KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA. Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. Audiovisuaalisen viestinnän koulutusohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA. Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. Audiovisuaalisen viestinnän koulutusohjelma"

Transkriptio

1 KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Audiovisuaalisen viestinnän koulutusohjelma

2 Keski-Uudenmaan OPETUSSUUNNITELMA 1 (2) AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA 3 (100) Ammatilliset opinnot (110) Tutkinnon yhteiset ammatilliset opinnot (111) Audiovisuaalisen viestinnän perusosaaminen (11101) Digitaalinen media (11102) Graafinen suunnittelu (11103) Valokuvauksen ja kuvankäsittelyn perusteet (11104) Web-suunnittelun perusteet (11105) Multimedia (11106) Videoilmaisu (11107) Äänitekniikka ja -kerronta (11108) Sisältötuotanto Ammattiosaamisen näyttö Työprosessin hallinta 11 Työtehtävän hallinta 13 Työturvallisuuden hallinta 15 Työn perustana olevan tiedon hallinta 15 Kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen 17 Yhteiset painotukset 18 (130) Audiovisuaalisen viestinnän koulutusohjelma, media-assistentti.. 21 (131) Video- televisio- ja elokuvatyö (13101) Digitaalinen videotuotanto (13102) Virtuaalilavastus (13103) Yrittäjyys Ammattiosaamisen näyttö Työprosessin hallinta 29 Työtehtävän hallinta 31 Työturvallisuuden hallinta 32 Työn perustana olevan tiedon hallinta 32 Kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen 33 Yhteiset painotukset 34 (132) Multimediailmaisu (13201) ) Multimediakerronta (13202) Multimediatyö - Opinnäytetyö Ammattiosaamisen näyttö Työprosessin hallinta 40

3 Keski-Uudenmaan OPETUSSUUNNITELMA 2 (2) Työtehtävän hallinta 43 Työn perustana olevan tiedon hallinta 44 Kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen 45 Yhteiset painotukset 46 (133) Multimediatekniikka (13301) Multimediatekniikka ja -työkalut (13302) Multimediasovellukset Ammattiosaamisen näyttö Työprosessin hallinta 52 Työtehtävän hallinta 55 Työn perustana olevan tiedon hallinta 57 (300) Valinnaiset opinnot (315) Multimediatuotanto (31501) Tuotanto- ja projektinhallinta (31502) Yrittäjyys (31503) Multimediatuotteen budjetoiminen, markkinoiminen, julkaiseminen ja levitys 59 Ammattiosaamisen näyttö Työprosessin hallinta 61 Työtehtävän hallinta 63 Työn perustana olevan tiedon hallinta 64 Yhteiset painotukset 65 (400) Muut valinnaiset opinnot (405) Vapaasti valittavat opinnot (40501) Vapaasti valittavat opinnot (40502) Dokumenttiprojekti (40503) Verkkojulkaisun suunnittelu ja toteutus (40504) Verkkovideo ja animaatio (40505) Median julkaisu ja dokumentointi (40506) Television ja elokuvan historia ja klassikot

4 Keski-Uudenmaan OPETUSSUUNNITELMA 3 (3) Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon opetussuunnitelma Keski-Uudenmaan (2) Kulttuuriala (202) Viestintä ja informaatiotieteet (321602) (1) Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, media-assistentti AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON JA KOULUTUSOHJELMAN TAVOITTEET Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tavoitteena on antaa opiskelijalle tarvittava perusosaaminen alan assistenttitason työtehtäviin, jotka liittyvät viestintätuotteiden suunnitteluun, toteuttamiseen, valmistamiseen, tuottamiseen ja markkinointiin. Tässä audiovisuaalisilla viestintätuotteilla tarkoitetaan mm. valokuvia, elokuvia, video-, radio- ja tv-ohjelmia, multimediatuotteita, vuorovaikutteisia pelejä ja ohjelmia, digitaalisia elokuvatallenteita, webbisivuja ja wap-palveluja. Perustutkinnon tavoitteissa on painotettu teknistuotannollisen tietotaidon lisäksi esteettisfilosofista perusnäkemystä sekä kulttuurihistorian perusteiden tuntemusta. Audiovisuaalisen viestinnän alalla on useita laajoja ammatteja ja ammattiryhmiä, siksi alalla tarvitaan sekä moniosaajia että erikoistuneita tietyn tekniikan tai taidon erityisosaajia. Tämän takia alan perustutkinnon tavoitteissa korostuu alan kaikille opiskelijoille yhteinen perusosaaminen sekä laaja valinnaisten opintojen osuus, joka mahdollistaa hyvin erilaisten suuntautumisvaihtoehtojen toteuttamisen. (100) Ammatilliset opinnot Laajuus 90 opintoviikkoa (100) Ammatilliset opinnot

5 Keski-Uudenmaan OPETUSSUUNNITELMA 4 (20) (110) Tutkinnon yhteiset ammatilliset opinnot Pakollinen 90 opintoviikkoa (111) Audiovisuaalisen viestinnän perusosaaminen Pakollinen 30 opintoviikkoa (11101) Digitaalinen media Pakollinen 3 opintoviikkoa Tavoitteet ja sisältö Opiskelijan on osattava suunnitella projekti, määrittää sille työsuunnitelma, aikataulu ja kustannusarvio. Opiskelijan on hallittava mediatyön edellyttämät aikataulut ja järjestelmällisyys. Hänen on osattava toimia sekä itsenäisesti että ryhmän jäsenenä. Hänen on ymmärrettävä tuotannonhallinta kokonaisuutena sekä tunnettava eri tuotantomenetelmiä ja alalla käytettäviä välineitä. Hänen on tunnettava erilaisia viestintätuotantotapoja ja -muotoja. Opiskelijan on hahmotettava vastuukysymykset sekä ryhmä- että yksilötyössä. Opiskelijan on osattava hahmottaa työlainsäädännön ja tekijänoikeussäännösten keskeinen sisältö ja niiden merkitys viestintätyössä. Hänen on hallittava asiakaspalvelun säännökset ja sopimukset sekä alan perusliikekirjeenvaihto. Toteuttamistapa Oppimisympäristö Teorialuokka, multimedialuokka Oppimisen menetelmät Luennot, harjoitustehtävät, ryhmätyöt Oppimateriaali Kirjallisuus, verkkomateriaalit Digitaalinen media ISBN (11102) Graafinen suunnittelu Pakollinen 4 opintoviikkoa Tavoitteet ja sisältö Opiskelijan on osattava soveltaa audiovisuaalisessa viestinnässä värien, typografian ja kuvasommittelun keskeisiä periaatteita.

6 Keski-Uudenmaan OPETUSSUUNNITELMA 5 (20) Toteuttamistapa Oppimisympäristö Teorialuokka, multimedialuokka Oppimisen menetelmät Luennot, harjoitustehtävät, ryhmätyöt, analyysit Oppimateriaali Kirjallisuus, monisteet Digitaalinen media ISBN (11103) Valokuvauksen ja kuvankäsittelyn perusteet Pakollinen 3 opintoviikkoa Tavoitteet ja sisältö Opiskelijan on osattava sekä ottaa valokuvia että käsitellä niitä erityyppisiä käyttötarkoituksia varten. Opiskelijan on osattava soveltaa valokuvan ilmaisumahdollisuuksia ja -keinoja kuvaustapahtumassa, valmistuksessa ja kuvankäsittelyssä Toteuttamistapa Oppimisympäristö Teorialuokka, multimedialuokka, monikäyttöstudio Oppimisen menetelmät Luennot, harjoitustehtävät ja etätehtävät sekä niiden analysointi Oppimateriaali Kirjallisuus, monisteet Digitaalinen media ISBN (11104) Web-suunnittelun perusteet Pakollinen 2 opintoviikkoa Tavoitteet ja sisältö Opiskelijan on osattava suunnitella tyylikäs graafinen käyttöliittymä ja navigointijärjestelmä internet-sivulle tai multimediatuotteeseen.

7 Keski-Uudenmaan OPETUSSUUNNITELMA 6 (20) Toteuttamistapa Oppimisympäristö multimedialuokka Oppimisen menetelmät Luennot, harjoitustehtävät Oppimateriaali Kirjallisuus, verkkomateriaalit Digitaalinen media ISBN (11105) Multimedia Pakollinen 5 opintoviikkoa Tavoitteet ja sisältö Opiskelijan on hallittava tietotekniikan perusteet niin, että hän osaa käyttää alan sovellusohjelmia jossakin käyttöjärjestelmäympäristössä. Opiskelijan on hallittava vuorovaikutteisen multimedian ominaispiirteet. Hänen on osattava valita yksinkertaisiin verkkojulkaisuihin tai multimediatuotantoihin sopivat työkalut sekä toteuttaa itsenäisesti yksinkertainen verkkojulkaisu. Opiskelijan on tunnettava graafisen ilmaisun periaatteet ja perustekniikat. Hänen on osattava käyttää yksinkertaisia graafisen tekniikan menetelmiä AV-tuotannossa. Toteuttamistapa Oppimisympäristö Multimedialuokka, monikäyttöstudio Oppimisen menetelmät Luennot, harjoitustehtävät, verkko-opetus Oppimateriaali Kirjallisuus, verkkomateriaalit Digitaalinen media ISBN (11106) Videoilmaisu Pakollinen 4 opintoviikkoa

8 Keski-Uudenmaan OPETUSSUUNNITELMA 7 (20) Tavoitteet ja sisältö Opiskelijan on hallittava yksinkertainen videokuvaaminen sekä osattava editoida kuvausaineistoa. Hänen on osattava soveltaa videokuvaamisen ilmaisumahdollisuuksia ja keinoja sekä kuvaustapahtumassa että editoinnissa. Opiskelijan on osattava soveltaa ilmaisussaan valon eri käyttömahdollisuuksia. Opiskelijan on osattava soveltaa dramaturgian perusteita audiovisuaalisen tuotteen sisällön ja muodon laatimisessa. Hänen on osattava yhdistää kuvaa, valoa ja ääntä audiovisuaalisessa kerronnassa. Opiskelijan on osattava hahmottaa eri tuotantomuotojen vaatimat valaisutekniikat. Hänen on osattava kytkeä, käyttää ja ripustaa valaisulaitteita oikein, turvallisesti ja ergonomisesti. Hänen on osattava määrittää valaisimien ja niiden ohjaus- ja lisälaitteiden keskeiset toimintaperiaatteet. Opiskelijan on tunnettava valaisuun käytettävät keskeiset valaisin- ja poltintyypit. Hänen on tunnettava keskeiset valonohjausjärjestelmät sekä niiden lisälaitteet. Toteuttamistapa Oppimisympäristö Teorialuokka, multimedialuokka, monikäyttöstudio Oppimisen menetelmät Harjoitus- ja ryhmätyöt, työpajat, analyysit Oppimateriaali Kirjallisuus, verkkomateriaalit, monisteet Digitaalinen media ISBN (11107) Äänitekniikka ja -kerronta Pakollinen 2 opintoviikkoa Tavoitteet ja sisältö Opiskelijan on osattava tallentaa ääntä sisä- ja ulkotiloissa. Hänen on osattava soveltaa äänen ilmaisumahdollisuuksia ja -keinoja sekä tallennustapahtumassa että jälkikäsittelyssä. Opiskelijan on osattava soveltaa äänen mahdollisuuksia audiovisuaalisessa viestinnässä sekä osattava havainnoida ääntä ympäristönsä osana. Opiskelijan on osattava tehdä teknisesti laadukas perusäänitallenne sekä jälkikäsitellä sitä jollakin äänenkäsittelyjärjestelmällä. Opiskelijan on osattava määrittää, miten äänityöskentelyn koko tekninen prosessi rakentuu. Hänen on tunnettava kuvatekniikkaan liittyvän äänitekniikan käyttö ja sen sovellusten keskeiset periaatteet. Opiskelijan on tunnettava äänityössä käytettävät peruslaitteet. Hänen on osattava määrittää näiden laitteiden keskeiset toimintaperiaatteet sekä niiden merkitys ääni-ilmaisun tavoitteiden toteuttamisessa.

9 Keski-Uudenmaan OPETUSSUUNNITELMA 8 (20) Toteuttamistapa Oppimisympäristö Teorialuokka, multimedialuokka, monikäyttöstudio Oppimisen menetelmät Luennot, harjoitustehtävät, ryhmätyöt, analyysit Oppimateriaali Kirjallisuus, monisteet Digitaalinen media ISBN (11108) Sisältötuotanto Pakollinen 7 opintoviikkoa Tavoitteet ja sisältö Opiskelijan on tunnettava viestinnän, kulttuurintutkimuksen, mediapsykologian ja mediaetiikan sekä taidehistorian perustiedot ja osattava ottaa vastuu tuottamansa mediasisällön taiteellisesta, eettisestä ja psykologisesta vaikutuksesta. Hänen on osattava soveltaa viestinnän, kulttuuritiedon, taiteen ja psykologian oppeja omassa työssään. Opiskelijan on osattava noudattaa tekijänoikeuksia ja alan muita eettisiä velvollisuuksia. Opiskelijan on osattava tehdä erilaisiin kohderyhmiin vetoavia mediatuotteita siten, että hän pystyy valitsemaan taidehistorian, viestinnän, psykologian ja etiikan teorioiden opeista työhön sopivan viestintätavan ja -välineen. Opiskelijan on osattava toimia kansainvälisissä työelämän yhteyksissä. Hänen on osattava käyttää oman alansa englanninkielisiä työohjeita, laitteiden käyttöohjeita ja muita julkaisuja. Lisäksi hänen on osattava laatia englanninkielinen työhakemus. Hänen on pystyttävä sekä keskustelemaan omasta alastaan että pitämään työstään lyhyt esitys englanniksi, joten hänen on hallittava englannin kielen rakenteita ja oman alansa englannin kielen perussanasto. Toteuttamistapa Oppimisympäristö Teorialuokka, multimedialuokka, auditorio Oppimisen menetelmät Luennot, harjoitustehtävät, ryhmätyöt, esitelmät, analyysit, vierailut Oppimateriaali Kirjallisuus, monisteet, verkkomateriaalit Digitaalinen media ISBN

10 Keski-Uudenmaan OPETUSSUUNNITELMA 9 (20) Mediapsykologia Anu Mustonen ISBN Ammattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Ammattiosaamisen näyttö audiovisuaalisen viestinnän perusosaaminen 30 opintoviikkoa Näytön ja opintokokonaisuuden arviointikriteerit YLEISTÄ Näyttöaineisto ohjeistaa näyttöjen käyttöön työelämäosaamisen mittaamiseksi. Näytöt mittaavat käytännön työtilanteissa opiskelijan saavuttamaa osaamistasoa. Ne annetaan joko oppilaitoksen tiloissa ja laitteilla tai oikeassa työelämän ympäristössä. Perusosaamisen opintokokonaisuuden näytöt on useimmiten tarkoituksenmukaisinta järjestää oppilaitoksen tiloissa. Näytöllä opiskelija osoittaa kunkin opintokokonaisuuden tai sen osan osaamisensa. Perusosaamisen opintokokonaisuus on hyvin laaja-alainen, joten voi olla tarkoituksenmukaista sisällyttää siitä mahdollisimman paljon opiskelijan valinnaisten ammatillisten opintokokonaisuuksien näyttöjen yhteyteen. Tällöin perusosaamisen näytöstä tulisi opiskelijan näkökulmasta selkeärajaisempi ja hallittavampi. Jos perusosaamisen näyttö on opiskelijalle ensimmäinen näyttötapahtuma, sen keskeinen merkitys on ammattiosaamisen lisäksi ohjata opiskelijaa näyttöihin ja tutustuttaa näyttöjärjestelmään. NÄYTÖN KUVAUS Opiskelija tekee projektisuunnitelman ja toteuttaa sen aikataulun ja kustannusarvion asettamissa rajoissa. Opiskelija tuntee sekä kuvakerronnan perusteet että äänen ja valon vaikutuksen kuvakerrontaan. Hän tekee video- ja äänitallenteen, valaisee kuvaustilanteen, kuvaa, äänittää ja käsittelee raakamateriaalin valmiiksi tuotteeksi. Hän valaisee yksinkertaisen esitystilanteen ja -tilan sekä hoitaa sen äänentoiston. Opiskelija valaisee kuvauskohteen ja valokuvaa sen kinofilmijärjestelmä- tai digitaalikameralla. Hän valitsee itse ottamistaan kuvista ilmaisullisesti sopivimmat. Opiskelija kehittää mustavalkofilmin ja vedostaa kuvan paperille. Hän muokkaa digitoitua kuvaa kuvankäsittelyohjelmalla julkaisualustaan sopivaksi. Opiskelija tekee multimedia- tai printtimediatuotteen sivun, osion tai lay-outsuunnitelman annetun käsikirjoituksen tai muun riittävän ohjeistuksen pohjalta. Opiskelija toteuttaa pienimuotoisen digitaalisen tuotteen tai painotuotteen. Opiskelija toteuttaa yksinkertaisen verkkojulkaisun annetun ohjeistuksen mukaan. Esteettisiä ja sisällöllisiä valintoja tehdessään opiskelija ottaa huomioon tyylisuunnat ja taidelajit. Hän havainnoi audiovisuaalista ympäristöään työtehtäviensä näkökulmasta. Hän erittelee ja soveltaa havaintojaan ja tietojaan. Opiskelija ottaa huomioon ja soveltaa tietojaan tekijänoikeuksista ja muusta viestinnän sääntelystä. Hän käyttää suullista ja kirjallista ammattienglantia.

11 Keski-Uudenmaan OPETUSSUUNNITELMA 10 (20) Saa työtehtävän: videokuvaus äänitys kuvan tai äänen jälkikäsittely valaisu valokuvaus valokuvan valmistus kuvankäsittely graafisen ulkoasun toteutus multimediajulkaisu projektin suunnittelu ja hallinta Valitsee ja varaa: tuotantokaluston laitteet ja ohjelmistot muut resurssit. Soveltaa tehtävässä viestinnän, ilmaisun ja tekniikan tietämystään: esteettiset, taiteelliset ja kulttuuriset perusteet värien, typografian ja kuvasomittelun perusteet dramaturgian perusteet joukkoviestinnän analysointi työturvallisuus säädökset ja normit vuorovaikutus ammattienglanti. Toteuttaa työtehtävän. Hoitaa tehtävään kuuluvat jälkityöt ja hyväksyttää työn. ESIMERKKEJÄ NÄYTÖISTÄ Esimerkki 1 Tehtävän ja työprosessin kuvaus: Tehtävänä on valmistaa musiikkiyhtyeelle tilauksenmukainen esittelymateriaali verkkoon. Esittelymateriaali koostuu videokuvasta ja äänestä, valokuvista, annetusta tekstistä ja mahdollisesta muusta graafisesta materiaalista. Materiaalin jakelukanavia ovat optinen levy kansineen ja yhtyeen kotisivut. Yhtyeen edustaja tulee paikalle tarkentamaan tilauksen yksityiskohtia ja sopimaan materiaalin hyväksyttämisestä. Työprosessiin kuuluu videohaastattelun teko, valokuvien ottaminen ja käsittely, materiaalin muokkaaminen ja optimointi siirrettäväksi optiselle levytallenteelle ja verkkoon. Levyn kansi teksteineen suunnitellaan painovalmiiksi tiedostoksi ja sii-

12 Keski-Uudenmaan OPETUSSUUNNITELMA 11 (20) tä tehdään koevedos. Levylle tarkoitetusta aineistosta poltetaan yksi koetallenne. Ryhmätyönä haastattelu:tehtävänä on suorittaa kolmen hengen ryhmätyönä lyhyt henkilöhaastattelu yhdestä yhtyeen jäsenestä. Toteutus: yksi videokamera, lajityypin mukainen valaisukalusto, erillinen tilanteeseen sopiva mikrofoni- ja äänikalusto. Kuva ja ääni jälkikäsitellään ja siirretään verkkoon yhtyeen kotisivuille. Yksilötyönä: Suunnitellaan ja kuvitetaan levyn kansi yhtyeestä otetuilla kuvilla ja annetulla tekstillä sekä mahdollisella muulla graafisella aineistolla. Otetaan yhtyeen jäsenestä valokuvia mustavalkofilmille. Kehitetään filmi, tehdään pinnakkainen ja valitaan esittelymateriaaliin sopivat kuvat. Skannataan mustavalkonegatiivista valitut kuvat ja tehdään niistä ja mahdollisesta muusta halutusta materiaalista kuvankäsittelyohjelmalla duotone (kaksisävy) -tiedosto tulostamista varten. Valitaan tekstityyppi, -väri ja -koko sekä taitetaan levyn kansi kuvineen ja teksteineen. Käsitellään kuvat myös yhtyeen kotisivuille vietäväksi. Suunnitellaan ja toteutetaan kotisivulle pieni promo-kokonaisuus tilaajan haluamassa muodossa. Siirretään käsitelty materiaali kotisivun ylläpitäjälle. Kaikki valmistettu materiaali hyväksytetään tilaajalla työn alussa laaditun hyväksyttämis-protokollan mukaan. Huolehditaan tekijänoikeuksiin ja muihin oikeuksiin liittyvistä velvoitteista ja laaditaan videosta tarkka nauhakortti. Dokumentoidaan tehtävän alusta alkaen tehdyt sopimukset ja annetut ohjeet. Palautetaan määräaikaan mennessä tilaajalle nauhakortti, levyn kannen koevedos, optinen koetallenne ja dokumentaatio. Näyttöympäristö Opiskelija voi antaa näyttönsä pienessä projektissa osin ainoana näytönantajana tai suuremmassa projektissa osana ryhmää, kunhan toiminta mahdollistaa arvioinnin eriyttämisen yksilöllisesti Opintokokonaisuuden arviointi Työprosessin hallinta Toteuttaa työtehtävät annettujen ohjeiden mukaan Hoitaa tehtäviin kuuluvat jälkityöt ja hyväksyttää työn Tyydyttävä taso (T1) osaa käyttää saamaansa käsikirjoitusta ja muita ohjeita ohjattuna työnsä pohjana. testaa työnsä ja on huolellinen huolehtii, että lopputulos on julkaisukelpoinen tuottaa ohjattuna valokuvia digitaaliseen muotoon joko skannaamalla tai tallentamalla ne muulla tavalla tietokoneelle työstää kuvat kuvankäsittelyohjelmalla osaa videokuvata vallitsevassa valossa osaa leikata videokuvaa niin, että saa siitä käyttökelpoisen tuotteen

13 Keski-Uudenmaan OPETUSSUUNNITELMA 12 (20) laittaa jonkin oman tuotteensa julkisesti esille osaa käyttää fontteja graafisina elementteinä osaa toimia projekti- ja ryhmätyössä osaa ohjattuna dokumentoida oman työnsä osaa ohjattuna arvioida oman työvaiheensa noudattaa sopimuksia täyttää ohjattuna työn laatuvaatimukset työskentelee huolellisesti ja ahkerasti pystyy arvioimaan työtään ohjattuna toimii ohjeiden ja opastuksen mukaan Hyvä taso (H3) tuottaa valokuvia digitaaliseen muotoon joko skannaamalla tai tallentamalla ne muulla tavalla tietokoneelle työstää kuvat ammattimaisella kuvankäsittelyohjelmalla rakentaa tarvittaessa kolmipistevalaisun osaa toimia asiakaslähtöisesti työskentelee projekteissa ryhmätyön periaatteiden mukaan osaa nimetä, varastoida, arkistoida ja suojata tekemänsä tiedostot osaa dokumentoida työnsä annetussa laajuudessa ja täsmällisyydessä täyttää työn laatuvaatimukset työskentelee tavoitteellisesti testaa ja tarkistaa työnsä ennen sen luovutusta eteenpäin pystyy arvioimaan työtään ja perustelemaan tekemänsä ratkaisut toimii joustavasti kehittää työnsä joutuisuutta Kiitettävä taso (K5) käyttää saamaansa käsikirjoitusta ja muita ohjeita huolellisesti ja tarkasti työnsä pohjana toimii suunnitelmallisesti, järjestelmällisesti, itsenäisesti ja oma-aloitteisesti muokkaa kuvat ominaisuuksiltaan ja tallennusmuodoltaan julkaisualustaan sopivaksi osaa leikata videokuvaa niin, että saa siitä julkaisukelpoisen tuotteen tekee valaisutilanteen tilaan ja esitykseen arvioi kriittisesti omia töitään suunnittelee paino- tai digitaaliselle tuotteelle typografisen ilmeen tekee multimedia- tai printtimediatuotteen sivun, osion tai lay-out suunnitelman käyttäen hyväksi sommittelun elementtejä toteuttaa yksinkertaisen verkkojulkaisun riittävän ohjeistuksen pohjalta koostaa verkkojulkaisun jollakin sivutuotanto-ohjelmistolla, toteuttaa testauksen sekä toimittaa verkkojulkaisun palveluun osaa toimia palveluhenkisesti

14 Keski-Uudenmaan OPETUSSUUNNITELMA 13 (20) osaa mukauttaa oma tekemisensä annettuihin mahdollisuuksiin ja kokonaistavoitteen saavuttamiseen tuntee ja noudattaa sopimuksia varmuuskopioi tekemänsä tiedostot sovitulla tavalla dokumentoi työnsä tarkoituksenmukaisessa laajuudessa ja täsmällisyydessä tuntee kulloisenkin työn laatuvaatimukset työskentelee luovasti, tehokkaasti osaa eritellä ja arvioida omaa työtään suhteessa koko tuotantoon on oma-aloitteinen kehittää omaa työskentelytapaansa Työtehtävän hallinta Valitsee ja varaa tehtävään sopivat työkalut Käyttää työtehtävän eri vaiheissa tarvittavia erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja työmenetelmiä Hoitaa tehtävään kuuluvat jälkityöt ja hyväksyttää työn Tyydyttävä taso (T1) pystyy ohjattuna käyttämään järjestelmäkameraa ja digitaalisia kuvasvälineitä niin, että hän saa lopputulokseksi käyttökelpoisen valokuvan pystyy ohjattuna kehittämään mv-filmiä ja tekemään siitä vedoksen valitsee ohjatusti sopivan värikartan tuotteelle tai projektille. osaa ohjattuna valmistaa videokameran kuvaamista varten ja käyttää videokameraa osaa ohjattuna ladata kuvatallenteen editointilaitteelle tuntee perusleikkauksen ideat ja kuvan trimmauksen ja osaa ohjattuna leikata ja trimmata kuvaa sen perusteella osaa ohjattuna kopioida editoidun tallenteen esitysformaattiin osaa kuvata vallitsevassa valossa osaa kytkeä opastettuna annetun valaistuskaluston toimintakuntoon ja suunnata heittimet valaistavaan kohteeseen osaa opastettuna käyttää valo-ohjauspöytää niin, että hän saa ohjattua haluttuja valonheittimiä osaa ohjattuna sijoittaa mikrofonin oikein ja laittaa laitteiston käyttökuntoon osaa opastettuna käyttää tallenninta ja äänen editointilaitteistoa osaa toimia kuvausryhmän äänittäjänä muokkaa kuvat ja äänet työhön sopivilla kuvan- ja äänenkäsittelyohjelmilla osaa ohjattuna valita fontin käyttöympäristön mukaan osaa ohjattuna laatia pienelle työlle työsuunnitelman, aikataulun ja kustannusarvion osaa ohjattuna tehdä muistion, laskun ja täyttää annetut lomakkeet ja tehdä luonnokset annetuista tarjouspyynnöistä, tarjouksista, kyselyistä

15 Keski-Uudenmaan OPETUSSUUNNITELMA 14 (20) tulee toimeen oman alansa englanninkielisillä käyttöohjeilla ja selviää englanninkielisillä suullisilla työohjeilla tunnistaa ohjattuna tekijänoikeuksien alaisen materiaalin kirjaa käyttämänsä materiaalin ohjattuna käyttää jotain käyttöjärjestelmäympäristöä niin, että pystyy käyttämään alan sovellusohjelmia laatii ohjattuna yksinkertaisen verkkojulkaisun Hyvä taso (H3) käyttää järjestelmäkameraa tai digitaalisia kuvausvälineitä niin, että hän saa lopputulokseksi käyttökelpoisen valokuvan kehittää mv-filmiä ja tekee siitä vedoksen valitsee tarkoituksenmukaisen värikartan tuotteelle tai projektille osaa valmistaa videokameran kuvaamista varten ja käyttää videokameraa osaa ladata kuvatallenteen editointilaitteelle osaa perusleikkauksen ja kuvan trimmauksen osaa kopioida editoidun tallenteen esitysformaattiin osaa tehdä kolmipistevalaisun osaa kuvata vallitsevassa valossa ja tuntee värilämpötilan vaikutuksen kuvaan osaa valita tilanteeseen soveltuvan valaistuskaluston ja rakentaa siitä yksinkertaisen valaistuskokonaisuuden, jolla hoitaa kohteen valaisun riittävällä tavalla osaa suunnata valonheittimet tilanteen vaatimalla tavalla ja käyttää valoohjauspöytää valonheittimien ohjaukseen valitsee käyttötarkoitukseen ja tilanteeseen sopivan mikrofonin ja tallentimen, sekä kytkee laitteet laitekokonaisuudeksi sijoittaa mikrofonin tilanteen vaatimalla tavalla ja käyttää tallenninta siirtää äänimateriaalin editointilaitteistoon ja editoi siitä kokonaisuuden valitsee asiallisen fontin käyttöympäristön mukaan - käyttää fontteja graafisina elementteinä osaa valita ja käyttää sopivia työkaluja ja ohjelmia tunnistaa tekijänoikeuksien alaisen materiaalin kirjaa ohjeiden mukaisesti käyttämänsä materiaalin Kiitettävä taso (K5) hyödyntää oma-aloitteisesti järjestelmäkameran tai digitaalisen kuvausvälineistön erilaisia toimintoja käyttää erillisiä valaisukalustoja saa lopputulokseksi persoonallisen valokuvan kehittää mv-filmiä virheittä ja tekee siitä laadukkaan vedoksen valitsee perustellusti värikartan tuotteelle tai projektille korjaa ja värittää kuvallisia elementtejä huomioiden värijärjestelmät ja julkaisualustat. osaa värien korjaamisen järjestelmän digitaalisessa mediassa

16 Keski-Uudenmaan OPETUSSUUNNITELMA 15 (20) osaa kuvata vallitsevassa valossa ja osaa käyttää tietoa värilämpötilasta hyväkseen kokoaa yksinkertaisen valaisujärjestelmän kohteen valaisemiseksi ohjeiden mukaan käyttää focusta ja rajaimia valitsee tarvittavat välineet itsenäisesti ja kytkee laitteet toimivaksi kokonaisuudeksi valitsee itsenäisesti tilanteeseen oikean tyyppisen mikrofonin ja sijoittaa sen äänityskohteen ja ääniympäristön edellyttämällä tavalla kokoaa yksinkertaisen äänityslaitteiston, johon kuuluu mikrofoni, tallennin, kaiuttimet tai kuulokkeet sekä välijohdot ja tallenteet säätää äänitystason ja tekee tallennuksen vaimentaa häiriöääniä taajuuskorjaimella ja säätää kokonaisuuden äänenvoimakkuuden tasapainoiseksi kytkee laitteiston, johon kuuluu mikrofoni, sähköinen äänilähde, yksinkertainen äänipöytä, vahvistin, kaiuttimet ja kaapelointi sijoittaa laitteet asianmukaisesti sekä käyttää äänipöytää ja säätää äänitason sekä kanavien tasosuhte suorittaa tekstin taiton ja muokkauksen typografisen suunnitelman pohjalta käyttää fontteja graafisina elementteinä tuotteen tai projektin luonteen mukaan - tallentaa eri mediaelementit ominaisuuksiltaan ja tiedostomuodoiltaan julkaisualustaan sopivaksi perehtyy hankkeen tavoitteisiin ja laatii pienelle työlle työsuunnitelman, aikataulun ja kustannusarvion tekee muistion, laskun ja täyttää lomakkeita ja tekee luonnokset tarjouspyynnöstä, tarjouksesta, kyselystä kirjaa saamiensa ohjeiden mukaisesti käyttämänsä materiaalin ja toimittaa tiedot asianomaiselle ryhmän jäsenelle Työturvallisuuden hallinta Tyydyttävä taso (T1) tuntee työturvamääräykset siten, että suoriutuu tehtävistä turvallisesti toimii ergonomisesti oikein Hyvä taso (H3) osaa huomioida itsenäisesti työympäristössä olevat riskitekijät noudattaa annettuja työturvallisuusohjeita ja -määräyksiä Kiitettävä taso (K5) osaa itsenäisesti huolehtia työympäristönsä työturvallisuudesta ja ilmoittaa puutteellisuuksista Työn perustana olevan tiedon hallinta soveltaa tehtävässään av-alaan liittyvän viestinnän, ilmaisun ja tekniikan tietämystään

17 Keski-Uudenmaan OPETUSSUUNNITELMA 16 (20) Tyydyttävä taso (T1) osaa käyttää alan keskeisiä termejä ja tuntee av-alaan liittyvät keskeiset käsitteet tuntee av-tuotannon dokumenttien perustehtävät ja osaa ohjattuna soveltaa niitä tuotannollisessa työssään tunnistaa av-viestinnän työssä tarvittavia taiteenlajeja ja niiden olennaisimmat tyylisuunnat tunnistaa työssään tilanteet, jolloin hänen täytyy selvittää tekijänoikeudelliset asiat osaa tehdä annetun teeman tyylinmukaisia kuvavalintoja ottamistaan kuvista osaa ohjattuna soveltaa työhönsä kuvasommittelun viestinnällisiä periaatteita hahmottaa kuvailmaisussa liikkeen suunnan ja lukusuunnan merkityksen ja erot Hyvä taso (H3) osaa projektityöskentelyn perustaidot hallitsee ammattitermit tietää tuotannon taloudellisten ja välineellisten resurssien merkityksen omaan toimintaansa ja koko työ- ja tuotantoprosessiin ja osaa ohjattuna ottaa ne huomioon työssään tunnistaa av-viestinnän työssä tarvittavia taidelajeja, tyylisuuntia ja -kausia sekä osaa soveltaa tietämystään annettujen ohjeiden mukaan osaa tehdä joitakin annetun teeman mukaisia kuvavalintoja esim. kuvatoimistojen kuvapankeista osaa valokuvaa ottaessaan käyttää onnistuneesti joitakin valokuvailmaisun elementtejä korostaa valokuvaa ottaessaan tilaa tai liikettä objektiivin valinnalla, valolla ja sommittelulla Kiitettävä taso (K5) hallitsee projektityöskentelyn taidot käyttää työssään hyväkseen eri taidelajeja, tyylisuuntia ja -kausia. osaa soveltaa havaintonsa av-ympäristöstään ammattityössään etsii luovia ja omaleimaisia ratkaisuja osaa perustaa oman työnsä annettuihin sisältösuunnitelmiin osaa huomioida omassa työssään viestinnän sääntelystä aiheutuvat toimenpiteet valitsee perustellusti kuvia teeman, aiheen tai tyylin mukaisesti kuvatoimistojen kuvapankeista osaa valokuvaa ottaessaan käyttää perustellen valokuvailmaisun elementtejä osaa aktiivisesti tehdä havaintoja ja hankkia ja eritellä työtehtäviensä suorittamiseen tarvittavia tietoja tuntee yleisimpiä tuotantomenetelmiä, -välineitä ja yhteistyökumppaneita tuntee erilaisia media-alan tuotantomuotoja tuntee työlainsäädännön, sopimusoikeuden, tekijänoikeuksien perusteet

18 Keski-Uudenmaan OPETUSSUUNNITELMA 17 (20) tuntee yleiset videon tallennusformaatit tuntee kuvakokojärjestelmän huomioi liikkeen ja valon jatkuvuuden kuvatessaan ja editoidessaan tuntee suotimien vaikutuksen kuvaan huomioi taustamelun, äänen heijastumisen, etäisyyden ja näkymättömyyden vaikutukset äänityksen lopputulokseen tuntee kuvakerronnan perusteet tuntee yleiset passiiviset teatteriheittimet ja kuvausvalaisimet tuntee poltintyypit tuntee valon ominaisuudet ja suotimien vaikutuksen valoon tuntee keskeisimmät tallennusformaatit ja signaalilähteet huomioi värikartan valinnassa värin symbolina, kulttuurillisena elementtinä ja huomion herättäjänä käyttää väriä muodon tai tilan muotoilijana, sommittelun ja taiton elementtinä pystyy itsenäisesti käyttämään väriä taiton elementtinä siten, että se toimii myös mustavalkoisena osaa itsenäisesti ja tietoisesti valita annettuun lopputuotteeseen sopivat kuvasommittelun viestinnälliset elementit käyttää viestinnällisiä elementtejä tyylinmukaisesti, taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti Kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen Oppimistaidot Ongelmanratkaisutaidot Vuorovaikutus-, viestintä- ja yhteistyötaidot Eettiset ja esteettiset taidot Tyydyttävä taso (T1) Oppimistaidot on motivoitunut oppimaan alaa Ongelmanratkaisutaidot osaa kertoa ongelmista ajoissa ja pyytää apua Vuorovaikutus-, viestintä- ja yhteistyötaidot osaa työskennellä av-alan erilaisissa työryhmissä ja projekteissa toimii työryhmän jäsenenä aiheuttamatta häiriötilanteita noudattaa työryhmän tai -tiimin antamia ohjeita ja määräyksiä osaa esitellä työnsä työryhmälleen ja esimiehelleen Eettiset ja esteettiset taidot osaa käsitellä ja ratkaista eettisiä ongelmia toimii vastuullisesti, oikeudenmukaisesti ja tehtyjen sopimusten mukaisesti

Audiovisuaalinen viestintä

Audiovisuaalinen viestintä Forssan ammatti-instituutti Audiovisuaalinen viestintä Näyttö- ja arviointisuunnitelma Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöillä tarkoitetaan koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia,

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 32/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PAINOVIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien painoviestinnän perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalous ja kauppa LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI. ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalous ja kauppa LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI. ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov Liiketalous ja kauppa OPETUSSUUNNITELMA 2006 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov hyväksytty kyha 26.9.2006 83 SISÄLTÖ I OSA OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien liiketalouden perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO HIUSALAN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien hiusalan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI OPS 2011-2012 Käytön tuki Ohjelmistotuotanto Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Huittinen Risto Rytin katu 70, PL 14 32701 HUITTINEN Tel +358 3 5212

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI, ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN SEKÄ TALOUSHALLINNON KOULUTUSOHJELMAT. Hyväksytty ohjausryhmän

Lisätiedot

FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO, DATANOMI

FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO, DATANOMI FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA 2006 TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO, DATANOMI Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma 120 ov hyväksytty kyha

Lisätiedot

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO, TALONRAKENTAJA TALONRAKENTAJAN KOULUTUSOHJELMA

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO, TALONRAKENTAJA TALONRAKENTAJAN KOULUTUSOHJELMA RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO, TALONRAKENTAJA TALONRAKENTAJAN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 2 Rakennusalan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon valtakunnalliset

Lisätiedot

Forssan ammatti-instituutti. Audiovisuaalinen viestintä. Opetussuunnitelma

Forssan ammatti-instituutti. Audiovisuaalinen viestintä. Opetussuunnitelma Forssan ammatti-instituutti Audiovisuaalinen viestintä Opetussuunnitelma Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Audiovisuaalista viestintää opiskellaan Forssassa laaja-alaisesti. Pääalueet ovat ääni-

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA 2006 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUSHALLINNON KOULUTUSOHJELMA 120 ov

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien puhdistuspalvelujen perustutkinnon opetussuunnitelman

Lisätiedot

Lahden konservatorio

Lahden konservatorio Lahden konservatorio MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMAN 2010 OSA 2 TUTKINTOKOHTAINEN OSA 15.12.2011 2 YLEISTÄ Ammatillinen perustutkinto voidaan suorittaa ammatillisena

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Tieto ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Hyväksytty 21.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI, 120 ov... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 7 AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

KIRJAPAINOTEKNIKON ERIKOISAMMATTITUTKINTO

KIRJAPAINOTEKNIKON ERIKOISAMMATTITUTKINTO KIRJAPAINOTEKNIKON ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus 2001 ISBN 952 13 1136 3 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 10/011/2001 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava PÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Käsi- ja taideteollisuusalan

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...3 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, DATANOMI,

Lisätiedot

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas Merkonomit Raahen Porvari- ja Kauppakoulu Sisällys HYVÄ TIETÄÄ TYÖSSÄOPPIMISJAKSOSTA... 1 TYÖSSÄOPPIMINEN JA NÄYTÖT... 1

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalouden perustutkinto. Merkonomi. Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, finanssialan suuntautuminen 2014-2015

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalouden perustutkinto. Merkonomi. Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, finanssialan suuntautuminen 2014-2015 0 OPETUSSUUNNITELMA Liiketalouden perustutkinto Merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, finanssialan suuntautuminen 20 2014-2015 Venemestarinkatu 35, 24240 Salo p. (02) 7704 1 etunimi.sukunimi@sskky.fi

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

Tervetuloa! Koulullamme toimii kahvila Cafe Amis,

Tervetuloa! Koulullamme toimii kahvila Cafe Amis, 2 3 Koulullamme toimii kahvila Cafe Amis, Tervetuloa! Järvenpään Ammattiopisto * Wärtsilänkatu 7 * 04400 Järvenpää Aukioloajat: klo 8.45-9.00 klo 9.30-10.00 klo 10.45-12.10 klo 12.55-13.10 (ei perjantaina)

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot