ETELÄ KARJALAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2011 ETELÄ KARJALAN KAUPPAKAMARIN 71. TOIMINTAVUOSI SISÄLLYS LIITTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETELÄ KARJALAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2011 ETELÄ KARJALAN KAUPPAKAMARIN 71. TOIMINTAVUOSI SISÄLLYS LIITTEET"

Transkriptio

1 ETELÄ KARJALAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2011 ETELÄ KARJALAN KAUPPAKAMARIN 71. TOIMINTAVUOSI SISÄLLYS 1. KAUPPAKAMARIVUOSI 2. KAUPPAKAMARIN JÄSENMÄÄRÄ 3. KAUPPAKAMARIN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4. HENKILÖKUNTA 5. TIEDOTUSTOIMINTA 6. ULKOMAANKAUPAN ASIAKIRJAT 7. KAUPPAKAMARIN KOKOUKSET 8. VALIOKUNTIEN TOIMINTA 9. TILAISUUKSIA JA TAPAHTUMIA 10. STIPENDIRAHASTO 11. EDUSTUKSET 12. KAUPPAKAMARIN HYVÄKSYMÄT TILINTARKASTAJAT (HTM) 13. KESKUSKAUPPAKAMARIN HYVÄKSYMÄT TILINTARKASTAJAT (KHT) 14. HTT TAVARANTARKASTAJAT 15. LUOTTAMUSHENKILÖT LIITTEET TULOSLASKELMA JA TASE TILIKAUDELTA TILINTARKASTAJIEN KERTOMUS.

2 1. KAUPPAKAMARIVUOSI 2011 Päättynyt kauppakamarivuosi oli jäsenlisäyksen vuosi. Jäsenmäärä kasvoi vuoden aikana 26 %. Vuodenvaihteessa jäsenyhteisöjä oli 437. Kauppakamarityölle on sijansa ja siihen luotetaan. Jäsenlisäys kertoo myös yritysten halusta toimia aktiivisessa elinkeinoelämän verkostossa. Metsäteollisuuden rakennemuutos on koitunut Etelä Karjalan menestykseksi. Maakunta on arvonlisäykseltään merkittävin metsäteollisuuden keskittymä Euroopassa. Toimialan yritykset tekivät vuosituhannen vaihteessa maakunnan integraatteihin merkittäviä uus ja korvausinvestointeja. Muuttuva toimintaympäristö oli tiedostettu jo pitkään. Nämä investoinnit takaavat maakunnan yksiköiden kilpailukyvyn pitkälle tulevaisuuteen. Investoinnit tullevat jatkumaan. Alueen kokonaispinta ala on 300 hehtaaria ja siellä on rakennusoikeutta m2. Vuoteen 2020 mennessä alueelle on syntynyt uutta vuodepaikkaa (mm. 600 vapaa ajan asuntoa, 300 viikkohuoneisto osaketta). Alueella toimii jo Holiday Club Saimaan kylpylähotelli. Toimiva infrastruktuuri on kaiken perusta. Etelä Karjalaan on valmistunut vuonna 2011 ydinalueen yhdistävä nelikaistainen moottoriliikennetie (65 km). Rakentaminen jatkuu uudella 25 km:n tieosuudella. Kansainväliset lentoyhteydet (Riika, Weeze/Duesseldorf, Bergamo ja Kööpenhamina) lähentävät Etelä Karjalaa Eurooppaan. Raimo Särkelä Etelä Karjalan kauppakamarin hallituksen puheenjohtaja toimintavuonna 2011 Metsäteollisuudessa metsän koko arvoketju on otettu tehokkaasti haltuun. Osa yrityksistä on perinteisen toimialaosaamisen lisäksi keskittymässä arvoketjun alkupäähän (biopolttoaineet) osa loppupäähän (älykkäät pakkaukset). Kaikille toimijoille yhteisenä huolena on keskeisten toimintaedellytysten kilpailukykyisyys; energian saatavuus ja hinta, logistiikka ja työvoimakustannukset. Ammattitaitoisen työvoiman saaminen vaikeuttaa uusia rekrytointeja. Tässä kannattaisi oppilaitosten ja yritysmaailman yhdistää voimansa siten että potentiaalisilla opiskelijoilla olisi oikeata tietoa tulevaisuuden mahdollisuuksista. Venäläisten ostovoimavaikutus maakunnassa on 340 miljoonaa euroa (koko vuosi 2011). Tax free myynnissä maakunta on valtakunnan ykkönen pääkaupunkiseudun kanssa. Venäläiset asiakkaat käyttävät tavaroihin ja palveluihin päivittäin 1,4 miljoonaa euroa (4/2012). Joka kymmenes palvelusektorin työpaikka on syntynyt venäläisen ostovoiman myötä; yhteensä 900 työpaikkaa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Etelä Karjalan ottaa uutta suuntaa matkailumaakuntana. Pohjoismaiden suurimman matkailukohteen rakentaminen Lappeenrannan Rauhaan on täydessä käynnissä.

3 3 2. KAUPPAKAMARIN JÄSENMÄÄRÄ Kauppakamarin jäsenmäärä oli 437 (352/ ). Jäsenlisäys 2010/2011 oli 26 %. Jäsenistä yritys, järjestö ja kuntajäseniä oli 422 ja henkilöjäseniä oli KAUPPAKAMARIN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Kauppakamari on elinkeinoelämän etujärjestönä aktiivinen edelläkävijä ja monipuolisesti verkottunut edunvalvonta, asiantuntija ja palveluorganisaatio. Oikeudelliselta luonteeltaan kauppakamari on voittoa tuottamaton yleishyödyllinen yhteisö, jonka asema perustuu kauppakamarilakiin ( /878). Tehtävänsä toteuttamiseksi kauppakamari toimintavuonna 2010: a) edisti toiminta alueensa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, yrittäjyyttä, tervettä kilpailua, kansainvälistymistä ja markkinataloutta, b) valvoi toiminta alueensa elinkeinoelämän yhteisiä etuja sekä edisti elinkeinoelämän ja viranomaisten välistä toimintaa, c) teki edellä mainittuja asioita koskevia aloitteita ja antoi viranomaisille lausuntoja elinkeinoelämää koskevissa asioissa ja d) harjoitti yritystoiminnan edistämiseksi tiedotus, julkaisu, neuvonta, koulutus ja tutkimustoimintaa. Jäsenyritysten edunvalvojana kauppakamari oli toimintavuonna 2011 aktiivinen maakunnallinen vaikuttaja. Edunvalvontatyön ensisijaisena lähtökohtina olivat jäsenkunnan tarpeet ja näkökulmat toiminta ja vaikuttamisstrategian sisällön mukaisesti. Kauppakamariryhmään valmistui vuoden 2011 aikana ensimmäinen yhteinen valtakunnallinen toimintastrategia, minkä sisältöön myös Etelä Karjalan kauppakamari sitoutui. Kauppakamarin keskeiset palvelut jäsenkunnalle toimintavuonna 2011 olivat seuraavat: a) keskustelu ja vaikuttamisfoorumi ajankohtaisasioissa valiokuntatyön kautta, b) laajan asiantuntijaverkoston hyödyntäminen niin kotimaassa kuin ulkomailla, c) yritystoimintaa tukeva ajankohtaiskoulutus, d) Kauppakamarilehti (kuusi numeroa; kaksi aikakausilehteä ja neljä ajankohtaispakettia), e) Kauppakamarijuristi neuvontapalvelu, f) ulkomaankaupan asiakirjojen vahvistaminen (lähinnä Euroopan Unionin yleinen alkuperätodistus ja ATA carnet tulliasiakirja) g) ulkomaankaupan neuvontapalvelu, h) auktorisoitujen HTM tilintarkastajien hyväksyminen ja valvonta, i) kauppakamarijärjestön yhteisten palveluiden markkinointi ja j) kauppakamarilounaat. 4. HENKILÖKUNTA Kauppakamarin vakituisen henkilökunnan vuonna 2011 muodostivat toimitusjohtaja, varatuomari Mika Peltonen ja toimistonhoitaja, yo merkonomi Pirjo Monto. Kirjanpitäjänä toimi KLT kirjanpitäjä Sirpa Pesu (Tilikarelia Oy). Kauppakamarilehden toimittajana oli toimittaja (SJL) Ulla Ylönen (Viestintäpalvelu Ulla Ylönen). 5. TIEDOTUS JA NEUVONTATOIMINTA Jäsenille lähetettiin toimintavuonna neljä Jäsentiedotetta, mitkä sisälsivät yritystoimintaan liittyvää ajankohtaistietoa. Etelä Karjalan Kauppakamarilehti, elinkeinoelämän positiivisen kriittinen äänenkannattaja, ilmestyi kaksi kertaa. Kauppakamarilehden jakelussa oli mukana jäsenyhteisöjen lisäksi Etelä Karjalan toimipaikkarekisteriin (Etelä Karjalan liitto) merkityt yli viisi työntekijää työllistävät eteläkarjalaiset yritykset. Mika Peltonen antoi oikeudellista neuvontaa maksuttomana puhelinpalveluna. Pirjo Monto antoi ulkomaankaupan asiakirjoihin ja vientikauppaan liittyvää maksutonta puhelinneuvontaa. 6. ULKOMAANKAUPAN ASIAKIRJAT Kauppakamarin lakisääteisiin viranomaistehtäviin kuului vientikaupassa edellytettävien ulkomaankaupan asiakirjojen vahvistaminen.

4 4 ATA carnet tulliasiakirjoja myönnettiin 5 kappaletta (5 kpl/2010, 6/2009). Euroopan Unionin alkuperätodistuksia vahvistettiin kappaletta (2.296/2010 ja 2.264/2009). Muita ulkomaankaupan todistuksia käsiteltiin ja vahvistettiin 623 kappaletta (712/2010 ja 450/2009). Ulkomaankaupan asiakirjoja käsiteltiin yhteensä kappaletta (3.008/2010 ja 2.714/2009). 7. KAUPPAKAMARIN KOKOUKSET Sääntömääräinen kevätkokous Kevätkokous pidettiin Kokouksessa käsiteltiin kevätkokoukselle sääntöjen määräämät asiat: a)vuosikertomuksen hyväksyminen, b)etelä Karjalan kauppakamarin ja siihen yhdistetyn Evert Viktor Sellgrenin ja Mauno Kivisen stipendirahaston tilinpäätösten hyväksyminen, c)vastuuvapauden myöntäminen tili ja vastuuvelvollisille ja d)kauppakamarin ja stipendirahastojen ylijäämän kirjaaminen voittotilille. Kokouksen päätteeksi pääjohtaja Manfred Janoschka (ZAO Konsu Sp) piti kokousesitelmän aiheenaan Why Russia?. Sääntömääräinen syyskokous Syyskokous pidettiin Kokouksessa käsiteltiin syyskokoukselle sääntöjen määräämät asiat: a)jäsenmaksuperusteiden vahvistaminen, b)talousarvion ja toimintasuunnitelman vahvistaminen, c)kauppakamarin puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta, d)hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen jäsenten valinta, e)keskuskauppakamarin valtuuskunnan jäsenten valinta ja f)tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta. Kokouksessa kuultiin Taloudellisen tiedotustoimiston TAT toimitusjohtaja Kari Väisäsen esitelmä Taloudesta väärää tietoa. Hallituksen kokoukset Hallitus koostuu puheenjohtajasta, varapuheenjohtajista (kolme) ja hallituksen varsinaisista jäsenistä (kahdeksan). Hallitus kokoontui viisi kertaa: , , , ja Sääntöjen mukaisesti hallitus: a)valmisteli varsinaisille kokouksille esitykset kauppakamarin hallinnosta, taloudesta, jäsenmaksuperusteita ja toimintasuunnitelmasta b)nimesi valiokuntiin uusia jäseniä, c)hyväksyi kauppakamarille uusia jäseniä, d)valvoi kauppakamarin taloutta ja hallintoa. Tämän lisäksi hallitus: a)tarkensi toiminnan painopistealueita, b)käsitteli strategisia linjauksia ja vaikuttamissuunnitelmaa, c)päätti kauppakamarin edustuksista eri työryhmissä ja toimikunnissa ja d)seurasi maakunnassa tehtävää aluekehitystyötä. Lisäksi puheenjohtajisto päätti Yhdistetyn Evert Viktor Sellgrenin ja Mauno Kivisen stipendirahaston apurahojen jakoperusteista ja myönsi stipendejä toimitusjohtajan esittelystä keväällä VALIOKUNTIEN TOIMINTA Vuoden 2010 aikana valiokuntatyössä noudatettiin tarpeen edellyttämää kokoontumista. Tilintarkastusvaliokunta Tilintarkastusvaliokunnan työ on kauppakamarin lakisääteinen tehtävä, minkä toimintojen sisältö perustuu tilintarkastuslakiin. Valiokunnan puheenjohtajana toimi yliopettaja, varatuomari Marjut Heikkilä (Saimaan ammattikorkeakoulu). Kauppakamarin toimialueella oli vuoden 2011 lopussa 17 HTM tilintarkastajaa. Tilintarkastusvaliokunnan keskeiset tehtävät olivat HTMtilintarkastajien valvontatietoilmoitusten käsittely ja tilintarkastukseen liittyvät ajankohtaisasiat.

5 5 HTM tutkintoon tuli neljä hakemusta, joista kolme hyväksyttiin osallistumaan HTM tutkintoon. Yksi hakija suoritti tutkinnon hyväksytysti, toisen tutkinto hylättiin ja kolmas ei osallistunut tutkintoon. Valvontatietoilmoitusten tarkastaminen (raportointikausi ) ei antanut aihetta toimenpiteisiin minkään HTM tilintarkastajien osalta. Kurinpitoasioita ei ollut käsittelyssä. Palvelualojen valiokunta Valiokunnan puheenjohtaja toimi toimialajohtaja Pertti Timonen (Etelä Karjalan Osuuskauppa/ravintolatoimiala). Koulutusvaliokunta Valiokunnan puheenjohtajana toimi hallintopäällikkö, eläkkeellä Matti Heinilä. Liikennevaliokunta Luottamushenkilövaihdosten vuoksi puheenjohtajana toimi toimitusjohtaja Mika Peltonen. Teollisuusvaliokunta Luottamushenkilövaihdosten vuoksi puheenjohtajana toimi toimitusjohtaja Mika Peltonen. ICT valiokunta Valiokunnan puheenjohtajana toimi toimitusjohtaja Jukka Kopra (Tietokoura Oy). Ulkomaankaupan valiokunta Valiokunnan puheenjohtajana toimi Pirjo Karhu (Konsu Oy). Imatran seudun toimikunta toimitusjohtaja Toimikunnan puheenjohtajana toimi varatoimitusjohtaja Leena Hinkkanen (Etelä Karjalan Osuuspankki). 9. MUITA TILAISUUKSIA JA TAPAHTUMIA uutta työpaikkaa kiertuetilaisuus Tilinpäätöksen ongelmakohtia koulutus Arvonlisäverokoulutus Hyväksytty hallituksen jäsen koulutus Onnistunut sukupolvenvaihdos koulutus Verkkolaskutus koulutus Tehokas ajankäyttö koulutus Palkkakoulutus Veroilmoituskoulutus Arvonlisäverokoulutus Ennakkoperintä 2012 koulutus Tilinpäätös ja veropäivä 10. STIPENDIRAHASTO Kauppakamarin hoidossa olevasta yhdistetystä kauppaneuvos Evert Viktor Sellgrenin ja pankinjohtaja Mauno Kivisen stipendirahastosta jaettiin stipendejä yhteismäärältään 800 euroa InnoCity kilpailussa menestyneille. Stipendirahasto jakaa vuosittain rahaston sääntöjen mukaisesti apurahoja kyvykkäille, liikealalla opiskeleville karjalaista syntyperää oleville opiskelijoille tukeakseen näiden opiskelumahdollisuuksia sekä kotimaassa että ulkomailla. 11. EDUSTUKSET 2011 Suomen kulttuurirahaston Etelä Karjalan rahaston hoitokunta Etelä Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä

6 6 (Etelä Karjalan liitto) Etelä Karjala Instituutin neuvottelukunta Saimaan Seutujen Opisto osakeyhtiön hallitus Etelä Karjalan Kansalaisopisto säätiön (Etelä Karjalan Kansalaisopisto) hallitus Etelä Karjalan ammattikorkeakoulun hallitus Keskuskauppakamarin valtuuskunta Lappeenrannan kuntoutus ja kylpyläsäätiön edustajisto Lappeenrannan Teknillisen Yliopiston tukisäätiö Kaakkois Suomen työvoima ja elinkeinokeskuksen neuvottelukunta Lappeenranta Imatra kaupunkiseudun (KOKO ohjelma) neuvottelukunta Monikulttuurinen Kaakkois Suomi (MOKS) hankkeen ohjausryhmä Go International hankkeen ohjausryhmä EROPA erilaiset opintopolut hankkeen ohjausryhmä Työtä ja tekijöitä hankkeen ohjausryhmä Etelä Karjalan liikennejärjestelmän ohjausryhmä 12. HTM TILINTARKASTAJAT Mirve Ampiainen toimitusjohtaja, HTM, Imatran Tilikonsultit Oy Kaj Erlund HTM, Kiteytys Oy Sirkka Juslin HTM Alpo Kosunen JHTT, HTM Sami Kurri HTM, PricewaterhouseCoopers Oy Liisa Kuukka kirjanpitopäällikkö, HTM, Tilikarelia Oy Marja Liisa Lohtander HTM, Pricewaterhouse Coopers Oy Johanna Lundström JHTT, HTM, Audiator Oy Olli Muukkonen talouspäällikkö, HTM Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kari Paajanen HTM Mirja Saarnia HTM, Tuokko Tilintarkastus Oy Kari Saukkonen HTM Pertti Sihvonen sisäinen tarkastaja, HTM, Stora Enso Oyj Vuokko Suutari HTM, Tilintarkastus Nexia Oy Matti Toivonen HTM tilintarkastaja Tilintarkastustoimisto Matti Toivonen Asko Tuomainen toimitusjohtaja, HTM, Beranger Oy Rhea Törnwall HTM, Netrekat Oy 13. KHT TILINTARKASTAJAT Petri Hämäläinen KHT, KHT yhteisö Ernst & Young Oy Ab Ulla Maija Lakonen KHT, JHTT, Oy Audiator Ab Kalevi Paakkunainen KHT Pasi Pietarinen KHT, KHT.yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy Ab Mia Svensk KHT,KHT yhteisö KPMG Oy Ab

7 7 Heikki Tuomi KHT, KHT yhteisö KPMG Oy Ab Petteri Valkonen KHT, Nexia Tilintarkastus Oy Pasi Waris KHT, KHT yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy Ab Päivi Värjä KHT, KHT yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy Ab 14. HTT TAVARANTARKASTAJAT Koneet, laitteet ja kulkuneuvot Aarre Jokelainen, autovahinkotarkastaja Risto Yli Kankahila, autovahinkotarkastaja Rakennustyö Pekka Hämäläinen HTT, rakennusinsinööri Lauri Liukkonen, HTT Juhani Kauko, talonrakennusinsinööri HTT, toimitusjohtaja Pekka Salla HTT, rakennusinsinööri 15. LUOTTAMUSHENKILÖT 2011 PUHEENJOHTAJISTO 2011 Puheenjohtaja: Särkelä Raimo Johtaja, UPM Kymmene Oyj, Kaukas Varapuheenjohtajat: Hinkkanen Leena Varatoimitusjohtaja, Etelä Karjalan Osuuspankki Karhu Pirjo Toimitusjohtaja, Konsu Oy Ossi Vilhu Hallituksen puheenjohtaja, Assi Group Oy HALLITUKSEN JÄSENET 2011 Kopra Jukka Toimitusjohtaja, Tietokoura Oy Mänttäri Jakke Osastopäällikkö, Stora Enso Oyj Niemelä Pekka O. Tavaratalojohtaja, K Citymarket Lpr ja Ira Partanen Jarmo Toimitusjohtaja, Etelä Karjalan Säästöpankki Rautio Ossi Hallituksen puheenjohtaja, Auto Kilta Yhtiöt Salminen Simo Toimitusjohtaja, Karjalan Konepaja Oy Timonen Pertti Toimialajohtaja, Etelä Karjalan Osuuskauppa VALIOKUNNAT 2011 Palvelualojen valiokunta Hyttinen Saku Toimitusjohtaja, Karelia Lines Oy Laine Kirsti Toimitusjohtaja, Saimaan Matkaverkko Oy Miettinen Olli Toimitusjohtaja, Matkatoimisto Matka Miettinen Ky Nurkka Pasi Toimitusjohtaja, Tutkimus ja Analysointikeskus TAK Oy Oksanen Juha Toimitusjohtaja, Loma Oksa Oy Rautio Ilpo Myyntijohtaja, Tapiola ryhmä Saarelainen Tomi Hotellinjohtaja, Scandic Hotel Patria Timonen Pertti, pj. Toimialajohtaja, Etelä Karjalan Osuus kauppa Koulutusvaliokunta Anttila Jari Autokaupan johtaja, Etelä Karjalan Osuuskauppa Hedman Pirjo Aluepäällikkö, Elinkeinoelämän keskusliitto EK Heinilä Matti, pj. Hallintopäällikkö, UPM Kymmene Oyj Holtari Paula Aluejohtaja, Psycon Oy Ikävalko Markku Johtaja, LTY, koulutus ja kehittämiskeskus Mäkelä Jerkko Tuotantopäällikkö, Plannja Oy Ab Pirttilä Anneli Rehtori, Etelä Karjalan ammattikorkeakoulu

8 8 Kati Tanninen Henkilöstön kehittämispäällikkö, Stora Enso Oyj Willberg Tuija Koulutoimenjohtaja, Lappeenrannan kaupunki Liikennevaliokunta Huttunen Timo Toimitusjohtaja, Kuljetusliike Ilkka Huttunen Oy Kaipainen Hannu Tuotantojohtaja, Saimaa Terminals Oy Ab Koponen Eeva Maija Toiminnanjohtaja, Suomen Kuorma autoilijoiden keskusliitto SKAL ry/kymen alue Laitimo Tea Kansainvälisten asioiden johtaja, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Lehti Petteri Lentoaseman päällikkö, Lappeenrannan lentoasema/finavia Oy Rinta Porkkunen Antti Johtaja, Kaakkois Suomen ELY keskus Viiankorpi Tuija Tullipäällikkö, Pelkolan raja asema, Itäinen tullipiiri Vainikka Harri Senior Vice President, Nurminen Logistics Oyj ICT valiokunta Karjalainen Anna Maija Johtaja, Valtion IT palvelukeskus Kemppainen Reijo Tietohallintopäällikkö, Lappeenrannan kaupunki Kopra Jukka, pj. Toimitusjohtaja, Tietokoura Oy Puhakainen Tuomo Johtaja, TeliaSonera Finland Oyj Ryynänen Kari Teknologia asiantuntija, Kaakkois Suomen ELYkeskus Simpanen Jari Aluejohtaja, Elisa Oyj Välimäki Kari Tietohallintopäällikkö, Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teollisuusvaliokunta Evälahti Jukka Hallituksen puheenjohtaja, Rakennusliike Evälahti Oy Naukkarinen Olli Toimitusjohtaja, Wemma Oy Salminen Simo Toimitusjohtaja, Karjalan Konepaja Oy Söderström Henrik Tehtaanjohtaja, Oy Metsä Botnia Ab Vartiainen Timo Hallituksen puheenjohtaja, Flowrox Oy Tilintarkastusvaliokunta Marjut Heikkilä, pj. Yliopettaja, VT, Etelä Karjalan ammattikorkeakoulu Toivonen Matti, jäsen HTM, Tilintarkastustoimisto Matti Toivonen (Asko Tuomainen, varajäsen, toimitusjohtaja, HTM, Beranger Oy) Liisa Kuukka, jäsen Kirjanpitopäällikkö, HTM, Tilikarelia Oy (Päivi Värjä, varajäsen, KHT, PWC Oy) Krohns Petri, jäsen Pankinjohtaja, Etelä Karjalan Osuuspankki (Titta Saksa, varajäsen, pankkilakimies, VT, Etelä Karjalan Osuuspankki) Sistonen Matti, jäsen Asianajaja, Asianajotoimisto Sistonen Oy (Pekka Havo, varajäsen, asianajaja, Asianajotoimisto Pekka Havo Ky) Heikki Sintonen, varapj. Yliopettaja, Etelä Karjalan ammattikorkea koulu Liisa Punkkinen, jäsen Itä Suomen verovirasto/etelä Karjalan verotoimisto (Pia Saarinen, varajäsen, verotarkastaja, Itä Suomen verovirasto/kaakkois Suomen verotarkastusyksikkö) Timo Alho, jäsen Lehtori, Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Sanna Hämäläinen, varajäsen, lehtori, Lappeenrannan teknillinen yliopisto) Ulkomaankaupan valiokunta Heinonen Markku Kehitysjohtaja, Lappeenrannan kaupunki Karhu Pirjo, pj. Toimitusjohtaja, Konsu Oy Kivilaakso Tommi Johtaja, Itäinen Tullipiiri Pöllänen Ismo Senior Advisor, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Imatran seudun toimikunta Evälahti Jukka Hallituksen puheenjohtaja, Rakennusliike Evälahti Oy

9 9 Hatakka Heikki Toimitusjohtaja, E Hatakka Oy Heiskanen Pekka Toimitusjohtaja, Maalausliike Heiskanen E. & Kumppanit Hinkkanen Leena, pj. Varatoimitusjohtaja, Etelä Karjalan Osuuspankki Huuhtanen Kaija Tulosyksikön johtaja, Sanoma Lehtimedia Oy/Uutis Vuoksi Pöllänen Ismo Senior Advisor, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Ruokonen Pekka Pankinjohtaja, Etelä Karjalan Säästöpankki Saajanlehto Pasi Toimitusjohtaja, Uutisposti Oy Szepaniak Pekka Toimitusjohtaja, Imatran Tuotantohake Oy Tuomainen Asko Toimitusjohtaja, Beranger Oy LIITTEET Tuloslaskelma ja tase tilikaudelta Tilintarkastajien lausunto.

Vuosikirja 2009. vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto

Vuosikirja 2009. vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto Vuosikirja 2009 vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto 1 KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARIN TOIMITUSJOHTAJAT JA PUHEENJOHTAJAT Toimitusjohtajat 1929-1936 majuri Uljas Rauanheimo 1937-1967 fil.kand., hovioik.ausk.

Lisätiedot

RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2012

RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2012 RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2012 www.rauma.chamber.fi kauppakamari@rauma.chamber.fi Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2012 Eura Köyliö Säkylä Eurajoki Rauma RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2012

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin toiminta-alue

Rauman kauppakamarin toiminta-alue Vuosikertomus 2007 Rauman kauppakamarin toiminta-alue Eura Eurajoki Kiukainen Köyliö Lappi Rauma Säkylä RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2007 27. TOIMINTAVUOSI 1 KAUPPAKAMARIN STRATEGIA 2008-2011 Rauman

Lisätiedot

Vuosikirja 2012 Vuosikertomus 2011 Jäsenet Yrityshakemisto

Vuosikirja 2012 Vuosikertomus 2011 Jäsenet Yrityshakemisto Vuosikirja 2012 Vuosikertomus 2011 Jäsenet Yrityshakemisto Kymenlaakson kauppakamari Kymenlaakson kauppakamari lyhyesti Perustamisvuosi 1929 Jäseniä vuoden 2011 lopussa 558 Luottamushenkilöt 2011 126 Valiokunnat

Lisätiedot

TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN TAPAHTUNUTTA. - 16 - ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ. - 16 - HILJA JA ALPO SAVOLAISEN RAHASTON TOIMINTAKERTOMUS

TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN TAPAHTUNUTTA. - 16 - ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ. - 16 - HILJA JA ALPO SAVOLAISEN RAHASTON TOIMINTAKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 2013 Sisällys KAUPPAKAMARIVUOSI 2013... - 2 - PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... - 2 - TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... - 2 - TALOUSVUOSI 2013... - 3 - KUVAKOOSTE TOIMINTAVUODESTA... - 6 - KAUPPAKAMARIJÄRJESTÖN

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012 1

Toimintakertomus 2012 1 Toimintakertomus 2012 1 SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. YLEISTÄ... 4 2. HALLINTO... 4 2.1 Sääntömääräiset kokoukset... 4 2.2 Aluejärjestön hallitus... 5 2.3 Aluejärjestön hallituksen työvaliokunta 2012...

Lisätiedot

Voit tarjota henkilöstöllesi ajankohtaisimmat kauppakamarin koulutukset verotuksesta taloushallintoon ja johtamisesta

Voit tarjota henkilöstöllesi ajankohtaisimmat kauppakamarin koulutukset verotuksesta taloushallintoon ja johtamisesta Vuosikirja 2014 L I I T T Y Ä K A U P P A K A M A R I I N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia

Lisätiedot

V i e s t i n n ä n K e s k u s l i i t t o

V i e s t i n n ä n K e s k u s l i i t t o Toimintakertomus 2005 V i e s t i n n ä n K e s k u s l i i t t o Viestinnän Keskusliiton tehtävänä on turvata monipuoliset joukkoviestintäpalvelut suomalaisille edistämällä toimialan noin 900 yrityksen

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimintakertomus

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimintakertomus Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimintakertomus 2014 LÄSNÄ YRITTÄJIEN ARJESSA 2 SISÄLLYS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2014... 3 Järjestöteema 2014: Läsnä yrittäjän arjessa... 4 1. POHJOIS-POHJANMAAN

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPPAKAMARI VUOSIKIRJA 2015 2015 VUOSIKERTOMUS 2014 2014 JÄSENET HAKEMISTOT

TAMPEREEN KAUPPAKAMARI VUOSIKIRJA 2015 2015 VUOSIKERTOMUS 2014 2014 JÄSENET HAKEMISTOT TAMPEREEN KAUPPAKAMARI VUOSIKIRJA 2015 2015 LUNDEN LUNDEN ARCHITECTURE ARCHITECTURE OY, COBE OY, COBE VUOSIKERTOMUS 2014 2014 JÄSENET HAKEMISTOT Digitalisaatio tuo asiakkaiden käyttöön uusia palveluja.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2010-31.12.2010

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2010-31.12.2010 HALLITUS 1 (9) TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2010-31.12.2010 YLEISTÄ Vuosi 2010 oli Raahen kauppakamariosaston 56. toimintavuosi ja se oli vuoden 2009 finanssikriisistä toipumisen aikaa. Osaston toiminta oli näkyvää

Lisätiedot

LUNDÉN ARCHITECTURE, ANUPAMA GARLA/JESUNG PARK VUOSIKERTOMUS 2012 2013 JÄSENET HAKEMISTOT

LUNDÉN ARCHITECTURE, ANUPAMA GARLA/JESUNG PARK VUOSIKERTOMUS 2012 2013 JÄSENET HAKEMISTOT 2014 LUNDÉN ARCHITECTURE, ANUPAMA GARLA/JESUNG PARK VUOSIKERTOMUS 2012 2013 JÄSENET HAKEMISTOT Yritysten yhteistyökumppanina Nordea on vahva toimija Ilmoitus NORDEA ON ELINKEINOELÄMÄN yhteistyökumppanina

Lisätiedot

Maataloustuottajain Pohjois-Suomen Liitto MTK-Pohjois-Suomi ry VUOSIKERTOMUS 2010. 93. toimintavuosi

Maataloustuottajain Pohjois-Suomen Liitto MTK-Pohjois-Suomi ry VUOSIKERTOMUS 2010. 93. toimintavuosi Maataloustuottajain Pohjois-Suomen Liitto MTK-Pohjois-Suomi ry VUOSIKERTOMUS 2010 93. toimintavuosi Tähän KERTOMUKSEEN on koottu keskeisiä asioita MTK-Pohjois-Suomen toiminnasta vuodelta 2010. MTK-Pohjois-Suomen

Lisätiedot

KEHYN TOIMINNAN RAPORTTI 2013

KEHYN TOIMINNAN RAPORTTI 2013 KEHYN TOIMINNAN RAPORTTI 2013 Osaamista, vetovoimaa, yritystä, energiaa 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy (Kehy) on perustettu vuonna 1982 ja se on tällä hetkellä Suomen vanhin

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Puheenjohtajan tervehdys... 6. Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2010... 7. Helmikuu... 8. Maaliskuu... 9. Huhtikuu...

SISÄLLYSLUETTELO. Puheenjohtajan tervehdys... 6. Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2010... 7. Helmikuu... 8. Maaliskuu... 9. Huhtikuu... 2010 1 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Puheenjohtajan tervehdys... 6 Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2010... 7 Helmikuu... 8 Maaliskuu... 9 Huhtikuu... 9 Toukokuu...11 Vuoden Liikemies 2010...12 Lokakuu...14 Marraskuu...15

Lisätiedot

TOIMINNAN RAPORTTI 2014 OSAAMISTA YRITYSTÄ ENERGIAA VETOVOIMAA. www.kehy.fi

TOIMINNAN RAPORTTI 2014 OSAAMISTA YRITYSTÄ ENERGIAA VETOVOIMAA. www.kehy.fi TOIMINNAN RAPORTTI 2014 OSAAMISTA YRITYSTÄ ENERGIAA VETOVOIMAA www.kehy.fi TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy (Kehy) on perustettu vuonna 1982. Yhtiön osakkaana on yhteensä 33 yritystä

Lisätiedot

PwC:n palvelut. Tilintarkastuspalvelut. Neuvontapalvelut. Julkinen sektori Arvioinnit Kunta Valtio

PwC:n palvelut. Tilintarkastuspalvelut. Neuvontapalvelut. Julkinen sektori Arvioinnit Kunta Valtio Vuosikertomus PwC:n palvelut Tilintarkastuspalvelut Julkisen sektorin tilintarkastus Kansainväliset laskentaperiaatteet ja tilinpäätöskäytännöt, kuten IFRS ja US GAAP Prosessi- ja järjestelmätarkastus

Lisätiedot

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2014

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2014 1 (6) TILAn kokous 21.4.2015 KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2014 1. Yleistä Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) hyväksyy KHT-tilintarkastajat

Lisätiedot

Toimintakertomus 2011

Toimintakertomus 2011 Toimintakertomus 2011 2 Sisällysluettelo LIITON TEHTÄVÄ... 4 TOIMINTAYMPÄRISTÖ VUONNA 2011... 4 LIITON TOIMINNAN PAINOPISTEET... 5 TOIMIALA-ASIAT... 5 ENERGIATEHOKKUUS... 5 OSAAMISEN VAHVISTAMINEN... 6

Lisätiedot

Puheenjohtajan tervehdys...6. Toimintakertomus vuodelta 2009...8. Helmikuu... 8. Maaliskuu...10. Huhtikuu...11. Toukokuu...13

Puheenjohtajan tervehdys...6. Toimintakertomus vuodelta 2009...8. Helmikuu... 8. Maaliskuu...10. Huhtikuu...11. Toukokuu...13 SLY 2009 korjattu 3 10.2.2010, 13:01 3 4 SLY 2009 korjattu 4 10.2.2010, 13:01 SISÄLLYSLUETTELO Puheenjohtajan tervehdys...6 Toimintakertomus vuodelta 2009...8 Helmikuu... 8 Maaliskuu...10 Huhtikuu...11

Lisätiedot

Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 2007

Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 2007 Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2007 POHJOIS-SAVON LIITTO 2008 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2007 Kuopio 2008 1 Pohjois-Savon liiton julkaisu B:66 Kannet: Irma Toivanen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2014 MONIPUOLISEN VAIKUTTAMISEN VUOSI 3 JÄSENET 5 HALLINTO JA HENKILÖSTÖ 5 Yhdistyksen kokoukset ja suunnitteluseminaari 5 Tilintarkastajat 6 Hallitus ja valiokunnat 6 Toimikunnat ja työryhmät

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Puheenjohtajan tervehdys... 5. Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2012... 6. Helmikuu... 7. Maaliskuu... 8. Huhtikuu...

SISÄLLYSLUETTELO. Puheenjohtajan tervehdys... 5. Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2012... 6. Helmikuu... 7. Maaliskuu... 8. Huhtikuu... VUOSIKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Puheenjohtajan tervehdys... 5 Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2012... 6 Helmikuu... 7 Maaliskuu... 8 Huhtikuu... 9 Toukokuu...10 Vuoden Liikemies 2012...11 Lokakuu...13

Lisätiedot

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry I Vuosikertomus 2012 I. Toimintakertomus 2012

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry I Vuosikertomus 2012 I. Toimintakertomus 2012 LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry I Vuosikertomus 2012 I 1 Toimintakertomus 2012 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAYMPÄRISTÖ VUONNA 2012...4 Vuodesta 2012 tuli kohtuullinen...4 Uudisrakentaminen nihkeää, korjaaminen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 75 KESKI-SUOMEN LIITON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1998

KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 75 KESKI-SUOMEN LIITON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1998 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 75 KESKI-SUOMEN LIITON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1998 Jyväskylä 1999 2 Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin (014) 652 200 fax (014) 652 277

Lisätiedot

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2011

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2011 1 (8) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2011 1. Yleistä Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) hyväksyy

Lisätiedot

Pellervo-Seura 2012 113. toimintavuosi

Pellervo-Seura 2012 113. toimintavuosi Pellervo-Seura 2012 113. toimintavuosi YK:n Kansainvälinen osuustoimintavuosi 2012 Pellervo-Seura 2012 Pellervo-Seura ry Pellervo on osuuskuntien ja muiden osuustoiminnallisten yhteisöjen valtakunnallinen

Lisätiedot

Terveys- ja Sosiaalialan yrittäjät TESO ry Toimintakertomus vuodelta 2013

Terveys- ja Sosiaalialan yrittäjät TESO ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Terveys- ja Sosiaalialan yrittäjät TESO ry Toimintakertomus vuodelta 2013 2 Sisällys 1. Yleistä... 4 2. Vuosi 2013... 4 3. Kansainvälisyys... 7 4. Yhteistyö... 7 5. Koulutus ja tiedotustoiminta... 8 6.

Lisätiedot

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2010

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2010 HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2010 Sisäiset tarkastajat ry 2 sivu Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä toimikautena 1. Yleistä 3 2. Yhdistyksen kokoukset 4 3. Hallitus 5 4. Jäsenistö

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus TOIMINTAKERTOMUS 2013 Seutulautakunta 8.5.2014 1 Taitto: Irmeli Marttila Kannen kuvat: Leena Harju 2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 5 2. PÄÄTÖKSENTEKO

Lisätiedot