MALLIVASTAUKSET. FARMASIAN valintakoe FYSIOLOGIA JA ANATOMIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MALLIVASTAUKSET. FARMASIAN valintakoe 27.5.2008 FYSIOLOGIA JA ANATOMIA"

Transkriptio

1 MALLIVASTAUKSET 1 FARMASIAN valintakoe FYSIOLOGIA JA ANATOMIA Jokaista kysymystä kohden on vain yksi oikea vastaus. Pisteitä annetaan oikeasta vastauksesta + 0,5 pistettä. Väärä vastaus tai useampia vastauksia samassa kysymyksessä: 0,25 pistettä. Jos kysymykseen jättää vastaamatta, saa 0 pistettä. Fysiologian ja anatomian osakokeen maksimipistemäärä on 25 pistettä. Minimipistemäärä on 0 pistettä. 1. Desmosomi a) muodostuu kalsiumsilloista solujen kalvoproteiinien välillä b) muodostuu solun ympäri kulkevista proteiininauhoista c) muodostuu proteiinikanavista d) muodostuu proteiinilamelleista 2. G proteiinit a) muuttavat muotoaan, kun niihin sitoutuu aktivoitunut reseptori b) sitoutuvat solukalvoon, kun reseptori aktivoituu c) hajoavat toisiolähettimolekyyleiksi, kun niihin sitoutuu aktivoitunut reseptori d) voivat aktivoida signaalinsiirtoketjun myös vahingossa törmäillessään muihin kalvoproteiineihin 3. Hermo lihasliitos a) hermo lihasliitoksessa hermopäätteen kalvoa, joka on lihassolua vasten, kutsutaan postsynaptiseksi kalvoksi. b) hermopäätteissä, jotka tulevat hermo lihasliitoksiin, välittäjäaineena on noradrenaliini c) välittäjäaineen vapautumista synapsirakoon säätelee solunsisäinen Ca 2+ pitoisuus d) asetyylikoliiniesteraasi estää asetyylikoliinin hajoamista synapsiraossa 4. Hermosolut a) myeliinituppi aksonin ympärillä ei vaikuta impulssin johtumisnopeuteen b) hermosolussa on useita tumia c) myeliinitupellisessa aksonissa aktiopotentiaalin johtumisnopeus voi olla 100 m/s d) hermosolujen aksonit eivät ole yli 20 cm pituisia 5. Aivo ja selkäydinkalvot a) keskushermostoa peittää kaksi sidekudoskalvoa b) uloin kalvo on lukinkalvo c) kovakalvon alla on lukinkalvo d) kovakalvo on suorassa kosketuksessa aivokudokseen 6. Valoreseptorit a) sijaitsevat aistinsolun sisäjäsenessä b) ovat ionikanavareseptoreita c) vaikuttavat ionikanaviin toisiolähettivälitteisellä mekanismilla d) aiheuttavat aktivoituessaan depolaroivan potentiaalin 7. Jatkuvassa ärsytyksessä a) tuntoaistinsolut herkistyvät ärsykkeelle herkistävien välittäjäaineiden vaikutuksesta b) kipuhermosyyt herkistyvät ärsykkeelle herkistävien välittäjäaineiden vaikutuksesta c) kipuhermosyyt herkistyvät ärsykkeelle uusien hermonpäätteiden muodostumisen takia d) kipuhermosyyt adaptoituvat

2 8. Korvan rakenteista tasapainoaistin toimintaan osallistuu a) korvakäytävä b) pyöreä ikkuna c) soikea rakkula d) tyvikalvo 2 9. Silmän verkkokalvon keskikuoppa a) on verkkokalvon kohta, jossa valo pääsee aistinsoluihin kulkematta muiden solukerroksien läpi b) on verkkokalvon kohta, jossa on vain sauvasoluja c) on verkkokalvon kohta, josta näköhermo lähtee d) on verkkokalvon kohta, joka reagoi heikkoon valoon 10. Mikä seuraavista gangliosoluja koskevista väittämistä pitää paikkansa? a) gangliosolut eivät voi tuottaa impulsseja spontaanisti b) gangliosolut reagoivat voimakkaimmin valoärsytykseen, jos valo osuu koko reseptiiviseen kenttään c) gangliosolujen reseptiivisen kentän keskustaan osuva valoärsyke estää aina gangliosolun aktivaatiota d) gangliosolujen aktivaatio muuttuu eniten silloin, kun valoärsyke osuu vain osaan reseptiivisestä kentästä 11. Mikä seuraavista hormoneista on steroidihormoni? a) kalsitrioli b) histamiini c) prostaglandiini E2 d) adrenaliini 12. Antidiureettisen hormonin eritys lisääntyy, kun a) solunulkoisen nesteen osmolaliteetti pienenee b) solunulkoinen nestemäärä lisääntyy c) verenpaine laskee voimakkaasti d) sydämen seinämän pressoreseptorit reagoivat lisääntyneeseen venytykseen 13. Kilpirauhashormoneja tuotetaan a) follikkelien kolloidissa b) follikkelisoluissa c) kilpirauhasen sidekudoksessa d) kilpirauhasen C soluissa 14. Kilpirauhashormonit kulkevat veressä a) enimmäkseen vapaana hormonina b) enimmäkseen plasman proteiineihin sitoutuneena c) prehormonina, josta hiilihydraattiosa pilkkoutuu pois vaikutuskohdassa d) prehormonina, josta peptidiosa pilkkoutuu pois vaikutuskohdassa 15. Solunulkoinen kalsiumpitoisuuden pienetessä % a) solut aktivoituvat helposti ja syntyy lihaskouristuksia b) ihminen kuolee c) solujen aktivoituminen vaikeutuu ja tulee hengitysvaikeuksia d) sydämen rytmihäiriöiden vaara lisääntyy 16. Insuliini a) erittyy C peptidiin sitoutuneena proinsuliinina b) lisää glukoneogeneesiä c) lisää triglyseridien tuotantoa d) lisää valkuaisaineiden pilkkoutumista

3 3 17. Luusto a) Luuston kalsiumilla ei ole merkitystä veriplasman kalsiumpitoisuuden säätelyssä b) Syntymän jälkeen suuri osa verisoluista muodostuu luukalvolla c) Osteoblastit ovat luuta muodostavia soluja d) Luun muodostuminen ja pilkkoutuminen eivät ole riippuvaisia siitä, kuinka paljon luuta kuormitetaan 18. Luustolihaksen supistuminen a) Kun lihas supistuu, sarkomeeri ei lyhene b) Troponiini estää myosiinin kiinnittymisen aktiiniin c) Myosiini sitoutuu aktiiniin ainoastaan kun lihassolun Ca 2+ pitoisuus on pieni d) ATP:n sitoutuminen myosiiniin saa aikaan sen kiinnittymisen aktiiniin 19. Sydämen impulssinjohtojärjestelmä a) sinussolmuke toimii sydämen tahdistimena b) sydämen syke on sitä nopeampaa mitä kauempana sinussolmukkeesta aktiopotentiaalit syntyvät c) sydämen kärki supistuu selvästi myöhemmin kuin kammioiden yläosa d) eteiskammiosolmuke kiihdyttää impulssin kulkua eteisistä kammioihin 20. Diastole ja systole a) diastole on eteisten veltostumisvaihe b) systole on kammioiden supistumisvaihe c) systole on eteisten veltostumisvaihe d) diastole on kammioiden supistumisvaihe 21. Hypertonia a) pienentää vasemman kammion lihasseinämän paksuuntumista b) on ateroskleroosia vähentävä tekijä c) korkea verenpaine kuormittaa sydäntä ja verisuonia d) vähäsuolainen ruokavalio lisää elimistön neste ja verimäärää ja laskee verenpainetta 22. Verenkierron ääreisvastuksen säätely a) hermostollis hormonaalisessa säätelyssä parasympaattisista hermonpäätteistä vapautuva noradrenaliini laajentaa laskimoita b) aineenvaihdunnan vilkastuminen vähentää elimen verenkiertoa c) itsesäätely pitää läpivirtauksen vakaana aineenvaihdunnan pysyessä muuttumattomana, vaikka verenpaine vaihtelee d) verenpaineeseen perustuvassa itsesäätelyssä verenpaineen laskiessa arteriolit supistuvat 23. Fyysinen rasitus a) ei juuri vaikuta sydämen minuuttitilavuuteen b) pienentää lihasten pikkuvaltimoiden vastusta c) nopeuttaa sydämen sykettä, mutta pienentää sydämen supistusvoimaa d) pienentää laskimopaluuta, jotta lihaksilla olisi enemmän verta käytössään 24. Termejä a) trombosytopenia tarkoittaa verihiutaleiden runsautta ja se altistaa tulehduksille b) aplastinen anemia tarkoittaa, että luuydin ei pysty muodostamaan riittävästi punasoluja, mutta myös valkosolujen tuotanto on usein heikentynyt c) polysytemia tarkoittaa veren normaalia pienempää punasolumäärää, mikä vähentää sydämen kuormitusta, koska hapen kuljetus on tehostunut d) leukopenia tarkoittaa veren valkosolujen runsautta ja se lisää elimistön puolustuskykyä

4 25. Valkosolut a) eosinofiilien määrä on vähentynyt allergisissa sairauksissa b) basofiilit eivät kuulu granulosyytteihin c) kukin lymfosyytti reagoi kaikentyyppisiin bakteereihin ja viruksiin d) fagosytoosi on neutrofiilien tärkein tehtävä Epäspesifinen puolustusjärjestelmä a) uusi altistuminen esim. samalle mikrobille tehostaa vaikutusta b) virtsan happamuus on osa virtsateiden puolustusmekanismia c) makrofagit ovat tärkeitä erityisesti lyhytaikaisissa infektioissa d) hiki ja tali eivät kuulu tähän järjestelmään 27. Komplementtijärjestelmä a) komplementtijärjestelmällä on opsoniinivaikutus eli se estää fagosytoosia b) kaikki virukset käynnistävät interferonin tuotannon solussa c) komplementin komponentit kiertävät veressä yleensä aktiivisina esiasteina, jotta puolustusjärjestelmä olisi nopeasti käytössä d) komplementtijärjestelmä vaikuttaa kemotaktisesti eli houkuttelee fagosyyttejä tulehdusalueelle 28. Veriryhmät a) elimistö tuottaa vasta aineita verestä puuttuvia ABO veriryhmätekijöitä vastaan ilman aiempaa altistusta b) O veriryhmään kuuluvilla ei ole A eikä B antigeenejä, joten he ovat ns. yleisvastaanottajia c) AB veriryhmään kuuluvat ovat ns. yleisluovuttajia, koska heillä ei ole ABO järjestelmän vastaaineita d) Rh yhteensopimattomuus aiheuttaa ongelmia aina jo ensimmäisen raskauden aikana 29. Keuhkojen tilavuus a) kertahengitystilavuus on aina sama b) uloshengityksen varatila on noin ml c) jäännöstilavuus on noin 3000 ml d) vitaalikapasiteetti on noin 500 ml 30. Hapen kuljetus a) happi kulkee veren mukana sekä plasmaan liuenneena että hemoglobiiniin sitoutuneena b) jokainen hemoglobiinimolekyyli pystyy kuljettamaan yhden happimolekyylin c) kun veri kulkee keuhkohiussuonten läpi, hemoglobiinin happikyllästyneisyys laskee d) aikuisen hemoglobiini sitoo happea tehokkaammin kuin sikiön hemoglobiini 31. Hiilidioksidin kuljetus a) happi liukenee helpommin veteen kuin hiilidioksidi b) hiilidioksidi ei sitoudu veressä hemoglobiiniin c) hiilidioksidi sitoutuu hemoglobiiniin paremmin silloin, kun hemoglobiinissa on happea d) suuri osa veren hiilidioksidista muuttuu vetykarbonaatiksi 32. Hengityksen säätely a) suurentunut valtimoveren vetyionipitoisuus lisää keuhkotuuletusta b) lisääntynyt keuhkotuuletus lisää hiilidioksidin osapainetta c) suuri valtimoveren happiosapaine lisää hengityskeskuksen aktiivisuutta d) valtimoveren ph:n muutokset eivät vaikuta hengityksen säätelyyn

5 33. Suuontelo a) sylkirauhaset tuottavat musiinia 1 2 litraa vuorokaudessa b) amylaasi toimii voiteluaineena c) bikarbonaatti lisää suuontelon happamuutta d) parasympaattisen hermoston aktiivisuus lisää syljen eritystä voimakkaasti ja sylki on juoksevaa Nieleminen ja ruokatorvi a) nielemisen alkuvaihe on tahdosta riippumaton b) aaltomaiset lihassupistukset kuljettavat ruokaa ruokatorvessa mahalaukkua kohti c) ruokatorven sulkijoilla ei ole käytännön merkitystä d) ulkoilman ja ruokatorven ontelon välillä ei ole paine eroa 35. Mahanesteen eritys a) pepsiinin määrä ei ole riippuvainen mahalaukun sisällön ph:sta b) gastriini lisää parietaalisolujen suolahapon eritystä c) maharauhasen katesolut tuottavat musiinia eli lima ainetta d) pepsinogeenia tarvitaan ravinnon rasvojen pilkkomiseen mahalaukussa 36. Sapen tuotanto a) maksasolut tuottavat kolekystokiniinistä sappihappoja b) sappirakossa sappi laimenee c) 100 % sappisuoloista poistuu ohutsuolesta ulosteen mukana d) kolekystokiniinin vaikutuksesta sappirakko supistuu ja sappea virtaa pohjukaissuoleen 37. Ohutsuolen rakenne ja toiminta a) nukkalisäkkeiden ja mikrovillusten ansiosta ohutsuolen imeytymispinta ala on erittäin suuri b) segmentaatioliikkeet liikuttavat suolen sisältöä eteenpäin c) ohutsuolen epiteelisolut eivät tuota pilkkomiseen osallistuvia entsyymejä d) suolensisällön kulkeutuminen ohutsuolen läpi kestää normaalisti tuntia 38. Paksusuoli a) paksusuolen nukkalisäkkeet lisäävät paksusuolen imeytymispinta alaa huomattavasti b) lähes kaikki ravintoaineet imeytyvät paksusuolesta c) aldosteroni lisää natriumin imeytymistä paksusuolesta d) vettä ei imeydy paksusuolesta 39. Kuume a) kuumetta aiheuttavia aineita kutsutaan pyrogeeneiksi b) kuumeen laskiessa ihon pikkuvaltimot supistuvat c) kuumeen noustessa lihastyö pienenee d) kuumeen laskiessa iho on kalpea 40. Lämmönmuodostus ja lämmönhukka a) levossa aineenvaihdunta on suurempi kuin lämmöntuotto b) jos hiki kuivataan, se tehostaa lämmönhukkaa c) vilunväristykset ovat tahdonalaisia lihasliikkeitä d) verenvirtaus ihoon on huoneenlämmössä voimakkaampaa kuin ravintoaineiden ja hapen kuljettaminen vaatisi 41. Alkuvirtsaa suodattuu vuorokaudessa keskimäärin a) 10 litraa b) 60 litraa c) 180 litraa d) 250 litraa

6 42. Veden takaisinimeytyminen tapahtuu a) osmoosilla Henlen lingon nousevasta osasta b) aktiivisella kuljetuksella proksimaalisesta kiemuratiehyestä c) ADH:n säätelemällä osmoosilla distaalisesta kiemuratiehyestä d) aktiivisella kuljetuksella kokoojaputkesta Vedenpuutteessa a) verenkiertoelimistön venytykseen reagoivien aistinsolujen aktiivisuus lisääntyy b) hypotalamuksen osmolaliteettiin reagoivien aistinsolujen aktiivisuus vähenee c) antidiureettisen hormonin erittyminen vähenee d) munuaistiehyen läpäisevyys vedelle lisääntyy 44. Happo emästasapainon säätelyssä a) hengitys on ensisijainen puolustusmekanismi vetyionipitoisuuden muutoksia vastaan b) solunsisäiset puskurimekanismit estävät veren ph:n laskun nopeimmin c) puskurimekanismit edistävät ylimääräisten vetyionien poistumista elimistöstä d) bikarbonaatin takaisinimeytyminen munuaisissa vaikuttaa samalla tavoin kuin vetyionien erittyminen 45. Mikä seuraavista nais ja mieshormoneja koskevista väittämistä on oikein a) LH:lla ei ole merkitystä keltarauhasen kehittymisessä b) FSH stimuloi miehillä testosteronin tuotantoa ja naisilla estradiolin ja progesteronin tuotantoa c) munasarjat tuottavat estradiolia ja progesteronia d) aivolisäkkeen takalohko tuottaa lutropiinia ja follitropiinia 46. Keltarauhanen a) keltarauhasvaihe alkaa munasolun irtoamisesta ja päättyy kuukautisten alkamiseen b) keltarauhanen tuottaa runsaasti mieshormoneja c) keltarauhanen surkastuu, kun munasolu hedelmöityy d) keltarauhasvaiheessa FSH pitoisuus on korkea, jotta uusia follikkeleja ei kypsyisi 47. Istukka a) istukassa on kaksi erillistä verenkiertojärjestelmää b) implantaatiossa blastokysta jää vain osittain kohdun limakalvon sisään c) istukka on muodostunut vain kohdun soluista d) napanuorassa on yksi valtimo ja kaksi laskimoa 48. Raskaus a) alkiokausi kestää viikot hedelmöitymisestä laskettuna b) normaali raskaus kestää keskimäärin 284 vuorokautta hedelmöitymisestä laskettuna c) kohdun voimakas kasvu raskauden aikana perustuu solujen suurenemiseen d) alkiolevyn kerroksista ektodermi on se, jonka soluista muodostuvat tuki ja liikuntaelimistö sekä verenkiertoelimet 49. Murrosikä a) tytöillä ensimmäinen merkki murrosiän alkamisesta on karvoituksen kasvu b) pojilla ensimmäinen merkki murrosiän alkamisesta on kivesten kasvu c) ensimmäisiin kuukautiskiertoihin liittyy aina munasolun irtoaminen d) testosteronin vaikutuksesta äänihuulet lyhenevät ja ohenevat, jolloin ääni madaltuu ja voimistuu 50. Vaihdevuodet a) vaihdevuosien fyysiset muutokset johtuvat pääasiassa progesteronin vähenemisestä b) vaihdevuosiin liittyy luukudoshukkaa c) kuukautiset jäävät keskimäärin pois 60 vuotiaana d) vaihdevuosiin liittyy LH:n ja FSH:n tuotannon voimakas väheneminen

7 KEMIA 7 Jokaista kysymystä kohden on vain yksi oikea vastaus. Oikeasta vastauksesta saa +0,5 2 pistettä. Kunkin kysymyksen pisteytys on ilmoitettu kysymyksen kohdalla. Jos vastaus on väärä tai useampia vastauksia samassa kysymyksessä, saa ko. tehtävästä miinuspisteitä puolet kysymyksen pisteytyksestä. Jos kysymykseen jättää vastaamatta, saa 0 pistettä. Kemian osakokeen maksimipistemäärä on 16 pistettä. Minimipistemäärä on 0 pistettä. 51. Kun liuoksen ph = 10, niin a) liuos on neutraali b) liuos on hapan c) liuos on emäksinen d) kohdat a c ovat kaikki väärin 52. Kun liuoksen ph kasvaa yhdellä (esim. arvosta 3 arvoon 4), niin a) oksonium ionin konsentraatio kasvaa 2 kertaiseksi b) oksonium ionin konsentraatio pienenee puoleen c) oksonium ionin konsentraatio kasvaa 10 kertaiseksi d) oksonium ionin konsentraatio pienenee kymmenesosaan 53. Propanaali ja butanaali kuuluvat a) alkeeneihin b) alkyyneihin c) aldehydeihin d) ketoneihin 54. Alkeenit sisältävät aina ainakin yhden a) hydroksyyli ryhmän b) karbonyyli ryhmän c) kaksoissidoksen d) kolmoissidoksen 55. 1,0 moolia yksiarvoista heikkoa happoa lisätään liuokseen, jossa on 1,0 moolia yksiarvoista vahvaa emästä. Saatu liuos on a) emäksinen b) neutraali c) hapan d) ei ole mahdollista sanoa annetuilla tiedoilla 56. Kuinka monta vetyatomia sisältää yksi heksaani molekyyli? a) 8 b) 10 c) 12 d) 14

8 57. Kun happo ja alkoholi reagoivat muodostaen esterin, niin mikä reaktio on kyseessä? a) hydrolyysi b) kondensaatio c) hapettuminen d) pelkistyminen Mikä seuraavista väittämistä on väärin? a) Alkoholin hapettuessa voi muodostua aldehydiä. b) Kun alkoholi on useampiarvoinen, sillä on useita hydroksyyli ryhmiä. c) Aldehydiä pelkistettäessä muodostuu karboksyylihappoa. d) Alkeenia hydratessa saadaan alkaania. 59. Alla oleva lääkeaine (propranololi) on ns. beetasalpaaja. Mihin ryhmiin se voidaan luokitella rakenteensa perusteella? a) esteri, alkoholi, amiini b) alkeeni, ketoni, alkoholi c) aldehydi, esteri, amiini d) eetteri, alkoholi, amiini 60. Mikä seuraavista on alla olevan yhdisteen systemaattinen nimi? a) 4 klooriheksaani b) 3 kloori 2 heksyyni c) 4 kloori 2 hekseeni d) 4 klooriheksyyni 61. Kuinka monta kiraalista (eli asymmetristä) hiiliatomia alla oleva tripeptidi sisältää? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

9 9 62. Jos ibuprofeenia on 0,500 millimoolia litrassa, niin kuinka monta milligrammaa ibuprofeenia on silloin millilitrassa? M(ibuprofeeni) = 206 g/mol. a) 0,103 b) 1,03 c) 10,3 d) Kaliumkloridia liukenee veteen 100 C:ssa 7,61 mol/l ja 20 C:ssa 4,56 mol/l. Kuinka paljon kaliumkloridia saostuu, kun 1,00 litraa kylläistä 100 asteista kaliumkloridi liuosta jäähdytetään 20 asteiseksi? M(KCl) = 74,55 g/mol. a) 74,6 grammaa b) 227 grammaa c) 340 grammaa d) 567 grammaa 64. Kuinka paljon kalsiumsulfaattia on 1,00 litrassa kylläistä CaSO 4 liuosta? M(CaSO 4 ) = 136,142 g/mol ja K s (CaSO 4 ) = 4, M 2. a) 6,71 mg b) 9,56 mg c) 671 mg d) 956 mg 65. Kun 100,0 grammaa erästä suolaa MX 3 5 H 2 O (M = kationi ja X = anioni) kuumennettiin, kidevesi haihtui pois, jolloin suolaa jäi jäljelle 81,43 g. Mikä on kyseisen kidevedettömän suolan molekyylipaino? (2,0 p) a) 375 g/mol b) 385 g/mol c) 395 g/mol d) 405 g/mol 66. 1,00 litraan vesiliuosta, joka sisältää Ag + ja Cu + ioneja molempia 0,1 mg/ml, lisätään 1,00 litraa 0,1 millimolaarista natriumkloridin vesiliuosta. Mitä tapahtuu? M(Ag) = 107,87 g/mol, M(Cu) = 63,55 g/mol, K s (AgCl) = 1, M 2 ja K s (CuCl) = 1, M 2. (2,0 p) a) vain hopeakloridia saostuu b) vain kuparikloridia saostuu c) mitään ei saostu d) molempia saostuu 67. Missä ph:ssa etikkahappo liuoksessa on 95% etikkahaposta asetaatti muodossa eli deprotonoituneena? pk a (etikkahappo) = 4,76. (2,0 p) a) 4 b) 5 c) 6 d) 7

10 FYSIIKKA 10 Valitse kunkin tehtävän vastausvaihtoehdoista (a d) ainoastaan yksi väittämä. Ympyröi oikea vastausvaihtoehto. Oikeasta vastauksesta saat 1 pisteen. Väärästä vastauksesta saat 0,5 pistettä. Jos jätät vastaamatta johonkin tehtävään, saat ko. tehtävästä 0 pistettä. Jos valitset useamman kuin yhden vastausvaihtoehdon, saat ko. tehtävästä 0,5 pistettä. Fysiikan kokeen maksimipistemäärä on 9 pistettä. 68. Ominaislämpökapasiteetin yksikkö on a) 1 J b) 1 J / kg c) 1 K / J d) 1 J / (kg C) 69. Kuula, jonka säde on 18 cm ja massa 2,5 kg, on oheisen kuvan mukaisesti vaakasuorassa metallikourussa. Kourun tasojen välinen kulma (α) on 55. Kuulaan vaikuttavien voimien suurudet ovat: a) G 10 N, N 1 20 N ja N 2 5 N b) G 15 N, N 1 25 N ja N 2 7 N c) G 25 N, N 1 30 N ja N 2 17 N d) G 35 N, N 1 40 N ja N 2 27 N y x 70. Syöttäjä heittää pesäpallon kohtisuoraan ylöspäin. Pallo irtoaa kädestä nopeudella 27 m/s 2,2 m korkeudella syöttölautasesta. Millä nopeudella pallo osuu ns. hutilyönnin jälkeen syöttölautaselle? Palloon vaikuttavaa ilmanvastusta ei huomioida. a) 16 m/s b) 21 m/s c) 28 m/s d) 36 m/s

11 Nopeudella 80 km/h liikkuva henkilöauto (massa 1350 kg) törmää suoraan nopeudella 50 km/h vastaan tulevaan kuorma autoon (massa kg). Mihin suuntaan ja millä nopeudella yhteen takertuneet autot liikkuvat heti kimmottoman törmäyksen jälkeen? a) Henkilöauton alkuperäiseen kulkusuuntaan nopeudella 27 km/h b) Kuorma auton alkuperäiseen kulkusuuntaan nopeudella 39 km/h c) Kuorma auton alkuperäiseen kulkusuuntaan nopeudella 67 km/h d) Autot pysähtyvät välittömästi törmäyksen jälkeen eivätkä liiku takertuneina kumpaankaan suuntaan 72. Henkilö X tönäisee kitkattoman 1 kg:n kappaleen levosta nopeuteen 10 m/s. Välittömästi tämän jälkeen henkilö Y tönäisee samaa kappaletta samaan suuntaan nopeuteen 20 m/s. Kuinka suuren työn tekevät henkilöt X ja Y? a) Henkilö X 50 J ja henkilö Y 50 J b) Henkilö X 50 J ja henkilö Y 150 J c) Henkilö X 100 J ja henkilö Y 100 J d) Henkilö X 100 J ja henkilö Y 50 J 73. Yksivärinen valonsäde tulee ilmasta lasiin 48,0 :en tulokulmassa (lasin taitekerroin on 1,55 ja ilman taitekerroin 1,00). Tällöin taitekulma on a) 28,6 b) 38,6 c) 48,6 d) 58,6 74. Valonsäteen tullessa lasista ja sen kohdatessa lasin ja ilman rajapinnan, tapahtuu kokonaisheijastus, jos tulokulma on a) suurempi kuin rajakulma b) pienempi kuin rajakulma c) 0 (nolla astetta) d) Kokonaisheijastus on tulokulmasta riippumaton 75. Laserin valo johdetaan hilan läpi varjostimelle. Varjostin on 2,00 m:n päässä hilasta, jossa on 530 rakoa/mm. Ensimmäisen kertaluvun valomaksimi on 0,765 m:n päässä kuvion keskikohdasta. Laske laserin valon aallonpituus? a) 380 nm b) 470 nm c) 580 nm d) 670 nm 76. Eräässä kokeessa 1,0 kg 0 celsiusasteista jäärouhetta sulatettiin 1,0 kw:n lämmitysvastuksella. Siihen kului aikaa 5,5 min. Laske kokeen perusteella jään ominaissulamislämpö. a) 210 kj/kg b) 330 kj/kg c) 540 kj/kg d) 13 MJ/kg

KEMIA HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEET

KEMIA HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEET BILÄÄKETIETEEN enkilötunnus: - KULUTUSJELMA Sukunimi: 20.5.2015 Etunimet: Nimikirjoitus: KEMIA Kuulustelu klo 9.00-13.00 YVÄN VASTAUKSEN PIIRTEET Tehtävämonisteen tehtäviin vastataan erilliselle vastausmonisteelle.

Lisätiedot

Väittämä Oikein Väärin. 1 Pelkistin ottaa vastaan elektroneja. x. 2 Tyydyttynyt yhdiste sisältää kaksoissidoksen. x

Väittämä Oikein Väärin. 1 Pelkistin ottaa vastaan elektroneja. x. 2 Tyydyttynyt yhdiste sisältää kaksoissidoksen. x KUPI YLIPIST FARMASEUTTISE TIEDEKUA KEMIA VALITAKE 27.05.2008 Tehtävä 1: Tehtävässä on esitetty 20 väittämää. Vastaa väittämiin merkitsemällä sarakkeisiin rasti sen mukaan, onko väittämä mielestäsi oikein

Lisätiedot

vi) Oheinen käyrä kuvaa reaktiosysteemin energian muutosta reaktion (1) etenemisen funktiona.

vi) Oheinen käyrä kuvaa reaktiosysteemin energian muutosta reaktion (1) etenemisen funktiona. 3 Tehtävä 1. (8 p) Seuraavissa valintatehtävissä on esitetty väittämiä, jotka ovat joko oikein tai väärin. Merkitse paikkansapitävät väittämät rastilla ruutuun. Kukin kohta voi sisältää yhden tai useamman

Lisätiedot

Steroidihormonimääritykset lapsettomuuden hoidossa ja diagnostiikassa

Steroidihormonimääritykset lapsettomuuden hoidossa ja diagnostiikassa Steroidihormonimääritykset lapsettomuuden hoidossa ja diagnostiikassa Helena Tinkanen LT Synnytys- ja naistentautien ja gynekologisen endokrinologian erikoislääkäri TAYS Raskauden alkamiseen tarvitaan

Lisätiedot

Sylvant (siltuksimabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Sylvant (siltuksimabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO EMA/198014/2014 Sylvant (siltuksimabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Tämä on Sylvant-valmistetta koskevan riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joiden

Lisätiedot

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti Munuaiset ovat pavunmuotoiset elimet ja ne sijaitsevat selkärankasi kummallakin puolella keskimäärin puolessa välissä selkääsi. Munuaiset toimivat suodattimena.

Lisätiedot

Väärin, Downin oireyhtymä johtuu ylimääräisestä kromosomista n.21 (trisomia) Geeni s. 93.

Väärin, Downin oireyhtymä johtuu ylimääräisestä kromosomista n.21 (trisomia) Geeni s. 93. 1 I) Ovatko väittämät oikein (O) vai väärin (V)? Jos väite on mielestäsi väärin, perustele se lyhyesti väittämän alla oleville riveille. O/V 1.2. Downin oireyhtymä johtuu pistemutaatista fenyylialaniinin

Lisätiedot

Lääketiede Valintakoeanalyysi 2015 Fysiikka. FM Pirjo Haikonen

Lääketiede Valintakoeanalyysi 2015 Fysiikka. FM Pirjo Haikonen Lääketiede Valintakoeanalyysi 5 Fysiikka FM Pirjo Haikonen Fysiikan tehtävät Väittämä osa C (p) 6 kpl monivalintoja, joissa yksi (tai useampi oikea kohta.) Täysin oikein vastattu p, yksikin virhe/tyhjä

Lisätiedot

Ihmisen biologian selkokielisanasto

Ihmisen biologian selkokielisanasto Ihmisen biologian selkokielisanasto Ihmisen biologian Käsitesanasto Tämä käsitesanasto tukee lukion biologian kurssin BI4, perusopetuksen biologian kurssin bi3 sekä ammattiopiston anatomian kurssien opiskelijoita.

Lisätiedot

FYSIIKKA (FY91): 9. KURSSI: Kertauskurssi KOE 30.01.2014 VASTAA KUUTEEN (6) TEHTÄVÄÄN!!

FYSIIKKA (FY91): 9. KURSSI: Kertauskurssi KOE 30.01.2014 VASTAA KUUTEEN (6) TEHTÄVÄÄN!! FYSIIKKA (FY91): 9. KURSSI: Kertauskurssi KOE 30.01.2014 VASTAA KUUTEEN (6) TEHTÄVÄÄN!! 1. Vastaa, ovatko seuraavat väittämät oikein vai väärin. Perustelua ei tarvitse kirjoittaa. a) Atomi ei voi lähettää

Lisätiedot

B sivu 1(6) AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN VALINTAKOE

B sivu 1(6) AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN VALINTAKOE B sivu 1(6) TEHTÄVÄOSA 7.6.2004 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN VALINTAKOE YLEISOHJEITA Tehtävien suoritusaika on 2 h 45 min. Osa 1 (Tekstin ymmärtäminen) Osassa on 12 valintatehtävää. Tämän

Lisätiedot

2.2 Kuukautiskierto. munarakkula. munasarja. munasolu. keltarauhanen. Munarakkulavaihe Keltarauhasvaihe Munarakkulavaihe. Aivolisäkkeen.

2.2 Kuukautiskierto. munarakkula. munasarja. munasolu. keltarauhanen. Munarakkulavaihe Keltarauhasvaihe Munarakkulavaihe. Aivolisäkkeen. 2.2 Kuukautiskierto munasarja munarakkula munasolu keltarauhanen Munarakkulavaihe Keltarauhasvaihe Munarakkulavaihe FSH LH Aivolisäkkeen hormonit munarakkula ovulaatio keltarauhanen Munasarjan hormonit

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Revertor vet 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Revertor vet 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Revertor vet 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 ml injektionestettä sisältää: Vaikuttava aine: Atipametsolihydrokloridi

Lisätiedot

Näkökulmia kulmia palautumisesta

Näkökulmia kulmia palautumisesta Näkökulmia kulmia palautumisesta Palaudu ja kehity -iltaseminaari 04.05.2010 Juha Koskela ft, TtYO, yu-valmentaja Näkökulmia kulmia palautumisesta Harjoittelun jaksotus ja palautuminen Liikeketju väsymistä

Lisätiedot

Adacolumn -hoito tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä

Adacolumn -hoito tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä Adacolumn -hoito tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä Hellävarainen vallankumous IBD-tautien hoidossa Sisältö Maha-suolikanava...4 Haavainen paksusuolitulehdus...6 Crohnin tauti...8 Elimistön

Lisätiedot

Kondensaatio ja hydrolyysi

Kondensaatio ja hydrolyysi Kondensaatio ja hydrolyysi REAKTIOT JA ENERGIA, KE3 Määritelmä, kondensaatioreaktio: Kondensaatioreaktiossa molekyylit liittyvät yhteen muodostaen uuden funktionaalisen ryhmän ja samalla molekyylien väliltä

Lisätiedot

Verenkierto (circulation)

Verenkierto (circulation) Yleistä: Verenkierto (circulation) monisoluisten eläinten ruumiinnesteiden kuljetusjärjestelmä tehtävät: - kudosten ravinnonsaannista huolehtiminen - kuona-aineiden poiskuljetus - kemiallisten viestien

Lisätiedot

Biokemian perusteet 26.9.2012: Hemoglobiini, Entsyymikatalyysi

Biokemian perusteet 26.9.2012: Hemoglobiini, Entsyymikatalyysi Biokemian perusteet 26.9.2012: Hemoglobiini, Entsyymikatalyysi Dos. Tuomas Haltia Sirppisoluanemia, Hb-mutaatio Glu-6 Val Hemoglobiini allosteerinen hapen kuljettajaproteiini (ei ole entsyymi!) Allosteerinen

Lisätiedot

I MUISTAMISEN JA SANAVARASTON AVUKSI

I MUISTAMISEN JA SANAVARASTON AVUKSI I MUISTAMISEN JA SANAVARASTON AVUKSI Samat vinkit hyödyttävät kaikkia kognitiivisia strategioita, joilla toisen kielen oppija operoi. Avainsanat Opetusjakson alussa opettaja jakaa oppilaille ko. jaksossa

Lisätiedot

RECEPTAL vet 4 mikrog/ml

RECEPTAL vet 4 mikrog/ml VALMISTEYHTEENVETO 1 ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN KAUPPANIMI Receptal vet 4 mikrog/ml 2 VAIKUTTAVAT AINEET JA APUAINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 millilitra injektionestettä sisältää: Vaikuttavat aineet: Busereliiniasetaatti

Lisätiedot

Helsingin yliopisto/tampereen yliopisto Henkilötunnus - Molekyylibiotieteet/Bioteknologia Etunimet valintakoe Tehtävä 3 Pisteet / 30

Helsingin yliopisto/tampereen yliopisto Henkilötunnus - Molekyylibiotieteet/Bioteknologia Etunimet valintakoe Tehtävä 3 Pisteet / 30 Helsingin yliopisto/tampereen yliopisto Henkilötunnus - hakukohde Sukunimi Molekyylibiotieteet/Bioteknologia Etunimet valintakoe 20.5.2013 Tehtävä 3 Pisteet / 30 3. Osa I: Stereokemia a) Piirrä kaikki

Lisätiedot

Sukunimi: Etunimi: Henkilötunnus:

Sukunimi: Etunimi: Henkilötunnus: K1. Onko väittämä oikein vai väärin. Oikeasta väittämästä saa 0,5 pistettä. Vastaamatta jättämisestä tai väärästä vastauksesta ei vähennetä pisteitä. (yhteensä 10 p) Oikein Väärin 1. Kaikki metallit johtavat

Lisätiedot

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Lisätiedot

Suomen Suunnistusliitto

Suomen Suunnistusliitto Suomen Suunnistusliitto ry Suomen Suunnistusliitto Urheilijan ravitsemus Ravitsemussuositukset Monipuolista ja värikästä Sopivasti ja riittävästi Nauttien ja kiireettömästi Ruokaympyrä Ruokakolmio Lautasmalli

Lisätiedot

Hivenaineiden perustarpeen sekä hiukan lisääntyneen tarpeen tyydyttämiseen laskimoravitsemuksen yhteydessä.

Hivenaineiden perustarpeen sekä hiukan lisääntyneen tarpeen tyydyttämiseen laskimoravitsemuksen yhteydessä. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Addaven infuusiokonsentraatti, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Addaven sisältää: 1 ml 1 ampulli (10 ml) Kromikloridi 6 H 2 O 5,33 mikrog

Lisätiedot

Sydän- ja verisuonitaudit. Linda, Olga, Heikki ja Juho

Sydän- ja verisuonitaudit. Linda, Olga, Heikki ja Juho Sydän- ja verisuonitaudit Linda, Olga, Heikki ja Juho Yleistä Sydän- ja verisuonitaudit ovat yleisimpiä kansantauteja ympäri maailmaa. Vaarallisia ja lyhyetkin häiriöt voivat aiheuttaa työ- ja toimintakyvyn

Lisätiedot

Kotitehtävä. Ruokapäiväkirja kolmelta vuorokaudelta (normi reenipäivä, lepopäivä, kisapäivä) Huomioita, havaintoja?

Kotitehtävä. Ruokapäiväkirja kolmelta vuorokaudelta (normi reenipäivä, lepopäivä, kisapäivä) Huomioita, havaintoja? Kotitehtävä Ruokapäiväkirja kolmelta vuorokaudelta (normi reenipäivä, lepopäivä, kisapäivä) Huomioita, havaintoja? VÄLIPALA Tehtävä Sinun koulupäiväsi on venähtänyt pitkäksi etkä ehdi ennen illan harjoituksia

Lisätiedot

SUPERABSORBENTIT. Kemian opetuksen keskus Helsingin yliopisto Superabsorbentit Opettajan ohje

SUPERABSORBENTIT. Kemian opetuksen keskus Helsingin yliopisto Superabsorbentit Opettajan ohje SUPERABSORBENTIT KOHDERYHMÄ: Soveltuu kaiken ikäisille oppilaille. Työn kemian osuutta voidaan supistaa ja laajentaa oppilaiden tietojen ja taitojen mukaisesti. KESTO: 5 15 min. MOTIVAATIO: Kosteuspyyhkeet

Lisätiedot

Tuki- ja liikuntaelimistö, liikkuminen II

Tuki- ja liikuntaelimistö, liikkuminen II Hermo-lihasliitos (NMJ) Tuki- ja liikuntaelimistö, liikkuminen II synapsi, joka rakenteellisesti ja toiminnallisesti erikoistunut siirtämään signaalin motoneuronista lihassoluun rakentuu viidestä komponentista:

Lisätiedot

Tehtävä 1. Valitse seuraavista vaihtoehdoista oikea ja merkitse kirjain alla olevaan taulukkoon

Tehtävä 1. Valitse seuraavista vaihtoehdoista oikea ja merkitse kirjain alla olevaan taulukkoon Tehtävä 1. Valitse seuraavista vaihtoehdoista oikea ja merkitse kirjain alla olevaan taulukkoon A. Mikä seuraavista hapoista on heikko happo? a) etikkahappo b) typpihappo c) vetykloridihappo d) rikkihappo

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta - dia-valinta 2012 Insinöörivalinnan fysiikan koe 30.5.2012, malliratkaisut

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta - dia-valinta 2012 Insinöörivalinnan fysiikan koe 30.5.2012, malliratkaisut A1 Kappale, jonka massa m = 2,1 kg, lähtee liikkeelle levosta paikasta x = 0,0 m pitkin vaakasuoraa alustaa. Kappaleeseen vaikuttaa vaakasuora vetävä voima F, jonka suuruus riippuu paikasta oheisen kuvan

Lisätiedot

Sydän- ja verenkiertoelimistön toiminta rasituksen aikana

Sydän- ja verenkiertoelimistön toiminta rasituksen aikana Sydän- ja verenkiertelimistön timinta rasituksen aikana Terve Urheilija iltaseminaari 5.3.2013 Niina Mutanen, testauspäällikkö, LitM Tampereen Urheilulääkäriasema 1 Sydän- ja verenkiertelimistö Verenkiertelimistö

Lisätiedot

ASEA. Maailman ensimmäinen ja ainoa redoxsignalointimolekyyli valmiste. Mitä ovat redoxsignalointimolekyylit?

ASEA. Maailman ensimmäinen ja ainoa redoxsignalointimolekyyli valmiste. Mitä ovat redoxsignalointimolekyylit? ASEA Maailman ensimmäinen ja ainoa redoxsignalointimolekyyli valmiste Mitä ovat redoxsignalointimolekyylit? Kaikissa kehon soluissa on mitokondrioita, jotka ovat solujen voimanlähde. Mitokondriot erittävät

Lisätiedot

Kuva 1: Yhdisteet A-F viivakaavoin, tehtävän kannalta on relevanttia lisätä näkyviin vedyt ja hiilet. Piiroteknisistä syistä tätä ei ole tehty

Kuva 1: Yhdisteet A-F viivakaavoin, tehtävän kannalta on relevanttia lisätä näkyviin vedyt ja hiilet. Piiroteknisistä syistä tätä ei ole tehty 1. Valitse luettelosta kaksi yhdistettä, joille pätee (a) yhdisteiden molekyylikaava on C 6 10 - A, E (b) yhdisteissä on viisi C 2 -yksikköä - D, F (c) yhdisteet ovat tyydyttyneitä ja syklisiä - D, F (d)

Lisätiedot

VESILIUKOISET VITAMIINIT

VESILIUKOISET VITAMIINIT SUOJARAVINTOAINEET ENERGIAN LISÄKSI TARVITSEMME RAVINTOAINEITA ELINTOIMINTOJEMME YLLÄPITÄMISEEN JA SÄÄTELYTEHTÄVIIN SUOJARAVINTOAINEET VITAMIINIT KIVENNÄISAINEET eli mineraalit VESILIUKOISET VITAMIINIT

Lisätiedot

2. Makuaisti Makusilmuja kaikkialla suuontelossa, eniten kielessä.

2. Makuaisti Makusilmuja kaikkialla suuontelossa, eniten kielessä. 1. Ihon aistit 1. Kipuaisti (vapaita hermopäitä lähes kaikkialla elimistössä). 2. Kylmäaisti 3. Kuuma-aisti 4. Kosketusaisti 1. Vapaat hermopäätteet (esim. karvatupen pinnassa aistivat liikettä) 2. Meissnerin

Lisätiedot

Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka Kari Sormunen Kevät 2012

Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka Kari Sormunen Kevät 2012 Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka Kari Sormunen Kevät 2012 LIIKE Jos vahvempi kaveri törmää heikompaan kaveriin, vahvemmalla on enemmän voimaa. Pallon heittäjä antaa pallolle heittovoimaa, jonka

Lisätiedot

Johdantoa. Kemia on elektronien liikkumista/siirtymistä. Miksi?

Johdantoa. Kemia on elektronien liikkumista/siirtymistä. Miksi? Mitä on kemia? Johdantoa REAKTIOT JA ENERGIA, KE3 Kemia on elektronien liikkumista/siirtymistä. Miksi? Kaikissa kemiallisissa reaktioissa tapahtuu energian muutoksia, jotka liittyvät vanhojen sidosten

Lisätiedot

Ioniselektiivinen elektrodi

Ioniselektiivinen elektrodi ELEC-A8510 Biologisten ilmiöiden mittaaminen Ioniselektiivinen elektrodi Luento 2 h: menetelmän teoria ja laboratoriotyön esittely Itsenäinen työskentely 2 h: materiaaliin tutustuminen Laboratoriotyöskentely

Lisätiedot

2. Pystyasennossa olevaa jousta kuormitettiin erimassaisilla kappaleilla (kuva), jolloin saatiin taulukon mukaiset tulokset.

2. Pystyasennossa olevaa jousta kuormitettiin erimassaisilla kappaleilla (kuva), jolloin saatiin taulukon mukaiset tulokset. Fysiikka syksy 2005 1. Nykyinen käsitys Aurinkokunnan rakenteesta syntyi 1600-luvulla pääasiassa tähtitieteellisten havaintojen perusteella. Aineen pienimpien osasten rakennetta sitä vastoin ei pystytä

Lisätiedot

LÄÄKETEHTAAN UUMENISSA

LÄÄKETEHTAAN UUMENISSA LÄÄKETEHTAAN UUMENISSA KOHDERYHMÄ: Soveltuu lukion KE1- ja KE3-kurssille. KESTO: n. 1h MOTIVAATIO: Työskentelet lääketehtaan laadunvalvontalaboratoriossa. Tuotantolinjalta on juuri valmistunut erä aspiriinivalmistetta.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli PAKKAUSSELOSTE Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos salbutamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. -

Lisätiedot

RUOANSULATUS JA SUOLISTON KUNTO. Iida Elomaa & Hanna-Kaisa Virtanen

RUOANSULATUS JA SUOLISTON KUNTO. Iida Elomaa & Hanna-Kaisa Virtanen RUOANSULATUS JA SUOLISTON KUNTO Iida Elomaa & Hanna-Kaisa Virtanen Edellisen leirin Kotitehtävä Tarkkaile sokerin käyttöäsi kolmen päivän ajalta ja merkkaa kaikki sokeria ja piilosokeria sisältävät ruuat

Lisätiedot

Jonne Seppälä. Lectio praecursoria

Jonne Seppälä. Lectio praecursoria Jonne Seppälä Lectio praecursoria 22.5.2015 Structural Studies on Filamin Domain Interactions Rakennetutkimuksia filamiini-proteiinin domeenivuorovaikutuksilla Mitä solu- ja molekyylibioginen tutkimus

Lisätiedot

TAMK, VALINTAKOE (12) 6 (6 p.) 7 (6 p.) - Kokeessa saa olla mukana laskin ja normaalit kirjoitusvälineet.

TAMK, VALINTAKOE (12) 6 (6 p.) 7 (6 p.) - Kokeessa saa olla mukana laskin ja normaalit kirjoitusvälineet. TAMK, VALINTAKOE 24.5.2016 1(12) Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus Insinööri (AMK) Monimuotototeutus NIMI Henkilötunnus Tehtävien pisteet: 1 (10 p.) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Yht. (max. 70 p.) OHJEITA

Lisätiedot

Tiineys. Eläimet, joilla on akuutti tai subakuutti verenkierto-, suolisto- tai hengitystiesairaus.

Tiineys. Eläimet, joilla on akuutti tai subakuutti verenkierto-, suolisto- tai hengitystiesairaus. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Dinolytic vet. 12,5 mg/ml injektioneste, liuos naudalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: dinoprosti 12,5 mg/ml (dinoprostitrometamolina). Apuaineet: bentsyylialkoholi

Lisätiedot

kemiallisesti puhdas vesi : tislattua vettä käytetään mm. höyrysilitysraudoissa (saostumien ehkäisy)

kemiallisesti puhdas vesi : tislattua vettä käytetään mm. höyrysilitysraudoissa (saostumien ehkäisy) Pesukemian perusteet Veden pesuominaisuudet 1. kostuttaa 2. liuottaa (dipoli) 3. laimentaa 4. liikkuva vesi tekee mekaanista työtä 5. kuljettaa kemiallisesti puhdas vesi : tislattua vettä käytetään mm.

Lisätiedot

Lasku- ja huolimattomuusvirheet ½ p. Loppupisteiden puolia pisteitä ei korotettu ylöspäin, esim. 2 1/2 p = 2 p.

Lasku- ja huolimattomuusvirheet ½ p. Loppupisteiden puolia pisteitä ei korotettu ylöspäin, esim. 2 1/2 p = 2 p. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta 014 Insinöörivalinnan kemian koe 8.5.014 MALLIRATKAISUT ja PISTEET Lasku- ja huolimattomuusvirheet ½ p. Loppupisteiden puolia pisteitä ei korotettu

Lisätiedot

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa PAKKAUSSELOSTE Nespo 15 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo 25 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo 40 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo

Lisätiedot

Mitä ikääntyessä tapahtuu?

Mitä ikääntyessä tapahtuu? Mitä ikääntyessä tapahtuu? Hormonitoiminta, aineenvaihdunta, kehonkoostumus Joni Keisala ODL Liikuntaklinikka Hormonitoiminta Endokriininen järjestelmä Hormonaalinen toiminta perustuu elimiin ja kudoksiin,

Lisätiedot

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1b Tietoa sairauden esiintyvyydestä Vuonna

Lisätiedot

Yläkouluakatemia viikot 6 ja 7 /2015

Yläkouluakatemia viikot 6 ja 7 /2015 Yläkouluakatemia viikot 6 ja 7 /2015 Suoliston vaikutus terveyteen Vatsa ja suolisto ovat terveyden kulmakiviä -> niiden hyvinvointi heijastuu sekä fyysiseen että psyykkiseen hyvinvointiin Jopa 80% ihmisen

Lisätiedot

Ylioppilastutkintolautakunta S tudentexamensnämnden

Ylioppilastutkintolautakunta S tudentexamensnämnden Ylioppilastutkintolautakunta S tudentexamensnämnden KEMIAN KOE 22.3.2013 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ Alla oleva vastausten piirteiden ja sisältöjen luonnehdinta ei sido ylioppilastutkintolautakunnan arvostelua.

Lisätiedot

Liikunta. Terve 1 ja 2

Liikunta. Terve 1 ja 2 Liikunta Terve 1 ja 2 Käsiteparit: a) fyysinen aktiivisuus liikunta b) terveysliikunta kuntoliikunta c) Nestehukka-lämpöuupumus Fyysinen aktiivisuus: Kaikki liike, joka kasvattaa energiatarvetta lepotilaan

Lisätiedot

High Definition Body Lift selluliittigeeli

High Definition Body Lift selluliittigeeli High Definition Body Lift selluliittigeeli Lehdistötiedote helmikuu 2009 Paras tapa huolehtia vartalon virtaviivaisesta ulkonäöstä on syödä terveellisesti ja liikkua säännöllisesti. Liikunta ja runsaasti

Lisätiedot

Ohjeita opetukseen ja odotettavissa olevat tulokset

Ohjeita opetukseen ja odotettavissa olevat tulokset Ohjeita opetukseen ja odotettavissa olevat tulokset Ensimmäinen sivu on työskentelyyn orientoiva johdatteluvaihe, jossa annetaan jotain tietoja ongelmista, joita happamat sateet aiheuttavat. Lisäksi esitetään

Lisätiedot

Kemiallisia reaktioita ympärillämme Fysiikan ja kemian pedagogiikan perusteet

Kemiallisia reaktioita ympärillämme Fysiikan ja kemian pedagogiikan perusteet Kemiallisia reaktioita ympärillämme Fysiikan ja kemian pedagogiikan perusteet Kari Sormunen Syksy 2014 Kemiallinen reaktio Kemiallinen reaktio on prosessi, jossa aineet muuttuvat toisiksi aineiksi: atomien

Lisätiedot

VALMENTAMINEN LTV 2 12.12.2009 1

VALMENTAMINEN LTV 2 12.12.2009 1 VALMENTAMINEN LTV 2 12.12.2009 1 YHDEN HARJOITUSKERRAN KOKONAISUUS Ihmisen fyysinen kasvu Kasvu pituuden, painon ja kehon osien sekä elinjärjestelmien kasvua kasvu noudattaa 95%:lla tiettyä kaavaa, mutta

Lisätiedot

SYDÄMEN TOIMINTA L2/H2 2012 29.10.2012

SYDÄMEN TOIMINTA L2/H2 2012 29.10.2012 SYDÄMEN JA VERENKIERTOELIMISTÖN TEHTÄVÄ elimistön sisäisen tasapainon eli homeostaasin ylläpitäminen SYDÄMEN TOIMINTA L2/H2 2012 29.10.2012 kunkin elimen ja elinjärjestelmän verensaannin sovittaminen solujen

Lisätiedot

URHEILIJAN RAVINTO Ravinnon laatu, suojaravintoaineet

URHEILIJAN RAVINTO Ravinnon laatu, suojaravintoaineet santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Ravinnon laatu, suojaravintoaineet Yläkouluakatemia 2015-2016 Vko 36 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI SUOJARAVINTOAINEET https://www.youtube.com/watch?v=cgcpdskk1o8&spfreload=10

Lisätiedot

Mittaustarkkuus ja likiarvolaskennan säännöt

Mittaustarkkuus ja likiarvolaskennan säännöt Mittaustarkkuus ja likiarvolaskennan säännöt Mittaustulokset ovat aina likiarvoja, joilla on tietty tarkkuus Kokeellisissa luonnontieteissä käsitellään usein mittaustuloksia. Mittaustulokset ovat aina

Lisätiedot

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen.

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Acticam 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml Acticam 5 mg/ml injektionesteliuosta sisältää: Vaikuttavat aineet Meloksikaami

Lisätiedot

joka voidaan määrittää esim. värinmuutosta seuraamalla tai lukemalla

joka voidaan määrittää esim. värinmuutosta seuraamalla tai lukemalla REAKTIOT JA TASAPAINO, KE5 Happo-emästitraukset Määritelmä, titraus: Titraus on menetelmä, jossa tutkittavan liuoksen sisältämä ainemäärä määritetään lisäämällä siihen tarkkaan mitattu tilavuus titrausliuosta,

Lisätiedot

Tiedelimsa. KOHDERYHMÄ: Työ voidaan tehdä kaikenikäisien kanssa. Teorian laajuus riippuu ryhmän tasosta/iästä.

Tiedelimsa. KOHDERYHMÄ: Työ voidaan tehdä kaikenikäisien kanssa. Teorian laajuus riippuu ryhmän tasosta/iästä. KOHDERYHMÄ: Työ voidaan tehdä kaikenikäisien kanssa. Teorian laajuus riippuu ryhmän tasosta/iästä. KESTO: 15min 1h riippuen työn laajuudesta ja ryhmän koosta. MOTIVAATIO: Arkipäivän kemian ilmiöiden tarkastelu

Lisätiedot

KEMIAN MIKROMAAILMA, KE2 VESI

KEMIAN MIKROMAAILMA, KE2 VESI VESI KEMIAN MIKROMAAILMA, KE2 Johdantoa: Vesi on elämälle välttämätöntä. Se on hyvä liuotin, energian ja aineiden siirtäjä, lämmönsäätelijä ja se muodostaa vetysidoksia, jotka tekevät siitä poikkeuksellisen

Lisätiedot

Etunimi: Henkilötunnus:

Etunimi: Henkilötunnus: Kokonaispisteet: Lue oheinen artikkeli ja vastaa kysymyksiin 1-25. Huomaa, että artikkelista ei löydy suoraan vastausta kaikkiin kysymyksiin, vaan sinun tulee myös tuntea ja selittää tarkemmin artikkelissa

Lisätiedot

Komplementtitutkimukset

Komplementtitutkimukset Komplementtitutkimukset Hanna Jarva HUSLAB ja Haartman-instituutti Bakteriologian ja immunologian osasto Komplementti osa luontaista immuunijärjestelmää koostuu yli 30 proteiinista aktivoituu kaskadimaisesti

Lisätiedot

Raskauden alkaminen. Raskauden alkamisen edellytykset

Raskauden alkaminen. Raskauden alkamisen edellytykset 12 Raskauden alkaminen 1 Naisen elämässä on monenlaisia rajapyykkejä, jolloin elämä muuttuu ratkaisevasti. Yksi niistä on raskaaksi tulo. Monesti raskaus on toivottu, tarkkaankin suunniteltu, joskus vahinko,

Lisätiedot

Sidekudos. Sidekudos. Makrofagi. Makrofagit (mononukleaarinen syöjäsolujärjestelmä)

Sidekudos. Sidekudos. Makrofagi. Makrofagit (mononukleaarinen syöjäsolujärjestelmä) Luento III Sidekudos Makrofagit (mononukleaarinen syöjäsolujärjestelmä) j j Maksan Kuppferin soluja Syntyvät luuytimessä promonosyyteistä Kulkeutuvat veren mukana eri kudoksiin Saadaan näkyviin vitaaliväreillä

Lisätiedot

Osa 1. Hermolihasjärjestelmän rakenne ja toiminta. Kirjasta Urheiluvalmennus s. 37-42

Osa 1. Hermolihasjärjestelmän rakenne ja toiminta. Kirjasta Urheiluvalmennus s. 37-42 HARJOITUSKOE, LIIKUNTAPEDAGOGIIKAN JA - BIOLOGIAN KIRJALLINEN KOE 2016 Pisteytys: Oikeasta vastauksesta saa 2 pistettä. Väärästä vastauksesta saa -1 pistettä. Vastaamatta jättämisesta saa 0 pistettä. Osa

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Erbitux 2 mg/ml infuusioneste, liuos Setuksimabi

PAKKAUSSELOSTE. Erbitux 2 mg/ml infuusioneste, liuos Setuksimabi PAKKAUSSELOSTE Erbitux 2 mg/ml infuusioneste, liuos Setuksimabi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. GastroGard 370 mg/g oraalipasta hevoselle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. 1 gramma sisältää:

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. GastroGard 370 mg/g oraalipasta hevoselle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. 1 gramma sisältää: VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI GastroGard 370 mg/g oraalipasta hevoselle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 gramma sisältää: Vaikuttava aine Omepratsoli 370 mg Apuaineet Keltainen rautaoksidi

Lisätiedot

Liukoisuus

Liukoisuus Liukoisuus REAKTIOT JA TASAPAINO, KE5 Kertausta: Eri suolojen liukeneminen veteen on tärkeä arkipäivän ilmiö. Yleensä suolan liukoisuus veteen kasvaa, kun lämpötila nousee. Tosin esimerkiksi kalsiumkarbonaatti,

Lisätiedot

Kanttulan Hirven Teemanumero kevät 2016 VIIS-AAT SANOMAT IHMINEN. Kuvat: Curly ry

Kanttulan Hirven Teemanumero kevät 2016 VIIS-AAT SANOMAT IHMINEN. Kuvat: Curly ry Kanttulan Hirven Teemanumero kevät 2016 VIIS-AAT SANOMAT IHMINEN Kuvat: Curly ry SISÄLLYSLUETTELO 3 Testaa tietosi! 4 Luusto - Artturi ja Eino 5 Hampaiden pesu - Artturi ja Eino 6 Lihakset - Aada ja Joanna

Lisätiedot

Veterelin vet 4 mikrog/ml injektioneste, liuos naudalle, hevoselle, sialle ja kanille

Veterelin vet 4 mikrog/ml injektioneste, liuos naudalle, hevoselle, sialle ja kanille 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Veterelin vet 4 mikrog/ml injektioneste, liuos naudalle, hevoselle, sialle ja kanille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi millilitra injektionestettä sisältää: Vaikuttava

Lisätiedot

Sukunimi 26. 05. 2005 Etunimet Tehtävä 1 Pisteet / 20

Sukunimi 26. 05. 2005 Etunimet Tehtävä 1 Pisteet / 20 elsingin yliopisto/tampereen yliopisto enkilötunnus - Biokemian/bioteknologian valintakoe ukunimi 26. 05. 2005 Etunimet Tehtävä 1 Pisteet / 20 olujen kalvorakenteiden perusrakenteen muodostavat amfipaattiset

Lisätiedot

Joensuun yliopisto Kemian valintakoe/3.6.2009

Joensuun yliopisto Kemian valintakoe/3.6.2009 Joesuu yliopisto Kemia valitakoe/.6.009 Mallivastaukset 1. Selitä lyhyesti (korkeitaa kolme riviä), a) elektroegatiivisuus b) elektroiaffiiteetti c) amfolyytti d) diffuusio e) Le Chatelieri periaate. a)

Lisätiedot

4) Törmäysten lisäksi rakenneosasilla ei ole mitään muuta keskinäistä tai ympäristöön suuntautuvaa vuorovoikutusta.

4) Törmäysten lisäksi rakenneosasilla ei ole mitään muuta keskinäistä tai ympäristöön suuntautuvaa vuorovoikutusta. K i n e e t t i s t ä k a a s u t e o r i a a Kineettisen kaasuteorian perusta on mekaaninen ideaalikaasu, joka on matemaattinen malli kaasulle. Reaalikaasu on todellinen kaasu. Reaalikaasu käyttäytyy

Lisätiedot

Nurmen lannoitusohjelmat

Nurmen lannoitusohjelmat Laadukas nurmi hevostalouden perusta - Näin onnistut Yaran resepteillä Minna Toivakka, MMM Kehityspäällikkö Yara Suomi Nurmen lannoitusohjelmat Minna Toivakka Celebration Hoss Nurmen merkitys hevostaloudelle

Lisätiedot

Luennon 5 oppimistavoitteet. Soluseinän biosynteesi. Puu-19.210 Puun rakenne ja kemia. Solun organelleja. Elävä kasvisolu

Luennon 5 oppimistavoitteet. Soluseinän biosynteesi. Puu-19.210 Puun rakenne ja kemia. Solun organelleja. Elävä kasvisolu Luennon 5 oppimistavoitteet Soluseinän biosynteesi Puu-19.210 Puun rakenne ja kemia saat listata puuaineksen muodostumisen vaiheet. Ymmärrät, kuinka soluseinän tapahtuu. saat lyhyesti kuvata soluseinän

Lisätiedot

Kuten aaltoliikkeen heijastuminen, niin myös taittuminen voidaan selittää Huygensin periaatteen avulla.

Kuten aaltoliikkeen heijastuminen, niin myös taittuminen voidaan selittää Huygensin periaatteen avulla. FYS 103 / K3 SNELLIN LAKI Työssä tutkitaan monokromaattisen valon taittumista ja todennetaan Snellin laki. Lisäksi määritetään kokonaisheijastuksen rajakulmia ja aineiden taitekertoimia. 1. Teoriaa Huygensin

Lisätiedot

Lääkkeet muistisairauksissa

Lääkkeet muistisairauksissa Lääkkeet muistisairauksissa Muistihoitajat 27.4.2016 Vanheneminen muuttaa lääkkeiden farmakokinetiikkaa Lääkeaineen vaiheet elimistössä: Imeytyminen: syljen eritys vähenee, mahalaukun ph nousee, maha-suolikanavan

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Ei oleellinen. Tämä on geneerinen hakemus. Valmisteyhteenveto noudattaa alkuperäisvalmisteen

Lisätiedot

YLEINEN KEMIA. Alkuaineiden esiintyminen maailmassa. Alkuaineet. Alkuaineet koostuvat atomeista. Atomin rakenne. Copyright Isto Jokinen

YLEINEN KEMIA. Alkuaineiden esiintyminen maailmassa. Alkuaineet. Alkuaineet koostuvat atomeista. Atomin rakenne. Copyright Isto Jokinen YLEINEN KEMIA Yleinen kemia käsittelee kemian perusasioita kuten aineen rakennetta, alkuaineiden jaksollista järjestelmää, kemian peruskäsitteitä ja kemiallisia reaktioita. Alkuaineet Kaikki ympärillämme

Lisätiedot

Miten rokottaminen suojaa yksilöä ja rokotuskattavuus väestöä Merit Melin Rokotusohjelmayksikkö

Miten rokottaminen suojaa yksilöä ja rokotuskattavuus väestöä Merit Melin Rokotusohjelmayksikkö Miten rokottaminen suojaa yksilöä ja rokotuskattavuus väestöä Merit Melin Rokotusohjelmayksikkö 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ Miten rokottaminen suojaa yksilöä? Immuunijärjestelmä Taudinaiheuttajilta suojaavan immuniteetin

Lisätiedot

8. Alkoholit, fenolit ja eetterit

8. Alkoholit, fenolit ja eetterit 8. Alkoholit, fenolit ja eetterit SM -08 Alkoholit ovat orgaanisia yhdisteitä, joissa on yksi tai useampia -ryhmiä. Fenoleissa -ryhmä on kiinnittynyt aromaattiseen renkaaseen. Alkoholit voivat olla primäärisiä,

Lisätiedot

Infrapunaspektroskopiaa - Lisää IR-spektrien tulkintaa

Infrapunaspektroskopiaa - Lisää IR-spektrien tulkintaa 1(8) Infrapunaspektroskopiaa - Lisää IR-spektrien tulkintaa Alkaanien spektrit Alkaanien spektreille on ominaisia C H venytys ja taivutus. C C venytys ja taivutus -piikit ovat joko liian heikkoja tai aallonpituudeltaan

Lisätiedot

Munuaiskeräsessä alkuvirtsa suodattuu virtsatilaan.

Munuaiskeräsessä alkuvirtsa suodattuu virtsatilaan. KUVAT KERTOVAT Munuaisten toiminta II: Tubulus ja kokoojaputki Hannu Jalanko ja Christer Holmberg Munuaiskeräsessä alkuvirtsa suodattuu virtsatilaan. Se vastaa koostumukseltaan plasmaa vain proteiinit

Lisätiedot

Utareen rakenne. Utare ulkoapäin. Utare sisältä

Utareen rakenne. Utare ulkoapäin. Utare sisältä Utareen rakenne Utare ulkoapäin Naudan utareessa on neljä matorauhasta eli neljä neljännestä. Jokainen neljännes on oma yksikkönsä, joka ei ole missään yhteydessä muihin neljänneksiin vaan niitä erottaa

Lisätiedot

Lasku- ja huolimattomuusvirheet ½ p. Loppupisteiden puolia pisteitä ei korotettu ylöspäin, esim. 2½ p. = 2 p.

Lasku- ja huolimattomuusvirheet ½ p. Loppupisteiden puolia pisteitä ei korotettu ylöspäin, esim. 2½ p. = 2 p. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta 2015 Insinöörivalinnan kemian koe 27.5.2015 MALLIRATKAISUT JA PISTEET Lasku- ja huolimattomuusvirheet ½ p. Loppupisteiden puolia pisteitä ei

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fertavid 600 IU/0,72 ml injektioneste, liuos follitropiini beeta

PAKKAUSSELOSTE. Fertavid 600 IU/0,72 ml injektioneste, liuos follitropiini beeta PAKKAUSSELOSTE Fertavid 600 IU/0,72 ml injektioneste, liuos follitropiini beeta Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Lisätiedot

HERMOSTON FYSIOLOGIA I

HERMOSTON FYSIOLOGIA I Hermoston fysiologia I 1 HERMOSTON FYSIOLOGIA I Biosähköiset ilmiöt Kalvopotentiaali Hermosolun lepopotentiaali Hermosolun aktiopotentiaali Ionikanavat Intrasellulaarinen/ekstrasellulaarinen mittaus Neuronin

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Noviana 0,5 mg/0,1 mg kalvopäällysteiset tabletit 19.5.2014, Painos 3, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä

Lisätiedot

Kaikki ympärillämme oleva aine koostuu alkuaineista.

Kaikki ympärillämme oleva aine koostuu alkuaineista. YLEINEN KEMIA Yleinen kemia käsittelee kemian perusasioita kuten aineen rakennetta, alkuaineiden jaksollista järjestelmää, kemian peruskäsitteitä ja kemiallisia reaktioita. Alkuaineet Kaikki ympärillämme

Lisätiedot

VUOROVAIKUTUKSESTA VOIMAAN JA EDELLEEN LIIKKEESEEN. Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka, luento Kari Sormunen

VUOROVAIKUTUKSESTA VOIMAAN JA EDELLEEN LIIKKEESEEN. Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka, luento Kari Sormunen VUOROVAIKUTUKSESTA VOIMAAN JA EDELLEEN LIIKKEESEEN Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka, 1.-2. luento Kari Sormunen Mitä yhteistä? Kirja pöydällä Opiskelijapari Teräskuulan liike magneetin lähellä

Lisätiedot

Nimi sosiaaliturvatunnus. Vastaa lyhyesti, selkeällä käsialalla. Vain vastausruudun sisällä olevat tekstit, kuvat jne huomioidaan

Nimi sosiaaliturvatunnus. Vastaa lyhyesti, selkeällä käsialalla. Vain vastausruudun sisällä olevat tekstit, kuvat jne huomioidaan 1. a) Mitä tarkoitetaan biopolymeerilla? Mihin kolmeen ryhmään biopolymeerit voidaan jakaa? (1,5 p) Biopolymeerit ovat luonnossa esiintyviä / elävien solujen muodostamia polymeerejä / makromolekyylejä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. VPRIV 200 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten VPRIV 400 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten velagluseraasi alfa

PAKKAUSSELOSTE. VPRIV 200 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten VPRIV 400 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten velagluseraasi alfa PAKKAUSSELOSTE VPRIV 200 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten VPRIV 400 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten velagluseraasi alfa Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat

Lisätiedot

12. Amiinit. Ammoniakki 1 amiini 2 amiini 3 amiini kvarternäärinen ammoniumioni

12. Amiinit. Ammoniakki 1 amiini 2 amiini 3 amiini kvarternäärinen ammoniumioni 12. Amiinit Amiinit ovat ammoniakin alkyyli- tai aryylijohdannaisia. e voivat olla primäärisiä, sekundäärisiä tai tertiäärisiä ja lisäksi ne voivat muodostaa kvaternäärisiä ammoniumioneja. Ammoniakki 1

Lisätiedot

VESI JA VESILIUOKSET

VESI JA VESILIUOKSET VESI JA VESILIUOKSET KEMIAA KAIKKIALLA, KE1 Johdantoa: Vesi on elämälle välttämätöntä. Se on hyvä liuotin, energian ja aineiden siirtäjä, lämmönsäätelijä ja se muodostaa vetysidoksia, jotka tekevät siitä

Lisätiedot

SYDÄN- JA VERENKIERTOJÄRJESTELMÄN KEHITYS. Hannu Sariola

SYDÄN- JA VERENKIERTOJÄRJESTELMÄN KEHITYS. Hannu Sariola SYDÄN- JA VERENKIERTOJÄRJESTELMÄN KEHITYS Hannu Sariola INFEKTIOIDEN JÄLKEEN SYDÄMEN EPÄMUODOSTUMAT TAPPAVAT ENITEN LAPSIA GASTRULAATIO VARHAISKEHITYS VERISUONET JA VEREN SOLUT Kehitys käynnistyy 3.

Lisätiedot