KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA. Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. Audiovisuaalisen viestinnän koulutusohjelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA. Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. Audiovisuaalisen viestinnän koulutusohjelma"

Transkriptio

1 KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Audiovisuaalisen viestinnän koulutusohjelma

2 Keski-Uudenmaan OPETUSSUUNNITELMA 1 (2) AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA 3 (100) Ammatilliset opinnot (110) Tutkinnon yhteiset ammatilliset opinnot (111) Audiovisuaalisen viestinnän perusosaaminen (11101) Digitaalinen media (11102) Graafinen suunnittelu (11103) Valokuvauksen ja kuvankäsittelyn perusteet (11104) Web-suunnittelun perusteet (11105) Multimedia (11106) Videoilmaisu (11107) Äänitekniikka ja -kerronta (11108) Sisältötuotanto Ammattiosaamisen näyttö Työprosessin hallinta 11 Työtehtävän hallinta 13 Työturvallisuuden hallinta 15 Työn perustana olevan tiedon hallinta 15 Kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen 17 Yhteiset painotukset 18 (130) Audiovisuaalisen viestinnän koulutusohjelma, media-assistentti.. 21 (131) Video- televisio- ja elokuvatyö (13101) Digitaalinen videotuotanto (13102) Virtuaalilavastus (13103) Yrittäjyys Ammattiosaamisen näyttö Työprosessin hallinta 29 Työtehtävän hallinta 31 Työturvallisuuden hallinta 32 Työn perustana olevan tiedon hallinta 32 Kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen 33 Yhteiset painotukset 34 (132) Multimediailmaisu (13201) ) Multimediakerronta (13202) Multimediatyö - Opinnäytetyö Ammattiosaamisen näyttö Työprosessin hallinta 40

3 Keski-Uudenmaan OPETUSSUUNNITELMA 2 (2) Työtehtävän hallinta 43 Työn perustana olevan tiedon hallinta 44 Kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen 45 Yhteiset painotukset 46 (133) Multimediatekniikka (13301) Multimediatekniikka ja -työkalut (13302) Multimediasovellukset Ammattiosaamisen näyttö Työprosessin hallinta 52 Työtehtävän hallinta 55 Työn perustana olevan tiedon hallinta 57 (300) Valinnaiset opinnot (315) Multimediatuotanto (31501) Tuotanto- ja projektinhallinta (31502) Yrittäjyys (31503) Multimediatuotteen budjetoiminen, markkinoiminen, julkaiseminen ja levitys 59 Ammattiosaamisen näyttö Työprosessin hallinta 61 Työtehtävän hallinta 63 Työn perustana olevan tiedon hallinta 64 Yhteiset painotukset 65 (400) Muut valinnaiset opinnot (405) Vapaasti valittavat opinnot (40501) Vapaasti valittavat opinnot (40502) Dokumenttiprojekti (40503) Verkkojulkaisun suunnittelu ja toteutus (40504) Verkkovideo ja animaatio (40505) Median julkaisu ja dokumentointi (40506) Television ja elokuvan historia ja klassikot

4 Keski-Uudenmaan OPETUSSUUNNITELMA 3 (3) Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon opetussuunnitelma Keski-Uudenmaan (2) Kulttuuriala (202) Viestintä ja informaatiotieteet (321602) (1) Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, media-assistentti AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON JA KOULUTUSOHJELMAN TAVOITTEET Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tavoitteena on antaa opiskelijalle tarvittava perusosaaminen alan assistenttitason työtehtäviin, jotka liittyvät viestintätuotteiden suunnitteluun, toteuttamiseen, valmistamiseen, tuottamiseen ja markkinointiin. Tässä audiovisuaalisilla viestintätuotteilla tarkoitetaan mm. valokuvia, elokuvia, video-, radio- ja tv-ohjelmia, multimediatuotteita, vuorovaikutteisia pelejä ja ohjelmia, digitaalisia elokuvatallenteita, webbisivuja ja wap-palveluja. Perustutkinnon tavoitteissa on painotettu teknistuotannollisen tietotaidon lisäksi esteettisfilosofista perusnäkemystä sekä kulttuurihistorian perusteiden tuntemusta. Audiovisuaalisen viestinnän alalla on useita laajoja ammatteja ja ammattiryhmiä, siksi alalla tarvitaan sekä moniosaajia että erikoistuneita tietyn tekniikan tai taidon erityisosaajia. Tämän takia alan perustutkinnon tavoitteissa korostuu alan kaikille opiskelijoille yhteinen perusosaaminen sekä laaja valinnaisten opintojen osuus, joka mahdollistaa hyvin erilaisten suuntautumisvaihtoehtojen toteuttamisen. (100) Ammatilliset opinnot Laajuus 90 opintoviikkoa (100) Ammatilliset opinnot

5 Keski-Uudenmaan OPETUSSUUNNITELMA 4 (20) (110) Tutkinnon yhteiset ammatilliset opinnot Pakollinen 90 opintoviikkoa (111) Audiovisuaalisen viestinnän perusosaaminen Pakollinen 30 opintoviikkoa (11101) Digitaalinen media Pakollinen 3 opintoviikkoa Tavoitteet ja sisältö Opiskelijan on osattava suunnitella projekti, määrittää sille työsuunnitelma, aikataulu ja kustannusarvio. Opiskelijan on hallittava mediatyön edellyttämät aikataulut ja järjestelmällisyys. Hänen on osattava toimia sekä itsenäisesti että ryhmän jäsenenä. Hänen on ymmärrettävä tuotannonhallinta kokonaisuutena sekä tunnettava eri tuotantomenetelmiä ja alalla käytettäviä välineitä. Hänen on tunnettava erilaisia viestintätuotantotapoja ja -muotoja. Opiskelijan on hahmotettava vastuukysymykset sekä ryhmä- että yksilötyössä. Opiskelijan on osattava hahmottaa työlainsäädännön ja tekijänoikeussäännösten keskeinen sisältö ja niiden merkitys viestintätyössä. Hänen on hallittava asiakaspalvelun säännökset ja sopimukset sekä alan perusliikekirjeenvaihto. Toteuttamistapa Oppimisympäristö Teorialuokka, multimedialuokka Oppimisen menetelmät Luennot, harjoitustehtävät, ryhmätyöt Oppimateriaali Kirjallisuus, verkkomateriaalit Digitaalinen media ISBN (11102) Graafinen suunnittelu Pakollinen 4 opintoviikkoa Tavoitteet ja sisältö Opiskelijan on osattava soveltaa audiovisuaalisessa viestinnässä värien, typografian ja kuvasommittelun keskeisiä periaatteita.

6 Keski-Uudenmaan OPETUSSUUNNITELMA 5 (20) Toteuttamistapa Oppimisympäristö Teorialuokka, multimedialuokka Oppimisen menetelmät Luennot, harjoitustehtävät, ryhmätyöt, analyysit Oppimateriaali Kirjallisuus, monisteet Digitaalinen media ISBN (11103) Valokuvauksen ja kuvankäsittelyn perusteet Pakollinen 3 opintoviikkoa Tavoitteet ja sisältö Opiskelijan on osattava sekä ottaa valokuvia että käsitellä niitä erityyppisiä käyttötarkoituksia varten. Opiskelijan on osattava soveltaa valokuvan ilmaisumahdollisuuksia ja -keinoja kuvaustapahtumassa, valmistuksessa ja kuvankäsittelyssä Toteuttamistapa Oppimisympäristö Teorialuokka, multimedialuokka, monikäyttöstudio Oppimisen menetelmät Luennot, harjoitustehtävät ja etätehtävät sekä niiden analysointi Oppimateriaali Kirjallisuus, monisteet Digitaalinen media ISBN (11104) Web-suunnittelun perusteet Pakollinen 2 opintoviikkoa Tavoitteet ja sisältö Opiskelijan on osattava suunnitella tyylikäs graafinen käyttöliittymä ja navigointijärjestelmä internet-sivulle tai multimediatuotteeseen.

7 Keski-Uudenmaan OPETUSSUUNNITELMA 6 (20) Toteuttamistapa Oppimisympäristö multimedialuokka Oppimisen menetelmät Luennot, harjoitustehtävät Oppimateriaali Kirjallisuus, verkkomateriaalit Digitaalinen media ISBN (11105) Multimedia Pakollinen 5 opintoviikkoa Tavoitteet ja sisältö Opiskelijan on hallittava tietotekniikan perusteet niin, että hän osaa käyttää alan sovellusohjelmia jossakin käyttöjärjestelmäympäristössä. Opiskelijan on hallittava vuorovaikutteisen multimedian ominaispiirteet. Hänen on osattava valita yksinkertaisiin verkkojulkaisuihin tai multimediatuotantoihin sopivat työkalut sekä toteuttaa itsenäisesti yksinkertainen verkkojulkaisu. Opiskelijan on tunnettava graafisen ilmaisun periaatteet ja perustekniikat. Hänen on osattava käyttää yksinkertaisia graafisen tekniikan menetelmiä AV-tuotannossa. Toteuttamistapa Oppimisympäristö Multimedialuokka, monikäyttöstudio Oppimisen menetelmät Luennot, harjoitustehtävät, verkko-opetus Oppimateriaali Kirjallisuus, verkkomateriaalit Digitaalinen media ISBN (11106) Videoilmaisu Pakollinen 4 opintoviikkoa

8 Keski-Uudenmaan OPETUSSUUNNITELMA 7 (20) Tavoitteet ja sisältö Opiskelijan on hallittava yksinkertainen videokuvaaminen sekä osattava editoida kuvausaineistoa. Hänen on osattava soveltaa videokuvaamisen ilmaisumahdollisuuksia ja keinoja sekä kuvaustapahtumassa että editoinnissa. Opiskelijan on osattava soveltaa ilmaisussaan valon eri käyttömahdollisuuksia. Opiskelijan on osattava soveltaa dramaturgian perusteita audiovisuaalisen tuotteen sisällön ja muodon laatimisessa. Hänen on osattava yhdistää kuvaa, valoa ja ääntä audiovisuaalisessa kerronnassa. Opiskelijan on osattava hahmottaa eri tuotantomuotojen vaatimat valaisutekniikat. Hänen on osattava kytkeä, käyttää ja ripustaa valaisulaitteita oikein, turvallisesti ja ergonomisesti. Hänen on osattava määrittää valaisimien ja niiden ohjaus- ja lisälaitteiden keskeiset toimintaperiaatteet. Opiskelijan on tunnettava valaisuun käytettävät keskeiset valaisin- ja poltintyypit. Hänen on tunnettava keskeiset valonohjausjärjestelmät sekä niiden lisälaitteet. Toteuttamistapa Oppimisympäristö Teorialuokka, multimedialuokka, monikäyttöstudio Oppimisen menetelmät Harjoitus- ja ryhmätyöt, työpajat, analyysit Oppimateriaali Kirjallisuus, verkkomateriaalit, monisteet Digitaalinen media ISBN (11107) Äänitekniikka ja -kerronta Pakollinen 2 opintoviikkoa Tavoitteet ja sisältö Opiskelijan on osattava tallentaa ääntä sisä- ja ulkotiloissa. Hänen on osattava soveltaa äänen ilmaisumahdollisuuksia ja -keinoja sekä tallennustapahtumassa että jälkikäsittelyssä. Opiskelijan on osattava soveltaa äänen mahdollisuuksia audiovisuaalisessa viestinnässä sekä osattava havainnoida ääntä ympäristönsä osana. Opiskelijan on osattava tehdä teknisesti laadukas perusäänitallenne sekä jälkikäsitellä sitä jollakin äänenkäsittelyjärjestelmällä. Opiskelijan on osattava määrittää, miten äänityöskentelyn koko tekninen prosessi rakentuu. Hänen on tunnettava kuvatekniikkaan liittyvän äänitekniikan käyttö ja sen sovellusten keskeiset periaatteet. Opiskelijan on tunnettava äänityössä käytettävät peruslaitteet. Hänen on osattava määrittää näiden laitteiden keskeiset toimintaperiaatteet sekä niiden merkitys ääni-ilmaisun tavoitteiden toteuttamisessa.

9 Keski-Uudenmaan OPETUSSUUNNITELMA 8 (20) Toteuttamistapa Oppimisympäristö Teorialuokka, multimedialuokka, monikäyttöstudio Oppimisen menetelmät Luennot, harjoitustehtävät, ryhmätyöt, analyysit Oppimateriaali Kirjallisuus, monisteet Digitaalinen media ISBN (11108) Sisältötuotanto Pakollinen 7 opintoviikkoa Tavoitteet ja sisältö Opiskelijan on tunnettava viestinnän, kulttuurintutkimuksen, mediapsykologian ja mediaetiikan sekä taidehistorian perustiedot ja osattava ottaa vastuu tuottamansa mediasisällön taiteellisesta, eettisestä ja psykologisesta vaikutuksesta. Hänen on osattava soveltaa viestinnän, kulttuuritiedon, taiteen ja psykologian oppeja omassa työssään. Opiskelijan on osattava noudattaa tekijänoikeuksia ja alan muita eettisiä velvollisuuksia. Opiskelijan on osattava tehdä erilaisiin kohderyhmiin vetoavia mediatuotteita siten, että hän pystyy valitsemaan taidehistorian, viestinnän, psykologian ja etiikan teorioiden opeista työhön sopivan viestintätavan ja -välineen. Opiskelijan on osattava toimia kansainvälisissä työelämän yhteyksissä. Hänen on osattava käyttää oman alansa englanninkielisiä työohjeita, laitteiden käyttöohjeita ja muita julkaisuja. Lisäksi hänen on osattava laatia englanninkielinen työhakemus. Hänen on pystyttävä sekä keskustelemaan omasta alastaan että pitämään työstään lyhyt esitys englanniksi, joten hänen on hallittava englannin kielen rakenteita ja oman alansa englannin kielen perussanasto. Toteuttamistapa Oppimisympäristö Teorialuokka, multimedialuokka, auditorio Oppimisen menetelmät Luennot, harjoitustehtävät, ryhmätyöt, esitelmät, analyysit, vierailut Oppimateriaali Kirjallisuus, monisteet, verkkomateriaalit Digitaalinen media ISBN

10 Keski-Uudenmaan OPETUSSUUNNITELMA 9 (20) Mediapsykologia Anu Mustonen ISBN Ammattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Ammattiosaamisen näyttö audiovisuaalisen viestinnän perusosaaminen 30 opintoviikkoa Näytön ja opintokokonaisuuden arviointikriteerit YLEISTÄ Näyttöaineisto ohjeistaa näyttöjen käyttöön työelämäosaamisen mittaamiseksi. Näytöt mittaavat käytännön työtilanteissa opiskelijan saavuttamaa osaamistasoa. Ne annetaan joko oppilaitoksen tiloissa ja laitteilla tai oikeassa työelämän ympäristössä. Perusosaamisen opintokokonaisuuden näytöt on useimmiten tarkoituksenmukaisinta järjestää oppilaitoksen tiloissa. Näytöllä opiskelija osoittaa kunkin opintokokonaisuuden tai sen osan osaamisensa. Perusosaamisen opintokokonaisuus on hyvin laaja-alainen, joten voi olla tarkoituksenmukaista sisällyttää siitä mahdollisimman paljon opiskelijan valinnaisten ammatillisten opintokokonaisuuksien näyttöjen yhteyteen. Tällöin perusosaamisen näytöstä tulisi opiskelijan näkökulmasta selkeärajaisempi ja hallittavampi. Jos perusosaamisen näyttö on opiskelijalle ensimmäinen näyttötapahtuma, sen keskeinen merkitys on ammattiosaamisen lisäksi ohjata opiskelijaa näyttöihin ja tutustuttaa näyttöjärjestelmään. NÄYTÖN KUVAUS Opiskelija tekee projektisuunnitelman ja toteuttaa sen aikataulun ja kustannusarvion asettamissa rajoissa. Opiskelija tuntee sekä kuvakerronnan perusteet että äänen ja valon vaikutuksen kuvakerrontaan. Hän tekee video- ja äänitallenteen, valaisee kuvaustilanteen, kuvaa, äänittää ja käsittelee raakamateriaalin valmiiksi tuotteeksi. Hän valaisee yksinkertaisen esitystilanteen ja -tilan sekä hoitaa sen äänentoiston. Opiskelija valaisee kuvauskohteen ja valokuvaa sen kinofilmijärjestelmä- tai digitaalikameralla. Hän valitsee itse ottamistaan kuvista ilmaisullisesti sopivimmat. Opiskelija kehittää mustavalkofilmin ja vedostaa kuvan paperille. Hän muokkaa digitoitua kuvaa kuvankäsittelyohjelmalla julkaisualustaan sopivaksi. Opiskelija tekee multimedia- tai printtimediatuotteen sivun, osion tai lay-outsuunnitelman annetun käsikirjoituksen tai muun riittävän ohjeistuksen pohjalta. Opiskelija toteuttaa pienimuotoisen digitaalisen tuotteen tai painotuotteen. Opiskelija toteuttaa yksinkertaisen verkkojulkaisun annetun ohjeistuksen mukaan. Esteettisiä ja sisällöllisiä valintoja tehdessään opiskelija ottaa huomioon tyylisuunnat ja taidelajit. Hän havainnoi audiovisuaalista ympäristöään työtehtäviensä näkökulmasta. Hän erittelee ja soveltaa havaintojaan ja tietojaan. Opiskelija ottaa huomioon ja soveltaa tietojaan tekijänoikeuksista ja muusta viestinnän sääntelystä. Hän käyttää suullista ja kirjallista ammattienglantia.

11 Keski-Uudenmaan OPETUSSUUNNITELMA 10 (20) Saa työtehtävän: videokuvaus äänitys kuvan tai äänen jälkikäsittely valaisu valokuvaus valokuvan valmistus kuvankäsittely graafisen ulkoasun toteutus multimediajulkaisu projektin suunnittelu ja hallinta Valitsee ja varaa: tuotantokaluston laitteet ja ohjelmistot muut resurssit. Soveltaa tehtävässä viestinnän, ilmaisun ja tekniikan tietämystään: esteettiset, taiteelliset ja kulttuuriset perusteet värien, typografian ja kuvasomittelun perusteet dramaturgian perusteet joukkoviestinnän analysointi työturvallisuus säädökset ja normit vuorovaikutus ammattienglanti. Toteuttaa työtehtävän. Hoitaa tehtävään kuuluvat jälkityöt ja hyväksyttää työn. ESIMERKKEJÄ NÄYTÖISTÄ Esimerkki 1 Tehtävän ja työprosessin kuvaus: Tehtävänä on valmistaa musiikkiyhtyeelle tilauksenmukainen esittelymateriaali verkkoon. Esittelymateriaali koostuu videokuvasta ja äänestä, valokuvista, annetusta tekstistä ja mahdollisesta muusta graafisesta materiaalista. Materiaalin jakelukanavia ovat optinen levy kansineen ja yhtyeen kotisivut. Yhtyeen edustaja tulee paikalle tarkentamaan tilauksen yksityiskohtia ja sopimaan materiaalin hyväksyttämisestä. Työprosessiin kuuluu videohaastattelun teko, valokuvien ottaminen ja käsittely, materiaalin muokkaaminen ja optimointi siirrettäväksi optiselle levytallenteelle ja verkkoon. Levyn kansi teksteineen suunnitellaan painovalmiiksi tiedostoksi ja sii-

12 Keski-Uudenmaan OPETUSSUUNNITELMA 11 (20) tä tehdään koevedos. Levylle tarkoitetusta aineistosta poltetaan yksi koetallenne. Ryhmätyönä haastattelu:tehtävänä on suorittaa kolmen hengen ryhmätyönä lyhyt henkilöhaastattelu yhdestä yhtyeen jäsenestä. Toteutus: yksi videokamera, lajityypin mukainen valaisukalusto, erillinen tilanteeseen sopiva mikrofoni- ja äänikalusto. Kuva ja ääni jälkikäsitellään ja siirretään verkkoon yhtyeen kotisivuille. Yksilötyönä: Suunnitellaan ja kuvitetaan levyn kansi yhtyeestä otetuilla kuvilla ja annetulla tekstillä sekä mahdollisella muulla graafisella aineistolla. Otetaan yhtyeen jäsenestä valokuvia mustavalkofilmille. Kehitetään filmi, tehdään pinnakkainen ja valitaan esittelymateriaaliin sopivat kuvat. Skannataan mustavalkonegatiivista valitut kuvat ja tehdään niistä ja mahdollisesta muusta halutusta materiaalista kuvankäsittelyohjelmalla duotone (kaksisävy) -tiedosto tulostamista varten. Valitaan tekstityyppi, -väri ja -koko sekä taitetaan levyn kansi kuvineen ja teksteineen. Käsitellään kuvat myös yhtyeen kotisivuille vietäväksi. Suunnitellaan ja toteutetaan kotisivulle pieni promo-kokonaisuus tilaajan haluamassa muodossa. Siirretään käsitelty materiaali kotisivun ylläpitäjälle. Kaikki valmistettu materiaali hyväksytetään tilaajalla työn alussa laaditun hyväksyttämis-protokollan mukaan. Huolehditaan tekijänoikeuksiin ja muihin oikeuksiin liittyvistä velvoitteista ja laaditaan videosta tarkka nauhakortti. Dokumentoidaan tehtävän alusta alkaen tehdyt sopimukset ja annetut ohjeet. Palautetaan määräaikaan mennessä tilaajalle nauhakortti, levyn kannen koevedos, optinen koetallenne ja dokumentaatio. Näyttöympäristö Opiskelija voi antaa näyttönsä pienessä projektissa osin ainoana näytönantajana tai suuremmassa projektissa osana ryhmää, kunhan toiminta mahdollistaa arvioinnin eriyttämisen yksilöllisesti Opintokokonaisuuden arviointi Työprosessin hallinta Toteuttaa työtehtävät annettujen ohjeiden mukaan Hoitaa tehtäviin kuuluvat jälkityöt ja hyväksyttää työn Tyydyttävä taso (T1) osaa käyttää saamaansa käsikirjoitusta ja muita ohjeita ohjattuna työnsä pohjana. testaa työnsä ja on huolellinen huolehtii, että lopputulos on julkaisukelpoinen tuottaa ohjattuna valokuvia digitaaliseen muotoon joko skannaamalla tai tallentamalla ne muulla tavalla tietokoneelle työstää kuvat kuvankäsittelyohjelmalla osaa videokuvata vallitsevassa valossa osaa leikata videokuvaa niin, että saa siitä käyttökelpoisen tuotteen

13 Keski-Uudenmaan OPETUSSUUNNITELMA 12 (20) laittaa jonkin oman tuotteensa julkisesti esille osaa käyttää fontteja graafisina elementteinä osaa toimia projekti- ja ryhmätyössä osaa ohjattuna dokumentoida oman työnsä osaa ohjattuna arvioida oman työvaiheensa noudattaa sopimuksia täyttää ohjattuna työn laatuvaatimukset työskentelee huolellisesti ja ahkerasti pystyy arvioimaan työtään ohjattuna toimii ohjeiden ja opastuksen mukaan Hyvä taso (H3) tuottaa valokuvia digitaaliseen muotoon joko skannaamalla tai tallentamalla ne muulla tavalla tietokoneelle työstää kuvat ammattimaisella kuvankäsittelyohjelmalla rakentaa tarvittaessa kolmipistevalaisun osaa toimia asiakaslähtöisesti työskentelee projekteissa ryhmätyön periaatteiden mukaan osaa nimetä, varastoida, arkistoida ja suojata tekemänsä tiedostot osaa dokumentoida työnsä annetussa laajuudessa ja täsmällisyydessä täyttää työn laatuvaatimukset työskentelee tavoitteellisesti testaa ja tarkistaa työnsä ennen sen luovutusta eteenpäin pystyy arvioimaan työtään ja perustelemaan tekemänsä ratkaisut toimii joustavasti kehittää työnsä joutuisuutta Kiitettävä taso (K5) käyttää saamaansa käsikirjoitusta ja muita ohjeita huolellisesti ja tarkasti työnsä pohjana toimii suunnitelmallisesti, järjestelmällisesti, itsenäisesti ja oma-aloitteisesti muokkaa kuvat ominaisuuksiltaan ja tallennusmuodoltaan julkaisualustaan sopivaksi osaa leikata videokuvaa niin, että saa siitä julkaisukelpoisen tuotteen tekee valaisutilanteen tilaan ja esitykseen arvioi kriittisesti omia töitään suunnittelee paino- tai digitaaliselle tuotteelle typografisen ilmeen tekee multimedia- tai printtimediatuotteen sivun, osion tai lay-out suunnitelman käyttäen hyväksi sommittelun elementtejä toteuttaa yksinkertaisen verkkojulkaisun riittävän ohjeistuksen pohjalta koostaa verkkojulkaisun jollakin sivutuotanto-ohjelmistolla, toteuttaa testauksen sekä toimittaa verkkojulkaisun palveluun osaa toimia palveluhenkisesti

14 Keski-Uudenmaan OPETUSSUUNNITELMA 13 (20) osaa mukauttaa oma tekemisensä annettuihin mahdollisuuksiin ja kokonaistavoitteen saavuttamiseen tuntee ja noudattaa sopimuksia varmuuskopioi tekemänsä tiedostot sovitulla tavalla dokumentoi työnsä tarkoituksenmukaisessa laajuudessa ja täsmällisyydessä tuntee kulloisenkin työn laatuvaatimukset työskentelee luovasti, tehokkaasti osaa eritellä ja arvioida omaa työtään suhteessa koko tuotantoon on oma-aloitteinen kehittää omaa työskentelytapaansa Työtehtävän hallinta Valitsee ja varaa tehtävään sopivat työkalut Käyttää työtehtävän eri vaiheissa tarvittavia erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja työmenetelmiä Hoitaa tehtävään kuuluvat jälkityöt ja hyväksyttää työn Tyydyttävä taso (T1) pystyy ohjattuna käyttämään järjestelmäkameraa ja digitaalisia kuvasvälineitä niin, että hän saa lopputulokseksi käyttökelpoisen valokuvan pystyy ohjattuna kehittämään mv-filmiä ja tekemään siitä vedoksen valitsee ohjatusti sopivan värikartan tuotteelle tai projektille. osaa ohjattuna valmistaa videokameran kuvaamista varten ja käyttää videokameraa osaa ohjattuna ladata kuvatallenteen editointilaitteelle tuntee perusleikkauksen ideat ja kuvan trimmauksen ja osaa ohjattuna leikata ja trimmata kuvaa sen perusteella osaa ohjattuna kopioida editoidun tallenteen esitysformaattiin osaa kuvata vallitsevassa valossa osaa kytkeä opastettuna annetun valaistuskaluston toimintakuntoon ja suunnata heittimet valaistavaan kohteeseen osaa opastettuna käyttää valo-ohjauspöytää niin, että hän saa ohjattua haluttuja valonheittimiä osaa ohjattuna sijoittaa mikrofonin oikein ja laittaa laitteiston käyttökuntoon osaa opastettuna käyttää tallenninta ja äänen editointilaitteistoa osaa toimia kuvausryhmän äänittäjänä muokkaa kuvat ja äänet työhön sopivilla kuvan- ja äänenkäsittelyohjelmilla osaa ohjattuna valita fontin käyttöympäristön mukaan osaa ohjattuna laatia pienelle työlle työsuunnitelman, aikataulun ja kustannusarvion osaa ohjattuna tehdä muistion, laskun ja täyttää annetut lomakkeet ja tehdä luonnokset annetuista tarjouspyynnöistä, tarjouksista, kyselyistä

15 Keski-Uudenmaan OPETUSSUUNNITELMA 14 (20) tulee toimeen oman alansa englanninkielisillä käyttöohjeilla ja selviää englanninkielisillä suullisilla työohjeilla tunnistaa ohjattuna tekijänoikeuksien alaisen materiaalin kirjaa käyttämänsä materiaalin ohjattuna käyttää jotain käyttöjärjestelmäympäristöä niin, että pystyy käyttämään alan sovellusohjelmia laatii ohjattuna yksinkertaisen verkkojulkaisun Hyvä taso (H3) käyttää järjestelmäkameraa tai digitaalisia kuvausvälineitä niin, että hän saa lopputulokseksi käyttökelpoisen valokuvan kehittää mv-filmiä ja tekee siitä vedoksen valitsee tarkoituksenmukaisen värikartan tuotteelle tai projektille osaa valmistaa videokameran kuvaamista varten ja käyttää videokameraa osaa ladata kuvatallenteen editointilaitteelle osaa perusleikkauksen ja kuvan trimmauksen osaa kopioida editoidun tallenteen esitysformaattiin osaa tehdä kolmipistevalaisun osaa kuvata vallitsevassa valossa ja tuntee värilämpötilan vaikutuksen kuvaan osaa valita tilanteeseen soveltuvan valaistuskaluston ja rakentaa siitä yksinkertaisen valaistuskokonaisuuden, jolla hoitaa kohteen valaisun riittävällä tavalla osaa suunnata valonheittimet tilanteen vaatimalla tavalla ja käyttää valoohjauspöytää valonheittimien ohjaukseen valitsee käyttötarkoitukseen ja tilanteeseen sopivan mikrofonin ja tallentimen, sekä kytkee laitteet laitekokonaisuudeksi sijoittaa mikrofonin tilanteen vaatimalla tavalla ja käyttää tallenninta siirtää äänimateriaalin editointilaitteistoon ja editoi siitä kokonaisuuden valitsee asiallisen fontin käyttöympäristön mukaan - käyttää fontteja graafisina elementteinä osaa valita ja käyttää sopivia työkaluja ja ohjelmia tunnistaa tekijänoikeuksien alaisen materiaalin kirjaa ohjeiden mukaisesti käyttämänsä materiaalin Kiitettävä taso (K5) hyödyntää oma-aloitteisesti järjestelmäkameran tai digitaalisen kuvausvälineistön erilaisia toimintoja käyttää erillisiä valaisukalustoja saa lopputulokseksi persoonallisen valokuvan kehittää mv-filmiä virheittä ja tekee siitä laadukkaan vedoksen valitsee perustellusti värikartan tuotteelle tai projektille korjaa ja värittää kuvallisia elementtejä huomioiden värijärjestelmät ja julkaisualustat. osaa värien korjaamisen järjestelmän digitaalisessa mediassa

16 Keski-Uudenmaan OPETUSSUUNNITELMA 15 (20) osaa kuvata vallitsevassa valossa ja osaa käyttää tietoa värilämpötilasta hyväkseen kokoaa yksinkertaisen valaisujärjestelmän kohteen valaisemiseksi ohjeiden mukaan käyttää focusta ja rajaimia valitsee tarvittavat välineet itsenäisesti ja kytkee laitteet toimivaksi kokonaisuudeksi valitsee itsenäisesti tilanteeseen oikean tyyppisen mikrofonin ja sijoittaa sen äänityskohteen ja ääniympäristön edellyttämällä tavalla kokoaa yksinkertaisen äänityslaitteiston, johon kuuluu mikrofoni, tallennin, kaiuttimet tai kuulokkeet sekä välijohdot ja tallenteet säätää äänitystason ja tekee tallennuksen vaimentaa häiriöääniä taajuuskorjaimella ja säätää kokonaisuuden äänenvoimakkuuden tasapainoiseksi kytkee laitteiston, johon kuuluu mikrofoni, sähköinen äänilähde, yksinkertainen äänipöytä, vahvistin, kaiuttimet ja kaapelointi sijoittaa laitteet asianmukaisesti sekä käyttää äänipöytää ja säätää äänitason sekä kanavien tasosuhte suorittaa tekstin taiton ja muokkauksen typografisen suunnitelman pohjalta käyttää fontteja graafisina elementteinä tuotteen tai projektin luonteen mukaan - tallentaa eri mediaelementit ominaisuuksiltaan ja tiedostomuodoiltaan julkaisualustaan sopivaksi perehtyy hankkeen tavoitteisiin ja laatii pienelle työlle työsuunnitelman, aikataulun ja kustannusarvion tekee muistion, laskun ja täyttää lomakkeita ja tekee luonnokset tarjouspyynnöstä, tarjouksesta, kyselystä kirjaa saamiensa ohjeiden mukaisesti käyttämänsä materiaalin ja toimittaa tiedot asianomaiselle ryhmän jäsenelle Työturvallisuuden hallinta Tyydyttävä taso (T1) tuntee työturvamääräykset siten, että suoriutuu tehtävistä turvallisesti toimii ergonomisesti oikein Hyvä taso (H3) osaa huomioida itsenäisesti työympäristössä olevat riskitekijät noudattaa annettuja työturvallisuusohjeita ja -määräyksiä Kiitettävä taso (K5) osaa itsenäisesti huolehtia työympäristönsä työturvallisuudesta ja ilmoittaa puutteellisuuksista Työn perustana olevan tiedon hallinta soveltaa tehtävässään av-alaan liittyvän viestinnän, ilmaisun ja tekniikan tietämystään

17 Keski-Uudenmaan OPETUSSUUNNITELMA 16 (20) Tyydyttävä taso (T1) osaa käyttää alan keskeisiä termejä ja tuntee av-alaan liittyvät keskeiset käsitteet tuntee av-tuotannon dokumenttien perustehtävät ja osaa ohjattuna soveltaa niitä tuotannollisessa työssään tunnistaa av-viestinnän työssä tarvittavia taiteenlajeja ja niiden olennaisimmat tyylisuunnat tunnistaa työssään tilanteet, jolloin hänen täytyy selvittää tekijänoikeudelliset asiat osaa tehdä annetun teeman tyylinmukaisia kuvavalintoja ottamistaan kuvista osaa ohjattuna soveltaa työhönsä kuvasommittelun viestinnällisiä periaatteita hahmottaa kuvailmaisussa liikkeen suunnan ja lukusuunnan merkityksen ja erot Hyvä taso (H3) osaa projektityöskentelyn perustaidot hallitsee ammattitermit tietää tuotannon taloudellisten ja välineellisten resurssien merkityksen omaan toimintaansa ja koko työ- ja tuotantoprosessiin ja osaa ohjattuna ottaa ne huomioon työssään tunnistaa av-viestinnän työssä tarvittavia taidelajeja, tyylisuuntia ja -kausia sekä osaa soveltaa tietämystään annettujen ohjeiden mukaan osaa tehdä joitakin annetun teeman mukaisia kuvavalintoja esim. kuvatoimistojen kuvapankeista osaa valokuvaa ottaessaan käyttää onnistuneesti joitakin valokuvailmaisun elementtejä korostaa valokuvaa ottaessaan tilaa tai liikettä objektiivin valinnalla, valolla ja sommittelulla Kiitettävä taso (K5) hallitsee projektityöskentelyn taidot käyttää työssään hyväkseen eri taidelajeja, tyylisuuntia ja -kausia. osaa soveltaa havaintonsa av-ympäristöstään ammattityössään etsii luovia ja omaleimaisia ratkaisuja osaa perustaa oman työnsä annettuihin sisältösuunnitelmiin osaa huomioida omassa työssään viestinnän sääntelystä aiheutuvat toimenpiteet valitsee perustellusti kuvia teeman, aiheen tai tyylin mukaisesti kuvatoimistojen kuvapankeista osaa valokuvaa ottaessaan käyttää perustellen valokuvailmaisun elementtejä osaa aktiivisesti tehdä havaintoja ja hankkia ja eritellä työtehtäviensä suorittamiseen tarvittavia tietoja tuntee yleisimpiä tuotantomenetelmiä, -välineitä ja yhteistyökumppaneita tuntee erilaisia media-alan tuotantomuotoja tuntee työlainsäädännön, sopimusoikeuden, tekijänoikeuksien perusteet

18 Keski-Uudenmaan OPETUSSUUNNITELMA 17 (20) tuntee yleiset videon tallennusformaatit tuntee kuvakokojärjestelmän huomioi liikkeen ja valon jatkuvuuden kuvatessaan ja editoidessaan tuntee suotimien vaikutuksen kuvaan huomioi taustamelun, äänen heijastumisen, etäisyyden ja näkymättömyyden vaikutukset äänityksen lopputulokseen tuntee kuvakerronnan perusteet tuntee yleiset passiiviset teatteriheittimet ja kuvausvalaisimet tuntee poltintyypit tuntee valon ominaisuudet ja suotimien vaikutuksen valoon tuntee keskeisimmät tallennusformaatit ja signaalilähteet huomioi värikartan valinnassa värin symbolina, kulttuurillisena elementtinä ja huomion herättäjänä käyttää väriä muodon tai tilan muotoilijana, sommittelun ja taiton elementtinä pystyy itsenäisesti käyttämään väriä taiton elementtinä siten, että se toimii myös mustavalkoisena osaa itsenäisesti ja tietoisesti valita annettuun lopputuotteeseen sopivat kuvasommittelun viestinnälliset elementit käyttää viestinnällisiä elementtejä tyylinmukaisesti, taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti Kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen Oppimistaidot Ongelmanratkaisutaidot Vuorovaikutus-, viestintä- ja yhteistyötaidot Eettiset ja esteettiset taidot Tyydyttävä taso (T1) Oppimistaidot on motivoitunut oppimaan alaa Ongelmanratkaisutaidot osaa kertoa ongelmista ajoissa ja pyytää apua Vuorovaikutus-, viestintä- ja yhteistyötaidot osaa työskennellä av-alan erilaisissa työryhmissä ja projekteissa toimii työryhmän jäsenenä aiheuttamatta häiriötilanteita noudattaa työryhmän tai -tiimin antamia ohjeita ja määräyksiä osaa esitellä työnsä työryhmälleen ja esimiehelleen Eettiset ja esteettiset taidot osaa käsitellä ja ratkaista eettisiä ongelmia toimii vastuullisesti, oikeudenmukaisesti ja tehtyjen sopimusten mukaisesti

19 Keski-Uudenmaan OPETUSSUUNNITELMA 18 (20) noudattaa asiakkaita ja työyhteisöä koskevaa vaitiolovelvollisuutta, tietosuojaa, tekijänoikeus- ja kuluttajansuojasäädöksiä Hyvä taso (H3) Oppimistaidot on motivoitunut toimimaan opiskelussaan ja työelämässä itseään kehittäen Ongelmanratkaisutaidot esittää ongelmatilanteisiin oma-aloitteisesti ratkaisuvaihtoehtoja Vuorovaikutus-, viestintä- ja yhteistyötaidot tietää työryhmän jäsenten keskeiset tehtävät pystyy yhteistyöhön ja ottaa huomioon muut työyhteisön jäsenet toimii vastuuntuntoisesti ja oikeudenmukaisesti noudattaa saamiaan tuotanto-ohjeita Kiitettävä taso (K5) Oppimistaidot on opiskelussaan ja työelämässä oma-aloitteinen ja luova ja kehittää itseään Ongelmanratkaisutaidot työskentelee paineen alaisena huomioiden jaksamiseen, ergonomiaan ja työlainsäädäntöön liittyvät asiat toimii aloitteellisesti, johdonmukaisesti ja joustavasti Vuorovaikutus-, viestintä- ja yhteistyötaidot soveltaa teknisiä perustaitoja ryhmätyössä ja projekteissa tekee yhteistyötä, sekä antaa ja pyytää apua tarvittaessa osaa esitellä perustellut ehdotuksensa työryhmässä ja tuoda ehdotuksensa hyväksyttäväksi niistä päättäville henkilöille Yhteiset painotukset Kansainvälisyys Kestävä kehitys Laadukas ja asiakaslähtöinen toiminta Kuluttajaosaaminen Työsuojelusta ja terveydestä huolehtiminen Teknologian ja tietotekniikan hyödyntäminen Yrittäjyys Tyydyttävä taso (T1) Kansainvälisyys tulee toimeen monikulttuurisessa ympäristössä. Hän on suvaitsevainen ja riittävän kielitaitoinen.

20 Keski-Uudenmaan OPETUSSUUNNITELMA 19 (20) Kestävä kehitys on motivoitunut toimimaan työssään kestävän kehityksen puolesta. toimii ohjattuna ympäristömyönteisin työ- ja toimintatavoin. tietää, mitä tehdä tavanomaisille ongelmajätteille. Laadukas ja asiakaslähtöinen toiminta osaa huomioida työnsä keskeiset laatukriteerit ja ohjattuna toimia niiden mukaisesti toimii asiallisesti asiakaspalvelutilanteissa. Kuluttajaosaaminen toimii ohjattuna työssään kuluttajan oikeuksien, velvollisuuksien ja vastuun mukaisesti. pyrkii toimimaan kansantaloutta edistävästi. Työsuojelusta ja terveydestä huolehtiminen on tietoinen omaan jaksamiseensa vaikuttavista keskeisistä tekijöistä osaa ohajttuna noudattaa työsuojeluun ja - terveyteen vaikuttavien lakien säännöksiä osaa rakentaa ergonomisesti tarkoituksenmukaisen työympäristön ja tehdä ohjattuna ilmoituksen sen huolehtii ohjattuna taukoliikunnastaan näyttöpäätetyössä Teknologian ja tietotekniikan hyödyntäminen osaa soveltaa uutta tekniikkaa työssään Yrittäjyys on oma-aloitteinen ja työtään arvostava. Hyvä taso (H3) Kansainvälisyys pystyy hyvin työskentelemään monikulttuurisessa ympäristössä. Kestävä kehitys tuntee kestävän kehityksen taloudelliset, kulttuuriset ja sosiaaliset ulottuvuudet ja on motivoitunut toimimaan niiden puolesta työssään. tuntee ympäristömyönteiset työ- ja toimintatavat ja toimii ohjattuna niiden mukaisesti. hallitsee tavanomaisten ongelmajätteiden käsittelyn. Laadukas ja asiakaslähtöinen toiminta kulloisenkin työtehtävänsä keskeiset laatukriteerit ja toimii lähes itsenäisesti niiden mukaisesti hallitsee erilaiset asiakaspalvelutilanteet. Kuluttajaosaaminen toimii työssään kuluttajan oikeuksien, velvollisuuksien ja vastuun mukaisesti.

Video-, televisio- ja elokuvailmaisu

Video-, televisio- ja elokuvailmaisu Video-, televisio- ja elokuvailmaisu soveltaa työtoiminnassaan video-, televisio- ja elokuvailmaisun keskeisiä tietoja ja taitoja. Voidakseen osoittaa ilmaisullisen osaamisensa opiskelijan on osattava

Lisätiedot

Audiovisuaalinen viestintä

Audiovisuaalinen viestintä Forssan ammatti-instituutti Audiovisuaalinen viestintä Näyttö- ja arviointisuunnitelma Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöillä tarkoitetaan koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia,

Lisätiedot

Audiovisuaalisen viestinnän näytöt

Audiovisuaalisen viestinnän näytöt Audiovisuaalisen viestinnän näytöt 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi Orientaatio, viestintä Valokuvaus Video Audio Perusosaamisen Harjoitusnäyttö: valokuvaus 1 2 3 4 5 Graafinen suunnittelu Internettekniikka

Lisätiedot

Audiovisuaalinen viestintä

Audiovisuaalinen viestintä Forssan ammatti-instituutti Audiovisuaalinen viestintä Näyttö- ja arviointisuunnitelma Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöillä tarkoitetaan koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia,

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon

Lisätiedot

Ääni-ilmaisu. Opiskelija

Ääni-ilmaisu. Opiskelija Ääni-ilmaisu - käyttää ilmaisun perusteita tallentaessaan, toistaessaan ja editoidessaan ääntä - hyväksyttää lopputuotteen - toimittaa tuotteen esitysprosessiin - dokumentoi - raportoi - arkistoi - valmistaa

Lisätiedot

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN SISÄLTÖ LUKIJALLE 1. MITÄ ON TYÖSSÄOPPIMINEN? 2. MIKÄ ON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ? 2.1. Oppilaitosnäyttö ja työpaikkanäyttö 3. TYÖSSÄOPPIMISPROSESSI

Lisätiedot

1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON, MEDIA-ASSISTENTTI, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN

1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON, MEDIA-ASSISTENTTI, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON MÄÄRÄYKSEN MUUTOS LIITE 1 1(5) 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON, MEDIA-ASSISTENTTI, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.2 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN SISÄLTÖ LUKIJALLE 1. MITÄ ON TYÖSSÄOPPIMINEN? 2. MIKÄ ON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ? 2.1. Oppilaitosnäyttö ja työpaikkanäyttö 3. TYÖSSÄOPPIMISPROSESSI

Lisätiedot

AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. MÄÄRÄYKSEN MUUTOS Lausuntopyyntö 15/421/2012 LIITE 1 (4) - - -

AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. MÄÄRÄYKSEN MUUTOS Lausuntopyyntö 15/421/2012 LIITE 1 (4) - - - 1 (4) - - - 4.2.17 Tallennetuotanto Ammattitaitovaatimukset osaa tallentaa tekstiä, kuvaa, ääntä, liikkuvaa kuvaa ja kolmiulotteisia malleja laatukriteerien mukaisesti käsitellä kaikkia aineistolajeja

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN SISÄLTÖ LUKIJALLE 1. MITÄ ON TYÖSSÄOPPIMINEN? 2. MIKÄ ON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ? 2.1. Oppilaitosnäyttö ja työpaikkanäyttö 3. TYÖSSÄOPPIMISPROSESSI

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien ja ammattialan yritystoiminnan työmenetelmien, -välineiden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa.

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Media-assistentti Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin työn perustana olevan tiedon elinikäisen oppimisen avaintaidot. ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaitovaatimukset:

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset tilitapahtumat. Hän laskee tavanomaisen maksettavan palkan

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Kehitysympäristön käyttö Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä, suunnitella ja toteuttaa ohjelmiston sekä dokumentoida ja testata valittua

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTA- MISOHJEISTUS TYÖELÄMÄN EDUSTAJILLE, OPISKELIJOILLE SEKÄ OPETTAJILLE. Mirva Huuskonen

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTA- MISOHJEISTUS TYÖELÄMÄN EDUSTAJILLE, OPISKELIJOILLE SEKÄ OPETTAJILLE. Mirva Huuskonen AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTA- MISOHJEISTUS TYÖELÄMÄN EDUSTAJILLE, OPISKELIJOILLE SEKÄ OPETTAJILLE Mirva Huuskonen Kehittämishankeraportti Toukokuu 2008 Tekijä(t) Sukunimi, Etunimi Julkaisun laji

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

Näytön kuvaus. Näytön keskeinen sisältö Ammattitaitovaatimukset Näyttöympäristö. Arviointikriteerit

Näytön kuvaus. Näytön keskeinen sisältö Ammattitaitovaatimukset Näyttöympäristö. Arviointikriteerit Näytön kuvaus Näytön aikana opiskelija tekee tavanomaisia talli- ja hevostenhoitotöitä, kuten ruokintaa, tarhausta, karsinan puhdistusta ja opetetun hevosen liikuttamista. Hän huolehtii hevosten hyvinvoinnista

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Visuaalinen myyntityö tutkinnon osa (VISU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Visuaalinen myyntityö Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, media-assistentti 2014

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, media-assistentti 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, media-assistentti 2014 Määräys 38/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015 mukaiset muutokset ja oikaisut) OPETUSHALLITUS

Lisätiedot

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston.

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ tuotantoversion toteuttaminen 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida. Työssäoppimisen keskeinen

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

Työssäoppimispaikan työtehtävien ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisja näyttösuunnitelman mukaan hyväksytysti.

Työssäoppimispaikan työtehtävien ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisja näyttösuunnitelman mukaan hyväksytysti. TARKENNETTU OPINTOKUVAUS Tutkinnon osa: 10 ov Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: tuottaminen 6 ov Työssäoppiminen 4 ov Opinto: Työssäoppiminen 4 ov Tavoitteet: Opiskelija osaa kartoittaa sähköisten liiketoiminnan

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Visuaalinen myyntityö, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o toteuttaa tuotteen, tuoteryhmän

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Talouspalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon hoitaa yhtä seuraavista

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus tutkinnon osa (MAVI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito tutkion osa (VEPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Verkkopalvelujen tuottaminen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietoturvan ylläpito 15 osp Tietoturvan ylläpito Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Talouspalvelut Mikäli jo aikaisemman tutkinnon osan yhteydessä on arvioitu Työprosessin hallinta, Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Studiotyöskentely ja äänentoisto Musiikkiteknologille pakollinen tutkinnon osa

Studiotyöskentely ja äänentoisto Musiikkiteknologille pakollinen tutkinnon osa 1 Studiotyöskentely ja äänentoisto Musiikkiteknologille pakollinen tutkinnon osa Ammattitaitovaatimukset käyttää musiikin tietotekniikan ja studiotekniikan sovelluksia sekä studiotyöhön ja äänentoistoon

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp. Tavoitteet

1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp. Tavoitteet 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp Tavoitteet Opiskelija osaa ylläpitää tieto- ja viestintäteknistä toimintaympäristöä sekä siinä tarjottavia

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov)

Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) 1. Sisäinen - ja asiakasviestintä (5 ov) Opintojakson sisältö Sisäinen - ja asiakasviestintä ammattitaitovaatimus Mitä opiskelija osaa suoritettuaan tämän jakson

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palkanlaskenta 30 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan. Hän laskee maksettavan palkan erityistilanteissa

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA. Sähköalan perustutkinto

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA. Sähköalan perustutkinto KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA Sähköalan perustutkinto Automaatiotekniikan ja kunnossapidon koulutusohjelma Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma Sähkö- ja energiatekniikan

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Finanssipalvelut tutkinnon osa (FIPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta.

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Talouspalvelut Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta.

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Pankki- ja rahoituspalvelut 10 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Palkanlaskenta tutkinnon osa (PALA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Palkanlaskenta Ammattitaitovaatimukset nnlaskee palkanmaksukaudelta

Lisätiedot

Siivouspalvelut erityiskohteessa 20 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Siivouspalvelut erityiskohteessa 20 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Siivouspalvelut erityiskohteessa 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään ja valmistautuu työhönsä palvelukuvauksen, työohjeiden ja asiakkaan tarpeiden mukaan.

Lisätiedot

4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö:

4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu osallistuu yrityksen toiminnan suunnitteluun ja toimii ryhmän jäsenenä ottaa vastuun töistään

Lisätiedot

Liikuntatapahtuman järjestäminen

Liikuntatapahtuman järjestäminen 1/7 järjestäminen Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunta- tai kilpailutapahtuman suunnittelu-, järjestely- ja ohjaustehtävissä. Hän

Lisätiedot

2. tai 3. opintovuosi Menetelmät Ryhmätunnit, itsenäinen harjoittelu, orkesterien ja/tai kuorojen harjoitusten ja konserttien seuraaminen

2. tai 3. opintovuosi Menetelmät Ryhmätunnit, itsenäinen harjoittelu, orkesterien ja/tai kuorojen harjoitusten ja konserttien seuraaminen MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO 2010, MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA TUTKINTOKOHTAINEN OSA PAIKALLISESTI TARJOTTAVAT TUTKINNON OSAT / täydennys Hyväksytty Helsingin Konservatorion johtokunnassa

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Pankki- ja rahoituspalvelut tutkinnon osa (PARA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Pankki- ja rahoituspalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköinen kaupankäynti 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen. Hän seuraa kilpailutilannetta ja alan trendejä

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet suunnitellaan yksilöllisesti yhteistyössä tutkinnon suorittajan

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä työskentelemällä yrityksessä, jossa valmistetaan ja kehitetään sulautettuja järjestelmiä.

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin hallinta työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta työn perustana olevan tiedon hallinta elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattitaitovaatimukset:

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus tutkinnon osa (TIVE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tilinpäätöskirjaukset ja

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus, 15 osp Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito, tutkinnon osa (KVRE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kansainvälisen

Lisätiedot

LIITE NAYTTO Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake

LIITE NAYTTO Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake LIITE NAYTTO 18.5.2017 Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake Ammatillinen perustutkinto Osaamisala Tutkintonimike Media-alan perustutkinto Audiovisuaalisen viestinnän

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kirjanpito tutkinnon osa (KIPI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kirjanpito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet tutkinnon osan toteuttamisesta

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet tutkinnon osan toteuttamisesta 5 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) 2.4.215 Rakennusalan perustutkinto Koodi: RAK395 Päätös: LAO C68/215 Näytön kuvaus Tutkinnonosa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Arviointi perustuu opiskelijan

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 PAIKALLISESTI TARJOTTAVA TUTKINNON OSA: NAVETAN TUOTANTOTEKNOLOGIAN KÄYTTÄMINEN JA HUOLTAMINEN, 10 ov Ammattiosaamisen näyttö Muu

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Vakuutus- ja eläkepalvelut tutkinnon osa (VAEL) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

NÄYTÖT: LUONTOMATKAILUN KOULUTUSOHJELMA MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA

NÄYTÖT: LUONTOMATKAILUN KOULUTUSOHJELMA MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA NÄYTÖT: LUONTOMATKAILUN KOULUTUSOHJELMA MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA 1 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT Ammattiosaamisen näytöistä on säädetty laissa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta 601/2005

Lisätiedot

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Catering-alan perustutkinto, suurtalouskokki, 3.vuosi

Catering-alan perustutkinto, suurtalouskokki, 3.vuosi Catering-alan perustutkinto, suurtalouskokki, 3.vuosi Tilaus- ja teemaruokien valmistus 10 ov Työtehtävät ja -tilanteet, joiden avulla opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näytöt toteutetaan Opintokokonaisuuden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KIRJANPITO KIPI 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KIRJANPITO KIPI 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KIRJANPITO KIPI 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kirjanpito, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o hoitaa kuukausittaista kirjanpitoa o kirjaa tulot, menot

Lisätiedot