LIIKUNTATOIMEN TILASTOJA 2001

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKUNTATOIMEN TILASTOJA 2001"

Transkriptio

1 LIIKUNTATOIMEN TILASTOJA 2001 OPETUSMINISTERIÖ Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto LIIKUNTAYKSIKKÖ

2 LUKIJALLE Tähän julkaisuun on koottu opetusministeriön liikuntayksikön toimialaan liittyviä perustilastoja vuosilta Käsiteltäviä asiakokonaisuuksia ovat veikkausvoittovarat, valtion tuki urheiluun ja liikuntakasvatustyöhön, kuntien liikuntatoimi, liikuntapaikkarakentaminen, valtakunnalliset ja alueelliset liikunnan koulutuskeskukset, valtakunnalliset ja alueelliset liikuntajärjestöt, liikuntatiede ja liikunta-alan kansainvälinen toiminta. Esitetyt tiedot ovat määräraha-, kustannus- ja suoritetietoja. Tiedot esitetään pääasiassa taulukkomuodossa, monia tilastoja on havainnollistettu kuvioin. Tilastosisältöjä on pyritty kehittämään edellisten vuosien tilastojen perusteella siten, että lukija saisi mahdollisimman laaja-alaisen kuvan liikuntatoimen eri toimialojen sisällöistä. Tilastojulkaisun lähteinä ovat olleet: valtion talousarviot ja tilinpäätökset opetusministeriön päätökset aikaisemmat tilastojulkaisut valtakunnallisten ja alueellisten liikuntajärjestöjen valtionapuhakemukset ja tiliselvitykset Oy Veikkaus Ab:n, läänien, Suomen Olympiayhdistys ry:n, Suomen Liikunnanopettajain Liitto ry:n ja Tilastokeskuksen antamat tiedot Kaikki markkamääräisinä olleet luvut on muutettu euroiksi kiinteällä kertoimella 5,94573 Tilastojulkaisun ovat laatineet Jyväskylän yliopiston liikuntatieteen ylioppilaat Petri Liukkonen ja Olli Pättikangas korkeakouluharjoitteluna syksyn 2002 aikana. Työn koordinoijana on toiminut kulttuuriasiainneuvos Mirja Virtala. Tarkempia tietoja aineistosta saa opetusministeriön liikuntayksiköstä. Sisältöä koskevia parannusehdotuksia otetaan mielihyvin vastaan. Helsingissä Liikuntayksikkö Mirja Virtala Kulttuuriasiainneuvos 2

3 SISÄLTÖ 1 VEIKKAUSVOITTOVARAT 1.1 Kirjastojen, tieteen, taiteen, liikunnan ja nuorisotyön määrärahat veikkausvoittovaroista Kirjastojen, tieteen, taiteen, liikunnan ja nuorisotyön määrärahojen prosenttiosuuksien kehitys Veikkausvoittovaroista liikuntaan osoitettujen määrärahojen indeksikorjattu kehitys LIIKUNTAMÄÄRÄRAHAT 2.1 Liikuntaan osoitettujen jä käytettyjen määrärahojen kehitys Liikuntaan osoitettujen ja käytettyjen määrärahojen indeksikorjattu kehitys Liikuntaan käytettyjen määrärahojen jakautuminen Liikuntaan käytettyjen määrärahojen jakautumisen indeksikorjattu kehitys Liikuntaan käytettyjen määrärahojen jakautuminen Antidoping-toimintaan myönnetyt määrärahat Liikuntaan budjetoidut määrärahat Liikuntaan budjetoidut määrärahat KUNTIEN LIIKUNTATOIMI 3.1 Valtionosuudet kuntien liikuntatoimelle Kuntien liikuntatoimen käyttötalouden kustannuksien jakautuminen vuonna Kuntien liikuntatoimen käyttötalouden tuottojen jakautuminen vuonna Kuntien liikuntatoimen käyttötalouden tulojen ja menojen jakautuminen kuntaryhmittäin

4 4 LIIKUNTAPAIKAT 4.1 Liikuntapaikkarakentamiseen myönnetyt avustukset Liikuntapaikkarakentamiseen myönnettyjen avustusten indeksikorjattu kehitys Valtionavustukset liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rakennuskustannuksiin 2001 ja Liikuntapaikkarakentamista koskevien hakemusten ja myönnettyjen avustusten määrät 2001 ja VALTAKUNNALLISET JA ALUEELLISET LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUKSET 5.1 Valtakunnalliset liikunnan koulutuskeskukset Käyttökustannusten valtionapu ja kurssipäivät Käyttökustannusten valtionosuus ja opiskelijavuorokaudet Valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten investointiavustukset Valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten investointiavustusten indeksikorjattu kehitys Valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten käyttökustannusten suoritusperusteinen valtionapu sekä opiskelijavuorokaudet vuonna Valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten käyttökustannusten suoritusperusteinen valtionapu sekä sen perusteena käytettyjen arvioitujen ja toteutuneiden opiskelijavuorokausien suhteen vuonna Harkinnanvaraista valtionavustusta saavat/alueelliset liikunnan koulutuskeskukset Valtionapu ja kurssipäivät Valtionosuus ja opiskelijapäivät Alueellisten liikunnan koulutuskeskusten opiskelijapäivien kehitys Alueellisten liikunnan koulutuskeskusten käyttökustannusten suoriteperusteinen valtionapu sekä opiskelijapäivät vuonna Alueellisten liikunnan koulutuskeskusten käyttökustannusten suoriteperusteisen valtionavun jakautuminen vuonna Urheiluopistojen opiskelijamäärät vuonna

5 6 LIIKUNTAJÄRJESTÖT 6.1 Valtakunnallisille ja alueellisille liikuntajärjestöille myönnetyt valtionavustukset Liikuntajärjestöille myönnettyjen valtionavustusten reaalimuutos Liikuntajärjestöjen valtionavustukset järjestöryhmittäin 2001 ja Valtionavustusta saaneet liikuntajärjestöt järjestöryhmittäin vuosina Liikuntajärjestöjen valtionavustukset järjestöittäin 2001 ja Liikuntajärjestöjen toimintamenot ja valtionavustukset järjestöittäin Liikuntajärjestöjen varsinaiseen toimintaan käyttämien varojen jakautuminen toiminnanaloittain vuonna Myönnetyt erityisavustukset vuonna LIIKUNTATIEDE 7.1 Valtionavun jakautuminen liikuntatieteellisille tutkimusprojekteille ja yhteisöille vuonna Valtionavustukset liikuntatieteellisille tutkimusprojekteille vuonna Liikuntatieteellisten tutkimusprojektien valtionavustusten indeksikorjattu kehitys tieteenaloittain jaoteltuna Liikuntatieteellisille yhteisöille osoitettujen valtionavustusten indeksikorjattu kehitys LIIKUNTA-ALAN KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ 8.1 Hallitusten välinen liikunta-alan yhteistyö Kahdenvälinen yhteistyö vuonna Kahdenvälisen yhteistyön kehitys Monenkeskinen yhteistyö vuonna Valtionavustukset kansainvälisen yhteistyön edistämiselle Seurajoukkueiden Eurooppa Cup -matka-avustukset

6 1 VEIKKAUSVOITTOVARAT 1.1 Kirjastojen, tieteen, taiteen, liikunnan ja nuorisotyön määrärahat veikkausvoittovaroista (Milj. ) Vuosi Kirjastot * Tiede Taide Liikunta Nuorisotyö Yhteensä ,4 81,3 72,0 24,1 198, ,5 88,5 78,7 24,1 217, ,6 92,5 80,2 24,7 239, ,6 112,7 80,6 21,4 256, ,4 116,6 71,4 20,7 256, ,5 62,2 118,6 71,3 19,8 283, ,2 59,3 118,1 70,3 18,8 292, ,1 70,2 144,1 76,1 18,9 335, ,2 67,2 134,9 76,3 18,1 355, ,1 67,0 134,6 76,0 19,4 370, ,6 74,5 138,2 79,0 19,9 382, ,9 76,2 139,9 81,7 20,4 391,0 2002** 40,2 76,2 142,8 83,5 20,4 363,1 2003*** 76,5 75,7 142,4 83,2 20,4 398,2 * Kirjastojen määrärahat on myönnetty vuodesta 1995 alkaen budjettivarojen sijasta enenevässä määrin veikkausvoittovaroista. 1.2 Kirjastojen, tieteen, taiteen, liikunnan ja nuorisotyön määrärahojen prosenttiosuuksien kehitys % Kirjastot Tiede Taide Liikunta Nuorisotyö Lähteet: Oy Veikkaus Ab:n antamat tiedot Valtion tilinpäätökset **Valtion talousarvio 2002 huomioiden lisätalousarviot *** Valtion talousarvioesitys

7 1.3 Veikkausvoittovaroista liikuntaan osoitettujen määrärahojen indeksikorjattu kehitys (Milj. ) Vuosi Liikunnan määrärahat Indeksikorjatut määrärahat * ,0 92, ,7 96, ,2 95, ,6 94, ,4 82, ,3 81, ,3 78, ,1 84, ,3 82, ,0 80, ,0 81, ,2 79,2 2002** 83,5 83,5 2003*** 83,2 83,2 * Vuosien määrärahat on muutettu vuoden 2001 rahanarvoon julkisten menojen hintaindeksin (vuoden 1995 pisteluku on 100) avulla. Lähteet: Valtion tilinpäätökset **Valtion talousarvio 2002 huomioiden lisätalousarviot *** Valtion talousarvioehdotus

8 2 LIIKUNTAMÄÄRÄRAHAT 2.1 Liikuntaan osoitettujen ja käytettyjen määrärahojen kehitys (euroa) Vuosi Talousarvio * Käyttö ** * Talousarvio sisältää sekä veikkausvoitto- että budjettivarat ** Valtion tilinpäätöstiedot, jotka sisältävät talous- ja lisätalousarviosta myönnetyt sekä säästövaroista irroitetut määrärahat 2.2 Liikuntaan osoitettujen ja käytettyjen määrärahojen indeksikorjattu kehitys (euroa) Talousarvio Käyttö Huom! Vuosien määrärahat on muutettu vuoden 2001 rahanarvoon julkisten menojen hintaindeksin (vuoden 1995 pisteluku on 100) avulla. Lähteet: Asiakirjayhdistelmät vuosien talousarvioista Valtion tilinpäätökset Tilastokeskus: julkisten menojen hintaindeksi vuosille

9 2.3 Liikuntaan käytettyjen määrärahojen jakautuminen (1 000 ) Määrärahojen jakautuminen Liikuntajärjestöt Olympiakomitea Liikuntapaikkarakentaminen Liikunnan koulutuskeskukset* valtionapu käyttökustannuksiin rakentamisavustukset Kunnat Liikuntatieteet Muut momentit Yhteensä Liikuntaan käytettyjen määrärahojen jakautumisen indeksikorjattu kehitys (1 000 ) Liikuntajärjestöt Olympiakomitea Liikuntapaikkarak entaminen Liikunnan koulutuskeskukset Kunnat Liikuntatieteet Muut momentit * sisältää myös budjettivaroista myönnetyn osuuden liikunnan koulutuskeskuksille Huom! Määrärahat on muutettu vuoden 2001 rahanarvoon julkisten menojen hintaindeksin (vuoden 1995 pisteluku on 100) sekä rakennuskustannusindeksin (vuoden 1990 pisteluku on 100) avulla. Lähteet: Valtion tilinpäätökset Tilastokeskus: Julkisten menojen hintaindeksi sekä rakennuskustannusindeksi vuosille

10 2.5 Liikuntaan käytettyjen määrärahojen (81,6 Milj. ) jakautuminen 2001 Liikuntatieteet 6 % Muut momentit 12 % Liikuntajärjestöt 26 % Kunnat 19 % Olympiakomitea 3 % Liikunnan koulutuskeskukset 17 % Liikuntapaikkarakentaminen 17 % Lähde: Valtion tilinpäätös Antidoping -toimintaan myönnetyt määrärahat ( ) Vuosi Toiminta-avustus Muutos edelliseen Erillisavustukset % , , , , , , , , , , , ,1 Lähteet: Opetusministeriön päätökset

11 2.7 Liikuntaan budjetoidut määrärahat 2002 ( ) 2002 euroa % Liikuntajärjestöt Olympiakomitea Liikuntapaikkarakentaminen Liikunnan koulutuskeskukset* Kunnat Liikuntatieteet Antidoping Muut momentit Yhteensä Liikuntatieteet 4 % Antidoping 1 % Muut momentit 11 % Liikuntajärjestöt 28 % Kunnat 19 % Liikunnan koulutuskeskukset* 17 % Liikuntapaikkarakentaminen 17 % Olympiakomitea 3 % Lähteet: Valtion talousarvion tilijaottelu vuodelle 2002 *sisältää sekä veikkausvoitto- että budjettivarat 11

12 2.8 Liikuntaan budjetoidut määrärahat 2003 ( ) 2003 euroa % Liikuntajärjestöt Olympiakomitea Liikuntapaikkarakentaminen Liikunnan koulutuskeskukset* Kunnat Liikuntatieteet Antidoping Muut momentit Yhteensä Liikuntatieteet 5 % Antidoping 1 % Muut momentit 11 % Liikuntajärjestöt 28 % Kunnat 18 % Olympiakomitea 3 % Liikunnan koulutuskeskukset 18 %* Liikuntapaikkarakentaminen 16 % Lähteet: Valtion talousarvioesitys 2003 *sisältää sekä veikkausvoitto- että budjettivarat 12

13 3. KUNTIEN LIIKUNTATOIMI 3.1 Valtionosuudet kuntien liikuntatoimelle (1000 ) Kuntien liikuntatoimi Vuosi Vos-peruste Vos Liikuntatoimen Vos:n osuus Investoinnit Valtionapu Valtionavun euroa/as käyttö- käyttö- liikuntaan ja investoin- osuus kustannukset kustannuksista ulkoiluun teihin inv , ,3 % ,0 % , ,2 % ,0 % , ,3 % ,4 % , ,8 % ,1 % , ,5 % ,4 % , ,3 % ,8 % , ,3 % ,7 % , ,1 % % , , * 11677** * Luku perustuu talousarvioon ** Tilanne mennessä Huom! vos-peruste sisältää myös nuorisotoimen osuuden euroa/as osalta 3.2 Kuntien liikuntatoimen käyttötalouden kustannuksien jakautuminen vuonna 2000 (1 000 )** Kaikki henkilöstömenot % Palvelujen ostot % Vuokrat % Materiaalikustannukset % Avustukset % Muut käyttömenot % yht % Avustukset 10 % Materiaalit 8 % Muut 11 % Henkilöstömenot 32 % Vuokrat 25 % Palvelut 14 % ** ilman kirjanpidollisesti eriytettyä liiketoimintaa, sisäiset erät mukana Lähteet: Tilastokeskus: Kuntien talous Valtion tilinpäätökset Valtion talousarviot

14 3.3 Kuntien liikuntatoimen käyttötalouden tuottojen jakautuminen vuonna 2000 (1000 )* Myyntitulot % Maksut % Tuet ja avustukset % Vuokratulot % Muut tulot % yht % Vuokratulot 21 % Muut tulot 5 % Myyntitulot 27 % Tuet ja avustukset 8 % Maksut 39 % 3.4. Kuntien liikuntatoimen käyttötalouden tulojen ja menojen jakautuminen kuntaryhmittäin (1000 )* Kaupunkimaiset kunnat Taajaan asutut kunnat Maaseutumaiset kunnat vuosi Menot Tulot Netto Muutos Menot Tulot Netto Muutos Menot Tulot Netto Muutos /as %** /as %** /as %** , , , ,8 1,3 % ,7-6,2 % ,5-3,5 % ,9 1,8 % ,2 6,2 % ,3 2,2 % ,5 2,2 % ,3 7,0 % ,2-0,4 % ,8-3,9 % ,6-5,8 % ,5-7,0 % ,4-0,5 % ,1 5,8 % ,2 4,7 % ,6 3,3 % ,8 1,5 % ,7 1,4 % ,5 6 % ,9 5 % ,2 4 % ,9 % 12.8% 0,9 % * ilman kirjanpidollisesti eriytettyä liiketoimintaa, sisäiset erät mukana ** netto euroa/as muutos (%) edellisestä vuodesta Huom! Vuodesta 1997 lähtien Ahvenanmaata ei ole laskettu mukaan tilastoon Lähteet: Tilastokeskus: Kuntien talous

15 4 LIIKUNTAPAIKAT 4.1 Liikuntapaikkarakentamiseen myönnetyt avustukset (1000 ) Vuosi Avustukset* Indeksikorjatut avustukset** *** * Vuosia 2001 ja 2002 lukuunottamatta avustuslukuihin sisältyvät myös liikuntapaikkarakentamiseen liittyvään tutkimustoimintaan sekä suunnistuskarttojen valmistukseen myönnetyt avustukset ** Vuosien avustukset on muutettu vuoden 2001 rahanarvoon rakennuskustannusindeksin (vuoden 1990 pisteluku on 100) avulla. *** mennessä myönnetyt avustukset 4.2 Liikuntapaikkarakentamiseen myönnettyjen avustusten indeksikorjattu kehitys (1000 ) Lähteet: Opetusministeriön päätökset Valtion tilipäätökset Tilastokeskus: rakennuskustannusindeksi vuosille

16 4.3 Valtionavustukset liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rakennuskustannuksiin 2001 ja 2002 (1000 ) Operusministeriö** Läänit*** Yhteensä Lääni Avustukset Avustukset Avustukset * * * euroa % euroa % euroa % euroa % euroa % euroa % Etelä-Suomi , , , , , ,16 Länsi-Suomi , , , , , ,12 Itä-Suomi , , , , , ,18 Oulu , , , , , ,66 Lappi 420 4, , , , , ,84 valtakunnalliset 710 7, ,04 hankkeet Yhteensä , , , , , ,00 * mennessä myönnetyt avustukset ** OPM:n avustukset yksittäisille rakennushankkeille *** OPM:n avustukset lääneille liikuntapaikkojen perustamishankkeisiin 4.4 Liikuntapaikkarakentamista koskevien hakemusten ja myönnettyjen avustusten määrät 2001 ja * Hakemuksia Myöntöjä Hakemuksia Myöntöjä Lääni Lääni OPM Lääni OPM Lääni OPM Lääni OPM Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Oulu Lappi valtakunnalliset 3 2 hankkeet Yhteensä * mennessä myönnetyt avustukset Lähteet: Läänien antamat tiedot 16

17 5 VALTAKUNNALLISET JA ALUEELLISET LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUKSET 5.1 Valtakunnalliset liikunnan koulutuskeskukset Käyttökustannusten valtionapu ja kurssipäivät Käyttökustannusten valtionosuus ja opiskelijavuorokaudet Valtionapu Kurssipäivät Vuosi Milj. Va-pv* Muut Yhteensä /va-pv , , , , , , , , , , , , Valtionosuus Opiskelijavuorokaudet Vuosi Milj. Va-vrk** Muut Yhteensä /va-vrk , , , , , , , *** , *** , *** Vuosien käyttökustannukset sisältävät suoriteperusteisen valtionosuuden, harkinnanvaraisen lisäavustuksen ja vuokra-arvonpääomakorvaukset.vuodesta 1999 lähtien ei harkinnanvaraisia lisäavustuksia ole jaettu. Käyttökustannusten valtionosuusperusteena käytetään suoritteiden määrää sekä suoritteille vahvistettavia keskimääräisiä yksikköhintoja. Valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten suoritteena käytetään v valtionosuusuudistuksen jälkeen opiskelijavuorokautta. * Toteutuneet valtionapukelpoiset kurssipäivät ** Toteutuneet valtionapukelpoiset opiskelijavuorokaudet *** Luku ei sisällä vuoden 1999 alusta voimaan tulleen koulutuslainsäädännön uudistuksen seurauksena ammatillista koulutusta. Lähteet: Opetusministeriön päätökset koulutuskeskusten valtionosuudesta 2001 Valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten selvitykset toteutuneesta opetuksesta

18 5.1.2 Valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten investointiavustukset ( ) Veikkaus- Indeksikorjatut Vuosi voittorahat avustukset * ** * vuoden 1993 avustus sisältää euroa ( mk) työllisyysmäärärahaa ** mennessä myönnetyt avustukset Valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten investointiavustusten indeksikorjattu kehitys (1 000 ) Huom! Vuosien investointiavustukset on muutettu vuoden 2001 rahanarvoon rakennuskustannusindeksin (vuoden 1990 pisteluku on 100) avulla. Lähteet: Opetusministeriön investointiavustuspäätökset Tilastokeskus: rakennuskustannusindeksi vuosille

19 5.1.4 Valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten käyttökustannusten suoriteperusteinen valtionapu sekä opiskelijavuorokaudet vuonna 2001 Valtakunnalliset Opiskelijavuorokaudet liikunnan Valtion OPM:n päätös Toteutuneet** koulutuskeskukset Kokonais- suoriteper. va-vrk / va-vrk / maksul- kaikki rahoitus ( )* vos/ va-vrk va-vrk liset vrk vrk Eerikkilän Urheiluopisto Kisakallion Urheiluopisto Kuortaneen Urheiluopisto Lapin Urheiluopisto Liikuntakeskus Pajulahti Solvalla Idrottsinstitut Suomen Urheiluopisto Tanhuvaaran Urheiluopisto Urheiluopisto Kisakeskus Varalan Urheiluopisto Vuokatin Urheiluopisto Yhteensä Keskiarvo *Kokonaisrahoitukseen sisältyy suoriteperusteinen valtionosuus, vuokra-arvon pääomakorotukset sekä kokeilu- ja kehittämisavustukset Valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten käyttökustannusten suoriteperusteinen valtionapu sekä sen perusteena käytettyjen arvioitujen että toteutuneiden opiskelijavuorokausien suhteen vuonna 2001 Vuokatin Urheiluopisto Varalan Urheiluopisto Urheiluopisto Kisakeskus Tanhuvaaran Urheiluopisto Suomen Urheiluopisto Solvalla Idrottsinstitut Liikuntakeskus Pajulahti Lapin Urheiluopisto Kuortaneen Urheiluopisto Kisakallion Urheiluopisto Eerikkilän Urheiluopisto /va-vrk Valtionosuus suhteessa arvioituihin opiskelijavuorokausiin Valtionosuus suhteessa toteutuneisiin opiskelijavuorokausiin Lähteet: Opetusministeriön päätökset ** Valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten selvitykset toteutuneesta opetuksesta vuonna

20 5.2 Harkinnanvaraista valtionavustusta saavat / alueelliset liikunnan koulutuskeskukset Valtionapu ja kurssipäivät Valtionosuus ja opiskelijapäivät Valtionapu Kurssipäivät* Toteutu- Va-pv neet %-osuus Vuosi Va-pv Muut Yhteensä /va-pv kaikista , , ,4 47 Valtionosuus** Opiskelijapäivät* OPM:n Toteutu- Va-pv päätös neet %-osuus Vuosi Va-pv Muut Yhteensä /va-pv /va-pv kaikista ,6 5, ,7 5, ,4 5, ,4 5, ,4 5, ,6 5, ,7 5, ,1 6, ,8 8,5 81 * Valtionapukelpoiset kurssipäivät , valtionapukelpoiset opiskelijapäivät ** Suomen Urheiluilmailuopiston valtionavustus ei sisälly lukuihin Alueellisten liikunnan koulutuskeskusten opiskelijapäivien kehitys Va-pv Muut Lähteet: Opetusministeriön päätökset Alueellisten liikunnan koulutuskeskusten selvitykset toteutuneesta opetuksesta

21 5.2.3 Alueellisten liikunnan koulutuskeskusten käyttökustannusten suoriteperusteinen valtionapu sekä opiskelijapäivät vuonna 2001 Opiskelijapäivät Alueelliset liikunnan OPM:n päätös** Toteutuneet*** koulutuskeskukset Valtionapu* va- / / maksullinen kaikki pv va-pv va-pv va-pv pv pv Itä-Suomen liikuntaopisto , Norrvalla Idrottsinstitut , Virpiniemen liikuntaopisto , Yhteensä Keskiarvo 9,6 8, Alueellisten liikunnan koulutuskeskusten käyttökustannusten suoriteperusteisen valtionavun (2,7 Mmk/ ) jakautuminen vuonna % 47 % Itä-Suomen liikuntaopisto Virpiniemen liikuntaopisto Norrvalla Idrottsinstitut 20 % Lähteet: *Opetusministeriön päätökset **OPM:n päätös valtionapuun oikeuttavista opiskelijapäivistä pohjautuen alueellisten liikunnan koulutuskeskusten edellisten vuosien suoritteisiin. ***Alueellisten liikunnan koulutuskeskusten ilmoitukset toteutuneesta opetuksesta vuonna

22 5.3 Urheiluopistojen opiskelijamäärät vuonna 2001 Koulutustyyppi Valtakunnalliset opistot Alueelliset opistot n % n % Ammatillinen peruskoulutus 452,8 0,2 % 0 0,0 % Vapaan sivistystyön koulutus ,8 % ,7 % - valmentajakoulutus valmennuskurssit lajikohtaiset harrastuskurssit kunto- ja terveysliikuntakurssit muut Maksullinen palvelutoiminta ,0 % 782 2,3 % - ammatikorkeakoulun tutkintotavoitteiden koulutus lääninhallituksen ostama koulutus oppisopimuskoulutus työvoimapoliittinen koulutus työnantajan tilaama koulutus urheiluseurojen ja liikuntajärjestöjen koulutus muun lainsäädännön nojalla toteutuva koulutus muut YHTEENSÄ ,0 % ,0 % Lähteet: Liikunnan koulutuskeskusten selvitykset

23 6 LIIKUNTAJÄRJESTÖT 6.1 Valtakunnallisille ja alueellisille liikuntajärjestöille myönnetyt valtionavustukset ( ) Valtionavustuksiin Va:n muutos (%) Vuosi oikeuttavat Valtion- Avustus% edellisestä menot avustukset vuodesta , ,2 7, ,6-1, ,5 2, ,6-15, ,0 12, ,8-4, ,9 2, ,3 0, ,6 1, ,2 0, ,3 5, ,6 Huom! Suomen Olympiayhdistys ry:n ja SLU:n valtionavustukset eivät sisälly lukuihin * Suomen vesihiihtourheilu ry:n tiliselvitys vuodelta 1998 puuttuu ** Saamelaisten Urheiluliitto Suomessa ry:n tiliselvitykset vuodelta 1999 puuttuu 6.2 Liikuntajärjestöille myönnettyjen valtionavustusten reaalimuutos ( ) Valtion- Reaaliarvo Reaalimuutos Vuosi avustukset ed. vuoteen ,8 % ,2 % ,4 % ,6 % ,4 % ,5 % ,0 % ,3 % ,0 % ,6 % ,3 % ,6 % Huom! Suomen Olympiayhdistys ry:n ja SLU:n valtionavustukset eivät sisälly lukuihin Avustukset on muutettu vuoden 2001 rahanarvoon julkisten menojen hintaindeksin. (vuoden 1995 pisteluku on 100) avulla Lähteet: Liikuntajärjestöjen tiliselvitykset valtionavustuksista OPM:n päätökset valtionavustuksista valtakunnallisille ja alueellisille liikuntajärjestöille Tilastokeskus: julkisten menojen hintaindeksi vuosille

24 6.3 Liikuntajärjestöjen valtionavustukset järjestöryhmittäin 2001 ja 2002 (euroa) Järjestöryhmä Avustus euroa % euroa % VARSINAISET LIIKUNTAJÄRJESTÖT Lajiliitot , ,6 Erityisryhmien liikuntajärjestöt , ,5 Koululais- ja opiskelijajärjestöt , ,9 Suomen Työväen Urheiluliitto ry , ,1 Finlands Svenska Idrott CIF rf , ,8 Suomen Latu ry , ,9 Muut liikuntajärjestöt , ,3 LIIKUNNAN PALVELUJÄRJESTÖT Valtakunnalliset palvelujärjestöt , ,0 Alueelliset liikuntajärjestöt , ,9 YHTEENSÄ , ,0 Huom! Kohta Valtakunnalliset palvelujärjestöt sisältää SLU:n, Nuoren Suomen, Suomen kuntourheiluliiton, Suomen Olympiayhdistyksen ja Suomen Paralympian valtionavustuksen. Liikuntajärjestöjen valtionavustukset järjestöryhmittäin % 22 % 2 % 2 % 3 % 5 % 49 % 5 % 2 % Lajiliitot Erityisryhmien liikuntajärjestöt Koululais- ja opiskelijajärjestöt Suomen Työväen Urheiluliitto ry Finlands Svenska Idrott CIF rf Suomen Latu ry Muut liikuntajärjestöt Valtakunnalliset palvelujärjestöt Alueelliset liikuntajärjestöt 24

25 6.4 Valtionavustusta saaneet liikuntajärjestöt järjestöryhmittäin vuosina Järjestöryhmä VARSINAISET LIIKUNTAJÄRJESTÖT Lajiliitot Erityisryhmien liikuntajärjestöt Koululais- ja opiskelijajärjestöt Suomen Työväen Urheiluliitto ry Finlands Svenska Idrott CIF rf Suomen Latu ry Muut liikuntajärjestöt LIIKUNNAN PALVELUJÄRJESTÖT Valtakunnalliset palvelujärjestöt Alueelliset liikuntajärjestöt YHTEENSÄ Lähteet: OPM:n päätökset 25

26 6.5 Liikuntajärjestöjen valtionavustukset järjestöittäin 2001 ja 2002 ( ) Järjestöryhmä / järjestö %-muutos I VARSINAISET LIIKUNTAJÄRJESTÖT 1. Lajiliitot (72) 1 Autourheilun Kansallinen Keskusliitto ry ,30 2 Suomen Aikidoliitto ry ,33 3 Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry ,90 4 Suomen Ampumaurheiluliitto ry ,59 5 Suomen Ampumahiihtoliitto ry ,45 6 Suomen Baseball ja Softball Liitto ry ,90 7 Suomen Biljardiliitto ry ,48 8 Suomen Castingliitto ry ,41 9 Suomen Curlingliitto ry ,11 10 Suomen Dartsliitto ry ,34 11 Suomen Golfliitto ry ,52 12 Suomen Hiihtoliitto ry * ,50 13 Suomen Hockeyliitto ry ,33 14 Suomen Ilmailuliitto ry ,31 15 Suomen ITF Taekwon-Do ry ,08 16 Suomen Jousiampujain Liitto ry ,02 17 Suomen Judoliitto ry ,05 18 Suomen Jääkiekkoliitto ry ,00 19 Suomen Jääpalloliitto ry ,42 20 Suomen Kanoottiliitto ry ,40 21 Suomen Karateliitto ry ,11 22 Suomen Kaukalopalloliitto ry ,01 23 Suomen Keilailuliitto ry ,11 24 Suomen Keskusshakkiliitto ry ,65 25 Suomen Kiipeilyliitto ry ,10 26 Suomen Koripalloliitto ry ,02 27 Suomen Kyykkäliitto ry ,91 28 Suomen Käsipalloliitto ry ,44 29 Suomen Lentopalloliitto ry ,54 30 Suomen Liitokiekkoliitto ry ,08 31 Suomen Luisteluliitto ry ,33 32 Suomen Lumilautaliitto ry ,93 33 Suomen Miekkailuliitto ry ,05 34 Suomen Moottoriliitto ry ,60 36 Suomen Nappulaliigaliitto ry ,18 37 Suomen Nykyaikaisen viisiottelun liitto ry ,92 38 Suomen Nyrkkeilyliitto ry ,40 39 Suomen Painiliitto ry ,37 40 Suomen Painonnostoliitto ry ,70 41 Suomen Palloliitto ry ,89 42 Suomen Pesäpalloliitto ry ,33 43 Suomen Pétanque-Liitto ry ,06 44 Suomen Potkunyrkkeilyliitto ry ,08 45 Suomen Purjehtijaliitto ry ,92 46 Suomen Pyöräilyunioni ry ,10 47 Suomen Pöytätennisliitto ry ,89 48 Suomen Ratagolfliitto ry ,33 49 Suomen Ratsastajainliitto ry ,45 50 Suomen Ringetteliitto ry ,32 51 Suomen Saappaanheittoliitto ry ,90 52 Suomen Salibandyliitto ry ,90 53 Suomen Soutuliitto ry ,40 54 Suomen Squashliitto ry ,97 55 Suomen Sulkapalloliitto ry ,44 56 Suomen Suunnistusliitto ry ,05 57 Suomen Taekwondoliitto ry ,08 58 Suomen Taidoliitto ry ,62 59 Suomen Taitoluisteluliitto ry ,03 60 Suomen Tanssiurheiluliitto ry ,99 61 Suomen Tennisliitto ry ,27 62 Suomen Tikkaurheiluliitto ry ,05 63 Suomen Triathlonliitto ry ,05 64 Suomen Uimaliitto ry ,31 65 Suomen Urheiluliitto ry ,27 66 Suomen Urheilusukeltajain liitto ry ,40 67 Suomen Valjakkourheilijoiden Liitto ry ,08 68 Suomen Veneilyliitto ry ,29 69 Suomen Vesihiihtourheilu ry ,91 70 Suomen Voimanostoliitto ry ,07 71 Suomen Voimistelu- ja Liikuntaseurat SVoLi ry ,07 72 Suomen Voimisteluliitto ry ,30 Yhteensä: ,49 26

27 6.5 Liikuntajärjestöjen valtionavustukset järjestöittäin 2001 ja 2002 ( ) Järjestöryhmä / järjestö %-muutos 2. Erityisryhmien liikuntajärjestöt 1 Elinsiirtoväen liikuntaliitto ry ,91 2 Epilepsialiitto ry ,05 3 Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf ,00 4 Hengitysliitto Heli ry ,08 5 Mielenterveyden Keskusliitto ry ,09 6 Näkövammaisten Keskusliitto ry ,32 7 Sotainvalidien Urheiluliitto ry ,00 8 Suomen Erityisryhmien Liikunta ry ,01 9 Suomen Invalidien Urheiluliitto ry ,76 10 Suomen Kehitysvammaisten Liikunta ja Urheilu ry ,62 11 Suomen Kuurojen Urheiluliitto ry ,72 12 Suomen MS-liitto ry ,87 13 Suomen Reumaliitto ry ,92 14 Suomen Sydäntautiliitto ry ,77 Yhteensä: ,46 3. Koululais- ja opiskelijajärjestöt 1 Koululiikuntaliitto ry ,36 2 Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry ,09 3 Suomen ammat. oppil. kulttuuri- ja urheiluliitto ry ,33 4 Suomen Koulukotien Urheiluyhdistys ry ,91 Yhteensä: ,31 4. Suomen Työväen Urheiluliitto ry ,00 5. Finlands Svenska Idrott CIF rf ,04 6. Suomen Latu ry ,90 7. Muut liikuntajärjestöt 1 Finnish Multicultural Sports Fedaration ry ,02 2 Reserviläisurheiluliitto ry ,14 3 Suomen Erotuomarien Liitto ry ,08 4 Suomen Liikunnanohjaajat ry ,48 5 Liikunnan ja Terveystiedon Opettajtat** ,25 6 Suomen Liikuntapaikkojen Hoitajat ry ,31 7 Suomen Liikuntatoimenjohtajat ry ,61 8 Suomen Metsästäjäliitto ry ,90 9 Suomen NMKY:n Urheiluliitto ry ,01 10 Suomen Sotilasurheiluliitto ry ,33 11 Suomen Työpaikkaurheilu ry ,05 12 Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry ,97 13 Suomen Valmentajat ry ,20 14 Suomen Veteraaniurheiluliitto ry ,62 15 Urheilun Kalottikeskus ry ,41 16 Urheilutoimittajain Liitto ry ,20 17 Työväen retkeilyliitto ry ,20 Yhteensä: ,29 Varsinaiset liikuntajärjestöt yhteensä: ,50 II LIIKUNNAN PALVELUJÄRJESTÖT 1. Suomen Liikunta ja Urheilu ry ,03 2. Nuori Suomi ry ,89 3. Suomen Kuntourheiluliitto ry ,03 4. Suomen Olympiayhdistys ry ,01 5. Suomen Paralympiayhdistys ry ,19 6. Alueelliset liikuntajärjestöt 1 Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry ,97 2 Etelä-Savon Liikunta ry ,97 3 Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry ,95 4 Hämeen Liikunta ja Urheilu ry ,96 5 Kainuun Liikunta ry ,96 6 Keski-Pohjanmaan liikunta ry ,97 7 Keski-Suomen Liikunta ry ,96 8 Kymenlaakson Liikunta ry ,97 9 Lapin Liikunta ry ,97 10 Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry ,95 11 Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry ,96 12 Pohjois-Karjalan Liikunta ry ,96 13 Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry ,96 14 Pohjois-Savon Liikunta ry ,97 15 Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry ,97 Yhteensä: ,96 Liikunnan palvelujärjestöt yhteensä: ,40 Kaikki liikuntajärjestöt yhteensä: ,71 Vuonna 2002 seuraaville hakijoille ei myönnetty valtionapukelpoisuutta Helsingin Agility Urheilijat ry, Helsingin Wushu ry, Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland rf, Suomen Cheerleadingliitto ry, Suomen jääkiekkoilijat ry, Suomen Kansainvälisen Senioritanssin Liitto ry, Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry, Suomen Perkinson-liitto ry * Hiihtoliiton avustusta leikattiin mk:lla Lahden hiihdon MM-kisojen doping-tapausten vuoksi OPM:n päätöksellä ** entinen Suomen Liikunnanopettajain Liitto ry Lähteet: OPM:n päätökset liikuntajärjestöjen valtionavustuksista 27

28 6.6 Liikuntajärjestöjen toimintamenot ja valtionavustukset järjestöittäin 2001 ( ) Valtionapuun Avustus% Avustus% Järjestöryhmä / järjestö Toiminnan oikeuttavat Valtion- toiminnan hyväksytyt kulut toimintamenot avustus kulut menot I VARSINAISET LIIKUNTAJÄRJESTÖT 1. Lajiliitot (72) 1 Autourheilun Kansallinen Keskusliitto ry ,01 14,07 2 Suomen Aikidoliitto ry ,17 27,37 3 Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry ,72 31,14 4 Suomen Ampumaurheiluliitto ry ,89 36,51 5 Suomen Ampumahiihtoliitto ry ,88 25,36 6 Suomen Baseball ja Softball Liitto ry ,96 40,99 7 Suomen Biljardiliitto ry ,77 36,09 8 Suomen Castingliitto ry ,79 84,97 9 Suomen Curlingliitto ry ,12 42,52 10 Suomen Dartsliitto ry ,56 19,16 11 Suomen Golfliitto ry ,94 19,35 12 Suomen Hiihtoliitto ry ,18 13,99 13 Suomen Hockeyliitto ry ,74 87,57 14 Suomen Ilmailuliitto ry ,24 20,28 15 Suomen ITF Taekwon-Do ry ,75 31,03 16 Suomen Jousiampujain Liitto ry ,28 65,79 17 Suomen Judoliitto ry ,28 27,07 18 Suomen Jääkiekkoliitto ry ,94 11,24 19 Suomen Jääpalloliitto ry ,45 20,55 20 Suomen Kanoottiliitto ry ,58 51,54 21 Suomen Karateliitto ry ,64 50,97 22 Suomen Kaukalopalloliitto ry ,00 23,12 23 Suomen Keilailuliitto ry ,03 31,81 24 Suomen Keskusshakkiliitto ry ,29 33,71 25 Suomen Kiipeilyliitto ry ,24 19,15 26 Suomen Koripalloliitto ry ,05 21,90 27 Suomen Kyykkäliitto ry ,61 37,33 28 Suomen Käsipalloliitto ry ,54 22,47 29 Suomen Lentopalloliitto ry ,63 23,08 30 Suomen Liitokiekkoliitto ry ,10 36,72 31 Suomen Luisteluliitto ry ,50 31,42 32 Suomen Lumilautaliitto ry** #JAKO/0! #JAKO/0! 33 Suomen Miekkailuliitto ry ,98 30,40 34 Suomen Moottoriliitto ry ,93 29,60 35 Suomen Nappulaliigaliitto ry ,70 60,34 36 Suomen Nykyaikaisen 5-ottelun Liitto ry ,89 68,17 37 Suomen Nyrkkeilyliitto ry ,51 49,21 38 Suomen Painiliitto ry ,24 46,81 39 Suomen Painonnostoliitto ry ,73 59,97 40 Suomen Palloliitto ry ,50 19,49 41 Suomen Pesäpalloliitto ry ,59 48,03 42 Suomen Pétanque-Liitto ry ,95 53,23 43 Suomen Potkunyrkkeilyliitto ry ,07 27,40 44 Suomen Purjehtijaliitto ry ,01 30,05 45 Suomen Pyöräilyunioni ry ,31 56,74 46 Suomen Pöytätennisliitto ry ,53 47,73 47 Suomen Ratagolfliitto ry ,98 68,39 48 Suomen Ratsastajainliitto ry ,22 21,52 49 Suomen Ringetteliitto ry ,63 25,37 50 Suomen Saappaanheittoliitto ry ,41 104,19 51 Suomen Salibandyliitto ry ,36 33,76 52 Suomen Soutuliitto ry ,46 45,71 53 Suomen Squashliitto ry ,83 65,45 54 Suomen Sulkapalloliitto ry ,13 53,42 55 Suomen Suunnistusliitto ry ,28 39,95 56 Suomen Taekwondoliitto ry ,68 27,33 57 Suomen Taidoliitto ry ,92 12,44 58 Suomen Taitoluisteluliitto ry ,07 20,17 59 Suomen Tanssiurheiluliitto ry ,63 44,70 60 Suomen Tennisliitto ry ,68 19,98 61 Suomen Tikkaurheiluliitto ry ,63 71,69 62 Suomen Triathlonliitto ry ,54 85,90 63 Suomen Uimaliitto ry ,38 54,99 64 Suomen Urheiluliitto ry ,37 20,50 65 Suomen Urheilusukeltajain liitto ry ,46 21,11 66 Suomen Valjakkourheilijoiden Liitto ry** #JAKO/0! #JAKO/0! 67 Suomen Veneilyliitto ry ,57 31,11 68 Suomen Vesihiihtourheilu ry ,43 17,43 69 Suomen Voimanostoliitto ry ,61 28,22 70 Suomen Voimistelu- ja Liikuntaseurat SVoLi ry ,27 51,35 71 Suomen Voimisteluliitto ry ,48 59,70 Yhteensä: ,61 24,84 28

29 6.6 Liikuntajärjestöjen toimintamenot ja valtionavustukset järjestöittäin 2001 ( ) Valtionapuun Avustus% Avustus% Järjestöryhmä / järjestö Toiminnan oikeuttavat Valtion toiminnan hyväksytyt kulut toimintamenot avustus kulut menot 2. Erityisryhmien liikuntajärjestöt (13) 1 Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf Huom! Ei tasekirjaa, tilinpäätöksiä tms #ARVO! #JAKO/0! 2 Hengitysliitto Heli ry ,37 22,98 3 Mielenterveyden Keskusliitto ry ,34 97,14 4 Näkövammaisten Keskusliitto ry ,65 59,20 5 Sotainvalidien Urheiluliitto ry ,51 64,51 6 Suomen Erityisryhmien Liikunta ry ,00 85,06 7 Suomen Invalidien Urheiluliitto ry ,45 58,43 8 Suomen Kehitysvammaisten Liikunta ja Urheilu ry ,48 63,29 9 Suomen Kuurojen Urheiluliitto ry ,82 79,33 10 Suomen MS-liitto ,15 72,10 11 Suomen Reumaliitto ry ,26 65,26 12 Suomen Sydänliitto ry ,22 52,43 13 Elinsiirtoväen Liikuntaliitto ry ,60 67,44 14 Epilepsialiitto ry ,88 40,97 Yhteensä: ,99 60,23 3. Koululais- ja opiskelijajärjestöt (4) 1 Koululiikuntaliitto ry ,21 58,42 2 Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry ,56 45,79 3 Suomen ammat.oppil.kulttuuri- ja urheiluliitto ry ,30 46,64 4 Suomen Koulukotien Urheiluyhdistys ry ,88 219,84 Yhteensä: ,09 50,74 4. Työväen urheilujärjestö ,40 69,99 5. Finlands Svenska Idrott CIF rf ,30 85,99 6. Suomen Latu ry ,89 35,26 7. Muut liikuntajärjestöt (18) 1 Kalottiurheilu ry ,97 107,15 2 Reserviläisurheiluliitto ry ,72 50,07 3 Suomen Erotuomarien Liitto ry ,35 82,98 4 Suomen Liikunnanohjaajat ry ,80 57,53 5 Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry*** ,28 15,59 6 Suomen Liikuntapaikkojen Hoitajat ry ,48 43,23 7 Suomen Liikuntatoimenjohtajat ry ,99 62,58 8 Suomen Metsästäjäliitto ry ,61 3,14 9 Suomen NMKY:n Urheiluliitto ry ,31 41,23 10 Suomen Sotilasurheiluliitto ry ,57 43,45 11 Suomen Työpaikkaurheilu ry ,10 10,12 12 Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry ,07 51,89 13 Suomen Valmentajat ry ,44 9,66 14 Suomen Veteraaniurheiluliitto ry ,75 34,92 15 Työväen Retkeilyliitto ry ,42 37,34 16 Urheilutoimittajain liitto ry ,72 21,03 17 Finnish Multicultural Sports Federation ry** #JAKO/0! #JAKO/0! Yhteensä: ,84 29,00 Varsinaiset liikuntajärjestöt yhteensä: ,99 29,03 II LIIKUNNAN PALVELUJÄRJESTÖT 1. Suomen Liikunta ja Urheilu ry ,20 68,47 2. Nuori Suomi ry ,44 16,14 3. Suomen Kuntourheiluliitto ry ,29 53,12 4. Suomen Olympiayhdistys ry ,42 82,62 5. Suomen Paralympiayhdistys ry ,55 99,76 6. Alueelliset liikuntajärjestöt (15) 1 Etelä-Karjalan Liikunta ry ,36 47,93 2 Etelä-Savon Liikunta ry ,35 49,56 3 Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry ,88 58,67 4 Hämeen Liikunta ja Urheilu ry ,62 51,31 5 Kainuun Liikunta ry ,27 12,13 6 Keski-Pohjanmaan Liikunta ry ,39 43,72 7 Keski-Suomen Liikunta ry ,37 78,32 8 Kymenlaakson Liikunta ry ,89 77,75 9 Lapin Liikunta ry ,94 65,25 10 Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry ,04 37,21 11 Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry ,09 43,61 12 Pohjois-Karjalan Liikunta ry ,87 42,61 13 Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry ,81 36,57 14 Pohjois-Savon Liikunta ry ,41 40,83 15 Päijät-Hämeen Liikunta ja urheilu ry ,28 33,10 yhteensä ,02 40,79 Liikunnan palvelujärjestöt yhteensä: ,68 52,71 KAIKKI LIIKUNTAJÄRJESTÖT YHTEENSÄ ,19 33,71 * Tiliselvitys puuttuu: Suomen Lumilautaliitto ry ** tiliselvitys puutteellinen: Suomen Valjakkourheilijoiden Liitto ry, Finnish Multicultural Sports Federation ry *** entinen Suomen Liikunnanopettajain Liitto ry HUOM! Valtionavustuksen osuus ei saa ylittää 85% hyväksyttävistä menoista, yli menevä osuus peritään takaisin. Suomen Kuurojen Urheiluliitto ry:n, Saamelaisten Urheiluliitto Suomessa ry:n, Kalottiurheilu ry:n, Suomen Paralympiayhdistys ry:n ja Finlands Svenska Idrott ry:n valtionavustus voi olla suurempi kuin 85% avustusvuoden tilinpäätöksen hyväksyttävistä menoista. Lähteet: Liikuntajärjestöjen tiliselvitykset valtionavustuksista vuodelta 2001 OPM:n päätökset liikuntajärjestöjen valtionavustuksista vuodelle

30 6.7 Liikuntajärjestöjen varsinaiseen toimintaan käyttämien varojen jakautuminen toiminnanaloittain vuonna 2001 (%) Nuoriso- Aikuisten Huippu- Järjestö- Järjestöryhmä liikunta liikunta urheilu toiminta VARSINAISET LIIKUNTAJÄRJESTÖT Lajiliitot* 22,8 % 11,2 % 36,5 % 29,5 % Erityisryhmien liikuntajärjestöt 9,5 % 22,5 % 27,1 % 40,9 % Koululais- ja opiskelijajärjestöt 34,1 % 9,3 % 13,5 % 43,1 % Suomen Työväen Urheiluliitto ry 26,1 % 17,6 % 2,2 % 54,2 % Finlands Svenska Idrott CIF rf 9,1 % 2,9 % 0,0 % 88,0 % Suomen Latu ry 25,0 % 55,0 % 0,0 % 20,0 % Muut liikuntajärjestöt** 9,0 % 15,8 % 4,1 % 71,2 % Varsinaiset liikuntajärjestöt 22,2 % 12,9 % 32,5 % 32,5 % LIIKUNNAN PALVELUJÄRJESTÖT Valtakunnalliset palvelujärjestöt 25,4 % 7,3 % 26,2 % 41,1 % Alueelliset liikuntajärjestöt 34,3 % 17,8 % 0,1 % 42,0 % Liikunnan palvelujärjestöt 29,1 % 11,6 % 15,5 % 41,4 % KAIKKI LIIKUNTAJÄRJESTÖT 23,7 % 12,6 % 28,8 % 34,4 % * Lajiliitoista puuttuu: Suomen Lumilautaliitto ry, Suomen Valjakkourheiluliitto ry ** Muista liikuntajärjestöistä puuttuu: Finnish Multicultural Sports Federation ry Lähteet: Liikuntajärjestöjen tiliselvitykset valtionavustuksista vuodelta

ESITYSKORVAUSSOPIMUS SOPIMUS 1(5) 12.12.2012

ESITYSKORVAUSSOPIMUS SOPIMUS 1(5) 12.12.2012 SOPIMUS 1(5) T E K I J Ä N O I K E U S J Ä R J E S T Ö U P P H O V S R Ä T T S O R G A N I S A T I O N ESITYSKORVAUSSOPIMUS Osapuolet 1. Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys

Lisätiedot

Musiikinesitysoikeussopimus 1(9)

Musiikinesitysoikeussopimus 1(9) Musiikinesitysoikeussopimus 1(9) Johdanto Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto r.y. / Nordisk Copyright Bureau NCB ( Teosto ) ja ( VALO ) toteavat seuraavaa: - Teosto edustaa yli 25.000 suomalaista

Lisätiedot

J u l k a i s u s a r j a

J u l k a i s u s a r j a J u l k a i s u s a r j a Selvitys ohjaajaja valmentajakoulutuksesta 2001 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Suomen Liikunta ja Urheilu ry Selvitys ohjaaja- ja valmentajakoulutuksesta 2001 SLU:n

Lisätiedot

SISÄLLYS 1 JOHDANTO...3

SISÄLLYS 1 JOHDANTO...3 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...3 2 NYKYINEN TILANNE...4 2.1 Huippu-urheilun organisaatio ja työnjako Suomessa...4 2.1.1 Huippu-urheilustrategia...4 2.1.2 Valmennuksesta vastaavat organisaatiot...4 2.1.2.1 Seurat...4

Lisätiedot

Muutoksen vuosi 1992. ".ii16% Liikuntaa urheiluseuroissa harrastavat 15-65 -vuotiaat keskusjärjestöittäin (%).

Muutoksen vuosi 1992. .ii16% Liikuntaa urheiluseuroissa harrastavat 15-65 -vuotiaat keskusjärjestöittäin (%). Muutoksen vuosi 1992 Mennyt urheiluvuosi jää kansainvälisen huippuurheilun historiaan viimeisenä kaksien olympiakisojen vuotena. :\lbertvil len ja Barcelonan jälkeen siirrytään kaksivuotisrytmiin, jolloin

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 2013 Oppaat ja käsikirjat 2013:2 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2013:2 ISBN 978-952-13-5411-3 (pdf)

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 2010 Oppaat ja käsikirjat 2010:9 ESIPUHE Vuodesta 2010 alkaen kuntien valtionosuuksia hallinnoidaan pääosin yhtenä

Lisätiedot

MATKATOIMISTOSI. Turvaa matkasi. Ota EURO-matkavakuutus. PO~OIA F YHTIÖT TOIMINTAKERTOMUS 1984

MATKATOIMISTOSI. Turvaa matkasi. Ota EURO-matkavakuutus. PO~OIA F YHTIÖT TOIMINTAKERTOMUS 1984 MATKATOIMISTOSI M'ks'? 1 1. Matkailijoiden kokemukset EUROvakuutuksesta ovat hyvät. Korvaukset maksetaan nopeasti. Ja ulkomaan palvelu pelaa, sillä EUROvakuutus on tunnettu ja hyväksytty kautta maailman.

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS - YKSIKKÖHINTOJEN JA RAHOITUKSEN MÄÄRÄYTYMINEN VUONNA 2014

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS - YKSIKKÖHINTOJEN JA RAHOITUKSEN MÄÄRÄYTYMINEN VUONNA 2014 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS - YKSIKKÖHINTOJEN JA RAHOITUKSEN MÄÄRÄYTYMINEN VUONNA 2014 Oppaat ja käsikirjat 2014:4 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2014:4 ISBN 978-952-13-5790-9 (pdf)

Lisätiedot

Kuntien liikuntatoimen talous- ja henkilöstöresurssit vuonna 2006

Kuntien liikuntatoimen talous- ja henkilöstöresurssit vuonna 2006 Opetusministeriö Undervisningsministeriet Kuntien liikuntatoimen talous- ja henkilöstöresurssit vuonna 2006 Opetusministeriön julkaisuja 2008:14 Kuntien liikuntatoimen talous- ja henkilöstöresurssit vuonna

Lisätiedot

Liikunnan rahavirrat Suomessa 2005

Liikunnan rahavirrat Suomessa 2005 Opetusministeriö Liikunta Undervisningsministeriet Liikunnan rahavirrat Suomessa 2005 Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2008:19 Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä. Undervisningsministeriets

Lisätiedot

Esitys uudesta liikuntalaista. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:14

Esitys uudesta liikuntalaista. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:14 Esitys uudesta liikuntalaista Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:14 Esitys uudesta liikuntalaista Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä

Lisätiedot

Selvitys huippu-urheilun olosuhdetarpeista

Selvitys huippu-urheilun olosuhdetarpeista Selvitys huippu-urheilun olosuhdetarpeista KÄYTTÖRAPORTTI Timo Manninen & Jari Lämsä KIHU - Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus, 2013 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO...3 2 HUIPPU-URHEILUN OLOSUHDETARPEET...4

Lisätiedot

veikaten voitat ~ SVUL:n Tuki

veikaten voitat ~ SVUL:n Tuki SVUL:n Tuki veikaten voitat ~ Vuosi 1968 oli SVUL:n Tuen kahdeskymmenes toimintavuosi. Kertomusvuoden toiminta oli edellisvuosien kaltaista lahjoitusten hankintaa, kannatusilmoitusten valmistelua Suomen

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla myönnettävät valtionosuudet budjetoidaan vuonna myöntöpäätöksen perusteella poiketen tulojen ja

Lisätiedot

Urheiluoppilaitosten lajiliittojen yhteyshenkilöt 4. Oppaan käyttäjälle 5

Urheiluoppilaitosten lajiliittojen yhteyshenkilöt 4. Oppaan käyttäjälle 5 Sisällysluettelo Urheiluoppilaitosten lajiliittojen yhteyshenkilöt 4 Oppaan käyttäjälle 5 Nuorten urheilijoiden koulutusmahdollisuudet Suomessa 6 1. Urheilulukiot ja urheiluammattioppilaitokset 1.1 Urheilulukiot

Lisätiedot

Urheiluoppilaitosten lajiliittojen yhteyshenkilöt 4. Oppaan käyttäjälle 5. Nuorten urheilijoiden koulutusmahdollisuudet Suomessa 6

Urheiluoppilaitosten lajiliittojen yhteyshenkilöt 4. Oppaan käyttäjälle 5. Nuorten urheilijoiden koulutusmahdollisuudet Suomessa 6 Sisällysluettelo Urheiluoppilaitosten lajiliittojen yhteyshenkilöt 4 Oppaan käyttäjälle 5 Nuorten urheilijoiden koulutusmahdollisuudet Suomessa 6 1. Urheilulukiot ja urheiluammattioppilaitokset 1.1 Urheilulukiot

Lisätiedot

Taiteen keskustoimikunta ja Pekka Oesch. Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi Kääntäjä: Erik Miller ISBN 952-5253-49-X ISSN 0788-0278

Taiteen keskustoimikunta ja Pekka Oesch. Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi Kääntäjä: Erik Miller ISBN 952-5253-49-X ISSN 0788-0278 Taiteen keskustoimikunta ja Pekka Oesch Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi Kääntäjä: Erik Miller ISBN 952-5253-49-X ISSN 0788-0278 Paino: Nykypaino Oy Helsinki 2004 Sisältö Taulukko- ja kuvioluettelo

Lisätiedot

SUOlllen Valtakunnan Urheiluliitto TOIMINTAKERTOMUS 1991

SUOlllen Valtakunnan Urheiluliitto TOIMINTAKERTOMUS 1991 SUOlllen Valtakunnan Urheiluliitto TOIMINTAKERTOMUS 99 L...-!!

Lisätiedot

KII NALAIS ET JALKAPALLOT

KII NALAIS ET JALKAPALLOT ---- ----- - --- -- 284 maamme urheiluelämän sekä julkisen sanan edustajia. Tilaisuus sai tv:n, radion ja sanomalehdistön taholta huomattavan ja erittäin suopean vastaanoton. Nyt tarkkuutta harioittamaan!

Lisätiedot

SE =10 miqardia. SäästöP.ankki Suomen Suurin. talletusten Suomen Ennätyksen: Säästöpankki teki. Suomen Valtakunnan Urheiluliitto VUOSIKIRJA 1976

SE =10 miqardia. SäästöP.ankki Suomen Suurin. talletusten Suomen Ennätyksen: Säästöpankki teki. Suomen Valtakunnan Urheiluliitto VUOSIKIRJA 1976 vuosikertomus 1975 'U r URHEILUKIR..J STO Säästöpankki teki talletusten Suomen Ennätyksen: SE =10 miqardia Suomen Valtakunnan Urheiluliitto VUOSIKIRJA 1976 Muita yli!yksiä: OP 8 miljardia KOP 6 miljardia

Lisätiedot

Liikuntajärjestöjen toimialaselvitys VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:6. Jarmo Mäkinen (toim.)

Liikuntajärjestöjen toimialaselvitys VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:6. Jarmo Mäkinen (toim.) Liikuntajärjestöjen toimialaselvitys Jarmo Mäkinen (toim.) LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN TOIMIALASELVITYS 1 Liikuntajärjestöjen toimialaselvitys Jarmo Mäkinen (toim.) LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN TOIMIALASELVITYS 3 Opetus-

Lisätiedot

Urheiluoppilaitosten lajiliittojen yhteyshenkilöt 4. Oppaan käyttäjälle 5. Nuorten urheilijoiden koulutusmahdollisuudet Suomessa 6

Urheiluoppilaitosten lajiliittojen yhteyshenkilöt 4. Oppaan käyttäjälle 5. Nuorten urheilijoiden koulutusmahdollisuudet Suomessa 6 Sisällysluettelo Urheiluoppilaitosten lajiliittojen yhteyshenkilöt 4 Oppaan käyttäjälle 5 Nuorten urheilijoiden koulutusmahdollisuudet Suomessa 6 1. Urheilulukiot ja urheiluammattioppilaitokset 1.1 Urheilulukiot

Lisätiedot

., - POHjOIA-YHTIöT POHJOLA SUOMI-SALAMA EUROOPPALAINEN ILMARINEN

., - POHjOIA-YHTIöT POHJOLA SUOMI-SALAMA EUROOPPALAINEN ILMARINEN SNA. SVUL:N JASEN, HYÖDYT YHTESTYÖSTÄ POHJOLAN KANSSA Suomen Valtakunnan Urheiluliitto on sopinut maamme johtavan vakuutusyhtiöryhmän, Pohjola-yhtiöiden, kanssa yhteistyöstä vuosina 1987-1990. Tästä koituu

Lisätiedot

NUORISOTYÖ JA -POLITIIKKA

NUORISOTYÖ JA -POLITIIKKA Sisällysluettelo 1. Nuorisotyön rakenne 2. Nuorisopolitiikan rakenne 3. Nuorisolaki 4. Nuorisotyön ja -politiikan rahoitus 5. Kuntien nuorisotyö 6. Aluehallinto - Läänien nuorisotoimi 7. Valtakunnalliset

Lisätiedot

Koko kansan pohje olassa liikutaan vieläkin

Koko kansan pohje olassa liikutaan vieläkin SUOMEN VALTAKUNNAN URHELUUTO. TOMNTAKERTOMUS 1982 SSÄLLYS Koko kansan pohje olassa liikutaan vieläkin liian vähän. Ja usein väärään tahtiin Väittävät että liikunta parantaa työtehoa ja kohottaa kuntoa

Lisätiedot

MUSIIKIN KOULUTUKSEN YHTEISKUNNALLISET REUNAEHDOT

MUSIIKIN KOULUTUKSEN YHTEISKUNNALLISET REUNAEHDOT Kaisa Kärkkäinen Miksi kulttuurialan koulutusta kannattaa järjestää, vaikka se taloudelliselta kannalta voi vaikuttaa perusteettomalta? Julkaisussa valotetaan tätä ajankohtaista kysymyksenasettelua musiikkialan

Lisätiedot

VAPAAN SIVISTYSTYÖN OPPILAITOSTEN PALVELURAKENNE OPPILAITOSTEN KOULUTUSTARJONTA

VAPAAN SIVISTYSTYÖN OPPILAITOSTEN PALVELURAKENNE OPPILAITOSTEN KOULUTUSTARJONTA 3.12.2014 VAPAAN SIVISTYSTYÖN OPPILAITOSTEN PALVELURAKENNE OPPILAITOSTEN KOULUTUSTARJONTA 1. JOHDANTO... 2 2. TUTKINTOON JOHTAMATON AIKUISKOULUTUS... 5 2.1 Vapaana sivistystyönä järjestetty koulutus...

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä verkon kokoamisen vauhdittamishanke

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä verkon kokoamisen vauhdittamishanke Ammatillisen koulutuksen järjestäjä verkon kokoamisen vauhdittamishanke Ammatillisen koulutuksen palvelukyvyn ja rakenteellisen kehittämisen edistäminen. Perustelumuistio Sisältö Taustaa 6 1 Ammatillisen

Lisätiedot

SPLISS II URHEILUJÄRJESTELMÄT Suomen kansallinen väliraportti

SPLISS II URHEILUJÄRJESTELMÄT Suomen kansallinen väliraportti SPLISS II URHEILUJÄRJESTELMÄT Suomen kansallinen väliraportti Mikko Kärmeniemi, Jarmo Mäkinen, Jari Lämsä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Copyright 2012 KIHU Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän

Lisätiedot