1. Alueellisen sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittäminen paikallisen, maakunnallisen ja valtakunnallisen vuoropuhelussa... 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Alueellisen sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittäminen paikallisen, maakunnallisen ja valtakunnallisen vuoropuhelussa... 1"

Transkriptio

1

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Alueellisen sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittäminen paikallisen, maakunnallisen ja valtakunnallisen vuoropuhelussa Järjestöjen toiminta- ja työllistämisedellytysten ja järjestöjen ja julkisen vuoropuhelun kehittäminen Kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen Seuranta ja arviointi Yhdistyksen tukirakenteet ja työhyvinvointi... 9 Yhdistyksen talous ja jäsenistö Yhdistyksen hallitus Yhdistyksen työntekijät... 12

3 Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS 2014 Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry on maakunnallinen sosiaali- ja terveyspoliittinen toimija. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansalaisten hyvinvointiin tähtäävää sosiaali- ja terveyspolitiikkaa erityisesti aluenäkökohdat huomioon ottaen. Yhdistys toimii tasa-arvoisuuden ja sosiaalisten perusoikeuksien toteuttamiseksi ja kansalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi sekä toimeentuloturvan sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseksi, syrjäytymisen ja huono-osaisuuden vähentämiseksi. Tässä toimintakertomuksessa käsitellään yhdistyksen toimintaa toimintavuonna suhteessa seuraaviin strategisiin tavoitteisiin 1. Alueellisen sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittäminen paikallisen, maakunnallisen ja valtakunnallisen vuoropuhelussa 2. Järjestöjen toiminta- ja työllistämisedellytysten ja järjestöjen ja julkisen vuoropuhelun kehittäminen 3. Kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen Yhdistyksen projekteilla KAJO-keskus, Polkuja yrityksiin, Jake (MoniJake-osuus), Enpi ohjelmaan kuuluva Social services on both sides of the border, Kotovalmentajat käyttöön -hanke, osallisuushanke Salli sekä tietoyhteiskuntakehittämisellä (Kathy Ak) on lisäksi erilliset toimintakertomukset. Yhdistyksen hankkeiden esittelyt löytyvät nettisivuilta: 1. Alueellisen sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittäminen paikallisen, maakunnallisen ja valtakunnallisen vuoropuhelussa Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on vaikuttaa siihen, että ihmisten hyvinvoinnin näkökulma on osana päätöksentekoa. Sosiaalisen näkökulma tarvitaan elinkeinopolitiikan rinnalle. Keskeistä on yhteistyö muiden järjestöjen, kuntien, aluekehitysviranomaisten, sosiaalialan osaamiskeskuksen ja eri oppilaitosten kanssa. Alueellista sosiaali- ja terveyspolitiikkaa kehitetään paikallisen, maakunnallisen ja valtakunnallisen vuoropuhelussa. Keskeistä on nostaa sosiaalipolitiikan ulottuvuutta ja sosiaaliturvan kysymyksiä terveyden edistämisen rinnalle osaksi hyvinvoinnin kokonaisuutta. Yhdistyksen keskeinen sosiaalipoliittinen ponnistus oli maakunnan yhteisen Sote-tuotantoalueen SiunSoten rakentamiseen osallistuminen. Yhdistyksen toiminnanjohtaja toimi Sote-kuntarajapintatyöryhmän sihteerinä. Työryhmän toimeksiantona on suunnitella miten kuntien muissa hallintokunnissa tehtävä laaja-alainen, poikkihallinnollinen hyvinvoinnin edistäminen, yhteisöllisyyden tukeminen ja varhainen puuttuminen integroidaan osaksi palvelutuotantoa, suunnitella palvelutuotantomallia tukevan laajalle kuntien ja muiden kunnassa toimivien tahojen, erityisesti järjestöjen yhteistyölle pohjautuvan kohderyhmän huomioivan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toiminnallisen mallin ja mallintaa asukasyhteistyön ja demokratian ulottuvuutta. Työryhmän työ jatkuu maaliskuuhun

4 Yhdistys osallistui lisäksi yhteistyössä SiunSote-hankkeen kanssa asukkaiden marraskuun toteuttamiseen. Yhdistys osallistui aktiivisesti sisäisen turvallisuuden ohjelman Itä-Suomen toimeenpanosuunnitelman, KAMUn toteutukseen. Yhdistyksen toiminnanjohtaja osallistui sisäisen turvallisuuden koordinaatioryhmän työskentelyyn. Salli-hankeessa selvitettiin ikäihmisten kokemuksia liikkumisen turvallisuudesta maakunnittain ATH-tutkimustulosten ja vanhusneuvostojen kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta. Sallin projektipäällikkö valmisteli ja piti puheenvuorot teemaan liittyen AVI:n sisäisen turvallisuuden ohjelmaan liittyvissä seututilaisuuksissa Joensuussa, Pieksämäellä ja Iisalmessa. Yhdistys toimi aktiivisesti Venäjä-yhteistyössä Enpi-ohjelmaan liittyvän Social services on both sides of the border hankkeen kautta. Hankkeessa organisoitiin järjestötoimijoille tutustumismatka Petroskoihin, koulutettiin vapaaehtoisia Juuassa sekä käännettiin järjestötietopalvelu Jelliä soveltuvin osin venäjäksi. Petroskoin yliopiston ja Kareliaammattikorkeakoulun kanssa toteutettiin yhteinen koulutuskokonaisuus Petroskoissa sekä osallistuttiin opetuksen sisältöjen kehittämiseen Karelia-ammattikorkeakoulussa. Yhdistyksen hankkeissa oli useita harjoittelijoita alueen oppilaitoksista Humakista, Kareliaammattikorkeakoulusta ja Itä-Suomen yliopistosta. Yhteistyössä JAKE-hankkeen ja osallisuushanke Sallin kanssa organisoitiin opinnäytetyöpajoja (3 istuntoa), joissa käsiteltiin opinnäytetöitä ja etsittiin opinnäytetyöaiheita kansalaistoiminnan, osallisuuden ja monikulttuurisuuden teemoilla. Yhteistyössä Salli-hankkeen kanssa pidettiin koulutus lähihoitajille järjestöistä (100 osallistujaa) ja toiminnanjohtaja piti koulutuksen järjestöistä työnantajana yhteiskuntatieteiden opiskelijoille Itä- Suomen yliopistossa (50 osallistujaa). Karelia-ammattikorkeakoulun opinnäytetyöpäivässä esiteltiin KAJO-keskus hankkeen kanssa mahdollisia opinnäytetyön tekemisen paikkoja yhdistyksessä. Yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston ja Sosiaalipoliittisen yhdistyksen Joensuun osaston kanssa järjestettiin toukokuussa perinteinen Jäidenlähtöseminaari Joensuussa teemalla Velka (55 osallistujaa). Seminaarin pääpuhujana toimi toiminnanjohtaja Juha A. Pantzar Takuu-säätiöstä. Seminaarin teemaan liittyen Salli hanke järjesti Kansalaistalolla Talous ja velkaneuvonta -aiheisen Arki-infon. Aihetta käsiteltiin sekä Pohjois-Karjalan radiossa että Karjalan Heilissä. Kunta-järjestö yhteistyöseminaari järjestettiin Joensuussa syyskuussa yhteistyössä SOSTEn, Pohjois-Karjalan maakuntaliiton, Kansanterveydenkeskuksen ja Pohjois-Karjalan kylien kanssa. (78 osallistujaa). Tilaisuudessa käsiteltiin järjestöjen äänen kuulumista Sote-uudistuksessa. Paikallisten puheenvuorojen lisäksi puhujana oli johtaja Anne Knaapi SOSTEsta. Valtakunnalliset sosiaalipolitiikan päivät järjestettiin lokakuussa Joensuussa teemalla Sosiaalipolitiikan rajat (201 osallistujaa). Yhdistys osallistui päivien sisällön suunnitteluun, tiedottamiseen ja käytännön organisointiin sekä rakensi päiville nettisivut. Yhteistyössä yliopiston 2

5 kanssa yhdistys järjesti preseminaarin Sortavalaan (18 osallistujaa), jossa käsiteltiin rajat ylittävää yhteistyötä monista eri näkökulmista. Yhdistyksen työntekijöitä osallistui syksyllä Sosten laivaseminaariin, jossa yhdistyksen hankkeet ja toiminta olivat esillä sekä standilla, tietoiskuissa että työpajoissa. Yhdistyksen työntekijöitä ja hallituksen jäseniä osallistui syyskuussa Inarissa Lapin syyspäiville, jossa esiteltiin standillä yhdistyksen hankkeita ja toimintoja. Yhdistyksen toiminnanjohtaja alusti päivillä yhteistyöstä järjestönäkökulmasta. Yhdistys toimi aktiivisesti alueellisen ja valtakunnallisen vuoropuhelun edistämisessä erityisesti SOSTEn kautta. Yhdistyksen puheenjohtaja Pirjo Myyry toimi SOSTEn hallituksen asiantuntijajäsenenä. Yhdistyksen vpj Toivo Rissanen osallistui yhdistyksen edustajana SOSTEn ylimääräiseen kokoukseen, jossa hyväksyttiin SOSTEn uusi strategia. Yhdistyksen hallitus evästi SOSTEa eduskuntavaaleihin 2015 valmistautumiseen liittyen. Sosiaaliturvayhdistysten neuvottelukunta perustettiin helmikuussa SOSTEn kokouksen yhteydessä. Yhdistyksen toiminnanjohtaja valittiin neuvottelukunnan sihteeriksi. Neuvottelukunta käynnisti työnsä tiedottamalla toisilleen yhdistyksissä käynnissä olevista tapahtumista ja matkoista. Neuvottelukunta kokosi yhteisen esityksen SOSTEn liittokokousta varten valtuutetuiksi ja hallituksen jäseniksi. Yhdistys lausui Pohjois-Karjalan maakuntaohjelmasta sekä luonnoksesta hallituksen esitykseksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta. Työ- ja elinkeinoministeriö kutsui yhdistyksen edustajat Yritysyhteistyön kehittäminen ostopalveluina hankittavissa te-palveluissa -keskustelutilaisuuteen. Yhdistystä edustivat projektipäälliköt Timo Hartikainen ja Johanna Seppänen Polkuja yrityksiin- ja KAJO-keskus - hankkeista. Edustukset Yhdistys teki vaikuttamistoimintaa eri työryhmien kautta. Yhdistyksen toiminnanjohtaja Elina Pajula edusti yhdistystä seuraavissa työryhmissä: Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta (JANE) Itä-Suomen Sosiaalialan osaamiskeskuksen hallitus (ISO) ISAT ammattikorkeakoulujen (Karelia ja Savonia) yhteisen painoalan väljästi asutun alueen ikäosaamisen neuvottelukunta Itä-Suomen yliopiston neuvottelukunta Sisäisen turvallisuuden ohjelman Itä-Suomen koordinaatioryhmä Pohjois-Karjalan maakuntaliiton hyvinvointiryhmä (varajäsenenä Johanna Seppänen) Pohjois-Karjalan kuntien sosiaali- ja terveysjohtajien kokoukset KASTE -ohjelman alueellinen johtoryhmä Karelia-ammattikorkeakoulun Sohvi-hankkeen ohjausryhmä (pj) 3

6 Itä-Suomen sairaanhoitopiirien Kaste-ohjelmaan kuuluvan Tervis-hankkeen laajennettu ohjausryhmä sekä Pohjois-Karjalan alueryhmä Yhteiskunnallinen yritys kehittämisprojektin ohjausryhmä (Joensuun kaupunki) MSL:n Laiffia landella hankkeen ohjausryhmä Kansalaistoiminnan kehittämishankkeen (Joensuun kaupunki) KAKEn asiantuntijaryhmä SiunSote hankkeen Sote-kunta-rajapintatyöryhmä (siht) Muut edustukset: Yhdistyksen puheenjohtaja Pirjo Myyry toimi asiantuntijajäsenenä SOSTEn hallituksessa Elinikäisen oppimisen (ELO) johtoryhmässä toimi Johanna Seppänen Kaari hankkeen ohjausryhmässä (Juuan vanhustentaloyhdistys) yhdistystä edusti hallituksen jäsen Toivo Rissanen Suomen Pakolaisapu ry:n Kasvokkain-hankkeen ohjausryhmässä toimi maahanmuuttajien neuvontapisteeltä palveluneuvoja Kirsi Lumatjärvi, varajäsenenä monikulttuurisuustyön kehittäjä Ville Elonheimo JAKE-hankkeesta Joensuun kaupungin maahanmuuttajatyön asiakastyöryhmän jäsenenä toimi Ville Elonheimo, varajäsenenä Kirsi Lumatjärvi Pohjois-Karjalan maahanmuuttoasiain toimikunnassa yhdistyksen edustajana toimi Ville Elonheimo Joensuun ja Outokummun työllisyyden kuntakokeilun ohjausryhmässä yhdistystä edusti varsinaisena jäsenenä KAJO-keskuksen projektipäällikkö Johanna Seppänen ja varajäsenenä Elina Pajula Osaaminen näkyväksi työllisyyshankkeen ja TYPKE-hankkeen ohjausryhmissä sekä Itä- Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitoksen TYVA-hankkeen kehittämisryhmässä yhdistystä edusti Johanna Seppänen Joensuun kaupungin työllisyysasioita käsittelevässä Jostiva-työryhmässä yhdistystä edustivat projektipäällikkö Timo Hartikainen Polkuja yrityksiin hankkeesta ja KAJOkeskuksen Johanna Seppänen Toimijuuden tuki hankkeen ohjausryhmässä yhdistystä edusti varsinaisena jäsenenä Johanna Seppänen ja varajäsenenä työhönvalmentaja Marika Myllynen KAJO-keskus - hankkeesta SPR Joensuun Väylä tulevaisuuteen -hankkeen ohjausryhmän varapuheenjohtajana/ puheenjohtajana toimi Timo Hartikainen 2. Järjestöjen toiminta- ja työllistämisedellytysten ja järjestöjen ja julkisen vuoropuhelun kehittäminen Sosiaaliturvayhdistyksen toiminnan kautta tuetaan paikallisten yhdistysten toiminta- ja työllistämisedellytyksiä sekä pitkäaikaistyöttömien työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Paikallisyhdistysten toimintaa tukemalla tavoitteena on luoda edellytyksiä järjestöjen tasavertaisemmalle osallistumiselle paikalliseen kumppanuuden ja hyvinvoinnin rakentamisessa. Tietoverkkojen mahdollisuuksia hyödynnetään kehittämistyössä. Sosiaaliturvayhdistysten yhteistoiminnan kautta haetaan vaikuttavampia yhteistoiminnan muotoja. Järjestöjen ja julkisen sektorin vuoropuhelun kehittäminen on keskeinen ulottuvuus toimintojen vaikuttavuuden kannalta. 4

7 KAJO-keskus hankkeen toiminta jatkui ELY-keskuksen työllisyyspoliittisella avustuksella. Kuntakumppanina jatkoivat Joensuun ja Lieksan kaupungit ja uusi kumppanuus solmittiin Ilomantsin kunnan kanssa. Hanke tarjosi järjestöille tukipalvelua palkkatukityöllistämisessä taloushallintoon ja työnantajuuteen liittyen. Palvelujen piirissä oli toimintavuonna keskimäärin 36 palkkatuella työllistävää yhdistystä kuukaudessa. Palkansaajia oli keskimäärin 180 henkilöä kuukaudessa, joista 92 oli palkkatuella. KAJO-keskuksen työhönvalmentajan ohjauksessa oli 40 yhdistyksiin palkkatuella työllistynyttä henkilöä, joista 40,9 % löysi työ- tai koulutuspaikan 3kk kuluessa palkkatukijakson päättymisestä. Palkkatukityöntekijöille ja yhdistystyönantajille järjestettiin koulutusta. KAJO-keskus toimi maakunnan työllisyyspoliittisten hankkeiden yhteyskeskuksena, järjesti säännöllisesti seudullisia ja maakunnallisia työllisyyshankkeiden tapaamisia. KAJO-keskus keräsi yhdessä TYVA-hankkeen kanssa maakunnan työllisyystoimijoiden terveisiä sekä aloitteita ja välitti ne ministeriöihin sekä Itä-Suomen ELY-keskuksiin. Omarahoitusosuuden kattamista varten tehtiin maksullista palkanlaskentaa ja kirjanpitoja asiakasyhdistyksille. Polkuja yrityksiin -projektin uusi toimintajakso alkoi ELY -keskuksen työllisyyspoliittisella avustuksella vuosille Joensuun kaupunki on sitoutunut hankkeen omarahoitusosuuteen. Projektin tavoitteena on työllistää pitkään työttöminä olleita, nuoria ammattikoulutettuja tai osatyökykyisiä työnhakijoita palkkatuen avulla yrityksiin. Projektiin ohjautui yhteensä 91 asiakasta. Työ- tai koulutuspaikka löytyi vuoden aikana 28 henkilölle. Näistä 11 oli ilman palkkatukea. Työllistymisiä varten otettiin 405 yrityskontaktia. Työnetsijärinki tapasi kerran. Työnetsijäringin kautta viestitettiin yli 200 työpaikka verkostolle. Työnetsijäringin toimintamallia markkinoitiin Lohjan työllisyystoimijoille, Espoon kuntakokeilulle, Espoon yhteisöjen tuelle, työttömien valtakunnallisilla koulutuspäivillä, Työ- ja elinkeinoministeriössä, SOSTE-risteilyllä sekä Lapin Sosiaali- ja terveysturvan syyspäivillä Inarissa. Palkkatukitiedottaminen toteutettiin yhteistyössä Pohjois-Karjalan yrittäjät ry:n, Pohjois-Karjalan Te-toimiston ja Pohjois- Karjalan aikuisopiston oppisopimuskoulutuksen kanssa keväällä ja syksyllä. Asiakas- ja hankeyhteistyötä tehtiin maakunnan työllisyyshankkeiden, Pohjois-Karjalan Te-toimiston sekä muiden työllistämiseen liittyvien toimijoiden kanssa. RAY:n rahoittama KATHY-toiminta (Ak) tuki järjestöjen ja kansalaisten tietoteknistä ja viestinnällistä osaamista. Vuonna 2014 Kathy järjesti yhdistyksille neljä tietotekniikkakoulutusta, yhdistyksen omille työntekijöille GoogleDrive -koulutuksia sekä Jake-hankkeen kanssa yhdistysten blogikoulutuksen. Yhdessä JAKE-hankkeen ja OK-opintokeskuksen kanssa toteutettava yhdistysten viestintärinki kokoontui eri teemojen parissa 4 kertaa. Yhdistysten viestinnän tueksi julkaistiin Jake-hankkeen kanssa Yhdistysten pieni viestintäopas. Järjestöjen verkkoviestintää ja tiedotusta Kathy tuki ylläpitämällä JELLI-järjestötietopalvelua ja siihen liittyviä tiedottamiskäytäntöjä. Valtakunnallinen hyvinvointialan tapahtumatiedote lähetettiin kolme kertaa ja Jelli tiedottaa - uutiskirje 21 kertaa. Jelli tiedottaa-uutiskirjeen postituslistalle liittyi vuonna 2014 yhteensä 217 uutta tilaajaa. Järjestöjen tietoteknistä osaamista tukevia järjestökäyntejä oli vuoden aikana 21 kpl. Puhelimitse ja sähköpostitse yhdistyksiä neuvottiin 18 kertaa. Kathy-toiminta vastasi Sosiaaliturvayhdistyksen projektien, Kansalaistalon henkilökunnan, sekä eri nettipisteiden tietokoneiden ylläpidosta sekä osallistui myös yhdistyksen oman verkko- ja someviestinnän kehittämiseen. Kathy-toiminnan viestintäkoordinaattori osallistui työryhmien ja verkostojen työskentelyyn. JANEn koulutustyöryhmän jäsenenä osallistuttiin Pohjois-Karjalan järjestöpäivien, järjestöfoorumin sekä Tule vapaaehtoiseksi! tempauksen järjestämiseen. 5

8 Kotovalmentajat käyttöön -hankkeessa (ESR lump sum) kehitettiin kotovalmentajien käyttöä työtehtäviin yhdistyksen oman Maahanmuuttajien neuvontapisteen ulkopuolella. Keskeistä oli työ Joensuun kaupungin Maahanmuuttajapalveluiden tehtävissä ja ko. työn rajapintojen ja työnjohdon kehittäminen. Hanke toimi osana maahanmuuttajatyön keskus Siltaa. Maahanmuuttajatyön keskus Sillan toimintaa vahvistettiin ja monipuolistettiin. Sillalla otettiin käyttöön Sillan käsikirja ja viikkopalaverit yhteisen työyhteisön välineinä. Sillalla toimivat yhdistyksen lisäksi Joensuun kaupungin maahanmuuttajapalvelut, Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys ja Suomen Pakolaisapu (Kasvokkain-toiminta). Omakielisen neuvonnan merkitys on korostunut ja kasvanut. Palvelukielinä olivat suomi, englanti, venäjä, thai ja arabia. Vuonna 2014 neuvontapisteessä oli 777 asiointitapahtumaa. Neuvonta tavoitti myös haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä kuten ihmiskaupan uhrit ja ilman sosiaaliturvaa olevat, kielitaidottomat naiset erotilanteissa. Joensuun kaupungin maahanmuuttajapalveluiden työntekijät käyttivät omakielisten koto-valmentajien työpanosta asiakastyössä mitoituksella 10 h/viikko. Kahden kotovalmentajan osalta työsuhdetta pystyttiin yhteistyön ansiosta jatkamaan toiselle vuodelle. JAKE-hankkeessa yhteistyössä Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen ja Pohjois-Karjalan Kylien kanssa vuosina kehitetään järjestöjen toimintaedellytyksiä. Hankkeessa yhdistyksen roolina on kehittää JANEn toimintaa ja vapaaehtoistyötä sekä järjestöjen monikulttuurisuustyötä. (MoniJake) JAKE-hankkeessa järjestettiin kaksi kertaa kaikkien osahankkeiden yhteiset verkostopäivät ja teematyöryhmät kokoontuivat kolme kertaa. Työryhmissä määriteltiin toiminnalle yhteiset tavoitteet. JAKE-yhteistyössä käynnistettiin foorumitoiminta Liperissä yhdistysten ja kuntien hyvinvointiyhteistyön tiivistämiseksi. JAKE/Vapaaehtoistoiminta: Työntekijä toimi Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANEn sihteerinä. Janen toiminnan painopisteinä olivat tiedotus ja kouluyhteistyö. Itä-Suomessa JANEa esiteltiin muun muassa Etelä- ja Pohjois-Savon yhdistystoimijoille. Valtakunnallisesti JANE oli esille SOSTE ry:n risteilyllä, jossa Järjestöasiain neuvottelukuntia esiteltiin yhdessä Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin kanssa. JANEn tunnettuutta selvitettiin JAKE-hankkeen järjestökyselyssä. Kouluyhteistyön kehittäminen koostui neljästä eri kokonaisuudesta. JANE järjesti maakunnan järjestöpäivät, järjestöfoorumin ja vapaaehtoistoiminnan päivän sekä valitsi vuoden JärjestöStaran. JANE kokoontui 6 kertaa, JANEn koulutustyöryhmä 11 kertaa ja JANEn Venäjä-työryhmä 3 kertaa. JAKE/Monikulttuurisuustyö: Työntekijä koordinoi Pohjois-Karjalan järjestöjen monikulttuurisuusverkostoa MOVEa ja osallistui Joensuun seudun rasismin vastaiseen työryhmään ja Lieksan ja Keski-Karjalan verkostoihin sekä tutustui Iisalmen, Mikkelin, Kuopion ja Savonlinnan monikulttuurisuusverkostoihin. Aloitettiin myös laajempi monikulttuurisuuskeskusten kehittämisyhteistyö, jossa pääkaupunkiseudun ja Itäja Keski-Suomen monikulttuurisuuskeskukset vierailivat Joensuussa kesäkuussa. Kehittäjä toimi JANEn Venäjä-työryhmän JaneVen sihteerinä. Maahanmuuttajien osallistumista pohjustettiin järjestämällä keskustelutilaisuuksia, esitelmöimällä mm. osallisuuden portaista, ohjaamalla alan hankkeita ja osallistumalla ohjelmatyöhön. JAKE-hankkeesta koordinoitiin paperittomien palveluita ja järjestettiin koulutus niistä. Joensuun Global Clinic avattiin koulutuksen yhteydessä. Koulutus järjestettiin AVIn kanssa yhteistyössä. Osallistuttiin Itä-Suomen sisäisen 6

9 turvallisuuden KAMU-työhön ja aloitettiin Joensuun turvallisuussuunnitelman järjestöjen osuuden valmistelu JAKE-yhteistyönä. Joulukuussa yhdistys käynnisti Pohjois-Karjalan järjestöstrategia-hankkeen Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kehittämisrahalla. Järjestöstrategia rakennetaan yhteistyössä JAKE-hankkeen ja Järjestöasiain neuvottelukunnan kanssa. Yhteistyössä Joensuun kaupungin kanssa järjestettiin kokoontuminen kunta-järjestöyhteistyöstä erityisesti vapaaehtoistoiminnan kehittämisen osalta, jossa mukana oli Pekka Mykrä Ray:stä. Itäsuomalaisten sosiaaliturvayhdistysten perinteiseen hallitusten väliseen konferenssiin (HVK) Helatorstaina osallistui toimintavuonna pelkästään Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen hallituksen jäseniä sekä Karjalaisen toimittaja. Matkalla tutustuttiin Enpi-ohjelman puitteissa kehitettyihin toimintoihin Suojärvellä ja Petroskoissa sekä pidettiin yhteinen kokous kansalaisten osallistumisesta Petroskoin kaupungintalolla kaupungin vieraana. 3. Kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen Kansalaisten ääni ja näkökulma välittyvät heikosti poliittiseen päätöksentekoon ja suunnitteluun. Kansalaisten oma osaaminen on tärkeä voimavara, joka tulee saada käyttöön ja esille. Kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen on yhdistyksen toiminnan läpäisevä toimintaperiaate ja osallisuus keskeinen käsite. Julkisen, järjestöjen ja kansalaistoiminnan vuoropuhelu edellyttää toiminnallisia areenoita, kohtaamispaikkoja, jotka luovat edellytyksiä yhteiselle ymmärrykselle sekä uusien toimintamuotojen syntymiselle. Yhdistys on mukana Joensuun Kansalaistalon kehittämistoiminnassa. Yhdistys toteutti Asukkaiden marraskuun yhteistyössä SiunSote-hankkeen kanssa. Keskeisessä roolissa toteutuksessa oli yhdistyksen Salli hanke. Asukkaiden marraskuu sisälsi kuusi yleisötilaisuutta eri puolilla maakuntaa, joihin osallistui yhteensä 166 henkilöä. Ota kantaa.fi - sivustolla oli sote-palveluihin liittyvä palautekysely, johon tuli 376 vastausta. Toteuttamisessa oli mukana 25 opiskelijaa Karelia-Ammattikorkeakoulusta, jotka jalkautuivat keräämään palautetta eri toimipisteistä. Maakunnan järjestöjä tiedotettiin laajasti Asukkaiden marraskuusta (420 vastaanottajaa). Opiskelijat ja järjestöt keräsivät yhteensä 397 palautekorttia. Asukkaiden marraskuusta oli 10 lehtijuttua Pohjois-Karjalan lehdissä sekä kolme radiohaastattelua. osallisuushanke Salli (Ray C-avustus) toteutti Joensuun Kansalaistalolla kaksi toimeentulotuen kyselytuntia sekä käynnisti toimeentulotuen asiakasfoorumitoiminnan yhteistyössä Soroppi ry:n ja Joensuun kaupungin kanssa. Joensuun Kansalaistalolla järjestettiin 13 Arki-infoa ja Jyväskylässä Kansalaistoiminnankeskus Matarassa kahdeksan Arki-infoa. Keski-Suomessa Jyväskylän nuorten aikuisten ääni -ryhmä järjesti Sallin ja PalKo-hankkeen tukemana nuorten aikuisten ja viranomaisten ja päättäjien keskustelutilaisuuden ja vieraili eduskunnassa. Vertaistoimintaa Joensuun alueella opas päivitettiin vuosille 2014 ja 2015 ja sitä levitettiin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Osallistu! Vaikuta! teemapäivä suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä 7

10 kumppaneiden kanssa Joensuussa. Kuopion kaupunki toteutti Salli-yhteistyössä henkilöstön osallisuuskoulutukset. Keski-Suomessa professori Mikko Mäntysaari teki ulkoisen arvioinnin Jyväskylän Salli-toiminnasta. Hankkeessa kehitettyjä toimintamalleja kuvattiin Innokylään. osallisuuden jäljillä-artikkelikokoelma valmistui (painos 700 kpl). Hankkeen muut tuotokset Asiakkaan äänellä -menetelmäopas ja Tää ei nyt vaan toimi! koosteet julkaistiin ja niitä levitettiin alueellisesti, valtakunnallisesti ja verkossa. Asiakkaan äänellä koulutuspaketti koottiin ja järjestettiin viisi koulutusta sosiaalialan ammattilaisille kolmen maakunnan alueella. Hanke piti yllä osallisuussivustoa Yhdistys osallistui valtakunnallisille Kohtaamispaikkapäiville Espoossa ja oli mukana mahdollistamassa ja organisoimassa Kansalaistalon ja muiden vapaaehtoisten osallistumista päiville. Yhdistyksen Kathy-toiminnan avulla tuettiin ihmisten tietoteknistä osaamista ja osallistumismahdollisuuksia. Kathy-toiminnan ylläpitämä Kansalaistalon nettikahvila sekä Utran puukoulun nettipiste tarjosivat ihmisille mahdollisuuden maksuttomaan tietokoneiden käyttöön. Kansalaistalon nettikahvilan koneita käytti keskimäärin 83 henkilöä viikossa. Vuonna 2014 jatkettiin Kansalaistalon atk-neuvontapalvelua, jossa käyntikertoja oli yhteensä 138 kpl. Kansalaistalolla järjestettiin vuonna 2014 kolme atk-koulutusta: Atk-peruskurssi, Facebook tutuksi! koulutus sekä Parempia kuvia! Vinkkejä kuvien käsittelyyn koulutus. 4. Seuranta ja arviointi Yhdistys jatkoi toimintavuonna arvioinnin kehittämistä. Yhdistyksen arviointimentorina toimii Johanna Seppänen. Hankkeiden osavuosikatsaukset tehtiin arviointisuunnitelmia hyödyntäen ja elokuussa yhdistyksen hallitus kävi arviointikeskustelun koko toiminnan osalta. Joulukuun Kamu päivässä yhdistyksen hanketiimit esittelivät toisilleen yhden hyväksi arvioimansa toiminnon. Yhdistys vastasi Ray:n tuloksellisuus ja vaikuttavuusselvitykseen Jake- ja Salli-hankkeen osalta. Yhdistys teki syksyllä jäsenkyselyn, johon tuli 29 vastausta. Jäsenkyselyssä kysyttiin sekä palautetta että kehittämisideoita ja näkemyksiä strategian pohjaksi. Jäsenkysely tuotti runsaasti konkreettista tietoa ja toiveita toimintojen kehittämisen suunnasta. Jäsenkyselyn antia käsiteltiin jäsenaamiaisella, johon osallistui kuusi yhteisöjäsentä ja jossa evästettiin myös tulevaa strategiaa. Yhdistys käynnisti strategiatyön, johon osallistuivat kaikki henkilöstön jäsenet sekä hallitus. 8

11 Yhdistyksen hankkeet toteuttivat seuraavat kyselyt: KAJO-keskus -hanke toteutti kyselyn Joensuun seudun työllisyyshankkeiden verkostolle helmikuussa toimintasuunnitelman toteutumiseen liittyen sekä asiakastyytyväisyyskyselyn yhdistystyönantajille loppuvuodesta. JAKE-hanke toteutti ensimmäistä kertaa järjestökyselyn, johon vastasi 105 pohjoiskarjalaista yhdistystä. Järjestökyselyä valmisteltiin vuoropuhelussa valtakunnallisen Järjestöbarometrin tekijöiden kanssa. Opinnäytetyöt Katri Silvonen: Siihen se innostus lässähti - Kansalaisjärjestöjen kehittämishaasteita vapaaehtoisten motivaation näkökulmasta tarkasteltuna, Humanistinen ammattikorkeakoulu (2014) Mervi Nousiainen & Taina Pursiainen: Yhdistystoiminnan rahoitusopas pienen yhdistyksen näkökulmasta, Karelia-ammattikorkeakoulu (2014) 5. Yhdistyksen tukirakenteet ja työhyvinvointi Yhdistyksen projektien ja toimintojen tukena toimi kehittämisrakenne KAMU. KAMU-päiviä pidettiin toimintavuoden aikana neljä ja niiden aikana käsiteltiin osavuosikatsauksia, aikatauluja, työsuhdeasioita, työhyvinvointia ja sisällöllisiä kysymyksiä eri teemojen pohjalta. Kamu-päivien yhteyteen rakennettiin yhteistä virkistäytymistä. Yhdistyksen kunkin projektin tai toimintakokonaisuuden alueella toimi tiimirakenne, joka kokoontui säännöllisesti ja jossa sisältöjä ja haasteita käsiteltiin yhteisesti suhteessa tavoitteisiin. Yhdistykselle hyväksyttiin henkilöstösuunnitelma, viestintäsuunnitelma sekä arviointisuunnitelma ja tarkennettiin taloussääntöä. Ajanjaksolla laadittiin henkilöstölle työnkuvat sekä niille vaativuusluokittelu, jotka käsiteltiin yhteistyössä henkilöstön kanssa kehityskeskusteluissa. Halukkaille järjestettiin mahdollisuus osallistua ensiapukoulutukseen (Ea 1 tai hätäensiapu) Työsuojelutoimikunta kokoontui kolme kertaa. Työntekijöillä oli käytössä lounassetelit ja liikunta- ja kulttuurisetelit työhyvinvoinnin edistämiseksi. Syksyllä käynnistettiin kokeilu, joka mahdollisti tunnin liikuntahetken viikossa työaikana. Yhteistyössä Kansalaistalon taustatahojen ja Kotikartanoyhdistys ry:n kanssa työntekijöille ja yhteistyötoimijoille tarjottiin kerran viikossa ilmainen salivuoro TYKY-toimintana. 9

12 Yhdistyksen projektien ohjausryhmät: KAJO-keskus Arto Mononen (pj) Ritva Rusi Mari Suhonen Elina Pajula Sari Riikonen Riikka Räty-Ignatius Hilkka Ikonen Lea Vallius Mari Nupponen Riikka Korkalainen Honkalampisäätiö/Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys Pohjois-Karjalan te-toimisto Pohjois-Karjalan ELY- keskus Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry Joensuun kaupunki Lieksan kaupunki Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan Työttömien Yhdistysten Toimintajärjestö Kotikartanoyhdistys Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, aikuisopisto Polkuja yrityksiin -projekti Pauli Tahvanainen (pj) JOSEK/ Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys Satu-Sisko Eloranta Joensuun kaupunki Elina Pajula Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys Arto Mononen Honkalampi-säätiö/Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys Pirjo Valima-Bamberg Pohjois-Karjalan työ- ja elinkeinotoimisto Mari Suhonen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Lea Vallius Pohjois-Karjalan Työttömien Yhdistysten Toimintajärjestö Hinni-Mari Laukkanen Punainen Risti, Kontti Joensuu Merja Blomberg Pohjois-Karjalan yrittäjät Johanna Seppänen Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry/ KAJO-keskus osallisuushanke Salli: Pirjo Myyry (pj) Sakari Möttönen Antti Tervasmäki Mikko Karinen, vpj Anne Astikainen Elina Pajula Tarja Kauppila Jouko Miettinen Irma Ahokas-Kukkonen Tuula Kukkonen Eeva Jokinen Saara Pesonen Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys Keski- Suomen Sosiaaliturvayhdistys Etelä-Savon Sosiaali- ja terveysturvayhdistys Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys SOSTE Suomen sosiaali ja terveys Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (ISO) Itä- ja Keski-Suomen alueen KASTE Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu Itä-Suomen yliopisto Itä-Savon Sairaanhoitopiiri 10

13 JAKE -ohjausryhmä Antero Puhakka (pj) Liisa Karikko Katja Kolehmainen Timo Ruoko Tuomas Lappalainen Timo Reko Pirkko Hyvärinen Arja Jämsén Jari Horttanainen Jorma Turunen jatkajana Jere Penttilä Anu Niemi Itä-Suomen Yliopisto HK Joensuun terveyspalvelut Pohjois-Karjalan Martat Suomen Sydänliitto Karelia-ammattikorkeakoulu Maaseudun Sivistysliitto Pohjois-Karjalan Kylät Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Joensuun kaupunki Kiteen kaupunki Kontiolahden kunta PKSSK Perusterveydenhuollon yksikkö JAKE -johtoryhmän jäsenet: Elina Pajula Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys Vesa Korpelainen Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus Tuomo Eronen Pohjois-Karjalan Kylät Koto-valmentajat käyttöön -kehittämisryhmä Hanna Veijonmaa Pohjois-Karjalan te-toimisto Saija Manninen Pohjois-Karjalan ELY-keskus/Työvoima hanke Tuija Vartiainen-Gomez PKKY Aikuiskoulutuskeskus Sari Härkönen PKKY Niittylahden opisto Abdullahi Shabiin JoMoni Anne Päivinen Joensuun kaupunki Joensuun maahanmuuttajapalvelut Tarja Munne Joensuun kaupunki Joensuun maahanmuuttajapalvelut Anni Rannikko JoMoni Raisa Lappeteläinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Yhdistyksen talous ja jäsenistö Yhdistyksen projekteja rahoittivat Ray, Pohjois-Karjalan Ely-keskus, ESR, Joensuun ja Lieksan kaupungit sekä Ilomantsin kunta. Tavoitteidensa toteuttamiseksi yhdistys on rahoittanut toimintaansa oman toiminnan tuottojen ja yhdistyksen, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n ja Joensuun kaupungin yhteistoimintasopimuksen pohjalta. Toiminnan kokonaistuotot olivat toimintavuoden aikana ,73 euroa. Tilinpäätös osoittaa ylijäämää ,77 euroa. Yhdistyksen jäsenet: 31 järjestöjäsentä ja 42 henkilöjäsentä. Yhdistyksen taloutta hoiti toimintavuonna talouspalvelusihteeri Piia Heikkinen. 11

14 Yhdistyksen hallitus Yhdistyksen hallitus kokoontui toimintavuoden aikana seitsemän kertaa ja piti lisäksi kolme sähköpostikokousta. Maaliskuussa vuosikokous valitsi hallitukseen seuraavat jäsenet: Jäsenet: Pirjo Myyry (pj) Toivo Rissanen (vpj) Airi Turunen Arja Jämsén Pauli Tahvanainen Tero Oinonen Tuomas Lapppalainen Asiantuntijajäsenet: Arto Mononen Eeva Jokinen Yhdistyksen sihteerinä toimi yhdistyksen toiminnanjohtaja Elina Pajula ja taloudenhoitajana yhdistyksen talouspalvelusihteeri Piia Heikkinen. Toiminnanjohtajan sijaisena toimi Kajo-keskuksen projektipäällikkö Johanna Seppänen. Yhdistyksen tilintarkastajina toimi: Yhdistyksen tilintarkastuksen hoiti Ernst&Young Oy vastuullisena tilintarkastajana Virpi Hakkarainen. Yhdistyksen työntekijät Elina Pajula, toiminnanjohtaja Juha Halme, suunnittelija Katja Asikainen, järjestökehittäjä, Itä-Suomen yliopiston palkallinen harjoittelujakso JAKE-hanke Hanna Kääriäinen, vapaaehtoistoiminnan kehittäjä Ville Elonheimo, monikulttuurisen järjestötoiminnan kehittäjä Mira Piiroinen, kehittämistyönharjoittelu, sosiaalialan koulutusohjelma,kareliaammattikorkeakoulu Järjestöstrategia hanke Katja Asikainen, järjestökehittäjä KAJO-keskus Johanna Seppänen, projektipäällikkö Piia Heikkinen, talouspalvelusihteeri Marika Myllynen, työhönvalmentaja Kristiina Turunen, työllistämissihteeri Heikki Kettunen, toimistotyöntekijä 12

15 Kathy-toiminta Marleena Laakso, viestintäkoordinaattori Jarkko Rissanen, atk-asiantuntija Niilo Korhonen, atk-työntekijä Ari Harakka, atk-työntekijä Kotovalmentajat käyttöön -hanke / Maahanmuuttajien neuvontapiste: Kirsi Lumatjärvi, palveluneuvoja Natalia Immonen, venäjänkielinen kotovalmentaja Somphan Phetchan, thainkielinen kotovalmentaja Jamal Lafghani, arabiankielinen kotovalmentaja Hanna-Leena Partinen, palveluneuvojan sijainen Younis Naoumi, arabiankielinen kotovalmentaja osallisuushanke Salli: Anne Pyykkönen, projektipäällikkö Hanna Pieviläinen, projektikehittäjä, projektipäällikkö (1.10 alkaen) Tanja Saukkonen, projektikehittäjä Saija Puruskainen Itä-Suomen yliopiston palkallinen harjoittelujakso Karita Laurell, Itä-Suomen yliopiston palkallinen harjoittelujakso Social services on both sides of the border-hanke: Suvi Tahvanainen, field worker Hanna-Leena Partinen, field worker Polkuja yrityksiin -projekti: Timo Hartikainen, projektipäällikkö Matleena Pekkanen, yrityspoluttaja Muut harjoittelijat ja työelämävalmennuksessa olleet: Heidi Halonen, liiketalouden perustutkinnon opiskelija (Pkky, aiko) Taina Ben Daoud, liiketalouden perustutkinnon suorittaja Suvi Tahvanainen Projektiosaajakoulutuksen harjoittelu Jouni Heinonen, PKKY, Projektiosaajakoulutuksen harjoittelu Juho Kervinen, harjoittelu Karelia- ammattikorkeakoulu Jamaad Abdullah Duaale (Te-toimisto) Aimo Kuittinen, Maahanmuuttajien mahdollisuudet -tapahtuman järjestelijä (TE-toimisto) Soile Nyman, järjestöassistentti (Te-toimisto) Asukkaiden marraskuun toteuttamisessa oli Salli-hankkeen kautta mukana 25 opiskelijaa (20 sosionomi- ja 5 terveydenhuollon opiskelijaa) Karelia-ammattikorkeakoulusta 13

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari kehittämispäällikkö Elina Pajula

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari kehittämispäällikkö Elina Pajula Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari 5.12.2008 -kehittämispäällikkö Elina Pajula Aktiivisesti Pohjois-Karjalassa toimii 375 sosiaali-

Lisätiedot

Case: Järjestöt-kunta Katja Asikainen

Case: Järjestöt-kunta Katja Asikainen Case: Järjestöt-kunta 17.9.2014 Katja Asikainen Tavoitteet 1. Tehdä näkyväksi ja tunnetuksi maakunnan kansalaisjärjestötoimintaa 2. Edistää kansalaisjärjestöjen yhteistyötä ja järjestöjen ja julkisen sektorin

Lisätiedot

Järjestöjen monet roolit - Pohjois-Karjalan järjestöpäivä

Järjestöjen monet roolit - Pohjois-Karjalan järjestöpäivä Järjestöjen monet roolit - Pohjois-Karjalan järjestöpäivä 30.9.2016 Toiminnanjohtaja Elina Pajula Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen strategiset painopisteet 1. Osallisuus ihmisten äänen kuunteleminen

Lisätiedot

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa Miun yhistys toimeenpanosuunnitelma 2015-2017 Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE Käsitelty ja täydennetty JANEn kokouksessa 6.10.2015 (Aikaisemmat vaiheet: JANEn kokouksen 28.8.2015 Learning

Lisätiedot

Järjestöasiain neuvottelukunta JANE - uudenlainen järjestö-kunta yhteistyörakenne. Rovaniemi Elina Pajula, erityisasiantuntija

Järjestöasiain neuvottelukunta JANE - uudenlainen järjestö-kunta yhteistyörakenne. Rovaniemi Elina Pajula, erityisasiantuntija Järjestöasiain neuvottelukunta JANE - uudenlainen järjestö-kunta yhteistyörakenne Rovaniemi 24.11.2012 Elina Pajula, erityisasiantuntija SOSTEn toiminnan tarkoitus alueellisella, valtakunnallisella sekä

Lisätiedot

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke LIITE JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 JAKE JÄRJESTÖ- JA KANSALAISTOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE JAKE-hanke on Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen,

Lisätiedot

osallisuushanke Salli

osallisuushanke Salli osallisuushanke Salli Osallisuuden jäljillä 2011-2014 9.6.2014 Kuva: Ninka Reittu-Kuurila Sallin tavoitteena on Hankkeen päämääränä on lisätä heikossa asemassa olevien ihmisten osallisuutta sekä kuntien

Lisätiedot

Miun Yhistys Pohjois-Karjalan yhdistysohjelma

Miun Yhistys Pohjois-Karjalan yhdistysohjelma Miun Yhistys Pohjois-Karjalan yhdistysohjelma 2015 2020 1 Miun Yhistys- yhdistysohjelma Pohjoiskarjalaisten järjestö- ja yhdistystoimijoiden tahdonilmaus yhteisistä kehittämiskohteista vuosille 2015 2020

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan HYVINVOINTIALAN JÄRJESTÖSTRATEGIA

Pohjois-Karjalan HYVINVOINTIALAN JÄRJESTÖSTRATEGIA Pohjois-Karjalan HYVINVOINTIALAN JÄRJESTÖSTRATEGIA Joensuun seudun järjestöfoorumi 15.5.2007 Ohjelma 17.00 Avaus ja esittelyt Elina Pajula, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto 17.20 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Asukas- ja järjestönäkökulma Siun Sotessa

Asukas- ja järjestönäkökulma Siun Sotessa Asukas- ja järjestönäkökulma Siun Sotessa 12.5.2016 toiminnanjohtaja Elina Pajula Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry: 1. Osallisuus ihmisten äänen kuunteleminen ja välittäminen eri tasoille osallistumisen

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki 11.9.2015 Keski-Suomen Järjestöareenan tehtävä Järjestöjen ääni ja voimien kokoaja Tunnistaa järjestökentän

Lisätiedot

Järjestöjen ja kuntien yhteistyö kuntalaisten osallisuuden edistämisessä

Järjestöjen ja kuntien yhteistyö kuntalaisten osallisuuden edistämisessä Järjestöjen ja kuntien yhteistyö kuntalaisten osallisuuden edistämisessä Osallisuushanke Sallin kokemuksia kehittämistyöstä Projektipäällikkö Anne Pyykkönen KANTU 13 PÄIVÄT Työryhmä 12 Kuntien ja järjestöjen

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa -hanke

Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa ja palveluja kuntalaisille taloudellisuutta ja tehokkuutta kunnille Esittelydiat 12.4.2013 Projektipäällikkö Marko Palmgren Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki 12.9.2014 Järjestöareena taustaa Lähtölaukauksena Järjestöjen yhteistyö kahvittelua vai konkretiaa tilaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirja 16.10.2012

Pöytäkirja 16.10.2012 LAPIN LIITTO Pöytäkirja 16.10.2012 Järjestöneuvottelukunnan 1. kokous Aika: 16.10.2012 klo 14.00 16.00 Osallistujat: Läsnä Poissa Nimi Järjestö x Raili Kerkelä Kemijärven Järjestökiehinen ry Nina Peronius

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi. Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät Rinnakkaisseminaari

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi. Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät Rinnakkaisseminaari Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät 13.3.2013 Rinnakkaisseminaari Keski-Suomen Järjestöareenan esittely Klo 9.30 10.00 Tiina Sivonen (Keski-Suomen

Lisätiedot

Maakunnan kansainvälistymisen tukeminen

Maakunnan kansainvälistymisen tukeminen Maakunnan kansainvälistymisen tukeminen 22.09.2015, Joensuu Timo Leinonen Yhteyspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Kuntayhtymä, jonka jäseniä ovat kaikki Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 18.11. Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Lapin liiton nimeämällä järjestöneuvottelukunnalla on iso rooli soteuudistuksen valmistelutyössä. Järjestöneuvottelukunnan

Lisätiedot

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara)

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara) LAPIN LIITTO Pöytäkirja 5.4.2013 Järjestöneuvottelukunnan 2. kokous Aika: 5.4.2013 klo 9.00-11.00 Paikka: Lapin liitto Osallistujat: Läsnä Poissa Nimi Järjestö x Raili Kerkelä Kemijärven Järjestökiehinen

Lisätiedot

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä.

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä. Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä Yleistä TPY:ssä - 228 jäsentä (toukokuu 2015) - Strategia vuosille 2015 2020 - Yhdistyksen keskeiset toimintaperiaatteet ovat tulevaisuuteen katsominen,

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 14.2.17 Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Sote-järjestöillä on edustus Sote-Savotan alatyöryhmissä. Työryhmissä on myös saamelaisedustus. 2) Kainuu:

Lisätiedot

JÄRJESTÖT JA KASTE. Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan

JÄRJESTÖT JA KASTE. Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan JÄRJESTÖT JA KASTE Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan MIKÄ ON KASTE? Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste 2012 2015)

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Elinkeinoministeri Olli Rehn Uudistuksen tuettava kasvua Tavoitteenamme on suunnata

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Kannus 1.10.2013 Tiina Sivonen Lähtölaukauksena Järjestöjen yhteistyö kahvittelua vai konkretiaa tilaisuus 8.8.2007 Kutsujana Keski-Suomen Kylät ry,

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Yhdessä tehtyä. katsaus Keski-Suomen Opin ovi -hankkeen toimintaan ja tuloksiin

Yhdessä tehtyä. katsaus Keski-Suomen Opin ovi -hankkeen toimintaan ja tuloksiin Yhdessä tehtyä katsaus Keski-Suomen Opin ovi -hankkeen toimintaan ja tuloksiin Eeva Mäkinen, projektipäällikkö, Jyväskylän aikuisopisto Sinikka Hakkarainen, projektisuunnittelija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

TE-palveluja alueellisesti

TE-palveluja alueellisesti 1 2015 TE-palveluja alueellisesti Kaakkois-Suomen TE- Toimialue: Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat Toimipaikat: Hamina, Imatra, Kotka, Kouvola ja Lappeenranta Työvoiman palvelukeskukset: Hamina,

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

JOENSUUN TURVALLISUUSSUUNNITELMAN VALMISTELU MITÄ OPITTIIN?

JOENSUUN TURVALLISUUSSUUNNITELMAN VALMISTELU MITÄ OPITTIIN? JOENSUUN TURVALLISUUSSUUNNITELMAN VALMISTELU MITÄ OPITTIIN? Valtakunnallinen turvallisuusseminaari Joensuussa 27. 28.1.2016 Kaupunginsihteeri Jari Horttanainen JOENSUUN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus 25.2.2015 Pohjois-Karjalan ELO-toiminta ELY-keskus asetti elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän

Lisätiedot

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ ESITYSLISTA Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 4.6.2010 PaKaste - Lapin -osahankkeen ohjausryhmän kokous

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Socom

Toimintasuunnitelma. Socom Toimintasuunnitelma 2011 Kaakkois-Suomen sosiaalialan 1 osaamiskeskus Oy Socom 1 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnissa. Socomin

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Virtaviivaista turvallisuus- ja hyvinvointityötä Yhteistyöstä yhteiseen tekemiseen Valtakunnallinen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaari Kotka 26.11.2013 Arjen turvaa kunnissa

Lisätiedot

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Strategia julkaistu 17.9.2012 http://urn.fi/urn:isbn:978-952-257-607-1 Tarkoitus 5 vuoden ajanjakso,

Lisätiedot

Kaste-ohjelman Itä- ja Keski-Suomen aluetilaisuus

Kaste-ohjelman Itä- ja Keski-Suomen aluetilaisuus Kaste-ohjelman Itä- ja Keski-Suomen aluetilaisuus Kaste-ohjelman tavoitteet ja osaohjelmat Itä- ja Keski-Suomi 843 000 asukasta,15.6 % Suomen väkiluvusta 75 KUNTAA 4 MAAKUNTIEN LIITTOA 2 AVIA 5 SAIRAANHOITOPIIRIÄ

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen 2.2.2017 Keski-Suomen Järjestöareenan tehtävä Järjestöjen ääni ja voimien kokoaja Tunnistaa järjestökentän tarpeita Tarpeisiin vastaavat

Lisätiedot

TPY:N ALUEELLINEN TOIMINTA JA SIIHEN LIITTYVÄ YHTEISTYÖ

TPY:N ALUEELLINEN TOIMINTA JA SIIHEN LIITTYVÄ YHTEISTYÖ TPY:N ALUEELLINEN TOIMINTA JA SIIHEN LIITTYVÄ YHTEISTYÖ Alueelliset työpajapäivät Tampereella 10.6. Anna Kapanen, jäsenpalvelupäällikkö Valtakunnallinen työpajayhdistys Yleistä TPY:ssä - 228 jäsentä (kesäkuu

Lisätiedot

Asiakasvalikointi. Tiedotuskanavien vahvistaminen

Asiakasvalikointi. Tiedotuskanavien vahvistaminen Tavoiteltu tulos: Lasten ja nuorten palveluneuvonta ja ohjausyksikkö on löytänyt sellaiset työmuodot, jotka vaikuttavat asiakkaiden elämään myönteisesti. Asiakasvalikointi Asiakasvalikoitumisesta seurantatietoa

Lisätiedot

ITSEHOITOPISTEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

ITSEHOITOPISTEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ ITSEHOITOPISTEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ Väestöterveyttä yhteistyöllä hanke JAKE hanke Terveempi Itä-Suomi hanke (Terveiset johtavien hoitajien 1.11.013 pidetystä kokouksesta) Joensuu 1.11.013 5.11.013 1 3.9.013

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 Sosiaali- ja terveyspolitiikan toimintaympäristö on kiihtyvässä muutoksessa ja tulevien vuosien suuntaa leimaa epävarmuus.

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Esityslista 2/2016 1. Yhtymävaltuusto. Kokouskutsu. 02.03.2016 kello

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Esityslista 2/2016 1. Yhtymävaltuusto. Kokouskutsu. 02.03.2016 kello PohjoisKarjalan sosiaali ja terveyspalvelujen Esityslista 2/2016 1 Kokouskutsu Aika Paikka Toimielimen jäsenet 02.03.2016 kello Nurmes Heinävesi Suhonen Maija Happonen Aarno Ilomantsi Urjanheimo Hannu

Lisätiedot

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueilla tapahtuu, Etelä-Savo (2013) 19.2.Työhyvinvoinnin peruskäsitteet ja siitä saatu hyöty

Lisätiedot

Keskiyön Savotta Vaattunkiköngäs. Ylijohtaja Timo E. Korva. Lapin aluehallintovirasto, ylijohtaja Timo E. Korva

Keskiyön Savotta Vaattunkiköngäs. Ylijohtaja Timo E. Korva. Lapin aluehallintovirasto, ylijohtaja Timo E. Korva Keskiyön Savotta 20.-21.6.2011 Vaattunkiköngäs Ylijohtaja Timo E. Korva Lapin aluehallintovirasto, ylijohtaja Timo E. Korva 20.6.2011 1 Alueellisen sisäisen turvallisuuden yhteistyön toimintamallin tavoitteet

Lisätiedot

Elina Pajula (x) Pirjo Myyry ( ) Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry Tarja Partanen ( ) Antero Lehikoinen ( )

Elina Pajula (x) Pirjo Myyry ( ) Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry Tarja Partanen ( ) Antero Lehikoinen ( ) Muistio 5 Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunnan kokouksesta Aika Torstaina 11.12 klo 9.00-11.15 Paikka Karjalan talo, Joensuu Läsnä: Pohjois-Karjalan maakuntahallitus: Tuomo Eronen pj (x) Heidi

Lisätiedot

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä 24.4.2015 Sosiaalialan AMK-verkoston valtakunnalliset verkostopäivät Päivi Kiiskinen, erityisasiantuntija SOSTE SOSTE on Suomen suurin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Lapin sote johdon seminaari

Lapin sote johdon seminaari Lapin sote johdon seminaari 25.11.2016 Veli-Matti Ahtiainen Järjestökoordinaattori Punainen Risti Lapin piiri Muutos on aina myös mahdollisuus. Niin myös järjestöille. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Lisätiedot

KAIKU. Sanna Saastamoinen

KAIKU. Sanna Saastamoinen KAIKU Sanna Saastamoinen 22.9.2016 KAIKU pähkinänkuoressa Työhönvalmennusta 100 kuntouttavan työtoiminnan asiakkaalle Turvapaikanhakijoiden ja oleskeluluvan saaneiden työllistymisen tukemista Yhdistyksille

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

Yhdistyshuoltamo. JAKE-kehittäminen Yhdistyshuoltamo / JAKE-hanke

Yhdistyshuoltamo. JAKE-kehittäminen Yhdistyshuoltamo / JAKE-hanke Yhdistyshuoltamo VISIO Pohjois-Karjalan yhdistyshuoltamo 2017 tukee, auttaa ja kehittää yhteistyössä maakunnan yhdistystoimintaa. Yhdistyshuoltamo kokoaa yhteen ja tarjoaa yhdistyksille koko maakunnassa

Lisätiedot

Ikäihmisten liikkumisen turvallisuus kotona, kylillä ja liikenteessä

Ikäihmisten liikkumisen turvallisuus kotona, kylillä ja liikenteessä Ikäihmisten liikkumisen turvallisuus kotona, kylillä ja liikenteessä Pieksämäki 22.10.2014 Joensuu 23.10.2014 Iisalmi 28.10.2014 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto 22.10.2014 1 KAMU

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

PaKaste 2 kokous

PaKaste 2 kokous PaKaste 2 kokous 3.9.2010 Lapsen hyvä arki Pohjois-Pohjanmaan osahanke Margit Päätalo, Pohjois-Suomen alueellinen Kastesuunnittelija puh. 044-703 4093 margit.paatalo@ouka.fi Väkiluku Pohjois-Suomessa yhteensä

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/2017 1 n kokous Kokousaika kello 9:00 12:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Kaakkois-Suomen ELO -verkosto järjestää Kymenlaakson toisen Hyvät käytännöt -kiertueen tilaisuuden 29.10.2014 Ohjaus työelämään

Lisätiedot

korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa

korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa KYTKE korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa KYTKE lyhyesti Toteuttamisaika: 1.8.2015-30.6.2017 Päätavoite: korkeakouluopiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittäminen yhdistysyhteistyöllä Muita tavoitteita:

Lisätiedot

Elinikäinen ohjaus. Keskisuomalaisia askelmerkkejä eteenpäin

Elinikäinen ohjaus. Keskisuomalaisia askelmerkkejä eteenpäin Elinikäinen ohjaus Keskisuomalaisia askelmerkkejä eteenpäin 27.11.2012 Tästä on hyvä jatkaa Maakunnallinen ohjauksen kehittämisryhmä Syntyi OpinOven strategiaryhmän pohjalta MYR:n OSAT työryhmän alatyöryhmä

Lisätiedot

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa Verkkokyselyn purku Keski-Suomen Järjestöareena 7.9.2012 Kyselyn vastaajat

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele 22.3.2016 Muistio Kunnanjohtaja Harri Anttila avasi tilaisuuden ja toivotti osallistujat tervetulleiksi Kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Lonka toimi tilaisuuden puheenjohtajana Tilaisuuteen osallistui

Lisätiedot

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI PÖYTÄKIRJA 26.5.2010 Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009

Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009 Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009 Ympäristötoiminnan neuvottelupäivä Marketta Karhu Oulun seudun ympäristötoimi Maakunnallinen ympäristötietoisuuden yhteistyöalkoi

Lisätiedot

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Marika Englund 15.2.2011 BARBET FINLAND RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika ja paikka: 5.2.2011, Taiteentekijäntie 7, Helsinki Läsnä: Paula Horne (pj), Marika Englund (siht), Petra Jormalainen,

Lisätiedot

KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi

KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS 31.8.2012 Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi Margit Päätalo Kaste-ohjelma, ohjelmapäällikkö Pohjois-Suomi Väkiluku Pohjois-Suomessa

Lisätiedot

Etelä-Suomi Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa

Etelä-Suomi Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa HAKUINFO Hämeen ELY-keskuksen alueellinen ESR-haku 13.2.2015 Etelä-Suomi Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - rakennerahasto-ohjelma Ohjelma-asiakirja:

Lisätiedot

Kumppanuudet ovat mahdollisuuksien palapeli

Kumppanuudet ovat mahdollisuuksien palapeli 19.10.2016 kello 9.30-15.30 Kumppanuuden käsikirjasto maaseutupolitiikka.fi/ kumppanuus Kuntaorganisaatio henkilöstö ja poliitikot keskushallinto ja sektorit, yli sektorirajojen kunnalla tärkeä koordinoiva

Lisätiedot

OPPILAITOSTEN TURVALLISUUS OSANA LAPIN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖTÄ. Rovaniemi Lapin aluehallintovirasto Seppo Lehto 15.5.

OPPILAITOSTEN TURVALLISUUS OSANA LAPIN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖTÄ. Rovaniemi Lapin aluehallintovirasto Seppo Lehto 15.5. OPPILAITOSTEN TURVALLISUUS OSANA LAPIN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖTÄ Rovaniemi Lapin aluehallintovirasto 13.5.2013 Lapin aluehallintovirasto Seppo Lehto 15.5.2013 1 SISÄISEN TURVALLISUUDEN OHJELMAN

Lisätiedot

ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla

ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla Opin ovi klinikka, Tampere 19.11.2013 Mervi Sirviö LAITURI projekti Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Alueellisten ELO - ryhmien kyselyn vastausten yhteenvetoa

Lisätiedot

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu Yrityksen nimi Pohjois-Karjalan Osuuspankki Yhtiömuoto Osuuspankki Y-tunnus 21744500 Osoite Siltakatu 4, Joensuu E-mail joensuu@op.fi Puhelinnumero 0102564201 Perustamisvuosi 2008 Yhtiön kotipaikka Joensuu

Lisätiedot

Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet

Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet Ulla Ojuva Mervi Lehmusaho Timo Renfors Ulla Ojuva ulla.ojuva@isshp.fi

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 11/2015

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 11/2015 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2015 POHJOIS-KARJALAN ELY-KESKUS Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 11/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 22.12.2015 klo 9.00 Työttömiä pohjoiskarjalaisia 600 enemmän kuin vuosi sitten Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kajaani 10.9.2013 Leena Meriläinen, Kaste-ohjelma Ohjelmapäällikkö Me kaikki olemme vastuussa toisistamme, heikoimmistakin, jotta jokainen huomenna näkisi

Lisätiedot

Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihanke. 1.2 Kokemusasiantuntijuus ja asiakkaiden osallistumisen toimintamalli Pia Mäkeläinen

Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihanke. 1.2 Kokemusasiantuntijuus ja asiakkaiden osallistumisen toimintamalli Pia Mäkeläinen Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihanke 1.2 Kokemusasiantuntijuus ja asiakkaiden osallistumisen toimintamalli 1 23.2.2017 Pia Mäkeläinen Asukkaiden osallistuminen lainsäädännön näkökulmasta Maakuntalakiesitys

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sote-hanke

Pohjois-Karjalan sote-hanke Pohjois-Karjalan sote-hanke Pohjois-Karjalan sote-hanke tekee kuntien päätöksentekoa varten suunnitelman siitä, miten alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tuotetaan ja organisoidaan 1.1.2017 alkaen.

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen 19.4.2016 Maakunnan tilanne Maakunnan kunnat ovat antaneet lausuntonsa hallituksen marraskuisiin linjauksiin helmikuussa 2016:

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden alueellinen yhteistyömalli

Sisäisen turvallisuuden alueellinen yhteistyömalli Sisäisen turvallisuuden alueellinen yhteistyömalli Varautumisen valtakunnalliset opintopäivät Tampere 19-20.10.2011 Järjestöt kylässä vma/2011 Arjen turvan keskeiset elementit Lähtökohtia Laaja turvallisuusajattelu

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN TILANNEKATSAUS. Hankkeen ohjausryhmä Marja Heikkilä

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN TILANNEKATSAUS. Hankkeen ohjausryhmä Marja Heikkilä KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN TILANNEKATSAUS Hankkeen ohjausryhmä 26.8.2014 Marja Heikkilä Hankkeen tavoite 1: Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen vahvistaminen palvelutuotantojärjestelmää

Lisätiedot

Alueellinen ja paikallinen hyvinvointi- ja

Alueellinen ja paikallinen hyvinvointi- ja Alueellinen ja paikallinen hyvinvointi- ja turvallisuustyö Lapin maaseutufoorumi 21.2.2012 Ylijohtaja Timo E. Korva Lapin aluehallintovirasto 22.2.2012 1 Ensimmäisestä ohjelmasta kolmanteen Arjen turvaa

Lisätiedot

Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010

Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010 Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010 Lapin kylätoiminta oli kylien yhteenliittymä, jonka tehtävänä oli kylien edunvalvonta ja kylätoiminnan edistäminen. Sen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Socom

Toimintasuunnitelma. Socom Toimintasuunnitelma 2010 Kaakkois-Suomen sosiaalialan 1 osaamiskeskus Oy Socom 1 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom toimii Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnissa. Socomin

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Osallisuus yksilöiden ja yhteiskunnan sidosaineena. Asukaslähtöinen kehittäminen Kotkassa

Osallisuus yksilöiden ja yhteiskunnan sidosaineena. Asukaslähtöinen kehittäminen Kotkassa Kuntaliiton Demokratiapäivä 18.10.2016 Helsinki Osallisuus yksilöiden ja yhteiskunnan sidosaineena Asukaslähtöinen kehittäminen Kotkassa Marjo Tolvanen marjo.tolvanen@sepra.fi GSM 044 277 4513 www.sepra.fi/fi/tuen-hakeminen/kaupunkikehittaminen

Lisätiedot

Puheenjohtajana toimi Elina Pajula ja sihteerinä Marleena Laakso

Puheenjohtajana toimi Elina Pajula ja sihteerinä Marleena Laakso JÄRJESTÖFOORUMI Aika: 25.10.2005 klo 13-16.30 Paikka: Kotikartano Puheenjohtajana toimi Elina Pajula ja sihteerinä Marleena Laakso JÄRJESTÖFOORUMIN TAUSTAA 25.8.2005 pidetyssä Järjestöt vaikuttajina -tilaisuudessa

Lisätiedot

Terveempi Itä-Suomi TERVIS 1.1.2013 31.10.2015

Terveempi Itä-Suomi TERVIS 1.1.2013 31.10.2015 Terveempi Itä-Suomi TERVIS 1.1.2013 31.10.2015 Hankejohtaja Mervi Lehmusaho ja koordinaattorit Hankkeen avausseminaari Hotelli Scandic Kuopio 17.5.2013 Kolmen sairaanhoitopiirin (ESSHP, PKSSK, PSSHP) ja

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2016 1 Kokousaika 20.10.2016 kello 12:00-14:15 Kokouspaikka Maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Sosiaali- ja terveydenhuolto - Maakuntauudistuksen valmistelutyöryhmä

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Sosiaali- ja terveydenhuolto - Maakuntauudistuksen valmistelutyöryhmä Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2016 1 Kokousaika 11.10.2016 kello 14:00-15:40 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

STYKE sytykettä kehittämiseen Sosiaali- ja terveysturvayhdistysten yhteistyöhanke ( )

STYKE sytykettä kehittämiseen Sosiaali- ja terveysturvayhdistysten yhteistyöhanke ( ) STYKE sytykettä kehittämiseen Sosiaali- ja terveysturvayhdistysten yhteistyöhanke (2017-2019) Käyttötarkoitus: Avustusta haetaan sosiaali- ja terveysturvayhdistysten (yhdistyksillä eri nimikkeitä, tässä

Lisätiedot

Osallistamalla osaamista Luovaa osaamista. Haku Valtteri Karhu Marika Lindroth

Osallistamalla osaamista Luovaa osaamista. Haku Valtteri Karhu Marika Lindroth Osallistamalla osaamista Luovaa osaamista Haku 1.1 1.3.2016 Valtteri Karhu Marika Lindroth Tavoitteet Vahvistetaan nuorten elämänhallintaa, osallisuutta ja voimavaroja, jotta motivaatio opiskeluun ja

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan seudun liikenneturvallisuuskoordinaattori. Hankkeen tuloksia vuonna 2014 MÄNTTÄ-VILPPULA

Ylä-Pirkanmaan seudun liikenneturvallisuuskoordinaattori. Hankkeen tuloksia vuonna 2014 MÄNTTÄ-VILPPULA Ylä-Pirkanmaan seudun liikenneturvallisuuskoordinaattori Hankkeen tuloksia vuonna 2014 MÄNTTÄ-VILPPULA TAUSTA Ylä-Pirkanmaan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Liikenneturvallisuustavoitteet ja

Lisätiedot