OPINTO-OPAS STUDIEGUIDE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPINTO-OPAS STUDIEGUIDE"

Transkriptio

1 OPINTO-OPAS STUDIEGUIDE

2

3 LÄHIHOITAJAOPISKELIJAN TÄRKEÄT NIMET JA NUMEROT NÄRVÅRDSTUDERANDES VIKTIGA NAMN OCH NUMMER Nimi / Namn Ryhmä / Grupp Ryhmänohjaaja / Gruppledare. Opinto-ohjaaja / Studiehandledare.. Terveydenhoitaja / Hälsovårdare Kuraattori / Kurator. It-tuki /Datastöd Miikka Silén, puh Opintosihteeri/Studiesekreterare Outi Kangas, puh HÄTÄNUMERO/NÖDNUMMER 112 NUORTEN PUHELIN / TELEFON FÖR UNGA , maksuton numero Arkisin klo 14-20, la-su klo

4 Sisällys LÄHIHOITAJAOPISKELIJAN TÄRKEÄT NIMET JA NUMEROT... 1 NÄRVÅRDSTUDERANDES VIKTIGA NAMN OCH NUMMER... 1 Tervetuloa opiskelemaan Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opistoon... 4 Välkommen att studera till Karleby social- och hälsovårdsinstitut Opiston henkilökunta - Institutets personal Lukuvuoden työpäivät, loma-ajat ja työaika - Läsårets arbetsdagar, lov och arbetstider Perustutkinnon opinnot - Studier i grundexamen Opiskelu Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opistossa - Att studera vid Karleby social- och hälsovårdsinstitut Opiskelu ammatillisessa koulutuksessa - Att studera inom yrkesutbildningen Opisto opiskeluympäristönä - Institutet som studiemiljö Opetussuunnitelma ja lukujärjestys - Studieplan och läsordning Työrauha opiskelupäivän aikana Arbetsro Pukeutumiseen ja suojavaatteiden käyttöön liittyviä ohjeita - Regler angående klädsel och användning av skyddskläder Opiskelusta aiheutuvat kustannukset - Studieutgifter Opiskeluaika Studietid Opiskelun keskeyttäminen ja eroaminen - Abrytande av studierna eller avgång Vakuutusasiat - Försäkring Valmistumiseen liittyvät asiat - Examensärenden Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt - Inlärning i arbetet och yrkesprov Opiskelu ulkomailla - Studier utomlands Opiskelija-arviointi ammatillisessa peruskoulutuksessa - Bedömning i grundläggande yrkesutbildning Arvosanojen uusinnat ja korotukset - Förhöjning av vitsord eller omtagning Arvioinnin oikaisu - Anhållan om rättelse av bedömningen Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet -Studerandens rättigheter och skyldigheter Sora laki Sora-lagen Järjestyssäännöt Ordningsregler Läsnäolovelvollisuus- Närvaroplikt Luvallinen poissaolo - Lovlig frånvaro

5 Luvaton poissaolo - Olovlig frånvaro Poissaoloista johtuvat lisäsuoritukset - Tilläggsuppgifter p.g.a. frånvaro Sairaspoissaolo- ja äitiyslomakäytänteet - Förhållningsregler vid från-varo p.g.a. sjukdom och moderskapsledighet Opiskelijaryhmän yhteisten asioiden hoitaminen - Skötsel av studerande-gruppens gemensamma ärenden Vaitiolovelvollisuus ja sosiaalisen median ohjeistus- Tystnadsplikt och anvisningar gällande sosiala medier Kurinpitorangaistukset ja muutoksenhaku - Disciplinär bestraffning och ändringsansökan Ohjaus ja tuki opinnoissa - Stöd och handlening i studierna Opinto-ohjaus studiehandledning Helppipaja-toiminta ja muut erityisen tuen muodot - Helppipaja-verksamheten och andra former av specialstöd Oppilaitosteologi - Skolteolog Opiskeluhyvinvointityöryhmä (OHR)- Arbetsgruppen för studievälbefinnande Kriisiryhmä - krisgrupp Opiskelijatutortoiminta ja opiskelijakunta - Tutorverksamhet och elevkår Neuvonta/vahtimestaripalvelut, opetusvälineet ja -välinevarastot - Information/vaktmästartjänster, studietillbehör och tillbehörslager Toimistopalvelut Kanslitjänster Tietotekninen oppimisympäristö - Datateknisk studiemiljö Taitajatoiminta - Skills-verksamhet Opiskelijaravintola ja kahvio Elämänsuola - Studeranderestaurang och cafe Elämänsuola Kirjasto Bibliotek Opiskeluterveydenhuolto - Studerandehälsovård Opintotuki ja koulumatkatuki - Studiestöd och stöd för skolresor Opintososiaaliset edut - Studiesociala förmåner Koulumatkatuki - Stöd för skolresor Liitteet - Bilagor Järjestyssäännöt - Ordningsregler

6 Tervetuloa opiskelemaan Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opistoon Välkommen att studera till Karleby social- och hälsovårdsinstitut Hyvä opiskelija, olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opistoon. Aloittaessasi nyt opintosi saat tämän oppaan, jonka tarkoituksena on perehdyttää Sinut opistoa ja opintojasi koskeviin asioihin. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto on osa Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymää, johon kuuluu yhteensä 6 ammatillista opistoa ja oppisopimustoimisto. Eri opistojen opiskelijat voivat hyödyntää opetustarjontaa eri ammattialoilta. Näistä lisätietoa saat omalta opinto-ohjaajaltasi. Koulutusyhtymän toiminta-ajatuksena on lisätä alueen hyvinvointia vahvistamalla väestön ammatillista osaamista ja kehittämällä työelämän kilpailukykyä. Koulutusyhtymä tekee aktiivisesti yhteistyötä myös alueen muiden koulutuksen järjestäjien kanssa alueen koulutustarjonnan kehittämiseksi ja opiskelijan valinnanmahdollisuuksien tukemiseksi. Koulutusyhtymässä opiskelee ammatillista perustutkintoa noin 2200 opiskelijaa. Henkilöstöä on lähes 600. Meidän opistossamme on 330 ammatillisessa peruskoulutuksessa olevaa opiskelijaa. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto järjestää myös aikuiskoulutusta. Opisto tekee työelämän kanssa hankkeita, jotka lisäävät alueen hyvinvointia ja alan osaamista. Opistolla on toimiva kansainvälinen yhteistyöverkosto. Tiloissamme sijaitsee myös Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun hyvinvoinnin ja kulttuurin yksikkö, jossa opiskelijoita on noin 350. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opistolla rehtorina toimii Kaija Kähäri-Wiik. Opistomme arvot perustuvat Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän yhteiseen strategiaan. Yhdessä paremmin Better Together Asiakaslähtöisyys: Toimimme kumppanuusyhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Opiskelijoiden, työelämän ja alueen tarpeet ja tyytyväisyys ovat meille tärkeitä. Osaaminen: Arvostamme ammatillista osaamista, yhteistyötä, yritteliästä ja luovaa toimintatapaa sekä elinikäistä oppimista. Vastuullisuus: Toimimme yhteisöllisesti ja suvaitsevasti sekä edistämme ympäristöä säästävää toimintatapaa. Avoimuus: Toimintatapamme sisäisessä ja ulkoisessa yhteistyössä perustuu avoimuuteen ja luottamukseen. 4

7 2. Opiston henkilökunta - Institutets personal Opistolla on henkilökuntaa noin 60. Lisäksi käytämme asiantuntijoina useita työelämän edustajia. sähköpostiosoitteet: Facebook: Kokkolan Sote HALLINTO VASTUUALUE PUHELIN Kähäri-Wiik Kaija rehtori, henkilöstö-, opiskelija-, taloushallinto Strömbäck Tove vararehtori, koulutuspäällikkö, nuorten koulutus Sundell Leena koulutuspäällikkö, aikuiskoulutus OPETUSHENKILÖSTÖ NUORTEN KOULUTUS RYHMÄNOHJ. Aho Marja kasvatustyö 12LähiB Aho Sonja ensihoito 12Ensi Annala Mirja ensihoito Björklund Aila hoitotyö 12Sahu Friis Iiris lasten ja nuorten hoitotyö 12Lanu täydennyskoulutuksen koordinointi Haavisto- Kronqvist Eeva liikunta, terveystieto Haglund Sari opo/nuoret Hakala Leila ravitsemus hygieniaosaaminen Harju Leena kasvatustyö 11LähiB Hautala Arja Hamari Tuomas kuntoutumisen tukeminen, vammaistyö, kasvatustyö kuntoutus ja kuntoutumisen tukeminen 12Vam

8 Heikkilä Annele hoitotyö 12LähiC Heikkiniemi Sinikka matematiikka, fysiikka, kemia, tietotekniikka 12LähiD Keskinen Tiina hoitotyö Erkkilä Hertta äidinkieli, suomi Kekäläinen Sauli yhteiskuntatieto 11LähiC Kuutti Tiina hoitotyö 12LähiE Laajala Päivi sosiaalityö, vammaistyö 12LähiA yo Malila Eija englanti, ruotsi, Mommo Hilkka hoitotyö, laatuvastaava 11LähiE Niemi Paula sosiaalityö 12Vahu Paananen Juha mielenterveys- ja päihdetyö 12Miepä Sipilä Katriina opo/nuoret Slotte Catarina kuntoutus ja kunt. tukeminen Sundell Satu kv-koordinaattori, projektit Sundqvist Carin anatomia ja fysiologia 11LähiD 2-kiel Valkama Marita mielenterveys- ja päihdetyö PALVELU- TOIMINTA Kivelä Merja palvelusuunnittelija TALOUSTOIMISTO Björkskog Arja taloussihteeri OPINTOTOIMISTO Bergroth Mari Kangas Outi opintosihteeri, aikuiskoulutus lukujärjestykset opintosihteeri, nuorten koulutus

9 TOIMISTO Dahlbacka Tuula ATK-PALVELUT toimistosihteeri työssäoppinen/työvuorolistat Silen Miikka it-tuki HelpDesk Regionlinen etä-tuki atk-asioissa VAHTIMESTARI Hiltunen Sippo info aula VÄLINEHUOLTO Kulmala Maaret aula OPISKELUTERVEYDENHUOLTO Hilli Carita terveydenhoitaja MUUT ERITYISPALVELUT Perttula Rauno kuraattori TILAPALVELU Willman Petri huoltomies Kiertävä huoltomies AMICA OPISKELIJARAVINTOLA ELÄMÄNSUOLA Virpi Kaasonen ravintolapäällikkö Lukuvuoden työpäivät, loma-ajat ja työaika - Läsårets arbetsdagar, lov och arbetstider Lukuvuosi jakautuu syys- ja kevätlukukauteen ja viiteen jaksoon. Syyslukukausi: syysloma osalla opiskelijoita vko 42, joululoma Kevätlukukausi: talviloma osalla opiskelijoista vko 9 Oppitunnin pituus on 45 minuuttia ja työssäoppimisessa 60 minuuttia. Viimeksi mainittu sisältää tarvittavat tauot. 7

10 JAKSOT : (nuorten koulutuksessa) Jakso 1 viikot Jakso 2 viikot Jakso 3 viikot Jakso 4 viikot Jakso 5 viikot UUSINTAKOKEET syyslukukaudella ma korotustentti ma ma ma UUSINTAKOKEET kevätlukukaudella ma korotustentti ma ma ma ma ma 3.6. Uusintakokeet aina klo , ilmoittautuminen viimeistään 10 päivää ennen koetta ATK-UUSINNAT: pe 7.9. klo pe klo pe pe HYGIENIATESTIT Uusintatestipäivät ovat jokaisen jakson viimeinen maanantai klo Koulutusyhtymällä on keväällä Wilmassa myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana lähinnä lukion suorittaneille tarkoitettu ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien korotustenttipäivät, joihin Soten opiskelijat voivat osallistua. 8

11 4. Perustutkinnon opinnot - Studier i grundexamen SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA, 120 ov Ammatilliset tutkinnon osat, (90 ov) Ammatillisessa peruskoulutuksessa tutkinnon osiin sisältyy työssäoppimista vähintään 29 ov yrittäjyyttä vähintään 5 ov opinnäyte vähintään 2 ov KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT (50 ov) Kasvun tukeminen ja ohjaus Hoito ja huolenpito Kuntoutumisen tukeminen Liitteenä tarvittava kirjallisuus. (15 ov) (20 ov) (15 ov) TUTKINTOON KUULUU YKSI VALINNAINEN KOULUTUSOHJELMA (30 ov) Koulutusohjelmista tiedotetaan koko koulutuksen ajan, erityisesti kuntoutumisen tukemisen opintojen alkaessa. Kevätkaudella opiskelijoille järjestetään koulutusohjelmaan valmentavat opinnot 1ov. Opintojen tarkoituksena on syventää opiskelijoiden tietämystä koulutusohjelmien sisällöistä ja opintojen mukaisista työtehtävistä. Tavoitteena on, että jokainen opiskelija hakeutuisi juuri hänelle parhaiten sopivaan koulutusohjelmaan. Opiskelijan oikeusturvan kannalta on perusteltua, että opiskelijaa ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka mukaisissa tehtävissä hän ei terveydentilansa vuoksi voisi toimia. Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon kuuluu koulutusohjelmia, jotka edellyttävät erilaisia terveydentilavaatimuksia. (määräys 17/011/2010) Ensihoidon koulutusohjelma (pääsyedellytyksenä B-luokan ajokortin suorittaminen ennen sairaankuljetuksen ja ambulanssin kuljettamisen opintojen alkamista, määräys 17/011/2010) Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma Vammaistyön koulutusohjelma Vanhustyön koulutusohjelma Seuraavia koulutusohjelmia/osaamisaloja ei toteuteta Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opistossa: Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma, Suun terveydenhoidon koulutusohjelma. KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNOT OSAT (10 ov) Tutkinnon osa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta, muista ammatillisista perustutkinnoista, ammattitutkinnoista, erikoisammattitutkinnoista, ammattikorkeakouluopinnoista, paikallisesti tarjottavat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osat, yrittäjyys, työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, ammattitaitoa syventävät ja laajentavat tutkinnon osat, ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (yhteiset opinnot) ja lukio-opinnot 9

12 Ammatillisessa peruskoulutuksessa on lisäksi Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat (perustutkintoa laajentavat tutkinnon osat esim. alan toinen koulutusohjelma, ammattitutkinnon osia) AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT (YHTEISET OPINNOT 20 ov) VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT (10 ov) 10

13 5. Opiskelu Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opistossa - Att studera vid Karleby social- och hälsovårdsinstitut 5.1. Opiskelu ammatillisessa koulutuksessa - Att studera inom yrkesutbildningen Ammatillisessa koulutuksessa on tavoitteena ammatin perustietojen ja -taitojen oppiminen. Oppimista tapahtuu koulutuksen aikana paljon käytännön työtilanteissa, joita harjoitellaan sekä koulussa että työelämässä. Teoriatietoa tarvitaan ammattiin opiskelun kivijalaksi, jotta käytännön työtilanteet avautuvat työssä paremmin ja ymmärrettävämmin. Opistossamme opiskellaan paljon yhdessä oppien, elinikäisen oppimisen ajatuksella. Koska lähihoitajan työ ja työelämä muuttuvat nopeasti, jatkuvaa tiedon päivitystä tarvitaan. Aina voi oppia lisää eikä koskaan ole täysin valmis. Menestyväksi opiskelijaksi voi kasvaa. Siihen tarvitaan halua oppia, paljon yritystä, vastuullisuutta, kärsivällisyyttä ja itsekuria, suunnitelmallisuutta, myönteistä asennetta ja itseluottamusta. Terveet elämäntavat auttavat jaksamaan tässä välillä rankassakin tehtävässä. Omia opiskelutaitoja voi kehittää ja tarvittaessa muuttaa. Jokaisen on mahdollista löytää yksilöllinen itselle parhaiten sopiva oppimistyyli. Sen löytämiseen kannattaa käyttää aikaa ja tutkia omia oppimistilanteita, millä tavoin parhaiten oppii Opisto opiskeluympäristönä - Institutet som studiemiljö Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto on aloittanut toimintansa Keski-Pohjanmaan sairaanhoitooppilaitoksena vuonna Opiskelijoita oli koulussa tuolloin 34. Nykyisessä rakennuksessa toiminta käynnistyi vuonna Lähihoitajakoulutus (sosiaali- ja terveysalan perustutkinto) alkoi oppilaitoksessa vuonna Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisina henkilökunta ja tulevina ammattilaisina opiskelijat toimivat terveyden edistämisen esimerkkeinä koulussa, työssään ja työssäoppimisen jaksoilla. Terveet elämäntavat edistävät hyvää oloa ja jaksamista opinnoissa ja työssä! Opisto on päihteetön (tupakka, nuuska, alkoholi, huumausaineet). Opiskelijat ovat hakiessaan sitoutuneet päihteettömään opiskelupäivään! lähtien tupakointi on kielletty kaikissa koulutusyhtymän omistamien kiinteistöjen sisätiloissa ja kiinteistöjen ulkoalueilla. Tupakkalaki 693/1976. Henkilöstön työtilat ovat hajautuneet kolmeen kerrokseen. Opettajien työhuoneita on B-siiven 1. kerroksessa, C-siiven 2.kerroksessa ja B-siiven kolmannessa kerroksessa. Toimistopalvelut ja opiskelijahuollonpalveluista opinto-ohjaajat ovat B-siiven ensimmäisessä kerroksessa. Kuraattori ja terveydenhoitaja ovat tavattavissa 2. kerroksessa. Opetusryhmälle varattu opetustila näkyy viikoittaisesta lukujärjestyksestä ja varaustaulusta pääaulassa. Opetustilat on numeroitu ja osa myös nimetty. Jos opetustilaa ei löydy, kannattaa ottaa yhteyttä vahtimestariin. Opiskelijoiden pukukaapit, lokerot: Opiskelijalla on mahdollisuus vuokrata 10 euron panttia vastaan pukukaappi tai lokero. Opiskelijan valmistuessa, keskeyttäessä opintonsa tai erotessa oppilaitoksesta avain luovutetaan takaisin. Opisto ei vastaa kadonneesta henkilökohtaisesta omaisuudesta. Työssäoppimisjaksolla oleville opiskelijoille työpaikka osoittaa mahdollisuuksien mukaan pukeutumistilat. Opisto tarjoaa opiskelijoille tiloja myös vapaa-ajan harrastuksia varten. Kuntosalin ja liikuntasalin käyttövuoroja voi tiedustella palvelusuunnittelijalta. 11

14 Pysäköintialueet ovat opiskelijoiden käytössä lukuun ottamatta varattuja paikkoja. Polkupyöriä varten etupihalla on pyörätelineet. Oppilaitoksessa lajitellaan jätteet seuraavasti: Astiat on varustettu opastarroilla. Kuivajäte = polttokelpoinen jäte vaaleaan pussiin, astiat käytävillä ja luokissa Märkäjäte = biologisesti hajoava jäte mustaan pussiin, astiat käytävillä, kahvi-, neuvottelu- ja pukuhuoneissa. Loppujäte = harjoitustuntien hoitomateriaalijätettä varten löytyy hoitoluokista astiat (mm. kertakäyttöessut, hanskat, katetrit, IV-pussit, vaipat tms.) Paperinkeräys: pahvilaatikot kaikissa luokissa Koulumme on yhteistä aluetta, pidetään siitä yhdessä hyvää huolta! Vår skola är gemensamt område! Låt oss tillsammans ta ansvar om den! 5.3. Opetussuunnitelma ja lukujärjestys - Studieplan och läsordning Opetussuunnitelma on tärkein opiskelua ohjaava asiakirja. Jokainen opiskelija saa opetussuunnitelman, johon tulee huolellisesti perehtyä. Säilytä opetussuunnitelma koko opiskelun ajan. Jokaisen opiskelijan oma työjärjestys löytyy Wilmasta (opiskelijahallinnon nettiliittymä, johon myös vanhemmat saavat tunnnukset) ja samasta ohjelmasta voi seurata omien opintojen etenemistä. Seuraavan viikon lukujärjestyksen muutokset tehdään viimeistään edellisen viikon torstaihin mennessä Työrauha opiskelupäivän aikana Arbetsro Oppimisyhteisön jokaisella jäsenellä on oikeus työrauhaan, siistiin ja turvalliseen oppimis- ja opetusympäristöön. Toisten opiskelijoiden ja henkilökunnan työntekoa ei saa häiritä, esim. matkapuhelimista ei saa aiheutua häiriötä opetustilanteisiin. Pidä puhelin äänettömällä oppitunnin aikana! Älä syö eväitä luokassa! 5.5. Pukeutumiseen ja suojavaatteiden käyttöön liittyviä ohjeita - Regler angående klädsel och användning av skyddskläder Opiston sisätiloissa ei oleskella päällysvaatteissa (takki ja lakki). Ne säilytetään pukukaapissa tai ala-aulan naulakossa. Suojavaatteena käytetään t-paitaa hoitotyön harjoitusluokassa, keittiössä ja työssäoppimisen jaksoilla. Suojavaatteet puetaan ja riisutaan joko opiston pukuhuoneessa tai työpaikan pukeutumistiloissa. Suojavaatteissa ei saa liikkua sairaalan tai muun työpisteen ulkopuolella. Suojavaatteen tulee olla siisti ja asiallinen. Nimineula/nimikortti kiinnitetään vasempaan rintapieleen. Kenkien tulee olla työasuun sopivat ja turvalliset työjalkineet. Suojavaatteen kanssa ei käytetä koruja, (kaulaketjut, -kellot, sormukset, riippuvat korvakorut). Rannekelloa ei saa käyttää suojavaatteen kanssa ranteessa, vaan taskussa. Pitkät hiukset on kiinnitettävä asiallisesti, työasuun sopivaksi. Limakalvolävistykset ovat kiellettyjä kaikilla työssäoppimisen paikoilla ja jaksoilla (pienet korvakorut ovat sallittuja). Muitten korujen osalta toimitaan työpaikan ohjeiden mukaan. Opetuskeittiöllä ei käytetä koruja eikä lävistyskoruja hygieenisyyssyistä. 12

15 5.6. Opiskelusta aiheutuvat kustannukset - Studieutgifter Opetus on ammatillisen perustutkinnon opiskelijoille maksutonta. Oppimateriaalit, kuten kirjat, opiskelijan on itse kustannettava. Viranomaismaksut (esim. rekisteröitymismaksu) opiskelija maksaa itse. Osa työssäoppimisesta voi tapahtua muualla kuin Kokkolassa. Opiskelija hankkii tällöin itse asunnon ja vastaa kustannuksista. Opisto tarjoaa opiskelijoille yhden maksuttoman aterian jokaisena työpäivänä (ei koske oppisopimuskoulutusta, työvoimapoliittista koulutusta ja ammatillista lisäkoulutusta). Tietopuolisen opiskelun aikana opiskelija ruokailee opiston Amican ruokalassa ja vain työssäoppimisen aikana erikseen sovituissa ruokailupaikoissa. Työssäoppimisen jaksoilla opiskelija antaa omalla nimellä ja opetusryhmätunnuksella varustetun aterialipukkeen ruokailupaikkaan aterioinnin yhteydessä (huom! voimassaoloaika). Aterialipukkeita on saatavissa vahtimestarilta Opiskeluaika Studietid Opinnot on suunniteltu suoritettaviksi pääsääntöisesti kolmessa vuodessa, mutta opiskeluaika voi muuttua opiskelijan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Opiskelijan tulee suorittaa opintonsa enintään yhtä vuotta opintojen laajuudeksi määriteltyä aikaa pidemmässä ajassa, jollei opiskelijalle perustellusta syystä myönnetä suoritusaikaan pidennystä. Jos opiskeluaikasi pitenee, ota yhteyttä opinto-ohjaajaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tekemistä varten Opiskelun keskeyttäminen ja eroaminen - Abrytande av studierna eller avgång Opiskelijalla on raskauden ja synnytyksen vuoksi tai muusta pakottavasta syystä oikeus koulunkäynnin tilapäiseen keskeyttämiseen. Opiskelun keskeytystä haetaan lomakkeella, jonka saa tulostettua Wilmasta. Opintosihteeri ja opinto-ohjaaja antavat ohjausta myös opiskelun keskeyttämiseen liittyvissä käytännön kysymyksissä. Opiskelun keskeytysaikana ei ole mahdollista saada opintotukea eikä työmarkkinatukea. Mikäli opiskelija siirtyy toiseen opistoon tai eroaa, hänen tulee varata aika opinto-ohjaajalle ohjauskeskustelua varten ja jättää Wilmasta tulostettu erohakemus allekirjoitettuna rehtorille sekä ilmoittaa asiasta opintotoimistoon Vakuutusasiat - Försäkring Opisto on vakuuttanut opiskelijat opetuksen ja siihen liittyvien toimintojen osalta. Opiskelijoiden suositellaan liittyvän opiskelunsa alussa omaan ammattijärjestöönsä, joka on vakuuttanut myös opiskelijajäsenensä. Opiskelun aikana mahdollisesti sattuneiden tapaturmien yhteydessä opiskelija ottaa yhteyttä taloustoimistoon ja terveydenhoitajaan. 13

16 6. Valmistumiseen liittyvät asiat - Examensärenden Valvira (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) merkitsee rekisteriin ammattinimikettä (lähihoitaja) käyttämään oikeutetun ammattihenkilön. Lisätietoja saat osoitteesta Opintosihteeri hoitaa keskitetysti rekisteröinnit ennen valmistumistasi. Voit liittyä ammattiliittojen opiskelijajäseneksi jo opiskeluaikana. Infotilaisuuksia järjestetään koulutuksen alkuvaiheessa. Varsinaiseksi jäseneksi voit liittyä valmistumisen aikoihin pidetyissä tilaisuuksissa, joissa voit tilata itsellesi ko. ammattiliiton merkin. Ammattilakkitilaukset ovat valmistuvan ryhmän omalla vastuulla. Esimerkiksi toimittaa ammattilakkeja. 7. Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt - Inlärning i arbetet och yrkesprov Työpaikassa suoritettavan työssäoppimisen tavoitteena on, että opiskelija oppii osan tutkintoon kuuluvasta ammattitaidosta aidossa työympäristössä työpaikan säännöin ja saa yleisiä valmiuksia työelämää ja elinikäistä oppimista varten. Työpaikalla tapahtuvan opiskelun on oltava ohjattua ja arvioitua sen sisällöt ja tavoitteet täsmennetään opettajan, työpaikkaohjaajan ja opiskelijan yhteistyönä. Opiskelijan osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä. Ammattiosaamisen näyttöjen tavoitteena on, että opiskelija näyttää osaamistaan aidoissa työtilanteissa työssäoppimisjakson aikana. Opisto varaa työssäoppimispaikan opiskelijalle. Ensimmäisillä työssäoppimisen jaksoilla suositellaan, että opiskelijat opiskelevat Kokkolassa tai lähikunnissa. Myöhemmin opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella muilla paikkakunnilla. Myös tällaisessa tapauksessa opisto hoitaa järjestelyt ja tekee sopimuksen kyseisen työpaikan kanssa. Mikäli opiskelija raskauden, sairauden tai muun painavan syyn takia ei voi suorittaa työssäoppimista sovittuna aikana, tulee hänen ottaa välittömästi yhteys opinto-ohjaajaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimiseksi. Työssäoppimisen aikana tapahtuvista ruokailuista ja muista järjestelyistä tiedottaa työssäoppimisen ohjaava opettaja. Mikäli koulumatkoihin tulee muutoksia työssäoppimisjakson takia, ota yhteys opintotoimistoon matkakorvauksien korjaamiseksi/saamiseksi. Opiskelija ei pääse työssäoppimisen jaksolle, mikäli hänellä on limakalvolävistyksiä (9/030/2008). Työssäoppimisen infossa annetaan ohjeet suojavaatteiden käytöstä, tartuntatautien ennaltaehkäisystä ja toimimisesta tapaturmatilanteissa. 14

17 8. Opiskelu ulkomailla - Studier utomlands Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa osa opinnoistaan ulkomailla (työssäoppimisen jakso ja mahdollisesti ammattiosaamisen näyttö). Valintakriteerit ulkomailla tapahtuvaan opiskeluun tai työssäoppimiseen Valkriterium för studier utomlands Opintomenestys: kaikki edellisten lukukausien opinnot suoritettuina Kv-vaihto tulee kysymykseen vasta perusopintojen loppuvaiheessa Riittävä kohdemaassa tarvittava kielitaito, jolla selviää jokapäiväisessä kanssakäymisessä sekä ammatillisissa tilanteissa Avoin, joustava ja vuorovaikutustaitoinen käyttäytyminen Itseohjautuvuus, epätietoisuuden sietokyky ja erilaisuuden hyväksymisen taito Valmius osallistua kieli- ja kulttuurivalmennukseen ja kyky esitellä maataan, koulutustaan ja oppilaitostaan ulkomailla Muut oman oppilaitoksen järjestyssäännöissä määritellyt asiat Vaihtojakson suunnittelu tulee aloittaa riittävän ajoissa vaihtoa edeltävällä lukukaudella. Kv-vaihtoon voi hakea kaksi kertaa vuodessa. Hakuajoista tiedotetaan erikseen. Lisätietoja ulkomailla opiskelusta on saatavana opiston omalta kotisivulta kohdasta kansainvälisyys. Sieltä löytyvät tiedot maavastaavista ja tietoa yhteistyömaistamme kohteineen. Kv-koordinaattorina toimii Satu Sundell, varalla Sari Haglund. 15

18 9. Opiskelija-arviointi ammatillisessa peruskoulutuksessa - Bedömning i grundläggande yrkesutbildning Opiskelijan arvioinnin perustana ovat perustutkinnon perusteissa kuvatut arvioinnin kohteet ja kriteerit, jotka perustuvat ammattitaitovaatimuksiin ja tavoitteisiin. Opintojen alkaessa opiskelijalla on omassa käytössä opetussuunnitelma, joka sisältää arviointisuunnitelman. Opettaja tiedottaa arvioinnin periaatteista ennen opintojen alkua, ensimmäisellä oppitunnilla/to-infotunnilla (A603/ ). Arvioinnin tehtävänä on: tukea ja ohjata opiskelijan oppimista ja oppimistavoitteiden saavuttamista kannustaa ja motivoida opiskelijaa eteenpäin opinnoissa ja työssä kehittää opiskelijan itsearviointitaitoja, palautteen antamista ja vastaanottamista vahvistaa myönteistä minäkuvaa sekä kasvua ammatti-ihmisenä tuottaa tietoa oppimistulosten saavuttamisesta ja opiskelijan osaamisesta Opiskelija voi seurata opintosuoritusten kertymistä ja arvosanojaan Wilmassa, johon jokainen opiskelija saa omat tunnukset. Osaaminen arvioidaan asteikolla tyydyttävä 1, hyvä 2 ja kiitettävä 3. Oppimista arvioidaan hyväksytty/täydennettävä merkinnällä. Hyväksytty-taso edellyttää vähintään T1-tason osaamista. Opiskelijalla on oikeus saada palautetta tehdystä suorituksesta ja arvosana tulee olla Wilmassa kahden viikon kuluessa suorituksen jättämisestä opettajalle. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on osa opiskelijan henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa. Osaamisen taso selvitetään opiskelijan vahvuuksien tunnistamiseksi ja aiemman hankitun osaamisen tunnustamisen määrittelemiseksi. Aikaisemmin suoritetun toisen asteen tutkinnon tai lukion opinnot hyväksytään ammattitaitoa täydentäviksi opinnoiksi (20 ov) ja vapaasti valittaviksi opinnoiksi (10 ov). Ammatillisten opintojen tunnustamista anotaan ammattiaineen opettajalta erillisellä Osaamisen tunnistaminen-lomakkeella (Wilma), johon liitetään kopiot anomuksen perusteena olevista todistuksista. Opintoohjaaja merkitsee osaamisen tunnustamiset lomakkeen pohjalta Wilmaan Arvosanojen uusinnat ja korotukset - Förhöjning av vitsord eller omtagning Uusinta ja korotusoikeus: Omtagning och rätt att förhöja vitsord Opiskelijalla on oikeus uusia täydennettävät arvosanat kaksi kertaa. Jos hyväksyttyä suoritusta ei kahden uusinnan jälkeen saavuteta, tehdään opiskelijalle uusi opiskelusuunnitelma. Opiskelija voi korottaa hyväksytyn arvosanan yhden kerran. Korottaminen tapahtuu aina lukukauden ensimmäisessä uusinta- ja korotustilaisuudessa. Ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa opiskelija voi korottaa ainoastaan kokonaisarvosanaa, ei yksittäistä numeroa. Esimerkiksi matematiikan kokonaisnumeron voi korottaa korottamalla koko 3 ov:n opintokokonaisuuden kerralla. Lisäksi koulutusyhtymällä on keväällä Wilmassa myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana lähinnä lukion suorittaneille tarkoitettu ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien korotustenttipäivät, joihin Soten opiskelijat voivat osallistua. 16

19 Ilmoittautuminen uusinta- ja korotuskokeeseen: Anmälning till omtagnings- eller förhöjningsprov Uusinta- ja korotuskokeeseen ilmoittaudutaan ilmoittautumislomakkeilla, joita saa ala-aulan lokerikosta. Ilmoittautumislomakkeet jätetään asianmukaisesti täytettynä viimeistään 10 päivää ennen koepäivää klo mennessä vahtimestarin huoneen postiluukkuun. Tämän jälkeen saapuneita ilmoittautumisia ei enää huomioida! Koetilaisuus ja käyttäytyminen kokeen aikana: Omtagningsprov och uppförande under provet Uusinta- ja korotuskoepäivät, -kellonajat ja -tilat ilmoitetaan ilmoitustaululla ja tässä SOTE-oppaassa luvussa kolme. Kokeenvalvojat jakavat koekysymykset nimenhuudolla jo ovella ennen kuin opiskelijat sijoittuvat istumaan. Opiskelijat jättävät laukkunsa luokan etuosaan ja ottavat mukaansa vain kirjoitusvälineet. Koe aloitetaan yhtäaikaa. Vastaus- (myös tyhjät) ja koekysymyspaperit palautetaan kokeenvalvojalle. Palauttaessaan koevastauksensa opiskelija kirjoittaa nimensä valvovalla opettajalla olevaan vihkoon. Vilpillinen toiminta koetilanteessa johtaa rangaistukseen! 9.2. Arvioinnin oikaisu - Anhållan om rättelse av bedömningen Jos olet tyytymätön saamaasi arvosanaan, voit pyytää arvioinnin oikaisua. Ensisijaisesti keskustele arvioinnin suorittaneen opettajan kanssa. Ellei keskustelu johda tyydyttävään ratkaisuun, voit tehdä kirjallisen oikaisupyynnön rehtorille. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin sinulla on ollut tilaisuus saada arvioinnin tulokset sekä arviointiperusteiden soveltaminen tietoosi. Jos olet tyytymätön em. päätökseen, voit hakea siihen oikaisua ammattiosaamisen arviointitoimikunnalta 14 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut päätöksestä tiedon. Jos päätös on virheellinen, toimikunta voi velvoittaa toimittamaan uuden arvioinnin. Oikaisupyyntö on perusteltu, jos on kyseenalaista, perustuuko osaamisen arviointi kriteereihin tai onko opiskelijalla ollut mahdollisuus oppia ennen osaamisen arviointia. Arvioinnin oikaisupyyntö tehdään kirjallisesti lomakkeella, jonka saa tulostettua Wilmasta. Opiskelijan arvioinnistaan esittämä oikaisupyyntö on opiskelijan lakisääteinen oikeus. Asiallisesti laadittu oikaisupyyntö ei saa vaikuttaa hänen myöhempien suoritustensa arviointiin. 17

20 10. Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet -Studerandens rättigheter och skyldigheter Opiskelijalla on oikeus opetussuunnitelman mukaiseen maksuttomaan opetukseen turvalliseen oppimisympäristöön aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamiseen maksuttomaan ateriaan osallistua koulutuksen kehittämiseen ja tulla kuulluksi (Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus opetustoiminnassa, KPEDU 2010) saada tarvitsemiaan erityisopetuksen palveluita Opiskelijana olet mukana kehittämässä koulutusta antamalla palautetta mm. jaksokyselyjen muodossa ja osallistumalla Osallisuus-päivään. Opojen kysymyslaatikkoon B-siiven 1. krs:ssa voi jättää kysymyksiä ja palautteita nimettömänä. Opot vastaavat koulun sähköpostiin kaikille yhteisesti Sora laki Sora-lagen Vuoden 2012 alusta astui voimaan säädösmuutoksia, jotka muuttavat ammatillisen koulutuksen kurinpitomenettelyjä sekä mahdollistavat opiskeluoikeuden pidättämisen tai peruuttamisen tietyillä aloilla esim. sosiaalija terveysalan perustutkinto. SORA-lainsäädännöllä (ratkaisuja soveltumattomuuteen) pyritään lisäämään koulutuksen järjestäjien mahdollisuutta puuttua tilanteisiin, jotka liittyvät opiskelijoita koskeviin soveltumattomuus- ja turvallisuuskysymyksiin. Säädöksillä pyritään varmistamaan potilas- ja asiakasturvallisuutta, alaikäisten turvallisuutta, opiskelu- ja työyhteisön turvallisuutta sekä yksittäisen opiskelijan oikeusturvaa. Kurinpitomenettelyn osalta suurin muutos on erillisen monijäsenisen toimielimen perustaminen, joka päättää opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta. Oppilaitoksen rehtorilla on oikeus antaa opiskelijalle varoitus järjestyssääntöjen rikkomisen johdosta. Kurinpitomenettely koskee kaikkea ammatillisen koulutuksen ja ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön alaista koulutusta. Toimielin päättää myös opiskeluoikeuden peruuttamisesta. Terveydentilavaatimukset ja rikostaustaote Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa jos ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne. Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla: sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa toimimisen veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen sijoittumista päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus. 18

Oppaan kuvat: istockphoto, Lasse Kantola, Karoliina Kivistö, Pia Rautio, Sonja Siikanen, Petri Smura

Oppaan kuvat: istockphoto, Lasse Kantola, Karoliina Kivistö, Pia Rautio, Sonja Siikanen, Petri Smura Hyvän elämän puolesta OPISKELIJAN OPAS syksy 2014 - kevät 2015 Info lukujärjestyksistä Työjärjestykset ja luokkatilat ovat näkyvissä Wilmassa, internetosoitteessa https://dila.starsoft.fi Jokaisella opiskelijalla

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2012-2013 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA TOIVALA

Opiskelijan opas 2012-2013 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA TOIVALA Opiskelijan opas 2012-2013 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA TOIVALA 2 Arvoisa opiskelija Savon ammatti- ja aikuisopiston puolesta toivotan Sinut tervetulleeksi opiskelemaan oppilaitokseemme. Vaativana tehtävänäsi

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2012-2013. Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto

Opiskelijan opas 2012-2013. Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto Opiskelijan opas 2012-2013 Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto 1 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 3 KOULUTUSOHJELMAT... 4 TOIMITILAT TUORLASSA... 5 TOIMITILAT PAIMIOSSA... 6 I TUTKINTORAKENNE... 7 AMMATILLISET

Lisätiedot

Opiskelijan Opas 2015 2016

Opiskelijan Opas 2015 2016 Opiskelijan opas 2015 2016 SALPAUKSEN KOULUTUSTARJONTA Onnittelut opiskelupaikan johdosta! HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Nuoriso ja vapaa-aika KULTTUURIALA Kulta, hopea ja kaiverrus Musiikki Puuala Rakennusala

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Opiskelijan opas 2015 2016 Ammatillinen perustutkinto Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi 2 Opiskelijan opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto Julkaisija: Oulun seudun ammattiopisto OSAO Taitto,

Lisätiedot

Opiskelijan Opas 2014-2015

Opiskelijan Opas 2014-2015 Opiskelijan Opas 2014-2015 Opiskelijan opas 2014-2015 2(28) SISÄLLYS 1. Tervetuloa opiskelemaan, elämään ja toimimaan lle... 4 2. Vuosisuunnitelma, lukuvuoden työpäivät ja lomat... 5 3. Opiskelijapalvelut...

Lisätiedot

RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA

RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO 3 Sisältö SAATTEEKSI RYHMÄNOHJAAJALLE...6

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

OPISKELUOPAS 2014-2015

OPISKELUOPAS 2014-2015 OPISKELUOPAS 2014-2015 Sisällysluettelo TERVETULOA OPISKELEMAAN LUKUVUOSI 2014-2015 OPISKELIJAN ETUUDET NEUVOJA JA OHJAUSTA POISSAOLO-OHJEISTUS TYÖSSÄOPPIMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT OPINTOJEN YHDISTÄMINEN

Lisätiedot

Opiskelijan. opas. Helsingin yksikkö

Opiskelijan. opas. Helsingin yksikkö Opiskelijan opas 2015 2016 Helsingin yksikkö Opiskelijan oma sivu Nimi Osoite Puhelin Luokanvalvoja Puhelin Opiskeluhyvinvoinnin yhteyshenkilöt Nimi Puhelin Nimi Puhelin Sisällysluettelo Tervetuloa opiskelemaan

Lisätiedot

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2012-2013 Sisällys 1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 2 OPINTO-OHJAUS KPEDUSSA... 2 2.1 Opinto-ohjauksen merkitys opiskelijalle... 2 2.2 Opinto-ohjauksen toteutus...

Lisätiedot

Opiskelijan. opas. Oulun yksikkö

Opiskelijan. opas. Oulun yksikkö Opiskelijan opas 2015 2016 Oulun yksikkö Opiskelijan oma sivu Nimi Osoite Puhelin Luokanvalvoja Puhelin Opiskeluhyvinvoinnin yhteyshenkilöt Nimi Puhelin Nimi Puhelin Sisällysluettelo Tervetuloa opiskelemaan

Lisätiedot

Opiskelijan. opas. Alavuden yksikkö

Opiskelijan. opas. Alavuden yksikkö Opiskelijan opas 2015 2016 Alavuden yksikkö Opiskelijan oma sivu Nimi Osoite Puhelin Luokanvalvoja Puhelin Opiskeluhyvinvoinnin yhteyshenkilöt Nimi Puhelin Nimi Puhelin 2 OPISKELIJAN OPAS 2015 2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

RAISION KAUPPAOPISTO OPINTO-OPAS

RAISION KAUPPAOPISTO OPINTO-OPAS 1 RAISION KAUPPAOPISTO OPINTO-OPAS 2014 2015 2 SISÄLLYS 1 TERVETULOA RAISION KAUPPAOPISTOON... 3 2 HALLINTO... 3 2.1 Omistaja... 3 2.2 Yhteystiedot... 3 3 KOULUTUSJÄRJESTELMÄ... 3 3.1 Rakenne... 3 3.2

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 7 2.1 Arvot... 7 2.2 Missio... 8 2.3 Visio... 8 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT

Lisätiedot

hlman TULEVAISUUS TÄHTÄIMESSÄ OPISKELIJAN OPAS 2015 2016 MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORiLLE

hlman TULEVAISUUS TÄHTÄIMESSÄ OPISKELIJAN OPAS 2015 2016 MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORiLLE OPISKELIJAN OPAS 2015 2016 TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS hlman MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORiLLE MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA, ELÄINTENHOITAJA, PUUTARHURI, TARJOILIJA ja KOKKI AHLMANIN ammatti-

Lisätiedot

Nimi. https://peda.net/simo/simon-lukio

Nimi. https://peda.net/simo/simon-lukio Nimi https://peda.net/simo/simon-lukio 2 SISÄLLYSLUETTELO SIMON LUKION OPISKELIJOILLE... 4 MITEN LUKIOSSA OPISKELLAAN... 4 OPISKELUOHJEITA... 5 KOULUN YHTEYSTIEDOT JA HENKILÖKUNTA... 6 SIMON SIVISTYSLAUTAKUNTA

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2014-2015

OPINTO-OPAS 2014-2015 OPINTO-OPAS 2014-2015 2 OULUN PALVELUALAN OPISTON KEHITYSPOLKU OULUN MARTTAKOULUN PERUSTAMINEN 1.3.1942 12 OPISKELIJAA PERHEENEMÄNTÄKOULUTUSTA VALION HENKILÖKUNNAN RUOKALA ENSIMMÄISENÄ TOIMITILANA POROPUTAAN

Lisätiedot

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 1 (43) Päivitetty Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 2 (43) Päivitetty Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I HYRIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ... 5 1 HYRIAN ORGANISAATIO, STRATEGIA

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

Päivitetty 19.8.2014. Aikuisopiskelijan opas

Päivitetty 19.8.2014. Aikuisopiskelijan opas Päivitetty 19.8.2014 Aikuisopiskelijan opas Tervetuloa Kainuun ammattiopistoon! Olet ottanut merkittävän askeleen elämässäsi siirtyessäsi opiskelemaan Kainuun ammattiopistoon. Onnittelut hyvästä valinnasta.

Lisätiedot

PAS O-O INT P O 15-16 1

PAS O-O INT P O 15-16 1 OPINTO-OPAS 15-16 1 KALLION LUKIO www.kallil.edu.hel.fi www.facebook.com/kallionlukio käyntiosoite: Porthaninkatu 15, 00530 Helsinki postiosoite: PL 3805, 00099 Helsingin kaupunki Pengerkadun tilat: Pengerkatu

Lisätiedot

aikuislukion opinto-opas 2015 2016

aikuislukion opinto-opas 2015 2016 Töölön yhteiskoulun aikuislukion opinto-opas 2015 2016 TÖÖLÖN YHTEISKOULUN AIKUISLUKIO Urheilukatu 10 12, 00250 Helsinki 1 www.tyk.fi Ylläpitäjä: Töölön Yhteiskoulu Oy sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@tyk.fi

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Laivurinkatu 3, 00150 Helsinki toinen toimipiste: Iso-Roobertinkatu 20 22, 00120 Helsinki www.eira.fi Toimisto toimisto@eira.fi puh. (09) 4542 270 fax. (09) 4542 2720 aukioloajat

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS Ahlmanin ammattiopisto OPISKELIJAN OPAS 2013 2014 TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS hlman MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORiLLE MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA, ELÄINTENHOITAJA, PUUTARHURI, TARJOILIJA ja

Lisätiedot