästä koituvat tulot tukevat vuoden 2014 budjettia tasapainoisemmaksi. Seurakunta on yhteisö, joka toteuttaa yhteyttään jumalanpalveluksissa mutta myös muissa kokoontumisissa. Kristillinen yhteys toteutuu ruohonjuuritason kohtaamisissa Jumalanpalveluksissa ja ehtoollisella on käynyt väkeä edellisvuoden tapaan. Pelkät päiväjumalanpalvelukset huomioon ottaen viikoittainen kirkossa kävijöiden määrä oli 1,95 % seurakuntalaisista. Kokonaiskirkon tasolla vastaava luku vuonna 2012 oli kokonaiskirkossa 1,3 % ja Tampereen hiippakunnassa 1,2 %. Syitä kirkkoaktiivisuuden laskuun voi hakea sekä toiminnan toteuttajista että toimintaan osallistujista. Näyttää siltä että muiden harrastuksien tai kotisohvan imu on monelle - 1

4 varsinkin nuoremmalle seurakuntalaiselle - kirkkoon lähtemisen halua vahvempi. Ihmiset elävät yhä omaehtoisemmin, ja vapaa-aika käytetään itseä varten. Internetin välityksellä täyttyy aikaisempaa merkittävämpi osa yhteisöllisyyden tarpeista. Vaikka monessa suhteessa kirkossa palvellaan jäseniä laadukkaammin kuin koskaan, osalle jäsenistölle näyttää tuottavan vaikeuksia hahmottaa henkilökohtaisen kirkossa tai seurakunnan tilaisuudessa käynnin erityismerkitystä. Pääjumalanpalvelus järjestettiin tarkasteluvuonna seurakuntatalossa neljä kertaa. Tilaisuuksissa oli puhujavieraat ja musiikkiohjelmaa. Osallistujia oli keskimääräistä enemmän. Kaaviot: Jumalanpalveluksiin ja ehtoolliselle osallistuminen kokonaiskirkossa ja Jokioisissa Neljästä suomalaisesta kolme kuuluu edelleen luterilaiseen kirkkoon. Jokioislaisista enemmän kuin kahdeksan kymmenestä kuntalaisesta kuuluu kirkkoon. Seurakuntatoiminnassa ei ole kyse pelkästään osallistujien määrästä, vaan olennaisen tärkeää on, että seurakuntalaiset kokevat toiminnan omakseen ja saavat aineksia kasvaa uskossaan. Tarvitaan sekä kokoavaa että sitouttavaa toimintaa. Perusseurakuntalaisten hiljaisen enemmistön tapaaminen toteutuu parhaiten henkilökohtaisissa kohtaamisissa. Henkilöstössä koettiin iso menetys kun diakoni Tuija Haapanen menehtyi syksyllä sairauden uuvuttamana. Hänen tilalleen kirkkoneuvosto valitsi seurakunnan varhaisnuorisotyössä aiemmin toimineen diakoni Elina Mettovaaran. Diakoniatyön merkittävä panos näkyy erityisesti eläkeläisten kerhoissa, joissa liikkuu runsaasti ikäihmisiä. Diakoniaruokailu jatkaa vakiintuneena työmuotona seurakuntatalossa. Jumalanpalveluksien toteutuksessa on vuoden mittaan avustanut eri tehtävissä lukuisa joukko kyläkuntia ja yhteistyötahoja, mistä jokaiselle lämmin kiitos. Kesäkauden kirkkokahvit sunnuntaisin jumalanpalveluksien yhteydessä ovat keränneet keskimäärin 38 henkeä kerrallaan, torstaituvissa on ollut oma pienempi kävijäjoukkonsa. 2

5 Alkuvuodesta kokoonnuttiin kinkereille koteihin perinteiseen tapaan. Musiikkityö järjesti Päivi Toikan johdolla kirkkokuoron 60-vuotisjuhlamessun kirkossa Core-kvartetin vahvistamana. Kanttorin vuorotteluvapaan sijaisena lokakuusta alkaen toimi kanttori Marcus Kalliokoski. Kirkon äänentoistolaitteet uusittiin vuoden aikana. Diakoniatyö järjesti torilla makkaratarjoilun, jossa seurakunnan bändinuoret musisoivat Heikki Lähdekorven johdolla. Seurakunnan työntekijöitä ja luottamushenkilöitä oli mukana. Syksyllä yli 20 ihmistä osallistui 12 kokoontumiskerran Alfa-kurssille seurakuntatalossa uskon perusasioiden äärellä. Kurssiin kuului myös viikonloppuleiri kesäkodilla. Tällä haavaa seurakunnassa on lähetystyön johtokunta ja diakonia- ja yhteiskunnallisen työn johtokunta ja kasvatuksen vastuuryhmä ja jumalanpalvelus- ja musiikkityön vastuuryhmä. Nämä toimivat mainituilla toiminnan sektoreilla työtä suunnittelemassa ja ohjaamassa. Seurakunnan lapsityö tavoittaa suuren joukon juuri sitä ikäryhmää, jonka osallistumista toimintaan eniten kaivataan. Perhekerho, seurakunnan päiväkerhot sekä varhaisnuorisotyön kerhot vetävät varsin hyvin väkeä. Syksyllä lapsityöntekijät Tuuli Kulmanen ja Elina Mäntyvaara ohjasivat Vanhemmuuden Palikat työskentelyn seurakuntatalossa. Lapsi- ja perheystävällisyys säilyy yhtenä toimintamme pitkän aikavälin painopisteenä. Lähetysväki on edelleen kiitettävästi järjestänyt erilaisia tilaisuuksia lähetyksen hyväksi lähetysarpajaisten ja syksyn lähetyslounaan lisäksi. Lähetyksen toimintapiiri kokoontui säännöllisesti. Nimikkolähettisopimuksia seurakunnalla on kolme. Seurakunta tukee Elina Braz de Almeidaa Kroatiassa (Sanansaattajat ry), Satu ja Jorma Arkkilaa Keniassa (SLEY) sekä Timi Maraa ja Kaiju Neiglickiä Hong Kongissa (SLS). Seurakunnan toiminnan tiedotuskanavana toimivat viikoittaiset kirkolliset ilmoitukset Forssan Lehdessä sekä seurakunnan kotisivut osoitteessa: Vuoden 2014 alusta seurakunta siirtyy Kirkon palveluksen asiakkaaksi. Siirtymävuoden 2013 aikana kaikki talous- ja palkkahallinnon tiedot konvertoitiin seurakunnan taloushallinnon ohjelmista Kirkon palvelukeskuksen järjestelmiin ja henkilökuntaa koulutettiin käyttämään uusia internet sovelluksia. Seurakunta on verkostoitunut kunnan alueella moneen suuntaan. Verkostoituminen ilmenee vierailuissa kouluihin, päiväkoteihin ja vanhustenhuoltoon sekä yhteydenpidossa veteraaneihin ja paikallisiin laitoksiin ja yrityksiin. Mittava seurakuntalaisten ja vapaaehtoisten kuntalaisten joukko on vuoden 2013 aikana toiminut eri yhteyksissä yhdessä seurakunnan työntekijöiden kanssa. Esitän parhaat kiitokseni kaikille seurakunnan työyhteydessä toimineille! Jyrki Koivisto 3

6 TASEKIRJAAN SISÄLTYVÄT SISÄISET ERÄT Sisäiset korot Sisäiset korot on laskettu tasearvoista käyttäen vuoden viimeisen päivän Euribor korkoa 0,544 %. (12 kk:n 365 pv:n korko) Kustannusten kohdentaminen Kohdentamisen tavoitteena on saada esiin tieto, miten voimavarat jakautuvat kirkon perustehtävien kesken. Perustehtäviksi on luokiteltu seurakunnallinen toiminta ja hautaustoimi. Yleishallinto ja kiinteistötoimi ovat tukipalveluita, joiden tehtävänä on mahdollistaa perustehtävien suorittaminen. Hallintomenojen jako Yleishallinnon nettomenot (ei kirkonkirjojen pito) sekä verotuskustannukset ja keskusrahastomaksut jakautuvat 2-4 pääluokkien kesken menojen mukaisessa suhteessa. KULTTUURIPERINNÖN HOITOKUSTANNUKSET Kirkkohallituksen ohjeiden mukaan seurakuntien tulee selvittää kulttuuriperinnön hoitamisesta aiheutuneet kustannukset. Kulttuuriperinnön hoitokustannuksia aiheuttavat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennuksien ja esineiden hoito sekä kulttuuriperinnön tunnetuksi tekeminen ja tiedottaminen. Kulttuuriperintöön kuuluvat mm ennen vuotta 1917 rakennetut kirkot sekä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella kaavalla suojellut kulttuuriperinnön kannalta arvokkaat kohteet. Seurakunnan kiinteistöistä kuuluvat kulttuuriperinnön piiriin kirkon lisäksi myös kaikki pappilamiljööseen kuuluvat rakennukset, koska koko miljöö on suojeltu kaavalla. Kulttuuriperinnön hoitoon on vuonna 2013 laskettu: Kirkon kunnostustyöt, vartiointi ja sähkö 75 % ,47 4

7 1 HALLINTO 102 Kirkkovaltuusto Seurakunnan ylimpänä päättävänä hallintoelimenä toimii marraskuussa 2010 valittu kirkkovaltuusto, jonka toimikausi alkoi vuoden 2011 alusta ja päättyy vuonna Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi Antti Suokas, varapuheenjohtajana Risto Suonpää ja sihteerinä Tiitta Moberg. Kirkkovaltuusto kokoontui kertomusvuoden aikana neljä kertaa ja pöytäkirjoihin kirjattiin 35 pykälää. Vuoden 2013 aikana valtuusto käsitteli mm. seuraavia asioita: Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuosiksi Suhteellisten vaalienlautakunnan valinta vuosiksi Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinta vuosiksi Kirkkoneuvoston varsinaisten jäsenten valinta vuosiksi Kirkkoneuvoston vpj:n sekä jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten valinta vuosiksi Diakonia- ja yhteiskunnallisen työn sekä lähetystyön johtokuntien puheenjohtajien, jäsenten ja varajäsenten valinta vuosiksi Loimaan sairaalan sairaalasielunhoidon sopimuksen hyväksyntä Toimituspalkkioiden suositussopimuksen hyväksyntä Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyntä Vuoden 2014 tuloveroprosentin määrääminen Pappila-nimisen metsätilan suojeluun asettaminen Vuoden 2014 talousarvion käsittely ja hyväksyntä Kirkkovaltuuston jäsenet: nimi: läsnäolo nimi: läsnäolo Suokas Antti pj 4/4 Raiskio Kirsi 4/4 Breilin Eeva-Liisa 4/4 Rantanen Eila 3/4 Esala Martti 3/4 Saarinen Satu 2/4 Junnila Sanni 3/4 Suonpää Juha 3/4 Korteniemi Henriikka 1/4 Suonpää Risto vpj. 4/4 Koskela Inkeri 4/4 Talvisilta Mika 1/4 Laine Kaija 3/4 Tuomola Vesa-Matti 3/4 5

8 Markkula Liisa 4/4 Valonen Ulla 4/4 Mattinen Ilmari 4/4 Örn Marjaleena, 2/4 Perälä Pirjo 3/4 Kokouksiin osallistuneet varajäsenet: Kauppi Marja Klemelä Seppo Kankaanpää Heikki Uutela Jorma Virta Anja Tilintarkastus 104 Kirkkoneuvosto Tulot Menot Netto Kirkkovaltuuston vuosille valitsemana vastuullisena tilintarkastajana toimii KPMG Oy:n nimeä KHT Pertti Keskinen ja hänen varallaan JHTT Esko Säilä. Tulot Menot Netto Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii virkansa puolesta kirkkoherra Jyrki Koivisto. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajana toimi Eeva-Liisa Breilin. Sihteerinä toimi Tiitta Moberg. Kirkkoneuvoston kokouksiin osallistuivat myös kirkkovaltuuston puheenjohtaja Antti Suokas ja varapuheenjohtaja Risto Suonpää. Kirkkoneuvoston tehtävänä on mm. toimia seurakunnan hengellisen työn ja muun toiminnan yleisessä johdossa, valmistella kirkkovaltuustossa esille tulevat asiat ja panna täytäntöön kirkkovaltuuston päätökset. Kirkkoneuvosto kokoontui kertomusvuoden aikana 11 kertaa. Pöytäkirjoihin kirjattiin 127 pykälää. Vuoden 2013 aikana kirkkoneuvosto käsitteli mm. seuraavia asioita: 6

9 Vuoden 2013 ensimmäisen kirkkovaltuuston kokouksen valmistelu Loimaan sairaalan sairaalasielunhoidon sopimuksen käsittely kirkkovaltuuston hyväksyntää varten Toimituspalkkioiden suositussopimuksen käsittely edelleen kirkkovaltuuston hyväksyntää varten Jumalanpalvelus- ja musiikkitoiminnan sekä kasvatuksen vastuuryhmien valinta toimikaudeksi Kirkkoneuvoston edustajien valinta diakonia- ja yhteiskunnallisen työn sekä lähetystyön johtokuntiin Jokioisten kunnan vanhuusneuvoston jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen valinta Turvallisuus- ja ruokailuvalvontavastuu henkilöistä päättäminen rippileireille 2013 Seurakunnan edustajan valinta perheasiain neuvottelukeskuksen johtokuntaan vuosiksi Kirkon äänentoiston uusiminen Määräaikaisen nuorisotyöntekijän valinta kesäksi 2013 Määräaikaisen kanttorin valinta kanttorin kesäloman ajaksi Hautausmaan kausityöntekijöiden valinta Hautausmaan kesätyöntekijöiden valinta Tilinpäätöksen 2012 hyväksyminen edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi Työntekijöiden vuosilomien hyväksyntä Koulunuorison stipendien myöntäminen Hautojen havuttamisen lopettamisesta päättäminen Tilintarkastuskertomuksen käsittely edelleen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi Narva-Joensuun seurakunnan juhlajumalanpalveluksen edustamisesta päättäminen Tampereen IT-yhteistyöalueen seurakuntien tietoturvapolitiikan ja tieturvaohjeiden hyväksyntä Taukotuvan remonttitarpeeseen tutustuminen Kanttorin vuorotteluvapaasta päättäminen Kirkkoneuvoston ohjesäännön muuttaminen 7

10 Uusien virkamiesoikeudellisten säädöksien voimaantulosta johtuva virkasäännön kumoaminen Diakonin viran auki julistaminen Kolehtisuunnitelman hyväksyminen Vuoden 2014 veroprosentin määrääminen edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi Seurakuntatalon jumalanpalvelus ajankohdista päättäminen Seurakunnan sisäisen valvonnan ohjeen päivitys Seurakuntatalon parkkipaikan puiden kaatamisesta päättäminen Kirkonpalvelukeskuksen ja seurakunnan välisen palvelusopimuksen hyväksyntä Diakoniatyön viran täyttäminen Henkilöstön koulutussuunnitelman hyväksyntä Hautausmaan kesäkukka tarjouksen hyväksyntä Pappila-metsätilan suojeluun asettaminen Seurakunnan vakuutuksien kilpailuttaminen Vuoden 2014 talousarvion hyväksyminen kirkkovaltuustoa varten Vuoden kirkkoneuvoston varsinaiset jäsenet: henkilökohtaiset varajäsenet: nimi: läsnäolo: nimi: läsnäolo: Koivisto Jyrki, pj. 10/11 Parviala Johanna Breilin Eeva-Liisa, vpj. 10/11 Koskela Inkeri 1 Klemelä Seppo 8/11 Kankaanpää Heikki Korteniemi Henriikka 8/11 Rantanen Eila 3 Perälä Pirjo 9/11 Mattinen Ilmari 2 Raiskio Kirsi 10/11 Saarinen Satu 1 Suonpää Juha 11/11 Tuomola Vesa-Matti Tiensuu Jussi 9/11 Örn Marja-Leena 1 Valonen Ulla 9/11 Talvisilta Mika Tulot Menot Netto

11 Kirkkoneuvoston alaiset johtokunnat ja vastuuryhmät Johtokunnat ovat kirkkovaltuuston asettamia, kirkkoneuvoston avuksi tarkoitettuja elimiä, joiden tehtävät määritellään kirkkovaltuuston vahvistamissa johtosäänöissä. Kirkkoneuvoston alaisia johtokuntia ovat diakonia- ja yhteiskunnallisen työn johtokunta sekä lähetystyön johtokunta. Diakonia- ja yhteiskunnallisen työn johtokunta: Diakonia-ja yhteiskunnallisen työn johtokunnalla oli vuonna 2013 kuusi kokousta, joista kirjoitettiin 57 pykälää pöytäkirjoihin. Läsnäolot: Sanni Junnila, pj 6/6 Seppo Valtti 6/6 Sirkku Oravainen 6/6 Seppo Klemelä 3/6 Kari Allén 4/6 Eila Rantanen 4/6 Inkeri Koskela, varajäsen 2/6 Marjaleena Örn, varajäsen 1/6 Eeva-Liisa Breilin, kn edustaja 3/6 Tuija Haapanen 3/6 Tuija Kujansuu 3/6 Elina Mettovaara 2/6 Jyrki Koivisto 6/6 Lähetystyön johtokunta: Toimintavuoden aikana on pidetty 3 kokousta, pöytäkirjaan on kirjattu 40 pykälää. Johtokunnan puheenjohtajana on toiminut Pirjo Perälä ja sihteerinä Anu Lummaa. Lähetystyöstä vastaava teologi on ollut Jyrki Koivisto. Johtokunnan kokouksiin on osallistuttu seuraavasti: Jäsenet: Varajäsenet: Perälä Pirjo pj. 3/3 Sorri Tarja 1/3 Kauppi Marja 3/3 Esala Martti 0/3 Mattinen Ilmari 3/3 Uutela Jorma 1/3 Saarinen Satu 0/3 Kaakinen Ella 3/3 Iipola Isto 2/3 Karppi Sakari 1/3 Suonpää Risto 3/3 Rantanen Eila 1/3 Koivisto Jyrki 3/3 Lummaa Anu 3/3 Raiskio Kirsi 2/3 kirkkoneuvoston edustaja 9

12 Jumalanpalvelus- ja musiikkityön vastuuryhmä: Vastuuryhmän kokouksia on ollut toimintavuoden aikana kolme. Puheenjohtajana on ollut Juha Oravainen ja sihteerinä Päivi Toikka. Elina Kiviharju 2/3 Jyrki Koivisto 3/3 Liisa Markkula 3/3 Juha Oravainen 2/3 Mika Talvisilta 0/3 Päivi Toikka 3/3 Leena Vainio 0/3 Seppo Valtti 2/3 Ulla Valonen, kn edustaja 2/3 Kasvatuksen vastuuryhmä: Toimintavuoden 2013 aikana vastuuryhmä kokoontui 3 kertaa. Varsinaiset jäsenet: läsnäolo: Järvinen Kari 1/3 Korteniemi Henriikka 2/3 Kuoppala Kaisa 1/3 Laine Kaija 3/3 Leino Linnea, partion edustaja 1/3 Lindqvist Bengt 0/3 Suonpää Juha, kn edustaja 2/3 Lähdekorpi Heikki, sihteeri 3/3 Mettovaara Elina 2/3 Mäntyvaara Elina 1/3 Parviala Johanna 2/3 Simola Leena, pj 3/3 Summanen Paula, lastenohjaaja 3/3 105 Taloushallinto Taloushallinnon käytännön tehtäviä hoitaa seurakunnan taloustoimisto. Toimintaan kuuluvat myös kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston asioitten valmistelu ja esityslistojen laadinta sekä osittain hankintatoimi. Seurakunnan raha- ja tilitoimi, kirjanpito, palkkahallinto sekä hautakirjanpito ja -laskutus hoidettiin vielä 2013 vuonna taloustoimistossa. Seurakunta siirtyy vuoden 2014 alusta Kirkonpalvelukeskuksen asiakkaaksi ja taloustoimiston toimenkuva muuttuu paljon. Muutosta varten taloustoimiston työntekijät kävivät tilivuonna 2013 Oulussa koulutuksissa kolme kertaa ja näiden 10

13 koulutusten kulut on myös kirjattu kustannuspaikan menoksi. Sekä koulutus, että Rauhala yhtiöstä ostetut konversiot ovat johtaneet kustannuspaikan määräraha ylitykseen. Taloustoimistossa työskentelevät talouspäällikkö ja osa-aikainen toimistoapulainen. Talouspäällikkö toimii seurakunnan palkka-asiamiehenä ja työsuojelupäällikkönä. Tulot Menot Netto Kirkonkirjojenpito Vuoden 2013 alkupuolella seurakunta siirtyi käyttämään valtakunnallista Kirjuri jäsentietojärjestelmää. Kirkonkirjojen digitoidun materiaalin tarkistaminen on vielä seurakunnassa kesken. Tulot Menot Netto Kirkkoherranvirasto Virasto on avoinna arkipäivisin Väestökirjanpidon, arkistointi- ja kirjastonhoitotehtävien lisäksi toimistosihteeri hoitaa seurakunnan viraston yleisöpalvelun ja puhelinvaihteen. Hän vastaa myös seurakunnan sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta. Tulot Menot Netto

14 110 Muu yleishallinto Kustannuspaikan menot koostuvat työyhteisön yleishallinnon kustannuksista: vuosilomapalkkojen jaksotusmenoista, posti-, puhelin- ja kopiointimenoista, sähköisen kalenteri ja ajanvarausohjelma-katrinan kuluista sekä työterveydenhuollon kustannuksista. Suurin menoerä on Tampereen Itkeskuksen palvelumaksu. Työntekijöiden virkistystoimintamenot sisältyvät myös tähän kustannuspaikkaan. Toiminta vuoden 2013 aikana seurakunta siirtyi langattoman puhelinjärjestelmän käyttöön. Työntekijöille ostettiin uudet puhelimet, joka vaatii hälytinjärjestelmien päivittämistä langattomaanverkkoon sopivaksi. Tulot Menot Netto

15 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA Seurakunnan toimintaa toteuttavat yhtäältä seurakuntalaiset, heidän valtuuttamansa edustajat sekä seurakunnan työntekijät. Yleisen seurakuntatyön pitkäjänteisinä tavoitteiksi seurakuntatyössä on noussut erityisesti seuraavat: jumalanpalvelus toteutetaan yhdessä seurakuntalaisten kanssa, ja seurakuntalaisia rohkaistaan löytämään oma palvelutehtävänsä. Kokonaiskirkon resurssien vähetessä lähiseurakuntien yhteistyön lisääminen sekä seurakuntalaisten entistä suurempi osallistaminen ja vastuuttaminen merkitsevät entistä enemmän. Erityisjumalanpalveluksista voi mainita seurakuntatalon jumalanpalvelukset, perhekirkon, vauvakirkon sekä motoristimessun. Seurakuntatalon jumalanpalveluksissa järjestettiin lapsille pyhäkoulu. Kirkkokahvien ja pihatupatoiminnan sekä lähetys- ja seurakuntapiirien ja kinkerien järjestämisessä seurakuntalaiset ovat osoittaneet seurakuntamyönteisyyttä ja tarmoa. Kirkkokuoro ja muut kuorot ovat toimineet kiitettävästi jumalanpalveluselämän rikastuttamiseksi. Ehtoollisavustajat ovat sitoutuneet tehtäväänsä. Jumalanpalveluksen muuhun vastuunkantoon seurakuntalaisia on osallistunut pyydettäessä. Seurakunnalla on hyvät ja toimivat suhteet kunnallisiin yhteistyötahoihin. Yhteistyötä kirkollisten järjestöjen kanssa on ollut jossain määrin. SLEYn kanssa toteutettiin kolmipäiväinen tapahtuma toukokuussa. 203 Jumalanpalveluselämä Päiväjumalanpalveluksien osanotto nousi edellisvuodesta, ehtoollisella kävijöiden määrä samoin. Seurakuntatalon jumalanpalveluksien osallistujamäärä kohosi yli keskiarvon. Muihin kirkossa toteutettuihin tilaisuuksiin ja jumalanpalveluksiin osallistujien määrä (1295) laski ja musiikkitilaisuuksiin osallistuneiden määrä (993) pysyi ennallaan edellisvuoteen verrattuna. Toiminta Jumalanpalveluskävijät Ehtoollisella kävijät Jokioinen, jp-kävijä - % 2,01 1,76 1,89 1,77 1,86 1,81 1,95 Koko maa, jp-kävijä -% 1,9 1,8 1,8 1,7 1,6 1,3 Tre hiip.k. jp-kävijä -% 1,7 1,7 1,7 1,5 1,4 1,2 Tulot 37 Menot Netto

16 204 Hautaan siunaaminen Toimitus lukumäärä osallistujat Hautaan siunaamiset Tulot Menot Netto Muut kirkolliset toimitukset Toimitus lukumäärä osallistujat Kasteet 58 noin 1500 Vihkimiset 20 noin 1156 Konfirmaatioita oli 3. Rippikoulun kävi 71nuorta, joista 67 kotiseurakunnassa. Tulot Menot Netto Aikuistyö Syksyllä toteutettiin Alfa-kurssi seurakuntapastorin ohjaamana. Osallistujia oli enemmän kuin kaksi tusinaa. Perhepiiri kokoontui pienellä joukolla vuoden aikana säännöllisesti. Olkkarin raamattupiirissä kävi uskollinen osallistujajoukko. Alfa-kurssia ei ollut budjetoitu toteutettavaksi vuonna 2013, joka johti kustannuspaikan määrärahojen ylittymiseen. Tulot Menot Netto

17 207 Muut seurakuntatilaisuudet Tähän osastoon kuuluvat lähinnä seurakuntapiirit ja kinkerit. Seurakuntapiirit toimivat paikoin, mutta niihin osallistuminen on vähentynyt aktiiviosallistujien vanhetessa. Nuorempaa aikuisväestöä kaivataan mukaan. Kinkereitä pidettiin kylillä 13 kertaa. Osallistujia oli 241 henkeä. Myös Intalankartanossa ja kouluissa kokoonnuttiin kinkerien merkeissä. Työntekijät pitivät hartauksia vuoden aikana mm. lntalankartanossa, dementiakeskus Sateenkaaressa, hoivakoti Vanha Pehtoorissa ja kouluilla. Veteraanien tilaisuuksia oli 8 ja niihin osallistui yhteensä 227 henkilöä. Tulot Menot Netto Tiedotus ja viestintä Seurakunnan kirkolliset ilmoitukset ilmestyvät viikoittain Forssan Lehdessä. Seurakunnan www-sivut ja kausiohjelmat täydentävät seurakunnan tiedotusta. Määrärahat eivät toimintavuonna riittäneet vaan kustannukset ylittyivät. Tulot Menot Netto Musiikkitoiminta Vastuuhenkilöt Musiikkityöstä vastaa kanttori yhdessä jumalanpalvelus- ja musiikkityön vastuuryhmän, muiden työntekijöitten ja vapaaehtoisten ja palkattujen avustajien kanssa. Vuonna 2013 Päivi Toikka oli vuorotteluvapaalla lähtien (vapaa jatkuu aina asti), jona aikana hänen viransijaisenaan toimi ansiokkaasti musiikin maisteri Marcus Kalliokoski. Viikonloppusijaisuuksiin on yhä saatu apu Sorrin perheestä. Toiminta-ajatus Musiikkitoiminnan tehtävänä on ylläpitää ja edistää musiikin monipuolista käyttöä seurakunnan kaikissa toiminnoissa ja luoda mahdollisuuksia musiikin harrastamiseen. 15

18 Musiikki liittyy oleellisesti Jumalan tekojen ylistykseen antaen näin uskonelämälle ilmaisumuodon. Toiminta Kirkkokuorossa oli vuoden 2013 aikana 22 laulajaa, 8 sopraanoa, 6 alttoa, 5 tenoria ja 3 bassoa. Kokoontumisia oli 49, joista esiintymisiä 14. Huhtikuun 28. päivä pidettiin kuoron 60-vuotisjuhlamessu Jokioisten kirkossa ja sen jälkeen kahvitilaisuus seurakuntatalossa. Kirkkokuoro esiintyi myös Latovainion rukoushuoneen 50-vuotisjuhlassa rukoushuoneella Perinteiseen tapaan kuoro vieraili Intalankartanossa pääsiäis- ja jouluaamuna. Kuoro osallistui entisen kanttorinsa, Pentti Virtaperkon 70-vuotisjuhliin Somerolla Laululinnut-lapsikuorossa oli 14 ala-asteikäistä laulajaa, ja joulukuussa 2013 mukaan saatiin vielä yksi kuorolainen. Harjoitukset ovat viikottain 45 minuutin mittaisina. Kuoro vieraili mm. Intalassa pääsiäisen alla sekä joulukuussa. Kuoro oli syyskaudella mukana Forssan toritapahtumassa sekä marraskuun lopussa kunnan joulunavauksessa Jokioisissa. Laulupiiri on harjoitellut yhdessä Jokkisukkojen kanssa. Esiintymisiä on ollut omana ryhmänä kolme kertaa. Kuorolaisia laulupiirissä oli vuoden alussa 8, ja vuoden lopussa 6. Jokkisukot on esiintynyt yhdessä Laulupiirin kanssa 8 kertaa ja omana ryhmänään 11 kertaa. Laulajia on 11. Eläkeläiskuorot ovat vierailleet säännöllisesti kerran kuussa Intalankartanossa. Jokkisukot ovat olleet mukana Jokioisten veteraaniyhdistyksen kuukausikokoontumisissa etenkin syyskaudella. Konsertteja ja musiikkitilaisuuksia on ollut 12. Yhteensä niissä on ollut yli tuhat osallistujaa. Pienempiä musiikkitapahtumia järjestettiin kevään ja kesän aikana, mutta suurimman osanottajamäärän sai perinteiset kolmannen adventtisunnuntain Kauneimmat joululaulut kirkossa, jossa mukana oli Sirius-kvartetti. Kauneimpia joululauluja laulettiin myös toisena adventtisunnuntaina (Lasten kauneimmat), kolmantena adventtisunnuntaina Latovainion rukoushuoneella, jossa oli ohjelmaa myös Kuuman koululta sekä keskiviikkona kirkossa. Suuren suosion sai marraskuussa 2013 järjestetty Nina Åströmin konsertti, jossa merkittävänä konserttivastuun jakajana toimi Jaana Pöllänen. Joulukuun alussa kuulimme myös Hanna Ekolan musisointia kirkossa. Seurakunnan vakiintuneisiin musiikkiryhmiin osallistuneiden määrän kehitys: Yhteistyö: Nuorisotyö on tuonut oman panoksensa jumalanpalveluselämään nuorten bändin avustaessa useissa jumalanpalveluksissa. Jumalanpalvelusten musiikkipuolta ovat rikastuttaneet myös yksittäisten laulajien vierailut, esim. Linnea Penttilä ja Heikki Leino joulukuussa Vastuuryhmä kokoontui neljä kertaa. 16

19 Toteutuminen Kuorojen jäsenmäärä on osittain hienoisessa nousussa (Laululinnut), ja toisaalta myös laskussa (Laulupiiri), mutta ennen kaikkea, jäsenet ovat uskollisia ja aktiivisia. Kaikki kuorot ovat saaneet positiivista palautetta esiintymisistä. Musiikkityö tekee jatkuvasti yhteistyötä muitten toimialojen kanssa. Tulot Menot Netto Päiväkerhotyö Työntekijät Kolme lastenohjaajaa, joista yksi opiskelee oppisopimuskoulutuksessa Kirkon lapsi- ja perhetyöntutkintoa. Toiminta Toiminta-ajatuksena on kristillinen kasvatus, kasteopetuksen antaminen sekä kotien tukeminen kasvatustyössä. Päiväkerhoryhmiä oli keväällä 6 ja syksyllä 7. Lapsia oli ryhmissä yhteensä 93. Päiväkerhoissa oli vanhemmille suunnattu avointen ovien päivä kussakin ryhmässä kerran. Kerholaisia oli pieni joukko esiintymässä Vanhan ajan äitienpäiväjuhlassa toukokuussa. Päiväkerholaisten kevätretki suuntasi Kanniston kotieläintilalle Alastarolle. Helmikuussa oli kirkossa perhejumalanpalvelus, jossa siunattiin työtehtäväänsä Elina Mäntyvaara ja Tuuli Kulmanen. Päiväkerholaisten kauden päätöskirkkohetki toteutettiin juhlajumiksena kesäkuussa. Syyskuussa srk-talolla järjestetty perhepäivä piti sisällään Mukulamessun, ruokailun, Vanhemmuuden palikat infon yläkerrassa ja lasten toimintaa alakerrassa. Perhepäivä järjestettiin yhteistyössä perhekerhon, pyhäkoulutyön, varhaisnuoriso-, nuoriso-, diakonia- ja musiikkityön kanssa. Perhepäivään osallistui 141 seurakuntalaista. Perhepäivästä jatkui Vanhemmuuden palikat pienryhmätoiminta, joka kokoontui viisi kertaa joka toinen keskiviikko. Marraskuussa oli perheiden joulukorttiaskarteluilta, jonne kerääntyi 29 aikuista ja 39 lasta askartelemaan. Päiväkerhoissa on ollut vuoden aikana neljä pyhäkoulua, joita ovat pitäneet seurakunnan työntekijät. Lastenohjaajat osallistuivat syksyllä Varhaiskasvatuksen neuvottelupäiville. Paula Summanen kävi Perheen parhaaksi- perhetyötä kehittämään koulutuksen ja Tuuli Kulmanen osallistui Lattiakuvat koulutukseen. Toimintasuunnitelman ja tavoitteiden toteutuminen 17

20 1. Vanhemmuuden tukeminen - Perhepäivä syyskuussa yhdessä seurakunnan eri työalojen kanssa - Vanhemmuuden palikat -pienryhmätoiminta 2. Kotien ja perheiden tukeminen kasvatustyössä - Päiväkerhon eteistilassa oli mm. kasvatus- ja liikuntavinkkejä sekä nettilinkkejä esillä - Ovensuukeskustelut vanhempien kanssa, vanhempainvartti tarvittaessa - Päiväkerhon vanhemmilla on oma ryhmä Facebookissa keskinäisiä keskusteluja sekä tukiverkon luomista varten. 3. Seurakunta tulee lapselle tutuksi - Päiväkerhossa tutustuttiin seurakunnan moninaiseen toimintaan ja sanomaan yhdessä tekemisen kautta - panostettiin lapsiperheitä koskevien tapahtumien informointiin jakamalla kerholaisille tiedotteita ja informoimalla niistä seurakunnan lapsityön nettisivuilla sekä Facebookissa sekä kutsumalla vanhempia henkilökohtaisesti mukaan toimintaan. Tulot Menot Netto Pyhäkoulutyö Työntekijät Alkuvuoden 2013 pyhäkoulutyöstä vastasi vanhaan tapaan varhaisnuorisotyönohjaajaa. Työntekijä vaihdoksista johtuen loppuvuoden toiminnasta vastasi seurakunnan lapsityö. Toimintasuunnitelman ja tavoitteiden toteutuminen Pyhäkoulutyön toiminnallinen painopiste asetettiin sunnuntain pyhäkoulun pitämiseen niinä pyhinä, kun jumalanpalvelus oli seurakuntatalolla, sekä pyhäkoulujen pitämiseen päiväkodeissa, päiväkerhoissa ja kouluissa. Tavoite saavutettiin asetettujen toimintasuunnitelmien mukaisesti. Päiväkotien pyhäkoulujen pitämiseen osallistuivat seurakunnan toiminnalliset työntekijät. Sunnuntaipyhäkoulut Sunnuntaipyhäkouluja pidettiin neljä kertaa seurakuntatalon alakerrassa. Niissä oli yhteensä 15 osallistujaa. Samaan aikaan oli seurakuntatalon yläkerrassa jumalanpalvelus. Kehtoluokkatyö Kaikille Jokioisten seurakunnan 1-4 vuotiaille lapsille lähetettiin syntymäpäiväonnittelukortti. Vauvakirkko järjestettiin toista kertaa helmikuussa. Mukana oli 25 osallistujaa. 18

SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita

SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita

Lisätiedot

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015)

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015) SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 1 / 40 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015) Sisällysluettelo ESIPUHE...2 1

Lisätiedot

Toimintakertomus 2006

Toimintakertomus 2006 Toimintakertomus 2006 Yhdessä Rovaniemellä t Vuosi 2006 oli merkittävä Rovaniemellä, kun pitkällisen prosessin tuloksena kaupunki ja maalaiskunta yhdistyivät. Tämä ennakoi suurta valtakunnallista kuntarakenteen

Lisätiedot

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2014

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2014 SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2014 Kirkkoneuvosto 190315 28 Kirkkovaltuusto 170615 18 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1. JOHDANTO 4 1.1. Jäsenmäärä ja ikäjakautuma 4 1.2.

Lisätiedot

Tampereen ev.lut. seurakunnat

Tampereen ev.lut. seurakunnat Tampereen ev.lut. seurakunnat vuosikertomus 2010 1 Kuva: Janne Ruotsalainen sisällysluettelo Tampereen seurakuntien päiväkerhotyö juhli 60 toimintavuottaan Keskustorilla kesälaulajaisissa 15.6.2010. Kriisin

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA PERUSTOIMINTOKUVAUS

KARKKILAN SEURAKUNTA PERUSTOIMINTOKUVAUS Kirkkoneuvosto 8.9.2010 Sivu 1 KARKKILAN SEURAKUNTA PERUSTOIMINTOKUVAUS 2010 Karkkilan Seurakunta Puh. 09 5655 220 Y-tunnus Huhdintie 9 Fax. 09 5655 2239 0127051-2 03600 Karkkila web: www.karkkilanseurakunta.fi

Lisätiedot

MIKAELINSEURAKUNTA Vuosikertomus 2013

MIKAELINSEURAKUNTA Vuosikertomus 2013 MIKAELINSEURAKUNTA Vuosikertomus 2013 1 Silvia Koski johtamassa kuoroa. Rippikoulun starttikirkko 15.12. Kappalainen Pekka Ahlamon eläkkeellelähtöjuhla 10.3. 2 Mikaelin Pianon Vuosikertomus päällä pahvipekka.

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. Mikaelinseurakunta keskellä arkea ja juhlaa

Vuosikertomus 2010. Mikaelinseurakunta keskellä arkea ja juhlaa Vuosikertomus 2010 Mikaelinseurakunta keskellä arkea ja juhlaa 1 Seurakunta ja messu ovat kaikkia ja kaikenikäisiä varten. Starttikirkon jälkeen eri-ikäisiä pappeja toivottamassa hyvää pyhää. Vas. rovasti

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA VUOSIKERTOMUS 2007

ROVANIEMEN SEURAKUNTA VUOSIKERTOMUS 2007 ROVANIEMEN SEURAKUNTA VUOSIKERTOMUS 2007 Uskoa, luottamusta ja välittämistä ROVANIEMEN SEURAKUNTA Vuonna 2007 oli maassamme kaksi merkittävää juhlaa. Itsenäisyytemme 90. juhla näkyi ja vaikutti läpi vuoden.

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA. Alttarivaate ja kirjateline 1700 -luvulta

KEMINMAAN SEURAKUNTA. Alttarivaate ja kirjateline 1700 -luvulta KEMINMAAN SEURAKUNTA Alttarivaate ja kirjateline 1700 -luvulta TASEKIRJA 2011 1 TASEKIRJA SISÄLTÖ YLEISKATSAUS... 5 Kirkkoherran yleiskatsaus... 5 Talous 2011... 5 HALLINTOELINTEN KOKOONPANO JA TOIMINTA...

Lisätiedot

KV 3/2013 43. Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016

KV 3/2013 43. Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 KV 3/2013 43 Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 29.10.2013 Kirkkovaltuusto 12.11.2013 2 PORNAISTEN SEURAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO KIRKKOHERRAN KATSAUS. 3 1

Lisätiedot

PERUSTOIMINTOKUVAUKSET

PERUSTOIMINTOKUVAUKSET PERUSTOIMINTOKUVAUKSET 2015 1 Teillä on nyt kädessänne vihkonen, jossa on kuvattu Tuusulan seurakunnan työalojen ja alueiden perustoimintokuvaukset. Perustoimintokuvaukset kertovat nimensä mukaan työalojen

Lisätiedot

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Sisällysluettelo sivu 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2012 ÅBO OCH S:T KARINS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2012 ÅBO OCH S:T KARINS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2012 ÅBO OCH S:T KARINS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET BALANSBOK 2012 SISÄLLYSLUETTELO TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ TASEKIRJA 2012 TOIMINTAKERTOMUS 1 Keskuskirjanpito

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2013

KEMINMAAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2013 KEMINMAAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2013 1 TASEKIRJA YLEISKATSAUS (4) Kirkkoherran yleiskatsaus (4) Talous 2013 (5) HALLINTOELINTEN KOKOONPANO JA TOIMINTA (6) Kirkkovaltuusto toiminta (7) Kirkkoneuvoston toiminta

Lisätiedot

SUOMEN MERIMIESKIRKKO FINLANDS SJÖMANSKYRKA MERIMIESKIRKKOJEN KERTOMUKSET

SUOMEN MERIMIESKIRKKO FINLANDS SJÖMANSKYRKA MERIMIESKIRKKOJEN KERTOMUKSET SUOMEN MERIMIESKIRKKO FINLANDS SJÖMANSKYRKA MERIMIESKIRKKOJEN KERTOMUKSET 2 Suomen Merimieskirkko SISÄLLYSLUETTELO LAIVAKURAATTORITYÖ...4 HAMINA-KOTKAN MERIMIESKIRKKO JA NAVICAR...6 VUOSAARI JA HERNESAARI...8

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Yhteinen kirkkovaltuusto 5.6.2014 Sisällysluettelo sivu Yleiskatsaus... 1 1 Seurakuntayhtymän yhteinen hallinto... 3 1.1 Yhteinen kirkkovaltuusto... 3 1.2 Yhteinen kirkkoneuvosto...

Lisätiedot

kohti leikkivää kirkkoa Lapsi on ilo 06 t o i m i n t a k e r t o m u s

kohti leikkivää kirkkoa Lapsi on ilo 06 t o i m i n t a k e r t o m u s S u o m e n E v. - L u t. S e u r a k u n t i e n L a p s i t y ö n K e s k u s r y kohti leikkivää kirkkoa Lapsi on ilo 06 t o i m i n t a k e r t o m u s K O H T I L E I K K I V Ä Ä K I R K K O A Sisällys

Lisätiedot

SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2014 TTS 2015 2016. Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa

SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2014 TTS 2015 2016. Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2014 TTS 2015 2016 Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 27.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÖTALOUSOSA Yleiskatsaus 1 Yleishallinto Talous- ja henkilöstöhallinto 2 Yhteistyötoimikunta

Lisätiedot

Hän oli kipujen mies ja sairauden tuttava. J.S. Bachin Matteuspassio su 13.4. klo 16.00 Hyvinkään kirkossa. www.evl.fi/srk/hyvinkaa KIRKONMÄELTÄ

Hän oli kipujen mies ja sairauden tuttava. J.S. Bachin Matteuspassio su 13.4. klo 16.00 Hyvinkään kirkossa. www.evl.fi/srk/hyvinkaa KIRKONMÄELTÄ K Hyvinkään seurakuntalehti nro 2 10.4.2003 Kuva: Sami Kallioinen/kuvankäsittely: Jorma Ersta Hän oli kipujen mies ja sairauden tuttava J.S. Bachin Matteuspassio su 13.4. klo 16.00 Hyvinkään kirkossa www.evl.fi/srk/hyvinkaa

Lisätiedot

Tervolan ja Ylitornion kisaajat taitavimpia Lapin partiolaisia

Tervolan ja Ylitornion kisaajat taitavimpia Lapin partiolaisia Kirkkolaivaa ei jaeta automaattisesti jos postiluukussa on ilmaisjakelulehtien kielto. Lehden saa silloin osoitteellisena ilmoittamalla osoitteensa oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon. K e m i -To r

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1 Vuosikertomus 2014 1 2 Sisältö Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry 5 Puheenjohtajan puheenvuoro 6 Toiminnanjohtajan katsaus 7 Hallinto 8 Edunvalvonta ja järjestötoiminta 10 Tukitoiminta 15 Palvelutoiminta

Lisätiedot

KIRKONPORTTI. Historia tulvii väkeä ja vilskettä. avoinna sinullekin. Koppaset tapaa kirkon ovilla. Leipää jaetaan Lempäälässä

KIRKONPORTTI. Historia tulvii väkeä ja vilskettä. avoinna sinullekin. Koppaset tapaa kirkon ovilla. Leipää jaetaan Lempäälässä KIRKONPORTTI avoinna sinullekin 1. Lempäälän seurakuntalehti 2. 5/2011 3. 4. 5. 6. 7. Historia tulvii väkeä ja vilskettä Leipää jaetaan Lempäälässä Koppaset tapaa kirkon ovilla Sivu 2 Sivu 3 Paula ja Ulrika

Lisätiedot

Ryhmänohjaajien koulutus Kemissä. simo. Kemi. Keminmaa. tervola. tornio. Sivu 5

Ryhmänohjaajien koulutus Kemissä. simo. Kemi. Keminmaa. tervola. tornio. Sivu 5 Kirkkolaivaa ei jaeta automaattisesti jos postiluukussa on ilmaisjakelulehtien kielto. Lehden saa silloin osoitteellisena ilmoittamalla osoitteensa oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon. K e m i - To

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVA- TUSASIAIN KESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVA- TUSASIAIN KESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 1 TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVA- TUSASIAIN KESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 KASVATUSTOIMEN JOHTAJAN KATSAUS 2009 Vuoden 2009 aikana työskenneltiin monien merkittävien uudistusten

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA. Lapinjärven seurakuntayhtymä ja hautainhoitorahasto

TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA. Lapinjärven seurakuntayhtymä ja hautainhoitorahasto TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2010 Lapinjärven seurakuntayhtymä ja hautainhoitorahasto 2 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2008 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2010 Lähtökohta

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Prometheus-leirin tuki ry Toimintakertomus 2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 6.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Kokoukset, seminaarit ja

Lisätiedot

Turun NMKY Toimintasuunnitelma. tunmky.fi

Turun NMKY Toimintasuunnitelma. tunmky.fi Turun NMKY Toimintasuunnitelma 2015 tunmky.fi SISÄLLYS Sisällysluettelo Turun NMKY 4 Empowering Young People vuodesta 1893 (1886) 4 Tavoitteet ja painopisteet 4 NMKY-yhteys ja yhteistyö 6 Hallinto 6 Toimitilat

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖKATSELMUS 2013

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖKATSELMUS 2013 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖKATSELMUS 2013 0 SISÄLTÖ 1. IHMINEN JA LUOMAKUNTA... 5 2. LUKIJALLE... 6 3. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN LAADINTAPROSESSI... 6 3.1. Ympäristödiplomia valmisteleva työryhmä...

Lisätiedot

Lapinjärven seurakuntayhtymä Toimintakertomus Tilinpäätös 2007

Lapinjärven seurakuntayhtymä Toimintakertomus Tilinpäätös 2007 Lapinjärven seurakuntayhtymä Toimintakertomus Tilinpäätös 2007 2 TOIMINTAKERTOMUS 1. YLEISKATSAUS 1. 1 YLEISKATSAUS Vuosi 2007 oli vuonna 2006 valitun kirkkovaltuuston ensimmäinen valtuustovuosi. Tehtävänsä

Lisätiedot