Kansalaisten ja järjestöjen tietoyhteiskunnan kehittämistoiminta KATHY:n

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansalaisten ja järjestöjen tietoyhteiskunnan kehittämistoiminta KATHY:n"

Transkriptio

1 Kansalaisten ja järjestöjen tietoyhteiskunnan kehittämistoiminta KATHY:n TOIMINTAKERTOMUS 2014

2 SISÄLLYSLUETTELO KATHY-TOIMINNAN TAVOITTEET 1 TOIMINTA JA TOTEUTUS VUONNA IHMISTEN HYVINVOINNIN JA OSALLISUUDEN SEKÄ JÄRJESTÖ- JA KANSALAISNÄKÖKULMAN VAHVISTAMINEN ALUEKEHITYKSESSÄ Yhteistyö osallisuutta ja hyvinvointia edistävien paikallisten hankkeiden ja verkostojen kanssa 2 KATHY-toiminnan avoimet nettipisteet, atk-tuki ja atk-koulutukset ihmisten hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistajana 2 Tiedon kokoaminen ja levittäminen ihmisten hyvinvointia ja osallisuutta tukevista toiminnoista 4 2. JÄRJESTÖJEN JA YHDISTYSTEN OSAAMISEN, TOIMINTAEDELLYTYSTEN SEKÄ YHTEISTYÖN VAHVISTAMINEN 5 Toiminnallinen yhteistyö osana työryhmien ja verkostojen toimintaa 5 Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen ja yhdistyksen hankkeiden viestinnällinen tuki 5 Järjestöjen osaamisen ja toimintaedellytysten tukeminen tietoteknisen tuen avulla 6 3. YHDISTYSTEN VIESTINNÄN KEHITTÄMINEN JA TIEDOTTAMISEN TUKI 8 JELLI -järjestötietopalvelun ylläpito ja kehittäminen alueellisena järjestöportaalina ja eri hyvinvointialan toimijoiden yhteisenä tiedotusalustana 8 Aktiivinen tiedottaminen järjestöistä ja järjestöjen tiedottamisen ja viestinnän tuki 10 Järjestöjen viestintävalmiuksien ja -osaamisen tukeminen 12 Yhteistyö valtakunnallisten ja alueellisten kehittämisverkostojen ja tiedotusportaalien kanssa 13 MUU KEHITTÄMINEN JA TOIMINTA 14 Koulutuksia, seminaareja ja tapahtumia, joihin osallistuttu vuonna SEURANTA JA ARVIOINTI 15 KATHY-TOIMINNAN TYÖNTEKIJÄT 15

3 1 1. KATHY-TOIMINNAN TAVOITTEET Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen hallinnoiman KATHY-toiminnan tarkoituksena on tukea maakunnan yhdistysten toimintaedellytyksiä sekä ihmisten osallisuutta ja hyvinvointia toimimalla erityisesti yhdistysten viestinnällisenä ja tietoteknisenä tukirakenteena. KATHY-toiminnan tavoitteena on: 1. Edistää ihmisten hyvinvointia ja osallisuutta sekä järjestö- ja kansalaisnäkökulman vahvistumista aluekehityksessä Kathy-toiminnan yhteistyö osallisuutta ja hyvinvointia edistävien paikallisten hankkeiden ja verkostojen kanssa Kathy-toiminnan avoimet nettipisteet, atk-tuki ja koulutukset ihmisten hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistajana 2. Vahvistaa järjestöjen ja yhdistysten osaamista, toimintaedellytyksiä sekä yhteistyötä Toiminnallinen yhteistyö osana työryhmien ja verkostojen toimintaa Kathy-toiminta Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen ja yhdistyksen hankkeiden toimintaan liittyvänä viestinnällisenä tukena Järjestöjen osaamisen ja toimintaedellytysten tukeminen tietoteknisen tuen avulla 3. Kehittää yhdistysten viestintää sekä tukea yhdistysten tiedottamistoimintaa ja viestinnällistä osaamista JELLI-järjestötietopalvelun ylläpito ja kehittäminen maakunnallisena järjestöportaalina ja eri hyvinvointialan toimijoiden yhteisenä tiedotusalustana Aktiivinen tiedottaminen järjestöistä ja järjestöjen tiedottamisen ja viestinnän tuki Järjestöjen viestintävalmiuksien ja osaamisen tuki Yhteistyö valtakunnallisten ja alueellisten kehittämisverkostojen ja tiedotusportaalien kanssa

4 2 TOIMINTA JA TOTEUTUS VUONNA IHMISTEN HYVINVOINNIN JA OSALLISUUDEN SEKÄ JÄRJESTÖ- JA KANSALAISNÄKÖKULMAN VAHVISTAMINEN ALUEKEHITYKSESSÄ YHTEISTYÖ OSALLISUUTTA JA HYVINVOINTIA EDISTÄVIEN PAIKALLISTEN HANKKEIDEN JA VERKOSTOJEN KANSSA KATHY- toiminnan viestintäkoordinaattori osallistui vuoden 2014 aikana JAKE-hankkeen koordinoiman Vapaaehtoistoiminnan teematyöryhmän työskentelyyn. KATHY-toiminta oli tiiviisti mukana myös osallisuushanke Sallin koordinoiman Osallistu! Vaikuta! teemapäivän (15.9.) suunnittelussa ja toteuttamisessa. KATHY -TOIMINNAN AVOIMET NETTIPISTEET, ATK-TUKI JA ATK-KOULUTUKSET IHMISTEN HYVINVOINNIN JA OSALLISUUDEN VAHVISTAJANA Avointen nettipisteiden ylläpito, tietokoneiden käyttömahdollisuuksien tarjoaminen sekä ihmisten tietoteknisten valmiuksien tukeminen neuvonnan ja tietotekniikkakoulutusten avulla on ollut KATHYn keskeistä toimintaa erityisesti Joensuun Kansalaistalolla. Vuonna 2014 jatkettiin Kansalaistalon ja Utran puukoulun nettipisteiden ylläpitoa ja niiden maksuttoman käyttömahdollisuuden tarjoamista ihmisille. KATHYn tietoteknisen ylläpidon piirissä: Kansalaistalon nettikahvila (6 työasemaa), Kansalaistalon atk-luokka (7 työasemaa) sekä 1 palvelin Utran puukoulun nettipiste (3 työasemaa) Kansalaistalon nettikahvila KATHY-toiminta vastasi vuonna 2014 Kansalaistalon nettikahvilan ylläpidosta. Kansalaistalon kaikille avoimen ja maksuttoman nettikahvilan kuusi tietokonetta ovat ihmisten vapaasti käytettävissä Kansalaistalon aukioloaikoina. Vuonna 2014 nettikahvilan koneita käytti keskimäärin 83 henkilöä viikossa 1 1 Kansalaistalon nettikahvilan käyttöasteen seuranta/ laskenta toteutettiin keväällä ( ) sekä talvella ( ). Seurantajaksoilla laskettiin nettikahvilan käyttäjät 8-15 välisenä aikana.

5 3 Kansalaisten atk-neuvonta Vuonna 2014 Kansalaistalolla jatkettiin KATHYtoiminnan tarjoamaa atk-neuvontapalvelua. Atkneuvontaa oli tarjolla Kansalaistalon aukioloaikoina, mutta atk-neuvontaa markkinoitiin talon ulkopuolisille ihmisille myös tiistaisin (klo 12-14) tarjottavana ATKneuvontapalveluna. ATK-neuvontapalvelusta tiedotettiin Kansalaistalon lisäksi myös eri ilmoitustauluilla sekä lehtien (Karjalan Heili, Karjalainen) maksuttomilla ilmoituspalstoilla. Kansalaistalon atk-neuvontapalvelussa oli vuonna 2014 yhteensä 138 käyntikertaa. Atk- päivystystä käyttäneitä ihmisiä askarruttivat erityisesti tietokoneiden peruskäyttöön (36 %), tietokoneen ohjelmistojen päivitykseen ja asennukseen (19 %), tietoturvaan (10 %) sekä mobiililaitteiden käyttöön (10 %) liittyvät kysymykset. Kuvio 1: Kansalaistalon atk-neuvonnan kävijöiden avuntarpeen alueet (n = 138) vuonna 2014

6 4 Kansalaistalon atk-koulutukset 2014 Kansalaistalolla järjestettiin vuonna 2014 kolme pienryhmätyyppisesti (max 6 hlö) toteutettua atk-koulutusta. Atk-peruskurssi (8 h) osallistujia 4 henkilöä Facebook tutuksi! -koulutus (3 h) osallistujia 5 henkilöä Parempia kuvia! Vinkkejä kuvien käsittelyn -koulutus (3 h) osallistujia 4 henkilöä Kansalaistalo atk-koulutustila KATHY-toiminnan ylläpitämä Kansalaistalon atk-koulutustila toimi vuonna 2014 Kansalaistalon eri toimijoiden, opiskelijoiden ja työharjoittelijoiden työskentely- ja opiskelutilana. Myös Kansalaistalolla kokoontuvat järjestöt ja ryhmät hyödynsivät koulutustilan ATKtyöskentelymahdollisuuksia. TIEDON KOKOAMINEN JA LEVITTÄMINEN IHMISTEN HYVINVOINTIA JA OSALLISUUTTA TUKEVISTA TOIMINNOISTA Vuonna 2014 jatkettiin kansalaisille suunnattavan tiedon kokoamista ja ylläpitämistä järjestöjen ja muiden toimijoiden tarjoamista palveluista, tuki- sekä toimintamuodoista. Tiedot on koottu osaksi JELLI-järjestötietopalveluportaalia. Tietoa JELLI-järjestötietopalvelusta sekä sieltä löytyvistä yhdistystiedoista ja yhdistysten toimintamahdollisuuksista välitettiin eteenpäin yhteistyöverkostoissa, eri tilaisuuksissa ja tapahtumissa sekä tiedottamalla JELLIstä erilaisilla julkisilla ilmoitustauluilla. Vuoden 2014 aikana JELLI- järjestötietopalvelua esiteltiin mm. seuraavissa tapahtumissa: Osallistu! Vaikuta! teemapäivä Itä-Suomen yliopiston järjestöpäivä Maahanmuuttajan mahdollisuudet tapahtuma MS Soste-risteily /Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen esittelypöytä

7 5 KATHY-toiminta osallistui myös osallisuushanke Sallin vuosittain kokoaman Vertaistoimintaa Joensuun alueella oppaan toteuttamiseen. Vertaistoiminnan opas löytyy verkkomuotoisena sekä tulostettavassa muodossa JELLI-järjestötietopalvelun Vertaistoiminta- sivustolta: 2. JÄRJESTÖJEN JA YHDISTYSTEN OSAAMISEN, TOIMINTAEDELLYTYSTEN SEKÄ YHTEISTYÖN VAHVISTAMINEN TOIMINNALLINEN YHTEISTYÖ OSANA TYÖRYHMIEN JA VERKOSTOJEN TOIMINTAA Vuonna 2014 Kathy-toiminta osallistui koulutusten, tapahtumien ja tilaisuuksien suunnitteluun ja toteuttamiseen eri toimijoiden kanssa. Pohjois-Karjalan Järjestöasian neuvottelukunnan (JANE) koulutustyöryhmän jäsenenä KATHY-toiminta osallistui seuraavien tilaisuuksien ja tapahtumien suunnitteluun ja käytännön toteuttamiseen: Yhdistystoiminnan rahoitusmahdollisuuksia -Järjestöfoorumi Joensuussa ( ) Pohjois-Karjalan Järjestöpäivät Lieksassa ( ) Tule vapaaehtoiseksi! tempaus ( ) POHJOIS-KARJALAN SOSIAALITURVAYHDISTYKSEN JA YHDISTYKSEN HANKKEIDEN VIESTINNÄLLINEN TUKI Vuonna 2014 KATHY-toiminta vastasi yhdistyksen nettisivujen toimivuudesta ja ylläpidosta, blogikirjoitusten päivittämisestä sekä ylläpiti yhdessä yhdistyksen muiden hankkeiden kanssa yhdistyksen facebook-sivuja. Polkuja Yrityksiin projektin kanssa KATHY-toiminta suunnitteli ja toteutti Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen oman esittelyvideon. Video on katsottavissa: Yhdistyksen sisäisen työskentelyn tueksi käyttöönotettiin Google Drive-pohjainen pilvipalvelu Vintti. Kathy-toiminta järjesti yhdistyksen työntekijöille eri toimipisteissä koulutukset pilvipalvelun käyttöön. Kesällä 2014 Kathy-toiminta rakensi valtakunnallisille Sosiaalipolitiikan päiville ( ) verkkosivut.

8 6 JÄRJESTÖJEN OSAAMISEN JA TOIMINTAEDELLYTYSTEN TUKEMINEN TIETOTEKNISEN TUEN AVULLA Järjestöjen atk-tuki ja neuvonta KATHY-toiminta on tukenut paikallisten yhdistysten ja järjestöjen tietoteknisiä valmiuksia tarjoamalla järjestöille atk-tukea ja neuvontaa yhdistysten omissa toimipisteissä. Varsinaisten järjestökäyntien lisäksi yhdistystoimijoita opastettiin myös puhelimitse ja sähköpostitse. Puhelin- ja sähköpostineuvonnat järjestötoimijoille 2014 (n= 18) Atk-tukea yhdistysten omissa toimipisteissä annettiin vuonna 2014 seitsemälle yhdistykselle. Yhdistyskäyntejä oli vuoden aikana 21 kpl. - Joensuun Epilepsiayhdistys ry 5 käyntiä - Joensuun Pelastakaa Lapset ry 3 - SPR Työtä ja tukea arkeen -hanke 5 - Joensuun Nuorisoverstas ry 5 - Joensuun Eläkeläiset ry 1 - Joensuun Seudun Hengitysyhdistys 1 - Joensuun Pakkahuone 1 Omissa toimipisteissään yhdistykset tarvitsivat atk-tukea erityisesti erilaisiin laitteisto- ja ohjelmisto-asennuksiin. Puhelimitse ja sähköpostitse annetun atkneuvonnan (18 kpl) aiheita on koottu viereiseen taulukkoon. Kuvaus tulostus ei onnistu, neuvottu kuinka käynnistää taustatulostuspalvelu järjestelmänvalvojana tulostus ei onnistu, neuvottu uudelleen kuinka käynnistää taustatulostuspalvelu järjestelmänvalvojana aukeamaton xlsx -tiedosto muunnettu xls -muotoon näyttö pimeänä, hiiri ei toimi verkkotulostimen asennus Adsl -modeemi ei saa yhteyttä, puhelimessa neuvottu oikeat kaapelikytkennät tulostus selaimista ei onnistu, selaimissa väärä oletustulostin opastusta verkkosivujen päivittämiseen opastusta verkkosivujen päivittämiseen neuvottu mobiililaajakaistan asennuksessa neuvontaa Windows XP -tilanteeseen opastusta kaatuneeseen ohjelmaan ja koneen käynnistämiseen ohjeistusta tilanteeseen, jossa yhdistyksen www-sivut pompauttavat viagra -mainoksia ohjeistusta toimimattomaan ADSL -yhteyteen ohjeistusta toimimattomaan ADSL -yhteyteen vinkkejä ja opastusta sähköisiin kalentereihin liittyen Opastusta martat.fi -verkkosivujen tietojen päivittämiseen Yhteenvedon teko seitsemästä tarjouspyynnön koneesta ja opastusta koneen valinnassa

9 7 Järjestöjen atk-koulutukset KATHYn järjestämät yhdistysten tietotekniikkakoulutukset vuonna 2014: Tietoturvakoulutus Joensuun Nuorisoverstas ry:n ohjaajille (3 h) osallistujia 11 henkilöä - kouluttajana Kathy-toiminnan atk-asiantuntija Skype -koulutus Joen Severi ry:n tuutoreille (2 h) osallistujia 5 henkilöä - kouluttajana Kathy-toiminnan atk-asiantuntija Tee oma video! Movie maker-koulutus yhdistyksille (3 h) osallistujia 8 henkilöä - kouluttajana Kathy-toiminnan atk-työntekijä Verkkotyökaluja yhdistyksille koulutus (3 h) osallistujia 10 henkilöä - kouluttajana Kathy-toiminnan atk- asiantuntija Järjestöjen tietotekniikkaympäristöjen ylläpito ja tuki KATHY-toiminta vastasi vuonna 2014 Kansalaistalon, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen ja Itä-Suomen Sosiaalialan osaamiskeskuksen toimijoiden atk-tuesta ja tietotekniikkaympäristöjen ylläpidosta. Kansalaistalolla KATHY -toiminta vastasi Kansalaistalon toimijoiden työasemien (5 kpl + 1 palvelin), ohjelmistojen ja laitteiden ajantasaisuudesta ja tietoturvasta. Kansalaistalon laitteiden perusylläpito, ohjelmapäivitykset sekä työasemien käyttöjärjestelmien ja ohjelmien asentaminen olivat vuonna 2014 KATHYn Kansalaistalolla toteuttamaa perus-atk-tuki ja ylläpitotoimintaa. Kansalaistalolla atk-tehtäviin kuuluivat myös toimijoiden tuki (työntekijät /harjoittelijat/ opiskelijat) tietoteknisissä ongelmissa sekä käytön neuvonta (esim. tulostus, ohjelmien käyttö, ym.). KATHYn työntekijät avustivat tarvittaessa myös Kansalaistalon kokoustiloissa kokoontuvia eri toimijoita kannettavan tietokoneen sekä ideotykin käytössä ja asentamisessa. KATHYn tietoteknisen ylläpidon ja atk-tuen piiriin kuuluivat myös: Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen toimipiste Torikadulla (14 työasemaa, 1 palvelin) KAJO-keskus, Polkuja yrityksiin projekti, KATHY-toiminta Itä-Suomen Sosiaalialan osaamiskeskuksen tilat (1 työasema) osallisuushanke Salli Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksella (3 työasemaa)

10 8 Moni-JAKE-hanke Pohjois-Karjalan Kansanterveyden keskuksella (1 työasema) Maahanmuuttajatyön keskus Sillan toimitiloissa: Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry:n Moi- monikulttuurisuushanke/maahanmuuttajien neuvontapiste (7 työasemaa, 1 palvelin) Suomen Pakolaisavun Kasvokkain toiminta (1 työasema) Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys JoMoni (1 työasema) KATHY-toiminta vastasi edellämainittujen toimijoiden työasemien, ohjelmistojen ja laitteiden ajantasaisuudesta, palvelinten huollosta sekä päivittämisestä. 3. YHDISTYSTEN VIESTINNÄN KEHITTÄMINEN JA TIEDOTTAMISEN TUKI JELLI-JÄRJESTÖTIETOPALVELUN YLLÄPITO JA KEHITTÄMINEN ALUEELLISENA JÄRJESTÖPORTAALINA JA ERI HYVINVOINTIALAN TOIMIJOIDEN YHTEISENÄ TIEDOTUSALUSTANA Vuonna 2014 jatkettiin JELLI-järjestötietopalvelun sisällöllistä ylläpito-, päivittämis- ja kehittämistyötä. Järjestöportaalin sisällölliseen perusylläpitoon ja päivittämiseen liittyvät tehtävät olivat vuoden 2014 aikana keskeinen osa KATHY-toiminnan päivittäistä työtä. Edellisvuosien tavoin niin yhdistykset, oppilaitokset kuin kuntatoimijat hyödynsivät JELLI järjestötietopalvelua omassa tiedotuksessaan. Vuonna 2104 Jelli-järjestötietopalvelun eri sivuilla ja sivustoilla kävi käyttäjää ja eri sivuja katseltiin kertaa (Kuvio 2). Kuvio 2: JELLI-JÄRJESTÖTIETOPALVELUN KÄYTTÖ (Lähde: Google Analytics ) TILASTOINNIN SELITTEET istunnot (istunto on ajanjako, jonka käyttäjä viettää sivustolla) käyttäjät: (sisältää sekä sivuston uudet että palaavat käyttäjät) sivun katselut (sivuston tarkasteltujen sivujen kokonaismäärä) Jellin tilastollisen seurannan todenmukaisuuden varmistamiseksi tilastointiin ei vaikuta yhdistyksen oman Torikadun toimipisteen (2 krs) Jellin käyttö.

11 9 Vuonna 2014 JELLI-järjestötietopalvelun käyttäjä- ja sivujenkatselu määrät kasvoivat verrattuna vuoteen Vuonna 2014 JELLI-järjestötietopalvelun sivujen käyttäjiä oli 18.9 % (10 303) enemmän kuin vuonna Sivujen katselut lisääntyivät edellisvuodelta 30 %. Vuonna 2014 sivujen katseluja oli enemmän kuin vuonna 2013 (kuvio 3) Kuvio 3. JELLIN KÄYNTIMÄÄRIENVERTAILU 2014 vrt (Lähde: Google Analytics) Kuvio 4: JELLIN KÄYTETYIMMÄT SIVUSTOKOKONAISUUDET 2014 (Lähde: Google analytics)

12 10 Vuoden 2014 aikana JELLI-järjestötietopalvelun käytetyin sivustokokonaisuus (Kuvio 4) oli Välineitä järjestötyöhön-sivustokokonaisuus, jossa käytetyin oli Apua ja ohjeitajärjestotoimintaan-sivusto: Jellin suosituimpien sivustojen joukosta löytyy myös yhdistyksemme osallisuushanke Sallin ylläpitämä osallisuus-sivusto. AKTIIVINEN TIEDOTTAMINEN JÄRJESTÖISTÄ JA JÄRJESTÖJEN TIEDOTTAMISEN JA VIESTINNÄN TUKI JELLI TIEDOTTAA -uutiskirjeen tuottaminen ja jakelu Vuonna 2014 jatkettiin JELLIn tapahtumakalenterin julkaisuja ja tapahtumatietoja kokoavan JELLI TIEDOTTAA-uutiskirjeen kokoamista. Syksyllä 2014 uudistettii uutiskirjeen ulkoasua ja toiminnallisuutta ottamalla käyttöön Creamailer-palvelun uutiskirjeiden julkaisujärjestelmä. Aiempien vuosien tapaan JELLI TIEDOTTAA-uutiskirje lähetettiin uutiskirjeen tilaajille sähköpostitse 2 krt/kk (kesä- ja joulutaukoa lukuun ottamatta). Vuoden 2014 aikana JELLI TIEDOTTAA -uutiskirjeitä lähetettiin kaikkinensa 21 kpl 2. Vuonna 2014 JELLI TIEDOTTAA- uutiskirjeen tilaajiksi liittyi aiempiin vuosiin verrattuna ennätysmäärä uusia henkilöitä. Postituslistalle liittyi vuoden 2014 aikana 217 henkilöä, joka on lähes sata uutta tilaajaa enemmän kun vuonna JELLI TIEDOTTAA uutiskirjeen uusien tilaajien lukumäärät ja kehitys eri vuosina ( ) Uusia JELLIn uutiskirjeen tilaajia liittyi erityisesti Pohjois- Karjalan kunnista ja oppilaitoksista. Tähän vaikutti mitä todennäköisimmin kesällä 2014 toteutettu kohdennettu tiedotuskampanja Jellistä ja Jellin uutiskirjeestä, joka suunnattiin erityisesti alueemme sosiaali- ja terveys- alan henkilöstölle ja toimijoille kunnissa ja eri oppilaitoksissa. Kaiken kaikkiaan JELLI TIEDOTTAA-uutiskirjeen postituslistalla oli vuoden 2014 loppuun mennessä 827 tilaajaa 3 2 Uutiskirjeet ovat luettavissa sähköisenä versiona verkkosivuilla:

13 11 JELLI TIEDOTTAA- uutiskirjeen uusista tilaajista vuonna 2014: 47 % ilmoitti taustatahokseen joko kunnan tai oppilaitoksen. 29 % uusista uutiskirjeen tilaajista oli yhdistysten ja järjestöjen työntekijöitä tai vapaaehtoisia JELLI TIEDOTTAA- uutiskirjeen postituslistalle vuonna 2014 liittyneet ( n=217) taustatahon ja alueen mukaan TAUSTATAHON JA ALUEEN mukaan Uusista tilaajista 70 % oli Pohjois-Karjalasta, 12 % muualta Suomesta ja 18 % kotipaikka ei ollut tiedossa Valtakunnallisen hyvinvointialan tapahtumatiedotteen tuottaminen ja jakelu Vuonna 2014 jatkettiin Valtakunnallisen Hyvinvointialan tapahtumatiedotteen. Valtakunnallisia hyvinvointialan tapahtumatiedotteita koottiin ja lähetettiin vuoden aikana 3 kpl. Hyvinvointialan tapahtumatiedotteet ovat luettavissa myös verkossa JELLI-järjestötietopalvelun sivuilla: Rätinki-lehti Kathy-toiminta osallistui vuonna 2014 RÄTINKI - henkisen hyvinvointilehden julkaisuun ja järjestöjä koskevan sisällöntuottamiseen yhdessä muiden lehden toimituksesta vastaavien järjestöjen kanssa. Rätinki-lehdestä julkaistiin vuonna 2014 yksi numero teemalla Yhdessä. Rätinki-lehdessä tiedotettiin myös KATHYn perustoiminnoista: JELLI-järjestötietopalvelusta, nettikahvilasta ja atk-neuvonnasta. 3 (Tilanne ). Tieto perustuu Creamailer- julkaisujärjestelmän ilmoittamiin aktiivisiin sähköpostiosoitteisiin, joihin JELLI TIEDOTTAA -uutiskirje lähtee palvelun kautta onnistuneesti.

14 12 JÄRJESTÖJEN VIESTINTÄVALMIUKSIEN JA -OSAAMISEN TUKEMINEN Järjestöjen viestintäkoulutukset Vuonna 2014 järjestettiin yhdessä JAKE-hankkeen kanssa Yhdistysten blogi-koulutus ( ) Kouluttajana toimi viestinnän moniosaaja Janne Rysky Riiheläinen. Koulutukseen osallistui 14 henkilöä kahdestatoista eri yhdistyksestä. Yhdistysten viestintärinki KATHY-toiminnan, JAKE-hankkeen ja OK-opintokeskuksen vuonna 2013 käynnistämä yhdistysten viestintärinki jatkoi toimintaansa vuonna Viestintäringin tarkoituksena on toimia yhdistysten työntekijöiden ja vapaaehtoisten yhteisenä ryhmänä, jossa mukana olevat voivat vaihtaa kokemuksia ja saada vinkkejä oman yhdistyksensä viestinnän kehittämiseen. Vuoden 2014 aikana yhdistysten viestintärinki kokoontui eri teemojen parissa 4 krt. Jokaiseen viestintäringin tapaamiseen (3 h) oli kutsuttu asiantuntija alustamaan kyseisestä aiheesta sekä pohtimaan yhdessä yhdistysten kanssa yhdistysviestinnän keskeisiä kysymyksiä kulloiseenkin teemaan liittyen. YHDISTYSTEN VIESTINTÄRINKI TAPAAMISET/KOULUTUKSET VUONNA 2014: YHDISTYKSET JA JOENSUUN KAUPUNKI Yhdistysten viestintärinki alustajana Joensuun kaupungin viestintäpäällikkö Ville Moilanen - osallistujia 16 henkilöä kymmenestä eri yhdistyksest.ä YHDISTYKSET JA MEDIAYHTEISTYÖ Yhdistysten viestintärinki Alustajina toimittaja Laura Määttänen Sanomalehti Karjalaisesta sekä päätoimittaja Arttu Käyhkö Karjalan Heilistä - osallistujia 22 henkilöä seitsemästätoista eri yhdistyksestä. RADIO TUTUKSI Yhdistysten viestintärinki Alustajana vastaava toimittaja/toimitusjohtaja Liina Matveinen Iskelmä Rexistä - osallistujia 8 henkilöä kahdeksasta eri yhdistyksestä. VIESTINTÄKOULUTUS + PIKKUJOULUT Yhdistysten viestintärinki Alustajana Tuomas Kinnunen suunnittelutoimisto Vaganzasta - osallistujia 13 henkilöä kahdestatoista eri yhdistyksestä.

15 13 Yhdistysten viestintäopas Alkuvuodesta 2014 toteutettiin yhdessä JAKE-hankkeen kanssa Yhdistysten pieni viestintäopas -julkaisu. Ajatuksena oli koota erityisesti pienille yhdistyksille suunnattu tiivis opas, josta yhdistykset saisivat hyödyllisiä vinkkejä ja ohjeita oman yhdistysviestintään kehittämiseen. Opas löytyy ladattavassa pdf-muodossa: YHTEISTYÖ VALTAKUNNALLISTEN JA ALUEELLISTEN KEHITTÄMISVERKOSTOJEN JA TIEDOTUSPORTAALIEN KANSSA Reilut parastajat (REPA) - Alueellisten yhteistyöjärjestöjen vaikuttamis- ja kehittämisverkoston toiminta Alueellisten yhteistyöjärjestöjen Reilut parastajat (REPA)-verkoston (http://reilut.purot.net/) tarkoituksena on kehittää järjestöjen viestintään, tietoteknologiaosaamiseen sekä sähköisiin palveluihin liittyviä toimintamalleja ja työkaluja sekä tukea niiden käyttöönottoa ja hyödyntämistä. Verkosto kokoontui tammikuussa Oulussa, kesäkuussa Jyväskylässä sekä lokakuussa Espoossa. Reilut Parastajat-verkosto esitteli toimintaansa sekä mukana olevien toimijoiden toimintaa ja sisältöjä Verkkopalvelun rakentaminen- työpajassa MS Soste-risteilyllä ( ).

16 14 MUU KEHITTÄMINEN JA TOIMINTA Koulutuksia, seminaareja ja tapahtumia, joihin osallistuttu vuonna 2014: VIESTINTÄKOORDINAATTORI Ensiapu-koulutus Viestintä ja vertaistoiminta verkkoon -projektin loppuseminaari, Oulu Onnistunut nettikokous- verkkokoulutus Vaikuttava viestintä koulutus, Joensuu JAKE-hankkeen yhdistysten verkostopäivä, Joensuu 2.4. Yhdistystoiminnan rahoitusmahdollisuuksia Järjestöfoorumi, Joensuu Kansalaistoimijalähtöinen kaupunkikehittäminen - infotilaisuus, Joensuu 7.5. Salli osallisuus seminaari, Joensuu Vauhtia oppilaitosten ja yhdistysten yhteistyöhön tilaisuus, Joensuu 3.9. Osallistu! vaikuta! teemapäivä, Joensuu 15.9 Itä-Suomen yliopiston järjestöpäivä M/S SOSTE risteily KAKE 2020: Kansalaistoimijalähtöinen kaupunkikehittäminen Joensuun kantakaupungin alueella- keskustelutilaisuus, Joensuu Pohjois-Karjalan Järjestöpäivät, Lieksa Maahanmuuttajan mahdollisuudet tapahtuma, Joensuu JAKE-hankkeen yhdistysten verkostopäivä, Joensuu Tule vapaaehtoiseksi! tempaus, Joensuu ATK-ASIANTUNTIJA Webropolin raportointi-, jatko-, ja pääkäyttäjäkoulutus, verkkokoulutus Keskeisimmät verkostot ja palaverit vuonna 2014: Järjestöasian neuvottelukunnan koulutustyöryhmän (Janeko) kokoukset v aikana JAKE- hankkeen vapaaehtoistoiminnan teematyöryhmän tapaamiset Osallistu ja vaikuta teemaviikon- suunnittelupalaverit (Kesä-syksy 2014) Rätinki-lehden suunnittelupalaverit v aikana Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen työntekijöiden KAMU-päivät Kathyn tiimipalaverit ja Kathyn työntekijäpalaverit Kansalaistalon talopalaverit ja Kansalaistalon työntekijäpalaverit

17 15 SEURANTA JA ARVIOINTI Vuonna 2014 KATHYn toimintaa on kehitetty ja arvioitu tiimissä, johon on kuulunut KATHYtoiminnan työntekijöiden lisäksi yhdistyksen toiminnanjohtaja. KATHYn työntekijöiden säännöllisissä työntekijäpalavereissa on suunniteltu käytännön KATHYn toimintaa parin kuukauden välein. Toimintaan on kuulunut olennaisena osana myös jatkuva itsearviointi, jonka keskeisenä resurssina ovat toimineet useampaan kertaan vuodessa tehtävät osavuosikatsaukset. Osavuosikatsausten rakenteena on käytetty arvioinnin apulomaketta, johon kullakin osavuosikatsauskaudella on kirjattu hankkeen/toiminnon tavoitteet, niihin liittyvä toiminta sekä arviointi/kehittämispäätelmät. Osavuosikatsaukset ovat luoneet mahdollisuuden oman toiminnan ja KATHY-toiminnan yleisten tavoitteiden suhteen tarkastamiseen. Osavuosikatsaukset on käyty läpi Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen eri projektien ja toimintojen yhteisillä kehittämispäivillä. Tämän Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen projektien ja toimintojen kehittämisen, seurannan ja arvioinnin tukena toimivan kehittämisrakenne KAMUn vetämisestä on vastannut yhdistyksen toiminnanjohtaja. KAMUpäiviä on pidetty vuoden 2014 aikana neljä. KATHY-TOIMINNAN TYÖNTEKIJÄT Jarkko Rissanen, Atk-asiantuntija Marleena Laakso, viestintäkoordinaattori Niilo Korhonen, Atk-työntekijä Ari Harakka, Atk-työntekijä

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa Miun yhistys toimeenpanosuunnitelma 2015-2017 Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE Käsitelty ja täydennetty JANEn kokouksessa 6.10.2015 (Aikaisemmat vaiheet: JANEn kokouksen 28.8.2015 Learning

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke LIITE JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 JAKE JÄRJESTÖ- JA KANSALAISTOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE JAKE-hanke on Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen,

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Järjestöjen ja kuntien yhteistyö kuntalaisten osallisuuden edistämisessä

Järjestöjen ja kuntien yhteistyö kuntalaisten osallisuuden edistämisessä Järjestöjen ja kuntien yhteistyö kuntalaisten osallisuuden edistämisessä Osallisuushanke Sallin kokemuksia kehittämistyöstä Projektipäällikkö Anne Pyykkönen KANTU 13 PÄIVÄT Työryhmä 12 Kuntien ja järjestöjen

Lisätiedot

Yhteinen vapaaehtoistoimintaa Pohjois-Karjalassa logo edustaa seuraavia arvoja: pohjoiskarjalaisuus, vapaaehtoisuus, yhteisöllisyys ja hyvinvointi.

Yhteinen vapaaehtoistoimintaa Pohjois-Karjalassa logo edustaa seuraavia arvoja: pohjoiskarjalaisuus, vapaaehtoisuus, yhteisöllisyys ja hyvinvointi. VAPAAEHTOISTOIMINTA POHJOIS-KARJALASSA-logo yhteistä näkyvyyttä vapaaehtoistoiminnalle! Vapaaehtoistoiminta Pohjois-Karjalassa logon tarkoituksena on saada yhteistä positiivista näkyvyyttä ja tunnettuutta

Lisätiedot

Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely

Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely Raportti Heidi Oinonen Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry osallisuushanke Salli Toukokuu 2013 Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekyselyn

Lisätiedot

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa toiminta Kuntaliiton strategiassa Arkeen Voimaa -toiminta toteuttaa Kuntaliiton strategiatavoitetta

Lisätiedot

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö ja kansalaisten osallisuus

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö ja kansalaisten osallisuus Kuntien ja järjestöjen yhteistyö ja kansalaisten osallisuus Terveempi Itä-Suomi (TERVIS)-hankkeen aloitusseminaari 17.5.2013 osallisuushanke Salli Esityksen sisältö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt Järjestöbarometrin

Lisätiedot

osallisuushanke Salli

osallisuushanke Salli osallisuushanke Salli Osallisuuden jäljillä 2011-2014 9.6.2014 Kuva: Ninka Reittu-Kuurila Sallin tavoitteena on Hankkeen päämääränä on lisätä heikossa asemassa olevien ihmisten osallisuutta sekä kuntien

Lisätiedot

VOPS - Vastaanottava Pohjois-Savo 2008 2011

VOPS - Vastaanottava Pohjois-Savo 2008 2011 VOPS - Vastaanottava Pohjois-Savo 2008 2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Monikulttuuristen tieto- ja neuvontapalvelumallien rakentaminen Pohjois-Savoon (10 hankekuntaa mukana) Hankkeen päämääränä

Lisätiedot

Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo

Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo etunimi.sukunimi@vtkl.fi Esityksen sisältö Koordinaatiossa tapahtunutta

Lisätiedot

1. Alueellisen sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittäminen paikallisen, maakunnallisen ja valtakunnallisen vuoropuhelussa... 1

1. Alueellisen sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittäminen paikallisen, maakunnallisen ja valtakunnallisen vuoropuhelussa... 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Alueellisen sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittäminen paikallisen, maakunnallisen ja valtakunnallisen vuoropuhelussa... 1 2. Järjestöjen toiminta- ja työllistämisedellytysten ja järjestöjen

Lisätiedot

Ihmisen ääni kuuluviin osallisuushanke Salli osallisuuden edistäjänä

Ihmisen ääni kuuluviin osallisuushanke Salli osallisuuden edistäjänä Ihmisen ääni kuuluviin osallisuushanke Salli osallisuuden edistäjänä Salli osallisuus! 24.11.2011 Anne Pyykkönen projektipäällikkö osallisuushanke Salli Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry - Hallinnointi

Lisätiedot

Miten Motiva palvelee 22.5.2012

Miten Motiva palvelee 22.5.2012 Miten Motiva palvelee 22.5.2012 Ajankohtaista Tiedote 15.5. Motivan palvelut Julkaisut Miten Motiva palvelee neuvontaorganisaatioita Verkkosivut, työkalut Kuluttajaneuvonnan www-portaali Neuvojien koulutukset

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry. 19.2.2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry. 19.2.2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry. 19.2.2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Sosiaali- ja terveyspolitiikan toimintaympäristö on kiihtyvässä muutoksessa ja tulevien vuosien suuntaa leimaa

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta 23.3.2012. Ville Elonheimo Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys / Moi

Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta 23.3.2012. Ville Elonheimo Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys / Moi Järjestöt ja monikulttuurisuus Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta 23.3.2012 Ville Elonheimo Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys / Moi Mikä tuo Pohjois-Karjalaan TYÖ OPIS- KELU PERHE PAKO

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA VIESTINTÄSUUNNITELMA Hankekunnat Henkilöstö Asiakkaat Järjestöt AVI STM Aikuissosiaalityön eri toimijat THL Sosiaalialan osaamiskeskukset SOS II -HANKE SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä hanke

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

Maahanmuuttajien turvallisuuden edistäminen

Maahanmuuttajien turvallisuuden edistäminen Maahanmuuttajien turvallisuuden edistäminen Valtakunnalliset sisäisen turvallisuuden päivät Mikkeli 6.9.2013 Ville Elonheimo Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys

Lisätiedot

Ratkaisuja omissa organisaatioissa muutoksiin tieto-, neuvonta- ja ohjausjärjestelyihin

Ratkaisuja omissa organisaatioissa muutoksiin tieto-, neuvonta- ja ohjausjärjestelyihin Ratkaisuja omissa organisaatioissa muutoksiin tieto-, neuvonta- ja ohjausjärjestelyihin ELO-tavoitteiden saavuttamiseksi Digitaaliset palvelut ja kopase.fi Etelä- Savossa lyhyt tilannekuva Marjaana Kivelä,

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Sisältö Sosiaalinen media järjestöissä Twitter Blogit Instagram Lähteet: Sosiaalinen media koulutus Oulussa 2.9.2015 sekä oma

Lisätiedot

WEIKKA. Asennus opas. Hannu-Matti Lemettinen HML Productions 2009-2011

WEIKKA. Asennus opas. Hannu-Matti Lemettinen HML Productions 2009-2011 WEIKKA Asennus opas Hannu-Matti Lemettinen WEIKKA OHJELMAN ASENNUS Weikka ohjelman asennuksessa tarvitaan kaksi tiedostoa. Setup.exe sekä Weikka.msi tiedostot. Asennus käynnistetään suorittamalla (kaksoisnapsautus)

Lisätiedot

Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen. oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi

Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen. oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Konsepti 1: Oman osaamisen arviointi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, pekka silven, Heidi

Lisätiedot

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto. Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016 Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.fi Puh:0503256450 4.3.2016 Maahanmuutto on siirtymä Valtava sosiokulttuurinen muutos,

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

JANE toiminnan arviointi suhteessa maakuntaohjelma POKAT ohjelmakauteen 2014

JANE toiminnan arviointi suhteessa maakuntaohjelma POKAT ohjelmakauteen 2014 JANE toiminnan arviointi suhteessa maakuntaohjelma POKAT ohjelmakauteen 2014 YLEISIMMÄT VASTAUKSET TEEMOITTAIN 1. Klusterin vahvuudet Innostunut, eteenpäin katsova yhteinen toiminta - Innostunut ilmapiiri

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Martoissa on arjen mahdollisuus Vuosikokous 26.4.2014 Tavoitteet 2015 Toiminnan tunnettuuden parantaminen sisältölähtöisesti Kestävän kehityksen edistäminen kotitalousneuvonnan

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten vaikuttamispalvelu

Lisätiedot

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Luomun koordinaatiohanke käynnistyi 20.8.2015 Helsingissä järjestetyllä kick off -työpajalla, johon osallistui noin 40 henkilöä. Työpajan rahoitti Manner-Suomen

Lisätiedot

Tutustumismatkalla Kansalaistoiminnankeskus Matarassa 4.2.2014

Tutustumismatkalla Kansalaistoiminnankeskus Matarassa 4.2.2014 Tutustumismatkalla Kansalaistoiminnankeskus Matarassa 4.2.2014 Matkaraportin kirjoitti Heini Maijanen MontEri-hanke järjesti tutustumismatkan Jyväskylän Kansalaistoiminnankeskus Mataraan tiistaina 4.2.2014.

Lisätiedot

Yhteistyö, verkostot, innostuminen ja onnistuminen Maahanmuuttajat vertaistuella osallisiksi, tasavertainen yhteiskunta -tapahtuma Helsinki 7.11.

Yhteistyö, verkostot, innostuminen ja onnistuminen Maahanmuuttajat vertaistuella osallisiksi, tasavertainen yhteiskunta -tapahtuma Helsinki 7.11. Yhteistyö, verkostot, innostuminen ja onnistuminen Maahanmuuttajat vertaistuella osallisiksi, tasavertainen yhteiskunta -tapahtuma Ville Elonheimo Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys Miten innostuimme

Lisätiedot

Perheverkko - yhdessä lasten ja perheiden asialla

Perheverkko - yhdessä lasten ja perheiden asialla Perheverkko - yhdessä lasten ja perheiden asialla Oululaisten lapsiperhejärjestöjen ja kaupungin toimijoiden työryhmä ja järjestöjen välisen sekä järjestö-kaupunki yhteistyön toimintamalli Tavoitteena:

Lisätiedot

LEHTI kuuden alueen yhteinen hanke 2008-2011. Hyvinvointifoorum Tampere 4.11.2009

LEHTI kuuden alueen yhteinen hanke 2008-2011. Hyvinvointifoorum Tampere 4.11.2009 LEHTI kuuden alueen yhteinen hanke 2008-2011 Hyvinvointifoorum Tampere 4.11.2009 TAUSTAA LEHTI-HANKKEESTA (7 osahanketta kuudelta alueelta) EAKR-rahoitteinen, kuuden alueen yhteinen Yhdistävä teema on

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II Painopistealueittain teksti hankehakemuksesta KONKREETTISET TOIMENPITEET Etelä-Savo Keski-Suomi Ehkäisevän työn kehittäminen Sijaishuollon kehittäminen 1. ei toteudu 2. toteutunut 3. toteutunut hyvin 1.

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN VERKOSTOLLA TULOSTA

TALOTEKNIIKAN VERKOSTOLLA TULOSTA TALOKS www.taloks.fi TALOTEKNIIKAN VERKOSTOLLA TULOSTA 2008 Hankkeen tavoitteet Kehittää alan koulutustarjontaa siten että pystytään vastaaman työelämän osaamistarpeisiin riippumatta siitä missä päin Suomea

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Maaliskuu 2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen

Lisätiedot

Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013

Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013 Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013 Taustaa Suomen kuntaliiton lapsipoliittinen ohjelma Eläköön lapset lapsipolitiikan suunta (2000) suosituksena jokaiselle kunnalle

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma Heli Hätönen, TtT, erityisasiantuntija 12.11.2014 Kuopio 13.11.2014 Hätönen 1 Hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Asukas- ja järjestönäkökulma Siun Sotessa

Asukas- ja järjestönäkökulma Siun Sotessa Asukas- ja järjestönäkökulma Siun Sotessa 12.5.2016 toiminnanjohtaja Elina Pajula Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry: 1. Osallisuus ihmisten äänen kuunteleminen ja välittäminen eri tasoille osallistumisen

Lisätiedot

JOSE TOIMINTA 2013 1/7 Joensuun seudun erilaiset oppijat ry 1.10.2013 Puosuntie 1 80170 Joensuu

JOSE TOIMINTA 2013 1/7 Joensuun seudun erilaiset oppijat ry 1.10.2013 Puosuntie 1 80170 Joensuu JOSE TOIMINTA 2013 1/7 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Josen jäseninä on erilaisia oppijoita, heidän läheisiään ja työnsä vuoksi oppimisvaikeuksista kiinnostuneita. Josen tarkoituksena on koota edellä mainitut

Lisätiedot

Odotukset ja toiveet yhdistysekstranetille

Odotukset ja toiveet yhdistysekstranetille Odotukset ja toiveet yhdistysekstranetille Alueelliset järjestöpäivät 24. 25.10.2009 Intranet ja Ekstranet Intranet on lähiverkko, joka on eristetty tietyn ryhmän käyttöön. Tavallisesti intranetillä tarkoitetaan

Lisätiedot

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Ohjelma Tammi-maaliskuu 2016 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa! Asiakaskoulutuksista

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Odotukset ja toiveet yhdistysekstranetille

Odotukset ja toiveet yhdistysekstranetille Odotukset ja toiveet yhdistysekstranetille Alueelliset järjestöpäivät 24. 25.10.2009 Intranet ja Ekstranet Intranet on lähiverkko, joka on eristetty tietyn ryhmän käyttöön. Tavallisesti intranetillä tarkoitetaan

Lisätiedot

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Eurooppalainen Euroguidance-verkosto tukee ohjausalan ammattilaisia kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvissä kysymyksissä ja vahvistaa

Lisätiedot

PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA. Kristiina Siikala 19.9.2012

PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA. Kristiina Siikala 19.9.2012 PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA Kristiina Siikala 19.9.2012 1 VIESTINNÄN VAIHEET VUONNA 2012 Faktat Viestinnän strategiset linjaukset: mitä, kenelle, miten ja milloin? Fkl.fi verkkopalvelun

Lisätiedot

Mosaiikki - alle viisi vuotta Suomessa asuneiden maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontaprojekti 1.10.2008 28.2.2011

Mosaiikki - alle viisi vuotta Suomessa asuneiden maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontaprojekti 1.10.2008 28.2.2011 Mosaiikki - alle viisi vuotta Suomessa asuneiden maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontaprojekti 1.10.2008 28.2.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Alueen maahanmuuttajien syrjäytymisen ehkäiseminen

Lisätiedot

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen Alkusanat Tämä tieto- ja viestintätekniikan oppikirja on päivitetty versio vuonna 2007 julkaisemastani Tieto- ja viestintätekniikka -oppikirjasta. Päivityksessä kirjan sisällöt on ajantasaistettu ja samalla

Lisätiedot

Valmistautuminen ulkomaisen työvoiman tuloon viestintävälineet kuntoon Salla Korhonen 10.9.2015

Valmistautuminen ulkomaisen työvoiman tuloon viestintävälineet kuntoon Salla Korhonen 10.9.2015 Valmistautuminen ulkomaisen työvoiman tuloon viestintävälineet kuntoon Salla Korhonen 10.9.2015 Mitä aluevaikutuksia ydinvoimalan rakentamis hankkeelta odotetaan Pyhäjoelle ja ympäröiviin seutukuntiin?

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat 14.6.2005 VNK008:00/2003 Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat YHTEISTYÖKUTSU: SUOMI VERKOSSA KAMPANJA KIRJASTOISSA

Lisätiedot

Alueellisten terveys- ja hyvinvointiverkostojen kehittäminen

Alueellisten terveys- ja hyvinvointiverkostojen kehittäminen Alueellisten terveys- ja hyvinvointiverkostojen kehittäminen Minna Pohjola haasteet 1. Väestön terveystietojen käyttö toiminnan suunnittelussa, seurannassa ja arvioinnissa 2. Näyttöön perustuvien toimintatapojen

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI

NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI YHTEENVETO HANKKEESTA JyväsRiihen NUOTTA II -koordinointihankkeella edistettiin maaseutualueilla toimivien yhteisöjen harrastustoimintaa ja kylien kokoontumispaikkojen

Lisätiedot

1. Alueellisen sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittäminen paikallisen, maakunnallisen ja valtakunnallisen vuoropuhelussa... 2

1. Alueellisen sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittäminen paikallisen, maakunnallisen ja valtakunnallisen vuoropuhelussa... 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Alueellisen sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittäminen paikallisen, maakunnallisen ja valtakunnallisen vuoropuhelussa... 2 2. Järjestöjen toiminta- ja työllistämisedellytysten ja järjestöjen

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12.

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kysely kaupungin viestinnästä 013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.1.013 Kaupunkeja tutkimuksessa: Jyväskylän kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

Monenlaisia viestikapuloita

Monenlaisia viestikapuloita Monenlaisia viestikapuloita Teemat Sosiaalinen media Viestinnän välineet vaikuttamisessa Yhteinen Järviset-lehti Alatunnistetiedot tähän 1.1.2010 2 Sosiaalinen media MLL:n Järvi-Suomen piirin Mikkelin

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Kyläturvallisuus ja kylien pelastusryhmätoiminta

Kyläturvallisuus ja kylien pelastusryhmätoiminta Kyläturvallisuus ja kylien pelastusryhmätoiminta Infotilaisuus Keski-Karjalan kylätoimijoille Kitee 24.4.2014 Tuomo Eronen Rautjärvi 30.7.2010 Pohjois-Karjalan KYLÄOHJELMA 2014 Pohjois-Karjalan KYLÄOHELMA

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.01.2014 Diaarinumero POPELY/164/2014 Käsittelijä Verna Mustonen Puhelinnumero 0295 023 573 Projektikoodi S12432

Lisätiedot

- 10 askelta paremaan vapaaehtoistoimintaan (Karreinen, Halonen, Tennilä) Visio, 2. painos 2013

- 10 askelta paremaan vapaaehtoistoimintaan (Karreinen, Halonen, Tennilä) Visio, 2. painos 2013 Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - Lari Karreinen 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - VTM, aikuiskouluttaja, järjestöjohtamisen erikoisammattitutkinto 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 Yhteenveto: Kouvola 22.11.2010 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit:

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

Keski-Suomen järjestökentän yhteistoimintaorganisaatioiden järjestäytyminen. Keski-Suomi talolla Jyväskylässä 23.4.2008

Keski-Suomen järjestökentän yhteistoimintaorganisaatioiden järjestäytyminen. Keski-Suomi talolla Jyväskylässä 23.4.2008 Keski-Suomen järjestökentän yhteistoimintaorganisaatioiden järjestäytyminen Keski-Suomi talolla Jyväskylässä 23.4.2008 Ehdotusta valmistellut väliaikainen työryhmä Humanistinen ammattikorkeakoulu Sosiaali-

Lisätiedot

(Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta

(Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta (Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta TERVEYS JA TURVALLISUUS 23.5.2013 SPR:n toimintamuodot (Asetus 3 ) Tarkoituksensa toteuttamiseksi järjestö: 1) ylläpitää auttamisvalmiutta

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

Järjestötalojen/-keskusten verkosto Lapissa Maakunnallinen teemaryhmä

Järjestötalojen/-keskusten verkosto Lapissa Maakunnallinen teemaryhmä Järjestötalojen/-keskusten verkosto Lapissa Maakunnallinen teemaryhmä 1. Tasa-arvoista yhteistyötä Lapin järjestöstrategia 2030 2. Lappilainen järjestökenttä 3. Kylätilat, järjestötalot/-keskukset Lapissa

Lisätiedot

23.9.2014 24.9.2014 1

23.9.2014 24.9.2014 1 23.9.2014 RIKU TURVALLISUUSTYÖSSÄ MUKANA 24.9.2014 1 RIKU TURVALLISUUSTYÖSSÄ POHJOIS - KARJALAN ALUEELLA TYÖRYHMÄT 1. Itä-Suomen AVIn sisäisen turvallisuuden työryhmä (Sto3) KAMU- KAIKKI MUKAAN TURVALLISUUSTYÖHÖN

Lisätiedot

Verkko ostolaskujen vastaanotto Tampereen kaupungilla

Verkko ostolaskujen vastaanotto Tampereen kaupungilla Verkko ostolaskujen vastaanotto Tampereen kaupungilla Verkko ostolaskut Tampereen kaupunki siirtyi 1.1.2011 alkaen kokonaan verkkolaskujen vastaanottoon ja paperilaskujen käsittelystä luovutaan kaupungin

Lisätiedot

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset 21.10.-11.11.2014 208 vastausta 66% vastaajista 41-65 v. Vastaajista 69 % kuntalaisia (sis. luottamushenkilöt) Muut: Oulunkaaren työntekijä 3. Kuinka usein käytät seuraavia

Lisätiedot

Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa

Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa Riitta Topelius Kehittämispäällikkö Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi -seminaari Kuntamarkkinat 12.9.2012 27.9.2012 1 Ylä-Savo 27.9.2012 2 Väestö ja työpaikat Iisalmi noin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Luonnos syyskuu 2015, vahvistetaan liiton syyskokouksessa 3.12.2015 ja päivitetään rahoituspäätösten jälkeen tammikuussa 2016. TAVOITTEET 2016 1. MONIKA-NAISET LIITOLLA ON LAADUKKAITA

Lisätiedot

ITSEHOITOPISTEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

ITSEHOITOPISTEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ ITSEHOITOPISTEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ Väestöterveyttä yhteistyöllä hanke JAKE hanke Terveempi Itä-Suomi hanke (Terveiset johtavien hoitajien 1.11.013 pidetystä kokouksesta) Joensuu 1.11.013 5.11.013 1 3.9.013

Lisätiedot

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi Yhteisiä tekoja www.tyohyvinvointifoorumi.fi www.tyohyvinvointifoorumi.fi 1 Työhyvinvointifoorumi on Verkostotapaamisia ja yhteistyön vahvistamista Hyvien käytäntöjen jakamista ja niistä oppimista Valtakunnallista,

Lisätiedot

Omaehtoiset kiinnostuksen kohteet nuorten osallisuuden edistämisessä

Omaehtoiset kiinnostuksen kohteet nuorten osallisuuden edistämisessä Omaehtoiset kiinnostuksen kohteet nuorten osallisuuden edistämisessä 42. Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 10 11.3.2014 Sampo Ilmari Tuhkalehto Toiminnanjohtaja Music Against Drugs ry Nuorten osallistaminen

Lisätiedot

Jäsenkirje 4 2015 29.9.2015 SISÄLTÖ. MTKL parantaa jäsenpalvelua. Yhdistyksen jäsenmaksujen laskutusaikataulu muuttuu. Liiton koulutukset

Jäsenkirje 4 2015 29.9.2015 SISÄLTÖ. MTKL parantaa jäsenpalvelua. Yhdistyksen jäsenmaksujen laskutusaikataulu muuttuu. Liiton koulutukset Jäsenkirje 4 2015 29.9.2015 SISÄLTÖ LIITTEET MTKL parantaa jäsenpalvelua Yhdistyksen jäsenmaksujen laskutusaikataulu muuttuu Liiton koulutukset EU ruoka-apu vähävaraisille Mielenterveysviikko 47 Mielenterveysmessut

Lisätiedot

YHDISTYKSET 2020-LUVUN TOIMINTAYMPÄRISTÖISSÄ keskustelutilaisuudet. Lappeenranta 3.4.2014 klo 9.00-11.30 Kouvola 4.4.2014 klo 9.00-11.

YHDISTYKSET 2020-LUVUN TOIMINTAYMPÄRISTÖISSÄ keskustelutilaisuudet. Lappeenranta 3.4.2014 klo 9.00-11.30 Kouvola 4.4.2014 klo 9.00-11. YHDISTYKSET 2020-LUVUN TOIMINTAYMPÄRISTÖISSÄ keskustelutilaisuudet Lappeenranta 3.4.2014 klo 9.00-11.30 Kouvola 4.4.2014 klo 9.00-11.30 MontEri-hanke Ajalla 1.1.2012 31.12.2014 (käynnistyi toukokuussa)

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA 1 VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Hankkeen taustaa Suomessa on arviolta tuhatkunta toimivaa maahanmuuttajayhdistystä Yhdistyksiä alettiin perustaa erityisesti 1990 luvun puolivälin jälkeen Reilu kolmannes

Lisätiedot

Nuorten tieto ja neuvontapalvelut Kanuunakunnissa

Nuorten tieto ja neuvontapalvelut Kanuunakunnissa Nuorten tieto ja neuvontapalvelut Kanuunakunnissa Mika Pietilä, suunnittelija, Oulu Monday, May 10, 2010 1 Kyselyn taustaa Kyselyllä pyrittiin selvittämään nuorten tieto ja neuvontapalveluiden nykytilaa

Lisätiedot

Potilastukipiste OLKA. Anu Toija Projektipäällikkö Vertaisresepti-hanke Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry anu.toija@ejy.fi

Potilastukipiste OLKA. Anu Toija Projektipäällikkö Vertaisresepti-hanke Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry anu.toija@ejy.fi Potilastukipiste OLKA Anu Toija Projektipäällikkö Vertaisresepti-hanke Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry anu.toija@ejy.fi EJY:n Vertaisresepti-hanke Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry on alueellinen sosiaali-,

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Itä-Suomen Innovatiiviset toimet ohjelma 2006-2008

Itä-Suomen Innovatiiviset toimet ohjelma 2006-2008 Huomiota ohjelman toteutuksesta ja haasteita hyvinvointisektorin kehittämistoiminnalle jatkossa 8.1.2009 Maarit Siitonen Ohjelman tekninen toteutus: - Toiminta-alueena neljä maakuntaa: Etelä-Savo, Pohjois-Savo,

Lisätiedot

Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi

Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi Sosiaalinen media koulutuksen tiedotuksessa, neuvonnassa ja ohjauksessa 30.8.2010 Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi Tiina Pyrstöjärvi ja Leila Saramäki Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate,

Lisätiedot

Mukana ihmisten arjessa

Mukana ihmisten arjessa Mukana ihmisten arjessa LÄHIÖKESKUS HÄMEENLINNA Lähiökeskusten toiminnan mahdollistaa Kotilähiö ry:n, jonka jäsenet muodostavat alueella toimivien virkamiesten, yhdistysten ja asukkaiden edustajien yhteistyöverkoston.

Lisätiedot

Energiapalvelujen toimenpideohjelman ajankohtaispäivä 14.11.2012 Päivi Laitila, Motiva Oy

Energiapalvelujen toimenpideohjelman ajankohtaispäivä 14.11.2012 Päivi Laitila, Motiva Oy Energiapalvelujen toimenpideohjelman ajankohtaispäivä 14.11.2012 Päivi Laitila, Motiva Oy Kuluttajien energianeuvonta Toiminnan tavoite Energiapalveluiden toimenpideohjelma ja neuvonta Lähtökohtia koordinoidulle

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot