Kansalaisten ja järjestöjen tietoyhteiskunnan kehittämistoiminta KATHY:n

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansalaisten ja järjestöjen tietoyhteiskunnan kehittämistoiminta KATHY:n"

Transkriptio

1 Kansalaisten ja järjestöjen tietoyhteiskunnan kehittämistoiminta KATHY:n TOIMINTAKERTOMUS 2014

2 SISÄLLYSLUETTELO KATHY-TOIMINNAN TAVOITTEET 1 TOIMINTA JA TOTEUTUS VUONNA IHMISTEN HYVINVOINNIN JA OSALLISUUDEN SEKÄ JÄRJESTÖ- JA KANSALAISNÄKÖKULMAN VAHVISTAMINEN ALUEKEHITYKSESSÄ Yhteistyö osallisuutta ja hyvinvointia edistävien paikallisten hankkeiden ja verkostojen kanssa 2 KATHY-toiminnan avoimet nettipisteet, atk-tuki ja atk-koulutukset ihmisten hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistajana 2 Tiedon kokoaminen ja levittäminen ihmisten hyvinvointia ja osallisuutta tukevista toiminnoista 4 2. JÄRJESTÖJEN JA YHDISTYSTEN OSAAMISEN, TOIMINTAEDELLYTYSTEN SEKÄ YHTEISTYÖN VAHVISTAMINEN 5 Toiminnallinen yhteistyö osana työryhmien ja verkostojen toimintaa 5 Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen ja yhdistyksen hankkeiden viestinnällinen tuki 5 Järjestöjen osaamisen ja toimintaedellytysten tukeminen tietoteknisen tuen avulla 6 3. YHDISTYSTEN VIESTINNÄN KEHITTÄMINEN JA TIEDOTTAMISEN TUKI 8 JELLI -järjestötietopalvelun ylläpito ja kehittäminen alueellisena järjestöportaalina ja eri hyvinvointialan toimijoiden yhteisenä tiedotusalustana 8 Aktiivinen tiedottaminen järjestöistä ja järjestöjen tiedottamisen ja viestinnän tuki 10 Järjestöjen viestintävalmiuksien ja -osaamisen tukeminen 12 Yhteistyö valtakunnallisten ja alueellisten kehittämisverkostojen ja tiedotusportaalien kanssa 13 MUU KEHITTÄMINEN JA TOIMINTA 14 Koulutuksia, seminaareja ja tapahtumia, joihin osallistuttu vuonna SEURANTA JA ARVIOINTI 15 KATHY-TOIMINNAN TYÖNTEKIJÄT 15

3 1 1. KATHY-TOIMINNAN TAVOITTEET Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen hallinnoiman KATHY-toiminnan tarkoituksena on tukea maakunnan yhdistysten toimintaedellytyksiä sekä ihmisten osallisuutta ja hyvinvointia toimimalla erityisesti yhdistysten viestinnällisenä ja tietoteknisenä tukirakenteena. KATHY-toiminnan tavoitteena on: 1. Edistää ihmisten hyvinvointia ja osallisuutta sekä järjestö- ja kansalaisnäkökulman vahvistumista aluekehityksessä Kathy-toiminnan yhteistyö osallisuutta ja hyvinvointia edistävien paikallisten hankkeiden ja verkostojen kanssa Kathy-toiminnan avoimet nettipisteet, atk-tuki ja koulutukset ihmisten hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistajana 2. Vahvistaa järjestöjen ja yhdistysten osaamista, toimintaedellytyksiä sekä yhteistyötä Toiminnallinen yhteistyö osana työryhmien ja verkostojen toimintaa Kathy-toiminta Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen ja yhdistyksen hankkeiden toimintaan liittyvänä viestinnällisenä tukena Järjestöjen osaamisen ja toimintaedellytysten tukeminen tietoteknisen tuen avulla 3. Kehittää yhdistysten viestintää sekä tukea yhdistysten tiedottamistoimintaa ja viestinnällistä osaamista JELLI-järjestötietopalvelun ylläpito ja kehittäminen maakunnallisena järjestöportaalina ja eri hyvinvointialan toimijoiden yhteisenä tiedotusalustana Aktiivinen tiedottaminen järjestöistä ja järjestöjen tiedottamisen ja viestinnän tuki Järjestöjen viestintävalmiuksien ja osaamisen tuki Yhteistyö valtakunnallisten ja alueellisten kehittämisverkostojen ja tiedotusportaalien kanssa

4 2 TOIMINTA JA TOTEUTUS VUONNA IHMISTEN HYVINVOINNIN JA OSALLISUUDEN SEKÄ JÄRJESTÖ- JA KANSALAISNÄKÖKULMAN VAHVISTAMINEN ALUEKEHITYKSESSÄ YHTEISTYÖ OSALLISUUTTA JA HYVINVOINTIA EDISTÄVIEN PAIKALLISTEN HANKKEIDEN JA VERKOSTOJEN KANSSA KATHY- toiminnan viestintäkoordinaattori osallistui vuoden 2014 aikana JAKE-hankkeen koordinoiman Vapaaehtoistoiminnan teematyöryhmän työskentelyyn. KATHY-toiminta oli tiiviisti mukana myös osallisuushanke Sallin koordinoiman Osallistu! Vaikuta! teemapäivän (15.9.) suunnittelussa ja toteuttamisessa. KATHY -TOIMINNAN AVOIMET NETTIPISTEET, ATK-TUKI JA ATK-KOULUTUKSET IHMISTEN HYVINVOINNIN JA OSALLISUUDEN VAHVISTAJANA Avointen nettipisteiden ylläpito, tietokoneiden käyttömahdollisuuksien tarjoaminen sekä ihmisten tietoteknisten valmiuksien tukeminen neuvonnan ja tietotekniikkakoulutusten avulla on ollut KATHYn keskeistä toimintaa erityisesti Joensuun Kansalaistalolla. Vuonna 2014 jatkettiin Kansalaistalon ja Utran puukoulun nettipisteiden ylläpitoa ja niiden maksuttoman käyttömahdollisuuden tarjoamista ihmisille. KATHYn tietoteknisen ylläpidon piirissä: Kansalaistalon nettikahvila (6 työasemaa), Kansalaistalon atk-luokka (7 työasemaa) sekä 1 palvelin Utran puukoulun nettipiste (3 työasemaa) Kansalaistalon nettikahvila KATHY-toiminta vastasi vuonna 2014 Kansalaistalon nettikahvilan ylläpidosta. Kansalaistalon kaikille avoimen ja maksuttoman nettikahvilan kuusi tietokonetta ovat ihmisten vapaasti käytettävissä Kansalaistalon aukioloaikoina. Vuonna 2014 nettikahvilan koneita käytti keskimäärin 83 henkilöä viikossa 1 1 Kansalaistalon nettikahvilan käyttöasteen seuranta/ laskenta toteutettiin keväällä ( ) sekä talvella ( ). Seurantajaksoilla laskettiin nettikahvilan käyttäjät 8-15 välisenä aikana.

5 3 Kansalaisten atk-neuvonta Vuonna 2014 Kansalaistalolla jatkettiin KATHYtoiminnan tarjoamaa atk-neuvontapalvelua. Atkneuvontaa oli tarjolla Kansalaistalon aukioloaikoina, mutta atk-neuvontaa markkinoitiin talon ulkopuolisille ihmisille myös tiistaisin (klo 12-14) tarjottavana ATKneuvontapalveluna. ATK-neuvontapalvelusta tiedotettiin Kansalaistalon lisäksi myös eri ilmoitustauluilla sekä lehtien (Karjalan Heili, Karjalainen) maksuttomilla ilmoituspalstoilla. Kansalaistalon atk-neuvontapalvelussa oli vuonna 2014 yhteensä 138 käyntikertaa. Atk- päivystystä käyttäneitä ihmisiä askarruttivat erityisesti tietokoneiden peruskäyttöön (36 %), tietokoneen ohjelmistojen päivitykseen ja asennukseen (19 %), tietoturvaan (10 %) sekä mobiililaitteiden käyttöön (10 %) liittyvät kysymykset. Kuvio 1: Kansalaistalon atk-neuvonnan kävijöiden avuntarpeen alueet (n = 138) vuonna 2014

6 4 Kansalaistalon atk-koulutukset 2014 Kansalaistalolla järjestettiin vuonna 2014 kolme pienryhmätyyppisesti (max 6 hlö) toteutettua atk-koulutusta. Atk-peruskurssi (8 h) osallistujia 4 henkilöä Facebook tutuksi! -koulutus (3 h) osallistujia 5 henkilöä Parempia kuvia! Vinkkejä kuvien käsittelyn -koulutus (3 h) osallistujia 4 henkilöä Kansalaistalo atk-koulutustila KATHY-toiminnan ylläpitämä Kansalaistalon atk-koulutustila toimi vuonna 2014 Kansalaistalon eri toimijoiden, opiskelijoiden ja työharjoittelijoiden työskentely- ja opiskelutilana. Myös Kansalaistalolla kokoontuvat järjestöt ja ryhmät hyödynsivät koulutustilan ATKtyöskentelymahdollisuuksia. TIEDON KOKOAMINEN JA LEVITTÄMINEN IHMISTEN HYVINVOINTIA JA OSALLISUUTTA TUKEVISTA TOIMINNOISTA Vuonna 2014 jatkettiin kansalaisille suunnattavan tiedon kokoamista ja ylläpitämistä järjestöjen ja muiden toimijoiden tarjoamista palveluista, tuki- sekä toimintamuodoista. Tiedot on koottu osaksi JELLI-järjestötietopalveluportaalia. Tietoa JELLI-järjestötietopalvelusta sekä sieltä löytyvistä yhdistystiedoista ja yhdistysten toimintamahdollisuuksista välitettiin eteenpäin yhteistyöverkostoissa, eri tilaisuuksissa ja tapahtumissa sekä tiedottamalla JELLIstä erilaisilla julkisilla ilmoitustauluilla. Vuoden 2014 aikana JELLI- järjestötietopalvelua esiteltiin mm. seuraavissa tapahtumissa: Osallistu! Vaikuta! teemapäivä Itä-Suomen yliopiston järjestöpäivä Maahanmuuttajan mahdollisuudet tapahtuma MS Soste-risteily /Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen esittelypöytä

7 5 KATHY-toiminta osallistui myös osallisuushanke Sallin vuosittain kokoaman Vertaistoimintaa Joensuun alueella oppaan toteuttamiseen. Vertaistoiminnan opas löytyy verkkomuotoisena sekä tulostettavassa muodossa JELLI-järjestötietopalvelun Vertaistoiminta- sivustolta: 2. JÄRJESTÖJEN JA YHDISTYSTEN OSAAMISEN, TOIMINTAEDELLYTYSTEN SEKÄ YHTEISTYÖN VAHVISTAMINEN TOIMINNALLINEN YHTEISTYÖ OSANA TYÖRYHMIEN JA VERKOSTOJEN TOIMINTAA Vuonna 2014 Kathy-toiminta osallistui koulutusten, tapahtumien ja tilaisuuksien suunnitteluun ja toteuttamiseen eri toimijoiden kanssa. Pohjois-Karjalan Järjestöasian neuvottelukunnan (JANE) koulutustyöryhmän jäsenenä KATHY-toiminta osallistui seuraavien tilaisuuksien ja tapahtumien suunnitteluun ja käytännön toteuttamiseen: Yhdistystoiminnan rahoitusmahdollisuuksia -Järjestöfoorumi Joensuussa ( ) Pohjois-Karjalan Järjestöpäivät Lieksassa ( ) Tule vapaaehtoiseksi! tempaus ( ) POHJOIS-KARJALAN SOSIAALITURVAYHDISTYKSEN JA YHDISTYKSEN HANKKEIDEN VIESTINNÄLLINEN TUKI Vuonna 2014 KATHY-toiminta vastasi yhdistyksen nettisivujen toimivuudesta ja ylläpidosta, blogikirjoitusten päivittämisestä sekä ylläpiti yhdessä yhdistyksen muiden hankkeiden kanssa yhdistyksen facebook-sivuja. Polkuja Yrityksiin projektin kanssa KATHY-toiminta suunnitteli ja toteutti Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen oman esittelyvideon. Video on katsottavissa: Yhdistyksen sisäisen työskentelyn tueksi käyttöönotettiin Google Drive-pohjainen pilvipalvelu Vintti. Kathy-toiminta järjesti yhdistyksen työntekijöille eri toimipisteissä koulutukset pilvipalvelun käyttöön. Kesällä 2014 Kathy-toiminta rakensi valtakunnallisille Sosiaalipolitiikan päiville ( ) verkkosivut.

8 6 JÄRJESTÖJEN OSAAMISEN JA TOIMINTAEDELLYTYSTEN TUKEMINEN TIETOTEKNISEN TUEN AVULLA Järjestöjen atk-tuki ja neuvonta KATHY-toiminta on tukenut paikallisten yhdistysten ja järjestöjen tietoteknisiä valmiuksia tarjoamalla järjestöille atk-tukea ja neuvontaa yhdistysten omissa toimipisteissä. Varsinaisten järjestökäyntien lisäksi yhdistystoimijoita opastettiin myös puhelimitse ja sähköpostitse. Puhelin- ja sähköpostineuvonnat järjestötoimijoille 2014 (n= 18) Atk-tukea yhdistysten omissa toimipisteissä annettiin vuonna 2014 seitsemälle yhdistykselle. Yhdistyskäyntejä oli vuoden aikana 21 kpl. - Joensuun Epilepsiayhdistys ry 5 käyntiä - Joensuun Pelastakaa Lapset ry 3 - SPR Työtä ja tukea arkeen -hanke 5 - Joensuun Nuorisoverstas ry 5 - Joensuun Eläkeläiset ry 1 - Joensuun Seudun Hengitysyhdistys 1 - Joensuun Pakkahuone 1 Omissa toimipisteissään yhdistykset tarvitsivat atk-tukea erityisesti erilaisiin laitteisto- ja ohjelmisto-asennuksiin. Puhelimitse ja sähköpostitse annetun atkneuvonnan (18 kpl) aiheita on koottu viereiseen taulukkoon. Kuvaus tulostus ei onnistu, neuvottu kuinka käynnistää taustatulostuspalvelu järjestelmänvalvojana tulostus ei onnistu, neuvottu uudelleen kuinka käynnistää taustatulostuspalvelu järjestelmänvalvojana aukeamaton xlsx -tiedosto muunnettu xls -muotoon näyttö pimeänä, hiiri ei toimi verkkotulostimen asennus Adsl -modeemi ei saa yhteyttä, puhelimessa neuvottu oikeat kaapelikytkennät tulostus selaimista ei onnistu, selaimissa väärä oletustulostin opastusta verkkosivujen päivittämiseen opastusta verkkosivujen päivittämiseen neuvottu mobiililaajakaistan asennuksessa neuvontaa Windows XP -tilanteeseen opastusta kaatuneeseen ohjelmaan ja koneen käynnistämiseen ohjeistusta tilanteeseen, jossa yhdistyksen www-sivut pompauttavat viagra -mainoksia ohjeistusta toimimattomaan ADSL -yhteyteen ohjeistusta toimimattomaan ADSL -yhteyteen vinkkejä ja opastusta sähköisiin kalentereihin liittyen Opastusta martat.fi -verkkosivujen tietojen päivittämiseen Yhteenvedon teko seitsemästä tarjouspyynnön koneesta ja opastusta koneen valinnassa

9 7 Järjestöjen atk-koulutukset KATHYn järjestämät yhdistysten tietotekniikkakoulutukset vuonna 2014: Tietoturvakoulutus Joensuun Nuorisoverstas ry:n ohjaajille (3 h) osallistujia 11 henkilöä - kouluttajana Kathy-toiminnan atk-asiantuntija Skype -koulutus Joen Severi ry:n tuutoreille (2 h) osallistujia 5 henkilöä - kouluttajana Kathy-toiminnan atk-asiantuntija Tee oma video! Movie maker-koulutus yhdistyksille (3 h) osallistujia 8 henkilöä - kouluttajana Kathy-toiminnan atk-työntekijä Verkkotyökaluja yhdistyksille koulutus (3 h) osallistujia 10 henkilöä - kouluttajana Kathy-toiminnan atk- asiantuntija Järjestöjen tietotekniikkaympäristöjen ylläpito ja tuki KATHY-toiminta vastasi vuonna 2014 Kansalaistalon, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen ja Itä-Suomen Sosiaalialan osaamiskeskuksen toimijoiden atk-tuesta ja tietotekniikkaympäristöjen ylläpidosta. Kansalaistalolla KATHY -toiminta vastasi Kansalaistalon toimijoiden työasemien (5 kpl + 1 palvelin), ohjelmistojen ja laitteiden ajantasaisuudesta ja tietoturvasta. Kansalaistalon laitteiden perusylläpito, ohjelmapäivitykset sekä työasemien käyttöjärjestelmien ja ohjelmien asentaminen olivat vuonna 2014 KATHYn Kansalaistalolla toteuttamaa perus-atk-tuki ja ylläpitotoimintaa. Kansalaistalolla atk-tehtäviin kuuluivat myös toimijoiden tuki (työntekijät /harjoittelijat/ opiskelijat) tietoteknisissä ongelmissa sekä käytön neuvonta (esim. tulostus, ohjelmien käyttö, ym.). KATHYn työntekijät avustivat tarvittaessa myös Kansalaistalon kokoustiloissa kokoontuvia eri toimijoita kannettavan tietokoneen sekä ideotykin käytössä ja asentamisessa. KATHYn tietoteknisen ylläpidon ja atk-tuen piiriin kuuluivat myös: Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen toimipiste Torikadulla (14 työasemaa, 1 palvelin) KAJO-keskus, Polkuja yrityksiin projekti, KATHY-toiminta Itä-Suomen Sosiaalialan osaamiskeskuksen tilat (1 työasema) osallisuushanke Salli Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksella (3 työasemaa)

10 8 Moni-JAKE-hanke Pohjois-Karjalan Kansanterveyden keskuksella (1 työasema) Maahanmuuttajatyön keskus Sillan toimitiloissa: Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry:n Moi- monikulttuurisuushanke/maahanmuuttajien neuvontapiste (7 työasemaa, 1 palvelin) Suomen Pakolaisavun Kasvokkain toiminta (1 työasema) Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys JoMoni (1 työasema) KATHY-toiminta vastasi edellämainittujen toimijoiden työasemien, ohjelmistojen ja laitteiden ajantasaisuudesta, palvelinten huollosta sekä päivittämisestä. 3. YHDISTYSTEN VIESTINNÄN KEHITTÄMINEN JA TIEDOTTAMISEN TUKI JELLI-JÄRJESTÖTIETOPALVELUN YLLÄPITO JA KEHITTÄMINEN ALUEELLISENA JÄRJESTÖPORTAALINA JA ERI HYVINVOINTIALAN TOIMIJOIDEN YHTEISENÄ TIEDOTUSALUSTANA Vuonna 2014 jatkettiin JELLI-järjestötietopalvelun sisällöllistä ylläpito-, päivittämis- ja kehittämistyötä. Järjestöportaalin sisällölliseen perusylläpitoon ja päivittämiseen liittyvät tehtävät olivat vuoden 2014 aikana keskeinen osa KATHY-toiminnan päivittäistä työtä. Edellisvuosien tavoin niin yhdistykset, oppilaitokset kuin kuntatoimijat hyödynsivät JELLI järjestötietopalvelua omassa tiedotuksessaan. Vuonna 2104 Jelli-järjestötietopalvelun eri sivuilla ja sivustoilla kävi käyttäjää ja eri sivuja katseltiin kertaa (Kuvio 2). Kuvio 2: JELLI-JÄRJESTÖTIETOPALVELUN KÄYTTÖ (Lähde: Google Analytics ) TILASTOINNIN SELITTEET istunnot (istunto on ajanjako, jonka käyttäjä viettää sivustolla) käyttäjät: (sisältää sekä sivuston uudet että palaavat käyttäjät) sivun katselut (sivuston tarkasteltujen sivujen kokonaismäärä) Jellin tilastollisen seurannan todenmukaisuuden varmistamiseksi tilastointiin ei vaikuta yhdistyksen oman Torikadun toimipisteen (2 krs) Jellin käyttö.

11 9 Vuonna 2014 JELLI-järjestötietopalvelun käyttäjä- ja sivujenkatselu määrät kasvoivat verrattuna vuoteen Vuonna 2014 JELLI-järjestötietopalvelun sivujen käyttäjiä oli 18.9 % (10 303) enemmän kuin vuonna Sivujen katselut lisääntyivät edellisvuodelta 30 %. Vuonna 2014 sivujen katseluja oli enemmän kuin vuonna 2013 (kuvio 3) Kuvio 3. JELLIN KÄYNTIMÄÄRIENVERTAILU 2014 vrt (Lähde: Google Analytics) Kuvio 4: JELLIN KÄYTETYIMMÄT SIVUSTOKOKONAISUUDET 2014 (Lähde: Google analytics)

12 10 Vuoden 2014 aikana JELLI-järjestötietopalvelun käytetyin sivustokokonaisuus (Kuvio 4) oli Välineitä järjestötyöhön-sivustokokonaisuus, jossa käytetyin oli Apua ja ohjeitajärjestotoimintaan-sivusto: Jellin suosituimpien sivustojen joukosta löytyy myös yhdistyksemme osallisuushanke Sallin ylläpitämä osallisuus-sivusto. AKTIIVINEN TIEDOTTAMINEN JÄRJESTÖISTÄ JA JÄRJESTÖJEN TIEDOTTAMISEN JA VIESTINNÄN TUKI JELLI TIEDOTTAA -uutiskirjeen tuottaminen ja jakelu Vuonna 2014 jatkettiin JELLIn tapahtumakalenterin julkaisuja ja tapahtumatietoja kokoavan JELLI TIEDOTTAA-uutiskirjeen kokoamista. Syksyllä 2014 uudistettii uutiskirjeen ulkoasua ja toiminnallisuutta ottamalla käyttöön Creamailer-palvelun uutiskirjeiden julkaisujärjestelmä. Aiempien vuosien tapaan JELLI TIEDOTTAA-uutiskirje lähetettiin uutiskirjeen tilaajille sähköpostitse 2 krt/kk (kesä- ja joulutaukoa lukuun ottamatta). Vuoden 2014 aikana JELLI TIEDOTTAA -uutiskirjeitä lähetettiin kaikkinensa 21 kpl 2. Vuonna 2014 JELLI TIEDOTTAA- uutiskirjeen tilaajiksi liittyi aiempiin vuosiin verrattuna ennätysmäärä uusia henkilöitä. Postituslistalle liittyi vuoden 2014 aikana 217 henkilöä, joka on lähes sata uutta tilaajaa enemmän kun vuonna JELLI TIEDOTTAA uutiskirjeen uusien tilaajien lukumäärät ja kehitys eri vuosina ( ) Uusia JELLIn uutiskirjeen tilaajia liittyi erityisesti Pohjois- Karjalan kunnista ja oppilaitoksista. Tähän vaikutti mitä todennäköisimmin kesällä 2014 toteutettu kohdennettu tiedotuskampanja Jellistä ja Jellin uutiskirjeestä, joka suunnattiin erityisesti alueemme sosiaali- ja terveys- alan henkilöstölle ja toimijoille kunnissa ja eri oppilaitoksissa. Kaiken kaikkiaan JELLI TIEDOTTAA-uutiskirjeen postituslistalla oli vuoden 2014 loppuun mennessä 827 tilaajaa 3 2 Uutiskirjeet ovat luettavissa sähköisenä versiona verkkosivuilla:

13 11 JELLI TIEDOTTAA- uutiskirjeen uusista tilaajista vuonna 2014: 47 % ilmoitti taustatahokseen joko kunnan tai oppilaitoksen. 29 % uusista uutiskirjeen tilaajista oli yhdistysten ja järjestöjen työntekijöitä tai vapaaehtoisia JELLI TIEDOTTAA- uutiskirjeen postituslistalle vuonna 2014 liittyneet ( n=217) taustatahon ja alueen mukaan TAUSTATAHON JA ALUEEN mukaan Uusista tilaajista 70 % oli Pohjois-Karjalasta, 12 % muualta Suomesta ja 18 % kotipaikka ei ollut tiedossa Valtakunnallisen hyvinvointialan tapahtumatiedotteen tuottaminen ja jakelu Vuonna 2014 jatkettiin Valtakunnallisen Hyvinvointialan tapahtumatiedotteen. Valtakunnallisia hyvinvointialan tapahtumatiedotteita koottiin ja lähetettiin vuoden aikana 3 kpl. Hyvinvointialan tapahtumatiedotteet ovat luettavissa myös verkossa JELLI-järjestötietopalvelun sivuilla: Rätinki-lehti Kathy-toiminta osallistui vuonna 2014 RÄTINKI - henkisen hyvinvointilehden julkaisuun ja järjestöjä koskevan sisällöntuottamiseen yhdessä muiden lehden toimituksesta vastaavien järjestöjen kanssa. Rätinki-lehdestä julkaistiin vuonna 2014 yksi numero teemalla Yhdessä. Rätinki-lehdessä tiedotettiin myös KATHYn perustoiminnoista: JELLI-järjestötietopalvelusta, nettikahvilasta ja atk-neuvonnasta. 3 (Tilanne ). Tieto perustuu Creamailer- julkaisujärjestelmän ilmoittamiin aktiivisiin sähköpostiosoitteisiin, joihin JELLI TIEDOTTAA -uutiskirje lähtee palvelun kautta onnistuneesti.

14 12 JÄRJESTÖJEN VIESTINTÄVALMIUKSIEN JA -OSAAMISEN TUKEMINEN Järjestöjen viestintäkoulutukset Vuonna 2014 järjestettiin yhdessä JAKE-hankkeen kanssa Yhdistysten blogi-koulutus ( ) Kouluttajana toimi viestinnän moniosaaja Janne Rysky Riiheläinen. Koulutukseen osallistui 14 henkilöä kahdestatoista eri yhdistyksestä. Yhdistysten viestintärinki KATHY-toiminnan, JAKE-hankkeen ja OK-opintokeskuksen vuonna 2013 käynnistämä yhdistysten viestintärinki jatkoi toimintaansa vuonna Viestintäringin tarkoituksena on toimia yhdistysten työntekijöiden ja vapaaehtoisten yhteisenä ryhmänä, jossa mukana olevat voivat vaihtaa kokemuksia ja saada vinkkejä oman yhdistyksensä viestinnän kehittämiseen. Vuoden 2014 aikana yhdistysten viestintärinki kokoontui eri teemojen parissa 4 krt. Jokaiseen viestintäringin tapaamiseen (3 h) oli kutsuttu asiantuntija alustamaan kyseisestä aiheesta sekä pohtimaan yhdessä yhdistysten kanssa yhdistysviestinnän keskeisiä kysymyksiä kulloiseenkin teemaan liittyen. YHDISTYSTEN VIESTINTÄRINKI TAPAAMISET/KOULUTUKSET VUONNA 2014: YHDISTYKSET JA JOENSUUN KAUPUNKI Yhdistysten viestintärinki alustajana Joensuun kaupungin viestintäpäällikkö Ville Moilanen - osallistujia 16 henkilöä kymmenestä eri yhdistyksest.ä YHDISTYKSET JA MEDIAYHTEISTYÖ Yhdistysten viestintärinki Alustajina toimittaja Laura Määttänen Sanomalehti Karjalaisesta sekä päätoimittaja Arttu Käyhkö Karjalan Heilistä - osallistujia 22 henkilöä seitsemästätoista eri yhdistyksestä. RADIO TUTUKSI Yhdistysten viestintärinki Alustajana vastaava toimittaja/toimitusjohtaja Liina Matveinen Iskelmä Rexistä - osallistujia 8 henkilöä kahdeksasta eri yhdistyksestä. VIESTINTÄKOULUTUS + PIKKUJOULUT Yhdistysten viestintärinki Alustajana Tuomas Kinnunen suunnittelutoimisto Vaganzasta - osallistujia 13 henkilöä kahdestatoista eri yhdistyksestä.

15 13 Yhdistysten viestintäopas Alkuvuodesta 2014 toteutettiin yhdessä JAKE-hankkeen kanssa Yhdistysten pieni viestintäopas -julkaisu. Ajatuksena oli koota erityisesti pienille yhdistyksille suunnattu tiivis opas, josta yhdistykset saisivat hyödyllisiä vinkkejä ja ohjeita oman yhdistysviestintään kehittämiseen. Opas löytyy ladattavassa pdf-muodossa: YHTEISTYÖ VALTAKUNNALLISTEN JA ALUEELLISTEN KEHITTÄMISVERKOSTOJEN JA TIEDOTUSPORTAALIEN KANSSA Reilut parastajat (REPA) - Alueellisten yhteistyöjärjestöjen vaikuttamis- ja kehittämisverkoston toiminta Alueellisten yhteistyöjärjestöjen Reilut parastajat (REPA)-verkoston (http://reilut.purot.net/) tarkoituksena on kehittää järjestöjen viestintään, tietoteknologiaosaamiseen sekä sähköisiin palveluihin liittyviä toimintamalleja ja työkaluja sekä tukea niiden käyttöönottoa ja hyödyntämistä. Verkosto kokoontui tammikuussa Oulussa, kesäkuussa Jyväskylässä sekä lokakuussa Espoossa. Reilut Parastajat-verkosto esitteli toimintaansa sekä mukana olevien toimijoiden toimintaa ja sisältöjä Verkkopalvelun rakentaminen- työpajassa MS Soste-risteilyllä ( ).

16 14 MUU KEHITTÄMINEN JA TOIMINTA Koulutuksia, seminaareja ja tapahtumia, joihin osallistuttu vuonna 2014: VIESTINTÄKOORDINAATTORI Ensiapu-koulutus Viestintä ja vertaistoiminta verkkoon -projektin loppuseminaari, Oulu Onnistunut nettikokous- verkkokoulutus Vaikuttava viestintä koulutus, Joensuu JAKE-hankkeen yhdistysten verkostopäivä, Joensuu 2.4. Yhdistystoiminnan rahoitusmahdollisuuksia Järjestöfoorumi, Joensuu Kansalaistoimijalähtöinen kaupunkikehittäminen - infotilaisuus, Joensuu 7.5. Salli osallisuus seminaari, Joensuu Vauhtia oppilaitosten ja yhdistysten yhteistyöhön tilaisuus, Joensuu 3.9. Osallistu! vaikuta! teemapäivä, Joensuu 15.9 Itä-Suomen yliopiston järjestöpäivä M/S SOSTE risteily KAKE 2020: Kansalaistoimijalähtöinen kaupunkikehittäminen Joensuun kantakaupungin alueella- keskustelutilaisuus, Joensuu Pohjois-Karjalan Järjestöpäivät, Lieksa Maahanmuuttajan mahdollisuudet tapahtuma, Joensuu JAKE-hankkeen yhdistysten verkostopäivä, Joensuu Tule vapaaehtoiseksi! tempaus, Joensuu ATK-ASIANTUNTIJA Webropolin raportointi-, jatko-, ja pääkäyttäjäkoulutus, verkkokoulutus Keskeisimmät verkostot ja palaverit vuonna 2014: Järjestöasian neuvottelukunnan koulutustyöryhmän (Janeko) kokoukset v aikana JAKE- hankkeen vapaaehtoistoiminnan teematyöryhmän tapaamiset Osallistu ja vaikuta teemaviikon- suunnittelupalaverit (Kesä-syksy 2014) Rätinki-lehden suunnittelupalaverit v aikana Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen työntekijöiden KAMU-päivät Kathyn tiimipalaverit ja Kathyn työntekijäpalaverit Kansalaistalon talopalaverit ja Kansalaistalon työntekijäpalaverit

17 15 SEURANTA JA ARVIOINTI Vuonna 2014 KATHYn toimintaa on kehitetty ja arvioitu tiimissä, johon on kuulunut KATHYtoiminnan työntekijöiden lisäksi yhdistyksen toiminnanjohtaja. KATHYn työntekijöiden säännöllisissä työntekijäpalavereissa on suunniteltu käytännön KATHYn toimintaa parin kuukauden välein. Toimintaan on kuulunut olennaisena osana myös jatkuva itsearviointi, jonka keskeisenä resurssina ovat toimineet useampaan kertaan vuodessa tehtävät osavuosikatsaukset. Osavuosikatsausten rakenteena on käytetty arvioinnin apulomaketta, johon kullakin osavuosikatsauskaudella on kirjattu hankkeen/toiminnon tavoitteet, niihin liittyvä toiminta sekä arviointi/kehittämispäätelmät. Osavuosikatsaukset ovat luoneet mahdollisuuden oman toiminnan ja KATHY-toiminnan yleisten tavoitteiden suhteen tarkastamiseen. Osavuosikatsaukset on käyty läpi Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen eri projektien ja toimintojen yhteisillä kehittämispäivillä. Tämän Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen projektien ja toimintojen kehittämisen, seurannan ja arvioinnin tukena toimivan kehittämisrakenne KAMUn vetämisestä on vastannut yhdistyksen toiminnanjohtaja. KAMUpäiviä on pidetty vuoden 2014 aikana neljä. KATHY-TOIMINNAN TYÖNTEKIJÄT Jarkko Rissanen, Atk-asiantuntija Marleena Laakso, viestintäkoordinaattori Niilo Korhonen, Atk-työntekijä Ari Harakka, Atk-työntekijä

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry Toimintakertomus 2014 Suomen Nuorisoseurat ry SISÄLTÖ Johdanto 5 1. Kulttuuri- ja harrastus- ja kansainvälinen toiminta 6 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 6 1.2 Kerhotoiminta 9 1.3 Koulutus 10 1.4 Tapahtumat

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 Adoptioperheet-yhdistyksen perustivat 1997 adoptiovanhemmat, jotka huomasivat hyötyvänsä toistensa kokemuksista. Kahdeksantoista vuotta myöhemmin

Lisätiedot

LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta

LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta Loppuraportti LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Hankkeen toteuttajan nimi 1 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus 1 3. Yhteenveto hankkeesta

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi

Vuosikertomus 2013. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi Vuosikertomus 2013 Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi 2 VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö 1. KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 2. JÄRJESTÖ YHTEISTYÖ- JA ASIANTUNTIJAJÄRJESTÖNÄ... 3 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2008

TOIMINTASUUNNITELMA 2008 TOIMINTASUUNNITELMA 2008 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB Hyväksytty yhtiökokouksessa 22.11.2007 SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. YLEISTÄ... 3 2. VASSON PERUSTEHTÄVÄT, VISIO JA TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi 0 Jaana Fedotoff, Mika Pietilä, Merja-Maaria Oinas, Heidi Leppäkari Kehittämisen ja hankkeiden vuosi Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta,

Lisätiedot

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1.10.2008 Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1 InnoELLI Senior 2 TL 2 Verkostot ja viestintä - SeniorHaavi Laatijat: Heli Pajuvirta, Anu Olkkonen, Toni

Lisätiedot

VIESTINTÄOPAS. Ai niin, tästähän pitää tiedottaa!

VIESTINTÄOPAS. Ai niin, tästähän pitää tiedottaa! VIESTINTÄOPAS Ai niin, tästähän pitää tiedottaa! Sisältö: Yhdistysten pieni viestintäopas 1 Saate: Ai niin, tästähän pitää tiedottaa! 3 2 Termit tutuksi 4 3 Yhdistysten viestintä - mitä ja miksi viestimme?

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE Loppuraportti SISÄLLYS Johdanto... 3 Toteutuneet toimenpiteet... 3 1. Toimenpideohjelma tunnetuksi... 4 2. Monialainen työryhmä... 5 3. Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku, www.vslapset.fi 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista Suomessa vuonna 2008

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf TOIMINTAKERTOMUS 2013 ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf s i s ä l t ö SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE...3 2. YHDISTYSTOIMINTA...4 2.1. VERTAISTUKI...5 3. EDUNVALVONTA...6 4. TIEDON VÄLITTÄMINEN...7 4.1. NEUVONTA

Lisätiedot

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS JOHDANTO...1 1 JÄRJESTÖLÄHTÖINEN AUTTAMISTYÖ...2 1.1 VERKKOPALVELUT...3 1.1.1 Verkkosivut...3 1.1.2 Nettiryhmät...4

Lisätiedot

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 1. YLEISTÄ.... 4 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ.... 6 Verkkopalvelu.... 6 Ilmoitustaulu.... 7 Verkkopalvelun uudistus... 8 Henkilökohtainen palvelu- ja neuvontatyö....

Lisätiedot

SISÄLLYS. Toimintakertomus 1. Toimitusjohtajan katsaus 1. Perhetoiminnot 4. Seksuaaliterveysklinikka 18. Kansainvälisen kehityksen yksikkö 23

SISÄLLYS. Toimintakertomus 1. Toimitusjohtajan katsaus 1. Perhetoiminnot 4. Seksuaaliterveysklinikka 18. Kansainvälisen kehityksen yksikkö 23 VUOSIKERTOMUS 2009 2 SISÄLLYS Toimintakertomus 1 Toimitusjohtajan katsaus 1 Perhetoiminnot 4 Seksuaaliterveysklinikka 18 Kansainvälisen kehityksen yksikkö 23 Perinnöllisyysklinikka 27 Väestöntutkimuslaitos

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Vuosikertomus 2009 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Taitto: Merja Lensu Valokuvat: www.comma.fi, Antero Aaltonen,

Lisätiedot

Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012. Tiuku Pennola

Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012. Tiuku Pennola Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012 Tiuku Pennola Sisällysluettelo 1. Ensi- ja turvakotien liitto...3 2. Katsaus vuoteen 2012... 4 3. Edunvalvonta ja vaikuttaminen...7 Enska-lehti...10 Julkaisut...10

Lisätiedot

Suunnitelmista tekoihin ja toimintaan

Suunnitelmista tekoihin ja toimintaan Suunnitelmista tekoihin ja toimintaan Terveempi Pohjois-Suomi hankkeen esiselvitys kunta järjestöt yhteistyöstä Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto Mustakangas-Mäkelä Anne Sisältö Tiivistelmä...3 1

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Kainuun Nuotta ry TOIMINTAKERTOMUS 2013

Kainuun Nuotta ry TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kainuun Nuotta ry TOIMINTAKERTOMUS 2013 01.04.2013 2 Sisältö 1. Yleistä... 3 2. Toiminnan perusta... 3 2.2 Perustoiminta... 3 2.3 Kehittämisen painopisteet... 4 2.4 Jäsenjärjestöt... 4 2.5 Nuotan valtionapu

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Arvot. Visio

Toiminta-ajatus. Arvot. Visio Vuosikertomus 2011 Toiminta-ajatus Tuemme epilepsiaa sairastavia henkilöitä elämään tasa-arvoisina muun väestön kanssa sekä tuemme heitä ja heidän läheisiään tavoitteen saavuttamiseksi. Arvot Ihmisten

Lisätiedot

TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI. Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015. Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen

TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI. Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015. Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015 Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen 94 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1 TUETTU PÄÄTÖKSENTEKO - taustaa ja tulevaisuutta teeman ympärillä

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010 www.aivovammaliitto.fi T AIV OVA M M ALIITTO RY F R H J Ä R N S K A D E F Ö B U R E D N Sisällysluettelo Sivu 1. Yleistä 3 2. Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminta 4 2.1.

Lisätiedot

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Loppuraportti Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014 Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisällysluettelo Johdanto 3 Äiti ei pysy kärryillä -projektin taustatietoa 5 Projektin tavoiteltavat

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Tilikaudelta 1.1.2011 31.12.2011 Hyväksytty Vasson yhtiökokouksessa 8.5.2012 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot