1. Alueellisen sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittäminen paikallisen, maakunnallisen ja valtakunnallisen vuoropuhelussa... 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Alueellisen sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittäminen paikallisen, maakunnallisen ja valtakunnallisen vuoropuhelussa... 2"

Transkriptio

1

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Alueellisen sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittäminen paikallisen, maakunnallisen ja valtakunnallisen vuoropuhelussa Järjestöjen toiminta- ja työllistämisedellytysten ja järjestöjen ja julkisen vuoropuhelun kehittäminen Kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen... 8 Seuranta ja arviointi Yhdistyksen tukirakenteet ja työhyvinvointi Yhdistyksen talous ja jäsenistö Yhdistyksen hallitus Yhdistyksen työntekijät... 15

3 Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS 2013 Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry. on maakunnallinen sosiaali- ja terveyspoliittinen toimija. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansalaisten hyvinvointiin tähtäävää sosiaali- ja terveyspolitiikkaa erityisesti aluenäkökohdat huomioon ottaen. Yhdistys toimii tasa-arvoisuuden ja sosiaalisten perusoikeuksien toteuttamiseksi ja kansalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi sekä toimeentuloturvan sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseksi, syrjäytymisen ja huono-osaisuuden vähentämiseksi. Tässä toimintakertomuksessa käsitellään yhdistyksen toimintaa toimintavuonna suhteessa seuraaviin strategisiin tavoitteisiin 1. Alueellisen sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittäminen paikallisen, maakunnallisen ja valtakunnallisen vuoropuhelussa 2. Järjestöjen toiminta- ja työllistämisedellytysten ja järjestöjen ja julkisen vuoropuhelun kehittäminen 3. Kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen Yhdistyksen projekteilla KAJO-keskus, Polkuja yrityksiin, Jake, Enpi ohjelmaan kuuluva Social services on both sides of the border, Omava, osallisuushanke Salli sekä tietoyhteiskuntakehittämisellä (Kathy Ak) on lisäksi erilliset toimintakertomukset. (www.pksotu.fi) 1

4 1. Alueellisen sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittäminen paikallisen, maakunnallisen ja valtakunnallisen vuoropuhelussa Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on vaikuttaa siihen, että ihmisten hyvinvoinnin näkökulma on osana päätöksentekoa. Sosiaalisen näkökulma tarvitaan elinkeinopolitiikan rinnalle. Keskeistä on yhteistyö muiden järjestöjen, kuntien, aluekehitysviranomaisten, sosiaalialan osaamiskeskuksen ja eri oppilaitosten kanssa. Alueellista sosiaali- ja terveyspolitiikkaa kehitetään paikallisen, maakunnallisen ja valtakunnallisen vuoropuhelussa. Keskeistä on nostaa sosiaalipolitiikan ulottuvuutta ja sosiaaliturvan kysymyksiä terveyden edistämisen rinnalle osaksi hyvinvoinnin kokonaisuutta. Yhdistys vietti toimintavuonna 75 -vuotis juhlavuotta. Yhdistyksen juhlavuoden kunniaksi järjestettiin seminaari, jonka pääpuhujina olivat Juho Saari ja Tarja Cronberg. Kansalaistalolla ja maahanmuuttajatyönkeskus Sillalla järjestettiin ohjelmalliset kansalaistilaisuudet. Kutsuvieraille järjestettiin iltajuhla. Iltajuhlassa yhdistys luovutti Rohkean raivaajan palkinnon johtaja Riitta Särkelälle ja pääkirjoitustoimittaja Helena Tahvanaiselle. Kaiken kaikkiaan tilaisuuksiin osallistui n. 250 henkilöä. Yhdistys julkaisi sanomalehti Karjalaisen välissä Ihmisen asialla juhlaliitteen, jossa kerrottiin yhdistyksen historiasta, nykyisistä toiminnoista ja keskeisistä vaikuttamisteemoista. Liitteen kokonaispainos oli kpl. Sanomalehti Karjalaisessa julkaistiin lisäksi kolumnisarja. Juhlavuonna yhdistykselle rakennettiin uusi viestintäilme, esite ja nettisivut. Yhdistyksessä harjoittelijana ollut Itä-Suomen yliopiston historian opiskelija teki yhdistykselle vanhojen pöytäkirjojen pohjalta historiakatselmuksen, jota hyödynnettiin sekä seminaarissa että lehdessä ja esitteessä. Yhdistyksessä aloitti toimintavuonna Raha-automaattiyhdistyksen tuella toiminnanjohtaja, mikä vahvistaa toiminnan pohjaa ja tukee pitkäjänteistä kehittämistyötä. Yhdistys toimi aktiivisesti alueellisen ja valtakunnallisen vuoropuhelun edistämisessä erityisesti SOSTEn kautta. Yhdistys otti kantaa SOSTEn strategiaan ja yhdistyksen toiminnanjohtaja ja työntekijöitä osallistui SOSTEn tilaisuuksiin alueella ja sosiaaliturvayhdistyksille järjestettyyn yhteistyökokouksen Helsingissä. SOSTEn hallituksessa asiantuntijajäsenenä toimi yhdistyksen puheenjohtaja Pirjo Myyry. 2

5 Yhdistys osallistui aktiivisesti sisäisen turvallisuuden ohjelman Itä-Suomen toimeenpanosuunnitelman, KAMUn toteutukseen. Yhdistyksen toiminnanjohtaja osallistui sisäisen turvallisuuden koordinaatioryhmän työskentelyyn. Yhdisti käynnisti toimeenpanoon liittyen kaksi pilottia: maahanmuuttajien arjen turvallisuutta edistävän pilotin, jota esiteltiin Kamu:n seututilaisuudessa Kontiolahdella ja valtakunnallisessa turvallisuusseminaarissa Mikkelissä sekä ikäihmisten arjen turvallisuutta edistävän pilotin. Yhdistys toimi aktiivisesti Venäjä-yhteistyössä Enpi-ohjelmaan liittyvän Social services on both sides of the border hankkeen kautta. Hankkeessa organisoitiin mm venäläisille yhteistyökumppaneille vierailuohjelma Joensuuhun ja Juukaan erityisesti matalan kynnyksen ja liikkuvien palveluiden kehittämisen näkökulmasta sekä osallistuttiin yhteisen opetuksen kehittämiseen Petroskoin yliopiston ja Karelia ammattikorkeakoulun kanssa. Yhdistys solmi aiesopimuksen pietarilaisen Independent Social Research Centerin kanssa hankeyhteistyöstä. Yhdistys toimi lisäksi aktiivisena Järjestöasiain neuvottelukunnan Janen Venäjä-työryhmässä. Yhdistyksen hankkeissa oli useita harjoittelijoita alueen oppilaitoksista erityisesti Humakista, Karelia ammattikorkeakoulusta sekä Itä-Suomen yliopistosta. Yhteistyössä JAKE-hankkeen ja osallisuushanke Sallin kanssa organisoitiin opinnäytetyöpajoja (3 kpl), joissa käsiteltiin opinnäytetöitä ja etsittiin opinnäytetyöaiheita kansalaistoiminnan, osallisuuden ja monikulttuurisuuden teemoilla. Yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston, Sosiaalipoliittisen yhdistyksen Joensuun osaston ja ISOn kanssa järjestettiin toukokuussa perinteinen Jäidenlähtöseminaari Joensuussa teemalla Hyvinvoinnin valintatalo kohti yksilön vapautta vai arjen epävarmuutta. Seminaarin pääpuhujana toimi sosiaalipolitiikan professori Liisa Häikiö ja siihen osallistui n 50 henkilöä. Yhdistys järjesti vaikuttamistilaisuuden RAY:n rahoituslinjauksiin liittyen Joensuussa. Tilaisuudessa alusti ja oli kuultavana RAY:n hallituksen jäsen, kansanedustaja Anu Vehviläinen. Yhdistys organisoi bussimatkan SOSTEn valtakunnallisille sosiaali- ja terveysturvan päiville Seinäjoelle. Matkalle osallistui yhdistyksen henkilöstö, hallituksen edustajia sekä yhteistyökumppaneita. 3

6 Matkan bussiseminaareissa rakennettiin yhteistyötä osallistujien välille sekä analysoitiin päivien työryhmien tuotoksia. Yhdistys solmi avainkumppanuussopimuksen Karelia amk:n kanssa ja yhteistyösopimuksen maahanmuuttajatyönkeskus Sillan järjestöyhteistyöstä Suomen Pakolaisavun ja Joensuun monikulttuurisuusyhdistyksen kanssa. Edustukset työ- ja ohjausryhmissä: Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmässä MYR:issä yhdistystä edusti tj Elina Pajula Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunnan (JANE) jäsenenä toimi Elina Pajula Yhess hankkeen ohjausryhmässä (Juuan kunta) yhdistystä edusti hallituksen jäsen Toivo Rissanen. Itä-Suomen Sosiaalialan osaamiskeskuksen hallituksessa yhdistystä edusti Elina Pajula ISAT ammattikorkeakoulujen (Karelia ja Savonia) yhteisen painoalan väljästi asutun alueen ikäosaamisen neuvottelukunnassa yhdistystä edusti Elina Pajula Sisäisen turvallisuuden ohjelman Itä-Suomen koordinaatioryhmässä yhdistystä edusti Elina Pajula Pohjois-Karjalan maakuntaliiton hyvinvointiryhmässä ja sosiaali- ja terveysjohdon kokouksissa yhdistystä edusti Elina Pajula KASTE -ohjelman alueellisessa johtoryhmässä yhdistystä edusti Elina Pajula Karelia amk:n Sohvi-hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana toimi Elina Pajula Itä-Suomen sairaanhoitopiirien Kaste-ohjelmaan kuuluvan Tervis-hankkeen laajennetussa ohjausryhmässä sekä Pohjois-Karjalan alueryhmässä toimi Elina Pajula Suomen Pakolaisapu ry:n Kasvokkain-hankkeen ohjausryhmässä toimi Omava hankkeen palveluneuvoja Kirsi Lumatjärvi, varajäsenenä monikulttuurisuustyön kehittäjä Ville Elonheimo JAKE-hankkeesta. Joensuun kaupungin maahanmuuttajatyön asiakastyöryhmän jäsenenä toimi Ville Elonheimo, varajäsenenä Kirsi Lumatjärvi. Joensuun ja Outokummun työllisyyden kuntakokeilun ohjausryhmässä yhdistystä edusti varsinaisena jäsenenä KAJO-keskuksen projektipäällikkö Johanna Seppänen ja varajäsenenä Elina Pajula. Osaaminen näkyväksi työllisyyshankkeen ja TYPKE-hankkeen ohjausryhmissä sekä Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitoksen TYVA-hankkeen kehittämisryhmässä yhdistystä edusti Johanna Seppänen Joensuun kaupungin työllisyysasioita käsittelevässä Jostiva-työryhmässä yhdistystä edustivat projektipäällikkö Timo Hartikainen Polkuja yrityksiin hankkeesta ja Johanna Seppänen Toimijuuden tuki: Koulutus- ja työsiirtymät, toimijuus ja ohjaus hankkeen ohjausryhmässä yhdistystä edusti varsinaisena jäsenenä Johanna Seppänen ja varajäsenenä työhönvalmentaja Marika Myllynen KAJOkeskus -hankkeesta 4

7 2. Järjestöjen toiminta- ja työllistämisedellytysten ja järjestöjen ja julkisen vuoropuhelun kehittäminen Sosiaaliturvayhdistyksen toiminnan kautta tuetaan paikallisten yhdistysten toiminta- ja työllistämisedellytyksiä sekä pitkäaikaistyöttömien työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Paikallisyhdistysten toimintaa tukemalla tavoitteena on luoda edellytyksiä järjestöjen tasavertaisemmalle osallistumiselle paikalliseen kumppanuuden ja hyvinvoinnin rakentamisessa. Tietoverkkojen mahdollisuuksia hyödynnetään kehittämistyössä. Itä-Suomen sosiaaliturvayhdistysten kautta haetaan vaikuttavampia yhteistoiminnan muotoja. yhteistoiminnan KAJO-keskus hanke sai rahoituksen ELY-keskukselta vuosille Kuntakumppanina jatkoi Joensuun kaupunki ja uusi kumppanuus solmittiin Lieksan kaupungin kanssa. Hanke tarjosi järjestöille tukipalvelua palkkatukityöllistämisessä taloushallintoon ja työnantajuuteen liittyen. Palvelujen piirissä oli toimintavuonna keskimäärin 31 palkkatuella työllistävää yhdistystä kuukaudessa. Palkansaajia oli keskimäärin 177 henkilöä kuukaudessa, joista 99 oli palkkatuella. KAJO-keskuksen työhönvalmentajan ohjauksessa oli 40 yhdistyksiin palkkatuella työllistynyttä henkilöä, joista 26 % löysi työ- tai koulutuspaikan 3kk kuluessa palkkatukijakson päättymisestä. Vuoden aikana vierailtiin 26:ssa työllistävässä asiakasyhdistyksessä keräten tietoa sekä ottaen käyttöön palkkatukijakson arviointimalli. Palkkatukityöntekijöille ja yhdistystyönantajille järjestettiin koulutusta. KAJOkeskuksen toimintamalli oli Innopalkinto-ehdokkaana kymmenen parhaan joukossa. KAJO-keskus toimi maakunnan työllisyyspoliittisten hankkeiden yhteyskeskuksena, järjesti säännöllisesti seudullisia ja maakunnallisia työllisyyshankkeiden tapaamisia ja osallistui mm. Joensuun seudun työllistymispalvelujen kartaston suunnitteluun. Omarahoitusosuuden kattamista varten tehtiin maksullista palkanlaskentaa ja kirjanpitoja asiakasyhdistyksille. Polkuja yrityksiin projektin toiminta jatkui ELY -keskuksen työllisyyspoliittisella avustuksella. Joensuun kaupunki on sitoutunut hankkeen omarahoitusosuuteen. Projektin tavoitteena oli työllistää pitkäaikaistyöttömiä, nuoria ammattikoulutuettuja tai osatyökykyisiä työnhakijoita palkkatuen avulla yrityksiin. Projektiin ohjautui yhteensä 57 asiakasta. Työ- tai koulutuspaikka löytyi vuoden aikana 28 henkilölle. Kolme työsuhdetta oli toistaiseksi voimassa olevia. Lisäksi vuoden 2012 aloit- 5

8 taneista työllistyi vuoden 2013 puolella yhteensä 11 henkilöä. Työllistymisiä varten otettiin 490 yrityskontaktia. Työnetsijäringin toimintamalli pääsi Innokylän Innopalkintoehdokkaaksi ja ringin strategiatyö saatiin päätökseen. Palkkatukitiedottaminen toteutettiin yhteistyössä Pohjois-Karjalan yrittäjät ry:n, Pohjois-Karjalan Te-toimiston ja Pohjois-Karjalan Oppisopimuskeskuksen kanssa. keväällä Y-aamiaiset järjestettiin ensimmäisen kerran Pielisen Karjalassa. Asiakasyhteistyötä tehtiin maakunnallisten työllisyyshankkeiden, Pohjois-Karjalan Te-toimiston sekä Joensuun seudun työvoiman palvelukeskuksen kanssa. Projekti päättyi joulukuussa Projektin vaikuttavuus oli 38% projektin päättyessä. RAY:n rahoittama KATHY- toiminta tuki järjestöjen ja kansalaisten tietoteknistä ja viestinnällistä osaamista. Kathy toteutti yhdistyksen omille työntekijöille kaksi atk-koulutusta ja muille yhdistyksille 3 koulutusta. Kathy tuki järjestöjen verkkoviestintää ja tiedotusta ylläpitämällä JELLIjärjestötietopalvelua ja siihen liittyviä tiedottamiskäytäntöjä. Jelli tiedottaa -uutiskirje lähetettiin vuonna yhteensä 23 kertaa. Vuonna 2013 Jelli tiedottaa-uutiskirjeen postituslistalle liittyi 124 uutta tilaajaa. Valtakunnallinen hyvinvointialan tapahtumatiedote lähetettiin 3 krt yhdessä Kareliaammattikorkeakoulun työntekijän kanssa. Järjestöjen tietoteknistä osaamista tukevia järjestökäyntejä oli vuoden aikana 21 kpl. Kathy-toiminta vastasi myös Sosiaaliturvayhdistyksen projektien, Kansalaistalon henkilökunnan, sekä eri nettipisteiden tietokoneiden ylläpidosta. Kathy-toiminnan viestintäkoordinaattori osallistui työryhmien ja verkostojen työskentelyyn. JANEn koulutustyöryhmän jäsenenä osallistuttiin Pohjois-Karjalan järjestöpäivien sekä Kruunaa aikasi vapaaehtoistoiminnalla -tempauksen järjestämiseen. Uutena toimintamuotona käynnistettiin yhdistysten viestintärinki. Vuonna 2013 Kathy-toiminta vastasi mainostoimiston kanssa yhdistyksen uuden viestinnällisen ilmeen suunnittelusta sekä uudistettujen esitteiden, käyntikorttien sekä julkaisupohjien toteuttamisesta. Myös useita eri tilaisuuksien videotaltiointeja toteutettiin eri yhdistyksille. Omakielisten koto-valmentajien kokeiluhankkeessa (ESR lump sum) kehitettiin maahanmuuttajien neuvontaa ja osallisuusmahdollisuuksia, koto-valmentajien koulutusta ja heidän valmiuksiaan lähteä erilaisiin asiointiaputehtäviin ja kulttuuritulkeiksi harjoittelupaikoille. 6

9 Maahanmuuttajien neuvontapiste muutti uusiin tiloihin maaliskuussa yhdessä JoMonin ja Suomen Pakolaisapu ry:n työntekijöiden kanssa. Myös Joensuun kaupungin maahanmuuttajapalvelut muuttivat samoihin tiloihin toukokuussa. Näin syntyi Maahanmuuttajatyön keskus Silta. Kuluneen vuoden aikana yhteistyö eri toimijoiden välillä vahvistui huomattavasti ja maahanmuuttajille tarjolla olevat palvelut kehittyivät. Yhteistyötä kehitettiin myös valtakunnallisten toimijoiden kanssa. Reiluna Joen Yö:ssä koulujen työpajoihin, norsupalloturnaukseen ja iltaklubiin saatiin mm. Yhteiset Lapsemme ry:n työntekijäpanosta ja Ice Hearts ry:n valmentajia ja pelaajia. Maahanmuuttajien neuvontapisteen toiminnan aikana omakielisen neuvonnan merkitys on korostunut ja kasvanut. Hankkeessa lisättiin koto-valmentajien asiointiapua ja työpaikoille tarjottavaa kulttuuritulkkausapua sekä kielivalikoimaa. Työntekijöiden työnkuvaa itsenäistettiin työssäoppimisen lisäksi järjestettyjen säännöllisten koulutusten avulla. Hankkeen aikana palvelukielinä olivat suomi, englanti, venäjä, somalia, thai ja arabia. Vuonna 2013 neuvontapisteessä oli 614 asiointitapahtumaa. Asiointiapukertoja oli yhteensä 92 joista työharjoittelupaikoilla tapahtuneita kulttuuritulkkauksia 9 kertaa. Joensuun kaupungin maahanmuuttajapalveluiden työntekijät käyttivät lisääntyvässä määrin omakielisten koto-valmentajien työpanosta asiakastyössä. Yhdistys käynnisti yhteistyössä Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen ja Pohjois-Karjalan Kylien kanssa viisivuotisen järjestöjen toimintaedellytyksiä kehittävän yhteistyöhankkeen, JAKEn, jossa yhdistyksen roolina on kehittää Janen toimintaa ja vapaaehtoistyötä sekä järjestöjen monikulttuurisuustyötä. Monikulttuurisen järjestötoiminnan kehittäjä aloitti 1.1. ja vapaaehtoistoiminnan kehittäjä Vapaaehtoistoiminta: Vapaaehtoistoiminnan kehittäjä aloitti Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANEn, JANEn työvaliokunnan sekä JANEn koulutustyöryhmän sihteerinä. Järjestöpäivät järjestettiin Kiteellä. Osallistujia järjestöpäivillä oli noin 40 henkeä. Kruunaa aikasi vapaaehtoistoiminnalla -tapahtuma järjestettiin valtakunnallisena Vapaaehtoisten päivänä Tapahtumaan osallistui 11 yhdistystä. JANE-toimintamallin levittämisestä Itä-Suomeen käytiin keskusteluja mm. SOSTEn Itä-Suomen erityisasiantuntijan kanssa. 7

10 Monikulttuurisuus: Maahanmuuttajatyön keskus Sillan avajaiset pidettiin JAKE-hanke valmisteli tämän Joensuun kaupungin, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen, Suomen Pakolaisavun ja Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistyksen yhteisen toimintakeskuksen perustamista ja mm. veti viikkopalavereita. Osallistuttiin Itä-Suomen sisäisen turvallisuuden KAMU-työhön ja organisoitiin Sisäisen turvallisuuden sihteeristön vierailu Joensuussa maahanmuuttajien arjen turvallisuuden edistämiseksi. JAKE koordinoi Pohjois-Karjalan järjestöjen monikulttuurisuusverkostoa MOVEa ja Joensuun seudun rasismin vastaista työryhmää, osallistui Lieksan ja Keski-Karjalan verkostoihin ja tutustui Iisalmen ja Mikkelin verkostoihin. Kehittäjä aloitti JANEn Venäjätyöryhmän JaneVen sihteerinä. Moi-infoa julkaistiin maahanmuuttaja-alan tiedotteena noin 20 kertaa. Maahanmuuttajien osallistumista pohjustettiin järjestämällä keskustelutilaisuuksia, esitelmöimällä mm. osallisuuden portaista, ohjaamalla alan hankkeita ja osallistumalla ohjelmatyöhön. Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon yhdistykset jatkoivat itäsuomalaisten sosiaaliturvayhdistysten yhteistyötä. Yhteistyökokouksessa Mikkelissä päätettiin käynnistää itäsuomalaisten sosiaaliturvayhdistysten yhteinen strategiatyö. Itäsuomalaisten sosiaaliturvayhdistysten hallitusten välinen konferenssi (HVK) järjestettiin Helatorstaina yhdeksännen kerran; tällä kertaa Kontupohjaan, Karhumäkeen ja Petroskoihin. Petroskoissa vierailtiin Enpi-yhteistyöhankkeen pääpartnerin Uteshenie-järjestön toimitiloissa. Matkalle osallistujat tulivat yhdistyksen hallituksen lisäksi Kuopiosta ja Helsingistä. 3. Kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen Kansalaisten ääni ja näkökulma välittyvät heikosti poliittiseen päätöksentekoon ja suunnitteluun. Kansalaisten oma osaaminen on tärkeä voimavara, joka tulee saada käyttöön ja esille. Kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen on yhdistyksen toiminnan läpäisevä toimintaperiaate ja osallisuus keskeinen käsite. Julkisen, järjestöjen ja kansalaistoiminnan vuoropuhelu edellyttää toiminnallisia areenoita, kohtaamispaikkoja, jotka luovat edellytyksiä yhteiselle 8

11 ymmärrykselle sekä uusien toimintamuotojen syntymiselle. Yhdistys on mukana Joensuun kansalaistalon kehittämistoiminnassa. osallisuushanke Sallissa Pohjois-Karjalassa toteutettiin sosiaalitoimistojen asiakaspalautepäivä Joensuussa ja Kontiolahdella sekä kehitettiin asiakaspalautteen keräämisen malli kuntouttavan työtoiminnan ryhmässä yhteistyössä Karelia AMK:n ja kuntien kanssa.vertaistoimintaa Joensuun alueella 2013 opas päivitettiin ja sitä levitettiin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Järjestettiin Ota koppi -työpaja erityistä tukea tarvitsevien nuorten palveluihin liittyen. Kansalaistalolla järjestettiin Arki-infoja kahdeksan kertaa. Suunniteltiin ja toteutettiin Osallistu! Vaikuta! teemaviikko yhteistyössä kumppaneiden kanssa Joensuun seutukirjaston kirjastoissa. Keski- Suomessa Jyväskylän nuorten aikuisten ääni -ryhmä suunnitteli ja toteutti Sallin ja PalKohankkeen tukemana nuorten aikuisten ja viranomaisten ja päättäjien kohtaamisia (3 tilaisuutta). Jyväskylässä aloitettiin Arki-infojen sarja osana Kansalaistoiminnankeskus Mataran toimintaa. Etelä-Savossa toteutettiin sosiaalitoimistojen asiakaspalautepäivä Mikkelin Seutusoten alueella sekä toteutettiin nuorten kohtaamispaikka Olkkarin toiminnallinen asiakaspalautteen kerääminen yhteistyössä Mikkelin AMK:n kanssa. Pohjois-Savossa Kuopiossa kerättiin palvelukokemuksia asukastupien kävijöiltä ja koostettu raportti toimitettiin asukastupatoiminnan kehittämisen tueksi. Hankkeella oli ohjauksessa 4 opiskelijaharjoittelijaa ja hankkeelle valmistui yksi opinnäytetyö. Tehtiin yhteistyötä Itä- ja Keski-Suomen Kaste-kokonaisuudessa. Hankkeessa kehitettyjen toimintamallien kuvaaminen aloitettiin Innokylän kehittämisympäristöön. Hankkeen tukena toimi kehittämisrakenne, jonka puitteissa järjestettiin neljä kehittämispäivää. Hanke piti yllä osallisuussivustoa Aloitettiin keväällä 2014 julkaistavan artikkelikokoelman työstäminen. Yhdistys osallistui valtakunnallisille Kohtaamispaikkapäiville Jyväskylässä ja oli mukana mahdollistamassa ja organisoimassa kansalaistalon ja muiden vapaaehtoisten osallistumista päiville. Yhdistyksen Kathy-toiminnan työntekijät toteuttivat matkalta ja päiviltä videon, joka esitettin päivien lopuksi. 9

12 Perinteinen vapaaehtoistoiminnan päivä järjestettiin joulukuussa Pop up tapahtumana Joensuun alueen marketeissa teemalla Kruunaa päiväsi vapaaehtoisena. Alueellisesta organisoinnista vastasi Järjestöasiain neuvottelukunta JANE. Yhdistys toimi keskeisenä tiedottajana tapahtumasta järjestöille. Yhdistyksen Kathy-toiminnan avulla tuettiin ihmisten tietoteknistä osaamista ja osallistumismahdollisuuksia. Kathy-toiminnan ylläpitämä Kansalaistalon nettikahvila sekä Utran puukoulun nettipiste tarjosivat ihmisille mahdollisuuden maksuttomaan tietokoneiden käyttöön. Vuonna 2013 jatkettiin Kansalaistalon atk-neuvontapalvelua, jossa käyntikertoja oli yhteensä 95 kpl. Kesällä Kansalaistalon kävijöille järjestettiin valokuvauskurssi (7 krt), jolle osallistui 5-7 henkilöä / osallistumiskerta. Yhdistyksen työntekijöitä ja harjoittelijoita osallistui kansalaistalotoiminnan organisointiin ja kehittämiseen. SEURANTA JA ARVIOINTI Yhdistys käynnisti toimintavuonna arvioinnin systemaattisen kehittämisen. Yhdistyksen arviointimentorin, Johanna Seppäsen tuella järjestettiin KAMU päivänä arviointityöpaja, jossa rakennettiin yhdistyksen hankkeiden toiminta arviointitaulukoihin. Arviointia kehitetään edelleen vastaamaan sisäisen arvioinnin tarpeisiin toimintojen vaikuttavuuden kehittämiseksi. Yhdistys toteutti loppuvuonna sidosryhmäkyselyn, joka lähetettiin 284 kpl julkisen ja järjestöpuolen yhteistyötahoille. Kyselyyn tuli 95 vastausta. Pääsääntöisesti palaute oli kiittävää ja yhdistyksen toiminnat olivat tunnettuja ja tarpeellisiksi koettuja. Kysely tuotti runsaasti konkreettista tietoa ja toiveita toimintojen kehittämisen suunnasta. 10

13 Opinnäytetyöt Sari Matilainen/Jyväskylän AMK Taidetyöpajanuorten tieto-osallisuuden kokemukset Jyväskylän sosiaali- ja työvoimapalveluissa Tuomas Heinola, HUMAK: Tutkimus rasismista kolmessa Joensuun seudun jalkapallojoukkueessa Hanna Kääriäinen, HUMAK: Tule mukaan, sinä olet tärkeä! Venäjältä Suomeen muuttaneiden henkilöiden osallistumismahdollisuuksien edistäminen järjestötoiminnassa Marika Siilin, Karelia AMK: Oikkee ihminen tuohon hommaan ja tekkee oikeesti kaikkensa. Polkuja yrityksiin -projektin asiakkaiden kokemuksia saamastaan ohjauksesta. YHDISTYKSEN TUKIRAKENTEET JA TYÖHYVINVOINTI Yhdistyksen yleiskokous hyväksyi maaliskuussa uudet ajanmukaiset säännöt. Taloussääntöä päivitettiin ja selkeytettiin. Yhdistyksen projektien ja toimintojen tukena toimi kehittämisrakenne KAMU. KAMU-päiviä pidettiin toimintavuoden aikana neljä ja niiden aikana käsiteltiin osavuosikatsauksia, aikatauluja, työsuhdeasioita, työhyvinvointia ja sisällöllisiä kysymyksiä eri teemojen pohjalta. Kamu-päivien yhteyteen rakennettiin yhteistä virkistäytymistä. Yhdistyksen kunkin projektin tai toimintakokonaisuuden alueella toimi tiimirakenne, joka kokoontui säännöllisesti ja jossa sisältöjä ja haasteita käsiteltiin yhteisesti suhteessa tavoitteisiin. Yhdistys hyväksyi toimintavuonna uuden paikallisen sopimuksen, päivitti työsuojeluohjelmansa ja otti käyttöön työkyvyn tuen periaatteet. Yhdistyksen työpisteisiin tehtiin työpaikkatarkastukset ja ergonomiatarkastukset työterveydenhuollon toimesta. Työsuojeluohjelman mukainen työsuojelutoimikunta käynnisti työskentelynsä. Yhteistyössä kansalaistalon taustatahojen kanssa työntekijöille ja yhteistyötoimijoille tarjottiin kerran viikossa ilmainen salivuoro TYKY-toimintana. Syksyllä työntekijät saivat käyttöönsä lounassetelin ja liikunta- ja kulttuurisetelin työhyvinvoinnin edistämiseksi. 11

14 Yhdistyksen projektien ohjausryhmät: KAJO-keskus: Arto Mononen (pj) Tuula Hirvonen Mari Suhonen Elina Pajula Sari Riikonen Kaija Männistö Lea Vallius Marjatta Heikkilä Riikka Korkalainen POLKUJA YRITYKSIIN -projekti: Pauli Tahvanainen Satu-Sisko Eloranta Elina Pajula Arto Mononen Pirjo Valima-Bamberg Mari Suhonen Antero Oinonen Lea Vallius Tarja Hakulinen Merja Blomberg Johanna Seppänen Timo Hartikainen Matleena Pekkanen Honkalampisäätiö/Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys Pohjois-Karjalan te-toimisto Pohjois-Karjalan ELY- keskus Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys Joensuun kaupunki Lieksan kaupunki Pohjois-Karjalan Työttömien Yhdistysten Toimintajärjestö Kotikartanoyhdistys Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, aikuisopisto JOSEK/ Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys Joensuun kaupunki Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys Honkalampi-säätiö/Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys Pohjois-Karjalan työ- ja elinkeinotoimisto Pohjois-Karjalan ELY-keskus Pohjois-Karjalan aikuisopisto/ Oppisopimuskoulutus Pohjois-Karjalan Työttömien Yhdistysten Toimintajärjestö Pohjois-Karjalan Liikunta ry./ulity-työllisyyshanke Pohjois-Karjalan yrittäjät Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys / KAJO-keskus Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys/ Pyry Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys / Pyry osallisuushanke Salli: Pirjo Myyry, pj Sakari Möttönen Antti Tervasmäki Mikko Karinen, vpj Anne Astikainen Elina Pajula Tarja Kauppila Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys Keski- Suomen Sosiaaliturvayhdistys Etelä-Savon Sosiaali- ja terveysturvayhdistys Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (ISO) 12

15 Jouko Miettinen Irma Ahokas-Kukkonen Tuula Kukkonen Eeva Jokinen Marja-Leena Meriläinen Saara Pesonen Itä- ja Keski-Suomen alueen KASTE Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu Itä-Suomen yliopisto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Itä-Savon Sairaanhoitopiiri JAKE ohjausryhmä: Liisa Karikko Katja Kolehmainen Timo Ruoko Tuomas Lappalainen Timo Reko Pirkko Hyvärinen Arja Jämsén Jari Horttanainen Jorma Turunen Anu Niemi Johtoryhmän jäsenet: Elina Pajula Vesa Korpelainen Tuomo Eronen Joensuun terveyspalvelut Pohjois-Karjalan Martat Suomen Sydänliitto Karelia-ammattikorkeakoulu Maaseudun Sivistysliitto Pohjois-Karjalan Kylät Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Joensuun kaupunki Kiteen kaupunki Perusterveydenhuollon yksikkö Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus Pohjois-Karjalan Kylät Omakielisten koto-valmentajien hankkeen kehittämistyöryhmä: Hanna Veijonmaa Pohjois-Karjalan te-toimisto Saija Manninen Pohjois-Karjalan ELY-keskus/Työvoima hanke Tuija Vartiainen-Gomez PKKY Aikuiskoulutuskeskus Sari Härkönen PKKY Niittylahden opisto Abdullahi Shabiin JoMoni Anne Päivinen Joensuun kaupunki Joensuun maahanmuuttajapalvelut Tarja Munne Joensuun kaupunki Joensuun maahanmuuttajapalvelut Anni Rannikko JoMoni Raisa Lappeteläinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus 13

16 YHDISTYKSEN TALOUS JA JÄSENISTÖ Yhdistyksen projekteja rahoittivat Ray, Pohjois-Karjalan Ely-keskus, ESR, Joensuun ja Lieksan kaupungit. Tavoitteidensa toteuttamiseksi yhdistys on rahoittanut toimintaansa oman toiminnan tuottojen ja yhdistyksen, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n ja Joensuun kaupungin yhteistoimintasopimuksen pohjalta. Toiminnan kokonaistuotot olivat toimintavuoden aikana ,32 euroa. Tilinpäätös osoittaa ylijäämää 751,44 euroa. Yhdistyksellä oli jäseniä: 30 järjestöjäsentä, 42 henkilöjäsentä. Yhdistyksen taloutta hoiti toimintavuonna talouspalvelusihteeri Piia Heikkinen. YHDISTYKSEN HALLITUS Yhdistyksen hallitus kokoontui toimintavuoden aikana yhdeksän kertaa, joista maaliskuussa vuosikokouksessa valittu uusi hallitus seitsemän kertaa. Maaliskuussa vuosikokous valitsi hallitukseen uusien sääntöjen mukaisesti seuraavat jäsenet: Jäsen: Pirjo Myyry pj Toivo Rissanen vpj Airi Turunen Arja Jämsén Pauli Tahvanainen Tero Oinonen Tuomas Lapppalainen Asiantuntijajäsenet: Irma Ahokas-Kukkonen Arto Mononen Eeva Jokinen 14

17 Yhdistyksen sihteerinä toimi yhdistyksen toiminnanjohtaja Elina Pajula ja taloudenhoitajana yhdistyksen talouspalvelusihteeri Piia Heikkinen Yhdistyksen tilintarkastajina toimi: Yhdistyksen tilintarkastuksen hoiti Ernst&Young Oy vastuullisena tilintarkastajana Virpi Hakkarainen YHDISTYKSEN TYÖNTEKIJÄT Elina Pajula, toiminnanjohtaja Juha Halme, suunnittelija Jaana Hiltunen (Itä-Suomen yliopiston palkallinen harjoittelujakso) Petrus Kuoppala (Itä-Suomen yliopiston palkallinen harjoittelujakso) Krista Kirjavainen (Itä-Suomen yliopiston palkallinen harjoittelujakso) JAKE-hanke Hanna Kääriäinen, vapaaehtoistoiminnan kehittäjä Ville Elonheimo, monikulttuurisen järjestötoiminnan kehittäjä KAJO-keskus Johanna Seppänen, projektipäällikkö Piia Heikkinen, talouspalvelusihteeri Kristiina Turunen, työllistämissihteeri Marika Myllynen, työhönvalmentaja Kathy-toiminta Marleena Laakso, viestintäkoordinaattori Jarkko Rissanen, atk-asiantuntija Tapani Liimatainen, atk-työntekijä 15

18 Niilo Korhonen, atk-työntekijä Mari Ahjokari, viestintäassistentti Omakielisten kotovalmentajien kokeiluhanke: Kirsi Lumatjärvi, palveluneuvoja Aadan Samatar Ali, somalinkielinen koto-valmentaja Natalia Immonen, venäjänkielinen koto-valmentaja Somphan Phetchan, thainkielinen koto-valmentaja Jamal Lafgani, arabiankielinen koto-valmentaja Hanna-Leena Partinen, kesälomansijainen Ahmed Safiri, ryhmän vetäjä osallisuushanke Salli: Anne Pyykkönen, projektipäällikkö Tuila Juvonen, projektikehittäjä Tiina Airaksinen, projektikehittäjä Hanna Pieviläinen, projektikehittäjä Tanja Saukkonen, projektikehittäjä Heidi Oinonen, (Itä-Suomen yliopiston palkallinen harjoittelujakso) Polkuja yrityksiin -projekti Timo Hartikainen, projektipäällikkö Matleena Pekkanen, yrityspoluttaja Harjoittelijat ja työelämävalmennuksessa olleet: Anja Tiainen sosionomiopiskelija (Karelia amk) Enni Turunen sosionomiopiskelija (Karelia amk) Sari Matilainen sosionomiopiskelija (Jyväskylän yliopisto) 16

19 Heidi Halonen, liiketalouden perustutkinnon opiskelija (Pkky, aiko) Marika Siilin, sosionomiopiskelija (Karelia amk) Seija Parviainen, taloushallinnon ammattitutkinnon suorittaja Taina Ben Daoud, liiketalouden perustutkinnon suorittaja Juuso Rautiainen (Te-tsto) Hawo Mahamud Habarwaa (Te-tsto) Lina Juvonen (Te- toimisto) Noora Nevalainen sosionomiopiskelija (Karelia amk) Anni Taralainen, sosionomiopiskelija (Karelia amk) Tatu Tossavainen sosionomiopiskelija (Karelia amk) Niina Hiltunen, sosionomiopiskelija (Karelia amk) Anni Rask sosionomiopiskelija (Karelia amk) Anni Lyyra, sosionomiopiskelija Karelia amk Hanna Kääriäinen (HUMAK) Pasi Liimatta, (Karelia osaamissalkku) Lisäksi: Sosiaalitoimistojen asiakaspalautepäivän toteuttamisessa Salli-hankkeessa oli mukana 14 sosionomi aikuisopiskelijaa Karelia amk:sta ja 28 sosionomiopiskelijaa Mikkelin amk:sta. Mikkelin Olkkarin asiakaspalautteen keräämisessä oli mukana 3 yhteisöpedagogiopiskelijaa Mikkelin amk:sta. 17

1. Alueellisen sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittäminen paikallisen, maakunnallisen ja valtakunnallisen vuoropuhelussa... 1

1. Alueellisen sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittäminen paikallisen, maakunnallisen ja valtakunnallisen vuoropuhelussa... 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Alueellisen sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittäminen paikallisen, maakunnallisen ja valtakunnallisen vuoropuhelussa... 1 2. Järjestöjen toiminta- ja työllistämisedellytysten ja järjestöjen

Lisätiedot

Ihmisen ääni kuuluviin osallisuushanke Salli osallisuuden edistäjänä

Ihmisen ääni kuuluviin osallisuushanke Salli osallisuuden edistäjänä Ihmisen ääni kuuluviin osallisuushanke Salli osallisuuden edistäjänä Salli osallisuus! 24.11.2011 Anne Pyykkönen projektipäällikkö osallisuushanke Salli Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry - Hallinnointi

Lisätiedot

Maahanmuuttajien turvallisuuden edistäminen

Maahanmuuttajien turvallisuuden edistäminen Maahanmuuttajien turvallisuuden edistäminen Valtakunnalliset sisäisen turvallisuuden päivät Mikkeli 6.9.2013 Ville Elonheimo Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry. 19.2.2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry. 19.2.2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry. 19.2.2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Sosiaali- ja terveyspolitiikan toimintaympäristö on kiihtyvässä muutoksessa ja tulevien vuosien suuntaa leimaa

Lisätiedot

Järjestöjen ja kuntien yhteistyö kuntalaisten osallisuuden edistämisessä

Järjestöjen ja kuntien yhteistyö kuntalaisten osallisuuden edistämisessä Järjestöjen ja kuntien yhteistyö kuntalaisten osallisuuden edistämisessä Osallisuushanke Sallin kokemuksia kehittämistyöstä Projektipäällikkö Anne Pyykkönen KANTU 13 PÄIVÄT Työryhmä 12 Kuntien ja järjestöjen

Lisätiedot

osallisuushanke Salli

osallisuushanke Salli osallisuushanke Salli Osallisuuden jäljillä 2011-2014 9.6.2014 Kuva: Ninka Reittu-Kuurila Sallin tavoitteena on Hankkeen päämääränä on lisätä heikossa asemassa olevien ihmisten osallisuutta sekä kuntien

Lisätiedot

Yhteistyö, verkostot, innostuminen ja onnistuminen Maahanmuuttajat vertaistuella osallisiksi, tasavertainen yhteiskunta -tapahtuma Helsinki 7.11.

Yhteistyö, verkostot, innostuminen ja onnistuminen Maahanmuuttajat vertaistuella osallisiksi, tasavertainen yhteiskunta -tapahtuma Helsinki 7.11. Yhteistyö, verkostot, innostuminen ja onnistuminen Maahanmuuttajat vertaistuella osallisiksi, tasavertainen yhteiskunta -tapahtuma Ville Elonheimo Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys Miten innostuimme

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari kehittämispäällikkö Elina Pajula

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari kehittämispäällikkö Elina Pajula Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari 5.12.2008 -kehittämispäällikkö Elina Pajula Aktiivisesti Pohjois-Karjalassa toimii 375 sosiaali-

Lisätiedot

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiaseminaari, Turku 16.3.

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiaseminaari, Turku 16.3. 3 (9) Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiaseminaari, Turku 16.3. Aika keskiviikkona 16.3. klo 9.00-12.00/14.30 Paikka Mauno Koivisto -keskus, BioCity, Tykistökatu 6 (Auditorio) Päivi Sillanaukee,

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiakiertue 8.3.-31.3.

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiakiertue 8.3.-31.3. 1 (9) Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiakiertue Ohjelmat paikkakunnittain jäljempänä dokumentissa. PÄIVÄ AIKA KAUPUNKI PAIKKA tiistai 8. maaliskuuta 2011 klo 9.00-12.30/15.00 Helsinki Helsingin

Lisätiedot

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö ja kansalaisten osallisuus

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö ja kansalaisten osallisuus Kuntien ja järjestöjen yhteistyö ja kansalaisten osallisuus Terveempi Itä-Suomi (TERVIS)-hankkeen aloitusseminaari 17.5.2013 osallisuushanke Salli Esityksen sisältö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt Järjestöbarometrin

Lisätiedot

Mihinkään ei voi kuitenkaan vaikuttaa

Mihinkään ei voi kuitenkaan vaikuttaa Mihinkään ei voi kuitenkaan vaikuttaa Vai voiko sittenkin? Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet palvelujen kehittämisessä Itä-Suomen sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämispäivät Kuopiossa

Lisätiedot

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa Miun yhistys toimeenpanosuunnitelma 2015-2017 Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE Käsitelty ja täydennetty JANEn kokouksessa 6.10.2015 (Aikaisemmat vaiheet: JANEn kokouksen 28.8.2015 Learning

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta 23.3.2012. Ville Elonheimo Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys / Moi

Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta 23.3.2012. Ville Elonheimo Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys / Moi Järjestöt ja monikulttuurisuus Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta 23.3.2012 Ville Elonheimo Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys / Moi Mikä tuo Pohjois-Karjalaan TYÖ OPIS- KELU PERHE PAKO

Lisätiedot

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke LIITE JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 JAKE JÄRJESTÖ- JA KANSALAISTOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE JAKE-hanke on Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen,

Lisätiedot

JÄRJESTÖT JA KASTE. Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan

JÄRJESTÖT JA KASTE. Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan JÄRJESTÖT JA KASTE Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan MIKÄ ON KASTE? Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste 2012 2015)

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

Järjestöasiain neuvottelukunta JANE - uudenlainen järjestö-kunta yhteistyörakenne. Rovaniemi Elina Pajula, erityisasiantuntija

Järjestöasiain neuvottelukunta JANE - uudenlainen järjestö-kunta yhteistyörakenne. Rovaniemi Elina Pajula, erityisasiantuntija Järjestöasiain neuvottelukunta JANE - uudenlainen järjestö-kunta yhteistyörakenne Rovaniemi 24.11.2012 Elina Pajula, erityisasiantuntija SOSTEn toiminnan tarkoitus alueellisella, valtakunnallisella sekä

Lisätiedot

Asukas- ja järjestönäkökulma Siun Sotessa

Asukas- ja järjestönäkökulma Siun Sotessa Asukas- ja järjestönäkökulma Siun Sotessa 12.5.2016 toiminnanjohtaja Elina Pajula Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry: 1. Osallisuus ihmisten äänen kuunteleminen ja välittäminen eri tasoille osallistumisen

Lisätiedot

Tutustumismatkalla Kansalaistoiminnankeskus Matarassa 4.2.2014

Tutustumismatkalla Kansalaistoiminnankeskus Matarassa 4.2.2014 Tutustumismatkalla Kansalaistoiminnankeskus Matarassa 4.2.2014 Matkaraportin kirjoitti Heini Maijanen MontEri-hanke järjesti tutustumismatkan Jyväskylän Kansalaistoiminnankeskus Mataraan tiistaina 4.2.2014.

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunnan (JANE) kokouksesta

Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunnan (JANE) kokouksesta Muistio 2/2012 Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunnan (JANE) kokouksesta Aika Perjantaina 23.3.2012 klo 13.00-15.15 Paikka Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, maakuntasali Juha Hämäläinen pj (x)

Lisätiedot

Järjestöjen aluetyön kokous. Kuopio 24.4.2012

Järjestöjen aluetyön kokous. Kuopio 24.4.2012 Järjestöjen aluetyön kokous Kuopio 24.4.2012 Ohjelma klo 10.00 Avaus ja esittäytyminen klo 10.15 KASTE ohjelman tps Itä-Suomessa - alueellinen ohjelmapäällikkö Jouko Miettinen - klo 11.00 Järjestöt ja

Lisätiedot

HYVÄ ALUEFOORUM 29.10.2009

HYVÄ ALUEFOORUM 29.10.2009 HYVÄ ALUEFOORUM 29.10.2009 KASTE-OHJELMA Margit Päätalo Kaste-suunnittelija, Pohjois-Suomi puh. 044-703 4093 margit.paatalo@ouka.fi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) 2008-2011

Lisätiedot

JOENSUUN TURVALLISUUSSUUNNITELMAN VALMISTELU MITÄ OPITTIIN?

JOENSUUN TURVALLISUUSSUUNNITELMAN VALMISTELU MITÄ OPITTIIN? JOENSUUN TURVALLISUUSSUUNNITELMAN VALMISTELU MITÄ OPITTIIN? Valtakunnallinen turvallisuusseminaari Joensuussa 27. 28.1.2016 Kaupunginsihteeri Jari Horttanainen JOENSUUN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II Painopistealueittain teksti hankehakemuksesta KONKREETTISET TOIMENPITEET Etelä-Savo Keski-Suomi Ehkäisevän työn kehittäminen Sijaishuollon kehittäminen 1. ei toteudu 2. toteutunut 3. toteutunut hyvin 1.

Lisätiedot

TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015

TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015 TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Päätavoitteet Hyvinvointi- ja terveyserot

Lisätiedot

Kansalaisten ja järjestöjen tietoyhteiskunnan kehittämistoiminta KATHY:n

Kansalaisten ja järjestöjen tietoyhteiskunnan kehittämistoiminta KATHY:n Kansalaisten ja järjestöjen tietoyhteiskunnan kehittämistoiminta KATHY:n TOIMINTAKERTOMUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KATHY-TOIMINNAN TAVOITTEET 1 TOIMINTA JA TOTEUTUS VUONNA 2014 2 1. IHMISTEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

Mihin tarpeeseen ASSI-hankkeella haetaan ratkaisua?

Mihin tarpeeseen ASSI-hankkeella haetaan ratkaisua? ASSI-hanke Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palveluiden ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa 1.10.2012 30.8.2014 Mihin tarpeeseen ASSI-hankkeella

Lisätiedot

KAIKU. Sanna Saastamoinen

KAIKU. Sanna Saastamoinen KAIKU Sanna Saastamoinen 22.9.2016 KAIKU pähkinänkuoressa Työhönvalmennusta 100 kuntouttavan työtoiminnan asiakkaalle Turvapaikanhakijoiden ja oleskeluluvan saaneiden työllistymisen tukemista Yhdistyksille

Lisätiedot

Keski-Suomen järjestökentän yhteistoimintaorganisaatioiden järjestäytyminen. Keski-Suomi talolla Jyväskylässä 23.4.2008

Keski-Suomen järjestökentän yhteistoimintaorganisaatioiden järjestäytyminen. Keski-Suomi talolla Jyväskylässä 23.4.2008 Keski-Suomen järjestökentän yhteistoimintaorganisaatioiden järjestäytyminen Keski-Suomi talolla Jyväskylässä 23.4.2008 Ehdotusta valmistellut väliaikainen työryhmä Humanistinen ammattikorkeakoulu Sosiaali-

Lisätiedot

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke SOKRA. 8.5.2015 Sokra koordinaatiohanke kokoaa, tiivistää ja välittää tietoa

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke SOKRA. 8.5.2015 Sokra koordinaatiohanke kokoaa, tiivistää ja välittää tietoa Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke SOKRA 2014 2017 8.5.2015 Sokra koordinaatiohanke kokoaa, tiivistää ja välittää tietoa 1 Sokra kokoaa, tiivistää ja välittää tietoa 8.5.2015 2 Miksi

Lisätiedot

(Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta

(Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta (Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta TERVEYS JA TURVALLISUUS 23.5.2013 SPR:n toimintamuodot (Asetus 3 ) Tarkoituksensa toteuttamiseksi järjestö: 1) ylläpitää auttamisvalmiutta

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan HYVINVOINTIALAN JÄRJESTÖSTRATEGIA

Pohjois-Karjalan HYVINVOINTIALAN JÄRJESTÖSTRATEGIA Pohjois-Karjalan HYVINVOINTIALAN JÄRJESTÖSTRATEGIA Joensuun seudun järjestöfoorumi 15.5.2007 Ohjelma 17.00 Avaus ja esittelyt Elina Pajula, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto 17.20 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Hallituspartnerit Itä-Suomi ry. Itäsuomalainen hallitustyön kehittäjä. 30.10.2014 Hallituspartnerit Itä-Suomi ry

Hallituspartnerit Itä-Suomi ry. Itäsuomalainen hallitustyön kehittäjä. 30.10.2014 Hallituspartnerit Itä-Suomi ry Hallituspartnerit Itä-Suomi ry Itäsuomalainen hallitustyön kehittäjä Hallituspartnerit ry:n toiminta alkoi Tampereella vuonna 2003. Alueellisia yhdistyksiä on sen jälkeen perustettu mm. Turkuun, Ouluun,

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan rahoitus. Järjestötoiminnan perusteet - koulutus 25.11.2015 Liisanpuiston auditorio, Pori

Yhdistystoiminnan rahoitus. Järjestötoiminnan perusteet - koulutus 25.11.2015 Liisanpuiston auditorio, Pori Yhdistystoiminnan rahoitus Järjestötoiminnan perusteet - koulutus 25.11.2015 Liisanpuiston auditorio, Pori Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry - toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen

Lisätiedot

KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA

KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA 10.042015 Yhdistysten tulevaisuus työllisyystoimijoina - tilaisuus Tarja Husso Työllisyyspäällikkö TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT JOENSUUSSA 2009-2015 (suluissa

Lisätiedot

Yhdessä tehtyä. katsaus Keski-Suomen Opin ovi -hankkeen toimintaan ja tuloksiin

Yhdessä tehtyä. katsaus Keski-Suomen Opin ovi -hankkeen toimintaan ja tuloksiin Yhdessä tehtyä katsaus Keski-Suomen Opin ovi -hankkeen toimintaan ja tuloksiin Eeva Mäkinen, projektipäällikkö, Jyväskylän aikuisopisto Sinikka Hakkarainen, projektisuunnittelija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet Museoista hyvinvointia ja terveyttä -ajankohtaisseminaari 28.3.2011 Sari Miettunen, tiimivastaava, RAY Lainsäädäntö Avustusten myöntämisestä on säädetty

Lisätiedot

PaKaste 2 kokous

PaKaste 2 kokous PaKaste 2 kokous 3.9.2010 Lapsen hyvä arki Pohjois-Pohjanmaan osahanke Margit Päätalo, Pohjois-Suomen alueellinen Kastesuunnittelija puh. 044-703 4093 margit.paatalo@ouka.fi Väkiluku Pohjois-Suomessa yhteensä

Lisätiedot

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Hankkeen taustaa Suomessa on arviolta tuhatkunta toimivaa maahanmuuttajayhdistystä Yhdistyksiä alettiin perustaa erityisesti 1990 luvun puolivälin jälkeen Reilu kolmannes

Lisätiedot

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä 24.4.2015 Sosiaalialan AMK-verkoston valtakunnalliset verkostopäivät Päivi Kiiskinen, erityisasiantuntija SOSTE SOSTE on Suomen suurin

Lisätiedot

Turvallisuutta älykkäästi

Turvallisuutta älykkäästi Turvallisuutta älykkäästi Valtakunnallinen turvallisuusseminaari Joensuussa 27. 28.1.2016 Valtakunnallinen turvallisuusseminaari järjestetään 27. 28.1.2016 Joensuussa hotelli Kimmelissä, Itäranta 1, Joensuu.

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki 11.9.2015 Keski-Suomen Järjestöareenan tehtävä Järjestöjen ääni ja voimien kokoaja Tunnistaa järjestökentän

Lisätiedot

Pohjois-Suomen Järjestöpäivät

Pohjois-Suomen Järjestöpäivät Pohjois-Suomen Järjestöpäivät Sosiaalisesti kestävä kehitys Oulussa 15.3.2012 klo 9-16.00 Rovaniemellä 16.3.2012 klo 9-16.00 Ajankohtaiset ja vuorovaikutteiset päivät tarjoavat pohdintaa, käytännön tietoa

Lisätiedot

KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013

KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013 KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013 KOPPI KOPPI - Kohti - Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita -hanke Yhteistyössä: Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi

RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi ESR-sisällöt Pekka Stenfors Keski-Suomen ELY-keskus/ Turku 13.6.2014 Hallinnon muutokset ESR-rakennerahastohallinto Varsinais-Suomen osalta 1.1.2014 alkaen Keski-Suomen ELY-keskuksessa

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 Sosiaali- ja terveyspolitiikan toimintaympäristö on kiihtyvässä muutoksessa ja tulevien vuosien suuntaa leimaa epävarmuus.

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi. Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät Rinnakkaisseminaari

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi. Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät Rinnakkaisseminaari Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät 13.3.2013 Rinnakkaisseminaari Keski-Suomen Järjestöareenan esittely Klo 9.30 10.00 Tiina Sivonen (Keski-Suomen

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot Kehityskasvatushanke (RKO/Kepa) riitta.prittinen-maarala@rko.fi

Lisätiedot

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu Yrityksen nimi Pohjois-Karjalan Osuuspankki Yhtiömuoto Osuuspankki Y-tunnus 21744500 Osoite Siltakatu 4, Joensuu E-mail joensuu@op.fi Puhelinnumero 0102564201 Perustamisvuosi 2008 Yhtiön kotipaikka Joensuu

Lisätiedot

Kansalaistoiminnankeskus MATARA järjestöjen verkostorakenteena 14.2.2013

Kansalaistoiminnankeskus MATARA järjestöjen verkostorakenteena 14.2.2013 Kansalaistoiminnankeskus MATARA järjestöjen verkostorakenteena 14.2.2013 Sari Naappi Yhteisökoordinaattori Tiina Sivonen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

Lisätiedot

osallisuushanke Salli 2011-2015 Loppuraportti

osallisuushanke Salli 2011-2015 Loppuraportti osallisuushanke Salli 2011-2015 Loppuraportti Kuva: Ninka Reittu-Kuurila Hanna Pieviläinen, projektipäällikkö Tanja Saukkonen, projektikehittäjä osallisuushanke Salli Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys

Lisätiedot

Loppuraportti. Monikulttuurinen kansalaistaitojen kehittämishanke 94/03/23/2013 Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys ry

Loppuraportti. Monikulttuurinen kansalaistaitojen kehittämishanke 94/03/23/2013 Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys ry 1 Loppuraportti 94/03/23/2013 Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys ry JoMoni ry haki rahoitusta Monikulttuuriselle kansalaistaitojen kehittämishankkeelle. Päärahoittajana hankkeessa on Ely-keskus.

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Miten kuntien hyvinvointi- ja turvallisuustyötä kehitetään? Sisäisen turvallisuuden alueellisen yhteistyön seminaari Mikkeli, Itä-Suomen AVI, 5.9.2013 Projektipäällikkö Marko Palmgren

Lisätiedot

KOHTAAMO Ohjaamojen ja nettiohjauksen kehittämisen tuki

KOHTAAMO Ohjaamojen ja nettiohjauksen kehittämisen tuki KOHTAAMO Ohjaamojen ja nettiohjauksen kehittämisen tuki Katariina Soanjärvi Projektipäällikkö, KT 2 OHJELMALLISIA LÄHTÖKOHTIA Osa toimia, joilla Suomi lunastaa Eurooppa 2020 strategian kansallisessa toimeenpanoohjelmassa

Lisätiedot

POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010

POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010 POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä- Savossa hankkeessa kehitetään ja tuotetaan maahanmuuttajien

Lisätiedot

ITSEHOITOPISTEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

ITSEHOITOPISTEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ ITSEHOITOPISTEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ Väestöterveyttä yhteistyöllä hanke JAKE hanke Terveempi Itä-Suomi hanke (Terveiset johtavien hoitajien 1.11.013 pidetystä kokouksesta) Joensuu 1.11.013 5.11.013 1 3.9.013

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin kohtalo kunnat ja lait muutoksessa Kuntalaiset ja järjestöt kuntien kumppaneina

Terveyden ja hyvinvoinnin kohtalo kunnat ja lait muutoksessa Kuntalaiset ja järjestöt kuntien kumppaneina Terveyden ja hyvinvoinnin kohtalo kunnat ja lait muutoksessa Kuntalaiset ja järjestöt kuntien kumppaneina Vesa Korpelainen toiminnanjohtaja Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus Pohjois-Karjala väestö

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

MUISTIO 1b/2009. Läsnä: Timo Puustinen pj (x) Juha Hämäläinen vpj (x) Pauli Vaittinen (-) Jari Hurskainen (x ) Arja Makkonen (-)

MUISTIO 1b/2009. Läsnä: Timo Puustinen pj (x) Juha Hämäläinen vpj (x) Pauli Vaittinen (-) Jari Hurskainen (x ) Arja Makkonen (-) MUISTIO 1b/2009 Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunnan (JANE) kokouksesta Aika Perjantaina 28.08.2009 klo 13.00-15.15 Paikka Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, maakuntasali, Siltakatu 2, Joensuu

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009 ETELÄ SAVON ADHD, AUTISMI JA DYSFASIAYHDISTYS RY

TOIMINTAKERTOMUS 2009 ETELÄ SAVON ADHD, AUTISMI JA DYSFASIAYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS 2009 ETELÄ SAVON ADHD, AUTISMI JA DYSFASIAYHDISTYS RY HALLITUS Rauno Veijanen jatkoi yhdistyksen puheenjohtajana ja Pasi Juuti sihteerinä. Varapuheenjohtajana toimi Hannele Rintavaara

Lisätiedot

Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia

Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueelliset verkostot Aluejakona ELY-alueet: 1. Satakunta 2. Etelä-Savo 3. Lappi 4. Pohjanmaa

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunnan (JANE) kokouksesta

Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunnan (JANE) kokouksesta Muistio 4/2012 Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunnan (JANE) kokouksesta Aika Torstaina 16.8.2012 klo 13.00-15.00 Paikka Hopealahti Läsnä: Juha Hämäläinen pj (x) Timo Puustinen vpj Risto Poutiainen

Lisätiedot

KOTOUTTAMISTYÖN OSAAMINEN KÄYTTÖÖN POHJOIS-KARJALASSA. Pohjois-Karjalan kuntien maahanmuuttoasioiden toimintamalli 2015-2017

KOTOUTTAMISTYÖN OSAAMINEN KÄYTTÖÖN POHJOIS-KARJALASSA. Pohjois-Karjalan kuntien maahanmuuttoasioiden toimintamalli 2015-2017 KOTOUTTAMISTYÖN OSAAMINEN KÄYTTÖÖN POHJOIS-KARJALASSA Pohjois-Karjalan kuntien maahanmuuttoasioiden toimintamalli 2015-2017 POHJOIS - KARJALA MAAHANMUUTTOALUEENA Yhteensä 13 kuntaa: Joensuu, Kontiolahti,

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki 12.9.2014 Järjestöareena taustaa Lähtölaukauksena Järjestöjen yhteistyö kahvittelua vai konkretiaa tilaisuus

Lisätiedot

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan maakuntaliiton keskeisimmät tehtävät Maakuntaliiton tavoitteena on Pohjois-Karjalan tekeminen entistä paremmaksi

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Työelämän kehittämis- ja palvelutoiminta uudistuu -seminaari 3.11.2010 Hilton Helsinki Strand Hallitusneuvos Merja Leinonen merja.leinonen@minedu.fi

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki ja 3. sektori - näkökulmia kunta-järjestöyhteistyöhön

Jyväskylän kaupunki ja 3. sektori - näkökulmia kunta-järjestöyhteistyöhön Jyväskylän kaupunki ja 3. sektori - näkökulmia kunta-järjestöyhteistyöhön Jukka Laukkanen Jyväskylän kaupunki/ konsernihallinto/ kilpailukyky ja kaupunkikehitys, Kansalaistoiminnankeskus Matara 22.1.2014

Lisätiedot

Kohtaamo-hanke tukemassa Kaakkois-Suomen Ohjaamohankkeita

Kohtaamo-hanke tukemassa Kaakkois-Suomen Ohjaamohankkeita Kohtaamo-hanke tukemassa Kaakkois-Suomen Ohjaamohankkeita Katariina Soanjärvi Projektipäällikkö, KT OHJAAMO-MALLIN KULMAKIVET (OKM, STM, TEM) Kohderyhmänä alle 30-vuotiaat nuoret Matalan kynnyksen palvelu

Lisätiedot

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013 LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013 LAPSET JA PERHEET KASTE II -HANKE ITÄ- JA KESKI-SUOMESSA YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN ARVIOIMANA SYKSY 2012 Valtakunnan

Lisätiedot

PALOMA- projekti 2013-2015

PALOMA- projekti 2013-2015 Toimintamalli ikääntyvien maahanmuuttajien hyvinvoinnin lisäämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi Jyvässeudulla asuinalueittain PALOMA- projekti 2013-2015 PÄÄTAVOITE Pysyvän asuinalueittaisen toimintamallin

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Kannus 1.10.2013 Tiina Sivonen Lähtölaukauksena Järjestöjen yhteistyö kahvittelua vai konkretiaa tilaisuus 8.8.2007 Kutsujana Keski-Suomen Kylät ry,

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus. Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus. Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010 1 Aluehallinto uudistui 1.1.2010 Valtion aluehallinnon viranomaisten rooleja, tehtäviä,

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa

Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa Riitta Topelius Kehittämispäällikkö Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi -seminaari Kuntamarkkinat 12.9.2012 27.9.2012 1 Ylä-Savo 27.9.2012 2 Väestö ja työpaikat Iisalmi noin

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma Heli Hätönen, TtT, erityisasiantuntija 12.11.2014 Kuopio 13.11.2014 Hätönen 1 Hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

MOMENTTI - Maahanmuuttajaresurssit käyttöön

MOMENTTI - Maahanmuuttajaresurssit käyttöön MOMENTTI - Maahanmuuttajaresurssit käyttöön Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Ratkaisujen löytäminen maahanmuuttajien työllistymiseen Maahanmuuttajien työllistymisen tehostuminen Projektilla pyritään

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa -hanke

Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa ja palveluja kuntalaisille taloudellisuutta ja tehokkuutta kunnille Esittelydiat 12.4.2013 Projektipäällikkö Marko Palmgren Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

Alueellinen ja paikallinen hyvinvointi- ja

Alueellinen ja paikallinen hyvinvointi- ja Alueellinen ja paikallinen hyvinvointi- ja turvallisuustyö Lapin maaseutufoorumi 21.2.2012 Ylijohtaja Timo E. Korva Lapin aluehallintovirasto 22.2.2012 1 Ensimmäisestä ohjelmasta kolmanteen Arjen turvaa

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa kuusi samansisältöistä ammatillisen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010-2011 Hallitus 3.3.2010

Toimintasuunnitelma 2010-2011 Hallitus 3.3.2010 1/5 Toimintasuunnitelma 2010-2011 Hallitus 3.3.2010 Yleistä Sääntöjensä mukaisesti Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry Edistää ry:n jäsenten välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä.

Lisätiedot

Assi kehittämässä asiakaslähtöisiä sähköisiä terveyspalveluja kansalaisten omahoidon tueksi Päivi Sihvo,

Assi kehittämässä asiakaslähtöisiä sähköisiä terveyspalveluja kansalaisten omahoidon tueksi Päivi Sihvo, ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012-30.12.2014 Assi kehittämässä asiakaslähtöisiä

Lisätiedot

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Yrjönkatu 6 (2. krs), PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 020 63 60150

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Yrjönkatu 6 (2. krs), PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 020 63 60150 Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Yrjönkatu 6 (2. krs), PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 020 63 60150 etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi www.ely-keskus.fi/satakunta, www.valkky.fi

Lisätiedot

Maakunnan kansainvälistymisen tukeminen

Maakunnan kansainvälistymisen tukeminen Maakunnan kansainvälistymisen tukeminen 22.09.2015, Joensuu Timo Leinonen Yhteyspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Kuntayhtymä, jonka jäseniä ovat kaikki Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen)

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen) Näin homma toimii seminaari sekä Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry 15 - vuotta Aika: Torstai 31.10.2013 Paikka: Wegeliussali, ODL, Albertinkatu 16, 90100 Oulu 9.30 Aamukahvi 10.00 Musiikkiesitys

Lisätiedot

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ITÄ-SUOMESSA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan jos ajaa maakuntaliitto a 6.2.2015 Maarita Mannelin Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

2 Yleistä. Hallinto. Johtokunta

2 Yleistä. Hallinto. Johtokunta 2 Yleistä Hallinto Yhdistyksen sääntöjen mukaisena tarkoituksena on aktivoida kotipaikkansa asukkaita toimimaan viihtyisän asumisen, monipuolisten palvelujen sekä terveellisen ympäristön puolesta ja edistää

Lisätiedot

Lapin sote johdon seminaari

Lapin sote johdon seminaari Lapin sote johdon seminaari 25.11.2016 Veli-Matti Ahtiainen Järjestökoordinaattori Punainen Risti Lapin piiri Muutos on aina myös mahdollisuus. Niin myös järjestöille. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Lisätiedot

Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014

Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014 Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014 Järvenpään kaupunki Tanja Bergman 11.11.2014 - Työllistymisen palvelut Järvenpäässä & Aikuissosiaalityön rooli - Työikäisten sosiaalityö Järvenpäässä / muutossosiaalityö

Lisätiedot

Sihteeri Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

Sihteeri Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry Järjestöneuvottelukunnan 11. kokous Pöytäkirja (11) Aika: 17.2.2016 klo 9.00 Paikka: Lapin Liitto, Hallituskatu 20 B, 4.krs, Rovaniemi Osallistujat: Nimi Järjestö Raili Kerkelä Kemijärven Järjestökiehinen

Lisätiedot

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä Muutos 26! Projektien rahoituskanavat ja välityömarkkinat 2014 28.1.2014 Pori 27.1.2014 1 Esityksen rakenne RAY kansalaisjärjestötoiminnan mahdollistajana

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Alueellinen ohjelmapäällikkö Jouko Miettinen Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä KASTE-ohjelman

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot