Kuopion kaupungin perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämissuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupungin perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämissuunnitelma 2013-2020"

Transkriptio

1 Kuopion kaupungin perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämissuunnitelma Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämisohjelma

2 Kuopion perusopetus- ja nuorisopalvelut valmisteli keväällä 2013 kehittämissuunnitelman vuosille Kehittämistyöryhmään ovat kuuluneet nuorisopalveluiden edustajat; nuorisopäällikkö, suunnittelija sekä nuorisonohjaajia. Perusopetuksen johtotiimi, hallinnon tukipalveluiden edustajia, varhaiskasvatuksen edustaja, Prosessin vetäjänä toimi Mika Karjalainen Silverplanet Oy:stä, joka konsultoi lukiopalveluiden kehittämissuunnitelmaprosessia vuonna Kehittämissuunnitelman tarkoituksena on ollut määrittää yhteinen rajapinta nuorisopalveluiden ja perusopetuksen kesken sekä määritellä ja kuvata strategiset painopistealueet ja kärkihankkeet. Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämisohjelma

3 Sisältö Kehittämissuunnitelman laatimisprosessi Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämisohjelma

4 Kehittämisohjelman päivitysprosessi Kehittämisohjelman päivitysprosessi Muutostrendit Visio, missio Strategiset painopistealueet Lähtötilanne Kärkihankesalkku Toimeenpano & mittarit Keskeiset periaatteet: Kehittämisohjelmalla edetään kohti visiota ja vastataan strategisten muutostekijöiden paineeseen Kehittämisohjelman kärkihankkeet jalostetaan painopistealueisiin määritetyistä strategisista linjauksista Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämisohjelma

5 Sisältö Strategiset muutostekijät Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämisohjelma

6 Kehittämisohjelmaan vaikuttavat muutostekijät Ulkoiset koulutuksen ja nuorisopalvelujen muutostekijät Kansalliset koulutuksen muutokset, kehittämisohjelmat. Mahdollisesti kansainväliset muutostekijät Sisäiset palvelualueen muutostekijät Kaupungin ja seudun perusopetuksen ja nuorisopalvelujen muutostekijät, muu palvelualueen muutospaine Ulkoiset, koulutuksen ja nuorisopalvelujen muutostekijät Sisäiset palvelualueen muutostekijät Strategiset muutostekijät Muut ulkoiset muutostekijät Taloushaasteet, kuntarakenneuudistukset ym. ulkoiset muutostekijät Muut ulkoiset muutostekijät Muut kaupungin muutostekijät Muut kaupungin muutostekijät Kaupungin sisäiset muutostekijät, rakenteelliset ym. muutostekijät Ydinajatus: Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämisohjelman tulee edetä kohti visiota ja vastata sekä kansallisiin että kaupungin sisäisiin ja ulkoisiin muutostekijöiden haasteisiin. Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämisohjelma

7 Muutostekijäkartta Substanssi - ulkoinen Nuorisotakuu Kansalliset oppijan palvelut joustavat opintopolut OPS 2016 Oppilashuoltolaki 2015 Sähköisten oppimateriaalien käyttö Opettajien työaikajärj. muutos Sähköiset oppimisympäristöt Osaamisen kehittämistarpeet Pedagoginen uudistuminen Palveluverkoston tiivistäminen Opetuksen ja nuorisopalvelujen laadun kehittäminen Palvelualueen sisäinen ja alueiden välinen yhteistyö Tarkoituksenmukaiset tilat Nuorisopalvelujen tarjonnan kohdentaminen Palvelualue Muut - ulkoinen Kuntarakenteen uudistukset, kuntaliitokset Kuntien valtionosuuksien leikkaus Yksilöllisyyden korostuminen Eriarvoistuminen lisääntyy Digitaalistumisen paine Some Kansainvälistyminen Kaupungin rahoitushaasteet Moniammatillinen yhteistyö, Sote Kuopion palvelurakenteen kehittäminen Kaupungin johtamisen kehittäminen Työhyvinvointi Muut Kuopio Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämisohjelma

8 OPS 2016 Muutostekijät koulutus & nuorisopalvelut, ulkoinen Tuntijakomuutoksia, lisätunteja taito- ja taideaineisiin. Sisältöjä pyritään eheyttämään. Syntyy uusia aihekokonaisuuksia (oppiainerajat ylittävät kokonaisuudet). Vaikutukset: Vaikuttaa opettajien työmääriin ja oppilaan työmääriin ja aineiden valinnaisuuksiin Edellyttää opetusmenetelmällistä uudistumista ja uusien oppimisympäristöjen kehittämistä Nuorisotakuu vuotiaille luvataan opiskelu-, harjoittelu- tai työpaikka (tai työpajapaikka) kolmen kuukauden sisällä. Sisältää koulutustakuun Vaikutukset: Edellyttää eri viranomaisten sujuvaa yhteistyötä ja verkostoitumista. Edellyttää koulutukseen ohjaamisen lisäksi muita tukipalveluja monialainen yhteistyö. Kunnan palveluvelvollisuudet todennäköisesti lisääntyvät. Sähköisten oppimateriaalien käyttö Perinteisestä kirjamuotoisesta oppimateriaalista siirrytään enenevässä määrin sähköisten oppimateriaalien käyttöön Vaikutukset: Opettajilta edellytetään uutta teknistä ja pedagogista osaamista Koulutuksen ulkoiset muutostekijät Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämisohjelma Opettajien työaikakokeilut

9 Muutostekijät koulutus ja nuorisopalvelut, ulkoinen Sähköiset oppimisympäristöt Sähköisten oppimisympäristöjen palvelut kehittyvät, näiden käyttö ja hyödyntäminen lisääntyy Vaikutukset: Uudenlaisten ratkaisujen hyödyntäminen opetuksessa laajenee, tämä edellyttää uudistuvia pedagogisia menetelmiä ja osaamista Oppilashuoltolaki 2015 Koulutuksen ulkoiset muutostekijät Uusi laki oppilas- ja opiskelijahuollosta. Kokoaa hajanaista laki- ja säädösviidakkoa yhteen palvelemaan paremmin perusasteen oppilaita ja toisen asteen opiskelijoita. Vaikutukset: Edellyttää mahdollisesti psykologien ja kuraattorien lisäresursointia tai resurssien käytön tehostamista Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämisohjelma

10 Muutostekijät koulutus ja nuorisopalvelut, ulkoinen Kansallinen Oppijan palvelukokonaisuuden SADe-hanke Koulutuksen ulkoiset muutostekijät Koulutukseen, opintojaksototeutuksiin sekä suorituksiin ja tutkintoihin liittyviä palveluita ollaan viemässä kansallisiksi palveluiksi. Merkittäviä nykyisin paikallisesti toteutettavia tehtäviä tulee jatkossa tehdä kansallisesti tai kansallisesti yhteistyössä. Keskeisenä merkityksenä on erityisesti joustavien opintopolkujen mahdollistaminen koskee toki erityisesti toista- ja korkea-astetta, mutta voi vaikuttaa myös esim. perusopetukseen hakemiseen Vaikutukset perusopetukseen: Perusopetukseen hakeutumisen ja suoritustiedon käsittelyn prosessit ja tietojärjestelmät edellyttävät sovittamista kansalliseen palvelukokonaisuuteen Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämisohjelma

11 Muutostekijät palvelualue, sisäinen Palveluverkoston tiivistäminen Kouluverkostoselvityksen pohjalta muokataan kouluverkostoa resursseja ja tarpeita vastaaviksi. Joitakin opetuspisteitä todennäköisesti lakkautetaan ja yhdistetään. Vastaavasti nuorisopalvelujen palveluverkostoa ja palvelupaikkoja arvioidaan entistä tarkemmin. Vaikutukset: Mahdollisesti laajemmat yksiköt, kohdennetut palvelut Palvelualueen sisäiset muutostekijät Palvelualueen sisäisen yhteistyön kehittäminen On tarve madaltaa organisaation osien (esim. perusopetus ja nuorisopalvelut, opetus - sosiaalihuolto, - terveydenhuolto) välisiä raja-aitoja ja tehdä asiakaskeskeistä yhteistyötä mahdollisimman luontevasti Vaikutukset: Organisaation ja toimintojen yhtenäistäminen, aitojen palveluketjujen ja yhteistyön muodostaminen Opetuksen ja nuorisopalvelujen laadun kehittäminen On tarve kehittää perusopetuksen ja nuorisopalvelujen laatua ja yhteentoimivuutta osana kaupungin laadun kehittämistyötä. Seurattavuuden ja mitattavuuden kehittäminen. Vaikutukset: Toiminnan laadun ja vaikuttavuuden kehittämistyötä jatketaan Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämisohjelma

12 Muutostekijät palvelualue, sisäinen Opetuksen ja ohjauksen palvelujen laadun ja laadun tasa-arvoisuuden kehittäminen Varmistetaan, että opetuksen ja ohjauksen palvelujen laatu sekä arviointi ovat tasa-arvoisia koko kaupungissa. Tämän merkitys kasvaa erityisesti siirtymävaiheissa. Vaikutukset: Kehitetään koko kaupunkilaajuisia laatua yhdenmukaistavia toimintamalleja (esim. kaupunkitasoiset kokeet, arviointimallit). Palvelualueen sisäiset muutostekijät Nuorisopalvelujen tarjonnan kohdentaminen Ketkä nuoret, mitkä nuoret. Mihin palveluja viedään, mitä palveluja ja millä resursseilla. Liittyy suoraan myös tilakysymyksiin Vaikutukset: Palvelutarjontaa ja palveluverkostoa tulee täsmentää, millaisia palveluita pystytään tuottamaan olemassa olevilla resursseilla. Palveluiden ja resurssien priorisointi. Tarkoituksenmukaiset tilat Kehitetään tiloja entistä monipuolisemmiksi ja monikäyttöisemmiksi siten, että ne soveltuvat uudistuvan pedagogiikan ja palvelutoiminnan tarpeisiin Vaikutukset: Tilojen käytön uudistaminen, tilojen uudistaminen tarpeiden lähtökohdista esim. ops, toiminnalliset tavoitteet, budjetin puitteissa Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämisohjelma

13 Muutostekijät palvelualue, sisäinen Palvelualueen sisäiset muutostekijät Pedagoginen uudistuminen Perinteinen opettajajohtoinen luokkahuonepedagogiikka tarvitsee rinnalleen uudenlaista pedagogiikkaa, jossa hyödynnetään esim. sähköisiä välineitä, oppimisympäristöjä, ryhmäoppimista sekä luokkahuoneen ulkopuolista oppimista Vaikutukset: Opettajien pedadogisten ja uusien välineiden käytön valmiuksia tulee kehittää. Kannustus uusien menetelmien ja mallien kokeiluun ja käyttöön. Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämisohjelma

14 Muutostekijät muut, ulkoinen Kuntarakenteen muutokset Hallituksen kuntarakenneuudistus ja vapaaehtoiset kuntaliitosselvitykset liittävät todennäköisesti Kuopion kaupungin naapurikuntia Kuopioon liittyy Maaninka ja 2017 Juankoski Vaikutukset: Palveluverkosto optimointi, palvelujen tiivistäminen, resurssien kohdentaminen. Muutosten aikana lisää merkittävästi työtä, erityisesti hallinnossa Muut ulkoiset muutostekijät Yksilöllisyyden korostuminen On yhtäältä negatiivinen ja toisaalta positiivinen asia. Yhteisöllisyysvaje. Yhteenkuuluvuuden tunne jää yksilöllisten vaatimusten varjoon. Ei välttämättä ymmärretä omaa asemaa laajemmassa kokonaisuudessa. Tunnistetaan lähinnä oikeudet, ei velvollisuuksia. Huoltajien kynnys vaatia erityispalveluja on kasvanut ja kasvaa. Opettajien ja nuorisotyöntekijöiden auktoriteettia kyseenalaistetaan entistä enemmän Osa perheistä esittää erityisvaatimuksia lastensa palveluille ja opetukselle. Vaikutukset: Koulujen työrauha heikkenee, työaika kohdistuu ydinpalvelujen ulkopuolisiin tehtäviin (esim. valitukset, kantelut, arjen perustelut, neuvottelut). Määritetään tarkemmin palveluiden sisältö ja kohdennetaan palveluja joustavasti sekä riskiryhmiin että menestyjiin. Kuntien valtionosuuksien muutokset Kuntien valtionosuuksia tarkistetaan jatkuvasti, todennäköisesti valtionosuuksia jatkossakin leikataan, kuntatalous kiristyy Vaikutukset: Palveluiden kustannustehokkuutta tulee jatkuvasti lisätä, vaihtoehtoisia rahoituskanavia (esim. OKM ja OPH) tulee hyödyntää entistä laajemmin Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämisohjelma

15 Muutostekijät muut, ulkoinen Eriarvoistumisen lisääntyminen Lapset ja nuoret sekä perheet oireilevat. Tämä näkyy päihteiden käyttönä, häiriökäyttäytymisenä, heikkona koulumenestyksenä tms. Osa vanhemmista taas ei ole ollenkaan kiinnostunut kodin ja koulun yhteistyöstä. Vaikutukset: Palvelutarve ja osaamisen tarve lisääntyy. Varhaisen puuttumisen merkitys korostuu. Pedagogiikkaa tulee muuttaa erilaiseksi. Nuorisopalvelujen kohdentaminen ja priorisoiminen. Digitalisoituminen Koko yhteiskunnassa on laajeneva paine digitalisoida sekä toimintaa (palvelut, opetus) että siinä käytettäviä aineistoja ja välineitä Vaikutukset: Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen tulee pystyä toimimaan nykyaikaisin välinein ja tarjota lapsille, nuorille ja heidän vanhemmilleen myös sähköisiä palveluita Muut ulkoiset muutostekijät Sosiaalinen media Sosiaalinen media on aina vain laajemmin läsnä nuorten ja jopa lasten elämää ja elämäntyyliä. Vaikutukset: Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen tulee ymmärtää Some-palvelujen merkitys lapsille ja nuorille sekä olla tarkoituksenmukaisesti läsnä näissä palveluissa. Some-osaamisen ja Some-etiketin sekä haasteiden tiedostamisen kehittäminen toiminnassa Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämisohjelma

16 Muutostekijät muut, ulkoinen Muut ulkoiset muutostekijät Kansainvälistyminen Kansainvälisyyden lisääntyminen, kansainväliset ja maahanmuuttajalapset ja nuoret Vaikutukset: Mahdollisuus tarjota entistä paremmin suomen kielen perustaitojen opetusta maahanmuuttajille. Mahdollisesti oman äidinkielen säilyttämisen tuki. Nuorisopalveluiden tuki myös maahanmuuttajille ja rajoitetusti palveluja mahdollisesti myös englanniksi Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämisohjelma

17 Muutostekijät Muut, sisäinen Muut sisäiset muutostekijät Kaupungin rahoitushaasteet Kaupungin rahoitus on haasteissa. Kaupungissa on käynnissä merkittäviä säästötoimia. Erityisesti Sosiaali- ja terveystoimi edellyttää huoltosuhteen heikentyessä lisäresursseja tämä on pois muilta palvelualueilta Vaikutukset: Jatkuva ja kohdennettu kustannustehokkuuden kasvattaminen. Tilojen ja resurssien yhteiskäytön ja käyttöasteen nosto, läpinäkyvyyden ja taloussuunnittelun kehittäminen. Uusien tehokkaampien opetuksen menetelmien ja nuorisopalvelujen kehittäminen Moniammatillinen yhteistyö Tarvitaan yhä selkeämmin palvelualueiden ja myös tukipalveluiden yhteistyötä. Esim. kouluterveydenhuolto, kuraattoripalvelut, varhaiskasvatus Vaikutukset: Panostus yhteistyöhön kunnan sisällä sekä kolmannen sektorin kanssa Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämisohjelma

18 Muutostekijät Muut, sisäinen Kuopion palvelurakenteen uudistaminen Esim. kaavoitus. Kuopion palvelurakenteen uudistamistyö jatkuu kaupunkitasoisesti Vaikutukset: Perusopetus ja nuorisopalvelut ovat osana palvelualuettaan mukana palvelurakenteen uudistamisessa. Entistä saumattomampi palvelujen kytkentä laajempiin prosessi- ja palvelukokonaisuuksiin Muut sisäiset muutostekijät Johtamisen kehittäminen Henkilöstöjohtamisen huipulle. Harmonisoidaan osaamisen johtamista; Ennakoiva henkilöstösuunnittelu, rekrytointi, kannustava palkkaus, työhyvinvoinnin johtaminen ja edistäminen, strategisen henkilöstötiedon tuottaminen Tämä sisältää myös laajan toimintakäsikirjatyön Ajokorttikoulutukset palaverit paremmaksi jne. Vaikutukset: Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen johto ja toiminnan kehittäjät osallistuvat aktiivisesti koko kaupungin johtamisen kehittämistyöhön Työhyvinvointi Tarve varmistaa opetushenkilöstön ja nuorisotyöntekijöiden työssä jaksaminen sekä työn mielekkyys työn tehokkuus- ja laatuvaatimusten kiristyessä Vaikutukset: Työhyvinvoinnin systemaattinen arviointi ja kehittäminen Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämisohjelma

19 Sisältö Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen toiminta-ajatus ja visio Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämisohjelma

20 Toiminta-ajatus ja visio Toiminta-ajatus Kuopion perusopetus ja nuorisopalvelut tukevat lapsen ja nuoren kasvua, oppimista ja kehitystä yhteisöllisesti kohti osallistuvaa yhteiskunnan jäsenyyttä. Palveluja tuotetaan yhdenvertaisesti kaikille kuopiolaisille lapsille ja nuorille. Visio Ilo olla lapsi ja nuori Lasten ja nuorten tarpeiden pohjalta yhteistyönä tuotettujen ajanmukaisten palvelujen avulla on parannettu lasten ja nuorten oppimismotivaatiota ja kykyä toimia aktiivisesti muuttuvassa yhteiskunnassa. Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämisohjelma

21 Sisältö Strategiset painopistealueet Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämisohjelma

22 Strategiset painopistealueet Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämisohjelma

23 Kasvatusyhteistyön kehittäminen Opetuksen ja pedagogiikan kehittäminen Painopistealueiden kuvaukset Lasten ja nuorten osallisuuden ja positiivisen yhteisöllisyyden kehittäminen Yhteisöllisten toimintatapojen kehittäminen Kasvatuskumppanuuden kehittäminen vanhemmat, kolmas sektori, muut toimijat Perusopetuksen, nuorisopalvelujen sekä muiden lasten ja nuorten palveluja tuottavien toimijoiden moniammatillisen yhteistyön ja prosessien kehittäminen Toiminnan kohdentamisen arviointi paino korjaavassa vai ennaltaehkäisevässä työssä Yhtenäisten toimintamallien ja käytäntöjen kehittäminen Opetussuunnitelmauudistus ja opetuksen tavoitteiden terävöittäminen Arvioinnin yhtenäistäminen ja sen laadun kehittäminen Opettajien pedagogisen kehittymisen ja uudistumisen tukeminen, menetelmien kehittäminen Nuorisotyöntekijöiden ja muun kasvatushenkilöstön pedagoginen kehittyminen ja uudistuminen Monipuolisten toimintaympäristöjen kehittäminen Toiminnan tarpeista lähtevä monikäyttöisten tilojen ja niiden käytön kehittäminen Sähköisten oppimisympäristöjen, opetuksen välineiden sekä sähköisten yhteisöpalvelujen ja niiden käytön kehittäminen Opintohallinnon välineiden kytkeminen kansallisiin opintohallinnon palveluihin Kustannustehokkuuden kehittäminen Palveluverkoston kohdentaminen Talousarviomallin ja -prosessin kehittäminen ja tätä kautta kustannusläpinäkyvyyden ja kustannustietoisuuden lisääminen Toimintojen tehostaminen kustannustehokkaiden toimintamallien jakaminen ja hyödyntäminen Kustannustehokkuuden kytkeminen tulospalkkiojärjestelmään Henkilöstön ja osaamisen kehittäminen Osaamisen kartoittaminen, osaamistarpeiden määrittäminen, osaamisen kehittäminen Palvelualueella olevan osaamisen jakamisen ja hyödyntämisen kehittäminen, yhteiset foorumit Sähköisten välineiden hyödyntämisen osaamisen kehittäminen Kodin ja koulun välisen yhteistyöosaamisen kehittäminen Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämisohjelma

24 Painopistealueiden yhteiset teemat Sähköiset välineet Yhteistyön laaja kehittäminen Resurssien ja osaamisen yhteinen hyödyntäminen Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämisohjelma

25 Sisältö Kärkihankesalkku Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämisohjelma

26 Kärkihankesalkku Strateginen kärkihanke Kokoluokka Prioriteetti (1-3) Käynnistysvuosi Päättymisvuosi Kasvatusyhteistyö Opetus ja pedagogiikka Monipuol. toimintaympäristöt Kustannustehokkuus Henkilöstö ja osaaminen Vahva elinkeinoelämä Innovaatio- ja opiskelijakaup. Yhteistyö ja verkostot Kuopio-kuva Kaupunkirakenne Asiakaslähtöiset palvelut Taloudellinen liikkumavara Sitouttava omistajaohjaus Johtaminen henkilöstö Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen painopistealueet Kaupunkistrategian painopisteet Talousarviomallin ja -prosessin kehittäminen Keski H1/2014 X X Palveluverkoston kehittäminen pieni H1/2014 X X X X X OPS 2016 ISO X X X X X X X X Sähköisten oppimisympäristöjen ja teknologian kehittäminen ISO X X X X X X X Nuoriso-ohjelman päivitys Keski X X X X X X X OPH:n kansallisiin palveluihin kytkeytyminen Keski X X Toimijoiden välisen yhteistyön kehittäminen ISO X X X X Kasvatuskumpanuus kodin kanssa Keski X X X X X Osaamisen ja resurssien yhteiskäytön kehittäminen pieni X X X X X X Pedagogisen osaamisen kehittäminen ISO X X X X X X X X Kärkihankesalkun sisältö ja aikataulutus tarkistetaan vuosittain Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämisohjelma

27 Kärkihankkeiden vaiheistus Kärkihanke H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 Talousarviomallin ja -prosessin kehittäminen Palveluverkoston kehittäminen OPS 2016 Sähköiset oppimisympäristöt ja teknologia Nuoriso-ohjelman päivitys OPH:n kansallisiin palveluihin kytkeytyminen Toimijoiden välisen yhteistyön kehittäminen Kasvatuskumpanuus kodin kanssa Osaamisen ja resurssien yhteiskäyttö Pedagogisen osaamisen kehittäminen Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämisohjelma

28 Strategiset kärkihankkeet OPS 2016: Laaditaan kansallisten raamien pohjalta uusi opetussuunnitelma. Tarkastellaan alueelliset tarpeet, kuntatason suunnitelma ja mahdolliset koulukohtaiset tarkennukset. Tehdään sidosryhmien kanssa yhdessä. Milloin: Talousarviomallin ja -prosessien kehittäminen: Talousarviomallin tarkentaminen opetustoimen ja nuorisopalvelujen tarpeisiin. Talousarvioprosessin ja talousseurannan kehittäminen Milloin: alku OPH:n kansallisiin palveluihin kytkeytyminen: Kytkeytyminen IHEP (ilmoittautuminen ja hakeminen esi- ja perusopetukseen) hankkeen kansallisiin Milloin: (IHEP-toiminto käynnistyy 2015). Mahdollisesti esivalmistelu jo 2013 Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämisohjelma

29 Strategiset kärkihankkeet Sähköisten oppimisympäristöjen ja sitä tukevan teknologiaympäristön kehittäminen: Sähköisten opetuksen välineiden ja materiaalien kehittäminen. Näiden käytön edellytyksensä olevan teknologian kehittäminen Koulujen sähköisen välineistön perusvarustetason määrittäminen Kytketään OPSin kehittämiseen Milloin: suunnitelma, toteutus Pedagogisen osaamisen kehittäminen: Osaamisen kartoitus, osaamisen kehittämissuunnitelman laatiminen Ajanmukaisten toimintamallien käytön kehittäminen, perustason määrittäminen Sähköisten oppimisympäristöjen käytön koulutus työtavat, hyödyntäminen, oppimismenetelmät Kytkeytyy OPS-työhön Milloin: , ainakin osa sähköisistä oppimisympäristöistä tulee olla jo käytössä Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämisohjelma

30 Strategiset kärkihankkeet Toimijoiden välisen yhteistyön kehittäminen: Lasten ja nuorten kasvatukseen ja opetukseen vaikuttavien ja osallistuvien toimijoiden keskinäisen ja kolmannen sektorin välisen yhteistyön kehittäminen Oppilas- ja opiskelijahuoltolain sekä nuorisotakuun tavoitteiden saavuttamiskeinojen määrittely. Yhteistyömuotojen ja yhteistyöfoorumien määrittäminen ja käynnistäminen, yhteisten havaintojen ja ilmiöiden viestinnän kehittäminen eri organisaatioyksiköiden välillä Lasten ja nuorten palvelujen toimintamallien kehittäminen palvelualuerajojen yli yhdessä Nuorten pärjäämisen tukiprojektin kanssa Milloin: , jaetaan useampaan intensiivijaksoon Kasvatuskumppanuus kodin kanssa: Yhteistyön toimintamallien kehittäminen (esim. toiminnalliset vanhempainillat). Koulun pelisääntöjen aktiivinen viestintä koteihin ja sitoutuminen niihin. Vuorovaikutustapojen kehittäminen Viestinnän pelisääntöjen linjaaminen kasvatusammattilaisilta kotiin päin Vanhempainyhdistysten ja koulujen välisen yhteistyön kartoittaminen ja kehittäminen Kytketään OPSin kehittämiseen Milloin: 2015 Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämisohjelma

31 Strategiset kärkihankkeet Palveluverkoston kehittäminen: Palvelutarpeen ennustaminen ja verkostosuunnittelu Yhteiskäyttöisten tilojen suunnittelu rakentaminen tarpeen mukaan Olemassa olevien tilojen yhteiskäytön kehittäminen, tilojen käytön optimointi ja mahdollisesti tiloista luopuminen tarpeen mukaan. Käynnistyy selvityksellä ja reunaehtojen tunnistamisella Tehdään yhteistyössä Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen kanssa Milloin: 2013-kevät 2014 Osaamisen ja resurssien yhteiskäytön kehittäminen: Opetushenkilöstön ja nuorisotyöntekijöiden aineistojen ja välineiden yhteiskäytön edistäminen tietoisuus ja hyödyntäminen Henkilöstön erityisosaamisen jakaminen mahdollisesti opettajavaihdon edistäminen hallitusti Voi liittyä talousarviomalliin Milloin: Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämisohjelma

32 Sisältö Toimeenpano ja mittarit Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämisohjelma

33 Kehittämissuunnitelman toimeenpano Toimeenpanon läpiviennin vastuu Vastuualuejohtaja vastaa toimeenpanosta Palvelupäälliköt ja työnjohtotaso osallistuvat toimeenpanon suunnitteluun ja toteutukseen Toimeenpanon resursointi Toimeenpano resursoidaan pääosin olemassa olevien resurssien uudelleen kohdentamisella Seurataan mahdollisuutta hankkia kehittämiseen kohdennetusti hankerahaa Toimeenpanon ohjaus ja seuranta Perusopetuksen johtotiimi laajennettuna nuorisopalvelujen johdolla Käsittelee kehittämissuunnitelman toimeenpanon kokouksessaan puolivuosittain Vastuualuejohtaja valmistelee ja palvelualuejohtaja esittelee toimeenpanosuunnitelmat ja toimeenpanon etenemisen ja tulokset säännöllisesti Kasvun ja oppimisen palvelualueen lautakunnalle, joka käsittelee nämä kaupungin hallintokäytäntöjen mukaisesti Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämisohjelma

34 Mittarit Mittari 1: Strategiset kärkihankkeet ovat käynnistyneet ajallaan Noudatetaan omaa kärkihankesalkun tavoiteaikataulua Tavoitetaso: Käynnistynyt n. 3 kuukauden sisällä tavoiteaikataulusta Mittari 2: Uusi opetussuunnitelma ja nuoriso-ohjelma Kyseiset kärkihankkeet on toteutettu Tavoitetaso: Kyseiset kärkihankkeet ovat valmistuneet ajallaan, niiden tuotokset ovat käytössä Mittari 3: Osallistuminen OPH:n kansallisiin kokeisiin Kuopio pystyy osallistumaan kansallisiin sähköisiin kokeisiin ja menestyy näissä Tavoitetaso: Koulut pystyvät osallistumaan sähköisiin kokeisiin, menestys valtakunnallista keskiarvoa parempi Mittari 4: Hyvä tulos kouluterveystutkimuksessa Hyvinvointimittari. Toteutetaan kahden vuoden välein alueittain. Tavoitetaso: Kuopio sijoittuu tutkimuksessa vertailukaupunkeihin verrattuna lähtötilannetta paremmin Mittarit mitataan vuosittain. Sovitetaan kaupungin laatutyön vuosikelloon. Mittarit tarkennetaan tarvittaessa vuosittain. Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämisohjelma

Kuopion perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämissuunnitelma Tiivistelmä

Kuopion perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämissuunnitelma Tiivistelmä Kuopion perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämissuunnitelma 2013-2020 Tiivistelmä JOHDANTO Tämä dokumentti on Kuopion kaupungin perusopetuksen ja nuorisopalvelujen yhteisen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä

Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma 2013-2020 Tiivistelmä JOHDANTO Tämä dokumentti on Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelman tiivistelmä ja koskee kautta 2013-2020. Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Kuopion kaupungin koulutuspoliittista ohjelmaa ohjaavat Kuopion kaupungin strategialinjaukset.

Kuopion kaupungin koulutuspoliittista ohjelmaa ohjaavat Kuopion kaupungin strategialinjaukset. JOHDANTO Tämä dokumentti on Kuopion kaupungin koulutuspoliittisen ohjelman tiivistelmä ja koskee tarkastelujaksoa 2017 2025. Koulutuspoliittinen ohjelma ohjaa opetuksen ja koulutuksen kehittämistä ja painopisteitä

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto Oppijan polku - kohti eoppijaa Mika Tammilehto Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Yhteistyössä palvelu pelaa määritellään julkisen hallinnon asiakaspalvelujen visio ja tavoitetila vuoteen 2020 Asiakaspalvelun

Lisätiedot

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä Avauspuheenvuoro Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2016 Pääjohtaja Aulis Pitkälä 7.12.2016 Ajankohtaista koulutuksen kehittämisessä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 - keskeiset kehittämisen

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2020

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2020 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2020 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on

Lisätiedot

Opetushallituksen kuulumiset

Opetushallituksen kuulumiset Opetushallituksen kuulumiset Helsinki 11.9.2015 SML:n pulmaparlamentti Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS 1 Uudistuvat opetussuunnitelmat 2012-2017 Yleissivistävä koulutus Esiopetus 2014 Perusopetukseen valmistava

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat 20.9.2016 Kati Costiander Opetushallitus Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016 Raahe 3.3.2016 Laura Rahikkala liikunnanopettaja OPS 2016 HAASTE MAHDOLLISUUS HYPPY JOHONKIN UUTEEN OPS UUDISTUKSEN KESKEISIÄ LÄHTÖKOHTIA PEDAGOGINEN UUDISTUS -> Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan,

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta, projektitutkija 2.11.2016 OPS2016 Muovaa käsitystä oppimisesta Oppimisen ilo Oppijan aktiivinen rooli, ongelmanratkaisutaidot Monipuoliset oppimisympäristöt

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia työkappale 20.5.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa... 1 2 KPEDUn tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

ARVO. Lohja 25.11.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta

ARVO. Lohja 25.11.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta ARVO Lohja 25.11.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta Haasteet: asiakas & kumppanuus Asiakkuuden määrittäminen - segmentit Kasvatuskumppanuuden toteutuminen perheiden

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Yleissivistävä koulutus uudistuu

Yleissivistävä koulutus uudistuu Yleissivistävä koulutus uudistuu Johtaja Jorma Kauppinen Opetushallitus Opetusalan johtamisen foorumi / Lukion uudistamisen johtaminen Helsinki 5.6.2013 Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö

Lisätiedot

Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa

Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa Satu Karppanen TAVOITTEET Palvelut sovitetaan asukkaiden tarpeen mukaisiksi kokonaisuuksiksi Asukkaille sujuvia palveluja yhdenvertaisesti järkevin kustannuksin

Lisätiedot

Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta Kuntien näkemyksiä kehittämistoiminnan tuloksista

Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta Kuntien näkemyksiä kehittämistoiminnan tuloksista Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta 2008-2012 Kuntien näkemyksiä kehittämistoiminnan tuloksista Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta Kehittämistoiminnassa mukana oleville opetuksen

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA

OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA Kari Nyyssölä Koulutustutkimusfoorumin kokous 18.5.2011 Opetushallituksen tutkimusstrategia 2010 2015 Lähtökohdat:

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelu Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Pori. Ritva Sammalkivi

Oppijan verkkopalvelu Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Pori. Ritva Sammalkivi Oppijan verkkopalvelu Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Pori Ritva Sammalkivi SADe-ohjelma (VM) Oppijan verkkopalvelu (OKM) Keskitetysti tuotetut palvelut (OPH) Oppijan palvelukokonaisuudessa

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen lautakunta Liite nro 1 (1/9)

Kasvun ja oppimisen lautakunta Liite nro 1 (1/9) Liite nro 1 (1/9) Toimiala: Kasvu ja oppiminen Vetovoimainen, uudistuva ja kehittyvä Äänekoski Asiakas Toimialojen asiakastyytyväisyyskysely 3,7 3,7 3,9 3,9 3,9 4 Keskeisiä toimenpiteitä n saavuttamiseksi:

Lisätiedot

POP Ajankohtaista yleissivistävässä koulutuksessa Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ritva Järvinen

POP Ajankohtaista yleissivistävässä koulutuksessa Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ritva Järvinen POP Ajankohtaista yleissivistävässä koulutuksessa 15.3.2010 Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ritva Järvinen Opetushallituksen koordinoimat POP ohjelman kehittämisalueet

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Uudistuva esiopetus ja. näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen

Uudistuva esiopetus ja. näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen Uudistuva esiopetus ja näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen Opetusneuvos Arja-Sisko Holappa OPETUSHALLITUS 25.9.2013 1 Kirjoittamaan voi oppia sitten kun hampaat putoaa Esiopetus uudistuu Esiopetuksen

Lisätiedot

Ville Järvi

Ville Järvi LSSAVI Lastensuojelukoulutus Ville Järvi 21.2.2017 Näkökulma päivän aiheeseen Millaisia oppilaan kasvua ja oppimista ja arjen hallintaa tukevia toimenpiteitä varhaiskasvatuksessa ja koulussa tehdään ennen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen Ylijohtaja Mika Tammilehto 1.11.2016 Reformin toimeenpanon lähtökohdat toimintaympäristö ja sen osaamisvaatimukset muuttuvat asiakaskunnan (yksilöt ja

Lisätiedot

Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät Merja Narvo-Akkola

Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät Merja Narvo-Akkola Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät 6.6.2013 Merja Narvo-Akkola Suomi OPH, Hallitus Kunta Sivistys- ja opetustoimi Koulu Rehtori ja opettajat Opetussuunnitelma-uudistus Johtamisen laatukriteerit

Lisätiedot

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS Yhden päivän mittaiset (6h) koulutustilaisuudet: "Tulevaisuuden koulu - mitä suuntaviivoja ops2016 antaa koulun ja opetuksen kehittämiseen" - uuden opetussuunnitelmaluonnoksen

Lisätiedot

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI RAAHEN OPETUSTOIMI Opetustoimen Strategia 2015 Op.ltk. 14.09.2011 131 Sisällysluettelo 1. Opetustoimen keskeiset menestystekijät 3 2. Opetustoimen toimintaa ohjaavat periaatteet

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin kasvun ja oppimisen toimintaperiaatteet ja kehittämisen tavoitteet vuosille

Jyväskylän kaupungin kasvun ja oppimisen toimintaperiaatteet ja kehittämisen tavoitteet vuosille Jyväskylän kaupungin kasvun ja oppimisen toimintaperiaatteet ja kehittämisen tavoitteet vuosille 2016-2020 Minusta ja meistä tulee jotain. KuntaKesu on kehittämisprosessi, joka on ohjaava johtamisen työkalu

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Pedagoginen johtaminen ja opetuksen kehittäminen Salpauksessa - kaikki yhdessä tehtäviensä mukaisesti Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Koulutusjohtajat Hankkeiden rahoitus Hannu

Lisätiedot

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin?

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? Kati Lounema Jukka Vepsäläinen Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? AmKesu-aluetilaisuus Helsinki 26.11.2014 Osaamisen For learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Helsingin

Lisätiedot

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa 12.10.2011 Pyhäntä 18.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi

Lisätiedot

Näkökulma Lapin uudistuksen etenemiseen. Kaisa Kostamo-Pääkkö Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Näkökulma Lapin uudistuksen etenemiseen. Kaisa Kostamo-Pääkkö Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Näkökulma Lapin uudistuksen etenemiseen Kaisa Kostamo-Pääkkö Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Sote-uudistuksesta Mikä uudessa sote-mallissa on sosiaalihuollon näkökulmasta hyvää? Järjestämisvastuu

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Aija Rinkinen Opetushallitus

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Aija Rinkinen Opetushallitus Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma Aija Rinkinen Opetushallitus For Osaamisen learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Suomi maailman osaavimmaksi kansaksi 2020 Koulutukseen on panostettava

Lisätiedot

Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön. Arja-Sisko Holappa Opetushallitus

Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön. Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Perusteiden ja paikallisten opetussuunnitelmien valmistuminen (valtioneuvoston asetuksen mukaan) Esiopetuksen, perusopetuksen

Lisätiedot

Projektipäällikkö Olli Vesterinen

Projektipäällikkö Olli Vesterinen Projektipäällikkö Olli Vesterinen OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN KÄRKIHANKE 1 Uusi peruskoulu -ohjelma on osa Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanketta Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS 2011

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS 2011 OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS 2011 Krisse Sulonen ja Minna Taivassalo-Salkosuo Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen -yksikkö Opetushallitus RAHOITUSKEHYKSET 2011 RAHOITUSALUE VASTUUVIRANOMAINEN

Lisätiedot

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Sivistystoimen johdon foorumi 11.3.2014 Tampere Anneli Rautiainen Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Lisätiedot

Rakenteiden laatu. 1. Johtaminen. tavoite kriteeri arviointi (kyllä/ei) vahvuudet, kehittämistarpeet

Rakenteiden laatu. 1. Johtaminen. tavoite kriteeri arviointi (kyllä/ei) vahvuudet, kehittämistarpeet Perusopetuksen laatukriteerit Hyväksytty sivistyslautakunnassa ppkkvvvv Tavoitteena on tukea opetuksen korkeaa laatua ja monipuolista tarjontaa turvata opetukselliset ja sivistykselliset perusoikeudet

Lisätiedot

Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus

Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Johtamisen haasteita Oppimistulosten heikkeneminen Valtion talouden tasapainottaminen, julkisten menojen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 Tuorsniemen koulun tehtävänä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua yksilölliset erot huomioon ottaen ja opettaa niitä perustietoja ja taitoja, joita oppilas

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Ajankohtaistilanne perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Elisa Helin, 12.5.2014. Lisätään eväitä Miten suunnistaa kohti laadukkaampaa henkilöstökoulutusta?

Elisa Helin, 12.5.2014. Lisätään eväitä Miten suunnistaa kohti laadukkaampaa henkilöstökoulutusta? Elisa Helin, 12.5.2014 Lisätään eväitä Miten suunnistaa kohti laadukkaampaa henkilöstökoulutusta? Opettajuus muutoksessa Nuohooja on tullut, nähnyt ja voittanut, sopipa se opettajalle tai ei, ja opettajan

Lisätiedot

Olli Vesterinen, projektipäällikkö, OKM

Olli Vesterinen, projektipäällikkö, OKM Olli Vesterinen, projektipäällikkö, OKM 31.10.2016 OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN KÄRKIHANKE 1 Uusi peruskoulu -ohjelma on osa Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanketta

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta

Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta eluvat, alueellinen työseminaari III 12.6.2015 Oulu, Scandic Oulu Ylitarkastaja Tarja Koskimäki Toiminta-ajatus Opetusministeriön hallinnonalan

Lisätiedot

Ajankohtaista opetushallinnosta

Ajankohtaista opetushallinnosta Ajankohtaista opetushallinnosta Pääjohtaja Aulis Pitkälä Rovaniemi 13.9.2016 Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 si-, perus- ja lisäpetuksen ops-perusteet

Lisätiedot

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE - rahoitus ja vaikuttavuus

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE - rahoitus ja vaikuttavuus Sosiaali- ja terveysvaliokunta 06.10.2017 Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE - rahoitus ja vaikuttavuus Teemme lasten, nuorten ja perheiden hyvää arkea. Yhdessä. Lähellä. 1 LAPE-kärkihankkeen

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelukokonaisuus - Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän hyödyntäminen käytännössä

Oppijan verkkopalvelukokonaisuus - Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän hyödyntäminen käytännössä Oppijan verkkopalvelukokonaisuus - Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän hyödyntäminen käytännössä Esitys Liikuntatiedon saavutettavuutta edistävä työryhmä 29.1.2013 Leena Kononen SADe-ohjelma (VM) Oppijan verkkopalvelut

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

Oppilaitosten vastuu- opiskelijahuolto

Oppilaitosten vastuu- opiskelijahuolto Oppilaitosten vastuu- opiskelijahuolto Opetushallitus Peltonen Heidi, opetusneuvos Opiskelukyvyn palapeli, Vanha Ylioppilastalo 24.5.2011 Opetushallitus Heidi.Peltonen@oph.fi +358403487271 Opiskelijahuolto-

Lisätiedot

Kuntastrategia. Sivistystoimen strategia. Lukio Toinen aste

Kuntastrategia. Sivistystoimen strategia. Lukio Toinen aste Kuntastrategia Sivistystoimen strategia Lukio Toinen aste Kirjasto Kulttuuri Varhaiskasvatus Perusopetus Vapaaaikatoimi 1 KUNTASTRATEGIA Askolan kunta 2 VISIO 2020 Askola on elinvoimainen ja edistyksellinen

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet

Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet Yhdessä koulutustakuuseen - hankkeen avausseminaari 22.4.2015 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Ammatillinen

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Koulutuksen arviointi alueen näkökulmasta. johtaja, FT Maire Mäki

Koulutuksen arviointi alueen näkökulmasta. johtaja, FT Maire Mäki Koulutuksen arviointi alueen näkökulmasta johtaja, FT Maire Mäki 1 Haasteita julkisille palveluille ja niiden arvioinnille Säästö- ja tuottavuustavoitteet haastavat julkisen palvelutoiminnan; Korkeaa laatua

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Uudistustyön suunta IRMELI HALINEN

Uudistustyön suunta IRMELI HALINEN Uudistustyön suunta Missä perusteiden linjauksissa muutos ilmenee? (1) Koulun ja opetuksen suhde muuttuvaan yhteiskuntaan Arvoperusta, tehtävä ja velvoitteet Toimintakulttuuri ja koulutyön järjestäminen

Lisätiedot

Osaaminien20.11.2014 ja 21.11.2014 Peruskoulupäivät

Osaaminien20.11.2014 ja 21.11.2014 Peruskoulupäivät Osaaminien20.11.2014 ja 21.11.2014 Peruskoulupäivät Peruskoulupäivät 2014 Osaaminen monilukutaito, laaja-alainen osaaminen, teknologiaoppiminen, monialainen oppiminen, osallisuus Työskentelyn kulku Ajatuksia

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista

Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Pirjo Koivula Opetusneuvos 1 Perusopetuslain

Lisätiedot

Pedagogisen johtamisen katselmus

Pedagogisen johtamisen katselmus Pedagogisen johtamisen katselmus Pedagogisen johtamisen katselmuksen lomakkeen täyttöohje: Pedagogista katselmusta käytetään pedagogisen johtamisen arvioinnin ja kehittämisen työkaluna. Arviointi on hyvä

Lisätiedot

Kotiinpäin Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 2011

Kotiinpäin Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 2011 Kotiinpäin Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 2011 29.4.2011 Timo Lankinen pääjohtaja Opetushallitus Laadukas opetus (sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina

Lisätiedot

Suomalaisen koulun kehittäminen

Suomalaisen koulun kehittäminen Suomalaisen koulun kehittäminen 31.10.2016 Aulis Pitkälä, pääjohtaja Opetushallitus Yhteinen visio Tavoitteena on eheä oppimisen polku jokaiselle lapselle ja nuorelle. Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia

Lisätiedot

Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön. Arja-Sisko Holappa Opetushallitus

Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön. Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Perusteiden ja paikallisten opetussuunnitelmien valmistuminen (valtioneuvoston asetuksen mukaan) Esiopetuksen, perusopetuksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma

Kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma Kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2017-2021 Ulvilan tulevaisuuskuva 2030 Ulvila on elinvoimainen ihmisen kokoinen kaupunki, jossa asukkaiden on hyvä elää turvallisesti ja yhteisöjen toimia

Lisätiedot

Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön. Arja-Sisko Holappa Opetushallitus

Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön. Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Paikalliset opetussuunnitelmat Voidaan ottaa käyttöön 1.8.2015, on viimeistään otettava käyttöön 1.8.2016. Paikallisten opetussuunnitelmien

Lisätiedot

2 Hyvinvointi talousarvio 2017 ja henkilöstömäärä

2 Hyvinvointi talousarvio 2017 ja henkilöstömäärä Toimiala: toimialajohtaja HYVINVOINTI Hyvinvointijohtaja 2,1 hlöä Toimialan keskitetyt palvelut mm. henkilöliikennesihteeri 31.12.2017 saakka Palvelualueet: palvelualuejohtajat HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN

Lisätiedot

Oppimisvalmiuksien ja kielitaidon merkitys ammatillisen koulutuksen reformin toteutuksessa

Oppimisvalmiuksien ja kielitaidon merkitys ammatillisen koulutuksen reformin toteutuksessa Oppimisvalmiuksien ja kielitaidon merkitys ammatillisen koulutuksen reformin toteutuksessa 23.11.2016 Neuvotteleva virkamies Ulla-Jill Karlsson Ammatillisen koulutuksen osasto Mitä reformissa tavoitellaan?

Lisätiedot

Uusi peruskoulu -visiotyöpaja

Uusi peruskoulu -visiotyöpaja Uusi peruskoulu -visiotyöpaja 24.3.2017, Vaasa Projektipäällikkö Tiina Silander #uusiperuskoulu UUSI PERUSKOULU 1. Peruskoulufoorumilta visio suomalaiselle peruskoululle 2. Opettajien osaamisen kehittäminen

Lisätiedot

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS Yhden päivän mittaiset (6h) koulutustilaisuudet: Kolmiportaisen tuen toteuttaminen - yleinen, tehostettu ja erityinen tuki koulun arjessa - pedagogiset asiakirjat ja lomakkeet

Lisätiedot

Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä. Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja

Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä. Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja Yhteinen tahtotila oppilaat hallitsevat tieto- ja viestintätekniikkaa teknologia on läsnä

Lisätiedot

Koulutuksellinen tasa-arvo kehittämishanke 2013-2015. Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut

Koulutuksellinen tasa-arvo kehittämishanke 2013-2015. Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut Koulutuksellinen tasa-arvo kehittämishanke 2013-2015 Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut Koulutuksellinen tasa-arvo -hankkeessa kehitetään lasten ja nuorten sekä lapsiperheiden palvelukokonaisuutta

Lisätiedot

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus 4.10.2013 Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Anneli Rautiainen

Lisätiedot

Tulevaisuus haastaa opettajuuden

Tulevaisuus haastaa opettajuuden Tulevaisuus haastaa opettajuuden Peruskoulupäivät 21.11.2014 Helsinki Anneli Rautiainen Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Opetushallitus For learning and competence Opettajien työtyytyväisyys

Lisätiedot

Uusi peruskoulu -visiotyöpaja , Jyväskylä

Uusi peruskoulu -visiotyöpaja , Jyväskylä Uusi peruskoulu -visiotyöpaja 6.3.2017, Jyväskylä #uusiperuskoulu UUSI PERUSKOULU 1. Peruskoulufoorumilta visio suomalaiselle peruskoululle 2. Opettajien osaamisen kehittäminen läpi uran 3. Kokeilu-, kehittämis-

Lisätiedot

Tilaisuuden avaus. VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT , Helsinki, Messukeskus. Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Tilaisuuden avaus. VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT , Helsinki, Messukeskus. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Tilaisuuden avaus VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 7.12.2015, Helsinki, Messukeskus Pääjohtaja Aulis Pitkälä Digitaalisen oppimisen ja pedagogiikan nykytila - vahvuuksia ja kehittämiskohteita

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! Elinikäisen ohjauksen kehittäminen Ohjaamossa.

Yhdessä eteenpäin! Elinikäisen ohjauksen kehittäminen Ohjaamossa. Valtakunnalliseen kumppanuusfoorumiin Seminaari Ke. 26.11.2014, Hotel Arthur, Helsinki Klo 14.00-14.45 Yhdessä eteenpäin! Elinikäisen ohjauksen kehittäminen Ohjaamossa. Erityisasiantuntija Ari-Pekka Leminen,

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Oppivat koulut Oppimisen tulevaisuus barometrien ja OPS-hautomoiden jäljillä kohti kehittyvää koulua

Oppivat koulut Oppimisen tulevaisuus barometrien ja OPS-hautomoiden jäljillä kohti kehittyvää koulua Oppivat koulut Oppimisen tulevaisuus barometrien ja OPS-hautomoiden jäljillä kohti kehittyvää koulua Itä-Suomen rehtori- ja johtajuuspäivät Siilinjärvi 5.9.2014 Tiina Airaksinen Otavan Opisto OPS-hautomot

Lisätiedot