LIIKUNTATOIMEN TILASTOJA 2001

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKUNTATOIMEN TILASTOJA 2001"

Transkriptio

1 LIIKUNTATOIMEN TILASTOJA 2001 OPETUSMINISTERIÖ Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto LIIKUNTAYKSIKKÖ

2 LUKIJALLE Tähän julkaisuun on koottu opetusministeriön liikuntayksikön toimialaan liittyviä perustilastoja vuosilta Käsiteltäviä asiakokonaisuuksia ovat veikkausvoittovarat, valtion tuki urheiluun ja liikuntakasvatustyöhön, kuntien liikuntatoimi, liikuntapaikkarakentaminen, valtakunnalliset ja alueelliset liikunnan koulutuskeskukset, valtakunnalliset ja alueelliset liikuntajärjestöt, liikuntatiede ja liikunta-alan kansainvälinen toiminta. Esitetyt tiedot ovat määräraha-, kustannus- ja suoritetietoja. Tiedot esitetään pääasiassa taulukkomuodossa, monia tilastoja on havainnollistettu kuvioin. Tilastosisältöjä on pyritty kehittämään edellisten vuosien tilastojen perusteella siten, että lukija saisi mahdollisimman laaja-alaisen kuvan liikuntatoimen eri toimialojen sisällöistä. Tilastojulkaisun lähteinä ovat olleet: valtion talousarviot ja tilinpäätökset opetusministeriön päätökset aikaisemmat tilastojulkaisut valtakunnallisten ja alueellisten liikuntajärjestöjen valtionapuhakemukset ja tiliselvitykset Oy Veikkaus Ab:n, läänien, Suomen Olympiayhdistys ry:n, Suomen Liikunnanopettajain Liitto ry:n ja Tilastokeskuksen antamat tiedot Kaikki markkamääräisinä olleet luvut on muutettu euroiksi kiinteällä kertoimella 5,94573 Tilastojulkaisun ovat laatineet Jyväskylän yliopiston liikuntatieteen ylioppilaat Petri Liukkonen ja Olli Pättikangas korkeakouluharjoitteluna syksyn 2002 aikana. Työn koordinoijana on toiminut kulttuuriasiainneuvos Mirja Virtala. Tarkempia tietoja aineistosta saa opetusministeriön liikuntayksiköstä. Sisältöä koskevia parannusehdotuksia otetaan mielihyvin vastaan. Helsingissä Liikuntayksikkö Mirja Virtala Kulttuuriasiainneuvos 2

3 SISÄLTÖ 1 VEIKKAUSVOITTOVARAT 1.1 Kirjastojen, tieteen, taiteen, liikunnan ja nuorisotyön määrärahat veikkausvoittovaroista Kirjastojen, tieteen, taiteen, liikunnan ja nuorisotyön määrärahojen prosenttiosuuksien kehitys Veikkausvoittovaroista liikuntaan osoitettujen määrärahojen indeksikorjattu kehitys LIIKUNTAMÄÄRÄRAHAT 2.1 Liikuntaan osoitettujen jä käytettyjen määrärahojen kehitys Liikuntaan osoitettujen ja käytettyjen määrärahojen indeksikorjattu kehitys Liikuntaan käytettyjen määrärahojen jakautuminen Liikuntaan käytettyjen määrärahojen jakautumisen indeksikorjattu kehitys Liikuntaan käytettyjen määrärahojen jakautuminen Antidoping-toimintaan myönnetyt määrärahat Liikuntaan budjetoidut määrärahat Liikuntaan budjetoidut määrärahat KUNTIEN LIIKUNTATOIMI 3.1 Valtionosuudet kuntien liikuntatoimelle Kuntien liikuntatoimen käyttötalouden kustannuksien jakautuminen vuonna Kuntien liikuntatoimen käyttötalouden tuottojen jakautuminen vuonna Kuntien liikuntatoimen käyttötalouden tulojen ja menojen jakautuminen kuntaryhmittäin

4 4 LIIKUNTAPAIKAT 4.1 Liikuntapaikkarakentamiseen myönnetyt avustukset Liikuntapaikkarakentamiseen myönnettyjen avustusten indeksikorjattu kehitys Valtionavustukset liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rakennuskustannuksiin 2001 ja Liikuntapaikkarakentamista koskevien hakemusten ja myönnettyjen avustusten määrät 2001 ja VALTAKUNNALLISET JA ALUEELLISET LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUKSET 5.1 Valtakunnalliset liikunnan koulutuskeskukset Käyttökustannusten valtionapu ja kurssipäivät Käyttökustannusten valtionosuus ja opiskelijavuorokaudet Valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten investointiavustukset Valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten investointiavustusten indeksikorjattu kehitys Valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten käyttökustannusten suoritusperusteinen valtionapu sekä opiskelijavuorokaudet vuonna Valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten käyttökustannusten suoritusperusteinen valtionapu sekä sen perusteena käytettyjen arvioitujen ja toteutuneiden opiskelijavuorokausien suhteen vuonna Harkinnanvaraista valtionavustusta saavat/alueelliset liikunnan koulutuskeskukset Valtionapu ja kurssipäivät Valtionosuus ja opiskelijapäivät Alueellisten liikunnan koulutuskeskusten opiskelijapäivien kehitys Alueellisten liikunnan koulutuskeskusten käyttökustannusten suoriteperusteinen valtionapu sekä opiskelijapäivät vuonna Alueellisten liikunnan koulutuskeskusten käyttökustannusten suoriteperusteisen valtionavun jakautuminen vuonna Urheiluopistojen opiskelijamäärät vuonna

5 6 LIIKUNTAJÄRJESTÖT 6.1 Valtakunnallisille ja alueellisille liikuntajärjestöille myönnetyt valtionavustukset Liikuntajärjestöille myönnettyjen valtionavustusten reaalimuutos Liikuntajärjestöjen valtionavustukset järjestöryhmittäin 2001 ja Valtionavustusta saaneet liikuntajärjestöt järjestöryhmittäin vuosina Liikuntajärjestöjen valtionavustukset järjestöittäin 2001 ja Liikuntajärjestöjen toimintamenot ja valtionavustukset järjestöittäin Liikuntajärjestöjen varsinaiseen toimintaan käyttämien varojen jakautuminen toiminnanaloittain vuonna Myönnetyt erityisavustukset vuonna LIIKUNTATIEDE 7.1 Valtionavun jakautuminen liikuntatieteellisille tutkimusprojekteille ja yhteisöille vuonna Valtionavustukset liikuntatieteellisille tutkimusprojekteille vuonna Liikuntatieteellisten tutkimusprojektien valtionavustusten indeksikorjattu kehitys tieteenaloittain jaoteltuna Liikuntatieteellisille yhteisöille osoitettujen valtionavustusten indeksikorjattu kehitys LIIKUNTA-ALAN KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ 8.1 Hallitusten välinen liikunta-alan yhteistyö Kahdenvälinen yhteistyö vuonna Kahdenvälisen yhteistyön kehitys Monenkeskinen yhteistyö vuonna Valtionavustukset kansainvälisen yhteistyön edistämiselle Seurajoukkueiden Eurooppa Cup -matka-avustukset

6 1 VEIKKAUSVOITTOVARAT 1.1 Kirjastojen, tieteen, taiteen, liikunnan ja nuorisotyön määrärahat veikkausvoittovaroista (Milj. ) Vuosi Kirjastot * Tiede Taide Liikunta Nuorisotyö Yhteensä ,4 81,3 72,0 24,1 198, ,5 88,5 78,7 24,1 217, ,6 92,5 80,2 24,7 239, ,6 112,7 80,6 21,4 256, ,4 116,6 71,4 20,7 256, ,5 62,2 118,6 71,3 19,8 283, ,2 59,3 118,1 70,3 18,8 292, ,1 70,2 144,1 76,1 18,9 335, ,2 67,2 134,9 76,3 18,1 355, ,1 67,0 134,6 76,0 19,4 370, ,6 74,5 138,2 79,0 19,9 382, ,9 76,2 139,9 81,7 20,4 391,0 2002** 40,2 76,2 142,8 83,5 20,4 363,1 2003*** 76,5 75,7 142,4 83,2 20,4 398,2 * Kirjastojen määrärahat on myönnetty vuodesta 1995 alkaen budjettivarojen sijasta enenevässä määrin veikkausvoittovaroista. 1.2 Kirjastojen, tieteen, taiteen, liikunnan ja nuorisotyön määrärahojen prosenttiosuuksien kehitys % Kirjastot Tiede Taide Liikunta Nuorisotyö Lähteet: Oy Veikkaus Ab:n antamat tiedot Valtion tilinpäätökset **Valtion talousarvio 2002 huomioiden lisätalousarviot *** Valtion talousarvioesitys

7 1.3 Veikkausvoittovaroista liikuntaan osoitettujen määrärahojen indeksikorjattu kehitys (Milj. ) Vuosi Liikunnan määrärahat Indeksikorjatut määrärahat * ,0 92, ,7 96, ,2 95, ,6 94, ,4 82, ,3 81, ,3 78, ,1 84, ,3 82, ,0 80, ,0 81, ,2 79,2 2002** 83,5 83,5 2003*** 83,2 83,2 * Vuosien määrärahat on muutettu vuoden 2001 rahanarvoon julkisten menojen hintaindeksin (vuoden 1995 pisteluku on 100) avulla. Lähteet: Valtion tilinpäätökset **Valtion talousarvio 2002 huomioiden lisätalousarviot *** Valtion talousarvioehdotus

8 2 LIIKUNTAMÄÄRÄRAHAT 2.1 Liikuntaan osoitettujen ja käytettyjen määrärahojen kehitys (euroa) Vuosi Talousarvio * Käyttö ** * Talousarvio sisältää sekä veikkausvoitto- että budjettivarat ** Valtion tilinpäätöstiedot, jotka sisältävät talous- ja lisätalousarviosta myönnetyt sekä säästövaroista irroitetut määrärahat 2.2 Liikuntaan osoitettujen ja käytettyjen määrärahojen indeksikorjattu kehitys (euroa) Talousarvio Käyttö Huom! Vuosien määrärahat on muutettu vuoden 2001 rahanarvoon julkisten menojen hintaindeksin (vuoden 1995 pisteluku on 100) avulla. Lähteet: Asiakirjayhdistelmät vuosien talousarvioista Valtion tilinpäätökset Tilastokeskus: julkisten menojen hintaindeksi vuosille

9 2.3 Liikuntaan käytettyjen määrärahojen jakautuminen (1 000 ) Määrärahojen jakautuminen Liikuntajärjestöt Olympiakomitea Liikuntapaikkarakentaminen Liikunnan koulutuskeskukset* valtionapu käyttökustannuksiin rakentamisavustukset Kunnat Liikuntatieteet Muut momentit Yhteensä Liikuntaan käytettyjen määrärahojen jakautumisen indeksikorjattu kehitys (1 000 ) Liikuntajärjestöt Olympiakomitea Liikuntapaikkarak entaminen Liikunnan koulutuskeskukset Kunnat Liikuntatieteet Muut momentit * sisältää myös budjettivaroista myönnetyn osuuden liikunnan koulutuskeskuksille Huom! Määrärahat on muutettu vuoden 2001 rahanarvoon julkisten menojen hintaindeksin (vuoden 1995 pisteluku on 100) sekä rakennuskustannusindeksin (vuoden 1990 pisteluku on 100) avulla. Lähteet: Valtion tilinpäätökset Tilastokeskus: Julkisten menojen hintaindeksi sekä rakennuskustannusindeksi vuosille

10 2.5 Liikuntaan käytettyjen määrärahojen (81,6 Milj. ) jakautuminen 2001 Liikuntatieteet 6 % Muut momentit 12 % Liikuntajärjestöt 26 % Kunnat 19 % Olympiakomitea 3 % Liikunnan koulutuskeskukset 17 % Liikuntapaikkarakentaminen 17 % Lähde: Valtion tilinpäätös Antidoping -toimintaan myönnetyt määrärahat ( ) Vuosi Toiminta-avustus Muutos edelliseen Erillisavustukset % , , , , , , , , , , , ,1 Lähteet: Opetusministeriön päätökset

11 2.7 Liikuntaan budjetoidut määrärahat 2002 ( ) 2002 euroa % Liikuntajärjestöt Olympiakomitea Liikuntapaikkarakentaminen Liikunnan koulutuskeskukset* Kunnat Liikuntatieteet Antidoping Muut momentit Yhteensä Liikuntatieteet 4 % Antidoping 1 % Muut momentit 11 % Liikuntajärjestöt 28 % Kunnat 19 % Liikunnan koulutuskeskukset* 17 % Liikuntapaikkarakentaminen 17 % Olympiakomitea 3 % Lähteet: Valtion talousarvion tilijaottelu vuodelle 2002 *sisältää sekä veikkausvoitto- että budjettivarat 11

12 2.8 Liikuntaan budjetoidut määrärahat 2003 ( ) 2003 euroa % Liikuntajärjestöt Olympiakomitea Liikuntapaikkarakentaminen Liikunnan koulutuskeskukset* Kunnat Liikuntatieteet Antidoping Muut momentit Yhteensä Liikuntatieteet 5 % Antidoping 1 % Muut momentit 11 % Liikuntajärjestöt 28 % Kunnat 18 % Olympiakomitea 3 % Liikunnan koulutuskeskukset 18 %* Liikuntapaikkarakentaminen 16 % Lähteet: Valtion talousarvioesitys 2003 *sisältää sekä veikkausvoitto- että budjettivarat 12

13 3. KUNTIEN LIIKUNTATOIMI 3.1 Valtionosuudet kuntien liikuntatoimelle (1000 ) Kuntien liikuntatoimi Vuosi Vos-peruste Vos Liikuntatoimen Vos:n osuus Investoinnit Valtionapu Valtionavun euroa/as käyttö- käyttö- liikuntaan ja investoin- osuus kustannukset kustannuksista ulkoiluun teihin inv , ,3 % ,0 % , ,2 % ,0 % , ,3 % ,4 % , ,8 % ,1 % , ,5 % ,4 % , ,3 % ,8 % , ,3 % ,7 % , ,1 % % , , * 11677** * Luku perustuu talousarvioon ** Tilanne mennessä Huom! vos-peruste sisältää myös nuorisotoimen osuuden euroa/as osalta 3.2 Kuntien liikuntatoimen käyttötalouden kustannuksien jakautuminen vuonna 2000 (1 000 )** Kaikki henkilöstömenot % Palvelujen ostot % Vuokrat % Materiaalikustannukset % Avustukset % Muut käyttömenot % yht % Avustukset 10 % Materiaalit 8 % Muut 11 % Henkilöstömenot 32 % Vuokrat 25 % Palvelut 14 % ** ilman kirjanpidollisesti eriytettyä liiketoimintaa, sisäiset erät mukana Lähteet: Tilastokeskus: Kuntien talous Valtion tilinpäätökset Valtion talousarviot

14 3.3 Kuntien liikuntatoimen käyttötalouden tuottojen jakautuminen vuonna 2000 (1000 )* Myyntitulot % Maksut % Tuet ja avustukset % Vuokratulot % Muut tulot % yht % Vuokratulot 21 % Muut tulot 5 % Myyntitulot 27 % Tuet ja avustukset 8 % Maksut 39 % 3.4. Kuntien liikuntatoimen käyttötalouden tulojen ja menojen jakautuminen kuntaryhmittäin (1000 )* Kaupunkimaiset kunnat Taajaan asutut kunnat Maaseutumaiset kunnat vuosi Menot Tulot Netto Muutos Menot Tulot Netto Muutos Menot Tulot Netto Muutos /as %** /as %** /as %** , , , ,8 1,3 % ,7-6,2 % ,5-3,5 % ,9 1,8 % ,2 6,2 % ,3 2,2 % ,5 2,2 % ,3 7,0 % ,2-0,4 % ,8-3,9 % ,6-5,8 % ,5-7,0 % ,4-0,5 % ,1 5,8 % ,2 4,7 % ,6 3,3 % ,8 1,5 % ,7 1,4 % ,5 6 % ,9 5 % ,2 4 % ,9 % 12.8% 0,9 % * ilman kirjanpidollisesti eriytettyä liiketoimintaa, sisäiset erät mukana ** netto euroa/as muutos (%) edellisestä vuodesta Huom! Vuodesta 1997 lähtien Ahvenanmaata ei ole laskettu mukaan tilastoon Lähteet: Tilastokeskus: Kuntien talous

15 4 LIIKUNTAPAIKAT 4.1 Liikuntapaikkarakentamiseen myönnetyt avustukset (1000 ) Vuosi Avustukset* Indeksikorjatut avustukset** *** * Vuosia 2001 ja 2002 lukuunottamatta avustuslukuihin sisältyvät myös liikuntapaikkarakentamiseen liittyvään tutkimustoimintaan sekä suunnistuskarttojen valmistukseen myönnetyt avustukset ** Vuosien avustukset on muutettu vuoden 2001 rahanarvoon rakennuskustannusindeksin (vuoden 1990 pisteluku on 100) avulla. *** mennessä myönnetyt avustukset 4.2 Liikuntapaikkarakentamiseen myönnettyjen avustusten indeksikorjattu kehitys (1000 ) Lähteet: Opetusministeriön päätökset Valtion tilipäätökset Tilastokeskus: rakennuskustannusindeksi vuosille

16 4.3 Valtionavustukset liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rakennuskustannuksiin 2001 ja 2002 (1000 ) Operusministeriö** Läänit*** Yhteensä Lääni Avustukset Avustukset Avustukset * * * euroa % euroa % euroa % euroa % euroa % euroa % Etelä-Suomi , , , , , ,16 Länsi-Suomi , , , , , ,12 Itä-Suomi , , , , , ,18 Oulu , , , , , ,66 Lappi 420 4, , , , , ,84 valtakunnalliset 710 7, ,04 hankkeet Yhteensä , , , , , ,00 * mennessä myönnetyt avustukset ** OPM:n avustukset yksittäisille rakennushankkeille *** OPM:n avustukset lääneille liikuntapaikkojen perustamishankkeisiin 4.4 Liikuntapaikkarakentamista koskevien hakemusten ja myönnettyjen avustusten määrät 2001 ja * Hakemuksia Myöntöjä Hakemuksia Myöntöjä Lääni Lääni OPM Lääni OPM Lääni OPM Lääni OPM Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Oulu Lappi valtakunnalliset 3 2 hankkeet Yhteensä * mennessä myönnetyt avustukset Lähteet: Läänien antamat tiedot 16

17 5 VALTAKUNNALLISET JA ALUEELLISET LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUKSET 5.1 Valtakunnalliset liikunnan koulutuskeskukset Käyttökustannusten valtionapu ja kurssipäivät Käyttökustannusten valtionosuus ja opiskelijavuorokaudet Valtionapu Kurssipäivät Vuosi Milj. Va-pv* Muut Yhteensä /va-pv , , , , , , , , , , , , Valtionosuus Opiskelijavuorokaudet Vuosi Milj. Va-vrk** Muut Yhteensä /va-vrk , , , , , , , *** , *** , *** Vuosien käyttökustannukset sisältävät suoriteperusteisen valtionosuuden, harkinnanvaraisen lisäavustuksen ja vuokra-arvonpääomakorvaukset.vuodesta 1999 lähtien ei harkinnanvaraisia lisäavustuksia ole jaettu. Käyttökustannusten valtionosuusperusteena käytetään suoritteiden määrää sekä suoritteille vahvistettavia keskimääräisiä yksikköhintoja. Valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten suoritteena käytetään v valtionosuusuudistuksen jälkeen opiskelijavuorokautta. * Toteutuneet valtionapukelpoiset kurssipäivät ** Toteutuneet valtionapukelpoiset opiskelijavuorokaudet *** Luku ei sisällä vuoden 1999 alusta voimaan tulleen koulutuslainsäädännön uudistuksen seurauksena ammatillista koulutusta. Lähteet: Opetusministeriön päätökset koulutuskeskusten valtionosuudesta 2001 Valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten selvitykset toteutuneesta opetuksesta

18 5.1.2 Valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten investointiavustukset ( ) Veikkaus- Indeksikorjatut Vuosi voittorahat avustukset * ** * vuoden 1993 avustus sisältää euroa ( mk) työllisyysmäärärahaa ** mennessä myönnetyt avustukset Valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten investointiavustusten indeksikorjattu kehitys (1 000 ) Huom! Vuosien investointiavustukset on muutettu vuoden 2001 rahanarvoon rakennuskustannusindeksin (vuoden 1990 pisteluku on 100) avulla. Lähteet: Opetusministeriön investointiavustuspäätökset Tilastokeskus: rakennuskustannusindeksi vuosille

19 5.1.4 Valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten käyttökustannusten suoriteperusteinen valtionapu sekä opiskelijavuorokaudet vuonna 2001 Valtakunnalliset Opiskelijavuorokaudet liikunnan Valtion OPM:n päätös Toteutuneet** koulutuskeskukset Kokonais- suoriteper. va-vrk / va-vrk / maksul- kaikki rahoitus ( )* vos/ va-vrk va-vrk liset vrk vrk Eerikkilän Urheiluopisto Kisakallion Urheiluopisto Kuortaneen Urheiluopisto Lapin Urheiluopisto Liikuntakeskus Pajulahti Solvalla Idrottsinstitut Suomen Urheiluopisto Tanhuvaaran Urheiluopisto Urheiluopisto Kisakeskus Varalan Urheiluopisto Vuokatin Urheiluopisto Yhteensä Keskiarvo *Kokonaisrahoitukseen sisältyy suoriteperusteinen valtionosuus, vuokra-arvon pääomakorotukset sekä kokeilu- ja kehittämisavustukset Valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten käyttökustannusten suoriteperusteinen valtionapu sekä sen perusteena käytettyjen arvioitujen että toteutuneiden opiskelijavuorokausien suhteen vuonna 2001 Vuokatin Urheiluopisto Varalan Urheiluopisto Urheiluopisto Kisakeskus Tanhuvaaran Urheiluopisto Suomen Urheiluopisto Solvalla Idrottsinstitut Liikuntakeskus Pajulahti Lapin Urheiluopisto Kuortaneen Urheiluopisto Kisakallion Urheiluopisto Eerikkilän Urheiluopisto /va-vrk Valtionosuus suhteessa arvioituihin opiskelijavuorokausiin Valtionosuus suhteessa toteutuneisiin opiskelijavuorokausiin Lähteet: Opetusministeriön päätökset ** Valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten selvitykset toteutuneesta opetuksesta vuonna

20 5.2 Harkinnanvaraista valtionavustusta saavat / alueelliset liikunnan koulutuskeskukset Valtionapu ja kurssipäivät Valtionosuus ja opiskelijapäivät Valtionapu Kurssipäivät* Toteutu- Va-pv neet %-osuus Vuosi Va-pv Muut Yhteensä /va-pv kaikista , , ,4 47 Valtionosuus** Opiskelijapäivät* OPM:n Toteutu- Va-pv päätös neet %-osuus Vuosi Va-pv Muut Yhteensä /va-pv /va-pv kaikista ,6 5, ,7 5, ,4 5, ,4 5, ,4 5, ,6 5, ,7 5, ,1 6, ,8 8,5 81 * Valtionapukelpoiset kurssipäivät , valtionapukelpoiset opiskelijapäivät ** Suomen Urheiluilmailuopiston valtionavustus ei sisälly lukuihin Alueellisten liikunnan koulutuskeskusten opiskelijapäivien kehitys Va-pv Muut Lähteet: Opetusministeriön päätökset Alueellisten liikunnan koulutuskeskusten selvitykset toteutuneesta opetuksesta

21 5.2.3 Alueellisten liikunnan koulutuskeskusten käyttökustannusten suoriteperusteinen valtionapu sekä opiskelijapäivät vuonna 2001 Opiskelijapäivät Alueelliset liikunnan OPM:n päätös** Toteutuneet*** koulutuskeskukset Valtionapu* va- / / maksullinen kaikki pv va-pv va-pv va-pv pv pv Itä-Suomen liikuntaopisto , Norrvalla Idrottsinstitut , Virpiniemen liikuntaopisto , Yhteensä Keskiarvo 9,6 8, Alueellisten liikunnan koulutuskeskusten käyttökustannusten suoriteperusteisen valtionavun (2,7 Mmk/ ) jakautuminen vuonna % 47 % Itä-Suomen liikuntaopisto Virpiniemen liikuntaopisto Norrvalla Idrottsinstitut 20 % Lähteet: *Opetusministeriön päätökset **OPM:n päätös valtionapuun oikeuttavista opiskelijapäivistä pohjautuen alueellisten liikunnan koulutuskeskusten edellisten vuosien suoritteisiin. ***Alueellisten liikunnan koulutuskeskusten ilmoitukset toteutuneesta opetuksesta vuonna

22 5.3 Urheiluopistojen opiskelijamäärät vuonna 2001 Koulutustyyppi Valtakunnalliset opistot Alueelliset opistot n % n % Ammatillinen peruskoulutus 452,8 0,2 % 0 0,0 % Vapaan sivistystyön koulutus ,8 % ,7 % - valmentajakoulutus valmennuskurssit lajikohtaiset harrastuskurssit kunto- ja terveysliikuntakurssit muut Maksullinen palvelutoiminta ,0 % 782 2,3 % - ammatikorkeakoulun tutkintotavoitteiden koulutus lääninhallituksen ostama koulutus oppisopimuskoulutus työvoimapoliittinen koulutus työnantajan tilaama koulutus urheiluseurojen ja liikuntajärjestöjen koulutus muun lainsäädännön nojalla toteutuva koulutus muut YHTEENSÄ ,0 % ,0 % Lähteet: Liikunnan koulutuskeskusten selvitykset

23 6 LIIKUNTAJÄRJESTÖT 6.1 Valtakunnallisille ja alueellisille liikuntajärjestöille myönnetyt valtionavustukset ( ) Valtionavustuksiin Va:n muutos (%) Vuosi oikeuttavat Valtion- Avustus% edellisestä menot avustukset vuodesta , ,2 7, ,6-1, ,5 2, ,6-15, ,0 12, ,8-4, ,9 2, ,3 0, ,6 1, ,2 0, ,3 5, ,6 Huom! Suomen Olympiayhdistys ry:n ja SLU:n valtionavustukset eivät sisälly lukuihin * Suomen vesihiihtourheilu ry:n tiliselvitys vuodelta 1998 puuttuu ** Saamelaisten Urheiluliitto Suomessa ry:n tiliselvitykset vuodelta 1999 puuttuu 6.2 Liikuntajärjestöille myönnettyjen valtionavustusten reaalimuutos ( ) Valtion- Reaaliarvo Reaalimuutos Vuosi avustukset ed. vuoteen ,8 % ,2 % ,4 % ,6 % ,4 % ,5 % ,0 % ,3 % ,0 % ,6 % ,3 % ,6 % Huom! Suomen Olympiayhdistys ry:n ja SLU:n valtionavustukset eivät sisälly lukuihin Avustukset on muutettu vuoden 2001 rahanarvoon julkisten menojen hintaindeksin. (vuoden 1995 pisteluku on 100) avulla Lähteet: Liikuntajärjestöjen tiliselvitykset valtionavustuksista OPM:n päätökset valtionavustuksista valtakunnallisille ja alueellisille liikuntajärjestöille Tilastokeskus: julkisten menojen hintaindeksi vuosille

24 6.3 Liikuntajärjestöjen valtionavustukset järjestöryhmittäin 2001 ja 2002 (euroa) Järjestöryhmä Avustus euroa % euroa % VARSINAISET LIIKUNTAJÄRJESTÖT Lajiliitot , ,6 Erityisryhmien liikuntajärjestöt , ,5 Koululais- ja opiskelijajärjestöt , ,9 Suomen Työväen Urheiluliitto ry , ,1 Finlands Svenska Idrott CIF rf , ,8 Suomen Latu ry , ,9 Muut liikuntajärjestöt , ,3 LIIKUNNAN PALVELUJÄRJESTÖT Valtakunnalliset palvelujärjestöt , ,0 Alueelliset liikuntajärjestöt , ,9 YHTEENSÄ , ,0 Huom! Kohta Valtakunnalliset palvelujärjestöt sisältää SLU:n, Nuoren Suomen, Suomen kuntourheiluliiton, Suomen Olympiayhdistyksen ja Suomen Paralympian valtionavustuksen. Liikuntajärjestöjen valtionavustukset järjestöryhmittäin % 22 % 2 % 2 % 3 % 5 % 49 % 5 % 2 % Lajiliitot Erityisryhmien liikuntajärjestöt Koululais- ja opiskelijajärjestöt Suomen Työväen Urheiluliitto ry Finlands Svenska Idrott CIF rf Suomen Latu ry Muut liikuntajärjestöt Valtakunnalliset palvelujärjestöt Alueelliset liikuntajärjestöt 24

25 6.4 Valtionavustusta saaneet liikuntajärjestöt järjestöryhmittäin vuosina Järjestöryhmä VARSINAISET LIIKUNTAJÄRJESTÖT Lajiliitot Erityisryhmien liikuntajärjestöt Koululais- ja opiskelijajärjestöt Suomen Työväen Urheiluliitto ry Finlands Svenska Idrott CIF rf Suomen Latu ry Muut liikuntajärjestöt LIIKUNNAN PALVELUJÄRJESTÖT Valtakunnalliset palvelujärjestöt Alueelliset liikuntajärjestöt YHTEENSÄ Lähteet: OPM:n päätökset 25

26 6.5 Liikuntajärjestöjen valtionavustukset järjestöittäin 2001 ja 2002 ( ) Järjestöryhmä / järjestö %-muutos I VARSINAISET LIIKUNTAJÄRJESTÖT 1. Lajiliitot (72) 1 Autourheilun Kansallinen Keskusliitto ry ,30 2 Suomen Aikidoliitto ry ,33 3 Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry ,90 4 Suomen Ampumaurheiluliitto ry ,59 5 Suomen Ampumahiihtoliitto ry ,45 6 Suomen Baseball ja Softball Liitto ry ,90 7 Suomen Biljardiliitto ry ,48 8 Suomen Castingliitto ry ,41 9 Suomen Curlingliitto ry ,11 10 Suomen Dartsliitto ry ,34 11 Suomen Golfliitto ry ,52 12 Suomen Hiihtoliitto ry * ,50 13 Suomen Hockeyliitto ry ,33 14 Suomen Ilmailuliitto ry ,31 15 Suomen ITF Taekwon-Do ry ,08 16 Suomen Jousiampujain Liitto ry ,02 17 Suomen Judoliitto ry ,05 18 Suomen Jääkiekkoliitto ry ,00 19 Suomen Jääpalloliitto ry ,42 20 Suomen Kanoottiliitto ry ,40 21 Suomen Karateliitto ry ,11 22 Suomen Kaukalopalloliitto ry ,01 23 Suomen Keilailuliitto ry ,11 24 Suomen Keskusshakkiliitto ry ,65 25 Suomen Kiipeilyliitto ry ,10 26 Suomen Koripalloliitto ry ,02 27 Suomen Kyykkäliitto ry ,91 28 Suomen Käsipalloliitto ry ,44 29 Suomen Lentopalloliitto ry ,54 30 Suomen Liitokiekkoliitto ry ,08 31 Suomen Luisteluliitto ry ,33 32 Suomen Lumilautaliitto ry ,93 33 Suomen Miekkailuliitto ry ,05 34 Suomen Moottoriliitto ry ,60 36 Suomen Nappulaliigaliitto ry ,18 37 Suomen Nykyaikaisen viisiottelun liitto ry ,92 38 Suomen Nyrkkeilyliitto ry ,40 39 Suomen Painiliitto ry ,37 40 Suomen Painonnostoliitto ry ,70 41 Suomen Palloliitto ry ,89 42 Suomen Pesäpalloliitto ry ,33 43 Suomen Pétanque-Liitto ry ,06 44 Suomen Potkunyrkkeilyliitto ry ,08 45 Suomen Purjehtijaliitto ry ,92 46 Suomen Pyöräilyunioni ry ,10 47 Suomen Pöytätennisliitto ry ,89 48 Suomen Ratagolfliitto ry ,33 49 Suomen Ratsastajainliitto ry ,45 50 Suomen Ringetteliitto ry ,32 51 Suomen Saappaanheittoliitto ry ,90 52 Suomen Salibandyliitto ry ,90 53 Suomen Soutuliitto ry ,40 54 Suomen Squashliitto ry ,97 55 Suomen Sulkapalloliitto ry ,44 56 Suomen Suunnistusliitto ry ,05 57 Suomen Taekwondoliitto ry ,08 58 Suomen Taidoliitto ry ,62 59 Suomen Taitoluisteluliitto ry ,03 60 Suomen Tanssiurheiluliitto ry ,99 61 Suomen Tennisliitto ry ,27 62 Suomen Tikkaurheiluliitto ry ,05 63 Suomen Triathlonliitto ry ,05 64 Suomen Uimaliitto ry ,31 65 Suomen Urheiluliitto ry ,27 66 Suomen Urheilusukeltajain liitto ry ,40 67 Suomen Valjakkourheilijoiden Liitto ry ,08 68 Suomen Veneilyliitto ry ,29 69 Suomen Vesihiihtourheilu ry ,91 70 Suomen Voimanostoliitto ry ,07 71 Suomen Voimistelu- ja Liikuntaseurat SVoLi ry ,07 72 Suomen Voimisteluliitto ry ,30 Yhteensä: ,49 26

27 6.5 Liikuntajärjestöjen valtionavustukset järjestöittäin 2001 ja 2002 ( ) Järjestöryhmä / järjestö %-muutos 2. Erityisryhmien liikuntajärjestöt 1 Elinsiirtoväen liikuntaliitto ry ,91 2 Epilepsialiitto ry ,05 3 Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf ,00 4 Hengitysliitto Heli ry ,08 5 Mielenterveyden Keskusliitto ry ,09 6 Näkövammaisten Keskusliitto ry ,32 7 Sotainvalidien Urheiluliitto ry ,00 8 Suomen Erityisryhmien Liikunta ry ,01 9 Suomen Invalidien Urheiluliitto ry ,76 10 Suomen Kehitysvammaisten Liikunta ja Urheilu ry ,62 11 Suomen Kuurojen Urheiluliitto ry ,72 12 Suomen MS-liitto ry ,87 13 Suomen Reumaliitto ry ,92 14 Suomen Sydäntautiliitto ry ,77 Yhteensä: ,46 3. Koululais- ja opiskelijajärjestöt 1 Koululiikuntaliitto ry ,36 2 Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry ,09 3 Suomen ammat. oppil. kulttuuri- ja urheiluliitto ry ,33 4 Suomen Koulukotien Urheiluyhdistys ry ,91 Yhteensä: ,31 4. Suomen Työväen Urheiluliitto ry ,00 5. Finlands Svenska Idrott CIF rf ,04 6. Suomen Latu ry ,90 7. Muut liikuntajärjestöt 1 Finnish Multicultural Sports Fedaration ry ,02 2 Reserviläisurheiluliitto ry ,14 3 Suomen Erotuomarien Liitto ry ,08 4 Suomen Liikunnanohjaajat ry ,48 5 Liikunnan ja Terveystiedon Opettajtat** ,25 6 Suomen Liikuntapaikkojen Hoitajat ry ,31 7 Suomen Liikuntatoimenjohtajat ry ,61 8 Suomen Metsästäjäliitto ry ,90 9 Suomen NMKY:n Urheiluliitto ry ,01 10 Suomen Sotilasurheiluliitto ry ,33 11 Suomen Työpaikkaurheilu ry ,05 12 Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry ,97 13 Suomen Valmentajat ry ,20 14 Suomen Veteraaniurheiluliitto ry ,62 15 Urheilun Kalottikeskus ry ,41 16 Urheilutoimittajain Liitto ry ,20 17 Työväen retkeilyliitto ry ,20 Yhteensä: ,29 Varsinaiset liikuntajärjestöt yhteensä: ,50 II LIIKUNNAN PALVELUJÄRJESTÖT 1. Suomen Liikunta ja Urheilu ry ,03 2. Nuori Suomi ry ,89 3. Suomen Kuntourheiluliitto ry ,03 4. Suomen Olympiayhdistys ry ,01 5. Suomen Paralympiayhdistys ry ,19 6. Alueelliset liikuntajärjestöt 1 Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry ,97 2 Etelä-Savon Liikunta ry ,97 3 Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry ,95 4 Hämeen Liikunta ja Urheilu ry ,96 5 Kainuun Liikunta ry ,96 6 Keski-Pohjanmaan liikunta ry ,97 7 Keski-Suomen Liikunta ry ,96 8 Kymenlaakson Liikunta ry ,97 9 Lapin Liikunta ry ,97 10 Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry ,95 11 Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry ,96 12 Pohjois-Karjalan Liikunta ry ,96 13 Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry ,96 14 Pohjois-Savon Liikunta ry ,97 15 Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry ,97 Yhteensä: ,96 Liikunnan palvelujärjestöt yhteensä: ,40 Kaikki liikuntajärjestöt yhteensä: ,71 Vuonna 2002 seuraaville hakijoille ei myönnetty valtionapukelpoisuutta Helsingin Agility Urheilijat ry, Helsingin Wushu ry, Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland rf, Suomen Cheerleadingliitto ry, Suomen jääkiekkoilijat ry, Suomen Kansainvälisen Senioritanssin Liitto ry, Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry, Suomen Perkinson-liitto ry * Hiihtoliiton avustusta leikattiin mk:lla Lahden hiihdon MM-kisojen doping-tapausten vuoksi OPM:n päätöksellä ** entinen Suomen Liikunnanopettajain Liitto ry Lähteet: OPM:n päätökset liikuntajärjestöjen valtionavustuksista 27

28 6.6 Liikuntajärjestöjen toimintamenot ja valtionavustukset järjestöittäin 2001 ( ) Valtionapuun Avustus% Avustus% Järjestöryhmä / järjestö Toiminnan oikeuttavat Valtion- toiminnan hyväksytyt kulut toimintamenot avustus kulut menot I VARSINAISET LIIKUNTAJÄRJESTÖT 1. Lajiliitot (72) 1 Autourheilun Kansallinen Keskusliitto ry ,01 14,07 2 Suomen Aikidoliitto ry ,17 27,37 3 Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry ,72 31,14 4 Suomen Ampumaurheiluliitto ry ,89 36,51 5 Suomen Ampumahiihtoliitto ry ,88 25,36 6 Suomen Baseball ja Softball Liitto ry ,96 40,99 7 Suomen Biljardiliitto ry ,77 36,09 8 Suomen Castingliitto ry ,79 84,97 9 Suomen Curlingliitto ry ,12 42,52 10 Suomen Dartsliitto ry ,56 19,16 11 Suomen Golfliitto ry ,94 19,35 12 Suomen Hiihtoliitto ry ,18 13,99 13 Suomen Hockeyliitto ry ,74 87,57 14 Suomen Ilmailuliitto ry ,24 20,28 15 Suomen ITF Taekwon-Do ry ,75 31,03 16 Suomen Jousiampujain Liitto ry ,28 65,79 17 Suomen Judoliitto ry ,28 27,07 18 Suomen Jääkiekkoliitto ry ,94 11,24 19 Suomen Jääpalloliitto ry ,45 20,55 20 Suomen Kanoottiliitto ry ,58 51,54 21 Suomen Karateliitto ry ,64 50,97 22 Suomen Kaukalopalloliitto ry ,00 23,12 23 Suomen Keilailuliitto ry ,03 31,81 24 Suomen Keskusshakkiliitto ry ,29 33,71 25 Suomen Kiipeilyliitto ry ,24 19,15 26 Suomen Koripalloliitto ry ,05 21,90 27 Suomen Kyykkäliitto ry ,61 37,33 28 Suomen Käsipalloliitto ry ,54 22,47 29 Suomen Lentopalloliitto ry ,63 23,08 30 Suomen Liitokiekkoliitto ry ,10 36,72 31 Suomen Luisteluliitto ry ,50 31,42 32 Suomen Lumilautaliitto ry** #JAKO/0! #JAKO/0! 33 Suomen Miekkailuliitto ry ,98 30,40 34 Suomen Moottoriliitto ry ,93 29,60 35 Suomen Nappulaliigaliitto ry ,70 60,34 36 Suomen Nykyaikaisen 5-ottelun Liitto ry ,89 68,17 37 Suomen Nyrkkeilyliitto ry ,51 49,21 38 Suomen Painiliitto ry ,24 46,81 39 Suomen Painonnostoliitto ry ,73 59,97 40 Suomen Palloliitto ry ,50 19,49 41 Suomen Pesäpalloliitto ry ,59 48,03 42 Suomen Pétanque-Liitto ry ,95 53,23 43 Suomen Potkunyrkkeilyliitto ry ,07 27,40 44 Suomen Purjehtijaliitto ry ,01 30,05 45 Suomen Pyöräilyunioni ry ,31 56,74 46 Suomen Pöytätennisliitto ry ,53 47,73 47 Suomen Ratagolfliitto ry ,98 68,39 48 Suomen Ratsastajainliitto ry ,22 21,52 49 Suomen Ringetteliitto ry ,63 25,37 50 Suomen Saappaanheittoliitto ry ,41 104,19 51 Suomen Salibandyliitto ry ,36 33,76 52 Suomen Soutuliitto ry ,46 45,71 53 Suomen Squashliitto ry ,83 65,45 54 Suomen Sulkapalloliitto ry ,13 53,42 55 Suomen Suunnistusliitto ry ,28 39,95 56 Suomen Taekwondoliitto ry ,68 27,33 57 Suomen Taidoliitto ry ,92 12,44 58 Suomen Taitoluisteluliitto ry ,07 20,17 59 Suomen Tanssiurheiluliitto ry ,63 44,70 60 Suomen Tennisliitto ry ,68 19,98 61 Suomen Tikkaurheiluliitto ry ,63 71,69 62 Suomen Triathlonliitto ry ,54 85,90 63 Suomen Uimaliitto ry ,38 54,99 64 Suomen Urheiluliitto ry ,37 20,50 65 Suomen Urheilusukeltajain liitto ry ,46 21,11 66 Suomen Valjakkourheilijoiden Liitto ry** #JAKO/0! #JAKO/0! 67 Suomen Veneilyliitto ry ,57 31,11 68 Suomen Vesihiihtourheilu ry ,43 17,43 69 Suomen Voimanostoliitto ry ,61 28,22 70 Suomen Voimistelu- ja Liikuntaseurat SVoLi ry ,27 51,35 71 Suomen Voimisteluliitto ry ,48 59,70 Yhteensä: ,61 24,84 28

29 6.6 Liikuntajärjestöjen toimintamenot ja valtionavustukset järjestöittäin 2001 ( ) Valtionapuun Avustus% Avustus% Järjestöryhmä / järjestö Toiminnan oikeuttavat Valtion toiminnan hyväksytyt kulut toimintamenot avustus kulut menot 2. Erityisryhmien liikuntajärjestöt (13) 1 Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf Huom! Ei tasekirjaa, tilinpäätöksiä tms #ARVO! #JAKO/0! 2 Hengitysliitto Heli ry ,37 22,98 3 Mielenterveyden Keskusliitto ry ,34 97,14 4 Näkövammaisten Keskusliitto ry ,65 59,20 5 Sotainvalidien Urheiluliitto ry ,51 64,51 6 Suomen Erityisryhmien Liikunta ry ,00 85,06 7 Suomen Invalidien Urheiluliitto ry ,45 58,43 8 Suomen Kehitysvammaisten Liikunta ja Urheilu ry ,48 63,29 9 Suomen Kuurojen Urheiluliitto ry ,82 79,33 10 Suomen MS-liitto ,15 72,10 11 Suomen Reumaliitto ry ,26 65,26 12 Suomen Sydänliitto ry ,22 52,43 13 Elinsiirtoväen Liikuntaliitto ry ,60 67,44 14 Epilepsialiitto ry ,88 40,97 Yhteensä: ,99 60,23 3. Koululais- ja opiskelijajärjestöt (4) 1 Koululiikuntaliitto ry ,21 58,42 2 Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry ,56 45,79 3 Suomen ammat.oppil.kulttuuri- ja urheiluliitto ry ,30 46,64 4 Suomen Koulukotien Urheiluyhdistys ry ,88 219,84 Yhteensä: ,09 50,74 4. Työväen urheilujärjestö ,40 69,99 5. Finlands Svenska Idrott CIF rf ,30 85,99 6. Suomen Latu ry ,89 35,26 7. Muut liikuntajärjestöt (18) 1 Kalottiurheilu ry ,97 107,15 2 Reserviläisurheiluliitto ry ,72 50,07 3 Suomen Erotuomarien Liitto ry ,35 82,98 4 Suomen Liikunnanohjaajat ry ,80 57,53 5 Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry*** ,28 15,59 6 Suomen Liikuntapaikkojen Hoitajat ry ,48 43,23 7 Suomen Liikuntatoimenjohtajat ry ,99 62,58 8 Suomen Metsästäjäliitto ry ,61 3,14 9 Suomen NMKY:n Urheiluliitto ry ,31 41,23 10 Suomen Sotilasurheiluliitto ry ,57 43,45 11 Suomen Työpaikkaurheilu ry ,10 10,12 12 Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry ,07 51,89 13 Suomen Valmentajat ry ,44 9,66 14 Suomen Veteraaniurheiluliitto ry ,75 34,92 15 Työväen Retkeilyliitto ry ,42 37,34 16 Urheilutoimittajain liitto ry ,72 21,03 17 Finnish Multicultural Sports Federation ry** #JAKO/0! #JAKO/0! Yhteensä: ,84 29,00 Varsinaiset liikuntajärjestöt yhteensä: ,99 29,03 II LIIKUNNAN PALVELUJÄRJESTÖT 1. Suomen Liikunta ja Urheilu ry ,20 68,47 2. Nuori Suomi ry ,44 16,14 3. Suomen Kuntourheiluliitto ry ,29 53,12 4. Suomen Olympiayhdistys ry ,42 82,62 5. Suomen Paralympiayhdistys ry ,55 99,76 6. Alueelliset liikuntajärjestöt (15) 1 Etelä-Karjalan Liikunta ry ,36 47,93 2 Etelä-Savon Liikunta ry ,35 49,56 3 Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry ,88 58,67 4 Hämeen Liikunta ja Urheilu ry ,62 51,31 5 Kainuun Liikunta ry ,27 12,13 6 Keski-Pohjanmaan Liikunta ry ,39 43,72 7 Keski-Suomen Liikunta ry ,37 78,32 8 Kymenlaakson Liikunta ry ,89 77,75 9 Lapin Liikunta ry ,94 65,25 10 Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry ,04 37,21 11 Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry ,09 43,61 12 Pohjois-Karjalan Liikunta ry ,87 42,61 13 Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry ,81 36,57 14 Pohjois-Savon Liikunta ry ,41 40,83 15 Päijät-Hämeen Liikunta ja urheilu ry ,28 33,10 yhteensä ,02 40,79 Liikunnan palvelujärjestöt yhteensä: ,68 52,71 KAIKKI LIIKUNTAJÄRJESTÖT YHTEENSÄ ,19 33,71 * Tiliselvitys puuttuu: Suomen Lumilautaliitto ry ** tiliselvitys puutteellinen: Suomen Valjakkourheilijoiden Liitto ry, Finnish Multicultural Sports Federation ry *** entinen Suomen Liikunnanopettajain Liitto ry HUOM! Valtionavustuksen osuus ei saa ylittää 85% hyväksyttävistä menoista, yli menevä osuus peritään takaisin. Suomen Kuurojen Urheiluliitto ry:n, Saamelaisten Urheiluliitto Suomessa ry:n, Kalottiurheilu ry:n, Suomen Paralympiayhdistys ry:n ja Finlands Svenska Idrott ry:n valtionavustus voi olla suurempi kuin 85% avustusvuoden tilinpäätöksen hyväksyttävistä menoista. Lähteet: Liikuntajärjestöjen tiliselvitykset valtionavustuksista vuodelta 2001 OPM:n päätökset liikuntajärjestöjen valtionavustuksista vuodelle

30 6.7 Liikuntajärjestöjen varsinaiseen toimintaan käyttämien varojen jakautuminen toiminnanaloittain vuonna 2001 (%) Nuoriso- Aikuisten Huippu- Järjestö- Järjestöryhmä liikunta liikunta urheilu toiminta VARSINAISET LIIKUNTAJÄRJESTÖT Lajiliitot* 22,8 % 11,2 % 36,5 % 29,5 % Erityisryhmien liikuntajärjestöt 9,5 % 22,5 % 27,1 % 40,9 % Koululais- ja opiskelijajärjestöt 34,1 % 9,3 % 13,5 % 43,1 % Suomen Työväen Urheiluliitto ry 26,1 % 17,6 % 2,2 % 54,2 % Finlands Svenska Idrott CIF rf 9,1 % 2,9 % 0,0 % 88,0 % Suomen Latu ry 25,0 % 55,0 % 0,0 % 20,0 % Muut liikuntajärjestöt** 9,0 % 15,8 % 4,1 % 71,2 % Varsinaiset liikuntajärjestöt 22,2 % 12,9 % 32,5 % 32,5 % LIIKUNNAN PALVELUJÄRJESTÖT Valtakunnalliset palvelujärjestöt 25,4 % 7,3 % 26,2 % 41,1 % Alueelliset liikuntajärjestöt 34,3 % 17,8 % 0,1 % 42,0 % Liikunnan palvelujärjestöt 29,1 % 11,6 % 15,5 % 41,4 % KAIKKI LIIKUNTAJÄRJESTÖT 23,7 % 12,6 % 28,8 % 34,4 % * Lajiliitoista puuttuu: Suomen Lumilautaliitto ry, Suomen Valjakkourheiluliitto ry ** Muista liikuntajärjestöistä puuttuu: Finnish Multicultural Sports Federation ry Lähteet: Liikuntajärjestöjen tiliselvitykset valtionavustuksista vuodelta

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2001

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2001 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2001 I VARSINAISET LIIKUNTAJÄRJESTÖT 1. LAJILIITOT (71) MK Autourheilun Kansallinen Keskusliitto ry 1 215 000 Suomen Aikidoliitto ry 160 000 Suomen Amerikkalaisen

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2006

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2006 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2006 I VARSINAISET LIIKUNTAJÄRJESTÖT 1. LAJILIITOT AKK-Motorsport ry 195 000 Sukeltajaliitto ry 104 000 Suomen Aikidoliitto ry 31 000 Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon

Lisätiedot

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN Asianro 8484/2015 Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 15.12.2015 99 Kaupunginhallitus 11.1.2016 7 Tiedustelut puh. 044 7182504 Hyvinvoinnin edistämisen

Lisätiedot

viio Kokouksessa on edusteifuna: varsinaista valtakunnallista jäsenjärjestöä varsinaista alueellista jäsenjärjestöä sekä kumppanuusjäsenjärjestöä.

viio Kokouksessa on edusteifuna: varsinaista valtakunnallista jäsenjärjestöä varsinaista alueellista jäsenjärjestöä sekä kumppanuusjäsenjärjestöä. Valo, Valtakunnallinen liikunta-ja urheiluorganisaatio ry Yhdistyksen ylimääräinen kokous 206.206 Valtakirjan tarkastajien lausunto ja kokouksen osanottajat Kokouksessa on edusteifuna:,\ Ä varsinaista

Lisätiedot

viio Valtakirjan tarkastajien lausunto ja kokouksen osanottajat Kokouksessa on edusteifuna:

viio Valtakirjan tarkastajien lausunto ja kokouksen osanottajat Kokouksessa on edusteifuna: Valo, Valtakunnallinen liikunta-ja urheiluorganisaatio ry Kevötkokous 255,2016 Valtakirjan tarkastajien lausunto ja kokouksen osanottajat Kokouksessa on edusteifuna: varsinaista valtakunnaflista jäsenjärjestöä

Lisätiedot

Liikuntatoimi tilastojen valossa - Perustilastot vuodelta 2004

Liikuntatoimi tilastojen valossa - Perustilastot vuodelta 2004 Opetusministeriö Undervisningsministeriet Liikuntatoimi tilastojen valossa - Perustilastot vuodelta 2004 Opetusministeriön julkaisuja 2006:10 Liikuntatoimi tilastojen valossa - Perustilastot vuodelta

Lisätiedot

Liikuntatoimi tilastojen valossa - Perustilastot vuodelta 2006

Liikuntatoimi tilastojen valossa - Perustilastot vuodelta 2006 Opetusministeriö Undervisningsministeriet Liikuntatoimi tilastojen valossa - Perustilastot vuodelta 2006 Opetusministeriön julkaisuja 2008:2 Liikuntatoimi tilastojen valossa - Perustilastot vuodelta 2006

Lisätiedot

Liikuntatoimi tilastojen valossa

Liikuntatoimi tilastojen valossa Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Liikuntatoimi tilastojen valossa Perustilastot vuodelta 2009 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2010:26 Liikuntatoimi tilastojen

Lisätiedot

Liikuntatoimi tilastojen valossa

Liikuntatoimi tilastojen valossa Opetusministeriö Undervisningsministeriet Liikuntatoimi tilastojen valossa Perustilastot vuodelta 2007 Opetusministeriön julkaisuja 2009:6 Liikuntatoimi tilastojen valossa - Perustilastot vuodelta 2007

Lisätiedot

Liikuntatoimi tilastojen valossa

Liikuntatoimi tilastojen valossa Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Liikuntatoimi tilastojen valossa Perustilastot vuodelta 2012 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:22 Liikuntatoimi tilastojen

Lisätiedot

Seurahankkeiden kehitystuen haku

Seurahankkeiden kehitystuen haku Seurahankkeiden kehitystuen haku 2007-2008 Jarkko Kandelin ja Matti Hakamäki Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 214 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES ISBN 978-951-790-256-4 SISÄLLYS

Lisätiedot

Liikuntatoimi tilastojen valossa

Liikuntatoimi tilastojen valossa Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Liikuntatoimi tilastojen valossa Perustilastot vuodelta 2014 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:11 Liikuntatoimi tilastojen

Lisätiedot

Taulukko n:o 7. Taulukko n:o 8. SVUL:n filmipalvelun toiminta 1970 Liittojen rekisteröidyt palkinto- ja erotuomarit sekä toimitsijat Luokka-

Taulukko n:o 7. Taulukko n:o 8. SVUL:n filmipalvelun toiminta 1970 Liittojen rekisteröidyt palkinto- ja erotuomarit sekä toimitsijat Luokka- ~... ~.-- -- Taulukko n:o 7. Liitto Taulukko n:o. SVUL:n filmipalvelun toiminta 970 Liittojen rekisteröidyt palkinto- ja erotuomarit sekä toimitsijat Luokka- Liitto Esityskertoja Katsojamäärä merkki- Kv.A,Ilk.!

Lisätiedot

Valtakirjalla oleva (äänimäärä) Juhani Pakari (1) Roope Noronen (1) Olli Nepponen (2) Timo Laurila (2) edustaja SUOMEN OLYMPIAKOMITEA RY

Valtakirjalla oleva (äänimäärä) Juhani Pakari (1) Roope Noronen (1) Olli Nepponen (2) Timo Laurila (2) edustaja SUOMEN OLYMPIAKOMITEA RY SUOMEN OLYMPIAKOMITEA SUOMEN OLYMPIAKOMITEA RY PÖYTÄKI RJA 20.6.2016 YHDISTYKSEN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS Aika maanantaina 20.6.2016, klo 1 6.00 Paikka Valo talo, 1-3, Radiokatu 20, 00240 Helsinki Läsnä Jäsenjärjestö

Lisätiedot

Liikuntatoimi tilastojen valossa

Liikuntatoimi tilastojen valossa Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Liikuntatoimi tilastojen valossa Perustilastot vuodelta 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:1 Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

* Liikuntamäärärahat mk tp n mk tp (lapsiin ja nuoriin kohdistuu noin 50%) * Liikunnan koulutuskeskukset mk tp

* Liikuntamäärärahat mk tp n mk tp (lapsiin ja nuoriin kohdistuu noin 50%) * Liikunnan koulutuskeskukset mk tp Lapsiin ja nuoriin kohdistuvia menoja valtion talousarviossa 1998 (laatinut Kimmo Aaltonen, opetusministeriön nuorisoyksikkö) (tp = tilinpäätöstieto) (ta = talousarviotieto) (n. = arvio) OPETUSMINISTERIÖ

Lisätiedot

LAJILIITTOJEN / LAJIEN VALTIONAPU:

LAJILIITTOJEN / LAJIEN VALTIONAPU: LAJILIITTOJEN / LAJIEN VALTIONAPU: DEN, NED Jari Lämsä & Jarmo Mäkinen Liikunnan vs. huippu-urheilun valtion rahoitus, % (SPLISS, tiedot. V. 2011) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 80% 66% 62% 56% 52% 52%

Lisätiedot

Liikkujan polku verkoston jäsenet päivitetty 23.2.2016

Liikkujan polku verkoston jäsenet päivitetty 23.2.2016 Liikkujan polku verkoston jäsenet päivitetty 23.2.2016 Taho Etunimi Sukunimi Teemaryhmä(t) Metropolia Ammattikorkeakoulu Anita Ahlstrand Olosuhteet, Uudet tavat liikkua ja liikuttaa Urhes liikuntasuunnittelu

Lisätiedot

raportti liikuntajärjestöjen tiliselvityksistä

raportti liikuntajärjestöjen tiliselvityksistä KIHU raportti liikuntajärjestöjen tiliselvityksistä 2001-2012 Janita Frantsi ja Jarmo Mäkinen 2013 R A U T P O H J A N K A T U 6, 4 0 7 0 0 J Y V Ä S K Y L Ä 1 SISÄLTÖ Raportissa mukana olevat järjestöt...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 390/2015 Liikuntalaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 390/2015 Liikuntalaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2015 390/2015 Liikuntalaki Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset

Lisätiedot

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA Suomen kesäyliopistot r.y. Finlands sommaruniversitet r.f. The Association of Summer Universities in Finland Sisällysluettelo: Sivu 3 Kesäyliopiston

Lisätiedot

ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET

ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Harkinnanvaraiset valtionavustukset Nuorten työpajatoiminta

Lisätiedot

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET Järjestöpäivät Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna Kulttuuriasiainneuvos Mirja Virtala 24.9.2008 Opetusministeriön liikuntayksikkö OPETUSMINISTERIÖ 1 ESR VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA

Lisätiedot

KOKO MAA 150 151 149 500-651 148 500-1 000 147 000-1 500-651 -1 651-3 151

KOKO MAA 150 151 149 500-651 148 500-1 000 147 000-1 500-651 -1 651-3 151 AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRIEN SOPEUTTAMINEN VUOSINA - (oppilaitosmuotoinen koulutus) kokonais, 1.1. OKM esitys OKM esitys OKM esitys esitys -16 KOKO MAA 150 151 149 500-651 148 500-1

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

Talousarvioesitys Liikuntatoimi

Talousarvioesitys Liikuntatoimi 90. Liikuntatoimi S e l v i t y s o s a : Liikuntatoimen tehtävänä on liikunnan edistäminen. Valtio ja kunnat luovat edellytyksiä liikunnalle. Liikunnan järjestämisestä vastaavat pääasiassa liikuntajärjestöt.

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMINEN VUODELLE 2009

VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMINEN VUODELLE 2009 Yleisavustus haetaan viimeistään lokakuun 3 päivänä 2008 Liikuntajärjestöjen kehittämistoimintaan, seurajoukkueille EuroCupkilpailuista sekä lajiliitoille ja muille liikuntajärjestöille arvokisoista aiheutuviin

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään liikuntalain (390/2015) nojalla: Valtioneuvoston asetus liikunnan edistämisestä 1 luku Valtion liikuntaneuvosto 1 Valtion liikuntaneuvoston ja sen jaostojen

Lisätiedot

Kuntatalouden haasteet ja sivistystoimi

Kuntatalouden haasteet ja sivistystoimi Kuntatalouden haasteet ja sivistystoimi Valkoinen sali 15.11.2011 Matti Väisänen OKM / Hallinto- ja budjettiyksikkö Hallitusohjelma: Hallitus rakentaa kehyspäätöksensä siten, että hallitusohjelmaan kirjatut

Lisätiedot

2) aktiivisella kansalaisuudella nuorten tavoitteellista toimintaa kansalaisyhteiskunnassa;

2) aktiivisella kansalaisuudella nuorten tavoitteellista toimintaa kansalaisyhteiskunnassa; Annettu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2006 Nuorisolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Tavoite Tämän lain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä,

Lisätiedot

Tiedonkeruu kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016:

Tiedonkeruu kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016: TÄYTTÖOHJE 1(5) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016 OPINTOKESKUKSET Muutoksia opintokeskusten kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2017 tiedonkeruuseen: Kevään 2018 tiedonkeruuseen Kustannukset,

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntatilaisuus

Etelä-Savon maakuntatilaisuus Etelä-Savon maakuntatilaisuus 11.5.2016 Etelä-Savon maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet Etelä-Savon maakuntatalous Etelä-Savon

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 202/53/04 Opetusministeriö 25.5.2005 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Eeva Hiltunen Sivistystoimentarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Mikkeli 5.3.2014 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Eeva Hiltunen, OKT-vastuualue

Lisätiedot

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10.1. Rahoitettava toiminta Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset, liikunnan koulutuskeskukset ja kesäyliopistot. Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa. Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko?

Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa. Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko? Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko? Kari Sjöholm 26.11.2014 Bruttokansantuote, määrän muutos-% ed. vuodesta Lähde: kansalliset

Lisätiedot

Talousarvioesitys Nuorisotyö

Talousarvioesitys Nuorisotyö 91. Nuorisotyö S e l v i t y s o s a : Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa nuorisotyön ja -politiikan yleisestä kehittämisestä ja nuorisopolitiikan yhteensovittamisesta valtakunnan tasolla. Tukenaan

Lisätiedot

Talousarvioesitys Liikuntatoimi

Talousarvioesitys Liikuntatoimi 90. Liikuntatoimi S e l v i t y s o s a : Liikuntatoimen tehtävänä on liikunnan edistäminen. Valtio ja kunnat luovat edellytyksiä liikunnalle. Liikunnan järjestämisestä vastaavat pääasiassa liikuntajärjestöt.

Lisätiedot

Liikuntalain uudistus

Liikuntalain uudistus Liikuntalain uudistus Liikuntatoimen koulutuspäivät 27.-28.11.2014 ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen liikuntaaktiivisuus, liiallinen istuminen.

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntatilaisuus

Pirkanmaan maakuntatilaisuus Pirkanmaan maakuntatilaisuus 26.4.216 Pirkanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

JÄRJESTÖPÄIVÄT LIIKUNTAA EDISTÄVIEN JÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN

JÄRJESTÖPÄIVÄT LIIKUNTAA EDISTÄVIEN JÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN JÄRJESTÖPÄIVÄT LIIKUNTAA EDISTÄVIEN JÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN Valtionavustukseen oikeutetut uudet liikuntaa edistävät järjestöt. Liikuntalain 10 :ssä säädetään, että liikuntaa edistävän järjestön valtionavustuksen

Lisätiedot

Yhteinen visio. Visio voidaan saavuttaa luomalla suomalaiselle liikkujalle ja urheilijalle paras mahdollinen toimintaympäristö kehittyä ja menestyä

Yhteinen visio. Visio voidaan saavuttaa luomalla suomalaiselle liikkujalle ja urheilijalle paras mahdollinen toimintaympäristö kehittyä ja menestyä Yhteinen visio Suomi maailman liikkuvin ja pohjoismaiden menestynein urheilukansa 2020 Visio on yhteinen päämäärä koko suomalaiselle liikunnalle ja urheilulle, sen eri toimijoille Visio voidaan saavuttaa

Lisätiedot

Talousarvioesitys Liikuntatoimi

Talousarvioesitys Liikuntatoimi 90. Liikuntatoimi S e l v i t y s o s a : Liikuntatoimen tehtävänä on liikunnan edistäminen. Valtio ja kunnat luovat edellytyksiä liikunnalle. Liikunnan järjestämisestä vastaavat pääasiassa liikuntajärjestöt.

Lisätiedot

Paljon vartija opetus- ja kulttuuriministeriö

Paljon vartija opetus- ja kulttuuriministeriö Paljon vartija opetus- ja kulttuuriministeriö Ohjaamojen projektipäällikköpäivä 15.9.2016 Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialat Varhaiskasvatus Yleissivistävä koulutus

Lisätiedot

Liikunnan koulutuskeskusten. perustamishankkeiden rahoitussuunnitelman Opetus-ja kulttuuriministeriö Nuoriso-ja liikuntapoiitiikan osasto

Liikunnan koulutuskeskusten. perustamishankkeiden rahoitussuunnitelman Opetus-ja kulttuuriministeriö Nuoriso-ja liikuntapoiitiikan osasto Liikunnan koulutuskeskusten perustamishankkeiden rahoitussuunnitelman vuosille 2016-2019 Opetus-ja kulttuuriministeriö Nuoriso-ja liikuntapoiitiikan osasto 3.11.2015 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Liikunnan

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä Liikuntatoimi. Talousarvioesitys HE 95/2012 vp ( )

Asiakirjayhdistelmä Liikuntatoimi. Talousarvioesitys HE 95/2012 vp ( ) 90. Liikuntatoimi Liikuntatoimen tehtävänä on liikunnan edistäminen. Valtio ja kunnat luovat edellytyksiä liikunnalle. Liikunnan järjestämisestä vastaavat pääasiassa liikuntajärjestöt. Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 27.9.2016 1 LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSET VUONNA 2017 2 AVUSTUKSEN TARKOITUS JA PERIAATTEET Liikunnallisen elämäntavan o Liikunnallisen

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman tilanne OPH:n näkökulmia

Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman tilanne OPH:n näkökulmia Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman tilanne OPH:n näkökulmia Pertti Pitkänen 30.3.2011 Osaamisen ja sivistyksen asialla KEHO: Toteutuneet muutokset - Lain tarkoitus ja tavoitteet sekä lain piiriin kuuluva

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA

MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA LÄÄNI MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA 1999-2001 20.1.1999 20.9.1999 v. 1999 20.1.2000 20.9.2000 v. 2000 20.1.2001

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2011

Yliopistokoulutus 2011 Koulutus 2012 Yliopistokoulutus 2011 Yliopistoopiskelijat Yliopistoissa 169 000 opiskelijaa vuonna 2011 Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli vuonna 2011 169 000

Lisätiedot

Hack the Budget. Nuorisotakuu

Hack the Budget. Nuorisotakuu Hack the Budget Nuorisotakuu Elina Palola (STM), Markku Rimpelä (Hämeenlinna), Hanna Sauli (Allianssi), Anna-Maria Tenojoki (Nuora), Georg Henrik Wrede (OKM) Haaste Idea Mitä - Miten Haaste: Mihin rahat

Lisätiedot

JÄRJESTÖKYSELYJEN TULOKSET

JÄRJESTÖKYSELYJEN TULOKSET JÄRJESTÖKYSELYJEN TULOKSET www.slideproject.com Tj-aamukahvit 15.12.2015 Kati Lehtonen, LIKES Jarmo Mäkinen, KIHU Mäkinen, Lämsä, Aarresola, Frantsi, Vihinen, Laine, Lehtonen & Saari 2015. Liikuntajärjestöjen

Lisätiedot

Liikuntapaikkarakentaminen korkeakouluissa ELY-keskuksen puheenvuoro

Liikuntapaikkarakentaminen korkeakouluissa ELY-keskuksen puheenvuoro Liikuntapaikkarakentaminen korkeakouluissa ELY-keskuksen puheenvuoro Tampere, 15.3.2013 Yksikön päällikkö Ismo Myllyaho Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kirjasto-, liikunta- ja nuorisoyksikkö

Lisätiedot

LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUKSET

LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUKSET TÄYTTÖOHJE 1(6) Perustiedot 20.9.2015 LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUKSET Vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 10 :n mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa vuosittain valtionosuuden laskemisen

Lisätiedot

Opetusministeriölle. Työryhmän pysyviksi asiantuntijoiksi kutsuttiin rehtori Peter Bjurström, rehtori Seppo Haapalainen ja rehtori Jussi Saarela.

Opetusministeriölle. Työryhmän pysyviksi asiantuntijoiksi kutsuttiin rehtori Peter Bjurström, rehtori Seppo Haapalainen ja rehtori Jussi Saarela. 1 Opetusministeriölle Opetusministeriö on kirjeellään 23.2.2000 (Dno 13/043/2000) asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on laatia suunnitelma alueellisten liikunnan koulutuskeskusten toimintastrategioiden

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET V JA KUNTAPALVELUIDEN PELASTUSOHJELMA

KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET V JA KUNTAPALVELUIDEN PELASTUSOHJELMA KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET V. 2008 JA KUNTAPALVELUIDEN PELASTUSOHJELMA KUNTA-ALAN TALOUS- JA RAHOITUSFOORUMI 11.2.2009 TIEDOTUSTILAISUUS TOIMITUSJOHTAJA RISTO PARJANNE SUOMEN KUNTALIITTO Tietoja kuntien taloudesta

Lisätiedot

Kunnan kulttuuritoiminnan hallinto- ja palvelurakenne: (Kuvaus hallinnosta, palvelurakenteesta ja palveluvalinnoista.)

Kunnan kulttuuritoiminnan hallinto- ja palvelurakenne: (Kuvaus hallinnosta, palvelurakenteesta ja palveluvalinnoista.) Tehhään yhessä hanke / Kuntien kulttuurin talous Hankkeen tavoite Selvitetään kuntien kulttuuritoiminnan ja talouden nykytilanne vertailukelpoisella tavalla, otetaan käyttöön ja vakiinnutetaan yhteinen

Lisätiedot

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista Tilastotietojen lähteenä Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen. Koko Oamkia koskevien prosenttiosuuksien perustana on kokonaishakijamäärä 12 409.

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS LIEDON KUNTA Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta HAKEMUS LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS 1. HAKIJA Seura/yhdistys Lähiosoite Postitoimipaikka Pankki ja tilin n:ro Kotipaikka Rekisteröimisvuosi Yhdistysrekisterinumero

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen HE 62/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät Jarmo Partanen Tarkan kokonaiskuvan perusta Muut rekisterit Väestötietojärjestelmä (VRK) Eläkerekisterit Työsuhderekisterit Verotusrekisterit Henkilöt Rakennukset ja huoneistot

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus

Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus 15.3.216 Pohjois-Pohjanmaan Maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Toimitusjohtaja Jari Koskinen Maakuntatalous Pohjois-Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2010

Yliopistokoulutus 2010 Koulutus 2011 Yliopistokoulutus 2010 Yliopistoissa 169 400 opiskelijaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli vuonna 2010 169 400 opiskelijaa. Opiskelijamäärä

Lisätiedot

Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaisen kansanopisto- ja liikunnan koulutuskeskustoiminnan kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2004

Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaisen kansanopisto- ja liikunnan koulutuskeskustoiminnan kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2004 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaisen kansanopisto- ja liikunnan koulutuskeskustoiminnan kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2004 OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PL 380 Telefax 00531 HELSINKI

Lisätiedot

LIITE 6 TALOUSARVIO 2016

LIITE 6 TALOUSARVIO 2016 TALOUSARVIO 2016 TP 2014 TA 2015 TA 2016 EROTUS % VALTIONOSUUDET 2016-2015 Yksikköhinta / Ta-arvio 78,75 79,50 79,50 0 Yksikköhinta / Tot. 78,61 79,44-79,44 Tuntiresurssi: Ta-arvio 19 300 18 400 18 000-40

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 18.9.2015 1 PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN VALTIONAVUSTUS VUONNA 2015 LAPIN ALUEHALLINTOVIRASTO 2 Lasten ja nuorten liikunnan kehittämisavustus Valtio tukee lasten ja nuorten

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Syksy 2013

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Syksy 2013 Maakuntakierrosten koko maan talousdiat Syksy 2013 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus Vuosikate: Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2006 2012 Sisältää liikelaitokset.

Lisätiedot

Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua

Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua Piikkiö 28.11.2016 Ympäristöagrologi Erkki Aro Maatalous- ja puutarhayritysten lukumäärä maakunnittain vuonna 2015, kpl %, Luke Lappi; 1404; 3 % Päijät-Häme;

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI

OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen ja koulutustarjonnan mitoitus sopimuksissa Johtaja Hannu Sirén Opetusministeriö Koulutus-

Lisätiedot

Tarkennuksia toimitettaville tiedoille

Tarkennuksia toimitettaville tiedoille Tarkennuksia toimitettaville tiedoille Laskennalliseen perusteen laskeminen talous- ja toimintatilastosta (peruspalvelujen vos) Valtionosuuksien perustana käytettävät perushinnat saadaan kustannustenjaon

Lisätiedot

Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi. Rovaniemi

Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi. Rovaniemi Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi Rovaniemi 7.6.2011 Laajakaistahankkeet EU:n elvytysvaroilla rahoitettavat laajat hajaasutusalueiden laajakaistahankkeet - Pilottihankkeet Pertunmaa

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN TALOUS

KESKI-SUOMEN KUNTIEN TALOUS KESKI-SUOMEN KUNTIEN TALOUS Kuntaliiton maakuntakierros ja Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari, 26.8.2014 Jyväskylä Maakuntasuunnittelija Kirsi Mukkala 1 Miltä vuosi 2013 näytti kuntien tilinpäätösten

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 205. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 205. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 205 207 SISÄLLYS N:o Sivu 205 Valtioneuvoston asetus lasten ja nuorten psykiatriseen hoitoon ja kuntoutukseen sekä oikeuspsykiatristen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan tarkoitetun valtionavustuksen käyttö Kainuun ja Pohjois- Pohjanmaan maakunnissa vuonna 2013

Lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan tarkoitetun valtionavustuksen käyttö Kainuun ja Pohjois- Pohjanmaan maakunnissa vuonna 2013 Lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan tarkoitetun valtionavustuksen käyttö Kainuun ja Pohjois- Pohjanmaan maakunnissa vuonna 2013 Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto / Opetus- ja kulttuuritoimi

Lisätiedot

POSION KUNTA TOIMINTA-AVUSTUSANOMUS 2015 Vapaa-aikatoimi / liikunta

POSION KUNTA TOIMINTA-AVUSTUSANOMUS 2015 Vapaa-aikatoimi / liikunta POSION KUNTA TOIMINTA-AVUSTUSANOMUS 2015 Vapaa-aikatoimi / liikunta Avustusten hakuaika päättyy 31.03.2015 klo 16.00. Posion kunta, hyvinvointilautakunta, Kirkkotie 1, 97900 POSIO. Myöhästyneitä hakemuksia

Lisätiedot

6 Kainuu. 6.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

6 Kainuu. 6.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 6 Kainuu 6.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 6.1. KAINUU Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 1 kpl Taajaan asutut: 1 kpl Maaseutumaiset: 7 kpl Kainuun maakuntaan

Lisätiedot

Järjestöjen rahoituslähteitä Yleiskatsaus Tiina Sivonen, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry PÄHKINÖITÄ PUSSIIN KOULUTUS

Järjestöjen rahoituslähteitä Yleiskatsaus Tiina Sivonen, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry PÄHKINÖITÄ PUSSIIN KOULUTUS Järjestöjen rahoituslähteitä Yleiskatsaus Tiina Sivonen, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry PÄHKINÖITÄ PUSSIIN KOULUTUS 13.2.2014 Rahoituslähteitä kehittämishankkeisiin ja toiminnan toteuttamiseen Kansalliset

Lisätiedot

Päijät-Hämeen maakuntatilaisuus

Päijät-Hämeen maakuntatilaisuus Päijät-Hämeen maakuntatilaisuus 22.4.2016 Päijät-Hämeen maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Ilmoitus kustannuksista ja suoritteista ja täyttöohje

Ilmoitus kustannuksista ja suoritteista ja täyttöohje KYSELY 3/2013 4.3.2013 VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2012 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 21 :n mukaan opintokeskusten tulee toimittaa valtionapuviranomaiselle

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista Museoista hyvinvointia ja terveyttä Vava Lunabba Suunnittelija Opetus- ja kulttuuriministeriö Kulttuuribudjetin jakautuminen 2011

Lisätiedot

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v. 2015 TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä Vuonna 2015 myönnetty ELY keskusten yritysrahoitus Rahoitusmuoto Milj. euroa Myönnetty

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus 15.4.2016 Etelä-Pohjanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Liikuntajärjestöjen valtionavustusjärjestelmän kehittäminen ja tietopohjan vahvistaminen. Kati Lehtonen Jarmo Mäkinen

Liikuntajärjestöjen valtionavustusjärjestelmän kehittäminen ja tietopohjan vahvistaminen. Kati Lehtonen Jarmo Mäkinen Liikuntajärjestöjen valtionavustusjärjestelmän kehittäminen ja tietopohjan vahvistaminen Valtakunnallisille ja alueellisille järjestöille toteutetun kyselyn raportointi Kati Lehtonen Jarmo Mäkinen Liikuntajärjestöjen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Koulutus 2013 Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Ammattikorkeakoulututkinnot Naiset suorittavat yli 60 prosenttia ammattikorkeakoulututkinnoista Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2012 ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005 237/53/05 Opetusministeriö 30.5.2006 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2005 tämän

Lisätiedot

HELA LANDET 144 628 153 771 149 200 147 951

HELA LANDET 144 628 153 771 149 200 147 951 FÖRHÅLLANDET MELLAN ANTALET STUDERANDE I UTBILDNINGSTILLSTÅNDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET OCH ANTALET STUDERANDE ENLIGT STATSANDELSSYSTEMET (SAS) ÅR 1 2 3 4 20.1. 20.9. HELA LANDET 144 628

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Pohjanmaan maakuntatilaisuus Pohjanmaan maakuntatilaisuus 6.4.2016 Pohjanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Pohjanmaan maakuntatalous Maakuntatilaisuus

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 844 023 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää:

Lisätiedot

Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät. Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6.

Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät. Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6. Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6.2013 Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärien sopeuttaminen

Lisätiedot

Koulutusavustus Jaettavissa

Koulutusavustus Jaettavissa Koulutusavustus 2012 Jaettavissa 87 000 Päätöspvm Jaettu määrä 11.4.2012 2 9 266,23 10.5.2012 5 6 484,50 13.6.2012 7 2 202,62 4.9.2012 10 6 256,76 7.12.2012 14 64 795,33 Jaettu 89 005,43 Ylitys -2 005,43

Lisätiedot

VUODEN 2009 TAIDE- JA KULTTUURILAITOSTEN TOIMINTA-AVUSTUKSET

VUODEN 2009 TAIDE- JA KULTTUURILAITOSTEN TOIMINTA-AVUSTUKSET VUODEN 2009 TAIDE- JA KULTTUURILAITOSTEN TOIMINTA-AVUSTUKSET Sivela 5.2.2009 Tilaajapäällikkö Tuula Martikainen: Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.11.2008 kokouksessaan vuoden 2009 talousarvion.

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Pirkanmaa Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Yli 9 prosenttia Suomen väestöstä asuu Pirkanmaalla,

Lisätiedot