TTL:n jäsenyhdistysten hallitusten muistilista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TTL:n jäsenyhdistysten hallitusten muistilista"

Transkriptio

1 Muistilista 1/ / 8 TTL:n jäsenyhdistysten hallitusten muistilista Sisällys: 1. Muistilistan tavoite Liiton organisaatio Tietotekniikan liitto ry Infuture Oy Tietotekniikan tutkimussäätiö Hallinto Päätösvalta ja vaikuttaminen liittoyhteisössä Hallintomalli Alue-, teema- ja opiskelijayhdistykset Puheenjohtajakokoukset Liittokokoukset Vaalivaliokunta Hallitus Liiton toimisto Jäsenrekisteri ja verkkopalvelut Raha-asiat Jäsenyhdistysten perusosuus Jäsenyhdistyksen yhdistysosuus jäsenmaksuista Matkalaskut Yhdistysten merkkipäivät Tiedottaminen Sähköinen uutiskirje Tietokone-lehden Tietopalsta Sähköinen yhteisö- ja henkilöjäsentiedotteet Koulutuskalenteri Mediaopas TTL:n jäsenyhdistyksille Kolumniopas TTL:n jäsenyhdistyksille Liiton www-sivut Vuosikello Lopuksi... 7 Liite: TTL:n vuosikello

2 Muistilista 2/ / 8 TTL / Natalia Ritonen Muistilistan tavoite Tämän muistilistan tavoitteena on helpottaa TTL:n jäsenyhdistyksen puheenjohtajan ja muiden toimihenkilöiden toimintaa. 2. Liiton organisaatio 2.1 Tietotekniikan liitto ry 2.2 Infuture Oy Liitto on puolueeton, valtakunnallinen tieto- ja viestintäalan asiantuntija, jäsenyhdistystensä kattojärjestö. Liittoon kuuluu 17 paikallis-, 6 teema- ja 3 opiskelijayhdistystä ja toiminta kattaa koko Suomen. Yhdistyksiin kuuluu yhteensä alan ammattilaista sekä noin 500 tietotekniikkaa tuottavaa tai käyttävää yritystä ja yhteisöä. Infuture Oy:n kautta liitto toteuttaa liiketoimintaansa, johon kuuluvat mm. koulutustapahtumien järjestäminen ja kirjojen sekä mm. IT2000 -sopimusehtojen myynti. 2.3 Tietotekniikan tutkimussäätiö 2.4 Hallinto Tietotekniikan tutkimussäätiön tarkoituksena on edistää ja tukea Suomea palvelevaa tietotekniikkaa koskevaa ja siihen liittyvää koulutus- ja neuvontatoimintaa, jonka tavoitteena on taloudelliset ja inhimilliset näkökohdat huomioonottava tietotekniikan mahdollisimman tehokas hyväksikäyttö. Käytännön tasolla säätiö jakaa vuosittain väitöskirjapalkinnon sekä vuoden tietotekniikkavaikuttaja ja -tuote -palkinnot sekä avustaa suomalaisten alan tutkijoiden osallistumista kansainväliseen yhteistyöhön. TTL:n, Infuture Oy:n ja Tietotekniikan tutkimussäätiön hallitusten kokoonpano on sama.

3 Muistilista 1/ / 8 3. Päätösvalta ja vaikuttaminen liittoyhteisössä 3.1 Hallintomalli Jäsen Jäsenyhdistys (Puheenjohtajakokous, ei sääntömääräinen hallintoelin) Liittokokous (Vaalivaliokunta) Hallitus Työryhmät, Toimisto 3.2 Alue-, teema- ja opiskelijayhdistykset Luettelo toimivista alue-, teema- sekä opiskelijayhdistyksistä löytyy liiton nettisivuilla, Yhteisö >> Jäsenyhdistykset 3.3 Puheenjohtajakokoukset 3.4 Liittokokoukset Yhdistysten puheenjohtajat kutsutaan koolle suunnittelukokouksiin liittokokoukselle esitettävien asioiden valmistelua varten. Kokouksia vuodessa on kaksi, toinen keväällä ja toinen syksyllä. Yhdistyksen puheenjohtajan ollessa estynyt, kokoukseen voi osallistua muu yhdistyksen hallituksen/johtokunnan jäsen. Kokousten aikataulu on nähtävänä liiton nettisivuilla, Jäsenille >> TTL:n kokouksia (Huom! Sivut vaativat kirjautumista.) Liittokokous kutsutaan koolle kaksi kertaa vuodessa. Kevätliittokokouksessa hyväksytään mm. liittokonsernin tilinpäätös ja toimintakertomus sekä pitkän tähtäyksen toiminnan suunnittelun lähtökohdat. Syysliittokokouksessa hyväksytään mm. liiton pitkän tähtäyksen toimintasuunnitelma, seuraavan vuoden budjetti ja toimintasuunnitelma sekä valitaan liiton hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtaja. Jos jäsenyhdistys haluaa, että jokin asia otetaan käsiteltäväksi liittokokouksessa, on sen tehtävä asiasta hallitukselle kirjallinen esitys. Esitys on toimitettava hallitukselle vähintään 4 viikkoa ennen ilmoitettua kokousta. Kokousten aikataulu on nähtävänä liiton nettisivuilla, Jäsenille >> TTL:n kokouksia (Huom! Sivut vaativat kirjautumista.)

4 Muistilista 1/ / Vaalivaliokunta 3.6 Hallitus 3.7 Liiton toimisto Vaalivaliokunta pyytää vuosittain jäsenyhdistyksiltä ehdokkaita Tietotekniikan liitto ry:n hallituksen jäseniksi. Hallitusjäsenehdokkailta edellytetään ICT-alan ja liiketoiminnan hyvää tuntemusta. Vaalivaliokunnan tehtävänä on esityksessään myös varmistaa käytettävissä olevista ehdokkaista hallituksen taustan monipuolisuus. Vaalivaliokunnan jäsenet valitsee syysliittokokous. Vaalivaliokunnan kokoonpano on nähtävänä liiton nettisivuilla, Yhteisö >> TTL ry >> Hallinto Tietotekniikan liiton hallitukseen kuuluu liittokokouksen valitsema puheenjohtaja sekä kahdeksan jäsentä. Puheenjohtaja valitaan vuosittain, muut hallituksen jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Vuosittain erovuorossa on neljä jäsentä. Jäsenenä voi olla korkeintaan kaksi peräkkäistä kautta. Hallitusjäsenehdokkailta edellytetään ICTalan ja liiketoiminnan tuntemusta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa lukuun ottamatta heinäkuuta. Hallituksen keskeiset tehtävät ovat liiton strategian toteuttamisen suunnittelu, ohjaus ja edelleen kehittäminen. Liiton hallitus ja hallituksen puheenjohtaja toimivat myös Tietotekniikan tutkimussäätiön ja Infuture Oy:n hallituksena ja hallituksen puheenjohtajana. Kokoukset pidetään liiton kokouksen jälkeen samana päivänä. Hallituksen sihteerinä toimii Tietotekniikan liitto ry:n toiminnanjohtaja. Hallituksen kokoonpano on nähtävänä liiton nettisivuilla, Yhteisö >> TTL ry >> Hallinto Liiton toimisto hoitaa liiton asioita lakien, sääntöjen ja päätösten mukaan. Liiton toimisto tukee jäsenyhdistystensä toimintaa järjestämällä seuraavia palveluita: jäsenrekisterin ylläpito liiton kokousjärjestelyt postituspalvelu verkkopalvelut lehti- ym. yhteisten jäsenetujen kehittäminen. Lisäksi liiton toimisto harjoittaa ja koordinoi koulutus-, tutkimus-, julkaisu- ja kehittämistoimintaa päämääränään erityisesti ICT-ammattilaisten osaamisen edistäminen. 4. Jäsenrekisteri ja verkkopalvelut Käyttöoikeudet, käyttäjätunnukset sekä ohjeet pyydetään sähköpostitse:

5 Muistilista 1/ / 8 5. Raha-asiat 5.1 Jäsenyhdistysten perusosuus 5.2 Hankeapuraha Syysliittokokouksessa tehtiin päätös, jonka mukaan yhdistysosuus maksetaan vain niille yhdistyksille, jotka ovat toimittaneet liiton toimistoon tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä toimintasuunnitelman ja budjetin. Yhdistyksen tulee lähetä kyseiset dokumentit vuosittain mennessä tai yhdistys menettää perusmaksun kuluvalta vuodelta. Liiton toimisto odottaa saavansa jokaiselta yhdistykseltä: 1. Tammikuussa yhteenvedon jäsenyhdistysten toteutuneista tilaisuuksista Täyttämällä Tapahtuman tiedot tilaisuuden jälkeen -lomakkeen tiedot arkistoituvat automaattisesti ja vuoden lopussa liitto lähettää tapahtumataulukot yhdistyksille vain tarkistettavaksi. Tapahtuman tiedot tilaisuuden jälkeen -lomake löytyy liiton nettisivuilta Yhteisö >> Jäsenyhdistykset >> Yhdistysten tiedottaminen 2. Yhdistyksen kevätkokouksen jälkeen vahvistetun tilinpäätöksen toimintakertomuksen 3. Yhdistyksen syyskokouksen jälkeen vahvistetun seuraavan vuoden toimintasuunnitelman budjetin luottamushenkilöiden, liittokokousedustajien ja varaedustajien nimet ja sähköpostiosoitteet. Tiedot lähetetään sähköpostitse osoitteeseen: Tietotekniikan liitto myöntää apurahoja Tietotekniikan liittoon kuuluville jäsenyhdistyksille. Apurahoja myönnetään hankkeille, jotka edistävät yhteistyötä yhdistysten välillä, joiden avulla voidaan hankkia uusia jäseniä yhdistyksille tai muuten lisätä ja kasvattaa yhdistyksen toimintaa ja edistää Tietotekniikan liiton ja jäsenyhdistysten yhteisiä tavoitteita. Hankeapurahan myöntämistä koskevat säännöt sekä hakemuslomake löytyvät liiton nettisivuilta Yhteisö >> Jäsenyhdistykset >> Lomakkeet >> Hankeraha-anomus 5.3 Jäsenyhdistyksen yhdistysosuus jäsenmaksuista Yhdistysosuudet jäsenmaksuista tilitetään yhdistyksille kolme kertaa vuodessa. Tilityksestä lähetetään yhdistyksen puheenjohtajalle erittely.

6 Muistilista 1/ / Matkalaskut Puheenjohtaja- sekä liittokokouksiin osallistumisesta aiheutuneet matkakulut korvataan valtion matkustussäännön mukaan. Laskujen liitteeksi tulee toimittaa alkuperäiset tositteet kuluista. Samalta suunnalta kokouksiin matkustavien toivotaan sopivan esim. kimppakyydeistä kulujen kurissapitämiseksi. Matkalaskupohja löytyy liiton nettisivuilta, Jäsenille >> TTL:n kokouksia (Huom! Sivut vaativat kirjautumista.) 5.5 Yhdistysten merkkipäivät 6. Tiedottaminen Hallituksen kokouksessa tehtiin päätös, että yhdistyksille annetaan euron merkkipäivälahja yhdistysten täyttäessä tasakymmenvuosia. 25-vuotispäivänä ei lahjaa anneta. Toivottava on, että yhdistykset ilmoittavat merkkipäivästään hyvissä ajoin liiton toiminnanjohtajalle. Jäsenyhdistys voi tiedottaa veloituksetta tapahtumistaan tai muista yleisesti kiinnostavista asioista viikoittaisessa sähköisessä uutiskirjeessä, Tietokone-lehden Tietopalstalla, sähköisessä yhteisö- ja henkilöjäsentiedotteessa sekä koulutuskalenterissa. Aineistopäivät ja lomakkeet löytyvät liiton nettisivuilla Yhteisö >> Jäsenyhdistykset >> Yhdistysten tiedottaminen Otamme tiedot automaattisesti mukaan kaikkiin seuraaviin tiedotteisiimme sekä koulutuskalenteriimme. Pidätämme oikeudet lyhentää tekstiä tilarajoitteiden mukaan. 6.1 Sähköinen uutiskirje Uutiskirje ilmestyy joka perjantai sen tilanneille Tietotekniikan liiton jäsenille. Tiedot yhdistyksen tapahtumista tulee toimittaa edeltävänä keskiviikkona. 6.2 Tietokone-lehden Tietopalsta Tietopalsta ilmestyy Tietokone-lehdessä joka kuukausi lukuun ottamatta heinäkuuta. Tietopalstalla julkaistaan liiton ja jäsenyhdistysten tiedotteet tulevista kokouksista ja tapahtumista. 6.3 Sähköinen yhteisö- ja henkilöjäsentiedotteet Yhteisö- ja henkilöjäsenille lähetetään tiedote sähköpostitse noin kuusi kertaa vuodessa. Julkaisemme tiedotteissa informaatiota yleisesti kiinnostavista tapahtumista ja toiminnasta. 6.4 Koulutuskalenteri TTL ylläpitää tapahtumakalenteria TTL:n ja jäsenyhdistysten tapahtumista verkkosivuillaan. Jäsenyhdistykset pääsevät itse lisäämään tapahtumia kalenteriin

7 Muistilista 1/ / 8 jäsentunnuksillaan. Lisäämme myös tapahtumalomakkeella meille toimitetut tiedot koulutuskalenteriin. 6.5 Mediaopas TTL:n jäsenyhdistyksille TTL:n mediaoppaassa esitellään keinoja ja vaikutuskanavia, joiden kautta yhdistyksen viestejä voi tuoda esiin erityisesti yhdistyksen maakunnan/paikkakunnan medioissa. Toisinaan paikallisyhdistyksissä tapahtuu myös koko Suomen IT-kansaa kiinnostavia asioita, joista kannattaa viestiä. Tällöin kannattaa pitää mielessä myös valtakunnalliset IT-mediat, kuten Tietoviikko, Tietokone, Digitoday, IT-viikko, yms. TTL:n mediaopas löytyy liiton nettisivuilla Jäsenille >> Viestintä (Huom! Sivut vaativat kirjautumista.) 6.6 Kolumniopas TTL:n jäsenyhdistyksille 6.7 Liiton www-sivut 7. Vuosikello 8. Lopuksi TTL:n kolumnioppaassa kerrottu mitä pitää huomioida kirjoittaessa kolumnia. TTL:n kolumniopas löytyy liiton nettisivuilla Jäsenille >> Viestintä (Huom! Sivut vaativat kirjautumista.) Yhdistykset ja osaamisyhteisöt voivat perustaa omia sivujaan TTL:n sivuston yhteyteen ja toivommekin yhdistysten ja osaamisyhteisöjen ideoivan ja kehittävän omaan alueeseensa liittyvää sisältöä ja julkaisevan sitä sivuillamme. Sivustolla on välineitä mm. tapahtumien hallinnan, keskusteluryhmien, jäsenkyselyiden ja verkkolehtien perustamiseksi ja tuottamiseksi. Myös uusia palveluja yhteisöllisyyden tukemiseksi kehitetään. Palvelujen kehittämisen kautta pyritään luomaan jäsenyyteen uutta sisältöä. Toivomme, että jäsenyhdistykset tarkastaisivat säännöllisesti, että www-sivuilla olevat tiedot ovat ajan tasalla. Esimerkiksi TTL:n jäsenetuja päivitetään jatkuvasti, joten voi olla kätevintä linkittää edut suoraan TTL:n kotisivuille. Ajankohtaista tietoa sisältävät sivut auttavat myös meitä markkinoimaan TTL:n ja jäsenyhdistysten jäsenyyttä. Liiton verkkosivujen yhteyshenkilö on Pentti Saastamoinen, puh , Vuosikello on kalenteri, jossa näkyy liiton vuosittain toistuvat toiminnat. Yhdistykset voivat täydentää vuosikelloa omien tarpeidensa pohjalta. Vuosikellon pohja PowerPoint slaidina on tämän muistilistan liitteenä. Yritämme jatkuvasti parantaa toimintaamme ja toivommekin tämän takia palautetta teiltä siitä, miten toimintaa tulisi jatkokehittä. Palautetta voi antaa esimerkiksi suoraan toiminnanjohtaja Robert Serénille, puh tai s-posti:

8 Muistilista 1/ / 8 Tämä muistilista ei ole kaikenkattava. Lisätietoja on saatavissa liittoyhteisön nettisivuilta lähettämällä sähköpostia liiton toimihenkilöille tai soittamalla numeroon Tietotekniikan liiton, Infuturen ja Tietotekniikan tutkimussäätiön postiosoite on Lars Sonckin kaari 12, Espoo Yhteistyöterveisin Tietotekniikan liitto ry

POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä,

Lisätiedot

OPAS IHOLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTAAN

OPAS IHOLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTAAN OPAS IHOLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTAAN Tähän oppaaseen on koottu Iholiiton jäsenyhdistysten toiminnan kannalta keskeisiä tietoja. Aluksi on lyhyt kuvaus Iholiiton toiminnasta ja organisaatiosta. Luvussa

Lisätiedot

Lapin Partiolaiset ry. Tämän Kiehisen omistaa:

Lapin Partiolaiset ry. Tämän Kiehisen omistaa: Lapin Partiolaiset ry Tämän Kiehisen omistaa: 2 Sisältö MINÄ LUOTTAMUSHENKILÖNÄ... 4 Partiopesti... 4 Luottiksen tunnukset... 4 Luottiksen tehtävät, vastuu ja oikeudet... 5 Luottiksen osallistumismaksut

Lisätiedot

Jaostotoiminnan. pelisäännöt LAL 2012

Jaostotoiminnan. pelisäännöt LAL 2012 Jaostotoiminnan pelisäännöt LAL 2012 1 Pelisäännöt ja hyviä vinkkejä 3 2 LAL:n jaostot ja jaostovaliokunta 4 3 Liiton ja jaostojen toimintatarkoitus 6 4 Jaostojen säännöt ja jäsenyys 8 41 Jaostojen säännöt

Lisätiedot

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen fotoniikan seura ry, englanniksi Photonics Finland, jota näissä säännöissä kutsutaan Yhdistykseksi. Kansainvälisissä,

Lisätiedot

Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011

Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011 Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011 Sisällys Oppaan tarkoitus... 4 1. YHDISTYSTOIMINTA, YLEISTÄ... 5 2. SÄÄNTELY... 5 Säännöt... 5 Lainsäädäntö... 6 3. YHDISTYKSEN PERUSTAMINEN JA REKISTERÖINTI...

Lisätiedot

Jaosto-opas 2010. Toimittaneet Suvi Liikkanen ja Kirsi-Marja Valariutta

Jaosto-opas 2010. Toimittaneet Suvi Liikkanen ja Kirsi-Marja Valariutta Jaosto-opas 2010 Toimittaneet Suvi Liikkanen ja Kirsi-Marja Valariutta 1. Johdanto 1 2. LAL:n jaostot ja jaostovaliokunta 1 3. Liiton ja jaostojen toimintatarkoitus 2 4. Jaostojen säännöt ja jäsenyys 3

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä ja edunvalvojana.

Lisätiedot

Tämä opas on tarkoitettu ohjeeksi kaikille Suomen Jääkiekkotuomarien Liitto SJTL ry:n jäsenyhdistyksille.

Tämä opas on tarkoitettu ohjeeksi kaikille Suomen Jääkiekkotuomarien Liitto SJTL ry:n jäsenyhdistyksille. KERHO-OPAS 2015 Tämä opas on tarkoitettu ohjeeksi kaikille Suomen Jääkiekkotuomarien Liitto SJTL ry:n jäsenyhdistyksille. Kerho-ohjeen tehtävänä on kertoa jäsenistölle Suomen Jääkiekkotuomarien Liitto

Lisätiedot

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pyrkivän henkilön on ilmoitettava henkilötietonsa. Päätöksen jäseneksi ottamisesta tekee yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pyrkivän henkilön on ilmoitettava henkilötietonsa. Päätöksen jäseneksi ottamisesta tekee yhdistyksen hallitus. Helsingin Autoteknillinen Yhdistys ry. SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Helsingin Autoteknillinen Yhdistys ry. 2. Kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki 3. Kieli Yhdistyksen

Lisätiedot

VUOSIKOKOUS ja YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS TEKEVÄT KATTOJÄRJESTÖSSÄ PÄÄTÖKSET

VUOSIKOKOUS ja YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS TEKEVÄT KATTOJÄRJESTÖSSÄ PÄÄTÖKSET 1 10.12 KOKOUKSEN MUOKKAAMA HARVINAISTEN KATTOJÄRJESTÖN XXX ORGANISAATIOKAAVIO. Näkökulmana on yksi yksittäinen jäsenyhdistys (huom. järjestössä on useampia jäsenyhdistyksiä) HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA

Lisätiedot

SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Liikematkayhdistys ry ja sen epävirallisena englanninkielisenä vastineena käytetään Finnish Business Travel

Lisätiedot

Oulun Yrittäjät. Oulun Yrittäjät ry Työkirja Versio 1.3

Oulun Yrittäjät. Oulun Yrittäjät ry Työkirja Versio 1.3 Oulun Yrittäjät ry Työkirja Versio 1.3 Versiohistoria pvm versio muutos Tekijä(t) 12.8.2008 1.0 työkirja koottu/täydennetty Niina Rantala, Jorma Ketola 13.8.2008 1.1 asia muutoksia, liite Tuula Koski-Tervo,

Lisätiedot

PSOASin asukastoimikuntien ohjeistus

PSOASin asukastoimikuntien ohjeistus PSOASin asukastoimikuntien ohjeistus 1. Mikä asukastoimikunta? Asukastoimikunnat ovat PSOASin asukkaiden muodostamia päätösvaltaisia ryhmiä, joiden kautta asukkaat pääsevät vaikuttamaan omien alueidensa

Lisätiedot

Autismi- ja Aspergerliitto ry. Yhdistystoiminnan opas

Autismi- ja Aspergerliitto ry. Yhdistystoiminnan opas Autismi- ja Aspergerliitto ry Yhdistystoiminnan opas Heikki Kokko & Katriina Tamminen 2008 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Mikä on yhdistys 2.1 Yhdistystoiminnan käsitteitä 2.2. Liitto yhdistys aluekerho

Lisätiedot

Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha

Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha LAHDEN 4H- YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahden 4H- yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lahti. 2 Yhdistys osana 4H- järjestöä Yhdistyksen nimessä olevat H- kirjaimet tarkoittavat

Lisätiedot

Unioni käyttää tunnuksenaan Soroptimist Internationalin tunnusta.

Unioni käyttää tunnuksenaan Soroptimist Internationalin tunnusta. SOROPTIMIST INTERNATIONAL FINLAND RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Soroptimist International Finland ry, jäljempänä Unioni. Unioni on jäsenenä Soroptimist International of Europe -nimisessä

Lisätiedot

Säännöt. Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 14.11.2011. 1 Nimi ja kotipaikka

Säännöt. Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 14.11.2011. 1 Nimi ja kotipaikka 1/6 Säännöt Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 14.11.2011 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry. Delegationen för stiftelser och fonder rf. Yhdistys on

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry, jota jäljempänä kutsutaan liitoksi. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry Johtosääntö Suomen Akvaarioliitto ry Päivitetty: 18.2.2008 Edellinen päivitys: 9.2.2008 Suomen Akvaarioliitto ry 2(6) Johdanto Suomen Akvaarioliitto ry:n (SAL) johtosääntö on suunniteltu helpottamaan liiton

Lisätiedot

2. Helsinkiläinen vihreä järjestötoiminta... 2 2.1 Liity Vihreiden jäseneksi!... 2 2.2 Helsingin alueella toimivat vihreiden jäsenyhdistykset...

2. Helsinkiläinen vihreä järjestötoiminta... 2 2.1 Liity Vihreiden jäseneksi!... 2 2.2 Helsingin alueella toimivat vihreiden jäsenyhdistykset... Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko Päivitetty piirin kevätkokouksessa 26.4.2013. 2. Helsinkiläinen vihreä järjestötoiminta... 2 2.1 Liity Vihreiden jäseneksi!... 2 2.2 Helsingin

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013.

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren avaimet ja Anneliina Törrönen Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan avaimet on Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry:n opintoaineisto,

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Ensi- ja turvakotien liitto ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko maa. Näissä säännöissä yhdistystä nimitetään liitoksi.

Lisätiedot

HIRSITALOTEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT 21.3.2014

HIRSITALOTEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT 21.3.2014 HIRSITALOTEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT 21.3.2014 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Hirsitaloteollisuus r.y. ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Imetyksen tuki ry:n ylin päättävä elin on jäsenkokous. Jäsenkokouksen valitsema hallitus panee toimeen jäsenkokouksen tekemät päätökset.

Imetyksen tuki ry:n ylin päättävä elin on jäsenkokous. Jäsenkokouksen valitsema hallitus panee toimeen jäsenkokouksen tekemät päätökset. 7.3..2011 Esitys kevätkokoukselle 2011 Imetyksen tuki ry:n JOHTO- JA TALOUSSÄÄNTÖ Osa I HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS I luku: Yleistä 1 Yhdistyksen perustehtävä Yhdistyksen tarkoitus on edistää, tukea ja suojella

Lisätiedot

SF-CARAVAN KUOPION SEUTU ry:n SÄÄNNÖT. Sisältö: SF-Caravan Kuopion Seutu ry:n säännöt Hallintosääntö Taloussääntö Matkustussääntö

SF-CARAVAN KUOPION SEUTU ry:n SÄÄNNÖT. Sisältö: SF-Caravan Kuopion Seutu ry:n säännöt Hallintosääntö Taloussääntö Matkustussääntö SF-CARAVAN KUOPION SEUTU ry:n SÄÄNNÖT Sisältö: SF-Caravan Kuopion Seutu ry:n säännöt Hallintosääntö Taloussääntö Matkustussääntö 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on SF-Caravan Kuopion Seutu ry. Yhdistyksen

Lisätiedot

Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko

Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko Hyväksytty piiriyhdistyksen

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot