Vuosikertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2012 1"

Transkriptio

1 Vuosikertomus

2

3 VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ Konsernin tunnusluvut 4 Toimitusjohtajan tervehdys 5 Hallituksen toimintakertomus 6 Tilinpäätös Tilinpäätöksen liitetiedot 18 Ylijäämän käyttäminen 34 ja osuuspääoman korko Tilintarkastuskertomus 35 Hallintoneuvoston lausunto 36 Hallinto 37 Hallintoelimet 38 3

4 HOK-ELANTO KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 1484,4 1569,0 1668,2 1779,5 1876,6 Liikeylijäämä - Milj. euroa 23,7 31,6 59,1 28,6 29,5 - %:a liikevaihdosta 1,6 2,0 3,5 1,6 1,6 Ylijäämä ennen satunnaiseriä - Milj. euroa 24,1 29,0 55,2 26,1 29,4 - %:a liikevaihdosta 1,6 1,8 3,3 1,5 1,6 Oman pääoman tuotto-% 5,0 5,7 9,3 4,3 4,7 Sijoitetun pääoman tuotto-% 6,6 7,1 11,8 5,5 5,8 Omavaraisuusaste, % 60,7 60,1 63,0 63,7 65,3 Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen - Milj. euroa 106,5 86,8 51,0 76,1 88,0 - % liikevaihdosta 7,2 5,5 3,1 4,3 4,7 Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana Palkat ja palkkiot milj. euroa 120,4 134,8 140,8 146,4 153,7 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Oman pääoman tuotto-% = tulos ennen satunnaisia eriä välittömät verot 100 oma pääoma + vähemmistöosuus, keskim. Sijoitetun pääoman tuotto-% = tulos ennen satunnaisia eriä + korko- ja muut rahoituskulut 100 taseen loppusumma korottomat velat pakolliset varaukset, keskim. Omavaraisuusaste, % = oma pääoma + vähemmistöosuus 100 taseen loppusumma saadut ennakot Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen = käyttöomaisuusinvestoinneista suoritettu määrä Sijoitetun pääoman tuotto-% on laskettu sisällyttämättä korko- ja muihin rahoituskuluihin pääomavastikekuluja. Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana on laskettu keskiarvona. 4

5 TOIMITUSJOHTAJAN TERVEHDYS ASIAKASOMISTAJAN HYVINVOINNIN PUOLESTA Osuuskaupan tehtävänä on asiakasomistajien hyvinvoinnin edistäminen tuottamalla palveluja ja etuja. Hoitaakseen tätä tehtävää menestyksellisesti on sen pidettävä toimipaikkaverkostonsa kunnossa ja kehitettävä palvelujaan asiakasomistajien muuttuvien tarpeiden mukaisesti. HOK-Elannolla on pääkaupunkiseudulla lähes asiakasomistajataloutta, jotka edustavat yli 83 prosenttia alueen talouksista. HOK-Elanto on Suomen laajimmin omistettu yritys. Pääkaupunkiseutu on maan ostovoimaisin alue ja sen väestö kasvaa edelleen. HOK-Elannon päätoimialat ovat ruoan ja juoman kauppa sekä liikenteen polttonesteet. Näiden kysyntä pysyy vakaana myös heikommissa suhdannetilanteissa. Vahvan kysynnän vuoksi HOK-Elanto on jatkanut pitkäjänteisen kasvustrategiansa toteuttamista ja kulkenut suhdanteiden vastavirtaan. Taloutemme on erittäin vankalla pohjalla. Kehitämme jatkuvasti uusia tulevaisuuden palvelumuotoja, joissa erityisesti verkkokaupan rooli ja monikanavainen liiketoimintamalli tulevat vahvistumaan. S-ryhmä on yhteisen toiminnan tehokkuudellaan ja asiakaslähtöisyydellään saanut aikaan ryhmän nykyisen menestyksen ja kasvun. Vireillä oleva lakiesitys määräävän markkina-aseman hyödyntämisestä vähittäiskaupassa voi kuitenkin hankaloittaa tulevaisuuden toimintaa ja pitkäjänteistä kehittämistä. Esitetyssä muodossaan laki ei näkemykseni mukaan miltään osin täyttäisi sille asetettuja tavoitteita suomalaisen kuluttajan ruokalaskun halpenemisesta, elintarvikeketjun tulonjaon oikeudenmukaisuuden lisäämisestä ja reilun kilpailun edistämisestä. Mutta kotimaisten toimijoiden elämää se kyllä hankaloittaisi eivätkä kotimaiset pientuottajatkaan hyötyisi kansainvälisen teollisuuden vaikutusvallan kasvusta. Vastuunsa tunteva iso yritys voi myös teoillaan näyttää esimerkkiä alan muille toimijoille. HOK-Elannon uudistusohjelmassa on energiatehokkuudella tärkeä asema. Myös jätteiden lajittelussa HOK-Elanto on edistynyt merkittävästi ja vuonna 2012 vain 1 prosentti myymälöistä ja ravintoloista syntyneestä jätteistä päätyi kaatopaikalle. Tässäkin tulevaisuuden tavoite on vielä kunnianhimoisempi: Ei grammaakaan kaatopaikalle. Hyvä palvelun toteutus edellyttää osaavia, motivoituneita tekijöitä. HOK-Elannon henkilöstön työtyytyväisyystutkimukseen vastasi 91 prosenttia henkilöstöstä. Tulokset osoittavat, että kokonaistyytyväisyys on erittäin korkea ja ylittää merkitsevästi suomalaisten yritysten keskimääräisen tyytyväisyystason kaikilla keskeisillä osa-alueilla. Haluan lämpimästi kiittää kaikkia HOK-Elannon työntekijöitä erinomaisen hienosti tehdystä työstä. Haluan myös kiittää osaavaa hallintoa sekä S-ryhmää ja muita sidosryhmiä kuluneen vuoden hyvästä yhteistyöstä. Helsingissä maaliskuun 11. päivänä 2013 Matti Niemi toimitusjohtaja 5

6 HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANTO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2012 Pääkaupunkiseudulla toimiva Helsingin Osuuskauppa Elanto on S-ryhmän suurin alueosuuskauppa ja Suomen laajimmin omistettu yritys. Osuuskaupan päätoimialat ovat marketkauppa, tavaratalokauppa, ravintolaliiketoiminta sekä liikennemyymälä- ja polttonestekauppa. Helsingin Osuuskauppa Elanto on jatkanut määrätietoista kasvustrategiansa toteuttamista. Hyvinkään Prisma-keskuksen laajennus, Prisma Jumbon konseptipäivitys ja S-market ketjun uudistus olivat näkyvimmät tapahtumat HOK-Elannon viime vuoden toiminnassa. Koko konsernin liikevaihto kasvoi 5,5 prosenttia. Vuoden aikana avattiin useita uusia yksiköitä, mutta suljettiin myös muutamia entisiä toimipaikkoja. Näiden henkilökunta voitiin sijoittaa omiin toimipaikkoihin. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Kaupan toimintaympäristö oli viime vuonna luonteeltaan selkeän kaksijakoinen. Alkuvuotta hallitsi toiveikas usko talouden hitaaseen elpymiseen. Työllisyys kehittyi hyvin ja palkkaratkaisut tukivat yksityistä kulutusta. Kuluttajien luottamus talouden kehitykseen vahvistui. Kesällä kuitenkin uudelleen kärjistynyt eurokriisi ja vaatimattomana säilynyt vientikysyntä heikensivät toimintaympäristön suhdannekuvaa. Loppuvuodesta tilanne parani hieman ja koko vuonna 2012 bruttokansantuotteen volyymi väheni 0,2 prosenttia. Kotitalouksien usko taloustilanteen kehityksestä heikkeni selvästi vuoden jälkipuoliskolla, kun negatiiviset uutiset työllisyyden tulevasta kehityksestä lisääntyivät. Koko maan vuoden 2012 työttömyysaste oli kuitenkin 7,7 prosenttia (7,8 %). Uudellamaalla työttömyysaste nousi 5,8 prosenttiin (5,4 %). Laskevan suhdanteen vaikutukset yksityiseen kulutukseen jäivät viime vuoden osalta vähäisiksi ja kotitalouksien kulutus pysyi merkittävänä talouden vakautta ja työllisyyttä ylläpitävänä voimana. Koko vähittäiskaupan liikevaihdon arvo kasvoi vuoden aikana 4,3 prosenttia. Päivittäistavarakaupan kasvu oli 5,0 prosenttia (6,8 %) ja tavaratalokaupan 3,5 prosenttia (2,4 %). Kuluttajahintaindeksi kasvoi 3,5 prosentilla edellisvuodesta. Elintarvikkeiden hinnat nousivat 5,2 prosentilla. Verkkokauppojen asiakkaiden määrä kasvaa nopeasti. Erityisen nopeaa verkkokaupan kasvu on ollut elintarvikkeiden tuoteryhmässä, joka kasvoi lähes 150 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Verkkokaupan kasvu vuoden aikana arvioidaan noin 10 prosentiksi (14 %). Yleisimmin verkosta ostetaan matkailupalveluita, matkalippuja sekä pääsylippuja. Tavaroista ostetuimpia ovat vaatteet ja kengät. Polttonestekaupassa käytiin keväällä kovaa hintasotaa erityisesti dieselpolttoaineen kaupassa, joka vaikutti kaikkien toimijoiden kannattavuuskehitykseen. Litramääräisesti bensiinin ja dieselin myynti väheni edellisvuodesta 2,0 prosenttia (- 0,2 %). Majoitus- ja ravitsemispalvelujen liikevaihto kasvoi koko maassa vuoden (11 kk) aikana 6,7 prosenttia. Anniskeluravintoloiden myynnin arvo kasvoi 3,2 prosenttia edellisvuodesta (5,2 %). Ruoan myynti on edelleen kasvanut, mutta alkoholimyynnin osuus laski 3,3 prosentilla. KEHITYS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Pääkaupunkiseudulla väestönkasvu on edelleen ripeää ja ylittää maan keskiarvon. Se selittyy osittain maahanmuuttajilla, joiden osuus kasvusta on lähes 42 prosenttia kuten aikaisemminkin. Kasvu oli ennakkotietojen mukaan henkilöä (15 507) eli 1,3 prosenttia (1,3 %). Toimialueella asui vuodenvaihteessa henkilöä ( ), eli 23,7 prosenttia (23,5 %) koko Suomen väestöstä. Vähittäiskaupan myymälöiden lukumäärä pysyi entisellä tasolla. HOK-Elanto oli viime vuonna uusperustannassa ja laajennuksissa selkeästi alan aktiivisin toimija. Bensiinikaupan kehityksessä pääkaupunkiseudun erityispiirteenä on, että 95 E10 ja 98 E5 -laatuja myydään yhtä paljon, kun suhde muualla maassa on noin 45/55. Ravintola-alalla asiakaspaikkojen määrä kasvoi pääkaupunkiseudulla. Alkuvuosi alkoi lupaavasti, mutta jo kesällä yleinen suhdannetilanne näkyi selvästi heikentyneenä kysyntänä. Matalasuhdanne on myös omiaan lisäämään harmaan talouden toimintaa alalla. KEHITYS S-RYHMÄSSÄ 2012 S-ryhmän muodostavat osuuskaupat ja SOK tytäryhtiöineen. S-ryhmän veroton vähittäismyynti vuonna 2012 oli ,1 miljoona euroa, jossa oli kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 5,0 prosenttia. 6

7 S-ryhmän vähittäismyynnistä osuuskauppojen osuus oli ,3 miljoonaa euroa eli 86,2 prosenttia. Osuuskauppojen vähittäismyynti kasvoi 5,3 prosenttia edellisestä vuodesta. S-ryhmässä oli vuoden lopussa toimipaikkaa, kun niitä oli edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Alueosuuskauppojen lukumäärä oli vuoden 2012 lopussa 21 ja paikallisosuuskauppojen 8. S-ryhmän Bonus maksetaan arvonlisäveron sisältämän myynnin perusteella. S-ryhmän yritysten bonusmyynti oli miljoonaa euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen oli 4 prosenttia. Asiakasomistajille maksettiin bonusta 378,5 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 5 prosenttia. Bonusjärjestelmään kuuluviin osuuskauppoihin liittyi vuoden aikana uutta jäsentä ja niiden kokonaisjäsenmäärä oli vuoden lopussa S-ryhmän henkilöstömäärä oli , missä oli kasvua edellisestä vuodesta henkilöä. Osuuskauppojen henkilömäärä oli ja SOK-yhtymän S-ryhmän investoinnit olivat 573 miljoonaa euroa, kun ne vuotta aikaisemmin olivat 559 miljoonaa euroa. Osuuskauppojen bruttoinvestoinnit olivat 448 miljoonaa euroa ja SOK-yhtymän 125 miljoonaa euroa. HOK-ELANNON VUODEN 2012 TAPAHTUMAT HOK-Elanto jatkoi vuonna 2011 alkanutta mittavaa S-marketketjun uudistamisohjelmaansa. Vuoden aikana peruskorjattiin ja uudistettiin yhteensä 17 jo toimivaa S-markettia ja lisäksi ketjulle avattiin kaksi täysin uutta yksikköä. Näin saatiin päätökseen kaksi vuotta kestänyt uudistus, jolla tehtiin S- marketista entistä herkullisempi. Prismojen lukumäärä pysyi vuoden aikana ennallaan, mutta Hyvinkään Prisma kaksinkertaisti myyntipinta-alansa ja Jumbon Prisma uudistettiin ketjun uusimman konseptin mukaiseksi. Alepa-ketjuun avattiin neljä uutta yksikköä ja vuoden aikana kehitettiin määrätietoisesti ruoan verkkokauppaa. Kauppakassi tarjoaa pääkaupunkiseudulla ruoan verkko-ostamisen mahdollisuuden yli miljoonalle suomalaiselle. Alepan Kauppakassi -palvelu toi kesäkuussa ensimmäisenä Suomessa viivakoodeihin perustuvat mobiiliseinät Helsingin keskustaan. Mobiiliseiniin tuotiin kampanjaluonteisesti otos Alepan tuotteista, joita voi ostaa lukemalla tuotteiden yhteydessä olevat viivakoodit matkapuhelimen avulla. Alepan Kauppakassin mobiiliseinä palkittiin Retail Awards palkinnolla Vuoden verkkokauppa -sarjassa. Marraskuussa käynnistettiin Kannelmäen Prisman yhteydessä Prisma Kauppakassin pilottihanke, jonka yli tuotteen valikoimista voi tilata päivittäiset ruokaostokset kätevästi erilliseen noutopisteeseen tai kotiin toimitettuna Kannelmäen alueelle. Liikennemyymälä- ja polttonestekaupassa Juvankartanon S-marketin yhteyteen avattiin ABC-automaattiasema. Hyvinkään ja Vuosaaren Sataman liikennemyymälöissä sekä Tuomarinkylän Delissä avattiin Alepan päivittäistavara-myymälät, joista Hyvinkää ja Tuomarinkylä palvelevat ympäri vuorokauden. Mechelininkadun Delin yhteyteen avattiin Alepa Mini. Se on Alepa-ketjun suunnittelema ja toteuttama alle 100 neliömetrin myymälätiloihin tarkoitettu uusi myymäläkonsepti. Jumbon Prismassa avattiin ensimmäinen Deli-kahvibaari, joka ei sijaitse polttoainejakelun yhteydessä. Myös ravintoloiden liiketoimintaan investoitiin katsauskauden aikana. Hyvinkään laajentuneeseen Prismakeskukseen avattiin Rosso ja Coffee House. Tikkurilan Rosso uudistettiin, Isossa Omenassa tehtiin merkittävä uudistus Chico s konseptiin ja samassa yhteydessä uudistettiin myös ravintolamaailman muut yksiköt: Coffee House, Wok-Up ja Hesburger. Hautauspalvelu avasi vuoden aikana yhden uuden toimipaikan, joka sijaitsee Espoonlahdessa. LIIKEVAIHTO JA TULOS HOK- Elannon myynti vuodelta 2012 oli miljoonaa euroa (ed.vuosi 2 130M ). Koko HOK-Elanto-konsernin liikevaihto oli näin miljoonaa euroa (1 779 M ), jossa on kasvua 5,5 prosenttia (6,7 %). Vuoden aikana liikevaihtoa kasvattivat suhteellisesti eniten Alepat, Emotionit ja Kodin Terra. Alepan Kauppakassi tuo ruoat kotiovelle tai työpaikalle jopa muutaman tunnin sisällä tilauksesta. Tällä hetkellä 7

8 Konsernin tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 29,4 miljoonaa euroa (26,1 M ). Tulos sisältää kertaluonteisia tuottoja 2,0 miljoonaa euroa (1,9 M ), joista yli puolet käyttöomaisuuden myyntivoittoja, sekä kertaluonteisia kuluja 0,2 miljoonaa euroa (0,4 M ). Konsernin operatiivinen tulos, jossa edellä mainitut erät eivät ole mukana, oli 27,6 miljoonaa euroa (24,7 M ). Tulos oli myös budjetoitua parempi. Konsernin liikevoitto oli 29,5 milj. euroa (28,6 M ) eli 1,6 prosenttia liikevaihdosta (1,6 %). Sijoitetun pääoman tuotto oli 5,8 prosenttia (5,5 %) ja oman pääoman tuotto oli 4,7 prosenttia (4,3 %). HOK-Elanto-konsernin liikevaihto ja liiketulos toimialoittain Liikevaihto 2012 M Kehitys % Liiketulos Liiketulos 2012 M 2011 M Market-kauppa 1 492,8 7,2 % 20,1 17,9 Tavaratalokauppa 79,0-15,8 % - 0,6-1,7 Liikennemyymälä- ja 155,9 3,2 % - 5,2-4,2 polttonestekauppa Ravintolaliiketoiminta 125,6 4,0 % 4,8 4,1 Muu liiketoiminta ja hallinto 23,3 10,0 % 10,3 12,5 HOK-Elanto-konserni yhteensä 1 876,6 5,5 % 29,5 28,6 HOK-Elannon market-kaupan liikevaihto oli 1 492,8 miljoona euroa (1 392,6 M ), jossa kasvua oli 7,2 prosenttia (7,0 %). Liikevaihto kertyi 12 Prisman, 53 S-marketin, 87 Alepan sekä yhden Kodin Terran liiketoiminnasta. Market-kaupan liiketulos oli 20,1 miljoonaa euroa (17,9 M ). Tuloksen paraneminen johtuu määrätietoisen kehitystyön seurauksena syntyneestä liikevaihdon kasvusta ja kulujen hallinnasta. HOK-Elannon markkinaosuus toimialueen päivittäistavarakaupasta kasvoi hieman ja oli 42,1 prosenttia (41,9 %). Tuusulan Kodin Terra onnistui vuoden aikana lisäämään myyntiään niin asiakasomistajille kuin yrityksille. Liikevaihto kasvoi peräti 36 prosenttia. Kodin Terran kehittämisessä on keskitytty erityisesti työ- ja asiakastyytyväisyyden parantamiseen sekä yritysmyynnin kehittämiseen. Tavaratalokaupan liikevaihto oli yhteensä 79,0 miljoonaa euroa (94 M ), jossa oli vähennystä 15,8 prosenttia (+1,5 %). Liikevaihto syntyi kahden Sokos-tavaratalon ja kahdeksan Emotion-myymälän liiketoiminnasta. Tavaratalokaupan liikevaihdon lasku johtuu Sokos Tapiolasta, joka väistyi Tapiolan metroaseman kehittämishankkeen alta vuoden 2011 lopussa. Tavaratalokaupan liiketulos oli - 0,6 miljoonaa euroa (- 1,7 M ). Tavaratalokaupan kehittämis- ja tervehdyttämistoimenpiteet jatkuvat. Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan liikevaihto oli 155,9 miljoonaa euroa (151,1 M ), jossa oli kasvua 3,2 prosenttia (6,8 %). HOK-Elannon ABC-ketjuun kuuluu pääkaupunkiseudulla yhteensä 34 toimipaikkaa (33). Toimialan liiketulos oli - 5,2 miljoonaa euroa (- 4,2 M ). Tuloksen heikentymiseen vaikuttivat polttonestekaupan kova hintakilpailu sekä liikennemyymälä ja Deli -konsepteihin suunnatut kehitysinvestoinnit. S-Yrityskortti lanseerattiin ABC-ketjussa huhtikuussa. Asiakasomistajien asiointikerrat kasvoivat Deleissä vuoden aikana 19 prosentilla ja Deli-konseptin kehittämistä jatketaan edelleen. HOK-Elannon ravintolaliiketoiminnan liikevaihto oli 125,6 miljoonaa euroa (120,7 M ), jossa oli kasvua 4,0 prosenttia (6,1 %). HOK-Elannolla oli vuoden vaihteessa 100 ravintolaa. Ravintoloiden liiketulos oli 4,8 miljoonaa euroa (4,1 M ). Huolimatta kuluttajien heikentyneestä luottamuksesta omaan talouteensa, ravintoloiden liikevaihto on kasvanut ja tulos kehittynyt aiemmalla hyvällä tasolla. Ravintoloiden lukumäärä väheni vuoden aikana neljällä pääosin liiketilojen vuokrasopimusten päättymisen vuoksi. Muun liiketoiminnan liikevaihto, 23,3 miljoonaa euroa kasvoi 10,0 % (11,8 %) edellisestä vuodesta. HOK-Elannon muun liiketoiminnan muodostavat kiinteistöliiketoiminta ja hautauspalvelu. Hautauspalvelu avasi vuoden aikana yhden uuden toimipaikan ja toimistoja on nyt yhteensä 12 eri puolilla toimialuetta. Muun liiketoiminnan liiketulos oli 10,3 miljoonaa euroa (12,5 M ). Siihen sisältyvät myös edellä mainitut kertaluonteiset käyttöomaisuuden myyntivoitot. KONSERNIRAKENNE HOK-Elanto-konserni koostuu emoyritys Helsingin Osuuskauppa Elannosta, HOK-Elanto Liiketoiminta Oy:stä (marketkauppa, tavaratalokauppa, liikennemyymälä- ja polttonestekauppa sekä ravintolaliiketoiminta), HOK-Elanto Palvelu Oy:stä sekä 29 kiinteistöyhtiöstä. Vuoden aikana fuusioitiin 9 kiinteistötytäryhtiöitä Helsingin Osuuskauppa Elantoon konsernirakenteen selkiyttämiseksi. Lisäksi perustettiin yksi kiinteistötytäryhtiö ja ostettiin yhden yhtiön koko osakekanta. Konserniin kuuluu 27 (edellisenä vuonna 28) osakkuusyhtiötä. Osakkuusyhtiöistä merkittävimmät ovat Kauppakes- 8

9 kus Jumbon Vantaalla omistava Kiinteistö Oy Vantaanportin Liikekeskus, josta HOK-Elanto omistaa 27,9 prosenttia sekä S-ryhmän logistiikkakeskukset Oy, josta HOK-Elanto omistaa 20,0 prosenttia. INVESTOINNIT JA KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNIT Vuoden 2012 aikana HOK-Elanto investoi toimipaikkaverkostonsa kehittämiseen 88,0 miljoonaa euroa (76,1 M ). Suurimmat kohteet olivat Kannelmäen kauppakeskuksen kolmannen vaiheen rakentaminen, Hyvinkään Prisman laajennus sekä S-market -ketjun uudistusohjelman toteutus. Käyttöomaisuuden realisointituotot olivat 1,4 miljoonaa euroa (2,7 M ). RAHOITUS Konsernin maksuvalmius on hyvä. Likvidit sijoitukset ja rahavarat olivat vuoden päättyessä 62,7 miljoonaa euroa (85,9 M ). Omavaraisuusaste oli 65,3 prosenttia (63,7 %). Korolliset velat olivat 65,0 miljoonaa euroa (70,0 M ). Nettorahoituskulut olivat 0,4 miljoonaa euroa (2,4 M ). Nettokorkojen vähentyminen johtui HOK-Elannon osakkuusyhtiölleen maksamien rahoitusvastikesuoritusten päättymisestä ja lainojen suojauskulujen pienentymisestä. Käyttämättömiä komittoituja luottoja ja limiittejä oli katsauskauden lopussa 75 M. ASIAKASOMISTAJUUS JA S-PANKKI Uusia asiakasomistajia liittyi vuoden aikana (23 920) ja lisäksi muista osuuskaupoista siirtyi (3 279). Asiakasomistajatalouksien määrä oli kauden lopussa ( ). Toimialueen talouksista 83,3 prosenttia (82,6 %) on osuuskaupan omistajia. Liikevaihdosta 78 prosenttia (79 %) kertyi asiakasomistajien ostoista. Asiakasomistajat saivat Bonusta 71,0 miljoonaa euroa (68,0 M ) eli keskimäärin 1,4 miljoonaa euroa joka viikko. Maksutapaetua he saivat lisäksi 1,2 miljoonaa euroa (0,9 M ) ja osuuspääoman korkoa 1,9 miljoonaa euroa (10 % ja 1,8 M ). Palveluita käyttäviä asiakasomistajia palkittiin näin keskimäärin 143 eurolla /talous (137 ). Vuoden aikana bonuspartnereiden verkosto säilyi lähes ennallaan. Bonuseläinlääkärien määrä pieneni kahdella, kun sopimus päättyi kolmen klinikan kanssa ja solmittiin uusi yhden klinikan kanssa. Bonuseläinlääkäreitä on nyt kolme. HOK-Elannolla on merkittävä yhteistyökumppaneiden verkosto, joka tarjoaa etuja asiakasomistajille. Etupartnereiksi tulivat vuoden 2012 aikana jalkapalloseurat HJK ja FC Honka, Espoon kaupunginteatteri, Musiikkiteatteri Kapsäkki, Kylpylä- ja talviurheilukeskus Serena sekä jääkiekkoseurat HIFK ja Espoon Blues. Suomen ainoa kauppapankki, S-Pankki, tarjoaa edulliset peruspankkipalvelut, helpon verkkopankin ja vuosi- ja kuukausimaksuttoman Visa-kortin. Asiakasomistajataloudelle nämä edut merkitsevät keskimäärin 100 euron vuosittaista lisäarvoa. S-Pankin täyden palvelun toimipisteet sijaitsevat Prismoissa ja Sokoksissa. Koko maassa S-Pankissa olevien yksityishenkilöiden talletusten määrä oli miljoonaa euroa ja asiakkaita oli vuoden lopussa noin lähes 2,6 miljoonaa. S-Pankin myöntämien S-Etukortti Visojen määrä ylitti 1,1 miljoonaa kappaletta. HOK-Elanto omistaa 10 prosenttia S-Pankista. EDUSTAJISTON VAALIT HOK-Elanto on Suomen laajimmin omistettu yritys. Joka neljäs vuosi asiakasomistajat voivat osallistua demokraattiseen päätöksentekoon äänestämällä edustajiston vaaleissa. Viime vuonna vaalit järjestettiin ja vaaleissa oli äänioikeutettuja kaikkiaan HOK-Elanto on maassamme ainoa taho, joka tarjoaa näin laajalle äänestäjäjoukolle mahdollisuuden myös nettiäänestämiseen. HOK-Elannon edustajiston vaaleissa äänesti kaikkiaan asiakasomistajaa. Äänestysaktiivisuus laski 26,8 prosentista 21,0 prosenttiin. Mahdollisuutta äänestää internetin kautta käytti kaikkiaan jäsentä eli 34,6 prosenttia äänestäneistä (edellisissä vaaleissa ja 22 %). HENKILÖSTÖ HOK-Elanto on toimialueensa suurimpia työllistäjiä. Vakituisen henkilökunnan määrä kasvoi 56 henkilöllä edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilökuntaa oli kauden lopussa henkilöä (6 185). HR-strategian tavoitteiden mukaisesti kokoaikaisen henkilöstön lukumäärä kasvoi 91 henkilöllä ja osa-aikaisten aleni 35 henkilöllä, joten kokoaikaisten työntekijöiden osuus henkilökunnasta kasvoi 45 prosenttiin (44 %). Muutettuna kokoaikaisiksi henkilötyövuosiksi henkilökunnan laskennallinen määrä oli henkilöä (4 997). Vuodenvaihteessa 9

10 suljetun Sokos Tapiolan henkilöstö sijoitettiin HOK-Elannon omiin toimipaikkoihin. HOK-Elanto maksoi jälleen tulosbonuksen vakituisille työntekijöilleen edellisvuoden tuloksesta. Tulosbonus vuodelta 2011 maksettiin työntekijälle (5 276) ja se oli suuruudeltaan 1,0 prosenttia (1,5 %) työntekijän vuosiansioista. HOK-Elanto tarjoaa nuorille hyvän vaihtoehdon päästä kiinni työelämään. Yli kolmasosa vakituisesta henkilökunnasta on alle 25-vuotiaita ja heidän lisäkseen viime kesänä noin kaksituhatta nuorta kesätyöntekijää ja työelämään tutustujaa saivat HOK-Elannossa mahdollisuuden ottaa tuntumaa palvelualan työtehtäviin. HOK Elannon henkilöstön työtyytyväisyystutkimukseen vastasi 91 prosenttia henkilöstöstä. Tulosten mukaan kokonaistyytyväisyys on erittäin korkea ja ylittää tilastollisesti erittäin merkitsevästi suomalaisten yritysten keskimääräisen tyytyväisyysta-son kaikilla keskeisillä osa-alueilla. Henkilökunnan työhyvinvointiin on panostettu määrätietoisesti, mikä näkyy sairauspoissaolojen ja ennenaikaisten eläköitymistapausten vähentymisenä. HOK-Elannon sairausajan palkat laskivat edelliseen vuoteen verrattuna 12,7 prosenttia. Henkilöstön laskennallinen määrä kokoaikaisiksi muutettuna toimialoittain oli seuraava: Market-kauppa Tavaratalokauppa Ravintolakauppa Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa Muu liiketoiminta ja hallinto Yhteensä HOK-Elanto on pitkään omalta osaltaan osallistunut maahanmuuttajien työllistämiseen ja kouluttamiseen. Vuoden vaihteessa henkilökuntaan kuului ihmisiä 43 eri maasta. Ammattityövoiman saatavuus ja pysyvyys asettavat haasteita esimiestyölle ja toiminnan kehittämiselle. HOK-Elannossa erityisesti osa-aikaisen henkilöstön vaihtuvuus on suuri. Henkilöstön sitoutuneisuutta edistetään mm. tarjoamalla koulutusmahdollisuuksia ja pitkäjänteistä urasuunnittelua sekä monipuolisia henkilöstöetuja. Henkilöstötyön laatua seurataan useilla mittareilla. Näitä ovat työtyytyväisyys, esimiestyön laatu, lähtötyytyväisyys, henkilöstökulujen osuus liikevaihdosta sekä laskennallinen vaihtuvuus. Vuoden 2012 aikana perehdytettiin uuteen työhön yli tuhat uutta työntekijää, heistä osa verkkokoulutuksen avulla. Kaikkien uusien toimipaikkojen henkilökunnalle järjestettiin avausvalmennukset. Perusammattitaidon varmistamiseen liittyvät mm. perehdyttäminen ja työnopastus, tuote- ja palveluosaaminen, asiakasomistajuus, kassatyöskentely sekä työturvallisuus. Lisäksi huolehditaan jatkuvasti erilaisista viranomaisten edellyttämistä osaamisista, kuten elintarvikehygienia, alkusammutus tai anniskelusäännökset. Vuonna 2012 alle vuoden kestäneiden työsuhteiden osuus työntekijöiden kokonaismäärästä pieneni hieman. Keskimääräinen työsuhteen pituus oli 7,3 vuotta (7,0). Henkilökunnan keski-ikä nousi edellisvuodesta 36 vuoteen (35 v.) ja naisten osuus koko henkilöstöstä oli 74 prosenttia (74 %). HOK-Elannon sairauskassan toiminta käsittää kaikki HOK- Elannon vakituiset osa- ja kokoaikaiset työntekijät. Sairauskassa on osoittautunut työtyytyväisyystutkimuksissa yhdeksi arvostetuimmista henkilöstöeduista. Työnantaja tukee myös taloudellisesti sairauskassan toimintaa. Koko HOK-Elannon henkilöstölle perheineen järjestettiin henkilöstön virkistyspäivä Linnanmäellä. Tilaisuuteen osallistui lähes henkilöä. HOK-Elanto tukee myös henkilökunnan harrastus- ja virkistysmahdollisuuksia tarjoamalla yritysliikuntalippuja. Lisäksi tuetaan toimipaikkojen järjestämiä tilaisuuksia. RISKIENHALLINTA HOK-Elanto-konsernissa harjoitetaan kokonaisvaltaista riskienhallintaa, jossa pyritään tunnistamaan riskitekijät sekä arvioidaan niiden todennäköisyys ja merkittävyys turvallisuuden ja liiketoiminnan kannalta. Vuosittain tehdään sekä konsernin johdon että liiketoimintojen omat riskianalyysit. Toimipaikkojen osalta tehdään riskien ja vaarojen arviointi. HOK-Elannossa kiinnitetään erityistä huomiota asiakkaiden turvallisuuteen sekä henkilöstön työturvallisuuteen ja hyvinvointiin. Jokaisella toimipaikalla on omat ohjeensa ja suunnitelmansa, jotka perustuvat työympäristöön liittyvien 10

11 riskien tunnistamiseen. Ohjeet on yksikkökohtaisesti sopeutettu toimintaan ja olosuhteisiin. Riskienhallinta on osa päivittäistä toimintaa. Tarkoituksena on huolehtia henkilöstön turvallisuusosaamisesta niin, että he osaavat huolehtia asiakkaistamme. Ohjeiden noudattaminen varmistetaan koulutuksella niin, että jokainen HOK-Elannossa työskentelevä tunnistaa riskienhallintavastuunsa. HOK-Elannossa on CMT-ryhmä (Crisis Management Team), joka varautuu yllättäviin liiketoiminnan jatkuvuutta uhkaaviin merkittäviin tilanteisiin kehittämällä kriisitilanteiden johtamisvalmiuksia sekä huolehtimalla liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelusta. Vuoden 2012 riskianalyysin mukaan HOK-Elannon merkittävimmät riskit ovat toimaloille tavanomaisia ja liittyvät kilpailutilanteen hallintaan, uusien toimintamallien kehittämiseen ja pääkaupunkiseudun toimintaolosuhteisiin. Säännöllistä turvatarkastusten suorittamista jatkettiin toimipaikoissa yhteistyössä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiön kanssa. Turvatarkastusten pohjalta on yhdessä voitu kehittää kokonaisvaltaista riskienhallintaa. Tarkastusten tarkoitus on lisätä ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä, jotta vahingot voidaan välttää kokonaan tai niiden aiheuttamat kustannukset minimoida. VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ HOK-Elanto ottaa huomioon toimintansa ympäristövaikutukset kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti osana jokapäiväistä toimintaansa. Se näkyy kiinteistöjen rakentamisessa, hallinnassa ja ylläpidossa. Lisäksi se näkyy energian ja veden käytön sekä jätehuollon organisoinnissa. Ympäristövaikutukset otetaan huomioon myös hankinnan ja logistiikan kehittämisessä. Myös polttonestekaupan ympäristöriskejä arvioidaan. Ympäristöhankkeissaan HOK-Elanto on nostanut esiin erityisesti energiatehokkuuden, joka on eräs merkittävimmistä kaupan keinoista torjua ilmastonmuutosta. Kaupan alalla suurin energiankulutus liittyy kylmätekniikkaan, ilmanvaihtoon ja valaistukseen, joissa useilla pilottihankkeilla haetaan parhaimmat säästötoimenpiteet levitettäväksi koko verkostoon. HOK-Elannon myymälöissä on käytössä reaaliaikainen energiankäytön tuntiseuranta, jonka kautta voidaan tarkastella kulutusta niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä. Seuranta antaa myös mahdollisuuden arvioida toteutettujen energiasäästötoimien vaikuttavuutta. Uudet myymälät on rakennettu entistä energiatehokkaammiksi pilotoiden samalla uusia tekniikoita, kuten hiilidioksidi-kylmälaitoksia, lattialämmitystä, maalämpöä ja lämpöpumppuja. Merkittävimmät säästöt on saatu aikaan kylmälaitteistojen ja kiinteistöjärjestelmien kehittämisellä sekä näiden ohjausjärjestelmien optimaalisella käytöllä. Jätteiden synnyn ehkäisy sekä niiden uudelleenkäyttö ja kierrätys ohjaavat jätehuoltoa. Hävikin hallinta on tärkein keino, jolla jätteiden määrää pystytään vähentämään jo syntyvaiheessa. Maaliskuussa 2011 voimaan tullut EU:n sivutuoteasetus toi vaatimuksia kaupan eläinperäisten jätteiden käsittelylle. Tämän muutoksen myötä lajittelu myymälöissä tehostui. Ympäristövaikutusten vähentämiseen tähtäävää toimintaa koordinoi ympäristö- ja laatupäällikkö. Mittareita ja toimintatapoja kehitetään koko konsernin tasolla. Konsernitasolla toimii erillinen energia-asiantuntija, jolla on tukenaan energiaohjausryhmä. Tuoteturvallisuudesta huolehtiminen on toimipaikkojemme arkeen kuuluvaa vastuullisuutta. Tuoteturvallisuuden tärkeänä työvälineenä toimii elintarvikkeiden omavalvonta. Myymälät tekevät tarvittavat omavalvontakirjaukset suoraan sähköiseen tietokantaan. HYVÄLLÄ MAULLA ON MUOTONSA HOK-Elanto oli yksi WDC hankkeen näkyvimmistä pääyhteistyökumppaneista. Osuuskauppa on tuonut arjen muotoilun esille omassa toiminnassaan ja laajemminkin pääkaupunkiseudun katukuvassa. Teemaa on myös havainnollistettu tuotteilla. Esimerkiksi jokapäiväisen leivän muotovaliot Kaurakakku ja Eloleipä toivat esille yrityksen pitkän historian sekä tuotteiden ja palvelujen merkityksen pääkaupunkiseudun arjessa. Ravintoloissa näkyi vahvasti teemavuoden nimikkosamppanja ja Design-menyyt. Myös Kolmen Sepän terassi uusittiin osana WDC-hanketta. VASTUULLISTA YHTEISTYÖTÄ HOK-Elannon toiminta tähtää asiakasomistajille ja pääkaupunkiseudun kuluttajille tuotettavien palvelujen vastuulliseen kehittämiseen. Kaikissa HOK-Elannon toimipaikoissa jaetta- 11

12 vassa vastuullisuusesitteessä kerrotaan, miten kuluttaja voi tehdä vastuullisia valintoja ostaessaan ja miten osuuskauppa monin eri tavoin luo parempaa arkea alueellaan. HOK-Elanto käyttää vuosittain noin euroa erilaisiin yhteiskunnallisiin yhteistyöhankkeisiin. Yksi niistä on Veikko ja Lahja Hurstin työtä jatkavan yhdistyksen toiminta ruoka-avun jakamiseksi pääkaupunkiseudun asunnottomille ja muille vähäosaisille. Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen kanssa on jo useamman vuoden ajan toteutettu yhteinen Duunisaumaprojekti, jolla on edistetty nuorten valmiuksia hakeutua työelämään. Toiminta laajeni vuoden 2013 alusta myös Espoon nuorisotoimeen. Nuorisotalo Hapen Hattuakatemiassa nuoret tekijät ovat päässeet tuottamaan sisältöä sosiaaliseen mediaan. Nuorisoasiainkeskuksen kanssa HOK-Elannolla on myös yhteinen designpääkaupunkivuoden hanke, jossa järjestetään nuorille kokkauskursseja nuorisotaloilla. SPR:n kanssa syksyllä 2009 käynnistetty yhteistyöhanke LäksyHelppi avustaa erityisesti maahanmuuttajataustaisia koululaisia kotitehtävien teossa. LäksyHelppi-kerhoja on nyt yhteensä 12 koulussa, kerhotilassa ja kirjastossa Helsingissä ja Espoossa. Monikulttuurisuus on osa HOK-Elannon arkea. HOK-Elanto on jo vuosia kouluttanut ja palkannut maahanmuuttajia ja siten edistänyt heidän sopeutumistaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään. Vuonna 2012 käynnistettiin yhdessä Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa Ystäväksi maahanmuuttajaäidille vapaaehtoistoiminta, joka on herättänyt paljon kiinnostusta. HOK-Elanto auttaa myös monien erityisryhmien sopeutumista ja suvaitsevaisuuden lisäämistä työllistämällä mm. kehitysvammaisia ja mielenterveyskuntoutujia. S-ryhmä ja Suomen Palloliitto käynnistivät syksyllä 2011 yhteisen hankkeen, jonka tavoitteena on alueosuuskauppojen tuella pystyttää 100 monitoimikenttää eri puolille Suomea. Ässäkenttä n:o 16 eli toinen HOK-Elannon toimialueen kenttä, valmistui Tuusulaan, Ruukin koululle. HALLINTO HOK-Elanto on lähes omistajallaan Suomen laajimmin omistettu yritys. HOK-Elannon keskeiset hallintoelimet ovat edustajisto, hallintoneuvosto ja hallitus. Hallintoneuvoston puheenjohtajistoon kuuluvat toimitusjohtaja Jorma Bergholm (puheenjohtaja), kansanedustaja Ben Zyskowicz (ensimmäinen varapuheenjohtaja) ja virkamiessihteeri Sallamaari Muhonen (toinen varapuheenjohtaja). He muodostavat hallintoneuvoston puheenjohtajiston myös vuonna Muut hallintoneuvoston jäsenet ovat kauppatieteiden kandidaatti Arto Bryggare, pastori Mika Ebeling, ylikomisario Juha Hakola, eduskuntatoimittaja Seppo Huhta, toiminnanjohtaja Juha Häkkinen, kansanedustaja Pia Kauma, kansanedustaja Merja Kuusisto, valtiotieteen tohtori Pentti Puoskari, apulaiskaupunginjohtaja Piia Rantala-Korhonen, edunvalvontapäällikkö Tatu Rauhamäki, meteorologi Lea Saukkonen, osastonhoitaja Tarja Tenkula ja kansanedustaja Kari Uotila. Henkilökunnan nimeämät edustajat ovat pääluottamusmies Piia Kuusniemi ja marketpäällikkö Raili Parkkinen. Hallituksen muodostavat toimitusjohtaja Matti Niemi (puheenjohtaja), liiketoimintajohtaja Tuula Entelä (varapuheenjohtaja), toimitusjohtaja Antti Pankakoski, professori Matti Pohjola, toimitusjohtaja Harry Salonaho, kauppaneuvos Ulla- Maija Tolonen ja toimitusjohtaja Markku Uitto. Vuonna 2013 hallituksen kokoonpanoon ei tullut muutoksia. Hallitus käynnisti vuoden aikana HOK-Elannon strategian uudistamisen, jossa se tarkasteli nykyistä liiketoimintaa ja palveluja ja kehittämistarpeita sekä businessnäkökulmasta että asiakasomistajan tarpeiden kannalta. Vuoden 2012 tilintarkastajina ovat toimineet KHT Matti Hartikainen, varatilintarkastajanaan KHT Peter Forsell, ja toisena varsinaisena tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Jan Rönnberg. Ernst & Young Oy:lle ei ole valittu varatilintarkastajaa. Samat tilintarkastajat toimivat tilintarkastajina myös vuonna Helsingin Osuuskauppa Elannon toimitusjohtaja on KTM Matti Niemi ja varatoimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen, joka samalla vastaa päivittäis- ja käyttötavarakaupan toimialasta. HOK-Elanto-konsernin johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja Matti Niemi, varatoimitusjohtaja Veli-Matti 12

13 Liimatainen, ravintolakaupan toimialajohtaja Jouko Heinonen, liikennemyymälä- ja polttonestekaupan toimialajohtaja Markku Kuusinen, suunnittelujohtaja Juha Ilvonen, talousjohtaja Laura Oja, henkilöstöjohtaja Antero Levänen ja toimeensa nimitetty kiinteistöjohtaja Jyrki Karjalainen. ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Vuoden 2013 taloustilanne on monin tavoin epävarma. Pääkaupunkiseudun taloudellinen toimeliaisuus ja muuttoliike antavat edellytyksiä vakauteen HOK-Elannon päätoimialalla. Suomen suhdannenäkymät heijastelevat euroalueen yleiskehitystä. Kuluttajien ostovoiman kasvu hiipuu. Palkkojen kehitys on maltillista matalista palkkaratkaisuista ja palkkaliukumien supistumisesta johtuen. Myös heikkenevä työllisyys leikkaa palkkasumman kasvua. Reaalitulojen kasvu jääkin vaimeaksi, kun sekä tulo- että arvonlisäverotus kiristyvät. Toisaalta matalana säilyvä korkotaso ja säästämisasteen lasku lisäävät kotitalouksien kulutusmahdollisuuksia. Heikosta suhdannenäkymästä huolimatta yksityisen kulutuksen määrän arvioidaan kasvavan lievästi kuluvana vuonna. HOK-Elannon liikevaihto kasvaa lähes 2 miljardiin euroon. Investointien arvioidaan vuonna 2013 olevan noin 115 miljoonaa euroa, minkä seurauksena konsernin operatiivinen tulos tulee heikkenemään vuoden 2012 tasosta. HOK-Elanto osti päivätyllä yrityskaupalla Oy Center-Inn Ab:n osakekannan. Kaupan myötä HOK-Elannolle siirtyi 10 ravintolaa, jotka sijaitsevat Helsingin ydinkeskustassa ja Vantaan Flamingo -liikekeskuksessa. Oy Center Inn Ab jatkaa Helsingin Osuuskauppa Elannon tytäryhtiönä. Yrityksessä työskentelee vakituisesti 130 ravintola-alan ammattilaista, joiden työsuhteet jatkuvat. Kannelmäen Kauppakeskus Kaaren kolmas vaihe valmistuu loppusyksystä ja silloin kauppakeskukseen avataan muun muassa uusi kauppakeskusympäristöön suunniteltu Sokos, 10 erilaista ravintolakonseptia ja nykyisten toimijoiden lisäksi yli 40 muun palveluntarjoajan liiketilat. Alepa-ketjun peruskunnostus viedään läpi seuraavan kahden vuoden aikana. Vuonna 2013 uusitaan yhteensä noin 40 myymälää. Alepa Viherlaaksossa käynnistettiin tammikuussa pilottihanke, jossa Kauppakassi-palvelu on yhdistetty noutoon Postin pakettiautomaatista. Tammikuussa pikakassapalvelun pilottihanke laajeni myös S-market Ympyrätaloon. HOK-Elanto valmistautuu kehittämään Hakaniemen torin kulmassa sijaitsevia liiketilojaan osana alueen kokonaisvaltaista kehittämishanketta. Useamman vuoden kestävillä kehittämis- ja peruskorjaustoimenpiteillä on vaikutusta Sokos Hakaniemen liiketoimintaan vuoden 2014 aikana. Jotta nykyisen toiminnan muutokset ja tulevaisuuden hankkeet voidaan mahdollisimman kattavasti hoitaa sisäisillä rekrytoinneilla, sekä Sokos Hakaniemen että Sokos Helsingin henkilökuntien kanssa käynnistettiin yhteistoimintaneuvottelut, minkä seurauksena henkilökunnan työsuhteet jatkuvat, mutta toimenkuviin saattaa tulla muutoksia Uusia Prismoja suunnitellaan Lommilaan, Hakunilaan, Myyrmäkeen, Tuusulaan, Mäntsälään, Klaukkalaan ja Marja- Vantaalle. Lisäksi on suunnitteilla uusia S-market- ja Alepa-yksiköitä. Pääkaupunkiseudun Kodin Terra -verkostoa suunnitellaan laajennettavaksi Helsingin Konalaan, Espoon Nihtisiltaan ja Vantaan Porttipuistoon. S-ryhmän verkkokaupan kehittäminen jatkuu. Tavoitteena on monikanavainen toimintamalli, jossa verkkokauppa ja kivijalkamyymälä yhdistyvät. kauppa kassi Sinun kauppasi netissä 13

14 TULOSLASKELMA HOK-ELANTO TULOSLASKELMA Konserni (1000 ) Osuuskauppa (1000 ) Liite LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot MATERIAALIT JA PALVELUT Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ulkopuoliset palvelut HENKILÖSTÖKULUT 4 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut POISTOT JA ARVONALENTUMISET LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT Toimitilavuokrat Muut kulut LIIKEYLIJÄÄMÄ Osuus osakkuusyritysten tuloksista (+/-) Rahoitustuotot ja -kulut (+/-) YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät (+/-) YLIJÄÄMÄ ENNEN VEROJA Tilinpäätössiirrot (+/-) Tuloverot (+/-) Vähemmistöosuudet (+/-) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ

15 TASE VASTAAVAA Konserni (1000 ) Osuuskauppa (1000 ) PYSYVÄT VASTAAVAT Liite Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Osakkuusyritysosakkeet Muut sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset 17 Laskennallinen verosaaminen Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTATTAVAA Konserni (1000 ) Osuuskauppa (1000 ) OMA PÄÄOMA Liite Osuuspääoma Vararahasto Muut rahastot Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä Tilinpäätössiirtojen kertymä Vähemmistöosuudet Pakolliset varaukset VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Laskennallinen verovelka Lyhytaikainen vieras pääoma

16 RAHOITUSLASKELMA Konserni (1000 ) Osuuskauppa (1000 ) LIIKETOIMINTA Liikeylijäämä Oikaisut liikeylijäämään (1) Käyttöpääoman muutos (2) Liiketoiminnan rahavirta ennen rah.eriä ja veroja Lyhytaikaisten saamisten lisäys (-)/vähennys(+) Lyhytaikaisten sijoitusten muutos Maksetut korot ja muut rahoituskulut Saadut korot ja muut rahoitustuotot Maksetut tuloverot Liiketoiminnan rahavirta INVESTOINNIT Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Ostetut tytäryhtiöosakkeet Investoinnit muihin osakkeisiin Myönnetyt lainat Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luov.tulot Luovutustulot osakkeista Lainasaamisten takaisinmaksut Saadut osingot investoinneista Investointien rahavirta RAHOITUS Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+)/vähennys(-) Osuuspääoman lisäys Maksetut osuuspääoman korot Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos, lisäys(+)/vähennys(-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Oikaisut liikeylijäämään (1) Pysyvien vastaavien myyntivoitot(-) ja tappiot (+) Poistot ja arvonalentumiset Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua Käyttöpääoman muutos (2) Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos Vaihto-omaisuuden muutos Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos

17 Liikevaihto Milj. Toiminnan tulos Milj Bruttoinvestoinnit Milj. Asiakasomistajataloudet Liikevaihto ketjuittain 2012 ABC 9% Alepa 18% Ravintolat 7% Sokos ja Emotion 6% Kodin Terra 1% Prisma 31% S-market 30% Konsernin tase vastaavaa Milj. 800 Konsernin tase vastattavaa Milj Pysyvät vastaavat Saamiset Rahoitusomaisuus Vaihtoomaisuus Oma pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. verovelan) Vähemmistöos. ja varaukset Lyhytaikainen vieras pääoma 17

18 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Helsingin Osuuskauppa Elanto (HOK-Elanto) hoitaa konsernin rahoitus-, talous-, kiinteistö-, markkinointi-, henkilöstö- ja jäsenhallintotehtävät. Myös konsernin kiinteistöjen, koneiden ja kaluston hankinta, rahoitus ja omistus on keskitetty emoyritykselle. HOK-Elanto myy säännöllisesti hallintopalveluita ja vuokraa kalustoja ja toimitiloja tytäryhtiöilleen ja jossain määrin myös konsernin ulkopuolelle. Nämä hallintopalveluiden myyntituotot ja vuokratuotot kirjataan HOK-Elannon liikevaihtoon. EDELLISEN TILIKAUDEN VERTAILUKELPOISUUS Tulos sisältää kertaluonteisia tuottoja 2,0 miljoonaa euroa (1,9 M ), joista yli puolet on käyttöomaisuuden myyntivoittoja, sekä kertaluonteisia kuluja 0,2 miljoonaa euroa (0,4 M ). PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen muuttuvien menojen mukaiseen hankintamenoon vähennettynä vuosittain kirjanpidossa tehdyillä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaisten poistojen ja kirjattujen poistojen erotus esitetään konsernin yhtiöiden tuloslaskelmissa tilinpäätössiirtona ja niiden taseissa mainittujen poistojen kertynyt erotus yhtenä eränä tilinpäätössiirtojen kertymässä. Pysyvien vastaavien poistamattoman hankintamenon pysyvät arvonalentumiset on kirjattu kuluksi arvonalentumisina. Pysyvien vastaavien tasearvoihin ei sisälly arvonkorotuksia. Suunnitelman mukaiset poistot perustuvat aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden alkuperäiseen hankintamenoon ja arvioituun taloudelliseen pitoaikaan. Poistot on laskettu kohteen käyttöönottokuukautta seuraavan kuukauden alusta. Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat: vuosia Atk-ohjelmien ja muiden oikeuksien käyttöoikeudet 4 Liikearvo, konserniliikearvo 5 Atk-ohjelmat 5 Muut pitkävaikutteiset menot 5 Rakennukset 25 Säiliöt ja muut rakennelmat 10 Koneet ja kalustot ravintolakalusto 5 päivittäis- ja erikoistavarakalusto 5 atk-laitteistot ja konttorikalusto 5 kuljetuskalusto 5 rakennusten koneet ja laitteet 5 toimipaikkojen kassajärjestelmät 3 Muut aineelliset hyödykkeet 10 Kestopäällysteet 10 TOIMITILAVUOKRAT Toimitilavuokriin kirjataan toimipaikkojen vuokrauksesta syntyvät vuokrakulut. Niihin liittyvistä pitkäaikaisista vuokrasopimuksista syntyvät vuokravastuut on esitetty liitetiedoissa. Suurimpia vuokrauskohteita ovat Itäkeskuksen, Sellon ja Viikin Prismat. KALUSTON VUOKRAUS JA LEASING Helsingin Osuuskauppa Elanto vastaa koko konsernin osalta koneiden ja kaluston hankinnasta ja rahoituksesta. Emoyhtiö omistaa ko. omaisuuden ja vuokraa sitä tytäryhtiöilleen. Konserniyritysten leasing-maksut käsitellään liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyvinä kaluste- ja tarvikekuluina. VAIHTO-OMAISUUS Vaihto-omaisuus on kirjattu muuttuvien menojen mukaiseen hankintahintaan tai jälleenhankintahintaan tai tätä alempaan todennäköiseen luovutushintaan alinta arvoa käyttäen. SAAMISET, RAHOITUSVARAT JA VELAT Saamiset on arvostettu nimellisarvoon tai kuitenkin enintään todennäköiseen arvoon, velat nimellisarvoon ja rahoitusomaisuuteen kuuluvat rahoitusarvopaperit ja muut sellaiset rahoitusvarat hankintamenoon tai tätä alempaan todennäköiseen luovutushintaan. Ulkomaan rahan määräisiä saatavia ja velkoja ei tilinpäätöspäivänä ollut. ELÄKEJÄRJESTELYT Konserniin kuuluvien yhtiöiden henkilökunnan sekä lakisääteinen eläketurva että tätä täydentävä vapaaehtoinen lisäeläketurva on hoidettu ulkopuolisissa eläkevakuutusyhtiöissä. Eläkemenot kirjataan kuluiksi kertymisvuonna. RAHOITUSLASKELMA Rahoituslaskelmat on laadittu Kirjanpitolautakunnan yleisohjeen mukaista epäsuoraa rahoituslaskelmamuotoa soveltaen. Rahavaroihin sisältyvät rahojen ja pankkisaamisten lisäksi lyhytaikaiset SOK:n yritystodistukset. Jäsenen oikeus jaettuun ylijäämään (ylijäämän palautus ja osuuspääoman korko) vanhentuu viiden vuoden kuluttua osuuskunnan kokouksen päätöksessä mainitusta eräpäivästä. Vanhentuneen osuuspääoman korkovelan tuloutus on käsitelty liikeylijäämän oikaisuna. 18

19 KORKOJOHDANNAISET Korkojohdannaiset on tehty velkojen suojaustarkoituksessa. Suojaustarkoituksessa solmitusta korkojohdannaisista kertyneet korkotuotot ja -kulut sekä suojaustarkoituksessa solmittujen korko-optioiden preemiot jaksotetaan sopimusajalle oikaisemaan suojattavan instrumentin korkokulua tai -tuottoa. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätöksen laajuus ja konsernirakenteen muutokset Konsernitilinpäätökseen sisällytetään emo-osuuskunnan lisäksi kaikki tytäryhtiöt eli yritykset, joissa HOK-Elannolla on välittömästi tai välillisesti enemmän kuin puolet osakkeiden tuottamista äänistä sekä kaikki osakkuusyritykset, joissa HOK- Elannolla on merkittävä, vähintään 20 %:n omistusosuus ja äänivalta. Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yritykset konsernin omistusosuuksineen on esitetty taseen vastaavien liitetiedoissa. Vuoden 2012 aikana Helsingin Osuuskauppa Elanto osti Kiinteistö Oy Espoon Kutojantie 1:n koko osakekannan, perusti Kiinteistö Oy Keravan Kauppakaari 17 nimisen yhtiön ja myi osakkuusyhtiö Tenniskujan Liike Oy:n osakkeet. Lisäksi konsernirakenteen selkiyttämiseksi 9 kiinteistötytäryhtiötä sulautui emoonsa Helsingin Osuuskauppa Elantoon. Konsernitilinpäätöksen laskentaperiaatteet Konsernin sisäinen osakeomistus on tilinpäätöksessä eliminoitu hankintamenomenetelmän mukaan, jolloin tytäryhtiöosakkeiden hankintameno on eliminoitu hankintahetken omia pääomia vastaan. Tytäryhtiöiden hankintamenon ja hankittua uutta omaisuutta vastaavan oman pääoman ero on valtaosin kohdistettu rakennuksiin ja maa-alueisiin. Rakennuksiin kohdistetut konserniaktiivat ja passiivat poistetaan/tuloutetaan omaisuuserän poistosuunnitelman mukaan. Osakkuusyhtiöt on yhdistetty pääomaosuusmenetelmällä. Konsernin omistusosuuden mukainen osuus osakkuusyhtiöiden tilikauden tuloksesta ja oman pääoman muutoksesta on esitetty omana eränään. Konsernin 27 osakkuusyhtiöstä merkittävimmät ovat Kiinteistö Oy Vantaanportin Liikekeskus sekä S-ryhmän logistiikkakeskukset Oy. Vähemmistöjen osuudet konsernin omasta pääomasta ja tuloksesta on erotettu ja esitetty erikseen tilinpäätöksessä. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa on eliminoitu konsernin sisäiset tuotot ja kulut, sisäinen voitonjako, käyttöomaisuuden sisäiset myyntivoitot sekä keskinäiset saamiset ja velat. Konsernitilinpäätöksessä vaihto-omaisuuteen ei sisälly sisäistä katetta. LASKENNALLISET VEROT HOK-Elanto-konserniin liittyvät laskennalliset verot on kirjattu alla kerrottujen periaatteiden ja kirjanpitolautakunnan yleisohjeen mukaisesti. Yhdistelytoimenpiteistä aiheutuva laskennallinen verovelka ja -saaminen sisältyy konsernitaseen laskennalliseen verovelkaan ja -saamiseen sekä niiden muutos konsernituloslaskelman laskennallisen verovelan ja -saamisen muutokseen. Varovaisuuden periaatteen mukaisesti konsernitaseeseen sisältyy laskennallinen verovelka kokonaisuudessaan ja laskennallinen verosaaminen arvioidun todennäköisen saamisen suuruisena. Laskennassa on käytetty eduskunnan hyväksymää ja vahvistettua 24,5 prosentin verokantaa. Erillistilinpäätöksissä esitetyt tilinpäätössiirtojen kertymät on konsernitaseessa jaettu laskennalliseksi verovelaksi ja omaksi pääomaksi ja niiden muutos on esitetty konsernituloslaskelmassa. Verotettavaan tuloon palautettavat poistot (hyllypoistot) on em. laskennallista verovelkaa laskettaessa otettu huomioon vähentävänä tekijänä. Konserniyhtiöiden pakollisista varauksista ja vahvistetuista tappioista johtuva laskennallinen verosaaminen on esitetty konsernitaseessa ja sen muutos konsernituloslaskelmassa. Kiinteistötytäryhtiöissä, joissa on vähemmistöomistusta, rakennuksista tehdään yhtiötasolla tuloksen mukaiset poistot. Konsernitasolla yhtiöistä on kuitenkin kirjattu suunnitelman mukaiset poistot, joihin sisältyviin kertyneisiin lisäpoistoihin 4,6 miljoonaa euroa, ei ole otettu huomioon. Konsernin sisäiset käyttöomaisuuden myyntivoitot ovat pääsääntöisesti syntyneet ennen vuotta 1989, jolloin ko. erät eivät olleet veronalaisia. Siten näiden sisäisten katteiden eliminoinnissa ei ole syntynyt laskennallista verosaamista. Lisäksi konsernissa on osakkeisiin kohdistuva sisäinen myyntivoitto 6,4 milj. euroa, josta laskennallista verosaamista ei ole kirjattu, koska sen realisoituminen ei ole todennäköistä. Osakkeista, maa-alueista ja rakennuksista tehdyistä, mutta verotuksessa vähentämättömistä arvonalennuksista, yhteensä 5,4 milj. euroa (5,5 milj. euroa), ei ole kirjattu laskennallista verosaamista, koska sen realisoitumista ei pidetä todennäköisenä. Kohdistetuista konserniaktiivoista ja passiivoista (yhteensä 4,5 miljoonaa euroa netto) ei ole kirjattu laskennallista veroa, koska syntyneet konserniaktiivat ja passiivat ovat kokonaisuudessaan kohdistettu liiketoiminnan kannalta keskeisiin rakennuksiin ja maa-alueisiin, joita ei ole tarkoitus luovuttaa konsernin ulkopuolelle. 19

20 HOK-ELANTO TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Konserni (1000 ) Osuuskauppa (1000 ) TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1. Liikevaihto toimialoittain Marketkauppa Tavaratalokauppa Ravintolaliiketoiminta Polttoneste- ja liikennemyymäläliiketoiminta Muu liiketoiminta ja hallinto Yhteensä Liiketoiminnan muut tuotot Käyttöomaisuuden myyntivoitot Muut liiketoiminnan muut tuotot Yhteensä Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Yhteensä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä Henkilöstön ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot esitetty kohdassa Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä Yhteensä Poistojen ja poistoeron muutosten tase-eräkohtainen erittely sisältyy taseen liitetietojen pysyvien vastaavien ja tilinpäätössiirtojen kertymän erittelykohtiin. 6. Liiketoiminnan muut kulut Vapaaehtoiset henkilösivukulut Kiinteistö-, kalusto- ja tarvikekulut Markkinointi-, hallinto- ja muut kulut Yhteensä Toimitilavuokrat on esitetty omana eränä tuloslaskelmassa. 7. Tilintarkastajan palkkiot Tilintarkastuspalkkiot Todistukset ja lausunnot 1 Muut palkkiot 58 Tilintarkastajan palkkiot yhteensä Pakollisten varausten lisäys(-) tai vähennys(+) Vajaakäytössä oleviin tiloihin kohdistuvat vuokramenojen vähennykset Rakennusten purkukustannusten lisäykset Maanpuhdistuskulujen vähennykset Muiden pakollisten varausten vähennykset 300 Yhteensä

Vuosikertomus 2013. HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_180314.indd 1 18.3.2014 11.04

Vuosikertomus 2013. HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_180314.indd 1 18.3.2014 11.04 Vuosikertomus 2013 1 HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_180314.indd 1 18.3.2014 11.04 HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_180314.indd 2 18.3.2014 11.04 VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ Konsernin tunnusluvut 4 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Turun Osuuskauppa tytäryhtiöineen

Turun Osuuskauppa tytäryhtiöineen Turun Osuuskauppa tytäryhtiöineen 1 9 9 7 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Toimitusjohtajan katsaus... 2 Hallituksen toimintakertomus... 4 Kaupan toimintaympäristö... 4 Kehitys S-ryhmässä... 5 Yleiskatsaus TOK-yhtymän

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa. Toimintakatsaus 2014. Osa 1 Toiminta. Osa 2 Hallinto. Osa 3 Tilinpäätös

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa. Toimintakatsaus 2014. Osa 1 Toiminta. Osa 2 Hallinto. Osa 3 Tilinpäätös Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa Toimintakatsaus 2014 Osa 1 Toiminta Osa 2 Hallinto Osa 3 Tilinpäätös Toimintakatsaus 2014 Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa Toimintakatsaus 2014 Kuvat: Matti Hautalahti Taitto:

Lisätiedot

SOK-YHTYMÄ. Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2010

SOK-YHTYMÄ. Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2010 SOK-YHTYMÄ Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2010 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Kaupan yleinen toimintaympäristö 2010 Suomen kansantalous kääntyi vuoden 2010 aikana ripeään kasvuun. Toissavuotisen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 2 Sisällys 04 Hallituksen toimintakertomus 11 Osakkeet ja osakkeenomistajat 12 Voitonjakoehdotus 13 Tuloslaskelmat 14 Taseet 15 Rahoituslaskelmat 16 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

SOK-yhtymä 2014. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014

SOK-yhtymä 2014. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 SOK-yhtymä 2014 Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 2 SOK-yhtymän tilinpäätös 2014 SOK-yhtymän tilinpäätös 2014 Hallituksen toimintakertomus...4 Konsernitilinpäätös, IFRS... 10 Konsernin tuloslaskelma...10 Konsernitase...11

Lisätiedot

SOK-YHTYMÄ. Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2011

SOK-YHTYMÄ. Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2011 SOK-YHTYMÄ Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2011 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Kaupan yleinen toimintaympäristö 2011 Kaupan toimintaympäristö oli viime vuonna luonteeltaan selkeän kaksijakoinen. Alkuvuonna

Lisätiedot

Kaikki mitä Paulig-konsernissa teemme liittyy parhaiden makujen etsimiseen. Se on lupauksemme ja identiteettimme ydin.

Kaikki mitä Paulig-konsernissa teemme liittyy parhaiden makujen etsimiseen. Se on lupauksemme ja identiteettimme ydin. Vuosikertomus 2014 Kaikki mitä Paulig-konsernissa teemme liittyy parhaiden makujen etsimiseen. Se on lupauksemme ja identiteettimme ydin. Paulig-konserni lyhyesti Perheyritys, jonka Gustav Paulig perusti

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Vuosikertomus 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Avainluvut 7 Vuosi 2013 lyhyesti 7 Anvia ICT 8 Anvia TV 11 Anvia Securi 12 Henkilöstö 13 Hallinto 14 Johtoryhmä 14 Hallintoneuvosto 15

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03 Vuosikertomus 2003 avainluvut Liikevaihto, MEur 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 8 7 6 5 4 3 2 1 Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur Tulos/Osake (EPS), Eur 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 99 00 01

Lisätiedot

SOK-yhtymä. Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2013

SOK-yhtymä. Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2013 SOK-yhtymä Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2013 Hallituksen toimintakertomus Toimintaympäristön kehitys Suomen talouden tila oli heikko vuonna 2013. Talous supistui toisena peräkkäisenä vuonna. Vienti ja

Lisätiedot

SUOMINEN. Vuosikertomus 2004

SUOMINEN. Vuosikertomus 2004 SUOMINEN 2004 Vuosikertomus 2004 Taloudellinen informaatio Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. julkaistaan 27.4.2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.6. julkaistaan 25.7.2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.9. julkaistaan 26.10.2005

Lisätiedot

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu ja henkilöstö....12

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot

TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005

TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005 TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005 SISÄLTÖ Tradeka Oy lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Tapahtumia 6 Brändit ja myymälät 7 Hallituksen toimintakertomus 8 Tilinpäätös 10 Yhtiön omistus 25 Hallitus ja tilintarkastajat

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2009 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus............................ 4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002

HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002 HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002 H P O - Y H T Y M Ä 2 0 0 2 HPO- YHTYMÄ OYJ HÄMEEN PUHELIN OY HÄMEEN SANOMAT OY TELEKOLMIO OY HÄMEEN TIETOTEKNIIKKAKESKUS OY HÄMEENLINNAN KAUPUNKIUUTISET OY RADIO JANNE OY

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2002

TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2002 TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.22 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus...2 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 27 Konsernin tuloslaskelma...29 Konsernin tase...3 Konsernin rahoituslaskelma... 31 Finnair Oyj:n

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 ST1 NORDIC OY

VUOSIKERTOMUS 2013 ST1 NORDIC OY OY 1 2 4 6 7 8 10 Hallituksen toimintakertomus 14 Tulos, tase ja rahoituslaskelma 20 Liitetiedot 34 35 T I LI NPÄ ÄTÖS Sisällys Olemme suomalainen energia yhtiö, joka haastaa totutut toimintatavat. Etenemme

Lisätiedot

SATO Vuosikertomus. SATO Oyj Vuosikertomus 2005. SATO Oyj, Panuntie 4, PL 401, 00601 Helsinki Puh. 0201 34 4000, faksi 0201 34 4355 www.sato.

SATO Vuosikertomus. SATO Oyj Vuosikertomus 2005. SATO Oyj, Panuntie 4, PL 401, 00601 Helsinki Puh. 0201 34 4000, faksi 0201 34 4355 www.sato. SATO Vuosikertomus 05 SATO Oyj Vuosikertomus 2005 SATO Oyj, Panuntie 4, PL 401, 00601 Helsinki Puh. 0201 34 4000, faksi 0201 34 4355 www.sato.fi Yhteystiedot Helsinki SATO Oyj Panuntie 4 PL 401, 00601

Lisätiedot

SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITASE KONSERNIRAHOITUSLASKELMA EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA

SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITASE KONSERNIRAHOITUSLASKELMA EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA SISÄLTÖ 3 4 9 10 12 13 14 16 17 26 28 33 34 35 36 39 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITASE KONSERNIRAHOITUSLASKELMA EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA EMOYHTIÖN

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus 2014 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

sisällysluettelo Yhteystiedot 43

sisällysluettelo Yhteystiedot 43 sisällysluettelo Panostaja-konsernin esittely Tietoja osakkeenomistajille 4 Konsernikaavio 5 Panostaja lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 7 Visio, strategia ja tavoitteet 8 Toimintatavat 9 Panostaja Oyj:n

Lisätiedot

Vuosi- kertomus 2014

Vuosi- kertomus 2014 Vuosikertomus 2014 Avainluvut Konserni 2014 2013 Asiakkaat Sähkön myynti 98 473 101 142 Sähkön siirto 101 695 101 363 Lämpö 1 500 1 491 Energian siirto Sähkö GWh/a 1 134 1 128 Lämpö GWh/a 465 461 Liikevaihto

Lisätiedot

Tulevan vuoden syksynä tulee

Tulevan vuoden syksynä tulee Vuosiesite 2015 1 HOK-Elannon toimialue Toimitusjohtaja Matti Niemi: 110 vuotta omistajan asialla HOK-Elannon arvot - asiakasomistajan etu - osaava henkilökunta - kyky muuttua - vastuullisuus - tuloksellisuus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 3 TASEKIRJA 13 TULOSLASKELMA 14 TASE 15 RAHOITUSLASKELMA 16 LIITETIEDOT 17 1. TILINPÄÄTÖKSEN LAAJUUS JA

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS... 32 Emoyhtiön tase, FAS... 33 Emoyhtiön rahavirtalaskelma, FAS... 34 Emoyhtiön liitetiedot, FAS...

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS... 32 Emoyhtiön tase, FAS... 33 Emoyhtiön rahavirtalaskelma, FAS... 34 Emoyhtiön liitetiedot, FAS... 2014 TILINPÄÄTÖS Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2014... 2 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS.... 8 Konsernitase, IFRS... 9 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS.... 10 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2012... 1. Konsernin laaja tuloslaskelma... 8. Konsernitase... 9. Konsernin rahavirtalaskelma...

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2012... 1. Konsernin laaja tuloslaskelma... 8. Konsernitase... 9. Konsernin rahavirtalaskelma... TILINPÄÄTÖS 2012 Sisältö Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2012......................... 1 Konsernin laaja tuloslaskelma.............................................. 8 Konsernitase......................................................................

Lisätiedot

RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001

RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001 RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001 Ramirent Oyj:llä on Suomessa yli 90 toimipisteen verkosto; Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa ja Venäjällä on yhteensä 28 toimipistettä. Pietari Gdynia Tallinna Pärnu

Lisätiedot