Ajankohtaista inhalaatioanesteettien käytöstä lapsilla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajankohtaista inhalaatioanesteettien käytöstä lapsilla"

Transkriptio

1 Lastenanestesiologia Ajankohtaista inhalaatioanesteettien käytöstä lapsilla Tomi Taivainen Voitaneen liioittelematta sanoa, että inhalaatioanesteetit ovat pediatrisen anestesiologian keskeisin anestesia-aine mm. seuraavien lapsia koskevien näkökohtien takia: 1. maski-induktioiden osuus on huomattava, 2. ekstubaatio useimmiten syvässä inhalaatioanestesiassa spontaanihengityksellä, 3. puudutukset yleensä vain adjuvantteja, jolloin keskeisin indikaatio on postoperatiivisen kivun hoito sekä 4. inhalaatioanesteettien sivuvaikutukset ovat yleensä aikuisia vähäisempiä (sydän-verenkierto, PONV). Halotaani on ollut ylivoimaisesti eniten käytetty ja perinpohjaisesti dokumentoitu lasten inhaalaatioanesteetti noin neljän vuosikymmenen ajan. Sevofluraani vakiinnutti pian markkinoille tulonsa (v. 1995) jälkeen asemansa käytetyimpänä lasten inhalaatioanesteettina syrjäyttäen halotaanin kuten lähes kaikkialla maailmassa. Taulukossa 1 ja 2 esitetään Suomessa kliinisessä käytössä olevien inhalaatioanesteettien keskeisiä ominaisuuksia (1-8). Desfluraani Desfluraani on tullut markkinoille hieman ennen sevofluraania. Sen liukoisuus vereen ja kudoksiin on inhalaatioanesteeteista kaikkein vähäi- Taulukko 1. lnhalaatioanesteettien keskeisiä ominaisuuksia lapsilla. sin (4). Desfluraani on vähiten potentti, MAC arvon ollessa korkeimmillaan lähes 10 %. Desfluraani on hajultaan pistävä, joten se ärsyttää hengitysteitä aiheuttaen maski-induktiossa sivuvaikutuksia; hengityksen pidättämistä, yskimistä, limaisuutta, larynksspasmeja ja hypoksiaa. Tämän takia se ei sovellu maski-induktioon, vaan ainoastaan ylläpitoon. Herääminen desfluraanianestesiasta on niukan liukoisuuden takia jopa nopeampaa kuin sevofluraanista. Heräämisvaiheessa esiintyy lapsilla levottomuutta sevofluraanin tavoin varsinkin, jos kipua ei ole hoidettu profylaktisesti. Desfluraanin verenkiertovaikutukset ovat isofluraanin luokkaa, eikä se herkistä sydänlihasta katekoloamiinien aiheuttamille rytmihäiriöille. Desfluraanin huonot induktio-ominaisuudet yhdistettynä melko kalliiseen hintaan sekä hankalahkoon annosteluun (erikoishöyrystäjä) tekevät siitä huonon vaihtoehdon lasten inhalaatioanesteetiksi (4). Isofluraani Isofluraanin tuoksu on selkeästi pistävä, ja se ärsyttää hengitysteitä. Maski-induktiossa esiintyy sivuvaikutuksia, joten siihen sitä ei voi suositella. Isofluraanin liukoisuus vereen ja kudoksiin on Halotaani Sevofluraani Isofluraani Desfluraani Liukoisuus veri/kaasu Metaboloituu (%) Hajun pistävyys Hieman Ei Kyllä Kyllä Ärsyttää hengitysteitä Ei Ei Kyllä Kyllä Potentoi relaksantteja Hieman Runsaasti Runsaasti Runsaasti FINNANEST Vol. 34 Nro

2 selvästi runsaampaa kuin sevofluraanilla, mutta vähäisempää kuin halotaanilla. Herääminen isofluraanianestesiasta on hieman hitaampaa kuin sevofluraanista. Isofluraani aiheuttaa voimakkaan hengityksen kertatilavuuden pienenemisen, siten että isofluraanianestesian ylläpitovaiheessa tulee lapsen hengitystä tukea enemmän kuin sevofluraani- tai halotaanianestesiassa, vaikka isofluraani lisääkin spontaanihengityksen tiheyttä (4). Isofluraanin etu on vain lievä sydämen pumppausvoimaa heikentävä vaikutus. Isofluraanin asema onkin järkkymätön sydän- ja neurokirurgisen anestesian perusanesteettina. Sen asemaa on vaikea horjuttaa monielinhäiriöpotilaan ylläpitoanesteettina lapsillakaan. Halotaani Halotaani ei ärsytä hengitysteitä, jolloin maskiinduktio sujuu hyvin ilman sivuvaikutuksia; yskää, hengityksen pidättämistä ja syljenerityksen lisääntymistä, aivan kuten sevofluraanillakin. (4). Lapsilla halotaani aiheuttaa annosriippuvaisesti sydänlihaksen voiman heikkenemisen, ääreisverenkierron vastuksen alenemisen ja verenpaineen laskun. Halotaani herkistää sydäntä katekoliamiinien rytmihäiriöitä aiheuttavalle vaikutukselle, jota hypoksia ja hyperkarbia lisäävät. Halotaanin klassinen sivuvaikutus on halotaanihepatiitti. Lapsilla näitä on kuvattu vain muutama, vaikka halotaanilla on anestesoitu kymmeniä miljoonia lapsia neljän vuosikymmenen aikana (4). Sevofluraani Sevofluraanin, kuten muidenkin inhalaatioanesteettien, annostarve on suurin alle kuuden kuukauden ikäisillä lapsilla. Alustavien tutkimusten mukaan typpioksiduuli näytti potentoivan sevofluraanin vaikutuksia lapsilla vain 24 % (6). Kyseinen tutkimus (12 lasta, 1-3 -vuotiaita) oli pitkään ainoa tutkimus lapsilla typpioksiduulin vaikutuksesta sevofluraanin MAC-arvoon, johon myös kaikkien muiden tutkimusten metodologia tukeutui ekvipotenttien annosten suhteen. Tuoreen tutkimuksen (7) mukaan typpioksiduuli vähentää sevofluraanin MAC-arvoja (trakean intubaatiossa) annosriippuvaisesti (lineaarisesti ja additiivisesti) seuraavasti: 66 % typpioksiduuli vähensi sevofluraanin MAC-arvoa 40 %, vastaavasti 33 % vähensi 18 %. Tämä potentiaatio näyttää olevan lähes samaa luokkaa kuin aikuisilla (8). Sevofluraanin hengitysvaikutukset ovat halotaanin luokkaa. Sevofluraani on hajultaan miellyttävä, eikä ärsytä hengitysteitä lainkaan. Maski-induktio on hyvin siedetty, ja lapset nukahtavat annoksesta riippuen noin minuutissa, nopeammin kuin halotaanilla (9-13). Sevofluraanin maski-induktiossa saavutetaan hyvät intubaatioolosuhteet annostelusta riippuen neljässä minuutissa. Sevofluraani vähentää hengityksen kertatilavuutta annosriippuvaisesti. Maski-induktion käyttö edellyttää hyvää kaasunpoistojärjestelmää henkilöstön altistumisen välttämiseksi. Sekä välitön herääminen että psykomotorinen toipuminen sevofluraanianestesista on selkeästi nopeampaa kuin halotaanin jälkeen (9-12). Sevofluraani ei altista sydäntä rytmihäiriöille kuten halotaani (9,11,14,15), mikä onkin kliinisesti selvin ero näiden kahden anesteetin sivuvaikutuksissa. Sevofluraanin vaikutukset verenkiertoon ja sydämeen ovat samat kuin isofluraanilla. Sekä imeväisillä (16) että varttuneemmilla lapsilla (17) sevofluraanin on todettu lamaavan sydämen supistumisvireyttä selvästi vähemmän kuin halotaani. On viitteitä siitä, että sevofluraanianestesian jälkeen esiintyy vähemmän hengitystiekomplikaatioita (spasmit) ja pahoinvointia kuin esimerkiksi halotaanianestesian jälkeen (11). Sevofluraani reagoi CO 2 -absorberiaineen (sodalime, baralyme) kanssa muodostaen Compound A nimistä ainetta. Kyseistä yhdistettä kerääntyy hengitysjärjestelmään sitä enemmän mitä pienempi on tuorekaasuvirtaus. USA:ssa FDA on aivan hiljattain sallinut sevofluraanille alle kahden litran tuorekaasuvirtauksen (=aikaisempi suositeltu tuorekaasuvirtauksen alaraja) kiertävissä hengitysjärjestelmissä. Useimmissa maissa tätä rajoitusta ei ole ollut tai se on ollut yksi litra, mikä tuntuukin pienimmältä järkevältä tuorekaasun minuuttivirtaukselta lapsilla edellyttäen samalla tiivistä hengitysjärjestelmää (ei vuotoa esim. kuffittoman intubaatiotuubin ohi). Omassa käytännössäni tuorekaasuvirtauksen alaraja ylläpidon aikana on yleensä 1.5 l/min kaiken ikäisillä lapsilla. Matalavirtaushengitysjärjestelmä (lyhyitä toimenpiteitä lukuunottamatta) onkin edellytys taloudellisesti järkevälle sevofluraanin käytölle, jolloin vältetään runsas tuorekaasuvirtaus ja sevofluraanin kulutus. Sevofluraanin metabolian seurauksena muodostuvalla fluoridilla ei ole todettu haitallisia vaikutuksia lapsillakaan. 142 FINNANEST Vol. 34 Nro

3 Taulukko 2. Inhalaatioanesteettien MAC-arvoja puhtaassa hapessa ja typpioksiduulin kanssa eri-ikäisillä lapsilla ja aikuisella. Halotaani Sevofluraani Isofluraani Desfluraani Ilman N 2 O 0-1 kuukautta kuukautta kuukautta vuotta vuotta vuotta Nuori aikuinen N 2 O (O 2 :N 2 O (1:2)) vähentää 1-3 v (?) (?) Nuori aikuinen Ekskitaatio ja agitaatio Sevofluraanin maski-induktion jälkeen luomiheijasteen sammuttua saattaa lapsilla joskus esiintyä kiihotusoireita (ekskitaatio), joka näkyy syketiheyden ja verenpaineen nousuna, hengityksen taajuuden nousuna, ja joskus lihastonuksen nousuna tai lihasnykäyksinä (6,12). Myös halotaanilla on anestesiaa indusoidessa vastaavia sivuvaikutuksia. Nämä sivuvaikutukset menevät ohi anestesiaa syvennettäessä joko inhalaatioanesteetilla tai ivlääkkeillä). Ekskitaation on todettu olevan vähemmän todennäköistä, mikäli typpioksiduuli on mukana maski-induktiossa (12). Myös esimerkiksi midatsolaami-esilääkitys vähentää ekskitaation esiintyvyyttä (18). Ranskalainen työryhmä (12) ei todennut lapsilla halotaani- ja sevofluraani-induktioita vertaillessaan selkeään ekskitaatioon liittyvää EEG:ssä nähtävää kouristusaktiviteettia. Halotaani- ja sevofluraani-induktioiden EEG-löydökset poikkesivat toisistaan, mutta epileptogeenisiä piirteitä ei todettu kummallakaan inhalaatioanesteetilla. Aivan toisenlainen löydös havaittiin suomalaisen ryhmän ansiokkaassa tutkimuksessa (13), missä 2-12-vuotiaita lapsia indusoitiin 8 % sevofluraanilla happi-ilokaasussa (l:1) joko spontaanihengityksellä tai kontrolloidulla hengityksellä. Molemmissa induktioryhmissä (etenkin hengitystä kontrolloitaessa) todettiin usein epileptiforminen EEG sekä samanaikainen hyperdynaaminen verenkiertovaste (13). Sevofluraanin mahdollisiin keskushermostovaikutuksiin on muissakin yhteyksissä kiinnitetty huomiota (19-24), mutta lopullisen vastauksen saaminen EEG-muutosten merkityksestä vaatinee vielä lisätutkimuksia. Toistaiseksi sevofluraanin maski-induktion soveltuvuus epileptikolle on jossain määrin epäselvä. Jos epilepsiaa sairastavaa lasta indusoi sevofluraanilla, niin kannattanee nostaa sevofluraanipitoisuus vähitellen ainakin välttäen hyperventilaatiota. Typpioksiduuli kannattaa olla mukana alusta lähtien. Samoin epileptikolle suositellaan bentsodiatsepiiniesilääkitystä ennen maski-induktiota. Varsinkin puhtaan sevofluraanianestesian jälkeen saattaa lapsilla esiintyä levottomuutta ennen varsinaista heräämistä (25-29). Tutkimusten välistä vertailua rajoittaa yhdenmukaisen luokituksen puute agitaatiota arvioitaessa. Hyvä profylaktinen kivunhoito vähentää levottomuutta sevofluraanin jälkeen, mutta sitä esiintyy kivuttomienkin toimenpiteiden yhteydessä enemmän kuin halotaanilla tai isofluraanilla, joskaan eroa ei ole aina todettu (30). Agitaatiota esiintyy nimenomaan nuorilla, alle kouluikäisillä, lapsilla (27). Agitaatio on aivan toista luokkaa sevofluraanilla kuin iv-anesteeteilla, joilla kyseinen sivuvaikutus on harvinainen (31,32). Agitaation mekanismi on toistaiseksi epäselvä. Aiemmin otaksuttiin hoitamattoman kivun olevan agitaation syy, mutta kyseinen oire esiintyy kivuttomillakin potilailla. Kyseessä saattaa olla keskushermoston osien herääminen liian nopeasti tai väärässä järjestyksessä (inhibitoristen/eksi- FINNANEST Vol. 34 Nro

4 tatoristen osien toipumisen asynkronia). Myös sevofluraanin (tai muidenkin inhalaatioanesteettien) poikkeavaa vaikutusta johonkin spesifiin välittäjäaineeseen (esim. GABA) on spekuloitu. Ei ole myöskään selvää, onko induktion kiihotusoireilla ja heräämisvaiheen agitaatiolla yhteistä mekanismia. Agitaatiota esiintyy herkimmin puhtaan inhalaatioanestesian jälkeen, mutta esiintymisen todennäköisyys vähenee, jos anestesian aikana on annettu muita keskushermostoa lamaavia lääkkeitä. Kliinisessä työssä agitaatio ei ole kuitenkaan merkittävä ongelma heräämövaiheessa. On selvää, että kipu tulee aina hoitaa toimenpiteen aikana ja poissulkea agitaation mahdollisena syynä. Käytännön työssä lapsen agitaatio edellyttää harvoin lääkehoitoa. Mikäli lääkehoito on indisoitu, niin yleisimmin on käytetty pienenä annoksena jotakin opioidia (morfiini tai fentanyyli) tai iv-anesteettia (propofoli, tiopentaali tai midatsolaami). Lopuksi Sevofluraani on osoittautunut erittäin hyvin toimivaksi ja luotettavaksi inhalaationesteetiksi lapsilla. Tämän seurauksena halotaanin käyttö on jäänyt erittäin vähäiseksi, vaikka kyseessä on turvallinen ja hyvin dokumentoitu anesteetti. Kyselytutkimus osoitti, että toistaiseksi lastenanestesiologit maailmanlaajuisesti eivät ole vielä valmiita lopullisesti hautaamaan halotaania (33). Isofluraania ei pidä myöskään unohtaa hyvänä vaihtoehtona ylläpitovaiheen inhalaatioanesteetiksi. Maski-induktioiden osuus kaikista induktioista vaihtelee runsaasti eri yksiköissä. Maski-induktion ja -anestesian aikana leikkaussalin henkilöstö saattaa altistua inhalaatioanesteetille, mikäli anestesiologin maskinpitotekniikka ja kaasunpoistojärjestelyt kohdeimuineen eivät ole kunnossa. Näihin seikkoihin tulee kiinnittää erityistä huomiota, mikäli maski-induktioita tehdään rutiinisti. Puhtaasti kliinisesti ajatellen typpioksiduulin ja sevofluraanin yhteiskäyttö on indisoitua (nopeampi, rauhallisempi induktio), mikäli ei vastaaiheita. Toisaalta typpioksiduulin ja sevofluraanin yhteiskäyttö induktiossa lisää henkilöstön altistumisriskiä, koska haitalliseksi katsotut pitoisuudet pienenevät merkittävästi. Omassa yksikössämme käytämme sevofluraanin kanssa typpioksiduulia induktiossa, mutta olemme jatkuvasti pyrkineet parantamaan kaasunpoistojärjestelyitämme henkilöstön inhalaatioanesteettialtistumisen minimoimiseksi. Kirjallisuusviitteet 1. Patel SS, Goa KL. Sevoflurane: a review of its pharmacodynamic and pharmacokinetic properties and its clinical use in general anaesthesia. Drugs 1996; 51: Goa KL, Noble S, Spencer CM. Sevoflurane in paediatric anaesthesia; a review. Paediatric Drugs 1999; 2: Taivainen T. Uudet inhalaatioanesteetit: desfluraani ja sevofluraani. Finnanest 1995; 21: Taivainen T, Olkkola KT. Anestesia-aineiden farmakokinetiikka ja farmakodynamiikka lapsilla. Kirjassa: Anestesiologia ja tehohoito, 1. Painos, s Toim. Rosenberg P, Alahuhta S, Kanto J, Takala J. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki Gregory GA. Pediatric Anesthesia, 3rd ed. New York, Churchill Livingstone, Lerman J, Sikich N, Kleinman S, Yentis S. The pharmacology of sevoflurane in infants and children. Anesthesiology 1994; 80: Swan HD, Crawford MW, Pua HL, ym. Additive contribution of nitrous oxide to sevoflurane minimum alveolar concentration for tracheal intubation in children. Anesthesiology 1999; 91: Katoh T, Ikeda K. The minimum alveolar concentration (MAC) of sevoflurane in humans. Anesthesiology 1987; 66: Viitanen Hanna. Propofol and sevoflurane for day-case adenoidectomy in 1-3-year-old children: focus on recovery. Väitöskirjatutkimus. Tampereen yliopisto Taivainen T, Tiainen P, Meretoja OA, ym. Comparison of of the effects of sevoflurane and halothane on the quality of anaesthesia, serum glutathione transferase Alpha and fluoride in paediatric patients. Br J Anaesth 1994; 73: Meretoja OA, Taivainen T, Räihä L, ym. Sevoflurane-nitrous oxide or halothane-nitrous oxide for paediatric bronchoscopy and gastroscopy. Br J Anaesth 1996; 76: Constant I, Dubois MC, Piat V, ym. Changes in electroencephalogram and autonomic cardiovascular activity during induction of anesthesia with sevoflurane compared with halothane in children. Anesthesiology 1999; 91: Vakkuri A, Jäntti V, Särkelä M, ym. Sevoflurane inhalation induction: Epileptiform EEG in children. Eur J Anaesthesiology 2000; 17 (Suppl. 19): Blayney MR, Malins AF, Cooper GM. Cardiac arrhythmias in children during outpatient general anaesthesia for dentistry: a prospective randomised trail. Lancet 1999; 354: Johannesson GP, Florén M, Lindahl SGE. Sevoflurane fot ENT-surgery in children. Acta Anaesthesiol Scand 1995; 39: Wodey E, Pladys P, Copin C, ym. Comparative hemodynamic depression of sevoflurane versus halothane in infants. Anesthesiology 1997; 87: Holzman RS, van der Welde ME, Kaus SJ, ym. Sevoflurane depresses myocardial contractility less than halothane during induction of anesthesia in children. Anesthesiology 1996; 85: Lapin SL, Auden MA, Goldsmith LJ, Reynolds A-M. Effects of sevoflurane anaesthesia on recovery in children: comparison with halothane. Paediatr Anaesth 1999; 9: Zacharias M. Convulsive movements with sevoflurane (letter). Anaesth Intensive Care 1997; 25: Baines D. Convulsive movements with sevoflurane (letter) Anaesth Intensive Care 1998; 26: Adachi M, Ikemoto Y, Kubo K, ym. Seizure-like movements during induc- 144 FINNANEST Vol. 34 Nro

5 tion of anaesthesia with sevoflurane. Br J Anaesth 1992: 68; Schultz B, Schultz A. Epileptiform EEG potentials with sevoflurane (letter) Anaesth Intensive Care 1998: 26; Komatsu H, Taie S, Endo S, ym. Electrical seizures during sevoflurane anesthesia in two pediatric patients with epilepsy. Anesthesiology 1994; 81: Conreux F, Bertrand P, Poupolard L, ym. Effects of sevoflurane on EEG in Children. Eur J Anaesthesiology 2000; 17 (Suppl. 19): Lerman J, Davis PJ, Welborn LG, ym. Induction, recovery, and safety characteristics of sevoflurane in children undergoing ambulatory surgery. Anesthesiology 1996; 84: Beskow A, Westrin P. Sevoflurane causes more postoperative agitation in children than does halothane. Acta Anaesthesiol Scand 1999; 43: Aono J, Ueda W, Mamiy K, ym. Greater incidence of delirium during recovery from sevoflurane anesthesia in preschool boys. Anesthesiology 1997; 87: Cravero JP, Beach M, Dodge CP, Whalen K. Emergence characteristics of sevoflurane compared to halothane in pediatric patients undergoing bilateral pressure equalization tube insertion. J Clin Anesth 2000; 2: Cravero J, Surgenor S, Whalen K. Emergence agitation in paediatric patients after sevoflurane anaesthesia and no surgery: a comparison with halothane. Paediatr Anaesth 2000; 10: Davis PJ, Greenberg JA, Gendelman M, Fertal K. Recovery characteristics of sevoflurane and halothane in preschool-aged children undergoing bilateral myringotomy and pressure equalization tube insertion. Anesth Analg 1999; 88: Picard V, Dumont L, Pellegrini M. Quality of recovery in children: sevoflurane versus propofol. Acta Anaesthesiol Scand 2000; 44: Uezono S, Goto T, Terui K, Ichinose F, ym. Emergence agitation after sevoflurane versus propofol in pediatric patients. Anesth Analg 2000; 91: Taivainen T. Halotaanin ja sevofluraanin vertailu lasten anestesioissa. Finnanest 2000; 3: Tomi Taivainen, dos., ylilääkäri Anestesiologian ja tehohoidon vastuuyksikkö Lasten ja nuorten sairaala, HYKS FINNANEST Vol. 34 Nro

Inhalaatioanesteettien farmakokinetiikkaa

Inhalaatioanesteettien farmakokinetiikkaa Inhalaatioanesteettien farmakokinetiikkaa Klaus Olkkola Lääkeaineen vaikutusten ymmärtäminen edellyttää, että sekä kyseisen aineen farmakokinetiikka että farmakodynamiikka tunnetaan. Farmakokinetiikka

Lisätiedot

Inhalaatioanesteettien sydän- ja verenkiertovaikutukset

Inhalaatioanesteettien sydän- ja verenkiertovaikutukset Inhalaatioanesteettien sydän- ja verenkiertovaikutukset Teijo Saari, LT, Dos. Kliininen opettaja, erikoislääkäri Anestesiologia ja tehohoito/turun yliopisto teisaa@utu.fi Ennen anesteetteja, muistin virkistämiseksi

Lisätiedot

MAC. Riku Aantaa OYL, Professori TOTEK ja Anestetesiologia ja tehohoito Tyks ja TY

MAC. Riku Aantaa OYL, Professori TOTEK ja Anestetesiologia ja tehohoito Tyks ja TY MAC Riku Aantaa OYL, Professori TOTEK ja Anestetesiologia ja tehohoito Tyks ja TY MAC Tarvittiin työkalu, jonka avulla voidaan verrata eri inhalaatioanesteettien voimakkuutta ( potency ) Minimum Alveolar

Lisätiedot

MAC minimum anesthetic concentration

MAC minimum anesthetic concentration MAC minimum anesthetic concentration Riku Aantaa Artikkeli on luentolyhennelmä III Inhalaatiokurssilta 1940-luvulla (anestesiologisen) farmakologian kehittymisen myötä kävi välttämättömäksi määritellä

Lisätiedot

Inhalaatioanestesian ongelmatapauksia. Anne Vakkuri Peijas

Inhalaatioanestesian ongelmatapauksia. Anne Vakkuri Peijas Inhalaatioanestesian ongelmatapauksia Anne Vakkuri Peijas 1 Asiat PONV Bronkokonstriktio ja takykardia Aivot Ympäristö Maligni hypertermia PostOperative Cognitive Dysfunction (POCD) Korkean kuffipaineen

Lisätiedot

Vanhusten lääkeainemetabolia ja anestesia. Anestesiakurssi 2007 Ville-Veikko Hynninen

Vanhusten lääkeainemetabolia ja anestesia. Anestesiakurssi 2007 Ville-Veikko Hynninen Vanhusten lääkeainemetabolia ja anestesia Anestesiakurssi 2007 Ville-Veikko Hynninen Farmakokinetiikka ikääntymiseen liittyen monien lääkeaineiden vaiheet (imeytyminen, jakautuminen, metabolia, eritys)

Lisätiedot

Inhalaatioanesteetit obstetriikassa. Seppo Alahuhta Kirurgian, anestesian ja tehohoidon tutkimusyksikkö Oulun yliopisto

Inhalaatioanesteetit obstetriikassa. Seppo Alahuhta Kirurgian, anestesian ja tehohoidon tutkimusyksikkö Oulun yliopisto Inhalaatioanesteetit obstetriikassa Seppo Alahuhta Kirurgian, anestesian ja tehohoidon tutkimusyksikkö Oulun yliopisto seppo.alahuhta@oulu.fi Sisältö raskauden aiheuttamat fysiologiset ja anatomiset muutokset

Lisätiedot

Hereillä olon yleisyys hätäkeisarileikkauksessa. haastattelututkimus. Arvi Yli-Hankala ja Marisa Tuomi

Hereillä olon yleisyys hätäkeisarileikkauksessa. haastattelututkimus. Arvi Yli-Hankala ja Marisa Tuomi Hereillä olon yleisyys hätäkeisarileikkauksessa Tays:ssa vuosina 1990 2002 haastattelututkimus Arvi Yli-Hankala ja Marisa Tuomi Kysyimme kotiin lähetetyllä kirjallisella haastattelukaavakkeella Tays:ssa

Lisätiedot

Inhalaatioanestesia päiväkirurgiassa. Turku Tuula Kangas Saarela

Inhalaatioanestesia päiväkirurgiassa. Turku Tuula Kangas Saarela Inhalaatioanestesia päiväkirurgiassa Turku 05.03.2004 Tuula Kangas Saarela Hyvä Päiväkirurginen Yleisanestesia Sujuu joutuisasti, joustavasti Nopea, tasainen ja miellyttävä induktio Riittävän syvä ja nopeasti

Lisätiedot

Anestesia. Anestesian komponentit 3.2.2016. Vastasyntyneiden anestesioista SULAT 29.1.2016. Riku Aantaa Oyl, Prof. TYKS, Ty

Anestesia. Anestesian komponentit 3.2.2016. Vastasyntyneiden anestesioista SULAT 29.1.2016. Riku Aantaa Oyl, Prof. TYKS, Ty Vastasyntyneiden anestesioista Anestesian komponentit SULAT 29.1.2016 Riku Aantaa Oyl, Prof. TYKS, Ty riku.aantaa@tyks.fi Hypnoosi (tajuttomuus) hypnootti Analgesia (kivuttomuus) analgeetti Liikkumattomuus

Lisätiedot

Yleisanestesia-aineet

Yleisanestesia-aineet 20. Yleisanestesia-aineet Yleisanestesia-aineet Yleisanestesialla tarkoitetaan tilaa, jossa ihmisen keskushermoston toiminta on ohimenevästi lamautettu niin, ettei voimakaskaan kipu, esim. leikkauskipu,

Lisätiedot

Lasten PÄIKI-anestesioista

Lasten PÄIKI-anestesioista Lastenanestesiologia Lasten PÄIKI-anestesioista Riku Aantaa, Tuula Manner Tämä artikkeli on modifioitu julkaisusta: Aantaa R, Manner T. Management of the paediatric patient.current Opinion in Anaesthesia

Lisätiedot

Yleisanestesian komponentit. Yleisanestesian toteutus. Propofoli. Hypnootit laskimoanestesiassa

Yleisanestesian komponentit. Yleisanestesian toteutus. Propofoli. Hypnootit laskimoanestesiassa Yleisanestesian komponentit Yleisanestesian toteutus Hypnootit Tajuttomuus Analgeetit Kivuttomuus Hermo-lihasliitoksen salpaajat Liikkumattomuus Monoanestesia inhalaatioanesteeteilla (tai ivhypnooteilla)

Lisätiedot

Leikkauspotilaan esilämmitys

Leikkauspotilaan esilämmitys Leikkauspotilaan esilämmitys Sirkka-Liisa Lauronen 10.10.2014 Sisältö Normotermia Tahaton perioperatiivinen hypotermia Hypotermian seuraukset ja kustannukset Leikkauspotilaan esilämmitys Normotermia Ihminen

Lisätiedot

Sevofluraanin työturvallisuudesta

Sevofluraanin työturvallisuudesta Lastenanestesiologia Sevofluraanin työturvallisuudesta Tuula Manner Sevofluraani on ollut Suomessa kliinisessä käytössä yli viiden vuoden ajan ja se on saavuttanut vankan aseman erityisesti lastenanestesiologiassa

Lisätiedot

Kuffillinen intubaatioputki. Wojciech Chrapek SULAT 2014 Tampere

Kuffillinen intubaatioputki. Wojciech Chrapek SULAT 2014 Tampere Kuffillinen intubaatioputki Wojciech Chrapek SULAT 2014 Tampere Lyhennykset ETT intubaatioputki Ucuff-ETT- cuffiton intubaatioputki Cuff-ETT cuffillinen intubaatioputki Putken koon valinta 1 12 vuotiaalle

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Ei saa käyttää eläimille, joiden tiedetään olevan yliherkkiä isofluraanille tai alttiita malignille hypertermialle.

VALMISTEYHTEENVETO. Ei saa käyttää eläimille, joiden tiedetään olevan yliherkkiä isofluraanille tai alttiita malignille hypertermialle. VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Isoba vet. 100% inhalaatiohöyry, neste 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: 100 % isofluraani Apuaineet: Täydellinen apuaineluettelo, katso

Lisätiedot

Kokemuksia K-Sks:sta Jukka Kupila, neurofysiologi

Kokemuksia K-Sks:sta Jukka Kupila, neurofysiologi Kokemuksia K-Sks:sta Jukka Kupila, neurofysiologi Status epilepticus ja EEG:n merkitys sen diagnostiikassa ja hoidossa. Tehtävänsiirtoihin liittyviä näkökohtia Keski-Suomen keskussairaalan hanke Ensimmäisen

Lisätiedot

Lasten anestesioiden ja heräämöhoidon erityispiirteet. LL Kati Martikainen Lastenanest ja tehoh erit pätevyys PPSHP ja Oulun yliopisto

Lasten anestesioiden ja heräämöhoidon erityispiirteet. LL Kati Martikainen Lastenanest ja tehoh erit pätevyys PPSHP ja Oulun yliopisto Lasten anestesioiden ja heräämöhoidon erityispiirteet LL Kati Martikainen Lastenanest ja tehoh erit pätevyys PPSHP ja Oulun yliopisto Lasten fysiologiaa Verenkiertoelimistön, hengityselimistön, keskushermoston

Lisätiedot

Anestesiasyvyyden kliininen arviointi

Anestesiasyvyyden kliininen arviointi Anestesiasyvyyden kliininen arviointi (19.2.2014) Arvi Yli-Hankala Tampereen yliopisto ja Tays arvi.yli-hankala@uta.fi Anestesian "syvyyden" arviointi on muuttunut ratkaisevasti viimeksi kuluneiden 25

Lisätiedot

Typpioksiduuli eilen tänään. 24.5.2007 jouni.ahonen@hus.fi HYKS Kätilöopiston sairaala

Typpioksiduuli eilen tänään. 24.5.2007 jouni.ahonen@hus.fi HYKS Kätilöopiston sairaala Typpioksiduuli eilen tänään 24.5.2007 jouni.ahonen@hus.fi HYKS Kätilöopiston sairaala Inhalaatioanesteetit synnytyskivun hoidossa eetteri 1847 (James Simpson, Skotlanti) kloroformi 1853 (John Snow, Englanti)

Lisätiedot

Koh$%pikaista%toipumista%.anestesialääkärin%niksit. An#$Väänänen$ LT,$Farmaseu#$ Anestesiologian$ja$tehohoidon$EL$ HUS/Naistensairaala$

Koh$%pikaista%toipumista%.anestesialääkärin%niksit. An#$Väänänen$ LT,$Farmaseu#$ Anestesiologian$ja$tehohoidon$EL$ HUS/Naistensairaala$ Koh$%pikaista%toipumista%.anestesialääkärin%niksit An#$Väänänen$ LT,$Farmaseu#$ Anestesiologian$ja$tehohoidon$EL$ HUS/Naistensairaala$ EI%sidonnaisuuksia! Vain$kyniä,$kahvia,$paineCua$materiaalia,$joskus$ruokaakin$

Lisätiedot

MAC minimum anesthetic concentration

MAC minimum anesthetic concentration MAC minimum anesthetic concentration Riku Aantaa, ATEK-klinikka, TYKS Johdanto Farmakologian kehittymisen myötä 1940-luvulla luotiin uusia kliinisfarmakologisia suureita kuten ED 50 (effective dose) ja

Lisätiedot

Feokromosytoomapotilaan anestesia

Feokromosytoomapotilaan anestesia Feokromosytoomapotilaan anestesia Leila Niemi-Murola dosentti, MME, lääkärikouluttajan erityispätevyys, AFAMEE kliininen opettaja Clinicum, HY ja TutKA, HYKS Feokromosytooma Insidenssi 1/400 000 - verenpainetautia

Lisätiedot

Hevonen, koira, kissa, häkkilinnut, matelijat, rotta, hiiri, hamsteri, chinchilla, gerbiili, marsu ja hilleri.

Hevonen, koira, kissa, häkkilinnut, matelijat, rotta, hiiri, hamsteri, chinchilla, gerbiili, marsu ja hilleri. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI IsoFlo vet 100% w/w, inhalaatiohöyry, neste 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: Isofluraani Yksi millilitra sisältää 100 % isofluraania. Katso täydellinen apuaineluettelo

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Hevonen, koira, kissa, häkkilinnut, matelijat, rotta, hiiri, hamsteri, chinchilla, gerbiili, marsu ja fretti.

VALMISTEYHTEENVETO. Hevonen, koira, kissa, häkkilinnut, matelijat, rotta, hiiri, hamsteri, chinchilla, gerbiili, marsu ja fretti. VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Vetflurane 1000 mg/g inhalaatiohöyry, neste hevoselle, koiralle, kissalle, häkkilinnuille, mateljoille, rotalle, hiirelle, hamsterille, chinchillalle, gerbiilille,

Lisätiedot

PONV ja PDNV. ovatko NK1-antagonistit ratkaisu? Ritva Jokela Hyks, ATeK, Nkl ja Kos. ritva.m.jokela@hus.fi

PONV ja PDNV. ovatko NK1-antagonistit ratkaisu? Ritva Jokela Hyks, ATeK, Nkl ja Kos. ritva.m.jokela@hus.fi PONV ja PDNV ovatko NK1-antagonistit ratkaisu? Ritva Jokela Hyks, ATeK, Nkl ja Kos ritva.m.jokela@hus.fi PONV / PDNV /POV PONV = postoperative nausea and vomiting insidenssi 25-30 % PDNV = post discharge

Lisätiedot

18.3.2016. LAPSIPOTILAS HERÄÄMÖSSÄ Susanna Niinimäki Anestesiasairaanhoitaja Eksote Keskussairaala, Anestesia- ja leikkausosasto E2 AIHEINA

18.3.2016. LAPSIPOTILAS HERÄÄMÖSSÄ Susanna Niinimäki Anestesiasairaanhoitaja Eksote Keskussairaala, Anestesia- ja leikkausosasto E2 AIHEINA LAPSIPOTILAS HERÄÄMÖSSÄ Susanna Niinimäki Anestesiasairaanhoitaja Eksote Keskussairaala, Anestesia- ja leikkausosasto E2 AIHEINA lapsipotilaan postoperatiiviset erityispiirteet heräämöhoitajan kompetenssi?

Lisätiedot

LIHASRELAKSAATIO, MONITOROINTI JA RELAKSAATION PURKU. Seppo Alahuhta Anestesiologian klinikka

LIHASRELAKSAATIO, MONITOROINTI JA RELAKSAATION PURKU. Seppo Alahuhta Anestesiologian klinikka LIHASRELAKSAATIO, MONITOROINTI JA RELAKSAATION PURKU Seppo Alahuhta Anestesiologian klinikka Sidonnaisuudet MSD:n asiantuntijaneuvoston jäsen Luentopalkkioita BBraunilta Luentopalkkioita Baxterilta Luentopalkkioita

Lisätiedot

MORBIDIOBEESIN POTILAAN ANESTESIA. Seppo Alahuhta Anestesiologian klinikka Oulun yliopisto

MORBIDIOBEESIN POTILAAN ANESTESIA. Seppo Alahuhta Anestesiologian klinikka Oulun yliopisto MORBIDIOBEESIN POTILAAN ANESTESIA Seppo Alahuhta Anestesiologian klinikka Oulun yliopisto Tavoitteena on, että kuulijalla on esityksen jälkeen tiedossa Lihavuuden esiintyvyys Lihavuuden aiheuttamat patofysiologiset

Lisätiedot

Esilääkitys Esilääkityksen käyttö ja sen valinta on tehtävä yksilöllisesti.

Esilääkitys Esilääkityksen käyttö ja sen valinta on tehtävä yksilöllisesti. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Suprane inhalaatiohöyry, neste 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Desfluraani 3. LÄÄKEMUOTO Inhalaatiohöyry, neste. Väritön, haihtuva neste. 4. KLIINISET

Lisätiedot

Unihiekoista uusimmat ILOKAASUSEDAATIO. SULAT 31.1.2014 Sanna Vilo TYKS

Unihiekoista uusimmat ILOKAASUSEDAATIO. SULAT 31.1.2014 Sanna Vilo TYKS Unihiekoista uusimmat ILOKAASUSEDAATIO SULAT 31.1.2014 Sanna Vilo TYKS Unihiekoista uusimmat ILOKAASUSEDAATIO Jo vuodesta 1844 N 2 O Anesteetti Opiaatti Topikaalinen + N 2 O Ilokaasu Typpioksiduuli N 2

Lisätiedot

Leikkaussalin ulkopuoliset anestesiat. Jarkko Harju Sulat 2014

Leikkaussalin ulkopuoliset anestesiat. Jarkko Harju Sulat 2014 Leikkaussalin ulkopuoliset anestesiat Jarkko Harju Sulat 2014 Index Anestesia MRI tutkimuksissa Potilasvalintaa Monitorointi Anestesiamuodoista Muita leikkaussalin ulkopuolisia toimenpiteitä Missä leikkaussalin

Lisätiedot

LASTEN YLEISANESTESIAN PERIAATTEET. Olli Vänttinen 2013

LASTEN YLEISANESTESIAN PERIAATTEET. Olli Vänttinen 2013 LASTEN YLEISANESTESIAN PERIAATTEET Olli Vänttinen 2013 Ilmatie ja hengityksen hoito Suoniyhteys Anestesian induktio ja ylläpito Lääkkeet Monitorointi Psykologiset tekijät LAPSEN ILMATIE, normaali ja ahtautunut

Lisätiedot

SEVOFLURAANIN JA DESFLURAANIN EEG-VAIKUTUKSET

SEVOFLURAANIN JA DESFLURAANIN EEG-VAIKUTUKSET SEVOFLURAANIN JA DESFLURAANIN EEG-VAIKUTUKSET Annemari Riihinen Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Fysiologian laitos, Anestesiaklinikka EVO 9K040 Marraskuu 2010 Tampereen yliopisto

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Hevonen, koira, kissa, häkkilinnut, matelijat, rotta, hiiri, hamsteri, sinsilla, gerbiili, marsu ja fretti.

VALMISTEYHTEENVETO. Hevonen, koira, kissa, häkkilinnut, matelijat, rotta, hiiri, hamsteri, sinsilla, gerbiili, marsu ja fretti. VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Attane vet 1000 mg/g inhalaatiohöyry, neste hevoselle, koiralle, kissalle, häkkilinnuille, matelijoille, rotalle, hiirelle, hamsterille, chinchillalle, gerbiilille,

Lisätiedot

bukkaalinen fentanyylitabletti Effentora_ohjeet annostitrausta varten opas 6.indd :04:58

bukkaalinen fentanyylitabletti Effentora_ohjeet annostitrausta varten opas 6.indd :04:58 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Yksilöllisesti sopiva annos jokaiselle syövän läpilyöntikivuista kärsivälle potilaalle: Viisi Effentora - vahvuutta mahdollistavat yksilöllisen läpilyöntikipujen hoidon Ohjeet

Lisätiedot

Uutta lääkkeistä: Deksmedetomidiini

Uutta lääkkeistä: Deksmedetomidiini Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 2/2012 UUTTA LÄÄKKEISTÄ Uutta lääkkeistä: Deksmedetomidiini Annikka Kalliokoski / Kirjoitettu 10.8.2012 Dexdor 100 mikrog/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten, Orion

Lisätiedot

PALLIATIIVINEN SEDAATIO

PALLIATIIVINEN SEDAATIO PALLIATIIVINEN SEDAATIO Juha Nevantaus Osastonylilääkäri Keski-Suomen Keskussairaala 28.11.2013 Päätös saattohoitoon siirtymisestä tehdään neuvotellen potilaan kanssa ja merkitään selkeästi sairauskertomukseen.

Lisätiedot

UUDET I.V.-ANESTEETIT

UUDET I.V.-ANESTEETIT UUDET I.V.-ANESTEETIT ANESTESIAKURSSI 25-VUOTTA JUHLAKOKOUS Paasitorni, Helsinki 6.-7.3.2014 Mika Valtonen TYKS Laskimoanesteetit Kemiallinen ryhmä Lääkeaine Barbituraatit Tiopentaali Metoheksitaali Alkyylifenolit

Lisätiedot

Hyötyosuus. ANNOS ja sen merkitys lääkehoidossa? Farmakokinetiikan perusteita. Solukalvon läpäisy. Alkureitin metabolia

Hyötyosuus. ANNOS ja sen merkitys lääkehoidossa? Farmakokinetiikan perusteita. Solukalvon läpäisy. Alkureitin metabolia Neurofarmakologia Farmakologian perusteiden kertausta Pekka Rauhala Syksy 2012 Koulu, Mervaala & Tuomisto, 8. painos, 2012 Kappaleet 11-30 (pois kappale 18) tai vastaavat asiat muista oppikirjoista n.

Lisätiedot

Liite III Muutokset valmistetietojen asianmukaisiin kohtiin

Liite III Muutokset valmistetietojen asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmistetietojen asianmukaisiin kohtiin Huom: Nämä muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin on laadittu lausuntopyyntömenettelyssä. Direktiivin 2001/83/EY

Lisätiedot

Miten anestesia vaikuttaa aivoihin?

Miten anestesia vaikuttaa aivoihin? Katsaus Anu Maksimow, Satu Jääskeläinen ja Harry Scheinin Miten anestesia vaikuttaa aivoihin? Anestesia-aineet vaikuttavat yleensä joko tehostaen estävän GABA-välittäjäainejärjestelmän toimintaa tai lamaten

Lisätiedot

Attane vet 1000 mg/g inhalaatiohöyry, neste

Attane vet 1000 mg/g inhalaatiohöyry, neste PAKKAUSSELOSTE Attane vet 1000 mg/g inhalaatiohöyry, neste 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Lisätiedot

Vammapotilaan kivunhoito, Jouni Kurola erikoislääkäri, KYS

Vammapotilaan kivunhoito, Jouni Kurola erikoislääkäri, KYS 1 Vammapotilaan kivunhoito Jouni Kurola KYS Vammautuneen erityispiirteet Tajunnan muutokset Hengitystie-ongelmat Hengitysongelmat Verenkierron epävakaus Erilaiset vammat Yksittäiset raajavammat kivunhoito

Lisätiedot

Yleisanestesian aikainen hereillä olo pysyy. Tahaton hereillä olo

Yleisanestesian aikainen hereillä olo pysyy. Tahaton hereillä olo Arvi Yli-Hankala Professori, ylilääkäri Tampereen yliopisto ja Tays arvi.yli-hankala@uta.fi Tahaton hereillä olo Hereillä oloa yleisanestesiassa esiintyy edelleen. Syy on useimmiten laitteissa tai anestesian

Lisätiedot

TÄNÄÄN KOHTAAN IPF:N IPF-diagnoosin saaneil e: Opas sairaudesta ja hoitovaihtoehdoista keskusteluun lääkärin kanssa FI/ROCH/161O/O132b MAALISKUU 2O17

TÄNÄÄN KOHTAAN IPF:N IPF-diagnoosin saaneil e: Opas sairaudesta ja hoitovaihtoehdoista keskusteluun lääkärin kanssa FI/ROCH/161O/O132b MAALISKUU 2O17 TÄNÄÄN KOHTAAN IPF:N IPF-diagnoosin saaneille: Opas sairaudesta ja hoitovaihtoehdoista keskusteluun lääkärin kanssa FI/ROCH/161O/O132b MAALISKUU 2O17 MITÄ IPF:N SAIRASTAMINEN TARKOITTAA Idiopaattinen keuhkofibroosi

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Hevonen, koira, kissa, häkkilinnut, matelijat, rotta, hiiri, hamsteri, sinsilla, gerbiili, marsu ja fretti.

VALMISTEYHTEENVETO. Hevonen, koira, kissa, häkkilinnut, matelijat, rotta, hiiri, hamsteri, sinsilla, gerbiili, marsu ja fretti. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Attane vet 1000 mg/g inhalaatiohöyry, neste VALMISTEYHTEENVETO 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 gramma sisältää: Vaikuttava aine: Isofluraani 1 000 mg Tämä eläinlääkevalmiste

Lisätiedot

alfa 2 -agonisf Deksmedetomidiini Alfa 2 -reseptoreiden tehtäviä Alfa 2 -reseptoreiden sijainti ei vaikuta minkään muun systeemin kaula 6.3.

alfa 2 -agonisf Deksmedetomidiini Alfa 2 -reseptoreiden tehtäviä Alfa 2 -reseptoreiden sijainti ei vaikuta minkään muun systeemin kaula 6.3. Deksmedetomidiini alfa 2 -agonisf RIKU AANTAA, OYL, Prof. TOTEK ja Anestesiologian ja tehohoidon oppiaine TYKS ja Ty ei vaikuta minkään muun systeemin kaula riku.aantaa@tyks.fi Alfa 2 -reseptoreiden sijainti

Lisätiedot

Sektion jälkeinen kivunhoito

Sektion jälkeinen kivunhoito Sektion jälkeinen kivunhoito LL Petter Kainu Osastonlääkäri OB-anestesiologian erityispätevyys HYKS / NKL SOAT 28.8.2009 Miksi sektion jälkeiseen kivunhoitoon KIPU pitäisi panostaa? epämiellyttävää huonontaa

Lisätiedot

OBEESI POTILAS PÄIVÄKIRURGIASSA erityisongelmat. Kristiina Mattila Päiväkirurgian yksikkö HYKS Jorvin sairaala

OBEESI POTILAS PÄIVÄKIRURGIASSA erityisongelmat. Kristiina Mattila Päiväkirurgian yksikkö HYKS Jorvin sairaala OBEESI POTILAS PÄIVÄKIRURGIASSA erityisongelmat Kristiina Mattila Päiväkirurgian yksikkö HYKS Jorvin sairaala Lihavuuden määritelmä Lihavuudella tarkoitetaan rasvakudoksen ylimäärää Lihavuus voidaan luokitella

Lisätiedot

NEUROKIRURGINEN LAPSIPOTILAS SALISSA

NEUROKIRURGINEN LAPSIPOTILAS SALISSA NEUROKIRURGINEN LAPSIPOTILAS SALISSA ari.ka4la@tyks.fi SULAT- kokous/ Turku 2016 Hydrokefalus Courtsesy by Dr V. Vuorinen TUUMORIT Courtesy by Dr V. Vuorinen PATOFYSIOLOGIAA VAMMAT Courtesy by Dr V. Vuorinen

Lisätiedot

POTILAAN LÄMPÖTALOUS Sh Hannu Koivula

POTILAAN LÄMPÖTALOUS Sh Hannu Koivula POTILAAN LÄMPÖTALOUS Sh Hannu Koivula Ylpeys omasta työstä ja yhteishenki ovat tekemisen lähtökohtia. Potilaan hyvän toipumisen kannalta lämpötaloudesta huolehtiminen on tärkeää koko perioperatiivisen

Lisätiedot

Lapsi päiväkirurgisena potilaana Anestesiologin näkökulma. Leo Tyrväinen Apulaisylilääkäri Anestesia-teho HUS/Hyvinkään sairaala 16.05.

Lapsi päiväkirurgisena potilaana Anestesiologin näkökulma. Leo Tyrväinen Apulaisylilääkäri Anestesia-teho HUS/Hyvinkään sairaala 16.05. Lapsi päiväkirurgisena potilaana Anestesiologin näkökulma Leo Tyrväinen Apulaisylilääkäri Anestesia-teho HUS/Hyvinkään sairaala 16.05.2012 Tampere Päivän teemoja Anestesiakelpoisuus Esilääkkeet Huoltaja

Lisätiedot

Lasten MRI - haasteita ja ratkaisuja

Lasten MRI - haasteita ja ratkaisuja Lasten MRI - haasteita ja ratkaisuja Anestesiakurssi 2010 Tuula Manner TYKS/ATEK MRI = Magnetic Resonance Imaging - perustuu ydinmagneettiseen resonanssiin; ei synnytä ionisoivaa säteilyä - mitataan vety-ytimien

Lisätiedot

Vastasyntyneen yleisanestesia

Vastasyntyneen yleisanestesia Vastasyntyneen yleisanestesia Outi Peltoniemi Vastasyntyneen elimistön keskeneräinen adaptaatio kohdunulkoiseen elämään tuo haasteita anestesian toteuttamiselle. Eri elinten herkkyys anestesiaan liittyvien

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Sevofluraani (fluorimetyyli-2,2,2,-trifluori-1-[trifluorimetyyli]etyylieetteri)100 %.

VALMISTEYHTEENVETO. Sevofluraani (fluorimetyyli-2,2,2,-trifluori-1-[trifluorimetyyli]etyylieetteri)100 %. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Sevorane 100 % inhalaatiohöyry, neste 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Sevofluraani (fluorimetyyli-2,2,2,-trifluori-1-[trifluorimetyyli]etyylieetteri)100

Lisätiedot

Väitöskirja käsittelee lihasrelaksanttien ja

Väitöskirja käsittelee lihasrelaksanttien ja Väitöskirjauutisia Μinna Ilmakunnas minna.ilmakunnas[a]fimnet.fi Lihasrelaksantit ja niiden antagonistit yleisanestesian aikana Studies on neuromuscular blocking agents and their antagonists during anaesthesia

Lisätiedot

1. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI. SevoFlo Inhalaatiohöyry, neste koirille. 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

1. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI. SevoFlo Inhalaatiohöyry, neste koirille. 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI SevoFlo Inhalaatiohöyry, neste koirille. 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: Jokainen pullo sisältää 250 ml sevofluraania (100 %). 3. LÄÄKEMUOTO Inhalaatiohöyry,

Lisätiedot

- Muutokset leikkausosastolla. Anestesiasairaanhoitaja AMK Liisa Korhonen Keski-Suomen keskussairaala

- Muutokset leikkausosastolla. Anestesiasairaanhoitaja AMK Liisa Korhonen Keski-Suomen keskussairaala - Muutokset leikkausosastolla Anestesiasairaanhoitaja AMK Liisa Korhonen Keski-Suomen keskussairaala Nopea hoitomalli Fast- track hoito- ohjelma: Pre- op: potilaan huolellinen esivalmistelu leikkaukseen

Lisätiedot

Suomalaiset neuroanestesiologit perustivat alajaoksensa

Suomalaiset neuroanestesiologit perustivat alajaoksensa SAY:n Neuroanestesia-alajaoksen kevätkokousabstrakteja Neuroanestesiologit maailmalla 11. 16.5.2003, Castelvetrano, Sisilia Ari Katila Suomalaiset neuroanestesiologit perustivat alajaoksensa keväällä 1994

Lisätiedot

EEG anestesian aikana

EEG anestesian aikana EEG anestesian aikana Ville Jäntti oyl EPSHP Seinäjoki Neuromonitoring Research Group Neurofysiologian tekniikan dosentti, Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka Tampereen teknillinen yliopisto 16.5.2013

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Ultiva on tarkoitettu käytettäväksi laskimonsisäisesti annettavana analgeettina yleisanestesian induktion ja/tai ylläpidon aikana.

VALMISTEYHTEENVETO. Ultiva on tarkoitettu käytettäväksi laskimonsisäisesti annettavana analgeettina yleisanestesian induktion ja/tai ylläpidon aikana. 1 VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ultiva 1 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi injektio-/infuusionestettä varten, liuos Ultiva 2 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi injektio-/infuusionestettä varten,

Lisätiedot

Remifentaniili. Jouni Ahonen

Remifentaniili. Jouni Ahonen Remifentaniili Jouni Ahonen Remifentaniilin kehittämisen tavoitteena oli luoda tehokas, lyhytvaikutteinen, annosvasteeltaan hyvin kontrolloitava ja µ-vaikutukseltaan muiden fentanyyli-johdannaisten (4-anilidopiperidiinien)

Lisätiedot

Vaikka MG on kuvattu yli 100 vuotta sitten

Vaikka MG on kuvattu yli 100 vuotta sitten Myasthenia gravis ja anestesia mikä on muuttunut? Eija Nilsson Myasthenia gravis (MG, vaikea-asteinen lihasheikkous) on tavallisin aikuisiällä alkava hermolihasliitoksen toimintahäiriötä aiheuttava sairaus.

Lisätiedot

Lääkeaineiden yhteisvaikutukset anestesiologiassa ja tehohoidossa

Lääkeaineiden yhteisvaikutukset anestesiologiassa ja tehohoidossa Lääkeaineiden yhteisvaikutukset anestesiologiassa ja tehohoidossa Klaus Olkkola Johdanto Kun kahta tai useampaa lääkeainetta annetaan potilaalle samanaikaisesti, voi tuloksena olla vaste, joka on suurempi

Lisätiedot

Anestesiasyvyyden mittarit: miten tulkita niitä? Arvi Yli-Hankala Tampereen yliopisto ja Tays

Anestesiasyvyyden mittarit: miten tulkita niitä? Arvi Yli-Hankala Tampereen yliopisto ja Tays Anestesiasyvyyden mittarit: miten tulkita niitä? Arvi Yli-Hankala Tampereen yliopisto ja Tays 16.3.2017 Sidonnaisuuteni: Anestesiologian professuuri Tampereen yliopistossa Satunnainen luennointini koulutustilaisuuksissa:

Lisätiedot

Analgesian mittaamisesta

Analgesian mittaamisesta Intressiristiriidat Analgesian mittaamisesta Arvi Yli-Hankala Tampereen yliopisto ja Tays Anstesiologia Tampere Toimin osa-aikaisena asiantuntijalääkärinä, alkaen v. 1997, GE Healthcare Finland firmalle

Lisätiedot

Vuosi 2002 oli yhdistyksen 50. toimintavuosi.

Vuosi 2002 oli yhdistyksen 50. toimintavuosi. SAY Suomen Anestesiologiyhdistys ry:n toimintakertomus vuodelta 2002 Vuosi 2002 oli yhdistyksen 50. toimintavuosi. Rekisteröitynä yhdistyksenä SAY on ollut vuodesta 1965 lähtien. Sääntöjen mukaan yhdistyksen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Injektioneste, emulsio. Valkoinen, homogeeninen emulsio, jossa ei ole näkyviä pisaroita eikä hiukkasia.

VALMISTEYHTEENVETO. Injektioneste, emulsio. Valkoinen, homogeeninen emulsio, jossa ei ole näkyviä pisaroita eikä hiukkasia. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI VALMISTEYHTEENVETO Vetofol vet 10 mg/ml injektioneste, emulsio kissalle ja koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 ml sisältää: Vaikuttava aine: Propofoli 10 mg Apuaineet:

Lisätiedot

Ultraäänellä uusi ilme kulmille, leualle, kaulalle ja dekolteelle

Ultraäänellä uusi ilme kulmille, leualle, kaulalle ja dekolteelle Ultraäänellä uusi ilme kulmille, leualle, kaulalle ja dekolteelle Mistä Ultherapy -hoidossa on kysymys? Ultherapy kohdistaa fokusoitua ultraäänienergiaa siihen ihokerrokseen, jota tyypillisesti käsitellään

Lisätiedot

Lasten postoperatiivisen kivun hoito

Lasten postoperatiivisen kivun hoito Näin hoidan Arja Hiller, Olli Meretoja, Reijo Korpela, Satu Piiparinen ja Tomi Taivainen Lasten kipua, kipukokemuksen aiheuttamia käyttäytymismuutoksia, kivun arviointia ja kipulääkkeiden farmakologiaa

Lisätiedot

Ilokaasu- onko käyttöindikaatioita? Merja Kokki el, dosentti Anestesia- ja leikkaustoiminta KYS

Ilokaasu- onko käyttöindikaatioita? Merja Kokki el, dosentti Anestesia- ja leikkaustoiminta KYS Ilokaasu- onko käyttöindikaatioita? Merja Kokki el, dosentti Anestesia- ja leikkaustoiminta KYS Käsiteltäviä aiheita Ilokaasun ominaisuudet Ilokaasun vaikutusmekanismeista Kipu akuutti - pitkäkestoinen

Lisätiedot

Perioperatiivisen homeostaasin merkitys SSI estossa

Perioperatiivisen homeostaasin merkitys SSI estossa Perioperatiivisen homeostaasin merkitys SSI estossa Arto Rantala Dosentti, vastaava ylilääkäri Vatsaelinkirurgian ja urologian klinikka TYKS 41. Valtakunnalliset sairaalahygieniapäivät 10.3. Leikkausalueen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Attane vet 1000 mg/g inhalaatiohöyry, neste

PAKKAUSSELOSTE. Attane vet 1000 mg/g inhalaatiohöyry, neste PAKKAUSSELOSTE Attane vet 1000 mg/g inhalaatiohöyry, neste 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PIRAMAL

Lisätiedot

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. SevoFlo 100 % inhalaatiohöyry, neste koiralle. 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. SevoFlo 100 % inhalaatiohöyry, neste koiralle. 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI SevoFlo 100 % inhalaatiohöyry, neste koiralle. 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: Jokainen pullo sisältää 250 ml sevofluraania (100 %). 3. LÄÄKEMUOTO Inhalaatiohöyry,

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin Huomautus: Seuraavat muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen tiettyihin kohtiin tehdään sovittelumenettelyn

Lisätiedot

MORBIDI OBESITEETTI JA ANESTESIA

MORBIDI OBESITEETTI JA ANESTESIA MORIDI OESITEETTI J NESTESI Seppo lahuhta nestesiologian klinikka Oulun yliopisto Tavoitteena on, että kuulija esityksen jälkeen tietää lihavuuden aiheuttamat patofysiologiset muutokset anestesian näkökulmasta

Lisätiedot

Hengityksen huomioiminen fysioterapiassa. rvelä Sydänkeskus teho- osasto

Hengityksen huomioiminen fysioterapiassa. rvelä Sydänkeskus teho- osasto Hengityksen huomioiminen fysioterapiassa Kati JärvelJ rvelä Sydänkeskus teho- osasto Toimenpiteen vaikutus hengitykseen Borges-Santos et al, 2012: elektiivisen torakotomian jälkeen FVC laski 41,5% ja FEV1

Lisätiedot

Kuolevan lapsen kivunhoito

Kuolevan lapsen kivunhoito Kuolevan lapsen kivunhoito Jukka Pouttu Lasten ja nuorten sairaala HUS SULAT 28.01.2016 Lisää aiheesta: DUODECIM: Kuolevan potilaan oireiden hoito Käypä hoito -suositus Julkaistu: 28.11.2012 Kuolevan lapsen

Lisätiedot

Koira, kissa, nauta, lammas, vuohi, hevonen, sika, marsu, hamsteri, kani, rotta, hiiri.

Koira, kissa, nauta, lammas, vuohi, hevonen, sika, marsu, hamsteri, kani, rotta, hiiri. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Anaestamine 100 mg/ml injektioneste, liuos 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Koostumus yhtä ml:aa kohti: Vaikuttava aine: Ketamiini 100 mg (vastaa 115,33 mg:aa ketamiinihydrokloridia)

Lisätiedot

väitös Anne Pesonen Helsingin yliopisto 26.11.2011 Vastaväittäjä dosentti Timo Salomäki, Oulun yliopisto

väitös Anne Pesonen Helsingin yliopisto 26.11.2011 Vastaväittäjä dosentti Timo Salomäki, Oulun yliopisto väitös Anne Pesonen LT, erikoislääkäri HYKS, Meilahden sairaala, leikkausosasto anne.pesonen[a]hus.fi Kivun mittauksen ja kivun hoidon kliinisiä tutkimuksia iäkkäillä potilailla pitkäaikaishoidossa ja

Lisätiedot

Aivojen sähköhoito ilman anestesiaa aiheuttaa

Aivojen sähköhoito ilman anestesiaa aiheuttaa Aivojen sähköhoito ja anestesia Pertti Heikman, Leila Niemi Murola ja Per H. Rosenberg Aivojen sähköhoito, electroconvulsive therapy (ECT), annettiin ihmiselle ensimmäisen kerran Roomassa vuonna 1938.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Koira Lievän tai kohtalaisen sisäelimiin liittyvän kivun lievittämiseen. Rauhoittamiseen yhdessä medetomidiinin kanssa.

VALMISTEYHTEENVETO. Koira Lievän tai kohtalaisen sisäelimiin liittyvän kivun lievittämiseen. Rauhoittamiseen yhdessä medetomidiinin kanssa. VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Torphasol vet 4 mg/ml injektioneste, liuos koiralle ja kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine: Butorfanoli (butorfanolitartraattina

Lisätiedot

Käyttöohje 15.04.2010

Käyttöohje 15.04.2010 Käyttöohje 15.04.2010 Sisällys Johdanto... 3 Tuotekuvaus... 4 Vetoketjujen käyttö... 5 T-Balance -asun pukeminen... 7 WC-käynti... 8 Yläselän paljastaminen... 8 Selän paljastaminen puudutusta varten...

Lisätiedot

Lataa Sydänpysähdyksestä elvytetyn potilaan tehohoito - Tuomas Oksanen

Lataa Sydänpysähdyksestä elvytetyn potilaan tehohoito - Tuomas Oksanen Lataa Sydänpysähdyksestä elvytetyn potilaan tehohoito - Tuomas Oksanen Lataa Kirjailija: Tuomas Oksanen ISBN: 9789529995547 Sivumäärä: 140 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 22.10 Mb Tavoitteet Sydänpysähdyksestä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Isofluran Baxter on yleisanestesiaan tarkoitettu nestemäinen, halogenoitu inhalaatioanesteetti.

VALMISTEYHTEENVETO. Isofluran Baxter on yleisanestesiaan tarkoitettu nestemäinen, halogenoitu inhalaatioanesteetti. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Isofluran Baxter 100 %, inhalaatiohöyry, neste 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml Isofluran Baxter -inhalaatiohöyryä sisältää 1 ml isofluraania. 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

Farmakologian perusteet ja neurofarmakologia (Farmis) Pekka Rauhala 2017

Farmakologian perusteet ja neurofarmakologia (Farmis) Pekka Rauhala 2017 Farmakologian perusteet ja neurofarmakologia (Farmis) Pekka Rauhala 2017 5 op 6 PBL tapausta Farmis Farmakodynamiikka ja Farmakokinetiikka Autonomisen hermoston farmakologia Neurologisten sairauksien hoidossa

Lisätiedot

Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille

Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Suositukset seuraavissa tilanteissa: - maksan toiminnan seuraaminen - yhteisvaikutukset

Lisätiedot

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen.

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Acticam 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml Acticam 5 mg/ml injektionesteliuosta sisältää: Vaikuttavat aineet Meloksikaami

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT Huomautus: Nämä valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muutokset ovat voimassa komission päätöksen ajankohtana. Komission päätöksen jälkeen

Lisätiedot

Ortopedisen potilaan postoperatiivinen kivunhoito. LT Antti Liukas

Ortopedisen potilaan postoperatiivinen kivunhoito. LT Antti Liukas Ortopedisen potilaan postoperatiivinen kivunhoito LT Antti Liukas Lähtökohta Sairaalaan tultu kipujen vuoksi Kipujen taustalta löydetty vaiva, johonka operatiivisella hoidolla odotettavissa apua. Tavoite

Lisätiedot

Propyyliheksedriini. Eventin. Postfach 210805 Ludwigshafen DE 67008 Germany. Tämä päätös Huomioitava ennen lääkkeen Lääkevalmisteen

Propyyliheksedriini. Eventin. Postfach 210805 Ludwigshafen DE 67008 Germany. Tämä päätös Huomioitava ennen lääkkeen Lääkevalmisteen Liite I 3 Aine: Propyyliheksedriini Tämä päätös Huomioitava ennen lääkkeen Lääkevalmisteen ottamista kauppanimi Saksa Knoll AG Postfach 210805 Ludwigshafen DE 67008 Germany Eventin 4 Aine Fenbutratsaatti

Lisätiedot

YLEISANESTESIA JA SEDAATIO. Ville Pettilä, dos, vt. prof

YLEISANESTESIA JA SEDAATIO. Ville Pettilä, dos, vt. prof YLEISANESTESIA JA SEDAATIO Ville Pettilä, dos, vt. prof 11.03.2013 An-esthesia = ilman tuntoa T.G. Morton - Boston 1846 Ensimmäinen eetterianestesia Potilaspäiväkirjoista ei löydy mitään mainintaa ensimmäisistä

Lisätiedot

Maligni hypertermia HARVINAINEN ANESTESIOLOGINEN HÄTÄTILANNE

Maligni hypertermia HARVINAINEN ANESTESIOLOGINEN HÄTÄTILANNE Risto Kuosa LL, ylilääkäri Leikkaus-, anestesia-, teho- ja tarkkailuosastot Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä risto.kuosa(a)phsotey.fi Riku Anttila LL, erikoislääkäri TYKS Riku.Anttila(a)tyks.fi

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS Nämä muutokset valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen ovat voimassa Komission päätöksestä. Jäsenvaltioiden viranomaiset päivittävät valmistetiedot

Lisätiedot

Ilokaasu nykypäivän anesteettina

Ilokaasu nykypäivän anesteettina Ilokaasu nykypäivän anesteettina Matti Salo Ilokaasu kuuluu vanhastaan yleisanestesian peruselementteihin, mutta sen asemasta käydään aika ajoin keskustelua. Ilokaasu tuli tavallaan itsestään lääketieteelliseen

Lisätiedot

Suksametoni on edelleen ensisijainen lihasrelaksantti yleisanestesiasektiossa

Suksametoni on edelleen ensisijainen lihasrelaksantti yleisanestesiasektiossa Marja-Leena Jaakola LT, erikoislääkäri TYKS, ATEK-toimiala marja-leena.jaakola[a]tyks.fi. Petri Volmanen LT, ylilääkäri HUS, Raaseporin sairaala petri.volmanen[a]hus.fi Onko suksametonille enää käyttöä

Lisätiedot

EFFENTORA - LÄÄKE SYÖVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON POTILAAN JA OMAISEN OPAS

EFFENTORA - LÄÄKE SYÖVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON POTILAAN JA OMAISEN OPAS EFFENTORA - LÄÄKE SYÖVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON POTILAAN JA OMAISEN OPAS bukkaalinen fentanyylitabletti Sinulle on määrätty Effentora -lääkettä syövän läpilyöntikipukohtausten hoitoon. Tämän esitteen

Lisätiedot

Keskushermostoon vaikuttavien lääkeaineiden rauhoittavan vaikutuksen vahvistaminen.

Keskushermostoon vaikuttavien lääkeaineiden rauhoittavan vaikutuksen vahvistaminen. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Bupaq Multidose vet 0,3 mg/ml injektioneste, liuos 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine: Buprenorfiini (buprenorfiinihydrokloridina) 0,3 mg Apuaine:

Lisätiedot