Toimintakertomus 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2014"

Transkriptio

1 Toimintakertomus 2014 Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry Lars Sonckin kaari Espoo Puh

2

3 Johdanto Vuoden 2014 aikana Tietotekniikan liitto ry:n nimi muuttui ja se on nyt Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry. Alkuvuoden aikana tehtiin paljon työtä uuden graafisen ilmeen luomiseksi ja uuden nimen tunnetuksi tekemiseksi. Yleisestä markkinatilanteesta voidaan todeta, että pitkään jatkunut taantuma vaikutti myös ICT-alan kasvuun, vaikkakin selvästi vähemmän kuin muihin toimialoihin. Vuosi 2014 oli edelleen Suomessa taantuman aikaa, mutta ICT-ala kasvoi tästä huolimatta vuoden aikana ja poikkesi merkittävästi teknologiatoimialan muiden sektoreiden kehityksestä. Vuodelle 2015 eri lähteet ennustavat 0,5 1,0 prosentin BKT:n kasvua ja viennille 1 3 prosentin kasvua. ICT-alalle tämän käänteen vaikutus voi olla voimakas, sillä parin viime vuoden aikaiset säästöt ICT-kehitysinvestoinneissa ovat luoneet patoutunutta kysyntää, joka täten saattaa näkyä voimakkaana kasvuna, varsinkin palveluliiketoiminnassa. Suomen ICT-alan suurin muutos parin viime vuoden aikana on ollut elektroniikka-alan ja erityisesti Nokian rakennemuutos, jonka seurauksena arviolta noin ICT-ammattilaista on menettänyt työnsä ja joutunut hakeutumaan uusiin työtehtäviin. Näyttää siltä, että ICT-ala ja ICT-tehtävät muiden toimialojen sisällä ovat pystyneet työllistämään tämän osaajajoukon ennustettua paremmin, sillä tämä nopea rakennemuutos ei ole aiheuttanut suurta työttömyyttä ICT-ammattilaisten joukossa. Ohjelmistoyrityskartoitusraportin mukaan ohjelmistoala on jatkanut kasvuaan: taantumasta huolimatta kasvu oli jopa 11,4 % vuoden 2013 aikana. Kasvun saivat aikaan ensisijaisesti peliyritykset ja pienet ohjelmistoyritykset, suurten ohjelmistoyritysten liikevaihdot pääasiallisesti supistuivat. Alalle on myös tapahtumassa rakennemuutos: projektiliiketoiminnasta on siirrytty jatkuviin palveluihin, tuoteliiketoimintaan tai ohjelmistovuokraukseen. Alan yritykset ovat entistä kansainvälisempiä kun yli puolella yrityksistä on kansainvälistä liiketoimintaa. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisema raportti 21 polkua kitkattomaan Suomeen on johtanut useisiin ICT-alan kehitykseen vaikuttaviin hankkeisiin, jotka on käynnistetty viime vuoden aikana. Hankkeilla pyritään vaikuttamaan ICT-alaan yleisesti mutta erityisesti tehostamaan julkisen sektorin toimintaa ICT:n avulla. Kuluneen vuoden aikana pilviteknologian merkitys on vahvistunut nopeasti: ohjelmistoyritys-kartoituksen mukaan pilvi on nyt kehitysalustana yleisempi kuin mobiililaitteet. Pilviteknologiasta voi täten muodostua hyvä kasvualusta ICT-alan yrityksille ja samalla se tarjoaa mahdollisuuksia nopeaan ja kansainväliseen kasvuun. Internet of Things kaikkien laitteiden liittyminen verkkoon muodostaa myös suuren kasvupotentiaalin, jota suomalaiset ICT-alan yritykset ja osaajat toivottavasti pystyvät hyödyntämään. Toimintakertomus 2014 Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry 3

4 Tutkimusten mukaan ICT:n osuus EU:n alueella tapahtuneesta tuottavuuden noususta on viimeisen kymmenen vuoden aikana ollut noin 40 prosenttia. Tutkimusten mukaan tuottavuuden kasvun kolmas vaihe kasvu innovaatioiden ja toimintatapojen muutosten kautta on Suomessa vielä lähes kokematta. TIVIAn hallitus on strategiatyössään hyödyntänyt useita lähteitä ICT-alan kannalta merkittävien trendien tunnistamisessa. Oheisessa kuvassa on esitetty keskeiset trendit ja niiden priorisointi sekä merkittävyyden että muutosnopeuden kannalta (keltaisella on merkitty vuoden aikana lisätyt trendit). Kyber/tietoturva koetaan yleisesti erittäin tärkeänä ja sen rooli on ratkaiseva melkein kaikkien alla olevien trendien toteutuksessa. Talous Taloudellisesti vuosi 2014 kehittyi pitkälti suunnitelmien mukaisesti. Uuden nimen lanseeraus ja tunnetuksi tekeminen oli hieman arvioitua kalliimpaa mikä myös näkyy ylimääräisinä kustannuksia toiminnan tuloksessa. Koulutuksiin ja tapahtumiin oli vuoden aikana erittäin haasteellista saada osallistujia. Moni kurssi jouduttiin perumaan samalla kun toteutuneisiin kursseihin ilmoittautui huomattavasti vähemmän osallistujia kuin aiemmin. Tämän seurauksena myös Infuturen liikevaihto laski hieman vuoden 2014 aikana. TIVIAn koko vuoden tulos on alijäämäinen yhteensä ,72 (vuonna 2013 alijäämä oli ,10 ). TIVIAn hallitus esittää, että tilikauden alijäämä ,72 siirretään tilikauden yli-/alijäämätilille. 4 Toimintakertomus 2014 Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry

5

6 Laivaseminaareja järjestettiin myös vuoden 2014 aikana ahkerasti: ICT Ladiesin perinteinen laivaristeily Tallinnaan ja Sytyke ry:n risteily Ruotsiin aiheena Tietotyö+1. Myös tämä seminaari sai erittäin positiiviset palautteet kun palautteiden keskiarvo oli yli 4,4/5. Lisäksi järjestettiin useamman paikallisyhdistyksen risteily- tai muu matkatapahtuma. TIVIAn etiikan työryhmä päivitti myös etiikan ohjeensa englanniksi vuoden aikana ja oli mukana Turussa järjestämässä kansainvälistä HCC - Human Choice and Computers seminaaria Vuonna 2014 juhlittiin myös tasavuosia kun Kantti Kanta-Hämeen tietotekniikkayhdistys täytti 30 vuotta. Paikallisyhdistysten määrä pysyi edellisvuoden luvussa 17, teemayhdistyksiä oli 8 ja opiskelijayhdistyksiä 3. Jäsenmäärän kehitys Jäsenmäärän kehityksen osalta arvioitiin jo budjettia tehdessä, että suunnitellut muutokset jäsentarjontaan tulevat johtamaan jäsenmäärän pienemiseen. Syynä oli se, että printtilehtietuuksia karsittiin huomattavasti, jolloin arvolupaus niille, jotka ovat olleet mukana lähinnä edullisten lehtietujen takia, heikkeni. Toimenpiteiden takia suunniteltu 20 % lasku jäsenmäärissä toteutui lähes sellaisenaan vuoden aikana. Loppuvuonna 2014 järjestettiin vielä erityisiä jäsenhankintakampanjoita toiveena saada mukaan uusia jäseniä yhteisöömme. Muutaman henkilön voimin kierrettiin TIVIAn toimiston läheisyydessä olevia Business Parkeja myyntiständin kanssa. Lisäksi pidettiin jäsenhankintakampanja nuorten jäsenten ja opiskelijajäsenten hankintaan. Tämä tapahtui osallistumalla erilaisiin opiskelijatapahtumiin ja ständien pitämiseen koulujen auloissa lounasaikaan. Vaikka näillä tapahtumilla ei monia uusia jäsenyyksiä saatukaan, TIVIA sai nimeään tunnetuksi oppilaitoksissa ja opiskelijoiden keskuudessa. Eronneita jäseniä vuoden 2014 aikana oli noin ja uusia jäseniä saatiin 273. Keski-ikä jäsenistöllä oli vuoden lopussa 48 vuotta ja uusien liittyneiden jäsenten keski-ikä pysyi lähes ennallaan ollen 38 vuotta (37 vuotta 2013). Sukupuolijakauma pysyi samana edellisvuoteen verrattuna, naisten osuus oli 24 % mutta uusien vuoden aikana liittyneiden osalta naisten osuus oli 23 % (30 % 2013). Yhteisöjäsenten määrä laski vuonna 2014 ja vuoden lopussa yhteisöjäsenyyksiä oli 401 kappaletta, kun vastaava luku vuonna 2013 oli 461. Uusia yhteisöjä liittyi vuoden aikana yhteensä 9 kappaletta. Yhteisöjäsenistä 43 % edustaa ICT-toimittaja-organisaatioita ja 57 % ICT-hyödyntäjä-organisaatioita. 6 Toimintakertomus 2014 Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry

7 Seminaarit, koulutustoiminta ja sertifikaatit TIVIA ja jäsenyhdistykset järjestivät tai olivat kumppaneina vuonna 2014 hyvin laajasti erilaisessa koulutustapahtumissa tai muussa tilaisuuksissa. Tapahtumat vaihtelivat koulutuksista ja seminaareista vapaamuotoisempiin verkostoitumistilaisuuksiin ja yritysvierailuihin. TIVIA järjesti loppuvuodesta myös Digitalinen iltapäivä -teemalla road shown, joka kiersi Oulussa ja Tampereella. Tarkoitus on, että tämä road show jatkuu vuonna 2015 usealla paikkakunnalla. Keväällä olimme näyttävästi esillä ICTexpossa, jossa pidettiin monia esityksiä TIVIA Talks -lavalla. Esityksien aiheet tukivat hyvin paljon meidän muita koulutus- ja tapahtuma-aiheita. Toimintakertomus 2014 Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry 7

8 Jo perinteiseksi muodostunut kaksipäiväinen Tietojärjestelmän hankinta -koulutus järjestettiin vuoden 2014 aikana kerran. Vuonna 2013 lanseerattu Certified ScrumMaster -koulutus järjestettiin yhteistyössä Agile 42:n kanssa myös vuoden 2014 aikana ja oli taas hyvin suosittu. Lisäksi järjestettiin myös Ketterät laadunhallinnan tekniikat -koulutusta, joka jatkaa tarjonnassa myös vuonna Uutena koulutuksena vastaamaan tämän päivän verkottumistarpeisiin järjestettiin Kaikki irti somesta -koulutusta. Sosiaalisen median asettamat haasteet ja mahdollisuudet koskettavat meitä kaikki, jonka takia tätä koulutusta on tarkoitus jatkaa myös tulevaisuudessa. Vuoden aikana tehtiin tiivistä yhteistyötä koulutusyhteistyöpartnereidemme (mm. Affecto, Sovelto, Wakaru sekä Edera) kanssa ja heidän koulutuksiaan tarjottiin jäsenistöllemme huomattavilla jäsenalennuksilla. SPM - Software Product Management -kurssi järjestettiin kerran englanniksi vuoden aikana. FiSTB:n, Finnish Software Testing Board, kanssa järjestettiin vuoden aikana 31 ISTQB Perustason sertifiointikoetta, kokeisiin osallistui 364 henkilöä. ISTQB Jatkotason sertifiointikokeita pidettiin yhteensä 17 ja niihin osallistui 120 henkilöä. Lisäksi aloitettiin ISTQB perustason Ketterä testaaja -laajennuskokeet, niitä järjestettiin neljä kertaa, ja niihin osallistui 18 henkilöä. 8 Toimintakertomus 2014 Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry

9

10 Tiedotustoiminta Viime vuoden aikana satsattiin paljon uuden nimen, Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry:n, tunnetuksi tekemiseen. Tämän vuoksi panostettiin voimakkaasti näkyvyyden lisäämiseen vuoden aikana. Yhteisömme näkyvyys lehdistössä, sekä painetuissa että verkkolehdissä, ei siitä huolimatta kuitenkaan vuoden aikana yltänyt aivan edellisen vuoden tasolle. Tietokone-lehti lakkautettiin keskellä vuotta, kun se yhdistettiin Tietoviikkoon ja lehti sai uuden nimen Tivi. Jokaisessa Tivi-lehdessä on TIVIA Stories -niminen sivu, jossa meillä on mahdollisuus esittää yhteisömme asioita. Lisäksi kirjoitettiin kolumneja ja Vieraskynä- artikkeleita vuoden aikana Tietokone- ja Tivi-lehdissä yhteensä kuusi kertaa. Aikaisemmin perjantaisin ilmestyvä viikon uutiskirje lakkautettiin Sanoma-yhteistyön loppumisen myötä, mutta loppuvuonna se korvaantui uudella TIVIAn Summa-uutiskirjeellä, joka ilmestyy niin ikään perjantaisin. Talentum kerää uutiskirjeeseen viikon tärkeimmät IT-uutiset omista kanavistaan lisättynä TIVIAn uutisilla ja tapahtumilla. Keväällä julkaistiin TIVIAn uudet kotisivut, joiden vastaanotto oli hyvin positiivinen. Jäsentutkimuksesta ja muualta saadun palautteen perusteella oli selvää, että tavoiteltu uudistuminen ja nykyaikaistuminen olivat osaksi onnistuneet uusien nettisivujen julkistamisen kautta. 10 Toimintakertomus 2014 Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry

11

12 Liiton työryhmät, projektit ja julkaisutoiminta Liittoyhteisön käytössä on ollut Adoben ConnectPro-verkkokokousjärjestelmä, jonka käyttö on pysynyt hyvin alhaisella tasolla. TIVIA:n uudet kotisivut on tehty uudelle Drupal 7 -julkaisujärjestelmän platformille. Tarkoitus on, että myös yhdistyskohtaiset kotisivut, jotka toimivat vanhalla Drupal 6 -platformilla tullaan siirtämään tälle samalle uudelle alustalle. Vuoden 2014 aikana siirrettiin taloustoimintoja uuteen Netvisor-järjestelmään. Tämä siirto onnistui hyvin niin TIVIA:n kuin myös Infuturen osalta. Järjestelmä otettiin käyttöön heti alkuvuodesta ja tämä tarjoaa nyt hyviä mahdollisuuksia tukea uusia yhdistyksiä niiden mahdollisessa siirrossa samalla alustalle. Hyvän vastaanoton saanutta mentorointiohjelmaa jatkettiin vuonna 2014 uudella ryhmällä, joka aloitti toimintansa kevään aikana. Videointia varten jatkoimme vuoden aikana yhteistyötä Dream Broker -yrityksen kanssa ja laajensimme sen palvelun käyttöä uusilla videoilla, joita kuvattiin vuoden tapahtumien ympärillä. Webropol-palautetyökalua käytettiin aktiivisesti sekä koulutusten palautteita kerätessä että myös muissa kyselyissä ja tutkimustiedon keräämisessä. Yhdistykset voivat myös hyödyntää työkalua omassa toiminnassaan, mutta sen käyttö ei lisääntynyt vuoden aikana. Alan saavutusten palkitseminen Vuoden 2014 Tietotekniikkavaikuttajaksi valittiin lastenkirjailija, kouluttaja ja koodausaktivisti Linda Liukas. Perusteena tähän on hänen lapsille suunnattu kirjansa ohjelmoinnista sekä yleensä digitaalisen teknologian ymmärrettäväksi tekeminen lapsille. Vuoden Tietotekniikkatuotteeksi valittiin Nordic Business Forum -seminaarikonsepti, joka on ollut erittäin menestyksellinen ja saavuttanut suuren kansallisen suosion vain muutamassa vuodessa. Vuonna 2014 seminaari keräsi noin henkilön osallistujajoukon kahden päivän aikana Helsingin Messukeskuksessa. Tietoturva ry ja Tietotekniikan tutkimussäätiö palkitsivat vuoden 2014 parhaita tietoturva-aiheisina opinnäytetöitä. Ylempien korkeakoulututkintojen sarjan parhaaksi palkittiin Olli Jarvan diplomityö, jossa kehitettiin malli älykkäästä vahvan tunnistamisen ratkaisusta. Diplomityö tehtiin Aalto-yliopistossa. Alempien korkeakoulututkintojen sarjan puolestaan voitti Riku Itäpuron kandidaatintyö, jossa tutkittiin nimipalvelujärjestelmän (DNS) ja varmenteiden turvallisuuden 12 Toimintakertomus 2014 Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry

13 lisäämistä DNSSEC- ja DANE-tekniikoilla. Opinnäytetyö tehtiin Tampereen teknillisessä yliopistossa. Lisäksi niin paikallis- kuin teemayhdistyksissä myönnettiin erilaisia opinnäytetyö- ja muita palkintoja alallamme ansioituneille opiskelijoille ja alan ammattilaisille. Tietotekniikan tutkimussäätiö päätti Tietojenkäsittelytieteen seuran esityksen perustella myöntää vuoden väitöskirjapalkinnon KTT Markus Salolle hänen Jyväskylän yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitokselle tekemästään väitöskirjasta Explaining Users Critical Incidents of Physical Mobile Interactions. Hallituksen kokoonpano vuonna 2014 Puheenjohtaja: Esa Korvenmaa, toimitusjohtaja, Cisco Systems Finland Oy Jäsenet: Aki Antman, CEO, Sulava Oy Mika Helenius, tutkimusjohtaja, Aalto-yliopisto Turkka Keskinen, CIO UPM oy Timo Knuutila, tutkimusjohtaja, Turun yliopisto Pete Nieminen, Executive Advisor, Atea Finland Oy Jarkko Orava, opiskelija, Blanko Pipsa Ylä-Mononen, ICT Service Manager, Fennia Satu Yrjänen, CEO, SEK Loyal Kuva: Tietoturva ry Henkilöstö Henkilöstön lukumäärä tilikauden lopussa TIVIAssa oli kuusi päätoimista, ja yksi osa-aikainen (vanhempainlomalla vuodenvaihteessa) työntekijää työntekijöitä oli viisi päätoimista ja kolme osa-aikaista työntekijää. Tytäryhtiö Infuture Oy:ssä ei ollut palkattuja työntekijöitä vuonna Toimintakertomus 2014 Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry 13

14 Kansainvälinen toiminta Liiton edustajat ovat vuoden aikana osallistuneet kansainväliseen toimintaan CEPIS:n, NDU:n ja IFIP:n järjestöjen kautta. International Federation for Information Processing, IFIP:n suomalaisina edustajina olivat: Olli Martikainen GA, General Assembly Arto Salomaa TC 1, Foundation of Computer Science Reima Suomi TC 2, Software - Theory and Practice Jari Koivisto TC 3, Education Riitta Smeds TC 5, Information Technology Applications Raimo Kantola TC 6, Communication Systems Raimo Hämäläinen TC 7, System Modelling and Optimization Juhani Iivari TC 8, Information Systems Kai Kimppa TC 9, Relationship between Computers and Society TC 10, Computer Systems Technology Teemupekka Virtanen TC 11, Security and Protection in IP Systems Timo Honkela TC 12, Artificial Intelligence Kari Jouko Räihä TC 13, Human Computer Interaction Artur A. Lugmayr TC 14, Entertainment Computing Näkymät vuodelle 2015 Suomen tilanne on vielä hyvin haasteellinen ja taloudellinen elpyminen ei ole vieläkään lähtenyt liikkeelle toivotulla tavalla, minkä takia myös vuosi 2015 näyttää jäävän haasteelliseksi vuodeksi TIVIAn toiminnalle. Alkuvuoden aikana yleistyvät puheet siitä, että on tullut yhä vaikeammaksi löytää oikeantyyppistä ICT-ammattilaisten osaamista, voidaan toivottavasti kääntää meille hyödyksi jäsentoiminnan kehittämisessä. Alkuvuoden aikana on vielä ollut suuria haasteita, kun siirtyminen uusiin digitaalisiin tuotteisiin, lähinnä Summa-palveluun, ei ole miellyttänyt kaikkia. Teemme kuitenkin jatkuvasti työtä sen eteen, että meillä on oikeantyyppiset tarjoamat ja tuotteet enemmistölle yhteisömme jäsenistä. Vuonna 2014 TIVIAn toimistolla siirryttiin pilvipalveluihin kun uusi MS Office 365 -tuote otettiin käyttöön, ja luovuttiin omasta palvelimesta. Liiton sähköisten palveluiden kehittämistä ja liittoyhteisön www-sivujen sisältöjen laajentamista tulemme jatkamaan myös vuoden 2015 aikana. Tämä on jatkuva prosessi, joka toteutetaan yhdessä liiton yhteistyöverkoston, jäsenyhdistysten, osaamisyhteisöjen ja kerhojen sekä yhteistyökumppanien kanssa. Liiton ja sen jäsenyhdistysten toiminnan aktiivisuus ja näkyvyys ovat myös tärkeitä ja tukevat jäsenyystavoitteiden toteutumista. 14 Toimintakertomus 2014 Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry

TIETOLIITE. Into ja rohkeus vievät eteenpäin s. 4. Zen Roboticsin Juho Malmberg: TTL kouluttaa, tutkii ja vaikuttaa s. 10

TIETOLIITE. Into ja rohkeus vievät eteenpäin s. 4. Zen Roboticsin Juho Malmberg: TTL kouluttaa, tutkii ja vaikuttaa s. 10 TIETOLIITE TIETOTEKNIIKAN LIITON JÄSENLEHTI 2/2013 TTL kouluttaa, tutkii ja vaikuttaa s. 10 Zen Roboticsin Juho Malmberg: Into ja rohkeus vievät eteenpäin s. 4 Vuoden valinnat kertovat alan muutoksista

Lisätiedot

Strateginen suunnitelma 2012-2016

Strateginen suunnitelma 2012-2016 Tietotekniikan liitto ry Strateginen suunnitelma 2012-2016 Verkostoissamme on voimaa Strateginen suunnitelma 2 (15) Sisällys 1 Toimintaympäristö... 3 2 TTL:n tarkoitus... 5 2.1 Missio...... 5 2.2 Visio......

Lisätiedot

Lähetä vastauksesi: minna.oksanen@gmail.com. Mitkä olivat tämän lehden mielenkiintoisimmat artikkelit (1-3)?

Lähetä vastauksesi: minna.oksanen@gmail.com. Mitkä olivat tämän lehden mielenkiintoisimmat artikkelit (1-3)? Jouluinen kilpailu Etsi lehdestä kaikki tähdet! (tätä sivua ei lasketa) Oikein löytäneiden kesken arvotaan 1kpl Timo Lehtimäen kirjaa Ohjelmistoprojektit käytännössä: ohjeita ohjelmistoprojektien johtamiseen

Lisätiedot

Vuosikertomuksen kuvituksessa esiintyvät henkilöt ovat aitoja haagahelialaisia. Kuvasimme vuoden 2014 aikana noin 550 opiskelijaa ja henkilöstön

Vuosikertomuksen kuvituksessa esiintyvät henkilöt ovat aitoja haagahelialaisia. Kuvasimme vuoden 2014 aikana noin 550 opiskelijaa ja henkilöstön HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULUN VUOSIKERTOMUS 2014 Vuosikertomuksen kuvituksessa esiintyvät henkilöt ovat aitoja haagahelialaisia. Kuvasimme vuoden 2014 aikana noin 550 opiskelijaa ja henkilöstön jäsentä

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset ry

Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset ry Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset ry Yhdessä enemmän TIVIA (Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset ry) on tieto- ja viestintäalan johtava, puolueeton järjestö Suomessa. TIVIA toimii sekä henkilö-

Lisätiedot

INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011

INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011 Vuosikertomus 2011 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2011 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011 INNOFACTOR LYHYESTI Innofactor on Suomen suurin Microsoft-ratkaisuihin keskittynyt

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 Adoptioperheet-yhdistyksen perustivat 1997 adoptiovanhemmat, jotka huomasivat hyötyvänsä toistensa kokemuksista. Kahdeksantoista vuotta myöhemmin

Lisätiedot

Pääkirjoitus...3. 45-vuotisjuhlavuoden huumaa...4. Parisalsaa Turun illassa...9. Arvoisat VSTKY:n nykyiset ja tulevat jäsenet...

Pääkirjoitus...3. 45-vuotisjuhlavuoden huumaa...4. Parisalsaa Turun illassa...9. Arvoisat VSTKY:n nykyiset ja tulevat jäsenet... SISÄLLYSLUETTELO Pääkirjoitus...3 45-vuotisjuhlavuoden huumaa...4 Parisalsaa Turun illassa...9 Arvoisat VSTKY:n nykyiset ja tulevat jäsenet... 11 Poutapilveä ja paikallisia sadekuuroja...13 VSTKY:n toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa.

Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa. Vuosikertomus 2010 Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa. Sisältö Elisa lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Henkilöasiakasyksikkö 4 Yritysasiakkaat 6 Elisa

Lisätiedot

Sisältö. Tietoja osakkeenomistajille

Sisältö. Tietoja osakkeenomistajille Sisältö Elisa lyhyesti...1 Toimitusjohtajan katsaus...2 Henkilöasiakkaat...4 Yritysasiakkaat...6 Henkilöstö...8 Yritysvastuu... 11 Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös...15 Selvitys hallinto- ja

Lisätiedot

Vuosikirja 2012 Vuosikertomus 2011 Jäsenet Yrityshakemisto

Vuosikirja 2012 Vuosikertomus 2011 Jäsenet Yrityshakemisto Vuosikirja 2012 Vuosikertomus 2011 Jäsenet Yrityshakemisto Kymenlaakson kauppakamari Kymenlaakson kauppakamari lyhyesti Perustamisvuosi 1929 Jäseniä vuoden 2011 lopussa 558 Luottamushenkilöt 2011 126 Valiokunnat

Lisätiedot

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus 2013

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus 2013 APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2013 Suomen Punainen Risti 16.5.2014 1 Hyväksytty valtuuston kokouksessa 16.5.2014 Kannen kuva: Toimittaja: Kuvaaja: Sydäntalvi-harjoitus onnistui loistavasti. Salossa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009

TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009 TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009 Johdanto Toimintavuotta 2008 leimasivat useat maailmanlaajuiset kriisit. Kevään ruokakriisi romutti pitkään vallinneen käsityksen

Lisätiedot

Pirkanmaan tietojenkäsittelyyhdistyksen. Pitky ry

Pirkanmaan tietojenkäsittelyyhdistyksen. Pitky ry 2/2009 PitkynPiiri Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys Pitky ry www.pitky.fi 2 Pitky on Tietotekniikan liitto ry:n Pirkanmaan jäsenyhdistys. Pitkyn toimii ICT-alan parissa työskentelevien yksityisten

Lisätiedot

Mentori. ohjaa uralla eteenpäin. TTL:n osaamisyhteisöaktiivit. Anne-Maritta Talaslahti: Yhteisöllisyydestä syntyy innovaatioita. s.4 5. s.

Mentori. ohjaa uralla eteenpäin. TTL:n osaamisyhteisöaktiivit. Anne-Maritta Talaslahti: Yhteisöllisyydestä syntyy innovaatioita. s.4 5. s. 02/09 Matti Matikainen Mentori ohjaa uralla eteenpäin s.4 5 TTL:n osaamisyhteisöaktiivit Päivi Hietanen & Anne-Maritta Talaslahti: Yhteisöllisyydestä syntyy innovaatioita s.6-7 Hyvä Tietotekniikan liiton

Lisätiedot

Auli Aaltonen. Eläköön ekonomit! 2

Auli Aaltonen. Eläköön ekonomit! 2 Auli Aaltonen Eläköön ekonomit! 2 Porin Seudun Ekonomit ry 2003 2013 Julkaisija ISBN ISBN Kuvat Taitto Paino Porin Seudun Ekonomit ry 978-952-93-1781-3 (nid.) 978-952-93-1783-7 (PDF) Porin Seudun Ekonomit

Lisätiedot

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta IT-barometri 2013 maksuton versio Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 31.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Tutkimuksen toteutus, vastaajat

Lisätiedot

Kasvua vihreästä energiasta

Kasvua vihreästä energiasta TOIMITUSJOHTAJAN KYNÄSTÄ Kasvua vihreästä energiasta Vihreys on ollut viime vuoden kasvava teema sekä Lappeenrannan seudulla että toimenpiteissämme. Me tahdomme olla osa uusiutuvan energian ja vihreän

Lisätiedot

Alma Media Oyj Vuosikertomus 2008

Alma Media Oyj Vuosikertomus 2008 Alma Media Oyj Vuosikertomus 2008 01 Vuosi 2008 minuutissa 02 Strategian toteutuminen 04 Toimitusjohtajan katsaus 06 Markkinakatsaus 08 Operatiivinen tehokkuus 10 Liiketoimintakatsaukset 12 Sanomalehdet

Lisätiedot

VA S T U U R A P O R T T I

VA S T U U R A P O R T T I VASTUURAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Vastuullisuus 4 Vastuullisuus Elisassa Vastuullisuus perustuu arvoihin ja strategiaan Yritysvastuun hallinnointi Sisäiset periaatteet Aloitteet

Lisätiedot

3/2014. Tutkinnot ja ainejäjestöt. Asiakaskokemus on joukkoälyä. Sprinttiprojektit VARSINAIS-SUOMEN TIETOJENKÄSITTELY-YHDISTYS RY

3/2014. Tutkinnot ja ainejäjestöt. Asiakaskokemus on joukkoälyä. Sprinttiprojektit VARSINAIS-SUOMEN TIETOJENKÄSITTELY-YHDISTYS RY 3/2014 VARSINAIS-SUOMEN TIETOJENKÄSITTELY-YHDISTYS RY Tutkinnot ja ainejäjestöt Asiakaskokemus on joukkoälyä Sprinttiprojektit PÄÄKIRJOITUS Yllätin itseni tutkailemasta etelänmatkoja. Joko kesän lämpö

Lisätiedot

Vuosi 2006. Liikevaihto, Me Liiketulos, Me Tilauskanta, Me. Vuosikertomus 2006 1. * ) hallituksen esitys 14.2.2007 50,2 5,2 46,7 24,2 3,6 13,0

Vuosi 2006. Liikevaihto, Me Liiketulos, Me Tilauskanta, Me. Vuosikertomus 2006 1. * ) hallituksen esitys 14.2.2007 50,2 5,2 46,7 24,2 3,6 13,0 VUOSIKERTOMUS 2006 Sisältö Vuosi 2006 1 Affecto lyhyesti 2 Johtoajatukset 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Affecton toiminta 6 Henkilöstö 10 Liiketoiminta Suomessa 12 Liiketoiminta Baltiassa 14 Liiketoiminta

Lisätiedot

VIHREÄ IT. Sytykkeen uusi BIT SIG yhdistää liiketoiminnan ja tietotekniikan Lisätietoja: www.sytyke.org. 3D-tulostus s. 4

VIHREÄ IT. Sytykkeen uusi BIT SIG yhdistää liiketoiminnan ja tietotekniikan Lisätietoja: www.sytyke.org. 3D-tulostus s. 4 TIETOJÄRJESTELMÄTYÖN ASIANTUNTIJA Sytyke ry:n jäsenlehti VIHREÄ IT 3D-tulostus s. 4 Vaikuttavin opinnäytetyö s. 16 Laadukas yritysvastuu s. 6 Sytykkeen uusi BIT SIG yhdistää liiketoiminnan ja tietotekniikan

Lisätiedot

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Hankenro: 70020 Projektikoodi: A30260 20.12.2010 Keski Pohjanmaan aikuisopisto Marjaana Peltoniemi 2 Sisältö Sisältö... 2 1 Hankkeen tausta... 3 2 Kohderyhmät

Lisätiedot

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus 2012

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus 2012 APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2012 Suomen Punainen Risti 20.5.2013 1 Kannen kuva: Suomen Punaisen Ristin nuorten vuosikokous 2012 Kuvaaja: Alejandro Lorenzo Suomen Punainen Risti, Tehtaankatu 1a, 00140

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

Toimialaraporttisarja. Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia

Toimialaraporttisarja. Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Toimialaraporttisarja Ohjelmistoala Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Ohjelmistoala Toimialaraportti 17/2005 Marko Ylikorpi Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

s.4 Pilvipalveluiden edut ja riskit yritysnäkökulmasta s.18 Sytykkeen laivaseminaari 2010

s.4 Pilvipalveluiden edut ja riskit yritysnäkökulmasta s.18 Sytykkeen laivaseminaari 2010 s.4 Pilvipalveluiden edut ja riskit yritysnäkökulmasta s.18 Sytykkeen laivaseminaari 2010 Muistathan päivittää jäsenrekisteriimme yhteystietosi, kuten muuttuneen sähköpostiosoitteesi!! (ohje s. 7) Kutsu

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1 Vuosikertomus 2014 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2014 Innofactor-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2014 Innofactor lyhyesti Innofactor on Pohjoismaiden johtavia Microsoftpohjaisten IT-ratkaisujen

Lisätiedot

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo 1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 4.1 KOLIKO, Koulun liikuntakoordinaattorit

Lisätiedot