Yhteenveto ohjausryhmän learning cafen ajatuksista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteenveto ohjausryhmän learning cafen ajatuksista"

Transkriptio

1 1 Yhteenveto ohjausryhmän learning cafen ajatuksista Talous Tähdätään yhteisessä kunnassa tasapainoiseen talouteen Talous on tasapainoinen, kun vuosikate kattaa poistot. Tasapainoisuuden suhde taseeseen taseen Ikärakenteen muutoksen aiheuttama menojen kasvu selvitettävä. Korjausvelka selvitettävä. Talous katsottava kokonaisuutena Asetettava reunaehdot, tuloveroprosentti esim. vertailtuna maan keskiarvoon, lainakanta vertailtuna maan keskiarvoon Tuottavuusohjelma Ylimenokausi lienee tarpeellinen Henkilöstö Ostopalvelujen käyttö? Työtapojen uudelleen pohtiminen Asennekysymykset Palkkojen harmonisoinnin vaikutukset ja toteutus Henkilöstön osaaminen otettava huomioon Organisointi ja työtavat, päällekkäisyydet pois Pyrkimys työllistää koko kunnan väki myös ostopalveluja käyttämällä Henkilöstön sijoittaminen toimipisteisiin (säilyykö entinen paikka) Keskijohtoporras liian suuri, raskas työnjohtotaso purettava Palvelutaso päätetään itse Sääntely liian kovaa Nyt on jo otettava huomioon kuntaliitos rekrytoinnissa Henkilöstön lisäykseen oltava kriittinen Työntekijän koulutus otettava huomioon Kuntaliitos tarkoittaa keskittymistä, ratkaistava mihin sijoitetaan Henkilöstön aktiivisuus otettava huomioon, toiset haluavat pysyä tehtävässään, toiset haluavat haasteellisempia tehtäviä, annettava mahdollisuus uralla etenemiseen Erikoistuminen mahdollistuu Kehittämismahdollisuuksia Osaaminen käyttöön, kartoitetaan henkilöstön osaamisprofiili ja millaista osaamista tarvitaan ja koulutetaan tarvittaessa

2 2 Uuden kunnan kilpailukyky Terävöitettävä Tietynlaisen asumisen mahdollistaminen numero yksi Loma-asuntojen vakinaistaminen myös mahdollistettava Imagoa vahvistettava Eurajoella rakennettu elinvoimaisuusohjelmaa Miksi Porin tai Rauman ympäristössä ei ole vastaavaa kasvua kuin esim. Tampereen ympäristökunnissa? Väestökehitys Uusi kunta 40 suurimman kunnan joukossa, mutta väestökehitys ennusteiden mukaan laskeva. Meillä laskee vähemmän kuin muilla pysymme suurimpien joukossa Maakunnasta häviää korkeasti koulutettavien joukko Voisiko osa olla kiinnostunut tulemaan tutulle seudulle Yliopistokeskuksen vaikutukset alueelle? Väestön määrä saatava nousuun Harjavalta ja Kokemäki ovat miinuksella nyt, muilla vaihtelee Opiskelijoiden jääminen alueelle turvattava Korkeasti koulutettujen tulo alueelle vaikeaa miten töitä pariskunnille Ammattikoulutuksen arvostuksen lisääminen tällä alueella on tärkeää Kesätyöntekijöiden sitominen alueelle Elinkeinotoimi Elinkeinotoimintojen järjestäminen, Prizztech ei oikein ole laatu ja hinta- suhde ei ole kohdallaan Nakkila ja Luvia hoitavat neuvontapalvelut itse Projektien hoitaminen Prizztechin kautta Kokemäki on mukana vielä yhtiössä ja yhteistyössä kuntien kanssa, nyt Huittisten kanssa Olisiko yhdellä kunnalla oma elinkeinohallinto Hyvä kokoluokka- omissa käsissä - suora ohjaus Osaamisen kehittäminen alueella EU-politiikka vaatii suuria hankkeita ja maakunnan tasoista yhteistoimintaakin tarvitaan Keskisuuret yrityksetkin tarvitsevat tukea ja isommat hartiat tarvitaan Ei saa paisua liian suureksi toimijaksi - kustannustehokkuus huomioitava, yksi ihminen ei voi hoitaa tätä toimintaa Uusi kunta saatava houkuttelevammaksi kuin pienet erilliset kunnat Vetovoimainen alue- energian tuotanto alueella Paljon erilaista elinkeinotoimintaa, maataloutta, teollisuutta, merta Uusia työpaikkoja ei saada ostamalla firmoja- alkavia yrittäjiä on tuettava, sillä se on nykyinen keino lisätä työpaikkoja Yrityspaja Yrittäjälähtöinen koulutus Harjavallassa on yrittäjyyskasvatusta koulussa

3 3 Rauma ja Pori kouluttavat nyt nuoria, miten voisi tukea tällä alueella, voisiko houkutella lähteneitä takaisin Tarvitaan työpaikkoja ja työllisyyttä tälle alueelle, pienyrittäjille apua tarvitaan Voisiko kunnantaloista kehittää toimintataloja yrityksille ja yhdistyksille Tarvitaan lisää veronmaksajia alueelle - työpaikkojen merkitys on keskeistä Uuden kunnan hankinnat ja toiminta tulisi ottaa erityisesti elinkeinotoiminnan näkökulmasta Olisiko joku elinvoimajohtaja. Elämänkaarimalliin sopisi oikein hyvin myös tällainen viranhaltija. Maankäytön suunnittelu Haja-asutusalueella asuminen on mahdollistettava Nouseva trendi, vapaa rakentaminen siellä Keskustoissa säädeltyä Tontteja on joka kunnassa, tilaa on ihmisille ja yrityksille Esim. Luvialle tulee kuntalaisia, jotka haluavat puolen hehtaarin tontin Ei ole enää kunnille suuri kustannus- vesihuolto on kuitenkin hoidettava Maankäytön suunnittelu on saatava kunnan omiin käsiin Liian hidasta ja vaikeaa KH:n alla olisi hyvä olla suunnittelujaosto tms. joka voisi koko aluetta suunnitella yhdessä Voisiko olla jo oma kaavoittaja tai muu vastuuasiantuntija? Elävät aluekeskukset ovat hyvä periaate, pitää kuntaa hengissä Isompiin kyliin voisi tehdä kyläkaavat Kylien aktivointi valokuidut, vesijohdot jne. oltava Alemman tieverkon ylläpito Liiton rooli kaavoituksessa on suurta Olisiko isompi kunta vahvempi toimija ja vaikuttaja? Kuntakierrokset, kuuleminen jne tapahtuu, mutta onko sillä nyt mielipiteellä merkitystä? Kumpi on ensin asuinpaikka vai työpaikka? Muuta keskustelua elinkeinoryhmässä Pohjavesivarannot säilytettävä myös erikoisviljelyssä Maanviljelystä jne. voisi tulla alueelle kun on vettä ja turvataan nämä mahdollisuudet alueella Luvia- Pori on ok naapuri, mutta osaksi ei haluta Hyödynnettävä infra edunvalvonta Ei olla tällä hetkellä hyödynnetty (nyt on jopa estetty muiden viranomaisten toimesta) 2- ja 8- tie, pitäisi olla yhteisiä asioita ja edunvalvontaa Rautatie Saatava seuraavan hallituksen budjettiin - tämä on ainoa päätiesuunta jota ei ole kehitetty Matkat kuntien välillä ovat lyhyet Idearikas kaveri vaietaan kuoliaaksi- mitä tälle voidaan tehdä? Ei saa olla liian aloitekykyinen Tonttihinnat tulevassa kunnassa?

4 4 Palvelut ja hyvinvointi Mitkä ovat todella säilytettäviä lähipalveluja entisissä kuntakeskuksissa? Esim. mikä olisi alakouluverkon kriteeristö: ei alle 3 opettajan kouluja, koululaisia väh. 30, koulurakennusten kunto ja kuljetusajat (esim min) myös ratkaisevat. Erityislasten tarpeiden huomioiminen. -> yksi ala-aste kuhunkin nykyiseen kuntaan? Talous huomioitava! Perhepäivähoidon tulevaisuus? Onko poistuva hoitomuoto -> edellyttää hyvin järjestettyä pph-ohjaus; päiväkotiverkostosta aluepohja, jota pph täydentää alueella; pph ammatillisuuden nostaminen; ryhmiksistä luopuminen, mutta voivat toimia ruuhkahuippujen tasoittajina Aamu- ja iltapäivähoidon tarpeen huomioiminen Terveyskeskusverkosto -> terveysasema nykyisissä kuntakeskuksissa Tarvitaanko nykymuotoinen hammashuolto nykyisissä kuntakeskuksissa Hoitaako perhe jatkossa itse hammashoidon Palvelujen keskittyminen huolena Olennaista miettiä pakolliset lähipalvelut: nykyiset peruspalvelut, mutta hallinnointi keskitettävä antaa lisämahdollisuuksia pyörien päällä liikkuviin erityispalveluihin Voi olla myös alueellisia palveluja, joita ei ole kaikissa nykyisissä kuntakeskuksissa: vanhusten erityispalvelujen keskittäminen Vievätkö hankalat kulkuyhteydet ja matkakustannukset keskittämisen hyödyt? Miten voidaan luopua mistään nykyisestä palvelusta? Ainakin vanhuspalvelut pitäisi olla omassa kunnassa. Häviävätkö lukiot vai ovatko nykyiset yhden hallinnon alla? Kouluissa ei seinät maksa vaan henkilöstö Lähipalvelut lapsille ja vanhuksille työssäkäyvät ja aikuiset voivat hakea palveluja kauempaa, esim. hammaslääkäripalvelut lapsille Mistä ollaan valmiita luopumaan? Päivähoidon ryhmät tarpeeksi pieniä Kotiin vietävissä palveluissa pitää oikeasti myös tehdä jotain eikä tehdä vain tarkistuskäyntejä (kotihoito) -> uusi teknologia voisi hoitaa tarkistuskäynnit ja yksinäisyyden vähentämistä Pyörien päälle verenmittausta, parturi Mistä säästöjä syntyy: aktivoidaan oman terveyden ja hyvinvoinnin säilyttämiseen -> yhteistyö kolmannen sektorin kanssa viihtyvyyden ja aktiviteetin lisäämisessä Osaamisen parempi hyödyntäminen: hlöstön yhteiskäyttöön opetettava Työikäisille liikkuvia palveluja, esim. päihde- ja mielenterveyspalvelut Peruspalvelut vievät 60 % kustannuksista, ja tältä osin on löydettävissä säästöjä: vuodeosastojen keskittäminen Lähtökohtaoletus: mikä on kuntien hyvinvointirooli ainoastaan järjestäjällä voi olla asiaprosessin omistaja Ei ole mieltä uuden kunnan perustamiselle, ellei sote-puolella saada aikaan säästöjä Miten työterveyshuolto tulisi järjestää? -> selvitykseen Kunnanvirastorakennusten käyttö jatkossa? Tiloja tarvitaan yhdistysten ja kuntalaisten vapaaehtoistoimintaan kyläkoulut?

5 5 Kansalaisvaikuttaminen ja demokratia Periaate uuden kunnan perustamisesta hyvä. Antaa mahdollisuuden aidosti uuden kehittämiseen. Tilaaja-tuottaja mallissa muutamia hyviä asioita. Asia on turhan kategorisesti mainittu raporttihahmotelmassa. Elämänkaari-mallia on hyvä jatko selvittää Kuntakeskusten kehittäminen tärkeä periaate, asiointipisteet kuntakeskuksiin toivottava. tiedottaminen ja viestintään panostaminen pitää kiinnittää huomiota siihen miten asukkaat saadaan mukaan olemassa olevia vapaaehtoisorganisaatiota pitää hyödyntää demokraattisesti johtamisorganisaation laajuutta pitäisi miettiä pitäisi miettiä miten tehdään poliittinen johtaminen ja operatiivinen johtaminen (niiden ei tarvitse olla samanlaisia) (tilaaja-tuottaja on huono malli poliittisesti, mutta operatiivisesti toimiva) operatiivisen johtamisen tärkeys (sparraus, motivoiminen), johtamiskulttuuri pitää olla selkeä, hyväksytty ja tämän päivän johtamista kh:n puheenjohtajan päätoimisuus on hyvä juttu ei valiokuntamallia pitäisikö ministerimallia miettiä (lautakuntien puheenjohtajat lautakuntien puheenjohtajina) jos alueellisia elimiä, niin pitäisikö olla resursseja ja budjettia käytettäväksi pormestarimalli saa kannatusta

Kuntaliitoskyselyn tuloksia 23.2.2012 1 (20)

Kuntaliitoskyselyn tuloksia 23.2.2012 1 (20) Kuntaliitoskyselyn tuloksia 23.2.2012 1 (20) Kesälahti & Kitee kuntaliitos 2013! Yhteenvetoraportti N=146 Julkaistu: 10.2.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Olen Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60%

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen LUONNOS Työvaliokunnan elinvoima-tarkastelu Kuntien elinvoima voidaan nähdä kattavan laajemmin eri elementtejä

Lisätiedot

Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava

Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava Miehikkälä Hamina Pyhtää Kotka Virolahti MML, 2012 Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava Sisältö 1. Selvitysprosessin kuvaus 2. Selvityksen tulosten

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki, Kuntalaisfoorumi kirjastoverkosta 28.9.2010 klo 18 20 Pääkirjaston Minnansali, Vapaudenkatu 39-41

Jyväskylän kaupunki, Kuntalaisfoorumi kirjastoverkosta 28.9.2010 klo 18 20 Pääkirjaston Minnansali, Vapaudenkatu 39-41 Jyväskylän kaupungin kirjastoverkosta 28.9. ja 5.10.2010 järjestämien kuntalaisfoorumien keskustelun ylöskirjaus. Kommentteja, kysymyksiä ja vastauksia ei ole kirjattu sanatarkasti. Jyväskylän kaupunki,

Lisätiedot

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte?

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? Vastaajien määrä: 1028 0% 5% 10% 15% 20% 25% Keskusta 25,88% Kokoomus 19,65% Kristillisdemokraatit 1,85% Perussuomalaiset 11,67% Ruotsalainen Kansanpuolue

Lisätiedot

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea Yleinen palaute - Tuntuu aivan käsittämättömältä että taas leikataan lapsista! Tulevaisuuden toivot heittopusseina! Lapset joutuvat mahdollisesti hoitoon kauemmas joten hoitopäivät pitenee eikä omalta

Lisätiedot

Mikkeli vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009

Mikkeli vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009 Mikkeli vuonna 2020 Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009 Sisältö Tavoite... 3 Osallistaminen... 4 Menetelmä... 5 Tulokset... 6 Yhteenveto... 6 Alle 36-vuotiaat... 7 36-55-vuotiaat... 8 Yli 55-vuotiaat...

Lisätiedot

Suunnittelupäällikkö Marja Riitta Pulkkinen

Suunnittelupäällikkö Marja Riitta Pulkkinen Muistio Raision kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 19.4.2013 Suunnittelup päällikkö Marja Riitta Pulkkinen 1 1. Tilaisuuden avaus Hallituksen puheenjohtaja Ari Leinonen toivotti osallistujat lämpimästi

Lisätiedot

alle 30 vuotta 2 2 % 31-40 vuotta 19 22 % 41--50 vuotta 27 32 % 51-60 vuotta 29 34 % yli 60 vuotta 8 9 % Mies 65 76 % Nainen 20 24 %

alle 30 vuotta 2 2 % 31-40 vuotta 19 22 % 41--50 vuotta 27 32 % 51-60 vuotta 29 34 % yli 60 vuotta 8 9 % Mies 65 76 % Nainen 20 24 % 1 / 27 13.2.2015 16:12 joukovuolle1@gmail.com Muokkaa tätä lomaketta Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot 1 Taustatiedot 1.1 Ikä alle 30 vuotta 2 2 % 31-40 vuotta 19 22 % 41--50 vuotta 27 32 % 51-60

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

Kotkan väestöpoliittinen ohjelma 2008-2030

Kotkan väestöpoliittinen ohjelma 2008-2030 Kotkan väestöpoliittinen ohjelma 2008-2030 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Väestö eilen, tänään ja huomenna... 6 2.1. Kasvusta katoon... 6 2.2. Väestörakenne nyt... 8 2.3. Työllisyysnäkymät Kaakkois-Suomessa...

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta asiakokonaisuudesta:

Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta asiakokonaisuudesta: LAUSUNTOPYYNTÖ KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta

Lisätiedot

Hämeenlinna. - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011

Hämeenlinna. - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011 1 Hämeenlinna - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011 2 SISÄLLYS 1. Haluaisitteko antaa palautetta koskien Hämeenlinnan kasvua tukevia palveluita?... 3 2. Kuinka kehittäisitte Hämeenlinnan kasvua

Lisätiedot

Kysely ekarjala -portaalin sisältöjen tulevaisuudesta

Kysely ekarjala -portaalin sisältöjen tulevaisuudesta Kysely ekarjala portaalin sisältöjen tulevaisuudesta 1. Edustamasi taho Vastaajien määrä: 35 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kunta/kaupunki Oppilaitos Yritys Muu, Mikä? Avoimet vastaukset: Muu, Mikä?

Lisätiedot

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset Kyläkapula Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset 2/2012 Pohjoismaissa oli tapana, että viestikapula kiersi

Lisätiedot

Leppävirran kunta 2011 Taitto: Kari Viinikainen, Leppäkerttu Oy Kuvat: Leppävirran kunta, Leppävirran kotiseutumuseo Grafiikat: Tilastokeskus

Leppävirran kunta 2011 Taitto: Kari Viinikainen, Leppäkerttu Oy Kuvat: Leppävirran kunta, Leppävirran kotiseutumuseo Grafiikat: Tilastokeskus 2011 1 1 Leppävirran kunta 2011 Taitto: Kari Viinikainen, Leppäkerttu Oy Kuvat: Leppävirran kunta, Leppävirran kotiseutumuseo Grafiikat: Tilastokeskus 2 Sisällysluettelo Johdanto... 4 Ydinkysymys... 4

Lisätiedot

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli Kysy, älä oleta. Edistä kuulemisen kulttuuria. Päättäjän tehtävä on varmistaa, että

Lisätiedot

Kuntien ilmastotyö vuosina 2010-2011

Kuntien ilmastotyö vuosina 2010-2011 Kuntien ilmastotyö vuosina 2010-2011 Anu Kerkkänen ja Riitta Savikko 2012 Yhteenveto Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa -hankkeessa kerätystä aineistosta Yhteenveto Kokonaisuuden

Lisätiedot

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä työllä hyvinvointia Yhteistyöllä vinvointia Yhteistyöllä hyvin tia Yhteistyöllä hyvinvointia a Yhteistyöllä hyvinvointia työllä hyvinvointia Yhteistyöllä llä Julkiset hyvinvointia palvelut avautuvat Yhteistyöllä

Lisätiedot

TEK- paneeli: TEKin tavoitteet tasavallan seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa

TEK- paneeli: TEKin tavoitteet tasavallan seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa TEK- paneeli: TEKin tavoitteet tasavallan seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa Rastita ne tulevaan hallitusohjelmaan liittyvät teemat, joihin TEKin pitäisi mielestäsi pyrkiä vaikuttamaan, sekä kerro

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

1. Taustaa kuuden hyvinvointitietopaketin

1. Taustaa kuuden hyvinvointitietopaketin PÄLKÄNEEN HYVINVOINTIKERTOMUS 2013-2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... ii 1. Taustaa... 1 2. Hyvinvointi ja sen kuvaaminen... 3 3. Hyvinvointitiedon tarkastelu ja kehityskohteiden määrittäminen...

Lisätiedot

Sitran selvityksiä 9 1. Sitran selvityksiä 10. Palvelusetelit. Esiselvitys käyttäjätarpeista. Eija Seppänen & Ville Tapio, Fountain Park Oy

Sitran selvityksiä 9 1. Sitran selvityksiä 10. Palvelusetelit. Esiselvitys käyttäjätarpeista. Eija Seppänen & Ville Tapio, Fountain Park Oy Sitran selvityksiä 9 1 Sitran selvityksiä 10 Palvelusetelit Esiselvitys käyttäjätarpeista Eija Seppänen & Ville Tapio, Fountain Park Oy Sitran selvityksiä 10 2 Sisällysluettelo Esipuhe 3 Aluksi 4 Palvelusetelijärjestelmän

Lisätiedot

YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti

YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti Palaute kerätty projektiin osallistuneilta yrittäjiltäajalla 27.11. 15.12.2013 Palautetta antoi 26 / 26 yrittäjää, vastausprosentti 100% Koen,

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI. Talouden tasapainottamisohjelma 2010 2016 kansalaisten mielipiteet

KAJAANIN KAUPUNKI. Talouden tasapainottamisohjelma 2010 2016 kansalaisten mielipiteet KAJAANIN KAUPUNKI Talouden tasapainottamisohjelma 2010 2016 kansalaisten mielipiteet Kajaani 21.8.2009 Sisältö 1 Yhteenveto mielipiteistä 1 2 Mistä saadaan tuloja lisää 3 Veroprosentin korotus 3 Koiraveron

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi

TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Jyrki Kataisen työryhmä hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseksi Loppuraportti 29.1.2011 TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

EURAJOEN JA LUVIAN KUNTARAKENNESELVITYS. Hyväksytty ohjausryhmässä 2.2.2015

EURAJOEN JA LUVIAN KUNTARAKENNESELVITYS. Hyväksytty ohjausryhmässä 2.2.2015 EURAJOEN JA LUVIAN KUNTARAKENNESELVITYS Hyväksytty ohjausryhmässä 2.2.2015 1 Sisällys 1 SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITE... 3 2 KUNTIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA KILPAILUKYKY... 5 2.1 Väestömäärän kehitys... 5

Lisätiedot