JOHDANTO 1 HALLINTO 2 HENKILÖKUNTA 3 SUOMEN URHEILUMUSEO 5 SUOMEN URHEILUKIRJASTO JA TIETOPALVELU 14 SUOMEN URHEILUARKISTO 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOHDANTO 1 HALLINTO 2 HENKILÖKUNTA 3 SUOMEN URHEILUMUSEO 5 SUOMEN URHEILUKIRJASTO JA TIETOPALVELU 14 SUOMEN URHEILUARKISTO 16"

Transkriptio

1

2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 HALLINTO 2 HENKILÖKUNTA 3 SUOMEN URHEILUMUSEO 5 SUOMEN URHEILUKIRJASTO JA TIETOPALVELU 14 SUOMEN URHEILUARKISTO 16 KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ, EDUSTUKSET JA KOULUTUS 22 MARKKINOINTI, JULKAISU- JA TUTKIMUSTOIMINTA 23

3 1 JOHDANTO Suomen Urheilumuseosäätiön toiminta perustui marraskuussa 2010 päätettyihin strategisiin linjauksiin vuosille Toiminta-ajatuksen mukaan Urheilumuseo toimii palvelu- ja asiantuntijaorganisaationa. Se tallentaa urheilu- ja liikuntakulttuurin kansalliskokoelman ja tutkii sekä välittää siihen liittyvää aineistoa. Palvelut tarjoavat luotettavaa tietoa, elämyksiä ja kohtaamisia menneisyyden kanssa Suomen Urheilumuseo toimii luotettavana ja asiantuntevana lähteenä suomalaiselle urheilutiedolle sekä monipuolisena oppimispaikkana kaikille. Strateginen visio on: Urheilumuseo tulevaisuuden muisti. Toiminnan avainalueita ovat kokoelmapalvelut, tietopalvelut, henkilöstö ja elämyksellisyys, sekä arvoja luotettavuus, ammattitaitoisuus, asiakaslähtöisyys ja aktiivisuus. Suomen Urheilumuseon tilatarvekartoitus valmistui toimintavuoden aikana. Suunnitelman mukaan uutta tilaa tulisi noin 600 neliömetriä. Laajennuksessa ja saneerauksessa pääpaino on museo-opetuksen tarvitsemissa työpajatiloissa, erikoisnäyttelytilan lisäämisessä ja varastotiloissa. Kartoitus liitettiin Stadion-säätiön laatimaan Olympiastadionin uudistussuunnitelmaan. Uudistuksen suunnittelu käynnistyy aikaisintaan syksyllä Innolink Research Oy toteutti Suomen Urheilumuseosäätiön palveluiden kehittämistutkimuksen helmikuussa. Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n jäsenjärjestöt sekä muutamat yhteistyökumppaniyritykset. Toimintavuonna aloitettiin brändin kehittäminen yhtenäisen viestin luomiseksi myynnin ja markkinoinnin toimenpiteille. Brändin vahvistaminen toteutetaan Urheilumuseo -nimen kautta. Kehitystyötä varten Sponsor Insight toteutti Suomen Urheilumuseotutkimuksen keväällä Museopalvelujen toimivuuden arvioimiseksi toteutettiin lisäksi kaksi asiakaskyselyä, joissa palvelut arvioitiin kiitettäviksi. Brändin vahvistamisen ohessa panostettiin palvelujen tehokkaampaan markkinointiin. Markkinointisuunnitelma valmistui toimintavuoden lopussa. Verkkostrategiassa tavoitteeksi asetettua yksittäistä käyntiä vuoden aikana ei saavutettu. Säätiön verkkosivuilla vieraili kävijää. Välitön poistumisprosentti on laskenut 47,33:een, eli lähelle tavoitteena ollutta 40 prosenttia. Kokoelmien digitoinnissa noudatettiin joulukuussa 2010 valmistunutta suunnitelmaa.

4 2 Digitointiin saatiin harkinnanvaraisia valtionavustuksia, joten työhön pystyttiin kohdentamaan henkilöresursseja aikaisempia vuosia enemmän. Strategisten linjausten mukaisesti Urheilumuseo aloitti toimintavuonna kaksi laajaa tutkimushanketta. Suomalaisen liikunta- ja urheilukulttuurin juuret, nykyisyys ja muutossuunnat -tutkimuksen ensimmäinen vaihe valmistuu syksyllä 2012 ja toinen vaihe alkuvuodesta Projektiin on saatu opetus- ja kulttuuriministeriöltä avustus. Syyskuun alussa käynnistettiin soihtuviestiprojekti, jonka tavoitteena on kerätä muistitietoa ja julkaista viestiä sekä soihtuja käsittelevä tutkimus syksyllä Molempiin projekteihin on palkattu erikoistutkija. Suomen Urheilumuseo on valtakunnallinen erikoismuseo, jonka tehtävät on säädetty museoasetuksessa. Neuvottelu asetuksen mukaisesta valtakunnallisesta toiminnasta käytiin Museoviraston edustajien kanssa lokakuussa. Solmittu tulossopimus kattaa vuodet Urheilumuseon näyttelyihin tutustui vuonna 2011 yhteensä kävijää. Museon kävijämäärä nousi edellisestä vuodesta 45 prosenttia. Pitkään tavoitteena ollut vierailijan määrä ylittyi selvästi. Vuoden 2011 taloudellinen tulos oli hyvä. Säätiön toimintabudjetti oli euroa. Oman palvelutoiminnan tuottojen määrä oli euroa, joka on 17,4 prosenttia säätiön kaikista tuotoista ilman projektiavustuksia. Suunnitelman mukaisten poistojen jälkeen tilikauden ylijäämä on ,20 euroa. HALLINTO Toimintavuosi oli Urheilumuseosäätiön hallituksen kolmivuotiskauden toinen. Hallituksen puheenjohtajana toimi FT Keijo K. Kulha, varapuheenjohtajana professori Seppo Hentilä ja jäseninä myynti- ja markkinointijohtaja Ursula Lindholm, markkinointi- ja viestintäpäällikkö Jari Elo sekä viestintäjohtaja Eila Ruuskanen-Himma. Toimintavuoden aikana hallitus kokoontui kaksi kertaa. Hallituksen nimeämä taloustoimikunta jatkoi työtään taloudellisten asioiden valmistelemiseksi. Taloustoimikunnan puheenjohtajana toimi toimitusjohtaja Risto Nieminen ja jäseninä toimitusjohtaja Heikki Kapanen, toimitusjohtaja Vesa Mars ja markkinointi- ja viestintäpäällikkö Jari Elo. Taloustoimikunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Hyväksytyn strategian mukaisesti Suomen Urheilumuseo panostaa vahvemman ja selkeämmän brändin kehittämiseen. Kehittämistyötä ohjaamaan hallitus nimesi brändityöryhmän, johon hallituksen jäsenistä kuuluvat Jari Elo ja Ursula Lindholm sekä ulkopuolisena asiantuntijana Kimmo Vertio. Sihteerinä toimi Pekka Honkanen. Työryhmä kokoontui vuoden aikana kolme kertaa.

5 3 Hallituksen ja taloustoimikunnan yhteinen joululounastapaaminen pidettiin Vuoden parhaalle urheilukirjalle myönnettävän Helge Nygrén -palkinnon valintaraatiin kuuluivat puheenjohtajana Hilla Blomberg ja jäseninä Kai Gardberg, Susanna Luikku, sekä Mika Wickström. Raadin jäsen Erik Relander menehtyi vaikeaan sairauteen Raadin sihteereinä toimivat Matti Hintikka ja Vesa Tikander. Säätiön tilintarkastajina vuonna 2011 toimivat Heikki Kahakorpi ja HTM Reijo Salonen sekä varatilintarkastajina ekonomi Mikko Leppänen ja HTM Raimo Hakola. Säätiön henkilökunnan luottamushenkilönä toimi Riitta Forsman ja työsuojeluvaltuutettuna Ossi Viita asti. Uudeksi työsuojeluvaltuutetuksi valittiin Kalle Rantala. HENKILÖKUNTA Säätiön henkilökuntaan kuului toimintavuoden lopussa 13 vakituisessa työsuhteessa olevaa kuukausipalkkaista henkilöä. Säätiö käytti lisäksi tuntipalkkaista henkilökuntaa esimerkiksi museon valvonnassa ja tietopalvelussa. Laskennallisia henkilötyövuosia säätiöllä oli toimintavuonna kaikkiaan 17. Säätiön johtaja ja osastonjohtajat kävivät henkilökunnan kanssa arviointikeskustelut henkilökohtaisesta palkanosasta lokakuussa. Arvioinnin mukaiset palkankorotukset tulivat voimaan Jokaisen vakituiseen henkilökuntaan kuuluvan kanssa sovittiin vuoden 2012 tulostavoitteet kirjallisesti. Säätiön johtaja kävi henkilökohtaiset kehityskeskustelut koko henkilökunnan kanssa joulukuussa. Henkilökuntakokouksia pidettiin vuoden 2011 aikana neljä. Lisäksi henkilökunta kokoontui kaksi kertaa tekemään Urheilumuseosäätiön toiminnan sisäisen arvioinnin. Urheilumuseosäätiön johtoryhmän (säätiön johtaja ja osastojen johtajat) kokouksia pidettiin yhdeksän. Urheilumuseosäätiöllä on henkilökunnan työterveyshuollosta sopimus Diacor Oy:n kanssa. Toimintavuonna henkilökuntaetuna oli työpaikkaruokailun lisäksi liikunta- ja virikesetelit. Henkilökunnan työhyvinvoinnin edistämiseksi on koko vuoden toiminut Tyhy-työryhmä. Sairauslomapäiviä henkilökunnalla oli kaikkiaan 68 (81/2010), eli 4,0 henkilötyövuotta kohti. Yleisjohto: johtaja Pekka Honkanen -toiminnanjohto, talous johtajan sijainen Kaisa Laitinen -talous (ks. museo) johdon assistentti Pia Arvo -yritystilaisuudet Urheilumuseo: osastonjohtaja Kaisa Laitinen -museon johto ja talous -säätiön johtajan sijainen intendentti Riitta Forsman -erikoismuseotoiminta

6 4 museolehtori Jonna Kokkola -äitiyslomalla alkaen museolehtori Henriikka Heikinheimo alkaen valokuva-arkiston hoitaja Merja Vilen erikoistutkija Terttu Mämmelä alkaen tutkija Riikka Jaakola museoassistentti Leena Pyykkö asti museoassistentti Pauliina Ihalainen tutkimusavustaja Anne Lehmus-Valtonen tutkimusavustaja Pirita Moisio avoinnapitäjät Markus Heikkinen, Emilia Honkanen, Anniina Tikka ja Pauliina Ihalainen Kirjasto ja tietopalvelu: osastonjohtaja Matti Hintikka -kirjaston ja tietopalvelun johto erikoistutkija Vesa Tikander -tietopalvelu informaatikko Kaj Ojala -asiakaspalvelu harjoittelijat korkeakouluharjoittelija Timo Ulkoniemi tuntipalkkaiset tietopalveluavustaja Paavo Alaja, kirjastoharjoittelija Jussi Syväsalmi, tietopalveluharjoittelija Waltteri Hannula, tietopalveluharjoittelija Urho Hintikka Urheiluarkisto: arkistonhoitaja Heli Yrjänäinen -arkiston johto erikoistutkija Ossi Viita -palkaton vapaa alkaen tutkija Kalle Rantala alkaen, arkistoavustaja arkistoassistentti Maija Alasentie harjoittelijat korkeakouluharjoittelija Kalle Rantala työharjoittelija Marco Vitali (3 pv/vk) Projektit: erikoistutkija Jouko Kokkonen -Urheilukulttuurin muutossuunnat projektipäällikkö Jari Toivonen -Koripallomuseoprojekti tutkimusavustaja Jouni Lavikainen -digitointiprojekti, ja tutkimusavustaja Pirita Moisio -digitointiprojekti Eila Uitto (TUL/SvoLi) on tehnyt arkistossa vapaaehtoistyötä henkilökunnan ohjauksessa. Kirjastossa työharjoittelijana on ollut Henri Kammonen ja työelämävalmennettavana Sampo Asikainen.

7 5 SUOMEN URHEILUMUSEO Näyttelytoiminta Urheilumuseolla oli vuonna 2011 yhteensä kävijää (2010:15 836). Kävijämäärä kasvoi peräti 45 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Koululaiskävijöiden määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna 95 %, ja koko toimintavuoden aikana museossa kävi yhteensä 8179 koululaista. Keskimäärin museossa oli 64 kävijää/päivä (2010/44). Toukokuussa päiväkeskiarvo oli ennätykselliset 171 kävijää. Museo toteutti vuonna 2011 neljä vaihtuvaa näyttelyä. Päiväkodeille ja ala-asteen 1-2-luokille suunnatut lastenviikot järjestettiin Teemana oli Urheileva sirkus. Sirkusareenaksi muutetussa vaihtuvien näyttelyiden salissa lapset saattoivat harjoitella sirkusleikkien keskellä tärkeitä motorisia taitoja, joita tarvitaan kaikessa liikkumisessa. Tennis 100 -näyttely oli museossa esillä Suomen Tennisliiton kanssa yhteistyössä toteutetun näyttelyn pääpaino oli pelaajien ja liiton historian virstanpylväiden esittelyssä. Esillä oli kuvien ja tekstien lisäksi muun muassa Jarkko Niemisen ATP-turnauksissa saavuttamia palkintoja. Teollisuustaiteen Liitto Ornamon 100-vuotisjuhlanäyttelyiden sarjaan kuulunut Liiku! Move! oli esillä Näyttelyssä esiteltiin yhdentoista suomalaisen suunnittelijan tuotteita ja ideoita, jotka liittyvät liikuntaan tai ovat hakeneet innoituksensa liikunnasta. Näyttelyn suunnittelusta vastasi ryhmä Lahden muotoiluinstituutin opiskelijoita. Valokuvataitelijat Mikko Auerniitty ja Harri Heinonen tarkastelivat Football Landscapes Jalkapallon jäljet -näyttelyssään jalkapalloa osana maisemaa ja kaupunkitilaa. Suomen Urheilumuseosäätiö julkaisi näyttelyn yhteydessä myös samannimisen näyttelyjulkaisun. Football Landscapes oli esillä alkaen. Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki avasi Football Landscapes -näyttelyn Kuvassa hän tutustuu näyttelyyn Mikko Auerniityn (takana) ja Harri Heinosen kanssa.

8 6 Museon perusnäyttelyn kahden vaihtuvan vitriinin teemoja olivat jalkapallo, uudet lahjoitukset, taitoluistelu, pesäpallo ja jääkiekon MM-kisat. Urheilumuseo oli avoinna yleisölle kaikkina viikonpäivinä: maanantaista perjantaihin klo sekä lauantaisin ja sunnuntaisin klo Museo oli toimintavuoden aikana avoinna 354 päivänä yhteensä 1936 tuntia (2010/1921). Tähän tuntimäärään eivät sisälly aamupäivätunnit, jolloin museo oli ennakkotilauksesta avoinna ryhmille. Toimintavuoden aikana näitä tunteja kertyi lähes 300. Pääsymaksu oli aikuisilta 5 euroa ja eläkeläisiltä, ryhmäkävijöiltä sekä opiskelijoilta 3 euroa. Alle 18-vuotiaille pääsy museoon oli ilmainen. Työttömillä oli ilmainen sisäänpääsy museoon Museo-opetus Museo-opetuksen asiakkaita ovat kaikki ikäryhmät päiväkoti-ikäisistä senioreihin ja eri kohderyhmien tarpeet huomioidaan museo-opetustuotteiden suunnittelussa. Toimintavuoden keskeisenä tavoitteena oli laajentaa museo-opetuspalveluiden valikoimaa ja hankkia tätä kautta uusia asiakkaita. Joka kuukauden ensimmäisenä maanantaina (lukuun ottamatta tammi-, heinä- ja elokuuta) järjestettiin puolen tunnin ilmainen yleisöopastus, jonka osanottajilla oli ilmainen sisäänpääsy museoon. Opastusten pääkohderyhmä olivat seniorit. Heille oli tarjolla myös maksullinen niin kutsuttu senioriopastus, jossa opas johdattelee ryhmää erilaisten muistipaikkojen ääreen. Senioriopastuksella pääosassa olivat esineiden, kuvien ja tapahtumien herättämät muistikuvat ja kuulijoiden omat kokemukset. Asiakkaille oli varattu näyttelyyn istumapaikkoja pitempiäkin keskusteluhetkiä varten. Museo-opetuksen toteuttamilla lasten viikoilla vieraili yhteensä 145 päiväkotiryhmää, 60 koululaisryhmää (alakoulun 1. ja 2. luokilta) sekä 4 iltapäiväkerhoryhmää. Kävijöitä ryhmissä oli yhteensä Lasten viikkojen Urheileva sirkus -teemaan liittyen järjestettiin museossa sirkustapahtuma, jossa esiintyi Pukinmäen taidetalon nuoria sirkuskoululaisia. Esityksiä oli kaksi ja niiden väliajalla lapsille oli tarjolla sirkuspaja, jossa saattoi kokeilla erilaisia sirkusvälineitä. Sirkustapahtumassa oli yhteensä 151 kävijää, joista 71 oli lapsia. Pukinmäen taidetalon sirkuskoululaiset esittivät erilaisia akrobatianumeroita, kuten yksipyöräisellä taiturointia. Eri luokka-asteille toteutetut tehtävälomakkeet uusittiin toimintavuoden aikana. Tehtäviä on kuusi eri vaikeustasoa ala-asteen alimmista luokista toisen asteen oppilaitoksiin. Tehtävälomakkeita saa maksutta museon asiakaspalvelupisteestä, ja niitä voi myös tulostaa museon verkkosivuilta. Koululaisille toteutettiin uusi Museosuunnistus, jossa kierretään museon perusnäyttelyssä olevat kiinteät rastipisteet. Maksuton Museosuunnistus oli saatavissa sekä suomeksi että

9 7 ruotsiksi. Jokainen suunnistukselle osallistunut sai muistoksi museon toteuttaman Tapio Rautavaara -rintamerkin. Museolla oli toimintavuoden aikana tarjolla kaksi työpajaa: Tunnetko olympiakisat? ja lokakuusta alkaen Football Landscapes. Työpajoja järjestettiin yhteensä 12 ryhmälle. Olympiatyöpajassa koululaiset selvittivät, mitä olympiakisat ovat ja millainen suomalaisten olympiataival on menneinä vuosikymmeninä ollut. Oppilaat tutustuivat työpajassa Urheilumuseon olympiaosastoon ja toteuttivat pienryhmissä valitsemastaan aiheesta tietoiskujulisteen. Football Landscapes -työpajassa oppilaat tutustuivat samannimiseen valokuvanäyttelyyn ja perehtyivät museon perusnäyttelyssä jalkapallon historiaan. Yläkoululaiset loivat omia urheilumaisemiaan valokuvaten ja alakoululaiset askarrellen. Jokainen työpajaan osallistunut valmisti itselleen muistoksi rintamerkin. Football Landscapes -työpajassa yläkoululaiset kuvasivat museon ympäristössä olevia liikuntapaikkoja. Tässä kuvauskohteena on Sonera-stadion. Nordic Network -yhteistyöhön liittyen suunniteltua Olympiastadion-aiheista työpajaa koululaisille ei järjestetty, koska hankkeelle ei saatu yhteistyöryhmän hakemaa rahoitusta. Olympiastadionin remontti jatkui ennakoitua pidempään, marraskuun alkuun saakka, joten koululaisryhmien vierailut siellä eivät olisi olleet tästäkään syystä mahdollisia. Vuonna 2012 toteutettavaksi valmisteltiin uusi Helsinki työpaja, jossa peruskoululaiset tutustuvat Helsingin olympialaisiin kuunnellen, katsellen ja itse tehden. Työpajaa varten toteutettiin yhteistyössä Laajasalon opiston kanssa lyhyt dokumenttielokuva, jossa neljä vuoden 1952 nuorta muistelee kokemuksiaan olympialaisista. Lisäksi käynnistettiin senioreille suunnatun Helsinki muistelutyöpajan suunnittelu. Opastusten hinta oli koululaisryhmille 20 euroa (kesto 45 min) sekä muille ryhmille 20 euroa (kesto 30 min) ja 40 euroa (kesto 1 tunti). Opastettuja kierroksia järjestettiin toimintavuoden aikana yhteensä 102 kappaletta (2010:123). Työpajan hinta oli 60 euroa. Tiedotus, markkinointi ja asiakaspalaute Museon tärkein tiedotuskanava on säätiön verkkosivut. Kaikista ajankohtaisista asioista tiedotettiin pääsivulla. Säännöllisesti päivitettäviä osioita olivat lisäksi näyttelyarkisto ja museo-opetuksen tarjonta. Tiedotus kouluille ja päiväkodeille hoidettiin sähköpostin välityksellä. Laajempia postituksia tehtiin toimintavuoden aikana kolme. Tammikuussa tiedotettiin helsinkiläisille päiväkodeille lasten viikoista. Huhtikuun alussa lähetettiin helsinkiläisille luokanopettajille sekä historianja liikunnanopettajille tiedote museon loppukevään tarjonnasta. Elokuussa lähetettiin syystiedote helsinkiläisille, espoolaisille ja vantaalaisille luokanopettajille sekä historian-, liikunnan ja kuvaamataidonopettajille.

10 8 Sähköpostitiedotteita lähetettiin lisäksi syyskuussa työttömien yhdistyksille sekä lokakuussa koululaisten iltapäiväkerhoille ja seurakuntien kerhoille. Jokaisesta näyttelystä lähetettiin tiedote keskeisimpiin medioihin. Museo tuottaa ja päivittää aineistoja myös useaan verkossa olevaan näyttely- ja tapahtumakalenteriin. Maksullista mainontaa tehtiin valikoidusti lehdissä, Helsingin keskeisimmissä turistikartoissa sekä heinä- ja elokuun Helsinki This Week -lehdissä. Museo osallistui kaupungin matkailutoimiston julkaisemaan Kävellen Helsingissä -esitteeseen. Markkinointiyhteistyötä Olympiastadionin kanssa tiivistettiin. Museo vastaa Stadionin aulassa olevien kahden vitriinin sisällöistä. Olympiastadion-multimediaesitys päivitettiin ja se tulee Stadionin aulaan asiakkaiden käyttöön alkuvuodesta Museon mainos pyöri tulostaululla yleisöluistelutapahtumassa ja tapahtuman juontajalle kirjoitettiin museota markkinoivia juontoja. Museo näkyi ja kuului Olympiastadionilla yleisöluisteluviikonloppuna Museossa vieraili viikonlopun aikana 1021 kävijää. Museo oli avoinna sekä lauantaina että sunnuntaina Museoiden sosiaalisen median käytöstä (Facebook, Twitter, YouTube, Foursquare) tehtiin selvitys, joka keskittyi pääasiassa suomalaisiin museoihin. Selvityksen pohjalta kehitetään uusia tapoja lisätä Urheilumuseon näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa. Facebook on toistaiseksi ainoa Urheilumuseon käyttämä sosiaalisen median sovellus. Museo käyttää Facebookia sekä tiedottamiseen että tiedon jakamiseen, esimerkiksi kokoelmien uutuuksien ja museotyön esittelyyn. Sivuilla julkaistiin noin yksi päivitys viikossa. Jouluviikolla järjestettiin neljänä päivänä arvonta, johon saattoi osallistua tykkäämällä päiväkohtaisesta linkistä. Tykkääjien määrä vaihteli päivittäin Arvonnan palkintoina oli Urheilumuseosäätiön julkaisuja ja yksi perhelippu museoon. Museolla oli vuoden loppuun mennessä noin 150 Facebook-fania. Toimintavuonna oli tarkoitus tuottaa videoaineistoja YouTubeen. Videoiden tyyliä ja sisältöjä suunniteltiin, mutta niiden toteutus siirtyi seuraavaan vuoteen. Museo toteutti vuonna 2011 kaksi asiakaskyselyä. Kesä-heinäkuussa kävijäkyselyn kohderyhmänä olivat kaikki museokävijät. Kysely toteutettiin suomeksi (85 vastausta), ruotsiksi (ei vastauksia) ja englanniksi (26 vastausta). Kyselyssä kartoitettiin kävijöiden ikä- ja sukupuolirakennetta sekä kotipaikkaa. Museon palvelut saivat lähes kaikilta vastaajilta arvion hyvä tai erinomainen. Kysymykseen Mikä oli parasta vierailussanne sai eniten mainintoja juoksusimulaattori. Lisäksi kiiteltiin muun muassa näyttelyn mielenkiintoista antia ja videoteatteria. Yleisarvosanaksi kouluasteikolla (4 10) museo sai 9+. Opettajille järjestettiin syksyllä kävijäkysely, johon saatiin 11 vastausta. Yleisarvosanaksi museo sai myös opettajilta 9+. Palvelujen hintaa, kestoa ja vaikeustasoa pidettiin sopivina ja palveluita ammattitaitoisesti toteutettuina.

11 9 Urheilumuseo osallistui vuonna 2011 myös Museoliiton järjestämään valtakunnalliseen kävijätutkimukseen. Kysely järjestettiin kahdessa jaksossa: viikko elokuussa (Urheilumuseossa tutkimusviikolla 350 kävijää, joista 61 osallistui kyselyyn) ja viikko lokakuussa (265 kävijää, joista 31 osallistui kyselyyn). Museoliitto julkaisee tutkimuksen tulokset vuonna Kokoelmat, tallennus ja tutkimus Suomen Urheilumuseon tallennustoiminta perustuu museon kokoelmapolitiikkaan ja yksityiskohtaisempaan vuosittaiseen tallennussuunnitelmaan. Kokoelmapolitiikan lähtökohtana on museon tehtävä valtakunnallisena erikoismuseona: Suomen Urheilumuseon kokoelma on suomalaisen urheilun kansalliskokoelma. Urheilumuseolla on päävastuu urheiluaineiston tallennuksesta ja sen koordinoinnista Suomessa. Kokoelmia kartutettaessa huolehditaan siitä, että ne kuvastavat suomalaisen urheilun ja liikuntakulttuurin monimuotoisuutta. Historian lisäksi nykypäivä on museon keskeinen tallennuskohde. Kokoelmapoliittinen ohjelma päivitettiin syksyllä Museon esinekokoelmat karttuivat toimintavuoden aikana 43 lahjoituksella, joissa oli yhteensä 307 esinettä. Suurin yksittäinen lahjoitus oli Verner Järvisen mitalikokoelma, jossa oli 158 mitalia. Eri hiihtolajien edustajat, Tanja Poutiainen, Janne Lahtela ja Hannu Manninen lahjoittivat museolle varusteitaan. Esimerkiksi Janne Lahtela lahjoitti museolle varusteet, joita hän käytti Salt Lake Cityssä 2002 voittaessaan kumparelaskun olympiakultaa. Hannu Manninen ja Janne Lahtela varusteineen museon perusnäyttelyssä Janne Lahtelan (kuvassa oikealla) vieressä näkyy Tanja Poutiasen asu, jota tämä käytti voittaessaan suurpujottelun maailmancupin kokonaiskilpailun Museolle talletuksina (deponointeina) tulleita esinekokonaisuuksia käytiin läpi ja Helsingin Kisa-Veikkojen sekä Suomen Voimisteluliiton 1980-luvulla museoon tallentamat esineet muutettiin lahjoituksiksi. WebMusketissa oleviin esinetietoihin lisättiin asiasanoja, jotka ovat tulevaisuudessa yksi tärkeimmistä yhteiskäyttöisten kokoelmanhallintajärjestelmien hakukriteereistä. Asiasanoituksessa käytettiin museon omaa urheilusanastoa (urheilumuodot ja -lajit), yleistä suomalaista asiasanastoa (YSA) sekä museoalan asiasanastoa (MASA). Vuoden 2011 lopussa asiasana puuttui vielä noin 7000 esineestä (noin 21 prosenttia koko esinekokoelmasta).

12 10 Museon verkkosivuilla julkaistiin 12 Kuukauden esine -artikkelia. Vuoden 2011 kuukauden esineitä olivat muun muassa Janne Ahosen älymonot, olympiasoihdun palopatruuna, Jorma Valkaman pituushyppypiikkarit ja Berliinin olympiakisojen viestikapula. Digitointi oli yksi museon kokoelmatyön keskeisimpiä alueita vuonna WebMuskettiin liitettiin valokuva yhteensä 5396 esineestä. Suurin osa näistä oli kuvattu toimintavuoden aikana. Vuoden 2011 loppuun mennessä tietokantaan linkitettynä on kuva noin 7220 esineestä, joka vastaa noin 21,5 prosenttia koko esinekokoelmasta. WebMusketissa oli vuoden 2011 loppuun mennessä tiedot yhteensä esineestä (2010/33 227). Museon esinekokoelman inventointi jatkui koko toimintavuoden. Isoimpana esineryhmänä olivat erilaiset merkit. Yhteensä inventoitiin yli 4300 esinettä, joiden luettelointitiedot tarkistettiin ja niihin liitettiin valokuva esineestä. Museo lainasi kokoelmistaan esineitä kahdeksalle lainaajalle. Lainattuja esineitä oli yhteensä 19 kappaletta. Lisäksi lainattiin yhdeksän julistetta. Syyskuun alussa käynnistettiin soihtuviestiprojekti, johon palkattiin määräaikainen erikoistutkija. Projekti kestää noin vuoden ja sen tavoitteena on selvittää mahdollisimman tarkoin Helsingin olympiakisojen 1952 soihtuviestiä varten valmistettujen soihtujen olinpaikat, koota perinnekeruuna soihtuviestiin liittyvää muistitietoa ja kirjoittaa lähdemateriaaliin pohjautuva, kuvitettu julkaisu soihtuviestistä ja soihduista Samalla kerätään materiaalia museossa syyskuussa 2012 avautuvaan soihtuviestistä kertovaan näyttelyyn. Suurin osa soihtujen nykyisistä olinpaikoista saatiin selvitettyä toimintavuoden loppuun mennessä. Lisäksi kartoitettiin olympiakisoihin ja soihtuviestiin liittyvä aineisto suomalaisissa museoissa ja kuva-arkistoissa. Suurin osa aiheeseen liittyvästä arkistoaineistosta käytiin läpi ja digikuvattiin Helsingin kaupunginarkistossa, Kultakeskuksen arkistossa, ulkoministeriön arkistossa, Hämeenlinnan ja Hyvinkään kaupunginarkistoissa sekä Tampereen yliopiston kirjastossa sijaitsevassa Aukusti Tuhkan arkistossa. Edelleen käytiin läpi kaikki soihtuviestiin liittyvät aineistot Yleisradion radio- ja TV-arkistoissa sekä Kansallisessa audiovisuaalisessa arkistossa (KAVA). Soihtuviestiin liittyvästä perinnekeruusta tiedotettiin muun muassa paikallislehdissä ja useammilla verkkosivuilla. Vuoden loppuun mennessä vastauksia oli saatu 43 kappaletta. Henkilökohtaisesti haastateltiin 15 soihtuviestiin osallistunutta henkilöä. Lisäksi tehtiin useita puhelinhaastatteluja. Projektiin tunnettuuden lisäämiseksi kirjoitettiin sähköisiin ja painettuihin lehtiin yhteensä viisi artikkelia soihtuviestistä ja soihduista. Yksityisomistuksessa oleviin Helsingin olympiakisojen messinkisoihtuihin päästiin tutustumaan syksyn 2011 aikana. Museon kokoelmissa olevasta Tukholman olympiakisoihin 1912 liittyvästä aineistosta valmisteltiin museon verkkosivuille osio. Ammattikuvaaja valokuvasi kaikki kisoihin liittyvät

13 11 esineet. Verkkosivusto julkaistaan keväällä 2012 ja siihen liitetään mukaan keskeinen Urheiluarkistossa oleva Tukholman kisoihin liittyvä aineisto. Museon julistekokoelman siirto WebMuskettiin aloitettiin konvertoimalla vanhasta MBHtietokannasta numero- ja nimi/aihekentät. Loput 51 luettelointikenttää siirrettiin manuaalisesti ja samalla julisteet valokuvattiin ja kuvat liitettiin tietokantaan. Kokoelmassa oli vuoden 2011 lopussa yhteensä 2373 julistetta. Julistekokoelman luettelointi- ja digitointityö toteutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän projektiavustuksen turvin. WebMusketin valokuvasovelluksen sisältöä parannettiin aineistokonversiolla, joka saatiin päätökseen huhtikuun alussa. Vuoden 2011 loppuun mennessä valokuvasovelluksessa oli yhteensä dokumenttia. Digitaalinen valokuva oli liitetty 8350 dokumenttiin, joka vastaa noin 15 prosenttia luetteloiduista valokuvista. Turun Urheiluliitto lahjoitti museolle yli 1000 valokuvan kokoelmansa, jonka digitointityöhön palkattiin tutkimusavustaja. Kopiot digitoiduista kuvatiedostoista luovutettiin myös Turun Urheiluliiton käyttöön. Toinen museon saama huomattava kuvalahjoitus oli Finlands Svenska Gymnastikförbundin 2000 valokuvan kokoelma. Vanhimmat Turun Urheiluliiton lahjoittamat valokuvat ovat 1910-luvulta. Valokuva-arkistoon tallennettiin myös nykypäivän kuvia. Olympiastadionin yleisöluistelu- ja Talviklassikko-tapahtumista hankittiin kuvia, joihin museo sai jälleen myyntioikeudet. Helsingin olympiakisojen soihtuviestiin liittyvät valokuvat (1180 kappaletta) digitoitiin ja luetteloitiin WebMuskettiin. Työ tehtiin opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän projektiavustuksen turvin. Lisäksi toimintavuoden aikana digitoitiin muun muassa vanhimpia hiihto- ja pesäpallokuvia. Valokuvien säilytykseen saatiin lisää tilaa, kun pimiötila remontoitiin arkistohuoneeksi ja varustettiin asianmukaisin metallihyllyin. Samalla uusittiin myös valokuva-arkistohuoneen hyllyjä. Museon valokuva-arkistosta toimitettiin valokuvia yhteensä 93 asiakkaalle (2010/87). Keskimääräinen laskutus asiakasta kohti oli 78 euroa (alv 0 %). Valokuva-arkiston tunnettuuden lisäämiseksi toteutettiin Urheilumuseosäätiön verkkosivuille Kuvagalleria museon kysytyimmistä kuvista. Museo osallistui Nuorisokulttuurin ilmiöitä -nykydokumentointihankkeeseen, joka oli osa Museoviraston organisoimaa tallennus- ja kokoelmayhteistyötä. Hankkeessa oli mukana kuusi museota, joiden tavoitteena oli tallentaa trendinomaisia nuorisokulttuurin osa-alueita. Urheilumuseon teema oli Liikunta osana nuorisokulttuuria. Heinäkuussa 2011 haastateltiin ja valokuvattiin Micropolis-skeittipuistossa seitsemää rulla- tai potkulautailevaa

14 12 lasta ja nuorta. Valikoidusta osasta museoiden tallentamaa materiaalia koottiin verkkonäyttely Liisuja, skedejä ja gootti-chickejä nuorisokulttuurin ilmiöitä. Oman erikoisalan museo- ja tallennustoiminnan kehittäminen Suomen Urheilumuseon on valtakunnallinen erikoismuseo, joka koordinoi urheilumuseotoimintaa Suomessa. Urheilumuseo noudatti valtakunnallisessa toiminnassaan Museoviraston kanssa vuonna 2008 tehtyä tulossopimusta, joka pohjautui Urheilumuseon laatimaan erikoismuseostrategiaan. Vuosia koskevat tulossopimusneuvottelut käytiin Museoviraston kanssa Urheilumuseon edustajina neuvotteluihin osallistuivat Pekka Honkanen ja Kaisa Laitinen. Sopimuskauden valtakunnallisen toiminnan päätavoitteiksi sovittiin: 1. Urheilumuseon vaikuttavuuden lisääminen asiantuntijaroolia vahvistamalla, 2. Urheilun erikoismuseoiden tallennustoiminnan työnjaosta sopiminen ja 3. Urheilun kansalliskokoelman saavutettavuuden lisääminen. Samalla sovittiin yksityiskohtaisemmin siitä, millä tavoin Urheilumuseo pyrkii vaikuttamaan valtakunnallisesti omaan erikoisalaan liittyvissä kysymyksissä. Näitä vaikuttamistapoja ovat muun muassa tutkimushankkeet, verkkosivujen välityksellä jaettu informaatio ja yhteistyön koordinointi urheilu- ja liikuntaperinteen tallentamisen alalla. Henkilökohtainen neuvonta on todettu parhaaksi tavaksi kehittää ei-ammatillisesti hoidettujen urheilumuseoiden toimintaa ja laatua. Tavoitteena on nostaa tämän museoryhmän arvostusta urheilu- ja liikuntakulttuurin tallentajana. Intendentti Riitta Forsman vieraili Varalan liikuntamuseossa ja nyrkkeilymuseossa Tampereella. Melontamuseossa Lahdessa hän kävi ja Suomen Hevosurheilumuseossa Ypäjällä Varalan liikuntamuseo avattiin uudistettuna syksyllä Museorakennus remontoitiin perusteellisesti sekä sisätiloiltaan että ulkopuolelta. Varsinaiset näyttelytilat ovat museon yläkerrassa, jossa on esillä Varalan liikuntaopiston vanhaa esineistöä eri vuosikymmeniltä. Näyttelyn kokoamisesta vastanneet talkootyöntekijät saivat Suomen Urheilumuseolta apua esineiden esillepanoon ja kunnostukseen. Vuosittainen Urheilumuseopäivä järjestettiin Tampereella museokeskus Vapriikissa Päivän teema oli paikallismuseotoiminta. Aiheesta oli puhumassa Satakunnan museon johtaja Juhani Ruohonen. Urheilumuseon järjestämään tapahtumaan osallistui edustajia kymmenestä urheilualan museosta. Vuonna 2010 käynnistetty urheilumuseoiden verkkosivujen kehittämishanke jatkui opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän projektiavustuksen turvin. Kotkan koripallomuseo, Suomen Nyrkkeilymuseo ja Suomen Hevosurheilumuseo saivat uudet verkkosivunsa valmiiksi. Urheilumuseon verkkosivuille lisättiin oma osionsa erikoismuseotoiminnasta. Osio on suunnattu ennen kaikkea ei-ammatillisesti hoidettujen urheilumuseoiden edustajille. Sivuilta löytyy ajankohtaista tietoa muun muassa haettavana olevista avustuksista, mahdollisista rahoituslähteistä sekä kokoelmien hallintaan liittyvistä asioista ja vuosittaisista urheilumuseoiden tapaamisista.

15 13 Turussa sijaitsevassa Urheilumuseon ylläpitämässä Paavo Nurmen kotitalossa vieraili 200 kävijää (2010/165). Kotitalon esittely- ja huoltokäytännöt uudistettiin keväällä Turun Urheiluliiton lisäksi Urheilumuseon yhteistyökumppaniksi tuli Turku Touring, joista molemmat hoitavat kotitalon avoinna pitoa ja esittelyä. Oppaita varten valmistettiin laaja koulutuspaketti kotitalon historiasta ja näytteillä olevasta aineistosta. Kotitalon siivouksesta ja tarvittavista huolloista vastaa Turun Urheiluliiton nimeämä henkilö, joka laskuttaa kustannukset Urheilumuseolta. Olympiavoittaja Eero Mäntyrannan esinekokoelman lunastamisesta Suomen Urheilumuseolle neuvoteltiin toimintavuoden aikana useasti. Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäen johdolla käytiin heinäkuussa osapuolten välillä neuvottelu, jossa todettiin ministeriön tulevan hankkeeseen mukaan rahoittajana. Valtionavustusta hankkeeseen myönnettiin euroa. Urheilumuseosäätiön hallitus teki päätöksen, jonka mukaan kansallisesti merkittävä osa Eero Mäntyrannan kokoelmasta voidaan lunastaa enintään euron summalla. Sopimukseen Eero Mäntyrannan kanssa ei kuitenkaan päästy. Vuoden alussa Suomen Urheilumuseo käynnisti kaksivuotisen koripalloilun perinnekeruu -projektin, jossa tallennetaan yhden lajiliiton historia mahdollisimman kattavasti esinein ja haastatteluin. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi hankkeelle projektiavustuksen. Koripallomuseon päänäyttely sijaitsee Kotkan kauppakeskus Pasaatissa, jossa vieraili kävijää vuonna Suomen koripalloilun historiaa esittelevän perusnäyttelyn lisäksi tiloissa järjestettiin viisi pientä erikoisnäyttelyä. Eri paikkakunnilla kiersi lisäksi Koripallo yhtä juhlaa -näyttely ja kesällä järjestettiin erilaisia tapahtumia Kotkassa sijaitsevan Merikeskus Vellamon pihassa. Projektissa kertynyt haastattelumateriaali tallennetaan digitaalisena Suomen Urheiluarkistoon ja Koripallomuseon arkistoon. Esineistö luetteloidaan omana kokonaisuutena ja se tallennetaan osaksi Kymenlaakson maakuntamuseon kokoelmia. Tavoitteena on yhdistää Vantaan Energia-areenalla sijaitseva kokoelma Koripallomuseon muun kokoelman yhteyteen, jotta alueella olisi vain yksi toimija. Suomen Urheilumuseon edustajat ovat toimintavuonna osallistuneet Suomen Jääkiekkomuseon (Tampere), Suomen Jalkapallomuseon (Valkeakoski) ja Suomen Hevosurheilumuseon (Ypäjä) hallinnollisiin kokouksiin. Henkilökunnan edustukset, koulutus ja matkat Kaisa Laitinen osallistui museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyö (TAKO) seminaariin Suomen kansallismuseossa ja Hän toimi myös Museoviraston asettamassa TAKOohjausryhmässä, joka kokoontui vuoden aikana yhteensä neljä kertaa, kaksi kertaa Turussa, kerran Tampereella ja kerran Helsingissä. TAKO-museot ovat jakaantuneet seitsemään pooliin. Kaisa Laitinen toimi puheenjohtajana tallennuspoolissa 7, jonka teema on trendit, vaikuttajat ja käännekohdat. Pooli piti toimintavuoden aikana kolme kokousta, joista kaksi Tampereella ja yhden Helsingissä.

16 14 Riitta Forsman on Helsingissä kesäkuussa 2012 järjestettävän kansainvälisen museoalan konferenssin järjestelytoimikunnan varapuheenjohtaja. Urheilumuseo tulee olemaan yksi kansainvälisen museoneuvoston alaisen CIDOC:in (International Committee for Documentation) konferenssipaikoista. Vuoden 2011 aikana Forsman osallistui 15 järjestelytoimikunnan kokoukseen, joista yksi järjestettiin Tampereella ja muut Helsingissä. Riikka Jaakola osallistui Soolosta sinfoniaan, liitutaulusta tablettiin tulevaisuuden oppimisympäristöt -seminaariin Tampereella 9.3. Riitta Forsman osallistui Kansallismuseossa järjestettyihin Kokoelmien hallintaseminaariin 8.4. ja Museo ajankohtaisseminaariin Pekka Honkanen ja Kaisa Laitinen neuvottelivat Turku Touringin ja Turun Urheiluliiton kanssa Paavo Nurmen kotitaloon liittyvästä yhteistyöstä Turussa Lisäksi he tutustuivat Turun Urheiluliiton valokuvakokoelmaan ja sopivat sen lahjoittamisesta Urheilumuseolle. Henriikka Heikinheimo ja Leena Pyykkö suorittivat toimintavuoden aikana Punaisen Ristin ensiapukurssin. Henriikka Heikinheimo osallistui aikuispedagogiikan ja elinikäisen oppimisen teemoja käsitelleeseen The Open and Learning Museum -seminaariin Tampereella sekä Kulttuuria kouluihin -seminaariin Helsingissä Selkokeskuksen Urheilumuseon tiloissa toteuttamaan selkopuhekoulutukseen osallistuivat yleisöopastuksista vastaavat Henriikka Heikinheimo ja Riikka Jaakola. Selko-opastukset lisätään Urheilumuseon opastusvalikoimaan vuoden 2012 alussa. Henriikka Heikinheimo osallistui Pohjoismaisten urheilumuseoiden Nordic Network - verkoston museolehtoreiden tapaamiseen Lillehammerissa Tapaamisessa museolehtorit jakoivat museokasvatuksen ideoita sekä suunnittelivat mahdollisia yhteistyömuotoja tulevaisuudessa. Riikka Jaakola osallistui kansainvälisen museoneuvoston alaisen COMCOL:in (International Committee for Collecting) konferenssiin Berliinissä Konferenssin teema oli Participative Strategies. Yleisön osallistumista käsiteltiin muun muassa liittyen erilaisiin tapahtumiin ja museon kokoelmien kartuttamiseen. Merja Vilen osallistui Suomen valokuvataiteen museon ja Museoviraston järjestämille valtakunnallisille kuva-arkistopäiville Helsingissä. SUOMEN URHEILUKIRJASTO JA TIETOPALVELU Urheilukirjasto Kirjaston kokoelmien digitointi jatkui. Uusina aineistoina digitoitiin Helsingin olympiakisoihin 1952 sekä Tukholman olympiakisoihin 1912 liittyviä pienpainatteita. Tietotekniikan hyvin hallitsevat kesätyöntekijät olivat digitoinnissa avainasemassa.

17 15 Urheilukirjaston pitkään vakiintuneina pysyneitä aukioloaikoja muutettiin joulukuun alussa. Lauantai -avoinnapidosta luovuttiin ja vastaavasti keskiviikkoisin kirjastoa pidetään avoinna klo 19 saakka. Kirjaston aukioloajat olivat joulukuun alusta ma-ti, pe ja ke, to Toimintavuoden aikana kirjaston kävijämäärä oli 2089 (vuonna 2010: 1941, 2009: 2059). Kirjastojärjestelmä WebOrigon sivuilla vieraili 2807 erillistä kävijää, jotka ovat tehneet yhteensä hakua (vuonna 2010: 2193 kävijää, hakua). Verkkokävijöiden määrä kasvoi. Vuoden 2011 hakujen määrä ei ole täysin vertailukelpoinen tilastoinnin muutosten takia. Urheilukirjaston kokoelmiin oli luetteloitu vuoden 2011 lopussa nidettä (2010: ). Vuonna 2011 luetteloitiin kirjahankintoja 514 nidettä, joista suomenkielisiä 289. Luetteloimaton varastokokoelma huomioiden kirjaston kokonaisnidemäärä oli vuoden lopussa noin Vuoden urheilukirja -kilpailu järjestettiin 31. kerran ja voittaja julkistettiin 1. helmikuuta. Vuoden urheilukirja 2010 oli Leena Lehtolaisen ja Kaisa Viitasen kirjoittama Taitoluistelun lumo, kustantajana Paasilinna. Kunniamaininnan kilpailussa sai Mikko Heikkilän ja Thomas Johansonin kirjoittama purjehduskirja Kova kierros. Kirjaston kokoelmaohjelman mukaisesti lehtikokoelman kartuttamisessa keskityttiin kotimaisiin lehtiin ja jätettiin uusimatta useiden ulkomaisen lehtien tilauksia. Ratkaisun perusteena olivat toimintasuunnitelman mukaisesti asiakaskäyttö sekä Urheilumuseosäätiön eri osastojen tarve. Lehtikokoelman vuosittainen järjestely toteutettiin työharjoittelijoiden toimesta. Kirjalahjoituksista huomattavin oli Helsingin yliopiston opiskelijakirjastosta syksyllä saatu lahjoitus. Lisäksi eri yksityishenkilöt ja perikunnat lahjoittivat useita satoja niteitä. Vuoden mittaan Urheilukirjastossa vierailivat ryhminä muun muassa Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n sihteerit, Helsingin evankelisen opiston urheilujournalismiopiskelijat sekä kirjastot.fi-kirjastoammattilaiset. Kirjaston tiloja elävöitti Suomen Olympiakomitean alaisuudessa toimivan Pro Olympia -yhdistyksen pienimuotoinen näyttely Lontoo teemalla. Tietopalvelu Tietopalvelun mittavin hanke oli Jääkiekkomuseon verkkosivujen uusiminen. Sivujen kaikki tekstimateriaali tuotettiin Tietopalvelussa ja informaatikko vastasi sivuston teknisestä toteutuksesta ja valokuvien käsittelystä Jääkiekkomuseon vastatessa kuvien hankinnasta. Syyskaudella 2011 Tietopalvelun pääurakaksi muodostui MTV3-kanaville toimitettu talviurheilun maailmancupin taustatilastointi, joka käsitti mäkihypyn, alppihiihdon, maastohiihdon, yhdistetyn, kumparelaskun, skicrossin ja lumilautailun maailmancupin tilastot. Kevätkaudella Tietopalvelu toimitti aiempien kausien tapaan MTV3:lle mäkihypyn ja alppihiihdon taustatilastot. Marraskuussa käynnistettiin Suomen Olympiakomitean kanssa Lontoo 2012

18 16 -tiedotusmateriaalin kokoaminen. Suomen olympiakiintiöpaikkojen seuranta on jatkuvana tiedonhakuna Tietopalvelun vastuulla. Olympiajoukkueen ensimmäiseen nimeämiseen liittyen Olympiakomitealle toimitettiin urheilijaesittelyt valituista kahdeksasta urheilijasta. Minerva-kustannuksen kanssa sovittiin Urheilun vuosikirjan tilasto-osuuden toimittamisesta. Tietopalvelun erikoistutkija vastasi vuoden 2011 kansainvälisten ja kotimaisten arvokilpailujen tulosten keräämisestä. Urheilulehteen toimitettiin vuoden aikana 48 viikoittaista listaa paikkakuntien parhaista urheilijoista. Veikkaaja-lehdelle toimitettiin Valioliiga-kauden pelaajaesittelyt. Tietopalvelu päivitti jalkapallon Veikkausliigalle vuonna 2009 toimitetun verkkonäyttelyn tiedot ajan tasalle ennen liigakauden 2011 alkua. Jääkiekon SM-liigan kanssa neuvoteltiin ottelupöytäkirjojen digitoinnista. Erikoistutkija kirjoitti Historia-lehteen seitsemän artikkelin sarjan olympiakisoista. Erikoistutkija jatkoi kirjoittajana Kustannusosakeyhtiö Teoksen kirjahankkeessa, jossa esitellään eri urheilumuotojen syntyhistoriaa. Euroopan jalkapalloliiton UEFA:n vuosikirjan The European Football Yearbook 2011/12 Suomen osuuden toimitti Tietopalvelun erikoistutkija. Osastonjohtaja kirjoitti artikkeleita Urheiluhistoriallisen seuran vuosikirjaan ja Antidopingtoimikunnan verkkokirjoitussarjaan Puhtaasti paras. Tietopalvelun erillisiä artikkeleita julkaistiin Liikunta ja Tiede -lehdessä sekä erityisesti YLE:n, MTV3:n ja Olympiakomitean verkkosivuilla. Yhteistyötahot Urheilukirjasto on yhteisöjäsen International Society of Olympic Historians (ISOH) -yhdistyksessä, joka on tarjoaa yhteistyöverkoston olympiatiedon vaihtamiseen. Tietopalvelu toimitti Suomen Urheilugaalan palkintoehdokkaista taustamateriaalia sekä Suomen urheilun Hall of Fame -galleriaan valittujen urheilijoiden henkilöesittelyt. Osastonjohtaja osallistui Urheilugaalan palkintoraadin kokouksiin. Tietopalvelu toimitti myös Pro Urheilu -palkittujen taustatiedot. Pohjoismaiden liikuntakirjastojen ja tietopalveluiden verkoston NORSIB:n tapaaminen järjestettiin Jyväskylässä Osastonjohtaja osallistui tapaamiseen. Osastonjohtaja edusti kirjastoa Erikoiskirjastojen neuvostossa. SUOMEN URHEILUARKISTO Arkiston hallinto ja tehtävät Suomen Urheiluarkisto toimii Suomen Urheilumuseosäätiön osastona. Arkisto kuuluu yksityisluontoisten keskusarkistojen piiriin ja saa toimintamenoihinsa lakisääteistä valtionapua.

19 17 Arkiston tehtävänä on ottaa vastaan, säilyttää, järjestää ja luetteloida liikunta- ja urheilujärjestöjen sekä urheilun alalla vaikuttaneiden henkilöiden historiallisesti merkittävät asiakirja-aineistot. Arkisto kouluttaa ja neuvoo järjestöjen työntekijöitä arkistonhoidossa sekä palvelee asiakkaita Suomen Urheilukirjaston tiloissa. Säilytys- ja tutkijatilat Valtaosaa Urheiluarkiston aineistoista säilytetään Urheilumuseosäätiön tiloissa ja haetaan välittömästi asiakkaiden tutkittavaksi Suomen Urheilukirjastoon. Urheiluarkistolla on kahdessa makasiinissa säilytystilaa noin 1500 hyllymetriä, josta vapaana on 200 hyllymetriä. Säilytystilaa on vuokrattu lisäksi Kansallisarkiston Siltavuoren ja Työväen Arkiston makasiineista. Kuluneen vuoden aikana siirrettiin Siltavuoreen 20,58 (2010: 11,28) ja Työväen Arkistoon 39,70 (2010: 30,52) hyllymetriä arkistoja. Kaikkiaan Siltavuoressa on 389,25 (2010: 368, 67) ja Työväen Arkistossa 70,22 (2010: 30,52) hyllymetriä arkistoja. Vuoden lopussa oli etämakasiineissa yhteensä 459,47 (2010: 399,19) hyllymetriä järjestettyjä ja luetteloituja aineistoja. Arkiston henkilökunta on hakenut tilaukset asiakkaalle viimeistään kahden vuorokauden kuluessa. Etämakasiineissa käytiin vuoden aikana kaikkiaan 37 kertaa (2010: 26). Arkistosiirrot ja aineistojen määrät Arkistoja otettiin vastaan 59 kappaletta (2010: 73). Vuotuinen kasvu oli 53,63 (2010: 54,34) hyllymetriä. Vastaanotettu määrä ei viimeisinä vuosina ole kovin paljon vaihdellut, koska

20 18 isompien järjestöjen arkistot on jo ennen vastaanottoa koteloitu ja seulottu järjestötiloissa. Arkistonmuodostajia oli vuoden lopussa kaikkiaan 2667 (2010: 2597) kappaletta. Kokonaismäärä hyllymetreinä oli 1601,65 (2010: 1565). Uusia järjestöarkistoja otettiin vastaan kymmenen (2010: 12) ja henkilöarkistoja seitsemän (2010: 6) kappaletta. Lisäaineistoa vastaanotettiin 34 (2010: 34) arkistoon. Vuoden lopussa järjestöarkistoja oli 332 (2010: 327), seura-arkistoja 2009 (2010: 1973) ja henkilöarkistoja 326 (2010: 310) kappaletta. Merkittävä lahjoitus oli Suomen Valtakunnan Urheiluliiton Pohjois-Savon piirin arkisto, johon sisältyy piirin toimintakertomusten ja pöytäkirjojen lisäksi seurojen lähettämiä vanhoja jäsenluetteloita, toimintakertomuksia, tietoja piirin jäsenmääristä ja seuroista ja 1920-luvuilta lähtien. Myös Suomen Valtakunnan Urheiluliiton Länsi-Pohjan piirin asiakirjat vuosilta luovutettiin Urheiluarkistoon. Lajiliittojen uudemman aineiston luovutusten osalta on edetty toimintasuunnitelman mukaisesti. Suomen Ampumaurheiluliitto siirsi Urheiluarkistoon kilpailutuloksensa vuoteen 2008 asti. Suomen Kuntourheiluliitto, Suomen Moottorivene/Veneilyliitto ja Suomen Tanssiurheiluliitto luovuttivat pöytäkirjansa ja toimintakertomuksensa viimeisiin vuosiin asti muutettuaan uusiin toimitiloihin. Ruotsinkielinen keskusjärjestö Finlands Svenska Idrott ja sen viisi lajiliittoa luovuttivat uudempia aineistojaan ja lisiä myös vanhempaan aineistoon. Arkistojen järjestäminen ja luettelointi Järjestöjen arkistoista järjestettiin ja luetteloitiin laaja Koululiikuntaliiton (6,45 hm), Suomen Valtakunnan Urheiluliiton Savon piirin (6,35 hm), Suomen Työväen Urheiluliiton Helsingin/Suur-Helsingin (12 hm) ja Kainuun piirin (5,81 hm) arkistot. Suomen Ampumaurheiluliitto, Moottorivene/Veneilyliitto, Tanssiurheiluliitto, Kuntourheiluliitto, Kanoottiliitto ja Suomen Latu seuloivat ja koteloivat uudemman aineiston lisäluovutukset Urheiluarkiston ohjeiden mukaan. Hyllytilan säästö edellä mainituissa tapauksissa oli merkittävä. Suomen Työväen Urheiluliiton keskeneräisestä arkistosta saatiin järjestetyksi liiton vanhat kiertokirjeet ja tiedotteet vuoteen 1960 asti. Työ on ollut hidasta ja vaivalloista. Liitto teki 1960-luvulla päätöksen hävittää vanhimmat kiertokirjeensä, jotka jouduttiin osittain kokoamaan piirijärjestöjen arkistoista. TUL:n arkiston järjestäminen jatkuu vuoden 2012 aikana. Laajemmista seura-arkistoista saatiin kuntoon Merimelojien (4,5 hm), Järvenpään Palon (2,24 hm) ja Varkauden Uimarien (0,36 hm) arkistot. Materiaaliltaan pienempiä aineistoja järjestettiin useampia ja lisäksi liitettiin lisäaineistotiedot aiemmin luovutettuihin seurojen arkistoluetteloihin. Henkilöarkistoista valmistui liikemies Osmo Kalpalan 35 sidosta käsittävä leikekokoelma vuosilta Sidoksiin sisältyy valokuvia, kirjeitä, lehtiartikkeleja alppihiihdosta, pujottelukeskus Kalpalinnasta, autourheilusta ja biografista tietoa Kalpalan perheestä ja sen liiketoiminnasta. Suomen Valtakunnan Urheiluliiton

SUOMEN URHEILUARKISTO TOIMINTAKERTOMUS 2011

SUOMEN URHEILUARKISTO TOIMINTAKERTOMUS 2011 SUOMEN URHEILUARKISTO TOIMINTAKERTOMUS 2011 SUOMEN URHEILUARKISTON TOIMINTAKERTOMUS 2011 Arkiston hallinto ja tehtävät Suomen Urheiluarkisto toimii Suomen Urheilumuseosäätiön osastona Urheilumuseon, -kirjaston

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden iite 2 ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan

Lisätiedot

SUOMEN URHEILUARKISTON TOIMINTAKERTOMUS 2012

SUOMEN URHEILUARKISTON TOIMINTAKERTOMUS 2012 SUOMEN URHEILUARKISTON TOIMINTAKERTOMUS 2012 Arkiston hallinto ja tehtävät Suomen Urheilumuseosäätiö ylläpitää Suomen urheilumuseota, -urheilukirjastoa ja -urheiluarkistoa. Säätiö toimii palvelu- ja asiantuntijaorganisaationa

Lisätiedot

Koripallomuseosta Koripalloperinnekeskus

Koripallomuseosta Koripalloperinnekeskus Koripallomuseosta Koripalloperinnekeskus Jari Toivonen, Projektipäällikkö Koripallomuseo-projekti käynnistyi Kotkassa vuonna 2008 tavoitteena luoda pysyvä, valtakunnallinen, koripalloon liittyvä erikoismuseo.

Lisätiedot

SVM osallistuu Museoviraston vetämään hankkeeseen valokuvaaineistojen

SVM osallistuu Museoviraston vetämään hankkeeseen valokuvaaineistojen Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Museon kokoelmien tuominen verkkoon 2. Museon osallistuminen asiantuntijana Museoviraston vetämään Museo 2015 -hankkeeseen, jossa luodaan valtakunnallista

Lisätiedot

Tehostetaan oman erikoisalaan liittyvän asiantuntija-avun

Tehostetaan oman erikoisalaan liittyvän asiantuntija-avun Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Urheilumuseon vaikuttavuuden lisääminen asiantuntijaroolia vahvistamalla 2. Urheilun erikoismuseoiden tallennustoiminnan työnjaosta sopiminen

Lisätiedot

KDK ja Museo 2015 yhteistyön kautta asiasanoituksen pulmien ratkomista, esim. rautatien termistö laajemmin MASAan.

KDK ja Museo 2015 yhteistyön kautta asiasanoituksen pulmien ratkomista, esim. rautatien termistö laajemmin MASAan. Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kokoelmien saavutettavuuden lisääminen 2. Valtakunnallisen tallennusyhteistyön toteutuminen TAKO -verkostossa 3. Tutkimustoiminnan edistäminen

Lisätiedot

MUSEOVIRASTON VALTAKUNNALLINEN PAIKALLISMUSEOKYSELY

MUSEOVIRASTON VALTAKUNNALLINEN PAIKALLISMUSEOKYSELY MUSEOVIRASTON VALTAKUNNALLINEN PAIKALLISMUSEOKYSELY Museoviraston valtakunnallinen paikallismuseokysely tehdään viiden vuoden välein. Kyselyn kohderyhmänä ovat valtion, kuntien, seurakuntien, yhdistysten,

Lisätiedot

SUOMEN URHEILUMUSEOSÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS 2009

SUOMEN URHEILUMUSEOSÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS 2009 SUOMEN URHEILUMUSEOSÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS 2009 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 HALLINTO 2 HENKILÖKUNTA 3 SUOMEN URHEILUMUSEO 4 SUOMEN URHEILUKIRJASTO JA TIETOPALVELU 11 SUOMEN URHEILUARKISTO 13 KANSAINVÄLINEN

Lisätiedot

Lusto - metsäkulttuuria kansallismaisemassa

Lusto - metsäkulttuuria kansallismaisemassa Lusto - metsäkulttuuria kansallismaisemassa Suomen metsämuseo ja -tietokeskus Lusto avattiin kansallismaisemaan Punkaharjulle 1.6.1994 Toimintaa säätelevät museolaki ja asetus kulttuuri- ja luonnonperintöä

Lisätiedot

verkostoissa ja järjestöissä (Worklab, IALHI) Muutetaan Kuurojen museon kokoelmat Helsingin Valkeasta talosta Tampereelle

verkostoissa ja järjestöissä (Worklab, IALHI) Muutetaan Kuurojen museon kokoelmat Helsingin Valkeasta talosta Tampereelle Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kansallisen ja kansainvälisen verkostoitumisen ja yhteistyön kehittäminen toteuttamalla yhteishankkeita 2. Valtakunnallisen tallennustoiminnan

Lisätiedot

SUOME U H ILUMUS OSÄÄTIÖ

SUOME U H ILUMUS OSÄÄTIÖ SUOME U H ILUMUS OSÄÄTIÖ OIMI AK RTOMUS 2012 1/22 MUSEONJOHTAJAN VUOSIKATSAUS Suomen Urheilumuseosäätiön palvelujen asiakasmäärät lisääntyivät toimintavuoden aikana. Erityisen merkittävä lisäys oli verkkopalvelujen

Lisätiedot

JOHDANTO 2 HALLINTO 3 HENKILÖKUNTA 4 SUOMEN URHEILUMUSEO 5 SUOMEN URHEILUKIRJASTO JA TIETOPALVELU 11 SUOMEN URHEILUARKISTO 14

JOHDANTO 2 HALLINTO 3 HENKILÖKUNTA 4 SUOMEN URHEILUMUSEO 5 SUOMEN URHEILUKIRJASTO JA TIETOPALVELU 11 SUOMEN URHEILUARKISTO 14 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 2 HALLINTO 3 HENKILÖKUNTA 4 SUOMEN URHEILUMUSEO 5 SUOMEN URHEILUKIRJASTO JA TIETOPALVELU 11 SUOMEN URHEILUARKISTO 14 KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ JA EDUSTUKSET 17 MARKKINOINTI, TIEDOTUS

Lisätiedot

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Designmuseo Dnro 124/005/2011

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Designmuseo Dnro 124/005/2011 Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kansallisen kokoelman vahvistaminen ja saavutettavuuden lisääminen 2. Suomalaisen muotoilun historian ja merkityksen tunnettuuden kasvattaminen

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

JOKA Journalistinen kuva-arkisto

JOKA Journalistinen kuva-arkisto JOKA Journalistinen kuva-arkisto Valtakunnalliset kuva-arkistopäivät 4.-5.11.2013 Vesa Hongisto Museoviraston ja Suomen valokuvataiteen museon yhteishanke Journalistisen kuva-arkiston tarkoituksena on

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

SUOMEN URHEILUMUSEOSÄÄTIÖ

SUOMEN URHEILUMUSEOSÄÄTIÖ SUOMEN URHEILUMUSEOSÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO MUSEONJOHTAJAN VUOSIKATSAUS 1 ASIAKKAAT JA YHTEISTYÖTAHOT URHEILUMUSEO 2 URHEILUKIRJASTO 4 URHEILUARKISTO 4 TAPAHTUMAT 5 VIESTINTÄ JA

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

SUOMEN URHEILUARKISTON TOIMINTAKERTOMUS 2010

SUOMEN URHEILUARKISTON TOIMINTAKERTOMUS 2010 SUOMEN URHEILUARKISTON TOIMINTAKERTOMUS 2010 Arkiston hallinto ja tehtävät Suomen Urheiluarkisto toimii Suomen Urheilumuseosäätiön osastona Urheilumuseon, -kirjaston ja tietopalvelun ohella Helsingin Olympiastadionilla.

Lisätiedot

LUSTO SUOMEN METSÄMUSEO

LUSTO SUOMEN METSÄMUSEO LUSTO SUOMEN METSÄMUSEO Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Metsäalan museoiden verkoston ja yhteistyömuotojen luominen metsäkulttuurin tunnettuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi.

Lisätiedot

Saavutettava museo. Case: Turun taidemuseo

Saavutettava museo. Case: Turun taidemuseo Saavutettava museo Case: Turun taidemuseo Hele Reunanen / Kulttuurin ketju -hanke, Turku Touring 6.5.2010 Museon saavutettavuus Saavutettavassa museossa näyttelyt ja oheispalvelut ovat fyysisesti, henkisesti

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

KYSELY YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2017-NÄYTTELYN KÄVIJÖILLE. 1. Vastaajan sukupuoli (kpl) 2. Vastaajan ikä (kpl)

KYSELY YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2017-NÄYTTELYN KÄVIJÖILLE. 1. Vastaajan sukupuoli (kpl) 2. Vastaajan ikä (kpl) KYSELY YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2017-NÄYTTELYN KÄVIJÖILLE Tutkimuksen avulla selvitettiin Yhdyskuntatekniikka 2017 näyttelyn kävijärakennetta sekä kävijöiden tyytyväisyyttä ja mielipiteitä näyttelystä. Tutkimuksen

Lisätiedot

Seurojen haja-aineistoa ja pienpainatteita on lähetetty arkistoon postitse tai siirretty kirjastosta arkistoon.

Seurojen haja-aineistoa ja pienpainatteita on lähetetty arkistoon postitse tai siirretty kirjastosta arkistoon. SUOMEN URHEILUARKISTON TOIMINTAKERTOMUS 2009 Arkiston hallinto ja tehtävät Suomen Urheiluarkisto toimii Suomen Urheilumuseosäätiön osastona Urheilumuseon, -kirjaston ja tietopalvelun ohella Helsingin Olympiastadionilla.

Lisätiedot

SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014

SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 Yleistä Yhdistyksen toiminnassa vuosi 2014 oli 29 toimintavuosi. Yhdistyksen toiminta keskittyi vuoden 2014 aikana perinteisten tapahtumien eli Lasipäivän,

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Varsinaissuomalaisen kuvataidekulttuurin tukeminen ja sen tunnettuuden lisääminen 2. Varsinais-Suomi on kuvataiteilijoiden näkökulmasta houkutteleva

Lisätiedot

OHJAUSRYHMÄN 11. KOKOUS MOREENIASSA 18.9.2014. Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti

OHJAUSRYHMÄN 11. KOKOUS MOREENIASSA 18.9.2014. Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti OHJAUSRYHMÄN 11. KOKOUS MOREENIASSA 18.9.2014 Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti ESITYSLISTA Kokouksen avaus Läsnäolijoiden toteaminen Edellisen pöytäkirjan (kokous nro

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

19 % 1,2. Museokäyntien ennätysvuosi % museokäynneistä oli maksettuja käyntejä. TILASTOKORTTI 2/2016 MUSEOKÄYNTIEN KASVU

19 % 1,2. Museokäyntien ennätysvuosi % museokäynneistä oli maksettuja käyntejä. TILASTOKORTTI 2/2016 MUSEOKÄYNTIEN KASVU Museokäyntien ennätysvuosi 2016 MUSEOKÄYNTIEN KASVU Vuonna 2016 Suomen ammatillisesti hoidetuissa museoissa tehtiin kaikkien aikojen käyntiennätys. Museokäyntejä tilastoitiin kaikissa museokohteissa yhteensä

Lisätiedot

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

KDK:n ajankohtaiset kuulumiset

KDK:n ajankohtaiset kuulumiset KDK:n ajankohtaiset kuulumiset 17.5.2011 Valtakunnalliset museopäivät, Turku Tapani Sainio Kansalliskirjasto www.kdk2011.fi Kansallinen digitaalinen kirjasto parantaa kirjastojen, arkistojen ja museoiden

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 Oulun-seudun Lämpö-,Vesi-ja Ilmastointitekninen Yhdistys ry, OuLVI TOIMINTAKERTOMUS 2012 Perustietoja yhdistyksestä: Rekisteri no 110.106 Asiakirja no 69195649 Y-10161609 Merkitty rekisteriin 13.6.1972

Lisätiedot

Osallistuminen oman erikoisalan keskusteluun

Osallistuminen oman erikoisalan keskusteluun Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Oman erikoisalan museo- ja tallennustoiminnan kehittäminen valtakunnallisesti 2. Oman erikoisalan museoiden keskinäisestä yhteistoiminnasta

Lisätiedot

Suomen Urheiluliitto PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kilpailu KILPAILUVALIOKUNTA 18.11.2014. Aika 18.11.2014, klo 15.00. Valo-talo, Sali I

Suomen Urheiluliitto PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kilpailu KILPAILUVALIOKUNTA 18.11.2014. Aika 18.11.2014, klo 15.00. Valo-talo, Sali I Suomen Urheiluliitto PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kilpailu 18.11.2014 KILPAILUVALIOKUNTA Aika 18.11.2014, klo 15.00 Paikka Valo-talo, Sali I Läsnä Pasi Oksanen puheenjohtaja Harri Aalto Anne Fröberg Harri Heikkilä

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

Solmu ja Siiri ajankohtaista Vapriikin kuva-arkistosta. Riitta Kela 21.11.2011

Solmu ja Siiri ajankohtaista Vapriikin kuva-arkistosta. Riitta Kela 21.11.2011 Solmu ja Siiri ajankohtaista Vapriikin kuva-arkistosta Riitta Kela 21.11.2011 Vapriikin kuva-arkisto- Tampereen museoiden kuvakokoelmat kokoelmissa 1,1 miljoonaa valokuvaa kokoelmien alueellinen rajaus

Lisätiedot

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suomen hydrologian yhdistys (SHY) VUOSIKOKOUS 15.5.2014 klo. 17.30-18:43 Suomen ympäristökeskus, Mechelininkatu 34a, Helsinki Läsnäolijat: Johanna Korhonen, Hannu Marttila, Harri Koivusalo, Ari Jolma,

Lisätiedot

Ylivieskan Kuula r.y. Toimintakertomus vuodelta Yleistä

Ylivieskan Kuula r.y. Toimintakertomus vuodelta Yleistä Toimintakertomus vuodelta 2015 Yleistä Ylivieskan Kuula, vuonna 1909 perustettu yleisseura. Urheiluseuran toiminta on vilkasta ja valtakunnallisesti tunnustettua. Toiminta painottui eri jaostojen järjestämiin

Lisätiedot

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle 11.2.2017 Tulevaisuuden Ystävät ry Framtidens Vänner rf Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Tulevaisuuden Ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on kutsua eri

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1.

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 13.10.2012 klo 12.00 12.25 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen.

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 12.10.2013 klo 12.00 12.30 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 2016 71800 Siilinjärvi siilinjarvenyrittajat@gmail.com 2 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. PERINTEISTÄ JA LIIKUNNALLISTA TOIMINTAA VUONNA 2016... 3

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintakertomus www.ylojarvi.fi Lainaus, kävijät ja aukiolotunnit Ylöjärven kirjaston kokonaislainaus oli 676 562 ja se nousi hieman edellisestä vuodesta. Yksiköistä kirjastoauto ja pääkirjasto

Lisätiedot

Liikkujan viikko 2014

Liikkujan viikko 2014 Liikkujan viikko 2014 Omilla poluilla ja radioaalloilla 19.5.2014 Sirpa Mustonen ja Kaisa Kauhanen 1 Euroopan yhteinen Liikkujan viikko Kansainvälistä Liikkujan viikkoa vietetään vuosittain 16. 22.9. Viikon

Lisätiedot

Museoiden jaottelu pääpiirteissään

Museoiden jaottelu pääpiirteissään Suomen museot Suomessa on yli tuhat museota (yksi museo 5000 asukasta kohden) Pääosa museoista on kulttuurihistoriallisia museoita Suuri osa museoista on pieniä Ammatillisesti hoidettuja (museoammatillinen

Lisätiedot

Voitaisiinko arkistojen ja museoiden välistä hankintapolitiikkaa kehittää. TAKO-verkoston syysseminaari Jarmo Luoma-aho, Elka

Voitaisiinko arkistojen ja museoiden välistä hankintapolitiikkaa kehittää. TAKO-verkoston syysseminaari Jarmo Luoma-aho, Elka Voitaisiinko arkistojen ja museoiden välistä hankintapolitiikkaa kehittää TAKO-verkoston syysseminaari Jarmo Luoma-aho, Elka 13.10.2016 Kuka, mikä? Jarmo Luoma-aho FM (historia), tradenomi ylempi amk,

Lisätiedot

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Paikallismuseotyön tukeminen: Paikallismuseoiden neuvonta

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Paikallismuseotyön tukeminen: Paikallismuseoiden neuvonta Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Museoiden tukeminen 2. Kulttuuriperinnön vaalimisen osallistavien menetelmien kehittäminen 3. Kulttuuriperintötiedon saavutettavuuden kehittäminen

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TIETOYHTEISKUNTA-OHJELMA

OPETUSMINISTERIÖN TIETOYHTEISKUNTA-OHJELMA OPETUSMINISTERIÖN TIETOYHTEISKUNTA-OHJELMA Valtionavustukset museoiden tietoyhteiskuntahankkeisiin Opetusministeriö on myöntänyt museoille tietoyhteiskuntarahaa vuonna 2001 yhteensä 4 590 000 mk, josta

Lisätiedot

Museo Mitä museoiden kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuurihanke merkitsee museoille?

Museo Mitä museoiden kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuurihanke merkitsee museoille? Museo 2015 Mitä museoiden kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuurihanke merkitsee museoille? 27.9.2011 Elina Anttila, osastonjohtaja Museovirasto Museoalan kehittäminen ja tiedonhallinta Museo 2015 mahdollistaa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

Rakennetun kulttuuriympäristön tutkimusraportit Museoviraston arkistossa

Rakennetun kulttuuriympäristön tutkimusraportit Museoviraston arkistossa Rakennetun kulttuuriympäristön tutkimusraportit Museoviraston arkistossa Yli-intendentti Jutta Kuitunen Arkisto- ja arkeologiset kokoelmat Arkisto ja tietopalvelut 29.10.2013 Museoviraston arkisto Museovirasto

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

Kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen Keski-Suomen Sukututkijat ry kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25.3.2015 klo 17.00 alkaen Jyväskylän maakunta-arkistossa.

Lisätiedot

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Tekniikanmuseo Dnro 124/005/2011

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Tekniikanmuseo Dnro 124/005/2011 Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. 2. Elämyksellinen oppimisympäristö 3. Osallistava ja verkottuva kulttuuriperintöalan toimija Valtakunnallinen vaikuttaminen omaan erikoisalaan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Valtakunnallinen tallennusvastuu -tallennuksen aihepiirit ja koordinointi 15.4.2008

Valtakunnallinen tallennusvastuu -tallennuksen aihepiirit ja koordinointi 15.4.2008 Valtakunnallinen tallennusvastuu -tallennuksen aihepiirit ja koordinointi 15.4.2008 Risto Hakomäki Tutkija Suomen kansallismuseo Kokoelma- ja tutkimusyksikkö MUSEOVIRASTO Taustaa Museoalan asiantuntijaseminaari,

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson järjestöille 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu Sanna-Leena Mikkonen

Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson järjestöille 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu Sanna-Leena Mikkonen Selvitys järjestöjen ja oppilaitosten yhteistyöstä Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson järjestöille 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson

Lisätiedot

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013 Oikaristen Sukuseura Ry:n toimintakertomus 2013 Kuva: Sirpa Heikkinen 2013 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2013 Oikaristen 13-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena. Seuran

Lisätiedot

Opettajan tilastotietolähteet. Reija Helenius

Opettajan tilastotietolähteet. Reija Helenius Opettajan tilastotietolähteet Tilastojen luku- ja käyttötaito: mitä ja miksi? 2 Statistical literacy is the ability to read and interpret summary statistics in the everyday media: in graphs, tables, statements,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 14.9.2015 Liite 1. Karjalatietokantasäätiö. sen tutkimusrekisteri Tytti Voutilainen 3.9.2015

Kaupunginhallitus 14.9.2015 Liite 1. Karjalatietokantasäätiö. sen tutkimusrekisteri Tytti Voutilainen 3.9.2015 Kaupunginhallitus 14.9.2015 Liite 1 Karjalatietokantasäätiö ja sen tutkimusrekisteri Tytti Voutilainen 3.9.2015 Karjala-tietokantasäätiö Säätiö perustettiin vuonna 1990 Taustayhteisöt: Mikkelin maakunta-arkisto,

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry Pohjois-Suomen pelastusliitto ry toimintakertomus 2016 Yleistä Vuosi 2016 oli pelastusliiton 87. toimintavuosi. Liiton toiminta toteutettiin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

KOKOELMAT ESIIN PIENESSÄ KIRJASTOSSA. Sari Kanniainen, kirjastonjohtaja, Hankasalmen kunnankirjasto

KOKOELMAT ESIIN PIENESSÄ KIRJASTOSSA. Sari Kanniainen, kirjastonjohtaja, Hankasalmen kunnankirjasto KOKOELMAT ESIIN PIENESSÄ KIRJASTOSSA Sari Kanniainen, kirjastonjohtaja, Hankasalmen kunnankirjasto Johdannoksi Ei riitä, että kirjastolla on hyvät kokoelmat. Lisäksi asiakkaiden tulisi löytää niiden luo.

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous Aika: 28.11.2009 klo 9.00 Paikka: Läsnä: Luontokapinetti Kopan koulu Jorma Kaarto (Viikkolehti), Päivi Erävesi, Ulla Helmisaari, Jari Helmisaari, Arimo Helmisaari, Timo Hämäläinen,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1. YLEISTÄ Vuosi 2012 oli Palotutkimusraati ry:n kahdeskymmenesensimmäinen toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä. Yhdistys jatkaa vuonna 1982 perustetun Palotutkimuksen

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 13.2.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 13.2.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Aluetaidemuseon asiantuntijaroolin ja alueellisen yhteistyöverkoston vahvistaminen 2. Kiertonäyttelytoiminnan sekä verkkonäyttelyiden kehittäminen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2016

Toimintakertomus 2016 Toimintakertomus 2016 Naivistien Ystävät ry Puh. 050 3132207 (pj.) c/o Naivistit Iittalassa Hollajantie 2 14500 Iittala www.naivistienystavat.fi naivistienystavat@gmail.com rek 14.5.2012. No: 207.968.

Lisätiedot

Tärkein visiomme on johdattaa kaikenikäiset sekä taustaltaan erilaiset ihmiset taidemusiikin kiehtovaan maailmaan.

Tärkein visiomme on johdattaa kaikenikäiset sekä taustaltaan erilaiset ihmiset taidemusiikin kiehtovaan maailmaan. Viva Classica on helmikuussa 2010 avattu klassisen musiikin ystäville suunnattu verkkopalvelu ja radiokanava, jota voi kuunnella valtakunnallisesti internetissä osoitteessa www.vivaclassica.fi sekä matkapuhelimella

Lisätiedot

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston 32. toimintavuosi. Ammattiosastomme toiminta on ollut jälleen kuluneena

Lisätiedot

Suomi 100. VNK: Urheiluyhteisö:

Suomi 100. VNK:  Urheiluyhteisö: Suomi 100 Valtioneuvoston kansliassa toimiva Suomi 100 -hanke vastaa juhlavuoden ohjelman kokoamisesta Valo-Olympiakomitea toimii vnk:n yhteystahona ja kumppanina Suomi 100 -ohjelmaan voi päästä mukaan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio

Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Scuba do ry VUOSIKOKOUS 2012 Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Läsnä: Ari Immonen Petri Immonen Jussi Sila Annaleena Sila Veli-Matti Viitala

Lisätiedot

Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012

Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sisältö... 1 1. Yleistä... 2 2. Virallinen toiminta... 2 2.1. Yhdistyksen kokoukset... 2 2.2. Tietotekniikan

Lisätiedot

Tallennustyönjako Suomessa: rakenne ja tämän hetkinen tilanne

Tallennustyönjako Suomessa: rakenne ja tämän hetkinen tilanne Tallennustyönjako Suomessa: rakenne ja tämän hetkinen tilanne Teemu Ahola Digitaaliset kokoelmat Avoimempi Pohjola seminaari 10.2.2016 Suomen kansallismuseo Valtakunnallinen tallennustyönjako: tausta ja

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden iite 2 ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

Kirjastojen verkkoaineistoja opetukseen

Kirjastojen verkkoaineistoja opetukseen Kirjastojen verkkoaineistoja opetukseen Suomalaiset kirjastot, museot ja arkistot ovat tuoneet verkkoon vapaasti käytettäviä tekstejä, kuvia, tietoja ja videoita. Niiden hyödyntäminen vaikkapa ilmiöitä

Lisätiedot

Miksi mukaan? Kuvaus. Mitä? Sisältö ja ajankohta

Miksi mukaan? Kuvaus. Mitä? Sisältö ja ajankohta Järjestäjän opas Kuvaus Mitä? Tervetuloa meille -viikko on osa Suomalaisen Työn Liiton Suomi 100 -juhlavuoden Made by Finland -kampanjaa. Tavoitteena on innostaa mukaan suomalaiset yritykset ja yhteisöt

Lisätiedot

Mitä on tehty ja mitä on suunnitteilla romaniaineistojen arkistoimiseksi?

Mitä on tehty ja mitä on suunnitteilla romaniaineistojen arkistoimiseksi? Mitä on tehty ja mitä on suunnitteilla romaniaineistojen arkistoimiseksi? Mitä on tehty? Mitä ei ole tehty? Mitä on suunnitteilla? Risto Blomster SKS/Kansanrunousarkisto Risto.blomster@finlit.fi Romaniasiain

Lisätiedot

+2,1 % 75,4 % Museoiden talous ,3 % 7,4 % 34,1 % 17,2 % TILASTOKORTTI 3/2016 MUSEOTOIMINNAN RAHOITUS. Kokonaisrahoitus v

+2,1 % 75,4 % Museoiden talous ,3 % 7,4 % 34,1 % 17,2 % TILASTOKORTTI 3/2016 MUSEOTOIMINNAN RAHOITUS. Kokonaisrahoitus v TILASTOKORTTI 3/2016 Museoiden talous 2016 MUSEOTOIMINNAN RAHOITUS Ammatillisesti hoidettujen museoiden kokonaisrahoitus vuonna 2016 oli yhteensä 249,8 miljoonaa euroa (n = 149). Tämä on n. 5,2 miljoonaa

Lisätiedot

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet Järjestötoiminta Edustajistovaalit - sähköinen tiedotus jäsenille vaaleista - mahd. yhdistyksen ehdokkaan oma alasivu yhdistyksen sivuilla Avustetaan yhdistyksen jäsentä vaalityössä tiedottamalla asiasta/mainostamalla

Lisätiedot

Museaalisen kuvamateriaalin digitoinnin ulkoistaminen

Museaalisen kuvamateriaalin digitoinnin ulkoistaminen Museaalisen kuvamateriaalin digitoinnin ulkoistaminen Digitoinnin työpaja 2/4: Valokuvien digitoinnin suunnittelu 24.11.2009 Tutkija Panu Rissanen, Poliisimuseo Tutkija Tiina Tuulasvaara-Kaleva, Poliisimuseo

Lisätiedot

POLIISIOPINTOJEN EDISTÄMISSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016

POLIISIOPINTOJEN EDISTÄMISSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 POLIISIOPINTOJEN EDISTÄMISSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 Poliisiopintojen Edistämissäätiön Hallitukselle Vuosi 2016 oli Poliisiopintojen Edistämissäätiön viideskymmenestoinen toimintavuosi. Säätiön

Lisätiedot

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma TAKO-kevätseminaari 8.2.2017 Mirva Mattila Museopoliittinen ohjelmatyö (1/3) Työryhmän toimikausi 1.8.2015 31.12.2016 Tehtävät laatia linjaukset ja painopisteet museotoiminnalle

Lisätiedot

SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO

SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 1991 1. YLEISTÄ Kuluneella kaudella ovat osaston perinteelliset toimintamuodot kallio-, jää- ja vuoristokiipeily eri muodoissaan sekä länsisuomalaisten

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 2015 71800 Siilinjärvi siilinjarvenyrittajat@gmail.com 2 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. PERINTEISTÄ JA LIIKUNNALLISTA TOIMINTAA VUONNA 2015... 3

Lisätiedot

Aika: 11.1.2013 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio

Aika: 11.1.2013 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Scuba do ry VUOSIKOKOUS 2013 Aika: 11.1.2013 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Läsnä: Ari Immonen Petri Immonen Jussi Sila Annaleena Sila Tea Lassinaro Marjo

Lisätiedot

PALOTUTKIMUSRAATI BRANDFORSKNINGSRÅDET RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008

PALOTUTKIMUSRAATI BRANDFORSKNINGSRÅDET RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 1 PALOTUTKIMUSRAATI - 20.3.2009 BRANDFORSKNINGSRÅDET RY (TOIKER-08) TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 1. YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Palotutkimusraati ry:n seitsemästoista toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä.

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

NOSTETAAN RIMA KORKEAMMALLE. Seivästalli ry 2014 www.seivastalli.fi

NOSTETAAN RIMA KORKEAMMALLE. Seivästalli ry 2014 www.seivastalli.fi NOSTETAAN RIMA KORKEAMMALLE Seivästalli ry:n visio ja missio kehittää seiväshypyn valmennus- ja kilpailutoimintaa, suoritus- ja harjoituspaikkoja ja lajikulttuuria sekä vaalia perinteitä tarkoitustaan

Lisätiedot

Itsepalvelu asiat pohditaan jo rakennusvaiheessa

Itsepalvelu asiat pohditaan jo rakennusvaiheessa Itsepalvelu asiat pohditaan jo rakennusvaiheessa Rekentamissemiaari Museokeskus Vapriikki Tampere 30.5.2013 Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Irmeli Isokivijärvi palvelupäällikkö Hämeenlinnan kaupunki Hämeenlinnaan

Lisätiedot