MALLIVASTAUKSET. FARMASIAN valintakoe FYSIOLOGIA JA ANATOMIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MALLIVASTAUKSET. FARMASIAN valintakoe 27.5.2008 FYSIOLOGIA JA ANATOMIA"

Transkriptio

1 MALLIVASTAUKSET 1 FARMASIAN valintakoe FYSIOLOGIA JA ANATOMIA Jokaista kysymystä kohden on vain yksi oikea vastaus. Pisteitä annetaan oikeasta vastauksesta + 0,5 pistettä. Väärä vastaus tai useampia vastauksia samassa kysymyksessä: 0,25 pistettä. Jos kysymykseen jättää vastaamatta, saa 0 pistettä. Fysiologian ja anatomian osakokeen maksimipistemäärä on 25 pistettä. Minimipistemäärä on 0 pistettä. 1. Desmosomi a) muodostuu kalsiumsilloista solujen kalvoproteiinien välillä b) muodostuu solun ympäri kulkevista proteiininauhoista c) muodostuu proteiinikanavista d) muodostuu proteiinilamelleista 2. G proteiinit a) muuttavat muotoaan, kun niihin sitoutuu aktivoitunut reseptori b) sitoutuvat solukalvoon, kun reseptori aktivoituu c) hajoavat toisiolähettimolekyyleiksi, kun niihin sitoutuu aktivoitunut reseptori d) voivat aktivoida signaalinsiirtoketjun myös vahingossa törmäillessään muihin kalvoproteiineihin 3. Hermo lihasliitos a) hermo lihasliitoksessa hermopäätteen kalvoa, joka on lihassolua vasten, kutsutaan postsynaptiseksi kalvoksi. b) hermopäätteissä, jotka tulevat hermo lihasliitoksiin, välittäjäaineena on noradrenaliini c) välittäjäaineen vapautumista synapsirakoon säätelee solunsisäinen Ca 2+ pitoisuus d) asetyylikoliiniesteraasi estää asetyylikoliinin hajoamista synapsiraossa 4. Hermosolut a) myeliinituppi aksonin ympärillä ei vaikuta impulssin johtumisnopeuteen b) hermosolussa on useita tumia c) myeliinitupellisessa aksonissa aktiopotentiaalin johtumisnopeus voi olla 100 m/s d) hermosolujen aksonit eivät ole yli 20 cm pituisia 5. Aivo ja selkäydinkalvot a) keskushermostoa peittää kaksi sidekudoskalvoa b) uloin kalvo on lukinkalvo c) kovakalvon alla on lukinkalvo d) kovakalvo on suorassa kosketuksessa aivokudokseen 6. Valoreseptorit a) sijaitsevat aistinsolun sisäjäsenessä b) ovat ionikanavareseptoreita c) vaikuttavat ionikanaviin toisiolähettivälitteisellä mekanismilla d) aiheuttavat aktivoituessaan depolaroivan potentiaalin 7. Jatkuvassa ärsytyksessä a) tuntoaistinsolut herkistyvät ärsykkeelle herkistävien välittäjäaineiden vaikutuksesta b) kipuhermosyyt herkistyvät ärsykkeelle herkistävien välittäjäaineiden vaikutuksesta c) kipuhermosyyt herkistyvät ärsykkeelle uusien hermonpäätteiden muodostumisen takia d) kipuhermosyyt adaptoituvat

2 8. Korvan rakenteista tasapainoaistin toimintaan osallistuu a) korvakäytävä b) pyöreä ikkuna c) soikea rakkula d) tyvikalvo 2 9. Silmän verkkokalvon keskikuoppa a) on verkkokalvon kohta, jossa valo pääsee aistinsoluihin kulkematta muiden solukerroksien läpi b) on verkkokalvon kohta, jossa on vain sauvasoluja c) on verkkokalvon kohta, josta näköhermo lähtee d) on verkkokalvon kohta, joka reagoi heikkoon valoon 10. Mikä seuraavista gangliosoluja koskevista väittämistä pitää paikkansa? a) gangliosolut eivät voi tuottaa impulsseja spontaanisti b) gangliosolut reagoivat voimakkaimmin valoärsytykseen, jos valo osuu koko reseptiiviseen kenttään c) gangliosolujen reseptiivisen kentän keskustaan osuva valoärsyke estää aina gangliosolun aktivaatiota d) gangliosolujen aktivaatio muuttuu eniten silloin, kun valoärsyke osuu vain osaan reseptiivisestä kentästä 11. Mikä seuraavista hormoneista on steroidihormoni? a) kalsitrioli b) histamiini c) prostaglandiini E2 d) adrenaliini 12. Antidiureettisen hormonin eritys lisääntyy, kun a) solunulkoisen nesteen osmolaliteetti pienenee b) solunulkoinen nestemäärä lisääntyy c) verenpaine laskee voimakkaasti d) sydämen seinämän pressoreseptorit reagoivat lisääntyneeseen venytykseen 13. Kilpirauhashormoneja tuotetaan a) follikkelien kolloidissa b) follikkelisoluissa c) kilpirauhasen sidekudoksessa d) kilpirauhasen C soluissa 14. Kilpirauhashormonit kulkevat veressä a) enimmäkseen vapaana hormonina b) enimmäkseen plasman proteiineihin sitoutuneena c) prehormonina, josta hiilihydraattiosa pilkkoutuu pois vaikutuskohdassa d) prehormonina, josta peptidiosa pilkkoutuu pois vaikutuskohdassa 15. Solunulkoinen kalsiumpitoisuuden pienetessä % a) solut aktivoituvat helposti ja syntyy lihaskouristuksia b) ihminen kuolee c) solujen aktivoituminen vaikeutuu ja tulee hengitysvaikeuksia d) sydämen rytmihäiriöiden vaara lisääntyy 16. Insuliini a) erittyy C peptidiin sitoutuneena proinsuliinina b) lisää glukoneogeneesiä c) lisää triglyseridien tuotantoa d) lisää valkuaisaineiden pilkkoutumista

3 3 17. Luusto a) Luuston kalsiumilla ei ole merkitystä veriplasman kalsiumpitoisuuden säätelyssä b) Syntymän jälkeen suuri osa verisoluista muodostuu luukalvolla c) Osteoblastit ovat luuta muodostavia soluja d) Luun muodostuminen ja pilkkoutuminen eivät ole riippuvaisia siitä, kuinka paljon luuta kuormitetaan 18. Luustolihaksen supistuminen a) Kun lihas supistuu, sarkomeeri ei lyhene b) Troponiini estää myosiinin kiinnittymisen aktiiniin c) Myosiini sitoutuu aktiiniin ainoastaan kun lihassolun Ca 2+ pitoisuus on pieni d) ATP:n sitoutuminen myosiiniin saa aikaan sen kiinnittymisen aktiiniin 19. Sydämen impulssinjohtojärjestelmä a) sinussolmuke toimii sydämen tahdistimena b) sydämen syke on sitä nopeampaa mitä kauempana sinussolmukkeesta aktiopotentiaalit syntyvät c) sydämen kärki supistuu selvästi myöhemmin kuin kammioiden yläosa d) eteiskammiosolmuke kiihdyttää impulssin kulkua eteisistä kammioihin 20. Diastole ja systole a) diastole on eteisten veltostumisvaihe b) systole on kammioiden supistumisvaihe c) systole on eteisten veltostumisvaihe d) diastole on kammioiden supistumisvaihe 21. Hypertonia a) pienentää vasemman kammion lihasseinämän paksuuntumista b) on ateroskleroosia vähentävä tekijä c) korkea verenpaine kuormittaa sydäntä ja verisuonia d) vähäsuolainen ruokavalio lisää elimistön neste ja verimäärää ja laskee verenpainetta 22. Verenkierron ääreisvastuksen säätely a) hermostollis hormonaalisessa säätelyssä parasympaattisista hermonpäätteistä vapautuva noradrenaliini laajentaa laskimoita b) aineenvaihdunnan vilkastuminen vähentää elimen verenkiertoa c) itsesäätely pitää läpivirtauksen vakaana aineenvaihdunnan pysyessä muuttumattomana, vaikka verenpaine vaihtelee d) verenpaineeseen perustuvassa itsesäätelyssä verenpaineen laskiessa arteriolit supistuvat 23. Fyysinen rasitus a) ei juuri vaikuta sydämen minuuttitilavuuteen b) pienentää lihasten pikkuvaltimoiden vastusta c) nopeuttaa sydämen sykettä, mutta pienentää sydämen supistusvoimaa d) pienentää laskimopaluuta, jotta lihaksilla olisi enemmän verta käytössään 24. Termejä a) trombosytopenia tarkoittaa verihiutaleiden runsautta ja se altistaa tulehduksille b) aplastinen anemia tarkoittaa, että luuydin ei pysty muodostamaan riittävästi punasoluja, mutta myös valkosolujen tuotanto on usein heikentynyt c) polysytemia tarkoittaa veren normaalia pienempää punasolumäärää, mikä vähentää sydämen kuormitusta, koska hapen kuljetus on tehostunut d) leukopenia tarkoittaa veren valkosolujen runsautta ja se lisää elimistön puolustuskykyä

4 25. Valkosolut a) eosinofiilien määrä on vähentynyt allergisissa sairauksissa b) basofiilit eivät kuulu granulosyytteihin c) kukin lymfosyytti reagoi kaikentyyppisiin bakteereihin ja viruksiin d) fagosytoosi on neutrofiilien tärkein tehtävä Epäspesifinen puolustusjärjestelmä a) uusi altistuminen esim. samalle mikrobille tehostaa vaikutusta b) virtsan happamuus on osa virtsateiden puolustusmekanismia c) makrofagit ovat tärkeitä erityisesti lyhytaikaisissa infektioissa d) hiki ja tali eivät kuulu tähän järjestelmään 27. Komplementtijärjestelmä a) komplementtijärjestelmällä on opsoniinivaikutus eli se estää fagosytoosia b) kaikki virukset käynnistävät interferonin tuotannon solussa c) komplementin komponentit kiertävät veressä yleensä aktiivisina esiasteina, jotta puolustusjärjestelmä olisi nopeasti käytössä d) komplementtijärjestelmä vaikuttaa kemotaktisesti eli houkuttelee fagosyyttejä tulehdusalueelle 28. Veriryhmät a) elimistö tuottaa vasta aineita verestä puuttuvia ABO veriryhmätekijöitä vastaan ilman aiempaa altistusta b) O veriryhmään kuuluvilla ei ole A eikä B antigeenejä, joten he ovat ns. yleisvastaanottajia c) AB veriryhmään kuuluvat ovat ns. yleisluovuttajia, koska heillä ei ole ABO järjestelmän vastaaineita d) Rh yhteensopimattomuus aiheuttaa ongelmia aina jo ensimmäisen raskauden aikana 29. Keuhkojen tilavuus a) kertahengitystilavuus on aina sama b) uloshengityksen varatila on noin ml c) jäännöstilavuus on noin 3000 ml d) vitaalikapasiteetti on noin 500 ml 30. Hapen kuljetus a) happi kulkee veren mukana sekä plasmaan liuenneena että hemoglobiiniin sitoutuneena b) jokainen hemoglobiinimolekyyli pystyy kuljettamaan yhden happimolekyylin c) kun veri kulkee keuhkohiussuonten läpi, hemoglobiinin happikyllästyneisyys laskee d) aikuisen hemoglobiini sitoo happea tehokkaammin kuin sikiön hemoglobiini 31. Hiilidioksidin kuljetus a) happi liukenee helpommin veteen kuin hiilidioksidi b) hiilidioksidi ei sitoudu veressä hemoglobiiniin c) hiilidioksidi sitoutuu hemoglobiiniin paremmin silloin, kun hemoglobiinissa on happea d) suuri osa veren hiilidioksidista muuttuu vetykarbonaatiksi 32. Hengityksen säätely a) suurentunut valtimoveren vetyionipitoisuus lisää keuhkotuuletusta b) lisääntynyt keuhkotuuletus lisää hiilidioksidin osapainetta c) suuri valtimoveren happiosapaine lisää hengityskeskuksen aktiivisuutta d) valtimoveren ph:n muutokset eivät vaikuta hengityksen säätelyyn

5 33. Suuontelo a) sylkirauhaset tuottavat musiinia 1 2 litraa vuorokaudessa b) amylaasi toimii voiteluaineena c) bikarbonaatti lisää suuontelon happamuutta d) parasympaattisen hermoston aktiivisuus lisää syljen eritystä voimakkaasti ja sylki on juoksevaa Nieleminen ja ruokatorvi a) nielemisen alkuvaihe on tahdosta riippumaton b) aaltomaiset lihassupistukset kuljettavat ruokaa ruokatorvessa mahalaukkua kohti c) ruokatorven sulkijoilla ei ole käytännön merkitystä d) ulkoilman ja ruokatorven ontelon välillä ei ole paine eroa 35. Mahanesteen eritys a) pepsiinin määrä ei ole riippuvainen mahalaukun sisällön ph:sta b) gastriini lisää parietaalisolujen suolahapon eritystä c) maharauhasen katesolut tuottavat musiinia eli lima ainetta d) pepsinogeenia tarvitaan ravinnon rasvojen pilkkomiseen mahalaukussa 36. Sapen tuotanto a) maksasolut tuottavat kolekystokiniinistä sappihappoja b) sappirakossa sappi laimenee c) 100 % sappisuoloista poistuu ohutsuolesta ulosteen mukana d) kolekystokiniinin vaikutuksesta sappirakko supistuu ja sappea virtaa pohjukaissuoleen 37. Ohutsuolen rakenne ja toiminta a) nukkalisäkkeiden ja mikrovillusten ansiosta ohutsuolen imeytymispinta ala on erittäin suuri b) segmentaatioliikkeet liikuttavat suolen sisältöä eteenpäin c) ohutsuolen epiteelisolut eivät tuota pilkkomiseen osallistuvia entsyymejä d) suolensisällön kulkeutuminen ohutsuolen läpi kestää normaalisti tuntia 38. Paksusuoli a) paksusuolen nukkalisäkkeet lisäävät paksusuolen imeytymispinta alaa huomattavasti b) lähes kaikki ravintoaineet imeytyvät paksusuolesta c) aldosteroni lisää natriumin imeytymistä paksusuolesta d) vettä ei imeydy paksusuolesta 39. Kuume a) kuumetta aiheuttavia aineita kutsutaan pyrogeeneiksi b) kuumeen laskiessa ihon pikkuvaltimot supistuvat c) kuumeen noustessa lihastyö pienenee d) kuumeen laskiessa iho on kalpea 40. Lämmönmuodostus ja lämmönhukka a) levossa aineenvaihdunta on suurempi kuin lämmöntuotto b) jos hiki kuivataan, se tehostaa lämmönhukkaa c) vilunväristykset ovat tahdonalaisia lihasliikkeitä d) verenvirtaus ihoon on huoneenlämmössä voimakkaampaa kuin ravintoaineiden ja hapen kuljettaminen vaatisi 41. Alkuvirtsaa suodattuu vuorokaudessa keskimäärin a) 10 litraa b) 60 litraa c) 180 litraa d) 250 litraa

6 42. Veden takaisinimeytyminen tapahtuu a) osmoosilla Henlen lingon nousevasta osasta b) aktiivisella kuljetuksella proksimaalisesta kiemuratiehyestä c) ADH:n säätelemällä osmoosilla distaalisesta kiemuratiehyestä d) aktiivisella kuljetuksella kokoojaputkesta Vedenpuutteessa a) verenkiertoelimistön venytykseen reagoivien aistinsolujen aktiivisuus lisääntyy b) hypotalamuksen osmolaliteettiin reagoivien aistinsolujen aktiivisuus vähenee c) antidiureettisen hormonin erittyminen vähenee d) munuaistiehyen läpäisevyys vedelle lisääntyy 44. Happo emästasapainon säätelyssä a) hengitys on ensisijainen puolustusmekanismi vetyionipitoisuuden muutoksia vastaan b) solunsisäiset puskurimekanismit estävät veren ph:n laskun nopeimmin c) puskurimekanismit edistävät ylimääräisten vetyionien poistumista elimistöstä d) bikarbonaatin takaisinimeytyminen munuaisissa vaikuttaa samalla tavoin kuin vetyionien erittyminen 45. Mikä seuraavista nais ja mieshormoneja koskevista väittämistä on oikein a) LH:lla ei ole merkitystä keltarauhasen kehittymisessä b) FSH stimuloi miehillä testosteronin tuotantoa ja naisilla estradiolin ja progesteronin tuotantoa c) munasarjat tuottavat estradiolia ja progesteronia d) aivolisäkkeen takalohko tuottaa lutropiinia ja follitropiinia 46. Keltarauhanen a) keltarauhasvaihe alkaa munasolun irtoamisesta ja päättyy kuukautisten alkamiseen b) keltarauhanen tuottaa runsaasti mieshormoneja c) keltarauhanen surkastuu, kun munasolu hedelmöityy d) keltarauhasvaiheessa FSH pitoisuus on korkea, jotta uusia follikkeleja ei kypsyisi 47. Istukka a) istukassa on kaksi erillistä verenkiertojärjestelmää b) implantaatiossa blastokysta jää vain osittain kohdun limakalvon sisään c) istukka on muodostunut vain kohdun soluista d) napanuorassa on yksi valtimo ja kaksi laskimoa 48. Raskaus a) alkiokausi kestää viikot hedelmöitymisestä laskettuna b) normaali raskaus kestää keskimäärin 284 vuorokautta hedelmöitymisestä laskettuna c) kohdun voimakas kasvu raskauden aikana perustuu solujen suurenemiseen d) alkiolevyn kerroksista ektodermi on se, jonka soluista muodostuvat tuki ja liikuntaelimistö sekä verenkiertoelimet 49. Murrosikä a) tytöillä ensimmäinen merkki murrosiän alkamisesta on karvoituksen kasvu b) pojilla ensimmäinen merkki murrosiän alkamisesta on kivesten kasvu c) ensimmäisiin kuukautiskiertoihin liittyy aina munasolun irtoaminen d) testosteronin vaikutuksesta äänihuulet lyhenevät ja ohenevat, jolloin ääni madaltuu ja voimistuu 50. Vaihdevuodet a) vaihdevuosien fyysiset muutokset johtuvat pääasiassa progesteronin vähenemisestä b) vaihdevuosiin liittyy luukudoshukkaa c) kuukautiset jäävät keskimäärin pois 60 vuotiaana d) vaihdevuosiin liittyy LH:n ja FSH:n tuotannon voimakas väheneminen

7 KEMIA 7 Jokaista kysymystä kohden on vain yksi oikea vastaus. Oikeasta vastauksesta saa +0,5 2 pistettä. Kunkin kysymyksen pisteytys on ilmoitettu kysymyksen kohdalla. Jos vastaus on väärä tai useampia vastauksia samassa kysymyksessä, saa ko. tehtävästä miinuspisteitä puolet kysymyksen pisteytyksestä. Jos kysymykseen jättää vastaamatta, saa 0 pistettä. Kemian osakokeen maksimipistemäärä on 16 pistettä. Minimipistemäärä on 0 pistettä. 51. Kun liuoksen ph = 10, niin a) liuos on neutraali b) liuos on hapan c) liuos on emäksinen d) kohdat a c ovat kaikki väärin 52. Kun liuoksen ph kasvaa yhdellä (esim. arvosta 3 arvoon 4), niin a) oksonium ionin konsentraatio kasvaa 2 kertaiseksi b) oksonium ionin konsentraatio pienenee puoleen c) oksonium ionin konsentraatio kasvaa 10 kertaiseksi d) oksonium ionin konsentraatio pienenee kymmenesosaan 53. Propanaali ja butanaali kuuluvat a) alkeeneihin b) alkyyneihin c) aldehydeihin d) ketoneihin 54. Alkeenit sisältävät aina ainakin yhden a) hydroksyyli ryhmän b) karbonyyli ryhmän c) kaksoissidoksen d) kolmoissidoksen 55. 1,0 moolia yksiarvoista heikkoa happoa lisätään liuokseen, jossa on 1,0 moolia yksiarvoista vahvaa emästä. Saatu liuos on a) emäksinen b) neutraali c) hapan d) ei ole mahdollista sanoa annetuilla tiedoilla 56. Kuinka monta vetyatomia sisältää yksi heksaani molekyyli? a) 8 b) 10 c) 12 d) 14

8 57. Kun happo ja alkoholi reagoivat muodostaen esterin, niin mikä reaktio on kyseessä? a) hydrolyysi b) kondensaatio c) hapettuminen d) pelkistyminen Mikä seuraavista väittämistä on väärin? a) Alkoholin hapettuessa voi muodostua aldehydiä. b) Kun alkoholi on useampiarvoinen, sillä on useita hydroksyyli ryhmiä. c) Aldehydiä pelkistettäessä muodostuu karboksyylihappoa. d) Alkeenia hydratessa saadaan alkaania. 59. Alla oleva lääkeaine (propranololi) on ns. beetasalpaaja. Mihin ryhmiin se voidaan luokitella rakenteensa perusteella? a) esteri, alkoholi, amiini b) alkeeni, ketoni, alkoholi c) aldehydi, esteri, amiini d) eetteri, alkoholi, amiini 60. Mikä seuraavista on alla olevan yhdisteen systemaattinen nimi? a) 4 klooriheksaani b) 3 kloori 2 heksyyni c) 4 kloori 2 hekseeni d) 4 klooriheksyyni 61. Kuinka monta kiraalista (eli asymmetristä) hiiliatomia alla oleva tripeptidi sisältää? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

9 9 62. Jos ibuprofeenia on 0,500 millimoolia litrassa, niin kuinka monta milligrammaa ibuprofeenia on silloin millilitrassa? M(ibuprofeeni) = 206 g/mol. a) 0,103 b) 1,03 c) 10,3 d) Kaliumkloridia liukenee veteen 100 C:ssa 7,61 mol/l ja 20 C:ssa 4,56 mol/l. Kuinka paljon kaliumkloridia saostuu, kun 1,00 litraa kylläistä 100 asteista kaliumkloridi liuosta jäähdytetään 20 asteiseksi? M(KCl) = 74,55 g/mol. a) 74,6 grammaa b) 227 grammaa c) 340 grammaa d) 567 grammaa 64. Kuinka paljon kalsiumsulfaattia on 1,00 litrassa kylläistä CaSO 4 liuosta? M(CaSO 4 ) = 136,142 g/mol ja K s (CaSO 4 ) = 4, M 2. a) 6,71 mg b) 9,56 mg c) 671 mg d) 956 mg 65. Kun 100,0 grammaa erästä suolaa MX 3 5 H 2 O (M = kationi ja X = anioni) kuumennettiin, kidevesi haihtui pois, jolloin suolaa jäi jäljelle 81,43 g. Mikä on kyseisen kidevedettömän suolan molekyylipaino? (2,0 p) a) 375 g/mol b) 385 g/mol c) 395 g/mol d) 405 g/mol 66. 1,00 litraan vesiliuosta, joka sisältää Ag + ja Cu + ioneja molempia 0,1 mg/ml, lisätään 1,00 litraa 0,1 millimolaarista natriumkloridin vesiliuosta. Mitä tapahtuu? M(Ag) = 107,87 g/mol, M(Cu) = 63,55 g/mol, K s (AgCl) = 1, M 2 ja K s (CuCl) = 1, M 2. (2,0 p) a) vain hopeakloridia saostuu b) vain kuparikloridia saostuu c) mitään ei saostu d) molempia saostuu 67. Missä ph:ssa etikkahappo liuoksessa on 95% etikkahaposta asetaatti muodossa eli deprotonoituneena? pk a (etikkahappo) = 4,76. (2,0 p) a) 4 b) 5 c) 6 d) 7

10 FYSIIKKA 10 Valitse kunkin tehtävän vastausvaihtoehdoista (a d) ainoastaan yksi väittämä. Ympyröi oikea vastausvaihtoehto. Oikeasta vastauksesta saat 1 pisteen. Väärästä vastauksesta saat 0,5 pistettä. Jos jätät vastaamatta johonkin tehtävään, saat ko. tehtävästä 0 pistettä. Jos valitset useamman kuin yhden vastausvaihtoehdon, saat ko. tehtävästä 0,5 pistettä. Fysiikan kokeen maksimipistemäärä on 9 pistettä. 68. Ominaislämpökapasiteetin yksikkö on a) 1 J b) 1 J / kg c) 1 K / J d) 1 J / (kg C) 69. Kuula, jonka säde on 18 cm ja massa 2,5 kg, on oheisen kuvan mukaisesti vaakasuorassa metallikourussa. Kourun tasojen välinen kulma (α) on 55. Kuulaan vaikuttavien voimien suurudet ovat: a) G 10 N, N 1 20 N ja N 2 5 N b) G 15 N, N 1 25 N ja N 2 7 N c) G 25 N, N 1 30 N ja N 2 17 N d) G 35 N, N 1 40 N ja N 2 27 N y x 70. Syöttäjä heittää pesäpallon kohtisuoraan ylöspäin. Pallo irtoaa kädestä nopeudella 27 m/s 2,2 m korkeudella syöttölautasesta. Millä nopeudella pallo osuu ns. hutilyönnin jälkeen syöttölautaselle? Palloon vaikuttavaa ilmanvastusta ei huomioida. a) 16 m/s b) 21 m/s c) 28 m/s d) 36 m/s

11 Nopeudella 80 km/h liikkuva henkilöauto (massa 1350 kg) törmää suoraan nopeudella 50 km/h vastaan tulevaan kuorma autoon (massa kg). Mihin suuntaan ja millä nopeudella yhteen takertuneet autot liikkuvat heti kimmottoman törmäyksen jälkeen? a) Henkilöauton alkuperäiseen kulkusuuntaan nopeudella 27 km/h b) Kuorma auton alkuperäiseen kulkusuuntaan nopeudella 39 km/h c) Kuorma auton alkuperäiseen kulkusuuntaan nopeudella 67 km/h d) Autot pysähtyvät välittömästi törmäyksen jälkeen eivätkä liiku takertuneina kumpaankaan suuntaan 72. Henkilö X tönäisee kitkattoman 1 kg:n kappaleen levosta nopeuteen 10 m/s. Välittömästi tämän jälkeen henkilö Y tönäisee samaa kappaletta samaan suuntaan nopeuteen 20 m/s. Kuinka suuren työn tekevät henkilöt X ja Y? a) Henkilö X 50 J ja henkilö Y 50 J b) Henkilö X 50 J ja henkilö Y 150 J c) Henkilö X 100 J ja henkilö Y 100 J d) Henkilö X 100 J ja henkilö Y 50 J 73. Yksivärinen valonsäde tulee ilmasta lasiin 48,0 :en tulokulmassa (lasin taitekerroin on 1,55 ja ilman taitekerroin 1,00). Tällöin taitekulma on a) 28,6 b) 38,6 c) 48,6 d) 58,6 74. Valonsäteen tullessa lasista ja sen kohdatessa lasin ja ilman rajapinnan, tapahtuu kokonaisheijastus, jos tulokulma on a) suurempi kuin rajakulma b) pienempi kuin rajakulma c) 0 (nolla astetta) d) Kokonaisheijastus on tulokulmasta riippumaton 75. Laserin valo johdetaan hilan läpi varjostimelle. Varjostin on 2,00 m:n päässä hilasta, jossa on 530 rakoa/mm. Ensimmäisen kertaluvun valomaksimi on 0,765 m:n päässä kuvion keskikohdasta. Laske laserin valon aallonpituus? a) 380 nm b) 470 nm c) 580 nm d) 670 nm 76. Eräässä kokeessa 1,0 kg 0 celsiusasteista jäärouhetta sulatettiin 1,0 kw:n lämmitysvastuksella. Siihen kului aikaa 5,5 min. Laske kokeen perusteella jään ominaissulamislämpö. a) 210 kj/kg b) 330 kj/kg c) 540 kj/kg d) 13 MJ/kg

Monivalintakysymykset 1, 2, 3, 4, 5 ja 6: Merkitse O, jos väite on oikein; V, jos väite on väärin. Oikea vastaus +1 p, väärä vastaus -1 p, tyhjä 0 p.

Monivalintakysymykset 1, 2, 3, 4, 5 ja 6: Merkitse O, jos väite on oikein; V, jos väite on väärin. Oikea vastaus +1 p, väärä vastaus -1 p, tyhjä 0 p. (Tenttiä tiivistetty nettiin laitettaessa, oikeassa tentissä 14 sivua/samat kysymykset) FYSIOLOGIA I KESKIPITKÄ LOPPUKUULUSTELU Yleisfysiologia 9.5.2001 80 p Nimi vsk Monivalintakysymykset 1, 2, 3, 4,

Lisätiedot

Adrenaliini. -lisämunuainen -stressitilanteet. -käytetään lääkkeenä mm. sydänkohtaukset, äkilliset allergiset reaktiot.

Adrenaliini. -lisämunuainen -stressitilanteet. -käytetään lääkkeenä mm. sydänkohtaukset, äkilliset allergiset reaktiot. Hormonitaulukko Adrenaliini -lisämunuainen -stressitilanteet -Kohottaa verenpainetta, supistaa pintaverisuonia ja laajentaa lihasten verisuonia. -lisää keuhkojen toimintakapasiteettia. -vaikuttaa sitoutumalla

Lisätiedot

FARMASIAN valintakoe 25.5.2011

FARMASIAN valintakoe 25.5.2011 1 FARMASIAN valintakoe 25.5.2011 Helsingin yliopisto Farmasian tiedekunta OHJEITA: 1. Tarkista, että olet saanut tehtäväpaperinipun (10 numeroitua sivua) ja vastauslomakkeen. 2. Sinulla on yhteensä 3 tuntia

Lisätiedot

Adrenaliini Mistä erittyy? Miten/Mihin vaikuttaa? Muita huomioita?

Adrenaliini Mistä erittyy? Miten/Mihin vaikuttaa? Muita huomioita? Hormonitaulukko Adrenaliini Lisämunuainen Erittyy suorituskykyä vaativissa stressitilanteissa. Vaikuttaa moniin elintoimintoihin fyysistä suorituskykyä lisäten, kuten kiihdyttää sydämen toimintaa, laajentaa

Lisätiedot

KandiakatemiA Kandiklinikka

KandiakatemiA Kandiklinikka Kandiklinikka Kandit vastaavat Immunologia Luonnollinen ja hankittu immuniteetti IMMUNOLOGIA Ihmisen immuniteetti pohjautuu luonnolliseen ja hankittuun immuniteettiin. Immunologiasta vastaa lymfaattiset

Lisätiedot

FARMASIAN valintakoe 23.5.2012

FARMASIAN valintakoe 23.5.2012 1 FARMASIAN valintakoe 23.5.2012 Helsingin yliopisto Itä-Suomen yliopisto Åbo Akademi OHJEITA: 1. Tarkista, että olet saanut tehtäväpaperinipun (9 numeroitua sivua) ja vastauslomakkeen. 2. Sinulla on yhteensä

Lisätiedot

Ihmiskeho. Ruoansulatus. Jaana Ohtonen Kielikoulu/Språkskolan Haparanda. söndag 16 februari 14

Ihmiskeho. Ruoansulatus. Jaana Ohtonen Kielikoulu/Språkskolan Haparanda. söndag 16 februari 14 Ihmiskeho Ruoansulatus Ruoansulatus Keho voi ottaa talteen ja käyttää hyvin pieniä molekyylejä. Useimmat ravintoaineet ovat suuria molekyllejä. Ravintoaineet on hajotettava pieniksi osasiksi ennen kuin

Lisätiedot

tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä

tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä ADACOLUMN -HOITO tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä www.adacolumn.net SISÄLTÖ Maha-suolikanava...4 Haavainen paksusuolitulehdus...6 Crohnin tauti...8 Elimistön puolustusjärjestelmä ja IBD...10

Lisätiedot

Päästä varpaisiin. Tehtävät. Ratkaisut. Päivitetty 8.4.2013 ISBN 978-951-37-6416-6, 978-951-37-6417-3, 978-951-6418-0. Sisällys (ratkaisut) Johdanto

Päästä varpaisiin. Tehtävät. Ratkaisut. Päivitetty 8.4.2013 ISBN 978-951-37-6416-6, 978-951-37-6417-3, 978-951-6418-0. Sisällys (ratkaisut) Johdanto OPETTAJAN AINEISTO Käyttöehdot Päästä varpaisiin Ihmisen anatomia ja fysiologia Eliisa Karhumäki Mari Kärkkäinen (os. Lehtonen) Päivitetty 8.4.2013 ISBN 978-951-37-6416-6, 978-951-37-6417-3, 978-951-6418-0

Lisätiedot

Vahva suolisto vahva vastustuskyky. Matti Vire 7.9.2013

Vahva suolisto vahva vastustuskyky. Matti Vire 7.9.2013 Ihmisen ruuansulatuksen muodostavat: Suu Mahalaukku Maksa (sappi) Haima Ohutsuoli Paksusuoli Peräsuoli Suun tehtävät: Pureskelu Syljen eritys Entsyymien eritys Mahalaukun tehtävät: Suolahapon eritys Pepsiinin

Lisätiedot

KEMIA HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEET

KEMIA HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEET BILÄÄKETIETEEN enkilötunnus: - KULUTUSJELMA Sukunimi: 20.5.2015 Etunimet: Nimikirjoitus: KEMIA Kuulustelu klo 9.00-13.00 YVÄN VASTAUKSEN PIIRTEET Tehtävämonisteen tehtäviin vastataan erilliselle vastausmonisteelle.

Lisätiedot

Verenkierto. Jari Kolehmainen. Kouvolan iltalukio & Kouvolan Lyseon lukio 22/10/2009

Verenkierto. Jari Kolehmainen. Kouvolan iltalukio & Kouvolan Lyseon lukio 22/10/2009 Verenkierto Jari Kolehmainen Kouvolan iltalukio & Kouvolan Lyseon lukio 2009 valtimo pikkuvaltimo hiussuoni pikkulaskimo laskimo Muistisääntö: Valtimo vie verta sydämestä pois, laskimo laskee sydämeen.

Lisätiedot

FARMASIAN valintakoe 27.5.2014 Helsingin yliopisto Itä-Suomen yliopisto Åbo Akademi

FARMASIAN valintakoe 27.5.2014 Helsingin yliopisto Itä-Suomen yliopisto Åbo Akademi 1 FARMASIAN valintakoe 27.5.2014 Helsingin yliopisto Itä-Suomen yliopisto Åbo Akademi OHJEITA: 1. Tarkista, että olet saanut tehtäväpaperinipun (11 numeroitua sivua) ja vastauslomakkeen. 2. Sinulla on

Lisätiedot

KandiakatemiA Kandiklinikka

KandiakatemiA Kandiklinikka Kandiklinikka Pääsykoe 2009 Opiskelijan koe LÄÄKETIETEEN PÄÄSYKOE 2009, OPISKELIJAN KOE Lääketieteen pääsykoe on kuluneina vuosina sisältänyt tehtäviä biologiasta, kemiasta sekä fysiikasta. Pääsykokeen

Lisätiedot

Steroidihormonimääritykset lapsettomuuden hoidossa ja diagnostiikassa

Steroidihormonimääritykset lapsettomuuden hoidossa ja diagnostiikassa Steroidihormonimääritykset lapsettomuuden hoidossa ja diagnostiikassa Helena Tinkanen LT Synnytys- ja naistentautien ja gynekologisen endokrinologian erikoislääkäri TAYS Raskauden alkamiseen tarvitaan

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI. Tutkimme tunnillamme naudan sisäelimiä jotta olisimme käytännössä saaneet nähdä ja kokeilla miten elimet toimivat.

TUTKIMUSRAPORTTI. Tutkimme tunnillamme naudan sisäelimiä jotta olisimme käytännössä saaneet nähdä ja kokeilla miten elimet toimivat. TUTKIMUSRAPORTTI Tutkimme tunnillamme naudan sisäelimiä jotta olisimme käytännössä saaneet nähdä ja kokeilla miten elimet toimivat. KEUHKOT JA SYDÄN Meidän ryhmämme aloitti tutkimuksen keuhkoista ja sydämestä.

Lisätiedot

VALINTAKOE 2014 Terveyden biotieteiden koulutusohjelmat/ty ja ISY

VALINTAKOE 2014 Terveyden biotieteiden koulutusohjelmat/ty ja ISY VALINTAKOE 2014 Terveyden biotieteiden koulutusohjelmat/ty ja ISY BIOLOGIAN KYSYMYSTEN Hyvän vastauksen piirteet 2014 Väittämätehtävät. Maksimipisteet 10. Määrittele tai kuvaa lyhyesti seuraavat termit.

Lisätiedot

vi) Oheinen käyrä kuvaa reaktiosysteemin energian muutosta reaktion (1) etenemisen funktiona.

vi) Oheinen käyrä kuvaa reaktiosysteemin energian muutosta reaktion (1) etenemisen funktiona. 3 Tehtävä 1. (8 p) Seuraavissa valintatehtävissä on esitetty väittämiä, jotka ovat joko oikein tai väärin. Merkitse paikkansapitävät väittämät rastilla ruutuun. Kukin kohta voi sisältää yhden tai useamman

Lisätiedot

Biologian perusteet ja ihmisen fysiologia / Panu Moilanen 2008 1. Traffic across membranes. Solukalvo eli membraani

Biologian perusteet ja ihmisen fysiologia / Panu Moilanen 2008 1. Traffic across membranes. Solukalvo eli membraani Biologian perusteet ja ihmisen fysiologia / Panu Moilanen 2008 1 Traffic across membranes Solukalvo eli membraani Solukalvo ympäröi kaikkien eliöiden soluja. Lisäksi kalvo ympäröi mm. tumaa, Golgin laitetta,

Lisätiedot

b) Laske prosentteina, paljonko sydämen keskimääräinen teho muuttuu suhteessa tilanteeseen ennen saunomista. Käytä laskussa SI-yksiköitä.

b) Laske prosentteina, paljonko sydämen keskimääräinen teho muuttuu suhteessa tilanteeseen ennen saunomista. Käytä laskussa SI-yksiköitä. Lääketieteellisten alojen valintakokeen 009 esimerkkitehtäviä Tehtävä 4 8 pistettä Aineistossa mainitussa tutkimuksessa mukana olleilla suomalaisilla aikuisilla sydämen keskimääräinen minuuttitilavuus

Lisätiedot

5 LIUOKSEN PITOISUUS Lisätehtävät

5 LIUOKSEN PITOISUUS Lisätehtävät LIUOKSEN PITOISUUS Lisätehtävät Esimerkki 1. a) 100 ml:ssa suolaista merivettä on keskimäärin 2,7 g NaCl:a. Mikä on meriveden NaCl-pitoisuus ilmoitettuna molaarisuutena? b) Suolaisen meriveden MgCl 2 -pitoisuus

Lisätiedot

Väärin, Downin oireyhtymä johtuu ylimääräisestä kromosomista n.21 (trisomia) Geeni s. 93.

Väärin, Downin oireyhtymä johtuu ylimääräisestä kromosomista n.21 (trisomia) Geeni s. 93. 1 I) Ovatko väittämät oikein (O) vai väärin (V)? Jos väite on mielestäsi väärin, perustele se lyhyesti väittämän alla oleville riveille. O/V 1.2. Downin oireyhtymä johtuu pistemutaatista fenyylialaniinin

Lisätiedot

Verenkierto I. Helena Hohtari Pitkäkurssi I

Verenkierto I. Helena Hohtari Pitkäkurssi I Verenkierto I Helena Hohtari Pitkäkurssi I Yleistä Verenkierron eli sirkulaation tehtävät: 1) Kuljettaa happea keuhkoista kudoksille 2) Kuljettaa ravintoaineita (glukoosi, rasvahapot etc.) 3) Kuljettaa

Lisätiedot

Sylvant (siltuksimabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Sylvant (siltuksimabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO EMA/198014/2014 Sylvant (siltuksimabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Tämä on Sylvant-valmistetta koskevan riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joiden

Lisätiedot

Liuos voi olla hapan, emäksinen tai neutraali

Liuos voi olla hapan, emäksinen tai neutraali Hapot ja emäkset 19 Liuos voi olla hapan, emäksinen tai neutraali happamuuden aiheuttavat oksoniumionit Monet marjat, hedelmät ja esimerkiksi piimä maistuvat happamilta. Happamuus seuraa siitä kun happo

Lisätiedot

Valmentaja- ja ohjaajakoulutus, 1. taso. Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry

Valmentaja- ja ohjaajakoulutus, 1. taso. Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry Valmentaja- ja ohjaajakoulutus, 1. taso Hermosto Taito Nopeus Sukuelimet Voima Tuki- ja liikuntaelimet Sisäelimet Aerobinen kestävyys Anaerobinen kestävyys Liikkuvuus 2 Fyysiset ominaisuudet Ikä Tasapaino

Lisätiedot

umpieritysjärjestelmä

umpieritysjärjestelmä umpieritysjärjestelmä Umpieritysjärjestelmä Kaikki hormoneja tuottavat solut ja kudokset Tuotteet kulkevat veren välityksellä (vertaa avorauhaset) hormonit sitoutuvat reseptoriin ja saavat aikaan vasteen

Lisätiedot

Ihmisen biologian selkokielisanasto

Ihmisen biologian selkokielisanasto Ihmisen biologian selkokielisanasto Ihmisen biologian Käsitesanasto Tämä käsitesanasto tukee lukion biologian kurssin BI4, perusopetuksen biologian kurssin bi3 sekä ammattiopiston anatomian kurssien opiskelijoita.

Lisätiedot

Mind Master. Matti Vire 11.5.2013

Mind Master. Matti Vire 11.5.2013 Stressi = ympäristön yksilöön kohdistava uhka tai vahingollinen vaikutus sympaattinen hermojärjestelmä ja hypotalamus-aivolisäke-lisämunuainen aktivoituvat Akuutissa stressissä sydämen syke nousee, hengitys

Lisätiedot

KE4, KPL. 3 muistiinpanot. Keuruun yläkoulu, Joonas Soininen

KE4, KPL. 3 muistiinpanot. Keuruun yläkoulu, Joonas Soininen KE4, KPL. 3 muistiinpanot Keuruun yläkoulu, Joonas Soininen KPL 3: Ainemäärä 1. Pohtikaa, miksi ruokaohjeissa esim. kananmunien ja sipulien määrät on ilmoitettu kappalemäärinä, mutta makaronit on ilmoitettu

Lisätiedot

Verenkierto (circulation)

Verenkierto (circulation) Yleistä: Verenkierto (circulation) monisoluisten eläinten ruumiinnesteiden kuljetusjärjestelmä tehtävät: - kudosten ravinnonsaannista huolehtiminen - kuona-aineiden poiskuljetus - kemiallisten viestien

Lisätiedot

Lääketiede Valintakoeanalyysi 2015 Fysiikka. FM Pirjo Haikonen

Lääketiede Valintakoeanalyysi 2015 Fysiikka. FM Pirjo Haikonen Lääketiede Valintakoeanalyysi 5 Fysiikka FM Pirjo Haikonen Fysiikan tehtävät Väittämä osa C (p) 6 kpl monivalintoja, joissa yksi (tai useampi oikea kohta.) Täysin oikein vastattu p, yksikin virhe/tyhjä

Lisätiedot

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti Munuaiset ovat pavunmuotoiset elimet ja ne sijaitsevat selkärankasi kummallakin puolella keskimäärin puolessa välissä selkääsi. Munuaiset toimivat suodattimena.

Lisätiedot

I MUISTAMISEN JA SANAVARASTON AVUKSI

I MUISTAMISEN JA SANAVARASTON AVUKSI I MUISTAMISEN JA SANAVARASTON AVUKSI Samat vinkit hyödyttävät kaikkia kognitiivisia strategioita, joilla toisen kielen oppija operoi. Avainsanat Opetusjakson alussa opettaja jakaa oppilaille ko. jaksossa

Lisätiedot

Broilerin käyttäytyminen ja fysiologia. Broilerinkasvattajien koulutuspäivät Ahlman-instituutti 30.11.2012 ELL Petri Yli-Soini

Broilerin käyttäytyminen ja fysiologia. Broilerinkasvattajien koulutuspäivät Ahlman-instituutti 30.11.2012 ELL Petri Yli-Soini Broilerin käyttäytyminen ja fysiologia Broilerinkasvattajien koulutuspäivät Ahlman-instituutti 30.11.2012 ELL Petri Yli-Soini Tavoitteet Kasvattaja tunnistaa broilerikanan normaalin ja epänormaalin käyttäytymisen

Lisätiedot

RECEPTAL vet 4 mikrog/ml

RECEPTAL vet 4 mikrog/ml VALMISTEYHTEENVETO 1 ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN KAUPPANIMI Receptal vet 4 mikrog/ml 2 VAIKUTTAVAT AINEET JA APUAINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 millilitra injektionestettä sisältää: Vaikuttavat aineet: Busereliiniasetaatti

Lisätiedot

Näkökulmia kulmia palautumisesta

Näkökulmia kulmia palautumisesta Näkökulmia kulmia palautumisesta Palaudu ja kehity -iltaseminaari 04.05.2010 Juha Koskela ft, TtYO, yu-valmentaja Näkökulmia kulmia palautumisesta Harjoittelun jaksotus ja palautuminen Liikeketju väsymistä

Lisätiedot

Hormonit. Jari Kolehmainen. Kouvolan iltalukio & Kouvolan Lyseon lukio 2009

Hormonit. Jari Kolehmainen. Kouvolan iltalukio & Kouvolan Lyseon lukio 2009 Hormonit Jari Kolehmainen Kouvolan iltalukio & Kouvolan Lyseon lukio 2009 Humoraalinen säätely = nestevälitteinen säätely, viestiaineet leviävät paikasta toiseen verenkierron ja kudosnesteen mukana osa

Lisätiedot

VALMENTAJA 2 KUORMITUKSEN VAIKUTUS ELIMIS- TÖÖN JA PALAUTUMINEN. Marko Laaksonen

VALMENTAJA 2 KUORMITUKSEN VAIKUTUS ELIMIS- TÖÖN JA PALAUTUMINEN. Marko Laaksonen VALMENTAJA 2 KUORMITUKSEN VAIKUTUS ELIMIS- TÖÖN JA PALAUTUMINEN Marko Laaksonen VALMENTAJAKOULUTUS II-taso 28.-29.8.2004 Suomen Ampumahiihtoliitto ry. KUORMITUKSEN VAIKUTUS ELIMISTÖÖN JA PALAUTUMINEN Teksti:

Lisätiedot

Adacolumn -hoito tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä

Adacolumn -hoito tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä Adacolumn -hoito tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä Hellävarainen vallankumous IBD-tautien hoidossa Sisältö Maha-suolikanava...4 Haavainen paksusuolitulehdus...6 Crohnin tauti...8 Elimistön

Lisätiedot

Lämpötilan vaikutus työkykyyn / tietoisku Juha Oksa. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Lämpötilan vaikutus työkykyyn / tietoisku Juha Oksa. Työterveyslaitos www.ttl.fi Lämpötilan vaikutus työkykyyn / tietoisku Juha Oksa Työterveyslaitos www.ttl.fi Puhutaan Lämpötasapaino Kylmä ja työ Kuuma ja työ Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisen lämpötilat Ihminen on tasalämpöinen

Lisätiedot

Kondensaatio ja hydrolyysi

Kondensaatio ja hydrolyysi Kondensaatio ja hydrolyysi REAKTIOT JA ENERGIA, KE3 Määritelmä, kondensaatioreaktio: Kondensaatioreaktiossa molekyylit liittyvät yhteen muodostaen uuden funktionaalisen ryhmän ja samalla molekyylien väliltä

Lisätiedot

Ihmisen elämänkaari. Syntymä

Ihmisen elämänkaari. Syntymä Ihmisen elämänkaari Jokainen meistä on saanut alkunsa, kun miehen siittiö on hedelmöittänyt naisen munasolun. Siitä on saanut alkunsa uusi elämä, uusi elämän tarina. Vaikka jokaisella on oma tarinansa,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Revertor vet 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Revertor vet 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Revertor vet 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 ml injektionestettä sisältää: Vaikuttava aine: Atipametsolihydrokloridi

Lisätiedot

Laatua raaka-aineiden jalostamiseen Elintarvike- ja poroalan koulutushanke

Laatua raaka-aineiden jalostamiseen Elintarvike- ja poroalan koulutushanke porotietokansio teurastus Hannu Pekkala 2006 Laatua raaka-aineiden jalostamiseen Elintarvike- ja poroalan koulutushanke SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 2 2 Stressi... 2 3 Teurastusprosessi... 3 4 Teurastuksen

Lisätiedot

Helsingin yliopisto/tampereen yliopisto Henkilötunnus - Molekyylibiotieteet/Bioteknologia Etunimet valintakoe Tehtävä 3 Pisteet / 30

Helsingin yliopisto/tampereen yliopisto Henkilötunnus - Molekyylibiotieteet/Bioteknologia Etunimet valintakoe Tehtävä 3 Pisteet / 30 Helsingin yliopisto/tampereen yliopisto Henkilötunnus - hakukohde Sukunimi Molekyylibiotieteet/Bioteknologia Etunimet valintakoe 20.5.2013 Tehtävä 3 Pisteet / 30 3. Osa I: Stereokemia a) Piirrä kaikki

Lisätiedot

Biokemian perusteet 26.9.2012: Hemoglobiini, Entsyymikatalyysi

Biokemian perusteet 26.9.2012: Hemoglobiini, Entsyymikatalyysi Biokemian perusteet 26.9.2012: Hemoglobiini, Entsyymikatalyysi Dos. Tuomas Haltia Sirppisoluanemia, Hb-mutaatio Glu-6 Val Hemoglobiini allosteerinen hapen kuljettajaproteiini (ei ole entsyymi!) Allosteerinen

Lisätiedot

Hevosvalmennuksen sudenkuopat

Hevosvalmennuksen sudenkuopat Hevosvalmennuksen sudenkuopat Susanna Kinnunen, FT Suomen Hevostietokeskus ry susanna.kinnunen@hevostietokeskus.fi www.hevostietokeskus.fi Kuva: Hippos/Hanna Leppänen Liikkeet (biomekaniikka) Suorituskyky

Lisätiedot

SYDÄMEN TOIMINTA L2/H2 2012 29.10.2012

SYDÄMEN TOIMINTA L2/H2 2012 29.10.2012 SYDÄMEN JA VERENKIERTOELIMISTÖN TEHTÄVÄ elimistön sisäisen tasapainon eli homeostaasin ylläpitäminen SYDÄMEN TOIMINTA L2/H2 2012 29.10.2012 kunkin elimen ja elinjärjestelmän verensaannin sovittaminen solujen

Lisätiedot

B sivu 1(6) AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN VALINTAKOE

B sivu 1(6) AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN VALINTAKOE B sivu 1(6) TEHTÄVÄOSA 7.6.2004 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN VALINTAKOE YLEISOHJEITA Tehtävien suoritusaika on 2 h 45 min. Osa 1 (Tekstin ymmärtäminen) Osassa on 12 valintatehtävää. Tämän

Lisätiedot

FYSIIKKA (FY91): 9. KURSSI: Kertauskurssi KOE 30.01.2014 VASTAA KUUTEEN (6) TEHTÄVÄÄN!!

FYSIIKKA (FY91): 9. KURSSI: Kertauskurssi KOE 30.01.2014 VASTAA KUUTEEN (6) TEHTÄVÄÄN!! FYSIIKKA (FY91): 9. KURSSI: Kertauskurssi KOE 30.01.2014 VASTAA KUUTEEN (6) TEHTÄVÄÄN!! 1. Vastaa, ovatko seuraavat väittämät oikein vai väärin. Perustelua ei tarvitse kirjoittaa. a) Atomi ei voi lähettää

Lisätiedot

Hivenaineiden perustarpeen sekä hiukan lisääntyneen tarpeen tyydyttämiseen laskimoravitsemuksen yhteydessä.

Hivenaineiden perustarpeen sekä hiukan lisääntyneen tarpeen tyydyttämiseen laskimoravitsemuksen yhteydessä. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Addaven infuusiokonsentraatti, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Addaven sisältää: 1 ml 1 ampulli (10 ml) Kromikloridi 6 H 2 O 5,33 mikrog

Lisätiedot

Sukunimi: Etunimi: Henkilötunnus:

Sukunimi: Etunimi: Henkilötunnus: K1. Onko väittämä oikein vai väärin. Oikeasta väittämästä saa 0,5 pistettä. Vastaamatta jättämisestä tai väärästä vastauksesta ei vähennetä pisteitä. (yhteensä 10 p) Oikein Väärin 1. Kaikki metallit johtavat

Lisätiedot

FARMASIAN valintakoe 24.5.2013

FARMASIAN valintakoe 24.5.2013 1 FARMASIAN valintakoe 24.5.2013 Helsingin yliopisto Itä-Suomen yliopisto Åbo Akademi OHJEITA: 1. Tarkista, että olet saanut tehtäväpaperinipun (8 numeroitua sivua) ja vastauslomakkeen. 2. Sinulla on yhteensä

Lisätiedot

Valon havaitseminen. Näkövirheet ja silmän sairaudet. Silmä Näkö ja optiikka. Taittuminen. Valo. Heijastuminen

Valon havaitseminen. Näkövirheet ja silmän sairaudet. Silmä Näkö ja optiikka. Taittuminen. Valo. Heijastuminen Näkö Valon havaitseminen Silmä Näkö ja optiikka Näkövirheet ja silmän sairaudet Valo Taittuminen Heijastuminen Silmä Mitä silmän osia tunnistat? Värikalvo? Pupilli? Sarveiskalvo? Kovakalvo? Suonikalvo?

Lisätiedot

Ihmisen elimistön energiatalous

Ihmisen elimistön energiatalous Ihmisen elimistön energiatalous Jari Kolehmainen Kouvolan iltalukio & Kouvolan Lyseon lukio 2009 Painoindeksi = BMI (Body Mass Index) = paino (kg) jaettuna pituuden (m) neliöllä lievä lihavuus (tai hyvin

Lisätiedot

Sydän, verenkierto ja munuainen FARMAKOLOGIAN KURSSITYÖ

Sydän, verenkierto ja munuainen FARMAKOLOGIAN KURSSITYÖ Sydän, verenkierto ja munuainen FARMAKOLOGIAN KURSSITYÖ Sydän, verenkierto ja munuainen jakso: FARMAKOLOGIAN KURSSITYÖ Farmakologian kurssityössä tutustutaan verisuonen tonuksen fysiologiseen säätelyyn

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta - dia-valinta 2012 Insinöörivalinnan fysiikan koe 30.5.2012, malliratkaisut

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta - dia-valinta 2012 Insinöörivalinnan fysiikan koe 30.5.2012, malliratkaisut A1 Kappale, jonka massa m = 2,1 kg, lähtee liikkeelle levosta paikasta x = 0,0 m pitkin vaakasuoraa alustaa. Kappaleeseen vaikuttaa vaakasuora vetävä voima F, jonka suuruus riippuu paikasta oheisen kuvan

Lisätiedot

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Lisätiedot

Törmäysteoria. Törmäysteorian mukaan kemiallinen reaktio tapahtuu, jos reagoivat hiukkaset törmäävät toisiinsa

Törmäysteoria. Törmäysteorian mukaan kemiallinen reaktio tapahtuu, jos reagoivat hiukkaset törmäävät toisiinsa Törmäysteoria Törmäysteorian mukaan kemiallinen reaktio tapahtuu, jos reagoivat hiukkaset törmäävät toisiinsa tarpeeksi suurella voimalla ja oikeasta suunnasta. 1 Eksotermisen reaktion energiakaavio E

Lisätiedot

Sydän- ja verisuonitaudit. Linda, Olga, Heikki ja Juho

Sydän- ja verisuonitaudit. Linda, Olga, Heikki ja Juho Sydän- ja verisuonitaudit Linda, Olga, Heikki ja Juho Yleistä Sydän- ja verisuonitaudit ovat yleisimpiä kansantauteja ympäri maailmaa. Vaarallisia ja lyhyetkin häiriöt voivat aiheuttaa työ- ja toimintakyvyn

Lisätiedot

Ioniselektiivinen elektrodi

Ioniselektiivinen elektrodi ELEC-A8510 Biologisten ilmiöiden mittaaminen Ioniselektiivinen elektrodi Luento 2 h: menetelmän teoria ja laboratoriotyön esittely Itsenäinen työskentely 2 h: materiaaliin tutustuminen Laboratoriotyöskentely

Lisätiedot

Suomen Suunnistusliitto

Suomen Suunnistusliitto Suomen Suunnistusliitto ry Suomen Suunnistusliitto Urheilijan ravitsemus Ravitsemussuositukset Monipuolista ja värikästä Sopivasti ja riittävästi Nauttien ja kiireettömästi Ruokaympyrä Ruokakolmio Lautasmalli

Lisätiedot

Tekniikan valintakokeen laskutehtävät (osio 3): Vastaa kukin tehtävä erilliselle vastauspaperille vastaukselle varattuun kohtaan

Tekniikan valintakokeen laskutehtävät (osio 3): Vastaa kukin tehtävä erilliselle vastauspaperille vastaukselle varattuun kohtaan Tekniikan valintakokeen laskutehtävät (osio 3): Vastaa kukin tehtävä erilliselle vastauspaperille vastaukselle varattuun kohtaan 1. Kolmiossa yksi kulma on 60 ja tämän viereisten sivujen suhde 1 : 3. Laske

Lisätiedot

Hermoston toiminnallinen jako

Hermoston toiminnallinen jako Hermoston toiminnallinen jako Autonominen hermosto ylläpitää homeostasiaa Hypotalamus, aivosilta ja ydinjatke päävastuussa homeostaasin säätelystä Aivojen autonomiset säätelykeskukset Hypotalamus Vesitasapaino,

Lisätiedot

Kotitehtävä. Ruokapäiväkirja kolmelta vuorokaudelta (normi reenipäivä, lepopäivä, kisapäivä) Huomioita, havaintoja?

Kotitehtävä. Ruokapäiväkirja kolmelta vuorokaudelta (normi reenipäivä, lepopäivä, kisapäivä) Huomioita, havaintoja? Kotitehtävä Ruokapäiväkirja kolmelta vuorokaudelta (normi reenipäivä, lepopäivä, kisapäivä) Huomioita, havaintoja? VÄLIPALA Tehtävä Sinun koulupäiväsi on venähtänyt pitkäksi etkä ehdi ennen illan harjoituksia

Lisätiedot

22. Ihmiselimistön ulkoiset uhat

22. Ihmiselimistön ulkoiset uhat Helena Hohtari Pitkäkurssi I 22. Ihmiselimistön ulkoiset uhat Immuunipuolustus Taudinaiheuttajat Erilaisia mikrobeja: - Bakteerit - Virukset - Sienet - Parasiitit Mikro-organismit elimistölle vieraita,

Lisätiedot

Kuva 1: Yhdisteet A-F viivakaavoin, tehtävän kannalta on relevanttia lisätä näkyviin vedyt ja hiilet. Piiroteknisistä syistä tätä ei ole tehty

Kuva 1: Yhdisteet A-F viivakaavoin, tehtävän kannalta on relevanttia lisätä näkyviin vedyt ja hiilet. Piiroteknisistä syistä tätä ei ole tehty 1. Valitse luettelosta kaksi yhdistettä, joille pätee (a) yhdisteiden molekyylikaava on C 6 10 - A, E (b) yhdisteissä on viisi C 2 -yksikköä - D, F (c) yhdisteet ovat tyydyttyneitä ja syklisiä - D, F (d)

Lisätiedot

SUPERABSORBENTIT. Kemian opetuksen keskus Helsingin yliopisto Superabsorbentit Opettajan ohje

SUPERABSORBENTIT. Kemian opetuksen keskus Helsingin yliopisto Superabsorbentit Opettajan ohje SUPERABSORBENTIT KOHDERYHMÄ: Soveltuu kaiken ikäisille oppilaille. Työn kemian osuutta voidaan supistaa ja laajentaa oppilaiden tietojen ja taitojen mukaisesti. KESTO: 5 15 min. MOTIVAATIO: Kosteuspyyhkeet

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Luuston viholliset: Luuston haurastuminen. Laihduttaminen ja syömishäiriöt Tupakka Alkoholi Huumeet Kofeiini Lääkkeet

SISÄLTÖ. Luuston viholliset: Luuston haurastuminen. Laihduttaminen ja syömishäiriöt Tupakka Alkoholi Huumeet Kofeiini Lääkkeet LUUSTO 17.11.2015 SISÄLTÖ Luuston viholliset: Laihduttaminen ja syömishäiriöt Tupakka Alkoholi Huumeet Kofeiini Lääkkeet Luuston haurastuminen 2 LUUSTON VIHOLLISET Nau+ntoaineista erityises+ alkoholilla,

Lisätiedot

2. Makuaisti Makusilmuja kaikkialla suuontelossa, eniten kielessä.

2. Makuaisti Makusilmuja kaikkialla suuontelossa, eniten kielessä. 1. Ihon aistit 1. Kipuaisti (vapaita hermopäitä lähes kaikkialla elimistössä). 2. Kylmäaisti 3. Kuuma-aisti 4. Kosketusaisti 1. Vapaat hermopäätteet (esim. karvatupen pinnassa aistivat liikettä) 2. Meissnerin

Lisätiedot

ASEA. Maailman ensimmäinen ja ainoa redoxsignalointimolekyyli valmiste. Mitä ovat redoxsignalointimolekyylit?

ASEA. Maailman ensimmäinen ja ainoa redoxsignalointimolekyyli valmiste. Mitä ovat redoxsignalointimolekyylit? ASEA Maailman ensimmäinen ja ainoa redoxsignalointimolekyyli valmiste Mitä ovat redoxsignalointimolekyylit? Kaikissa kehon soluissa on mitokondrioita, jotka ovat solujen voimanlähde. Mitokondriot erittävät

Lisätiedot

Aleksi Jokinen, Timo Viljanen & Lassi 81: 1 &82: 4 Ti 3.3.

Aleksi Jokinen, Timo Viljanen & Lassi 81: 1 &82: 4 Ti 3.3. Biologian kurssi 4: Ihmisen biologia Laadi monisteen tehtäviä apuna käyttäen selkeä suullinen esitelmä ihmisen elimistä, niiden rakenteista, toiminnan säätelystä ja yleisimmistä toimintahäiriöistä. Aihe:

Lisätiedot

RUOANSULATUSPALAPELI. Opettajan ohjeet ja tehtävien oikeat vastaukset. 1. Ennakkovalmistelut koulussa

RUOANSULATUSPALAPELI. Opettajan ohjeet ja tehtävien oikeat vastaukset. 1. Ennakkovalmistelut koulussa Opettajan ohjeet ja tehtävien oikeat vastaukset RUOANSULATUSPALAPELI Kohderyhmä: Tehtävä soveltuu peruskoulun ihmisen biologian opetukseen. Tehtävän avulla koululuokat voivat syventää tietojaan ruoansulatuselimistön

Lisätiedot

KE5 Kurssikoe Kastellin lukio 2012 Valitse kuusi (6) tehtävää. Piirrä pisteytystaulukko.

KE5 Kurssikoe Kastellin lukio 2012 Valitse kuusi (6) tehtävää. Piirrä pisteytystaulukko. KE5 Kurssikoe Kastellin lukio 01 Valitse kuusi (6) tehtävää. Piirrä pisteytystaulukko. 1. a) Selvitä, mitä tarkoitetaan seuraavilla käsitteillä lyhyesti sanallisesti ja esimerkein: 1) heikko happo polyproottinen

Lisätiedot

Näin elämme tänään kuinka voimme huomenna?

Näin elämme tänään kuinka voimme huomenna? Näin elämme tänään kuinka voimme huomenna? Yrittäjälääkäri Ville Pöntynen 22.1.2015 Lupauksen toiminta-ajatukset Hoidamme ja ennaltaehkäisemme sairauksia sekä työ- ja toimintakyvyn laskua lääketieteen,

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta - dia-valinta 2013 Insinöörivalinnan fysiikan koe 29.5.2013, malliratkaisut

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta - dia-valinta 2013 Insinöörivalinnan fysiikan koe 29.5.2013, malliratkaisut A1 Ampumahiihtäjä ampuu luodin vaakasuoraan kohti maalitaulun keskipistettä. Luodin lähtönopeus on v 0 = 445 m/s ja etäisyys maalitauluun s = 50,0 m. a) Kuinka pitkä on luodin lentoaika? b) Kuinka kauaksi

Lisätiedot

Ylioppilastutkintolautakunta S tudentexamensnämnden

Ylioppilastutkintolautakunta S tudentexamensnämnden Ylioppilastutkintolautakunta S tudentexamensnämnden KEMIAN KOE 22.3.2013 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ Alla oleva vastausten piirteiden ja sisältöjen luonnehdinta ei sido ylioppilastutkintolautakunnan arvostelua.

Lisätiedot

VESILIUKOISET VITAMIINIT

VESILIUKOISET VITAMIINIT SUOJARAVINTOAINEET ENERGIAN LISÄKSI TARVITSEMME RAVINTOAINEITA ELINTOIMINTOJEMME YLLÄPITÄMISEEN JA SÄÄTELYTEHTÄVIIN SUOJARAVINTOAINEET VITAMIINIT KIVENNÄISAINEET eli mineraalit VESILIUKOISET VITAMIINIT

Lisätiedot

Sydän- ja verenkiertoelimistön toiminta rasituksen aikana

Sydän- ja verenkiertoelimistön toiminta rasituksen aikana Sydän- ja verenkiertelimistön timinta rasituksen aikana Terve Urheilija iltaseminaari 5.3.2013 Niina Mutanen, testauspäällikkö, LitM Tampereen Urheilulääkäriasema 1 Sydän- ja verenkiertelimistö Verenkiertelimistö

Lisätiedot

Koiran sydänsairaudet

Koiran sydänsairaudet Koiran sydänsairaudet Voedingsovergevoeligheid KOIRAN SYDÄNSAIRAUDET Koiran sydänsairaudet ovat yleensä eteneviä: ne pahenevat hitaasti, mutta varmasti. Hyvällä hoidolla, sopivalla ruokavaliolla ja lääkityksen

Lisätiedot

LÄÄKETEHTAAN UUMENISSA

LÄÄKETEHTAAN UUMENISSA LÄÄKETEHTAAN UUMENISSA KOHDERYHMÄ: Soveltuu lukion KE1- ja KE3-kurssille. KESTO: n. 1h MOTIVAATIO: Työskentelet lääketehtaan laadunvalvontalaboratoriossa. Tuotantolinjalta on juuri valmistunut erä aspiriinivalmistetta.

Lisätiedot

Vastaa lyhyesti selkeällä käsialalla. Vain vastausruudun sisällä olevat tekstit, kuvat jne huomioidaan

Vastaa lyhyesti selkeällä käsialalla. Vain vastausruudun sisällä olevat tekstit, kuvat jne huomioidaan 1 1) Tunnista molekyylit (1 piste) ja täytä seuraava taulukko (2 pistettä) a) b) c) d) a) Syklinen AMP (camp) (0.25) b) Beta-karoteeni (0.25 p) c) Sakkaroosi (0.25 p) d) -D-Glukopyranoosi (0.25 p) 2 Taulukko.

Lisätiedot

RUOANSULATUS JA SUOLISTON KUNTO. Iida Elomaa & Hanna-Kaisa Virtanen

RUOANSULATUS JA SUOLISTON KUNTO. Iida Elomaa & Hanna-Kaisa Virtanen RUOANSULATUS JA SUOLISTON KUNTO Iida Elomaa & Hanna-Kaisa Virtanen Edellisen leirin Kotitehtävä Tarkkaile sokerin käyttöäsi kolmen päivän ajalta ja merkkaa kaikki sokeria ja piilosokeria sisältävät ruuat

Lisätiedot

Hevoset käyttävät luonnon- ja laidunolosuhteissa

Hevoset käyttävät luonnon- ja laidunolosuhteissa HEVOSTEN RUOKINTAKOULU, OSA I. 2015 Hevosen ruuansulatuselimistön rakenne ja toiminta Suomen Hevostietokeskus ry, Hevosten terveydeksi -hanke FT Elena Autio Hevostietokeskuksen ruokintakoulun ensimmäisessä

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta - dia-valinta 2014 Insinöörivalinnan fysiikan koe 28.5.2014, malliratkaisut

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta - dia-valinta 2014 Insinöörivalinnan fysiikan koe 28.5.2014, malliratkaisut A1 Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta - dia-valinta 014 Insinöörivalinnan fysiikan koe 8.5.014, malliratkaisut Kalle ja Anne tekivät fysikaalisia kokeita liukkaalla vaakasuoralla jäällä.

Lisätiedot

Yläkouluakatemia viikot 6 ja 7 /2015

Yläkouluakatemia viikot 6 ja 7 /2015 Yläkouluakatemia viikot 6 ja 7 /2015 Suoliston vaikutus terveyteen Vatsa ja suolisto ovat terveyden kulmakiviä -> niiden hyvinvointi heijastuu sekä fyysiseen että psyykkiseen hyvinvointiin Jopa 80% ihmisen

Lisätiedot

Liukoisuus

Liukoisuus Liukoisuus REAKTIOT JA TASAPAINO, KE5 Kertausta: Eri suolojen liukeneminen veteen on tärkeä arkipäivän ilmiö. Yleensä suolan liukoisuus veteen kasvaa, kun lämpötila nousee. Tosin esimerkiksi kalsiumkarbonaatti,

Lisätiedot

EPIONEN Kemia 2015. EPIONEN Kemia 2015

EPIONEN Kemia 2015. EPIONEN Kemia 2015 EPIONEN Kemia 2015 1 Epione Valmennus 2014. Ensimmäinen painos www.epione.fi ISBN 978-952-5723-40-3 Painopaikka: Kopijyvä Oy, Kuopio Tämän teoksen painamiseen käytetty paperi on saanut Pohjoismaisen ympäristömerkin.

Lisätiedot

VEREN ph TAUSTAA. Veressä toimii 4 erilaista puskuria. Bikarbonaattipuskuri Fosfaattipuskuri Hemoglobiini Plasmaproteiinit

VEREN ph TAUSTAA. Veressä toimii 4 erilaista puskuria. Bikarbonaattipuskuri Fosfaattipuskuri Hemoglobiini Plasmaproteiinit VEREN ph TAUSTAA Kehossamme kiertävä veri on nestemäinen kudos, joka voidaan kemiallisesta näkökulmasta ajateltuna määritellä seokseksi, joka sisältää useita eri komponentteja. Veren protoni konsentraation,

Lisätiedot

kemiallisesti puhdas vesi : tislattua vettä käytetään mm. höyrysilitysraudoissa (saostumien ehkäisy)

kemiallisesti puhdas vesi : tislattua vettä käytetään mm. höyrysilitysraudoissa (saostumien ehkäisy) Pesukemian perusteet Veden pesuominaisuudet 1. kostuttaa 2. liuottaa (dipoli) 3. laimentaa 4. liikkuva vesi tekee mekaanista työtä 5. kuljettaa kemiallisesti puhdas vesi : tislattua vettä käytetään mm.

Lisätiedot

Lasku- ja huolimattomuusvirheet ½ p. Loppupisteiden puolia pisteitä ei korotettu ylöspäin, esim. 2 1/2 p = 2 p.

Lasku- ja huolimattomuusvirheet ½ p. Loppupisteiden puolia pisteitä ei korotettu ylöspäin, esim. 2 1/2 p = 2 p. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta 014 Insinöörivalinnan kemian koe 8.5.014 MALLIRATKAISUT ja PISTEET Lasku- ja huolimattomuusvirheet ½ p. Loppupisteiden puolia pisteitä ei korotettu

Lisätiedot

Valitkoituja esimerkkejä & vastaustekniikkaa

Valitkoituja esimerkkejä & vastaustekniikkaa Valitkoituja esimerkkejä & vastaustekniikkaa Liukoisuus Lääketieteellisen tiedekunnan valintakoe vuonna 2000 t.5 Virtsakiviä muodostuu, kun niukkaliukoisia suoloja muodostavien ioninen pitoisuus virtsassa

Lisätiedot

VASTAUSANALYYSI. 30 p. 6 p. 5 p. 10 p. 6 p. 9 p. 6 p. 5 p. 3 p. 10 p. 6 p. 4 p. 5 p. 5 p Yhteensä 128 p LÄÄKETIETEELLISTEN ALOJEN VALINTAKOE 27.5.

VASTAUSANALYYSI. 30 p. 6 p. 5 p. 10 p. 6 p. 9 p. 6 p. 5 p. 3 p. 10 p. 6 p. 4 p. 5 p. 5 p Yhteensä 128 p LÄÄKETIETEELLISTEN ALOJEN VALINTAKOE 27.5. LÄÄKETIETEELLISTEN ALOJEN VALINTAKOE 27.5.2014 VASTAUSANALYYSI Vastausanalyysi julkaistaan välittömästi valintakokeen päätyttyä. Vastausanalyysin tavoitteena on antaa valintakokeeseen osallistuville yleisluonteinen

Lisätiedot

2. Pystyasennossa olevaa jousta kuormitettiin erimassaisilla kappaleilla (kuva), jolloin saatiin taulukon mukaiset tulokset.

2. Pystyasennossa olevaa jousta kuormitettiin erimassaisilla kappaleilla (kuva), jolloin saatiin taulukon mukaiset tulokset. Fysiikka syksy 2005 1. Nykyinen käsitys Aurinkokunnan rakenteesta syntyi 1600-luvulla pääasiassa tähtitieteellisten havaintojen perusteella. Aineen pienimpien osasten rakennetta sitä vastoin ei pystytä

Lisätiedot

Kemiallisia reaktioita ympärillämme Fysiikan ja kemian pedagogiikan perusteet

Kemiallisia reaktioita ympärillämme Fysiikan ja kemian pedagogiikan perusteet Kemiallisia reaktioita ympärillämme Fysiikan ja kemian pedagogiikan perusteet Kari Sormunen Syksy 2014 Kemiallinen reaktio Kemiallinen reaktio on prosessi, jossa aineet muuttuvat toisiksi aineiksi: atomien

Lisätiedot

Raskauden alkaminen. Raskauden alkamisen edellytykset

Raskauden alkaminen. Raskauden alkamisen edellytykset 12 Raskauden alkaminen 1 Naisen elämässä on monenlaisia rajapyykkejä, jolloin elämä muuttuu ratkaisevasti. Yksi niistä on raskaaksi tulo. Monesti raskaus on toivottu, tarkkaankin suunniteltu, joskus vahinko,

Lisätiedot

KE-4.1100 Orgaaninen kemia 1

KE-4.1100 Orgaaninen kemia 1 KE-4.1100 rgaaninen kemia 1 Tentti 27.10.2005, malliratkaisu ja mallipisteytys Kokeessa sallitut apuvälineet: Molekyylimallisarja, taskulaskin. Mikäli vastaat koepaperiin, palauta paperi nimelläsi ja opiskelijanumerollasi

Lisätiedot

Aro Esansaari Määttä Pinola Tikkanen. Käsikirja. Lääketieteelliseen Teoria. Kandiakatemia

Aro Esansaari Määttä Pinola Tikkanen. Käsikirja. Lääketieteelliseen Teoria. Kandiakatemia Aro Esansaari Määttä Pinola Tikkanen Käsikirja Lääketieteelliseen Teoria Kandiakatemia Käsikirja: Teoria Tulen pitämään vanhempieni arvoisena sitä, joka on opettanut minulle tämän taidon, ja jakamaan hänen

Lisätiedot

Tiineys. Eläimet, joilla on akuutti tai subakuutti verenkierto-, suolisto- tai hengitystiesairaus.

Tiineys. Eläimet, joilla on akuutti tai subakuutti verenkierto-, suolisto- tai hengitystiesairaus. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Dinolytic vet. 12,5 mg/ml injektioneste, liuos naudalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: dinoprosti 12,5 mg/ml (dinoprostitrometamolina). Apuaineet: bentsyylialkoholi

Lisätiedot