Prestige blender. Powerful 1000 W blender with 5 speed settings, turbo and ice crush function. 5 speed settings. Electronic display

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Prestige blender. Powerful 1000 W blender with 5 speed settings, turbo and ice crush function. 5 speed settings. Electronic display"

Transkriptio

1 Prestige blender Powerful 1000 W blender with 5 speed settings, turbo and ice crush function Powerful motor W Electronic display 5 speed settings Ice crush function

2 Brugsanvisning - dansk...side 3-7 Bruksanvisning - svenska...sida 8-12 Bruksanvisning - norsk...side Käyttöohjeet - suomi...sivu Instructions of use - english...page 23-27

3 OBH Nordica Prestige Blender Før brug Før blenderen tages i brug første gang, bør brugsanvisningen læses grundigt igennem og derefter gemmes til senere brug. Vask kande, låg og påfyldningslåg i varmt vand tilsat opvaskemiddel før brug. Kniven i bunden af beholderen er meget skarp og skal omgås med største forsigtighed. Kniven kan skilles fra knivholderen og vaskes separat, læs endvidere under afsnittet Rengøring og vedligeholdelse. Anvend en fugtig klud til rengøring af motordelen. Apparatets dele 1. Påfyldningslåg 2. Låg 3. Glaskande 4. Knivdel 5. Låsering 6. Motordel Sådan bruges blenderen Blenderen kan anvendes til at blende, hakke, purere og mikse f.eks. milkshakes, babymos, supper og saucer. Desuden kan den anvendes til at knuse is til f.eks. drinks. Blenderen samles ved først at stille kanden med bunden opad. Placer knivdelen i hullet i glaskandens bund. Sæt derefter kniven fast med låseringen ved at skrue låseringen mod uret (TIGHTEN). Glaskanden placeres nu på motordelen og drejes med uret mod symbolet lukket hængelås på motordelen, så pilen på kandens base peger mod den tilsvarende pil på motordelen. Sørg for at kanden sidder ordentligt fast. Blenderens motor driver knivsbladene i høj hastighed for at garantere en grundig blendning. Derfor er det vigtigt, at blenderen altid står på et plant og tørt underlag, inden den igangsættes. Kontroller også, at kanden er korrekt placeret på motordelen, idet blenderen ellers ikke kan starte. For at undgå at kanden overfyldes, bør mængden begrænses til omkring 1,5 liter. Anvend måleskalaen på glaskanden som et fingerpeg. Placer låg med påfyldningslåg på glaskanden, inden blenderen igangsættes. 3

4 Sæt stikket i stikkontakten og tryk på POWER knappen, der høres nu et bip og samtlige funktionsknapper samt display tænder (power knappen blinker). Blenderen har 5 hastigheder, turbofunktion samt funktion til knusning af is der kan let skiftes mellem funktionerne ved at trykke på SELECT knappen. Hver indstilling har en forudindstillet procestid på 120 sekunder, der tæller ned til 0, så snart der trykkes på START/STOP knappen. Miksningen kan afsluttes manuelt ved at trykke på START/STOP knappen igen. Hvis der ikke trykkes på START/STOP knappen, vil blenderen automatisk slukke efter 120 sekunder der vil lyde tre bip for at indikere dette. Blenderen har følgende hastigheder/funktioner: 1 Hastighed 1 vælges, hvis der skal mikses væske med pulver, f.eks. vælling, pulversauce etc. Denne hastighed er forudindstillet, når der trykkes på POWER knappen. 2 Hastighed 2 er velegnet til at hakke f.eks. babymos. 3 Hastighed 3 er velegnet til at mikse tykkere blandinger som f.eks. smoothies, pandekagedej etc. 4 Hastighed 4 vælges, hvis der skal mikses væske (f.eks. drinks) eller æggeblommer. 5 Hastighed 5 er velegnet til fremstilling af puré etc. ICE CRUSH TURBO Ice Crush funktionen aktiveres, hvis der skal knuses is (max. 350 g). Blenderen arbejder her i pulsintervaller. Tilsæt en smule vand, inden knusningen af is påbegyndes. Hvis du under miksning ønsker at aktivere højeste hastighed, trykkes på TURBO knappen (displayet tæller opad fra 0). Når det ønskede resultat er opnået, trykker du igen på TURBO knappen, hvorefter blenderen går tilbage til tidligere valgte hastighed og den igangværende nedtælling. Bemærk, at det kan tage nogle sekunder for motoren at gå fra turbo hastighed til valgt hastighed. Den aktiverede funktionsknap vil altid blinke under brug. Ovenstående retningslinier er udelukkende anbefalinger - det bedste resultat opnås ved at prøve sig frem for at finde den hastighed, der passer bedst til det, der skal mikses. Kontroller jævnligt blandingen og sluk apparatet, når det ønskede resultat er opnået. Blenderen må maksimalt køre kontinuerligt i 2 minutter ad gangen. Lad derefter blenderen afkøle i 5 minutter (for at undgå overophedning), inden den startes igen. Glaskanden fjernes fra motordelen ved at dreje den mod uret (mod symbolet åben hængelås ), indtil pilen på kandens base peger mod den tilsvarende pil på motordelen. 4

5 Glaskanden må aldrig fjernes, når motoren kører. Forholdsregler ved varm væske Glaskanden kan modstå varme ingredienser som varme væsker eller supper. Når varme væsker hældes i lukket beholder (f.eks. en blenderkande med låg) dannes automatisk et højt tryk. Der er derfor risiko for at låget skubbes af under brug, og at den varme væske sprøjter ud. For at undgå dette gøres følgende: 1. Temperaturen på den væske, som anvendes i blenderen, må ikke overstige 50 C 2. Fyld kanden maksimalt halvt op med de ønskede ingredienser (som f.eks. grøntsager, rodfrugter m.m.). 3. Start blenderen (brug ikke turbofunktionen), og hæld derefter langsomt væsken (varm bouillon, fløde eller lignende) gennem hullet i låget. Sluk ikke for blenderen, mens dette gøres. Hvis blenderen slukkes med varm væske i kanden, og derefter startes igen, vil der, på grund af motorens høje omdrejningstal, dannes et tryk fra bunden, som kan resultere i, at låget trykkes af. Hvis blenderen alligevel har været slukket under ovenstående proces med varm væske i kanden, og den skal startes igen, så hold et tryk med hånden ovenpå låget med et håndklæde, en grydelap eller lignende og vær opmærksom på eventuel sprøjt af varm væske. Varm væske alene må ikke blendes, da trykket indeni kanden vil være for højt. VIGTIGT! Det anbefales ikke at blende kun frosne bær/frugter, da de let fryser sammen til en fast klump, der risikerer at blokere knivene. Såfremt man har behov for at tilsætte yderligere ingredienser under brug, kan det godt lade sig gøre, blot skal blenderen afbrydes, inden proppen eller hele låget tages af. Sørg for, at maden som skal blendes, ikke er for tyktflydende eller for tør og tung for motoren at bearbejde. Fyld evt. lidt væske gennem hullet i låget, hvis det virker tungt, eller afbryd blenderen og skrab blandingen ned mod knivsbladet med en gummispartel. HUSK AT LÅGET OG PÅFYLDNINGSLÅGET ALTID SKAL VÆRE SAT PÅ, INDEN BLENDEREN STARTES!! Vigtigt! Rengøring af kanden efter blendning af isterninger skal foretages med lunkent vand, idet blendningen har nedkølet glaskanden og fordi for varmt vand kan skabe spændinger i glasset, som dermed kan gå itu. Rengøring og vedligeholdelse Tag altid stikket ud af stikkontakten inden rengøring. Glaskande, låg og påfyldningslåg vaskes i varmt vand tilsat opvaskemiddel. Tør delene grundigt, inden blenderen stilles væk. Delene må ikke vaskes i opvaskemaskine. Anvend ikke skurepulver eller andre skrappe rengøringsmidler, der kan ridse eller mattere overfladen. Evt. størknede rester fjernes efter en kort iblødsætning med et mildt rengøringsmiddel og en blød børste. 5

6 Kanden kan også rengøres ved at hælde ca. 3 dl vand i kanden sammen med nogle dråber opvaskemiddel. Anvend nu funktionen til knusning af is (ICE CRUSH) i 30 sekunder. Skyl derefter kanden grundigt med rent vand. Anvend en fugtig klud til rengøring af motordelen. Lad motordelen tørre grundigt inden blenderen atter anvendes eller sættes bort. Fjern knivdelen fra glaskanden og rengør den på følgende måde: Stil glaskanden med bunden opad og drej låseringen på kandens underside løs ved at dreje den med uret (LOOSEN). Bemærk at gummipakningen ikke kan tages af. Løft knivdelen ud af glaskanden og rengør den varsomt med en opvaskebørste. Tør den derefter grundigt. Bemærk, at knivene er meget skarpe. Sæt derefter knivdelen tilbage i hullet i glaskandens bund og drej knivdelen med låseringen fast ved at dreje den mod uret (TIGHTEN). Sørg for at dreje låseringen ordentligt fast. Sæt derefter glaskanden tilbage på motordelen. VIGTIGT: MOTORDELEN MÅ ALDRIG NEDSÆNKES I NOGEN FORM FOR VÆSKE!! Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Tilslut kun apparatet til volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til. 3. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved forstyrrelser i brugen og efter brug, når der sættes dele på eller tages dele af apparatet samt før rengøring og vedligeholdelse. 4. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. 5. Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (heriblandt børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, medmindre disse er under opsyn eller får instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 6. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn en ansvarsbevidst omgang med el-apparater. 7. Sørg for, at ledningen ikke hænger frit ned fra bordkanten. 8. Sæt aldrig apparatet på eller i nærheden af kogeplader, åben ild eller lignende. 9. Apparatet bør kun anvendes under opsyn. 10. Apparatet skal håndteres med omhu, da kniven er meget skarp! Rør ikke kniven mens den er i brug. Sørg for at hverken fingre eller redskaber kommer i kontakt med kniven! Tag altid stikket ud af stikkontakten inden rengøring. 11. Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare. 12. El-installationen skal overholde gældende version af Stærkstrømsbekendtgørelsen med hensyn til ekstrabeskyttelse med fejlstrømsafbryder (HFI/PFI/HPFI-relæbrydestrøm max. 30 ma). Kontakt en autoriseret el-installatør herom. 13. Apparatet er kun til husholdningsbrug. 6

7 14. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/ købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.: Tekniske data OBH Nordica V vekselstrøm 1000 watt Rumindhold i glaskande 1,8 liter Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes. 7

8 OBH Nordica Prestige Blender Innan användning Innan blendern tas i bruk bör bruksanvisningen läsas igenom grundligt och därefter sparas för framtida användning. Diska kanna, lock och påfyllningslock i vatten och diskmedel. Kniven i botten av kannan är mycket vass och ska hanteras med största försiktighet. Knivinsatsen kan tas ur och diskas separat, se vidare under Rengöring och underhåll. Använd en fuktig trasa för rengöring av motordelen. Apparatens delar 1. Påfyllningslock 2. Lock 3. Glaskanna 4. Knivinsats 5. Låsring 6. Motordel Användning Blendern kan användas till att blanda, hacka, puréa och mixa t ex milkshakes, barnmat, soppor och såser. Dessutom kan du krossa is till drinkar etc. Blendern monteras ihop efter rengöring genom att först ställa glaskannan upp och ner. Placera knivsatsen i hålet på botten av kannan. Sätt därefter fast kniven med låsringen genom att skruva den motsols (TIGHTEN). Placera sedan kannan på motordelen och vrid den medsols i riktning mot den låsta hänglåssymbolen på motordelen, så att pilen på kannans bas pekar mot motsvarande pil på motorenheten. Känn efter så att kannan sitter fast ordentligt. Blenderns motor driver knivbladen i hög hastighet för att garantera en grundlig mixning. Därför är det viktigt att blendern alltid står på ett plant och torrt underlag innan den startas. Kontrollera också att kannan är korrekt placerad på motordelen, annars går inte blendern att starta. För att undvika att kannan överfylls bör mängden begränsas till högst 1,5 liter. Använd graderingen på kannan för att se hur mycket du tillsatt. Placera lock och påfyllningslock på kannan innan blendern startas. 8

9 Sätt kontakten i ett vägguttag och tryck på POWER knappen, ett pip hörs och samtliga funktionsknappar samt display tänds (powerknappen blinkar). Blendern har 5 hastigheter, turbofunktion samt iskrossningsfunktion, som du enkelt skiftar mellan genom att trycka på SELECT knappen. Varje inställning har en förinställd processtid på 120 sekunder som räknas ner till 0 så fort du trycker på START/STOP knappen. Mixningen kan avslutas manuellt genom att åter trycka på START/STOP knappen, annars stängs blendern av automatiskt när 120 sekunder har passerat, tre pip ljuder som en indikation på detta. Blendern har följande hastigheter/funktioner: 1 Hastighet 1 kan du välja om du ska mixa vätska med pulver, te x välling, såsmixer etc. Denna hastighet är förinställd när du trycker på POWER knappen. 2 Hastighet 2 är perfekt för hackning om du vill göra t ex barnmat. 3 Hastighet 3 är idealiskt om du vill mixa lite tjockare blandningar som t ex smoothies, pannkakssmet etc. 4 Hastighet 4 kan du välja om du ska mixa vätska (t ex drinkar) eller äggulor. 5 Hastighet 5 lämpar sig bra om du ska göra puré av något slag. ICE CRUSH Ice crush funktionen aktiverar du om du ska krossa is (max 350 g). Blendern arbetar då i pulsintervaller. Tillsätt en skvätt vatten innan du startar krossningen. TURBO Om du under pågående mixning tillfälligt vill aktivera högsta hastighet tycker du på TURBO knappen (displayen börjar räkna uppåt från 0). När du uppnått önskat resultat trycker du åter på TURBO knappen och blendern återgår då till tidigare vald hastighet och pågående nedräkning. Notera att det kan ta någon sekund för motorn att varva ner från turbohastighet till vald hastighet. Aktiverad funktionsknapp blinkar alltid under användning. Riktlinjerna ovan är endast rekommendationer, det bästa är att prova sig fram till den hastighet som passar bäst till det som ska mixas. Håll alltid koll på mixningen och stäng av apparaten när önskat resultat uppnåtts. Blendern får inte användas i mer än 2 minuter åt gången. Låt därefter blendern svalna i 5 minuter (för att undvika överhettning), innan du startar den igen. Glaskannan avlägsnas genom vrida den motsols (mot den öppna hänglåssymbolen) tills pilen på kannans bas pekar mot motsvarande pil på motorenheten. Glaskannan får aldrig tas bort när motorn arbetar. 9

10 Mixning av varm vätska Glaskannan tål varma ingredienser och varma vätskor/soppor. När varm vätska tillsätts i stängd behållare (t ex blenderkanna med lock) bildas automatiskt ett högt tryck. Det är därför risk att locket flyger av under användning och att varm vätska sprutar ut. För att undvika detta, gör enligt följande: 1. Temperaturen på vätskan som ska tillsättas får inte överstiga 50 C. 2. Fyll max halva kannan med de ingredienser som önskas (såsom t ex grönsaker, rotfrukter mm). 3. Starta blendern (ej turbofunktionen) och häll därefter långsamt i vätskan (varm buljong, grädde eller liknande) genom hålet i locket. Stäng inte av blendern medan detta görs. Om blendern stängs av med varm vätska i och därefter startas igen, uppstår på grund av motorns höga varvtal, ett tryck från botten som gör att locket kan flyga av. Om blendern trots allt stängts av under ovanstående process och skall startas igen, håll ett tryck med handen ovanpå locket med handduk/grytlapp eller liknande och se upp för eventuellt stänk av varm vätska. Enbart varm vätska skall ej mixas då trycket i kannan blir för högt. Viktigt! Vi rekommenderar inte att man mixar enbart frysta bär/frukter pga att de lätt fryser till en klump och blockerar då knivarna. Om man vill tillsätta ytterligare ingredienser eller vätska under användning kan man göra det, förutsatt att mixningen avbryts innan knoppen eller hela locket tas av. Se till att ingredienserna som ska tillsättas inte är tjockflytande eller för tunga för motorn att bearbeta. Fyll eventuellt på lite vätska genom locket om det går tungt, eller avbryt mixningen och skrapa ner blandningen mot kniven med en gummiskrapa. SE TILL ATT BÅDE LOCK OCH påfyllningslock SITTER PÅ INNAN BLENDERN STARTAS IGEN! Viktigt! Rengöring av glaskannan efter mixning av istärningar ska ske med ljummet vatten eftersom kannan är nedkyld och varmt vatten kan skapa spänningar i glaset som därmed kan spricka. Rengöring och underhåll Dra alltid ur kontakten innan rengöring. Diska kannan, lock och påfyllningslock i varmt vatten med diskmedel efter varje användning. Torka alla delarna noggrant innan de ställs undan. Delarna får inte diskas i diskmaskin. Använd inte kemiska rengöringsmedel eller andra medel med repande effekt. Ta bort envisa fläckar genom att blötlägga och gnida med en mjuk trasa och milt rengöringsmedel. Använd en lätt fuktad trasa vid rengöring av motorenheten. Låt torka grundligt innan apparaten återanvänds eller ställs undan. Du kan även rengöra kannan genom att hälla ca 3 deciliter vatten i kannan tillsammans med några droppar diskmedel, kör sedan iskrossningsfunktionen (ICE CRUSH) i 30 sekunder. Skölj därefter kannan noga med rent vatten. 10

11 Avlägsna knivsatsen från glaskannan och rengör den separat enligt följande: Ställ glaskannan upp och ner och vrid loss låsringen på undersidan av kannan genom att vrida den medsols (LOOSEN). Notera att gummipackningen inte kan tas loss. Lyft ur knivsatsen ur glaskannan och rengör den varsamt med en diskborste. Torka därefter torrt. Notera att knivarna är mycket vassa. Sätt däreter tillbaka knivsatsen i hålet på glaskannan igen, vrid fast kniven med låsringen genom att vrida den motsols (TIGHTEN). Var noga med att vrida fast låsringen ordentligt. Sätt därefter tillbaka glaskannan på motordelen. VIKTIGT! MOTORDELEN FÅR ALDRIG NEDSÄNKAS I NÅGON FORM AV VÄTSKA! Säkerhetsanvisningar 1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk. 2. Anslut endast apparaten till volt växelström och använd endast apparaten till det den är avsedd för. 3. Dra alltid ur kontakten vid uppehåll i användandet, när det sätts på eller tas av delar från apparaten samt innan rengöring och underhåll. 4. Apparaten får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor. 5. Produkten är inte ämnad att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt känsel, fysisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om inte användning sker under uppsyn eller efter instruktion av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet. 6. Barn bör vara under uppsikt för att försäkra att de inte leker med apparaten. Barn är inte alltid kapabla att förstå och värdera potentiella risker. Lär barn ansvarsfull hantering av elektriska apparater. 7. Se till att sladden inte hänger fritt ned från bänkytan. 8. Sätt aldrig apparaten på eller i närheten av kokplattor, öppen eld eller liknande. 9. Apparaten bör endast användas under uppsyn. 10. Handskas försiktigt med apparaten, då knivarna är mycket vassa! Rör inte knivarna under användning. Se till att varken fingrar eller redskap kommer i kontakt med knivsatsen! Dra alltid ur kontakten innan rengöring. 11. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt innan användning. Om sladden skadats måste den bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara. 12. Extra skydd rekommenderas genom installation av jordfelsbrytare med en märkström av 30 ma. Kontakta en auktoriserad elektriker. 13. Apparaten är endast för privat bruk. 14. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten. Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. 11

12 Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH Nordica Sweden AB Box Spånga Tel Tekniska data OBH Nordica V Växelström 1000 W Glaskannans volym 1,8 liter Rätt till löpande ändringar och förbättringar förbehålles. 12

13 OBH Nordica Prestige Blender Før bruk Før blenderen tas i bruk første gang bør bruksanvisningen leses gjennom og deretter spares til senere bruk. Vask kanne, lokk og påfyllingslokk i vann tilsatt oppvaskmiddel. Kniven i bunnen på glasskannen er veldig skarp og skal behandles med forsiktighet. Kniven kan skilles fra knivholderen og vaskes separat. Se videre under Rengjøring og vedlikehold. Bruk en fuktig klut til rengjøring av motordelen. Apparatets deler 1. Påfyllingslokk 2. Lokk 3. Glasskanne 4. Knivinnsats 5. Låse ring 6. Motordel Slik brukes blenderen Blenderen kan brukes til å blende, hakke, purrè og mikse f.eks. milkshakes, babymat, supper og sauser. Dessuten kan den brukes til å knuse is til f.eks. drinker. Blenderen monteres sammen etter rengjøring med og først sette glasskannen opp ned. Sett knivinnsatsen i hullet i bunnen av kannen. Sett deretter fast kniven med låse ringen med å skru den mot solen (TIGHTEN). Sett så kannen på motordelen og vri den med solen i retning mot den låste hengelås symbolet på motordelen slik at pilen på kannens bas peker mot pilen på motorenheten. Kjenn etter at kannen sitter ordentlig fast. Blenderens motor driver knivsbladene i høy hastighet for å garantere en grundig blending. Derfor er det viktig at blenderen alltid står på et plant og tørt underlag før den settes i gang. Kontroller også at beholderen er korrekt plassert på motordelen fordi blenderen ellers ikke kan starte. For å unngå at kannen overfylles bør mengden begrenses til maks 1,5 liter. Bruk måleskalaen på glasskannen som en fingerregel. Sett lokk og påfyllingslokk på kannen før blenderen settes i gang. 13

14 Sett støpslet i kontakten og trykk på POWER knappen, det høres et pip og samtlige funksjonsknapper og display lyser (power knappen blinker). Blenderen har 5 hastigheter, turbo funksjon og is knuser funksjon som du enkelt kan bytte mellom med og trykke på SELECT knappen. Hver innstilling har en forinnstilt prosesstid på 120 sekunder som teller ned til 0 så fort du trykker på START/STOP knappen. Miksingen kan avsluttes manuelt med å igjen trykke på START/STOP knappen, hvis ikke stopper den automatisk når det har passert 120 sekunder. Det høres 3 pip som indikerer dette. Blenderen har følgende hastigheter/funksjoner: 1 Hastighet 1 kan du velge hvis du skal mikse væske med pulver f.eks velling sausmiks etc. Denne hastigheten er forinnstilt når du trykker på POWER knappen. 2 Hastighet 2 er perfekt for hakking hvis du skal lage barnemat. 3 Hastighet 3 er ideell hvis du skal mikse litt tykkere blandinger som f.eks smooties, pannekakerøre etc. 4 Hastighet 4 kan du velge hvis du skal mikse væske (f.eks drinker) eller eggeplommer. 5 Hastighet 5 egner seg bra hvis du skal lage purré. ICE CRUSH Ice crush funksjon aktiverer du hvis du skal knuse is (maks 350 gr). Blenderen jobber da i pulsintervall. Tilsett en skvett vann før du starter is knusingen. TURBO Hvis du under miksing tilfeldigvis vil aktivere høyeste hastighet trykker du på TURBO knappen (displayet begynner å telle opp fra 0). Når du har oppnådd ønsket resultat trykker du igjen på TURBO knappen og blenderen går da tilbake til tidligere valgt hastighet og pågående nedtelling. Husk at det kan ta noen sekunder før motoren går fra turbohastighet til valgt hastighet. Aktivert funksjonsknapp blinker alltid under bruk. Retningslinjene over er kun anbefalte, det beste er derfor å prøve seg frem til den hastigheten som passer best til det som skal mikses. Hold alltid styr på miksingen og slå av apparatet når ønsket resultat er oppnådd. Blenderen må ikke brukes i mer enn 2 minutter om gangen. La deretter blenderen avkjøle i 5 minutter (for å unngå overoppheting) før du starter den igjen. Glasskannen tas av med å vri mot solen (mot det åpne hengelåssymbolet) til pilen på basen på kannen peker mot pilen på motorenheten. Glasskannen må aldri tas av når motoren arbeider. 14

15 Miksing med varm væske Glasskannen tåler varme ingredienser som varme væsker eller supper. Når varm væske helles i lukket beholder (f.eks blenderkanne med lokk) dannes det automatisk et høyt trykk. Det er derfor fare for at lokket presses opp under bruk og at varm væske spruter ut. For å unngå denne situasjon gjøres følgende: 1. Temperaturen på den væske som brukes i blenderen må ikke overstige 50 C. 2. Fyll kannen maksimalt halvt opp med de ønskede ingredienser (som f.eks. grønnsaker, rotfrukter m.m.). 3. Start blenderen (ikke turbofunksjon) og hell deretter langsomt væsken (varm buljong, fløte eller lignende) gjennom hullet i det sorte lokket. Slå ikke av blenderen når dette gjøres. Hvis blenderen slås av med varm væske i kannen og deretter startes igjen vil det pågrunn av motorens høye omdreiningstall dannes et trykk fra bunnen som kan resultere i at lokket presses opp. Hvis blenderen allikevel har været slått av under ovenstående prosses med varm væske i kannen og den skal startes igjen, så hold et trykk med hånden oppå lokket med et håndkle, en grytelapp eller lignende) og vær oppmerksom på eventuell sprut av varm væske. Varm væske alene må ikke blendes da trykket inni kannen vil være for høyt. Viktig! Vi anbefaler ikke at man mikser bare frosne bær/frukter pga. at de lett fryser til en klump og blokkerer da knivene. Hvis man har behov for å tilsette ytterligere mer ingredienser under bruk kan det godt la seg gjøre, men blenderen skal slås av før påfyllingslokket eller hele lokket tas av. Pass på at maten som skal blendes ikke er for tyktflytende eller for tørr og tung for motoren til å bearbeide. Fyll evt. litt væske gjennom hullet i lokket hvis det virker tungt eller slå av blenderen og skrap blandingen ned mot knivbladet med en slikkepott. PASS PÅ AT BÅDE LOKK OG PÅFYLLINGSLOKK SITTER PÅ FØR DU STARTER BLENDEREN IGJEN! Viktig! Rengjøring av kannen etter miksing av is terninger skal foretas med lunket vann, da blendingen har avkjølt glasskannen og fordi varmt vann kan lage spenninger i glasset og knuse den. Rengjøring og vedlikehold Ta alltid støpslet ut av kontakten før rengjøring. Vask beholderen, lokket og påfyllingslokket i varmt vann tilsatt oppvaskmiddel. Tørk alle delene godt før blenderen settes bort. Delene må ikke vaskes i oppvaskmaskin. Bruk ikke skurepulver eller andre sterke rengjøringsmidler som kan ripe eller matte overflaten. Størknede rester fjernes etter kort tids bløtlegging med et mildt rengjøringsmiddel og en myk børste. Bruk en fuktig klut til rengjøring av motordelen. La alle delene tørke godt før blenderen igjen brukes eller settes bort. Du kan også rengjøre kannen med å fylle på ca. 3 dl vanntilsatt noen dråper oppvaskmiddel i kannen. Kjør så is knuser funksjonen (ICE CRUSH) i 30 sekunder og skyll kannen deretter i rent vann. 15

16 Ta bort knivinsatsen fra kannen og rengjør den som følgende: Sett glasskannen på hode og vri løs låse ringen under på kannen med å vri den med solen (LOOSEN). Husk at gummipakningen ikke kan tas løs. Løft bort knivinnsatsen fra glasskannen og rengjør den forsiktig med en oppvaskbørste og tørk av den. Husk at kniven er veldig skarp. Sett deretter knivinnsatsen tilbake i hullet på glasskannen igjen, vri fast kniven med låse ringen med å vri den mot solen (TIGHTEN). Vær nøye med å vri låse ringen ordentlig fast. Sett deretter glasskannen tilbake på motordelen. VIKTIG: MOTORDELEN MÅ ALDRI SENKES I NOEN FORM FOR VÆSKE!! Sikkerhet og el- apparater 1. Les bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk. 2. Tilkoble apparatet kun til volt vekselstrøm og bruk apparatet kun til det formål det er beregnet til. 3. Ta alltid støpslet ut av kontakten ved forstyrrelse i bruken, etter bruk, når det settes deler på eller tas deler av, før rengjøring og vedlikehold. 4. Motordelen må ikke dyppes i vann eller andre væsker. Apparatets øvrige deler må ikke vaskes i oppvaskmaskin. 5. Dette apparat er ikke beregnet til å brukes av personer (herunder barn) med begrensede fysiske, sensoriske, mentale evner, manglende erfaring med eller kjennskap til apparatet, med mindre disse er under tilsyn eller får instruksjon i bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. 6. Barn bør være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. Barn er ikke alltid i stand til å vurdere mulige fare rundt dette. Lær barn et ansvarsbevist forhold med el-apparater. 7. Pass på at ledningen ikke henger fritt ned fra bordkanten. 8. Sett aldri apparatet på eller i nærheten av kokeplater, åpen ild eller lignende. 9. Apparatet bør kun brukes under tilsyn. 10. Apparatet skal håndteres med forsiktighet da kniven er veldig skarp! Rør ikke kniven når den er i bruk. Pass på at verken fingrene eller noen redskaper kommer i kontakt med kniven! 11. Se alltid etter skader på apparatet, ledningen og støpslet før bruk. Hvis ledningen er skadet skal den byttes av fabrikken, serviceverksted eller av en tilsvarende autorisert person for å unngå at det oppstår noen fare. 12. Det anbefales at el-installasjonen ekstrabeskyttes i henhold til sterkstrømsreglementet med jordfeilbryter(hfi/ PFI/HPFI-rele-brytestrøm maks. 30 ma ). Kontakt evt. en autorisert el-installatør. 13. Apparatet er kun til privat forbruk. 14. Brukes apparatet til annet formål enn det egentlig er beregnet for eller brukes det ikke i henhold til bruksanvisningen, bærer brukeren selv det fulle ansvar for eventuelle skader. Eventuelle skader på produktet eller annet som følge herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten. Avlevering av apparatet Loven krever at elektriske og elektroniske apparater innsamles og deler av de gjennvinnes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbolet for avfallshåndtering skal avlevers på en kommunal gjennvinningsplass. 16

17 Reklamasjon Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Stemplet kasse/kjøpskvittering med kjøpsdato skal vedlegges i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innleveres der hvor det er kjøpt. OBH Nordica Norway AS Postboks 5334, Majorstuen 0304 Oslo Tlf: Faks: Tekniske data OBH Nordica volt vekselstrøm 1000 watt Glasskannen innhold 1,8 liter Rett til løpende endringer og forbedringer forbeholdes. 17

18 OBH Nordica Prestige Blender Ennen käyttöä Lue käyttöohje huolellisesti ennen tehosekoittimen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Pese kulho, kansi ja tulppa lämpimässä astianpesuainevedessä ennen käyttöä. Kulhon pohjalla olevat terät ovat erittäin teräviä, ja niitä tulee käsitellä hyvin varovasti. Teräosa voidaan irrottaa ja pestä erikseen (katso tarkemmat ohjeet kohdassa Puhdistus ja hoito). Pyyhi moottoriosa kostealla liinalla. Laitteen osat 1. Tulppa 2. Kansi 3. Lasikulho 4. Teräosa 5. Kiristysrengas 6. Moottoriosa Käyttö Tehosekoitinta voi käyttää sekoittamiseen, hienontamiseen, soseuttamiseen sekä esimerkiksi pirtelöiden, lastenruoan, keittojen ja kastikkeiden valmistamiseen. Lisäksi laitteella voi murskata jäätä esimerkiksi juomiin. Puhdistuksen jälkeen tehosekoitin kootaan kääntämällä ensin lasikulho ylösalaisin. Aseta teräosa kulhon pohjassa olevan reikään. Kiinnitä sitten teräosa kiristysrenkaan avulla paikoilleen kiertämällä sitä vastapäivään (TIGHTEN). Aseta kulho sen jälkeen moottoriosan päälle ja kierrä kulhoa myötäpäivään moottoriosassa näkyvän suljetun riippulukon kuvakkeen suuntaan niin, että kulhon pohjan nuoli osoittaa kohti moottoriosan vastaavaa nuolta. Varmista, että kulho on tukevasti paikoillaan. Tehosekoittimen moottori pyörittää teriä suurella nopeudella. Näin varmistetaan ainesten perusteellinen sekoittuminen. Siksi on tärkeää, että sijoitat laitteen aina tasaiselle ja kuivalle alustalle, ennen kuin käynnistät sen. Tarkista myös, että kulho on oikein paikallaan moottoriosassa, sillä muuten tehosekoitin ei käynnisty. Jotta kulho ei tule liian täyteen, ainesten määrä on rajoitettava 1,5 litraan. Tarkista määrä kulhossa olevasta mitta-asteikosta. Kiinnitä kansi ja tulppa paikoilleen kulhoon ennen laitteen käynnistystä. 18

19 Liitä pistotulppa pistorasiaan ja paina POWER-painiketta. Laitteesta kuuluu äänimerkki, ja kaikki toimintopainikkeet sekä näyttö syttyvät palamaan (POWER-painike vilkkuu). Tehosekoittimessa on 5 nopeutta, turbotoiminto sekä jäänmurskaustoiminto, joita voit käyttää helposti vuorotellen painamalla SELECT-painiketta. Jokaisen toiminnon esiohjelmoitu sekoitusaika on 120 sekuntia. Ajan laskenta taaksepäin 0:aan alkaa heti START/STOP-painikkeen painamisen jälkeen. Sekoitustoiminto voidaan keskeyttää manuaalisesti painamalla uudelleen START/STOP-painiketta. Muussa tapauksessa tehosekoitin kytkeytyy automaattisesti pois päältä 120 sekunnin kuluttua, minkä merkiksi laitteesta kuuluu kolme äänimerkkiä. Tehosekoittimessa on seuraavat nopeudet/toiminnot: 1 Nopeus 1 kannattaa valita, jos tarkoituksesi on sekoittaa keskenään nestettä ja jauhetta, esimerkiksi velliaineksia, valmiita kastikeseoksia jne. Tämä esiohjelmoitu nopeus aktivoituu painaessasi POWER-painiketta. 2 Nopeus 2 soveltuu erinomaisesti esimerkiksi lastenruokien hienontamiseen. 3 Nopeus 3 on oivallinen valinta smoothiejuomien, pannukakkutaikinan ja muiden vastaavien paksuhkojen seosten sekoittamiseen. 4 Nopeudella 4 voit sekoittaa nesteitä, esimerkiksi juomia, tai munankeltuaisia. 5 Nopeus 5 soveltuu hyvin erilaisten soseiden valmistamiseen. ICE CRUSH Ice crush -toiminnolla voit murskata jääpaloja (enintään 350 g kerrallaan). Tehosekoitin toimii tällöin sykäyksittäin. Lisää kulhoon tilkka vettä ennen jääpalojen murskaamista. TURBO Paina TURBO-painiketta, jos haluat sekoituksen aikana käyttää hetkellisesti suurinta nopeutta (näyttö alkaa tällöin laskea eteenpäin 0:sta). Paina TURBO-painiketta uudelleen päästyäsi haluamaasi lopputulokseen. Tällöin tehosekoitin palaa aiemmin valitsemaasi nopeuteen ja käynnissä olevaan ajan laskentaan. Huomaa, että moottorin palautuminen turbonopeudesta valitsemaasi nopeuteen voi viedä muutaman sekunnin. Kulloinkin aktivoitu toimintapainike vilkkuu käytön aikana. Edellä kuvatut ohjeet ovat pelkästään suosituksia, ja parhaaseen lopputulokseen pääset kokeilemalla eri nopeuksia ja niiden soveltuvuutta eri ainesten sekoittamiseen. Seuraa sekoituksen edistymistä koko ajan ja kytke laite pois päältä päästyäsi haluamaasi lopputulokseen. Tehosekoitinta saa ylikuumenemisen estämiseksi käyttää yhtäjaksoisesti enintään 2 minuutin ajan. Anna laitteen jäähtyä sen jälkeen 5 minuuttia, ennen kuin käynnistät sen uudelleen. Irrota lasikulho kiertämällä sitä vastapäivään (avoimen riippulukon kuvakkeen suuntaan), kunnes kulhon pohjassa oleva nuoli osoittaa moottoriosan vastaavaa nuolta kohti. 19

20 Lasikulhoa ei saa koskaan ottaa pois paikaltaan moottorin käydessä. Kuuman nesteen käsittely Lasikulho kestää kuumia aineita, kuten kuumia nesteitä tai keittoja. Kun suljettuun astiaan, esimerkiksi tehosekoittimen kannelliseen kulhoon, kaadetaan kuumaa nestettä, astiaan muodostuu painetta. Tällöin kansi voi käytön aikana ponnahtaa pois paikaltaan niin, että kuuma neste pääsee roiskumaan astiasta. Tällaisen tilanteen syntyminen estetään seuraavalla tavalla: 1. Tehosekoittimeen kaadettavan nesteen lämpötila ei saa olla yli 50 C. 2. Kulho täytetään halutuilla aineksilla (kuten vihanneksilla ja juureksilla) enintään puolilleen. 3. Tehosekoitin käynnistetään (ei turbo-toiminnolla), minkä jälkeen kuuma neste (kuuma lihaliemi, kerma tai vastaava) kaadetaan kulhoon hitaasti kannessa olevan aukon läpi. Älä sammuta laitetta kesken kaiken. Jos tehosekoitin sammutetaan, kun kulhossa on kuumaa nestettä, ja käynnistetään sitten uudelleen, kulhoon muodostuu moottorin korkean kierrosluvun takia painetta. Tämän seurauksena kansi saattaa ponnahtaa pois paikaltaan. Jos tehosekoitin on kuitenkin sammutettu ja joudutaan käynnistämään uudelleen, kun siinä on kuumaa nestettä, sinun tulee painaa kantta pyyheliinalla, uunikintaalla tai vastaavalla ja samalla varoa, ettei kuuma neste pääse roiskumaan. Kuumaa nestettä ei saa sekoittaa yksinään tehosekoittimessa, koska paine nousee kulhossa tuolloin liian suureksi. TÄRKEÄÄ! Emme suosittele yksinomaan pakastettujen marjojen tai hedelmien sekoittamista laitteella, koska ne jäätyvät helposti yhteen ja estävät tällöin terien toiminnan. Jos haluat lisätä kulhoon aineksia tai nestettä sekoituksen aikana, tehosekoitin on sammutettava ennen kannen tulpan tai koko kannen irrottamista. Varmista myös, että lisättävät ainekset eivät ole koostumukseltaan niin paksuja, kuivia tai kovia, että moottori ei jaksa työstää niitä. Voit tarvittaessa lisätä kannen aukon kautta hieman nestettä, jos sekoitustulos vaikuttaa liian paksulta. Voit myös sammuttaa tehosekoittimen ja kaapia seosta alaspäin kumilastalla. VARMISTA, ETTÄ SEKÄ KANSI ETTÄ TULPPA OVAT KUNNOLLA PAIKOILLAAN ENNEN TEHOSEKOITTIMEN KÄYNNISTÄMISTÄ. TÄRKEÄÄ! Jääpalojen sekoittamisen jälkeen kulho pitää pestä haalealla vedellä, koska niiden sekoittaminen kylmentää lasikulhoa. Liian kuuma vesi saattaa nimittäin muodostaa jännitettä lasikulhoon ja rikkoa sen. Puhdistus ja hoito Irrota pistotulppa aina pistorasiasta ennen laitteen puhdistusta. Pese kulho, tulppa ja kansi lämpimällä astianpesuainevedellä jokaisen käytön jälkeen. Kuivaa kaikki osat huolellisesti ennen niiden siirtämistä säilytykseen. Osia ei saa pestä astianpesukoneessa. Älä käytä kemiallisia tai muita naarmuttavia puhdistusaineita. Poista mahdolliset itsepintaiset tahrat liottamalla ja hankaamalla niitä sen jälkeen miedolla pesuaineella ja pehmeällä liinalla. Puhdista moottoriosa pyyhkimällä sitä nihkeällä liinalla. Anna moottoriosan kuivua täysin, ennen kuin käytät laitetta uudelleen tai siirrät sen säilytykseen. 20

21 Voit puhdistaa lasikulhon myös lisäämällä kulhoon n. 3 dl vettä ja muutama tippa astianpesuainetta. Anna laitteen käydä sen jälkeen jäänmurskaustoiminnolla (ICE CRUSH) 30 sekunnin ajan. Huuhtele kulho lopuksi huolellisesti puhtaalla vedellä. Irrota teräosa lasikulhosta ja puhdista se seuraavien ohjeiden mukaan: Käännä lasikulho ylösalaisin ja irrota kulhon pohjassa oleva kiristysrengas kiertämällä sitä myötäpäivään (LOOSEN). Huomaa, että kumitiivistettä ei voi irrottaa. Nosta teräosa irti lasikulhosta ja puhdista se varovasti astianpesuharjalla. Pyyhi teräosa kuivaksi. Huomaa, että terät ovat hyvin teräviä. Aseta teräosa tämän jälkeen takaisin lasikulhossa olevaan reikään ja kiinnitä teräosa ja kiristysrengas paikoilleen kiertämällä niitä vastapäivään (TIGHTEN). Varmista, että kierrät kiristysrenkaan kunnolla kiinni. Aseta lasikulho tämän jälkeen takaisin moottoriosan päälle. TÄRKEÄÄ! MOOTTORIOSAA EI SAA KOSKAAN UPOTTAA VETEEN TAI MUIHIN NESTEISIIN! Turvallisuusohjeet 1. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. 2. Liitä laite ainoastaan V:n verkkovirtaan ja käytä laitetta vain sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. 3. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina laitteen käytön jälkeen, osia kiinnitettäessä ja irrotettaessa sekä ennen puhdistusta ja hoitoa. 4. Laitetta ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin. 5. Laite ei sovellu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden aistit, fyysiset tai henkiset ominaisuudet tai tiedon tai kokemuksen puute rajoittavat laitteen turvallista käyttöä. Nämä henkilöt voivat toki käyttää laitetta heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai ohjeiden mukaisesti. 6. Valvo, etteivät lapset leiki laitteella. Lapset eivät välttämättä ymmärrä tai osaa arvioida mahdollisia vaaroja. Opeta lasta käyttämään sähkölaitteita vastuullisesti. 7. Varmista, ettei liitosjohto riipu vapaana pöydältä. 8. Älä koskaan sijoita laitetta keittolevylle tai keittolevyn, avotulen tai muun lämmönlähteen läheisyyteen. 9. Laitteen käyttöä on aina valvottava. 10. Laitetta tulee käsitellä varoen, sillä terät ovat erittäin teräviä! Älä koske teriin laitteen käytön aikana. Varo, etteivät sormet tai mitkään esineet pääse kosketuksiin teräosan kanssa! Irrota pistotulppa aina pistorasiasta ennen laitteen puhdistusta. 11. Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että laite, liitosjohto tai pistotulppa eivät ole vaurioituneet. Mikäli liitosjohto on vaurioitunut, se tulee vaaratilanteiden välttämiseksi vaihdattaa valmistajan tai koulutetun huoltomiehen toimesta tai valtuutetussa huoltopisteessä. 12. Pistorasiaan on suositeltavaa asentaa lisäsuojaksi vikavirtasuojakytkin, jonka laukaisuvirta on enintään 30 ma. Ota tarvittaessa yhteys sähköasennusliikkeeseen. 13. Laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. 21

22 14. Jos laitetta käytetään muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on valmistettu tai vastoin käyttöohjetta, käyttäjä kantaa täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata laitteelle tai muulle kohteelle mahdollisesti aiheutuneita vahinkoja. Käytetyn laitteen hävittäminen Lainsäädäntö edellyttää, että kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet kerätään uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Sähköiset ja elektroniset laitteet, jotka on varustettu kierrätystä osoittavalla merkillä, on kerättävä erikseen ja toimitettava kunnalliseen kierrätyspisteeseen. Takuu Tuotteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätty ostokuitti mahdollisen tuotevalituksen yhteyteen. Toimita laite tällöin liikkeeseen, josta se on ostettu. OBH Nordica Finland Oy Äyritie 12 C Vantaa Puh. (09) Tekniset tiedot OBH Nordica V verkkovirta 1000 W Lasikulhon vetoisuus 1,8 litraa Oikeus muutoksiin pidätetään. 22

23 OBH Nordica Prestige Blender Before use Before you use the blender for the first time, please read the instruction manual carefully and keep it for future use. Wash the jug, the lid and the filling lid in warm water with dishwashing detergent. Please note that the knife at the bottom of the glass jug is extremely sharp and shall be handled with care. The knife unit can be removed and washed separately. Read more in Cleaning and maintenance. Use a damp cloth for cleaning the motor unit. Parts of the appliance 1. Filling lid 2. Lid 3. Glass jug 4. Knife unit 5. Locking ring 6. Motor part How to use the blender The appliance is suitable for blending, chopping, pureeing and mixing of e.g. milk shakes, baby food, soups and sauces. Furthermore, it can be used for crushing ice for drinks. After cleaning the blender is assembled as follows: Position the glass jug upside down. Mount the knife holder in the opening at the bottom of the jug. Next, mount the knife with the locking ring by screwing it counter-clockwise (TIGHTEN). Put the jug on the motor part and turn it clockwise towards the locked padlock icon on the motor part in such way that the arrow at the base of the jug points towards the corresponding arrow at the motor part. Make sure that the jug is securely engaged. The motor makes the knife blades rotate fast in order to assure a thorough blending. Consequently, it is important that the blender is always placed on an even and dry surface before being switched on. Please also check that the jug is correctly mounted on the motor part. If not, the appliance will not start. 23

24 In order to avoid that the jug is overfilled, the amount of ingredients should not be more than about 1.5 litres. Use the measuring scale on the jug to read the amount of ingredients. Put the lid with the filling lid on the jug before activating the blender. Plug the appliance and press the POWER button. You will hear a beep and all function buttons and the display will be on (the power button flashes). The blender has 5 speeds, a turbo function and an ice crushing function. To switch from one speed to another, press the SELECT button. Each setting has a preset processing time of 120 seconds and the countdown to 0 starts when you press the START/STOP button. The blending process can be stopped manually by pressing the START/STOP button again. If not, the blender stops automatically when 120 seconds have elapsed, indicated by three beeps. The blender has the following speeds/functions: 1 Speed 1: If you want to blend liquid with powder, e.g. grout, sauce mixtures etc. The speed is preset when you press the POWER button. 2 Speed 2: Perfect for chopping of e.g. baby food. 3 Speed 3: Perfect for mixing more viscous blends such as e.g. smoothies, pancake batter etc. 4 Speed 4: For mixing of liquid (e.g. drinks) or egg yolks. 5 Speed 5: Suitable for purées. ICE CRUSH Activate the ice crush function for crushing ice (max 350 g). The blender works at pulse intervals. Add a little water before you start the crushing function. TURBO If, during the ongoing mixing, you want to activate for a moment the highest speed, press the TURBO button (the display starts counting up from 0). When the wanted result has been obtained, press the TURBO button again and the blender reverts to the previously chosen speed and countdown. Note that it may take a few seconds for the motor to decelerate from turbo speed to the chosen speed. The activated function button flashes continuously during use. The above instructions are just recommendations. The best thing is to work your way to find the speed that is best suited for the ingredients to be mixed. Always keep an eye on the mixing and switch off the appliance, when you have obtained the result you want. Never use the blender for more than 2 minutes at a time. Let the blender cool for 5 minutes (to avoid overheating), before you continue. Release the glass jug by turning it counter-clockwise (towards the open padlock icon) until the arrow on the base of the jug points towards the corresponding arrow on the motor part. Never remove the glass jug when the motor is on. 24

25 Blending of warm liquids The glass jug is resistant to warm ingredients and warm liquids/soups. When warm liquids are poured into a closed container (such as a blender jug with lid) it will automatically create high pressure. Consequently, there is a risk that the lid is pushed off during use and that the warm liquid splashes out. In order to prevent this, proceed as follows: 1. The temperature of the liquid to be added must not exceed 50 C 2. Fill maximum half the jug with the ingredients (such as vegetables, root vegetables etc.). 3. Start the blender (not the turbo function) and add the liquid slowly (hot bouillon, cream or similar) through the hole in the lid. Do not turn off the blender during this process. If the blender is switched off with warm liquid in it and restarted, there will be a pressure from the bottom, due to the high rotation speed of the motor, which pressure may cause the lid to be blast off. If the blender has been switched off during the above process and shall be started again, keep a pressure by placing a hand on top of the lid - use a towel/an oven glove or similar - and watch out for possible splash of warm liquid. Never blend warm liquid alone, as the pressure inside the jug will be too high. IMPORTANT! We recommend not blending only frozen berries/fruit as they will tend to turn into a frozen lump and block the knives. It is possible to add more ingredients or fluid during use, but turn off the appliance first before removing the lid or inner cover. Make sure that the ingredients to be added are not too viscous or heavy for the motor to operate. Add some fluid through the lid to help the motor or stop the process and scrape the ingredients from the jug with a rubber spatula. MAKE SURE THAT BOTH LID AND INNER COVER ARE PLACED ON THE JUG BEFORE STARTING THE APPLIANCE. WE RECOMMEND THAT THE PLUG IS INSERTED BEFORE RESTARTING THE BLENDER! IMPORTANT! Cleaning of the jug upon blending ice cubes shall be done in tepid water, because the blending has cooled down the glass jug and because too hot water may cause tensions in the glass that may break. Cleaning and maintenance Always unplug before cleaning. Wash jug, lid and filling lid in warm water with a washingup liquid after each use. Dry all parts well before storage. The parts are not dishwasher proof. Do not use chemical or abrasive detergents. Any congealed residues can be removed by soaking the part and rubbing with a soft cloth with a washing-up liquid. Use a damp cloth for cleaning the motor part. Let all parts dry well before next use or before storage of the appliance. You may also clean the jug by pouring about 3 decilitres of water in the jug together with a few drops of washing-up liquid and run the ice crushing function (ICE CRUSH) for 30 seconds. Rinse the jug carefully in clean water. 25

26 Remove the knife part from the glass jug and clean it separately as follows: Put the glass jug upside down and disengage the sealing ring at the underside of the jug by turning it clockwise (LOOSEN). Note that the rubber gasket cannot be loosened. Remove the knife unit and clean it carefully with a washing-up brush. Wipe. Note that the knives are extremely sharp. Put the knife unit back into the opening of the glass jug, secure the knife with the sealing ring by turning it counter-clockwise (TIGHTEN). Be sure to secure the sealing ring correctly. Put the glass jug back on the motor part. IMPORTANT! NEVER IMMERSE THE MOTOR PART IN ANY KIND OF LIQUID! Safety instructions 1. Read the instruction manual carefully before use, and save it for future use. 2. Plug the appliance to a household outlet of V only and use the appliance only for the intended use. 3. Always unplug the appliance from the mains supply when not in use when parts are applied or removed from the appliance and before cleaning and maintenance. 4. Never immerse the appliance in water or other liquids. 5. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. 6. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Children are not always able to understand potential risks. Teach children a responsible handling of electrical appliances. 7. Check that the cord is not hanging over the edge of the table. 8. Do not place the appliance on or near hotplates, open fire or the like. 9. The appliance should only be used under supervision. 10. The appliance should be handled with care, as the knife is very sharp! Do not touch the knife while it is operating. Be careful that neither fingers nor accessories get into contact with the knife! 11. Always examine appliance, cord and plug for damage before use. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, or his service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. 12. The electrical installation must comply with the present legislation concerning additional protection in the form of a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 ma. Check with your installer. 13. The appliance is for domestic use only. 14. If the appliance is used for other purposes than intended, or is it not handled in accordance with the instruction manual, the full responsibility for any consequences will rest with the user. Any damages to the product or other things are not covered by the warranty. 26

Master Blender High power blender

Master Blender High power blender Master Blender High power blender ICE & SMOOTHIE 1250 W Ice crush 6 knives Step-less speed Smoothie and ice crush 1,5 L glass jar 6639_IDV_0413.indd 1 2013-06-27 10:05:15 Bruksanvisning - svenska...sida

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

Kitchen. piano white // quickblend// Type litre // 2 speed settings //

Kitchen. piano white // quickblend// Type litre // 2 speed settings // Kitchen quickblend// piano white // blender compact // blender // 2 speed settings // 0.8 litre // Ice Ice crush crush // // Pulse // // Easy Easy to to clean clean // // Type 7750 7750_IDV_UVN_050813.indd

Lisätiedot

Blender Accessory for Zeus Kitchen machine

Blender Accessory for Zeus Kitchen machine Blender Accessory for Zeus Kitchen machine 1,4 L Glass jar Knives in stainless steel 7610_UL_0613.indd 1 2015-09-11 10:21:48 Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side 7 11 Bruksanvisning

Lisätiedot

Kitchen. power blend // blender // speed // 1.3 litres // 500 W (P) Pulse // Powerful // Ice crush // Type 6647

Kitchen. power blend // blender // speed // 1.3 litres // 500 W (P) Pulse // Powerful // Ice crush // Type 6647 Kitchen power blend // blender // 2 2 speed // Ice crush // 0.3 0.2 0.1 1.3 litres // (P) Pulse // 500 W Powerful // Type 6647 6647_IDV_UVN_100813.indd 1 8/29/2013 9:08:00 AM Bruksanvisning - svenska...sida

Lisätiedot

Wellness. Type massage-on-the-go // mini massager // massage //

Wellness. Type massage-on-the-go // mini massager // massage // Wellness massage-on-the-go // mini massager // Comfortable massage // 3 batteries // Easy to use // Type 6022-6023 Brugsanvisning - dansk side 3-4 Bruksanvisning - svensk side 5-6 Bruksanvisning - norsk

Lisätiedot

Indigo Stick Mixer. Storage and beaker in one. 4 exchangeable blades. Smart storage of blades. Tool for change of blades

Indigo Stick Mixer. Storage and beaker in one. 4 exchangeable blades. Smart storage of blades. Tool for change of blades Indigo Stick Mixer 4 exchangeable blades Smart storage of blades Storage and beaker in one Tool for change of blades 6712_IDV_UVN_310713.indd 1 8/14/2013 10:43:35 PM Bruksanvisning - svenska...sida 3-7

Lisätiedot

super mix// hand mixer //

super mix// hand mixer // Kitchen super mix// hand mixer // 230 W 230 watt motor // 5 Cord 1.0 m// Easy to clean // 5 speed settings// Type 6786 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

Kitchen. mini quick // mini chopper // Type 6720. Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel //

Kitchen. mini quick // mini chopper // Type 6720. Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel // Kitchen mini quick // mini chopper // Knives in stainless steel // Removable bowl // Easy and quick chopping // Type 6720 6720_IDV_UVN_020913.indd 1 9/4/2013 10:54:52 AM Bruksanvisning - svenska... sida

Lisätiedot

2010_IDV_UVN_0515.indd 1 2015-05-13 12:35:36

2010_IDV_UVN_0515.indd 1 2015-05-13 12:35:36 2010_IDV_UVN_0515.indd 1 2015-05-13 12:35:36 Brugsanvisning dansk... side 3-4 Bruksanvisning svenska...sida 5-6 Bruksanvisning norsk... side 7-8 Käyttöohjeet suomi...sivu 9-10 Instruction manual english...page

Lisätiedot

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL MAV4 MAV5 MAV6 PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL Käyttöohje Instruction manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä

Lisätiedot

curling iron professional

curling iron professional 60 sec. quick heat-up ceramic coating extra long power cord curling iron professional 1 5834_5835_ES_UVN_290413.indd 1 4/29/2013 10:30:23 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE Direkt inkoppling / Suora kytkentä / Direct connection MJ-JZ/JA-140206 13 000 00 Bruksanvisning Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor KÄYTTÖOHJE Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella Instruction

Lisätiedot

Tasty Duo Ice Cream Maker

Tasty Duo Ice Cream Maker Tasty Duo Ice Cream Maker 2 x 0,4 liter ready ice cream Ready ice cream in 20 minutes Recipes included Pre-freezing bowls Bruksanvisning - svenska...sida 3-12 Brugsanvisning - dansk...side 13-23 Bruksanvisning

Lisätiedot

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL LED indicator Test Button Art. 36.3066 / Art. 8.40 GB Power Switch (PSSA-8 / PSSA-8UK) Identifying the parts LED indicator Test Button Getting Started Plug the Power Switch

Lisätiedot

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI MEG95 TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) FI Onnittelut tämän laadukkaan Meganex-tuotteen valinnasta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

BL650 series. English 2-4. Nederlands 5-8. Français 9-12. Deutsch 13-16. Italiano 17-20. Português 21-24. Español 25-28. Dansk 29-31.

BL650 series. English 2-4. Nederlands 5-8. Français 9-12. Deutsch 13-16. Italiano 17-20. Português 21-24. Español 25-28. Dansk 29-31. English 2-4 Nederlands 5-8 Français 9-12 Deutsch 13-16 Italiano 17-20 Português 21-24 Español 25-28 Dansk 29-31 Svenska 32-34 Norsk 35-37 Suomi 38-41 Türkçe 42-45 Ïesky 46-48 Magyar 49-52 Polski 53-56

Lisätiedot

LINC 17. sanka.fi 130624A

LINC 17. sanka.fi 130624A LINC 17 130624A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. 6mm 3mm

Lisätiedot

SUURENNUSLASIVALAISIN

SUURENNUSLASIVALAISIN SUURENNUSLASIVALAISIN Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) FI Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta

Lisätiedot

Classic Toaster. Light indicator. indication. 700 watt Large toast rack. Adjustable setting. On/off function

Classic Toaster. Light indicator. indication. 700 watt Large toast rack. Adjustable setting. On/off function Classic Toaster Light indicator Crumb tray End signal indication 700 watt Large toast rack Adjustable setting On/off function 2632_KK_UVN_081113.indd 1 11/8/2013 11:38:21 AM Bruksanvisning - svenska...

Lisätiedot

Hercules Copper Kitchen machine Powerful with perfect results

Hercules Copper Kitchen machine Powerful with perfect results Hercules Copper Kitchen machine Powerful with perfect results Adjustable height of attachments Splashguard 1200 watt Stainless steel bowl 5.5 L Die cast aluminium base Stepless speed control Bruksanvisning

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

12" Bordsfläkt. 12 Pöytätuuletin. 12" Desk Fan

12 Bordsfläkt. 12 Pöytätuuletin. 12 Desk Fan 94 310 37 SE BRUKSANVISNING 12" Bordsfläkt FI KÄYTTÖOHJEET 12 Pöytätuuletin EN INSTRUCTION MANUAL 12" Desk Fan Innehåll / Sisältö / Contents SE...sida 3-5 FI...sivu 6-8 EN...page 9-11 SE OBS! Läs igenom

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

29" Pelarfläkt. 29" Tornituuletin. 29" Tower Fan

29 Pelarfläkt. 29 Tornituuletin. 29 Tower Fan 99 940 93 SE BRUKSANVISNING 29" Pelarfläkt FI KÄYTTÖOHJEET 29" Tornituuletin EN INSTRUCTION MANUAL 29" Tower Fan SE OBS! Läs igenom manualen noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida

Lisätiedot

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0.

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0. Kitchen solo kettle // kettle 0,5 litre // Concealed heating element // Capacity 0.5 l // quick heat-up // 360 base // Type 6423, 6426, 6433 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning - svenska...sida

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

Blender Tehosekoitin BL-1616-UK BL English 3 Svenska 7 Norsk 11 Suomi 15. Ver

Blender Tehosekoitin BL-1616-UK BL English 3 Svenska 7 Norsk 11 Suomi 15. Ver P 2 Blender Tehosekoitin 0 1 coline Art. No Model. No 18-4005 BL-1616-UK 34-6583 BL-1616 English 3 Svenska 7 Norsk 11 Suomi 15 Ver. 201010 P Blender Art.no 18-4005 Model BL-1616-UK 34-6583 BL-1616 ENGLISH

Lisätiedot

Kitchen. king size waffle // waffle iron // Type 6972. Extra big waffle plates 23 cm Ø // Adjustable temperature // Pilot lamps // Easy cleaning //

Kitchen. king size waffle // waffle iron // Type 6972. Extra big waffle plates 23 cm Ø // Adjustable temperature // Pilot lamps // Easy cleaning // Kitchen king size waffle // waffle iron // Extra big waffle plates 23 cm Ø // Adjustable temperature // Non-stick coating // Pilot lamps // Easy cleaning // Type 6972 6972_UL_UVN_041113.indd 1 11/4/2013

Lisätiedot

Kitchen. percolator // coffee maker 1,2 litres // Type 2399, 2436, ,2L // Coffee ready indicator light // 8 cups // Water level indicator //

Kitchen. percolator // coffee maker 1,2 litres // Type 2399, 2436, ,2L // Coffee ready indicator light // 8 cups // Water level indicator // Kitchen percolator // coffee maker 1,2 litres // 1,2L // 8 cups // Water level indicator // Coffee ready indicator light // Type 2399, 2436, 2437 2436_2437_2399_KL_UVN_100813.indd 1 8/26/2013 9:25:52 PM

Lisätiedot

Kitchen. airline tower // tower fan 85 cm // Type Remote control // timer 7.5 hours // 3 speeds // oscillating 90 //

Kitchen. airline tower // tower fan 85 cm // Type Remote control // timer 7.5 hours // 3 speeds // oscillating 90 // Kitchen airline tower // tower fan 85 cm // timer 7.5 hours // oscillating 90 // Remote control // 3 speeds // 65 65 W // Type 1383 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Kitchen. quickmix // stick mixer // Type Detachable shaft // 2 speeds // 400 watt // Soft touch switch //

Kitchen. quickmix // stick mixer // Type Detachable shaft // 2 speeds // 400 watt // Soft touch switch // Kitchen quickmix // stick mixer // Detachable shaft // Soft touch switch // 2 speeds // 400 watt // Type 6705 6705 IDV_UVN_050813.indd 1 8/26/2013 3:35:38 PM Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning

Lisätiedot

Kitchen. quickprep 500 // stick mixer // Type 7701. 500 ml chopper // 2 speeds // Detachable stainless steel shaft // Knives for ice crushing //

Kitchen. quickprep 500 // stick mixer // Type 7701. 500 ml chopper // 2 speeds // Detachable stainless steel shaft // Knives for ice crushing // Kitchen quickprep 500 // stick mixer // 2 speeds // 500 ml chopper // Detachable stainless steel shaft // Jar // Knives for ice crushing // 500 watt DC motor // Type 7701 7701_IDV_UVN_310713.indd 1 8/15/2013

Lisätiedot

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 Chapter 2.4 Jukka Räisä 1 WATER PIPES PLACEMENT 2.4.1 Regulation Water pipe and its

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot

Wellness. foot spa infra heat // foot bath // Type 6063. Heat function // Bubbles // Massage rollers // Vibration massage //

Wellness. foot spa infra heat // foot bath // Type 6063. Heat function // Bubbles // Massage rollers // Vibration massage // Wellness foot spa infra heat // foot bath // Heat function // Vibration massage // Bubbles // Massage rollers // Type 6063 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Lisätiedot

Café Inox Chilli Coffee maker with auto-off function

Café Inox Chilli Coffee maker with auto-off function Café Inox Chilli Coffee maker with auto-off function 1100 watt heating element Equivalent to 12 large cups Auto-off after 2 hours Anti-drip function Detachable filter holder Bruksanvisning - svenska...sida

Lisätiedot

Kitchen. pro 2000 // food processor // Type 6798,6799. 6798_99 IDV_UVN_310713.indd 1 8/14/2013 11:37:13 PM. 500 watt // 8 multipurpose attachments //

Kitchen. pro 2000 // food processor // Type 6798,6799. 6798_99 IDV_UVN_310713.indd 1 8/14/2013 11:37:13 PM. 500 watt // 8 multipurpose attachments // Kitchen pro 2000 // food processor // 500 watt // 8 multipurpose attachments // Capacity 2.0 l dry bowl // Capacity 1.2 l liquid bowl // 2 speeds and pulse // Type 6798,6799 6798_99 IDV_UVN_310713.indd

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 88-303_4_manual.indd 2011-09-9, 13.07.41 Art. 88-303, 88-304 Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 2011 Biltema Nordic Services AB Vägghängt

Lisätiedot

WK7920 / WK7922 EL-KEDEL VATTENKOKARE VEDENKEITIN

WK7920 / WK7922 EL-KEDEL VATTENKOKARE VEDENKEITIN WK7920 / WK7922 EL-KEDEL VATTENKOKARE VEDENKEITIN 1 D A N S K EL-KEDLENS DELE 1 Vandbeholder 2 Vandstandsmåler 3 Låg 4 Kontakt til åbning af låg 5 Tændt/slukket indikator 6 Tænd/sluk kontakt 7 Håndtag

Lisätiedot

HI-TECH TOWER FAN. Model 1385

HI-TECH TOWER FAN. Model 1385 HI-TECH TOWER FAN Model 1385 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-7 8-12 13-17

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

CRIMPER 3010_AE_0808.indd :50:59

CRIMPER 3010_AE_0808.indd :50:59 CRIMPER 3010_AE_0808.indd 1 2008-11-03 09:50:59 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-11 Instructions

Lisätiedot

Ice Cream Box For fresh and creamy ice cream

Ice Cream Box For fresh and creamy ice cream Ice Cream Box For fresh and creamy ice cream Up to 1.5 L ready ice cream Timer > 30 minutes Recipe included 2 inner bowls included Pre-freezing bowls Bruksanvisning - svenska...sida 3-12 Brugsanvisning

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1256 2010-2 SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI GB GENERAL INFORMATION - Check that the kit is suitable for the cable type. - Check the materials listed in the bill of materials

Lisätiedot

Recirkulering. El-tilslutning. Kontrolpanel. Dansk. Timerfunktion

Recirkulering. El-tilslutning. Kontrolpanel. Dansk. Timerfunktion 1 2 Dansk Recirkulering Luften renses ved hjælp at aktive kulfiltre hvorefter den returneres til rummet. Kulfiltre bestilles separat. El-tilslutning Emhætten skal tilsluttes 230 V i henhold til stærkstrømsreglementet.

Lisätiedot

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää Phobos 30 Things you should know / Sinun Tulee Tietää Things you prepare / Näitä Tarvitset DURING INSTALLATION ALL PRODUCTS: use protective gloves at all times use eye protection at all times never install

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen

Lisätiedot

HAND BLENDER BL 6280

HAND BLENDER BL 6280 HAND BLENDER BL 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D F E 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-25 PORTUGUÊS 26-30 NEDERLANDS 31-35 MAGYAR 36-40 ČESKY 41-44 SLOVENŠČINA

Lisätiedot

JuiceMaster. Juicer. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual SJ-150A / SJ-150W

JuiceMaster. Juicer. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual SJ-150A / SJ-150W JuiceMaster Juicer Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. SJ-150A / SJ-150W

Lisätiedot

1/4. Resetointi ja vianmääritys. 22.11.2013 ntr

1/4. Resetointi ja vianmääritys. 22.11.2013 ntr A400-64176 Sähköpöydät 1/4 Resetointi ja vianmääritys Pöydän resetointi tehdään aina ennen käyttöönottoa ja tarvittaessa häiriötilanteessa. Määritä pöydän tyyppi käyttökytkimen ja jalustan mukaan ja tee

Lisätiedot

Espresso Prego. Espresso maker 6 cups

Espresso Prego. Espresso maker 6 cups Espresso Prego Espresso maker 6 cups Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 4-6

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Shiatsu Tunes A genuine massage experience for tired and tense muscles

Shiatsu Tunes A genuine massage experience for tired and tense muscles Shiatsu Tunes A genuine massage experience for tired and tense muscles Shiatsu back and shoulder massage Adjustable power 3D function (massage, heat and vibration) Relaxing music and audio connection 5

Lisätiedot

Konvektorelement. Konvektorilämmitin. Convector Heater

Konvektorelement. Konvektorilämmitin. Convector Heater Modell / Malli / Model: DL03A TURBO 99 870 07-08 SE BRUKSANVISNING Konvektorelement FI KÄYTTÖOHJEET Konvektorilämmitin EN INSTRUCTION MANUAL Convector Heater Innehåll / Sisältö / Contents SE...sida 3-5

Lisätiedot

Wellness. heating blanket // bed warmer instant heat // Type Nine temperature settings // Fast heating technology // Timer 12h/ 75 minutes //

Wellness. heating blanket // bed warmer instant heat // Type Nine temperature settings // Fast heating technology // Timer 12h/ 75 minutes // Wellness heating blanket // bed warmer instant heat // 9 Nine temperature settings // Fast heating technology // Timer 12h/ 75 minutes // 150 X 80 cm, upper side 100% combed cotton // Washable (40 C) //

Lisätiedot

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Nedan visas inkoppling av VDM6A i ett rundpumpningssystem där fl öde krävs till ytterligare komponenter efter lastarventilen. Ventilen anpassas för

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri DK SE FI DE OXO s brugervenlige mandolin er det perfekte værktøj til at skabe kulinariske sensationer hurtigt og nemt.

Lisätiedot

Blender. Tehosekoitin. English 3 Svenska 7 Norsk 11 Suomi 15. Ver

Blender. Tehosekoitin. English 3 Svenska 7 Norsk 11 Suomi 15. Ver Blender Tehosekoitin P 0 1 2 Art. No Model. No 18-4314-1, -2, -3 YD-2018-UK 34-4100-1, -2, -3 YD-2018 English 3 Svenska 7 Norsk 11 Suomi 15 Ver. 201203 1.0-Litre Blender Art.no 18-4314-1, -2, -3 Model

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

Citrus Press Citruspress Sitruspresse Sitruspuristin

Citrus Press Citruspress Sitruspresse Sitruspuristin Citrus Press Citruspress Sitruspresse Sitruspuristin ENGLISH SVENSKA SUOMI NORSK Art. No Model. No 18-4083 NT-0311-UK 34-7803 NT-0311 English 3 Svenska 6 Norsk 9 Suomi 12 Ver. 201101 Citrus Press Art.

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

Zeus Creme Kitchen machine Powerful and multifunctional kitchen machine

Zeus Creme Kitchen machine Powerful and multifunctional kitchen machine Zeus Creme Kitchen machine Powerful and multifunctional kitchen machine 1500 watt Stainless steel bowl 6.7 L 4 power outlets Die cast aluminum base Adjustable height of attachments Splashguard Bruksanvisning

Lisätiedot

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND - Since 1951 - Ida Komero 180 www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500? E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND i Pusseissa / i påsar / in bags 24 x 8 x 8 x ~100 x 1 x 4 x 4 x 12 x x

Lisätiedot

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3 Fonte 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS 16045SAVA K16045SAK1 K16045VAK2 K16045K3 16045VAVA K16045VAK1 K16045VAK2 K16045K3 1 2 900167 LE22SWL003 LE22VWL003 LE18VWL001

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions of use

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Kitchen. easymix 400 // quickmix plus stick // mixer // stick mixer // Type speeds // Detachable blender shaft // // 500 ml chopper //

Kitchen. easymix 400 // quickmix plus stick // mixer // stick mixer // Type speeds // Detachable blender shaft // // 500 ml chopper // Kitchen easymix 400 // quickmix plus stick // mixer // stick mixer // 2 speeds // 500 ml chopper // Detachable blender shaft // // Jar // Knives in in stainless steel // // 400 watt DC DC motor // // Type

Lisätiedot

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed Online Meeting Guest Online Meeting for Guest Participant Lync Attendee Installation Online kokous vierailevalle osallistujalle Lync Attendee Asennus www.ruukki.com Overview Before you can join to Ruukki

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

VAROITUKSET. Älä pura laitetta osiin.

VAROITUKSET. Älä pura laitetta osiin. VAROITUKSET Laitteen väärinkäyttö voi johtaa henkilövahinkoihin. Noudata kaikkia tässä ohjekirjassa annettuja ohjeita ja käytä laitetta oikein. Älä koskaan seiso laitteen alapuolella. Älä pura laitetta

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Installation instruction PEM

Installation instruction PEM Installation instruction ASENNUSOHJE PEM1032 2010-02 SURGE ARRESTER SET FOR POLE MOUNT TRANSFORMER YLIJÄNNITESUOJASETTI PYLVÄSMUUNTAJALLE ENGLISH SUOMI 2/8 PEM1032 2010-02 ENGLISH GENERAL INFORMATION -

Lisätiedot

NL UK F D E I S DK N SF GR. Gebruiksaanwijzing... 4. Instructions for use... 5. Mode d emploi... 7. Anleitung... 8. Instrucciones de Uso...

NL UK F D E I S DK N SF GR. Gebruiksaanwijzing... 4. Instructions for use... 5. Mode d emploi... 7. Anleitung... 8. Instrucciones de Uso... Gebruiksaanwijzing Instructions for use Mode d emploi Anleitung Instrucciones de Uso Istruzioni d uso Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje TYPE 525008 (BLACK) / 525009 (WHITE) CRYSTAL

Lisätiedot

RF Fjärrkontroll & mottagare. RF Controller & receiver

RF Fjärrkontroll & mottagare. RF Controller & receiver Art. no: 99 170 16 SE BRUKSANVISNING RF Fjärrkontroll & mottagare FI KÄYTTÖOHJEET RF-kaukosäädin ja vastaanotin EN INSTRUCTION MANUAL RF Controller & receiver SE På Av LED-indikator Tryck för att välja

Lisätiedot

skaparguide med tips och idéer!

skaparguide med tips och idéer! g skaparguide med tips och idéer! www.slojd-detaljer.se Flexi Color Flexi Color är en lättarbetad vattenbaserad transparent hobbyfärg. Den används främst på papper men fäster även på de flesta ljusa underlag.

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

BL-3 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM

BL-3 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM BL-3 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Bruksanvisning Hurtigmikser, modell BL-3 NO VIKTIGE SIKKERHETSFORANSTALTNINGER Når du

Lisätiedot