TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS"

Transkriptio

1 1 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 3/2012 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja, :t 17 19, 21 26, klo , alkaen Ahlqvist Leila jäsen, klo 9.50 alkaen Laukkanen Jarmo jäsen Lähde Aarno jäsen Mikkola Tapio jäsen Vuorimies Kristiina jäsen, klo 9.05 alkaen Vanamo Teppo varajäsen, 20, klo Ruuskanen Raija pöytäkirjanpitäjä, tilintarkastaja POISSA - MUUT Viitanen Karoliina kunnanjohtaja, 17, klo Leppänen Pekka talousjohtaja, 17, klo Ravantti Leena asuntosihteeri, 19, klo Rahikainen Timo tekninen johtaja, ja 20 klo , Murtola Maria Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö, 17, klo Hopearuoho Sirpa pelastuslautakunnan jäsen, 17, klo ALLEKIRJOITUKSET Marja Ukkola puheenjohtaja Raija Ruuskanen pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lopella / 2012 Tapio Mikkola Jarmo Laukkanen Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

2 2 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 3/ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT JA TYÖJÄRJESTYS Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Kutsun antaa puheenjohtaja ja siinä on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Asioista päätetään puheenjohtajan esittelyn ja selostuksen pohjalta. Tarkastussäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Tarkastuslautakunta on päättänyt, että lautakunnan kokouskutsu / asialista lähetetään paperitulosteena jäsenille noin viikkoa ennen kokousta ja kokouksessa valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen työjärjestys on esityslistan mukainen. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Tapio Mikkola ja Jarmo Laukkanen. Ehdotuksen mukainen. 18 KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOS, TOIMINNAN ESITTELY Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Maria Murtola on kutsuttu tarkastuslautakunnan kokoukseen kertomaan maakunnan pelastustoiminnasta, valmiudesta ja varautumisesta. Maria Murtolalle on lähetetty etukäteen täytettäväksi arviointilomake, joka jaetaan kokouksessa. (klo ) Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi pelastuspäällikön esityksen ja arviointilomakkeen vastaukset. Merkittiin pelastuspäällikkö Maria Murtolan esitys tiedoksi. Todettiin, että Lopen kannalta haasteellista on saavuttaa päivystysvalmius. Lopella kannattaisi panostaa nuorten osallistumiseen VPK-toimintaan. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

3 3 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 3/ AJANKOHTAISKATSAUS, TILINPÄÄTÖS JA TALOUSTILANNE, SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA Kunnanjohtaja Karoliina Viitanen ja talousjohtaja Pekka Leppänen on kutsuttu kokoukseen kertomaan ajankohtaisista asioista ja tilinpäätöksestä 2011 sekä talouden tämänhetkisestä tilanteesta. Lisäksi toivotaan selvitystä sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan toimivuudesta sekä riskienhallinnasta ja sen raportoinnista. Asuntosihteeri Leena Ravantti on kutsuttu esittäytymään tarkastuslautakunnalle ja kertomaan tehtävistään, tavoitteista sekä haasteista niiden toteuttamisessa. (klo ) Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi kunnanjohtajan ja talousjohtajan esitykset sekä asuntosihteerin esittelyn. Merkittiin tiedoksi kunnanjohtajan ja talousjohtajan esitykset sekä asuntosihteerin esittely. Asuntosihteeri kertoi Lopen Vanhustentalot Oy:n hyvästä taloustilanteesta ja totesi, että vanhusten tukiasunnoissa on tällä hetkellä noin 10 asunnon välitön tarve. 20 INVESTOINNIT VUONNA 2011 Tarkastuslautakunta on kutsunut tekninen johtaja Timo Rahikaisen kertomaan vuonna 2011 toteutetuista investoinneista ja niiden onnistumisesta. (klo ) Todetaan tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja Vilho Tuomi jääviksi asian käsittelyyn, koska hän toimii teknisen lautakunnan jäsenenä. Hän ei osallistu tämän pykälän käsittelyyn. Tarkastuslautakunta merkitsee teknisen johtajan esittelyn ja käydyt keskustelut tiedoksi ja arvioinnin perusteeksi. Merkittiin teknisen johtajan Timo Rahikaisen esittely investoinneista tiedoksi. Vilho Tuomi ei osallistunut tämän pykälän käsittelyyn. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

4 4 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 3/ TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN HAVAINNOT Lautakunta ottaa keskusteluun jäsentensä tekemät havainnot valtuuston asettamien tavoitteiden toteuttamisesta. (klo ) Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi jäsenten havainnot. Keskusteltiin jäsenten havainnoista. Tarkastuslautakunta päätti pyytää kasvatus- ja sivistysjohtaja Leena Yli-Hallan seuraavaan kokoukseensa kertomaan Lopen lukion oppilastilanteesta ja opetuksen kehittämisestä. 22 ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2011 Tarkastuslautakunnan kuntalain mukainen tehtävä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Arvioinnistaan lautakunta laatii valtuustolle arviointikertomuksen. Vuosien arviointisuunnitelmassa lautakunta on sopinut jäsenten seurantavastuun alueista seuraavasti: Kaikki jäsenet Mikkola ja Vuorimies Ahlqvist ja Tuomi Tuomi ja Ukkola Ahlqvist ja Laukkanen Ukkola ja Vuorimies Lähde ja Mikkola Laukkanen ja Lähde Kunnanhallitus Elinkeinotoimikunta Henkilöstöasiaintoimikunta Perusturvalautakunta ja lasten päivähoito Kasvatus- ja sivistyslautakunta pl. lasten päivähoito Vapaa-aikalautakunta Ympäristö- ja rakennuslautakunta Tekninen lautakunta Kokouksessa jaetaan yhteenveto lautakunnan kokouksissaan käsittelemistä asioista. (klo ) Lautakunta pitää edellisen vuoden tapaan työkokouksen, jossa laaditaan arviointikertomus. Työkokoukseen kutsutaan valtuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajat kertomaan näkemyksiään kunnan strategisten toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ja arvioinnista. Kertomuksen laatimisen avuksi sihteeri toimittaa työkokoukseen yhteenvedon lautakunnan kokouksissa käsitellyistä asioista ja kertomuspohjan. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

5 5 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 3/2012 Työkokous on sovittu pidettäväksi alkaen klo Keskustellaan arviointikertomukseen otettavista asioista. Ehdotuksen mukainen. 23 ILMOITUSASIAT Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. Merkittiin tiedoksi, että lautakunnan puheenjohtaja osallistui tarkastuslautakuntien koulutuspäivään ja kertoi koulutuksen sisällöstä. 24 SEURAAVAT KOKOUKSET Tarkastuslautakunnan seuraava kokous on arviointikertomuksen laatimisen työkokous, joka pidetään aikaisemmin hyväksytyn työohjelman mukaisesti perjantaina alkaen klo Kokoukseen on kutsuttu valtuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajat kertomaan näkemyksiään kunnan strategisten toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ja arvioinnista. Lautakunnan vuoden 2011 arvioinnin viimeinen kokous pidetään perjantaina Kokouksessa käsitellään tilinpäätös, tilintarkastajan raportointi ja tilintarkastuskertomus sekä laaditaan arviointikertomus valmiiksi. Valtuustolle tehdään esitykset tilinpäätöksestä ja arviointikertomuksen käsittelystä. Ehdotuksen mukainen. 25 MUUT ASIAT Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväksi mahdollisia muita asioita. Muita asioita ei ollut. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

6 Lopen kunta Tarkastuslautakunta ARVIOINTILOMAKE TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 3/2012 Aika Paikka Lopen kunnantalo Arviointikohde Kanta-Hämeen pelastuslaitos Esittelijä/ tilivelvollinen Pelastuspäällikkö Maria Murtola Hämeenlinnan kaupunki toimii Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen isäntäkuntana. Tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttu Kanta-Hämeen pelastuspäällikkö Maria Murtola esittelemään pelastuslaitoksen palvelutoimintaa sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista vuonna Johdanto/ arviointityön taustaa Tarkastuslautakunnan tehtävänä on suorittaa valtuuston hyväksymien tavoitteiden toteutumisen ja toimialojen hallinnon arviointi. Havainnot esitetään vuosittain valtuustolle annettavassa arviointikertomuksessa. Arviointityön organisoimiseksi on laadittu arviointilomake, jonka tarkoituksena on antaa perustietoja vastuualueen toiminnasta, toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista, suunnittelu- ja seurantajärjestelmästä ja johtamisesta sekä erikseen mainittuihin asiakokonaisuuksiin liittyvistä menettelytavoista. Kyselyllä selvitetään perustietojen lisäksi vastuuhenkilön oma arvio siitä, miten tehtäväalueen toimintaa on ohjeistettu, miten toiminta on käytännössä toteutettu ja kehitetty sekä millaisia vaikutuksia toiminnalla arvioidaan olleen. Taloutta koskevat tiedot koostuvat vastuualueen käyttämistä mittareista ja Tilastokeskuksen keräämistä kunnan taloustilaston osiosta ja muista vertailutilastoista. Tarkoituksena ei ole referoida sääntöjä ja ohjeita, vaan viitata niihin tarvittavilta osin ja kuvata tehtäväalueen omat käytännöt. Kyselyyn vastataan kirjallisesti lomakkeessa esitettyjen kysymysten perään. Aineisto pyydetään palauttamaan sähköpostitse palvelusihteeri Leena Kemppiselle osoitteella viimeistään kopioitavaksi tarkastuslautakunnan jäsenille kokousmateriaaliksi. Ystävällisin terveisin Raija Ruuskanen, JHTT tarkastuslautakunnan sihteeri

7 Lopen kunta Tarkastuslautakunta ARVIOINTILOMAKE Perustietoja 1. Vastuualueen yleiskuvaus Kanta-Hämeen pelastustoimi tuottaa pelastuslain määrittelemät pelastustoimen palvelut 11 kunnan välisen yhteistoimintasopimuksen perusteella. Eri kuntien edustajista koostuva pelastuslautakunta johtaa pelastustoimea ja määrittelee sen palvelutason. Kanta-Hämeen pelastuslaitos toteuttaa palvelutason käytännössä. Lisäksi pelastuslaitos toteuttaa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ja pelastuslaitoksen välisen yhteistoimintasopimuksen nojalla sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelut. 2. Vastuualueenne organisaatio, tilivelvolliset / esittelijöinä toimivat viranhaltijat Pelastustoimi on osa Hämeenlinnan kaupunginhallituksen alaista palvelutuotantoa. Pelastustoimea johtaa pelastuslautakunta. Pelastustoimen päätöksiä toteuttaa pelastuslaitos, jota johtaa pelastusjohtaja, ja joka jakautuu kolmeen tulosyksikköön: riskienhallinta ja tekniikka, pelastustoiminta ja ensihoito. Pelastusjohtaja sekä tulosyksiköiden päälliköt ovat tilivelvollisia ja toimivat esittelijöinä. Toiminnan johtamisen, kehittämisen ja prosessien näkökulma 3. Ovatko asiakaskunnat asettaneet strategisia, toiminnallisia tai taloudellisia tavoitteita pelastuslaitokselle, josta vastuualueenne on mahdollista löytää lähtökohtia omille talousarviotavoitteille? Esitä esimerkki sellaisesta asiakaskunnan strategian tai muusta tavoitteesta, jota vastuualueella on toteutettu sitovana tavoitteena. Pelastustoimi on vahvistanut palvelutasopäätöksen vuosille Siinä on määritelty koko Kanta-Hämeessä toteutettavien pelastustoimen palveluiden taso. Pelastuslautakunta edustaa alueen kuntia. Lisäksi pelastuslaitos voi tuottaa yksittäiselle kunnalle yhteistä tasoa parempaa palvelua eri hintaan. 4. Vertaako vastuualue itseään säännöllisesti muiden kuntien ja/tai pelastuslaitosten organisaatioihin? Miten? Liitä vertailutietoja palauteaineistoon. Maan 22 pelastuslaitosta ovat toimivat päivittäisessä yhteistyössä ja pyrkivät hyödyttämään toisiaan. Erilaisten kokojen ja toimintaympäristöjen vuoksi ne eivät ole täysin toistensa kaltaisia. Liitteenä on kustannusvertailu eri pelastustoimista. 5. Onko vastuualueen eri toimintojen prosessit tunnistettu ja kuvattu? Mitkä prosessit on kuvattu? Liitä mahdollinen esimerkki prosessikuvauksista mukaan. Tulosyksiköiden toiminnot on määritelty vuoden 2012 alusta alkaen. Kunkin tulosyksikön palveluiden prosesseihin liittyvä määrittely ja yhdenmukaistaminen jatkuu vuosien 2012 ja 2013 aikana.

8 Lopen kunta Tarkastuslautakunta ARVIOINTILOMAKE Talouden näkökulma 6. Vastuualueenne sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumatilanne (voidaan viitata liitemateriaaliin, esim. kirjanpidon tuloste, osavuosikatsaus) Liitteenä on tilinpäätös, josta toteumat ilmenevät. 7. Mitä toimenpiteitä vastuualueellanne on viimeisimmän vuoden aikana tehty tuottavuuden kehittämiseksi ja onko tuottavuuden kasvu saavutettu? Kehittämishankkeessa käytiin läpi toiminnan eri osa-alueet ja siinä ilmenneet asiat on tuotu käytäntöön vuoden 2012 alussa toteutetulla toimintasäännön ja organisaation muuttamisella sekä useissa tarkentavissa muutoksissa. Palvelutasoa on voitu pitää yllä ja jopa kehittää, vaikka talousarvio on ollut käytännössä (inflaatio huomioiden) miinusmerkkinen jo useamman vuoden. Asiakas-/vaikuttavuusnäkökulma 8. Onko vastuualueellanne tehty arviointia asiakasnäkökulmasta, esimerkiksi asiakaspalautteiden kautta? Liittäkää viimeisimmän arvioinnin tulokset mukaan. Ensihoidon tulosyksikkö on toteuttanut asiakastyytyväisyyskyselyn, mutta sitä en valitettavasti ehdi etsimään liitteeksi. Kyselyn tulokset olivat erittäin myönteiset. 9. Miten vastuualueellanne on arvioitu toiminnan vaikuttavuutta? Miten on varmistettu, että tuotetut palvelut vaikuttavat suunnitellulla tavalla? Pelastustoimen vaikuttavuuden arviointiin pyritään valtakunnantasollakin kehittämään nykyisiä yksittäisiä tunnuslukuja parempia mittareita. Vaikuttavuutta arvioidaan tällä hetkellä niin omien kuin muiden pelastuslaitostenkin tuntuman perusteella. Esimerkiksi turvallisuuskoulutuksen vaikuttavuuden arvioiminen on moniulotteista, sillä tapahtumatta jääneet onnettomuudet eivät tule tietoomme. Henkilöstönäkökulma 10. Miten henkilöstöä koskevaa tietoa on kerätty ja mitä johtopäätöksiä niiden perusteella on tehtävissä? Mihin toimenpiteisiin niiden perusteella on ryhdytty? Henkilöstön työkykyisyys ja ennenaikainen eläköityminen ovat suurimmat haasteet. Työkykyä tuetaaa monin tavoin, mutta fysiologiset tosiasiat aiheuttavat sen ettei 65- vuotias yllä pelastajan tehtävän fyysisiin vaatimuksiin. Työkyvyltään rajoittuneille yritetään räätälöidä vaihtoehtoisia urapolkuja, jotta ennenaikaisia eläköitymisiä vältettäisiin.

9 Lopen kunta Tarkastuslautakunta ARVIOINTILOMAKE Sisäinen valvonta ja riskienhallinta 11. Miten sisäinen valvonta on järjestetty vastuualueellanne? 12. Onko vastuualueellanne tehty riskienkartoitus? 13. Miten vastuualueenne riskejä hallitaan ja miten niistä raportoidaan? Liitteessä on selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä. Muut asiat 14. Mikä palvelu/toiminto on mielestänne esimerkillisesti järjestetty vastuualueellanne/? Pelastuslaitos on kaikissa olosuhteissa nopeasti reagoiva toimija, joka kykenee saamaan satoja organisoituneita ja koulutettuja henkilöitä liikkeelle muutamissa minuuteissa. Teemme laaja-alaista asiakaspalvelua tavoittaen joka vuosi huomattavan osan kuntalaisista ja yli kahdeksasosalle kuntalaisista järjestämme koulutustilaisuuden joka vuosi. 15. Minkä palvelun/toiminnan järjestämisessä on suurimmat haasteet (puutteet tai ongelmat)? Väestön - niin pelastajien kuin autettavienkin ikääntyminen seurannaisvaikutuksineen, kustannustason nouseminen sekä monimutkaistuvan yhteiskunnan yhä monimuotoisemmat tarpeet ja tehtävät. 16. Mitä muita asioita haluaisit tuoda esille?

10 Isäntäkuntamalli

11 Kanta Hämeen pelastuslaitoksen organisaatio

12 Hämeenlinnan kaupungin konsernipalvelut / talous ja hallintopalvelut / hallinnon tukipalvelut Päätösvalmistelupäällikkö Kaupunginlakimies Palvelussuhdepäällikkö Controller Hallintopalvelut Neuvottelukuntaan kuuluvat kaikkien sopijakuntien kunnanjohtajat tai heidän määräämänsä henkilöt. Pelastuslaitoksen laajennettuun johtoryhmään kuuluvat pelastusjohtaja, tulosyksiköiden päälliköt, pelastusjohtajan kutsumat henkilöt sekä henkilöstön valitsemat henkilöstön edustajat. Pelastusjohtajan ja pelastuslaitoksen johtamisen apuna toimivat johtoryhmät. Pelastuslaitoksen johtoryhmään kuuluvat pelastusjohtaja, tulosyksiköiden päälliköt ja pelastusjohtajan kutsumat henkilöt.

13 KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOS KUNTIEN MAKSUOSUUDET 2011 PELASTUSTOIMINNAN KÄYTTÖMENOIHIN / ek Asukasluku Asukasluvun mukainen % 2011 Riskiruutujen mukain en % v risk. ja as. % keskiarvo v Kuntien maksuosuus käyttömenoihin TB 2010 Kuntien maksuosuus käyttömenoihin TB 2011 Kuntien maksuosuus käyttö-menoihin 2011 lopullinen Laskutettu 2011 Lisälaskutus + tai palautus Forssa ,26 12,01 11, , , ,39 Humppila ,44 1,84 1, , , ,99 Jokioinen ,28 3,04 3, , , ,82 Tammela ,78 2,69 3, , , ,00 Ypäjä ,47 1,20 1, , , ,54 FRS toimialue ,21 20,78 20, , , ,74 Hämeenlinnan toimialue Hattula ,53 6,22 5, , , ,29 Janakkala ,68 10,46 10, , , ,79 Hämeenlinna ,29 37,88 38, , , ,17 HML toimialue ,49 54,56 54, , , ,25 Riihimäen toimialue Hausjärvi ,05 3,96 4, , , ,13 Loppi ,74 3,11 3, , , ,81 Riihimäki ,50 17,60 17, , , ,07 RMK toimialue ,29 24,66 25, , , ,00 Yhteensä ,00 100,00 100, , , , palautusta kunnille ,00

14 Pelastustoimen kuntamaksuosuudet /asukas

15 Pelastustoimen tehtävät onnettomuustyypeittäin tapahtumakunnan mukaan vuonna 2011 Rakennuspalo Rakennuspalovaara Maastopalo Liikennevälinepalo Muu tulipalo Liikenneonnettomuus Öljyvahinko Vaarall. aineiden onnettomuus Luonnononnettomuus Räjähdys/ räjähdysvaara Forssa Hattula Hausjärvi Humppila Hämeenlinna Janakkala Jokioinen Loppi Riihimäki Tammela Ypäjä Yhteensä Autom. paloilm. tarkastus Sortuma/ sortumavaara Palovaroittimen tarkastus Muu tarkastus/ varmistus Ihmisen pelastaminen Eläimen pelastaminen Vahingontorjunta Avunanto Yhteensä vrt Luonnononnettomuudet on kirjattu vahingontorjuntaan 2011 alkaen. Myös tapaninpäivän myrsky lisäsi vahingontorjuntatehtäviä. Pelastustoimen tehtävät onnettomuustyypeittäin tapahtumakunnan mukaan vuonna 2010 Rakennuspalo Rakennuspalovaara Maastopalo Liikennevälinepalo Muu tulipalo Ensivastetehtävä Virka-aputehtävä Yhteistoimintatehtävä Liikenneonnettomuus Öljyvahinko Vaarall. aineiden onnettomuus Luonnononnettomuus Räjähdys/ räjähdysvaara Forssa Hattula Hausjärvi Humppila Hämeenlinna Janakkala Jokioinen Loppi Riihimäki Tammela Ypäjä Yhteensä Vuoden 2010 tehtävämäärät poikkeavat tässä tarkastelussa aiemmista vuodelle 2010 vahvistetuista tehtävämääristä, sillä yhteistoimintatehtävien tilastointilogiikka muuttui vuoden 2011 aikana. Autom. paloilm. tarkastus Sortuma/ sortumavaara Palovaroittimen tarkastus Muu tarkastus/ varmistus Ihmisen pelastaminen Eläimen pelastaminen Vahingontorjunta Avunanto Ensivastetehtävä Virka-aputehtävä Yhteistoimintatehtävä Yhteensä

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 6/2011 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 11.11.2011 klo 9.00 12.25 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄVALTUUSTO P Ö Y T Ä K I R J A 1 / 2009 AIKA: Tiistai 12.5.2009 klo 13-15 PAIKKA: Mainiemen kuntoutumiskeskus, keittiörakennus Hämeenlinna, Lammi Mainiementie 15,

Lisätiedot

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS OYS ERVA LABORATORIOKESKUS Perustamissuunnitelman liiteaineistoraportti Valmistelutoimikunta 30.08.2011 LIITEAINEISTO: Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Kuvaus laboratoriokeskuksen

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 0 YLEISHALLINTO 04 TALOUSASIAT TARKASTUSSÄÄNTÖ 2000 Hyväksytty kaupunginvaltuusto 31.1.2000/7 Voimaantulo 1.3.2000 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan

Lisätiedot

Tarkastussääntö 1(9) Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.12.1996 177

Tarkastussääntö 1(9) Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.12.1996 177 Tarkastussääntö 1(9) TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.12.1996 177 Muutos KV 24.1.2005 13, 2 Lautakunnan kokoonpano Muutos KV 19.11.2012 117 5 Tilintarkastajan valinta Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Valtuuston hyväksymä 1.4.1996/22 Voimaantulo 1.1.1997 Muutos 5 :ään: Valtuuston hyväksymä 6.4.1998/15 Voimaantulo 9.5.1998 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta

Lisätiedot

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLTÖ I LUKU YLEISTÄ...4 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...4 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA RATKAISUVALTA...4 2 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...4 3 PÄÄTÖSVALLAN

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 19 17.06.2013 318 Kokousaika 17.06.2013 klo 17.00 19.04 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 54 KV 55 Kokouksen järjestäytyminen Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön muuttaminen KV 56 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 KV 57 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 30 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 7/2015 145 Kokousaika 16.7.2015 klo 13.00 15.00 Kokouspaikka Scandic Pori, kokoushuone Karhu 1 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely:

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 1(47) LUONNOS Käsittely: Yhtymävaltuusto 20.5.2010 Yhtymähallitus 11.12.2012 Yhtymävaltuusto 18.12.2012 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 17.12.2013 Kommentti [NJ1]:

Lisätiedot

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 2. Strategiset päämäärät ja palvelutasopäätöksen perusteet... 5 2.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 2. Strategiset päämäärät ja palvelutasopäätöksen perusteet... 5 2.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2011

ARVIOINTIKERTOMUS 2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta 2009 2012 Sisällysluettelo 1. RIIHIMÄEN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 1.1. Tarkastuslautakunnan toiminta vuonna 2011... 1 1.2. Tilintarkastusyhteisö...

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 16.1.2006, 22.1.2007, 1.10.2007 Muutoksen voimaantulo: 1.11.2007 Muutettu: 8.12.2008 Voimaantulo:

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Samola Riitta JHTT, BDO Audiator Oy, sihteeri

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Samola Riitta JHTT, BDO Audiator Oy, sihteeri LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35 Tarkastuslautakunta AIKA 12.05.2015 klo 17:30-21:07 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Lohenoja Pertti puheenjohtaja Hagfors Kari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN arviointikertomus 2013 2 Kannen kuva: Pirjo Ala-Hynnilä Sisäsivujen kuvat: Tarkastuslautakunta, Pirjo Ala-Hynnilä, Palokan koulukeskus, R.C.Snellman, Keski-Suomen pelastuslaitos, Reijo

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 2 Sisällysluettelo 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA JA SEN TOIMINTA... 3 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano... 3 1.2. Tarkastuslautakunnan toiminta...

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Jorma Hacklin Jorma Hacklin

Jorma Hacklin Jorma Hacklin Jokioisten kunta Kokouskutsu Valtuusto 31600 Jokioinen 13.6.2014 3/2014 Kokousaika Keskiviikko kello 18.00 - Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Pykälä Sivu Liite 20 2 21 3 22 4 TP, TTK 23 8 AK 24 9 om. 25

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40) 1(40) Aika: 14.12.2009 klo 10.00 Paikka: Turengin Asema, kokoustila Edelfelt Asematie 6 Turenki 195 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 196 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 197 Kokouksen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013 AIKA Keskiviikko 19.6.2013 kello 15.00 18.00 PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Savonia-amk:n kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot