ACE EUROPE MATKA- JA PERUUTUSVAKUUTUS VAKUUTUSKIRJA NRO: TLSWESBOT011482

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ACE EUROPE MATKA- JA PERUUTUSVAKUUTUS VAKUUTUSKIRJA NRO: TLSWESBOT011482"

Transkriptio

1 ACE EUROPE MATKA- JA PERUUTUSVAKUUTUS VAKUUTUSKIRJA NRO: TLSWESBOT011482

2 YKSITTÄISET SOPIMUSEHDOT Tämä sopimus käsittää yksittäiset sopimusehdot ja yleiset sopimusehdot, niiden liitteet ja lisäosat, sekä vakuutushakemuksen ja kaikki muut siihen liitetyt asiakirjat. Mikäli asiakirjoissa ilmenee ristiriitaisuuksia tai epäselvyyksiä, yksittäisiä sopimusehtoja sovelletaan ensisijaisesti ennen erityisiä tai yleisiä sopimusehtoja. 1.- YLEISTIEDOT VAKUUTUSKIRJAN NUMERO: TLSWESBOT VAKUUTUKSEN ANTAJA: ACE European Group Limited, Sucursal en España (Espanjan tytäryhtiö) C/ Francisco Gervás nro Madrid VAKUUTUKSEN OTTAJA: TRAVELLINK AB VAKUUTUSVÄLITTÄJÄ: Aon Marketing Directo, S.A.U., Sociedad de Agencia de Seguros Vinculada (vakuutusyhtiöön kuuluva yhtiö). C/ Rosario Pino, nro 14-16, Madrid VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO Vakuutuksen voimassaoloaika on vakuutetulle sama, kuin vakuutuksen kohteena olevan matkan kesto, kuitenkin kaikissa tapauksissa korkeintaan 90 päivää, lukuun ottamatta menomatkoja, joissa raja on 31 päivää. Koska kyseessä on vakuutuksen ottajan hyväksi annettu ryhmävakuutuskirja, vakuutuskirjan voimassaoloaika on määritetty vakuutuksen ottajan ja vakuutuksen antajan allekirjoittamassa sopimuksessa, jonka päättyessä voimassaoloaikaa pidennetään vuosimääräisesti. Molemmat osapuolet voivat kieltäytyä mainitusta pidennyksestä kirjallisella ilmoituksella, joka tulee tehdä vähintään kaksi kuukautta ennen pidennysjakson vuosittaista määräpäivää. 2.- SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA OIKEUDENKÄYTTÖALUE Tämä vakuutuskirja on Espanjan lainsäädännön alainen ja siihen sovelletaan 8. lokakuuta annettua vakuutussopimuksia koskevaa lakia 50/1980, 29. lokakuuta annettua lainsäädännöllistä asetusta 6/2004, jolla hyväksyttiin yksityisten vakuutusten järjestämistä ja valvontaa koskevan lain muutettu teksti, sekä 20. marraskuuta annettua kuninkaallista asetusta 2486/1998, jolla hyväksyttiin yksityisten vakuutusten järjestämistä ja valvontaa koskeva säännöstö, sekä 17. heinäkuuta annettua yksityisten vakuutusten ja uudelleenvakuutusten välitystoimintaa koskevaa lakia 26/2006, eikä siihen näin ollen sovelleta lainsäädännön sosiaaliturvamääräyksiä työtapaturmien määrittelystä, paitsi silloin kuin mainitut työtapaturmat olisivat erityisesti tämän vakuutuskirjan antaman vakuutusturvan kohteina. Tästä vakuutuskirjasta johtuvien valitusten ja vaatimusten ratkaisu tulee suorittaa ECO/734/2004 määräyksen mukaisesti. 3.- HENKILÖTIETOJEN TIETOSUOJA Sen mukaan, mitä on määrätty perustuslakiin perustuvassa, henkilötietojen tietosuojaa koskevassa laissa 15/1999, ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, Sucursal en España (Espanjan tytäryhtiö) ( ACE ), tiedottaa tietoarkiston vastuullisena hoitajana, että yhtiölle suoraan tai välittäjän kautta annetut henkilötiedot tallennetaan tiedostoon, jonka tarkoituksena on hallinnoida vakuutuskirjoja, ehkäistä ja tutkia petostapauksia, sekä arvioida ja rajoittaa riskejä. Tietoja voivat käsitellä muut vakuutus- tai jälleenvakuutusyhtiöt jälleenvakuutus- tai rinnakkaisvakuutustarkoituksissa, tai 2/18

3 erikoistuneet terveydenhuoltolaitokset vakuutustapahtumissa tarvittavia toimenpiteitä varten. Kaikki saadut tiedot, sekä aikaisemmat tietojen luovutukset ja käsittelyt, ovat tarpeellisia sopimussuhteen ylläpitämiseksi. Tiedotamme lisäksi, että ACE käsittelee tietojasi tiedotustarkoituksissa liittyen yhtiön nykyisiin ja tuleviin toimintoihin ja tuotteisiin, joista voidaan tiedottaa myös sähköisiä keinoja käyttäen. Lisäksi tietoja käsitellään sopimuksen kohteena olevien vakuutustuotteiden laatuun liittyvissä tutkimuksissa sekä markkinatutkimuksissa myös vakuutuskirjan voimassaolon päättymisen jälkeen, tarkoituksena sovittaa kaupallinen tarjontamme yksilöidyn asiakasprofiilin mukaisesti, ja laatia tarvittaessa arviointimalleja. Annat myös suostumuksesi sille, että ACE ilmoittaa henkilötietosi tarpeen vaatiessa ja kuvatuissa käyttötarkoituksissa, seuraaville ACE-konsernin yrityksille: ACE European Group Limited, ACE Europe Life Limited ja ACE Europe Life Limited, Sucursal en España (Espanjan tytäryhtiö). Ilmoitamme myös, että voit kieltäytyä henkilötietojesi käsittelystä missä tahansa aikaisemmin kuvatussa tarkoituksessa, tai käyttää oikeuksiasi tarkastella, korjata ja peruuttaa tietoja kirjallisella vaatimuksella, joka tulee toimittaa osoitteeseen C/Francisco Gervás, 13, postinumero Madrid, johon tulee liittää kopio henkilötodistuksesta tai vastaavasta virallisesta asiakirjasta, tai sähköpostitse osoitteeseen Mikäli et toimita vaatimusta 30 päivän kuluessa, tulkitaan se siten, että hyväksyt tietojesi käsittelyn mainituissa tarkoituksissa. ACE sitoutuu täyttämään vaitiolovelvollisuutensa henkilötietojen tietosuojaan liittyen, sekä velvoitteensa tietojen säilyttämisestä, ja tulee käyttämään tarvittavia keinoja välttääkseen niiden muuttamisen, katoamisen, luvattoman käsittelyn tai tarkastelun, ottaen aina huomioon teknologisten välineiden olosuhteet. Siinä tapauksessa, että vakuutuskirjaan sisältyy muiden kuin vakuutuksen ottajan henkilökohtaisia tietoja, vakuutuksen ottaja on vastuussa tiedottamisesta näille henkilöille siitä, että heidän henkilötietonsa sisällytetään edellä mainittuun tiedostoon, sekä muista tässä ehtokohdassa mainituista seikoista. 4.- TIEDOKSIANTAMINEN Kaikki edellisessä ehtokohdassa mainitut tiedot on annettu tiedoksi vakuutuksen ottajalle/vakuutetulle etukäteen ennen sopimuksen allekirjoittamista. Noudattaen 29. lokakuuta annetun lainsäädännöllisen asetuksen 6/2004 määräyksiä, joissa hyväksytään yksityisten vakuutusten järjestämistä ja valvontaa koskevan lain muutettu teksti, sekä vastaavassa säännöstössä annettuja määräyksiä, jotka on hyväksytty 20. marraskuuta annetulla kuninkaallisella asetuksella 2486/1998, vakuutuksen antaja tiedottaa seuraavaa: 1.- Tämä vakuutussopimus solmitaan sijoittautumisoikeusperusteisesti brittiläisen vakuutusyhtiön ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, toimipaikan osoite ACE Building, 100 Leadenhall Street, Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta, Espanjan tytäryhtiön kanssa. ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA (ESPANJAN TYTÄRYHTIÖ) on asianmukaisesti rekisteröity Vakuutus- ja eläkerahastojen viraston ylläpitämään Vakuutusyhtiöiden hallinnolliseen rekisteriin numerolla E0155, ja sen toimipaikka sijaitsee osoitteessa calle Francisco Gervás 13, Madrid. 2.- Vakuutus- ja eläkerahastojen viraston toimivaltuuksia rajoittamatta vakuutusyhtiön valvontavelvollisuus kuuluu jäsenmaista Yhdistyneelle kuningaskunnalle, ja mainitun jäsenmaan puitteissa mainittu valvontavelvollisuus kuuluu viranomaiselle Financial Services Authority (FSA), toimipaikan osoite 25 The North Colonnade, Canary Wharf, Lontoo E14 5HS. 3. Tähän vakuutussopimukseen sovellettava lainsäädäntö on 8. lokakuuta annettu vakuutussopimuksia koskeva laki 50/1980; yksityisten vakuutusten järjestämistä ja valvontaa koskeva lainsäädännöllinen asetus 6/2004 sekä sen säännöstö, ja 8. marraskuuta annettu laki 30/1995 (sen mukaan mikä on sovellettavissa ja on voimassa). 3/18

4 ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA (ESPANJAN TYTÄRYHTIÖN) konkurssitapauksessa selvitys tapahtuu brittiläisen lainsäädännön mukaisesti ja yhtiön konkurssitapauksessa toimivaltainen viranomainen Yhdistyneessä kuningaskunnassa on Financial Services Compensation Scheme, joka puolestaan toimii myös takuurahastona. Valitusinstanssit: 4. Valituksiin ja korvausvaatimuksiin liittyvät sisäiset ja ulkoiset määräykset ovat seuraavat: a) Valitusten sisäinen käsittelyinstanssi. Vakuutuksen antajan tarkoituksena on tarjota ensiluokkaiset palvelustandardit. Tästä huolimatta, siinä tapauksessa että haluaisit esittää tietyn valituksen tai vaatimuksen, tulee sinun osoittaa se kirjallisesti ensisijaisesti seuraavaan osoitteeseen: ACE European Group Limited, Sucursal en España (Espanjan tytäryhtiö) C/ Francisco Gervás nro Madrid Mikäli et ole tyytyväinen tapaan, jolla vaatimuksesi käsiteltiin ja haluat esittää valituksen tai vaatimuksen laillisesti tunnustettuihin etuihisi ja oikeuksiisi liittyen, voit osoittaa sen kirjallisesti seuraavaan osoitteeseen: Departamento de Atención al Cliente (Asiakaspalveluosasto) C/ Francisco Gervás nro Madrid Sähköpostiosoite: Faksi: Asiakaspalveluosaston toimintasäännöstö on asiakkaiden saatavissa Ace European Group Limited, Sucursal en España toimitiloissa. Mikäli vaatimuksesi käsittely kuuluu ACE Europen Group Limited, Sucursal en España (Espanjan tytäryhtiön) vakuutettujen kuluttaja-asianmiehelle, toimitetaan vaatimuksesi kyseiselle taholle välittömästi. Vakuutettujen kuluttaja-asiamies: LEGSE Abogados Faksi: b) Valitusten ulkoinen käsittelyinstanssi. Riitatapauksissa voit osoittaa valituksen kotipaikkakuntasi vastaavaan alioikeuden tuomioistuimeen sen mukaan, mitä on määrätty vakuutussopimuksia koskevan lain artiklassa 24. Lisäksi voit asettaa vapaaehtoisesti erimielisyystapaukset ratkaistaviksi välimieskäsittelyssä sen mukaan, mitä on määrätty 16. marraskuuta annetun lainsäädännöllisen asetuksen 1/2007 artikloissa 57 ja 58, jolla hyväksytään kuluttaja- ja käyttäjäturvaa koskevan lain muutettu teksti, sekä muissa sitä täydentävissä laeissa, sekä niiden soveltamista koskevissa säädöksissä; rajoittamatta kuitenkaan mitä säädetään välimieskäsittelyä koskevassa laissa niissä tapauksissa, joissa osapuolet asettavat erimielisyytensä yhden tai useamman välimiehen ratkaistaviksi. Voit myös esittää kanteen vakuutuksen antajasta, sen mukaan mitä on määrätty 22. joulukuuta 2000 annetun Neuvoston asetuksen (EY) nro 44/2001 artiklassa 9, sekä mainitun vakuutuksen antajan kotimaan tuomioistuimissa (tässä tapauksessa Espanja), että sen jäsenmaan tuomioistuimissa, jossa asuinpaikkasi sijaitsee. 4/18

5 Niin ikään ja rajoittamatta kuitenkaan mahdollisia tuomioistuimissa suoritettavia toimenpiteitä, vakuutuksen ottaja, vakuutettu, edunsaajat, kolmannet vahinkoa kärsineet osapuolet tai kaikkien näiden korvaukseen oikeutetut henkilöt voivat valittaa, sen nojalla mitä on määrätty yksityisten vakuutusten järjestämistä ja valvontaa koskevan lain artiklassa 62, Vakuutusvirastolle (Muutoshakemuspalvelut), tai mille tahansa tämän vakuutuskirjan liitteessä mainituista valitusinstansseista, silloin, kun edellä mainitut katsovat, että vakuutusyhtiö on harjoittanut väärinkäytöllistä toimintaa tai on loukannut vakuutussopimuksesta johtuvia oikeuksia. 5.- Lopuksi, 11. heinäkuuta annetun kuluttajille tarkoitettujen rahoituspalveluiden etämarkkinointia koskevan lain 22/2007 mukaisesti, tiedotamme seuraavassa vakuutuskirjaan liittyvistä muista seikoista: a) Sovittu vakuutussopimus pitää sisällään ennustamattomissa olevat tapahtumat jotka ovat kuvailtuna näissä vakuutusehdoissa. Vakuutus takaa kyseiset tapahtumat vakuutuksen kattavan matkan aikana. b) Vakuutusmaksu suoritetaan samalla hetkellä, kun matka ostetaan. c) Jos matkavakuutuksesi voimassaoloaika on alle kuukausi, sinulla ei ole peruutusoikeutta. Jos taas matkavakuutuksesi voimassaoloaika ylittää yhden kuukauden, sinulla on 15 päivän peruutusoikeus. d) Tässä asiakirjassa annetut tiedot ovat voimassa koko vakuutusturvan voimassaoloajan. 5.- RISTIRIITAISUUKSIEN SOVITTAMINEN Sen mukaan, mitä on määrätty vakuutussopimuksia koskevan lain 50/1980 artiklassa 8, huomautamme, että jos tämän vakuutuskirjan sisältö eriää vakuutusehdotuksesta tai sovituista ehdoista, vakuutuksen ottaja ja/tai vakuutettu voivat valittaa asiasta vakuutuksen antajalle yhden kuukauden määräajan kuluessa laskettuna vakuutuskirjan luovuttamisesta, jotta tämä voisi korjata ilmenneen ristiriitaisuuden. Tämän määräajan kuluttua umpeen ilman että valitusta olisi esitetty, noudatetaan vakuutuskirjan ehtoja. 6.- NIMENOMAINEN HYVÄKSYNTÄ. ILMOITUS TIETOJEN VASTAANOTTAMISESTA Vakuutettu myöntää nimenomaisesti vastaanottaneensa tähän vakuutuskirjaan sisältyvät yleiset, erityiset ja yksittäiset sopimusehdot ja ilmoittaa tuntevansa ja hyväksyvänsä ne. Niin ikään, sen mukaan mitä on määrätty vakuutussopimuksia koskevan 8. lokakuuta annetun lain 50/80 artiklassa 3, yksittäisiin ehtoihin liittyvänä lisäsopimuksena, vakuutettu ilmoittaa lukeneensa, tutkineensa ja ymmärtäneensä tämän sopimuksen kaikkien ehtojen sisällön ja laajuuden, erityisesti liittyen niihin ehtoihin, jotka on asianmukaisesti korostettu lihavoinnilla ja jotka saattavat rajoittaa oikeuksia. Hyväksyntänsä merkiksi vakuutettu ilmaisee suostumuksensa ja täyden hyväksyntänsä näiden ehtojen osalta merkitsemällä vastaavan valintaruudun, joka sijaitsee sopimuksen kohteena olevan vakuutusvaihtoehdon vierellä. Ja lopuksi vakuutettu myöntää erityisesti vastaanottaneensa vakuutuksen antajalta kirjallisesti ja ennen tämän sopimuksen solmimista, asianmukaiset tiedot liittyen vakuutussopimuksiin sovellettavaan lainsäädäntöön, erilaisiin valitusinstansseihin, vakuutuksen antajan toimipaikan sijaintivaltioon, sekä sen valvontaviranomaiseen, vakuutuksen antajan toiminimeen, osoitteeseen sekä juridiseen muotoon. 5/18

6 YLEISET SOPIMUSEHDOT MÄÄRITYKSET VAKUUTUKSEN ANTAJA: ACE European Group Limited, toimiessaan vakuutuksen antavana tahona (tästä eteenpäin vakuutuksen antaja) VAKUUTUKSEN OTTAJA: Fyysinen henkilö tai oikeushenkilö, joka allekirjoittaa vakuutuksen antajan kanssa tämän sopimuksen ja jolle kuuluvat sopimuksesta johtuvat velvoitteet, lukuun ottamatta niitä, jotka luonteensa puolesta kuuluvat vakuutetulle VAKUUTETTU: Fyysinen henkilö, joka on tehnyt sopimuksen Matka- ja peruutusvakuutuksesta (lento + hotelli) vakuutuskirjan ottajan verkkosivulla. KULJETUSYHTIÖ: Kaikki matkustajien kuljetukseen julkisten viranomaisten asianmukaisesti hyväksymät yhtiöt. LENNON LÄHTÖAIKA: Kuljetusyhtiön lentolipussa tai vastaavassa asiakirjassa ilmoittama aika. OMAINEN: Aviopuoliso, asianmukaiseen viralliseen rekisteriin kirjattu avokumppani, vanhemmat, appivanhemmat, lapset, vävyt, miniät, sisarukset, sisarusten puolisot, isovanhemmat, lapsenlapset, vanhempien sisarukset ja sisarusten lapset. SEURALAINEN: Kaikki muut henkilöt paitsi vakuutettu, jotka on rekisteröity samaan matkan ostosopimukseen, jotka voivat myös olla vakuutettuja tai ei. VAKUUTUSKIRJA: Asiakirja, joka sisältää vakuutusta sääntelevät periaatteet ja johon kuuluvat yleiset ja yksittäiset sopimusehdot, lisäykset ja liitteet. VAKUUTUSSUMMA: Korvaussumma vakuutustapahtuman sattuessa. Mainittu summa on esitetty vakuutuskirjan yksittäisissä ehdoissa. VAKUUTUSMAKSU: Vakuutuksen kokonaishinta. VAKUUTUKSEN VUOSIJAKSO: Vuoden ajanjakso laskettuna jokaisesta vakuutuskirjan uudistamishetkestä. Ensimmäinen vuosijakso lasketaan ensimmäisestä voimaantulopäivästä. TAPATURMA: Ruumiillinen vamma, joka johtuu suoraan sattumanvaraisesta, ulkopuolisesta, väkivaltaisesta ja vakuutetun osalta tarkoituksettomasta tapahtumasta, joka aiheuttaa kuoleman, pysyvän kyvyttömyyden tai minkä tahansa muun vakuutuskirjassa vakuutusturvatun tilanteen. Tämän vakuutuskirjan osalta katsotaan tapaturmiksi seuraavat tapahtumat: - Sähkönpurkaukset ja salamat. - Tahattomasta kaasujen tai höyryjen sisään hengityksestä, uppoamisesta tai hukkumisesta tai nestemäisten, kiinteiden, myrkyllisten tai syövyttävien aineiden nielemisestä aiheutuvat myrkytystilat, tukehtuminen, palovammat tai vammat. - Tulehdukset, silloin kun patogeeninen tekijä on tunkeutunut kehoon vamman kautta, joka on aiheutunut vakuutuskirjan kattamassa tapaturmassa, edellyttäen että voidaan osoittaa toteen syy-seuraus suhde. - Lentomatkojen osalta vakuutus kattaa sellaiset tapaturmat, joita vakuutetulle saattaa tapahtua hänen matkustaessaan asianmukaisen valtuutuksen omaavan lentoyhtiön matkustajana edellyttäen, että ilma-alusta ohjaa henkilöstö, jolla on voimassaoleva ja asianmukainen lentolupa, ja (I) että ilma-alus on reitti- tai charter -lennolla matkustajaliikenteeseen soveltuvien lentokenttien välillä, tai (II) että ilma-alus on pysäköitynä mainittujen lentokenttien laskeutumiseen tai lähtöön tarkoitetuilla kiitoteillä, tai (III) että ilma-alus on suorittamassa mitä tahansa liikettä mainituilla kiitoteillä. 6/18

7 VAKAVA TAPATURMA: Naiki loukkaantumiset, jotka aiheutuvat väkivaltaisesta, äkillisestä, ulkopuolisesta ja tapaturman kohteeksi joutuneen henkilön osalta tahattomasta syystä, joiden seuraamukset estävät kyseisen henkilön normaalin siirtymisen vakituisesta asuinpaikastaan tai jotka vaativat yli 24 tunnin sairaalassaoloa ja jotka vakuutuksen antajan lääkäreiden käsityksen mukaan tekevät siirtymisen lääketieteellisesti mahdottomaksi suunniteltuna päivänä SAIRAUS: Tämän sopimuksen puitteissa ymmärretään sairaudeksi sellaiset vakuutetulla ilmenevät terveydentilan muutokset vakuutuskirjan kattaman matkan aikana, joiden diagnoosin ja vahvistamisen on suorittanut laillisesti tunnustettu lääkäri tai hammaslääkäri ja joiden ammatillinen hoito on tarpeellista ja vaadittavaa. VAKAVA SAIRAUS: Vakavaksi sairaudeksi käsitetään henkilön terveydentilan muutos, jonka on todennut lääketieteen ammattilainen ja joka vaatii yli 24 tunnin sairaalassaoloa tai johon liittyy välitön hengenvaara, kun mainittu tilanne syntyy lentoa edeltävien 7 päivän aikana ja joka vakuutuksen antajan lääkäreiden käsityksen mukaan tekee siirtymisen lääketieteellisesti mahdottomaksi suunniteltuna päivänä. EPIDEMIA: Epidemiaksi käsitetään tartuntataudin äkillinen, odottamaton ja laajalle levinnyt ilmaantuminen tietyssä maassa, joka leviää hyvin nopeasti ja voimakkaana kyseisessä maassa, edellyttäen että Maailman terveysjärjestö WHO on suositellut sellaisten kansainvälisten matkojen peruuttamista, jotka eivät ole välttämättömiä, tartunta-alueelta tai tartunta-alueelle, ja mikäli kyseessä on virusperäinen influenssa, edellyttäen että Maailman terveysjärjestö WHO julistaa kyseessä olevan vähintään tason 5 pandemiahälytys influenssan pandemiatapausten maailmanlaajuisessa suunnitelmassaan. Sairastuneiden henkilöiden karanteeniin asettamisen tulee olla tartuntamaan terveysministeriön tai toimivaltaisen viranomaisen määräämä. KARANTEENI: Henkilöiden väliaikainen eristäminen tartuntataudin leviämisen estämiseksi. MATKATAVARAT: Henkilökohtaiseen käyttöön ja hygieniaan matkan aikana tarvittavien vaatekappaleiden ja irtaimiston kokonaisuus, joka sijaitsee matkalaukuissa, sekä myös itse matkalaukut. VARKAUS: Muiden omistamaan irtaimistoon kuuluvien esineiden haltuunotto, henkilöihin kohdistuvaa väkivaltaa käyttäen tai sillä uhaten, tai käyttämällä esineisiin kohdistuvaa väkivaltaa. NÄPISTYS: Muiden omistamaan irtaimistoon kuuluvien esineiden haltuunotto ilman henkilöihin kohdistuvaa väkivaltaa tai sillä uhkaamista ja ilman esineisiin kohdistuvan väkivallan käyttämistä. VAKUUTUSTAPAHTUMA: Mikä tahansa äkillinen, tapaturmainen, odottamaton ja vakuutetun osalta tahaton tapahtuma, jonka vahingolliset seuraamukset on katettu tämän vakuutuskirjan vakuutusturvalla ja jotka voivat antaa aihetta korvauksien saamiselle. Yhdestä samasta syystä johtuvien vahinkojen kokonaisuus katsotaan yhdeksi ja ainoaksi vakuutustapahtumaksi. TERRORI- TAI SABOTAASITEOT: Salassa organisoidut toimet, joiden tarkoitusperä on ideologinen, poliittinen, taloudellinen, uskonnollinen tai sosiaalinen, jotka on suoritettu yhden henkilön toimesta tai ryhmässä, ja joiden tavoitteena on aiheuttaa yhteiskunnallinen hälytystila ja hyökätä erottamattomasti henkilöitä kohtaan tai vahingoittaa tai tuhota omaisuutta. Sabotaasi on tahallinen, laissa rangaistavaksi säädetty teko, jonka tarkoituksena on heikentää vihollista tuhoamalla, vaikeuttamalla, keskeyttämällä tai vahingoittamalla materiaaleja VAKITUINEN ASUINPAIKKA: Vakuutetun vakituisella asuinpaikalla tarkoitetaan sitä asuinpaikkaa, joka on ilmoitettu matkan oston yhteydessä, josta käsin suoritetaan tämän sopimuksen kattamat siirtymiset ja jonne vakuutettu palautetaan tarvittaessa tämän vakuutuskirjan vakuutusturvan mukaisesti. ULKOMAAT: Vakuutusturvan osalta katsotaan ulkomaiksi kaikki muut maat, kuin vakuutetun vakituisen asuinpaikan sijaintimaa, sen mukaan mitä vakuutettu on ilmoittanut tämän vakuutuksen sopimusta solmittaessa. OMAVASTUU: Summa, joka vakuutustapahtuman sattuessa kuuluu vakuutuksen ottajan tai vakuutetun maksettavaksi ja jonka määrä on esitetty vakuutuskirjan yksittäisissä ehdoissa. 7/18

8 KILOMETRIPERUSTEINEN OMAVASTUU: Avustusta annetaan vähintään yli 35 km etäisyydellä vakuutetun vakituisesta asuinpaikasta. VAKUUTUSALUE: Avustusturva on voimassa kaikkialla maailmassa. Edellisestä huolimatta vakuutusturvan ulkopuolelle jäävät sellaiset muutoin vakuutusalueeseen kuuluvat maat, jotka ovat siirtymishetkellä sota-, kapina- tai aseellisten selkkausten tilassa, olivatpa ne luonteeltaan tai laadultaan mitä hyvänsä, silloinkin kun niitä ei ole julistettu virallisesti. Tässä tapauksessa vakuutuksen antaja korvaa vakuutusturvan kattamat kulut, joista on toimitettu asianmukaiset todisteet alkuperäisen laskun muodossa. LAKKO: Yleinen työnteon lakkauttaminen työntekijöiden toimesta tarkoituksena saavuttaa tiettyjä asioita tai painostaa tiettyjen tilanteiden johdosta. KANSALAISSOTA: Kansalaissodaksi määritellään tilanne, jossa kaksi saman kansan osaa asettuvat toisiaan vastaan, tai kansa nousee vallassa olevaa järjestystä vastaan. Kyseiset joukot valvovat osaa alueesta ja niillä on käytössään sotajoukkoja. ULKOMAINEN SOTATILA: Ulkomainen sotatila määritellään aseelliseksi selkkaukseksi kahden tai useamman valtion välillä sodan julistuksen jälkeen tai ilman sitä. KOLMAS OSAPUOLI: Kuka tahansa fyysinen henkilö tai oikeushenkilö, lukuun ottamatta seuraavia: Itse vakuutettu, hänen perheenjäsenensä, henkilöt ylenevässä polvessa ja jälkeläisensä, sekä hänen seurueeseensa kuuluvat henkilöt. Vakuutetun työntekijät tai edustajat, olivatpa he hänen työntekijöitään tai ei, työvelvollisuuksiaan täyttäessään. VAKUUTUSKOHDE Taata vakuutusturva niiden riskien seuraamuksia vastaan, joiden vakuutusturva on eritelty tässä sopimuksessa ja jotka sattuvat satunnaisen tapahtuman seurauksena matkan aikana vakituisen asuinpaikan ulkopuolella, vakuutusalueen sisäpuolella ja sopimuksessa mainittujen rajojen puitteissa. Sopimuksen sisältämä vakuutusturva lakkaa vaikuttamasta sen jälkeen, kun matka on päättynyt ja vakuutettu palaa vakituiseen asuinpaikkaansa. Niin ikään tällä vakuutuksella taataan vakuutetun vakuutuksen ottajalta ostamalla matkalla annettava avustus, lennon ja hotellin peruutuskulut sekä myöhästymiskulut. Vakuutuskirjaa käytetään jatkossa esitettyjen ehtojen mukaisesti. Mahdollisten korvausten suorittaminen sopimuksen tarkoittaman vakuutusturvan osalta maksetaan euromääräisenä. VAKUUTUSRAJAT Taloudelliset rahasummat, jotka on mainittu raja-arvoina kaikille tähän sopimukseen sisältyville suoritteille, katsotaan enimmäissummiksi, joita matkan aikana voi kertyä. 8/18

9 1. KATETTU VAKUUTUSTURVA AVUSTUSTURVA 1.-VAKUUTUKSEN KATTAMAT LÄÄKÄRIKULUT ULKOMAILLA Tapaukset, joissa vakuutettu on sairastunut tai joutunut tapaturmaan, jotka ovat ilmenneet odottamattomalla tavalla ulkomaille tehdyn matkan aikana, vakuutuksen antaja takaa aina euron rajaan asti jokaista vakuutettua ja matkaa kohden, jatkossa esitetyt kulut: - Lääkärinpalkkiot. - Lääkärin tai kirurgin määräämät lääkkeet. - Sairaalassaolon kulut. - Ambulanssikulut, silloin kun lääkäri on määrännyt ambulanssin käytön paikalliselle reitille. Mikäli vakuutuksen antaja ei ole suoraan osallistunut avustustoimenpiteisiin ja jotta kyseisistä kuluista voidaan saada korvaus, tulee niistä esittää vastaavat alkuperäiset laskut, joihin tulee liittää täydellinen lääkärintodistus, jossa mainitaan edeltävät tekijät, diagnoosi ja määrätty hoito, ja jonka avulla voidaan määrittää ilmenneen sairauden laatu. Aiheutuneiden kulujen osalta vakuutuksen antajalla on kaikissa tapauksissa sijaantulo-oikeus niiden saatavien korvausten osalta, joihin vakuutetulla on oikeus sosiaaliturvasuoritteiden kautta tai minkä tahansa muun yksityisen korvaus- tai vakuutusjärjestelmän kautta, johon hän kuuluu. 2.-ILMENNEEN SAIRAUDEN TAI TAPATURMAN AIHEUTTAMA HOTELLIMAJOITUKSEN PIDENTÄMINEN Kun ilmenneen sairauden tai sattuneen tapaturman luonne estää vakuutettua jatkamasta matkaansa, eikä hänen hoitonsa klinikalla tai sairaalassa ole välttämätöntä, vakuutuksen antaja maksaa kulut, joita aiheutuu hotellimajoituksen pidentämisestä lääkärin määräyksellä, korkeintaan 55 euroa/päivässä ja korkeintaan 10 päivän ajalta. 3.-SAIRAIDEN JA LOUKKAANTUNEIDEN SAIRAANKULJETUS. Mikäli vakuutettu sairastuu tai joutuu tapaturmaan tämän sopimuksen voimassaolon aikana ja seurauksena vakituisen asuinpaikkansa sijaintipaikasta siirtymisestä, ja edellyttäen että mainittu tapahtuma estää matkan jatkamisen, vakuutuksen antaja, saatuaan ilmoituksen asiasta, järjestää välittömästi tarvittavat yhteydet lääkäripalvelunsa ja vakuutettua hoitavien lääkäreiden välille. Kun vakuutuksen antajan lääkäripalvelu antaa luvan vakuutetun siirtämiseen paremmin varustettuun tai erikoistuneeseen sairaanhoitolaitokseen lähellä vakuutetun vakituista asuinpaikkaa, vakuutuksen antaja huolehtii mainitusta kuljetuksesta tapauksen vakavuudesta riippuen seuraavilla keinoilla: Erityinen sairaankuljetuslentokone Juna, ensimmäisessä luokassa. Sairaankuljetushelikopteri. Ambulanssi Reittilentokone. Erityistä sairaankuljetuslentokonetta käytetään ainoastaan Euroopan ja Välimeren rannikkomaiden maantieteellisellä alueella. Kuljetusvälineen ja sen sairaalan valinnassa, jonne vakuutettu sijoitetaan hoitoon, huomioidaan yksinomaan lääkärin määräyksiin liittyvät vaatimukset. Mikäli vakuutettu kieltäytyy kuljetuksesta vakuutuksen antajan lääkäripalvelun määrittelemällä hetkellä ja määrittelemillä ehdoilla, kaikki vakuutusturvat ja kyseisen päätöksen seurauksena aiheutuvat kustannukset keskeytetään automaattisesti. 4.-VAKUUTETTUJEN SEURALAISTEN ENNENAIKAINEN PALUU Kun vakuutettu on siirretty ilmenneen sairauden tai sattuneen tapaturman johdosta Sairaiden tai loukkaantuneiden sairaankuljetus suoritetta sovellettaessa, tai kuolemantapauksen johdosta, ja kyseinen tapahtuma estää muiden vakuutettujen paluun asuinpaikkaansa alkuperäisesti suunnitelluilla keinoilla, 9/18

10 vakuutuksen antaja vastaa heidän kuljetuksestaan aiheutuneista kustannuksista heidän vakituiseen asuinpaikkaansa, tai paikkaan, jonne vakuutettu on kuljetettu sairaalahoitoon, reittilennolla (turistiluokka) tai junalla (ensimmäinen luokka). 5.-YHDEN HENKILÖN SIIRTYMINEN SAIRAALAHOIDOSSA OLEVAN VAKUUTETUN SEURALAISEKSI Jos vakuutettu joutuu matkan aikana olemaan sairaalahoidossa yli seitsemän päivän ajan, eikä hänellä ole seuranaan ketään suoraa perheenjäsentä, vakuutuksen antaja toimittaa yhden seuralaisen käyttöön lentolipun reittilennolle (turistiluokka) tai junalipun (ensimmäinen luokka) meno-paluulippuna seuralaisen vakituisesta asuinmaasta. 6.-YHDEN HENKILÖN OLESKELUKULUT SAIRAALAHOIDOSSA OLEVAN VAKUUTETUN SEURALAISENA Jos vakuutettu joutuu matkan aikana olemaan sairaalahoidossa yli seitsemän päivän ajan, eikä hänellä ole seuranaan ketään suoraa perheenjäsentä, vakuutuksen antaja maksaa oleskelukustannuksina hotellimajoituksesta, vastaavia alkuperäisiä laskuja vastaan, korkeintaan 55 euroa/päivässä ja korkeintaan 10 päivän ajalta. 7.-ALAIKÄISTEN TAI RAJOITTEISTEN HENKILÖIDEN SAATTAMINEN Jos vakuutetuille, jotka matkustavat rajoitteisten henkilöiden tai alle 14-vuotiaiden alaikäisten kanssa, jotka myös ovat vakuutettuja, sattuu sopimuksen voimassaoloaikana tilanne, joka tekee mahdottomaksi kyseisistä henkilöistä huolehtimisen ilmenneen sairauden tai sattuneen tapaturman takia, jotka kuuluvat vakuutussopimuksen vakuutusturvan piiriin, vakuutuksen antaja järjestää ja huolehtii kustannuksellaan vakuutetun tai tämän perheen osoittaman henkilön siirtymisestä meno-paluumatkana vakituisesta asuinpaikastaan, tai vakuutuksen antajan saattajan siirtymisestä, tarkoituksena huolehtia alaikäisistä tai rajoitteisista henkilöistä heidän paluumatkallaan vakituiseen asuinpaikkaansa mahdollisimman lyhyessä ajassa. 8.-VAINAJAN KULJETTAMINEN Vakuutetun kuolintapauksessa, joka tapahtuu tämän sopimuksen kattaman siirtymisen aikana, vakuutuksen antaja järjestää ja huolehtii kustannuksellaan vainajan siirtämisestä hänen kotimaansa hautauspaikkaan, hänen vakituisen asuinpaikkansa kunnan rajojen puitteissa, samoin kuin balsamointikustannuksista, pakollisesta vähimmäisarkusta sekä hallinnollisista muodollisuuksista. 9.-HAUTAJAISKUSTANNUKSET Vakuutuksen antaja takaa vakuutetun kuolintapauksessa hautauspalvelun kustannusten korvaamisen korkeintaan euron rajaan saakka, mukaan lukien hautaustoimituksen, hautaamisen tai polttohautauksen järjestäminen. Esimerkiksi vaikkakaan ei tyhjentävästi, suorite voisi käsittää arkun, hautausajon ja seurueen, jumalanpalvelukset, hautausmaapalvelut, sekä täydentävät palvelut, kuten hautaustoimiston, hautapaikan, polttohautauksen, seppeleet, muistokortit, kuolinilmoituksen ja muut täydentävät elementit. Edunsaajat ovat vastuussa vakuutetun mahdollisesti ilmaiseman tahdon mukaisesti mainitun palvelun eri komponenttien valinnasta, tälle vakuutusturvalle määritetyn ylärajan puitteissa. 10.-LÄÄKKEIDEN LÄHETTÄMINEN ULKOMAILLE Mikäli vakuutettu tarvitsee tiettyä lääkettä, jota ei ole saatavissa hänen sijaintipaikassaan, vakuutuksen antaja huolehtii kyseisen lääkkeen paikantamisesta ja lähettämisestä vakuutetulle nopeinta keinoa käyttäen ja paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Vakuutetun tulee korvata vakuutuksen antajalle laskua vastaan mainitun lääkkeen hinta. Tämä suorite ei koske tapauksia, joissa kyseisen lääkkeen valmistaminen on lopetettu eikä tapauksia, joissa sitä ei ole saatavissa Espanjasta tavallisten jakelukanavien kautta eikä tapauksia, joissa vakuutetun sijaintimaassa on olemassa toinen lääkevalmiste, jonka vaikuttava aine on sama. 11.-ULKOMAILLA VAADITUN RIKOSOIKEUDELLISEN VAKUUDEN MAKSAMINEN ENNAKKONA Jos vakuutettu on vangittuna tai syytettynä ulkomailla tapahtuneen liikennetapaturman seurauksena, vakuutuksen antaja maksaa ennakkomaksuna summan, joka vastaa asianomaisten viranomaisten vaatimaa rikosoikeudellista vakuutta, korkeintaan euroa. Vakuutuksen antaja pidättää oikeuden anoa vakuutetulta vakuuksia tai takeita ennakon takaisinmaksun varmistamiseksi. 10/18

11 Kaikissa tapauksissa ennakkona maksetut summat tulee palauttaa vakuutuksen antajalle viimeistään 30 päivän kuluessa. 12.-OIKEUSAVUSTUKSEN MAKSAMINEN ULKOMAILLA Vakuutusturvakohtaa Ulkomailla vaaditun rikosoikeudellisen vakuuden maksaminen ennakkona sovellettaessa vakuutuksen antaja maksaa korkeintaan euron suuruisen summan ulkomailla tarvittavista asianajajan ja oikeusasianajajan palkkioista, joita on syntynyt seurauksena liikennetapaturmasta johtuvasta oikeusavustustarpeesta. Jos tämä avustussuorite olisi katettu ajoneuvon vakuutuskirjassa, sen maksaminen katsottaisiin ennakoksi, johon sovelletaan samoja ehtoja kuin kohdassa Ulkomailla vaaditun rikosoikeudellisen vakuuden maksaminen ennakkona mainitussa vakuutusturvassa. 13.-KIIREISTEN VIESTIEN LÄHETTÄMINEN (VAKUUTUSTURVASUORITTEIDEN JOHDOSTA) Vakuutuksen antaja hyväksyy ja välittää vakuutettujen kiireisiä viestejä 24 tunnin palvelulla, edellyttäen että heillä ei olisi muita keinoja saada viestinsä lähetettyä niiden määränpäähän ja vain silloin, kun kyseiset viestit ovat seurauksena tietystä, sopimuksen kattamasta vakuutusturvasta. 14.-SIVIILIVASTUU Vakuutus takaa korkeintaan euron suuruisen korvauksen henkilövahinkojen, aineellisten vahinkojen ja/tai niiden seuraamuksena syntyneiden haittojen tapauksessa, joita vakuutettu on aiheuttanut kolmansille ja joista häneltä voidaan vaatia korvausta vastaavan maan voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti sopimuksen ulkopuolisesta vastuusta. Tämän sopimusehdon ulkopuolelle jää erityisellä maininnalla ammatillinen siviilivastuu, ajoneuvojen käytöstä, käyttämisestä ja niillä liikennöinnistä johtuva siviilivastuu, sekä kaikentyyppisten ja luonteisten aseiden ja valmisteiden käytöstä tai omistamisesta johtuva siviilivastuu, sekä korvaukset, jotka ovat seurausta taloudellisesta haitasta, joka ei johdu aikaisemmasta henkilövahingosta tai aineellisesta vahingosta. 15.-MATKATAVAROIDEN MYÖHÄSTYMINEN Mikäli kuljetusyhtiölle luovutettujen matkatavaroiden luovuttaminen myöhästyy kuljetusyhtiöstä johtuvista syistä yli 24 tuntia, korvataan kulut myöhästymisen tapahtumapaikassa suoritetuista ostoksista, jotka käsittävät henkilökohtaisia välttämättömyystarvikkeita (jota varten tulee esittää vastaavat alkuperäiset laskut, alkuperäinen tarkistuskortti, sekä kuljetusyhtiön antama alkuperäinen todistus myöhästymisestä), jolloin ylärajana on 250 euroa. Tämä korvaus on vähennettävissä korvauksesta, joka vakuutetulle saattaa kuulua vakuutusturvasuoritteen Matkatavaroiden katoaminen, vahingoittuminen ja varkaus mukaisesti matkatavaroiden lopullisen menettämisen tapauksessa. Tätä vakuutusturvaa ei sovelleta, jos myöhästyminen tai tarvittavien henkilökohtaisten välttämättömyystarvikkeiden ostaminen tapahtuu maakunnassa, jossa vakuutetun vakituinen asuinpaikka sijaitsee. 16.-MATKATAVAROIDEN KATOAMINEN, VAHINGOITTUMINEN JA VARKAUS Jos matkan aikana kuljetusyhtiölle luovutetut matkatavarat menetetään lopullisesti tai ne kärsivät vakavista vahingoista kuljetusyhtiöstä johtuvista syistä, vakuutuksen antaja takaa korvauksena maksun, joka on korkeintaan 85 euroa esinettä kohden ja enintään 850 euroa, siten että enimmäiskorvausraja on euroa varausta/ostoa ja vakuutustapahtumaa kohden. Jokaista vakuutettua kohtaan määritellään 45 euron omavastuuosuus. Korvauksen saamiseksi tulee asianosaisen todistaa aiheutettu menetys tai vahinko kuljetusyhtiön antamalla alkuperäisellä todistuksella. Matkatavaroiden varkaustapauksissa tulee ehdottomasti esittää toimivaltaiselle viranomaiselle tapahtumapaikassa laadittu vastaava ilmianto yhdessä julkiselle laitokselle esitetyn vaatimuksen kanssa siinä tapauksessa, että varkaus on tapahtunut kyseisessä laitoksessa. Kaikissa tapauksissa tulee esittää yksityiskohtainen luettelo arvioineen varastetuista, kadonneista tai vahingoittuneista esineistä, samoin kuin alkuperäinen tarkistuskortti. Samaan esineeseen kuuluvia tai sen mahdollisia lisäosia ei korvata erikseen. 11/18

12 Tämän vakuutusturvan ulkopuolelle jäävät näpistys, tavaroiden yksinkertainen kadottaminen, rahat, korut, elektroniset ja digitaaliset laitteet, asiakirjat, ajoneuvossa sijaitsevien tai teltassa säilytettyjen matkatavaroiden tai henkilökohtaisten esineiden varkaus. MATKA-AVUSTUSTURVAN ULKOPUOLELLE JÄÄVÄT TAPAUKSET Kyseiset vakuutusturvat lakkaavat olemasta voimassa sillä hetkellä, kun vakuutettu palaa vakituiseen asuinpaikkaansa, tai silloin kun vakuutuksen antaja on palauttanut hänet kotimaahansa, asuinpaikkaansa tai sen lähellä sijaitsevaan sairaanhoitolaitokseen. Yleisluonteisesti vakuutusturvan ulkopuolelle jäävät sellaiset suoritteet, joita ei ole ilmoitettu etukäteen vakuutuksen antajalle ja sellaiset, joiden osalta ei olisi saatu asianmukaista hyväksyntää. Kaikissa tapauksissa vakuutusturvan ulkopuolelle jäävät, ellei toisin mainita, vahingot, tilanteet, kulut ja seuraamukset, jotka johtuvat seuraavista: 1. Sairaudet, vammat tai terveyshaitat, jotka olivat ennalta olemassa tai ovat kroonisia, joista vakuutettu on kärsinyt ennen matkan aloittamista tai jotka ilmenevät matkan aikana. 2. Vakuutetun itsensä tekemä vapaaehtoinen luopuminen, viivästäminen tai aikaistaminen vakuutuksen antajan ehdottoman ja sen lääkäripalvelun päättämän sairaankuljetuksen osalta. 3. Psyykkiset sairaudet, ennaltaehkäisevät lääkärintarkastukset (kuntotarkastukset), kylpylähoidot, kauneusleikkaukset, HIV-oireyhtymä, sekä sellaiset tapaukset, joissa matkan tarkoituksena on saada lääkärinhoitoa tai päästä kirurgiseen leikkaukseen, vaihtoehtoiset lääketieteelliset hoidot (homeopaatti, luonnonlääkäri, jne.), fysikaalisista hoidoista johtuvat kustannukset ja/tai kuntoutushoitokustannukset, sekä näitä vastaavien hoitojen kustannukset. Niin ikään jää vakuutusturvan ulkopuolelle raskauden diagnosointi, seuranta ja hoito, sen vapaaehtoinen keskeyttäminen ja synnytykset, lukuun ottamatta tilanteita, joissa on kyse avustamisesta hätätapauksessa ja edellyttäen, että se tapahtuu ennen kuudetta raskauskuukautta. 4. Vakuutetun osallistuminen vedonlyönteihin, haasteisiin tai riitoihin. 5. Talviurheilulajien harrastamisesta johtuneet seuraamukset. 6. Kilpaurheilulajien harjoittaminen tai moottoriurheilukilpailut (kilpa-ajot tai ralli), samoin kuin vaarallisten tai riskialttiiden aktiviteettien harrastaminen, jotka on lueteltu seuraavassa: -Nyrkkeily, painonnosto, paini (eri muodoissaan), taistelulajit, jäätikköosuuksia sisältävät kiipeilylajit, rekiajo, laitesukellus, luolatutkimus ja mäkihyppy. -Ilmailulajit yleensä. -Seikkailulajit, kuten kumivenekoskenlasku, benjihyppy sillalta, hydrospeed, rotkokiipeily ja vastaavat. Näissä tapauksissa vakuutuksen antaja ryhtyy toimenpiteisiin ja ottaa hoitaakseen vain vakuutetun aiheuttamat kustannukset siitä hetkestä lähtien, kun hän on hoidossa sairaanhoitolaitoksessa. 7. Vakuutetun itsemurha, itsemurhayritys tai itsensä vahingoittaminen. 8. Henkilöiden pelastustoimet vuoristosta, luolista, mereltä tai autiomaasta. 9. Sairaudet tai tapaturmat, jotka johtuvat alkoholijuomien, huumausaineiden, päihteiden tai lääkeaineiden käytöstä, paitsi silloin kun viimeksi mainitut ovat lääkärin määräämiä. 10. Vakuutuksen ottajan, vakuutetun tai näiden oikeudensaajien suorittamat vilpilliset teot. 11. Epidemiat ja/tai tartuntataudit, jotka ilmenevät äkillisesti ja leviävät nopeasti väestön keskuudessa, samoin kuin saasteiden ja/tai ilmansaasteiden aiheuttamat. 12. Sotatila, mielenosoitukset, kapinat, mellakoivat kansanliikkeet, terroriteot, sabotaasit ja lakot, olivatpa ne virallisesti julistettuja tai ei. Atomin ytimen transmutaatio, sekä atomihiukkasten keinotekoisesta kiihdyttämisestä aiheutunut säteily. Maanjäristykset, tulvat, tulivuorenpurkaukset ja yleensä tapahtumat, jotka johtuvat luonnonvoimien vaikutuksesta. Mikä tahansa muu luonteeltaan erityisen katastrofaalinen ilmiö tai tapahtuma, joka laajuutensa tai vakavuutensa puolesta voidaan luokitella katastrofiksi tai suuronnettomuudeksi. 13. Tämän vakuutusturvan ulkopuolelle jäävät näpistys, tavaroiden yksinkertainen katoaminen, rahat, korut, asiakirjat, ajoneuvossa sijaitsevien tai teltassa säilytettyjen matkatavaroiden tai henkilökohtaisten esineiden varkaus. 14. Ylivaraukset. 12/18

13 Edellisistä riippumatta vakuutusturvan ulkopuolelle jäävät erityisesti seuraavat tilanteet: 1. Sairastuneiden tai loukkaantuneiden sairaankuljetus johtuen sairauksista tai vammoista, joita voidaan hoitaa tapahtumapaikalla. 2. Silmä- ja piilolasien kustannukset, sekä proteesien, kaikentyyppisten anatomisten ja ortopedisten osien kuten tukikaulureiden hankkiminen, implantointi-vaihtaminen, poistaminen ja/tai korjaaminen. 3. Lääkäri-, kirurgi- ja lääkekulujen korvaaminen, jos niiden yhteissumma on alle 50 euroa. PERUUTUSTURVA Vakuutuksen antajan takaamat tilanteet, joiden seurauksena suoritetaan kulujen korvaaminen, on ilmoitettu jatkossa edellyttäen, että kyseiset tilanteet vaikuttavat suoraan vakuutettuun ja että vakuutussopimuksen teon ja matkan aloittamisen välillä on kulunut vähintään 48 tuntia, ja että vakuutussopimuksen teon ja matkan peruuttamisen aiheuttaneen tapahtuman välillä on kulunut vähintään 72 tuntia, paitsi silloin, kun vakuutus on otettu samanaikaisesti matkalipun ostamisen kanssa. Kaikissa tapauksissa on korvauksen saamisen ehdottomana vaatimuksena esittää alkuperäinen, sen lääkärin antama lääkärintodistus, joka avusti henkilöä, jonka sairaus aiheutti peruutuksen, tai tarvittaessa alkuperäiset vastaavat todisteet, sekä matkan hinnan todistavat alkuperäiset laskut. Varaus/ostokohtaiseksi vakuutusturvan piiriin kuuluvaksi enimmäissummaksi määritellään euroa yhtä vakuutustapahtumaa kohden. 1 PERUUTUS 2 LENNOLTA POIS JÄÄMINEN TAKUUT RAJAT OMAVASTUUT A) Vakuutetun 10 % matkan hinnasta kuolema, vakava enintään / ilman lisämaksuja sairaus vai vakava vakuutettu / vakuutettua kohden tapaturma vakuutustapahtuma B) Mikä tahansa muu tapahtuma, paitsi poissuljetut Vakuutettu ei saavu lennolle tahdostaan riippumattomista syistä / varaus/osto 50 % lipun hinnasta. enintään / vakuutettu / vakuutustapahtuma 20 % matkan hinnasta ilman lisämaksuja vakuutettua kohden EI OMAVASTUUTA 3 LENTOYHTIÖN VELVOITTEIDEN LAIMINLYÖNTI 4 LENNON MYÖHÄSTYMINEN Jos lentoa ei toteutettu johtuen: - Lentoyhtiön ongelmasta - Lähdön myöhästyminen yli 7 tuntia Lennon myöhästyminen (reittilento, halpalentoyhtiö tai charter) yli 4 tuntia varaus/osto enintään / vakuutettu / vakuutustapahtuma varaus/osto korkeintaan 30 /vakuutettu /jokainen 2 tunnin ajanjakso korkeintaan 150 /vakuutettu 30 / vakuutettu EI OMAVASTUUTA 13/18

14 1.-PERUUTTAMINEN A. Vakuutetun kuolema, vakava sairaus vai vakava tapaturma Vakuutusturva kattaa korvauksina enintään tässä vakuutuskirjassa mainittuun summaan asti, ja ottaen huomioon siinä mainitut poissuljetut tapaukset, matkan peruutuskulut, jotka aiheutuvat vakuutuksen ottajalle/vakuutetulle johtuen vakuutetun kuolemasta, vakavasta sairaudesta tai vakavasta tapaturmasta, ja jotka tältä laskutetaan soveltaen vakuutuksen ottajan myyntiehtoja, ilman lisämaksuja, jotka vakuutuksen ottaja ja/tai matkanjärjestäjä pitää itsellään, edellyttäen että ne aiheutuvat vakuutussopimuksen allekirjoittamispäivämäärän jälkeen ja ennen matkan alkua tai tilatun palvelun aloittamista, eikä niitä tunneta vakuutussopimuksen allekirjoitushetkellä ja että ne vaikuttavat suoraan vakuutettuun, ja rajoittuvat seuraavasti: Omavastuuksi määrätään 10 % matkan hinnasta vakuutettua kohden tämän omalla kustannuksella. B. Mikä tahansa muu tapahtuma, paitsi poissuljetut Vakuutusturva kattaa korvauksina enintään tässä vakuutuskirjassa mainittuun summaan asti, ja ottaen huomioon siinä mainitut poissuljetut tapaukset, matkan peruutuskulut, jotka aiheutuvat vakuutuksen ottajalle/vakuutetulle vakuutetusta riippumattomista olosuhteista, ja jotka tältä laskutetaan soveltaen vakuutuksen ottajan myyntiehtoja, ilman lisämaksuja, jotka vakuutuksen ottaja ja/tai matkanjärjestäjä pitää itsellään, edellyttäen että ne aiheutuvat vakuutussopimuksen allekirjoittamispäivämäärän jälkeen ja ennen matkan alkua tai tilatun palvelun aloittamista, eikä niitä tunneta vakuutussopimuksen allekirjoitushetkellä ja että ne vaikuttavat suoraan vakuutettuun, ja rajoittuvat seuraavasti: Kaikki todistavalla asiakirjalla todistettavat syyt, jotka ovat ennalta odottamattomia, väistämättömiä eivätkä ole riippuvaisia vakuutetun tahdosta, eivät sisälly vakuutuskirjasta poissuljettuihin tapauksiin ja jotka tekevät matkan toteuttamisen tilauksen mukaisina päivämäärinä ehdottomasti ja pakottavasti mahdottomaksi. Omavastuuksi määrätään 20 % matkan hinnasta vakuutettua kohden tämän omalla kustannuksella, ilman lisämaksuja. 2.-LENNOLTA POIS JÄÄMINEN Mikäli vakuutettu ei ilmoittaudu koneeseen siirtymistä varten hänen tahdostaan riippumattoman tapahtuman tuloksena, hänelle korvataan tekemättä jäänyt matkan osuus, jos vakuutettu suorittaa lähdön uudelleen samaan kohteeseen viimeistään 48 tuntia alkuperäisen lähtöajan jälkeen. Korvausraja on enintään 50 % alkuperäisen lipun hinnasta (meno-paluu lippu tai yksisuuntainen) ja enintään vakuutettua kohden ja siten, että saman vakuutustapahtuman raja on enintään LENTOYHTIÖN JA/TAI LENTOKENTÄN LAIMINLYÖNTI Mikäli lentoa ei toteuteta johtuen lentoyhtiön ongelmasta, tai jos lento myöhästyy yli 7 tuntia, korvataan suorittamatta jäänyt matkan osuus siten, että korvauksen rajana on vastaavan vakuutusmaksun hinta ja enintään vakuutettua ja vakuutustapahtumaa kohden, ja siten että saman vakuutustapahtuman raja on enintään Jokaista vakuutettua kohtaan määrätään 30 euron omavastuuosuus. 4.-LENNON MYÖHÄSTYMINEN Taataan sellaisten kulujen korvaaminen, jotka ovat todellisia ja tarpeellisia ja joita on aiheutunut paikassa, jossa myöhästyminen on tapahtunut, ja jotka aiheutuvat lennon myöhästymisestä (reittilento, halpalentoyhtiö tai charter) yli 4 tunnilla ennen sen aloittamista. Korvausta varten tulee esittää vastaavat alkuperäiset laskut ja alkuperäinen, lentoyhtiön antama todistus myöhästymisestä, seuraavilla rajoituksilla: Yli 4 tunnin myöhästymisestä enintään 30 jokaiselta kahdelta myöhästymistunnilta ja siten, että yläraja on 150 euroa. Tätä vakuutussuoritetta ei sovelleta, jos vakuutettu siirretään toisen lentoyhtiön matkustajaksi, joka toteuttaa lennon alun perin suunnitellulla aikataululla. POISSULJETUT TAPAUKSET Tämä vakuutuskirja ei kata kustannuksia, joita on aiheutunut retkien, vierailujen tai sisäänpääsymaksujen tilaamisesta, eikä muita vastaavia kustannuksia, jotka eivät liity yksinomaisesti tilattuun matkaan. Vakuutusturva ei myöskään kata seuraavien tapahtumien seuraamuksia: Vakuutuskirjan vakuutusturvasta suljetaan pois seuraavat tapahtumat: A) Mikä tahansa syy, jota ei ole todistettu asiakirjoilla, jotka vahvistavat peruutuksen syyn. 14/18

15 B) Summat, joita vakuutetulle tai vakuutetuille saatetaan korvata kolmansien taholta C) Vakuutetun omat toimet i. Jos vakuutetut eivät mistä tahansa syystä johtuen esitä välttämättömiä matkustusasiakirjoja (passi, lentoliput, viisumit, rokotustodistukset). ii. Jos tapahtuma on vakuutetun tahallisesti aiheuttama. iii. Vilpilliset toimet, itsensä vahingoittaminen tai itsemurha. iv. Tapahtumat, joiden alkusyynä on uhkarohkea varomattomuus, vakava laiminlyönti, tai jotka johtuvat rikollisesta toiminnasta v. Mikä tahansa tapaturma, joka sattuu vakuutetun ollessa alkoholijuomien, huumeiden, päihteiden, psykotrooppisten aineiden, piristeiden tai muiden vastaavien aineiden vaikutuksen alaisena. Mainitun vaikutustilan määrittämiseksi, riippumatta siitä minkä tyyppisestä tapaturmasta on kyse, noudatetaan sovellettavan lainsäädännön määräämiä rajoja moottoriajoneuvoilla liikennöinnistä ja tieturvallisuudesta tapahtumahetkellä D) Tapahtumat: i. Julistetut tai julistamattomat sotatilat, kapinat, terroriteot, radioaktiivisuuden vaikutukset, kansannousut, rajojen sulkeminen sekä tietoinen virallisten kieltojen noudattamatta jättäminen. ii. Kaikki luonnonkatastrofit, kuten jokin seuraavista luonnonilmiöistä: maanjäristykset tai vedenalaiset maanjäristykset, poikkeukselliset tulvat (mukaan lukien äkilliset hyökyaallot), tulivuorenpurkaukset, epätavalliset hirmumyrskyt (mukaan lukien poikkeukselliset tuulenpuuskat, jotka ylittävät 135 km/h), pyörremyrskyt, tulipalot ja ukkosmyrskyt: Meteorologinen ilmiö, jonka ominaispiirteisiin kuuluu voimakas ilmakehän muutos, salamien, jyrinän, salamaniskujen, tuulen ja voimakkaan sateen, lumen tai rakeiden esiintyminen iii. Karanteeni, epidemiat tai saaste kohdemaassa. iv. Urheilutapahtumien ja kulttuuritapahtumien peruuttaminen, kuten ottelut, konsertit, jne., jolloin mainittu peruuttaminen ei estä matkan toteuttamista. v. Kuljetusvälineen poistaminen liikennöinnistä (väliaikaisesti tai ei) johtuen valmistajan, siviiliviranomaisten tai satamaviranomaisten suosituksesta. vi. Joiden alkusyy on seurausta lakosta vii. Joiden alkusyy on seurausta kuljetusvälineen viasta tai rikkoutumisesta (muut kuin maanteillä tai rautateillä tapahtuneet vauriot johtuen maanvyöryistä, lumesta tai tulvista), silloin kun vakuutussopimuksen allekirjoittamishetkellä tai matkan ja/tai oleskelun tai vastaavan varaushetkellä oli etukäteen tietoa tapahtumasta. viii. Riittämätön määrä osallistujia/varauksia matkan toteuttamiseksi tai ylivaraustilanne. ix. Johtuen minkä tahansa tilattujen palvelujen tuottajan konkurssista, maksujen lakkauttamistilanteesta, toiminnan lakkauttamisesta tai sopimusrikkomuksesta. x. Odottamattomien tapausten puuttuminen E) Työsuhde-/taloudellinen tilanne i. Vakuutetun lupa- ja/tai lomapäivien muuttuminen ii. Muutokset vakuutetun taloudellisissa ja rahoituksellisissa olosuhteissa (lukuun ottamatta sellaisten ansiotyössä käyvien henkilöiden työttömäksi jäämistä, jotka ovat olleet kiinteässä työsuhteessa yli kahden vuoden ajan ja jotka eivät olleet tietoisia työtilanteensa muuttumisesta varauksen tekohetkellä) F) Sairaudet i. Ennalta olemassa olevat: Vakuutetun kroonisista tai ennalta olemassa olevista sairauksista johtuvat, edellyttäen että kyseessä ei ole odottamaton tilan huononeminen, joka estää matkan toteuttamisen. Kenen tahansa vakuutetun krooninen tai ennalta olemassa oleva sairaus, joka vakiintuneessa tilassa oltuaan on muuttunut epävakaiseksi tai huonommaksi 30 päivän sisällä ennen vakuutussopimuksen solmimista. ii. Vakuutetun kieltäytyminen vakuutusyhtiön lääkärin tarkastuksesta silloin, kun vakuutuksen antaja katsoo sen aiheelliseksi. 15/18

16 iii. Silloin, kun matkan tarkoituksena on kauneudenhoitoon liittyvä hoito, parannushoito, kun on olemassa lentomatkailuun liittyvä vasta-aihe, rokotuksen puuttuminen tai sen vasta-aihe, mahdottomuus noudattaa tietyissä kohdemaissa suositeltua ennaltaehkäisevää lääkehoitoa, vapaaehtoinen raskauden keskeytys, alkoholiriippuvuuden hoito, huumeiden tai päihteiden käyttö, paitsi silloin kun ne ovat lääkärin määräämiä ja niitä käytetään tarkoitetulla tavalla. 2. VAKUUTUSTAPAHTUMAN ILMOITTAMINEN JA KORVAUSTEN MAKSAMINEN Vakuutetun tulee ilmoittaa VAKUUTUKSEN ANTAJALLE tapahtumasta puhelimitse numeroon tai sähköpostitse osoitteeseen tai verkkosivuilla josta hän voi siirtyä kohtaan Online-asiointi, ja luoda oman korvauspyyntönsä, liittäen mukaan matkan peruutuksen syihin liittyvät todistusasiakirjat sekä vastaavat laskut tai maksutositteet. Mikäli vakuutustapahtumalla on useampi kuin yksi syy, katsotaan aina sen syyksi ensimmäiseksi tapahtunut ja se, josta vakuutettu esittää todisteet. Vakuutetun tulee ilmoittaa vakuutuksen antajalle vakuutustapahtumasta viimeistään 7 päivän sisällä sen sattumisesta. VAKUUTUSTAPAHTUMISTA ESITETTÄVÄT ASIAKIRJAT Tapahtumista todisteena olevat asiakirjat (lääkärintodistus, kuolintodistus, todistus sairaalassaolosta, poliisin raportit, poliisilaitoksella tehdyt ilmoitukset ). Tämän asiakirjan tulee sisältää tapahtumapäivä, tapahtuman syy, diagnoosi, historia tai edeltävät tapahtumat, sekä määrätty hoito. Alkuperäinen lasku ja/tai matkan ostotositteet. Henkilökohtainen vakuutustodistus. Alkuperäinen lasku matkan peruutuskuluista, jonka on kirjoittanut palvelujen tuottaja ja jossa on eritelty summat ja niiden maksuaiheet, sekä kopio yleisistä myyntiehdoista. Alkuperäinen asiakirja varauksen peruutuksesta, jonka on antanut palvelujen tuottaja, sekä lasku peruutuskuluista. Kopio elektronisista matkalipuista, joista tulee ehdottomasti käydä ilmi sovelletun tariffin täydelliset ehdot (ei korvattava, ei siirrettävä, ei vaihdettava, sanktio, luokka, jne ) Mikäli peruutuksen syynä oli perheenjäsenelle sattunut tapahtuma, asiakirja, jolla todistetaan perhesuhteet vakuutetun ja mainitun perheenjäsenen välillä (valokopio jokaisen asianomaisen perhekirjasta). 3. MUITA SÄÄDÖKSIÄ RISKIN ILMOITTAMINEN Vakuutuksen ottajan/vakuutetun tulee ilmoittaa tarkasti kaikki erilaiset aspektit, jotka ovat hänen tiedossaan ja jotka saattaisivat antaa vakuutuksen antajalle mahdollisuuden arvioida katettavat riskit, ja jotka on erikseen mainittu vakuutuskirjan yksittäisissä sopimusehdoissa. VAKUUTUSMAKSUN MAKSAMINEN Vakuutuksen ottaja/vakuutettu maksaa vakuutuksen antajalle vakuutusmaksut tämän toimipaikassa, osoite c/francisco Gervás, Madrid, vakuutuskirjan ehdoissa mainittuna päivämääränä. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO Sopimuksen voimassaoloaika määritellään vakuutuskirjan yksittäisissä sopimusehdoissa, ja voimassaolon päättyessä sitä jatketaan vuosijaksoina. Molemmat osapuolet voivat kieltäytyä mainitusta pidennyksestä kirjallisella ilmoituksella, joka tulee tehdä viimeistään kaksi kuukautta ennen pidennysjakson vuosittaista määräpäivää. SIJAANTULO Sen jälkeen, kun peruutuskulut on maksettu, vakuutuksen antaja voi harjoittaa oikeuttaan suorittaa toimenpiteitä, jotka vakuutustapahtumasta johtuen kuuluisivat vakuutetulle, vakuutustapahtumasta vastuussa olevia tahoja kohtaan, aina siihen rajaan asti, joka mainituista kuluista on maksettu korvauksena. 16/18

17 VANHENTUMINEN Tästä vakuutussopimuksesta johtuvat toimenpiteet vanhentuvat kahden (2) vuoden kuluttua. Vanhentumisen määräaika lasketaan alkaen siitä päivästä, jolloin mainittuja toimenpiteitä voitiin suorittaa. ILMOITUKSET A) Ilmoitukset vakuutuksen antajalle toimitetaan sen vakuutuskirjassa mainittuun toimipaikkaan. Ilmoitukset ja vakuutusmaksut, joita vakuutuksen ottaja suorittaa vakuutuksen antajaa edustavalle asiamiehelle ovat vaikutukseltaan samanlaiset, kuin jos ne olisi toimitettu suoraan vakuutuksen antajalle. B) Ilmoitukset, joita vakuutusvälittäjä toimittaa vakuutuksen antajalle ovat vaikutukseltaan samanlaiset, kuin jos ne olisi toimittanut itse vakuutuksen ottaja, paitsi mikäli tämä itse toisin ilmoittaa. C) Ilmoitukset, joita vakuutuksen antaja toimittaa vakuutuksen ottajalle, vakuutetulle tai edunsaajalle, toimitetaan mainittujen tahojen vakuutuskirjassa mainittuihin osoitteisiin. Menettely vakuutustapahtuman sattuessa Matkan peruuntuminen Puhelin 24 t/vrk Sähköpostiosoite: Internet: Tarvittavat asiakirjat Vakuutuskirjan numero. Vakuutetun tiedot. Yhtiö ilmoittaa kussakin tapauksessa esitettävistä asiakirjoista. Mikäli vakuutuksen ehdot on käännätetty joksikin muuksi kieleksi kuin ehtojen alkuperäiskieleksi espanjaksi, riitatilanteissa käytetään alkuperäisiä, espanjankielisiä ehtoja. Asiakaspalveluosasto Puhelin :00-17:00 Sähköpostiosoite: Internet: Chat (9:00-17:00 Maanantai-perjantai) 17/18

18

ACE EUROPE LENNON PERUUTUSVAKUUTUS VAKUUTUSKIRJA NRO: TLSWESBOT011479

ACE EUROPE LENNON PERUUTUSVAKUUTUS VAKUUTUSKIRJA NRO: TLSWESBOT011479 ACE EUROPE LENNON PERUUTUSVAKUUTUS VAKUUTUSKIRJA NRO: TLSWESBOT011479 YKSITTÄISET SOPIMUSEHDOT Tämä sopimus käsittää yksittäiset sopimusehdot ja yleiset sopimusehdot, niiden liitteet ja lisäosat, sekä

Lisätiedot

ACE EUROPE LENNON PERUUTUSVAKUUTUS VAKUUTUSKIRJA NRO: TLSWESBOT011479

ACE EUROPE LENNON PERUUTUSVAKUUTUS VAKUUTUSKIRJA NRO: TLSWESBOT011479 ACE EUROPE LENNON PERUUTUSVAKUUTUS VAKUUTUSKIRJA NRO: TLSWESBOT011479 YKSITTÄISET SOPIMUSEHDOT Tämä sopimus käsittää yksittäiset sopimusehdot ja yleiset sopimusehdot, niiden liitteet ja lisäosat, sekä

Lisätiedot

Matkavakuutus 77FIN102 yhteenveto vakuutuksesta

Matkavakuutus 77FIN102 yhteenveto vakuutuksesta Matkavakuutus 77FIN102 yhteenveto vakuutuksesta Vakuutetut henkilöt Vakuutettuina ovat SAS EuroBonus World MasterCard- yksityiskortin (alla SEB kortti) 18-79 -vuotiaat kortinhaltijat, joilla on varsinainen

Lisätiedot

Korvaukset matkavakuutuksesta matkan peruuntuessa

Korvaukset matkavakuutuksesta matkan peruuntuessa 1 Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh (09) 6850 120 www.fine.fi Korvaukset matkavakuutuksesta matkan Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Hanna Salo 2012 Tässä oppaassa kerrotaan niistä korvauksista, joita matkavakuutuksesta

Lisätiedot

Matkustajien oikeudet EU 392/2009

Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Home > Hyvä tietää > Ehdot ja säännöt > Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Tiivistelmä merimatkustajien oikeuksia onnettomuustapauksessa koskevista säännöksistä 1 Merten

Lisätiedot

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta Kannanotto 1/2013 1 (5) Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta 1 Yleistä 2 Säädöstausta Henkivakuutusyhtiöt solmivat asiakkaidensa kanssa pääsääntöisesti

Lisätiedot

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400 VAKUUTUSKIRJA Sivu Ryhmatapatu rmavakuutus 1 Vakuutustunnus 25.11.2010 70090201950 Asiakastunnus 20532702 RESERVILAISLIITTO RY DOBELNINKATU 2 00260 HELSINKI Vakuutuksenottaja Vakuutuskausi Maksu e RESERVILAISLIITTO

Lisätiedot

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.9.2012 alkaen ja niitä sovelletaan 15.10.2012 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin.

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.9.2012 alkaen ja niitä sovelletaan 15.10.2012 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. VaraAvain vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.9.2012 alkaen ja niitä sovelletaan 15.10.2012 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. 1. YLEISTÄ Ryhmävakuutuksen (vakuutusnumero 2001194708) vakuutuksenantaja

Lisätiedot

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea TIEDOKSI

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea TIEDOKSI Euroopan talous- ja sosiaalikomitea Kohta 7 a TYÖVALIOKUNTA 545. kokous 11. maaliskuuta 2008 Asia: Esityslistan kohta 7 a Komitean jäsenten vakuutusturva TIEDOKSI Työvaliokunta antoi kokouksessaan lokakuussa

Lisätiedot

Mikäli tarvitsemme lisätietoja tai esimerkiksi kulutositteita, otamme sinuun yhteyttä, ensisijaisesti If Kansion kautta.

Mikäli tarvitsemme lisätietoja tai esimerkiksi kulutositteita, otamme sinuun yhteyttä, ensisijaisesti If Kansion kautta. Matkustajavahinko Kun matkustaessa sattuu Voit lähettää matkustajavahinkoilmoituksen, kun olet matkalla sairastunut tai sinulle on sattunut tapaturma, matkasi on peruuntunut tai keskeytynyt tai olet myöhästynyt.

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

vuotta yrittäjän tapaturmavakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen

vuotta yrittäjän tapaturmavakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen 120 vuotta yrittäjän tapaturmavakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen SISÄLLYSLUETTELO Tämä tuoteseloste on tarkoitettu avuksesi tutustuessasi työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiseen vapaaehtoiseen

Lisätiedot

Katuosoite: Postinumero ja postitoimipaikka: Sähköposti: Puhelin: (alle 2-vuotias)?

Katuosoite: Postinumero ja postitoimipaikka: Sähköposti: Puhelin: (alle 2-vuotias)? LENTOMATKUSTAJAN OIKEUDET EU:N VALITUSLOMAKE LOMAKE VALITUKSEN TEKEMISEKSI LENTOYHTIÖLLE JA/TAI KANSALLISELLE VALVONTAELIMELLE Matkustajan oikeudet asetuksen (EY) N:o 261/2004 mukaisesti lennolle pääsyn

Lisätiedot

ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI

ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI 1. Sopimusosapuolet Työnantaja Nimi Osoite Työnantajan edustaja asemamaassa Nimi Osoite Työntekijä Nimi Osoite 2. Työn suorittamispaikka Asemamaa: Paikkakunta: Toimipiste: 3.

Lisätiedot

KodinOmavastuu vakuutus

KodinOmavastuu vakuutus KodinOmavastuu vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.3.2013 alkaen ja niitä sovelletaan 4.3.2013 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. 1. YLEISTÄ Ryhmävakuutuksen (vakuutusnumero 2001194935)

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

DHL KULJETUSVAKUUTUS OTA RENNOSTI. OLET HYVISSÄ KÄSISSÄ.

DHL KULJETUSVAKUUTUS OTA RENNOSTI. OLET HYVISSÄ KÄSISSÄ. DHL KULJETUSVAKUUTUS OTA RENNOSTI. OLET HYVISSÄ KÄSISSÄ. OLETKO SUOJAUTUNUT KATTAVASTI? Rahdinkuljettajilla on rajoitettu vastuu tuotteiden katoamisesta tai vahingoittumisesta kansainvälisiä kuljetuksia

Lisätiedot

European Mobility työssäoppimissopimus Sopimus koskien oppisopimuskoulutusta suomalaisessa yrityksessä

European Mobility työssäoppimissopimus Sopimus koskien oppisopimuskoulutusta suomalaisessa yrityksessä European Mobility työssäoppimissopimus Sopimus koskien oppisopimuskoulutusta suomalaisessa yrityksessä Johdanto Työssäoppiminen on pääasiallisin osa oppisopimuskoulutusta. Se on tutkintojen perusteiden

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

1 Artikla. Sopimuksen tarkoitus

1 Artikla. Sopimuksen tarkoitus Liite Sopimusteksti SUOMEN TASAVALLAN JA RUOTSIN KUNINGASKUNNAN VÄLINEN SOPIMUS TIETTYIHIN JÄTEVIRTOIHIN KUULUVIEN JÄTTEIDEN SIIRROISTA MAIDEN RA- JA-ALUEILLA 1 Artikla Sopimuksen tarkoitus Tämän sopimuksen

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

Perusturva Pariturva. Sisällysluettelo. Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen

Perusturva Pariturva. Sisällysluettelo. Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen Perusturva Pariturva Sisällysluettelo Yleiset sopimusehdot 2 1 Vakuutussopimus 2 2 Vakuutussopimuksen voimassaolo 2 3 Vakuutusmaksun maksaminen ja maksun laiminlyönti

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 MATA-EHDOT vapaa-aika 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Vakuutuksenottaja on maatalousyrittäjien

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Fortum OmavastuuPlus vakuutus

Fortum OmavastuuPlus vakuutus Fortum OmavastuuPlus vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 18.3.2014 alkaen ja niitä sovelletaan 18.3.2014 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. 1. YLEISTÄ Ryhmävakuutuksen (vakuutusnumero 2001195543)

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Sopimusrajoja koskevat ohjeet

Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPABoS14/165 FI Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site: https://eiopa.europa.eu/

Lisätiedot

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 1 momentin mukaista vapaaehtoista työtapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA 1 Asiakastunnus 109024153 Woltman Group Oy Paciuksenkaari 16 B 64 00270 HELSINKI VAKUUTUSSOPIMUS 16-522-521-2 Vakuutuskirja muodostuu seuraavista osista: 1 YLEISTÄ 1 YLEISTÄ 2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota.

Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota. Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota. Avainturva-vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.12.2012 alkaen ja niitä sovelletaan 1.12.2012 tai sen jälkeen

Lisätiedot

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN Yleiset säännökset Puolan tasavallassa Euroopan unionin kansalaisen oleskelua koskeva asia on hoidettava välittömästi, kun taas sellaisen

Lisätiedot

LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot

LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot Rakenna digitaalisesti! Määräykset ja ehdot LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot Huomaa, että kaikkien verkkokilpailuihin osallistuvien täytyy noudattaa alla esitettyjä

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän sopimuksen

Lisätiedot

Yhteenveto matkustajien oikeuksia meri- ja sisävesiliikenteessä koskevista säännöksistä 1

Yhteenveto matkustajien oikeuksia meri- ja sisävesiliikenteessä koskevista säännöksistä 1 Yhteenveto matkustajien oikeuksia meri- ja sisävesiliikenteessä koskevista säännöksistä 1 Matkustajien oikeuksista meri- ja sisävesiliikenteessä annettua asetusta (EU) N:o 1177/2010 ryhdytään soveltamaan

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2002 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2002 N:o 96 98 SISÄLLYS N:o Sivu 96 Laki Pohjoismaiden välillä valtioiden eläkejärjestelmien

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp).

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp). Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp). Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM

Lisätiedot

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan.

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan. Asiakastunnus 57250970 1 Anttolainen Tuomo Matintie 13-15 D 45610 KORIA Vakuutuksenottaja Anttolainen Tuomo (100883-231S) Vakuutuskausi Vakuutusmaksu Sopimusehdot 08.06.2016-07.06.2017. Sopimus on jatkuva.

Lisätiedot

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa EROTTAJAN KASINON YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT (VOIMASSA 1.8.2012 ALKAEN) 1. Soveltamisala Näitä Erottajan Kasinon yleisiä varaus- ja peruutusehtoja ( Yleiset Ehdot ) ja Erottajan Kasinon käyttösääntöjä

Lisätiedot

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.6.2015 alkaen ja niitä sovelletaan 1.6.2015 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin.

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.6.2015 alkaen ja niitä sovelletaan 1.6.2015 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. VaraAvain vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.6.2015 alkaen ja niitä sovelletaan 1.6.2015 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. 1. YLEISTÄ Ryhmävakuutuksen (vakuutusnumero 2001196191) vakuutuksenantaja

Lisätiedot

Alkutesti. Kysymys 1: Lähdette kaveriporukalla laivalle juhlimaan peruskoulun päättymistä. Mitä vakuutuksia tarvitsette?

Alkutesti. Kysymys 1: Lähdette kaveriporukalla laivalle juhlimaan peruskoulun päättymistä. Mitä vakuutuksia tarvitsette? Vakuutukset Alkutesti Kysymys 1: Lähdette kaveriporukalla laivalle juhlimaan peruskoulun päättymistä. Mitä vakuutuksia tarvitsette? a) Ette mitään, koska ette aio poistua laivasta. b) Kaikille oman matkustajavakuutuksen,

Lisätiedot

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta Vakuutusoikeus Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat Käsittää sekä yksityisoikeuteen, että julkisoikeuteen kuuluvia säännöksiä. Vakuutussopimuslaki (543/1994) ja erityislait esim. laki oikeusturvavakuutusten

Lisätiedot

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA 1.1.2010

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA 1.1.2010 Tap 1 TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA 1.1.2010 200.0 KÄSITTEET Tapaturma 200.1 KORVAUKSET Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma,

Lisätiedot

Matkavakuutus 77FIN100 yhteenveto vakuutuksesta

Matkavakuutus 77FIN100 yhteenveto vakuutuksesta Matkavakuutus 77FIN100 yhteenveto vakuutuksesta Vakuutetut henkilöt Vakuutettuina ovat alla määriteltyjen Eurocard Gold/Diners Club korttien 18-79 -vuotiaat kortinhaltijat, joilla on varsinainen asunto

Lisätiedot

Miten yritysten tulee toimia?

Miten yritysten tulee toimia? 20.2.2013 Hyvä jäsenyritys! Matkustajien oikeuksia koskeva asetus voimaan 1.3.2013 Matkustajien oikeuksia koskeva EU-asetus astuu voimaan myös Suomessa 1.3.2013. Asetus on sellaisenaan sovellettavaa oikeutta

Lisätiedot

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT III. 1 Määritelmät PALUUVAIHE Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

OP-VISA PLATINUM. Turvaselvitys. Voimassa alkaen

OP-VISA PLATINUM. Turvaselvitys. Voimassa alkaen OP-VISA PLATINUM Turvaselvitys Voimassa 1.1.2016 alkaen Matkavakuutuksen nro 2050135 turvaselvitys OP-Visa Platinum -kortin haltijalle OP-Visa Platinum -korttiisi sisältyy seuraavat Vakuutusosakeyhtiö

Lisätiedot

IPR-vakuutus riskienhallinnan välineenä

IPR-vakuutus riskienhallinnan välineenä IPR-vakuutus riskienhallinnan välineenä Kolster Info -aamiaisseminaari 11.12.2012 IF VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ OY Vastuuvakuutus Underwriter Anni Niinikoski Patenttioikeudenkäynneistä EU:ssa Patenttioikeudenkäynneistä

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus

VAKUUTUSEHDOT. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus 27.10.2014 VAKUUTUSEHDOT Turvan Henkikulta Kuolemanvaravakuutus Olet tehnyt hyvän päätöksen huolehtinut vakuutusturvastasi Tästä ehtovihkosta löydät vakuutusturvasi yksityiskohtaisen sisällön. Tutustu

Lisätiedot

WonderCruises Lisä- ja erityisehdot

WonderCruises Lisä- ja erityisehdot WonderCruises Lisä- ja erityisehdot 1. Yleistä WonderCruises myy ja välittää risteilypaketteja ja pelkkiä risteilyjä, jotka kuuluvat valmismatkalain piiriin ja niihin sovelletaan Yleisiä valmismatkaehtoja

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 29.11.2002 TARKVES MUUTTOSOP (VM 4.3.2003) Päivitetty 1.3.2009 LIITE 4 1 ( 4 ) RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1 Soveltamisala 2 Yleistä Tämän sopimuksen määräyksiä

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Ohjeet tervehdyttämisjakson pidentämisestä poikkeuksellisen epäsuotuisissa tilanteissa

Ohjeet tervehdyttämisjakson pidentämisestä poikkeuksellisen epäsuotuisissa tilanteissa EIOPA-BoS-15/108 FI Ohjeet tervehdyttämisjakson pidentämisestä poikkeuksellisen epäsuotuisissa tilanteissa EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax.

Lisätiedot

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus 18.1.2013 Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus 1.1.2013 alkaen 1 Talkootyöntekijöiden tapaturmavakuutus 353-4177916-7 Vakuutettuina ovat Suomessa vakinaisesti asuvat, Suomen asumisperusteisen

Lisätiedot

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2016 alkaen Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 2 Vakuutuksen ottajat ja vakuutetut 2 3 Vakuutuskausi 2 4 Tuomioistuimet ja

Lisätiedot

Ulkomailla opiskelevien ja työskentelevien lääkeasiat

Ulkomailla opiskelevien ja työskentelevien lääkeasiat Ulkomailla opiskelevien ja työskentelevien lääkeasiat Proviisori Jaana Harsia-Alatalo Kelan terveysosaston lääkekorvausryhmä 17.2.2010 Suomen lääkekorvausjärjestelmä: Mitä korvataan? Kela korvaa lääkkeitä,

Lisätiedot

Parasta TURVAA HEVOSELLESI. Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Parasta TURVAA HEVOSELLESI. Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Parasta TURVAA HEVOSELLESI Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF HEVOSVAKUUTUS Sisällys Perusasioita, jotka on hyvä tietää... 3 Vakuutuksen sisältö............................................

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Viron tasavallan hallitus ja Suomen tasavallan hallitus, jäljempänä osapuolet, jotka

Viron tasavallan hallitus ja Suomen tasavallan hallitus, jäljempänä osapuolet, jotka SOPIMUS VIRON TASAVALLAN HALLITUKSEN JA SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ YHTEISTYÖSTÄ ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISEMISEN, NIIHIN VARAUTUMISEN JA PELASTUSTOIMINNAN ALALLA Viron tasavallan hallitus ja Suomen

Lisätiedot

Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä

Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä Kela, Suomen Apteekkariliitto, Helsingin Yliopiston Apteekki ja Itä- Suomen yliopiston apteekki ovat 24.1.2013 allekirjoittaneet uudistetun

Lisätiedot

LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ

LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 42 16.11.1999 LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ 1. Lausuntopyyntö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää kuntajaostolta

Lisätiedot

Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS

Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS Talentum Pro Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2769-5

Lisätiedot

Matkavakuutus 77FIN104 yhteenveto vakuutuksesta

Matkavakuutus 77FIN104 yhteenveto vakuutuksesta Matkavakuutus 77FIN104 yhteenveto vakuutuksesta Kansainvälinen vakuutusyhtiö ACE on luonut Diners Club Classic -kortinhaltijoille matkavakuutuksen. Vakuutus on voimassa matkoilla, kun kuljetukseen oikeuttava

Lisätiedot

LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET

LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET FP 7 Marie Curie Grant Agreement Annex III [MARIE CURIE -UUDELLEENINTEGROITUMIS- APURAHAT EUROOPASSA TYÖSKENTELEVILLE TUTKIJOILLE] [MARIE CURIE -UUDELLEENINTEGROITUMIS- APURAHAT

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../..

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX [...](2012) XXX luonnos LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012 KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. annettu XXX Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0053 (NLE) 7128/15 VISA 98 COLAC 27 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito

Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Noora Heinonen 17.2.2010 18.2.2010 Muutto Suomesta Onko kyse tilapäisestä vai vakituisesta muutosta? Kela saa maistraatilta tiedon vakituisen

Lisätiedot

Mitä syöpäpotilaan pitää tietää henkilövakuutuksista?

Mitä syöpäpotilaan pitää tietää henkilövakuutuksista? Mitä syöpäpotilaan pitää tietää henkilövakuutuksista? Teksti Marika Javanainen Kuva Bosse Österberg Tiivistelmä esityksestä, jonka Suomen Syöpä yhdistyksen neuvontahoitaja Sirpa Lehtinen piti potilasverkostojen

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT 1. SOPIMUKSEN SISÄLTÖ Määräaikaistalletus on sopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaisesti avattu talletustili. Yhdistys maksaa talletustilille korkoa talletusajan päättyessä,

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 4/2008 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin (09) 680 401 20.2.2008 Faksi (09) 604 714 Merja Salonen 1(5) OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS Vuoden 2007

Lisätiedot

LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUS Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön (jäljempänä "vakuutusyhtiö") yleiset ehdot (voimassa 1.1.

LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUS Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön (jäljempänä vakuutusyhtiö) yleiset ehdot (voimassa 1.1. LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUS Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön (jäljempänä "vakuutusyhtiö") yleiset ehdot (voimassa 1.1.2012 alkaen) 1. Vakuutuksen tarkoitus 1.1 Lääkevahinkovakuutuksesta korvataan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien

Lisätiedot

Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle. if.fi

Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle. if.fi Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle if.fi Alla olevissa taulukoissa on esitetty asiat, jotka on otettava huomioon käytäessä läpi lääkäripalveluyrityksen riskejä ja mietittäessä oikeaa vakuutusturvaa

Lisätiedot

Potilasvakuutus kaikille. Hoitovirheen sattuessa kohdallesi

Potilasvakuutus kaikille. Hoitovirheen sattuessa kohdallesi Potilasvakuutus kaikille Hoitovirheen sattuessa kohdallesi Hoitovirheen sattuessa kohdallesi Jos kohdallesi sattuu hoitovirhe, sinulla voi olla oikeus korvaukseen potilasvahinkolain perusteella. Kaikki

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET 16.9.2015 1. Millä perusteilla määritellään liikennevakuutuksesta maksettavan

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2015 COM(2015) 291 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen (ETS 196) lisäpöytäkirjan

Lisätiedot

Palvelut 01 Pysyvä sijoittautuminen yhtiötä/henkilöyhtiötä koskeva pyyntö

Palvelut 01 Pysyvä sijoittautuminen yhtiötä/henkilöyhtiötä koskeva pyyntö Palvelut 01 Pysyvä sijoittautuminen yhtiötä/henkilöyhtiötä koskeva pyyntö Yleiset kysymykset palveluntarjoajasta (A1) 1. 1 Onko palveluntarjoajalla oikeus harjoittaa seuraavaa toimintaa: [${Service1}]

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2006 N:o 78 81 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

Konsolidoitu TEKSTI CONSLEG: 2001O /10/2001. tuotettu CONSLEG-järjestelmällä. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto.

Konsolidoitu TEKSTI CONSLEG: 2001O /10/2001. tuotettu CONSLEG-järjestelmällä. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto. FI Konsolidoitu TEKSTI tuotettu CONSLEG-järjestelmällä Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimistossa CONSLEG: 2001O0008 01/10/2001 Sivumäärä: 6 < Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2011. 1161/2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2011. 1161/2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2011 1161/2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tapaturmavakuutuslain 35 a :ssä tarkoitetusta tilastohistoriasta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

European Mobility -työssäoppimissopimus Toisessa Euroopan unionin maassa työssäoppimiseen yrityksessä/työpaikalla osallistuva suomalainen opiskelija

European Mobility -työssäoppimissopimus Toisessa Euroopan unionin maassa työssäoppimiseen yrityksessä/työpaikalla osallistuva suomalainen opiskelija European Mobility -työssäoppimissopimus Toisessa Euroopan unionin maassa työssäoppimiseen yrityksessä/työpaikalla osallistuva suomalainen opiskelija Johdanto Työssäoppiminen on osa ammatillista koulutusta.

Lisätiedot

Korvaukset matkavakuutuksesta matkan peruuntuessa

Korvaukset matkavakuutuksesta matkan peruuntuessa Korvaukset matkavakuutuksesta matkan 2017 Hanna Salo FINE FINE 2017 Työryhmä: Lotta Penttilä, Hanna Salo Sisällys 1 Johdanto 3 2 Matkavakuutukset 3 3 Matkan peruuntuminen 4 3.1 Valmismatka ja erityisehtoinen

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI KANSAINVÄLISISSÄ JÄRJESTÖISSÄ TOIMIVIEN PYSYVIEN EDUSTUSTOJEN

Lisätiedot