MALLIVASTAUKSET. FARMASIAN valintakoe FYSIOLOGIA JA ANATOMIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MALLIVASTAUKSET. FARMASIAN valintakoe 27.5.2008 FYSIOLOGIA JA ANATOMIA"

Transkriptio

1 MALLIVASTAUKSET 1 FARMASIAN valintakoe FYSIOLOGIA JA ANATOMIA Jokaista kysymystä kohden on vain yksi oikea vastaus. Pisteitä annetaan oikeasta vastauksesta + 0,5 pistettä. Väärä vastaus tai useampia vastauksia samassa kysymyksessä: 0,25 pistettä. Jos kysymykseen jättää vastaamatta, saa 0 pistettä. Fysiologian ja anatomian osakokeen maksimipistemäärä on 25 pistettä. Minimipistemäärä on 0 pistettä. 1. Desmosomi a) muodostuu kalsiumsilloista solujen kalvoproteiinien välillä b) muodostuu solun ympäri kulkevista proteiininauhoista c) muodostuu proteiinikanavista d) muodostuu proteiinilamelleista 2. G proteiinit a) muuttavat muotoaan, kun niihin sitoutuu aktivoitunut reseptori b) sitoutuvat solukalvoon, kun reseptori aktivoituu c) hajoavat toisiolähettimolekyyleiksi, kun niihin sitoutuu aktivoitunut reseptori d) voivat aktivoida signaalinsiirtoketjun myös vahingossa törmäillessään muihin kalvoproteiineihin 3. Hermo lihasliitos a) hermo lihasliitoksessa hermopäätteen kalvoa, joka on lihassolua vasten, kutsutaan postsynaptiseksi kalvoksi. b) hermopäätteissä, jotka tulevat hermo lihasliitoksiin, välittäjäaineena on noradrenaliini c) välittäjäaineen vapautumista synapsirakoon säätelee solunsisäinen Ca 2+ pitoisuus d) asetyylikoliiniesteraasi estää asetyylikoliinin hajoamista synapsiraossa 4. Hermosolut a) myeliinituppi aksonin ympärillä ei vaikuta impulssin johtumisnopeuteen b) hermosolussa on useita tumia c) myeliinitupellisessa aksonissa aktiopotentiaalin johtumisnopeus voi olla 100 m/s d) hermosolujen aksonit eivät ole yli 20 cm pituisia 5. Aivo ja selkäydinkalvot a) keskushermostoa peittää kaksi sidekudoskalvoa b) uloin kalvo on lukinkalvo c) kovakalvon alla on lukinkalvo d) kovakalvo on suorassa kosketuksessa aivokudokseen 6. Valoreseptorit a) sijaitsevat aistinsolun sisäjäsenessä b) ovat ionikanavareseptoreita c) vaikuttavat ionikanaviin toisiolähettivälitteisellä mekanismilla d) aiheuttavat aktivoituessaan depolaroivan potentiaalin 7. Jatkuvassa ärsytyksessä a) tuntoaistinsolut herkistyvät ärsykkeelle herkistävien välittäjäaineiden vaikutuksesta b) kipuhermosyyt herkistyvät ärsykkeelle herkistävien välittäjäaineiden vaikutuksesta c) kipuhermosyyt herkistyvät ärsykkeelle uusien hermonpäätteiden muodostumisen takia d) kipuhermosyyt adaptoituvat

2 8. Korvan rakenteista tasapainoaistin toimintaan osallistuu a) korvakäytävä b) pyöreä ikkuna c) soikea rakkula d) tyvikalvo 2 9. Silmän verkkokalvon keskikuoppa a) on verkkokalvon kohta, jossa valo pääsee aistinsoluihin kulkematta muiden solukerroksien läpi b) on verkkokalvon kohta, jossa on vain sauvasoluja c) on verkkokalvon kohta, josta näköhermo lähtee d) on verkkokalvon kohta, joka reagoi heikkoon valoon 10. Mikä seuraavista gangliosoluja koskevista väittämistä pitää paikkansa? a) gangliosolut eivät voi tuottaa impulsseja spontaanisti b) gangliosolut reagoivat voimakkaimmin valoärsytykseen, jos valo osuu koko reseptiiviseen kenttään c) gangliosolujen reseptiivisen kentän keskustaan osuva valoärsyke estää aina gangliosolun aktivaatiota d) gangliosolujen aktivaatio muuttuu eniten silloin, kun valoärsyke osuu vain osaan reseptiivisestä kentästä 11. Mikä seuraavista hormoneista on steroidihormoni? a) kalsitrioli b) histamiini c) prostaglandiini E2 d) adrenaliini 12. Antidiureettisen hormonin eritys lisääntyy, kun a) solunulkoisen nesteen osmolaliteetti pienenee b) solunulkoinen nestemäärä lisääntyy c) verenpaine laskee voimakkaasti d) sydämen seinämän pressoreseptorit reagoivat lisääntyneeseen venytykseen 13. Kilpirauhashormoneja tuotetaan a) follikkelien kolloidissa b) follikkelisoluissa c) kilpirauhasen sidekudoksessa d) kilpirauhasen C soluissa 14. Kilpirauhashormonit kulkevat veressä a) enimmäkseen vapaana hormonina b) enimmäkseen plasman proteiineihin sitoutuneena c) prehormonina, josta hiilihydraattiosa pilkkoutuu pois vaikutuskohdassa d) prehormonina, josta peptidiosa pilkkoutuu pois vaikutuskohdassa 15. Solunulkoinen kalsiumpitoisuuden pienetessä % a) solut aktivoituvat helposti ja syntyy lihaskouristuksia b) ihminen kuolee c) solujen aktivoituminen vaikeutuu ja tulee hengitysvaikeuksia d) sydämen rytmihäiriöiden vaara lisääntyy 16. Insuliini a) erittyy C peptidiin sitoutuneena proinsuliinina b) lisää glukoneogeneesiä c) lisää triglyseridien tuotantoa d) lisää valkuaisaineiden pilkkoutumista

3 3 17. Luusto a) Luuston kalsiumilla ei ole merkitystä veriplasman kalsiumpitoisuuden säätelyssä b) Syntymän jälkeen suuri osa verisoluista muodostuu luukalvolla c) Osteoblastit ovat luuta muodostavia soluja d) Luun muodostuminen ja pilkkoutuminen eivät ole riippuvaisia siitä, kuinka paljon luuta kuormitetaan 18. Luustolihaksen supistuminen a) Kun lihas supistuu, sarkomeeri ei lyhene b) Troponiini estää myosiinin kiinnittymisen aktiiniin c) Myosiini sitoutuu aktiiniin ainoastaan kun lihassolun Ca 2+ pitoisuus on pieni d) ATP:n sitoutuminen myosiiniin saa aikaan sen kiinnittymisen aktiiniin 19. Sydämen impulssinjohtojärjestelmä a) sinussolmuke toimii sydämen tahdistimena b) sydämen syke on sitä nopeampaa mitä kauempana sinussolmukkeesta aktiopotentiaalit syntyvät c) sydämen kärki supistuu selvästi myöhemmin kuin kammioiden yläosa d) eteiskammiosolmuke kiihdyttää impulssin kulkua eteisistä kammioihin 20. Diastole ja systole a) diastole on eteisten veltostumisvaihe b) systole on kammioiden supistumisvaihe c) systole on eteisten veltostumisvaihe d) diastole on kammioiden supistumisvaihe 21. Hypertonia a) pienentää vasemman kammion lihasseinämän paksuuntumista b) on ateroskleroosia vähentävä tekijä c) korkea verenpaine kuormittaa sydäntä ja verisuonia d) vähäsuolainen ruokavalio lisää elimistön neste ja verimäärää ja laskee verenpainetta 22. Verenkierron ääreisvastuksen säätely a) hermostollis hormonaalisessa säätelyssä parasympaattisista hermonpäätteistä vapautuva noradrenaliini laajentaa laskimoita b) aineenvaihdunnan vilkastuminen vähentää elimen verenkiertoa c) itsesäätely pitää läpivirtauksen vakaana aineenvaihdunnan pysyessä muuttumattomana, vaikka verenpaine vaihtelee d) verenpaineeseen perustuvassa itsesäätelyssä verenpaineen laskiessa arteriolit supistuvat 23. Fyysinen rasitus a) ei juuri vaikuta sydämen minuuttitilavuuteen b) pienentää lihasten pikkuvaltimoiden vastusta c) nopeuttaa sydämen sykettä, mutta pienentää sydämen supistusvoimaa d) pienentää laskimopaluuta, jotta lihaksilla olisi enemmän verta käytössään 24. Termejä a) trombosytopenia tarkoittaa verihiutaleiden runsautta ja se altistaa tulehduksille b) aplastinen anemia tarkoittaa, että luuydin ei pysty muodostamaan riittävästi punasoluja, mutta myös valkosolujen tuotanto on usein heikentynyt c) polysytemia tarkoittaa veren normaalia pienempää punasolumäärää, mikä vähentää sydämen kuormitusta, koska hapen kuljetus on tehostunut d) leukopenia tarkoittaa veren valkosolujen runsautta ja se lisää elimistön puolustuskykyä

4 25. Valkosolut a) eosinofiilien määrä on vähentynyt allergisissa sairauksissa b) basofiilit eivät kuulu granulosyytteihin c) kukin lymfosyytti reagoi kaikentyyppisiin bakteereihin ja viruksiin d) fagosytoosi on neutrofiilien tärkein tehtävä Epäspesifinen puolustusjärjestelmä a) uusi altistuminen esim. samalle mikrobille tehostaa vaikutusta b) virtsan happamuus on osa virtsateiden puolustusmekanismia c) makrofagit ovat tärkeitä erityisesti lyhytaikaisissa infektioissa d) hiki ja tali eivät kuulu tähän järjestelmään 27. Komplementtijärjestelmä a) komplementtijärjestelmällä on opsoniinivaikutus eli se estää fagosytoosia b) kaikki virukset käynnistävät interferonin tuotannon solussa c) komplementin komponentit kiertävät veressä yleensä aktiivisina esiasteina, jotta puolustusjärjestelmä olisi nopeasti käytössä d) komplementtijärjestelmä vaikuttaa kemotaktisesti eli houkuttelee fagosyyttejä tulehdusalueelle 28. Veriryhmät a) elimistö tuottaa vasta aineita verestä puuttuvia ABO veriryhmätekijöitä vastaan ilman aiempaa altistusta b) O veriryhmään kuuluvilla ei ole A eikä B antigeenejä, joten he ovat ns. yleisvastaanottajia c) AB veriryhmään kuuluvat ovat ns. yleisluovuttajia, koska heillä ei ole ABO järjestelmän vastaaineita d) Rh yhteensopimattomuus aiheuttaa ongelmia aina jo ensimmäisen raskauden aikana 29. Keuhkojen tilavuus a) kertahengitystilavuus on aina sama b) uloshengityksen varatila on noin ml c) jäännöstilavuus on noin 3000 ml d) vitaalikapasiteetti on noin 500 ml 30. Hapen kuljetus a) happi kulkee veren mukana sekä plasmaan liuenneena että hemoglobiiniin sitoutuneena b) jokainen hemoglobiinimolekyyli pystyy kuljettamaan yhden happimolekyylin c) kun veri kulkee keuhkohiussuonten läpi, hemoglobiinin happikyllästyneisyys laskee d) aikuisen hemoglobiini sitoo happea tehokkaammin kuin sikiön hemoglobiini 31. Hiilidioksidin kuljetus a) happi liukenee helpommin veteen kuin hiilidioksidi b) hiilidioksidi ei sitoudu veressä hemoglobiiniin c) hiilidioksidi sitoutuu hemoglobiiniin paremmin silloin, kun hemoglobiinissa on happea d) suuri osa veren hiilidioksidista muuttuu vetykarbonaatiksi 32. Hengityksen säätely a) suurentunut valtimoveren vetyionipitoisuus lisää keuhkotuuletusta b) lisääntynyt keuhkotuuletus lisää hiilidioksidin osapainetta c) suuri valtimoveren happiosapaine lisää hengityskeskuksen aktiivisuutta d) valtimoveren ph:n muutokset eivät vaikuta hengityksen säätelyyn

5 33. Suuontelo a) sylkirauhaset tuottavat musiinia 1 2 litraa vuorokaudessa b) amylaasi toimii voiteluaineena c) bikarbonaatti lisää suuontelon happamuutta d) parasympaattisen hermoston aktiivisuus lisää syljen eritystä voimakkaasti ja sylki on juoksevaa Nieleminen ja ruokatorvi a) nielemisen alkuvaihe on tahdosta riippumaton b) aaltomaiset lihassupistukset kuljettavat ruokaa ruokatorvessa mahalaukkua kohti c) ruokatorven sulkijoilla ei ole käytännön merkitystä d) ulkoilman ja ruokatorven ontelon välillä ei ole paine eroa 35. Mahanesteen eritys a) pepsiinin määrä ei ole riippuvainen mahalaukun sisällön ph:sta b) gastriini lisää parietaalisolujen suolahapon eritystä c) maharauhasen katesolut tuottavat musiinia eli lima ainetta d) pepsinogeenia tarvitaan ravinnon rasvojen pilkkomiseen mahalaukussa 36. Sapen tuotanto a) maksasolut tuottavat kolekystokiniinistä sappihappoja b) sappirakossa sappi laimenee c) 100 % sappisuoloista poistuu ohutsuolesta ulosteen mukana d) kolekystokiniinin vaikutuksesta sappirakko supistuu ja sappea virtaa pohjukaissuoleen 37. Ohutsuolen rakenne ja toiminta a) nukkalisäkkeiden ja mikrovillusten ansiosta ohutsuolen imeytymispinta ala on erittäin suuri b) segmentaatioliikkeet liikuttavat suolen sisältöä eteenpäin c) ohutsuolen epiteelisolut eivät tuota pilkkomiseen osallistuvia entsyymejä d) suolensisällön kulkeutuminen ohutsuolen läpi kestää normaalisti tuntia 38. Paksusuoli a) paksusuolen nukkalisäkkeet lisäävät paksusuolen imeytymispinta alaa huomattavasti b) lähes kaikki ravintoaineet imeytyvät paksusuolesta c) aldosteroni lisää natriumin imeytymistä paksusuolesta d) vettä ei imeydy paksusuolesta 39. Kuume a) kuumetta aiheuttavia aineita kutsutaan pyrogeeneiksi b) kuumeen laskiessa ihon pikkuvaltimot supistuvat c) kuumeen noustessa lihastyö pienenee d) kuumeen laskiessa iho on kalpea 40. Lämmönmuodostus ja lämmönhukka a) levossa aineenvaihdunta on suurempi kuin lämmöntuotto b) jos hiki kuivataan, se tehostaa lämmönhukkaa c) vilunväristykset ovat tahdonalaisia lihasliikkeitä d) verenvirtaus ihoon on huoneenlämmössä voimakkaampaa kuin ravintoaineiden ja hapen kuljettaminen vaatisi 41. Alkuvirtsaa suodattuu vuorokaudessa keskimäärin a) 10 litraa b) 60 litraa c) 180 litraa d) 250 litraa

6 42. Veden takaisinimeytyminen tapahtuu a) osmoosilla Henlen lingon nousevasta osasta b) aktiivisella kuljetuksella proksimaalisesta kiemuratiehyestä c) ADH:n säätelemällä osmoosilla distaalisesta kiemuratiehyestä d) aktiivisella kuljetuksella kokoojaputkesta Vedenpuutteessa a) verenkiertoelimistön venytykseen reagoivien aistinsolujen aktiivisuus lisääntyy b) hypotalamuksen osmolaliteettiin reagoivien aistinsolujen aktiivisuus vähenee c) antidiureettisen hormonin erittyminen vähenee d) munuaistiehyen läpäisevyys vedelle lisääntyy 44. Happo emästasapainon säätelyssä a) hengitys on ensisijainen puolustusmekanismi vetyionipitoisuuden muutoksia vastaan b) solunsisäiset puskurimekanismit estävät veren ph:n laskun nopeimmin c) puskurimekanismit edistävät ylimääräisten vetyionien poistumista elimistöstä d) bikarbonaatin takaisinimeytyminen munuaisissa vaikuttaa samalla tavoin kuin vetyionien erittyminen 45. Mikä seuraavista nais ja mieshormoneja koskevista väittämistä on oikein a) LH:lla ei ole merkitystä keltarauhasen kehittymisessä b) FSH stimuloi miehillä testosteronin tuotantoa ja naisilla estradiolin ja progesteronin tuotantoa c) munasarjat tuottavat estradiolia ja progesteronia d) aivolisäkkeen takalohko tuottaa lutropiinia ja follitropiinia 46. Keltarauhanen a) keltarauhasvaihe alkaa munasolun irtoamisesta ja päättyy kuukautisten alkamiseen b) keltarauhanen tuottaa runsaasti mieshormoneja c) keltarauhanen surkastuu, kun munasolu hedelmöityy d) keltarauhasvaiheessa FSH pitoisuus on korkea, jotta uusia follikkeleja ei kypsyisi 47. Istukka a) istukassa on kaksi erillistä verenkiertojärjestelmää b) implantaatiossa blastokysta jää vain osittain kohdun limakalvon sisään c) istukka on muodostunut vain kohdun soluista d) napanuorassa on yksi valtimo ja kaksi laskimoa 48. Raskaus a) alkiokausi kestää viikot hedelmöitymisestä laskettuna b) normaali raskaus kestää keskimäärin 284 vuorokautta hedelmöitymisestä laskettuna c) kohdun voimakas kasvu raskauden aikana perustuu solujen suurenemiseen d) alkiolevyn kerroksista ektodermi on se, jonka soluista muodostuvat tuki ja liikuntaelimistö sekä verenkiertoelimet 49. Murrosikä a) tytöillä ensimmäinen merkki murrosiän alkamisesta on karvoituksen kasvu b) pojilla ensimmäinen merkki murrosiän alkamisesta on kivesten kasvu c) ensimmäisiin kuukautiskiertoihin liittyy aina munasolun irtoaminen d) testosteronin vaikutuksesta äänihuulet lyhenevät ja ohenevat, jolloin ääni madaltuu ja voimistuu 50. Vaihdevuodet a) vaihdevuosien fyysiset muutokset johtuvat pääasiassa progesteronin vähenemisestä b) vaihdevuosiin liittyy luukudoshukkaa c) kuukautiset jäävät keskimäärin pois 60 vuotiaana d) vaihdevuosiin liittyy LH:n ja FSH:n tuotannon voimakas väheneminen

7 KEMIA 7 Jokaista kysymystä kohden on vain yksi oikea vastaus. Oikeasta vastauksesta saa +0,5 2 pistettä. Kunkin kysymyksen pisteytys on ilmoitettu kysymyksen kohdalla. Jos vastaus on väärä tai useampia vastauksia samassa kysymyksessä, saa ko. tehtävästä miinuspisteitä puolet kysymyksen pisteytyksestä. Jos kysymykseen jättää vastaamatta, saa 0 pistettä. Kemian osakokeen maksimipistemäärä on 16 pistettä. Minimipistemäärä on 0 pistettä. 51. Kun liuoksen ph = 10, niin a) liuos on neutraali b) liuos on hapan c) liuos on emäksinen d) kohdat a c ovat kaikki väärin 52. Kun liuoksen ph kasvaa yhdellä (esim. arvosta 3 arvoon 4), niin a) oksonium ionin konsentraatio kasvaa 2 kertaiseksi b) oksonium ionin konsentraatio pienenee puoleen c) oksonium ionin konsentraatio kasvaa 10 kertaiseksi d) oksonium ionin konsentraatio pienenee kymmenesosaan 53. Propanaali ja butanaali kuuluvat a) alkeeneihin b) alkyyneihin c) aldehydeihin d) ketoneihin 54. Alkeenit sisältävät aina ainakin yhden a) hydroksyyli ryhmän b) karbonyyli ryhmän c) kaksoissidoksen d) kolmoissidoksen 55. 1,0 moolia yksiarvoista heikkoa happoa lisätään liuokseen, jossa on 1,0 moolia yksiarvoista vahvaa emästä. Saatu liuos on a) emäksinen b) neutraali c) hapan d) ei ole mahdollista sanoa annetuilla tiedoilla 56. Kuinka monta vetyatomia sisältää yksi heksaani molekyyli? a) 8 b) 10 c) 12 d) 14

8 57. Kun happo ja alkoholi reagoivat muodostaen esterin, niin mikä reaktio on kyseessä? a) hydrolyysi b) kondensaatio c) hapettuminen d) pelkistyminen Mikä seuraavista väittämistä on väärin? a) Alkoholin hapettuessa voi muodostua aldehydiä. b) Kun alkoholi on useampiarvoinen, sillä on useita hydroksyyli ryhmiä. c) Aldehydiä pelkistettäessä muodostuu karboksyylihappoa. d) Alkeenia hydratessa saadaan alkaania. 59. Alla oleva lääkeaine (propranololi) on ns. beetasalpaaja. Mihin ryhmiin se voidaan luokitella rakenteensa perusteella? a) esteri, alkoholi, amiini b) alkeeni, ketoni, alkoholi c) aldehydi, esteri, amiini d) eetteri, alkoholi, amiini 60. Mikä seuraavista on alla olevan yhdisteen systemaattinen nimi? a) 4 klooriheksaani b) 3 kloori 2 heksyyni c) 4 kloori 2 hekseeni d) 4 klooriheksyyni 61. Kuinka monta kiraalista (eli asymmetristä) hiiliatomia alla oleva tripeptidi sisältää? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

9 9 62. Jos ibuprofeenia on 0,500 millimoolia litrassa, niin kuinka monta milligrammaa ibuprofeenia on silloin millilitrassa? M(ibuprofeeni) = 206 g/mol. a) 0,103 b) 1,03 c) 10,3 d) Kaliumkloridia liukenee veteen 100 C:ssa 7,61 mol/l ja 20 C:ssa 4,56 mol/l. Kuinka paljon kaliumkloridia saostuu, kun 1,00 litraa kylläistä 100 asteista kaliumkloridi liuosta jäähdytetään 20 asteiseksi? M(KCl) = 74,55 g/mol. a) 74,6 grammaa b) 227 grammaa c) 340 grammaa d) 567 grammaa 64. Kuinka paljon kalsiumsulfaattia on 1,00 litrassa kylläistä CaSO 4 liuosta? M(CaSO 4 ) = 136,142 g/mol ja K s (CaSO 4 ) = 4, M 2. a) 6,71 mg b) 9,56 mg c) 671 mg d) 956 mg 65. Kun 100,0 grammaa erästä suolaa MX 3 5 H 2 O (M = kationi ja X = anioni) kuumennettiin, kidevesi haihtui pois, jolloin suolaa jäi jäljelle 81,43 g. Mikä on kyseisen kidevedettömän suolan molekyylipaino? (2,0 p) a) 375 g/mol b) 385 g/mol c) 395 g/mol d) 405 g/mol 66. 1,00 litraan vesiliuosta, joka sisältää Ag + ja Cu + ioneja molempia 0,1 mg/ml, lisätään 1,00 litraa 0,1 millimolaarista natriumkloridin vesiliuosta. Mitä tapahtuu? M(Ag) = 107,87 g/mol, M(Cu) = 63,55 g/mol, K s (AgCl) = 1, M 2 ja K s (CuCl) = 1, M 2. (2,0 p) a) vain hopeakloridia saostuu b) vain kuparikloridia saostuu c) mitään ei saostu d) molempia saostuu 67. Missä ph:ssa etikkahappo liuoksessa on 95% etikkahaposta asetaatti muodossa eli deprotonoituneena? pk a (etikkahappo) = 4,76. (2,0 p) a) 4 b) 5 c) 6 d) 7

10 FYSIIKKA 10 Valitse kunkin tehtävän vastausvaihtoehdoista (a d) ainoastaan yksi väittämä. Ympyröi oikea vastausvaihtoehto. Oikeasta vastauksesta saat 1 pisteen. Väärästä vastauksesta saat 0,5 pistettä. Jos jätät vastaamatta johonkin tehtävään, saat ko. tehtävästä 0 pistettä. Jos valitset useamman kuin yhden vastausvaihtoehdon, saat ko. tehtävästä 0,5 pistettä. Fysiikan kokeen maksimipistemäärä on 9 pistettä. 68. Ominaislämpökapasiteetin yksikkö on a) 1 J b) 1 J / kg c) 1 K / J d) 1 J / (kg C) 69. Kuula, jonka säde on 18 cm ja massa 2,5 kg, on oheisen kuvan mukaisesti vaakasuorassa metallikourussa. Kourun tasojen välinen kulma (α) on 55. Kuulaan vaikuttavien voimien suurudet ovat: a) G 10 N, N 1 20 N ja N 2 5 N b) G 15 N, N 1 25 N ja N 2 7 N c) G 25 N, N 1 30 N ja N 2 17 N d) G 35 N, N 1 40 N ja N 2 27 N y x 70. Syöttäjä heittää pesäpallon kohtisuoraan ylöspäin. Pallo irtoaa kädestä nopeudella 27 m/s 2,2 m korkeudella syöttölautasesta. Millä nopeudella pallo osuu ns. hutilyönnin jälkeen syöttölautaselle? Palloon vaikuttavaa ilmanvastusta ei huomioida. a) 16 m/s b) 21 m/s c) 28 m/s d) 36 m/s

11 Nopeudella 80 km/h liikkuva henkilöauto (massa 1350 kg) törmää suoraan nopeudella 50 km/h vastaan tulevaan kuorma autoon (massa kg). Mihin suuntaan ja millä nopeudella yhteen takertuneet autot liikkuvat heti kimmottoman törmäyksen jälkeen? a) Henkilöauton alkuperäiseen kulkusuuntaan nopeudella 27 km/h b) Kuorma auton alkuperäiseen kulkusuuntaan nopeudella 39 km/h c) Kuorma auton alkuperäiseen kulkusuuntaan nopeudella 67 km/h d) Autot pysähtyvät välittömästi törmäyksen jälkeen eivätkä liiku takertuneina kumpaankaan suuntaan 72. Henkilö X tönäisee kitkattoman 1 kg:n kappaleen levosta nopeuteen 10 m/s. Välittömästi tämän jälkeen henkilö Y tönäisee samaa kappaletta samaan suuntaan nopeuteen 20 m/s. Kuinka suuren työn tekevät henkilöt X ja Y? a) Henkilö X 50 J ja henkilö Y 50 J b) Henkilö X 50 J ja henkilö Y 150 J c) Henkilö X 100 J ja henkilö Y 100 J d) Henkilö X 100 J ja henkilö Y 50 J 73. Yksivärinen valonsäde tulee ilmasta lasiin 48,0 :en tulokulmassa (lasin taitekerroin on 1,55 ja ilman taitekerroin 1,00). Tällöin taitekulma on a) 28,6 b) 38,6 c) 48,6 d) 58,6 74. Valonsäteen tullessa lasista ja sen kohdatessa lasin ja ilman rajapinnan, tapahtuu kokonaisheijastus, jos tulokulma on a) suurempi kuin rajakulma b) pienempi kuin rajakulma c) 0 (nolla astetta) d) Kokonaisheijastus on tulokulmasta riippumaton 75. Laserin valo johdetaan hilan läpi varjostimelle. Varjostin on 2,00 m:n päässä hilasta, jossa on 530 rakoa/mm. Ensimmäisen kertaluvun valomaksimi on 0,765 m:n päässä kuvion keskikohdasta. Laske laserin valon aallonpituus? a) 380 nm b) 470 nm c) 580 nm d) 670 nm 76. Eräässä kokeessa 1,0 kg 0 celsiusasteista jäärouhetta sulatettiin 1,0 kw:n lämmitysvastuksella. Siihen kului aikaa 5,5 min. Laske kokeen perusteella jään ominaissulamislämpö. a) 210 kj/kg b) 330 kj/kg c) 540 kj/kg d) 13 MJ/kg

Eikosanoidit ja tulehduskipulääkkeet

Eikosanoidit ja tulehduskipulääkkeet 19. Eikosanoidit ja tulehduskipulääkkeet Eikosanoidit ja tulehduskipulääkkeet Eikosanoidit Eikosanoidit ovat paikallisesti vaikuttavia välittäjäaineita, jotka säätelevät monia fysiologisia ja patofysiologisia

Lisätiedot

Farmakologian mallivastauksia

Farmakologian mallivastauksia Farmakologian mallivastauksia välitentti II Farmakologia & toksikologia - välitentti II Cursus Vaattovaara & DC Halonen 2009 SISÄLLYS- LUETTELO Osteoporoosin lääkehoito Ionikanavat Erektiohäiriöiden lääkehoito

Lisätiedot

MITÄ SISÄELIMET OVAT JA MITÄ NE TEKEVÄT

MITÄ SISÄELIMET OVAT JA MITÄ NE TEKEVÄT MITÄ SISÄELIMET OVAT JA MITÄ NE TEKEVÄT MAHALAUKKU Mahalaukun limakalvo on täynnä rauhasia, jotka erittävät limaa, suolahappoa ja pepsinogeenia. Ne muodostavat yhdessä happaman mahanesteen. Mahaneste sekoittuu

Lisätiedot

Opioidireseptorit opioidiriippuvuus

Opioidireseptorit opioidiriippuvuus 376 D18 Opioidireseptorit opioidiriippuvuus Mustonen, Oona & Niemiaho, Emilia Solu-ja kehitysbiologian kurssin kirjoitelma Anatomian ja solubiologian laitos, Oulun yliopisto 19.9.2012 Tarkastaja: Jarkko

Lisätiedot

Mikrobiologian. toisen välitentin tärpit. Cursus Peteri & DC Halonen 2009. Mikrobiologia & infektiosairaudet - välitentti II

Mikrobiologian. toisen välitentin tärpit. Cursus Peteri & DC Halonen 2009. Mikrobiologia & infektiosairaudet - välitentti II Mikrobiologian toisen välitentin tärpit Cursus Peteri & DC Halonen 2009 Mikrobiologia & infektiosairaudet - välitentti II SISÄLLYS- LUETTELO 03 Virusten lisääntyminen 03 Th2-solujen aktivaatio ja toiminta

Lisätiedot

Suomen Shiatsukoulu. Diplomikurssin opetusmateriaali. Sisällysluettelo. Diploma Teaching Manual. John Lewis 2002 1

Suomen Shiatsukoulu. Diplomikurssin opetusmateriaali. Sisällysluettelo. Diploma Teaching Manual. John Lewis 2002 1 Suomen Shiatsukoulu Diplomikurssin opetusmateriaali Sisällysluettelo Yleisesti shiatsusta Keinutustekniikka Kyo ja jitsu Peruskäsittely shiatsussa Ki Milloin välttää shiatsun antamista Yin ja yang Keuhkojen

Lisätiedot

Autoimmuunit monirauhassairaudet APS I ja APS II. Invalidiliiton Lahden Kuntoutuskeskus

Autoimmuunit monirauhassairaudet APS I ja APS II. Invalidiliiton Lahden Kuntoutuskeskus Autoimmuunit monirauhassairaudet APS I ja APS II Invalidiliiton Lahden Kuntoutuskeskus Invalidiliiton julkaisuja 0,42 ISSN 1457 1457-1471 ISBN 978-952-5548-29-7 Painopaikka: N-PAINO 2010 HARVINAISET -OPASSARJA

Lisätiedot

16,90 VEHNÄNORAS 1/14. Asiantuntija auttaa sinua tuotevalinnoissa VUODEN 2014 ROHDOSKASVI

16,90 VEHNÄNORAS 1/14. Asiantuntija auttaa sinua tuotevalinnoissa VUODEN 2014 ROHDOSKASVI 1/14 Asiantuntija auttaa sinua tuotevalinnoissa issämme 10.1.2014 Maistatuspäivä myymälö Tehokas startti laihdutukseen MethodDraine Detox Express Yksi annospullo lasilliseen vettä joka aamu viikon ajan.

Lisätiedot

kemian harjoitustehtäviä kurssit1 5 ilari niemi

kemian harjoitustehtäviä kurssit1 5 ilari niemi e m ia1 kemian harjoitustehtäviä kurssit1 5 ilari niemi Turun kristillisen opiston oppimateriaaleja Kemia ja integroivat tehtävät: Ilari Niemi, 2014. Taitto ja kuvitus: Ulriikka Lipasti, Turun Etusivu

Lisätiedot

Parasetamolin vaikutus myeloperoksidaasin toimintaan

Parasetamolin vaikutus myeloperoksidaasin toimintaan Parasetamolin vaikutus myeloperoksidaasin toimintaan Pro gradu -tutkielma Jyväskylän Yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Solu- ja molekyylibiologia Tammikuu 2013 Joanna Lempiäinen ALKUSANAT Tämän

Lisätiedot

Valitkoituja esimerkkejä & vastaustekniikkaa

Valitkoituja esimerkkejä & vastaustekniikkaa Valitkoituja esimerkkejä & vastaustekniikkaa Liukoisuus Lääketieteellisen tiedekunnan valintakoe vuonna 2000 t.5 Virtsakiviä muodostuu, kun niukkaliukoisia suoloja muodostavien ioninen pitoisuus virtsassa

Lisätiedot

Vertaileva eläinfysiologia 751684 Harjoitustyöt

Vertaileva eläinfysiologia 751684 Harjoitustyöt 751684 Harjoitustyöt Toimitus: Kirjoittajat: Esa Hohtola Kyösti Heimonen, Esa Hohtola, Matti Järvilehto, Kyösti Marjoniemi, Satu Mänttäri, Ahti Pyörnilä, Seppo Saarela Biologian laitoksen monisteita 4/1999,

Lisätiedot

SYDÄN & VERENKIERTO- ELIMISTÖ

SYDÄN & VERENKIERTO- ELIMISTÖ SYDÄN & VERENKIERTO- ELIMISTÖ LÄÄKEAINERYHMÄT 1. SYDÄNGLYKOSIDIT 2. RYTMIHÄIRIÖLÄÄKKEET 3. VERISUONIA LAAJENTAVAT LÄÄKKEET 4. KALSIUMKANAVAN SALPAAJAT 5. DIUREETIT 6. ADRENERGISTA AKTIIVISUUTTA VÄHENTÄVÄT

Lisätiedot

Nainen ja epilepsia. Hormonit, ehkäisy, raskaus ja imetys. Salla Lamusuo LL, neurologian erikoislääkäri, 3. uud. painos 1

Nainen ja epilepsia. Hormonit, ehkäisy, raskaus ja imetys. Salla Lamusuo LL, neurologian erikoislääkäri, 3. uud. painos 1 Nainen ja epilepsia Hormonit, ehkäisy, raskaus ja imetys Salla Lamusuo LL, neurologian erikoislääkäri, 3. uud. painos 1 2 Nainen ja epilepsia Hormonit, ehkäisy, raskaus ja imetys Salla Lamusuo LL, neurologian

Lisätiedot

Meille tulee vauva. Opas vauvan odotukseen ja hoitoon

Meille tulee vauva. Opas vauvan odotukseen ja hoitoon Meille tulee vauva Opas vauvan odotukseen ja hoitoon Meille tulee vauva 29. laitos THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuvitus Taru Castren Taitto ja sivunvalmistus Hanna Tennilä, Textop Oy ISBN 978-952-245-256-6

Lisätiedot

TerveysTieto Asiantuntija auttaa sinua tuotevalinnoissa

TerveysTieto Asiantuntija auttaa sinua tuotevalinnoissa TerveysTieto Asiantuntija auttaa sinua tuotevalinnoissa 4/12 Verensokeri tasapainoon Eturauhas- tai virtsatievaivoja? Lue vinkit! Lehden tarjoukset voimassa 30.6.2012 saakka. Valikoimat vaihtelevat myymälöittäin.

Lisätiedot

FYYSISEN HARJOITTAMISEN PERUSTEET

FYYSISEN HARJOITTAMISEN PERUSTEET FYYSISEN HARJOITTAMISEN PERUSTEET Puolustusvoimien Koulutuksen Kehittämiskeskus ISBN 951-25-1038-3 PUMA 6920-448-7208 Ykkös-Offset Oy Vaasa 1999 Sisällysluettelo 1. TAISTELUKENTÄN ASETTAMAT VAATIMUKSET...

Lisätiedot

SEKUNDAARIAMENORREAN ETIOLOGIA, DIAGNOSTIIKKA JA HOITO

SEKUNDAARIAMENORREAN ETIOLOGIA, DIAGNOSTIIKKA JA HOITO SEKUNDAARIAMENORREAN ETIOLOGIA, DIAGNOSTIIKKA JA HOITO Piia Jukarainen Opinnäytetyö Lääketieteen koulutusohjelma Itä-Suomen yliopisto Naistentaudit ja synnytykset Toukokuu 2012 2 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Terveystieteiden

Lisätiedot

Laitteisto ERG-signaalin samanaikaiseen rekisteröintiin näköaistinsolukerroksesta sekä verkkokalvon yli

Laitteisto ERG-signaalin samanaikaiseen rekisteröintiin näköaistinsolukerroksesta sekä verkkokalvon yli Teemu Turunen Laitteisto ERG-signaalin samanaikaiseen rekisteröintiin näköaistinsolukerroksesta sekä verkkokalvon yli Sähkötekniikan korkeakoulu Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi

Lisätiedot

Helsingin, Jyväskylän, Oulun ja Turun yliopistojen kemian valintakoe Tiistaina 25.5. 2010 klo 9-12

Helsingin, Jyväskylän, Oulun ja Turun yliopistojen kemian valintakoe Tiistaina 25.5. 2010 klo 9-12 Helsingin, Jyväskylän, ulun ja Turun yliopistojen kemian valintakoe Tiistaina 25.5. 2010 klo 9-12 Mallivastaukset 1 Tehtävä 1. vatko väittämät oikein vai väärin. ikeasta vastauksesta saa 0,5 pistettä ja

Lisätiedot

Laboratoriotutkimukset

Laboratoriotutkimukset 119 Esa Leppänen Johdanto... 119 S-Alkalinen fosfataasi (S-AFOS)...120 S-Alkalinen fosfataasi, isoentsyymit...120 S-Alaniiniaminotransferaasi (S-ALAT)...120 S-Aspartaatti-aminotransferaasi (S-ASAT)...120

Lisätiedot

Yleispatologian käsitteitä:

Yleispatologian käsitteitä: Yleispatologian käsitteitä: abskessi/absessi märkivä kudosalue, jota ympäröi sidekudoskotelo, antibiootit ei pääse käsiksi ageneesi adaptaatio elimen tai sen osan synnynnäinen puuttuminen; elin jää kehittymättä

Lisätiedot

Sinulle, joka odotat munuaisensiirtoa

Sinulle, joka odotat munuaisensiirtoa Sinulle, joka odotat munuaisensiirtoa Tarja Järvinen Munuaispotilaan hoidon asiantuntijasairaanhoitaja Tampereen yliopistollinen sairaala, Dialyysiosasto, Marraskuu 2011 SISÄLLYS 1. Sinulle, joka odotat

Lisätiedot

Matti Tolonen ja Pentti Raaste SYDÄN- TAUTIEN EHKÄISY JA ITSEHOITO

Matti Tolonen ja Pentti Raaste SYDÄN- TAUTIEN EHKÄISY JA ITSEHOITO Matti Tolonen ja Pentti Raaste SYDÄN- TAUTIEN EHKÄISY JA ITSEHOITO 1 "KEISARIN UUDET VAATTEET" RAVINTORASVAT, KOLESTEROLI, SYDÄNTAUDIT LÄÄKETIETEELLISTEN JA BIOLOGISTEN TERMIEN SELITYKSIÄ - "Mutta eihän

Lisätiedot

elintärkeää toimintaa Maksako vaivaa? OPAS MAKSASAIRAUKSISTA www.musili.fi

elintärkeää toimintaa Maksako vaivaa? OPAS MAKSASAIRAUKSISTA www.musili.fi www.musili.fi Maksako vaivaa? OPAS MAKSASAIRAUKSISTA Sisällys JOHDANTO.................................................... 3 MAKSAN TOIMINTA.......................................... 4 Maksan rakenne...............................................

Lisätiedot

OlenNainen. Opas naisen terveydestä

OlenNainen. Opas naisen terveydestä OlenNainen Opas naisen terveydestä 1 Oppaan sisältö ja taitto: 2015 Virpi Lapinlampi, Kaisa Ylikerälä Oppaan kuvitus: 2015 Virpi Lapinlampi Julkaisija: Suomen Kätilöliitto - Finlands Barnmorskeförbund

Lisätiedot

Tietoa murrosiästä ja muuta mukavaa

Tietoa murrosiästä ja muuta mukavaa Kaikki, mitä olet aina halunnut tietää, mutta et ole kehdannut kysyä! Ota selvää kaikesta, mitä olet aina halunnut tietää oli sitten kyseessä sinä itse, kaverit, murrosikä tai kuukautiset! Tietoa murrosiästä

Lisätiedot

RAVITSEMUS OSANA ENDOMETRIOOSIN HOITOA

RAVITSEMUS OSANA ENDOMETRIOOSIN HOITOA Anu Pöyhönen, Heli Sivula ja Maija Suvanto RAVITSEMUS OSANA ENDOMETRIOOSIN HOITOA Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Marraskuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.12.2014 Tekijä(t) Anu Pöyhönen,

Lisätiedot

VASTASYNTYNEEN ELVYTYS ELVYTYSOHJE JA ELVYTYKSEN SEURANTA- LOMAKE SAIRAALAN ULKOPUOLISEEN ENSI- HOITOON

VASTASYNTYNEEN ELVYTYS ELVYTYSOHJE JA ELVYTYKSEN SEURANTA- LOMAKE SAIRAALAN ULKOPUOLISEEN ENSI- HOITOON Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Lappeenranta Ensihoidon koulutusohjelma Minna Korhonen Niina Ryynänen VASTASYNTYNEEN ELVYTYS ELVYTYSOHJE JA ELVYTYKSEN SEURANTA- LOMAKE SAIRAALAN ULKOPUOLISEEN

Lisätiedot

Alkoholi ja ihmisen elämänkaari

Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Johdanto Julkaisija: Alko Oy Tekstit: Alko sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Leena Sokolowski, Alko Oy Kuvitus: Kimi Issakainen

Lisätiedot