ACE EUROPE LENNON PERUUTUSVAKUUTUS VAKUUTUSKIRJA NRO: TLSWESBOT011479

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ACE EUROPE LENNON PERUUTUSVAKUUTUS VAKUUTUSKIRJA NRO: TLSWESBOT011479"

Transkriptio

1 ACE EUROPE LENNON PERUUTUSVAKUUTUS VAKUUTUSKIRJA NRO: TLSWESBOT011479

2 YKSITTÄISET SOPIMUSEHDOT Tämä sopimus käsittää yksittäiset sopimusehdot ja yleiset sopimusehdot, niiden liitteet ja lisäosat, sekä vakuutushakemuksen ja kaikki muut siihen liitetyt asiakirjat. Mikäli asiakirjoissa ilmenee ristiriitaisuuksia tai epäselvyyksiä, yksittäisiä sopimusehtoja sovelletaan ensisijaisesti ennen erityisiä tai yleisiä sopimusehtoja. 1.- YLEISTIEDOT VAKUUTUSKIRJAN NUMERO: TLSWESBOT VAKUUTUKSEN ANTAJA: ACE European Group Limited, Sucursal en España (Espanjan tytäryhtiö) C/ Francisco Gervás nro Madrid VAKUUTUKSEN OTTAJA: TRAVELLINK AB VAKUUTUSVÄLITTÄJÄ: Aon Marketing Directo, S.A.U., Sociedad de Agencia de Seguros Vinculada (vakuutusyhtiöön kuuluva yhtiö). C/ Rosario Pino, nro 14-16, Madrid VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO Vakuutuksen voimassaoloaika on vakuutetulle sama, kuin vakuutuksen kohteena olevan matkan kesto, kuitenkin kaikissa tapauksissa korkeintaan 90 päivää. Koska kyseessä on vakuutuksen ottajan hyväksi annettu ryhmävakuutuskirja, vakuutuskirjan voimassaoloaika on määritetty vakuutuksen ottajan ja vakuutuksen antajan allekirjoittamassa sopimuksessa, jonka päättyessä voimassaoloaikaa pidennetään vuosimääräisesti. Molemmat osapuolet voivat kieltäytyä mainitusta pidennyksestä kirjallisella ilmoituksella, joka tulee tehdä vähintään kaksi kuukautta ennen pidennysjakson vuosittaista määräpäivää. 2.- SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA OIKEUDENKÄYTTÖALUE Tämä vakuutuskirja on Espanjan lainsäädännön alainen ja siihen sovelletaan 8. lokakuuta annettua vakuutussopimuksia koskevaa lakia 50/1980, 29. lokakuuta annettua lainsäädännöllistä asetusta 6/2004, jolla hyväksyttiin yksityisten vakuutusten järjestämistä ja valvontaa koskevan lain muutettu teksti, sekä 20. marraskuuta annettua kuninkaallista asetusta 2486/1998, jolla hyväksyttiin yksityisten vakuutusten järjestämistä ja valvontaa koskeva säännöstö, sekä 17. heinäkuuta annettua yksityisten vakuutusten ja uudelleenvakuutusten välitystoimintaa koskevaa lakia 26/2006, eikä siihen näin ollen sovelleta lainsäädännön sosiaaliturvamääräyksiä työtapaturmien määrittelystä, paitsi silloin kuin mainitut työtapaturmat olisivat erityisesti tämän vakuutuskirjan antaman vakuutusturvan kohteina. Tästä vakuutuskirjasta johtuvien valitusten ja vaatimusten ratkaisu tulee suorittaa ECO/734/2004 määräyksen mukaisesti. 3.- HENKILÖTIETOJEN TIETOSUOJA Sen mukaan, mitä on määrätty perustuslakiin perustuvassa, henkilötietojen tietosuojaa koskevassa laissa 15/1999, ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, Sucursal en España (Espanjan tytäryhtiö) ( ACE ), tiedottaa tietoarkiston vastuullisena hoitajana, että yhtiölle suoraan tai välittäjän kautta annetut henkilötiedot tallennetaan tiedostoon, jonka tarkoituksena on hallinnoida vakuutuskirjoja, ehkäistä ja tutkia petostapauksia, sekä arvioida ja rajoittaa riskejä. Tietoja voivat käsitellä muut vakuutus- tai jälleenvakuutusyhtiöt jälleenvakuutus- tai rinnakkaisvakuutustarkoituksissa, tai 2/14

3 erikoistuneet terveydenhuoltolaitokset vakuutustapahtumissa tarvittavia toimenpiteitä varten. Kaikki saadut tiedot, sekä aikaisemmat tietojen luovutukset ja käsittelyt, ovat tarpeellisia sopimussuhteen ylläpitämiseksi. Tiedotamme lisäksi, että ACE käsittelee tietojasi tiedotustarkoituksissa liittyen yhtiön nykyisiin ja tuleviin toimintoihin ja tuotteisiin, joista voidaan tiedottaa myös sähköisiä keinoja käyttäen. Lisäksi tietoja käsitellään sopimuksen kohteena olevien vakuutustuotteiden laatuun liittyvissä tutkimuksissa sekä markkinatutkimuksissa myös vakuutuskirjan voimassaolon päättymisen jälkeen, tarkoituksena sovittaa kaupallinen tarjontamme yksilöidyn asiakasprofiilin mukaisesti, ja laatia tarvittaessa arviointimalleja. Annat myös suostumuksesi sille, että ACE ilmoittaa henkilötietosi tarpeen vaatiessa ja kuvatuissa käyttötarkoituksissa, seuraaville ACE-konsernin yrityksille: ACE European Group Limited, ACE Europe Life Limited ja ACE Europe Life Limited, Sucursal en España (Espanjan tytäryhtiö). Ilmoitamme myös, että voit kieltäytyä henkilötietojesi käsittelystä missä tahansa aikaisemmin kuvatussa tarkoituksessa, tai käyttää oikeuksiasi tarkastella, korjata ja peruuttaa tietoja kirjallisella vaatimuksella, joka tulee toimittaa osoitteeseen C/Francisco Gervás, 13, postinumero Madrid, johon tulee liittää kopio henkilötodistuksesta tai vastaavasta virallisesta asiakirjasta, tai sähköpostitse osoitteeseen Mikäli et toimita vaatimusta 30 päivän kuluessa, tulkitaan se siten, että hyväksyt tietojesi käsittelyn mainituissa tarkoituksissa. ACE sitoutuu täyttämään vaitiolovelvollisuutensa henkilötietojen tietosuojaan liittyen, sekä velvoitteensa tietojen säilyttämisestä, ja tulee käyttämään tarvittavia keinoja välttääkseen niiden muuttamisen, katoamisen, luvattoman käsittelyn tai tarkastelun, ottaen aina huomioon teknologisten välineiden olosuhteet. Siinä tapauksessa, että vakuutuskirjaan sisältyy muiden kuin vakuutuksen ottajan henkilökohtaisia tietoja, vakuutuksen ottaja on vastuussa tiedottamisesta näille henkilöille siitä, että heidän henkilötietonsa sisällytetään edellä mainittuun tiedostoon, sekä muista tässä ehtokohdassa mainituista seikoista. 4.- TIEDOKSIANTAMINEN Kaikki edellisessä ehtokohdassa mainitut tiedot on annettu tiedoksi vakuutuksen ottajalle/vakuutetulle etukäteen ennen sopimuksen allekirjoittamista. Noudattaen 29. lokakuuta annetun lainsäädännöllisen asetuksen 6/2004 määräyksiä, joissa hyväksytään yksityisten vakuutusten järjestämistä ja valvontaa koskevan lain muutettu teksti, sekä vastaavassa säännöstössä annettuja määräyksiä, jotka on hyväksytty 20. marraskuuta annetulla kuninkaallisella asetuksella 2486/1998, vakuutuksen antaja tiedottaa seuraavaa: 1.- Tämä vakuutussopimus solmitaan sijoittautumisoikeusperusteisesti brittiläisen vakuutusyhtiön ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, toimipaikan osoite ACE Building, 100 Leadenhall Street, Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta, Espanjan tytäryhtiön kanssa. ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA (ESPANJAN TYTÄRYHTIÖ) on asianmukaisesti rekisteröity Vakuutus- ja eläkerahastojen viraston ylläpitämään Vakuutusyhtiöiden hallinnolliseen rekisteriin numerolla E0155, ja sen toimipaikka sijaitsee osoitteessa calle Francisco Gervás 13, Madrid. 2.- Vakuutus- ja eläkerahastojen viraston toimivaltuuksia rajoittamatta vakuutusyhtiön valvontavelvollisuus kuuluu jäsenmaista Yhdistyneelle kuningaskunnalle, ja mainitun jäsenmaan puitteissa mainittu valvontavelvollisuus kuuluu viranomaiselle Financial Services Authority (FSA), toimipaikan osoite 25 The North Colonnade, Canary Wharf, Lontoo E14 5HS. 3. Tähän vakuutussopimukseen sovellettava lainsäädäntö on 8. lokakuuta annettu vakuutussopimuksia koskeva laki 50/1980; yksityisten vakuutusten järjestämistä ja valvontaa koskeva lainsäädännöllinen asetus 6/2004 sekä sen säännöstö, ja 8. marraskuuta annettu laki 30/1995 (sen mukaan mikä on sovellettavissa ja on voimassa). 3/14

4 ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA (ESPANJAN TYTÄRYHTIÖN) konkurssitapauksessa selvitys tapahtuu brittiläisen lainsäädännön mukaisesti ja yhtiön konkurssitapauksessa toimivaltainen viranomainen Yhdistyneessä kuningaskunnassa on Financial Services Compensation Scheme, joka puolestaan toimii myös takuurahastona. Valitusinstanssit: 4. Valituksiin ja korvausvaatimuksiin liittyvät sisäiset ja ulkoiset määräykset ovat seuraavat: a) Valitusten sisäinen käsittelyinstanssi. Vakuutuksen antajan tarkoituksena on tarjota ensiluokkaiset palvelustandardit. Tästä huolimatta, siinä tapauksessa että haluaisit esittää tietyn valituksen tai vaatimuksen, tulee sinun osoittaa se kirjallisesti ensisijaisesti seuraavaan osoitteeseen: ACE European Group Limited, Sucursal en España (Espanjan tytäryhtiö) C/ Francisco Gervás nro Madrid Mikäli et ole tyytyväinen tapaan, jolla vaatimuksesi käsiteltiin ja haluat esittää valituksen tai vaatimuksen laillisesti tunnustettuihin etuihisi ja oikeuksiisi liittyen, voit osoittaa sen kirjallisesti seuraavaan osoitteeseen: Departamento de Atención al Cliente (Asiakaspalveluosasto) C/ Francisco Gervás nro Madrid Sähköpostiosoite: Faksi: Asiakaspalveluosaston toimintasäännöstö on asiakkaiden saatavissa Ace European Group Limited, Sucursal en España toimitiloissa. Mikäli vaatimuksesi käsittely kuuluu ACE Europen Group Limited, Sucursal en España (Espanjan tytäryhtiön) vakuutettujen kuluttaja-asianmiehelle, toimitetaan vaatimuksesi kyseiselle taholle välittömästi. Vakuutettujen kuluttaja-asiamies: LEGSE Abogados Faksi: b) Valitusten ulkoinen käsittelyinstanssi. Riitatapauksissa voit osoittaa valituksen kotipaikkakuntasi vastaavaan alioikeuden tuomioistuimeen sen mukaan, mitä on määrätty vakuutussopimuksia koskevan lain artiklassa 24. Lisäksi voit asettaa vapaaehtoisesti erimielisyystapaukset ratkaistaviksi välimieskäsittelyssä sen mukaan, mitä on määrätty 16. marraskuuta annetun lainsäädännöllisen asetuksen 1/2007 artikloissa 57 ja 58, jolla hyväksytään kuluttaja- ja käyttäjäturvaa koskevan lain muutettu teksti, sekä muissa sitä täydentävissä laeissa, sekä niiden soveltamista koskevissa säädöksissä; rajoittamatta kuitenkaan mitä säädetään välimieskäsittelyä koskevassa laissa niissä tapauksissa, joissa osapuolet asettavat erimielisyytensä yhden tai useamman välimiehen ratkaistaviksi. Voit myös esittää kanteen vakuutuksen antajasta, sen mukaan mitä on määrätty 22. joulukuuta 2000 annetun Neuvoston asetuksen (EY) nro 44/2001 artiklassa 9, sekä mainitun vakuutuksen antajan kotimaan tuomioistuimissa (tässä tapauksessa Espanja), että sen jäsenmaan tuomioistuimissa, jossa asuinpaikkasi sijaitsee. 4/14

5 Niin ikään ja rajoittamatta kuitenkaan mahdollisia tuomioistuimissa suoritettavia toimenpiteitä, vakuutuksen ottaja, vakuutettu, edunsaajat, kolmannet vahinkoa kärsineet osapuolet tai kaikkien näiden korvaukseen oikeutetut henkilöt voivat valittaa, sen nojalla mitä on määrätty yksityisten vakuutusten järjestämistä ja valvontaa koskevan lain artiklassa 62, Vakuutusvirastolle (Muutoshakemuspalvelut), tai mille tahansa tämän vakuutuskirjan liitteessä mainituista valitusinstansseista, silloin, kun edellä mainitut katsovat, että vakuutusyhtiö on harjoittanut väärinkäytöllistä toimintaa tai on loukannut vakuutussopimuksesta johtuvia oikeuksia. 5.- Lopuksi, 11. heinäkuuta annetun kuluttajille tarkoitettujen rahoituspalveluiden etämarkkinointia koskevan lain 22/2007 mukaisesti, tiedotamme seuraavassa vakuutuskirjaan liittyvistä muista seikoista: a) Sovittu vakuutussopimus pitää sisällään ennustamattomissa olevat tapahtumat jotka ovat kuvailtuna näissä vakuutusehdoissa. Vakuutus takaa kyseiset tapahtumat vakuutuksen kattavan matkan aikana. b) Vakuutusmaksu suoritetaan samalla hetkellä, kun matka ostetaan. c) Jos matkavakuutuksesi voimassaoloaika on alle kuukausi, sinulla ei ole peruutusoikeutta. Jos taas matkavakuutuksesi voimassaoloaika ylittää yhden kuukauden, sinulla on 15 päivän peruutusoikeus. d) Tässä asiakirjassa annetut tiedot ovat voimassa koko vakuutusturvan voimassaoloajan. 5.- RISTIRIITAISUUKSIEN SOVITTAMINEN Sen mukaan, mitä on määrätty vakuutussopimuksia koskevan lain 50/1980 artiklassa 8, huomautamme, että jos tämän vakuutuskirjan sisältö eriää vakuutusehdotuksesta tai sovituista ehdoista, vakuutuksen ottaja ja/tai vakuutettu voivat valittaa asiasta vakuutuksen antajalle yhden kuukauden määräajan kuluessa laskettuna vakuutuskirjan luovuttamisesta, jotta tämä voisi korjata ilmenneen ristiriitaisuuden. Tämän määräajan kuluttua umpeen ilman että valitusta olisi esitetty, noudatetaan vakuutuskirjan ehtoja. 6.- NIMENOMAINEN HYVÄKSYNTÄ. ILMOITUS TIETOJEN VASTAANOTTAMISESTA Vakuutettu myöntää nimenomaisesti vastaanottaneensa tähän vakuutuskirjaan sisältyvät yleiset, erityiset ja yksittäiset sopimusehdot ja ilmoittaa tuntevansa ja hyväksyvänsä ne. Niin ikään, sen mukaan mitä on määrätty vakuutussopimuksia koskevan 8. lokakuuta annetun lain 50/80 artiklassa 3, yksittäisiin ehtoihin liittyvänä lisäsopimuksena, vakuutettu ilmoittaa lukeneensa, tutkineensa ja ymmärtäneensä tämän sopimuksen kaikkien ehtojen sisällön ja laajuuden, erityisesti liittyen niihin ehtoihin, jotka on asianmukaisesti korostettu lihavoinnilla ja jotka saattavat rajoittaa oikeuksia. Hyväksyntänsä merkiksi vakuutettu ilmaisee suostumuksensa ja täyden hyväksyntänsä näiden ehtojen osalta merkitsemällä vastaavan valintaruudun, joka sijaitsee sopimuksen kohteena olevan vakuutusvaihtoehdon vierellä. Ja lopuksi vakuutettu myöntää erityisesti vastaanottaneensa vakuutuksen antajalta kirjallisesti ja ennen tämän sopimuksen solmimista, asianmukaiset tiedot liittyen vakuutussopimuksiin sovellettavaan lainsäädäntöön, erilaisiin valitusinstansseihin, vakuutuksen antajan toimipaikan sijaintivaltioon, sekä sen valvontaviranomaiseen, vakuutuksen antajan toiminimeen, osoitteeseen sekä juridiseen muotoon. 5/14

6 YLEISET SOPIMUSEHDOT MÄÄRITYKSET VAKUUTUKSEN ANTAJA: ACE European Group Limited, toimiessaan vakuutuksen antavana tahona (tästä eteenpäin vakuutuksen antaja) VAKUUTUKSEN OTTAJA: Fyysinen henkilö tai oikeushenkilö, joka allekirjoittaa vakuutuksen antajan kanssa tämän sopimuksen ja jolle kuuluvat sopimuksesta johtuvat velvoitteet, lukuun ottamatta niitä, jotka luonteensa puolesta kuuluvat vakuutetulle VAKUUTETTU: Fyysinen henkilö, joka on tehnyt sopimuksen Peruutusvakuutus (lento) vakuutuskirjan ottajan verkkosivulla. KULJETUSYHTIÖ: Kaikki matkustajien kuljetukseen julkisten viranomaisten asianmukaisesti hyväksymät yhtiöt. LENNON LÄHTÖAIKA: Kuljetusyhtiön lentolipussa tai vastaavassa asiakirjassa ilmoittama aika. OMAINEN: Aviopuoliso, asianmukaiseen viralliseen rekisteriin kirjattu avokumppani, vanhemmat, appivanhemmat, lapset, vävyt, miniät, sisarukset, sisarusten puolisot, isovanhemmat, lapsenlapset, vanhempien sisarukset ja sisarusten lapset. SEURALAINEN: Kaikki muut henkilöt paitsi vakuutettu, jotka on rekisteröity samaan matkan ostosopimukseen, jotka voivat myös olla vakuutettuja tai ei. VAKUUTUSKIRJA: Asiakirja, joka sisältää vakuutusta sääntelevät periaatteet ja johon kuuluvat yleiset ja yksittäiset sopimusehdot, lisäykset ja liitteet. VAKUUTUSSUMMA: Korvaussumma vakuutustapahtuman sattuessa. Mainittu summa on esitetty vakuutuskirjan yksittäisissä ehdoissa. VAKUUTUSMAKSU: Vakuutuksen kokonaishinta. VAKUUTUKSEN VUOSIJAKSO: Vuoden ajanjakso laskettuna jokaisesta vakuutuskirjan uudistamishetkestä. Ensimmäinen vuosijakso lasketaan ensimmäisestä voimaantulopäivästä. TAPATURMA: Ruumiillinen vamma, joka johtuu suoraan sattumanvaraisesta, ulkopuolisesta, väkivaltaisesta ja vakuutetun osalta tarkoituksettomasta tapahtumasta, joka aiheuttaa kuoleman, pysyvän kyvyttömyyden tai minkä tahansa muun vakuutuskirjassa vakuutusturvatun tilanteen. Tämän vakuutuskirjan osalta katsotaan tapaturmiksi seuraavat tapahtumat: - Sähkönpurkaukset ja salamat. - Tahattomasta kaasujen tai höyryjen sisään hengityksestä, uppoamisesta tai hukkumisesta tai nestemäisten, kiinteiden, myrkyllisten tai syövyttävien aineiden nielemisestä aiheutuvat myrkytystilat, tukehtuminen, palovammat tai vammat. - Tulehdukset, silloin kun patogeeninen tekijä on tunkeutunut kehoon vamman kautta, joka on aiheutunut vakuutuskirjan kattamassa tapaturmassa, edellyttäen että voidaan osoittaa toteen syy-seuraus suhde. - Lentomatkojen osalta vakuutus kattaa sellaiset tapaturmat, joita vakuutetulle saattaa tapahtua hänen matkustaessaan asianmukaisen valtuutuksen omaavan lentoyhtiön matkustajana edellyttäen, että ilma-alusta ohjaa henkilöstö, jolla on voimassaoleva ja asianmukainen lentolupa, ja (I) että ilma-alus on reitti- tai charter -lennolla matkustajaliikenteeseen soveltuvien lentokenttien välillä, tai (II) että ilma-alus on pysäköitynä mainittujen lentokenttien laskeutumiseen tai lähtöön tarkoitetuilla kiitoteillä, tai (III) että ilma-alus on suorittamassa mitä tahansa liikettä mainituilla kiitoteillä. 6/14

7 VAKAVA TAPATURMA: Kaikki loukkaantumiset, jotka aiheutuvat väkivaltaisesta, äkillisestä, ulkopuolisesta ja tapaturman kohteeksi joutuneen henkilön osalta tahattomasta syystä, joiden seuraamukset estävät kyseisen henkilön normaalin siirtymisen vakituisesta asuinpaikastaan tai jotka vaativat yli 24 tunnin sairaalassaoloa ja jotka vakuutuksen antajan lääkäreiden käsityksen mukaan tekevät siirtymisen lääketieteellisesti mahdottomaksi suunniteltuna päivänä SAIRAUS: Tämän sopimuksen puitteissa ymmärretään sairaudeksi sellaiset vakuutetulla ilmenevät terveydentilan muutokset vakuutuskirjan kattaman matkan aikana, joiden diagnoosin ja vahvistamisen on suorittanut laillisesti tunnustettu lääkäri tai hammaslääkäri ja joiden ammatillinen hoito on tarpeellista ja vaadittavaa. VAKAVA SAIRAUS: Vakavaksi sairaudeksi käsitetään henkilön terveydentilan muutos, jonka on todennut lääketieteen ammattilainen ja joka vaatii yli 24 tunnin sairaalassaoloa tai johon liittyy välitön hengenvaara, kun mainittu tilanne syntyy lentoa edeltävien 7 päivän aikana ja joka vakuutuksen antajan lääkäreiden käsityksen mukaan tekee siirtymisen lääketieteellisesti mahdottomaksi suunniteltuna päivänä. EPIDEMIA: Epidemiaksi käsitetään tartuntataudin äkillinen, odottamaton ja laajalle levinnyt ilmaantuminen tietyssä maassa, joka leviää hyvin nopeasti ja voimakkaana kyseisessä maassa, edellyttäen että Maailman terveysjärjestö WHO on suositellut sellaisten kansainvälisten matkojen peruuttamista, jotka eivät ole välttämättömiä, tartunta-alueelta tai tartunta-alueelle, ja mikäli kyseessä on virusperäinen influenssa, edellyttäen että Maailman terveysjärjestö WHO julistaa kyseessä olevan vähintään tason 5 pandemiahälytys influenssan pandemiatapausten maailmanlaajuisessa suunnitelmassaan. Sairastuneiden henkilöiden karanteeniin asettamisen tulee olla tartuntamaan terveysministeriön tai toimivaltaisen viranomaisen määräämä. KARANTEENI: Henkilöiden väliaikainen eristäminen tartuntataudin leviämisen estämiseksi. MATKATAVARAT: Henkilökohtaiseen käyttöön ja hygieniaan matkan aikana tarvittavien vaatekappaleiden ja irtaimiston kokonaisuus, joka sijaitsee matkalaukuissa, sekä myös itse matkalaukut. VARKAUS: Muiden omistamaan irtaimistoon kuuluvien esineiden haltuunotto, henkilöihin kohdistuvaa väkivaltaa käyttäen tai sillä uhaten, tai käyttämällä esineisiin kohdistuvaa väkivaltaa. NÄPISTYS: Muiden omistamaan irtaimistoon kuuluvien esineiden haltuunotto ilman henkilöihin kohdistuvaa väkivaltaa tai sillä uhkaamista ja ilman esineisiin kohdistuvan väkivallan käyttämistä. VAKUUTUSTAPAHTUMA: Mikä tahansa äkillinen, tapaturmainen, odottamaton ja vakuutetun osalta tahaton tapahtuma, jonka vahingolliset seuraamukset on katettu tämän vakuutuskirjan vakuutusturvalla ja jotka voivat antaa aihetta korvauksien saamiselle. Yhdestä samasta syystä johtuvien vahinkojen kokonaisuus katsotaan yhdeksi ja ainoaksi vakuutustapahtumaksi. TERRORI- TAI SABOTAASITEOT: Salassa organisoidut toimet, joiden tarkoitusperä on ideologinen, poliittinen, taloudellinen, uskonnollinen tai sosiaalinen, jotka on suoritettu yhden henkilön toimesta tai ryhmässä, ja joiden tavoitteena on aiheuttaa yhteiskunnallinen hälytystila ja hyökätä erottamattomasti henkilöitä kohtaan tai vahingoittaa tai tuhota omaisuutta. Sabotaasi on tahallinen, laissa rangaistavaksi säädetty teko, jonka tarkoituksena on heikentää vihollista tuhoamalla, vaikeuttamalla, keskeyttämällä tai vahingoittamalla materiaaleja VAKITUINEN ASUINPAIKKA: Vakuutetun vakituisella asuinpaikalla tarkoitetaan sitä asuinpaikkaa, joka on ilmoitettu matkan oston yhteydessä, josta käsin suoritetaan tämän sopimuksen kattamat siirtymiset ja jonne vakuutettu palautetaan tarvittaessa tämän vakuutuskirjan vakuutusturvan mukaisesti. ULKOMAAT: Vakuutusturvan osalta katsotaan ulkomaiksi kaikki muut maat, kuin vakuutetun vakituisen asuinpaikan sijaintimaa, sen mukaan mitä vakuutettu on ilmoittanut tämän vakuutuksen sopimusta solmittaessa. 7/14

8 OMAVASTUU: Summa, joka vakuutustapahtuman sattuessa kuuluu vakuutuksen ottajan tai vakuutetun maksettavaksi ja jonka määrä on esitetty vakuutuskirjan yksittäisissä ehdoissa. KILOMETRIPERUSTEINEN OMAVASTUU: Avustusta annetaan vähintään yli 35 km etäisyydellä vakuutetun vakituisesta asuinpaikasta. VAKUUTUSALUE: Avustusturva on voimassa kaikkialla maailmassa. Edellisestä huolimatta vakuutusturvan ulkopuolelle jäävät sellaiset muutoin vakuutusalueeseen kuuluvat maat, jotka ovat siirtymishetkellä sota-, kapina- tai aseellisten selkkausten tilassa, olivatpa ne luonteeltaan tai laadultaan mitä hyvänsä, silloinkin kun niitä ei ole julistettu virallisesti. Tässä tapauksessa vakuutuksen antaja korvaa vakuutusturvan kattamat kulut, joista on toimitettu asianmukaiset todisteet alkuperäisen laskun muodossa. LAKKO: Yleinen työnteon lakkauttaminen työntekijöiden toimesta tarkoituksena saavuttaa tiettyjä asioita tai painostaa tiettyjen tilanteiden johdosta. KANSALAISSOTA: Kansalaissodaksi määritellään tilanne, jossa kaksi saman kansan osaa asettuvat toisiaan vastaan, tai kansa nousee vallassa olevaa järjestystä vastaan. Kyseiset joukot valvovat osaa alueesta ja niillä on käytössään sotajoukkoja. ULKOMAINEN SOTATILA: Ulkomainen sotatila määritellään aseelliseksi selkkaukseksi kahden tai useamman valtion välillä sodan julistuksen jälkeen tai ilman sitä. KOLMAS OSAPUOLI: Kuka tahansa fyysinen henkilö tai oikeushenkilö, lukuun ottamatta seuraavia: Itse vakuutettu, hänen perheenjäsenensä, henkilöt ylenevässä polvessa ja jälkeläisensä, sekä hänen seurueeseensa kuuluvat henkilöt. Vakuutetun työntekijät tai edustajat, olivatpa he hänen työntekijöitään tai ei, työvelvollisuuksiaan täyttäessään. VAKUUTUSKOHDE Taata vakuutusturva niiden riskien seuraamuksia vastaan, joiden vakuutusturva on eritelty tässä sopimuksessa ja jotka sattuvat satunnaisen tapahtuman seurauksena matkan aikana vakituisen asuinpaikan ulkopuolella, vakuutusalueen sisäpuolella ja sopimuksessa mainittujen rajojen puitteissa. Sopimuksen sisältämä vakuutusturva lakkaa vaikuttamasta sen jälkeen, kun matka on päättynyt ja vakuutettu palaa vakituiseen asuinpaikkaansa. Lisäksi vakuutus korvaa lennon peruutumisesta koituvat kulut, sekä lentomatkan myöhästymisen tämän vakuutuksen piiriin kuuluvalla matkalla. Vakuutuskirjaa käytetään jatkossa esitettyjen ehtojen mukaisesti. Mahdollisten korvausten suorittaminen sopimuksen tarkoittaman vakuutusturvan osalta maksetaan euromääräisenä. VAKUUTUSRAJAT Taloudelliset rahasummat, jotka on mainittu raja-arvoina kaikille tähän sopimukseen sisältyville suoritteille, katsotaan enimmäissummiksi, joita matkan aikana voi kertyä. 8/14

9 1. KATETTU VAKUUTUSTURVA PERUUTUSTURVA Vakuutuksen antajan takaamat tilanteet, joiden seurauksena suoritetaan kulujen korvaaminen, on ilmoitettu jatkossa edellyttäen, että kyseiset tilanteet vaikuttavat suoraan vakuutettuun ja että vakuutussopimuksen teon ja matkan aloittamisen välillä on kulunut vähintään 48 tuntia, ja että vakuutussopimuksen teon ja matkan peruuttamisen aiheuttaneen tapahtuman välillä on kulunut vähintään 72 tuntia, paitsi silloin, kun vakuutus on otettu samanaikaisesti matkalipun ostamisen kanssa. Kaikissa tapauksissa on korvauksen saamisen ehdottomana vaatimuksena esittää alkuperäinen, sen lääkärin antama lääkärintodistus, joka avusti henkilöä, jonka sairaus aiheutti peruutuksen, tai tarvittaessa alkuperäiset vastaavat todisteet, sekä matkan hinnan todistavat alkuperäiset laskut. Varaus/ostokohtaiseksi vakuutusturvan piiriin kuuluvaksi enimmäissummaksi määritellään euroa yhtä vakuutustapahtumaa kohden. 1 PERUUTUS 2 LENNOLTA POIS JÄÄMINEN TAKUUT RAJAT OMAVASTUUT A) Vakuutetun 10 % matkan hinnasta kuolema, vakava enintään / ilman lisämaksuja sairaus vai vakava vakuutettu / vakuutettua kohden tapaturma vakuutustapahtuma B) Mikä tahansa muu tapahtuma, paitsi poissuljetut Vakuutettu ei saavu lennolle tahdostaan riippumattomista syistä / varaus/osto 50 % lipun hinnasta. enintään / vakuutettu / vakuutustapahtuma 20 % matkan hinnasta ilman lisämaksuja vakuutettua kohden EI OMAVASTUUTA 3 LENTOYHTIÖN VELVOITTEIDEN LAIMINLYÖNTI 4 LENNON MYÖHÄSTYMINEN Jos lentoa ei toteutettu johtuen: - Lentoyhtiön ongelmasta - Lähdön myöhästyminen yli 7 tuntia Lennon myöhästyminen (reittilento, halpalentoyhtiö tai charter) yli 4 tuntia 1.-PERUUTTAMINEN varaus/osto enintään / vakuutettu / vakuutustapahtuma varaus/osto korkeintaan 30 /vakuutettu /jokainen 2 tunnin ajanjakso korkeintaan 150 /vakuutettu 30 / vakuutettu EI OMAVASTUUTA A. Vakuutetun kuolema, vakava sairaus vai vakava tapaturma Vakuutusturva kattaa korvauksina enintään tässä vakuutuskirjassa mainittuun summaan asti, ja ottaen huomioon siinä mainitut poissuljetut tapaukset, matkan peruutuskulut, jotka aiheutuvat vakuutuksen ottajalle/vakuutetulle johtuen vakuutetun kuolemasta, vakavasta sairaudesta tai vakavasta tapaturmasta, ja jotka tältä laskutetaan soveltaen vakuutuksen ottajan myyntiehtoja, ilman lisämaksuja, jotka vakuutuksen ottaja ja/tai matkanjärjestäjä pitää itsellään, edellyttäen että ne aiheutuvat vakuutussopimuksen allekirjoittamispäivämäärän jälkeen ja ennen 9/14

10 matkan alkua tai tilatun palvelun aloittamista, eikä niitä tunneta vakuutussopimuksen allekirjoitushetkellä ja että ne vaikuttavat suoraan vakuutettuun, ja rajoittuvat seuraavasti: Omavastuuksi määrätään 10 % matkan hinnasta vakuutettua kohden tämän omalla kustannuksella. B. Mikä tahansa muu tapahtuma, paitsi poissuljetut Vakuutusturva kattaa korvauksina enintään tässä vakuutuskirjassa mainittuun summaan asti, ja ottaen huomioon siinä mainitut poissuljetut tapaukset, matkan peruutuskulut, jotka aiheutuvat vakuutuksen ottajalle/vakuutetulle vakuutetusta riippumattomista olosuhteista, ja jotka tältä laskutetaan soveltaen vakuutuksen ottajan myyntiehtoja, ilman lisämaksuja, jotka vakuutuksen ottaja ja/tai matkanjärjestäjä pitää itsellään, edellyttäen että ne aiheutuvat vakuutussopimuksen allekirjoittamispäivämäärän jälkeen ja ennen matkan alkua tai tilatun palvelun aloittamista, eikä niitä tunneta vakuutussopimuksen allekirjoitushetkellä ja että ne vaikuttavat suoraan vakuutettuun, ja rajoittuvat seuraavasti: Kaikki todistavalla asiakirjalla todistettavat syyt, jotka ovat ennalta odottamattomia, väistämättömiä eivätkä ole riippuvaisia vakuutetun tahdosta, eivät sisälly vakuutuskirjasta poissuljettuihin tapauksiin ja jotka tekevät matkan toteuttamisen tilauksen mukaisina päivämäärinä ehdottomasti ja pakottavasti mahdottomaksi. Omavastuuksi määrätään 20 % matkan hinnasta vakuutettua kohden tämän omalla kustannuksella, ilman lisämaksuja. 2.-LENNOLTA POIS JÄÄMINEN Mikäli vakuutettu ei ilmoittaudu koneeseen siirtymistä varten hänen tahdostaan riippumattoman tapahtuman tuloksena, hänelle korvataan tekemättä jäänyt matkan osuus, jos vakuutettu suorittaa lähdön uudelleen samaan kohteeseen viimeistään 48 tuntia alkuperäisen lähtöajan jälkeen. Korvausraja on enintään 50 % alkuperäisen lipun hinnasta (meno-paluu lippu tai yksisuuntainen) ja enintään vakuutettua kohden ja siten, että saman vakuutustapahtuman raja on enintään LENTOYHTIÖN JA/TAI LENTOKENTÄN LAIMINLYÖNTI Mikäli lentoa ei toteuteta johtuen lentoyhtiön ongelmasta, tai jos lento myöhästyy yli 7 tuntia, korvataan suorittamatta jäänyt matkan osuus siten, että korvauksen rajana on vastaavan vakuutusmaksun hinta ja enintään vakuutettua ja vakuutustapahtumaa kohden, ja siten että saman vakuutustapahtuman raja on enintään Jokaista vakuutettua kohtaan määrätään 30 euron omavastuuosuus. 4.-LENNON MYÖHÄSTYMINEN Taataan sellaisten kulujen korvaaminen, jotka ovat todellisia ja tarpeellisia ja joita on aiheutunut paikassa, jossa myöhästyminen on tapahtunut, ja jotka aiheutuvat lennon myöhästymisestä (reittilento, low cost tai charter) yli 4 tunnilla ennen sen aloittamista. Korvausta varten tulee esittää vastaavat alkuperäiset laskut ja alkuperäinen, lentoyhtiön antama todistus myöhästymisestä, seuraavilla rajoituksilla: Yli 4 tunnin myöhästymisestä enintään 30 jokaiselta kahdelta myöhästymistunnilta ja siten, että yläraja on 150 euroa. Tätä vakuutussuoritetta ei sovelleta, jos vakuutettu siirretään toisen lentoyhtiön matkustajaksi, joka toteuttaa lennon alun perin suunnitellulla aikataululla. POISSULJETUT TAPAUKSET Tämä vakuutuskirja ei kata kustannuksia, joita on aiheutunut retkien, vierailujen tai sisäänpääsymaksujen tilaamisesta, eikä muita vastaavia kustannuksia, jotka eivät liity yksinomaisesti tilattuun matkaan. Vakuutusturva ei myöskään kata seuraavien tapahtumien seuraamuksia: Vakuutuskirjan vakuutusturvasta suljetaan pois seuraavat tapahtumat: A) Mikä tahansa syy, jota ei ole todistettu asiakirjoilla, jotka vahvistavat peruutuksen syyn. B) Summat, joita vakuutetulle tai vakuutetuille saatetaan korvata kolmansien taholta C) Vakuutetun omat toimet i. Jos vakuutetut eivät mistä tahansa syystä johtuen esitä välttämättömiä matkustusasiakirjoja (passi, lentoliput, viisumit, rokotustodistukset). ii. Jos tapahtuma on vakuutetun tahallisesti aiheuttama. iii. Vilpilliset toimet, itsensä vahingoittaminen tai itsemurha. 10/14

11 iv. Tapahtumat, joiden alkusyynä on uhkarohkea varomattomuus, vakava laiminlyönti, tai jotka johtuvat rikollisesta toiminnasta v. Mikä tahansa tapaturma, joka sattuu vakuutetun ollessa alkoholijuomien, huumeiden, päihteiden, psykotrooppisten aineiden, piristeiden tai muiden vastaavien aineiden vaikutuksen alaisena. Mainitun vaikutustilan määrittämiseksi, riippumatta siitä minkä tyyppisestä tapaturmasta on kyse, noudatetaan sovellettavan lainsäädännön määräämiä rajoja moottoriajoneuvoilla liikennöinnistä ja tieturvallisuudesta tapahtumahetkellä D) Tapahtumat: i. Julistetut tai julistamattomat sotatilat, kapinat, terroriteot, radioaktiivisuuden vaikutukset, kansannousut, rajojen sulkeminen sekä tietoinen virallisten kieltojen noudattamatta jättäminen. ii. Kaikki luonnonkatastrofit, kuten jokin seuraavista luonnonilmiöistä: maanjäristykset tai vedenalaiset maanjäristykset, poikkeukselliset tulvat (mukaan lukien äkilliset hyökyaallot), tulivuorenpurkaukset, epätavalliset hirmumyrskyt (mukaan lukien poikkeukselliset tuulenpuuskat, jotka ylittävät 135 km/h), pyörremyrskyt, tulipalot ja ukkosmyrskyt: Meteorologinen ilmiö, jonka ominaispiirteisiin kuuluu voimakas ilmakehän muutos, salamien, jyrinän, salamaniskujen, tuulen ja voimakkaan sateen, lumen tai rakeiden esiintyminen iii. Karanteeni, epidemiat tai saaste kohdemaassa. iv. Urheilutapahtumien ja kulttuuritapahtumien peruuttaminen, kuten ottelut, konsertit, jne., jolloin mainittu peruuttaminen ei estä matkan toteuttamista. v. Kuljetusvälineen poistaminen liikennöinnistä (väliaikaisesti tai ei) johtuen valmistajan, siviiliviranomaisten tai satamaviranomaisten suosituksesta. vi. Joiden alkusyy on seurausta lakosta vii. Joiden alkusyy on seurausta kuljetusvälineen viasta tai rikkoutumisesta (muut kuin maanteillä tai rautateillä tapahtuneet vauriot johtuen maanvyöryistä, lumesta tai tulvista), silloin kun vakuutussopimuksen allekirjoittamishetkellä tai matkan ja/tai oleskelun tai vastaavan varaushetkellä oli etukäteen tietoa tapahtumasta. viii. Riittämätön määrä osallistujia/varauksia matkan toteuttamiseksi tai ylivaraustilanne. ix. Johtuen minkä tahansa tilattujen palvelujen tuottajan konkurssista, maksujen lakkauttamistilanteesta, toiminnan lakkauttamisesta tai sopimusrikkomuksesta. x. Odottamattomien tapausten puuttuminen E) Työsuhde-/taloudellinen tilanne i. Vakuutetun lupa- ja/tai lomapäivien muuttuminen ii. Muutokset vakuutetun taloudellisissa ja rahoituksellisissa olosuhteissa (lukuun ottamatta sellaisten ansiotyössä käyvien henkilöiden työttömäksi jäämistä, jotka ovat olleet kiinteässä työsuhteessa yli kahden vuoden ajan ja jotka eivät olleet tietoisia työtilanteensa muuttumisesta varauksen tekohetkellä) F) Sairaudet i. Ennalta olemassa olevat: Vakuutetun kroonisista tai ennalta olemassa olevista sairauksista johtuvat, edellyttäen että kyseessä ei ole odottamaton tilan huononeminen, joka estää matkan toteuttamisen. Kenen tahansa vakuutetun krooninen tai ennalta olemassa oleva sairaus, joka vakiintuneessa tilassa oltuaan on muuttunut epävakaiseksi tai huonommaksi 30 päivän sisällä ennen vakuutussopimuksen solmimista. ii. Vakuutetun kieltäytyminen vakuutusyhtiön lääkärin tarkastuksesta silloin, kun vakuutuksen antaja katsoo sen aiheelliseksi. iii. Silloin, kun matkan tarkoituksena on kauneudenhoitoon liittyvä hoito, parannushoito, kun on olemassa lentomatkailuun liittyvä vasta-aihe, rokotuksen puuttuminen tai sen vasta-aihe, mahdottomuus noudattaa tietyissä kohdemaissa suositeltua ennaltaehkäisevää lääkehoitoa, vapaaehtoinen raskauden keskeytys, alkoholiriippuvuuden hoito, huumeiden tai päihteiden käyttö, paitsi silloin kun ne ovat lääkärin määräämiä ja niitä käytetään tarkoitetulla tavalla. 11/14

12 2. VAKUUTUSTAPAHTUMAN ILMOITTAMINEN JA KORVAUSTEN MAKSAMINEN Vakuutetun tulee ilmoittaa tapahtumasta VAKUUTUKSEN ANTAJALLE sähköpostitse osoitteeseen tai Internet-sivuilla jossa hän voi luoda oman korvaushakemuksensa, liittää siihen matkan peruutuksen syihin liittyvät todistusasiakirjat sekä vastaavat laskut ja maksutositteet. Mikäli vakuutustapahtumalla on useampi kuin yksi syy, katsotaan aina sen syyksi ensimmäiseksi tapahtunut ja se, josta vakuutettu esittää todisteet. Vakuutetun tulee ilmoittaa vakuutuksen antajalle vakuutustapahtumasta viimeistään 7 päivän sisällä sen sattumisesta. VAKUUTUSTAPAHTUMISTA ESITETTÄVÄT ASIAKIRJAT Tapahtumista todisteena olevat asiakirjat (lääkärintodistus, kuolintodistus, todistus sairaalassaolosta, poliisin raportit, poliisilaitoksella tehdyt ilmoitukset ). Tämän asiakirjan tulee sisältää tapahtumapäivä, tapahtuman syy, diagnoosi, historia tai edeltävät tapahtumat, sekä määrätty hoito. Alkuperäinen lasku ja/tai matkan ostotositteet. Henkilökohtainen vakuutustodistus. Alkuperäinen lasku matkan peruutuskuluista, jonka on kirjoittanut palvelujen tuottaja ja jossa on eritelty summat ja niiden maksuaiheet, sekä kopio yleisistä myyntiehdoista. Alkuperäinen asiakirja varauksen peruutuksesta, jonka on antanut palvelujen tuottaja, sekä lasku peruutuskuluista. Kopio elektronisista matkalipuista, joista tulee ehdottomasti käydä ilmi sovelletun tariffin täydelliset ehdot (ei korvattava, ei siirrettävä, ei vaihdettava, sanktio, luokka, jne ) Mikäli peruutuksen syynä oli perheenjäsenelle sattunut tapahtuma, asiakirja, jolla todistetaan perhesuhteet vakuutetun ja mainitun perheenjäsenen välillä (valokopio jokaisen asianomaisen perhekirjasta). 3. MUITA SÄÄDÖKSIÄ RISKIN ILMOITTAMINEN Vakuutuksen ottajan/vakuutetun tulee ilmoittaa tarkasti kaikki erilaiset aspektit, jotka ovat hänen tiedossaan ja jotka saattaisivat antaa vakuutuksen antajalle mahdollisuuden arvioida katettavat riskit, ja jotka on erikseen mainittu vakuutuskirjan yksittäisissä sopimusehdoissa. VAKUUTUSMAKSUN MAKSAMINEN Vakuutuksen ottaja/vakuutettu maksaa vakuutuksen antajalle vakuutusmaksut tämän toimipaikassa, osoite c/francisco Gervás, Madrid, vakuutuskirjan ehdoissa mainittuna päivämääränä. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO Sopimuksen voimassaoloaika määritellään vakuutuskirjan yksittäisissä sopimusehdoissa, ja voimassaolon päättyessä sitä jatketaan vuosijaksoina. Molemmat osapuolet voivat kieltäytyä mainitusta pidennyksestä kirjallisella ilmoituksella, joka tulee tehdä viimeistään kaksi kuukautta ennen pidennysjakson vuosittaista määräpäivää. SIJAANTULO Sen jälkeen, kun peruutuskulut on maksettu, vakuutuksen antaja voi harjoittaa oikeuttaan suorittaa toimenpiteitä, jotka vakuutustapahtumasta johtuen kuuluisivat vakuutetulle, vakuutustapahtumasta vastuussa olevia tahoja kohtaan, aina siihen rajaan asti, joka mainituista kuluista on maksettu korvauksena. VANHENTUMINEN Tästä vakuutussopimuksesta johtuvat toimenpiteet vanhentuvat kahden (2) vuoden kuluttua. Vanhentumisen määräaika lasketaan alkaen siitä päivästä, jolloin mainittuja toimenpiteitä voitiin suorittaa. 12/14

13 ILMOITUKSET A) Ilmoitukset vakuutuksen antajalle toimitetaan sen vakuutuskirjassa mainittuun toimipaikkaan. Ilmoitukset ja vakuutusmaksut, joita vakuutuksen ottaja suorittaa vakuutuksen antajaa edustavalle asiamiehelle ovat vaikutukseltaan samanlaiset, kuin jos ne olisi toimitettu suoraan vakuutuksen antajalle. B) Ilmoitukset, joita vakuutusvälittäjä toimittaa vakuutuksen antajalle ovat vaikutukseltaan samanlaiset, kuin jos ne olisi toimittanut itse vakuutuksen ottaja, paitsi mikäli tämä itse toisin ilmoittaa. C) Ilmoitukset, joita vakuutuksen antaja toimittaa vakuutuksen ottajalle, vakuutetulle tai edunsaajalle, toimitetaan mainittujen tahojen vakuutuskirjassa mainittuihin osoitteisiin. Menettely vakuutustapahtuman sattuessa Matkan Sähköpostiosoite: Internet: Tarvittavat asiakirjat Vakuutuskirjan numero. Vakuutetun tiedot. Yhtiö ilmoittaa kussakin tapauksessa esitettävistä asiakirjoista. Mikäli vakuutuksen ehdot on käännätetty joksikin muuksi kieleksi kuin ehtojen alkuperäiskieleksi espanjaksi, riitatilanteissa käytetään alkuperäisiä, espanjankielisiä ehtoja. Asiakaspalveluosasto Puhelin :00-17:00 Sähköpostiosoite: Internet: Chat (9:00-17:00 Maanantai-perjantai) 13/14

14

ACE EUROPE LENNON PERUUTUSVAKUUTUS VAKUUTUSKIRJA NRO: TLSWESBOT011479

ACE EUROPE LENNON PERUUTUSVAKUUTUS VAKUUTUSKIRJA NRO: TLSWESBOT011479 ACE EUROPE LENNON PERUUTUSVAKUUTUS VAKUUTUSKIRJA NRO: TLSWESBOT011479 YKSITTÄISET SOPIMUSEHDOT Tämä sopimus käsittää yksittäiset sopimusehdot ja yleiset sopimusehdot, niiden liitteet ja lisäosat, sekä

Lisätiedot

ACE EUROPE MATKA- JA PERUUTUSVAKUUTUS VAKUUTUSKIRJA NRO: TLSWESBOT011482

ACE EUROPE MATKA- JA PERUUTUSVAKUUTUS VAKUUTUSKIRJA NRO: TLSWESBOT011482 ACE EUROPE MATKA- JA PERUUTUSVAKUUTUS VAKUUTUSKIRJA NRO: TLSWESBOT011482 YKSITTÄISET SOPIMUSEHDOT Tämä sopimus käsittää yksittäiset sopimusehdot ja yleiset sopimusehdot, niiden liitteet ja lisäosat, sekä

Lisätiedot

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta Kannanotto 1/2013 1 (5) Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta 1 Yleistä 2 Säädöstausta Henkivakuutusyhtiöt solmivat asiakkaidensa kanssa pääsääntöisesti

Lisätiedot

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400 VAKUUTUSKIRJA Sivu Ryhmatapatu rmavakuutus 1 Vakuutustunnus 25.11.2010 70090201950 Asiakastunnus 20532702 RESERVILAISLIITTO RY DOBELNINKATU 2 00260 HELSINKI Vakuutuksenottaja Vakuutuskausi Maksu e RESERVILAISLIITTO

Lisätiedot

Matkavakuutus 77FIN102 yhteenveto vakuutuksesta

Matkavakuutus 77FIN102 yhteenveto vakuutuksesta Matkavakuutus 77FIN102 yhteenveto vakuutuksesta Vakuutetut henkilöt Vakuutettuina ovat SAS EuroBonus World MasterCard- yksityiskortin (alla SEB kortti) 18-79 -vuotiaat kortinhaltijat, joilla on varsinainen

Lisätiedot

Korvaukset matkavakuutuksesta matkan peruuntuessa

Korvaukset matkavakuutuksesta matkan peruuntuessa 1 Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh (09) 6850 120 www.fine.fi Korvaukset matkavakuutuksesta matkan Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Hanna Salo 2012 Tässä oppaassa kerrotaan niistä korvauksista, joita matkavakuutuksesta

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.9.2012 alkaen ja niitä sovelletaan 15.10.2012 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin.

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.9.2012 alkaen ja niitä sovelletaan 15.10.2012 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. VaraAvain vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.9.2012 alkaen ja niitä sovelletaan 15.10.2012 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. 1. YLEISTÄ Ryhmävakuutuksen (vakuutusnumero 2001194708) vakuutuksenantaja

Lisätiedot

KodinOmavastuu vakuutus

KodinOmavastuu vakuutus KodinOmavastuu vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.3.2013 alkaen ja niitä sovelletaan 4.3.2013 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. 1. YLEISTÄ Ryhmävakuutuksen (vakuutusnumero 2001194935)

Lisätiedot

Matkustajien oikeudet EU 392/2009

Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Home > Hyvä tietää > Ehdot ja säännöt > Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Tiivistelmä merimatkustajien oikeuksia onnettomuustapauksessa koskevista säännöksistä 1 Merten

Lisätiedot

Sopimusrajoja koskevat ohjeet

Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPABoS14/165 FI Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site: https://eiopa.europa.eu/

Lisätiedot

Fortum OmavastuuPlus vakuutus

Fortum OmavastuuPlus vakuutus Fortum OmavastuuPlus vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 18.3.2014 alkaen ja niitä sovelletaan 18.3.2014 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. 1. YLEISTÄ Ryhmävakuutuksen (vakuutusnumero 2001195543)

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 1 momentin mukaista vapaaehtoista työtapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 MATA-EHDOT vapaa-aika 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Vakuutuksenottaja on maatalousyrittäjien

Lisätiedot

1 Artikla. Sopimuksen tarkoitus

1 Artikla. Sopimuksen tarkoitus Liite Sopimusteksti SUOMEN TASAVALLAN JA RUOTSIN KUNINGASKUNNAN VÄLINEN SOPIMUS TIETTYIHIN JÄTEVIRTOIHIN KUULUVIEN JÄTTEIDEN SIIRROISTA MAIDEN RA- JA-ALUEILLA 1 Artikla Sopimuksen tarkoitus Tämän sopimuksen

Lisätiedot

Katuosoite: Postinumero ja postitoimipaikka: Sähköposti: Puhelin: (alle 2-vuotias)?

Katuosoite: Postinumero ja postitoimipaikka: Sähköposti: Puhelin: (alle 2-vuotias)? LENTOMATKUSTAJAN OIKEUDET EU:N VALITUSLOMAKE LOMAKE VALITUKSEN TEKEMISEKSI LENTOYHTIÖLLE JA/TAI KANSALLISELLE VALVONTAELIMELLE Matkustajan oikeudet asetuksen (EY) N:o 261/2004 mukaisesti lennolle pääsyn

Lisätiedot

Perusturva Pariturva. Sisällysluettelo. Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen

Perusturva Pariturva. Sisällysluettelo. Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen Perusturva Pariturva Sisällysluettelo Yleiset sopimusehdot 2 1 Vakuutussopimus 2 2 Vakuutussopimuksen voimassaolo 2 3 Vakuutusmaksun maksaminen ja maksun laiminlyönti

Lisätiedot

Mikäli tarvitsemme lisätietoja tai esimerkiksi kulutositteita, otamme sinuun yhteyttä, ensisijaisesti If Kansion kautta.

Mikäli tarvitsemme lisätietoja tai esimerkiksi kulutositteita, otamme sinuun yhteyttä, ensisijaisesti If Kansion kautta. Matkustajavahinko Kun matkustaessa sattuu Voit lähettää matkustajavahinkoilmoituksen, kun olet matkalla sairastunut tai sinulle on sattunut tapaturma, matkasi on peruuntunut tai keskeytynyt tai olet myöhästynyt.

Lisätiedot

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan.

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan. Asiakastunnus 57250970 1 Anttolainen Tuomo Matintie 13-15 D 45610 KORIA Vakuutuksenottaja Anttolainen Tuomo (100883-231S) Vakuutuskausi Vakuutusmaksu Sopimusehdot 08.06.2016-07.06.2017. Sopimus on jatkuva.

Lisätiedot

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA 1 Asiakastunnus 109024153 Woltman Group Oy Paciuksenkaari 16 B 64 00270 HELSINKI VAKUUTUSSOPIMUS 16-522-521-2 Vakuutuskirja muodostuu seuraavista osista: 1 YLEISTÄ 1 YLEISTÄ 2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0053 (NLE) 7128/15 VISA 98 COLAC 27 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän sopimuksen

Lisätiedot

European Mobility työssäoppimissopimus Sopimus koskien oppisopimuskoulutusta suomalaisessa yrityksessä

European Mobility työssäoppimissopimus Sopimus koskien oppisopimuskoulutusta suomalaisessa yrityksessä European Mobility työssäoppimissopimus Sopimus koskien oppisopimuskoulutusta suomalaisessa yrityksessä Johdanto Työssäoppiminen on pääasiallisin osa oppisopimuskoulutusta. Se on tutkintojen perusteiden

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN Yleiset säännökset Puolan tasavallassa Euroopan unionin kansalaisen oleskelua koskeva asia on hoidettava välittömästi, kun taas sellaisen

Lisätiedot

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta Vakuutusoikeus Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat Käsittää sekä yksityisoikeuteen, että julkisoikeuteen kuuluvia säännöksiä. Vakuutussopimuslaki (543/1994) ja erityislait esim. laki oikeusturvavakuutusten

Lisätiedot

Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen

Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen 16.10.2007 Tutkimusasiamies Jari-Pekka Tuominen VSSHP/TUKIJA Lääketieteellisen tutkimuksen osalta taustalla lääketutkimusdirektiivi

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus

VAKUUTUSEHDOT. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus 27.10.2014 VAKUUTUSEHDOT Turvan Henkikulta Kuolemanvaravakuutus Olet tehnyt hyvän päätöksen huolehtinut vakuutusturvastasi Tästä ehtovihkosta löydät vakuutusturvasi yksityiskohtaisen sisällön. Tutustu

Lisätiedot

Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota.

Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota. Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota. Avainturva-vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.12.2012 alkaen ja niitä sovelletaan 1.12.2012 tai sen jälkeen

Lisätiedot

Miten yritysten tulee toimia?

Miten yritysten tulee toimia? 20.2.2013 Hyvä jäsenyritys! Matkustajien oikeuksia koskeva asetus voimaan 1.3.2013 Matkustajien oikeuksia koskeva EU-asetus astuu voimaan myös Suomessa 1.3.2013. Asetus on sellaisenaan sovellettavaa oikeutta

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2006 N:o 78 81 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

Matkavakuutus 77FIN101 yhteenveto vakuutuksesta

Matkavakuutus 77FIN101 yhteenveto vakuutuksesta Matkavakuutus 77FIN101 yhteenveto vakuutuksesta Vakuutetut henkilöt Vakuutettuina ovat Diners Club Premium ja MasterCard GlobeCard yksityis- ja perhekortin (alla Diners Club kortti) 18 79 -vuotiaat kortinhaltijat,

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

DHL KULJETUSVAKUUTUS OTA RENNOSTI. OLET HYVISSÄ KÄSISSÄ.

DHL KULJETUSVAKUUTUS OTA RENNOSTI. OLET HYVISSÄ KÄSISSÄ. DHL KULJETUSVAKUUTUS OTA RENNOSTI. OLET HYVISSÄ KÄSISSÄ. OLETKO SUOJAUTUNUT KATTAVASTI? Rahdinkuljettajilla on rajoitettu vastuu tuotteiden katoamisesta tai vahingoittumisesta kansainvälisiä kuljetuksia

Lisätiedot

Osapuolet. a) Siivouspalveluita tarjoava yritys tai yrittäjä (jäljempänä Siivousyritys ); ja. b) Asiakas (jäljempänä Asiakas ).

Osapuolet. a) Siivouspalveluita tarjoava yritys tai yrittäjä (jäljempänä Siivousyritys ); ja. b) Asiakas (jäljempänä Asiakas ). Osapuolet a) Siivouspalveluita tarjoava yritys tai yrittäjä (jäljempänä Siivousyritys ); ja b) Asiakas (jäljempänä Asiakas ). Siivousyritys ja Asiakas jäljempänä myös yhdessä Sopijapuolet ja erikseen Sopijapuoli.

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp).

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp). Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp). Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM

Lisätiedot

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../..

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX [...](2012) XXX luonnos LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012 KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. annettu XXX Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti

Lisätiedot

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.6.2015 alkaen ja niitä sovelletaan 1.6.2015 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin.

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.6.2015 alkaen ja niitä sovelletaan 1.6.2015 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. VaraAvain vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.6.2015 alkaen ja niitä sovelletaan 1.6.2015 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. 1. YLEISTÄ Ryhmävakuutuksen (vakuutusnumero 2001196191) vakuutuksenantaja

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2002 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2002 N:o 96 98 SISÄLLYS N:o Sivu 96 Laki Pohjoismaiden välillä valtioiden eläkejärjestelmien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Seychellien

Lisätiedot

Palvelut 01 Pysyvä sijoittautuminen yhtiötä/henkilöyhtiötä koskeva pyyntö

Palvelut 01 Pysyvä sijoittautuminen yhtiötä/henkilöyhtiötä koskeva pyyntö Palvelut 01 Pysyvä sijoittautuminen yhtiötä/henkilöyhtiötä koskeva pyyntö Yleiset kysymykset palveluntarjoajasta (A1) 1. 1 Onko palveluntarjoajalla oikeus harjoittaa seuraavaa toimintaa: [${Service1}]

Lisätiedot

IPR-vakuutus riskienhallinnan välineenä

IPR-vakuutus riskienhallinnan välineenä IPR-vakuutus riskienhallinnan välineenä Kolster Info -aamiaisseminaari 11.12.2012 IF VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ OY Vastuuvakuutus Underwriter Anni Niinikoski Patenttioikeudenkäynneistä EU:ssa Patenttioikeudenkäynneistä

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 4/2008 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin (09) 680 401 20.2.2008 Faksi (09) 604 714 Merja Salonen 1(5) OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS Vuoden 2007

Lisätiedot

Matkavakuutus 77FIN100 yhteenveto vakuutuksesta

Matkavakuutus 77FIN100 yhteenveto vakuutuksesta Matkavakuutus 77FIN100 yhteenveto vakuutuksesta Vakuutetut henkilöt Vakuutettuina ovat alla määriteltyjen Eurocard Gold/Diners Club korttien 18-79 -vuotiaat kortinhaltijat, joilla on varsinainen asunto

Lisätiedot

Yhteenveto matkustajien oikeuksia meri- ja sisävesiliikenteessä koskevista säännöksistä 1

Yhteenveto matkustajien oikeuksia meri- ja sisävesiliikenteessä koskevista säännöksistä 1 Yhteenveto matkustajien oikeuksia meri- ja sisävesiliikenteessä koskevista säännöksistä 1 Matkustajien oikeuksista meri- ja sisävesiliikenteessä annettua asetusta (EU) N:o 1177/2010 ryhdytään soveltamaan

Lisätiedot

Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen

Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 5 momentin mukaista vapaa-ajan tapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) 16253/14 AVIATION 224 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 28. marraskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D035899/03 Asia:

Lisätiedot

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa EROTTAJAN KASINON YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT (VOIMASSA 1.8.2012 ALKAEN) 1. Soveltamisala Näitä Erottajan Kasinon yleisiä varaus- ja peruutusehtoja ( Yleiset Ehdot ) ja Erottajan Kasinon käyttösääntöjä

Lisätiedot

Peruutusturva. Tärkeät yhteystiedot. Sisältö. Yhteenveto kattavuudesta. Peruutusturva myönnetään vain ebookers.fi sivuston kautta varanneille.

Peruutusturva. Tärkeät yhteystiedot. Sisältö. Yhteenveto kattavuudesta. Peruutusturva myönnetään vain ebookers.fi sivuston kautta varanneille. Peruutusturva Peruutusturva myönnetään vain ebookers.fi sivuston kautta varanneille. Tärkeät yhteystiedot Asiakaspalvelu Support@falck.fi Korvaushakemukset +358 9 374 774 30 Sisältö Yhteenveto kattavuudesta

Lisätiedot

Matkavakuutus 77FIN104 yhteenveto vakuutuksesta

Matkavakuutus 77FIN104 yhteenveto vakuutuksesta Matkavakuutus 77FIN104 yhteenveto vakuutuksesta Kansainvälinen vakuutusyhtiö ACE on luonut Diners Club Classic -kortinhaltijoille matkavakuutuksen. Vakuutus on voimassa matkoilla, kun kuljetukseen oikeuttava

Lisätiedot

Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito

Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Noora Heinonen 17.2.2010 18.2.2010 Muutto Suomesta Onko kyse tilapäisestä vai vakituisesta muutosta? Kela saa maistraatilta tiedon vakituisen

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT III. 1 Määritelmät PALUUVAIHE Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

MATKAN PERUUNTUMISVAKUUTUS

MATKAN PERUUNTUMISVAKUUTUS MATKAN PERUUNTUMISVAKUUTUS Tuoteseloste ja vakuutusehdot voimassa alkaen 1.7.2010 www.eurooppalainen.fi Miksi Matkan Peruuntumisvakuutusta tarvitaan? Valmismatka Valmismatkan ostajia suojaa matkan peruutustilanteessa

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

Korvaukset matkavakuutuksesta matkan peruuntuessa

Korvaukset matkavakuutuksesta matkan peruuntuessa Korvaukset matkavakuutuksesta matkan 2017 Hanna Salo FINE FINE 2017 Työryhmä: Lotta Penttilä, Hanna Salo Sisällys 1 Johdanto 3 2 Matkavakuutukset 3 3 Matkan peruuntuminen 4 3.1 Valmismatka ja erityisehtoinen

Lisätiedot

Ohjeet tervehdyttämisjakson pidentämisestä poikkeuksellisen epäsuotuisissa tilanteissa

Ohjeet tervehdyttämisjakson pidentämisestä poikkeuksellisen epäsuotuisissa tilanteissa EIOPA-BoS-15/108 FI Ohjeet tervehdyttämisjakson pidentämisestä poikkeuksellisen epäsuotuisissa tilanteissa EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax.

Lisätiedot

Tiedollinen itsemääräämisoikeus ja MyData

Tiedollinen itsemääräämisoikeus ja MyData Tiedollinen itsemääräämisoikeus ja MyData Erityisasiantuntija Tomi Voutilainen JulkICT-osasto Absoluuttisen tiedollisen itsemääräämisoikeuden sisällön hahmottaminen Tiedollinen itsemääräämisoikeus Oikeus

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI

ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI 1. Sopimusosapuolet Työnantaja Nimi Osoite Työnantajan edustaja asemamaassa Nimi Osoite Työntekijä Nimi Osoite 2. Työn suorittamispaikka Asemamaa: Paikkakunta: Toimipiste: 3.

Lisätiedot

YRITYSKIINNITYKSEN PANTTAUSSOPIMUS

YRITYSKIINNITYKSEN PANTTAUSSOPIMUS YRITYSKIINNITYKSEN PANTTAUSSOPIMUS 1. PANTINANTAJA Keski-Suomen Valokuituverkot Oy (y-tunnus: 2556709-7), osoite: Tuurinkyläntie 2, 63610 Tuuri (jäljemäpänä Pantinantaja ) 2. PANTINSAAJAT 1) kunta 2) kunta

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun :n 2 momentin 2 kohta,

Lisätiedot

WonderCruises Lisä- ja erityisehdot

WonderCruises Lisä- ja erityisehdot WonderCruises Lisä- ja erityisehdot 1. Yleistä WonderCruises myy ja välittää risteilypaketteja ja pelkkiä risteilyjä, jotka kuuluvat valmismatkalain piiriin ja niihin sovelletaan Yleisiä valmismatkaehtoja

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

Oikeudellisten asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2016/0148(COD) 16.12.2016 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Parasta TURVAA HEVOSELLESI. Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Parasta TURVAA HEVOSELLESI. Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Parasta TURVAA HEVOSELLESI Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF HEVOSVAKUUTUS Sisällys Perusasioita, jotka on hyvä tietää... 3 Vakuutuksen sisältö............................................

Lisätiedot

Konsolidoitu TEKSTI CONSLEG: 2001O /10/2001. tuotettu CONSLEG-järjestelmällä. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto.

Konsolidoitu TEKSTI CONSLEG: 2001O /10/2001. tuotettu CONSLEG-järjestelmällä. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto. FI Konsolidoitu TEKSTI tuotettu CONSLEG-järjestelmällä Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimistossa CONSLEG: 2001O0008 01/10/2001 Sivumäärä: 6 < Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto

Lisätiedot

vuotta yrittäjän tapaturmavakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen

vuotta yrittäjän tapaturmavakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen 120 vuotta yrittäjän tapaturmavakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen SISÄLLYSLUETTELO Tämä tuoteseloste on tarkoitettu avuksesi tutustuessasi työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiseen vapaaehtoiseen

Lisätiedot

Piirikuvernöörin korvaussäännöt

Piirikuvernöörin korvaussäännöt Piirikuvernöörin korvaussäännöt Piirikuvernöörit voivat hakea korvausta seuraavista menoista. Kaikki matkat tulee tehdä mahdollisimman edullisesti. 1. KORVATTAVAT TAPAHTUMAT a. KLUBIVIERAILUT Jotta varmistetaan

Lisätiedot

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2016 alkaen Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 2 Vakuutuksen ottajat ja vakuutetut 2 3 Vakuutuskausi 2 4 Tuomioistuimet ja

Lisätiedot

Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle. if.fi

Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle. if.fi Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle if.fi Alla olevissa taulukoissa on esitetty asiat, jotka on otettava huomioon käytäessä läpi lääkäripalveluyrityksen riskejä ja mietittäessä oikeaa vakuutusturvaa

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 29.11.2002 TARKVES MUUTTOSOP (VM 4.3.2003) Päivitetty 1.3.2009 LIITE 4 1 ( 4 ) RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1 Soveltamisala 2 Yleistä Tämän sopimuksen määräyksiä

Lisätiedot

Matkavakuutus 77FIN104 yhteenveto vakuutuksesta

Matkavakuutus 77FIN104 yhteenveto vakuutuksesta Matkavakuutus 77FIN104 yhteenveto vakuutuksesta Kansainvälinen vakuutusyhtiö Chubb on luonut Diners Club Classic -kortinhaltijoille matkavakuutuksen. Vakuutus on voimassa matkoilla, kun kuljetukseen oikeuttava

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Alkutesti. Kysymys 1: Lähdette kaveriporukalla laivalle juhlimaan peruskoulun päättymistä. Mitä vakuutuksia tarvitsette?

Alkutesti. Kysymys 1: Lähdette kaveriporukalla laivalle juhlimaan peruskoulun päättymistä. Mitä vakuutuksia tarvitsette? Vakuutukset Alkutesti Kysymys 1: Lähdette kaveriporukalla laivalle juhlimaan peruskoulun päättymistä. Mitä vakuutuksia tarvitsette? a) Ette mitään, koska ette aio poistua laivasta. b) Kaikille oman matkustajavakuutuksen,

Lisätiedot

KAN_6 1 + + A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT KAN_6_100214PP +

KAN_6 1 + + A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT KAN_6_100214PP + KAN_6 1 *1219901* KANSALAISUUSILMOITUS; NUORI HENKILÖ Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu Suomen kansalaisuuden hakemiseksi sinulle 18-22 -vuotias, jota ei ole tuomittu vapausrangaistukseen ja joka - olet

Lisätiedot

Lakisääteinen työntekijäin ryhmähenkivakuutus. -turvaa toimeentuloa puolison tai lasten huoltajan kuoleman jälkeen

Lakisääteinen työntekijäin ryhmähenkivakuutus. -turvaa toimeentuloa puolison tai lasten huoltajan kuoleman jälkeen Lakisääteinen työntekijäin ryhmähenkivakuutus -turvaa toimeentuloa puolison tai lasten huoltajan kuoleman jälkeen Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen tarkoituksena on turvata perheen välitön toimeentulo

Lisätiedot

LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ

LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 42 16.11.1999 LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ 1. Lausuntopyyntö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää kuntajaostolta

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Ulkomailta tulleiden sairaanhoito Suomessa. Elli Rönnholm Kelan terveysosasto / kv-sairaanhoitotiimi Kuntamarkkinat 12.9.2013

Ulkomailta tulleiden sairaanhoito Suomessa. Elli Rönnholm Kelan terveysosasto / kv-sairaanhoitotiimi Kuntamarkkinat 12.9.2013 Ulkomailta tulleiden sairaanhoito Suomessa Elli Rönnholm Kelan terveysosasto / kv-sairaanhoitotiimi Kuntamarkkinat 12.9.2013 Esityksen sisältö 1. Henkilön hoito-oikeuden peruste Suomessa 2. Hoitokustannusten

Lisätiedot

Ehdot ja edellytykset

Ehdot ja edellytykset Ehdot ja edellytykset 1. More Sony for You kampanjan ( kampanja ) järjestää Home Entertainment of Europe a division of Sony Europe Limited ( Sony ), osoite The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/0059(CNS) Lausuntoluonnos Evelyne Gebhardt (PE473.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/0059(CNS) Lausuntoluonnos Evelyne Gebhardt (PE473. EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 26.6.2012 2011/0059(CNS) TARKISTUKSET 26-38 Lausuntoluonnos Evelyne Gebhardt (PE473.957v01-00) ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus 18.1.2013 Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus 1.1.2013 alkaen 1 Talkootyöntekijöiden tapaturmavakuutus 353-4177916-7 Vakuutettuina ovat Suomessa vakinaisesti asuvat, Suomen asumisperusteisen

Lisätiedot

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT 1. SOPIMUKSEN SISÄLTÖ Määräaikaistalletus on sopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaisesti avattu talletustili. Yhdistys maksaa talletustilille korkoa talletusajan päättyessä,

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot