1. Alueellisen sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittäminen paikallisen, maakunnallisen ja valtakunnallisen vuoropuhelussa... 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Alueellisen sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittäminen paikallisen, maakunnallisen ja valtakunnallisen vuoropuhelussa... 1"

Transkriptio

1

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Alueellisen sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittäminen paikallisen, maakunnallisen ja valtakunnallisen vuoropuhelussa Järjestöjen toiminta- ja työllistämisedellytysten ja järjestöjen ja julkisen vuoropuhelun kehittäminen Kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen Seuranta ja arviointi Yhdistyksen tukirakenteet ja työhyvinvointi... 9 Yhdistyksen talous ja jäsenistö Yhdistyksen hallitus Yhdistyksen työntekijät... 12

3 Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS 2014 Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry on maakunnallinen sosiaali- ja terveyspoliittinen toimija. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansalaisten hyvinvointiin tähtäävää sosiaali- ja terveyspolitiikkaa erityisesti aluenäkökohdat huomioon ottaen. Yhdistys toimii tasa-arvoisuuden ja sosiaalisten perusoikeuksien toteuttamiseksi ja kansalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi sekä toimeentuloturvan sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseksi, syrjäytymisen ja huono-osaisuuden vähentämiseksi. Tässä toimintakertomuksessa käsitellään yhdistyksen toimintaa toimintavuonna suhteessa seuraaviin strategisiin tavoitteisiin 1. Alueellisen sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittäminen paikallisen, maakunnallisen ja valtakunnallisen vuoropuhelussa 2. Järjestöjen toiminta- ja työllistämisedellytysten ja järjestöjen ja julkisen vuoropuhelun kehittäminen 3. Kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen Yhdistyksen projekteilla KAJO-keskus, Polkuja yrityksiin, Jake (MoniJake-osuus), Enpi ohjelmaan kuuluva Social services on both sides of the border, Kotovalmentajat käyttöön -hanke, osallisuushanke Salli sekä tietoyhteiskuntakehittämisellä (Kathy Ak) on lisäksi erilliset toimintakertomukset. Yhdistyksen hankkeiden esittelyt löytyvät nettisivuilta: 1. Alueellisen sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittäminen paikallisen, maakunnallisen ja valtakunnallisen vuoropuhelussa Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on vaikuttaa siihen, että ihmisten hyvinvoinnin näkökulma on osana päätöksentekoa. Sosiaalisen näkökulma tarvitaan elinkeinopolitiikan rinnalle. Keskeistä on yhteistyö muiden järjestöjen, kuntien, aluekehitysviranomaisten, sosiaalialan osaamiskeskuksen ja eri oppilaitosten kanssa. Alueellista sosiaali- ja terveyspolitiikkaa kehitetään paikallisen, maakunnallisen ja valtakunnallisen vuoropuhelussa. Keskeistä on nostaa sosiaalipolitiikan ulottuvuutta ja sosiaaliturvan kysymyksiä terveyden edistämisen rinnalle osaksi hyvinvoinnin kokonaisuutta. Yhdistyksen keskeinen sosiaalipoliittinen ponnistus oli maakunnan yhteisen Sote-tuotantoalueen SiunSoten rakentamiseen osallistuminen. Yhdistyksen toiminnanjohtaja toimi Sote-kuntarajapintatyöryhmän sihteerinä. Työryhmän toimeksiantona on suunnitella miten kuntien muissa hallintokunnissa tehtävä laaja-alainen, poikkihallinnollinen hyvinvoinnin edistäminen, yhteisöllisyyden tukeminen ja varhainen puuttuminen integroidaan osaksi palvelutuotantoa, suunnitella palvelutuotantomallia tukevan laajalle kuntien ja muiden kunnassa toimivien tahojen, erityisesti järjestöjen yhteistyölle pohjautuvan kohderyhmän huomioivan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toiminnallisen mallin ja mallintaa asukasyhteistyön ja demokratian ulottuvuutta. Työryhmän työ jatkuu maaliskuuhun

4 Yhdistys osallistui lisäksi yhteistyössä SiunSote-hankkeen kanssa asukkaiden marraskuun toteuttamiseen. Yhdistys osallistui aktiivisesti sisäisen turvallisuuden ohjelman Itä-Suomen toimeenpanosuunnitelman, KAMUn toteutukseen. Yhdistyksen toiminnanjohtaja osallistui sisäisen turvallisuuden koordinaatioryhmän työskentelyyn. Salli-hankeessa selvitettiin ikäihmisten kokemuksia liikkumisen turvallisuudesta maakunnittain ATH-tutkimustulosten ja vanhusneuvostojen kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta. Sallin projektipäällikkö valmisteli ja piti puheenvuorot teemaan liittyen AVI:n sisäisen turvallisuuden ohjelmaan liittyvissä seututilaisuuksissa Joensuussa, Pieksämäellä ja Iisalmessa. Yhdistys toimi aktiivisesti Venäjä-yhteistyössä Enpi-ohjelmaan liittyvän Social services on both sides of the border hankkeen kautta. Hankkeessa organisoitiin järjestötoimijoille tutustumismatka Petroskoihin, koulutettiin vapaaehtoisia Juuassa sekä käännettiin järjestötietopalvelu Jelliä soveltuvin osin venäjäksi. Petroskoin yliopiston ja Kareliaammattikorkeakoulun kanssa toteutettiin yhteinen koulutuskokonaisuus Petroskoissa sekä osallistuttiin opetuksen sisältöjen kehittämiseen Karelia-ammattikorkeakoulussa. Yhdistyksen hankkeissa oli useita harjoittelijoita alueen oppilaitoksista Humakista, Kareliaammattikorkeakoulusta ja Itä-Suomen yliopistosta. Yhteistyössä JAKE-hankkeen ja osallisuushanke Sallin kanssa organisoitiin opinnäytetyöpajoja (3 istuntoa), joissa käsiteltiin opinnäytetöitä ja etsittiin opinnäytetyöaiheita kansalaistoiminnan, osallisuuden ja monikulttuurisuuden teemoilla. Yhteistyössä Salli-hankkeen kanssa pidettiin koulutus lähihoitajille järjestöistä (100 osallistujaa) ja toiminnanjohtaja piti koulutuksen järjestöistä työnantajana yhteiskuntatieteiden opiskelijoille Itä- Suomen yliopistossa (50 osallistujaa). Karelia-ammattikorkeakoulun opinnäytetyöpäivässä esiteltiin KAJO-keskus hankkeen kanssa mahdollisia opinnäytetyön tekemisen paikkoja yhdistyksessä. Yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston ja Sosiaalipoliittisen yhdistyksen Joensuun osaston kanssa järjestettiin toukokuussa perinteinen Jäidenlähtöseminaari Joensuussa teemalla Velka (55 osallistujaa). Seminaarin pääpuhujana toimi toiminnanjohtaja Juha A. Pantzar Takuu-säätiöstä. Seminaarin teemaan liittyen Salli hanke järjesti Kansalaistalolla Talous ja velkaneuvonta -aiheisen Arki-infon. Aihetta käsiteltiin sekä Pohjois-Karjalan radiossa että Karjalan Heilissä. Kunta-järjestö yhteistyöseminaari järjestettiin Joensuussa syyskuussa yhteistyössä SOSTEn, Pohjois-Karjalan maakuntaliiton, Kansanterveydenkeskuksen ja Pohjois-Karjalan kylien kanssa. (78 osallistujaa). Tilaisuudessa käsiteltiin järjestöjen äänen kuulumista Sote-uudistuksessa. Paikallisten puheenvuorojen lisäksi puhujana oli johtaja Anne Knaapi SOSTEsta. Valtakunnalliset sosiaalipolitiikan päivät järjestettiin lokakuussa Joensuussa teemalla Sosiaalipolitiikan rajat (201 osallistujaa). Yhdistys osallistui päivien sisällön suunnitteluun, tiedottamiseen ja käytännön organisointiin sekä rakensi päiville nettisivut. Yhteistyössä yliopiston 2

5 kanssa yhdistys järjesti preseminaarin Sortavalaan (18 osallistujaa), jossa käsiteltiin rajat ylittävää yhteistyötä monista eri näkökulmista. Yhdistyksen työntekijöitä osallistui syksyllä Sosten laivaseminaariin, jossa yhdistyksen hankkeet ja toiminta olivat esillä sekä standilla, tietoiskuissa että työpajoissa. Yhdistyksen työntekijöitä ja hallituksen jäseniä osallistui syyskuussa Inarissa Lapin syyspäiville, jossa esiteltiin standillä yhdistyksen hankkeita ja toimintoja. Yhdistyksen toiminnanjohtaja alusti päivillä yhteistyöstä järjestönäkökulmasta. Yhdistys toimi aktiivisesti alueellisen ja valtakunnallisen vuoropuhelun edistämisessä erityisesti SOSTEn kautta. Yhdistyksen puheenjohtaja Pirjo Myyry toimi SOSTEn hallituksen asiantuntijajäsenenä. Yhdistyksen vpj Toivo Rissanen osallistui yhdistyksen edustajana SOSTEn ylimääräiseen kokoukseen, jossa hyväksyttiin SOSTEn uusi strategia. Yhdistyksen hallitus evästi SOSTEa eduskuntavaaleihin 2015 valmistautumiseen liittyen. Sosiaaliturvayhdistysten neuvottelukunta perustettiin helmikuussa SOSTEn kokouksen yhteydessä. Yhdistyksen toiminnanjohtaja valittiin neuvottelukunnan sihteeriksi. Neuvottelukunta käynnisti työnsä tiedottamalla toisilleen yhdistyksissä käynnissä olevista tapahtumista ja matkoista. Neuvottelukunta kokosi yhteisen esityksen SOSTEn liittokokousta varten valtuutetuiksi ja hallituksen jäseniksi. Yhdistys lausui Pohjois-Karjalan maakuntaohjelmasta sekä luonnoksesta hallituksen esitykseksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta. Työ- ja elinkeinoministeriö kutsui yhdistyksen edustajat Yritysyhteistyön kehittäminen ostopalveluina hankittavissa te-palveluissa -keskustelutilaisuuteen. Yhdistystä edustivat projektipäälliköt Timo Hartikainen ja Johanna Seppänen Polkuja yrityksiin- ja KAJO-keskus - hankkeista. Edustukset Yhdistys teki vaikuttamistoimintaa eri työryhmien kautta. Yhdistyksen toiminnanjohtaja Elina Pajula edusti yhdistystä seuraavissa työryhmissä: Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta (JANE) Itä-Suomen Sosiaalialan osaamiskeskuksen hallitus (ISO) ISAT ammattikorkeakoulujen (Karelia ja Savonia) yhteisen painoalan väljästi asutun alueen ikäosaamisen neuvottelukunta Itä-Suomen yliopiston neuvottelukunta Sisäisen turvallisuuden ohjelman Itä-Suomen koordinaatioryhmä Pohjois-Karjalan maakuntaliiton hyvinvointiryhmä (varajäsenenä Johanna Seppänen) Pohjois-Karjalan kuntien sosiaali- ja terveysjohtajien kokoukset KASTE -ohjelman alueellinen johtoryhmä Karelia-ammattikorkeakoulun Sohvi-hankkeen ohjausryhmä (pj) 3

6 Itä-Suomen sairaanhoitopiirien Kaste-ohjelmaan kuuluvan Tervis-hankkeen laajennettu ohjausryhmä sekä Pohjois-Karjalan alueryhmä Yhteiskunnallinen yritys kehittämisprojektin ohjausryhmä (Joensuun kaupunki) MSL:n Laiffia landella hankkeen ohjausryhmä Kansalaistoiminnan kehittämishankkeen (Joensuun kaupunki) KAKEn asiantuntijaryhmä SiunSote hankkeen Sote-kunta-rajapintatyöryhmä (siht) Muut edustukset: Yhdistyksen puheenjohtaja Pirjo Myyry toimi asiantuntijajäsenenä SOSTEn hallituksessa Elinikäisen oppimisen (ELO) johtoryhmässä toimi Johanna Seppänen Kaari hankkeen ohjausryhmässä (Juuan vanhustentaloyhdistys) yhdistystä edusti hallituksen jäsen Toivo Rissanen Suomen Pakolaisapu ry:n Kasvokkain-hankkeen ohjausryhmässä toimi maahanmuuttajien neuvontapisteeltä palveluneuvoja Kirsi Lumatjärvi, varajäsenenä monikulttuurisuustyön kehittäjä Ville Elonheimo JAKE-hankkeesta Joensuun kaupungin maahanmuuttajatyön asiakastyöryhmän jäsenenä toimi Ville Elonheimo, varajäsenenä Kirsi Lumatjärvi Pohjois-Karjalan maahanmuuttoasiain toimikunnassa yhdistyksen edustajana toimi Ville Elonheimo Joensuun ja Outokummun työllisyyden kuntakokeilun ohjausryhmässä yhdistystä edusti varsinaisena jäsenenä KAJO-keskuksen projektipäällikkö Johanna Seppänen ja varajäsenenä Elina Pajula Osaaminen näkyväksi työllisyyshankkeen ja TYPKE-hankkeen ohjausryhmissä sekä Itä- Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitoksen TYVA-hankkeen kehittämisryhmässä yhdistystä edusti Johanna Seppänen Joensuun kaupungin työllisyysasioita käsittelevässä Jostiva-työryhmässä yhdistystä edustivat projektipäällikkö Timo Hartikainen Polkuja yrityksiin hankkeesta ja KAJOkeskuksen Johanna Seppänen Toimijuuden tuki hankkeen ohjausryhmässä yhdistystä edusti varsinaisena jäsenenä Johanna Seppänen ja varajäsenenä työhönvalmentaja Marika Myllynen KAJO-keskus - hankkeesta SPR Joensuun Väylä tulevaisuuteen -hankkeen ohjausryhmän varapuheenjohtajana/ puheenjohtajana toimi Timo Hartikainen 2. Järjestöjen toiminta- ja työllistämisedellytysten ja järjestöjen ja julkisen vuoropuhelun kehittäminen Sosiaaliturvayhdistyksen toiminnan kautta tuetaan paikallisten yhdistysten toiminta- ja työllistämisedellytyksiä sekä pitkäaikaistyöttömien työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Paikallisyhdistysten toimintaa tukemalla tavoitteena on luoda edellytyksiä järjestöjen tasavertaisemmalle osallistumiselle paikalliseen kumppanuuden ja hyvinvoinnin rakentamisessa. Tietoverkkojen mahdollisuuksia hyödynnetään kehittämistyössä. Sosiaaliturvayhdistysten yhteistoiminnan kautta haetaan vaikuttavampia yhteistoiminnan muotoja. Järjestöjen ja julkisen sektorin vuoropuhelun kehittäminen on keskeinen ulottuvuus toimintojen vaikuttavuuden kannalta. 4

7 KAJO-keskus hankkeen toiminta jatkui ELY-keskuksen työllisyyspoliittisella avustuksella. Kuntakumppanina jatkoivat Joensuun ja Lieksan kaupungit ja uusi kumppanuus solmittiin Ilomantsin kunnan kanssa. Hanke tarjosi järjestöille tukipalvelua palkkatukityöllistämisessä taloushallintoon ja työnantajuuteen liittyen. Palvelujen piirissä oli toimintavuonna keskimäärin 36 palkkatuella työllistävää yhdistystä kuukaudessa. Palkansaajia oli keskimäärin 180 henkilöä kuukaudessa, joista 92 oli palkkatuella. KAJO-keskuksen työhönvalmentajan ohjauksessa oli 40 yhdistyksiin palkkatuella työllistynyttä henkilöä, joista 40,9 % löysi työ- tai koulutuspaikan 3kk kuluessa palkkatukijakson päättymisestä. Palkkatukityöntekijöille ja yhdistystyönantajille järjestettiin koulutusta. KAJO-keskus toimi maakunnan työllisyyspoliittisten hankkeiden yhteyskeskuksena, järjesti säännöllisesti seudullisia ja maakunnallisia työllisyyshankkeiden tapaamisia. KAJO-keskus keräsi yhdessä TYVA-hankkeen kanssa maakunnan työllisyystoimijoiden terveisiä sekä aloitteita ja välitti ne ministeriöihin sekä Itä-Suomen ELY-keskuksiin. Omarahoitusosuuden kattamista varten tehtiin maksullista palkanlaskentaa ja kirjanpitoja asiakasyhdistyksille. Polkuja yrityksiin -projektin uusi toimintajakso alkoi ELY -keskuksen työllisyyspoliittisella avustuksella vuosille Joensuun kaupunki on sitoutunut hankkeen omarahoitusosuuteen. Projektin tavoitteena on työllistää pitkään työttöminä olleita, nuoria ammattikoulutettuja tai osatyökykyisiä työnhakijoita palkkatuen avulla yrityksiin. Projektiin ohjautui yhteensä 91 asiakasta. Työ- tai koulutuspaikka löytyi vuoden aikana 28 henkilölle. Näistä 11 oli ilman palkkatukea. Työllistymisiä varten otettiin 405 yrityskontaktia. Työnetsijärinki tapasi kerran. Työnetsijäringin kautta viestitettiin yli 200 työpaikka verkostolle. Työnetsijäringin toimintamallia markkinoitiin Lohjan työllisyystoimijoille, Espoon kuntakokeilulle, Espoon yhteisöjen tuelle, työttömien valtakunnallisilla koulutuspäivillä, Työ- ja elinkeinoministeriössä, SOSTE-risteilyllä sekä Lapin Sosiaali- ja terveysturvan syyspäivillä Inarissa. Palkkatukitiedottaminen toteutettiin yhteistyössä Pohjois-Karjalan yrittäjät ry:n, Pohjois-Karjalan Te-toimiston ja Pohjois- Karjalan aikuisopiston oppisopimuskoulutuksen kanssa keväällä ja syksyllä. Asiakas- ja hankeyhteistyötä tehtiin maakunnan työllisyyshankkeiden, Pohjois-Karjalan Te-toimiston sekä muiden työllistämiseen liittyvien toimijoiden kanssa. RAY:n rahoittama KATHY-toiminta (Ak) tuki järjestöjen ja kansalaisten tietoteknistä ja viestinnällistä osaamista. Vuonna 2014 Kathy järjesti yhdistyksille neljä tietotekniikkakoulutusta, yhdistyksen omille työntekijöille GoogleDrive -koulutuksia sekä Jake-hankkeen kanssa yhdistysten blogikoulutuksen. Yhdessä JAKE-hankkeen ja OK-opintokeskuksen kanssa toteutettava yhdistysten viestintärinki kokoontui eri teemojen parissa 4 kertaa. Yhdistysten viestinnän tueksi julkaistiin Jake-hankkeen kanssa Yhdistysten pieni viestintäopas. Järjestöjen verkkoviestintää ja tiedotusta Kathy tuki ylläpitämällä JELLI-järjestötietopalvelua ja siihen liittyviä tiedottamiskäytäntöjä. Valtakunnallinen hyvinvointialan tapahtumatiedote lähetettiin kolme kertaa ja Jelli tiedottaa - uutiskirje 21 kertaa. Jelli tiedottaa-uutiskirjeen postituslistalle liittyi vuonna 2014 yhteensä 217 uutta tilaajaa. Järjestöjen tietoteknistä osaamista tukevia järjestökäyntejä oli vuoden aikana 21 kpl. Puhelimitse ja sähköpostitse yhdistyksiä neuvottiin 18 kertaa. Kathy-toiminta vastasi Sosiaaliturvayhdistyksen projektien, Kansalaistalon henkilökunnan, sekä eri nettipisteiden tietokoneiden ylläpidosta sekä osallistui myös yhdistyksen oman verkko- ja someviestinnän kehittämiseen. Kathy-toiminnan viestintäkoordinaattori osallistui työryhmien ja verkostojen työskentelyyn. JANEn koulutustyöryhmän jäsenenä osallistuttiin Pohjois-Karjalan järjestöpäivien, järjestöfoorumin sekä Tule vapaaehtoiseksi! tempauksen järjestämiseen. 5

8 Kotovalmentajat käyttöön -hankkeessa (ESR lump sum) kehitettiin kotovalmentajien käyttöä työtehtäviin yhdistyksen oman Maahanmuuttajien neuvontapisteen ulkopuolella. Keskeistä oli työ Joensuun kaupungin Maahanmuuttajapalveluiden tehtävissä ja ko. työn rajapintojen ja työnjohdon kehittäminen. Hanke toimi osana maahanmuuttajatyön keskus Siltaa. Maahanmuuttajatyön keskus Sillan toimintaa vahvistettiin ja monipuolistettiin. Sillalla otettiin käyttöön Sillan käsikirja ja viikkopalaverit yhteisen työyhteisön välineinä. Sillalla toimivat yhdistyksen lisäksi Joensuun kaupungin maahanmuuttajapalvelut, Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys ja Suomen Pakolaisapu (Kasvokkain-toiminta). Omakielisen neuvonnan merkitys on korostunut ja kasvanut. Palvelukielinä olivat suomi, englanti, venäjä, thai ja arabia. Vuonna 2014 neuvontapisteessä oli 777 asiointitapahtumaa. Neuvonta tavoitti myös haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä kuten ihmiskaupan uhrit ja ilman sosiaaliturvaa olevat, kielitaidottomat naiset erotilanteissa. Joensuun kaupungin maahanmuuttajapalveluiden työntekijät käyttivät omakielisten koto-valmentajien työpanosta asiakastyössä mitoituksella 10 h/viikko. Kahden kotovalmentajan osalta työsuhdetta pystyttiin yhteistyön ansiosta jatkamaan toiselle vuodelle. JAKE-hankkeessa yhteistyössä Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen ja Pohjois-Karjalan Kylien kanssa vuosina kehitetään järjestöjen toimintaedellytyksiä. Hankkeessa yhdistyksen roolina on kehittää JANEn toimintaa ja vapaaehtoistyötä sekä järjestöjen monikulttuurisuustyötä. (MoniJake) JAKE-hankkeessa järjestettiin kaksi kertaa kaikkien osahankkeiden yhteiset verkostopäivät ja teematyöryhmät kokoontuivat kolme kertaa. Työryhmissä määriteltiin toiminnalle yhteiset tavoitteet. JAKE-yhteistyössä käynnistettiin foorumitoiminta Liperissä yhdistysten ja kuntien hyvinvointiyhteistyön tiivistämiseksi. JAKE/Vapaaehtoistoiminta: Työntekijä toimi Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANEn sihteerinä. Janen toiminnan painopisteinä olivat tiedotus ja kouluyhteistyö. Itä-Suomessa JANEa esiteltiin muun muassa Etelä- ja Pohjois-Savon yhdistystoimijoille. Valtakunnallisesti JANE oli esille SOSTE ry:n risteilyllä, jossa Järjestöasiain neuvottelukuntia esiteltiin yhdessä Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin kanssa. JANEn tunnettuutta selvitettiin JAKE-hankkeen järjestökyselyssä. Kouluyhteistyön kehittäminen koostui neljästä eri kokonaisuudesta. JANE järjesti maakunnan järjestöpäivät, järjestöfoorumin ja vapaaehtoistoiminnan päivän sekä valitsi vuoden JärjestöStaran. JANE kokoontui 6 kertaa, JANEn koulutustyöryhmä 11 kertaa ja JANEn Venäjä-työryhmä 3 kertaa. JAKE/Monikulttuurisuustyö: Työntekijä koordinoi Pohjois-Karjalan järjestöjen monikulttuurisuusverkostoa MOVEa ja osallistui Joensuun seudun rasismin vastaiseen työryhmään ja Lieksan ja Keski-Karjalan verkostoihin sekä tutustui Iisalmen, Mikkelin, Kuopion ja Savonlinnan monikulttuurisuusverkostoihin. Aloitettiin myös laajempi monikulttuurisuuskeskusten kehittämisyhteistyö, jossa pääkaupunkiseudun ja Itäja Keski-Suomen monikulttuurisuuskeskukset vierailivat Joensuussa kesäkuussa. Kehittäjä toimi JANEn Venäjä-työryhmän JaneVen sihteerinä. Maahanmuuttajien osallistumista pohjustettiin järjestämällä keskustelutilaisuuksia, esitelmöimällä mm. osallisuuden portaista, ohjaamalla alan hankkeita ja osallistumalla ohjelmatyöhön. JAKE-hankkeesta koordinoitiin paperittomien palveluita ja järjestettiin koulutus niistä. Joensuun Global Clinic avattiin koulutuksen yhteydessä. Koulutus järjestettiin AVIn kanssa yhteistyössä. Osallistuttiin Itä-Suomen sisäisen 6

9 turvallisuuden KAMU-työhön ja aloitettiin Joensuun turvallisuussuunnitelman järjestöjen osuuden valmistelu JAKE-yhteistyönä. Joulukuussa yhdistys käynnisti Pohjois-Karjalan järjestöstrategia-hankkeen Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kehittämisrahalla. Järjestöstrategia rakennetaan yhteistyössä JAKE-hankkeen ja Järjestöasiain neuvottelukunnan kanssa. Yhteistyössä Joensuun kaupungin kanssa järjestettiin kokoontuminen kunta-järjestöyhteistyöstä erityisesti vapaaehtoistoiminnan kehittämisen osalta, jossa mukana oli Pekka Mykrä Ray:stä. Itäsuomalaisten sosiaaliturvayhdistysten perinteiseen hallitusten väliseen konferenssiin (HVK) Helatorstaina osallistui toimintavuonna pelkästään Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen hallituksen jäseniä sekä Karjalaisen toimittaja. Matkalla tutustuttiin Enpi-ohjelman puitteissa kehitettyihin toimintoihin Suojärvellä ja Petroskoissa sekä pidettiin yhteinen kokous kansalaisten osallistumisesta Petroskoin kaupungintalolla kaupungin vieraana. 3. Kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen Kansalaisten ääni ja näkökulma välittyvät heikosti poliittiseen päätöksentekoon ja suunnitteluun. Kansalaisten oma osaaminen on tärkeä voimavara, joka tulee saada käyttöön ja esille. Kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen on yhdistyksen toiminnan läpäisevä toimintaperiaate ja osallisuus keskeinen käsite. Julkisen, järjestöjen ja kansalaistoiminnan vuoropuhelu edellyttää toiminnallisia areenoita, kohtaamispaikkoja, jotka luovat edellytyksiä yhteiselle ymmärrykselle sekä uusien toimintamuotojen syntymiselle. Yhdistys on mukana Joensuun Kansalaistalon kehittämistoiminnassa. Yhdistys toteutti Asukkaiden marraskuun yhteistyössä SiunSote-hankkeen kanssa. Keskeisessä roolissa toteutuksessa oli yhdistyksen Salli hanke. Asukkaiden marraskuu sisälsi kuusi yleisötilaisuutta eri puolilla maakuntaa, joihin osallistui yhteensä 166 henkilöä. Ota kantaa.fi - sivustolla oli sote-palveluihin liittyvä palautekysely, johon tuli 376 vastausta. Toteuttamisessa oli mukana 25 opiskelijaa Karelia-Ammattikorkeakoulusta, jotka jalkautuivat keräämään palautetta eri toimipisteistä. Maakunnan järjestöjä tiedotettiin laajasti Asukkaiden marraskuusta (420 vastaanottajaa). Opiskelijat ja järjestöt keräsivät yhteensä 397 palautekorttia. Asukkaiden marraskuusta oli 10 lehtijuttua Pohjois-Karjalan lehdissä sekä kolme radiohaastattelua. osallisuushanke Salli (Ray C-avustus) toteutti Joensuun Kansalaistalolla kaksi toimeentulotuen kyselytuntia sekä käynnisti toimeentulotuen asiakasfoorumitoiminnan yhteistyössä Soroppi ry:n ja Joensuun kaupungin kanssa. Joensuun Kansalaistalolla järjestettiin 13 Arki-infoa ja Jyväskylässä Kansalaistoiminnankeskus Matarassa kahdeksan Arki-infoa. Keski-Suomessa Jyväskylän nuorten aikuisten ääni -ryhmä järjesti Sallin ja PalKo-hankkeen tukemana nuorten aikuisten ja viranomaisten ja päättäjien keskustelutilaisuuden ja vieraili eduskunnassa. Vertaistoimintaa Joensuun alueella opas päivitettiin vuosille 2014 ja 2015 ja sitä levitettiin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Osallistu! Vaikuta! teemapäivä suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä 7

10 kumppaneiden kanssa Joensuussa. Kuopion kaupunki toteutti Salli-yhteistyössä henkilöstön osallisuuskoulutukset. Keski-Suomessa professori Mikko Mäntysaari teki ulkoisen arvioinnin Jyväskylän Salli-toiminnasta. Hankkeessa kehitettyjä toimintamalleja kuvattiin Innokylään. osallisuuden jäljillä-artikkelikokoelma valmistui (painos 700 kpl). Hankkeen muut tuotokset Asiakkaan äänellä -menetelmäopas ja Tää ei nyt vaan toimi! koosteet julkaistiin ja niitä levitettiin alueellisesti, valtakunnallisesti ja verkossa. Asiakkaan äänellä koulutuspaketti koottiin ja järjestettiin viisi koulutusta sosiaalialan ammattilaisille kolmen maakunnan alueella. Hanke piti yllä osallisuussivustoa Yhdistys osallistui valtakunnallisille Kohtaamispaikkapäiville Espoossa ja oli mukana mahdollistamassa ja organisoimassa Kansalaistalon ja muiden vapaaehtoisten osallistumista päiville. Yhdistyksen Kathy-toiminnan avulla tuettiin ihmisten tietoteknistä osaamista ja osallistumismahdollisuuksia. Kathy-toiminnan ylläpitämä Kansalaistalon nettikahvila sekä Utran puukoulun nettipiste tarjosivat ihmisille mahdollisuuden maksuttomaan tietokoneiden käyttöön. Kansalaistalon nettikahvilan koneita käytti keskimäärin 83 henkilöä viikossa. Vuonna 2014 jatkettiin Kansalaistalon atk-neuvontapalvelua, jossa käyntikertoja oli yhteensä 138 kpl. Kansalaistalolla järjestettiin vuonna 2014 kolme atk-koulutusta: Atk-peruskurssi, Facebook tutuksi! koulutus sekä Parempia kuvia! Vinkkejä kuvien käsittelyyn koulutus. 4. Seuranta ja arviointi Yhdistys jatkoi toimintavuonna arvioinnin kehittämistä. Yhdistyksen arviointimentorina toimii Johanna Seppänen. Hankkeiden osavuosikatsaukset tehtiin arviointisuunnitelmia hyödyntäen ja elokuussa yhdistyksen hallitus kävi arviointikeskustelun koko toiminnan osalta. Joulukuun Kamu päivässä yhdistyksen hanketiimit esittelivät toisilleen yhden hyväksi arvioimansa toiminnon. Yhdistys vastasi Ray:n tuloksellisuus ja vaikuttavuusselvitykseen Jake- ja Salli-hankkeen osalta. Yhdistys teki syksyllä jäsenkyselyn, johon tuli 29 vastausta. Jäsenkyselyssä kysyttiin sekä palautetta että kehittämisideoita ja näkemyksiä strategian pohjaksi. Jäsenkysely tuotti runsaasti konkreettista tietoa ja toiveita toimintojen kehittämisen suunnasta. Jäsenkyselyn antia käsiteltiin jäsenaamiaisella, johon osallistui kuusi yhteisöjäsentä ja jossa evästettiin myös tulevaa strategiaa. Yhdistys käynnisti strategiatyön, johon osallistuivat kaikki henkilöstön jäsenet sekä hallitus. 8

11 Yhdistyksen hankkeet toteuttivat seuraavat kyselyt: KAJO-keskus -hanke toteutti kyselyn Joensuun seudun työllisyyshankkeiden verkostolle helmikuussa toimintasuunnitelman toteutumiseen liittyen sekä asiakastyytyväisyyskyselyn yhdistystyönantajille loppuvuodesta. JAKE-hanke toteutti ensimmäistä kertaa järjestökyselyn, johon vastasi 105 pohjoiskarjalaista yhdistystä. Järjestökyselyä valmisteltiin vuoropuhelussa valtakunnallisen Järjestöbarometrin tekijöiden kanssa. Opinnäytetyöt Katri Silvonen: Siihen se innostus lässähti - Kansalaisjärjestöjen kehittämishaasteita vapaaehtoisten motivaation näkökulmasta tarkasteltuna, Humanistinen ammattikorkeakoulu (2014) Mervi Nousiainen & Taina Pursiainen: Yhdistystoiminnan rahoitusopas pienen yhdistyksen näkökulmasta, Karelia-ammattikorkeakoulu (2014) 5. Yhdistyksen tukirakenteet ja työhyvinvointi Yhdistyksen projektien ja toimintojen tukena toimi kehittämisrakenne KAMU. KAMU-päiviä pidettiin toimintavuoden aikana neljä ja niiden aikana käsiteltiin osavuosikatsauksia, aikatauluja, työsuhdeasioita, työhyvinvointia ja sisällöllisiä kysymyksiä eri teemojen pohjalta. Kamu-päivien yhteyteen rakennettiin yhteistä virkistäytymistä. Yhdistyksen kunkin projektin tai toimintakokonaisuuden alueella toimi tiimirakenne, joka kokoontui säännöllisesti ja jossa sisältöjä ja haasteita käsiteltiin yhteisesti suhteessa tavoitteisiin. Yhdistykselle hyväksyttiin henkilöstösuunnitelma, viestintäsuunnitelma sekä arviointisuunnitelma ja tarkennettiin taloussääntöä. Ajanjaksolla laadittiin henkilöstölle työnkuvat sekä niille vaativuusluokittelu, jotka käsiteltiin yhteistyössä henkilöstön kanssa kehityskeskusteluissa. Halukkaille järjestettiin mahdollisuus osallistua ensiapukoulutukseen (Ea 1 tai hätäensiapu) Työsuojelutoimikunta kokoontui kolme kertaa. Työntekijöillä oli käytössä lounassetelit ja liikunta- ja kulttuurisetelit työhyvinvoinnin edistämiseksi. Syksyllä käynnistettiin kokeilu, joka mahdollisti tunnin liikuntahetken viikossa työaikana. Yhteistyössä Kansalaistalon taustatahojen ja Kotikartanoyhdistys ry:n kanssa työntekijöille ja yhteistyötoimijoille tarjottiin kerran viikossa ilmainen salivuoro TYKY-toimintana. 9

12 Yhdistyksen projektien ohjausryhmät: KAJO-keskus Arto Mononen (pj) Ritva Rusi Mari Suhonen Elina Pajula Sari Riikonen Riikka Räty-Ignatius Hilkka Ikonen Lea Vallius Mari Nupponen Riikka Korkalainen Honkalampisäätiö/Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys Pohjois-Karjalan te-toimisto Pohjois-Karjalan ELY- keskus Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry Joensuun kaupunki Lieksan kaupunki Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan Työttömien Yhdistysten Toimintajärjestö Kotikartanoyhdistys Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, aikuisopisto Polkuja yrityksiin -projekti Pauli Tahvanainen (pj) JOSEK/ Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys Satu-Sisko Eloranta Joensuun kaupunki Elina Pajula Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys Arto Mononen Honkalampi-säätiö/Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys Pirjo Valima-Bamberg Pohjois-Karjalan työ- ja elinkeinotoimisto Mari Suhonen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Lea Vallius Pohjois-Karjalan Työttömien Yhdistysten Toimintajärjestö Hinni-Mari Laukkanen Punainen Risti, Kontti Joensuu Merja Blomberg Pohjois-Karjalan yrittäjät Johanna Seppänen Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry/ KAJO-keskus osallisuushanke Salli: Pirjo Myyry (pj) Sakari Möttönen Antti Tervasmäki Mikko Karinen, vpj Anne Astikainen Elina Pajula Tarja Kauppila Jouko Miettinen Irma Ahokas-Kukkonen Tuula Kukkonen Eeva Jokinen Saara Pesonen Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys Keski- Suomen Sosiaaliturvayhdistys Etelä-Savon Sosiaali- ja terveysturvayhdistys Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys SOSTE Suomen sosiaali ja terveys Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (ISO) Itä- ja Keski-Suomen alueen KASTE Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu Itä-Suomen yliopisto Itä-Savon Sairaanhoitopiiri 10

13 JAKE -ohjausryhmä Antero Puhakka (pj) Liisa Karikko Katja Kolehmainen Timo Ruoko Tuomas Lappalainen Timo Reko Pirkko Hyvärinen Arja Jämsén Jari Horttanainen Jorma Turunen jatkajana Jere Penttilä Anu Niemi Itä-Suomen Yliopisto HK Joensuun terveyspalvelut Pohjois-Karjalan Martat Suomen Sydänliitto Karelia-ammattikorkeakoulu Maaseudun Sivistysliitto Pohjois-Karjalan Kylät Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Joensuun kaupunki Kiteen kaupunki Kontiolahden kunta PKSSK Perusterveydenhuollon yksikkö JAKE -johtoryhmän jäsenet: Elina Pajula Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys Vesa Korpelainen Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus Tuomo Eronen Pohjois-Karjalan Kylät Koto-valmentajat käyttöön -kehittämisryhmä Hanna Veijonmaa Pohjois-Karjalan te-toimisto Saija Manninen Pohjois-Karjalan ELY-keskus/Työvoima hanke Tuija Vartiainen-Gomez PKKY Aikuiskoulutuskeskus Sari Härkönen PKKY Niittylahden opisto Abdullahi Shabiin JoMoni Anne Päivinen Joensuun kaupunki Joensuun maahanmuuttajapalvelut Tarja Munne Joensuun kaupunki Joensuun maahanmuuttajapalvelut Anni Rannikko JoMoni Raisa Lappeteläinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Yhdistyksen talous ja jäsenistö Yhdistyksen projekteja rahoittivat Ray, Pohjois-Karjalan Ely-keskus, ESR, Joensuun ja Lieksan kaupungit sekä Ilomantsin kunta. Tavoitteidensa toteuttamiseksi yhdistys on rahoittanut toimintaansa oman toiminnan tuottojen ja yhdistyksen, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n ja Joensuun kaupungin yhteistoimintasopimuksen pohjalta. Toiminnan kokonaistuotot olivat toimintavuoden aikana ,73 euroa. Tilinpäätös osoittaa ylijäämää ,77 euroa. Yhdistyksen jäsenet: 31 järjestöjäsentä ja 42 henkilöjäsentä. Yhdistyksen taloutta hoiti toimintavuonna talouspalvelusihteeri Piia Heikkinen. 11

14 Yhdistyksen hallitus Yhdistyksen hallitus kokoontui toimintavuoden aikana seitsemän kertaa ja piti lisäksi kolme sähköpostikokousta. Maaliskuussa vuosikokous valitsi hallitukseen seuraavat jäsenet: Jäsenet: Pirjo Myyry (pj) Toivo Rissanen (vpj) Airi Turunen Arja Jämsén Pauli Tahvanainen Tero Oinonen Tuomas Lapppalainen Asiantuntijajäsenet: Arto Mononen Eeva Jokinen Yhdistyksen sihteerinä toimi yhdistyksen toiminnanjohtaja Elina Pajula ja taloudenhoitajana yhdistyksen talouspalvelusihteeri Piia Heikkinen. Toiminnanjohtajan sijaisena toimi Kajo-keskuksen projektipäällikkö Johanna Seppänen. Yhdistyksen tilintarkastajina toimi: Yhdistyksen tilintarkastuksen hoiti Ernst&Young Oy vastuullisena tilintarkastajana Virpi Hakkarainen. Yhdistyksen työntekijät Elina Pajula, toiminnanjohtaja Juha Halme, suunnittelija Katja Asikainen, järjestökehittäjä, Itä-Suomen yliopiston palkallinen harjoittelujakso JAKE-hanke Hanna Kääriäinen, vapaaehtoistoiminnan kehittäjä Ville Elonheimo, monikulttuurisen järjestötoiminnan kehittäjä Mira Piiroinen, kehittämistyönharjoittelu, sosiaalialan koulutusohjelma,kareliaammattikorkeakoulu Järjestöstrategia hanke Katja Asikainen, järjestökehittäjä KAJO-keskus Johanna Seppänen, projektipäällikkö Piia Heikkinen, talouspalvelusihteeri Marika Myllynen, työhönvalmentaja Kristiina Turunen, työllistämissihteeri Heikki Kettunen, toimistotyöntekijä 12

15 Kathy-toiminta Marleena Laakso, viestintäkoordinaattori Jarkko Rissanen, atk-asiantuntija Niilo Korhonen, atk-työntekijä Ari Harakka, atk-työntekijä Kotovalmentajat käyttöön -hanke / Maahanmuuttajien neuvontapiste: Kirsi Lumatjärvi, palveluneuvoja Natalia Immonen, venäjänkielinen kotovalmentaja Somphan Phetchan, thainkielinen kotovalmentaja Jamal Lafghani, arabiankielinen kotovalmentaja Hanna-Leena Partinen, palveluneuvojan sijainen Younis Naoumi, arabiankielinen kotovalmentaja osallisuushanke Salli: Anne Pyykkönen, projektipäällikkö Hanna Pieviläinen, projektikehittäjä, projektipäällikkö (1.10 alkaen) Tanja Saukkonen, projektikehittäjä Saija Puruskainen Itä-Suomen yliopiston palkallinen harjoittelujakso Karita Laurell, Itä-Suomen yliopiston palkallinen harjoittelujakso Social services on both sides of the border-hanke: Suvi Tahvanainen, field worker Hanna-Leena Partinen, field worker Polkuja yrityksiin -projekti: Timo Hartikainen, projektipäällikkö Matleena Pekkanen, yrityspoluttaja Muut harjoittelijat ja työelämävalmennuksessa olleet: Heidi Halonen, liiketalouden perustutkinnon opiskelija (Pkky, aiko) Taina Ben Daoud, liiketalouden perustutkinnon suorittaja Suvi Tahvanainen Projektiosaajakoulutuksen harjoittelu Jouni Heinonen, PKKY, Projektiosaajakoulutuksen harjoittelu Juho Kervinen, harjoittelu Karelia- ammattikorkeakoulu Jamaad Abdullah Duaale (Te-toimisto) Aimo Kuittinen, Maahanmuuttajien mahdollisuudet -tapahtuman järjestelijä (TE-toimisto) Soile Nyman, järjestöassistentti (Te-toimisto) Asukkaiden marraskuun toteuttamisessa oli Salli-hankkeen kautta mukana 25 opiskelijaa (20 sosionomi- ja 5 terveydenhuollon opiskelijaa) Karelia-ammattikorkeakoulusta 13

1. Alueellisen sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittäminen paikallisen, maakunnallisen ja valtakunnallisen vuoropuhelussa... 2

1. Alueellisen sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittäminen paikallisen, maakunnallisen ja valtakunnallisen vuoropuhelussa... 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Alueellisen sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittäminen paikallisen, maakunnallisen ja valtakunnallisen vuoropuhelussa... 2 2. Järjestöjen toiminta- ja työllistämisedellytysten ja järjestöjen

Lisätiedot

Ihmisen ääni kuuluviin osallisuushanke Salli osallisuuden edistäjänä

Ihmisen ääni kuuluviin osallisuushanke Salli osallisuuden edistäjänä Ihmisen ääni kuuluviin osallisuushanke Salli osallisuuden edistäjänä Salli osallisuus! 24.11.2011 Anne Pyykkönen projektipäällikkö osallisuushanke Salli Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry - Hallinnointi

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry. 19.2.2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry. 19.2.2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry. 19.2.2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Sosiaali- ja terveyspolitiikan toimintaympäristö on kiihtyvässä muutoksessa ja tulevien vuosien suuntaa leimaa

Lisätiedot

Maahanmuuttajien turvallisuuden edistäminen

Maahanmuuttajien turvallisuuden edistäminen Maahanmuuttajien turvallisuuden edistäminen Valtakunnalliset sisäisen turvallisuuden päivät Mikkeli 6.9.2013 Ville Elonheimo Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys

Lisätiedot

Kansalaisten ja järjestöjen tietoyhteiskunnan kehittämistoiminta KATHY:n

Kansalaisten ja järjestöjen tietoyhteiskunnan kehittämistoiminta KATHY:n Kansalaisten ja järjestöjen tietoyhteiskunnan kehittämistoiminta KATHY:n TOIMINTAKERTOMUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KATHY-TOIMINNAN TAVOITTEET 1 TOIMINTA JA TOTEUTUS VUONNA 2014 2 1. IHMISTEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa Miun yhistys toimeenpanosuunnitelma 2015-2017 Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE Käsitelty ja täydennetty JANEn kokouksessa 6.10.2015 (Aikaisemmat vaiheet: JANEn kokouksen 28.8.2015 Learning

Lisätiedot

osallisuushanke Salli

osallisuushanke Salli osallisuushanke Salli Osallisuuden jäljillä 2011-2014 9.6.2014 Kuva: Ninka Reittu-Kuurila Sallin tavoitteena on Hankkeen päämääränä on lisätä heikossa asemassa olevien ihmisten osallisuutta sekä kuntien

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunnan (JANE) kokouksesta

Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunnan (JANE) kokouksesta Muistio 2/2012 Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunnan (JANE) kokouksesta Aika Perjantaina 23.3.2012 klo 13.00-15.15 Paikka Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, maakuntasali Juha Hämäläinen pj (x)

Lisätiedot

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke LIITE JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 JAKE JÄRJESTÖ- JA KANSALAISTOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE JAKE-hanke on Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen,

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki ja 3. sektori - näkökulmia kunta-järjestöyhteistyöhön

Jyväskylän kaupunki ja 3. sektori - näkökulmia kunta-järjestöyhteistyöhön Jyväskylän kaupunki ja 3. sektori - näkökulmia kunta-järjestöyhteistyöhön Jukka Laukkanen Jyväskylän kaupunki/ konsernihallinto/ kilpailukyky ja kaupunkikehitys, Kansalaistoiminnankeskus Matara 22.1.2014

Lisätiedot

Asukas- ja järjestönäkökulma Siun Sotessa

Asukas- ja järjestönäkökulma Siun Sotessa Asukas- ja järjestönäkökulma Siun Sotessa 12.5.2016 toiminnanjohtaja Elina Pajula Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry: 1. Osallisuus ihmisten äänen kuunteleminen ja välittäminen eri tasoille osallistumisen

Lisätiedot

Järjestöjen ja kuntien yhteistyö kuntalaisten osallisuuden edistämisessä

Järjestöjen ja kuntien yhteistyö kuntalaisten osallisuuden edistämisessä Järjestöjen ja kuntien yhteistyö kuntalaisten osallisuuden edistämisessä Osallisuushanke Sallin kokemuksia kehittämistyöstä Projektipäällikkö Anne Pyykkönen KANTU 13 PÄIVÄT Työryhmä 12 Kuntien ja järjestöjen

Lisätiedot

Yhteistyö, verkostot, innostuminen ja onnistuminen Maahanmuuttajat vertaistuella osallisiksi, tasavertainen yhteiskunta -tapahtuma Helsinki 7.11.

Yhteistyö, verkostot, innostuminen ja onnistuminen Maahanmuuttajat vertaistuella osallisiksi, tasavertainen yhteiskunta -tapahtuma Helsinki 7.11. Yhteistyö, verkostot, innostuminen ja onnistuminen Maahanmuuttajat vertaistuella osallisiksi, tasavertainen yhteiskunta -tapahtuma Ville Elonheimo Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys Miten innostuimme

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta 23.3.2012. Ville Elonheimo Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys / Moi

Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta 23.3.2012. Ville Elonheimo Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys / Moi Järjestöt ja monikulttuurisuus Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta 23.3.2012 Ville Elonheimo Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys / Moi Mikä tuo Pohjois-Karjalaan TYÖ OPIS- KELU PERHE PAKO

Lisätiedot

Keski-Suomen järjestökentän yhteistoimintaorganisaatioiden järjestäytyminen. Keski-Suomi talolla Jyväskylässä 23.4.2008

Keski-Suomen järjestökentän yhteistoimintaorganisaatioiden järjestäytyminen. Keski-Suomi talolla Jyväskylässä 23.4.2008 Keski-Suomen järjestökentän yhteistoimintaorganisaatioiden järjestäytyminen Keski-Suomi talolla Jyväskylässä 23.4.2008 Ehdotusta valmistellut väliaikainen työryhmä Humanistinen ammattikorkeakoulu Sosiaali-

Lisätiedot

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiaseminaari, Turku 16.3.

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiaseminaari, Turku 16.3. 3 (9) Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiaseminaari, Turku 16.3. Aika keskiviikkona 16.3. klo 9.00-12.00/14.30 Paikka Mauno Koivisto -keskus, BioCity, Tykistökatu 6 (Auditorio) Päivi Sillanaukee,

Lisätiedot

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö ja kansalaisten osallisuus

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö ja kansalaisten osallisuus Kuntien ja järjestöjen yhteistyö ja kansalaisten osallisuus Terveempi Itä-Suomi (TERVIS)-hankkeen aloitusseminaari 17.5.2013 osallisuushanke Salli Esityksen sisältö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt Järjestöbarometrin

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet Museoista hyvinvointia ja terveyttä -ajankohtaisseminaari 28.3.2011 Sari Miettunen, tiimivastaava, RAY Lainsäädäntö Avustusten myöntämisestä on säädetty

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

HYVÄ ALUEFOORUM 29.10.2009

HYVÄ ALUEFOORUM 29.10.2009 HYVÄ ALUEFOORUM 29.10.2009 KASTE-OHJELMA Margit Päätalo Kaste-suunnittelija, Pohjois-Suomi puh. 044-703 4093 margit.paatalo@ouka.fi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) 2008-2011

Lisätiedot

Kansalaistoiminnankeskus MATARA järjestöjen verkostorakenteena 14.2.2013

Kansalaistoiminnankeskus MATARA järjestöjen verkostorakenteena 14.2.2013 Kansalaistoiminnankeskus MATARA järjestöjen verkostorakenteena 14.2.2013 Sari Naappi Yhteisökoordinaattori Tiina Sivonen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

Lisätiedot

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Hankkeen taustaa Suomessa on arviolta tuhatkunta toimivaa maahanmuuttajayhdistystä Yhdistyksiä alettiin perustaa erityisesti 1990 luvun puolivälin jälkeen Reilu kolmannes

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Toimintasuunnitelma 2013 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Tehtävät ja painopistealueet... 3. Hanketoiminta... 3 4. Hallinto... 5. Henkilökunta ja toimisto...

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki 12.9.2014 Järjestöareena taustaa Lähtölaukauksena Järjestöjen yhteistyö kahvittelua vai konkretiaa tilaisuus

Lisätiedot

Tutustumismatkalla Kansalaistoiminnankeskus Matarassa 4.2.2014

Tutustumismatkalla Kansalaistoiminnankeskus Matarassa 4.2.2014 Tutustumismatkalla Kansalaistoiminnankeskus Matarassa 4.2.2014 Matkaraportin kirjoitti Heini Maijanen MontEri-hanke järjesti tutustumismatkan Jyväskylän Kansalaistoiminnankeskus Mataraan tiistaina 4.2.2014.

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Miten kuntien hyvinvointi- ja turvallisuustyötä kehitetään? Sisäisen turvallisuuden alueellisen yhteistyön seminaari Mikkeli, Itä-Suomen AVI, 5.9.2013 Projektipäällikkö Marko Palmgren

Lisätiedot

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiakiertue 8.3.-31.3.

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiakiertue 8.3.-31.3. 1 (9) Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiakiertue Ohjelmat paikkakunnittain jäljempänä dokumentissa. PÄIVÄ AIKA KAUPUNKI PAIKKA tiistai 8. maaliskuuta 2011 klo 9.00-12.30/15.00 Helsinki Helsingin

Lisätiedot

Pöytäkirja 16.10.2012

Pöytäkirja 16.10.2012 LAPIN LIITTO Pöytäkirja 16.10.2012 Järjestöneuvottelukunnan 1. kokous Aika: 16.10.2012 klo 14.00 16.00 Osallistujat: Läsnä Poissa Nimi Järjestö x Raili Kerkelä Kemijärven Järjestökiehinen ry Nina Peronius

Lisätiedot

JÄRJESTÖT JA KASTE. Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan

JÄRJESTÖT JA KASTE. Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan JÄRJESTÖT JA KASTE Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan MIKÄ ON KASTE? Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste 2012 2015)

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin kohtalo kunnat ja lait muutoksessa Kuntalaiset ja järjestöt kuntien kumppaneina

Terveyden ja hyvinvoinnin kohtalo kunnat ja lait muutoksessa Kuntalaiset ja järjestöt kuntien kumppaneina Terveyden ja hyvinvoinnin kohtalo kunnat ja lait muutoksessa Kuntalaiset ja järjestöt kuntien kumppaneina Vesa Korpelainen toiminnanjohtaja Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus Pohjois-Karjala väestö

Lisätiedot

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara)

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara) LAPIN LIITTO Pöytäkirja 5.4.2013 Järjestöneuvottelukunnan 2. kokous Aika: 5.4.2013 klo 9.00-11.00 Paikka: Lapin liitto Osallistujat: Läsnä Poissa Nimi Järjestö x Raili Kerkelä Kemijärven Järjestökiehinen

Lisätiedot

POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010

POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010 POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä- Savossa hankkeessa kehitetään ja tuotetaan maahanmuuttajien

Lisätiedot

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke SOKRA. 8.5.2015 Sokra koordinaatiohanke kokoaa, tiivistää ja välittää tietoa

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke SOKRA. 8.5.2015 Sokra koordinaatiohanke kokoaa, tiivistää ja välittää tietoa Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke SOKRA 2014 2017 8.5.2015 Sokra koordinaatiohanke kokoaa, tiivistää ja välittää tietoa 1 Sokra kokoaa, tiivistää ja välittää tietoa 8.5.2015 2 Miksi

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden ohjelma ja järjestöt. Elina Pajula, 24.4.2012 järjestöjen aluetyön kokous, Kuopio

Sisäisen turvallisuuden ohjelma ja järjestöt. Elina Pajula, 24.4.2012 järjestöjen aluetyön kokous, Kuopio Sisäisen turvallisuuden ohjelma ja järjestöt Elina Pajula, 24.4.2012 järjestöjen aluetyön kokous, Kuopio 3. Sisäisen turvallisuuden ohjelma Laaja käsitys turvallisuudesta Ennalta ehkäisy, tilanteen mukainen,

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Kannus 1.10.2013 Tiina Sivonen Lähtölaukauksena Järjestöjen yhteistyö kahvittelua vai konkretiaa tilaisuus 8.8.2007 Kutsujana Keski-Suomen Kylät ry,

Lisätiedot

Kumppanuudella kohti hyvinvointia

Kumppanuudella kohti hyvinvointia Kumppanuudella kohti hyvinvointia JAKE Järjestö ja kansalaistoiminnan kehittämishanke Kumppanuushanke: Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry ja Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot Kehityskasvatushanke (RKO/Kepa) riitta.prittinen-maarala@rko.fi

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

Verkostotapaaminen 5.6.2014 Joensuu

Verkostotapaaminen 5.6.2014 Joensuu Verkostotapaaminen 5.6.2014 Joensuu Jaana Lerssi-Uskelin 6.6.2014 - Työhyvinvointifoorumin mahdollistamana - Verkosto työpaikan työhyvinvointitoimijoille - Verkosto jonka toiminnan lähtökohtana on työpaikkojen

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma Heli Hätönen, TtT, erityisasiantuntija 12.11.2014 Kuopio 13.11.2014 Hätönen 1 Hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä PIÄLLYSMIES Toimintasuunnitelma 2015 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Hyväksytty syyskokouksessa xx.xx.2014 1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hanketoiminta... 3 Hallinto...

Lisätiedot

Suomen Pakolaisapu ry

Suomen Pakolaisapu ry Suomen Pakolaisapu ry Kansainvälistyvä kansanopisto 27. 28.11.2007 Pia Lindfors pia.lindfors@pakolaisapu.fi Taustaa Perustettu 1965 Varainkeruu Tiedotus Kouluyhteistyö ja kv-kasvatus Omat kehy-hankkeet

Lisätiedot

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II Painopistealueittain teksti hankehakemuksesta KONKREETTISET TOIMENPITEET Etelä-Savo Keski-Suomi Ehkäisevän työn kehittäminen Sijaishuollon kehittäminen 1. ei toteudu 2. toteutunut 3. toteutunut hyvin 1.

Lisätiedot

ITSEHOITOPISTEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

ITSEHOITOPISTEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ ITSEHOITOPISTEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ Väestöterveyttä yhteistyöllä hanke JAKE hanke Terveempi Itä-Suomi hanke (Terveiset johtavien hoitajien 1.11.013 pidetystä kokouksesta) Joensuu 1.11.013 5.11.013 1 3.9.013

Lisätiedot

Puheenjohtaja Tuomas Eronen avasi kokouksen. Todettiin kokouksen läsnäolijat. 2. Neuvottelukunnan toimintasuunnitelman rakentamisen jatkotyöskentely

Puheenjohtaja Tuomas Eronen avasi kokouksen. Todettiin kokouksen läsnäolijat. 2. Neuvottelukunnan toimintasuunnitelman rakentamisen jatkotyöskentely Muistio Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunnan kokouksesta Aika: 14.8.2008 klo 13-15.00 Paikka: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, maakuntasali Läsnä: Tuomo Eronen pj (x) Heidi Lehikoinen vpj (x)

Lisätiedot

Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa

Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa Riitta Topelius Kehittämispäällikkö Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi -seminaari Kuntamarkkinat 12.9.2012 27.9.2012 1 Ylä-Savo 27.9.2012 2 Väestö ja työpaikat Iisalmi noin

Lisätiedot

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen)

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen) Näin homma toimii seminaari sekä Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry 15 - vuotta Aika: Torstai 31.10.2013 Paikka: Wegeliussali, ODL, Albertinkatu 16, 90100 Oulu 9.30 Aamukahvi 10.00 Musiikkiesitys

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ITÄ-SUOMESSA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan jos ajaa maakuntaliitto a 6.2.2015 Maarita Mannelin Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunnan (JANE) kokouksesta

Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunnan (JANE) kokouksesta Muistio 4/2012 Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunnan (JANE) kokouksesta Aika Torstaina 16.8.2012 klo 13.00-15.00 Paikka Hopealahti Läsnä: Juha Hämäläinen pj (x) Timo Puustinen vpj Risto Poutiainen

Lisätiedot

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ ESITYSLISTA Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 4.6.2010 PaKaste - Lapin -osahankkeen ohjausryhmän kokous

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013

Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013 Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013 Taustaa Suomen kuntaliiton lapsipoliittinen ohjelma Eläköön lapset lapsipolitiikan suunta (2000) suosituksena jokaiselle kunnalle

Lisätiedot

Järjestöjen aluetyön kokous. Kuopio 24.4.2012

Järjestöjen aluetyön kokous. Kuopio 24.4.2012 Järjestöjen aluetyön kokous Kuopio 24.4.2012 Ohjelma klo 10.00 Avaus ja esittäytyminen klo 10.15 KASTE ohjelman tps Itä-Suomessa - alueellinen ohjelmapäällikkö Jouko Miettinen - klo 11.00 Järjestöt ja

Lisätiedot

Mihin tarpeeseen ASSI-hankkeella haetaan ratkaisua?

Mihin tarpeeseen ASSI-hankkeella haetaan ratkaisua? ASSI-hanke Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palveluiden ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa 1.10.2012 30.8.2014 Mihin tarpeeseen ASSI-hankkeella

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Snellmaninkatu 3 B, Lappeenranta (ent. asemapäällikön talo) Toimisto avoinna klo 9.00-13.00 tai sopimuksesta Puh. 040 587 2451 Sähköposti:

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Työelämän kehittämis- ja palvelutoiminta uudistuu -seminaari 3.11.2010 Hilton Helsinki Strand Hallitusneuvos Merja Leinonen merja.leinonen@minedu.fi

Lisätiedot

(Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta

(Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta (Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta TERVEYS JA TURVALLISUUS 23.5.2013 SPR:n toimintamuodot (Asetus 3 ) Tarkoituksensa toteuttamiseksi järjestö: 1) ylläpitää auttamisvalmiutta

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä

RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä osastopäällikkö Mika Pyykkö Lihastautien kehittyvä tutkimus ja hoito -konferenssi 16. 17.11.2011 Tampere Mika Pyykkö, 17.11.2011 1 Mika Pyykkö, 17.11.2011

Lisätiedot

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan maakuntaliiton keskeisimmät tehtävät Maakuntaliiton tavoitteena on Pohjois-Karjalan tekeminen entistä paremmaksi

Lisätiedot

Toimintakertomus. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintakertomus. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Toimintakertomus 2013 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Yleistä Vuodelle 2013 asetettiin painopistealueeksi Toiminnan painopistealueet näille vuosille liittyvät vahvasti laadun

Lisätiedot

Kaste-ohjelman Itä- ja Keski-Suomen aluetilaisuus

Kaste-ohjelman Itä- ja Keski-Suomen aluetilaisuus Kaste-ohjelman Itä- ja Keski-Suomen aluetilaisuus Kaste-ohjelman tavoitteet ja osaohjelmat Itä- ja Keski-Suomi 843 000 asukasta,15.6 % Suomen väkiluvusta 75 KUNTAA 4 MAAKUNTIEN LIITTOA 2 AVIA 5 SAIRAANHOITOPIIRIÄ

Lisätiedot

JANE toiminnan arviointi suhteessa maakuntaohjelma POKAT ohjelmakauteen 2014

JANE toiminnan arviointi suhteessa maakuntaohjelma POKAT ohjelmakauteen 2014 JANE toiminnan arviointi suhteessa maakuntaohjelma POKAT ohjelmakauteen 2014 YLEISIMMÄT VASTAUKSET TEEMOITTAIN 1. Klusterin vahvuudet Innostunut, eteenpäin katsova yhteinen toiminta - Innostunut ilmapiiri

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan rahoitus. Järjestötoiminnan perusteet - koulutus 25.11.2015 Liisanpuiston auditorio, Pori

Yhdistystoiminnan rahoitus. Järjestötoiminnan perusteet - koulutus 25.11.2015 Liisanpuiston auditorio, Pori Yhdistystoiminnan rahoitus Järjestötoiminnan perusteet - koulutus 25.11.2015 Liisanpuiston auditorio, Pori Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry - toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen

Lisätiedot

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä 24.4.2015 Sosiaalialan AMK-verkoston valtakunnalliset verkostopäivät Päivi Kiiskinen, erityisasiantuntija SOSTE SOSTE on Suomen suurin

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Esityslista 2/2016 1. Yhtymävaltuusto. Kokouskutsu. 02.03.2016 kello

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Esityslista 2/2016 1. Yhtymävaltuusto. Kokouskutsu. 02.03.2016 kello PohjoisKarjalan sosiaali ja terveyspalvelujen Esityslista 2/2016 1 Kokouskutsu Aika Paikka Toimielimen jäsenet 02.03.2016 kello Nurmes Heinävesi Suhonen Maija Happonen Aarno Ilomantsi Urjanheimo Hannu

Lisätiedot

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Yrjönkatu 6 (2. krs), PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 020 63 60150

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Yrjönkatu 6 (2. krs), PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 020 63 60150 Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Yrjönkatu 6 (2. krs), PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 020 63 60150 etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi www.ely-keskus.fi/satakunta, www.valkky.fi

Lisätiedot

Kyläturvallisuus ja kylien pelastusryhmätoiminta

Kyläturvallisuus ja kylien pelastusryhmätoiminta Kyläturvallisuus ja kylien pelastusryhmätoiminta Infotilaisuus Keski-Karjalan kylätoimijoille Kitee 24.4.2014 Tuomo Eronen Rautjärvi 30.7.2010 Pohjois-Karjalan KYLÄOHJELMA 2014 Pohjois-Karjalan KYLÄOHELMA

Lisätiedot

VI Valtakunnallinen depressiofoorumi ja IV Lapin mielenterveys- ja päihdepäivät Levillä 5.-7.9.2011

VI Valtakunnallinen depressiofoorumi ja IV Lapin mielenterveys- ja päihdepäivät Levillä 5.-7.9.2011 VI Valtakunnallinen depressiofoorumi ja IV Lapin mielenterveys- ja päihdepäivät Levillä 5.-7.9.2011 Ylijohtaja Timo E. Korva Lapin aluehallintovirasto 9.9.2011 1 Suomen hallituksen talouspolitiikka (2011

Lisätiedot

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013 LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013 LAPSET JA PERHEET KASTE II -HANKE ITÄ- JA KESKI-SUOMESSA YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN ARVIOIMANA SYKSY 2012 Valtakunnan

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

Järjestöjen järjestö Perustettu 1998

Järjestöjen järjestö Perustettu 1998 Järjestöjen järjestö Perustettu 1998 SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY JA YHTEISÖLLISYYS kotona asumisen tukeminen kansalaisaktiivisuuden edistäminen toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukeminen työllistäminen

Lisätiedot

KAINUUN NUOTTA RY. Veli-Matti Karppinen Toiminnanjohtaja

KAINUUN NUOTTA RY. Veli-Matti Karppinen Toiminnanjohtaja KAINUUN NUOTTA RY Veli-Matti Karppinen Toiminnanjohtaja Kainuun Nuotta ry Kainuun alueella toimivien maaseudun kyläyhdis-tysten ja taajamien asukasyhdistysten ja niiden tukijärjestöjen perustama Kainuun

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

ELO elinikäinen ohjaus Varsinais-Suomessa. Pirkko Kuhmonen 2014

ELO elinikäinen ohjaus Varsinais-Suomessa. Pirkko Kuhmonen 2014 ELO elinikäinen ohjaus Varsinais-Suomessa Pirkko Kuhmonen 2014 ELO elinikäinen ohjaus ELY-keskusten tehtävänä on elinikäiseen ohjaukseen liittyvien palveluiden koordinointi ja palveluiden saatavuuden varmistaminen.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo

Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo etunimi.sukunimi@vtkl.fi Esityksen sisältö Koordinaatiossa tapahtunutta

Lisätiedot

Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia

Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueelliset verkostot Aluejakona ELY-alueet: 1. Satakunta 2. Etelä-Savo 3. Lappi 4. Pohjanmaa

Lisätiedot

Hallituspartnerit Itä-Suomi ry. Itäsuomalainen hallitustyön kehittäjä. 30.10.2014 Hallituspartnerit Itä-Suomi ry

Hallituspartnerit Itä-Suomi ry. Itäsuomalainen hallitustyön kehittäjä. 30.10.2014 Hallituspartnerit Itä-Suomi ry Hallituspartnerit Itä-Suomi ry Itäsuomalainen hallitustyön kehittäjä Hallituspartnerit ry:n toiminta alkoi Tampereella vuonna 2003. Alueellisia yhdistyksiä on sen jälkeen perustettu mm. Turkuun, Ouluun,

Lisätiedot

Kuinka rakentaa yhdessä tekemistä ja osallisuutta?

Kuinka rakentaa yhdessä tekemistä ja osallisuutta? Kuinka rakentaa yhdessä tekemistä ja osallisuutta? Anne Pyykkönen 5.4.2016 Strategia 2015-2020 Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry Ihmisen asialla Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry on vakaa

Lisätiedot

korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa

korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa KYTKE korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa KYTKE lyhyesti Toteuttamisaika: 1.8.2015-30.6.2017 Päätavoite: korkeakouluopiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittäminen yhdistysyhteistyöllä Muita tavoitteita:

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 11/2015

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 11/2015 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2015 POHJOIS-KARJALAN ELY-KESKUS Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 11/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 22.12.2015 klo 9.00 Työttömiä pohjoiskarjalaisia 600 enemmän kuin vuosi sitten Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

Yhteinen vapaaehtoistoimintaa Pohjois-Karjalassa logo edustaa seuraavia arvoja: pohjoiskarjalaisuus, vapaaehtoisuus, yhteisöllisyys ja hyvinvointi.

Yhteinen vapaaehtoistoimintaa Pohjois-Karjalassa logo edustaa seuraavia arvoja: pohjoiskarjalaisuus, vapaaehtoisuus, yhteisöllisyys ja hyvinvointi. VAPAAEHTOISTOIMINTA POHJOIS-KARJALASSA-logo yhteistä näkyvyyttä vapaaehtoistoiminnalle! Vapaaehtoistoiminta Pohjois-Karjalassa logon tarkoituksena on saada yhteistä positiivista näkyvyyttä ja tunnettuutta

Lisätiedot

RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi

RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi ESR-sisällöt Pekka Stenfors Keski-Suomen ELY-keskus/ Turku 13.6.2014 Hallinnon muutokset ESR-rakennerahastohallinto Varsinais-Suomen osalta 1.1.2014 alkaen Keski-Suomen ELY-keskuksessa

Lisätiedot

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueilla tapahtuu, Etelä-Savo (2013) 19.2.Työhyvinvoinnin peruskäsitteet ja siitä saatu hyöty

Lisätiedot

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000 Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000 etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi www.ely-keskus.fi/satakunta, www.valkky.fi Välkky-projekti

Lisätiedot

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Hämeen ELY-keskus Paikallinen kehittäminen ja ESR Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee yhteisölähtöistä eli kansalaistoimijalähtöistä paikallista kehittämistä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu Yrityksen nimi Pohjois-Karjalan Osuuspankki Yhtiömuoto Osuuspankki Y-tunnus 21744500 Osoite Siltakatu 4, Joensuu E-mail joensuu@op.fi Puhelinnumero 0102564201 Perustamisvuosi 2008 Yhtiön kotipaikka Joensuu

Lisätiedot

Alueellisen maahanmuuton kehittämishanke 11/2009 10/2012

Alueellisen maahanmuuton kehittämishanke 11/2009 10/2012 Alueellisen maahanmuuton kehittämishanke 11/2009 10/2012 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Maahanmuuttajien omakielisen neuvonnan ja ohjauksen vakiinnuttaminen Tampereella ja muissa pirkanmaalaisissa

Lisätiedot