ACE EUROPE LENNON PERUUTUSVAKUUTUS VAKUUTUSKIRJA NRO: TLSWESBOT011479

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ACE EUROPE LENNON PERUUTUSVAKUUTUS VAKUUTUSKIRJA NRO: TLSWESBOT011479"

Transkriptio

1 ACE EUROPE LENNON PERUUTUSVAKUUTUS VAKUUTUSKIRJA NRO: TLSWESBOT011479

2 YKSITTÄISET SOPIMUSEHDOT Tämä sopimus käsittää yksittäiset sopimusehdot ja yleiset sopimusehdot, niiden liitteet ja lisäosat, sekä vakuutushakemuksen ja kaikki muut siihen liitetyt asiakirjat. Mikäli asiakirjoissa ilmenee ristiriitaisuuksia tai epäselvyyksiä, yksittäisiä sopimusehtoja sovelletaan ensisijaisesti ennen erityisiä tai yleisiä sopimusehtoja. 1.- YLEISTIEDOT VAKUUTUSKIRJAN NUMERO: TLSWESBOT VAKUUTUKSEN ANTAJA: ACE European Group Limited, Sucursal en España (Espanjan tytäryhtiö) C/ Francisco Gervás nro Madrid VAKUUTUKSEN OTTAJA: TRAVELLINK AB VAKUUTUSVÄLITTÄJÄ: Aon Marketing Directo, S.A.U., Sociedad de Agencia de Seguros Vinculada (vakuutusyhtiöön kuuluva yhtiö). C/ Rosario Pino, nro 14-16, Madrid VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO Vakuutuksen voimassaoloaika on vakuutetulle sama, kuin vakuutuksen kohteena olevan matkan kesto, kuitenkin kaikissa tapauksissa korkeintaan 90 päivää. Koska kyseessä on vakuutuksen ottajan hyväksi annettu ryhmävakuutuskirja, vakuutuskirjan voimassaoloaika on määritetty vakuutuksen ottajan ja vakuutuksen antajan allekirjoittamassa sopimuksessa, jonka päättyessä voimassaoloaikaa pidennetään vuosimääräisesti. Molemmat osapuolet voivat kieltäytyä mainitusta pidennyksestä kirjallisella ilmoituksella, joka tulee tehdä vähintään kaksi kuukautta ennen pidennysjakson vuosittaista määräpäivää. 2.- SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA OIKEUDENKÄYTTÖALUE Tämä vakuutuskirja on Espanjan lainsäädännön alainen ja siihen sovelletaan 8. lokakuuta annettua vakuutussopimuksia koskevaa lakia 50/1980, 29. lokakuuta annettua lainsäädännöllistä asetusta 6/2004, jolla hyväksyttiin yksityisten vakuutusten järjestämistä ja valvontaa koskevan lain muutettu teksti, sekä 20. marraskuuta annettua kuninkaallista asetusta 2486/1998, jolla hyväksyttiin yksityisten vakuutusten järjestämistä ja valvontaa koskeva säännöstö, sekä 17. heinäkuuta annettua yksityisten vakuutusten ja uudelleenvakuutusten välitystoimintaa koskevaa lakia 26/2006, eikä siihen näin ollen sovelleta lainsäädännön sosiaaliturvamääräyksiä työtapaturmien määrittelystä, paitsi silloin kuin mainitut työtapaturmat olisivat erityisesti tämän vakuutuskirjan antaman vakuutusturvan kohteina. Tästä vakuutuskirjasta johtuvien valitusten ja vaatimusten ratkaisu tulee suorittaa ECO/734/2004 määräyksen mukaisesti. 3.- HENKILÖTIETOJEN TIETOSUOJA Sen mukaan, mitä on määrätty perustuslakiin perustuvassa, henkilötietojen tietosuojaa koskevassa laissa 15/1999, ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, Sucursal en España (Espanjan tytäryhtiö) ( ACE ), tiedottaa tietoarkiston vastuullisena hoitajana, että yhtiölle suoraan tai välittäjän kautta annetut henkilötiedot tallennetaan tiedostoon, jonka tarkoituksena on hallinnoida vakuutuskirjoja, ehkäistä ja tutkia petostapauksia, sekä arvioida ja rajoittaa riskejä. Tietoja voivat käsitellä muut vakuutus- tai jälleenvakuutusyhtiöt jälleenvakuutus- tai rinnakkaisvakuutustarkoituksissa, tai 2/14

3 erikoistuneet terveydenhuoltolaitokset vakuutustapahtumissa tarvittavia toimenpiteitä varten. Kaikki saadut tiedot, sekä aikaisemmat tietojen luovutukset ja käsittelyt, ovat tarpeellisia sopimussuhteen ylläpitämiseksi. Tiedotamme lisäksi, että ACE käsittelee tietojasi tiedotustarkoituksissa liittyen yhtiön nykyisiin ja tuleviin toimintoihin ja tuotteisiin, joista voidaan tiedottaa myös sähköisiä keinoja käyttäen. Lisäksi tietoja käsitellään sopimuksen kohteena olevien vakuutustuotteiden laatuun liittyvissä tutkimuksissa sekä markkinatutkimuksissa myös vakuutuskirjan voimassaolon päättymisen jälkeen, tarkoituksena sovittaa kaupallinen tarjontamme yksilöidyn asiakasprofiilin mukaisesti, ja laatia tarvittaessa arviointimalleja. Annat myös suostumuksesi sille, että ACE ilmoittaa henkilötietosi tarpeen vaatiessa ja kuvatuissa käyttötarkoituksissa, seuraaville ACE-konsernin yrityksille: ACE European Group Limited, ACE Europe Life Limited ja ACE Europe Life Limited, Sucursal en España (Espanjan tytäryhtiö). Ilmoitamme myös, että voit kieltäytyä henkilötietojesi käsittelystä missä tahansa aikaisemmin kuvatussa tarkoituksessa, tai käyttää oikeuksiasi tarkastella, korjata ja peruuttaa tietoja kirjallisella vaatimuksella, joka tulee toimittaa osoitteeseen C/Francisco Gervás, 13, postinumero Madrid, johon tulee liittää kopio henkilötodistuksesta tai vastaavasta virallisesta asiakirjasta, tai sähköpostitse osoitteeseen Mikäli et toimita vaatimusta 30 päivän kuluessa, tulkitaan se siten, että hyväksyt tietojesi käsittelyn mainituissa tarkoituksissa. ACE sitoutuu täyttämään vaitiolovelvollisuutensa henkilötietojen tietosuojaan liittyen, sekä velvoitteensa tietojen säilyttämisestä, ja tulee käyttämään tarvittavia keinoja välttääkseen niiden muuttamisen, katoamisen, luvattoman käsittelyn tai tarkastelun, ottaen aina huomioon teknologisten välineiden olosuhteet. Siinä tapauksessa, että vakuutuskirjaan sisältyy muiden kuin vakuutuksen ottajan henkilökohtaisia tietoja, vakuutuksen ottaja on vastuussa tiedottamisesta näille henkilöille siitä, että heidän henkilötietonsa sisällytetään edellä mainittuun tiedostoon, sekä muista tässä ehtokohdassa mainituista seikoista. 4.- TIEDOKSIANTAMINEN Kaikki edellisessä ehtokohdassa mainitut tiedot on annettu tiedoksi vakuutuksen ottajalle/vakuutetulle etukäteen ennen sopimuksen allekirjoittamista. Noudattaen 29. lokakuuta annetun lainsäädännöllisen asetuksen 6/2004 määräyksiä, joissa hyväksytään yksityisten vakuutusten järjestämistä ja valvontaa koskevan lain muutettu teksti, sekä vastaavassa säännöstössä annettuja määräyksiä, jotka on hyväksytty 20. marraskuuta annetulla kuninkaallisella asetuksella 2486/1998, vakuutuksen antaja tiedottaa seuraavaa: 1.- Tämä vakuutussopimus solmitaan sijoittautumisoikeusperusteisesti brittiläisen vakuutusyhtiön ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, toimipaikan osoite ACE Building, 100 Leadenhall Street, Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta, Espanjan tytäryhtiön kanssa. ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA (ESPANJAN TYTÄRYHTIÖ) on asianmukaisesti rekisteröity Vakuutus- ja eläkerahastojen viraston ylläpitämään Vakuutusyhtiöiden hallinnolliseen rekisteriin numerolla E0155, ja sen toimipaikka sijaitsee osoitteessa calle Francisco Gervás 13, Madrid. 2.- Vakuutus- ja eläkerahastojen viraston toimivaltuuksia rajoittamatta vakuutusyhtiön valvontavelvollisuus kuuluu jäsenmaista Yhdistyneelle kuningaskunnalle, ja mainitun jäsenmaan puitteissa mainittu valvontavelvollisuus kuuluu viranomaiselle Financial Services Authority (FSA), toimipaikan osoite 25 The North Colonnade, Canary Wharf, Lontoo E14 5HS. 3. Tähän vakuutussopimukseen sovellettava lainsäädäntö on 8. lokakuuta annettu vakuutussopimuksia koskeva laki 50/1980; yksityisten vakuutusten järjestämistä ja valvontaa koskeva lainsäädännöllinen asetus 6/2004 sekä sen säännöstö, ja 8. marraskuuta annettu laki 30/1995 (sen mukaan mikä on sovellettavissa ja on voimassa). 3/14

4 ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA (ESPANJAN TYTÄRYHTIÖN) konkurssitapauksessa selvitys tapahtuu brittiläisen lainsäädännön mukaisesti ja yhtiön konkurssitapauksessa toimivaltainen viranomainen Yhdistyneessä kuningaskunnassa on Financial Services Compensation Scheme, joka puolestaan toimii myös takuurahastona. Valitusinstanssit: 4. Valituksiin ja korvausvaatimuksiin liittyvät sisäiset ja ulkoiset määräykset ovat seuraavat: a) Valitusten sisäinen käsittelyinstanssi. Vakuutuksen antajan tarkoituksena on tarjota ensiluokkaiset palvelustandardit. Tästä huolimatta, siinä tapauksessa että haluaisit esittää tietyn valituksen tai vaatimuksen, tulee sinun osoittaa se kirjallisesti ensisijaisesti seuraavaan osoitteeseen: ACE European Group Limited, Sucursal en España (Espanjan tytäryhtiö) C/ Francisco Gervás nro Madrid Mikäli et ole tyytyväinen tapaan, jolla vaatimuksesi käsiteltiin ja haluat esittää valituksen tai vaatimuksen laillisesti tunnustettuihin etuihisi ja oikeuksiisi liittyen, voit osoittaa sen kirjallisesti seuraavaan osoitteeseen: Departamento de Atención al Cliente (Asiakaspalveluosasto) C/ Francisco Gervás nro Madrid Sähköpostiosoite: Faksi: Asiakaspalveluosaston toimintasäännöstö on asiakkaiden saatavissa Ace European Group Limited, Sucursal en España toimitiloissa. Mikäli vaatimuksesi käsittely kuuluu ACE Europen Group Limited, Sucursal en España (Espanjan tytäryhtiön) vakuutettujen kuluttaja-asianmiehelle, toimitetaan vaatimuksesi kyseiselle taholle välittömästi. Vakuutettujen kuluttaja-asiamies: LEGSE Abogados Faksi: b) Valitusten ulkoinen käsittelyinstanssi. Riitatapauksissa voit osoittaa valituksen kotipaikkakuntasi vastaavaan alioikeuden tuomioistuimeen sen mukaan, mitä on määrätty vakuutussopimuksia koskevan lain artiklassa 24. Lisäksi voit asettaa vapaaehtoisesti erimielisyystapaukset ratkaistaviksi välimieskäsittelyssä sen mukaan, mitä on määrätty 16. marraskuuta annetun lainsäädännöllisen asetuksen 1/2007 artikloissa 57 ja 58, jolla hyväksytään kuluttaja- ja käyttäjäturvaa koskevan lain muutettu teksti, sekä muissa sitä täydentävissä laeissa, sekä niiden soveltamista koskevissa säädöksissä; rajoittamatta kuitenkaan mitä säädetään välimieskäsittelyä koskevassa laissa niissä tapauksissa, joissa osapuolet asettavat erimielisyytensä yhden tai useamman välimiehen ratkaistaviksi. Voit myös esittää kanteen vakuutuksen antajasta, sen mukaan mitä on määrätty 22. joulukuuta 2000 annetun Neuvoston asetuksen (EY) nro 44/2001 artiklassa 9, sekä mainitun vakuutuksen antajan kotimaan tuomioistuimissa (tässä tapauksessa Espanja), että sen jäsenmaan tuomioistuimissa, jossa asuinpaikkasi sijaitsee. 4/14

5 Niin ikään ja rajoittamatta kuitenkaan mahdollisia tuomioistuimissa suoritettavia toimenpiteitä, vakuutuksen ottaja, vakuutettu, edunsaajat, kolmannet vahinkoa kärsineet osapuolet tai kaikkien näiden korvaukseen oikeutetut henkilöt voivat valittaa, sen nojalla mitä on määrätty yksityisten vakuutusten järjestämistä ja valvontaa koskevan lain artiklassa 62, Vakuutusvirastolle (Muutoshakemuspalvelut), tai mille tahansa tämän vakuutuskirjan liitteessä mainituista valitusinstansseista, silloin, kun edellä mainitut katsovat, että vakuutusyhtiö on harjoittanut väärinkäytöllistä toimintaa tai on loukannut vakuutussopimuksesta johtuvia oikeuksia. 5.- Lopuksi, 11. heinäkuuta annetun kuluttajille tarkoitettujen rahoituspalveluiden etämarkkinointia koskevan lain 22/2007 mukaisesti, tiedotamme seuraavassa vakuutuskirjaan liittyvistä muista seikoista: a) Sovittu vakuutussopimus pitää sisällään ennustamattomissa olevat tapahtumat jotka ovat kuvailtuna näissä vakuutusehdoissa. Vakuutus takaa kyseiset tapahtumat vakuutuksen kattavan matkan aikana. b) Vakuutusmaksu suoritetaan samalla hetkellä, kun matka ostetaan. c) Jos matkavakuutuksesi voimassaoloaika on alle kuukausi, sinulla ei ole peruutusoikeutta. Jos taas matkavakuutuksesi voimassaoloaika ylittää yhden kuukauden, sinulla on 15 päivän peruutusoikeus. d) Tässä asiakirjassa annetut tiedot ovat voimassa koko vakuutusturvan voimassaoloajan. 5.- RISTIRIITAISUUKSIEN SOVITTAMINEN Sen mukaan, mitä on määrätty vakuutussopimuksia koskevan lain 50/1980 artiklassa 8, huomautamme, että jos tämän vakuutuskirjan sisältö eriää vakuutusehdotuksesta tai sovituista ehdoista, vakuutuksen ottaja ja/tai vakuutettu voivat valittaa asiasta vakuutuksen antajalle yhden kuukauden määräajan kuluessa laskettuna vakuutuskirjan luovuttamisesta, jotta tämä voisi korjata ilmenneen ristiriitaisuuden. Tämän määräajan kuluttua umpeen ilman että valitusta olisi esitetty, noudatetaan vakuutuskirjan ehtoja. 6.- NIMENOMAINEN HYVÄKSYNTÄ. ILMOITUS TIETOJEN VASTAANOTTAMISESTA Vakuutettu myöntää nimenomaisesti vastaanottaneensa tähän vakuutuskirjaan sisältyvät yleiset, erityiset ja yksittäiset sopimusehdot ja ilmoittaa tuntevansa ja hyväksyvänsä ne. Niin ikään, sen mukaan mitä on määrätty vakuutussopimuksia koskevan 8. lokakuuta annetun lain 50/80 artiklassa 3, yksittäisiin ehtoihin liittyvänä lisäsopimuksena, vakuutettu ilmoittaa lukeneensa, tutkineensa ja ymmärtäneensä tämän sopimuksen kaikkien ehtojen sisällön ja laajuuden, erityisesti liittyen niihin ehtoihin, jotka on asianmukaisesti korostettu lihavoinnilla ja jotka saattavat rajoittaa oikeuksia. Hyväksyntänsä merkiksi vakuutettu ilmaisee suostumuksensa ja täyden hyväksyntänsä näiden ehtojen osalta merkitsemällä vastaavan valintaruudun, joka sijaitsee sopimuksen kohteena olevan vakuutusvaihtoehdon vierellä. Ja lopuksi vakuutettu myöntää erityisesti vastaanottaneensa vakuutuksen antajalta kirjallisesti ja ennen tämän sopimuksen solmimista, asianmukaiset tiedot liittyen vakuutussopimuksiin sovellettavaan lainsäädäntöön, erilaisiin valitusinstansseihin, vakuutuksen antajan toimipaikan sijaintivaltioon, sekä sen valvontaviranomaiseen, vakuutuksen antajan toiminimeen, osoitteeseen sekä juridiseen muotoon. 5/14

6 YLEISET SOPIMUSEHDOT MÄÄRITYKSET VAKUUTUKSEN ANTAJA: ACE European Group Limited, toimiessaan vakuutuksen antavana tahona (tästä eteenpäin vakuutuksen antaja) VAKUUTUKSEN OTTAJA: Fyysinen henkilö tai oikeushenkilö, joka allekirjoittaa vakuutuksen antajan kanssa tämän sopimuksen ja jolle kuuluvat sopimuksesta johtuvat velvoitteet, lukuun ottamatta niitä, jotka luonteensa puolesta kuuluvat vakuutetulle VAKUUTETTU: Fyysinen henkilö, joka on tehnyt sopimuksen Peruutusvakuutus (lento) vakuutuskirjan ottajan verkkosivulla. KULJETUSYHTIÖ: Kaikki matkustajien kuljetukseen julkisten viranomaisten asianmukaisesti hyväksymät yhtiöt. LENNON LÄHTÖAIKA: Kuljetusyhtiön lentolipussa tai vastaavassa asiakirjassa ilmoittama aika. OMAINEN: Aviopuoliso, asianmukaiseen viralliseen rekisteriin kirjattu avokumppani, vanhemmat, appivanhemmat, lapset, vävyt, miniät, sisarukset, sisarusten puolisot, isovanhemmat, lapsenlapset, vanhempien sisarukset ja sisarusten lapset. SEURALAINEN: Kaikki muut henkilöt paitsi vakuutettu, jotka on rekisteröity samaan matkan ostosopimukseen, jotka voivat myös olla vakuutettuja tai ei. VAKUUTUSKIRJA: Asiakirja, joka sisältää vakuutusta sääntelevät periaatteet ja johon kuuluvat yleiset ja yksittäiset sopimusehdot, lisäykset ja liitteet. VAKUUTUSSUMMA: Korvaussumma vakuutustapahtuman sattuessa. Mainittu summa on esitetty vakuutuskirjan yksittäisissä ehdoissa. VAKUUTUSMAKSU: Vakuutuksen kokonaishinta. VAKUUTUKSEN VUOSIJAKSO: Vuoden ajanjakso laskettuna jokaisesta vakuutuskirjan uudistamishetkestä. Ensimmäinen vuosijakso lasketaan ensimmäisestä voimaantulopäivästä. TAPATURMA: Ruumiillinen vamma, joka johtuu suoraan sattumanvaraisesta, ulkopuolisesta, väkivaltaisesta ja vakuutetun osalta tarkoituksettomasta tapahtumasta, joka aiheuttaa kuoleman, pysyvän kyvyttömyyden tai minkä tahansa muun vakuutuskirjassa vakuutusturvatun tilanteen. Tämän vakuutuskirjan osalta katsotaan tapaturmiksi seuraavat tapahtumat: - Sähkönpurkaukset ja salamat. - Tahattomasta kaasujen tai höyryjen sisään hengityksestä, uppoamisesta tai hukkumisesta tai nestemäisten, kiinteiden, myrkyllisten tai syövyttävien aineiden nielemisestä aiheutuvat myrkytystilat, tukehtuminen, palovammat tai vammat. - Tulehdukset, silloin kun patogeeninen tekijä on tunkeutunut kehoon vamman kautta, joka on aiheutunut vakuutuskirjan kattamassa tapaturmassa, edellyttäen että voidaan osoittaa toteen syy-seuraus suhde. - Lentomatkojen osalta vakuutus kattaa sellaiset tapaturmat, joita vakuutetulle saattaa tapahtua hänen matkustaessaan asianmukaisen valtuutuksen omaavan lentoyhtiön matkustajana edellyttäen, että ilma-alusta ohjaa henkilöstö, jolla on voimassaoleva ja asianmukainen lentolupa, ja (I) että ilma-alus on reitti- tai charter -lennolla matkustajaliikenteeseen soveltuvien lentokenttien välillä, tai (II) että ilma-alus on pysäköitynä mainittujen lentokenttien laskeutumiseen tai lähtöön tarkoitetuilla kiitoteillä, tai (III) että ilma-alus on suorittamassa mitä tahansa liikettä mainituilla kiitoteillä. 6/14

7 VAKAVA TAPATURMA: Kaikki loukkaantumiset, jotka aiheutuvat väkivaltaisesta, äkillisestä, ulkopuolisesta ja tapaturman kohteeksi joutuneen henkilön osalta tahattomasta syystä, joiden seuraamukset estävät kyseisen henkilön normaalin siirtymisen vakituisesta asuinpaikastaan tai jotka vaativat yli 24 tunnin sairaalassaoloa ja jotka vakuutuksen antajan lääkäreiden käsityksen mukaan tekevät siirtymisen lääketieteellisesti mahdottomaksi suunniteltuna päivänä SAIRAUS: Tämän sopimuksen puitteissa ymmärretään sairaudeksi sellaiset vakuutetulla ilmenevät terveydentilan muutokset vakuutuskirjan kattaman matkan aikana, joiden diagnoosin ja vahvistamisen on suorittanut laillisesti tunnustettu lääkäri tai hammaslääkäri ja joiden ammatillinen hoito on tarpeellista ja vaadittavaa. VAKAVA SAIRAUS: Vakavaksi sairaudeksi käsitetään henkilön terveydentilan muutos, jonka on todennut lääketieteen ammattilainen ja joka vaatii yli 24 tunnin sairaalassaoloa tai johon liittyy välitön hengenvaara, kun mainittu tilanne syntyy lentoa edeltävien 7 päivän aikana ja joka vakuutuksen antajan lääkäreiden käsityksen mukaan tekee siirtymisen lääketieteellisesti mahdottomaksi suunniteltuna päivänä. EPIDEMIA: Epidemiaksi käsitetään tartuntataudin äkillinen, odottamaton ja laajalle levinnyt ilmaantuminen tietyssä maassa, joka leviää hyvin nopeasti ja voimakkaana kyseisessä maassa, edellyttäen että Maailman terveysjärjestö WHO on suositellut sellaisten kansainvälisten matkojen peruuttamista, jotka eivät ole välttämättömiä, tartunta-alueelta tai tartunta-alueelle, ja mikäli kyseessä on virusperäinen influenssa, edellyttäen että Maailman terveysjärjestö WHO julistaa kyseessä olevan vähintään tason 5 pandemiahälytys influenssan pandemiatapausten maailmanlaajuisessa suunnitelmassaan. Sairastuneiden henkilöiden karanteeniin asettamisen tulee olla tartuntamaan terveysministeriön tai toimivaltaisen viranomaisen määräämä. KARANTEENI: Henkilöiden väliaikainen eristäminen tartuntataudin leviämisen estämiseksi. MATKATAVARAT: Henkilökohtaiseen käyttöön ja hygieniaan matkan aikana tarvittavien vaatekappaleiden ja irtaimiston kokonaisuus, joka sijaitsee matkalaukuissa, sekä myös itse matkalaukut. VARKAUS: Muiden omistamaan irtaimistoon kuuluvien esineiden haltuunotto, henkilöihin kohdistuvaa väkivaltaa käyttäen tai sillä uhaten, tai käyttämällä esineisiin kohdistuvaa väkivaltaa. NÄPISTYS: Muiden omistamaan irtaimistoon kuuluvien esineiden haltuunotto ilman henkilöihin kohdistuvaa väkivaltaa tai sillä uhkaamista ja ilman esineisiin kohdistuvan väkivallan käyttämistä. VAKUUTUSTAPAHTUMA: Mikä tahansa äkillinen, tapaturmainen, odottamaton ja vakuutetun osalta tahaton tapahtuma, jonka vahingolliset seuraamukset on katettu tämän vakuutuskirjan vakuutusturvalla ja jotka voivat antaa aihetta korvauksien saamiselle. Yhdestä samasta syystä johtuvien vahinkojen kokonaisuus katsotaan yhdeksi ja ainoaksi vakuutustapahtumaksi. TERRORI- TAI SABOTAASITEOT: Salassa organisoidut toimet, joiden tarkoitusperä on ideologinen, poliittinen, taloudellinen, uskonnollinen tai sosiaalinen, jotka on suoritettu yhden henkilön toimesta tai ryhmässä, ja joiden tavoitteena on aiheuttaa yhteiskunnallinen hälytystila ja hyökätä erottamattomasti henkilöitä kohtaan tai vahingoittaa tai tuhota omaisuutta. Sabotaasi on tahallinen, laissa rangaistavaksi säädetty teko, jonka tarkoituksena on heikentää vihollista tuhoamalla, vaikeuttamalla, keskeyttämällä tai vahingoittamalla materiaaleja VAKITUINEN ASUINPAIKKA: Vakuutetun vakituisella asuinpaikalla tarkoitetaan sitä asuinpaikkaa, joka on ilmoitettu matkan oston yhteydessä, josta käsin suoritetaan tämän sopimuksen kattamat siirtymiset ja jonne vakuutettu palautetaan tarvittaessa tämän vakuutuskirjan vakuutusturvan mukaisesti. ULKOMAAT: Vakuutusturvan osalta katsotaan ulkomaiksi kaikki muut maat, kuin vakuutetun vakituisen asuinpaikan sijaintimaa, sen mukaan mitä vakuutettu on ilmoittanut tämän vakuutuksen sopimusta solmittaessa. 7/14

8 OMAVASTUU: Summa, joka vakuutustapahtuman sattuessa kuuluu vakuutuksen ottajan tai vakuutetun maksettavaksi ja jonka määrä on esitetty vakuutuskirjan yksittäisissä ehdoissa. KILOMETRIPERUSTEINEN OMAVASTUU: Avustusta annetaan vähintään yli 35 km etäisyydellä vakuutetun vakituisesta asuinpaikasta. VAKUUTUSALUE: Avustusturva on voimassa kaikkialla maailmassa. Edellisestä huolimatta vakuutusturvan ulkopuolelle jäävät sellaiset muutoin vakuutusalueeseen kuuluvat maat, jotka ovat siirtymishetkellä sota-, kapina- tai aseellisten selkkausten tilassa, olivatpa ne luonteeltaan tai laadultaan mitä hyvänsä, silloinkin kun niitä ei ole julistettu virallisesti. Tässä tapauksessa vakuutuksen antaja korvaa vakuutusturvan kattamat kulut, joista on toimitettu asianmukaiset todisteet alkuperäisen laskun muodossa. LAKKO: Yleinen työnteon lakkauttaminen työntekijöiden toimesta tarkoituksena saavuttaa tiettyjä asioita tai painostaa tiettyjen tilanteiden johdosta. KANSALAISSOTA: Kansalaissodaksi määritellään tilanne, jossa kaksi saman kansan osaa asettuvat toisiaan vastaan, tai kansa nousee vallassa olevaa järjestystä vastaan. Kyseiset joukot valvovat osaa alueesta ja niillä on käytössään sotajoukkoja. ULKOMAINEN SOTATILA: Ulkomainen sotatila määritellään aseelliseksi selkkaukseksi kahden tai useamman valtion välillä sodan julistuksen jälkeen tai ilman sitä. KOLMAS OSAPUOLI: Kuka tahansa fyysinen henkilö tai oikeushenkilö, lukuun ottamatta seuraavia: Itse vakuutettu, hänen perheenjäsenensä, henkilöt ylenevässä polvessa ja jälkeläisensä, sekä hänen seurueeseensa kuuluvat henkilöt. Vakuutetun työntekijät tai edustajat, olivatpa he hänen työntekijöitään tai ei, työvelvollisuuksiaan täyttäessään. VAKUUTUSKOHDE Taata vakuutusturva niiden riskien seuraamuksia vastaan, joiden vakuutusturva on eritelty tässä sopimuksessa ja jotka sattuvat satunnaisen tapahtuman seurauksena matkan aikana vakituisen asuinpaikan ulkopuolella, vakuutusalueen sisäpuolella ja sopimuksessa mainittujen rajojen puitteissa. Sopimuksen sisältämä vakuutusturva lakkaa vaikuttamasta sen jälkeen, kun matka on päättynyt ja vakuutettu palaa vakituiseen asuinpaikkaansa. Lisäksi vakuutus korvaa lennon peruutumisesta koituvat kulut, sekä lentomatkan myöhästymisen tämän vakuutuksen piiriin kuuluvalla matkalla. Vakuutuskirjaa käytetään jatkossa esitettyjen ehtojen mukaisesti. Mahdollisten korvausten suorittaminen sopimuksen tarkoittaman vakuutusturvan osalta maksetaan euromääräisenä. VAKUUTUSRAJAT Taloudelliset rahasummat, jotka on mainittu raja-arvoina kaikille tähän sopimukseen sisältyville suoritteille, katsotaan enimmäissummiksi, joita matkan aikana voi kertyä. 8/14

9 1. KATETTU VAKUUTUSTURVA PERUUTUSTURVA Vakuutuksen antajan takaamat tilanteet, joiden seurauksena suoritetaan kulujen korvaaminen, on ilmoitettu jatkossa edellyttäen, että kyseiset tilanteet vaikuttavat suoraan vakuutettuun ja että vakuutussopimuksen teon ja matkan aloittamisen välillä on kulunut vähintään 48 tuntia, ja että vakuutussopimuksen teon ja matkan peruuttamisen aiheuttaneen tapahtuman välillä on kulunut vähintään 72 tuntia, paitsi silloin, kun vakuutus on otettu samanaikaisesti matkalipun ostamisen kanssa. Kaikissa tapauksissa on korvauksen saamisen ehdottomana vaatimuksena esittää alkuperäinen, sen lääkärin antama lääkärintodistus, joka avusti henkilöä, jonka sairaus aiheutti peruutuksen, tai tarvittaessa alkuperäiset vastaavat todisteet, sekä matkan hinnan todistavat alkuperäiset laskut. Varaus/ostokohtaiseksi vakuutusturvan piiriin kuuluvaksi enimmäissummaksi määritellään euroa yhtä vakuutustapahtumaa kohden. 1 PERUUTUS 2 LENNOLTA POIS JÄÄMINEN TAKUUT RAJAT OMAVASTUUT A) Vakuutetun 10 % matkan hinnasta kuolema, vakava enintään / ilman lisämaksuja sairaus vai vakava vakuutettu / vakuutettua kohden tapaturma vakuutustapahtuma B) Mikä tahansa muu tapahtuma, paitsi poissuljetut Vakuutettu ei saavu lennolle tahdostaan riippumattomista syistä / varaus/osto 50 % lipun hinnasta. enintään / vakuutettu / vakuutustapahtuma 20 % matkan hinnasta ilman lisämaksuja vakuutettua kohden EI OMAVASTUUTA 3 LENTOYHTIÖN VELVOITTEIDEN LAIMINLYÖNTI 4 LENNON MYÖHÄSTYMINEN Jos lentoa ei toteutettu johtuen: - Lentoyhtiön ongelmasta - Lähdön myöhästyminen yli 7 tuntia Lennon myöhästyminen (reittilento, halpalentoyhtiö tai charter) yli 4 tuntia 1.-PERUUTTAMINEN varaus/osto enintään / vakuutettu / vakuutustapahtuma varaus/osto korkeintaan 30 /vakuutettu /jokainen 2 tunnin ajanjakso korkeintaan 150 /vakuutettu 30 / vakuutettu EI OMAVASTUUTA A. Vakuutetun kuolema, vakava sairaus vai vakava tapaturma Vakuutusturva kattaa korvauksina enintään tässä vakuutuskirjassa mainittuun summaan asti, ja ottaen huomioon siinä mainitut poissuljetut tapaukset, matkan peruutuskulut, jotka aiheutuvat vakuutuksen ottajalle/vakuutetulle johtuen vakuutetun kuolemasta, vakavasta sairaudesta tai vakavasta tapaturmasta, ja jotka tältä laskutetaan soveltaen vakuutuksen ottajan myyntiehtoja, ilman lisämaksuja, jotka vakuutuksen ottaja ja/tai matkanjärjestäjä pitää itsellään, edellyttäen että ne aiheutuvat vakuutussopimuksen allekirjoittamispäivämäärän jälkeen ja ennen 9/14

10 matkan alkua tai tilatun palvelun aloittamista, eikä niitä tunneta vakuutussopimuksen allekirjoitushetkellä ja että ne vaikuttavat suoraan vakuutettuun, ja rajoittuvat seuraavasti: Omavastuuksi määrätään 10 % matkan hinnasta vakuutettua kohden tämän omalla kustannuksella. B. Mikä tahansa muu tapahtuma, paitsi poissuljetut Vakuutusturva kattaa korvauksina enintään tässä vakuutuskirjassa mainittuun summaan asti, ja ottaen huomioon siinä mainitut poissuljetut tapaukset, matkan peruutuskulut, jotka aiheutuvat vakuutuksen ottajalle/vakuutetulle vakuutetusta riippumattomista olosuhteista, ja jotka tältä laskutetaan soveltaen vakuutuksen ottajan myyntiehtoja, ilman lisämaksuja, jotka vakuutuksen ottaja ja/tai matkanjärjestäjä pitää itsellään, edellyttäen että ne aiheutuvat vakuutussopimuksen allekirjoittamispäivämäärän jälkeen ja ennen matkan alkua tai tilatun palvelun aloittamista, eikä niitä tunneta vakuutussopimuksen allekirjoitushetkellä ja että ne vaikuttavat suoraan vakuutettuun, ja rajoittuvat seuraavasti: Kaikki todistavalla asiakirjalla todistettavat syyt, jotka ovat ennalta odottamattomia, väistämättömiä eivätkä ole riippuvaisia vakuutetun tahdosta, eivät sisälly vakuutuskirjasta poissuljettuihin tapauksiin ja jotka tekevät matkan toteuttamisen tilauksen mukaisina päivämäärinä ehdottomasti ja pakottavasti mahdottomaksi. Omavastuuksi määrätään 20 % matkan hinnasta vakuutettua kohden tämän omalla kustannuksella, ilman lisämaksuja. 2.-LENNOLTA POIS JÄÄMINEN Mikäli vakuutettu ei ilmoittaudu koneeseen siirtymistä varten hänen tahdostaan riippumattoman tapahtuman tuloksena, hänelle korvataan tekemättä jäänyt matkan osuus, jos vakuutettu suorittaa lähdön uudelleen samaan kohteeseen viimeistään 48 tuntia alkuperäisen lähtöajan jälkeen. Korvausraja on enintään 50 % alkuperäisen lipun hinnasta (meno-paluu lippu tai yksisuuntainen) ja enintään vakuutettua kohden ja siten, että saman vakuutustapahtuman raja on enintään LENTOYHTIÖN JA/TAI LENTOKENTÄN LAIMINLYÖNTI Mikäli lentoa ei toteuteta johtuen lentoyhtiön ongelmasta, tai jos lento myöhästyy yli 7 tuntia, korvataan suorittamatta jäänyt matkan osuus siten, että korvauksen rajana on vastaavan vakuutusmaksun hinta ja enintään vakuutettua ja vakuutustapahtumaa kohden, ja siten että saman vakuutustapahtuman raja on enintään Jokaista vakuutettua kohtaan määrätään 30 euron omavastuuosuus. 4.-LENNON MYÖHÄSTYMINEN Taataan sellaisten kulujen korvaaminen, jotka ovat todellisia ja tarpeellisia ja joita on aiheutunut paikassa, jossa myöhästyminen on tapahtunut, ja jotka aiheutuvat lennon myöhästymisestä (reittilento, low cost tai charter) yli 4 tunnilla ennen sen aloittamista. Korvausta varten tulee esittää vastaavat alkuperäiset laskut ja alkuperäinen, lentoyhtiön antama todistus myöhästymisestä, seuraavilla rajoituksilla: Yli 4 tunnin myöhästymisestä enintään 30 jokaiselta kahdelta myöhästymistunnilta ja siten, että yläraja on 150 euroa. Tätä vakuutussuoritetta ei sovelleta, jos vakuutettu siirretään toisen lentoyhtiön matkustajaksi, joka toteuttaa lennon alun perin suunnitellulla aikataululla. POISSULJETUT TAPAUKSET Tämä vakuutuskirja ei kata kustannuksia, joita on aiheutunut retkien, vierailujen tai sisäänpääsymaksujen tilaamisesta, eikä muita vastaavia kustannuksia, jotka eivät liity yksinomaisesti tilattuun matkaan. Vakuutusturva ei myöskään kata seuraavien tapahtumien seuraamuksia: Vakuutuskirjan vakuutusturvasta suljetaan pois seuraavat tapahtumat: A) Mikä tahansa syy, jota ei ole todistettu asiakirjoilla, jotka vahvistavat peruutuksen syyn. B) Summat, joita vakuutetulle tai vakuutetuille saatetaan korvata kolmansien taholta C) Vakuutetun omat toimet i. Jos vakuutetut eivät mistä tahansa syystä johtuen esitä välttämättömiä matkustusasiakirjoja (passi, lentoliput, viisumit, rokotustodistukset). ii. Jos tapahtuma on vakuutetun tahallisesti aiheuttama. iii. Vilpilliset toimet, itsensä vahingoittaminen tai itsemurha. 10/14

11 iv. Tapahtumat, joiden alkusyynä on uhkarohkea varomattomuus, vakava laiminlyönti, tai jotka johtuvat rikollisesta toiminnasta v. Mikä tahansa tapaturma, joka sattuu vakuutetun ollessa alkoholijuomien, huumeiden, päihteiden, psykotrooppisten aineiden, piristeiden tai muiden vastaavien aineiden vaikutuksen alaisena. Mainitun vaikutustilan määrittämiseksi, riippumatta siitä minkä tyyppisestä tapaturmasta on kyse, noudatetaan sovellettavan lainsäädännön määräämiä rajoja moottoriajoneuvoilla liikennöinnistä ja tieturvallisuudesta tapahtumahetkellä D) Tapahtumat: i. Julistetut tai julistamattomat sotatilat, kapinat, terroriteot, radioaktiivisuuden vaikutukset, kansannousut, rajojen sulkeminen sekä tietoinen virallisten kieltojen noudattamatta jättäminen. ii. Kaikki luonnonkatastrofit, kuten jokin seuraavista luonnonilmiöistä: maanjäristykset tai vedenalaiset maanjäristykset, poikkeukselliset tulvat (mukaan lukien äkilliset hyökyaallot), tulivuorenpurkaukset, epätavalliset hirmumyrskyt (mukaan lukien poikkeukselliset tuulenpuuskat, jotka ylittävät 135 km/h), pyörremyrskyt, tulipalot ja ukkosmyrskyt: Meteorologinen ilmiö, jonka ominaispiirteisiin kuuluu voimakas ilmakehän muutos, salamien, jyrinän, salamaniskujen, tuulen ja voimakkaan sateen, lumen tai rakeiden esiintyminen iii. Karanteeni, epidemiat tai saaste kohdemaassa. iv. Urheilutapahtumien ja kulttuuritapahtumien peruuttaminen, kuten ottelut, konsertit, jne., jolloin mainittu peruuttaminen ei estä matkan toteuttamista. v. Kuljetusvälineen poistaminen liikennöinnistä (väliaikaisesti tai ei) johtuen valmistajan, siviiliviranomaisten tai satamaviranomaisten suosituksesta. vi. Joiden alkusyy on seurausta lakosta vii. Joiden alkusyy on seurausta kuljetusvälineen viasta tai rikkoutumisesta (muut kuin maanteillä tai rautateillä tapahtuneet vauriot johtuen maanvyöryistä, lumesta tai tulvista), silloin kun vakuutussopimuksen allekirjoittamishetkellä tai matkan ja/tai oleskelun tai vastaavan varaushetkellä oli etukäteen tietoa tapahtumasta. viii. Riittämätön määrä osallistujia/varauksia matkan toteuttamiseksi tai ylivaraustilanne. ix. Johtuen minkä tahansa tilattujen palvelujen tuottajan konkurssista, maksujen lakkauttamistilanteesta, toiminnan lakkauttamisesta tai sopimusrikkomuksesta. x. Odottamattomien tapausten puuttuminen E) Työsuhde-/taloudellinen tilanne i. Vakuutetun lupa- ja/tai lomapäivien muuttuminen ii. Muutokset vakuutetun taloudellisissa ja rahoituksellisissa olosuhteissa (lukuun ottamatta sellaisten ansiotyössä käyvien henkilöiden työttömäksi jäämistä, jotka ovat olleet kiinteässä työsuhteessa yli kahden vuoden ajan ja jotka eivät olleet tietoisia työtilanteensa muuttumisesta varauksen tekohetkellä) F) Sairaudet i. Ennalta olemassa olevat: Vakuutetun kroonisista tai ennalta olemassa olevista sairauksista johtuvat, edellyttäen että kyseessä ei ole odottamaton tilan huononeminen, joka estää matkan toteuttamisen. Kenen tahansa vakuutetun krooninen tai ennalta olemassa oleva sairaus, joka vakiintuneessa tilassa oltuaan on muuttunut epävakaiseksi tai huonommaksi 30 päivän sisällä ennen vakuutussopimuksen solmimista. ii. Vakuutetun kieltäytyminen vakuutusyhtiön lääkärin tarkastuksesta silloin, kun vakuutuksen antaja katsoo sen aiheelliseksi. iii. Silloin, kun matkan tarkoituksena on kauneudenhoitoon liittyvä hoito, parannushoito, kun on olemassa lentomatkailuun liittyvä vasta-aihe, rokotuksen puuttuminen tai sen vasta-aihe, mahdottomuus noudattaa tietyissä kohdemaissa suositeltua ennaltaehkäisevää lääkehoitoa, vapaaehtoinen raskauden keskeytys, alkoholiriippuvuuden hoito, huumeiden tai päihteiden käyttö, paitsi silloin kun ne ovat lääkärin määräämiä ja niitä käytetään tarkoitetulla tavalla. 11/14

12 2. VAKUUTUSTAPAHTUMAN ILMOITTAMINEN JA KORVAUSTEN MAKSAMINEN Vakuutetun tulee ilmoittaa tapahtumasta VAKUUTUKSEN ANTAJALLE sähköpostitse osoitteeseen tai Internet-sivuilla jossa hän voi luoda oman korvaushakemuksensa, liittää siihen matkan peruutuksen syihin liittyvät todistusasiakirjat sekä vastaavat laskut ja maksutositteet. Mikäli vakuutustapahtumalla on useampi kuin yksi syy, katsotaan aina sen syyksi ensimmäiseksi tapahtunut ja se, josta vakuutettu esittää todisteet. Vakuutetun tulee ilmoittaa vakuutuksen antajalle vakuutustapahtumasta viimeistään 7 päivän sisällä sen sattumisesta. VAKUUTUSTAPAHTUMISTA ESITETTÄVÄT ASIAKIRJAT Tapahtumista todisteena olevat asiakirjat (lääkärintodistus, kuolintodistus, todistus sairaalassaolosta, poliisin raportit, poliisilaitoksella tehdyt ilmoitukset ). Tämän asiakirjan tulee sisältää tapahtumapäivä, tapahtuman syy, diagnoosi, historia tai edeltävät tapahtumat, sekä määrätty hoito. Alkuperäinen lasku ja/tai matkan ostotositteet. Henkilökohtainen vakuutustodistus. Alkuperäinen lasku matkan peruutuskuluista, jonka on kirjoittanut palvelujen tuottaja ja jossa on eritelty summat ja niiden maksuaiheet, sekä kopio yleisistä myyntiehdoista. Alkuperäinen asiakirja varauksen peruutuksesta, jonka on antanut palvelujen tuottaja, sekä lasku peruutuskuluista. Kopio elektronisista matkalipuista, joista tulee ehdottomasti käydä ilmi sovelletun tariffin täydelliset ehdot (ei korvattava, ei siirrettävä, ei vaihdettava, sanktio, luokka, jne ) Mikäli peruutuksen syynä oli perheenjäsenelle sattunut tapahtuma, asiakirja, jolla todistetaan perhesuhteet vakuutetun ja mainitun perheenjäsenen välillä (valokopio jokaisen asianomaisen perhekirjasta). 3. MUITA SÄÄDÖKSIÄ RISKIN ILMOITTAMINEN Vakuutuksen ottajan/vakuutetun tulee ilmoittaa tarkasti kaikki erilaiset aspektit, jotka ovat hänen tiedossaan ja jotka saattaisivat antaa vakuutuksen antajalle mahdollisuuden arvioida katettavat riskit, ja jotka on erikseen mainittu vakuutuskirjan yksittäisissä sopimusehdoissa. VAKUUTUSMAKSUN MAKSAMINEN Vakuutuksen ottaja/vakuutettu maksaa vakuutuksen antajalle vakuutusmaksut tämän toimipaikassa, osoite c/francisco Gervás, Madrid, vakuutuskirjan ehdoissa mainittuna päivämääränä. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO Sopimuksen voimassaoloaika määritellään vakuutuskirjan yksittäisissä sopimusehdoissa, ja voimassaolon päättyessä sitä jatketaan vuosijaksoina. Molemmat osapuolet voivat kieltäytyä mainitusta pidennyksestä kirjallisella ilmoituksella, joka tulee tehdä viimeistään kaksi kuukautta ennen pidennysjakson vuosittaista määräpäivää. SIJAANTULO Sen jälkeen, kun peruutuskulut on maksettu, vakuutuksen antaja voi harjoittaa oikeuttaan suorittaa toimenpiteitä, jotka vakuutustapahtumasta johtuen kuuluisivat vakuutetulle, vakuutustapahtumasta vastuussa olevia tahoja kohtaan, aina siihen rajaan asti, joka mainituista kuluista on maksettu korvauksena. VANHENTUMINEN Tästä vakuutussopimuksesta johtuvat toimenpiteet vanhentuvat kahden (2) vuoden kuluttua. Vanhentumisen määräaika lasketaan alkaen siitä päivästä, jolloin mainittuja toimenpiteitä voitiin suorittaa. 12/14

13 ILMOITUKSET A) Ilmoitukset vakuutuksen antajalle toimitetaan sen vakuutuskirjassa mainittuun toimipaikkaan. Ilmoitukset ja vakuutusmaksut, joita vakuutuksen ottaja suorittaa vakuutuksen antajaa edustavalle asiamiehelle ovat vaikutukseltaan samanlaiset, kuin jos ne olisi toimitettu suoraan vakuutuksen antajalle. B) Ilmoitukset, joita vakuutusvälittäjä toimittaa vakuutuksen antajalle ovat vaikutukseltaan samanlaiset, kuin jos ne olisi toimittanut itse vakuutuksen ottaja, paitsi mikäli tämä itse toisin ilmoittaa. C) Ilmoitukset, joita vakuutuksen antaja toimittaa vakuutuksen ottajalle, vakuutetulle tai edunsaajalle, toimitetaan mainittujen tahojen vakuutuskirjassa mainittuihin osoitteisiin. Menettely vakuutustapahtuman sattuessa Matkan Sähköpostiosoite: Internet: Tarvittavat asiakirjat Vakuutuskirjan numero. Vakuutetun tiedot. Yhtiö ilmoittaa kussakin tapauksessa esitettävistä asiakirjoista. Mikäli vakuutuksen ehdot on käännätetty joksikin muuksi kieleksi kuin ehtojen alkuperäiskieleksi espanjaksi, riitatilanteissa käytetään alkuperäisiä, espanjankielisiä ehtoja. Asiakaspalveluosasto Puhelin :00-17:00 Sähköpostiosoite: Internet: Chat (9:00-17:00 Maanantai-perjantai) 13/14

14

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN Yleiset säännökset Puolan tasavallassa Euroopan unionin kansalaisen oleskelua koskeva asia on hoidettava välittömästi, kun taas sellaisen

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan.

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan. Asiakastunnus 57250970 1 Anttolainen Tuomo Matintie 13-15 D 45610 KORIA Vakuutuksenottaja Anttolainen Tuomo (100883-231S) Vakuutuskausi Vakuutusmaksu Sopimusehdot 08.06.2016-07.06.2017. Sopimus on jatkuva.

Lisätiedot

Miten yritysten tulee toimia?

Miten yritysten tulee toimia? 20.2.2013 Hyvä jäsenyritys! Matkustajien oikeuksia koskeva asetus voimaan 1.3.2013 Matkustajien oikeuksia koskeva EU-asetus astuu voimaan myös Suomessa 1.3.2013. Asetus on sellaisenaan sovellettavaa oikeutta

Lisätiedot

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA 1 Asiakastunnus 109024153 Woltman Group Oy Paciuksenkaari 16 B 64 00270 HELSINKI VAKUUTUSSOPIMUS 16-522-521-2 Vakuutuskirja muodostuu seuraavista osista: 1 YLEISTÄ 1 YLEISTÄ 2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen

Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen 16.10.2007 Tutkimusasiamies Jari-Pekka Tuominen VSSHP/TUKIJA Lääketieteellisen tutkimuksen osalta taustalla lääketutkimusdirektiivi

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp).

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp). Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp). Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2002 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2002 N:o 96 98 SISÄLLYS N:o Sivu 96 Laki Pohjoismaiden välillä valtioiden eläkejärjestelmien

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 :n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta Vakuutusoikeus Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat Käsittää sekä yksityisoikeuteen, että julkisoikeuteen kuuluvia säännöksiä. Vakuutussopimuslaki (543/1994) ja erityislait esim. laki oikeusturvavakuutusten

Lisätiedot

Ohjeet tervehdyttämisjakson pidentämisestä poikkeuksellisen epäsuotuisissa tilanteissa

Ohjeet tervehdyttämisjakson pidentämisestä poikkeuksellisen epäsuotuisissa tilanteissa EIOPA-BoS-15/108 FI Ohjeet tervehdyttämisjakson pidentämisestä poikkeuksellisen epäsuotuisissa tilanteissa EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax.

Lisätiedot

Ohjeet ja suositukset

Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset keskusvastapuolten kollegioiden jäsenten välisistä kirjallisista sopimuksista ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Paris Cedex 07 France Puh. +33 (0) 1 58

Lisätiedot

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 4/2008 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin (09) 680 401 20.2.2008 Faksi (09) 604 714 Merja Salonen 1(5) OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS Vuoden 2007

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2001 N:o 43 45 SISÄLLYS N:o Sivu 43 Laki Pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT III. 1 Määritelmät PALUUVAIHE Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI

ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI 1. Sopimusosapuolet Työnantaja Nimi Osoite Työnantajan edustaja asemamaassa Nimi Osoite Työntekijä Nimi Osoite 2. Työn suorittamispaikka Asemamaa: Paikkakunta: Toimipiste: 3.

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/0059(CNS) Lausuntoluonnos Evelyne Gebhardt (PE473.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/0059(CNS) Lausuntoluonnos Evelyne Gebhardt (PE473. EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 26.6.2012 2011/0059(CNS) TARKISTUKSET 26-38 Lausuntoluonnos Evelyne Gebhardt (PE473.957v01-00) ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Yksikkömme tarjoaa: päivätoimintaa. Yksikössämme näitä paikkoja on yhteensä Päivätoiminta on tarkoitettu seuraaville asiakasryhmille:

Yksikkömme tarjoaa: päivätoimintaa. Yksikössämme näitä paikkoja on yhteensä Päivätoiminta on tarkoitettu seuraaville asiakasryhmille: 1 (6) Päivätoiminta on vanhuksille tarkoitettu määräaikainen tukipalvelu, jolla tuetaan vanhuksen omatoimisuutta ja estetään toimintakyvyn vajeesta johtuvaa syrjäytymistä. Päivätoiminnan tarkoituksena

Lisätiedot

Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi

Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi Palvelun tuottaja Y-tunnus Toimintayksikön nimi Toimintayksikön postiosoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelin Toiminnasta vastaavan henkilön nimi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun :n 2 momentin 2 kohta,

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat:

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat: SOPIMUS PYSÄKÖINTIOIKEUDESTA OSAPUOLET Pysäköintitilan ylläpitäjä Helsingin Seudun Isännöitsijät Oy Y-tunnus: 0467438-7 Ratakatu 1 b A 7, 00120 Helsinki Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@hsi.fi jäljempänä

Lisätiedot

LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET

LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET FP 7 Marie Curie Grant Agreement Annex III [MARIE CURIE -UUDELLEENINTEGROITUMIS- APURAHAT EUROOPASSA TYÖSKENTELEVILLE TUTKIJOILLE] [MARIE CURIE -UUDELLEENINTEGROITUMIS- APURAHAT

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH2_040116PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH2_040116PP + OLE_PH2 1 *1309901* OLESKELULUPAHAKEMUS PUOLISO SUOMEN KANSALAINEN Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jos olet hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Puolisosi on Suomen

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN Kotipalveluun Kotisairaanhoitoon Kotiin tarjottaviin omaishoidon sijaishoitajapalveluihin Hakemus on saapunut... Palveluntuottajaa koskevat tiedot

Lisätiedot

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen.

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 1. Yleistä Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 2. Lainan myöntämisen yleiset edellytykset Luotonantaja voi myöntää

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusedustuksesta annetun lain 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta annettua lakia. Euroopan

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s Neuvoston direktiivi 98/59/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s. 0016-0021

Lisätiedot

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2016 alkaen Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 2 Vakuutuksen ottajat ja vakuutetut 2 3 Vakuutuskausi 2 4 Tuomioistuimet ja

Lisätiedot

Peruutusturva. Tärkeät yhteystiedot. Sisältö. Yhteenveto kattavuudesta. Peruutusturva myönnetään vain ebookers.fi sivuston kautta varanneille.

Peruutusturva. Tärkeät yhteystiedot. Sisältö. Yhteenveto kattavuudesta. Peruutusturva myönnetään vain ebookers.fi sivuston kautta varanneille. Peruutusturva Peruutusturva myönnetään vain ebookers.fi sivuston kautta varanneille. Tärkeät yhteystiedot Asiakaspalvelu Support@falck.fi Korvaushakemukset +358 9 374 774 30 Sisältö Yhteenveto kattavuudesta

Lisätiedot

Töihin ja työnhakuun ulkomaille

Töihin ja työnhakuun ulkomaille Töihin ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen 31.8.2010 Sisältö Yleiset edellytykset Töihin ulkomaille Hakemuksesta Suomeen sosiaaliturvaan kuuluminen edellytykset Hakemuksetta Suomen sosiaaliturvaan kuluminen

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

1.1 Vantaan kaupunki (myöhemmin myös Messupaikkakunta ) Y-tunnus: Kielotie Vantaa puh faksi

1.1 Vantaan kaupunki (myöhemmin myös Messupaikkakunta ) Y-tunnus: Kielotie Vantaa puh faksi 1(5) 1 SOPIJAOSAPUOLET 1.1 Vantaan kaupunki (myöhemmin myös Messupaikkakunta ) Y-tunnus: 0124610-9 Kielotie 28 01300 Vantaa puh. 09-83911 faksi 09-83924359 1.2 Osuuskunta Suomen Asuntomessut (myöhemmin

Lisätiedot

Parasta TURVAA HEVOSELLESI. Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Parasta TURVAA HEVOSELLESI. Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Parasta TURVAA HEVOSELLESI Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF HEVOSVAKUUTUS Sisällys Perusasioita, jotka on hyvä tietää... 3 Vakuutuksen sisältö............................................

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

+ + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_040116PP +

+ + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_040116PP + OLE_PH4 1 *1319901* OLESKELULUPAHAKEMUS LAPSELLE Tällä lomakkeella haetaan alle 18-vuotiaalle lapselle ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Oleskeluluvan hakemisen tarkoituksena on,

Lisätiedot

Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle. if.fi

Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle. if.fi Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle if.fi Alla olevissa taulukoissa on esitetty asiat, jotka on otettava huomioon käytäessä läpi lääkäripalveluyrityksen riskejä ja mietittäessä oikeaa vakuutusturvaa

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Lisäeläkesäännön muuttaminen

Lisäeläkesäännön muuttaminen 1 (7) Lisäeläkesäännön muuttaminen Lisäeläkesäännön 1 1 momentti, 3 1 ja 2 momentti sekä uusi 5 momentti, 4, 5 4 momentti, 9 ja 10. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1. Nykytila Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14 b ja 17 b :n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 14 b laissa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI KANSAINVÄLISISSÄ JÄRJESTÖISSÄ TOIMIVIEN PYSYVIEN EDUSTUSTOJEN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

tieto, joka sisältää välittömän tai välillisen viittauksen tiettyyn paikkaan tai maantieteelliseen alueeseen

tieto, joka sisältää välittömän tai välillisen viittauksen tiettyyn paikkaan tai maantieteelliseen alueeseen Liite B. INSPIRE-peruskäyttölupa Johdanto Ottaen huomioon, että INSPIRE-direktiivin 17 artiklan 8 kohdan mukaan jäsenvaltioiden tai niiden julkisten viranomaisten on mahdollistettava yhteisön toimielimille

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON. LAUSUNTO nro 04/2007

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON. LAUSUNTO nro 04/2007 EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON LAUSUNTO nro 04/2007 komission asetuksesta, jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilmaalusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus-

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5)

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Jakelussa mainituille Puuttuminen tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntiin alaikäisille Lainsäädäntö Tupakkalain (693/1976) 14 :n perusteella Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien EV 132/1995 vp - HE 136/1995 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 11.12.2012 Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2012 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) maksaminen, toinen hakukerta Liitteenä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT PALUUVAIHE III. 1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot 1 (6) Vientisaatavatakuun yleiset ehdot Viejän ulkomaiselta ostajalta olevien saatavien kattaminen 15.4.2008 Vientisaatavatakuun perusteella viejällä on oikeus saada korvausta Finnveralta takuusopimuksen

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta /2013 Sisäministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta /2013 Sisäministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013 872/2013 Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2013

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 595 final 2014/0277 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen päättymisestä tiettyihin ennen

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) 1 SOPIMUS KAUKO- JA LÄHIJUNALIIKENTEEN OSTAMISESTA 1. OSAPUOLET Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) VR-Yhtymä Oy (jäljempänä VR) 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA KOHDE LVM ostaa VR:ltä sopimuskauden

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2008 Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta

Lisätiedot

VAKUUTUSKIRJA Autoturva Asiakastunnus Anttolainen Tuomo. Matintie D KORIA.

VAKUUTUSKIRJA Autoturva Asiakastunnus Anttolainen Tuomo. Matintie D KORIA. Anttolainen Tuomo Matintie 13-15 D 45610 KORIA VAKUUTUSKIRJA Asiakastunnus 57250970 1 Hyvä asiakkaamme -sopimuksenne sisältö on muuttunut, minkä vuoksi lähetämme teille korjatut asiakirjat. Tämä vakuutuskirja

Lisätiedot

Aktia Henkilöturva. Vakuutusehdot. Voimassa 1.1.2014 alkaen. Määritelmiä 2. Yleiset sopimusehdot 2

Aktia Henkilöturva. Vakuutusehdot. Voimassa 1.1.2014 alkaen. Määritelmiä 2. Yleiset sopimusehdot 2 Aktia Henkilöturva Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2014 alkaen Sisällysluettelo Määritelmiä 2 Yleiset sopimusehdot 2 1 Vakuutussopimus ja sen sisältö 2 2 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot