Seuraavassa taulukossa on esitetty IFRS:n käyttöönoton aiheuttamat muutokset konsernin tunnuslukuihin. Milj. euroa IFRS FAS Muutos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seuraavassa taulukossa on esitetty IFRS:n käyttöönoton aiheuttamat muutokset konsernin tunnuslukuihin. Milj. euroa IFRS FAS Muutos 2004 2004"

Transkriptio

1 1 (15) Fingrid Oyj:n IFRS-tilinpäätöksen vertailutiedot 2004 Yleistä Fingrid Oyj ottaa taloudellisessa raportoinnissaan käyttöön kansainväliset tilinpäätösstandardit (IFRS). Aiempi raportointi on ollut suomalaisen tilinpäätöskäytännön (FAS) mukaista. Ensimmäinen IFRS-standardien mukainen tilinpäätös julkaistaan päättyvältä tilikaudelta. Fingridin osavuosikatsaus julkaistiin suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaisena (FAS) Osavuosikatsaukset (julkaistaan ) ja laaditaan IFRSstandardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Fingrid on laatinut avaavan taseen IFRS-standardeihin siirtymispäivälle, Tässä tiedotteessa esitetään siirtymispäivän tase sekä IFRS 1:n (Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto) mukaiset tuloksen ja oman pääoman täsmäytyslaskelmat. Tiedotteessa esitetään myös IFRS-standardien mukaiset vertailukelpoiset tiedot vuoden 2004 aikana julkistettujen osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen tuloslaskelmista, taseista, lyhennetyistä rahoituslaskelmista ja tunnusluvuista. Oheinen taloudellinen informaatio noudattaa tämän tiedotteen laadintahetkellä voimassaolevia IFRS-standardeja. Fingrid on soveltanut siirtymään IFRS 1:n sallimia poikkeuksia, jotka koskevat standardeja IAS 21 (Valuuttakurssien muutosten vaikutukset) ja IFRS 3 (Liiketoimintojen yhdistäminen). Rahoitusinstrumentteja koskevia standardeja IAS 32 (Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot ja esittämistapa) ja IAS 39 (Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen) on sovellettu alkaen. FAS:n mukaiset tilinpäätöksen laadintaperiaatteet on esitetty kokonaisuudessaan vuoden 2004 tilinpäätöksessä (julkaistu ). IFRS:n mukaiset laadintaperiaatteet esitetään kokonaisuudessaan vuoden 2005 tilinpäätöksessä. Seuraavassa taulukossa on esitetty IFRS:n käyttöönoton aiheuttamat muutokset konsernin tunnuslukuihin. Milj. euroa Liikevaihto 301,8 301,8 0,0 Investoinnit, brutto 42,9 42,9 0,0 - liikevaihdosta % 14,2 14,2 0,0 Tutkimus- ja kehitystoiminnan menot 1,1 1,1 0,0 - liikevaihdosta % 0,4 0,4 0,0 Liikevoitto 101,5 98,9 2,6 - liikevaihdosta % 33,6 32,8 0,9 Voitto ennen veroja 59,1 56,7 2,5 - liikevaihdosta % 19,6 18,8 0,8 Sijoitetun pääoman tuotto,% 8,2 8,0 0,2 Oman pääoman tuotto, %* 17,5 17,1 0,4 Omavaraisuusaste, % 21,6 21,2 0,4 Oma pääoma* 304,7 296,3 8,4 Oma pääoma/osake, euroa* Tulos/osake, euroa * FAS ilman pääomalainoja

2 2 (15) Suurimmat muutokset vuoden 2004 (FAS) tilinpäätöslukuihin aiheutuvat suunnitelman mukaisista poistoista luopumisesta liikearvojen ja eräiden aineettomien hyödykkeiden osalta sekä sähkö- ja rahoitusjohdannaisten markkina-arvomuutosten kirjaamisesta tuloslaskelmaan. Fingrid on FAStilinpäätöksissään esittänyt johdannaissopimusten markkina- ja nimellisarvot liitetiedoissa. IFRS-luvut ovat tilintarkastamattomia. Tulos ja tase Konsernin siirtymisellä IFRS-periaatteiden noudattamiseen on ollut sekä tulosta parantavia että heikentäviä vaikutuksia. Vuoden 2004 liikevoittoa kasvatti pääasiassa suunnitelmanmukaisista poistoista luopuminen liikearvojen ja eräiden aineettomien hyödykkeiden osalta, yhteensä 9,2 miljoonaa euroa. Sähköjohdannaisten kirjaaminen tulosvaikutteisesti tilinpäätöshetken käypään arvoon vähensi konsernin liikevoittoa yhteensä 6,9 miljoonaa euroa. Vastaavasti rahoitusomaisuuden ja -johdannaisten kirjaaminen tulosvaikutteisesti tilinpäätöshetken käypään arvoon lisäsi nettorahoituskuluja 1,1 miljoonaa euroa. FAS- ja IFRS-taseiden erot johtuvat pääasiassa siitä, että sähkö- ja rahoitusjohdannaisten käyvät arvot merkitään taseeseen ja että liikearvoista ja eräistä aineettomista oikeuksista ei enää kirjata poistoja. Segmentit Fingrid-konsernin koko liiketoiminnan on katsottu olevan Suomessa harjoitettavaa kantaverkkotoimintaa, joka muodostaa vain yhden segmentin. Yksittäisten tuotteiden ja palvelujen riskeissä ja kannattavuudessa ei ole olennaisia poikkeavuuksia. Tämän vuoksi IAS 14 -standardin mukaista segmenttiraportointia ei esitetä. Tilikauden tulos Täsmäytyslaskelma tilikauden tuloksen muutoksesta Milj. euroa Tilikauden tulos FAS 22,7 30,1 34,0 47,2 Liite 2 lisätietoja Rahoitusinstrumentit 1) 0,0 9,1 1,1-8,2 Poistot 2) 2,5 5,1 7,6 10,2 Laskennalliset verot 3) -0,7-3,3-1,8-0,1 Työsuhde-etuudet 4) 0,0 0,0 0,0 0,4 IFRS-oikaisut yhteensä 1,9 10,9 6,9 2,3 Tilikauden tulos IFRS 24,5 41,0 40,9 49,5

3 3 (15) Milj. euroa Tilikauden tulos FAS 22,7 7,4 3,9 13,2 Liite 2 lisätietoja Rahoitusinstrumentit 1) 0,0 9,1-8,0-9,3 Poistot 2) 2,5 2,5 2,5 2,5 Laskennalliset verot 3) -0,7-2,6 1,5 1,7 Työsuhde-etuudet 4) 0,0 0,0 0,0 0,4 IFRS-oikaisut yhteensä 1,9 9,0-4,0-4,6 Tilikauden tulos IFRS 24,5 16,4-0,1 8,6 Oma pääoma Täsmäytyslaskelma oman pääoman muutoksista Milj. euroa Liite 2 lisätietoja Oma pääoma FAS:n 423,6 439,7 447,1 451,0 464,2 mukaan Pääomalainat 5) -167,9-167,9-167,9-167,9-167,9 Oma pääoma FAS:n mukaan ilman pääomalainaa 255,6 271,8 279,2 283,1 296,3 Vaikutukset IFRS:in siirtymisestä Rahoitusinstrumentit 1) 9,1 9,1 18,2 10,2 1,0 Poistot 2) 0,0 2,5 5,1 7,6 10,2 Laskennalliset verot 3) -2,5-3,2-5,8-4,3-2,6 Työsuhde-etuudet 4) -0,5-0,5-0,5-0,5-0,1 IFRS-oikaisut yhteensä 6,1 8,0 17,0 13,0 8,4 Oma pääoma IFRS:n mukaan 261,8 279,8 296,2 296,1 304,7

4 4 (15) Avaava IFRS-tase Konsernin tase, milj. euroa VARAT Pitkäaikaiset varat Liikearvo 87,9 87,9 0,0 Aineettomat hyödykkeet 81,6 81,6 0,0 Aineelliset hyödykkeet 1 041, ,5 0,0 Sijoitukset 5,9 5,8 0,1 Saamiset 13,5 2,7 10,8 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 2,9 2,9 0,0 Saamiset 40,2 40,7-0,5 Rahoitusarvopaperit 0,0 0,0 0,0 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahavarat 103,1 102,1 1,1 Rahavarat 2,9 2,9 0,0 Taseen loppusumma 1 379, ,2 11,4 OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma 261,8 255,6 6,1 Pitkäaikaiset velat 878,5 875,5 3,1 Lyhytaikaiset velat 239,3 237,0 2,2 Taseen loppusumma 1 379, ,2 11,4 Hallitus Lisätietoja: Tom Pippingsköld, talous- ja rahoitusjohtaja, puh Anitta Haapamäki, IFRS-projektivastaava, puh Liite 1 Liite 2 Liite 3 Lukusarjat Lisätietoja Tunnuslukujen laskentakaavat

5 5 (15) Liite 1 Lukusarjat IFRS VERTAILULUVUT Konsernin tuloslaskelma, milj. euroa Liikevaihto 301,8 301,8 0,0 85,2 85,2 0,0 Liiketoiminnan muut tuotot 2,0 2,0 0,0 0,7 0,7 0,0 Poistot -44,4-53,6 9,2-11,3-13,6 2,3 Liiketoiminnan kulut -157,9-151,3-6,6-52,0-43,0-9,0 Liikevoitto 101,5 98,9 2,6 22,6 29,3-6,7 Rahoitustuotot ja kulut -43,0-41,9-1,1-11,0-11,2 0,1 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 0,6-0,3 0,9 0,1-0,1 0,2 Voitto ennen veroja 59,1 56,7 2,5 11,7 18,0-6,3 Tuloverot -9,7-9,5-0,1-3,1-4,8 1,7 Tilikauden voitto 49,5 47,2 2,3 8,6 13,2-4,6 Tulos/osake euroa *) *) laimennusvaikutusta ei ole Konsernin tase, milj. euroa VARAT Pitkäaikaiset varat Liikearvo 87,9 81,5 6,4 Aineettomat hyödykkeet 80,9 78,1 2,8 Aineelliset hyödykkeet 1 039, ,7 0,0 Sijoitukset 6,6 5,6 1,0 Saamiset 5,0 4,4 0,6 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 4,2 4,2 0,0 Saamiset 42,9 43,5-0,6 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahavarat 139,5 139,0 0,5 Rahavarat 3,9 3,8 0,0 Taseen loppusumma 1 410, ,8 10,8 OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma 304,7 296,3 8,4 Pitkäaikaiset velat 781,1 778,5 2,6 Lyhytaikaiset velat 324,8 325,0-0,2 Taseen loppusumma 1 410, ,8 10,8

6 6 (15) Konsernin rahoituslaskelma, milj. euroa Liiketoiminnan rahavirta 101,2 101,2 0,0 Investointien rahavirta -39,7-39,7 0,0 Rahoituksen rahavirta -23,6-23,6 0,0 Rahavirta yht. 37,9 37,9 0,0 Rahavarat tilikauden alussa 106,1 105,0 1,1 Sijoitusten käyvän arvon muutos -0,6 0,0-0,6 Rahavarat tilikauden lopussa 143,4 142,9 0,5 Tunnuslukuja Milj. euroa Liikevaihto 301,8 301,8 0,0 Investoinnit, brutto 42,9 42,9 0,0 - liikevaihdosta % 14,2 14,2 0,0 Tutkimus- ja kehitystoiminnan meno 1,1 1,1 0,0 - liikevaihdosta % 0,4 0,4 0,0 Liikevoitto 101,5 98,9 2,6 - liikevaihdosta % 33,6 32,8 0,9 Voitto ennen veroja 59,1 56,7 2,5 - liikevaihdosta % 19,6 18,8 0,8 Sijoitetun pääoman tuotto,% 8,2 8,0 0,2 Oman pääoman tuotto, %* 17,5 17,1 0,4 Omavaraisuusaste, % 21,6 21,2 0,4 Oma pääoma* 304,7 296,3 8,4 Oma pääoma/osake, euroa* Tulos/osake, euroa * FAS ilman pääomalainoja

7 7 (15) IFRS VERTAILULUVUT Konsernin tuloslaskelma, milj. euroa Liikevaihto 216,6 216,6 0,0 62,6 62,6 0,0 Liiketoiminnan muut tuotot 1,3 1,3 0,0 0,4 0,4 0,0 Poistot -33,1-40,0 6,9-11,1-13,4 2,3 Liiketoiminnan kulut -105,9-108,3 2,3-40,9-34,1-6,8 Liikevoitto 78,9 69,6 9,3 11,0 15,4-4,4 Rahoitustuotot ja kulut -31,9-30,7-1,2-11,3-10,0-1,2 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 0,5-0,2 0,7 0,2-0,1 0,2 Voitto ennen veroja 47,4 38,7 8,7-0,1 5,3-5,4 Tuloverot -6,5-4,7-1,8 0,0-1,5 1,5 Tilikauden voitto 40,9 34,0 6,9-0,1 3,9-4,0 Tulos/osake euroa *) *) laimennusvaikutusta ei ole Konsernin tase, milj. euroa VARAT Pitkäaikaiset varat Liikearvo 87,9 83,1 4,8 Aineettomat hyödykkeet 81,6 79,5 2,1 Aineelliset hyödykkeet 1 042, ,8 0,0 Sijoitukset 6,5 5,7 0,8 Saamiset 15,3 4,4 10,9 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 3,7 3,7 0,0 Saamiset 30,4 30,9-0,5 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahavarat 119,6 118,2 1,4 Rahavarat 4,5 4,5 0,0 Taseen loppusumma 1 392, ,9 19,5 OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma 296,1 283,1 13,0 Pitkäaikaiset velat 779,1 772,9 6,1 Lyhytaikaiset velat 317,2 316,8 0,3 Taseen loppusumma 1 392, ,9 19,5

8 8 (15) Konsernin rahoituslaskelma, milj. euroa Liiketoiminnan rahavirta 70,6 70,6 0,0 Investointien rahavirta -36,3-36,3 0,0 Rahoituksen rahavirta -16,5-16,5 0,0 Rahavirta yht. 17,8 17,8 0,0 Rahavarat tilikauden alussa 106,1 105,0 1,1 Sijoitusten käyvän arvon muutos 0,3 0,0 0,3 Rahavarat tilikauden lopussa 124,2 122,8 1,4 Tunnuslukuja Milj. euroa Liikevaihto 216,6 216,6 0,0 Investoinnit, brutto 34,7 34,7 0,0 - liikevaihdosta % 16,0 16,0 0,0 Tutkimus- ja kehitystoiminnan meno 0,8 0,8 0,0 - liikevaihdosta % 0,4 0,4 0,0 Liikevoitto 78,9 69,6 9,3 - liikevaihdosta % 36,4 32,1 4,3 Voitto ennen veroja 47,4 38,7 8,7 - liikevaihdosta % 21,9 17,9 4,0 Sijoitetun pääoman tuotto,% 6,3 5,6 0,7 Oman pääoman tuotto, %* 14,7 12,6 2,0 Omavaraisuusaste, % 21,3 20,6 0,6 Oma pääoma* 296,1 283,1 13,0 Oma pääoma/osake, euroa* Tulos/osake, euroa * FAS ilman pääomalainoja

9 9 (15) IFRS VERTAILULUVUT Konsernin tuloslaskelma, milj. euroa Liikevaihto 154,0 154,0 0,0 64,0 64,0 0,0 Liiketoiminnan muut tuotot 0,9 0,9 0,0 0,5 0,5 0,0 Poistot -22,0-26,6 4,6-11,0-13,3 2,3 Liiketoiminnan kulut -65,0-74,1 9,1-32,9-39,5 6,6 Liikevoitto 67,9 54,2 13,7 20,6 11,7 8,9 Rahoitustuotot ja kulut -20,7-20,7 0,0-7,7-10,2 2,5 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 0,3-0,1 0,5 0,1-0,1 0,2 Voitto ennen veroja 47,5 33,4 14,2 13,0 1,4 11,6 Tuloverot -6,5-3,2-3,3 3,4 6,1-2,6 Tilikauden voitto 41,0 30,1 10,9 16,4 7,4 9,0 Tulos/osake euroa *) *) laimennusvaikutusta ei ole Konsernin tase, milj. euroa VARAT Pitkäaikaiset varat Liikearvo 87,9 84,7 3,2 Aineettomat hyödykkeet 81,7 80,3 1,4 Aineelliset hyödykkeet 1 047, ,3 0,0 Sijoitukset 6,3 5,7 0,5 Saamiset 23,2 4,0 19,1 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 3,1 3,1 0,0 Saamiset 24,8 25,2-0,4 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahavarat 106,1 105,0 1,1 Rahavarat 2,3 2,3 0,0 Taseen loppusumma 1 382, ,7 25,1 OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma 296,2 279,2 17,0 Pitkäaikaiset velat 801,8 794,7 7,1 Lyhytaikaiset velat 284,8 283,7 1,0 Taseen loppusumma 1 382, ,7 25,1

10 10 (15) Konsernin rahoituslaskelma, milj. euroa Liiketoiminnan rahavirta 59,8 59,8 0,0 Investointien rahavirta -25,3-25,3 0,0 Rahoituksen rahavirta -32,3-32,3 0,0 Rahavirta yht. 2,3 2,3 0,0 Rahavarat tilikauden alussa 106,1 105,0 1,1 Sijoitusten käyvän arvon muutos 0,0 0,0 0,0 Rahavarat tilikauden lopussa 108,4 107,3 1,1 Tunnuslukuja Milj. euroa Liikevaihto 154,0 154,0 0,0 Investoinnit, brutto 27,9 27,9 0,0 - liikevaihdosta % 18,1 18,1 0,0 Tutkimus- ja kehitystoiminnan meno 0,5 0,5 0,0 - liikevaihdosta % 0,3 0,3 0,0 Liikevoitto 67,9 54,2 13,7 - liikevaihdosta % 44,1 35,2 8,9 Voitto ennen veroja 47,5 33,4 14,2 - liikevaihdosta % 30,9 21,7 9,2 Sijoitetun pääoman tuotto,% 5,4 4,4 1,1 Oman pääoman tuotto, %* 14,7 11,3 3,4 Omavaraisuusaste, % 21,4 20,6 0,9 Oma pääoma* 296,2 279,2 17,0 Oma pääoma/osake, euroa* Tulos/osake, euroa * FAS ilman pääomalainoja

11 11 (15) IFRS VERTAILULUVUT Konsernin tuloslaskelma, milj. euroa Liikevaihto 90,0 90,0 0,0 Liiketoiminnan muut tuotot 0,4 0,4 0,0 Poistot -11,0-13,3 2,3 Liiketoiminnan kulut -32,1-34,6 2,5 Liikevoitto 47,3 42,5 4,8 Rahoitustuotot ja kulut -13,0-10,5-2,5 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksi 0,2 0,0 0,2 Voitto ennen veroja 34,5 32,0 2,5 Tuloverot -9,9-9,3-0,7 Tilikauden voitto 24,5 22,7 1,9 Tulos/osake euroa *) *) laimennusvaikutusta ei ole Konsernin tase, milj. euroa VARAT Pitkäaikaiset varat Liikearvo 87,9 86,3 1,6 Aineettomat hyödykkeet 81,4 80,7 0,7 Aineelliset hyödykkeet 1 040, ,0 0,0 Sijoitukset 6,2 5,9 0,3 Saamiset 15,7 3,1 12,6 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 2,9 2,9 0,0 Saamiset 38,3 38,7-0,4 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahavarat 118,4 117,3 1,1 Rahavarat 7,9 7,9 0,0 Taseen loppusumma 1 398, ,7 16,0 OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma 279,8 271,8 8,0 Pitkäaikaiset velat 884,1 877,6 6,5 Lyhytaikaiset velat 234,8 233,4 1,5 Taseen loppusumma 1 398, ,7 16,0

12 12 (15) Konsernin rahoituslaskelma, milj. euroa Liiketoiminnan rahavirta 46,6 46,6 0,0 Investointien rahavirta -11,3-11,3 0,0 Rahoituksen rahavirta -15,1-15,1 0,0 Rahavirta yht. 20,1 20,1 0,0 Rahavarat tilikauden alussa 106,1 105,0 1,1 Sijoitusten käyvän arvon muutos 0,0 0,0 0,0 Rahavarat tilikauden lopussa 126,2 125,1 1,1 Tunnuslukuja Milj. euroa Liikevaihto 90,0 90,0 0,0 Investoinnit, brutto 9,3 9,3 0,0 - liikevaihdosta % 10,4 10,4 0,0 Tutkimus- ja kehitystoiminnan me 0,2 0,2 0,0 - liikevaihdosta % 0,3 0,3 0,0 Liikevoitto 47,3 42,5 4,8 - liikevaihdosta % 52,5 47,2 5,4 Voitto ennen veroja 34,5 32,0 2,5 - liikevaihdosta % 38,3 35,5 2,8 Sijoitetun pääoman tuotto,% 3,8 3,4 0,4 Oman pääoman tuotto, %* 9,1 8,6 0,5 Omavaraisuusaste, % 20,0 19,7 0,3 Oma pääoma* 279,8 271,8 8,0 Oma pääoma/osake, euroa* Tulos/osake, euroa * FAS ilman pääomalainoja

13 13 (15) Liite 2 Lisätietoja 1. Rahoitusinstrumentit Sähköjohdannaiset Yhtiö solmii sähköjohdannaissopimuksia suojatakseen häviösähköennusteen mukaista sähkönhankintaansa. Yhtiö ei kuitenkaan sovella suojauslaskentaa sähköjohdannaisten osalta. Sähköjohdannaiset kuuluvat ryhmään kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaisvarat ja -velat. Johdannaissopimukset ovat joko pohjoismaisen sähköpörssin Nord Poolin tuotteita tai kahdenvälisiä sopimuksia. Tilinpäätöspäivänä sähköjohdannaiset arvostetaan käypään arvoon ja niiden arvonmuutos merkitään tuloslaskelman muihin kuluihin. Pohjoismaisen sähköpörssin tuotteet arvostetaan tilinpäätöspäivän kaupankäyntihintoihin. Kahdenväliset hintasuojaussopimukset arvostetaan käyttäen vastaavan tuotteen hintaa pohjoismaisessa sähköpörssissä. Rahoitusjohdannaiset Yhtiö solmii johdannaissopimuksia suojatakseen rahoitusriskejä (korko- ja valuuttapositiota) hallituksen vahvistaman rahoituspolitiikan mukaisesti. Yhtiö ei kuitenkaan sovella suojauslaskentaa johdannaisten osalta. Rahoitusjohdannaiset kuuluvat ryhmään kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat ja -velat. Rahoitusvara tai -velka merkitään kirjanpitoon alunperin hankintamenoon. Tilinpäätöspäivänä johdannaiset arvostetaan käypään arvoon ja arvonmuutos merkitään suoraan tuloslaskelmaan rahoitustuottoihin ja -kuluihin. Johdannaisten käyvät arvot tilinpäätöspäivänä perustuvat eri laskentamenetelmiin. Valuuttatermiinit on arvostettu termiinihintoihin. Koron- ja valuutanvaihtosopimukset on arvostettu kunkin valuutan korkokäyrän perusteella nykyarvoon. Korko-optiot on arvostettu markkinoilla yleisesti käytettyjen optiohinnoittelumallien mukaisesti. Korolliset velat Korollisiin velkoihin kuuluvat yrityksen liikkeelle laskemat velkakirjat ja nostetut lainat kirjataan hankintamenoon transaktiomenoilla vähennettynä. Transaktiomenoja ovat yli- ja alihinnat, järjestely-, välitys- ja hallinnolliset palkkiot. Tilinpäätöksissä korolliset velat arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen koron menetelmällä. Myytävissä olevat sijoitukset Osakesijoitukset, lukuun ottamatta sijoituksia osakkuusyhtiöihin, luokitellaan myytävissä oleviksi omaisuuseriksi. Nämä sijoitukset arvostetaan käypään arvoon. Pörssissä noteeraamattomat arvopaperit, ellei arvoa voida määrittää luotettavasti, kirjataan hankintamenoon. Myytävissä olevien sijoitusten toteutumattomat voitot ja tappiot kirjataan suoraan omaan pääomaan. Kun sijoitus myydään, kertynyt käyvän arvon oikaisu kirjataan tulosvaikutteisesti. Rahoitusarvopaperit ja rahavarat Rahoitusarvopaperit on luokiteltu kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviin. Ryhmä sisältää rahamarkkina-arvopapereita sekä sijoituksia lyhyen koron rahastoihin. Rahoitusarvopaperit merkitään selvityspäivänä taseeseen käypään arvoon. Tilinpäätöksissä rahoitusarvopaperit arvostetaan käypään arvoon ja niiden arvonmuutos kirjataan tuloslaskelman rahoitustuottoihin ja -kuluihin. Rahavarat muodostuvat tilivaroista ja pankkitalletuksista. Pankkitalletukset on luokiteltu eräpäivään asti pidettäviin sijoituksiin, ja ne merkitään kirjanpitoon alkuperäiseen hankintamenoon. Tilinpäätöksissä pankkitalletukset arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon.

14 14 (15) 2. Poistot Liikearvoista ja aineettomista hyödykkeistä (johtoalueiden käyttöoikeudet, joilla on rajaton taloudellinen vaikutusaika) ei kirjata suunnitelmanmukaisia poistoja. Siirtymähetkellä sekä tilinpäätöshetkellä on tehty IAS 36:n (Omaisuuserien arvon aleneminen) mukaiset arvonalentumistestit kaikille omaisuuserille. Arvonalentumistappioita ei ole syntynyt. 3. Laskennalliset verot Laskennalliset verosaamiset ja -velat kirjataan kaikista väliaikaisista eroista omaisuus- ja velkaerien kirjanpitoarvojen ja verotuksellisten arvojen välillä. Laskennalliset verosaamiset ja -velat määritetään käyttäen niitä verokantoja, joiden odotetaan olevan voimassa sillä tilikaudella, jolla omaisuuserä realisoidaan tai muutoin hyödynnetään tai velka suoritetaan. Verokantaa on toisella neljänneksellä 2004 muutettu 29%:sta 26%:iin. 4. Työsuhde-etuudet IFRS:n mukaan eläkejärjestelyt luokitellaan joko maksu- tai etuuspohjaisiksi järjestelyiksi. Maksupohjaisista eläkejärjestelyistä suoritettavat maksut kirjataan kuluksi sen tilikauden tuloslaskelmaan, johon ne kohdistuvat. Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä johtuva velka kirjataan tilinpäätökseen vakuutusmatemaattisten laskelmien perusteella. Fingridin eläkejärjestelyt ovat pääosin maksupohjaisia järjestelyjä. Fingridin etuuspohjaiset järjestelyt ovat lisäeläke- ja TEL:n (Suomen työeläkelaki) työkyvyttömyyseläkejärjestelyt. Työkyvyttömyyseläkevastuiden laskentaperiaatteisiin on sosiaali- ja terveysministeriö hyväksynyt tiettyjä muutoksia, jotka tulevat voimaan Muutosten jälkeen TEL:n työkyvyttömyyseläkeosa käsitellään maksupohjaisena järjestelynä IFRS-tilinpäätöksessä ja valtaosa työkyvyttömyyseläkevastuusta tuloutuu vuoden 2004 viimeisellä neljänneksellä. 5. Pääomalaina Suomalaisen yhteisölainsäädännön mukainen pääomalaina luokitellaan IFRS-taseessa vieraaksi pääomaksi. Muut IFRS-standardeihin siirtymisen vaikutukset Ulkomaisesta osakkuusyrityksestä johtuvia, IFRS-standardeihin siirtymispäivää aikaisemmin syntyneitä muuntoeroja ei ole esitetty erillisenä oman pääoman eränä. Liitteen 1 taulukoissa FAS:n mukaiset taseen vertailuluvut ovat IFRS:n mukaisesti ryhmiteltyinä, jolloin muutossarakkeessa näkyy vain laskentaperiaatteista johtuva ero.

15 15 (15) Liite 3 Tunnuslukujen laskentakaavat FAS/IFRS: tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja + korko- ja muut rahoituskulut Sijoitetun pääoman tuotto % = x 100 taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin vuoden aikana) FAS/IFRS: tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja - tilikauden verot Oman pääoman tuotto % = x 100 oma pääoma (ilman pääomalainoja keskimäärin vuoden aikana) FAS/IFRS: oma pääoma (ilman pääomalainoja keskimäärin vuoden aikana) Omavaraisuusaste % = x 100 taseen loppusumma - saadut ennakot FAS: tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja - tilikauden verot Tulos/osake = osakkeiden keskimääräinen lukumäärä IFRS: tilikauden voitto Tulos/osake = osakkeiden keskimääräinen lukumäärä FAS: oma pääoma (ilman pääomalainoja) Oma pääoma/osake = osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä IFRS: oma pääoma Oma pääoma/osake = osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 Talentum-konserni on 1.1.2005 siirtynyt taloudellisessa raportoinnissaan

Lisätiedot

FINGRID OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.2007-31.12.2007

FINGRID OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.2007-31.12.2007 1 (59) FINGRID OYJ FINGRID OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.2007-31.12.2007 2 (59) SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Toimintakertomus Hallituksen toimintakertomus 3-8 Tunnusluvut 9 Hallituksen voitonjakoehdotus

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009

Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Sisällys 1. Toimintakertomus Hallituksen toimintakertomus 4 Tunnusluvut 9 Hallituksen voitonjakoehdotus 10 2. Tilinpäätös konsernitilinpäätös (IFRS)

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS FINGRID OYJ FINGRID OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.2006-31.12.2006 2 (66) SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Toimintakertomus Hallituksen toimintakertomus 3-8 Tunnusluvut 9-10 Hallituksen voitonjakoehdotus

Lisätiedot

FINGRID OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

FINGRID OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS FINGRID OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.2006 31.12.2006 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Toimintakertomus Hallituksen toimintakertomus 4 6 Tunnusluvut 7 Hallituksen voitonjakoehdotus 8 2. Tilinpäätös Konsernitilinpäätös

Lisätiedot

Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.1.2006 klo 12.30 SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISEEN TILINPÄÄTÖSKÄYTÄNTÖÖN

Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.1.2006 klo 12.30 SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISEEN TILINPÄÄTÖSKÄYTÄNTÖÖN Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.1.2006 klo 12.30 SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISEEN TILINPÄÄTÖSKÄYTÄNTÖÖN Finnlines Oyj siirtyi suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä (FAS) kansainväliseen ön (IFRS) vuonna 2005.

Lisätiedot

! "! # % % % #'' ( ) " % & % *''+!,-. +

! ! # % % % #'' ( )  % & % *''+!,-. + ! "#$ "%#&'& ! "! #$!% & # % % % #'' ( ) " % & #'' % ( % " % *''+!,-. + !!"# "$ % & ' % ( ) % ) ' *+, ' %",(-.(*+/0++*+*%11, '*233 *224$++, ' %",(-.(*+/0++*+*%11, '+++, ' %",(-.(*+/0++*+*%11, '++/,! '*224,

Lisätiedot

Finnvera Oyj:n siirtyminen kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (IFRS)

Finnvera Oyj:n siirtyminen kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (IFRS) Finnvera Oyj:n siirtyminen kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (IFRS) EU-komissio antoi vuonna 2001 asetuksen, jonka mukaan EU-alueen julkisesti noteerattujen yhtiöiden tulee laatia konsernitilinpäätöksensä

Lisätiedot

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON vuosikertomus 2011 TiLiNPääTös

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON vuosikertomus 2011 TiLiNPääTös WärtsiLÄ OYJ CORPORATION ABP vuosikertomus 2011 TiliNPäätös WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Tilinpäätös 03 Viisivuotiskatsaus 05 Tunnuslukujen laskentakaavat 07 Konsernin tuloslaskelma 09 Konsernin tase 11 Konsernin

Lisätiedot

FINGRID OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.2011-31.12.2011

FINGRID OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.2011-31.12.2011 1 (62) FINGRID OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.2011-31.12.2011 2 (62) SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. Toimintakertomus Hallituksen toimintakertomus 3 Tunnusluvut 13 Hallituksen voitonjakoehdotus 15 2.

Lisätiedot

Laatimisperusta. Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet. Tytäryritykset

Laatimisperusta. Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet. Tytäryritykset Laatimisperusta Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti, ja sitä laadittaessa on noudatettu 31.12.2012 voimassa

Lisätiedot

IFRS-konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet

IFRS-konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet IFRS-konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet Yrityksen perustiedot Lemminkäinen Oyj on suomalainen, Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki. Rekisteröity osoite

Lisätiedot

IFRS tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

IFRS tilinpäätöksen laadintaperiaatteet IFRS tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Uponor Oyj:n konsernitilinpäätöksen laadinnassa sovelletaan 1.1.2005 alkaen seuraavia tilinpäätösperiaatteita: Päätoiminnot Uponor on kansainvälisesti toimiva talo-

Lisätiedot

Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1

Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1 Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2007 Sisältö Konsernin tuloslaskelma 3 Konsernitase 4 Konsernin rahavirtalaskelma 5 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 6 Liitetiedot

Lisätiedot

IFRS-konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet 31.12.2006

IFRS-konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet 31.12.2006 1 Yrityksen perustiedot Lemminkäinen Oyj on suomalainen, Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki. Rekisteröity osoite on Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Lemminkäinen

Lisätiedot

SATOn tilinpäätös 2014

SATOn tilinpäätös 2014 SATOn tilinpäätös 2014 Konsernin tuloslaskelma, IFRS... 2 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS... 2 Konsernitase, IFRS... 3 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS... 4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista,

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 VUOSIKERTOMUS 2013

Tilinpäätös 2013 VUOSIKERTOMUS 2013 63 Tilinpäätös 2013 Konsernin tuloslaskelma, IFRS... 64 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS... 64 Konsernitase, IFRS... 65 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS... 66 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista,

Lisätiedot

The only way is forward

The only way is forward Neste Oilin vuosi 2014 The only way is forward Tilinpäätös 2 TILINPÄÄTÖS 3 Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 3 Tunnuslukujen laskentakaavat 4 Konsernitilinpäätös 6 Konsernin tuloslaskelma

Lisätiedot

IFRS-SÄÄNNÖSTEN SOVELTAMINEN KCI KONECRANES -KONSERNISSA

IFRS-SÄÄNNÖSTEN SOVELTAMINEN KCI KONECRANES -KONSERNISSA LEHDISTÖTIEDOTE 1 (11) IFRS-SÄÄNNÖSTEN SOVELTAMINEN KCI KONECRANES -KONSERNISSA KCI Konecranes -konserni siirtyy raportoimaan IFRS-standardien (International Financial Reporting Standards) mukaisesti 1.1.2005

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2011 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2021 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2010-30.6.2011 Sisällys Sivu

Lisätiedot

T I L I N P Ä Ä T Ö S 2 0 0 5

T I L I N P Ä Ä T Ö S 2 0 0 5 T I L I N P Ä Ä T Ö S 2 0 0 5 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 3 Konsernitilinpäätös 2005 (IFRS) Konsernin tase... 9 Konsernin tuloslaskelma... 10 Konsernin rahavirtalaskelma... 11 Laskelma konsernin

Lisätiedot

Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012

Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012 Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012 Restamax Oy Y-tunnus 1952494-7 Näsllinnankatu 48 E Kotipaikka Helsinki 33200 TAMPERE RESTAMAX OV Konsernitifinpäätös 31.12.2012 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Sisältö

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖs 2007-2008

TILINPÄÄTÖs 2007-2008 TILINPÄÄTÖs 2007-2008 Sisällysluettelo Konsernitilinpäätös, IFRS Hallituksen toimintakertomus... 3 Tunnusluvut... 5 Konsernin tuloslaskelma, IFRS...7 Konsernin tase, IFRS... 8 Konsernin rahavirtalaskelma,

Lisätiedot

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Osakkeet ja osakkeenomistajat Osakkeet ja osakkeenomistajat Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2013 A-osake K-osake Osakkeita % osakkeista % äänistä Novametor Oy 1 389 000 465 801 1 854 801 10,2 13,0 Suomalainen Tiedeakatemia ry 425

Lisätiedot

Sponda 2011. tilinpäätös. Vetovoimaisia toimintaympäristöjä kaupunkeja elävöittämällä

Sponda 2011. tilinpäätös. Vetovoimaisia toimintaympäristöjä kaupunkeja elävöittämällä 2011 Vetovoimaisia toimintaympäristöjä kaupunkeja elävöittämällä Kannattavaa kasvua asiakaslähtöisesti ja ympäristönäkökulma huomioiden tilinpäätös Sisällysluettelo 5 Konsernin tuloslaskelma 6 Konsernin

Lisätiedot

1. Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet

1. Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet 1 1. Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet Konsernin perustiedot Sanoma-konserni muodostuu kolmesta raportoivasta segmentistä: Media, News ja Learning. Mediaan kuuluu neljä strategista liiketoimintayksikköä:

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös 2005 Hallituksen toimintakertomus 17 Konsernitilinpäätös Tuloslaskelma 21 Tase 22 Rahavirtalaskelma 23 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 24 Siirtyminen IFRS-tilinpäätökseen 25 Liitetiedot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSRAPORTTI 2005

TILINPÄÄTÖSRAPORTTI 2005 TILINPÄÄTÖSRAPORTTI 2005 Uponorin vuoden 2005 vuosikertomus koostuu kahdesta osasta, vuosikatsauksesta ja tilinpäätösraportista. Vuosikatsaus kertoo laajasti vuoden 2005 liiketoiminnasta ja yhtiöstä. Tilinpäätösraportti

Lisätiedot

Osakkeita keskimäärin, milj. kpl 50,84 50,84

Osakkeita keskimäärin, milj. kpl 50,84 50,84 1 SATO OYJ KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS Milj. 1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011 LIIKEVAIHTO 2, 3 286,9 232,0 Sijoitusasuntojen luovutusvoitot 4 8,9 9,9 Osuus yhteis- ja osakkuusyritysten tuloksista

Lisätiedot

S I S Ä L L Y S. Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1.-31.12.2009. Hallituksen toimintakertomus... 4

S I S Ä L L Y S. Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1.-31.12.2009. Hallituksen toimintakertomus... 4 2 S I S Ä L L Y S Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1.-31.12.2009 Hallituksen toimintakertomus... 4 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma... 10 Konsernitase... 11 Konsernin rahavirtalaskelma...

Lisätiedot