KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA. Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. Audiovisuaalisen viestinnän koulutusohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA. Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. Audiovisuaalisen viestinnän koulutusohjelma"

Transkriptio

1 KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Audiovisuaalisen viestinnän koulutusohjelma

2 Keski-Uudenmaan OPETUSSUUNNITELMA 1 (2) AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA 3 (100) Ammatilliset opinnot (110) Tutkinnon yhteiset ammatilliset opinnot (111) Audiovisuaalisen viestinnän perusosaaminen (11101) Digitaalinen media (11102) Graafinen suunnittelu (11103) Valokuvauksen ja kuvankäsittelyn perusteet (11104) Web-suunnittelun perusteet (11105) Multimedia (11106) Videoilmaisu (11107) Äänitekniikka ja -kerronta (11108) Sisältötuotanto Ammattiosaamisen näyttö Työprosessin hallinta 11 Työtehtävän hallinta 13 Työturvallisuuden hallinta 15 Työn perustana olevan tiedon hallinta 15 Kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen 17 Yhteiset painotukset 18 (130) Audiovisuaalisen viestinnän koulutusohjelma, media-assistentti.. 21 (131) Video- televisio- ja elokuvatyö (13101) Digitaalinen videotuotanto (13102) Virtuaalilavastus (13103) Yrittäjyys Ammattiosaamisen näyttö Työprosessin hallinta 29 Työtehtävän hallinta 31 Työturvallisuuden hallinta 32 Työn perustana olevan tiedon hallinta 32 Kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen 33 Yhteiset painotukset 34 (132) Multimediailmaisu (13201) ) Multimediakerronta (13202) Multimediatyö - Opinnäytetyö Ammattiosaamisen näyttö Työprosessin hallinta 40

3 Keski-Uudenmaan OPETUSSUUNNITELMA 2 (2) Työtehtävän hallinta 43 Työn perustana olevan tiedon hallinta 44 Kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen 45 Yhteiset painotukset 46 (133) Multimediatekniikka (13301) Multimediatekniikka ja -työkalut (13302) Multimediasovellukset Ammattiosaamisen näyttö Työprosessin hallinta 52 Työtehtävän hallinta 55 Työn perustana olevan tiedon hallinta 57 (300) Valinnaiset opinnot (315) Multimediatuotanto (31501) Tuotanto- ja projektinhallinta (31502) Yrittäjyys (31503) Multimediatuotteen budjetoiminen, markkinoiminen, julkaiseminen ja levitys 59 Ammattiosaamisen näyttö Työprosessin hallinta 61 Työtehtävän hallinta 63 Työn perustana olevan tiedon hallinta 64 Yhteiset painotukset 65 (400) Muut valinnaiset opinnot (405) Vapaasti valittavat opinnot (40501) Vapaasti valittavat opinnot (40502) Dokumenttiprojekti (40503) Verkkojulkaisun suunnittelu ja toteutus (40504) Verkkovideo ja animaatio (40505) Median julkaisu ja dokumentointi (40506) Television ja elokuvan historia ja klassikot

4 Keski-Uudenmaan OPETUSSUUNNITELMA 3 (3) Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon opetussuunnitelma Keski-Uudenmaan (2) Kulttuuriala (202) Viestintä ja informaatiotieteet (321602) (1) Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, media-assistentti AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON JA KOULUTUSOHJELMAN TAVOITTEET Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tavoitteena on antaa opiskelijalle tarvittava perusosaaminen alan assistenttitason työtehtäviin, jotka liittyvät viestintätuotteiden suunnitteluun, toteuttamiseen, valmistamiseen, tuottamiseen ja markkinointiin. Tässä audiovisuaalisilla viestintätuotteilla tarkoitetaan mm. valokuvia, elokuvia, video-, radio- ja tv-ohjelmia, multimediatuotteita, vuorovaikutteisia pelejä ja ohjelmia, digitaalisia elokuvatallenteita, webbisivuja ja wap-palveluja. Perustutkinnon tavoitteissa on painotettu teknistuotannollisen tietotaidon lisäksi esteettisfilosofista perusnäkemystä sekä kulttuurihistorian perusteiden tuntemusta. Audiovisuaalisen viestinnän alalla on useita laajoja ammatteja ja ammattiryhmiä, siksi alalla tarvitaan sekä moniosaajia että erikoistuneita tietyn tekniikan tai taidon erityisosaajia. Tämän takia alan perustutkinnon tavoitteissa korostuu alan kaikille opiskelijoille yhteinen perusosaaminen sekä laaja valinnaisten opintojen osuus, joka mahdollistaa hyvin erilaisten suuntautumisvaihtoehtojen toteuttamisen. (100) Ammatilliset opinnot Laajuus 90 opintoviikkoa (100) Ammatilliset opinnot

5 Keski-Uudenmaan OPETUSSUUNNITELMA 4 (20) (110) Tutkinnon yhteiset ammatilliset opinnot Pakollinen 90 opintoviikkoa (111) Audiovisuaalisen viestinnän perusosaaminen Pakollinen 30 opintoviikkoa (11101) Digitaalinen media Pakollinen 3 opintoviikkoa Tavoitteet ja sisältö Opiskelijan on osattava suunnitella projekti, määrittää sille työsuunnitelma, aikataulu ja kustannusarvio. Opiskelijan on hallittava mediatyön edellyttämät aikataulut ja järjestelmällisyys. Hänen on osattava toimia sekä itsenäisesti että ryhmän jäsenenä. Hänen on ymmärrettävä tuotannonhallinta kokonaisuutena sekä tunnettava eri tuotantomenetelmiä ja alalla käytettäviä välineitä. Hänen on tunnettava erilaisia viestintätuotantotapoja ja -muotoja. Opiskelijan on hahmotettava vastuukysymykset sekä ryhmä- että yksilötyössä. Opiskelijan on osattava hahmottaa työlainsäädännön ja tekijänoikeussäännösten keskeinen sisältö ja niiden merkitys viestintätyössä. Hänen on hallittava asiakaspalvelun säännökset ja sopimukset sekä alan perusliikekirjeenvaihto. Toteuttamistapa Oppimisympäristö Teorialuokka, multimedialuokka Oppimisen menetelmät Luennot, harjoitustehtävät, ryhmätyöt Oppimateriaali Kirjallisuus, verkkomateriaalit Digitaalinen media ISBN (11102) Graafinen suunnittelu Pakollinen 4 opintoviikkoa Tavoitteet ja sisältö Opiskelijan on osattava soveltaa audiovisuaalisessa viestinnässä värien, typografian ja kuvasommittelun keskeisiä periaatteita.

6 Keski-Uudenmaan OPETUSSUUNNITELMA 5 (20) Toteuttamistapa Oppimisympäristö Teorialuokka, multimedialuokka Oppimisen menetelmät Luennot, harjoitustehtävät, ryhmätyöt, analyysit Oppimateriaali Kirjallisuus, monisteet Digitaalinen media ISBN (11103) Valokuvauksen ja kuvankäsittelyn perusteet Pakollinen 3 opintoviikkoa Tavoitteet ja sisältö Opiskelijan on osattava sekä ottaa valokuvia että käsitellä niitä erityyppisiä käyttötarkoituksia varten. Opiskelijan on osattava soveltaa valokuvan ilmaisumahdollisuuksia ja -keinoja kuvaustapahtumassa, valmistuksessa ja kuvankäsittelyssä Toteuttamistapa Oppimisympäristö Teorialuokka, multimedialuokka, monikäyttöstudio Oppimisen menetelmät Luennot, harjoitustehtävät ja etätehtävät sekä niiden analysointi Oppimateriaali Kirjallisuus, monisteet Digitaalinen media ISBN (11104) Web-suunnittelun perusteet Pakollinen 2 opintoviikkoa Tavoitteet ja sisältö Opiskelijan on osattava suunnitella tyylikäs graafinen käyttöliittymä ja navigointijärjestelmä internet-sivulle tai multimediatuotteeseen.

7 Keski-Uudenmaan OPETUSSUUNNITELMA 6 (20) Toteuttamistapa Oppimisympäristö multimedialuokka Oppimisen menetelmät Luennot, harjoitustehtävät Oppimateriaali Kirjallisuus, verkkomateriaalit Digitaalinen media ISBN (11105) Multimedia Pakollinen 5 opintoviikkoa Tavoitteet ja sisältö Opiskelijan on hallittava tietotekniikan perusteet niin, että hän osaa käyttää alan sovellusohjelmia jossakin käyttöjärjestelmäympäristössä. Opiskelijan on hallittava vuorovaikutteisen multimedian ominaispiirteet. Hänen on osattava valita yksinkertaisiin verkkojulkaisuihin tai multimediatuotantoihin sopivat työkalut sekä toteuttaa itsenäisesti yksinkertainen verkkojulkaisu. Opiskelijan on tunnettava graafisen ilmaisun periaatteet ja perustekniikat. Hänen on osattava käyttää yksinkertaisia graafisen tekniikan menetelmiä AV-tuotannossa. Toteuttamistapa Oppimisympäristö Multimedialuokka, monikäyttöstudio Oppimisen menetelmät Luennot, harjoitustehtävät, verkko-opetus Oppimateriaali Kirjallisuus, verkkomateriaalit Digitaalinen media ISBN (11106) Videoilmaisu Pakollinen 4 opintoviikkoa

8 Keski-Uudenmaan OPETUSSUUNNITELMA 7 (20) Tavoitteet ja sisältö Opiskelijan on hallittava yksinkertainen videokuvaaminen sekä osattava editoida kuvausaineistoa. Hänen on osattava soveltaa videokuvaamisen ilmaisumahdollisuuksia ja keinoja sekä kuvaustapahtumassa että editoinnissa. Opiskelijan on osattava soveltaa ilmaisussaan valon eri käyttömahdollisuuksia. Opiskelijan on osattava soveltaa dramaturgian perusteita audiovisuaalisen tuotteen sisällön ja muodon laatimisessa. Hänen on osattava yhdistää kuvaa, valoa ja ääntä audiovisuaalisessa kerronnassa. Opiskelijan on osattava hahmottaa eri tuotantomuotojen vaatimat valaisutekniikat. Hänen on osattava kytkeä, käyttää ja ripustaa valaisulaitteita oikein, turvallisesti ja ergonomisesti. Hänen on osattava määrittää valaisimien ja niiden ohjaus- ja lisälaitteiden keskeiset toimintaperiaatteet. Opiskelijan on tunnettava valaisuun käytettävät keskeiset valaisin- ja poltintyypit. Hänen on tunnettava keskeiset valonohjausjärjestelmät sekä niiden lisälaitteet. Toteuttamistapa Oppimisympäristö Teorialuokka, multimedialuokka, monikäyttöstudio Oppimisen menetelmät Harjoitus- ja ryhmätyöt, työpajat, analyysit Oppimateriaali Kirjallisuus, verkkomateriaalit, monisteet Digitaalinen media ISBN (11107) Äänitekniikka ja -kerronta Pakollinen 2 opintoviikkoa Tavoitteet ja sisältö Opiskelijan on osattava tallentaa ääntä sisä- ja ulkotiloissa. Hänen on osattava soveltaa äänen ilmaisumahdollisuuksia ja -keinoja sekä tallennustapahtumassa että jälkikäsittelyssä. Opiskelijan on osattava soveltaa äänen mahdollisuuksia audiovisuaalisessa viestinnässä sekä osattava havainnoida ääntä ympäristönsä osana. Opiskelijan on osattava tehdä teknisesti laadukas perusäänitallenne sekä jälkikäsitellä sitä jollakin äänenkäsittelyjärjestelmällä. Opiskelijan on osattava määrittää, miten äänityöskentelyn koko tekninen prosessi rakentuu. Hänen on tunnettava kuvatekniikkaan liittyvän äänitekniikan käyttö ja sen sovellusten keskeiset periaatteet. Opiskelijan on tunnettava äänityössä käytettävät peruslaitteet. Hänen on osattava määrittää näiden laitteiden keskeiset toimintaperiaatteet sekä niiden merkitys ääni-ilmaisun tavoitteiden toteuttamisessa.

9 Keski-Uudenmaan OPETUSSUUNNITELMA 8 (20) Toteuttamistapa Oppimisympäristö Teorialuokka, multimedialuokka, monikäyttöstudio Oppimisen menetelmät Luennot, harjoitustehtävät, ryhmätyöt, analyysit Oppimateriaali Kirjallisuus, monisteet Digitaalinen media ISBN (11108) Sisältötuotanto Pakollinen 7 opintoviikkoa Tavoitteet ja sisältö Opiskelijan on tunnettava viestinnän, kulttuurintutkimuksen, mediapsykologian ja mediaetiikan sekä taidehistorian perustiedot ja osattava ottaa vastuu tuottamansa mediasisällön taiteellisesta, eettisestä ja psykologisesta vaikutuksesta. Hänen on osattava soveltaa viestinnän, kulttuuritiedon, taiteen ja psykologian oppeja omassa työssään. Opiskelijan on osattava noudattaa tekijänoikeuksia ja alan muita eettisiä velvollisuuksia. Opiskelijan on osattava tehdä erilaisiin kohderyhmiin vetoavia mediatuotteita siten, että hän pystyy valitsemaan taidehistorian, viestinnän, psykologian ja etiikan teorioiden opeista työhön sopivan viestintätavan ja -välineen. Opiskelijan on osattava toimia kansainvälisissä työelämän yhteyksissä. Hänen on osattava käyttää oman alansa englanninkielisiä työohjeita, laitteiden käyttöohjeita ja muita julkaisuja. Lisäksi hänen on osattava laatia englanninkielinen työhakemus. Hänen on pystyttävä sekä keskustelemaan omasta alastaan että pitämään työstään lyhyt esitys englanniksi, joten hänen on hallittava englannin kielen rakenteita ja oman alansa englannin kielen perussanasto. Toteuttamistapa Oppimisympäristö Teorialuokka, multimedialuokka, auditorio Oppimisen menetelmät Luennot, harjoitustehtävät, ryhmätyöt, esitelmät, analyysit, vierailut Oppimateriaali Kirjallisuus, monisteet, verkkomateriaalit Digitaalinen media ISBN

10 Keski-Uudenmaan OPETUSSUUNNITELMA 9 (20) Mediapsykologia Anu Mustonen ISBN Ammattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Ammattiosaamisen näyttö audiovisuaalisen viestinnän perusosaaminen 30 opintoviikkoa Näytön ja opintokokonaisuuden arviointikriteerit YLEISTÄ Näyttöaineisto ohjeistaa näyttöjen käyttöön työelämäosaamisen mittaamiseksi. Näytöt mittaavat käytännön työtilanteissa opiskelijan saavuttamaa osaamistasoa. Ne annetaan joko oppilaitoksen tiloissa ja laitteilla tai oikeassa työelämän ympäristössä. Perusosaamisen opintokokonaisuuden näytöt on useimmiten tarkoituksenmukaisinta järjestää oppilaitoksen tiloissa. Näytöllä opiskelija osoittaa kunkin opintokokonaisuuden tai sen osan osaamisensa. Perusosaamisen opintokokonaisuus on hyvin laaja-alainen, joten voi olla tarkoituksenmukaista sisällyttää siitä mahdollisimman paljon opiskelijan valinnaisten ammatillisten opintokokonaisuuksien näyttöjen yhteyteen. Tällöin perusosaamisen näytöstä tulisi opiskelijan näkökulmasta selkeärajaisempi ja hallittavampi. Jos perusosaamisen näyttö on opiskelijalle ensimmäinen näyttötapahtuma, sen keskeinen merkitys on ammattiosaamisen lisäksi ohjata opiskelijaa näyttöihin ja tutustuttaa näyttöjärjestelmään. NÄYTÖN KUVAUS Opiskelija tekee projektisuunnitelman ja toteuttaa sen aikataulun ja kustannusarvion asettamissa rajoissa. Opiskelija tuntee sekä kuvakerronnan perusteet että äänen ja valon vaikutuksen kuvakerrontaan. Hän tekee video- ja äänitallenteen, valaisee kuvaustilanteen, kuvaa, äänittää ja käsittelee raakamateriaalin valmiiksi tuotteeksi. Hän valaisee yksinkertaisen esitystilanteen ja -tilan sekä hoitaa sen äänentoiston. Opiskelija valaisee kuvauskohteen ja valokuvaa sen kinofilmijärjestelmä- tai digitaalikameralla. Hän valitsee itse ottamistaan kuvista ilmaisullisesti sopivimmat. Opiskelija kehittää mustavalkofilmin ja vedostaa kuvan paperille. Hän muokkaa digitoitua kuvaa kuvankäsittelyohjelmalla julkaisualustaan sopivaksi. Opiskelija tekee multimedia- tai printtimediatuotteen sivun, osion tai lay-outsuunnitelman annetun käsikirjoituksen tai muun riittävän ohjeistuksen pohjalta. Opiskelija toteuttaa pienimuotoisen digitaalisen tuotteen tai painotuotteen. Opiskelija toteuttaa yksinkertaisen verkkojulkaisun annetun ohjeistuksen mukaan. Esteettisiä ja sisällöllisiä valintoja tehdessään opiskelija ottaa huomioon tyylisuunnat ja taidelajit. Hän havainnoi audiovisuaalista ympäristöään työtehtäviensä näkökulmasta. Hän erittelee ja soveltaa havaintojaan ja tietojaan. Opiskelija ottaa huomioon ja soveltaa tietojaan tekijänoikeuksista ja muusta viestinnän sääntelystä. Hän käyttää suullista ja kirjallista ammattienglantia.

11 Keski-Uudenmaan OPETUSSUUNNITELMA 10 (20) Saa työtehtävän: videokuvaus äänitys kuvan tai äänen jälkikäsittely valaisu valokuvaus valokuvan valmistus kuvankäsittely graafisen ulkoasun toteutus multimediajulkaisu projektin suunnittelu ja hallinta Valitsee ja varaa: tuotantokaluston laitteet ja ohjelmistot muut resurssit. Soveltaa tehtävässä viestinnän, ilmaisun ja tekniikan tietämystään: esteettiset, taiteelliset ja kulttuuriset perusteet värien, typografian ja kuvasomittelun perusteet dramaturgian perusteet joukkoviestinnän analysointi työturvallisuus säädökset ja normit vuorovaikutus ammattienglanti. Toteuttaa työtehtävän. Hoitaa tehtävään kuuluvat jälkityöt ja hyväksyttää työn. ESIMERKKEJÄ NÄYTÖISTÄ Esimerkki 1 Tehtävän ja työprosessin kuvaus: Tehtävänä on valmistaa musiikkiyhtyeelle tilauksenmukainen esittelymateriaali verkkoon. Esittelymateriaali koostuu videokuvasta ja äänestä, valokuvista, annetusta tekstistä ja mahdollisesta muusta graafisesta materiaalista. Materiaalin jakelukanavia ovat optinen levy kansineen ja yhtyeen kotisivut. Yhtyeen edustaja tulee paikalle tarkentamaan tilauksen yksityiskohtia ja sopimaan materiaalin hyväksyttämisestä. Työprosessiin kuuluu videohaastattelun teko, valokuvien ottaminen ja käsittely, materiaalin muokkaaminen ja optimointi siirrettäväksi optiselle levytallenteelle ja verkkoon. Levyn kansi teksteineen suunnitellaan painovalmiiksi tiedostoksi ja sii-

12 Keski-Uudenmaan OPETUSSUUNNITELMA 11 (20) tä tehdään koevedos. Levylle tarkoitetusta aineistosta poltetaan yksi koetallenne. Ryhmätyönä haastattelu:tehtävänä on suorittaa kolmen hengen ryhmätyönä lyhyt henkilöhaastattelu yhdestä yhtyeen jäsenestä. Toteutus: yksi videokamera, lajityypin mukainen valaisukalusto, erillinen tilanteeseen sopiva mikrofoni- ja äänikalusto. Kuva ja ääni jälkikäsitellään ja siirretään verkkoon yhtyeen kotisivuille. Yksilötyönä: Suunnitellaan ja kuvitetaan levyn kansi yhtyeestä otetuilla kuvilla ja annetulla tekstillä sekä mahdollisella muulla graafisella aineistolla. Otetaan yhtyeen jäsenestä valokuvia mustavalkofilmille. Kehitetään filmi, tehdään pinnakkainen ja valitaan esittelymateriaaliin sopivat kuvat. Skannataan mustavalkonegatiivista valitut kuvat ja tehdään niistä ja mahdollisesta muusta halutusta materiaalista kuvankäsittelyohjelmalla duotone (kaksisävy) -tiedosto tulostamista varten. Valitaan tekstityyppi, -väri ja -koko sekä taitetaan levyn kansi kuvineen ja teksteineen. Käsitellään kuvat myös yhtyeen kotisivuille vietäväksi. Suunnitellaan ja toteutetaan kotisivulle pieni promo-kokonaisuus tilaajan haluamassa muodossa. Siirretään käsitelty materiaali kotisivun ylläpitäjälle. Kaikki valmistettu materiaali hyväksytetään tilaajalla työn alussa laaditun hyväksyttämis-protokollan mukaan. Huolehditaan tekijänoikeuksiin ja muihin oikeuksiin liittyvistä velvoitteista ja laaditaan videosta tarkka nauhakortti. Dokumentoidaan tehtävän alusta alkaen tehdyt sopimukset ja annetut ohjeet. Palautetaan määräaikaan mennessä tilaajalle nauhakortti, levyn kannen koevedos, optinen koetallenne ja dokumentaatio. Näyttöympäristö Opiskelija voi antaa näyttönsä pienessä projektissa osin ainoana näytönantajana tai suuremmassa projektissa osana ryhmää, kunhan toiminta mahdollistaa arvioinnin eriyttämisen yksilöllisesti Opintokokonaisuuden arviointi Työprosessin hallinta Toteuttaa työtehtävät annettujen ohjeiden mukaan Hoitaa tehtäviin kuuluvat jälkityöt ja hyväksyttää työn Tyydyttävä taso (T1) osaa käyttää saamaansa käsikirjoitusta ja muita ohjeita ohjattuna työnsä pohjana. testaa työnsä ja on huolellinen huolehtii, että lopputulos on julkaisukelpoinen tuottaa ohjattuna valokuvia digitaaliseen muotoon joko skannaamalla tai tallentamalla ne muulla tavalla tietokoneelle työstää kuvat kuvankäsittelyohjelmalla osaa videokuvata vallitsevassa valossa osaa leikata videokuvaa niin, että saa siitä käyttökelpoisen tuotteen

13 Keski-Uudenmaan OPETUSSUUNNITELMA 12 (20) laittaa jonkin oman tuotteensa julkisesti esille osaa käyttää fontteja graafisina elementteinä osaa toimia projekti- ja ryhmätyössä osaa ohjattuna dokumentoida oman työnsä osaa ohjattuna arvioida oman työvaiheensa noudattaa sopimuksia täyttää ohjattuna työn laatuvaatimukset työskentelee huolellisesti ja ahkerasti pystyy arvioimaan työtään ohjattuna toimii ohjeiden ja opastuksen mukaan Hyvä taso (H3) tuottaa valokuvia digitaaliseen muotoon joko skannaamalla tai tallentamalla ne muulla tavalla tietokoneelle työstää kuvat ammattimaisella kuvankäsittelyohjelmalla rakentaa tarvittaessa kolmipistevalaisun osaa toimia asiakaslähtöisesti työskentelee projekteissa ryhmätyön periaatteiden mukaan osaa nimetä, varastoida, arkistoida ja suojata tekemänsä tiedostot osaa dokumentoida työnsä annetussa laajuudessa ja täsmällisyydessä täyttää työn laatuvaatimukset työskentelee tavoitteellisesti testaa ja tarkistaa työnsä ennen sen luovutusta eteenpäin pystyy arvioimaan työtään ja perustelemaan tekemänsä ratkaisut toimii joustavasti kehittää työnsä joutuisuutta Kiitettävä taso (K5) käyttää saamaansa käsikirjoitusta ja muita ohjeita huolellisesti ja tarkasti työnsä pohjana toimii suunnitelmallisesti, järjestelmällisesti, itsenäisesti ja oma-aloitteisesti muokkaa kuvat ominaisuuksiltaan ja tallennusmuodoltaan julkaisualustaan sopivaksi osaa leikata videokuvaa niin, että saa siitä julkaisukelpoisen tuotteen tekee valaisutilanteen tilaan ja esitykseen arvioi kriittisesti omia töitään suunnittelee paino- tai digitaaliselle tuotteelle typografisen ilmeen tekee multimedia- tai printtimediatuotteen sivun, osion tai lay-out suunnitelman käyttäen hyväksi sommittelun elementtejä toteuttaa yksinkertaisen verkkojulkaisun riittävän ohjeistuksen pohjalta koostaa verkkojulkaisun jollakin sivutuotanto-ohjelmistolla, toteuttaa testauksen sekä toimittaa verkkojulkaisun palveluun osaa toimia palveluhenkisesti

14 Keski-Uudenmaan OPETUSSUUNNITELMA 13 (20) osaa mukauttaa oma tekemisensä annettuihin mahdollisuuksiin ja kokonaistavoitteen saavuttamiseen tuntee ja noudattaa sopimuksia varmuuskopioi tekemänsä tiedostot sovitulla tavalla dokumentoi työnsä tarkoituksenmukaisessa laajuudessa ja täsmällisyydessä tuntee kulloisenkin työn laatuvaatimukset työskentelee luovasti, tehokkaasti osaa eritellä ja arvioida omaa työtään suhteessa koko tuotantoon on oma-aloitteinen kehittää omaa työskentelytapaansa Työtehtävän hallinta Valitsee ja varaa tehtävään sopivat työkalut Käyttää työtehtävän eri vaiheissa tarvittavia erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja työmenetelmiä Hoitaa tehtävään kuuluvat jälkityöt ja hyväksyttää työn Tyydyttävä taso (T1) pystyy ohjattuna käyttämään järjestelmäkameraa ja digitaalisia kuvasvälineitä niin, että hän saa lopputulokseksi käyttökelpoisen valokuvan pystyy ohjattuna kehittämään mv-filmiä ja tekemään siitä vedoksen valitsee ohjatusti sopivan värikartan tuotteelle tai projektille. osaa ohjattuna valmistaa videokameran kuvaamista varten ja käyttää videokameraa osaa ohjattuna ladata kuvatallenteen editointilaitteelle tuntee perusleikkauksen ideat ja kuvan trimmauksen ja osaa ohjattuna leikata ja trimmata kuvaa sen perusteella osaa ohjattuna kopioida editoidun tallenteen esitysformaattiin osaa kuvata vallitsevassa valossa osaa kytkeä opastettuna annetun valaistuskaluston toimintakuntoon ja suunnata heittimet valaistavaan kohteeseen osaa opastettuna käyttää valo-ohjauspöytää niin, että hän saa ohjattua haluttuja valonheittimiä osaa ohjattuna sijoittaa mikrofonin oikein ja laittaa laitteiston käyttökuntoon osaa opastettuna käyttää tallenninta ja äänen editointilaitteistoa osaa toimia kuvausryhmän äänittäjänä muokkaa kuvat ja äänet työhön sopivilla kuvan- ja äänenkäsittelyohjelmilla osaa ohjattuna valita fontin käyttöympäristön mukaan osaa ohjattuna laatia pienelle työlle työsuunnitelman, aikataulun ja kustannusarvion osaa ohjattuna tehdä muistion, laskun ja täyttää annetut lomakkeet ja tehdä luonnokset annetuista tarjouspyynnöistä, tarjouksista, kyselyistä

15 Keski-Uudenmaan OPETUSSUUNNITELMA 14 (20) tulee toimeen oman alansa englanninkielisillä käyttöohjeilla ja selviää englanninkielisillä suullisilla työohjeilla tunnistaa ohjattuna tekijänoikeuksien alaisen materiaalin kirjaa käyttämänsä materiaalin ohjattuna käyttää jotain käyttöjärjestelmäympäristöä niin, että pystyy käyttämään alan sovellusohjelmia laatii ohjattuna yksinkertaisen verkkojulkaisun Hyvä taso (H3) käyttää järjestelmäkameraa tai digitaalisia kuvausvälineitä niin, että hän saa lopputulokseksi käyttökelpoisen valokuvan kehittää mv-filmiä ja tekee siitä vedoksen valitsee tarkoituksenmukaisen värikartan tuotteelle tai projektille osaa valmistaa videokameran kuvaamista varten ja käyttää videokameraa osaa ladata kuvatallenteen editointilaitteelle osaa perusleikkauksen ja kuvan trimmauksen osaa kopioida editoidun tallenteen esitysformaattiin osaa tehdä kolmipistevalaisun osaa kuvata vallitsevassa valossa ja tuntee värilämpötilan vaikutuksen kuvaan osaa valita tilanteeseen soveltuvan valaistuskaluston ja rakentaa siitä yksinkertaisen valaistuskokonaisuuden, jolla hoitaa kohteen valaisun riittävällä tavalla osaa suunnata valonheittimet tilanteen vaatimalla tavalla ja käyttää valoohjauspöytää valonheittimien ohjaukseen valitsee käyttötarkoitukseen ja tilanteeseen sopivan mikrofonin ja tallentimen, sekä kytkee laitteet laitekokonaisuudeksi sijoittaa mikrofonin tilanteen vaatimalla tavalla ja käyttää tallenninta siirtää äänimateriaalin editointilaitteistoon ja editoi siitä kokonaisuuden valitsee asiallisen fontin käyttöympäristön mukaan - käyttää fontteja graafisina elementteinä osaa valita ja käyttää sopivia työkaluja ja ohjelmia tunnistaa tekijänoikeuksien alaisen materiaalin kirjaa ohjeiden mukaisesti käyttämänsä materiaalin Kiitettävä taso (K5) hyödyntää oma-aloitteisesti järjestelmäkameran tai digitaalisen kuvausvälineistön erilaisia toimintoja käyttää erillisiä valaisukalustoja saa lopputulokseksi persoonallisen valokuvan kehittää mv-filmiä virheittä ja tekee siitä laadukkaan vedoksen valitsee perustellusti värikartan tuotteelle tai projektille korjaa ja värittää kuvallisia elementtejä huomioiden värijärjestelmät ja julkaisualustat. osaa värien korjaamisen järjestelmän digitaalisessa mediassa

16 Keski-Uudenmaan OPETUSSUUNNITELMA 15 (20) osaa kuvata vallitsevassa valossa ja osaa käyttää tietoa värilämpötilasta hyväkseen kokoaa yksinkertaisen valaisujärjestelmän kohteen valaisemiseksi ohjeiden mukaan käyttää focusta ja rajaimia valitsee tarvittavat välineet itsenäisesti ja kytkee laitteet toimivaksi kokonaisuudeksi valitsee itsenäisesti tilanteeseen oikean tyyppisen mikrofonin ja sijoittaa sen äänityskohteen ja ääniympäristön edellyttämällä tavalla kokoaa yksinkertaisen äänityslaitteiston, johon kuuluu mikrofoni, tallennin, kaiuttimet tai kuulokkeet sekä välijohdot ja tallenteet säätää äänitystason ja tekee tallennuksen vaimentaa häiriöääniä taajuuskorjaimella ja säätää kokonaisuuden äänenvoimakkuuden tasapainoiseksi kytkee laitteiston, johon kuuluu mikrofoni, sähköinen äänilähde, yksinkertainen äänipöytä, vahvistin, kaiuttimet ja kaapelointi sijoittaa laitteet asianmukaisesti sekä käyttää äänipöytää ja säätää äänitason sekä kanavien tasosuhte suorittaa tekstin taiton ja muokkauksen typografisen suunnitelman pohjalta käyttää fontteja graafisina elementteinä tuotteen tai projektin luonteen mukaan - tallentaa eri mediaelementit ominaisuuksiltaan ja tiedostomuodoiltaan julkaisualustaan sopivaksi perehtyy hankkeen tavoitteisiin ja laatii pienelle työlle työsuunnitelman, aikataulun ja kustannusarvion tekee muistion, laskun ja täyttää lomakkeita ja tekee luonnokset tarjouspyynnöstä, tarjouksesta, kyselystä kirjaa saamiensa ohjeiden mukaisesti käyttämänsä materiaalin ja toimittaa tiedot asianomaiselle ryhmän jäsenelle Työturvallisuuden hallinta Tyydyttävä taso (T1) tuntee työturvamääräykset siten, että suoriutuu tehtävistä turvallisesti toimii ergonomisesti oikein Hyvä taso (H3) osaa huomioida itsenäisesti työympäristössä olevat riskitekijät noudattaa annettuja työturvallisuusohjeita ja -määräyksiä Kiitettävä taso (K5) osaa itsenäisesti huolehtia työympäristönsä työturvallisuudesta ja ilmoittaa puutteellisuuksista Työn perustana olevan tiedon hallinta soveltaa tehtävässään av-alaan liittyvän viestinnän, ilmaisun ja tekniikan tietämystään

17 Keski-Uudenmaan OPETUSSUUNNITELMA 16 (20) Tyydyttävä taso (T1) osaa käyttää alan keskeisiä termejä ja tuntee av-alaan liittyvät keskeiset käsitteet tuntee av-tuotannon dokumenttien perustehtävät ja osaa ohjattuna soveltaa niitä tuotannollisessa työssään tunnistaa av-viestinnän työssä tarvittavia taiteenlajeja ja niiden olennaisimmat tyylisuunnat tunnistaa työssään tilanteet, jolloin hänen täytyy selvittää tekijänoikeudelliset asiat osaa tehdä annetun teeman tyylinmukaisia kuvavalintoja ottamistaan kuvista osaa ohjattuna soveltaa työhönsä kuvasommittelun viestinnällisiä periaatteita hahmottaa kuvailmaisussa liikkeen suunnan ja lukusuunnan merkityksen ja erot Hyvä taso (H3) osaa projektityöskentelyn perustaidot hallitsee ammattitermit tietää tuotannon taloudellisten ja välineellisten resurssien merkityksen omaan toimintaansa ja koko työ- ja tuotantoprosessiin ja osaa ohjattuna ottaa ne huomioon työssään tunnistaa av-viestinnän työssä tarvittavia taidelajeja, tyylisuuntia ja -kausia sekä osaa soveltaa tietämystään annettujen ohjeiden mukaan osaa tehdä joitakin annetun teeman mukaisia kuvavalintoja esim. kuvatoimistojen kuvapankeista osaa valokuvaa ottaessaan käyttää onnistuneesti joitakin valokuvailmaisun elementtejä korostaa valokuvaa ottaessaan tilaa tai liikettä objektiivin valinnalla, valolla ja sommittelulla Kiitettävä taso (K5) hallitsee projektityöskentelyn taidot käyttää työssään hyväkseen eri taidelajeja, tyylisuuntia ja -kausia. osaa soveltaa havaintonsa av-ympäristöstään ammattityössään etsii luovia ja omaleimaisia ratkaisuja osaa perustaa oman työnsä annettuihin sisältösuunnitelmiin osaa huomioida omassa työssään viestinnän sääntelystä aiheutuvat toimenpiteet valitsee perustellusti kuvia teeman, aiheen tai tyylin mukaisesti kuvatoimistojen kuvapankeista osaa valokuvaa ottaessaan käyttää perustellen valokuvailmaisun elementtejä osaa aktiivisesti tehdä havaintoja ja hankkia ja eritellä työtehtäviensä suorittamiseen tarvittavia tietoja tuntee yleisimpiä tuotantomenetelmiä, -välineitä ja yhteistyökumppaneita tuntee erilaisia media-alan tuotantomuotoja tuntee työlainsäädännön, sopimusoikeuden, tekijänoikeuksien perusteet

18 Keski-Uudenmaan OPETUSSUUNNITELMA 17 (20) tuntee yleiset videon tallennusformaatit tuntee kuvakokojärjestelmän huomioi liikkeen ja valon jatkuvuuden kuvatessaan ja editoidessaan tuntee suotimien vaikutuksen kuvaan huomioi taustamelun, äänen heijastumisen, etäisyyden ja näkymättömyyden vaikutukset äänityksen lopputulokseen tuntee kuvakerronnan perusteet tuntee yleiset passiiviset teatteriheittimet ja kuvausvalaisimet tuntee poltintyypit tuntee valon ominaisuudet ja suotimien vaikutuksen valoon tuntee keskeisimmät tallennusformaatit ja signaalilähteet huomioi värikartan valinnassa värin symbolina, kulttuurillisena elementtinä ja huomion herättäjänä käyttää väriä muodon tai tilan muotoilijana, sommittelun ja taiton elementtinä pystyy itsenäisesti käyttämään väriä taiton elementtinä siten, että se toimii myös mustavalkoisena osaa itsenäisesti ja tietoisesti valita annettuun lopputuotteeseen sopivat kuvasommittelun viestinnälliset elementit käyttää viestinnällisiä elementtejä tyylinmukaisesti, taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti Kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen Oppimistaidot Ongelmanratkaisutaidot Vuorovaikutus-, viestintä- ja yhteistyötaidot Eettiset ja esteettiset taidot Tyydyttävä taso (T1) Oppimistaidot on motivoitunut oppimaan alaa Ongelmanratkaisutaidot osaa kertoa ongelmista ajoissa ja pyytää apua Vuorovaikutus-, viestintä- ja yhteistyötaidot osaa työskennellä av-alan erilaisissa työryhmissä ja projekteissa toimii työryhmän jäsenenä aiheuttamatta häiriötilanteita noudattaa työryhmän tai -tiimin antamia ohjeita ja määräyksiä osaa esitellä työnsä työryhmälleen ja esimiehelleen Eettiset ja esteettiset taidot osaa käsitellä ja ratkaista eettisiä ongelmia toimii vastuullisesti, oikeudenmukaisesti ja tehtyjen sopimusten mukaisesti

19 Keski-Uudenmaan OPETUSSUUNNITELMA 18 (20) noudattaa asiakkaita ja työyhteisöä koskevaa vaitiolovelvollisuutta, tietosuojaa, tekijänoikeus- ja kuluttajansuojasäädöksiä Hyvä taso (H3) Oppimistaidot on motivoitunut toimimaan opiskelussaan ja työelämässä itseään kehittäen Ongelmanratkaisutaidot esittää ongelmatilanteisiin oma-aloitteisesti ratkaisuvaihtoehtoja Vuorovaikutus-, viestintä- ja yhteistyötaidot tietää työryhmän jäsenten keskeiset tehtävät pystyy yhteistyöhön ja ottaa huomioon muut työyhteisön jäsenet toimii vastuuntuntoisesti ja oikeudenmukaisesti noudattaa saamiaan tuotanto-ohjeita Kiitettävä taso (K5) Oppimistaidot on opiskelussaan ja työelämässä oma-aloitteinen ja luova ja kehittää itseään Ongelmanratkaisutaidot työskentelee paineen alaisena huomioiden jaksamiseen, ergonomiaan ja työlainsäädäntöön liittyvät asiat toimii aloitteellisesti, johdonmukaisesti ja joustavasti Vuorovaikutus-, viestintä- ja yhteistyötaidot soveltaa teknisiä perustaitoja ryhmätyössä ja projekteissa tekee yhteistyötä, sekä antaa ja pyytää apua tarvittaessa osaa esitellä perustellut ehdotuksensa työryhmässä ja tuoda ehdotuksensa hyväksyttäväksi niistä päättäville henkilöille Yhteiset painotukset Kansainvälisyys Kestävä kehitys Laadukas ja asiakaslähtöinen toiminta Kuluttajaosaaminen Työsuojelusta ja terveydestä huolehtiminen Teknologian ja tietotekniikan hyödyntäminen Yrittäjyys Tyydyttävä taso (T1) Kansainvälisyys tulee toimeen monikulttuurisessa ympäristössä. Hän on suvaitsevainen ja riittävän kielitaitoinen.

20 Keski-Uudenmaan OPETUSSUUNNITELMA 19 (20) Kestävä kehitys on motivoitunut toimimaan työssään kestävän kehityksen puolesta. toimii ohjattuna ympäristömyönteisin työ- ja toimintatavoin. tietää, mitä tehdä tavanomaisille ongelmajätteille. Laadukas ja asiakaslähtöinen toiminta osaa huomioida työnsä keskeiset laatukriteerit ja ohjattuna toimia niiden mukaisesti toimii asiallisesti asiakaspalvelutilanteissa. Kuluttajaosaaminen toimii ohjattuna työssään kuluttajan oikeuksien, velvollisuuksien ja vastuun mukaisesti. pyrkii toimimaan kansantaloutta edistävästi. Työsuojelusta ja terveydestä huolehtiminen on tietoinen omaan jaksamiseensa vaikuttavista keskeisistä tekijöistä osaa ohajttuna noudattaa työsuojeluun ja - terveyteen vaikuttavien lakien säännöksiä osaa rakentaa ergonomisesti tarkoituksenmukaisen työympäristön ja tehdä ohjattuna ilmoituksen sen huolehtii ohjattuna taukoliikunnastaan näyttöpäätetyössä Teknologian ja tietotekniikan hyödyntäminen osaa soveltaa uutta tekniikkaa työssään Yrittäjyys on oma-aloitteinen ja työtään arvostava. Hyvä taso (H3) Kansainvälisyys pystyy hyvin työskentelemään monikulttuurisessa ympäristössä. Kestävä kehitys tuntee kestävän kehityksen taloudelliset, kulttuuriset ja sosiaaliset ulottuvuudet ja on motivoitunut toimimaan niiden puolesta työssään. tuntee ympäristömyönteiset työ- ja toimintatavat ja toimii ohjattuna niiden mukaisesti. hallitsee tavanomaisten ongelmajätteiden käsittelyn. Laadukas ja asiakaslähtöinen toiminta kulloisenkin työtehtävänsä keskeiset laatukriteerit ja toimii lähes itsenäisesti niiden mukaisesti hallitsee erilaiset asiakaspalvelutilanteet. Kuluttajaosaaminen toimii työssään kuluttajan oikeuksien, velvollisuuksien ja vastuun mukaisesti.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN SISÄLTÖ LUKIJALLE 1. MITÄ ON TYÖSSÄOPPIMINEN? 2. MIKÄ ON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ? 2.1. Oppilaitosnäyttö ja työpaikkanäyttö 3. TYÖSSÄOPPIMISPROSESSI

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa.

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Media-assistentti Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietoturvan ylläpito 15 osp Tietoturvan ylläpito Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

Studiotyöskentely ja äänentoisto Musiikkiteknologille pakollinen tutkinnon osa

Studiotyöskentely ja äänentoisto Musiikkiteknologille pakollinen tutkinnon osa 1 Studiotyöskentely ja äänentoisto Musiikkiteknologille pakollinen tutkinnon osa Ammattitaitovaatimukset käyttää musiikin tietotekniikan ja studiotekniikan sovelluksia sekä studiotyöhön ja äänentoistoon

Lisätiedot

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, media-assistentti 2014

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, media-assistentti 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, media-assistentti 2014 Määräys 38/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015 mukaiset muutokset ja oikaisut) OPETUSHALLITUS

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

2. tai 3. opintovuosi Menetelmät Ryhmätunnit, itsenäinen harjoittelu, orkesterien ja/tai kuorojen harjoitusten ja konserttien seuraaminen

2. tai 3. opintovuosi Menetelmät Ryhmätunnit, itsenäinen harjoittelu, orkesterien ja/tai kuorojen harjoitusten ja konserttien seuraaminen MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO 2010, MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA TUTKINTOKOHTAINEN OSA PAIKALLISESTI TARJOTTAVAT TUTKINNON OSAT / täydennys Hyväksytty Helsingin Konservatorion johtokunnassa

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä työskentelemällä yrityksessä, jossa valmistetaan ja kehitetään sulautettuja järjestelmiä.

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Ylläpitosiivous 25 osp

Ylläpitosiivous 25 osp Ylläpitosiivous 25 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden mukaan.

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lapin ammattiopisto D Visualisointi - josta työssäopp. Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla, toteuttamalla ja visualisoimalla

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (5) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT 4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Permanenttikäsittelyn suunnittelu Permanenttikäsittelyn tekeminen ottaen huomioon leikkaus- ja kampausrakenteen

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT... 4

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot).

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot). Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee työtään asiakaskohteen toiminnan, palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen

Lisätiedot

Näytön ajoitus: Näyttö toteutuu toisena tai kolmantena opiskeluvuotena työssäoppimisjaksolla.

Näytön ajoitus: Näyttö toteutuu toisena tai kolmantena opiskeluvuotena työssäoppimisjaksolla. Vaatteiden ja huolto15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee vaatteiden ja huoltotehtävät ja noudattaa toimipaikan ohjeita. esikäsittelee ja lajittelee pyykin. pesee

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan työmenetelmien, -välineiden materiaalin kokonaan työn perustana olevan tiedon pois lukien toimialueen

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Näyttöympäristö ruokaravintolat, henkilöstöravintolat, kahvilat, pikaruokaravintolat, jakelukeittiöt, grillit jne

Näyttöympäristö ruokaravintolat, henkilöstöravintolat, kahvilat, pikaruokaravintolat, jakelukeittiöt, grillit jne Ruokapalveluissa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: kunnostaa asiakas- tai työtiloja suurentaa ja pienentää ohjeita muuntaa ohjeita erityisruokavalioihin (laktoositon,

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Asiakkaiden avustaminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee oman työnsä palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan. toimii eri-ikäisten ja toimintakyvyltään

Lisätiedot

Opiskelija osaa määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot, suunnitella ohjelmiston rakenteen ja laatia ohjelmiston teknisen spesifikaation.

Opiskelija osaa määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot, suunnitella ohjelmiston rakenteen ja laatia ohjelmiston teknisen spesifikaation. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Ohjelmiston prototyypin toteuttaminen 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot, suunnitella ohjelmiston

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka.

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka. TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa/

Lisätiedot

MITÄ OSAAMISTA ARVIOIDAAN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖILLÄ

MITÄ OSAAMISTA ARVIOIDAAN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖILLÄ LIITE F LIITE NÄYTTÖSUUNNITELMAAN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN Opintokokonaisuuden nimi ja laajuus: IV asennus ja ohutlevytyöt 8 ov MITÄ OSAAMISTA ARVIOIDAAN AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

Media-alan perustutkinto

Media-alan perustutkinto Media-alan perustutkinto Media-alan perustutkinto Perusteen nimi Media-alan perustutkinto Osaamisalat Julkaisutuotannon osaamisala (1658) Painotuotannon osaamisala (1659) Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala

Lisätiedot

tulkitsee musiikillisen muokkaa musiikkia esittämistä

tulkitsee musiikillisen muokkaa musiikkia esittämistä ARVIOINNIN KOHDE 1. Työprosessin Musiikkiohjelmiston harjoittelu Musiikillisen ilmaisun yleisimpien tulkintatapojen tulkitseminen Musiikin muokkaaminen esitystä varten Itsearviointi ARVIOINNIN KOHDE 2.

Lisätiedot

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelijan nimi: Ryhmä: 1. Työprosessin hallinta Arvioinnin kohteet Toimintakokonaisuuksien suunnittelu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 suunnittelee toimintaa yhdessä ohjattavien

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin ammattiopisto Märkätilojen vedeneristystyöt - josta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus osoittaa osaamisensa näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä märkätilojen

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet:

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: Opiskelija suunnittelee ja valmistelee tuoteneuvottelutilanteita. Opiskelija neuvoo asiakkaita tuotteiden

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver )

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver ) Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver.30.11.2016) Alakoulussa oppilas saa tieto- ja viestintätekniset perusvalmiudet, joilla tuottaa erilaisia

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Kolmannen vuoden työssäoppiminen (10 ov)

Kolmannen vuoden työssäoppiminen (10 ov) Kolmannen vuoden työssäoppiminen (10 ov) 1. Palvelujen käyttöönotto ja tuki (5 ov) Ammattitaitovaatimukset tai tutkinnon suorittaja osaa asentaa ja vakioida työasemalaitteiston, sovellusohjelmat sekä tietoliikenneyhteydet

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (9) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

Perhejuhlapalvelut 20 osp

Perhejuhlapalvelut 20 osp Perhejuhlapalvelut 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: Opiskelija toimii vierastarjoilun ja perhejuhlan kahvitilaisuuden suunnittelu-, valmistus- ja tarjoilutehtävissä. Tehtäviin

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Toimistopalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija palvelee toimiston ulkoista ja sisäistä asiakasta. Hän hoitaa asiakirjatuotantoa (tekee, säilyttää,

Lisätiedot

Media-alan perustutkinto, voimassa alkaen

Media-alan perustutkinto, voimassa alkaen Media-alan perustutkinto, voimassa 1.8.2017 alkaen Media-alan perustutkinto, voimassa 1.8.2017 alkaen Media-alan työtehtävissä tarvitaan sekä ammatillisia moniosaajia että erityisosaajia. Mediaalan perustutkinnossa

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Toimitilapalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Toimitilapalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Toimitilapalvelut 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija suunnittelee työtään palvelukuvauksen, työohjeiden ja asiakaskohteen toiminnan mukaan. valmistautuu työtehtäviin

Lisätiedot

Lounasruokien valmistus 40 osp. Ammattitaitovaatimukset

Lounasruokien valmistus 40 osp. Ammattitaitovaatimukset Lounasruokien valmistus 40 osp Ammattitaitovaatimukset vastaanottaa, varastoi ja säilyttää raaka-aineita ja muita tarvikkeita käsittelee ja käyttää eri jalostusasteella olevia elintarvikkeita valmistaa

Lisätiedot

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI sa, myynti- tai neuvontapalveluissa) yrityksen liikeidean tai toimintatavan mukaan ja tekemällä yhteistyötä

Lisätiedot

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh.

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh. LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Kasvun tukeminen ja ohjaus TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet 15 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin urheiluopisto Tanssijantyö musiikkiteatterissa - josta Näyttö- 5 työssäopp. jaos 24.2.2015

Lisätiedot

Työhyvinvointi 15 osp

Työhyvinvointi 15 osp Työhyvinvointi 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja moduulit Helmessä Oman toiminta- ja työkyvyn edistäminen 5 osp opiskelija - tiedostaa tulevan ammattinsa työkykyhaasteet ja oman toimintansa vaikutuksen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 24 Karkaisu ja jäähdytys Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: MIELENTERVEYS

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Kuvallisen ilmaisun perustutkinto 2014

Kuvallisen ilmaisun perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Kuvallisen ilmaisun perustutkinto 2014 Graafisen suunnittelun osaamisala, kuva-artesaani Kuva- ja mediataiteen osaamisala, kuva-artesaani Valokuvauksen osaamisala,

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja

Lisätiedot

ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO. 30 osp

ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO. 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO 30 osp 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakkuuksien hoito, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KASVUN TUKEMINEN JA

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN:

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: Kansilomake (1) AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto AMMATTIOPISTO(T): Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto

Lisätiedot

( ) B-B 142 `0,3 28-0,2. 36 Ra1.6. 2x45. 1x45. 2x45. Keskiöporaus sallitaan. 0,5x0,5. Ra3.2. Ra1.6. Koneistusnäyttö Aihio: D50x145 S355

( ) B-B 142 `0,3 28-0,2. 36 Ra1.6. 2x45. 1x45. 2x45. Keskiöporaus sallitaan. 0,5x0,5. Ra3.2. Ra1.6. Koneistusnäyttö Aihio: D50x145 S355 142 `0,3 50 80 M 40 x2 A 20 Ø35 5 n50-0,1 40-0,3 Ø 26-0,05 +0 Ø B + 0,3 55-0 36 Ra1.6 6 2x45 B +0 28-0,2 1x45 0,5x0,5 2x45 b 0,1 A Keskiöporaus sallitaan B-B Ra3.2 Ra1.6 ( ) 3 Designed by Checked by Approved

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Näyttötutkintoaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 48 Materiaalien tai tuotteiden siirrot Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2008 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan työmenetelmien, -välineiden materiaalin pois lukien palvelinympäristön virtualisointi työn perustana

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 4.1.1 Työtehtävän suunnittelu, 10 ov Ammattitaitovaatimukset kartoittaa

Lisätiedot