ETELÄ-KARJALAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLLYS LIITTEET 74. TOIMINTAVUOSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETELÄ-KARJALAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLLYS LIITTEET 74. TOIMINTAVUOSI"

Transkriptio

1 ETELÄ-KARJALAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS TOIMINTAVUOSI SISÄLLYS 1. KAUPPAKAMARIVUOSI 2. KAUPPAKAMARIN JÄSENMÄÄRÄ 3. KAUPPAKAMARIN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4. HENKILÖKUNTA 5. TIEDOTUSTOIMINTA 6. ULKOMAANKAUPAN ASIAKIRJAT 7. KAUPPAKAMARIN KOKOUKSET 8. HALLITUKSEN TOIMINTA 9. VALIOKUNTIEN TOIMINTA 10. TILAISUUKSIA JA TAPAHTUMIA 11. STIPENDIRAHASTO 12. EDUSTUKSET 13. KAUPPAKAMARIN HYVÄKSYMÄT TILINTARKASTAJAT (HTM) 14. LUOTTAMUSHENKILÖT LIITTEET TULOSLASKELMA JA TASE TILIKAUDELTA TILINTARKASTUSKERTOMUS

2 1. KAUPPAKAMARIVUOSI 2014 Kansainvälinen finanssikriisi rantautui Suomeen yli 6 vuotta sitten. Suomi on kiinteä osa globaalia taloutta ja kokee kansainväliset suhdannetyrskyt rajuina. Viimeistään nyt on hälytyskellojen soitava, sillä nyt Suomen kannalta kansakunnan isoissa asioissa on ensin päätöksenteon ja sitten toimeenpanon aika. Suomen julkisen sektorin syvä ja pitkittyvä kestävyysvaje ja lisääntyvä velan otto tulee suunnitella vastuullisesti ja takaisinmaksu on hoidettava maltillisesti, jotta talouden toimivuutta ei vaaranneta. Nyt Oy Suomi Ab on saatettava pikaisesti taloudelliseen tasapainoon ja sen jälkeen nopealle kasvu-uralle, jonka lopputuloksena maamme ratingin tulisi olla vahva AAA. Kokonaistuotannon supistuminen jatkui edelleen viime vuonna, vientiteollisuuden vaisu kehitys sekä lisääntyvä työttömyys, lisäsivät toimintaympäristön haasteellisuutta. Toisaalta hyviäkin uutisia on ilmassa, sillä luottojen korot ovat Suomen taloushistorian alhaisimmalla tasolla, inflaatio on lähes nolla ja kuluttajien luottamus omaan talouteensa on selvästi korkeammalla tasolla kuin keskimäärin Euroopassa. Suomalainen on kestänyt ja kestää kovissakin paikoissa kunhan muistaa aina, että: Luovuttaja, ei voita koskaan. Kauppakamarivuotta toteutettiin jäsenkyselyjen antaman palautteen perusteella. Sijoituimme kauppakamarien välisessä jäsentyytyväisyyskyselyllä sijalle 2. Minkälaisen arvosanan annat kauppakamarin edunvalvontaa ja vaikuttamista koskevissa toimissa? vastaajat antoivat arvosanan 4,0 (asteikolla 1-5). Kysymykseen Minkälaisen arvosanan annat kauppakamarin palveluita koskevissa asioissa?, vastaajat antoivat arvosanan 4,3 (asteikolla 1-5). Kysymykseen Minkälaisen arvosanan annat kouluarvosanoin 4-10?, vastaajat antoivat arvosanan 8,29. Erityinen kiitos kauppakamarin hallituksen puheenjohtajalle yrittäjäneuvos Pirjo Karhulle ansiokkaasta puheenjohtajakaudestaan Karhulle luovutettiin ansioistaan Kauppakamariplaketti numero 39. Etelä-Karjalan kauppakamarin hallitus päätti loppuvuonna 2014 tarttua maakunnan positiivisen ilmapiirin rakentamiseen julkaisemalla kannanoton. Siitä saatiin runsaasti positiivista palautetta. Maakuntaamme vaikuttavat meitä huomattavasti suuremmat maailmantalouden ja -tilanteen voimat. Uskomme kuitenkin talousjärjestelmämme toimivuuteen ja historiaan siten, että ikävän taantuman jälkeen tulee aina nousukausi. Tässä tilanteessa on tärkeää pitää oma kotikenttä kunnossa ja lähitalouden rattaat pyörimässä. Katse eteenpäin, usko ja toimet paremman huomisen rakentamiseen! Ei ole itsekeskeistä ajatella oman Etelä-Karjalamme parasta. Käytännön pienetkin teot oman lähiympäristömme parhaaksi parantavat vaikeasta tilanteesta selviytymistä. Kauppakamari haastaa kaikki eteläkarjalaiset, niin yritykset kuin kuntalaiset, yhteisiin talkoisiin Osta omasta maakunnasta -teemalla. Näin toimien turvaamme nykyiset työpaikat ja luomme uusia, saamme lisää veroeuroja yhteiseen hyvään eli rakennamme maakuntamme taloudellista hyvinvointia; myös sosiaalinen ja henkinen hyvinvointi lisääntyvät. Etelä-Karjalan yritykset ovat yhdessä määritelleet tahtotilansa elinkeinostrategiassaan. Haluamme toimillamme edelleen vahvistaa todellisia vahvuuksiamme ja aktivoida kilpailuetujamme. Olemme sitoutuneet kolmeen keihäänkärkeen: ympäristöön ja erityisesti Saimaaseen, uuteen teknologiaan korkeakouluihin tukeutuen ja kansainvälistymiseen Venäjänkin tulevaisuuden mahdollisuudet huomioon ottaen. Osa yrityksistä joutuu nyt kantamaan liiketalouteen liittyvää riskiä korkein kertoimin kysynnän vähentymisen ja epävarman kassavirran myötä. Vaikeina aikoina korostuu yritysten toimintaedellytyksiin vaikuttavien julkisen sektorin toimijoiden notkeus ja rooli yritysten kumppaneina. Kun yritykset toteuttavat omaa yhteiskuntavastuutaan työllistämällä ja veronmaksulla, on samalla edellytettävä julkisen sektorinkin toimivan yhteiskuntavastuullisesti; hallinnon tuottavuus, julkisen sektorin bkt-suhde ja byrokratian vähentäminen. Elinkeinoelämä kantaa korttaan yhteiseen kekoon kutsumalla Maakuntapäivät koolle vuoden 2015 keväällä. Vahvistamme silloin uskoamme yhteisen maakunnallisen menestysreseptimme toimivuuteen. Olemme realistisia optimisteja maakuntaohjelman tunnuslausein Kaik lutviutuup!. Jarmo Partanen Hallituksen puheenjohtaja, Oma Säästöpankki Oy

3 3 2. KAUPPAKAMARIN JÄSENMÄÄRÄ Kauppakamarin jäsenmäärä oli 517 (vertailutieto /499, /469, /437 ja /352). Jäsenistä yritys-, järjestö- ja kuntajäseniä oli 504 ja henkilöjäseniä oli KAUPPAKAMARIN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Kauppakamari oli toimintavuonna 2014 elinkeinoelämän etujärjestönä aktiivinen edelläkävijä ja monipuolisesti verkottunut edunvalvonta-, asiantuntija- ja palveluorganisaatio. Oikeudelliselta luonteeltaan kauppakamari on voittoa tuottamaton yleishyödyllinen yhteisö, jonka asema perustuu kauppakamarilakiin ( /878). Tehtävänsä toteuttamiseksi kauppakamari toimintavuonna 2014 toimintasuunnitelman mukaisesti: a) edisti toiminta-alueensa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, yrittäjyyttä, tervettä kilpailua, kansainvälistymistä ja markkinataloutta, b) valvoi toiminta-alueensa elinkeinoelämän yhteisiä etuja sekä edisti elinkeinoelämän ja viranomaisten välistä toimintaa, c) teki edellä mainittuja asioita koskevia aloitteita ja antoi viranomaisille lausuntoja elinkeinoelämää koskevissa asioissa ja d) harjoitti yritystoiminnan edistämiseksi tiedotus-, julkaisu-, neuvonta-, koulutus- ja tutkimustoimintaa. Jäsenyritysten edunvalvojana kauppakamari oli toimintavuonna 2014 aktiivinen maakunnallinen vaikuttaja. Maakunnallinen elinkeinoelämälähtöinen elinkeinostrategia päivitettiin vuoden 2013 aikana yhteistyössä Etelä-Karjalan Yrittäjät ry:n ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa ja sen toimenpidesuosituksia vietiin eteenpäin vuoden 2014 aikana. Elinkeinostrategiassa edunvalvonnan kärjiksi valittiin ympäristö (erityisesti Saimaa), kansainvälistyminen (erityisesti Venäjä) ja teknologia (erityisesti Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Saimaan ammattikorkeakoulu). Edunvalvontatyön ensisijaisena lähtökohtina olivat jäsenkunnan tarpeet ja näkökulmat siten kuin ne oli kirjattu toimintasuunnitelman 2014: MAAKUNNALLISET EDUNVALVONNAN KÄRJET Etelä-Karjalan elinkeinostrategian 2013 jalkautus 2. Team Finland ja FinnCham verkostot tehokkaaseen käyttöön 3. Perusinfrastruktuuri: VT 6 Lappeenranta-Taavetti, Luumäki-Imatra kaksoisraide, rajanylitys ja Lappeenrannan lentoasema 4. Yritysten ja oppilaitosten välisen yhteistyön tiivistäminen KAUPPAKAMARIRYHMÄN YHTEISET VALTAKUNNALLISET EDUNVALVONNAN Julkisen sektorin reformi 2. Sujuva liikenne 3. Digitalisaation edistäminen 4. Energiaomavaraisuuden parantaminen Etelä-Karjalan kauppakamarin ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n yhteistyösopimuksen mukaisesti kauppakamari toimi EK:n yhteysorganisaationa toimialueellaan. Kauppakamarin keskeiset palvelut jäsenkunnalle toimintavuonna 2014 olivat seuraavat: a) keskustelu- ja vaikuttamisfoorumi ajankohtaisasioissa valiokuntatyön kautta, b) laajan asiantuntijaverkoston hyödyntäminen niin kotimaassa kuin ulkomailla, c) yritystoimintaa tukeva ajankohtaiskoulutus, d) ejäsenkirje (9 numeroa), e) Kauppakamarijuristi neuvontapalvelu, f) ulkomaankaupan asiakirjojen vahvistaminen (lähinnä Euroopan Unionin yleinen alkuperätodistus ja ATA carnet tulliasiakirja) g) ulkomaankaupan neuvontapalvelu, h) auktorisoitujen HTM-tilintarkastajien hyväksyminen ja valvonta, i) kauppakamarijärjestön yhteisten palveluiden markkinointi ja j) verkostoitumistilaisuudet. Jäsentyytyväisyyskysely tehtiin aikaisempien vuosien tavoin ja vastaavalla systemaattisella prosessilla. Kysymykseen Minkälaisen arvosanan annat kauppakamarin edunvalvontaa ja vaikuttamista koskevissa toimissa? vastaajat antoivat arvosanan 4,0

4 4 (asteikolla 1-5). Kysymykseen Minkälaisen arvosanan annat kauppakamarin palveluita koskevissa asioissa?, vastaajat antoivat arvosanan 4,3 (asteikolla 1-5). Kysymykseen Minkälaisen arvosanan annat kouluarvosanoin 4-10?, vastaajat antoivat arvosanan 8,29. Etelä-Karjalan kauppakamari sijoittui tällä kokonaisarvosanalla 2. sijalle Suomen kauppakamarien välisessä vertailussa. 4. HENKILÖKUNTA Kauppakamarin vakituisen henkilökunnan vuonna 2014 muodostivat toimitusjohtaja, varatuomari Mika Peltonen ja toimistonhoitaja, yo-merkonomi Pirjo Monto. Kirjanpitäjänä toimi toimitusjohtaja, KLTkirjanpitäjä Arja Anunti (Tilikarelia Oy). 5. TIEDOTUS- JA NEUVONTATOIMINTA Sähköinen ejäsenkirje lähetettiin jäsenyhteisöille 9 kertaa. Tämän lisäksi julkaistiin postitse kaksi Jäsenkirjettä ajankohtaisaiheista ja -tapahtumista. Mika Peltonen antoi oikeudellista neuvontaa maksuttomana puhelinpalveluna. Pirjo Monto antoi ulkomaankaupan asiakirjoihin ja vientikauppaan liittyvää maksutonta puhelinneuvontaa. 6. ULKOMAANKAUPAN ASIAKIRJAT Kauppakamarin lakisääteisiin viranomaistehtäviin kuului vientikaupassa edellytettävien ulkomaankaupan asiakirjojen vahvistaminen. ATA carnet tulliasiakirjoja myönnettiin 6 kappaletta (3 kpl/2013, 2 kpl/2012, 5 kpl/2011, 5 kpl/2010 ja 6 kpl/2009). Euroopan Unionin alkuperätodistuksia vahvistettiin kpl (3.366/2013, 3.025/2012, 2.625/2011, 2.296/2010 ja 2.264/2009). Muita ulkomaankaupan todistuksia vahvistettiin 756 kpl (691/2013, 737/2012, 623/2011, 712/2010 ja 450/2009). Ulkomaankaupan asiakirjoja vahvistettiin yhteensä kpl (4.057/2013, 3.762/2012, 3.248/2011, 3.008/2010 ja 2.714/2009). 7. KAUPPAKAMARIN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET Sääntömääräinen kevätkokous Kevätkokous pidettiin Scandic Hotelli Patriassa. Kokouksessa käsiteltiin kevätkokoukselle sääntöjen määräämät asiat: a)vuosikertomuksen hyväksyminen, b)etelä-karjalan kauppakamarin ja siihen yhdistetyn Evert Viktor Sellgrenin ja Mauno Kivisen stipendirahaston tilinpäätösten hyväksyminen, c)vastuuvapauden myöntäminen tili- ja vastuuvelvollisille ja d)kauppakamarin ja stipendirahastojen ylijäämän kirjaaminen voittotilille. Kokouksessa kuultiin Professor in Practice Pekka Sutelan (LUT) alustus aiheesta Minne menet Venäjä?.. Sääntömääräinen syyskokous Syyskokous pidettiin Scandic Hotelli Patriassa. Kokouksessa käsiteltiin syyskokoukselle sääntöjen määräämät asiat: a)jäsenmaksuperusteiden vahvistaminen, b)talousarvion ja toimintasuunnitelman vahvistaminen, c)kauppakamarin puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta, d)hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen jäsenten valinta, e)keskuskauppakamarin valtuuskunnan jäsenten valinta ja f)tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta. Kokouksessa kuultiin pääekonomisti Penna Urrilan (Elinkeinoelämän keskusliitto EK) alustus aiheesta Talouden tilanne ja näkymät vuodelle HALLITUKSEN TOIMINTA Hallitus koostuu puheenjohtajasta, varapuheenjohtajista (kolme) ja hallituksen varsinaisista jäsenistä (kahdeksan). Hallituksen kokoonpano Luottamushenkilöt-kohdassa. Hallitus kokoontui viisi kertaa: , , , ja Sääntöjen mukaisesti hallitus: a)valmisteli varsinaisille kokouksille esitykset kauppakamarin hallinnosta, taloudesta, jäsenmaksu-

5 5 perusteita ja toimintasuunnitelmasta b)nimesi valiokuntiin uusia jäseniä, c)hyväksyi kauppakamarille uusia jäseniä, d)valvoi kauppakamarin taloutta ja hallintoa. Tämän lisäksi hallitus: a)tarkensi toiminnan painopistealueita, b)käsitteli strategisia linjauksia ja vaikuttamissuunnitelmaa, c)päätti kauppakamarin edustuksista eri työryhmissä ja toimikunnissa ja d)seurasi maakunnassa tehtävää aluekehitystyötä. Lisäksi puheenjohtajisto päätti Yhdistetyn Evert Viktor Sellgrenin ja Mauno Kivisen stipendirahaston apurahojen jakoperusteista ja myönsi stipendejä toimitusjohtajan esittelystä keväällä VALIOKUNTIEN TOIMINTA Vuoden 2013 aikana valiokuntatyössä noudatettiin tarpeen edellyttämää kokoontumista. Tilintarkastusvaliokunta Tilintarkastusvaliokunnan työ on kauppakamarin lakisääteinen tehtävä, minkä toimintojen sisältö perustuu tilintarkastuslakiin. Valiokunnan puheenjohtajana toimi yliopettaja, Heikki Sintonen (Saimaan ammattikorkeakoulu). Tilintarkastusvaliokunta kokoontui kolme kertaa. Kauppakamarin toimialueella oli vuoden 2013 lopussa 13 HTM-tilintarkastajaa. Tilintarkastusvaliokunnan keskeiset tehtävät olivat HTMtilintarkastajien valvontatietoilmoitusten käsittely ja tilintarkastukseen liittyvät ajankohtaisasiat. HTM-tutkintoon ei tullut uusia hakemuksia. Valvontatietoilmoitusten tarkastaminen (raportointikausi ) ei antanut aihetta toimenpiteisiin minkään HTM-tilintarkastajien osalta. Käsittelyssä oli yksi laaduntarkastukseen liittyvä oikaisuvaatimus. Palvelualojen valiokunta Valiokunnan puheenjohtaja toimi toimialajohtaja Pertti Timonen (Etelä-Karjalan Osuuskauppa/ravintolatoimiala). Koulutusvaliokunta Valiokunnan puheenjohtajana toimi aluejohtaja Paula Holtari (Psycon Oy) Liikennevaliokunta Luottamushenkilövaihdosten vuoksi puheenjohtajana toimi toimitusjohtaja Mika Peltonen. Teollisuusvaliokunta Luottamushenkilövaihdosten vuoksi puheenjohtajana toimi toimitusjohtaja Mika Peltonen. ICT-valiokunta Valiokunnan puheenjohtajana toimi kansanedustaja, hallituksen puheenjohtaja Jukka Kopra (Tietokoura Oy). Ulkomaankaupan valiokunta Valiokunnan puheenjohtajana toimi yrittäjänuevos, CEO Pirjo Karhu (Centre d Expertise Oy). Imatran seudun toimikunta Toimikunnan puheenjohtajana toimi varatoimitusjohtaja Leena Hinkkanen (Etelä-Karjalan Osuuspankki). 10. MUITA TILAISUUKSIA JA TAPAHTUMIA HR-aamiaistilaisuus (yhteistyössä Eilakaisla Oy) Vientiasiakirjakoulutus Toimitusjohtaja Mika Peltosen 50-vuotisjuhla IPR-kiertueen aluetilaisuus Uusien jäsenten aamiaistilaisuus Verotilikoulutus

6 Kirjanpidon käyttö- ja vaihto-omaisuuskoulutus Hyväksytty Hallituksen Jäsen (HHJ) koulutus Hämeen kauppakamarin palvelualojen valiokunnan vierailu Etelä-Karjalassa Microsoft Office koulutus Euroopan Parlamenttivaalin vaalitilaisuus Pohjois-Karjalan kauppakamarin henkilökunnan vierailu Kauppakamarien suunnittelupäivä Kaupan liiton henkilökunnan vierailu Kauppakamarin kantapöytä Kauppakamarilounas (johtokunnan jäsen Pentti Hakkarainen, SP) Kauppakamarin kantapöytä Arvonlisäverokoulutus Kauppakamarin kantapöytä Palkanlaskennan ajankohtaiskoulutus Kauppakamarin kantapöytä Tilinpäätös- ja veropäivä Kauppakamariaamiainen Team Finland aluekiertue Ennakkoperintä koulutus 11. STIPENDIRAHASTO Kauppakamarin hoidossa olevasta yhdistetystä kauppaneuvos Evert Viktor Sellgrenin ja pankinjohtaja Mauno Kivisen stipendirahastosta jaettiin 4 stipendiä yhteismäärältään euroa. Stipendirahasto jakaa vuosittain rahaston sääntöjen mukaisesti apurahoja kyvykkäille, liikealalla opiskeleville karjalaista syntyperää oleville opiskelijoille tukeakseen näiden opiskelumahdollisuuksia sekä kotimaassa että ulkomailla. 12. EDUSTUKSET 2014 Suomen kulttuurirahaston Etelä-Karjalan rahaston hoitokunta Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä (Etelä-Karjalan liitto) Saimaan Seutujen Opisto-osakeyhtiön hallitus Etelä-Karjalan Kansalaisopisto säätiön (Etelä-Karjalan Kansalaisopisto) hallitus Keskuskauppakamarin valtuuskunta Lappeenrannan Teknillisen Yliopiston tukisäätiö Etelä-Karjalan työvoimapoliittinen kuntakokeilu Kaakkois-Suomen TE-toimiston neuvottelukunta Etelä-Karjalan ammatillisen koulutuksen tukisäätiö Opiskelijapotentiaalin hyödyntäminen Etelä-Karjalassa (FIRMATIIMI) ohjausryhmä Kaakkois-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskuksen neuvottelukunta Go International hankkeen ohjausryhmä Etelä-Karjalan liikennejärjestelmätyön ohjausryhmä

7 7 Etelä-Karjalan kaupan ja liikenteen vaihemaakuntakaavan ohjausryhmä (Etelä-Karjalan liitto) Avain uusille uurille hankkeen ohjausryhmä Lappeenrannan lentokentän kehittämistyöryhmä Etelä-Karjalan elinkeinostrategian ohjausryhmä 13. HTM-TILINTARKASTAJAT 2014 Etelä-Karjalan kauppakamarin valvonnassa olevat HTM-auktorisoidut tilintarkastajat. Mirve Ampiainen Virve Juntunen Sirkka Juslin Alpo Kosunen Sami Kurri Marja-Liisa Lohtander Olli Muukkonen Kari Paajanen Mirja Saarnia Pertti Sihvonen Vuokko Suutari Matti Toivonen ( saakka) Asko Tuomainen 14. LUOTTAMUSHENKILÖT 2014 PUHEENJOHTAJISTO 2014 Puheenjohtaja: Karhu Pirjo Yrittäjäneuvos, CEO, Centre d Expertise Varapuheenjohtajat: Mänttäri Jakke Johtaja, Stora Enso Oyj Partanen Jarmo Toimitusjohtaja, Etelä-Karjalan Säästöpankki Särkelä Raimo Johtaja, UPM-Kymmene Oyj HALLITUKSEN JÄSENET 2014 Himanen Jari saakka Etelä-Karjalan Osuuspankki Kopra Jukka Kansanedustaja, hallituksen pj., Tietokoura Oy Niemelä Pekka O. Tavaratalojohtaja, K-Citymarket Imatra Rautio Ossi Toimitusjohtaja, Auto-Kilta Yhtiöt Saarinen Hannu Toimitusjohtaja, Imatran Kylpylä Oy Salminen Simo Toimitusjohtaja, Karjalan Konepaja Oy Timperi Kristiina Varatoimitusjohtaja, Visma Services Oy Vormisto Olli saakka Toimitusjohtaja, Etelä-Karjalan Osuuskauppa VALIOKUNNAT 2014 Palvelualojen valiokunta Hyttinen Saku Toimitusjohtaja, Karelia Lines Oy Laine Kirsti Toimitusjohtaja, Saimaan Matkaverkko Oy Miettinen Olli Toimitusjohtaja, Matkatoimisto Matka-Miettinen Saimaatours Ky Nurkka Pasi Toimitusjohtaja, Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy Oksanen Juha Toimitusjohtaja, Loma-Oksa Oy Saarelainen Tomi Hotellinjohtaja, Scandic Hotel Patria Timonen Pertti, pj. Toimialajohtaja, Etelä-Karjalan Osuuskauppa Koulutusvaliokunta 2014 Holtari Paula Aluejohtaja, Psycon Oy Ikävalko Markku Johtaja, LUT, Koulutus- ja kehittämiskeskus Jäkälä Päivi, perhevapaalla alkaen sijaisena Tiainen Annastiina Talousjohtaja Etelä-Karjalan Osuuskauppa Kettunen Aimo Henkilöstöjohtaja, Stora Enso Oyj Mattila Maarit Projektipäällikkö, Taloudellinen tiedotustoimisto TAT

8 8 Mäkelä Jerkko Tuotantopäällikkö, Plannja Oy Ab Pirttilä Anneli Rehtori, Saimaan ammattikorkeakoulu Willberg Tuija Koulutoimenjohtaja, Lappeenrannan kaupunki / kouluvirasto Liikennevaliokunta 2014 Eteläpää Petteri Toimitusjohtaja, Liikenne O. Eteläpää Oy Huttunen Timo Toimitusjohtaja, Kuljetusliike Ilkka Huttunen Oy Kaipainen Hannu Tuotantojohtaja, Saimaa Terminals Oy Ab Koponen Eeva-Maija Toiminnanjohtaja, SKAL / Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjat ry Laitimo Tea Kansainvälisten asioiden johtaja, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Lehti Petteri Lentoaseman päällikkö, Lappeenrannan lentoasema/finavia Oy Rinta-Porkkunen Antti Johtaja, Kaakkois-Suomen ELY-keskus Salminen Pekka Johtaja, CHS Logistics Oy Viiankorpi Tuija Tullipäällikkö, Tulli, Pelkolan raja-asema Imatra ICT-valiokunta 2014 Kopra Jukka, pj. Kansanedustaja, hallituksen pj., Tietokoura Oy Puhakainen Tuomo Toimitusjohtaja, Wine Saimaa Oy Simpanen Jari Aluejohtaja, Elisa Oyj Välimäki Kari Tietohallintopäällikkö, Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teollisuusvaliokunta 2014 Enwald Klaus työsuhdepäällikkö, Paroc Oy Ab Evälahti Jukka Hallituksen puheenjohtaja, Rakennusliike Evälahti Oy Joronen Risto Tehtaanjohtaja, Metsä Fibre Oy Naukkarinen Olli Toimitusjohtaja, Wemma Oy Salminen Simo Toimitusjohtaja, Karjalan Konepaja Oy Vartiainen Timo Hallituksen puheenjohtaja, Flowrox Oy Tilintarkastusvaliokunta 2014 Alho Timo, jäsen KTM, lehtori, Lappeenrannan teknillinen yliopisto Sintonen Heikki, pj. Yliopettaja, Saimaan ammattikorkeakoulu Toivonen Matti, jäsen saakka HTM, Tilintarkastustoimisto Matti Toivonen (Tuomainen Asko, varajäsen, toimitusjohtaja, HTM, Beranger Oy) Värjä Päivi, KHT, PWC Oy (Svensk Mia, varajäsen, KHT, KPMG Oy AB) Krohns Petri, jäsen Pankinjohtaja, Etelä-Karjalan Osuuspankki (Saksa Titta, varajäsen, pankkilakimies, Etelä-Karjalan Osuuspankki) Sistonen Matti, jäsen Asianajaja, Asianajotoimisto Sistonen Oy (Havo Pekka, varajäsen, asianajaja, Asianajotoimisto Pekka Havo Ky) Punkkinen Liisa, jäsen Toimistopäällikkö, Itä-Suomen verovirasto/etelä- Karjalan verotoimisto (Saarinen Pia, varajäsen, verotarkastaja, Itä-Suomen verotarkastusyksikkö/lappeenrannan toimipiste Hämäläinen Sanna, jäsen Lehtori, Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Launiainen Teija, varajäsen, lehtori, Lappeenrannan teknillinen yliopisto) Ulkomaankaupan valiokunta 2014 Heinonen Markku Kehitysjohtaja, Lappeenrannan kaupunki Karhu Pirjo, pj. Yrittäjäneuvos, CEO, Centre d Expertise Pöllänen Ismo Senior Advisor, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Imatran seudun toimikunta 2014 Evälahti Jukka Hallituksen puheenjohtaja, Rakennusliike Evälahti Oy

9 9 Hatakka Heikki Toimitusjohtaja, Auto-Hatakka Oy Heiskanen Pekka Hallituksen puh.joht., Maalausliike E. Heiskanen Oy Huuhtanen Kaija Tulosyksikön johtaja, Sanoma Lehtimedia Oy/Uutis- Vuoksi Pöllänen Ismo Senior Advisor, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Ruokonen Pekka Pankinjohtaja, Etelä-Karjalan Säästöpankki Saajanlehto Pasi Toimitusjohtaja, Uutisposti Ky Szepaniak Pekka Toimitusjohtaja, Imatran Tuotantohake Oy Tuomainen Asko Toimitusjohtaja, Beranger Oy LIITTEET Tuloslaskelma ja tase tilikaudelta Tilintarkastuskertomus xx.xx.2015.

Vuosikirja 2009. vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto

Vuosikirja 2009. vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto Vuosikirja 2009 vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto 1 KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARIN TOIMITUSJOHTAJAT JA PUHEENJOHTAJAT Toimitusjohtajat 1929-1936 majuri Uljas Rauanheimo 1937-1967 fil.kand., hovioik.ausk.

Lisätiedot

Vuosikirja 2012 Vuosikertomus 2011 Jäsenet Yrityshakemisto

Vuosikirja 2012 Vuosikertomus 2011 Jäsenet Yrityshakemisto Vuosikirja 2012 Vuosikertomus 2011 Jäsenet Yrityshakemisto Kymenlaakson kauppakamari Kymenlaakson kauppakamari lyhyesti Perustamisvuosi 1929 Jäseniä vuoden 2011 lopussa 558 Luottamushenkilöt 2011 126 Valiokunnat

Lisätiedot

TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN TAPAHTUNUTTA. - 16 - ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ. - 16 - HILJA JA ALPO SAVOLAISEN RAHASTON TOIMINTAKERTOMUS

TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN TAPAHTUNUTTA. - 16 - ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ. - 16 - HILJA JA ALPO SAVOLAISEN RAHASTON TOIMINTAKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 2013 Sisällys KAUPPAKAMARIVUOSI 2013... - 2 - PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... - 2 - TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... - 2 - TALOUSVUOSI 2013... - 3 - KUVAKOOSTE TOIMINTAVUODESTA... - 6 - KAUPPAKAMARIJÄRJESTÖN

Lisätiedot

RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2012

RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2012 RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2012 www.rauma.chamber.fi kauppakamari@rauma.chamber.fi Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2012 Eura Köyliö Säkylä Eurajoki Rauma RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2012

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin toiminta-alue

Rauman kauppakamarin toiminta-alue Vuosikertomus 2007 Rauman kauppakamarin toiminta-alue Eura Eurajoki Kiukainen Köyliö Lappi Rauma Säkylä RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2007 27. TOIMINTAVUOSI 1 KAUPPAKAMARIN STRATEGIA 2008-2011 Rauman

Lisätiedot

Voit tarjota henkilöstöllesi ajankohtaisimmat kauppakamarin koulutukset verotuksesta taloushallintoon ja johtamisesta

Voit tarjota henkilöstöllesi ajankohtaisimmat kauppakamarin koulutukset verotuksesta taloushallintoon ja johtamisesta Vuosikirja 2014 L I I T T Y Ä K A U P P A K A M A R I I N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2010-31.12.2010

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2010-31.12.2010 HALLITUS 1 (9) TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2010-31.12.2010 YLEISTÄ Vuosi 2010 oli Raahen kauppakamariosaston 56. toimintavuosi ja se oli vuoden 2009 finanssikriisistä toipumisen aikaa. Osaston toiminta oli näkyvää

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012 1

Toimintakertomus 2012 1 Toimintakertomus 2012 1 SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. YLEISTÄ... 4 2. HALLINTO... 4 2.1 Sääntömääräiset kokoukset... 4 2.2 Aluejärjestön hallitus... 5 2.3 Aluejärjestön hallituksen työvaliokunta 2012...

Lisätiedot

LUNDÉN ARCHITECTURE, ANUPAMA GARLA/JESUNG PARK VUOSIKERTOMUS 2012 2013 JÄSENET HAKEMISTOT

LUNDÉN ARCHITECTURE, ANUPAMA GARLA/JESUNG PARK VUOSIKERTOMUS 2012 2013 JÄSENET HAKEMISTOT 2014 LUNDÉN ARCHITECTURE, ANUPAMA GARLA/JESUNG PARK VUOSIKERTOMUS 2012 2013 JÄSENET HAKEMISTOT Yritysten yhteistyökumppanina Nordea on vahva toimija Ilmoitus NORDEA ON ELINKEINOELÄMÄN yhteistyökumppanina

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPPAKAMARI VUOSIKIRJA 2015 2015 VUOSIKERTOMUS 2014 2014 JÄSENET HAKEMISTOT

TAMPEREEN KAUPPAKAMARI VUOSIKIRJA 2015 2015 VUOSIKERTOMUS 2014 2014 JÄSENET HAKEMISTOT TAMPEREEN KAUPPAKAMARI VUOSIKIRJA 2015 2015 LUNDEN LUNDEN ARCHITECTURE ARCHITECTURE OY, COBE OY, COBE VUOSIKERTOMUS 2014 2014 JÄSENET HAKEMISTOT Digitalisaatio tuo asiakkaiden käyttöön uusia palveluja.

Lisätiedot

V i e s t i n n ä n K e s k u s l i i t t o

V i e s t i n n ä n K e s k u s l i i t t o Toimintakertomus 2005 V i e s t i n n ä n K e s k u s l i i t t o Viestinnän Keskusliiton tehtävänä on turvata monipuoliset joukkoviestintäpalvelut suomalaisille edistämällä toimialan noin 900 yrityksen

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimintakertomus

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimintakertomus Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimintakertomus 2014 LÄSNÄ YRITTÄJIEN ARJESSA 2 SISÄLLYS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2014... 3 Järjestöteema 2014: Läsnä yrittäjän arjessa... 4 1. POHJOIS-POHJANMAAN

Lisätiedot

Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 2007

Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 2007 Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2007 POHJOIS-SAVON LIITTO 2008 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2007 Kuopio 2008 1 Pohjois-Savon liiton julkaisu B:66 Kannet: Irma Toivanen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2003

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2003 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2003 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN... 14 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Maataloustuottajain Pohjois-Suomen Liitto MTK-Pohjois-Suomi ry VUOSIKERTOMUS 2010. 93. toimintavuosi

Maataloustuottajain Pohjois-Suomen Liitto MTK-Pohjois-Suomi ry VUOSIKERTOMUS 2010. 93. toimintavuosi Maataloustuottajain Pohjois-Suomen Liitto MTK-Pohjois-Suomi ry VUOSIKERTOMUS 2010 93. toimintavuosi Tähän KERTOMUKSEEN on koottu keskeisiä asioita MTK-Pohjois-Suomen toiminnasta vuodelta 2010. MTK-Pohjois-Suomen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 75 KESKI-SUOMEN LIITON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1998

KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 75 KESKI-SUOMEN LIITON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1998 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 75 KESKI-SUOMEN LIITON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1998 Jyväskylä 1999 2 Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin (014) 652 200 fax (014) 652 277

Lisätiedot

TOIMINNAN RAPORTTI 2014 OSAAMISTA YRITYSTÄ ENERGIAA VETOVOIMAA. www.kehy.fi

TOIMINNAN RAPORTTI 2014 OSAAMISTA YRITYSTÄ ENERGIAA VETOVOIMAA. www.kehy.fi TOIMINNAN RAPORTTI 2014 OSAAMISTA YRITYSTÄ ENERGIAA VETOVOIMAA www.kehy.fi TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy (Kehy) on perustettu vuonna 1982. Yhtiön osakkaana on yhteensä 33 yritystä

Lisätiedot

Veronmaksajain Keskusliitto Kalevankatu 4, 00100 Helsinki puhelin 09 618 871 jäsenpalvelu 03010 5511 neuvontakeskus 03010 5510 www.veronmaksajat.

Veronmaksajain Keskusliitto Kalevankatu 4, 00100 Helsinki puhelin 09 618 871 jäsenpalvelu 03010 5511 neuvontakeskus 03010 5510 www.veronmaksajat. VUOSIKERTOMUS 2014 Veronmaksajain Keskusliitto Kalevankatu 4, 00100 Helsinki puhelin 09 618 871 jäsenpalvelu 03010 5511 neuvontakeskus 03010 5510 www.veronmaksajat.fi 2 n Sisällys Veropolitiikassa jäidenlähdön

Lisätiedot

Toimintakertomus 2004

Toimintakertomus 2004 Toimintakertomus 2004 Sisällysluettelo Liiton 53. toimintavuosi Toiminta-ajatus 5 Kansainväliset yhteydet 23 Puheenjohtajan puheenvuoro 6 Jäsenpalvelu 25 Toimitusjohtajan puheenvuoro Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010 KPMG Vuosikertomus 2009 2010 441 763 Painotuote Tämä painotuote on painettu ympäristöystävällisesti tuotetulle FSC-sertifioidulle paperille. Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 4 KPMG yrityksenä 6 Vastuullisuus

Lisätiedot

LIITE 1. Tilinpäätös 2014. Maakuntahallitus 23.3.2015

LIITE 1. Tilinpäätös 2014. Maakuntahallitus 23.3.2015 LIITE 1 Tilinpäätös 2014 Maakuntahallitus TOKE2014 1 (49) Sisällys 1 TOIMINTAKERTOMUS... 2 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 2 1.1.1 Maakuntajohtajan katsaus vuoteen 2014... 2 1.1.2

Lisätiedot

LIITTOKOKOUS. 30.11.2010 hämeenlinna

LIITTOKOKOUS. 30.11.2010 hämeenlinna LIITTOKOKOUS 30.11.2010 hämeenlinna Palomiesliiton XVIII LIITTOKOKOUS 30.11.2010 hämeenlinna Sisältö Puheenjohtajan puheenvuoro 3 Ohjeet liittokokoukseen osallistumisesta 4 Liittokokouksen aikataulu 5

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013. Helsingin Ekonomit ry - HEKO

VUOSIKERTOMUS 2013. Helsingin Ekonomit ry - HEKO VUOSIKERTOMUS 2013 Helsingin Ekonomit ry - HEKO Helsingin Ekonomit ry HEKO 1 Vuosikertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 2. TOIMINNAN PAINOPISTEET... 4 3. JÄSENTOIMINTA...

Lisätiedot

Pellervo-Seura 2012 113. toimintavuosi

Pellervo-Seura 2012 113. toimintavuosi Pellervo-Seura 2012 113. toimintavuosi YK:n Kansainvälinen osuustoimintavuosi 2012 Pellervo-Seura 2012 Pellervo-Seura ry Pellervo on osuuskuntien ja muiden osuustoiminnallisten yhteisöjen valtakunnallinen

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE. Kauppakamari kouluttaa. Kauppakamariasiaa 6/2012 > 14.12. Kansainvälisiä asoita. Muuta yritystietoa.

JÄSENTIEDOTE. Kauppakamari kouluttaa. Kauppakamariasiaa 6/2012 > 14.12. Kansainvälisiä asoita. Muuta yritystietoa. SISÄLTÖ Kauppakamari kouluttaa Kauppakamari kouluttaa Connecting Business! Kauppakamarin päivitetty Koulutuskalenteri/syksy 2012...3-5 JÄSENTIEDOTE 6/2012 > 14.12. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE Kauppakamariasiaa

Lisätiedot

26 Henkilökunta ja hallitus 27 Kauppakamariosastot 30 Valiokunnat 2014 36 Tilintarkastajat 38 Tavarantarkastajat 39 Jäsenet

26 Henkilökunta ja hallitus 27 Kauppakamariosastot 30 Valiokunnat 2014 36 Tilintarkastajat 38 Tavarantarkastajat 39 Jäsenet VUOSIKIRJA 2014 SISÄLLYS 2 Vähemmän hallintoa, enemmän avoimuutta Silja Huhtiniemi 4 Koulutus keskiössä Christina Holmström 6 Tärkeintä itsensä kehittäminen Kasvuyritysvaliokunta, Anssi Lehikoinen 8 Monikanavaisuudella

Lisätiedot

KEHYN TOIMINNAN RAPORTTI 2013

KEHYN TOIMINNAN RAPORTTI 2013 KEHYN TOIMINNAN RAPORTTI 2013 Osaamista, vetovoimaa, yritystä, energiaa 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy (Kehy) on perustettu vuonna 1982 ja se on tällä hetkellä Suomen vanhin

Lisätiedot

Auli Aaltonen. Eläköön ekonomit! 2

Auli Aaltonen. Eläköön ekonomit! 2 Auli Aaltonen Eläköön ekonomit! 2 Porin Seudun Ekonomit ry 2003 2013 Julkaisija ISBN ISBN Kuvat Taitto Paino Porin Seudun Ekonomit ry 978-952-93-1781-3 (nid.) 978-952-93-1783-7 (PDF) Porin Seudun Ekonomit

Lisätiedot

EK:n toimintakertomus 2014

EK:n toimintakertomus 2014 Toimintakertomus EK:n toimintakertomus 2014 Sisältö 3 Vuoden 2014 aikana tapahtunutta 4 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 5 Henkilöstökertomus 6 Talouspolitiikka 7 Työmarkkinat 8 Infra ja ympäristö 9 Kilpailukyky

Lisätiedot

Käyntiosoite Näsilinnankatu 48 E puheenjohtaja Postiosoite PL 97, 33101 TRE hankepäällikkö, maanviljelijä Heidi Tanhua Puhelin 020 413 3462 Virrat

Käyntiosoite Näsilinnankatu 48 E puheenjohtaja Postiosoite PL 97, 33101 TRE hankepäällikkö, maanviljelijä Heidi Tanhua Puhelin 020 413 3462 Virrat MTK-Pirkanmaa toimintakertomus 2013 Mouhijärvi-Suodenniemi Liiton toimisto Puheenjohtajat Käyntiosoite Näsilinnankatu 48 E puheenjohtaja Postiosoite PL 97, 33101 TRE hankepäällikkö, maanviljelijä Heidi

Lisätiedot