Kuopion kaupungin perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämissuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupungin perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämissuunnitelma 2013-2020"

Transkriptio

1 Kuopion kaupungin perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämissuunnitelma Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämisohjelma

2 Kuopion perusopetus- ja nuorisopalvelut valmisteli keväällä 2013 kehittämissuunnitelman vuosille Kehittämistyöryhmään ovat kuuluneet nuorisopalveluiden edustajat; nuorisopäällikkö, suunnittelija sekä nuorisonohjaajia. Perusopetuksen johtotiimi, hallinnon tukipalveluiden edustajia, varhaiskasvatuksen edustaja, Prosessin vetäjänä toimi Mika Karjalainen Silverplanet Oy:stä, joka konsultoi lukiopalveluiden kehittämissuunnitelmaprosessia vuonna Kehittämissuunnitelman tarkoituksena on ollut määrittää yhteinen rajapinta nuorisopalveluiden ja perusopetuksen kesken sekä määritellä ja kuvata strategiset painopistealueet ja kärkihankkeet. Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämisohjelma

3 Sisältö Kehittämissuunnitelman laatimisprosessi Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämisohjelma

4 Kehittämisohjelman päivitysprosessi Kehittämisohjelman päivitysprosessi Muutostrendit Visio, missio Strategiset painopistealueet Lähtötilanne Kärkihankesalkku Toimeenpano & mittarit Keskeiset periaatteet: Kehittämisohjelmalla edetään kohti visiota ja vastataan strategisten muutostekijöiden paineeseen Kehittämisohjelman kärkihankkeet jalostetaan painopistealueisiin määritetyistä strategisista linjauksista Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämisohjelma

5 Sisältö Strategiset muutostekijät Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämisohjelma

6 Kehittämisohjelmaan vaikuttavat muutostekijät Ulkoiset koulutuksen ja nuorisopalvelujen muutostekijät Kansalliset koulutuksen muutokset, kehittämisohjelmat. Mahdollisesti kansainväliset muutostekijät Sisäiset palvelualueen muutostekijät Kaupungin ja seudun perusopetuksen ja nuorisopalvelujen muutostekijät, muu palvelualueen muutospaine Ulkoiset, koulutuksen ja nuorisopalvelujen muutostekijät Sisäiset palvelualueen muutostekijät Strategiset muutostekijät Muut ulkoiset muutostekijät Taloushaasteet, kuntarakenneuudistukset ym. ulkoiset muutostekijät Muut ulkoiset muutostekijät Muut kaupungin muutostekijät Muut kaupungin muutostekijät Kaupungin sisäiset muutostekijät, rakenteelliset ym. muutostekijät Ydinajatus: Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämisohjelman tulee edetä kohti visiota ja vastata sekä kansallisiin että kaupungin sisäisiin ja ulkoisiin muutostekijöiden haasteisiin. Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämisohjelma

7 Muutostekijäkartta Substanssi - ulkoinen Nuorisotakuu Kansalliset oppijan palvelut joustavat opintopolut OPS 2016 Oppilashuoltolaki 2015 Sähköisten oppimateriaalien käyttö Opettajien työaikajärj. muutos Sähköiset oppimisympäristöt Osaamisen kehittämistarpeet Pedagoginen uudistuminen Palveluverkoston tiivistäminen Opetuksen ja nuorisopalvelujen laadun kehittäminen Palvelualueen sisäinen ja alueiden välinen yhteistyö Tarkoituksenmukaiset tilat Nuorisopalvelujen tarjonnan kohdentaminen Palvelualue Muut - ulkoinen Kuntarakenteen uudistukset, kuntaliitokset Kuntien valtionosuuksien leikkaus Yksilöllisyyden korostuminen Eriarvoistuminen lisääntyy Digitaalistumisen paine Some Kansainvälistyminen Kaupungin rahoitushaasteet Moniammatillinen yhteistyö, Sote Kuopion palvelurakenteen kehittäminen Kaupungin johtamisen kehittäminen Työhyvinvointi Muut Kuopio Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämisohjelma

8 OPS 2016 Muutostekijät koulutus & nuorisopalvelut, ulkoinen Tuntijakomuutoksia, lisätunteja taito- ja taideaineisiin. Sisältöjä pyritään eheyttämään. Syntyy uusia aihekokonaisuuksia (oppiainerajat ylittävät kokonaisuudet). Vaikutukset: Vaikuttaa opettajien työmääriin ja oppilaan työmääriin ja aineiden valinnaisuuksiin Edellyttää opetusmenetelmällistä uudistumista ja uusien oppimisympäristöjen kehittämistä Nuorisotakuu vuotiaille luvataan opiskelu-, harjoittelu- tai työpaikka (tai työpajapaikka) kolmen kuukauden sisällä. Sisältää koulutustakuun Vaikutukset: Edellyttää eri viranomaisten sujuvaa yhteistyötä ja verkostoitumista. Edellyttää koulutukseen ohjaamisen lisäksi muita tukipalveluja monialainen yhteistyö. Kunnan palveluvelvollisuudet todennäköisesti lisääntyvät. Sähköisten oppimateriaalien käyttö Perinteisestä kirjamuotoisesta oppimateriaalista siirrytään enenevässä määrin sähköisten oppimateriaalien käyttöön Vaikutukset: Opettajilta edellytetään uutta teknistä ja pedagogista osaamista Koulutuksen ulkoiset muutostekijät Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämisohjelma Opettajien työaikakokeilut

9 Muutostekijät koulutus ja nuorisopalvelut, ulkoinen Sähköiset oppimisympäristöt Sähköisten oppimisympäristöjen palvelut kehittyvät, näiden käyttö ja hyödyntäminen lisääntyy Vaikutukset: Uudenlaisten ratkaisujen hyödyntäminen opetuksessa laajenee, tämä edellyttää uudistuvia pedagogisia menetelmiä ja osaamista Oppilashuoltolaki 2015 Koulutuksen ulkoiset muutostekijät Uusi laki oppilas- ja opiskelijahuollosta. Kokoaa hajanaista laki- ja säädösviidakkoa yhteen palvelemaan paremmin perusasteen oppilaita ja toisen asteen opiskelijoita. Vaikutukset: Edellyttää mahdollisesti psykologien ja kuraattorien lisäresursointia tai resurssien käytön tehostamista Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämisohjelma

10 Muutostekijät koulutus ja nuorisopalvelut, ulkoinen Kansallinen Oppijan palvelukokonaisuuden SADe-hanke Koulutuksen ulkoiset muutostekijät Koulutukseen, opintojaksototeutuksiin sekä suorituksiin ja tutkintoihin liittyviä palveluita ollaan viemässä kansallisiksi palveluiksi. Merkittäviä nykyisin paikallisesti toteutettavia tehtäviä tulee jatkossa tehdä kansallisesti tai kansallisesti yhteistyössä. Keskeisenä merkityksenä on erityisesti joustavien opintopolkujen mahdollistaminen koskee toki erityisesti toista- ja korkea-astetta, mutta voi vaikuttaa myös esim. perusopetukseen hakemiseen Vaikutukset perusopetukseen: Perusopetukseen hakeutumisen ja suoritustiedon käsittelyn prosessit ja tietojärjestelmät edellyttävät sovittamista kansalliseen palvelukokonaisuuteen Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämisohjelma

11 Muutostekijät palvelualue, sisäinen Palveluverkoston tiivistäminen Kouluverkostoselvityksen pohjalta muokataan kouluverkostoa resursseja ja tarpeita vastaaviksi. Joitakin opetuspisteitä todennäköisesti lakkautetaan ja yhdistetään. Vastaavasti nuorisopalvelujen palveluverkostoa ja palvelupaikkoja arvioidaan entistä tarkemmin. Vaikutukset: Mahdollisesti laajemmat yksiköt, kohdennetut palvelut Palvelualueen sisäiset muutostekijät Palvelualueen sisäisen yhteistyön kehittäminen On tarve madaltaa organisaation osien (esim. perusopetus ja nuorisopalvelut, opetus - sosiaalihuolto, - terveydenhuolto) välisiä raja-aitoja ja tehdä asiakaskeskeistä yhteistyötä mahdollisimman luontevasti Vaikutukset: Organisaation ja toimintojen yhtenäistäminen, aitojen palveluketjujen ja yhteistyön muodostaminen Opetuksen ja nuorisopalvelujen laadun kehittäminen On tarve kehittää perusopetuksen ja nuorisopalvelujen laatua ja yhteentoimivuutta osana kaupungin laadun kehittämistyötä. Seurattavuuden ja mitattavuuden kehittäminen. Vaikutukset: Toiminnan laadun ja vaikuttavuuden kehittämistyötä jatketaan Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämisohjelma

12 Muutostekijät palvelualue, sisäinen Opetuksen ja ohjauksen palvelujen laadun ja laadun tasa-arvoisuuden kehittäminen Varmistetaan, että opetuksen ja ohjauksen palvelujen laatu sekä arviointi ovat tasa-arvoisia koko kaupungissa. Tämän merkitys kasvaa erityisesti siirtymävaiheissa. Vaikutukset: Kehitetään koko kaupunkilaajuisia laatua yhdenmukaistavia toimintamalleja (esim. kaupunkitasoiset kokeet, arviointimallit). Palvelualueen sisäiset muutostekijät Nuorisopalvelujen tarjonnan kohdentaminen Ketkä nuoret, mitkä nuoret. Mihin palveluja viedään, mitä palveluja ja millä resursseilla. Liittyy suoraan myös tilakysymyksiin Vaikutukset: Palvelutarjontaa ja palveluverkostoa tulee täsmentää, millaisia palveluita pystytään tuottamaan olemassa olevilla resursseilla. Palveluiden ja resurssien priorisointi. Tarkoituksenmukaiset tilat Kehitetään tiloja entistä monipuolisemmiksi ja monikäyttöisemmiksi siten, että ne soveltuvat uudistuvan pedagogiikan ja palvelutoiminnan tarpeisiin Vaikutukset: Tilojen käytön uudistaminen, tilojen uudistaminen tarpeiden lähtökohdista esim. ops, toiminnalliset tavoitteet, budjetin puitteissa Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämisohjelma

13 Muutostekijät palvelualue, sisäinen Palvelualueen sisäiset muutostekijät Pedagoginen uudistuminen Perinteinen opettajajohtoinen luokkahuonepedagogiikka tarvitsee rinnalleen uudenlaista pedagogiikkaa, jossa hyödynnetään esim. sähköisiä välineitä, oppimisympäristöjä, ryhmäoppimista sekä luokkahuoneen ulkopuolista oppimista Vaikutukset: Opettajien pedadogisten ja uusien välineiden käytön valmiuksia tulee kehittää. Kannustus uusien menetelmien ja mallien kokeiluun ja käyttöön. Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämisohjelma

14 Muutostekijät muut, ulkoinen Kuntarakenteen muutokset Hallituksen kuntarakenneuudistus ja vapaaehtoiset kuntaliitosselvitykset liittävät todennäköisesti Kuopion kaupungin naapurikuntia Kuopioon liittyy Maaninka ja 2017 Juankoski Vaikutukset: Palveluverkosto optimointi, palvelujen tiivistäminen, resurssien kohdentaminen. Muutosten aikana lisää merkittävästi työtä, erityisesti hallinnossa Muut ulkoiset muutostekijät Yksilöllisyyden korostuminen On yhtäältä negatiivinen ja toisaalta positiivinen asia. Yhteisöllisyysvaje. Yhteenkuuluvuuden tunne jää yksilöllisten vaatimusten varjoon. Ei välttämättä ymmärretä omaa asemaa laajemmassa kokonaisuudessa. Tunnistetaan lähinnä oikeudet, ei velvollisuuksia. Huoltajien kynnys vaatia erityispalveluja on kasvanut ja kasvaa. Opettajien ja nuorisotyöntekijöiden auktoriteettia kyseenalaistetaan entistä enemmän Osa perheistä esittää erityisvaatimuksia lastensa palveluille ja opetukselle. Vaikutukset: Koulujen työrauha heikkenee, työaika kohdistuu ydinpalvelujen ulkopuolisiin tehtäviin (esim. valitukset, kantelut, arjen perustelut, neuvottelut). Määritetään tarkemmin palveluiden sisältö ja kohdennetaan palveluja joustavasti sekä riskiryhmiin että menestyjiin. Kuntien valtionosuuksien muutokset Kuntien valtionosuuksia tarkistetaan jatkuvasti, todennäköisesti valtionosuuksia jatkossakin leikataan, kuntatalous kiristyy Vaikutukset: Palveluiden kustannustehokkuutta tulee jatkuvasti lisätä, vaihtoehtoisia rahoituskanavia (esim. OKM ja OPH) tulee hyödyntää entistä laajemmin Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämisohjelma

15 Muutostekijät muut, ulkoinen Eriarvoistumisen lisääntyminen Lapset ja nuoret sekä perheet oireilevat. Tämä näkyy päihteiden käyttönä, häiriökäyttäytymisenä, heikkona koulumenestyksenä tms. Osa vanhemmista taas ei ole ollenkaan kiinnostunut kodin ja koulun yhteistyöstä. Vaikutukset: Palvelutarve ja osaamisen tarve lisääntyy. Varhaisen puuttumisen merkitys korostuu. Pedagogiikkaa tulee muuttaa erilaiseksi. Nuorisopalvelujen kohdentaminen ja priorisoiminen. Digitalisoituminen Koko yhteiskunnassa on laajeneva paine digitalisoida sekä toimintaa (palvelut, opetus) että siinä käytettäviä aineistoja ja välineitä Vaikutukset: Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen tulee pystyä toimimaan nykyaikaisin välinein ja tarjota lapsille, nuorille ja heidän vanhemmilleen myös sähköisiä palveluita Muut ulkoiset muutostekijät Sosiaalinen media Sosiaalinen media on aina vain laajemmin läsnä nuorten ja jopa lasten elämää ja elämäntyyliä. Vaikutukset: Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen tulee ymmärtää Some-palvelujen merkitys lapsille ja nuorille sekä olla tarkoituksenmukaisesti läsnä näissä palveluissa. Some-osaamisen ja Some-etiketin sekä haasteiden tiedostamisen kehittäminen toiminnassa Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämisohjelma

16 Muutostekijät muut, ulkoinen Muut ulkoiset muutostekijät Kansainvälistyminen Kansainvälisyyden lisääntyminen, kansainväliset ja maahanmuuttajalapset ja nuoret Vaikutukset: Mahdollisuus tarjota entistä paremmin suomen kielen perustaitojen opetusta maahanmuuttajille. Mahdollisesti oman äidinkielen säilyttämisen tuki. Nuorisopalveluiden tuki myös maahanmuuttajille ja rajoitetusti palveluja mahdollisesti myös englanniksi Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämisohjelma

17 Muutostekijät Muut, sisäinen Muut sisäiset muutostekijät Kaupungin rahoitushaasteet Kaupungin rahoitus on haasteissa. Kaupungissa on käynnissä merkittäviä säästötoimia. Erityisesti Sosiaali- ja terveystoimi edellyttää huoltosuhteen heikentyessä lisäresursseja tämä on pois muilta palvelualueilta Vaikutukset: Jatkuva ja kohdennettu kustannustehokkuuden kasvattaminen. Tilojen ja resurssien yhteiskäytön ja käyttöasteen nosto, läpinäkyvyyden ja taloussuunnittelun kehittäminen. Uusien tehokkaampien opetuksen menetelmien ja nuorisopalvelujen kehittäminen Moniammatillinen yhteistyö Tarvitaan yhä selkeämmin palvelualueiden ja myös tukipalveluiden yhteistyötä. Esim. kouluterveydenhuolto, kuraattoripalvelut, varhaiskasvatus Vaikutukset: Panostus yhteistyöhön kunnan sisällä sekä kolmannen sektorin kanssa Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämisohjelma

18 Muutostekijät Muut, sisäinen Kuopion palvelurakenteen uudistaminen Esim. kaavoitus. Kuopion palvelurakenteen uudistamistyö jatkuu kaupunkitasoisesti Vaikutukset: Perusopetus ja nuorisopalvelut ovat osana palvelualuettaan mukana palvelurakenteen uudistamisessa. Entistä saumattomampi palvelujen kytkentä laajempiin prosessi- ja palvelukokonaisuuksiin Muut sisäiset muutostekijät Johtamisen kehittäminen Henkilöstöjohtamisen huipulle. Harmonisoidaan osaamisen johtamista; Ennakoiva henkilöstösuunnittelu, rekrytointi, kannustava palkkaus, työhyvinvoinnin johtaminen ja edistäminen, strategisen henkilöstötiedon tuottaminen Tämä sisältää myös laajan toimintakäsikirjatyön Ajokorttikoulutukset palaverit paremmaksi jne. Vaikutukset: Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen johto ja toiminnan kehittäjät osallistuvat aktiivisesti koko kaupungin johtamisen kehittämistyöhön Työhyvinvointi Tarve varmistaa opetushenkilöstön ja nuorisotyöntekijöiden työssä jaksaminen sekä työn mielekkyys työn tehokkuus- ja laatuvaatimusten kiristyessä Vaikutukset: Työhyvinvoinnin systemaattinen arviointi ja kehittäminen Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämisohjelma

19 Sisältö Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen toiminta-ajatus ja visio Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämisohjelma

20 Toiminta-ajatus ja visio Toiminta-ajatus Kuopion perusopetus ja nuorisopalvelut tukevat lapsen ja nuoren kasvua, oppimista ja kehitystä yhteisöllisesti kohti osallistuvaa yhteiskunnan jäsenyyttä. Palveluja tuotetaan yhdenvertaisesti kaikille kuopiolaisille lapsille ja nuorille. Visio Ilo olla lapsi ja nuori Lasten ja nuorten tarpeiden pohjalta yhteistyönä tuotettujen ajanmukaisten palvelujen avulla on parannettu lasten ja nuorten oppimismotivaatiota ja kykyä toimia aktiivisesti muuttuvassa yhteiskunnassa. Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämisohjelma

21 Sisältö Strategiset painopistealueet Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämisohjelma

22 Strategiset painopistealueet Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämisohjelma

23 Kasvatusyhteistyön kehittäminen Opetuksen ja pedagogiikan kehittäminen Painopistealueiden kuvaukset Lasten ja nuorten osallisuuden ja positiivisen yhteisöllisyyden kehittäminen Yhteisöllisten toimintatapojen kehittäminen Kasvatuskumppanuuden kehittäminen vanhemmat, kolmas sektori, muut toimijat Perusopetuksen, nuorisopalvelujen sekä muiden lasten ja nuorten palveluja tuottavien toimijoiden moniammatillisen yhteistyön ja prosessien kehittäminen Toiminnan kohdentamisen arviointi paino korjaavassa vai ennaltaehkäisevässä työssä Yhtenäisten toimintamallien ja käytäntöjen kehittäminen Opetussuunnitelmauudistus ja opetuksen tavoitteiden terävöittäminen Arvioinnin yhtenäistäminen ja sen laadun kehittäminen Opettajien pedagogisen kehittymisen ja uudistumisen tukeminen, menetelmien kehittäminen Nuorisotyöntekijöiden ja muun kasvatushenkilöstön pedagoginen kehittyminen ja uudistuminen Monipuolisten toimintaympäristöjen kehittäminen Toiminnan tarpeista lähtevä monikäyttöisten tilojen ja niiden käytön kehittäminen Sähköisten oppimisympäristöjen, opetuksen välineiden sekä sähköisten yhteisöpalvelujen ja niiden käytön kehittäminen Opintohallinnon välineiden kytkeminen kansallisiin opintohallinnon palveluihin Kustannustehokkuuden kehittäminen Palveluverkoston kohdentaminen Talousarviomallin ja -prosessin kehittäminen ja tätä kautta kustannusläpinäkyvyyden ja kustannustietoisuuden lisääminen Toimintojen tehostaminen kustannustehokkaiden toimintamallien jakaminen ja hyödyntäminen Kustannustehokkuuden kytkeminen tulospalkkiojärjestelmään Henkilöstön ja osaamisen kehittäminen Osaamisen kartoittaminen, osaamistarpeiden määrittäminen, osaamisen kehittäminen Palvelualueella olevan osaamisen jakamisen ja hyödyntämisen kehittäminen, yhteiset foorumit Sähköisten välineiden hyödyntämisen osaamisen kehittäminen Kodin ja koulun välisen yhteistyöosaamisen kehittäminen Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämisohjelma

24 Painopistealueiden yhteiset teemat Sähköiset välineet Yhteistyön laaja kehittäminen Resurssien ja osaamisen yhteinen hyödyntäminen Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämisohjelma

25 Sisältö Kärkihankesalkku Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämisohjelma

26 Kärkihankesalkku Strateginen kärkihanke Kokoluokka Prioriteetti (1-3) Käynnistysvuosi Päättymisvuosi Kasvatusyhteistyö Opetus ja pedagogiikka Monipuol. toimintaympäristöt Kustannustehokkuus Henkilöstö ja osaaminen Vahva elinkeinoelämä Innovaatio- ja opiskelijakaup. Yhteistyö ja verkostot Kuopio-kuva Kaupunkirakenne Asiakaslähtöiset palvelut Taloudellinen liikkumavara Sitouttava omistajaohjaus Johtaminen henkilöstö Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen painopistealueet Kaupunkistrategian painopisteet Talousarviomallin ja -prosessin kehittäminen Keski H1/2014 X X Palveluverkoston kehittäminen pieni H1/2014 X X X X X OPS 2016 ISO X X X X X X X X Sähköisten oppimisympäristöjen ja teknologian kehittäminen ISO X X X X X X X Nuoriso-ohjelman päivitys Keski X X X X X X X OPH:n kansallisiin palveluihin kytkeytyminen Keski X X Toimijoiden välisen yhteistyön kehittäminen ISO X X X X Kasvatuskumpanuus kodin kanssa Keski X X X X X Osaamisen ja resurssien yhteiskäytön kehittäminen pieni X X X X X X Pedagogisen osaamisen kehittäminen ISO X X X X X X X X Kärkihankesalkun sisältö ja aikataulutus tarkistetaan vuosittain Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämisohjelma

27 Kärkihankkeiden vaiheistus Kärkihanke H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 Talousarviomallin ja -prosessin kehittäminen Palveluverkoston kehittäminen OPS 2016 Sähköiset oppimisympäristöt ja teknologia Nuoriso-ohjelman päivitys OPH:n kansallisiin palveluihin kytkeytyminen Toimijoiden välisen yhteistyön kehittäminen Kasvatuskumpanuus kodin kanssa Osaamisen ja resurssien yhteiskäyttö Pedagogisen osaamisen kehittäminen Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämisohjelma

28 Strategiset kärkihankkeet OPS 2016: Laaditaan kansallisten raamien pohjalta uusi opetussuunnitelma. Tarkastellaan alueelliset tarpeet, kuntatason suunnitelma ja mahdolliset koulukohtaiset tarkennukset. Tehdään sidosryhmien kanssa yhdessä. Milloin: Talousarviomallin ja -prosessien kehittäminen: Talousarviomallin tarkentaminen opetustoimen ja nuorisopalvelujen tarpeisiin. Talousarvioprosessin ja talousseurannan kehittäminen Milloin: alku OPH:n kansallisiin palveluihin kytkeytyminen: Kytkeytyminen IHEP (ilmoittautuminen ja hakeminen esi- ja perusopetukseen) hankkeen kansallisiin Milloin: (IHEP-toiminto käynnistyy 2015). Mahdollisesti esivalmistelu jo 2013 Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämisohjelma

29 Strategiset kärkihankkeet Sähköisten oppimisympäristöjen ja sitä tukevan teknologiaympäristön kehittäminen: Sähköisten opetuksen välineiden ja materiaalien kehittäminen. Näiden käytön edellytyksensä olevan teknologian kehittäminen Koulujen sähköisen välineistön perusvarustetason määrittäminen Kytketään OPSin kehittämiseen Milloin: suunnitelma, toteutus Pedagogisen osaamisen kehittäminen: Osaamisen kartoitus, osaamisen kehittämissuunnitelman laatiminen Ajanmukaisten toimintamallien käytön kehittäminen, perustason määrittäminen Sähköisten oppimisympäristöjen käytön koulutus työtavat, hyödyntäminen, oppimismenetelmät Kytkeytyy OPS-työhön Milloin: , ainakin osa sähköisistä oppimisympäristöistä tulee olla jo käytössä Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämisohjelma

30 Strategiset kärkihankkeet Toimijoiden välisen yhteistyön kehittäminen: Lasten ja nuorten kasvatukseen ja opetukseen vaikuttavien ja osallistuvien toimijoiden keskinäisen ja kolmannen sektorin välisen yhteistyön kehittäminen Oppilas- ja opiskelijahuoltolain sekä nuorisotakuun tavoitteiden saavuttamiskeinojen määrittely. Yhteistyömuotojen ja yhteistyöfoorumien määrittäminen ja käynnistäminen, yhteisten havaintojen ja ilmiöiden viestinnän kehittäminen eri organisaatioyksiköiden välillä Lasten ja nuorten palvelujen toimintamallien kehittäminen palvelualuerajojen yli yhdessä Nuorten pärjäämisen tukiprojektin kanssa Milloin: , jaetaan useampaan intensiivijaksoon Kasvatuskumppanuus kodin kanssa: Yhteistyön toimintamallien kehittäminen (esim. toiminnalliset vanhempainillat). Koulun pelisääntöjen aktiivinen viestintä koteihin ja sitoutuminen niihin. Vuorovaikutustapojen kehittäminen Viestinnän pelisääntöjen linjaaminen kasvatusammattilaisilta kotiin päin Vanhempainyhdistysten ja koulujen välisen yhteistyön kartoittaminen ja kehittäminen Kytketään OPSin kehittämiseen Milloin: 2015 Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämisohjelma

31 Strategiset kärkihankkeet Palveluverkoston kehittäminen: Palvelutarpeen ennustaminen ja verkostosuunnittelu Yhteiskäyttöisten tilojen suunnittelu rakentaminen tarpeen mukaan Olemassa olevien tilojen yhteiskäytön kehittäminen, tilojen käytön optimointi ja mahdollisesti tiloista luopuminen tarpeen mukaan. Käynnistyy selvityksellä ja reunaehtojen tunnistamisella Tehdään yhteistyössä Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen kanssa Milloin: 2013-kevät 2014 Osaamisen ja resurssien yhteiskäytön kehittäminen: Opetushenkilöstön ja nuorisotyöntekijöiden aineistojen ja välineiden yhteiskäytön edistäminen tietoisuus ja hyödyntäminen Henkilöstön erityisosaamisen jakaminen mahdollisesti opettajavaihdon edistäminen hallitusti Voi liittyä talousarviomalliin Milloin: Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämisohjelma

32 Sisältö Toimeenpano ja mittarit Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämisohjelma

33 Kehittämissuunnitelman toimeenpano Toimeenpanon läpiviennin vastuu Vastuualuejohtaja vastaa toimeenpanosta Palvelupäälliköt ja työnjohtotaso osallistuvat toimeenpanon suunnitteluun ja toteutukseen Toimeenpanon resursointi Toimeenpano resursoidaan pääosin olemassa olevien resurssien uudelleen kohdentamisella Seurataan mahdollisuutta hankkia kehittämiseen kohdennetusti hankerahaa Toimeenpanon ohjaus ja seuranta Perusopetuksen johtotiimi laajennettuna nuorisopalvelujen johdolla Käsittelee kehittämissuunnitelman toimeenpanon kokouksessaan puolivuosittain Vastuualuejohtaja valmistelee ja palvelualuejohtaja esittelee toimeenpanosuunnitelmat ja toimeenpanon etenemisen ja tulokset säännöllisesti Kasvun ja oppimisen palvelualueen lautakunnalle, joka käsittelee nämä kaupungin hallintokäytäntöjen mukaisesti Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämisohjelma

34 Mittarit Mittari 1: Strategiset kärkihankkeet ovat käynnistyneet ajallaan Noudatetaan omaa kärkihankesalkun tavoiteaikataulua Tavoitetaso: Käynnistynyt n. 3 kuukauden sisällä tavoiteaikataulusta Mittari 2: Uusi opetussuunnitelma ja nuoriso-ohjelma Kyseiset kärkihankkeet on toteutettu Tavoitetaso: Kyseiset kärkihankkeet ovat valmistuneet ajallaan, niiden tuotokset ovat käytössä Mittari 3: Osallistuminen OPH:n kansallisiin kokeisiin Kuopio pystyy osallistumaan kansallisiin sähköisiin kokeisiin ja menestyy näissä Tavoitetaso: Koulut pystyvät osallistumaan sähköisiin kokeisiin, menestys valtakunnallista keskiarvoa parempi Mittari 4: Hyvä tulos kouluterveystutkimuksessa Hyvinvointimittari. Toteutetaan kahden vuoden välein alueittain. Tavoitetaso: Kuopio sijoittuu tutkimuksessa vertailukaupunkeihin verrattuna lähtötilannetta paremmin Mittarit mitataan vuosittain. Sovitetaan kaupungin laatutyön vuosikelloon. Mittarit tarkennetaan tarvittaessa vuosittain. Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämisohjelma

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2020

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2020 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2020 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on

Lisätiedot

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto Oppijan polku - kohti eoppijaa Mika Tammilehto Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Yhteistyössä palvelu pelaa määritellään julkisen hallinnon asiakaspalvelujen visio ja tavoitetila vuoteen 2020 Asiakaspalvelun

Lisätiedot

Opetushallituksen kuulumiset

Opetushallituksen kuulumiset Opetushallituksen kuulumiset Helsinki 11.9.2015 SML:n pulmaparlamentti Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS 1 Uudistuvat opetussuunnitelmat 2012-2017 Yleissivistävä koulutus Esiopetus 2014 Perusopetukseen valmistava

Lisätiedot

Yleissivistävä koulutus uudistuu

Yleissivistävä koulutus uudistuu Yleissivistävä koulutus uudistuu Johtaja Jorma Kauppinen Opetushallitus Opetusalan johtamisen foorumi / Lukion uudistamisen johtaminen Helsinki 5.6.2013 Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS Yhden päivän mittaiset (6h) koulutustilaisuudet: "Tulevaisuuden koulu - mitä suuntaviivoja ops2016 antaa koulun ja opetuksen kehittämiseen" - uuden opetussuunnitelmaluonnoksen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia työkappale 20.5.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa... 1 2 KPEDUn tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelu Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Pori. Ritva Sammalkivi

Oppijan verkkopalvelu Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Pori. Ritva Sammalkivi Oppijan verkkopalvelu Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Pori Ritva Sammalkivi SADe-ohjelma (VM) Oppijan verkkopalvelu (OKM) Keskitetysti tuotetut palvelut (OPH) Oppijan palvelukokonaisuudessa

Lisätiedot

ARVO. Lohja 25.11.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta

ARVO. Lohja 25.11.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta ARVO Lohja 25.11.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta Haasteet: asiakas & kumppanuus Asiakkuuden määrittäminen - segmentit Kasvatuskumppanuuden toteutuminen perheiden

Lisätiedot

Uudistuva esiopetus ja. näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen

Uudistuva esiopetus ja. näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen Uudistuva esiopetus ja näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen Opetusneuvos Arja-Sisko Holappa OPETUSHALLITUS 25.9.2013 1 Kirjoittamaan voi oppia sitten kun hampaat putoaa Esiopetus uudistuu Esiopetuksen

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 Tuorsniemen koulun tehtävänä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua yksilölliset erot huomioon ottaen ja opettaa niitä perustietoja ja taitoja, joita oppilas

Lisätiedot

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI RAAHEN OPETUSTOIMI Opetustoimen Strategia 2015 Op.ltk. 14.09.2011 131 Sisällysluettelo 1. Opetustoimen keskeiset menestystekijät 3 2. Opetustoimen toimintaa ohjaavat periaatteet

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot

Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus

Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Johtamisen haasteita Oppimistulosten heikkeneminen Valtion talouden tasapainottaminen, julkisten menojen

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelukokonaisuus - Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän hyödyntäminen käytännössä

Oppijan verkkopalvelukokonaisuus - Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän hyödyntäminen käytännössä Oppijan verkkopalvelukokonaisuus - Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän hyödyntäminen käytännössä Esitys Liikuntatiedon saavutettavuutta edistävä työryhmä 29.1.2013 Leena Kononen SADe-ohjelma (VM) Oppijan verkkopalvelut

Lisätiedot

Yhteiset työvälineemme. opetusneuvos Elise Virnes, OKM verkostokoordinaattori Ville Virtanen, SAKU ry

Yhteiset työvälineemme. opetusneuvos Elise Virnes, OKM verkostokoordinaattori Ville Virtanen, SAKU ry Yhteiset työvälineemme opetusneuvos Elise Virnes, OKM verkostokoordinaattori Ville Virtanen, SAKU ry HE oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi Hallituksen esitys oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi annettiin

Lisätiedot

Elisa Helin, 12.5.2014. Lisätään eväitä Miten suunnistaa kohti laadukkaampaa henkilöstökoulutusta?

Elisa Helin, 12.5.2014. Lisätään eväitä Miten suunnistaa kohti laadukkaampaa henkilöstökoulutusta? Elisa Helin, 12.5.2014 Lisätään eväitä Miten suunnistaa kohti laadukkaampaa henkilöstökoulutusta? Opettajuus muutoksessa Nuohooja on tullut, nähnyt ja voittanut, sopipa se opettajalle tai ei, ja opettajan

Lisätiedot

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Pedagoginen johtaminen ja opetuksen kehittäminen Salpauksessa - kaikki yhdessä tehtäviensä mukaisesti Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Koulutusjohtajat Hankkeiden rahoitus Hannu

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta

Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta eluvat, alueellinen työseminaari III 12.6.2015 Oulu, Scandic Oulu Ylitarkastaja Tarja Koskimäki Toiminta-ajatus Opetusministeriön hallinnonalan

Lisätiedot

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS Yhden päivän mittaiset (6h) koulutustilaisuudet: Kolmiportaisen tuen toteuttaminen - yleinen, tehostettu ja erityinen tuki koulun arjessa - pedagogiset asiakirjat ja lomakkeet

Lisätiedot

Koulutuksen arviointi alueen näkökulmasta. johtaja, FT Maire Mäki

Koulutuksen arviointi alueen näkökulmasta. johtaja, FT Maire Mäki Koulutuksen arviointi alueen näkökulmasta johtaja, FT Maire Mäki 1 Haasteita julkisille palveluille ja niiden arvioinnille Säästö- ja tuottavuustavoitteet haastavat julkisen palvelutoiminnan; Korkeaa laatua

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Kuntastrategia. Sivistystoimen strategia. Lukio Toinen aste

Kuntastrategia. Sivistystoimen strategia. Lukio Toinen aste Kuntastrategia Sivistystoimen strategia Lukio Toinen aste Kirjasto Kulttuuri Varhaiskasvatus Perusopetus Vapaaaikatoimi 1 KUNTASTRATEGIA Askolan kunta 2 VISIO 2020 Askola on elinvoimainen ja edistyksellinen

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelu koulutuksen sähköinen sivistyskeskus Elinikäinen oppiminen Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016

Oppijan verkkopalvelu koulutuksen sähköinen sivistyskeskus Elinikäinen oppiminen Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Oppijan verkkopalvelu koulutuksen sähköinen sivistyskeskus Elinikäinen oppiminen Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Oppijat uratiedon etsijöinä ja rakentajina ohjauksen kehittämisfoorumi

Lisätiedot

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin?

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? Kati Lounema Jukka Vepsäläinen Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? AmKesu-aluetilaisuus Helsinki 26.11.2014 Osaamisen For learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Helsingin

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Kirje 05.10.2015. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016

Kirje 05.10.2015. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016 Kirje OKM/64/592/2015 05.10.2015 Jakelussa mainituille Viite Asia Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö on vuonna

Lisätiedot

Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä. Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja

Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä. Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja Yhteinen tahtotila oppilaat hallitsevat tieto- ja viestintätekniikkaa teknologia on läsnä

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet

Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet Yhdessä koulutustakuuseen - hankkeen avausseminaari 22.4.2015 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Ammatillinen

Lisätiedot

HYVINVOIVA LÄNSIRANNIKKOLAINEN Sosiaali- ja terveydenhuollon työhyvinvoinnin kehittäminen Länsirannikolla. Hankesuunnitelma 18.12.

HYVINVOIVA LÄNSIRANNIKKOLAINEN Sosiaali- ja terveydenhuollon työhyvinvoinnin kehittäminen Länsirannikolla. Hankesuunnitelma 18.12. HYVINVOIVA LÄNSIRANNIKKOLAINEN Sosiaali- ja terveydenhuollon työhyvinvoinnin kehittäminen Länsirannikolla Hankesuunnitelma 18.12.2014 KASTE-ohjelma VI Johtamisella tuetaan palvelurakenteen uudistamista

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Ajankohtaistilanne perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta

Lisätiedot

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke 2 Pedagoginen kehittäminen Ilmiöperusteinen oppiminen Learnig by doing tekemällä oppiminen Kokemuksellinen oppiminen 3 Toteuttajataho

Lisätiedot

POP perusopetus paremmaksi

POP perusopetus paremmaksi POP perusopetus paremmaksi Kehittämiskokonaisuudet 2008 Osaamisen ja sivistyksen asialla POP - ohjelman merkitys Perusopetus paremmaksi ohjelmassa pyritään parantamaan erityisesti opetuksen laatua Toimenpiteet

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! Elinikäisen ohjauksen kehittäminen Ohjaamossa.

Yhdessä eteenpäin! Elinikäisen ohjauksen kehittäminen Ohjaamossa. Valtakunnalliseen kumppanuusfoorumiin Seminaari Ke. 26.11.2014, Hotel Arthur, Helsinki Klo 14.00-14.45 Yhdessä eteenpäin! Elinikäisen ohjauksen kehittäminen Ohjaamossa. Erityisasiantuntija Ari-Pekka Leminen,

Lisätiedot

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008 Elise Virnes AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET Madaltaa siirtymiskynnystä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen

Lisätiedot

Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016

Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016 Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016 Työelämän laatu ja johtaminen muutoksessa TOIMINTAYMPÄRISTÖN KAAOS RESURSSIEN NIUKKUUS JA KUNTALAISTEN RAJOTTOMAT TARPEET OVAT JO HAASTANEET

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki, Scandic Park, 29.-30.1.2015 Kirsi Varhila, STM

Lisätiedot

Koulutuksellinen tasa-arvo kehittämishanke 2013-2015. Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut

Koulutuksellinen tasa-arvo kehittämishanke 2013-2015. Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut Koulutuksellinen tasa-arvo kehittämishanke 2013-2015 Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut Koulutuksellinen tasa-arvo -hankkeessa kehitetään lasten ja nuorten sekä lapsiperheiden palvelukokonaisuutta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 23.04.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 13 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2017. Teematyöpajat I & II. Opetushallitus 10.11. ja 19.11.2015

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2017. Teematyöpajat I & II. Opetushallitus 10.11. ja 19.11.2015 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2017 Teematyöpajat I & II Opetushallitus 10.11. ja 19.11.2015 Kerro minulle, niin unohdan. Näytä minulle, niin saatan muistaa. Ota minut mukaan, niin ymmärrän Kiinalainen

Lisätiedot

Joensuun seudun opetussuunnitelma. Keskeiset uudistukset

Joensuun seudun opetussuunnitelma. Keskeiset uudistukset Joensuun seudun opetussuunnitelma Keskeiset uudistukset Opetussuunnitelman käyttöönotto Uuden opetussuunnitelman mukainen opetus alkaa kaikissa kouluissa 1.8.2016 Luokissa 1-6 uusi opetussuunnitelma kokonaisuudessaan

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö

Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö Raportti 5.6.2014 2.6.2014 Page 1 Perusturvakuntayhtymä Akselin selvitystyön kokonaisuudet Palvelurakenteen ja hallintomallin analyysi nykyinen

Lisätiedot

Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen toiminnan johtaminen

Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen toiminnan johtaminen Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen toiminnan johtaminen Pedagogisen johtamisen hankkeen johtoryhmän jäsen Ritva Ylitervo ja AMKEn kehittämispäällikkö

Lisätiedot

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 Sisällys 1. Opetus muutoksessa.2 2. Visio.2 3. Tavoitteet.2 4. Toteutus 3 5. Kehittämissuunnitelmat 4 1 1. Opetus muutoksessa Oppimisympäristöt ja oppimistavat

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO Itä-Suomen koulu on oppilaistaan välittävä yhtenäinen suomalais-venäläinen kielikoulu - Monipuolisilla taidoilla ja avaralla asenteella maailmalle Tavoitteet

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hanke Kansanopiston kehittämissuunnitelma Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hankkeessa ryhmä kansanopistoja laati

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelu Ajankohtaista 11.12.2012 Finlandiatalo Projektipäällikkö Ritva Sammalkivi

Oppijan verkkopalvelu Ajankohtaista 11.12.2012 Finlandiatalo Projektipäällikkö Ritva Sammalkivi Oppijan verkkopalvelu Ajankohtaista 11.12.2012 Finlandiatalo Projektipäällikkö Ritva Sammalkivi Oppijan verkkopalvelu (OKM) Keskitetysti tuotetut palvelut (OPH) Oppijan palvelukokonaisuudessa rakennetaan

Lisätiedot

Terveyden edistäminen ja ehkäisevätyö kehittyy - Mikä on kuntoutuslaitosten rooli tulevaisuudessa?

Terveyden edistäminen ja ehkäisevätyö kehittyy - Mikä on kuntoutuslaitosten rooli tulevaisuudessa? Terveyden edistäminen ja ehkäisevätyö kehittyy - Mikä on kuntoutuslaitosten rooli tulevaisuudessa? Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysyksikkö Päihdekuntoutuksen keskusliitto ry:n tulevaisuus

Lisätiedot

Osaaminien20.11.2014 ja 21.11.2014 Peruskoulupäivät

Osaaminien20.11.2014 ja 21.11.2014 Peruskoulupäivät Osaaminien20.11.2014 ja 21.11.2014 Peruskoulupäivät Peruskoulupäivät 2014 Osaaminen monilukutaito, laaja-alainen osaaminen, teknologiaoppiminen, monialainen oppiminen, osallisuus Työskentelyn kulku Ajatuksia

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ

OSAAMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ OSAAMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ Anneli Kesola Tampereen seudun Osaavan osaamisen kehittämistiimi OSAAMISEN KEHITTÄMISTIIMI Anneli Kesola (Lempäälä) Pekka Jokela (Tampere) Teemu Keronen (Pirkkala) Jaana

Lisätiedot

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut)

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Hyvinkään varhaiskasvatus ja perusopetus Lapsi Kasvun ja oppimisen asiantuntijat Luokanopettaja Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Esiopetuksesta perusopetukseen lastentarhanopettajan,

Lisätiedot

SUUNTA ETEENPÄIN. Ammatillista koulutusta nuorille, aikuisille ja työelämälle Satakunnassa ja Vakka-Suomessa TOIMINTA-AJATUS

SUUNTA ETEENPÄIN. Ammatillista koulutusta nuorille, aikuisille ja työelämälle Satakunnassa ja Vakka-Suomessa TOIMINTA-AJATUS Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan strategia 2014 2017 SUUNTA ETEENPÄIN Ammatillista koulutusta nuorille, aikuisille ja työelämälle Satakunnassa ja Vakka-Suomessa TOIMINTA-AJATUS Monialaisena koulutuksen

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

HUIPUT KEHIIN WORKSHOP Näkökulmia lahjakkaiden koulutukseen

HUIPUT KEHIIN WORKSHOP Näkökulmia lahjakkaiden koulutukseen Mari Räkköläinen HUIPUT KEHIIN WORKSHOP Näkökulmia lahjakkaiden koulutukseen Turengin asema 17.1.2013 Opetusneuvos Mari Räkköläinen Opetushallitus / Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen Valtion

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota

Lisätiedot

Lasten- ja nuorten- Palvelut. ICT osana arkea. Mari Haapanen Opetuksen tukipalveluiden esimies Salon kaupunki www.sijoitusaloon.

Lasten- ja nuorten- Palvelut. ICT osana arkea. Mari Haapanen Opetuksen tukipalveluiden esimies Salon kaupunki www.sijoitusaloon. Lasten- ja nuorten- Palvelut ICT osana arkea Mari Haapanen Opetuksen tukipalveluiden esimies Salon kaupunki Tulevaisuuden työelämä tarvitsee: o yrittäjämäistä otetta o luovuutta, innovatiivisuutta o mukautuvaa

Lisätiedot

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia ORIMATTILA Kaupunkistrategia 2020 Kaupunginvaltuusto 7.6.2011 Kaupunginvaltuusto 18. - 19.11.2011 Kaupunginvaltuusto 20.2.2012 Strategiatyöryhmä 20.5.2013 Kaupunginhallitus 27.5.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa.

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu ; tavoitteet ja Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. (8/2010)

Lisätiedot

Korkeakoulun johtaminen ja kokonaisarkkitehtuuri. Päivi Karttunen, TtT Vararehtori TAMK

Korkeakoulun johtaminen ja kokonaisarkkitehtuuri. Päivi Karttunen, TtT Vararehtori TAMK Korkeakoulun johtaminen ja kokonaisarkkitehtuuri Päivi Karttunen, TtT Vararehtori TAMK Mm. Kansainvälisesti korkeatasoisia ja omille vahvuusalueille profiloituneita korkeakouluja Entistä tuloksellisempaa

Lisätiedot

Laadunhallinnan painopistealueet ja niiden kehittäminen: Pedagogisten linjausten ja ohjeistuksien toimeenpanon ongelmat

Laadunhallinnan painopistealueet ja niiden kehittäminen: Pedagogisten linjausten ja ohjeistuksien toimeenpanon ongelmat VETO-Peda -hanke VETO-Peda, Pedagogiset katselmukset Lähtökohdat Laadunhallinnan painopistealueet ja niiden kehittäminen: Oppilaitoksen johdon ja henkilöstön vahvempi sitouttaminen Opiskelijoiden ja työelämän

Lisätiedot

EuroSkills 2020 hankkeen mahdollisuudet

EuroSkills 2020 hankkeen mahdollisuudet EuroSkills 2020 hankkeen mahdollisuudet EuroSkills 2020 ammattkoulutuksen yhteinen haaste ja mahdollisuus Helsinki 3.9.2015 Ylijohtaja Mika Tammilehto, opetus- ja kulttuuriministeriö, ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020 Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010 Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies Strategian tausta laajat muutostrendit haastavat toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN YHTEISTYÖSEMINAARI 25.11.2013 AVAUS

VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN YHTEISTYÖSEMINAARI 25.11.2013 AVAUS VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN YHTEISTYÖSEMINAARI 25.11.2013 AVAUS Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos KESU 2011-2016 / OKM-OPH TUSO Koulutuksen ja

Lisätiedot

Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut/Yhteiset palvelut

Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut/Yhteiset palvelut Koulutuksellinen tasa-arvo arvo kehittämishanke 2013-2015 Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut/Yhteiset palvelut Koulutuksellinen tasa-arvo -kehittämishanke 2013-2015 Koulutuksellinen

Lisätiedot

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Johda kehitystä, kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki TAVOITTEENA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ SUOMI 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä

Lisätiedot

Opetushallituksen rooli muotoiluohjelman toteutuksessa. pääjohtaja Aulis Pitkälä

Opetushallituksen rooli muotoiluohjelman toteutuksessa. pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallituksen rooli muotoiluohjelman toteutuksessa pääjohtaja Aulis Pitkälä Koulutuksen haaste ja mahdollisuus: Muotoilun laajentunut kenttä Muotoile Suomi -ohjelma huomioi muotoilun ymmärryksen ja

Lisätiedot

Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 luonnos 27.8.2014

Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 luonnos 27.8.2014 Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 luonnos 27.8.2014 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava palvelujohtaja

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut. Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10.

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut. Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10. Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10.2013 28.10.2013 Tietoja pähkinänkuoressa 0-6 - vuo(aita n. 11 300

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

LAHDEN ASUINALUEOHJELMAKOKONAISUUS

LAHDEN ASUINALUEOHJELMAKOKONAISUUS LAHDEN ASUINALUEOHJELMAKOKONAISUUS LAHDEN KAUPUNKI : KOKO LIIPOLA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ Koulutuksellinen tasa-arvo hanke (rahoitus OKM) HELSINGIN YLIOPISTO / PALMENIA : ASUINALUE LAPSIPERHEIDEN KOKEMANA HYVINVOINTI

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) 9 Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelma vuosille 2016-2019 (koulutuksen ja oppimisen digistrategia) HEL 2016-003192 T 12 00 00 Esitysehdotus Esittelijän

Lisätiedot

Matkalla Liikkuvaksi kouluksi

Matkalla Liikkuvaksi kouluksi Matkalla Liikkuvaksi kouluksi Liikkuvan koulun tavoitteet Aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä hyvinvoiva koululainen Lisää liikettä vähemmän istumista Oppimisen edistäminen Osallisuuden lisääminen

Lisätiedot

Kauhajoen sivistyspalveluiden uudistaminen 2015 2017

Kauhajoen sivistyspalveluiden uudistaminen 2015 2017 Kauhajoen sivistyspalveluiden uudistaminen 2015 2017 Kehittämishankkeen lähtökohtana on Kauhajoen kaupungin sivistyspalveluiden kehittäminen ja uudistaminen. Hallintopalvelut, varhaiskasvatuspalvelut,

Lisätiedot

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia Liite 1, LTK 6/2010 Potilas Vetovoimaisuus - julkinen kuva -ympäristö Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Hoitaminen Asiointi ja viestintä - sähköinen asiointi

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Avaussananat 3.11.2008. Opetusneuvos, asiantuntijayksikön päällikkö Leena Nissilä. Osaamisen ja sivistyksen asialla

Avaussananat 3.11.2008. Opetusneuvos, asiantuntijayksikön päällikkö Leena Nissilä. Osaamisen ja sivistyksen asialla Avaussananat 3.11.2008 Opetusneuvos, asiantuntijayksikön päällikkö Leena Nissilä Osaamisen ja sivistyksen asialla PERUSOPETUKSESSA TAPAHTUU Hallitusohjelma voimavaroja suunnataan erityisesti perusopetuksen

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ EDISTÄVÄ OPETUS AMMATTIKORKEAKOULUSSA

KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ EDISTÄVÄ OPETUS AMMATTIKORKEAKOULUSSA KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ EDISTÄVÄ OPETUS AMMATTIKORKEAKOULUSSA Lahden ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien ja opetuksen tarkastelua kestävän kehityksen näkökulmasta Muotoiluinstituutin sekä sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020 Keski-Pohjanmaan toisen asteen yhteistyöstrategia 2015-2020 Taustaa Toisen asteen koulutuksen järjestäjien välinen yhteistyö on saanut alkunsa jo 1990-luvulla toteutetun nuorisoasteen koulutuskokeilun

Lisätiedot

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI suvaitsevaisuus rohkeus oikeudenmukaisuus vastuullisuus MAAILMANKANSALAINEN aktiivisuus terve itsetunto avoimuus muutosvalmius RAAHEN OPETUSTOIMI Kansainvälisyysstrategia

Lisätiedot

Arkistot ja kouluopetus

Arkistot ja kouluopetus Arkistot ja kouluopetus Arkistopedagoginen seminaari 4.5.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Opetushallitus Koulun toimintakulttuuri on kokonaisuus, jonka osia ovat Lait, asetukset, opetussuunnitelman

Lisätiedot