V U O S I K E R T O M U S

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 4"

Transkriptio

1 V U O S I K E R T O M U S

2 1 VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO SIJOITUSTOIMINNAN KATSAUS TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE... 3 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS VOITONJAKOEHDOTUS... 3 SIEVI CAPITAL OYJ:N TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUONNA OSAKASREKISTERI... 3 YLEISTÄ... 4 VUOSI 2014 LUKUINA... 4 SIEVI CAPITAL OYJ LYHYESTI... 4 SIEVI CAPITAL OYJ:N AVAINLUVUT... 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 5 SIEVI CAPITAL OYJ:N OSAKKUUS- JA OMISTUSYHTIÖT... 6 SIJOITUSSTRATEGIA... 9 PÄÄOMASIJOITUKSET... 9 FINANSSISIJOITUKSET... 9 SIEVI CAPITAL OYJ:N OSAKEPÄÄOMA JA OMISTUSRAKENNE... 9 SIEVI CAPITAL OYJ, HALLITUS SIEVI CAPITAL OYJ, ORGANISAATIO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TULOSLASKELMA, IFRS TASE, IFRS RAHAVIRTALASKELMA, IFRS LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, IFRS IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, IFRS TUNNUSLUVUT, IFRS SIEVI CAPITAL OYJ TULOSLASKELMA, FAS SIEVI CAPITAL OYJ TASE, FAS RAHOITUSLASKELMA, FAS TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS... 52

3 2 OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS TILINTARKASTUSKERTOMUS CORPORATE GOVERNANCE HALLITUS JA VALIOKUNNAT SISÄPIIRIHALLINTO TILINTARKASTAJA TIEDOTTAMINEN YHTIÖJÄRJESTYS... 74

4 3 TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE Varsinainen yhtiökokous 2015 Sievi Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina yhtiön pääkonttorissa Sievissä alkaen klo 13:00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaisesti julkaistussa yhtiökokouskutsussa mainitut asiat, jotka on esitetty lisäksi yhtiön yhtiökokousta koskevassa pörssitiedotteessa ja yhtiön internet-osoitteessa Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty viimeistään Sievi Capital Oyj:n osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajien on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään klo mennessä joko kirjallisesti osoitteeseen Sievi Capital Oyj, Unioninkatu 20 22, Helsinki, puhelimitse numeroon , tai sähköpostitse Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Voitonjakoehdotus Osinkoa ehdotetaan jaettavaksi 0,10 euroa/osake vuodelta Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Sievi Capital Oyj:n taloudellinen informaatio vuonna 2015 Sievi Capital Oyj:n hallitus on päättänyt julkaista vuonna 2015 arvopaperimarkkinalain 2 luvun 5 c :n mukaiset johdon osavuotiset selvitykset vuoden kolmelta ja yhdeksältä kuukaudelta julkistettavien osavuosikatsausten sijaan. Päätöstä tehtäessä Sievi Capital Oyj:n markkina-arvo on alle 150 miljoonaa euroa, joten valtiovarainministeriön asetuksessa määritellyt edellytykset johdon osavuotisen selvityksen antamiselle osavuosikatsauksen sijasta täyttyvät. Vuonna 2015 Sievi Capital Oyj julkistaa johdon osavuotiset selvitykset ja osavuosikatsauksen seuraavasti: - Johdon osavuotinen selvitys tiistaina Osavuosikatsaus tiistaina Johdon osavuotinen selvitys torstaina Taloudelliset katsaukset julkaistaan suomeksi. Ne julkaistaan yhtiön kotisivuilla osoitteessa Julkaisuja voi lisäksi tilata osoitteesta Sievi Capital Oyj, Unioninkatu 20-22, Helsinki sekä puhelimitse Yhtiön kotisivuilta löytyy myös julkaisuhistoria, kaikki vuonna 2014 julkaistut katsaukset ja tiedotteet. Osakasrekisteri Osakkeenomistajia pyydetään ilmoittamaan nimen- ja osoitteenmuutokset sille pankille, pankkiiriliikkeelle tai Euroclear Finland Oy:lle, joka kunkin osakkaan valitsemana tilinhoitajayhteisönä hallinnoi osakkeenomistajan arvo-osuustiliä.

5 4 YLEISTÄ Vuosi 2014 lukuina Tilikauden IFRS tulos oli -1,4 (0,1) milj. euroa. Tulos per osake oli -0,02 (0,00) euroa. Osinkoa maksettiin 0,35 euroa osakkeelta. Vuoden lopussa substanssiarvo per osake oli 1,16 euroa (1,54 euroa vuonna 2013). Hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 0,10 euroa/osake. Sievi Capital Oyj lyhyesti Sievi Capital Oyj on pörssilistattu (NASDAQ OMX Helsinki) sijoitusyhtiö, jonka tehtävänä on hallinnoida konsernin varallisuutta tehokkaasti ja riskejä hajauttaen. Sijoitusyhtiö sijoittaa varojaan kannattaviin ja kasvupotentiaalia omaaviin yhtiöihin ja kasvattaa sijoituskohteidensa arvoa aktiivisen omistajaohjauksen kautta. Sievi Capital Oyj:n sijoitukset jakautuvat strategisiin sijoituksiin, finanssisijoituksiin ja muihin sijoituksiin kuten kiinteistöihin. Strategisia sijoituksia voidaan tehdä listattuihin tai listaamattomiin yhtiöihin toimialasta riippumatta. Strategisten sijoitusten pitoaika ja resurssien kohdistaminen määräytyy tapauskohtaisesti omistajastrategian perusteella. Sijoituksia tehdään vakavaraisiin ja kilpailukykyisiin yhtiöihin joilla on jo vankkaa näyttöä ansaintalogiikkansa toimivuudesta. Sijoituksia arvioidessa painotetaan riski/tuotto-suhdetta sekä sijoituksen sopivuutta portfolion kannalta. Sijoituskohteista hankitaan merkittävä osuus, jolla saavutetaan vaikutusmahdollisuus kohdeyhtiön kehittämiseen ja strategiaan. Sijoitusyhtiö voi tehdä finanssisijoituksia mm. osakkeisiin, ETF-instrumentteihin, strukturoituihin tuotteisiin, yrityslainoihin sekä muihin korkosijoituksiin. Sijoitustoimintaa tehdään pitkäjänteisesti hallituksen asettamien strategisten ja taktisten allokaatiorajojen puitteissa. SIEVI CAPITAL OYJ:N AVAINLUVUT TUNNUSLUKU * 2011* tilikauden voitto, MEUR -1,4-0,02 4,7-3,1 omavaraisuusaste-% 92,8 94,1 96,1 95,1 NAV/osake, EUR 1,16 1,54 1,6 1,52 tulos/osake, EUR -0,02 0 0,08-0,08 sijoitetun pääoman tuotto-% -2,1 0,1 6,9-6,9 *Huom. Sievi Capital Oyj on ottanut IFRS 10:n (Konsernitilinpäätös) käyttöön takautuvasti standardin siirtymäsääntöjen mukaan lähtien. Tilikauden 2014 tilinpäätös on laadittu uusien laskentaperiaatteiden mukaan ja samalla edellisen tilikauden 2013 vertailutiedot on oikaistu vastaamaan uusia laskentaperiaatteita. NAV/osake on vertailukelpoinen koko aikasarjalta , eikä kyseiseen tunnuslukuun ole yllä olevassa taulukossa sovellettu IFRS 10:tä (Konsernitilinpäätös) takautuvasti.

6 5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Päättynyt tilikausi oli Sievi Capital Oyj:n kolmas itsenäinen tilikausi. Tilikaudella 2014 Sievi Capital Oyj kasvatti strategisten sijoitusten portfoliotaan ostamalla Finelcomp Oy:n osakekannan syyskuussa. Finelcompin kehitys ja haltuunotto sujui suunnitelmien mukaisesti ja ongelmitta. Muista strategisista sijoituksista erityisen hyvin kehittyivät mm. iloq Oy ja IonPhasE Oy. Kokonaisuutena Sievi Capital Oyj:n osakkeen substanssiarvoon vaikuttivat tilikaudella positiivisesti edellämainittujen yhtiöiden suotuisa kehitys sekä listatuista yhtiöistä Efore Oyj:n markkina-arvon nousu. Loppuvuoden aikana poliittisen riskin realisoituminen Venäjällä sekä Norjan kruunun heikentyminen suhteessa euroon olivat substanssiarvon kannalta merkittävimmät negatiiviset tekijät. Tilinpäätöshetkellä suoraan lähialueiden poliittiseen kehitykseen liittyvää riskiä ei enää ollut portfoliossa merkittävästi. Muita merkittäviä tapahtumia vuoden 2014 aikana olivat Jussi Capital Oy:n tekemä julkinen ostotarjous Sievi Capital Oyj:n koko osakekannasta sekä ylimääräinen osingonjako. Vuosi 2015 on alkanut lupaavasti markkinoiden toivuttua ainakin hetkellisesti loppuvuoden laskupiikistä. Sievi Capital Oyj:n vahva taloudellinen asema mahdollistaa jatkossakin yhtiön aktiivisen sijoitustoiminnan harjoittamisen talouden heilahteluista riippumatta. Alkaneella tilikaudella 2015 Sievi Capital tulee edelleen jatkamaan valitsemallaan strategialla ja tekemään aktiivisia enemmistösijoituksia menestyviin pk-yrityksiin Pohjoismaissa. Pääomasijoituksissa keskitytään yhtiöihin, joilla jo on vankkaa näyttöä ansaintalogiikkansa toimivuudesta. Sijoituskohteista hankitaan merkittävä osuus, jolla saavutetaan vaikutusmahdollisuus kohdeyhtiön kehittämiseen, ohjaamiseen ja strategiaan. Varaudumme edelleen jatkamaan portfolion painopisteen siirtämistä hallitusti finanssisijoituksista strategisiin pääomasijoituksiin. Heikki Vesterinen Toimitusjohtaja Sievi Capital Oyj

7 6 SIEVI CAPITAL OYJ:N OSAKKUUS- JA OMISTUSYHTIÖT Kitron ASA (KIT) (Sievi Capital Oyj:n omistusosuus 33,0 %) on norjalainen pörssinoteerattu sopimusvalmistaja, joka toimii viidellä eri asiakassegmentillä. Asiakassegmenttejä ovat meri- ja öljyteollisuus, perusteollisuus, puolustusvälineteollisuus, sairaala- ja terveydenhuoltolaiteteollisuus sekä data- ja telekommunikaatioteollisuus. Kitronilla on tehtaita ja tuotantoa Norjan ohella Ruotsissa, Liettuassa, Saksassa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Lisätietoa: Kuvat: Kitron ASA iloq Oy (Sievi Capital Oyj:n omistusosuus 23,1 %) kehittää, valmistaa ja markkinoi patentoituja korkean turvallisuustason elektronisia ja paristovapaita lukitusratkaisuja, jotka yhdistävät nykyaikaisen mekatroniikan sekä tietoliikenne- ja ohjelmistoteknologian. iloqin kehittämä lukitusjärjestelmä on maailmanlaajuisesti ainoa digitaalinen lukitusjärjestelmä, joka tuottaa tarvitsemansa energian avaimen työntöliikkeestä. iloq-lukitusjärjestelmä on käytössä yli 1500:ssa kohteessa, joissa on yhteensä noin lukkoa ja avainta. Tuotteet myydään iloq Partnereiden kautta, joita yhtiöllä on yli 250 ja näillä toimipisteitä yhteensä yli 300. Lisätietoa: Kuvat: iloq Oy

8 7 IonPhasE Oy (Sievi Capital Oyj:n omistusosuus 35,8 %) kehittää ja valmistaa korkealuokkaisia puolijohtavia polymeerejä, jotka auttavat hallitsemaan muovituotteiden staattista pintasähköisyyttä. IonPhasE:n tuotteita hyödynnetään eri teollisuuden aloilla kuten kemian-, auto- ja tietoliikenneteollisuudessa sekä kuluttajaelektroniikassa. Patentoituun omaan teknologiaan perustuen IonPhasE valmistaa IonPhasE IPEpolymeerejä. Lisätietoa: Kuvat: IonPhasE Oy Panphonics Oy (Sievi Capital Oyj:n omistusosuus 40,0 %) on johtava suuntaavaan ääniteknologiaan perustuvien tuotteiden valmistaja. Panphonics valmistaa omaan patentoituun suuntaavan äänentoiston teknologiaan perustuvia ratkaisuja akustisesti vaativiin sovellutuksiin. Yhtiön SoundShower - kaiutinratkaisuja käytettään mm. pankeissa, kauppapaikkakohtaisissa mainosjärjestelmissä, informaatiokioskeissa ja toimistoissa. Lisäksi Panphonics on tasoääniteknologian komponenttivalmistaja. Lisätietoa: Kuvat: Panphonics Oy

9 8 Finelcomp Oy (Sievi Capital Oyj:n omistusosuus 100,0 %) on suomalainen sähkökeskuskotelorakenteita ja metallisia ohutlevytuotteita kehittävä ja valmistava yritys. Yrityksen tuotteilla on vahva markkinaosuus Suomen ja kasvava osuus vientimaiden sähkönjakelukeskusteollisuudessa. Yhtiön tuotteistossa on runsaasti patentoituja ja hyödyllisyysmallisuojattuja rakenne- ja toiminnallisuusratkaisuja. Tuotteiston tehokas asennettavuus ja vientimarkkinoilla onnistuminen vaatii tuotteilta kilpailukykyisen hintatason lisäksi tasaista laatua ja mittatarkkuutta, jonka vuoksi tuotannon työvaiheet on oltava mahdollisimman pitkälle automatisoituja. Lisätietoa: Kuvat: Finelcomp Oy Osakkuusyhtiöiden ohella Sievi Capital Oyj:n omistusosuus Apetit Oyj:stä on 10,2 % ja Efore Oyj:stä 21,4 %. Apetit Oyj on elintarviketeollisuusyhtiö, jonka osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Konsernin liiketoiminta-alueita ovat pakasteliiketoiminta, kalaliiketoiminta sekä vilja- ja öljykasviliiketoiminta. Apetit Oyj toimii pohjoisen Itämeren alueella. Lisätietoa: Kuvat: Apetit Oyj Efore Oyj on vaativia tehoelektroniikkatuotteita kehittävä ja valmistava kansainvälinen yhtiö, jonka osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Yhtiön tuotekehitys- ja markkinointiyksiköitä on Suomen lisäksi Kiinassa ja Ruotsissa. Yrityksen tuotantoyksikkö sijaitsee Kiinassa. Kuvat: Efore Oyj

10 9 SIJOITUSSTRATEGIA Pääomasijoitukset Sijoituskohteiden pitoaika ja resurssien kohdistaminen määräytyy omistajastrategian perusteella. Pääomasijoituksia voidaan tehdä listattuihin tai listaamattomiin yhtiöihin. Sievi Capital Oyj sijoittaa varansa kasvupotentiaalia omaaviin ja kannattaviin yhtiöihin yli toimialarajojen. Pääomasijoituksissa tavoitteena on merkittävä omistusosuus yrityksestä, jolla saavutetaan vaikutusmahdollisuus kohdeyhtiön kehittämiseen ja strategiaan. Pääomasijoituksia voidaan tehdä kaikille toimialoille Pääomasijoituskohteissa kiinnitetään huomiota valittujen yritysten ansaintalogiikkaan sekä liiketoimintamallien toimivuuteen. Kohdeyritykset voivat olla sekä listattuja että listaamattomia. Sijoituskohteita etsitään ensisijaisesti Suomesta ja Pohjoismaista, jolloin sijoituskohteiden hallinnoiminen on tehokasta. Kohdeyritysten toimintaa kehitetään aktiivisesti pääsääntöisesti hallitustyöskentelyn kautta. Tavoitteena on tuoda laaja-alaista liikkeenjohdon osaamista kohdeyritysten käyttöön. Sijoitustoimintaa harjoitetaan pitkäjänteisesti. Pääomasijoitusten määrää suhteessa finanssisijoituksiin kasvatetaan hallitusti ajallinen ja toimialakohtainen hajauttaminen huomioiden. Finanssisijoitukset Finanssisijoituksilla pyritään kustannustehokkaasti saavuttamaan mahdollisimman korkea tuotto vuosittain määriteltävällä riskitasolla. Strategisessa allokaatiossa pyritään huomioimaan Sievi Capital Oyj:n pääomasijoitustoiminnan vaatimat likviditeettitarpeet. Taktinen allokaatio voi poiketa lyhytaikaisesti strategisesta allokaatiosta tehokkaan varainhoidon turvaamiseksi. Finanssisijoitukset tehdään lähtökohtaisesti likvideihin, lyhytaikaisiin instrumentteihin. Finanssisijoitukset hajautetaan eri omaisuusluokkien välillä sekä ajallisesti ja maantieteellisesti. Lyhytaikaista päiväkauppaa ei käydä. Finanssisijoitusten strateginen pääpaino on matalariskisissä korkosijoituksissa. SIEVI CAPITAL OYJ:N OSAKEPÄÄOMA JA OMISTUSRAKENNE Sievi Capital Oyj:llä on osaketta. Yhtiön rekisteröity osakepääoma on ,50 euroa. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yksi ääni ja yhtäläinen oikeus osinkoon. Sievi Capital Oyj:n osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Osakkeet ovat olleet kaupankäynnin kohteena lähtien. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on SCI1V. Osakkeet kuuluvat Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään. Sievi Capital Oyj:llä oli yhteensä osakkeenomistajaa, joista 74 % omisti enintään kpl yhtiön osakkeita. Kymmenen suurinta omistivat yhteensä 96 % osakkeista. Hallintarekisteröityjen osuus oli yhteensä 0,1 %.

11 10 SIEVI CAPITAL OYJ, HALLITUS Asa-Matti Lyytinen, hallituksen puheenjohtaja Asa-Matti Lyytinen (1950) on ollut yhtiön hallituksen jäsen vuodesta Hän oli Mecrastor PricewaterhouseCoopers Oy:n partneri ja toimitusjohtaja vuosina Ennen sitä hän toimi Mecrastor Oy:n toimitusjohtajana vuosina ja varatoimitusjohtajana Koulutukseltaan Asa-Matti Lyytinen on ekonomi, kauppatieteiden maisteri. Hän on riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen puheenjohtaja: Panphonics Oy, Fermlab Oy, Fuko Pharma Oy. Seppo Laine, hallituksen jäsen Seppo Laine (1953) on ollut yhtiön hallituksen jäsen vuodesta Hän on ollut Elektrobit Oyj:n talousjohtaja vuosina , Ernst & Young Oy:n Oulun aluekonttorin johtaja ja International Partner vuosina , Oulun Laskenta Oy:n toimitusjohtaja vuosina , Turun Muna Oy Jaakko Tehtaat talouspäällikkönä vuosina ja Tammerneon Oy:n talouspäällikkönä vuosina Koulutukseltaan hän on KHT-tilintarkastaja. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen puheenjohtaja: Elektrobit Oyj, Joutsen Media Oy, Paikallis-Sähkö Oy, Pohjaset Oy Hallituksen jäsen: Elektrobit Automotive GmbH, Marpek Oy, Oulu ICT Oy, Cor Group Oy, IKP Group Oy Jonna Tolonen, hallituksen jäsen Jonna Tolonen (1985) on toiminut toimintaterapeuttina Kuntoutumiskoti Sähäkkä Oy:ssä Ylivieskassa vuosina , palvelusuunnittelijana vuodesta 2014 lähtien ja yhtiön osakkaana vuodesta 2011 lähtien. Sitä ennen hän on toiminut vuosina Scanfil Oyj:n palveluksessa tuotannon ja taloushallinnon eri tehtävissä eripituisia jaksoja. Hän ei ole riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Kuntoutumiskoti Sähäkän hallituksen jäsen 3/2011 2/2013.

12 11 SIEVI CAPITAL OYJ, ORGANISAATIO Harri Takanen Harri Takanen (1968), Scanfil Oyj:n ja Scanfil EMS Oy:n toimitusjohtaja. Harri Takanen on toiminut Sievi Capital Oyj:n (ent. Scanfil Oyj) toimitusjohtajana Hän toimi Scanfil konsernin palveluksessa vuodesta 1994 mm. Kiinan toimintojen johtajana, Scanfil (Hangzhou) Co. Ltd:n toimitusjohtajana, teknologiasta vastaavana johtajana, asiakassuhdejohtajana, asiakaspalvelupäällikkönä ja Sievin mekaniikkatehtaan johtajana. Koulutukseltaan Harri on Diplomi-insinööri. Hän ei ole riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen puheenjohtaja: Scanfil Oyj. Heikki Vesterinen Heikki Vesterinen (1976), sijoitus- ja talousjohtaja. KTM Heikki Vesterinen aloitti Sievi Capital Oyj:n sijoitusja talousjohtajana Hän on toiminut aikaisemmin Suomen Teollisuussijoituksessa sijoitusjohtajana ( ), sekä erilaisissa johto- ja asiantuntijatehtävissä mm. Kaupthing Bank hf:n, Finnfundin sekä Ernst & Youngin palveluksessa.

13 12 TILINPÄÄTÖS 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014 Tilikauden tulos ja laskentaperiaatteiden muutos Sievi Capital Oyj on ottanut IFRS 10:n (Konsernitilinpäätös) käyttöön takautuvasti standardin siirtymäsääntöjen mukaan lähtien. Tilikauden 2014 tilinpäätös on laadittu uusien laskentaperiaatteiden mukaan ja samalla edellisen tilikauden 2013 vertailutiedot on oikaistu vastaamaan uusia laskentaperiaatteita. Sievi Capital Oyj:n tilikauden 2014 IFRS liikevoitto oli -1,9 (0,0) milj. euroa ja tilikauden IFRS-tulos -1,4 (0,1) milj. euroa. Osakekohtainen tulos oli -0,02 (0,00 ). Tilikauden 2013 osalta laskentaperiaatteen muutoksen aiheuttama vaikutus osakekohtaiseen tulokseen oli 0,00 eur. Rakenne- ja rahoitusjärjestelyt Jussi Capital Oy hankki omistukseensa Sievi Capital Oyj:n osaketta osakevaihdolla. Tämän seurauksena Jussi Capitalin omistusosuus Sievi Capitalissa nousi yli 50 prosenttiin kaikista osakkeista ja äänimäärästä, jolloin Jussi Capitalille syntyi AML 11 luvun 19 :n mukainen velvollisuus tehdä julkinen ostotarjous kaikista muista Sievi Capitalin osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista. Pakollisessa ostotarjouksessa Jussi Capital Oy käteisvastike oli 1,44 euroa jokaisesta Sievi Capitalin osakkeesta. Sievi Capital Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on yhteensä , joista Jussi Capital Oy:n hallussa oli yhteensä kpl, eli noin 82,8%. Sievi Capital Oyj:n sijoitukset Sievi Capital Oyj:n sijoitusvarat olivat tilinpäätöshetkellä 70,8 (92,4) milj. euroa ja jakautuivat seuraavasti : 1) Strategiset sijoitukset, joita ovat pörssilistatut yhtiöt Apetit Oyj, Efore Oyj ja Kitron ASA sekä listaamattomat yhtiöt Finelcomp Oy, iloq Oy, IonPhasE Oyj ja Panphonics Oy. 2) Finanssisijoitukset, jotka muodostuvat korkorahastoista, strukturoiduista tuotteista ja joukkovelkakirjalainoista. 3) Muut sijoitukset, joita ovat kiinteistösijoitukset, listaamattomat osakkeet ja rahavarat. Sijoitusvarojen jakautumista on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa. Käytettävissä oleva sijoitusvarallisuus antaa Sievi Capital Oyj:lle hyvät edellytykset sijoitusstrategian mukaisen sijoitustoiminnan harjoittamiseen. Sijoitustoiminnan näkymiin vaikuttaa olennaisesti yhtiön ulkopuoliset tekijät, josta johtuen Sievi Capital Oyj ei anna ennustetta tulevaisuuden näkymistä. Sievi Capital Oyj:n uudet sijoitukset tilikaudella 2014 Sievi Capital Oyj osti allekirjoitetulla kaupalla Finelcomp Oy:n koko osakekannan. Finelcomp Oy on Suomen johtava sähkökeskuskoteloiden valmistaja, jonka pääkonttori sijaitsee Outokummussa. Yrityskaupan jälkeen Finelcomp Oy:sta muodostui osa Sievi Capital Oyj:n strategista sijoitusportfoliota.

14 13 Omat osakkeet Tilikauden 2014 aikana Sievi Capital Oyj mitätöi kaikki omistamansa omat osakkeet, jonka seurauksena yhtiön omistuksessa olevien osakkeiden määrä laski kappaleella. Sievi Capital Oyj:n omistuksessa ei ollut yhtään kappaletta omia osakkeita. Henkilöstö Sievi Capital Oyj:n palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 2 henkilöä. Hallitus ja johto Hallituksen jäseniksi valittiin varsinaisessa yhtiökokouksessa edelleen Asa-Matti Lyytinen ja Jonna Tolonen sekä uutena jäsenenä Seppo Laine ja varajäseneksi Jorma J. Takanen. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Asa-Matti Lyytisen. Sievi Capital Oyj:n toimitusjohtajana on toiminut DI Harri Takanen. Raportointikauden jälkeen alkaen toimitusjohtajana on toiminut KTM Heikki Vesterinen. Osingonjako Sievi Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti pitämässään kokouksessa jakaa hallituksen esityksen mukaisesti yhteensä 0,05 euroa kutakin osaketta kohden. Sievi Capital Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti pitämässään kokouksessa, että päättyneeltä tilikaudelta jaetaan pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetyn 0,05 euron osingon lisäksi lisäosinkona 0,30 euroa kutakin osaketta kohden. Yhtiökokous Sievi Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina yhtiön pääkonttorissa osoitteessa: Yritystie 6, Sievi. Emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat yhteensä euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että päättyneeltä tilikaudelta maksetaan vapaasta omasta pääomasta osinkoa 0,10 euroa/osake eli yhteensä euroa. Tilinpäätöksen tiedot Sievi Capital Oyj:n tilinpäätös on saatavissa yrityksen www-sivuilla: Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen Yhtiön toiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia tilikauden päättymisen jälkeen.

15 14 TULOSLASKELMA, IFRS EUR Liitetieto Osinkotuotot Korkotuotot Tuotot yhteensä Sijoitusten arvonmuutokset Liiketoiminnan muut tuotot Hallintokulut Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot Rahoituskulut Tulos ennen veroja Tuloverot Tilikauden tulos Tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos: Tulos / osake, laimennettu ja laimentamaton (euroa) -0,02 0,00

16 15 TASE, IFRS EUR VARAT Pitkäaikaiset varat Liite tieto Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat sijoitukset Sijoituskiinteistöt Pitkäaikaiset saamiset Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Laskennalliset verosaamiset Lyhytaikaiset varat Siirtosaamiset ja muut saamiset Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat sijoitukset Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset Rahavarat Varat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat Rahoitusvelat Laskennalliset verovelat Lyhytaikaiset velat Rahoitusvelat Ostovelat ja muut velat Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat Velat yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä

17 16 RAHAVIRTALASKELMA, IFRS EUR Liitetieto Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden voitto Oikaisut tilikauden tulokseen Verot Käyttöpääoman muutokset Velkojen muutokset Saamisten muutokset Sijoitusten hankinnat Sijoitusten luovutustuotot Saadut korot sijoitustoiminta Saadut korot rahoitustuotot Maksetut korot Saadut osingot Maksetut verot Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien rahavirrat Myönnetyt lainat Investointien nettorahavirta Rahoituksen rahavirrat Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot Maksetut pääomanpalautukset Omien osakkeiden myynti Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat

18 17 LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, IFRS 1000 EUR Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Sijoitetun Oma Liite- Osake- vapaan pää- Kertyneet pääoma EUR tieto pääoma oman rahasto voittovarat yhteensä Oma pääoma Laaja tulos Tilikauden tulos Liiketoimet omistajien kanssa Osingonjako Oma pääoma Yli- Sijoitetun Oma Liite- Osake- kurssi- vapaan pää- Muut Muunto- Kertyneet pääoma tieto pääoma rahasto oman rahasto rahastot erot voittovarat yhteensä Oma pääoma IFRS 10-standardin soveltaminen Oikaistut luvut Tulos Tilikauden tulos Liiketoimet omistajien kanssa Pääomanpalautus Omien osakkeiden myynti Liiketoimet omistajien kanssa yht Siirto ylikurssirah/svop Oma pääoma

19 18 IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET 1. Perustiedot Sievi Capital Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Sievi ja rekisteröity osoite Unioninkatu 20-22, Helsinki. Yhtiön osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä vuodesta 2000 lähtien. Emoyritys Sievi Capital Oyj on pääomasijoitusyhtiö, joka sijoittaa kasvaviin ja kannattaviin yhtiöihin ensisijaisesti Suomessa ja Pohjoismaissa. 2. Tilinpäätöksen laatimisperusta Sievi Capitalin tilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu voimassa olleita IAS- ja IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan Suomen kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti yhteisössä sovellettaviksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja tulkintoja. Tilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisen, IFRS-säännöksiä täydentävien kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön mukaiset. Tilinpäätöstiedot esitetään euroina, oman pääoman laskelma ja liitetiedot tuhansina euroina. Sievi Capitalin tytär- ja osakkuusyrityssijoitukset, sijoituskiinteistöt sekä muut sijoitukset arvostetaan käypään arvoon. Muiden tilinpäätöserien arvostaminen perustuu alkuperäisiin hankintamenoihin, ellei laatimisperiaatteissa ole muuta kerrottu. Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tilinpäätös laaditaan kalenterivuodelta, joka on Sievi Capitalin raportointikausi. Sievi Capital on soveltanut alkaen seuraavia uusia ja uudistettuja standardeja sekä tulkintoja: IFRS 10 Konsernitilinpäätös ja siihen tehdyt muutokset (sovellettava EU:ssa tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla): Sievi Capitalin katsotaan täyttävän standardiin sisältyvän sijoitusyhteisön määritelmän. Tästä johtuen tytäryrityksiä ei enää yhdistellä Sievi Capitalin tilinpäätökseen rivi riviltä, vaan nämä sijoitukset arvostetaan takautuvasti lähtien käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Samalla myös seuraavien omaisuuserien arvostamisperiaatteita on muutettu alkaen: Osakkuusyrityssijoitukset: pääomaosuusmenetelmän soveltamisen sijaan sijoitukset osakkuusyrityksiin arvostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Sijoituskiinteistöt: Kiinteistösijoitukset arvostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Muut sijoitukset (aiemmin Myytävissä olevat rahoitusvarat): kyseiset erät arvostettiin aiemmin käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta. Muut sijoitukset on luokiteltu käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviksi. IFRS 10:n käyttöönoton vaikutuksia on selostettu tarkemmin jäljempänä kohdassa IFRS 10:n käyttöönoton vaikutukset. IFRS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä ja siihen tehdyt muutokset (sovellettava EU:ssa tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla): IFRS 12 kokoaa yhteen tilinpäätöksessä esitettäviä tietoja koskevat vaatimukset, jotka liittyvät erilaisiin osuuksiin muissa yhteisöissä, kuten tytär- ja osakkuusyritykset. Uusi standardi laajensi liitetietoja, joita yhtiö esittää omistuksistaan muissa yhteisöissä. Katso tarkemmin tilinpäätöksen liitetieto 4. IAS 28 Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä (uudistettu 2011) (sovellettava EU:ssa tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla): IFRS 11:n julkaisemisen seurauksena uudistettu standardi sisältää vaatimukset sekä osakkuus- että yhteisyritysten kirjanpitokäsittelystä pääomaosuusmenetelmällä. Uudistetulla standardilla ei ollut merkittävää vaikutusta tilinpäätökseen.

20 19 Muutokset IAS 32:een Rahoitusinstrumentit: esittämistapa (sovellettava tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla): Muutokset selventävät taseen rahoitusvarojen ja -velkojen nettomääräistä esittämistä koskevan sääntelyn vaatimuksia ja antavat lisää aihetta koskevaa soveltamisohjeistusta. Muutoksilla ei ollut merkittävää vaikutusta Sievi Capitalin tilinpäätökseen. Muilla standardimuutoksilla ei ole ollut vaikutusta tilikauden 2014 tilinpäätökseen. Yhtiöllä ei ole ollut laajan tuloksen eriä esitettävillä tilikausilla ja siten laajaa tuloslaskelmaa ei esitetä. 2.1 IFRS 10:n käyttöönoton vaikutukset Sievi Capital on ottanut IFRS 10:n käyttöön takautuvasti standardin siirtymäsääntöjen mukaan lähtien. Edellisen tilikauden 2013 vertailutiedot on oikaistu vastaamaan alla kuvattuja uusia käsittelytapoja. IFRS 10:n käyttöönotto vaikutti tilinpäätöslaskelmiin seuraavasti: Taseen muutokset Aiemmin eri tase-eriin rivi riviltä yhdistellyt tytäryritysten varat ja velat on yhdistetty yhdelle riville. Tytäryrityssijoitusten yhteenlaskettu nettomääräinen käypä arvo raportointikauden päättymispäivänä esitetään taseen uudella rivillä Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat sijoitukset. Kyseinen erä sisältää myös osakkuusyritysosuuksien yhteenlasketun nettomääräisen käyvän arvon. Merkittävimmät oikaisut taseeseen olivat seuraavat: Osuudet osakkuusyrityksissä: tase-erän arvo väheni euroa. Osakkuusyritykset määriteltiin käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin sijoituksiin, tase-erän arvo nousi euroa. Myytävissä olevat sijoitukset: tase-erän arvo väheni euroa ja erä siirrettiin lyhytaikaisiin käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin sijoituksiin, jonka tase-erä nousi samalla summalla. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat sijoitukset: edellä mainitut kaksi tase-erää sekä tytäryrityssijoitukset on luokiteltu uudelleen tähän tase-erään. Muutoksen vaikutus oli osakkuusyritysten muutoksen lisäksi Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät: tämän tase-erän saldo väheni euroa. Erän arvo siirtyi sijoituskiinteistöihin. Sijoituskiinteistöt: Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät on luokiteltu uudelleen tähän taseerään. Käypään arvoon arvostamisen vaikutuksesta tase-erän arvo nousi euroa. Varaukset: varaukset vähentyivät eurolla. Rahoitusvelat: rahoitusvelat lisääntyivät eurolla (pitkäaikainen) ja eurolla (lyhytaikainen). Laskennalliset verosaamiset ja -velat: laskennallinen verosaaminen ja -velka on kirjattu verotuksellisen hankintamenon ja käyvän arvon välisestä erotuksesta luovutusvoittoverosäännöstön alaisen omaisuuden osalta. Laskennallisten verosaamisten lisäys oli euroa ja laskennallisten verovelkojen lisäys oli euroa. Tuloslaskelman muutokset Tytäryritysten kerryttämiä tuottoja sekä kuluja ei enää yhdistellä rivi riviltä emoyrityksen vastaaviin eriin. Tytäryrityssijoitusten käypien arvojen muutokset esitetään nettomääräisesti tuloslaskelman erässä Sijoitusten arvonmuutokset. IFRS 10:n käyttöönoton yhteydessä Sievi Capital päätti ottaa käyttöön IAS 28:n Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä mukaisen pääomaosuusmenetelmän soveltamista koskevan helpotuksen. Helpotus koskee osakkuusyrityssijoituksia. Kuten Sievi Capitalin tytäryrityssijoitukset, myös sijoitukset osakkuusyrityksiin arvostetaan lähtien käypään arvoon tulosvaikutteisesti, eikä niihin sovelleta enää pääomaosuusmenetelmää. Osakkuusyrityssijoitusten käypien arvojen nettomääräiset muutokset sisältyvät tuloslaskelman erään Sijoitusten arvonmuutokset. Merkittävimmät oikaisut tilikauden 2013 tuloslaskelmaan olivat seuraavat: Sijoituskiinteistön käypä arvo, -1,3 milj. euroa,

S i ev i C ap i t a l v u o s i ke r t o mu s 2 0 1 1

S i ev i C ap i t a l v u o s i ke r t o mu s 2 0 1 1 VUOSI- KERTOMUS 201 Sievi Capital vuosikertomus 2011 1 1 VUOSIKERTOMUS 2012 SIJOITUSTOIMINNAN KATSAUS TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE Varsinainen yhtiökokous 2013 Sievi Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2008. Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2006 1

TILINPÄÄTÖS 2008. Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2006 1 TILINPÄÄTÖS 2008 Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2006 1 2 Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2008 Sisältö Tietoja osakkeenomistajille... 4 Hallituksen toimintakertomus... 5 Konsernin tuloslaskelma... 9 Konsernin tase...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. tilinpäätös SCANFIL VUOSIKERTOMUS 2013

SISÄLLYSLUETTELO. tilinpäätös SCANFIL VUOSIKERTOMUS 2013 VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLLYSLUETTELO 3 Tietoja osakkeenomistajille 4 Scanfi l lyhyesti 5 Avainluvut 2013 6 Toimitusjohtajan katsaus 7 Liiketoiminta 8 Tehtaat 9 Henkilöstö 10 Hallitus ja johtoryhmä 12 Tiedotteet

Lisätiedot

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON vuosikertomus 2011 TiLiNPääTös

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON vuosikertomus 2011 TiLiNPääTös WärtsiLÄ OYJ CORPORATION ABP vuosikertomus 2011 TiliNPäätös WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Tilinpäätös 03 Viisivuotiskatsaus 05 Tunnuslukujen laskentakaavat 07 Konsernin tuloslaskelma 09 Konsernin tase 11 Konsernin

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus 4-9

SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus 4-9 TILIN PÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS AJALTA 1.1.-31.12.2011 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus 4-9 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 10-11 Konsernitase 12-13 Konsernin rahavirtalaskelma 14-15

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperusta Sanoman konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti,

Lisätiedot

Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010

Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010 TILINPÄÄTÖS 2010 Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010 Hallituksen toimintakertomus 1 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS 5 Konsernitase, IFRS 6 Konsernin rahavirtalaskelma,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS 10 Konsernin laaja tuloslaskelma 11 Konsernitase 12 Konsernin rahavirtalaskelma 14 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Oyj konserni Tasekirja SSH Communications Security Oyj 31.12.2012 SSH Oyj konserni 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.- 31.12.2012 2 2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 11 2.1. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperusta Sanoman konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti,

Lisätiedot

Edita Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2012

Edita Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2012 Edita Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12.2012 Edita Oyj PL 110 00043 EDITA Y-tunnus 0912752-6 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 8 Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) 9 Konsernin

Lisätiedot

Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1

Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1 Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2007 Sisältö Konsernin tuloslaskelma 3 Konsernitase 4 Konsernin rahavirtalaskelma 5 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 6 Liitetiedot

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS J A T I L I N PÄ ÄTÖ S

TOIMINTAKERTOMUS J A T I L I N PÄ ÄTÖ S TOIMINTAKERTOMUS J A T I L I N PÄ ÄTÖ S 2 S O LT E Q T O I M I N TA K E R T O M U S J A T I L I N PÄ ÄT Ö S 2 0 1 1 SISÄLTÖ 3 5 6 7 8 9 10 16 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 19 20 22 23 23 24 24 25 26 26

Lisätiedot

SSH Oyj konserni. Tasekirja. SSH Communications Security Oyj

SSH Oyj konserni. Tasekirja. SSH Communications Security Oyj Tasekirja SSH Communications Security Oyj 31.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 2 2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 11 2.1. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 12 2.2. KONSERNITASE 13 2.3. KONSERNIN

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.2009-31.12.2009 2 Solteq Tilinpäätös 2009 Sisältö 4 7 8 9 10 11 12 20 21 22 22 22 23 23 24 24 24 24 25 26 28 30 30 31 32 32 33 34 36 36 37 38 38 39 40 41 43 45 45 46

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2011 SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

Nordic Morning Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2013

Nordic Morning Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2013 Nordic Morning Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12.2013 Nordic Morning Oyj PL 110 00043 NORDIC MORNING Y-tunnus 0912752-6 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 8 Konsernin laaja

Lisätiedot

1 (58) Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö

1 (58) Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö 1 (58) Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö TASEKIRJA 31.12.2012 2 (58) JA EMOYHTIÖ TASEKIRJA 31.12.2012 Sisältö sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Soprano Oyj konserni tilinpäätös (IFRS) 8 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012

Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012 Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012 Restamax Oy Y-tunnus 1952494-7 Näsllinnankatu 48 E Kotipaikka Helsinki 33200 TAMPERE RESTAMAX OV Konsernitifinpäätös 31.12.2012 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Sisältö

Lisätiedot

Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Ala-Ilkan ja varapuheenjohtajaksi Pekka Martelan.

Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Ala-Ilkan ja varapuheenjohtajaksi Pekka Martelan. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen kokouskutsussa mainitut ehdotukset koskien valtuuksien antamista hallitukselle omien osakkeiden hankinnasta ja/tai niiden luovuttamisesta. Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1 Tilinpäätös 2009 2009 2 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus... 1 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut... 5 Tunnuslukujen laskentakaavat... 6 Konsernin

Lisätiedot

Sisältö Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

Sisältö Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Sisältö Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahavirtalaskelma 16 Oman pääoman muutokset

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2009 SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahavirtalaskelma

Lisätiedot

SATOn tilinpäätös 2014

SATOn tilinpäätös 2014 SATOn tilinpäätös 2014 Konsernin tuloslaskelma, IFRS... 2 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS... 2 Konsernitase, IFRS... 3 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS... 4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista,

Lisätiedot

Nordic Morning Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014

Nordic Morning Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 Nordic Morning Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 Nordic Morning Oyj PL 110 00043 NORDIC MORNING Y-tunnus 0912752-6 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 9 Konsernin laaja

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 Tilinpäätös

Vuosikertomus 2009 Tilinpäätös Vuosikertomus 2009 Tilinpäätös Missio Tehtävämme on auttaa asiakkaitamme hallitsemaan paremmin viestintäänsä sekä lisäämään viestinnän vaikuttavuutta ja tehokkuutta. VISIO Tavoitteenamme on saavuttaa yhä

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.11.2007 31.10.2008

Tilinpäätös 1.11.2007 31.10.2008 Tilinpäätös Sisältö Tilinpäätös 1.11.2007 31.10.2008 Hallituksen toimintakertomus 4 6 Tietoja sijoittajille 7 Osakkeet ja osakkeenomistajat 8 Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 10 Tunnuslukujen

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2012 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2021 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 Sisällys Sivu

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2014 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2024 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2013-30.6.2014 Sisällys Sivu

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Yrityksen perustiedot Elisa-konserni ( Elisa tai yhtiö ) harjoittaa teletoimintaa tarjoten tietoliikenteen palveluja Suomessa ja valituilla kansainvälisillä markkina-alueilla. Konsernin emoyhtiö on Elisa

Lisätiedot