SUOMEN URHEILUARKISTON TOIMINTAKERTOMUS 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN URHEILUARKISTON TOIMINTAKERTOMUS 2010"

Transkriptio

1 SUOMEN URHEILUARKISTON TOIMINTAKERTOMUS 2010 Arkiston hallinto ja tehtävät Suomen Urheiluarkisto toimii Suomen Urheilumuseosäätiön osastona Urheilumuseon, -kirjaston ja tietopalvelun ohella Helsingin Olympiastadionilla. Urheiluarkisto kuuluu yksityisluontoisten keskusarkistojen piiriin ja saa toimintamenoihinsa lakisääteistä valtionapua. Arkiston tehtävänä on ottaa vastaan, säilyttää, järjestää ja luetteloida liikunta- ja urheilujärjestöjen sekä urheilun piirissä vaikuttaneiden henkilöiden historiallisesti merkittävät asiakirja-aineistot. Arkisto kouluttaa ja neuvoo järjestöjen työntekijöitä arkistonhoidossa sekä palvelee asiakkaita Suomen Urheilukirjaston tiloissa. Arkistojen säilytys- ja tutkijatilat Valtaosaa Urheiluarkistoon siirretyistä asiakirjoista säilytetään Suomen Urheilumuseosäätiön tiloissa. Arkistolla on säilytystilaa kaikkiaan 1500 hyllymetriä, josta käytössä on n Järjestelytiloissa on kerrallaan noin hyllymetriä asiakirjoja. Sekä etämakasiineissa että säätiön tiloissa säilytettäviä asiakirjoja tutkitaan Suomen Urheilukirjaston tiloissa, joissa on arkiston asiakkaille varattu omat paikat tutkijaparvella. Kansallisarkistolta vuokrattuihin Siltavuoren tiloihin on sijoitettu 55 järjestö- ja 9 henkilöarkistoa. Kaikkiaan Siltavuoreen siirrettiin kuluneena vuonna 11,28 hyllymetriä (2009: 23,37) arkistoja. Siltavuoren tiloissa on kaikkiaan 368,67 hyllymetriä (2009: 359,39) Urheiluarkiston aineistoja, joita on haettu asiakkaille tutkittavaksi, palautettu käytettyjä arkistoja, tehty tiedonhakuja tai arkistosiirtoja kaikkiaan 26 kertaa (2009: 24). Olennaisia muutoksia Siltavuoreen tehtyihin siirtoihin tai muuhun käyttöön ei ole tapahtunut. Tilaukset on edelleen toimitettu 1-2 päivän kuluessa. Kotisivuilla ja arkiston tutkijatiloissa on välittömästi ilmoitettu etämakasiineihin siirretyistä arkistoista ja aineistojen toimitusajoista. Kuluneena vuonna solmittiin sopimus Työväen Arkiston makasiinitilojen vuokraamisesta Urheiluarkistolle. Tiloihin siirrettiin kaikkiaan 30,52 hyllymetriä kahden isomman järjestön asiakirjoja. Sörnäisten rantatiellä sijaitsevat makasiinit ovat verrattavissa Kansallisarkiston korkealuokkaisiin tiloihin. Myös sijainti on Urheiluarkiston kannalta edullinen. Kaikkiaan vuokratiloissa on vuoden loppuun mennessä 399,19 hyllymetriä Urheiluarkiston aineistoja. Arkistosiirrot ja aineistojen määrät Arkistonmuodostajia otettiin vastaan 73 kappaletta (2009: 62). Vuotuinen kasvu oli 54,34 hyllymetriä (2009: 56,70). Arkistonmuodostajia oli vuoden lopussa kaikkiaan 2597 kappaletta ja aineistojen kokonaismäärä 1565 hyllymetriä (2009: 1546). Uusia järjestöarkistoja saatiin 12 (2009: 9) ja henkilöarkistoja 6 (2009: 9) kappaletta. Lisäaineistoa luovutettiin 27 järjestöarkistoon (2009: 23) ja 7 henkilöarkistoon (2009: 3). Järjestöarkistoja oli vuoden lopussa 327 (2009: 314), seura-arkistoja 1973 (2009: 1949) ja henkilöarkistoja 310 (2009: 300) kappaletta (Asiakirjasiirrot 2010, liite 1). Merkittävä tapahtuma oli Vierumäellä sijaitsevan Suomen Urheiluopiston asiakirjojen siirtäminen Urheiluarkistoon. Arvokkaat pöytäkirjasidokset, kurssipäiväkirjat ja muut asiakirjat valaisevat maamme vanhimman urheiluopiston vaiheita ja ovat lähtökohta koko urheiluopistolaitoksen tutkimukselle.

2 Tammikuussa otettiin vastaan yli 14 hyllymetriä Suomen Palloliiton uudempaa aineistoa. Valtaosa asiakirjoista oli kilpailutuloksia. Ne oli ryhmitelty siten, että pysyvään säilytykseen tarkoitetut tulokset voitiin valita laajasta aineistosta, joka Urheiluarkistossa siirrettiin arkistokelpoisiin koteloihin. Tätä aineistoa on luovutuksen jälkeen tutkittu runsaasti. Toinen suuri 9 hyllymetrin lahjoitus oli Suomen Purjehtijaliiton uudemmat asiakirjat, jotka liiton henkilökunta oli ryhmitellyt ja koteloinut Urheiluarkiston ohjeiden mukaan. Suomen Purjehtijaliiton arkisto on jatkuvasti ollut yksi käytetyimmistä arkistoista. Uudempi aineisto on entisestään lisännyt kyseisen liiton asiakirjojen käyttöä. Suomen Miekkailuliiton lisäaineistot järjesti Urheiluarkiston ohjauksessa Miekkailuliiton historiaprojektiin osallistuneet henkilöt. Järjestöjen arkistoluettelot saatiin vuoden loppuun mennessä siirrettyä Urheiluarkiston kotisivuille. Suomen Kanoottiliitto siirsi uudempaa pöytäkirjaja kirjeenvaihtoaineistoaan uudelleen koteloituna. Yhteistyö jatkuu jaostoaineistojen ja muiden toiminnan tuloksena syntyneiden asiakirjojen saattamiseksi luovutuskuntoon. Menestynyt pikaluistelija liikuntaneuvos Toivo Salonen luovutti mitalikokoelmansa Pälkäneen kunnalle. Ossi Viita otti tilaisuudessa vastaan Salosen urasta kootut lehtileikekokoelmat. Arkistojen järjestäminen ja luettelointi Arkistoaineistoa järjestettiin 64,92 (2009: 89,39) ja seulottiin 44,19 (2009: 36,24) hyllymetriä. Suurimmat arkistot valmistuivat kesällä, jolloin Urheiluarkistossa työskenteli korkeakouluharjoittelija ja kuukauden ajan myös palkattu arkistonjärjestäjä. Heidän toimestaan henkilökunnan ohjauksessa saatiin kuntoon Suomen Valtakunnan Urheiluliiton Helsingin piirin, Suomen Karateliiton, Suomen Nykyaikaisen 5-otteluliiton ja Suomen Jääpalloliiton laajemmat aineistot. Roihuvuoren Roihun arkiston järjesti Urheiluarkiston tiloissa ja ohjauksessa seuran hallituksen jäsen Tytti Salminen. Suomen Työväen Urheiluliiton laajan nuotti- ja voimisteluohjelmien kokoelman järjesti Työväen Urheiluliitossa ja Voimistelu- ja Liikuntaseurat SVoLissa työskennellyt Eila Uitto. Lisäksi hän järjesti ohjelmia laatineen Taimi Hirvosen henkilöarkiston. Myös Tanssiklubi Starin arkisto saatiin ohjauksen tuloksena lähes loppuun järjestettynä Urheiluarkistoon. Kuluneena vuonna valmistuivat Suomen Urheiluopiston, Warkauden Urheilijain, Vantaan Ladun ja Hangö Segelföreningin arkistot. Uudempaa aineistoa liitettiin mm. Liikunnan ja Terveystiedon Opettajien, Suomen Ratsastajainliiton ja Suomen Miekkailuliiton arkistoihin. Lisäaineistoja liitettiin kaikkiaan 27 järjestö- ja 7 henkilöarkistoon. Suomen Naisten Liikuntakasvatusliiton joukkueessa voimistelleen ja Berliinin vuoden 1936 olympialaisiin osallistuneen Kaarina Vasarlan henkilöarkisto, johon sisältyy asiakirjoja myös vierailusta valtakunnankanslerin virastossa, saatiin järjestettyä ja luetteloitua. Uusia arkistoluetteloita valmistui 27 (2009: 24) kappaletta. Arkiston kotisivuille oli vuoden loppuun mennessä siirretty 278 (2009: 259) kappaletta sähköisessä muodossa olevaa arkistoluetteloa. Loput luettelot ovat tutkijatiloissa paperimuotoisena. Seurojen haja-aineistojen asiakirjakohtaiset tiedot löytyvät arkiston tietokannasta. Henkilöarkistoista valtaosa on järjestetty ja luetteloitu, mutta kotisivuille siirretään toistaiseksi lähinnä kokoelmaluonteiset luettelot, joita tällä hetkellä on 5 (2009:4) kappaletta. Urheiluarkiston tietokannasta löytyy myös urheiluaineistojen kansallinen rekisteri, johon merkitään tiedot aineistoista, joita säilytetään muissa kuin Urheiluarkiston tiloissa. Kansalliseen rekisteriin

3 sisältyy tietoja 274 (2009: 272) arkistonmuodostajasta. Kansainväliseen rekisteriin merkitään tietoja muissa maissa säilytettävistä merkittävistä maatamme koskevista urheiluaineistoista. Arkistolle lahjoitettuja tutkimuksia ja keräyksiä on 220 (2009: 217) kappaletta. Niiden tiedot siirretään myös Urheilukirjaston käyttämään ATP origo-tietokantaan. Asiakaspalvelu Kaikkien säätiön osastojen kotisivut uudistettiin. Arkiston sivujen tekstit tarkastettiin sekä valokuvattiin asiakirjoja ja koulutusaineistoa neuvonta- ja ohjaustyötä varten. Keskeisimmät arkistointiohjeet löytyvät kotisivuilta. Arkistokäyntejä tehtiin kaikkiaan 504 (2009:432) kappaletta. Asiakirjoja tilasi 442 (2009: 316) henkilöä. Asiakaskäyntien nousuun saattaa vaikuttaa arkistoluetteloiden siirtyminen sähköiseen muotoon. Urheiluarkiston kotisivuilla julkaistavien uutisten lisäksi jotkut liitot ja seurat ovat tiedottaneet jäsenistölleen järjestönsä arkistoluettelon saatavuudesta Internetissä ja Urheiluarkiston toiminnasta. Asiakaspalvelu nopeutuu ja kynnys tulla arkistoon madaltuu, kun aineistot ovat jo valmiiksi haettu tutkijatiloihin. Puhelimitse ja sähköpostitse tehtiin 102 tiedonhakua (2009: 121). Laajemmista hauista on edelleen peritty tiedonhakumaksu. Arkistoyksikköjä (kotelo, sidos, laatikko) tilattiin 1227 (2009: 948) kappaletta. Kaukolainoja lähetettiin 5 (2009: 3) kertaa. Asiakirjojen digitointi ja yksityisten keskusarkistojen yhteistyö Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi yksityisille keskusarkistoille euron digitointiavustuksen vuosiksi Urheiluarkiston osalta digitoitiin Suomen Valtakunnan Urheiluliiton pöytäkirjat ja toimintakertomukset , Suomen Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan pöytäkirjat ja toimintakertomukset , Finlands Svenska Idrott järjestön vuosikirjat , Suomen Palloliiton toimintakertomukset sekä Suomen olympiakomitean toimintakertomukset Urheiluarkiston aineistoja digitoitiin hankkeen aikana kaikkiaan kuvatiedostoa, jotka on tallennettu TIFF -formaatissa Mikkelin ammattikorkeakouluun ja käyttökopiot tehdään pdf -muotoisena asiakaskäyttöön. Lisäksi aiemman äänitearkistohankkeen yhteydessä digitoitiin 118 Urheiluarkiston ja -museon lähinnä haastatteluäänitettä. Edellä mainitun hankkeen aikana ehdittiin valmistella laajempi aineisto tulevaa digitointitoimintaa varten. Jatkossa Urheiluarkiston digitointia ohjaa vuonna 2010 laadittu Suomen Urheilumuseosäätiön digitointisuunnitelma Yksityisten keskusarkistojen välisessä yhteistyössä toteutettiin syksyllä arkistojen digitaalisten aineistojen kehittämistoiminnan vertaisarviointi, johon Svenska Litteratursällskap oli hakenut erillisavustuksen opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Hankkeen vetäjänä toimi SLS ja konsulttiyritys Salivirta&Partners. Arvioitsijoina toimi eri arkistojen edustaja, tekninen asiantuntija sekä joissakin arkistoissa myös konsulttifirman edustaja. Arviointi kesti työpäivän ja tuloksista laadittiin arkistokohtainen loppuraportti tulevan kehittämistoiminnan pohjaksi. Arvioinnin pääteemat olivat digitaalisten aineistojen rooli arkiston toiminnassa ja toimintaympäristössä, digitaalisten aineistojen hallinnan nykytila ja kehityssuunnitelmat, KDK-PAS vaatimukset ja valmiudet sekä arkistojen yhteistyön tuomat mahdollisuudet. Urheiluarkiston arvioi Porvarillisen Työn Arkiston Riku Keski- Rauska, konsulttiyrityksen edustaja Jaakko Asplund sekä Svenska Litteratursällskapin työntekijä Johan Kylander. Urheiluarkisto oli puolestaan mukana arvioimassa Svenska Litteratursällskapin arkistoa. Arkistokohtaiset raportit, arvioinnin loppuraportti ja hankkeen aikana tutustuminen

4 muiden arkistojen digitaaliseen toimintaan todettiin hyödyntäneen arkistojen omia digitointisuunnitelmia. Arkistokoulutus, neuvonta, vierailut ja esittelyt Kuluneen vuoden keväällä Urheiluarkisto järjesti Suomen Palloliiton 45 työntekijälle kaksi tilaisuutta arkistoinnista, Urheiluarkiston toiminnasta ja jalkapalloaiheisista aineistoista. Marraskuussa järjestettiin Suomen Jääkiekkoliiton 17 työntekijälle arkistokoulutusta ja Suomen Työväen Urheiluliiton arkistonmuodostussuunnitelma käynnistettiin yhdessä 11 työntekijän kanssa. Suomen urheiluhistoriallisen seuran kursseilla luennoi Ossi Viita arkistoaineiston ja valokuvien käytöstä tutkimuksessa. Helmikuussa käynnistettiin maamme urheiluvaikuttajien haastatteluprojekti, jossa arkistoa edusti Ossi Viita. Haastattelut tallennettiin digitoituna arkiston säilytettäväksi ja myöhemmin asiakaspalveluun. Arkistoaineiston luovutusneuvontaa järjestettiin Urheiluarkiston tai järjestöjen omissa tiloissa sekä sähköpostitse ja puhelimitse kaikkiaan 25 kertaa. Ohjeita ja neuvoja annettiin 77 hengelle seuraavista järjestöistä: Suomen Voimisteluliitto SVOLI, Opiskelijoiden Liikuntaliitto OLL, Suomen Jääkiekkoliitto, Suomen Miekkailuliitto, Suomen Tanssiurheiluliitto, Suomen Judoliitto, Suomen Työväen Urheiluliiton Kainuun piiri, Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat sekä Jalkapalloilun sarjaseurat. Neuvontaa ja ohjausta annettiin seuraaville urheiluseuroille: Helsingin Uimarit, Helsingfors Segelsällskap, Helsingin Nykyaikainen 5-otteluliitto, Esbo Segelförening, Vantaan Latu sekä Salon Vilpas. Tanssiklubi Starin arkisto saatiin neuvonnan tuloksena erinomaisesti järjestettynä. Vuonna 1908 perustetun Salon Vilppaan arkistoluovutukseen sisältyi useamman kerran neuvontaa. Yhteistyö jatkuu edelleen kateissa olevien aineistojen löytämiseksi. Turun yliopiston Suomen historian 34 opiskelijalle esitteli Ossi Viita arkiston ja muut Urheilumuseosäätiön palvelut. Lisäksi arkistossa vieraili Svenska Litteratursällskapin edustaja, Työväen Arkiston henkilökunta, Suomen Tanssiurheiluliiton ja Suomen Jääpalloliiton työntekijöitä ja Suomen Lähetysseuran arkistonhoitaja ja museon edustaja. Ovenia-kiinteistöhallinnasta kävi 2 henkilöä tutustumassa Urheiluarkiston tietokantaan ja arkistointitapoihin. Yhdysvaltalaista liikuntatieteen tohtori Jim Nendelia opasti Ossi Viita Paavo Nurmea koskevissa kysymyksissä sekä esitteli arkiston toimintaa. Henkilökunnan osallistuminen seminaareihin ja muihin tilaisuuksiin Ossi Viita osallistui seuraaviin tilaisuuksiin: - helmikuussa Kansallisarkiston järjestämään keskustelutilaisuuteen Arkistoista elämäkerraksi. Tilaisuudessa esittelivät omia kokemuksiaan yksityisarkistojen merkityksestä ja käytöstä valtioneuvos Riitta Uosukainen, kansanedustaja Erkki Tuomioja ja kirjailija Kaari Utrio. - maaliskuussa Svenska Litteratursällskapetin arkistossa järjestettiin yksityisarkistojen tapaaminen aiheena KDK/PAS, arkistojen digitointikokemukset sekä esiteltiin Silta - yhteistyöhanketta. - Arkistoalan Ammattiyhdistyksen 90-vuotisjuhlia oli järjestämässä ja tilaisuuteen osallistui Ossi Viita. Juhlapäivän seminaariaiheena oli Arkistot vähemmistöjen identiteetin tukijana. - joulukuussa Kansallisarkistossa järjestettiin KDK-infopäivä arkistoille. Tilaisuudessa kerrottiin asiakasliittymän pilotoinnin kokemuksista, arkistolaitoksen verkkopalveluista ja Kansallisen digitaalisen kirjasto -hankkeeseen liittyvistä asioista. Heli Yrjänäinen osallistui seuraaviin tilaisuuksiin: - maaliskuussa Kansallisarkisto järjesti tietoiskuihin perustuvan esittelytilaisuuden arkistolaitoksen lukuisista tietokannoista ja tutkijapalveluista.

5 - Liikunnan Tiedonvälitysyksiköt kokoontuvat maaliskuussa Tieteiden talolla. Tilaisuudessa Liikuntatieteellisen seuran pääsihteeri Kari Keskinen esitteli ICSSPE (International Council of Sport Science and Physical Education) historiaa ja toimintaa. - huhtikuussa Päivälehden arkisto esitteli toimintaansa ja järjesti juhlavan 20- vuotisvastaanoton. - toukokuussa Kansallisarkiston yksityisarkistojaosto järjesti yksityisille keskusarkistoille tapaamistilaisuuden ja Yksityiset keskusarkistot pitivät vuosikokouksensa toukokuussa Helsingin Työväen Pursiseura vietti tiloissaan ohjelmallisen illan merkeissä 85- vuotisjuhliaan. - lokakuussa Yksityiset keskusarkistot kokoontuivat Urheilumuseosäätiön tiloissa keskustelemaan arkistojen talous- ja tilakysymyksistä. - marraskuussa Tieteiden talolla Arkistoyhdistyksen perinteisen syysseminaarin aiheena oli arkistoteorian klassikot. - Kansallista audiovisuaalista arkistoa esiteltiin Sörnäisten uuden kulttuuriperinnekeskuksen tiloissa. - joulukuussa Arkistoyhdistys vieraili puolustusministeriön tiloissa ja arkistossa. - joulukuussa Kansallisarkisto kutsui yksityiset keskusarkistot keskustelemaan toiminnan tunnusluvuista, henkilötyövuosiseurannasta ja arkistojen digitointihankkeen tuloksista. Molemmat osallistuivat VIII valtakunnallisille arkistopäiville Jyväskylässä. Päivien teemana oli Muutos ja muutosjohtaminen arkistotoimessa ja asiakirjahallinnossa. Lokakuussa järjesti ICA:n (International Council of Archives) jaosto SPO (Section on sports archives) seminaarin ja eri maiden arkistojen jäsenkokouksen Suomen Urheilumuseosäätiön tiloissa. Ossi Viita osallistui seminaariin ja Heli Yrjänäinen jäsenkokoukseen. SPO:n kaksipäiväiseen kokoontumiseen osallistui kaikkiaan 15 henkeä eri maista. Artikkelit, kirjoitukset ja näyttelyt Tammikuussa Urheiluarkisto otti vastaan porilaisen urheilutoimittajan Reijo Majasaaren asiantuntemuksella lajeittain koottuja lehtileikkeitä. Varkauden Urheiluseurojen perustaja ja Suomen Painiliiton tiedotuspäällikkö Hannu Kiminkisen toimesta leikkeet oli järjestetty arkistokoteloihin ja asiakkaita varten oli aineisto digitoitu DVD -levyille. Lahjoitusta esiteltiin tammikuussa Satakunnan Kansan ja Fair Play -lehtien artikkeleissa. Ossi Viita kirjoitti artikkelin Näkymättömät arkistot näkyviksi Arkistoalan Ammattiyhdistyksen 90-vuotisjuhlista arkistoammattilaisten Faili -lehteen (Faili 4/2011). Ossi Viita jatkaa urheiluseura Pakilan Visan vuonna 2008 käynnistämää 75-vuotishistorian kirjoittamista. Pakilan Visan kotisivuilla julkaistaan kuvitettua kertomusta historiakirjan valmistumisvaiheista ja sisällöistä. Urheiluarkiston kotisivuilla julkaistiin arkiston 25 juhlavuoden johdosta haastattelu Urheiluarkiston pitkäaikaisesta ja aktiivisesta nyrkkeilyn historiaa tutkineesta Seppo Eskosesta ja hänen julkaisuistaan. Merkittävistä lahjoituksista laaditaan edelleen uutinen arkiston kotisivuille. Aineistojen monipuolisuutta kuvaavat uutisten otsikot: Neljä metriä lisää TUL:n Kainuun urheilua, Reijo Majasaaren urheilukirjoitukset arkistoon, Taimi Hirvosen arkistosta TUL:n ja TUK:n naisvoimisteluhistoriaa, Naisvoimistelu-, lotta- ja sukuhistoriaa, Roihuvuoren urheilusta järjestettyä aineistoa, Uutta tietoa liikunnan ja terveystiedon opettajista, Merkittävä lisä tanssiurheiluun,

6 Suomen Purjehtijaliiton esimerkillinen arkistoluovutus sekä uutiset Salon Vilppaan ja Hangö Segelföreningenin arkistoista. Toukokuussa Urheiluarkiston toimintaa ja lähdeaineistoa esitteli Ossi Viita Kasvatus- ja Aika nettilehdessä sekä Pohjankyrö -lehdessä otsikolla Työ Suomen Urheiluarkistossa toiveiden täyttymys. Kansallisarkistossa avattiin juhlanäyttely Finland-Mexico 2010, jossa oli esillä myös Urheiluarkiston asiakirjoja Meksikon urheilijoista Helsingin olympialaisissa 1952 ja asiakirjoja Suomen joukkueesta vuoden 1968 Meksikon olympialaisissa. Henkilökunta Arkiston vakinaiseen henkilökuntaan on kuulunut osastonjohtaja Heli Yrjänäinen ja erikoistutkija Ossi Viita. Arkistossa toimi harjoittelijana Lapin yliopistosta Tuuli Tuomola välisenä aikana. Harjoittelija järjesti ja luetteloi Suomen Jääpalloliiton ja urheiluseura Helsingin Nykyaikaiset 5- ottelijat arkiston, lisäsi aineistoja kuuteen järjestö- ja henkilöarkistoon, avusti asiakaspalvelu- ja arkistojen siirtotehtävissä sekä digitointihankkeen valmisteluissa, jota työtä kahden kuukauden ajan hoiti kirjastotiedettä opiskeleva Marju Saari sekä Jyväskylän yliopistossa liikuntatiedettä opiskeleva Maija Alasentie. Helsingin työvoiman palvelukeskuksen kautta työllistetty Marco Vitali on kolmena päivänä viikossa puolipäiväisesti hoitanut arkistojen huoltotöitä ja osallistunut muihin avustaviin tehtäviin. Urheiluliitossa ja Suomen Voimistelu- ja Liikuntaseurat SVoLissa työskennellyt Eila Uitto järjesti ja luetteloi TUL:n nuotit ja voimisteluohjelmat sekä kenttä- ja juhlaohjelmia laatineen Taimi Hirvosen henkilöarkiston. Koululaisharjoittelija Jussi Syväsalmi järjesti ja luetteloi Lauttasaaren Teollisuusurheilijoiden arkiston. Liitteet Urheiluarkiston asiakirjasiirrot, liite 1 Vuositilasto 2010, liite 2 Yleisluettelo arkistonmuodostajista

K A N S A N A R K I S T O. Toimintakertomus 2013

K A N S A N A R K I S T O. Toimintakertomus 2013 K A N S A N A R K I S T O Toimintakertomus 2013 1 Toimintakertomuksessa esiintyvät merkit ovat Kansan Arkiston laajasta merkkikokoelmasta digitoituja. Kannen kuva pastellityö pahville, SKP: n 40-vuotisjuhlajulisteoriginaali.

Lisätiedot

K A N S A N A R K I S T O. Toimintakertomus 2014

K A N S A N A R K I S T O. Toimintakertomus 2014 K A N S A N A R K I S T O Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo Kansan Arkiston vuosi 2014 1. Kansan Arkiston vuosi 2014 4 2. Työväenliikkeen ja kansalaisjärjestöjen keskusarkisto 7 3. Kokoelmien kartunta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 1 Suomen Jazz & Pop Arkiston kannatusyhdistys ry 23.02.06/JHe TOIMINTAKERTOMUS 2005 Yleistä Suomen Jazz & Pop Arkiston (JAPA) tehtävänä on kerätä suomalaisen jazz- ja populaarimusiikin liittyvää tietoainesta

Lisätiedot

Elkan 34. toimintavuosi

Elkan 34. toimintavuosi TOIMINTAKERTOMUS 2014 Elkan 34. toimintavuosi Sisältö Elkan 34. toimintavuosi 3 Hallinto 4 Talous 4 Henkilöstö 5 Toimintaympäristö ja asiakkaat 6 Keskusarkistotoiminta 6 Sota-arkiston kunnostamisprojekti

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2004

TOIMINTAKERTOMUS 2004 1 Suomen Jazz & Pop Arkiston kannatusyhdistys ry 24.2.2005/JHe TOIMINTAKERTOMUS 2004 Yleistä Suomen Jazz & Pop Arkiston (JAPA) tehtävänä on kerätä suomalaisen jazz- ja populaarimusiikin liittyvää tietoainesta

Lisätiedot

Kannen kuvat: Taustakuva: Näyttelijän kengissä -näyttely. Kuva: Ilona Kemppainen. Lapsia näyttämöllä. Kuva: Ilona Kemppainen. Teatteri Tuulettimen

Kannen kuvat: Taustakuva: Näyttelijän kengissä -näyttely. Kuva: Ilona Kemppainen. Lapsia näyttämöllä. Kuva: Ilona Kemppainen. Teatteri Tuulettimen teatterimuseo 2013 Kannen kuvat: Taustakuva: Näyttelijän kengissä -näyttely. Kuva: Ilona Kemppainen. Lapsia näyttämöllä. Kuva: Ilona Kemppainen. Teatteri Tuulettimen demot Kuvia nyky-suomesta -näyttelyssä

Lisätiedot

sivu 6 sivu 14 sivu 22 Arkistolaitoksen asiakaslehti 3/2011 Sähköinen tilauspalvelu jo käytössä Kunnallinen asiakirjahallinto sai wiki-oppaan

sivu 6 sivu 14 sivu 22 Arkistolaitoksen asiakaslehti 3/2011 Sähköinen tilauspalvelu jo käytössä Kunnallinen asiakirjahallinto sai wiki-oppaan Arkistolaitoksen asiakaslehti 3/2011 sivu 6 Sähköinen tilauspalvelu jo käytössä sivu 14 Kunnallinen asiakirjahallinto sai wiki-oppaan sivu 22 Puoli vuosisataa vaihto-oppilaita 2 akti 3/2011 akti 3/2011

Lisätiedot

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry.

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. SUOMEN METSÄSTYSMUSEO Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. TOIMINTAKERTOMUS 2012 Kannen kuva: Juha Mälkönen, 2011. Taitto: Henry Forssell. Paino: tt-urex, Porvoo 2013. 1 Sisällysluettelo 2 Museonjohtajan

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry VUOSIKERTOMUS 2008 hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009 ry 2 Tiivistelmä Vuosi 2008 oli Seuran 75. toimintavuosi, jota juhlistettiin monin eri tapahtumin pitkin vuotta. Liikuntatieteellisen

Lisätiedot

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry.

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. SUOMEN METSÄSTYSMUSEO Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Sisällysluettelo 1 Suomen Metsästysmuseon toiminta-ajatus ja strategia 2 Suomen Metsästysmuseo 2010 Museonjohtajan

Lisätiedot

sivu 5 ja 8 sivu 6 sivu 12 Arkistolaitoksen asiakaslehti 2/2013 Tilda katsasti karttanäyttelyn Stedingk-suvun arkisto Suomeen

sivu 5 ja 8 sivu 6 sivu 12 Arkistolaitoksen asiakaslehti 2/2013 Tilda katsasti karttanäyttelyn Stedingk-suvun arkisto Suomeen Arkistolaitoksen asiakaslehti 2/2013 sivu 5 ja 8 Tilda katsasti karttanäyttelyn sivu 6 Stedingk-suvun arkisto Suomeen sivu 12 Sota-ajan kuvat vetävät verkossa 2 3 Sisältö Pääkirjoitus Julkaisija Arkistolaitos

Lisätiedot

Valokuvat: Timo A. Aalto s. 28. Panu Kari s. 11. Ilona Kemppainen kannen taustakuva sekä s. 20, 26, 27, 31. Milla Kortemaa s. 36

Valokuvat: Timo A. Aalto s. 28. Panu Kari s. 11. Ilona Kemppainen kannen taustakuva sekä s. 20, 26, 27, 31. Milla Kortemaa s. 36 Valokuvat: Timo A. Aalto s. 28 Panu Kari s. 11 Ilona Kemppainen kannen taustakuva sekä s. 20, 26, 27, 31 Milla Kortemaa s. 36 Patrik Lustig s. 7, 29, 30, 39, 41, 43, 46 Topi Vanhatalo s. 18, 23, 33 Anna

Lisätiedot

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA Puhelin (09) 228 691 Sähköposti tsv@tsv.fi www.tsv.fi Toimipisteet Snellmaninkatu 13 A, 00170 Helsinki

Lisätiedot

sivu 6 sivu 8 sivu 12 Arkistolaitoksen asiakaslehti 1/2013 ALKU-hanke on hyvässä vauhdissa Arkkipiispa Tutun perintöä vaalimassa

sivu 6 sivu 8 sivu 12 Arkistolaitoksen asiakaslehti 1/2013 ALKU-hanke on hyvässä vauhdissa Arkkipiispa Tutun perintöä vaalimassa Arkistolaitoksen asiakaslehti 1/2013 sivu 6 ALKU-hanke on hyvässä vauhdissa sivu 8 Arkkipiispa Tutun perintöä vaalimassa sivu 12 Jalostuseläimistä on pidetty tarkkaa kirjaa 2 3 Sisältö Pääkirjoitus Julkaisija

Lisätiedot

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA Voimassa 7.4.2014 PÄIVITYSTYÖRYHMÄ Teemu Ahola Leena Ahonen Mia Heinimaa Kalle Kallio Kimmo Kestinen Tiina Naukkarinen Marita Viinamäki 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry.

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. SUOMEN METSÄSTYSMUSEO Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. TOIMINTAKERTOMUS 2009 Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus 2 Suomen Metsästysmuseo 2009 2 Museonjohtajan vuosikatsaus 5 SUOMEN METSÄSTYSMUSEON

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS T I E T E E L L I S T E N S E U R A I N VA LT U U S K U N TA V e t e n s k a p l i g a s a m f u n d e n s d e l e g a t i o n T O I M I N TA K E R T O M US 2 014 SISÄLLYS PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 3 TOIMINNANJOHTAJAN

Lisätiedot

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT Tieteellisten seurain valtuuskunta Helsinki 2011 Tieteellisten seurain valtuuskunta Mariankatu 5 00170 Helsinki Puhelin *(09) 228 691 Sähköposti: tsv@tsv.fi

Lisätiedot

Toimintakerto- mus OLL:N LIITTOKOKOUS, 14. 15.11.2013 ASIAKIRJA 5 TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2013-30.9.2013

Toimintakerto- mus OLL:N LIITTOKOKOUS, 14. 15.11.2013 ASIAKIRJA 5 TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2013-30.9.2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Toimintakerto- 2013 mus OLL:n toiminta tammikuusta syyskuuhun vuonna 2013 liikuntapoliittisen edunvalvonnan, palvelutoiminnan ja opiskelijahuippu-urheilun saralla. 14 15 16

Lisätiedot

Dokumentti. Ajankohtaista Kuvataiteen keskusarkistosta 2/2000. Kuvataiteen keskusarkisto on kiinni 25.12.2000-7.1.2001

Dokumentti. Ajankohtaista Kuvataiteen keskusarkistosta 2/2000. Kuvataiteen keskusarkisto on kiinni 25.12.2000-7.1.2001 Dokumentti Ajankohtaista Kuvataiteen keskusarkistosta 2/2000 Uusilla lähteillä...2 Taidehistoriallisten arkistojen kartoitusprojekti suunnitteilla...3 Muistikuvia Viktor Faffan Jansson tutkimukseni aineiston

Lisätiedot

toim. Minna Heikkinen ja Terhi Lehtonen NUOPERI Nuorisotyön tallentamiskeskus 2002 2012

toim. Minna Heikkinen ja Terhi Lehtonen NUOPERI Nuorisotyön tallentamiskeskus 2002 2012 2002 2012 toim. Minna Heikkinen ja Terhi Lehtonen NUOPERI Nuorisotyön tallentamiskeskus 2002 2012 Sisältö Synttärisankari!...4 Vuosien toiminta...6 Perustetaan museo!... 12 Rahoitus... 23 Ohjausryhmä...

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Elävä ja muuttuva liitto Yhteishankkeella voimaa viestintään Liitto eilen, tänään ja huomenna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lisätiedot

Katsaus kirjaston toimintaan... 1

Katsaus kirjaston toimintaan... 1 Sisällysluettelo Katsaus kirjaston toimintaan... 1 Kirjastoverkko: Kouvolan kirjastot... 3 Kouvolan pääkirjasto... 3 Elimäen ja Inkeroisten kirjastot... 6 Haanojan ja Korian kirjastot... 6 Kuusankosken

Lisätiedot

KANSALLISARKISTON DIGITOINTIHANKE 2010

KANSALLISARKISTON DIGITOINTIHANKE 2010 KANSALLISARKISTON DIGITOINTIHANKE 2010 Aineistojen turvaaminen ja saattaminen sähköiseen muotoon LOPPURAPORTTI 21.4.2011 István Kecskeméti, hankkeen johtaja Yksikönjohtaja, arkistotekninen yksikkö Reko

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen kerho ja 2000- luvun tapahtumat vuodesta 2002 vuoden 2011 loppuun, esitelmä 8.10.2012, ONK 50v EM

Oulun Numismaattinen kerho ja 2000- luvun tapahtumat vuodesta 2002 vuoden 2011 loppuun, esitelmä 8.10.2012, ONK 50v EM Oulun Numismaattinen kerho ja 2000- luvun tapahtumat vuodesta 2002 vuoden 2011 loppuun, esitelmä 8.10.2012, ONK 50v EM Suomessa vaihdettiin entinen rahayksikkö markka euroksi vuoden 2002 alussa. Uusi käteinen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2011

Toimintakertomus 2011 Mediakasvatusseura ry., Sällskapet för Mediefostran rf. Nykykulttuurin tutkimuskeskus PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto Käyntiosoite: Pohjoisranta 6, 00170 Helsinki Toimintakertomus 2011 on 10. elokuuta

Lisätiedot

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 1. YLEISTÄ.... 4 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ.... 6 Verkkopalvelu.... 6 Ilmoitustaulu.... 7 Verkkopalvelun uudistus... 8 Henkilökohtainen palvelu- ja neuvontatyö....

Lisätiedot

Teatterimuseon toiminta-ajatus ja kokoelmatoimintaa määrittävät kehykset - Toiminta-ajatus - Kehykset

Teatterimuseon toiminta-ajatus ja kokoelmatoimintaa määrittävät kehykset - Toiminta-ajatus - Kehykset Sisällysluettelo Teatterimuseon toiminta-ajatus ja kokoelmatoimintaa määrittävät kehykset - Toiminta-ajatus - Kehykset Teatterimuseon kokoelmien historia: synty ja vaiheet - 1940- ja 1950-luku: aineiston

Lisätiedot

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. S u o m e n M e t s ä s t y s m u s e o - Fi n l a n d s J a k t m u s e u m r y.

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. S u o m e n M e t s ä s t y s m u s e o - Fi n l a n d s J a k t m u s e u m r y. SUOMEN METSÄSTYSMUSEO S u o m e n M e t s ä s t y s m u s e o - Fi n l a n d s J a k t m u s e u m r y. TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kannen kuva: Juha Mälkönen, 2009. Muut kuvat: Suomen Metsästysmuseo kuvaarkisto,

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Prometheus-leirin tuki ry Toimintakertomus 2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 6.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Kokoukset, seminaarit ja

Lisätiedot