LIIKUNTATOIMEN TILASTOJA 2001

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKUNTATOIMEN TILASTOJA 2001"

Transkriptio

1 LIIKUNTATOIMEN TILASTOJA 2001 OPETUSMINISTERIÖ Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto LIIKUNTAYKSIKKÖ

2 LUKIJALLE Tähän julkaisuun on koottu opetusministeriön liikuntayksikön toimialaan liittyviä perustilastoja vuosilta Käsiteltäviä asiakokonaisuuksia ovat veikkausvoittovarat, valtion tuki urheiluun ja liikuntakasvatustyöhön, kuntien liikuntatoimi, liikuntapaikkarakentaminen, valtakunnalliset ja alueelliset liikunnan koulutuskeskukset, valtakunnalliset ja alueelliset liikuntajärjestöt, liikuntatiede ja liikunta-alan kansainvälinen toiminta. Esitetyt tiedot ovat määräraha-, kustannus- ja suoritetietoja. Tiedot esitetään pääasiassa taulukkomuodossa, monia tilastoja on havainnollistettu kuvioin. Tilastosisältöjä on pyritty kehittämään edellisten vuosien tilastojen perusteella siten, että lukija saisi mahdollisimman laaja-alaisen kuvan liikuntatoimen eri toimialojen sisällöistä. Tilastojulkaisun lähteinä ovat olleet: valtion talousarviot ja tilinpäätökset opetusministeriön päätökset aikaisemmat tilastojulkaisut valtakunnallisten ja alueellisten liikuntajärjestöjen valtionapuhakemukset ja tiliselvitykset Oy Veikkaus Ab:n, läänien, Suomen Olympiayhdistys ry:n, Suomen Liikunnanopettajain Liitto ry:n ja Tilastokeskuksen antamat tiedot Kaikki markkamääräisinä olleet luvut on muutettu euroiksi kiinteällä kertoimella 5,94573 Tilastojulkaisun ovat laatineet Jyväskylän yliopiston liikuntatieteen ylioppilaat Petri Liukkonen ja Olli Pättikangas korkeakouluharjoitteluna syksyn 2002 aikana. Työn koordinoijana on toiminut kulttuuriasiainneuvos Mirja Virtala. Tarkempia tietoja aineistosta saa opetusministeriön liikuntayksiköstä. Sisältöä koskevia parannusehdotuksia otetaan mielihyvin vastaan. Helsingissä Liikuntayksikkö Mirja Virtala Kulttuuriasiainneuvos 2

3 SISÄLTÖ 1 VEIKKAUSVOITTOVARAT 1.1 Kirjastojen, tieteen, taiteen, liikunnan ja nuorisotyön määrärahat veikkausvoittovaroista Kirjastojen, tieteen, taiteen, liikunnan ja nuorisotyön määrärahojen prosenttiosuuksien kehitys Veikkausvoittovaroista liikuntaan osoitettujen määrärahojen indeksikorjattu kehitys LIIKUNTAMÄÄRÄRAHAT 2.1 Liikuntaan osoitettujen jä käytettyjen määrärahojen kehitys Liikuntaan osoitettujen ja käytettyjen määrärahojen indeksikorjattu kehitys Liikuntaan käytettyjen määrärahojen jakautuminen Liikuntaan käytettyjen määrärahojen jakautumisen indeksikorjattu kehitys Liikuntaan käytettyjen määrärahojen jakautuminen Antidoping-toimintaan myönnetyt määrärahat Liikuntaan budjetoidut määrärahat Liikuntaan budjetoidut määrärahat KUNTIEN LIIKUNTATOIMI 3.1 Valtionosuudet kuntien liikuntatoimelle Kuntien liikuntatoimen käyttötalouden kustannuksien jakautuminen vuonna Kuntien liikuntatoimen käyttötalouden tuottojen jakautuminen vuonna Kuntien liikuntatoimen käyttötalouden tulojen ja menojen jakautuminen kuntaryhmittäin

4 4 LIIKUNTAPAIKAT 4.1 Liikuntapaikkarakentamiseen myönnetyt avustukset Liikuntapaikkarakentamiseen myönnettyjen avustusten indeksikorjattu kehitys Valtionavustukset liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rakennuskustannuksiin 2001 ja Liikuntapaikkarakentamista koskevien hakemusten ja myönnettyjen avustusten määrät 2001 ja VALTAKUNNALLISET JA ALUEELLISET LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUKSET 5.1 Valtakunnalliset liikunnan koulutuskeskukset Käyttökustannusten valtionapu ja kurssipäivät Käyttökustannusten valtionosuus ja opiskelijavuorokaudet Valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten investointiavustukset Valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten investointiavustusten indeksikorjattu kehitys Valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten käyttökustannusten suoritusperusteinen valtionapu sekä opiskelijavuorokaudet vuonna Valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten käyttökustannusten suoritusperusteinen valtionapu sekä sen perusteena käytettyjen arvioitujen ja toteutuneiden opiskelijavuorokausien suhteen vuonna Harkinnanvaraista valtionavustusta saavat/alueelliset liikunnan koulutuskeskukset Valtionapu ja kurssipäivät Valtionosuus ja opiskelijapäivät Alueellisten liikunnan koulutuskeskusten opiskelijapäivien kehitys Alueellisten liikunnan koulutuskeskusten käyttökustannusten suoriteperusteinen valtionapu sekä opiskelijapäivät vuonna Alueellisten liikunnan koulutuskeskusten käyttökustannusten suoriteperusteisen valtionavun jakautuminen vuonna Urheiluopistojen opiskelijamäärät vuonna

5 6 LIIKUNTAJÄRJESTÖT 6.1 Valtakunnallisille ja alueellisille liikuntajärjestöille myönnetyt valtionavustukset Liikuntajärjestöille myönnettyjen valtionavustusten reaalimuutos Liikuntajärjestöjen valtionavustukset järjestöryhmittäin 2001 ja Valtionavustusta saaneet liikuntajärjestöt järjestöryhmittäin vuosina Liikuntajärjestöjen valtionavustukset järjestöittäin 2001 ja Liikuntajärjestöjen toimintamenot ja valtionavustukset järjestöittäin Liikuntajärjestöjen varsinaiseen toimintaan käyttämien varojen jakautuminen toiminnanaloittain vuonna Myönnetyt erityisavustukset vuonna LIIKUNTATIEDE 7.1 Valtionavun jakautuminen liikuntatieteellisille tutkimusprojekteille ja yhteisöille vuonna Valtionavustukset liikuntatieteellisille tutkimusprojekteille vuonna Liikuntatieteellisten tutkimusprojektien valtionavustusten indeksikorjattu kehitys tieteenaloittain jaoteltuna Liikuntatieteellisille yhteisöille osoitettujen valtionavustusten indeksikorjattu kehitys LIIKUNTA-ALAN KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ 8.1 Hallitusten välinen liikunta-alan yhteistyö Kahdenvälinen yhteistyö vuonna Kahdenvälisen yhteistyön kehitys Monenkeskinen yhteistyö vuonna Valtionavustukset kansainvälisen yhteistyön edistämiselle Seurajoukkueiden Eurooppa Cup -matka-avustukset

6 1 VEIKKAUSVOITTOVARAT 1.1 Kirjastojen, tieteen, taiteen, liikunnan ja nuorisotyön määrärahat veikkausvoittovaroista (Milj. ) Vuosi Kirjastot * Tiede Taide Liikunta Nuorisotyö Yhteensä ,4 81,3 72,0 24,1 198, ,5 88,5 78,7 24,1 217, ,6 92,5 80,2 24,7 239, ,6 112,7 80,6 21,4 256, ,4 116,6 71,4 20,7 256, ,5 62,2 118,6 71,3 19,8 283, ,2 59,3 118,1 70,3 18,8 292, ,1 70,2 144,1 76,1 18,9 335, ,2 67,2 134,9 76,3 18,1 355, ,1 67,0 134,6 76,0 19,4 370, ,6 74,5 138,2 79,0 19,9 382, ,9 76,2 139,9 81,7 20,4 391,0 2002** 40,2 76,2 142,8 83,5 20,4 363,1 2003*** 76,5 75,7 142,4 83,2 20,4 398,2 * Kirjastojen määrärahat on myönnetty vuodesta 1995 alkaen budjettivarojen sijasta enenevässä määrin veikkausvoittovaroista. 1.2 Kirjastojen, tieteen, taiteen, liikunnan ja nuorisotyön määrärahojen prosenttiosuuksien kehitys % Kirjastot Tiede Taide Liikunta Nuorisotyö Lähteet: Oy Veikkaus Ab:n antamat tiedot Valtion tilinpäätökset **Valtion talousarvio 2002 huomioiden lisätalousarviot *** Valtion talousarvioesitys

7 1.3 Veikkausvoittovaroista liikuntaan osoitettujen määrärahojen indeksikorjattu kehitys (Milj. ) Vuosi Liikunnan määrärahat Indeksikorjatut määrärahat * ,0 92, ,7 96, ,2 95, ,6 94, ,4 82, ,3 81, ,3 78, ,1 84, ,3 82, ,0 80, ,0 81, ,2 79,2 2002** 83,5 83,5 2003*** 83,2 83,2 * Vuosien määrärahat on muutettu vuoden 2001 rahanarvoon julkisten menojen hintaindeksin (vuoden 1995 pisteluku on 100) avulla. Lähteet: Valtion tilinpäätökset **Valtion talousarvio 2002 huomioiden lisätalousarviot *** Valtion talousarvioehdotus

8 2 LIIKUNTAMÄÄRÄRAHAT 2.1 Liikuntaan osoitettujen ja käytettyjen määrärahojen kehitys (euroa) Vuosi Talousarvio * Käyttö ** * Talousarvio sisältää sekä veikkausvoitto- että budjettivarat ** Valtion tilinpäätöstiedot, jotka sisältävät talous- ja lisätalousarviosta myönnetyt sekä säästövaroista irroitetut määrärahat 2.2 Liikuntaan osoitettujen ja käytettyjen määrärahojen indeksikorjattu kehitys (euroa) Talousarvio Käyttö Huom! Vuosien määrärahat on muutettu vuoden 2001 rahanarvoon julkisten menojen hintaindeksin (vuoden 1995 pisteluku on 100) avulla. Lähteet: Asiakirjayhdistelmät vuosien talousarvioista Valtion tilinpäätökset Tilastokeskus: julkisten menojen hintaindeksi vuosille

9 2.3 Liikuntaan käytettyjen määrärahojen jakautuminen (1 000 ) Määrärahojen jakautuminen Liikuntajärjestöt Olympiakomitea Liikuntapaikkarakentaminen Liikunnan koulutuskeskukset* valtionapu käyttökustannuksiin rakentamisavustukset Kunnat Liikuntatieteet Muut momentit Yhteensä Liikuntaan käytettyjen määrärahojen jakautumisen indeksikorjattu kehitys (1 000 ) Liikuntajärjestöt Olympiakomitea Liikuntapaikkarak entaminen Liikunnan koulutuskeskukset Kunnat Liikuntatieteet Muut momentit * sisältää myös budjettivaroista myönnetyn osuuden liikunnan koulutuskeskuksille Huom! Määrärahat on muutettu vuoden 2001 rahanarvoon julkisten menojen hintaindeksin (vuoden 1995 pisteluku on 100) sekä rakennuskustannusindeksin (vuoden 1990 pisteluku on 100) avulla. Lähteet: Valtion tilinpäätökset Tilastokeskus: Julkisten menojen hintaindeksi sekä rakennuskustannusindeksi vuosille

10 2.5 Liikuntaan käytettyjen määrärahojen (81,6 Milj. ) jakautuminen 2001 Liikuntatieteet 6 % Muut momentit 12 % Liikuntajärjestöt 26 % Kunnat 19 % Olympiakomitea 3 % Liikunnan koulutuskeskukset 17 % Liikuntapaikkarakentaminen 17 % Lähde: Valtion tilinpäätös Antidoping -toimintaan myönnetyt määrärahat ( ) Vuosi Toiminta-avustus Muutos edelliseen Erillisavustukset % , , , , , , , , , , , ,1 Lähteet: Opetusministeriön päätökset

11 2.7 Liikuntaan budjetoidut määrärahat 2002 ( ) 2002 euroa % Liikuntajärjestöt Olympiakomitea Liikuntapaikkarakentaminen Liikunnan koulutuskeskukset* Kunnat Liikuntatieteet Antidoping Muut momentit Yhteensä Liikuntatieteet 4 % Antidoping 1 % Muut momentit 11 % Liikuntajärjestöt 28 % Kunnat 19 % Liikunnan koulutuskeskukset* 17 % Liikuntapaikkarakentaminen 17 % Olympiakomitea 3 % Lähteet: Valtion talousarvion tilijaottelu vuodelle 2002 *sisältää sekä veikkausvoitto- että budjettivarat 11

12 2.8 Liikuntaan budjetoidut määrärahat 2003 ( ) 2003 euroa % Liikuntajärjestöt Olympiakomitea Liikuntapaikkarakentaminen Liikunnan koulutuskeskukset* Kunnat Liikuntatieteet Antidoping Muut momentit Yhteensä Liikuntatieteet 5 % Antidoping 1 % Muut momentit 11 % Liikuntajärjestöt 28 % Kunnat 18 % Olympiakomitea 3 % Liikunnan koulutuskeskukset 18 %* Liikuntapaikkarakentaminen 16 % Lähteet: Valtion talousarvioesitys 2003 *sisältää sekä veikkausvoitto- että budjettivarat 12

13 3. KUNTIEN LIIKUNTATOIMI 3.1 Valtionosuudet kuntien liikuntatoimelle (1000 ) Kuntien liikuntatoimi Vuosi Vos-peruste Vos Liikuntatoimen Vos:n osuus Investoinnit Valtionapu Valtionavun euroa/as käyttö- käyttö- liikuntaan ja investoin- osuus kustannukset kustannuksista ulkoiluun teihin inv , ,3 % ,0 % , ,2 % ,0 % , ,3 % ,4 % , ,8 % ,1 % , ,5 % ,4 % , ,3 % ,8 % , ,3 % ,7 % , ,1 % % , , * 11677** * Luku perustuu talousarvioon ** Tilanne mennessä Huom! vos-peruste sisältää myös nuorisotoimen osuuden euroa/as osalta 3.2 Kuntien liikuntatoimen käyttötalouden kustannuksien jakautuminen vuonna 2000 (1 000 )** Kaikki henkilöstömenot % Palvelujen ostot % Vuokrat % Materiaalikustannukset % Avustukset % Muut käyttömenot % yht % Avustukset 10 % Materiaalit 8 % Muut 11 % Henkilöstömenot 32 % Vuokrat 25 % Palvelut 14 % ** ilman kirjanpidollisesti eriytettyä liiketoimintaa, sisäiset erät mukana Lähteet: Tilastokeskus: Kuntien talous Valtion tilinpäätökset Valtion talousarviot

14 3.3 Kuntien liikuntatoimen käyttötalouden tuottojen jakautuminen vuonna 2000 (1000 )* Myyntitulot % Maksut % Tuet ja avustukset % Vuokratulot % Muut tulot % yht % Vuokratulot 21 % Muut tulot 5 % Myyntitulot 27 % Tuet ja avustukset 8 % Maksut 39 % 3.4. Kuntien liikuntatoimen käyttötalouden tulojen ja menojen jakautuminen kuntaryhmittäin (1000 )* Kaupunkimaiset kunnat Taajaan asutut kunnat Maaseutumaiset kunnat vuosi Menot Tulot Netto Muutos Menot Tulot Netto Muutos Menot Tulot Netto Muutos /as %** /as %** /as %** , , , ,8 1,3 % ,7-6,2 % ,5-3,5 % ,9 1,8 % ,2 6,2 % ,3 2,2 % ,5 2,2 % ,3 7,0 % ,2-0,4 % ,8-3,9 % ,6-5,8 % ,5-7,0 % ,4-0,5 % ,1 5,8 % ,2 4,7 % ,6 3,3 % ,8 1,5 % ,7 1,4 % ,5 6 % ,9 5 % ,2 4 % ,9 % 12.8% 0,9 % * ilman kirjanpidollisesti eriytettyä liiketoimintaa, sisäiset erät mukana ** netto euroa/as muutos (%) edellisestä vuodesta Huom! Vuodesta 1997 lähtien Ahvenanmaata ei ole laskettu mukaan tilastoon Lähteet: Tilastokeskus: Kuntien talous

15 4 LIIKUNTAPAIKAT 4.1 Liikuntapaikkarakentamiseen myönnetyt avustukset (1000 ) Vuosi Avustukset* Indeksikorjatut avustukset** *** * Vuosia 2001 ja 2002 lukuunottamatta avustuslukuihin sisältyvät myös liikuntapaikkarakentamiseen liittyvään tutkimustoimintaan sekä suunnistuskarttojen valmistukseen myönnetyt avustukset ** Vuosien avustukset on muutettu vuoden 2001 rahanarvoon rakennuskustannusindeksin (vuoden 1990 pisteluku on 100) avulla. *** mennessä myönnetyt avustukset 4.2 Liikuntapaikkarakentamiseen myönnettyjen avustusten indeksikorjattu kehitys (1000 ) Lähteet: Opetusministeriön päätökset Valtion tilipäätökset Tilastokeskus: rakennuskustannusindeksi vuosille

16 4.3 Valtionavustukset liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rakennuskustannuksiin 2001 ja 2002 (1000 ) Operusministeriö** Läänit*** Yhteensä Lääni Avustukset Avustukset Avustukset * * * euroa % euroa % euroa % euroa % euroa % euroa % Etelä-Suomi , , , , , ,16 Länsi-Suomi , , , , , ,12 Itä-Suomi , , , , , ,18 Oulu , , , , , ,66 Lappi 420 4, , , , , ,84 valtakunnalliset 710 7, ,04 hankkeet Yhteensä , , , , , ,00 * mennessä myönnetyt avustukset ** OPM:n avustukset yksittäisille rakennushankkeille *** OPM:n avustukset lääneille liikuntapaikkojen perustamishankkeisiin 4.4 Liikuntapaikkarakentamista koskevien hakemusten ja myönnettyjen avustusten määrät 2001 ja * Hakemuksia Myöntöjä Hakemuksia Myöntöjä Lääni Lääni OPM Lääni OPM Lääni OPM Lääni OPM Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Oulu Lappi valtakunnalliset 3 2 hankkeet Yhteensä * mennessä myönnetyt avustukset Lähteet: Läänien antamat tiedot 16

17 5 VALTAKUNNALLISET JA ALUEELLISET LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUKSET 5.1 Valtakunnalliset liikunnan koulutuskeskukset Käyttökustannusten valtionapu ja kurssipäivät Käyttökustannusten valtionosuus ja opiskelijavuorokaudet Valtionapu Kurssipäivät Vuosi Milj. Va-pv* Muut Yhteensä /va-pv , , , , , , , , , , , , Valtionosuus Opiskelijavuorokaudet Vuosi Milj. Va-vrk** Muut Yhteensä /va-vrk , , , , , , , *** , *** , *** Vuosien käyttökustannukset sisältävät suoriteperusteisen valtionosuuden, harkinnanvaraisen lisäavustuksen ja vuokra-arvonpääomakorvaukset.vuodesta 1999 lähtien ei harkinnanvaraisia lisäavustuksia ole jaettu. Käyttökustannusten valtionosuusperusteena käytetään suoritteiden määrää sekä suoritteille vahvistettavia keskimääräisiä yksikköhintoja. Valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten suoritteena käytetään v valtionosuusuudistuksen jälkeen opiskelijavuorokautta. * Toteutuneet valtionapukelpoiset kurssipäivät ** Toteutuneet valtionapukelpoiset opiskelijavuorokaudet *** Luku ei sisällä vuoden 1999 alusta voimaan tulleen koulutuslainsäädännön uudistuksen seurauksena ammatillista koulutusta. Lähteet: Opetusministeriön päätökset koulutuskeskusten valtionosuudesta 2001 Valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten selvitykset toteutuneesta opetuksesta

18 5.1.2 Valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten investointiavustukset ( ) Veikkaus- Indeksikorjatut Vuosi voittorahat avustukset * ** * vuoden 1993 avustus sisältää euroa ( mk) työllisyysmäärärahaa ** mennessä myönnetyt avustukset Valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten investointiavustusten indeksikorjattu kehitys (1 000 ) Huom! Vuosien investointiavustukset on muutettu vuoden 2001 rahanarvoon rakennuskustannusindeksin (vuoden 1990 pisteluku on 100) avulla. Lähteet: Opetusministeriön investointiavustuspäätökset Tilastokeskus: rakennuskustannusindeksi vuosille

19 5.1.4 Valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten käyttökustannusten suoriteperusteinen valtionapu sekä opiskelijavuorokaudet vuonna 2001 Valtakunnalliset Opiskelijavuorokaudet liikunnan Valtion OPM:n päätös Toteutuneet** koulutuskeskukset Kokonais- suoriteper. va-vrk / va-vrk / maksul- kaikki rahoitus ( )* vos/ va-vrk va-vrk liset vrk vrk Eerikkilän Urheiluopisto Kisakallion Urheiluopisto Kuortaneen Urheiluopisto Lapin Urheiluopisto Liikuntakeskus Pajulahti Solvalla Idrottsinstitut Suomen Urheiluopisto Tanhuvaaran Urheiluopisto Urheiluopisto Kisakeskus Varalan Urheiluopisto Vuokatin Urheiluopisto Yhteensä Keskiarvo *Kokonaisrahoitukseen sisältyy suoriteperusteinen valtionosuus, vuokra-arvon pääomakorotukset sekä kokeilu- ja kehittämisavustukset Valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten käyttökustannusten suoriteperusteinen valtionapu sekä sen perusteena käytettyjen arvioitujen että toteutuneiden opiskelijavuorokausien suhteen vuonna 2001 Vuokatin Urheiluopisto Varalan Urheiluopisto Urheiluopisto Kisakeskus Tanhuvaaran Urheiluopisto Suomen Urheiluopisto Solvalla Idrottsinstitut Liikuntakeskus Pajulahti Lapin Urheiluopisto Kuortaneen Urheiluopisto Kisakallion Urheiluopisto Eerikkilän Urheiluopisto /va-vrk Valtionosuus suhteessa arvioituihin opiskelijavuorokausiin Valtionosuus suhteessa toteutuneisiin opiskelijavuorokausiin Lähteet: Opetusministeriön päätökset ** Valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten selvitykset toteutuneesta opetuksesta vuonna

20 5.2 Harkinnanvaraista valtionavustusta saavat / alueelliset liikunnan koulutuskeskukset Valtionapu ja kurssipäivät Valtionosuus ja opiskelijapäivät Valtionapu Kurssipäivät* Toteutu- Va-pv neet %-osuus Vuosi Va-pv Muut Yhteensä /va-pv kaikista , , ,4 47 Valtionosuus** Opiskelijapäivät* OPM:n Toteutu- Va-pv päätös neet %-osuus Vuosi Va-pv Muut Yhteensä /va-pv /va-pv kaikista ,6 5, ,7 5, ,4 5, ,4 5, ,4 5, ,6 5, ,7 5, ,1 6, ,8 8,5 81 * Valtionapukelpoiset kurssipäivät , valtionapukelpoiset opiskelijapäivät ** Suomen Urheiluilmailuopiston valtionavustus ei sisälly lukuihin Alueellisten liikunnan koulutuskeskusten opiskelijapäivien kehitys Va-pv Muut Lähteet: Opetusministeriön päätökset Alueellisten liikunnan koulutuskeskusten selvitykset toteutuneesta opetuksesta

21 5.2.3 Alueellisten liikunnan koulutuskeskusten käyttökustannusten suoriteperusteinen valtionapu sekä opiskelijapäivät vuonna 2001 Opiskelijapäivät Alueelliset liikunnan OPM:n päätös** Toteutuneet*** koulutuskeskukset Valtionapu* va- / / maksullinen kaikki pv va-pv va-pv va-pv pv pv Itä-Suomen liikuntaopisto , Norrvalla Idrottsinstitut , Virpiniemen liikuntaopisto , Yhteensä Keskiarvo 9,6 8, Alueellisten liikunnan koulutuskeskusten käyttökustannusten suoriteperusteisen valtionavun (2,7 Mmk/ ) jakautuminen vuonna % 47 % Itä-Suomen liikuntaopisto Virpiniemen liikuntaopisto Norrvalla Idrottsinstitut 20 % Lähteet: *Opetusministeriön päätökset **OPM:n päätös valtionapuun oikeuttavista opiskelijapäivistä pohjautuen alueellisten liikunnan koulutuskeskusten edellisten vuosien suoritteisiin. ***Alueellisten liikunnan koulutuskeskusten ilmoitukset toteutuneesta opetuksesta vuonna

22 5.3 Urheiluopistojen opiskelijamäärät vuonna 2001 Koulutustyyppi Valtakunnalliset opistot Alueelliset opistot n % n % Ammatillinen peruskoulutus 452,8 0,2 % 0 0,0 % Vapaan sivistystyön koulutus ,8 % ,7 % - valmentajakoulutus valmennuskurssit lajikohtaiset harrastuskurssit kunto- ja terveysliikuntakurssit muut Maksullinen palvelutoiminta ,0 % 782 2,3 % - ammatikorkeakoulun tutkintotavoitteiden koulutus lääninhallituksen ostama koulutus oppisopimuskoulutus työvoimapoliittinen koulutus työnantajan tilaama koulutus urheiluseurojen ja liikuntajärjestöjen koulutus muun lainsäädännön nojalla toteutuva koulutus muut YHTEENSÄ ,0 % ,0 % Lähteet: Liikunnan koulutuskeskusten selvitykset

23 6 LIIKUNTAJÄRJESTÖT 6.1 Valtakunnallisille ja alueellisille liikuntajärjestöille myönnetyt valtionavustukset ( ) Valtionavustuksiin Va:n muutos (%) Vuosi oikeuttavat Valtion- Avustus% edellisestä menot avustukset vuodesta , ,2 7, ,6-1, ,5 2, ,6-15, ,0 12, ,8-4, ,9 2, ,3 0, ,6 1, ,2 0, ,3 5, ,6 Huom! Suomen Olympiayhdistys ry:n ja SLU:n valtionavustukset eivät sisälly lukuihin * Suomen vesihiihtourheilu ry:n tiliselvitys vuodelta 1998 puuttuu ** Saamelaisten Urheiluliitto Suomessa ry:n tiliselvitykset vuodelta 1999 puuttuu 6.2 Liikuntajärjestöille myönnettyjen valtionavustusten reaalimuutos ( ) Valtion- Reaaliarvo Reaalimuutos Vuosi avustukset ed. vuoteen ,8 % ,2 % ,4 % ,6 % ,4 % ,5 % ,0 % ,3 % ,0 % ,6 % ,3 % ,6 % Huom! Suomen Olympiayhdistys ry:n ja SLU:n valtionavustukset eivät sisälly lukuihin Avustukset on muutettu vuoden 2001 rahanarvoon julkisten menojen hintaindeksin. (vuoden 1995 pisteluku on 100) avulla Lähteet: Liikuntajärjestöjen tiliselvitykset valtionavustuksista OPM:n päätökset valtionavustuksista valtakunnallisille ja alueellisille liikuntajärjestöille Tilastokeskus: julkisten menojen hintaindeksi vuosille

24 6.3 Liikuntajärjestöjen valtionavustukset järjestöryhmittäin 2001 ja 2002 (euroa) Järjestöryhmä Avustus euroa % euroa % VARSINAISET LIIKUNTAJÄRJESTÖT Lajiliitot , ,6 Erityisryhmien liikuntajärjestöt , ,5 Koululais- ja opiskelijajärjestöt , ,9 Suomen Työväen Urheiluliitto ry , ,1 Finlands Svenska Idrott CIF rf , ,8 Suomen Latu ry , ,9 Muut liikuntajärjestöt , ,3 LIIKUNNAN PALVELUJÄRJESTÖT Valtakunnalliset palvelujärjestöt , ,0 Alueelliset liikuntajärjestöt , ,9 YHTEENSÄ , ,0 Huom! Kohta Valtakunnalliset palvelujärjestöt sisältää SLU:n, Nuoren Suomen, Suomen kuntourheiluliiton, Suomen Olympiayhdistyksen ja Suomen Paralympian valtionavustuksen. Liikuntajärjestöjen valtionavustukset järjestöryhmittäin % 22 % 2 % 2 % 3 % 5 % 49 % 5 % 2 % Lajiliitot Erityisryhmien liikuntajärjestöt Koululais- ja opiskelijajärjestöt Suomen Työväen Urheiluliitto ry Finlands Svenska Idrott CIF rf Suomen Latu ry Muut liikuntajärjestöt Valtakunnalliset palvelujärjestöt Alueelliset liikuntajärjestöt 24

25 6.4 Valtionavustusta saaneet liikuntajärjestöt järjestöryhmittäin vuosina Järjestöryhmä VARSINAISET LIIKUNTAJÄRJESTÖT Lajiliitot Erityisryhmien liikuntajärjestöt Koululais- ja opiskelijajärjestöt Suomen Työväen Urheiluliitto ry Finlands Svenska Idrott CIF rf Suomen Latu ry Muut liikuntajärjestöt LIIKUNNAN PALVELUJÄRJESTÖT Valtakunnalliset palvelujärjestöt Alueelliset liikuntajärjestöt YHTEENSÄ Lähteet: OPM:n päätökset 25

26 6.5 Liikuntajärjestöjen valtionavustukset järjestöittäin 2001 ja 2002 ( ) Järjestöryhmä / järjestö %-muutos I VARSINAISET LIIKUNTAJÄRJESTÖT 1. Lajiliitot (72) 1 Autourheilun Kansallinen Keskusliitto ry ,30 2 Suomen Aikidoliitto ry ,33 3 Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry ,90 4 Suomen Ampumaurheiluliitto ry ,59 5 Suomen Ampumahiihtoliitto ry ,45 6 Suomen Baseball ja Softball Liitto ry ,90 7 Suomen Biljardiliitto ry ,48 8 Suomen Castingliitto ry ,41 9 Suomen Curlingliitto ry ,11 10 Suomen Dartsliitto ry ,34 11 Suomen Golfliitto ry ,52 12 Suomen Hiihtoliitto ry * ,50 13 Suomen Hockeyliitto ry ,33 14 Suomen Ilmailuliitto ry ,31 15 Suomen ITF Taekwon-Do ry ,08 16 Suomen Jousiampujain Liitto ry ,02 17 Suomen Judoliitto ry ,05 18 Suomen Jääkiekkoliitto ry ,00 19 Suomen Jääpalloliitto ry ,42 20 Suomen Kanoottiliitto ry ,40 21 Suomen Karateliitto ry ,11 22 Suomen Kaukalopalloliitto ry ,01 23 Suomen Keilailuliitto ry ,11 24 Suomen Keskusshakkiliitto ry ,65 25 Suomen Kiipeilyliitto ry ,10 26 Suomen Koripalloliitto ry ,02 27 Suomen Kyykkäliitto ry ,91 28 Suomen Käsipalloliitto ry ,44 29 Suomen Lentopalloliitto ry ,54 30 Suomen Liitokiekkoliitto ry ,08 31 Suomen Luisteluliitto ry ,33 32 Suomen Lumilautaliitto ry ,93 33 Suomen Miekkailuliitto ry ,05 34 Suomen Moottoriliitto ry ,60 36 Suomen Nappulaliigaliitto ry ,18 37 Suomen Nykyaikaisen viisiottelun liitto ry ,92 38 Suomen Nyrkkeilyliitto ry ,40 39 Suomen Painiliitto ry ,37 40 Suomen Painonnostoliitto ry ,70 41 Suomen Palloliitto ry ,89 42 Suomen Pesäpalloliitto ry ,33 43 Suomen Pétanque-Liitto ry ,06 44 Suomen Potkunyrkkeilyliitto ry ,08 45 Suomen Purjehtijaliitto ry ,92 46 Suomen Pyöräilyunioni ry ,10 47 Suomen Pöytätennisliitto ry ,89 48 Suomen Ratagolfliitto ry ,33 49 Suomen Ratsastajainliitto ry ,45 50 Suomen Ringetteliitto ry ,32 51 Suomen Saappaanheittoliitto ry ,90 52 Suomen Salibandyliitto ry ,90 53 Suomen Soutuliitto ry ,40 54 Suomen Squashliitto ry ,97 55 Suomen Sulkapalloliitto ry ,44 56 Suomen Suunnistusliitto ry ,05 57 Suomen Taekwondoliitto ry ,08 58 Suomen Taidoliitto ry ,62 59 Suomen Taitoluisteluliitto ry ,03 60 Suomen Tanssiurheiluliitto ry ,99 61 Suomen Tennisliitto ry ,27 62 Suomen Tikkaurheiluliitto ry ,05 63 Suomen Triathlonliitto ry ,05 64 Suomen Uimaliitto ry ,31 65 Suomen Urheiluliitto ry ,27 66 Suomen Urheilusukeltajain liitto ry ,40 67 Suomen Valjakkourheilijoiden Liitto ry ,08 68 Suomen Veneilyliitto ry ,29 69 Suomen Vesihiihtourheilu ry ,91 70 Suomen Voimanostoliitto ry ,07 71 Suomen Voimistelu- ja Liikuntaseurat SVoLi ry ,07 72 Suomen Voimisteluliitto ry ,30 Yhteensä: ,49 26

27 6.5 Liikuntajärjestöjen valtionavustukset järjestöittäin 2001 ja 2002 ( ) Järjestöryhmä / järjestö %-muutos 2. Erityisryhmien liikuntajärjestöt 1 Elinsiirtoväen liikuntaliitto ry ,91 2 Epilepsialiitto ry ,05 3 Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf ,00 4 Hengitysliitto Heli ry ,08 5 Mielenterveyden Keskusliitto ry ,09 6 Näkövammaisten Keskusliitto ry ,32 7 Sotainvalidien Urheiluliitto ry ,00 8 Suomen Erityisryhmien Liikunta ry ,01 9 Suomen Invalidien Urheiluliitto ry ,76 10 Suomen Kehitysvammaisten Liikunta ja Urheilu ry ,62 11 Suomen Kuurojen Urheiluliitto ry ,72 12 Suomen MS-liitto ry ,87 13 Suomen Reumaliitto ry ,92 14 Suomen Sydäntautiliitto ry ,77 Yhteensä: ,46 3. Koululais- ja opiskelijajärjestöt 1 Koululiikuntaliitto ry ,36 2 Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry ,09 3 Suomen ammat. oppil. kulttuuri- ja urheiluliitto ry ,33 4 Suomen Koulukotien Urheiluyhdistys ry ,91 Yhteensä: ,31 4. Suomen Työväen Urheiluliitto ry ,00 5. Finlands Svenska Idrott CIF rf ,04 6. Suomen Latu ry ,90 7. Muut liikuntajärjestöt 1 Finnish Multicultural Sports Fedaration ry ,02 2 Reserviläisurheiluliitto ry ,14 3 Suomen Erotuomarien Liitto ry ,08 4 Suomen Liikunnanohjaajat ry ,48 5 Liikunnan ja Terveystiedon Opettajtat** ,25 6 Suomen Liikuntapaikkojen Hoitajat ry ,31 7 Suomen Liikuntatoimenjohtajat ry ,61 8 Suomen Metsästäjäliitto ry ,90 9 Suomen NMKY:n Urheiluliitto ry ,01 10 Suomen Sotilasurheiluliitto ry ,33 11 Suomen Työpaikkaurheilu ry ,05 12 Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry ,97 13 Suomen Valmentajat ry ,20 14 Suomen Veteraaniurheiluliitto ry ,62 15 Urheilun Kalottikeskus ry ,41 16 Urheilutoimittajain Liitto ry ,20 17 Työväen retkeilyliitto ry ,20 Yhteensä: ,29 Varsinaiset liikuntajärjestöt yhteensä: ,50 II LIIKUNNAN PALVELUJÄRJESTÖT 1. Suomen Liikunta ja Urheilu ry ,03 2. Nuori Suomi ry ,89 3. Suomen Kuntourheiluliitto ry ,03 4. Suomen Olympiayhdistys ry ,01 5. Suomen Paralympiayhdistys ry ,19 6. Alueelliset liikuntajärjestöt 1 Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry ,97 2 Etelä-Savon Liikunta ry ,97 3 Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry ,95 4 Hämeen Liikunta ja Urheilu ry ,96 5 Kainuun Liikunta ry ,96 6 Keski-Pohjanmaan liikunta ry ,97 7 Keski-Suomen Liikunta ry ,96 8 Kymenlaakson Liikunta ry ,97 9 Lapin Liikunta ry ,97 10 Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry ,95 11 Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry ,96 12 Pohjois-Karjalan Liikunta ry ,96 13 Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry ,96 14 Pohjois-Savon Liikunta ry ,97 15 Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry ,97 Yhteensä: ,96 Liikunnan palvelujärjestöt yhteensä: ,40 Kaikki liikuntajärjestöt yhteensä: ,71 Vuonna 2002 seuraaville hakijoille ei myönnetty valtionapukelpoisuutta Helsingin Agility Urheilijat ry, Helsingin Wushu ry, Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland rf, Suomen Cheerleadingliitto ry, Suomen jääkiekkoilijat ry, Suomen Kansainvälisen Senioritanssin Liitto ry, Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry, Suomen Perkinson-liitto ry * Hiihtoliiton avustusta leikattiin mk:lla Lahden hiihdon MM-kisojen doping-tapausten vuoksi OPM:n päätöksellä ** entinen Suomen Liikunnanopettajain Liitto ry Lähteet: OPM:n päätökset liikuntajärjestöjen valtionavustuksista 27

28 6.6 Liikuntajärjestöjen toimintamenot ja valtionavustukset järjestöittäin 2001 ( ) Valtionapuun Avustus% Avustus% Järjestöryhmä / järjestö Toiminnan oikeuttavat Valtion- toiminnan hyväksytyt kulut toimintamenot avustus kulut menot I VARSINAISET LIIKUNTAJÄRJESTÖT 1. Lajiliitot (72) 1 Autourheilun Kansallinen Keskusliitto ry ,01 14,07 2 Suomen Aikidoliitto ry ,17 27,37 3 Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry ,72 31,14 4 Suomen Ampumaurheiluliitto ry ,89 36,51 5 Suomen Ampumahiihtoliitto ry ,88 25,36 6 Suomen Baseball ja Softball Liitto ry ,96 40,99 7 Suomen Biljardiliitto ry ,77 36,09 8 Suomen Castingliitto ry ,79 84,97 9 Suomen Curlingliitto ry ,12 42,52 10 Suomen Dartsliitto ry ,56 19,16 11 Suomen Golfliitto ry ,94 19,35 12 Suomen Hiihtoliitto ry ,18 13,99 13 Suomen Hockeyliitto ry ,74 87,57 14 Suomen Ilmailuliitto ry ,24 20,28 15 Suomen ITF Taekwon-Do ry ,75 31,03 16 Suomen Jousiampujain Liitto ry ,28 65,79 17 Suomen Judoliitto ry ,28 27,07 18 Suomen Jääkiekkoliitto ry ,94 11,24 19 Suomen Jääpalloliitto ry ,45 20,55 20 Suomen Kanoottiliitto ry ,58 51,54 21 Suomen Karateliitto ry ,64 50,97 22 Suomen Kaukalopalloliitto ry ,00 23,12 23 Suomen Keilailuliitto ry ,03 31,81 24 Suomen Keskusshakkiliitto ry ,29 33,71 25 Suomen Kiipeilyliitto ry ,24 19,15 26 Suomen Koripalloliitto ry ,05 21,90 27 Suomen Kyykkäliitto ry ,61 37,33 28 Suomen Käsipalloliitto ry ,54 22,47 29 Suomen Lentopalloliitto ry ,63 23,08 30 Suomen Liitokiekkoliitto ry ,10 36,72 31 Suomen Luisteluliitto ry ,50 31,42 32 Suomen Lumilautaliitto ry** #JAKO/0! #JAKO/0! 33 Suomen Miekkailuliitto ry ,98 30,40 34 Suomen Moottoriliitto ry ,93 29,60 35 Suomen Nappulaliigaliitto ry ,70 60,34 36 Suomen Nykyaikaisen 5-ottelun Liitto ry ,89 68,17 37 Suomen Nyrkkeilyliitto ry ,51 49,21 38 Suomen Painiliitto ry ,24 46,81 39 Suomen Painonnostoliitto ry ,73 59,97 40 Suomen Palloliitto ry ,50 19,49 41 Suomen Pesäpalloliitto ry ,59 48,03 42 Suomen Pétanque-Liitto ry ,95 53,23 43 Suomen Potkunyrkkeilyliitto ry ,07 27,40 44 Suomen Purjehtijaliitto ry ,01 30,05 45 Suomen Pyöräilyunioni ry ,31 56,74 46 Suomen Pöytätennisliitto ry ,53 47,73 47 Suomen Ratagolfliitto ry ,98 68,39 48 Suomen Ratsastajainliitto ry ,22 21,52 49 Suomen Ringetteliitto ry ,63 25,37 50 Suomen Saappaanheittoliitto ry ,41 104,19 51 Suomen Salibandyliitto ry ,36 33,76 52 Suomen Soutuliitto ry ,46 45,71 53 Suomen Squashliitto ry ,83 65,45 54 Suomen Sulkapalloliitto ry ,13 53,42 55 Suomen Suunnistusliitto ry ,28 39,95 56 Suomen Taekwondoliitto ry ,68 27,33 57 Suomen Taidoliitto ry ,92 12,44 58 Suomen Taitoluisteluliitto ry ,07 20,17 59 Suomen Tanssiurheiluliitto ry ,63 44,70 60 Suomen Tennisliitto ry ,68 19,98 61 Suomen Tikkaurheiluliitto ry ,63 71,69 62 Suomen Triathlonliitto ry ,54 85,90 63 Suomen Uimaliitto ry ,38 54,99 64 Suomen Urheiluliitto ry ,37 20,50 65 Suomen Urheilusukeltajain liitto ry ,46 21,11 66 Suomen Valjakkourheilijoiden Liitto ry** #JAKO/0! #JAKO/0! 67 Suomen Veneilyliitto ry ,57 31,11 68 Suomen Vesihiihtourheilu ry ,43 17,43 69 Suomen Voimanostoliitto ry ,61 28,22 70 Suomen Voimistelu- ja Liikuntaseurat SVoLi ry ,27 51,35 71 Suomen Voimisteluliitto ry ,48 59,70 Yhteensä: ,61 24,84 28

29 6.6 Liikuntajärjestöjen toimintamenot ja valtionavustukset järjestöittäin 2001 ( ) Valtionapuun Avustus% Avustus% Järjestöryhmä / järjestö Toiminnan oikeuttavat Valtion toiminnan hyväksytyt kulut toimintamenot avustus kulut menot 2. Erityisryhmien liikuntajärjestöt (13) 1 Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf Huom! Ei tasekirjaa, tilinpäätöksiä tms #ARVO! #JAKO/0! 2 Hengitysliitto Heli ry ,37 22,98 3 Mielenterveyden Keskusliitto ry ,34 97,14 4 Näkövammaisten Keskusliitto ry ,65 59,20 5 Sotainvalidien Urheiluliitto ry ,51 64,51 6 Suomen Erityisryhmien Liikunta ry ,00 85,06 7 Suomen Invalidien Urheiluliitto ry ,45 58,43 8 Suomen Kehitysvammaisten Liikunta ja Urheilu ry ,48 63,29 9 Suomen Kuurojen Urheiluliitto ry ,82 79,33 10 Suomen MS-liitto ,15 72,10 11 Suomen Reumaliitto ry ,26 65,26 12 Suomen Sydänliitto ry ,22 52,43 13 Elinsiirtoväen Liikuntaliitto ry ,60 67,44 14 Epilepsialiitto ry ,88 40,97 Yhteensä: ,99 60,23 3. Koululais- ja opiskelijajärjestöt (4) 1 Koululiikuntaliitto ry ,21 58,42 2 Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry ,56 45,79 3 Suomen ammat.oppil.kulttuuri- ja urheiluliitto ry ,30 46,64 4 Suomen Koulukotien Urheiluyhdistys ry ,88 219,84 Yhteensä: ,09 50,74 4. Työväen urheilujärjestö ,40 69,99 5. Finlands Svenska Idrott CIF rf ,30 85,99 6. Suomen Latu ry ,89 35,26 7. Muut liikuntajärjestöt (18) 1 Kalottiurheilu ry ,97 107,15 2 Reserviläisurheiluliitto ry ,72 50,07 3 Suomen Erotuomarien Liitto ry ,35 82,98 4 Suomen Liikunnanohjaajat ry ,80 57,53 5 Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry*** ,28 15,59 6 Suomen Liikuntapaikkojen Hoitajat ry ,48 43,23 7 Suomen Liikuntatoimenjohtajat ry ,99 62,58 8 Suomen Metsästäjäliitto ry ,61 3,14 9 Suomen NMKY:n Urheiluliitto ry ,31 41,23 10 Suomen Sotilasurheiluliitto ry ,57 43,45 11 Suomen Työpaikkaurheilu ry ,10 10,12 12 Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry ,07 51,89 13 Suomen Valmentajat ry ,44 9,66 14 Suomen Veteraaniurheiluliitto ry ,75 34,92 15 Työväen Retkeilyliitto ry ,42 37,34 16 Urheilutoimittajain liitto ry ,72 21,03 17 Finnish Multicultural Sports Federation ry** #JAKO/0! #JAKO/0! Yhteensä: ,84 29,00 Varsinaiset liikuntajärjestöt yhteensä: ,99 29,03 II LIIKUNNAN PALVELUJÄRJESTÖT 1. Suomen Liikunta ja Urheilu ry ,20 68,47 2. Nuori Suomi ry ,44 16,14 3. Suomen Kuntourheiluliitto ry ,29 53,12 4. Suomen Olympiayhdistys ry ,42 82,62 5. Suomen Paralympiayhdistys ry ,55 99,76 6. Alueelliset liikuntajärjestöt (15) 1 Etelä-Karjalan Liikunta ry ,36 47,93 2 Etelä-Savon Liikunta ry ,35 49,56 3 Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry ,88 58,67 4 Hämeen Liikunta ja Urheilu ry ,62 51,31 5 Kainuun Liikunta ry ,27 12,13 6 Keski-Pohjanmaan Liikunta ry ,39 43,72 7 Keski-Suomen Liikunta ry ,37 78,32 8 Kymenlaakson Liikunta ry ,89 77,75 9 Lapin Liikunta ry ,94 65,25 10 Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry ,04 37,21 11 Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry ,09 43,61 12 Pohjois-Karjalan Liikunta ry ,87 42,61 13 Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry ,81 36,57 14 Pohjois-Savon Liikunta ry ,41 40,83 15 Päijät-Hämeen Liikunta ja urheilu ry ,28 33,10 yhteensä ,02 40,79 Liikunnan palvelujärjestöt yhteensä: ,68 52,71 KAIKKI LIIKUNTAJÄRJESTÖT YHTEENSÄ ,19 33,71 * Tiliselvitys puuttuu: Suomen Lumilautaliitto ry ** tiliselvitys puutteellinen: Suomen Valjakkourheilijoiden Liitto ry, Finnish Multicultural Sports Federation ry *** entinen Suomen Liikunnanopettajain Liitto ry HUOM! Valtionavustuksen osuus ei saa ylittää 85% hyväksyttävistä menoista, yli menevä osuus peritään takaisin. Suomen Kuurojen Urheiluliitto ry:n, Saamelaisten Urheiluliitto Suomessa ry:n, Kalottiurheilu ry:n, Suomen Paralympiayhdistys ry:n ja Finlands Svenska Idrott ry:n valtionavustus voi olla suurempi kuin 85% avustusvuoden tilinpäätöksen hyväksyttävistä menoista. Lähteet: Liikuntajärjestöjen tiliselvitykset valtionavustuksista vuodelta 2001 OPM:n päätökset liikuntajärjestöjen valtionavustuksista vuodelle

30 6.7 Liikuntajärjestöjen varsinaiseen toimintaan käyttämien varojen jakautuminen toiminnanaloittain vuonna 2001 (%) Nuoriso- Aikuisten Huippu- Järjestö- Järjestöryhmä liikunta liikunta urheilu toiminta VARSINAISET LIIKUNTAJÄRJESTÖT Lajiliitot* 22,8 % 11,2 % 36,5 % 29,5 % Erityisryhmien liikuntajärjestöt 9,5 % 22,5 % 27,1 % 40,9 % Koululais- ja opiskelijajärjestöt 34,1 % 9,3 % 13,5 % 43,1 % Suomen Työväen Urheiluliitto ry 26,1 % 17,6 % 2,2 % 54,2 % Finlands Svenska Idrott CIF rf 9,1 % 2,9 % 0,0 % 88,0 % Suomen Latu ry 25,0 % 55,0 % 0,0 % 20,0 % Muut liikuntajärjestöt** 9,0 % 15,8 % 4,1 % 71,2 % Varsinaiset liikuntajärjestöt 22,2 % 12,9 % 32,5 % 32,5 % LIIKUNNAN PALVELUJÄRJESTÖT Valtakunnalliset palvelujärjestöt 25,4 % 7,3 % 26,2 % 41,1 % Alueelliset liikuntajärjestöt 34,3 % 17,8 % 0,1 % 42,0 % Liikunnan palvelujärjestöt 29,1 % 11,6 % 15,5 % 41,4 % KAIKKI LIIKUNTAJÄRJESTÖT 23,7 % 12,6 % 28,8 % 34,4 % * Lajiliitoista puuttuu: Suomen Lumilautaliitto ry, Suomen Valjakkourheiluliitto ry ** Muista liikuntajärjestöistä puuttuu: Finnish Multicultural Sports Federation ry Lähteet: Liikuntajärjestöjen tiliselvitykset valtionavustuksista vuodelta

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2001

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2001 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2001 I VARSINAISET LIIKUNTAJÄRJESTÖT 1. LAJILIITOT (71) MK Autourheilun Kansallinen Keskusliitto ry 1 215 000 Suomen Aikidoliitto ry 160 000 Suomen Amerikkalaisen

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2002

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2002 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2002 I VARSINAISET LIIKUNTAJÄRJESTÖT 1. LAJILIITOT (71) AKK-Motorsport ry 207 000 Suomen Aikidoliitto ry 27 000 Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry 30 000

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2005

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2005 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2005 I VARSINAISET LIIKUNTAJÄRJESTÖT 1. LAJILIITOT AKK-Motorsport ry 200 000 Sukeltajaliitto ry 97 000 Suomen Aikidoliitto ry 30 000 Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN TOIMINTA AVUSTUKSET 2015 Verksamhetsunderstöd för idrottsorganisationerna 2015

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN TOIMINTA AVUSTUKSET 2015 Verksamhetsunderstöd för idrottsorganisationerna 2015 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN TOIMINTA AVUSTUKSET 2015 Verksamhetsunderstöd för idrottsorganisationerna 2015 LAJILIITOT Grenförbund (70) AKK-Motorsport ry 240 000 Sukeltajaliitto ry 160 000 Suomen Aikidoliitto ry

Lisätiedot

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN Asianro 8484/2015 Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 15.12.2015 99 Kaupunginhallitus 11.1.2016 7 Tiedustelut puh. 044 7182504 Hyvinvoinnin edistämisen

Lisätiedot

ESITYSKORVAUSSOPIMUS SOPIMUS 1(5) 12.12.2012

ESITYSKORVAUSSOPIMUS SOPIMUS 1(5) 12.12.2012 SOPIMUS 1(5) T E K I J Ä N O I K E U S J Ä R J E S T Ö U P P H O V S R Ä T T S O R G A N I S A T I O N ESITYSKORVAUSSOPIMUS Osapuolet 1. Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys

Lisätiedot

viio Kokouksessa on edusteifuna: varsinaista valtakunnallista jäsenjärjestöä varsinaista alueellista jäsenjärjestöä sekä kumppanuusjäsenjärjestöä.

viio Kokouksessa on edusteifuna: varsinaista valtakunnallista jäsenjärjestöä varsinaista alueellista jäsenjärjestöä sekä kumppanuusjäsenjärjestöä. Valo, Valtakunnallinen liikunta-ja urheiluorganisaatio ry Yhdistyksen ylimääräinen kokous 206.206 Valtakirjan tarkastajien lausunto ja kokouksen osanottajat Kokouksessa on edusteifuna:,\ Ä varsinaista

Lisätiedot

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN KUOPION KAUPUNKI MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN Hyväksytty ohjeellisena kaupunginhallituksessa 17.10.2011 Muutokset hyväksytty kaupunginhallituksessa 23.1.2012 Yleiset säännöt:

Lisätiedot

viio Valtakirjan tarkastajien lausunto ja kokouksen osanottajat Kokouksessa on edusteifuna:

viio Valtakirjan tarkastajien lausunto ja kokouksen osanottajat Kokouksessa on edusteifuna: Valo, Valtakunnallinen liikunta-ja urheiluorganisaatio ry Kevötkokous 255,2016 Valtakirjan tarkastajien lausunto ja kokouksen osanottajat Kokouksessa on edusteifuna: varsinaista valtakunnaflista jäsenjärjestöä

Lisätiedot

Liikuntatoimi tilastojen valossa - Perustilastot vuodelta 2004

Liikuntatoimi tilastojen valossa - Perustilastot vuodelta 2004 Opetusministeriö Undervisningsministeriet Liikuntatoimi tilastojen valossa - Perustilastot vuodelta 2004 Opetusministeriön julkaisuja 2006:10 Liikuntatoimi tilastojen valossa - Perustilastot vuodelta

Lisätiedot

Liikuntatoimi tilastojen valossa - Perustilastot vuodelta 2006

Liikuntatoimi tilastojen valossa - Perustilastot vuodelta 2006 Opetusministeriö Undervisningsministeriet Liikuntatoimi tilastojen valossa - Perustilastot vuodelta 2006 Opetusministeriön julkaisuja 2008:2 Liikuntatoimi tilastojen valossa - Perustilastot vuodelta 2006

Lisätiedot

Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto r.y. (Teosto) ja Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry (SLU) toteavat seuraavaa:

Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto r.y. (Teosto) ja Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry (SLU) toteavat seuraavaa: 1(9) Johdanto Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto r.y. (Teosto) ja Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry (SLU) toteavat seuraavaa: - Teosto edustaa yli 25.000 suomalaista säveltäjää, sanoittajaa, sovittajaa

Lisätiedot

Liikuntatoimi tilastojen valossa

Liikuntatoimi tilastojen valossa Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Liikuntatoimi tilastojen valossa Perustilastot vuodelta 2010 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:20 Liikuntatoimi tilastojen

Lisätiedot

Liikuntatoimi tilastojen valossa

Liikuntatoimi tilastojen valossa Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Liikuntatoimi tilastojen valossa Perustilastot vuodelta 2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2015:1 Liikuntatoimi tilastojen

Lisätiedot

viio Valo - sääntömääräinen kevätkokous Pöytäkirja

viio Valo - sääntömääräinen kevätkokous Pöytäkirja viio Valo - sääntömääräinen kevätkokous Pöytäkirja Aika Tiistaina 19.5.2015 klo 15.30 Valtakirjojen tarkastus klo 16.00 Valon sääntömääräinen kevätkokous Paikka Niemi Center, Veturitie 13 H, 00240 Helsinki

Lisätiedot

Kulttuuri- ja urheilusaavutukset, yhdistysten merkkipäivät

Kulttuuri- ja urheilusaavutukset, yhdistysten merkkipäivät 1(8) Salon kaupungin palkitsemisohje Kulttuuri- ja urheilusaavutukset, yhdistysten merkkipäivät Kh 12.1.2015 12 2(8) Salolaisten taiteilijoiden, taitelijaryhmien, yksilöurheilijoiden ja urheilujoukkueiden

Lisätiedot

Musiikinesitysoikeussopimus 1(9) Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto r.y. (Teosto) ja Suomen Liikunta ja Urheilu ry (SLU) toteavat seuraavaa:

Musiikinesitysoikeussopimus 1(9) Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto r.y. (Teosto) ja Suomen Liikunta ja Urheilu ry (SLU) toteavat seuraavaa: Musiikinesitysoikeussopimus 1(9) Johdanto Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto r.y. (Teosto) ja Suomen Liikunta ja Urheilu ry (SLU) toteavat seuraavaa: - Teosto edustaa yli 19.000 suomalaista säveltäjää,

Lisätiedot

Musiikinesitysoikeussopimus 1(9)

Musiikinesitysoikeussopimus 1(9) Musiikinesitysoikeussopimus 1(9) Johdanto Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto r.y. / Nordisk Copyright Bureau NCB ( Teosto ) ja ( VALO ) toteavat seuraavaa: - Teosto edustaa yli 25.000 suomalaista

Lisätiedot

LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT. Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015

LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT. Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015 LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015 VASTANNEET LAJILIITOT KESÄLAJIT TALVILAJIT PALLOILULAJIT Ampumaurheiluliitto (Kivääri,

Lisätiedot

Liikuntatoimi tilastojen valossa

Liikuntatoimi tilastojen valossa Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Liikuntatoimi tilastojen valossa Perustilastot vuodelta 2011 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:2 Liikuntatoimi tilastojen

Lisätiedot

SEURATUEN TOIMINNALLISTEN TUKIEN HANKKEET 2009 2010

SEURATUEN TOIMINNALLISTEN TUKIEN HANKKEET 2009 2010 SEURATUEN TOIMINNALLISTEN TUKIEN HANKKEET 2009 2010 Matti Hakamäki Anna Kankaanpää Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 242 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES ISBN 978-951-790-292-2

Lisätiedot

Liikuntatoimi tilastojen valossa

Liikuntatoimi tilastojen valossa Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Liikuntatoimi tilastojen valossa Perustilastot vuodelta 2014 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:11 Liikuntatoimi tilastojen

Lisätiedot

Seurahankkeiden kehitystuen haku

Seurahankkeiden kehitystuen haku Seurahankkeiden kehitystuen haku 2007-2008 Jarkko Kandelin ja Matti Hakamäki Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 214 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES ISBN 978-951-790-256-4 SISÄLLYS

Lisätiedot

Järjestölista, jota hakemus koskee (sis. lajiliitto) Seuran nimi SLU-alueen nimi AKK-Motorsport ry Turun Urheiluautoilijat Ry.

Järjestölista, jota hakemus koskee (sis. lajiliitto) Seuran nimi SLU-alueen nimi AKK-Motorsport ry Turun Urheiluautoilijat Ry. Järjestölista, jota hakemus koskee (sis. lajiliitto) Seuran nimi SLU-alueen nimi AKK-Motorsport ry Turun Urheiluautoilijat Ry. Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry Finlands Svenska Idrott, FSI r.f. Centralföreningen

Lisätiedot

Päätoimiset tukea saaneet 2009

Päätoimiset tukea saaneet 2009 Päätoimiset tukea saaneet 2009 Seuran nimi SLU-alueen nimi Järjestölista, jota hakemus koskee (sis. lajiliitto) Imatran Keilailuliitto ry Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry Suomen Keilailuliitto ry

Lisätiedot

Järjestölista, jota hakemus koskee (sis. lajiliitto) Seuran nimi Myönnetyn tuen määrä SLU-alueen nimi AKK-Motorsport ry Hyvinkään Urheiluautoilijat

Järjestölista, jota hakemus koskee (sis. lajiliitto) Seuran nimi Myönnetyn tuen määrä SLU-alueen nimi AKK-Motorsport ry Hyvinkään Urheiluautoilijat Järjestölista, jota hakemus koskee (sis. lajiliitto) Seuran nimi Myönnetyn tuen määrä SLU-alueen nimi AKK-Motorsport ry Hyvinkään Urheiluautoilijat 2500 Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry AKK-Motorsport

Lisätiedot

Seuran nimi HANKEMUOTO Tuki Jäsenjärjestö: SLU-alue: ACK - AC Kirkkonummi ry Harrastusmahdollisuuksien lisääminen 6-19 -vuotiaille 2000 Suomen

Seuran nimi HANKEMUOTO Tuki Jäsenjärjestö: SLU-alue: ACK - AC Kirkkonummi ry Harrastusmahdollisuuksien lisääminen 6-19 -vuotiaille 2000 Suomen Seuran nimi HANKEMUOTO Tuki Jäsenjärjestö: SLU-alue: ACK - AC Kirkkonummi ry Harrastusmahdollisuuksien lisääminen 6-19 -vuotiaille 2000 Suomen Palloliitto ry Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry Alavuden

Lisätiedot

Lasten ja nuorten toiminnalliset tukea saaneet 2009

Lasten ja nuorten toiminnalliset tukea saaneet 2009 Lasten ja nuorten toiminnalliset tukea saaneet 2009 Seuran nimi Myönnetyn tuen määrä SLU-alueen nimi Järjestölista, jota hakemus koskee (sis. lajiliitto) Imatran Ketterä Juniorit ry 2500 Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Kati Lehtonen Seuratoiminnan kehitystukihankkeiden haku 2008

Kati Lehtonen Seuratoiminnan kehitystukihankkeiden haku 2008 Kati Lehtonen Seuratoiminnan kehitystukihankkeiden haku 2008 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 221 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten elämäntavan tutkimusyksikkö

Lisätiedot

Liikuntatoimi tilastojen valossa

Liikuntatoimi tilastojen valossa Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Liikuntatoimi tilastojen valossa Perustilastot vuodelta 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:1 Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Valtakirjalla oleva (äänimäärä) Juhani Pakari (1) Roope Noronen (1) Olli Nepponen (2) Timo Laurila (2) edustaja SUOMEN OLYMPIAKOMITEA RY

Valtakirjalla oleva (äänimäärä) Juhani Pakari (1) Roope Noronen (1) Olli Nepponen (2) Timo Laurila (2) edustaja SUOMEN OLYMPIAKOMITEA RY SUOMEN OLYMPIAKOMITEA SUOMEN OLYMPIAKOMITEA RY PÖYTÄKI RJA 20.6.2016 YHDISTYKSEN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS Aika maanantaina 20.6.2016, klo 1 6.00 Paikka Valo talo, 1-3, Radiokatu 20, 00240 Helsinki Läsnä Jäsenjärjestö

Lisätiedot

Valmennuskeskusarviointi

Valmennuskeskusarviointi Valmennuskeskusarviointi Jari Lämsä & Ari Nummela 16.3.2012 Arviointitehtävä Urheiluopistojen valmennuskeskusten arviointihankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa suomalaisesta valmennuskeskustoiminnasta

Lisätiedot

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULU- TUS LAJILIITOISSA

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULU- TUS LAJILIITOISSA VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULU- TUS LAJILIITOISSA Tilannekuvaus, kevät 2012 Hämäläinen, Kirsi & Parviainen, Antti Osaamisohjelma, Olympiakomitea ja Huippu-urheilun muutosryhmä 1 1. TAUSTAA Valmentaja- ja

Lisätiedot

J u l k a i s u s a r j a

J u l k a i s u s a r j a J u l k a i s u s a r j a Selvitys ohjaajaja valmentajakoulutuksesta 2001 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Suomen Liikunta ja Urheilu ry Selvitys ohjaaja- ja valmentajakoulutuksesta 2001 SLU:n

Lisätiedot

LAJILIITTOJEN / LAJIEN VALTIONAPU:

LAJILIITTOJEN / LAJIEN VALTIONAPU: LAJILIITTOJEN / LAJIEN VALTIONAPU: DEN, NED Jari Lämsä & Jarmo Mäkinen Liikunnan vs. huippu-urheilun valtion rahoitus, % (SPLISS, tiedot. V. 2011) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 80% 66% 62% 56% 52% 52%

Lisätiedot

Liikkujan polku verkoston jäsenet päivitetty 23.2.2016

Liikkujan polku verkoston jäsenet päivitetty 23.2.2016 Liikkujan polku verkoston jäsenet päivitetty 23.2.2016 Taho Etunimi Sukunimi Teemaryhmä(t) Metropolia Ammattikorkeakoulu Anita Ahlstrand Olosuhteet, Uudet tavat liikkua ja liikuttaa Urhes liikuntasuunnittelu

Lisätiedot

* Liikuntamäärärahat mk tp n mk tp (lapsiin ja nuoriin kohdistuu noin 50%) * Liikunnan koulutuskeskukset mk tp

* Liikuntamäärärahat mk tp n mk tp (lapsiin ja nuoriin kohdistuu noin 50%) * Liikunnan koulutuskeskukset mk tp Lapsiin ja nuoriin kohdistuvia menoja valtion talousarviossa 1998 (laatinut Kimmo Aaltonen, opetusministeriön nuorisoyksikkö) (tp = tilinpäätöstieto) (ta = talousarviotieto) (n. = arvio) OPETUSMINISTERIÖ

Lisätiedot

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10.1. Rahoitettava toiminta Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset, liikunnan koulutuskeskukset ja kesäyliopistot. Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

SELVITYS LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN LIIKUNNAN JA URHEILUN KEHITTÄMISHANKKEISTA 2000 2011

SELVITYS LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN LIIKUNNAN JA URHEILUN KEHITTÄMISHANKKEISTA 2000 2011 SELVITYS LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN LIIKUNNAN JA URHEILUN KEHITTÄMISHANKKEISTA 2000 2011 Kati Lehtonen LIKES-tutkimuskeskus Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 260 LIKES-tutkimuskeskus ISBN 978-951-790-315-8

Lisätiedot

Seurahankkeiden paikallistuen haku 2005-2006

Seurahankkeiden paikallistuen haku 2005-2006 Seurahankkeiden paikallistuen haku 2005-2006 Kati Lehtonen Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 177 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten elämäntavan tutkimusyksikkö LINET

Lisätiedot

raportti liikuntajärjestöjen tiliselvityksistä

raportti liikuntajärjestöjen tiliselvityksistä KIHU raportti liikuntajärjestöjen tiliselvityksistä 2001-2012 Janita Frantsi ja Jarmo Mäkinen 2013 R A U T P O H J A N K A T U 6, 4 0 7 0 0 J Y V Ä S K Y L Ä 1 SISÄLTÖ Raportissa mukana olevat järjestöt...

Lisätiedot

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT VUOSINA 2014-2016 (oppilaitosmuotoinen koulutus)

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT VUOSINA 2014-2016 (oppilaitosmuotoinen koulutus) 27.6. AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT VUOSINA - (oppilaitosmuotoinen koulutus) ten jaksotus KOKO MAA 150 151 150 701 550 149 210-1 491 148 210-1 000 550-976 -1 941 kokonais, OKM päätös 27.6.

Lisätiedot

LIIKUNTA-ALAN TUTKINNOT SUOMESSA 2011. www.oph.fi www.edu.fi

LIIKUNTA-ALAN TUTKINNOT SUOMESSA 2011. www.oph.fi www.edu.fi LIIKUNTA-ALAN TUTKINNOT SUOMESSA 2011 www.oph.fi www.edu.fi SISÄLLYSLUETTELO Kalvo(t) Liikunta-alan koulutus- ja tutkintokaavio 3 Ammatillinen peruskoulutus 4-5 Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot 6-12

Lisätiedot

Talousarvioesitys Liikuntatoimi

Talousarvioesitys Liikuntatoimi 90. Liikuntatoimi S e l v i t y s o s a : Liikuntatoimen tehtävänä on liikunnan edistäminen. Valtio ja kunnat luovat edellytyksiä liikunnalle. Liikunnan järjestämisestä vastaavat pääasiassa liikuntajärjestöt.

Lisätiedot

SISÄLLYS 1 JOHDANTO...3

SISÄLLYS 1 JOHDANTO...3 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...3 2 NYKYINEN TILANNE...4 2.1 Huippu-urheilun organisaatio ja työnjako Suomessa...4 2.1.1 Huippu-urheilustrategia...4 2.1.2 Valmennuksesta vastaavat organisaatiot...4 2.1.2.1 Seurat...4

Lisätiedot

JÄRJESTÄMISLUPIEN OPISKELIJAMÄÄRÄT 1.1.2013 LUKIEN

JÄRJESTÄMISLUPIEN OPISKELIJAMÄÄRÄT 1.1.2013 LUKIEN TOISEN ASTEEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN Lähde: KOUTE JÄRJESTÄMISLUPIEN OPISKELIJAMÄÄRÄT 1.1.2013 LUKIEN Sis. 1 200 nuorten yhteiskuntatakuupaikkaa, joita lisättiin 26 järjestäjälle 1.8.2012 lukien

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

huippu-urheilunmuutos.fi

huippu-urheilunmuutos.fi EXCELLENCE - pyrkimys erinomaisuuteen LAPSI NUORI AIKUINEN Yhdessä tekeminen Ei riskikokeilu, vaan satsaus elämään Omaehtoinen liikkuminen ja urheilu Lapsuus: laatua koulussa ja seurassa, kielloista kokeiluihin

Lisätiedot

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 40 10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10.1. Rahoitettava toiminta Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset, liikunnan koulutuskeskukset ja kesäyliopistot. Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10.1. Rahoitettava toiminta Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset, liikunnan koulutuskeskukset ja kesäyliopistot. Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät?

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Kari Sjöholm 10.9 2014 -200-400 -600-800 -1000-1200 -1400-1600 Hallitusohjelman sekä vuosien 2012-2014 kehysriihien

Lisätiedot

Talousarvioesitys Liikuntatoimi

Talousarvioesitys Liikuntatoimi 90. Liikuntatoimi S e l v i t y s o s a : Liikuntatoimen tehtävänä on liikunnan edistäminen. Valtio ja kunnat luovat edellytyksiä liikunnalle. Liikunnan järjestämisestä vastaavat pääasiassa liikuntajärjestöt.

Lisätiedot

Perusopetuksen opetusryhmäkoko 2013

Perusopetuksen opetusryhmäkoko 2013 Perusopetuksen opetusryhmäkoko 2013 Taustaa Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtionavustusta opetusryhmien pienentämiseksi vuodesta 2010 lähtien. Vuosina 2013 ja 2014 myönnettävä summa on kasvanut

Lisätiedot

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA Suomen kesäyliopistot r.y. Finlands sommaruniversitet r.f. The Association of Summer Universities in Finland Sisällysluettelo: Sivu 3 Kesäyliopiston

Lisätiedot

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET Järjestöpäivät Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna Kulttuuriasiainneuvos Mirja Virtala 24.9.2008 Opetusministeriön liikuntayksikkö OPETUSMINISTERIÖ 1 ESR VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA

Lisätiedot

Ilmoitus kustannuksista ja suoritteista ja täyttöohje

Ilmoitus kustannuksista ja suoritteista ja täyttöohje KYSELY 6/2007 Opintokeskukset 6.3.2007 VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2006 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 21 :n mukaan opintokeskusten tulee toimittaa

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. HUS Taina Liukkonen

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. HUS Taina Liukkonen HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HUS Taina Liukkonen PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTIMESSUT 2014 TAPAHTUMAN TUOTTAMINEN Tapahtuman pohjana olisi kuusi vuotta Pääkaupunkiseudun kuntien ja HUS:n yhteistyönä

Lisätiedot

Valtion rooli liikunnan pelikentällä. Minna Paajanen valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri

Valtion rooli liikunnan pelikentällä. Minna Paajanen valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri Valtion rooli liikunnan pelikentällä Minna Paajanen valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri OKM Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa: liikuntapolitiikan yleisestä johdosta, yhteensovittamisesta ja kehittämisestä

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

KOKO MAA 150 151 149 500-651 148 500-1 000 147 000-1 500-651 -1 651-3 151

KOKO MAA 150 151 149 500-651 148 500-1 000 147 000-1 500-651 -1 651-3 151 AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRIEN SOPEUTTAMINEN VUOSINA - (oppilaitosmuotoinen koulutus) kokonais, 1.1. OKM esitys OKM esitys OKM esitys esitys -16 KOKO MAA 150 151 149 500-651 148 500-1

Lisätiedot

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 12.2.2014 LIITE 3 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKO- JA PALKITSEMIS-PERUSTEET

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 12.2.2014 LIITE 3 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKO- JA PALKITSEMIS-PERUSTEET KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 12.2.2014 LIITE 3 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKO- JA PALKITSEMIS-PERUSTEET Kulttuuri-ja vapaa-aikalautakunta AVUSTUSMUODOT 1. Toiminta-avustus 2. Koulutusavustus

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2015. 579/2015 Laki. vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2015. 579/2015 Laki. vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2015 579/2015 Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

2) aktiivisella kansalaisuudella nuorten tavoitteellista toimintaa kansalaisyhteiskunnassa;

2) aktiivisella kansalaisuudella nuorten tavoitteellista toimintaa kansalaisyhteiskunnassa; Annettu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2006 Nuorisolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Tavoite Tämän lain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä,

Lisätiedot

Kuntien liikuntatoimen talous- ja henkilöstöresurssit vuonna 2006

Kuntien liikuntatoimen talous- ja henkilöstöresurssit vuonna 2006 Opetusministeriö Undervisningsministeriet Kuntien liikuntatoimen talous- ja henkilöstöresurssit vuonna 2006 Opetusministeriön julkaisuja 2008:14 Kuntien liikuntatoimen talous- ja henkilöstöresurssit vuonna

Lisätiedot

Opetusministeriölle. Työryhmän pysyviksi asiantuntijoiksi kutsuttiin rehtori Peter Bjurström, rehtori Seppo Haapalainen ja rehtori Jussi Saarela.

Opetusministeriölle. Työryhmän pysyviksi asiantuntijoiksi kutsuttiin rehtori Peter Bjurström, rehtori Seppo Haapalainen ja rehtori Jussi Saarela. 1 Opetusministeriölle Opetusministeriö on kirjeellään 23.2.2000 (Dno 13/043/2000) asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on laatia suunnitelma alueellisten liikunnan koulutuskeskusten toimintastrategioiden

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä Liikuntatoimi. Talousarvioesitys HE 95/2012 vp ( )

Asiakirjayhdistelmä Liikuntatoimi. Talousarvioesitys HE 95/2012 vp ( ) 90. Liikuntatoimi Liikuntatoimen tehtävänä on liikunnan edistäminen. Valtio ja kunnat luovat edellytyksiä liikunnalle. Liikunnan järjestämisestä vastaavat pääasiassa liikuntajärjestöt. Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Valtion liikuntaneuvoston toimikausi 2003-2007

Valtion liikuntaneuvoston toimikausi 2003-2007 Valtion liikuntaneuvoston toimikausi 2003-2007 Liikuntakulttuurin kokonaisarviointi: valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutusten arviointi liikunnan alueella (Liikuntal. 4, 2 mom.) arvioitu muutamia keskeisiä

Lisätiedot

Yhteinen visio. Visio voidaan saavuttaa luomalla suomalaiselle liikkujalle ja urheilijalle paras mahdollinen toimintaympäristö kehittyä ja menestyä

Yhteinen visio. Visio voidaan saavuttaa luomalla suomalaiselle liikkujalle ja urheilijalle paras mahdollinen toimintaympäristö kehittyä ja menestyä Yhteinen visio Suomi maailman liikkuvin ja pohjoismaiden menestynein urheilukansa 2020 Visio on yhteinen päämäärä koko suomalaiselle liikunnalle ja urheilulle, sen eri toimijoille Visio voidaan saavuttaa

Lisätiedot

Kuntatalouden haasteet ja sivistystoimi

Kuntatalouden haasteet ja sivistystoimi Kuntatalouden haasteet ja sivistystoimi Valkoinen sali 15.11.2011 Matti Väisänen OKM / Hallinto- ja budjettiyksikkö Hallitusohjelma: Hallitus rakentaa kehyspäätöksensä siten, että hallitusohjelmaan kirjatut

Lisätiedot

Seuratoiminnan paikallistukihankkeiden haku 2006-2007

Seuratoiminnan paikallistukihankkeiden haku 2006-2007 Seuratoiminnan paikallistukihankkeiden haku 2006-2007 Kati Lehtonen Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten elämäntavan tutkimusyksikkö LINET Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja

Lisätiedot

Urheilijalisenssi. Selvitys lasten ja nuorten urheilun lisenssijärjestelmistä

Urheilijalisenssi. Selvitys lasten ja nuorten urheilun lisenssijärjestelmistä Urheilijalisenssi Selvitys lasten ja nuorten urheilun lisenssijärjestelmistä Sisältö Saatteeksi...3 Katsaus lisenssien alkuvaiheista... 4 Lasten ja nuorten lisenssien nykytilanne lajiliitoissa...6 Johtopäätöksiä...

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 18.11.2014 146 Kaupunginhallitus 24.11.2014 404 AVUSTUSMUODOT 1. Toiminta-avustus 2. Koulutusavustus 3. Tilavuokra-avustus

Lisätiedot

Liikunnan koulutuskeskusten. perustamishankkeiden rahoitussuunnitelman Opetus-ja kulttuuriministeriö Nuoriso-ja liikuntapoiitiikan osasto

Liikunnan koulutuskeskusten. perustamishankkeiden rahoitussuunnitelman Opetus-ja kulttuuriministeriö Nuoriso-ja liikuntapoiitiikan osasto Liikunnan koulutuskeskusten perustamishankkeiden rahoitussuunnitelman vuosille 2016-2019 Opetus-ja kulttuuriministeriö Nuoriso-ja liikuntapoiitiikan osasto 3.11.2015 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Liikunnan

Lisätiedot

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Lähteet: Tekes, Pohjois-Savon ELY-keskus ja Finnvera 4.1.2016 Tekes:n ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen)

Lisätiedot

Rahoituksen tukikeinot

Rahoituksen tukikeinot Rahoituksen tukikeinot Liikkuva koulu kiertue Vaasa 22.11.2012 Yksikön päällikkö Ismo Myllyaho Pohjanmaan ELY, Vaasa Pohjanmaa ELY-keskus: Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri työllisyyden edistäminen,

Lisätiedot

Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustukset

Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustukset Ampumaradat rakennemuutoksessa seminaari 8.3.2013 Helsinki Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustukset Ilpo Piri Uudenmaan ELY keskus 1 Liikuntapaikoista: - Koko maassa n. 29.000 rakennettua liikuntapaikkaa

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Liikunta oppimisen tukena seminaari Virpiniemen liikuntaopisto 30.1.2013 31.1.2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus Vastuualueet: Liikenne Ympäristö Elinkeinot Toimipaikka:

Lisätiedot

HAKUTIEDOTE 1 (3) 13.12.2010 84/2010. Asia HAKUTIEDOTE 2011 Vapaa sivistystyö Opintosetelityyppiset valtionavustukset Kansanopistot

HAKUTIEDOTE 1 (3) 13.12.2010 84/2010. Asia HAKUTIEDOTE 2011 Vapaa sivistystyö Opintosetelityyppiset valtionavustukset Kansanopistot HAKUTIEDOTE 1 (3) 13.12.2010 84/2010 Asia HAKUTIEDOTE 2011 Vapaa sivistystyö Opintosetelityyppiset valtionavustukset Kansanopistot Taustaa Säädösperusta: Laki vapaasta sivistystyöstä 21.8.1998/632 14,

Lisätiedot

JÄRJESTÖPÄIVÄT LIIKUNTAA EDISTÄVIEN JÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN

JÄRJESTÖPÄIVÄT LIIKUNTAA EDISTÄVIEN JÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN JÄRJESTÖPÄIVÄT LIIKUNTAA EDISTÄVIEN JÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN Valtionavustukseen oikeutetut uudet liikuntaa edistävät järjestöt. Liikuntalain 10 :ssä säädetään, että liikuntaa edistävän järjestön valtionavustuksen

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

Opetusviraston 2015 tulosbudjetin vastuuhenkilöt ja määrärahat Liite 2/4.2.2015. Tulot yhteensä 13 486 000 Perusopetuslinja linjanjohtaja

Opetusviraston 2015 tulosbudjetin vastuuhenkilöt ja määrärahat Liite 2/4.2.2015. Tulot yhteensä 13 486 000 Perusopetuslinja linjanjohtaja KÄYTTÖTALOUS 2015 4 02 OPETUSVIRASTO Tulot yhteensä 26 839 000 Menot yhteensä 671 863 000 4 02 02 KAUPUNGIN TUOTTAMAT PALVELUT Tulot yhteensä 26 369 000 Menot yhteensä 587 251 000 SUOMENKIELINEN PERUSOPETUS

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntatilaisuus

Etelä-Savon maakuntatilaisuus Etelä-Savon maakuntatilaisuus 11.5.2016 Etelä-Savon maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet Etelä-Savon maakuntatalous Etelä-Savon

Lisätiedot

THE STORY OF THE VEIKKAUS BRAND

THE STORY OF THE VEIKKAUS BRAND CULTURAL DIFFERENCES IN MEDIA ADVERTISING THE STORY OF THE VEIKKAUS BRAND André Noël Chaker Senior Advisor to the President APLA/WLA SEMINAR 2012 - HANOI sivu sivu What comes to mind when you think about

Lisätiedot

Urheilu yhteiskunnassa

Urheilu yhteiskunnassa Valmentajan ammattitutkinto 8.3.2008 Vierumäki Urheilu yhteiskunnassa Jari Lämsä jari.lamsa@kihu.fi Rakenne Inhimillinen toiminta, esim. golfin pelaaminen, kohtaa aina rakenteita: Fyysiset rakenteet: kenttä,

Lisätiedot

LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUKSET

LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUKSET TÄYTTÖOHJE 1(7) Perustiedot 20.9.2014 LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUKSET Vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 10 :n mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa vuosittain valtionosuuden laskemisen

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 27.9.2016 1 LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSET VUONNA 2017 2 AVUSTUKSEN TARKOITUS JA PERIAATTEET Liikunnallisen elämäntavan o Liikunnallisen

Lisätiedot

Liikuntapaikkarakentaminen korkeakouluissa ELY-keskuksen puheenvuoro

Liikuntapaikkarakentaminen korkeakouluissa ELY-keskuksen puheenvuoro Liikuntapaikkarakentaminen korkeakouluissa ELY-keskuksen puheenvuoro Tampere, 15.3.2013 Yksikön päällikkö Ismo Myllyaho Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kirjasto-, liikunta- ja nuorisoyksikkö

Lisätiedot

Hack the Budget. Nuorisotakuu

Hack the Budget. Nuorisotakuu Hack the Budget Nuorisotakuu Elina Palola (STM), Markku Rimpelä (Hämeenlinna), Hanna Sauli (Allianssi), Anna-Maria Tenojoki (Nuora), Georg Henrik Wrede (OKM) Haaste Idea Mitä - Miten Haaste: Mihin rahat

Lisätiedot

VOK-hanke suomalaisen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen uudistajana. Loppuraportti Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittämishanke VOK (2005 2010)

VOK-hanke suomalaisen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen uudistajana. Loppuraportti Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittämishanke VOK (2005 2010) VOK-hanke suomalaisen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen uudistajana Loppuraportti Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittämishanke VOK (2005 2010) Sisältö: 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 Kipukohdat esiin

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntatilaisuus

Pirkanmaan maakuntatilaisuus Pirkanmaan maakuntatilaisuus 26.4.216 Pirkanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Liikuntajärjestöjen valtionavustusjärjestelmän kehittäminen ja tietopohjan vahvistaminen. Kati Lehtonen Jarmo Mäkinen

Liikuntajärjestöjen valtionavustusjärjestelmän kehittäminen ja tietopohjan vahvistaminen. Kati Lehtonen Jarmo Mäkinen Liikuntajärjestöjen valtionavustusjärjestelmän kehittäminen ja tietopohjan vahvistaminen Valtakunnallisille ja alueellisille järjestöille toteutetun kyselyn raportointi Kati Lehtonen Jarmo Mäkinen Liikuntajärjestöjen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin tervehdys

Jyväskylän kaupungin tervehdys Jyväskylän kaupungin tervehdys Kunta- ja palvelurakenneseminaari 18.10.05 Paviljonki Kuntien vuosikatteet maakunnittain vuosina 2003-2004, euroa/asukas Uusimaa Itä-Uusimaa Pirkanmaa Satakunta Pohjois-Pohjanmaa

Lisätiedot

ELY-keskuksen yritysten kehittämispalvelut ja avustukset Elintarvikealan julkinen rahoitus ja uudet ohjelmat 17.3.2015

ELY-keskuksen yritysten kehittämispalvelut ja avustukset Elintarvikealan julkinen rahoitus ja uudet ohjelmat 17.3.2015 ELY-keskuksen yritysten kehittämispalvelut ja avustukset Elintarvikealan julkinen rahoitus ja uudet ohjelmat 17.3.2015 17.3.2015 ELY:n keskeisimmät tukijärjestelmät (elintarvikeala) Maataloustuotteet (jalostusprosessin

Lisätiedot

JÄRJESTÖKYSELYJEN TULOKSET

JÄRJESTÖKYSELYJEN TULOKSET JÄRJESTÖKYSELYJEN TULOKSET www.slideproject.com Tj-aamukahvit 15.12.2015 Kati Lehtonen, LIKES Jarmo Mäkinen, KIHU Mäkinen, Lämsä, Aarresola, Frantsi, Vihinen, Laine, Lehtonen & Saari 2015. Liikuntajärjestöjen

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000 euroa.

Lisätiedot

26 23.04.2015. Edellytykset avustuksen saamiselle:

26 23.04.2015. Edellytykset avustuksen saamiselle: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 26 23.04.2015 Liikunta- ja nuorisojärjestöjen toiminta- ja kohdeavustukset 480/02.03.01/2014 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 26 Iitin kunta on julistanut haettavaksi

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä

Lisätiedot

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU)

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Tehtävä LiikU on liikunnan asiantuntija Lounais- Suomessa. Liikutamme lapsia ja aikuisia tapahtumissa ja leireillä. Koulutamme lasten kanssa työskenteleviä,

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Koulutus 2013 Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakoulujen uusien opiskelijoiden määrä väheni Tilastokeskuksen mukaan jen tutkintoon johtavan koulutuksen uusien opiskelijoiden

Lisätiedot