1. Alueellisen sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittäminen paikallisen, maakunnallisen ja valtakunnallisen vuoropuhelussa... 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Alueellisen sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittäminen paikallisen, maakunnallisen ja valtakunnallisen vuoropuhelussa... 2"

Transkriptio

1

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Alueellisen sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittäminen paikallisen, maakunnallisen ja valtakunnallisen vuoropuhelussa Järjestöjen toiminta- ja työllistämisedellytysten ja järjestöjen ja julkisen vuoropuhelun kehittäminen Kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen... 8 Seuranta ja arviointi Yhdistyksen tukirakenteet ja työhyvinvointi Yhdistyksen talous ja jäsenistö Yhdistyksen hallitus Yhdistyksen työntekijät... 15

3 Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS 2013 Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry. on maakunnallinen sosiaali- ja terveyspoliittinen toimija. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansalaisten hyvinvointiin tähtäävää sosiaali- ja terveyspolitiikkaa erityisesti aluenäkökohdat huomioon ottaen. Yhdistys toimii tasa-arvoisuuden ja sosiaalisten perusoikeuksien toteuttamiseksi ja kansalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi sekä toimeentuloturvan sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseksi, syrjäytymisen ja huono-osaisuuden vähentämiseksi. Tässä toimintakertomuksessa käsitellään yhdistyksen toimintaa toimintavuonna suhteessa seuraaviin strategisiin tavoitteisiin 1. Alueellisen sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittäminen paikallisen, maakunnallisen ja valtakunnallisen vuoropuhelussa 2. Järjestöjen toiminta- ja työllistämisedellytysten ja järjestöjen ja julkisen vuoropuhelun kehittäminen 3. Kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen Yhdistyksen projekteilla KAJO-keskus, Polkuja yrityksiin, Jake, Enpi ohjelmaan kuuluva Social services on both sides of the border, Omava, osallisuushanke Salli sekä tietoyhteiskuntakehittämisellä (Kathy Ak) on lisäksi erilliset toimintakertomukset. (www.pksotu.fi) 1

4 1. Alueellisen sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittäminen paikallisen, maakunnallisen ja valtakunnallisen vuoropuhelussa Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on vaikuttaa siihen, että ihmisten hyvinvoinnin näkökulma on osana päätöksentekoa. Sosiaalisen näkökulma tarvitaan elinkeinopolitiikan rinnalle. Keskeistä on yhteistyö muiden järjestöjen, kuntien, aluekehitysviranomaisten, sosiaalialan osaamiskeskuksen ja eri oppilaitosten kanssa. Alueellista sosiaali- ja terveyspolitiikkaa kehitetään paikallisen, maakunnallisen ja valtakunnallisen vuoropuhelussa. Keskeistä on nostaa sosiaalipolitiikan ulottuvuutta ja sosiaaliturvan kysymyksiä terveyden edistämisen rinnalle osaksi hyvinvoinnin kokonaisuutta. Yhdistys vietti toimintavuonna 75 -vuotis juhlavuotta. Yhdistyksen juhlavuoden kunniaksi järjestettiin seminaari, jonka pääpuhujina olivat Juho Saari ja Tarja Cronberg. Kansalaistalolla ja maahanmuuttajatyönkeskus Sillalla järjestettiin ohjelmalliset kansalaistilaisuudet. Kutsuvieraille järjestettiin iltajuhla. Iltajuhlassa yhdistys luovutti Rohkean raivaajan palkinnon johtaja Riitta Särkelälle ja pääkirjoitustoimittaja Helena Tahvanaiselle. Kaiken kaikkiaan tilaisuuksiin osallistui n. 250 henkilöä. Yhdistys julkaisi sanomalehti Karjalaisen välissä Ihmisen asialla juhlaliitteen, jossa kerrottiin yhdistyksen historiasta, nykyisistä toiminnoista ja keskeisistä vaikuttamisteemoista. Liitteen kokonaispainos oli kpl. Sanomalehti Karjalaisessa julkaistiin lisäksi kolumnisarja. Juhlavuonna yhdistykselle rakennettiin uusi viestintäilme, esite ja nettisivut. Yhdistyksessä harjoittelijana ollut Itä-Suomen yliopiston historian opiskelija teki yhdistykselle vanhojen pöytäkirjojen pohjalta historiakatselmuksen, jota hyödynnettiin sekä seminaarissa että lehdessä ja esitteessä. Yhdistyksessä aloitti toimintavuonna Raha-automaattiyhdistyksen tuella toiminnanjohtaja, mikä vahvistaa toiminnan pohjaa ja tukee pitkäjänteistä kehittämistyötä. Yhdistys toimi aktiivisesti alueellisen ja valtakunnallisen vuoropuhelun edistämisessä erityisesti SOSTEn kautta. Yhdistys otti kantaa SOSTEn strategiaan ja yhdistyksen toiminnanjohtaja ja työntekijöitä osallistui SOSTEn tilaisuuksiin alueella ja sosiaaliturvayhdistyksille järjestettyyn yhteistyökokouksen Helsingissä. SOSTEn hallituksessa asiantuntijajäsenenä toimi yhdistyksen puheenjohtaja Pirjo Myyry. 2

5 Yhdistys osallistui aktiivisesti sisäisen turvallisuuden ohjelman Itä-Suomen toimeenpanosuunnitelman, KAMUn toteutukseen. Yhdistyksen toiminnanjohtaja osallistui sisäisen turvallisuuden koordinaatioryhmän työskentelyyn. Yhdisti käynnisti toimeenpanoon liittyen kaksi pilottia: maahanmuuttajien arjen turvallisuutta edistävän pilotin, jota esiteltiin Kamu:n seututilaisuudessa Kontiolahdella ja valtakunnallisessa turvallisuusseminaarissa Mikkelissä sekä ikäihmisten arjen turvallisuutta edistävän pilotin. Yhdistys toimi aktiivisesti Venäjä-yhteistyössä Enpi-ohjelmaan liittyvän Social services on both sides of the border hankkeen kautta. Hankkeessa organisoitiin mm venäläisille yhteistyökumppaneille vierailuohjelma Joensuuhun ja Juukaan erityisesti matalan kynnyksen ja liikkuvien palveluiden kehittämisen näkökulmasta sekä osallistuttiin yhteisen opetuksen kehittämiseen Petroskoin yliopiston ja Karelia ammattikorkeakoulun kanssa. Yhdistys solmi aiesopimuksen pietarilaisen Independent Social Research Centerin kanssa hankeyhteistyöstä. Yhdistys toimi lisäksi aktiivisena Järjestöasiain neuvottelukunnan Janen Venäjä-työryhmässä. Yhdistyksen hankkeissa oli useita harjoittelijoita alueen oppilaitoksista erityisesti Humakista, Karelia ammattikorkeakoulusta sekä Itä-Suomen yliopistosta. Yhteistyössä JAKE-hankkeen ja osallisuushanke Sallin kanssa organisoitiin opinnäytetyöpajoja (3 kpl), joissa käsiteltiin opinnäytetöitä ja etsittiin opinnäytetyöaiheita kansalaistoiminnan, osallisuuden ja monikulttuurisuuden teemoilla. Yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston, Sosiaalipoliittisen yhdistyksen Joensuun osaston ja ISOn kanssa järjestettiin toukokuussa perinteinen Jäidenlähtöseminaari Joensuussa teemalla Hyvinvoinnin valintatalo kohti yksilön vapautta vai arjen epävarmuutta. Seminaarin pääpuhujana toimi sosiaalipolitiikan professori Liisa Häikiö ja siihen osallistui n 50 henkilöä. Yhdistys järjesti vaikuttamistilaisuuden RAY:n rahoituslinjauksiin liittyen Joensuussa. Tilaisuudessa alusti ja oli kuultavana RAY:n hallituksen jäsen, kansanedustaja Anu Vehviläinen. Yhdistys organisoi bussimatkan SOSTEn valtakunnallisille sosiaali- ja terveysturvan päiville Seinäjoelle. Matkalle osallistui yhdistyksen henkilöstö, hallituksen edustajia sekä yhteistyökumppaneita. 3

6 Matkan bussiseminaareissa rakennettiin yhteistyötä osallistujien välille sekä analysoitiin päivien työryhmien tuotoksia. Yhdistys solmi avainkumppanuussopimuksen Karelia amk:n kanssa ja yhteistyösopimuksen maahanmuuttajatyönkeskus Sillan järjestöyhteistyöstä Suomen Pakolaisavun ja Joensuun monikulttuurisuusyhdistyksen kanssa. Edustukset työ- ja ohjausryhmissä: Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmässä MYR:issä yhdistystä edusti tj Elina Pajula Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunnan (JANE) jäsenenä toimi Elina Pajula Yhess hankkeen ohjausryhmässä (Juuan kunta) yhdistystä edusti hallituksen jäsen Toivo Rissanen. Itä-Suomen Sosiaalialan osaamiskeskuksen hallituksessa yhdistystä edusti Elina Pajula ISAT ammattikorkeakoulujen (Karelia ja Savonia) yhteisen painoalan väljästi asutun alueen ikäosaamisen neuvottelukunnassa yhdistystä edusti Elina Pajula Sisäisen turvallisuuden ohjelman Itä-Suomen koordinaatioryhmässä yhdistystä edusti Elina Pajula Pohjois-Karjalan maakuntaliiton hyvinvointiryhmässä ja sosiaali- ja terveysjohdon kokouksissa yhdistystä edusti Elina Pajula KASTE -ohjelman alueellisessa johtoryhmässä yhdistystä edusti Elina Pajula Karelia amk:n Sohvi-hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana toimi Elina Pajula Itä-Suomen sairaanhoitopiirien Kaste-ohjelmaan kuuluvan Tervis-hankkeen laajennetussa ohjausryhmässä sekä Pohjois-Karjalan alueryhmässä toimi Elina Pajula Suomen Pakolaisapu ry:n Kasvokkain-hankkeen ohjausryhmässä toimi Omava hankkeen palveluneuvoja Kirsi Lumatjärvi, varajäsenenä monikulttuurisuustyön kehittäjä Ville Elonheimo JAKE-hankkeesta. Joensuun kaupungin maahanmuuttajatyön asiakastyöryhmän jäsenenä toimi Ville Elonheimo, varajäsenenä Kirsi Lumatjärvi. Joensuun ja Outokummun työllisyyden kuntakokeilun ohjausryhmässä yhdistystä edusti varsinaisena jäsenenä KAJO-keskuksen projektipäällikkö Johanna Seppänen ja varajäsenenä Elina Pajula. Osaaminen näkyväksi työllisyyshankkeen ja TYPKE-hankkeen ohjausryhmissä sekä Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitoksen TYVA-hankkeen kehittämisryhmässä yhdistystä edusti Johanna Seppänen Joensuun kaupungin työllisyysasioita käsittelevässä Jostiva-työryhmässä yhdistystä edustivat projektipäällikkö Timo Hartikainen Polkuja yrityksiin hankkeesta ja Johanna Seppänen Toimijuuden tuki: Koulutus- ja työsiirtymät, toimijuus ja ohjaus hankkeen ohjausryhmässä yhdistystä edusti varsinaisena jäsenenä Johanna Seppänen ja varajäsenenä työhönvalmentaja Marika Myllynen KAJOkeskus -hankkeesta 4

7 2. Järjestöjen toiminta- ja työllistämisedellytysten ja järjestöjen ja julkisen vuoropuhelun kehittäminen Sosiaaliturvayhdistyksen toiminnan kautta tuetaan paikallisten yhdistysten toiminta- ja työllistämisedellytyksiä sekä pitkäaikaistyöttömien työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Paikallisyhdistysten toimintaa tukemalla tavoitteena on luoda edellytyksiä järjestöjen tasavertaisemmalle osallistumiselle paikalliseen kumppanuuden ja hyvinvoinnin rakentamisessa. Tietoverkkojen mahdollisuuksia hyödynnetään kehittämistyössä. Itä-Suomen sosiaaliturvayhdistysten kautta haetaan vaikuttavampia yhteistoiminnan muotoja. yhteistoiminnan KAJO-keskus hanke sai rahoituksen ELY-keskukselta vuosille Kuntakumppanina jatkoi Joensuun kaupunki ja uusi kumppanuus solmittiin Lieksan kaupungin kanssa. Hanke tarjosi järjestöille tukipalvelua palkkatukityöllistämisessä taloushallintoon ja työnantajuuteen liittyen. Palvelujen piirissä oli toimintavuonna keskimäärin 31 palkkatuella työllistävää yhdistystä kuukaudessa. Palkansaajia oli keskimäärin 177 henkilöä kuukaudessa, joista 99 oli palkkatuella. KAJO-keskuksen työhönvalmentajan ohjauksessa oli 40 yhdistyksiin palkkatuella työllistynyttä henkilöä, joista 26 % löysi työ- tai koulutuspaikan 3kk kuluessa palkkatukijakson päättymisestä. Vuoden aikana vierailtiin 26:ssa työllistävässä asiakasyhdistyksessä keräten tietoa sekä ottaen käyttöön palkkatukijakson arviointimalli. Palkkatukityöntekijöille ja yhdistystyönantajille järjestettiin koulutusta. KAJOkeskuksen toimintamalli oli Innopalkinto-ehdokkaana kymmenen parhaan joukossa. KAJO-keskus toimi maakunnan työllisyyspoliittisten hankkeiden yhteyskeskuksena, järjesti säännöllisesti seudullisia ja maakunnallisia työllisyyshankkeiden tapaamisia ja osallistui mm. Joensuun seudun työllistymispalvelujen kartaston suunnitteluun. Omarahoitusosuuden kattamista varten tehtiin maksullista palkanlaskentaa ja kirjanpitoja asiakasyhdistyksille. Polkuja yrityksiin projektin toiminta jatkui ELY -keskuksen työllisyyspoliittisella avustuksella. Joensuun kaupunki on sitoutunut hankkeen omarahoitusosuuteen. Projektin tavoitteena oli työllistää pitkäaikaistyöttömiä, nuoria ammattikoulutuettuja tai osatyökykyisiä työnhakijoita palkkatuen avulla yrityksiin. Projektiin ohjautui yhteensä 57 asiakasta. Työ- tai koulutuspaikka löytyi vuoden aikana 28 henkilölle. Kolme työsuhdetta oli toistaiseksi voimassa olevia. Lisäksi vuoden 2012 aloit- 5

8 taneista työllistyi vuoden 2013 puolella yhteensä 11 henkilöä. Työllistymisiä varten otettiin 490 yrityskontaktia. Työnetsijäringin toimintamalli pääsi Innokylän Innopalkintoehdokkaaksi ja ringin strategiatyö saatiin päätökseen. Palkkatukitiedottaminen toteutettiin yhteistyössä Pohjois-Karjalan yrittäjät ry:n, Pohjois-Karjalan Te-toimiston ja Pohjois-Karjalan Oppisopimuskeskuksen kanssa. keväällä Y-aamiaiset järjestettiin ensimmäisen kerran Pielisen Karjalassa. Asiakasyhteistyötä tehtiin maakunnallisten työllisyyshankkeiden, Pohjois-Karjalan Te-toimiston sekä Joensuun seudun työvoiman palvelukeskuksen kanssa. Projekti päättyi joulukuussa Projektin vaikuttavuus oli 38% projektin päättyessä. RAY:n rahoittama KATHY- toiminta tuki järjestöjen ja kansalaisten tietoteknistä ja viestinnällistä osaamista. Kathy toteutti yhdistyksen omille työntekijöille kaksi atk-koulutusta ja muille yhdistyksille 3 koulutusta. Kathy tuki järjestöjen verkkoviestintää ja tiedotusta ylläpitämällä JELLIjärjestötietopalvelua ja siihen liittyviä tiedottamiskäytäntöjä. Jelli tiedottaa -uutiskirje lähetettiin vuonna yhteensä 23 kertaa. Vuonna 2013 Jelli tiedottaa-uutiskirjeen postituslistalle liittyi 124 uutta tilaajaa. Valtakunnallinen hyvinvointialan tapahtumatiedote lähetettiin 3 krt yhdessä Kareliaammattikorkeakoulun työntekijän kanssa. Järjestöjen tietoteknistä osaamista tukevia järjestökäyntejä oli vuoden aikana 21 kpl. Kathy-toiminta vastasi myös Sosiaaliturvayhdistyksen projektien, Kansalaistalon henkilökunnan, sekä eri nettipisteiden tietokoneiden ylläpidosta. Kathy-toiminnan viestintäkoordinaattori osallistui työryhmien ja verkostojen työskentelyyn. JANEn koulutustyöryhmän jäsenenä osallistuttiin Pohjois-Karjalan järjestöpäivien sekä Kruunaa aikasi vapaaehtoistoiminnalla -tempauksen järjestämiseen. Uutena toimintamuotona käynnistettiin yhdistysten viestintärinki. Vuonna 2013 Kathy-toiminta vastasi mainostoimiston kanssa yhdistyksen uuden viestinnällisen ilmeen suunnittelusta sekä uudistettujen esitteiden, käyntikorttien sekä julkaisupohjien toteuttamisesta. Myös useita eri tilaisuuksien videotaltiointeja toteutettiin eri yhdistyksille. Omakielisten koto-valmentajien kokeiluhankkeessa (ESR lump sum) kehitettiin maahanmuuttajien neuvontaa ja osallisuusmahdollisuuksia, koto-valmentajien koulutusta ja heidän valmiuksiaan lähteä erilaisiin asiointiaputehtäviin ja kulttuuritulkeiksi harjoittelupaikoille. 6

9 Maahanmuuttajien neuvontapiste muutti uusiin tiloihin maaliskuussa yhdessä JoMonin ja Suomen Pakolaisapu ry:n työntekijöiden kanssa. Myös Joensuun kaupungin maahanmuuttajapalvelut muuttivat samoihin tiloihin toukokuussa. Näin syntyi Maahanmuuttajatyön keskus Silta. Kuluneen vuoden aikana yhteistyö eri toimijoiden välillä vahvistui huomattavasti ja maahanmuuttajille tarjolla olevat palvelut kehittyivät. Yhteistyötä kehitettiin myös valtakunnallisten toimijoiden kanssa. Reiluna Joen Yö:ssä koulujen työpajoihin, norsupalloturnaukseen ja iltaklubiin saatiin mm. Yhteiset Lapsemme ry:n työntekijäpanosta ja Ice Hearts ry:n valmentajia ja pelaajia. Maahanmuuttajien neuvontapisteen toiminnan aikana omakielisen neuvonnan merkitys on korostunut ja kasvanut. Hankkeessa lisättiin koto-valmentajien asiointiapua ja työpaikoille tarjottavaa kulttuuritulkkausapua sekä kielivalikoimaa. Työntekijöiden työnkuvaa itsenäistettiin työssäoppimisen lisäksi järjestettyjen säännöllisten koulutusten avulla. Hankkeen aikana palvelukielinä olivat suomi, englanti, venäjä, somalia, thai ja arabia. Vuonna 2013 neuvontapisteessä oli 614 asiointitapahtumaa. Asiointiapukertoja oli yhteensä 92 joista työharjoittelupaikoilla tapahtuneita kulttuuritulkkauksia 9 kertaa. Joensuun kaupungin maahanmuuttajapalveluiden työntekijät käyttivät lisääntyvässä määrin omakielisten koto-valmentajien työpanosta asiakastyössä. Yhdistys käynnisti yhteistyössä Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen ja Pohjois-Karjalan Kylien kanssa viisivuotisen järjestöjen toimintaedellytyksiä kehittävän yhteistyöhankkeen, JAKEn, jossa yhdistyksen roolina on kehittää Janen toimintaa ja vapaaehtoistyötä sekä järjestöjen monikulttuurisuustyötä. Monikulttuurisen järjestötoiminnan kehittäjä aloitti 1.1. ja vapaaehtoistoiminnan kehittäjä Vapaaehtoistoiminta: Vapaaehtoistoiminnan kehittäjä aloitti Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANEn, JANEn työvaliokunnan sekä JANEn koulutustyöryhmän sihteerinä. Järjestöpäivät järjestettiin Kiteellä. Osallistujia järjestöpäivillä oli noin 40 henkeä. Kruunaa aikasi vapaaehtoistoiminnalla -tapahtuma järjestettiin valtakunnallisena Vapaaehtoisten päivänä Tapahtumaan osallistui 11 yhdistystä. JANE-toimintamallin levittämisestä Itä-Suomeen käytiin keskusteluja mm. SOSTEn Itä-Suomen erityisasiantuntijan kanssa. 7

10 Monikulttuurisuus: Maahanmuuttajatyön keskus Sillan avajaiset pidettiin JAKE-hanke valmisteli tämän Joensuun kaupungin, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen, Suomen Pakolaisavun ja Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistyksen yhteisen toimintakeskuksen perustamista ja mm. veti viikkopalavereita. Osallistuttiin Itä-Suomen sisäisen turvallisuuden KAMU-työhön ja organisoitiin Sisäisen turvallisuuden sihteeristön vierailu Joensuussa maahanmuuttajien arjen turvallisuuden edistämiseksi. JAKE koordinoi Pohjois-Karjalan järjestöjen monikulttuurisuusverkostoa MOVEa ja Joensuun seudun rasismin vastaista työryhmää, osallistui Lieksan ja Keski-Karjalan verkostoihin ja tutustui Iisalmen ja Mikkelin verkostoihin. Kehittäjä aloitti JANEn Venäjätyöryhmän JaneVen sihteerinä. Moi-infoa julkaistiin maahanmuuttaja-alan tiedotteena noin 20 kertaa. Maahanmuuttajien osallistumista pohjustettiin järjestämällä keskustelutilaisuuksia, esitelmöimällä mm. osallisuuden portaista, ohjaamalla alan hankkeita ja osallistumalla ohjelmatyöhön. Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon yhdistykset jatkoivat itäsuomalaisten sosiaaliturvayhdistysten yhteistyötä. Yhteistyökokouksessa Mikkelissä päätettiin käynnistää itäsuomalaisten sosiaaliturvayhdistysten yhteinen strategiatyö. Itäsuomalaisten sosiaaliturvayhdistysten hallitusten välinen konferenssi (HVK) järjestettiin Helatorstaina yhdeksännen kerran; tällä kertaa Kontupohjaan, Karhumäkeen ja Petroskoihin. Petroskoissa vierailtiin Enpi-yhteistyöhankkeen pääpartnerin Uteshenie-järjestön toimitiloissa. Matkalle osallistujat tulivat yhdistyksen hallituksen lisäksi Kuopiosta ja Helsingistä. 3. Kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen Kansalaisten ääni ja näkökulma välittyvät heikosti poliittiseen päätöksentekoon ja suunnitteluun. Kansalaisten oma osaaminen on tärkeä voimavara, joka tulee saada käyttöön ja esille. Kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen on yhdistyksen toiminnan läpäisevä toimintaperiaate ja osallisuus keskeinen käsite. Julkisen, järjestöjen ja kansalaistoiminnan vuoropuhelu edellyttää toiminnallisia areenoita, kohtaamispaikkoja, jotka luovat edellytyksiä yhteiselle 8

11 ymmärrykselle sekä uusien toimintamuotojen syntymiselle. Yhdistys on mukana Joensuun kansalaistalon kehittämistoiminnassa. osallisuushanke Sallissa Pohjois-Karjalassa toteutettiin sosiaalitoimistojen asiakaspalautepäivä Joensuussa ja Kontiolahdella sekä kehitettiin asiakaspalautteen keräämisen malli kuntouttavan työtoiminnan ryhmässä yhteistyössä Karelia AMK:n ja kuntien kanssa.vertaistoimintaa Joensuun alueella 2013 opas päivitettiin ja sitä levitettiin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Järjestettiin Ota koppi -työpaja erityistä tukea tarvitsevien nuorten palveluihin liittyen. Kansalaistalolla järjestettiin Arki-infoja kahdeksan kertaa. Suunniteltiin ja toteutettiin Osallistu! Vaikuta! teemaviikko yhteistyössä kumppaneiden kanssa Joensuun seutukirjaston kirjastoissa. Keski- Suomessa Jyväskylän nuorten aikuisten ääni -ryhmä suunnitteli ja toteutti Sallin ja PalKohankkeen tukemana nuorten aikuisten ja viranomaisten ja päättäjien kohtaamisia (3 tilaisuutta). Jyväskylässä aloitettiin Arki-infojen sarja osana Kansalaistoiminnankeskus Mataran toimintaa. Etelä-Savossa toteutettiin sosiaalitoimistojen asiakaspalautepäivä Mikkelin Seutusoten alueella sekä toteutettiin nuorten kohtaamispaikka Olkkarin toiminnallinen asiakaspalautteen kerääminen yhteistyössä Mikkelin AMK:n kanssa. Pohjois-Savossa Kuopiossa kerättiin palvelukokemuksia asukastupien kävijöiltä ja koostettu raportti toimitettiin asukastupatoiminnan kehittämisen tueksi. Hankkeella oli ohjauksessa 4 opiskelijaharjoittelijaa ja hankkeelle valmistui yksi opinnäytetyö. Tehtiin yhteistyötä Itä- ja Keski-Suomen Kaste-kokonaisuudessa. Hankkeessa kehitettyjen toimintamallien kuvaaminen aloitettiin Innokylän kehittämisympäristöön. Hankkeen tukena toimi kehittämisrakenne, jonka puitteissa järjestettiin neljä kehittämispäivää. Hanke piti yllä osallisuussivustoa Aloitettiin keväällä 2014 julkaistavan artikkelikokoelman työstäminen. Yhdistys osallistui valtakunnallisille Kohtaamispaikkapäiville Jyväskylässä ja oli mukana mahdollistamassa ja organisoimassa kansalaistalon ja muiden vapaaehtoisten osallistumista päiville. Yhdistyksen Kathy-toiminnan työntekijät toteuttivat matkalta ja päiviltä videon, joka esitettin päivien lopuksi. 9

12 Perinteinen vapaaehtoistoiminnan päivä järjestettiin joulukuussa Pop up tapahtumana Joensuun alueen marketeissa teemalla Kruunaa päiväsi vapaaehtoisena. Alueellisesta organisoinnista vastasi Järjestöasiain neuvottelukunta JANE. Yhdistys toimi keskeisenä tiedottajana tapahtumasta järjestöille. Yhdistyksen Kathy-toiminnan avulla tuettiin ihmisten tietoteknistä osaamista ja osallistumismahdollisuuksia. Kathy-toiminnan ylläpitämä Kansalaistalon nettikahvila sekä Utran puukoulun nettipiste tarjosivat ihmisille mahdollisuuden maksuttomaan tietokoneiden käyttöön. Vuonna 2013 jatkettiin Kansalaistalon atk-neuvontapalvelua, jossa käyntikertoja oli yhteensä 95 kpl. Kesällä Kansalaistalon kävijöille järjestettiin valokuvauskurssi (7 krt), jolle osallistui 5-7 henkilöä / osallistumiskerta. Yhdistyksen työntekijöitä ja harjoittelijoita osallistui kansalaistalotoiminnan organisointiin ja kehittämiseen. SEURANTA JA ARVIOINTI Yhdistys käynnisti toimintavuonna arvioinnin systemaattisen kehittämisen. Yhdistyksen arviointimentorin, Johanna Seppäsen tuella järjestettiin KAMU päivänä arviointityöpaja, jossa rakennettiin yhdistyksen hankkeiden toiminta arviointitaulukoihin. Arviointia kehitetään edelleen vastaamaan sisäisen arvioinnin tarpeisiin toimintojen vaikuttavuuden kehittämiseksi. Yhdistys toteutti loppuvuonna sidosryhmäkyselyn, joka lähetettiin 284 kpl julkisen ja järjestöpuolen yhteistyötahoille. Kyselyyn tuli 95 vastausta. Pääsääntöisesti palaute oli kiittävää ja yhdistyksen toiminnat olivat tunnettuja ja tarpeellisiksi koettuja. Kysely tuotti runsaasti konkreettista tietoa ja toiveita toimintojen kehittämisen suunnasta. 10

13 Opinnäytetyöt Sari Matilainen/Jyväskylän AMK Taidetyöpajanuorten tieto-osallisuuden kokemukset Jyväskylän sosiaali- ja työvoimapalveluissa Tuomas Heinola, HUMAK: Tutkimus rasismista kolmessa Joensuun seudun jalkapallojoukkueessa Hanna Kääriäinen, HUMAK: Tule mukaan, sinä olet tärkeä! Venäjältä Suomeen muuttaneiden henkilöiden osallistumismahdollisuuksien edistäminen järjestötoiminnassa Marika Siilin, Karelia AMK: Oikkee ihminen tuohon hommaan ja tekkee oikeesti kaikkensa. Polkuja yrityksiin -projektin asiakkaiden kokemuksia saamastaan ohjauksesta. YHDISTYKSEN TUKIRAKENTEET JA TYÖHYVINVOINTI Yhdistyksen yleiskokous hyväksyi maaliskuussa uudet ajanmukaiset säännöt. Taloussääntöä päivitettiin ja selkeytettiin. Yhdistyksen projektien ja toimintojen tukena toimi kehittämisrakenne KAMU. KAMU-päiviä pidettiin toimintavuoden aikana neljä ja niiden aikana käsiteltiin osavuosikatsauksia, aikatauluja, työsuhdeasioita, työhyvinvointia ja sisällöllisiä kysymyksiä eri teemojen pohjalta. Kamu-päivien yhteyteen rakennettiin yhteistä virkistäytymistä. Yhdistyksen kunkin projektin tai toimintakokonaisuuden alueella toimi tiimirakenne, joka kokoontui säännöllisesti ja jossa sisältöjä ja haasteita käsiteltiin yhteisesti suhteessa tavoitteisiin. Yhdistys hyväksyi toimintavuonna uuden paikallisen sopimuksen, päivitti työsuojeluohjelmansa ja otti käyttöön työkyvyn tuen periaatteet. Yhdistyksen työpisteisiin tehtiin työpaikkatarkastukset ja ergonomiatarkastukset työterveydenhuollon toimesta. Työsuojeluohjelman mukainen työsuojelutoimikunta käynnisti työskentelynsä. Yhteistyössä kansalaistalon taustatahojen kanssa työntekijöille ja yhteistyötoimijoille tarjottiin kerran viikossa ilmainen salivuoro TYKY-toimintana. Syksyllä työntekijät saivat käyttöönsä lounassetelin ja liikunta- ja kulttuurisetelin työhyvinvoinnin edistämiseksi. 11

14 Yhdistyksen projektien ohjausryhmät: KAJO-keskus: Arto Mononen (pj) Tuula Hirvonen Mari Suhonen Elina Pajula Sari Riikonen Kaija Männistö Lea Vallius Marjatta Heikkilä Riikka Korkalainen POLKUJA YRITYKSIIN -projekti: Pauli Tahvanainen Satu-Sisko Eloranta Elina Pajula Arto Mononen Pirjo Valima-Bamberg Mari Suhonen Antero Oinonen Lea Vallius Tarja Hakulinen Merja Blomberg Johanna Seppänen Timo Hartikainen Matleena Pekkanen Honkalampisäätiö/Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys Pohjois-Karjalan te-toimisto Pohjois-Karjalan ELY- keskus Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys Joensuun kaupunki Lieksan kaupunki Pohjois-Karjalan Työttömien Yhdistysten Toimintajärjestö Kotikartanoyhdistys Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, aikuisopisto JOSEK/ Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys Joensuun kaupunki Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys Honkalampi-säätiö/Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys Pohjois-Karjalan työ- ja elinkeinotoimisto Pohjois-Karjalan ELY-keskus Pohjois-Karjalan aikuisopisto/ Oppisopimuskoulutus Pohjois-Karjalan Työttömien Yhdistysten Toimintajärjestö Pohjois-Karjalan Liikunta ry./ulity-työllisyyshanke Pohjois-Karjalan yrittäjät Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys / KAJO-keskus Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys/ Pyry Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys / Pyry osallisuushanke Salli: Pirjo Myyry, pj Sakari Möttönen Antti Tervasmäki Mikko Karinen, vpj Anne Astikainen Elina Pajula Tarja Kauppila Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys Keski- Suomen Sosiaaliturvayhdistys Etelä-Savon Sosiaali- ja terveysturvayhdistys Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (ISO) 12

15 Jouko Miettinen Irma Ahokas-Kukkonen Tuula Kukkonen Eeva Jokinen Marja-Leena Meriläinen Saara Pesonen Itä- ja Keski-Suomen alueen KASTE Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu Itä-Suomen yliopisto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Itä-Savon Sairaanhoitopiiri JAKE ohjausryhmä: Liisa Karikko Katja Kolehmainen Timo Ruoko Tuomas Lappalainen Timo Reko Pirkko Hyvärinen Arja Jämsén Jari Horttanainen Jorma Turunen Anu Niemi Johtoryhmän jäsenet: Elina Pajula Vesa Korpelainen Tuomo Eronen Joensuun terveyspalvelut Pohjois-Karjalan Martat Suomen Sydänliitto Karelia-ammattikorkeakoulu Maaseudun Sivistysliitto Pohjois-Karjalan Kylät Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Joensuun kaupunki Kiteen kaupunki Perusterveydenhuollon yksikkö Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus Pohjois-Karjalan Kylät Omakielisten koto-valmentajien hankkeen kehittämistyöryhmä: Hanna Veijonmaa Pohjois-Karjalan te-toimisto Saija Manninen Pohjois-Karjalan ELY-keskus/Työvoima hanke Tuija Vartiainen-Gomez PKKY Aikuiskoulutuskeskus Sari Härkönen PKKY Niittylahden opisto Abdullahi Shabiin JoMoni Anne Päivinen Joensuun kaupunki Joensuun maahanmuuttajapalvelut Tarja Munne Joensuun kaupunki Joensuun maahanmuuttajapalvelut Anni Rannikko JoMoni Raisa Lappeteläinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus 13

16 YHDISTYKSEN TALOUS JA JÄSENISTÖ Yhdistyksen projekteja rahoittivat Ray, Pohjois-Karjalan Ely-keskus, ESR, Joensuun ja Lieksan kaupungit. Tavoitteidensa toteuttamiseksi yhdistys on rahoittanut toimintaansa oman toiminnan tuottojen ja yhdistyksen, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n ja Joensuun kaupungin yhteistoimintasopimuksen pohjalta. Toiminnan kokonaistuotot olivat toimintavuoden aikana ,32 euroa. Tilinpäätös osoittaa ylijäämää 751,44 euroa. Yhdistyksellä oli jäseniä: 30 järjestöjäsentä, 42 henkilöjäsentä. Yhdistyksen taloutta hoiti toimintavuonna talouspalvelusihteeri Piia Heikkinen. YHDISTYKSEN HALLITUS Yhdistyksen hallitus kokoontui toimintavuoden aikana yhdeksän kertaa, joista maaliskuussa vuosikokouksessa valittu uusi hallitus seitsemän kertaa. Maaliskuussa vuosikokous valitsi hallitukseen uusien sääntöjen mukaisesti seuraavat jäsenet: Jäsen: Pirjo Myyry pj Toivo Rissanen vpj Airi Turunen Arja Jämsén Pauli Tahvanainen Tero Oinonen Tuomas Lapppalainen Asiantuntijajäsenet: Irma Ahokas-Kukkonen Arto Mononen Eeva Jokinen 14

17 Yhdistyksen sihteerinä toimi yhdistyksen toiminnanjohtaja Elina Pajula ja taloudenhoitajana yhdistyksen talouspalvelusihteeri Piia Heikkinen Yhdistyksen tilintarkastajina toimi: Yhdistyksen tilintarkastuksen hoiti Ernst&Young Oy vastuullisena tilintarkastajana Virpi Hakkarainen YHDISTYKSEN TYÖNTEKIJÄT Elina Pajula, toiminnanjohtaja Juha Halme, suunnittelija Jaana Hiltunen (Itä-Suomen yliopiston palkallinen harjoittelujakso) Petrus Kuoppala (Itä-Suomen yliopiston palkallinen harjoittelujakso) Krista Kirjavainen (Itä-Suomen yliopiston palkallinen harjoittelujakso) JAKE-hanke Hanna Kääriäinen, vapaaehtoistoiminnan kehittäjä Ville Elonheimo, monikulttuurisen järjestötoiminnan kehittäjä KAJO-keskus Johanna Seppänen, projektipäällikkö Piia Heikkinen, talouspalvelusihteeri Kristiina Turunen, työllistämissihteeri Marika Myllynen, työhönvalmentaja Kathy-toiminta Marleena Laakso, viestintäkoordinaattori Jarkko Rissanen, atk-asiantuntija Tapani Liimatainen, atk-työntekijä 15

18 Niilo Korhonen, atk-työntekijä Mari Ahjokari, viestintäassistentti Omakielisten kotovalmentajien kokeiluhanke: Kirsi Lumatjärvi, palveluneuvoja Aadan Samatar Ali, somalinkielinen koto-valmentaja Natalia Immonen, venäjänkielinen koto-valmentaja Somphan Phetchan, thainkielinen koto-valmentaja Jamal Lafgani, arabiankielinen koto-valmentaja Hanna-Leena Partinen, kesälomansijainen Ahmed Safiri, ryhmän vetäjä osallisuushanke Salli: Anne Pyykkönen, projektipäällikkö Tuila Juvonen, projektikehittäjä Tiina Airaksinen, projektikehittäjä Hanna Pieviläinen, projektikehittäjä Tanja Saukkonen, projektikehittäjä Heidi Oinonen, (Itä-Suomen yliopiston palkallinen harjoittelujakso) Polkuja yrityksiin -projekti Timo Hartikainen, projektipäällikkö Matleena Pekkanen, yrityspoluttaja Harjoittelijat ja työelämävalmennuksessa olleet: Anja Tiainen sosionomiopiskelija (Karelia amk) Enni Turunen sosionomiopiskelija (Karelia amk) Sari Matilainen sosionomiopiskelija (Jyväskylän yliopisto) 16

19 Heidi Halonen, liiketalouden perustutkinnon opiskelija (Pkky, aiko) Marika Siilin, sosionomiopiskelija (Karelia amk) Seija Parviainen, taloushallinnon ammattitutkinnon suorittaja Taina Ben Daoud, liiketalouden perustutkinnon suorittaja Juuso Rautiainen (Te-tsto) Hawo Mahamud Habarwaa (Te-tsto) Lina Juvonen (Te- toimisto) Noora Nevalainen sosionomiopiskelija (Karelia amk) Anni Taralainen, sosionomiopiskelija (Karelia amk) Tatu Tossavainen sosionomiopiskelija (Karelia amk) Niina Hiltunen, sosionomiopiskelija (Karelia amk) Anni Rask sosionomiopiskelija (Karelia amk) Anni Lyyra, sosionomiopiskelija Karelia amk Hanna Kääriäinen (HUMAK) Pasi Liimatta, (Karelia osaamissalkku) Lisäksi: Sosiaalitoimistojen asiakaspalautepäivän toteuttamisessa Salli-hankkeessa oli mukana 14 sosionomi aikuisopiskelijaa Karelia amk:sta ja 28 sosionomiopiskelijaa Mikkelin amk:sta. Mikkelin Olkkarin asiakaspalautteen keräämisessä oli mukana 3 yhteisöpedagogiopiskelijaa Mikkelin amk:sta. 17

1. Alueellisen sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittäminen paikallisen, maakunnallisen ja valtakunnallisen vuoropuhelussa... 1

1. Alueellisen sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittäminen paikallisen, maakunnallisen ja valtakunnallisen vuoropuhelussa... 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Alueellisen sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittäminen paikallisen, maakunnallisen ja valtakunnallisen vuoropuhelussa... 1 2. Järjestöjen toiminta- ja työllistämisedellytysten ja järjestöjen

Lisätiedot

Ihmisen ääni kuuluviin osallisuushanke Salli osallisuuden edistäjänä

Ihmisen ääni kuuluviin osallisuushanke Salli osallisuuden edistäjänä Ihmisen ääni kuuluviin osallisuushanke Salli osallisuuden edistäjänä Salli osallisuus! 24.11.2011 Anne Pyykkönen projektipäällikkö osallisuushanke Salli Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry - Hallinnointi

Lisätiedot

Järjestöt 2.0 -hanke. Järjestöt maakuntauudistuksessa toiminnanjohtaja Elina Pajula

Järjestöt 2.0 -hanke. Järjestöt maakuntauudistuksessa toiminnanjohtaja Elina Pajula Järjestöt 2.0 -hanke Järjestöt maakuntauudistuksessa 21.6.2017 toiminnanjohtaja Elina Pajula Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys: painopisteet 1. Osallisuus ihmisten äänen kuunteleminen ja välittäminen

Lisätiedot

Maahanmuuttajien turvallisuuden edistäminen

Maahanmuuttajien turvallisuuden edistäminen Maahanmuuttajien turvallisuuden edistäminen Valtakunnalliset sisäisen turvallisuuden päivät Mikkeli 6.9.2013 Ville Elonheimo Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys

Lisätiedot

Järjestö 2.0 Pohjois-Karjala hanke

Järjestö 2.0 Pohjois-Karjala hanke Järjestö 2.0 Pohjois-Karjala hanke 2017-2020 Itä-Suomen aluetyönverkosto 31.10.2017, Joensuu Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys: painopisteet 1. Osallisuus ihmisten äänen kuunteleminen ja välittäminen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry. 19.2.2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry. 19.2.2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry. 19.2.2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Sosiaali- ja terveyspolitiikan toimintaympäristö on kiihtyvässä muutoksessa ja tulevien vuosien suuntaa leimaa

Lisätiedot

Muistio 1a/2014 Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunnan (JANE) kokous

Muistio 1a/2014 Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunnan (JANE) kokous Muistio 1a/2014 Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunnan (JANE) kokous Aika Torstai 16.1.2014 klo 16 17.25 Paikka Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, maakuntasali Jakelu: Katja Asikainen pj (x) Tommi

Lisätiedot

Järjestöjen ja kuntien yhteistyö kuntalaisten osallisuuden edistämisessä

Järjestöjen ja kuntien yhteistyö kuntalaisten osallisuuden edistämisessä Järjestöjen ja kuntien yhteistyö kuntalaisten osallisuuden edistämisessä Osallisuushanke Sallin kokemuksia kehittämistyöstä Projektipäällikkö Anne Pyykkönen KANTU 13 PÄIVÄT Työryhmä 12 Kuntien ja järjestöjen

Lisätiedot

osallisuushanke Salli

osallisuushanke Salli osallisuushanke Salli Osallisuuden jäljillä 2011-2014 9.6.2014 Kuva: Ninka Reittu-Kuurila Sallin tavoitteena on Hankkeen päämääränä on lisätä heikossa asemassa olevien ihmisten osallisuutta sekä kuntien

Lisätiedot

Itä-Suomen alueverkosto , Savonlinna

Itä-Suomen alueverkosto , Savonlinna Itä-Suomen alueverkosto 9.5.2017, Savonlinna Alueverkostot Osa toimii useamman maakunnan alueella. Yhteystietolistalla 750 henkilöä. Osallistujat sote-alan järjestöammattilaisia (ammattilaisuus ei kuitenkaan

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANEn toimintakertomus 2015

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANEn toimintakertomus 2015 Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANEn toimintakertomus 2015 Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE on maakunnan järjestöjen yhteistyörakenne. JANE toimii järjestö- ja yhdistystoiminnan

Lisätiedot

Yhteistyö, verkostot, innostuminen ja onnistuminen Maahanmuuttajat vertaistuella osallisiksi, tasavertainen yhteiskunta -tapahtuma Helsinki 7.11.

Yhteistyö, verkostot, innostuminen ja onnistuminen Maahanmuuttajat vertaistuella osallisiksi, tasavertainen yhteiskunta -tapahtuma Helsinki 7.11. Yhteistyö, verkostot, innostuminen ja onnistuminen Maahanmuuttajat vertaistuella osallisiksi, tasavertainen yhteiskunta -tapahtuma Ville Elonheimo Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys Miten innostuimme

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANEn toimintakertomus 2016

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANEn toimintakertomus 2016 Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANEn toimintakertomus 2016 Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE on maakunnan järjestöjen yhteistyörakenne. JANE toimii järjestö- ja yhdistystoiminnan

Lisätiedot

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiaseminaari, Turku 16.3.

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiaseminaari, Turku 16.3. 3 (9) Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiaseminaari, Turku 16.3. Aika keskiviikkona 16.3. klo 9.00-12.00/14.30 Paikka Mauno Koivisto -keskus, BioCity, Tykistökatu 6 (Auditorio) Päivi Sillanaukee,

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari kehittämispäällikkö Elina Pajula

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari kehittämispäällikkö Elina Pajula Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari 5.12.2008 -kehittämispäällikkö Elina Pajula Aktiivisesti Pohjois-Karjalassa toimii 375 sosiaali-

Lisätiedot

Järjestöjen monet roolit - Pohjois-Karjalan järjestöpäivä

Järjestöjen monet roolit - Pohjois-Karjalan järjestöpäivä Järjestöjen monet roolit - Pohjois-Karjalan järjestöpäivä 30.9.2016 Toiminnanjohtaja Elina Pajula Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen strategiset painopisteet 1. Osallisuus ihmisten äänen kuunteleminen

Lisätiedot

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiakiertue 8.3.-31.3.

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiakiertue 8.3.-31.3. 1 (9) Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiakiertue Ohjelmat paikkakunnittain jäljempänä dokumentissa. PÄIVÄ AIKA KAUPUNKI PAIKKA tiistai 8. maaliskuuta 2011 klo 9.00-12.30/15.00 Helsinki Helsingin

Lisätiedot

Muistio 2b/2013 Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunnan (JANE) kokous

Muistio 2b/2013 Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunnan (JANE) kokous Muistio 2b/2013 Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunnan (JANE) kokous Aika Perjantaina 8.11.2013 klo 9.00 11.10 Paikka Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, maakuntasali Jakelu: Katja Asikainen pj

Lisätiedot

Järjestöasiain neuvottelukunta JANE.

Järjestöasiain neuvottelukunta JANE. Järjestöasiain neuvottelukunta JANE www.jelli.fi/jane 1 Taustaa Pohjois-Karjalan Pohjois-Karjalassa on 3715 rekisteröityä yhdistystä (PRH 9/2017) järjestötoiminnasta Järjestöyhteistyön kehittäminen Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Aika tiistai klo 9-11 Paikka Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, maakuntasali, Siltakatu 2, Joensuu

Aika tiistai klo 9-11 Paikka Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, maakuntasali, Siltakatu 2, Joensuu Muistio 5/2015 Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANEn kokous Aika tiistai 6.10.2015 klo 9-11 Paikka Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, maakuntasali, Siltakatu 2, Joensuu Paikalla Katja Asikainen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta 23.3.2012. Ville Elonheimo Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys / Moi

Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta 23.3.2012. Ville Elonheimo Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys / Moi Järjestöt ja monikulttuurisuus Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta 23.3.2012 Ville Elonheimo Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys / Moi Mikä tuo Pohjois-Karjalaan TYÖ OPIS- KELU PERHE PAKO

Lisätiedot

Aika tiistai klo Paikka Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, maakuntasali, Siltakatu 2, Joensuu

Aika tiistai klo Paikka Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, maakuntasali, Siltakatu 2, Joensuu Muistio 4/2015 Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANEn kokous Aika tiistai 18.8.2015 klo 16-17.45 Paikka Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, maakuntasali, Siltakatu 2, Joensuu Jakelu: Katja

Lisätiedot

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö ja kansalaisten osallisuus

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö ja kansalaisten osallisuus Kuntien ja järjestöjen yhteistyö ja kansalaisten osallisuus Terveempi Itä-Suomi (TERVIS)-hankkeen aloitusseminaari 17.5.2013 osallisuushanke Salli Esityksen sisältö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt Järjestöbarometrin

Lisätiedot

JÄRJESTÖT JA KASTE. Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan

JÄRJESTÖT JA KASTE. Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan JÄRJESTÖT JA KASTE Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan MIKÄ ON KASTE? Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste 2012 2015)

Lisätiedot

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa Miun yhistys toimeenpanosuunnitelma 2015-2017 Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE Käsitelty ja täydennetty JANEn kokouksessa 6.10.2015 (Aikaisemmat vaiheet: JANEn kokouksen 28.8.2015 Learning

Lisätiedot

Case: Järjestöt-kunta Katja Asikainen

Case: Järjestöt-kunta Katja Asikainen Case: Järjestöt-kunta 17.9.2014 Katja Asikainen Tavoitteet 1. Tehdä näkyväksi ja tunnetuksi maakunnan kansalaisjärjestötoimintaa 2. Edistää kansalaisjärjestöjen yhteistyötä ja järjestöjen ja julkisen sektorin

Lisätiedot

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke LIITE JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 JAKE JÄRJESTÖ- JA KANSALAISTOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE JAKE-hanke on Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen,

Lisätiedot

Järjestöneuvottelukuntien hyviä käytäntöjä muualta Suomesta Kansalaisjärjestöilta Ylivieskassa

Järjestöneuvottelukuntien hyviä käytäntöjä muualta Suomesta Kansalaisjärjestöilta Ylivieskassa Järjestöneuvottelukuntien hyviä käytäntöjä muualta Suomesta Kansalaisjärjestöilta Ylivieskassa 2.10.2013 Marjo Riitta Tervonen, Pohjois-Suomen erityisasiantuntija SOSTE Suomen sosiaali ja terveys Perustettu

Lisätiedot

Konkreettiset toimet Vastuut Aikataulu

Konkreettiset toimet Vastuut Aikataulu JANE TYÖSKENTELY Konkreettiset toimet Vastuut Aikataulu Järjestöasiain neuvottelukunta TVK + JANE: JANEn kokoukset Tutustumisvierailut kokousten yhteydessä Kokouksissa yhteistä työskentelyä JANEn työvaliokunta

Lisätiedot

Mihinkään ei voi kuitenkaan vaikuttaa

Mihinkään ei voi kuitenkaan vaikuttaa Mihinkään ei voi kuitenkaan vaikuttaa Vai voiko sittenkin? Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet palvelujen kehittämisessä Itä-Suomen sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämispäivät Kuopiossa

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE Järjestöt maakuntauudistuksessa -tilaisuus, 21.6.2017 Hanna Kääriäinen, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry Järjestöasiain neuvottelukunta JANE

Lisätiedot

Kokouspaikka Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, maakuntasali, Siltakatu 2, Joensuu

Kokouspaikka Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, maakuntasali, Siltakatu 2, Joensuu MUISTIO 1/2016 Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANEn kokous Aika perjantai 22.1.2016 klo 13-15 Kokouspaikka Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, maakuntasali, Siltakatu 2, Joensuu Katja Asikainen

Lisätiedot

Muistio 4/2017. Jakelu: Katja Asikainen pj Tommi Heino vpj x Hanna Kääriäinen x Risto Poutiainen Maarita Mannelin Seppo Tiainen.

Muistio 4/2017. Jakelu: Katja Asikainen pj Tommi Heino vpj x Hanna Kääriäinen x Risto Poutiainen Maarita Mannelin Seppo Tiainen. Muistio 4/2017 Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANEn kokous jäsenille ja varajäsenille Aika perjantai 8.9. klo 14-16.05 Kokouspaikka Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Siltakatu 2, Maakuntasali,

Lisätiedot

Asukas- ja järjestönäkökulma Siun Sotessa

Asukas- ja järjestönäkökulma Siun Sotessa Asukas- ja järjestönäkökulma Siun Sotessa 12.5.2016 toiminnanjohtaja Elina Pajula Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry: 1. Osallisuus ihmisten äänen kuunteleminen ja välittäminen eri tasoille osallistumisen

Lisätiedot

Järjestöasiain neuvottelukunta JANE - uudenlainen järjestö-kunta yhteistyörakenne. Rovaniemi Elina Pajula, erityisasiantuntija

Järjestöasiain neuvottelukunta JANE - uudenlainen järjestö-kunta yhteistyörakenne. Rovaniemi Elina Pajula, erityisasiantuntija Järjestöasiain neuvottelukunta JANE - uudenlainen järjestö-kunta yhteistyörakenne Rovaniemi 24.11.2012 Elina Pajula, erityisasiantuntija SOSTEn toiminnan tarkoitus alueellisella, valtakunnallisella sekä

Lisätiedot

Järjestöjen aluetyön kokous. Kuopio 24.4.2012

Järjestöjen aluetyön kokous. Kuopio 24.4.2012 Järjestöjen aluetyön kokous Kuopio 24.4.2012 Ohjelma klo 10.00 Avaus ja esittäytyminen klo 10.15 KASTE ohjelman tps Itä-Suomessa - alueellinen ohjelmapäällikkö Jouko Miettinen - klo 11.00 Järjestöt ja

Lisätiedot

Tutustumismatkalla Kansalaistoiminnankeskus Matarassa 4.2.2014

Tutustumismatkalla Kansalaistoiminnankeskus Matarassa 4.2.2014 Tutustumismatkalla Kansalaistoiminnankeskus Matarassa 4.2.2014 Matkaraportin kirjoitti Heini Maijanen MontEri-hanke järjesti tutustumismatkan Jyväskylän Kansalaistoiminnankeskus Mataraan tiistaina 4.2.2014.

Lisätiedot

HYVÄ ALUEFOORUM 29.10.2009

HYVÄ ALUEFOORUM 29.10.2009 HYVÄ ALUEFOORUM 29.10.2009 KASTE-OHJELMA Margit Päätalo Kaste-suunnittelija, Pohjois-Suomi puh. 044-703 4093 margit.paatalo@ouka.fi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) 2008-2011

Lisätiedot

Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö. Meidän Häme hanke ja Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö Kanta-Hämeen Alueverkosto

Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö. Meidän Häme hanke ja Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö Kanta-Hämeen Alueverkosto Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö Meidän Häme hanke ja Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö Kanta-Hämeen Alueverkosto 21.9.2017 Kanta-Hämeessä Yhdistyksiä 3202, Yhdistysrekisteri, Patentti- ja rekisterihallitus

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunnan (JANE) kokouksesta

Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunnan (JANE) kokouksesta Muistio 2/2012 Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunnan (JANE) kokouksesta Aika Perjantaina 23.3.2012 klo 13.00-15.15 Paikka Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, maakuntasali Juha Hämäläinen pj (x)

Lisätiedot

JOENSUUN TURVALLISUUSSUUNNITELMAN VALMISTELU MITÄ OPITTIIN?

JOENSUUN TURVALLISUUSSUUNNITELMAN VALMISTELU MITÄ OPITTIIN? JOENSUUN TURVALLISUUSSUUNNITELMAN VALMISTELU MITÄ OPITTIIN? Valtakunnallinen turvallisuusseminaari Joensuussa 27. 28.1.2016 Kaupunginsihteeri Jari Horttanainen JOENSUUN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry TIETOA Vahvistamme lappilaisten järjestöjen yhteiskunnallista asemaa ja toimintaedellytyksiä kokoamalla,

Lisätiedot

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 14.2.17 Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Sote-järjestöillä on edustus Sote-Savotan alatyöryhmissä. Työryhmissä on myös saamelaisedustus. 2) Kainuu:

Lisätiedot

Kansalaisten ja järjestöjen tietoyhteiskunnan kehittämistoiminta KATHY:n

Kansalaisten ja järjestöjen tietoyhteiskunnan kehittämistoiminta KATHY:n Kansalaisten ja järjestöjen tietoyhteiskunnan kehittämistoiminta KATHY:n TOIMINTAKERTOMUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KATHY-TOIMINNAN TAVOITTEET 1 TOIMINTA JA TOTEUTUS VUONNA 2014 2 1. IHMISTEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio

Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio Esityslista 2/2017 1 (5) Aika ma 20.3.2017 klo 9.00 Paikka Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr

Lisätiedot

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II Painopistealueittain teksti hankehakemuksesta KONKREETTISET TOIMENPITEET Etelä-Savo Keski-Suomi Ehkäisevän työn kehittäminen Sijaishuollon kehittäminen 1. ei toteudu 2. toteutunut 3. toteutunut hyvin 1.

Lisätiedot

Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä

Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari Oulu 6.10.2011 Erja Lindberg erityisasiantuntija TYP-toimintamalli Työ- ja elinkeinotoimistojen,

Lisätiedot

Muistio 2/2014. Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunnan (JANE) kokous

Muistio 2/2014. Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunnan (JANE) kokous Muistio 2/2014 Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunnan (JANE) kokous Aika Torstai 20.3.2014 klo 9 11.10 Paikka Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, maakuntasali Katja Asikainen pj (x) Tommi Heino

Lisätiedot

Kumppanuudella kohti hyvinvointia

Kumppanuudella kohti hyvinvointia Kumppanuudella kohti hyvinvointia JAKE Järjestö ja kansalaistoiminnan kehittämishanke Hankkeen toteutusaika: 2013-2018 (ad.28.2.2018) Kohdealue: Pohjois-Karjala ja Itä-Suomi Rahoitus: STEA TOIMINNAN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry - Hallinnointi ja koordinointi. Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry - Hallinnointi ja koordinointi. Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry 22.1.2013 Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry - Hallinnointi ja koordinointi Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry Etelä-Savon Sosiaali- ja Terveysturvayhdistys ry Keski-Suomen Sosiaaliturvayhdistys

Lisätiedot

TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015

TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015 TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Päätavoitteet Hyvinvointi- ja terveyserot

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 2017 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia sosiaali- ja terveyspoliittisena yhteistoimintajärjestönä 1. Toimia sosiaali- ja terveysturvan ja muun sosiaalipolitiikan alalla työskentelevien henkilöiden, yhdistysten,

Lisätiedot

Miun Yhistys Pohjois-Karjalan yhdistysohjelma

Miun Yhistys Pohjois-Karjalan yhdistysohjelma Miun Yhistys Pohjois-Karjalan yhdistysohjelma 2015 2020 1 Miun Yhistys- yhdistysohjelma Pohjoiskarjalaisten järjestö- ja yhdistystoimijoiden tahdonilmaus yhteisistä kehittämiskohteista vuosille 2015 2020

Lisätiedot

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke SOKRA. 8.5.2015 Sokra koordinaatiohanke kokoaa, tiivistää ja välittää tietoa

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke SOKRA. 8.5.2015 Sokra koordinaatiohanke kokoaa, tiivistää ja välittää tietoa Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke SOKRA 2014 2017 8.5.2015 Sokra koordinaatiohanke kokoaa, tiivistää ja välittää tietoa 1 Sokra kokoaa, tiivistää ja välittää tietoa 8.5.2015 2 Miksi

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

Oulun Eteläisen aluekeskusohjelman organisointi

Oulun Eteläisen aluekeskusohjelman organisointi Koordinointi: aluekeskusohjelman yhteyspäällikkö ja tiedottaja Vastuuorganisaatio: Ylivieskan seutukunta toimijoiden kokoaminen, hankkeiden suunnittelu, kehittämistyön koordinointi, tiedonvaihto Oulun

Lisätiedot

(Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta

(Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta (Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta TERVEYS JA TURVALLISUUS 23.5.2013 SPR:n toimintamuodot (Asetus 3 ) Tarkoituksensa toteuttamiseksi järjestö: 1) ylläpitää auttamisvalmiutta

Lisätiedot

RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi

RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi ESR-sisällöt Pekka Stenfors Keski-Suomen ELY-keskus/ Turku 13.6.2014 Hallinnon muutokset ESR-rakennerahastohallinto Varsinais-Suomen osalta 1.1.2014 alkaen Keski-Suomen ELY-keskuksessa

Lisätiedot

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet Museoista hyvinvointia ja terveyttä -ajankohtaisseminaari 28.3.2011 Sari Miettunen, tiimivastaava, RAY Lainsäädäntö Avustusten myöntämisestä on säädetty

Lisätiedot

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI PÖYTÄKIRJA 26.5.2010 Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Kunnan ja järjestöjen yhteistyö. Työryhmä

Kunnan ja järjestöjen yhteistyö. Työryhmä Kunnan ja järjestöjen yhteistyö Työryhmä 9.10.2010 Järjestöasiain neuvottelukunta, perustettu 21.4.2008 TAVOITTEET: Tehdä näkyväksi ja tunnetuksi maakunnan kansalaisjärjestötoimintaa Edistää kansalaisjärjestöjen

Lisätiedot

Yhdessä tehtyä. katsaus Keski-Suomen Opin ovi -hankkeen toimintaan ja tuloksiin

Yhdessä tehtyä. katsaus Keski-Suomen Opin ovi -hankkeen toimintaan ja tuloksiin Yhdessä tehtyä katsaus Keski-Suomen Opin ovi -hankkeen toimintaan ja tuloksiin Eeva Mäkinen, projektipäällikkö, Jyväskylän aikuisopisto Sinikka Hakkarainen, projektisuunnittelija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kunnan, maakunnan ja järjestöjen yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä - case Siun sote

Kunnan, maakunnan ja järjestöjen yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä - case Siun sote Kunnan, maakunnan ja järjestöjen yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä - case Siun sote Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 7.2.2018 Kehittämisjohtaja Anu Niemi, Siun sote Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Mihin tarpeeseen ASSI-hankkeella haetaan ratkaisua?

Mihin tarpeeseen ASSI-hankkeella haetaan ratkaisua? ASSI-hanke Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palveluiden ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa 1.10.2012 30.8.2014 Mihin tarpeeseen ASSI-hankkeella

Lisätiedot

Järjestöt Etelä-Savo yhdessä uutta Tukea järjestöjen muutostyölle liittyy Suomi 100 ja Järjestö 2.0 ohjelmiin

Järjestöt Etelä-Savo yhdessä uutta Tukea järjestöjen muutostyölle liittyy Suomi 100 ja Järjestö 2.0 ohjelmiin Järjestöt Etelä-Savo yhdessä uutta Tukea järjestöjen muutostyölle liittyy Suomi 100 ja Järjestö 2.0 ohjelmiin Hankepäällikkö Anita Hahl-Weckström 16.11.2017 Järjestöjen muutostyölle tukea Järjestöt Etelä-Savo

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan rahoitus. Järjestötoiminnan perusteet - koulutus 25.11.2015 Liisanpuiston auditorio, Pori

Yhdistystoiminnan rahoitus. Järjestötoiminnan perusteet - koulutus 25.11.2015 Liisanpuiston auditorio, Pori Yhdistystoiminnan rahoitus Järjestötoiminnan perusteet - koulutus 25.11.2015 Liisanpuiston auditorio, Pori Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry - toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen

Lisätiedot

KAIKU. Sanna Saastamoinen

KAIKU. Sanna Saastamoinen KAIKU Sanna Saastamoinen 22.9.2016 KAIKU pähkinänkuoressa Työhönvalmennusta 100 kuntouttavan työtoiminnan asiakkaalle Turvapaikanhakijoiden ja oleskeluluvan saaneiden työllistymisen tukemista Yhdistyksille

Lisätiedot

Pohjois-Suomen Järjestöpäivät

Pohjois-Suomen Järjestöpäivät Pohjois-Suomen Järjestöpäivät Sosiaalisesti kestävä kehitys Oulussa 15.3.2012 klo 9-16.00 Rovaniemellä 16.3.2012 klo 9-16.00 Ajankohtaiset ja vuorovaikutteiset päivät tarjoavat pohdintaa, käytännön tietoa

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan HYVINVOINTIALAN JÄRJESTÖSTRATEGIA

Pohjois-Karjalan HYVINVOINTIALAN JÄRJESTÖSTRATEGIA Pohjois-Karjalan HYVINVOINTIALAN JÄRJESTÖSTRATEGIA Joensuun seudun järjestöfoorumi 15.5.2007 Ohjelma 17.00 Avaus ja esittelyt Elina Pajula, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto 17.20 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 18.11. Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Lapin liiton nimeämällä järjestöneuvottelukunnalla on iso rooli soteuudistuksen valmistelutyössä. Järjestöneuvottelukunnan

Lisätiedot

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä 24.4.2015 Sosiaalialan AMK-verkoston valtakunnalliset verkostopäivät Päivi Kiiskinen, erityisasiantuntija SOSTE SOSTE on Suomen suurin

Lisätiedot

Keski-Suomen järjestökentän yhteistoimintaorganisaatioiden järjestäytyminen. Keski-Suomi talolla Jyväskylässä 23.4.2008

Keski-Suomen järjestökentän yhteistoimintaorganisaatioiden järjestäytyminen. Keski-Suomi talolla Jyväskylässä 23.4.2008 Keski-Suomen järjestökentän yhteistoimintaorganisaatioiden järjestäytyminen Keski-Suomi talolla Jyväskylässä 23.4.2008 Ehdotusta valmistellut väliaikainen työryhmä Humanistinen ammattikorkeakoulu Sosiaali-

Lisätiedot

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Perustamisasiakirja 30.3.1952: Me allekirjoittaneet perustamme täten Lapin Huoltoväenyhdistyksen, jonka tarkoituksena on kerätä kuntien ja vapaiden

Lisätiedot

Keskiyön Savotta Vaattunkiköngäs. Ylijohtaja Timo E. Korva. Lapin aluehallintovirasto, ylijohtaja Timo E. Korva

Keskiyön Savotta Vaattunkiköngäs. Ylijohtaja Timo E. Korva. Lapin aluehallintovirasto, ylijohtaja Timo E. Korva Keskiyön Savotta 20.-21.6.2011 Vaattunkiköngäs Ylijohtaja Timo E. Korva Lapin aluehallintovirasto, ylijohtaja Timo E. Korva 20.6.2011 1 Alueellisen sisäisen turvallisuuden yhteistyön toimintamallin tavoitteet

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Miten kuntien hyvinvointi- ja turvallisuustyötä kehitetään? Sisäisen turvallisuuden alueellisen yhteistyön seminaari Mikkeli, Itä-Suomen AVI, 5.9.2013 Projektipäällikkö Marko Palmgren

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne hanke järjestöjen ja maakunnan sekä kuntien yhteistyön tukena. Maire Vuoti Vs.Toiminnanjohtaja

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne hanke järjestöjen ja maakunnan sekä kuntien yhteistyön tukena. Maire Vuoti Vs.Toiminnanjohtaja Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne hanke järjestöjen ja maakunnan sekä kuntien yhteistyön tukena Maire Vuoti Vs.Toiminnanjohtaja Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke Tavoite: Hanke tukee maakunnan

Lisätiedot

Turvallisuutta älykkäästi

Turvallisuutta älykkäästi Turvallisuutta älykkäästi Valtakunnallinen turvallisuusseminaari Joensuussa 27. 28.1.2016 Valtakunnallinen turvallisuusseminaari järjestetään 27. 28.1.2016 Joensuussa hotelli Kimmelissä, Itäranta 1, Joensuu.

Lisätiedot

Hallituspartnerit Itä-Suomi ry. Itäsuomalainen hallitustyön kehittäjä. 30.10.2014 Hallituspartnerit Itä-Suomi ry

Hallituspartnerit Itä-Suomi ry. Itäsuomalainen hallitustyön kehittäjä. 30.10.2014 Hallituspartnerit Itä-Suomi ry Hallituspartnerit Itä-Suomi ry Itäsuomalainen hallitustyön kehittäjä Hallituspartnerit ry:n toiminta alkoi Tampereella vuonna 2003. Alueellisia yhdistyksiä on sen jälkeen perustettu mm. Turkuun, Ouluun,

Lisätiedot

osallisuushanke Salli 2011-2015 Loppuraportti

osallisuushanke Salli 2011-2015 Loppuraportti osallisuushanke Salli 2011-2015 Loppuraportti Kuva: Ninka Reittu-Kuurila Hanna Pieviläinen, projektipäällikkö Tanja Saukkonen, projektikehittäjä osallisuushanke Salli Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki 11.9.2015 Keski-Suomen Järjestöareenan tehtävä Järjestöjen ääni ja voimien kokoaja Tunnistaa järjestökentän

Lisätiedot

KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013

KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013 KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013 KOPPI KOPPI - Kohti - Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita -hanke Yhteistyössä: Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Ikäihmisten oma kokemus liikkumisen turvallisuudesta Pohjois-Savossa

Ikäihmisten oma kokemus liikkumisen turvallisuudesta Pohjois-Savossa Ikäihmisten oma kokemus liikkumisen turvallisuudesta Pohjois-Savossa Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus (ATH) ja keskustelu Iisalmen ikäihmistenneuvoston kanssa 22.9.2014 Sisäisen turvallisuuden

Lisätiedot

TE-palveluja alueellisesti

TE-palveluja alueellisesti 1 2015 TE-palveluja alueellisesti Kaakkois-Suomen TE- Toimialue: Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat Toimipaikat: Hamina, Imatra, Kotka, Kouvola ja Lappeenranta Työvoiman palvelukeskukset: Hamina,

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin kohtalo kunnat ja lait muutoksessa Kuntalaiset ja järjestöt kuntien kumppaneina

Terveyden ja hyvinvoinnin kohtalo kunnat ja lait muutoksessa Kuntalaiset ja järjestöt kuntien kumppaneina Terveyden ja hyvinvoinnin kohtalo kunnat ja lait muutoksessa Kuntalaiset ja järjestöt kuntien kumppaneina Vesa Korpelainen toiminnanjohtaja Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus Pohjois-Karjala väestö

Lisätiedot

KUMPPANUUDELLA SOTEEN JA KUNTIIN

KUMPPANUUDELLA SOTEEN JA KUNTIIN KUMPPANUUDELLA SOTEEN JA KUNTIIN 2017-2019 Järvenpää 31.03.2017 @yverkosto #yhdistysverkosto KESKI-UUDENMAAN YHDISTYSVERKOSTO RY Sosiaali- ja terveysalan yhdistysten yhteistyöelin Edistää järjestöjen välistä

Lisätiedot

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu Yrityksen nimi Pohjois-Karjalan Osuuspankki Yhtiömuoto Osuuspankki Y-tunnus 21744500 Osoite Siltakatu 4, Joensuu E-mail joensuu@op.fi Puhelinnumero 0102564201 Perustamisvuosi 2008 Yhtiön kotipaikka Joensuu

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 Sosiaali- ja terveyspolitiikan toimintaympäristö on kiihtyvässä muutoksessa ja tulevien vuosien suuntaa leimaa epävarmuus.

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi. Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät Rinnakkaisseminaari

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi. Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät Rinnakkaisseminaari Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät 13.3.2013 Rinnakkaisseminaari Keski-Suomen Järjestöareenan esittely Klo 9.30 10.00 Tiina Sivonen (Keski-Suomen

Lisätiedot

Elina Pajula (x) Pirjo Myyry ( ) Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry Tarja Partanen ( ) Antero Lehikoinen ( )

Elina Pajula (x) Pirjo Myyry ( ) Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry Tarja Partanen ( ) Antero Lehikoinen ( ) Muistio 5 Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunnan kokouksesta Aika Torstaina 11.12 klo 9.00-11.15 Paikka Karjalan talo, Joensuu Läsnä: Pohjois-Karjalan maakuntahallitus: Tuomo Eronen pj (x) Heidi

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot Kehityskasvatushanke (RKO/Kepa) riitta.prittinen-maarala@rko.fi

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus 25.2.2015 Pohjois-Karjalan ELO-toiminta ELY-keskus asetti elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän

Lisätiedot

KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA

KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA 10.042015 Yhdistysten tulevaisuus työllisyystoimijoina - tilaisuus Tarja Husso Työllisyyspäällikkö TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT JOENSUUSSA 2009-2015 (suluissa

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa kuusi samansisältöistä ammatillisen

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Muonio 12.4.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula Kokkonen

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Työelämän kehittämis- ja palvelutoiminta uudistuu -seminaari 3.11.2010 Hilton Helsinki Strand Hallitusneuvos Merja Leinonen merja.leinonen@minedu.fi

Lisätiedot