KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU TYÖNJAKOHANKE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU TYÖNJAKOHANKE"

Transkriptio

1 KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU SOSIAALI- JA TERVEYSALA TYÖNJAKOHANKE Sairaanhoitajan ympärivuorokautinen toimintamalli Pellon terveyskeskuksessa Projektityö Buska Sari Korteniemi Piia Koskenniemi Tarmo Lampela Anu Niva Eija Rinne Noora Rousu Heli Salminen Outi Ylisaukko-oja Katja Ylisaukko-oja Tuula Kemi 2008

2 TIIVISTELMÄ KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali-ja terveysala Työnjakohanke BUSKA SARI, KORTENIEMI PIIA, KOSKENNIEMI TARMO, LAMPELA ANU, RINNE NOORA, ROUSU HELI, SALMINEN OUTI, YLISAUKKO-OJA KATJA & YLISAUKKO-OJA TUULA TYÖNJAKOHANKE Sairaanhoitajan ympärivuorokautinen toimintamalli Pellon terveyskeskuksessa Projektityö, 14 sivua ja 37 liitesivua Ohjaajat: Anne Vähänen ja Airi Paloste Asiasanat: sairaanhoitajan ympärivuorokautinen toimintamalli, vastuualueiden tehtävänkuvaus, sairaankuljetuksen käsitekartta, lääke- ja toimiluvat, päivystysohjeet, yhteistyö, työnjako Pellon terveyskeskus on mukana Perusterveydenhuollon vastaanottotoiminnan yhteistyö- ja työnjakohanke Lapissa projektissa, jonka tavoitteena on tukea Lapin läänin kuntia työnjaon kehittämisessä järjestämällä koulutusta hoitajille sekä välittämällä tietoa työnjaon tueksi eri työnjakomalleista, laillisuus ja vastuukysymyksistä sekä palkkauksesta. Tämän projektityön tarkoituksena on kehittää sairaanhoitajan ympärivuorokautisen vastaanoton toimintamalli Pellon terveyskeskukseen. Tavoitteena on selkiyttää sairaanhoitajan ympärivuorokautisen vastaanoton toimintaa ja yhtenäistää käytäntöjä sairaankuljetuksen kanssa sekä selkiyttää sairaanhoitajien vastuualueiden tehtävät. Projektin aikana olemme suunnitelleet sairaanhoitajan ympärivuorokautisen vastaanoton toimintamallista sekä sairaankuljetuksen toiminnasta käsitekartat. Päivystysajan toiminnan ja vastuukysymysten selkiyttämiseksi olemme laatineet lääkeja toimiluvat, joiden mukaan sairaanhoitajalla on lupa tarvittaessa toimia itsenäisesti. Päivystysajan toiminnasta teimme myös päivystysohjeita, jotka helpottavat ja yhtenäistävät sairaanhoitajien vastuuta, toimintaa ja perehdytystä. Nämä luvat ja ohjeet on johtava lääkäri hyväksynyt. Vastuualueiden selkiyttämiseksi olemme tehneet vastuuhoitajan tehtäväkuvauksesta yhtenäisen mallin. Jokainen projektiin osallistuva on tehnyt omista vastuualueistaan tehtäväkuvaukset. Palkkauksesta neuvottelemme kevään 2009 aikana. Uusi toimintamalli, päivystysohjeet ja vastuualueiden tehtäväkuvaukset tukevat koko työyhteisömme perehdytys- ja koulutusohjelmaa sekä lisäävät koko terveyskeskuksen sisäistä tietotaitoa ja yhteistyötä. Lääke- ja toimiluvat helpottavat ja parantavat lääkäreiden ja sairaanhoitajien keskinäistä työnjakoa. Projektityöskentely on lisännyt poliklinikan ja vuodeosaston sekä sairaankuljetuksen välistä yhteistyötä ja tietoa eri yksiköiden toiminnasta.

3 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 PROJEKTIN TAUSTAA.2 3 VUODEOSASTON SAIRAANHOITAJAN TYÖN LUONNE Akuutti hoitotyö Sairaankuljetus Puhelinneuvonta ja konsultointi Toimi- ja lääkeluvat Yhteenveto sairaanhoitajan toiminnasta päivystysaikana.7 4 PALKKAUS.7 5 POHDINTA..8 LÄHTEET LIITTEET

4 1 1 JOHDANTO Projektityön tarkoituksena on kehittää uusi toimintamalli Pellon terveyskeskukseen. Päätavoitteena on, että terveyskeskuksessa toimii sairaanhoitajan ympärivuorokautinen vastaanotto. Toimintamalli käsittää myös puhelinneuvonnan ja ohjaa asiakkaat tarvittaessa eteenpäin tai hoitaa asiakkaat itsenäisesti toimivaltarajojensa mukaisesti. Tavoitteena on myös selkiyttää sairaanhoitajien vastuualueiden tehtävät sekä parantaa ja yhtenäistää käytäntöjä sairaankuljetuksen kanssa. Uusi toimintamalli ja vastuualueiden selkiyttäminen tukevat koko työyhteisömme perehdytys- ja koulutusohjelmaa sekä lisäävät koko terveyskeskuksen sisäistä tietotaitoa ja yhteistyötä. Uuden toimintamallin toteutumisen välillinen tavoite on parantaa terveydenhuollon toimivuutta, turvata palvelujen saatavuus, uudistaa ja kehittää lääkäreiden ja sairaan/terveydenhoitajien keskinäistä työnjakoa perusturvassa. Projektin tarkoituksena ei ole tehdä hoito-ohjeita vaan toimintamallissa ja tehtävienkuvauksissa viitataan mistä valmiit ohjeet löytyvät (osastoilla jo olevat ohjekansiot sekä sähköiset tietolähteet kuten tellappi, terveysportti, käypähoito-ohjeet).

5 2 2 PROJEKTIN TAUSTAA Tämä projekti ei käsitä sairaanhoitajan vastaanottoa virka-aikana. Pellon kunnassa on käynnistetty vuonna 2005 sairaanhoitajan vastaanottotoiminta virka-aikana poliklinikalla. Johtava lääkäri on myöntänyt kirjalliset luvat työtehtävistä, joita sairaanhoitaja saa tehdä itsenäisesti poliklinikalla (liite 1). Terveyskeskuksen yhtenäisyyden vuoksi halusimme myös kehittää vuodeosastolle oman toimintamallin sairaanhoitajan ympärivuorokautisesta vastaanotosta. Kuusi projektiin osallistuvaa sairaanhoitajaa työskentelee vuodeosastolla ja kolme poliklinikalla. Työn kuvan selkiyttäminen myös vuodeosastolla tuli ajankohtaiseksi. Harmaiden alueiden poistaminen ja työtehtävien selkeä jaottelu auttavat hoitajaa työssään. Yksi projektin sairaanhoitaja työskentelee myös sairaankuljetuksessa ja yhteiset ohjeet myös heidän kanssaan parantavat työn laatuamme. Päivystysaikana voi tulla vastaan hyvin monenlaisia potilaita erilaisine sairauksineen, joten emme pysty tekemään näin lyhyellä ajalla sairauksien hoitamiseen kirjallisia toimintamalleja ja hoito-ohjeita. Työnjakohankeen luentomateriaali ja tehtävät mallivastauksineen toimivat hyvinä ohjeina. Niistä kokoamme tärkeimmät ohjeet kansioon. Myös muiden tekemät ohjeet toimivat hyvänä apuna työssämme. Vastuuhoitajien tehtävänkuvauksiin tulee ohjeet mistä ohjeet löytyvät ja maininta tärkeistä tiedoista. (liite 2 vastuuhoitajan tehtävänkuvausmalli ja vastuuhoitajien tehtäväkuvaukset). 3 VUODEOSASTON SAIRAANHOITAJAN TYÖN LUONNE Terveyskeskuksen laitoshoitoon kuuluu vuodeosastolla 43 paikkaa sekä 3 tarkkailupaikkaa ja kehitysvammaisten hoitokoti Ailakki (8-10 paikkaa) sekä dementiaosasto Iltarusko (8-10 paikkaa). Vuodeosasto on jaettu pitkäaikais- (27 paikkaa) ja akuuttiosastoon ( tarkkailupaikkaa). Terveyskeskuksen vieressä on kehitysvammaisten Ryhmäkoti (8 paikkaa), jonka yövalvonnasta huolehtii laitoshoidon hoitaja. Kaikki vuodeosaston sairaanhoitajat työskentelevät akuuttiosastolla. Vakituisia

6 3 sairaanhoitajia osastolla on 11, lähi- ja perushoitajia 11 ja laitosapulaisia 6. Laitosapulaiset siivoavat osaston lisäksi myös poliklinikan ja neuvolan. Päivystys on joka kolmas viikonloppu Pellossa tai n. 60 km päässä Ylitorniolla tai Ruotsissa Övertorneålla. Arki-iltoina vuorotellaan Övertorneån ja Pellon kanssa. Yhteistyö Övertorneån ja Pellon välillä on alkanut kesällä Päivystyskäytäntö on lisännyt sairaanhoitajan työn vaativuutta ja vastuuta. Sairaanhoitajan tehtävänkuvaan kuuluu olennaisesti laitoshoidon potilaiden hoidosta vastaaminen. Kun laitoshoidon potilaan voinnissa tulee muutos ja uusi hoidon tarpeen arviointi, on sairaanhoitajan kyettävä itsenäiseen päätöksentekoon ja toimintaan. Sairaanhoitaja on vastuussa lääkärin konsultoimisesta. Potilaan muuttuvaan terveydentilaan pitäisi päivystävän lääkärin pystyä ottamaan puhelimitse kantaa sairaanhoitajan suullisen tiedonannon perusteella. Yhtenäistä sähköistä sairaskertomusjärjestelmää ei ole päivystävien terveyskeskusten eikä keskussairaalan välillä. Sairaanhoitajan työ vuodeosastolla on luonteeltaan hoitoa, ohjausta ja neuvoa antavaa, lääkitsevää sekä lääkärin vastaanotolle seulovaa. Sairaanhoitajan vastaanotolle ei varata aikoja virka-ajan jälkeen. Käytännössä asiakkaat koostuvat akuutisti sairastuneista kuntalaisista ja turisteista sekä palveluasumisyksiköiden, kotisairaanhoidon ja kotipalvelun asiakkaista sekä yhteispäivystyksen asiakkaista. Päivystysvastaanoton luonteeseen kuuluu nopeatempoisuus sekä tilanteiden ja potilaiden nopea vaihtuminen. 3.1 Akuutti hoitotyö Sairaanhoitaja hoitaa itsenäisesti päivystykseen hakeutuvia akuutisti sairastuneita asiakkaita, konsultoiden tarvittaessa lääkäriä ja tarvittaessa siirtäen asiakkaan lääkärille tai muulle terveyden- ja sosiaalihuollon ammattihenkilölle. Virka-ajan jälkeen klo välisenä aikana vuodeosaston sairaanhoitaja tekee hoidon tarpeen arvioinnin joko puhelimessa tai paikan päällä asiakkaan saavuttua terveyskeskukseen tai sairaankuljetuksen aikana.

7 4 Potilaan saapuessa terveyskeskukseen sairaanhoitaja aloittaa hoitoa koskevan päätöksenteon. Potilas tutkitaan, tehdään anamneesi, määrätään ja tehdään tutkimuksia sekä tulkitaan niitä. Näiden tutkimustulosten pohjalta tehdään hoitoa koskeva päätöksenteko: hoidamme potilaan itse ilman lääkärin konsultointia, otamme tarvittaessa osastolle ja lääkäri tutkii potilaan seuraavana päivänä tai konsultoimme lääkäriä ja toimimme hänen ohjeiden mukaan tai laitamme potilaan suoraan keskussairaalaan. Jos potilas jää meille osastolle, huolehdimme seuraavan aamun laboratoriokokeiden tilaamisesta, potilaan tilan seuraamisesta ja hoidosta. 3.2 Sairaankuljetus Pellon terveyskeskus ostaa sairaankuljetuspalvelut SPR Lapinpiiriltä. Sopimukseen kuuluu yksi ambulanssi kahdella sairaankuljettajalla miehitettynä sekä vara-auto. Ambulanssi päivystää klo terveyskeskuksessa ja muuna aikana 15 minuutin lähtövalmiudessa kotipäivystyksenä. Vara-ambulanssi hälytetään tehtävälle ambulanssityhjiössä tai moni potilastilanteessa. Vara-ambulanssi miehitetään terveyskeskuksen hoito henkilökunnalla ja VPK:n miehistöllä. Sairaankuljettajien toimenkuvaan kuuluvat ensisijaisesti annettujen sairaankuljetus- ja ensihoitotehtävien hoito, auton kaluston huolto ja ensihoidon kehittäminen yhdessä terveyskeskuksen henkilökunnan kanssa. Poliklinikalla työskennellessä työtehtäviin kuuluvat lastoitukset, kipsaukset ja erilaiset pienet huolto- ja korjaustyöt sekä normaalit vastaanottoavustajan työtehtävät. Sairaankuljettajat huolehtivat terveyskeskuksen ensihoitovälineistön ja kipsaushuoneen kunnosta. Sairaankuljettajia voi soittaa myös päivystysaikana kiireellisiin avunantotehtäviin terveyskeskukseen esim. sairauskohtaus, elvytys, liotushoito, kipsaus tai aggressiivisen potilaan taltuttaminen. P191 ollessa varattuna päällekkäisiin A-B tehtäviin hälytetään suoraan P192, mutta C-D tehtävien hälytys tulee L4:lle. P191:sen vuorossa oleva hoitaja toimii L4:sena ja toimii alueen sairaalan ulkopuolisessa lääkinnällisessä johdossa. L4 tekee päätöksen ottaako P191 tehtävän vai annetaanko tehtävä P192:lle tai kakkosen ollessa varattuna mahdollisesti EVY:lle eli ensivasteyksikölle. Ambulanssityhjiössä A-B tehtävien

8 5 hälytys menee EVY:n lisäksi Kolarin tai Ylitornion ambulanssille. EVY hakee hoitajan terveyskeskuksesta. Kohteessa EVY:n hoitaja voi perua naapurikunnan yksikön (L4 konsultaatio) ja kuljettaa potilaan terveyskeskukseen. Kakkoslähdön ambulanssiin (P192) mahtuu yksi paaripotilas. Autoa pidetään palolaitoksen tallissa. P192:n kuljettamisesta huolehtii VPK. P191:sen ollessa varattuna tai monipotilastilanteessa aluehälytyskeskus hälyttää P192:n samoilla kiireellisyyskoodeilla kuin P191:sen. P192:sen saatua hälytyksen kaksi ensiapukoulutettua VPK:n jäsentä tulee ambulanssilla terveyskeskuksen pihalle, josta tehtävän kiireellisyyskoodin mukaisesti lähtee 2 hoitajaa ja tarvittaessa lääkäri (päivystysaikana)matkaan. Hoitohenkilökunta lähtee arkipäivisin poliklinikalta, muuna aikana vuodeosastolta. Päivystysaikana vuodeosaston toinen sairaanhoitaja vastaa VIRVE- puhelimesta ja lähtee II ambulanssi sairaankuljetuskeikoille. Pääsääntöisesti jatkokuljetukset eteenpäin pyritään suorittamaan P191:llä (jos potilaan tila sallii odotuksen). Näin vältytään ambulanssityhjiöltä kunnassa. P192:n henkilöstöllä ja välineistöllä pystytään antamaan potilaalle kohteessa perustason hoitoa. (liite 3 käsitekartta sairaankuljetuksesta) 3.3 Puhelinneuvonta ja konsultointi Annamme myös puhelinneuvontaa ympäri vuorokauden. Neuvomme ja ohjaamme puhelimitse päivystysasiakkaita ja teemme hoitoa koskevaa päätöksentekoa. Seulomme asiakkaista ne, jotka tarvitsevat lääkärin hoitoa ja ohjaamme tarvittaessa asiakkaan sinne kuntaan, missä päivystävä lääkäri on. Monet asiakkaat tulevat hoitajan luo, vaikka tietävät, että päivystävä lääkäri on eri kunnassa. Käytännössä hyvin usein käy niin, että me hoidamme oman kunnan asiakkaat itse ja tarvittaessa otamme potilaan osastolle konsultoimatta lääkäriä. Tarvittaessa soitamme lääkärille ja hän määrää hoidon, joka toteutetaan omassa terveyskeskuksessa. Lisäksi tulevat lukuisat poliklinikkakäynnit, joista emme ilmoita lääkärille. Me annamme puhelimitse potilasohjausta ja konsultointiapua alueen muihin hoitolaitoksiin; palvelukoti Kyllinkeitaalle (22 asukasta + 2 intervallipaikkaa),

9 6 tehostetun palveluasumisen yksikköön Kotitielle (20 asukasta + 2 intervallipaikkaa), kehitysvammaisten Ryhmäkotiin ( 8 asukasta) sekä mielenterveyskuntoutujien Meän Kotiin (5 asukasta). Näistä yksiköistä potilaat tulevat usein sairaalahoitoon meille, vaikka päivystys on muualla. Tätä perustellaan sillä, että potilaat ovat meille entuudestaan tuttuja ja pitkien välimatkojen vuoksi on turha rasittaa potilasta. Ainoastaan Kotitiellä on yöpäivystys ja siellä työskentelee yksi sairaanhoitaja pääsääntöisesti aamuvuorossa. Muissa yksiköissä ei työskentele sairaanhoitajia. Kotisairaanhoito toimii Pellossa vain virka-aikana, mutta yhteydenpito toimii muuten Mediatri -ohjelman välityksellä kiireettömissä asioissa ja sinne laitetaan tietoa puolin ja toisin jostakin potilaasta. Olemme myös puhelinyhteydessä kiireellisissä asioissa kotiutuvan potilaan asioissa sekä järjestellessä uudelle asiakkaalle Kotisairaanhoidon palveluita. Kotipalveluun annamme myös potilasohjausta ja joskus otamme potilaan osastolle tarkkailuunkin, jos kotiavustajan mielestä hän ei pärjää kotona. (liite 4 Käsitekartta) 3.4 Toimi- ja lääkeluvat Sairaanhoitajan täytyy osoittaa omaavansa riittävän ammattitaidon listaan merkittyjen työtehtävien suorittamiseen ja lääkelupiin työyksikössään. Lääkeluvat sisältävät luvat mitä lääkkeitä sairaanhoitajalla on lupa antaa itsenäisesti laitoshoidon potilaille, akuuteille potilaille sekä sairaankuljetuksessa, mutta viimeistään seuraavana päivänä on konsultoitava lääkäriä (liite 5). Kirjalliset lääkeluvat työstetään yhdessä lääkärien kanssa. Kirjalliset toimiluvat (liite 6) annetaan koulutuksen ja ammattitaidon mukaan. Projektin aikana on myös työstetty päivystysajan ohjeita selkiyttämään päivystysajan toimintaa (liite 7). Sairaanhoitajan ammattitaito ja valmiudet lisätehtävien vaatimiin osaamisiin varmistetaan koulutuksen avulla ja työssä saatujen näyttöjen kautta. Koulutuksella tarkoitetaan Työnjakohanke Lapissa koulutusta. Toimilupiin liittyy muutaman päivän harjoittelu kevään 2009 aikana ja näytön anto poliklinikalla. Kaikkia lupia ei voi saada kerralla ja joidenkin lupien saaminen voi kestää monta työvuotta.

10 7 3.5 Yhteenveto sairaanhoitajan toiminnasta päivystysaikana Lapin Kansassa olleen uutisen (Pohtila 2008, 2) mukaan sairaanhoitajan toimintaa päivystysaikana tulisi kehittää pitkien välimatkojen Lapissa potilasturvallisuuden, tuloksellisuuden ja hoidon laadukkuuden parantamiseksi. Malli edellyttää hoitajien ja lääkärien vastuukysymysten selvittämistä sekä terveyskeskusten ja keskussairaalan tietojärjestelmien yhteensovittamista. Myös ensihoidon tasoa ja valmiutta tulee kohottaa. Ratkaistava asia on myös ambulanssityhjiö eli tilanne, jossa ambulanssi on kaukana hätätapauksen sattuessa. Lääninhallituksen tehtävänä on valvoa potilasturvallisuuden noudattamisesta. Sairaanhoitajan ympärivuorokautisen vastaanoton toimintamalli Pellossa toimisi niin, että potilas ottaisi ensin yhteyttä omaan terveyskeskukseen, jossa sairaanhoitaja arvioisi hoidon tarpeen. Pienet päivystysasiat hoitaisi sairaanhoitaja tai sairaankuljetusyksikkö. Hoitaja kysyisi tarpeen mukaan neuvoa lääkäriltä puhelimitse. Selkeästi lääkärin hoitoa tarvitsevat ohjattaisiin päivystävään terveyskeskukseen tai erikoissairaanhoitoon kuuluvat potilaat Lapin keskussairaalaan päivystykseen. Myös epävarmoissa tapauksissa potilasta pyydettäisiin saapumaan sinne. Hätätapauksissa ambulanssi tai helikopteri kuljettaisi potilaan kuten tähänkin asti. 4 PALKKAUS Tulevaisuudessa ilta ja yöpäivystys voi muuttua n. 100 km päähän Lapin Keskussairaalaan. Tämä lisää sairaanhoitajan vastuuta entisestään. Kustannuksissa voidaan säästää merkittävästi, jos jokaista lääkäriä konsultoitavaa asiakasta, laitoshoidon potilasta ja palveluyksiköiden asukasta ei tarvitse siirtää päivystykseen paikanpäälle Rovaniemelle. Työn vaativuuden arvioinnilla ja näyttöön perustuvalla osaamisella neuvottelemme työn vaativuutta vastaavasta palkasta. Tehtäväkohtainen palkka pitää tarkistaa aina kun tehtävän vaativuus muuttuu olennaisesti. Tehy tulee neuvottelemaan työnantajan kanssa palkoista vuoden 2009 keväällä. Palkkaus selvitetään ja sovitaan paikallisneuvotteluissa

11 8 ennen työnjakomuutosten toteuttamista. Työnjakohankkeen palkkatoimikunnan palkkaesitys on tukena neuvotteluissa. Pellon kunnan sairaanhoitajat ovat myös peruspalkaltaan huonommassa asemassa kuin naapurikuntien Kolarin ja Ylitornion sairaanhoitajat puhumattakaan Lapin Keskussairaalan palkoista. Lapin läänin palkat keskiarvoltaankin ovat paremmat kuin Pellon kunnassa. Tehy sopimuksessa on varattu lukien 0.7%:n suuruinen tuloksellisuuden parantumiseen perustuva paikallinen järjestelyerä. Työnjakohankeen voi kytkeä osaksi tuloksellisuushanketta. Päivystysaikana vuodeosastolla on iltavuorossa kaksi sairaanhoitajaa ja yövuorossa yksi. Viikonloppuisin ja arkipyhien aikana on aamu- ja iltavuorossa kaksi sairaanhoitajaa. Tavoitteenamme on neuvotella kaikille samaa työtä tekeville vakituisessa työsuhteessa oleville laillistetuille sairaanhoitajille sama peruspalkka sekä osaamisen ja näytön perusteella lisäpalkka (henkilökohtainen lisä). Osaston luonteen, työvuorosuunnittelun vaikeuden ja tasavertaisuuden vuoksi ei voi erottaa kumpi sairaanhoitaja työvuorossa saa päivystävän sairaanhoitajan palkkaa. Kannustava palkkaus on tärkeä työyhteisön kehittämisen kannalta. Se lisää yksittäisen työntekijän työmotivaatiota ja työpanosta. Tärkeää on myös neuvotella palkkio kehittämiskoulutukseen eli Työnjakohanke Lapissa koulutukseen osallistuneille (henkilökohtainen lisä). 5 POHDINTA Koimme projektityön tekemisen mielekkääksi, koska oman työn kehittäminen on tärkeää jokaiselle, samoin kuin käytäntöjen yhtenäistäminen talon sisällä ja harmaiden alueiden poistaminen työstämme. Oman työn ohessa opiskelun ja perheen aika välillä nostatti tunteita ja loppua kohden varsinkin näin joulun lähestyessä alkoi jo innostus hiipua, mutta valmista tuli ja siitä olemme ylpeitä. Projektiryhmän jäsenten osallistuminen yhteisiin palavereihin oli vaihtelevaa, mutta tiedon sai myös toisilta mukana olleilta puhelimitse ja sähköpostilla. Projektipäällikkö ja projektisihteeri ottivat suurimman vastuun projektin valmistumisesta ja tiedottamisesta.

12 9 Lähdimme miettimään työtämme jakamalla sen osiin, mitä sairaanhoitaja voi ympärivuorokautisella vastaanotollaan tehdä itsenäisesti ja siitä saimme aikaan 4 työryhmää, joiden neljän käsitekartan pohjalta saimme aikaan yhden Sairaanhoitajan ympärivuorokautisen vastaanoton toimintamallin -käsitekartan. Sitä kautta oli helppo lähteä suunnittelemaan lääke- ja toimilupia yhdessä lääkäreiden kanssa. Sairaankuljetuksesta tehtiin myös oma käsitekarttansa, mikä liittyy suurelta osin ympärivuorokautisen vastaanoton toimintamalliin siten, että sairaankuljetus voi tarvittaessa konsultoida terveyskeskuksen sairaanhoitajaa. Nämä kumpikin käsitekartta jo itsessään kertovat sen, että kunta säästää selvää rahaa, jos Pellossa toimisi sairaanhoitajan ympärivuorokautisen vastaanoton toimintamalli. Jos työ on mielekästä, niin sen kehittäminen on tärkeä asia, mutta tässä projektissa oli palkkaus meillä hyvin vahvana taka-ajatuksena. Työnjako -hankkeen puolelta ei tullut muuta kuin nyt ihan viime metreillä suuntaa antava Palkkasuositus. Vaikka olemme tehneet kovasti töitä, niin silti osalla projektiryhmän jäsenistä alkoi usko loppua kesken. Suurin pelko on se, että teemme turhaa työtä tai alamme toteuttaa projektin tuotosta käytännössä ennen kuin palkkaus on kunnossa. Palkkaneuvottelut tulevat olemaan haasteellisia kunnan vaikeassa taloudellisessa tilanteessa eli vaikein osa on edessäpäin, mutta onneksi meillä on vahva liitto takana ja hyvät perustelut sille, miksi palkkamme pitäisi nousta. Yhteistyötä poliklinikan, vuodeosaston ja sairaankuljetuksen kesken on onnistuttu kehittämään. Yhtenäiset ohjeemme ja lupalappumme helpottavat kaikkien työtä. Projekti on mielestämme hyvä esimerkki siitä, että koko terveyskeskus voi yhtenäistää toimintaansa ja kaikki voivat olla osallisia siinä. Ei tarvita montaa eri pikku tehtävää, sillä kaikki voi kytkeä saman projektin alle, jolla kehitetään koko työyhteisöä. Ohjaavilta opettajilta olemme saaneet kiitosta ja kannustusta siitä, että olemme kaikki projektiin osallistuvat yhdessä kehittämässä työyhteisöämme. Tästä työstämme voivat ottaa mallia muutkin terveyskeskukset. Emme ajatelleet tehdä hoito-ohjeita ja mietimmekin niiden olevan seuraava kehittämisen aihe, mutta kuin yllättäen löysimme vanhat Päivystysajan ohjeet ja niitä päivittämällä ja lisäämällä ohjeita saimme tarpeellisen oman terveyskeskuksen käytännön ohjeet Käypä Hoito- suositusten, Terveysportin ja Tel-Lapin ohjeiden rinnalle.

13 10 Aikataulutus onnistui hyvin. Projektiryhmä on kokoontunut riittävästi, seitsemän kertaa, ohjausryhmäkin kaksi kertaa. Halusimme ohjausryhmään moniammatillisen tiimin, mutta valitettavasti kotisairaanhoito ja työterveyshuolto eivät olleet mukana. Se johtui ehkä siitä, että kukaan hoitaja sieltä ei osallistunut Työnjako -hankkeen projektiin tai aloitti sen, mutta jätti kesken. Johtava lääkäri Tapani Risku ja laitoshoidon johtaja Merja Seppänen ovat toimineet sekä ohjausryhmässä että projektin tukihenkilöinä. Vuodeosastolla ja poliklinikalla hoitajien kesken motivaatio pysyi korkealla ehkä siksi, että emme työskentele yksin ja toisen tuki niin jaksamisen kuin projektityön tekemisen kannalta oli ensiarvoisen tärkeää. Jatkossa kannustamme projektiin osallistumattomia sairaanhoitajia sekä terveyskeskuksen perushoitajia myös tekemään omat vastuualueidensa tehtävänkuvaukset, että koulutus ja perehdytyskansiomme saadaan ajan tasalle. Projektin etenemisestä olemme informoineet toisia hoitajia osastotunneilla sekä kertoneet heille asian etenemisestä. Projektiin osallistumattomille vuodeosaston sairaanhoitajille on lähetetty sähköpostilla tietoa projekti etenemisestä ja tulostettu viimeisimmät tuotokset kommentoitavaksi. Toivotaan, että tästä tulee vielä heidänkin projektinsa.

14 11 LÄHTEET Pohtila, Terttu Lääkäreillä huoli potilaiden turvallisuudesta Lapissa. Lapin Kansa , 2. LIITTEET

15 Liite 1/1 Pellon Kunta Terveyskeskus Ahjotie Pello TEHTÄVIEN SIIRTO LÄÄKÄRILTÄ SAIRAAN/TERVEYDENHOITAJALLE Työntekijän nimi ja henkilötunnus Terveysasema/työyksiköt, joissa työntekijä työskentelee TYÖTEHTÄVÄT, JOITA PÄÄTÖS KOSKEE: Vastaanottotoiminta Pvm Ylähengitystieinfektioiden tutkimus ja hoito Korvien tutkimus ja hoito Korvatulehduksen jälkitarkastus yli 4-vuotiaat Tavanomaisten silmätulehdusten tutkimus ja hoito Virtsatieinfektioiden tutkimus ja hoito Ihosairauksien arviointi, hoito ja hoito-ohjeet Puremavammojen arviointi ja hoito Venähdysvammojen tutkimus, lastoitus ja teippaukset Kirurgisten ja kroonisten haavojen paranemisen seuranta ja hoito Haavan ompelu puudutuksessa Haavojen liimaus Pienet kirurgiset toimenpiteet Kynnen poisto puudutuksessa Marevan-hoidon seuranta Hormoni-injektiot (Zoladex) Sytostaatti ja muun lääkkeellisen hoidon toteuttaminen Liuotushoidon toteutus

16 Liite 1/1 Sairauslomatodistukset 3 5 pv. Lab.tutkimusten määrääminen/tulkitseminen Rtg-tutkimusten määrääminen

17 Liite 1/2 PÄÄTÖS TYÖYKSIKÖN TYÖJÄRJESTELYJEN KANNALTA PERUSTELTUJEN TEHTÄVIEN TYÖNJAOLLISESTA ANTAMISESTA SAIRAANHOITAJALLE/ TERVEYDENHOITAJALLE Työntekijän nimi ja henkilötunnus Terveysasema/työyksiköt, joissa työntekijä työskentelee Olen saanut riittävästi koulutusta ja ohjausta edellä mainittujen tehtävien toteuttamiseen. Sitoudun ylläpitämään ammatti-taitoani ja osaamistani ko. tehtävissä sekä noudattamaan paikallisissa hoitosuosituksissa sovittuja hoitokäytäntöjä. Edellä mainittu sairaanhoitaja/terveydenhoitaja on osoittanut omaavansa riittävän ammattitaidon ja osaamisen listaan merkittyjen työtehtävien suorittamiseen ja hänellä on oikeus toteuttaa ko. tehtäviä itsenäisesti sovittuja periaatteita noudattaen Pellon terveyskeskuksessa. Lisätehtävien vaatima osaaminen ja ammattitaito on varmistettu liitteen mukaisen täydennys- ja toimipaikka-koulutuksen ja/tai työssä saatujen näyttöjen kautta. Pvm Työntekijän allekirjoitus Työyksikön lääkärin/ osastonhoitajan allekirjoitukset Päätöksen tekijän (johtava lääkäri) allekirjoitus Päätös on voimassa toistaiseksi. Työntekijän osaaminen ja ammattitaito varmistetaan määräajoin tapahtuvalla täydennyskoulutuksella ja tarvittaessa työsuorituksen arvioinnilla. Lisätietoja:

18 Liite 1/3 PÄÄTÖS TYÖYKSIKÖN TYÖJÄRJESTELYJEN KANNALTA PERUSTELTUJEN TEHTÄVIEN TYÖNJAOLLISESTA ANTAMISESTA SAIRAANHOITAJALLE/ TERVEYDENHOITAJALLE Työntekijän nimi ja henkilötunnus Terveysasema/työyksiköt, joissa työntekijä työskentelee TYÖTEHTÄVÄT, JOITA PÄÄTÖS KOSKEE: Vastaanottotoiminta Pvm Diabeteshoitajan vo-toiminnan toteuttaminen paikallisten hoitosuositusten mukaisesti. Hengityshoitajan vo-toiminnan toteuttaminen paikallisten hoitosuositusten mukaisesti. Psyk. ja päihdepotilaan päivystyksellisen vo-toiminnan toteuttaminen paikallisten hoitosuositusten mukaisesti. Reumahoitajan vo-toiminnan toteuttaminen paikallisten hoitosuositusten mukaisesti. Sydänhoitajan vo-toiminnan toteuttaminen paikallisten hoitosuositusten mukaisesti Verenpaine-/MBO-hoitajan vo-toiminnan toteuttaminen paikallisten hoito-suositusten mukaisesti. Äkillisten terveysongelmien tutkimuksessa tarvittavien laboratorio- ym. tutkimusten määrääminen ja tulkinta. Preoperatiivinen hoitotyö.

19 Liite 2/1 VASTUUHOITAJAN TEHTÄVÄKUVAUS Pellon terveyskeskuksessa VASTUUALUE VASTUUHOITAJA Koulutus Täydennyskoulutuksen tarve Vastuualueen hoitamiseen tarvittava aika Yhteistyöntekijä vastuualueen hoidossa VASTUUALUEEN TYÖNKUVAUS Vastuu Velvollisuus o opetus- ja ohjaus velvollisuus koulutuspalaute VASTUUALUEEN HOITO-OHJEIDEN SÄILYTYS TÄRKEÄ OHJE! Pellossa Vastuuhoitaja Esimies

20 Liite 2/2 VASTUUHOITAJAN TEHTÄVÄKUVAUS Pellon terveyskeskuksessa VASTUUALUE MEDIATRI - KIRJAAMINEN VASTUUHOITAJA Tuula Ylisaukko-oja Koulutus Sairaanhoitaja 1988, si-ki 1994, Haava 2001 Täydennyskoulutuksen tarve Mediatri koulutuksiin ja tapaamisiin osallistuminen Sähköinen kirjaaminen hoitotyössä koulutus tarvetta olisi Vastuualueen hoitamiseen Pääasiassa työn ohessa tarvittava aika Erillistä aikaa ohjeiden tekemiseen sekä työntekijöiden perehdyttämiseen. Yhteistyöntekijä vastuualueen Perushoitaja Tuija Oja pääkäyttäjä osastolla hoidossa VASTUUALUEEN TYÖNKUVAUS Kirjaamiskäytäntöjen suunnittelu ja kehittäminen. Perehdytys ja ohjaus. Yhteiset palaverit kirjaamiskäytäntöjen yhtenäistämiseen ovat suunnitelmissa. Vastuu Yhtenäisen kirjaamisohjeiston tekeminen (ohjetta ei vielä ole) Velvollisuus o opetus- ja ohjaus o koulutuspalaute Ohjata Mediatriin kirjaamisessa, otsikoiden käyttö ja niiden käytön merkitys, lääkityksen merkintä, yhtenäinen käytäntö. Niksit Mediatrin käytössä. Annetaan aina koulutuspäiviltä VASTUUALUEEN HOITO-OHJEIDEN SÄILYTYS Mediatri kansio kanslian kaapissa vanha kylläkin, mutta käypää ohjetta kuitenkin on. Uusia päivitettyjä Mediatrin ohjeita osaston käyttöön ja kirjaamiseen ei vielä ole. TÄRKEÄ OHJE! KAIKKI KÄYTTÄVÄT OMAA TUNNUSTAAN. Oma tunnus vastaa omaa käsialaa. Jokainen kirjaa omat havaintonsa. Hoitovirheen tapahtuessa hoitajan asema on hankala, jos hänen nimissään on kirjattu havaintoja, joita hän ei ole tehnyt. Hyvä kirjaaminen takaa oman oikeusturvan lisäksi myös potilaan oikeusturvan. Opiskelijoilla ei ole henkilökohtaisia käyttäjätunnuksia. TIETOSUOJA: Yksittäisen potilaan tietoja saavat käydä katsomassa vain potilaan hoitoon osallistuvat. Edes omia potilastietoja ei saa katsoa. Muista aina sulkea Mediatri poistuessasi koneen ääreltä. KÄYTÄ OTSIKOITA: Niiden käyttö helpottaa meidän työtä -> tietojen etsiminen on helpompaa. LÄÄKITYKSEN kirjaaminen! Muista laittaa lääkelista ajan tasalle, poista listalta ei käytössä olevat lääkkeet ja kellota lääkkeet - > lääkelistaan tulostuu ruksit automaattisesti, lääketarjotinlistalle ei saa tehdä kynällä merkintöjä. Siis koneella ja lääketarjottimella pitää olla

21 Liite 2/2 samanlainen lääkelista. Käytä aina Lääkemääräys (lääkärin määräämät lääkkeet), Lääkitys (antamasi lääkkeet), Nyk.lääkitys (lääkitys osastolle tullessa ja osastolta poistuessa) ja Lääkitys mukaan otsikoita. TILASTOI: Muista aina kirjata kaikki ulkopuoliset käynnit ja puhelinkontaktit terveyskeskuksen puolelle -> käynnit tilastoituvat. Pellossa Vastuuhoitaja Tuula Ylisaukko-oja Esimies Merja Seppänen

22 Liite 2/3 VASTUUHOITAJAN TEHTÄVÄKUVAUS Pellon terveyskeskuksessa VASTUUALUE HYGIENIAVASTAAVA Hygieniayhdyshenkiö Tartuntatautien johtoryhmän JORY jäsen VASTUUHOITAJA Tuula Ylisaukko-oja Koulutus Sairaanhoitaja 1984, si-ki erikoistumisopinnot 1994 Haavahoidon erikoistumisopinnot 2001, sisälsi myös sairaalahygieniakoulutusta Täydennyskoulutuksen tarve Alueelliset koulutukset LKS:ssä 2-4 x /vuosi Sairaalahygienia koulutuksen tarve Vastuualueen hoitamiseen Pääasiassa työn ohessa tarvittava aika 4 erillistä päivää vuodessa ohjeiden tekemiseen ja ajan tasalla pitämiseen ja hygienia käytäntöjen ohjeistamiseen Yhteistyöntekijä vastuualueen LKS:n Hygieniahoitajat Paula Niemi ja Sirja hoidossa Pöyry JORY Pello: Johtava lääkäri Tapani Risku Infektiolääkäri Virpi Salminen Työterveyshoitaja Marja-Leena Rundgren Eläinlääkäri Pekka Salminen Terveystarkastaja Harri Katainen VASTUUALUEEN TYÖNKUVAUS Toiminnan tavoitteena on antaa potilaille turvallinen hoito sekä henkilökunnalle ja potilaille turvallinen hoitoympäristö. Suunnittelee ja kehittää infektioiden torjuntaan liittyviä toimintoja ja työskentelytapoja. Koulutus työyhteisöissä (laitoshoito, kotisairaanhoito, kotipalvelu, poliklinikka, Kyllinkeidas ja Kotitie) ja konsultointi Vastuu Huolehtii sairaalahygieniaan liittyvien ohjeistojen ajantasaisuudesta ja siitä, että ne ovat kaikkien saatavilla. Ohjaa henkilöstöä eristystoimien ja epidemioiden hallintaan. Velvollisuus

SAIRAANHOITAJAN YMPÄRIVUOROKAUTISEN VASTAANOTON TOIMINTAMALLI PELLON TERVEYSKESKUKSESSA

SAIRAANHOITAJAN YMPÄRIVUOROKAUTISEN VASTAANOTON TOIMINTAMALLI PELLON TERVEYSKESKUKSESSA SAIRAANHOITAJAN YMPÄRIVUOROKAUTISEN VASTAANOTON TOIMINTAMALLI PELLON TERVEYSKESKUKSESSA Työnjakohankkeen päätösseminaari Levi 16.10.2009 Tuula Ylisaukko oja Taustaa Pellon kunnassa on käynnistetty vuonna

Lisätiedot

LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen

LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen Eija Peltonen 1 Vastaanoton menetystekijät 6. Maaliskuuta 2006 Hyvät vuorovaikutustaidot Ammattitaito Väestövastuu

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla!

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla! Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus on osa hyvää hoitoa kattaa tutkimuksen, hoidon ja laitteiden turvallisuuden tarkoittaa myös sitä, ettei hoidosta aiheutuisi potilaalle haittaa

Lisätiedot

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, 20.3.2014 Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkkeen käyttötarkoitukset Lievittää oireita Lääke Auttaa terveydentilan tai sairauden

Lisätiedot

Perustason ensihoidon koulutuskokeilu. Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014

Perustason ensihoidon koulutuskokeilu. Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014 Perustason ensihoidon koulutuskokeilu Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014 Perustason ensihoidon osaamisen painopistealueita kokeilun suunnittelussa Ensihoitotyön osaaminen Itsearviointi,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6.

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6. Sosiaali- ja terveysministeriö Lääkintöneuvos Timo Keistinen Hallintoneuvos Anne Koskela Viitteet: Asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä (annettu 23.9.2014)

Lisätiedot

Alueelliset hoito-ohjelmat. Lapin sairaanhoitopiiri

Alueelliset hoito-ohjelmat. Lapin sairaanhoitopiiri Alueelliset hoito-ohjelmat Lapin sairaanhoitopiiri Johtajaylilääkäri Projektivastaava Eva Salomaa Kimmo Kunnari Terminologiaa Valtakunnallinen hoitosuositus - Käypä Hoito: Sydäninfarktin diagnostiikka

Lisätiedot

Etelä-Karjalan keskussairaala Syöpähoitoyksikkö

Etelä-Karjalan keskussairaala Syöpähoitoyksikkö Etelä-Karjalan keskussairaala Syöpähoitoyksikkö www.eksote.fi Syöpähoitoyksikkö Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri eli Eksote yhdistää koko alueen erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, vanhustenpalvelut

Lisätiedot

ASTMAPOTILAAN HOITOPOLKU: HENGITYSHOITAJA/ASTMALÄÄKÄRI

ASTMAPOTILAAN HOITOPOLKU: HENGITYSHOITAJA/ASTMALÄÄKÄRI Astmapotilaan hoidon aloitus ja hoitopolku Simon terveysasemalla ASTMAPOTILAAN HOITOPOLKU: HENGITYSHOITAJA/ASTMALÄÄKÄRI Terveyskeskuksessa on jo ennestään käytössä suhteellisen hyvin toimiva astmapotilaan

Lisätiedot

Hurjat vai kurjat. käsihuuhdekulutusluvut?

Hurjat vai kurjat. käsihuuhdekulutusluvut? Victor Oys Hurjat Huuhdeluvut? Hurjat vai kurjat huuhdekulutukset käsihuuhdekulutusluvut? Alueellinen koulutus 7.10.2011 hygieniahoitaja Tuula Keränen Infektioiden torjuntayksikkö p.08-3152898 Käsihuuhdekulutuksen

Lisätiedot

Eliisa Yli-Takku Hygieniahoitaja Sairaalahygienia ja infektiontorjuntayksikkö VSSHP 2014

Eliisa Yli-Takku Hygieniahoitaja Sairaalahygienia ja infektiontorjuntayksikkö VSSHP 2014 Miten infektiontorjunnan laatua voidaan mitata ja arvioida pitkäaikaishoitolaitoksissa Eliisa Yli-Takku Hygieniahoitaja Sairaalahygienia ja infektiontorjuntayksikkö VSSHP 2014 NÄKÖKULMIA LAATUUN JA LAADUN

Lisätiedot

Äkillinen yleistilan lasku- toimintamalli HOIDON OHJAUS JA ARVIOINTI

Äkillinen yleistilan lasku- toimintamalli HOIDON OHJAUS JA ARVIOINTI Äkillinen yleistilan lasku- toimintamalli HOIDON OHJAUS JA ARVIOINTI Mistä kyse? Kyse on ollut palveluiden piirissä olevien hoitoprosessin parantaminen toimintamallin avulla sekä terveydentilassa ja toimintakyvyssä

Lisätiedot

A. VAKINAISET TOIMET:

A. VAKINAISET TOIMET: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva) on hoidon ja hoivan palvelualueella haettavana 18.3.2013 klo 15.00 mennessä seuraavat vakinaiset ja määräaikaiset toimet:

Lisätiedot

5. LÄHIHOITAJA, 1 vakinainen toimi

5. LÄHIHOITAJA, 1 vakinainen toimi Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva) on hoidon ja hoivan palvelualueella haettavana 21.3.2014 klo 15.00 mennessä seuraavat vakinaiset toimet: 1. PALVELUOHJAAJA,

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toisen

Lisätiedot

Lääkehoidon päivä. Kuka tietää lääkityksesi? Sinä parhaiten. Ota tieto haltuun! -kampanja

Lääkehoidon päivä. Kuka tietää lääkityksesi? Sinä parhaiten. Ota tieto haltuun! -kampanja Kuka tietää lääkityksesi? Sinä parhaiten. Ota tieto haltuun! -kampanja Lääkehoidon päivä To 16.3.2017 klo 10-18 Kauppakeskus Revontuli Potilas- ja omaisneuvoston kokous 5.6.2017 Seija Miettunen Potilasturvallisuuskoordinaattori,

Lisätiedot

Hankittavalle palvelulle asetetut vähimmäisvaatimukset ja laatukriteerit

Hankittavalle palvelulle asetetut vähimmäisvaatimukset ja laatukriteerit KIRKKONUMMEN KUNTA Perusturva LIITE 3, tarjouspyyntö ENSIHOITO- JA SAIRAANKULJETUSPALVELUT Hankittavalle palvelulle asetetut vähimmäisvaatimukset ja laatukriteerit Tämä dokumentti kuvaa hankittavalle ensihoito-

Lisätiedot

Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa

Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa Kokemuksia omaishoitajien tukemisesta ja tunnistamisesta syöpätautien poliklinikalla ja sydäntautien vuodeosastolla A32 Näkökulmia omaishoitajuuteen Erikoissairaanhoidossa

Lisätiedot

Terveydenhuollon kuntayhtymä, pelastuslaitos, lähikunnat, Kela, hoito- ja palvelukodit ovat yleisimmät sidosryhmät.

Terveydenhuollon kuntayhtymä, pelastuslaitos, lähikunnat, Kela, hoito- ja palvelukodit ovat yleisimmät sidosryhmät. YRITTÄJYYSTARINA Rautalammin Sairaankuljetus Oy on osakeyhtiö, joka aloitti toimintansa 1.7.2001. Osakkaita oli aluksi kolme, joiden osakkuudet olivat 50%, 30% ja 20%. Tästä piti tehdä ilmoitus kaupparekisteriin.

Lisätiedot

Lääkehoidon toteuttaminen käytännössä - hoitaja näkökulma

Lääkehoidon toteuttaminen käytännössä - hoitaja näkökulma Lääkehoidon toteuttaminen käytännössä - hoitaja näkökulma Sairaaloiden lääkehuollon kehittäminen THL Pirjo Lehtomäki Projektivastaava pirjo.lehtomaki@phsotey.fi Lääkehoidon toteutuminen vuodeosastoilla

Lisätiedot

Sairaanhoitajan tehtävissä tilapäisesti toimineiden opiskelijoiden perehdytys

Sairaanhoitajan tehtävissä tilapäisesti toimineiden opiskelijoiden perehdytys Sairaanhoitajan tehtävissä tilapäisesti toimineiden opiskelijoiden perehdytys SELVITYKSIÄ 2:2017 Helsinki 2017 ISSN 1799-7860 (Verkkojulkaisu) ISSN-L 1799-7860 ISBN 978-952-5978-57-5 (pdf) 2 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMISEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS SUOMESSA. Johanna Heikkilä, TtT, asiantuntija

LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMISEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS SUOMESSA. Johanna Heikkilä, TtT, asiantuntija LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMISEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS SUOMESSA Johanna Heikkilä, TtT, asiantuntija 15.5.2014 OIKEUS OIREENMUKAISEEN HOITOON JA RAJATTUUN LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMISEEN (L433/2010) Oireenmukainen hoito 23a

Lisätiedot

Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto

Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto Heli Hätönen, TtM Ennaltaehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori Imatran kaupunki Perustelut Imatralla

Lisätiedot

-toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon

-toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon Hyvästi jää, on vaikeaa nyt kuolla pois, kun linnut laulaa saa, kun kevät saapuu nauraen - Arto Sotavalta - -toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon 9.4.2015 KKE - ohjausryhmä SAATTAEN - hankkeen yhteiset

Lisätiedot

Kotiutushoitajatoiminta sisätautiosastolla A32 käytäntö ja hyödyt Päivi Ilkka

Kotiutushoitajatoiminta sisätautiosastolla A32 käytäntö ja hyödyt Päivi Ilkka Kotiutushoitajatoiminta sisätautiosastolla A32 käytäntö ja hyödyt Osasto A32 34-paikkainen akuutti sydäntautien vuodeosasto hoitoajat lyhyet; noin 4vrk nopea vaihtuvuus päivystyspotilaiden osuus 50 % kotiutuksia

Lisätiedot

Vakanssinumero 45 30.6.2009

Vakanssinumero 45 30.6.2009 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimiala Tulosalue Sote:n yhteiset palvelut, Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut, Perhepalvelut sekä Vanhuspalvelut Toimialan esitys Entinen virka- /työsuhteinen tehtävä Vakanssinumero

Lisätiedot

Infektioiden torjuntatyön kehittäminen terveyskeskuksessa. Hygieniahoitajien valtakunnalliset koulutuspäivät Jyväskylä

Infektioiden torjuntatyön kehittäminen terveyskeskuksessa. Hygieniahoitajien valtakunnalliset koulutuspäivät Jyväskylä Infektioiden torjuntatyön kehittäminen terveyskeskuksessa Hygieniahoitajien valtakunnalliset koulutuspäivät Jyväskylä 18. -19.5.2017 24.05.2017 PPL Mikä ihmeen Seututerveyskeskus Seututerveyskeskus on

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJIEN KOKEMUKSIA SYÖPÄPOTILAAN KIVUNHOIDON ONGELMATILANTEISTA JA NIIHIN LIITTYVÄSTÄ KONSULTAATIOSTA ANU KURKI

SAIRAANHOITAJIEN KOKEMUKSIA SYÖPÄPOTILAAN KIVUNHOIDON ONGELMATILANTEISTA JA NIIHIN LIITTYVÄSTÄ KONSULTAATIOSTA ANU KURKI SAIRAANHOITAJIEN KOKEMUKSIA SYÖPÄPOTILAAN KIVUNHOIDON ONGELMATILANTEISTA JA NIIHIN LIITTYVÄSTÄ KONSULTAATIOSTA ANU KURKI OPINNÄYTETYÖ laadullisena tutkimuksena toteutettu opinnäytetyö aineisto hankittiin

Lisätiedot

Terveyspalvelut. Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk

Terveyspalvelut. Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk Terveyspalvelut Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk Sisältö 1. Suomen terveydenhuolto 2. Terveys 3. Terveyskeskus 4. Keskussairaala 5. Eksote (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri) 6. Hoitoon hakeutuminen

Lisätiedot

Lääkehoito vanhuspalveluissa Turku. Ruut Virtanen Lääninlääkäri Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Lääkehoito vanhuspalveluissa Turku. Ruut Virtanen Lääninlääkäri Lounais-Suomen aluehallintovirasto Lääkehoito vanhuspalveluissa 8.11.2017 Turku Ruut Virtanen Lääninlääkäri Lounais-Suomen aluehallintovirasto Lounais-Suomen aluehallintovirasto 8.11.2017 1 Lääkehoidon toteuttaminen Toteutetaan erityyppisissä

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

Pirkanmaan aluetyö; hygieniyhdyshenkilötoiminta. Valtakunnalliset Hygieniahoitajien koulutuspäivät 15.- 16.5.2014 Hygieniahoitaja Rauni Ikonen

Pirkanmaan aluetyö; hygieniyhdyshenkilötoiminta. Valtakunnalliset Hygieniahoitajien koulutuspäivät 15.- 16.5.2014 Hygieniahoitaja Rauni Ikonen Pirkanmaan aluetyö; hygieniyhdyshenkilötoiminta Valtakunnalliset Hygieniahoitajien koulutuspäivät 15.- 16.5.2014 Hygieniahoitaja Rauni Ikonen PSHP:N ALUETYÖ MRSA-EPIDEMIAN TALTUTTAMISEKSI ALOITETTU 4.2.2009

Lisätiedot

Soveltamisohje. Hinnoittelun ulkopuoliset. Terveydenhuollon asiantuntijatehtävät

Soveltamisohje. Hinnoittelun ulkopuoliset. Terveydenhuollon asiantuntijatehtävät Tehy-pöytäkirja/KVTES LIITE 3T TERVEYDENHUOLLON HOITOHENKILÖSTÖ 1 Soveltamisala Tätä liitettä sovelletaan terveydenhuollon hoitotyötä pääasiassa tekeviin sekä em. työtä johtaviin terveydenhuollon ammattihenkilöihin

Lisätiedot

LSHP:n alueen terveyskeskusten lääkehuolto. Tulevaisuuden lääkehuolto -työseminaari Laura Huotari

LSHP:n alueen terveyskeskusten lääkehuolto. Tulevaisuuden lääkehuolto -työseminaari Laura Huotari LSHP:n alueen terveyskeskusten lääkehuolto Lapin shp:n alueen etäisyydet: LKS Ranua tk 80 km LKS Posio tk 130 km LKS Salla tk 150 km LKS Muonio tk 230 km LKS Utsjoki tk 450 km LKS sairaala-apteekki 1/2

Lisätiedot

Sisätautien hoito tänään Lapin keskussairaalassa

Sisätautien hoito tänään Lapin keskussairaalassa Sisätautien hoito tänään Lapin keskussairaalassa 26.4.2016 Potilas- ja omaisneuvostonkokous Auditorio Sisätautien ylil., medisiinisen tulosalueen johtaja Susanna Halonen Sisätautien ja ihotautien tulosyksikkö

Lisätiedot

Influenssapotilaan pisaraja kosketusvarotoimet

Influenssapotilaan pisaraja kosketusvarotoimet Influenssapotilaan pisaraja kosketusvarotoimet Terveyskeskusten ja pitkäaikaishoitolaitosten infektioyhdyshenkilöiden koulutuspäivä 17.10.2016 Tuula Keränen, hygieniahoitaja infektioiden torjuntayksikkö

Lisätiedot

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Päivystys ja muut 24/7 - palvelut - seminaari Laajavuori 11.5.2016 Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 hanke & Keski-Suomen shp/campus

Lisätiedot

Peruspalveluiden päivystys uusissa säädöksissä

Peruspalveluiden päivystys uusissa säädöksissä Peruspalveluiden päivystys uusissa säädöksissä Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki 7.2.2018 Timo Keistinen lääkintöneuvos Alueellisen erikoissairaanhoidon järjestämisen

Lisätiedot

Kipuprojektin satoa. Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä

Kipuprojektin satoa. Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä Kipuprojektin satoa Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä Osaraportti: nykytilan kuvaus ja toimijoiden haastattelut

Lisätiedot

Iäkkään akuuttisairaanhoidon. yhteistyönä toimintamalli. Vanhustyön johtaja Johanna Lohtander

Iäkkään akuuttisairaanhoidon. yhteistyönä toimintamalli. Vanhustyön johtaja Johanna Lohtander Iäkkään akuuttisairaanhoidon palveluketjun tehostaminen monitoimijaisena yhteistyönä toimintamalli Ylilääkäri Arja Mustamo Vanhustyön johtaja Johanna Lohtander Työpaja 28.11.2014 Lähtötilanne Tehostetun

Lisätiedot

Leila Mukkala Ranuan kunta

Leila Mukkala Ranuan kunta Leila Mukkala Ranuan kunta Kotihoidossa aluksi care-ohjelma ja kannettavat tietokoneet käytössä 2000-luvun alkupuolella l ll ja tk:ssa Mediatri i potilastietojärjestelmä Ohjelmat eivät kommunikoineet i

Lisätiedot

Päivystys, kiirevastaanotto, Sosiaalipäivystys, kriisityö ja ensihoito

Päivystys, kiirevastaanotto, Sosiaalipäivystys, kriisityö ja ensihoito Päivystys, kiirevastaanotto, Sosiaalipäivystys, kriisityö ja ensihoito Päivystys toimii päivystyksenä -toiminnan pitää olla sujuvaa Mihin osa-alueisiin pitää vaikuttaa? YHTEISPÄIVYSTYKSEN TOIMINTA/EA 1.

Lisätiedot

Lääkehoito vanhuspalveluissa

Lääkehoito vanhuspalveluissa Lääkehoito vanhuspalveluissa Esimerkkinä Jyväskylän kaupunki, yksityiset ja julkiset palvelut THL, Turvallinen lääkehoito, Opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa OHJAUS

Lisätiedot

Lääkehuoltokysely LSHP:n jäsenkunnille. Laura Huotari Proviisori LKS sairaala-apteekki

Lääkehuoltokysely LSHP:n jäsenkunnille. Laura Huotari Proviisori LKS sairaala-apteekki Lääkehuoltokysely LSHP:n jäsenkunnille Laura Huotari Proviisori LKS sairaala-apteekki Kyselyn toteuttaminen Webpropol-kysely touko-kesäkuussa johtaville lääkäreille Vastauksia saatiin 12:sta kunnasta/kuntayhtymästä

Lisätiedot

Kouvolan terveyskeskuksen sairaala. Tulokasopas uudelle lääkärille

Kouvolan terveyskeskuksen sairaala. Tulokasopas uudelle lääkärille Kouvolan terveyskeskuksen sairaala Tulokasopas uudelle lääkärille 1 Tervetuloa! Tervetuloa töihin Kouvolan terveyskeskukseen ja sen sairaalaan. Kouvolan kaupunki syntyi vuoden 2009 alussa kuuden kunnan

Lisätiedot

Päivystyspalvelujen ja sairaalaverkon uudistus

Päivystyspalvelujen ja sairaalaverkon uudistus 1 Päivystyspalvelujen ja sairaalaverkon uudistus Sairaaloiden työnjakoa, sosiaalipäivystystä ja yhteispäivystyspalveluja uudistetaan osana sote-uudistusta. Ihmisille tarjotaan jatkossakin palveluita monin

Lisätiedot

Valvottu hoito. Th. Hanna Aaltonen TYKS, Keuhkosairauksien pkl 120

Valvottu hoito. Th. Hanna Aaltonen TYKS, Keuhkosairauksien pkl 120 Valvottu hoito Th. Hanna Aaltonen TYKS, Keuhkosairauksien pkl 120 Valvottu hoito (DOT) Directly Observed Treatment = tehtävään koulutettu henkilö jakaa lääkkeet ja seuraa, että potilas nielee jokaisen

Lisätiedot

Moniresistenttien mikrobien kantajien/altistuneiden hoito ja viljelynäytteet akuuttisairaanhoidon osastoilla ja poliklinikoilla

Moniresistenttien mikrobien kantajien/altistuneiden hoito ja viljelynäytteet akuuttisairaanhoidon osastoilla ja poliklinikoilla 1(5) Moniresistenttien mikrobien kantajien/altistuneiden hoito ja viljelynäytteet akuuttisairaanhoidon osastoilla ja poliklinikoilla Yleistä Sairaalaympäristössä mikrobien keskeisin tartuntareitti on kosketustartunta.

Lisätiedot

Terveydenhuoltoyksikön valvontahavaintoja. Terveydenhuoltoyksikön päällikkö Anne Hiiri

Terveydenhuoltoyksikön valvontahavaintoja. Terveydenhuoltoyksikön päällikkö Anne Hiiri Terveydenhuoltoyksikön valvontahavaintoja Terveydenhuoltoyksikön päällikkö Anne Hiiri 25.9.2017 AVIn terveydenhuollon tehtävä AVI valvoo, että terveyspalvelujen laatua ja potilasturvallisuutta suunnitellaan,

Lisätiedot

Heinolan kaupungin vanhuspalvelujen tehostaminen

Heinolan kaupungin vanhuspalvelujen tehostaminen Heinolan kaupungin vanhuspalvelujen tehostaminen Kotihoidon ja asumispalvelujen lääkäripalvelut Valvanne Symposium III 31.8.2015 Riitta West Heinolan väestöennuste (65 v täyttäneet) 4000 3500 3000 2500

Lisätiedot

KÄSIHYGIENIAOHJE LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN. KÄSIHYGIENIAOHJE KUNTAYHTYMÄ Infektio- ja sairaalahygieniayksikkö 28.11.2012

KÄSIHYGIENIAOHJE LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN. KÄSIHYGIENIAOHJE KUNTAYHTYMÄ Infektio- ja sairaalahygieniayksikkö 28.11.2012 MITÄ KÄSIHYGIENIALLA TARKOITETAAN? Käsihygienialla tarkoitetaan käsiin kohdistuvia toimenpiteitä, joilla pyritään vähentämään infektioiden ja niitä aiheuttavien mikrobien siirtymistä käsien välityksellä.

Lisätiedot

Porin Perusturvan Mobiilitoiminnasta ja kotiuttamisesta

Porin Perusturvan Mobiilitoiminnasta ja kotiuttamisesta Porin Perusturvan Mobiilitoiminnasta ja kotiuttamisesta YL Katriina Lähteenmäki Yleislääketieteen ja Akuuttilääketieteen el Ensihoitolääketieteen erityispätevyys Päivystyslääketieteen erityispätevyys mobiilitoiminnan

Lisätiedot

POTILASTIETOVERKKOTUNNUKSET (työasematunnukset ja Mediatri) PKSSK:n ja perusterveydenhuollon harjoitteluun meneville 5.8.2014 5.8.

POTILASTIETOVERKKOTUNNUKSET (työasematunnukset ja Mediatri) PKSSK:n ja perusterveydenhuollon harjoitteluun meneville 5.8.2014 5.8. 1 POTILASTIETOVERKKOTUNNUKSET (työasematunnukset ja Mediatri) PKSSK:n ja perusterveydenhuollon harjoitteluun meneville POTILASTIETOVERKKOTUNNUKSET - tunnuksiin liittyvät infot oppilaitoksella harjoitteluinfoissa

Lisätiedot

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman,

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Järvenpään kaupunki radanvarteen rakennettu asukkaita 41 000 kaksi terveysasemaa Asiakasvastaava täydennyskoulutus 30op

Lisätiedot

Yhdyshenkilöiden kokemuksia opitun soveltamisesta käytäntöön. HUS / HYKS Jorvin sairaala sh Eeva Roivas

Yhdyshenkilöiden kokemuksia opitun soveltamisesta käytäntöön. HUS / HYKS Jorvin sairaala sh Eeva Roivas Yhdyshenkilöiden kokemuksia opitun soveltamisesta käytäntöön HUS / HYKS Jorvin sairaala sh Eeva Roivas Hygieniayhdyshenkilönä osastolla NE3 Neurologian vuodeosasto, potilaspaikkoja 22-24 (2 ylipaikkaa)

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hematologinen osasto, UC10

Lasten ja nuorten hematologinen osasto, UC10 Lasten ja nuorten hematologinen osasto, UC10 Sijainti: TYKS Kantasairaala Kiinamyllynkatu 4-8, Turku Rakennus 3 (U-sairaala 10. krs. käynti osastolle kanttiinin puoleisilla hisseillä ja poliklinikalle

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan

Lisätiedot

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotihoidon näkökulmia kotiutukseen Kokemäen nykytilanteesta Vuonna 2013 alkuvuodesta ollut viimeksi tk sairaalassa pitkäaikaisia potilaita Tk sairaalassa keskim. 10 kokemäkeläistä

Lisätiedot

Prosessikaaviosta käytännön toiminnaksi

Prosessikaaviosta käytännön toiminnaksi Prosessikaaviosta käytännön toiminnaksi Hyvinkää sairaalan päihdetyömallin jalkauttaminen Katja Holopainen HUS medisiininen yksikkö 1 Ongelmakohdat Miten puheeksi ottaminen myydään henkilökunnalle? Miten

Lisätiedot

Lääkehoidon riskit

Lääkehoidon riskit Lääkehoidon riskit 11.1.2016 1 Toimintayksikön ja työyksikön lääkehoitosuunnitelmassa keskitytään oman toiminnan kannalta tunnistettuihin kriittisiin ja olennaisiin lääkitysturvallisuuden alueisiin (riskeihin)

Lisätiedot

Hygieniayhdyshenkilötoiminta Tampereen kaupungilla

Hygieniayhdyshenkilötoiminta Tampereen kaupungilla Hygieniayhdyshenkilötoiminta Tampereen kaupungilla Valtakunnalliset hygieniahoitajien koulutuspäivät Tampereella 15. 5. 2014 Eeva-Liisa Lahtinen, hygieniahoitaja Tampereen kaupunki Avopalvelut Hygieniayhdyshenkilötoiminnan

Lisätiedot

Hoitotyön yhteenveto Kantassa

Hoitotyön yhteenveto Kantassa Hoitotyön yhteenveto Kantassa ATK-päivät, Tampere-talo 12.5.2015 Ylihoitaja Minna Mykkänen Kuopion yliopistollinen sairaala Esityksen sisältö Ydinprosessi Potilasturvallisuus Rakenteisesti tuotettu hoitotyön

Lisätiedot

Teknologiaratkaisujen hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä UULA projektin kanssa toteutetun yhteistyön loppuraportti PaKaste -hankkeen näkökulmasta

Teknologiaratkaisujen hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä UULA projektin kanssa toteutetun yhteistyön loppuraportti PaKaste -hankkeen näkökulmasta Teknologiaratkaisujen hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä UULA projektin kanssa toteutetun yhteistyön loppuraportti PaKaste -hankkeen näkökulmasta Sähköisen ajanvarauksen ja palvelutekstiviestin käyttöönotto

Lisätiedot

Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen

Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen 7.4.2017 1 Työpajan antia 28.3.2017 7.4.2017 riitta.nahkiaisoja@poskelappi.fi 2 Työpajan antia 28.3.2017 / 1 Palveluneuvonta ja ohjaus

Lisätiedot

TARTUNTATAUTIHOITAJAN TOIMENKUVA JOENSUUN KAUPUNGILLA

TARTUNTATAUTIHOITAJAN TOIMENKUVA JOENSUUN KAUPUNGILLA TARTUNTATAUTIHOITAJAN TOIMENKUVA JOENSUUN KAUPUNGILLA Hygienia- ja tartuntatautihoitaja, rokotushoitaja, haavahoitaja Mari Lappalainen Joensuun kaupunki 1 JOENSUUN KAUPUNKI Asukasluku 75 572 (31.12.2015)

Lisätiedot

Esitys ja malli päivähoidon / varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman tuottamiseksi

Esitys ja malli päivähoidon / varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman tuottamiseksi 15.12.2009 1 (5) Esitys ja malli päivähoidon / varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman tuottamiseksi Sosiaali- ja terveysministeriön opas Turvallinen lääkehoito Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta

Lisätiedot

KYSTERI esittäytyy. Rautavaara, Juankoski ja Kaavi Mikko Korhonen, Eija Peltonen ja Juha Kauttonen

KYSTERI esittäytyy. Rautavaara, Juankoski ja Kaavi Mikko Korhonen, Eija Peltonen ja Juha Kauttonen KYSTERI esittäytyy Rautavaara, Juankoski ja Kaavi 3.11.2011 Mikko Korhonen, Eija Peltonen ja Juha Kauttonen 04.11.11 1 2 3 KYSTERI PALVELUALUE Keskitetyt palvelut PALVELUYKSIKÖT Seudulliset palvelut Leppävirta

Lisätiedot

Lakkautettava virka/työsuhteen tehtävänimike 1.7.2008. ari (000318) 1.7.2008

Lakkautettava virka/työsuhteen tehtävänimike 1.7.2008. ari (000318) 1.7.2008 Toimiala Tulosalue Sosiaali- ja terveystoimiala Terveyden- sairaudenhoitopalvelut sekä Vanhuspalvelut Tulosalueen esitys 1. Vastuualue Tulosyksikkö Viran-/toimenhaltijan nimi Operatiivine n Osasto 7 Ohtonen

Lisätiedot

SODANKYLÄN LÄÄKÄRIPÄIVYSTYS

SODANKYLÄN LÄÄKÄRIPÄIVYSTYS 28.5.2014 SODANKYLÄN LÄÄKÄRIPÄIVYSTYS Ohjeet päivystyspalveluiden käyttämisestä äkillisissä sairaustapauksissa 1.Yöpäivystys klo 21.00 08.00 kaikkina päivinä toimii Lapin keskussairaalan päivystyspoliklinikalla

Lisätiedot

Käsihygieniahanke. Helena Ojanperä, hygieniahoitaja OYS, infektioiden torjuntayksikkö Valtakunnalliset hygieniahoitajien koulutuspäivät

Käsihygieniahanke. Helena Ojanperä, hygieniahoitaja OYS, infektioiden torjuntayksikkö Valtakunnalliset hygieniahoitajien koulutuspäivät Käsihygieniahanke Helena Ojanperä, hygieniahoitaja OYS, infektioiden torjuntayksikkö Valtakunnalliset hygieniahoitajien koulutuspäivät 15 16.5.2014 Käsihygienia hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisyssä

Lisätiedot

HYVÄ KOHTAAMINEN/POTILAS

HYVÄ KOHTAAMINEN/POTILAS HYVÄ KOHTAAMINEN/POTILAS ENSIN - NÄKYMÄ POTILASTURVALLISUUS SILMÄLASIEN KAUTTA Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot (STESO) ry VERKOSTOTAPAAMINEN 14.3.2017 Tuula Saarikoski, Potilasturvallisuuskoordinaattori,

Lisätiedot

Ryhtiä pientoimenpiteiden aseptiikkaan. Hygieniahoitaja Maija-Liisa Lauritsalo Keski-Suomen keskussairaala 25.3. 2014

Ryhtiä pientoimenpiteiden aseptiikkaan. Hygieniahoitaja Maija-Liisa Lauritsalo Keski-Suomen keskussairaala 25.3. 2014 Ryhtiä pientoimenpiteiden aseptiikkaan Hygieniahoitaja Maija-Liisa Lauritsalo Keski-Suomen keskussairaala 25.3. 2014 Pientoimenpide Invasiivinen toimenpide, joka vaati hyvää aseptiikkaa hoitoon liittyvien

Lisätiedot

Olkapääoireisen potilaan hoito perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa

Olkapääoireisen potilaan hoito perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa Olkapääoireisen potilaan hoito perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa Hoitoketjut Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä 30.1.2014 Hoitoketjun tavoite Päivystykselliset

Lisätiedot

Lähihoitajan palkkaus ja työn vaativuus. Johtaja Jukka Maarianvaara, edunvalvontayksikkö Tehyn lähihoitajapäivät 29.10.2010

Lähihoitajan palkkaus ja työn vaativuus. Johtaja Jukka Maarianvaara, edunvalvontayksikkö Tehyn lähihoitajapäivät 29.10.2010 Lähihoitajan palkkaus ja työn vaativuus Johtaja Jukka Maarianvaara, edunvalvontayksikkö Tehyn lähihoitajapäivät 29.10.2010 Palkkaus perustuu työn vaativuuteen Tehyläisiin sovelletaan kunta-alalla kunnallista

Lisätiedot

- MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ?

- MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ? THM M Mustajoki Sairaanhoitajan käsikirjan päätoimittaja - MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ? M Mustajoki 290506 1 Miksi? Kaikilla potilas(!) ja sairaanhoitaja - sama tieto Perustelut

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan

Lisätiedot

LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMINEN CLOSED LOOP- PERIAATTEELLA

LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMINEN CLOSED LOOP- PERIAATTEELLA LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMINEN CLOSED LOOP- PERIAATTEELLA Tuija Kallio Päivystyksen ylilääkäri Tietohallintoylilääkäri ESSHP LÄÄKITYKSESSÄ TAPAHTUVAT POIKKEAMAT =Lääkehoitoon liittyvä, suunnitellusta tai sovitusta

Lisätiedot

KOTIHOITO SATEENVARJO Liikkuva mielenterveystyö peruspalveluissa

KOTIHOITO SATEENVARJO Liikkuva mielenterveystyö peruspalveluissa KOTIHOITO SATEENVARJO Liikkuva mielenterveystyö peruspalveluissa Hannele Peräkoski, Taina Heikkinen Projektityöntekijä Sairaanhoitaja Tikkurilan sosiaali ja terveyskeskus 27.3.2007 TOIMINTA ALUEEN HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

POTILAAN HYGIENIAOPAS

POTILAAN HYGIENIAOPAS POTILAAN HYGIENIAOPAS Erikoissairaanhoito Hatanpään sairaala Sisältö SISÄLLYSLUETTELO Hygienia sairaalassa. 2 Käsihygienia.. 3 Käsien pesu 4 Käsien desinfektio... 5 Yskimishygienia.. 6 Henkilökohtainen

Lisätiedot

KUNTAKOHTAINEN VARHAISKASVATUKSEN LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA. 14.8.2013 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

KUNTAKOHTAINEN VARHAISKASVATUKSEN LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA. 14.8.2013 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä KUNTAKOHTAINEN VARHAISKASVATUKSEN LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA 14.8.2013 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1 Suunnitelman perustana on ollut Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisema opas Turvallinen

Lisätiedot

Eksote ensihoito ja tehostettu kotisairaanhoito. Pieni brief jossa ei ole kaavioita

Eksote ensihoito ja tehostettu kotisairaanhoito. Pieni brief jossa ei ole kaavioita Eksote ensihoito ja tehostettu kotisairaanhoito Pieni brief jossa ei ole kaavioita TFO 2016 Eksote ensihoito Toiminta aloitettu vuonna 2011 Lappeenrannassa ja Joutsenossa Laajentunut vuoteen 2016 omaksi

Lisätiedot

Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys

Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys Sairaalapäivät 2010 23.-24.11.2010, Finlandia-talo, Helsinki toimialueen johtaja Jorma Teittinen Päivystyksen toimialue Keski-Suomen sairaanhoitopiiri KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

4.11.2013/ Potku hanke Riihimäen terveyskeskuksen vastaanoton omahoitolomake

4.11.2013/ Potku hanke Riihimäen terveyskeskuksen vastaanoton omahoitolomake 1 4.11.2013/ Potku hanke Riihimäen terveyskeskuksen vastaanoton omahoitolomake Pyydämme Sinua syventymään hetkeksi omahoitoosi. Täytäthän ystävällisesti tämän omahoitolomakkeen ennen suunnitellulle kontrollikäynnille

Lisätiedot

Sähköinen lääkemääräys pitkäaikaisessa avo- tai laitoshoidossa Kansalliset toimintamallit alkaen Päivitetty

Sähköinen lääkemääräys pitkäaikaisessa avo- tai laitoshoidossa Kansalliset toimintamallit alkaen Päivitetty Sähköinen lääkemääräys pitkäaikaisessa avo- tai laitoshoidossa Kansalliset toimintamallit 1.1.2017 alkaen Päivitetty 7.8.2017 Asiakkaan reseptit pitkäaikaisessa avo- tai laitoshoidossa Kun asiakas saa

Lisätiedot

Kansalliset toimintamallit. Sähköinen lääkemääräys

Kansalliset toimintamallit. Sähköinen lääkemääräys Kansalliset toimintamallit Sähköinen lääkemääräys 16.11.2015 Sähköinen resepti kotihoidossa ja palveluasumisessa Sähköisen lääkemääräyksen käytännöt kotihoidossa ja palveluasumisessa Kotihoidossa ja palveluasumisessa

Lisätiedot

Kotisairaalatoiminnan aloittaminen Eurajoella

Kotisairaalatoiminnan aloittaminen Eurajoella Kotisairaalatoiminnan aloittaminen Eurajoella vastaava sairaanhoitaja Eurajoen terveyskeskuksen vuodeosasto ja vanhainkoti Taustaa Kotisairaalatoiminnan tarkoituksena on tarjota potilaalle hänen kotonaan

Lisätiedot

Ikääntyneet päivystyspalveluiden käyttäjinä Päijät-Hämeessä

Ikääntyneet päivystyspalveluiden käyttäjinä Päijät-Hämeessä Ikääntyneet päivystyspalveluiden käyttäjinä Päijät-Hämeessä III Valvanne Symposium Marko Hiekkanen ja Pirjo Orre Ikääntyneiden päivystyspalvelut Päijät-Hämeessä Alueellinen yhteispäivystys Akuutti24 avattiin

Lisätiedot

Käsihuuhdekulutusluvut

Käsihuuhdekulutusluvut Käsihuuhdekulutusluvut Terveyskeskusten ja pitkäaikaishoitolaitosten infektioyhdyshenkilöiden koulutuspäivä 7.11.2011 hygieniahoitaja Tuula Keränen Infektioiden torjuntayksikkö p.08-3152898 Käsihuuhdekulutuksen

Lisätiedot

MITEN PARANNAN LÄÄKEHOIDON TURVALLISUUTTA KOTIHOIDOSSA?

MITEN PARANNAN LÄÄKEHOIDON TURVALLISUUTTA KOTIHOIDOSSA? MITEN PARANNAN LÄÄKEHOIDON TURVALLISUUTTA KOTIHOIDOSSA? Leila Mäkinen kotihoidon koordinaattori LÄÄKEHOITO RAI:SSA Keskimäärin asiakkailla on käytössä n. 7,7 lääkevalmistetta viikoittain Yli seitsemän

Lisätiedot

Näin meillä Tampereella nääs

Näin meillä Tampereella nääs Näin meillä Tampereella nääs suunnittelupäällikkö Maritta Närhi Saman katon alla Sorilla - poliisi - seutukunnallinen sosiaalipäivystys vuodesta 1995 - syyskuusta 2013 alkaen Selkis eli seutukunnallinen

Lisätiedot

Mitä moniresistentin mikrobin kantajuus tarkoittaa? Eristääkö vai ei?

Mitä moniresistentin mikrobin kantajuus tarkoittaa? Eristääkö vai ei? Mitä moniresistentin mikrobin kantajuus tarkoittaa? Eristääkö vai ei? Infektioiden torjunnalla turvaa ja laatua hoitolaitoksiin Alueellinen koulutuspäivä 29.11.2016 Hygieniahoitaja, Anu Harttio-Nohteri/VSSHP

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/32 27.11.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/32 27.11.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (6) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 18.11.2013 1226 HEL 2013-007690 T 00 00 03 Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KESKUSSAIRAALASSA. Anestesiahoitaja Piia Hämäläinen K-SKS

KESKUSSAIRAALASSA. Anestesiahoitaja Piia Hämäläinen K-SKS A N E S T E S I A H O I TA JA N T Y Ö K E S K I SUOMEN KESKUSSAIRAALASSA Anestesiahoitaja Piia Hämäläinen K-SKS T YÖPISTEET v Leikkaussalit (3 leikkausosastoa) v Kiertohoitajuus v Heräämöt x 3 v Silmäyksikkö

Lisätiedot

Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2014 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä

Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2014 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2014 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä Mervi Flinkman Työvoimapoliittinen asiantuntija, sh, TtT Yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen

Lisätiedot

Tuberkuloosin perusterveydenhuollon hoitoketju Etelä-Pohjanmaalla

Tuberkuloosin perusterveydenhuollon hoitoketju Etelä-Pohjanmaalla Epshp tbc-hoidon toimintaohjeet THL:n suositus kontaktiselvityksestä Lainsäädäntö Tuberkuloosin perusterveydenhuollon hoitoketju Etelä-Pohjanmaalla www. linkit Tuberkuloosipotilaan tunnistaminen pth:ssa

Lisätiedot

Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa

Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa Valtion virastotalo, Turku 26.4.2017 Lääkintöneuvos, STM 1 9.5.2017 Päivystyksen ja erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Kotiin annettavien palvelujen valvonta osana kunnan omavalvontaa. Järvenpään kotihoidon omavalvonta

Kotiin annettavien palvelujen valvonta osana kunnan omavalvontaa. Järvenpään kotihoidon omavalvonta Kotiin annettavien palvelujen valvonta osana kunnan omavalvontaa Järvenpään kotihoidon omavalvonta Järvenpään kaupunki Tiina Palmu 14.12.2017 Omavalvontaa ohjaavat tahot Omavalvontaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon

Lisätiedot

8.4.2016 Sanna Kallankari Osastonhoitaja

8.4.2016 Sanna Kallankari Osastonhoitaja 8.4.2016 Sanna Kallankari Osastonhoitaja Päivystyksen triage Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointi Hoidon porrastus Oikea potilas oikeassa paikassa TK, ESH Tunnistetaan päivystyshoitoa vaativat potilaat

Lisätiedot