Vuosikertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2012 1"

Transkriptio

1 Vuosikertomus

2

3 VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ Konsernin tunnusluvut 4 Toimitusjohtajan tervehdys 5 Hallituksen toimintakertomus 6 Tilinpäätös Tilinpäätöksen liitetiedot 18 Ylijäämän käyttäminen 34 ja osuuspääoman korko Tilintarkastuskertomus 35 Hallintoneuvoston lausunto 36 Hallinto 37 Hallintoelimet 38 3

4 HOK-ELANTO KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 1484,4 1569,0 1668,2 1779,5 1876,6 Liikeylijäämä - Milj. euroa 23,7 31,6 59,1 28,6 29,5 - %:a liikevaihdosta 1,6 2,0 3,5 1,6 1,6 Ylijäämä ennen satunnaiseriä - Milj. euroa 24,1 29,0 55,2 26,1 29,4 - %:a liikevaihdosta 1,6 1,8 3,3 1,5 1,6 Oman pääoman tuotto-% 5,0 5,7 9,3 4,3 4,7 Sijoitetun pääoman tuotto-% 6,6 7,1 11,8 5,5 5,8 Omavaraisuusaste, % 60,7 60,1 63,0 63,7 65,3 Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen - Milj. euroa 106,5 86,8 51,0 76,1 88,0 - % liikevaihdosta 7,2 5,5 3,1 4,3 4,7 Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana Palkat ja palkkiot milj. euroa 120,4 134,8 140,8 146,4 153,7 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Oman pääoman tuotto-% = tulos ennen satunnaisia eriä välittömät verot 100 oma pääoma + vähemmistöosuus, keskim. Sijoitetun pääoman tuotto-% = tulos ennen satunnaisia eriä + korko- ja muut rahoituskulut 100 taseen loppusumma korottomat velat pakolliset varaukset, keskim. Omavaraisuusaste, % = oma pääoma + vähemmistöosuus 100 taseen loppusumma saadut ennakot Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen = käyttöomaisuusinvestoinneista suoritettu määrä Sijoitetun pääoman tuotto-% on laskettu sisällyttämättä korko- ja muihin rahoituskuluihin pääomavastikekuluja. Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana on laskettu keskiarvona. 4

5 TOIMITUSJOHTAJAN TERVEHDYS ASIAKASOMISTAJAN HYVINVOINNIN PUOLESTA Osuuskaupan tehtävänä on asiakasomistajien hyvinvoinnin edistäminen tuottamalla palveluja ja etuja. Hoitaakseen tätä tehtävää menestyksellisesti on sen pidettävä toimipaikkaverkostonsa kunnossa ja kehitettävä palvelujaan asiakasomistajien muuttuvien tarpeiden mukaisesti. HOK-Elannolla on pääkaupunkiseudulla lähes asiakasomistajataloutta, jotka edustavat yli 83 prosenttia alueen talouksista. HOK-Elanto on Suomen laajimmin omistettu yritys. Pääkaupunkiseutu on maan ostovoimaisin alue ja sen väestö kasvaa edelleen. HOK-Elannon päätoimialat ovat ruoan ja juoman kauppa sekä liikenteen polttonesteet. Näiden kysyntä pysyy vakaana myös heikommissa suhdannetilanteissa. Vahvan kysynnän vuoksi HOK-Elanto on jatkanut pitkäjänteisen kasvustrategiansa toteuttamista ja kulkenut suhdanteiden vastavirtaan. Taloutemme on erittäin vankalla pohjalla. Kehitämme jatkuvasti uusia tulevaisuuden palvelumuotoja, joissa erityisesti verkkokaupan rooli ja monikanavainen liiketoimintamalli tulevat vahvistumaan. S-ryhmä on yhteisen toiminnan tehokkuudellaan ja asiakaslähtöisyydellään saanut aikaan ryhmän nykyisen menestyksen ja kasvun. Vireillä oleva lakiesitys määräävän markkina-aseman hyödyntämisestä vähittäiskaupassa voi kuitenkin hankaloittaa tulevaisuuden toimintaa ja pitkäjänteistä kehittämistä. Esitetyssä muodossaan laki ei näkemykseni mukaan miltään osin täyttäisi sille asetettuja tavoitteita suomalaisen kuluttajan ruokalaskun halpenemisesta, elintarvikeketjun tulonjaon oikeudenmukaisuuden lisäämisestä ja reilun kilpailun edistämisestä. Mutta kotimaisten toimijoiden elämää se kyllä hankaloittaisi eivätkä kotimaiset pientuottajatkaan hyötyisi kansainvälisen teollisuuden vaikutusvallan kasvusta. Vastuunsa tunteva iso yritys voi myös teoillaan näyttää esimerkkiä alan muille toimijoille. HOK-Elannon uudistusohjelmassa on energiatehokkuudella tärkeä asema. Myös jätteiden lajittelussa HOK-Elanto on edistynyt merkittävästi ja vuonna 2012 vain 1 prosentti myymälöistä ja ravintoloista syntyneestä jätteistä päätyi kaatopaikalle. Tässäkin tulevaisuuden tavoite on vielä kunnianhimoisempi: Ei grammaakaan kaatopaikalle. Hyvä palvelun toteutus edellyttää osaavia, motivoituneita tekijöitä. HOK-Elannon henkilöstön työtyytyväisyystutkimukseen vastasi 91 prosenttia henkilöstöstä. Tulokset osoittavat, että kokonaistyytyväisyys on erittäin korkea ja ylittää merkitsevästi suomalaisten yritysten keskimääräisen tyytyväisyystason kaikilla keskeisillä osa-alueilla. Haluan lämpimästi kiittää kaikkia HOK-Elannon työntekijöitä erinomaisen hienosti tehdystä työstä. Haluan myös kiittää osaavaa hallintoa sekä S-ryhmää ja muita sidosryhmiä kuluneen vuoden hyvästä yhteistyöstä. Helsingissä maaliskuun 11. päivänä 2013 Matti Niemi toimitusjohtaja 5

6 HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANTO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2012 Pääkaupunkiseudulla toimiva Helsingin Osuuskauppa Elanto on S-ryhmän suurin alueosuuskauppa ja Suomen laajimmin omistettu yritys. Osuuskaupan päätoimialat ovat marketkauppa, tavaratalokauppa, ravintolaliiketoiminta sekä liikennemyymälä- ja polttonestekauppa. Helsingin Osuuskauppa Elanto on jatkanut määrätietoista kasvustrategiansa toteuttamista. Hyvinkään Prisma-keskuksen laajennus, Prisma Jumbon konseptipäivitys ja S-market ketjun uudistus olivat näkyvimmät tapahtumat HOK-Elannon viime vuoden toiminnassa. Koko konsernin liikevaihto kasvoi 5,5 prosenttia. Vuoden aikana avattiin useita uusia yksiköitä, mutta suljettiin myös muutamia entisiä toimipaikkoja. Näiden henkilökunta voitiin sijoittaa omiin toimipaikkoihin. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Kaupan toimintaympäristö oli viime vuonna luonteeltaan selkeän kaksijakoinen. Alkuvuotta hallitsi toiveikas usko talouden hitaaseen elpymiseen. Työllisyys kehittyi hyvin ja palkkaratkaisut tukivat yksityistä kulutusta. Kuluttajien luottamus talouden kehitykseen vahvistui. Kesällä kuitenkin uudelleen kärjistynyt eurokriisi ja vaatimattomana säilynyt vientikysyntä heikensivät toimintaympäristön suhdannekuvaa. Loppuvuodesta tilanne parani hieman ja koko vuonna 2012 bruttokansantuotteen volyymi väheni 0,2 prosenttia. Kotitalouksien usko taloustilanteen kehityksestä heikkeni selvästi vuoden jälkipuoliskolla, kun negatiiviset uutiset työllisyyden tulevasta kehityksestä lisääntyivät. Koko maan vuoden 2012 työttömyysaste oli kuitenkin 7,7 prosenttia (7,8 %). Uudellamaalla työttömyysaste nousi 5,8 prosenttiin (5,4 %). Laskevan suhdanteen vaikutukset yksityiseen kulutukseen jäivät viime vuoden osalta vähäisiksi ja kotitalouksien kulutus pysyi merkittävänä talouden vakautta ja työllisyyttä ylläpitävänä voimana. Koko vähittäiskaupan liikevaihdon arvo kasvoi vuoden aikana 4,3 prosenttia. Päivittäistavarakaupan kasvu oli 5,0 prosenttia (6,8 %) ja tavaratalokaupan 3,5 prosenttia (2,4 %). Kuluttajahintaindeksi kasvoi 3,5 prosentilla edellisvuodesta. Elintarvikkeiden hinnat nousivat 5,2 prosentilla. Verkkokauppojen asiakkaiden määrä kasvaa nopeasti. Erityisen nopeaa verkkokaupan kasvu on ollut elintarvikkeiden tuoteryhmässä, joka kasvoi lähes 150 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Verkkokaupan kasvu vuoden aikana arvioidaan noin 10 prosentiksi (14 %). Yleisimmin verkosta ostetaan matkailupalveluita, matkalippuja sekä pääsylippuja. Tavaroista ostetuimpia ovat vaatteet ja kengät. Polttonestekaupassa käytiin keväällä kovaa hintasotaa erityisesti dieselpolttoaineen kaupassa, joka vaikutti kaikkien toimijoiden kannattavuuskehitykseen. Litramääräisesti bensiinin ja dieselin myynti väheni edellisvuodesta 2,0 prosenttia (- 0,2 %). Majoitus- ja ravitsemispalvelujen liikevaihto kasvoi koko maassa vuoden (11 kk) aikana 6,7 prosenttia. Anniskeluravintoloiden myynnin arvo kasvoi 3,2 prosenttia edellisvuodesta (5,2 %). Ruoan myynti on edelleen kasvanut, mutta alkoholimyynnin osuus laski 3,3 prosentilla. KEHITYS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Pääkaupunkiseudulla väestönkasvu on edelleen ripeää ja ylittää maan keskiarvon. Se selittyy osittain maahanmuuttajilla, joiden osuus kasvusta on lähes 42 prosenttia kuten aikaisemminkin. Kasvu oli ennakkotietojen mukaan henkilöä (15 507) eli 1,3 prosenttia (1,3 %). Toimialueella asui vuodenvaihteessa henkilöä ( ), eli 23,7 prosenttia (23,5 %) koko Suomen väestöstä. Vähittäiskaupan myymälöiden lukumäärä pysyi entisellä tasolla. HOK-Elanto oli viime vuonna uusperustannassa ja laajennuksissa selkeästi alan aktiivisin toimija. Bensiinikaupan kehityksessä pääkaupunkiseudun erityispiirteenä on, että 95 E10 ja 98 E5 -laatuja myydään yhtä paljon, kun suhde muualla maassa on noin 45/55. Ravintola-alalla asiakaspaikkojen määrä kasvoi pääkaupunkiseudulla. Alkuvuosi alkoi lupaavasti, mutta jo kesällä yleinen suhdannetilanne näkyi selvästi heikentyneenä kysyntänä. Matalasuhdanne on myös omiaan lisäämään harmaan talouden toimintaa alalla. KEHITYS S-RYHMÄSSÄ 2012 S-ryhmän muodostavat osuuskaupat ja SOK tytäryhtiöineen. S-ryhmän veroton vähittäismyynti vuonna 2012 oli ,1 miljoona euroa, jossa oli kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 5,0 prosenttia. 6

7 S-ryhmän vähittäismyynnistä osuuskauppojen osuus oli ,3 miljoonaa euroa eli 86,2 prosenttia. Osuuskauppojen vähittäismyynti kasvoi 5,3 prosenttia edellisestä vuodesta. S-ryhmässä oli vuoden lopussa toimipaikkaa, kun niitä oli edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Alueosuuskauppojen lukumäärä oli vuoden 2012 lopussa 21 ja paikallisosuuskauppojen 8. S-ryhmän Bonus maksetaan arvonlisäveron sisältämän myynnin perusteella. S-ryhmän yritysten bonusmyynti oli miljoonaa euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen oli 4 prosenttia. Asiakasomistajille maksettiin bonusta 378,5 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 5 prosenttia. Bonusjärjestelmään kuuluviin osuuskauppoihin liittyi vuoden aikana uutta jäsentä ja niiden kokonaisjäsenmäärä oli vuoden lopussa S-ryhmän henkilöstömäärä oli , missä oli kasvua edellisestä vuodesta henkilöä. Osuuskauppojen henkilömäärä oli ja SOK-yhtymän S-ryhmän investoinnit olivat 573 miljoonaa euroa, kun ne vuotta aikaisemmin olivat 559 miljoonaa euroa. Osuuskauppojen bruttoinvestoinnit olivat 448 miljoonaa euroa ja SOK-yhtymän 125 miljoonaa euroa. HOK-ELANNON VUODEN 2012 TAPAHTUMAT HOK-Elanto jatkoi vuonna 2011 alkanutta mittavaa S-marketketjun uudistamisohjelmaansa. Vuoden aikana peruskorjattiin ja uudistettiin yhteensä 17 jo toimivaa S-markettia ja lisäksi ketjulle avattiin kaksi täysin uutta yksikköä. Näin saatiin päätökseen kaksi vuotta kestänyt uudistus, jolla tehtiin S- marketista entistä herkullisempi. Prismojen lukumäärä pysyi vuoden aikana ennallaan, mutta Hyvinkään Prisma kaksinkertaisti myyntipinta-alansa ja Jumbon Prisma uudistettiin ketjun uusimman konseptin mukaiseksi. Alepa-ketjuun avattiin neljä uutta yksikköä ja vuoden aikana kehitettiin määrätietoisesti ruoan verkkokauppaa. Kauppakassi tarjoaa pääkaupunkiseudulla ruoan verkko-ostamisen mahdollisuuden yli miljoonalle suomalaiselle. Alepan Kauppakassi -palvelu toi kesäkuussa ensimmäisenä Suomessa viivakoodeihin perustuvat mobiiliseinät Helsingin keskustaan. Mobiiliseiniin tuotiin kampanjaluonteisesti otos Alepan tuotteista, joita voi ostaa lukemalla tuotteiden yhteydessä olevat viivakoodit matkapuhelimen avulla. Alepan Kauppakassin mobiiliseinä palkittiin Retail Awards palkinnolla Vuoden verkkokauppa -sarjassa. Marraskuussa käynnistettiin Kannelmäen Prisman yhteydessä Prisma Kauppakassin pilottihanke, jonka yli tuotteen valikoimista voi tilata päivittäiset ruokaostokset kätevästi erilliseen noutopisteeseen tai kotiin toimitettuna Kannelmäen alueelle. Liikennemyymälä- ja polttonestekaupassa Juvankartanon S-marketin yhteyteen avattiin ABC-automaattiasema. Hyvinkään ja Vuosaaren Sataman liikennemyymälöissä sekä Tuomarinkylän Delissä avattiin Alepan päivittäistavara-myymälät, joista Hyvinkää ja Tuomarinkylä palvelevat ympäri vuorokauden. Mechelininkadun Delin yhteyteen avattiin Alepa Mini. Se on Alepa-ketjun suunnittelema ja toteuttama alle 100 neliömetrin myymälätiloihin tarkoitettu uusi myymäläkonsepti. Jumbon Prismassa avattiin ensimmäinen Deli-kahvibaari, joka ei sijaitse polttoainejakelun yhteydessä. Myös ravintoloiden liiketoimintaan investoitiin katsauskauden aikana. Hyvinkään laajentuneeseen Prismakeskukseen avattiin Rosso ja Coffee House. Tikkurilan Rosso uudistettiin, Isossa Omenassa tehtiin merkittävä uudistus Chico s konseptiin ja samassa yhteydessä uudistettiin myös ravintolamaailman muut yksiköt: Coffee House, Wok-Up ja Hesburger. Hautauspalvelu avasi vuoden aikana yhden uuden toimipaikan, joka sijaitsee Espoonlahdessa. LIIKEVAIHTO JA TULOS HOK- Elannon myynti vuodelta 2012 oli miljoonaa euroa (ed.vuosi 2 130M ). Koko HOK-Elanto-konsernin liikevaihto oli näin miljoonaa euroa (1 779 M ), jossa on kasvua 5,5 prosenttia (6,7 %). Vuoden aikana liikevaihtoa kasvattivat suhteellisesti eniten Alepat, Emotionit ja Kodin Terra. Alepan Kauppakassi tuo ruoat kotiovelle tai työpaikalle jopa muutaman tunnin sisällä tilauksesta. Tällä hetkellä 7

8 Konsernin tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 29,4 miljoonaa euroa (26,1 M ). Tulos sisältää kertaluonteisia tuottoja 2,0 miljoonaa euroa (1,9 M ), joista yli puolet käyttöomaisuuden myyntivoittoja, sekä kertaluonteisia kuluja 0,2 miljoonaa euroa (0,4 M ). Konsernin operatiivinen tulos, jossa edellä mainitut erät eivät ole mukana, oli 27,6 miljoonaa euroa (24,7 M ). Tulos oli myös budjetoitua parempi. Konsernin liikevoitto oli 29,5 milj. euroa (28,6 M ) eli 1,6 prosenttia liikevaihdosta (1,6 %). Sijoitetun pääoman tuotto oli 5,8 prosenttia (5,5 %) ja oman pääoman tuotto oli 4,7 prosenttia (4,3 %). HOK-Elanto-konsernin liikevaihto ja liiketulos toimialoittain Liikevaihto 2012 M Kehitys % Liiketulos Liiketulos 2012 M 2011 M Market-kauppa 1 492,8 7,2 % 20,1 17,9 Tavaratalokauppa 79,0-15,8 % - 0,6-1,7 Liikennemyymälä- ja 155,9 3,2 % - 5,2-4,2 polttonestekauppa Ravintolaliiketoiminta 125,6 4,0 % 4,8 4,1 Muu liiketoiminta ja hallinto 23,3 10,0 % 10,3 12,5 HOK-Elanto-konserni yhteensä 1 876,6 5,5 % 29,5 28,6 HOK-Elannon market-kaupan liikevaihto oli 1 492,8 miljoona euroa (1 392,6 M ), jossa kasvua oli 7,2 prosenttia (7,0 %). Liikevaihto kertyi 12 Prisman, 53 S-marketin, 87 Alepan sekä yhden Kodin Terran liiketoiminnasta. Market-kaupan liiketulos oli 20,1 miljoonaa euroa (17,9 M ). Tuloksen paraneminen johtuu määrätietoisen kehitystyön seurauksena syntyneestä liikevaihdon kasvusta ja kulujen hallinnasta. HOK-Elannon markkinaosuus toimialueen päivittäistavarakaupasta kasvoi hieman ja oli 42,1 prosenttia (41,9 %). Tuusulan Kodin Terra onnistui vuoden aikana lisäämään myyntiään niin asiakasomistajille kuin yrityksille. Liikevaihto kasvoi peräti 36 prosenttia. Kodin Terran kehittämisessä on keskitytty erityisesti työ- ja asiakastyytyväisyyden parantamiseen sekä yritysmyynnin kehittämiseen. Tavaratalokaupan liikevaihto oli yhteensä 79,0 miljoonaa euroa (94 M ), jossa oli vähennystä 15,8 prosenttia (+1,5 %). Liikevaihto syntyi kahden Sokos-tavaratalon ja kahdeksan Emotion-myymälän liiketoiminnasta. Tavaratalokaupan liikevaihdon lasku johtuu Sokos Tapiolasta, joka väistyi Tapiolan metroaseman kehittämishankkeen alta vuoden 2011 lopussa. Tavaratalokaupan liiketulos oli - 0,6 miljoonaa euroa (- 1,7 M ). Tavaratalokaupan kehittämis- ja tervehdyttämistoimenpiteet jatkuvat. Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan liikevaihto oli 155,9 miljoonaa euroa (151,1 M ), jossa oli kasvua 3,2 prosenttia (6,8 %). HOK-Elannon ABC-ketjuun kuuluu pääkaupunkiseudulla yhteensä 34 toimipaikkaa (33). Toimialan liiketulos oli - 5,2 miljoonaa euroa (- 4,2 M ). Tuloksen heikentymiseen vaikuttivat polttonestekaupan kova hintakilpailu sekä liikennemyymälä ja Deli -konsepteihin suunnatut kehitysinvestoinnit. S-Yrityskortti lanseerattiin ABC-ketjussa huhtikuussa. Asiakasomistajien asiointikerrat kasvoivat Deleissä vuoden aikana 19 prosentilla ja Deli-konseptin kehittämistä jatketaan edelleen. HOK-Elannon ravintolaliiketoiminnan liikevaihto oli 125,6 miljoonaa euroa (120,7 M ), jossa oli kasvua 4,0 prosenttia (6,1 %). HOK-Elannolla oli vuoden vaihteessa 100 ravintolaa. Ravintoloiden liiketulos oli 4,8 miljoonaa euroa (4,1 M ). Huolimatta kuluttajien heikentyneestä luottamuksesta omaan talouteensa, ravintoloiden liikevaihto on kasvanut ja tulos kehittynyt aiemmalla hyvällä tasolla. Ravintoloiden lukumäärä väheni vuoden aikana neljällä pääosin liiketilojen vuokrasopimusten päättymisen vuoksi. Muun liiketoiminnan liikevaihto, 23,3 miljoonaa euroa kasvoi 10,0 % (11,8 %) edellisestä vuodesta. HOK-Elannon muun liiketoiminnan muodostavat kiinteistöliiketoiminta ja hautauspalvelu. Hautauspalvelu avasi vuoden aikana yhden uuden toimipaikan ja toimistoja on nyt yhteensä 12 eri puolilla toimialuetta. Muun liiketoiminnan liiketulos oli 10,3 miljoonaa euroa (12,5 M ). Siihen sisältyvät myös edellä mainitut kertaluonteiset käyttöomaisuuden myyntivoitot. KONSERNIRAKENNE HOK-Elanto-konserni koostuu emoyritys Helsingin Osuuskauppa Elannosta, HOK-Elanto Liiketoiminta Oy:stä (marketkauppa, tavaratalokauppa, liikennemyymälä- ja polttonestekauppa sekä ravintolaliiketoiminta), HOK-Elanto Palvelu Oy:stä sekä 29 kiinteistöyhtiöstä. Vuoden aikana fuusioitiin 9 kiinteistötytäryhtiöitä Helsingin Osuuskauppa Elantoon konsernirakenteen selkiyttämiseksi. Lisäksi perustettiin yksi kiinteistötytäryhtiö ja ostettiin yhden yhtiön koko osakekanta. Konserniin kuuluu 27 (edellisenä vuonna 28) osakkuusyhtiötä. Osakkuusyhtiöistä merkittävimmät ovat Kauppakes- 8

9 kus Jumbon Vantaalla omistava Kiinteistö Oy Vantaanportin Liikekeskus, josta HOK-Elanto omistaa 27,9 prosenttia sekä S-ryhmän logistiikkakeskukset Oy, josta HOK-Elanto omistaa 20,0 prosenttia. INVESTOINNIT JA KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNIT Vuoden 2012 aikana HOK-Elanto investoi toimipaikkaverkostonsa kehittämiseen 88,0 miljoonaa euroa (76,1 M ). Suurimmat kohteet olivat Kannelmäen kauppakeskuksen kolmannen vaiheen rakentaminen, Hyvinkään Prisman laajennus sekä S-market -ketjun uudistusohjelman toteutus. Käyttöomaisuuden realisointituotot olivat 1,4 miljoonaa euroa (2,7 M ). RAHOITUS Konsernin maksuvalmius on hyvä. Likvidit sijoitukset ja rahavarat olivat vuoden päättyessä 62,7 miljoonaa euroa (85,9 M ). Omavaraisuusaste oli 65,3 prosenttia (63,7 %). Korolliset velat olivat 65,0 miljoonaa euroa (70,0 M ). Nettorahoituskulut olivat 0,4 miljoonaa euroa (2,4 M ). Nettokorkojen vähentyminen johtui HOK-Elannon osakkuusyhtiölleen maksamien rahoitusvastikesuoritusten päättymisestä ja lainojen suojauskulujen pienentymisestä. Käyttämättömiä komittoituja luottoja ja limiittejä oli katsauskauden lopussa 75 M. ASIAKASOMISTAJUUS JA S-PANKKI Uusia asiakasomistajia liittyi vuoden aikana (23 920) ja lisäksi muista osuuskaupoista siirtyi (3 279). Asiakasomistajatalouksien määrä oli kauden lopussa ( ). Toimialueen talouksista 83,3 prosenttia (82,6 %) on osuuskaupan omistajia. Liikevaihdosta 78 prosenttia (79 %) kertyi asiakasomistajien ostoista. Asiakasomistajat saivat Bonusta 71,0 miljoonaa euroa (68,0 M ) eli keskimäärin 1,4 miljoonaa euroa joka viikko. Maksutapaetua he saivat lisäksi 1,2 miljoonaa euroa (0,9 M ) ja osuuspääoman korkoa 1,9 miljoonaa euroa (10 % ja 1,8 M ). Palveluita käyttäviä asiakasomistajia palkittiin näin keskimäärin 143 eurolla /talous (137 ). Vuoden aikana bonuspartnereiden verkosto säilyi lähes ennallaan. Bonuseläinlääkärien määrä pieneni kahdella, kun sopimus päättyi kolmen klinikan kanssa ja solmittiin uusi yhden klinikan kanssa. Bonuseläinlääkäreitä on nyt kolme. HOK-Elannolla on merkittävä yhteistyökumppaneiden verkosto, joka tarjoaa etuja asiakasomistajille. Etupartnereiksi tulivat vuoden 2012 aikana jalkapalloseurat HJK ja FC Honka, Espoon kaupunginteatteri, Musiikkiteatteri Kapsäkki, Kylpylä- ja talviurheilukeskus Serena sekä jääkiekkoseurat HIFK ja Espoon Blues. Suomen ainoa kauppapankki, S-Pankki, tarjoaa edulliset peruspankkipalvelut, helpon verkkopankin ja vuosi- ja kuukausimaksuttoman Visa-kortin. Asiakasomistajataloudelle nämä edut merkitsevät keskimäärin 100 euron vuosittaista lisäarvoa. S-Pankin täyden palvelun toimipisteet sijaitsevat Prismoissa ja Sokoksissa. Koko maassa S-Pankissa olevien yksityishenkilöiden talletusten määrä oli miljoonaa euroa ja asiakkaita oli vuoden lopussa noin lähes 2,6 miljoonaa. S-Pankin myöntämien S-Etukortti Visojen määrä ylitti 1,1 miljoonaa kappaletta. HOK-Elanto omistaa 10 prosenttia S-Pankista. EDUSTAJISTON VAALIT HOK-Elanto on Suomen laajimmin omistettu yritys. Joka neljäs vuosi asiakasomistajat voivat osallistua demokraattiseen päätöksentekoon äänestämällä edustajiston vaaleissa. Viime vuonna vaalit järjestettiin ja vaaleissa oli äänioikeutettuja kaikkiaan HOK-Elanto on maassamme ainoa taho, joka tarjoaa näin laajalle äänestäjäjoukolle mahdollisuuden myös nettiäänestämiseen. HOK-Elannon edustajiston vaaleissa äänesti kaikkiaan asiakasomistajaa. Äänestysaktiivisuus laski 26,8 prosentista 21,0 prosenttiin. Mahdollisuutta äänestää internetin kautta käytti kaikkiaan jäsentä eli 34,6 prosenttia äänestäneistä (edellisissä vaaleissa ja 22 %). HENKILÖSTÖ HOK-Elanto on toimialueensa suurimpia työllistäjiä. Vakituisen henkilökunnan määrä kasvoi 56 henkilöllä edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilökuntaa oli kauden lopussa henkilöä (6 185). HR-strategian tavoitteiden mukaisesti kokoaikaisen henkilöstön lukumäärä kasvoi 91 henkilöllä ja osa-aikaisten aleni 35 henkilöllä, joten kokoaikaisten työntekijöiden osuus henkilökunnasta kasvoi 45 prosenttiin (44 %). Muutettuna kokoaikaisiksi henkilötyövuosiksi henkilökunnan laskennallinen määrä oli henkilöä (4 997). Vuodenvaihteessa 9

10 suljetun Sokos Tapiolan henkilöstö sijoitettiin HOK-Elannon omiin toimipaikkoihin. HOK-Elanto maksoi jälleen tulosbonuksen vakituisille työntekijöilleen edellisvuoden tuloksesta. Tulosbonus vuodelta 2011 maksettiin työntekijälle (5 276) ja se oli suuruudeltaan 1,0 prosenttia (1,5 %) työntekijän vuosiansioista. HOK-Elanto tarjoaa nuorille hyvän vaihtoehdon päästä kiinni työelämään. Yli kolmasosa vakituisesta henkilökunnasta on alle 25-vuotiaita ja heidän lisäkseen viime kesänä noin kaksituhatta nuorta kesätyöntekijää ja työelämään tutustujaa saivat HOK-Elannossa mahdollisuuden ottaa tuntumaa palvelualan työtehtäviin. HOK Elannon henkilöstön työtyytyväisyystutkimukseen vastasi 91 prosenttia henkilöstöstä. Tulosten mukaan kokonaistyytyväisyys on erittäin korkea ja ylittää tilastollisesti erittäin merkitsevästi suomalaisten yritysten keskimääräisen tyytyväisyysta-son kaikilla keskeisillä osa-alueilla. Henkilökunnan työhyvinvointiin on panostettu määrätietoisesti, mikä näkyy sairauspoissaolojen ja ennenaikaisten eläköitymistapausten vähentymisenä. HOK-Elannon sairausajan palkat laskivat edelliseen vuoteen verrattuna 12,7 prosenttia. Henkilöstön laskennallinen määrä kokoaikaisiksi muutettuna toimialoittain oli seuraava: Market-kauppa Tavaratalokauppa Ravintolakauppa Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa Muu liiketoiminta ja hallinto Yhteensä HOK-Elanto on pitkään omalta osaltaan osallistunut maahanmuuttajien työllistämiseen ja kouluttamiseen. Vuoden vaihteessa henkilökuntaan kuului ihmisiä 43 eri maasta. Ammattityövoiman saatavuus ja pysyvyys asettavat haasteita esimiestyölle ja toiminnan kehittämiselle. HOK-Elannossa erityisesti osa-aikaisen henkilöstön vaihtuvuus on suuri. Henkilöstön sitoutuneisuutta edistetään mm. tarjoamalla koulutusmahdollisuuksia ja pitkäjänteistä urasuunnittelua sekä monipuolisia henkilöstöetuja. Henkilöstötyön laatua seurataan useilla mittareilla. Näitä ovat työtyytyväisyys, esimiestyön laatu, lähtötyytyväisyys, henkilöstökulujen osuus liikevaihdosta sekä laskennallinen vaihtuvuus. Vuoden 2012 aikana perehdytettiin uuteen työhön yli tuhat uutta työntekijää, heistä osa verkkokoulutuksen avulla. Kaikkien uusien toimipaikkojen henkilökunnalle järjestettiin avausvalmennukset. Perusammattitaidon varmistamiseen liittyvät mm. perehdyttäminen ja työnopastus, tuote- ja palveluosaaminen, asiakasomistajuus, kassatyöskentely sekä työturvallisuus. Lisäksi huolehditaan jatkuvasti erilaisista viranomaisten edellyttämistä osaamisista, kuten elintarvikehygienia, alkusammutus tai anniskelusäännökset. Vuonna 2012 alle vuoden kestäneiden työsuhteiden osuus työntekijöiden kokonaismäärästä pieneni hieman. Keskimääräinen työsuhteen pituus oli 7,3 vuotta (7,0). Henkilökunnan keski-ikä nousi edellisvuodesta 36 vuoteen (35 v.) ja naisten osuus koko henkilöstöstä oli 74 prosenttia (74 %). HOK-Elannon sairauskassan toiminta käsittää kaikki HOK- Elannon vakituiset osa- ja kokoaikaiset työntekijät. Sairauskassa on osoittautunut työtyytyväisyystutkimuksissa yhdeksi arvostetuimmista henkilöstöeduista. Työnantaja tukee myös taloudellisesti sairauskassan toimintaa. Koko HOK-Elannon henkilöstölle perheineen järjestettiin henkilöstön virkistyspäivä Linnanmäellä. Tilaisuuteen osallistui lähes henkilöä. HOK-Elanto tukee myös henkilökunnan harrastus- ja virkistysmahdollisuuksia tarjoamalla yritysliikuntalippuja. Lisäksi tuetaan toimipaikkojen järjestämiä tilaisuuksia. RISKIENHALLINTA HOK-Elanto-konsernissa harjoitetaan kokonaisvaltaista riskienhallintaa, jossa pyritään tunnistamaan riskitekijät sekä arvioidaan niiden todennäköisyys ja merkittävyys turvallisuuden ja liiketoiminnan kannalta. Vuosittain tehdään sekä konsernin johdon että liiketoimintojen omat riskianalyysit. Toimipaikkojen osalta tehdään riskien ja vaarojen arviointi. HOK-Elannossa kiinnitetään erityistä huomiota asiakkaiden turvallisuuteen sekä henkilöstön työturvallisuuteen ja hyvinvointiin. Jokaisella toimipaikalla on omat ohjeensa ja suunnitelmansa, jotka perustuvat työympäristöön liittyvien 10

11 riskien tunnistamiseen. Ohjeet on yksikkökohtaisesti sopeutettu toimintaan ja olosuhteisiin. Riskienhallinta on osa päivittäistä toimintaa. Tarkoituksena on huolehtia henkilöstön turvallisuusosaamisesta niin, että he osaavat huolehtia asiakkaistamme. Ohjeiden noudattaminen varmistetaan koulutuksella niin, että jokainen HOK-Elannossa työskentelevä tunnistaa riskienhallintavastuunsa. HOK-Elannossa on CMT-ryhmä (Crisis Management Team), joka varautuu yllättäviin liiketoiminnan jatkuvuutta uhkaaviin merkittäviin tilanteisiin kehittämällä kriisitilanteiden johtamisvalmiuksia sekä huolehtimalla liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelusta. Vuoden 2012 riskianalyysin mukaan HOK-Elannon merkittävimmät riskit ovat toimaloille tavanomaisia ja liittyvät kilpailutilanteen hallintaan, uusien toimintamallien kehittämiseen ja pääkaupunkiseudun toimintaolosuhteisiin. Säännöllistä turvatarkastusten suorittamista jatkettiin toimipaikoissa yhteistyössä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiön kanssa. Turvatarkastusten pohjalta on yhdessä voitu kehittää kokonaisvaltaista riskienhallintaa. Tarkastusten tarkoitus on lisätä ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä, jotta vahingot voidaan välttää kokonaan tai niiden aiheuttamat kustannukset minimoida. VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ HOK-Elanto ottaa huomioon toimintansa ympäristövaikutukset kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti osana jokapäiväistä toimintaansa. Se näkyy kiinteistöjen rakentamisessa, hallinnassa ja ylläpidossa. Lisäksi se näkyy energian ja veden käytön sekä jätehuollon organisoinnissa. Ympäristövaikutukset otetaan huomioon myös hankinnan ja logistiikan kehittämisessä. Myös polttonestekaupan ympäristöriskejä arvioidaan. Ympäristöhankkeissaan HOK-Elanto on nostanut esiin erityisesti energiatehokkuuden, joka on eräs merkittävimmistä kaupan keinoista torjua ilmastonmuutosta. Kaupan alalla suurin energiankulutus liittyy kylmätekniikkaan, ilmanvaihtoon ja valaistukseen, joissa useilla pilottihankkeilla haetaan parhaimmat säästötoimenpiteet levitettäväksi koko verkostoon. HOK-Elannon myymälöissä on käytössä reaaliaikainen energiankäytön tuntiseuranta, jonka kautta voidaan tarkastella kulutusta niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä. Seuranta antaa myös mahdollisuuden arvioida toteutettujen energiasäästötoimien vaikuttavuutta. Uudet myymälät on rakennettu entistä energiatehokkaammiksi pilotoiden samalla uusia tekniikoita, kuten hiilidioksidi-kylmälaitoksia, lattialämmitystä, maalämpöä ja lämpöpumppuja. Merkittävimmät säästöt on saatu aikaan kylmälaitteistojen ja kiinteistöjärjestelmien kehittämisellä sekä näiden ohjausjärjestelmien optimaalisella käytöllä. Jätteiden synnyn ehkäisy sekä niiden uudelleenkäyttö ja kierrätys ohjaavat jätehuoltoa. Hävikin hallinta on tärkein keino, jolla jätteiden määrää pystytään vähentämään jo syntyvaiheessa. Maaliskuussa 2011 voimaan tullut EU:n sivutuoteasetus toi vaatimuksia kaupan eläinperäisten jätteiden käsittelylle. Tämän muutoksen myötä lajittelu myymälöissä tehostui. Ympäristövaikutusten vähentämiseen tähtäävää toimintaa koordinoi ympäristö- ja laatupäällikkö. Mittareita ja toimintatapoja kehitetään koko konsernin tasolla. Konsernitasolla toimii erillinen energia-asiantuntija, jolla on tukenaan energiaohjausryhmä. Tuoteturvallisuudesta huolehtiminen on toimipaikkojemme arkeen kuuluvaa vastuullisuutta. Tuoteturvallisuuden tärkeänä työvälineenä toimii elintarvikkeiden omavalvonta. Myymälät tekevät tarvittavat omavalvontakirjaukset suoraan sähköiseen tietokantaan. HYVÄLLÄ MAULLA ON MUOTONSA HOK-Elanto oli yksi WDC hankkeen näkyvimmistä pääyhteistyökumppaneista. Osuuskauppa on tuonut arjen muotoilun esille omassa toiminnassaan ja laajemminkin pääkaupunkiseudun katukuvassa. Teemaa on myös havainnollistettu tuotteilla. Esimerkiksi jokapäiväisen leivän muotovaliot Kaurakakku ja Eloleipä toivat esille yrityksen pitkän historian sekä tuotteiden ja palvelujen merkityksen pääkaupunkiseudun arjessa. Ravintoloissa näkyi vahvasti teemavuoden nimikkosamppanja ja Design-menyyt. Myös Kolmen Sepän terassi uusittiin osana WDC-hanketta. VASTUULLISTA YHTEISTYÖTÄ HOK-Elannon toiminta tähtää asiakasomistajille ja pääkaupunkiseudun kuluttajille tuotettavien palvelujen vastuulliseen kehittämiseen. Kaikissa HOK-Elannon toimipaikoissa jaetta- 11

12 vassa vastuullisuusesitteessä kerrotaan, miten kuluttaja voi tehdä vastuullisia valintoja ostaessaan ja miten osuuskauppa monin eri tavoin luo parempaa arkea alueellaan. HOK-Elanto käyttää vuosittain noin euroa erilaisiin yhteiskunnallisiin yhteistyöhankkeisiin. Yksi niistä on Veikko ja Lahja Hurstin työtä jatkavan yhdistyksen toiminta ruoka-avun jakamiseksi pääkaupunkiseudun asunnottomille ja muille vähäosaisille. Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen kanssa on jo useamman vuoden ajan toteutettu yhteinen Duunisaumaprojekti, jolla on edistetty nuorten valmiuksia hakeutua työelämään. Toiminta laajeni vuoden 2013 alusta myös Espoon nuorisotoimeen. Nuorisotalo Hapen Hattuakatemiassa nuoret tekijät ovat päässeet tuottamaan sisältöä sosiaaliseen mediaan. Nuorisoasiainkeskuksen kanssa HOK-Elannolla on myös yhteinen designpääkaupunkivuoden hanke, jossa järjestetään nuorille kokkauskursseja nuorisotaloilla. SPR:n kanssa syksyllä 2009 käynnistetty yhteistyöhanke LäksyHelppi avustaa erityisesti maahanmuuttajataustaisia koululaisia kotitehtävien teossa. LäksyHelppi-kerhoja on nyt yhteensä 12 koulussa, kerhotilassa ja kirjastossa Helsingissä ja Espoossa. Monikulttuurisuus on osa HOK-Elannon arkea. HOK-Elanto on jo vuosia kouluttanut ja palkannut maahanmuuttajia ja siten edistänyt heidän sopeutumistaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään. Vuonna 2012 käynnistettiin yhdessä Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa Ystäväksi maahanmuuttajaäidille vapaaehtoistoiminta, joka on herättänyt paljon kiinnostusta. HOK-Elanto auttaa myös monien erityisryhmien sopeutumista ja suvaitsevaisuuden lisäämistä työllistämällä mm. kehitysvammaisia ja mielenterveyskuntoutujia. S-ryhmä ja Suomen Palloliitto käynnistivät syksyllä 2011 yhteisen hankkeen, jonka tavoitteena on alueosuuskauppojen tuella pystyttää 100 monitoimikenttää eri puolille Suomea. Ässäkenttä n:o 16 eli toinen HOK-Elannon toimialueen kenttä, valmistui Tuusulaan, Ruukin koululle. HALLINTO HOK-Elanto on lähes omistajallaan Suomen laajimmin omistettu yritys. HOK-Elannon keskeiset hallintoelimet ovat edustajisto, hallintoneuvosto ja hallitus. Hallintoneuvoston puheenjohtajistoon kuuluvat toimitusjohtaja Jorma Bergholm (puheenjohtaja), kansanedustaja Ben Zyskowicz (ensimmäinen varapuheenjohtaja) ja virkamiessihteeri Sallamaari Muhonen (toinen varapuheenjohtaja). He muodostavat hallintoneuvoston puheenjohtajiston myös vuonna Muut hallintoneuvoston jäsenet ovat kauppatieteiden kandidaatti Arto Bryggare, pastori Mika Ebeling, ylikomisario Juha Hakola, eduskuntatoimittaja Seppo Huhta, toiminnanjohtaja Juha Häkkinen, kansanedustaja Pia Kauma, kansanedustaja Merja Kuusisto, valtiotieteen tohtori Pentti Puoskari, apulaiskaupunginjohtaja Piia Rantala-Korhonen, edunvalvontapäällikkö Tatu Rauhamäki, meteorologi Lea Saukkonen, osastonhoitaja Tarja Tenkula ja kansanedustaja Kari Uotila. Henkilökunnan nimeämät edustajat ovat pääluottamusmies Piia Kuusniemi ja marketpäällikkö Raili Parkkinen. Hallituksen muodostavat toimitusjohtaja Matti Niemi (puheenjohtaja), liiketoimintajohtaja Tuula Entelä (varapuheenjohtaja), toimitusjohtaja Antti Pankakoski, professori Matti Pohjola, toimitusjohtaja Harry Salonaho, kauppaneuvos Ulla- Maija Tolonen ja toimitusjohtaja Markku Uitto. Vuonna 2013 hallituksen kokoonpanoon ei tullut muutoksia. Hallitus käynnisti vuoden aikana HOK-Elannon strategian uudistamisen, jossa se tarkasteli nykyistä liiketoimintaa ja palveluja ja kehittämistarpeita sekä businessnäkökulmasta että asiakasomistajan tarpeiden kannalta. Vuoden 2012 tilintarkastajina ovat toimineet KHT Matti Hartikainen, varatilintarkastajanaan KHT Peter Forsell, ja toisena varsinaisena tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Jan Rönnberg. Ernst & Young Oy:lle ei ole valittu varatilintarkastajaa. Samat tilintarkastajat toimivat tilintarkastajina myös vuonna Helsingin Osuuskauppa Elannon toimitusjohtaja on KTM Matti Niemi ja varatoimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen, joka samalla vastaa päivittäis- ja käyttötavarakaupan toimialasta. HOK-Elanto-konsernin johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja Matti Niemi, varatoimitusjohtaja Veli-Matti 12

13 Liimatainen, ravintolakaupan toimialajohtaja Jouko Heinonen, liikennemyymälä- ja polttonestekaupan toimialajohtaja Markku Kuusinen, suunnittelujohtaja Juha Ilvonen, talousjohtaja Laura Oja, henkilöstöjohtaja Antero Levänen ja toimeensa nimitetty kiinteistöjohtaja Jyrki Karjalainen. ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Vuoden 2013 taloustilanne on monin tavoin epävarma. Pääkaupunkiseudun taloudellinen toimeliaisuus ja muuttoliike antavat edellytyksiä vakauteen HOK-Elannon päätoimialalla. Suomen suhdannenäkymät heijastelevat euroalueen yleiskehitystä. Kuluttajien ostovoiman kasvu hiipuu. Palkkojen kehitys on maltillista matalista palkkaratkaisuista ja palkkaliukumien supistumisesta johtuen. Myös heikkenevä työllisyys leikkaa palkkasumman kasvua. Reaalitulojen kasvu jääkin vaimeaksi, kun sekä tulo- että arvonlisäverotus kiristyvät. Toisaalta matalana säilyvä korkotaso ja säästämisasteen lasku lisäävät kotitalouksien kulutusmahdollisuuksia. Heikosta suhdannenäkymästä huolimatta yksityisen kulutuksen määrän arvioidaan kasvavan lievästi kuluvana vuonna. HOK-Elannon liikevaihto kasvaa lähes 2 miljardiin euroon. Investointien arvioidaan vuonna 2013 olevan noin 115 miljoonaa euroa, minkä seurauksena konsernin operatiivinen tulos tulee heikkenemään vuoden 2012 tasosta. HOK-Elanto osti päivätyllä yrityskaupalla Oy Center-Inn Ab:n osakekannan. Kaupan myötä HOK-Elannolle siirtyi 10 ravintolaa, jotka sijaitsevat Helsingin ydinkeskustassa ja Vantaan Flamingo -liikekeskuksessa. Oy Center Inn Ab jatkaa Helsingin Osuuskauppa Elannon tytäryhtiönä. Yrityksessä työskentelee vakituisesti 130 ravintola-alan ammattilaista, joiden työsuhteet jatkuvat. Kannelmäen Kauppakeskus Kaaren kolmas vaihe valmistuu loppusyksystä ja silloin kauppakeskukseen avataan muun muassa uusi kauppakeskusympäristöön suunniteltu Sokos, 10 erilaista ravintolakonseptia ja nykyisten toimijoiden lisäksi yli 40 muun palveluntarjoajan liiketilat. Alepa-ketjun peruskunnostus viedään läpi seuraavan kahden vuoden aikana. Vuonna 2013 uusitaan yhteensä noin 40 myymälää. Alepa Viherlaaksossa käynnistettiin tammikuussa pilottihanke, jossa Kauppakassi-palvelu on yhdistetty noutoon Postin pakettiautomaatista. Tammikuussa pikakassapalvelun pilottihanke laajeni myös S-market Ympyrätaloon. HOK-Elanto valmistautuu kehittämään Hakaniemen torin kulmassa sijaitsevia liiketilojaan osana alueen kokonaisvaltaista kehittämishanketta. Useamman vuoden kestävillä kehittämis- ja peruskorjaustoimenpiteillä on vaikutusta Sokos Hakaniemen liiketoimintaan vuoden 2014 aikana. Jotta nykyisen toiminnan muutokset ja tulevaisuuden hankkeet voidaan mahdollisimman kattavasti hoitaa sisäisillä rekrytoinneilla, sekä Sokos Hakaniemen että Sokos Helsingin henkilökuntien kanssa käynnistettiin yhteistoimintaneuvottelut, minkä seurauksena henkilökunnan työsuhteet jatkuvat, mutta toimenkuviin saattaa tulla muutoksia Uusia Prismoja suunnitellaan Lommilaan, Hakunilaan, Myyrmäkeen, Tuusulaan, Mäntsälään, Klaukkalaan ja Marja- Vantaalle. Lisäksi on suunnitteilla uusia S-market- ja Alepa-yksiköitä. Pääkaupunkiseudun Kodin Terra -verkostoa suunnitellaan laajennettavaksi Helsingin Konalaan, Espoon Nihtisiltaan ja Vantaan Porttipuistoon. S-ryhmän verkkokaupan kehittäminen jatkuu. Tavoitteena on monikanavainen toimintamalli, jossa verkkokauppa ja kivijalkamyymälä yhdistyvät. kauppa kassi Sinun kauppasi netissä 13

14 TULOSLASKELMA HOK-ELANTO TULOSLASKELMA Konserni (1000 ) Osuuskauppa (1000 ) Liite LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot MATERIAALIT JA PALVELUT Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ulkopuoliset palvelut HENKILÖSTÖKULUT 4 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut POISTOT JA ARVONALENTUMISET LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT Toimitilavuokrat Muut kulut LIIKEYLIJÄÄMÄ Osuus osakkuusyritysten tuloksista (+/-) Rahoitustuotot ja -kulut (+/-) YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät (+/-) YLIJÄÄMÄ ENNEN VEROJA Tilinpäätössiirrot (+/-) Tuloverot (+/-) Vähemmistöosuudet (+/-) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ

15 TASE VASTAAVAA Konserni (1000 ) Osuuskauppa (1000 ) PYSYVÄT VASTAAVAT Liite Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Osakkuusyritysosakkeet Muut sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset 17 Laskennallinen verosaaminen Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTATTAVAA Konserni (1000 ) Osuuskauppa (1000 ) OMA PÄÄOMA Liite Osuuspääoma Vararahasto Muut rahastot Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä Tilinpäätössiirtojen kertymä Vähemmistöosuudet Pakolliset varaukset VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Laskennallinen verovelka Lyhytaikainen vieras pääoma

16 RAHOITUSLASKELMA Konserni (1000 ) Osuuskauppa (1000 ) LIIKETOIMINTA Liikeylijäämä Oikaisut liikeylijäämään (1) Käyttöpääoman muutos (2) Liiketoiminnan rahavirta ennen rah.eriä ja veroja Lyhytaikaisten saamisten lisäys (-)/vähennys(+) Lyhytaikaisten sijoitusten muutos Maksetut korot ja muut rahoituskulut Saadut korot ja muut rahoitustuotot Maksetut tuloverot Liiketoiminnan rahavirta INVESTOINNIT Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Ostetut tytäryhtiöosakkeet Investoinnit muihin osakkeisiin Myönnetyt lainat Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luov.tulot Luovutustulot osakkeista Lainasaamisten takaisinmaksut Saadut osingot investoinneista Investointien rahavirta RAHOITUS Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+)/vähennys(-) Osuuspääoman lisäys Maksetut osuuspääoman korot Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos, lisäys(+)/vähennys(-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Oikaisut liikeylijäämään (1) Pysyvien vastaavien myyntivoitot(-) ja tappiot (+) Poistot ja arvonalentumiset Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua Käyttöpääoman muutos (2) Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos Vaihto-omaisuuden muutos Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos

17 Liikevaihto Milj. Toiminnan tulos Milj Bruttoinvestoinnit Milj. Asiakasomistajataloudet Liikevaihto ketjuittain 2012 ABC 9% Alepa 18% Ravintolat 7% Sokos ja Emotion 6% Kodin Terra 1% Prisma 31% S-market 30% Konsernin tase vastaavaa Milj. 800 Konsernin tase vastattavaa Milj Pysyvät vastaavat Saamiset Rahoitusomaisuus Vaihtoomaisuus Oma pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. verovelan) Vähemmistöos. ja varaukset Lyhytaikainen vieras pääoma 17

18 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Helsingin Osuuskauppa Elanto (HOK-Elanto) hoitaa konsernin rahoitus-, talous-, kiinteistö-, markkinointi-, henkilöstö- ja jäsenhallintotehtävät. Myös konsernin kiinteistöjen, koneiden ja kaluston hankinta, rahoitus ja omistus on keskitetty emoyritykselle. HOK-Elanto myy säännöllisesti hallintopalveluita ja vuokraa kalustoja ja toimitiloja tytäryhtiöilleen ja jossain määrin myös konsernin ulkopuolelle. Nämä hallintopalveluiden myyntituotot ja vuokratuotot kirjataan HOK-Elannon liikevaihtoon. EDELLISEN TILIKAUDEN VERTAILUKELPOISUUS Tulos sisältää kertaluonteisia tuottoja 2,0 miljoonaa euroa (1,9 M ), joista yli puolet on käyttöomaisuuden myyntivoittoja, sekä kertaluonteisia kuluja 0,2 miljoonaa euroa (0,4 M ). PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen muuttuvien menojen mukaiseen hankintamenoon vähennettynä vuosittain kirjanpidossa tehdyillä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaisten poistojen ja kirjattujen poistojen erotus esitetään konsernin yhtiöiden tuloslaskelmissa tilinpäätössiirtona ja niiden taseissa mainittujen poistojen kertynyt erotus yhtenä eränä tilinpäätössiirtojen kertymässä. Pysyvien vastaavien poistamattoman hankintamenon pysyvät arvonalentumiset on kirjattu kuluksi arvonalentumisina. Pysyvien vastaavien tasearvoihin ei sisälly arvonkorotuksia. Suunnitelman mukaiset poistot perustuvat aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden alkuperäiseen hankintamenoon ja arvioituun taloudelliseen pitoaikaan. Poistot on laskettu kohteen käyttöönottokuukautta seuraavan kuukauden alusta. Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat: vuosia Atk-ohjelmien ja muiden oikeuksien käyttöoikeudet 4 Liikearvo, konserniliikearvo 5 Atk-ohjelmat 5 Muut pitkävaikutteiset menot 5 Rakennukset 25 Säiliöt ja muut rakennelmat 10 Koneet ja kalustot ravintolakalusto 5 päivittäis- ja erikoistavarakalusto 5 atk-laitteistot ja konttorikalusto 5 kuljetuskalusto 5 rakennusten koneet ja laitteet 5 toimipaikkojen kassajärjestelmät 3 Muut aineelliset hyödykkeet 10 Kestopäällysteet 10 TOIMITILAVUOKRAT Toimitilavuokriin kirjataan toimipaikkojen vuokrauksesta syntyvät vuokrakulut. Niihin liittyvistä pitkäaikaisista vuokrasopimuksista syntyvät vuokravastuut on esitetty liitetiedoissa. Suurimpia vuokrauskohteita ovat Itäkeskuksen, Sellon ja Viikin Prismat. KALUSTON VUOKRAUS JA LEASING Helsingin Osuuskauppa Elanto vastaa koko konsernin osalta koneiden ja kaluston hankinnasta ja rahoituksesta. Emoyhtiö omistaa ko. omaisuuden ja vuokraa sitä tytäryhtiöilleen. Konserniyritysten leasing-maksut käsitellään liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyvinä kaluste- ja tarvikekuluina. VAIHTO-OMAISUUS Vaihto-omaisuus on kirjattu muuttuvien menojen mukaiseen hankintahintaan tai jälleenhankintahintaan tai tätä alempaan todennäköiseen luovutushintaan alinta arvoa käyttäen. SAAMISET, RAHOITUSVARAT JA VELAT Saamiset on arvostettu nimellisarvoon tai kuitenkin enintään todennäköiseen arvoon, velat nimellisarvoon ja rahoitusomaisuuteen kuuluvat rahoitusarvopaperit ja muut sellaiset rahoitusvarat hankintamenoon tai tätä alempaan todennäköiseen luovutushintaan. Ulkomaan rahan määräisiä saatavia ja velkoja ei tilinpäätöspäivänä ollut. ELÄKEJÄRJESTELYT Konserniin kuuluvien yhtiöiden henkilökunnan sekä lakisääteinen eläketurva että tätä täydentävä vapaaehtoinen lisäeläketurva on hoidettu ulkopuolisissa eläkevakuutusyhtiöissä. Eläkemenot kirjataan kuluiksi kertymisvuonna. RAHOITUSLASKELMA Rahoituslaskelmat on laadittu Kirjanpitolautakunnan yleisohjeen mukaista epäsuoraa rahoituslaskelmamuotoa soveltaen. Rahavaroihin sisältyvät rahojen ja pankkisaamisten lisäksi lyhytaikaiset SOK:n yritystodistukset. Jäsenen oikeus jaettuun ylijäämään (ylijäämän palautus ja osuuspääoman korko) vanhentuu viiden vuoden kuluttua osuuskunnan kokouksen päätöksessä mainitusta eräpäivästä. Vanhentuneen osuuspääoman korkovelan tuloutus on käsitelty liikeylijäämän oikaisuna. 18

19 KORKOJOHDANNAISET Korkojohdannaiset on tehty velkojen suojaustarkoituksessa. Suojaustarkoituksessa solmitusta korkojohdannaisista kertyneet korkotuotot ja -kulut sekä suojaustarkoituksessa solmittujen korko-optioiden preemiot jaksotetaan sopimusajalle oikaisemaan suojattavan instrumentin korkokulua tai -tuottoa. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätöksen laajuus ja konsernirakenteen muutokset Konsernitilinpäätökseen sisällytetään emo-osuuskunnan lisäksi kaikki tytäryhtiöt eli yritykset, joissa HOK-Elannolla on välittömästi tai välillisesti enemmän kuin puolet osakkeiden tuottamista äänistä sekä kaikki osakkuusyritykset, joissa HOK- Elannolla on merkittävä, vähintään 20 %:n omistusosuus ja äänivalta. Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yritykset konsernin omistusosuuksineen on esitetty taseen vastaavien liitetiedoissa. Vuoden 2012 aikana Helsingin Osuuskauppa Elanto osti Kiinteistö Oy Espoon Kutojantie 1:n koko osakekannan, perusti Kiinteistö Oy Keravan Kauppakaari 17 nimisen yhtiön ja myi osakkuusyhtiö Tenniskujan Liike Oy:n osakkeet. Lisäksi konsernirakenteen selkiyttämiseksi 9 kiinteistötytäryhtiötä sulautui emoonsa Helsingin Osuuskauppa Elantoon. Konsernitilinpäätöksen laskentaperiaatteet Konsernin sisäinen osakeomistus on tilinpäätöksessä eliminoitu hankintamenomenetelmän mukaan, jolloin tytäryhtiöosakkeiden hankintameno on eliminoitu hankintahetken omia pääomia vastaan. Tytäryhtiöiden hankintamenon ja hankittua uutta omaisuutta vastaavan oman pääoman ero on valtaosin kohdistettu rakennuksiin ja maa-alueisiin. Rakennuksiin kohdistetut konserniaktiivat ja passiivat poistetaan/tuloutetaan omaisuuserän poistosuunnitelman mukaan. Osakkuusyhtiöt on yhdistetty pääomaosuusmenetelmällä. Konsernin omistusosuuden mukainen osuus osakkuusyhtiöiden tilikauden tuloksesta ja oman pääoman muutoksesta on esitetty omana eränään. Konsernin 27 osakkuusyhtiöstä merkittävimmät ovat Kiinteistö Oy Vantaanportin Liikekeskus sekä S-ryhmän logistiikkakeskukset Oy. Vähemmistöjen osuudet konsernin omasta pääomasta ja tuloksesta on erotettu ja esitetty erikseen tilinpäätöksessä. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa on eliminoitu konsernin sisäiset tuotot ja kulut, sisäinen voitonjako, käyttöomaisuuden sisäiset myyntivoitot sekä keskinäiset saamiset ja velat. Konsernitilinpäätöksessä vaihto-omaisuuteen ei sisälly sisäistä katetta. LASKENNALLISET VEROT HOK-Elanto-konserniin liittyvät laskennalliset verot on kirjattu alla kerrottujen periaatteiden ja kirjanpitolautakunnan yleisohjeen mukaisesti. Yhdistelytoimenpiteistä aiheutuva laskennallinen verovelka ja -saaminen sisältyy konsernitaseen laskennalliseen verovelkaan ja -saamiseen sekä niiden muutos konsernituloslaskelman laskennallisen verovelan ja -saamisen muutokseen. Varovaisuuden periaatteen mukaisesti konsernitaseeseen sisältyy laskennallinen verovelka kokonaisuudessaan ja laskennallinen verosaaminen arvioidun todennäköisen saamisen suuruisena. Laskennassa on käytetty eduskunnan hyväksymää ja vahvistettua 24,5 prosentin verokantaa. Erillistilinpäätöksissä esitetyt tilinpäätössiirtojen kertymät on konsernitaseessa jaettu laskennalliseksi verovelaksi ja omaksi pääomaksi ja niiden muutos on esitetty konsernituloslaskelmassa. Verotettavaan tuloon palautettavat poistot (hyllypoistot) on em. laskennallista verovelkaa laskettaessa otettu huomioon vähentävänä tekijänä. Konserniyhtiöiden pakollisista varauksista ja vahvistetuista tappioista johtuva laskennallinen verosaaminen on esitetty konsernitaseessa ja sen muutos konsernituloslaskelmassa. Kiinteistötytäryhtiöissä, joissa on vähemmistöomistusta, rakennuksista tehdään yhtiötasolla tuloksen mukaiset poistot. Konsernitasolla yhtiöistä on kuitenkin kirjattu suunnitelman mukaiset poistot, joihin sisältyviin kertyneisiin lisäpoistoihin 4,6 miljoonaa euroa, ei ole otettu huomioon. Konsernin sisäiset käyttöomaisuuden myyntivoitot ovat pääsääntöisesti syntyneet ennen vuotta 1989, jolloin ko. erät eivät olleet veronalaisia. Siten näiden sisäisten katteiden eliminoinnissa ei ole syntynyt laskennallista verosaamista. Lisäksi konsernissa on osakkeisiin kohdistuva sisäinen myyntivoitto 6,4 milj. euroa, josta laskennallista verosaamista ei ole kirjattu, koska sen realisoituminen ei ole todennäköistä. Osakkeista, maa-alueista ja rakennuksista tehdyistä, mutta verotuksessa vähentämättömistä arvonalennuksista, yhteensä 5,4 milj. euroa (5,5 milj. euroa), ei ole kirjattu laskennallista verosaamista, koska sen realisoitumista ei pidetä todennäköisenä. Kohdistetuista konserniaktiivoista ja passiivoista (yhteensä 4,5 miljoonaa euroa netto) ei ole kirjattu laskennallista veroa, koska syntyneet konserniaktiivat ja passiivat ovat kokonaisuudessaan kohdistettu liiketoiminnan kannalta keskeisiin rakennuksiin ja maa-alueisiin, joita ei ole tarkoitus luovuttaa konsernin ulkopuolelle. 19

20 HOK-ELANTO TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Konserni (1000 ) Osuuskauppa (1000 ) TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1. Liikevaihto toimialoittain Marketkauppa Tavaratalokauppa Ravintolaliiketoiminta Polttoneste- ja liikennemyymäläliiketoiminta Muu liiketoiminta ja hallinto Yhteensä Liiketoiminnan muut tuotot Käyttöomaisuuden myyntivoitot Muut liiketoiminnan muut tuotot Yhteensä Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Yhteensä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä Henkilöstön ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot esitetty kohdassa Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä Yhteensä Poistojen ja poistoeron muutosten tase-eräkohtainen erittely sisältyy taseen liitetietojen pysyvien vastaavien ja tilinpäätössiirtojen kertymän erittelykohtiin. 6. Liiketoiminnan muut kulut Vapaaehtoiset henkilösivukulut Kiinteistö-, kalusto- ja tarvikekulut Markkinointi-, hallinto- ja muut kulut Yhteensä Toimitilavuokrat on esitetty omana eränä tuloslaskelmassa. 7. Tilintarkastajan palkkiot Tilintarkastuspalkkiot Todistukset ja lausunnot 1 Muut palkkiot 58 Tilintarkastajan palkkiot yhteensä Pakollisten varausten lisäys(-) tai vähennys(+) Vajaakäytössä oleviin tiloihin kohdistuvat vuokramenojen vähennykset Rakennusten purkukustannusten lisäykset Maanpuhdistuskulujen vähennykset Muiden pakollisten varausten vähennykset 300 Yhteensä

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Sponda Oyj Pörssitiedote 7.8.2003 klo 9.00

Sponda Oyj Pörssitiedote 7.8.2003 klo 9.00 Sponda Oyj Pörssitiedote 7.8.2003 klo 9.00 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2003 SPONDAN VUOKRAUSTOIMINNAN TULOS VAKAA Spondan 6 kuukauden tulos oli 16,7 (86,5) milj. euroa. Vuokratuotoista muodostuva liikevaihto

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_180314.indd 1 18.3.2014 11.04

Vuosikertomus 2013. HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_180314.indd 1 18.3.2014 11.04 Vuosikertomus 2013 1 HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_180314.indd 1 18.3.2014 11.04 HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_180314.indd 2 18.3.2014 11.04 VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ Konsernin tunnusluvut 4 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011 SISÄLTÖ. Konsernin tunnusluvut 4. Toimitusjohtajan tervehdys 5. Hallituksen toimintakertomus 6. Tilinpäätös 31.12.

VUOSIKERTOMUS 2011 SISÄLTÖ. Konsernin tunnusluvut 4. Toimitusjohtajan tervehdys 5. Hallituksen toimintakertomus 6. Tilinpäätös 31.12. Vuosikertomus 2011 1 VUOSIKERTOMUS 2011 SISÄLTÖ Konsernin tunnusluvut 4 Toimitusjohtajan tervehdys 5 Hallituksen toimintakertomus 6 Tilinpäätös 31.12.2011 14 Tilinpäätöksen liitetiedot 18 Ylijäämän käyttäminen

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Tee HOK:ia esittelevä PowerPoint-esitys.

Tee HOK:ia esittelevä PowerPoint-esitys. Tee HOK:ia esittelevä PowerPoint-esitys. Esityksessä tarvittavat tekstit ja kuvat löytyvät harjoituskansiosta. 1. Aloita uusi esitys 2. Lisää esitykseen teksti tiedostosta HOK_esitys_teksti.doc Lisää Diat

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS)

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) 24.06.2010 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS:STÄ SUOMALAISIIN TILINPÄÄTÖSPERIAATTEISIIN

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %.

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %. TIEDOTE 10.8.2015 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 22,8 (vuonna 2014 vastaavalla ajanjaksolla 30,2 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 2006 24,1 Meur, kun se oli

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa.

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa. 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää Alakonsernin emoyhtiö on Yritys S, kotipaikka Paikka. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.08.2014 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 130 TEUR (88 TEUR).

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 Talentum-konserni on 1.1.2005 siirtynyt taloudellisessa raportoinnissaan

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot