XANGO Jakelijan toimintaperiaatteet ja menettelytavat sekä kompensaatiosuunnitelma SUOMI Voimassa 1. kesäkuuta 2010 alkaen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "XANGO Jakelijan toimintaperiaatteet ja menettelytavat sekä kompensaatiosuunnitelma SUOMI Voimassa 1. kesäkuuta 2010 alkaen"

Transkriptio

1 XANGO Jakelijan toimintaperiaatteet ja menettelytavat sekä kompensaatiosuunnitelma SUOMI Voimassa 1. kesäkuuta 2010 alkaen

2 Sisällysluettelo Section 1 Jakelijaksi tuleminen:... 4 Section 2 Jakelijan velvoitteet ja Jakelusopimuksen hallinta... 5 Section 3 Sponsorointi Section 4 Sponsorin/Sijoituksen muutokset; Siirrot; Sopimusedut Section 5 Kompensaatio Section 6 Yhtiön tuotteiden tilaaminen Section 7 Tuotteen ja mahdollisuuden markkinointi Section 8 Sopimusmenettelyjen rikkominen Section 9 Lopettaminen Section 10 Sekalaista LIITE A LIITE B Section 1 Palkkioiden maksaminen Section 2 Jakelijan arvot Section 3 PowerStart-palkkiot Section 4 UniLevel-palkkiot Section 5 Maailmanlaajuisten palkkiopoolien palkkiot Section 6 500K palkkiopoolien palkkiot Section 7 Vähittäismyynnin palkkiot Section 8 Palkintomatkat ja palkinnot Section 9 Määritykset

3 Toimintaperiaatteet ja menettelytavat Nämä Toimintaperiaatteet ja menettelytavat ovat voimassa yllä olevasta päivämäärästä alkaen ja ne säätävät XanGo Jakelijan tapaa harjoittaa liiketoimintaa Yhtiön, muiden Jakelijoiden ja Vähittäisasiakkaiden kanssa. Nämä Toimintaperiaatteet ja menettelytavat korvaavat kaikki edelliset versiot ja ne ovat niille seurausta. Kaikki määritykset on kirjoitettu isolla alkukirjaimella ja ne löytyvät liitteestä A. Näiden Toimintaperiaatteiden ja menettelytapojen tulkintojen, selvennyksien, rajoituksien tai poikkeuksien on oltava kirjallisia ja valtuutetun Yhtiön virkailijan on allekirjoitettava ne, jotta ne olisivat voimassa. Yhtiö pyrkii soveltamaan Toimintaperiaatteita ja menettelytapoja yhdenmukaisesti ja syrjintää harjoittamatta. Mikäli jotakin Toimintaperiaatteiden ja Menettelytapojen kohtaa ei sovelleta yhteen Jakelijaan, se ei tarkoita, että Yhtiö luopuisi oikeudestaan soveltaa kyseessä olevaa kohtaa kyseiseen Jakelijaan tai muihin Jakelijoihin. Nämä Toimintaperiaatteet ja menettelytavat, Kompensaatiosuunnitelma (liite B), Lausunto sopimusedusta (jos olemassa), Jakelusopimus ja kaikki mahdolliset maa- tai tilannekohtaiset liitteet sekä muut kirjalliset sopimukset Jakelijan ja Yhtiön välillä niiden tämän hetkisissä muodoissa ja Yhtiön ajoittaisten muutoksien mukaisesti, muodostavat yhteisesti Sopimuksen ja ovat olennainen osa sitä. Jakelijan vastuulla on lukea ja ymmärtää sopimus ja noudattaa sitä. Hänen vastuullaan on myös varmistaa, että hänellä on uusin versio Sopimuksesta ja että hän toimii sen mukaisesti. Kun uutta Jakelijaa sponsoroidaan, Sponsoroivan jakelijan on toimitettava hakijalle uusin Sopimusversio ennen Jakelusopimuksen luomista. Allekirjoittamalla Jakelusopimuksen tai hyväksymällä Yhtiöltä palkkioita Jakelija osoittaa, että hän on lukenut ja ymmärtänyt Sopimuksen ja sen liitteet, sopii noudattavansa niitä ja hyväksyy, että ne sitovat häntä. Yhtiö voi muuttaa mitä tahansa Sopimuksen osiota ajoittain lainsäädännön ja liiketoiminnallisten olosuhteiden muuttuessa. Yhtiö ilmoittaa muutoksista verkkosivullaan vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen muutoksen tulemista voimaan. Jakelijan vastuulla on tarkistaa säännöllisesti uusin Sopimusversio, joka on saatavilla osoitteesta tai muilla Yhtiön verkkosivuilla. Yhtiö toimittaa myös kopion sen päivitetystä Sopimuksesta, mikäli Jakelija sen pyytää. Eettiset ohjeet Yhtiö on sitoutunut tarjoamaan Jakelijoilleen korkealuokkaisia tuotteita, erinomaisen tukipalvelun ja menestyksekkään Kompensaatiosuunnitelman. Jakelija voi hankkia Tuotteita suoraan Yhtiöltä sekä henkilökohtaista käyttöä että jälleenmyyntiä varten. Jakelija puolestaan sopii edustavansa Tuotteita ja ansiomahdollisuutta eettisellä ja ammattitaitoisella tavalla. Jakelija sopii noudattavansa seuraavia eettisiä ohjeita: Jakelijana: 1. Kunnioitan kaikkia henkilöitä, jotka tapaan toimiessani Jakelijana. 2. Toimin ja harjoitan liiketoimintaani eettisellä, moraalisella, lainmukaisella ja taloudellisesti järkevällä tavalla. En harjoita petollisia tai laittomia toimia. 3. En puhu halveksivasti kilpailijoiden tuotteista muille enkä puhu ilkimielisesti, loukkaavasti tai halventavasti kilpailijoista tai muista Jakelijoista. 4. En suorita toimia, jotka voivat asettaa Yhtiön, muut Jakelijat tai itseni huonoon maineeseen.

4 5. Olen totuudenmukainen esitellessäni Tuotteita enkä esitä muita Tuotteisiin liittyviä väitteitä kuin yhtiön virallisissa julkaisuissa olevia väitteitä. 6. Täytän johtajuuteen liittyvät vastuuni Sponsorina kouluttamalla, auttamalla ja tukemalla muulla tavoin Alalinjan organisaationi Jakelijoita. 7. Esitän Kompensaatiosuunnitelman ja sen ansiomahdollisuudet oikein ja lainmukaisesti. 8. Noudatan Sopimuksen kaikkia ehtoja. 9. Noudatan Tuotepalautusehtoja ja peruutusoikeuksia kaikkien Vähittäisasiakkaiden kohdalla. 10. Kunnioitan kaikkien muiden Jakelijoiden Sponsorointisopimuksia enkä pyri häiritsemään tai muuttamaan niitä. En myöskään puhu halveksivasti tai valheellisesti muista Jakelijoista. Section 1 Jakelijaksi tuleminen: A. Täysi-ikäisyys. Jakelijaksi tuleminen edellyttää, että Hakijat ovat täysi-ikäisiä kotimaassaan. Yleensä ikäraja on kahdeksantoista (18) vuotta. B. Hakeminen. Yhtiö valtuuttaa Hakijan harjoittamaan Jakelijan oikeuksia ja toimimaan Jakelusopimuksen mukaisesti, kun (i) hän hankkii Jakelijan pakkauksen, (ii) palauttaa Yhtiölle täytetyn ja allekirjoitetun Jakelusopimuksen alkuperäisessä tai sähköisessä muodossa (lähetetty faksilla tai skannattu) tai allekirjoittaa Yhtiön verkkohakuprosessin kautta (maissa, joissa tämä on mahdollista), ja (iii) Yhtiö hyväksyy Sopimuksen. (Jakelusopimus ja muut vaadittavat lomakkeet ovat saatavilla Yhtiön verkkosivulla). 1. Jotta Yhtiö hyväksyisi Jakelusopimuksen, Hakijan kotimaan Jakelusopimuksen ja muiden Sopimuksen vaatimien asiakirjojen on oltava täydellisiä ja kaikilta osin oikein täytettyjä ja Jakelijan on lähetettävä ne Yhtiölle. 2. Mikäli Jakelija ei lähetä täydellistä ja oikein täytettyä Sopimusta tai toimita vaadittuja asiakirjoja pyydettäessä, Yhtiö voi hylätä Jakelusopimuksen. Yhtiöllä on yksinomainen oikeus hyväksyä tai uusia Jakelusopimuksen. 3. Yhtiö voi vaatia Jakelijalta todisteen asuinpaikasta, työluvan ja todisteen siitä, että hän pystyy harjoittamaan liiketoimintaa Jakelusopimuksessa mainitussa maassa. C. Vaaditut hankinnat. Ellei lainsäädäntö sitä kiellä, Jakelusopimuksen saaminen ja ylläpitäminen edellyttää ainoastaan Jakelijan pakkauksen hankkimisen ja vuosittaisen uudistamis- ja materiaalimaksu maksemisen. Tuotehankinnat ovat valinnaisia. D. Puhelimitse tehdyt hakemukset. Väliaikainen Jakelusopimus luodaan puhelimitse käsitellyille Jakelusopimuksille, kunnes Yhtiö on vastaanottanut kirjallisen Sopimuksen. Sopimuksen kaikki ehdot koskevat väliaikaista Jakelusopimusta ja sen avulla Hakija voi tilata Tuotteita kolmenkymmenen (30) päivän ajan, kunnes alkuperäiset asiakirjat on vastaanotettu ja käsitelty. Jos Hakija ei toimita Yhtiölle alkuperäistä ja allekirjoitettua Jakelusopimusta tai sen 4

5 elektronista kopiota kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa, väliaikainen Jakelusopimus voidaan päättää. E. Yritystahot. Jos Hakija on Yritystaho, Jakelusopimuksen alkuperäisen allekirjoituksen on oltava Yritystahon valtuuttaman Henkilön allekirjoitus. Hakijan on toimitettava Jakelusopimuksen yhteydessä myös seuraavat tiedot: (i) Yritystahon Tunnusnumero, ja (ii) Lausunto sopimusedusta, jossa on oltava kaikkien Yritystahon Sopimusedun saajien allekirjoitus ja Tunnusnumero tai muu henkilökohtainen tunnusnumero. Yritystahon, Sopimusedun saajien ja valtuutettujen henkilöiden allekirjoituksien tarkistamiseksi Yhtiö voi vaatia Hakijalta milloin tahansa kopion organisaation artikkeleista, perustamisartikkelit tai muita vastaavia asiakirjoja. F. Tunnusnumero. Veroilmoitusta (kun vaaditaan) ja tunnistamista (kun lainsäädäntö sen sallii) varten Yhtiö vaatii Hakijalta Tunnusnumeron tai muun henkilökohtaisen tunnusnumeron. Mikäli kyseistä numeroa ei anneta, Hakemus tai Jakelusopimus voidaan hylätä. G. Virheelliset tiedot. Jos Yhtiö määrittää, että Jakelusopimus tai Lausunto sopimusedusta sisältää virheellisiä tai valheellisia tietoja, Jakelusopimus voidaan päättää välittömästi tai Jakelijan sopimus voidaan mitätöidä sen alusta lähtien. Jakelija on velvollinen ilmoittamaan Yhtiölle muutoksista, jotka vaikuttavat Sopimukseen. H. Kotipaikan muuttaminen: Jos Jakelija muuttaa maasta toiseen, Jakelijan on toimitettava Yhtiölle seuraavat asiakirjat: (i) uuden kotimaan Jakelijan sopimus (jossa ylhäällä oleva ruutu MUUTETTU on rastitettu), (ii) allekirjoitettu ja päivätty ilmoituspyyntö (iii) viranomaisten laatima asiakirja todisteeksi uudesta asuinpaikasta (esim. kopio ajokortista, passista, jne.), ja toisen tai sitä useamman pyynnön kohdalla (iv) sata dollaria (100 USD tai vastaava summa paikallisessa valuutassa) käsittelymaksuksi Jakelijan vastuulla on noudattaa kaikkia Sopimuksen ehtoja, uuteen kotimaahan liittyvät ehdot mukaan lukien. I. Ehto. Sopimus on voimassa yhden vuoden (1) ajan kirjaamispäivästä laskettuna. Sopimus voidaan uusia sen jälkeen vuosittain uudistamis- ja materiaalimaksua vastaan. Jakelijan on maksettava kyseinen maksu aina, kun kirjaamispäivästä on kulunut vuosi, kun Jakelusopimus uusitaan. Maksun tarkoituksena on tukea Jakelijoita toimittamalla heille materiaaleja ja tietoja Yhtiön Tuotteista, ohjelmista, Toimintaperiaatteista ja menettelytavoista sekä muita tietoja. 1. Jakelija valtuuttaa Yhtiön veloittamaan vuosittaisen uudistamis- ja materiaalimaksun käytettävissä olevaa maksutapaa käyttäen, mukaan lukien veloitukset Jakelijan luottokortilta tai Palkkioista. 2. Jos uudistamis- ja materiaalimaksua ei makseta eräpäivään mennessä, Jakelija luopuu Jakelijan oikeuksistaan ja sopii, että hänen Jakelusopimuksensa voidaan muuttaa Asiakkaaksi nykyisen Sponsorin piirissä, hän voi menettää Alalinjan organisaation ja luopua oikeudestaan osallistua Kopensaatiosuunnitelmaan. J. Ei-yksinomainen alue. Jakelijan valtuutus käyttää Jakelijan oikeuksia ja toimia Jälleenmyyjänä ei myönnä yksinomaista toimilupaa tai aluetta Jakelijalle eikä Jakelija saa niin väittää. Section 2 Jakelijan velvoitteet ja Jakelusopimuksen hallinta A. Ehtojen noudattaminen. Jakelijan on noudatettava aina Sopimuksen kaikkia ehtoja. B. Riippumaton hankkija. Jakelija on riippumaton hankkija ja hän on itse vastuussa omista liiketoiminnallisista kuluista, päätöksistä ja toiminnoista. 5

6 1. Jakelija ei saa esitellä itseään Yhtiön edustajana, työntekijänä, yhteistyökumppanina tai yhteisyrittäjänä. Jakelija ei saa suorittaa hankintoja tai tehdä mitään toimintoja Yhtiön nimeen. 2. Yhtiö ei määrää Jakelijan työtunteja, liiketoiminnallisia kuluja tai liikesuunnitelmia. Jakelija ei saa esittää kijallisesti tai suullisesti mitään tämän vastaista lausuntaa. 3. Jakelija on täysin vastuussa kaikista Tuotteita, palveluja ja Kompensaatiosuunnitelmaa koskevista suullisista ja/tai kirjallisista lausunnoistaan, joita ei ole Yhtiön virallisissa materiaaleissa. Jakelija hyväksyy korvaavansa Yhtiölle kaikki vaateet, vahingot tai muut kulut, asianajajakulut mukaan lukien, jotka johtuvat Jakelijan esityksistä tai toimista, joita Sopimus ei kata. Tämän osion tiedot ovat voimassa myös silloin, kun Sopimus päättyy. C. Lainsäädännön noudattaminen. Jakelijan liiketoimintaa suorittaessa Jakelijan on noudatettava kaikkia kansallisia ja paikallisia lakeja, määräyksiä ja sääntöjä. Jakelija ei saa rikkoa epäoikeudenmukaista kilpailua tai liiketoiminnan harjoittamista koskevaa lainsäädäntöä, mukaan lukien lait, jotka kieltävät Tuotteiden mainostamisen, tarjoamisen tai myymisen Tuotteiden tukkumyyntihintaa alhaisemmalla hinnalla. D. Tarjoamat. Jakelija ei saa tarjota tai markkinoida mitään suunnitelmia, kannustimia tai mahdollisuuksia, jotka eivät ole Yhtiön laatimia tai käyttää Tuotteiden myynnissä muita kuin hyväksyttyjä Myyntivälineitä. E. Kilpailevien tuotteiden markkinointi. Jakelija ei saa markkinoida tai myydä Sopimuksen aikana Valtuutetussa maassa mitään muita kuin Yhtiön nieltäviä tai ulkoisia tuotteita, joissa on ainesosia, ksantiineja tai muita aineita, jotka tulevat kokonaan tai osittain L. Garcinia - mangostanhedelmästä tai -kasvista tai Eurycoma Longifolia -kasvista, joka tunnetaan yleisimmin nimellä Tongkat Ali. F. Kilpailukielto. Jakelija ei saa tämän Osion kohtien mukaisesti aloittaa Sopimuksen aikana liiketoimintaa suoraan tai välillisesti riippumattomana jakelijana, työntekijänä, johtajana tai konsulttina Kilpailevalle yhtiölle. Tämä osio ei koske Jakelijaa, jos hän toimi ennen Yhtiön Jakelijaksi tulemista tai tämän toimintaperiaatteen voimaan tulemista Kilpailevan yhtiön riippumattomana jakelijana, työntekijänä, johtajana tai konsulttina. G. Vähittäismyynti. Menestyksellinen Jakelijan liiketoiminta vaatii aikaa, vanvannäköä ja sitoumusta. Palkkioihin liittyviä takuita ei ole, vaan ainoastaan tuottoisuuteen liittyviä palkkioita. Menestyksellinen Jakelijan liiketoiminta edellyttää, että Jakelija Vähittäismyy Tuotteita säännöllisesti ja toistuvasti. Myös Jakelijan Alalinjan organisaation Vähittäismyynti vaikuttaa Jakelijan liiketoiminnan menestykseen. Yhtiö kannustaa Vähittäismyymään vähintään kahdelle Asiakkaalle kuukausittain. Jakelijan tulee pitää Vähittäismyynnin tiedot tallessa vähintään neljän vuoden ajan ja Yhtiö tarkistaa satunnaisesti, että Vähittäismyyntivaatimuksia noudatetaan. Tuotteet, jotka muut kuin Jakelijat tai Asiakkaat hankkivat, lasketaan automaattisesti kuukausittain Vähittäismyyntivaatimuksiin. H. Negatiiviset lausunnot. Jakelija ei saa tehdä väheksyviä, harhaanjohtavia, virheellisiä tai epäoikeudenmukaisia lausuntoja, väitteitä tai vertailuja seuraavista: 1. Yhtiö, sen Tuotteet, kaupalliset toiminnat tai Jakelijat, tai 2. muut yhtiöt, mukaan lukien kilpailijat, kilpailijoiden palvelut, tuotteet tai kaupalliset toiminnat. 6

7 I. Epäeettiset toimet. Jakelijan on oltava aina eettinen ja ammattimainen Jakelijan liiketoimintaa harjoittaessaan: Jakelija ei saa suorittaa epäeettisiä toimia eikä Jakelijan tule sallia, että hänen Alalinjan organisaationsa suorittaa epäeettisiä toimia. Epäeettisiin toimintoihin kuuluvat seuraavat, niihin kuitenkaan rajoittumatta: 1. Tuotteiden myynti Vähittäismyyntijärjestelmissä. 2. Toisen Jakelijan luottokortin käyttäminen ilman nimenomaista kirjallista lupaa. 3. Yhtiön Luottamuksellisten tietojen valtuuttamaton käyttö. 4. Koko yhtiöön ulottuva rekrytointi (mukaan lukien toisen henkilön auttaminen ja rohkaiseminen Koko yhtiöön ulottuvaan rekrytointiin). 5. Poikittainen rekrytointi (mukaan lukien toisen henkilön auttaminen ja rohkaiseminen Poikittaiseen rekrytointiin). 6. Katteettomien shekkien kirjoittaminen Yhtiölle tai toiselle Jakelijalle. 7. Tuotteiseen liittyvien hyväksymättömien väitteiden tekeminen. 8. Jakelijan liiketoiminnan ansioihin liittyvät väitteet, jotke eivät ole Toimintaperiaatteiden ja menettelytapojen mukaisia. 9. Valheellisten lausuntojen tai virheellisten tietojen antaminen, mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta: epärehelliset tai harhaanjohtavat esitykset tai myyntitarjoukset Tuotteiden laatuun, saatavuuteen, hintaan, maksuehtoihin, peruutusoikeuksiin, takuihin tai suorituskykyyn liittyen. 10. Henkilökohtainen käyttäytyminen, joka saattaa Yhtiön ja/tai sen Jakelijat huonoon valoon. 11. Jakelijan liiketoimintaan liittyvien lakien ja määräyksien rikkominen. 12. Sponsorin velvollisuuksien täyttämättä jättäminen. 13. Eettisten sääntöjen rikkominen. 14. Sopimuksen rikkominen. J. Poikittainen rekrytointi. Jakelija ei saa suorittaa poikittaista rekrytointia. K. Koko Yhtiöön ulottuva rekrytointi. 1. Jos Jakelija ei henkilökohtaisesti sponsoroinut toista Jakelijaa hänen Etulinjallaan, hän ei saa Sopimuksen aikana ja yhden (1) vuoden ajan Sopimuksen päättymisestä rekrytoida kyseistä Jakelijaa myymään tai hankkimaan muiden kuin XanGontarjoamia tuotteita tai palveluja. Jakelija takaa ja sopii, että Rekrytointi häiritsee kohtuuttomasti ja tarpeettomasti Yhtiön ja sen Jakelijoiden välistä sopimussuhdetta ja aiheuttaa Yhtiön omaisuuden muuttamisen ja Yhtiön liikesalaisuuksien oikeudettoman omistuksen. Jakelija takaa ja sopii myöskin, että tämän säännön rikkominen tuottaa välitöntä ja pysyvää vahinkoa Yhtiölle, ja että Yhtiöllä on oikeus saada muiden saatavilla olevien korjaustoimien lisäksi välittömiä, väliaikaisia, ennakoivia ja pysyviä kieltomääräyksiä sitoumuksetta, ja että kyseinen kieltomääräys voi pidentää rajoituksen päättymisajan 7

8 jälkeistä aikaa korkeintaan yhden (1) vuoden verran tämän kohdan viimeisestä rikkomispäivästä laskettuna. Tämän osion tiedot ovat voimassa myös silloin, kun Sopimus päättyy. Mikään tämän osion kohta ei mitätöi Yhtiön oikeuksia ja oikeuskeinoja sen Luottamuksellisten tietojen käyttöön liittyen tai muihin Sopimuksen rikkomuksiin liittyen. 2. Jakelija sopii, että toisen suoramyyntiyhtiön markkinointi-, rekrytointi- tai pyyntömateriaaleissa esiintyminen tai niissä olevat viittaukset tai Jakelijan nimen tai samankaltaisuuden esiintyminen tai viittaus on Koko yhtiöön ulottuvaa rekrytointia. L. Ristiriitojen ratkaiseminen. Jakelijan on suoritettava kaikki toimet Yhtiön parhaan edun mukaisesti. Sponsorien tulee tehdä parhaansa oman Alalinjan organisaatioiden ristiriitojen ratkaisemiseksi. Kaikki Jakelijoiden väliset henkilökohtaiset ristiriidat on ratkaistava nopeasti, yksityisesti ja Yhtiön parhaan edun mukaisesti. M. Ei väitteitä ainutkertaisesta suhteesta. Jakelija ei saa väittää tai antaa ymmärtää, että hänellä on Yhtiön johtajiin tai työntekijöihin nähden ainutkertainen suhde, etu tai pääsyoikeus, jota muilla saman Arvon Jakelijoilla ei ole. N. Vahingollinen käyttäytyminen. Jos Yhtiö määrittää jonkin Jakelijan tai Jakelusopimuksen jonkin tahon käyttäytymisen olevan vahingollista, häiritsevää tai haitallista Yhtiölle tai muille Jakelijoille, Yhtiö voi suorittaa asianmukaisia toimia Jakelijaa ja Jakelusopimusta vastaan osiossa 8 määritetyllä tavalla. O. Ei riippuvaisuutta. Jakelija ei voi turvautua Yhtiöön laillisen, verotukseen liittyvän tai taloudellisen avun tai muun ammattimaisen neuvon saamiseksi, eikä hän voi luottaa neuvoihin, jos niitä annetaan. P. Palvelumaksut. Yhtiö toimittaa Jakelijoille lukuisia palveluja maksutta. Jakelijat tekevät kuitenkin aika ajoin pyyntöjä, jotka vaativat runsaasti aikaa ja erityisiä toimenpiteitä. Kyseisiin pyyntöihin sisältyvät kuittien kopiot, paperityöt, laajat Palkkiotiedot, jotka on laskettava tai haettava, haut, pankkien ohjeet, maksujen lopetuspyynnöt, jne. Jakelija voi pyytää näitä ja muita erityispyyntöjä neljänkymmenen (40) dollarin (40 USD tai vastaava summa paikallisessa valuutassa) tuntimaksua ja kulujen korvausta vastaan. Vähimmäisveloitus on neljäkymmentä (40) dollaria (40 USD tai vastaava summa paikallisessa valuutassa) pyyntöä kohti. Kuluihin kuuluvat pankkimaksut, kopiointikulut, ammatilliset maksut, jne. Q. Vakuutus. Yhtiöllä on kaupallisesti kohtuullinen tuotevastuuvakuutus. Yhtiö ei kuitenkaan jaa kopioita tästä vakuutuksesta eikä se paljasta vakuutussummaa. Koska lainsäädäntö on erilainen eri oikeudenkäyttöalueilla, Yhtiö kannustaa Jakelijoita ottamaan yhteyttä asianajajaan heidän riippumattoman liiketoiminnansa henkilökohtaiseen vastuuseen liittyen. R. Luottamuksellisuus. Allekirjoittaessaan Jakelijan sopimuksen Jakelija sopii säilyttävänsä Luottamuksellisten tietojen ja muiden salaisten ja omistustietojen luottamuksellisuuden. Kyseinen luottamuksellisuuden velvoite on peruuttamaton ja pysyvä, se on voimassa myös Sopimuksen päättymisen jälkeen ja se pannaan toimeen laillisesti kieltomääräyksillä ja vaadituilla maksuratkaisuilla. Kaikki Luottamukselliset tiedot välitetään Jakelijoille tai heidän sallitaan keräävän ne erittäin luottamuksellisesti tarpeen vaatiessa ja käytettäväksi ainoastaan Jakelijan liiketoiminnassa. Jakelijoiden on tehtävä parhaansa kyseisten tietojen pitämiseksi luottamuksellisina eikä niitä saa paljastaa kolmansille osapuolille suoraan tai välillisesti. Jakelijat eivät saa käyttää Luottamuksellisia tietoja tai muita niistä saatuja tietoja Yhtiön kanssa kilpailemiseen tai muuhun kuin Yhtiön ohjelman ja sen tuotteiden ja palvelujen markkinoimiseen. Jakelijalla ei ole omistussuhde-etua Luottamuksellisiin tietoihin tai muihin 8

9 niistä saatuihin tietoihin, mukaan lukien Alalinjan organisaatioiden yhteys- ja profiilitiedot tai muut Jakelijan liiketoiminnan yhteydessä kerätyt Jakelijan yhteystiedot, eikä niitä saa myydä, jakaa tai antaa muille. Jakelija hyväksyy ja sopii, että Jakelijan saamat Luottamukselliset tiedot koskien Alalinjan organisaatioiden profiileja ja raportteja ja muut Jakelijatiedot, jotka on saatu Jakelijan liiketoiminnassa, mukaan lukien niistä saadut tiedot, ovat Yhtiön liikesalaisuuksia. S. Jakelijatietojen yksityisyyssuoja. Kaikkia Hakijan Jakelijan sopimukseen antamia tietoja käytetään ainoastaan Jakelijan sopimuksen arviointiin ja vastaaviin Jakelijan toimiin. Jakelija valtuuttaa Yhtiön paljastamaan yhteystietonsa Jakelijan ylälinjalle ja Jakelijan Alalinjan organisaation kolmelle (3) alemmalle tasolle tai niille Jakelijoille, joille Jakelija on lähin Ylälinjan "Premier" (Kompensaatiosuunnitelman mukaisesti). Yhteystietoja voidaan käyttää vain Jakelijan liiketoiminnassa. T. Luottamuksellisten tietojen käyttäminen. Jakelija voi saada Luottamuksellisia tietoja, esimerkiksi Jakelijan työkalujen tai tuotteiden myynnistä Yhtiön Jakelijoille, mukaan lukien Jakelijan poikittaiset Jakelijat. Luottamuksellisten tietojen sisällöstä riippumatta Jakelija ymmärtää ja sopii, että: 1. Luottamukselliset tiedot on tarkoitettu Jakelijan yksinomaista ja rajoitettua käyttöä varten Jakelijan alalinjan koulutuksen, tuen ja palvelun toteuttamiseksi vain Jakelijan liiketoimen edistämiseksi. 2. Hän ei paljasta Luottamuksellisia tietoja kolmansille osapuolille suoraan tai välillisesti (muut Jakelijat mukaan lukien) ja että se on väärinkäyttöä, oikeudetonta ja Sopimuksen vastaista. 3. Tiedot ovat ainutkertaisia ja niiden paljastaminen aiheuttaa pysyvää vahinkoa Yhtiölle. Yhtiöllä on täten oikeus saada muiden laillisten ja oikeudellisten saatavilla olevien korjaustoimien lisäksi välittömiä, väliaikaisia, ennakoivia ja pysyviä kieltomääräyksiä tämän toimintaperiaatteen rikkomisen estämiseksi tai korvaamiseksi. 4. Hän ei käytä tietoja kilpaillakseen Yhtiön kanssa suoraan tai välillisesti ja väärinkäyttö johtaa Sopimuksen päättymiseen. 5. Hänen voi tulla allekirjoittaa salassapitosopimus ennen Luottamuksellisten tietojen vastaanottamista Yhtiöltä tai ennen ryhtymistä toimiin, joiden avulla Jakelija pääsee käsiksi Luottamuksellisiin tietoihin. 6. Sopimuksen kuluessa umpeen tai päättyessä ilman, että sitä uusittaisiin, hän lopettaa Luottamuksellisten tietojen käyttämisen ja hävittää tai palauttaa pikaisesti Yhtiölle kaikki Luottamukselliset tiedot, jotka ovat hänen hallussaan. Osion kohdat 2.R, 2.S ja 2.T ovat voimassa myös silloin, kun Sopimus päättyy. U. Vastatoimien ilmoittaminen. Jakelijan on välittömästi ilmoitettava kirjallisesti Yhtiön lakiosastolle kolmansien osapuolien mahdollisista tai olemassa olevista vaateista Jakelijaa vastaan silloin, kun ne liittyvät Jakelijan liiketoimintaan tai Alalinjan organisaatioon ja voivat aiheuttaa haittaa Yhtiölle. Kun Jakelijalle on ilmoitettu asiasta, Yhtiö voi ryhtyä suojatoimiin, mukaan lukien ristiriitojen hallinta tai oikeudellisten vaateiden sopimusratkaisut. Jos Yhtiö ryhtyy toimenpiteisiin, Jakelija ei saa puuttua tai osallistua niihin. 9

10 V. Valokuvien, audio- tai videonauhoituksien ja/tai lausuntojen luovutus. 1. Yhtiö voi ottaa valokuvia, audio- tai videonauhoituksia, tai kirjallisia tai suullisia lausuntoja Jakelijalta Yhtiön tapahtumissa tai voi pyytää niitä suoraan Jakelijalta. Jakelija sopii ja täten myöntää Yhtiölle ehdottoman ja pysyvän oikeuden ja luvan käyttää, käyttää uudelleen, lähettää, lähettää uudelleen, julkaista tai julkaista uudelleen valokuvat, audiot, videot tai lausunnot kokonaisuudessaan tai osittain, erikseen tai yhdessä muiden valokuvien tai videoiden tai muiden lausuntojen yhteydessä missä tahansa tämän hetkisessä tai tulevassa tiedotusvälineessä mitä tahansa tarkoitusta varten, mukaan lukien (niihin kuitenkaan rajoittumatta) markkinointi, mainonta, edistys ja/tai mainokset, ja suojata alkuperäisen tai uudelleen julkaistun valokuvan ja/tai videon tekijänoikeuksilla Yhtiön tai muun tahon nimeen. Muista mahdollisista Jakelijan ja muiden tahojen välisistä sopimuksista huolimatta Jakelija sopii, että tässä osiossa määritettyihin Yhtiön käyttöihin ei sovelleta rojaltimaksuja, ja ne suoritetaan lainausta varten eikä muita vaateita voi tehdä niihin liittyen. Jakelija sopii puolustavansa Yhtiötä ja korvaavansa Yhtiölle muiden tahojen vaateet, jotka aiheutuvat tässä mainittujen Yhtiön oikeuksien käytöstä. Jakelija vahvistaa, että hänen antamansa tiedot lausunnoissa tai valokuvissa, videoissa tai audioissa esitetyt tiedot ovat todellisia ja tarkkoja hänen parhaan tuntemuksensa mukaisesti. Jakelija luopuu oikeuksistaan tarkistaa tai hyväksyä viimeistellyt tai viimeistelemättömät tuotteet, mainoskopion, tulostetun tai nauhoitetun valokuvan tai videoaineiston, jota voidaan käyttää mihin tarkoitukseen tahansa. 2. Jakelija sopii, että Jakelija tai kolmas osapuoli ei saa käyttää Jakelijan tai kolmansien osapuolien Yhtiön tapahtumissa tai toiminnoissa ottamia valokuvia, audio- ja videonauhoituksia muiden kuin Jakelijan liiketoiminnan edistämiseen. W. Jakelijan liiketoiminnan harjoittaminen kansainvälisesti. Jakelijalla on oikeus harjoittaa liiketoimintaa missä tahansa Valtuutetussa maassa, jossa Jakelija voi lainmukaisesti harjoittaa Jakelijan liiketoimintaa. Jakelijan vastuulla on noudattaa kaikkia kansallisia ja paikallisia lakeja, sääntöjä ja määräyksiä harjoittaessaan Jakelijan liiketoimintaa Valtuutetussa maassa. 1. Yhtiö voi määrittää joitakin maita, joihin soveltuu Jakso ennen lanseerausta ja joissa Jakelijat voivat harjoittaa Jakelijan liiketoimintaa. Yhtiö voi virallisesti ilmoittaa Jaksosta ennen lanseerausta vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen virallista avausta. 2. Jakelijalla ei ole valtuuksia eikä hän saa harjoittaa Jakelijan liiketoimintaa (lukuun ottamatta tässä mainittuja tapauksia) tai aloittaa tai luoda Yhtiön liiketoimintaa tai Tuotetta muissa kuin Valtuutetuissa maissa tai maissa, joita Yhtiön Jakso ennen lanseerausta ei koske. Mukaan lukien seuraavat, niihin kuitenkaan rajoittumatta: yritykset saada hyväksyntä Tuotteille tai liiketoiminnallisille toimille, rekisteröidä tai varata Yhtiön nimiä, tavaramerkkejä, kauppanimiä tai Internetin verkkotunnuksia tai luoda liiketoiminnallisia tai valtiollisia yhteyksiä Yhtiön puolesta. 3. Ennen kuin Jaksosta ennen lanseerausta ilmoitetaan, Jakelijan liiketoiminta uudessa maassa on rajoitettu seuraavaan: Jakelija voi ainoastaan jakaa käyntikortteja ja osallistua pieniin kokouksiin, joissa on enintään kahdeksan (8) henkilöä, jotka ovat tutustuneet henkilökohtaisesti Jakelijaan tai Jakelijan yhteyshenkilöihin. 10

11 Section 3 Sponsorointi A. Sponsorointi. Sponsorina toimiminen edellyttää, että Jakelija täyttää kaikki vaatimukset ja hyväksyy Sopimuksessa määritetyt velvollisuudet. Sponsori voi ohjata henkilöt, jotka haluavat tulla Jakelijoiksi, Yhtiön luo Hakijoina. Vain Valtuutetuissa maissa tai maissa, joita Jakso ennen lanseerausta koskee, asuvia Hakijoita voidaan Sponsoroida. B. Sijoitus. Kun Yhtiö on hyväksynyt Hakijan Jakelijan sopimuksen, uusi Jakelija sijoitetaan Sponsorin Alalinjan organisaatioon. Sponsori voi sijoittaa uuden Jakelijan hänen Etulinjaansa tai mihin tahansa Sponsorin Alalinjan organisaatioon. Sponsori ei voi sijoittaa uutta Jakelijaa vastaavan Alalinjan organisaation ulkopuolelle. Jos näin käy, Yhtiö pidättää oikeuden tehdä muutoksia organisaatioon oikean maksujärjestelmän mahdollistamiseksi ja varmistaakseen, että kaikki linjat ovat täydellisiä C. Koulutus ja tuki. Sponsorin on: 1. Pyrittävä varmistamaan, että kaikki vastaavan Alalinjan organisaation Jakelijat ymmärtävät Sopimuksen ehdot ja kaikki soveltuvat maakohtaiset ja paikalliset lait. 2. Annettava säännöllistä koulutusta ja aitoa tukea vastaavan Alalinjan organisaation liiketoiminnan kehitykselle ja Tuotteiden myynnille. 3. Annettava aitoa koulutusta ja ohjeita niin, että Jakelijoiden harjoittamat Tuotteiden myynnit ja mahdollisuuskokoukset vastaavissa Alalinjan organisaatiossa suoritetaan Sopimuksen ja soveltuvien maakohtaisten ja paikallisten lakien mukaisesti. 4. Annettava ohjeita vastaavan Alalinjan organisaation Jakelijoille ja rohkaistava heitä. 5. Pyrittävä kohtuullisesti ratkaisemaan yksityisesti mahdolliset oman Alalinjan organisaatiossa tapahtuvat ristiriidat. Section 4 Sponsorin/Sijoituksen muutokset; Siirrot; Sopimusedut A. Sponsorin ja sijoituksien muutokset. Jakelija voi hakea Sponsorin ja/tai itse Sijoituksen tai henkilökohtaisesti Sponsoroidun jakelijan muutosta, johon sovelletaan alla mainittuja rajoituksia. Jakelija voi tehdä vain yhden Sponsorin muutoksen ja yhden Sijoituksen muutoksen näiden ohjeiden mukaisesti ja vastaava muutos on lopullinen. Koska Alalinjan organisaation yhtenäisyys on säilytettävä, Sponsorin/Sijoituksen muutosta ei välttämättä voida toteuttaa. Yhtiöllä on oikeus hyväksyä tai jättää hyväksymättä kaikki ehdotetut muutokset. 1. Jokaisesta Sponsorin/Sijoituksen muutospyynnöstä veloitetaan kolmekymmentäviisi dollaria (35 USD tai vastaava summa paikallisessa valuutassa). Kyseinen summa veloitetaan, vaikka Yhtiö hylkäisikin pyynnön. Muutoksen pyyntölomakkeet tulee täyttää ja vastaanottaa Yhtiössä klo 17:00 mennessä Kalliovuorten normaaliaikaa (-7 UTC Normaaliaika ja -6 UTC Kalliovuorten kesäaika) kuukauden 20. päivänä. Tämän määräajan jälkeen vastaanotetut pyynnöt käsitellään seuraavan kuukauden aikana. Jos Sponsorin/Sijoituksen muutospyynnöt lähetetään ja vastaanotetaan yhtiössä klo 17:00 mennessä Kalliovuorten normaaliaikaa (-7 UTC Normaaliaika ja -6 UTC Kalliovuorten kesäaika) kuukauden 15. päivänä, pyynnöstä veloitetaan alennettu kahdenkymmenenviiden dollarin (25 USD tai vastaava summa paikallisessa valuutassa) maksu. 11

12 2. Kaikkien Sponsorin/Sijoituksen muutosta pyytävien Jakelijoiden voimassa oleva ja yksityiskohtainen Jakelusopimus ja mahdollinen Sopimusedun lausunto on oltava saatavilla. B. Sijoituksen muutosprosessi. Jakelusopimus voidaan siirtää uuteen Alalinjan organisaation sijoitukseen, jos sen Jakelija saa siihen kirjallisen valtuutuksen alkuperäiseltä Sponsorilta ja itse Jakelijalta, edellyttäen, että: 1. siirto tapahtuu yhdeksänkymmenen (90) päivän kuluessa rekisteröitymisestä 2. siirto on korkeintaan kolme (3) tasoa nykyistä sijoitusta alempana 3. Jakelijan Alalinjan organisaatio ei ole ylittänyt kuukausittaista Ryhmävolyymiä (kuten määritetty Kompensaatiosuunnitelmassa). C. Ylöspäin siirtyminen. Jakelusopimus voidaan siirtää uuteen Sijoitukseen Ylälinjassa, edellyttäen, että siihen saadaan valtuutus jokaiselta Jakelusopimukselta, jonka se tulee ylittämään. Jakelusopimus voidaan siirtää uuteen Sijoitukseen Ylälinjassa uuden Sponsorin kohdalle, edellyttäen, että siihen saadaan valtuutus jokaiselta Jakelusopimukselta, jonka se tulee ylittämään. D. Sponsorin muutosprosessi. Jakelusopimus voidaan siirtää uuden Sponsorin kohdalle sen alkuperäisessä Sponsorin Alalinjan organisaatiossa, jos Jakelija saa siihen alkuperäisen Sponsorin kirjallisen luvan, edellyttäen, että: 1. siirto tapahtuu kuuden (6) kuukauden kuluessa rekisteröitymisestä 2. jakelija ei ole saavuttanut 20K-arvoa. E. Jakelusopimuksen myyminen tai siirtäminen. Jakelusopimus myydään, luovutetaan tai siirretään, kun Jakelija myy, luovuttaa tai siirtää Jakelusopimuksen omistussuhteen tai hallinnan toiselle Henkilölle. (Jos jäsen, johtaja, osakkeenomistaja, kumppani, päällikkö tai vastaavassa asemassa oleva henkilö myy, luovuttaa tai siirtää hallitsevan tai enemmistöedun Yritystahon Jakelusopimukseen, jossa on Sopimusetu Jakelusopimukseen, kyseiseen myyntiin, luovutukseen tai siirtoon sovelletaan näitä kohtia). Yhtiö pidättää oikeuden yksinomaan oman harkintansa mukaan hyväksyä tai hylätä ehdotetun Jakelusopimuksen myynnin, luovutuksen tai siirtämisen. Jakelusopimuksen myyminen, luovutus tai siirtäminen edellyttää, että myynnin, luovutuksen tai siirtämisen ajankohtana Jakelusopimus on tämän osion 9.E ehtojen mukainen. Myynnissä, luovutuksessa tai siirrossa siirtävä Jakelija säilyttää saman Alalinjan organisaation ja Arvon/Tittelin kuin hyväksyttyä siirtoa ennenkin. Jakelusopimus voidaan luovuttaa tai siirtää ilman harkintaa (esim. lahjana) edellyttäen, että Yhtiö antaa siihen kirjallisen luvan sitä ennen. Jakelusopimuksen myynteihin, luovutuksiin tai siirtoihin sovelletaan tämän osion 4.E ja osioiden 4.F, 4.G, 4.H ja 4.I ehtoja. F. Etuosto-oikeus. Jakelusopimuksien siirtoihin sovelletaan Yhtiön Etuosto-oikeutta ("RTR"), jota seuraa Pätevöityneen suoran ylälinjan RFR. 1. Jos Jakelija saa Aidon tarjouksen ostaa oma Jakelusopimus, Jakelijan on ensin tarjouduttava myymään kyseessä oleva Jakelusopimus Yhtiölle Aidon tarjouksen ehdoilla. Jakelijan on toimitettava Aito tarjous kirjallisesti Yhtiölle ja Yhtiöllä on viisitoista (15) päivää aikaa hyväksyä tarjous. Laillisen tarjouksen todisteita voivat olla, niihin kuitenkaan rajoittumatta, käteis- tai arvopaperitalletukset kolmannen osapuolen tilille, lainatodistus ja muut yksinomaan Jakelusopimuksen hankkimista varten suoritetut olennaiset toimenpiteet. 12

13 2. Jos Yhtiö ei käytä RFR-oikeuttaan viidentoista (15) päivän kuluessa, Jakelijan tulee tehdä sama tarjous sen Pätevöityneelle suoralla ylälinjalle samoilla ehdoilla kuin Aito tarjous on tehty. Yhtiön tulee siirtää Aito tarjous ilmoittamalla siitä kirjallisesti Jakelijan Pätevöityneelle suoralle ylälinjalle. Pätevöityneellä suoralla ylälinjalla on kymmenen (10) työpäivää aikaa hyväksyä tai hylätä tarjous. Jos Pätevöitynyt suora ylälinja hyväksyy tarjouksen, sen on ilmoitettava siitä kirjallisesti Yhtiölle hyväksymisen yhteydessä. 3. Jos Pätevöitynyt suora ylälinja ei käytä RFR-oikeutta määräaikaan mennessä, Jakelija voi siirtää Jakelusopimuksen kolmannelle osapuolelle Aidon tarjouksen ehdoilla edellyttäen, että Jakelija suorittaa kaikki muut tässä osiossa määritetyt ja Yhtiön aika ajoin määrittämät siirtomenetelmät. 4. FRF koskee kaikkia uusia Jakelijan vastaanottamia Aitoja tarjouksia. 5. Seuraaviin tapauksiin ei sovelleta 4.F osion mukaisia RFR-vaatimuksia. Jokaisen tapauksen yhteydessä Yhtiölle on kuitenkin toimitettava muutettu Jakelijan sopimus ja Lausunto sopimusedusta. a. Kun Jakelusopimuksen Sopimusedun omaavan Henkilön nimi lisätään Jakelijan sopimukseen (esim. aviopuolison lisäävä vaimo). b. Kun sen Henkilön nimi, jolla ei ole enää Sopimusetua Jakelusopimuksessa, poistetaan Jakelijan sopimuksesta (esim. yhtiöstä poistettava vähimmistöjäsen tai osakkeenomistaja, jolla ei ole hallitsevaa etua ja joka myy etunsa yhtiössä). c. Kun Jakelija on yksilö ja hän siirtää omistusoikeutensa lailliselle taholle, jossa vain Jakelijalla on Sopimusetu (esim. aviopuoliso ja aviovaimo muodostavat osakeyhtiön Jakelusopimuksensa toteuttamiseksi ja he ovat yhtiön ainoat jäsenet/johtajat). G. Myyntien ja siirtojen rajoitukset. 1. Olemassa oleva Jakelija ei voi ostaa toista Jakelusopimusta. 2. Jakelija, joka myy tai siirtää oman Jakelusopimuksen, ei voi hakea uudelleen Jakelijan asemaa toisen Sponsorin alla vähintään kuuden (6) kuukauden aikana siitä, kun Yhtiö on hyväksynyt myynnin. 3. Henkilö ei voi fuusioida olemassa olevaan Jakelusopimukseen tai saada etua siitä etua, jos Henkilö on harjoittanut Jakelijan liiketoimintaa viimeisten kahden (2) vuoden aikana. 4. Jos Jakelija siirtää Jakelusopimuksensa Pätevöityneelle suoralle ylälinjalle, Pätevöitynyt suora ylälinja voi fuusioida Jakelusopimuksen vastaavaan olemassa olevaan Jakelusopimukseen tai ylläpitää Jakelusopimusta korkeintaan kuusi (6) kuukautta uuden ostajan löytämiseksi ja Jakelusopimuksen siirtämiseksi. Jos Jakelusopimusta ei siirretä määräaikaan mennessä, Jakelusopimus fuusioidaan Pätevöityneen suoran ylälinjan Jakelusopimukseen Jakelusopimuksen siirtomenettelyjen mukaisesti. 5. Jos Jakelija myy tai siirtää omistamansa Jakelusopimuksen ja rekisteröityy tai liittyy yhden vuoden sisällä siitä toiseen suoramyyntiyhtiöön, verkkomarkkinointi- tai monitasoiseen markkinointiyhtiöön tai aloittaa niissä työskentelyn, toimenpidettä pidetään Sopimuksen rikkomisena ja Yhtiö pidättää oikeuden lopettaa kyseessä olevan siirretyn 13

14 Jakelusopimuksen Sopimuksen lopettamisehtojen mukaisesti. Tämä kohta on voimassa myös silloin, kun Sopimus päättyy. 6. Kaikkiin Jakelusopimuksien myynteihin tai siirtoihin Premier-arvon alapuolella voidaan Yhtiön yksinomaisen harkinnan mukaan soveltaa myyvän tai siirtävän Jakelijan ja Yhtiön välistä kilpailun rajoitusvelvoitetta korkeintaan kuuden (6) kuukauden ajan Yhtiön antamien myyntiehtojen tai siirtoasiakirjojen mukaisesti. Kaikkiin Jakelusopimuksien myynteihin tai siirtoihin Premier-tasolla tai sitä korkeammalla tasolla sovelletaan myyvän tai siirtävän Jakelijan, ostavan Jakelijan ja Yhtiön välistä kilpailun rajoitusvelvoitetta vähintään yhden (1) vuoden ajan Yhtiön antamien myyntiehtojen tai siirtoasiakirjojen mukaisesti. H. Prosessi. Prosessin lisävaatimuksia ovat: 1. Myyvän/siirtävän Jakelijan on joko annettava tai liitettävä asiakirjoihin nykyinen ja tarkka Jakelijan sopimus ja Lausunto sopimusedusta kaikille siirtoa pyytäville Yritystahoille. 2. Erityiset Yhtiön verkkosivulla olevat asiakirjat on lähetettävä Jakelusopimuksen myynnin tai siirron käsittelemiseksi. 3. Yhtiön Jakelijankoulutus ja menettelytapaosaston on vastaanotettava myynnin tai siirron hakemus kuukauden 20. päivään mennessä, jotta muutos tulisi voimaan kyseisenä kuukautena päivän jälkeen vastaanotetut pyynnöt käsitellään seuraavan kuukauden aikana. 5. Sata dollaria (100 USD tai vastaava summa paikallisessa valuutassa) veloitetaan jokaisesta pyynnöstä. 6. Ylimääräiset kolmekymmentäviisi dollaria (35 USD tai vastaava summa paikallisessa valuutassa) veloitetaan hakemuksista, jotka ovat puutteellisia, virheellisiä tai jotka hylätään. I. Tulkitseminen. Näiden Jakelusopimuksen myyntiin, luovutukseen tai siirtoon liittyvien Toimintaperiaatteiden ja menettelytapojen tulkiseminen suoritetaan Yhtiön parhaiden etujen mukaisesti. Yhtiö pidättää oikeuden hylätä siirtäjän tai ostajan. J. Fuusiointi. Kaksi Jakelijaa voidaan fuusioida yhteen Jakelusopimukseen, jos toinen on toisen Sponsori. Kaikki fuusiot ovat lopullisia. Fuusion suorittamiseksi kummankin Jakelijan on lähetettävä muutettu Jakelijan sopimus ja saatava Yhtiön kirjallinen lupa. K. Useiden sopimusetujen rajoitukset. 1. Jakelijalla ei voi olla Sopimusetua useammassa kuin yhdessä Jakelusopimuksessa. 2. Jos Henkilö, jolla on Sopimusetu olemassa olevaan Jakelusopimkseen, haluaa tulla Jakelijaksi toisen Sponsorin alla, Henkilön on ensin lopetettava Sopimusetu olemassa olevaan Jakelusopimukseen ja odottaa kuusi (6) kuukautta ennen Jakelijaksi hakemista. 3. Yhtiön useita Sopimusetuja koskevat rajoitukset takaavat, että (i) kaikki Jakelijan pyrkimykset kehittää oma Jakelijan liiketoimi keskittyvät yksittäiseen Jakelusopimukseen eivätkä ne jakaannu useiden Jakelusopimuksien tarpeisiin, ja (ii) Ylälinja saa täyden edu 14

15 Jakelijan toiminnoista. Määrittäessään Jakelijan Sopimusetua Yhtiö huomioi termin merkityksen, joka on sisällytetty liitteeseen A, sekä itse rajoituksen tarkoituksen. L. Avioliiton, avioeron ja kuoleman vaikutukset Jakelusopimukseen. 1. Avioliitto. Aviopuolisolla on Sopimusetu Jakelusopimukseen ja kaikki aviopuolison toimet ja laiminlyönnit luetaan Jakelijan tekemiksi. Jos Jakelijat menevät naimisiin, he voivat säilyttää erilliset Jakelusopimukset. Kaikki muut Sopimuksen Sopimusedun sääntöjen ehdot koskevat molempia Jakelusopimuksia. 2. Avioero. Kun avioitunut pariskunta, joiden nimet on määritetty Jakelijoiksi Jakelijan sopimuksessa, eroaa tai ottaa avioeron, Yhtiö maksaa palkkioita edelleen Kompensaatiosuunnitelman mukaisesti samalla tavalla kuin ennen eroamista tai avioeroa, kunnes Yhtiölle toimitetaan laillisesti sitova todistus avioerosta tai muu tuomioistuimen määräys, jossa määritetään maksuohjeet ja/tai Sopimuksen mukaiset oikeudet. Kun omistusoikeus muuttuu tuomioistuimen määräyksestä, Jakelijaksi jääneen aviopuolison on lähetettävä Yhtiölle muutettu Jakelijan sopimus. Jakelusopimusta ei voida missään tapauksessa jakaa osiin. 3. Kuolema ja periminen. Jos Jakelija kuolee, Sopimus siirtyy Jakelusopimuksen lailliselle perilliselle (joka voi pätevöityä Sopimuksen mukaisesti) voimassa olevien lakien mukaisesti. Yhtiö vaatii setifioidut kuolintodistukset (tai lääkärin lausunnon) ja sertifioidun testamentin, tuomioistuimen määräyksen tai muun asianmukaisen laillisen asiakirjan. Etujen perillisten on lähetettävä Yhtiölle muutettu Jakelijan sopimus. Maaomaisuuden luovutusilmoituksen yhteydessä Yhtiö pidättää oikeuden tehdä maksuja kuolleen Jakelijan kiinteistöön. Jos laillinen perijä haluaa lopettaa tilin, kirjallinen ja allekirjoitettu lopetuspyyntö tulee lähettää Yhtiölle yhdessä asianmukaisen laillisen kuolemantodistuksen kanssa. Jos Jakelusopimuksen laillinen perijä on jo olemassa oleva Jakelija, Sopimus siirretään olemassa olevalle Jakelijalle ja Yhtiö sallii usean Sopimusedun perimisen kautta edellyttäen, ettei olemassa oleva Jakelija omista jo toista perimisen kautta saatua Jakelusopimusta. Jos olemassa oleva Jakelija omistaa jo toisen Jakelusopimuksen perimisen kautta, Yhtiö sallii usean Sopimusedun perimisen kautta korkeintaan kuuden (6) kuukauden ajaksi, jonka aikana olemassa olevan Jakelijan on myytävä tai muuten siirrettävä olemassa oleva tai peritty Jakelusopimus. Section 5 Kompensaatio A. Myynnistä saadut tulot. Palkkioita maksetaan Jakelijoille, jotka täyttävät Kompensaatiosuunnitelman ja Sopimuksen vaatimukset. Jakelijan menestys saavutetaan ainoastaan säännöllisen ja toistuvan Tuotteiden Vähittäismyynnin ja säännöllisen Alalinjan organisaation Vähittäismyynnin kautta. Koska Jakelijan menestys riippuu suurilta osin Jakelijan henkilökohtaisista ponnistuksista, Yhtiö ei takaa voittoja tai menestystä eikä tiettyä tulotasoa Jakajalle. Jakelija ei saa palkkiota sponsoroinnista tai muiden Jakelijoiden rekrytoinnista. Ainoa tapa ansaita Palkkioita on myydä Tuotteita. B. Maksut. Yhtiö maksaa Palkkioita pätevöityneille Jakelijoille Tuotetilauksista, jotka: (i) Yhtiö vastaanottaa ennen Palkkiojakson päättymistä, ja (ii) on maksettu kokonaan asianmukaisella maksutavalla. 1. Palkkiot maksetaan Jakalijan sopimuksessa määritettyä Yritystahon nimeä käyttäen. Kun Yritystahoa ei ole määritetty, Palkkiot maksetaan Jakelijan sopimuksessa listatun ensimmäisen Henkilön nimeä käyttäen. 15

16 2. UniLevel- ja palkkiopoolien Palkkiot maksetaan jokaisen kuukauden 20. päivänä tai sitä ennen. Yhtiön on vastaanotettava kaikki tilaukset, jotka eivät ole verkkotilauksia, ennen klo 17:00 Kalliovuorten normaaliaikaa (-7 UTC Normaaliaika ja -6 UTC Kalliovuorten kesäaika) kuukauden viimeisenä työpäivänä, jotta ne laskettaisiin kyseisen kuukauden UniLevelpalkkioiden laskussa. Yhtiön on vastaanotettava kaikki verkkotilaukset ennen klo 11:59 Kalliovuorten normaaliaikaa kuukauden viimeisenä työpäivänä, jotta ne laskettaisiin kyseisen kuukauden UniLevel-palkkioiden laskussa. 3. PowerStart-palkkiot maksetaan viikoittaisen pätevöitymisajan jälkeisenä perjantaina. Jotta tilaus voitaisiin sisällyttää viikoittaiseen pätevöitymisaikajaksoon, se on tehtävä maanantain keskiyön (klo 00:00) ja sitä seuraavan sunnuntain klo 23:59 välillä. 4. Jos Jakelija uskoo, että Palkkioiden ja/tai ohjelmapätevyyksien syötössä on tapahtunut virhe, virheestä on ilmoitettava Yhtiölle mahdollisimman pian. Jos kyseisistä ongelmista ei ilmoiteta Yhtiölle kirjallisesti neljänkymmenenviiden (45) päivän kuluessa vastaavan Palkkiojakson päättymisestä, Jakelija luopuu kaikista väitettyyn virheeseen liittyvistä apukeinoista. C. Uudelleen myönnetyt shekit. Jos Palkkioshekki on myönnettävä uudelleen Jakelijalle, Yhtiö veloittaa Jakelijalta viisitoista dollaria (15 USD tai vastaava summa paikallisessa valuutassa). Jos shekki on myönnettävä uudelleen Yhtiön virheen takia, lisämaksua ei veloiteta. D. Vähimmäismaksu. Palkkion tai bonuksen vähimmäismaksu on kymmenen dollaria (10 USD tai vastaava summa paikallisessa valuutassa). Maksujakson Palkkiot ja/tai bonukset, jotka ovat alle kymmenen dollarin (10 USD tai vastaava summa paikallisessa valuutassa) suuruisia, kerätään yhteen, kunnes niiden summa on kymmenen dollaria (10 USD tai vastaava summa paikallisessa valuutassa) tai sitä enemmän. E. Palautetut tai maksamattomat maksut. Yhtiö pyrkii varmistamaan, että Jakelija saa palkkiomaksunsa. Jos palkkiomaksua ei kuitenkaan makseta riittämättömien tietojen tai muiden Yhtiön hallinnan ulkopuolisten syiden vuoksi, maksua pidetään Jakelijan eduksi 180 päivää. Tämän aikana Yhtiö tekee parhaansa ottaakseen yhteyttä Jakelijaan ja suorittamaan koko maksun. 180 päivän jälkeen Jakelijan maksusta peritään kuukausittain kymmenen dollaria (10 USD tai vastaava summa paikallisessa valuutassa). Jos palkkio maksetaan shekkinä ja se palautetaan tai sitä ei peritä jostakin syystä, joka ei ole Yhtiön hallinnassa, shekki mitätöidään ja Jakelijalta voidaan veloittaa kertamaksu peruutuksesta, maksu voi olla korkeintaan viisitoista dollaria (15 USD tai vastaava summa paikallisessa valuutassa) kuukausittaisen ylläpitomaksun lisäksi. F. Ei manipulaatiota. Kompensaatiosuunnitelman manipulaatio on kiellettyä ja se voi johtaa rangaistuksiin. Kompensaatiosuunnitelman manipulaatio kattaa, niihin kuitenkaan rajoittumatta, Jakelijan hankinnan, eri Arvoihin tai Palkkioihin pätevöitymisen, suuret Tuotemäärät, joita ei myydä suoramarkkinointikanavan kautta, tilauksien tekeminen omassa Alalinjan organisaatiossa ja muut toimenpiteet, jotka voivat rikkoa maa- tai osavaltiokohtaisia tai ulkomaisia pyramidijärjestelmän estäviä lakeja. Manipulaatiot voivat Yhtiön harkinnan mukaan johtaa Palkkioiden keskeyttämiseen ja Jakelusopimuksen lopettamiseen. G. Vähennykset ja korvaukset. Jakelija valtuuttaa Yhtiön vähentämään maksuja omista Palkkioistaan tämän asiakirjan osion 6 tai jonkin muun Sopimuksen ehdon mukaisesti. Yhtiö määrittää kaikki mahdolliset maksut oman harkintansa mukaan. 16

17 Section 6 Yhtiön tuotteiden tilaaminen A. Inventaarioluettelo. Koska Yhtiö ei määrää erityistä inventaarion vähimmäisvaatimusta Jakelijoilleen, Jakelijan on käytettävä omaa harkintaansa määrittääkseen vaaditun inventaarion suunnitellun Vähittäismyynnin ja henkilökohtaisen käytön ylläpitämiseksi. B. Tilaaminen. Tuotteita voidaan tilata puhelimitse, postitse, faksilla, Internetin kautta tai suoraan Yhtiön päämajassa. 1. Faksatut, postitetut ja henkilökohtaisesti toimitetut tilaukset on tehtävä nykyistä Jakelijan hintaluetteloa käyttäen ja täyttämällä kokonaan tilauslomake. Yhtiö voi muuttaa harkintansa mukaan Yhtiön tuotteiden hintoja. 2. Maksun on oltava tarkalleen tilauksen suuruinen ja se voidaan tehdä olemassa olevia maksutapoja käyttäen (kassanhoitajan shekki, tilisiirto, luottokortti, käteinen, suoraveloitus, EFT ja/tai henkilökohtainen tai liiketoimien shekki). Pankkisiirto voi olla käytettävissä vain suuren Volyymin tilauksille. 3. Tilaukset on maksettava kokonaan ennen tuotteiden noutamista tai toimitusta. Toimitus- ja käsittelymaksut perustuvat toimituskohteeseen ja tilattuun Tuotteiden määrään. 4. Valtuuttamaton toisen Henkilön luottokortin käyttö on kiellettyä. 5. Puhelimitse tehtyä tilausta ei pidetä pätevänä, ennen kuin Yhtiön asiakaspalvelun virkailija antaa Jakelijalle tai Asiakkaalle tilausnumeron. C. Varaus etumaksulla. Kun etumaksulla toimiva varaus on käytettävissä, Jakelija voi noutaa tilauksensa vastaavasta noutopisteestä. Yhtiö voi toimittaa Tuotteen, joka on merkitty varauksen noutamista varten, jos Jakelija ei ole noutanut Tuotetta yhdeksänkymmenen (90) työpäivän kuluessa suunnitellusta ADP-päivämäärästä, tai kalenterikuukauden lopusta riippuen siitä, kumpi on myöhemmin. Jakelija kattaa tällöin toimituksen kulut. Jos Tuote toimitetaan Jakelijalle noutopisteestä, Yhtiö voi käyttää mitä tahansa kirjattua maksutapaa toimituskulujen veloittamiseen. Vaihtoehtoisesti Yhtiö voi yksinomaan oman harkintansa mukaan (i) muuttaa tilauksen toisen Yhtiön Tuotteen tilaukseksi, mukaan lukien, siihen kuitenkaan rajoittumatta, XanGo hyväntekeväisyys ateriapaketti, tai (ii) päättää, että Jakelija menettää tilauksen. D. Takaisintilaukset. Jos Yhtiön varastossa ei väliaikaisesti ole tilattua Tuotetta, Jakelija saa "takaisintilaus" -ilmoituksen toimituksen mukana. Takaisintilaukset suoritetaan ensimmäiseksi tuotteiden saapuessa varastoon. Takaisintilauksien volyymit kirjataan kuukaudelle, jonka aikana Yhtiö sai maksun alkuperäisestä tilauksesta. E. Sähköinen rahansiirto (EFT). Tämä maksutapa, joka tunnetaan myös lyhenteellä ACH, voi olla yksi tapa hankkia Tuotteita ja maksaa Palkkioita Jakelijoille joissakin Valtuutetuissa maissa. Kun Jakelija ottaa käyttöön sähköisen rahansiirron Tuotteiden hankkimista tai Palkkioiden vastaanottamista varten, hän valtuuttaa Yhtiön suorittamaan säännöllisesti veloitukset tai maksut elektronisesti hänen pankkitiliään käyttäen hankinnan tai maksun summan. Sen Valtuutetun maan lainsäädäntöä sovelletaan, jossa Jakelija asuu. 1. Jakelija voi ottaa käyttöön sähköisen rahansiirron Tuotteiden hankintaa tai maksuja varten toimittamalla Yhtiön edustajalle vaaditut lomakkeet. Lomakkeet vaihtelevat maakohtaisesti ja ne on saatavilla Yhtiön maakohtaisella verkkosivulla. Sähköinen rahansiirtojärjestelmä voi vaatia odotusjakson. 17

18 2. Sähköinen rahansiirto voi olla käytettävissä Tuotetilauksille joissakin Valtuutetuissa maissa. Sen saatavuus kuitenkin vaihtelee maakohtaisesti. Ensimmäisten yhdeksänkymmenen (90) päivän tai sitä pidemmän aikajakson aikana sähköisellä rahansiirrolla tehdyissä tilauksissa voi olla korkeintaan seitsemän (7) päivän toimitusviive varojen tarkistusta varten. 3. Jos Jakelija käyttää toisen henkilön omistamaa pankkitiliä EFT-hankintoja varten, tilin omistajan kirjallinen notaarin vahvistama valtuutus vaaditaan. Mikäli asianmukaista valtuutusta ei toimiteta, Sopimusta rikotaan. F. Maksun laiminlyöminen. Maksut, joissa varat ovat riittämättömät tai jotka palautetaan, koska niitä ei ole peritty, rikkovat Sopimusta. Yhtiö veloittaa kahdenkymmenen dollarin (20 USD tai vastaava summa paikallisessa valuutassa) käsittelymaksun kaikista maksuista, joissa varat ovat riittämättömät. Yhtiö pidättää oikeuden rajoittaa Jakelijan maksutapaa. 1. Kun varoja ei ole riittävästi, Jakelija on vastuussa kaikista pankkikuluista sekä Yhtiön käsittelymaksusta. Jos maksutapana on sähköinen rahansiirto, Jakelija ymmärtää, että jos Yhtiön ensimmäinen sähköisen rahansiirron vastaanottoyritys epäonnistuu, pankki voi yrittää toisen kerran kolmen (3) päivän kuluessa. Jakelijan pankki voi veloittaa maksun riittämättömistä varoista jokaisella epäonnistuneella yrityskerralla. Jos varoja ei ole riittävästi, Yhtiö asettaa Tuotteen pitoon tai peruuttaa toimituksen. Jos Tuote on jo toimitettu, Jakelijan tulee käyttää vaihtoehtoista maksutapaa Tuotteen maksamiseksi. Jos maksua ei saada kohtuullisen ajan kuluessa, Yhtiö voi ryhtyä perimistoimiin, lopettaa uusien tilauksien toimituksen ja ryhtyä muihin Sopimuksen mukaisiin toimenpiteisiin, mukaan lukien Palkkioiden pidättäminen. 2. Kaikki maksamattomat summat voidaan vähentää Jakelijan lahjasta tai tulevista Palkkioista. 3. Jakelija ymmärtää, että kaikki Jakelijan sopimuksessa luetelloidut Henkilöt, tai kaikki Henkilöt, joilla on Sopimusetu Jakelusopimukseen, ovat vastuussa yhteisvastuullisesti maksamattoman Tuotteen tai maksun erääntyneestä summasta. Jakelija ymmärtää, että tämä yhteisvastuu syrjäyttää kaikki vastuuvelvollisuuden rajoitukset, joita sovelletaan muutoin Jakelusopimukseen tai sen Sopimusedun haltijoihin. G. Automaattinen toimitusohjelma (ADP). 1. Jakelija voi halutessaan osallistua Automaattiseen toimitusohjelmaan (ADP). ADP voidaan ottaa käyttöön milloin tahansa vastaavalla ADP-hakemuksella tai kirjallisella Yhtiölle toimitetulla pyynnöllä, jossa määritetään kuukausittain toimitettavien Tuotteiden määrä ja valittu maksutapa. Kun ADP-ohjelma pannaan toimeen rekisteröitymisen yhteydessä, Jakelijan sopimus toimii vahvistuksena. ADP-tililtä veloitetaan maksut kuukauden määritettynä päivänä, ja Tuote toimitetaan määritettynä ajankohtana sen jälkeen. Jakelija voi saada Yhtiöltä jäljitysnumerot, kun Tuotetta toimitetaan. ADP-ohjelman päivämäärät, tilin veloitukset, toimitus- tai tilimaksut julkaistaan Yhtiön myxango-verkkosivulla ja Yhtiö voi muuttaa niitä aika ajoin. 2. Kylmien talvikuukausien aikana Yhtiö voi käyttää joillakin geografisilla alueilla kylmän ilman toimitusohjelmaa. Kyseinen ohjelma estää Tuotteiden vahingoitumisen altistuessaan äärimmäisille ilmasto-olosuhteille joillakin alueilla. Kyseistä ohjelmaa käyttäessä Jakelija luopuu oikeudestaan esittää Yhtiölle vaatimuksia toimituksen viivästymisen vuoksi. 18

19 3. Jakelija voi valita kahden (2) eri ADP-ohjelman väliltä: a. Varmuus ADP: Jos Jakelija käyttää "Varmuus ADP-ohjelmaa" ja tekee tilauksia ennen määritettyä kuukauden päivää kuukausittain (katso ADP:n päivämäärät Yhtiön myxango-verkkosivulta), ja jos tilauksen (tilauksien) Volyymi vastaa kyseisen kuukauden ADP:n Volyymia tai on sitä suurempi, tilaus (tilaukset) korvaa kyseisen kuukauden ADP:n. Tilaukset, jotka tehdään ADP:n käsittelyn jälkeen tai kaikki tilaukset, jotka tehdään ennen ADP:ta, mutta jotka eivät vastaa tai ylitä kyseisen kuukauden ADP:n Volyymia, eivät kuulu kyseisen kuukauden ADP-ohjelmaan tai sitä seuraavien kuukausien ohjelmaan. b. Ehdoton ADP: Kun "ehdoton ADP" valitaan, Jakelija saa ADP-toimituksen joka kuukausi Jakelijan muiden tilauksien Volyymistä riippumatta. 4. Maksut tarkistetaan ennen ADP-tilauksien käsittelyä. Jos valtuutus hylätään, Yhtiö voi pyrkiä ottamaan yhteyttä Jakelijaan ja saamaan valtuutuksen uudelleen. Jos valtuutusta ei saada kuukauden loppuun mennessä, tilausta pidetään "käsittelemättömänä" eikä sitä tulla huomioimaan Palkkioiden määrityksessä ja käsittelyssä. Yhtiö ei ota vastuuta Volyymin laskusta, joka johtuu käsittelemättömistä tilauksista. 5. ADP-ohjelman muuttaminen tai lopettaminen edellyttää, että Jakelija toimittaa Yhtiölle kirjallisen pyynnön (mukaan lukien päivämäärä, Jakelijan nimi, tunnusnumero ja tietoja muuttavan Jakelijan allekirjoitus) kuukausittaiseen määräaikaan mennessä. Kyseisiin pyyntöihin kuuluu, niihin kuitenkaan rajoittumatta, Tuotteiden määrän, toimitusosoitteen, maksutavan, jne. muuttaminen. ADP-tilin muutoksien määräajat julkaistaan Yhtiön myxango-verkkosivulla ja Yhtiö voi muuttaa niitä milloin tahansa. 6. ADP:n peruuttamisen yhteydessä Jakelija voi palauttaa viimeisimmän toimituksen edellyttäen, että toimitus on korkeintaan yhdeksänkymmentä (90) päivää vanha ja Jakelija noudattaa kaikkia muita peruutusoikeuden kohtia (katso osio 6.K). ADP:n peruuttamiseksi ei ole riittävää ainoastaan palauttaa Tuotetta tai hylätä toimitusta. Jakelijan on toimitettava allekirjoitettu peruutuspyyntö. Yhtiön on vastaanotettava peruutusilmoitus kirjallisesti faksilla, postitse, henkilökohtaisesti toimitettuna tai sähköpostitse siten, että allekirjoitus on skannattu. H. Seitsemänkymmenen prosentin sääntö. Tekemällä uuden Tuotetilauksen Jakelija vakuuttaa, että hän on myynyt tai kuluttanut vähintään 70 % kaikkien aikaisempien tilauksien tuotteista. Jakelija, joka saa Palkkioita ja tilaa lisää Tuotteita, sopii säilyttävänsä asiakirjat, jotka osoittavat tämän periaatteen ehtojen täyttämisen, mukaan lukien Vähittäismyynnin todisteet, vähintään neljän (4) vuoden ajan. Jakelija sopii toimittavansa asiakirjat Yhtiölle sen pyynnöstä. Mikäli tätä vaatimusta ei noudateta tai jos Jakelija osoittaa valheellisia tietoja tuotteiden myynnistä tai kulutuksesta edistyäkseen Kompensaatiosuunnitelmassa, sitä pidetään Sopimuksen rikkomisena ja Sopimus voidaan täten lopettaa. Mikäli tätä vaatimusta rikotaan, Yhtiöllä on oikeus pyytää takaisin mahdollisia Jakelijalle maksettuja Palkkioita aikajaksona, jolloin vaadittuja asiakirjoja ei säilytetä tai jolloin vaatimuksia on rikottu. I. Myyntiverot, tavara- ja palveluvero, aluevero. 1. Yhdysvaltain myyntivero peritään Tuotteen Ohjevähittäishinnasta ja se lasketaan toimituskohteen voimassa olevia prosenttimääriä käyttäen. Yhtiö perii ja maksaa myyntiveron veroviranomaiselle. Niillä oikeudenkäyttöalueilla, joissa Jakelija on voinut rekisteröityä ja on rekisteröitynyt paikalliselle veroviranomaiselle ennakkopidätystä varten ja on toimittanut Yhtiölle "Myynti- ja käyttöverovapaustodistuksen" tai vastaavan asiakirjan, 19

20 myyntiveron periminen on Jakelijan vastuulla. Jakelijan vastuulla on toimittaa päivitetty kopio myyntiverovapaustodistuksesta joka vuosi. 2. Kaikilla oikeudenkäyttöalueilla tavara- ja palveluvero, aluevero ja muut myyntitapahtumaan soveltuvat verot perustuvat hankintahintaan. Yhtiö antaa oman tavaraja palveluvero- tai alueverotunnuksensa ja tarjoaa asianmukaiset laskut, mukaan lukien elektroninen laskutus, kun lainsäädäntö sen sallii. Yhtiö ei sisällytä tavara- ja palveluverotai alueveroa palkkiomaksuihin. Jakelijat, joilla on tavara- ja palveluvero- tai alueverotunnus ja joiden tulee periä ja maksaa tavara- ja palveluveroa tai alueveroa heidän palveluistaan, voivat lähettää Yhtiölle voimassa olevan tavara- ja palveluvero- tai alueverolaskun veloittaakseen tavara- ja palveluveron tai alueveron palkkiotuloista. J. Asiakkaiden harkinta-aikailmoitus. Vähittäismyynnin yhteydessä Jakelijan on annettava Asiakkaalle suullisesti tiedot heidän oikeudestaan peruuttaa myynti. Kyseiset oikeudet on merkitty Yhtiön antamaan esitulostettuun myyntikuittiin, myyntikuitit on täytettävä ja toimitettava myynnin yhteydessä Vähittäisasiakkaalle. Myyntikuitti on saatavilla Jakelijan pakkauksessa ja se voidaan ladata Yhtiön verkkosivulta. Jos Asiakas käyttää oikeutensa peruuttaa myynti, myyvän Jakelijan on noudatettava tämän osion peruutustoimenpiteitä. Asiakkaan on palautettava kaikki käyttämättömät Tuotteet. K. Palautukset, takaisinmaksut ja vaihdot. Yhtiö palauttaa Tuotteen hinnan tai vaihtaa sen seuraavien ehtojen mukaisesti. 1. Jos Jakelija (ja/tai hänen Asiakkaansa, joka tilasi suoraan Yhtiöltä) ei ole täysin tyytyväinen Ensimmäiseen tuotehankintaan, hän voi lähettää Yhtiölle käyttämättömät Ensimmäisen tuotehankinnan tuotteet kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa alkuperäisestä hankintapäivämäärästä ja Yhtiö palauttaa tuotteen hinnan 100 % (josta vähennetään toimitus- ja käsittelymaksut). Jos ensimmäinen tuotehankinta palautetaan kolmenkymmenen (30) päivän jälkeen, Yhtiö palauttaa 90 % tuotehinnasta (josta vähennetään toimitus- ja käsittelykulut). 2. Muiden kuin Ensimmäisen tuotehankinnan tilauksen yhteydessä Yhtiö palauttaa palautettujen Tuotteiden hinnan, josta vähennetään 10 % varastointimaksu. 3. Hinnan palautusta pyytävän Jakelijan (ja hänen Asiakkaansa, joka on tilannut suoraan Yhtiöltä) on otettava yhteyttä Yhtiön Asiakaspalveluun saadakseen Yhtiöltä tuotepalautusluvan (RMA) numeron. Yhtiölle palautetun tuotteen kuljetuspakkauksen ulkokuoressa on oltava RMA-numero. Jos tuotteissa ei ole RMA-numeroa, niiden maksettua hintaa ei palauteta ja ne palautetaan Jakelijalle Jakelijan kustannuksella. Kun palautettu tuote on vastaanotettu, Yhtiö kirjaa palautuksen ja sen hinta palautetaan jakelijalle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa. Rahat palautetaan alkuperäisellä maksutavalla, tai jos sitä ei ole käytettävissä, shekillä Yhdysvaltain dollareissa tai muulla Yhtiön valitsemalla tavalla. Rahoja ei palauteta enää sen jälkeen, kun hankintapäivämäärästä on kulunut vuosi. Kaikkien palautuksien ehdot: 20

Käytännöt ja Menettelytavat

Käytännöt ja Menettelytavat Käytännöt ja Menettelytavat EDUSTAJAN EETTISET SÄÄNNÖT Vi n itsenäisenä edustajana sitoudun säilyttämään Vi n rehellisyyden. Olen rehellinen ja oikeudenmukainen kaikissa toimissani Vi tä itsenäisenä edustajana

Lisätiedot

Käytännöt ja Menettelytavat

Käytännöt ja Menettelytavat Käytännöt ja Menettelytavat EDUSTAJAN EETTISET SÄÄNNÖT Vi n itsenäisenä edustajana sitoudun säilyttämään Vi n rehellisyyden. Olen rehellinen ja oikeudenmukainen kaikissa toimissani Vi tä itsenäisenä edustajana

Lisätiedot

Nu Skin. Toimintaperiaatteet ja menettelytavat Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka (EMEA)

Nu Skin. Toimintaperiaatteet ja menettelytavat Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka (EMEA) Nu Skin Toimintaperiaatteet ja menettelytavat Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka (EMEA) i Sisällysluettelo Sisällysluettelo... ii Luku 1 Jakeluyksikkösi... 1 1 Jakelijaksi ryhtyminen... 1 1.1 Jakelijaksi hakeminen...

Lisätiedot

ACN:n yleiset toimintaehdot ACNP&P-FI-2.0. Voimassa 1. maaliskuuta 2015 alkaen Sivu 1

ACN:n yleiset toimintaehdot ACNP&P-FI-2.0. Voimassa 1. maaliskuuta 2015 alkaen Sivu 1 ACN:n yleiset toimintaehdot Sivu 1 Sisällysluettelo JOHDANTO... 5 ARTIKLA I MÄÄRITELMÄT... 6 ARTIKLA II LIIKETOIMINNAN ALOITTAMINEN JA YLLÄPITO... 8 II.1. Suhteesi ACN:ään... 8 II.2. Itsenäiseksi edustajaksi

Lisätiedot

1.5 Jäsenliikkeellä ei ole lupaa vastaanottaa maksuja, hankkia Varmennuksia tai tilittää Maksutapahtumia tai Hyvityksiä muiden osapuolten puolesta.

1.5 Jäsenliikkeellä ei ole lupaa vastaanottaa maksuja, hankkia Varmennuksia tai tilittää Maksutapahtumia tai Hyvityksiä muiden osapuolten puolesta. Nämä ehdot ovat voimassa 3.7.2013 alkaen. 1.1 Nämä ehdot (sisältäen myös Liitteen 1 ja Liitteen 2) ( Sopimus ) koskevat Jäsenliikkeiden American Express -Kortin hyväksymistä tavaroiden ja palveluiden maksuvälineenä

Lisätiedot

PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä

PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä PERKINELMERIN YRITYSETIIKKA Päämäärä PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä ("normisto") määrittelee arvot ja periaatteet, jotka ohjaavat suhteitamme

Lisätiedot

VAIHTOSOPIMUS RCI. Koska lomanne on meille tärkeä

VAIHTOSOPIMUS RCI. Koska lomanne on meille tärkeä VAIHTOSOPIMUS RCI Vaihtosopimus 2 Liite 1 - Vakiomuotoinen tietolomake vaihtosopimuksille 4 Liite 2 - Erillinen, vakiomuotoinen peruuttamislomake vaihtojärjestelmän jäsensopimuksen peruuttamisoikeuden

Lisätiedot

LYONESS-JÄSENYYDEN YLEISET EHDOT

LYONESS-JÄSENYYDEN YLEISET EHDOT LYONESS-JÄSENYYDEN YLEISET EHDOT Muutettu: marraskuu 2014 Johdanto A. Lyoness Europe AG, joka on rekisteröity St. Gallenin kantonin kaupparekisteriin yhtiörekisterinumerolla CH 170.3.026.427-4 ja jonka

Lisätiedot

SOPIMUS V.4.0 SOPIJAPUOLINA: European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgium ALV BE 0864 240 405

SOPIMUS V.4.0 SOPIJAPUOLINA: European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgium ALV BE 0864 240 405 SOPIMUS SOPIJAPUOLINA: Yhteisö European Registry for Internet Domains vzw / asbl Osoite Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgium ALV BE 0864 240 405 Edustaja Marc Van Wesemael Jäljempänä EURid

Lisätiedot

IDT FINANCIAL SERVICES LIMITED MONI PREPAID MASTERCARD -KORTIN SOPIMUSEHDOT

IDT FINANCIAL SERVICES LIMITED MONI PREPAID MASTERCARD -KORTIN SOPIMUSEHDOT IDT FINANCIAL SERVICES LIMITED MONI PREPAID MASTERCARD -KORTIN SOPIMUSEHDOT MÄÄRITELMÄT Alkupäivä tarkoittaa päivää, jona Kortinhaltija alkaa käyttää Korttia tai aktivoi sen. Kortti tarkoittaa Korttiyhtiön

Lisätiedot

Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet

Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet 1 2 Sisällys Viesti hallituksen puheenjohtajalta ja toimitusjohtajalta 4 Ohjeiden ymmärtäminen ja käyttäminen 6 Lakien, sääntöjen ja säädösten noudattaminen

Lisätiedot

Sijoituspalvelun sopimusehdot. Privanet

Sijoituspalvelun sopimusehdot. Privanet 1 Privanet Sijoituspalvelun sopimusehdot Toukokuu 2014 Privanet Pankkiiriliike Oy Y- tunnus: 1624821-1 P. +358 (0)9 687 717 23 F. +358 (0)9 687 717 45 2 Sisältö 1. Sopimusehtojen tarkoitus ja soveltamisala...

Lisätiedot

BLACKBERRY-LOPPUKÄYTTÄJÄOHJELMISTON LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON ASENTAMISTA TAI KÄYTTÖÄ.

BLACKBERRY-LOPPUKÄYTTÄJÄOHJELMISTON LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON ASENTAMISTA TAI KÄYTTÖÄ. BLACKBERRY-LOPPUKÄYTTÄJÄOHJELMISTON LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON ASENTAMISTA TAI KÄYTTÖÄ. Tällä sopimuksella myönnetään ohjelmiston käyttöoikeus asiakkaalle, ja se

Lisätiedot

YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0

YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0 sivu 1 (6) YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0 1. TAUSTA JA TARKOITUS Paytrail Oyj, Y-tunnus 2122839-7 ( Paytrail ) tarjoaa Maksupalvelulain 30.4.2010/290 1 kohtien 2, 5 ja 6 mukaisia maksupalveluita

Lisätiedot

ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus

ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus Tämän ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimuksen (tämä sopimus ) osapuolia ovat ActivEngagen ohjelmiston käyttäjä ( asiakas ) ja asiakkaan asuinpaikan

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttäjän ja meidän välinen sopimus. Viimeksi päivitetty 10.7.2014

Käyttöehdot. 1. Käyttäjän ja meidän välinen sopimus. Viimeksi päivitetty 10.7.2014 Käyttöehdot Viimeksi päivitetty 10.7.2014 Disney Interactive tarjoaa käyttäjiensä käyttöön sivustonsa, ohjelmistonsa, sovelluksensa, sisältönsä, tuotteensa ja palvelunsa ( Disney-palvelut ), joiden tuotemerkki

Lisätiedot

LLUE NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYTÄT MITÄÄN DIMG-SIVUSTOA.

LLUE NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYTÄT MITÄÄN DIMG-SIVUSTOA. Käyttöehdot Tulosta Tallenna PDF Päivitetty: 2 marraskuu 2011 1. JOHDANTO Tervetuloa Club Penguiniin ("Sivusto"). Sivustoa ylläpitää ja edustaa Disney Online Studios Canada Inc. (aikaisemmin tunnettu nimellä

Lisätiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Blue Finance Oy Y-Tunnus 2431091-9 Osoite PL 40 20101 Turku Puhelinnumero

Lisätiedot

IE vakuuttaa ACN:lle, että hän on yli 18 vuotta vanha ja asuu Suomessa.

IE vakuuttaa ACN:lle, että hän on yli 18 vuotta vanha ja asuu Suomessa. Vain uusi itsenäinen myyntiedustaja voi täyttää tämän sopimuksen. 1. Tämän Sopimuksen solmiminen Itsenäisen Edustajan ("IE") ja ACN Communications Finland Oy:n välille riippuu siitä, hyväksyykö ACN hakemuslomakkeen.

Lisätiedot

Liiketoiminta- SunChemical

Liiketoiminta- SunChemical Liiketoiminta- S T A N D A R D I T JA - O H J E E T SunChemical Muutama sana liiketoimintamme periaatteista Sun Chemical, maailmanlaajuinen markkinajohtaja alallaan, on sitoutunut noudattamaan arvojärjestelmäänsä.

Lisätiedot

SIJOITUSPALVELUN SOPIMUSEHDOT

SIJOITUSPALVELUN SOPIMUSEHDOT SIJOITUSPALVELUN SOPIMUSEHDOT SIJOITUSPALVELUN SOPIMUSEHDOT 1. SOPIMUSEHTOJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALA... 3 2. MÄÄRITELMÄT... 3 3. Palvelun yleiset ehdot... 5 3.1. Asiakassuhde... 5 3.2. Tarjottavat

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Nordnet Bank AB:n tilisopimuksen Yleiset ehdot (fin 2008:1)

Nordnet Bank AB:n tilisopimuksen Yleiset ehdot (fin 2008:1) Nordnet Bank AB:n tilisopimuksen Yleiset ehdot (fin 2008:1) MÄÄRITELMÄT Tilisopimuksessa sekä näissä Yleisissä ehdoissa pidetään a) arvopapereina toisaalta rahoitusinstrumentit arvopaperimarkkinalaissa

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OY:N SIJOITUSPALVELUN ASIAKASSOPIMUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT OMAISUUDENHOIDON YLEISET EHDOT

ELITE VARAINHOITO OY:N SIJOITUSPALVELUN ASIAKASSOPIMUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT OMAISUUDENHOIDON YLEISET EHDOT ELITE VARAINHOITO OY:N SIJOITUSPALVELUN ASIAKASSOPIMUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT ELITE VARAINHOITO OY:N OMAISUUDENHOIDON YLEISET EHDOT TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ Voimassa

Lisätiedot

Palveluehdot: visma.net

Palveluehdot: visma.net Palveluehdot: visma.net Maa: Finland Sopimus on luettavissa englanniksi sivulta 15 alkaen. Versio: 1.2 Viimeksi 15.11..2013 Muutosloki muutettu: TILITOIMISTOILLE: Visma.net on nyt tilitoimistojen ja heidän

Lisätiedot

MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSEHDOT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSEHDOT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSEHDOT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 Nämä käyttöoikeusehdot ( sopimus ) ovat sopimus asiakkaan ja Microsoft Corporationin (tai asiakkaan sijaintipaikan mukaisesti määräytyvän

Lisätiedot

Liiketoiminnan menettelytapaohje. Compass Group PLC. Helmikuu 2011

Liiketoiminnan menettelytapaohje. Compass Group PLC. Helmikuu 2011 Liiketoiminnan menettelytapaohje Compass Group PLC Helmikuu 2011 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto Viesti Richard Cousinsilta 3 Liiketoiminnan menettelytapaohje 4 Avun ja neuvojen pyytäminen 5 Speak Up 6 Visiot

Lisätiedot

Näitä yleisiä palveluehtoja sovelletaan OVH Hosting Oy:n (jäljempänä OVH ) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin.

Näitä yleisiä palveluehtoja sovelletaan OVH Hosting Oy:n (jäljempänä OVH ) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin. SO YOU START - YLEISET PALVELUEHDOT Viimeinen versio, päivätty 5.12.2013 Näitä yleisiä palveluehtoja sovelletaan OVH Hosting Oy:n (jäljempänä OVH ) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin.

Lisätiedot

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND )

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) Sivu 1 (8) Voimassa 15.1.2015 lukien A TIETOA RESURS BANK AB SUOMEN SIVULIIKKEESTÄ Resurs Bank AB on ruotsalainen

Lisätiedot