SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1"

Transkriptio

1 SISÄLLYSLUETTELO Sivu JOHDANTO 1 1 HALLINTO Kirkkovaltuusto Tilintarkastus Kirkkoneuvosto Taloushallinto Kirkonkirjojenpito Kirkkoherranvirasto Muu yleishallinto 12 2 TOIMINTA Jumalanpalveluselämä Hautaan siunaaminen Muut kirkolliset toimitukset Aikuistyö Muut seurakuntatilaisuudet Tiedotus ja viestintä Musiikkitoiminta Päiväkerhotyö Pyhäkoulutyö Perhekerho Partiotoiminta Rippikoulutyö Nuorisotyö Varhaisnuorisotyö Diakoniatyö Perheneuvonta Sairaalasielunhoito Palveleva puhelin Lähetystyö Muu seurakuntatyö 30 4 HAUTAUSTOIMI Hautausmaarakennukset Hautausmaat 31 5 KIINTEISTÖTOIMI Kirkko Seurakuntatalo Pappila Pikkupappila Kesäkoti 33 1

2 570 Partiokolo As. Oy Ventälä As. Oy Mikkolantorppa Maatalous Metsätalous 34 6 VEROTUS JA VAKUUTUKSET 35 7 INVESTOINNIT 36 8 HENKILÖKUNTA TILIKAUDEN TULOS TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT 42 Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma 45 Toteutumavertailut 46 Hautainhoitorahaston tuloslaskelma ja tase Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot

3 Jokioisten seurakunta toimintakertomus 2013 Jokioisten seurakunta kuuluu Suomen evankelis- luterilaisen kirkon Tampereen hiippakuntaan ja Tammelan rovastikuntaan. Kuluvana vuonna kuntien ja seurakuntien yhdistymiskehitys on Suomessa jatkunut. Suomessa oli 449 seurakuntaa vuonna Kirkolliskokouksen päätöksen mukaan kaikki Suomen seurakunnat tullaan liittämään seurakuntayhtymiin. Tulevien seurakuntayhtymien alueista Tampereen hiippakunnassa ei vielä tiedetä. Vuoden 2014 aikana odotetaan kirkolliskokoukselta ohjaavia päätöksiä. Jokioisissa seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten 12 vuoden aikana 314 hengellä eli noin 6,5 %:lla. Luvussa näkyy paikkakunnan muuttotappion vaikutus, mutta myös kirkosta vieraantuminen. Vuosi Yht Seurakunnan jäseniä Kirkosta eronneet 02 alk Jäsenistön muutos 02 alk Seurakunnan talous on mahdollistanut toiminnan jatkuvuuden ja nykyisen henkilöstömäärän. Tulevaisuudessa on varauduttava siihen, että seurakunnan henkilöstömenojen nousu ja jäsenyyskadon ja poismuuton aiheuttama verotulojen väheneminen luovat yhtälön, johon seurakunnan omat resurssit eivät riitä. Tuleva seurakuntayhtymä voi antaa vahvemmat hartiat toimintojen ylläpitoon. Toivottavasti se ei tapahdu toiminnan määrän ja laadun kustannuksella. Virastotyössä tilanvaraus- ja kalenteriohjelma on tuottanut uudet, entistä tarkemmat tilastot toiminnasta. Kirkonkirjat siirtyvät piakkoin digitaalisiksi Kirjuri-ohjelmiston myötä. Oman seurakunnan virkatodistusten saaminen hoituu parin vuoden kuluessa mistä tahansa Suomen seurakunnasta. Seurakunnan ruumishuone korjattiin ja nykyaikaistettiin lisäämällä siihen ilmastointi. Kirkkovaltuusto päätti suojella Metso-suojeluohjelman puitteissa seurakunnan kirkonkulman 22,4 ha metsäpalstan.tästä koituvat tulot tukevat vuoden 2014 budjettia tasapainoisemmaksi. Seurakunta on yhteisö, joka toteuttaa yhteyttään jumalanpalveluksissa mutta myös muissa kokoontumisissa. Kristillinen yhteys toteutuu ruohonjuuritason kohtaamisissa Jumalanpalveluksissa ja ehtoollisella on käynyt väkeä edellisvuoden tapaan. Pelkät päiväjumalanpalvelukset huomioon ottaen viikoittainen kirkossa kävijöiden määrä oli 1,95 % seurakuntalaisista. Kokonaiskirkon tasolla vastaava luku vuonna 2012 oli kokonaiskirkossa 1,3 % ja Tampereen hiippakunnassa 1,2 %. Syitä kirkkoaktiivisuuden laskuun voi hakea sekä toiminnan toteuttajista että toimintaan osallistujista. Näyttää siltä että muiden harrastuksien tai kotisohvan imu on monelle - 1

4 varsinkin nuoremmalle seurakuntalaiselle - kirkkoon lähtemisen halua vahvempi. Ihmiset elävät yhä omaehtoisemmin, ja vapaa-aika käytetään itseä varten. Internetin välityksellä täyttyy aikaisempaa merkittävämpi osa yhteisöllisyyden tarpeista. Vaikka monessa suhteessa kirkossa palvellaan jäseniä laadukkaammin kuin koskaan, osalle jäsenistölle näyttää tuottavan vaikeuksia hahmottaa henkilökohtaisen kirkossa tai seurakunnan tilaisuudessa käynnin erityismerkitystä. Pääjumalanpalvelus järjestettiin tarkasteluvuonna seurakuntatalossa neljä kertaa. Tilaisuuksissa oli puhujavieraat ja musiikkiohjelmaa. Osallistujia oli keskimääräistä enemmän. Kaaviot: Jumalanpalveluksiin ja ehtoolliselle osallistuminen kokonaiskirkossa ja Jokioisissa Neljästä suomalaisesta kolme kuuluu edelleen luterilaiseen kirkkoon. Jokioislaisista enemmän kuin kahdeksan kymmenestä kuntalaisesta kuuluu kirkkoon. Seurakuntatoiminnassa ei ole kyse pelkästään osallistujien määrästä, vaan olennaisen tärkeää on, että seurakuntalaiset kokevat toiminnan omakseen ja saavat aineksia kasvaa uskossaan. Tarvitaan sekä kokoavaa että sitouttavaa toimintaa. Perusseurakuntalaisten hiljaisen enemmistön tapaaminen toteutuu parhaiten henkilökohtaisissa kohtaamisissa. Henkilöstössä koettiin iso menetys kun diakoni Tuija Haapanen menehtyi syksyllä sairauden uuvuttamana. Hänen tilalleen kirkkoneuvosto valitsi seurakunnan varhaisnuorisotyössä aiemmin toimineen diakoni Elina Mettovaaran. Diakoniatyön merkittävä panos näkyy erityisesti eläkeläisten kerhoissa, joissa liikkuu runsaasti ikäihmisiä. Diakoniaruokailu jatkaa vakiintuneena työmuotona seurakuntatalossa. Jumalanpalveluksien toteutuksessa on vuoden mittaan avustanut eri tehtävissä lukuisa joukko kyläkuntia ja yhteistyötahoja, mistä jokaiselle lämmin kiitos. Kesäkauden kirkkokahvit sunnuntaisin jumalanpalveluksien yhteydessä ovat keränneet keskimäärin 38 henkeä kerrallaan, torstaituvissa on ollut oma pienempi kävijäjoukkonsa. 2

5 Alkuvuodesta kokoonnuttiin kinkereille koteihin perinteiseen tapaan. Musiikkityö järjesti Päivi Toikan johdolla kirkkokuoron 60-vuotisjuhlamessun kirkossa Core-kvartetin vahvistamana. Kanttorin vuorotteluvapaan sijaisena lokakuusta alkaen toimi kanttori Marcus Kalliokoski. Kirkon äänentoistolaitteet uusittiin vuoden aikana. Diakoniatyö järjesti torilla makkaratarjoilun, jossa seurakunnan bändinuoret musisoivat Heikki Lähdekorven johdolla. Seurakunnan työntekijöitä ja luottamushenkilöitä oli mukana. Syksyllä yli 20 ihmistä osallistui 12 kokoontumiskerran Alfa-kurssille seurakuntatalossa uskon perusasioiden äärellä. Kurssiin kuului myös viikonloppuleiri kesäkodilla. Tällä haavaa seurakunnassa on lähetystyön johtokunta ja diakonia- ja yhteiskunnallisen työn johtokunta ja kasvatuksen vastuuryhmä ja jumalanpalvelus- ja musiikkityön vastuuryhmä. Nämä toimivat mainituilla toiminnan sektoreilla työtä suunnittelemassa ja ohjaamassa. Seurakunnan lapsityö tavoittaa suuren joukon juuri sitä ikäryhmää, jonka osallistumista toimintaan eniten kaivataan. Perhekerho, seurakunnan päiväkerhot sekä varhaisnuorisotyön kerhot vetävät varsin hyvin väkeä. Syksyllä lapsityöntekijät Tuuli Kulmanen ja Elina Mäntyvaara ohjasivat Vanhemmuuden Palikat työskentelyn seurakuntatalossa. Lapsi- ja perheystävällisyys säilyy yhtenä toimintamme pitkän aikavälin painopisteenä. Lähetysväki on edelleen kiitettävästi järjestänyt erilaisia tilaisuuksia lähetyksen hyväksi lähetysarpajaisten ja syksyn lähetyslounaan lisäksi. Lähetyksen toimintapiiri kokoontui säännöllisesti. Nimikkolähettisopimuksia seurakunnalla on kolme. Seurakunta tukee Elina Braz de Almeidaa Kroatiassa (Sanansaattajat ry), Satu ja Jorma Arkkilaa Keniassa (SLEY) sekä Timi Maraa ja Kaiju Neiglickiä Hong Kongissa (SLS). Seurakunnan toiminnan tiedotuskanavana toimivat viikoittaiset kirkolliset ilmoitukset Forssan Lehdessä sekä seurakunnan kotisivut osoitteessa: Vuoden 2014 alusta seurakunta siirtyy Kirkon palveluksen asiakkaaksi. Siirtymävuoden 2013 aikana kaikki talous- ja palkkahallinnon tiedot konvertoitiin seurakunnan taloushallinnon ohjelmista Kirkon palvelukeskuksen järjestelmiin ja henkilökuntaa koulutettiin käyttämään uusia internet sovelluksia. Seurakunta on verkostoitunut kunnan alueella moneen suuntaan. Verkostoituminen ilmenee vierailuissa kouluihin, päiväkoteihin ja vanhustenhuoltoon sekä yhteydenpidossa veteraaneihin ja paikallisiin laitoksiin ja yrityksiin. Mittava seurakuntalaisten ja vapaaehtoisten kuntalaisten joukko on vuoden 2013 aikana toiminut eri yhteyksissä yhdessä seurakunnan työntekijöiden kanssa. Esitän parhaat kiitokseni kaikille seurakunnan työyhteydessä toimineille! Jyrki Koivisto 3

6 TASEKIRJAAN SISÄLTYVÄT SISÄISET ERÄT Sisäiset korot Sisäiset korot on laskettu tasearvoista käyttäen vuoden viimeisen päivän Euribor korkoa 0,544 %. (12 kk:n 365 pv:n korko) Kustannusten kohdentaminen Kohdentamisen tavoitteena on saada esiin tieto, miten voimavarat jakautuvat kirkon perustehtävien kesken. Perustehtäviksi on luokiteltu seurakunnallinen toiminta ja hautaustoimi. Yleishallinto ja kiinteistötoimi ovat tukipalveluita, joiden tehtävänä on mahdollistaa perustehtävien suorittaminen. Hallintomenojen jako Yleishallinnon nettomenot (ei kirkonkirjojen pito) sekä verotuskustannukset ja keskusrahastomaksut jakautuvat 2-4 pääluokkien kesken menojen mukaisessa suhteessa. KULTTUURIPERINNÖN HOITOKUSTANNUKSET Kirkkohallituksen ohjeiden mukaan seurakuntien tulee selvittää kulttuuriperinnön hoitamisesta aiheutuneet kustannukset. Kulttuuriperinnön hoitokustannuksia aiheuttavat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennuksien ja esineiden hoito sekä kulttuuriperinnön tunnetuksi tekeminen ja tiedottaminen. Kulttuuriperintöön kuuluvat mm ennen vuotta 1917 rakennetut kirkot sekä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella kaavalla suojellut kulttuuriperinnön kannalta arvokkaat kohteet. Seurakunnan kiinteistöistä kuuluvat kulttuuriperinnön piiriin kirkon lisäksi myös kaikki pappilamiljööseen kuuluvat rakennukset, koska koko miljöö on suojeltu kaavalla. Kulttuuriperinnön hoitoon on vuonna 2013 laskettu: Kirkon kunnostustyöt, vartiointi ja sähkö 75 % ,47 4

7 1 HALLINTO 102 Kirkkovaltuusto Seurakunnan ylimpänä päättävänä hallintoelimenä toimii marraskuussa 2010 valittu kirkkovaltuusto, jonka toimikausi alkoi vuoden 2011 alusta ja päättyy vuonna Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi Antti Suokas, varapuheenjohtajana Risto Suonpää ja sihteerinä Tiitta Moberg. Kirkkovaltuusto kokoontui kertomusvuoden aikana neljä kertaa ja pöytäkirjoihin kirjattiin 35 pykälää. Vuoden 2013 aikana valtuusto käsitteli mm. seuraavia asioita: Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuosiksi Suhteellisten vaalienlautakunnan valinta vuosiksi Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinta vuosiksi Kirkkoneuvoston varsinaisten jäsenten valinta vuosiksi Kirkkoneuvoston vpj:n sekä jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten valinta vuosiksi Diakonia- ja yhteiskunnallisen työn sekä lähetystyön johtokuntien puheenjohtajien, jäsenten ja varajäsenten valinta vuosiksi Loimaan sairaalan sairaalasielunhoidon sopimuksen hyväksyntä Toimituspalkkioiden suositussopimuksen hyväksyntä Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyntä Vuoden 2014 tuloveroprosentin määrääminen Pappila-nimisen metsätilan suojeluun asettaminen Vuoden 2014 talousarvion käsittely ja hyväksyntä Kirkkovaltuuston jäsenet: nimi: läsnäolo nimi: läsnäolo Suokas Antti pj 4/4 Raiskio Kirsi 4/4 Breilin Eeva-Liisa 4/4 Rantanen Eila 3/4 Esala Martti 3/4 Saarinen Satu 2/4 Junnila Sanni 3/4 Suonpää Juha 3/4 Korteniemi Henriikka 1/4 Suonpää Risto vpj. 4/4 Koskela Inkeri 4/4 Talvisilta Mika 1/4 Laine Kaija 3/4 Tuomola Vesa-Matti 3/4 5

8 Markkula Liisa 4/4 Valonen Ulla 4/4 Mattinen Ilmari 4/4 Örn Marjaleena, 2/4 Perälä Pirjo 3/4 Kokouksiin osallistuneet varajäsenet: Kauppi Marja Klemelä Seppo Kankaanpää Heikki Uutela Jorma Virta Anja Tilintarkastus 104 Kirkkoneuvosto Tulot Menot Netto Kirkkovaltuuston vuosille valitsemana vastuullisena tilintarkastajana toimii KPMG Oy:n nimeä KHT Pertti Keskinen ja hänen varallaan JHTT Esko Säilä. Tulot Menot Netto Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii virkansa puolesta kirkkoherra Jyrki Koivisto. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajana toimi Eeva-Liisa Breilin. Sihteerinä toimi Tiitta Moberg. Kirkkoneuvoston kokouksiin osallistuivat myös kirkkovaltuuston puheenjohtaja Antti Suokas ja varapuheenjohtaja Risto Suonpää. Kirkkoneuvoston tehtävänä on mm. toimia seurakunnan hengellisen työn ja muun toiminnan yleisessä johdossa, valmistella kirkkovaltuustossa esille tulevat asiat ja panna täytäntöön kirkkovaltuuston päätökset. Kirkkoneuvosto kokoontui kertomusvuoden aikana 11 kertaa. Pöytäkirjoihin kirjattiin 127 pykälää. Vuoden 2013 aikana kirkkoneuvosto käsitteli mm. seuraavia asioita: 6

9 Vuoden 2013 ensimmäisen kirkkovaltuuston kokouksen valmistelu Loimaan sairaalan sairaalasielunhoidon sopimuksen käsittely kirkkovaltuuston hyväksyntää varten Toimituspalkkioiden suositussopimuksen käsittely edelleen kirkkovaltuuston hyväksyntää varten Jumalanpalvelus- ja musiikkitoiminnan sekä kasvatuksen vastuuryhmien valinta toimikaudeksi Kirkkoneuvoston edustajien valinta diakonia- ja yhteiskunnallisen työn sekä lähetystyön johtokuntiin Jokioisten kunnan vanhuusneuvoston jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen valinta Turvallisuus- ja ruokailuvalvontavastuu henkilöistä päättäminen rippileireille 2013 Seurakunnan edustajan valinta perheasiain neuvottelukeskuksen johtokuntaan vuosiksi Kirkon äänentoiston uusiminen Määräaikaisen nuorisotyöntekijän valinta kesäksi 2013 Määräaikaisen kanttorin valinta kanttorin kesäloman ajaksi Hautausmaan kausityöntekijöiden valinta Hautausmaan kesätyöntekijöiden valinta Tilinpäätöksen 2012 hyväksyminen edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi Työntekijöiden vuosilomien hyväksyntä Koulunuorison stipendien myöntäminen Hautojen havuttamisen lopettamisesta päättäminen Tilintarkastuskertomuksen käsittely edelleen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi Narva-Joensuun seurakunnan juhlajumalanpalveluksen edustamisesta päättäminen Tampereen IT-yhteistyöalueen seurakuntien tietoturvapolitiikan ja tieturvaohjeiden hyväksyntä Taukotuvan remonttitarpeeseen tutustuminen Kanttorin vuorotteluvapaasta päättäminen Kirkkoneuvoston ohjesäännön muuttaminen 7

10 Uusien virkamiesoikeudellisten säädöksien voimaantulosta johtuva virkasäännön kumoaminen Diakonin viran auki julistaminen Kolehtisuunnitelman hyväksyminen Vuoden 2014 veroprosentin määrääminen edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi Seurakuntatalon jumalanpalvelus ajankohdista päättäminen Seurakunnan sisäisen valvonnan ohjeen päivitys Seurakuntatalon parkkipaikan puiden kaatamisesta päättäminen Kirkonpalvelukeskuksen ja seurakunnan välisen palvelusopimuksen hyväksyntä Diakoniatyön viran täyttäminen Henkilöstön koulutussuunnitelman hyväksyntä Hautausmaan kesäkukka tarjouksen hyväksyntä Pappila-metsätilan suojeluun asettaminen Seurakunnan vakuutuksien kilpailuttaminen Vuoden 2014 talousarvion hyväksyminen kirkkovaltuustoa varten Vuoden kirkkoneuvoston varsinaiset jäsenet: henkilökohtaiset varajäsenet: nimi: läsnäolo: nimi: läsnäolo: Koivisto Jyrki, pj. 10/11 Parviala Johanna Breilin Eeva-Liisa, vpj. 10/11 Koskela Inkeri 1 Klemelä Seppo 8/11 Kankaanpää Heikki Korteniemi Henriikka 8/11 Rantanen Eila 3 Perälä Pirjo 9/11 Mattinen Ilmari 2 Raiskio Kirsi 10/11 Saarinen Satu 1 Suonpää Juha 11/11 Tuomola Vesa-Matti Tiensuu Jussi 9/11 Örn Marja-Leena 1 Valonen Ulla 9/11 Talvisilta Mika Tulot Menot Netto

11 Kirkkoneuvoston alaiset johtokunnat ja vastuuryhmät Johtokunnat ovat kirkkovaltuuston asettamia, kirkkoneuvoston avuksi tarkoitettuja elimiä, joiden tehtävät määritellään kirkkovaltuuston vahvistamissa johtosäänöissä. Kirkkoneuvoston alaisia johtokuntia ovat diakonia- ja yhteiskunnallisen työn johtokunta sekä lähetystyön johtokunta. Diakonia- ja yhteiskunnallisen työn johtokunta: Diakonia-ja yhteiskunnallisen työn johtokunnalla oli vuonna 2013 kuusi kokousta, joista kirjoitettiin 57 pykälää pöytäkirjoihin. Läsnäolot: Sanni Junnila, pj 6/6 Seppo Valtti 6/6 Sirkku Oravainen 6/6 Seppo Klemelä 3/6 Kari Allén 4/6 Eila Rantanen 4/6 Inkeri Koskela, varajäsen 2/6 Marjaleena Örn, varajäsen 1/6 Eeva-Liisa Breilin, kn edustaja 3/6 Tuija Haapanen 3/6 Tuija Kujansuu 3/6 Elina Mettovaara 2/6 Jyrki Koivisto 6/6 Lähetystyön johtokunta: Toimintavuoden aikana on pidetty 3 kokousta, pöytäkirjaan on kirjattu 40 pykälää. Johtokunnan puheenjohtajana on toiminut Pirjo Perälä ja sihteerinä Anu Lummaa. Lähetystyöstä vastaava teologi on ollut Jyrki Koivisto. Johtokunnan kokouksiin on osallistuttu seuraavasti: Jäsenet: Varajäsenet: Perälä Pirjo pj. 3/3 Sorri Tarja 1/3 Kauppi Marja 3/3 Esala Martti 0/3 Mattinen Ilmari 3/3 Uutela Jorma 1/3 Saarinen Satu 0/3 Kaakinen Ella 3/3 Iipola Isto 2/3 Karppi Sakari 1/3 Suonpää Risto 3/3 Rantanen Eila 1/3 Koivisto Jyrki 3/3 Lummaa Anu 3/3 Raiskio Kirsi 2/3 kirkkoneuvoston edustaja 9

12 Jumalanpalvelus- ja musiikkityön vastuuryhmä: Vastuuryhmän kokouksia on ollut toimintavuoden aikana kolme. Puheenjohtajana on ollut Juha Oravainen ja sihteerinä Päivi Toikka. Elina Kiviharju 2/3 Jyrki Koivisto 3/3 Liisa Markkula 3/3 Juha Oravainen 2/3 Mika Talvisilta 0/3 Päivi Toikka 3/3 Leena Vainio 0/3 Seppo Valtti 2/3 Ulla Valonen, kn edustaja 2/3 Kasvatuksen vastuuryhmä: Toimintavuoden 2013 aikana vastuuryhmä kokoontui 3 kertaa. Varsinaiset jäsenet: läsnäolo: Järvinen Kari 1/3 Korteniemi Henriikka 2/3 Kuoppala Kaisa 1/3 Laine Kaija 3/3 Leino Linnea, partion edustaja 1/3 Lindqvist Bengt 0/3 Suonpää Juha, kn edustaja 2/3 Lähdekorpi Heikki, sihteeri 3/3 Mettovaara Elina 2/3 Mäntyvaara Elina 1/3 Parviala Johanna 2/3 Simola Leena, pj 3/3 Summanen Paula, lastenohjaaja 3/3 105 Taloushallinto Taloushallinnon käytännön tehtäviä hoitaa seurakunnan taloustoimisto. Toimintaan kuuluvat myös kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston asioitten valmistelu ja esityslistojen laadinta sekä osittain hankintatoimi. Seurakunnan raha- ja tilitoimi, kirjanpito, palkkahallinto sekä hautakirjanpito ja -laskutus hoidettiin vielä 2013 vuonna taloustoimistossa. Seurakunta siirtyy vuoden 2014 alusta Kirkonpalvelukeskuksen asiakkaaksi ja taloustoimiston toimenkuva muuttuu paljon. Muutosta varten taloustoimiston työntekijät kävivät tilivuonna 2013 Oulussa koulutuksissa kolme kertaa ja näiden 10

13 koulutusten kulut on myös kirjattu kustannuspaikan menoksi. Sekä koulutus, että Rauhala yhtiöstä ostetut konversiot ovat johtaneet kustannuspaikan määräraha ylitykseen. Taloustoimistossa työskentelevät talouspäällikkö ja osa-aikainen toimistoapulainen. Talouspäällikkö toimii seurakunnan palkka-asiamiehenä ja työsuojelupäällikkönä. Tulot Menot Netto Kirkonkirjojenpito Vuoden 2013 alkupuolella seurakunta siirtyi käyttämään valtakunnallista Kirjuri jäsentietojärjestelmää. Kirkonkirjojen digitoidun materiaalin tarkistaminen on vielä seurakunnassa kesken. Tulot Menot Netto Kirkkoherranvirasto Virasto on avoinna arkipäivisin Väestökirjanpidon, arkistointi- ja kirjastonhoitotehtävien lisäksi toimistosihteeri hoitaa seurakunnan viraston yleisöpalvelun ja puhelinvaihteen. Hän vastaa myös seurakunnan sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta. Tulot Menot Netto

14 110 Muu yleishallinto Kustannuspaikan menot koostuvat työyhteisön yleishallinnon kustannuksista: vuosilomapalkkojen jaksotusmenoista, posti-, puhelin- ja kopiointimenoista, sähköisen kalenteri ja ajanvarausohjelma-katrinan kuluista sekä työterveydenhuollon kustannuksista. Suurin menoerä on Tampereen Itkeskuksen palvelumaksu. Työntekijöiden virkistystoimintamenot sisältyvät myös tähän kustannuspaikkaan. Toiminta vuoden 2013 aikana seurakunta siirtyi langattoman puhelinjärjestelmän käyttöön. Työntekijöille ostettiin uudet puhelimet, joka vaatii hälytinjärjestelmien päivittämistä langattomaanverkkoon sopivaksi. Tulot Menot Netto

15 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA Seurakunnan toimintaa toteuttavat yhtäältä seurakuntalaiset, heidän valtuuttamansa edustajat sekä seurakunnan työntekijät. Yleisen seurakuntatyön pitkäjänteisinä tavoitteiksi seurakuntatyössä on noussut erityisesti seuraavat: jumalanpalvelus toteutetaan yhdessä seurakuntalaisten kanssa, ja seurakuntalaisia rohkaistaan löytämään oma palvelutehtävänsä. Kokonaiskirkon resurssien vähetessä lähiseurakuntien yhteistyön lisääminen sekä seurakuntalaisten entistä suurempi osallistaminen ja vastuuttaminen merkitsevät entistä enemmän. Erityisjumalanpalveluksista voi mainita seurakuntatalon jumalanpalvelukset, perhekirkon, vauvakirkon sekä motoristimessun. Seurakuntatalon jumalanpalveluksissa järjestettiin lapsille pyhäkoulu. Kirkkokahvien ja pihatupatoiminnan sekä lähetys- ja seurakuntapiirien ja kinkerien järjestämisessä seurakuntalaiset ovat osoittaneet seurakuntamyönteisyyttä ja tarmoa. Kirkkokuoro ja muut kuorot ovat toimineet kiitettävästi jumalanpalveluselämän rikastuttamiseksi. Ehtoollisavustajat ovat sitoutuneet tehtäväänsä. Jumalanpalveluksen muuhun vastuunkantoon seurakuntalaisia on osallistunut pyydettäessä. Seurakunnalla on hyvät ja toimivat suhteet kunnallisiin yhteistyötahoihin. Yhteistyötä kirkollisten järjestöjen kanssa on ollut jossain määrin. SLEYn kanssa toteutettiin kolmipäiväinen tapahtuma toukokuussa. 203 Jumalanpalveluselämä Päiväjumalanpalveluksien osanotto nousi edellisvuodesta, ehtoollisella kävijöiden määrä samoin. Seurakuntatalon jumalanpalveluksien osallistujamäärä kohosi yli keskiarvon. Muihin kirkossa toteutettuihin tilaisuuksiin ja jumalanpalveluksiin osallistujien määrä (1295) laski ja musiikkitilaisuuksiin osallistuneiden määrä (993) pysyi ennallaan edellisvuoteen verrattuna. Toiminta Jumalanpalveluskävijät Ehtoollisella kävijät Jokioinen, jp-kävijä - % 2,01 1,76 1,89 1,77 1,86 1,81 1,95 Koko maa, jp-kävijä -% 1,9 1,8 1,8 1,7 1,6 1,3 Tre hiip.k. jp-kävijä -% 1,7 1,7 1,7 1,5 1,4 1,2 Tulot 37 Menot Netto

16 204 Hautaan siunaaminen Toimitus lukumäärä osallistujat Hautaan siunaamiset Tulot Menot Netto Muut kirkolliset toimitukset Toimitus lukumäärä osallistujat Kasteet 58 noin 1500 Vihkimiset 20 noin 1156 Konfirmaatioita oli 3. Rippikoulun kävi 71nuorta, joista 67 kotiseurakunnassa. Tulot Menot Netto Aikuistyö Syksyllä toteutettiin Alfa-kurssi seurakuntapastorin ohjaamana. Osallistujia oli enemmän kuin kaksi tusinaa. Perhepiiri kokoontui pienellä joukolla vuoden aikana säännöllisesti. Olkkarin raamattupiirissä kävi uskollinen osallistujajoukko. Alfa-kurssia ei ollut budjetoitu toteutettavaksi vuonna 2013, joka johti kustannuspaikan määrärahojen ylittymiseen. Tulot Menot Netto

17 207 Muut seurakuntatilaisuudet Tähän osastoon kuuluvat lähinnä seurakuntapiirit ja kinkerit. Seurakuntapiirit toimivat paikoin, mutta niihin osallistuminen on vähentynyt aktiiviosallistujien vanhetessa. Nuorempaa aikuisväestöä kaivataan mukaan. Kinkereitä pidettiin kylillä 13 kertaa. Osallistujia oli 241 henkeä. Myös Intalankartanossa ja kouluissa kokoonnuttiin kinkerien merkeissä. Työntekijät pitivät hartauksia vuoden aikana mm. lntalankartanossa, dementiakeskus Sateenkaaressa, hoivakoti Vanha Pehtoorissa ja kouluilla. Veteraanien tilaisuuksia oli 8 ja niihin osallistui yhteensä 227 henkilöä. Tulot Menot Netto Tiedotus ja viestintä Seurakunnan kirkolliset ilmoitukset ilmestyvät viikoittain Forssan Lehdessä. Seurakunnan www-sivut ja kausiohjelmat täydentävät seurakunnan tiedotusta. Määrärahat eivät toimintavuonna riittäneet vaan kustannukset ylittyivät. Tulot Menot Netto Musiikkitoiminta Vastuuhenkilöt Musiikkityöstä vastaa kanttori yhdessä jumalanpalvelus- ja musiikkityön vastuuryhmän, muiden työntekijöitten ja vapaaehtoisten ja palkattujen avustajien kanssa. Vuonna 2013 Päivi Toikka oli vuorotteluvapaalla lähtien (vapaa jatkuu aina asti), jona aikana hänen viransijaisenaan toimi ansiokkaasti musiikin maisteri Marcus Kalliokoski. Viikonloppusijaisuuksiin on yhä saatu apu Sorrin perheestä. Toiminta-ajatus Musiikkitoiminnan tehtävänä on ylläpitää ja edistää musiikin monipuolista käyttöä seurakunnan kaikissa toiminnoissa ja luoda mahdollisuuksia musiikin harrastamiseen. 15

18 Musiikki liittyy oleellisesti Jumalan tekojen ylistykseen antaen näin uskonelämälle ilmaisumuodon. Toiminta Kirkkokuorossa oli vuoden 2013 aikana 22 laulajaa, 8 sopraanoa, 6 alttoa, 5 tenoria ja 3 bassoa. Kokoontumisia oli 49, joista esiintymisiä 14. Huhtikuun 28. päivä pidettiin kuoron 60-vuotisjuhlamessu Jokioisten kirkossa ja sen jälkeen kahvitilaisuus seurakuntatalossa. Kirkkokuoro esiintyi myös Latovainion rukoushuoneen 50-vuotisjuhlassa rukoushuoneella Perinteiseen tapaan kuoro vieraili Intalankartanossa pääsiäis- ja jouluaamuna. Kuoro osallistui entisen kanttorinsa, Pentti Virtaperkon 70-vuotisjuhliin Somerolla Laululinnut-lapsikuorossa oli 14 ala-asteikäistä laulajaa, ja joulukuussa 2013 mukaan saatiin vielä yksi kuorolainen. Harjoitukset ovat viikottain 45 minuutin mittaisina. Kuoro vieraili mm. Intalassa pääsiäisen alla sekä joulukuussa. Kuoro oli syyskaudella mukana Forssan toritapahtumassa sekä marraskuun lopussa kunnan joulunavauksessa Jokioisissa. Laulupiiri on harjoitellut yhdessä Jokkisukkojen kanssa. Esiintymisiä on ollut omana ryhmänä kolme kertaa. Kuorolaisia laulupiirissä oli vuoden alussa 8, ja vuoden lopussa 6. Jokkisukot on esiintynyt yhdessä Laulupiirin kanssa 8 kertaa ja omana ryhmänään 11 kertaa. Laulajia on 11. Eläkeläiskuorot ovat vierailleet säännöllisesti kerran kuussa Intalankartanossa. Jokkisukot ovat olleet mukana Jokioisten veteraaniyhdistyksen kuukausikokoontumisissa etenkin syyskaudella. Konsertteja ja musiikkitilaisuuksia on ollut 12. Yhteensä niissä on ollut yli tuhat osallistujaa. Pienempiä musiikkitapahtumia järjestettiin kevään ja kesän aikana, mutta suurimman osanottajamäärän sai perinteiset kolmannen adventtisunnuntain Kauneimmat joululaulut kirkossa, jossa mukana oli Sirius-kvartetti. Kauneimpia joululauluja laulettiin myös toisena adventtisunnuntaina (Lasten kauneimmat), kolmantena adventtisunnuntaina Latovainion rukoushuoneella, jossa oli ohjelmaa myös Kuuman koululta sekä keskiviikkona kirkossa. Suuren suosion sai marraskuussa 2013 järjestetty Nina Åströmin konsertti, jossa merkittävänä konserttivastuun jakajana toimi Jaana Pöllänen. Joulukuun alussa kuulimme myös Hanna Ekolan musisointia kirkossa. Seurakunnan vakiintuneisiin musiikkiryhmiin osallistuneiden määrän kehitys: Yhteistyö: Nuorisotyö on tuonut oman panoksensa jumalanpalveluselämään nuorten bändin avustaessa useissa jumalanpalveluksissa. Jumalanpalvelusten musiikkipuolta ovat rikastuttaneet myös yksittäisten laulajien vierailut, esim. Linnea Penttilä ja Heikki Leino joulukuussa Vastuuryhmä kokoontui neljä kertaa. 16

19 Toteutuminen Kuorojen jäsenmäärä on osittain hienoisessa nousussa (Laululinnut), ja toisaalta myös laskussa (Laulupiiri), mutta ennen kaikkea, jäsenet ovat uskollisia ja aktiivisia. Kaikki kuorot ovat saaneet positiivista palautetta esiintymisistä. Musiikkityö tekee jatkuvasti yhteistyötä muitten toimialojen kanssa. Tulot Menot Netto Päiväkerhotyö Työntekijät Kolme lastenohjaajaa, joista yksi opiskelee oppisopimuskoulutuksessa Kirkon lapsi- ja perhetyöntutkintoa. Toiminta Toiminta-ajatuksena on kristillinen kasvatus, kasteopetuksen antaminen sekä kotien tukeminen kasvatustyössä. Päiväkerhoryhmiä oli keväällä 6 ja syksyllä 7. Lapsia oli ryhmissä yhteensä 93. Päiväkerhoissa oli vanhemmille suunnattu avointen ovien päivä kussakin ryhmässä kerran. Kerholaisia oli pieni joukko esiintymässä Vanhan ajan äitienpäiväjuhlassa toukokuussa. Päiväkerholaisten kevätretki suuntasi Kanniston kotieläintilalle Alastarolle. Helmikuussa oli kirkossa perhejumalanpalvelus, jossa siunattiin työtehtäväänsä Elina Mäntyvaara ja Tuuli Kulmanen. Päiväkerholaisten kauden päätöskirkkohetki toteutettiin juhlajumiksena kesäkuussa. Syyskuussa srk-talolla järjestetty perhepäivä piti sisällään Mukulamessun, ruokailun, Vanhemmuuden palikat infon yläkerrassa ja lasten toimintaa alakerrassa. Perhepäivä järjestettiin yhteistyössä perhekerhon, pyhäkoulutyön, varhaisnuoriso-, nuoriso-, diakonia- ja musiikkityön kanssa. Perhepäivään osallistui 141 seurakuntalaista. Perhepäivästä jatkui Vanhemmuuden palikat pienryhmätoiminta, joka kokoontui viisi kertaa joka toinen keskiviikko. Marraskuussa oli perheiden joulukorttiaskarteluilta, jonne kerääntyi 29 aikuista ja 39 lasta askartelemaan. Päiväkerhoissa on ollut vuoden aikana neljä pyhäkoulua, joita ovat pitäneet seurakunnan työntekijät. Lastenohjaajat osallistuivat syksyllä Varhaiskasvatuksen neuvottelupäiville. Paula Summanen kävi Perheen parhaaksi- perhetyötä kehittämään koulutuksen ja Tuuli Kulmanen osallistui Lattiakuvat koulutukseen. Toimintasuunnitelman ja tavoitteiden toteutuminen 17

20 1. Vanhemmuuden tukeminen - Perhepäivä syyskuussa yhdessä seurakunnan eri työalojen kanssa - Vanhemmuuden palikat -pienryhmätoiminta 2. Kotien ja perheiden tukeminen kasvatustyössä - Päiväkerhon eteistilassa oli mm. kasvatus- ja liikuntavinkkejä sekä nettilinkkejä esillä - Ovensuukeskustelut vanhempien kanssa, vanhempainvartti tarvittaessa - Päiväkerhon vanhemmilla on oma ryhmä Facebookissa keskinäisiä keskusteluja sekä tukiverkon luomista varten. 3. Seurakunta tulee lapselle tutuksi - Päiväkerhossa tutustuttiin seurakunnan moninaiseen toimintaan ja sanomaan yhdessä tekemisen kautta - panostettiin lapsiperheitä koskevien tapahtumien informointiin jakamalla kerholaisille tiedotteita ja informoimalla niistä seurakunnan lapsityön nettisivuilla sekä Facebookissa sekä kutsumalla vanhempia henkilökohtaisesti mukaan toimintaan. Tulot Menot Netto Pyhäkoulutyö Työntekijät Alkuvuoden 2013 pyhäkoulutyöstä vastasi vanhaan tapaan varhaisnuorisotyönohjaajaa. Työntekijä vaihdoksista johtuen loppuvuoden toiminnasta vastasi seurakunnan lapsityö. Toimintasuunnitelman ja tavoitteiden toteutuminen Pyhäkoulutyön toiminnallinen painopiste asetettiin sunnuntain pyhäkoulun pitämiseen niinä pyhinä, kun jumalanpalvelus oli seurakuntatalolla, sekä pyhäkoulujen pitämiseen päiväkodeissa, päiväkerhoissa ja kouluissa. Tavoite saavutettiin asetettujen toimintasuunnitelmien mukaisesti. Päiväkotien pyhäkoulujen pitämiseen osallistuivat seurakunnan toiminnalliset työntekijät. Sunnuntaipyhäkoulut Sunnuntaipyhäkouluja pidettiin neljä kertaa seurakuntatalon alakerrassa. Niissä oli yhteensä 15 osallistujaa. Samaan aikaan oli seurakuntatalon yläkerrassa jumalanpalvelus. Kehtoluokkatyö Kaikille Jokioisten seurakunnan 1-4 vuotiaille lapsille lähetettiin syntymäpäiväonnittelukortti. Vauvakirkko järjestettiin toista kertaa helmikuussa. Mukana oli 25 osallistujaa. 18

Jokioisten seurakunta TASEKIRJA 2014

Jokioisten seurakunta TASEKIRJA 2014 Jokioisten seurakunta TASEKIRJA Kirkkovaltuusto 19.5.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. Yleiskatsaus... 1 1.2. Hallinto... 4 1.3. Henkilöstö... 11 1.4. Väkiluku... 13 1.5. Talousarviossa

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNNAN KEVÄT 2017 SEURAKUNNAN NETTISIVUT LÖYDÄT OSOITTEESTA: http://www.jokioistenseurakunta.fi JOKIOISTEN SEURAKUNNAN KEVÄTOHJELMA 2017 JUMALANPALVELUS klo 10 sunnuntaisin. Ehtoollinen

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNNAN KEVÄT 2017 SEURAKUNNAN NETTISIVUT LÖYDÄT OSOITTEESTA: http://www.jokioistenseurakunta.fi JOKIOISTEN SEURAKUNNAN KEVÄTOHJELMA 2017 JUMALANPALVELUS klo 10 sunnuntaisin. Ehtoollinen

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNNAN KEVÄT 2016 SEURAKUNNAN UUDET NETTISIVUT LÖYDÄT OSOITTEESTA: http://www.jokioistenseurakunta.fi JOKIOISTEN SEURAKUNNAN KEVÄTOHJELMA 2016 JUMALANPALVELUS klo 10 sunnuntaisin. Ehtoollinen

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,

Lisätiedot

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa wwwwwwwww.harjavallanseurakunta.fi DIAKONIATYÖ Keskiviikkokerho parillisina keskiviikkoina klo 13 alkaen 70/75-vuotiaiden juhla su 12.10 alkaen messulla klo 10 Anna

Lisätiedot

LAPSI ON OSALLINEN. Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

LAPSI ON OSALLINEN. Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja LAPSI ON OSALLINEN Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja KIRKON VARHAISKASVATUS ON Kristillisestä uskosta ja siihen liittyvistä arvoista nousevaa kasvatuksellista vuorovaikutusta Kasvatus- ja kastekumppanuutta

Lisätiedot

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kysely on tarkoitettu kaikille seurakuntalaisille. Tavoitteena on kartoittaa vastaajien tietämystä ja ajatuksia Kuusamon ev.lut. seurakunnan

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO Kokousaika Keskiviikko 24.4. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo, pieni sali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KOKOUKSEN AVAUS VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 8/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 8/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 8/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 1.11.2016 klo 18.30 19.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Antti Suokas maanviljelijä

Lisätiedot

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto.

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto. 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii Sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta pitää sodankyläistä partioperinnettä

Lisätiedot

Akaan seurakunnan strategia

Akaan seurakunnan strategia Akaan seurakunnan strategia 2017-2021 ARVOT Pyhä: Kunnioitamme kolmiyhteistä Jumalaa, näemme Jumalan kuvan ihmisessä Vastuullisuus: Huolehdimme lähimmäisistämme ja varjelemme luomakuntaa Oikeudenmukaisuus:

Lisätiedot

Tapanilan kirkko. Kevät 2015

Tapanilan kirkko. Kevät 2015 Tapanilan kirkko Kevät 2015 Aikuisille Naisten jumppa maanantaisin klo 18 Kamarikuoro aloittaa ti 13.1 klo 18.30 Merja Wirkkala p. 09 2340 4495 Alfa-kurssi tiistaisin klo 18.30. 20.30 Alkaa 24.2. Tule

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014. Kokousaika klo seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, Sipoo

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014. Kokousaika klo seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, Sipoo SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014 Kokousaika klo 18.00 20.12 Kokouspaikka seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström Raila Degerholm

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 n Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille n kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna 2014 lippukunta

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 1 Iisalmi

202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 1 Iisalmi Iisalmen seurakunta Ta 2017 ehdotus: työalat 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ TOIMINTATULOT (ulkoiset) -29 PALKAT JA PALKKIOT 88635 90370 44619 91000-630 91430 91860 HENKILÖSIVUKULUT 28537 25711 12856 26254-543

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 07.04.2015 1 Aika Tiistaina 07.04.2015 klo 16.00 16.58 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b)

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b) JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 1 AIKA PAIKKA Sivu / 20.4.2016 klo 18.00 alkavan iltakoulun päätyttyä. Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 14 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Alueneuvosto. Aittoniemi Pirjo Savolainen Otto 46 käsittelyn alussa

PÖYTÄKIRJA. Alueneuvosto. Aittoniemi Pirjo Savolainen Otto 46 käsittelyn alussa NRO: 5/2015 PÖYTÄKIRJA Alueneuvosto AIKA: 11.6.2015 klo 16.00 PAIKKA: PAIKALLA: Kirkonkranni, kokoustila 1 (1. krs.) Hautala Milla Hihnala Juhani Panula Liisa Mäkinen Satu Ristimäki Asko Sihto Paula KIRKKONEUVOSTON

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Marjut Niemelä

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Marjut Niemelä MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika klo 18.30 19.50 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Matti Solehmainen puheenjohtaja Erja Blom Pauli Hujanen Minna Immonen Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksy 2016 PERHEMESSUT 7.8. Hyvinkään kirkossa klo 18.00 (Tulevien 1 lk. siunaus) 4.9. Hyvinkään kirkossa klo 10.00 (Koululaisten iltakerhonohjaajien siunaaminen)

Lisätiedot

- Pihakahvila koulutus 15.9 klo Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko

- Pihakahvila koulutus 15.9 klo Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko 337/2016 49 Ilmoitusasiat syyskuu ehdotus Merkitään tiedoksi - Pihakahvila koulutus 15.9 klo 17.30 Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko 335/2016

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

4/2010 Kirkkoneuvosto 1 (13) KOKOUSAIKA Maanantaina 22.03.2010 klo 18.00 20.25 (Kahvitus klo 17.45) KOKOUSPAIKKA Kokoushuone, kirkkoherranvirasto

4/2010 Kirkkoneuvosto 1 (13) KOKOUSAIKA Maanantaina 22.03.2010 klo 18.00 20.25 (Kahvitus klo 17.45) KOKOUSPAIKKA Kokoushuone, kirkkoherranvirasto NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 4/2010 Kirkkoneuvosto 1 (13) KOKOUSAIKA Maanantaina 22.03.2010 klo 18.00 20.25 (Kahvitus klo 17.45) KOKOUSPAIKKA Kokoushuone, kirkkoherranvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ SEURAKUNTANEUVOSTO 7.9.2011 1/5 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 7.9.2011. klo 18 Paikka: Matteuksenkirkko, Olavus-sali Osallistujat: Poissa: Jukka Pakarinen, puheenjoht. Max Isaksson Eija

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2010

Toimintakertomus vuodelta 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1 / 5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusille toimintavuosi 2010 oli jälleen aktiivinen toiminnan kannalta. Lippukunnan jäsenmäärä on melko paljon noussut viime

Lisätiedot

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta Pyhänä ja arkena Seurakunnan historiaa 1550-luvulla Lapua oli vielä Isonkyrön kappeliseurakunta. Asukkaita oli noin 500. Lapuasta tuli itsenäinen seurakunta v. 1581. Lapua

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 Kokousaika Tiistai 29.3.2011 kello 16.30 18.29 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät/läsnä Henkilökohtaiset varajäsenet Hytönen Pauliina Kallio

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 20.31 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 SEURAKUNNAN PAINOPISTEET UUSI SÄÄKSMÄEN ROVASTIKUNTA

MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 SEURAKUNNAN PAINOPISTEET UUSI SÄÄKSMÄEN ROVASTIKUNTA Kokousaika Keskiviikko 22.1. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KOKOUKSEN AVAUS MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 KONSERTTITARJOTIN 2012 SEURAKUNNAN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Nakkilan Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille Nakkilan kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Lippukunta

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 5/2016 Seurakuntaneuvosto 4.5.2016 sivu 1 (7) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikko 4.5.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 19.00 21.06 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Castrén Helena, kirkkoherra Hämäläinen Sari Karjalainen

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Ylä-Savon seurakuntayhtymä Luottamushenkilöiden perehdytysilta 17.2.2015 Hallintojohtaja Katariina Bergbacka Seurakuntayhtymän perustamisen tavoite Tavoitteena säilyttää seurakuntien toiminnallinen itsenäisyys,

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 18.3.2015 klo 17 17.40 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 13 KOKOUSAIKA Tiistai 08.03.2010 kello 17.30 19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Saara Kettunen,

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1. Sivu 1 Seurakuntaneuvoston kokous pidetään 12.1.2014 Lapinlahden seurakuntatalossa. Ennen kokousta klo 18-19 on uuden seurakuntaneuvoston perehdytystilaisuus, jossa kirkkoherran johdolla käsitellään seurakuntaneuvoston

Lisätiedot

Vartiokylän seurakunnan kevät 2015

Vartiokylän seurakunnan kevät 2015 Vartiokylän seurakunnan kevät 2015 TERVEISIÄ VARTIOKYLÄN SEURAKUNNASTA: Palvelemme sinua elämäsi monenlaisissa tilanteissa. Ota yhteyttä ja tule mukaan toimintaan! Kirkkoherranvirastomme palvelee osoitteessa

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 (5) KOKOUSAIKA 23.11.2016 klo 17 19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Hassinen Arja Hämäläinen

Lisätiedot

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Rahan henki Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä 14.11.2015 Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Kirkon tehtävä Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa

Lisätiedot

LOPEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Sivu 1 ( 7 ) 1 Kirkkovaltuusto 1 / 2013. Maanantai 14.1.2013 klo 18.30 (kahvit klo 18.00 lähtien)

LOPEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Sivu 1 ( 7 ) 1 Kirkkovaltuusto 1 / 2013. Maanantai 14.1.2013 klo 18.30 (kahvit klo 18.00 lähtien) KOKOUSKUTSU Sivu 1 ( 7 ) 1 Kirkkovaltuusto 1 / 2013 KOKOUSAIKA Maanantai 14.1.2013 klo 18.30 (kahvit klo 18.00 lähtien) KOKOUSPAIKKA Asialuettelo: Kirkon seurakuntasali, Pilpalantie 1, Loppi 1 Kokouksen

Lisätiedot

Lapinjärven seurakuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkoneuvosto 10.05.2007

Lapinjärven seurakuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkoneuvosto 10.05.2007 Lapinjärventie 24 a 07800 Lapinjärvi (019) 530 720 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 3/2007 Aika: Torstaina 10.5.2007 kello 18.00 19.10 Paikka: Virastotalo, Lapinjärventie 24 A ASIALISTA 39 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013 AIKA Torstaina 12.9.2013 klo 16.00 17.25 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 / (9) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 / (9) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2014 1 (9) KOKOUSAIKA 10.12.2014 klo 17.30 18.30 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura

Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura KOKOUSAIKA: Keskiviikko 16.03.2016 klo 17:30 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila Osallistujat: Henttinen Martti Hyttinen Ilkka Koivumäki Anu Koivunen Leena, varapj, Lahti Mariitta Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa neljätoista päivää to. 22.9.2011alkaen.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa neljätoista päivää to. 22.9.2011alkaen. Seurakuntaneuvosto 20.9. klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen sihteerin valinta 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 5. Pöytäkirjan

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 Yhteinen kirkkovaltuusto

TALOUSARVIO 2016 Yhteinen kirkkovaltuusto TALOUSARVIO 2016 Yhteinen kirkkovaltuusto 17.12.2015 1 23.12.2015 Timo Kalaja TOIMINNALLISIA PÄÄLINJOJA Kiinteistöstrategian laadinta ja siitä aiheutuvien toimenpiteiden toteuttaminen Taloushallinnon siirtyminen

Lisätiedot

Jos osallistut jonkun järjestön (esim. SRK) järjestämään rippikouluun, sinun tulee ilmoittautua kotiseurakuntasi muualle menevien ryhmään.

Jos osallistut jonkun järjestön (esim. SRK) järjestämään rippikouluun, sinun tulee ilmoittautua kotiseurakuntasi muualle menevien ryhmään. Rippikoulut 2016 Vuonna 2016 rippikouluikäisiä ovat vuonna 2001 syntyneet nuoret. Rippikouluun voivat ilmoittautua myös ne, joilla rippikoulu on jäänyt käymättä tai jos on aloittanut koulun 6-vuotiaana

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto Maanantai 12.10.2015 klo 18.00 Teljän kirkon Koivula-sali

Seurakuntaneuvosto Maanantai 12.10.2015 klo 18.00 Teljän kirkon Koivula-sali 1 Porin Teljän seurakunta Pöytäkirja 8/2015 Seurakuntaneuvosto Aika ja paikka Maanantai 12.10.2015 klo 18.00 Teljän kirkon Koivula-sali Huhtala, Kaisa Haanpää, Liisa Halonen, Erkki Harju, Aulikki Ihalainen,

Lisätiedot

Omatoiminen tehtävävihko

Omatoiminen tehtävävihko Rippikoulu 2014 Ilomantsin ev.lut. seurakunta Omatoiminen tehtävävihko Nimi Rippikouluryhmä palautettava viimeistään 30.4.2014 Rippikoulusi alkaa nyt eikä vasta kesällä leirijaksolle tullessasi. Omatoimiset

Lisätiedot

HAUHON SEURAKUNTA. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10

HAUHON SEURAKUNTA. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 HAUHON SEURAKUNTA SYKSY 2016 JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 11.9. Messu, liturgia Tapani Vanhanen, saarna Katja Verho, kanttori Taina Kujanen. 18.9. Messu, metsästäjien kirkkopyhä,

Lisätiedot

Ollessasi estyneenä saapumaan kokoukseen pyydämme ilmoittamaan siitä vs. aluesihteeri Esa Härköjärvi p /

Ollessasi estyneenä saapumaan kokoukseen pyydämme ilmoittamaan siitä vs. aluesihteeri Esa Härköjärvi p / JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 / 2016 1 AIKA To 20.10.2016 klo 17.05 19.30 Kahvitarjoilu alkaen klo 16.30. PAIKKA Huhtasuon kirkko Nevakatu 6. Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2 / 83 Kokouksen

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3 Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 6/2014 Aika Paikka 3.6.2014 klo 16.30 Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 19.00 20.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Raimo Hoffren Pauli

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013 46 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.4.2013 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Hietala Heikki Kangasluoma Pentti Koskiahde Markku Kuntsi

Lisätiedot

Kokous 3/2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, klo

Kokous 3/2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, klo 22.4.2013 Kokous 3/2013 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 22.4.2013 klo 18.00-19.50 Jäsenet Poissaolosta ilmoittaneiden tilalle kutsutut varajäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 16.3.2016 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalossa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Kun pienen lapsen äiti ja isä ottavat lapsen syliin ja painavat häntä lähelle sydäntään, he antavat hänelle rakkautta ja huolenpitoa. Tällä

Lisätiedot

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: Torstai 7.3.2013 kello 17.00 - Paikka: Kokkolan seurakuntakeskus Jussintupa 2. kerros, käytävän päässä. Kustaa Aadolfinkatu 16

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 6/2012 01.10.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 6/2012 01.10.2012 47 45 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 01.10.2012 45 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 30.3.2011 29 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011 KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Kaitila-Juntunen

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 2 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 2 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 29.4.2015 klo 18.00 20.55 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Tuomo puheenjohtaja Diukman Sanna jäsen Juntunen Pirjo -"- Karjalainen Heikki -"- Korhonen

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x HATTULAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Kokous N:o 11-2015 Aika 09.12.2015 kello 18.00 19.30 Paikka Virastotalo Läsnä Puheenjohtaja Järvinen Virpi Varapuheenjohtaja Lilja Lasse J Jäsenet Ahonen Arto,

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 2/2011 PÖYTÄKIRJA

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 2/2011 PÖYTÄKIRJA 1 KOKOUSAIKA 13.6.2011 kello 18.30 20.15 Kahvitarjoilu kello 18.00-18.30 KOKOUSPAIKKA Seurakuntasali, Sontulantie 1, Toijala OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Ahlfors Sirpa Aronen Hannele Haavisto Tuija Holkeri-Rokkanen

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 15.6.2016 klo 18 Paikka Kokoushuone Bäckman Läsnä Arhio Kaija, poissa Haaga Taru Haapakoski Paula Hannula Sirpa

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 SEURAKUNTANEUVOSTO

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 SEURAKUNTANEUVOSTO LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika Tiistai 13.1.2015 klo 17.15 18.50 Paikka Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone, Lappeenranta Käsiteltävät asiat: 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 UUDEN SEURAKUNTANEUVOSTON ESITTÄYTYMINEN

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.30 19.33 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: Keskiviikko 19.6.2013 kello 17.00 - Paikka: Kokkolan seurakuntakeskus Jussintupa 2 krs, käytävän päässä Kustaa Aadolfinkatu 16.

Lisätiedot

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina klo 18.00 Hämeenlinnan kirkossa, Kirkkorinne, 13100 Hämeenlinna. Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

VUODEN 2012 TAVOITTEIDEN TOTETUTUMINEN SEURAKUNNAN PAINOPISTEET VUODELLE 2013 MUSIIKKITYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013

VUODEN 2012 TAVOITTEIDEN TOTETUTUMINEN SEURAKUNNAN PAINOPISTEET VUODELLE 2013 MUSIIKKITYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 Kokousaika Keskiviikko 29.8.2012 klo 17 Kokouspaikka Vanha Pappila 1 2 3 4 5 6 7 8 KOKOUKSEN AVAUS VUODEN 2012 TAVOITTEIDEN TOTETUTUMINEN SEURAKUNNAN PAINOPISTEET VUODELLE 2013 MUSIIKKITYÖN TOIMINTASUUNNITELMA

Lisätiedot

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Seurakuntaneuvosto 22.5.2014 sivu 1 (6) HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.5.2014 klo 18.00 Paikka Hakunilan kirkon kokoustila Hakunilantie 48, Vantaa Osallistujat: Jäsenet

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 21.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Matti Loponen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkovaltuusto

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkovaltuusto Aika Keskiviikko 18.12.2013 klo 18.00-20.15 Paikka Seurakuntakoti Jäsenet = läsnä Karanta, Janne Kautto, Jorma Korhonen, Marja Kuustie, Liisa Marttinen, Pentti Nummi, Satu Ojonen, Sointu Puttonen, Ritva

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 3/2016 Kokousaika Tiistai 17.5.2016 kello 14.00 Kokouspaikka Kemien seurakuntakeskuksen kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 29 Kokouksen

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012 HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012 1. PERUSTEHTÄVÄ Diakoniatyön perustelut löytyvät sekä Raamatusta, että Kirkko järjestyksestä. Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa.

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012 Aika: 10.5.2012 klo 19.00 20.50 Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012 Heikki Eronen Maria Forsman Vesilahden

Lisätiedot