SUOMEN URHEILUARKISTON TOIMINTAKERTOMUS 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN URHEILUARKISTON TOIMINTAKERTOMUS 2010"

Transkriptio

1 SUOMEN URHEILUARKISTON TOIMINTAKERTOMUS 2010 Arkiston hallinto ja tehtävät Suomen Urheiluarkisto toimii Suomen Urheilumuseosäätiön osastona Urheilumuseon, -kirjaston ja tietopalvelun ohella Helsingin Olympiastadionilla. Urheiluarkisto kuuluu yksityisluontoisten keskusarkistojen piiriin ja saa toimintamenoihinsa lakisääteistä valtionapua. Arkiston tehtävänä on ottaa vastaan, säilyttää, järjestää ja luetteloida liikunta- ja urheilujärjestöjen sekä urheilun piirissä vaikuttaneiden henkilöiden historiallisesti merkittävät asiakirja-aineistot. Arkisto kouluttaa ja neuvoo järjestöjen työntekijöitä arkistonhoidossa sekä palvelee asiakkaita Suomen Urheilukirjaston tiloissa. Arkistojen säilytys- ja tutkijatilat Valtaosaa Urheiluarkistoon siirretyistä asiakirjoista säilytetään Suomen Urheilumuseosäätiön tiloissa. Arkistolla on säilytystilaa kaikkiaan 1500 hyllymetriä, josta käytössä on n Järjestelytiloissa on kerrallaan noin hyllymetriä asiakirjoja. Sekä etämakasiineissa että säätiön tiloissa säilytettäviä asiakirjoja tutkitaan Suomen Urheilukirjaston tiloissa, joissa on arkiston asiakkaille varattu omat paikat tutkijaparvella. Kansallisarkistolta vuokrattuihin Siltavuoren tiloihin on sijoitettu 55 järjestö- ja 9 henkilöarkistoa. Kaikkiaan Siltavuoreen siirrettiin kuluneena vuonna 11,28 hyllymetriä (2009: 23,37) arkistoja. Siltavuoren tiloissa on kaikkiaan 368,67 hyllymetriä (2009: 359,39) Urheiluarkiston aineistoja, joita on haettu asiakkaille tutkittavaksi, palautettu käytettyjä arkistoja, tehty tiedonhakuja tai arkistosiirtoja kaikkiaan 26 kertaa (2009: 24). Olennaisia muutoksia Siltavuoreen tehtyihin siirtoihin tai muuhun käyttöön ei ole tapahtunut. Tilaukset on edelleen toimitettu 1-2 päivän kuluessa. Kotisivuilla ja arkiston tutkijatiloissa on välittömästi ilmoitettu etämakasiineihin siirretyistä arkistoista ja aineistojen toimitusajoista. Kuluneena vuonna solmittiin sopimus Työväen Arkiston makasiinitilojen vuokraamisesta Urheiluarkistolle. Tiloihin siirrettiin kaikkiaan 30,52 hyllymetriä kahden isomman järjestön asiakirjoja. Sörnäisten rantatiellä sijaitsevat makasiinit ovat verrattavissa Kansallisarkiston korkealuokkaisiin tiloihin. Myös sijainti on Urheiluarkiston kannalta edullinen. Kaikkiaan vuokratiloissa on vuoden loppuun mennessä 399,19 hyllymetriä Urheiluarkiston aineistoja. Arkistosiirrot ja aineistojen määrät Arkistonmuodostajia otettiin vastaan 73 kappaletta (2009: 62). Vuotuinen kasvu oli 54,34 hyllymetriä (2009: 56,70). Arkistonmuodostajia oli vuoden lopussa kaikkiaan 2597 kappaletta ja aineistojen kokonaismäärä 1565 hyllymetriä (2009: 1546). Uusia järjestöarkistoja saatiin 12 (2009: 9) ja henkilöarkistoja 6 (2009: 9) kappaletta. Lisäaineistoa luovutettiin 27 järjestöarkistoon (2009: 23) ja 7 henkilöarkistoon (2009: 3). Järjestöarkistoja oli vuoden lopussa 327 (2009: 314), seura-arkistoja 1973 (2009: 1949) ja henkilöarkistoja 310 (2009: 300) kappaletta (Asiakirjasiirrot 2010, liite 1). Merkittävä tapahtuma oli Vierumäellä sijaitsevan Suomen Urheiluopiston asiakirjojen siirtäminen Urheiluarkistoon. Arvokkaat pöytäkirjasidokset, kurssipäiväkirjat ja muut asiakirjat valaisevat maamme vanhimman urheiluopiston vaiheita ja ovat lähtökohta koko urheiluopistolaitoksen tutkimukselle.

2 Tammikuussa otettiin vastaan yli 14 hyllymetriä Suomen Palloliiton uudempaa aineistoa. Valtaosa asiakirjoista oli kilpailutuloksia. Ne oli ryhmitelty siten, että pysyvään säilytykseen tarkoitetut tulokset voitiin valita laajasta aineistosta, joka Urheiluarkistossa siirrettiin arkistokelpoisiin koteloihin. Tätä aineistoa on luovutuksen jälkeen tutkittu runsaasti. Toinen suuri 9 hyllymetrin lahjoitus oli Suomen Purjehtijaliiton uudemmat asiakirjat, jotka liiton henkilökunta oli ryhmitellyt ja koteloinut Urheiluarkiston ohjeiden mukaan. Suomen Purjehtijaliiton arkisto on jatkuvasti ollut yksi käytetyimmistä arkistoista. Uudempi aineisto on entisestään lisännyt kyseisen liiton asiakirjojen käyttöä. Suomen Miekkailuliiton lisäaineistot järjesti Urheiluarkiston ohjauksessa Miekkailuliiton historiaprojektiin osallistuneet henkilöt. Järjestöjen arkistoluettelot saatiin vuoden loppuun mennessä siirrettyä Urheiluarkiston kotisivuille. Suomen Kanoottiliitto siirsi uudempaa pöytäkirjaja kirjeenvaihtoaineistoaan uudelleen koteloituna. Yhteistyö jatkuu jaostoaineistojen ja muiden toiminnan tuloksena syntyneiden asiakirjojen saattamiseksi luovutuskuntoon. Menestynyt pikaluistelija liikuntaneuvos Toivo Salonen luovutti mitalikokoelmansa Pälkäneen kunnalle. Ossi Viita otti tilaisuudessa vastaan Salosen urasta kootut lehtileikekokoelmat. Arkistojen järjestäminen ja luettelointi Arkistoaineistoa järjestettiin 64,92 (2009: 89,39) ja seulottiin 44,19 (2009: 36,24) hyllymetriä. Suurimmat arkistot valmistuivat kesällä, jolloin Urheiluarkistossa työskenteli korkeakouluharjoittelija ja kuukauden ajan myös palkattu arkistonjärjestäjä. Heidän toimestaan henkilökunnan ohjauksessa saatiin kuntoon Suomen Valtakunnan Urheiluliiton Helsingin piirin, Suomen Karateliiton, Suomen Nykyaikaisen 5-otteluliiton ja Suomen Jääpalloliiton laajemmat aineistot. Roihuvuoren Roihun arkiston järjesti Urheiluarkiston tiloissa ja ohjauksessa seuran hallituksen jäsen Tytti Salminen. Suomen Työväen Urheiluliiton laajan nuotti- ja voimisteluohjelmien kokoelman järjesti Työväen Urheiluliitossa ja Voimistelu- ja Liikuntaseurat SVoLissa työskennellyt Eila Uitto. Lisäksi hän järjesti ohjelmia laatineen Taimi Hirvosen henkilöarkiston. Myös Tanssiklubi Starin arkisto saatiin ohjauksen tuloksena lähes loppuun järjestettynä Urheiluarkistoon. Kuluneena vuonna valmistuivat Suomen Urheiluopiston, Warkauden Urheilijain, Vantaan Ladun ja Hangö Segelföreningin arkistot. Uudempaa aineistoa liitettiin mm. Liikunnan ja Terveystiedon Opettajien, Suomen Ratsastajainliiton ja Suomen Miekkailuliiton arkistoihin. Lisäaineistoja liitettiin kaikkiaan 27 järjestö- ja 7 henkilöarkistoon. Suomen Naisten Liikuntakasvatusliiton joukkueessa voimistelleen ja Berliinin vuoden 1936 olympialaisiin osallistuneen Kaarina Vasarlan henkilöarkisto, johon sisältyy asiakirjoja myös vierailusta valtakunnankanslerin virastossa, saatiin järjestettyä ja luetteloitua. Uusia arkistoluetteloita valmistui 27 (2009: 24) kappaletta. Arkiston kotisivuille oli vuoden loppuun mennessä siirretty 278 (2009: 259) kappaletta sähköisessä muodossa olevaa arkistoluetteloa. Loput luettelot ovat tutkijatiloissa paperimuotoisena. Seurojen haja-aineistojen asiakirjakohtaiset tiedot löytyvät arkiston tietokannasta. Henkilöarkistoista valtaosa on järjestetty ja luetteloitu, mutta kotisivuille siirretään toistaiseksi lähinnä kokoelmaluonteiset luettelot, joita tällä hetkellä on 5 (2009:4) kappaletta. Urheiluarkiston tietokannasta löytyy myös urheiluaineistojen kansallinen rekisteri, johon merkitään tiedot aineistoista, joita säilytetään muissa kuin Urheiluarkiston tiloissa. Kansalliseen rekisteriin

3 sisältyy tietoja 274 (2009: 272) arkistonmuodostajasta. Kansainväliseen rekisteriin merkitään tietoja muissa maissa säilytettävistä merkittävistä maatamme koskevista urheiluaineistoista. Arkistolle lahjoitettuja tutkimuksia ja keräyksiä on 220 (2009: 217) kappaletta. Niiden tiedot siirretään myös Urheilukirjaston käyttämään ATP origo-tietokantaan. Asiakaspalvelu Kaikkien säätiön osastojen kotisivut uudistettiin. Arkiston sivujen tekstit tarkastettiin sekä valokuvattiin asiakirjoja ja koulutusaineistoa neuvonta- ja ohjaustyötä varten. Keskeisimmät arkistointiohjeet löytyvät kotisivuilta. Arkistokäyntejä tehtiin kaikkiaan 504 (2009:432) kappaletta. Asiakirjoja tilasi 442 (2009: 316) henkilöä. Asiakaskäyntien nousuun saattaa vaikuttaa arkistoluetteloiden siirtyminen sähköiseen muotoon. Urheiluarkiston kotisivuilla julkaistavien uutisten lisäksi jotkut liitot ja seurat ovat tiedottaneet jäsenistölleen järjestönsä arkistoluettelon saatavuudesta Internetissä ja Urheiluarkiston toiminnasta. Asiakaspalvelu nopeutuu ja kynnys tulla arkistoon madaltuu, kun aineistot ovat jo valmiiksi haettu tutkijatiloihin. Puhelimitse ja sähköpostitse tehtiin 102 tiedonhakua (2009: 121). Laajemmista hauista on edelleen peritty tiedonhakumaksu. Arkistoyksikköjä (kotelo, sidos, laatikko) tilattiin 1227 (2009: 948) kappaletta. Kaukolainoja lähetettiin 5 (2009: 3) kertaa. Asiakirjojen digitointi ja yksityisten keskusarkistojen yhteistyö Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi yksityisille keskusarkistoille euron digitointiavustuksen vuosiksi Urheiluarkiston osalta digitoitiin Suomen Valtakunnan Urheiluliiton pöytäkirjat ja toimintakertomukset , Suomen Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan pöytäkirjat ja toimintakertomukset , Finlands Svenska Idrott järjestön vuosikirjat , Suomen Palloliiton toimintakertomukset sekä Suomen olympiakomitean toimintakertomukset Urheiluarkiston aineistoja digitoitiin hankkeen aikana kaikkiaan kuvatiedostoa, jotka on tallennettu TIFF -formaatissa Mikkelin ammattikorkeakouluun ja käyttökopiot tehdään pdf -muotoisena asiakaskäyttöön. Lisäksi aiemman äänitearkistohankkeen yhteydessä digitoitiin 118 Urheiluarkiston ja -museon lähinnä haastatteluäänitettä. Edellä mainitun hankkeen aikana ehdittiin valmistella laajempi aineisto tulevaa digitointitoimintaa varten. Jatkossa Urheiluarkiston digitointia ohjaa vuonna 2010 laadittu Suomen Urheilumuseosäätiön digitointisuunnitelma Yksityisten keskusarkistojen välisessä yhteistyössä toteutettiin syksyllä arkistojen digitaalisten aineistojen kehittämistoiminnan vertaisarviointi, johon Svenska Litteratursällskap oli hakenut erillisavustuksen opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Hankkeen vetäjänä toimi SLS ja konsulttiyritys Salivirta&Partners. Arvioitsijoina toimi eri arkistojen edustaja, tekninen asiantuntija sekä joissakin arkistoissa myös konsulttifirman edustaja. Arviointi kesti työpäivän ja tuloksista laadittiin arkistokohtainen loppuraportti tulevan kehittämistoiminnan pohjaksi. Arvioinnin pääteemat olivat digitaalisten aineistojen rooli arkiston toiminnassa ja toimintaympäristössä, digitaalisten aineistojen hallinnan nykytila ja kehityssuunnitelmat, KDK-PAS vaatimukset ja valmiudet sekä arkistojen yhteistyön tuomat mahdollisuudet. Urheiluarkiston arvioi Porvarillisen Työn Arkiston Riku Keski- Rauska, konsulttiyrityksen edustaja Jaakko Asplund sekä Svenska Litteratursällskapin työntekijä Johan Kylander. Urheiluarkisto oli puolestaan mukana arvioimassa Svenska Litteratursällskapin arkistoa. Arkistokohtaiset raportit, arvioinnin loppuraportti ja hankkeen aikana tutustuminen

4 muiden arkistojen digitaaliseen toimintaan todettiin hyödyntäneen arkistojen omia digitointisuunnitelmia. Arkistokoulutus, neuvonta, vierailut ja esittelyt Kuluneen vuoden keväällä Urheiluarkisto järjesti Suomen Palloliiton 45 työntekijälle kaksi tilaisuutta arkistoinnista, Urheiluarkiston toiminnasta ja jalkapalloaiheisista aineistoista. Marraskuussa järjestettiin Suomen Jääkiekkoliiton 17 työntekijälle arkistokoulutusta ja Suomen Työväen Urheiluliiton arkistonmuodostussuunnitelma käynnistettiin yhdessä 11 työntekijän kanssa. Suomen urheiluhistoriallisen seuran kursseilla luennoi Ossi Viita arkistoaineiston ja valokuvien käytöstä tutkimuksessa. Helmikuussa käynnistettiin maamme urheiluvaikuttajien haastatteluprojekti, jossa arkistoa edusti Ossi Viita. Haastattelut tallennettiin digitoituna arkiston säilytettäväksi ja myöhemmin asiakaspalveluun. Arkistoaineiston luovutusneuvontaa järjestettiin Urheiluarkiston tai järjestöjen omissa tiloissa sekä sähköpostitse ja puhelimitse kaikkiaan 25 kertaa. Ohjeita ja neuvoja annettiin 77 hengelle seuraavista järjestöistä: Suomen Voimisteluliitto SVOLI, Opiskelijoiden Liikuntaliitto OLL, Suomen Jääkiekkoliitto, Suomen Miekkailuliitto, Suomen Tanssiurheiluliitto, Suomen Judoliitto, Suomen Työväen Urheiluliiton Kainuun piiri, Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat sekä Jalkapalloilun sarjaseurat. Neuvontaa ja ohjausta annettiin seuraaville urheiluseuroille: Helsingin Uimarit, Helsingfors Segelsällskap, Helsingin Nykyaikainen 5-otteluliitto, Esbo Segelförening, Vantaan Latu sekä Salon Vilpas. Tanssiklubi Starin arkisto saatiin neuvonnan tuloksena erinomaisesti järjestettynä. Vuonna 1908 perustetun Salon Vilppaan arkistoluovutukseen sisältyi useamman kerran neuvontaa. Yhteistyö jatkuu edelleen kateissa olevien aineistojen löytämiseksi. Turun yliopiston Suomen historian 34 opiskelijalle esitteli Ossi Viita arkiston ja muut Urheilumuseosäätiön palvelut. Lisäksi arkistossa vieraili Svenska Litteratursällskapin edustaja, Työväen Arkiston henkilökunta, Suomen Tanssiurheiluliiton ja Suomen Jääpalloliiton työntekijöitä ja Suomen Lähetysseuran arkistonhoitaja ja museon edustaja. Ovenia-kiinteistöhallinnasta kävi 2 henkilöä tutustumassa Urheiluarkiston tietokantaan ja arkistointitapoihin. Yhdysvaltalaista liikuntatieteen tohtori Jim Nendelia opasti Ossi Viita Paavo Nurmea koskevissa kysymyksissä sekä esitteli arkiston toimintaa. Henkilökunnan osallistuminen seminaareihin ja muihin tilaisuuksiin Ossi Viita osallistui seuraaviin tilaisuuksiin: - helmikuussa Kansallisarkiston järjestämään keskustelutilaisuuteen Arkistoista elämäkerraksi. Tilaisuudessa esittelivät omia kokemuksiaan yksityisarkistojen merkityksestä ja käytöstä valtioneuvos Riitta Uosukainen, kansanedustaja Erkki Tuomioja ja kirjailija Kaari Utrio. - maaliskuussa Svenska Litteratursällskapetin arkistossa järjestettiin yksityisarkistojen tapaaminen aiheena KDK/PAS, arkistojen digitointikokemukset sekä esiteltiin Silta - yhteistyöhanketta. - Arkistoalan Ammattiyhdistyksen 90-vuotisjuhlia oli järjestämässä ja tilaisuuteen osallistui Ossi Viita. Juhlapäivän seminaariaiheena oli Arkistot vähemmistöjen identiteetin tukijana. - joulukuussa Kansallisarkistossa järjestettiin KDK-infopäivä arkistoille. Tilaisuudessa kerrottiin asiakasliittymän pilotoinnin kokemuksista, arkistolaitoksen verkkopalveluista ja Kansallisen digitaalisen kirjasto -hankkeeseen liittyvistä asioista. Heli Yrjänäinen osallistui seuraaviin tilaisuuksiin: - maaliskuussa Kansallisarkisto järjesti tietoiskuihin perustuvan esittelytilaisuuden arkistolaitoksen lukuisista tietokannoista ja tutkijapalveluista.

5 - Liikunnan Tiedonvälitysyksiköt kokoontuvat maaliskuussa Tieteiden talolla. Tilaisuudessa Liikuntatieteellisen seuran pääsihteeri Kari Keskinen esitteli ICSSPE (International Council of Sport Science and Physical Education) historiaa ja toimintaa. - huhtikuussa Päivälehden arkisto esitteli toimintaansa ja järjesti juhlavan 20- vuotisvastaanoton. - toukokuussa Kansallisarkiston yksityisarkistojaosto järjesti yksityisille keskusarkistoille tapaamistilaisuuden ja Yksityiset keskusarkistot pitivät vuosikokouksensa toukokuussa Helsingin Työväen Pursiseura vietti tiloissaan ohjelmallisen illan merkeissä 85- vuotisjuhliaan. - lokakuussa Yksityiset keskusarkistot kokoontuivat Urheilumuseosäätiön tiloissa keskustelemaan arkistojen talous- ja tilakysymyksistä. - marraskuussa Tieteiden talolla Arkistoyhdistyksen perinteisen syysseminaarin aiheena oli arkistoteorian klassikot. - Kansallista audiovisuaalista arkistoa esiteltiin Sörnäisten uuden kulttuuriperinnekeskuksen tiloissa. - joulukuussa Arkistoyhdistys vieraili puolustusministeriön tiloissa ja arkistossa. - joulukuussa Kansallisarkisto kutsui yksityiset keskusarkistot keskustelemaan toiminnan tunnusluvuista, henkilötyövuosiseurannasta ja arkistojen digitointihankkeen tuloksista. Molemmat osallistuivat VIII valtakunnallisille arkistopäiville Jyväskylässä. Päivien teemana oli Muutos ja muutosjohtaminen arkistotoimessa ja asiakirjahallinnossa. Lokakuussa järjesti ICA:n (International Council of Archives) jaosto SPO (Section on sports archives) seminaarin ja eri maiden arkistojen jäsenkokouksen Suomen Urheilumuseosäätiön tiloissa. Ossi Viita osallistui seminaariin ja Heli Yrjänäinen jäsenkokoukseen. SPO:n kaksipäiväiseen kokoontumiseen osallistui kaikkiaan 15 henkeä eri maista. Artikkelit, kirjoitukset ja näyttelyt Tammikuussa Urheiluarkisto otti vastaan porilaisen urheilutoimittajan Reijo Majasaaren asiantuntemuksella lajeittain koottuja lehtileikkeitä. Varkauden Urheiluseurojen perustaja ja Suomen Painiliiton tiedotuspäällikkö Hannu Kiminkisen toimesta leikkeet oli järjestetty arkistokoteloihin ja asiakkaita varten oli aineisto digitoitu DVD -levyille. Lahjoitusta esiteltiin tammikuussa Satakunnan Kansan ja Fair Play -lehtien artikkeleissa. Ossi Viita kirjoitti artikkelin Näkymättömät arkistot näkyviksi Arkistoalan Ammattiyhdistyksen 90-vuotisjuhlista arkistoammattilaisten Faili -lehteen (Faili 4/2011). Ossi Viita jatkaa urheiluseura Pakilan Visan vuonna 2008 käynnistämää 75-vuotishistorian kirjoittamista. Pakilan Visan kotisivuilla julkaistaan kuvitettua kertomusta historiakirjan valmistumisvaiheista ja sisällöistä. Urheiluarkiston kotisivuilla julkaistiin arkiston 25 juhlavuoden johdosta haastattelu Urheiluarkiston pitkäaikaisesta ja aktiivisesta nyrkkeilyn historiaa tutkineesta Seppo Eskosesta ja hänen julkaisuistaan. Merkittävistä lahjoituksista laaditaan edelleen uutinen arkiston kotisivuille. Aineistojen monipuolisuutta kuvaavat uutisten otsikot: Neljä metriä lisää TUL:n Kainuun urheilua, Reijo Majasaaren urheilukirjoitukset arkistoon, Taimi Hirvosen arkistosta TUL:n ja TUK:n naisvoimisteluhistoriaa, Naisvoimistelu-, lotta- ja sukuhistoriaa, Roihuvuoren urheilusta järjestettyä aineistoa, Uutta tietoa liikunnan ja terveystiedon opettajista, Merkittävä lisä tanssiurheiluun,

6 Suomen Purjehtijaliiton esimerkillinen arkistoluovutus sekä uutiset Salon Vilppaan ja Hangö Segelföreningenin arkistoista. Toukokuussa Urheiluarkiston toimintaa ja lähdeaineistoa esitteli Ossi Viita Kasvatus- ja Aika nettilehdessä sekä Pohjankyrö -lehdessä otsikolla Työ Suomen Urheiluarkistossa toiveiden täyttymys. Kansallisarkistossa avattiin juhlanäyttely Finland-Mexico 2010, jossa oli esillä myös Urheiluarkiston asiakirjoja Meksikon urheilijoista Helsingin olympialaisissa 1952 ja asiakirjoja Suomen joukkueesta vuoden 1968 Meksikon olympialaisissa. Henkilökunta Arkiston vakinaiseen henkilökuntaan on kuulunut osastonjohtaja Heli Yrjänäinen ja erikoistutkija Ossi Viita. Arkistossa toimi harjoittelijana Lapin yliopistosta Tuuli Tuomola välisenä aikana. Harjoittelija järjesti ja luetteloi Suomen Jääpalloliiton ja urheiluseura Helsingin Nykyaikaiset 5- ottelijat arkiston, lisäsi aineistoja kuuteen järjestö- ja henkilöarkistoon, avusti asiakaspalvelu- ja arkistojen siirtotehtävissä sekä digitointihankkeen valmisteluissa, jota työtä kahden kuukauden ajan hoiti kirjastotiedettä opiskeleva Marju Saari sekä Jyväskylän yliopistossa liikuntatiedettä opiskeleva Maija Alasentie. Helsingin työvoiman palvelukeskuksen kautta työllistetty Marco Vitali on kolmena päivänä viikossa puolipäiväisesti hoitanut arkistojen huoltotöitä ja osallistunut muihin avustaviin tehtäviin. Urheiluliitossa ja Suomen Voimistelu- ja Liikuntaseurat SVoLissa työskennellyt Eila Uitto järjesti ja luetteloi TUL:n nuotit ja voimisteluohjelmat sekä kenttä- ja juhlaohjelmia laatineen Taimi Hirvosen henkilöarkiston. Koululaisharjoittelija Jussi Syväsalmi järjesti ja luetteloi Lauttasaaren Teollisuusurheilijoiden arkiston. Liitteet Urheiluarkiston asiakirjasiirrot, liite 1 Vuositilasto 2010, liite 2 Yleisluettelo arkistonmuodostajista

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2002

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2002 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2002 I VARSINAISET LIIKUNTAJÄRJESTÖT 1. LAJILIITOT (71) AKK-Motorsport ry 207 000 Suomen Aikidoliitto ry 27 000 Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry 30 000

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2001

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2001 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2001 I VARSINAISET LIIKUNTAJÄRJESTÖT 1. LAJILIITOT (71) MK Autourheilun Kansallinen Keskusliitto ry 1 215 000 Suomen Aikidoliitto ry 160 000 Suomen Amerikkalaisen

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2006

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2006 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2006 I VARSINAISET LIIKUNTAJÄRJESTÖT 1. LAJILIITOT AKK-Motorsport ry 195 000 Sukeltajaliitto ry 104 000 Suomen Aikidoliitto ry 31 000 Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE

VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE VIEREMÄN KUNTA 1 VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1 ASIAKIRJAHALLINTO JA ARKISTOTOIMI VIEREMÄN KUNNASSA Vieremän kunnan asiakirjahallinnon ja arkistotoimen tulee noudattaa

Lisätiedot

Arkistojen ryhmittely pääpiirteissään

Arkistojen ryhmittely pääpiirteissään Suomen arkistot Suomessa on hyvin monentyyppisiä arkistoja, suurin osa on julkisin varoin ylläpidettyjä, mutta myös yksityisin varoin mm. säätiö- tai yhdistysmuotoisia arkistoja on olemassa Arkistointia

Lisätiedot

KDK:n ajankohtaiset kuulumiset

KDK:n ajankohtaiset kuulumiset KDK:n ajankohtaiset kuulumiset 17.5.2011 Valtakunnalliset museopäivät, Turku Tapani Sainio Kansalliskirjasto www.kdk2011.fi Kansallinen digitaalinen kirjasto parantaa kirjastojen, arkistojen ja museoiden

Lisätiedot

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN Asianro 8484/2015 Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 15.12.2015 99 Kaupunginhallitus 11.1.2016 7 Tiedustelut puh. 044 7182504 Hyvinvoinnin edistämisen

Lisätiedot

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot

Avustus valmentajien, ohjaajien ja hallinnollisen henkilöstön koulutukseen v. 2009 Liite 1

Avustus valmentajien, ohjaajien ja hallinnollisen henkilöstön koulutukseen v. 2009 Liite 1 Avustus valmentajien, ohjaajien ja hallinnollisen henkilöstön koulutukseen v. 2009 Liite 1 77-2009 (056) Päätöspöytäkirja 6.5.2009 3 Liikuntalautakunta on hyväksynyt tämän avustusmuodon periaatteet 10.2.2009

Lisätiedot

Miksi arkisto järjestetään?

Miksi arkisto järjestetään? Yksityisarkistot Yksityinen arkisto On arkistonmuodostaja On sen tehtävien hoidosta kertyvien asiakirjojen kokonaisuus On ainutkertainen On historiallinen todistusarvo Asiakirjahallinto/RB 2 Miksi arkisto

Lisätiedot

Aviisi-projektin avaamat mahdollisuudet

Aviisi-projektin avaamat mahdollisuudet Aviisi-projektin avaamat mahdollisuudet Taustaa Aviisi-projekti Aviisin avaamat uudet mahdollisuudet Ajatuksia jatkoon Vs. johtaja Pirjo Karppinen, Kansalliskirjasto, digitointi-ja konservointikeskus 22.11.2016

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu VEHMAAN KUNTA Vehmaan kirjasto-kulttuurilautakunta

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu VEHMAAN KUNTA Vehmaan kirjasto-kulttuurilautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirj-kulttltk 17 KunL:n 58 :n 2 mom. mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä ja kokouskutsu on saapunut

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan tietohallinnon yhteistyökokous 25.5.2011 Kansallinen digitaalinen kirjasto: taustaa Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia

Lisätiedot

Arkistolainsäädännön uudistuksen nykytila Maaret Botska, kehityspäällikkö, arkistotoimi ja asiakirjahallinto, diat 1-10

Arkistolainsäädännön uudistuksen nykytila Maaret Botska, kehityspäällikkö, arkistotoimi ja asiakirjahallinto, diat 1-10 Arkistolainsäädännön uudistuksen nykytila 9.9.2015 Maaret Botska, kehityspäällikkö, arkistotoimi ja asiakirjahallinto, diat 1-10 Arkistolainsäädännön uudistaminen, 19.3.2013-30.04.2015-19.3.2013 asetetun

Lisätiedot

Asiakaspalvelu ja -palautteet vuonna 2011

Asiakaspalvelu ja -palautteet vuonna 2011 Asiakaspalvelu ja -palautteet vuonna 2011 Katu- ja puisto-osasto Palvelutoimisto Tarja Posti Taustaa Rakennusviraston asiakaspalvelussa työskentelee asiakaspalvelupäällikön lisäksi 12 asiakaspalvelusihteeriä

Lisätiedot

Voitaisiinko arkistojen ja museoiden välistä hankintapolitiikkaa kehittää. TAKO-verkoston syysseminaari Jarmo Luoma-aho, Elka

Voitaisiinko arkistojen ja museoiden välistä hankintapolitiikkaa kehittää. TAKO-verkoston syysseminaari Jarmo Luoma-aho, Elka Voitaisiinko arkistojen ja museoiden välistä hankintapolitiikkaa kehittää TAKO-verkoston syysseminaari Jarmo Luoma-aho, Elka 13.10.2016 Kuka, mikä? Jarmo Luoma-aho FM (historia), tradenomi ylempi amk,

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50 Vastausten määrä: 68 Tulostettu 7.5.2010 14:23:50 Poiminta 1.1 Minkä erikoiskirjaston / tutkimuslaitoksen palveluja arvioit (valitse yksi vaihtoehto) = 12 (Museoviraston kirjasto) 1.1 Minkä erikoiskirjaston

Lisätiedot

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN KUOPION KAUPUNKI MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN Hyväksytty ohjeellisena kaupunginhallituksessa 17.10.2011 Muutokset hyväksytty kaupunginhallituksessa 23.1.2012 Yleiset säännöt:

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 19.02.2004 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Kulunut vuosi oli kiltamme 39. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden iite 2 ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON JA EDUSKUNNAN YHTEISTEN ASIAKIRJOJEN JA NIIHIN RINNASTETTAVIEN TIETOAINEISTOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS

VALTIONEUVOSTON JA EDUSKUNNAN YHTEISTEN ASIAKIRJOJEN JA NIIHIN RINNASTETTAVIEN TIETOAINEISTOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS 1(5) VALTIPA Kirjeenne 22.5.2012 Kansallisarkistoon VALTIONEUVOSTON JA EDUSKUNNAN YHTEISTEN ASIAKIRJOJEN JA NIIHIN RINNASTETTAVIEN TIETOAINEISTOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS Valtioneuvoston tietopalvelujen yhteistyöverkosto

Lisätiedot

Museoviraston kuvakokoelmien digitointiprojekti Priorisointikysymyksiä eli arvovalintoja ja haja-ajatuksia

Museoviraston kuvakokoelmien digitointiprojekti Priorisointikysymyksiä eli arvovalintoja ja haja-ajatuksia Museoviraston kuvakokoelmien digitointiprojekti Priorisointikysymyksiä eli arvovalintoja ja haja-ajatuksia Valtakunnalliset kuva-arkistopäivät 5.11.2013 Intendentti Hannu Häkkinen Museoviraston kuvakokoelmat

Lisätiedot

Suomen XIII liikearkistopäivät

Suomen XIII liikearkistopäivät Suomen XIII liikearkistopäivät 4. 6.10.2011 Yksityiset Keskusarkistot ry:n Pikadigi digitointihanke v. 2009 2011 Riku Keski Rauska, tutkija Porvarillisen Työn Arkisto Yhdeksän arkiston yhteistyöhanke o

Lisätiedot

POSION KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1. YLEISTÄ...2 2. ASIAKIRJAHALLINNON TEHTÄVÄT...2

POSION KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1. YLEISTÄ...2 2. ASIAKIRJAHALLINNON TEHTÄVÄT...2 1 POSION KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1. YLEISTÄ...2 2. ASIAKIRJAHALLINNON TEHTÄVÄT...2 3. ASIAKIRJAHALLINNON ORGANISOINTI JA VASTUUT...2 3.1. Asiakirjahallintoa johtavan viran-/toimenhaltijan

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO

SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 1991 1. YLEISTÄ Kuluneella kaudella ovat osaston perinteelliset toimintamuodot kallio-, jää- ja vuoristokiipeily eri muodoissaan sekä länsisuomalaisten

Lisätiedot

JOHANNA MANNILA Arkistoluettelo

JOHANNA MANNILA Arkistoluettelo JOHANNA MANNILA Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO A Henkilöön liittyvät asiakirjat 1 B Kalenterit ja muistiinpanot 2 C Kokouksiin liittyvät asiakirjat 3 D Tutkimukset ja selvitykset 4 E Juttujen tausta-aineistot

Lisätiedot

Mitä on tehty ja mitä on suunnitteilla romaniaineistojen arkistoimiseksi?

Mitä on tehty ja mitä on suunnitteilla romaniaineistojen arkistoimiseksi? Mitä on tehty ja mitä on suunnitteilla romaniaineistojen arkistoimiseksi? Mitä on tehty? Mitä ei ole tehty? Mitä on suunnitteilla? Risto Blomster SKS/Kansanrunousarkisto Risto.blomster@finlit.fi Romaniasiain

Lisätiedot

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät.

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Koripallomuseosta Koripalloperinnekeskus

Koripallomuseosta Koripalloperinnekeskus Koripallomuseosta Koripalloperinnekeskus Jari Toivonen, Projektipäällikkö Koripallomuseo-projekti käynnistyi Kotkassa vuonna 2008 tavoitteena luoda pysyvä, valtakunnallinen, koripalloon liittyvä erikoismuseo.

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1/2012 7.2.2012 Asiat VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANH 4 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 3 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 7/2016 Aika: 18. helmikuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Tiedustelut Timo Partio, puh. 020 434 1382 s-posti timo.partio@kela.fi KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Kaikki Tuki maksun vastaanottajan mukaan, 1 000 euroa 2003 Tammikuu 23 555 2 008 1 156 35 374 23 419

Lisätiedot

Puheenjohtajan päätösesitys: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Risto Hämäläinen ja Virpi Hahko.

Puheenjohtajan päätösesitys: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Risto Hämäläinen ja Virpi Hahko. KULTTUURILAUTAKUNNAN KOKOUS Pöytäkirja 4/2011 1 Aika: Tiistai 18.10.2011 klo 18.00 Paikka: Kosken Tl Kirjasto Läsnä: Almgren Lassi (x) Hämäläinen Risto (x) Pihlajamäki Anu (x) saap. klo.19.15 Kulo Eija-Liisa

Lisätiedot

Bryggen kommunikea 2010

Bryggen kommunikea 2010 ECVET tulee - oletko valmis! Seinäjoki 10.12.2012 ECVET EXPERT 2012-2013 FINLAND Leena-Maija Talikka CIMO Bryggen kommunikea 2010 Tavoitteita Ammatillisen koulutuksen vetovoima Taitokisat Liikkuvuus korostuu

Lisätiedot

ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN PERUSKURSSI

ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN PERUSKURSSI ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN PERUSKURSSI Aika: 5.-8.3.2012 Loppukuulustelu 16.3.2012 klo 9.00 10.30 Paikka: Kansallisarkisto, päätalon luentosali (Rauhankatu 17) Siltavuoren toimipisteen luentosali

Lisätiedot

Taulukko n:o 7. Taulukko n:o 8. SVUL:n filmipalvelun toiminta 1970 Liittojen rekisteröidyt palkinto- ja erotuomarit sekä toimitsijat Luokka-

Taulukko n:o 7. Taulukko n:o 8. SVUL:n filmipalvelun toiminta 1970 Liittojen rekisteröidyt palkinto- ja erotuomarit sekä toimitsijat Luokka- ~... ~.-- -- Taulukko n:o 7. Liitto Taulukko n:o. SVUL:n filmipalvelun toiminta 970 Liittojen rekisteröidyt palkinto- ja erotuomarit sekä toimitsijat Luokka- Liitto Esityskertoja Katsojamäärä merkki- Kv.A,Ilk.!

Lisätiedot

Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö

Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n sekä Oulun yliopiston johtosäännön 2 :n nojalla yliopiston hallitus on 18 päivänä toukokuuta 2010 hyväksynyt

Lisätiedot

Demokratiapäivä

Demokratiapäivä Demokratiapäivä 17.10.2013 www.kunnat.net/demokratiapaiva Euroopan neuvoston paikallisdemokratian viikko Euroopan neuvoston paikallisen itsehallinnon peruskirja avattiin allekirjoitettavaksi 15.10.1985.

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki 1(5) Aika 6.4.2005 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli Kärkkäinen, hallituksen

Lisätiedot

Asiakasvalikointi. Tiedotuskanavien vahvistaminen

Asiakasvalikointi. Tiedotuskanavien vahvistaminen Tavoiteltu tulos: Lasten ja nuorten palveluneuvonta ja ohjausyksikkö on löytänyt sellaiset työmuodot, jotka vaikuttavat asiakkaiden elämään myönteisesti. Asiakasvalikointi Asiakasvalikoitumisesta seurantatietoa

Lisätiedot

viio Kokouksessa on edusteifuna: varsinaista valtakunnallista jäsenjärjestöä varsinaista alueellista jäsenjärjestöä sekä kumppanuusjäsenjärjestöä.

viio Kokouksessa on edusteifuna: varsinaista valtakunnallista jäsenjärjestöä varsinaista alueellista jäsenjärjestöä sekä kumppanuusjäsenjärjestöä. Valo, Valtakunnallinen liikunta-ja urheiluorganisaatio ry Yhdistyksen ylimääräinen kokous 206.206 Valtakirjan tarkastajien lausunto ja kokouksen osanottajat Kokouksessa on edusteifuna:,\ Ä varsinaista

Lisätiedot

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015 VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytty 26.11.2015 LIITTEET 1. Yhteystietoluettelo 2. Vanhusneuvoston esite TARKOITUS Vanhusneuvoston

Lisätiedot

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi Katse tulevaisuuteen ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari 14.1. Ylitarkastaja Jaana Salmi Uusia toimijoita pilottipisteisiin Keskusteluja käyty tähän mennessä Tullin, Maanmittauslaitoksen, oikeusministeriön

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Emännäntie 3-5 G 90 p. 045-1241080 www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMAN TÄYDENNYS VUODELLE 2015 1. Toimintasuunnitelman täydennyksen perustelut 2. Verkostoituminen

Lisätiedot

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Tenttipäivät Kansallisarkiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinnon tenttipäivät 2017 (Kansallisarkiston toimipaikoissa: Helsinki Rauhankatu, Hämeenlinna,

Lisätiedot

Arkistoala historioitsijan työllist

Arkistoala historioitsijan työllist Arkistoala historioitsijan työllist llistäjänä Projektipää äällikk llikkö Tomi Rasimus Kansallisarkisto Esityksen sisältö Oma opiskelu ja työura Arkistoista historioitsijan työpaikka? Arkistoammattilaisen

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Vanhusneuvosto AIKA 13.05.2015 kello 09:00-11:06 PAIKKA Kartanonmäki ruokasalin kabinetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4

Lisätiedot

Inhimillisesti vaikuttava hoitotyö kenen käsissä tulevaisuudessa?

Inhimillisesti vaikuttava hoitotyö kenen käsissä tulevaisuudessa? II Pohjois-Suomen Hoitotiedepäivät Inhimillisesti vaikuttava hoitotyö kenen käsissä tulevaisuudessa? 4. - 5.11.2009 Oulun Yliopisto, Lääketieteellisen tiedekunnan päärakennuksen auditorio (Aapistie 5 A)

Lisätiedot

Aikuisliikuntaverkoston ja Harrastaminen seuroissa teemaryhmän tapaaminen 27.4.2015. Liikkujan polku -verkosto

Aikuisliikuntaverkoston ja Harrastaminen seuroissa teemaryhmän tapaaminen 27.4.2015. Liikkujan polku -verkosto Aikuisliikuntaverkoston ja Harrastaminen seuroissa teemaryhmän tapaaminen 27.4.2015 Liikkujan polku -verkosto Iltapäivän ohjelma o Esittäytymiset ja kuulumiset o Liikkujan polku -tilannekatsaus o Aikuisliikunnan

Lisätiedot

LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT. Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015

LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT. Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015 LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015 VASTANNEET LAJILIITOT KESÄLAJIT TALVILAJIT PALLOILULAJIT Ampumaurheiluliitto (Kivääri,

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Tenttipäivät Kansallisarkiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinnon tenttipäivät 2017 Kansallisarkiston toimipaikoissa: Helsinki (Rauhankatu 17), Hämeenlinna,

Lisätiedot

Opiskelijoiden Liikuntaliitto - Lähetekeskustelu jäsenyydestä AYYE5/

Opiskelijoiden Liikuntaliitto - Lähetekeskustelu jäsenyydestä AYYE5/ Opiskelijoiden Liikuntaliitto - Lähetekeskustelu jäsenyydestä AYYE5/14 27.3.14 Lähetekeskustelun kulku 1. Esittely: Mitä on tapahtunut ennen vuotta 2014? 2. OLL-esittely /Hanna Huumonen, pj, OLL 3. Kysymykset

Lisätiedot

Arvoisa juhlayleisö, Mitä tämä voi olla käytännössä?

Arvoisa juhlayleisö, Mitä tämä voi olla käytännössä? 1 Opetusministeri Sari Sarkomaa Historiallisen sanomalehtikirjaston esittelytilaisuus Kansalliskirjastossa (juhlapuhe ja Historiallisen Sanomalehtikirjaston avaus) Aika: 20.11.2007. Tilaisuus alkaa klo

Lisätiedot

viio Valtakirjan tarkastajien lausunto ja kokouksen osanottajat Kokouksessa on edusteifuna:

viio Valtakirjan tarkastajien lausunto ja kokouksen osanottajat Kokouksessa on edusteifuna: Valo, Valtakunnallinen liikunta-ja urheiluorganisaatio ry Kevötkokous 255,2016 Valtakirjan tarkastajien lausunto ja kokouksen osanottajat Kokouksessa on edusteifuna: varsinaista valtakunnaflista jäsenjärjestöä

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste.

Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste. Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste Joensuu, 2013 Historia 3.9.2009 Seminaari Sortavalassa projektin perustamisesta, jonka

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. HALLINTO Hallituksen jäsenet ja vastuuhenkilöt: Liisa Korpela, puheenjohtaja, tiedotusvastaava, edustukset sidosryhmiin, yhteydet. yhteistyökumppaneihin

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Kulttuuritoimisto

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Kulttuuritoimisto VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Kulttuuritoimisto VUOSIKERTOMUS vuodelta 2016 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VUOSIKERTOMUS 2/7 I TILAISUUDET 3 A. Kulttuuritoimiston järjestämät tilaisuudet 3 B. Viralliset juhlat 4 C. Yhteistyössä

Lisätiedot

Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi -

Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi - Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi - Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto 20.4.2015 1 Terveydenhuoltolaki 12 Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä

Lisätiedot

Espoon Maanpuolustusnaiset ry Jäsentiedote 1/2016

Espoon Maanpuolustusnaiset ry Jäsentiedote 1/2016 Espoon Maanpuolustusnaiset ry Jäsentiedote 1/2016 Hyvä Maanpuolustusnainen Tähän jäsentiedotteeseemme on kerätty muut kevätkauden tapahtumat. Jos et löydä etsimääsi maanpuolustustoimintaa tästä jäsentiedotteesta,

Lisätiedot

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015 1 TEAM FINCHEVAL RY 2 JOHDANTO Toimintalinja on laadittu Suomen Ratsastajainliiton seurakehittämisohjelman mukaisesti vuodelle 2015. Toimintalinjasta käy ilmi asioita, jotka ovat seurallemme tärkeitä ja

Lisätiedot

KARI SUOMALAINEN Arkistoluettelo

KARI SUOMALAINEN Arkistoluettelo KARI SUOMALAINEN Arkistoluettelo http://www.paivalehdenarkisto.fi/ SISÄLLYSLUETTELO A Haastattelut ja keskustelut 1 B Painotuotteet 2 C Julisteet 3 KARI SUOMALAISEN ARKISTO Arkistonmuodostaja Kari Suomalainen

Lisätiedot

JYX-julkaisuarkisto työtä ja kehitystyötä

JYX-julkaisuarkisto työtä ja kehitystyötä JYX-julkaisuarkisto työtä ja kehitystyötä Marja-Leena Harjuniemi, Irene Ylönen 6.10.2009 Mikä JYX? JYX on JY:n verkkopalvelu, johon tallennetaan oman yliopiston elektronista tuotantoa kokotekstinä Tarjoaa

Lisätiedot

Mitä on asiakirja- ja arkistonhallinta?

Mitä on asiakirja- ja arkistonhallinta? Mitä on asiakirja- ja arkistonhallinta? Arkistonhallinnan maisteriohjelma Jyväskylä 14.1.2010 Marjo Rita Valtonen Sisältö 1. Asiakirjatiedon hallinnan käsitteitä 2. Archival Methods 3. Arkistotieteellisen

Lisätiedot

ARTO ASTIKAINEN Arkistoluettelo

ARTO ASTIKAINEN Arkistoluettelo ARTO ASTIKAINEN Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO A Muistiinpanot, kirjoitelmat, esitysaineisto 1 B Muistiot 2 C Kirjeenvaihto 4 D Lehtileikkeet 5 ARTO ASTIKAISEN ARKISTO Arkistonmuodostaja Arto Astikainen

Lisätiedot

Joukkueenjohtajien opas

Joukkueenjohtajien opas Joukkueenjohtajien opas Tervetuloa Palokan Riennon joukkueenjohtajaksi! Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti joukkueenjohtajien vastuita ja velvollisuuksia ja heille sekä joukkueelle kuuluvia tehtäviä.

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Kirjaston tilastot. Kokoelma Kirjaston lainaajat toimipisteittäin Kirjakokoelma, hankinta ja poistot

Kirjaston tilastot. Kokoelma Kirjaston lainaajat toimipisteittäin Kirjakokoelma, hankinta ja poistot Kirjaston tilastot 2003 Kokoelma 2003...1 Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2003...2 Kirjakokoelma, hankinta ja poistot 2003...3 Kirjakokoelma kielittäin 2003...4 Videot, DVD-videot ja CD-romit 2003...5

Lisätiedot

Yksityisarkistojen hankintapolitiikan periaatteet

Yksityisarkistojen hankintapolitiikan periaatteet Yksityisarkistojen hankintapolitiikan periaatteet Kyselylomakkeen täyttöohje ja esimerkkivastaukset Täyttöohjeet on kirjoitettu mustalla kirjasimella ja niiden perässä on esimerkkivastaukset harmaalla

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE. Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu)

ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE. Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu) ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu) 27.5.2016 27.5.2016 1 27.5.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAOHJEEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN 2. ARKISTOTOIMEN

Lisätiedot

Vuosi Nro Kpl KansiotVarakpl Yht. Sivua Huomioita. Pentti Kemppinen, versio 1 ja 2 Lauri Hirvonen, versio 3. 1947 Kameraseura edustaa Suomea UNICA:ssa

Vuosi Nro Kpl KansiotVarakpl Yht. Sivua Huomioita. Pentti Kemppinen, versio 1 ja 2 Lauri Hirvonen, versio 3. 1947 Kameraseura edustaa Suomea UNICA:ssa Vuosi Nro Kpl KansiotVarakpl Yht. Sivua Huomioita Pentti Kemppinen, versio 1 ja 2 Lauri Hirvonen, versio 3 1947 Kameraseura edustaa Suomea UNICA:ssa 1952 Helsingin Kameraseurassa toimi ns. "kengänauhakerho",

Lisätiedot

Sihteerin avaintehtävät

Sihteerin avaintehtävät SIHTEERIN OPAS Sihteerin avaintehtävät 1. Toimia presidentin oikeana kätenä sekä hallituksen että klubikokouksissa. 2. Liiton jäsenrekisterin ylläpito. (uudet jäsenet, eroavat jäsenet, jäsenten yhteystietojen

Lisätiedot

SEURATUEN TOIMINNALLISTEN TUKIEN HANKKEET 2009 2010

SEURATUEN TOIMINNALLISTEN TUKIEN HANKKEET 2009 2010 SEURATUEN TOIMINNALLISTEN TUKIEN HANKKEET 2009 2010 Matti Hakamäki Anna Kankaanpää Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 242 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES ISBN 978-951-790-292-2

Lisätiedot

Popinniemen Iskun seuraseminaari ja sen tulokset

Popinniemen Iskun seuraseminaari ja sen tulokset Popinniemen Iskun seuraseminaari ja sen tulokset Popinniemen Iskun historia Popinniemen Isku RY on perustettu vuonna 16.02.1960 Popinniemen Ponnistus erosi 1960 TUL:sta, jolloin ne jäsenet, jotka halusivat

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu kuulemaan niitä julkisia esitelmiä, jotka Oulun yliopiston nimitetyt professorit pitävät Linnanmaalla Yliopistokatu 9 (KTK122), 10. toukokuuta 2016 klo 12.15 alkaen.

Lisätiedot

Suomen Urheiluliitto PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kilpailu KILPAILUVALIOKUNTA 18.11.2014. Aika 18.11.2014, klo 15.00. Valo-talo, Sali I

Suomen Urheiluliitto PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kilpailu KILPAILUVALIOKUNTA 18.11.2014. Aika 18.11.2014, klo 15.00. Valo-talo, Sali I Suomen Urheiluliitto PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kilpailu 18.11.2014 KILPAILUVALIOKUNTA Aika 18.11.2014, klo 15.00 Paikka Valo-talo, Sali I Läsnä Pasi Oksanen puheenjohtaja Harri Aalto Anne Fröberg Harri Heikkilä

Lisätiedot

Tekijänoikeudet digitointihankkeissa

Tekijänoikeudet digitointihankkeissa Tekijänoikeudet digitointihankkeissa Tieteellisen kirjallisuuden tekijänoikeuspäivä Tieteiden talo 26.1.2016 Jukka-Pekka Timonen Harkitsetteko julkaisunne digiointia ja avaamista yleisön käyttöön verkossa

Lisätiedot

YSTÄVYYS, SUVAITSEVAISUUS JA KUNNIOITUS

YSTÄVYYS, SUVAITSEVAISUUS JA KUNNIOITUS YSTÄVYYS, SUVAITSEVAISUUS JA KUNNIOITUS Olympiakasvatuksen monialaiset oppimiskokonaisuudet OPS2016 Itä-Suomen Liikkuva koulu seminaari Mikkeli 28.9.2016 Suomen Olympiakomitea Olympiakasvatuksen asiantuntijaryhmä:

Lisätiedot

ARKISTOLAITOS

ARKISTOLAITOS 10.2.2014 AL/17418/00.01.00/2013 TALOUSAVIOEHDOTUS 2015 29.40.02 AKISTOLAITOS KANSALLISAKISTO 1 29.40.02 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON ETELÄSUOMALAISEN OSAKUNNAN VIRKAILIJA- JA TOIMIKUNTAOHJESÄÄNTÖ. I luku KURAATTORI

HELSINGIN YLIOPISTON ETELÄSUOMALAISEN OSAKUNNAN VIRKAILIJA- JA TOIMIKUNTAOHJESÄÄNTÖ. I luku KURAATTORI HELSINGIN YLIOPISTON ETELÄSUOMALAISEN OSAKUNNAN VIRKAILIJA- JA TOIMIKUNTAOHJESÄÄNTÖ I luku KURAATTORI 1 Kuraattorin tehtävänä on, sen lisäksi mitä osakunnan säännöissä ja muissa ohjesäännöissä on määrätty:

Lisätiedot

KDK ja Museo 2015 yhteistyön kautta asiasanoituksen pulmien ratkomista, esim. rautatien termistö laajemmin MASAan.

KDK ja Museo 2015 yhteistyön kautta asiasanoituksen pulmien ratkomista, esim. rautatien termistö laajemmin MASAan. Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kokoelmien saavutettavuuden lisääminen 2. Valtakunnallisen tallennusyhteistyön toteutuminen TAKO -verkostossa 3. Tutkimustoiminnan edistäminen

Lisätiedot

Tallennustyönjako Suomessa: rakenne ja tämän hetkinen tilanne

Tallennustyönjako Suomessa: rakenne ja tämän hetkinen tilanne Tallennustyönjako Suomessa: rakenne ja tämän hetkinen tilanne Teemu Ahola Digitaaliset kokoelmat Avoimempi Pohjola seminaari 10.2.2016 Suomen kansallismuseo Valtakunnallinen tallennustyönjako: tausta ja

Lisätiedot

Maakuntakokoelma ja kotiseutukokoelmat

Maakuntakokoelma ja kotiseutukokoelmat Maakuntakokoelma ja kotiseutukokoelmat Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Alvar Aallon katu 14, 60100 Seinäjoki http://kirjasto.seinajoki.fi Johdanto Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjastolla

Lisätiedot

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Tarkastettiin ja hyväksyttiin 2.3.2011 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Tarkastettiin ja hyväksyttiin 2.3.2011 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja. 1(5) Kronos r.y. PÖYTÄKIRJA Hallituksen kokous 5/2011 Aika: 29.3.2011 kello 18 Paikka: Läsnä: Lingva, Uusi ylioppilastalo Mari Kyllönen (pj), Anna Hyödynmaa, Jenni Jussila, Tero Juutilainen, Aino Kuhmonen,

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 Kokousaika 1.11.2011 klo 18.00 21.18 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä Juha Ilonen, puheenjohtaja (puheenjohtajana

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 22 25 SISÄLLYS N:o Sivu 22 Laki Euroopan poliisiviraston perustamisesta

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010. Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki.

Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010. Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki. Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010 Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki.fi Tammikuu 2011 Palvelukyselyn vastaajat sektoreittain yleinen kirjasto

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 14.9.2015 Liite 1. Karjalatietokantasäätiö. sen tutkimusrekisteri Tytti Voutilainen 3.9.2015

Kaupunginhallitus 14.9.2015 Liite 1. Karjalatietokantasäätiö. sen tutkimusrekisteri Tytti Voutilainen 3.9.2015 Kaupunginhallitus 14.9.2015 Liite 1 Karjalatietokantasäätiö ja sen tutkimusrekisteri Tytti Voutilainen 3.9.2015 Karjala-tietokantasäätiö Säätiö perustettiin vuonna 1990 Taustayhteisöt: Mikkelin maakunta-arkisto,

Lisätiedot

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy TOIMINTAKERTOMUS KAUDELLE 2010 2011 1. Johtokunnan toiminta ja kokoonpano Johtokunta kaudella 2010 2011 Pasi Airikka Metso Automation Oy Puheenjohtaja läsnä 5 kokouksessa Jaakko Karkila Metso Endress+Hauser

Lisätiedot