Onko toiminnallisia riippuvuuksia olemassa?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Onko toiminnallisia riippuvuuksia olemassa?"

Transkriptio

1 Onko toiminnallisia riippuvuuksia olemassa? * Tuukka Tammi Tutkimuspäällikkö A-klinikkasäätiö

2 Addiktioilla on myös muita nimiä: Synti Pahe Rikos Rituaali Mielihyvä, intohimo Poikkeavuus Holtittomuus, kohtuuttomuus Mania, kompulsio Addiktio Huumeet (lailliset) Huumeet (laittomat) Alkoholi Rahapelaaminen Tupakointi Seksi Internet Urheilu Työ Shoppailu

3 Toiminnallinen riippuvuus? Addiktio on muotitermi: sitä koskeva populaaripuhe leikittelee positiivisen (halu, intohimo, uppoutuminen) ja negatiivisen (toistopakko, liiallisuus) rajankäynnillä. Toisaalta halutaan, mutta samalla pohditaan joko menee liialliseksi. Paitsi kiehtova populaariteema, addiktio (riippuvuus) on myös liiallisen käyttäytymisen lääketieteellinen määrittelytapa, diagnoosi, joka johtaa määrittelyn kohteena olevan ihmisryhmän patologisointiin ja kontrollointiin. DSM-5-keskustelu: ei-kemialliset addiktiot uudeksi luokaksi? Addiktion alaraja alemmaksi? Toiminnallinen riippuvuus: Liiallinen toiminta häiriö, joka voi syntyä yksilön suhteessa mihin tahansa mielihyvää tuottavaa toimintaan? Negatiiviset, neutraalit ja positiiviset addiktiot? Omistautuminen, intohimo, uppoutuminen?

4 Mistä addiktion suosio kumpuaa? Addiktio-sairauskäsityksen löytyminen luvuilla Sidoksissa modernisaatioon eli ajatustavalliseen ja yhteiskunnalliseen murrokseen => Modernin yhteiskunnan järjestys perustuu oletukseen suvereenista yksilöstä ja tämän vapaasta tahdosta => mielekkäiden valintojen mahdollisuuteen mutta myös samanaikaiseen oman itsen jatkuvaan kriittiseen reflektointiin. Hyvän elämän ihanne vs. arvopluralismi myöhäismodernissa: Enää ei ole selvää, millaiset elämäntavat ja käyttäytymismallit ovat suotavia, kiellettyjä tai sallittuja. Haitat itselle ja haitat muille ovat nousseet keskeiseksi näkökulmaksi Elämäntapoja kuitenkin säännellään=>emme ole siirtyneet täydellisen yksilönvapauden tilaan Sääntelykoneisto on monimutkainen ja moninäkökulmainen: monet ammattikunnat, maallikot (vertaiset) ja monet motiivit. Addiktion renessanssin rakennusaineita: moderni aika/edistys/liberalisoituminen/yksilöllistyminen/medikalisaatio jne

5 Ovatko addiktiot pikemmin sosiaalinen konstruktio? vai määritelmät vaihtelevat ajan ja paikan mukaan (tilanteiset tulkinnat) vaikea määritellä eksaktisti, epäselvät rajat määritelmillä on seurauksensa: esiintyvyys, toimenpiteet, mutta myös yksilöllä itseään toteuttava tapa nähdä oma käytös. syndrooma/häiriö jolle on tyypillistä mielihyvähakuisuus heikentynyt itsekontrolli kykenemättömyys lopettaa (haitoista huolimatta) toleranssi ja vieroitusoireet universaalisuus (sama kaikkialla) VAIKO SEKÄ ETTÄ? => Anthony Giddens, Robert West

6 Consensual Theory of Addiction by R West (2006): Addiction as chronic disorder of motivational system (loosing control over satisfaction-seeking) (Robert West 2006) Social barriers to and lacking incentives for change Fortified expectations & defences concerning the behaviour Perception of the rewarding effects CONSE- QUENCES Delayed (-) Immediate (+) SOCIAL PROCESSES PSYCHOLOGICAL PROCESSES CUES External Internal Conflictual consequences denied NEUROBIOLOGI- CAL PROCESSES ADDICTIVE BEHAVIOUR SET: Perceptual biases Expectations of effect Physiological signs of wanting Approach/search behaviours Social factors facilitating involvement (availability, values, norms etc.) Selective attention to addiction related stimuli & environments Activated beliefs about the behaviour Perception of urges and temptations Self-permissions Supportive & enabling social responses to addictive behaviour Social pressure to use FIGURE 6. Biopsychosocial processes maintaining addictive behaviour (neurobiological automatic processes in the centre, cognitions available to awareness in the outer circle, and facilitating social circumstances outside the circle)

7 Addiktioiden kontrolli Kontrollin kaksi muotoa: itsekontrolli (sisäinen, sisäistetty) sosiaalinen kontrolli (ulkoinen) informaali: kulttuuriset normit jne. formaali: säännöt, lait, repressio, terapiat, lääkkeet jne. Lopuksi - miten rahapeliriippuvuus on tunnistettu ja miten/miksi sitä kontrolloidaan?

8 Riippuvuuksien kontrolli KIELTOLAKI POIKKEAVUUS/ SAIRAUS Drugs Alcohol Gambling ELÄMÄNTAPA Smoking VAPAAT MARKKINAT

9 Päihde- ja rahapeliriippuvuudet DSM-IIIR-tautiluokituksessa Päihderiippuvuus Vähintään kolme seuraavista: 1. Päihteen hankkimiseen, ottamiseen tai sen vaikutuksesta toipumiseen kuluu huomattava osa henkilön ajasta. 2. Usein ilmenevä vaikeus hallita päihteen käytön määrää tai käyttöjakson pituutta. 3. Toleranssi: isommat annokset / vähentyneet vaikutukset. 4. Vieroitusoireyhtymä päihteenkäytön lopettamisen yhteydessä. 5. Jatkuva halu tai vähintään yksi epäonnistunut yritys vähentää tai hallita päihteenkäyttöä. 6. Usein päihtymys / vaikeat vieroitusoireet kun työhön, kouluun tai kotiin liittyviä velvoitteita tai kun päihteenkäyttö on fyysisesti vaarallista. 7. Tärkeän sosiaalisen, työelämän tms. toiminnan lopettaminen tai vähentäminen päihteenkäytön vuoksi. 8. Käytön jatkaminen, vaikka on aiheutunut isoja sos., psyykk. tai terv. haittoja ja vaikka henkilö tietää näiden pahenevan päihteenkäytön vuoksi. 9. Päihteenkäyttö keinona lievittää tai estää vieroitusoireita. Patologinen rahapelaaminen Vähintään neljä seuraavista: 1. Usein esiintyvä kiinnostus uhkapeliin ja rahan hankkimiseen uhkapeliä varten. 2. Usein uhkapelin pelaamista suuremmilla panoksilla ja pitempiä ajanjaksoja kuin on aikonut. 3. Suuremmat panokset / tiheämpi pelaaminen jännityksen saamiseksi. 4. Levottomuus tai ärtyneisyys, kun ei voi pelata uhkapeliä. 5. Toistuvia yrityksiä vähentää uhkapelin määrää tai lopettaa se kokonaan. 6. Uhkapelin pelaamista esiintyy usein silloin, kun edellytetään täyttävän sosiaalisia tai ammatillisia velvoitteita. 7. Luopumista sosiaalisesta tai ammatillisesta toiminnasta tms. uhkapelin pelaamisen vuoksi. 8. Pelaaminen huolimatta kyvyttömyydestä maksaa velkoja tai ratkaista sosiaalisia, ammatillisia tai oikeudellisia ongelmia, vaikka tietää niiden pahenevan jatkamisen seurauksena. 9. Toistuvat rahanmenetykset pelissä sekä palaaminen lähipäivinä uhkapelin pariin voittaakseen häviöt takaisin.

10 Tapaus 1 Rahapeliriippuvuuden kontrolli eli monopolin pelastaminen rahapeliriippuvuutta torjumalla

11 Rahapeliriippuvuuden nousu sosiaaliseksi ongelmaksi Suomessa - Ongelmanäkökulman kehkeytyminen - Selityksiä: 1) pelaamisen ja ongelmien kasvu -> policy-muutoksen tarve? 2) Addiktioprofessioiden synty ja vaikutus =>addiktionäkökulma n & muun medikalisaation tulo myös gamblingpolicyyn? 3) Monopolin ahdinko => policy-sopeutus EUkontekstiin? 4) Muut selitykset?

12 Miten peliriippuvuudesta tuli kansallinen huolenaihe? 1990-luku: - Suomen GA Kaksi tutkimusta ongelmapelaamisesta - ICD-10:een PELIHIMO-diagnoosi (F63.0) 2000-luku: Arpajaislain uudistus: STM seuraamaan ja tutkimaan pelihaittoja Väestökysely: ongelmapelaajaa ja riskiryhmässä: kansanterveysongelma auttava puhelin RAY:n vastuullisuusohjelma, Veikkaus ja Fintoto asettavat ikärajat Peliongelmaisten hoito-ohjelmakokeilu Hgissä Selvitykset nuorten pelaamisesta, kuntien valmiuksista peliongelman hoitamiseksi sekä ikärajojen valvonnasta Uusi väestökysely, Stakes ja KTL (nyk. Thl) saavat resursseja peliongelman ehkäisyyn ja tutkimukseen, uusia ehkäisy- ja hoitoprojekteja, työryhmiä, ohjelmia Uusia tutkimuksia ja projekteja, arpajaislain uudistustyöryhmä ehdottaa ikärajaa 18 vuoteen ja muita tiukennuksia, kansallinen koulutusohjelma, peliklinikka (osaamiskeskus) aloittaa toimintansa Helsingissä

13 Miljoonaa euroa vuodessa Selitys 1. Pelaaminen ja ongelmat ovat kasvaneet, joten tarvitaan ongelmien tiukempaa sääntelyä? 1.a) Onko pelaaminen lisääntynyt merkittävästi: On ja ei. 1.b) Ovatko peliongelmat lisääntyneet: Eivät? (Myöskään maiden väliset erot peliongelmien tasossa eivät selitä policy-eroja!) Kulutus (panokset vähennettyinä voitoilla) rahapeleihin RAY Veikkaus Fintoto/Hippos Yhteensä

14 Selitys 2. Addiktiolobbyn vaikutus Kun peluri sairastui: mania, kompulsio, addiktio Vielä ja 1800-luvuilla (liika tai vääränlainen) rahapelaaminen nähtiin paheena tai syntinä. Peliongelmatutkimus enenevästi esillä noin 30 vuotta Tutkimusta hallinnut sairausnäkökulma, jossa liiallista tai hallitsematonta pelaamista tarkastellaan yksilöpatologiana, persoonallisuuden ja itsekontrollin häiriönä. Taustalla psykoanalyyttisen näkökulman ja sen myöhempien sovellusten kehkeytyminen, jota kautta liian intensiivinen kiinnittyminen yhteen toimintaan alkoi näyttäytyä maanisena käyttäytymisenä. Sittemmin liiallinen pelaaminen alettiin nähdä pakkokäyttäytymisenä, kompulsiona ("compulsive gambler"). Kompulsiivisen käyttäytymisen kategoriassa pelaaminen rinnastuu sellaisiin impulssien hallinnan häiriöihin kuten kleptomania tai pyromania. Pelihimo psykiatriseen tautiluokitukseen vuonna 1980 (DSM III) Pian kritiikkiä (psykiatrian sisäistä), jonka mukaan liiallinen pelaaminen ei täyttäisi pakkooireisen häiriön kriteerejä. Kritiikistä ponnistava psykiatrinen koulukunta on sittemmin ja varsin menestyksellisesti esittänyt, että ongelmia tuottava pelaaminen tulee nähdä addiktiona. Siirtymä kompulsio-määritelmästä addiktionäkökulmaan näkyy vuoden 1987 uudistetussa tautiluokituksessa (DSM IIIR), jossa patologinen pelaaminen näyttäytyy analogisena päihderiippuvuuden kanssa.

15 Selitys 2... (jatkuu) DSM- ja ICD-diagnostiikka on vaikutusvaltainen, kansainvälinen ja ekspansiivinen instituutio Yleinen elämäntapojen medikalisaatio ja addiktoituminen tukevat kehitystä Peliongelmaprofessiot ja osin myös järjestelmät ovat olleet jo valmiina: päihde- ja mielenterveyshuolto ehkäisyjärjestelmineen ja järjestöineen. Riippuvuus- ja ongelmanäkökulman esiintuonti on sekä monopolien että isojen pelifirmojen (eli kasvavan peliteollisuuden) intresseissä: ongelmien patologisointi ja vastuullisuus niiden hoitamisessa suhteen on suojaava tekijä molemmille. (vrt. Collins 1996) Suomessa tehdyissä väestötason arvioissa peliongelmaisten määrästä on ongelmaisia löydetty riittävästi toimenpideohjelman laatimiseksi ja toteuttamiseksi.

16 Selitys 3. Ongelmanäkökulma palvelee monopolin sopeuttamista EU-ympäristöön (=sen säilyttämistä)? European integration and the expansion of the private gambling industry have made it increasingly clear that national monopolies and similar systems restricting the goods or services market are acceptable within the EU only if it can be shown that they are more efficient than the market in combating the adverse effects and problems of the things they regulate. The EU has subsequently required proof of the genuineness of the objective to prevent gambling problems. Gaming revenue for the common good can no longer justify a monopoly: it is merely a beneficial side effect. European integration and Finland s EU membership have made the prevention of social and individual problems an important justification for the gambling monopoly and an important area for action. Putting problem prevention into the core of gaming policy demonstrates the responsible nature of the monopoly system, i.e. its will and ability to prevent gambling problems. To simplify: the whole process of emphasing problem prevention in the 2000s (programmes, resources and measures) in the research, prevention and treatment of gaming problems demontrates to the European Commission & European Court of Justice that the Finnish monopoly system works exactly as it should. Europanisaatio on kuitenkin kaksisuuntainen prosessi! (ks. seuraava kuvio)

17 Yhteenvetoa KIELTOLAKI (ulk. kontrolli) huumeet rahapelit POIKKEAVUUS/ SAIRAUS (ulk. kontrolli) tupakka alkoholi ELÄMÄNTAPA (sis. kontrolli) VAPAAT MARKKINAT Missä kohtaa karttaa sijaitsevat työ, seksi, some, shoppailu, jne.?

Pelihimo miten tunnistaa salattu ongelma?

Pelihimo miten tunnistaa salattu ongelma? Katsaus Tapio Jaakkola Pelihimo miten tunnistaa salattu ongelma? Peliriippuvuuden tunnistaminen on vaikeaa, koska pelaajat pyrkivät useimmiten salaamaan ongelmansa. Riippuvuuden seuraukset voivat olla

Lisätiedot

Ehkäisevät työkalut nuorten rahapelaamiseen 2007 2009

Ehkäisevät työkalut nuorten rahapelaamiseen 2007 2009 AVAUKSIA Kumpi on kampi? Ehkäisevät työkalut nuorten rahapelaamiseen 2007 2009 Projektin ulkoinen arviointi ja loppuraportti 4 2010 Kirjoittaja ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Taitto: Keski-Suomen

Lisätiedot

Millaisia toimivia ennaltaehkäiseviä välineitä rahapeli ja muihin riippuvuuksiin? Antti Murto Tutkija Peliklinikka / Socca Kuntoutuspäivät 19.3.

Millaisia toimivia ennaltaehkäiseviä välineitä rahapeli ja muihin riippuvuuksiin? Antti Murto Tutkija Peliklinikka / Socca Kuntoutuspäivät 19.3. Millaisia toimivia ennaltaehkäiseviä välineitä rahapeli ja muihin riippuvuuksiin? Antti Murto Tutkija Peliklinikka / Socca Kuntoutuspäivät 19.3.2010 Yleisesti (riippuvuusongelmat) Riippuvuudet (erityisesti

Lisätiedot

Sattumanvaraisuudesta koordinointiin Ongelmapelaajien tuki- ja hoitopalvelut sekä hoitopalvelujärjestelmän kehittäminen

Sattumanvaraisuudesta koordinointiin Ongelmapelaajien tuki- ja hoitopalvelut sekä hoitopalvelujärjestelmän kehittäminen Kari Huotari Sattumanvaraisuudesta koordinointiin Ongelmapelaajien tuki- ja hoitopalvelut sekä hoitopalvelujärjestelmän kehittäminen RAPORTTI 21 2009 Kari Huotari ja Taitto: Christine Strid ISBN 978-952-245-110-1

Lisätiedot

RAHAPELIEN VETOVOIMA näkökulmia peliriippuvuuden ja ongelmapelaamisen muotoutumisesta nuorten miesten elämässä

RAHAPELIEN VETOVOIMA näkökulmia peliriippuvuuden ja ongelmapelaamisen muotoutumisesta nuorten miesten elämässä RAHAPELIEN VETOVOIMA näkökulmia peliriippuvuuden ja ongelmapelaamisen muotoutumisesta nuorten miesten elämässä Milla Anttonen Pro gradu tutkielma Syksy 2011 Sosiaalityön koulutusohjelma Lapin yliopisto

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaaliala, Kuusankoski/Sosiaalialan koulutusohjelma/sosiaalinen kuntoutus

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaaliala, Kuusankoski/Sosiaalialan koulutusohjelma/sosiaalinen kuntoutus KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaaliala, Kuusankoski/Sosiaalialan koulutusohjelma/sosiaalinen kuntoutus Taru Lillberg TOIMIVAT LAITOSKATKAISUHOITOKÄYTÄNNÖT LAHDEN, KOUVOLAN JA KOTKAN KATKAISUHOITOASEMILLA

Lisätiedot

Ongelmapelaaminen Tietoa ja työvälineitä

Ongelmapelaaminen Tietoa ja työvälineitä Ongelmapelaaminen Tietoa ja työvälineitä Avomieli-hankkeen koulutuspäivä, Sosiaalitaito, Järvenpää-talo 8.6.2011 Koulutuspäällikkö Tuula-Leena Raiski 13.6.2011 Oma paikkani rahapeliongelmien palvelupolulla

Lisätiedot

SUOMEN RAHAPELIMARKKINAT

SUOMEN RAHAPELIMARKKINAT SUOMEN RAHAPELIMARKKINAT Arto Kuuluvainen, Aki Koponen, Elias Oikarinen, Antti Ranki, Arto Ryömä, Pasi Laihinen & Annina Lehtonen Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics FI-20014 Turun yliopisto,

Lisätiedot

Pojat ovat pelimiehiä, tytöt rahapelien harrastajia

Pojat ovat pelimiehiä, tytöt rahapelien harrastajia Pojat ovat pelimiehiä, tytöt rahapelien harrastajia Vuoden 2007 ESPAD-koululaiskyselyn tulosten tarkastelua Johanna Järvinen-Tassopoulos & Leena Metso Johdanto Rahapelaamisesta on tullut suomalaisille

Lisätiedot

Suomalaisten rahapelaaminen 2011

Suomalaisten rahapelaaminen 2011 Tuomo Turja Jukka Halme Markus Mervola Johanna Järvinen-Tassopoulos Jenni-Emilia Ronkainen Suomalaisten rahapelaaminen RAPORTTI 14 2012 RAPORTTI 14/2012 Tuomo Turja Jukka Halme Markus Mervola Johanna Järvinen-Tassopoulos

Lisätiedot

Gambling problems in Finland

Gambling problems in Finland Gambling problems in Finland The Finnish gambling survey 2007 Tuukka Tammi Senior Reseacher, STAKES tuukka.tammi@stakes.fi Gambling behaviourin Finland 2007 Themes: participation in gambling, expenditure

Lisätiedot

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Tiina Kaalinpää Aija Suikkanen MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lokakuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Pelin jälkeen: velkaa vai voittoja?

Pelin jälkeen: velkaa vai voittoja? S T A K E S I N R A P O R T T E J A 2 5 / 2 0 0 8 jaana lähteenmaa ja teija strand Pelin jälkeen: velkaa vai voittoja? Tutkimus velan ottamisesta rahapeleihin, erityistarkastelussa nettipokeri ja pikavippaaminen

Lisätiedot

Ikäihmisen alkoholinkäytön puheeksi ottaminen

Ikäihmisen alkoholinkäytön puheeksi ottaminen Milla-Noora Luhtala & Maria Salminen Ikäihmisen alkoholinkäytön puheeksi ottaminen IkäHoli -lomakkeen kehittäminen Aijjooskumppanuushankkeelle Opinnäytetyö Syksy 2010 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Vanhustyön

Lisätiedot

Suomalaisen rahapelijärjestelmän lähihistoria ja lähitulevaisuus

Suomalaisen rahapelijärjestelmän lähihistoria ja lähitulevaisuus Suomalaisen rahapelijärjestelmän lähihistoria ja lähitulevaisuus Arto Kuuluvainen & Antti Ranki TIIVISTELMÄ Suomalaisten rahapelaaminen on kasvanut viime vuosikymmeninä merkittävästi. Toimialan yhteiskunnallisen

Lisätiedot

Rahapeliongelmien tunnistaminen, puheeksiotto ja pelaajan auttaminen

Rahapeliongelmien tunnistaminen, puheeksiotto ja pelaajan auttaminen Rahapeliongelmien tunnistaminen, puheeksiotto ja pelaajan auttaminen Maritta Itäpuisto Katja Lampinen, Petri Miettinen, Sari Naappi, Anne-Maria Perttula, Kaija Smolander, Jyrki Vihriälä OPAS Rahapeliongelmien

Lisätiedot

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA Mainiemen kuntoutumiskeskuksen kuntoutujien kokemuksia läheisten roolista ja läheissuhteiden huomioon ottamisesta LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja

Lisätiedot

Pelaamishäiriöiden hoito

Pelaamishäiriöiden hoito Pelaamishäiriöiden hoito Jos meillä olisi suosituksia, mitä ne voisivat olla ja mihin ne voisivat perustua? Jukka Halme Tutkija, PsM Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Tarve hoitojen arviointiin Kansainvälisesti

Lisätiedot

KRISTILLINEN ALKOHOLISTI- JA NARKO- MAANITYÖ (KAN) PÄIHDETYÖN MUOTONA

KRISTILLINEN ALKOHOLISTI- JA NARKO- MAANITYÖ (KAN) PÄIHDETYÖN MUOTONA ETELÄ-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala, Lappeenranta Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto Hanne Huittinen Leena Jefimoff KRISTILLINEN ALKOHOLISTI- JA NARKO-

Lisätiedot

Peliongelmat ilmiönä. Anne-Maria Perttula sosiaalityöntekijä Sovatek-säätiö 15.5.2013

Peliongelmat ilmiönä. Anne-Maria Perttula sosiaalityöntekijä Sovatek-säätiö 15.5.2013 Peliongelmat ilmiönä Anne-Maria Perttula sosiaalityöntekijä Sovatek-säätiö 15.5.2013 Peliongelma vrt päihdeongelma Toiminnallinen riippuvuus Salaaminen Talous korostuu Käyttäytymisterapia Diagnoosi hillitsemishäiriöissä

Lisätiedot

Peluuri Vuosiraportti 2009. Mari Pajula Pablo Escartín

Peluuri Vuosiraportti 2009. Mari Pajula Pablo Escartín Peluuri Vuosiraportti 2009 Mari Pajula Pablo Escartín 3 Johdanto 4 Tiivistelmä 5 Samanfattning 6 Abstract 7 Peluurin toiminta 7 Toiminnan tavoite 7 Peluurin palveluiden esittely 8 Henkilöstö 8 Palvelun

Lisätiedot

Leikkisä raha peleissä

Leikkisä raha peleissä Pelitutkimuksen vuosikirja 2010 Pelitutkimuksen vuosikirja 2010, s. 42 57. Toim. Jaakko Suominen ym. Tampereen yliopisto. http://www.pelitutkimus.fi/ ARTIKKELI Leikkisä raha peleissä jani kinnunen jani.kinnunen@uta.fi

Lisätiedot

Maxwell Jonesin demokraattinen terapeuttinen yhteisö Mainiemen kuntoutumiskeskuksen toiminnan perustana

Maxwell Jonesin demokraattinen terapeuttinen yhteisö Mainiemen kuntoutumiskeskuksen toiminnan perustana Maxwell Jonesin demokraattinen terapeuttinen yhteisö Mainiemen kuntoutumiskeskuksen toiminnan perustana Maxwell Jonesin demokraattisen yhteisön teoria ja humanistinen ihmiskäsitys Aki Heiskanen Hämeen

Lisätiedot

Peluuri Vuosiraportti 2010. Mari Pajula Annina Aaltonen

Peluuri Vuosiraportti 2010. Mari Pajula Annina Aaltonen Peluuri Vuosiraportti 2010 Mari Pajula Annina Aaltonen 3 Johdanto 4 Tiivistelmä 5 Samanfattning 6 Summary 7 Peluurin toiminta 7 Toiminnan tavoite 7 Peluurin palveluiden esittely 8 Henkilöstö 9 Palvelun

Lisätiedot

Peliriippuvuus - mitä tehdä, mihin vaikuttaa? Keskustelu- ja ideointitapaaminen 23.3. Saini Mustalampi, kehittämispäällikkö

Peliriippuvuus - mitä tehdä, mihin vaikuttaa? Keskustelu- ja ideointitapaaminen 23.3. Saini Mustalampi, kehittämispäällikkö Peliriippuvuus - mitä tehdä, mihin vaikuttaa? Keskustelu- ja ideointitapaaminen 23.3. Saini Mustalampi, kehittämispäällikkö THL:llä toimeksianto STM:ltä (2007-2009, 2009-2011, jatko tulossa) Arpajaislain

Lisätiedot

Vaikuttavaa tutkimusta

Vaikuttavaa tutkimusta ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2332 Pirjo Kutinlahti, Kaisa Lähteenmäki Smith & Jari Konttinen Vaikuttavaa tutkimusta Arviointikäytäntöjä julkisissa tutkimusorganisaatioissa: Helia ja SAMK VTT TIEDOTTEITA

Lisätiedot

GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER?

GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER? BMGT95.833 July 1995 GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER? Jan A.M. Graafmans Herman Bouma James L. Fozard Paper presented at the conference A city for all & training for living and working

Lisätiedot

Terve amis! Ammattiin opiskelevien terveyden taustatekijät:

Terve amis! Ammattiin opiskelevien terveyden taustatekijät: J u h a M i k k o n e n L o t t a T y n k k y n e n Terve amis! Ammattiin opiskelevien terveyden taustatekijät: 50 toimenpide-ehdotusta terveyserojen kaventamiseksi J u h a M i k k o n e n L o t t a T

Lisätiedot

Toimintakatsaus. Väliraportti 2011 Pelaaja asiakkaana 2011. Tapio Jaakkola Antti Murto

Toimintakatsaus. Väliraportti 2011 Pelaaja asiakkaana 2011. Tapio Jaakkola Antti Murto Toimintakatsaus Väliraportti 2011 Pelaaja asiakkaana 2011 Tapio Jaakkola Antti Murto 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Väliraportti 2011... 4 1.1. Peliklinikka... 4 1.2. Peliklinikan palvelut ja asiakastyö

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA - keskeyttämisen syyt huumekuntoutumisyhteisössä

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA - keskeyttämisen syyt huumekuntoutumisyhteisössä ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA - keskeyttämisen syyt huumekuntoutumisyhteisössä Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Hämeenlinna 19.1.2007 Karita Snellman Laura Eerola OPINNÄYTETYÖ Sosiaalialan Koulutusohjelma

Lisätiedot