OPINTO-OPAS STUDIEGUIDE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPINTO-OPAS STUDIEGUIDE"

Transkriptio

1 OPINTO-OPAS STUDIEGUIDE

2

3 LÄHIHOITAJAOPISKELIJAN TÄRKEÄT NIMET JA NUMEROT NÄRVÅRDSTUDERANDES VIKTIGA NAMN OCH NUMMER Nimi / Namn Ryhmä / Grupp Ryhmänohjaaja / Gruppledare. Opinto-ohjaaja / Studiehandledare.. Terveydenhoitaja / Hälsovårdare Kuraattori / Kurator. It-tuki /Datastöd Miikka Silén, puh Opintosihteeri/Studiesekreterare Outi Kangas, puh HÄTÄNUMERO/NÖDNUMMER 112 NUORTEN PUHELIN / TELEFON FÖR UNGA , maksuton numero Arkisin klo 14-20, la-su klo

4 Sisällys LÄHIHOITAJAOPISKELIJAN TÄRKEÄT NIMET JA NUMEROT... 1 NÄRVÅRDSTUDERANDES VIKTIGA NAMN OCH NUMMER... 1 Tervetuloa opiskelemaan Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opistoon... 4 Välkommen att studera till Karleby social- och hälsovårdsinstitut Opiston henkilökunta - Institutets personal Lukuvuoden työpäivät, loma-ajat ja työaika - Läsårets arbetsdagar, lov och arbetstider Perustutkinnon opinnot - Studier i grundexamen Opiskelu Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opistossa - Att studera vid Karleby social- och hälsovårdsinstitut Opiskelu ammatillisessa koulutuksessa - Att studera inom yrkesutbildningen Opisto opiskeluympäristönä - Institutet som studiemiljö Opetussuunnitelma ja lukujärjestys - Studieplan och läsordning Työrauha opiskelupäivän aikana Arbetsro Pukeutumiseen ja suojavaatteiden käyttöön liittyviä ohjeita - Regler angående klädsel och användning av skyddskläder Opiskelusta aiheutuvat kustannukset - Studieutgifter Opiskeluaika Studietid Opiskelun keskeyttäminen ja eroaminen - Abrytande av studierna eller avgång Vakuutusasiat - Försäkring Valmistumiseen liittyvät asiat - Examensärenden Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt - Inlärning i arbetet och yrkesprov Opiskelu ulkomailla - Studier utomlands Opiskelija-arviointi ammatillisessa peruskoulutuksessa - Bedömning i grundläggande yrkesutbildning Arvosanojen uusinnat ja korotukset - Förhöjning av vitsord eller omtagning Arvioinnin oikaisu - Anhållan om rättelse av bedömningen Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet -Studerandens rättigheter och skyldigheter Sora laki Sora-lagen Järjestyssäännöt Ordningsregler Läsnäolovelvollisuus- Närvaroplikt Luvallinen poissaolo - Lovlig frånvaro

5 Luvaton poissaolo - Olovlig frånvaro Poissaoloista johtuvat lisäsuoritukset - Tilläggsuppgifter p.g.a. frånvaro Sairaspoissaolo- ja äitiyslomakäytänteet - Förhållningsregler vid från-varo p.g.a. sjukdom och moderskapsledighet Opiskelijaryhmän yhteisten asioiden hoitaminen - Skötsel av studerande-gruppens gemensamma ärenden Vaitiolovelvollisuus ja sosiaalisen median ohjeistus- Tystnadsplikt och anvisningar gällande sosiala medier Kurinpitorangaistukset ja muutoksenhaku - Disciplinär bestraffning och ändringsansökan Ohjaus ja tuki opinnoissa - Stöd och handlening i studierna Opinto-ohjaus studiehandledning Helppipaja-toiminta ja muut erityisen tuen muodot - Helppipaja-verksamheten och andra former av specialstöd Oppilaitosteologi - Skolteolog Opiskeluhyvinvointityöryhmä (OHR)- Arbetsgruppen för studievälbefinnande Kriisiryhmä - krisgrupp Opiskelijatutortoiminta ja opiskelijakunta - Tutorverksamhet och elevkår Neuvonta/vahtimestaripalvelut, opetusvälineet ja -välinevarastot - Information/vaktmästartjänster, studietillbehör och tillbehörslager Toimistopalvelut Kanslitjänster Tietotekninen oppimisympäristö - Datateknisk studiemiljö Taitajatoiminta - Skills-verksamhet Opiskelijaravintola ja kahvio Elämänsuola - Studeranderestaurang och cafe Elämänsuola Kirjasto Bibliotek Opiskeluterveydenhuolto - Studerandehälsovård Opintotuki ja koulumatkatuki - Studiestöd och stöd för skolresor Opintososiaaliset edut - Studiesociala förmåner Koulumatkatuki - Stöd för skolresor Liitteet - Bilagor Järjestyssäännöt - Ordningsregler

6 Tervetuloa opiskelemaan Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opistoon Välkommen att studera till Karleby social- och hälsovårdsinstitut Hyvä opiskelija, olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opistoon. Aloittaessasi nyt opintosi saat tämän oppaan, jonka tarkoituksena on perehdyttää Sinut opistoa ja opintojasi koskeviin asioihin. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto on osa Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymää, johon kuuluu yhteensä 6 ammatillista opistoa ja oppisopimustoimisto. Eri opistojen opiskelijat voivat hyödyntää opetustarjontaa eri ammattialoilta. Näistä lisätietoa saat omalta opinto-ohjaajaltasi. Koulutusyhtymän toiminta-ajatuksena on lisätä alueen hyvinvointia vahvistamalla väestön ammatillista osaamista ja kehittämällä työelämän kilpailukykyä. Koulutusyhtymä tekee aktiivisesti yhteistyötä myös alueen muiden koulutuksen järjestäjien kanssa alueen koulutustarjonnan kehittämiseksi ja opiskelijan valinnanmahdollisuuksien tukemiseksi. Koulutusyhtymässä opiskelee ammatillista perustutkintoa noin 2200 opiskelijaa. Henkilöstöä on lähes 600. Meidän opistossamme on 330 ammatillisessa peruskoulutuksessa olevaa opiskelijaa. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto järjestää myös aikuiskoulutusta. Opisto tekee työelämän kanssa hankkeita, jotka lisäävät alueen hyvinvointia ja alan osaamista. Opistolla on toimiva kansainvälinen yhteistyöverkosto. Tiloissamme sijaitsee myös Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun hyvinvoinnin ja kulttuurin yksikkö, jossa opiskelijoita on noin 350. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opistolla rehtorina toimii Kaija Kähäri-Wiik. Opistomme arvot perustuvat Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän yhteiseen strategiaan. Yhdessä paremmin Better Together Asiakaslähtöisyys: Toimimme kumppanuusyhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Opiskelijoiden, työelämän ja alueen tarpeet ja tyytyväisyys ovat meille tärkeitä. Osaaminen: Arvostamme ammatillista osaamista, yhteistyötä, yritteliästä ja luovaa toimintatapaa sekä elinikäistä oppimista. Vastuullisuus: Toimimme yhteisöllisesti ja suvaitsevasti sekä edistämme ympäristöä säästävää toimintatapaa. Avoimuus: Toimintatapamme sisäisessä ja ulkoisessa yhteistyössä perustuu avoimuuteen ja luottamukseen. 4

7 2. Opiston henkilökunta - Institutets personal Opistolla on henkilökuntaa noin 60. Lisäksi käytämme asiantuntijoina useita työelämän edustajia. sähköpostiosoitteet: Facebook: Kokkolan Sote HALLINTO VASTUUALUE PUHELIN Kähäri-Wiik Kaija rehtori, henkilöstö-, opiskelija-, taloushallinto Strömbäck Tove vararehtori, koulutuspäällikkö, nuorten koulutus Sundell Leena koulutuspäällikkö, aikuiskoulutus OPETUSHENKILÖSTÖ NUORTEN KOULUTUS RYHMÄNOHJ. Aho Marja kasvatustyö 12LähiB Aho Sonja ensihoito 12Ensi Annala Mirja ensihoito Björklund Aila hoitotyö 12Sahu Friis Iiris lasten ja nuorten hoitotyö 12Lanu täydennyskoulutuksen koordinointi Haavisto- Kronqvist Eeva liikunta, terveystieto Haglund Sari opo/nuoret Hakala Leila ravitsemus hygieniaosaaminen Harju Leena kasvatustyö 11LähiB Hautala Arja Hamari Tuomas kuntoutumisen tukeminen, vammaistyö, kasvatustyö kuntoutus ja kuntoutumisen tukeminen 12Vam

8 Heikkilä Annele hoitotyö 12LähiC Heikkiniemi Sinikka matematiikka, fysiikka, kemia, tietotekniikka 12LähiD Keskinen Tiina hoitotyö Erkkilä Hertta äidinkieli, suomi Kekäläinen Sauli yhteiskuntatieto 11LähiC Kuutti Tiina hoitotyö 12LähiE Laajala Päivi sosiaalityö, vammaistyö 12LähiA yo Malila Eija englanti, ruotsi, Mommo Hilkka hoitotyö, laatuvastaava 11LähiE Niemi Paula sosiaalityö 12Vahu Paananen Juha mielenterveys- ja päihdetyö 12Miepä Sipilä Katriina opo/nuoret Slotte Catarina kuntoutus ja kunt. tukeminen Sundell Satu kv-koordinaattori, projektit Sundqvist Carin anatomia ja fysiologia 11LähiD 2-kiel Valkama Marita mielenterveys- ja päihdetyö PALVELU- TOIMINTA Kivelä Merja palvelusuunnittelija TALOUSTOIMISTO Björkskog Arja taloussihteeri OPINTOTOIMISTO Bergroth Mari Kangas Outi opintosihteeri, aikuiskoulutus lukujärjestykset opintosihteeri, nuorten koulutus

9 TOIMISTO Dahlbacka Tuula ATK-PALVELUT toimistosihteeri työssäoppinen/työvuorolistat Silen Miikka it-tuki HelpDesk Regionlinen etä-tuki atk-asioissa VAHTIMESTARI Hiltunen Sippo info aula VÄLINEHUOLTO Kulmala Maaret aula OPISKELUTERVEYDENHUOLTO Hilli Carita terveydenhoitaja MUUT ERITYISPALVELUT Perttula Rauno kuraattori TILAPALVELU Willman Petri huoltomies Kiertävä huoltomies AMICA OPISKELIJARAVINTOLA ELÄMÄNSUOLA Virpi Kaasonen ravintolapäällikkö Lukuvuoden työpäivät, loma-ajat ja työaika - Läsårets arbetsdagar, lov och arbetstider Lukuvuosi jakautuu syys- ja kevätlukukauteen ja viiteen jaksoon. Syyslukukausi: syysloma osalla opiskelijoita vko 42, joululoma Kevätlukukausi: talviloma osalla opiskelijoista vko 9 Oppitunnin pituus on 45 minuuttia ja työssäoppimisessa 60 minuuttia. Viimeksi mainittu sisältää tarvittavat tauot. 7

10 JAKSOT : (nuorten koulutuksessa) Jakso 1 viikot Jakso 2 viikot Jakso 3 viikot Jakso 4 viikot Jakso 5 viikot UUSINTAKOKEET syyslukukaudella ma korotustentti ma ma ma UUSINTAKOKEET kevätlukukaudella ma korotustentti ma ma ma ma ma 3.6. Uusintakokeet aina klo , ilmoittautuminen viimeistään 10 päivää ennen koetta ATK-UUSINNAT: pe 7.9. klo pe klo pe pe HYGIENIATESTIT Uusintatestipäivät ovat jokaisen jakson viimeinen maanantai klo Koulutusyhtymällä on keväällä Wilmassa myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana lähinnä lukion suorittaneille tarkoitettu ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien korotustenttipäivät, joihin Soten opiskelijat voivat osallistua. 8

11 4. Perustutkinnon opinnot - Studier i grundexamen SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA, 120 ov Ammatilliset tutkinnon osat, (90 ov) Ammatillisessa peruskoulutuksessa tutkinnon osiin sisältyy työssäoppimista vähintään 29 ov yrittäjyyttä vähintään 5 ov opinnäyte vähintään 2 ov KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT (50 ov) Kasvun tukeminen ja ohjaus Hoito ja huolenpito Kuntoutumisen tukeminen Liitteenä tarvittava kirjallisuus. (15 ov) (20 ov) (15 ov) TUTKINTOON KUULUU YKSI VALINNAINEN KOULUTUSOHJELMA (30 ov) Koulutusohjelmista tiedotetaan koko koulutuksen ajan, erityisesti kuntoutumisen tukemisen opintojen alkaessa. Kevätkaudella opiskelijoille järjestetään koulutusohjelmaan valmentavat opinnot 1ov. Opintojen tarkoituksena on syventää opiskelijoiden tietämystä koulutusohjelmien sisällöistä ja opintojen mukaisista työtehtävistä. Tavoitteena on, että jokainen opiskelija hakeutuisi juuri hänelle parhaiten sopivaan koulutusohjelmaan. Opiskelijan oikeusturvan kannalta on perusteltua, että opiskelijaa ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka mukaisissa tehtävissä hän ei terveydentilansa vuoksi voisi toimia. Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon kuuluu koulutusohjelmia, jotka edellyttävät erilaisia terveydentilavaatimuksia. (määräys 17/011/2010) Ensihoidon koulutusohjelma (pääsyedellytyksenä B-luokan ajokortin suorittaminen ennen sairaankuljetuksen ja ambulanssin kuljettamisen opintojen alkamista, määräys 17/011/2010) Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma Vammaistyön koulutusohjelma Vanhustyön koulutusohjelma Seuraavia koulutusohjelmia/osaamisaloja ei toteuteta Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opistossa: Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma, Suun terveydenhoidon koulutusohjelma. KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNOT OSAT (10 ov) Tutkinnon osa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta, muista ammatillisista perustutkinnoista, ammattitutkinnoista, erikoisammattitutkinnoista, ammattikorkeakouluopinnoista, paikallisesti tarjottavat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osat, yrittäjyys, työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, ammattitaitoa syventävät ja laajentavat tutkinnon osat, ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (yhteiset opinnot) ja lukio-opinnot 9

12 Ammatillisessa peruskoulutuksessa on lisäksi Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat (perustutkintoa laajentavat tutkinnon osat esim. alan toinen koulutusohjelma, ammattitutkinnon osia) AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT (YHTEISET OPINNOT 20 ov) VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT (10 ov) 10

13 5. Opiskelu Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opistossa - Att studera vid Karleby social- och hälsovårdsinstitut 5.1. Opiskelu ammatillisessa koulutuksessa - Att studera inom yrkesutbildningen Ammatillisessa koulutuksessa on tavoitteena ammatin perustietojen ja -taitojen oppiminen. Oppimista tapahtuu koulutuksen aikana paljon käytännön työtilanteissa, joita harjoitellaan sekä koulussa että työelämässä. Teoriatietoa tarvitaan ammattiin opiskelun kivijalaksi, jotta käytännön työtilanteet avautuvat työssä paremmin ja ymmärrettävämmin. Opistossamme opiskellaan paljon yhdessä oppien, elinikäisen oppimisen ajatuksella. Koska lähihoitajan työ ja työelämä muuttuvat nopeasti, jatkuvaa tiedon päivitystä tarvitaan. Aina voi oppia lisää eikä koskaan ole täysin valmis. Menestyväksi opiskelijaksi voi kasvaa. Siihen tarvitaan halua oppia, paljon yritystä, vastuullisuutta, kärsivällisyyttä ja itsekuria, suunnitelmallisuutta, myönteistä asennetta ja itseluottamusta. Terveet elämäntavat auttavat jaksamaan tässä välillä rankassakin tehtävässä. Omia opiskelutaitoja voi kehittää ja tarvittaessa muuttaa. Jokaisen on mahdollista löytää yksilöllinen itselle parhaiten sopiva oppimistyyli. Sen löytämiseen kannattaa käyttää aikaa ja tutkia omia oppimistilanteita, millä tavoin parhaiten oppii Opisto opiskeluympäristönä - Institutet som studiemiljö Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto on aloittanut toimintansa Keski-Pohjanmaan sairaanhoitooppilaitoksena vuonna Opiskelijoita oli koulussa tuolloin 34. Nykyisessä rakennuksessa toiminta käynnistyi vuonna Lähihoitajakoulutus (sosiaali- ja terveysalan perustutkinto) alkoi oppilaitoksessa vuonna Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisina henkilökunta ja tulevina ammattilaisina opiskelijat toimivat terveyden edistämisen esimerkkeinä koulussa, työssään ja työssäoppimisen jaksoilla. Terveet elämäntavat edistävät hyvää oloa ja jaksamista opinnoissa ja työssä! Opisto on päihteetön (tupakka, nuuska, alkoholi, huumausaineet). Opiskelijat ovat hakiessaan sitoutuneet päihteettömään opiskelupäivään! lähtien tupakointi on kielletty kaikissa koulutusyhtymän omistamien kiinteistöjen sisätiloissa ja kiinteistöjen ulkoalueilla. Tupakkalaki 693/1976. Henkilöstön työtilat ovat hajautuneet kolmeen kerrokseen. Opettajien työhuoneita on B-siiven 1. kerroksessa, C-siiven 2.kerroksessa ja B-siiven kolmannessa kerroksessa. Toimistopalvelut ja opiskelijahuollonpalveluista opinto-ohjaajat ovat B-siiven ensimmäisessä kerroksessa. Kuraattori ja terveydenhoitaja ovat tavattavissa 2. kerroksessa. Opetusryhmälle varattu opetustila näkyy viikoittaisesta lukujärjestyksestä ja varaustaulusta pääaulassa. Opetustilat on numeroitu ja osa myös nimetty. Jos opetustilaa ei löydy, kannattaa ottaa yhteyttä vahtimestariin. Opiskelijoiden pukukaapit, lokerot: Opiskelijalla on mahdollisuus vuokrata 10 euron panttia vastaan pukukaappi tai lokero. Opiskelijan valmistuessa, keskeyttäessä opintonsa tai erotessa oppilaitoksesta avain luovutetaan takaisin. Opisto ei vastaa kadonneesta henkilökohtaisesta omaisuudesta. Työssäoppimisjaksolla oleville opiskelijoille työpaikka osoittaa mahdollisuuksien mukaan pukeutumistilat. Opisto tarjoaa opiskelijoille tiloja myös vapaa-ajan harrastuksia varten. Kuntosalin ja liikuntasalin käyttövuoroja voi tiedustella palvelusuunnittelijalta. 11

14 Pysäköintialueet ovat opiskelijoiden käytössä lukuun ottamatta varattuja paikkoja. Polkupyöriä varten etupihalla on pyörätelineet. Oppilaitoksessa lajitellaan jätteet seuraavasti: Astiat on varustettu opastarroilla. Kuivajäte = polttokelpoinen jäte vaaleaan pussiin, astiat käytävillä ja luokissa Märkäjäte = biologisesti hajoava jäte mustaan pussiin, astiat käytävillä, kahvi-, neuvottelu- ja pukuhuoneissa. Loppujäte = harjoitustuntien hoitomateriaalijätettä varten löytyy hoitoluokista astiat (mm. kertakäyttöessut, hanskat, katetrit, IV-pussit, vaipat tms.) Paperinkeräys: pahvilaatikot kaikissa luokissa Koulumme on yhteistä aluetta, pidetään siitä yhdessä hyvää huolta! Vår skola är gemensamt område! Låt oss tillsammans ta ansvar om den! 5.3. Opetussuunnitelma ja lukujärjestys - Studieplan och läsordning Opetussuunnitelma on tärkein opiskelua ohjaava asiakirja. Jokainen opiskelija saa opetussuunnitelman, johon tulee huolellisesti perehtyä. Säilytä opetussuunnitelma koko opiskelun ajan. Jokaisen opiskelijan oma työjärjestys löytyy Wilmasta (opiskelijahallinnon nettiliittymä, johon myös vanhemmat saavat tunnnukset) ja samasta ohjelmasta voi seurata omien opintojen etenemistä. Seuraavan viikon lukujärjestyksen muutokset tehdään viimeistään edellisen viikon torstaihin mennessä Työrauha opiskelupäivän aikana Arbetsro Oppimisyhteisön jokaisella jäsenellä on oikeus työrauhaan, siistiin ja turvalliseen oppimis- ja opetusympäristöön. Toisten opiskelijoiden ja henkilökunnan työntekoa ei saa häiritä, esim. matkapuhelimista ei saa aiheutua häiriötä opetustilanteisiin. Pidä puhelin äänettömällä oppitunnin aikana! Älä syö eväitä luokassa! 5.5. Pukeutumiseen ja suojavaatteiden käyttöön liittyviä ohjeita - Regler angående klädsel och användning av skyddskläder Opiston sisätiloissa ei oleskella päällysvaatteissa (takki ja lakki). Ne säilytetään pukukaapissa tai ala-aulan naulakossa. Suojavaatteena käytetään t-paitaa hoitotyön harjoitusluokassa, keittiössä ja työssäoppimisen jaksoilla. Suojavaatteet puetaan ja riisutaan joko opiston pukuhuoneessa tai työpaikan pukeutumistiloissa. Suojavaatteissa ei saa liikkua sairaalan tai muun työpisteen ulkopuolella. Suojavaatteen tulee olla siisti ja asiallinen. Nimineula/nimikortti kiinnitetään vasempaan rintapieleen. Kenkien tulee olla työasuun sopivat ja turvalliset työjalkineet. Suojavaatteen kanssa ei käytetä koruja, (kaulaketjut, -kellot, sormukset, riippuvat korvakorut). Rannekelloa ei saa käyttää suojavaatteen kanssa ranteessa, vaan taskussa. Pitkät hiukset on kiinnitettävä asiallisesti, työasuun sopivaksi. Limakalvolävistykset ovat kiellettyjä kaikilla työssäoppimisen paikoilla ja jaksoilla (pienet korvakorut ovat sallittuja). Muitten korujen osalta toimitaan työpaikan ohjeiden mukaan. Opetuskeittiöllä ei käytetä koruja eikä lävistyskoruja hygieenisyyssyistä. 12

15 5.6. Opiskelusta aiheutuvat kustannukset - Studieutgifter Opetus on ammatillisen perustutkinnon opiskelijoille maksutonta. Oppimateriaalit, kuten kirjat, opiskelijan on itse kustannettava. Viranomaismaksut (esim. rekisteröitymismaksu) opiskelija maksaa itse. Osa työssäoppimisesta voi tapahtua muualla kuin Kokkolassa. Opiskelija hankkii tällöin itse asunnon ja vastaa kustannuksista. Opisto tarjoaa opiskelijoille yhden maksuttoman aterian jokaisena työpäivänä (ei koske oppisopimuskoulutusta, työvoimapoliittista koulutusta ja ammatillista lisäkoulutusta). Tietopuolisen opiskelun aikana opiskelija ruokailee opiston Amican ruokalassa ja vain työssäoppimisen aikana erikseen sovituissa ruokailupaikoissa. Työssäoppimisen jaksoilla opiskelija antaa omalla nimellä ja opetusryhmätunnuksella varustetun aterialipukkeen ruokailupaikkaan aterioinnin yhteydessä (huom! voimassaoloaika). Aterialipukkeita on saatavissa vahtimestarilta Opiskeluaika Studietid Opinnot on suunniteltu suoritettaviksi pääsääntöisesti kolmessa vuodessa, mutta opiskeluaika voi muuttua opiskelijan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Opiskelijan tulee suorittaa opintonsa enintään yhtä vuotta opintojen laajuudeksi määriteltyä aikaa pidemmässä ajassa, jollei opiskelijalle perustellusta syystä myönnetä suoritusaikaan pidennystä. Jos opiskeluaikasi pitenee, ota yhteyttä opinto-ohjaajaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tekemistä varten Opiskelun keskeyttäminen ja eroaminen - Abrytande av studierna eller avgång Opiskelijalla on raskauden ja synnytyksen vuoksi tai muusta pakottavasta syystä oikeus koulunkäynnin tilapäiseen keskeyttämiseen. Opiskelun keskeytystä haetaan lomakkeella, jonka saa tulostettua Wilmasta. Opintosihteeri ja opinto-ohjaaja antavat ohjausta myös opiskelun keskeyttämiseen liittyvissä käytännön kysymyksissä. Opiskelun keskeytysaikana ei ole mahdollista saada opintotukea eikä työmarkkinatukea. Mikäli opiskelija siirtyy toiseen opistoon tai eroaa, hänen tulee varata aika opinto-ohjaajalle ohjauskeskustelua varten ja jättää Wilmasta tulostettu erohakemus allekirjoitettuna rehtorille sekä ilmoittaa asiasta opintotoimistoon Vakuutusasiat - Försäkring Opisto on vakuuttanut opiskelijat opetuksen ja siihen liittyvien toimintojen osalta. Opiskelijoiden suositellaan liittyvän opiskelunsa alussa omaan ammattijärjestöönsä, joka on vakuuttanut myös opiskelijajäsenensä. Opiskelun aikana mahdollisesti sattuneiden tapaturmien yhteydessä opiskelija ottaa yhteyttä taloustoimistoon ja terveydenhoitajaan. 13

16 6. Valmistumiseen liittyvät asiat - Examensärenden Valvira (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) merkitsee rekisteriin ammattinimikettä (lähihoitaja) käyttämään oikeutetun ammattihenkilön. Lisätietoja saat osoitteesta Opintosihteeri hoitaa keskitetysti rekisteröinnit ennen valmistumistasi. Voit liittyä ammattiliittojen opiskelijajäseneksi jo opiskeluaikana. Infotilaisuuksia järjestetään koulutuksen alkuvaiheessa. Varsinaiseksi jäseneksi voit liittyä valmistumisen aikoihin pidetyissä tilaisuuksissa, joissa voit tilata itsellesi ko. ammattiliiton merkin. Ammattilakkitilaukset ovat valmistuvan ryhmän omalla vastuulla. Esimerkiksi toimittaa ammattilakkeja. 7. Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt - Inlärning i arbetet och yrkesprov Työpaikassa suoritettavan työssäoppimisen tavoitteena on, että opiskelija oppii osan tutkintoon kuuluvasta ammattitaidosta aidossa työympäristössä työpaikan säännöin ja saa yleisiä valmiuksia työelämää ja elinikäistä oppimista varten. Työpaikalla tapahtuvan opiskelun on oltava ohjattua ja arvioitua sen sisällöt ja tavoitteet täsmennetään opettajan, työpaikkaohjaajan ja opiskelijan yhteistyönä. Opiskelijan osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä. Ammattiosaamisen näyttöjen tavoitteena on, että opiskelija näyttää osaamistaan aidoissa työtilanteissa työssäoppimisjakson aikana. Opisto varaa työssäoppimispaikan opiskelijalle. Ensimmäisillä työssäoppimisen jaksoilla suositellaan, että opiskelijat opiskelevat Kokkolassa tai lähikunnissa. Myöhemmin opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella muilla paikkakunnilla. Myös tällaisessa tapauksessa opisto hoitaa järjestelyt ja tekee sopimuksen kyseisen työpaikan kanssa. Mikäli opiskelija raskauden, sairauden tai muun painavan syyn takia ei voi suorittaa työssäoppimista sovittuna aikana, tulee hänen ottaa välittömästi yhteys opinto-ohjaajaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimiseksi. Työssäoppimisen aikana tapahtuvista ruokailuista ja muista järjestelyistä tiedottaa työssäoppimisen ohjaava opettaja. Mikäli koulumatkoihin tulee muutoksia työssäoppimisjakson takia, ota yhteys opintotoimistoon matkakorvauksien korjaamiseksi/saamiseksi. Opiskelija ei pääse työssäoppimisen jaksolle, mikäli hänellä on limakalvolävistyksiä (9/030/2008). Työssäoppimisen infossa annetaan ohjeet suojavaatteiden käytöstä, tartuntatautien ennaltaehkäisystä ja toimimisesta tapaturmatilanteissa. 14

17 8. Opiskelu ulkomailla - Studier utomlands Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa osa opinnoistaan ulkomailla (työssäoppimisen jakso ja mahdollisesti ammattiosaamisen näyttö). Valintakriteerit ulkomailla tapahtuvaan opiskeluun tai työssäoppimiseen Valkriterium för studier utomlands Opintomenestys: kaikki edellisten lukukausien opinnot suoritettuina Kv-vaihto tulee kysymykseen vasta perusopintojen loppuvaiheessa Riittävä kohdemaassa tarvittava kielitaito, jolla selviää jokapäiväisessä kanssakäymisessä sekä ammatillisissa tilanteissa Avoin, joustava ja vuorovaikutustaitoinen käyttäytyminen Itseohjautuvuus, epätietoisuuden sietokyky ja erilaisuuden hyväksymisen taito Valmius osallistua kieli- ja kulttuurivalmennukseen ja kyky esitellä maataan, koulutustaan ja oppilaitostaan ulkomailla Muut oman oppilaitoksen järjestyssäännöissä määritellyt asiat Vaihtojakson suunnittelu tulee aloittaa riittävän ajoissa vaihtoa edeltävällä lukukaudella. Kv-vaihtoon voi hakea kaksi kertaa vuodessa. Hakuajoista tiedotetaan erikseen. Lisätietoja ulkomailla opiskelusta on saatavana opiston omalta kotisivulta kohdasta kansainvälisyys. Sieltä löytyvät tiedot maavastaavista ja tietoa yhteistyömaistamme kohteineen. Kv-koordinaattorina toimii Satu Sundell, varalla Sari Haglund. 15

18 9. Opiskelija-arviointi ammatillisessa peruskoulutuksessa - Bedömning i grundläggande yrkesutbildning Opiskelijan arvioinnin perustana ovat perustutkinnon perusteissa kuvatut arvioinnin kohteet ja kriteerit, jotka perustuvat ammattitaitovaatimuksiin ja tavoitteisiin. Opintojen alkaessa opiskelijalla on omassa käytössä opetussuunnitelma, joka sisältää arviointisuunnitelman. Opettaja tiedottaa arvioinnin periaatteista ennen opintojen alkua, ensimmäisellä oppitunnilla/to-infotunnilla (A603/ ). Arvioinnin tehtävänä on: tukea ja ohjata opiskelijan oppimista ja oppimistavoitteiden saavuttamista kannustaa ja motivoida opiskelijaa eteenpäin opinnoissa ja työssä kehittää opiskelijan itsearviointitaitoja, palautteen antamista ja vastaanottamista vahvistaa myönteistä minäkuvaa sekä kasvua ammatti-ihmisenä tuottaa tietoa oppimistulosten saavuttamisesta ja opiskelijan osaamisesta Opiskelija voi seurata opintosuoritusten kertymistä ja arvosanojaan Wilmassa, johon jokainen opiskelija saa omat tunnukset. Osaaminen arvioidaan asteikolla tyydyttävä 1, hyvä 2 ja kiitettävä 3. Oppimista arvioidaan hyväksytty/täydennettävä merkinnällä. Hyväksytty-taso edellyttää vähintään T1-tason osaamista. Opiskelijalla on oikeus saada palautetta tehdystä suorituksesta ja arvosana tulee olla Wilmassa kahden viikon kuluessa suorituksen jättämisestä opettajalle. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on osa opiskelijan henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa. Osaamisen taso selvitetään opiskelijan vahvuuksien tunnistamiseksi ja aiemman hankitun osaamisen tunnustamisen määrittelemiseksi. Aikaisemmin suoritetun toisen asteen tutkinnon tai lukion opinnot hyväksytään ammattitaitoa täydentäviksi opinnoiksi (20 ov) ja vapaasti valittaviksi opinnoiksi (10 ov). Ammatillisten opintojen tunnustamista anotaan ammattiaineen opettajalta erillisellä Osaamisen tunnistaminen-lomakkeella (Wilma), johon liitetään kopiot anomuksen perusteena olevista todistuksista. Opintoohjaaja merkitsee osaamisen tunnustamiset lomakkeen pohjalta Wilmaan Arvosanojen uusinnat ja korotukset - Förhöjning av vitsord eller omtagning Uusinta ja korotusoikeus: Omtagning och rätt att förhöja vitsord Opiskelijalla on oikeus uusia täydennettävät arvosanat kaksi kertaa. Jos hyväksyttyä suoritusta ei kahden uusinnan jälkeen saavuteta, tehdään opiskelijalle uusi opiskelusuunnitelma. Opiskelija voi korottaa hyväksytyn arvosanan yhden kerran. Korottaminen tapahtuu aina lukukauden ensimmäisessä uusinta- ja korotustilaisuudessa. Ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa opiskelija voi korottaa ainoastaan kokonaisarvosanaa, ei yksittäistä numeroa. Esimerkiksi matematiikan kokonaisnumeron voi korottaa korottamalla koko 3 ov:n opintokokonaisuuden kerralla. Lisäksi koulutusyhtymällä on keväällä Wilmassa myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana lähinnä lukion suorittaneille tarkoitettu ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien korotustenttipäivät, joihin Soten opiskelijat voivat osallistua. 16

19 Ilmoittautuminen uusinta- ja korotuskokeeseen: Anmälning till omtagnings- eller förhöjningsprov Uusinta- ja korotuskokeeseen ilmoittaudutaan ilmoittautumislomakkeilla, joita saa ala-aulan lokerikosta. Ilmoittautumislomakkeet jätetään asianmukaisesti täytettynä viimeistään 10 päivää ennen koepäivää klo mennessä vahtimestarin huoneen postiluukkuun. Tämän jälkeen saapuneita ilmoittautumisia ei enää huomioida! Koetilaisuus ja käyttäytyminen kokeen aikana: Omtagningsprov och uppförande under provet Uusinta- ja korotuskoepäivät, -kellonajat ja -tilat ilmoitetaan ilmoitustaululla ja tässä SOTE-oppaassa luvussa kolme. Kokeenvalvojat jakavat koekysymykset nimenhuudolla jo ovella ennen kuin opiskelijat sijoittuvat istumaan. Opiskelijat jättävät laukkunsa luokan etuosaan ja ottavat mukaansa vain kirjoitusvälineet. Koe aloitetaan yhtäaikaa. Vastaus- (myös tyhjät) ja koekysymyspaperit palautetaan kokeenvalvojalle. Palauttaessaan koevastauksensa opiskelija kirjoittaa nimensä valvovalla opettajalla olevaan vihkoon. Vilpillinen toiminta koetilanteessa johtaa rangaistukseen! 9.2. Arvioinnin oikaisu - Anhållan om rättelse av bedömningen Jos olet tyytymätön saamaasi arvosanaan, voit pyytää arvioinnin oikaisua. Ensisijaisesti keskustele arvioinnin suorittaneen opettajan kanssa. Ellei keskustelu johda tyydyttävään ratkaisuun, voit tehdä kirjallisen oikaisupyynnön rehtorille. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin sinulla on ollut tilaisuus saada arvioinnin tulokset sekä arviointiperusteiden soveltaminen tietoosi. Jos olet tyytymätön em. päätökseen, voit hakea siihen oikaisua ammattiosaamisen arviointitoimikunnalta 14 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut päätöksestä tiedon. Jos päätös on virheellinen, toimikunta voi velvoittaa toimittamaan uuden arvioinnin. Oikaisupyyntö on perusteltu, jos on kyseenalaista, perustuuko osaamisen arviointi kriteereihin tai onko opiskelijalla ollut mahdollisuus oppia ennen osaamisen arviointia. Arvioinnin oikaisupyyntö tehdään kirjallisesti lomakkeella, jonka saa tulostettua Wilmasta. Opiskelijan arvioinnistaan esittämä oikaisupyyntö on opiskelijan lakisääteinen oikeus. Asiallisesti laadittu oikaisupyyntö ei saa vaikuttaa hänen myöhempien suoritustensa arviointiin. 17

20 10. Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet -Studerandens rättigheter och skyldigheter Opiskelijalla on oikeus opetussuunnitelman mukaiseen maksuttomaan opetukseen turvalliseen oppimisympäristöön aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamiseen maksuttomaan ateriaan osallistua koulutuksen kehittämiseen ja tulla kuulluksi (Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus opetustoiminnassa, KPEDU 2010) saada tarvitsemiaan erityisopetuksen palveluita Opiskelijana olet mukana kehittämässä koulutusta antamalla palautetta mm. jaksokyselyjen muodossa ja osallistumalla Osallisuus-päivään. Opojen kysymyslaatikkoon B-siiven 1. krs:ssa voi jättää kysymyksiä ja palautteita nimettömänä. Opot vastaavat koulun sähköpostiin kaikille yhteisesti Sora laki Sora-lagen Vuoden 2012 alusta astui voimaan säädösmuutoksia, jotka muuttavat ammatillisen koulutuksen kurinpitomenettelyjä sekä mahdollistavat opiskeluoikeuden pidättämisen tai peruuttamisen tietyillä aloilla esim. sosiaalija terveysalan perustutkinto. SORA-lainsäädännöllä (ratkaisuja soveltumattomuuteen) pyritään lisäämään koulutuksen järjestäjien mahdollisuutta puuttua tilanteisiin, jotka liittyvät opiskelijoita koskeviin soveltumattomuus- ja turvallisuuskysymyksiin. Säädöksillä pyritään varmistamaan potilas- ja asiakasturvallisuutta, alaikäisten turvallisuutta, opiskelu- ja työyhteisön turvallisuutta sekä yksittäisen opiskelijan oikeusturvaa. Kurinpitomenettelyn osalta suurin muutos on erillisen monijäsenisen toimielimen perustaminen, joka päättää opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta. Oppilaitoksen rehtorilla on oikeus antaa opiskelijalle varoitus järjestyssääntöjen rikkomisen johdosta. Kurinpitomenettely koskee kaikkea ammatillisen koulutuksen ja ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön alaista koulutusta. Toimielin päättää myös opiskeluoikeuden peruuttamisesta. Terveydentilavaatimukset ja rikostaustaote Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa jos ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne. Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla: sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa toimimisen veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen sijoittumista päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus. 18

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE LÄHIHOITAJA - Lähellä sinua Sosiaali- ja terveysalan opistolla tarjoamme Sinulle mahdollisuuden hankkia ihmisläheisen ammatin, jonka työllistymisnäkymät

Lisätiedot

Lähihoitajaopiskelijan tärkeät nimet & numerot Närvårdstuderandes viktiga namn och nummer

Lähihoitajaopiskelijan tärkeät nimet & numerot Närvårdstuderandes viktiga namn och nummer ELOKUU 31 1 2 3 4 5 6 7 32 8 9 10 11 12 13 14 33 15 16 17 18 19 20 21 34 22 23 24 25 26 27 28 35 29 30 31 SYYSKUU 35 1 2 3 4 36 5 6 7 8 9 10 11 37 12 13 14 15 16 17 18 38 19 20 21 22 23 24 25 39 26 27

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Hallitus 3.5.2015 64 1 1 Järjestyssäännön tarkoitus Järjestyssääntö luo edellytykset opiskelun kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus, kun hän

Opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus, kun hän Opiskelijaksi soveltuminen Tiedote 25.8.2015 TIEDOTE OPISKELIJALLE TAI OPISKELIJAKSI HAKEUTUVALLE Ns. SORA -laki (SOveltumattomuuden RAtkaisut) tuli voimaan 1.1.2012. Laki koskee opiskelijaksi ottamisen

Lisätiedot

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Hallitus 6.9.2016 102 1 1 Järjestyssäännön tarkoitus Järjestyssääntö luo edellytykset opiskelun kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle

Lisätiedot

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa Tutkintokohtaiset t k i t terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa tki Aira Rajamäki 30.11.2009 Opetusneuvos Aira Rajamäki Opetushallitus aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

HAKEMUS: KOULUNKÄYNNIN JA AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS. 1. Henkilötiedot. Sukunimi:

HAKEMUS: KOULUNKÄYNNIN JA AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS. 1. Henkilötiedot. Sukunimi: 1 HAKEMUS: Turun kristillinen opisto / opiskelijavalinnat Lustokatu 7 20380 TURKU KOULUNKÄYNNIN JA AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS (Opisto täyttää: hakemus vastaanotettu:

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 1.8.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 1.8. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 1.8.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait ja asetukset, tutkintojen

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO Lastenohjaaja 1 TUTKINNON RAKENNE Pakolliset tutkinnon osat 70 ov - Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito 30ov - Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö 25 ov - Koululaisten

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax 23.8.2011 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax Helsingin medialukio Helsingin medialukio PL 3512 Moisiontie 3 Telefax 00099 Helsingin kaupunki 00730 Helsinki (09) 310 82918 (09) 310 82926 YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ ARVIOINNIN PERUSLÄHTÖKOHTIA Arviointikriteerit ovat kirjalliset, jotka toimitetaan työpaikalle Arvioinnin perustana on aina etukäteen sovitut tavoitteet Arvioinnin

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE. Opiskeluoikeuden ja kurinpitoasioiden toimielin. JEDU SORA toimikunta

TOIMINTAOHJE. Opiskeluoikeuden ja kurinpitoasioiden toimielin. JEDU SORA toimikunta TOIMINTAOHJE Opiskeluoikeuden ja kurinpitoasioiden toimielin JEDU SORA toimikunta Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, JEDU Toimintaohje on hyväksytty yhtymähallituksessa 11.12.2014 1 Yleistä Ammatillisen

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

Sastamalan oppilaitosten järjestyssäännöt

Sastamalan oppilaitosten järjestyssäännöt Sastamalan oppilaitosten järjestyssäännöt 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TAVOITE Järjestyssääntöjen tavoitteena on fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen, viihtyisä sekä oppimisen kannalta tuloksellinen

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINTI Itsearviointi liittyy kiinteästi elinikäisen oppimisen ajatteluun sekä opiskelijan

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

Turvallisuusalan perustutkinto. Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen. toteuttamis- ja arviointisuunnitelma

Turvallisuusalan perustutkinto. Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen. toteuttamis- ja arviointisuunnitelma ammattiosaamisen näytöt 1 (8) Turvallisuusalan perustutkinto Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Suunnitelma on hyväksytty Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE. Opiskeluoikeuden ja kurinpitoasioiden toimielin JEDUn SORA-toimikunta

TOIMINTAOHJE. Opiskeluoikeuden ja kurinpitoasioiden toimielin JEDUn SORA-toimikunta TOIMINTAOHJE Opiskeluoikeuden ja kurinpitoasioiden toimielin JEDUn SORA-toimikunta Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, JEDU Toimintaohje on hyväksytty Jokilaaksojen koulutuskuntan yhtymähallituksessa Sisällys

Lisätiedot

Sedun henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@sedu.fi

Sedun henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@sedu.fi HENKILÖKUNTA Koulutuskeskus Sedu, Lappajärvi Erkkiläntie 2 62600 Lappajärvi www.sedu.fi Koulutuskeskus Sedun johtaja Reija Lepola Koulutuskeskus Sedun koulutusjohtaja Matti Yli-Lahti Koulutuskeskus Sedu

Lisätiedot

Koulutuskeskus Sedu, Kauhajoki

Koulutuskeskus Sedu, Kauhajoki Koulutuskeskus Sedu, Kauhajoki OPISKELIJAN OPAS Kauhajoki Lukuvuosi 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO: 1. HENKILÖKUNTA 3 2. RYHMÄT JA RYHMÄNOHJAAJAT 5 3. LUKUVUODEN TYÖPÄIVÄT 6 4. TYÖSSÄOPPIMISJAKSOT 7 5. UUSINTATENTIT

Lisätiedot

LAPIN AMMATTIOPISTO. Opiskelijan opas 2012-2013

LAPIN AMMATTIOPISTO. Opiskelijan opas 2012-2013 LAPIN AMMATTIOPISTO Opiskelijan opas 2012-2013 SISÄLTÖ OPINTOTOIMISTOJEN YHTEYSTIEDOT... 3 Nuorten ammatillinen koulutus... 3 Aikuiskoulutus... 3 LUKUVUODEN AIKATAULUT... 4 Lukuvuoden aloitus- ja päättymispäivämäärät

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

SORA-SÄÄNNÖKSET JA NÄYTTÖTUTKINNOT

SORA-SÄÄNNÖKSET JA NÄYTTÖTUTKINNOT SORA-SÄÄNNÖKSET JA NÄYTTÖTUTKINNOT Sora-säännösten toimeenpano ammatillisessa koulutuksessa seminaari, Helsinki 25.10.2012 Hallitusneuvos Merja Leinonen merja.leinonen@minedu.fi Muutokset lyhyesti opiskelijaksi

Lisätiedot

OPISKELIJAN OPAS

OPISKELIJAN OPAS Koulutuskeskus Sedu Lappajärvi HENKILÖKUNTA Koulutuskeskus Sedu, Lappajärvi Erkkiläntie 2 62600 Lappajärvi www.sedu.fi Koulutuskeskus Sedun johtaja Reija Lepola Koulutuskeskus Sedun koulutusjohtaja Hellevi

Lisätiedot

Hakijan opas lastenohjaaja & lähihoitaja

Hakijan opas lastenohjaaja & lähihoitaja Hyvän elämän puolesta Hakijan opas lastenohjaaja & lähihoitaja sisällysluettelo Mietitkö, minne opiskelemaan seuraavaksi? 3 Hakeminen 4-5 Lastenohjaaja - Lapsi- ja perhetyön perustutkinto 180 osp 6-7 Lähihoitaja

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI Valmis -hanke Salon seudun ammattiopisto Toimintamalli Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaaminen työelämään hotelli-,

Lisätiedot

Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta

Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta Marjut Nyström, lehtori Keskuspuiston ammattiopisto 23.9.2015 Erityisesti Sinulle Opinnollistamisen määritelmä Opinnollistamisella tarkoitetaan ammatillisen

Lisätiedot

MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO

MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO OPAS kahden tutkinnon opiskelijoille 2015 2016 Mikkelin etä- ja aikuislukio Päämajankuja 4 50100 Mikkeli Toimisto ma-to klo 9-17 ja pe 8-14.45 Päämajankuja 4, 3. krs. puh.

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN JA TUNNISTAMINEN (08/2015)

OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN JA TUNNISTAMINEN (08/2015) 1 OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN JA TUNNISTAMINEN (08/2015) Kuka tunnustaa aikaisemmin hankittua osaamista? Osaamisen tunnustaminen on osa opiskelijan arviointia, ja sitä koskevat samat säädökset kuin muutakin

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus Ammatillinen koulutus pähkinänkuoressa AMMA projekti, 2005. Ammatillinen koulutus maahanmuuttajille. YLIOPISTOT 4-7 vuotta Suomen koulutusjärjestelmä AMMATTIKORKEA- KOULUT, 4 vuotta Suomessa kaikki käyvät

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 21.10.2015

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 21.10.2015 TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 21.10.2015 21.10.2015 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ensihoitajakoulutukseen sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa

Opiskelijavalinta ensihoitajakoulutukseen sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa Opiskelijavalinta ensihoitajakoulutukseen sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Tutkinnon osan nimi ja laajuus: 2.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus, 20 osp. Pakollinen

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSI AMMATTIOSAAMISEN VAHVISTAMISEN TUKENA AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSIN SUORITTAMINEN Tiedotustilaisuus 14.5.

AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSI AMMATTIOSAAMISEN VAHVISTAMISEN TUKENA AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSIN SUORITTAMINEN Tiedotustilaisuus 14.5. AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSI AMMATTIOSAAMISEN VAHVISTAMISEN TUKENA AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSIN SUORITTAMINEN Tiedotustilaisuus 14.5.2008 Sirkka-Liisa Kärki, Opetusneuvos, asiantuntijayksikön päällikkö

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

27.11.2009. Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen

27.11.2009. Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen 1 (6) Päivämäärä: Osahankkeen nimi Suunnitelman laatija(t): Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti

Lisätiedot

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio 2015-16 Opinto-opas Kerimäen lukio Opinto-opas Näin opiskellaan Kerimäen lukiossa Tervetuloa opiskelemaan Kerimäen lukioon! Opintoihin liittyvissä kysymyksissä sinua neuvovat rehtori, opinto-ohjaaja ja

Lisätiedot

Opiskelija siirtyy suorittamaan ammatillisen perustutkinnon loppuun oppisopimuskoulutuksena (2+1 malli)

Opiskelija siirtyy suorittamaan ammatillisen perustutkinnon loppuun oppisopimuskoulutuksena (2+1 malli) Opiskelija siirtyy suorittamaan ammatillisen perustutkinnon loppuun oppisopimuskoulutuksena (2+1 malli) Aloitusvaihe Opinto-ohjaaja tiedottaa opiskelijaryhmiä mahdollisuudesta tehdä tutkinto loppuun oppisopimuskoulutuksena

Lisätiedot

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 31.1.2000 Yleistä 1 Koulun alue on kortteli 57-YO. Koulun piha-alue on koulukiinteistön, Rantatien sekä koulun kentän erottama alue. 2 Kouluajaksi katsotaan

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA

OPISKELIJAN ARVIOINTI PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA OPISKELIJAN ARVIOINTI PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA 2012 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS 19.-20.3.2009, Helsinki Marget Kantosalo Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19.-20.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan koulutuskokeilujen jaosto 16.3.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

YO-info K2015 19.1.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-info K2015 19.1.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-info K2015 19.1.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS LUKIO-OPINNOT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75 KRS - opiskelijan suorittamissa opinto-ohjelmansa mukaisissa pakollisissa ja valtakunnallisissa

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA 0 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Toimitilahuoltajan perustutkinto Hyväksytty Bovallius- ammattiopiston ja koulutuskeskus Agricolan Pieksämäen ammatillisen koulutuksen toimielimessä 29.3.2011. 1

Lisätiedot

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Mikä on ammattilukiotoiminta Torniossa? Mitä tahansa ammatillista perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi opiskella perustutkinnon rinnalle myös ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

RYHMÄNOHJAUS JA OPISKELIJAHUOLTO ESIMERKKINÄ LYSEONPUISTON LUKIO

RYHMÄNOHJAUS JA OPISKELIJAHUOLTO ESIMERKKINÄ LYSEONPUISTON LUKIO RYHMÄNOHJAUS JA OPISKELIJAHUOLTO ESIMERKKINÄ LYSEONPUISTON LUKIO TERVETULOA, UUDET YKKÖSET! ENSIMMÄISESSÄ JAKSOSSA: VALMIIT LUKUJÄRJESTYKSET KAIKKI TUNNIT SAMAN RYHMÄN KANSSA VIIKOITTAISET TAPAAMISET OPON

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011. 951/2011 Laki. ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011. 951/2011 Laki. ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011 951/2011 Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Naantalissa 12 päivänä elokuuta 2011 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

MUKAUTTAMINEN. Kaija Peuna. YTM, ammatillinen erityisopettaja kaija.peuna@jamk.fi gsm. 040-540 7860

MUKAUTTAMINEN. Kaija Peuna. YTM, ammatillinen erityisopettaja kaija.peuna@jamk.fi gsm. 040-540 7860 MUKAUTTAMINEN Kaija Peuna YTM, ammatillinen erityisopettaja kaija.peuna@jamk.fi gsm. 040-540 7860 ERITYISOPETUS Kun oppiminen tuottaa vaikeuksia Kun opetusta on järjestettävä toisella tavalla LAISSA: vammaisuuden,

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

Optimaalista ohjausta-hanke

Optimaalista ohjausta-hanke Optimaalista ohjausta-hanke Riina Lahti Hankeaika 2.6.2015 31.12.2016 Optima, Sedu, Kpedu, YA, Kaustisen Evankelinen opisto ja VAO Päätavoite kehittää keinoja ennaltaehkäisevään yhteisölliseen opiskelijahuoltoon,

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammattistartti on valtakunnallisesti ja paikallisesti suunnattu ratkaisemaan ongelmia, jotka syntyvät nuoren uravalinnan

Lisätiedot

Työkykypassin käyttöönotto Savon ammatti- ja aikuisopistossa

Työkykypassin käyttöönotto Savon ammatti- ja aikuisopistossa Työkykypassin käyttöönotto Savon ammatti- ja aikuisopistossa Kuvaus prosessista Päivi Virtaharju Ritva Ylitervo Tiedottaminen työkykypassista henkilöstölle: läsnä 20 hlöä eri aloilta Tutustumiskokous työryhmään

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Perusopetuslaki ja asetus Lain säätää aina eduskunta, asetuksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot